xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet"

Átírás

1 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: , On-line értesítés: AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének dátuma Azonosító kód Építési beruházás x Árubeszerzés Szolgáltatás Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Postai cím: Kossuth u. 16. Város/Község: Csopak Postai irányítószám: 8229 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Korbély Barnabás geológiai és barlangtani szakreferens Telefon: 87/ Fax: 87/ Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet A dokumentáció a következő címen szerezhető be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet I.2.) Az ajánlatkérő típusa xközponti szintű Közszolgáltató Regionális/helyi szintű Támogatott szervezet [Kbt b) c) pont] Közjogi szervezet Egyéb I.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén Általános közszolgáltatások

2 Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Védelem Szociális védelem Közrend és biztonság Szabadidő, kultúra és vallás xkörnyezetvédelem Oktatás Gazdasági és pénzügyek Egyéb (nevezze meg): Egészségügy I.3.2) A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén Víz [Kbt (1) bek. a) pont] Villamos energia [Kbt (1) bek. a) pont] Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása [Kbt (1) bek. a) pont] Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése [Kbt (1) bek. ba) pont] Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése [Kbt (1) bek. ba) pont] Vasúti szolgáltatások [Kbt (1) bek. c) pont] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások [Kbt (1) bek. c) pont] Repülőtéri tevékenység [Kbt (1) bek. bb) pont] Kikötői tevékenységek [Kbt (1) bek. bb) pont] Postai szolgáltatások [Kbt (1) bek. d) pont] I.4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? nem II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés Az Élettelen természetvédelmi értékek védelme a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén tárgyú pályázattal kapcsolatos barlangfelújítás II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának) a) xépítési beruházás xkivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően Építési koncesszió

3 A teljesítés helye Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területe NUTS-kód HU213 b) Árubeszerzés Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja/egyéb A teljesítés helye NUTS-kód c) Szolgáltatás Szolgáltatási kategória (az szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye NUTS-kód II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul Közbeszerzés megvalósítása x Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása Keretmegállapodás megkötése II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma VAGY, adott esetben, maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: VAGY hónap(ok)ban: A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal és pénznem): A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges): II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya Vállalkozási szerződés barlangkiépítésekre II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) igen Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):

4 egy részre egy vagy több részre x valamennyi részre II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem II.2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve) Barlangok természetvédelmi rekonstrukciója, kiépítése a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén. A kivitelezés során a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén található 18 db védett ill. fokozottan védett barlangban különböző természetvédelmi célú kiépítéseket kell elvégezni (a barlangok bejáratai összesen 13 községhatárt érintenek a Bakonyban, a Tapolcai-medencében, a Keszthelyi-hegységben és a Balaton-felvidéken). Az elvégzendő feladatok rövid összefoglalása: a barlangjáratok természetvédelmi célú biztosítása, kőzetstabilitási veszélyek felszámolása, a beépített létrák és lépcsők cseréje rozsdamentes acél anyagú szerkezetekre, a barlangok bejáratának természetvédelmi célú lezárása, a bejáratok biztosítása, egy helyszínen pedig az elektromos berendezések felújítása (beleértve a víz alatti berendezéseket is). A természetvédelmi szempontokat prioritásként kezelő kivitelezés során több helyszínen kerül sor veszélyes/szűk/víz alatti helyeken ill. speciális bányamérnöki és alpintechnikai ismereteket igénylő munkavégzésre. I rész A Tapolcai-tavasbarlangban járatbiztosítási munkálatok elvégzése, kőzetstabilitási veszélyek felszámolása II.rész : A Tapolcai-tavasbarlang elektromos berendezéseinek felújítása III. rész: Lóczy-barlangban járatbiztosítási munkálatok elvégzése, kőzetstabilitási veszélyek felszámolása IV. rész: Barlangjáratok biztosítása és barlangi létrák, lépcsők cseréje több helyszínen: Baglyas-víznyelőbarlang Bongó-zsomboly Bújó-lik Csengő-zsomboly Csodabogyós-barlang Jubileumi-zsomboly M-1-es víznyelőbarlang Öreg-köves-víznyelőbarlang Zsófiapusztai-víznyelőbarlang V. rész: Barlangbejáratok lezárása (egyes helyeken a korábbi lezárások cseréje) több helyszínen: Baglyas-víznyelőbarlang Futómacskás-víznyelőbarlang Hajszabarnai Pénz-lik Jakucs László-barlang

5 Kőris-hegyi-ördöglik Lóczy-barlang Sűrű-hegyi Ördög-lik Száraz-Gerencei-barlang Tűzköves-hegyi-barlang A teljes mennyiség és az elvárt követelmények részletes meghatározását a műszaki dokumentáció és a jogerős barlangkiépítési engedélyek tartalmazzák. II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) nem Igen válasz esetén a vételi jog leírása: Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: hónap(ok)ban: VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): VAGY: és között Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje Az időtartam hónap(ok)ban: VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: kezdés (év/hó/nap) ÉS/VAGY befejezés 2013/02/28 (év/hó/nap) III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) Ajánlattevő késedelmi kötbért köteles vállalni, melynek napi összege a vállalkozói díj 0.1%-a/nap A nyertes ajánlattevő az I. rész tekintetében a szerződéses ellenérték 5%-ának megfelelő mértékű teljesítési biztosítékot vállalni köteles (lásd bővebben: V.7.8. pont). A nyertes ajánlattevő a szerződéses ellenérték 5%-ának megfelelő mértékű jóteljesítési biztosítékot vállalni köteles (lásd bővebben: V.7.9. pont). A szerződést biztosító mellékkötelezettségek elfogadásáról az ajánlattevők külön íven szövegezett nyilatkozatban kötelesek nyilatkozni. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevőként szerződő fél a fent meghatározott biztosítékokat a Kbt. 53./A (6) a) pontjában meghatározott formában teljesítheti. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre Az ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlattevő a vállalkozási díjat az 1., 2., 4. és 5. rész tekintetében teljesítéssel arányosan 4 db rész és 1 db végszámlával, a 3. rész tekintetében 1 db végszámlával érvényesítheti. Az első rész-számla kibocsátására az ajánlattevő a teljesítés legalább 10%-ának elérése esetén jogosult. A végszámla benyújtására a teljesítés (műszaki átadás) elfogadásával egy időben kerülhet sor. A számlázási ütemnek a megkötött támogatási szerződésben meghatározott módon kell történnie. Ajánlatkérő benyújtott számlái a Kbt (3) bekezdésének megfelelően (EU forrásból támogatott beszerzés) a Közreműködő Szervezet

6 útján kerülnek kiegyenlítésre (szállítói kifizetés). Ajánlattevő elfogadja, hogy a Kbt (4) bekezdésének alkalmazásával a kifizetés a kifizetési igénylés beérkezésétől számított 30 naptári napon belül, halasztott teljesítéssel történik. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattevőnek a kifizetések vonatkozásában az adózás rendjéről szóló tv. (Art.) 36/A. -a szerint kell eljárnia. Ajánlattevő az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételeinek elfogadásáról külön íven szövegezett nyilatkozatot köteles ajánlatához csatolni. III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben) Az ajánlatkérő a közös ajánlatot tevő nyertesek esetén nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását, de a közös ajánlatot csak akkor fogadja el, ha az ajánlattevők kifejezetten (külön íven szövegezett nyilatkozatban) elismerik közös vállalkozásuk által szerződésszegéssel okozott károkért, valamint a harmadik személynek okozott károkért fennálló egyetemleges felelősségüket, és teljes jogkörű közös képviselőt hatalmaznak meg. Az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlatot benyújtó ajánlattevők által kötött megállapodás egyszerű másolati példányát, amely tartalmazza az egyetemleges felelősségvállalásra és a feladatmegosztásra vonatkozó, valamennyi ajánlattevő által cégszerűen aláírt kötelező érvényű nyilatkozatot, illetve a közös képviselő meghatalmazását. III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) nem Ha igen, a különleges feltételek meghatározása III.2) Részvételi feltételek III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben) Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: I. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, közös ajánlattevő, alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet akivel/amellyel szemben a Kbt. 60. (1), ill. a 61. (2) bek-ében foglalt kizáró okok fennállnak. II. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, közös ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, illetőleg a d) pont tekintetében alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 61. (1) bekezdés a) d) pontjaiban foglalt kizáró okok fenn állnak. III. Az eljárásból kizárásra kerül az olyan ajánlattevő, közös ajánlattevő, aki, illetőleg akinek a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójával, vagy a számára erőforrást nyújtó szervezettel szemben a Kbt. 62. (1) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak. Megkövetelt igazolási mód: A kizáró okok fenn nem állásáról a Kbt (3) bek-ése alapján nyilatkozni kötelesek. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevőnek, közös ajánlattevőknek, a 10%-ot meghaladóan igénybe venni kívánt alvállalkozónak csatolnia kell: P.1. A felhívás megjelenésének napját követően kiállított banki nyilatkozatot az összes számlavezető pénzintézettől az alábbi tartalommal: -I) a pénzintézetnél vezetett összes pénzforgalmi jelzőszám,

7 II) mióta vezeti az ajánlattevő bankszámláját, III) bankszámláján az ajánlattételi felhívás feladásától (2011. február 18.) visszaszámított egy évben volt-e sorban álló tétel. P.2. Ajánlattevő csatolja a számviteli jogszabályok szerinti utolsó 3 lezárt üzleti évre vonatkozó beszámolót kiegészítő mellékletekkel, a Kbt. 66. (1) bek. b) pontja alapján. P.3. Ajánlattevő csatolja a évek vonatkozásában a barlangfelújítási (barlangok nemzeti szabványoknak megfelelő természetvédelmi célú kiépítése, lezárása) tevékenységének általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozatát, a Kbt (1) bekezdés c) pontja alapján. P.4. Az ajánlattevőnek, közös ajánlattevőknek, a 10%-ot meghaladóan igénybe venni kívánt alvállalkozónak csatolnia kell cégszerűen aláírt nyilatkozatát, hogy a teljesítés időtartama alatt a munka volumenéhez kapcsolódó, teljes körű szakmai felelősségbiztosítással rendelkezik. Ajánlattevőnek és a beszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak a pénzügyi és gazdasági alkalmassági feltételek közül a P1. és P2. feltételeknek külön-külön, míg a P3.és P.4. feltételnek együttesen kell megfelelni Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlattevő, közös ajánlattevő, illetve a 10%-ot meghaladó mértékben igénybe vett alvállalkozó alkalmatlan, ha: P.1. a Kbt. 66. (1) bek. a) pontjára figyelemmel bármely számlavezető pénzintézettől származó nyilatkozat tartalma szerint az ajánlattételi felhívás feladásának (2011. február 18.) napjától visszaszámított egy évben bármely számláján sorban állás fordult elő; P.2. az utolsó 3 lezárt üzleti év bármelyikében az üzleti tevékenysége eredménye negatív volt. P.3. a évek viszonyában nem volt barlangfelújításból (barlangok nemzeti szabványoknak megfelelő természetvédelmi célú kiépítése, lezárása) származó, összesen legalább nettó , Ft. árbevétele. P.4. nyilatkozatában nem vállalja a szerződéskötés időpontjára való teljes körű, a munka volumenéhez kapcsolódó szakmai felelősségbiztosítással való rendelkezést. Ajánlattevőnek és a beszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak a pénzügyi és gazdasági alkalmassági feltételek közül a P.1. és P.2. feltételeknek külön-külön, míg a P.3. és P.4. feltételnek együttesen kell megfelelni. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevő, közös ajánlattevők, 10%-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó csatolni köteles: M.1. a Kbt. 68. (2) bekezdésére figyelemmel az ajánlattételi határidőt megelőző 36 hónap legjelentősebb I. és a III. rész vonatkozásában barlangok természetvédelmi kiépítésére, kőzetek stabilizálására vonatkozó, a II. rész tekintetében természetvédelmi területen végzett villanyszerelésre, IV. rész tekintetében barlangjáratok biztosítására, beépített műtárgyak cseréjére, V. rész tekintetében barlangbejáratok lezárására vonatkozó referenciáinak igazolását. Ajánlattevő referencia-igazolásából ki kell, hogy derüljön, hogy a természetvédelmi

8 célú barlangkiépítés, lezárás jogerős közigazgatási, vagy más hatósági engedély alapján, annak megfelelő tartalommal valósult meg. M.2. a teljesítésbe bevonni kívánt természetvédelmi szakértő végzettségének és képzettségének ismertetését: a szakember (I.) saját kezűleg aláírt önéletrajzát (melyből megállapítható a szakmai gyakorlatának mértéke), valamint (II.) a műszaki vezetői jogosultságot igazoló okirat másolatát, továbbá (III.) amennyiben a szakember ajánlattevő alkalmazásában áll, erről szóló cégszerűen aláírt nyilatkozatot, (IV.) amennyiben a szakember nem az ajánlattevő alkalmazottja, a jelen beruházásra vonatkozó, a szakember által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási szándéknyilatkozatot. M.3. Ajánlattevő csatoljon statisztikai kimutatást éves átlagos statisztikai állományi létszámáról a évek vonatkozásában, a Kbt (2) bekezdés d) pontja alapján végzettség, illetve képzettség szerinti bontásban. M.4. cégszerűen aláírt nyilatkozatot a teljesítésben részt vevő szakemberek létszámadatait végzettség, illetve képzettség szerinti bontásban, M.5. Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója a Kbt.-ben meghatározottak szerint köteles igazolni: a szerződésszerű teljesítéshez rendelkezésre álló munkagépek, berendezések adatait (darabszám, műszaki paraméter megjelölésével). M.6. Ajánlattevő csatolja a teljesítési koncepciójának technológiai ismertetését az alkalmazni kívánt környezetvédelmi/természetvédelmi megoldásokkal együtt. Kbt. 67. (2) bek. f) pontja M.7. Ajánlattevő a Kbt. 68. (5) bek. szerint csatolja a meglévő környezetvédelmi minőségbiztosítási igazolásról kiállított okirat egyszerű másolatát. Amennyiben ajánlattevő erőforrást nyújtó szervezetet vesz igénybe bármely műszaki illetve szakmai alkalmassági feltétel vonatkozásában, akkor annak igazolásához a Kbt. 65. (4) bekezdése szerint köteles az igénybevett erőforrás tekintetében a rendelkezésre állást igazolni. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlattevő, közös ajánlattevők, 10%-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó alkalmatlan, ha nem rendelkezik: M.1. Kbt. 67. (2) a) pontjára figyelemmel évtől kezdődően az I., III., IV. és V. rész vonatkozásában összesen legalább nettó 1 millió Ft értékű, természetvédelmi célú, nemzeti szabványoknak megfelelő minőségben elvégzett barlangkiépítésre és/vagy kőzetstabilizálásra, a II. rész tekintetében természetvédelmi célú, nemzeti szabványoknak megfelelő minőségben, barlangban végzett összesen legalább nettó 1 millió Ft értékű villanyszerelésre vonatkozó referenciával. A referenciák tekintetében a műszaki átadás-átvétel időpontja számít annak figyelembevétele során. M.2. a Kbt. 67. (2) e) pontjára figyelemmel a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberei közt az I. és III. rész vonatkozásában legalább egy fő, legalább bányamérnöki végzettségű, FMV-B-A műszaki vezetői jogosultságú, és legalább 1 év, az adott szakterületen megszerzett szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel, a II. rész vonatkozásában legalább egy fő, MV-VI/A műszaki vezetői jogosultságú, és legalább 1 év adott szakterületen megszerzett szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel, a IV. és V. rész tekintetében pedig legalább egy fő, legalább bányamérnöki végzettségű FMV-B-A műszaki vezetői jogosultságú,

9 és legalább 1 év az adott szakterületen megszerzett gyakorlattal rendelkező szakemberrel. M.3. a Kbt. 67. (2) d) pontjára figyelemmel években az I. és III. rész tekintetében legalább 8 fő átlagos statisztikai állományi létszámmal, a II., IV. és V. rész tekintetében legalább 5 fő átlagos statisztikai állományi létszámmal. M.4. a Kbt. 67. (2) e) pontjára figyelemmel a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberei közt nem rendelkezik legalább: I. és III. rész tekintetében: 3 fő, legalább középfokú végzettségű építőipari szakemberrel, II. rész tekintetében: 1 fő, legalább középfokú végzettségű villamossági szakemberrel, IV. rész tekintetében: 2 fő legalább középfokú végzettségű építőipari szakemberrel, V. rész tekintetében: 2 fő legalább középfokú végzettségű építőipari szakemberrel, M.5. A Kbt 67. (2) bek. b) pontjára figyelemmel nem rendelkezik legalább az I. és III. rész tekintetében: 2 db robbanó motor által meghajtott áramfejlesztő berendezéssel, 3 db betonkeverővel géppel, 3 db elektromos üzemű kőtörő géppel, a II. rész tekintetében: min. 1 db elektromos ütvefúrógéppel, min. 1 db elektromos vésőgéppel. min. 1 db betonkeverő géppel; IV. rész tekintetében: min. 1 db hegesztő, min. 1 db elektromos vésőgéppel, min. 1 db betonkeverő géppel; V. rész tekintetében: min. 1 db hegesztőgéppel, min. 1 db elektromos vésőgéppel, min. 1 db betonkeverő géppel. M.6. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha az alkalmazni kívánt technológia nem felel meg a nemzeti természetvédelmi szabványok követelményeinek. M.7. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább ISO környezetvédelmi minőségbiztosítási rendszerrel. (Kbt. 68. (5) Az ajánlatkérő köteles elfogadni az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, továbbá az egyenértékű környezetvédelmi vezetési rendszerek egyéb bizonyítékait is. A műszaki, szakmai alkalmassági feltételeket az ajánlattevőnek a 10% feletti alvállalkozójával együtt kell teljesítenie. Közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevők alkalmasságát ajánlatkérő a Kbt. 69. (5) bekezdése szerint vizsgálja. Amennyiben ajánlattevő a Kbt. 65. (3) bekezdése szerinti szervezetet vesz igénybe az alkalmasság igazolásához, akkor a Kbt. 65. (4) bekezdés szerinti rendelkezésre állást igazoló dokumentumo(ka)t is csatolni kell. Az erőforrást nyújtó szervezet az alkalmasságát az adott alkalmassági feltétel tekintetében az ajánlattevőre előírttal azonos módon igazolni köteles. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 4. 3/E pontja alapján nem minősülhet

10 erőforrásnak a 67. (2) a), d) és f) pontja szerinti körülmény, kivéve, ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Ptk. szerinti többségi befolyás áll fenn! III.2.4) Fenntartott szerződések A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem A szerződés a Kbt szerint fenntartott nem III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) Az eljárás típusa IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti Tárgyalás nélküli x Tárgyalásos IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti Tárgyalás nélküli Tárgyalásos IV.2) Bírálati szempontok IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x xaz alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni) Szempont Súlyszám ajánlati ár (nettó forint) 50 előteljesítés mértéke (naptári napban meghatározva) többlet jótállás vállalása (naptári 20 hónapban) IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? nem Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges) IV.3) Adminisztratív információk IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? igen Igen válasz esetén Előzetes összesített tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) x Hirdetmény száma a KÉ-ben: 4540 / 2011 (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: 2011/02/23 (év/hó/nap) 30

11 IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2011/06/16 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00 Kell-e fizetni a dokumentációért? igen Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): Pénznem: HUF A fizetés feltételei és módja: : Az ŐSZY ÉS ŐSZY Kft. Budapest Bank Nyrt-nél vezetett számú bankszámlájára történő banki átutalás. A befizetésen fel kell tüntetni: KEOP barlangfelújítás IV.3.4) Az ajánlattételi határidő Dátum: 2011/06/16 (év/hó/nap) Időpont: 10:00 IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók HU Egyéb: IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén) -ig (év /hó/nap ) VAGY hónap(ok)ban: VAGY napokban: 90 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: 2011/06/16 (év/hó/nap) Időpont: 10:00 Helyszín : ŐSZY ÉS ŐSZY Kft Budapest, Kútvölgyi út 24/A. sz. alatti fióktelepe, I. emeleti tárgyaló Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek A Kbt. 80. (2) bek.-ben meghatározott személyek. V. szakasz: kiegészítő információk V.1) A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: V.2) A szerződés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos? igen Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot: Élettelen természetvédelmi értékek védelme a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén elnevezésű, KEOP-3.1.2/2F/ azonosító jelű pályázat V.3) További információk (adott esetben) V.3.1) Az eredményhirdetés, illetőleg az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldésének tervezett időpontja: június 23. V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja: július 04. V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)

12 V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben) A dokumentáció átvehető, személyesen, vagy meghatalmazott útján, az ŐSZY ÉS ŐSZY Kft Budapest, Kútvölgyi út 24/A. szám alatti fióktelepén: hétfő-péntek: 09: óra közötti időpontokban az ajánlattételi határidő lejártának napján 09:00-10:00 óráig, a befizetést igazoló okmány ugyanitt történő bemutatását követően. Az ajánlattételi dokumentációt a Kbt. 54. (4) bek-ében előírtak figyelembevételével ajánlattevő kérelmére postai úton megküldjük. A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy a közbeszerzés tíz százalékát meghaladó mértében igénybe venni kívánt alvállalkozónak meg kell vásárolnia, vagy elektronikus úton el kell érnie. Az ajánlattevőnek az átvételhez a dokumentáció ellenértékének megfizetését igazolnia kell. Ajánlatkérő felhívja a ajánlattevők figyelmét arra, hogy a dokumentáció átadására csak az ellenértéknek a cég bankszámláján történt jóváírását követően kerülhet sor. Az ajánlattételi dokumentáció másra nem ruházható át, nyilvánosságra nem hozható és nem publikálható. Amennyiben az ajánlattételi dokumentáció nyilatkozatmintát tartalmaz valamely nyilatkozatra, a nyilatkozatot a minta vagy annak tartalmával teljes körűen megegyező nyilatkozat szerint kell megtenni és azt cégszerűen aláírva az ajánlat részeként benyújtani. Az ajánlatkérő tekintettel a közbeszerzési dokumentáció térítésmentes rendelkezésre bocsátásáról és a dokumentációba történő előzetes betekintés biztosításáról szóló Közbeszerzések Tanácsa Elnökének a Közbeszerzési Értesítő 7. számában január 17. napján megjelent ajánlására felívja az ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatkérő nem tud eltekinteni a dokumentáció tekintetében az ellenszolgáltatás előírásától,de biztosítja az ajánlattevők részére a dokumentációba való betekintést,annak megvásárlása előtt munkanapokon 09:00-12:00 óra között az ŐSZY ÉS ŐSZY Kft. fióktelepén. V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: A Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. (KÉ évi 152. szám, december 22.) számú ajánlása alapján: az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám (amely minden részszempont esetében azonos) alsó határa: 1, felső határa: 100. V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Az egyes részszempontok esetében az ajánlatkérő az ajánlatokat a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. számú módosított ajánlása (KÉ évi 152. szám, december 22.) alapján az alábbiak szerint értékeli: Az 1. részszempont esetében az ajánlás III.1.A pont ba) alpontjában meghatározott fordított arányosítás módszerével értékeli az ajánlati árat, míg a 2-3. részszempontok esetében III.1..A pont a) pontjában meghatározott arányosítás módszerének. V.6)

13 A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? igen V.7) Egyéb információk: Az ajánlatokat három (egy eredeti és kettő másolat) példányban roncsolás nélkül nem bontható kötésben, az írott oldalakat folyamatos oldalszámozással, és cégszerű aláírással ellátva, sérülésmentes, zárt, kettős csomagolásban kell benyújtani. A zárt csomagon és a belső borítékokon az Ajánlat: KEOP barlangfelújítás- Felbontani tilos az ajánlattételi határidő lejárta előtt! megjelölést kell feltüntetni. Az ajánlatokon és a belső borítékokon szerepelnie kell az e vagy eredeti valamint az m vagy másolat megjelölésnek. Eltérés esetén az eredeti példány tartalma az irányadó. Az ajánlatokat, az oldalszámokat is feltüntető tartalomjegyzékkel kell ellátni. A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak a megadott címen történő kézhezvételére az ajánlattételi határidő leteltéig sor került. Az ajánlatok, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. 2. Az ajánlatok elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot az ajánlattevőnek kell viselnie, mely tényről ajánlattevő külön íven szövegezett nyilatkozatot köteles ajánlatához csatolni. Az eljárás lefolytatásától vagy kimenetelétől függetlenül ajánlatkérő semmiféle módon nem tehető felelőssé vagy kötelessé ezekkel a költségekkel kapcsolatban. 3. Ajánlattevő a Kbt. 71. (1) a)-d) pontjai tekintetében külön íven szövegezett nyilatkozatot köteles ajánlatához csatolni (nemleges nyilatkozat esetében is). 4. Ajánlattevők a Kbt. 70. (1)-(2) bek-eiben foglaltakról külön íven szövegezett nyilatkozatot kötelesek ajánlatukhoz csatolni. 5. Ajánlattevők a Kbt. 63. (3) bek-ében foglaltakról külön íven szövegezett nyilatkozatot kötelesek ajánlatukhoz csatolni. 6. A Kbt ának rendelkezésére figyelemmel ajánlatkérő biztosítja a hiánypótlás lehetőségét ajánlattevők számára. 7. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt az I. rész vonatkozásában, figyelemmel a Kbt. 59. (1) bek-ére ajánlati biztosíték nyújtásához köti, melynek összege ,- Ft. azaz egymillió forint. Az ajánlattevők az ajánlati biztosítékot az ajánlatuk benyújtásával egyidejűleg nyújtani kötelesek. A Kbt. 59. (2) bek-ében előírtakra tekintettel az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek ajánlatkérő elkülönített számlájára (Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága ) történő befizetésével, bankgarancia biztosításával (ajánlatkérő számlájára történő utalás megjelölésével) vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel (a ajánlatkérő számlájára történő utalás megjelölésével). A befizetés igazolásának módja bankszámlára történő befizetés (átutalás) esetén a banki készpénzbefizetési bizonylat, banki átutalás esetén a bank által kiállított terhelési igazolás egyszerű

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó

Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: O K Általános keresés Közbeszerzési Értesítő Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2012/2. lapszám 2012/1.

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Nyertes ajánlattevő: Budapest, VI. kerület közigazgatási terület Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Nyertes ajánlattevő: Budapest, VI. kerület közigazgatási terület Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő 2011 / 19 száma: Ajánlatkérő: Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Budapest, VI. kerület közigazgatási terület Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Egyéb közlemény: Az ellenjegyzés megtörtént. 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

Egyéb közlemény: Az ellenjegyzés megtörtént. 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ

az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ Hitelfelvétel Közbeszerzési Értesítő száma: 2010/133 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Hirdetmény típusa: az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ Eljárás fajtája: Tárgyalásos Közzététel dátuma: 2010.11.10.

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Közbeszerzések Tanácsa - Főoldal

Közbeszerzések Tanácsa - Főoldal Page 1 of 9 Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: OK Általános keresés Közbeszerzési Értesítő Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2011/68.

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 65 Ajánlatkérő: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: Budapest

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. 05. 02.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. 05. 02.-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. 05. 02.-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi fejlesztési feladatai saját erejének

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II.

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

Magyar Pünkösdi Egyház Kadarkúti Szeretetotthon (Vóta-kastély) felújítása és funkcióbővítése tételes elszámolású vállalkozási szerződés keretében

Magyar Pünkösdi Egyház Kadarkúti Szeretetotthon (Vóta-kastély) felújítása és funkcióbővítése tételes elszámolású vállalkozási szerződés keretében Magyar Pünkösdi Egyház Kadarkúti Szeretetotthon (Vóta-kastély) felújítása és funkcióbővítése tételes elszámolású vállalkozási szerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26 Építési beruházás

Részletesebben

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a100001...

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a100001... A jogszabály mai napon hatályos állapota 14/2010. (X. 29.) NFM rendelet a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról A közbeszerzésekről

Részletesebben

Tiszacsege közétkeztetés

Tiszacsege közétkeztetés Tiszacsege közétkeztetés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/47 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM Útfelújítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/149 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) Hirdetmény típusa: pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Címzett: főigazgató E-mail: Fax: +36-1-469-4144 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL):

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Címzett: főigazgató E-mail: Fax: +36-1-469-4144 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): AJÁNLATI FELHÍVÁS EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás X Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés Építési koncesszió

Részletesebben

Postai irányítószám: 1097. Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok):

Postai irányítószám: 1097. Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Európai Uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (23. ) Korm. r. 23. (4) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Európai Unió Hivatalos Lapjában

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 20.-án (szerda) 16,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó RENDKÍVÜLI ülésére

Részletesebben

A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0008 A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó Vezetői Információs Rendszer (VIR) szoftver fejlesztése az Ajánlatkérő A Humán TISZK rendszerének továbbfejlesztése a humán szakmák

Részletesebben