TERÜLETI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TERÜLETI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓ"

Átírás

1 TERÜLETI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓ

2 A tervkészítés általános adatai Tervezési szint Dél-Alföldi Régió (Bács-Kiskun megye - Baja, Békés megye - Gyula, Csongrád megye - Szeged) Készítő neve és címe Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség 6721 Szeged, Felső Tisza-part 17. Postacím: 6701 Szeged, Pf.: Gyapjas József igazgató dr. Szelesné Kutas Borbála műszaki igazgatóhelyettes Szilágyi Tamás környezetellenőrzési osztályvezető Marsi Enikő környezetvédelmi felügyelő Balatonyi Zsolt környezetvédelmi felügyelő Bánki Horváth Enikő környezetvédelmi felügyelő Bárány Gábor környezetvédelmi felügyelő Katona Csaba környezetvédelmi felügyelő Pádár Csilla környezetvédelmi felügyelő Szóráth Zoltán környezetvédelmi felügyelő Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség 6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky u. 10. Postacím: 6501 Baja, Pf Kővágó József igazgató Papp László hulladékgazdálkodási osztályvezető Kalmár Krisztián hulladékgazdálkodási szakértő Kovács Istvánné hulladékgazdálkodási szakértő Kiss Mónika hulladékgazdálkodási szakértő Vas Ottó hulladékgazdálkodási szakértő Körös-vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség 5701 Gyula, Megyeház u Postacím: 5701 Gyula, Pf.: 99 Nadabán János igazgató Farkas József hulladékgazdálkodási és -ellenőrzési osztályvezető Fábián Imréné környezetvédelmi felügyelő, osztályvezető helyettes Lovász György környezetvédelmi felügyelő Nagy Mária környezetvédelmi felügyelő Tar Levente környezetvédelmi felügyelő Tóth Katalin környezetvédelmi felügyelő Vass Csaba környezetvédelmi felügyelő Dátum május 30. Tervkészítés időtartama:

3 2.1. A tervezési területen keletkező, hasznosítandó vagy ártalmatlanítandó hulladékok típusai, mennyisége, eredete 1. Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok A nagy cégek megkeresése útján begyűjtött évre vonatkozó adatok ( t/év) nagy szórást mutatnak, ezért a Gazdasági Minisztérium adatai szolgálnak alapul ( t/év). Becslés szerint a teljes mennyiség 85%-át fedik le a GM adatai, ebből kalkulálva: A Dél-Alföldi Régió összes nem veszélyes termelési hulladéka évben kb tonna volt. 2. Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladékok A mezőgazdaság, az erdőgazdaság és az élelmiszeripar nem tartozik a leginkább környezetszennyező tevékenységek közé. Hulladékgazdálkodás szempontjából is kedvező lehet a megítélésük, hiszen a keletkező hulladék legnagyobb része biológiai kezeléssel hasznosítható vagy közvetlenül visszaforgatható a mezőgazdasági termelésbe. A régió mezőgazdasága és élelmiszeripara fejlett. Az ágazatban képződő nem veszélyes hulladékok mennyiségi adatai pontatlanok. Ennek oka az, hogy nincsen a mezőgazdasági és élelmiszeripari termelő egységeknek nyilvántartási kötelezettsége a képződő nem veszélyes hulladékok mennyiségére vonatkozóan. Az adatok két forrásból származnak: - A Gazdasági Minisztérium adatbázisa alapján a régióban keletkező szerves hulladék mennyisége kb tonna/év. - A Környezetvédelmi Felügyelőségek adatgyűjtése (nagy mezőgazdasági cégekhez kiküldött adatkérő lap) alapján a régióban keletkező szerves hulladék mennyisége kb tonna/év. Látható a nagy mértékű eltérés a két forrás adatai között is. Mindezt és az országos hulladékgazdálkodási tervet figyelembe véve a begyűjtött adatok a teljes mennyiség elenyésző, 10% alatti részét fedik le. A Dél-Alföldi Régióban képződő mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladékok mennyisége évben tonna volt. 3. Települési szilárd hulladék A települési szilárd hulladékok mennyiségének felmérése a PHARE TWINNING HU program keretében elkészített, A területi hulladékgazdálkodási terv kidolgozásának irányelvei c. segédanyag alapján történt. A számításnál figyelembe vételre került, hogy az adatkérő lapot az önkormányzatok 80%-a küldte vissza kitöltve. Az adatgyűjtés alapján a Dél-Alföldi Régióban évben tonna települési hulladék képződött (számított mennyiség). 4. Települési folyékony hulladék A települési folyékony hulladék esetében vízjogi engedéllyel rendelkező leürítőhelyre a hulladék kb. 5-10%-a kerül. A települések 30%-a csatornázott, a szennyvíz 30%-a elszikkad. A tengelyen történő gyűjtés végállomásaként a települések 60%-ának folyékony hulladéka a korábban kijelölt folyékony hulladék leürítőhelyre kerül. A részletek az 5. pont összefoglaló táblázatában találhatóak. 5. Kommunális szennyvíziszap A települési szennyvíziszap mennyiségi és hasznosítási adatait tartalmazza az alábbi táblázat. Szennyvíztisztító telepek száma (2001. évben) 70 Érvényes vízjogi üzemelési engedély 65 telepnek van 1 telepnél folyamatban 4 telepnek nincs Tisztítás módja 10 telepen mechanikai 12 telepen mechanikai és biológiai (teljesen tisztítva) 46 telepen biológiai 2 telepen nyárfás elhelyezés Összes kapacitás (1000 m 3 /év)

4 Összes terhelés (1000 m 3 /év) Összes szippantott folyékony hulladék fogadás ( m 3 /év) Összes szennyvíziszap mennyisége (t/év) Iszap hasznosítás vagy elhelyezés 36 telephely esetében elhelyezés lerakón 10 telephely esetében komposztálás 7 telephely esetében mezőgazdasági területen való kihelyezés 7 telephely esetében elszállítás 5 telephely esetében elhelyezés iszapágyon szennyvíztelepen marad, deponálás 3 telephely esetében nyárfás elhelyezés 2 telephely esetében elhelyezés iszaplerakón 1 telephely esetében elhelyezés iszaptároló tóban 1 telephely esetében elhelyezés iszapsilóban 6. Építési, bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok Összesítve az adatokat a Dél-Alföldi Régióban évben tonna termelési hulladék (melynek 95%-át a technológiába visszaforgatják) és tonna lakossági építési-bontási hulladék képződött. Összetétel: a lakosságnál keletkező inert hulladékokra vonatkozóan megbízható adatok nincsenek. Tapasztalatok alapján elmondható, hogy a lakosságnál keletkező inert hulladékok 50-60%-a tégla, beton és cserép, továbbá fa (25%), üveg (5%) és műanyag (5%) és egyéb (5-10%) hulladék jelenti. Az inert ipari hulladékok 70%-a aszfalt és építési törmelék, a fennmaradó 30%-ot beton, tégla, cserép, fa, üveg és műanyag hulladék teszi ki. 7. Veszélyes hulladékok a/ vegyipari, gyógyszeripai és műanyagipari Ebből a típusú hulladékból a régióban nem képződik számottevő mennyiségű hulladék. b/ gépipari A régióban keletkező, az iparághoz kapcsolódó veszélyes hulladék kezelése megoldott. c/ alumíniumipari Ebből a típusú hulladékból sem képződik a régióban számottevő mennyiségű hulladék. 8. Egyéb ágazati veszélyes hulladékok A táblázat a HAWIS adatbázis alapján került összeállításra. Bázisév: Szakágazat neve Veszélyes hulladék mennyisége (t/év) Mezőgazdaság, vadgazdálkodás, kapcsolódó szolgáltatás 5395,5 Bányászat 5828,6 Élelmiszerek, ital gyártása 97384,4 Papír és karton gyártása 736 Kőolaj-feldolgozás 907 Vegyi anyag, termék gyártása 1141,9 Fémfeldolgozási termék gyártása (gépek gyártása) 3237,3 Elektronikai alkatrész gyártása 268,1 Építőipar 250 Jármű-, üzemanyag-kereskedelem 4960,9 Kiskereskedelem 104,1 Szállítás 895,9 Természettudományi, műszaki kutatás fejlesztés 209,3 Egészségügyi, szociális ellátás 1032,2 Egyéb szolgáltatás 54375,8 Összesen

5 A HAWIS adatbázis alapján évben tonna veszélyes hulladék keletkezett a Dél-Alföldi Régió területén. Az adatok a háztartásokban keletkező veszélyes hulladékok mennyiségét nem tartalmazzák. Mivel a HAWIS adatbázis feltöltése a termelők önkéntes éves bevallása alapján történik, ami a több éves tapasztalat alapján a valós adatok kb. 75%-át jelenti. Ezt a két tényezőt figyelembe véve a Dél-Alföldi Régió területén évben kb tonna egyéb veszélyes hulladék képződött. 9. Kiemelten kezelendő veszélyes hulladékáramok PCB és PCT tartalmú hulladékok évben minisztériumi előírás alapján megtörtént a PCB és PCT tartalmú berendezések felmérése a régióban. Az adatok pontosak, megbízhatóak. A évi adatok alapján a Dél-Alföldi Régióban kb. 88 tonna PCB és PCT tartalmú olaj található 2005 db berendezésben. A Dél-Alföldi Régióban ilyen jellegű hulladék hasznosításával és ártalmatlanításával foglalkozó cég nincs és nem is merült fel ilyen igény. Hulladék olajok A régióra vonatkozóan - arányok felállítása után - a begyűjtött olajmennyiségek a transzformátor olaj kivételével a Közlekedési Felügyelet Békés megyére megadott gépjármű állományának, valamint az egyes gépjármű fajták olajfogyasztásra vonatkozó műszaki adatainak felhasználásával lettek megállapítva. A beérkező adatok alapján a visszagyűjtés aránya átlagosan 30%. A Dél-Alföldi Régióban a begyűjtött hulladék-olajok mennyisége évben kb tonna volt. Fáradt olajok hasznosítását és ártalmatlanítását végző létesítmények a régió területén nem találhatók. A nagyobb olajfelhasználó cégek a fáradt olajat az ország területén működő, kezelési engedéllyel rendelkező olajfeldolgozók részére adják át. A lakosságnál hulladékká vált kenőolajok (pl. motorolajok) begyűjtése az üzemanyag töltőállomásokon történik. Akkumulátorok, elemek Akkumulátorok Forgalomba kerülő akkumulátor mennyiség évben kb db (számított érték). A keletkező akkumulátor hulladék évben kb tonna (számított érték). Elemek Forgalomba kerülő elem mennyiség évben kb db (becsült érték). A keletkező elem hulladék évben kb. 365 tonna (becsült érték). A Dél-Alföldi Régióban összesen kb tonna akkumulátor és elem-hulladék képződött évben (becsült érték). Elektronikai hulladék A hulladék elektromos és elektronikai berendezések mennyisége a Dél-Alföldi Régióban 2001-ben db volt. Átlagsúlyként 15 kg kalkulálható. A Dél-Alföldi Régióban kb tonna elektromos és elektronikai hulladék képződött évben (becsült érték). A Dél-Alföldi Régió területén hulladék elektromos és elektronikai berendezés begyűjtésére és kezelésére engedélyt a területi engedélyező hatóságok még nem adtak ki. 5

6 Kiselejtezett gépjárművek A kérdőíves felmérés adatai alapján a Dél-Alföldi Régióban összesen kb. 20,5 tonna hulladék (ami kb db kiselejtezett gépjárműből származott) képződött évben az autóbontó tevékenységből. A felmérés során a kérdőív egyes kérdései alapján az autóbontó telepek műszaki állapotát is értékelni lehetett évben 33 autóbontó üzemelt a Dél-Alföldi Régióban, melyek évente összesen kb autó bontását tudják elvégezni. Közülük egy sem felel meg maradéktalanul az EU környezetvédelmi előírásainak. Mivel a felmérés szerint évente kb db roncsautóval lehet számolni, ezért a bontókapacitást nem kell növelni régióban, viszont a telepeket korszerűsíteni kell. Egészségügyi hulladék - A kórházak adatszolgáltatása alapján (a régióban összesen 16 kórház szolgáltatott adatot) évben a nem fertőző egészségügyi hulladék mennyisége kb tonna, a fertőző egészségügyi hulladék mennyisége kb. 500 tonna volt. A becsült összes hulladék-mennyiség kb tonna volt. - Az egészségügyben keletkező veszélyes hulladék mennyisége a HAWIS adatbázis alapján évben 850 tonna volt. Az adat a háziorvosi szolgálatoknál, szociális otthonoknál és egyéb egészségügyi intézményeknél keletkező hulladék mennyiségét nem tartalmazza. A Dél-Alföldi Régióban összesen kb tonna egészségügyi veszélyes hulladék (fertőző és nem fertőző) és kb tonna nem veszélyes hulladék képződött évben. A kórházak által szolgáltatott adatok összhangban vannak a HAWIS adataival. Leszűrhető, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség miatt a terv egészségügyi hulladékokra vonatkozó fejezete pontosan elkészíthető volt. Állati eredetű hulladékok A fejezet kidolgozásához szükséges adatokat az Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Szolgálatok adták meg. Ezek az adatok összevetésre kerültek a HAWIS adatbázis adataival. A Dél-Alföldi Régióban évben a vágóhidakról származó állati eredetű hulladék összes mennyisége tonna, az egyéb állati eredetű hulladék összes mennyisége tonna volt. Összesen kb tonna állati eredetű hulladék képződött a Dél-Alföldi Régióban évben. Növényvédőszer és csomagoló eszközeik A HAWIS adatbázis alapján évben kb. 63 tonna növényvédőszerrel szennyezett csomagolóeszköz hulladék képződött a Dél-Alföldi Régióban. A HAWIS adatbázis feltöltése a termelők önkéntes éves bevallása alapján történik, ami a több éves tapasztalat alapján a valós adatok kb. 75%-át jelenti. Ezen felül növeli a kalkulált mennyiséget az a tény, hogy a szennyezett göngyölegek egy része (30%) kommunális hulladéklerakóra kerül kiszállításra. Számítás szerint a Dél-Alföldi Régióban évben kb. 105 tonna növényvédőszerrel szennyezett csomagolóeszköz képződött. A veszélyes hulladéknak minősülő növényvédőszer mennyisége elenyésző, hiszen a felhasználók törekszenek arra, hogy csak a legszükségesebb mennyiséget szerezzék be. Így a veszélyes hulladékká vált növényvédőszer mennyiséget nem indokolt kiszámolni. 10. Csomagolási hulladék A csomagolási hulladék a területi hulladékgazdálkodási tervben önálló feladatként jelenik meg. Az adatgyűjtés során akadályok merültek fel ezen a területen, ezért az adatok pontatlanok. A évi XLIII. törvény előírásait és az országos terv adatait figyelembe véve került kiszámításra a Dél-Alföldi Régió csomagolási hulladékának mennyisége. Az adatszolgáltatásból származó mennyiség a valós mennyiség 50%-ára tehető. Fa és textil csomagolási hulladékról nincs adat. Számítás szerint a Dél-Alföldi Régióban évben kb tonna csomagolási hulladék képződött. 6

7 A begyűjtött csomagolási hulladék mennyisége évben kb tonna volt a Dél-Alföldi Régióban. Nagyságrendi különbség van a képződött és a hasznosításra begyűjtött mennyiség között. Gumiabroncsok A Megyei Közlekedési Felügyeletek adatai alapján évben a Dél-Alföldi Régióban kb db gépjármű volt üzembe helyezve. A magyarországi átlagos futásteljesítményt figyelembe véve elmondható, hogy a személygépkocsikon kb. 5 évenként, tehergépkocsikon kb. 2 évenként szükséges a gumiabroncsokat cserélni. Szakirodalmi adatok és számítások alapján a Dél-Alföldi Régióban az elhasználódott, lecserélt gumiabroncsok tömege évben kb tonna volt. 11. Speciális, a tervezési területen külön feladatot jelentő hulladékok Arzénes vashidroxid (EWC *) Az ivóvizek arzénmentesítésekor keletkező iszapok mennyiségét és minőségét alapvetően az arzénmentesítő technológia befolyásolja. A régióban nincs egységesen alkalmazott technológia, másés más eljárásokat alkalmaznak erre a célra. Az arzéniszapok a környezetre toxikus hatást fejtenek ki. A minőségi jellemzés alapja az oldható arzénvegyületek koncentrációja. Ha ez a koncentráció eléri vagy meghaladja az 5 mg/l értéket, az iszap toxikusnak mondható. A toxikus arzéniszap végleges elhelyezése az Aszód-Galgamácsai veszélyes hulladék lerakótelepen történik A felhalmozott hulladék típusa és mennyisége A régióban a hulladék felhalmozás nem jellemző. A települési szilárd hulladék nagy része lerakókba kerül. A lerakók zöme nem felel meg a vonatkozó jogszabályok előírásainak. Az önkormányzatok csekély hányada nyújtotta be a település lerakójának felülvizsgálati dokumentációját, így a tervkészítés jelen állapotában pontosan nem adható meg a felszámolandó és rekultiválandó lerakók száma. A települési folyékony hulladék esetében vízjogi engedéllyel rendelkező leürítőhelyre a hulladék kb. 5-10%-a kerül. A települések 30%-a csatornázott, a szennyvíz 30%-a elszikkad. A tengelyen történő gyűjtés végállomásaként a települések 60%-ának folyékony hulladéka a korábban kijelölt és a jelenlegi környezetvédelmi előírásoknak nem megfelelő folyékonyhulladék leürítőhelyre kerül. A termelésből adódó nem veszélyes hulladékok felhalmozása nem jellemző a régióban. A Környezetvédelmi Felügyelőségek helyszíni ellenőrzései és a folyamatos kapcsolattartás eredményeként a nagyobb termelő egységek tevékenysége nyomon követhető és kontrol alatt tartható. Ezen túlmenően a termelő cégeknek sem érdeke a hulladék felhalmozása a telephelyen sem a tárolókapacitás hiánya, sem pedig a várható ellenőrzések miatt. A munka hatékonyságát tovább növelné a termelőegységek nem veszélyes hulladékra vonatkozó, környezetvédelmi felügyelőségek részére történő adatszolgáltatási kötelezettségének jogszabályban történő rögzítése. A termelésből adódó veszélyes hulladékok mennyiségének nyomon követése az éves bevallás alapján történik. A Környezetvédelmi Felügyelőségek nyilvántartást vezetnek a termelődő és ártalmatlanításra kerülő veszélyes hulladékokról fajtánkénti és mennyiségi bontásban a HAWIS rendszer keretén belül. Felhalmozás helye Hulladék típusa Mennyiség Tárolás módja Algyő fúrási iszap tonna átmeneti tároló* Autóbontó telephelyek nem veszélyes hulladéknak minősülő autóroncsok kb. 800 tonna 33 különböző műszaki felkészültségű telephelyen Baja, a volt Szelekta Kft. alumínium-só salak 500 tonna nyílt téri betonon ömlesztve Baja, Duna Kötöttárugyár f.a. olaj-, festék-, oldószer hulladék, szennyezett göngyöleg, fénycső hulladék nem veszélyes hulladék (papír, 31 tonna 10 tonna zárt raktárakban zárt raktárakban Baja, Elektro Computer Rt. műanyag) elhasznált háztartási berendezések 50 tonna raktárakban 7

8 Baja, SOLTÚT Kft. építési-bontási hulladék (tört aszfalt, kb tonna nyílt téren beton) Bócsa, WEINHAUS Kft. kékaljjal és kovafölddel szennyezett szennyvíziszap tonna régi szennyvízleürítő helyen Szentes-Cserebökény fúrási iszap tonna átmeneti tároló* Domaszék, SILVER elhasznált fixír 76 tonna raktárakban Kft. elhasznált előhívófürdő 50 tonna Füzesgyarmat fúrási iszap tonna két kazettából álló depónia Kiskőrös, a volt Aquatech Kft. cink tartalmú fedősó és szennyezett talaj tonna db polipropilén zsákban őrzött nyílt téren Kiszombor fúrási iszap tonna átmeneti tároló* Körösladány földdel kevert bőrhulladék m 3 átmeneti tárolóban Kunfehértó, NOHAU borászati kékalj hulladék kb A volt oxidációs Kft. f.a. Lajosmizse, Galox Kft. f.a. vegyes galvániszap lúg és sav hulladék, nátrium-ditionit hulladék, halogéneket nem tartalmazó hőközlő olaj-hulladék tonna 120 tonna 6 tonna tavakban nyílt téri betonon felhalmozva, konténerekben, galvanizáló kádban, hordókban, fedetlen beton medencében Móricgát, PREMOR Kft. galvániszap - kelő-ér km csatornaszelvényében Zsana fúrási iszap tonna átmeneti tároló* Hódmezővásárhely, furfurol korpa m 3 nyílt téren felhalmozva Erzsébeti út (2001. évi adat) *Folyamatban van az átmeneti tárolók rekultiválása A területre beszállított és a területről kiszállított hulladékok típusa és mennyisége Veszélyes hulladék - Az ATEV Rt. Solti gyára (Solt, Pólyafoki zsilip) hozzávetőlegesen évi tonna állati eredetű hulladékot szállít be a régión kívülről feldolgozásra. Az állati eredetű hulladékok hasznosítása során keletkeznek tovább már nem hasznosítható hulladékok. Ezeket a solti gyáregység az ATEV Fehérjefeldolgozó Rt. Tószegi Veszélyes Hulladéklerakó telepén ártalmatlanítja évben tonna hulladék lerakása történt. - Az ATEVSZOLG Rt. solti telepe t/év állati eredetű hulladék komposztálására létesült. A komposzt kihelyezésének engedélyeztetése folyamatban van a Növény- és Talajvédelmi Szolgálatnál, így a tevékenység még nem tekinthető folyamatosnak. Azzal kell számolni, hogy a telep a Dél-Alföldi Régión kívülről is fog fogadni állati eredetű hulladékot. Ez 2001-ben 200 tonna volt (Tökölről és Sárvárról). - ATEV Rt. Hódmezővásárhelyi telephelye A lerakó névleges kapacitása tonna, ami évvel bezárólag 84%-ban telt meg. Szabad kapacitása tonna. - Az OLEUM 2000 Kft. fáradtolaj ártalmatlanításával foglalkozik ben 584 tonna veszélyes hulladékot vett át, melynek 30 %-a, 175 tonna régión kívül keletkezett. - DESIGN Kft. Kecskemét A Környezet és Természetvédelmi Főfelügyelőség engedélyt adott ki részére elemek és akkumulátorok begyűjtésére és szállítására 570 t/év mennyiségben. Az engedély az ország egész területére érvényes. Továbbá a Kft. fixíroldatból nyer ki fémezüstöt elektolízis technológiával. Nem veszélyes hulladék Öntödék - A Bolvári Fémfröcs Bt. (Dusnok): könnyűfémet használ alapanyagként a tevékenysége során. Ez Hollandiából származik. A szállítás Pécelről történik 12,5 tonna mennyiségben évente. 8

9 - Precíziós Öntő Kft. (Sükösd): a felhasznált vas Kiskunfélegyházáról származik, közel 100 t/év mennyiségben. - Vas és Fémöntő (Kiskőrös): a vas alapanyagot Kiskunhalasról, Szegedről, Kecelről, Kiskőrösről, valamint az ország más területeiről szerzik be. Mennyiségre vonatkozó adatok nincsenek. - Vasöntöde Szövetkezet (Szakmár): az alapanyag beszerzése két helyről történik. Éves szinten mintegy tonna származik Kalocsáról, további 250 tonnát vásárolnak Miskolcon. - Szegedi Öntöde Kft.: évi tonna vas és acélhulladék és ÖVG 1/1 öntvénytöredék hasznosítására van engedélye. A fémhulladékot a Dél-Magyarországi MÉH Rt. biztosítja. - Vezuv 2000 Kft. (Szeged): a fémhulladék nagy részét régión belülről szerzik be (Földeák, Kecskemét). Régión kívülről Gyöngyösről szállítanak be fémhulladékot. Gumifutózó üzemek - Hoffman Service Kft. (Solt) Németországból és Hollandiából évi 12 tonna, valamint régión kívülről (Magyarországról) évi 60 tonna használt gumiabroncsot gyűjt be és használ fel újrafutózásra. Üveggyárak Hunguard Glass Kft. Orosháza évben a Kft. részére 9 beszállító szállított összesen tonna üveghulladékot. A beszállítók közül 5 a régión belül gyűjt üveghulladékot, ennek mennyisége tonna. A fennmaradó tonna üveghulladékot 4 szállító juttatta el a Kft. orosházi gyárába a régión kívülről. A Dél-Magyarországi MÉH Rt. által kiszállított nem veszélyes hulladékok mennyisége évben tonna volt A területi éves hulladékmérleg bemutatása Az hulladékmérleg adatai a Környezetvédelmi Felügyelőségek becslésén alapulnak! Veszélyes hulladékok (települési hulladék nélkül) Beáramló tonna Kiáramló tonna Keletkező tonna Hasznosított tonna Ártalmatlanított tonna Összesen tonna tonna Nem veszélyes hulladékok (települési hulladék nélkül) Beáramló tonna Kiáramló tonna Keletkező tonna Hasznosított tonna Lerakott tonna Összesen tonna tonna Települési hulladékok (veszélyes + nem veszélyes hulladék) Beáramló tonna Kiáramló tonna Keletkező tonna Hasznosított tonna Lerakott tonna Összesen tonna tonna 3.1. A területen folyó, hulladékkezelésre előírt alapvető műszaki követelményeket meghatározó jogszabályok száma, megnevezése A hulladékok kezelésével kapcsolatban az alább felsorolt jogszabályok írnak elő alapvető műszaki követelményeket: - 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről. 9

10 - 5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes szabályairól. - 22/2001. (X. 10.) KöM rendelet a hulladéklerakás, valamint a hulladéklerakók lezárásának és utógondozásának szabályairól és egyes feltételeiről. - 49/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről. - 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól A jogszabályokban meghatározottaktól eltérő speciális területi, helyi vagy egyedi műszaki követelmények, belső műszaki előírások rövid leírása A Dél-Alföldi Régió területén nincsenek speciális területi, helyi vagy egyedi műszaki követelmények, belső műszaki előírások alapján engedélyezett létesítmények, telephelyek Az általános kötelezettségektől eltérő, egyes hulladéktípusokra vonatkozó speciális intézkedések leírása Általánosan alkalmazandó jogszabályok A hulladékokra alkalmazható jogszabályok a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. tv., a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről, a 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről és a 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről. Speciális jogszabályok 1. PCB és PCT tartalmú hulladékok 5/2001. (II. 23.) KöM rendelet a poliklórozott bifenilek és a poliklórozott terfenilek és az azokat tartalmazó berendezések kezelésének részletes szabályairól 2. Hulladékolajok 4/2001. (II. 23.) KöM rendelet a hulladékolajok kezelésének részletes szabályairól 3. Akkumulátorok, elemek 9/2001. (IV. 9.) KöM rendelet az elemek és akkumulátorok, illetve hulladékaik kezelésének részletes szabályairól 4. Elektronikai termékek Az elektronikai hulladékokra külön jogszabály jelenleg még nincs. 5. Kiselejtezett gépjárművek A kiselejtezett gépjármű hulladékokra külön jogszabály jelenleg még nincs. 6. Egészségügyi hulladékok 1/2002. (I. 11.) EüM rendelet az egészségügyi intézményekben keletkező hulladék kezeléséről 7. Állati eredetű hulladékok 41/1997. (V. 28.) FM rendelet az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról 8. Növényvédő szer és csomagoló eszközeik A növényvédő szer és növényvédőszerrel szennyezett csomagolóeszköz hulladékokra külön jogszabály jelenleg még nincs. 5. A hulladékok kezelésére alkalmas kezelőtelepek és létesítmények, a kezelésre felhatalmazott vállalkozások 5.1. A hulladékokra vonatkozó kezelési tevékenységek és jellemzők ismertetése hulladék típusok szerint A gyűjtési körzetek kialakításának és a hulladék szállításának a térségi jellemzői, hulladékgyűjtő-szállító körzetekbe bevont települések, az engedéllyel rendelkező gyűjtőszállító szervezet bemutatása, műszaki-technikai felkészültségének ismertetése, a gyűjtött hulladékot átvevő kezelő megnevezése. 10

11 A régió területén működő hulladék gyűjtő-szállító szervezetek alkalmasak a közszolgáltatás ellátására. Műszaki felkészültségük megfelelő a feladat ellátására (mellékletként a részletes paraméterek feltüntetésre kerültek). Vannak települések, amelyek komplex regionális rendszerhez még nem kapcsolódtak, ezek az önkormányzatok önmaguk oldják meg a közszolgáltatást, műszaki felkészültségük megfelelő. Tevékenységet végző Közszolgáltatási terület szervezet A.S.A. Köztisztasági Kft. Battonya, Csanádalberti, Csanádapáca, Csanytelek, Deszk, Domaszék, Felgyő, Ferencszállás, Földeák, Hódmezővásárhely, Kelebia, Klárafalva, Magyardombegyház, Mártély, Mezőhegyes, Mindszent, Nagyér, Nagylak, Röszke, Tótkomlós Becker-Pannónia Csanádpalota, Makó, Maroslele, Környezetvédelmi Nagylak Szolgáltató és Hulladékfeldolgozó Kft. Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. Ambrózfalva, Deszk, Óföldeák, Pitvaros Algyő, Kiszombor, Ruzsa Baja, Bácsalmás, Bácsbokod, Bácsborsód, Bácsszentgyörgy, Bácsszőlős, Bátmonostor, Borota, Csátalja, Csávoly, Csikéria, Dávod, Dunafalva, Dusnok, Érsekcsanád, Érsekhalma, Felsőszentiván, Gara, Hercegszántó, Homorúd, Katymár, Kunbaja, Madaras, Mátételke, Mélykút, Nagybaracska, Nemesnádudvar, Sükösd Szeremle, Tataháza. Vaskút közigazgatási területe Ártalmatlanítás helye Hódmezővásárhelyi hulladéklerakó telep Hrsz: 01957/1 Makó, Földeáki út hulladéklerakó telep Hrsz: 014/6 Hódmezővásárhelyi hulladéklerakó telep Hrsz: 01957/1 Szeged sándorfalvi úti hulladéklerakó telep Hrsz: 01207/69,70 A Vaskúti Regionális Hulladéklerekó használatba vételéig a begyűjtött hulladékot a bajai, felsőszentiváni és csátaljai települési szilárdhulladéklerakóba. A szelektíven begyűjtött hulladékot a vaskúti átrakóállomásra szállítják Gyomaszolg Ipari Park Kft. Gyomaendrőd, Hunya, Örménykút Gyomaendrődi szilárdhulladék kezelő telep Hrsz: 013/18. Gyulai Közüzemi Kft. Gyula Gyulai hulladéklerakó Hrsz: 0567 Kecskeméti Regionális Hulladéklerakó Közszolgáltató Kft. Régió területéről: Felsőlajos, Helvécia, Kecskemét, Kerekegyháza, Kunbaracs, Ladánybene, Lajosmizse, Lakitelek, Nyárlőrinc, Szentkirály, Városföld Régión kívülről: Albertirsa, Cegléd, Ceglédbercel, Csemő, Dánszentmiklós, Farmos, Kocsér, Mikebuda, Nagykőrös, Nyáregyháza, Nyársapát, Pilis, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápiószele, Tápiószentmárton, Tápiószőlős, Törtel, Újszilvás, Káva, Kóka, Mende, Nagykáta, Sülysáp, Szentlőrinckáta, Szentmártonkáta, Tápióság, Tápiószecső, Tóalmás, Úri, Bénye, Csévharaszt, Gomba, Monor, Péteri, Vasad, Ballószög Kecskemét-Kisfái hulladéklerakó telep Hrsz: 0737/4,6,11,12 KOMÉP Kft. Csabacsűd, Szarvas, Szarvasi hulladéklerakó Hrsz: 3544/12 Laczi és Fiai Kft. Apátfalva, Királyhegyes-Kövegy, Magyarcsanád Makó, Földeáki út hulladéklerakó telep Hrsz: 014/6 11

12 Orosházi Városüzemeltetési Szolgáltató Rt. Árpádhalom, Békéssámson, Csanádapáca, Csorvás, Derekegyház, Gádoros, Gerendás, Kardoskút, Nagymágocs, Nagyszénás, Orosháza, Pusztaföldvár, Tótkomlós, Székkutas Saubermacher Kft. Békés, Bélmegyer, Biharugra, Geszt, Körösnagyharsány, Köröstarcsa, Kötegyán, Murony, Okány, Sarkadkeresztúr, Vésztő Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. Szentes Városi Önkormányzat Városellátó Intézet Szeged, Röszke, Tiszasziget, Ásotthalom, Sándorfalva, Újszentiván, Kübekháza, Szatymaz, Zákányszék, Balotaszállás, Bordány, Domaszék, Ferencszállás, Kistelek, Klárafalva, Mórahalom, Ópusztaszer, Öttömös, Pusztamérges, Pusztaszer, Üllés, Tompa, Zsombó Szentes, Szegvár, Nagytőke, Eperjes, Árpádhalom, Fábiánsebestyén TAPPE Kft. Békéscsaba, Csárdaszállás, Csabaszabadi, Dévaványa, Ecsegfalva, Gerendás, Kamut, Kertészsziget, Lőkösháza, Mezőberény, Mezőgyán, Nagykamarás, Szabadkígyós, Körösújfalu, Szeghalom, Tarhos, Telekgerendás, Újkígyós, Újszalonta, Zsadány Városüzemeltetési Kft. Békéscsaba Önkormányzati tulajdonú cégek (melyek a saját településükön végzik a közszolgáltatást) Önkormányzatok (amelyek saját maguk végzik a közszolgáltatást) A TAPPE csoport tagjaként működik Dobozi Általános Szolgáltató Kft. (Doboz), Körösladány Nagyközség Önkormányzatának Víziközmű Intézménye (Körösladány), Eleki Víz- és Csatornaüzemeltető Kft. (Elek) Települési Szolgáltató Intézmény (Kondoros) Kétegyháza Szolgáltató Kft. (Kétegyháza) Városgazdálkodási Iroda (Sarkad) Bucsa, Füzesgyarmat, Kétsoprony, Kardos, Méhkerék, Békésszentandrás, Baks, Balástya, Csengele, Csongrád-Bokros, Forráskút Orosházi hulladéklerakó telep Hrsz: 0414/1,2,6 Békési hulladékgyűjtő telep Hrsz: 3544/12 Vésztő Hrsz: 0467/34 Okány Hrsz: 0177/4 Murony Hrsz: 071 Köröstarcsa Hrsz: 0158 Szeged sándorfalvi úti hulladéklerakó telep Hrsz: 01207/69,70 Szentes-Berki hulladéklerakó telep Hrsz: 1352, 1358 Békéscsaba Kismegyer hulladékkezelő mű Hrsz: 0763/24, és a Mezőberény Békési úti telep Hrsz: 0370/2 Békéscsaba Kismegyer hulladékkezelő mű Hrsz: 0763/24, és a Mezőberény Békési úti telep Hrsz: 0370/ A felhalmozott hulladékok tárolási telephelyeinek, üzemeltetőjének megnevezése, tárolási technológiája, kapacitásának és kihasználtságának bemutatása A volt Aquatech Kft. A Kiskőrös, Izsáki út 13. szám alatti telephelyén cink-tartalmú fedősó hulladékkal szennyezték el a talajt. A szennyezést okozó fedősót és az elszennyezett talajt kitermelték és Big-bagekbe becsomagolták. Jelenleg tonna cinktartalmú hulladék és szennyezett talaj vár elszállításra, ártalmatlanításra db polipropilén anyagú zsákban összegyűjtve. A volt Szelekta Kft., Baja A Baja, Mátéháza puszta telephelyén mintegy 500 tonna alumínium-só salak, mint veszélyes hulladék maradt nyílt térbetonon ömlesztve. Duna Kötöttárugyár f.a., Baja A Kft. bajai telephelyén 31 tonna veszélyes hulladék (olajhulladékok, festékhulladékok, szennyezett göngyölegek, oldószerhulladék, fénycsőhulladék, üres szórópalackok) és 9,78 tonna nem veszélyes termelési hulladék (papír, műanyag) van felhalmozva zárt raktárakban. Galox Kft. f.a., Lajosmizse 12

13 A Kft. lajosmizsei telephelyén jelenleg 120 tonna vegyes galvániszap, és összesen 6 tonna lúg hulladék, savhulladék, nátrium-ditionit hulladék, halogénvegyületet nem tartalmazó hőközlő olaj hulladék van összegyűjtve. A hulladékok többsége nyílt, betonozott területen található konténerekben, galvanizáló kádban, hordókban, fedetlen beton medencében. Elektro Computer Rt., Baja Az Elektro Computer Rt. bajai telephelyén jelenleg a raktárban db veszélyes hulladéknak minősülő használt (50 tonna) televíziókészülék van felhalmozva, az ártalmatlanítás nincs megoldva. SILVER-Szeged Kft., Domaszék A telepen 76 tonna használt fixír és 50 tonna előhívófürdő tárolása történik több éve. Az ártalmatlanítás határidejeként a környezetvédelmi felügyelőség október 15-ét jelölte ki. Az ártalmatlanítás még nem történt meg. NOHAU Kft. F.a., Budapest A Kft. tulajdonába került a Kunfehértó, IV. körzet, korábban az Extraktum Kft. tulajdonában lévő, borászati kékalj hulladékot is tartalmazó ún. oxidációs tavak területe. A veszélyes hulladék pontos mennyisége a mai napig nem ismert: az egyik felmérés szerint m 3 (műszaki becslés szerint kb t), más felmérés szerint viszont csak m 3. WEINHAUS Kft., Bócsa A Bócsa, III. kerületben lévő régi szennyvízleürítő helyen található, mintegy 1650 tonna kékaljjal és kovafölddel szennyezett szennyvíziszap a Kiskőrösi Állami Gazdaság Bócsai Borászati Üzemében keletkezett még 1990 előtt. A veszélyes hulladék ártalmatlanítása még nem történt meg. Petőfi Mezőgazdasági Szövetkezet PEMOR Kft., Móricgát A Petőfi Szövetkezet ill. később a PEMOR Kft. kezelésében levő móricgáti galvánüzem szennyvíztisztítójának nem megfelelő működése következtében határérték feletti nehézfém jutott ki a Kelő-érbe. A veszélyes anyag kijuttatása 1968 óta folyt. A vizsgálatok szerint a Kelő-ér a km csatornaszelvényben lévő szennyvízbefolyás felett és alatt, a csatornanyílástól felfelé számított 100 m- től a csatornanyílástól lefelé 550, ill. 600 méterig galvániszappal szennyeződött. A szennyezés eltávolítása még nem történt meg. Körösladányi bőrhulladék tároló Körösladány, Külterület 035/5 hrsz-on található. Üzemeltető a Körösladányi Barátság Mezőgazdasági Szövetkezet, székhelye: 5515 Körösladány, Kossuth u. 17. Az átmeneti tároló az építésekor hatályos 56/1981. (XI. 18.) MT. rendelet előírásainak megfelelően lett kialakítva. A földdel kevert bőrhulladék két, ún. I. számú és II. számú prizmás kialakítású tárolóba került elhelyezésre, kb m 3 és 3000 m 3 mennyiségben. A tároló területén utólag deponálásra került még kb. 500 m 3 ugyanilyen jellegű hulladék. A tárolótér hasznos területe 600 m 2, a tárolt anyag magassága 2 m. Befogadó képessége behatárolt, további hulladék elhelyezés nem valószínűsíthető - ami a jelenlegi jogi szabályozás értelmében sem kívánatos. Füzesgyarmati fúrási iszaptároló A két kazettából álló, monodepóniaként üzemelő iszaptároló névleges összkapacitása tonna. A jellemző veszélyes hulladék: fúrási iszap, jelenlegi mennyisége tonna. Utolsó beszállítás a lerakóba 1988-ban történt. Az MB. Kőolajkutató Rt. Szolnok tulajdonában és kezelésében levő tároló határozatlan ideig érvényes működési engedéllyel rendelkezik. Felülvizsgálati dokumentációt még nem nyújtottak be. A teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálatra való kötelezés kiadása jelenleg folyamatban van. Algyői fúrási iszap átmeneti tároló A jellemző veszélyes hulladék: fúrási iszap, mennyisége tonna. Az MB. Rt. a tulajdonábankezelésében lévő tárolóba a hulladékszállítást megszüntette, és a lerakó lezárását kezdeményezte a környezetvédelmi felügyelőségre benyújtott felülvizsgálati dokumentációban. A lerakó elfogadott felülvizsgálatot követő lezárási ütemterve a kiadott működési engedély alapján: A lerakó lezárásátutógondozását tartalmazó tervdokumentáció benyújtási határideje , lerakó engedélyezett tervdokumentáció szerinti lezárási munkálatainak végső határideje Szentes-Cserebökényi fúrási iszap átmeneti tároló A lerakó névleges kapacitása tonna, ami évvel bezárólag kb. 80 %-ban telt meg. A jellemző veszélyes hulladék: fúrási iszap, mennyisége tonna. Az MB. Rt. a tulajdonábankezelésében lévő tárolóba a hulladékszállítást megszüntette, és a lerakó lezárását kezdeményezte a környezetvédelmi felügyelőségre benyújtott felülvizsgálati dokumentációban. A lerakó elfogadott felülvizsgálatot követő lezárási ütemterve a kiadott működési engedély alapján: A lerakó lezárását- 13

14 utógondozását tartalmazó tervdokumentáció benyújtási határideje , a lerakó engedélyezett tervdokumentáció szerinti lezárási munkálatainak végső határideje Kiszombori fúrási iszap átmeneti tároló A tároló betelt, az utolsó beszállítás 1998-ban történt. A jellemző veszélyes hulladék: fúrási iszap, mennyisége tonna. Az MB. Rt. a tulajdonában-kezelésében lévő tárolóba a hulladékszállítást megszüntette, és a lerakó lezárását kezdeményezte a környezetvédelmi felügyelőségre benyújtott felülvizsgálati dokumentációban. A lerakónak a környezetvédelmi felügyelőség által elfogadott felülvizsgálatot követő lezárási ütemterve: a lerakó lezárását-utógondozását tartalmazó tervdokumentáció benyújtási határideje , a lerakó engedélyezett tervdokumentáció szerinti lezárási munkálatainak végső határideje Zsanai fúrási iszap átmeneti tároló A lerakó névleges kapacitása tonna, ami évvel bezárólag kb. 98 %-ban telt meg. A jellemző veszélyes hulladék: fúrási iszap, mennyisége tonna. A Rotary Rt. akinek tulajdonosa jelenlegi ismereteink szerint a MOL Rt hótól mint a tároló kezelője a tárolóba a hulladékszállítást-lerakást megszüntette, a lerakó lezárását kezdeményezte a környezetvédelmi felügyelőségre benyújtott tervdokumentációban. A lerakóra vonatkozó felülvizsgálati dokumentáció elfogadása folyamatban van a környezetvédelmi felügyelőségen, vagyis a lerakó lezárására-utógondozására vonatkozó működési engedély még nincs kiadva. A tervezett lezárási ütemterv: A lerakó lezárását-utógondozását tartalmazó tervdokumentáció benyújtási határideje , a lerakó engedélyezett tervdokumentáció szerinti lezárási munkálatainak végső határideje A területen folytatott hulladékkezelési (hasznosítási, ártalmatlanítási) tevékenység ismertetése, jellemzése Veszélyes hulladék kezelők (hasznosítók, ártalmatlanítók) Komposztálással hasznosított veszélyes hulladékok Ásványolajjal szennyezett talajok és iszapok komposztálása A.S.A. Hódmezővásárhely Kft. Hódmezővásárhely, Maroslelei úti kombinált aljzatszigetelésű csurgalékvíz és biogáz kezeléssel rendelkező települési szilárdhulladék lerakó telepén, t/év ásványolaj tartalmú szilárd hulladék FTV szabadalmi leírás alapján történő hasznosítására kapott engedélyt. BIONIKA Kft. Algyő, Ipartelep 01770/1 hrsz-ú telephelyen t/év ásványolajjal szennyezett veszélyes hulladék biológiai lebontására kapott ártalmatlanítási engedélyt. FILANTROP Kht. Kecskemét, Mindszenti krt. 65. szám alatti telephelyén hulladékká vált, ásványolajjal szennyezett föld átvételére és kezelésére kapott engedélyt. A kezelés módja: mesterséges biológiai lebontás. Átvehető hulladék mennyisége t/év. Az engedély 2004-ig érvényes. HOLOGÉN Kft. Kiskunfélegyháza, VII. ker. 071/12. hrsz-ú telephelyén ásványolajjal szennyezett föld átvételére és kezelésére kapott engedélyt. A kezelés módja mesterséges biológiai lebontás. Átvehető hulladék mennyisége t/év. Az engedély 2007-ig érvényes. Az ártalmatlanított földet Dóc, Felgyő és Csanytelek közigazgatási területén szántóföldeken kívánják évenkénti rendszerességgel elhelyezni. Az elvégzett talajtani vizsgálatok alapján a kijelölt földterületek, alkalmasak az ártalmatlanított olajos föld kihelyezésre. KÖRÖS-KÖR Kft. Ecsegfalvai telephelyén t/év olajjal szennyezett hulladék ártalmatlanítását végzi aerob prizmás komposztálással. Élelmiszeriparban keletkezett veszélyes hulladékok komposztálása NUTRÍCIA Rt. Nagybánhegyes, Külterület 0131/30 hrsz-ú telephelyén 24 t/év zsírhab komposztálását végzik. Állati eredetű veszélyes hulladékok komposztálása, ártalmatlanítása ATEV Rt. Hódmezővásárhelyi gyára 14

15 Az ártalmatlanító telep kapacitása t/év, a lerakó telep kapacitása t/év, a komposzttelep kapacitása a módosított technológia szerint (utóérlelés az ártalmatlanító telepen) t/év. ATEV Rt. Solti gyára Solti telephelyén állati eredetű hulladékok feldolgozását végzi. Tekintettel a járványos agyvelőgyulladásra, a solti telep kizárólag a baromfitartás során elhulló állatok tetemeit, baromfi feldolgozókból, baromfi vágóhidakról származó hulladékokat dolgoz föl. A gyártott terméket takarmányként értékesítheti, felhalmozott húsliszt készlete nincs. Veszélyes hulladékot az ADUKÖFE illetékességi területén kívül is átvesz. Az üzem kapacitása t/év. Kihasználtsága nagyobb, mint 90 %. ATEVSZOLG Rt. Solti telephelyén tonna kapacitású komposztálóteleppel rendelkezik. Kihasználtsága 100 %-os. A Solton keletkező t/év szennyvíziszap mellett más ATEV telephelyek iszapját is fogadja. Az komposzt elhelyezés engedélyezése folyamatban van, így a tevékenység még nem folyamatos. B+M-Plus Környezetvédelmi Kft. és Hologén Kft.Szentes-Cserebökény A Hologén Kft. és a B+M-Plus Kft. közös tulajdonát képező, Szentes-Cserebökény 0788/2 és 0788/7. hrsz-ú veszélyes hulladék ártalmatlanító telephelyen vágóhídi eredetű szennyvíz iszapok és rácsszemét, állati eredetű hulladékok komposztálását végzik. A létesítmény összesen m 3 hasznos befogadó képességű, maximális hulladékbevitel t/év. Gyula, Eleki úti városi szennyvíz-tisztító telep A telephelyen 6000 m 3 /év gyomor és béltartalom, olaj és zsír, ipari szennyvizek egyéb kezeléséből származó veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok, állati zsírok és csatornazsír ártalmatlanítását végzik aerob prizmás komposztálási technológiával. Saját tevékenységből keletkező üzemi fehérjefeldolgozót üzemeltet négy termelő (Búzakalász Mezőgazdasági Szövetkezet - Mélykút - 2 telephelyén, Bácsalmási Agráripari Rt., Aranykalász Mezőgazdasági Szövetkezet - Bácsbokod -, Hercegszántói Mezőgazdasági Szövetkezet) összesen t/év kapacitással. Jelenleg nem üzemelteti 200 t/év kapacitású fehérjefeldolgozóját Jánoshalmán a Kéleshús Kft. Hulladékolaj hasznosítás, ártalmatlanítás Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. Szentes Nagynyomás, 83. szám alatti telephelyén t/év folyékony olajtartalmú hulladék-emulzió veszélyes hulladék bontására víztelenítésére, (az előkezelt veszélyes hulladék ártalmatlanítónak történő átadásáig) gyűjtésére kapott engedélyt. Szentes Nagynyomás, 83. szám alatti telephelyén t/év szilárd olajtartalmú veszélyes hulladék gyűjtésére, előkezelésére, átcsomagolására, (ártalmatlanítónak történő átadásig tárolására kapott engedélyt. Tényleges kezelést, ártalmatlanítást nem végeznek. FILANTROP Kht. Kecskemét, Mindszenti krt. 65. szám alatti telephelyén fáradtolaj, homokfogóból leválasztott ásványolaj és más szénhidrogének, ásványolaj közegű iszapok fázisszétválasztással történő előkezelését végzi. Átvehető hulladék mennyisége t/év. Az engedély 2004-ig érvényes. OLEUM 2000 Kft. Helvéciai telephelyén közlekedési járművek olajcseréje során képződő fáradt olajat vesz át évente 700 tonna mennyiségben helvéciai telephelyén. A veszélyes hulladékot fázisszétválasztás után égetéssel hasznosítja, a termelt hővel virágtermesztésre használt fóliasátrakat fűt. Egyéb hasznosítás, ártalmatlanítás DESIGN Kft. Kecskemét, Városföld 8364/10 hrsz-ú telephelyén t/év elhasznált fixír-hulladék (EWC *) hasznosítására kapott engedélyt. Tevékenysége során a hulladékból elektrolízises eljárással fémezüst kinyerését végzik t/év fémvázas olajszűrő hulladék (EWC *) hasznosítására kapott engedélyt. Tevékenysége során a hulladékból fémkinyeréssel, a fémház bontását követően a szennyezett belső szűrőanyag eltávolításával a fémhulladékok további kohászati felhasználását segítik elő t/év veszélyes anyagokkal szennyezett vagy azt maradékként tartalmazó csomagolási hulladék hasznosítására kapott engedélyt. Tevékenysége során a hulladékból fémkinyeréssel, a belső felületről 15

16 mechanikusan eltávolításra kerülő szennyezőanyag eltávolításával a fémhulladékok további kohászati felhasználását segítik elő. ZOMÁNC Rt. Kecskemét, Halasi u. 2. szám alatti telephelyén 200 t/év zománciszap hulladék átvételére és hasznosítására kapott engedélyt. Az engedély december 31-ig érvényes. Kis-Kecskeméti Kft. Kecskemét, Alsószéktó 155. szám alatti telephelyén 600 t/év oldószer regenerálását végzi. FECÓ-FERR-FÉM Bt. Békéscsabai telephelyén Klór-fluor szénhidrogéneket tartalmazó használatból kivont berendezések hűtőszekrények bontására (hasznosítására) kapott hulladékkezelési engedélyt. A kezelhető mennyiség: 2000 db/év. Autóbontók évben 33 autóbontó üzemelt a Dél-Alföldi Régióban, melyek évente összesen kb autó bontását tudták elvégezni. Tevékenységükből a régióban összesen kb. 20,5 tonna (kb db kiselejtezett gépjármű) hulladék képződött és becslés szerint mintegy 900 tonna roncsautó van felhalmozva a telephelyeken. Nem veszélyes hulladék kezelők (hasznosítók, ártalmatlanítók) Alföldi Kohászati és Gépipari Rt. Orosházi telephelyén 700 t/év nehézacél visszanyerését és újrafeldolgozását végzi indukciós kemencében történő megolvasztással. Dél-Magyarországi MÉH Rt. telephelyei A MÉH Rt. minden telephelyére (15 telephely) kiterjedő, országos engedélyt kapott a Környezet- és Természetvédelmi Főfelügyelőségtől az alábbi hulladékok átvételére a következő mennyiségekre: vörösréz, sárgaréz, bronz, alumínium tonna, vas és acél tonna, papír és karton tonna, műanyag tonna. MÉHFÉSZ Bt. Hódmezővásárhely, Csomorkányi út, Tanya 953 A telep évi 1000 tonna papírt, 175 tonna műanyagot, 17 tonna nem vasfémet, 4742 tonna vashulladékot, 30 tonna alumíniumot, 1 tonna ónt, 3 tonna ólmot, 3 tonna cinket és 10 tonna rezet vehet át hasznosítás céljából történő előkezelésre. VAS-KER Plussz Kft. Békési telephelyén vasfémek és nemvasfémek ( t/év), papír (200 t/év), műanyag hulladék (120 t/év) gyűjtés, válogatás, aprítás, bálázás szállítás történik. Magyar Aszfaltgyártó Kft. Kiskunhalasi telephelyén t/év bontott aszfalthulladék hasznosítására kapott engedélyt. OROSMETAL Kft. Orosházi telephelyén a következő hulladékok kezelésére kapott engedélyt: papír és karton (100 t/év), műanyagok (10 t/év), vasfémek (600 t/év), nemvasfémek (2 t/év), alumínium és színesfémek (10 t/év). Guardian Hunguard Kft. Orosházi telephelyén t/év hulladéküveg hasznosítását végzi újraolvasztással a float üveg gyártás alapanyagaként, gázüzemű kereszttüzeléses regeneratív üvegolvasztó kádmedencében. Szegedi Öntöde Kft t/év vas és acélhulladék és ÖVG 1/1 öntvénytöredék hasznosítására van engedélye. Hódmezővásárhelyi Útépítő Kft. (Békéscsaba): útépítési bontott aszfalt hulladék 1900 tonna kezelését, újrahasznosítását végzi. POPAREC Bt. Békéscsabai telephelyén 200 tonna/hó összmennyiségű papír-, karton csomagolóanyag, valamint ezen belül intézményi és ipari papír- és karton csomagolóanyag hulladék válogatására, tömörítésére és bálázására kapott engedélyt. Jakucsné Békési Erzsébet Sarkadi telephelyén vas-acél és fém csomagolási hulladék (70 tonna/év), valamint színesfémek - vörösréz, sárgaréz, bronz, és alumínium hulladék - (12 tonna/év) kezelésére kapott engedélyt. PLESKON-TEX Kft. Telekgerendási telephelyén textil szabászati hulladék, végmaradék, valamint felszámolásból származó véganyag, elfekvő anyagkészletek és maradékok - amelyek szennyeződést nem tartalmaznak - 16

17 begyűjtésére, szállítására, préselésére és bálázására rendelkezik engedéllyel. A tevékenységgel érintett hulladék havi mennyisége 30 tonna. Fővárosi Kézműipari Rt. Eleki telephelyén selejtes, szigetelt kábelhulladék 30 tonna/év szétbontására fém és műanyag alkotórészek kapott engedélyt. Települési folyékony hulladékok ártalmatlanítása A Dél-Alföldi Régió területén 70 szennyvíztisztító telep és 183 leürítőhely van. Ezek részletes leírása és térképi ábrázolása mellékletként megtalálható. Települési folyékony hulladékok szállítása Szállító Engedélyezett Begyűjtő körzet mennyiség Szegedi Vízmű Rt t/év* ATIKÖFE illetékességi területe Makó Térségi Víziközmű Kft t/év Makó, Ambrózfalva, Kiszombor, Maroslele, Csanádpalota, Csanádalberti, Földeák, Apátfalva, Magyarcsanád, Nagyér, Pitvaros, Királyhegyes, Óföldeák, Kövegy, Nagylak, Makó- Zsigmondy Béla Víziközműveket Üzemeltető Rt., Hódmezővásárhely Rákos, Kübekháza, Ferencszállás, Klárafalva t/év Hódmezővásárhely, Szikáncs, Erzsébet, Batida, Kútvölgy Bácsvíz Rt t/év Kiskunfélegyháza, Gátér, Csanytelek Woma Kft t/év ATIKÖFE illetékességi területe Sz. Cs. R. Bt t/év Kecskemét Vákuum Kft t/év Szeged, Ásotthalom, Mórahalom Kocsis Pál t/év Szentes, Derekegyház, Nagymágocs, Fábiánsebestyén, Szegvár Erdszolg Bt t/év Szentes bel- és külterület Ivóvízellátó és Település- Üzemeltető Kht. Medgyesegyháza t/év Medgyesegyháza, Medgyesbodzás, Magyarbánhegyes, Pusztaottlaka Laczi és Fiai Kft t/év Röszke, Magyarcsanád, Királyhegyes, Tiszasziget Orosházi Városüzemeltetési t/év Orosháza, Székkutas, Gádoros és Szolgáltató Rt. *Tényleges igénybevétel 135 m 3 /nap A táblázatban szereplő vállalkozásokon kívül más szervezetek is végzik a tevékenységet. Ezek engedélyezési eljárása folyamatban van az engedélyező hatóságoknál Fejlesztést vagy felszámolást, illetve rekultiválást igénylő telepek, illetve lerakóhelyek meghatározása A sorrendet a HIR (Hulladéklerakó Információs Rendszer) alapján állítottuk össze. A sorrend végleges kialakításakor a következő tényezők is mérlegelésre kerültek: természetvédelmi terület, Maros hordalékkúp, a termelődő hulladék jövőbeni elhelyezésének alternatívái. A térképi ábrázolás mellékletként megtalálható. I. ütem: december 31-ig bezárandó lerakók Település Indoklás Végső kockázati érték Csanytelek A hulladéklerakás helyenként 10 m mély gödörbe történt, 5,13 vízállásos területen, lakóterület mellett. Kiskunfélegyháza (Kőrösi úti Vékony földréteggel takart füves, magas vízállásos, lezárt 4,98 új telep) lerakó. Mezőkovácsháza Agyaggödörbe lerakott hulladék. Környezete rendezett, földből védőgát, védőeredő sáv. A hulladékot rétegenként 4,97 17

18 földdel fedik. Nagymágocs (új Nagy kiterjedésű, mélyebb terület, 1 db 8m mély prizmával, 4,94 szilárdhulladék lerakó) kb120 m-re sűrűn lakott területtől. Terepszintig feltöltve. Tiszakécske Gödrös, mélyebb területre lerakott nagy mennyiségű 4,89 hulladék, közvetlenül közút mellett, de a közút felőli rész 250 m szélességben takart állapotú. Kelebia Hulladék lerakása 4 m mély gödörbe, település szélétől 100 4,79 m-re lerakó és település között erdősáv. Tiszaug Agyagos altalaj valószínűsíthető, a felszín fedett. 4,76 Domaszék Nagymennyiségű hulladék, felülről nincs védelem, kb. 4 m 4,73 mély gödörben. Csapadék átmossa. Homoktalaj. Orosháza A lerakó mellett 4 m-es vízszinttel bányató található. 4,71 Nagymennyiségű hulladék alja is vízben állhat. Tótkomlós Igen mély homokbányában nagymennyiségű hulladék. A 4,59 lerakó É-i sarkán vízállásos gödör van. Zákányszék Homoktalajra lerakott, földsánccal körülvett 4,54 nagymennyiségű hulladék, közúttól 120 m-re. Balástya A lerakó rendezett, de közvetlenül a terepszintre van lerakva 4,51 a hulladék. Almáskamarás Rendkívül rendezetlen, nagy kiterjedésű hulladékkupacok, 4,46 valamint mély, vízállásos gödörben lerakott hulladék. Kiskunfélegyháza (Szegedi Nagy mennyiségű hulladék környező terepszinttől 4 m-rel 4,45 úti régi telep) mélyebb területre lerakva, részben ismeretlen szigetelésű felszínre. Békéssámson Agyaggödörben, maximum 2,0 m mélységig hulladék. 4,42 Terepszinten és fölötte kevés szemét. Vízállásos terület van mellette. Fábiánsebestyén A lerakó őrzött és rendezett, de a gödör mélysége /4 m/ miatt 4,34 a talajvíz a hulladék alsó rétegeit átjárhatja. Óföldeák A hulladék 10 m mély gödörben található, melyet a talajvíz 4,34 átjár. A lerakó a lakóépületektől 20 m-re van. Tompa Nagymennyiségű hulladék, részben 3 m mély gödörben, 4,31 településtől 300 m-re. Zsombó Hulladék lerakása csatornával övezett, zsombékos, nádas, 4,3 vízállásos területen. Makó (Földeák úti régi A hulladék agyaggödörben van. A lakóépületek nagyon 4,29 lerakó) közel vannak, de a rekultiváció jól halad. Békéscsaba (régi lerakó) A depónia nagykiterjedésű, a hulladék a talajvízzel 4,87 érintkezik. Békészentandrás (régi lerakó) Nagy kiterjedésű lerakó, gödörben elhelyezett hulladék. 4,83 Biharugra Nagy kiterjedésű lerakó, a hulladék elhelyezése gödörbe 4,86 történt, a hulladék érintkezhet a talajvízzel. Bucsa Nagy kiterjedésű hulladék érintkezik a talajvízzel. 3,91 Csorvás A gödör mélysége viszonylag nagy, a hulladék érintkezik a 3,78 talajvízzel. Elek (régi lerakó) Gödörbe történt a lerakás, vízbázison található. 4,3 Gerendás Ivóvízbázison helyezkedik el. 3,79 Geszt Gödör mélysége nagy, a hulladék érintkezhet a talajvízzel. 4,41 Környezetében erdő és természetvédelmi terület található. Gyula Nagymennyiségű hulladékgödörben elhelyezve. 4,57 Kétegyháza Vízbázison található. 4,48 Körösnagyharsány A lerakó kiterjedése nem nagy, a hulladék a talajvízzel nem 4,36 érintkezik. Körösújfalu Kis kiterjedés, talajvízzel nem érintkezik. 3,83 Kötegyán Gödör mélysége nagy, a hulladék érintkezhet a talajvízzel. 4,22 Méhkerék (régi lerakó) Hulladék elhelyezése gödörbe történt, a hulladék érintkezhet 3,16 18

19 a talajvízzel. Okány A hulladék kiterjedése kicsi, érintkezik a talajvízzel. 4,84 Sarkadkeresztúr A hulladék kiterjedése kicsi, a talajvízzel nem érintkezik. 3,79 Szeghalom (régi lerakó) Nagy kiterjedésű hulladék, gödörfeltöltés. 4,94 Tarhos Kisebb lerakó, hulladék elhelyezése a terepszintre történt. 3,35 Telekgerendás A hulladék folyamatosan ég. 3,18 Újkígyós (régi hulladéklerakó) Hulladékelhelyezés gödörbe történt, vízbázis található. 4,35 Újkígyós Csurgalékvíz gyűjtés megoldott, de vízbázis található. 4,71 Lökösháza Lerakás gödörbe történt, vízbázis található. 4,42 Kamut Kisebb lerakó. 3,46 Zsadány Kisebb lerakó, a gödör mélysége viszonylag kicsi, de a 3,48 hulladékot ég. Jakabszállás Közepes mennyiségű hulladék, lakott területhez, felszíni 4,44 vízhez közel. A talajvíz közel van a lerakó fenéksíkjához. Homokmégy Közepes méretű lerakó lakott területhez, felszíni vízhez 4,47 közel A talajvíz közel van a lerakó fenéksíkjához. Fülöpszállás Közepes lerakó felszíni vízhez, lakott területhez közel. A 4,41 talajvíz közel van a lerakó fenéksíkjához. Páhi Elhanyagolt lerakó szennyvízleürítő tőszomszédságában, 3, m-re a KNP egy védett területétől. A talajvíz közel van a lerakó fenéksíkjához. Közvetlen közelben lakott terület található. Újsolt Nagyon kicsi lerakó. A talajvíz közel van a lerakó 4,2 fenéksíkjához. Közvetlen közelben lakott terület található. Bácsszőlős Közel a település, de rendezetten van deponálva, tisztességes 3,69 körbekerítéssel A talajvíz közel van a lerakó fenéksíkjához. Fajsz Nagy a lerakó, mezőgazdasági terület, lakott terület közel, 4,08 valószínűleg magas a talajvíz, mert az 1970-es évek előtt még horgásztak a mélyedésből. A talajvíz közel van a lerakó fenéksíkjához. Kunpeszér Kicsi, gondozott lerakó, de lakott terület, felszíni víz közel. 4,28 A talajvíz közel van a lerakó fenéksíkjához. Közvetlen közelben lakott terület található. Bácsszentgyörgy 70 méteren belül felszíni víz. A talajvíz közel van a lerakó 4,8 fenéksíkjához. Közvetlen közelben lakott terület található. Homokmégy Kis lerakó, de lakott területhez közel, a szomszédságában 4,34 egy vízátemelővel. A talajvíz közel van a lerakó fenéksíkjához. Miske Sok hulladék, közel a lakott területhez. A talajvíz közel van 5,19 a lerakó fenéksíkjához. Közvetlen közelben lakott terület található. Kaskantyú Műszaki védelem nélkül, felszíni víz nagyon közel. A 4,66 talajvíz közel van a lerakó fenéksíkjához. Közvetlen közelben lakott terület található. Soltszentimre Közepes méretű lerakó, de feltételezhetően magas talajvíz. 4,58 Közvetlen közelben lakott terület található. Szakmár Kevés hulladék, de szennyvízleürítő tőszomszédságában. A 4,45 talajvíz közel van a lerakó fenéksíkjához. Közvetlen közelben lakott terület található. Bátmonostor Magas a talajvíz. A talajvíz közel van a lerakó 4,45 fenéksíkjához. Közvetlen közelben lakott terület található. Dunaszentbenedek A hulladékot már-már egy erdőbe tolják be, ahonnan azt 4,3 gépekkel, csak az erdő kiirtása árán lehet kitermelni. A talajvíz közel van a lerakó fenéksíkjához. Közvetlen közelben lakott terület található. Homorúd Nem sok hulladék, de műszaki védelem nélkül. NP területén 4,26 fekszik, valószínűleg magas talajvíz, közeli csatorna a Mocskos- Dunába ömlik. Közvetlen közelben lakott terület található. Szabadszállás Relatív nagy, nagyon elhanyagolt lerakó, műszaki védelem 4,34 19

20 nélkül. A talajvíz közel van a lerakó fenéksíkjához. Közvetlen közelben lakott terület található. Mátételke Kevés hulladék, de mellette szennyvízleürítő, mindkettő 5,06 műszaki védelem nélkül, a telep szomszédságában egy majorral. A talajvíz közel van a lerakó fenéksíkjához. Közvetlen közelben lakott terület található. Tabdi A talajvíz közel van a lerakó fenéksíkjához. Közvetlen 4,26 közelben lakott terület található. Dusnok A talajvíz közel van a lerakó fenéksíkjához. Közvetlen - közelben lakott terület található. Tataháza Közepes lerakó lakott területhez közel. A talajvíz közel van 3,87 a lerakó fenéksíkjához. Közvetlen közelben lakott terület található. Ordas Lakott terület, Duna nagyon közel. A talajvíz közel van a 4,96 lerakó fenéksíkjához. Közvetlen közelben lakott terület található. Vaskút A talajvíz közel van a lerakó fenéksíkjához. Közvetlen 4,29 közelben lakott terület található. A lerakót felszíni vízfolyás határolja. Drágszél Felszíni víz nagyon közel, talajvíz magas, a völgy korábban 3,52 tómeder volt. A tulajdonos halastavat akar kialakítani a szeméttelep mellett. Közvetlen közelben lakott terület található. Kiskőrös Sok hulladék, magas talajvíz. Közvetlen közelben lakott 4,7 terület található. Akasztó Aránylag nagy mennyiségű hulladék, rendezetlenül egy 4,27 csatorna szomszédságában. A talajvíz közel van a lerakó fenéksíkjához. Közvetlen közelben lakott terület található. Foktő Lakott terület, felszíni víz közel. A talajvíz közel van a 4,53 lerakó fenéksíkjához. Közvetlen közelben lakott terület található. Újtelek A talajvíz közel van a lerakó fenéksíkjához. Közvetlen 2,31 közelben lakott terület található. Izsák Sok hulladék műszaki védelem nélkül. A talajvíz közel van a 4,99 lerakó fenéksíkjához. Közvetlen közelben lakott terület található. Kalocsa Nagy lerakó, műszaki védelem nélkül, felszíni víz közel. A 4,26 talajvíz közel van a lerakó fenéksíkjához. Közvetlen közelben lakott terület található. Kunszentmiklós Nem túl nagy lerakó lakott területtől távol. A talajvíz közel 4,61 van a lerakó fenéksíkjához. Homokmégy A talajvíz közel van a lerakó fenéksíkjához. Közvetlen 4,31 közelben lakott terület található. Öregcsertő Náderdő veszi körül a Lerakót, tehát valószínűsíthető a 3,69 magas talajvíz, szennyvízleürítő a tőszomszédságában. Közvetlen közelben lakott terület található. Páhi Lakott terület nagyon közel. A talajvíz közel van a lerakó 4,09 fenéksíkjához. Szeremle Mindentől távol. A talajvíz közel van a lerakó fenéksíkjához. 4,05 Tázlár Műszaki védelem nélkül, lakott terület, felszíni víz közel. A 4,0 talajvíz közel van a lerakó fenéksíkjához. Közvetlen közelben lakott terület található. Bátya Rendezett, körülkerített, őrzött, de a vízgyűjtőkbe is 5,14 dobálnak szemetet, illetve a magasfeszültség a telep felett húzódik, vezetékszakadás esetén tűveszély. A talajvíz közel van a lerakó fenéksíkjához. Közvetlen közelben lakott terület található. Tass Lakott terület közel. Hulladék beleömlik a szomszédos 4,79 csatornába. A talajvíz közel van a lerakó fenéksíkjához. Kunbaja Relatív sok hulladék, lakott területhez közel. Műszaki védelem nélkül szennyvízleürítő tőszomszédságában. A 3,73 20

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2006. (VI.27.) Kgy. rendelete a hulladékgazdálkodási tervről

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2006. (VI.27.) Kgy. rendelete a hulladékgazdálkodási tervről Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2006. (VI.27.) Kgy. rendelete a hulladékgazdálkodási tervről Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdése valamint a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város hulladékgazdálkodási terve 2003-2008.

Békéscsaba Megyei Jogú Város hulladékgazdálkodási terve 2003-2008. ERBO-PLAN Mérnöki Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 5700 Gyula, Hold. u. 10. Iroda: 5700 Gyula, Munkácsy u. 21. tel/fax: 66/561 940 80/2004. Békéscsaba Megyei Jogú Város hulladékgazdálkodási

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Készítette: A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV HOSSZÚPÁLYI MIKROTÉRSÉG (Hosszúpályi Monostorpályi - Hajdúbagos) Hosszúpályi Monostorpályi Hajdúbagos Vonatkoztatási időszak: 2005-2010.

Részletesebben

A MAKÓI KISTÉRSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2004-2010.

A MAKÓI KISTÉRSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2004-2010. A MAKÓI KISTÉRSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2004-2010. KÉSZÍTETTE TERRA STUDIO KFT. 2004. november A MAKÓI KISTÉRSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE készítette a Terra Studio Kft. 1094 Budapest, Angyal u.

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Készítette: A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV LÉTAVÉRTES MIKROTÉRSÉG (Létavértes Bagamér Álmosd - Kokad) Létavértes Bagamér Álmosd Kokad Vonatkoztatási időszak: 2005-2010. év Létavértes

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Készítette: A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV DERECSKE MIKROTÉRSÉG (Derecske Sáránd Mikepércs Konyár) Derecske Sáránd Mikepércs Konyár Vonatkoztatási időszak: 2005-2010. év Derecske

Részletesebben

Regionális Hulladékgazdálkodási Terv. Észak-alföld Régió 2003-2008

Regionális Hulladékgazdálkodási Terv. Észak-alföld Régió 2003-2008 Regionális Hulladékgazdálkodási Terv Észak-alföld Régió 2003-2008 (Véleményezési anyag) T A R T A L O M J E G Y Z É K Regionális Hulladékgazdálkodási Terv...1 Észak-alföld Régió...1 2003-2008...1 I. Bevezető...3

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ (5537 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KONCEPCIÓJA A Békéscsabai Regionális Hulladékkezelő

Részletesebben

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2006. (III.13.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről. I. Fejezet 1.. II.

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2006. (III.13.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről. I. Fejezet 1.. II. Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2006. (III.13.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2009.(IX.04.) és a 16/2009.(IX.29.) rendeletével módosított

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2009.(IX.04.) és a 16/2009.(IX.29.) rendeletével módosított Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2009.(IX.04.) és a 16/2009.(IX.29.) rendeletével módosított 2/2006. (II. 10.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2005. ÉVI 1. (01.25.) RENDELETE A község hulladékgazdálkodási tervéről.

SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2005. ÉVI 1. (01.25.) RENDELETE A község hulladékgazdálkodási tervéről. SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2005. ÉVI 1. (01.25.) RENDELETE A község hulladékgazdálkodási tervéről. Sirok Község Önkormányzata a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Tv. 35. (1) bekezdésében biztosított

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C fsz. 3. Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu

Részletesebben

Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv

Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Kft. H-2194 Tura, Hrsz.: 0272/7, Pf.: 23 Tel.: 06-30-222-6305 Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv Galgahévíz, Tura, Vácszentlászló és Zsámbok településeken

Részletesebben

AVE Miskolc Kft. Miskolc és térsége Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata

AVE Miskolc Kft. Miskolc és térsége Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata Miskolc és térsége Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata 2010. november TARTALOMJEGYZÉK 1. A TERVKÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOS ADATAI... 4 1.1 Tervezési terület általános (természeti, társadalmi, gazdasági és

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2. FELÜLVIZSGÁLATA

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2. FELÜLVIZSGÁLATA ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2. FELÜLVIZSGÁLATA 2011. december TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS...5 2. A FELÜLVIZSGÁLAT ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEI...5 2.1. A Helyi Hulladékgazdálkodási Terv felülvizsgálatának

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2005. (II.10.) r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2005. (II.10.) r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2005. (II.10.) r e n d e l e t e Csorvás nagyközség helyi hulladékgazdálkodási tervérıl Csorvás Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011-2016

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011-2016 ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011-2016 1 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 4 2. A TERVKÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOS ADATAI... 5 3. RÉSZLETESEN VIZSGÁLT TELEPÜLÉSI HULLADÉKÁRAMOK...

Részletesebben

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV BESZÁMOLÓ II.

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV BESZÁMOLÓ II. Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távirda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

Részletesebben

CSONGRÁD VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE (FELGY

CSONGRÁD VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE (FELGY CSONGRÁD VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE (FELGYŐ, TÖMÖRKÉNY, CSANYTELEK) HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA 2009 BESZÁMOLÓ KÉSZÜLT:: A CSONGRÁDII KIISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÍTETTE::

Részletesebben

1/31 oldal TARTALOMJEGYZÉK

1/31 oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános bevezető... 3 1.1. A beszámoló jogszabályi indoka... 3 1.2. A beszámoló célja... 3 1.3. A Helyi Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatának szempontjai... 3 2. A tervkészítés

Részletesebben

MARCALI VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI

MARCALI VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI MARCALI VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE Pécs, 2004. július Marcali város helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Kft. 2 I. fejezet A tervkészítés általános adatai Tervezési szint: Helyi

Részletesebben

BABÓT KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

BABÓT KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE BABÓT KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2004 2008 EGYEZTETÉSI ANYAG 2004. december 2000. évi XLIII. Tv. és a 126/2003. (VIII.15.) Korm. rendeletek alapján készítette: a Kis-Rábamenti Önkormányzatok

Részletesebben

Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 11/2004.(XI.17.) önkormányzati rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervéről

Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 11/2004.(XI.17.) önkormányzati rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervéről Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 11/2004.(XI.17.) önkormányzati rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervéről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Törvény 36. -ának

Részletesebben

Inárcs Község Önkormányzata 7/2007. (IV. 26.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Inárcs Község Önkormányzata 7/2007. (IV. 26.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Inárcs Község Önkormányzata 7/2007. (IV. 26.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Inárcs Község Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 48. alapján, a hulladékgazdálkodási

Részletesebben

DUNAHARASZTI VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

DUNAHARASZTI VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE Melléklet DUNAHARASZTI VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE Készült: a KvVM erre a célra kiadott SEGÉDLET-ének, valamint a 15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet 6. sz. mellékletének felhasználásával és szerkezeti

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2004. (09.20.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2004. (09.20.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2004. (09.20.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK

NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK File név: PAKSII_KHT_17_Nemradiohull 1/36 File név: PAKSII_KHT_17_Nemradiohull 2/36 TARTALOMJEGYZÉK 17 NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK... 5 17.1 Jogszabályi háttér... 5 17.2 A hulladék

Részletesebben

1.. 2.. jegyző polgármester

1.. 2.. jegyző polgármester SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 19/2007./VI.20./ sz. r e n d e l e t e a HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVRŐL ======================================== Szigetszentmiklós Város Képviselő-testülete

Részletesebben

Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013.

Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013. Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013. 1 Tartalomjegyzék I. Előzmények... 3 II. Közszolgáltató bemutatása... 3 III. Közszolgáltatási terület

Részletesebben

TERÜLETI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ

TERÜLETI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ Észak-magyarországi Környezetvédelmi Felügyelőség 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. TERÜLETI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ Miskolc, 2003. június 16. Dr. Kopácsi Éva mb. igazgató TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben