Christmas Karácsony 2004.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Christmas 2004. Karácsony 2004."

Átírás

1 VOLUME 83. No. 4 OCTOBER-NOVEMBER-DECEMBER ÉVFOLYAM 4. SZÁM OKTÓBER-NOVEMBER-DECEMBER Christmas The Word became a human being and, full of grace and truth, lived among us. We saw his glory, the glory which he received as the Father s only Son. John 1:14. Karácsony Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az Ö dicsöségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsöségét, telve kegyelemmel és igazsággal. János evangéliuma 1:14.

2 2. oldal MAGYAR EGYHÁZ Ma, ha az Ö szavát halljátok... Rovatvezető: Ft. Demeter Andor, Püspök Tudom a te dolgaidat ( ímé adtam elődbe egy nyitott ajtót, amelyet senki be nem zárhat ), hogy kevés erőd van, és megtartottad az én beszédemet, és nem tagadtad meg az én nevemet. Mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, én is megtartalak a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljő, hogy megpróbálja a föld lakosait... (János Jelenések Könyve 3,7-13) A Jelenések könyve akkoriban íródott, amikor a keresztyéneket hitbeni meggyőződésükért a Krisztus születése utáni első évszázad ötvenes éveitől üldözni kezdték. Philadelphia város neve magyar fordításban testvéri szeretet -et jelent. Kis-Ázsia közép részén ókori hátterű település ma Törökország. A Szentírás arról tudósít, hogy a philadelphiai eklézsia kicsinysége ellenére hitében erős lelki közösség, mert minden körülményben rendíthetetlenül kitart Jézus Krisztus mellett. Ezért lehetett a kisázsiai gyülekezetek evangélizációs központja. Kicsinysége ellenére erős. Ma is így van, hitében, - Isten és ember iránti szeretetében erős, kis lélekszámú gyülekezetek önfenntartóak itt az Amerikai Egyesült Államokban, Európában vagy a világunk akármelyik részén. A hitvalló és cselekvő szolgálattal működő gyülekezetek életképesek. Ki az, aki erőt ad? A Szent, az Igaz, akinél a Dávid kulcsa van: az Úr Jézus Krisztus, akinek nevéről neveztetünk k e r e s z t y é n n e k! Kik ezek? Akik hiszik és életükkel igazolják,... hit által Krisztusnak tagja és így az Ő felkenetésének részese vagyok avégre, hogy nevéről én is vallást tegyek, magamat élő hálaáldozatul néki adjam... (Heidelbergi Káté 32.kérdés)...és szív szerint hajlandóvá és késszé tesz arra, hogy ezentúl Őneki éljek. (Heidelbergi Káté 1.kérdés) Az Amerikai Magyar Református Egyház nevében hálásan köszönjük a gyülekezeteknek, amelyek befizették a évi hozzájárulásukat a "Magyar Egyház-Magyar Church" megjelenéséhez. On behalf of the Hungarian Reformed Church in America we would like to thank the congregations for sending the 2004 dues in time which made publishing the "Magyar Egyház - Magyar Church", possible: **Eastern Classis $300.- Bethlehem,PA $100. Cliffside,NJ $75.- Miami,FL $200. New York,NY $525. Perth Amboy,NJ $250. Poughkeepsie,NY $150. Rochester,NY $30.- Roebling,NJ $252. Staten Islan,NY $100.- Trenton,NJ $660. Washington,D.C. $90.- **Central Classis $300.- McKeesport,PA $200. Windsor,ONT $110.- **Western Classis $250.- Hollywood,CA $300.- Ontario,CA $400.- Phoenix,AZ $500.- San Diego,CA $150.- San Francisco,CA $150. Vancouver,B.C. CAN. $150.- Church Women United $100.- A régmúltban a philadelphiai keresztyén eklézsia, mint ma a mi időnkben, - a Jézus Krisztust szívvel követő és testvéri szeretettel munkálkodó lelki közösségek, az ellenhatások szorítóiban, a különböző színezetű eszmei vagy anyagi érdekeltségű áramlatok zuhatagjaiban is, - békét teremtenek, egyakarattal munkálkodnak és a teljes Szentírás tanításaitól el nem térnek. Az evangéliumi alapon szolgáló igazi keresztyén gyülekezet mást nem is tehet. Mindezeket kiváltképpen szent karácsonyunk ünnepkörében, és a jövőt ígérő új esztendőnk küszöbén igénk világosító fényében jól gondoljuk át tudván azt, hogy: Pásztorunk a Jézus, hozzá tartozunk, Hű ölébe rejtve, félni nincs okunk. Bárhová vezessen, csak kövessők Őt, Járva pusztaságot, harmatos mezőt.... Pásztorunk a Jézus, meghalt nyájáért, Mindenik juhára, hullt a drága vér. Rajta van pecsétje, minden gyermekén, Lelkem adtam néki, szól és így enyém.... Örömtől sugárzó arccal mondjuk - úgy van! Ámen. MAGYAR EGYHÁZ - MAGYAR CHURCH OCTOBER-NOVEMBER-DECEMBER VOL. 83, NO. 4 ISSN EDITOR IN CHIEF The Rt. Rev. Andor Demeter, Bishop 3921 W. Christy Dr. Phoenix, AZ EDITOR Rev. Bálint Nagy 7S1 Crenshaw Blvd. Los Angeles, CA CO-EDITOR AND BUSINESS MANAGER The Rt. Rev. Sándor Szabó, General Secretary - Dean 1053 East Sixth Street #32. Ontario, CA EDITORIAL BOARD Rev. Árpád Drótos 229 East 82nd Street, New York, NY Rev. Lajos Fábián 7872 Jasper Ct. Vancouver, BC VSP 3S9, Canada Very Rev. Ferenc Varga, Dean Stacey Dr. Brownstown, MI OFFICE OF PRINTING "AD PRINT" INC N.36th Ave. Phoenix, AZ YEARLY SUBSCRIPTION: Group $5.00 Personal $6.00 MAGYAR EGYHÁZ - MAGYAR CHURCH is published quarterly (March, June, September, and December) by THE HUNGARIAN REFORMED CHURCH IN AMERICA and printed at AD-PRINT, Inc. in Phoenix,AZ. Address manuscripts and editorial correspondents to MAGYAR EGYHÁZ - MAGYAR CHURCH, 751 Crenshaw Blvd. Los Angeles, CA 90005; Tel: (323) , Address all subscription orders, renewals, payments, and change of address notifications to MAGYAR EGYHÁZ - MAGYAR CHURCH, 1053 East Sixth Street, #32 Ontario, CA Tel: (909) ,

3 MAGYAR EGYHÁZ 3. oldal HUNGARIAN REFORMED CHURCH IN AMERICA AMERIKAI MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ Ímé a szűz fogan méhében és szűl fiat és annak nevét Immanuelnek nevezik, a mi azt jelenti: Velünk az Isten. És bemenvén a házba, ott találák a gyermeket anyjával Máriával; és leborúlván, tisztességet tőnek néki; és kitárván ajándékokat adának néki: aranyat, tömjént, mirhát. (Máté 1:23, 2:11) Ü N N E P I K Ö S Z Ö N T Ő Szeretett Testvéreink az Úr Jézus Krisztusban! Karácsony szent ünnepére készülve legyen részünk az igazi örömben azzal a biztos ismerettel hogy jó Istenünk népes nagy világa iránti szeretetéből megváltói védelmére ajándékozta fiát Jézus Krisztust és kicsiny Bethlehemben földre szállt az ég Királya! szeretet és igazság jön vele, kezében a szabadság fegyvere, nyissatok hát előtte szívet, ti megváltott hívek, hogy boldogságban örvendjetek. Csodálatosan, mint régen az első karácsonykor úgy a mi időnkben is ha bízunk Istenben életünk megváltó Urában, akkor 2004 karácsonyán bethlehemi csillag fénye ragyog életünk egén és elvezet a templomba Jézushoz. Boldogan megyünk. Tisztességet teszünk. A legdrágább kincsünket adjuk: a dobogó szívünket, hogy örömteljes békességet sugárzó boldog életünk legyen. Szeretett Testvérem! Ne aggodalmaskodjál, nézz Istenedre fel! Ő felruház és táplál, rád gondot ő visel. Dicső Király, ég és a föld Ura! Szívünk tiéd, légy annak is Ura! Kívánunk örömteljes karácsonyi ünnepet és eredményekben bővőlködő békés újesztendőt. Karácsony ünnepén, kegyes keresztyének, zengjen, zengedezzen örvendező ének! Krisztus született, Halleluja! (Ph.Hayes ) Testvéri köszöntéssel, Békesség Istentől! H O L I D A Y G R E E T I N G S To the Churches, Church Councils, Ministers and Chief Elders of the Hungarian Reformed Church in America Dear Brethren, With the Christmas Holiday and the closing of 2004 upon us, we greet the members of the Hungarian Reformed Church in America, knowing that: There is therfore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God And we know that all things work together for good to them that love God... Romans 8:1,14,28. We can confess our conviction that we live under the Holy Spirit s protectings. It gives us an opportunity to work together in our ministry. We extend blessed Cristmas wishes to all of you and wish you a prosperous New Year. Enclose in your hearts God s word and it will make your lives beautiful and sacred. We are grateful for our congregation s past, and we are strengthened by the hope that our Lord will continue to give us guidance in the future. We acknowledge with gratitude to God the work of the Church, and we should be joyous that our congregation has had a fruitful year. We ask that God bless all of you in all your endeavours. Then the angel said to them, Do not be afraid, for behold, I bring you good tidings of great joy which will be to all people. For there is born to you this day in the city of David a Saviour, who is Christ the Lord. Luke 2: With brotherly love, May the Peace of God be with You, Andor Demeter, Bishop Anthony C.Beke, Chief Elder

4 4. oldal MAGYAR EGYHÁZ Great Expectations At that time there was a man named Simeon living in Jerusalem. He was a good, God-fearing man and was waiting for Israel to be saved. There was a very old prophetess, a widow named Anna, That very same hour she arrived and gave thanks to God and spoke about the child to all who were waiting for God to set Jerusalem free. (Luke 2:25, 36, 38.) Christmas is a season of great expectations. We look forward to it for many weeks as cards are bought and sent, presents selected and wrapped, decorations dreamed up and executed, and all sorts of plans made for the home, church, and school. We come to Christmas Eve almost standing on tiptoe, and that is as it should be. The weeks before Christmas are known as Advent, the time in which we prepare ourselves for the great event of Christmas Day. This note of expectation, which perhaps reaches its climax for us when the midnight chimes of the church usher in Christmas Day, is found in the Gospel of Luke. When the child Jesus was taken to Jerusalem by his parents to be presented to the Lord, Simeon took him in his arm and blessed him. Simeon is described as a man who was waiting for the consolation of Israel. That means that he was one of the truly faithful who were waiting and watching for the coming of the Messiah. Some of the other translations of the Bible give more vividly the eager sense of expectation in which Simeon lived - living in expectation of the comforting of Israel or living in expectation of the salvation of Israel. Also present was a prophetess, Anna, who spoke about the child to all who were waiting for God to set Jerusalem free, or looked for redemption in Jerusalem and an other translation said: spoke about Jesus to all those in Jerusalem who were expecting redemption. Both Simeon and Anna were among those waiting on spiritual tiptoe for the fulfillment of the great Messianic hope. Others may have given lip service to this age-long dream, but Simeon and Anna lived as if it were about to be true. It is a great thing to live in expectation and to have great expectations. The Psalmist used the likeness of those who, in the darkest hours just before the dawn, strain their eyes to see the first rays of the sun. (Psalm 130:6). So many of us could recall the excitement of getting up while it was still pitch black to be ready to see the sunrise over the rim of the Grand Canyon. So it is with any great expectations of good. Some people live facing the sunset. It may be beautiful for a while, but the light becomes less and less, and soon it is gone. How much more exciting to live facing the sunrise! Then the light grows stronger and stronger, and one can see more and more. Beauty that wasn t there at first soon becomes visible, and all the world is bathed in a warm and lovely light. There is a certain resignation to the sunset, but great expectation to the sunrise. We may say farewell to a sunset, but we welcome a dawn. Simeon and Anna were eagerly waiting for the dayspring from on high to visit them. They were living in expectation of its heavenly light. The future belongs to those who live in expectation that something is going to happen. As Jesus said, it is those who ask who get an answer; it is those who seek who will find; and it is those who knock who will discover that some door will be opened. If you are looking for beauty, you will find it. If you are expecting good, you will discover it. If you are on tiptoe for the Messiah, he will come! If you are in anticipation of Christmas, you will know it to be a wonderful time - God s chosen day for the coming of his Son into the world. Those who expect the best find that, too. Simeon and Anna recognized in the tiny baby in the temple that God had done something wonderful for the world, that his age-long promise had been fulfilled, that never again could the world be the same. They were living in expectation, and they knew when their expectations were fulfilled. The Holy Spirit showed them that God in his own way, in an infant, had entered the world of men. Many could not see this, and many could not understand. But here at least were a few who, living expectation, recognized when the fulfillment had taken place, when the fullness of time was come. To all those who live in expectation, God most surely and most clearly comes. With God (An unknown poet has described what it means to walk with God): Begin the day with God, kneel down to him in prayer, Lift up your heart to his abode and seek his love to share. Open the Book of God and read a portion there, That it may hallow all your thoughts and sweeten all your care. Go through the day with God, e en though you may not see, Where er you are at home, abroad, he still is near thee. Converse in mind with God, your spirit heavenward raise, Acknowledge every good bestowed and offer grateful praise. Conclude your day with God, your sins to him confess, Trust in the Lord s atoning blood and plead his righteousness. Lie down at night with God, who gives his servants sleep, And when you tread the vale of death, he ll safely guard and keep. May we all have that kind of fellowship with God. Then we will know its blessed benefits.

5 MAGYAR EGYHÁZ Fear not. The Ancient Good Tidings Proclaimed to the People in the 21 st century You who bring good tidings to Zion, go up on a high mountain. You who bring good tidings to Jerusalem, life up your voice with a shout, lift it up, do not be afraid; Say to the towns of Judah, Here is your God! (Isaiah 40:9) Comfort my people, lift up your voice with a shout and the bold message fear not are divine imperatives addressed to the prophet, Second Isaiah, whose book is noted as the Fifth Gospel in the Bible. One of the historical re-readings of the text, the composition, Handel s Messiah, contributed to a great historical popularity to receive the Gospel truth from the words of Second Isaiah. It is hard to imagine a more perfect, more appropriate actuality of the message: comfort ye my people... bring good tidings so passionately communicating to all people in all ages and contexts. Just as the words of the prophecies worked in the eighth and sixth century BC, the same words spoke in the eighteenth-century controversy of deism and modernism. Handel s selected text proved to be a perfect match of art and faith, an effective proclamation of the good news of God and a Protestant orthodox apologetic in defending the traditional Christian interpretation of Scripture. Today, good news is a most wanted life-giving message. It is needed for people in fear, insecurity, and distress. The prophet is aware of the situation of his contemporaries. He also knows the paradigm of the divine intervention that is going to be epoch-making I have heard their cry, I know their sufferings and I have come down to deliver them (Ex 3:7-8). The faith of the fathers provides a key by which later generations can interpret their own experience. The prophet invites his audience to trust in God based on the powerful divine narrative about God s coming salvation. The divine plan requires a daring faith to a new destiny more than survival. It aims at rebuilding Jerusalem our Jerusalem is the Christian Church - and the destroyed communities as well as extending the salvation plan of God to all peoples. Out of the darkness of fear there arose a transforming message of deliverance, and of the recreation of the community. This community, first, has to revise its vision about God in sole sovereignty. (Isaiah 40:25; 44:6-8; 46:1-7). Then, a revised vision about themselves, is also needed. A new selfawareness is also to be developed. The pedagogy of brokenness, as dialectical theology assumes, finds new application in restoring human dignity in saving encounter with God. The remedy, the secret of finding a secure and fearless life, lies in taking on God s military plan and his cast of the play. He, the Chief Command of the Heavenly Hosts leads his army for triumph. His military people, the armed forces, however, have to take on the weapons of the servant of the Lord (see Isaiah 42). Thus, the community of faith comes face to face with righteousness and compassion that is manifested 5. oldal in human experience as the God active to save the lost and to heal the broken. The Apostle Paul points to such an integrating when he recognizes the living for others and dying for others to be the self-image of Christian existence in the community (Romans 14:7-8; 15:1-3; Gal. 6:2). The newness of God s advent lies in the willing self-giving of the servant which displays God s call and a particular human response united to bring salvation to others in an ongoing mission of reconciliation by the atoning sacrifice of the Innocent One. The Fear not call assumes an awareness of the radical depths of human sin and a full acknowledgment of divine power and compassion. The remarkable inclusiveness of the salvation promise aims at proclaiming God s universal sovereignty and envisioning our priestly service for the salvation of the peoples. (Isaiah. 42 ; 44; 49:1-6; cf. Ezekiel 37:27-28). May this Divine call awaken our faith, hope, and compassion at this Christmas season. May the revolutionary message, fear not keep challenging us to a growing in understanding of God s mysteriously inclusive plan of salvation, for God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. (John 3.16) So be it. Amen. Rev.Dr.Eva Lukacsi Anti-Christmas Crusade Well Under Way This year's anti-christmas crusade appears well under way, with the latest example involving a parade this weekend in Denver, Colorado. WorldNetDaily reports that the annual downtown Denver event known as the "AT&T Parade of Lights" will include Hindu and Mestizo dance troupes, a kung fu group, belly dancers, Santa Claus, and even a homosexual (GBLT) American Indian society. But an area church has been told it is not welcome because its members wanted to sing seasonal hymns and proclaim a "Merry Christmas" message on their float. The parade website claims the event organizers are "proud to present an International Procession to celebrate the cultural and ethnic diversity of the region." However, a parade spokesman declared that religious content such as the church group's message is excluded because it might be offensive to some parade attendees. Pastor George Morrison says this exclusion is all part of the "anti-christmas agenda" that has crept into the parade and which is "robbing us." However, the Christian group has come up with an alternate plan. Morrison says members of his church will be walking the parade route an hour before the event begins, singing Christmas carols to people on the street. AgapePress

6 6. oldal MAGYAR EGYHÁZ HUNGARIAN REFORMED CHURCH IN AMERICA AMERIKAI MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ Rt.Rev. Andor Demeter, Bishop Mr. Anthony C. Beke, Chief Elder 3921 W.Christy Dr. Phoenix, AZ P.O.Box 335, Crosswick,New Jersey Tel./Fax(602) Tel. (609) Phoenix-Crosswick November 20, 2004 K Ö R L E V É L az Amerikai Magyar Református Egyház Huszonöt Gyülekezetéhez Szeretett Testvéreink az Úr Jézus Krisztusban! Ároni áldással köszöntjük diaszpóra gyülekezeteink hitvalló tagjait, az őrhelyeken hűséggel vigyázó és munkálkodó szolgálattevőket Áldjon meg tégedet az Úr, és őrízzen meg téged! Ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön rajtad! Fordítsa feléd arcát, és adjon neked békességet. (4 Mózes 6,24-26) Igen, mint a régmúltban, úgy ma is életünk legnagyobb ajándéka jó Istenünk őriző kegyelme és áldást nyújtó szeretete. E hittudattal vette számba Ontarioban, CA június án ülésező Püspöki Tanács az egyházi szolgálat köteles feladatait és ennek kapcsán értékelte a Bethlen Otthon Vezetősége által összeállított és Államilag jóváhagyott építési terv szerinti ( sq.feet) méretű új BETHLEN OTTHON építését. A jó Isten segedelmével az impozáns épület komplexum év tavaszára elkészül. Elődeink hite és áldozatkészsége teremtette és hozta létre 1921-ben Pennsylvania Állam Ligonier városában a rászorulók gondozására az első magyar Árvaházat és azt követően 1931-ben az idős nemzedék ápolására napjainkban is működő Bethlen Otthon -t. Öntudatos hívő lélekkel élő és békességben munkálkodó gyülekezetek ma is munkaképesek, teremtenek és alkotnak, mint áldott emlékű elődeink a magyarul zengő Igének szálláshelyet biztosítottak, gyülekezeteket szerveztek, templomokat, imaházakat építettek. Ezért áll a vándormagyarok Sion hegyén a Bethlen Otthon és teljesíti gondozói szolgálatát. Hisszük, hogy az elkövetkezendő időben is működő képes lesz, hiszen a gondozói-ellátó szeretetotthon mellett nemcsak az elnémúlt harangjaink - kegyszerek-könyvek-íratok, műértékek tároló múzeuma, hanem szellemi-lelki erőgyűjtő központunk is. Értekezletek, művelődési, tudományos előadások, tanfolyamok, konferenciák alkalmas helye, - a szolgálat tudomány vára. Az Amerikai Magyar Református Egyház Püspöki Tanácsa imádkozó lélekkel kéri a kebelbeli gyülekezeteket, hogy mindannyiunk magyar szálláshelyét az új BETHLEN OTTHON építését adományainkkal támogassuk, a csekket Bethlen Home névre írjuk. Posta cím: The Bethlen Home, 125 Kalassay Drive, Ligonier, PA Előre is hálás köszönet érte! Kegyelem néktek és békesség Istenől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen! (1 Korinthus 1,3) Szeretetteljes tisztelettel, testvéretek az Úr Jézus Krisztusban! LETTER To the Twenty Five Congregations of the Hungarian Reformed Church in America Dear Brethren in Christ! The Lord bless thee, and keep thee: the Lord make his face shine upon thee, and be gracious unto thee: the Lord lift his countenance upon thee, and give thee peace. (Numbers 6, 24-26). We send our blessings to the faithful members and officers of our congregations. Even today, our biggest gift is our Lord s guarding grace. The Bishop s Council Meeting held on June 11-13, 2004 in Ontario, California, acknowledged the proposed building of the Bethelen Home. With God s blessing, the new building will be completed in the spring of The Bethlen Home was established in 1931 in Ligonier, PA, consequent to the first Hungarian Orphanage that was established in The Bethlen Home not only provides care for the elderly, but is a home for cultural and educational events through various seminars and conferences. It is also the site of a museum. The Bishop s Council of the Hungarian Reformed Church in America faithfully asks all the congregations to support the building of the new Bethlen Home with donations. The donation checks can be addressed to the Bethlen Home and mailed to the following address: The Bethlen Home, 125 Kalassay Drive, Ligonier, PA We are gracious for your actions! Grace be unto you, and peace, from God our Father, and from the Lord Jesus Christ. ( 1 Corinthians 1,3) With brotherly love, Andor Demeter, Bishop Anthony C. Beke, Chief-Elder

7 MAGYAR EGYHÁZ 7. oldal YOUTH CAMP PICTURE 2004 Row 1: Lorand Varga, Anna Slemp, Gina Montalvo, Taylor Gigliotti, Dana Reynolds, *Roxy Torok* Chelsea Bikowlsky, Tershaund Gray, Caitlyn Gilleo, Nikolett Huve. Row 2: Amanda Montalvo, Ashlea Frampton, Chriss Nunn, Tyler Rocco, Vanessa Reynolds, Gabriel Csapo, Nichole Grondski, Melissa Gater, Tori Bilbee, Jimmy Kepiro, Ashley Gilleo. Row 3: Tünde Garai, Dylan Torok, Julie Furj, Mike Kiraly, Karen Kiraly, Maria Torok, Gabe Csapo, Kathy Smith, Les Torok, Priscilla Hunyady, Bishop Karl Ludwig, Rev.Louis Medgyesi. Row 4: Michael Esterle, Imi Bertalan, Krista Oroszvary, Airlia Oroszvary, Kristina Poznan, Jessica Gater, Jeff Roché, Lisa Tomsic, Brad Curry, Frank Asztalos, Dustin Carney, Attila Poznan, Robert Grondski, David Fox. Row 5: John Archer, Gitti Bertalan, Attila Nagy, Amber Frampton, Mariann Medgyesi, Timothy A.Parsons, Rev.Zsolt Otvos, Kristina Sorfozo, Shaunté Csoman, Aurel Ludwig, Frank Kiraly, Rev.Istvan Kacso, Rev.Zoltan Sutto, Jacob McCrae. Row 6: Debbie Foll, Kristen Porter, Julia Bertalan, Gretchen Sutto, Shawn R.Isaacs, the 1st, Suzanne Marie Hope Ujvagi, Istvan Medgyesi, Dave Kovacs, Laci Ujj. Not pictured - Magdi Bertalan, Kati DePetrillo, Shane Clark. Crowds Came Out 'In a Big Way' For One of Billy Graham's Last Crusades More than 80,000 people gathered in the Rose Bowl on Sunday to hear evangelist Billy Graham preach on the last day of what probably was one of his final crusades. About 312,500 attended his four-day crusade in Pasadena, Calif., which marked the 55th anniversary of the Los Angeles revival that propelled Graham to national fame in 1949, the Associated Press (AP) reported. Crusade officials said almost 13,400 people accepted and recommitted to Christ during the crusade, including 3,400 on Sunday. The crowds nearly filled the 92,000-seat stadium, the largest U.S. venue ever booked for a Graham crusade. Graham, who turned 86 on Nov. 7, spoke for about 45 minutes Sunday, pausing only to sit down about halfway through his sermon. "Now I can preach another hour," he joked as he sat. The crusade was delayed for several months after Graham fell and broke his pelvis. More than 20,000 volunteers and pastors from about 1,200 local churches worked for months to plan the $5.4 million crusade, Assist News Service reported. Graham's advisers said the Rose Bowl crusade was the preacher's 416th worldwide, and likely his second-to-last ever. Health permitting, Graham is scheduled to preach in June in New York City. (http:// Charisma News Service

8 8. oldal MAGYAR EGYHÁZ MARAN ATHA! Lekcio: Máté ev. 24. Textus: I.Kor.16, ben egy Johannes Wirchern nevű német lutheránus lelkész bevezetett egy kedves, szép s azóta igen elterjedt szokást hamburgi gyülekezetében. Advent előtt pár nappal felfüggesztett egy fenyőágakkal kidíszített szekérkereket a templomi úrasztal fölé s arra rátett négy gyertyát. Advent első vasárnapján meggyújtotta az elsőt, második vasárnap a másodikat és így tovább. Szimbolizálva ezzel azt, hogy a szellemi-lelki világosság, a Krisztus előtti időben egyre nőtt, növekedett. Végül négy gyertya teljes fényben ragyogott, mert karácsonykor eljött közénk a világ VILÁGOSSÁGA, az Úr Jézus Krisztus! Felragyog néktek a Krisztus ahogy Pál írja egyhelyt az efézusiaknak. Gyújtsuk meg mi is képzeletbeli adventi koszorúnk első gyertyáját és annak fényénél a Szentlélek segítségével nézzük meg -, hogy mit üzen nékünk a mennyei Atyánk 2004 Advent első vasárnapján. Maran Atha! Ez a különös két szó; egy köszönési forma volt az apostol idejében. Jelentése ez; AZ ÚR ELJÖN! (Vannak akik így fordítják; Az ÚR EL FOG JÖNNI!) Amikor az első keresztyéneket halálra üldözték hitükért, akkor ezzel a köszöntéssel bíztatták magukat és egymást; MARAN ATHA! Az Úr eljön, el fog jönni! Alapigénk két szava arám nyelvű kifejezés. Az arámi a bibliai óhébernek volt egy tájnyelve, dialektusa, amely a babiloni fogság után vált a zsidóság köznyelvévé. Ez volt az Úr Jézusnak is az anyanyelve. (Állítólag néhányan még beszélik Szíriában és Irakban.) Tudjuk ugyebár azt is, hogy - főleg az evangéliumokban - megmaradt egy nehány szó, mondatfoszlány abból a nyelvből: TÁLLITHÁ KUMI (leányka kelj fel!) EFFATA! (Nyilatkozzál meg!) mondja az Úr a csodás gyógyítások alkalmával... A legismertebb kifejezés persze az ÁMEN! (Úgy legyen!)... Aztán egy teljes mondat, amely a keresztfán hangzott el: ELOI, ELOI, LÁMÁ SÁBÁKTÁNI! (Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet!). S végül a mai Igénk: MÁRÁN ATHA! AZ ÚR ELJÖN, EL FOG JÖNNI! Valaki kiszámította, hogy a Szentírásban 318 utalás van az Úr visszajövetelére. Maga az Úr is nagyon sok ígéretet tett erre nézve a tanítványoknak. Nem hagylak titeket árvákul, eljövök tihozzátok! - Ismét eljövök és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek! - Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok mely órában jön el a ti Uratok és így tovább. Pál az 1.Korinthusi levélben inti a híveket, hogy éljenek szent és feddhetetlen életet mindaddig amíg az Úr eljön az Ő szentjeivel együtt.... Jakab azzal bíztatja a híveit, hogy legyenek türelemmel, mert az Úr eljövetele közel van!... Aztán ott van a Biblia utolsó írása, a Jelenések Könyve. Az szinte teljes egészében Krisztus visszajöveteléről szól!... Dehát azóta nagyon sok idő telt el és ezalatt egyre inkább megrendült az Úr visszajövetelébe vetett hit. Hát bizony éppen ez hitünk, keresztyénségünk, egyházunk gyengeségének oka. Mondjuk mi is vasárnapról, vasárnapra kötelességszerűen az Apostoli Hitvallást, de elszáll a fülünk mellett, hogy abban is szó van Krisztus visszajöveteléről. Élünk az úri szent vacsorával, de nem halljuk meg a szereztetési Ige két szavát;... amíg eljövend! Ismerjük be alázattal és bűnbánattal, hogy ezen a téren Anyaszentegyázunkat és minket, annak szolgáit is mulasztás terhel. Nem beszéltünk eleget, nem hangsúlyoztuk ki eléggé az Úr visszajövetelének tényét. Hagytuk, hogy a különböző szekták az évszámokkal, -stb...-kel való felelőtlen zsonglőrködéseikkel lejárassák az Úr visszajövetelének hitelét. Hozzászoktattuk híveinket főleg itt az Újvilágban -, hogy az advent nem más, mint egy édeskés szentimentalizmust árasztó karácsonyvárás! A kis Jézuska jön, s arra ugyebár fel kell készülni! No nem annyira lelkileg, hanem anyagilag. Ajándékvásárlással, karácsonyfa beszerzéssel díszítéssel, sütéssel-főzéssel, miegy-mással. S aztán más dolga nincs is az emberfiának, mint esetleg elmenni főleg szent este a templomba és énekelni a Silent Night -ot, a Csendes Éjt! Bizony mi is hibásak vagyunk, amiért nem beszéltünk és ma sem beszélünk eleget az Úr visszajöveteléről. Bezzeg Luther, Kálvin, Zwingli, Méliusz Juhász Péter, Szegedi Kiss István, Tolnai Dali János meg a többiek idejében más volt az Advent; mert másképp prédikáltak Adventről. Igehirdetéseik nem mellébeszélések voltak, nem egy évvégi long weekend -re való felkészítések, hanem halálosan komoly, szivet-lelket-életet megrendítő és megváltoztató bizonyságtételek, ama utolsó nagy Adventről, amikor az Úr már nem tizenkét ügyefogyott tanítvány szelíd mestereként fog visszajönni, hanem látogatásra-számadásra érkező Királyként, Ítélő-bíróként, hogy megítélje a világot, hogy megfizessen mindenkinek az ő cselekedete szerint. S ama utolsó nagy ADVENTEN nekünk is meg kell majd jelennünk az ő ítélőszéke előtt. Ő majd két csoportra fogja osztani az előtte megjelenteket; lesznek kiválasztottak és lesznek elvetettek! Az egyik felvétetik a mezőről, a másik otthagyatik, ott pusztul! Az egyik csoport fölött ez a szózat fog elhangzani: Jertek én atyámnak áldottai és örököljétek az országot, amely számotokra elkészíttetett... A másik fölött ez a szentencia fog elhangzani: Távozzatok tőlem az örök tűzre, ti átkozottak! Hát az biztos, hogy egyeseknek még elgondolni is rettenetes, hogy azon a napon nem lesz aztán semmi kibúvó, egyhítő körülmény, protekció. Ott csak a tiszta, istenes élet protekciója fog számítani! Billy Graham idéz egyik könyvében egy hozzáküldött levelet, amelyet egy hívő fiatalember írt neki. Annak ez volt a kérdése: Tudom, hogy örülnöm kellene arra gondolva, hogy az Úr újra vissza fog térni. De engem ez a gondolat félelemmel tölt el. Valami baj van énvelem? Íme B. Graham válasza: Milyen véleménye volna Önnek egy olyan feleségről, aki állandó félelemben élne amiatt, hogy a férje bármikor hazaérkezhet? Két dologra gondolna ugyebár; vagy hűtlen volt a férjéhez és fél a következményektől,... vagy szívből utálja a férjét. Én nem vádolom Önt semmivel, de bizonyára komoly oka van annak, amiért fél az Úr visszajövetelétől. Azt tudjuk a Bibliából, hogy amikor az Úr másodszor eljön, a gonoszok megitéltetnek és az igazak megjutalmaztatnak. Arról is tudunk, hogy azon a napon bizonyos elemi átváltozások fognak történni a világmindenségben, ahogy Péter prófétálja a 2-ik levelében. Az is lehet, hogy Ön ezektől a szokat-

A Krisztus Első Magyar Egyesült Egyháza 50 éves temploma Miami, Floridában

A Krisztus Első Magyar Egyesült Egyháza 50 éves temploma Miami, Floridában VOLUME 85. No. 2. APRIL-MAY-JUNE 2006. 85. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2006. ÁPRILIS-MÁJUS-JÚNIUS A Krisztus Első Magyar Egyesült Egyháza 50 éves temploma Miami, Floridában The 50 years old Church of the First Hungarian

Részletesebben

Így szólt hozzájuk: Az aratnivaló sok, de a munkás kevés, kérjétek tehát az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába."

Így szólt hozzájuk: Az aratnivaló sok, de a munkás kevés, kérjétek tehát az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába. VOLUME 87. No. 2. APRIL-MAY-JUNE 2008. 87. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. ÁPRILIS-MÁJUS-JÚNIUS Így szólt hozzájuk: Az aratnivaló sok, de a munkás kevés, kérjétek tehát az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az

Részletesebben

For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life.

For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. VOLUME 89. No. 4. OCTOBER-NOVEMBER-DECEMBER 2010. 89. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. OKTÓBER-NOVEMBER-DECEMBER Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen,

Részletesebben

VOLUME 90. No. 1. JANUARY-FEBRUARY-MARCH 2011. 90. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2011. JANUÁR-FEBRUÁR-MÁRCIUS

VOLUME 90. No. 1. JANUARY-FEBRUARY-MARCH 2011. 90. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2011. JANUÁR-FEBRUÁR-MÁRCIUS VOLUME 90. No. 1. JANUARY-FEBRUARY-MARCH 2011. 90. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2011. JANUÁR-FEBRUÁR-MÁRCIUS 2. oldal MAGYAR EGYHÁZ 2011 HÚSVÉTI KÖRLEVÉL AZ AMERIKAI MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ GYÜLEKEZETEIHEZ Kedves

Részletesebben

VOLUME 89. No. 1-2. JANUARY - JUNE 2010 89. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM 2010. JANUÁR - JÚNIUS

VOLUME 89. No. 1-2. JANUARY - JUNE 2010 89. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM 2010. JANUÁR - JÚNIUS VOLUME 89. No. 1-2. JANUARY - JUNE 2010 89. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM 2010. JANUÁR - JÚNIUS Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem, hogy őrizd meg őket a gonosztól. Szenteld meg őket az igazsággal:

Részletesebben

Hitben gazdagodó, áldott húsvéti ünnepeket kívánunk a Magyar Egyház - Magyar Church olvasóinak.

Hitben gazdagodó, áldott húsvéti ünnepeket kívánunk a Magyar Egyház - Magyar Church olvasóinak. VOLUME 86. No. 1. 2. JANUARY JUNE 2007. 86. ÉVFOLYAM 1. 2. SZÁM 2007. JANUÁR JÚNIUS Hitben gazdagodó, áldott húsvéti ünnepeket kívánunk a Magyar Egyház - Magyar Church olvasóinak. Be strong in your faith,

Részletesebben

VOLUME 86. No. 3. 4. JULY DECEMBER 2007. 86. ÉVFOLYAM 3. 4. SZÁM 2007. JÚLIUS DECEMBER

VOLUME 86. No. 3. 4. JULY DECEMBER 2007. 86. ÉVFOLYAM 3. 4. SZÁM 2007. JÚLIUS DECEMBER VOLUME 86. No. 3. 4. JULY DECEMBER 2007. 86. ÉVFOLYAM 3. 4. SZÁM 2007. JÚLIUS DECEMBER Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert: Ő jött el a világba.... Az Ige testté lett, közöttünk

Részletesebben

M a g y a r S z ó B u l l e t i n o f t h e h u n g a r i a n C o m m u n i t y

M a g y a r S z ó B u l l e t i n o f t h e h u n g a r i a n C o m m u n i t y 111 M a g y a r S z ó B u l l e t i n o f t h e h u n g a r i a n C o m m u n i t y i n n e w Z e a l a n d d e C e m B e r 2 0 1 3 "Nat i v i t y" o i l o N c a N va s É va B o r k a A magyar Larousse

Részletesebben

SZENT ISTVÁN KIRÁLY RÓMAI KATOLIKUS MAGYAR EGYHÁZKÖZSÉG GYÉMÁNT JÚBILEUM EMLÉKKÖNYVE

SZENT ISTVÁN KIRÁLY RÓMAI KATOLIKUS MAGYAR EGYHÁZKÖZSÉG GYÉMÁNT JÚBILEUM EMLÉKKÖNYVE SZENT ISTVÁN KIRÁLY RÓMAI KATOLIKUS MAGYAR EGYHÁZKÖZSÉG GYÉMÁNT JÚBILEUM EMLÉKKÖNYVE ST. STEPHEN KING OF HUNGARY PARISH CHICAGO, ILLINOIS DIAMOND JUBILEE COMMEMORATIVE BOOK 1934-2009 HIMNUSZ - HUNGARIAN

Részletesebben

Szent Imre Római Katolikus Magyar Templom Az egyházközség alapításának 100. évfordulóján - 2004. november 7.

Szent Imre Római Katolikus Magyar Templom Az egyházközség alapításának 100. évfordulóján - 2004. november 7. Szent Imre Római Katolikus Magyar Templom Az egyházközség alapításának 100. évfordulóján - 2004. november 7. Saint Emeric Hungarian Roman Catholic Parish On the 100th. Anniversary of its founding November

Részletesebben

Petőfi Sándor: Itt van az ősz, itt van újra...

Petőfi Sándor: Itt van az ősz, itt van újra... 2008. SZEPTEMBER szeptember 26. évfolyam 7. szám 1 September 2008 Volume SEPTEMBER 26, Issue 20087. A Washingtoni Magyar Amerikai Szövetség Lapja Newsletter of the Hungarian American Association of Washington

Részletesebben

Ha személyesen megismerhetnéd Istent, érdekelne-e?

Ha személyesen megismerhetnéd Istent, érdekelne-e? Ha személyesen megismerhetnéd Istent, érdekelne-e? Have You Heard of the Four Spiritual Laws? Just as there are physical laws that govern the physical universe, so are there spiritual laws which govern

Részletesebben

on the spot autumn 2014

on the spot autumn 2014 on the spot autumn 2014 Ó Uram! Múltamat irgalmasságodba, jelenemet szeretetedbe, jövőmet gondoskodásodba ajánlom! (Pietrelcinai Szent Pio) Postai vagy digitális úton a Jezsuita Rend adatbázisában tárolt,

Részletesebben

Szeretettel köszöntjük az Édesanyákat! Happy Mother s Day! József Attila: Mama

Szeretettel köszöntjük az Édesanyákat! Happy Mother s Day! József Attila: Mama 2013. MÁJUS május 31. évfolyam 4. szám May 2013 Volume 31, MAY Issue 2013 4. Tartalom A Washingtoni Magyar Amerikai Szövetség Lapja Newsletter of the Hungarian American Association of Washington Vezetőségi

Részletesebben

MAGYAR Szó B ULLETIN OF THE H UNGARIAN C OMMUNITY S ZENT 4-7 AUGUST IN HUNGARIAN HISTORY - PAUL HELLYER 10-11. folytatás a 3.

MAGYAR Szó B ULLETIN OF THE H UNGARIAN C OMMUNITY S ZENT 4-7 AUGUST IN HUNGARIAN HISTORY - PAUL HELLYER 10-11. folytatás a 3. 88 MAGYAR Szó B ULLETIN OF THE H UNGARIAN C OMMUNITY IN N EW Z EALAND J UNE 2007 E LMÚLÁS ÉS ÚJJÁSZÜLE TÉS Kénytelen vagyok bocsánatkéréssel kezdeni, amiért csak júliusban kerül kedves Olvasóink kezébe

Részletesebben

Everyday Wishes. No. 86. December 2006. Hétköznapi kívánság ISSN 1171-8978

Everyday Wishes. No. 86. December 2006. Hétköznapi kívánság ISSN 1171-8978 No. 86 December 2006 ISSN 1171-8978 Hétköznapi kívánság Mi az, amire igazán vágyunk Karácsonykor? Egy kis békességre, egy kis nyugalomra? Szeretetre? Megértésre? Bizonyára legtöbben olyanra vágyunk, amit

Részletesebben

Sri Nisargadatta Maharaj I AM THAT, magyarul: Én Az vagyok

Sri Nisargadatta Maharaj I AM THAT, magyarul: Én Az vagyok most important in your life -- yourself. Of your personal universe you are the centre -- without knowing the centre what else can you know? Q: But how can I know myself? To know myself I must be away from

Részletesebben

Proceedings of the Saint Luke s Society of Hungarian Physicians. A Magyar Katolikus Orvosok Szent Lukács Egyesületének Tudósítója. Hírek... 66. old.

Proceedings of the Saint Luke s Society of Hungarian Physicians. A Magyar Katolikus Orvosok Szent Lukács Egyesületének Tudósítója. Hírek... 66. old. A Magyar Katolikus Orvosok Szent Lukács Egyesületének Tudósítója NEGYEDÉVI FOLYÓIRAT XXII. évfolyam, 2. szám 2005. június TARTALOM Szerkesztőségi beköszöntő...... 39. old. Prof. Dr. Gian Luigi Gigli: Az

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Hálaadás a mi erőnk! békével töltötte be szívemet és gondolatomat,

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Hálaadás a mi erőnk! békével töltötte be szívemet és gondolatomat, www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2011. szeptember XVII. évfolyam 4. szám Hálaadás a mi erőnk! Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen! (Zsolt 118:

Részletesebben

Sri Nisargadatta Maharaj I AM THAT, magyarul: Én Az vagyok

Sri Nisargadatta Maharaj I AM THAT, magyarul: Én Az vagyok Q: You seem to take for granted that there can be a dream without a dreamer and that I identify myself with the dream of my own sweet will. But I am the dreamer and the dream too. Who is to stop dreaming?

Részletesebben

Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem.

Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. 2013. szeptember 1. vasárnap Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. URam, Te ismersz engem, Előtted semmi nincs elrejtve, ismered tetteimet,

Részletesebben

20 to 23 August 2015

20 to 23 August 2015 OFFICIAL RACE PROGRAM 20 to 23 August 2015 BUDAPEST, HUNGARY www.ironmanbudapest.com EUROPEAN TOUR 2015 WELCOME TO THE JOURNEY! www.ironmanbudapest.com IMPRESSZUM IMPRINT Kiadó: Kropkó Promotion Kft. 1145

Részletesebben

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám ÖRÖMMONDÓ A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám Én, az ÚR, vagyok a ti szentetek, Izráel teremtője, a ti királyotok. én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok! (Ézs. 43:15.19)

Részletesebben

1992/1 VEZÉRCIKK. Útravaló Kovács Zoltán. {k19921a}

1992/1 VEZÉRCIKK. Útravaló Kovács Zoltán. {k19921a} 1992 {k19921a} 1992/1 VEZÉRCIKK Útravaló Kovács Zoltán Ismét elkezdtünk egy új évet. A nehezedő gazdasági körülmények között a világ fiai szorongva kémlelik a jövőt, nem tudván, mit hoz az rájuk. Új év

Részletesebben

Mozaikok a magyar informatikából. Dömölki Bálint 70. születésnapjára

Mozaikok a magyar informatikából. Dömölki Bálint 70. születésnapjára Mozaikok a magyar informatikából Dömölki Bálint 70. születésnapjára Mil-org kft 2005 Mozaikok a magyar informatikából Dömölki Bálint 70. születésnapjára Szerkesztette: Mojzes Imre, Talyigás Judit ISBN

Részletesebben

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10) 25 sz június.qxd 6/14/04 9:30 PM Page 1 Újfolyam A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. június 25., jubileumi szám Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Részletesebben

Petőfi Sándor: A szabadsághoz

Petőfi Sándor: A szabadsághoz 2013. MÁRCIUS március 31. évfolyam 2. szám March 2013 Volume MARCH 31, Issue 2013 2. Tartalom A Washingtoni Magyar Amerikai Szövetség Lapja Newsletter of the Hungarian American Association of Washington

Részletesebben

Meg kell róla bizonyosodnom!

Meg kell róla bizonyosodnom! örömhírlap 14. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM 2009. Karácsony A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata Meg kell róla bizonyosodnom! TARTALOMJEGYZÉK ARTALOMJEGYZÉK: Jézusig elmenni 1 2 Gyülekezeti hét 3 4 Presbiteri

Részletesebben

IMA HÉT A Krisz tus-hí võk egy sé gé ért

IMA HÉT A Krisz tus-hí võk egy sé gé ért IMA HÉT A Krisz tus-hí võk egy sé gé ért 2011. 2007. január 21-28. 16-23 2006 2011... a... süketeket kitartottak is hallóvá az apostolok teszi, a némákat tanításában, is beszélõvé.... (ApCsel (Mk 7.37)

Részletesebben

Lehetetlen nekünk, hogy el ne beszéljük, amiket láttunk és hallottunk (ApCsel 4,20)

Lehetetlen nekünk, hogy el ne beszéljük, amiket láttunk és hallottunk (ApCsel 4,20) magyarországi orvosok keresztény társasága XXV. évfolyam 2 3. szám 2014. augusztus Lehetetlen nekünk, hogy el ne beszéljük, amiket láttunk és hallottunk (ApCsel 4,20) Tartalom A vezetőség munkája dr. Ujlaki

Részletesebben