AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2195/2002/EK RENDELETE. (2002. november 5.) a közös közbeszerzési szószedetről (CPV) (EGT vonatkozású szöveg)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2195/2002/EK RENDELETE. (2002. november 5.) a közös közbeszerzési szószedetről (CPV) (EGT vonatkozású szöveg)"

Átírás

1 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2195/2002/EK RENDELETE (2002. november 5.) a közös közbeszerzési szószedetről (CPV) (EGT vonatkozású szöveg) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 47. cikke (2) bekezdésére, valamint 55. és 95. cikkére, tekintettel a Bizottság javaslatára 1, tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére 2 ; tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére 3, a Szerződés 251. cikkében említett eljárásnak megfelelően 4, mivel: (1) A különféle osztályozások alkalmazása kedvezőtlenül érinti az Európában megvalósuló közbeszerzések nyílt jellegét és átláthatóságát. E ténynek a hirdetmények minőségére és a közzétételükhöz szükséges időre gyakorolt hatása ténylegesen korlátozza a gazdasági szereplőknek a közbeszerzési szerződéskötéshez való hozzáférését. (2) 96/527/EK ajánlásában 5 a Bizottság felkérte az ajánlatkérőket, hogy használják a közös közbeszerzési szószedetet (CPV), amelyet egyes meglévő osztályozási rendszerek alapján dolgoztak ki annak érdekében, hogy a szerződések tárgyának megnevezése jobban kapcsolódjon a közbeszerzési ágazat különleges jellemzőihez. (3) Egységes közbeszerzési osztályozási rendszer segítségével szabványosítani szükséges az ajánlatkérők által a szerződések tárgyának leírására használt megnevezéseket. (4) A tagállamoknak a Közösség hivatalos nyelvein azonos áruleírást tartalmazó, és az áruleírásokhoz ugyanazokat a megfelelő alfanumerikus kódokat hozzárendelő egységes hivatkozási rendszerre van szükségük, amely által a nyelvi akadályok közösségi szinten áthidalhatók. (5) Ezért e rendelettel egységes osztályozási rendszerként be kell vezetni a CPV felülvizsgált változatát, amelynek végrehajtására a közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló irányelvek vonatkoznak. (6) Továbbá olyan szemléltető táblázatokat kell kidolgozni, amelyek a CPV és a termékek tevékenységek szerinti, EGK-beli statisztikai osztályozása (CPA), az Egyesült Nemzetek Szervezetének ideiglenes központi termékosztályozása (CPC Prov.), a gazdasági tevékenységek EK-beli statisztikai osztályozása (NACE Rev. 1), illetőleg a Kombinált Nómenklatúra (KN) közötti megfelelést mutatják.

2 (7) A piacok és a felhasználói igények alakulásának tükrében szükség lehet a CPV szerkezetének és kódjainak kiigazítására, illetve módosítására. Ezért megfelelő felülvizsgálati eljárást kell kialakítani. (8) Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal 6 összhangban kell elfogadni. (9) Lévén, hogy a tervezett intézkedés célját - azaz a közbeszerzési szerződések osztályozási rendszerének kidolgozását - a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és ezért az intézkedés terjedelme vagy hatásai miatt az közösségi szinten jobban megvalósítható, a Közösség a Szerződés 5. cikkében megállapított szubszidiaritás elvével összhangban intézkedéseket fogadhat el. Az említett cikkben foglalt arányosság elvével összhangban, ez a rendelet nem lépi túl az említett célkitűzés eléréséhez szükséges mértéket. (10) Irányelv helyett a rendeleti forma választására került sor, amit az indokolt, hogy a közbeszerzési szerződések osztályozási rendszerének kidolgozása nem igényel végrehajtást a tagállamok részéről. (11) Annak érdekében, hogy a felhasználók a végül kötelezővé váló egységesített osztályozási rendszerhez hozzászokjanak, e CPV-rendelet végrehajtását kiigazítási időszaknak kell megelőznie, ELFOGADTA EZT A RENDELETET: 1. cikk (1) "Közös közbeszerzési szószedet" vagy "CPV" néven létrejön a közbeszerzési szerződésekre alkalmazandó egységes osztályozási rendszer. (2) A CPV-t az I. melléklet tartalmazza. (3) A CPV és a termékek tevékenységek szerinti, EGK-beli statisztikai osztályozása (CPA), az Egyesült Nemzetek Szervezetének ideiglenes központi termékosztályozása (CPC Prov.), a gazdasági tevékenységek EK-beli statisztikai osztályozása (NACE Rev. 1), illetőleg a Kombinált Nómenklatúra (KN) közötti megfelelést mutató szemléltető táblázatokat a II., a III., a IV., illetőleg az V. melléklet tartalmazza. 2. cikk A CPV felülvizsgálatához szükséges intézkedéseket a Bizottság a 3. cikk (2) bekezdésben említett eljárással összhangban fogadja el. 3. cikk (1) A Bizottság munkáját a 71/306/EGK tanácsi határozat 7 1. cikkével létrehozott közbeszerzési tanácsadó bizottság (a továbbiakban: bizottság) segíti. (2) Ha hivatkozás történik erre a bekezdésre, az 1999/468/EK határozat 3. és 7. cikkét kell alkalmazni, az említett határozat 8. cikkére tekintettel.

3 (3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát. 4. cikk Ez a rendelet december 16-án lép hatályba. Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban. Kelt Brüsszelben, november 5-én. az Európai Parlament részéről az elnök P. COX a Tanács részéről az elnök T. PEDERSEN I. MELLÉKLET - hatályon kívül II. MELLÉKLET hatályon kívül III. MELLÉKLET hatályon kívül IV. MELLÉKLET A CPV és a NACE Rev.1. közötti megfelelés NACE Rev.1. F. rész - Építőipari kivitelezés CPV Főcsoport Csoport Osztály Megnevezés CPV-kód Megnevezés 45 Építőipari kivitelezés Építési/építőipari munkák 45.1 Építési terület előkészítése Terület-előkészítési munkák Épületbontás, Épületbontás és bontási munka, földmunka földmunka Bontási, terep-előkészítési és eltakarítási munka Bontási munka Terep-előkészítési és eltakarítási munkák Robbantás és kapcsolódó törmelékeltakarítási munkák Robbantási munka Kő-/törmelékeltávolítási munka Eltakarítási munka Robbantás utáni eltakarítás Aljnövényzet/bozót-eltávolítási munka

4 Talajstabilizálási munka Talajvíz-elvezetési munka Talajvizsgálati munka Terep-előkészítési munkák bányaműveléshez Közmű-előkészítési munka Terepkialakítási munka Földkitermelési és talajmozgatási munka Árokásási munka Talajfelszedési munka Termőföld-felszedési munka Feltöltési és talaj-visszanyerési munka Feltöltési munka Talaj-visszanyerési munka Talajjavítási munka Talajfertőtlenítési munka Erodált talaj visszanyerése Földkiemelési munka Sírásási munka Alapásási munka Domboldal teraszosítása Teraszkiképzési munka Földmozgatási munka Fejtés tömedékeléssel Tereprendezési munka Terepmunkák Próba- és kutatófúrás Próba- és kutatófúrási munka Próbafúrási munka Kutatófúrási munka Teljes vagy részleges szerkezet építés; magas- és mélyépítés Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka Épületek, illetve magas- és mélyépítési Magasépítési munka szerkezetek általános kivitelezése Többlakásos épületek és önálló házak kivitelezése Házépítési munka Otthonok, menedékek Lakóházak Fürdőszobák Verandák

5 Többlakásos épületek Lakások Többfunkciós épületek Városfejlesztés Szabadidő, sport, kultúra, szállás és étterem céljára szolgáló épületek kivitelezése Szabadidős létesítmények kivitelezése Szabadidőközpont Tematikus szórakoztató park Vidámpark Rekreációs létesítmény Filmszínház Játékkaszinó Szórakoztatási épület Szórakoztatóközpont Rekreációs központ Jegyirodák Árnyékoló szerkezet Sportlétesítmények kivitelezése Egycélú sportlétesítmények Jégpálya Uszoda vagy úszómedence kivitelezése Többcélú sportlétesítmények Sportpályák építményeinek kivitelezése Edzőterem, tornacsarnok Télisport-létesítmények Stadion Sportcsarnok Sportlétesítményekkel kapcsolatos javítási és karbantartási munka Művészeti és kulturális épületek kivitelezése Kiállításokkal kapcsolatos épületek kivitelezése Művészeti galéria Kiállítóközpont Múzeum Művészeti előadásokkal kapcsolatos épületek kivitelezése Előadóterem, hangversenyterem Színház Könyvtár

6 Multimédiás könyvtár Konferenciaterem Történelmileg vagy építészetileg fontos épületek Őstörténeti műemlék Ipari műemlék Palota Kastély Vallási célú épületek Templom Szállás és étterem céljára szolgáló épületek Szállodák kivitelezése Szálloda Diákszállás Rövid idejű tartózkodásra szolgáló szállás Éttermek és hasonló létesítmények kivitelezése Étterem Étkezde Önkiszolgáló étterem Kereskedelmi épületek, raktárak és ipari épületek, illetve szállítással kapcsolatos épületek kivitelezése Kereskedelmi épületek kivitelezése Boltok épülete Bevásárlóközpont Bolti egységek Postahivatal Bank Piac Vásárcsarnok Szabadtéri piac Irodaház Raktárak és ipari épületek kivitelezése Hűtőházak Raktárépítési munka Raktáráruházak Vágóhíd Mezőgazdasági épületek Magtár Tehénistállók Ipari épületek kivitelezése Üzemegységek, ipartelepek

7 Műhelyek Szállítással kapcsolatos épületek Közúti szállítással kapcsolatos épületek kivitelezése Buszpályaudvar Parkolóház Pihenőhelyi épület Buszgarázs Vasúti szállítással kapcsolatos épületek kivitelezése Vasútállomás Vasúti pályaudvar Légi szállítással kapcsolatos épületek kivitelezése Repülőtéri épületek Repülőtéri irányítótorony Vízi szállítással kapcsolatos épületek kivitelezése Kompállomás épülete Távolsági komphajó (Ro-Ro hajó) állomás épülete Különféle szállítással kapcsolatos épületek kivitelezése Karbantartó hangár Kiszolgáló raktár Oktatással és kutatással kapcsolatos épületek kivitelezése Óvodaépületek kivitelezése Iskolaépületek kivitelezése Elemi iskola Középiskola Kisegítő/különleges iskola Főiskolai épületek kivitelezése Szakiskola Műszaki főiskola Egyetemi épületek kivitelezése Politechnikum Egyetemi előadó Nyelvi laboratórium Továbbképző intézmények kivitelezése Kutatási célú épületek kivitelezése Laboratóriumi épület Kutatási és kísérleti létesítmény Tudományos létesítmények Meteorológiai állomások

8 Kollégiumok építése Képzési épület kivitelezése Egészségügyi és szociális szolgáltatásokkal kapcsolatos épületek, krematóriumok és nyilvános illemhelyek építése Egészségügyi épületek kivitelezése Gyógyfürdő Különleges gyógyászati célú épület Klinika Kórházi létesítmények Műtőterem Intenzív osztály Diagnosztikai szűrőszoba Vizsgálóhelyiség Fluoroszkópiás szoba Boncterem Igazságügyi orvosszakértői szoba Katéterező szoba Szociális szolgáltatásokkal kapcsolatos épületek kivitelezése Bentlakásos szociális intézmények építése Idősek otthona Nyugdíjasház Gondozóotthon Bentlakásos intézet Gyermekotthon Nem bentlakásos szociális létesítmények építése Napközi otthon Hatósági központ, középületek Krematórium Temetői műtárgyak Nyilvános illemhelyek Nyilvános illemhelyek javítása és karbantartása Közrendvédelmi, segélyszolgálati, honvédelmi épületek kivitelezése Közrendvédelmi és segélyszolgálati épületek kivitelezése Közrendvédelmi épületek kivitelezése Rendőrkapitányság Bírósági épület

9 Börtönépület Országgyűlési és népgyűlési épületek Segélyszolgálatokkal kapcsolatos épületek kivitelezése Tűzoltóság Mentőállomás Hegyimentő-állomás Mentőcsónak állomás Segélyszolgálati épület Parti őrség épülete Életmentő szolgálat állomása Világítótorony Katonai épületek és létesítmények építése Katonai étkezde Katonai bunker Katonai fedezék Laktanyák Mérnöki és építési munkák Hidak, alagutak, aknák és aluljárók tervezése és építése Hídépítés Híd Közúti híd Vasúti híd Gyalogos híd Vashíd Acélhíd Vasúti aluljáró Hídmérleg Csővezetéktartó híd Hídfelújítás Viadukt Közúti viadukt Vasúti viadukt Alagutak, aknák és aluljárók építése Fedett vagy részben fedett földkitermelés Közúti aluljáró Gyalogos aluljáró Fedett vagy részben fedett vasúti földkitermelés Fedett vagy részben fedett közúti földkitermelés

10 Közműalagutak Aknák Alagútépítés Közúti alagút Vasúti alagút Gyalogos alagút Csatornaalagút Folyó alatti alagút Tenger alatti alagút Alagútfúrás Alagútfalazás, -bélelés Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével Felépítményi munkák híd, alagút, akna és aluljáró kivételével Hulladékkezelő mű Hulladéklerakó Katonai építési munka Katonai tervezési munka Szerkezetek, építmények Fémszerkezet összeállítása Fémszerkezet szerelése Szerkezetépítési munkák Acélszerkezetek építése Szerkezetburkolási munka Parkolóhely, pihenőhely Föld alatti parkolóhely "Parkolj és utazz" (P+R) létesítmény Radarállomás Vasbeton szerkezet Kutyakennel Pihenőhely Autópálya-pihenőhely Benzinkút, töltőállomás Előre gyártott szerkezetek összeállítása és felállítása Előre gyártott szerkezetek Előre gyártott egységek és részegységek Előre gyártott egységek Előre gyártott részegységek Csővezeték, hírközlési és villamos vezeték építése autópályák, közutak, repülőterek és vasutak számára; terepegyengetés

11 Csővezetékek, hírközlési és villamos vezetékek építése Csővezeték általános építési munkái Csőfektetés Cső kiemelése és újrafektetése Csőrendszer szerelése Cső újrafektetése Olaj- és gázvezetékek építése Olajvezeték Gázvezeték Gázszolgáltató vezeték Gáztartály építése Gázelosztás járulékos berendezései Víz- és szennyvízvezetékek építése Erősáramú vezeték építése Sűrített levegős csővezeték építése Csőposta rendszer sűrített levegős vezetékének építése Hírközlési vezetékek építési munkája Csővezeték- és kábelfektetés járulékos munkája Vízvezeték építés járulékos munkája Öntözőrendszerek építése Öntözővezeték szerelése Esővízcsatorna szerelése Távfűtés fővezetéke Távfűtőtelep Hőátadó állomás Vízelosztó csővezetékkel kapcsolatos munka Vízvezeték felújítása Szivattyúállomás Víztorony Nagyfeszültségű vezetékkel kapcsolatos munkák Légvezeték építése Alközpont Áramátalakító alállomás Távbeszélő és hírközlési vezetékek építése és kapcsolódó munka Telefonvezetékek építése Közúti segélykérő telefonvezetékek Kábeles műsorszóró vezeték

12 Antenna felállítása Műsorszórással kapcsolatos járulékos munkák Távközléssel kapcsolatos járulékos munkák Mobiltelefon adóállomások Szennyvízcsatorna építése Csatornahálózat építése Szennyvízcső szerelése Szennyvíztisztító mű Szennyvízkezelő mű Iszapkezelő mű Szennyvíz-szivattyúállomás Szennyvízkifolyó Vízkezelő mű Szennyvízszivattyú állomás Szennyvízcső építése Vízelvezető cső építése Vízelvezetés és felszíni munka Vízelvezetés Vízelvezető cső Szaniterszerelési munka Hulladékátrakó állomás Tetőhéj és fedélszék Tetőfedés és egyéb különleges készítése szakipari munkák Fedélszék felállítása és tetőfedés, illetve kapcsolódó munkák Fedélszék-készítés Tetőfedés és tetőfestés Tetőfedés Tetőcserepezés Tetőpalázás Tetőfedés fémmel Tetőfedés bitumennel Tetőfestés és egyéb tetőbevonás Tetőfestés Tetőbevonás cementtel Bádogozás és ereszcsatorna készítés Bádogosmunka Ereszcsatorna készítés Szigetelési munkák Tetőszigetelés Vízmentesítés Tető javítása és karbantartása

13 45.23 Autópálya, közút, repülőtér és sportlétesítmény építése Tetőjavítás Tetőkarbantartás Csővezeték, hírközlési és villamos vezeték építése autópályák, közutak, repülőterek és vasutak számára; terepegyengetés Autópályák és közutak építése, alapozása és burkolása Autópálya és közút építése Autópálya építése Közút építése Főútvonal építése Körgyűrű Alárendelt út Országos főútvonal Útkereszteződés Többszintű útkereszteződés Úttorkolat Körforgalom Keresztút Autópálya-építési munka Magasút-építési munka Autópálya-karbantartás Közúton folyó munkák Közútkarbantartás Közútjavítás Felüljáró Forgalomlassító szerkezetek építése Gyalogút és egyéb zúzalékos útburkolatok Gyalogút Kerékpárút Különféle útburkolatok Autópálya burkolása Közút burkolása Útburkolati jelek festése Útkövezés Úttest újraburkolása Osztottpályás úttest Osztatlan úttest Bekötőút Beszállító út Útburkolat bevonása Padkafenntartási munka

14 Burkolási munka az utak kivételével Újraburkolás Utca burkolása Gyalogút burkolása Utak gyalogosok számára Gyalogos felüljáró Gyalogos övezet, sétálóutca Parkolóhely burkolati jeleinek festése Szalagkorlát felszerelése Útjelző tábla szerelése Terelőoszlopok, kikötőbakok szerelése Közlekedésbiztonsági berendezések szerelése Köztéri bútorok szerelése Közúti jelzések szerelése Autópályák, közutak, utcák és gyalogutak alapozása Autópálya alapozása Közút alapozása Utca alapozása Gyalogút alapozása Vasút és drótköteles szállítóeszköz építése Vasútépítés Helyközi (intercity) vasút építése Városi vasút Vasúti kocsiszín Pályabontás Vasúti töltés építése Vasúti jelzések szerelése Pályaépítés Városi vasútpályával kapcsolatos munkálatok Villamossal kapcsolatos munkálatok Földalatti vasútpályával kapcsolatos munkálatok Kéregvasút-pályával kapcsolatos munkálatok Földalatti személyvasúti szállítás Földalatti vasútállomás, metróállomás Villamospálya építése

15 45.24 Vízi létesítmény építése Villamos kocsiszín Villamos peron Városi vasútpálya építése Kábellel vontatott közlekedési eszközök Kábellel vontatott közlekedési eszközök kabinnal Sífelvonó Felvonószék Siklóvasút Drótkötélvasút Repülőterek, kifutópályák és manőverezési felület építése Légikikötő építése Repülőtér építése Repülőtér burkolása Kifutópálya építése Kifutópálya újraburkolása Manőverezési felület építése légi jármű számára Gurulópálya Gurulópálya burkolása Légi jármű hangárelőtér építése Terepegyengetés Különféle sportlétesítmények terepegyengetése Sportpálya terepegyengetése Golfpálya terepegyengetése Teniszpálya terepegyengetése Versenypálya terepegyengetése Futóversenypálya terepegyengetése Sportpálya javítása Pihenőterület terepegyengetése Gyermekjátszótér terepegyengetése Állatkert terepegyengetése Kerti terepegyengetés Park terepegyengetése Pihenőterület javítása Temető terepegyengetése Vízi létesítmények építése Kikötőépítés Rakpart Nyílt tengeri hajóállomás helyszíni építése

16 Móló Dokk Kikötőhíd Kikötői világítóberendezés szerelése Víz melletti pihenési célú létesítmények építése Vízisport-létesítmények építése Sólya építése Sporthajókikötő Jachtkikötő Parti védművek Parti sziklafal megerősítő munkák Parti sziklafal stabilizáló munkák Hullámtörő gát Tengerparti védőgát Partmegerősítés Partvédelmi létesítmények Árvízvédelmi töltés építése Rakparti fal Tengeri építési munkák Tengerparti és kikötői létesítmények Folyószabályozási és árvízvédelmi munkák Partfal építése Folyópartvédelmi munka Árvízmegelőzés Árvízvédelmi karbantartás Korzó Deszkajárda Gátak, csatornák, öntözőcsatornák és vízvezetékek építése Víziutak építése Csatornaépítés Öntözőcsatorna Vízelvezető csatorna Víziutak a csatorna kivételével Vízvezeték Gátak és hasonló rögzített szerkezetek építése Gát Gátfal Gátmegerősítés Bukógát, duzzasztógát Gát, töltés

17 45.25 Szakipari tevékenységeket is tartalmazó egyéb építési munka Nem mozgatható duzzasztógát Víztároló építése Hidromechanikai szerkezetek építése Csatornazsilip Szárazdokk Úszódokk Kikötőhely, rakodópart Mozgatható duzzasztógátak Erőművek, bányászati és termelőlétesítmények, olaj- és gáziparhoz kapcsolódó épületek kivitelezése Erőmű és fűtőmű építése Erőmű építése Atomerőmű Atomreaktor Vízerőmű Árapály-erőmű Hőerőmű Geotermikus erőmű Fatüzelésű erőmű Sűrített levegővel működő erőmű Hűtőtorony Szélerőművek szerelése Fűtőmű Kombinált fűtőmű Összetett termelésű (kogenerációs) erőmű Gőztermelő mű Hulladékgázzal fűtött erőmű Távfűtőközpont Szennyvízkezelő, -tisztító és hulladékégető művek építése Szenyvízkezelő mű Mozgó szennyvíztisztító Vízkezelő mű Ülepítési berendezések Szennyvízemésztők Szűrőberendezések Kotrási és szivattyúzási munkák Meddőhányói munka Ivóvízkezelő mű Szennyvízkezelő mű Szennyvíztelepi berendezések

18 Iszapvíztelenítő mű Szénszállító berendezések Tisztítóüzemi berendezések Víztisztító üzem Hulladékégető üzem Vegyi feldolgozó üzem kivitelezési munkája Ásványi anyagokat és szervetlen vegyületeket eltávolító (demineralizáló) üzem Kéntelenítő üzem Egyszeres vagy többszörös lepárlóüzem Vízlepárló üzem Alkohollepárló üzem Petrolkémiai üzem kivitelezése Gyógyszervegyészeti üzem kivitelezése Ionmentesítő üzem Feltáró/digeráló üzem Komposztáló üzem Bányászati és termelőlétesítmények építése Bányászati létesítmények építése Tárnalejárat Gyártóüzem kivitelezése Olaj- és gázipari létesítmények kivitelezése Gyártószigetek vagy termelőberendezések Kutak Talapzati létesítmények Felszíni létesítmények Olajfinomító Olajfogadó állomás Gázfogadó állomás Előállítási munka Nyílt tengeri előállítás Szárazföldi előállítás Olajfúró talapzat lebontása Fúrási és feltárási munka Felcsévélhető termelőcső szerelése Széngáz-előállító üzem Gáztermelő üzem Üzem javítása és karbantartása Szennyvíztelep javítási és

19 karbantartási munkája Szennyvíztisztító telep javítási és karbantartási munkája Fűtőmű javítási és karbantartási munkája Üzemfelújítási munka Tetőfedés és egyéb különleges szakipari munkák Különleges szakipari munkák a tetőfedésen kívül Állványozás Állványzat szétszerelése Állványzat felállítása Alapozás és ivóvízkút-fúrás Alapozás Cölöpverés Árokszádolás Membrános kúttechnika Ivóvízkút-fúrás Betonozás Vasbetonozás Betonváz készítése Betonsimítás Aljzatbeton-simítás Betonjavítás Fugázás Betonozás nem vasbetonnal Cementelés Betonbevonási szolgáltatások Acélszerkezet felállítása Épületi acélszerkezet felállítása Szerkezeti acélszerkezetek felállítása Nyílt tengeri kikötőhely acélszerkezete Tenger alatti fúrás acélszerkezete Fedélzetkészítés Nyílt tengeri modul előállítása Köpeny készítése Cölöpkészítés Kőműves és falazási munka Kőfaragó munkák Kőfaragás Bárdolt kövezés Falazás Homlokzati téglafalazás

20 Kőművesmunka Különféle különleges szakipari munkák Ipari kémények Támfalak Kazánépítés Környezetvédelmi fejlesztések Burkoló munkák Azbeszteltávolítási munka Épületátalakítási munka Épületbővítési munka Épületgépészeti Épületgépészeti szerelési munka szerelés Villamos vezeték és Villamos szerelési munka szerelvény szerelése Villamos huzalozás és szerelés Villamos huzalozás Villamos szerelés Riasztórendszer és antennák szerelése Tűzriasztó rendszer szerelése Betörésjelző rendszer szerelése Antennaszerelés Villámvédelmi munkák Villámhárító szerelése Televízióantenna szerelése Rádióantenna szerelése Felvonó és mozgólépcső szerelése Felvonó szerelése Mozgólépcső szerelése Mozgójárda szerelése Távközlési berendezések szerelése Telefonközpont szerelése Telefon kapcsolóközpontok szerelése Telefonvonal szerelése Kábeles infrastruktúra szerelése Kábelfektető szerelése Számítógépes kábel szerelése Fűtés és egyéb villamos épületberendezések villamos szerelése Villamos gépészeti szerelési munkák Turbina szerelése

21 Villamos hálózati szerelés Magasfeszültségű szerelés Közepes feszültségű szerelés Alacsony feszültségű szerelés Kapcsolóállomás szerelése Megvilágító- és jelzőrendszerek szerelése Kültéri világítóberendezések szerelése Közúti világítóberendezések szerelése Jelzőberendezések szerelése Forgalomfigyelő berendezések szerelése Megvilágított útjelző tábla szerelése Forgalomirányító lámpa szerelése Forgalomirányító berendezések szerelése Repülőtéri jelzőberendezések szerelése Kikötői jelzőberendezések szerelése Egyéb villamos szerelési munka Szivattyú-berendezések villamos szerelése Transzformátorok villamos szerelése Villamos elosztóberendezések szerelése Szűrőberendezés villamos szerelése Szigetelési munka Szigetelési munka Hőszigetelési munka Hangszigetelési munka Gipszkartonozás Víz- és gázvezetékszerelés szaniterszerelési munka Víz-, gázvezeték-szerelési és Fűtés, szellőzés és légkondicionálás szerelése Központi fűtés szerelése Kazánszerelés Szellőzés és légkondicionálás szerelése Szellőzés szerelése Kültéri szellőzés szerelése

RENDELETEK A BIZOTTSÁG 213/2008/EK RENDELETE. (2007. november 28.) (EGT-vonatkozású szöveg)

RENDELETEK A BIZOTTSÁG 213/2008/EK RENDELETE. (2007. november 28.) (EGT-vonatkozású szöveg) 2008.3.15. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 74/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 213/2008/EK RENDELETE (2007.

Részletesebben

SZJ SZÁMOK. Szolgáltatások Jegyzéke A MEZÕGAZDASÁG, VADGAZDÁLKODÁS, ERDÕGAZDÁLKODÁS

SZJ SZÁMOK. Szolgáltatások Jegyzéke A MEZÕGAZDASÁG, VADGAZDÁLKODÁS, ERDÕGAZDÁLKODÁS SZJ SZÁMOK Szolgáltatások Jegyzéke A MEZÕGAZDASÁG, VADGAZDÁLKODÁS, ERDÕGAZDÁLKODÁS 01 MEZÕGAZDASÁG, VADGAZDÁLKODÁS 01.4 Növénytermelési, állattenyésztési 01.41 Növénytermelési 01.41.1 Növénytermelési,

Részletesebben

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet. a hulladékok jegyzékéről. (módosította a 22/2004. (XII. 11.) KvVM rendelet)

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet. a hulladékok jegyzékéről. (módosította a 22/2004. (XII. 11.) KvVM rendelet) 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a jegyzékéről (módosította a 22/2004. (XII. 11.) KvVM rendelet) A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. -a (2) bekezdésének b)

Részletesebben

4/1997. (I. 22.) Korm. rendelet. az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről

4/1997. (I. 22.) Korm. rendelet. az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről 4/1997. (I. 22.) Korm. rendelet az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről A belkereskedelemről szóló 1978. évi I. törvény 40. -ában foglalt felhatalmazás alapján

Részletesebben

36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet Hatályos: 2015.03.01 -

36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet Hatályos: 2015.03.01 - 36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet Hatályos: 2015.03.01-36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és alkalmazásáról A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI.

Részletesebben

A Lakásszövetkezeti törvény mellékletei

A Lakásszövetkezeti törvény mellékletei A Lakásszövetkezeti törvény mellékletei Mellékletek az SZMSZ-hez 1. Tevékenységek leírása, TEÁOR számok A lakásszövetkezet tevékenységi körébe tartoznak az alábbi feladatok: Alaptevékenységi feladatok:

Részletesebben

Melléklet. a veszélyes hulladékok jegyzéke

Melléklet. a veszélyes hulladékok jegyzéke Melléklet a veszélyes jegyzéke Kitöltési útmutató: Felhívjuk figyelmét, hogy a táblázat a veszélyes teljes körére kiterjed. A táblázat betűtípusait, betűméretét stb. kérjük ne változtassa meg, különben

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐ TERJESZTÉS. a Kormány részére GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTER III-3R/71/4/2006. TERVEZET ELŐ TERJESZTÉS a Kormány részére az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének

Részletesebben

XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata 1163. Budapest, Tekla u. 2/c.

XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata 1163. Budapest, Tekla u. 2/c. 2009 Dokumentum Kódja: XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Oldalszám:1/50 1. A szabályzat célja A szabályzat célja, hogy a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően meghatározza az intézményben keletkező

Részletesebben

2. Ez a rendelet 2014. február 1-jén lép hatályba. Dr. Navracsics Tibor s. k., közigazgatási és igazságügyi miniszter

2. Ez a rendelet 2014. február 1-jén lép hatályba. Dr. Navracsics Tibor s. k., közigazgatási és igazságügyi miniszter M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 11. szám 1735 A közigazgatási és igazságügyi miniszter 6/2014. (I. 29.) KIM rendelete az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és alkalmazásáról szóló

Részletesebben

193/2001. (X. 19.) Korm. rendelet 1. az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás részletes szabályairól. Általános rendelkezések

193/2001. (X. 19.) Korm. rendelet 1. az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás részletes szabályairól. Általános rendelkezések 193/2001. (X. 19.) Korm. rendelet 1 az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás részletes szabályairól A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a

Részletesebben

A TANÁCS 85/337/EGK IRÁNYELVE (1985. június 27.) az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról (85/337/EGK)

A TANÁCS 85/337/EGK IRÁNYELVE (1985. június 27.) az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról (85/337/EGK) 1985L0337 HU 25.06.2009 003.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 85/337/EGK IRÁNYELVE (1985. június 27.) az

Részletesebben

Melléklet a 9003/2002. (SK 6.) KSH közleményhez A GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGEK EGYSÉGES ÁGAZATI OSZTÁLYOZÁSI RENDSZERE (TEÁOR '03.)

Melléklet a 9003/2002. (SK 6.) KSH közleményhez A GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGEK EGYSÉGES ÁGAZATI OSZTÁLYOZÁSI RENDSZERE (TEÁOR '03.) TEÁOR 2003 a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerérol A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 6. (1) bekezdésének f) pontjába foglalt felhatalmazás alapján a Központi Statisztikai

Részletesebben

A TANÁCS 96/61/EK IRÁNYELVE (1996. szeptember 24.) a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről (HL L 257, 10.10.1996, o.

A TANÁCS 96/61/EK IRÁNYELVE (1996. szeptember 24.) a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről (HL L 257, 10.10.1996, o. 1996L0061 HU 20.11.2003 003.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 96/61/EK IRÁNYELVE (1996. szeptember 24.) a

Részletesebben

A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere és a tevékenységek tartalmi meghatározása (TEÁOR'03)

A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere és a tevékenységek tartalmi meghatározása (TEÁOR'03) KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere és a tevékenységek tartalmi meghatározása (TEÁOR'03) Második, javított kiadás BUDAPEST, 2003 KÖZPONTI STATISZTIKAI

Részletesebben

90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet. a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről. A rendelet hatálya. Általános rendelkezések

90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet. a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről. A rendelet hatálya. Általános rendelkezések 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. -ának (a továbbiakban:

Részletesebben

A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere és a tevékenységek tartalmi meghatározása (TEÁOR '98)

A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere és a tevékenységek tartalmi meghatározása (TEÁOR '98) A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere és a tevékenységek tartalmi meghatározása (TEÁOR '98) KSH, 1997 2 3 T A R T A L O M J E G Y Z É K BEVEZETÕ 5 1. A tevékenységek osztályozása

Részletesebben

41/2000. (XII. 20.) EüM-KöM együttes rendelet

41/2000. (XII. 20.) EüM-KöM együttes rendelet 41/2000. (XII. 20.) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV.

Részletesebben

1. A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása

1. A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása 17668 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 166. szám A Kormány /2014. (XII. 5.) Korm. rendelete egyes kormányrendeleteknek az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat hatálybalépésével összefüggő módosításáról

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 832/2014. Iktatószám: 64504/2014. Ügyintéző: Görög Annamária Bálint Zsuzsánna Mellékletek: 1. sz. melléklet: zajkibocsátási határérték

Részletesebben

Környezetvédelmi-termékdíj alá eső termékek

Környezetvédelmi-termékdíj alá eső termékek Környezetvédelmi-termékdíj alá eső termékek a) akkumulátorok 1. Elektromos akkumulátorok kivéve: a 8507 80 20 a 8507 80 30 és a 8507 90 alá tartozó termékek és a nátriumkén (NaS) helyhez kötött energiatároló

Részletesebben

ESZKÖZGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT

ESZKÖZGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Az Üzemeltetési Szerződés 2. számú melléklete ESZKÖZGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Békéscsaba, 2008. Jelen szabályzatot a Békés Megyei Vízművek Zrt. Közgyűlése a 68/2008. (IX. 26.) számú határozatával fogadta

Részletesebben

Alapismeretek a hulladékgazdálkodásról. Hogy ne nõjenek fejünkre a hulladékhegyek!

Alapismeretek a hulladékgazdálkodásról. Hogy ne nõjenek fejünkre a hulladékhegyek! Alapismeretek a hulladékgazdálkodásról Hogy ne nõjenek fejünkre a hulladékhegyek! Borító belsõ (üres oldal) Az eldobás nem megoldás A legjobb hulladék a nem keletkezõ hulladék. A hulladékhegyek csökkentését

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI? FŐFELÜGYELŐSÉG

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI? FŐFELÜGYELŐSÉG - 1 ~L1 [:~hi1 [0 ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI? FŐFELÜGYELŐSÉG Ikíoo3s:um: OKTF-KP/350-8!20 15 )~imie:o: Dózsa Tibor Tórp: 1Iulladékgazdálkodást engedély HATÁROZAT Az Országos Környezetvédelmi

Részletesebben

2010-09-03-i változat

2010-09-03-i változat 0111 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt 016310 Betakarítást követő növény termelése 0111 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt 016410 Vetési célú magfeldolgozás növény termelése 0112 Zöldség, dísznövény

Részletesebben

A TANÁCS többször módosított, 1996. december 9-i 96/82/EK IRÁNYELVE a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseti veszélyek szabályozásáról

A TANÁCS többször módosított, 1996. december 9-i 96/82/EK IRÁNYELVE a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseti veszélyek szabályozásáról A TANÁCS többször módosított, 1996. december 9-i 96/82/EK IRÁNYELVE a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseti veszélyek szabályozásáról [az Európai Parlament és a Tanács 2003. december 16-i 2003/105/EK

Részletesebben

28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet

28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 89. ának (3) bekezdésében

Részletesebben

133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet

133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről A Kormány a kereskedelemről szóló 2005.

Részletesebben

BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék. Épületszerkezettan 4. Segédlet a BME Építészmérnöki Kar hallgatói részére

BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék. Épületszerkezettan 4. Segédlet a BME Építészmérnöki Kar hallgatói részére BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék Épületszerkezettan 4. TETŐSZIGETELÉS, BELSŐ TÉRKÉPZŐ SZERKEZETEK Segédlet a BME Építészmérnöki Kar hallgatói részére E U R Ó P A I U N I Ó STRUKTURÁLIS

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS FELÜLVIZSGÁLATA ÉS AKTUALIZÁLÁSA 2009-2014. KÖZÖTTI IDŐSZAKRA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK

SIÓFOK VÁROS FELÜLVIZSGÁLATA ÉS AKTUALIZÁLÁSA 2009-2014. KÖZÖTTI IDŐSZAKRA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS AKTUALIZÁLÁSA 2009-2014. KÖZÖTTI IDŐSZAKRA KÉSZÍTETTE: BALATONI INTEGRÁCIÓS KFT. 2009. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 Helyzetértékelés

Részletesebben