H-1126 Budapest, Istenhegyi út 32. tel.: fax:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "H-1126 Budapest, Istenhegyi út 32. tel.: +36 1 3564657 fax: 1 3564683 e-mail: direktion @europaschule.hu"

Átírás

1 H-1126 Budapest, Istenhegyi út 32. tel.: fax: Statisztikai számjel Nyilvántartási száma 5528 A szervezet megnevezése: Osztrák-Magyar Európaiskola Alapítvány A szervezet címe, 1126 Budapest, Istenhegyi út közötti időszakról szóló EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kelt: Budapest, Május 19. P.H. a szervezet képviselőja Mag. Kurt Langthaler

2 Név:Osztrák-Magyar Európaiskola Alapítvány Cím:1126 Budapest, Istenhegyi út 32. KSH: Egyszerűsített éves beszámoló eredmény kimutatása fordulónap: PK-60577/95/10 Nysz:5528 Sorszám A tétel megnevezése Előző év Ellenőrzés, Önellenőrzés Tárgy év Alaptevékenys Vállalkozási Alaptevékenys Vállalkozási Alaptevékenys Vállalkozási Összesen Összesen ég tevékenység ég tevékenység ég tevékenység Összesen 1. Értékesítés nettó árbevétele 165, , ,843 80, Aktivált saját teljesítmény értéke 3. Egyéb bevételek 233,97 233, , ,173 a -tagdíj, alapítótól kapott befizetés b -támogatások 232, , , , Pénzügyi műveletek bevételei 25,776 25, ,468 44, Rendkívűli bevételek a. -alapítótól kapott befizetések b. -támogatások A. Összes bevétel( ) 425, , , ,492 -ebből közhasznú tevékenység bevételéi 425, , , , Anyagjellegű ráfordítások 71,649 71, ,185 38, Személyi jellegű ráfordítások ebből vezető tisztségviselők juttatásai 8. Értékcsökkenési leírás 19,766 19, ,783 28, Egyéb ráfordítások 257, ,60 171, , Pénzügyi műveletek ráfordításai 10,993 10, Rendkivüli ráfordítások 0 B. Összes ráfordítás ( ) 360, , , ,614 -ebből közhasznú tevékenység ráfordításai 360, , , ,614 C. Adózás előttí eredmény ( A-B) 65, , , , Adófizetési kötelezettség D. Adózott eredmény ( C-12) 65, , , , Jóváhagyott osztalék E. Tárgyévi eredmény ( D-13) 65, , , ,878 F. Tájékoztató adatok Előző év Tárgy év % A. B. Központi költségvetési támogatás Helyi önkormányzat költségvetési támogatás Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós C. Alapból nyújtott támogatás D. Normatív támogatás 131, , A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó E. rendelkezése szerinti felhasználásról szóló évi CXXVI törvény alapján kiutalt összeg 1,686 1, Közszolgáltatási bevétel Budapest Mag.Kurt Langthaler képviselő

3 Név:Osztrák-Magyar Európaiskola Alapítvány Cím:1126 Budapest, Istenhegyi út 32. KSH: fordulónap: PK-60577/95/10 Nysz:5528 Egyszerűsített éves beszámoló mérlege Adatok eft-ban Sorsz. Tétel megnevezése Előző évi Önrevízió Tárgyévi a b c d e A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen D. Saját tőke I. Induló tőke/jegyzett tőke II. Tőkeváltozás/ Eredmény III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységéből ( közhasznú tevékenységből) VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységéből E. F. Céltartalékok Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív Időbeli elhatárolások Források összesen Budapest, Mag.Kurt Langthaler képviselő

4 1. Szervezet azonosító adatai név: Osztrák-Magyar Európaiskola Alapítvány székhely: 1126 Budapest, Istenhegyi út 32. beejgyző határozat száma: nyilvántartási szám: 7.PK /95/ képviselő neve: Mag.Kurt Langthaler 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása Az Alapítványnak célja, hogy az általa fentartott német nyelvű általános iskolát üzemeltesse, és az iskolában sz oktatás keresztény szellemben és európai színvonalon folyhasson. Köszhasznú tevékenysége az alapítványnak, hogy az iskolában folyó oktatást kiegészítse azokkal a lehetőségekkel, melyek a gyermekek számára könyebbé teszik a nyelvtanulást, rászoruló családok tandíját átvállalja, valamint a tanári kar szakmai továbbképzését támogatja. 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása ( tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése: Német-angol nyelvvizsgák pénzügyi támogatása. Diákcsere projektek, osztálykirándulások támogatása. Taneszközök beszerzése az oktatás minőségénak javítása céljából. Ingyenes német nyelvű tankönyvek biztosítása. közhasznű tevékenység kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: közhasznú tevékenység célcsoportjai: Általános iskolai korosztály közhasznú tevékenységből részesülők száma: Valamennyi az iskolában tanuló diák és dolgozó pedagógus. közhasznú tevékenység főbb eredményei: Az iskolában folyó magas színvonalú oktatás mellett az alapítvány részéről juttatott egyéb támogatások biztosították, hogy nagy számú a nyolcadik osztály végére a nyelvizsgázott tanulók száma, és a tovább tanulási esélyük kiemelt gimnáziumokba igan magas. 4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatás Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja 5. Cél szerinti juttatások

