C r e a t i v e S u i t e 2

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "C r e a t i v e S u i t e 2"

Átírás

1 C r e a t i v e S u i t e 2 magyar - angol szótár Trans-Europe Kft Budapest, Volkmann u. 2. I/2. Telefon: (+36 1) Fax: (+36 1)

2 a helyreállítás folyamatban recovering alávágás kerning árnyék/csúcsfény shadow/highlight aumata, aumatikus au, aumatic a jelölése törlése uncheck alfa alpha árnyékok shadows aumatikus átnevezés au-rename a kijelölt oldalak selected algoritmusok algorithms árnyékolás crosshatch, shade aumatikus címkézés autag a villanás megtörtént fired alkalmaz apply árnyékos/világos részek shadow/highlight aumatikus elválasztás au-hyphenate ábécécsoport alphabet group alkalmazás application asztal deskp aumatikus javítás aucorrect ablak window alkalmazás/pdf application/pdf átalakít transform aumatikus sortávolság auleading ábra abszolút figure absolute alkalmazás/postscript alkalmazás/x-illustrar application/postscript application/x-illustrar átalakítás convert, converting, transform aumatikusan aumatikusan igazítt aumatically aujustified adaptív adaptive alkalmazkodó adaptive átalakítt converted aumatikus-csökkentés au-reduce adat data alkalom count átalakítva converted aumatizálás aumate, aumation adathordozó media alkalommal time, times átfedés overlap, overlay au-sortávolság au-leading adatkészlet dataset, mydataset alkotás render átfedő interleaved az összes keresése searchall adak credit, data, info állam/tarmány state/province átformálás reshape azonos same, uniform adminisztrációs executive állandó constant, persistent átfutások scans azonosítatlan unidentified aktív aktiválás active activate, activation állapot(s) állj state(s), status sp átgördülés áthelyezés rollover drag, move, moving, moved bal, bal oldali, bal oldalon, balra mutató nyíl left aktuális akvarell current watercolor álló állomás(ok) portrait sp(s) áthúzás, áthúzott strikeout, strikethrough, stroke barack, barackszínű bárhol peach anywhere al sub almappák subfolders átkapcsolás switch bármelyik any alá below alosztályok subdivisions átkódolás transliterate barna brown alacsony low alosztás(ok) subdivision(s) átlag average, median bazalt basalt alacsonyabb aláhúzás lower underline, underscore alsó alsó index botm, lower, under subscript átlátszatlan átlátszatlanság mellőzése opaque opaqueignore beágyazás, beágyazva defloat, embed, embedding, embedded aláhúzott underline alsó index subscript átlátszó transparent beágyazott inline, nested aláírás aláírt alak signature signed shape általános alternatív general, generic, normal, standard alternate átlátszóság átlépés átlós opacity, transparency ignore transverse beállítás beállítások set, setup adjustments, options, preferences, setting(s) alakítás transform(s) alul, alulra below, botm átmenet transition beékelt inset alakítás középpontja center amplitúdó amplitude átméretezés resize, scaling beépített builtin alakzat form, shape amplitudó-forgatás amplitwist átmérő diameter beépülő modul(ok) plugin(s) alap base, basic, sample animáció animation átnevezés rename befagyasztt frozen alapbeállítás default, preset(s) anizotropikus anisotropic átnevezve renamed befejezés complete, finish alapelv policy anyag material átrajzolva remapped befejezetlen incomplete alapérték(ek), alapértelmezés(ek), alapértelmezett(ek), alapértelmezett beállítások default(s) aprítás arány arányos arányos szélességű scrunch ratio proportional proportional width átrendezés áttekintés áttetsz áttetszőség reorder overview opacity opacity befejezve behelyez, behelyezés behozatal behúzás(ok) completed, finished place import indent(s) alaphelyzet reset aránytartó perceptual áttördelés reflow behúzások/tabulárok indents/tabs alapon alapozás basis underpainting árnyalás diffuse, diffusion, dither, shading attribútum(ok) átugorja attribute(s) ignore beillesztés beírás paste, place typing alapvonal baseline árnyalás szint ditherlevel átugrás ignore bejegyzés entry alátöltés trap, trapping árnyalat, árnyalak tint, levels átvitel transfer bejelölve checked alatt under árnyék shade, shadow átvíve transfered bekapcsolva enabled, on 2

3 bekezdés(ek) paragraph(s) borzolás mezzotint csarnák channels domborítás emboss bekezdésstílusok paragraph-styles böngésző(k) browser(s) csavarás twist dombormű relief belesimítás belső matting inside bővítmény(ek) extension(s), plugin, plug-in(s) cseppfolyósít, cseppfolyósítás liquify dőlés dőlt slope italic(s), oblique belső margó belül inset inside, within bronz buborékok tan bubbles csere exchange, replace, replacement, swap döntés dupla skew double bélyegkép(ek), bélyegkép mentése bélyegző(k) thumbnail(s) stamp(s) buraszagári burkológörbe, burkológörbék burasagari envelope(s) cserél csíkos csillag replace stripe star dupla sorköz duplex(ek) duplikálás doublespace duone(s) duplicate bemélyített inset byte, byte-ok bytes csillagrobbanás starburst durva coarse, mountainous bemenet input cég, cég neve company, organization csipkézés scallop durvábbá tétel roughen bemeneti könyvtár source cél, destination, target, csomag package durvaság roughness bemutató(k) presentation, turial(s) célhely destination csomagolás package ebből of beolvasva read célkör bullseye csomóponk knots ecset(ek) brush(es), paintbrush beolvaszt, beolvasztás merged cella cell csoport(ok) group(s) ecsethegy tip berakás facet célpont előképe targetpreview csoportbontás ungroup ecsetvonás stroke beszúr, beszúrás insert, ins centiméter(ek) centimeter(s) csoporsítás group eddig beldás run-in ceruza pencil csökkenés decay effektus(ok) effect(s) betöltés load ciceró cicero(s) csökkentés reduction egész szám integer betöltve loaded cikcakk zigzag, zig-zag csúcsfény(ek) highlight(s) egy tónusú monone betű(k) chars, letters, type cikkek articles csúcsos ékezet caret egybefűzött interlaced betűkészlet(ek) font(s) ciklusosan looping csúszka, csúszkák slider(s) egyéb nézetek otherviews betűköz betűritkítás tracking tracking cím cím/megszólítás address, title title/salutation csúsztatás darabszám sliding number egyéb, egyebek other(s), miscellaneous, options betűtalp serif címke label, tag dátum date egyedi alakok cusm shapes betűtípus(ok) font(s), type címke neve tagname definiálás define egyedi, egyediesítés cusm bezár closing címkék labels, tags definiálatlan undefined egyedileg individually bezárás close, closing címkék eltávolítása untag delid diamond egyéni cusm bíbor, bíborlila magenta, purple címkézetlen untagged derékszögű rectangular egyenletesség flatness bilineáris bilinear címsor(ok) heading(s), headline derítővakuzás fillflash egyenlő equal billent tilt citromsárga lemon diagram(ok) graph(s) egyensúly balance billentyű key citrus lime diffúz diffused egyesítés(ek) join(s), merge, unify billentyűleütés keystroke cpnyelv cplanguage difngusok diphthongs egyesített merged billentyűparancs shortcut csak szöveg text-only direkt/felülnyomás spot/overprint egyetlen single billentyűzet keyboard család family direktszín spot egyeztetés match bináris binary csatlakozás connect díszes fancy egyik sem none bitkép bitmap csal append díszes kezdőbetűk swash egység(ek) units bittérkép bitmap csalás megszüntetése unlink díszjeles bulleted egységes uniform biznság blokk(ok) security block(s) csalás(ok) append, include, link(s), attachment(s), hyperlink(s) doboz dokméret box docsize egyszer egyszerű once simple boltív arch csalt linked dokumentáció documentation egyszerű széles simplewide boríték borostyán envelope amber csarna csarna lecserélése channel replace channel dokumentum azonosító dokumentum(ok) documentid document(s) egyszerűsítés downsample, simplify, streamline 3

4 egyszínű monone elliptikus elliptical eltérések differences ezekkel with együtt cosited elmentve saved ellás offset, shift ezen belül within ehhez elmosás choke ellva shifted ezután after ejtés e-könyv dispose, disposal ebook elmosódott elmosódottság blurred fuzziness elválasztás hyphenate, hyphenation, hyphens ezzel fa using wood elé before elmozdítás displace elválasztó separar fagyasztt frosted eleje start elmozgatás position, translate elvesz subtract fájl file elején start elnyomott suppressed elvetés discard fájl alapú file-based elektrolit electrolyte eloszlás distribution emberek people fájlböngésző filebrowser elektronikus levél eloszt, elosztás distribute emelés rise fájlböngésző előzmények file browser hisry elem(ek) element(s), item élő live emelkedés rise fájlnév filename elemzés analyzing, parse előbukkanó popup emelkedő ascent fájlt, fájlok files elemző parser előformázott preformatted emlékeztető remember, reminder fajta kind élénkítés saturate előgördítés rollover emlékezzen remember fakító blur, dodge elérési út path előgörgetés rollover emulzió emulsion faszén charcoal elérhető available előírások recipes engedélyezés enable fazetta, fazetták bevel(s) éles crisp, sharp előkép(ek) preview(s) engedélyezve enabled fázis phase élesítés sharpen előkészítés preparing eredet, eredeti origin, original fedettség, fedőképesség opacity élesség sharpness elöl front eredmény(ek) result(s) fehér(ek) white(s) életlenítés blur előléptetés promote eredményezés render fejléc(ek) header(s) életlenítő blur elöljáró prep érintkező contiguous fekete, feketék black(s) elévült obsolete előnézet preview erő strength fekvő landscape elfogadás accept előre forward erőforrás(ok) resource(s) fel up elfogadom accept előre beállítt presets erős heavy, strong fél demi elfogadva elfogott accepted trapped előre beállítt / parancsfájlok presets/scripts erősség érték density, strength value feladak felbontás tasks resolution elfogva trapped előrehaladás progress, progressions értesítés notify feldolgozás processing elfojtás choke előtag prefix érvényesítés validate feldolgozva processed elforgatás rotate, rotation előtér foreground érvénytelen invalid felett over elforgatt rotated előtte before érzethelyes perceptual felfelé p elhalványítás fade előugró flyout, popup esemény(ek) event(s) felfelé mutató nyíl up elhelyez, elhelyezés drop, place, placement előugró elemek popups eszköz(ök) engine, ol(s) felfújás bloat, inflate elhelyezkedés location előzmény(ek), előzményeket hisry, hisries eszközöknagyító olsloupe felhasználó user elírt misspelled előző prev, previous eszköztár olbox felhasználónév userid, username eljárás method előző méret resre ettől felhők clouds, cloudy ellenfény backlight, backlighting elrejtés hide exportálás export, exporting felirat caption, legend ellenőrizetlen unchecked elrendezés arrange exportálási beállítások exporption felirazás subtitle, titling ellenőrizve checked elrendezés(ek) arrange, layout(s), place exportálva exported félkövér bold, demibold, semibold ellenőrzés checking, preflight, stub, testing, verify élsimítás első anisotropic first, premiere expozegyesítésregisztr expozíció exposuremergeregister exposure félkövér ferde felmenő boldoblique ascender ellenőrző(k) reviewer, checkers elsődleges(s) primary, primaries extrák, extrák mutatása extras felnagyítt enlarged ellenőrzött checked eltávolítás remove, uninstall, extrakövér ultrabold feloldás release ellipszis ellipse eltávolítva removed ez előtt before felosztás distribute, divide, divisions 4

5 felsorolás bullets ferde vágás miter fotóegyesítés phomerge görgetés scroll, scrolling felső super, p, up, upper ferdítés bevel fotókkörbevágása cropphos görgethető scrollable felső betűszár ascent festék ink, tint fő main gradációs görbék curves felső index superscript festékek inks főcím headline grafika, grafikák art, graphic(s) felső index/felső superscript/superior festékfolt dab fölé above, over grafit, rajzszén charcoal félszélességű halfwidth festékszóró airbrush főmenü mainmenu grafitszürke graphite felszín surface festés paint frekvencia frequency gravitáció gravity feltétel condition figyelem warning freskó fresco gyártás manufacturing feltételes feltöltés conditional upload, uploading figyelmeztetés(ek) alert, caution, warn, warning, warning(s) frissítés(ek) frissítő refresh, update(s) updater gyenge gyerekes light, low, weak childlike felügyelet nélkül unmanage fimomítás smooth fröcskölt spatter gyors accelerated, fast felügyelő manager finom fine futtatás run gyorsabb, gyorsabban accelerated, faster felül felülbírálás felület p override texture finomítás affine, antialias, anti-alias, anti-aliasing, anti-aliased, smooth, smoothness fű függ független grass vert independent gyorsbillentyű(k) gyorsítótár gyűrű(k) shortcut(s) cache ring(s) felülírás overwrite firka scribble függő hanging hagyományos traditional felülnyomás overprint firkálás scribbling függőleges vertical hajladozás stagger felülnyomások felülre overprints p fluoreszkáló fodrozás fluorescent ripple függőleges átméretezés függőleges helyezés verticalscale vertical hajlítás bend, shear, swash, warp, warping felvétel include, record fogantyú handle függőségek dependencies halmozott clumped, stacked fémes metallic fok deg, degree(s), fürt cluster, choke háló mesh fémkeretes wireframe fokozasan javuló interlace, progressive füstszínű smoke hálózati szolgáltatások onlineservices fent p folt stain füzér cluster halszem fisheye fenti upper foltminta patchwork fűzés binding halványítás fade fény light folk fragment gauss gaussian halványsárga cornstarch fényerő brightness, lightness, luminosity folzás folyamat patch progress gazdagépen gazdaprogram on-host host halványvörös hamis lightred false fényerő/kontraszt brightness/contrast folyamas continuous generár generar hang(ok) sound(s) fényerősség brightness, luminosity folyamas szembenéző continuous-facing geometria geometry hangjelzés beep fényerősség/kontraszt brightness/contrast folyamasság continuity gépelés typing hangsúly emphasis fényes shiny folyatás flow, continue, resume gerinc spine hangzás sound fényesség brightness, gloss, lightness, luminosity folynos folynos kör solid circlesolid gerincek gipsz ridges plaster hányadok harmadik fractions third fényesség/kontraszt brightness/contrast folynos négyzet squaresolid globális global harmadszélességű thirdwidth fényessége gloss fordítt invert, reverse, transverse globális erőforrások globalresources három three fényfolt(ok) flare(s) fordítt kijelölés inverse gomb(ok) butn(s) háromszínű(ek) trine(s) fényképész phographer fordítva reverse gömb sphere, spherize háromszög triangle fényképezőgép camera forgatás rotate görbe ellása offsetpath hasáb(ok) column(s), galley fényképezte phographer forma shape görbe, görbék curve(s), curved, path(s) hasábköz gutter fénymásolat fenyő phocopy pine formátum(ok), formázás formázás nélküli format(s), formatting unformatted görbekereső(k), görbekezelő(k) pathfinder(s) hasonló használ similar using fénytörés fényudvar displace halo forrás forrás(ok) source(s) görbeség görbület curviness bend használandó, használat, használja, hatáskör use 5

6 hasznos eszközök goodies hivatkozott referenced információ(k) info, information, about jogosultságok permissions határ border hol where iniciálé dropcap kalibráció calibration határérték threshold homályosítás, homályosság blur inicializálás initializing kalibrálás calibrate határok bounds, limits, within, bounder homokkő homorú, homorúság sandsne concavity intenzitás interaktív intensity interactive kalibrálatlan kapcsolat nélküli uncalibrated offline határolójel delimiter honnan inverz, invertálás invert kapcsolattartó contact határozószó adv hordozó bearing irány direction, orientation kapcsoló switch határozott crisp horgony anchor irányelv(ek) policy, policies kapcsolt linked határvonal border hosszúság length irányítt directional karakter(ek) char(s), character(s), hatás(ok) effect(s) hová írás write karakterjelek glyphs hatékonyság efficiency hozzáad, hozzáadás add írásjel punctuation karakterlánc string hátra behind hozzáadás csarnához add channel írásmód writingmode karakterstílusok character styles hátralévő remaining hozzáadás/módosítás add/modify íróasztal deskp karaktertábla glyph hatszög hexagon hozzáférhetőség accessibility írta by karc scratch háttér background hozzáfűzés append ismeretlen unknown katalógus book, catalog háttérszín hegyes background, bgcolor mountainous hozzárendelés(ek), hozzárendelve assign, assigned, assignments ismét ismét kijelöl again, redo, retry reselect kategória, kategóriák kattintás category, categories click hely(ek) in, location, position, site, where, place(s) hőmérséklet hullám temperature wave ismételt kijelölés ismétlés reselect redo, repeat kedvencek kellékek favorites accessories helyesírás-ellenőrzés spelling hullámhossz wavelength ismétlődő repeating kemény hard, rigid helyettesítés proxy hullámos wavy ív, ívelés arc, arch, spread keményítés posterization, posterize helyező spacer hurkolt loopy javaslak suggestions keményítés megszüntetése deposterize helyi helyi menü locale popup hurkos húzás snarl drag javítás correction, enhance, heal, healing, repair, corrected keménység kénsárga hardness sulphur helyőrző placeholder hűség fidelity jegyzet bezárása sp kényszerítés constrain, force helyzet orientation, position hüvelyk in, inch, inches jegyzetek notes kényszerített forced henger cylinder idő time jelek glyphs, marks kép(ek) image(s) hétszög heptagon időzítés timing jelen van present képaláírás byline, caption hexa hexadecimális hex hexadecimal időzítő igaz timer true jelenlegi jelentés(ek) current meaning(s), report képelemekre bontó, képelemekre bontás pixelate hézag hiányjel hiányzik gap ellipsis missing igazítás adjust, align, alignment, fit, fitting, justification, justify, scale, snap jellemzők jelmagyarázat jelöletlen attributes legend unmarked képernyő(k) képkocka képkocka/mp screen(s) frame fps hiba failure, error(s) igazítt aligned jelölje be check képlet formula hibás misspelled illesztés join jelölő marker képpont(ok) pixel(s) hiperhivatkozás(ok) hyperlink(s) illesztett másolás copyfit jelölőnégyzet checkbox képpont/cm pixels/cm hiszgram súlyozása hisgram weighting importálás import, importing jelszó, jelszavak password(s) képpont/hüvelyk pixels/inch hitelesítés hivatalos authenticate, authenticating, authentication legal import-export importszűrő impresszionista importexport importfilter impressionist jelző jobb, jobb oldali, jobb oldalon, jobbra, jobbra mutató nyíl flag right képpont/mm képponkra bontás képponsítás pixels/mm rasterize pixelate hivatkozás link, inaktív idle jobbra fent p/right képtípus imagetype hivatkozás(ok) hivatkozáskezelő reference, link(s) link-o-rama indítás, indítólemez infó start, starting, startup slug jogi, jogi közlemény, jogi tudnivalók legal képzóna kérdés imagemap question 6

7 kerek round kidomborítás bulge kiürítés purge könyvtárak direcries, libraries kerekség roundness kiegészít append kiütés knockout kör circle keresés find, lookup, search, searching kiegészítés kiegyenlítés complement equalize kiütésblokkolás kivágás knockout blocking cut, cuut körbe körbefolyatás omni wrap keresés/csere find/change kiegyensúlyozás compensation kiválasztás choose körbeforgatás revolve keresve searched kiejtés knockout kiváló high körbevágás crop kereszt, keresztbe cross kiemelés(ek) extrude, highlight(s) kívánt desired körkörös radial keresztbeszövés interlace kifele out kivétel(ek) exclusion, exceptions körkörösen loop keresztezés crossing, crossover, intersect kifestés egyszínűre colorize kivilágosítás dodge környezet ambience keresztezésacsarnával intersect with channel kifutás(ok), kifutó(k) bleed(s), bleeds kivitel export, make körülvágás trim kereszthivatkozás cross-reference kihagy ignore, skip kivonás extract, subtract körvonal(ak) outline(s), stroke keresztül through kihagyás ignore, omit, skip, kivonáscsarnából subtract channel körvonalazás stroke keret(ek) frame(s), bounds kihagyva skipped kivonat summary köteg batch, chunky keretáttetszőség frameopacity kiinduló initial kívül out,outside kötegelés batch kés knife kijelölés select, selection kizárás exclude, exclusion kötelező required késleltetés delay kijelölés folyamatban selecting kizárólagosan exclusively kötés binding kész completed, done, ready kijelölés megismétlése reselect kjis_comma kjis_colon kötet volume készítés make kijelölés megszüntetése deselect kjis_romanspace kjis_romanchar kötetlen unconstrained készlet set kijelölő jel checkmark kjis_romanspace kjis_romancomma kötőjel dash, hyphen kétszínű duone kijelölőeszköz marquee kliens oldal, kliensoldali client-side kötőjelek hyphens kettős köbös bicubic kijelölt selected kód code kötőszó conj kettős lineáris bilinear kikapcsolás disable kódolás coding, encoding kövér extrabold keverés(ek) blend(s), blending kikapcsolva disabled, off, offline kompakt compact követelmények requirements kevert mixed, multiple kilép quitting kompatibilitás compatibility követés tracking kéz hand kilépés exit, quit, quitting kompenzáció compensation következő next kezdő, kezdet start kilógatás hang kompozíció composition köz gap, spacing kezdete kimenet output kompozit composite közbeszúrás interpolation kezdőlap home kiragadás extract, float konstans constant közelít bloat kezelési felület platform kis- és nagybetűk case kontaktlap contactsheet középen center, centered, middle kézi manual kis felbontás low-res kontraszt contrast középérték(ek) mean(s) kézzel manually kis méret minimize kontraszs contrasty közepes median, medium, middle ki off, out kisbetűs lowercase kontúr(ok) conur(s), tracing közepes méretű medium ki nem jelölt untagged kisebb smaller kontúrozás trace közepesen alacsony medium-low kiadás eject kisérleti experimental konvertálás convert közepesen magas medium-high kiadvány publication kisméretű small korábbi legacy középpont center, midpoint kibont extract kiszámítás calculate korlázás constrain középpont helye center kibontás expand, extract, extraction kiszolgáló server korlázások restrictions középponsítt centered kibontva extracted kitépések tear-offs korlázott contained középre center, centered kibővítés expand, expanding kiterjeszt extend korrekció(k) adjust, adjustment(s) középre igazítás center kicsi small kiterjesztés expand, extension könnyű ease középre igazítt centered kicsinyítés kicsomagolás reduction decompress, decompressing kitöltés(ek) contents, fill(s), filled, pad, padding, use könyv könyvjelző(k) book bookmark(s) középső középtónus(ok) center midnes kidobás eject kitömörítés extrude könyvtár direcry, library köztes tween 7

8 kréta chalk lefordítás translate levendula lavender megjelenés appearance kristályosít, kristályosítás crystallize leforgatás tween levonat proof megjelenít display kritériumok criteria leghosszabb longest ligatúrák ligatures megjelenítés display, show kulcs key legjobb best liliom fleur-de-lis megkettőzés duplicate, duplication kulcsszó, kulcsszavak keyword(s) legkisebb smallest lineáris linear meglévő existing kúp cone legnagyobb largest listák lists megmutatás show kurzív oblique leírás description logaritmikus logarithmic megnyitás document, open kurzorok cursors lejátszás play logikai boolean megnyitt opened küldés send lejátszás módja performance lomtár trash megosztás share különbség(ek) difference(s) leképezés(ek) intent(s), map, mapping luminancia luminance megosztva shared külső outside lekerekítés round lumineszencia phosphors megőrzés preserve külső szerkesztők uchup lekerekített rounded ma day megrendelés order küszöb threshold lelógó descender magas height, high, tall mégse, mégsem cancel, undo kvadrilaterális quadrilateral lemásolás duplicate, duplication magasság altitude, height megsértés violation kvirt embox lemenő descender magasság/szélesség height/width megsértések violations láb feet, ft, yd lencse lens mágneses magnetic megszakítás abort lábjegyzetek footnotes lent botm makro macro megszakítva aborted lábjegyzetek és végjegyzetek footnotes/endnotes lenti lower manuális, manuálisan manual, manually megszólítás salutation lábléc(ek) footer(s) lenyúló descender mappa, mappák folder(s) megtartás force, preserve, retain lágy soft lépcsőzetes cascade margók margins megtekintés reviewing, view lágy perem feather lépcsőzetes elrendezés cascade más other megvilágítási effektusok lightingeffects lágyabb softer lépés(ek) step(s) máshol elsewhere megye/állam province/state lágyítás feather, smooth, soften léptetés next, nudge második second mellék extension lap sheet letéphető tearoff másodlagos secondary mellékletek attachments lapos flat, flatness letiltva disabled másodperc seconds melléknév adj laposság flatness letisztázás distilling másodperc után seconds mély deep lásd see letöltés download, downloading másol, másolás copy, copying, duplicate mélység depth lassú slow letöltések downloads downloads másolat(ok) copy, copies, duplicate memória memory lasszó lasso letölthető anyagok downloadables maszalás definition, smudge mentés save, saving láthatatlan invisible letöltve downloaded maszaló smudge mentés új csarnaként save as new channel látható láthatóság visible visibility létrehoz, létrehozás create, creating, generate, make maszk(ok) maszktechnika mask(s), matte matte technique menü(k) mennyiség menu(s) amount latin roman létrehozó crear matt matte mérce measure latin írásjelek laza romanhangingpunctuation loose létrehozott létrehozva generated created maximalizálás, maximalizáláshoz maximize méret méret/sortáv scale, size size/ld le down levág crop medián median méret/sortávolság size/leading leállás leállít stunt terminate levágandó terület elszigetelése shield megadás megfelelő define appropriate, conform méretek méretezés dimensions, metrics scale, scaling leállítás sp, spping levágás clip, shear megfelelőség compliance merev rigid, stiff leállítva spped leválogatás collate, collated megfordít, megfordítás invert, reverse, revert mérföld miles lebegés float levél letter meghajtó(k) drive(s) mérték amount lebegő lefelé mutató nyíl float down levelező levélszekrény sendmail pillarbox megjegyzés annotation(s), comment(s), note(s) mértékegység(ek) mértékek unit(s) metrics 8

9 mesteroldalak metaadat(ok) masters metadata monokróm monochromatic, monochrome négyzet nehéz square heavy növekedés növelés growth grow, increment metódus method morzsák crumbles nekem me növesztés grow metrikus metrics most now nem azonos non-uniform nulla null metszés, metszet intersect moszat seaweed nem egységes non-uniform nulla pont zeropoint mező box mor engine nem elegendő insufficient numerikus numeric mibe mozaik mosaic, tile, tiling nem ellenőrzött unchecked numerikus csoport numeric group miből mozaikok, mozaiklapok tiles nem érhető el unavailable numerikus értékek numerics mihez milliméter(ek) millimeter(s) mozaikszerű, mozaikszerű elrendezés tile, tiling nem fogadom el nem használt decline unused nyelv nyíl(ak) language arrow(s) milyenre mozgatás move nem interlace-elt non-interlaced nyílfejek arrowheads mind, mindent, minden oldal, mindet all, everything mozgató mozgókép(ek) move movie(s) nem lesz nyomtatva nem nyomtatódó nonprinting non-printing nyílhegy nyírás arrowhead shear, shears mindig always mögé behind nem progresszív non-progressive nyolcszög octagon mindkettő both multimédia multimedia nem szomszédos discontiguous nyomás pressure minimális compact, minimal, minimum munka munkacsoport working workgroup nem váltt soros némítás non-interlaced mute nyomdai minőség, nyomja meg press minimalizálás minimize munkaterek workspaces név name, named nyomtat, nyomtatás print, printing minőség quality munkaterület(ek) pasteboard, workspace(s) nevező(k) denominar(s) nyomtató printer minőségveszteség lossiness mustársárga mustard névjegy about nyugati stílusú western-style mint as mutat, mutatás show névmás pron objektív lens minta, minták pattern(s), preset(s), sample(s), swatch műanyag művelet(ek) plastic action(s), operation(s) névtelen anonymous, unnamed, untitled objektum(ok) ok/következő object(s) ok/next mintából sampled művészi artist, artistic névtelenszelet user oktatóanyagok turials mintavétel, mintázás sampling nagy bélyegkép intersect nézet(ek) preview, view(s) oldal(ak) page(s), side(s) mintázat pattern nagy, nagyméretű high, large nézőkép proxy oldalak kezdete mintázatkészítő patternmaker nagybetű(k) cap(s), upper nincs n/a, none oldalirányú fordítás flop mintázak patterns nagybetűs uppercase nincs bejelölve unchecked oldalpár(ok) spread, spreads mire miről nagybetűvel nagyítás capitalize magnification, zoom nincs dokumentummódosítás nochanging document olló olvasás/írás scissors read/write mivel using, with nagyobb larger nincs előrehaladás no-progress opció(k) option(s) mód mode nap, nap után day(s) nincs folyamat no-progress optikai optical modell model napló log nincs hozzárendelve unassigned optimalizálás optimization, optimize módosítás change, modification, modify nappali fény naptár daylight calendar nincs kép nincs kép noimage noimage optimalizált óra irányával ellentétes optimized counter clockwise módosítás/keresés módosítható change/find editable navigálás navigár navigation navigar nincs meghatározva nincs megjegyzésfelvétel unassigned no adding comment óra járásával megegyező irányba clockwise módosítt modified negatív inverse, invert, negative nincs minta none orientáció orientation módosítva modified négy, negyedik four, fourth nincs nyomtatás noprint origó origin módszer method negyedszélességű quarterwidth nincs tartalommásolás no content copying ország, ország neve country molekuláris molecular négyszínes process nincs útvonal létrehozva no path created oszlop(ok) cols, column(s) mondak sentences négyszínű(ek) négyszög quadne(s) square normál normal, plain, regular, standard oszloptávolság osztály colspan class 9

10 osztás divide példa, példák example(s) rácstalanítás despeckle részhalmazképzés subsetting örökre forever példány(ok) copies rácsvonal mesh részhalmazvezérlők subsetting controls örvény twirl példányszám copies radialny radial részleges partial összeállítás building pénznem currency radián radians részlet(ek) detail(s) összecsukás collate perc min, minutes radír eraser részletes detailed, verbose összefoglaló, összefoglalás summary perem edge ragyogás diamond, glow részletesség detail összefűzés deinterlace peremlágyítás feather rajz draw részminta subsample összeg amount, sum permet sprinkles rajzelem artwork részmintavétel subsampling összegez summarize perspektíva perspective rajzlap canvas réteg törlése delete összehordás collate pillanatkép snapshot rajzolás draw réteg(ek) layer(s), mylayer összehúzó pucker pipetta eyedropper, picker rajzolt sketch rétegnév layername összekapcsolás link, unite pointillista pointillize rajztábla artboard rétegstílus style összekapcsolt linked pont(ok) dot(s), period, point(s) rákérdez ask rétegtulajdonságok intersect összeolvaszt flatten, merged pont/cm dots/cm ráncok wrinkle(s) réz copper összeolvasztás flatten pont/hüvelyk points/inch rangsorolás rank rézsús oblique, slanted összeolvasztt merged pont/hüvelyk dpi dots/inch rangsorolatlan unranked riasztás(ok) alert(s) összepréselés squeeze pont/pica points/picas raszter(ek) raster, screen rip-eléskor in-rip összes all pons exact, precise raszterezés, raszterizálás rasterize robbanás blast összesen overall, tal ponsan exactly raszterizáló rasterizer rombusz diamond összesítés summary ponsság precision raszterrács screen rovátkázott stippled összetett composite ponzott dotted rátöltés trap rögzítés capture, lock, locking összetettség complexity pontszerű spot receptek recipes rögzített fixed összevonás combine pontterülés transfer referencia, referenciák reference(s), referenced rövid abbreviated, short ötletek hints postaláda letterbox, pillarbox reflekr spotlight sablon(ok) template(s) ötödik fifth pozíció position régies, régies stílusú oldstyle saját eseményindító mytrigger ötszög pentagon pozicionálás positioning regisztráció, regisztrálás registration saját fájl myfile paca blob pozitív positive rejtett hidden saját fájl myfile paletta, paletták palette(s) pöfeteg fuzzball rekesz iris saját meghajtó mydrive palettás indexed pörgetés spin reklámcsík banner saját szelet myslice panelek panels pötty speckle rekord(ok) record(s) sajáttrigger mytrigger papír paper preferenciák preferences relatív relative sarok, sarkok corner(s) pár pair próba experimental remegés jitter sarokjelek cornermarks paraméterek parameters próbanyomat proof rendelkezésre áll available sáv bar parancs command profil profile renderelés render sebesség speed parancsfájl(ok) script(s) program application rendezés arrange, sort segédprogramok utilities parancsikon shortcut programcsomagok suites rendezetlen unsorted segédvonal(ak) guide(s) parancsok commands programfrissítő modul updater rendszer system segítők helpers páratlan odd progresszív progressive rendszerleíró adatbázis registry sekély shallow párbeszédpanel dialog púder powder repedezettség craquelure semleges(ek) neutral(s) páros páros-páratlan even even-odd rács(ok) rácsmentesítés grid(s), screen despeckle repkény rés hedera slot semlegesítés eliminate, neutralize, neutralization pásztázások száma scans rácsozás screening részgörbe subpath semmi none pdf/avázlat pdf/adraft rácssűrűség frequency részhalmaz subset, subsetting sík planar 10

11 siker sima success flat, plain, smooth, soft súlyzó sürgősség barbell urgency szemcsézettség megszüntetése despeckle színátmenet/visszavert színátmenetek gradient/reflected gradients simaság simítás softness, smoothness anti-alias, anti-aliasing, flattening, smooth, smoothing sűrű sűrűség szabad dense density, frequency free személyes információk megadása szemét personalization junk színátment/sugaras színbontások színégető, színégetés gradient/radial separations burn skála scale szabadalmak patents szendvicsnegatív screen színek colors soha never szabvány(ok) standard(s) szendvicspozitív multiply színez colorize sokszög polygon szabványos standard szerkesztés edit, editing színezés colorization sor kezdete begin-line szaggatt dashed szerkesztési pont anchor színezet hue sor közepe middle-line szakasz(ok) section(s) szerkesztő composer, edir színezet/telítettség hue/saturation sor vége end-line szakértő expert szerkesztőpont anchor színezett colorized sor(ok) line(s), row(s) szalagcím banner szerkesztve edited színezettség hue sor/inch lines/inch szálak fibers szerkezet structure színfelbontás csökkentése subsampling soregyen baseline szálkás barbed szerver server színkép spectrum sorkitöltés sorkitöltő leader leader szám számítás(ok) number calculation(s) szervezet szerző organization author, credit szinkronizálás synchronize, synchronization sorkizárás justification számjegy(ek) digit(s) szerző(k) credit(s) szinkronizált synchronous sorkizárás justify számlálás, számláló(k) count(s), numerar(s) szerzői jog copyright színminta készlet swatches sorrend order, sequence számok numbers szerzői jog által védett copyrighted színmód mode sorszám ordinal számozás numbering szerzői joggal védett copyrighted szinonimák synonyms sorszámok ordinals számozott numbered szerzői jogi információ legal szinonimaszótár thesaurus sortávolság sortávolság típus leading, rowspan leadingtype szándék származás intent origin szerzői jogvédelem ellenőrző copyright-checker színpaletta színpalettás index indexed sötét rózsaszín fiesta szatén satin szerzőijogvédelem-ellenőrző copyright-checker színrebontás separate, separation sötét, sötétebb dark(er) szavak words szétkapcsolás unlink színrebontások separations sötétít, sötétítés darken százalék percent szétszórás diffuse szint(ek) level(s) sötétítő burn százalék(os) percentage, percentile szikra sparkle szint-alapú level-based sötétség darkness szegély border, edge, matte szilárdság solidity színtár(ak) swatch, swatches speciális advanced szegélyek elmosása defringe szimbólum symbol szintek levels spirál spiral szegmensek segments szimbólumcsoport symbolgroup színtelenítés desaturate statikus static szekció section szimbólumok symbols színtömörség opacity statisztika statistics széleken onedge szimmetrikus symmetrical szinusz sine stencil stamp szelektív selective szimpla sorköz singlespace színvetítés colorcast stilizálás stylize széles wide, width szimulálás simulate színvisszavétel desaturate stilizált stylize széles háromszög trianglewide szín color szivacs sponge stílus(ok) style(s) szélesség font, width színárnyalat hue, tint szivárvány rainbow struktúra structure szelet(ek) slice(s) színárnyalat és telítettség hue/saturation szó word sugár radius szeletszám slicenumber színárnyalak tints szoftver software sugarak sugaras rays radial szélfúvás szellemkép wind facet, ghost színátmenet színátmenet/gyémánt gradient gradient/diamond szokásos normal, regular, standard, typical sugárzás radiance szem eyes színátmenet/lineáris gradient/linear szóköz space súgó help szemcse, szemcsézettség grain színátmenet/minta gradient/pattern szolarizáció solarize súly weight szemcsézettség graininess színátmenet/szög gradient/angle szolgáltatások services 11

12 szomszédos contiguous, continuous távolság(ok) distance(s), spacing tizedesjegyek decimals újbóli megadás redefine szórás diffuse, diffusion, scatter, scattering, spread, spreads távolságtartó technika, technikák standoff technique(s) ldás ll run-in pen újjal festés újra fingerpainting retry szoros tight tégla brick rzítás disrt, disrting, disrtion újracímkézés retag szórt szótár diffused, diffusion, dissolve dictionary téglalap tekerés block, rectangle tweak vább continue, next, proceed, progress újracsalás újraépítés relink rebuild, rebuilding szög(ek) angle(s) telefonszám phone több more, multiple újragenerálás regenerate szögletes angular telepítés install, installing többcsarnás multichannel újraindítás resume szőtt woven telít, telítés, telítettség saturate, saturation többsoros multiline újrakijelöl reselect szöveg folyatása hu megfordítás invert telítettség csökkentése telítettség növelése desaturate saturate többszörös többszörözés multiple multiply újramintázás újraolvasás resample rescan szöveg(ek) font, sry, sries, text, type teljes kijelölés all, complete, full tölcsér pinch újraszámozás repaginate, repagination szövegelhelyező textdropper teljes szélességű fullwidth töltés load unikód unicode szövegen belül inline teljesítmény performance tömör concise, solid után, utána after szövegmímelés greeking témakör pic tömörítés compression utasítás command(s), instruction(s) szövegvezérlők typecontrols tengely axis, axes tömörítetlen uncompressed ulsó last szövet reticulation tényező facr tömörített compressed utótag suffix szűk narrow térkép map tömörség solidity útvonal befejezve path completed szükséges szünet need, required pause térköz gap, space, spacing, lerance tördelés tördelő fragment, warp, composer útvonal létrehozva üdvözöljük path created welcome szüneteltetve paused termék product töredék fragment ügyfél oldal client-side szűrés filter, gray terminál terminal törés break üres blank, empty, null szürkeárnyalak szürkeárnyalas grayscale gray, grayscale terülés terület spread area, plot, space törlés clear, del, delete, deletion, discard, erase üres jel ürítés dummy purge szűrő(k) filter(s) terv design törlés vissza backspace űrlap form szűrt filtered testreszabás cusmization, cusmize töröl clear üveg glass táblázat(ok) table(s), tableol teszt test törölve canceled, deleted üzenet(ek) message(s) tabulár(ok) tab(s) tető p törtek fractions vágás(ok) clip, clipping, crop(s) tájolás orientation tetszés szerint arbitrary törzs body vágólap, vágólapot clipboard tallózás browse tetszőleges arbitrary transzformáció transform válasz reply, response talp serif textúra, textúrák texture(s) transzponálás transpose válasszon choose támogatás support textúrakitöltés texturefill tripla triple választás choice, choose táregység volume textúrázó texturizer tripla sorköz triplespace választható optional tárgy subject tiltás disable túl over választókapcsoló radio tárgymutató index times roman times-roman tulajdonságok properties valódi real, real tároló container tinta ink túlszedett overset váltakozó alternating társaság corporation tipikus typical tükrözés flip, reflect váltósoros, váltt soros interlaced tartalma, tartalmaz, tartalmazza contains tipográfia tipp(ek) typography, typographic guess, tips tűnj el tűrés begone fuzziness, lerance válzat válzatlan variation unchanged tartalom content(s), context tipus type tűréshatárok lerances válzak alternates, variations tartalom típusa content-type tisztaság purity új new válzó(k) variable(s) tarmány(ok) range(s) titkosítás encryption új alkalmazás newapplication válztatás change távolít pucker tizedes(ek) decimal(s) új színátmenet new várakozás waiting 12

13 váratlan unexpected világosító dodge zárolás feloldása unlock variációk variations világosság lightness, luminance zárolt locked variancia variance villám lightning zárolva locked várólista queue villanófény flash, flashlight zárt closed város city villogás blink zavarosság fuzziness vastag bold, thick virág flower zsákvászon burlap vastagság thickness, weight, width viselkedés(ek) behavior(s) zsugorítás contract vázlat draft, sketch vissza back, backspace, backward védelem protect, shield visszaállítás help, reset, revert védett protected visszaépítés reconstruct vég, vége butt, end, finish visszajátszás playback végén end visszaküldés return végjegyzetek endnotes visszalépés previous véglegesítés rendering visszanyíl backspace végrehajtás commit visszatekercselés rewind végtelenszer forever visszatérés revert vegyes mixed visszautasítva rejected vékony thin visszaverődés bounce vekr(ok) vecr(s) visszavert reflected véletlenszerű random visszavon revoke véletlenszerűsítés randomize visszavonás undo, canceling verzió(k) version(s) visszavonás/ismét undo/redo verziószámok versions visszavonás/ismétlés undo/redo vésés emboss visszavonás/megismétlés undo/redo vessző comma visszavonást undo veszteség lossy visszavonva cancelled veszteség nélküli lossless vízjel watermark veszteség szint lossylevel vizsgálat explore veszteséges lossy vízszintes horizontal veszteségesség szintje lossylevel vízszintes helyezés horizontal vesztéses lossy vízszintesátméretezés horizontalscale vesztésszint lossylevel volfrám tungsten vezérlő, vezérlés control vonal(ak) dash, line(s), stroke vibrálás jitter vonal/cm lines/cm videó video vonal/hüvelyk lpi lines/inch vignetta, vignettálás vignette vonalvég cap vigyázat világ caution world vonalzók, vonalzók mutatása rulers, units világos light vonás(k) stroke(s) világosabb lighter zaj noise világosbarna wheat záró end világosít lighten zárójelben parenthesized világosítás lighten zárolás lock 13

DVcR ic-411l/811s. 4/8 csatornás digitális videó rögzítő

DVcR ic-411l/811s. 4/8 csatornás digitális videó rögzítő DVcR ic-411l/811s Felhasználói kézikönyv DVcR ic-411l/811s 4/8 csatornás digitális videó rögzítő A dokumentumban szereplő adatok és információk változtatásának jogát fenntartjuk. 1 Tartalomjegyzék 1. rész

Részletesebben

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is.

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. 2 Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Lektor: Gál Veronika Szerkesztő: Pétery István

Részletesebben

MICROSOFT POWERPOINT 2010

MICROSOFT POWERPOINT 2010 Mgr. Námesztovszki Zsolt MICROSOFT POWERPOINT 2010 Szabadka, 2012. Formai, technikai és módszertani követelmények a prezentáció elkészítéséhez 1. Az első oldal tartalmazza: az intézmény pontos nevét, a

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1/102

Tartalomjegyzék 1/102 Tartalomjegyzék MPLAB IDE v8.10 rövid bemutatása...2 A menürendszer felépítése...3 Eszköztárak...11 Programfejlesztés az MPLAB fejlesztőkörnyezetben...15 Új projekt létrehozása és konfigurálása...22 Workspace

Részletesebben

Fedezd fel az. In Design. kiadványszerkesztőt! Dunaújvárosi Főiskola

Fedezd fel az. In Design. kiadványszerkesztőt! Dunaújvárosi Főiskola Fedezd fel az In Design kiadványszerkesztőt! Dunaújvárosi Főiskola Fedezd fel az InDesign kiadványszerkesztőt! Fedezd fel az InDesign kiadványszerkesztőt! Készítették a Dunaújvárosi Főiskola Déri János

Részletesebben

Adobe InDesign CS5 Biblia

Adobe InDesign CS5 Biblia 2 Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Lektor: Gál Veronika Szerkesztő: Pétery István

Részletesebben

Adobe Photoshop CS5 Testre szabás

Adobe Photoshop CS5 Testre szabás 2 Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Lektor: Gál Veronika Szerkesztő: Pétery István

Részletesebben

RAJZOLÁS ÉS MODELLEZÉS AUTOCAD RELEASE 14 SEGÍTSÉGÉVEL

RAJZOLÁS ÉS MODELLEZÉS AUTOCAD RELEASE 14 SEGÍTSÉGÉVEL PÉTER SZABÓ ISTVÁN: RAJZOLÁS ÉS MODELLEZÉS AUTOCAD RELEASE 14 SEGÍTSÉGÉVEL Posztszekunderi jegyzet másodéves élelmiszeripari gépészmérnök-hallgatók részére Lektorálta: JAKUBEK LAJOS okl. gépészmérnök,

Részletesebben

LilyPond. A LilyPond fejlesztőcsapata. A kottaszedő program

LilyPond. A LilyPond fejlesztőcsapata. A kottaszedő program LilyPond Használat A kottaszedő program A LilyPond fejlesztőcsapata Ez a dokumentáció ismerteti, hogyan kell a LilyPond 2.19.25 verziójához tartozó programokat futtatni, valamint tanácsokat ad azok hatékony

Részletesebben

A lapolvasó funkcióinak használata

A lapolvasó funkcióinak használata CanoScan LiDE 100 Képernyőn megjelenő kézikönyv Sayfa 1 / 278 sayfa A kézikönyv használata MC-2493-V1.00 A kézikönyv kinyomtatása A legfrissebb lapolvasó illesztőprogram megszerzése A lapolvasó funkcióinak

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szőcs Endre. Rétegek fajtái, rétegekkel elvégezhető műveletek. A követelménymodul megnevezése: Képfeldolgozás

MUNKAANYAG. Szőcs Endre. Rétegek fajtái, rétegekkel elvégezhető műveletek. A követelménymodul megnevezése: Képfeldolgozás Szőcs Endre Rétegek fajtái, rétegekkel elvégezhető műveletek A követelménymodul megnevezése: Képfeldolgozás A követelménymodul száma: 0972-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-012-50

Részletesebben

Az Excel alapjai. Salamon Júlia. Előadás I. éves mérnök hallgatók számára

Az Excel alapjai. Salamon Júlia. Előadás I. éves mérnök hallgatók számára Az Excel alapjai. Salamon Júlia Előadás I. éves mérnök hallgatók számára 1 Az Excelről A Microsoft Excel egy táblázatkezelő program, amelyet adatbevitelre, számításokra, elemzésekre, adatbázis-kezelésre

Részletesebben

DVR 3236 digitalis rögzítő kezelési utasítás

DVR 3236 digitalis rögzítő kezelési utasítás DVR 3236 digitalis rögzítő kezelési utasítás 1 Tartalom 1. Termékjellemzők... 4 1.1 Bemutatás...4 1.2 Termékjellemzők...4 2. Előlap...6 2.1 Előlap...6 2.2 Hátlap...7 2.3 ALARM In/Out...8 3. Üzembehelyezés...

Részletesebben

SZOFTVER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

SZOFTVER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZOFTVER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Nem minden modell kapható az összes országban. A DCP felhasználók számára: ez a dokumentáció az MFC és DCP modellekre is vonatkozik. Ahol ez a felhasználói útmutató MFC modellt

Részletesebben

Számítógép alapismeretek

Számítógép alapismeretek Számítógép alapismeretek jegyzet Tartalomjegyzék 1. Alapfogalmak, számítógép kezelés (2.-11. oldal) 1.1 Alapfogalmak (Hardver, Szoftver, Operációs rendszer, stb.) 1.2 A számítógép felépítése (CPU, RAM,

Részletesebben

Hungarian Style Guide

Hungarian Style Guide Hungarian Style Guide Contents What's New?... 4 New Topics... 4 Updated Topics... 4 Introduction... 5 About This Style Guide... 5 Scope of This Document... 5 Style Guide Conventions... 5 Sample Text...

Részletesebben

T9132/T9140. Felhasználói kézikönyv

T9132/T9140. Felhasználói kézikönyv T9132/T9140 Felhasználói kézikönyv 1999 Tally Printer Corporation. All rights reserved. 2000 Kvint-R Kft. Minden jog fenntartva. No part of this document may be reproduced without the expressed permission

Részletesebben

Dr. Pétery Kristóf: Corel R.A.V.E. 2.0 Animációk készítése

Dr. Pétery Kristóf: Corel R.A.V.E. 2.0 Animációk készítése 2 Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Lektor: Gál Veronika Szerkesztő: Pétery István

Részletesebben

DELPHI tanfolyami jegyzet

DELPHI tanfolyami jegyzet DELPHI tanfolyami jegyzet Barhács Oktatóközpont 2004. Delphi modul - 1. fejezet Delphi elméleti alapok Bevezetés Windows alapú alkalmazások fejlesztéséhez jó darabig csak a C nyelv állt rendelkezésre.

Részletesebben

SMART All-in-One Használati utasítás

SMART All-in-One Használati utasítás SMART All-in-One Használati utasítás A2272PW4T/A2472PW4T 1 www.aoc.com 2013 AOC. Minden jog fenntartva! TARTALOMJEGYZÉK BIZTONSÁG...4 Elnevezési konvenciók...4 Tápfeszültség...5 Telepítés...6 Tisztítás...7

Részletesebben

TechSon S20xx DIGITÁLIS VIDEO RÖGZÍTŐ FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ 4/8/16 CSATORNÁS VER S2-1.2

TechSon S20xx DIGITÁLIS VIDEO RÖGZÍTŐ FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ 4/8/16 CSATORNÁS VER S2-1.2 TechSon S20xx DIGITÁLIS VIDEO RÖGZÍTŐ FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ 4/8/16 CSATORNÁS VER S2-1.2 Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a digitális videórögzítőt. A digitális videórögzítő használata előtt olvassa el

Részletesebben

Copyright 2001 NEC Computers International BV 1

Copyright 2001 NEC Computers International BV 1 * Optional - Optionnel - Opcional - Optioneel - Opzionale - Valmulighed - Valmöjlighet Details of the product may vary from those illustrated. Dettagli dei prodotti possone variare de quelli illustrati.

Részletesebben

6 Színek használata. A Színtár palettát a dokumentumban levõ színek, színárnyalatok és színátmenetek alkalmazására,

6 Színek használata. A Színtár palettát a dokumentumban levõ színek, színárnyalatok és színátmenetek alkalmazására, Színek használata A Színtár palettát a dokumentumban levõ színek, színárnyalatok és színátmenetek alkalmazására, módosítására és mentésére használjuk. Nyomdai és direktszíneket hozhatunk létre és alkalmazhatunk

Részletesebben

Az ADOBE ACROBAT. XI használata

Az ADOBE ACROBAT. XI használata Az ADOBE ACROBAT XI használata Újdonságok Ha többet szeretne tudni, tekintse meg ezeket az ajánlott erőforrásokat az interneten. PDF exportálása Word, Excel és Powerpoint formátumba Adobe TV (2012. okt.

Részletesebben

A lapolvasó funkcióinak használata

A lapolvasó funkcióinak használata Canon CanoScan 9000F Képernyőn megjelenő kézikönyv 1 oldal / 350 oldal A kézikönyv használata MC-4679-V1.00 A kézikönyv kinyomtatása A legfrissebb ScanGear (lapolvasó illesztőprogram) beszerzése A lapolvasó

Részletesebben

Üzembe helyezési útmutató. Használati útmutató (ez az útmutató)

Üzembe helyezési útmutató. Használati útmutató (ez az útmutató) Üzembe helyezési útmutató Tudnivalókat tartalmaz a nyomtató összeszerelésével és a nyomtatószoftver telepítésével kapcsolatban. Használati útmutató (ez az útmutató) Részletesen ismerteti a nyomtató funkcióit,

Részletesebben

V20120229. Abonyi-Tóth Andor, ELTE IK MOT. Néhány alapfogalom

V20120229. Abonyi-Tóth Andor, ELTE IK MOT. Néhány alapfogalom 1 V20120229 Abonyi-Tóth Andor, ELTE IK MOT 2 Néhány alapfogalom 1 Ergonómia Az ergonómia egyszerűen fogalmazva a dolgozó és a munkakörnyezet közötti kapcsolat tanulmányozása. Ez a szó a görög ergos szóból

Részletesebben

Központi Felügyeleti Program (CMS) Felhasználói Kézikönyv

Központi Felügyeleti Program (CMS) Felhasználói Kézikönyv Központi Felügyeleti Program (CMS) Felhasználói Kézikönyv Kérjük olvassa át az útmutatót figyelmessen és őrizze meg késöbbi használat céljából. Verzió: 0119 JOGI INFORMÁCIÓK Ezen dokumentumnak vagy bármilyen

Részletesebben

Biztonsági mentési szoftver. WD SmartWare Felhasználói útmutató 2.4.x verzió. szoftver. WD SmartWare szoftver használati útmutató, 2.4.

Biztonsági mentési szoftver. WD SmartWare Felhasználói útmutató 2.4.x verzió. szoftver. WD SmartWare szoftver használati útmutató, 2.4. WD SmartWare Felhasználói útmutató 2.4.x verzió szoftver WD SmartWare szoftver használati útmutató, 2.4.x verzió Biztonsági mentési szoftver WD szerviz és támogatás Ha bármilyen problémája támad, kérjük,

Részletesebben

AZ ADOBE ACROBAT 9 STANDARD HASZNÁLATA

AZ ADOBE ACROBAT 9 STANDARD HASZNÁLATA AZ ADOBE ACROBAT 9 STANDARD HASZNÁLATA Copyright 2009 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Adobe Acrobat 9 Standard for Windows a termék használata If this guide is distributed with software

Részletesebben