AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2195/2002/EK RENDELETE. (2002. november 5.) a közös közbeszerzési szószedetről (CPV) (EGT vonatkozású szöveg)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2195/2002/EK RENDELETE. (2002. november 5.) a közös közbeszerzési szószedetről (CPV) (EGT vonatkozású szöveg)"

Átírás

1 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2195/2002/EK RENDELETE (2002. november 5.) a közös közbeszerzési szószedetről (CPV) (EGT vonatkozású szöveg) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 47. cikke (2) bekezdésére, valamint 55. és 95. cikkére, tekintettel a Bizottság javaslatára 1, tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére 2 ; tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére 3, a Szerződés 251. cikkében említett eljárásnak megfelelően 4, mivel: (1) A különféle osztályozások alkalmazása kedvezőtlenül érinti az Európában megvalósuló közbeszerzések nyílt jellegét és átláthatóságát. E ténynek a hirdetmények minőségére és a közzétételükhöz szükséges időre gyakorolt hatása ténylegesen korlátozza a gazdasági szereplőknek a közbeszerzési szerződéskötéshez való hozzáférését. (2) 96/527/EK ajánlásában 5 a Bizottság felkérte az ajánlatkérőket, hogy használják a közös közbeszerzési szószedetet (CPV), amelyet egyes meglévő osztályozási rendszerek alapján dolgoztak ki annak érdekében, hogy a szerződések tárgyának megnevezése jobban kapcsolódjon a közbeszerzési ágazat különleges jellemzőihez. (3) Egységes közbeszerzési osztályozási rendszer segítségével szabványosítani szükséges az ajánlatkérők által a szerződések tárgyának leírására használt megnevezéseket. (4) A tagállamoknak a Közösség hivatalos nyelvein azonos áruleírást tartalmazó, és az áruleírásokhoz ugyanazokat a megfelelő alfanumerikus kódokat hozzárendelő egységes hivatkozási rendszerre van szükségük, amely által a nyelvi akadályok közösségi szinten áthidalhatók. (5) Ezért e rendelettel egységes osztályozási rendszerként be kell vezetni a CPV felülvizsgált változatát, amelynek végrehajtására a közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló irányelvek vonatkoznak. (6) Továbbá olyan szemléltető táblázatokat kell kidolgozni, amelyek a CPV és a termékek tevékenységek szerinti, EGK-beli statisztikai osztályozása (CPA), az Egyesült Nemzetek Szervezetének ideiglenes központi termékosztályozása (CPC Prov.), a gazdasági tevékenységek EK-beli statisztikai osztályozása (NACE Rev. 1), illetőleg a Kombinált Nómenklatúra (KN) közötti megfelelést mutatják.

2 (7) A piacok és a felhasználói igények alakulásának tükrében szükség lehet a CPV szerkezetének és kódjainak kiigazítására, illetve módosítására. Ezért megfelelő felülvizsgálati eljárást kell kialakítani. (8) Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal 6 összhangban kell elfogadni. (9) Lévén, hogy a tervezett intézkedés célját - azaz a közbeszerzési szerződések osztályozási rendszerének kidolgozását - a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és ezért az intézkedés terjedelme vagy hatásai miatt az közösségi szinten jobban megvalósítható, a Közösség a Szerződés 5. cikkében megállapított szubszidiaritás elvével összhangban intézkedéseket fogadhat el. Az említett cikkben foglalt arányosság elvével összhangban, ez a rendelet nem lépi túl az említett célkitűzés eléréséhez szükséges mértéket. (10) Irányelv helyett a rendeleti forma választására került sor, amit az indokolt, hogy a közbeszerzési szerződések osztályozási rendszerének kidolgozása nem igényel végrehajtást a tagállamok részéről. (11) Annak érdekében, hogy a felhasználók a végül kötelezővé váló egységesített osztályozási rendszerhez hozzászokjanak, e CPV-rendelet végrehajtását kiigazítási időszaknak kell megelőznie, ELFOGADTA EZT A RENDELETET: 1. cikk (1) "Közös közbeszerzési szószedet" vagy "CPV" néven létrejön a közbeszerzési szerződésekre alkalmazandó egységes osztályozási rendszer. (2) A CPV-t az I. melléklet tartalmazza. (3) A CPV és a termékek tevékenységek szerinti, EGK-beli statisztikai osztályozása (CPA), az Egyesült Nemzetek Szervezetének ideiglenes központi termékosztályozása (CPC Prov.), a gazdasági tevékenységek EK-beli statisztikai osztályozása (NACE Rev. 1), illetőleg a Kombinált Nómenklatúra (KN) közötti megfelelést mutató szemléltető táblázatokat a II., a III., a IV., illetőleg az V. melléklet tartalmazza. 2. cikk A CPV felülvizsgálatához szükséges intézkedéseket a Bizottság a 3. cikk (2) bekezdésben említett eljárással összhangban fogadja el. 3. cikk (1) A Bizottság munkáját a 71/306/EGK tanácsi határozat 7 1. cikkével létrehozott közbeszerzési tanácsadó bizottság (a továbbiakban: bizottság) segíti. (2) Ha hivatkozás történik erre a bekezdésre, az 1999/468/EK határozat 3. és 7. cikkét kell alkalmazni, az említett határozat 8. cikkére tekintettel.

3 (3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát. 4. cikk Ez a rendelet december 16-án lép hatályba. Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban. Kelt Brüsszelben, november 5-én. az Európai Parlament részéről az elnök P. COX a Tanács részéről az elnök T. PEDERSEN I. MELLÉKLET - hatályon kívül II. MELLÉKLET hatályon kívül III. MELLÉKLET hatályon kívül IV. MELLÉKLET A CPV és a NACE Rev.1. közötti megfelelés NACE Rev.1. F. rész - Építőipari kivitelezés CPV Főcsoport Csoport Osztály Megnevezés CPV-kód Megnevezés 45 Építőipari kivitelezés Építési/építőipari munkák 45.1 Építési terület előkészítése Terület-előkészítési munkák Épületbontás, Épületbontás és bontási munka, földmunka földmunka Bontási, terep-előkészítési és eltakarítási munka Bontási munka Terep-előkészítési és eltakarítási munkák Robbantás és kapcsolódó törmelékeltakarítási munkák Robbantási munka Kő-/törmelékeltávolítási munka Eltakarítási munka Robbantás utáni eltakarítás Aljnövényzet/bozót-eltávolítási munka

4 Talajstabilizálási munka Talajvíz-elvezetési munka Talajvizsgálati munka Terep-előkészítési munkák bányaműveléshez Közmű-előkészítési munka Terepkialakítási munka Földkitermelési és talajmozgatási munka Árokásási munka Talajfelszedési munka Termőföld-felszedési munka Feltöltési és talaj-visszanyerési munka Feltöltési munka Talaj-visszanyerési munka Talajjavítási munka Talajfertőtlenítési munka Erodált talaj visszanyerése Földkiemelési munka Sírásási munka Alapásási munka Domboldal teraszosítása Teraszkiképzési munka Földmozgatási munka Fejtés tömedékeléssel Tereprendezési munka Terepmunkák Próba- és kutatófúrás Próba- és kutatófúrási munka Próbafúrási munka Kutatófúrási munka Teljes vagy részleges szerkezet építés; magas- és mélyépítés Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka Épületek, illetve magas- és mélyépítési Magasépítési munka szerkezetek általános kivitelezése Többlakásos épületek és önálló házak kivitelezése Házépítési munka Otthonok, menedékek Lakóházak Fürdőszobák Verandák

5 Többlakásos épületek Lakások Többfunkciós épületek Városfejlesztés Szabadidő, sport, kultúra, szállás és étterem céljára szolgáló épületek kivitelezése Szabadidős létesítmények kivitelezése Szabadidőközpont Tematikus szórakoztató park Vidámpark Rekreációs létesítmény Filmszínház Játékkaszinó Szórakoztatási épület Szórakoztatóközpont Rekreációs központ Jegyirodák Árnyékoló szerkezet Sportlétesítmények kivitelezése Egycélú sportlétesítmények Jégpálya Uszoda vagy úszómedence kivitelezése Többcélú sportlétesítmények Sportpályák építményeinek kivitelezése Edzőterem, tornacsarnok Télisport-létesítmények Stadion Sportcsarnok Sportlétesítményekkel kapcsolatos javítási és karbantartási munka Művészeti és kulturális épületek kivitelezése Kiállításokkal kapcsolatos épületek kivitelezése Művészeti galéria Kiállítóközpont Múzeum Művészeti előadásokkal kapcsolatos épületek kivitelezése Előadóterem, hangversenyterem Színház Könyvtár

