Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2005. (IX. 30.) rendelete Telekgerendás község települési hulladékgazdálkodási tervéről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2005. (IX. 30.) rendelete Telekgerendás község települési hulladékgazdálkodási tervéről"

Átírás

1 Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 31/ (IX. 30.) rendelete Telekgerendás község települési hulladékgazdálkodási tervéről Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény 35. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a település alapvető hulladékgazdálkodási céljainak és feladatainak megoldása érdekében az alábbi rendeletet alkotja. 1. A rendelet hatálya kiterjed Telekgerendás község teljes közigazgatási területére. 2. Telekgerendás község települési hulladékgazdálkodási tervét a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 3. (1) A rendelet október 3. napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik a helyben szokásos módon. Telekgerendás, szeptember 29. Medvegy Mihályné s.k. polgármester dr. Pacsika György s.k. jegyző A rendelet kihirdetésre került a község hirdetőtábláján szeptember 30-án. dr. Pacsika György s.k. jegyző

2 TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV KIEGÉSZÍTETT 2

3 3

4 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 6 I. ÁLTALÁNOS ADATOK... 8 I.1. A TERVKÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOS ADATAI I.2. A TELEPÜLÉS BEMUTATÁSA I.2.1. DEMOGRÁFIAI ADATOK I.2.2. GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGEK I.2.3. ÚT-, VASÚT- ÉS VÍZI ÚTHÁLÓZAT I.2.4. DOMBORZATI VISZONYOK I.2.5. NÉHÁNY FONTOSABB KÖRNYEZETI JELLEMZŐ I.2.6. HIDROGEOLÓGIAI JELLEMZŐK I.2.7. TERMÉSZETVÉDELEM ÉS TÁJVÉDELEM I.2.8. TERÜLETFELHASZNÁLÁS A HELYI TERVEZÉS SZÜKSÉGESSÉGÉNEK BEMUTATÁSA, A TERVEZÉS ALAPJAI II. A TELEPÜLÉSEN KELETKEZŐ, HASZNOSÍTANDÓ VAGY ÁRTALMATLANÍTANDÓ HULLADÉKOK MENNYISÉGE ÉS EREDETE II.1. A KELETKEZŐ HULLADÉKOK TÍPUSA ÉS ÉVES MENNYISÉGE II.2. A FELHALMOZOTT HULLADÉKOK TÍPUSA ÉS MENNYISÉGE II.3. A TELEPÜLÉSRE BESZÁLLÍTOTT ÉS ONNAN KISZÁLLÍTOTT HULLADÉKOK TÍPUSA ÉS ÉVES MENNYISÉGE II.4. A TERVEZÉSI TERÜLET ÉVES HULLADÉKMÉRLEGÉNEK BEMUTATÁSA III.A HULLADÉKKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS ALAPVETŐ MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK III.1. A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK ÉS A TERÜLETEN FOLYÓ HULLADÉKKEZELÉSRE ELŐÍRT KÖVETELMÉNYEK IV. AZ EGYES HULLADÉKTÍPUSOKRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS INTÉZKEDÉSEK V. A HULLADÉKOK KEZELÉSE, A KEZELŐTELEPEK ÉS LÉTESÍTMÉNYEK, A KEZELÉSRE FELHATALMAZOTT VÁLLALKOZÁSOK V.1. A HULLADÉKOK GYŰJTÉSE ÉS SZÁLLÍTÁSA V.2. A TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉKGAZDÁLKODÁS HELYZETELEMZÉSE V.3. A TELEPÜLÉSI SZENNYVÍZISZAPPAL TÖRTÉNŐ GAZDÁLKODÁS HELYZETELEMZÉSE VI. ÁLLAPOTÉRTÉKELÉS, AZ ELÉRENDŐ CÉLOK MEGHATÁROZÁSA VI. 1. ÁLLAPOTÉRTÉKELÉS SWOT ANALÍZIS ÉRTÉK- ÉS PROBLÉMAKATASZTER

5 VI. 2. AZ ELÉRENDŐ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI CÉLOK MEGHATÁROZÁSA VI.2.1. A HULLADÉKOK KELETKEZÉSÉNEK TERVEZETT MENNYISÉGE VI.2.2. A HULLADÉKOK KELETKEZÉSÉRE VONATKOZÓ CSÖKKENTÉSI CÉLOK VI A FELHALMOZOTT HULLADÉKOK MEGSZÜNTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS CÉLOK VI.2.4. A TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉKOK KELETKEZÉSÉRE ÉS KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ CÉLOK 35 VII. CSELEKVÉSI PROGRAM VII.1. MÓDSZERFEJLESZTÉSI, INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI, ISMERETTERJESZTŐ, SZEMLÉLET-FORMÁLÓ, TÁJÉKOZTATÓ OKTATÁSI ÉS KUTATÁS-FEJLESZTÉSI PROGRAMOK VII.2. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI CSELEKVÉSI PROGRAM VII.2.1. A HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI, ÁRTALMATLANÍTÁSI CÉLKITŰZÉSEK ELÉRÉSÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK MEGHATÁROZÁSA VII.2.2. A KÖRNYEZETVÉDELMILEG NEM MEGFELELŐ, LERAKÓ TELEP REKULTIVÁLÁSÁNAK, FELSZÁMOLÁSÁNAK FELADATAI VII.2.3. FELHALMOZOTT HULLADÉKOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ FELADATOK VII HATÉKONY ÉS RACIONÁLIS SZÁLLÍTÁSI RENDSZEREK KIALAKÍTÁSA VII. 3. A TERVEZETT INTÉZKEDÉSEK VÉGREHAJTÁSÁNAK SORRENDJE MELLÉKLETEK FÜGGELÉKEK

6 BEVEZETÉS A fenntartható harmonikus fejlődés a fejlődés olyan formája, mely a jelen igények kielégítése mellett nem fosztja meg a jövő generációját saját szükségleteik kielégítésének lehetőségétől. Bruntland jelentés A gazdasági, műszaki fejlettség magas szintje, a fogyasztói szokások jelentős átalakulása, valamint a települések fejlődésének eredményeképpen a környezetgazdálkodási tevékenység feladatköreinek kiemelt jelentőségű részévé vált a hulladékok káros hatásai elleni védekezés. Az energiatakarékos gazdaság kialakításának érdekében elengedhetetlen az ésszerű hulladékgazdálkodás kialakítása, valamint annak környezetkárosító hatásainak felmérése. Mind a rendelkezésünkre álló természeti erőforrásokkal való gazdálkodás tekintetében, mind a megfelelő anyag-és energiagazdálkodás fejlesztésének érdekében hosszú távon is takarékos termelési és fogyasztási magatartásforma kialakítására van szükség. Az egyre növekvő szükségletek kielégítését fejlesztésekkel lehet elérni, hosszú távon azonban csupán a gazdasági színvonal, a társadalmi forma és a környezet eltartó képességének összhangját megteremtő fejlesztés fenntartható. Egyensúlyra kell tehát törekedni a társadalmi, gazdasági, műszaki és környezeti feltételek között. A fenntartható fejlődés szempontjából domináns szerepet játszik a megelőzést szolgáló környezetvédelmi szemlélet, mely egyben a termelésbe integrált környezetvédelmi tevékenység folytatását is jelenti. A környezetvédelem legaktívabb része a termelés- és termékintegrált környezetvédelem, amelynek célja a végleges lerakásra kerülő hulladék csökkentése. A települési hulladékgazdálkodási terv az önkormányzatok szintjén készülő dokumentum, melynek kidolgozása a környezetvédelmi program része. Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv a Nemzeti Környezetvédelmi Program részeként került elfogadásra. A hulladékgazdálkodási terv készítése során tehát a környezetvédelmi programban leírtakból indulhatunk ki. A tervezés szükségességének bemutatása, a tervezés alapjai A környezet védelméről szóló évi LIII. törvény rögzíti az önkormányzatok környezetvédelemmel kapcsolatos feladatait. Az ott megjelenő számos feladat közül a környezet védelmét közvetlenül szolgáló, a hulladékgazdálkodásra jelentős hatású feladat: Csatornázás, Köztisztaság és településtisztaság biztosítása. Az önkormányzati törvény (1990. évi LXV. törvény) alapján a települési önkormányzatok meghatározzák, hogy a helyi közszolgáltatási feladatok közül mely feladatokat milyen mértékben és módon látnak el. Ugyanakkor a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény a települési önkormányzatok és a lakosság számára kötelező előírásokat tartalmaz a közszolgáltatás bevezetésére és igénybevételére. A környezetvédelmi törvény előírja a települési környezetvédelmi program kidolgozását, amely tartalmazza a környezet védelme szempontjából legfontosabb közszolgáltatások végzésének módját is, vagyis kiterjed a hulladékgazdálkodásra is. 6

7 A hulladékgazdálkodási törvény előírásai szerint a települési önkormányzat illetékességi területére helyi hulladékgazdálkodási tervet köteles kidolgozni, ezt helyi rendeletben kihirdetni. Az együttműködést segíti elő, hogy a hulladékgazdálkodási feladataikat társulásban, vagy más módon közösen ellátó települési önkormányzatok tervkészítési kötelezettségüket közös terv kidolgozásával és kihirdetésével is teljesíthetik. A programkészítési folyamat felépülése A hulladékgazdálkodási tervezés elemei a következők: Helyzetelemzés A jövőkép és a célok, prioritások meghatározása Tervezés (a célok megvalósításához szükséges feladatok és eszközök, azaz a program meghatározása) A megvalósíthatóság vizsgálata Megvalósítás, kivitelezés Monitoring, ellenőrzés és értékelés. A tervezés során szoros együttműködés szükséges a szak-és közigazgatási intézmények, a civil szervezetek és a lakosság között. A programkészítés lépései: A program előkészítése A program megalapozása A meglévő információbázis és tervek kiértékelése A hulladékgazdálkodási (kezelési) állapot felmérése Állapotértékelés, érték- és problémakataszter kialakítása A jelenlegi helyzet és a jövő összevetése Tervezés A célok és prioritások meghatározása Feladatok, eszközök, megoldások meghatározása A program összeállítása Egyeztetések Jóváhagyás Kihirdetés 7

8 I. Általános adatok I.1. A tervkészítés általános adatai A terv elkészítéséért felelős: Telekgerendás Község Önkormányzata Cím: 5675 Telekgerendás, Dózsa György u. 13. KÜJ: A készítő neve: Dr. Halmágyi Tiborné A készítő címe: 6791 Szeged, Bethlen Gábor u. 17. A tervezés bázis éve: I.2. A település bemutatása Telekgerendás Békés megyén belüli helyzetét bemutató térképet az 1. számú melléklet tartalmazza. I.2.1. Demográfiai adatok A terület őslakosai tanyás gazdálkodást folytató szlovák földművesek voltak, akik a csabai határban telepedtek le a XVIII. század második felében. Az 1890-es évekre megépült az egyházi iskola, kialakultak a tanyasorok, a szlovák nyelvet beszélő evangélikus vallású közösségek, melyek tagjai a XX. század közepére már magyarul is beszéltek. Az 1940-es évek második felében a megüresedett tanyákba a Csehszlovákiából áttelepített magyarokat és a fővárosból deportált családokat helyezték el. A település virágkorát a 70-es és a 80-as évek elején élte. Ekkor évente építési telket értékesítettek, kialakítottak 200-nál több zártkertet, melynek jelentős része békéscsabai tulajdonosé lett. A 90-es években a fejlődés üteme lelassult, de az itt élők rátermettsége és munkabíró képessége alapján bízhatunk benne, hogy alkalmazkodva a változó gazdasági feltételekhez nő a település megtartó ereje. A szövetkezetek és az állami gazdaság szétesése után megjelentek a magángazdaságok, melyek közül néhány igen nagy területen folytat növénytermesztést. A településen emellett hagyománya van a sertéstartásnak, a változást érzékelve megjelent és jelentős fejlődésnek indult egyéb állatok (nyúl) tartása is tól azonban a háztáji sertéstartás volumene jelentős csökkenést mutat. Ennek oka kettős: az értékesítés bizonytalansága, illetve, hogy az őstermelőkre is vonatkoznak azok a környezetvédelmi előírások, melyek teljesítését nem tudják vállalni a gazdák. A település népességmegtartó ereje a mezőgazdasági termelésből élők számára jelentősebb, a kedvező feltételek ellenére csökkenő tendenciát mutat a megyeszékhelyről kiköltözők aránya. A kiköltözők szociális helyzete esetenként átlagon aluli, növelve a település ilyen jellegű kiadásait. Ennek okait érdemes lenne feltárni, hiszen a település kedvező elhelyezkedése és infrastruktúrája a lakóterületen és a vállalkozásra alkalmas területeken egyaránt nagyobb letelepedési kedvet indokolna. A népesség alakulása között (a évi adat a népszámláláson alapul): 8

9 A népesség változása fő fő Míg 1994-ben a bevándorlás / elvándorlás aránya 1000 főre vetítve 10,9 volt, addig ez az arány 1997-re 3,6-ra változott. A születési/halálozási arány 1000 főre vetítve 1997-ben 1,8 volt, ennek ellenére az öregedési index (a 60 év feletti/15 év alatti népesség) csupán megközelítette az 1 értéket (0,94). I.2.2. Gazdasági tevékenységek Ipari és szolgáltatói tevékenységek 1. táblázat A településen folytatott tevékenységek VÁLLALKOZÁS TEVÉKENYSÉGE KÖRNYEZETRE GYAKOROLT HATÁSA KEREKI KFT. UMATO KFT. (VARRODA) SZÁLLÍTMÁNYOZÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KEVÉS KORSZERŰ, TÖBBSÉGÉBEN KORSZERŰTLEN JÁRMŰPARK FÜSTGÁZKIBOCSÁTÁSA 1 DB JELENTŐS HATÁS NINCS KISIPARI MŰHELY 4 DB JELENTŐS HATÁS NINCS PETROM HUNGÁRIA ÜZEMANYAG KIS- ÉS ÜZEMANYAG TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS KFT NAGYKERESKEDELEM HATÁSA ARABESZK KFT. ÉPÍTŐIPAR GÉPJÁRMŰ FORGALOMBÓL, MUNKAGÉPEK HASZNÁLATÁBÓL SZÁRMAZÓ POR ÉS LAMASSU KFT. ÉPÍTŐIPAR FÜSTGÁZKIBOCSÁTÁS, ZAJTERHELÉS KAFFE TRADE KFT. KÁVÉPÖRKÖLŐ LEVEGŐRE GYAKOROLT HATÁS ÉLELMISZER BOLT 5 DB VENDÉGLÁTÓ HELY 5 DB GÉPJÁRMŰ FORGALOMBÓL SZÁRMAZÓ POR ÉS KISKERESKEDELMI 5 DB FÜSTGÁZKIBOCSÁTÁS BOLT BOHUS BT. TEXTILVÁLOGATÓ PLESKONTEX TEXTILVÁLOGATÓ A tevékenységek komoly szennyezettséget nem okoznak. Mezőgazdaság 9

10 Telekgerendásban az állami gazdaság és a termelőszövetkezetek egy részének a megszűnésével a mezőgazdaságban foglalkoztatottak aránya az összes foglalkoztatott 23 %-át teszi ki. A mezőgazdaságban összesen 12 egyéni vállalkozás és 4 gazdasági szervezet működik. A regisztrált őstermelők száma a évben 99 volt. A szántóterület átlagos AK értéke 41,7. Az igen jó minőségű, vastag humusz rétegű talajokból következik (melyek azonban az alsóbb szintjeiben megjelenik a szikesedés), hogy a 7019 ha külterület 6914 ha-os termőterületének majdnem 94 %-a szántó. 2. táblázat Földrészlet statisztika művelési áganként MŰVELÉSI ÁG FÖLDRÉSZLETEK SZÁMA ALRÉSZLETEK SZÁMA ÖSSZES ALRÉSZLET TERÜLET (M2) LEGKISEBB ALRÉSZLET TERÜLET (M2) LEGNAGYOBB ALRÉSZLET TERÜLET (M2) ÁTLAGOS ALRÉSZLET TERÜLET (M2) ERDŐ GYEP (LEGELŐ) GYÜMÖLCSÖS KERT KIVETT SZÁNTÓ Forrrás: Földhivatal A szántóterület döntő részén búza, árpa, cukorrépa, kukorica és napraforgó termesztés, valamint kisebb területen borsótermesztés folyik. 3. táblázat A mezőgazdasági tevékenység ismertetése TERMELŐ TEVÉKENYSÉGE KÖRNYEZETRE GYAKOROLT HATÁSA LAKOSSÁG TELEKGERENDÁ SI FÖLDMŰVELŐK SZÖVETKEZETE FOR MILK KFT. HUNGÁRIA KÖZRAKTÁR RT. KITE RT. BELTERÜLETEN ÁLLATTARTÁS (SERTÉS) SZÁNTÓFÖLDI NÖVÉNYTERMESZTÉS SERTÉSTARTÁS TAKARMÁNY TISZTÍTÁS, SZÁRÍTÁS TEJHASZNÚ TEHENÉSZET SILÓTÁROLÁS TERMÉNYTISZTÍTÁS, SZÁRÍTÁS, TÁROLÁS (NAGY KAPACITÁSÚ SZÁRÍTÓ BERENDEZÉS) ERŐ- ÉS MUNKAGÉP, MŰTRÁGYA, NÖVÉNYVÉDŐSZER TÁROLÁS, TRÁGYA, HÍGTRÁGYA ELHELYEZÉSBŐL KOCKÁZATOS ANYAG SZIVÁRGÁSA BŰZHATÁS, LEGYEK FELSZAPORODÁSA RÉSZBEN KORSZERŰ ERŐ- ÉS MUNKAGÉPEK FÜSTGÁZKIBOCSÁTÁSA TRÁGYA, HÍGTRÁGYA ELHELYEZÉS PORSZENNYEZŐ PONTFORRÁS TRÁGYA, HÍGTRÁGYA ELHELYEZÉSBŐL, SILÓTÁROLÁSBÓL KOCKÁZATOS ANYAG SZIVÁRGÁSA BŰZHATÁS, LEGYEK FELSZAPORODÁSA KEVÉSBÉ KORSZERŰ SZÁRÍTÓ PORSZENNYEZŐ PONTFORRÁS FELSZÍN ALATTI VIZEKRE KOCKÁZATI TÉNYEZŐ ÉRTÉKESÍTÉS AGROMAG VETŐMAG TISZTÍTÁSA NEM NAGY TÖMEGŰ MAGTISZTÍTÁS, KORSZERŰ BERENDEZÉSEK PORSZENNYEZŐ PONTFORRÁS KISS ÉS TSA BT. NÖVÉNYTERMESZTÉS, KORSZERŰ GÉPEK, BERENDEZÉSEK FÜSTGÁZ NÖVÉNYVÉDELEM, KIBOCSÁTÁSA 10

11 RSZ COOP KFT TERMÉNYSZÁRÍTÁS-TISZTÍTÁS TEVÉKENYSÉG ÉS SZOLGÁLTATÁS REPÜLŐGÉPES SZOLGÁLTATÁS FELSZÍN ALATTI VIZEKRE KOCKÁZATI TÉNYEZŐ PORSZENNYEZŐ PONTFORRÁS IDŐSZAKOSAN, KIS TERÜLETEN MEGJELENŐ ZAJTERHELÉS A belterületen a magánházaknál döntően saját használatra a baromfinevelés, juh- és nyúltartás a jellemző, emellett 2002-ben még a belterületi ingatlanok %-nál értékesítésre háztáji sertéstartást folytattak. Az itt előállított sertések száma max db/év/ őstermelő volt. A sertéstartás jövedelmezőségének csökkenése, a nem saját ellátásra történő állattartáshoz kapcsolódó környezetvédelmi feladatok, valamint a jelentési kötelezettség a szakhatóságok felé az utóbbi 2 évben jelentős állatlétszám csökkenést eredményezett. Erdőgazdaság A mai tájat teljes egészében az emberi tevékenység hatására kialakult agrárkörnyezet jellemzi. A természetes élőhelyek fennmaradását nagymértékben korlátozza az igen jó talajadottságokat kihasználó mezőgazdasági művelés kiterjedése. A szántó művelési ág mellett elhanyagolható mértékű gyep, kert, valamint erdőművelési ág található a település területén. Halászat A kistáj nem rendelkezik élővízzel. A Csorvás felé eső Dögös- Kákafoki-főcsatorna alapvető funkciója a belvizek levezetése. A település maga sem rendelkezik természetes felszíni vizekkel. Idegenforgalom Telekgerendáson idegenforgalmi tevékenységet nem folytatnak. I.2.3. Út-, vasút- és vízi úthálózat Vasúthálózat A település közigazgatási területén halad át a Békéscsaba Szeged vasútvonal. A vasúti közúti kereszteződések egy szintben vannak. A belterületi részen a lakóépületek a vágányoktól 110 m- en túl vannak. Közúthálózat A Békéscsaba Szeged közötti 47. számú főútvonal a belterület határában halad, zaj- és porterhelő hatását az út mentén elhelyezkedő zártkertek nagymértékben csökkentik. A Békéscsaba-Csanádapáca közötti utat összekötő aszfaltozott, rossz műszaki állapotú út településen áthaladó szakaszán (Kossuth utca) tapasztalható jelentősebb átmenő forgalom emellett a helyi közlekedés nagy része is ezen az úton bonyolódik. A forgalom a nappali zajterhelés növelése mellett levegőszennyezést okoz, amely a járművek káros anyag kibocsátása mellett az időszakosan kialakuló komoly porterhelésből tevődik össze. A lakóutak zömében nem pormentes burkolt utak, a sárfelhordások és a nehéz járművek útalapot roncsoló hatása miatt megnőtt a szálló por mennyisége a levegőben. A pormentes burkolt utak kialakítása és fejlesztése, a nem pormentes burkolt utak karbantartása lényegesen csökkenti a közlekedésből származó porterhelést, lehetővé teszi a mezőgazdasági művelésű területek jobb kiszolgálását. A lakóutak teljes körű kiépítésével javulnak az életkörülmények és a gazdasági feltételek. A belterületi burkolt utak aránya 71 %-os. A zártkerti részen cseréptörmelékkel borított, nem pormentes burkolt utak és földutak is találhatók. A település É-i részén, a zártkertekkel párhuzamosan haladó 47-es főközlekedési úton kialakuló nagy forgalom hatására elsősorban a nyári időszakban magas a szálló por és a füstgáz kibocsátás mértéke. A zártkertek szerepe a 11

12 település lakásainak a szálló por elleni védelmében igen lényeges, ugyanakkor a nem gondozott kertek gyomfertőzést és magas allergén pollenkoncentrációt eredményeznek. A belterületi burkolt utak közül jelentős forgalom a Kossuth és a Dózsa György utcákon tapasztalható, napi személygépkocsi, nyolcszor autóbusz és tehergépjárművek haladnak ezeken az utcákon. Dűlőutak A külterületi dűlőutak tulajdonviszonyai tisztázottak, ezek az önkormányzat tulajdonában vannak. Csapadékos, belvizes időszakban a zömében mezőgazdasági gépek által felvágott, erősen kátyús utakon szinte lehetetlen közlekedni. Ezek karbantartása az önkormányzat mint tulajdonos- feladata lenne, a források hiánya miatt ennek a kötelezettségének azonban nem tud eleget tenni. Vízi úthálózat A település területén a felszíni vízfolyások hiánya miatt vízi úthálózat nem alakult ki. I.2.4. Domborzati viszonyok Telekgerendás község területe a Körös-Maros köze középtájban van, annak is a Békési-sík kistájának a D-i részén. Az egész kistáj, így benne Telekgerendás is, a Maros hordalékkúp peremén található, felszíni formái folyóvízi és eolikus folyamatok során keletkeztek. Telekgerendás hazánk egyik legmélyebben fekvő területéhez tartozik. A térség mai sík felszínével szemben az alaphegység több ezer m mélységben lévő kristályos kőzeteivel nagyon változatos felszínformát mutat. A terület folyamatos süllyedésével párhuzamosan a környező hegyvidéki területekről szállított anyag tengeri, majd később folyóvízi üledékképződés révén töltötte fel a vidéket. A süllyedés folyamata napjainkban is tart. A megyeszékhelytől DNy-i irányban, attól 11 km-re helyezkedik el. ÉNy-i részét a 47. számú, Békéscsabát Szegeddel összekötő főközlekedési út szeli át. Külterülete az alábbi települések külterületével határos: É ÉK-K-D-i irányban félkörben Dny ÉNy Kétsoprony Békéscsaba Gerendás Csorvás Az uralkodó térszint a 89,0 mbf +,- 0,5 m. Vannak ennél magasabb, a 90 m-t néhány dm-el meghaladó, illetve alacsonyabb, kevéssel 88 m alatti részek is, de kiterjedésük aránya nem jelentős. Az alacsonyabb térszintű részek a belvizes időszakban jól elkülönülnek. I.2.5. Néhány fontosabb környezeti jellemző Épített környezeti elemek Telekgerendás falusias jellegű, rendezett belterületű település. A belterületen és a külterületen 600 állandóan lakott épület található. Az épületekben az évi belvíz által okozott károkat mára nagyrészt kijavították. Az épületek közül a legrégebbiek közé tartoznak a TSz dolgozóinak épített ikertelkes ikerházak. A családi házak zöme az as években 12

13 készült, eleinte sátortetős kockaházak, majd tetőtér beépítéses vagy kétszintes házak épültek. A háztáji állattartás és trágyatárolás, a saját tulajdonú mezőgazdasági gépek és egyéb szükséges eszközök nem megfelelő tárolása esetenként rontja a település udvarainak összképét. A közterületen az 1992-ben épült evangélikus templom környezetének rendbe tétele, majd a Millenáris Emlékpark létrehozása nagyban hozzájárult a gondozott, virágos-fás településkép kialakításához. Éghajlat Éghajlati szempontból Telekgerendás inkább a meleg, száraz - mérsékelten száraz éghajlati övbe tartozik. Évente mintegy 2000 napsütéses óra várható, ebből nyáron 810, télen 190 fölötti napsütéses óra a valószínű, az őszi és tavaszi napsütéses órák száma közel azonos, kb óra. A hőmérséklet sokévi átlaga 10,2-10,4 C, a tenyészidőszak középhőmérséklete 17,1-17,3 C. A napi középhőmérséklet április és október között, vagyis napon át meghaladja a 10 C-ot. A fagymentes időszak hossza nap közötti (április től október 20-ig). A legmelegebb nyári napok maximum hőmérsékletének sokévi átlaga 34,3-34,6 C, a leghidegebb téli napok minimum hőmérsékletének átlaga valamivel -18,0 C alatti. A leggyakoribb szélirány az É-Ny-i, az átlagos szélsebesség 2,5-3 m/s közötti. A területre jellemző az időjárásban megjelenő szélsőségekre való hajlam. Ez elsősorban a rapszodikus csapadék eloszlásában és az egyszerre lehulló csapadék mennyiségében nyilvánul meg. Az aszály és a jégeső igen gyakran mérsékli az egyébként igen jó talajadottságú területek terméseredményeit. I.2.6. Hidrogeológiai jellemzők Felszín alatti vizek Telekgerendás térsége korábban folyók szabdalta terület volt. A medreket környezetük fölé 1-3 m-rel is kiemelkedő folyóhátak kisérték, melyek ármentes felszínek voltak. Az egykori folyóhálózat maradványai változatos térszínt, és talajvízáramlást eredményeznek. A település magas talajvízjárású területen helyezkedik el, aszályos időszakban a talajvíz szintje 2-3 méteren, míg belvizes időszakban csupán cm-en van. A térségben a rétegvizek mennyisége és a kutak vízhozama alacsony, a vízminőségi problémák (vastartalom: 0,5 mg/l, arzéntartalom: 0,1 mg/l) miatt ez a víz emberi fogyasztásra nem alkalmas. A település jó minőségű ivóvízzel történő ellátását a Maros hordalékkúpjának vízkészletéből a Közép-Békési Regionális Víztársulat biztosítja. Szennyvízcsatorna hálózattal és tisztítóművel a község nem rendelkezik, ezért a kommunális és a mezőgazdasági eredetű szennyvizek elhelyezése Telekgerendás területén nem elfogadható módon történik. Feltételezhető, hogy az évente szolgáltatott m 3 víz teljes mennyisége szikkasztással a talajvízbe kerül, jelentősen megemelve ezzel az egyébként is magas talajvízszintet. A szikkasztott szennyvíz másik káros hatása az egyébként is magas sótartalmú vizek további terhelése. Az állattartó telepek és a bezárt, de még nem rekultivált szeméttelep környezetében az egyébként is magas nitrát tartalmú vizek további szennyeződése várható a nitrogén tartalmú vegyületekkel. Belterületen a lakosság által öntözésre használt sekély fúrású kutak vize általában a második vízadó rétegből származik. Ez a víz a felszíntől már kevésbé szennyeződött, de a mélyben sós réti csernozjom és a szolonyeces réti talajokban a nátrium-ion felfelé történő mozgása miatt ezeknek az öntözővizeknek jelentős szikesítő hatása van. A rétegvizek felhasználhatóságát emellett magas természetes szennyezettségük (arzén, metán, szerves anyag, vas, stb.) is korlátozza. A felszín alatti vizek áramlása a talajvízbe kerülő szennyeződések vízszintes irányú kiterjedését is növeli. A tavaszi vízborítottság viszonyok 13

14 alapján feltételezhető, hogy a felszín alatti vizek mozgásánál a továbbiakban figyelembe kell venni az Ős-Maros egyes ágainak elhelyezkedését is. A felszín alatti vizek szennyezését okozó környezethasználatok: kommunális szennyvizek szikkasztása háztáji állattartásból származó trágyalé szikkasztása külterületei állattartótelepek hígtrágya és szerves trágya tárolása szigetelés nélküli bezárt hulladéklerakóról a folyékony bomlástermékek és a szennyezett csapadékvíz szivárgása I.2.7. Természetvédelem és tájvédelem A település a Körösök síkvidéki területére esik, a Holocén-kori felszínformáló erő a víz és a szél volt, ezért a kis szintkülönbségű néhány méteres szintdifferenciájú tájforma jellemzi. A felszín kialakításában az Ős-Maros is szerepet játszott, az elhagyott folyómedrek feltöltésében a szélnek és a növényzetnek jutott meghatározó szerep. A térségben a természetes növénytakarót a löszpusztagyepek alkotnák szil-kőris vagy kocsányos tölgy facsoportokkal. A mai tájat teljes egészében az emberi tevékenység hatására kialakult agrárkörnyezet jellemzi. Telekgerendás nem rendelkezik országos jelentőségű természetvédelmi területtel és védett értékkel. Helyi védettségű természeti területek és értékek azonban vannak: Millenáris Emlékpark: Dózsa Gy. utca Ady E. utca sarka, 3005 m 2 Nagylevelű hárs (Tilia platyphyllos): Dózsa Gy. utca 8. (óvoda) Közönséges vadgesztenye (Aesculus hippocastanum): Dózsa Gy. utca 8. (óvoda), 2 egyed Nyugati platán (Platanus occidentalis): Ady E. utca egyed Török mogyoró (Corylus colurna): Dózsa Gy. u. 14 (Művelődési Ház udvara) Cseresznyeszilva (Prunus cerasifera) fasor: Dózsa Gy. u. 13 (Polgármesteri Hivatal udvara) Közönséges luc (Picea abies): Kossuth L. utca, külterület, 2 egyed Török mogyoró (Corylus colurna): Kossuth L. utca, külterület Közönséges vadgesztenye (Aesculus hippocastanum): Ady E. u. 10. (iskolaudvar) Nyugati platán (Platanus occidentalis): Ady E. u. 10. (iskolaudvar) Tölgyfasor: Ady E. u. 10. (iskolaudvar) A külterületen három kunhalom található, ebből egyet szántanak, a másik 1,5 m-re emelkedik ki a felszínről. A köztudatban valójában a településtől 2 km-re D-re, a Sűrűsori dűlőben lévő, 4 m magasan kiemelkedő kunhalom él. I.2.8. Területfelhasználás Telekgerendás közigazgatási területe 7128 ha, ebből belterület 109 ha. A belterület nagy része falusias jellegű lakóterület, az 560 lakott ingatlan mellett a külterületi kertek kis alapterületű (kb. 30 m 2 ) házai közül 40-ben állandóan laknak. A megfelelő méretű lakótelkek az általában szabályos, derékszögű utcákban lettek kialakítva. A község belterületén a domináns lakóterület mellett intézményi, rendezvény terület, közpark, sportpálya, temető, ipari és raktározási létesítmények találhatók. A belterület Ny-i szélén nagytávlatú fejlesztési terület van. A külterületi területhasznosítás erőteljesen eltolódott a mezőgazdasági hasznosítás irányába, emellett itt mezőgazdasági ipari-, vízgazdálkodási-, közlekedési-, erdő- és különleges 14

15 hasznosítású terület van. A 47. számú főközlekedési út mellett zártkert sor található, melyet a távlati tervek szerint részleges építési tilalom bevezetésével belterületté nyilvánítanak. Belterületen a zöldfelületet az evangélikus templom körüli terület, a Milleniumi Emlékpark, az óvoda és az általános iskola udvarán lévő helyi védettségű fák, illetve az utcák többségében megtalálható fasorok képezik. A zöldfelület növelésére, a zajterhelés csökkentésére a már korábban jelzett forgalmasabb útvonalakon fasorok, illetve több szintben cserjék telepítésére van szükség. A településképet meghatározó zöldfelület kialakítását egységes fásítással lehetőleg tájhonos fák és cserjék ültetésével szakember irányításával kell megtervezni. Szintén több szintes, cserje és fasorok telepítésére van szükség a település Ny-i határában a szántóterületről defláció során képződő porterhelés kivédésére. A külterületen a dűlőutak fásítottsága kicsi. A zöldfelületek további telepítésénél illetve a fenntartásánál az emberi egészség érdekében törekedni kell az allergén gyomok és fű-, fa pollenek, termések elkerülésére. 4. táblázat A települési földrészletek statisztikája FEKVÉS BELTERÜLE T KÜLTERÜLE T FÖLDRÉSZLETE K SZÁMA EGYÉB ÖNÁLLÓ ÉPÜLETE K SZÁMA EGYÉB ÖNÁLLÓ LAKÁSO K SZÁMA ÖSSZES TERÜLE T (M2)* LEGKISEBB FÖLDRÉSZLE T TERÜLET (M2) LEGNAGYOB B FÖLDRÉSZLE T TERÜLET ÁTLAGOS FÖLDRÉSZLE T TERÜLET (M2) (M2) ZÁRTKERT ÖSSZESE N Forrás: Földhivatal *A Földhivatalnál és az önkormányzatnál nyilvántartott adatok nem egyeznek. 15

16 A helyi tervezés szükségességének bemutatása, a tervezés alapjai Tervezési szint: helyi hulladékgazdálkodási terv Tervkészítő neve, címe: Dr. Halmágyi Tiborné környezetgazdálkodási szakmérnök 6791 Szeged, Bethlen Gábor u. 17. Megbízó: Telekgerendás Község Önkormányzata KÜJ: KTJ: Tervezésben érintett település: Telekgerendás Állandó népesség: 1724 fő Közigazgatási terület: 7128 ha Ebből: belterület a hozzá kapcsolódó zártkertekkel 140 ha (forrás: Önkormányzat) Tervkészítés dátuma: Tervkészítés báziséve: Az adatok forrása, megbízhatósága Forrása: Országos Hulladékgazdálkodási terv A Dél-Alföld statisztikai régió hulladékgazdálkodási terve Települési környezetvédelmi program Településrendezési terv Településfejlesztési koncepció KSH adatok Az önkormányzatok településtisztasággal és környezetvédelemmel foglalkozó helyi rendeletei Önkormányzat által kitöltött adatlapok Szolgáltatók által biztosított adatok Megbízhatósága: A helyi hulladékgazdálkodási terv a települési hulladékok körében értelmezhető, illetve a közszolgáltatás keretébe tartozó, az önkormányzat tulajdonában, üzemeltetésében, megbízásából, közfeladatot ellátó szervezeteknél működéséből származó (eü, tömegközlekedés, közterület fenntartás) hulladékokkal foglalkozik. A hulladékgazdálkodási tervben a közszolgáltatás keretében ellátott feladatoknál jelenleg nem megoldható a gazdasági szervezetek, vállalkozások kommunális hulladékainak, valamint a lakosságnál képződött hulladékok elkülönített adatszolgáltatása. A termelési hulladékok közül a veszélyes hulladékok kezelése elkülönítetten történik, ezért ezek adataival a helyi hulladékgazdálkodási terv nem foglalkozik. A helyi hulladékgazdálkodási tervben szereplő adatok a következő tevékenységekre, illetve ezek hulladékaira vonatkoznak: 16

17 Az önkormányzat hatáskörében lévő intézmények, területek hulladékainak kezelése: 1. Polgármesteri hivatal 2. Oktatási intézmények 3. Óvodák 4. Gondozási központ 5. Az intézményeket ellátó konyha 6. Orvosi, fogorvosi rendelő 7. Védőnői szolgálat 8. Közterület 9. Sportpálya 10. Temető Önkormányzat által a hulladékgazdálkodás területén - közszolgáltatásban ellátott feladatok: 1. szilárd kommunális hulladékkezelés 2. folyékony kommunális hulladékkezelés 3. lakosságnál képződő állati tetemek elszállításának szervezése 4. Közterület fenntartás A gazdálkodó szervezetek közszolgáltatás keretében kezelt hulladékai Illegális települési hulladéklerakók hulladékai A hulladékgazdálkodási tevékenységek helyszínét is feltüntető térképet a 2. számú melléklet tartalmazza. A képződő hulladékokban megjelenő hulladék-összetevők és EWC kódszámok [a 22/2004. (XII. 11.) KvVM rendelettel módosított 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet] listáját a 3. számú melléklet tartalmazza. A szilárd és folyékony kommunális hulladékra vonatkozó adatok általában megbízhatóak. Az elmúlt évek hiányos nyilvántartása következtében a hulladékgazdálkodási tervben szereplő további adatok a KSH évi adataira építve más hasonló adottságú települések meglévő adatainak és az irodalmi adatok felhasználásából származnak. Egyeztetések A 126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet megszabja a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményét. Ennek 2. számú melléklete előírja, hogy mely közigazgatási szervek vonandók be egyeztetés céljából (nem szakvélemény kérésre) a hulladékgazdálkodási tervezésbe. Telekgerendás település hulladékgazdálkodási tervének készítésekor az alábbi közigazgatási szerveket kerestük meg levélben, majd egyeztettünk telefonon is: Állami Erdészeti Szolgálat Békés Megyei Növény-és Talajvédelmi Szolgálat Magyar Geológiai Szolgálat Körös-vidéki Vízügyi Felügyelet Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Szegedi Regionális Iroda Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság Szolnoki Bányakapitányság Magyar Energia Hivatal 17

18 Békés Megyei Földhivatal Békés Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Állomás Békés Megyei Közlekedési Felügyelet Nemzetközi Hírközlési Hatóság Hivatala Szegedi Igazgatósága Honvédelmi Minisztérium Dél-alföldi Területi Főépítészi Iroda Fogyasztóvédelmi Felügyelőség Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Békés Megyei Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Polgári Légi közlekedési Hatóság Országos Meteorológiai Szolgálat A közigazgatási szervektől a megkeresésre érkezett leveleket a 4. sz. melléklet tartalmazza. A helyi hulladékgazdálkodási terv készítésekor elsődleges szempont volt a terv és a magyarországi tematikus tervezési rendszerek közötti összhang megteremtése, a jogszabályi előírásoknak való megfelelés. Munkánk során igyekeztünk igazodni többek között- a területfejlesztés, területrendezés, valamint a vidékfejlesztés hazai rendszereihez. Jelen hulladékgazdálkodási terv az önkormányzat, az érintett hatóságok, az érdekképviseleti szervek és alakosság bevonásával készült el. 18

19 II. A településen keletkező, hasznosítandó vagy ártalmatlanítandó hulladékok mennyisége és eredete II.1. A keletkező hulladékok típusa és éves mennyisége 5. táblázat A keletkező nem veszélyes hulladékok és éves mennyiségük (tonna/év) HULLADÉK MENNYISÉG (T/ÉV) TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK 730 TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉK KOMMUNÁLIS SZENNYVÍZISZAP 0 ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉKOK ÉS EGYÉB INERT HULLADÉKOK 0 MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI NEM VESZÉLYES HULLADÉKOK* 3,412 IPARI ÉS EGYÉB GAZDÁLKODÓI NEM VESZÉLYES HULLADÉKOK 0 ÖSSZESEN ,412 *Ételmaradékok 10 liter/nap, azaz 220 nap x 10 l = 2200 liter, kb. 2,2 tonna/év Konyhai hulladékolajok 0,012 tonna/év Zöldhulladék 1,2 tonna/év évben a településen lévő általános iskolákban fém- és papírgyűjtés folyt. Az így begyűjtött fémhulladék mennyisége 16,2 tonna, a papír hulladék mennyisége 4,5 tonna volt, melyet a MÉH Rt-nek adtak át. Szintén a MÉH Rt vett át 2002-ben 47 db (kb. 500 kg), lakosságnál képződött és begyűjtött akkumulátort. 6. táblázat Az önkormányzat felelősségi körébe tartozó, a települési szilárd hulladéktól elkülönítetten gyűjtött, kiemelten kezelendő hulladékáramok és éves mennyiségük (tonna/év) HULLADÉK MENNYISÉG (T/ÉV) VESZÉLYES HULLADÉKOK HULLADÉKOLAJOK* 0 AKKUMULÁTOROK ÉS SZÁRAZELEMEK 0,5 ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKAI HULLADÉKOK 0 KISELEJTEZETT GÉPJÁRMŰVEK 0 EGÉSZSÉGÜGYI HULLADÉKOK* 0 ÁLLATI EREDETŰ HULLADÉKOK 0 NÖVÉNYVÉDŐ-SZEREK ÉS CSOMAGOLÓ ESZKÖZEIK 0 NEM HULLADÉKOK VESZÉLYES AZBESZT 0 CSOMAGOLÁSI HULLADÉKOK ÖSSZESEN 0 GUMI 0 EGYÉB HULLADÉK: FÉM- ÉS PAPÍR HULLADÉK 20,7 *Az egészségügyi ellátásban vállalkozó háziorvos és fogorvos tevékenykedik. A védőnői szolgálatnál, valamint az orvosi tevékenység során képződött egészségügyi hulladékokat az orvosok szállíttatják el (Septox Kft Budapest, Komáromi út 2.), így az nem tartozik az önkormányzat felelősségi körében lévő hulladékok közé. Csomagolási hulladékok szelektív gyűjtése 2002-ben nem volt a településen. 19

20 2004. évben a TAPPE Kft. 2 db hulladékszigetet létesített. A legforgalmasabb üzletek előtt papír, műanyag és üveg csomagoló anyagok elkülönített gyűjtésére helyeztek ki konténereket. II.2. A felhalmozott hulladékok típusa és mennyisége A településen, az önkormányzatnál és intézményeinél felhalmozott hulladék nincs. II.3. A településre beszállított és onnan kiszállított hulladékok típusa és éves mennyisége 7. táblázat A településre beszállított és onnan kiszállított nem veszélyes hulladékok és éves mennyiségük HULLADÉK TELEPÜLÉSRE BESZÁLLÍTOTT (T/ÉV) TELEPÜLÉSRŐ L KISZÁLLÍTOTT (T/ÉV) TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK 0 0* TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉK ** KOMMUNÁLIS SZENNYVÍZISZAP 0 0 ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉKOK ÉS EGYÉB INERT HULLADÉKOK 0 0 MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI NEM VESZÉLYES HULLADÉKOK 0 0 IPARI ÉS EGYÉB GAZDÁLKODÓI NEM VESZÉLYES HULLADÉKOK 0 0 ÖSSZESEN *2002. évben még a képződött összes kommunális hulladék a települési hulladéklerakóra került. A hulladéklerakó megteltét követően január 1. napjától a TAPPE Kft. szállítja el a hulladékot a településről. **A települési folyékony hulladék 90 %-a elszikkadt, a többit vállalkozások szállították el évben az önkormányzat még nem rendelkezett a települési folyékony hulladék szállítására vonatkozó szerződéssel. Az önkormányzat felelősségi körébe tartozó, a településre beszállított és onnan kiszállított, kiemelten kezelendő hulladékáramok és éves mennyiségük: A nem veszélyes hulladékok közül az elkülönítetten gyűjtött papír és fém hulladék kiszállított mennyisége évben 20,7 tonna, az akkumulátor mennyisége pedig 0,5 tonna volt. Más kiemelten kezelendő hulladékáramot nem szállítottak be és ki a településről. Mivel csomagolási hulladék elkülönített gyűjtésére nem került sor, így a településre beszállított és onnan kiszállított csomagolási hulladék éves mennyisége 0. II.4. A tervezési terület éves hulladékmérlegének bemutatása A hulladékok kezelésénél égetés nem történik. 20

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről és a közszolgáltatás

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 1/345-6000 Internet: www.ksh.hu Adatszolgáltatóinknak Nyomtatványok

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1061 TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 2015

Részletesebben

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Elfogadta: 198/2008. (III. 26.) Kt. hat. A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA A Nemzeti Környezetvédelmi Program a települési környezet védelmén belül egy kisebb környezet-, és stresszhatást

Részletesebben

Az EU hulladékpolitikája. EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399

Az EU hulladékpolitikája. EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399 Az EU hulladékpolitikája EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399 Hulladékgazd kgazdálkodási alapelvek szennyező fizet gyártói felelősség ( számonkérhetőség)

Részletesebben

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV ENYING VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSRÓL SZÓLÓ 2000. ÉVI 43. TÖRVÉNY 37. - A ÉRTELMÉBEN 2007. ÉVBEN ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓ Előzmények, általános bevezető A hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 14./2004. (IX. 27.) sz. rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervrol

Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 14./2004. (IX. 27.) sz. rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervrol Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 14./2004. (IX. 27.) sz. rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervrol Kakucs Községi Önkormányzat Képviselo-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra Dióssy László KvVM szakállamtitkár A fenntartható fejlődés és hulladékgazdálkodás A fenntartható fejlődés biztosításának

Részletesebben

PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008.

PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. OKTÓBER Van-e a településnek hatályos környezetvédelmi programja? van nincs

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről és a szelektív hulladékgyűjtésről

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (a módosításokkal

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről, közterületek használatáról és az állattartásról Hatályos: 2016. szeptember 6. Nyirád 2001

Részletesebben

XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS

XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS Szombathely, 2008. április 24. A HULLADÉKLERAKÓK REKULTIVÁCIÓS PÁLYÁZATÁVAL KAPCSOLATOS ANOMÁLIÁK Előadó: Déri Lajos ügyvezető SOLVEX Kft. TERVEZŐI

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

Bánk Település Hulladékgazdálkodási Tervének felülvizsgálati beszámoló dokumentációja

Bánk Település Hulladékgazdálkodási Tervének felülvizsgálati beszámoló dokumentációja Bánk Település Hulladékgazdálkodási Tervének felülvizsgálati beszámoló dokumentációja 2009. augusztus 28. I. Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatának indokoltsága A hulladékgazdálkodásról szóló 2000.

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. ipari hulladékgazdálkodás 04. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. ipari hulladékgazdálkodás 04. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 04 dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék Tartalom Készítette: dr. Torma A. Készült: 2012.09. 2 1. Kiemelten kezelendő hulladékáramok 2. Jogszabályi feladatok

Részletesebben

HASZONANYAG NÖVELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÚJ KÖZSZOLGÁLTATÁSI RENDSZERBEN

HASZONANYAG NÖVELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÚJ KÖZSZOLGÁLTATÁSI RENDSZERBEN HASZONANYAG NÖVELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÚJ KÖZSZOLGÁLTATÁSI RENDSZERBEN Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2002. /II.21./ rendelete a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sárvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0 KEOP-1.1.1 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0 Rekultivációs programok Huba Bence igazgató Szombathely, 2010. 05. 11.

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Módosítva: Kihirdetve:

Részletesebben

ELKÜLÖNÍTETT BEGYŰJTŐ ÉS KEZELŐ RENDSZEREK KIÉPÍTÉSE, A HASZNOSÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE

ELKÜLÖNÍTETT BEGYŰJTŐ ÉS KEZELŐ RENDSZEREK KIÉPÍTÉSE, A HASZNOSÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE ELKÜLÖNÍTETT BEGYŰJTŐ ÉS KEZELŐ RENDSZEREK KIÉPÍTÉSE, A HASZNOSÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE Célok a települési szilárd hulladék 40%-ának hasznosítása 2009ig, 50%-ának hasznosítása 2013 végéig a lerakott hulladék biológiailag

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Vasszécseny Község Képviselő-testületének 10/2002. (XII.20.) számú rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéről Vasszécseny Község Képviselő-testülete a település

Részletesebben

Terv tervezete. László Tibor Zoltán főosztályvezető-helyettes. Budapest, 2013. november 14.

Terv tervezete. László Tibor Zoltán főosztályvezető-helyettes. Budapest, 2013. november 14. Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv tervezete László Tibor Zoltán főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. november 14. Miért van szükség az Országos Hulladékgazdálkodási Tervre? 1. Jogszabályi kötelezettség

Részletesebben

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL Sajókápolna Község Önkormányzat Képviselőtestülete az egyes helyi közszolgáltatások

Részletesebben

Kálló Község Önkormányzata Képviselő testületének 6 /2010. (IV.13.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról

Kálló Község Önkormányzata Képviselő testületének 6 /2010. (IV.13.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról Kálló Község Önkormányzata Képviselő testületének 6 /2010. (IV.13.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35.. (3) bekezdésben

Részletesebben

TARANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2007. (VI. 7.) számú rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási tervről

TARANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2007. (VI. 7.) számú rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási tervről TARANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007. (VI. 7.) számú rendelete a helyi gazdálkodási tervről Tarany Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII.

Részletesebben

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER 1. oldal PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI KÉRDŐÍV Település

Részletesebben

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35. és 36..-aiban foglalt felhatalmazás alapján:

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35. és 36..-aiban foglalt felhatalmazás alapján: Szakonyfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2005. (IV.29.) számú rendelete Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu települések közös gazdálkodási tervéről A gazdálkodásról szóló 2000. évi

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. A Helyi Építési Szabályzat módosításáról és a Szabályozási Tervek elfogadásáról

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. A Helyi Építési Szabályzat módosításáról és a Szabályozási Tervek elfogadásáról Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 5/05.(III.05.)

Részletesebben

1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK

1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság 1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

A körforgásos gazdaság és a hazai hulladékgazdálkodási tervezés. Humusz Ház Február 22. Markó Csaba

A körforgásos gazdaság és a hazai hulladékgazdálkodási tervezés. Humusz Ház Február 22. Markó Csaba A körforgásos gazdaság és a hazai hulladékgazdálkodási tervezés Humusz Ház 2017. Február 22. Markó Csaba Miről lesz szó? Nemzeti Környezetvédelmi Program 2015-2020 (NKP) A környezet védelmének általános

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Óbudai Zöld Szabadegyetem Szabó Magdolna 2011. december 1. főtanácsadó Törvényi háttér Európa Tanácsi alapelvek, Környezeti akcióprogramok 1990. évi LXV. trv.

Részletesebben

Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén

Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén Az eddigiekben felhasznált 2000 millió Ft fejlesztési forrás eredménye képekben és a tervek Abaúj Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a 2008. november 26. napján tartandó Közmeghallgatásra

TÁJÉKOZTATÓ a 2008. november 26. napján tartandó Közmeghallgatásra TÁJÉKOZTATÓ a 2008. november 26. napján tartandó Közmeghallgatásra Edelény Város környezeti állapotáról (talajról, felszíni- és felszín alatti vizekről, levegőtisztaság védelemről, zaj- és rezgésvédelemről)

Részletesebben

A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések

A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések A települési szilárdhulladék-fejlesztési stratégiában (20072016) meghatározottak szerint Farmasi Beatrix tanácsos KvVM Környezetgazdasági

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013. (IV.24.) számú rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető

KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető NKEK Nonprofit Kft. Vízügyi, Hulladékgazdálkodási és KA Divízió Hulladékgazdálkodási Osztály KEOP-1.1.1 Települési szilárdhulladékgazdálkodási

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2..

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2.. Szomor Község Önkormányzatának a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 13/2002.(XII.12.) számú rendelete. ( egységes szerkezetben ) Szomor Község Képviselő-testülete

Részletesebben

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó 1 / 6 TÁJÉKOZTATÓ Iktsz.: I. 2-390/2003. Üi.: Huszárik H. Tárgy: Tájékoztató a környezet állapotának alakulásáról Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó Tisztelt Képviselő-testület! A környezet

Részletesebben

A hulladéklerakás szabályozásának módosítása

A hulladéklerakás szabályozásának módosítása A hulladéklerakás szabályozásának módosítása Horváth Szabolcs Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium XVII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás 2007. április 24-26. Szombathely Uniós követelmények

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya 1.

A rendelet célja és hatálya 1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 22/2003. (IV.23.) önkormányzati rendelete a levegő minőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról MHK JogszabCly szolgcltatcs 1. oldal, összesen: 7 oldal Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról Perkáta Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2012. (XII.19.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2012. (XII.19.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2012. (XII.19.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről és a közszolgáltatás

Részletesebben

126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet. a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeirıl. Általános rendelkezések

126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet. a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeirıl. Általános rendelkezések A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeirıl A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.

Részletesebben

1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor.

1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor. 9 1. számú melléklet 23242526, 2728 1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor. 2) A települési

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP

A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP Huba Bence igazgató KvVM Fejlesztési Igazgatóság KEOP Operatív Program szintű forrásallokációja Természetvédelem 3% Energiahatékonyság 3% MEF 4% Fenntartható

Részletesebben

2. Fogalmi meghatározások

2. Fogalmi meghatározások VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL, A TELEPÜLÉS TISZTASÁG EGYES KÉRDÉSEIRŐL VillányVáros Önkormányzatának

Részletesebben

Beszámoló Újhartyán község Hulladékgazdálkodási tervének végrehajtásáról

Beszámoló Újhartyán község Hulladékgazdálkodási tervének végrehajtásáról Beszámoló Újhartyán község Hulladékgazdálkodási tervének végrehajtásáról 2007. szeptember 1. A tervezési terület általános bemutatása...2 2. A község területén keletkező hasznosítandó, vagy ártalmatlanítandó

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009.(II.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009.(II.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009.(II.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a települési állati hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról (a módosítással egységes

Részletesebben

Hulladékgazdálkodási tervezési rendszer elemeinek összeillesztése OHT, OGYHT, OHKT

Hulladékgazdálkodási tervezési rendszer elemeinek összeillesztése OHT, OGYHT, OHKT Hulladékgazdálkodási tervezési rendszer elemeinek összeillesztése OHT, OGYHT, OHKT Dr. Petrus József Csaba vezető-tanácsos Környezetügyért, Agrárfejlesztésért és Hungarikumokért felelős Államtitkárság

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A település szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Tolna Város Önkormányzata Képviselőtestületének 3/1997. (III.25.) Ör. rendelete a települési szippantott szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról Tolna Város

Részletesebben

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

Európa szintű Hulladékgazdálkodás Európa szintű Hulladékgazdálkodás Víg András Környezetvédelmi üzletág igazgató Transelektro Rt. Fenntartható Jövő Nyitókonferencia 2005.02.17. urópa színtű hulladékgazdálkodás A kommunális hulladék, mint

Részletesebben

Az adatszolgáltatás, és nyilvántartás tapasztalatai. Fekete Katalin 2009. április 22.

Az adatszolgáltatás, és nyilvántartás tapasztalatai. Fekete Katalin 2009. április 22. Az adatszolgáltatás, és nyilvántartás tapasztalatai Fekete Katalin 2009. április 22. A hulladékkezelési adatszolgáltatás,- és nyilvántartás tapasztalatai a települési szilárd hulladék fogalma TSZH-t érintő

Részletesebben

I Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya Tiszatenyő községi önkormányzat képviselőtestületének 26/2004 (XI. 1.) rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 25/2004 (IX. 20.) rendeletének módosítására, és

Részletesebben

Önkormányzati eredetű állati hulladékok. Dr. Kiss Jenő vezérigazgató ATEV FEHÉRJEFELDOLGOZÓ ZRT. Budapest, 2009. április 08.

Önkormányzati eredetű állati hulladékok. Dr. Kiss Jenő vezérigazgató ATEV FEHÉRJEFELDOLGOZÓ ZRT. Budapest, 2009. április 08. Önkormányzati eredetű állati hulladékok Dr. Kiss Jenő vezérigazgató ATEV FEHÉRJEFELDOLGOZÓ ZRT. Budapest, 2009. április 08. Állati melléktermékek osztályozása Az 1774/2002/EK rendelet az állati hulladékokat

Részletesebben

A hulladékkezelési közszolgáltatásról

A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló község Önkormányzatának 6/2002. (XII. 04.) számú rendelete A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya

A rendelet célja és hatálya Egyházasrádóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Egyházasrádóc

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év május 24.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet. a területi hulladékgazdálkodási tervekről

15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet. a területi hulladékgazdálkodási tervekről 15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet a területi hulladékgazdálkodási tervekről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 34. -ának (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket

Részletesebben

Módosította: a 18/2014.(IX.29.) önk. rendelet. (egységes szerkezetben)

Módosította: a 18/2014.(IX.29.) önk. rendelet. (egységes szerkezetben) Apátistvánfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(I.23.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Módosította:

Részletesebben

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L A módosításokkal: 14/2004. (VI. 16.) ÖR, 11/2007. (X.

Részletesebben

Arzéniszapmennyiség!!! Ecsegfalva község hulladékgazdálkodási terve 2003-2008.

Arzéniszapmennyiség!!! Ecsegfalva község hulladékgazdálkodási terve 2003-2008. ERBO-PLAN Mérnöki Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 5700 Gyula, Hold u. 10. Iroda: 5700 Gyula, Munkácsy u. 21. tel/fax: 66/561 940 www.erbo-plan.hu 49/2004. Arzéniszapmennyiség!!! Ecsegfalva

Részletesebben

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL (A 24/2007. (XII.21.) és a

Részletesebben

KONDOROS NAGYKÖZSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011 2016

KONDOROS NAGYKÖZSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011 2016 KONDOROS NAGYKÖZSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011 2016 KÉSZÍTETTE: SZIPORKA KFT. KAPOSVÁR, 2011 TARTALOMJEGYZÉK 1. A TERVKÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOS ADATAI...4 1.1 A tervkészítés elõzményei: 4 1.2 A tervkészítés

Részletesebben

d.)a háztartásban kezdődő zöldhulladék és elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtésére és elszállításra

d.)a háztartásban kezdődő zöldhulladék és elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtésére és elszállításra Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

ÉK. 92. 380/2007. Melléklet: - rendelet tervezet - felülvizsgált hulladékgazdálkodási terv javaslat

ÉK. 92. 380/2007. Melléklet: - rendelet tervezet - felülvizsgált hulladékgazdálkodási terv javaslat MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ÉK. 92. 380/2007. Melléklet: - rendelet tervezet - felülvizsgált hulladékgazdálkodási terv javaslat Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város települési hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2015. szeptember 24-i ülésére. Tárgy: A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2015. szeptember 24-i ülésére. Tárgy: A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása E L Ő T E R J E S Z T É S Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2015. szeptember 24-i ülésére Tárgy: A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA évekre. Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft Végh Szilárd ügyvezető igazgató

KESZTHELY VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA évekre. Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft Végh Szilárd ügyvezető igazgató KESZTHELY VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA 2009-2016 évekre Készítette: Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft Végh Szilárd ügyvezető igazgató Keszthely jellemzői hulladékgazdálkodás szempontjából Város

Részletesebben

A hígtrágya tárolásának és kezelésének hatósági háttere

A hígtrágya tárolásának és kezelésének hatósági háttere Előadó: Hoffmann György tanácsos Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2007. szeptember 5. Budapest Az engedélyeztetés jogszabályi háttere A vizek mezőgazdasági eredetű

Részletesebben

Alsónémedi Nagyközség Települési Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata

Alsónémedi Nagyközség Települési Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata Alsónémedi Nagyközség Települési Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata Készítette: Czafrangó Ágnes Fiatal Diplomások a Környezet Védelméért Alsónémedi bemutatása Budapest Alsónémedi általános jellemzői

Részletesebben

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki:

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki: Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2005.(XII.19.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 35/2004.(XII.3.)

Részletesebben

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2002 (XII. 20.) rendelete A települési hulladékokkal és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatásokról

Részletesebben

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III.

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS JELLEMZİI Magyarországon évente közel 104 millió tonna hulladék képzıdik, melybıl kb. 4 millió tonna a települési szilárd hulladék, és kb. 20

Részletesebben

(1) A Rendelet a következő 5/ A. -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:

(1) A Rendelet a következő 5/ A. -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki: Barcs Város Önkormányzatának 7/2014. (VI.19.)önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelésről, a helyi közszolgáltatás kötelező igénybcvétcléri szóló 11/2004. (lil.26.)

Részletesebben

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZMÓDOSÍTÁS JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA - 14/2008 (III. 21.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT (46/2003.

Részletesebben

Nemzetközi tapasztalatok a szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás témakörében. Előadó: Uhri László 2015. április 22.

Nemzetközi tapasztalatok a szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás témakörében. Előadó: Uhri László 2015. április 22. Nemzetközi tapasztalatok a szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás témakörében Előadó: Uhri László 2015. április 22. A Hulladék Keretirányelv előírja, hogy 2020-ig a háztartásokból származó papír-, fém-

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. Értelmező rendelkezések Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 14 /2015. (VI.15.) önkormányzati rendelete A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Tiszasas Község Önkormányzatának

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása /2015.( ) önkormányzati

Részletesebben

1/31 oldal TARTALOMJEGYZÉK

1/31 oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános bevezető... 3 1.1. A beszámoló jogszabályi indoka... 3 1.2. A beszámoló célja... 3 1.3. A Helyi Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatának szempontjai... 3 2. A tervkészítés

Részletesebben

Perőcsény község Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2001. /VI. 29./ számú rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól. (egységes szerkezetben)

Perőcsény község Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2001. /VI. 29./ számú rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól. (egységes szerkezetben) Perőcsény község Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2001. /VI. 29./ számú rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól. (egységes szerkezetben) Perőcsény község Önkormányzat Képviselő Testülete az itt

Részletesebben

A rendelet hatálya. A közszolgáltatás tartalma, területe

A rendelet hatálya. A közszolgáltatás tartalma, területe Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (III.03.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatatásra Bocskaikert

Részletesebben

Szatymaz Község Képviselő-testületének 32/2012.(XII.13.) önkormányzati rendelete

Szatymaz Község Képviselő-testületének 32/2012.(XII.13.) önkormányzati rendelete Szatymaz Község Képviselő-testületének 32/2012.(XII.13.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 158. 8500 PÁPA, Fő utca 12. Tel.: 89/324-585 Fax.: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012. november 27-i ülésére Tárgy: Pápa

Részletesebben

rség g felszín n alatti vizeinek mennyiségi

rség g felszín n alatti vizeinek mennyiségi A Nyírs rség g felszín n alatti vizeinek mennyiségi problémáinak megoldására javasolt intézked zkedések Csegény József Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság "Vízgyűjtő-gazdálkodási

Részletesebben

1/2009.(I.26.) számú rendelet

1/2009.(I.26.) számú rendelet 1/2009.(I.26.) számú rendelet a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2009. (IX.10.) számú rendelettel, a 34/2011. (XII.23.)

Részletesebben

NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2004. (XII.31.) Ör. r e n d e l e t e. a helyi környezet védelméről

NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2004. (XII.31.) Ör. r e n d e l e t e. a helyi környezet védelméről NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2004. (XII.31.) Ör. r e n d e l e t e a helyi környezet védelméről 2 Nyírmada Nagyközség Önkormányzati képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FŐ ÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: E 20543 11

Részletesebben

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 11/2009. (V. 08.) KT. r e n d e l e t e G5. Ibrány Város Helyi Hulladékgazdálkodási Tervéről 1..

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 11/2009. (V. 08.) KT. r e n d e l e t e G5. Ibrány Város Helyi Hulladékgazdálkodási Tervéről 1.. IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 11/2009. (V. 08.) KT. r e n d e l e t e G5 Ibrány Város Helyi Hulladékgazdálkodási Tervéről A Képviselő Testület a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv.

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2013.( ) önkormányzati rendelete

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2013.( ) önkormányzati rendelete SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.( ) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról (t e r v e z e t) Simontornya

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) Telekgerendás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 20/2011.(IX.01.) rendelete a helyi jelentőségű természeti értékek védelméről szóló 4/2002. (III. 27) Önkormányzati rendelet módosításáról. (egységes

Részletesebben

Az építési és bontási hulladékokkal kapcsolatos aktuális hazai problémák és a készülő rendelet megoldási javaslatai

Az építési és bontási hulladékokkal kapcsolatos aktuális hazai problémák és a készülő rendelet megoldási javaslatai FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM Az építési és bontási hulladékokkal kapcsolatos aktuális hazai problémák és a készülő rendelet megoldási javaslatai Nyissuk meg a másodnyersanyagok útját! Dr. Petrus József

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/ Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 7/2016. TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2010. (II. 12.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2010. (II. 12.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2010. (II. 12.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35. (3) bekezdésben

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város

Sátoraljaújhely Város (A 43/2007/4721/II.28./számú határozat melléklete) Sátoraljaújhely Város és városrészeire (Károlyfalva, Rudabányácska, Széphalom), valamint a külterületi lakott városrészekre vonatkozó Helyi Hulladékgazdálkodási

Részletesebben