Egyszerűsített éves beszámoló

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egyszerűsített éves beszámoló"

Átírás

1 PRO MIKOLÓGIA ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Ungvár u. 43. Egyszerűsített éves beszámoló 2014 A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Budapest, a szervezet vezetője (képviselője) P.H.

2 PRO MIKOLÓGIA ALAPÍTVÁNY 2014 Az egyszerűsített éves beszámoló, illetve a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlegének előírt tagolása a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetnél, illetve közhasznú egyéb szervezetnél Előző év(ek) Sorsz. Tétel megnevezése Előző évi Tárgyév módosítása a b c d e A. Befektetett eszközök 0 59 I. Immateriális javak 0 59 II. Tárgyi eszközök 0 0 III. IV. Befektetett pénzügyi eszközök Befektetett eszközök értékhelyesbítése B. Forgóeszközök I. Készletek II. III. Követelések Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen D. Saját tőke I. Induló tőke II. Tőkeváltozás 0 0 III. IV. Lekötött tartalék Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből E. Céltartalékok F. Kötelezettségek 0 0 I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek 0 0 G. Passzív időbeli elhatárolások 0 0 Források összesen 0 726

3 PRO MIKOLÓGIA ALAPÍTVÁNY 2014 Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatásának előírt tagolása a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetnél Megnevezés Előző év Korábbi év(ek) Tárgyév Alap. Váll. Össz. Alap. Váll. Össz. Alap. Váll. Össz. 1. Értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmények értéke 3. Egyéb bevételek ebből: - támogatások = alapítói = központi költségvetési = helyi önkormányzati = SZJA 1% = kapott adomány = továbbutalt támogatások = egyéb Pénzügyi műveletek bevételei Rendkívüli bevételek ebből: - támogatások = alapítói = központi költségvetési = helyi önkormányzati = egyéb Tagdíjak A. Összes bevétel ( ) Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai 12. Rendkívüli ráfordítások B. Összes ráfordítás ( ) C. Adózás előtti eredmény (A-B) I. Adófizetési kötelezettség D. Jóváhagyott osztalék E. Tárgyévi eredmény (C-I-D)

4 PRO MIKOLÓGIA ALAPÍTVÁNY Kiegészítő melléklet 2014 Budapest, március 3.

5 2 A szervezet alapadatai: 1. elnevezés: Pro Mikológia Alapítvány 2. képviselő: Boros Lajos 3. székhely: 1142 Budapest, Ungvár u adószám: TB törzsszám: közhasznúsági fokozat: nyilvántartásba vételi határozat száma, jogerőre emelkedés napja 01/Pk.60677/2013/ közhasznúsági határozat száma, jogerőre emelkedés napja: *

6 3 1. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról Az alapítvány 2014-ben költségvetési támogatást nem kapott. 2. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás * A mérlegtételek bemutatása Eszközök A befektetett eszközök állománya 2014-ben 59eFt volt, ebből az immateriális javak 59eFt-ot, a tárgyi eszközök -ot, a befektetett pénzügyi eszközök -ot tettek ki. A forgóeszközök közül a Pro Mikológia Alapítvány 2014-ben 667eFt értékű készlettel rendelkezett. Követelést nem tartott nyilván. Pénzeszközeinek állománya 667eFt volt, amelyből a házipénztárban fellelt készpénz és 667eFt a folyószámláján szereplő számlakövetelés. A költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolásaként került kimutatásra a mérlegben. Az eszközök összes értéke, tehát 726eFt volt 2014-ben. Források A Pro Mikológia Alapítvány induló tőkéje 100. Saját tőkéje december 31-én - 726eFt volt, mely a következőképpen alakult: Induló tőke Tőkeváltozás Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye eFt A Pro Mikológia Alapítványnak éven túli kötelezettségei nincsenek, rövid lejáratú kötelezettségeinek állománya pedig volt.

7 4 Az Eredmény kimutatás adatainak bemutatása A Pro Mikológia Alapítvány a 2014-es évben alaptevékenységének ellátásához az alábbi forrásokból szerzett bevételt (adatok Ft-ban): Támogató 2014-ben befolyt összeg 2014-re vonatkozó bevétel Projekt megnevezése Magánszemélyek Kapott adomány Kapott banki kamat Összesen A Pro Mikológia Alapítvány 3eFt egyéb bevételt és pénzügyi bevételt realizált a 2014-es évben. A cél szerinti tevékenységgel kapcsolatosan a következő költségek illetve ráfordítások merültek fel: Anyagjellegű ráfordítások 276eFt - anyagköltség 7eFt - igénybe vett szolgáltatás 268eFt - egyéb szolgáltatás 1eFt Személyi jellegű ráfordítások - bérköltség - személyi jellegű kifizetések - bérjárulékok Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordítása 1eFt - fizetett kamatok Rendkívüli ráfordítások A források összes értéke, tehát 726eFt volt 2014-ben. A Pro Mikológia Alapítvány tárgyévi közhasznú eredménye 726eFt, melyet adófizetési kötelezettség nem terhelt. A Pro Mikológia Alapítvány vállalkozási tevékenységet nem folytat, így abból származó bevétele nem volt. A munkavállalók átlagos állományi létszáma 0 fő. A Pro Mikológia Alapítvány 2014-ben vállalkozási, kutatási, kísérleti tevékenységet nem folytatott.

8 5 3. Az Alapítvány időbeli elhatárolásai Aktív és passzív időbeli elhatárolásként került kimutatásra a mérlegben. 4. A cél szerinti juttatások kimutatása A Pro Mikológia Alapítvány 2014-ben célszerinti juttatást nem nyújtott. * 5. Az Alapítvány részére magánszemélyek által felajánlott személyi jövedelemadó 1% felhasználása Az Alapítvány 2014-ben 1%-os felajánlást nem kapott. * 6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása A kuratórium és a felügyelő bizottság tagjai ebben az évben sem kaptak juttatást. 7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója Az Alapítvány első működési évében kiemelt feladat volt az Alapítvány népszerűsítése, tevékenységének bemutatása, céljainak megismertetése volt különböző csatornákon keresztül. Azonnal elkezdődött a legveszélyesebb gombafajnak, a gyilkos galócának a lakossággal való megismertetése. Számunkra alap cél, hogy Magyarországon MINDENKI ismerje fel a rendkívül mérgező gombát. Facebook statisztika szerint ez a felhívásunk a két kampány során több mint 100ezer (!) felhasználóhoz jutott el!

9 évben kezdtük el a regionális Családi gomba-barátkozás Pro Mikológia támogatással projektet, kezdetben Nógrád megyében. Ennek keretében havonta, felváltva 2 helyszínen a felhívásunkra jelentkező családokkal együtt kirándulunk és a kirándulás végén megismertetjük velük a lakóhelyük közelében leggyakrabban előforduló ehető és mérgező gombákat, de elsősorban a gyilkos galócát. A különböző elektronikus felületeinken reklámozott induló gombaismerői tanfolyamok szervezői arról tájékoztattak, hogy jelentkezőik száma megnőtt és a plusz beiratkozók egyértelműen Alapítványunkat jelölték meg, mint a tanfolyamra megismerésének forrását. A legnagyobb létszámú alapfokú gombaismereti tanfolyam indítója, a TIT Stúdió Egyesület Gombász Klub elnöke 2015-ös beszámolójában külön kiemelten köszönte meg jelentkezők toborzásában kifejtett segítségünket. Gombaismereti előadás képi anyagának (kb. 60 fotó) összeállítása a Salgótarjánban október 3-án megrendezett 20 éves ZÚTE (Zöld Út Természetjárók Egyesülete) jubileumi előadássorozatára. (Előadó: Micheller Tibor) Budapest, március 03. Boros Lajos Képviselő Az Alapítvány Kuratóriuma a évi tevékenységről készült közhasznúsági jelentést a 01/2015 számú határozatával március 02-án elfogadta. Könyvelési feladatokat a KP KH Alapítvány (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Ragád köz 10.) látja el. Regisztrált mérlegképes könyvelő neve: Szombathy Márta a) regisztrálási száma: MK b) igazolványszáma: c) nyilvántartásban szereplő címe: 2310 Szszm, Ragád köz 10.

10 Közhasznúsági melléklet 1. Közhasznú szervezet azonosító adatai név: Pro Mikológia Alapítvány székhely: 1142 Budapest, Ungvár u. 43. bejegyző határozat száma: 11.Pk /2013/1 nyilvántartási szám: 11841/2013 képviselő neve: Boros Lajos 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása Alapítást követően webes felületen honlap és Facebook oldal létrehozása Alapítvány népszerűsítése, minél szélesebb körben történő megismertetése Gombaismereti információk átadása elektronikus felületeinken Gombaismereti tanfolyamok hirdetése elektronikus felületeinken Gombaszakellenőrök és gombavizsgálati helyek ismertetése elektronikus felületeinken 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése: - oktatás és nevelés, képességfejlesztés, ismeretterjesztés Gyilkos galóca megismerése kampány (1) Facebook csatornán Gyilkos galóca megismerése kampány (2) Facebook csatornán Induló gombaismerői tanfolyamok ismertetése és reklámozása elektronikus felületeinken Folyamatos gombaismereti tájékoztatás Családi gombabarátkozás hosszú távú projekt megkezdése Gombaismereti előadás képi anyagának összeállítása közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 4. (1) a)-u) a közhasznú tevékenység célcsoportja: Minden magyar állampolgár a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: megközelítőleg: fő a közhasznú tevékenység főbb eredményei: Gombász szakmai körökben ismert és elismert az Alapítvány munkája. Nagyon sok pozitív támogató választ, bejegyzést kaptunk oktató anyagainkra. Kb. 50 gombafajt ismertettünk meg az elektronikus felületeinket látogató érdeklődőkkel. Akik látták a gyilkos galóca kampányunkat azok biztosan felismerik és másokkal is ismertethetik.

11 4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja Pénzeszközök 277eFt Cél szerinti felhasználás Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév 6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás Tisztség Előző év (2013) Tárgyév (2014) 0 0 A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen: Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók Alapadatok Előző év (2013) Tárgyév (2014) B. Éves összes bevétel 3eFt ebből: C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg D. közszolgáltatási bevétel 0 0 E. normatív támogatás 0 0 F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás 0 0 G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 3eFt H. Összes ráfordítás (kiadás) 277eFt I. ebből személyi jellegű ráfordítás J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 277eFt K. Adózott eredmény -274eFt L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) Erőforrás-ellátottság mutatói 0 fő 0 fő Mutató teljesítése Ectv. 32. (4) a) [(B1+B2)/2> ,- Ft] Igen Nem Ectv. 32. (4) b) [K1+K2 0] Igen Nem Ectv. 32. (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) 0,25] Igen Nem Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése Ectv. 32. (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) 0,02] Igen Nem Ectv. 32. (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) 0,5] Igen Nem Ectv. 32. (5) c) [(L1+L2)/2 10 fő] Igen Nem

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

A FÜVÉSZKERTÉRT ALAPÍTVÁNY

A FÜVÉSZKERTÉRT ALAPÍTVÁNY A FÜVÉSZKERTÉRT ALAPÍTVÁNY Kiegészítő melléklet 2012 Budapest, 2013. március 14. 2 A szervezet alapadatai: 1. elnevezés: A Füvészkertért Alapítvány 2. képviselő: Dr. Isépy István 3. székhely: 1083 Budapest,

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 20 Zalaegerszegi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag BALOGH Családi név Első utónév További utónevek JÓZSEF Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1 8 0 0 0 6 2 7-1 - 4 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek KIS DOMONKOS MÁRK KIS DOMONKOS MÁRK Anyja neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Babus Családi név Első utónév További utónevek Gábor Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

Országos Bírósági Hivatal

Országos Bírósági Hivatal Országos Bírósági Hivatal Közhasznúsági melléklet F ü g g e t l e n ü l E g y m á s s a l K ö z h a s z n ú E g y e s ü l e t Szervezet székhelye: Település: S z é k e s f e h é r v á r Közterület neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 11 Tatabányai Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Bernáth Családi név Első utónév További utónevek Zoltán Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 3 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 06 Szegedi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Nagy Miklós Születési név: Nagy Miklós Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

2013. évi Közhasznúsági jelentése

2013. évi Közhasznúsági jelentése 1181 Budapest, Szélmalom u. 33. Adószám: 19011637-2-43 Bírósági bejegyzési szám: 596/1989. 2013. évi Közhasznúsági jelentése 2014. május 8. Dalotti Tibor elnök 1. Számviteli beszámoló: A 2013. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag NAGY Családi név Első utónév További utónevek KÁROLY Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

2013. évi. Közhasznúsági jelentése

2013. évi. Közhasznúsági jelentése 2013. évi Közhasznúsági jelentése Szakmai beszámoló 2013. január 1. 2013. december 31. Bírósági bejegyzési szám: 12.Pk.60 675/1995 Nyilvántartási szám: 5565 Adószám: 18074789-1-43 Szöveges beszámoló a

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 2 5 0 4 7 5 9 1 3 3 5 2 9 0 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 egyéb szervezet megnevezése

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Holló Katalin Születési név: Holló Katalin Anyja neve: Tóth Edit

Részletesebben

Magyar Máltai Lovagok Alapítványa

Magyar Máltai Lovagok Alapítványa 1965744-9499-569-1 Statisztikai számjel 16.PK.63998/199/2 Bírósági végzés száma Szervezet megnevezése 114 Budapest, Fortuna utca 1. Szervezet címe 213.12.31 Üzleti év fordulónapja Egyéb szervezet egyszerűsített

Részletesebben

I. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege.

I. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint Székhely: 1122

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Pétery Családi név Első utónév További utónevek Katalin Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Szebik Családi név Első utónév További utónevek András Születési név: Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 08 Győri Törvényszék 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Kokas Családi név Első utónév További utónevek Éva Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési település

Részletesebben

2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Szegedi Úszó Egylet Székhely: 6726 Szeged, Temesvári krt. 62. Adószám:18452914-1-06 Beszámolót készítette: Fórizs Margit Könyvvizsgáló kamarai tagszám: 006981 Kiegészítő

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 13 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Nagy Sándor Születési név: Anyja

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 02 Pécsi Törvényszék 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Szávai Családi név Első utónév További utónevek József Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési település

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 13 Budapest Környéki Törvényszék 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Juhász Családi név Első utónév További utónevek Gergely Születési név: Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Viselt név: Előtag Családi név Első

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 02 Pécsi Törvényszék 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Szávai Családi név Első utónév További utónevek József Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési település

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Szervezet neve: Az egyszerűsített beszámoló mérlege Előző év Előző év Tárgyév ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B.

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További

Részletesebben