Hagyjuk a politizálást!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hagyjuk a politizálást!"

Átírás

1 No. 84 June 2006 ISSN Hagyjuk a politizálást In this issue: Nincs egy hete hogy véget ért a Wellingtonban évente megtartott EuroFest fesztivál. A csillogó nagyszabású rendezvényen huszonöt különböz európai nép képviselte magát. A több mint ötezer ember egyike sem bánta meg hogy a télies idjárás kellemetlenségeivel dacolva kimerészkedett ugyanis minden részvev ország csupa színvonalas jó minség kóstolót nyújtott országa kincseibl. Érdekes dologra jön rá az ember az ilyenféle rendezvényen: itt a politikának abszolút nincs helye. A különböz nemzetek kizárólag arra törekednek hogy hagyományaikat bemutassák: a jellegzetes ízeket a tipikus népviseleteket zenéket és táncokat. Lehetett például kapni finom osztrák bécsi szeletet igazi magyar paprikát de még gyönyör lengyel borostyánk ékszereket is. Az európaiak jogosan büszkélkedtek a látogatók pedig azt sem tudták merre forduljanak a színes kínálat bségében. Lenygöz megfigyelni a különböz népeket egymás mellett. Amikor azt fontolgatjuk miért osztódnak meg vagy miért húznak szét a magyarok sok helyen a világban vagy hogy miért nem járnak el a fiatalok a közösség által szervezett rendezvényekre akkor azt hisszük sajátos helyzetben van a csoportunk. De amikor egy fedél alá kerül az egész európai stáb rájövünk hogy mindnyájan hasonló gondokkal nézünk szembe. (Folytatás az 3. oldalon) Leave out the Politics It s barely a week since the annual EuroFest Festival ended in Wellington. Twenty-five European nations were represented in this grand and bustling event. The more than five thousand people who braced themselves against the wintry weather had their rewards because all the participating countries offered the highest quality samples of their best. Events such as this one highlight an interesting fact: politics has absolutely no place here. The various nations simply strive to showcase their treasures and traditions: the characteristics tastes typical folk costumes music and dance. You could buy delicious Wiener schnitzel real Hungarian paprika and even beautiful Polish amber jewellery. The Europeans were justly proud and the visitors were spoilt for choice in the splendid abundance. It s fascinating to observe the different nations beside each other. We think we re unique when we wonder why Hungarians are divided why they pull apart in many parts of the world or why the young people don t go to events organised by the community. But when we re all under one roof we realise all these communities all face the same issues. (Continued on p. 17)

2 Devotion (Ave Maria) View of Nagybánya with Gutin Market of Kecskemét in Winter In the Valley The Tea Party (In the garden) Drying Clothes "#

3 " #" $% &' $( " " # #" $ ) #" " " $*+ " " $ %#"# ) # "-$. #"" " "" "$ /" # " " $ " $0 " $ )&' 1 " "+ - " $% # " # $ 2 - " " #" "" " " $3 4 + " 1 # " $)" # "- "$ 5 ( "" " " ) - " % " 6 # * # " $% #" 1$7+ #8 " " " 0 + "$ " #$%&" '% ( %% " #$%&" #$ 9:';< 4'++ " '9;.=>? #$% %&$ '>0'$($ ' ' *% (( ' '%"% ('( A+(' ( )%& " (' #% *' + $ ($ " '" 1++#*' ++ **"1 '- +( % & ( & "'( -" 'B70 %(" # ("./0 1 *' *' $ ((" ' %(( 12%3'+ '"<(( ' (( & )%"# % +% ( +(( <(( (( ' %& 4%((&( % +((4%' '"5'* ( %%& ++&" ' '"6(( <'% *( ) % D (" ' 7008$ % " ' D ( "# $

4 +E %9"*"*";"F % *D & $' ( G(" A%''$ &"H+((% % ( (% *" '%$ ' "' ' &$%' () *+ <+ 5 :: ' "D * ' * ''*D I" H*('* " D I *( "#' ** I J*-" D '(./0 ''' (* '"<.0C K3'" #'L 'J'-''( '**'"< (* '*' *''.00"<'' '((( '*'*7008" < 9:';< * ' '*'' ('''' ('''*(' 5(* * ( *'( *"E **(' *(B70 '*'*("5'' '*''"E '''*'**(*' >0C *"D <' ' * (* **'K 3'I (" D (* D "<'* ''((* D N( *''* : (9"*"*";"' ('5' 'D ' ( ' " ' "D ' *' *'I'" '*' $'"# '( (" +() * ' < " # $%&$' ('() &')* " # $ " % " " &"'" ( ) *+")+")+"") % "-. % ""-. / """)"") 0 " 1 " ' ) " 2 ) " "3 42 ) "4 5 ) ) 6 " ) 6 " ) " '$ # "#

5 " #4&$ 4+ (( %48""# (' 5"(4 9M * ;# 9KH E* M;+ +$(' +((++ ' O 4%%+ ( A++ 4%$"9## ++ $": ('' "; 4% & ' (; "<%+K+ ".=70"%48&K< ( *F("#' #$P# %K+ &"#P# ++((D ( ( ' K+$* $ <" # '*$$##( "4( #''+ )++"1 $' %' 4( ( ++'+" #4%D 'D + %%+"1 (+((( ' +' (" " '+ 4% 444' 9($;" '#'K' 44 $+9 ' + ++ ''%;"6( 4+(+4'9$+% 'E' +' ' ('+ 3;"&/0 ($ $' "H%$'*A % H% (' 9($; A'%" #'*' + Q%* 4 +' " #' '' '+ *R#''&+H' S %$&9$ 1$&%$ ' ((MT*;"# '&+A(( &Q 1'% (94 H 9F%'; #+'O N O +(( &E' $+A% N H*H9; +4%(TT A9((U; K9E';# ((H'E'+ $ 4%(& : ('%N+.=7.( % '++9 )((-)(( +-' ;".=78(* "#'(% 4 "9#&$( "# %

6 %$4 &4% ";F ((*F *'" VE' S ( R " #'( A..07$ $$ "# E +'+ $53 M9*.=8W(*U ;" #('' & +(( '97/7 $./ 7 $$W?$"K* +(( ) &' +(( " ("# & 5"(4 + (*$"#5" H*'+E'A%'+((( A% 5"H*'+V1' U +'+ H H*" #.=8W H (( (QM %*4 (( +'?. 8C //C 4$?7 7C &?8 >C >> WC (?WC '(("O U '($ " < '' %'* $ %' 5"(4 (".=.0(A( +("8/.C "#( '+((( ' ((%"# ) *.=.0%Q F%'(9($;Q T7/C 97=0"70WT700>+'; +(9;Q70/00T."?C E'9H';9#;Q7?700T=C #('' *+ '* ("# #( 'A 4 "#$* '% ?; (*+A 4 9 ("; 4%$ 9(; (%(( ')&"# 4+( *$+'+(( ' ' ++"E % +' "A(('%4% %- (((( 4++"H ( <( % +(4% + % 7008"'*(>" < ( (+(+"#4''$ 4%& 9$ '(( (% ++ (("';" (% ++(+94 Q++; % 4++*( >'*' 94;4%(( ("U$49%'; 4 ($' 4 ++'$ ($-$ $'&%$9+(%& 4';% X '''$'$' $((*(+($ $ "F* + <*(>"' %(($ +((' %+% '+ ++(+ '& 4 'Y -./0 9#*$ 9 & 4'; %"< '7008"'*( > '4% 5<SO5 4''' 'A'% (4* + & %; EQ<"<* *& ' N#<'$%N <T)%N"*"'Z * 00>>"'[.?N ""%"Z%Z'Z'(70"' "#