5 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév Pénzbeli juttatás-adomány Vezető tisztségviselőnek nyújtott juttatás Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2) A. Vezető tisztségviselőnek nyújtott juttatás összesen: 7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2) B. Éves összes bevétel ebből a személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásról szóló évi CXXVI C. törvény alapján kiutalt összeg D. közszolgálati bevétel E. Normatív támogatás Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós F. Alapból nyújtott támogatás G. Korrigált bevétel ((B-( C+D+E+F)) H. Összes ráfordítás( kiadás) I. ebből személyi jellegű ráfordítás J. Közhasznúsági tevékenység ráfordításai K. Adózott eredmény A szervezet munkájában közremüködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma ( főben ;a közérdekú önkéntes tevékenységről szóló évi L. LXXXVIII.törvénynek megfelelően) 1 1 Erőforrás -ellátottság mutatói Ectv 32. (4)a) (( B1+B2)/2>1.000,000 Ft Ectv 32. (4)b) (K1+K2>=0) Ectv 32. (4)c) ((I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25)) Mutató teljesítése mutatószám értéke igen nem x x x Társadalmi támogatottsági mutató Ectv 32. (5)a) (( C1+C2/( G1+G2)>=0,02)) Ectv 32. (5)b) ((J1+J2/( H1+H2)>=0,5)) Ectv 32. (5)c) ((L1+L2/2>=10 fő)) Mutató teljesítése mutatószám értéke igen nem x 1 x 1 x

6 Kiegészítő mellékletben be kell mutatni a támogatási program keretében végleges jelleggel felhasznált összegeket támogatásonként. Támogatási program alatt a központi, az önkormányzatai illetve nemzetközi forrásból, illetve más gazdálkodótól kapott, a tevékenység fenntartását, fejlesztését célzó támogatást, adományt kell érteni. Külön meg kell adni a visszatéritendő támogatásra vonatkozó, előbbiekben részletezett adatokat. Továbbá be kell mutatni a szervezet által az üzleti évben végzett főbb tevékenységeket és programokat. Közzétételi kötelezettség mérlegfordulót követő hónap utólsó napja, Országos Bírósági Hivatal részére. Ha a civil szervezet rendelkezik saját honlappal a közzétételi kötelezettség kiterjed a beszámoló valamint a közhasznúsági melléklet saját honlapon történő elhelyezésére is.

7 Közhasznúsági jelentés 2014 Az Alapítvány célja, hogy az általa fenntartott német nyelvű általános iskolát üzemeltesse, illetve ennek pénzügyi lehetőségeit biztosítsa ahhoz, hogy az iskolában az oktatás keresztény szellemben és európai színvonalon folyhasson. Az alapítvány magyar más nemzetiségű gyermekek számára biztosít magas színvonalú, kompetenciaorientált általános iskolai képzést. A 2014-es év közhasznú tevékenységei a többi között a következők említendők: Felújítási munkálatok a fizikateremben, új kísérleti asztalokkal Új padlók és iskola bútorok 8 osztályteremben 9 osztályterem felszerelése vetítőkkel Új székek és új asztalok a tanári szobában Vizesblokk felújítás 3 emeleten Új asztalok és székek az étkezőben (további 20 ülőhely teremtése) Számos család segítése szülői hozzájárulás csökkentésével Új iskolai bútorok beszerzése Diákcsereprojektek és jó nyelvgyakorlási lehetőséget kínáló ausztriai-németországi osztálykrándulások pénzügyi támogatása Számos oktatási projekt lebonyolítása németül beszélő művészekkel (irodalom, színház, zene, film, rádió, ) Ingyenes délutáni lehetőségek biztosítása, pl. kóruséneklés, drámapedagógia, De La Salle csoport (=játék- és szabadidőcsoport) A spanyoloktatás nagyvonalú pénzügyi támogatása (szabadon választható tantárgy, anyanyelvi tanárok tanítják) Karbantartási- és felújítási munkálatok, amelyek a tanulási környezetet nagyban javítják (ülőlehetőségek a folyosón és az aulában) Több nyilvános iskolai rendezvény szervezése (Irodalom az Európaiskolából, ádventi ünnepségek, projektbemutatók, ) Ingyenes német nyelvű tankönyvek biztosítása Mivel az Európaiskola tanulói zömében magyar családokból jövő gyermekek, ezért a német nyelv közvetítése mellett szívügyünk a magyar nyelvtan és irodalom, valamint a magyar történelem alapos megtanítása is. A nyolcadik osztály végére a diákjaink igen magas szintet érnek el, nem csak német és angol nyelvből. Az Alapítvány fő céljaihoz tartozik az a törekvés is, hogy a tanulók a legjobb kéttannyelvű képzést kapják.

Osztrák-Magyar Európaiskola. H-1l26 Budapest, Istenhegyi út 32. tel.: +36 1 3564657 fax: 13564683 e-mail: direktion@europaschule.

Osztrák-Magyar Európaiskola. H-1l26 Budapest, Istenhegyi út 32. tel.: +36 1 3564657 fax: 13564683 e-mail: direktion@europaschule. ft'eiropa5chu~ Osztrák-Magyar Európaiskola H-1l26 Budapest, Istenhegyi út 32. tel.: +36 1 3564657 fax: 13564683 e-mail: direktion@europaschule.hu Statisztikai számjel 18073551-9199-569-01 Nyilvántartási

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Babus Családi név Első utónév További utónevek Gábor Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

Országos Bírósági Hivatal

Országos Bírósági Hivatal Országos Bírósági Hivatal Közhasznúsági melléklet F ü g g e t l e n ü l E g y m á s s a l K ö z h a s z n ú E g y e s ü l e t Szervezet székhelye: Település: S z é k e s f e h é r v á r Közterület neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 20 Zalaegerszegi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag BALOGH Családi név Első utónév További utónevek JÓZSEF Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek KIS DOMONKOS MÁRK KIS DOMONKOS MÁRK Anyja neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag NAGY Családi név Első utónév További utónevek KÁROLY Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1 8 0 0 0 6 2 7-1 - 4 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 06 Szegedi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Nagy Miklós Születési név: Nagy Miklós Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 3 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 11 Tatabányai Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Bernáth Családi név Első utónév További utónevek Zoltán Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Holló Katalin Születési név: Holló Katalin Anyja neve: Tóth Edit

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 2 5 0 4 7 5 9 1 3 3 5 2 9 0 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 egyéb szervezet megnevezése

Részletesebben

2013. évi Közhasznúsági jelentése

2013. évi Közhasznúsági jelentése 1181 Budapest, Szélmalom u. 33. Adószám: 19011637-2-43 Bírósági bejegyzési szám: 596/1989. 2013. évi Közhasznúsági jelentése 2014. május 8. Dalotti Tibor elnök 1. Számviteli beszámoló: A 2013. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Pétery Családi név Első utónév További utónevek Katalin Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 08 Győri Törvényszék 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Kokas Családi név Első utónév További utónevek Éva Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési település

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 02 Pécsi Törvényszék 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Szávai Családi név Első utónév További utónevek József Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési település

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 13 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Nagy Sándor Születési név: Anyja

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 13 Budapest Környéki Törvényszék 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Juhász Családi név Első utónév További utónevek Gergely Születési név: Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

Magyar Máltai Lovagok Alapítványa

Magyar Máltai Lovagok Alapítványa 1965744-9499-569-1 Statisztikai számjel 16.PK.63998/199/2 Bírósági végzés száma Szervezet megnevezése 114 Budapest, Fortuna utca 1. Szervezet címe 213.12.31 Üzleti év fordulónapja Egyéb szervezet egyszerűsített

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 02 Pécsi Törvényszék 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Szávai Családi név Első utónév További utónevek József Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési település

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Szervezet neve: Az egyszerűsített beszámoló mérlege Előző év Előző év Tárgyév ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B.

Részletesebben

I. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege.

I. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint Székhely: 1122

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Viselt név: Előtag Családi név Első

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Viselt név: Előtag Zwickl Családi

Részletesebben

2013. évi. Közhasznúsági jelentése

2013. évi. Közhasznúsági jelentése 2013. évi Közhasznúsági jelentése Szakmai beszámoló 2013. január 1. 2013. december 31. Bírósági bejegyzési szám: 12.Pk.60 675/1995 Nyilvántartási szám: 5565 Adószám: 18074789-1-43 Szöveges beszámoló a

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Szebik Családi név Első utónév További utónevek András Születési név: Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben