xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet"

Átírás

1 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: , On-line értesítés: AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének dátuma Azonosító kód Építési beruházás x Árubeszerzés Szolgáltatás Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Postai cím: Kossuth u. 16. Város/Község: Csopak Postai irányítószám: 8229 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Korbély Barnabás geológiai és barlangtani szakreferens Telefon: 87/ Fax: 87/ Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet A dokumentáció a következő címen szerezhető be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet I.2.) Az ajánlatkérő típusa xközponti szintű Közszolgáltató Regionális/helyi szintű Támogatott szervezet [Kbt b) c) pont] Közjogi szervezet Egyéb I.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén Általános közszolgáltatások

2 Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Védelem Szociális védelem Közrend és biztonság Szabadidő, kultúra és vallás xkörnyezetvédelem Oktatás Gazdasági és pénzügyek Egyéb (nevezze meg): Egészségügy I.3.2) A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén Víz [Kbt (1) bek. a) pont] Villamos energia [Kbt (1) bek. a) pont] Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása [Kbt (1) bek. a) pont] Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése [Kbt (1) bek. ba) pont] Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése [Kbt (1) bek. ba) pont] Vasúti szolgáltatások [Kbt (1) bek. c) pont] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások [Kbt (1) bek. c) pont] Repülőtéri tevékenység [Kbt (1) bek. bb) pont] Kikötői tevékenységek [Kbt (1) bek. bb) pont] Postai szolgáltatások [Kbt (1) bek. d) pont] I.4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? nem II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés Az Élettelen természetvédelmi értékek védelme a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén tárgyú pályázattal kapcsolatos barlangfelújítás II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának) a) xépítési beruházás xkivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően Építési koncesszió

3 A teljesítés helye Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területe NUTS-kód HU213 b) Árubeszerzés Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja/egyéb A teljesítés helye NUTS-kód c) Szolgáltatás Szolgáltatási kategória (az szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye NUTS-kód II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul Közbeszerzés megvalósítása x Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása Keretmegállapodás megkötése II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma VAGY, adott esetben, maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: VAGY hónap(ok)ban: A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal és pénznem): A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges): II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya Vállalkozási szerződés barlangkiépítésekre II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) igen Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):

4 egy részre egy vagy több részre x valamennyi részre II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem II.2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve) Barlangok természetvédelmi rekonstrukciója, kiépítése a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén. A kivitelezés során a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén található 18 db védett ill. fokozottan védett barlangban különböző természetvédelmi célú kiépítéseket kell elvégezni (a barlangok bejáratai összesen 13 községhatárt érintenek a Bakonyban, a Tapolcai-medencében, a Keszthelyi-hegységben és a Balaton-felvidéken). Az elvégzendő feladatok rövid összefoglalása: a barlangjáratok természetvédelmi célú biztosítása, kőzetstabilitási veszélyek felszámolása, a beépített létrák és lépcsők cseréje rozsdamentes acél anyagú szerkezetekre, a barlangok bejáratának természetvédelmi célú lezárása, a bejáratok biztosítása, egy helyszínen pedig az elektromos berendezések felújítása (beleértve a víz alatti berendezéseket is). A természetvédelmi szempontokat prioritásként kezelő kivitelezés során több helyszínen kerül sor veszélyes/szűk/víz alatti helyeken ill. speciális bányamérnöki és alpintechnikai ismereteket igénylő munkavégzésre. I rész A Tapolcai-tavasbarlangban járatbiztosítási munkálatok elvégzése, kőzetstabilitási veszélyek felszámolása II.rész : A Tapolcai-tavasbarlang elektromos berendezéseinek felújítása III. rész: Lóczy-barlangban járatbiztosítási munkálatok elvégzése, kőzetstabilitási veszélyek felszámolása IV. rész: Barlangjáratok biztosítása és barlangi létrák, lépcsők cseréje több helyszínen: Baglyas-víznyelőbarlang Bongó-zsomboly Bújó-lik Csengő-zsomboly Csodabogyós-barlang Jubileumi-zsomboly M-1-es víznyelőbarlang Öreg-köves-víznyelőbarlang Zsófiapusztai-víznyelőbarlang V. rész: Barlangbejáratok lezárása (egyes helyeken a korábbi lezárások cseréje) több helyszínen: Baglyas-víznyelőbarlang Futómacskás-víznyelőbarlang Hajszabarnai Pénz-lik Jakucs László-barlang

5 Kőris-hegyi-ördöglik Lóczy-barlang Sűrű-hegyi Ördög-lik Száraz-Gerencei-barlang Tűzköves-hegyi-barlang A teljes mennyiség és az elvárt követelmények részletes meghatározását a műszaki dokumentáció és a jogerős barlangkiépítési engedélyek tartalmazzák. II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) nem Igen válasz esetén a vételi jog leírása: Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: hónap(ok)ban: VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): VAGY: és között Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje Az időtartam hónap(ok)ban: VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: kezdés (év/hó/nap) ÉS/VAGY befejezés 2013/02/28 (év/hó/nap) III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) Ajánlattevő késedelmi kötbért köteles vállalni, melynek napi összege a vállalkozói díj 0.1%-a/nap A nyertes ajánlattevő az I. rész tekintetében a szerződéses ellenérték 5%-ának megfelelő mértékű teljesítési biztosítékot vállalni köteles (lásd bővebben: V.7.8. pont). A nyertes ajánlattevő a szerződéses ellenérték 5%-ának megfelelő mértékű jóteljesítési biztosítékot vállalni köteles (lásd bővebben: V.7.9. pont). A szerződést biztosító mellékkötelezettségek elfogadásáról az ajánlattevők külön íven szövegezett nyilatkozatban kötelesek nyilatkozni. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevőként szerződő fél a fent meghatározott biztosítékokat a Kbt. 53./A (6) a) pontjában meghatározott formában teljesítheti. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre Az ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlattevő a vállalkozási díjat az 1., 2., 4. és 5. rész tekintetében teljesítéssel arányosan 4 db rész és 1 db végszámlával, a 3. rész tekintetében 1 db végszámlával érvényesítheti. Az első rész-számla kibocsátására az ajánlattevő a teljesítés legalább 10%-ának elérése esetén jogosult. A végszámla benyújtására a teljesítés (műszaki átadás) elfogadásával egy időben kerülhet sor. A számlázási ütemnek a megkötött támogatási szerződésben meghatározott módon kell történnie. Ajánlatkérő benyújtott számlái a Kbt (3) bekezdésének megfelelően (EU forrásból támogatott beszerzés) a Közreműködő Szervezet

6 útján kerülnek kiegyenlítésre (szállítói kifizetés). Ajánlattevő elfogadja, hogy a Kbt (4) bekezdésének alkalmazásával a kifizetés a kifizetési igénylés beérkezésétől számított 30 naptári napon belül, halasztott teljesítéssel történik. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattevőnek a kifizetések vonatkozásában az adózás rendjéről szóló tv. (Art.) 36/A. -a szerint kell eljárnia. Ajánlattevő az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételeinek elfogadásáról külön íven szövegezett nyilatkozatot köteles ajánlatához csatolni. III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben) Az ajánlatkérő a közös ajánlatot tevő nyertesek esetén nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását, de a közös ajánlatot csak akkor fogadja el, ha az ajánlattevők kifejezetten (külön íven szövegezett nyilatkozatban) elismerik közös vállalkozásuk által szerződésszegéssel okozott károkért, valamint a harmadik személynek okozott károkért fennálló egyetemleges felelősségüket, és teljes jogkörű közös képviselőt hatalmaznak meg. Az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlatot benyújtó ajánlattevők által kötött megállapodás egyszerű másolati példányát, amely tartalmazza az egyetemleges felelősségvállalásra és a feladatmegosztásra vonatkozó, valamennyi ajánlattevő által cégszerűen aláírt kötelező érvényű nyilatkozatot, illetve a közös képviselő meghatalmazását. III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) nem Ha igen, a különleges feltételek meghatározása III.2) Részvételi feltételek III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben) Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: I. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, közös ajánlattevő, alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet akivel/amellyel szemben a Kbt. 60. (1), ill. a 61. (2) bek-ében foglalt kizáró okok fennállnak. II. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, közös ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, illetőleg a d) pont tekintetében alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 61. (1) bekezdés a) d) pontjaiban foglalt kizáró okok fenn állnak. III. Az eljárásból kizárásra kerül az olyan ajánlattevő, közös ajánlattevő, aki, illetőleg akinek a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójával, vagy a számára erőforrást nyújtó szervezettel szemben a Kbt. 62. (1) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak. Megkövetelt igazolási mód: A kizáró okok fenn nem állásáról a Kbt (3) bek-ése alapján nyilatkozni kötelesek. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevőnek, közös ajánlattevőknek, a 10%-ot meghaladóan igénybe venni kívánt alvállalkozónak csatolnia kell: P.1. A felhívás megjelenésének napját követően kiállított banki nyilatkozatot az összes számlavezető pénzintézettől az alábbi tartalommal: -I) a pénzintézetnél vezetett összes pénzforgalmi jelzőszám,

7 II) mióta vezeti az ajánlattevő bankszámláját, III) bankszámláján az ajánlattételi felhívás feladásától (2011. február 18.) visszaszámított egy évben volt-e sorban álló tétel. P.2. Ajánlattevő csatolja a számviteli jogszabályok szerinti utolsó 3 lezárt üzleti évre vonatkozó beszámolót kiegészítő mellékletekkel, a Kbt. 66. (1) bek. b) pontja alapján. P.3. Ajánlattevő csatolja a évek vonatkozásában a barlangfelújítási (barlangok nemzeti szabványoknak megfelelő természetvédelmi célú kiépítése, lezárása) tevékenységének általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozatát, a Kbt (1) bekezdés c) pontja alapján. P.4. Az ajánlattevőnek, közös ajánlattevőknek, a 10%-ot meghaladóan igénybe venni kívánt alvállalkozónak csatolnia kell cégszerűen aláírt nyilatkozatát, hogy a teljesítés időtartama alatt a munka volumenéhez kapcsolódó, teljes körű szakmai felelősségbiztosítással rendelkezik. Ajánlattevőnek és a beszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak a pénzügyi és gazdasági alkalmassági feltételek közül a P1. és P2. feltételeknek külön-külön, míg a P3.és P.4. feltételnek együttesen kell megfelelni Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlattevő, közös ajánlattevő, illetve a 10%-ot meghaladó mértékben igénybe vett alvállalkozó alkalmatlan, ha: P.1. a Kbt. 66. (1) bek. a) pontjára figyelemmel bármely számlavezető pénzintézettől származó nyilatkozat tartalma szerint az ajánlattételi felhívás feladásának (2011. február 18.) napjától visszaszámított egy évben bármely számláján sorban állás fordult elő; P.2. az utolsó 3 lezárt üzleti év bármelyikében az üzleti tevékenysége eredménye negatív volt. P.3. a évek viszonyában nem volt barlangfelújításból (barlangok nemzeti szabványoknak megfelelő természetvédelmi célú kiépítése, lezárása) származó, összesen legalább nettó , Ft. árbevétele. P.4. nyilatkozatában nem vállalja a szerződéskötés időpontjára való teljes körű, a munka volumenéhez kapcsolódó szakmai felelősségbiztosítással való rendelkezést. Ajánlattevőnek és a beszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak a pénzügyi és gazdasági alkalmassági feltételek közül a P.1. és P.2. feltételeknek külön-külön, míg a P.3. és P.4. feltételnek együttesen kell megfelelni. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevő, közös ajánlattevők, 10%-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó csatolni köteles: M.1. a Kbt. 68. (2) bekezdésére figyelemmel az ajánlattételi határidőt megelőző 36 hónap legjelentősebb I. és a III. rész vonatkozásában barlangok természetvédelmi kiépítésére, kőzetek stabilizálására vonatkozó, a II. rész tekintetében természetvédelmi területen végzett villanyszerelésre, IV. rész tekintetében barlangjáratok biztosítására, beépített műtárgyak cseréjére, V. rész tekintetében barlangbejáratok lezárására vonatkozó referenciáinak igazolását. Ajánlattevő referencia-igazolásából ki kell, hogy derüljön, hogy a természetvédelmi

8 célú barlangkiépítés, lezárás jogerős közigazgatási, vagy más hatósági engedély alapján, annak megfelelő tartalommal valósult meg. M.2. a teljesítésbe bevonni kívánt természetvédelmi szakértő végzettségének és képzettségének ismertetését: a szakember (I.) saját kezűleg aláírt önéletrajzát (melyből megállapítható a szakmai gyakorlatának mértéke), valamint (II.) a műszaki vezetői jogosultságot igazoló okirat másolatát, továbbá (III.) amennyiben a szakember ajánlattevő alkalmazásában áll, erről szóló cégszerűen aláírt nyilatkozatot, (IV.) amennyiben a szakember nem az ajánlattevő alkalmazottja, a jelen beruházásra vonatkozó, a szakember által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási szándéknyilatkozatot. M.3. Ajánlattevő csatoljon statisztikai kimutatást éves átlagos statisztikai állományi létszámáról a évek vonatkozásában, a Kbt (2) bekezdés d) pontja alapján végzettség, illetve képzettség szerinti bontásban. M.4. cégszerűen aláírt nyilatkozatot a teljesítésben részt vevő szakemberek létszámadatait végzettség, illetve képzettség szerinti bontásban, M.5. Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója a Kbt.-ben meghatározottak szerint köteles igazolni: a szerződésszerű teljesítéshez rendelkezésre álló munkagépek, berendezések adatait (darabszám, műszaki paraméter megjelölésével). M.6. Ajánlattevő csatolja a teljesítési koncepciójának technológiai ismertetését az alkalmazni kívánt környezetvédelmi/természetvédelmi megoldásokkal együtt. Kbt. 67. (2) bek. f) pontja M.7. Ajánlattevő a Kbt. 68. (5) bek. szerint csatolja a meglévő környezetvédelmi minőségbiztosítási igazolásról kiállított okirat egyszerű másolatát. Amennyiben ajánlattevő erőforrást nyújtó szervezetet vesz igénybe bármely műszaki illetve szakmai alkalmassági feltétel vonatkozásában, akkor annak igazolásához a Kbt. 65. (4) bekezdése szerint köteles az igénybevett erőforrás tekintetében a rendelkezésre állást igazolni. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlattevő, közös ajánlattevők, 10%-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó alkalmatlan, ha nem rendelkezik: M.1. Kbt. 67. (2) a) pontjára figyelemmel évtől kezdődően az I., III., IV. és V. rész vonatkozásában összesen legalább nettó 1 millió Ft értékű, természetvédelmi célú, nemzeti szabványoknak megfelelő minőségben elvégzett barlangkiépítésre és/vagy kőzetstabilizálásra, a II. rész tekintetében természetvédelmi célú, nemzeti szabványoknak megfelelő minőségben, barlangban végzett összesen legalább nettó 1 millió Ft értékű villanyszerelésre vonatkozó referenciával. A referenciák tekintetében a műszaki átadás-átvétel időpontja számít annak figyelembevétele során. M.2. a Kbt. 67. (2) e) pontjára figyelemmel a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberei közt az I. és III. rész vonatkozásában legalább egy fő, legalább bányamérnöki végzettségű, FMV-B-A műszaki vezetői jogosultságú, és legalább 1 év, az adott szakterületen megszerzett szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel, a II. rész vonatkozásában legalább egy fő, MV-VI/A műszaki vezetői jogosultságú, és legalább 1 év adott szakterületen megszerzett szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel, a IV. és V. rész tekintetében pedig legalább egy fő, legalább bányamérnöki végzettségű FMV-B-A műszaki vezetői jogosultságú,

9 és legalább 1 év az adott szakterületen megszerzett gyakorlattal rendelkező szakemberrel. M.3. a Kbt. 67. (2) d) pontjára figyelemmel években az I. és III. rész tekintetében legalább 8 fő átlagos statisztikai állományi létszámmal, a II., IV. és V. rész tekintetében legalább 5 fő átlagos statisztikai állományi létszámmal. M.4. a Kbt. 67. (2) e) pontjára figyelemmel a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberei közt nem rendelkezik legalább: I. és III. rész tekintetében: 3 fő, legalább középfokú végzettségű építőipari szakemberrel, II. rész tekintetében: 1 fő, legalább középfokú végzettségű villamossági szakemberrel, IV. rész tekintetében: 2 fő legalább középfokú végzettségű építőipari szakemberrel, V. rész tekintetében: 2 fő legalább középfokú végzettségű építőipari szakemberrel, M.5. A Kbt 67. (2) bek. b) pontjára figyelemmel nem rendelkezik legalább az I. és III. rész tekintetében: 2 db robbanó motor által meghajtott áramfejlesztő berendezéssel, 3 db betonkeverővel géppel, 3 db elektromos üzemű kőtörő géppel, a II. rész tekintetében: min. 1 db elektromos ütvefúrógéppel, min. 1 db elektromos vésőgéppel. min. 1 db betonkeverő géppel; IV. rész tekintetében: min. 1 db hegesztő, min. 1 db elektromos vésőgéppel, min. 1 db betonkeverő géppel; V. rész tekintetében: min. 1 db hegesztőgéppel, min. 1 db elektromos vésőgéppel, min. 1 db betonkeverő géppel. M.6. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha az alkalmazni kívánt technológia nem felel meg a nemzeti természetvédelmi szabványok követelményeinek. M.7. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább ISO környezetvédelmi minőségbiztosítási rendszerrel. (Kbt. 68. (5) Az ajánlatkérő köteles elfogadni az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, továbbá az egyenértékű környezetvédelmi vezetési rendszerek egyéb bizonyítékait is. A műszaki, szakmai alkalmassági feltételeket az ajánlattevőnek a 10% feletti alvállalkozójával együtt kell teljesítenie. Közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevők alkalmasságát ajánlatkérő a Kbt. 69. (5) bekezdése szerint vizsgálja. Amennyiben ajánlattevő a Kbt. 65. (3) bekezdése szerinti szervezetet vesz igénybe az alkalmasság igazolásához, akkor a Kbt. 65. (4) bekezdés szerinti rendelkezésre állást igazoló dokumentumo(ka)t is csatolni kell. Az erőforrást nyújtó szervezet az alkalmasságát az adott alkalmassági feltétel tekintetében az ajánlattevőre előírttal azonos módon igazolni köteles. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 4. 3/E pontja alapján nem minősülhet

10 erőforrásnak a 67. (2) a), d) és f) pontja szerinti körülmény, kivéve, ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Ptk. szerinti többségi befolyás áll fenn! III.2.4) Fenntartott szerződések A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem A szerződés a Kbt szerint fenntartott nem III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) Az eljárás típusa IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti Tárgyalás nélküli x Tárgyalásos IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti Tárgyalás nélküli Tárgyalásos IV.2) Bírálati szempontok IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x xaz alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni) Szempont Súlyszám ajánlati ár (nettó forint) 50 előteljesítés mértéke (naptári napban meghatározva) többlet jótállás vállalása (naptári 20 hónapban) IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? nem Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges) IV.3) Adminisztratív információk IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? igen Igen válasz esetén Előzetes összesített tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) x Hirdetmény száma a KÉ-ben: 4540 / 2011 (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: 2011/02/23 (év/hó/nap) 30

11 IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2011/06/16 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00 Kell-e fizetni a dokumentációért? igen Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): Pénznem: HUF A fizetés feltételei és módja: : Az ŐSZY ÉS ŐSZY Kft. Budapest Bank Nyrt-nél vezetett számú bankszámlájára történő banki átutalás. A befizetésen fel kell tüntetni: KEOP barlangfelújítás IV.3.4) Az ajánlattételi határidő Dátum: 2011/06/16 (év/hó/nap) Időpont: 10:00 IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók HU Egyéb: IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén) -ig (év /hó/nap ) VAGY hónap(ok)ban: VAGY napokban: 90 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: 2011/06/16 (év/hó/nap) Időpont: 10:00 Helyszín : ŐSZY ÉS ŐSZY Kft Budapest, Kútvölgyi út 24/A. sz. alatti fióktelepe, I. emeleti tárgyaló Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek A Kbt. 80. (2) bek.-ben meghatározott személyek. V. szakasz: kiegészítő információk V.1) A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: V.2) A szerződés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos? igen Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot: Élettelen természetvédelmi értékek védelme a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén elnevezésű, KEOP-3.1.2/2F/ azonosító jelű pályázat V.3) További információk (adott esetben) V.3.1) Az eredményhirdetés, illetőleg az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldésének tervezett időpontja: június 23. V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja: július 04. V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)

12 V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben) A dokumentáció átvehető, személyesen, vagy meghatalmazott útján, az ŐSZY ÉS ŐSZY Kft Budapest, Kútvölgyi út 24/A. szám alatti fióktelepén: hétfő-péntek: 09: óra közötti időpontokban az ajánlattételi határidő lejártának napján 09:00-10:00 óráig, a befizetést igazoló okmány ugyanitt történő bemutatását követően. Az ajánlattételi dokumentációt a Kbt. 54. (4) bek-ében előírtak figyelembevételével ajánlattevő kérelmére postai úton megküldjük. A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy a közbeszerzés tíz százalékát meghaladó mértében igénybe venni kívánt alvállalkozónak meg kell vásárolnia, vagy elektronikus úton el kell érnie. Az ajánlattevőnek az átvételhez a dokumentáció ellenértékének megfizetését igazolnia kell. Ajánlatkérő felhívja a ajánlattevők figyelmét arra, hogy a dokumentáció átadására csak az ellenértéknek a cég bankszámláján történt jóváírását követően kerülhet sor. Az ajánlattételi dokumentáció másra nem ruházható át, nyilvánosságra nem hozható és nem publikálható. Amennyiben az ajánlattételi dokumentáció nyilatkozatmintát tartalmaz valamely nyilatkozatra, a nyilatkozatot a minta vagy annak tartalmával teljes körűen megegyező nyilatkozat szerint kell megtenni és azt cégszerűen aláírva az ajánlat részeként benyújtani. Az ajánlatkérő tekintettel a közbeszerzési dokumentáció térítésmentes rendelkezésre bocsátásáról és a dokumentációba történő előzetes betekintés biztosításáról szóló Közbeszerzések Tanácsa Elnökének a Közbeszerzési Értesítő 7. számában január 17. napján megjelent ajánlására felívja az ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatkérő nem tud eltekinteni a dokumentáció tekintetében az ellenszolgáltatás előírásától,de biztosítja az ajánlattevők részére a dokumentációba való betekintést,annak megvásárlása előtt munkanapokon 09:00-12:00 óra között az ŐSZY ÉS ŐSZY Kft. fióktelepén. V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: A Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. (KÉ évi 152. szám, december 22.) számú ajánlása alapján: az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám (amely minden részszempont esetében azonos) alsó határa: 1, felső határa: 100. V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Az egyes részszempontok esetében az ajánlatkérő az ajánlatokat a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. számú módosított ajánlása (KÉ évi 152. szám, december 22.) alapján az alábbiak szerint értékeli: Az 1. részszempont esetében az ajánlás III.1.A pont ba) alpontjában meghatározott fordított arányosítás módszerével értékeli az ajánlati árat, míg a 2-3. részszempontok esetében III.1..A pont a) pontjában meghatározott arányosítás módszerének. V.6)

13 A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? igen V.7) Egyéb információk: Az ajánlatokat három (egy eredeti és kettő másolat) példányban roncsolás nélkül nem bontható kötésben, az írott oldalakat folyamatos oldalszámozással, és cégszerű aláírással ellátva, sérülésmentes, zárt, kettős csomagolásban kell benyújtani. A zárt csomagon és a belső borítékokon az Ajánlat: KEOP barlangfelújítás- Felbontani tilos az ajánlattételi határidő lejárta előtt! megjelölést kell feltüntetni. Az ajánlatokon és a belső borítékokon szerepelnie kell az e vagy eredeti valamint az m vagy másolat megjelölésnek. Eltérés esetén az eredeti példány tartalma az irányadó. Az ajánlatokat, az oldalszámokat is feltüntető tartalomjegyzékkel kell ellátni. A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak a megadott címen történő kézhezvételére az ajánlattételi határidő leteltéig sor került. Az ajánlatok, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. 2. Az ajánlatok elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot az ajánlattevőnek kell viselnie, mely tényről ajánlattevő külön íven szövegezett nyilatkozatot köteles ajánlatához csatolni. Az eljárás lefolytatásától vagy kimenetelétől függetlenül ajánlatkérő semmiféle módon nem tehető felelőssé vagy kötelessé ezekkel a költségekkel kapcsolatban. 3. Ajánlattevő a Kbt. 71. (1) a)-d) pontjai tekintetében külön íven szövegezett nyilatkozatot köteles ajánlatához csatolni (nemleges nyilatkozat esetében is). 4. Ajánlattevők a Kbt. 70. (1)-(2) bek-eiben foglaltakról külön íven szövegezett nyilatkozatot kötelesek ajánlatukhoz csatolni. 5. Ajánlattevők a Kbt. 63. (3) bek-ében foglaltakról külön íven szövegezett nyilatkozatot kötelesek ajánlatukhoz csatolni. 6. A Kbt ának rendelkezésére figyelemmel ajánlatkérő biztosítja a hiánypótlás lehetőségét ajánlattevők számára. 7. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt az I. rész vonatkozásában, figyelemmel a Kbt. 59. (1) bek-ére ajánlati biztosíték nyújtásához köti, melynek összege ,- Ft. azaz egymillió forint. Az ajánlattevők az ajánlati biztosítékot az ajánlatuk benyújtásával egyidejűleg nyújtani kötelesek. A Kbt. 59. (2) bek-ében előírtakra tekintettel az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek ajánlatkérő elkülönített számlájára (Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága ) történő befizetésével, bankgarancia biztosításával (ajánlatkérő számlájára történő utalás megjelölésével) vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel (a ajánlatkérő számlájára történő utalás megjelölésével). A befizetés igazolásának módja bankszámlára történő befizetés (átutalás) esetén a banki készpénzbefizetési bizonylat, banki átutalás esetén a bank által kiállított terhelési igazolás egyszerű

14 másolatának az ajánlatba csatolásával. Az ajánlati biztosíték bankgarancia formájában vagy biztosítási szerződés alapján történő nyújtása esetén a bankgarancia-okirat, ill. a biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény eredeti vagy hiteles másolati példányának az ajánlatba csatolása kötelező. Az ajánlati biztosíték lejárta a jelen felhívásban megadott tervezett szerződéskötés időpontja. 8. Ajánlatkérő a Kbt. 53./A (6) bek-ében foglaltakra figyelemmel az I. rész vonatkozásában felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben teljesítési biztosíték kerül kikötésre. A teljesítési biztosíték összegének mértéke a szerződéses ár 5%-a azaz öt százaléka. A Kbt. 59. (2) bek-ében előírtakra tekintettel a teljesítési biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő számlájára számlára (Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága ) történő befizetésével, bankgarancia biztosításával (ajánlatkérő számlájára történő utalás megjelölésével) vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel (ajánlatkérő számlájára történő utalás megjelölésével). A nyertes ajánlattevő a teljesítési biztosítékot a fentebb megjelölt lehetőségek közül általa választott formában köteles a szerződés megkötésének időpontját követő 45. (negyvenöt) napig ajánlatkérő részére nyújtani. A teljesítési biztosíték előírt határideig történő nyújtásának elmaradása esetén ajánlatkérő jogosult a szerződést egyoldalúan felbontani, ezen esetben a nyertes ajánlattevőként szerződő fél nem jogosult semmilyen díjra vagy egyéb kifizetésre. A teljesítési biztosíték összege fedezetet nyújt a műszaki ellenőr által a műszaki átadás-átvételi eljárás írásban történő lezárásáig bekövetkezett bármely, a nyertes ajánlattevőként szerződő fél által nem, vagy nem előírásszerűen teljesítettekre. Amennyiben a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a fentiekben megadottak szerint nem, vagy nem szerződésszerűen teljesít, a műszaki ellenőr felhívja a szerződésszerű teljesítésre, a szükséges mértékű póthatáridő tűzésével. A póthatáridő eredménytelen elteltét követően ajánlatkérő jogosult a teljesítési biztosíték terhére elvégeztetni a nem, vagy nem szerződésszerűen teljesített munkafázist másik kivitelezővel. A teljesítési biztosíték lejárta a műszaki átadás-átvételi eljárás időpontja. 9. Ajánlatkérő a Kbt. 53./A (6) bek-ében foglaltakra figyelemmel felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben, minden rész vonatkozásában jóteljesítési biztosíték kerül kikötésre. A jóteljesítési biztosíték összege a szerződéses ellenérték 5%-ának azaz öt százalékának megfelelő mértékű. Ajánlatkérő előírja, hogy a jóteljesítési biztosíték az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek (I.) az ajánlatkérő számlájára bankszámlára (Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága ) történő befizetéssel, (II.) bankgarancia biztosításával (ajánlatkérő számlájára történő utalás megjelölésével), vagy (III.) biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel (a ajánlatkérő számlájára történő utalás megjelölésével). A nyertes ajánlattevő a jóteljesítési biztosítékot a fentebb megjelölt lehetőségek közül általa választott formában köteles a műszaki átadás-átvétel időpontjáig ajánlatkérő részére nyújtani. A jóteljesítési biztosíték előírt határideig történő nyújtásának elmaradása esetén ajánlatkérő nem köteles a

15 nyertes ajánlattevőként szerződő fél teljesítését átvenni, így a kárveszély nem száll át vállalkozóról az ajánlatkérőre. A jóteljesítési biztosíték összege fedezetet nyújt ajánlatkérőnek a beruházás kapcsán előírt mértékű jótállási időszakban a jótállási javítások nyertes ajánlattevő által nem, vagy nem határidőben történő teljesítésére. A jóteljesítési biztosíték lejárta a beruházásra előírt kötelező jótállási időtartam lejártának időpontja. 10. Ajánlattevő 5 főnél több alkalmazotti létszám esetén külön íven szövegezett nyilatkozatot köteles csatolni ajánlatához, hogy nyertessége esetén vállalja, hogy a teljesítés teljes időtartama alatt a Munkatv. 70/A. szerinti tartalommal bíró, érvényes esélyegyenlőségi tervvel rendelkezik, függetlenül attól, hogy arra az Esélytv. 63. szerint kötelezett-e vagy sem. V.8) E hirdetmény feladásának dátuma: 2011/05/25 (év/hó/nap) A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetők be Hivatalos név: ŐSZY ÉS ŐSZY Kft. Postai cím: Kútvölgyi út 24/A. Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1125 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Dr. Őszy Tamás Telefon: 1/ Fax: 1/ Internetcím (URL): II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető Hivatalos név: ŐSZY ÉS ŐSZY Kft. Postai cím: Kútvölgyi út 24/A. Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1125 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Dr. Őszy Tamás Telefon: 1/ Fax: 1/ Internetcím (URL): III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahová az ajánlatokat kell benyújtani Hivatalos név: ŐSZY ÉS ŐSZY Kft. Postai cím: Kútvölgyi út 24/A. Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1125 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Dr. Őszy Tamás

16 Telefon: 1/ Fax: 1/ Internetcím (URL): B. MELLÉKLET A részekre vonatkozó információk A rész száma 1 meghatározás Tapolcai-tavasbarlang kőzetstabilizálás 1) A rész meghatározása Tapolcai-tavasbarlang kőzetstabilizálás 2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: 3) Mennyiség vagy érték A Tapolcai-tavasbarlangban járatbiztosítási munkálatok elvégzése, kőzetstabilitási veszélyek felszámolása Fel- és levonulás, mellék és kiszolgáló létesítmények telepítése és bontása 1 alkalom Nehézállvány építés és bontás 105 lgm3 Barlang teljes biztonságtechnikai kopogózása és a veszélyes kőzetfelületek bontása Ideiglenes szállítópálya kiépítése segédszerkezetekkel 270 vágat fm Fedőkutató fúrások a barlangból 10 db Ideiglenes biztosítás építése faácsolatból 3 db Fedőkőzet megerősítése (fúrás+ horgonyzás+háló beépítés+ lőttbeton) 85 m2 A meglévő biztosítószerkezet mögötti hátüreg injektálása Geopur 082/90 anyaggal 45 m3 Járatok oldalát véd támfalak építése, felújítása 55 m3 Omladék, tömedék, bontott anyag kiszállítása 105 m3 Részletesebb információt a dokumentáció tartalmaz. 4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése Az időtartam hónap(ok)ban: VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY Kezdés 2011/09/15 (év/hó/nap) ÉS/VAGY Befejezés 2012/03/14 (év/hó/nap) 5) További információ a részekről (E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó) B. MELLÉKLET A részekre vonatkozó információk A rész száma 2 meghatározás Tapolcai-tavasbarlang villanyszerelés és világításcsere 1) A rész meghatározása

17 Tapolcai-tavasbarlang villanyszerelés és világításcsere 2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: ) Mennyiség vagy érték A Tapolcai-tavasbarlang elektromos berendezéseinek felújítása Próbavilágítás búvártechnika részbeni alkalmazásával 1 alkalom Egyedi, speciális, részben víz alatt alkalmazható lámpatestek gyártása 200 db Régi villamos-szerelvények bontása a túraútvonal mentén 270 vágat fm Kábelhálózat kiépítése és rögzítése az új világításhoz m Energiaellátó rendszer és elosztóhálózat telepítése 1 db Berendezés üzemi próbája (világítástechnikai beszabályozás) 1 alkalom Berendezés üzembe helyezése, műszeres ellenőrzés 1 alkalom Részletesebb információt a dokumentáció tartalmaz. 4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése Az időtartam hónap(ok)ban: VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY Kezdés 2011/09/15 (év/hó/nap) ÉS/VAGY Befejezés 2012/03/14 (év/hó/nap) 5) További információ a részekről (E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó) B. MELLÉKLET A részekre vonatkozó információk A rész száma 3 meghatározás Lóczy-barlang kőzetstabilizálás 1) A rész meghatározása Lóczy-barlang kőzetstabilizálás 2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: 3) Mennyiség vagy érték Fel- és levonulás, ideiglenes létesítmények telepítése 1 alkalom Barlang biztonságtechnikai kopogózása 980 m2 Főtebiztosítás kőzethorgonyzással 8 m2 Részletesebb információt a dokumentáció tartalmaz. 4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése Az időtartam hónap(ok)ban: VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY Kezdés 2012/10/01 (év/hó/nap) ÉS/VAGY

18 Befejezés 2013/02/28 (év/hó/nap) 5) További információ a részekről (E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó) B. MELLÉKLET A részekre vonatkozó információk A rész száma 4 meghatározás Barlangbejáratok biztosítása és a barlangi létrák, lépcsők cseréje több helyszínen 1) A rész meghatározása Barlangbejáratok biztosítása és a barlangi létrák, lépcsők cseréje több helyszínen 2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: ) Mennyiség vagy érték 1. Baglyas-víznyelőbarlang: Beépített létra cseréje: tartós rozsdamentes acélból történő elkészítése és beépítése, régiek eltávolítása és elszállítása (eltérő kőzet-, forma- és felületi adottságú szakaszokon, illetve körülmények között történő kivitelezéssel) 6 fm 2. Bújó-lik: Beépített létrák cseréje: tartós rozsdamentes acélból történő elkészítése és beépítése, régiek eltávolítása és elszállítása (eltérő kőzet-, forma- és felületi adottságú szakaszokon, illetve körülmények között történő kivitelezéssel) 8 fm 3. M-1-es víznyelőbarlang: Beépített létrák cseréje: tartós rozsdamentes acélból történő elkészítése és beépítése, régiek eltávolítása és elszállítása (eltérő kőzet-, forma- és felületi adottságú szakaszokon, illetve körülmények között történő kivitelezéssel) 8 fm 4. Öreg-köves-víznyelőbarlang: Beépített létrák cseréje: tartós rozsdamentes acélból történő elkészítése és beépítése, régiek eltávolítása és elszállítása (eltérő kőzet-, forma- és felületi adottságú szakaszokon, illetve körülmények között történő kivitelezéssel) 60 fm 5. Zsófiapusztai víznyelőbarlang: Beépített létrák cseréje: tartós rozsdamentes acélból történő elkészítése és beépítése, régiek eltávolítása és elszállítása (eltérő kőzet-, forma- és felületi adottságú szakaszokon, illetve körülmények között történő kivitelezéssel) 12 fm 6. Bongó-zsomboly: Beépített létrák cseréje: tartós rozsdamentes acélból történő elkészítése és beépítése, régiek eltávolítása és elszállítása (eltérő kőzet-, forma- és felületi adottságú szakaszokon, illetve körülmények között történő kivitelezéssel) 30 fm 7. Csengő-zsomboly: Beépített létrák cseréje: tartós rozsdamentes acélból történő elkészítése és beépítése, régiek eltávolítása és elszállítása (eltérő kőzet-, forma- és felületi adottságú szakaszokon, illetve körülmények között történő kivitelezéssel) 45 fm

19 8. Jubileumi zsomboly: Beépített létrák cseréje: tartós rozsdamentes acélból történő elkészítése és beépítése, régiek eltávolítása és elszállítása (eltérő kőzet-, forma- és felületi adottságú szakaszokon, illetve körülmények között történő kivitelezéssel) 25 fm 9. Csodabogyós-barlang: Beépített létrák és lépcsők cseréje: tartós rozsdamentes acélból történő elkészítése és beépítése, régiek eltávolítása és elszállítása (eltérő kőzet-, forma- és felületi adottságú szakaszokon, illetve körülmények között történő kivitelezéssel) 144 fm Részletesebb információt a dokumentáció tartalmaz 4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése Az időtartam hónap(ok)ban: VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY Kezdés (év/hó/nap) ÉS/VAGY Befejezés 2012/02/28 (év/hó/nap) 5) További információ a részekről (E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó) B. MELLÉKLET A részekre vonatkozó információk A rész száma 5 meghatározás Barlangbejáratok lezárása több helyszínen 1) A rész meghatározása Barlangbejáratok lezárása több helyszínen 2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: ) Mennyiség vagy érték 1. Hajszabarnai Pénz-lik: Barlang bejáratának lezárása, rozsdamentes acél ajtó beépítésével, szabványos denevér röpnyílásokkal Rozsdamentes acél létra legyártása és beépítése a bejárat utáni hasadékba, régi műtárgy eltávolítása 2. Sűrű-hegyi Ördög-lik: Barlang alsó szakaszának lezárása a Kagylós-folyosóban, rozsdamentes acél ajtó beépítésével, szabványos denevér röpnyílásokkal Barlang régi lezárásának eltávolítása, természetes bejárat visszaállítása 3. Kőris-hegyi Ördög-lik: Barlang alsó aknájának lezárása, rozsdamentes acél ajtó beépítésével, szabványos denevér röpnyílásokkal 4. Futómacskás-víznyelőbarlang: Bejárati aknába 6 kútgyűrű beépítése, biztosítás céljából Lezárás készítése rozsdamentes acélból, szabványos denevér röpnyílásokkal 5. Tűzköves-hegyi-barlang

20 1. sz. bejáratban régi lezárás eltávolítása, kötőanyaggal rakott kőfal építése, fix lezárás készítése rozsdamentes acélból, szabványos denevér röpnyílásokkal 2. sz. bejáratban régi lezárás eltávolítása, lezárás készítése rozsdamentes acélból, szabványos denevér röpnyílásokkal Nagy-terem 6m-es korrodált vaslétrájának kiszerelése, rozsdamentes beépítése 6. Baglyas-víznyelőbarlang: Bejárati aknában kötőanyaggal rakott kőfal építése, lezárás készítése rozsdamentes acélból, szabványos denevér röpnyílásokkal Bejárat utáni 6 méteres akna biztosítása kő falazattal 7. Jakucs László-barlang Barlang 13 méter hosszúságú bejárati omladék zónájának biztosítása REHAU műanyagcső rendszerrel, rozsdamentes létra beépítése, lezárás készítése vasbeton keretbe rögzített rozsdamentes acél ajtó beépítésével szabványos denevér röpnyílásokkal, 4db. 3m-es 80 cm átmérőjű REHAU műanyagcső, 1 db. 60 fokos 80 cm átmérőjű REHAU műanyag ív, 1 db. 45 fokos 80 cm átmérőjű REHAU műanyag ív, 5 db. REHAU tömítőgyűrű 8. Száraz-Gerencei-barlang Fix lezárás készítése rozsdamentes acélból, szabványos denevér röpnyílásokkal Nyitható lezárás készítése rozsdamentes acélból, szabványos denevér röpnyílásokkal Részletesebb információt a dokumentáció tartalmaz. 4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése Az időtartam hónap(ok)ban: VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY Kezdés (év/hó/nap) ÉS/VAGY Befejezés 2012/10/31 (év/hó/nap) 5) További információ a részekről (E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó)

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt a szerinti, szabadon kialakított eljárás alkalmazása esetén I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt a szerinti, szabadon kialakított eljárás alkalmazása esetén I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR MAGYAR KÖZLÖNY 2011. évi 165. szám 41499 4. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍT A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 123. -a szerinti,

Részletesebben

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Postai cím: Havashalom u. 43. Város/Község:

Részletesebben

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

42/523-333 Fax: 42/523-334

42/523-333 Fax: 42/523-334 1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 5. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő 2010 / 35 száma: Ajánlatkérő: Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága Nyertes ajánlattevő: BSZT KFT. Teljesítés helye: 1084 Budapest, Rákóczi tér 7-8. Beszerzés

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. 5/2009. (III.31.) IRM

1. 5/2009. (III.31.) IRM Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 127 Ajánlatkérő: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: KRISZAD Kft. Teljesítés helye: Sárrétudvari, Erzsébet u. 1. hrsz. 1057 Beszerzés

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Telefon: 42/548-450. Címzett: Fazekas Jánosné gazdasági igazgatóhelyettes E-mail: jogi@nyirvv.hu Fax: 42/548-461

Telefon: 42/548-450. Címzett: Fazekas Jánosné gazdasági igazgatóhelyettes E-mail: jogi@nyirvv.hu Fax: 42/548-461 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) hiánypótlást 22. (1) i) és j) VI.fejezet. 251. (2) szerinti eljárást 23.000.

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) hiánypótlást 22. (1) i) és j) VI.fejezet. 251. (2) szerinti eljárást 23.000. Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő hiánypótlást kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

Hirdetmény. Közbeszerzési Értesítő 2011 / 83. Ajánlatkérő:

Hirdetmény. Közbeszerzési Értesítő 2011 / 83. Ajánlatkérő: Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő 2011 / 83 száma: Ajánlatkérő: Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága Nyertes ajánlattevő: Le Chéque Déjeuner Kft. Teljesítés helye: A CSAPI Központja 1117

Részletesebben

TIOP 1.1.1-07/1-2008-0831 árubeszerzés (informatikai eszközök)

TIOP 1.1.1-07/1-2008-0831 árubeszerzés (informatikai eszközök) TIOP 1.1.1-07/1-2008-0831 árubeszerzés (informatikai eszközök) Közbeszerzési Értesítő száma: 2011/79 Építési beruházás Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 5. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL 6. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012 / 14 Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012 / 14 Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közbeszerzési Értesítő száma: 2012 / 14 Ajánlatkérő: Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Nyertes ajánlattevő: Sodexo Pass Hungária Kft. Teljesítés helye: 3530

Részletesebben

23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez

23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez 23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751 E-mail: ertesitoaxelero.hu On-line

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 5. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 80 Ajánlatkérő: Önkormányzat Nyertes ajánlattevő: Budapest Főváros XIX. kerület

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 80 Ajánlatkérő: Önkormányzat Nyertes ajánlattevő: Budapest Főváros XIX. kerület Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 80 Ajánlatkérő: Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Nyertes ajánlattevő: OTP Bank NyRt Budapesti Régió Önkormányzati Centrum Teljesítés helye:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL. A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki. A hirdetmény kézhezvételének dátuma

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL. A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki. A hirdetmény kézhezvételének dátuma Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Nyírvv Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Nyírvv Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 5. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Somogy Informatika Kft.

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Somogy Informatika Kft. Közbeszerzési Értesítő száma: 2009 / 117 Ajánlatkérő: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Somogy Informatika Kft. Teljesítés helye: Kaposvár Polgármesteri Hivatal Beszerzés tárgya:

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Telefon: 42/548-467. Címzett: Márczi Imre műszaki igazgatóhelyettes E-mail: jogi@nyirvv.hu Fax: 42/548-461

Telefon: 42/548-467. Címzett: Márczi Imre műszaki igazgatóhelyettes E-mail: jogi@nyirvv.hu Fax: 42/548-461 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 67 Ajánlatkérő: Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Nyertes ajánlattevő: CREO-Team Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Teljesítés

Részletesebben

Általános Építő és Lakatosipari Kft. Közvetlen felhívással induló tárgyalás nélküli

Általános Építő és Lakatosipari Kft. Közvetlen felhívással induló tárgyalás nélküli Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 114 Ajánlatkérő: Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága Nyertes ajánlattevő: Általános Építő és Lakatosipari Kft. Teljesítés helye: A CSAPI több

Részletesebben

Telefon:

Telefon: 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 5. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A Püspökladányi és Kőrishegyi radarállomás napkollektroso rendszerű HMV előállítása

A Püspökladányi és Kőrishegyi radarállomás napkollektroso rendszerű HMV előállítása A Püspökladányi és Kőrishegyi radarállomás napkollektroso rendszerű HMV előállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/93 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: tájékoztató a szerződés

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

6. melléklet /2009. ( ) IRM rendelethez TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

6. melléklet /2009. ( ) IRM rendelethez TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli

Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 17 Ajánlatkérő: Szegedi Sport és Fürdők Kft. Nyertes ajánlattevő: Sport Trade 92 Kft. Teljesítés helye: Szeged Beszerzés tárgya: Építési beruházás Eljárás

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Nyertes ajánlattevő: S-K-GY ÉPÍTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. DUNAÚJVÁROS, VASMŰ UTCA 39. II. EMELET. Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli

Nyertes ajánlattevő: S-K-GY ÉPÍTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. DUNAÚJVÁROS, VASMŰ UTCA 39. II. EMELET. Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 77 Ajánlatkérő: LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG Nyertes ajánlattevő: S-K-GY ÉPÍTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Teljesítés helye: DUNAÚJVÁROS, VASMŰ UTCA 39. II. EMELET Beszerzés tárgya: Építési

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. oldal, összesen: 8

1. oldal, összesen: 8 1. oldal, összesen: 8 Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő

Részletesebben

EM-325, 1.főszínpad, beépített forgóval, 2.mozgatható zenekari árok, 3.hátsószínpad rámpával Tartalom letöltése PDF-ben

EM-325, 1.főszínpad, beépített forgóval, 2.mozgatható zenekari árok, 3.hátsószínpad rámpával Tartalom letöltése PDF-ben Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 46 Ajánlatkérő: Vígszínház Nyertes ajánlattevő: Figura Faipari Kft. Teljesítés helye: 1136 Budapest, Pannónia u. 1. Beszerzés tárgya: Építési beruházás Eljárás

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA 6. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Az ügyészségek által használt nyomtatványok előállítása, expediálása, teljesítési helyekre történő szállítása Tartalom letöltése PDF-ben

Az ügyészségek által használt nyomtatványok előállítása, expediálása, teljesítési helyekre történő szállítása Tartalom letöltése PDF-ben Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 140 Ajánlatkérő: Legfőbb Ügyészség Nyertes ajánlattevő: Eurotronik Zrt. Teljesítés helye: A Legfőbb Ügyészség, a fellebbviteli főügyészségek és a fővárosi, megyei főügyészségek

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő hiánypótlást kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

Hirdetmény. Közbeszerzési Értesítő 2011 / 68

Hirdetmény. Közbeszerzési Értesítő 2011 / 68 Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő 2011 / 68 száma: Ajánlatkérő: Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága;Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága Nyertes ajánlattevő: ALPINPÓKOK Szolgáltató

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Tájékoztató a szerződés teljesítéséről NYD-RFÜ Bérleti szerződés 5 db személygépkocsi 36 hónapos bérlete tárgyában

Tájékoztató a szerződés teljesítéséről NYD-RFÜ Bérleti szerződés 5 db személygépkocsi 36 hónapos bérlete tárgyában Tájékoztató a szerződés teljesítéséről NYD-RFÜ Bérleti szerződés 5 db személygépkocsi 36 hónapos bérlete tárgyában Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/15 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Hirdetmény típusa:

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

ANS I. informatikai szünetmens berendezéseinek karbantartása - UPS karbantartás

ANS I. informatikai szünetmens berendezéseinek karbantartása - UPS karbantartás ANS I. informatikai szünetmens berendezéseinek karbantartása - UPS karbantartás Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/17 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Hirdetmény típusa: tájékoztató a szerződés teljesítéséről_

Részletesebben

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata-Parkfenntartás konzultáció - XI. kör Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/24 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Hirdetmény típusa: tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Karbantartási feladatok ellátása

Karbantartási feladatok ellátása Karbantartási feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/112 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2011.12.30

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály H-1980 Budapest, Akácfa u. 15. / Telefon: 461-6578, házi: 11350 / Fax: 461-6524,házi:11362 / E-mail:SchifnerM@bkv.hu

Részletesebben

Hirdetmény tulajdonságai

Hirdetmény tulajdonságai Hirdetmény tulajdonságai Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő 2010 / 77 száma: Ajánlatkérő: Vígszínház Nyertes ajánlattevő: Lisys Zrt. Teljesítés helye: 1136 Budapest, Pannónia u. 1. Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

"Digitális kompetenciafejlesztés infrastrukturális feltételeinek biztosítása - eszközbeszerzés"

Digitális kompetenciafejlesztés infrastrukturális feltételeinek biztosítása - eszközbeszerzés "Digitális kompetenciafejlesztés infrastrukturális feltételeinek biztosítása - eszközbeszerzés" Közbeszerzési Értesítő száma: 2011/102 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: tájékoztató

Részletesebben

HC - nyomdai szolgáltatások - tájékoztató szerz. telj.

HC - nyomdai szolgáltatások - tájékoztató szerz. telj. HC - nyomdai szolgáltatások - tájékoztató szerz. telj. Közbeszerzési Értesítő száma: 2010/139 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Hirdetmény típusa: tájékoztató a szerződés teljesítéséről KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 5. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Hirdetmény. Közbeszerzési Értesítő 2011 / 66

Hirdetmény. Közbeszerzési Értesítő 2011 / 66 Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő 2011 / 66 száma: Ajánlatkérő: Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága Nyertes ajánlattevő: BC Engineering Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Teljesítés helye:

Részletesebben

1. oldal, összesen: 7 oldal

1. oldal, összesen: 7 oldal 1. oldal összesen: 7 oldal Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Egyéb Szerződés teljesítéséről szóló tájékoztató. Villamos energia beszerzése.

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Egyéb Szerződés teljesítéséről szóló tájékoztató. Villamos energia beszerzése. Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 59 Ajánlatkérő: Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága Nyertes ajánlattevő: Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Teljesítés helye: Az Igazgatóság

Részletesebben

tájékoztató az eljárás eredményéről (2-es minta) KÉ

tájékoztató az eljárás eredményéről (2-es minta) KÉ A Budapest Főváros csatornarekonstrukciójára 2010. október 1. napján megkötött keretmegállapodás alapján a II. szakasz XV. ütemére, mindösszesen 766,0 fm hosszra szóló ajánlattételi felhívás és az ajánlattételi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL 6. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 5. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A Károly Róbert Főiskola székhelyén fotovoltaikus rendszer telepítése, villamos szerelési kivitelezési tevékenységeinek elvégzése

A Károly Róbert Főiskola székhelyén fotovoltaikus rendszer telepítése, villamos szerelési kivitelezési tevékenységeinek elvégzése A Károly Róbert Főiskola székhelyén fotovoltaikus rendszer telepítése, villamos szerelési kivitelezési tevékenységeinek elvégzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/54 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben