"BOM a Magyar Sportért" Közhasznú Alapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló december 31.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""BOM a Magyar Sportért" Közhasznú Alapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. 2014. december 31."

Átírás

1 Közhasznú szervezet "BOM a Magyar Sportért" Közhasznú Alapítvány Egyszerűsített éves beszámoló december 31. Budapest,

2 Közhasznú szervezet "BOM a Magyar Sportért" Közhasznú Alapítvány (adatok eft-ban) 1. A I. 4. II. 5. III B I. 10. II III. 12. IV C adatok ezer Ft-ban 17. D I II III. 21. IV. 22. V VI E F I. 30. II. 31. III G Budapest,

3 0 Eredménykimutatás december 31. (adatok eft-ban) A a) b) c) 111 d) B. C D E F G H. I J A. 1. B Budapest,

4

5 BOM a Magyar Sportért Közhasznú Alapítvány Kiegészítő melléklet a január december 31. egyszerűsített éves beszámolóhoz I. Általános információk A BOM a Magyar Sportért Közhasznú alapítvány közhasznú szervezetként működik. A Fővárosi Bíróság sorszám alatt társadalmi szervezetek nyilvántartásába felvette. Székhelye: 1125 Budapest, Béla király út 29/A. Főtitkár: Bóta Kinga 1034 Budapest, San Marco utca A I/2 A szervezet célja: Az alapító BOM egyesület tevékenységének fő célja, hogy a civil oldalról segítse és támogassa a politikai döntés előkészítést Budapest pályázatának benyújtásáról a nyári Olimpiai Játékok és Paralimpiai Játékok megrendezésére vonatkozóan. Fővárosunk pályázatának egyik alappillére sportolóinak hagyományosan sikeres szereplése 1896 óta az olimpiai játékokon. Éppen ezért rendkívül fontos, hogy a magyar élsport a jövőben is a tradíciókhoz méltó eredményeket érjen el az ötkarikás játékokon. Ebből a megfontolásból következően az alapítvány létrehozásának célja az, hogy a BOM támogatóinak körében forrásokat mozgósítson a magyar sport javára és ezek révén járuljon hozzá a versenysportunk fejlődéséhez, mindenekelőtt olimpia sportágakban az utánpótlás-nevelés támogatása révén; működjön közre a szükséges sport infrastruktúra kialakításában és ha aktuálissá válik, az olimpiai pályázat előkészítésében. Cél szerinti besorolása: sporttevékenység Alapító Okirat kelte:

6 A BOM a Magyar Sportért Közhasznú Alapítvány a könyvelését és kimutatásait a Számvitelről szóló évi C. törvény előírásaival és a Magyarországon általánosan elfogadott számviteli elvekkel összhangban készíti. A pénzügyi kimutatások magyar forintban készültek és ezer forintban (e Ft) kerültek kimutatásra. A mérlegkészítés időpontja: május 18. Jelen beszámoló a ig terjedő időszakot öleli fel. A mérleg fordulónapja: december 31. Mivel a mérleg fordulónapja és a mérlegkészítés időpontja eltérő, így lehetőség van a közben ismertté vált, tárgyévet érintő gazdasági események figyelembevételére. Az ellenőrzés során feltárt, előző időszakokat érintő hibákat, hibahatásokat számviteli elszámolásának szempontjából az Alapítvány jelentős -nek minősíti, ha egy adott évet érintően a megállapított hibák és hibahatások együttes (előjeltől független) összege meghaladja az adott év mérlegfőösszegének 2%-át, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 %-a nem haladja meg az 1 millió forintot akkor az 1millió forint. A már közzétett beszámolót az eredeti adatok változatlanul hagyásával, módosításokkal kiegészítve a vállalkozás minden esetben ismételten közzéteszi, amennyiben az ellenőrzés, önellenőrzés által feltárt jelentősebb hibák hatásaként a saját tőke megváltozik. A beszámolót a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. (1055 Budapest, Bajcsy- Zsilinszky út 78., Cg ) állította össze. A beszámoló könyvvizsgálatát a KPMG Hungary Kft (1139 Budapest, Váci út 99.) pro bono végzi, a felelős, szükséges képesítéssel rendelkező könyvvizsgáló Rózsai Rezső (Igazolvány száma: ). 2

7 II. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések Az egyszerűsített éves beszámoló adatai az előző évi adatokkal összehasonlíthatóak. A mérlegben tárgyévben több helyre is besorolható adat nem szerepel. ESZKÖZÖK Értékelési eljárások A mérlegben a befektetett eszközök közül az immateriális javakat és a tárgyi eszközöket az egyedi beszerzési ár és az elszámolt értékcsökkenés különbözetéből adódó nettó értéken szerepeltetjük. Értékcsökkenés elszámolás módszere Az Alapítvány az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenését a bruttó értékhez viszonyítva, lineáris leírási módszerrel számolja el. Az immateriális javak közül a vagyoni értékű jogokat 6 év, a szellemi termékként nyilvántartott szoftver termékeket 3 év alatt amortizáljuk. Mind a tárgyi eszközöknél, mind az immateriális javaknál a választott amortizációs norma kulcsok megegyeznek a társasági adótörvény szerint elszámolható amortizációs normával. A költség éves szinten történő egyenletes elosztása érdekében az értékcsökkenési leírást havonta kell megállapítani a hónap első napján meglévő eszközállomány bruttó értéke alapján. Az értékcsökkenés elszámolására havonta kerül sor. A Társaság bevezette minden 100 ezer forint egyedi beszerzés alatti tárgyi eszközök költségének a használatba vételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben történő elszámolását. 3

8 Immateriális javak, tárgyi eszközök Megnevezés Vagyoni értékű Szellemi termékek Összesen jogok 1. Bruttó érték nyitóegyenlege 0 e Ft 68 e Ft 68 e Ft 2. Növekedések 0 e Ft 0 e Ft 0 e Ft 3. Csökkenések 0 e Ft 0 e Ft 0 e Ft 4. Bruttó érték záráskor 0 e Ft 68 e Ft 68 e Ft 5. Értékcsökkenés 0 e Ft 68 e Ft 68 e Ft nyitóegyenlege 6. Növekedések 0 e Ft 0 e Ft 0 e Ft 7. Csökkenés 0 e Ft 0 e Ft 0 e Ft 8. Értékcsökkenés 0 e Ft 68 e Ft 68 e Ft záróegyenleg 9. Nettó érték záróegyenlege 0 e Ft 0 e Ft 0 e Ft Tárgyévben az Alapítvány nem szerzett be immateriális javat és tárgyi eszközt sem. Követelések Tárgyévben és az előző évben az Alapítványnak követelése nem volt. Értékpapírok Tárgyévben és az előző évben az Alapítvány értékpapírral nem rendelkezett. Pénzeszközök Pénzeszközök 2013.év 2014.év Pénztár 4 e Ft 85 e Ft Bankszámla e Ft e Ft Betéti lekötés e Ft e Ft Összesen: e Ft e Ft 4

9 Aktív időbeli elhatárolások A aktív időbeli elhatárolások az alábbiakat tartalmazzák: Aktív időbeli elhatárolás év év évi SZJA 1% bevétel elhatárolás 0 e Ft 111 e Ft Lekötött betét kamata 10 e Ft 0 e Ft Összesen: 10 e Ft 111 e Ft 5

10 FORRÁSOK Az Alapítványi Alapszabály alapján az induló tőke e Ft, melyet alapítók az alapításkor az Alapítvány rendelkezésére bocsátották. Saját tőke alakulása Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Saját tőke e Ft e Ft e Ft e Ft Induló tőke e Ft 0 e Ft 0 e Ft e Ft Tőkeváltozás -48 e Ft e Ft 0 e Ft e Ft Tárgyévi közhasznú eredmény e Ft e Ft e Ft e Ft Rövid lejáratú kötelezettségek 17 eft összege az alábbiakat tartalmazza: Rövid lejáratú kötelezettségek 2013.év 2014.év Szállító 72 e Ft 11e Ft EHO 10 e Ft 3 e Ft SZJA 6 e Ft 2 e Ft Késedelmi pótlék kötelezettség 0 e Ft 1 e Ft Összesen: 88 e Ft 17 eft Passzív időbeli elhatárolások A passzív időbeli elhatárolások az alábbiakat tartalmazzák: Passzív időbeli elhatárolások év év Dec.havi futár ktg 16 e Ft 22 e Ft Dec.havi internet és telefon 24 e Ft 18 e Ft December havi parkolási ktg. 0 e Ft 3 e Ft Fiz.felszólítás költség 0 e Ft 1 e Ft Könyvelés,könyvvizsgálat,zárás 610 e Ft 0 e Ft Összesen: 650 e Ft 44 e Ft Az Alapítványnak nincsen a mérlegben meg nem jelenő, de a pénzügyi helyzetre kiható, a kapottnál nagyobb összegben visszafizetendő kötelezettsége. 6

11 III. Az eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések Az Alapítvány a kettős könyvvitelt vezető közhasznú szervezetek számára előirt eredménykimutatást készített. A közhasznú célú müködésre kapott támogatását a magán személyektől, valamint jogi személyektől kapott támogatás teszi ki: Kapott támogatás év év Magánszemélytől e Ft e Ft Jogi személytől 400 eft eft NAV SZJA 1% 0 e Ft 111 e Ft Összesen e Ft e Ft Az Alapítvány számára összesen 111 e Ft-nyi összeg folyt be SZJA1% felajánlásból. Az egyéb bevételét a betéti lekötés és bankszámla után járó kamat teszi ki: Egyéb bevételek év év Betéti lekötés kamata 762 e Ft 293 e Ft Kamat 2 e Ft 1 e Ft Összesen: 764 e Ft 294 e Ft Az Alapítvány rendkívüli bevételeit a KPMG Hungária Kft által térítésmentesen nyújtott könyvvizsgálat díja teszi ki. Rendkívüli bevételek év év könyvvizsgálat díja 500 e Ft 500 e Ft Összesen: 500 e Ft 500 e Ft 7

12 Az összes ráfordítások összetétele az alábbi: Összes ráfordítás év év Anyagjellegű ráfordítás 2370 e Ft 1760 e Ft Személyi jellegű ráfordítás 11 e Ft 79 e Ft Értékcsökkenés 68 e Ft 0 e Ft Egyéb ráfordítás 9 e Ft e Ft Közhasznú tevékenység ráfordításai összesen e Ft e Ft IV. Mérlegen kívüli kötelezettségek Az Alapítvány mérlegen kívüli tételként tartja számon az Alapítvánnyal szerződéses viszonyban álló ösztöndíjasok következő években fizetendő ösztöndíjait, melynek értéke összesen e Ft. Megnevezés év év év Jövőbeni kötelezettségek e Ft 848 e Ft 185 e Ft 8

13 V. Tájékoztató kiegészítések Mutató megnevezése Számítási mód 2013.év év Pénzeszközök Pénzeszköz likviditás: Rövid lejáratú kötelezettségek év év Kötelezettségek Tőkeszerkezeti mutató: ,28% 0,045% Saját tőke A likviditási mutató (forgóeszközök / kötelezettségek) alapján megállapítható, hogy a forgóeszközök fedezetet nyújtanak a kötelezettségekre. A tőkeszerkezeti mutató (kötelezettségek / saját tőke) szerint a kötelezettségekre a saját tőke fedezetet biztosít. Előzőekből megállapítható, hogy az Alapítvány pénzügyi helyzete, likviditása kiegyensúlyozott, eszközeinek és forrásainak aránya biztonságos. Az Alapítvány a tárgyévben vállalkozási tevékenységből nem realizált nyereséget, társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett. Budapest május 18. Képviselő 9

MÁV SZIMFONIKUSOK ZENEKARI ALAPÍTVÁNY

MÁV SZIMFONIKUSOK ZENEKARI ALAPÍTVÁNY Kiegészítő melléklet a 2012.évi beszámolóhoz A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Budapest, 2013. május 15. I. Általános rész 1. A szervezet főbb adatai Neve: MÁV Szimfonikusok

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék 12 PK 60.540/2006/ 01/03/60540 Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2013

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.

Kiegészítő melléklet. Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. Statisztikai számjel: 23961906-8810-572-02 Cégjegyzék szám: 02-09-079060 Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. 7370 Sásd, Szent Imre út 23. Kiegészítő melléklet 2012

Részletesebben

Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.

Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. Adószám: 18061488-1-42 Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. Fordulónap: 2012. december 31. Beszámolási időszak: Budapest, 2013. 05.07. 2012. jan.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 23969973-2-05 Cégbíróság: B.A.Z. Megyei Cégbíróság Cégjegyzék szám: 05-09-024327 3515 Miskolc - Egyetemváros, Egyetem utca 2. 2013 Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013. január

Részletesebben

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 1 ÖSSZEFOGLALÁS A Liget Műhely alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (Kht) rendelkezései alapján közhasznú

Részletesebben

Magyar Úszó Szövetség 2014. évi pénzügyi beszámolója

Magyar Úszó Szövetség 2014. évi pénzügyi beszámolója Magyar Úszó Szövetség Magyar Úszó Szövetség 2014. évi pénzügyi beszámolója Készítette: Halász Sarolta gazdasági vezető A Magyar Úszó Szövetség gazdálkodása Látta, egyetért: Dr. Szabó Tünde főtitkár Magyar

Részletesebben

Értelmes Élet Alapítvány Számviteli politika

Értelmes Élet Alapítvány Számviteli politika Értelmes Élet Alapítvány Számviteli politika Készítette: Máténé Csikós Zsuzsanna elnök Hatályba lép: 2010.01.05-én Készült: 4 eredeti példányban Kapják: 1. Alapítvány elnöke 2. könyvelő 3. házi pénztáros

Részletesebben

Könyvvizsgálói elemzés

Könyvvizsgálói elemzés Callidus Könyvvizsgálói elemzés a HÉRA ALAPÍTVÁNY 2010. december 31-i közhasznú beszámolója alapján Budapest, 2011. április 28. Független könyvvizsgálói jelentés 3 Könyvvizsgálói éves elemzés 5 KETTŐS

Részletesebben

SZOLIDARITÁS AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI SZAKSZERVEZET 2011 ÉVI

SZOLIDARITÁS AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI SZAKSZERVEZET 2011 ÉVI .' SZOLIDARITÁS AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI SZAKSZERVEZET 7400. Kaposvár, Füredi út 180. KIEGÉszíTŐ MELLÉKLET SZOLIDARITÁS AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI SZAKSZERVEZET 2011 ÉVI EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓjÁHOZ Kaposvár, 2012.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31. HAJDÚ RENT Kft. 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. Adószám: 14354429-2-09. Cégjegyzékszám: 09-09-015132

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31. HAJDÚ RENT Kft. 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. Adószám: 14354429-2-09. Cégjegyzékszám: 09-09-015132 HAJDÚ RENT Kft 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. Adószám: 14354429-2-09 Cégjegyzékszám: 09-09-015132 KSH: 14354429-6820-113-09 ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31 Készült a FORINT-Soft Kft. Kiegészítő melléklet szerkesztő

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 9 1 8 1 0 6 0 9 2 5 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Pilisi Gerje Horgász Egyesület egyéb szervezet megnevezés az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2012 évi A számviteli

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

MAGYAR OKLEVELES ADÓSZAKÉRTŐK EGYESÜLETE

MAGYAR OKLEVELES ADÓSZAKÉRTŐK EGYESÜLETE 1 2 4 4 8 3 4 4-9 1 1 2-5 2 9-0 5 Statisztikai számjel MAGYAR OKLEVELES ADÓSZAKÉRTŐK EGYESÜLETE 1051 BUDAPEST SAS U 25. Kiegészítő melléklet 2013 Fordulónap: 2013.12.31. Beszámolási idószak: 2013.01.01-2013.12.31.

Részletesebben

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság 22677536-9319 - 572-01 Statisztikai számjel 01-09 - 938607 Cégjegyzékszám HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 01.01-12.31. Könyvvizsgáló

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 2 1 5 0 4 1-1 - 0 2 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2011. év Pécsi Operáért Alapítvány 7621 Pécs, Perczel u. 17. Kelt: Pécs, 2012. 05. 30....

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához

Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához I. Általános tudnivalók A kiegészítő melléklet a Re-Kom Nonprofit Kft 2012. január 01.-től 2012.

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Tevékenységi zárómérleg

Tevékenységi zárómérleg MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET 7623 Pécs, Köztársaság tér 2.. Internet: www.mvhsz.hu Cg.: 02-02-060334 Tevékenységi zárómérleg 2015.01.09. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége. Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz

Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége. Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2013. március 8. Képviseletre jogosult I. Általános rész A KÖZHASZNÚ

Részletesebben

SZOLIDARITÁS AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI SZAKSZERVEZET 2012 ÉVI

SZOLIDARITÁS AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI SZAKSZERVEZET 2012 ÉVI SZOLIDARITÁS AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI SZAK SZER VEZET 7400. Kaposvár, Füredi út 180. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZOLIDARITÁS AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI SZAKSZERVEZET 2012 ÉVI EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁHOZ Kaposvár, 2013.

Részletesebben

Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. december 31.

Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. december 31. 1. ÁLTALÁNOS HÁTTÉRINFORMÁCIÓK Az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot ( Társaság ) az 2007. szeptember 26-i alapító okirattal alapították. A társaságot a Cégbíróságon a

Részletesebben

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Adószám: 23395778-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963641 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1061

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2012. évi Éves beszámoló Budapest, 2013. április

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Szebik Családi név Első utónév További utónevek András Születési név: Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben