Év végi rendezvények

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Év végi rendezvények"

Átírás

1 Év végi rendezvények Tudosításunk a oldalon olvasható Ára: 149 Ft Tagjainknak ingyenes! január XXI. évfolyam, 1. szám shop.hsz.hu Jelentõs illetményfejlesztés a honvédségben A következõ négy év alatt összesen átlagosan 50 százalékkal emelik a katonák illetményét jelentette be ende aba október 27-én, Budapesten. Az elsõ lépés egy átlagosan 30 százalékos illetményfejlesztés lesz július 1-jétõl. A katonai életpályamodell bevezetésérõl tartott sajtótájékoztatót ende aba hétfõ délelõtt Budapesten. Mint a honvédelmi miniszter fogalmazott, az ország köteles megbecsülni katonáit, és gondoskodnunk kell arról is, hogy a jól felkészített, elkötelezett katonákat megtartsuk a hadseregben. A kormány már az elõzõ ciklus elején megkezdte a katonai életpályamodell kidolgozását: ennek bevezetését követõen kiszámítható elõmeneteli rendszer jön létre, és a haderõ megtartóképessége is erõsödik. Az életpályamodell egyes elemeit már az új szolgálati törvény is tartalmazta, a következõ évek során pedig minden szükséges intézkedés megtörténik a további elemek bevezetésére is ös falinaptár ( oldal) ezérkarfõnöki fórum a osz központi irodában (Folytatás a 3. oldalon) Dr. Benkõ Tibor vezérezredes, onvéd ezérkar fõnök a onvédszakszervezet alapszervezeti vezetõknek tartott tájékoztatót és fórumot a katonai életpályáról, valamint a hozzá kapcsolódó illetményrendszer bevezetésérõl Budapesten, a osz székházában december 9-én. A fórumot megelõzõen Erdélyi Lajos dandártábornok a emélyzeti oportfõnökség csoportfõnöke a személyügyi rendszer évi feladatait ismertette, un abó István vezérõrnagy, társadalmi kapcsolatokért felelõs helyettes-államtitkár pedig az újonnan megalakult Államtitkárság feladatait vázolta, különös tekintettel az érdekképviseleti szervezetekkel történõ kapcsolattartásról... (Folytatás a 4. oldalon) Tartalom: isszatekintés 2014-re 2. oldal ÉF évzáró ülés 7. oldal alálosan fáradtan néztek szembe az ezerarcú halállal 12. oldal orai nyugdíj helyett szolgálati járandóság 14. oldal

2 Nemzetkõzi kapcsolatok isszatekintés 2014-re Minden újév alkalmat ad visszatekintésre az elõzõ esztendõre. imondhatjuk, hogy a onvédszakszervezet mozgalmas és eredményes évet tudhat maga mögött. Az elmúlt évben sikeres volt a tagszervezés, immár 3500 aktív és 1000 nyugdíjas tagot számlál szervezetünk. Ez mindannyiunk munkáját dicséri, köszönet érte az alapszervezeteknek, a tisztségviselõknek és az Elnökség tagjainak. Természetesen ezt a munkát ebben az évben is folytatnunk kell. Felsorolni is nehéz lenne, hogy az érdekképviseleti munkában milyen eredményeket értünk el, ezért csak a legfontosabbakat említeném meg: Januárig visszamenõleg sikerült közösen elérni, hogy a honvédelmi miniszter forintos havi rendszeres kiegészítõ juttatásban részesítette az altiszti és legénységi állományt. A osz kezdeményezésére az õr ügyeleti és a készenléti díjazások visszaállításra kerültek a évi szintre. Béren kívüli juttatások tárgyalása során elértük, hogy a havi bankszámla hozzájárulás évi forintról forintra emelkedett. Folyamatosan részt vettünk a katonai életpálya-modellrõl szóló szakértõi tárgyalásokon, ahol sikerült beépíteni szakszervezetünk javaslatait a törvénytervezet módosításaiba. Talán nem kis részben járultunk hozzá, hogy elmondhatjuk, 2015-ben lehetõség nyílik a katonák részére a 30%-os átlagos illetményemelésre. iemelkedõ rendezvényünk volt a isegrádi 4-ek szakszervezeti konferenciája Budapest-ákozdon. A rendezvényre az EUROMIL Board meetinget is sikerült Budapestre invitálni, valamint Budapesten az EBESZ-EUROMIL szervezésében egy özép-európai regionális konferencián aktívan közremûködtünk. Az EBESZ képviselõje, a résztvevõ özép-európai államok minisztériumának képviselõi, valamint a szakszervezetek elnökei folytattak megbeszéléseket Az emberi jogok érvényesítése a hadseregben témakörben. iállítást rendeztünk a onvédszakszervezet napjainkban! címmel a EM-ben ákozdon, amelyet több ezer érdeklõdõ láthatott. A hagyományos programjainkat 2014-ben is megszerveztük. atalmas sikert aratott a Fõvárosi Nagycirkuszban szervezett évzáró rendezvényünk, ahol több, mint 1500 résztvevõ élvezte az elõadást. iemelkedõ események voltak a kaland- és aquaparki látogatások, valamint a onvédszakszervezet születésnapi rendezvénye a Fõvárosi Növény és Állatkertben. agyományteremtõ szándékkal indítottuk útjára ez évben elõször az I. onvéd Babgulyásfõzõ versenyt, mely a résztvevõ csapatok színvonalas vetélkedését hozta. öszönöm Tagjaink egész éves támogatását, hogy aktív közremûködésükkel hozzájárultak a onvédszakszervezet mindennapi mûködéséhez és sikereihez. Itt külön meg szeretném említeni azon alapszervezeti vezetõket és aktivistákat, akik ezt a szervezeti életet irányították. ámítok Tagságunk további támogatására 2015 évben is, amely során nem csak az érdekvédelem területén az új életpálya-modellhez kapcsolódó illetményrendszer bevezetésekor szeretnénk konkrét eredményeket elérni, hanem a szervezeti életünk megújításakor is. Czövek János elnök A ONÉDSZASZEREZET LAJA az EMA tagja, megjelenik kettõ havonta. Elôfizethetô a osz irodáiban. Tagjainknak ingyenes! A lap az Egység 2002 ft. kiadványa. Ügyvezetõ: Bódis Sándor ISSN erkesztôség: Budapest III., erepesi u. 29/b Levelezési cím: osz, Egység 1581 Budapest, f. 65 Tel.: (1) Fax: (1) Felelôs kiadó: Czövek János, a osz elnöke erkesztõ: Dr. ajós Dezsõ Alapító-fõszerkesztõ: Borka István Lapterv, tipográfia: iss aba Nyomdai munkálatok: TRADEORG Nyomda, Fûzfôgyártelep Felelôs vezetô: Tóth Zoltán Terjesztés: Levél- és írlapüzletági Igazgatóság - Belsõterjesztés Megjelenik: példányban övetkezõ lapszámunk márciusban jelenik meg. 2

3 j a n u á r ervezeti élet Jelentõs illetményfejlesztés a honvédségben (Folytatás a címlapról) iszámíthatóság, világos karrierút Mint a miniszter fogalmazott, a létrejövõ teljesítmény-alapú, kiszámítható elõmeneteli rendszerben világos karrierút áll majd a katonák elõtt. A szigorú értékelési rendszer bevezetésének célja, hogy a legjobbak közül is a legjobbak álljanak a haza szolgálatában: a felkészüléshez az állomány minden támogatást megkap, az elmúlt négy évben átalakított, megerõsített altiszt- és tisztképzés is ezt szolgálja. Az új rendszerben minden katona elõtt kétirányú út áll majd: vagy magasabb beosztás lehet a cél, vagy pedig szakértõi specializálódás bármely állománykategóriában. Az életpályamodell mindkét karrierutat honorálja. Akik pedig még a nyugdíjkorhatár elérése elõtt kiválnak a rendszerbõl, azok számára a munkáltató biztosítja és garantálja, hogy amennyiben akarnak, a közszolgálat más területén dolgozhatnak tovább. A tárca és a haderõ át- és továbbképzéssel is támogatja majd a második karrier megkezdését. Senki kezét nem engedjük el, aki letette az élete feláldozását is tartalmazó esküt, és becsülettel szolgálta a hazát honvédként mondta ende aba. támogató lakáspénz, illetve a lakásvásárlást és lakásépítést elõsegítõ egyszeri támogatás a hivatásos katonák körében. ende aba rámutatott: a haderõ esetében más szférákkal ellentétben nem szociális, hanem harckészültségi kérdés a lakhatás, hiszen a katona mindig ott lakik, ahová a szolgálat szólítja. A természetbeni források azonban mára kimerültek, az ingatlanok fenntartása pedig drága, így a pénzbeli támogatások rendszere célravezetõbb. A rendszer sok irányban differenciált: a helyi piaci viszonyok, az adott katona rendfokozata és beosztása, a család létszáma egyaránt számít, ám minden esetben egy bizonyos havi adómentes összegrõl van szó. Az egyszeri támogatások pedig elsõsorban azokat érintik majd, akik vélhetõen pályafutásuk utolsó helyõrségében szolgálnak: esetükben már a rendszerbõl történõ kiválás utáni lakáskérdés megoldása is cél. ende aba hozzátette: a kormány tervei között szerepel egy szélesebb körû közszolgálati lakásprogram beindítása is, amely szintén kiterjedhet a Magyar onvédség állományára, ezekrõl az elképzelésekrõl azonban egyelõre nem akart többet mondani, mivel az egyeztetések még csak a kezdeti fázisban járnak. A jövõben létrejön egy új, közszolgálati biztosítási rendszer is, amely a katonai pálya során bekövetkezett rendkívüli helyzetek, váratlan történések esetén is segítséget biztosítana. A kabinet szándékai alapján itt egy saját, összkormányzati keretû nonprofit biztosítótársaság létrehozása a cél. Az életpályamodell bevezetésével párhuzamosan az illetményrendszer és az egyéb juttatások rendszere is átalakul. A katonák anyagi megbecsülése alapvetõ szempont, és már az elõzõ években is komoly lépések történtek e téren: ilyen volt például az egykulcsos személyi jövedelemadó vagy a gyermekek után járó adókedvezmények bevezetése, illetve az idén januártól az altiszteknek és a legénységi állománynak járó havi bruttó 10 ezer forintos illetménykiegészítés is. A következõ években azonban még jelentõsebb pozitív változásokra számíthatnak a katonák: július 1- jétõl a kormány költségvetési javaslata szerint átlagosan 30 százalékos illetményfejlesztésre kerül sor, amelyet január 1-jével bezárólag évente további átlagos 5-5 százalékos emelés követ. Ezáltal négy év alatt összesen átlagosan 50 százalékkal emelik meg a katonák illetményét mindez a miniszterelnök ígéretén és döntésén alapszik. Az illetményeket az új életpályamodellben a beosztás szintje és a hozzá tartozó rendszeresített rendfokozat, a szolgálati idõ, illetve a szakértõi fokozat határozza majd meg. Átalakuló lakástámogatási rendszer A pótlékok rendszere szintén jelentõsen átalakul. Jelenleg bevezetés alatt áll az új lakhatás-támogatási rendszer, amely a jóval költségesebb és nem is annyira hatékony bérlakásos ellátás helyett már a pénzbeli támogatásokra épül. Itt két új forma meghatározó: a lakásbérletet és lakáslízinget Nem lesz arányeltolódás ende aba kérdésre válaszolva elmondta: az illetményrendszer változásai a honvédség teljes személyi állományát érintik majd. Az emelést az aránytalanságok korrekciójára is felhasználják, a jövõ évi átlagosan 30 százalékos növelés preferált állománycsoportja az altiszti kar, a hadsereg gerince lesz, amelyet az átlagosnál jobban meg kívánnak erõsíteni. A 2015-ös emeléshez mintegy 11 milliárd forint szükséges, az összeg évközi döntéssel, pót-elõirányzatként kerül majd a honvédelmi tárca büdzséjébe. Emellett számolnak azzal is, hogy a jövõben létszámbeli erõsödésre is szükség lesz a megváltozott biztonságpolitikai helyzettel, illetve a walesi NATO-csúcson tett vállalásainkkal összefüggésben. A fentiek jegyében egyrészt felülrõl nyitott elõirányzatról beszélünk, másrészt projektfinanszírozások keretében a kormány szükség esetén készen áll további összegek folyósítására is. ende aba szintén kérdésre válaszolva úgy fogalmazott: a honvédelmi tárca költségvetése az idei büdzséhez képest is emelkedik ben. Ami a belsõ arányokat illeti, a Magyar onvédségben a személyi kiadások költsége jelenleg nem éri el az 50 százalékot, szemben a legtöbb NATO-haderõvel, sõt, van olyan tagállam, ahol ez a mutató 70 százalék körül mozog. Nem lesz arányeltolódás, torzulás azáltal, hogy a legfontosabbat, az embert erõsítjük meg mondta a honvédelmi miniszter. Ennek jegyében a személyi költségek mellett a technikai fejlesztésekre is jut majd pénz: már jövõre megkezdõdik a pápai bázisrepülõtér fejlesztése, aminek bekerülési költsége több év alatt vélhetõen a 80 millió dollárt is meghaladja majd. Ezeket a forrásokat a Nemzetgazdasági Minisztériummal kötött megállapodás értelmében a költéségvetés célelõirányzataiból projektfinanszírozásként, többletként kapja meg a honvédelmi tárca. ende aba újságírói kérdésre válaszolva elmondta: az életpályamodell bevezetésének semmi köze az internetadóhoz, a szóban forgó változtatások elõkészítése hosszú évek óta folyik, és soha, még gondolati szinten sem merült fel, hogy a két dolog összetartozna, különösen annak fényében, hogy a költségvetés logikája is egészen más. ivatkozás: honvedelem.hu Fotó: Galovtsik Gábor és Mohai Balázs (MTI) 3

4 ervezeti élet ezérkarfõnöki fórum a osz központi irodában A nap zárásaként Dr. Benkõ Tibor vezérezredes, onvéd ezérkar fõnök tartott fórumot, aki ebben az évben immár második alkalommal járt a osz központi irodájában. Tájékoztatóját a jelenlegi helyzet felvázolásával kezdte, megemlítette a NATO tárgyalásokon felajánlott erõk fontosságát. Eredményként értékelte a honvédelmi kiadások évi emelkedését. Fontosnak tartotta az életpálya-modell bevezetését, amellyel a Tárca világos, tervezhetõ karrier lehetõségét kívánja biztosítani. iemelte, hogy az elõmenetel alapja a tudás, a tapasztalat és a teljesítmény lesz. (Folytatás a címlapról) Erdélyi Lajos dandártábornok tájékoztatta a jelenlévõ tisztségviselõket a évi várható személyügyi feladatokról. iemelte az életpálya-modellhez kapcsolódó határidõk fontosságát, melyek betartása nélkülözhetetlen a fontos döntések meghozatalához. A tájékoztatón még elhangzottak a személyi állomány összetételével, valamint a kilépõk és a bevonulók arányával kapcsolatos információk. Ezután a tisztségviselõk kérdéseket tettek fel a hivatásos és a szerzõdéses katonák helyzetérõl, a nyelvi képzés tapasztalatairól, a vertikális és horizontális karrier lehetõségeirõl, a jelenlegi pótlékrendszerrõl és a lakhatási támogatás rendszerérõl. A csoportfõnök Úr minden kérdésre részletes választ adott. A következõ elõadó un abó István vezérõrnagy, társadalmi kapcsolatokért felelõs helyettes-államtitkár volt. A tábornok Úr bemutatta az Államtitkárság feladatait és szervezeti felépítését. Ennek részeként elmondta, hogy a nemzeti ünnepek, nevezetes évfordulók és állami protokoll rendezvények szervezése is az Államtitkárság hatáskörébe tartozik. Értékelte a onvédszakszervezet törekvéseit, látva az életpálya-modell és az illetményfejlesztés érdekében végzett eddigi munkát. A felmerült kérdésekre minden esetben konkrét válaszokat adott, valamint a további együttmûködés lehetõségét ajánlotta fel az érdekképviselet és a ÉF munkájához kapcsolódóan. onvédelem-illetmények A onvédszakszervezet üdvözli a katonák illetményemelését A onvédszakszervezet támogatja és üdvözli ende aba honvédelmi miniszter bejelentését, miszerint jövõ júliustól négy év alatt 50 százalékkal emelik a katonák illetményét. Czövek János, a szakszervezet elnöke hétfõn az MTI-nek úgy reagált: ez az illetményfejlesztés a katonák jó teljesítményének elismerését jelenti. iemelte: ezen a területen 12 éve nem történt elõrelépés. Ez idõ alatt a Magyar onvédség személyi állománya csaknem 40 százalékos reálkereset-veszteséget volt kénytelen elszenvedni, mely már a katonacsaládok jelentõs részének megélhetését is veszélyeztette. A katonák az ismert nehézségek ellenére is maradéktalanul teljesítették az esküjükben vállalt kötelezettségeiket, a szolgálat ellátásának mindennapjai során, külszolgálatban, s a különbözõ katasztrófahelyzetekben is tette hozzá Czövek János. A onvédszakszervezet a honvédelmi tárcával folytatott érdekegyeztetõ tárgyalások során folyamatosan hangsúlyozta: nem halogatható tovább a katonák illetményének fejlesztése írták. A katonák egyetlen reprezentatív érdekvédelmi szervezeteként továbbra is részt kívánnak venni Megteremtik annak lehetõségét, hogy a katonai életpályán nemcsak magasabb beosztásba kerülhessenek a katonák, hanem egy új elemként úgynevezett horizontális karriert futhassanak be. A kialakítandó illetményrendszer mindkét utat emelkedõ illetménnyel fogja honorálni. Felhívta a figyelmet arra, hogy a kommunikáció nagyon fontos a jelenlegi helyzetben. Arra kérte a onvédszakszervezet tisztségviselõit, segítsék a kidolgozói munkát azzal, hogy a tájékoztatók során õszintén beszéljék meg a kialakuló új életpálya-modellrõl és annak elemeirõl felmerülõ véleményeket. Az összegyûjtött tapasztalatokat pedig juttassák el a döntéshozókhoz, mely alapja lehet egy olyan életpálya-modell megteremtésének, ami hosszútávon megalapozottan lesz képes mûködni. öveg: endrei Zoltán Fotó: Dr. ajós Dezsõ a munkáltatói és a szakértõi szintû egyeztetésekben, az illetményfejlesztés, a lakhatási támogatás átalakítása és a katonai életpályamodell bevezetése ügyében egyaránt. ende aba honvédelmi miniszter hétfõn elmondta: a kormány 2010 óta elkötelezett abban, hogy a közszolgálatban dolgozók számára életpályamodellt, béremelést vezessen be. A pedagógusok és az egészségügyi dolgozók után a tûzoltóknál, rendõröknél és a katonáknál, s a tervek szerint 2016-tól a köztisztviselõknél is bevezetik az illetményfejlesztéssel egybekötött életpályamodellt. A katonai életpályamodellrõl a miniszter elmondta: jövõ július elsejétõl a Magyar onvédség teljes állományát érintõen átlagosan 30 százalékos illetményfejlesztést vezetnek be, majd január elsejéig bezáróan évente további 5-5 százalékkal emelik a katonák illetményét. Mindemellett a pótlékok rendszere is jelentõsen átalakul, s bevezetés elõtt áll a Magyar onvédség új lakhatási támogatási rendszere is. ivatkozás: MTI 4

5 j a n u á r ervezeti élet A onvédszakszervezet november 19-én tartotta üldöttgyûlését A onvédszakszervezet legfõbb döntéshozó fóruma, a üldöttgyûlés november 19-én szót emelt a hivatásos és szerzõdéses állomány számára kért év végi kifizetés mellett, illetve üdvözölte a július 1-tõl bevezetendõ illetményfejlesztést... Czövek János elnök megnyitó beszédében a küldöttek mellett külön köszöntötte a megjelent akszervezeti Munkáért Díjasokat, valamint a Liga akszervezetek képviseletében megjelenõ Doszpolyné dr. Mészáros Melinda fõtitkárt. Miután Sörös István a Mandátumvizsgáló Bizottság elnöke tájékoztatott a mandátumokról és a határozatképességrõl, Czövek János elnök megnyitotta a üldöttgyûlést és tájékozatta a megjelenteket a döntéshozó fórum fõ feladatairól. A gyûlés tisztségviselõinek megválasztása után Dr. ajós Dezsõ levezetõ elnök ismertette a üldöttgyûlés lefolyását, a hozzászólások szabályait. növelésének lehetõségeirõl, illetve a kiadási oldal fõbb tételeirõl. iemelte, hogy az öt évvel ezelõtti több, mint 200 millió Ft-os költségvetés töredékével kell most gazdálkodni úgy, hogy az elvégzendõ feladatok nem csökkentek, sõt inkább szaporodtak. A költségvetést közel nullszaldósra tervezte meg a osz, emelte ki beszédében. atócs Zsolt az Ellenõrzõ Bizottság elnöke a vita elõtt tájékozatott arról, hogy az EB áttekintette, megvizsgálta a költségvetést, és azt elfogadásra javasolja, majd a küldöttek egyöntetû támogatásával elfogadásra került. A osz évi fontosabb feladatairól, majd a osz elnökségének évi rendezvénytervérõl szóló és végül a osz évi munkatervérõl szóló küldöttgyûlési határozat tervezeteket endrei Zoltán alelnök terjesztette a üldöttgyûlés elé. A tervezetek néhány jövõbeni javaslat elhangzását követõen ellenszavazat nélkül kerültek elfogadásra. A akszervezeti Munkáért díj odaítélése során Czövek János elnök ismertette a jelölteket: Bali János, énzes József és Tóvári Róbert. Miután a jelöltek elfogadták a jelölést, a két díjazottat megnevezni hivatott titkos szavazást követõen olyan helyzet állt elõ, amelyre senki nem számított. A szavazást követõen az egyik jelölt, egyértelmûen elnyerte a díjat, azonban a másik díjra a két jelölt azonos szavazatot kapott, sõt már a jelölõlapra történõ felkerülésük is azonos szavazatszámmal történt, így nem lehetett érdemben eredményt hirdetni. Az elnökség tájékoztatója során Czövek János elmondta: a katonák 2015-ös 30%-os, illetve az azt követõ négy éves évente 5%-os illetményemelése nagy elõrelépés, azonban nem pihenhetünk, mivel még sok feladat megoldásra vár. ülön szót emelt az állomány ruházati ellátásáról, a munkaidõ szabályozásról, valamint a szociális- és jóléti rendszer helyzetérõl. Miután felidézte az illetményemelésig vezetõ úton folytatott küzdelmet, megosztotta az érdeklõdõkkel azokat az információkat, amelyek a csapatlátogatásokon elhangzottak, illetve azt is, hogy mi történt az elmúlt idõszak OÉT, illetve a LIGA Elnökségi és Tanács ülésein. Arról is beszélt, hogy továbbra is rendkívül fontos az alakulatoknál folytatott látogatás sorozat, melynek során a tisztségviselõk felkerestek minden katonai szervezetet, osz alapszervezetet, illetve csoportot annak érdekében, hogy a tagok tájékoztatása mellett tovább folytatódjon a tagszervezés is. A mai napig 4200 fõ aktív katona regisztrált az új tagdíjlevonási rendszerbe, ehhez csatlakozik a nyugállományúak 1000 tagja, ami összesen 5500 fõ regisztrált létszámot eredményez. Az elsõsorban anyagi okokkal magyarázható tagdíjfizetési nehézségek miatt kialakult egy szûk (néhány százfõs) kör, akik tagdíjfizetése bizonytalan, így ezekben az esetekben szükséges a több körös személyes egyeztetés, illetve ennek eredménytelensége esetén az érintettek tagi jogait korlátozó adminisztratív feladatok végrehajtása. A évi költségvetésrõl szóló határozattervezet megvitatása során Bazsik István alelnök egészítette ki a korábbi írásos és képviseleti értekezleteken már elhangzott szóbeli elõterjesztést. Az alelnök tájékoztatott többek között az elmúlt évek gazdasági konszolidációjáról, a bevételek Az elnökség rövid egyeztetést követõen azt javasolta a üldöttgyûlésnek, hogy 2014-ben három díjazottat nevezzünk meg. Ezt a üldöttgyûlés támogatta, így a év akszervezeti Munkáért díjasai abc sorrendben a következõk lettek: Bali János, énzes József és Tóvári Róbert. Az egyebek napirendi téma során, hosszas vitát követõen az érintettek írásbeli javaslatát elfogadva arról döntött a üldöttgyûlés, hogy a Nõi szekció megszûnik. A továbbiakban a szerzõdéses szekció átmenetileg képviseli a nõi szekció feladatait is, majd a következõ üldöttgyûlésig formálisan átalakul az esélyegyenlõségi kérdéseket képviselõ szervezeti elemmé. Czövek János elnök záróbeszédében megköszönte a résztvevõk munkáját és bezárta a üldöttgyûlést. öveg: Bazsik István Fotó: Jakubik András 5

6 Aktuális lenáris ülést tartott az OÉT Az Országos özszolgálati Érdekegyeztetõ Tanács november 24-én tartotta plenáris ülését. A Nemzetgazdasági Minisztériumot Banai éter Benõ államháztartásért felelõs államtitkár és Dr. Modori László munkaerõpiacért felelõs helyettes államtitkár, a Belügyminisztériumot ovácsné ekér Enikõ fõosztályvezetõ, a onvédelmi Minisztériumot Lázár-Takács atalin ÉF titkár, a onvédszakszervezetet endrei Zoltán alelnök képviselte az ülésen... Az OÉT hétfõi plenáris ülésén a szakszervezeti jogokról, a évi költségvetésrõl, valamint a közszolgálati életpályáról egyeztettek. A munkavállalói oldal ügyvivõje Fehér József volt. Napirend elõtt szó esett a közszféra általános béremelésének mielõbbi megvalósításáról. Ennek kapcsán az oldalügyvivõ jelezte, hogy a minimálbér kialakításáért felelõs munkabizottságba szeretne az OÉT munkavállalói oldal tagot delegálni. Ezt követõen a közszolgálati dolgozók bérproblémáival kapcsolatosan tájékoztatta a kormányoldalt, majd kérte a közszolgálati életpálya-modell kiterjesztését a jelenleginél szélesebb körben. érte, hogy a kormány vizsgálja meg a több évre szóló bérmegállapodás kötésének lehetõségét. A napirend elõtti kérdések után ovácsné ekér Enikõ a BM fõosztályvezetõje tájékoztatott a közszolgálati életpálya-modell koncepciójának helyzetérõl és a kormányhatározat tervezetrõl. A fõosztályvezetõ asszony jelezte, hogy a tervezet legutolsó kidolgozott formája már az ott megjelent tisztségviselõk birtokában van, melyrõl a véleményét mindenki kialakíthatja a napokban. A további menetrend szerint november 28-án kerül az anyag az Államreform Bizottság elé, a kormány pedig december 10-én tárgyalja a közszolgálati életpálya-modellt. Modori László helyettes államtitkár jelezte, hogy a tervek szerint az életpálya-modellek bevezetése tovább folytatódik, a kormány elkötelezett szándéka a rendszer teljes közszolgálatra történõ kiterjesztése. Napirend szerint a munkavállalói oldal kezdeményezésére a szakszervezeti jogokról született beterjesztés. A téma arra irányította a figyelmet, hogy a LIGA demonstráció a ossuth térnél A LIGA akszervezetek elnökségének határozata alapján, valamint az eredménytelen tárgyalások következtében a LIGA demonstrációt szervezett a cafeteria adóterheinek emelése ellen, az adótörvények társadalmi egyeztetés nélküli benyújtása ellen, és a korkedvezményes nyugdíj védelmében november 21-én az Alkotmány utcában, amelyen a onvédszakszervezet tagjai és tisztségviselõi is részt vettek Gaskó István, a LIGA akszervezetek elnöke hangsúlyozta, hogy követeljük a Munka törvénykönyvének felülvizsgálatát, a sztrájkjog visszaállítását és a minimálbér reálkereset-növekedést biztosító emelését. Beszédében elmondta: tiltakozunk az ellen, hogy a kormány majdnem a bérek színvonalán akarja adóztatni a cafeteriát, ami azzal a veszéllyel fenyeget, hogy a munkáltatók megszüntetik a juttatást. Ezért követeljük, hogy ne növeljék a cafeteria közterheit. Ugyancsak sérelmezte, hogy a 2015-ös költségvetést - köztük az adótörvényeket - társadalmi egyeztetés nélkül nyújtották be, illetve meg kívánjuk védeni a korkedvezményes nyugdíj intézményét. A korkedvezményes nyugdíjat nem megszüntetni kell, hanem el kell érni, hogy átalakuljon a mai kor igényeinek megfelelõen, és errõl tárgyalni kell - tette hozzá. Arról is szólt: képtelen szolgálati törvényekben még a Munka Törvénykönyvéhez képest is korlátozott jogokat kaptak a szakszervezetek. Az államtitkár írásos választ ígért a beterjesztett anyagra, egyben jelezte, hogy hasonló témájú elõterjesztés már a Munka Törvénykönyvének kialakítása során is felvetésre került. Akkor a kért javaslatok nem épültek be a szolgálati törvényekbe. Ezek után jelezte, hogy álláspontja szerint a hivatkozott ILO ajánlásoknak a jelenlegi szabályozás maradéktalanul eleget tesz. A korábbi szakszervezeti jogokat a nemzetközi egyezmények elveihez képest jóval kedvezõbbnek minõsítette. A második napirendi pontot Banai éter Benõ államtitkár terjesztette be. Tájékoztatott a 2015 évi költségvetés közszolgálatot érintõ kedvezõ változásairól. iemelte, hogy a bruttó 200 ezer forintos kafetéria keret adómértéke továbbra sem változik. A közszolgálati életpálya-modell fegyveres- és rendvédelmi ágazatban történõ bevezetésére 44 milliárd forint került elkülönítésre, amely biztosítja az érintettek részére, hogy július 1-tõl megvalósulhasson az érintettek számára az átlagos 30%-os béremelés. A szociális- és bölcsõdei dolgozók bérfejlesztésére évben kerülhet sor. Jelezte, hogy a jövõben a pedagógusok bérének kialakítása során nem kívánják a minimálbér változását figyelembe venni és a közszférában nincs tervezett létszámcsökkentés. Több ágazati szakszervezeti vezetõ elismerõen nyilatkozott a honvédek által elért illetményemelésrõl, egyben jelezték, hogy saját szektorukban több éve nem került sor béremelésre. Az OÉT munkavállalói oldala közös igényt fogalmazott meg a kormány felé, amelynek eredményeképpen egységesen a bérfejlesztésbõl eddig kimaradt ágazatok számára évben 5%-os béremelésre kerüljön sor. A munkaadói oldal a kérésre a következõ kormányülés után ígért választ. Fehér József oldalügyvivõ kérte, hogy amint lehetséges az OÉT újra üljön össze és folytatódjon a évi bértárgyalás. öveg: endrei Zoltán helyzet, hogy ma Magyarországon a nettó minimálbér 20 ezer forinttal marad el a létminimumtól és 1,5 millió munkavállaló keres minimálbért. Ebben a helyzetben azonnali béremelés szükséges - mondta Gaskó István - hozzátéve, hogy amennyiben nem teljesülnek a követelések, újabb demonstrációkra kerül sor. ivatkozás: liganet.hu Megkezdõdtek az egyeztetések a évi béren kívüli juttatásokról A ÉF december 11-i ülésén elhangzottaknak megfelelõen december 18-án megkezdõdtek a évi béren kívüli juttatásokról szóló szakértõi egyeztetések Nagy Zoltánnal, a M édelemgazdasági ivatal fõigazgatójával... Az eseményen szakszervezetünket Czövek János elnök, endrei Zoltán alelnök, míg a M édelemgazdasági ivatalt Nagy Zoltán fõigazgató, dr. Bársony risztina ezredes, igazgató, Mészáros Gabriella alezredes és écsi László õrnagy képviselte. Czövek János elnök a onvédszakszervezet nevében gratulált Nagy Zoltánnak, a M édelemgazdasági ivatal fõigazgatójává történt kinevezéséhez. Megköszönte, hogy december 17-én a katonák megkapták a forint összegû jóváírást az EMC kártyára. Az elsõ egyeztetésen a M G fõigazgatója arról tájékoztatta a szakszervezetek vezetõit, hogy januártól a tárgyalások végéig a évi béren kívüli juttatások kerülnek továbbra is biztosításra. A felek megállapodtak abban, hogy a következõ tárgyalásra február elsõ hetében kerül sor. öveg: Czövek János Fotó: endrei Zoltán 6

7 j a n u á r Aktuális ÉF évzáró ülés A onvédelmi Érdekegyeztetõ Fórum december 10-én tartotta évzáró ülését. Napirenden volt a évi illetményemelés, a évi béren kívüli juttatás, illetve a szolgálati és a korkedvezményes nyugdíjrendszer jövõje. Az ülés levezetõ elnöke Dr. ádár ál dandártábornok, a M Tervezési és oordinációs Fõosztály fõosztályvezetõje, a munkáltatói oldal ügyvivõje un abó István vezérõrnagy, a M társadalmi kapcsolatokért felelõs helyettes államtitkára, a munkavállalói oldal ügyvivõje Czövek János a onvédszakszervezet elnöke volt. A ÉF-en szakszervezetünket Bazsik István és endrei Zoltán alelnökök és Dr. ajós Dezsõ szolgáltatás- és tagszervezõ képviselték... Napirend elõtt un abó István vezérõrnagy tájékoztatta a onvéd Érdekegyeztetõ Fórum résztvevõit a két ÉF ülés közt eltelet idõszak eseményeirõl, illetve a évi illetményemelés jelenlegi állásáról. Nõk elleni erõszak felszámolásának világnapja konferencia A nõk elleni erõszak felszámolásának világnapja alkalmából rendezett konferenciát a LIGA Esélyegyenlõségért felelõs bizottsága. A november 25-i rendezvényen szakszervezetünket ijártó Zsolt esélyegyenlõségi bizottsági tag, Mészáros Mária osz elnökségi tag, Justin János fiatalok ligája bizottsági tag képviselte. A megnyitó során Dr. Dancsóné dr. Soós Ilona esélyegyenlõségért felelõs elnökségi tag bemutatta az elõadókat és a hallgatóságot is, ahol a LI- GA tagszervezeteinek tisztségviselõi, a bizottság tagjai és az önkéntes hálózat segítõi vettek részt. A nõk elleni erõszak világnapjára 1981-óta emlékezünk. Az ENSZ közgyûlése december 17. óta nyilvánította e napot - a nõk elleni erõszak megszüntetésének nemzetközi napjává - és felkérte a nemzetközi szervezeteket, hogy e napon figyelemfelhívásul szervezzenek programokat ebben a témában, emlékezzenek meg az áldozatokról, illetve hívják fel a figyelmet erre a jelenségre. Az Európai Unióban lévõ szakszervezetekhez hasonlóan a LIGA szakszervezetek ezzel a konferenciával kívánt hozzájárulni a kitûzött célokhoz. ijártó Zsolt Czövek János elnök válaszában kiemelte, hogy az átlagos 30%-os katonai illetményemelést a munkavállalói oldal üdvözli. Leszögezte, hogy az oldal továbbra is érdekelt a tárgyalásokban illetve a konstruktív együttmûködésben, különösen azért, mert az új illetményrendszer bevezetése során sok olyan szempontot kell figyelembe venni, amely befolyásolhatja, hogy a végsõ eredmény mennyire szolgálja majd a katonák megelégedését. A napirend elfogadása során a tervezett hét napirendi pontból kettõt az oldalak egyetértésével az Idõsügyi Munkacsoport elé delegálták. A két téma a honvédség halottainak sírhely megváltása, illetve az 1997 és 2001 között nyugdíjba került katonák nyugellátásának rendezése volt. A M tulajdonából az önkormányzatoknak átadott, volt tiszti klubok esetében a mûködtetés feltételei és a megállapodások betartása volt a beterjesztõ szerint vitatható. A munkáltatói oldal ügyvivõje személyes vizsgálódást és szükség szerinti intézkedést ígért az adott kérdésben. A katonai nyugellátás jelenlegi rendszerének újragondolását igénylõ napirendi pontokra ovács Tamás, a M umánpolitikai Fõosztály fõosztályvezetõje adott részletes választ, amelyben kifejtette, hogy a klasszikus szolgálati nyugdíj visszaállítása nincs napirenden, azonban a közszolgálati átjárhatóság, a nyugdíj elõtti rendelkezési állomány (NYERA) intézménye, illetve a 2017-re kialakítandó fegyveres járadék ellátási rendszer, a kialakult helyzetet több szempontból is rendezi. A két oldal korábban kialakított véleménye a ÉF ülésen nem közeledett-e kérdésben egymáshoz. A évi béren kívüli juttatásokról szóló megállapodás értékelése során un abó István helyettes államtitkár bejelentette, hogy saját költségvetés terhére Ft/fõ összegû univerzális utalvány kerül mindenki számára kifizetésre a karácsonyi idõszakot megelõzõen. Ezzel álláspontja szerint a tárca a megállapodásban rögzített köztelezettségeit teljesítette, és maximálisan kihasználta a költségvetésben rendelkezésre álló mozgásteret. Ebben a kérdésben a szakszervezetek elmentek a falig. A rendezvény lezárásaként az adventi idõszakra való tekintettel az oldalképviselõk közösen szót emeltek a karácsonyi idõszak és a szeretet ünnepének fontossága mellet. A tárca képviselõi megerõsítették a karácsonyi idõszakra vonatkozó munkarendrõl szóló tájékoztatást, majd a kölcsönös karácsonyi és újévi jókívánságokkal búcsúztak egymástól és a évtõl. öveg: Bazsik István Fotó: Dr. ajós Dezsõ Érdekes számok a magyar nyugdíjasokról ány magyar kap nyugdíjat, hol kell lakni ahhoz, hogy a legmagasabb juttatást kapjuk, illetve milyen eredményt kapunk, ha a vásárlóerõt összehasonlítjuk az uniós tagországok átlagaival? ezek mind kiderülnek a S friss, Nyugdíjak és egyéb ellátások, 2014 elnevezésû kiadványából. Idén januárban valamivel több mint 2,8 millió ember kapott nyugdíjat, ellátást, járadékot, vagy egyéb járandóságot Magyarországon. A S adatai szerint 1995 és 2011 között egyébként 2 millió 700 ezer és 2 millió 800 ezer fõ körül alakult a nyugdíjasok száma, míg egyéb, nyugdíjszerû ellátást ezer fõ kapott. A 2012-es átalakítás amikor többek közt megszûntek a korai öregségi nyugdíjazási formák és a rokkantsági nyugdíj után már csak 2,2 millió magyar kapott nyugellátást, ez pedig 18 százalékos csökkenést jelent 2011-hez képest. Ugyanakkor ezzel párhuzamosan mintegy háromszorosára nõtt az egyéb ellátásban, járadékban és járandóságban részesülõk száma. Ennek a módosításnak is köszönhetõ, hogy amíg 2012 elõtt az öregségi nyugdíjasok aránya a nyugellátotti körön belül 60 és 63 százalék között mozgott, addig 2012-re 89, 2014-re 92 százalékra nõtt. A cikk folytatását az alábbi hivatkozás webcímén olvashatják: ivatkozás: 7

8 Életpálya-modell Folytatódtak a tárgyalások az új életpálya-modellrõl november 06-án folytatódtak a Belügyminisztériumban a közszolgálati életpálya kidolgozásával kapcsolatos szakértõi egyeztetések a fegyveres- és rendvédelmi szakszervezetek részvételével. A közszolgálati életpálya kidolgozásának koordinálásáért felelõs miniszteri biztos Dr. Bakondi György tû. altábornagy tájékoztatta a résztvevõ szakszervezeti vezetõket a kidolgozó munka helyzetérõl és további feladatairól. akszervezetünket Czövek János elnök és endrei Zoltán alelnök képviselte... A közigazgatási államtitkár munkamegbeszélésen fogadta szakszervezetünk vezetõit Életpálya modell Az életpálya modell bevezetésével kapcsolatos állománygyûlésen az M 1. onvéd Tûzszerész és adihajós Ezrednél. A miniszteri vezetõi értekezleten meghatározottak szerint tartott állománygyûlést december 10-én ürti Dezsõ alezredes az M 1. onvéd Tûzszerész és adihajós Ezred megbízott parancsnoka az életpálya-modell és az ahhoz kapcsolódó új illetményrendszer bevezetésérõl... A központi elõadás ismertetését követõen endrei Zoltán és Bazsik István osz alelnökök ismertették az érdekképviselet álláspontját az új karrier-modell bevezetésérõl és a hozzá kapcsolódó illetményfejlesztésrõl. Az állománygyûlésen is volt lehetõség kérdések feltételére, illetve véleménynyilvánításra, de ez a munka tovább fog folytatódni a döntés elõkészítés Elnöki tájékoztató árpalotán Az M Bakony arckiképzõ özpont személyi állománya részére tartott tájékoztatót december 18-án Czövek János a onvédszakszervezet elnöke Tájékoztatójában elmondta, hogy a katonai életpálya-modell három fõ pillére, a közszolgálati átjárhatóságot is magába foglaló új elõmeneteli- és illetményrendszer, egy új lakhatás támogatási és egy új közszolgálati az életpálya során bekövetkezett rendkívüli eseményeket kezelõ biztosítási rendszer bevezetése. iemelte a katonai életpálya-modellen belül az új elõmeneteli rendszer és - annak részeként - az új illetményrendszer kidolgozásának szükségességét. Elõadásában hangsúlyozta, hogy a jelenlegi helyzetben akár törvényi javaslattételre is van lehetõség, sorsunk alakítását a közösen megfogalmazott javaslatainkkal befolyásolhatjuk. A közel két órás elõadást követõen egy kötetlen beszélgetés keretein belül Az életpálya-modell általános elemeirõl, valamint a honvédelmi-, és közszolgálati modell összehangolásáról a szakszervezetek képviselõi kifejtették álláspontjukat. A jogi kodifikációs folyamat a közeljövõben megkezdõdik, amelyben a munka bizottságokban számítanak a szakszervezetek munkájára is. Jelenleg a szabályozási koncepció véglegesítése zajlik, amihez a onvédszakszervezettõl is bekérték a javaslatot. öveg: Czövek János - Fotó: Archív november 10-én Dr. Dankó István a onvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkára munkamegbeszélésen fogadta Czövek János elnököt, endrei Zoltán és Bazsik István alelnököket a onvédelmi Minisztériumban. A tárca részérõl a tárgyaláson részt vett ovács Tamás humánpolitikai fõosztályvezetõ, dr. Balogh András jogi fõosztályvezetõ, és dr. ekendi Gyöngyvér... A onvédelmi Minisztériumban lefolytatott tárgyaláson a résztvevõk megvitatták a honvédelmi-, és a közszolgálati életpálya-modell összehangolása kapcsán felmerült aktuális kérdéseket. A onvédszakszervezet részletesen kifejtette álláspontját a évi illetményemeléssel, a honvédelmi életpályával, megtakarítási célú biztosítási konstrukcióval és a kedvezményes lakhatás támogatási rendszerrel kapcsolatosan. Dr. Dankó István államtitkár kérte a onvédszakszervezet aktív segítségét a katonai életpálya szabályozási koncepció elemeinek kidolgozásában, valamint az azt követõ kodifikációs munka segítésében. öveg: Bazsik István Fotó: endrei Zoltán idõszakában a osz alapszervezet kereti között is. öveg és fotó: Dr. ajós Dezsõ az állomány választ várt többek között a bérpótlék és az illetménykompenzáció alapilletménybe történõ beépítésének kérdésére, a szerzõdés hosszabbítási díj és a leszerelési segély jelenlegi formájának megmaradására, a közszférába történõ átjárhatóság biztosítására. Ezt követõen tagjainknak lehetõségük volt egyénileg is feltenni kérdéseiket, amelyben Németh Nándor érdekvédelmi ügyvivõ volt segítségére a onvédszakszervezet elnökének. Mészáros József alezredes a katonai szervezet törzsfõnöke emlékeztetett, hogy a miniszteri vezetõi értekezleten meghatározottaknak megfelelõen az állománygyûlést megtartották az alakulatnál és remélte, hogy az elnöki tájékoztató még világosabbá tette az állomány részére az elkövetkezendõ rövid idõszak fontosságát. Búcsúzóul eredményes munkát kívánt a onvédszakszervezet érdekérvényesítõ tevékenységéhez. öveg és fotó: Németh Nándor 8

9 j a n u á r 61 éves az M Anyagellátó Raktárbázis álon entesen december 3-án az M 37. II. Rákóczi Ferenc Mûszaki Ezrednél tett látogatást Czövek János a onvédszakszervezet elnöke... erdán az Ezred általános napi feladatai több eseménnyel is bõvültek. uszár János vezérõrnagy, az M Összhaderõnemi arancsnokság törzsfõnöke köszönt el az M EUFOR ontingens tizenhatodik váltásának tagjaitól, melynek a állományát alapvetõen a szentesi M 37. II. Rákóczi Ferenc Mûszaki Ezred katonái teszik ki. Czövek János elnök szintén az állománygyûlés keretében tájékoztatta az Ezred személyi állományát a katonai életpályamodel fõbb tartalmi elemeirõl és a hozzá kapcsolódó 30%-os illetményfejlesztésrõl. osz tájékoztató ecskeméten, az M 59. entgyörgyi Dezsõ Repülõbázison ecskemétre, az M 59. entgyörgyi Dezsõ Repülõbázisra látogatott december 16-án Czövek János a onvédszakszervezet elnöke és Bazsik István alelnök... A bázis parancsnoka Ugrik aba dandártábornok zsúfolt napi programja ellenére is szívesen fogadta a bázisra érkezõ osz vezetõket. A tájékoztatót követõen a bázis alapszervezeti vezetõje Jáger Lajos által szervezet osz tájékoztatók kerültek megrendezésre alegység bontásokban. öveg és fotó: Jakubik András ervezeti élet Az M Anyagellátó Raktárbázis káli bázisán a hagyományoknak megfelelõen idén is megrendezték a raktárbázis évfordulós megemlékezését október 28-án. intér Attila bázisparancsnok köszöntötte a szervezet volt parancsnokait, a környezõ települések polgármestereit, a megjelent katonai szervezetek képviselõit, a jelenlévõ nyugdíjas kollégákat és a meghívott társadalmi szervezetek képviselõit. A megemlékezésen a onvédszakszervezetet endrei Zoltán alelnök képviselte, az ünnepség narrátora ágó Miklós õrnagy a onvédszakszervezet csoportvezetõje volt... A vendégek köszöntése után egy rövid történeti áttekintésre került sor a bázis történetével kapcsolatosan. A megalakulás idõpontja december 1-je, az utolsó átszervezés után a bázis az M Logisztikai özpont közvetlen alárendeltségébe tartozó M Anyagellátó Raktárbázis nevet vette fel. A haderõ átalakítása során a onvéd ezérkar fõnök és a közigazgatási államtitkár 35/2014- es együttes intézkedése alapján december 31-ig az M Anyagellátó Raktárbázis káli parancsnoksága felszámolásra kerül. Ez a feladat nagy terhet jelentett és jelent a bázis személyi állománya részére. A parancsnok köszönetét fejezte ki az állomány részére a LB-II feladat végrehajtásának tekintetében. iemelte, hogy napi feladatok és az elõírások maximális betartása mellett, hibátlanul és balesetmentesen sikerült végrehajtani az eszközök mozgatását. ollégáinak új munkahelyeikhez, magánéletükhöz sok sikert kívánt. Terék Tamás alezredes az M Anyagellátó Raktárbázis haditechnikai parancsnok helyettese méltatta a bázis személyi állományának munkáját és elismerését fejezte ki a bázis parancsnokának. Felvázolta a közelmúltban az objektumok felszámolásával kapcsolatos folyamatot. Felajánlotta további segítségét a törvényes lehetõségeknek megfelelõen az állomány részére. A rendezvény további részében a felsõszentiváni ísérleti ínpad elõadását láthattuk, ahol az általános iskolás gyerekek színvonalas elõadásukkal szórakoztatták a vendégeket. égezetül a parancsnok reményét fejezte ki, hogy ha az objektumban már nem is, de minden évben meg tudják majd ünnepelni az alakulat évfordulóját. öveg és fotó: endrei Zoltán osz elnöki tájékoztató a M 37. II. Rákóczi Ferenc Mûszaki Ezred állománygyûlésén Czövek János elõadásában a onvédelmi Érdekegyeztetõt Fórum (ÉF) ülésein és a M osz közti szakmai egyeztetéseken elhangzott szakszervezeti kezdeményezések megvalósulásának és a korrekt munkakapcsolat eredményeként értékelte a onvédelmi Miniszter által bejelentett béremelést. A tájékoztató során Czövek János osz elnök hangsúlyozta, hogy A onvédszakszervezet jövõbeli feladata továbbra is a személyi állomány élethelyzetének, valamint a munka és szolgálatai körülményeinek javítása. Az állománygyûlést követõen pedig a osz helyi irodájában ügyfélfogadást tartott a osz elnöke, ahol tagjaink a személyes kérdéseikre kaphattak választ. osz elnöki tájékoztató usztavacson november 28- án a onvédszakszervezet elnöke tájékoztatót tartott usztavacson tagjaink részére. Czövek János az életpálya-modell elemeirõl, bevezetésével kapcsolatos feladatokról tájékoztatott. Ismertetõjében elmondta a három fõ pillérét, új elõmeneteli- és illetményrendszer, új lakhatási támogatás rendszerét és az átjárhatóságot a közszolgálati szférába. Az életpálya során bekövetkezett rendkívüli eseményeket kezelõ biztosítási rendszer bevezetésének lehetõségérõl is beszélt, kiemelve annak fontosságát. iemelten foglalkozott a katonai pályamodellen belül az új elõmeneteli rendszerrel és annak részeként az új illetményrendszer kidolgozásának szükségességével, részletesen elemezte a július 01-tõl bevezetésre kerülõ, a 30%-os illetményemelés és az azt követõ 4*5% emelés fontosságát. Az elõkészítés során fontos az állománnyal való konzultáció, a megalapozott döntések meghozatalához. A tájékoztatót követõen kötetlen beszélgetés keretein belül a résztvevõk részérõl felmerült kérdések megbeszélésére kerültek. Zárásként Lippai aba érdekvédelmi ügyvivõ foglalta össze a tagsággal kapcsolatos feladatokat és elõnyöket, a szervezet által nyújtott kedvezményeket. 9

10 Boldog új esztendõt kívánunk ÉF ülés 2 0 onvéd babgulyás fõzõ verseny osz születésnapi party akszervezeti továbbképzés üldöttértekezlet Január Február Március 1 Újév, Fruzsina 2 Ábel 3 Genovéva 4 Titusz, Leona 5 Simon 6 Boldizsár 7 Attila, Ramóna 8 Gyöngyvér 9 Marcell 10 Melánia 11 Ágota 12 Ernõ, Cézár 13 eronika 14 Bódog 15 Lóránt, Lóránd 16 Gusztáv 17 Antal, Antónia 18 iroska 19 Sára, Márió 20 Fábián 21 Ágnes 22 ince, Artúr 23 Zelma, Rajmund 24 Timót, Xénia 25 ál 26 anda, aula 27 Angelika 28 ároly, arola 29 Adél 30 Martina, Gerda 31 Marcella 1 Tihamér 2 Ottó 3 ornél, Soma 4 Ulrik 5 Emese, Sarolta 6 aba 7 Apollónia 8 Ellák 9 Lukrécia 10 Amália 11 Nóra, Lili 12 Izabella, Dalma 13 Jenõ 14 Örs, Stella 15 enrik, Roland 16 alter 17 Endre, Elek 18 Frigyes 19 Emilia 20 Illés 21 Dániel,Daniella 22 Magdolna 23 Lenke 24 inga, incsõ 25 ristóf, Jakab 26 Anna, Anikó 27 Olga, Liliána 28 abolcs 29 Márta, Flóra 30 Judit, Xénia 31 Oszkár 1 Ignác, irginia 2 arolina, Aida 3 Balázs 4 Ráhel, enge 5 Ágota, Ingrid 6 Dorottya, Dóra 7 Tódor, Rómeó 8 Aranka 9 Abigél, Alex 10 Elvira 11 Bertold 12 Lívia, Lídia 13 Ella, Linda 14 Bálint,alentin 15 olos,georgina 16 Julianna, Lilla 17 Donát 18 Bernadett 19 Zsuzsanna 20 Aladár, Álmos 21 Eleonóra 22 Gerzson 23 Alfréd 24 Mátyás 25 Géza 26 Edina 27 Ákos, Bátor 28 Elemér 1 Boglárka 2 Lehel 3 ermina 4 Domonkos 5 risztina 6 Berta, Bettina 7 Ibolya 8 László 9 Emõd 10 Lõrinc 11 Zsuzsanna 12 lára 13 Ipoly 14 Marcell 15 Mária 16 Ábrahám 17 Jácint 18 Ilona 19 uba 20 Állami ünnep, István, ajk 21 Sámuel, ajna 22 Menyhért 23 Bence 24 Bertalan 25 Lajos, atrícia 26 Izsó 27 Gáspár 28 Ágoston 29 Beatrix, Erna 30 Rózsa 31 Erika, Bella 1 Albin 2 Lujza 3 ornélia 4 ázmér 5 Adorján 6 Leonóra, Inez 7 Tamás 8 Zoltán 9 Franciska,Fanni 10 Ildikó 11 ilárd 12 Gergely 13 risztián 14 Matild 15 Nemzeti ünnep, ristóf 16 enrietta 17 Gertrúd, atrik 18 Sándor, Ede 19 József, Bánk 20 laudia 21 Benedek 22 Beáta, Izolda 23 Emõke 24 Gábor, arina 25 Irén, Írisz 26 Emánuel 27 ajnalka 28 Gedeon 29 Auguszta 30 Zalán 31 Árpád Július Augusztus eptember 1 Egyed, Egon 2 Rebeka, Dorina 3 ilda 4 Rozália 5 iktor, Lõrinc 6 Zakariás 7 Regina 8 Mária, Adrienn 9 Ádám 10 Nikolett, unor 11 Teodóra 12 Mária 13 ornél 14 A szakszervezet napja 15 Enikõ, Melitta 16 Edit 17 Zsófia 18 Diána 19 ilhelmina 20 Friderika 21 Máté, Mirella 22 Móric 23 Tekla 24 Gellért 25 Eufrozina, ende 26 Jusztina 27 Adalbert 28 encel 29 Mihály 30 Jeromos

11 a osz valamennyi tagjának! 1 5 Évzáró a Fõvárosi Nagycirkuszban Április Május Június 1 ugó 2 Áron 3 Buda, Richárd 4 Izidor 5 úsvét, ince 6 úsvét, ilmos, Bíborka 7 erman 8 Dénes 9 Erhard 10 Zsolt 11 Leó 12 Gyula 13 Ida 14 Tibor 15 Anasztázia, Tas 16 ongor 17 Rudolf 18 Andrea, Ilma 19 Emma 20 Tivadar 21 onrád 22 illa, Noémi 23 Béla 24 György 25 úsvét, Márk 26 Ervin 27 Zita, Mariann 28 aléria 29 éter 30 atalin, itti 1 Malvin 2 etra 3 elga 4 Ferenc 5 Aurél 6 Brúnó, Renáta 7 Amália 8 oppány 9 Dénes 10 Gedeon 11 Brigitta, Gitta 12 Miksa 13 álmán, Ede 14 elén 15 Teréz 16 Gál 17 edvig 18 Lukács 19 Nándor 20 endel 21 Orsolya 22 Elõd 23 Nemzeti ünnep, Gyöngyi 24 Salamon 25 Blanka, Bianka 26 Dömötör 27 abina 28 Simon 29 Nárcisz 30 Alfonz 31 Farkas 1 Munka ünnepe, Fülöp, Jakab 2 Zsigmond 3 Tímea, Irma 4 Mónika, Flórián 5 Györgyi 6 Ivett, Frida 7 Gizella 8 Mihály 9 Gergely 10 Ármin, álma 11 Ferenc 12 ongrác 13 ervác, Imola 14 Bonifác 15 Zsófia, onja 16 Mózes, Botond 17 aszkál 18 Erik, Alexandra 19 Ivó, Milán 20 Bernát, Felicia 21 onstantin 22 Júlia, Rita 23 Dezsõ 24 ünkösd, Eszter, Eliza 25 ünkösd, Orbán 26 Fülöp, Evelin 27 ella 28 Emil, anád 29 Magdolna 30 Janka 31 Angéla 1 Mindenszentek, Marianna 2 Achilles 3 Gyõzõ 4 ároly 5 Imre 6 Lénárd 7 Rezsõ 8 Zsombor 9 Tivadar 10 Réka 11 Márton, Martin 12 Jónás, Renátó 13 ilvia 14 Aliz 15 Albert, Lipót 16 Ödön 17 ortenzia 18 Jenõ 19 Erzsébet 20 Jolán 21 Olivér 22 Cecília 23 elemen 24 Emma 25 atalin 26 irág 27 irgil 28 Stefánia 29 Taksony 30 András, Andor 1 Tünde, Torda 2 ármen, Anita 3 lotild 4 Bulcsú, Tormás 5 Fatime 6 Norbert, Cintia 7 Róbert 8 Medárd 9 Félix 10 Margit, Gréta 11 Barnabás 12 illõ 13 Antal, Anett 14 azul 15 Jolán, id 16 Jusztin 17 Laura, Alida 18 Arnold, Levente 19 Gyárfás 20 Rafael 21 Alajos, Leila 22 aulina 23 Zoltán 24 Iván 25 ilmos, iola 26 János, ál 27 László 28 Levente, Irén 29 éter, ál 30 ál Október November December 1 Elza 2 Melinda, ivien 3 Ferenc, Olívia 4 Borbála, Barbara 5 ilma 6 Miklós 7 Ambrus 8 Mária 9 Natália 10 Judit 11 Árpád 12 Gabriella 13 Luca, Ottília 14 ilárda 15 alér 16 Etelka, Aletta 17 Lázár, Olimpia 18 Auguszta 19 iola 20 Teofil 21 Tamás 22 Zénó 23 iktória 24 Ádám, Éva 25 arácsony, Eugénia 26 arácsony, István 27 János 28 amilla 29 Tamás, Tamara 30 Dávid 31 ilveszter osz horgászverseny ispályás foci 4-es konferencia akszervezeti kirándulás Fotók: Bödõ iktória és Dr. ajós Dezsõ

12 Megemlékezés alálosan fáradtan néztek szembe az ezerarcú halállal Megemlékezés a ovjetunióba hurcolt magyar politikai rabokról és kényszermunkásokról. Azért jöttünk ma el, hogy fejet hajtsunk a Gulág és a málenkij robot magyar áldozatai elõtt. Eljöttünk, hogy emlékezzünk és emlékeztessünk, hogy együtt mondjuk ki: soha többet! mondta un abó István vezérõrnagy Budapesten, a onvéd téren november 25-én, kedden. A ovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emléknapján a onvédelmi Minisztérium társadalmi kapcsolatokért felelõs helyettes államtitkára elmondta: a szovjetek célzottan szedtek össze mindenkit, akit valamiképpen veszélyesnek ítéltek, valamint nagy tömegben hurcoltak el embereket a ovjetunióban fellépõ munkaerõhiány miatt. Olyanokat, akiknek azt mondták: három napi könnyû munkára mennek fûzte hozzá a vezérõrnagy. A Gulág áldozatainak emlékkövénél un abó István kiemelte: sosem fogjuk megtudni, hogy pontosan hány embert raboltak el, indítottak útnak és, hogy kik is voltak az egyes transzportokban. Soha nem tudjuk meg, hogy a túlzsúfolt vagonokban, az éhínség, a szomjúság vagy az afféle ragályos betegségek, mint a tífusz, a vérhas hány embert öltek meg hangsúlyozta. Borka Istvánra, a onvédszakszervezet halottjára emlékeztünk Borka István ( ) sajnos már több, mint öt éve nem lehet közöttünk. A onvédszakszervezet halottjára, az Egység újság (Rétsági emle) alapítójára, volt alelnökünkre, fõtitkárunkra emlékeztünk a közelgõ alottak Napja alkalmából október 16-án koszorút helyezett el Borka István sírjánál Borka Istvánné Margó, Czövek János elnök, Sörös István a nyugállományú tagozat elnöke valamint e sorok írója... A rövid megemlékezés természetesen arra is lehetõséget adott, hogy kötetlen beszélgetést folytassunk Margóval, aki a onvédszakszervezet tagja és az M Anyagellátó Raktárbázis gödöllõi bázisán jelenleg is hivatásos katonaként szolgál. akszervezetünk aktuális feladatairól, törekvéseirõl tájékoztattuk, valamint érdeklõdtünk az M Anyagellátó Raktárbázisnál a katonákat leginkább foglalkoztató kérdésekrõl, így többek között szóba került az illetményemelés szükségessége és a ruházati kérdés megoldása. öveg, fotó: lopfer andra Akik túlélték a szállítást, forró sivatagokban, végeláthatatlan hómezõkön, bányákban, folyószabályozásokon és vasútépítéseken, éhezve és fázva, megfelelõ gyógyszerek és orvosi ellátás nélkül halálosan fáradtan néztek szembe az ezerarcú halállal fogalmazott a társadalmi kapcsolatokért felelõs helyettes államtitkár, hozzátéve: akik a rettenetes szenvedések után hazatértek, életük végéig hordozták magukon mindannak a testi-lelki sebeit, amin keresztülmentek. A megemlékezés végén a résztvevõk mécseseket gyújtottak az áldozatokért, köztük a onvédszakszervezet képviseletében endrei Zoltán alelnök. Az Országgyûlés 2012-ben nyilvánította november 25-ét a ovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emléknapjává, hogy méltóképpen emlékezzünk meg arról a mintegy 800 ezer magyar honfitársunkról, akiket 1944 õszétõl hadifogolyként vagy internáltként vittek el többéves kényszermunkára. Ugyancsak ezen a napon emlékezünk azokról, akiket a második világháború után kiépülõ kommunista diktatúrában koholt vádak alapján 5-25 évre számûztek a Gulág rabtelepeire. ivatkozás: ak az hal meg, akit elfelednek ilágyi István a kecskeméti nyugállományú csoport egykori vezetõje és a onvédszakszervezet nyugállományú tagozatának volt elnökségi tagja március 9-én hunyt el Az elnökség javaslatára a osz választmánya a onvédszakszervezet halottjá -vá nyilvánította. A közelgõ alottak Napja alkalmából október 29-én koszorút és mécsest helyezett el volt tisztségviselõnk nyughelyénél ijártó Zsolt a ecskeméti M Légijármû Javítóüzem önállócsoport vezetõje és Jakubik András érdekvédelmi ügyvivõ a nyugállományú tagozat alelnöke. íve nemes volt, keze dolgos Élete nehéz volt, álma legyen boldog. öveg és fotó: Jakubik András 12

13 j a n u á r Jogi esetek MNB rendelet Tekintettel arra, hogy sok osz tagnak van deviza alapú és forint hitele, ezért közreadjuk a bankokkal kötött kölcsönszerzõdések érvénytelen kikötéseivel kapcsolatosan kiadott jogszabályt. A Magyar Nemzeti Bank elnökének 42/2014. (XI. 7.) MNB rendelete a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerzõdéseinek érvénytelen szerzõdéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámolás módszertanának általános szabályairól. A úriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerzõdéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezésérõl szóló évi XXXIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekrõl szóló évi XL. törvény 46. a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló évi CXXXIX. törvény 4. (7) bekezdésében, valamint a (9) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el: 1. A rendeletet azon fogyasztói kölcsönszerzõdésre kell alkalmazni, amely az elszámolás idõpontjában megfelel a következõ két feltételnek: a) a fogyasztónak nincs és a fogyasztói kölcsönszerzõdés fennállása alatt sem volt a fogyasztói kölcsönszerzõdésbõl származó fizetési késedelme, b) a fogyasztó nem áll és a fogyasztói kölcsönszerzõdés fennállása alatt sem állt fizetéskönnyítõ program vagy kedvezmény hatálya alatt. 2. E rendeletet nem kell alkalmazni abban az esetben, ha a rendelet hatálybalépésének napját megelõzõen a fogyasztói kölcsönszerzõdés tárgyában a bíróság jogerõs ítéletet hozott és abban a bíróság a szerzõdés egészének érvénytelenségét állapította meg, és azt nem nyilvánította érvényessé vagy a határozathozatalig terjedõ idõre hatályossá. 3. E rendelet alkalmazásában: 1. fizetéskönnyítõ program: fogyasztói kölcsönszerzõdés alapján fennálló fizetési kötelezettség átmeneti csökkentése érdekében a pénzügyi intézmény és a fogyasztó között létrejött olyan futamidõ módosításnak nem minõsülõ megállapodás, amelynek eredményeként a fogyasztót a hátralévõ futamidõ meghatározott idõtartamára a megállapodás megkötése elõtt fennálló havi törlesztési kötelezettségénél kisebb havi törlesztési kötelezettség terheli; 2. fogyasztó: a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXII. törvény (a továbbiakban: pt.) 6. (1) bekezdése szerinti fogalom; 3. fogyasztói kölcsönszerzõdés: a úriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerzõdéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezésérõl szóló évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: évi XXXIII. törvény) 1. (1) és (1a) bekezdésében meghatározott hitel-, kölcsön és pénzügyi lízingszerzõdés azzal, hogy a hitel- és kölcsönszerzõdésre vonatkozó elõírásokat a pénzügyi lízingszerzõdésre megfelelõen kell alkalmazni; 4. kedvezmény: minden olyan szerzõdésmódosításon, a felek által, egymás közötti viszonyukban alkalmazott gyakorlaton, kötelezõ jogszabályi rendelkezésen vagy bírósági határozaton alapuló vagyoni elõny, illetve juttatás, amely abból származik, hogy a pénzügyi intézmény a fogyasztó fizetési kötelezettsége fennállása alatt tõkét, kamatot, illetve díjat engedett el, vagy kedvezményes árfolyamot alkalmazott, és ennek következtében a fogyasztó fizetési kötelezettsége a szerzõdésben eredetileg meghatározott kötelezettséghez képest csökkent; 5. pénzügyi intézmény: a pt. 7. (1) bekezdése szerinti, a évi XXXIII. törvény alapján elszámolásra köteles intézmény; 6. elõtörlesztés: a fogyasztónak nyújtott hitelrõl szóló évi CLXII. törvény 3. -a szerinti fogalom; M A G Y A R Ö Z L Ö N Y évi 153. szám tisztességes szerzõdéses kikötés: a fogyasztói kölcsönszerzõdés azon szerzõdési feltétele, amely a évi XXXIII. törvény 3. és 4. -a alapján nem minõsül tisztességtelennek, továbbá amelyet a bíróság jogerõs döntésével a évi XXXIII. törvény 6. alcímében foglalt szabályok szerinti polgári peres eljárás során, vagy a úriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerzõdéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezésérõl szóló évi XXXIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekrõl szóló évi XL. törvény (a továbbiakban: a évi XL. törvény) 15. alcímében foglalt szabályok szerinti közérdekû keresettel indított perben tisztességesnek ítél. 4. (1) A pénzügyi intézmény a évi XL. törvényben meghatározott elszámolást (a továbbiakban: elszámolás) az 1. mellékletben foglalt módszertan alapján végzi el. (2) A pénzügyi intézmény az elszámolást a 2. és 3. mellékletben foglalt módszertan alapján is elvégezheti. (3) A pénzügyi intézmény az elszámolást az 1. alapján e rendelet alkalmazási körébe tartozó minden fogyasztói kölcsönszerzõdés tekintetében ugyanazon módszertan alapján végzi el. 5. (1) a a pénzügyi intézmény az elszámolást az 1. mellékletben foglalt módszertan alapján végzi el, akkor a évi XXXIII. törvény 1. (1) bekezdésében meghatározott deviza alapú fogyasztói kölcsönszerzõdés esetében elsõ lépésként újraszámolja a fogyasztó kezdeti, a hitelnyújtás devizanemében kifejezett tartozását figyelembe véve a folyósításhoz kapcsolódó, az elsõ törlesztési periódust megelõzõen felszámított díjakat és költségeket is és az ebbõl adódó elsõ havi, a hitelnyújtás devizanemében kifejezett törlesztõrészletét. (2) Az (1) bekezdésben foglaltakat követõen a pénzügyi intézmény kiszámolja a megvalósult elsõ törlesztési periódus során forintban felmerülõ túlfizetés mértékét, amelyet a pénzügyi intézmény által használt árfolyam jegyzési értéknapján érvényes, az MNÂ által közzétett hivatalos devizaárfolyamon a hitelnyújtás devizanemére átvált, majd ezzel csökkenti a törlesztési periódus utolsó napján fennálló, a hitelnyújtás devizanemében kifejezett tartozást. (3) A pénzügyi intézmény a számításnál a rendszeres kamat-, kamatfelár- (a továbbiakban együtt: kamat), költség- és díjtételek, valamint az árfolyamrés használatán kívül minden egyéb szerzõdéses kikötést az eredeti fogyasztói kölcsönszerzõdés szerint vesz figyelembe. (4) A pénzügyi intézmény az (1) (3) bekezdés szerinti lépéseket ismételve határozza meg a következõ törlesztési periódusok törlesztõrészleteit, a túlfizetések mértékét és a mindenkor fennálló tõketartozás nagyságát, egészen az elszámolási fordulónapig, illetve, ha a fogyasztói kölcsönszerzõdés az elszámolási fordulónapot megelõzõen megszûnt, a fogyasztói kölcsönszerzõdés megszûnésének napjáig. Az elszámolási fordulónapon, illetve a fogyasztói kölcsönszerzõdés megszûnésekor fennálló tõketartozás és az átszámításból adódó tõketartozás közötti különbség az árfolyamrésbõl, valamint az egyoldalú szerzõdésmódosításból származó, a teljes futamidõre vonatkozó túlfizetés. 6. (1) a a pénzügyi intézmény az elszámolást a 2. mellékletben foglalt módszertan alapján végzi el, akkor a fogyasztó adott havi túlfizetését egy külön technikai számlán gyûjtõszámlán, a hitelnyújtás devizanemében felhalmozottnak tekinti. (2) A 2. mellékletben foglalt módszertan alkalmazása során, a gyûjtõszámlán felhalmozott túlfizetések mellett a pénzügyi intézmény az elszámolási fordulónapon, illetve a fogyasztói kölcsönszerzõdés megszûnésekor fennálló magasabb tõketartozás korrekcióját is elvégzi annak érdekében, hogy a kiszámított túlfizetések mértéke megegyezzen az 1. mellékletben foglalt módszertan alapján számított összeggel. 7. Az 1. és 2. mellékletben foglalt módszertan alkalmazása során az árfolyamrésbõl és az egyoldalú szerzõdésmódosításból származó túlfizetés az elszámolási fordulónapon, illetve, ha a fogyasztói kölcsönszerzõdés még nem szûnt meg, akkor a fogyasztói kölcsönszerzõdés szerint fennálló tõketartozás és a fogyasztói kölcsönszerzõdés 6., illetve 9. (1) bekezdése szerint átszámított fennálló tartozásának különbsége. 8. a a pénzügyi intézmény az elszámolást a 3. mellékletben foglalt módszertan alapján végzi el, az árfolyamrésbõl és az egyoldalú szerzõdésmódosításból származó túlfizetést az egyes törlesztési periódusokra vonatkozóan egymást követõen számítja ki. 9. (1) Az 1 3. mellékletben foglalt módszertan alkalmazása során a már megszûnt fogyasztói kölcsönszerzõdés esetében az árfolyamrésbõl és az egyoldalú szerzõdésmódosításból származó túlfizetést csak azokra a fogyasztói kölcsönszerzõdésekre kell kiszámítani, amelyek a évi XXXIII. törvény szerinti elévülési idõn belül szûntek meg. (2) A pénzügyi intézmény az 1 3. mellékletben foglalt módszertan alkalmazása során az árfolyamrésre vonatkozó számítást az alábbi esetben nem végzi el: a) az azonos devizanemben nyilvántartott vagy nyújtott és törlesztett fogyasztói kölcsönszerzõdés esetében, b) ha a fogyasztói kölcsönszerzõdésben foglalt lehetõségével élve a fogyasztó a törlesztõrészletet a hitelnyújtás devizanemében fizette meg, az így megfizetett törlesztõrészletek vonatkozásában, c) a forint fogyasztói kölcsönszerzõdés esetében, d) a évi XXXIII. törvény 3. (3) bekezdése szerinti esetben. A MNB az elkövetkezõ idõben további három rendeletet ad ki a banki elszámolások módszertanával, határidejével és egyéb szabályaival kapcsolatban, melyeket szintén közzétesszük. A következõ fontos szabályozás a deviza hitelek forintosításával kapcsolatos jogszabályok lesznek, melyrõl szintén tájékoztatjuk tagjainkat. dr. arakas Attila Jogsegélyszolgálat-vezetõ 13

14 Aktuális orai nyugdíj helyett szolgálati járandóság évi nyugdíjreform, melynek keretében a jövõben a teljes öregségi nyugdíjkorhatárt megelõzõen csak a nõk negyven év jogosultsági idõvel történõ kedvezményes nyugellátása esetén van mód nyugdíjba vonulni, nem csak a civil szférát, hanem a fegyveres testületek hivatásos állományú tagjainak nyugdíjazási lehetõségeit is érintette orábban a hivatásos állományi státusz szolgálati jogviszonyából eredõ sajátosságai miatt szolgálati nyugdíj igénybevételével történt a nyugdíjbavonulás. A szolgálati nyugdíj nem a teljes nyugdíjkorhatárhoz képesti életkor csökkentéssel, a nyugdíjkorhatárból levonással elõrehozott életkorral került meghatározásra, hanem az aktív életpálya oldaláról megközelítve a kérdést, a hivatásos szolgálatban eltöltött idõtartam hossza adta meg az ellátásra való jogosultságot. A hivatásos állomány tagja fõszabályként huszonöt év tényleges szolgálati viszonyban eltöltött szolgálati idõ után vált jogosulttá szolgálati nyugdíjra, életkorára tekintet nélkül. Ez a korai nyugdíjazási lehetõség a évi CLXII. törvény rendelkezései alapján azonosan a többi korhatár elõtti nyugdíjjal, megszûnt. A korábban már megállapított szolgálati nyugdíjak január 1-tõl szolgálati járandóságként kerültek továbbfolyósításra, kivéve a a december 31-ig ötvenhetedik életévüket betöltött szolgálati nyugdíjasokat, akiknek szolgálati nyugdíja öregségi nyugdíjjá alakult át. (Az ötvenhetedik életév betöltése a korábbi nyugdíjszabályok szerint a hivatásos állományú személyek részére a szolgálati viszony felsõ határa, egyben nyugdíjkorhatáruk is volt.) A szolgálati járandóságként továbbfolyósított ellátás a nyugdíjkorhatár betöltésig terjedõ átmeneti idõszakban a következõk szerint fizetik ki: január 1-jétõl az évben vagy azt követõen született, szolgálati nyugdíjban részesülõ személynek a szolgálati nyugdíját a személyi jövedelemadó mértékével csökkentett és a januári nyugdíjemelés mértékével növelt összegben hivatalból szolgálati járandóságként kell továbbfolyósítani a társadalombiztosítási öregségi nyugdíj szüneteltetésére vonatkozó szabályok figyelembevételével. Nem csökkenthetõ a szolgálati járandóság összege, ha a szolgálati viszony megszüntetésére egészségi, pszichikai, fizikai alkalmatlanság miatt került sor és az alkalmatlanság megállapítását megalapozó baleset, betegség szolgálati kötelmekkel összefüggõ jellegét a jogviszony megszüntetésekor a szt a, vagy a jt a alapján minõsítõ határozattal megállapították, a decemberére járó szolgálati nyugdíj a január 1-jét megelõzõen hatályos szabályok alapján csökkentett mértékben folyósított szolgálati nyugdíj kivételével nem haladta meg a december 31-én hatályos kötelezõ legkisebb munkabér havi összegének 150 százalékát, vagy a jogosult önkéntes tartalékos szerzõdést kötött, a szerzõdés megkötését követõ hónap elsõ napjától a szerzõdés megszûnése hónapjának utolsó napjáig. A továbbfolyósítás mellett rendezést nyert az is, ki jogosult 2012-tõl szolgálati járandóságra. olgálati járandóság megállapítása újonnan december 31-ét követõ kezdõ naptól szolgálati járandóságra jogosult az a személy, akivel a szt., illetve a jt. (ezek a jogszabályok a fegyveres testületek hivatásos állományú tagjainak helyzetét szabályozzák a rendvédelmi szerveknél, illetve a honvédségnél) alapján a felmentését, nyugállományba helyezését január 1-jét megelõzõen írásban közölték, ha a szolgálati viszony megszûnését követõ napon a szt., illetve a jt december 31-én hatályos szabályai alapján folyósított szolgálati nyugdíjra lett volna jogosult, aki december 31-én a szt., vagy a jt január 1-jét megelõzõen hatályos szabályai, vagy a fegyveres erõk és a fegyveres testületek hivatásos állományának szolgálati viszonyáról szóló évi 10. törvényerejû rendelet alapján megállapított rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban részesült, ha a szolgálati nyugdíjjogosultság szempontjából figyelembe vehetõ szolgálati ideje december 31-én eléri a huszonöt évet, beleszámítva a szolgálati idõbe a rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban eltöltött idõt is, vagy aki 1954-ben vagy azt megelõzõen született, december 31-én a szt,. vagy a jt. szerinti szolgálati viszonyban állt, és a szolgálati nyugdíjjogosultság szempontjából figyelembe vehetõ szolgálati ideje december 31-én eléri a huszonöt évet, feltéve, hogy a szolgálati járandóság kezdõ napjáig az öregségi nyugdíjkorhatárt nem töltötte be, a szolgálati járandóság kezdõ napján biztosítással járó jogviszonyban nem áll, és a szolgálati járandóság kezdõ napján rendszeres pénzellátásban nem részesül. A szolgálati járandóság megszüntetése A jogszabályi rendelkezés szerint a korhatár elõtti ellátás és a szolgálati járandóság a jogosult kérelmére is megszüntethetõ, ellentétben a nyugdíjakkal, amelyekrõl lemondani nem lehet. Meg kell szüntetni a korhatár elõtti ellátást és a szolgálati járandóságot akkor is, ha a jogosult bejelentés nélkül végez munkát. Ebben az esetben további szankció, hogy a folyósított korhatár elõtti ellátás, illetve szolgálati járandóság folyósított, de legfeljebb egy évi összegét is meg kell fizetnie. A szolgálati járandóságot akkor is meg kell szüntetni, ha a fegyveres testületben szenior állományban foglalkoztatott személy szolgálati viszonyát kifogásolható életvitele miatt, vagy arra tekintettel szüntették meg, hogy a szolgálati viszony fennállása alatt elkövetett szándékos bûncselekmény miatt (a katonai bûncselekmények kivételével) jogerõsen elítélték. A nyugdíjkorhatár betöltése Az öregségi nyugdíjkorhatár betöltésétõl a korhatár elõtti ellátást és a szolgálati járandóságot csökkentések nélküli összegben kell öregségi nyugdíjként továbbfolyósítani. A szolgálati nyugdíjak terén több alkalmazandó kötelezõ nyugdíjrögzítés volt, az utolsó nyugdíjrögzítés december 31-i idõpontra történt, erre a napra rögzítetni kellett azoknak a fegyveres állományú személyeknek a szolgálati nyugdíját, akik huszonöt évet elérõ szolgálati viszonnyal rendelkeztek. A nyugdíjrögzítésnek a késõbbi ellátás összege szempontjából van jelentõsége. A szolgálati járandóságban részesülõ személy öregségi nyugdíj jogosultsága szempontjából ugyanis a korhatár elõtti ellátásban részesülõk öregségi nyugdíjjal kapcsolatos szabályait kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy ha a jogosult személy megállapított, vagy rögzített szolgálati nyugdíjjal rendelkezik, öregségi nyugdíja összegét megállapított vagy rögzített szolgálati nyugdíjának az idõközben történt éves nyugdíjemelésekkel növelt összegéhez kell hasonlítani, a kedvezõbb összeg jövõbeni folyósíthatósága érdekében. Több megállapított vagy rögzített nyugdíj esetén az összehasonlítást a magasabb összegû ellátáshoz kell elvégezni. A hozzátartozói nyugellátások megállapításakor is fentiek szerint meghatározott kedvezõbb összeget kell figyelembe venni. üneteltetés A szolgálati járandóság folyósítása mellett a korhatár elõtti ellátások melletti keresõtevékenység szabályai szerint lehet munkát végezni. Ennek megfelelõen a nyugdíjkorhatár betöltésig a járandóság folyósítása mellett évente a minimálbér tizennyolcszoros összegéig folytatható keresõtevékenység, az összeghatár elérését követõ hónap elsõ napjától az adott év végéig a járandóság folyósítása szüneteltetésre kerül. a a keretösszeg elérése decemberben történik, a decemberi járandóságot vissza kell fizetni. Fenti korlátozás természetesen itt is csak a nyugdíjkorhatár eléréséig érvényes. A szolgálati járandóság megszûnése Az ellátás megszûnésére a korhatár elõtti ellátások megszûnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Molnárné dr. Balogh Márta ivatkozás: R/Munkajog A osz delegáltjának részvételével ülésezett az M ociálpolitikai özalapítvány kuratóriuma Az M ociálpolitikai özalapítvány kuratóriuma december 4-én tartotta meg alakuló ülését. A kuratóriumi ülést Gyuris Mihály a ociálpolitikai özalapítvány titkára nyitotta meg, köszöntötte a kuratórium leköszönõ és új tagjait. A Fõvárosi Törvényszék jogerõs végzése alapján új elnöke és tagjai lettek a kuratóriumnak. A osz elnökségének javaslata alapján pedig endrei Zoltán alelnök lett az Alapítvány osz által delegált tagja. etényi Lászlónak a osz korábbi képviselõjének 24 éves áldozatos munkáját a kuratórium elnöke ezúton is megköszönte. A kuratórium új tagjainak bemutatkozásait követõen a osz alelnöke felajánlotta segítségét az érintettek minél szélesebb körben történõ elérése érdekében. Elmondta, hogy a onvédszakszervezet abban érdekelt, hogy a rászorulókhoz eljuthasson a ociálpolitikai özalapítvány segítsége. A osz a tisztségviselõinek és tagjainak figyelmébe ajánlja a özalapítvány által biztosítható lehetõségeket. A támogatásban részesülhetnek: a hátrányos helyzetû nagy családosok, gyermeküket egyedül nevelõk, szolgálati balesetesek, nyugállományú rászorulók valamint a katona özvegyek és árvák. Az ülésen még a özalapítvány a régi kurátorai szavazhattak, de már az új tagok is véleményt formálhattak minden esetben. Az eredményes munka után 235 fõ részére közel 10 milló Ft segély került megítélésre. Tekintettel arra, hogy endrei Zoltán alelnök személyében állandó delegáltja van a osz-nak az M ociálpolitikai özalapítvány kuratóriumában, kérjük az alapszervezeti és csoportvezetõket segítsék a nehéz helyzetben lévõk ilyen módon történõ támogatását is. A özalapítvány honlapján (www.hka.hu) minden információ és adat elérhetõ. szöveg: endrei Zoltán 14

15 j a n u á r Ünnepi állománygyûlés keretében emlékeztek meg december 1-jén a Logisztikusok Napjáról az M 64. Boconádi abó József Logisztikai Ezrednél. A kaposvári laktanyában tartott rendezvényen részt vett Czövek János a onvédszakszervezet elnöke, aki az ünnepségen köszöntötte arga György zászlóst a szakterület legidõsebb aktív osz tagját. A zászlók bevonulása, majd a imnusz elhangzása után ovács Gyula alezredes a szállító zászlóalj parancsnoka ünnepi beszédében kihangsúlyozta, hogy azokról az emberekrõl szólt ez a nap, akik az év minden napján, a háttérbe vonulva munkálkodnak azon, hogy az ezred el tudja látni a feladatát. A logisztika napjainkra alapvetõ fontosságúvá vált a katonai képességek és készségek szempontjából, és meghatározza a hadrafoghatóságot, éppen Logisztikusok Napja ervezeti élet ezért elengedhetetlen az állandó fejlesztése. A december 1-jei rendezvényen ikszai László alezredes a katonai szervezet parancsnok helyettese a Logisztikusok Napja alkalmából elismeréseket adott át, a szakterületükön kiválóan teljesítõ katonáknak és polgári alkalmazottaknak, méltatva a jutalmazottak hozzáértõ tevékenységét. A különbözõ szintû katonai elismerések átadását követõen szakszervezetünk elnöke köszöntõ oklevelet és emléktárgyat adott át arga György zászlósnak, aki nem csak a katonai szervezet, hanem a onvédszakszervezet legidõsebb aktív szolgálatot teljesítõ tagja. arga György zászlós 1976-ban kezdte meg sorkatonai szolgálatát és ettõl az idõponttól számítható kötõdése a katonai szervezethez. Leszerelését követõen közalkalmazotti státuszban, fegyverszerelõként maradt a honvédség kötelékében, majd 1998-ban került hivatásos állományba és azóta is, immár 38 éve aktív tagja a aposvári alakulatnak. Taszárról a helyõrségbe átkerült kollégákkal karöltve alapították meg az alapszervezetet, amely a mai napig is az egyik legtöbb tagot számláló alapszervezete a onvédszakszervezetnek. Az ünnepség elõtt szakszervezetünk elnöke rövid tájékoztatót tartott az alapszervezeti vezetõ helyettesnek és a csoportvezetõknek a osz elõtt álló feladatokról, kiemelve a katonai életpálya modell kialakításának kérdéseit, az új illetményrendszer kidolgozásának szükségességét. öveg és fotó: Németh Nándor Új tisztségviselõket választott a pápai alapszervezet tagsága A onvédszakszervezet szabályzói alapján a megüresedett alapszervezeti vezetõi tisztség betöltésére november 03-án taggyûlést tartottak az M ápa Bázisrepülõtér alapszervezetének tagjai. A taggyûlésen a onvédszakszervezetet Németh Nándor érdekképviseleti ügyvivõ is részt vett... A szerzõdése lejártával Bozzayné orkay Renáta törzsõrmesternek a pápai alapszervezet vezetõjének több, mint 18 éves katonai szolgálatvállalása fejezõdött be 2014 augusztusában. Renáta 2007-tõl látta el az M ápa bázisrepülõtéren az alapszervezeti vezetõi tisztséget, ahol hozzáállásának és szervezõkészségének köszönhetõen jelentõs létszámú alapszervezetet mûködtetett. A onvédszakszervezet iránti elkötelezettségét és elismertségét hûen tükrözi, hogy 2012 januárjától a katonanõi szekció elnökévé is választották. A onvédszakszervezet elnöksége és tagsága nevében köszönjük a közösség iránt végzett munkáját és kívánjuk, hogy találja meg számítását a civil életben is. A osz tagságának egybehangzó véleménye alapján kezdeményezték, hogy az alapszervezeti vezetõ mellett a képviseleti tevékenység zavartalan 30 új taggal bõvült a onvédszakszervezet Az elõzetes terveknek megfelelõen az M Altiszti Akadémián azok a három hónapos alapkiképzésen résztvevõ szerzõdésesek kaptak tájékoztatás november 20-án entendrén a osz mûködésérõl, szolgáltatási és szervezeti rendszerérõl. A kiképzési tervben szereplõ tanóra keretében endrei Zoltán alelnök az aktuális információkat tárta a hallgatóság elé, míg Dr. ajós Dezsõ szolgáltatás- és tagszervezõ a tagsággal járó elõnyöket vázolta fel A résztvevõk közül 30-an a helyszínen csatlakoztak a onvédszakszervezet tagjai sorába az új tagdíjfizetési rendszerhez kapcsolódó adminisztráció elvégzésével. A tájékoztatón részt vett uzmi Enikõ, ízvári Boglárka és Józan Zsuzsanna a Budapest Bank képviseletében, akik közvetlenül adtak információt a bank osz tagoknak biztosított kedvezményes szolgáltatási rendszerérõl. A entendrén belépett új tagok decemberben a tanfolyam elvégzését követõen már a szolgálati helyeiken mûködõ alapszervezeteket fogják erõsíteni. öveg és fotó: Dr. ajós Dezsõ továbbvitele érdekében helyettest is válasszanak. A tisztségviselõk személyére tett javaslatot a tagság egyhangúlag elfogadta. A pápai alapszervezet vezetõjének Láris Ferenc fõtörzsõrmestert, míg alapszervezeti vezetõ helyettesnek Timmer Norbert szakaszvezetõt választották. Németh Nándor Nyugat-magyarországi érdekvédelmi ügyvivõ támogatásáról biztosította az újonnan megválasztott tisztségviselõket és eredményes munkát kívánt a felelõsségteljes tevékenységhez. A választás után kötetlen beszélgetés keretében szóba került, hogy a csoportvezetõk minél szélesebb körû bevonása a szakszervezeti munkába, amely jelentõsen segítené a megválasztott vezetõk munkáját és növelné a tagszervezõ tevékenység hatékonyságát. A taggyûlésrõl készült jegyzõkönyv bemutatását követõen Gangler László ezredes az M ápa Bázisrepülõtér parancsnoka gratulált a megválasztott alapszervezeti vezetõnek és eredményes munkát kívánt a közösségi tevékenység továbbviteléhez és támogatásáról biztosította tisztségviselõnket. öveg, fotó: Németh Nándor 15

16 ervezeti élet Évzáró állománygyûlés Debrecenben Évzáró állománygyûlésen értékelte az M 5. Bocskai István Lövészdandár eredményeit Takács Attila dandártábornok, az alakulat parancsnoka december 17-én a debreceni ossuth Laktanyában. Az állománygyûlésen tájékoztatót tartott Czövek János a onvédszakszervezet elnöke és Jakubik András érdekvédelmi ügyvivõ... Az elismerések átadását követõen a parancsnok köszönetét fejezte ki az állomány egész éves munkájáért. ülön méltatta a dandár teljesítményét 2014 nagyszabású gyakorlatain hazai és nemzetközi helyszíneken egyaránt, illetve kiemelte a sportversenyeken elért kiváló eredményeket is. Ez az az út, amit támogatok, és ez az az út, amit folytatni kell a továbbiakban is. A sok gyakorlás és felkészülés tesz bennünket alkalmassá arra, hogy ha kell, emberfeletti teljesítményre legyünk képesek. fogalmazta meg elvárásait Takács Attila dandártábornok. Az elmúlt év értékelése mellett a jövõ évi feladatokról is említést tett a dandárparancsnok. Fontos célkitûzés a nemzetközi missziók személyi állományának biztosítása, az újoncok alapkiképzése az utánpótlás biztosítása céljából és a rachovil ároly onvéd özépiskola és ollégium támogatása. Az állománygyûlésen Czövek János, a onvédszakszervezet elnöke tartott tájékoztatót a katonáknak a jövõ évi illetményemelésrõl, illetve válaszolt az érdeklõdõk kérdéseire. A onvéd ezérkar Fõnöke január 01-ei hatállyal elõlépteti saját beosztásában fõtörzszászlóssá app András törzszászlóst, a Magyar onvédség 5. Bocskai István Lövészdandár, arancsnokság, vezénylõ zászlóst. ivatkozás: bocskaidandar.hu Töretlen népszerûségnek örvend a onvédszakszervezet által szervezett véradás ékesfehérváron Grell Norbert fõtörzsõrmester az M 43. Nagysándor József íradó és ezetéstámogató Ezred alapszervezeti vezetõje az idei évben a kilencedik alkalommal szervezte meg a éradónapot a helyõrségben. Az ünnepek közeledtével a véradók egy a onvédszakszervezet emblémájával ellátott arácsonyi meglepetés kuponnal is gazdagodhattak, amely a székesfehérvári laktanyákban mûködõ büfékben kedvezményre válthatók. A szakszervezeti tagkártya felmutatásával ugyanezen büfékben a decemberi hónapban valamennyi szendvics 60 Ft-ért kapható. A december 4-i véradásra a öröskereszt és a érellátó özpont munkatársainak legnagyobb örömére 117 fõ önkéntes véradó látogatott el. A onvédszakszervezet képviseletében Németh Nándor érdekvédelmi ügyvivõ volt jelen, aki segítséget nyújtott a tagsági viszonnyal kapcsolatos problémákban tagjainknak, valamint az elõttünk álló aktuális feladatokról tájékoztatta az érdeklõdõket. A rendezvény többek közt alkalmat adott arra is, hogy a évi tagkártya érvényesítõ matricák kiosztását végrehajtsák. öveg és fotó: Németh Nándor Elnöki tájékoztató aposváron December 1-jén, az M adkiegészítõ és özponti Nyilvántartó arancsnokság kaposvári 4. Toborzó és Érdekvédelmi özpont személyi állománya részére, tartott tájékoztatót Czövek János a onvédszakszervezet elnöke. Az elnöki elõadásban a közszolgálati életpálya elemeirõl, bevezetésének fõ feladatairól, ezen belül részletesen a honvédelem területén bevezetendo életpálya modell fejlesztési irányairól, kaphattak információt a résztvevõk. Elõadásában elmondta, hogy a pályamodell három fõ pillére a közszolgálati átjárhatóságot is magába foglaló új elõmeneteli- és illetményrendszer, új lakhatási támogatási és egy új közszolgálati az életpálya során bekövetkezett rendkívüli eseményeket kezelõ biztosítási rendszer bevezetése. Elnöki tájékoztató az M Geoinformációs olgálatnál Czövek János a onvédszakszervezet elnöke és Lippai aba érdekvédelmi ügyvivõ az M Geoinformációs olgálat törzs tanuló napján december 10-én Tóth László ezredes, szolgálatfõnök tájékoztatója után tartott elõadást a teljes személyi állomány részére az életpálya-modell bevezetésével kapcsolatos eddigi tárgyalások eredményérõl... Czövek János elnök az állománygyûlés keretében tájékoztatta a személyi állományt a katonai életpálya-modell fõbb tartalmi elemeirõl és a hozzá kapcsolódó illetményfejlesztésrõl. Részletesen elemezte a július 1-tõl bevezetésre kerülõ, a 30%-os illetményemelés és az azt követõ további négy évben az 5%-os emelések jelentõségét. Az elõkészítés során kiemelten fontos az állománnyal történõ konzultáció a megalapozott döntések meghozatalához. A tájékoztatón hangsúlyozásra került, hogy a onvédszakszervezet feladata továbbra is a személyi állomány érdekeinek képviselete azért, hogy a most megszületendõ életpálya-modell és a hozzá kapcsolódó új illetményrendszer hosszú távon jól tudjon funkcionálni. Az állománygyûlést követõen lehetõség volt párbeszéd folytatására az M Geoinformációs olgálat teljes személyi állományával, ahol a tisztségviselõk válaszoltak a tagok személyes kérdéseire, valamint összegyûjtötték a katonák életpályamodell bevezetésén belüli illetményrendszer kialakításával kapcsolatos javaslataikat. Elmondták, hogy továbbra is várjuk tagjaink javaslatait és véleményeit az illetmény rendszer átalakításával kapcsolatban. öveg és fotó: Lippai aba A onvédszakszervezet kihelyezett ügyfélszolgálatot mûködtetett a tatai véradó napon december 10-én Németh Nándor érdekvédelmi ügyvivõ, orváth Józsefné alapszervezeti vezetõ meghívására kihelyezett ügyfélszolgálatot mûködtetett a Tatai Laktanyában. A sorukra váró önkéntes véradók és köztük szakszervezetünk tagjai így elsõ kézbõl kaphattak információt a jelenleg folyamatban lévõ, a honvédséget a közeljövõben érintõ feladatokról és ezzel összefüggésben a szakszervezetünk törekvéseirõl... A várakozók közül többen érdeklõdtek a honvédelem területén bevezetendõ életpálya modell elemeirõl, fejlesztési irányairól. ülönösen az új elõmeneteli rendszer bevezetésének a fontosságát emelték ki az érdeklõdõk, elsõsorban azon érintettek, akik a maximális várakozási idejüket letöltötték és várakozási idejük meghosszabbítását kérték, vagy az engedélyezés folyamatban van. A seregbõl történõ kiáramlás csökkentése érdekében, az új illetményrendszer megalapozott döntés elõkészítõ munkáját fontosnak tartják, várakozva tekintenek a júliusi fizetések bankszámlákon megjelenõ összegeire. A tájékoztatón elhangzott, hogy továbbra is várjuk a katonákat tagjaink sorába. A megjelentek többsége már korábban leadta a csoportos beszedési megbízásra kitöltött nyomtatványokat, de volt, aki a onvédszakszervezeti tagság további fenntartása érdekében most a helyszínen töltötte ki azokat. arácsonyi ajándékként tekintünk azon tagjainkra, akik új belépõként töltötték ki a belépési dokumentumokat. öveg és fotó: Németh Nándor iemelte a katonai pályamodellen belül az új elõmeneteli rendszer és annak részeként az új illetményrendszer kidolgozásának szükségességét, részletesen elemezte a július 1-jétõl bevezetésre kerülõ, a 30%-os illetményemelés megalapozott döntés elõkészítés fontosságát. Az elnöki tájékoztatót követõen kötetlen beszélgetés keretein belül az állomány körében felmerült kérdések megválaszolásra kerültek, valamint az érintetteknek lehetõsége volt Németh Nándor érdekvédelmi ügyvivõ közremûködésével, a tagsági viszonyukkal kapcsolatos adminisztrációs pontosítások végrehajtására. A tájékoztató végeztével orváth Jenõ õrnagy a központ parancsnoka köszönetét fejezte ki az elnöki tájékoztató kapcsán és eredményes munkát kívánt az elkövetkezendõ idõszak érdekérvényesítõ tevékenységéhez. Németh Nándor 16

17 j a n u á r Nyugállományban Mozgalmas idõszak a onvédszakszervezet nyíregyházi nyugállományú csoportjának életében Az éves munkatervek és meghívások alapján tagságunk aktívabb tagjai három emlékezetes rendezvényen vettek részt a nyári hónapokban. A városi nyugdíjas szövetség melynek mi is tagszervezete vagyunk nyugdíjas találkozót szervezett a városi erdei pályán. A találkozó piknik jellegûre lett szervezve, ahol a résztvevõ szervezetek tánc és dal bemutatókkal kedveskedtek a jelenlévõknek. oportunk tagjai megemlékeztek az Idõsek ilágnapjáról is. A Nyíri onvéd Egyesület ákozdra invitálta tagjainkat, ahol egy abolcs- atmár-bereg megyei vállalkozó által felállított emlékmûvet avattunk, illetve koszorúztunk meg. Az emlékmû a rég volt szabolcsi katonák helytállásának állít emléket. égül a Fegyveres Erõk nyugdíjas klubjával közös szervezésben, kétnapos kiránduláson vettünk részt a szomszédos lovákiában, Nagymihály városában és környékén. Megtekintettük a közeli települések nevezetességeit és virágot helyeztünk el az 1. világháborúban elesett katonák emlékmûvénél. A két nap a tisztelet a magyar-szlovák barátság jegyében zajlott le. A baráti látogatásunkat a szlovák helyi szervezet vezetõsége segítette és támogatta. öveg és fotó: énzes József aládi napot tartott a osz székesfehérvári nyugállományú alapszervezete A osz székesfehérvári nyugállományú alapszervezete októberében tartotta aládi Napját. A rendezvény fõ szervezõje Bálint Zoltán nyugállományú alapszervezeti vezetõ volt... Immáron hagyománnyá vált, hogy a székesfehérvári nyugállományú alapszervezet az évnek ebben az idõszakában kirándulást szervez tagjai számára. A kirándulás úti célja idén erend, Devecser és Celldömölk városok voltak. erenden a résztvevõk ellátogattak a orcelán Manufaktúrába, ahol megismerték a manufaktúra több, mint 185 éves történetét, majd útjuk a erendi orcelán Múzeumba vezetett, ahol Nyugdíjasoknak a tagdíjfizetés változásairól Nyugdíjasaink számára 2015-ben is 5000,-Ft/fõ az éves tagdíj. Tagsági kártyánk a továbbiakban is biztosít különféle szolgáltatások, vásárlások esetén kedvezményeket. Tagjaink, alanyi jogon biztosítással is rendelkeznek, jelenleg a Signal Biztosítónál illetve szociális-, és temetési segélyben is részesülhetnek. A Signal Biztosító lehetõvé teszi, hogy tagjaink a tagsági kártya felmutatásával egyéb más (például gépjármû, otthon, stb.) biztosítás megkötéséhez kedvezményben részesüljenek. A befizetett tagdíjak egy részét az alapszervezet/csoport használhatja fel közvetlenül, például saját rendezvényei megtartására. A osz jogsegély szolgálata, jogi segítsége, tanácsadása is rendelkezésre áll. A tagdíjbefizetés határideje: március 31. A tagdíj fizethetõ személyesen a osz irodán (valakivel küldeni is lehet), vagy banki átutalással. ekket és az érvényesítõ matricát az alapszervezeti/csoportvezetõktõl lehet átvenni vagy személyes fizetés esetén a osz irodában. A csekken illetve az átutalásnál feltétlenül szükséges közleményként feltüntetni, hogy melyik alapszervezethez/csoporthoz történt a befizetés. A csekk kitöltését kérjük olvasható módon kitölteni, hogy a befizetõ azonosítható legyen. Évekig az AXA Bankhoz fizettük tagdíjainkat. Ez változott, megszûnt! Egyben kérjük, hogy 2015-ben már senki se használja az AXA Bankos csekkeket vagy átutalást. Az átutalás a következõ számon lehetséges: Budapest Bank abályaink szerint, aki a befizetési határidõt elmulasztja, nem részesülhet a osz biztosította szolgáltatásokból. árom hónap türelmi idõ után kap egy értesítõ levelet, és ezután következhet a tagok sorából való törlés. eretném felhívni a nyugdíjba vonulók figyelmét arra, hogy nem kell megszüntetniük tagsági viszonyukat, hanem a osz honlapján található ( Nyomtatványok címû rovatban) Nyugállományú belépési/átlépési nyilatkozat címû nyomtatványt kitöltve - és a nyugállományba helyezési parancs másolatát el kell juttatni a lakhelyhez közeli csoporthoz vagy a Nyá. Tagozat titkárához. Érdemes felvenni a kapcsolatot a helyi alapszervezeti/csoportvezetõvel, aki megfelelõ segítséget tud nyújtani, illetve regisztrálja az átjelentkezõt. A tagdíjat rendezni kell a volt alakulatnál és a különbözetet, az év hátralévõ részére a Nyugdíjas Tagozatnál. Dr. ántor Raimund Nyá. Tagozat titkár szép környezetben, herendi készletbõl kávézhattak tagjaik. A következõ állomásuk Devecser volt, ahol a örösiszap emlékhelynél Angyal Gyula kollégájuk segítségével megemlékeztek a mentésben, mentesítésben részt vett, hõsies munkát végzett katonákról. Délután ellátogattak Celldömölkön a emenes ulkánparkba. Ez egy pár éve létesült modern, interaktív múzeum a Ság-hegy tövében, ahol a vulkánokról kaptak sok, érdekes ismeretet. A napot egy helyi pincében némi borozgatással, sok-sok beszélgetéssel zárták. öveg és fotó: Bálint Zoltán Évzáró taggyûlés Budapesten december 10-én a Nyugállományú Tagozat Budapesti Egyesített Alapszervezete immár a hagyományoknak megfelelõen, kellemes környezetben tartotta az évzáró taggyûlését Óbudán, a Retro Sport Club helyiségében. Az eseményen jelentõs számban vettek részt a tagok. entner Attila rövid bevezetõje után az alapszervezet nevében köszöntötte az év második félévében kerek évfordulós születésnaposokat, ása Lászóné (85), Tégla Imre (75) tagokat. Ugyancsak köszöntötte azokat a tagokat is, akik ebben az évben ünnepelték a kerek évfordulós születésnapjukat. Ezután tájékoztatta a tagságot a következõ negyedév fõ feladatairól, a februárjában lehetséges családi napi kirándulásról, valamint a nõnapi rendezvény elõttünk álló megszervezésének feladatairól. Ezt követõen Sörös István, a Tagozat elnöke és Czövek János, a osz elnöke tájékoztatta a tagságot az aktuális helyzetrõl a nyugállományúak vonatkozásában. Megköszönte a nyugállományúak részvételét a munkában, a Liga által szervezett demonstrációban. entner Attila szintén megköszönte a tagság együttmûködését és az ünnepekre történõ jókívánságok után kellemes hangulatban, baráti beszélgetésekkel zárult a taggyûlés. entner Attila 17

18 abadidõ Teltházas Fõvárosi Nagycirkuszi rendezvénnyel zárta az évet a osz Az immár több mint 10 éves hagyománynak megfelelõen, a onvédszakszervezet a karácsonyi ünnepeket megelõzõen a Fõvárosi Nagycirkusz aktuális elõadására invitálta tagjait és azok hozzátartozóit... Nem volt ez másként december 13-án és 14-én sem, amikor a ZÉRÓ GRAITÁCIÓ címû mûsort tekinthették meg az érdeklõdõk. A szombati elõadást mintegy 300 fõ, míg a vasárnap délután 1200 fõ (teltház) Signal munkavállalói felelõsségbiztosítás A osz szolgáltatási palettáján már több éve nagy népszerûségnek örvend az a munkavállalói felelõsségbiztosítás, mely évi 750 Ft-os egyéni díj befizetésével fedezetet biztosít a gondatlan károkozásból bekövetkezõ kártérítési kötelezettség esetére. A károkozás bekövetkeztekor (pl.: gépjármûben okozott kár, stb.) a parancsnok által lefolytatott káreljárás jegyzõkönyv határoz az egyéni kártérítési kötelezettségrõl. Ezt a kártérítési kötelezettséget fizeti meg a Signal munkavállalói felelõsségbiztosítása azon osz tagoknak, akik az éves díj befizetésével csatlakoznak a csoportos biztosítási formához január 31.-ig kell jelezni tagjainknak az ismételt csatlakozási szándékukat az alapszervezeteknek, amelyek a névjegyzékeket (név, tagsági szám) és a biztosítás díját továbbítják a központi irodába. A kártérítési igényt a csoportos munkavállalalói felõsségbiztosításhoz csatlakozott tagok az év során minden esetben a káreljárási jegyzõköny másolatának megküldésével igényelhetik. A biztosítási év tõl ig tart az éves díj megfizetésének idõpontjától függetlenül. Dr. ajós Dezsõ A onvédszakszervezet is részt vett a békéscsabai olbásztöltõ Fesztiválon október a között rendezték meg a XIII. s immár nagykorú békéscsabai olbásztöltõ Fesztivált. A onvédszakszervezet két csapattal is képviseltette magát, a LIGA színeiben ijártó Zsolt és Justin János alapszervezeti vezetõ, valamint az M 54. Radarezred békéscsabai csoportja. A tavalyihoz hasonlóan idén is jó hangulatú, igazi csapatmunkát igénylõ kolbásztöltésen van túl a csapat. A nyertesek közül ugyan kimaradtak, de az idén a több mint 600 induló csapatot körbejáró zsûri megdicsérte a gyorsaságukat, illetve pontozta a jól szervezett, gördülékenyen mûködõ töltõfolyamatot is. Mint szakszervezeti tisztségviselõk elmondhatjuk, hogy nagyon várjuk, mikor lesz kolbászból a kerítés! Mi egy kicsit hozzátettünk a hétvégén. öveg és fotó: ijártó Zsolt látta a Fõvárosi Nagycirkusz sikeres programját a onvédszakszervezet szervezésében. Az elõadás megkezdése elõtt Czövek János elnök és endrei Zoltán alelnök köszöntötte és kívánt Boldog arácsonyi Ünnepeket és Eredményekben Gazdag Sikeres Új Évet a jelenlévõ katonai szakszervezeti tagoknak és hozzátartozóiknak. öveg és fotó: Dr. ajós Dezsõ Biztosítási év értékélés A osz irodájában december 5.-én került sor a biztosítási év értékelésére és a év fõbb ajánlati keretszámainak áttekintésére a Signal Biztosító és a osz képviselõi részvételével. A megbeszélésen Reményi Zsuzsánna a Signal Biztosító Társadalmi kapcsolatok országos koordinátora ismertette a bekövetkezett káresemények alapján a 2014-ben rendezett biztosítási esemény statisztikai adatait, valamint a évi ajánlat feltételrendszerét és sarokszámait. A osz képviseletében Czövek János elnök hangsúlyozta a nagyon jól mûködõ üzleti kapcsolat jelentõségét, melyet Sörös István a nyugdíjas tagozat elnöke is megerõsített. Dr. ajós Dezsõ szolgáltatási és tagszervezõ pedig a konkrét ügyintézés egyszerûségére világított rá. A évi ajánlatot valamint a osz képviselõi által kért módosításokat a osz vezetõ testületei a közel jövõben megtárgyalják. Ennek megfelelõen a osz valamennyi tagja évben is rendelkezni fog élet- és balesetbiztosítással. Ez Ft-os életbiztosítási díjkifizetést tartalmaz minden 65 év alatti tagunk esetében. Nem baleseti halál esetén a év közötti tagjaink esetében a kifizethetõ összeg Ft. 70 év fölötti tagjaink esetében a nem baleseti halál esetére a biztosítás nem terjed ki. Baleseti mûtét és csonttörés esetén valamennyi osz tag számára a biztosítás Ftos térítést tartalmaz. A 70 év feletti tagjaink külön biztosításáról a Nyugdíjas tagozat további tárgyalásokat kezdeményezett a Signal Biztosítóval, melynek eredményérõl tagjainkat tájékoztatni fogjuk. öveg : Dr. ajós Dezsõ ásárlási akciók! A onvédszakszervezet alapszervezeteinél és csoportjainál már szinte hagyománnyá vált, hogy nagyon kedvezményesen hozzá lehet jutni bizonyos termékekhez. Nincs ez másként a évben sem. A Gyermelyi tészta termékei nagyon kedvezményes áron továbbra is rendelhetõek a bevált módszer szerint. Az alapszervezeti és csoportvezetõknél elérhetõek a legfrissebb információt tartalmazó termék és árlisták. Már most kijelenthetõ, hogy nagy népszerûségnek örvendenek a osz tagok körében a REGE onzervgyár kedvezményes termékei. A közelmúltban létrejött együttmûködési megállapodás alapján a REGE termékek is jelentõs kedvezménnyel rendelhetõek, melyhez a szükséges információk szintén elérhetõek az alapszervezeti és csoportvezetõknél. Felhívjuk a onvédszakszervezet tagjainak figyelmét, hogy vegyék igénybe a kedvezményes vásárlási lehetõséget, hisz ezen keresztül is jelentõs megtakarítás érhetõ el az év során az egyes bevásárlások idején. öveg: Dr. ajós Dezsõ

19 j a n u á r abadidõ Advent a cirkuszban Az Advent a cirkuszban elnevezésû jótékonysági programon november 26. és 28. között hátrányos helyzetû és fogyatékkal élõ gyermekeket és csoportokat fogad a Fõvárosi Nagycirkusz... A három elõadásra száz partnerintézménybõl mintegy 4500 gyerek juthat be és nézheti meg a most mûsoron lévõ Zéró Gravitáció címû program elõadásait. Ennek részeként csütörtökön és pénteken a nehéz helyzetû katonacsaládok gyermekei közül fõ részesülhetett ebben az adventi meglepetésben. A sikeres, teltházas elõadásokon a katonacsaládok gyermekeinek részvételét a Magyar onvédség együttmûködve a onvédszakszervezettel segítette. öveg és fotó: Dr. ajós Dezsõ Tisztes helytállás a I kispályás labdarúgó-versenyen Adventi ajándék Nyíregyházának Nyíregyházán teltház elõtt adta idei utolsó Adventi hangversenyét a Magyar onvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Debrecen elyõrségi Zenekara. Dr. ovács Ferenc, a város polgármestere megnyitó beszédében hangsúlyozta, hogy a város zenei életének fontos része a katonazenészek hangversenye. A polgármester hangsúlyozta: A Bocskai-dandárral közösen életre hívott koncert szól a város katonamúltjának is. Nyíregyháza büszke a katonákra és valamennyi rendvédelmi és katasztrófavédelmi szakemberre, akik szolgálatukkal az emberek mindennapjaiért dolgoznak. A honvédség számára fontos a múlt tisztelete, a hagyományok ápolása, amely példát és erõt ad a katonáknak a mindennapi feladatok ellátásához. Bátorság, hûség, bajtársiasság ezek a szavak ugyanazt jelentik ma, mint 100 évvel ezelõtt. A katonazenészek repertoárján szerepelt többek között Erkel Ferenc Ünnepi zenéje és Brahms II. magyar tánca. Felcsendültek a Micsoda nõ ez a férfi híres dallamai, illetve a koncert végén karácsonyi énekekbõl válogatott a zenekar. A hangversenyt követõen a közönség állva tapsolt a 60 éves jubileumát ünneplõ Debrecen elyõrségi Zenekarnak. ivatkozás: bocskaidandar.hu edvezményes üdülési díjak tagjaink részére január 2-tõl március 31-ig a osz hajdúszoboszlói üdülõben A onvédszakszervezet csapata is részt vett a onvéd ercules SE által december 13-án rendezett I foci tornán. A tisztes helytállást tanúsító oklevelet a torna végén endrei Zoltán alelnök vette át a csapat nevében Máté Imrétõl a onvéd ercules SE elnökétõl. öveg és fotó: Dr. ajós Dezsõ A onvédszakszervezet Elnöksége december 8-án döntött az Üdültetési abályzat módosításáról. Ez alapján a onvédszakszervezet hajdúszoboszlói (Sport u. 16.) 2 db saját apartmanja január 2-március 31-ig az alábbi kedvezményes térítési díjjal vehetõ igénybe tagjaink számára. A kedvezmény igénybevételének feltétele, hogy az igénylõ tagunk minimum egy turnus erejéig (3 éj/4 nap) rendelje meg a szállást. A turnusok a foglalások függvényében hetente kerülnek aktualizálásra... állásdíjak: 2 fõ esetén: ,-Ft/turnus 3 fõ esetén: ,-Ft/turnus 4 fõ esetén: ,-Ft/turnus A megrendelést a onvédszakszervezet címére ill. fax számára (árosi: 061/ , M: ) kérjük megküldeni. Az üdüléssel kapcsolatban az Egység 2002 ft. ügyvezetõje, Bódis Sándor ad tájékoztatást a 06 70/ telefonszámon, illetve az címen.

20

2003. június/július June/July 27. hét week 27

2003. június/július June/July 27. hét week 27 2003. június/július June/July 27. hét week 27 Hétfô Monday 30 Kedd Tuesday 1 Szerda Wednesday 2 Csütörtök Thursday 3 Péntek Friday 4 Szombat Saturday 5 Vasárnap Sunday 6 Pál Tihamér, Annamária Ottó Kornél,

Részletesebben

Dobos Edit (Kandó Kálmán Szki. 12/E) Református Gimnázium, 2006, olaj, 50 70 cm. Középiskolák Kecskeméten

Dobos Edit (Kandó Kálmán Szki. 12/E) Református Gimnázium, 2006, olaj, 50 70 cm. Középiskolák Kecskeméten Dobos Edit (Kandó Kálmán Szki. /E) Református Gimnázium, 0, olaj, 0 0 cm 0 Középiskolák Kecskeméten Január Kertész Krisztina (Kandó Kálmán Szki. /E) Bányai Júlia Gimnázium, 0, akril, 0 0 cm Újév, Fruzsina

Részletesebben

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu Balatongyörök 2014... a megálmodott valóság! Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Fotók: Marton Tamás 2014 január 1 2 3 4 5 Újév

Részletesebben

Készítsen Ön is INGYEN gyorsan és egyszerűen nyomtatható naptárt a naptarletoltes.hu segítségével!

Készítsen Ön is INGYEN gyorsan és egyszerűen nyomtatható naptárt a naptarletoltes.hu segítségével! 205 205 JANUÁR / 205 étfő 5 Simon Kedd 6 Boldizsár Sz erda 7 Csütörtök Péntek Sz ombat Vasárnap 2 3 4 8 Attila Ramóna Újév Fruzsina Gyöngyvér 9 Ábel Marcell Benjámin Genovéva Leona Titusz 0 Melánia Ágota

Részletesebben

2014 Fotó:Viczay Lajos

2014 Fotó:Viczay Lajos Fotó:Viczay Lajos 2014 Január 1 Újév 2 3 4 5 Fruzsina 6 7 8 9 10 11 12 Boldizsár Attila Gyöngyvér Marcell Melánia Ágota Ernõ Ramóna 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Fábián Sebestyén 27 28 29 30

Részletesebben

H K SZ CS P SZ V H K SZ CS P SZ V

H K SZ CS P SZ V H K SZ CS P SZ V 207 207 JANUÁR / 207 étfő Kedd Sz erda Csütörtök Péntek Sz ombat Vasárnap 2 9 Ábel 3 Benjámin Genovéva 4 5 Leona Titusz 6 Simon Boldizsár 7 Attila Ramóna 8 Újév Fruzsina 52 Gyöngyvér 0 Melánia Ágota 2

Részletesebben

1 Fruzsina. 8 Gyöngyvér. 15 Lóránd, Lóránt. 22 Artúr, Vince. 29 Adél

1 Fruzsina. 8 Gyöngyvér. 15 Lóránd, Lóránt. 22 Artúr, Vince. 29 Adél Fruzsina Ábel Benjámin, Genovéva Leóna, Titusz Simon Boldizsár Attila, Ramóna Gyöngyvér Marcell Melánia Ágota Ernő Veronika Bódog Lóránd, Lóránt Gusztáv Antal, Antónia Piroska Márió, Sára Fábián, Sebestyén

Részletesebben

2003. január January 1. hét week 1

2003. január January 1. hét week 1 2003. január January 1. hét week 1 Hétfô Monday 30 Kedd Tuesday 31 Szerda Wednesday 1 Csütörtök Thursday 2 Péntek Friday 3 Szombat Saturday 4 Vasárnap Sunday 5 Dávid Szilveszter Újév, Fruzsina Ábel Genovéva

Részletesebben

Készítsen Ön is INGYEN naptárakat a segítségével! INGYENES, ONLINE KERESZTREJTVÉNY KÉSZÍTÉS, KÜLDÉS ÉS MEGOSZTÁS:

Készítsen Ön is INGYEN naptárakat a  segítségével! INGYENES, ONLINE KERESZTREJTVÉNY KÉSZÍTÉS, KÜLDÉS ÉS MEGOSZTÁS: 2 0 5 2 0 5 JANUÁR / 205 étfő 5 Simon Kedd 6 Boldizsár Sz erda 7 Csütörtök Péntek Sz ombat Vasárnap 2 3 4 8 Attila Ramóna Újév Fruzsina Gyöngyvér 9 Ábel Marcell Benjámin Genovéva Leona Titusz 0 Melánia

Részletesebben

H K SZ CS P SZ V H K SZ CS P SZ V

H K SZ CS P SZ V H K SZ CS P SZ V 207 207 JANUÁR / 207 étfő Kedd Sz erda Csütörtök Péntek Sz ombat Vasárnap 2 9 Ábel 3 Benjámin Genovéva 4 5 Leona Titusz 6 Simon Boldizsár 7 Attila Ramóna 8 Újév Fruzsina Gyöngyvér 0 Melánia Ágota 2 Ernő

Részletesebben

JANUÁR / Bódog. 12 Ernő. 13 Veronika. 11 Ágota. 10 Melánia. 20 Fábián. 16 Gusztáv. 21 Ágnes. 15 Loránd. 17 Antal. 19 Márió.

JANUÁR / Bódog. 12 Ernő. 13 Veronika. 11 Ágota. 10 Melánia. 20 Fábián. 16 Gusztáv. 21 Ágnes. 15 Loránd. 17 Antal. 19 Márió. 208 208 JANUÁR / 208 étfő Kedd Sz erda Csütörtök Péntek Sz ombat Vasárnap 2 3 4 5 6 7 8 Újév Fruzsina Gyöngyvér 9 Ábel Marcell Benjámin Genovéva Leona Titusz Simon Boldizsár Attila Ramóna 0 Melánia Ágota

Részletesebben

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 1 2 3 4 5 Újév 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1. Fruzsina; 2. Ábel; 3. Benjámin, Genovéva; 4. Leóna, Titusz; 5. Simon; 6. Boldizsár; 7. A la, Ramóna; 8. Gyöngyvér;

Részletesebben

Készítsen Ön is INGYEN naptárakat a segítségével! INGYENES, ONLINE KERESZTREJTVÉNY KÉSZÍTÉS, KÜLDÉS ÉS MEGOSZTÁS:

Készítsen Ön is INGYEN naptárakat a  segítségével! INGYENES, ONLINE KERESZTREJTVÉNY KÉSZÍTÉS, KÜLDÉS ÉS MEGOSZTÁS: 2 0 5 2 0 5 JANUÁR / 205 Hétfő 5 Simon Kedd 6 Boldizsár Sz erda 7 Csütörtök Péntek Sz ombat Vasárnap 2 3 4 8 Attila Ramóna Újév Fruzsina Gyöngyvér 9 Ábel Marcell Benjámin Genovéva Leona Titusz 0 Melánia

Részletesebben

Boldog új évet kíván a Pogányért Alapítvány és a Pogányi Hírek szerkesztősége!

Boldog új évet kíván a Pogányért Alapítvány és a Pogányi Hírek szerkesztősége! Boldog új évet kíván a Pogányért Alapítvány és a Pogányi Hírek szerkesztősége! Glückliches Neujahr! Sretna Nova Godina! A naptár a Pogányi Hírek melléklete. Kiadja a Pogányért Alapítvány, Pogány Széchenyi

Részletesebben

2016 M Á R C IU S H K SZ CS P SZ V J Ú LIU S 2016 N O V E M B E R H K SZ CS P SZ V

2016 M Á R C IU S H K SZ CS P SZ V J Ú LIU S 2016 N O V E M B E R H K SZ CS P SZ V 2 0 1 6 2016 J A N U Á R 2016 FEBRUÁR 2016 M Á R C IU S 2016 Á P R ILIS 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 15

Részletesebben

2 Ábel. Péntek Friday Freitag 8:00 8:00 9:00 9:00 10:00 10:00 11:00 11:00 12:00 12:00 13:00 13:00 14:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00

2 Ábel. Péntek Friday Freitag 8:00 8:00 9:00 9:00 10:00 10:00 11:00 11:00 12:00 12:00 13:00 13:00 14:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 05 9 Tamás, Tamara 0 Dávid, Zoárd Szilveszter, Darinka Újév, Fruzsina Ábel Genovéva, Benjámin, Titusz, Leona 0. December December Dezember 05. Január January Januar. hét Week Woche 6 Vanda, Paula, Titanilla

Részletesebben

2014 Január/January/Januar Február/February/Februar

2014 Január/January/Januar Február/February/Februar Fotó: faluskriszta.hu NAPTÁR 20 5. Hét/Week/Woche 27 Montag 28 Dienstag 29 Mittwoch 30 Donnerstag 31 Freitag 1 Samstag 2 Angelika, Angyalka Károly, Karola Adél, Eta Martina, Gerda Marcella, Lujza Ignác,

Részletesebben

Múltidéző képeslapok

Múltidéző képeslapok Múltidéző képeslapok 2015 Január H 5 Simon 12 Ernő 19 Sára, Márió K 6 Gáspár, Bodizsár 13 Csongor, Veronika 20 Fábián, Sebestyén 26 Vanda, Paula 27 Angelika Sze 7 Attila, Ramóna 14 Bódog 21 Ágnes 28 Károly,

Részletesebben

Néhány széles körű kulturális és területi autonómiát élvező régió az Európai Unióban:

Néhány széles körű kulturális és területi autonómiát élvező régió az Európai Unióban: 2015 Néhány széles körű kulturális és területi autonómiát élvező régió az Európai Unióban: Åland-szigetek (Finnország) Baszkföld (Spanyolország) Dél-Tirol (Olaszország) Katalónia (Spanyolország) Korzika

Részletesebben

JANUÁR. H K Sz Cs P Sz V 26. A majtisi református templom. A fehérgyarmati református templom. A nagyszekeresi református templom

JANUÁR. H K Sz Cs P Sz V 26. A majtisi református templom. A fehérgyarmati református templom. A nagyszekeresi református templom 07 A Reformáció 00. évfordulója alkalmából kiadja a Közhasznú Egyesület és a Szatmári Református Egyházmegye. Én vagyok az élet kenyere. Jn :8 Hálaadás Szatmárban Támogatta: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei

Részletesebben

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina 1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina Hörcsöki Alíz Kovács Antónia M. Kovács Dávid Kovács

Részletesebben

KAINTZ REGINA: Égig érő paszuly nyakék (porcelán, ezüst, acélsodrony, műanyag) HÉTFÔ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP

KAINTZ REGINA: Égig érő paszuly nyakék (porcelán, ezüst, acélsodrony, műanyag) HÉTFÔ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP 2013 KAINTZ REGINA: Égig érő paszuly nyakék (porcelán, ezüst, acélsodrony, műanyag) JANUÁR 2013 1. 1 ÚJÉV Fruzsina, 2 Ábel 3 Genovéva, Benjámin 4 Titusz, Leona 5 Simon 6 Boldizsár 2. 7 Attila, Ramóna 8

Részletesebben

HOSZ. Czövek János Hosz elnök. Balatonkenese 2014. 04. 16.

HOSZ. Czövek János Hosz elnök. Balatonkenese 2014. 04. 16. HOSZ Czövek János Hosz elnök Balatonkenese 2014. 04. 16. A Honvédszakszervezet: 1991. Budapesten 7 helyi egyesületből és 56 egyéni tagból megalakul a Katonák Érdekvédelmi Szövetsége (KÉSZ), 1995. A KÉSZ

Részletesebben

KLEBELSBERG ITÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT MINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM.:

KLEBELSBERG ITÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT MINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM.: Tanulói Névsor 1/c osztály osztályfőnök: Csernák Lajosné 1. Ajtai Rajmund Bendegúz 2. Ambrus Lajos Máté 3. Boldizsár Jázmin 4. Boldizsár Sándor Rómeó 5. Dombi Sándor Ferenc 6. Farkas Krisztián 7. Gyapjas

Részletesebben

J AN U ÁR / Vero nika. 7 Attila Ramó na. 11 Ág o ta. 12 Ernő. 10 Melánia. 15 Lo ránd. 16 Gusztáv. 17 Antal. 20 Fáb ián. 19 Márió.

J AN U ÁR / Vero nika. 7 Attila Ramó na. 11 Ág o ta. 12 Ernő. 10 Melánia. 15 Lo ránd. 16 Gusztáv. 17 Antal. 20 Fáb ián. 19 Márió. 2 0 3 2 0 3 J AN U ÁR / 203 ét f ő 7 Attila Ramó na Ked d S z er d a C sü t ö r t ö k P én t ek S z o mb a t Va sá r n a p 2 3 4 5 6 8 Újév Fruzsina Gyö ng yvér 9 Áb el Marcell Benjámin Geno véva Leo na

Részletesebben

Általános Iskola. Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért. Bogyiszló Eredmények

Általános Iskola. Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért. Bogyiszló Eredmények Általános Iskola Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért Bogyiszló 2009.02.18. Eredmények Helyezés/Név Osztály D1 D2 Idő Fiú (6) 1 Bencze Máté Márk 1.oszt. 4:24 4:24 2 Végh

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek...

Részletesebben

Mucha. KR-5153 45 52 cm, 14 lap NÁNDOR KARINA IRÉN ÍRISZ DUSÁN EMÁNUEL AUGUSZTA MIKSA KRISZTIÁN AJTONY MATILD TILLA KRISTÓF

Mucha. KR-5153 45 52 cm, 14 lap NÁNDOR KARINA IRÉN ÍRISZ DUSÁN EMÁNUEL AUGUSZTA MIKSA KRISZTIÁN AJTONY MATILD TILLA KRISTÓF FALINAPTÁRAK 25 Magyar festészet Mucha KR-5001, magyar-angol-német nyelvű naptárrész, magyar ünnepek, névnapok KR-5153 cm, 14 lap ÚJÉV FRUZSINA ÁBEL GENOVÉVA BENJÁMIN TITUSZ LEONA SIMON GÁSPÁR BOLDIZSÁR

Részletesebben

MAGYAR RENDVÉDELMI KAR. Jegyzőkönyv MRK Közgyűlésről

MAGYAR RENDVÉDELMI KAR. Jegyzőkönyv MRK Közgyűlésről MAGYAR RENDVÉDELMI KAR Jegyzőkönyv MRK Közgyűlésről Időpont: 2013. május 28. 10.00 Helyszín: Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1081 Dologház utca 1-3. II. em. tanácsterem Meghívottak BM részéről:

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek 1574

Részletesebben

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd Eredménylista Megye:_Szilágy- Szilágysomlyó körzet Osztály: I. 1. Márkus Sarolta Márkus Lívia 1-es Sz. Szilágybagosi Általános Iskola Szilágybagos 150 2. Orosz Alexandra Szodorai Melinda Báthory István

Részletesebben

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. 1. Fugaru Szocs Blanka Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum Kovaszna 152 2. Erdelyi Botond Ors Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum

Részletesebben

304. terem (20) 305. terem (27)

304. terem (20) 305. terem (27) Magyar nyelv- és irodalom 304. terem (20) 305. terem (27) Balog Ádám Balog Klaudia Bertalan Péter Borsi Nikolett Borsós Andor Csentei Vivien Eskulics Máté István Gál András István Harmath Zsuzsanna Hesz

Részletesebben

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7. 6000 Kecskemét, Tanulmányi terület kódja: 40 Tanulmányi terület gimnázium: 4 évfolyamos; általános kerettanterv; az első idegen nyelv a(z) francia nyelv vagy a(z) spanyol nyelv vagy a(z) angol nyelv; felvételi

Részletesebben

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22.

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. 187 fő versenyző (BJG 84 fő, 52 fő Sághy 51, fő Bársony.) 1993-as fiúk 1. Lelik András Bársony 8:26 2. Bürgés Ferenc Bársony 8:51

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. a személyi állomány 2008. évi illetményfejlesztéséről és a kereset növelését szolgáló intézkedésekről

MEGÁLLAPODÁS. a személyi állomány 2008. évi illetményfejlesztéséről és a kereset növelését szolgáló intézkedésekről HONVÉDELMI ÉRDEKEGYEZTETŐ FÓRUM. sz. példány MEGÁLLAPODÁS a személyi állomány 2008. évi illetményfejlesztéséről és a kereset növelését szolgáló intézkedésekről A Honvédelmi Érdekegyeztető Fórum (HÉF) munkaadói

Részletesebben

Boldog Új Esztendőt! Magyar Charolais Tenyésztők Egyesülete Cím: 3525 Miskolc, Vologda u. 3. Honlap:

Boldog Új Esztendőt! Magyar Charolais Tenyésztők Egyesülete Cím: 3525 Miskolc, Vologda u. 3. Honlap: Boldog Új Esztendőt! design: Lézerpont Stúdió Kft. JANUÁR 1. hét 29 30 31 1 2 3 Charolais Kft., Lajosmizse Genovéva, Benjámin 4 Tamás, Tamara Dávid Szilveszter Újév, Fruzsina Ábel Titusz, Leona JANUÁR

Részletesebben

Eredménylista Szilágysomlyó

Eredménylista Szilágysomlyó Megye: Szilágy Osztály: I. 1. Szűcs Annamária Bara Jusztina Báthory István Általános Iskola 152 2. Székely Dóra-Krisztina Bara Jusztina Báthory István Általános Iskola 150 3. Janus Emese Bara Jusztina

Részletesebben

Eredménylista. Megye:_Hargita Körzet: Székelyudvarhely Osztály: 1. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám

Eredménylista. Megye:_Hargita Körzet: Székelyudvarhely Osztály: 1. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám Eredménylista Megye:_Hargita Körzet: Székelyudvarhely Osztály: 1. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve neve Település Pontszám 1. Szász Dávid Bálint Ibolya Bethlen Gábor Általános Székelyudvarhely 150 2.

Részletesebben

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28.

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28. 1. 100 m fiú gyors 1. Némethi László 2002. Bethlen G. Ált. Isk. 1:24,6 2. Homen Péter 2002 Bocskai I. Gimnázium 1:35,1 3. Székely Norbert 2003 Bocskai I. Gimnázium 1:42,1 4. Rozs Botond 2003 Bocskai I.

Részletesebben

Szóbeli időpontja. 1. sz. vizsgabizottság (spanyol) november sz. vizsgabizottság (francia)

Szóbeli időpontja. 1. sz. vizsgabizottság (spanyol) november sz. vizsgabizottság (francia) 1. sz. vizsgabizottság (spanyol) 2. sz. vizsgabizottság (francia) Szóbeli időpontja 2012. november 22-24. 2012. november 26-28. (A spanyol és francia kitételtől ne ijedjen meg senki, ez csak a kéttannyelvű

Részletesebben

1. Szétválasztható-e a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.

1. Szétválasztható-e a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt. 1. Szétválasztható-e a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) rendelkezései által meghatározott szolgálati nyugdíj

Részletesebben

IV. OSZTÁLY MATEMATIKAI TEHETSÉGNAP MÁRTON ÁRON GIMNÁZIUM EREDMÉNYEK CSÍKSZEREDA OKTÓBER 9.

IV. OSZTÁLY MATEMATIKAI TEHETSÉGNAP MÁRTON ÁRON GIMNÁZIUM EREDMÉNYEK CSÍKSZEREDA OKTÓBER 9. IV. OSZTÁLY 1 Lukács Márton 4 Nagy István Művészeti Líceum Csíkszereda 7 9 10 10 10 46 I 2 Péter István 4 Petőfi Sándor Általános Iskola Csíkszereda 5 7 10 6 10 38 II 3 Márton Vazul 4 Petőfi Sándor Általános

Részletesebben

Január Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 1

Január Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 1 AÁ - ACs Január Újév Fruzsina Ábel Ákos Genovéva Benjámin Titusz Leona Simon Árpád Boldizsár Gáspár Attila Ramóna Gyöngyvér Szeverin Marcell Juliánusz Melánia Vilmos Ágota Agáta Ernő Elek Veronika Csongor

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

Egészségügyi alapismeretek. Sorszám Teljes név Iskola Eredmény. 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95%

Egészségügyi alapismeretek. Sorszám Teljes név Iskola Eredmény. 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95% 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95% 2 Németh Viktória 3 Kohányi Gergely Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 93% 4 Rákay Renáta Ferenczi Sándor Egészségügyi

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K5-ÖS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K5-ÖS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K5-ÖS TEREM 1. Ágoston György Tamás Herman 2. Ament Réka Érdligeti 3. András-Dóra Zsófia Érdligeti 4. Árkosi Ivett Nádasdy 5. Bagoly Kitti Gárdonyi 6. Balázs Fanni Érdligeti 7. Bálint

Részletesebben

Jegyzőkönyv: Algyő november 22.

Jegyzőkönyv: Algyő november 22. Jegyzőkönyv: 0. november. név egyesület idő eredmény 0 m lány mell 0 0 0 Korcsoport: Tóth-Kása Sára 00 Balogh Lili 00 Karasz Luca 00 Ördögh Flóra 00 Seres Alexandra 00 Kistelek Vidács Viktória 00 Gazdag

Részletesebben

Zeneiskolai szolfézscsoportok beosztása. 1. csoport EK1 Helyszín: Reguly Iskola F. épület. Tanulók: Főtárgy: Főtárgy tanár:

Zeneiskolai szolfézscsoportok beosztása. 1. csoport EK1 Helyszín: Reguly Iskola F. épület. Tanulók: Főtárgy: Főtárgy tanár: Zeneiskolai szolfézscsoportok beosztása 1. csoport EK1 Helyszín: Reguly Iskola Időpont: hétfő, szerda 14:30-15:15 1. Adler Márton hegedű Tarcsay Beáta 2. Bolla Zsófia Zorka hegedű Tarcsay Beáta 3. Dublecz

Részletesebben

Úszás Diákolimpia Városi döntő Hajdúböszörmény, december 09. EREDMÉNYLISTA

Úszás Diákolimpia Városi döntő Hajdúböszörmény, december 09. EREDMÉNYLISTA 1. 100m fiú gyors 1. Mirkó László 2004 Baltazár DRÁI 1:16,0 2. Kun Márton 2005 Bethlen G. Ált. Isk. 1:16,8 3. Györfi Kornél 2004 Baltazár DRÁI 1:25,6 4. Andirkó Csaba 2005 Bethlen G. Ált. Isk. 1:29,5 5.

Részletesebben

Járási tantárgyi vetélkedők

Járási tantárgyi vetélkedők Járási tantárgyi vetélkedők Magyar nyelv és irodalom 1. Belovics Alexandra 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 2. Darcsi Barbara 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 3. Homoki Eszter 2 4.A (8.oszt) Hnatik-Riskó

Részletesebben

Programarea examenului de competenţe lingvistice la Limba engleză proba orală Marţi, 24 iunie Sala 102 Clasa a XII-a G

Programarea examenului de competenţe lingvistice la Limba engleză proba orală Marţi, 24 iunie Sala 102 Clasa a XII-a G Marţi, 24 iunie Sala 102 Clasa a XII-a G 8,30-10 ANTAL S DÁNIEL BODO J HELGA-HANNELORA COZMA I IOAN-ALEX CSÉCS S ATTILA-ZOLTÁN DEMZSE D NIMROD GAGYI T ZALÁN RÓBERT 10-11 GÁL A ATTILA GRITTÓ A ÁRPÁD GYŐRGY-NOVÁK

Részletesebben

Székesfehérvárra került az Aktivitás Kupa

Székesfehérvárra került az Aktivitás Kupa Székesfehérvárra került az Aktivitás Kupa Elkezdődött az őszi választmányi ülés Szakszervezetünk őszi választmányi ülésének első napján átadták a,,szakszervezeti Munkáért Díj"-akat, megválasztották a nyugállományú

Részletesebben

miniszter 7959512 kabinetfőnök, főosztályvezető titkárságvezető, osztályvezető főosztályvezető -helyettes

miniszter 7959512 kabinetfőnök, főosztályvezető titkárságvezető, osztályvezető főosztályvezető -helyettes SZERVEZETI EGYSÉG NÉV MUNKAKÖR TELEFON E-MAIL CÍM FAX Miniszter dr. Trócsányi László miniszter 7959512 miniszter@im.gov.hu Miniszteri Kabinet Tari Sándor kabinetfőnök, 8961095 sandor.tari@im.gov.hu 7950729

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

A jelentkező által elsőhelyen megjelölt terület. 09 szakképzés virágkötő és virágkereskedő. 03 szakközépsiskola kereskedelem ágazat

A jelentkező által elsőhelyen megjelölt terület. 09 szakképzés virágkötő és virágkereskedő. 03 szakközépsiskola kereskedelem ágazat 03 szakközépsiskola kereskedelem ágazat 1. Kuczi Péter 79213857479 elutasítva 1. SZANDI 73221928073 felvéve 2. Marton Mietta 71730071397 felvéve 3. Sebestyén Áron 76028483679 felvéve 4. Erb Daniella 76066834680

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika VERSENYEREDMÉNYEK EGYÉNI VERSENYEK Matematika Általános iskola 1. osztály: 1. helyezett: Papik Petra Szent László Általános Iskola, Kisvárda Felkészítő tanár: Dancs Mónika 2. helyezett: Jenei Marcell Szent

Részletesebben

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal Andó Szabolcs Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 6 13:00 angol C2 2 angol C2 2 tesi Sz6 angol C2 2 tesi P6 7 13:55 informatika csibe TTI 2 TTI 2 8 14:50 informatika csibe Árky Emilia Anna Hétfő Kedd Szerda

Részletesebben

Litvániában válogatott ként / Fülöp Roland Beszteri Attila Zrupkó Ádám Én és Oyama / Honti Péter

Litvániában válogatott ként / Fülöp Roland Beszteri Attila Zrupkó Ádám Én és Oyama / Honti Péter ukkal eronika Litvániában válogatott ként / Fülöp Roland Beszteri Attila Zrupkó Ádám Én és Oyama / onti éter ak nyugodtan / ík Flóra Charlie és mi n időkig karate / ekeres éter No comment Jászberény áros

Részletesebben

2012. augusztus Szakiskola

2012. augusztus Szakiskola 2012. augusztus Szakiskola Tanuló neve Osztály Tantárgy Terem Vizsgáztató tanár 24.aug 27.aug 28.aug Ajtai Krisztián Péter 09E Élelmiszer ismeret 9 Irházi Emőke 1.n. 9:00-10:00 Ajtai Krisztián Péter 09E

Részletesebben

2017. ÉVI FOKOZATI VIZSGA TANANYAG

2017. ÉVI FOKOZATI VIZSGA TANANYAG 22. sz. melléklet a HHK/57-1/2017. nyt. számhoz 2017. ÉVI FOKOZATI VIZSGA TANANYAG a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.)

Részletesebben

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő Oldal 1 Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb 2006.11.25. 98-99-ben születettek Nincs szintidő 1. Atyi Ádám 98 006 37.49 2. Ujlakán Kálmán 98 006 40.89 4. Nagy Balázs 98 006 43.91 3. Varga Márton

Részletesebben

RAJTLISTA. 50m férfi gyors. Hajdúság Kupa február 1. Hajdúböszörmény

RAJTLISTA. 50m férfi gyors. Hajdúság Kupa február 1. Hajdúböszörmény 50m férfi gyors Juhász Patrik 2002 Aquasport min. vizsga 2. Varga András Gergő 2002 Aquasport min. vizsga 3. Dénes Noel 2007 Aquasport min. vizsga 4. Horváth Simeon 2007 Aquasport min. vizsga 2. Kiss László

Részletesebben

A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján:

A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján: A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján: 1. Biztonságpolitika és Hadtörténelem tagozatban: II Bánki Szabolcs honvéd tisztjelölt

Részletesebben

Eredménylista Megye: BRASSÓ Osztály: I.

Eredménylista Megye: BRASSÓ Osztály: I. Eredménylista Megye: BRASSÓ Osztály: I. 1. Balázs Örs Soós Anna-Mária Jules Verne Iskola Brassó 146 2. Sándor Arnold Péter Hortenzia 8-as sz. Általános Iskola Brassó 124 3. Antal Biró Zsófia Benedek Káplár

Részletesebben

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz,

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: KOLOZS Körzet: Kolozsvár, Bálványosváralja és Szék 5. osztály 1. Bajnóczi Zsolt Bucur Tünde János Zsigmond Unitárius Kollégium Kolozsvár

Részletesebben

Graboplast Győri Vízisport Egyesület évi Magyar Bajnoki Eredményei

Graboplast Győri Vízisport Egyesület évi Magyar Bajnoki Eredményei Verseny Versenyszám Korosztály Táv Hely Név Gyermek, Kölyök, Serdülő Magyar Bajnokság C-2 serdülő 4000 m 1 Balla Levente Gellért U23, Ifjúsági Magyar Bajnokság C-1 ifi 3x200 m 1 Balla Levente Gellért U23,

Részletesebben

Sport XXI. Mezei, Mosonmagyaróvár U11 (2005 és később születettek), CSAPAT EREDMÉNY

Sport XXI. Mezei, Mosonmagyaróvár U11 (2005 és később születettek), CSAPAT EREDMÉNY U11 (2005 és később születettek), CSAPAT EREDMÉNY 1.hely Zalaegerszeg "A" 133 pont Jakab Martin 2005 5 Fonyódi Ákos 2005 7 Gaál Máté 2005 14 Mészáros Mirkó 2006 17 Horváth Kevin 2005 20 Balogh Ákos 2005

Részletesebben

Bohóchal Tanévzáró Verseny Rajtlista Versenyszámok: 25m lány hátúszás , Kádár Anna Edényi Nóri. Joó Dóra.

Bohóchal Tanévzáró Verseny Rajtlista Versenyszámok: 25m lány hátúszás , Kádár Anna Edényi Nóri. Joó Dóra. Bohóchal Tanévzáró Verseny Rajtlista Versenyszámok: 25m lány hátúszás 2006-2007, 2005 Név Időeredmény H Név Időeredmény H 2006-2007 2005 1. pálya László Dóri Fábián Kamilla Kádár Anna Edényi Nóri 2. pálya

Részletesebben

Eredmény % 1. Csergő Eszter Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola Budapest 77

Eredmény % 1. Csergő Eszter Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola Budapest 77 1. Csergő Eszter Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola Budapest 77 2. Nagy Krisztina Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakképző Iskola Nyíregyháza 77 3. Horváth Cintia Westsik Vilmos Élelmiszeripari

Részletesebben

OST MUNKABIZOTTSÁGOK CÍMLISTA

OST MUNKABIZOTTSÁGOK CÍMLISTA OST MUNKABIZOTTSÁGOK CÍMLISTA 1.A hivatalos statisztikai szolgálat keretében végrehajtott adatgyűjtések közötti tartalmi átfedések elkerülését vizsgáló munkabizottság: tel: 795-5811) Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

3. II. kcs. 50m fiú gyorsúszás. 4. II. kcs. 50m lány gyorsúszás. 5. I. kcs. 50m fiú hátúszás

3. II. kcs. 50m fiú gyorsúszás. 4. II. kcs. 50m lány gyorsúszás. 5. I. kcs. 50m fiú hátúszás Jegyzőkönyv 1. I. kcs. 50m fiú gyorsúszás 1. Bordás Levente 2005 Kodály 00:37,44 2. Takács Dani 2004 Móra 00:38,38 3. Fekete Máté 2004 Móra 00:44,79 4. Zuppán Zsolt 2004 Móra 00:49,87 5. Kerpics Martin

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek)

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) Magasugrás leány (indult: 7 csapat) 1. Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimná VII. ker. 1,2825 Olasz Katalin 2000. 1,32 Benedek

Részletesebben

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó 2015/2016. tanév 9. évfolyam nyelvi csoportjai Könyv: Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó Osztály 1 Korossy Ádám A 2 Borsos Áron A 3 Schmeiszer Gergő A 4 Családi Krisztián A 5

Részletesebben

EREDMÉNYLISTA Fürkész verseny, körzeti szakasz, osztály

EREDMÉNYLISTA Fürkész verseny, körzeti szakasz, osztály EREDMÉNYLISTA Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: Maros Körzet: Szászrégen és vidéke 5. osztály S.sz. A tanuló neve Felkészítő tanár neve Az iskola neve Helység 1. Berekméri László Farczádi

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola

Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola tagozat kód: 11 tagozat megn.: szakközépiskola: 4 középiskolai évf. + a szakképző évfolyam(ok); kerettantervekre épülő helyi tanterv; kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport; a tagozaton

Részletesebben

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter Ismertetem Magyarország köztársasági elnökének és honvédelmi miniszterének határozatait elismerésekről. A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

Részletesebben

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny szeptember 22.

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny szeptember 22. AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. ABSZOLÚT LISTA - LÁNYOK 1. Ormos Petra BJG 10:27 2. Kormányos Judit BJG 10:27 3. Korom Eszter BJG 10:33 4. Bertus Kitti BJG 10:41

Részletesebben

Eredménylista. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám

Eredménylista. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám Eredménylista Megye: Bihar Körzet: Nagyvárad és környéke V. osztály Sorszám Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Benedek Boglárka Fehér Gabriella Szent László Római Katolikus Gimnázium

Részletesebben

ÖSSZESÍTÉSI TÁBLÁZAT

ÖSSZESÍTÉSI TÁBLÁZAT ÖSSZESÍTÉSI TÁBLÁZAT Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: 2. osztály Sorszám Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település TOLLBAMON DÁS FELADATLAP ÖSSZPON TSZÁM 1. Becsek Nagy Attila Thiesz Katalin

Részletesebben

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának december 10-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ MÁSODIK

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának december 10-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ MÁSODIK Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának 2016. december 10-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ 2016. MÁSODIK L MEGYE: KOORDINÁTOR NEVE: - Moson- Sopron Megye Dr. Jáki Katalin Szakszervezet

Részletesebben

50 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Kategóriás csúcs: 0:28.12 (Csütörtöki Marcell évesek)

50 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Kategóriás csúcs: 0:28.12 (Csütörtöki Marcell évesek) 50 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Kategóriás csúcs: 0:28.12 (Csütörtöki Marcell - 2004-11 évesek) I 1. Kollár Bálint 2006 VÁSÁRHELYI 0:32,06 2. Mozsárik Levente 2006 MÓRA-Kerek 0:33,23 3. Dankó Levente

Részletesebben

Versenyszám 2 Női/Women 50 LC Meter Ugy/Bifins Gyermek

Versenyszám 2 Női/Women 50 LC Meter Ugy/Bifins Gyermek Agria Kupa - 21.12.19. Versenyszám 1 Férfi/Men 5 LC Meter Ugy/Bifins Gyermek 1 1457 Földi, István 11Debreceni Búvárklub 27,33 2 1548 Acél, Áron 11 Dvcsh Ubse 28,44 3 Plavec, Peter 11Ksp Calypso Zvolen

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály

Eredménylista. Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály Eredménylista Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály 1. Gál Levente Kocsis Melinda Sarmasági 1 Számú Szakképző Liceum Sarmaság 150 2. Király Anna Erdei Gabriella Szilágyballai Általános Iskola Szilágyballa

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK ES TANÉVBEN

VERSENYEREDMÉNYEK ES TANÉVBEN VERSENYEREDMÉNYEK 2011-2012-ES TANÉVBEN ARANY DÁNIEL MATEMATIKA Nagy Péter Vince Takács Anikó D 9.a Selyem András János Takács Anikó D 9.a Varga Gábor Takács Anikó D D 9.a ARANY JÁNOS IRODALOM Zeller Rozália

Részletesebben

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 04-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 04-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának 201 július 04-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ 201 ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL MEGYE: BORSOD ABAÚJ - ZEMPLÉN MEGYE KOORDINÁTOR NEVE: Ducsay

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

Felvehető létszám: 22

Felvehető létszám: 22 01 speciális angol Felvehető létszám: 22 1. Halasy Eszter 1 2,8 2. Komáromi Réka 1 3 3. KOVIKA15 1 8 4. DANTES49 1 2 5. Könyves Lilla 1 8 6. SZ. LEILA 1 3,8 7. Szabó Réka 1 3,8 8. Nagy Lili 1 3 9. Bacsa

Részletesebben

III Erdei futónap eredmények

III Erdei futónap eredmények III Erdei futónap eredmények Legkisebbek 600m (2-6 év) fiú futónaptár.hu 1. Móser Barnabás 2. Hidy Krisztián 3. Tücsök Gergı 4. Boros Barna 5. Soós Donát 6. Kalmár Benjamin 7. Csuka Zsombor 8. Láng Olivér

Részletesebben

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA BAGA LAJOS BAKÓ ERZSÉBET KLÁRA BALOGH NORBERT CSANÁDI NIKOLETT DEÁK NIKOLETT GAZSÓ ZSANETT FÜLÖP GÁBOR DÁVID GYÖKERES MÁRIA

Részletesebben

Ágoston Kata 5 Ágoston Kata 5 Ágoston Nikolett Zsanett 8 Ágoston Nikolett Zsanett 8 Algács Dzsenifer Éva 7 Algács Dzsenifer Éva 7 Apagyi Csilla

Ágoston Kata 5 Ágoston Kata 5 Ágoston Nikolett Zsanett 8 Ágoston Nikolett Zsanett 8 Algács Dzsenifer Éva 7 Algács Dzsenifer Éva 7 Apagyi Csilla Jelentkező neve Terem azonosítója Ágoston Kata 5 Ágoston Kata 5 Ágoston Nikolett Zsanett 8 Ágoston Nikolett Zsanett 8 Algács Dzsenifer Éva 7 Algács Dzsenifer Éva 7 Apagyi Csilla Katalin 4 Apagyi Csilla

Részletesebben

1. versenyszám: 33 m gyorslábtempó (2011, ) Fiúk (2011) Lányok (2011) Fiúk ( ) Lányok ( )

1. versenyszám: 33 m gyorslábtempó (2011, ) Fiúk (2011) Lányok (2011) Fiúk ( ) Lányok ( ) 1. versenyszám: 33 m gyorslábtempó (2011, 2009-2010) Fiúk (2011) Lányok (2011) 1. Bíró Bálint 2011 1:08,31 1. Bánóczi Bori 2011 1:03,78 2. Anda Gergő 2011 1:16,00 Fiúk (2009-2010) Lányok (2009-2010) 1.

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL

VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL EREDMÉNYEK: 80 m serülő férfi 1. Valkay Tamás 99 AC Szekszárd 10,3 2.

Részletesebben

130-as terem (új szárny, 1. emelet)

130-as terem (új szárny, 1. emelet) 130-as terem (új szárny, 1. emelet) 1. Ambrus Ramóna Margit 1999-10-08 2. Bácskai Zsolt László 1999-09-10 3. Baki Réka 2000-04-24 4. Bakóczy Kira Orsolya 1998-01-06 5. Bakonyi Kinga Beatrix 2000-05-15

Részletesebben

XXVIII. Brodarics Anyanyelvi Verseny 5. osztály egyéni végeredmény

XXVIII. Brodarics Anyanyelvi Verseny 5. osztály egyéni végeredmény 5. osztály egyéni végeredmény 4. osztály egyéni végeredmény 1 Tolvaj Tamás Zsombor 89 Boldog Gizella 2 Verbulecz Eszter 88 Boldog Gizella 3 Burján Evelin 85 Somberek 4 Dara Zsanna 84 Park U. 5 Kiss Balázs

Részletesebben

DÖKE. Négy Évszak Eredmények Tavasz Nyár Ősz Tél Összidő

DÖKE. Négy Évszak Eredmények Tavasz Nyár Ősz Tél Összidő DÖKE Négy Évszak Eredmények Tavasz Nyár Ősz Tél Összidő Félmaraton 1961-ben és előtte születettek Hartmann Károly 26:43:00 25:11:00 26:06:00 25:30:00 103:30:00 Tasnádi László 32:38:00 32:36:00 29:27:00

Részletesebben