6 Multimédiás könyvtár Konferenciaterem Történelmileg vagy építészetileg fontos épületek Őstörténeti műemlék Ipari műemlék Palota Kastély Vallási célú épületek Templom Szállás és étterem céljára szolgáló épületek Szállodák kivitelezése Szálloda Diákszállás Rövid idejű tartózkodásra szolgáló szállás Éttermek és hasonló létesítmények kivitelezése Étterem Étkezde Önkiszolgáló étterem Kereskedelmi épületek, raktárak és ipari épületek, illetve szállítással kapcsolatos épületek kivitelezése Kereskedelmi épületek kivitelezése Boltok épülete Bevásárlóközpont Bolti egységek Postahivatal Bank Piac Vásárcsarnok Szabadtéri piac Irodaház Raktárak és ipari épületek kivitelezése Hűtőházak Raktárépítési munka Raktáráruházak Vágóhíd Mezőgazdasági épületek Magtár Tehénistállók Ipari épületek kivitelezése Üzemegységek, ipartelepek

7 Műhelyek Szállítással kapcsolatos épületek Közúti szállítással kapcsolatos épületek kivitelezése Buszpályaudvar Parkolóház Pihenőhelyi épület Buszgarázs Vasúti szállítással kapcsolatos épületek kivitelezése Vasútállomás Vasúti pályaudvar Légi szállítással kapcsolatos épületek kivitelezése Repülőtéri épületek Repülőtéri irányítótorony Vízi szállítással kapcsolatos épületek kivitelezése Kompállomás épülete Távolsági komphajó (Ro-Ro hajó) állomás épülete Különféle szállítással kapcsolatos épületek kivitelezése Karbantartó hangár Kiszolgáló raktár Oktatással és kutatással kapcsolatos épületek kivitelezése Óvodaépületek kivitelezése Iskolaépületek kivitelezése Elemi iskola Középiskola Kisegítő/különleges iskola Főiskolai épületek kivitelezése Szakiskola Műszaki főiskola Egyetemi épületek kivitelezése Politechnikum Egyetemi előadó Nyelvi laboratórium Továbbképző intézmények kivitelezése Kutatási célú épületek kivitelezése Laboratóriumi épület Kutatási és kísérleti létesítmény Tudományos létesítmények Meteorológiai állomások

8 Kollégiumok építése Képzési épület kivitelezése Egészségügyi és szociális szolgáltatásokkal kapcsolatos épületek, krematóriumok és nyilvános illemhelyek építése Egészségügyi épületek kivitelezése Gyógyfürdő Különleges gyógyászati célú épület Klinika Kórházi létesítmények Műtőterem Intenzív osztály Diagnosztikai szűrőszoba Vizsgálóhelyiség Fluoroszkópiás szoba Boncterem Igazságügyi orvosszakértői szoba Katéterező szoba Szociális szolgáltatásokkal kapcsolatos épületek kivitelezése Bentlakásos szociális intézmények építése Idősek otthona Nyugdíjasház Gondozóotthon Bentlakásos intézet Gyermekotthon Nem bentlakásos szociális létesítmények építése Napközi otthon Hatósági központ, középületek Krematórium Temetői műtárgyak Nyilvános illemhelyek Nyilvános illemhelyek javítása és karbantartása Közrendvédelmi, segélyszolgálati, honvédelmi épületek kivitelezése Közrendvédelmi és segélyszolgálati épületek kivitelezése Közrendvédelmi épületek kivitelezése Rendőrkapitányság Bírósági épület

9 Börtönépület Országgyűlési és népgyűlési épületek Segélyszolgálatokkal kapcsolatos épületek kivitelezése Tűzoltóság Mentőállomás Hegyimentő-állomás Mentőcsónak állomás Segélyszolgálati épület Parti őrség épülete Életmentő szolgálat állomása Világítótorony Katonai épületek és létesítmények építése Katonai étkezde Katonai bunker Katonai fedezék Laktanyák Mérnöki és építési munkák Hidak, alagutak, aknák és aluljárók tervezése és építése Hídépítés Híd Közúti híd Vasúti híd Gyalogos híd Vashíd Acélhíd Vasúti aluljáró Hídmérleg Csővezetéktartó híd Hídfelújítás Viadukt Közúti viadukt Vasúti viadukt Alagutak, aknák és aluljárók építése Fedett vagy részben fedett földkitermelés Közúti aluljáró Gyalogos aluljáró Fedett vagy részben fedett vasúti földkitermelés Fedett vagy részben fedett közúti földkitermelés

10 Közműalagutak Aknák Alagútépítés Közúti alagút Vasúti alagút Gyalogos alagút Csatornaalagút Folyó alatti alagút Tenger alatti alagút Alagútfúrás Alagútfalazás, -bélelés Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével Felépítményi munkák híd, alagút, akna és aluljáró kivételével Hulladékkezelő mű Hulladéklerakó Katonai építési munka Katonai tervezési munka Szerkezetek, építmények Fémszerkezet összeállítása Fémszerkezet szerelése Szerkezetépítési munkák Acélszerkezetek építése Szerkezetburkolási munka Parkolóhely, pihenőhely Föld alatti parkolóhely "Parkolj és utazz" (P+R) létesítmény Radarállomás Vasbeton szerkezet Kutyakennel Pihenőhely Autópálya-pihenőhely Benzinkút, töltőállomás Előre gyártott szerkezetek összeállítása és felállítása Előre gyártott szerkezetek Előre gyártott egységek és részegységek Előre gyártott egységek Előre gyártott részegységek Csővezeték, hírközlési és villamos vezeték építése autópályák, közutak, repülőterek és vasutak számára; terepegyengetés

11 Csővezetékek, hírközlési és villamos vezetékek építése Csővezeték általános építési munkái Csőfektetés Cső kiemelése és újrafektetése Csőrendszer szerelése Cső újrafektetése Olaj- és gázvezetékek építése Olajvezeték Gázvezeték Gázszolgáltató vezeték Gáztartály építése Gázelosztás járulékos berendezései Víz- és szennyvízvezetékek építése Erősáramú vezeték építése Sűrített levegős csővezeték építése Csőposta rendszer sűrített levegős vezetékének építése Hírközlési vezetékek építési munkája Csővezeték- és kábelfektetés járulékos munkája Vízvezeték építés járulékos munkája Öntözőrendszerek építése Öntözővezeték szerelése Esővízcsatorna szerelése Távfűtés fővezetéke Távfűtőtelep Hőátadó állomás Vízelosztó csővezetékkel kapcsolatos munka Vízvezeték felújítása Szivattyúállomás Víztorony Nagyfeszültségű vezetékkel kapcsolatos munkák Légvezeték építése Alközpont Áramátalakító alállomás Távbeszélő és hírközlési vezetékek építése és kapcsolódó munka Telefonvezetékek építése Közúti segélykérő telefonvezetékek Kábeles műsorszóró vezeték

12 Antenna felállítása Műsorszórással kapcsolatos járulékos munkák Távközléssel kapcsolatos járulékos munkák Mobiltelefon adóállomások Szennyvízcsatorna építése Csatornahálózat építése Szennyvízcső szerelése Szennyvíztisztító mű Szennyvízkezelő mű Iszapkezelő mű Szennyvíz-szivattyúállomás Szennyvízkifolyó Vízkezelő mű Szennyvízszivattyú állomás Szennyvízcső építése Vízelvezető cső építése Vízelvezetés és felszíni munka Vízelvezetés Vízelvezető cső Szaniterszerelési munka Hulladékátrakó állomás Tetőhéj és fedélszék Tetőfedés és egyéb különleges készítése szakipari munkák Fedélszék felállítása és tetőfedés, illetve kapcsolódó munkák Fedélszék-készítés Tetőfedés és tetőfestés Tetőfedés Tetőcserepezés Tetőpalázás Tetőfedés fémmel Tetőfedés bitumennel Tetőfestés és egyéb tetőbevonás Tetőfestés Tetőbevonás cementtel Bádogozás és ereszcsatorna készítés Bádogosmunka Ereszcsatorna készítés Szigetelési munkák Tetőszigetelés Vízmentesítés Tető javítása és karbantartása

13 45.23 Autópálya, közút, repülőtér és sportlétesítmény építése Tetőjavítás Tetőkarbantartás Csővezeték, hírközlési és villamos vezeték építése autópályák, közutak, repülőterek és vasutak számára; terepegyengetés Autópályák és közutak építése, alapozása és burkolása Autópálya és közút építése Autópálya építése Közút építése Főútvonal építése Körgyűrű Alárendelt út Országos főútvonal Útkereszteződés Többszintű útkereszteződés Úttorkolat Körforgalom Keresztút Autópálya-építési munka Magasút-építési munka Autópálya-karbantartás Közúton folyó munkák Közútkarbantartás Közútjavítás Felüljáró Forgalomlassító szerkezetek építése Gyalogút és egyéb zúzalékos útburkolatok Gyalogút Kerékpárút Különféle útburkolatok Autópálya burkolása Közút burkolása Útburkolati jelek festése Útkövezés Úttest újraburkolása Osztottpályás úttest Osztatlan úttest Bekötőút Beszállító út Útburkolat bevonása Padkafenntartási munka

14 Burkolási munka az utak kivételével Újraburkolás Utca burkolása Gyalogút burkolása Utak gyalogosok számára Gyalogos felüljáró Gyalogos övezet, sétálóutca Parkolóhely burkolati jeleinek festése Szalagkorlát felszerelése Útjelző tábla szerelése Terelőoszlopok, kikötőbakok szerelése Közlekedésbiztonsági berendezések szerelése Köztéri bútorok szerelése Közúti jelzések szerelése Autópályák, közutak, utcák és gyalogutak alapozása Autópálya alapozása Közút alapozása Utca alapozása Gyalogút alapozása Vasút és drótköteles szállítóeszköz építése Vasútépítés Helyközi (intercity) vasút építése Városi vasút Vasúti kocsiszín Pályabontás Vasúti töltés építése Vasúti jelzések szerelése Pályaépítés Városi vasútpályával kapcsolatos munkálatok Villamossal kapcsolatos munkálatok Földalatti vasútpályával kapcsolatos munkálatok Kéregvasút-pályával kapcsolatos munkálatok Földalatti személyvasúti szállítás Földalatti vasútállomás, metróállomás Villamospálya építése

15 45.24 Vízi létesítmény építése Villamos kocsiszín Villamos peron Városi vasútpálya építése Kábellel vontatott közlekedési eszközök Kábellel vontatott közlekedési eszközök kabinnal Sífelvonó Felvonószék Siklóvasút Drótkötélvasút Repülőterek, kifutópályák és manőverezési felület építése Légikikötő építése Repülőtér építése Repülőtér burkolása Kifutópálya építése Kifutópálya újraburkolása Manőverezési felület építése légi jármű számára Gurulópálya Gurulópálya burkolása Légi jármű hangárelőtér építése Terepegyengetés Különféle sportlétesítmények terepegyengetése Sportpálya terepegyengetése Golfpálya terepegyengetése Teniszpálya terepegyengetése Versenypálya terepegyengetése Futóversenypálya terepegyengetése Sportpálya javítása Pihenőterület terepegyengetése Gyermekjátszótér terepegyengetése Állatkert terepegyengetése Kerti terepegyengetés Park terepegyengetése Pihenőterület javítása Temető terepegyengetése Vízi létesítmények építése Kikötőépítés Rakpart Nyílt tengeri hajóállomás helyszíni építése

16 Móló Dokk Kikötőhíd Kikötői világítóberendezés szerelése Víz melletti pihenési célú létesítmények építése Vízisport-létesítmények építése Sólya építése Sporthajókikötő Jachtkikötő Parti védművek Parti sziklafal megerősítő munkák Parti sziklafal stabilizáló munkák Hullámtörő gát Tengerparti védőgát Partmegerősítés Partvédelmi létesítmények Árvízvédelmi töltés építése Rakparti fal Tengeri építési munkák Tengerparti és kikötői létesítmények Folyószabályozási és árvízvédelmi munkák Partfal építése Folyópartvédelmi munka Árvízmegelőzés Árvízvédelmi karbantartás Korzó Deszkajárda Gátak, csatornák, öntözőcsatornák és vízvezetékek építése Víziutak építése Csatornaépítés Öntözőcsatorna Vízelvezető csatorna Víziutak a csatorna kivételével Vízvezeték Gátak és hasonló rögzített szerkezetek építése Gát Gátfal Gátmegerősítés Bukógát, duzzasztógát Gát, töltés

17 45.25 Szakipari tevékenységeket is tartalmazó egyéb építési munka Nem mozgatható duzzasztógát Víztároló építése Hidromechanikai szerkezetek építése Csatornazsilip Szárazdokk Úszódokk Kikötőhely, rakodópart Mozgatható duzzasztógátak Erőművek, bányászati és termelőlétesítmények, olaj- és gáziparhoz kapcsolódó épületek kivitelezése Erőmű és fűtőmű építése Erőmű építése Atomerőmű Atomreaktor Vízerőmű Árapály-erőmű Hőerőmű Geotermikus erőmű Fatüzelésű erőmű Sűrített levegővel működő erőmű Hűtőtorony Szélerőművek szerelése Fűtőmű Kombinált fűtőmű Összetett termelésű (kogenerációs) erőmű Gőztermelő mű Hulladékgázzal fűtött erőmű Távfűtőközpont Szennyvízkezelő, -tisztító és hulladékégető művek építése Szenyvízkezelő mű Mozgó szennyvíztisztító Vízkezelő mű Ülepítési berendezések Szennyvízemésztők Szűrőberendezések Kotrási és szivattyúzási munkák Meddőhányói munka Ivóvízkezelő mű Szennyvízkezelő mű Szennyvíztelepi berendezések

18 Iszapvíztelenítő mű Szénszállító berendezések Tisztítóüzemi berendezések Víztisztító üzem Hulladékégető üzem Vegyi feldolgozó üzem kivitelezési munkája Ásványi anyagokat és szervetlen vegyületeket eltávolító (demineralizáló) üzem Kéntelenítő üzem Egyszeres vagy többszörös lepárlóüzem Vízlepárló üzem Alkohollepárló üzem Petrolkémiai üzem kivitelezése Gyógyszervegyészeti üzem kivitelezése Ionmentesítő üzem Feltáró/digeráló üzem Komposztáló üzem Bányászati és termelőlétesítmények építése Bányászati létesítmények építése Tárnalejárat Gyártóüzem kivitelezése Olaj- és gázipari létesítmények kivitelezése Gyártószigetek vagy termelőberendezések Kutak Talapzati létesítmények Felszíni létesítmények Olajfinomító Olajfogadó állomás Gázfogadó állomás Előállítási munka Nyílt tengeri előállítás Szárazföldi előállítás Olajfúró talapzat lebontása Fúrási és feltárási munka Felcsévélhető termelőcső szerelése Széngáz-előállító üzem Gáztermelő üzem Üzem javítása és karbantartása Szennyvíztelep javítási és

19 karbantartási munkája Szennyvíztisztító telep javítási és karbantartási munkája Fűtőmű javítási és karbantartási munkája Üzemfelújítási munka Tetőfedés és egyéb különleges szakipari munkák Különleges szakipari munkák a tetőfedésen kívül Állványozás Állványzat szétszerelése Állványzat felállítása Alapozás és ivóvízkút-fúrás Alapozás Cölöpverés Árokszádolás Membrános kúttechnika Ivóvízkút-fúrás Betonozás Vasbetonozás Betonváz készítése Betonsimítás Aljzatbeton-simítás Betonjavítás Fugázás Betonozás nem vasbetonnal Cementelés Betonbevonási szolgáltatások Acélszerkezet felállítása Épületi acélszerkezet felállítása Szerkezeti acélszerkezetek felállítása Nyílt tengeri kikötőhely acélszerkezete Tenger alatti fúrás acélszerkezete Fedélzetkészítés Nyílt tengeri modul előállítása Köpeny készítése Cölöpkészítés Kőműves és falazási munka Kőfaragó munkák Kőfaragás Bárdolt kövezés Falazás Homlokzati téglafalazás

20 Kőművesmunka Különféle különleges szakipari munkák Ipari kémények Támfalak Kazánépítés Környezetvédelmi fejlesztések Burkoló munkák Azbeszteltávolítási munka Épületátalakítási munka Épületbővítési munka Épületgépészeti Épületgépészeti szerelési munka szerelés Villamos vezeték és Villamos szerelési munka szerelvény szerelése Villamos huzalozás és szerelés Villamos huzalozás Villamos szerelés Riasztórendszer és antennák szerelése Tűzriasztó rendszer szerelése Betörésjelző rendszer szerelése Antennaszerelés Villámvédelmi munkák Villámhárító szerelése Televízióantenna szerelése Rádióantenna szerelése Felvonó és mozgólépcső szerelése Felvonó szerelése Mozgólépcső szerelése Mozgójárda szerelése Távközlési berendezések szerelése Telefonközpont szerelése Telefon kapcsolóközpontok szerelése Telefonvonal szerelése Kábeles infrastruktúra szerelése Kábelfektető szerelése Számítógépes kábel szerelése Fűtés és egyéb villamos épületberendezések villamos szerelése Villamos gépészeti szerelési munkák Turbina szerelése

21 Villamos hálózati szerelés Magasfeszültségű szerelés Közepes feszültségű szerelés Alacsony feszültségű szerelés Kapcsolóállomás szerelése Megvilágító- és jelzőrendszerek szerelése Kültéri világítóberendezések szerelése Közúti világítóberendezések szerelése Jelzőberendezések szerelése Forgalomfigyelő berendezések szerelése Megvilágított útjelző tábla szerelése Forgalomirányító lámpa szerelése Forgalomirányító berendezések szerelése Repülőtéri jelzőberendezések szerelése Kikötői jelzőberendezések szerelése Egyéb villamos szerelési munka Szivattyú-berendezések villamos szerelése Transzformátorok villamos szerelése Villamos elosztóberendezések szerelése Szűrőberendezés villamos szerelése Szigetelési munka Szigetelési munka Hőszigetelési munka Hangszigetelési munka Gipszkartonozás Víz- és gázvezetékszerelés szaniterszerelési munka Víz-, gázvezeték-szerelési és Fűtés, szellőzés és légkondicionálás szerelése Központi fűtés szerelése Kazánszerelés Szellőzés és légkondicionálás szerelése Szellőzés szerelése Kültéri szellőzés szerelése

24000000-4 Vegyipari termékek 24100000-5 Gázok 24200000-6 Festékek és pigmentek 24300000-7 Szervetlen és szerves alapvegyületek

24000000-4 Vegyipari termékek 24100000-5 Gázok 24200000-6 Festékek és pigmentek 24300000-7 Szervetlen és szerves alapvegyületek 24000000-4 Vegyipari termékek 24100000-5 Gázok 24110000-8 Ipari gázok 24111000-5 Hidrogén, argon, nemesgázok, nitrogén és oxigén 24111100-6 Argon 24111200-7 Nemesgázok 24111300-8 Hélium 24111400-9 Neon

Részletesebben

LERAKÁS - Hulladékkezelési technológiák nem hasznosítható maradékanyagainak listája

LERAKÁS - Hulladékkezelési technológiák nem hasznosítható maradékanyagainak listája LERAKÁS - Hulladékkezelési technológiák nem hasznosítható maradékanyagainak listája 1 ÁSVÁNYOK KUTATÁSÁBÓL, BÁNYÁSZATÁBÓL, KŐFEJTÉSBŐL, FIZIKAI ÉS KÉMIAI 01 04 08 kő törmelék és hulladék kavics, amely

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 3 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...9

TARTALOMJEGYZÉK 3 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...9 3 BEVEZETŐ...9 A 2658/87/EGK rendelet a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a közös vámtarifáról...11 Az 1810/2004/EK rendelet a 2005. évi Kombinált Nómenklatúra kihirdetéséről...15 I. SZÁMÚ

Részletesebben

V ÁMTARIFA M AGYARÁZAT 2008

V ÁMTARIFA M AGYARÁZAT 2008 TARTALOMJEGYZÉK Elő szó BEVEZETÉS A VÁMTARIFA MAGYARÁZAT JOGI ALAPJAIBA 1. A Harmonizált Rendszer magyarázatának és áruosztályozási véleményeinek nemzetközi jogi alapja 2. A Kombinált Nómenklatúra magyarázatának

Részletesebben

WAG Logisztika Kft. által szállítható veszélyes hulladékok EWC listája

WAG Logisztika Kft. által szállítható veszélyes hulladékok EWC listája WAG Logisztika Kft. által szállítható veszélyes hulladékok EWC listája EWC kódszám Megnevezés 2 Mezőgazdasági, kertészeti, vízkultúrás termelésből, erdőgazdaságból, vadászatból, halászatból, élelmiszer

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 3 BEVEZETŐ...9 I. SZÁMÚ MELLÉKLET: KOMBINÁLT NÓMENKLATÚRA... 17 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 3 BEVEZETŐ...9 I. SZÁMÚ MELLÉKLET: KOMBINÁLT NÓMENKLATÚRA... 17 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 3 BEVEZETŐ...9 A 2658/87/EGK rendelet a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a közös vámtarifáról...11 Az 1789/2003/EK rendelet a 2004. évi Kombinált Nómenklatúra kihirdetéséről...15 I. SZÁMÚ

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. Hulladékkezelési díjak 2015.

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. Hulladékkezelési díjak 2015. EWC Megnevezés Ve szé lyes Átvételi ár NEM LAKOSSÁGI nettó Ft+ÁFA/kg (bruttó Ft/kg) Átvételi ár LAKOSSÁGI nettó Ft+ÁFA/kg (bruttó Ft/kg) Megjegyzés 08 01 11 Szerves oldószereket, illetve más veszélyes

Részletesebben

ANYAGOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK FELHASZNÁLÁSA

ANYAGOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK FELHASZNÁLÁSA KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1122 ANYAGOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK FELHASZNÁLÁSA

Részletesebben

EWC kódok Engedély veszélyes hulladék tárolására

EWC kódok Engedély veszélyes hulladék tárolására 07 01 03* halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok 07 01 04* egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok 07 02 03* halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és

Részletesebben

A tételek: Elméleti témakörök. Általános kémia

A tételek: Elméleti témakörök. Általános kémia A tételek: Elméleti témakörök Általános kémia 1. Az atomok szerkezete az atom alkotórészei, az elemi részecskék és jellemzésük a rendszám és a tömegszám, az izotópok, példával az elektronszerkezet kiépülésének

Részletesebben

TEÁOR '08: 01 NÖVÉNYTERMESZTÉS, ÁLLATTENYÉSZTÉS, VADGAZDÁLKODÁS ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK

TEÁOR '08: 01 NÖVÉNYTERMESZTÉS, ÁLLATTENYÉSZTÉS, VADGAZDÁLKODÁS ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK TEÁOR '08: 01 NÖVÉNYTERMESZTÉS, ÁLLATTENYÉSZTÉS, VADGAZDÁLKODÁS ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK 011 Nem évelő növény termesztése 0111 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése 0112

Részletesebben

MELLÉKLET. Csatolmány. a következőhöz: javaslat A Tanács határozata

MELLÉKLET. Csatolmány. a következőhöz: javaslat A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.7.13. COM(2015) 332 final ANNEX 1 MELLÉKLET Csatolmány a következőhöz: javaslat A Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Chilei

Részletesebben

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről 1

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről 1 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről 1 A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. -a (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

SV (KIEGÉSZÍTŐ SZÓJEGYZÉK) 2008 MAGYARÁZÓ MEGJEGYZÉSEK

SV (KIEGÉSZÍTŐ SZÓJEGYZÉK) 2008 MAGYARÁZÓ MEGJEGYZÉSEK SV (KIEGÉSZÍTŐ SZÓJEGYZÉK) 2008 MAGYARÁZÓ MEGJEGYZÉSEK MEGJEGYZÉS 2 I. MAGYARÁZÓ MEGJEGYZÉSEK AZ A M FEJEZETEKHEZ AZ ÁRUK ÉS ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK TEKINTETÉBEN A kiegészítő szójegyzék 19 fejezetből (és 42

Részletesebben

Gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréből - Nem agrárgazdasági tevékenységek

Gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréből - Nem agrárgazdasági tevékenységek Gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréből - Nem agrárgazdasági tevékenységek 0510 Feketeszén-bányászat 0520 Barnaszén-, lignitbányászat 0610 Kőolaj-kitermelés 0620 Földgázkitermelés

Részletesebben

ALAPSZÓJEGYZÉK. CPV Kóđ Megnevezés 03000000-1

ALAPSZÓJEGYZÉK. CPV Kóđ Megnevezés 03000000-1 ALAPSZÓJEGYZÉK CPV Kóđ Megnevezés 03000000-1 03100000-2 Növénytermesztési, állattenyésztési, halászati, erdészeti és kapcsolódó termékek. Mezőgazdasági és kertészeti termékek. 03110000-5 Termény, bolgárkertészeti

Részletesebben

2004.március A magyarországi HPV lista OECD ajánlás szerint 1/6. mennyiség * mennyiség* kategória ** (Use pattern)

2004.március A magyarországi HPV lista OECD ajánlás szerint 1/6. mennyiség * mennyiség* kategória ** (Use pattern) 2004.március A magyarországi HPV lista OECD ajánlás szerint 1/6 1 74-86-2 Acetilén Disszugáz 2 107-13-1 Akrilnitril 2-propénnitril Zárt rendszerben használva 3 7664-41-7 Ammónia 1A Nem izolált intermedierek

Részletesebben

7. évfolyam kémia osztályozó- és pótvizsga követelményei Témakörök: 1. Anyagok tulajdonságai és változásai (fizikai és kémiai változás) 2.

7. évfolyam kémia osztályozó- és pótvizsga követelményei Témakörök: 1. Anyagok tulajdonságai és változásai (fizikai és kémiai változás) 2. 7. évfolyam kémia osztályozó- és pótvizsga követelményei 1. Anyagok tulajdonságai és változásai (fizikai és kémiai változás) 2. Hőtermelő és hőelnyelő folyamatok, halmazállapot-változások 3. A levegő,

Részletesebben

Műanyagok alkalmazása

Műanyagok alkalmazása Műanyagok alkalmazása Bevezetés Csomagolás hajlékonyfalú merevfalú segédanyag élelmiszer és gyógyszer Járműipar karosszéria, felfüggesztés motor és motorház utastér külső elemek Elektronika, számítástechnika

Részletesebben

V. Termelő tevékenységek listája TEAOR 08

V. Termelő tevékenységek listája TEAOR 08 V. Termelő tevékenységek listája TEAOR 08 10 Élelmiszergyártás o 101 Húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása 1011 Húsfeldolgozás, -tartósítás 1012 Baromfihús feldolgozása, tartósítása 1013

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja A BIZOTTSÁG 113/2002/EK RENDELETE. (2002. január 23.)

Az Európai Unió Hivatalos Lapja A BIZOTTSÁG 113/2002/EK RENDELETE. (2002. január 23.) 74 10/3. kötet 32002R0113 2002.1.24. AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA L 21/3 A BIZOTTSÁG 113/2002/EK RENDELETE (2002. január 23.) a kiadások átdolgozott, cél szerinti osztályozása tekintetében a 2223/96/EK

Részletesebben

01. Kézi bontási munkák 1/5. oldal. Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF) Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

01. Kézi bontási munkák 1/5. oldal. Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF) Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj 01. Kézi bontási munkák 1/5. oldal 1 34-000-1.3 (3) ÖN Épület acélvázszerkezet, acél tetőszerkezet bontása rácsos vagy tömör szaruzattal, 40 kg/ m2 tömegig 0 m2............ 2 41-000-4 (4) ÖN Cserépfedés

Részletesebben

TEÁOR 2008 a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréről STRUKTÚRA

TEÁOR 2008 a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréről STRUKTÚRA TEÁOR 2008 a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréről STRUKTÚRA A. NEMZETGAZDASÁGI ÁG - MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT 01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás

Részletesebben

Közúti jelzőtáblák Az útvonal típusát jelző táblák

Közúti jelzőtáblák Az útvonal típusát jelző táblák Közúti jelzőtáblák Az útvonal típusát jelző táblák Autópálya Autópálya Autóút Autóút Főútvonal Főútvonal Elsőbbséget szabályozó jelzőtáblák Elsőbbségadás kötelező Állj! Elsőbbségadás kötelező A szembejövő

Részletesebben

TEÁOR '03 TEÁOR '08. NG ág Kódszám Megnevezés NG. Kódszám Megnevezés

TEÁOR '03 TEÁOR '08. NG ág Kódszám Megnevezés NG. Kódszám Megnevezés A 0111 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése A 0111 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése A 0111 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése A

Részletesebben

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet. a hulladékok jegyzékérõl

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet. a hulladékok jegyzékérõl 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a jegyzékérõl A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. -a (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következõket

Részletesebben

Bevezetés. Szénvegyületek kémiája Organogén elemek (C, H, O, N) Életerő (vis vitalis)

Bevezetés. Szénvegyületek kémiája Organogén elemek (C, H, O, N) Életerő (vis vitalis) Szerves kémia Fontos tudnivalók Tárgy neve: Kémia alapjai I. Neptun kód: SBANKE1050 Előadó: Borzsák István C121 szerda 11-12 e-mail: iborzsak@ttk.nyme.hu http://www.bdf.hu/ttk/fldi/iborzsak/dokumentumok/

Részletesebben

PUBLIC LIMITE HU. Brüsszel, 2013. szeptember 27. (OR. en) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA 7076/13 ADD 6 LIMITE COEST 47

PUBLIC LIMITE HU. Brüsszel, 2013. szeptember 27. (OR. en) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA 7076/13 ADD 6 LIMITE COEST 47 Conseil UE AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2013. szeptember 27. (OR. en) PUBLIC 7076/13 ADD 6 LIMITE COEST 47 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: Társulási megállapodás egyrészről az Európai

Részletesebben

(Tájékoztatások) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG

(Tájékoztatások) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG 2010.6.25. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 167/1 IV (Tájékoztatások) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG A Bizottság közleménye

Részletesebben

Lengyel-magyar külkereskedelmi forgalom 2013-ban 2014-08-18 10:21:23

Lengyel-magyar külkereskedelmi forgalom 2013-ban 2014-08-18 10:21:23 Lengyel-magyar külkereskedelmi forgalom 2013-ban 2014-08-18 10:21:23 2 Lengyel-magyar külkereskedelmi forgalom 2013-ban Lengyel-magyar külkereskedelmi forgalom 2013-ban A magyar Központi Statisztikai Hivatal

Részletesebben

TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK 2008.12.16. HU Az Unió Hivatalos Lapja C 321/1 IV (Tájékoztatások) TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK A Bizottság közleménye az építési termékekre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-6-0053/2014/K nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-6-0053/2014/K nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-6-0053/2014/K nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A TÜV Rheinland InterCert Felügyeleti és Tanúsító Kft. Termék üzletág hely (1132 Budapest,

Részletesebben

HATÁROZAT. A Design Termelő, Szolgáltató, Kereskedelmi Kft. (6000 Kecskemét, Ipar u. 6.) részére. hulladékgazdálkodási engedélyt adok,

HATÁROZAT. A Design Termelő, Szolgáltató, Kereskedelmi Kft. (6000 Kecskemét, Ipar u. 6.) részére. hulladékgazdálkodási engedélyt adok, ,ÍÖGERŐ9 u v é g r e h a j t h a t ó in»...nap C s o n g r á d M e g y e i K o r m á n y h iv a t a l ' tttu m W th W W M W M lh W I I Ip I»...»»»»7» fit, T Ügyiratszám: CSZ/01/5609-11/2016. KTFO-azonosító:

Részletesebben

Acryl tömítõk Poliuretán habok Szilikon ragasztók

Acryl tömítõk Poliuretán habok Szilikon ragasztók Filled with quality! HU Termékismertetõ Acryl tömítõk Poliuretán habok Szilikon ragasztók www.phobextools.com Premium Neutrális Szilikon ÁTLÁTSZÓ Egykomponensû, semleges, szagtalan, penészálló szilikon.

Részletesebben

GÖDÖLLŐI VÁROSHÁZA BONTÁSA. Bontási munkák tételes költségvetése

GÖDÖLLŐI VÁROSHÁZA BONTÁSA. Bontási munkák tételes költségvetése GÖDÖLLŐI VÁROSHÁZA BONTÁSA Bontási munkák tételes költségvetése költségek Organizációs, előkészítő munkák Felvonulás, organizáció és járulékos költségek Belső és szakipari bontási munkák Épületgépészeti

Részletesebben

(EGT vonatkozású szöveg) (2010/C 71/03)

(EGT vonatkozású szöveg) (2010/C 71/03) C 71/88 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.3.19. A Bizottság közleménye az építési termékekre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1988. december

Részletesebben

ORSZAGOS KOR NYELETVFDLLMI ES~ERMESZEIVEDEL VII F OFELUGYELOSEG HATÁROZAT

ORSZAGOS KOR NYELETVFDLLMI ES~ERMESZEIVEDEL VII F OFELUGYELOSEG HATÁROZAT .. ORSZAGOS KOR NYELETVFDLLMI ES~ERMESZEIVEDEL VII F OFELUGYELOSEG Ik a ós:dm: EÍá iraisa,,,: Ugvinté:ó: OKTF-KP/l996-2 1/2015. 14/6002/2014. Gábriel Edit Túigv: l-iulladékgazdálkodási engedély HATÁROZAT

Részletesebben

2. melléklet Tolna 2004-2006 évi bejelentett hulladéktermelők, keletkezett hulladékok (kg)

2. melléklet Tolna 2004-2006 évi bejelentett hulladéktermelők, keletkezett hulladékok (kg) Év Adatszolgáltató név Adatszolgáltató telephely megnevezés Hulladék Veszélyes? Keletkezett mennyiség [kg] 2004 Aranykalász Mgtsz, Tolna Központi major Veszélyes anyagokat igen tartalmazó szilárd hulladékok

Részletesebben

A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény 31. (1) bekezdésének f) pontja és a 31. (6) bekezdése szerinti, 2012.

A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény 31. (1) bekezdésének f) pontja és a 31. (6) bekezdése szerinti, 2012. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 31. (1) bekezdésének f) pontja és a 31. (6) bekezdése szerinti, 2012. évi tájékoztató 1. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása

Részletesebben

+oxigén +víz +lúg Elemek Oxidok Savak Sók

+oxigén +víz +lúg Elemek Oxidok Savak Sók Összefoglalás2. +oxigén +víz +lúg Elemek Oxidok Savak Sók Nitrogén Foszfor Szén Gyémánt, grafit szilícium Szén-dioxid, Nitrogéndioxid Foszforpentaoxid Szénmonoxid Szilíciumdioxid Salétromsav Nitrátok foszforsav

Részletesebben

1. sz. melléklet. Valamennyi kategória esetében feltüntetésre kerül a CPV szerinti 9 számjegyből álló kódszám is.

1. sz. melléklet. Valamennyi kategória esetében feltüntetésre kerül a CPV szerinti 9 számjegyből álló kódszám is. 1. sz. melléklet E melléklet azokat a kategóriákat tartalmazza, amelyekben a kérelmező minősített ajánlattevői besorolást szerezhet (a kategóriákat a melléklet 1-63-ig terjedő arab számokkal jelöli). A

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 06.02.2006 COM(2006) 39 végleges 2006/0011 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE

Részletesebben

2011 Budakalász, Petőfi tér KÉRELEM. telepengedély kiadásához

2011 Budakalász, Petőfi tér KÉRELEM. telepengedély kiadásához Budakalászi Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati és Szervezési Iroda 2011 Budakalász, Petőfi tér 1. 06 26 340-266 info@budakalasz.hu www.budakalasz.hu KÉRELEM telepengedély kiadásához I. Az ipari tevékenység

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 14898/2014. Iktatószám: 82656/2014. Ügyintéző: Sturmné Laczó Andrea Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

Költségvetés 3. sz. melléklet

Költségvetés 3. sz. melléklet 3. sz. melléklet Budapest VIII., Bródy S. u. 36. sz. alatti UCH, Hrsz:36492/0/A/3 (41 m2) felújítás 1. kiállító tér tégla pillér bontás 0,56 m3 10.000 2. összes burkolat bontás 38 m2 90.000 3. összes fal

Részletesebben

Gazdálkodás. 2. Ismertesse a reklám kialakításának szempontjait, a fogyasztói és a vásárlói magatartást, a piackutatás elveit és módszereit!

Gazdálkodás. 2. Ismertesse a reklám kialakításának szempontjait, a fogyasztói és a vásárlói magatartást, a piackutatás elveit és módszereit! 2 Gazdálkodás 1. Ismertesse a vállalkozás előkészítését, az előkészítés szempontjait termék vagy szolgáltatás esetében, a vállalkozások sikerének legfontosabb tényezőit, a vállalkozás egyensúlyi feltételeit,

Részletesebben

Szekszárd, Szent László Középiskola építéskivitelezési munkáinak műszaki ütemterve "A" épület építési munkái válaszfalak bontása lapburkolatok, padlóburkolatok bontása válaszfalak építése belső ajtók bontása,

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség H A T Á R O Z A T

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség H A T Á R O Z A T Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Szám: 12003-11-13/2008. Ea.: dr. Fűz István Szóráth Zoltán Tárgy: 12003-1-13/2005. sz. IPPC-engedély módosítása H A T Á R O

Részletesebben

MELLÉKLETEK. a következőhöz: Javaslat - Az Európai Parlament és a Tanács rendelete

MELLÉKLETEK. a következőhöz: Javaslat - Az Európai Parlament és a Tanács rendelete EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.9.29. COM(2016) 631 final ANNEXES 1 to 3 MELLÉKLETEK a következőhöz: Javaslat - Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a társulási megállapodás keretében elérhető kereskedelmi

Részletesebben

Sztöchiometriai feladatok. 4./ Nagy mennyiségű sósav oldathoz 60 g 3 %-os kálcium-hidroxidot adunk. Mennyi kálciumklorid keletkezik?

Sztöchiometriai feladatok. 4./ Nagy mennyiségű sósav oldathoz 60 g 3 %-os kálcium-hidroxidot adunk. Mennyi kálciumklorid keletkezik? 1./ 12 g Na-hidroxid hány g HCl-dal lép reakcióba? Sztöchiometriai feladatok 2./ 80 g 3 %-os salétromsav hány g Na-hidroxidot semlegesít? 3./ 55 g 8%-os kénsav oldat hány g kálium-hidroxiddal semlegesíthető?

Részletesebben

1. oldal, összesen: 6

1. oldal, összesen: 6 01 1 Veszélyes hulladékok adatai 3 4 5 EWCkód Megnevezés Mennyiség UN szám Vesz. o. Csomagolás ÁSVÁNYOK KUTATÁSÁBÓL, BÁNYÁSZATÁBÓL, KŐFEJTÉSBŐL, FIZIKAI ÉS KÉMIAI KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK 01 05

Részletesebben

Mapecoat I 620 W. Vegyianyagokkal szembeni ellenállás

Mapecoat I 620 W. Vegyianyagokkal szembeni ellenállás Mapecoat I 620 W Vegyület Eredmény A tesztelés időtartama Ecetsav 5%-os oldat Mérsékelt 1 hét Szalmiákszesz, 10%-os Jó 18 hónap Butil-észter Mérsékelt 24 óra Marónátron 20%-os oldatban Jó 18 hónap Nyers

Részletesebben

31 544 03 0010 31 02 Külfejtéses bányaművelő Külszíni bányász 2/54

31 544 03 0010 31 02 Külfejtéses bányaművelő Külszíni bányász 2/54 A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A Felhívás 1. számú szakmai melléklete A feldolgozóipari tevékenységek TEÁOR besorolása: *Az ezen szakágazatokban megvalósuló fejlesztés nem

A Felhívás 1. számú szakmai melléklete A feldolgozóipari tevékenységek TEÁOR besorolása: *Az ezen szakágazatokban megvalósuló fejlesztés nem A Felhívás 1. számú szakmai melléklete A feldolgozóipari tevékenységek TEÁOR besorolása: *Az ezen szakágazatokban megvalósuló fejlesztés nem irányulhat az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében

Részletesebben

GUMI VÍZ TÖMLŐ. Belső Falvastagság Tömeg átmérő. Tekercshossz Cikkszám. mm mm kg / fm bar bar fm

GUMI VÍZ TÖMLŐ. Belső Falvastagság Tömeg átmérő. Tekercshossz Cikkszám. mm mm kg / fm bar bar fm GUMI VÍZ TÖMLŐ / fekete +100 C-ig :, sima felületű EPDM/SBR gumikeverék Külső:, EPDM/SBR gumikeverék, kopás-, időjárásálló, sima vagy textillenyomatos kivitelben igény esetén külső üvegszövet borítással

Részletesebben

T ARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK. Bevezetés... 12

T ARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK. Bevezetés... 12 T ARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 12 I. RÉSZ: JOGSZABÁLYOK... 16 Az adózás rendjéről szóló törvény... 17 Az általános forgalmi adóról szóló törvény... 19 A Nenzeti Adó és Vámhivatal Tájékoztatója... 38 II.

Részletesebben

Hulladékkezelési szerződés

Hulladékkezelési szerződés Paksi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 7030 Paks, Dózsa Gy. út 55-61. Telefon: 75/830-690 Fax: 75/830-697 E-mail: info@phgkft.hu Web: www.phgkft.hu Ikt.sz.: / 201... Hulladékkezelési szerződés mely

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. január 26. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. január 26. (OR. en) z Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. január 26. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0005 (NLE) 5571/16 DD 12 JVSLT Küldi: z átvétel dátuma: 2016. január 22. Címzett: az Európai Bizottság főtitkára

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok. 1 of 6 1/6/10 8:24 PM

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok. 1 of 6 1/6/10 8:24 PM Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.13-09-104185 cégjegyzékszámú KÓDOLKA Könyvelő

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 1. Tétel A feladat Építészeti alapfogalmak Mutassa be a természetes és az épített környezet elemeit, azok kapcsolatát, egymásra

Részletesebben

K Ö L T S É G V E T É S I K I Í R Á S

K Ö L T S É G V E T É S I K I Í R Á S GÁT-JA BT. Nyíregyháza, Ószőlő u. 116. K Ö L T S É G V E T É S I K I Í R Á S Készült: Csengersima Község Önkormányzat Csengersima, Kossuth u. 60., a Csengersima külterületén a Hrsz: 0138/88 alatt meglévő

Részletesebben

HUNGÁRIA KFT. Személyautó termékismertető

HUNGÁRIA KFT. Személyautó termékismertető HUNGÁRIA KFT. Személyautó termékismertető A-Clean Acid Sampon Személygépjármű tisztítás A-Clean Superfoam Bio A-Clean Autosampon Mindenfajta közlekedési eszköz tisztítására alkalmas BIO tisztítószer. Kézi,

Részletesebben

Tagozatok besorolása TEÁOR-2008, ÖVTJ-2012 és a Kézműipari Szakmák Jegyzéke alapján

Tagozatok besorolása TEÁOR-2008, ÖVTJ-2012 és a Kézműipari Szakmák Jegyzéke alapján 1 0111 2 0111 3 0111 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos

Részletesebben

Hulladékszállítási listáink. Nem veszélyes hulladékok EWC

Hulladékszállítási listáink. Nem veszélyes hulladékok EWC F-TRANS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 2143 Kistarcsa, Nagytarcsai u.4. adószám :10883356-2-13 tel/fax. :06 28 50-69-55 mobil : 30 95-12-133 e-mail : f16@f-trans.hu Hulladékszállítási listáink Nem veszélyes

Részletesebben

2. tétel. 1. Nemfémes szerkezeti anyagok: szerves ( polimer ) szervetlen ( kerámiák ) természetes, mesterséges ( műanyag )

2. tétel. 1. Nemfémes szerkezeti anyagok: szerves ( polimer ) szervetlen ( kerámiák ) természetes, mesterséges ( műanyag ) 2. tétel - A nemfémes szerkezeti anyagok tulajdonságai, felhasználásuk. - Vasfémek és ötvözeteik, tulajdonságaik, alkalmazásuk. - A könnyűfémek fajtái és jellemzői, ötvözése, alkalmazása. - A színesfémek

Részletesebben

A költségvetés környezetvédelmi vonatkozásai. Dr. Bathó Ferenc helyettes államtitkár

A költségvetés környezetvédelmi vonatkozásai. Dr. Bathó Ferenc helyettes államtitkár A költségvetés környezetvédelmi vonatkozásai Dr. Bathó Ferenc helyettes államtitkár Tévhit, hogy a költségvetés mindenható, vele minden problémát meg lehet oldani. A környezetvédelemhez kapcsolódó elvonási

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 1174/2009/EK RENDELETE

A BIZOTTSÁG 1174/2009/EK RENDELETE L 314/50 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.12.1. A BIZOTTSÁG 1174/2009/EK RENDELETE (2009. november 30.) az 1798/2003/EK rendelet 34a. és 37. cikkének a 2008/9/EK tanácsi irányelv szerinti héavisszatérítéssel

Részletesebben

VII. Áruosztály Műanyagok és ezekből készült áruk; gumi és ebből készült áruk. Az Áruosztályhoz tartozómegjegyzések nem változtak!

VII. Áruosztály Műanyagok és ezekből készült áruk; gumi és ebből készült áruk. Az Áruosztályhoz tartozómegjegyzések nem változtak! VII. Áruosztály Műanyagok és ezekből készült áruk; gumi és ebből készült áruk Az Áruosztályhoz tartozómegjegyzések nem változtak! 2006. december 21. Zsitnyánszky nszky Lilla 1 FIGYELEM! Megjegyzések 2.

Részletesebben

Kategóriák A B Hasznos alapterületre: Bruttó Ft/nm-tól Bruttó Ft/nm-tól

Kategóriák A B Hasznos alapterületre: Bruttó Ft/nm-tól Bruttó Ft/nm-tól Kategóriák A B Hasznos alapterületre: Bruttó 192.000Ft/nm-tól Bruttó 220.000Ft/nm-tól Munkafolyamat Beépített anyagok Beépített anyagok Előkészítés Alapozás Lábazati kiemelés + szigetelés Vasalt aljzat

Részletesebben

A tételsor a 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/32

A tételsor a 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/32 Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, sak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

EKAER Mentességek, kockázatos termékek, hatósági zár. dr. Minya Mihály pénzügyőr ezredes főigazgató

EKAER Mentességek, kockázatos termékek, hatósági zár. dr. Minya Mihály pénzügyőr ezredes főigazgató EKAER Mentességek, kockázatos termékek, hatósági zár dr. Minya Mihály pénzügyőr ezredes főigazgató Tranzit Forgalom szerinti mentesség Nem tartozik az EKAER hatálya alá - tranzit, - harmadik országból

Részletesebben

ÜVEG. Az üveg története 1. Ólomüveg. Az üveg története 2. Az üveg szerkezete. Az üveg alapanyaga

ÜVEG. Az üveg története 1. Ólomüveg. Az üveg története 2. Az üveg szerkezete. Az üveg alapanyaga Az üveg története 1. ÜVEG Kr.e. I. sz Plínius föníciai hajósok szódatömbön főztek, homokkal üveggé lett Rómaiak: nem átlátszó ablaküveg IX XIII. sz templomok festett üvegezése 1 2 Ólomüveg Az üveg története

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 79/2007. (VII. 30.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 79/2007. (VII. 30.) FVM rendelete 2007/101. szám MAGYAR KÖZLÖNY 7571 A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 79/2007. (VII. 30.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról

Részletesebben

SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI szerződésmódosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája: Kbt.

Részletesebben

Műanyagok tulajdonságai. Horák György 2011-03-17

Műanyagok tulajdonságai. Horák György 2011-03-17 Műanyagok tulajdonságai Horák György 2011-03-17 Hőre lágyuló műanyagok: Lineáris vagy elágazott molekulákból álló anyagok. Üvegesedési (kristályosodási) hőmérséklet szobahőmérséklet felett Hőmérséklet

Részletesebben

(Tájékoztatások) BIZOTTSÁG. (EGT vonatkozású szöveg) EN 54-3: 2001/A1: 2002 1.4.2003 30.6.2005 EN 54-4: 1997/AC: 1999 1.10.2003 31.12.

(Tájékoztatások) BIZOTTSÁG. (EGT vonatkozású szöveg) EN 54-3: 2001/A1: 2002 1.4.2003 30.6.2005 EN 54-4: 1997/AC: 1999 1.10.2003 31.12. 2005.12.14. HU Az Unió Hivatalos Lapja C 319/1 I (Tájékoztatások) BIZOTTSÁG A Bizottság közleménye az építési termékekre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről

Részletesebben

A nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról szóló 9/2001. (IV. 5.

A nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról szóló 9/2001. (IV. 5. NFGM közlemény a műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító ek kijelölésének részletes szabályairól szóló, a 26/200. (X. 4.) GM és a 75/2004. (IV. 29.) GKM rendelettel módosított 4/999.

Részletesebben

Integrált kockázatkezelés az iparban

Integrált kockázatkezelés az iparban Integrált kockázatkezelés az iparban 1 2 Veszélyes ipari tevékenységek Mezőgazdaság Biokémia, biotechnológia, gyógyszeripar Védelmi szféra Robbanó és tűzijáték ipar Élelmiszeripar - Nagy hűtőházak (ammónia);

Részletesebben

KÖLTSÉGBECSLÉS NAGYKOVÁCSI, RÁKÓCZI UTCA ÚTÉPÍTÉS, CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS ENGEDÉLYEZÉSI TERV. Megnevezés Egység Egységár

KÖLTSÉGBECSLÉS NAGYKOVÁCSI, RÁKÓCZI UTCA ÚTÉPÍTÉS, CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS ENGEDÉLYEZÉSI TERV. Megnevezés Egység Egységár KÖLTSÉGBECSLÉS NAGYKOVÁCSI, RÁKÓCZI UTCA ÚTÉPÍTÉS, CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS ENGEDÉLYEZÉSI TERV Megnevezés Egység Egységár Bontási munkák, terület előkészítés Kiemelt szegély bontása 350 m 2 500 Döntött szegély

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: 10965/2016 CPV Kód: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: 10965/2016 CPV Kód: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Vállalkozási szerződés keretében a "Budapest-Belvárosi Nagyboldogasszony Templom altemplomának és csatlakozó tereinek folyamatban lévő felújítási munkái" szerződés módosítása Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

BEV. BETONOK II FÉMEK II MŰANYAGOK ÜVEG BITUMEN HŐSZIG. REOL. BITUMEN:

BEV. BETONOK II FÉMEK II MŰANYAGOK ÜVEG BITUMEN HŐSZIG. REOL. BITUMEN: BITUMEN: Ásványolaj lepárlása után visszamaradó fekete, termoplasztikus szénhidrogén elegy Tulajdonságait az ásványolaj összetétele (parafin, olaj) és az előállítás technológiája határozza meg Követelmény:

Részletesebben

2010.08.01-i változat

2010.08.01-i változat 08 0111 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt 016310 Betakarítást követő növény termelése 0111 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt 016410 Vetési célú magfeldolgozás növény termelése 0112 Zöldség, dísznövény

Részletesebben

Nátrium és Kalcium részösszefoglaló feladatlap

Nátrium és Kalcium részösszefoglaló feladatlap Nátrium és Kalcium részösszefoglaló feladatlap 1. Írd le a következő elemek és vegyületek kémiai nevét: 1.NaOH, 2.Ca, 3.Mg, 4.CaCO 3, 5.NaCl, 6.Na 2 CO 3 7.CaSO 4, 8.Ca(OH) 2, 9.CaO, 10CO 2, 11.HCl, 12.Na,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Műszaki Biztonsági Szabályzat 11/2013.(III.21.) NGM

TARTALOMJEGYZÉK Műszaki Biztonsági Szabályzat 11/2013.(III.21.) NGM TARTALOMJEGYZÉK Műszaki Biztonsági Szabályzat 11/2013.(III.21.) NGM 1. A Műszaki Biztonsági Szabályzat alkalmazási területe 6226 2. Fogalom meghatározások 6226 2.1. Általános fogalom meghatározások 6226

Részletesebben

(EGT vonatkozású szöveg) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

(EGT vonatkozású szöveg) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 200. május 7-i 200/26/EK IRÁNYELVE a veszélyes áruk közúti szállításával kapcsolatos ellenőrzésekre irányuló egységes eljárásokról szóló 95/50/EK tanácsi irányelv módosításáról

Részletesebben

EWC kódok. Kód 101 103 104 105 201 202 203

EWC kódok. Kód 101 103 104 105 201 202 203 101 103 104 105 201 202 203 204 205 206 207 301 302 303 401 402 501 506 507 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 613 701 702 703 704 705 706 707 801 Ásványok bányászatból származó Fémtartalmú ásványok

Részletesebben

A szakmai követelménymodul tartalma:

A szakmai követelménymodul tartalma: Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

HULLADÉKLISTA SZÁLLÍTÁSI ENGEDÉLYHEZ

HULLADÉKLISTA SZÁLLÍTÁSI ENGEDÉLYHEZ EWC kódszáma HULLADÉKLISTA SZÁLLÍTÁSI ENGEDÉLYHEZ Megnevezése 2 Mezőgazdasági, kertészeti, vízkultúrás termelésből, erdőgazdaságból, vadászatból, halászatból, élelmiszer előállításból és feldolgozásból

Részletesebben

a NAT-1-1003/2007 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT-1-1003/2007 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület MELLÉKLET a NAT-1-1003/2007 számú akkreditálási ügyirathoz A BIO-KALIBRA Környezetvédelmi és Szolgáltató Bt. (telephely: 1037 Budapest, Zay u.1-3.) akkreditált mûszaki területe

Részletesebben

2007. évi Közbeszerzési tervek 1. számú módosítása (szerkesztett lista)

2007. évi Közbeszerzési tervek 1. számú módosítása (szerkesztett lista) Sor Adatgyűjtő évi Közbeszerzési tervek 1. ú módosítása (szerkesztett lista) 1. 2007/406 Árubeszerzés Egyszerű 2. 2007/236 Árubeszerzés 3. 2007/246 Árubeszerzés PKI alapinfrastruktúra bevezetéséhez szükséges

Részletesebben

a NAT /2008 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2008 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-0991/2008 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MÉLYÉPTERV Kultúrmérnöki Kft. Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Vizsgálólaboratórium

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 1. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 1. szám MAGYAR KÖZLÖNY 1. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. január 5., kedd Tartalomjegyzék 1/2016. (I. 5.) MvM rendelet Az Ipari Termékosztályozás (ITO) bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 16/2011. (V.

Részletesebben

Telepengedély kiadására irányuló kérelem (a 358/2008. (XII.31.) Korm. rendelet alapján) ( yomtatott betűvel kérjük kitölteni!)

Telepengedély kiadására irányuló kérelem (a 358/2008. (XII.31.) Korm. rendelet alapján) ( yomtatott betűvel kérjük kitölteni!) Vác Városi Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztály 2600 Vác, Március 15. tér 11. Ügyintéző: Paulínyiné Kormosói Réka Tel: 06/27-513-470 Ügyfélfogadás: Hétfő: 14-18, Szerda:8-16, Péntek: 8-12 Telepengedély

Részletesebben

Kulcsfogalmak és dokumentációkészítés, III. rész

Kulcsfogalmak és dokumentációkészítés, III. rész Kulcsfogalmak és dokumentációkészítés, III. rész UVCB anyagok Gabriele CHRIST http://echa.europa.eu 1 UVCB anyagok Ismeretlen vagy Változó összetétel Komplex reakciótermék vagy Biológiai eredet http://echa.europa.eu

Részletesebben

Lágyfedések. Hajlásszög: 10 alatt vízhatlan! Lehet: - járható. - nem járható

Lágyfedések. Hajlásszög: 10 alatt vízhatlan! Lehet: - járható. - nem járható Anyagtan Lágyfedések Hajlásszög: 10 alatt vízhatlan! Lehet: - járható - nem járható - fordított víz és hıszigetelés egymáshoz való - egyenes rétegrendő viszonyától függ Anyaguk szerint a tetıszigetelı

Részletesebben

VÁLTOZÁS A TELEPENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSBAN

VÁLTOZÁS A TELEPENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSBAN VÁLTOZÁS A TELEPENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSBAN 2013.január 1-től a bejelentéshez kötött ipari tevékenységek esetén az ipari tevékenység folytatója az ipari tevékenység megkezdése előtt írásban köteles a telep

Részletesebben

ÜVEG. Az üveg története 1. Ólomüveg. Az üveg története 2. Az üveg szerkezete. Az üveg alapanyaga

ÜVEG. Az üveg története 1. Ólomüveg. Az üveg története 2. Az üveg szerkezete. Az üveg alapanyaga ÜVEG Az üveg története 1. Kr.e. I. sz Plínius föníciai hajósok szódatömbön főztek, homokkal üveggé lett Rómaiak: nem átlátszó ablaküveg IX XIII. sz templomok festett üvegezése 1 2 Ólomüveg Az üveg története

Részletesebben

Önálló Vállalkozások Tevékenységi Jegyzékéből - Nem agrárgazdasági tevékenységek

Önálló Vállalkozások Tevékenységi Jegyzékéből - Nem agrárgazdasági tevékenységek Önálló Vállalkozások Tevékenységi Jegyzékéből - Nem agrárgazdasági tevékenységek 051001 Feketeszén-bányászat 052001 Barnaszén-, lignitbányászat 061001 Kőolaj-kitermelés 062001 Földgázkitermelés 071001

Részletesebben

Alkalmazott kémia. Tantárgy neve Alkalmazott kémia 1.

Alkalmazott kémia. Tantárgy neve Alkalmazott kémia 1. Alkalmazott kémia A tárgy a kémia alapszak (BSC) szakmai törzsanyagának része, melynek teljesítésével két szemeszter alatt 8 kreditet lehet összegyűjteni. Az előadások száma 8. Tantárgy neve Alkalmazott

Részletesebben