7 <<< * *('("5 * "<( '' *' * '**' <"< *70*'' * (*.=888>'.=>?*<** * ( \(**'" <**(* (( *"< **'' * *(*((' (L ('(* (** '"5* ** ([*('( < (*<(*' '*(* '' "< <* *'(' ' *( *'"<*[*' ***'*("5 *('*5H($'' \*'*"\ <*'*(%*"< '*' ''***' '' [ ('** '''D 'D 5* **"<['(*' * *' D 'D '*''" <**'' *' 'N ** %' *.=8W*''" <*'*( *(* **"<' ( (*' * ' ' 'L'' '' *'"5'' A' ' ('*"H.=8> *' 4%' *% 32&56 ((*('\( *** ' <"5' (* '''' * ***'* ** ' * ""**" <('*'.=>? [* ' * *''' ' "<*'* *'O '''' ' '(N ]*'(L"5 *['( ( ' * '(H'*\*** 'Q \M*'( ((*' '(R%A \'5K '*'"<'.=>? **' ' '( ''" <(''*.=?0\ A'\ (' (*"E'(' ] #'*' '* * * ('(*(('"< * "<#* ]'* '"H **' %*'' "E '* ''* '**("M'(*' *** < '( '(** "<''* **9*']; ''O *('(' (O[ '" "# &

8 5.=W0\ '*" *'[(\*\ 5* ( `\ \*\'\'\ "<*(' *'\*\ \**\ \\ \(*'\ '( * '\'*'\"< ( ]'O * * '*(( ' ** < '('"H* *'*'*(* *' ( O ' L '(*'^ " "5** '' '"#]**' <* ''L( *.=?0\'.=W0\ '< *(( * *"O'(''* *'"5' '***('** *'*''L *(' L \D (X\ ("5'' *[ #:5' '( 'O 7> 000 *"5* (* *(7 **[ *< O ('" '('\%\\A\ * # *** ''**('*'* '' "5.=W0\ *( ("<' *** '<*'( ('* L(*'("<( 11''*.=8>" (('*.=WWN'' D ' (_ ****' *' '* **"< * '*' *'(UA' **'[*( '* ''[* ''( '"'*.=./ * '*'*"5 *'(<"5 L "* *''*' *(< < * '' '''("O '*'** * ' '( ' ' '* **O ('("O (*O*(( " '"' '( '**'' *O ''L *5"<' **"1.=?0\ ('('O ** '(*'*'D 'D *' 9***** * ' <"E ' **';"< <*'* ' ((*'( (']" *' '' < < (** '* D 'D 5"<( ' ' '( '"< *(('* ( ' **( '*(<L O?00 000"< '" * *('* [* ** 5 <'* ' ' (' ' "<O ('(*"<( ' '''' [*'[* '(<' *(**' '*( ** ( '('*'* ('*' *"<*'(L '(*L*"< '.=W= *'( ''**" * 'L'( * [((''"H <''O' *((' '('"< %\ \'.=./' *'(O'E1\#'*O* *'('' " ''' '((*'[ 'NO ** *' *''"<'[ * *'''* **"'*** ^O"<O ''* " "#

9 @8( A*"91H'./A ++;"1$(% $%($("W>[80*'( &$Q ''?W %9.00Y; ' '$-"#' &) (K(" E'& $+(+4'( "(('.000W0 %(%" ''( )(" A'$YK) WW % W0 <.=70(.=*+"K ' " 4% ++&((*$ S '+'% (4"K( &" :R$O%%4%[%($4 %" 78 *)*9))%0%: P P F ( #' #' S #$( H #$ & &' : : H : H H H K' E% :++ O( %' (* 1 R$ R$ $ 1% < < < ' <$* <$* H' * H$ H$ ' $ ' A A K$' H K K A ( K( R+* F P* K++ F' F' F* 1 3( 3( "# '

10 3$ H*( H * E E A A K 3 3 %4% ' (* K& < K(* <* <* F F #$ : #(% A H*(' 3( A+ *+ R( :* ' ' M K+ H++ H <' <' A$+ R '( H*$' H* U H' # '+(( T% *.= Y F ( H' 3 3 H H*( E% 1 < ' K$' $% A H * ' ' F F H* A* %'( (* :+ : A <( H$'(% * U (*( K& A'( $"U$* ' % (Q # $ %&$ ' ()* %& " + & Q +# $) - %& '()* %&". """& F5"F".8 ;) : >)**8? ) / $ "5 3 $ $1 # 3 6 " #+ 4(# 4 *4%1$(*& *' <4"# $( 4 $ (" ) 8) ) & ) ) % &) --1-1$-) ) 9 & - ): ) - 1: 1"7) -) 1 ) & :$ %&;) :&$"' <)--1= #%$ 700>%%$M $ *$ HH5 H HA5 "1 ' +((%++' * +' H H5"1 4+'+ )& % )+''$ $ +' 4 & +"+' '( ' :5 4+'+ + '+(%T''" RV" >1 ;) 98 ):$ ) )- -; ) ):1) -)-- = ' M$ +++++'&% ($($ $'% ' K1$($ ($ ( ' $ " > )*?"& &- ;= 1'$' + $( ( %$5 '$ '$ $' &" >1 -) ;)$ A: ) B -1): 1-; &: & )= #' '$ '% +++(( ' + ( %($ ' %($ ++'%T '"(:+ ' M+ %"# *'($ (( 4"# ' ( +(+'' (' '' +(' (% %$)+'"V ((" 44) *;%:<=%=2<= ( "#

11 K$ ' (++"5 * & (% Q* ((( % $( %$* & "K' $ *' "H' * ' ( ($ & &( "( ' $% '" # * ( (% $"H ( '$ (1(&' +( %$'%+'("<' 4 +4( $( ' (( ($'" ('(% + T4%&( ' ( (T' '" ' %+ %4%('++"# $((4'H' (+ +*++* " (+(( *'(( H' ++ "R *'&& + ( '((("54)' ((% H'"# $( ' ' 4 *T %(& (( " #((( $H' '& "'++ *($* +%+&(&' ("#%' '& +''% '$% ' * '((& "1 H' ( )+'"&&+ (' ' & 4 "' ('+ (( 4 %' ' ' *'$' ' (" H' ++&"# % ( '% (" +' &+ )(( & 9;( ((' "E +((( ( & ((%(+(( %%*%$(" #$(H'" E- + ( % ( ($("O+' %((+( F**+( 4)+ ("'(N ($( ( ' $&) &H' '( " 5'( ''( "(' ($ *' * H'%(" *$:0 H' 700?"%.?" CD:E&D-1)9 $%) -) )%-&-%&)--&"22 3 -) ;%&)-8) 8*& :& - ): )"F CCCCC #*)9 "##$ % ()88 8* 1 ) 0) C 3D1 8 =EFGF5& "2"= CCCCC "# ((

12 E5'*"M '( '(( 5'''*' '5''' **L*('"5*'I *'*(*I ''I* "H' %(* '* *'(''(*"#' *('**(' " K 5*((/..7( 'I** *("5 '*( (*1(H' 5'''"55 'I(* 5I*' [ 'I( T5[*"D H'(Q(*' (('''('' ( 'I( (*(' * (' '5* * " H5I* (* ''*( * "#*'H' ('''*' '((*' "H'* ' '( *H'5" * **'*'* ' '*'* *I("5 H' "1Q'' (' (* *'' '*I**' ['a #'' *% *(" (%' *H'T'' *"H '* '' ( H%% *'* '("H**' ***'(*' '(*'' ' ''*((''*" H*'(H' (*" D ''( ' ' * '*'' * ' ' "#' *'' %' *'%*'( * ' '' (" HH'((( * "<**' ' L[ ' ['*"5' (**' '' 9( *( ; **'(("5I*' 9; *('( ' '( " <[*H '"#J- '5' **'' "<'''J -** TI(F*(' *"H ' '(* ' ( H' ' (* " 5'* (5I" D I '*'( '' 5* ' '5 *H'(* " $:0*b'(A""N3$c H'.?700? $ $ "F "#

13 " #$%&' ()*% +)"-.( /( 0)&10 ( ))0 " 00&) ( ) 05/ $ ( :562+1+& % ;;0< =/0 0 0 > "#$ % &" # '(#)* &( )'+ - &. ' -. / + + > $ * & %*'3"#$ % 181(#)* 49& + /7 ' %# %& # '/7 +45.#"& # "-'11-+-/ +.+0 : - ; $< -=+ $- / + &.+' - 455> - 34? ?- $< / +/ 7 $- B#* &B#*/+ ' - C<+ 7 -/.+ - $/+ / + / &' = 7D. +/+ "# $%

14 ) >E - -./ & + F' 3 + G -. H 8?55/ -/ & + /+' #+ I-C 3/- 4515/ 7.+ /. % &3) ' / 7. - / /) I- ;& ' /+F / G) J B-7"7 3 /+9559?5 77 & -'&$ ;K 455E / 'L " ' $& -7 M"3&M" 3' ; 3M"31?45 / 1?5 / $$I3 &$;I 3'45 95 / & + -+ %*/ '+ #$%& ($& 3' -3 / N + / &3 /. +?5 7/ 7/ / 7 F' L & %*/7 +' / - 7 : //+ 7&O65 7 ' / F $ / / & $<'/ + - /-F) +F $ N $# "#

15 C;F 3= 3 - / ++ 0 ( F P $.+ N Q 337 ; / 7 G H /7 / # 7 //-7=3 = 0 ( 3< + 3. ;.+ /$ + ;. -- C; ;$ ( / ; 7 3 / ; ; /37 - N/ // $ G +H*- 73C;/ $ C;/ ; C; I - 7 /0 C;/ + /R+.+/ /.. - C; / $- < - + 3< ;; -C ; :/ /-.-/ 3C;/ 7 +;+ ) #.+3 /Q /+. 3 $/- + / 3 N / C; ( F $ - 7. / -- *- /7. Q /. 3. C;./ " # $% "# $&

16 3/- N /3C; N7 - -+/ $=- = ; I ;+ 7 / / // 0 C; ( F /+- 3 "- +. F $-.+C; / F &)*** L B F 07 7 SS7 S 7S7-7S /77 / # - /* F -S - // 7T A- / - 77/-S 7 U7 / S 77 /-/ SV-S 7 US/ S 7 0D - -SW7-7 /7H/ / / S D - 7 /* =-/ SD - = 7 L B /7-7 - S0 /7 7 S7 /7- / 7 SSS/ -/-+7/7 S A- )SS &'("# ") ' $# $$ $(#* """$ +") ((# # ## "(-. # $(($$'## " $$# - * / 3 7 S- / 7-/ :- $7 S -/- / * A- / 7 0 / / - 7 7/7 S 7 /* S 77 -/U7-0 S / 77 -S/U 7-7 " 7 - / + /- 7 D - D-7 /S -/ 7 :S-7+ /* -77 /S 7 - S 7-D - A- A- / + -3 /A- /-7A- / + 7D - :S 7 -/ /7 A A- * 7 / /- S-/ /* S U / / 70U / 7-/ 77 )S7 7 -S 7S- 7- S S- 7C - / /-- T S/ :- / - 7- #/ 7 +/U / / 7+-S7 /7 - * O C- $-< /* -+- $ "#

17 /$-< T S / 77 * O / -- / S S7 # SS- / 0 --S 7S * / / * - - /- 7 7 /-S -/ 77-- /-/7 7 -/ / - 7 D/-7 S -- S7/0 S +- * 777S - / 77 T /* U S 0 -S /-/7S 7 S - 7 O S/ 77 # - /* F 7S 7/S / 7 U/--777S 7 - * " 7 7/ / C+ * /U7 77 S* S 7 / /- /N 7S /-7 : * 0 /* U7 - S7 S7 - " / A- /7-7 S =-7D - D * =* S 7 / 7/7:S- 7 / / 7 777S D - L B F T S /S * S -X * 7- / A / 7 V- //- S 7 / 7 S 7-S / - S- S :-OS* - /- /-S F & )***++ "# " # $ #% & ' ( ) * + - ( +. + )* # $ %- / %0 - * ' " $'

18 8>C 5D-?>?-?-B>B >E>? -)%1%B>B - FB>G H-B I>JBBK >>B> >>?L---I JK>-?B ->>>>-B- B>I>B>M>>-F>DB >B>>>>J>K -B>B->>7> >I>>MBB >>>B>F? >A>BF>-MF>B>F>B 5->A>MF>>?-?F>5->A >F?-B>7>-B> B-A-NB> >B-M>B>> >-> >- B-??>B->>F >>--BBF?? F> O-A>?-??'-I->-D7B>> DB>B I>>-M>-A7-'-- -BB>-BB >DB>>7- -./00&/& I L GB 7Y H$ 77 / -3 10&/&0220/ /(4 3 - /7 $7 7 /C -.+// / / 7 3/& / - '-& 7'/; 7 77 & :- 7-' 3 $ <G H 3./ -/ ; / +-/ / +7- Z '32($&& /7 I -X-0+*-3 & ' 3+ [< 7-$ + 7+;/ G# < -FH / 3< 7-7 U + - 3< 7- / +.+ "#

19 7 0 U/ 3 / +3/; $ 7 / / - " ; ' /2 3 ; - / -/2"77/08(. 3 /. * 7// $ / 3 +; / / / -.+- ; $ /X7/.+ 3\\ /+ -37 GHG 7H/ / + 3 /-../ / / T $LL)$ + 3+3S 7-/ -.+/7 / N 0 / S7 /+ 3/ /+ -/ G 7H+ G[H D + + / 7 /7 N SSS-SSSS7-SSS - SSS--SSS -SSS 7 7 SSSS- OB>D- -IQ7NB7-B BB- >- FB> '-I>>D-D7< #3 :- / )S% " S- -/S/- S 7 / :- " " /1E8EV-/ S -:- 7- W/SH 0S WH-/- :-S7 /- )S S- 7 WH VS- S- A U S 7 7 C / 77 -SC-- 7 S - 0-/S/-:- S -:- *1?7 0 -S - /S "# $(

20 3S- / / - S / 7- :- S / - V-- ( 9 00:(& / S-/ ST S/ 77 S 7 7/# 0WH / / T /A- -7 -S S 7S SS C-7-- S 7- - WB 7Y H7 O0 -/ -/ 0&' / ////- 0SS-0- S - 7 :(&1 &(10&( T 7 7/S 7-- /:- S- -S// / / 7-:- S 7S 0 /7-7 7 / :- : 77 #7S /* /* - W7HS S 7- S / / # / 7- : S:- 7-7 S " 7-7 :- 7 T &:- 7 /0 7-'S& ' S/ / S S-S/S7 77 :- &SS:- 7-' -/7-7 0// :- 0 / 3 W* 7-H U 7 / S T // :-/ :- -Z ; (5 00S -7S 7 16?57-7/ 7 /I -X-0+*- 0 S &7 /S / :-'S- / -B S S/ / -/ / 3 < / 77 7S XD W# < :- 7-7 S 0 U < 7-S 7S 7 :- /S7- < 7-S 7 :- :-/S /7- -7 : U :- SS S S / S / / / - 7/ -/ - :- - //A- 7-77/-- / 1$(/&( : A / U7/ S -7 :- 10$ X SSS/ 7--* X 7 -- XX- / 7 7- T/ :-7 7 A- S 7S 7--/ -- 7 (S/- S /-7S "#

21 / -S: // -7- /$- 0- -C/ - /-X7/ / SS /-03- :- 7W-7 / 12 3; ( 7HW 7H /-7-7- / - S 7 S0A- /S 77- : -- 77: S-/7- --7] -7 " //7U /7 X7/ /T $LL)$ :- 7 T 7 -S 77- -/S D +-: /S3 :- NA- 7 S :-- S7T 7-7/7 " : : - /7 - W 7HL NW3- -H 0 /:- 7 -ST 7 :-S -/:- "# "0 8B(28B/3 %& "8B( 00RK (=I-8B )*S0 " 0>00 0 8B 2 3=+ 0 0 ;; )*S; ;% 8B0 )*S+ 0)*S% 0 0)*SU "9 > 0 > 0 9 8B V " '-> 8B " >00 +<2 =>+$+?+4+/ ++ I //E "; - /- 7 -3/ //. 16>4 U/ / - 7/+ $16>?; + /+7.7+ J( - N J ; >E $

22 -+7 + : ("7 J3-+J7;- -/ /+16E63 ; ; /; - -X ;; - / / I - ;J30+[J; [.+ + *X+ L X/ 166>:?55/ 3 J J4555 N DCB +..&' <X / 3795/ N/ /C<+ X ( 3 ;/-+( [0 ++-* ) ( $[ < ^ 0 +X [I / II NJ: Z : + - / P -7 X- J +#/01/% 16?>(-+ 3E2; " 3 3 $ + _ : N L++-:; +/+ + [ 7 " / $77I / + $ D+ + 3/// : / +Z/+ +Z3+: -7CF 3.+ ND < 7 //. +F.7.: 7+ / + / 1% X 7+ + ( N F: + Z M. ZZZZ X NJ 7Z0+ ZJ I ZZZ // - 3 / F /+ 77N E577- /+N Z # F # / /+`. / LZF `/ 7 & "#

23 Magyar Szó bulletin of the Hungarian Community in New Zealand Gyógyítónk a természet: Vízgyógyászat Regular feature-writer on the subject of Folk Healing and Holistic Medicine Ilona Bernád looks at the importance water plays in our lives and the various ways in which various forms of hydrotherapy can affect us and improve the state of our health. Az élet vize Az egészséges életmódhoz a helyes táplálkozás méregtelenítés stresszoldás mellett hozzátartoznak a víz-kúrák. A víz életelemünk. Szervezetünk és Földgolyónk kétharmada vízből áll. Ezért nagyon fontos hogy testünkbe tiszta vizet vigyünk be és megtartsuk Földünk víztartalékának tisztaságát. A természettől a négy őselemtől köztük a víztől való elszakadás a betegségek forrása lehet. A víz segítségével megőrizhetjük egészségünket és gyógyíthatjuk betegségeinket. Az emberiség a legrégebbi időktől fogva ráérzett a vízben rejlő gyógyhatásokra és alkalmazta azokat. A víz nemcsak a testet hanem a lelket is tisztítja. Az emberi kultúra egyik tartozéka. Régi koroktól fogva kultikus célokra is használták. Az emberek megfigyelték hogy folyó- tenger- vagy tóparti séta után idegrendszerük megnyugszik és feltöltődnek új erővel energiával. Egészségünk megőrzéséért minél gyakrabban sétáljunk szabadban található víz mellett. A szabad vizek mellett nagyobb a levegő oxigénkoncentrációja élénkebb a légáramlat ezáltal sokkal több oxigénhez jut szervezetünk. Az agy valamint a szervezet oxigénellátottsága megjavul utána jobb összpontosításra fokozottabb szellemi és testi munkára vagyunk képesek. Egészségünk megőrzésének másik módja a szabad vizekben való fürdés. A fürdőzéssel a testünket tesszük edzettebbé megerősítjük a védekező (immun)rendszerünket. Ilyenkor nemcsak a víz jótékony hatása érvényesül hanem a vízi bioáram mágneses mező erősíti a szervezetünk biomágneses energetikai rendszerét. A víz-kúrát minden alkalommal kössük össze levegőés nap-kúrával. Hazánk jódszegény vidéken fekszik. Pajzsmirigyeink jódhiányosak. Ez az állapot idegességet a stresszre való nehezebb alkalmazkodást okoz. Feladatunk feltölteni pajzsmirigyeinket jóddal. Ennek természetes módja a sós tó- vagy tengervízben való fürdés mert ezek a vizek sok jódot tartalmaznak s a jód a bőrön keresztül felszívódik. Évi két- három heti jódban gazdag vizekben való fürdés egy egész évre feltölti szervezetünket. A gyógyvizek hasznosításáért egészségük megőrzésére betegségeik gyógyítására az emberek gyógyfürdőket építettek. Hazánk területén még mindig megtalálhatók a rómaiak által épített gyógyfürdők maradványai. A gyógyvizek hatása fokozására a gyógyfürdőzést ajánlott ivókúrával együtt végezni. Az emberek egyéni vízszükséglete változó. Veséink jó működéséhez szükségünk van napi másfél két liter vízre. Nyári kánikulában ez a mennyiség felmehet három literig is. Ivásra a legideálisabbak a természetes forrásból származó tiszta vizek a forrásvizek főleg hogyha bázikusak. Mai szennyezett környezetünk miatt az emberek szervezete elsavasodott a betegek a sok fizikai munkát végzők sportolók szervezete még savasabb ezért igyunk lúgos hatású nem szénsavas ásványvizet vagy gyógyforrásvizet. A víz-kúrákat iktassuk be napi programunkba Legegyszerűbb egyik testilelki tisztító- és feltöltő vízgyógyászati módszerünk feszültség és stressz oldására a stresszoldó zuhany amelyet minden nap rendszeresen elvégezhetünk. Ez abból áll hogy fáradtság esetén beállunk a fürdőkádba a tetszés szerint beállított vizet csurgatjuk magunkon és közben gondolatban (mentálisan) azt a megerősítést mondjuk tudatalattinknak hogy távozik belőlünk és a vízzel együtt lefolyik rólunk minden fáradtság idegesség feszültség szorongás negatívitás. Pár perc múlva mikor megnyugodtunk azt mondjuk és vizualizáljuk hogy megtisztultam és ezután feltöltődöm a víz tisztaságával a benne lévő gyógyító erővel energiával. Amikor úgy érezzük hogy feltöltődtünk abbahagyhatjuk a zuhanyozást. Vízgyógyászat A hidroterápia minden ősi és hagyományos orvoslásnak része így a magyar népi gyógyászatnak is. A víz három halmazállapotban alkalmazható: 1. Gőz - szauna helyi gőzölés inhalálás. 2. Cseppfolyós begöngyölés életvize törzsfürdő teljes fürdő meleg ülőfürdő leöntés zuhany különböző erősségű nyomással és hőmérsékleten stb. 3. Szilárd (jég) gyulladások visszérgyulladás enyhítésére stb. A modern vízgyógyászat megalapítója Priessnitz Vinzenz 1799-ben született. Neki köszönhető hogy a vízgyógyászat a mai orvostudomány egyik része. Róla nevezték el a vizes borogatást a priznicet. Priessnitz a langyos és hideg víznek egyre több alkalmazási módját találta ki olyan sok embert meggyógyított (az akkori időkben még gyógyíthatatlannak hitt TBC-s betegeket is) hogy Grafenbergben található otthona a szenvedők zarándokhelye lett. Pontosan száz kötet jelent meg amelyek az eredményeiről szólnak. A hatóságok már 1831-ben megengedték hogy egy fürdőintézetet építsen. A világon a vízgyógyászat megteremtőjének Sebastian Kneippet tekintik pedig elméletét Priessnitz tapasztalataira építette. Kneipp 1821-ben született pap és vízgyógyász volt. Az önmagán kipróbált víz-kúrák lelkes terjesztője lett. Lelkipásztori munkája mellett 1855-től Wörishofenben gyógyászattal is foglalkozott. Betegek ezrein segített. A híres kneippi hideg öblítések messzire elvitték hírét csodagyógyászként tisztelték. Először ő javasolta hogy a hidroterápiát vegyék fel az egyetemek tananyagába. A vízkúra alapszabályait Sebastian Kneipp így fogalmazta meg: Ez a gyógyítás igazi művészete: se túl sokat se túl gyakran mindent a maga idejében. Tehát mértékletesség. Sem a 10 percig tartó hideg sem a tartós meleg fürdő nem helyes. A hideg víz alkalmazása Kneipp szerint másodpercig tartson csak kizárólag meleg testre alkalmazható és amint fázunk abba kell hagyni. Minél hidegebb a víz annál rövidebb ideig szabad alkalmazni és annál erősebb a visszahatás. Gyenge szervezetűek enyhébb hőmérsékletű vízzel kezdjék illetve folytassák a kúrát. A hideg vízbe mártott szivaccsal vagy összehajtott fehér ruhával való lemosás enyhébb hatású mint a hideg vízsugár vagy hideg fürdő. Fontos alapszabály még szintén Kneipp megfogalmazásában: A meleg víz egyedül renyheszt elpuhít a befejező hideg lemosás erősít edz és egészséges fejlődést biztosít. (Idézetek Oláh Andortól) A vízgyógyászat alkalmazási módjai June no

24 Magyar Szó bulletin of the Hungarian Community in New Zealand (Dr. Oláh orvos természetgyógyász után): Cseppfolyós állapot: Mezítláb járás: nedves harmatos fűben 4-5 percig utána a nedves lábra gyapjú zoknit húzunk és mozgással szökdeléssel egészítjük ki a kúrát. Ez a népiesen kanápolásnak nevezett módszer az egész Kárpátmedencében honos. Víztaposás: fürdőkádban vagy természetes vízben lábszárközépig érő hideg vízben egy helyben járunk úgy hogy minden lépésnél teljesen kiemeljük a vízből a lábfejet. Harminc másodperccel egy perccel kezdjük majd 5-6 percre megyünk fel. Mindkét módszer serkenti a vérkeringést ösztönzi a salakanyag kiválasztást javítja az anyagcserét és az emésztést. Egészségerősítő és gyógyító módszer a váltakozó fürdővel vagy zuhannyal együtt. Két perces meleg zuhany után egy fél percig hideg vizes szivaccsal való lemosás vagy nem vad-hideg vízzel zuhanyozás majd ismét két perces meleg zuhany majd fél perces hidegvíz hatás ször váltva. Enyhe vízalkalmazás a lemosás többszörösen összehajtott hideg vízbe mártott lenvászon kendővel. Változatai: egésztest- felsőtest- alsótest-lemosás. A meleg karfürdő javallatai: szívkoszorúér-keringési zavar (angina pectoris) asztma sírógörcs kézzsibbadás rándulás. A meleg lábfürdő javallatai: hideg láb vese- húgyhólyag- medencei szervek gyulladásai a garat a gége a nyak az orr és a fül gyulladásai. Mindkét meleg fürdő hőfoka 38 C fokos víz és időtartama perc. A váltakozó lábfürdőhöz két edény szükséges. Egyikbe 38 fokos a másikba hideg vizet öntsünk 2-3 perces meleg lábfürdő után 20 másodperces hideghatás majd ismét meleg 3-4-szer váltogatva. Az érszűkület gyógyítására használjuk. Hajdúszoboszló: az ország egyik kedvenc termálvíz központja Meleg gőz: Fejgőzölés: nátha influenza torokgyulladás arcideggyulladás középfül- és homloküreg- arcüreggyulladás ellen. A betegség súlyosságának függvényében naponta egyszerkétszer hetente kétszer-háromszor végezzük. A lábgőzölés: percig tarthat közben öt-tíz percenként hevített kővel fémmel emelhető a víz hőmérséklete. Javallata: alsó végtagok idült reumás köszvényes elváltozásai heveny és idült hólyaghurut fokozott lábizzadás hideg lábak nyugtalanláb-tünet (lefekvéskor nem tudjuk hova tenni a lábunkat) idült kismedencei gyulladások fejfájás. Az alhas gőzölés: Feloldó és levezető hatású. Kivágott ülőkéjű széken vagy két szék között végezzük. Javallatok: idült hólyaghurut idült dülmirigy- vesemedence- csípőízületi gyulladás lumbágó és más reumatikus bajok dülmirigy megnagyobbodás vese- és húgyúti kőképződés. A szauna javítja az állóképességet élénkíti az anyagcserét gátolja az öregedést fokozza a szervek és mirigyek működését elősegíti a salakanyagok mérgek kiürülését javítja a bőr állapotát és a vérkeringést immunstimuláló idült betegségekben gyógyító hatású (reuma légzőszervi bajok gyakori meghűlés) testi-lelki görcsöket old ellazító hatású. Ellenjavallatok: heveny ízületi gyulladás epilepszia tbc. súlyos szív- és érbetegség vérkeringési zavar. Szauna előtt 10 percig vegyünk meleg lábfürdőt hogy vérkeringésünk megélénküljön. Száraz bőrrel menjünk be a szaunába. Minél nagyobb testfelület maradjon szabadon. Ne legyen rajtunk műanyag ruhadarab. Az északi népek mezítelenül szaunáznak. A meleg térben 8-15 percig tartózkodjunk amíg jól megizzadunk. A benti hőmérsékletet növelhetjük ha vizet öntözünk a forró kövekre. Miután kijöttünk fokozatosan hűtsük le testünket főleg a szív és keringési zavarokban szenvedők úgy hogy tíz percet-negyed órát tartózkodjunk szobahőmérsékleten azután következhet a hideg vizes lemosás. Edzett egészséges szervezet estében hideg vízzel zuhanyozhatunk. Utána tetszés szerinti masszázs. Negyed-fél óra után bemehetünk ismét a meleg térbe majd folytatjuk lehűléssel lemosással; mindent sorjában ismétlünk 3-4- szer. Ez tulajdonképpen váltakozó fürdő. Mindezt egy fél óra-egy óra pihenővel gyümölcs- vagy zöldséglé fogyasztással fejezzük be. A víz alkalmazása különböző hatásokat vált ki a testben. Ezeket három csoportra oszthatjuk termál mechanikai és kémiai hatások. Termálfürdő: A víz hőfoka változhat - a test hőmérsékletéhez viszonyított - igen melegtől az igen alacsonyig plusz öt fokig is. Minél nagyobb az eltérés a meleg és a hideg között annál nagyobb fizikai hatást érünk el. Mechanikus alkalmazáskor a víz testünk külszínén a bőrön át fejti ki hatását. Ilyen alkalmazás például a vízörvény a leöntés a zuhany és a ledörzsölés. Kémiai használaton a gyógyvizek teák ivását értjük illetve az irrigációt a bélmosásokat a meleg fürdőket gyógynövényteával. A másik két módszer is kitűnő viszont a termálfürdőnek van a legerősebb méregtelenítő hatása. A meleg fürdőben csökkennek vagy megszűnnek a fájdalmak oldódnak az izomgörcsök a salakanyagok kiválasztódnak idült izzadmányok felpuhulnak a szövetek vegyi hatása előnyösen lúgos irányba tolódik el csökken a vér húgysav és cukortartalma. Áthangoló hatású enyhe ingerkezelés. Javallatai: idült ízületi gyulladás reumatikus bajok idült légúti emésztőszervi nőgyógyászati betegségek pszichoszomatikus betegségek (pajzsmirigy-túlműködés idült vastagbélhurut asztma stb.) neurotikus zavarok. A termálfürdőzést kapcsoljuk össze lazítással lelkigyakorlattal pozitív gondolatkoncentrációval. Csak percig legyünk kb. 33 fokos termálfürdőben utána hűtő zuhanyozást vagy hideg vizes lemosást végezzünk szivaccsal lenvászon ruhával vagy törülközővel. Lemosás (ledörzsölés) hideg vizes ruhával: Egy közepes méretű törülközőt hideg vízbe mártunk több részre hajtogatva kicsavarjuk és a következőképpen végezzük a ledörzsölést: Kezdjük a jobb vállunktól lefelé a jobb lábunkon végig majd a bal oldalon ugyanígy. Újból áthajtogatjuk a törülközőt és a mellkasunk közepén át a hasunkat aztán a lábaink belső részeit dörzsöljük végig. Megint áthajtogatjuk a törülközőt és a nyaktól lefelé a jobb karunkon és a lábon megyünk végig. Ezután a bal oldalon végezzük el ugyanezt majd a hát következik. Utolsó mozzanatként jól rálépünk a hideg törülközőre és a talpunkat dörzsöljük meg. A test végigdörzsölése után gyorsan beburkoljuk magunkat egy fürdőlepedővel. Hogyha ezt a kezelést otthon végezzük ruha nélkül bújjunk ágyba jól takarózzunk be hogy hamar felmelegedjünk. Korábban készítsünk egy la- 24 June no. 84

25 Magyar Szó bulletin of the Hungarian Community in New Zealand vór vizet és törölközőt az ágy mellé. Csak jól felmelegedett testen végezzük ezt a kezelést és a lehető leggyorsabban. A hideg vizes ledörzsölést ajánlatos elvégezni minden hajnalban vagy akkor ha valaki nem tud aludni. Szünetekkel 2-3-szor is igénybe vehető a termálfürdő. Egy fürdőkúra fürdőből áll. Teli gyomorral ne fürödjünk Az egyéni reakcióhoz korhoz betegséghez kell igazítani a fürdőkúrát vízkúrát. A termálfürdőkúrát mozgásgyakorlat vízi torna nap-és légfürdő egészítse ki. A gyógyfürdőkúra termálkúra negyedik-ötödik napján jelentkezik a fürdőreakció bágyadtság fejfájás fáradékonyság álmatlanság ingerlékenység rossz közérzet formájában. Néha a fennálló betegség rosszabbodik reumás vagy más eredetű fájdalom fokozódik kisebb hőemelkedés lép fel. Néhány óra vagy néhány nap alatt megszűnik a fürdőreakció. A kúrázók közel felénél jelentkezik. A jeget is gyakran alkalmazzuk gyulladáscsökkentésre. Természetes anyagból készült textíliába fogjuk és a fájós helyre zúzódásokra fogfájáskor az arcra kelésekre visszérre stb. tesszük. Belsőleg is általános erősítőszerünk lehet energia-dús italt kapunk hogyha vizet általunk készített karton piramis alá tesszük pár órát hagyjuk hogy feltöltődjön és úgy isszuk. Több héten át végezzük. Kipróbált módszer. A víz átveszi a piramis formaenergia rezgését erejét. Testünk hamarosan lereagálja a változást közérzetünk megjavul. Szervezetünk nagyobb része víz azonnal lereagálja a víz hordozta gyógyító információkat. Éljünk vele naponta Forrásanyag: Dr. Oláh Andor: A természetgyógyászat kiskátéja 1992 Budapest; Bokor Katalin: Táplálékod legyen gyógyítód év nélkül Budapest; Dr. Manfred Köhnlechner: Természetes csodaszerek 1990 Budapest; Schirilla György: A lélek patikája 1993 Budapest. Bernád Ilona könyveit Egészségünkért I. kötetet valamint Egészségünkért II. kötetet meg lehet rendelni Romániából a szerkesztőségen keresztül $22 plusz postaköltség darabja [- Szerk.] This piece of writing penned by Sándor Illés which appeared in the 4 May 2006 edition of the Hungarian daily Magyar Nemzet is entitled Patriotism. Literally the work hazaszeretet means love of the home [country] and Sándor Illés traces the various flashes of memory that mean just that to him. Many Hungarians will be able to identify with it. Nyitott szemmel feküdtünk a lövészárok piszkos felszaggatott mélyén. Egy pillanattal előbb húztak el fölöttünk a szovjet bombázók csend volt amikor megszólalt a mellettem fekvő Kárász József hűséges bajtársam. Hódmezővásárhelyi volt a mártélyi tanyákról beszélt. Én meg a bácskai búzamezőkről. Mindketten az otthonra emlékeztünk. Istenem hányszor eltűnődtem már azon hogy mit is jelent az otthon melege amelyet mindig a szívünkben őrzünk. És mi az a csodálatos melegség amely újra és újra erőt ad az élet küzdelmeihez? Megérdemelne egy külön nagy és részletes tanulmányt. Osztályozni kellene mert mindenkinél más formában jelentkezik. Kárász bajtársam szívében egy régi tanya elmúlt pillanata fénylik fel olykor nálam meg az a pillanat marad örökre felejthetetlen amikor a konyhaasztal sarkánál ülve a szülét figyeltem amint a kávét darálja. És a gang istenem az a régi gang vadszőlőrepkénytől védve azok a kék és sárga zománcos köcsögök a kerítés lécein aztán a nagy eperfa amelynek lombja nyáron hűvöst nyújtott a baromfinak. Az ember gyanútlanul szemlélődik az életben aztán egy nem várt pillanatban hirtelen kitárul a múlt kapuja s máris virágos réten fut vagy nagy botjával hajkurássza a rábízott kis tehéncsordát. Mert nemcsak az az ünnep amely fénylő gyertyalángtól kísérve megmarad emlékezetünk titkos rekeszében hanem a hétköznapok száz más mozzanata is tovább él bennünk. A nagyapa fogja a kezemet és ballagunk a kanyargós gyalogösvényen a közeli gyümölcsösbe mert most érik a májusi ropogós cseresznye. Feledhetetlen az íze. Vagy az a pillanat amikor a nagymama mézet csorgat a reggelihez kapott kenyérre. Néha behunyom a szememet és a régi fényes jászol szélére ülök Szultán lovunk mellé míg ő az elébe dobott kukoricából csemegézik. S olykor-olykor felhorkan mintha mondani szeretne nekem valamit. A lovak sanyarú életéről. Mert érzi hogy én megértem. Vigasztalásként megpaskolom a nyakát. Mindenkit kísért az emlékezet múltból pislákoló fénye. Ismertem egy embert aki szabadsága idején fia kezét fogva elutazott egy kisvárosba leült vele a régi gimnázium közelében lévő utcai padra és így emlékezett: Látod azt a korcs akácfát? No arról jött mindennap anyád az iskolából. Itt vártam rá Aztán csak ültünk és egymás kezét fogtuk Szép volt Felejthetetlen Szavai nyomán a fiú is látta azt a régi lányt. És elképzelte mosolyát is. A mama nevetett és örült Ha a szülőfalumban járok és nekidőlök egy pillanatra az iskola előtti fa törzsének hallani vélem Kováts tanító úr rekedtes hangját. Átfutok a réten is megnézem a régi cseresznyés helyét mert a fákat az új gazda kivágta. Elmegyek a szülőházba a mállott falú falusi otthonba. Sokszor csak benyitok a kapun és képzeletben végigfutok az udvarán. Hátul álltak a kazlak a boglyák és kukoricaszárkúpok azok között lehetett a legjobban bújócskázni. Innen hordtam a csutkát vagy a száraz gallyat is tűzrevalónak meg a száriziket kemencefűtésre. Ezt a feladatot rám bízták. Segítettem a szülének a krumplihámozásban is meg gondoskodtam arról hogy mindig legyen friss kútvíz a konyhai csöbörben. Avas zsiradékból szappant főztünk és amikor kihűlt tégla nagyságú darabokra vágtuk. Ezt használtuk a nagymosásnál. De főztünk a nagy üstben gyümölcsérés idején lekvárt is aztán üvegbe raktuk és a szüle behordta a kamrába. Mindig tudta a befőttesüvegek számát nehogy valaki megdézsmálja. De jutott a szilvalekvárból a köcsögökbe is azok külön polcon sorakoztak. Minden mozdulat megmaradt bennem ahogy a nagyapa a kalapja felé nyúl köszönés közben a mama hívó szava a kacsaúsztató az eperfa alatt a kiscsikó csengettyűjének hangja a lovak horkantása a kacsák hápogása a régi falióra ketyegése az ünnepi húslevesek íze apám kacagása minden minden egy csodálatos íz harmóniájaként. Tudom a nevét is ennek a csodának ami bennünk lakik a szívünk legmélyén. Hazaszeretet. June no

MAGYAR Szó B ULLETIN OF THE H UNGARIAN C OMMUNITY S ZENT 4-7 AUGUST IN HUNGARIAN HISTORY - PAUL HELLYER 10-11. folytatás a 3.

MAGYAR Szó B ULLETIN OF THE H UNGARIAN C OMMUNITY S ZENT 4-7 AUGUST IN HUNGARIAN HISTORY - PAUL HELLYER 10-11. folytatás a 3. 88 MAGYAR Szó B ULLETIN OF THE H UNGARIAN C OMMUNITY IN N EW Z EALAND J UNE 2007 E LMÚLÁS ÉS ÚJJÁSZÜLE TÉS Kénytelen vagyok bocsánatkéréssel kezdeni, amiért csak júliusban kerül kedves Olvasóink kezébe

Részletesebben

VOLUME 86. No. 3. 4. JULY DECEMBER 2007. 86. ÉVFOLYAM 3. 4. SZÁM 2007. JÚLIUS DECEMBER

VOLUME 86. No. 3. 4. JULY DECEMBER 2007. 86. ÉVFOLYAM 3. 4. SZÁM 2007. JÚLIUS DECEMBER VOLUME 86. No. 3. 4. JULY DECEMBER 2007. 86. ÉVFOLYAM 3. 4. SZÁM 2007. JÚLIUS DECEMBER Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert: Ő jött el a világba.... Az Ige testté lett, közöttünk

Részletesebben

Hitben gazdagodó, áldott húsvéti ünnepeket kívánunk a Magyar Egyház - Magyar Church olvasóinak.

Hitben gazdagodó, áldott húsvéti ünnepeket kívánunk a Magyar Egyház - Magyar Church olvasóinak. VOLUME 86. No. 1. 2. JANUARY JUNE 2007. 86. ÉVFOLYAM 1. 2. SZÁM 2007. JANUÁR JÚNIUS Hitben gazdagodó, áldott húsvéti ünnepeket kívánunk a Magyar Egyház - Magyar Church olvasóinak. Be strong in your faith,

Részletesebben

VOLUME 90. No. 1. JANUARY-FEBRUARY-MARCH 2011. 90. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2011. JANUÁR-FEBRUÁR-MÁRCIUS

VOLUME 90. No. 1. JANUARY-FEBRUARY-MARCH 2011. 90. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2011. JANUÁR-FEBRUÁR-MÁRCIUS VOLUME 90. No. 1. JANUARY-FEBRUARY-MARCH 2011. 90. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2011. JANUÁR-FEBRUÁR-MÁRCIUS 2. oldal MAGYAR EGYHÁZ 2011 HÚSVÉTI KÖRLEVÉL AZ AMERIKAI MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ GYÜLEKEZETEIHEZ Kedves

Részletesebben

A Krisztus Első Magyar Egyesült Egyháza 50 éves temploma Miami, Floridában

A Krisztus Első Magyar Egyesült Egyháza 50 éves temploma Miami, Floridában VOLUME 85. No. 2. APRIL-MAY-JUNE 2006. 85. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2006. ÁPRILIS-MÁJUS-JÚNIUS A Krisztus Első Magyar Egyesült Egyháza 50 éves temploma Miami, Floridában The 50 years old Church of the First Hungarian

Részletesebben

Everyday Wishes. No. 86. December 2006. Hétköznapi kívánság ISSN 1171-8978

Everyday Wishes. No. 86. December 2006. Hétköznapi kívánság ISSN 1171-8978 No. 86 December 2006 ISSN 1171-8978 Hétköznapi kívánság Mi az, amire igazán vágyunk Karácsonykor? Egy kis békességre, egy kis nyugalomra? Szeretetre? Megértésre? Bizonyára legtöbben olyanra vágyunk, amit

Részletesebben

I N N E W Z E A L A N D

I N N E W Z E A L A N D - 97 M A G Y A R S z ó B U L L E T I N O F T H E H U N G A R I A N C O M M U N I T Y I N N E W Z E A L A N D N O V E M B E R 2 0 0 9 FOTÓ: HELLYER GÁBOR B O R Í T Ó: E LőADÁS W E L L I N GT O N B A N A

Részletesebben

For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life.

For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. VOLUME 89. No. 4. OCTOBER-NOVEMBER-DECEMBER 2010. 89. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. OKTÓBER-NOVEMBER-DECEMBER Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen,

Részletesebben

VOLUME 89. No. 1-2. JANUARY - JUNE 2010 89. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM 2010. JANUÁR - JÚNIUS

VOLUME 89. No. 1-2. JANUARY - JUNE 2010 89. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM 2010. JANUÁR - JÚNIUS VOLUME 89. No. 1-2. JANUARY - JUNE 2010 89. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM 2010. JANUÁR - JÚNIUS Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem, hogy őrizd meg őket a gonosztól. Szenteld meg őket az igazsággal:

Részletesebben

M a g y a r S z ó B u l l e t i n o f t h e h u n g a r i a n C o m m u n i t y

M a g y a r S z ó B u l l e t i n o f t h e h u n g a r i a n C o m m u n i t y 111 M a g y a r S z ó B u l l e t i n o f t h e h u n g a r i a n C o m m u n i t y i n n e w Z e a l a n d d e C e m B e r 2 0 1 3 "Nat i v i t y" o i l o N c a N va s É va B o r k a A magyar Larousse

Részletesebben

SZENT ISTVÁN KIRÁLY RÓMAI KATOLIKUS MAGYAR EGYHÁZKÖZSÉG GYÉMÁNT JÚBILEUM EMLÉKKÖNYVE

SZENT ISTVÁN KIRÁLY RÓMAI KATOLIKUS MAGYAR EGYHÁZKÖZSÉG GYÉMÁNT JÚBILEUM EMLÉKKÖNYVE SZENT ISTVÁN KIRÁLY RÓMAI KATOLIKUS MAGYAR EGYHÁZKÖZSÉG GYÉMÁNT JÚBILEUM EMLÉKKÖNYVE ST. STEPHEN KING OF HUNGARY PARISH CHICAGO, ILLINOIS DIAMOND JUBILEE COMMEMORATIVE BOOK 1934-2009 HIMNUSZ - HUNGARIAN

Részletesebben

Petőfi Sándor: Itt van az ősz, itt van újra...

Petőfi Sándor: Itt van az ősz, itt van újra... 2008. SZEPTEMBER szeptember 26. évfolyam 7. szám 1 September 2008 Volume SEPTEMBER 26, Issue 20087. A Washingtoni Magyar Amerikai Szövetség Lapja Newsletter of the Hungarian American Association of Washington

Részletesebben

Canada Without Shadows I am a Romani Woman. Kanada Bizo Uchalipe. Me Sem Romni

Canada Without Shadows I am a Romani Woman. Kanada Bizo Uchalipe. Me Sem Romni Canada Without Shadows I am a Romani Woman red tree & chirikli collective the witness project Kanada Bizo Uchalipe Me Sem Romni Testimonies, lives and dreams of five Hungarian Romani women in Toronto Canada

Részletesebben

Szeretettel köszöntjük az Édesanyákat! Happy Mother s Day! József Attila: Mama

Szeretettel köszöntjük az Édesanyákat! Happy Mother s Day! József Attila: Mama 2013. MÁJUS május 31. évfolyam 4. szám May 2013 Volume 31, MAY Issue 2013 4. Tartalom A Washingtoni Magyar Amerikai Szövetség Lapja Newsletter of the Hungarian American Association of Washington Vezetőségi

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ANGOL NYELVEN

TÖRTÉNELEM ANGOL NYELVEN ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 17. TÖRTÉNELEM ANGOL NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. október 17. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

Így szólt hozzájuk: Az aratnivaló sok, de a munkás kevés, kérjétek tehát az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába."

Így szólt hozzájuk: Az aratnivaló sok, de a munkás kevés, kérjétek tehát az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába. VOLUME 87. No. 2. APRIL-MAY-JUNE 2008. 87. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. ÁPRILIS-MÁJUS-JÚNIUS Így szólt hozzájuk: Az aratnivaló sok, de a munkás kevés, kérjétek tehát az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az

Részletesebben

Szent Imre Római Katolikus Magyar Templom Az egyházközség alapításának 100. évfordulóján - 2004. november 7.

Szent Imre Római Katolikus Magyar Templom Az egyházközség alapításának 100. évfordulóján - 2004. november 7. Szent Imre Római Katolikus Magyar Templom Az egyházközség alapításának 100. évfordulóján - 2004. november 7. Saint Emeric Hungarian Roman Catholic Parish On the 100th. Anniversary of its founding November

Részletesebben

FALUDY GYÖRGY 37 VERS GYÖRGY FALUDY 37 POEMS

FALUDY GYÖRGY 37 VERS GYÖRGY FALUDY 37 POEMS FALUDY GYÖRGY 37 VERS GYÖRGY FALUDY 37 POEMS ANGOLRA FORDÍTOTTA PETER ZOLLMAN FROM THE HUNGARIAN BY PETER ZOLLMAN Az angol szöveget lektorálta Robin James Isherwood English text read by Robin James Isherwood

Részletesebben

20 to 23 August 2015

20 to 23 August 2015 OFFICIAL RACE PROGRAM 20 to 23 August 2015 BUDAPEST, HUNGARY www.ironmanbudapest.com EUROPEAN TOUR 2015 WELCOME TO THE JOURNEY! www.ironmanbudapest.com IMPRESSZUM IMPRINT Kiadó: Kropkó Promotion Kft. 1145

Részletesebben

From the Ambassador s Desk

From the Ambassador s Desk Contents 05 15 24 Bilateral... 5 Business... 13 Cover Special... 14 Feature... 18 Traditional Medicine... 22 Personality... 24 Religion... 25 Culture... 28 Hungarian Section... 30 Hindi Section... 36 Children

Részletesebben

Rippl-Rónai József Válogatás az Antal Lusztig Gyűjteményből

Rippl-Rónai József Válogatás az Antal Lusztig Gyűjteményből Rippl-Rónai József Válogatás az Antal Lusztig Gyűjteményből Válogatás az Antal Lusztig Gyűjteményből A Selection from the Antal Lusztig Collection Rippl-Rónai József József Rippl-Rónai Válogatás az Antal

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ANGOL NYELVEN

TÖRTÉNELEM ANGOL NYELVEN ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 20. TÖRTÉNELEM ANGOL NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. október 20. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

Networkfriends Érdekességek és tények

Networkfriends Érdekességek és tények ... csak 5 perc naponta dek Hasznos párbeszé a mindennapokra SZÓBELI, ÍRÁSBELI Kidolgozott érettségi és nyelvvizsga tételek Networkfriends friends Network Érdekességek és tények Érdekességek és tények

Részletesebben

A vendég mint idegen, az idegen mint vendég. mint nemzedéki élmény. Paul de Man az önéletírásról. József Attila Ingmar Bergman párhuzamok

A vendég mint idegen, az idegen mint vendég. mint nemzedéki élmény. Paul de Man az önéletírásról. József Attila Ingmar Bergman párhuzamok EX-THALASSA Pszichoanalízis társadalom kultúra 2011/1 ERÔS FERENC: József Attila mint nemzedéki élmény STARK ANDRÁS: József Attila Ingmar Bergman párhuzamok JUDIT SZÉKÁCS: Harry Potter, a story of traumatised

Részletesebben

CATALOGUE. 2011 BuSho International Short Film Festival 1

CATALOGUE. 2011 BuSho International Short Film Festival 1 CATALOGUE 2011 BuSho International Short Film Festival 1 CONTENT MUNKATÁRSAK / BUSHO TEAM: GÁbELI TAMÁS, fesztivál igazgató / festival director 1. KÖSzÖNTŐ / WELCOME 2. ELŐzSŰRI / PRE-JURY DIÁKzSŰRI /

Részletesebben

CSOSZÓ. Gabriella. Gabriella CSOSZÓ. 1969-ben született Marcaliban

CSOSZÓ. Gabriella. Gabriella CSOSZÓ. 1969-ben született Marcaliban CSOSZÓ Gabriella 1969-ben született Marcaliban TANULMÁNYOK 1994 95 Posztgraduális képzés a JPTE Képzõmûvészeti Mesteriskolában 1995 Magyar Iparmûvészeti Egyetem, Fotó szak, vendéghallgató 1989 94 Janus

Részletesebben

21 to 24 August 2014

21 to 24 August 2014 official race program 21 to 24 August 2014 Budapest, Hungary www.ironmanbudapest.com EUROPEAN TOUR 2014 IRONMAN 70.3 Mallorca // IRONMAN Lanzarote // IRONMAN 70.3 Aix en Provence // IRONMAN 70.3 St. Pölten

Részletesebben

MELLÉKLET. Martinkó józsef. molnár szilvia, 2014/6. Szerkesztette:

MELLÉKLET. Martinkó józsef. molnár szilvia, 2014/6. Szerkesztette: MELLÉKLET 2014/6. Szerkesztette: molnár szilvia, Martinkó józsef FTC-stadion Groupama Aréna melléklet 1 A legek stadionja Interjú Fürjes Balázzsal Határidő előtt, többletköltség nélkül, rekordsebességgel

Részletesebben

Mozaikok a magyar informatikából. Dömölki Bálint 70. születésnapjára

Mozaikok a magyar informatikából. Dömölki Bálint 70. születésnapjára Mozaikok a magyar informatikából Dömölki Bálint 70. születésnapjára Mil-org kft 2005 Mozaikok a magyar informatikából Dömölki Bálint 70. születésnapjára Szerkesztette: Mojzes Imre, Talyigás Judit ISBN

Részletesebben

on the spot autumn 2014

on the spot autumn 2014 on the spot autumn 2014 Ó Uram! Múltamat irgalmasságodba, jelenemet szeretetedbe, jövőmet gondoskodásodba ajánlom! (Pietrelcinai Szent Pio) Postai vagy digitális úton a Jezsuita Rend adatbázisában tárolt,

Részletesebben