Komposztálási mintaprogram Nagyrédén Előtanulmány

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Komposztálási mintaprogram Nagyrédén Előtanulmány"

Átírás

1 Komposztálási mintaprogram Nagyrédén Előtanulmány 2014

2 BEVEZETŐ Jelen tanulmány célja egy komposztálási mintaprogram Nagyrédén történő megvalósításának hatásvizsgálata, az eredmények előzetes becslése. A tanulmány a település adoiságainak, lehetőségeinek elemzése során kíván választ adni a következő kérdésekre: Van- e létjogosultsága a komposztálási mintaprogramnak Nagyrédén? Milyen támogatoiság várható a település vezetése, civil szervezetei és lakossága irányából? Milyen környezetvédelmi, gazdasági és társadalmi eredmények várhatók a program sikeres kivitelezése esetén? Az Európai Unió mezőgazdasági és környezetvédelmi programjai kiemelkedően fontosnak tartják a lebontható szerves háztartási és ipari hulladékok deponálásának elkerülését, a háztartási hulladék esetében pedig igen helyesen - prioritásként kezeli a házi és közösségi szintű komposztálást. Házi komposztálási programok az Unió minden országában indultak- indulnak (a környezeiudatosság szintjétől és a nemzes támogatási rendszerektől függően), több országban már a 90- es években, illetve az ezredforduló után. Magyarország az elérendő újrahasznosítási kvóták elérését szintén vállalta, ezért ennek érdekében több komposztálási mintaprogram pályázatot (KEOP, ÚMVP) hirdet meg. A pályázas programok célja népszerűsíteni a házi, kiskers komposztálást, csökkenteni az elszállítoi szerves hulladék tömegét, azáltal összességében csökkenteni a települések által termelt kommunális hulladék mennyiségét. EmelleI az egyik nem Stkolt céljuk a környezeiudatos életmód népszerűsítése, a komposztálás köztudatba emelése (visszahozása). A ház körüli komposztálás dimenziója a leginkább környezetbarát megoldás a települési szilárd hulladék mintegy 40-50%- ának újrahasznosítására, ártalmatlanítására. Minimális szállítási- és egyéb rárakódó költséggel, alacsony eszköz- és munkaigénnyel, pozi^v élményeket nyújtó kers munkával, egészséges szabadtéri tevékenységgel támogathatja a zéró hulladék felé vezető utunkat. Eredménye egy egészségesebb, tudatosabb vidéki lakosság, és mindenképpen kevesebb hulladék lehet. A mintaprogramok alkalmasak lehetnek a jövőben a tapasztalatok összegyűjtésére, hogy később a lakosság mind nagyobb része váljon ak^van komposztáló polgárrá.

3 NAGYRÉDE TELEPÜLÉSRŐL Nagyréde az Észak- Magyarországi régióban, Heves megyében, a Gyöngyösi kistérségben található község, területe 3434 hektár, lakossága 3211 fő (2005 óta a lakosok száma nagyjából 100 fővel csökkent), a lakások száma Nagyréde vállalkozó szellemű, a vidéki kistelepülések sorából több dologban is kiemelkedő település. Az M3- as autópályától és a 3- as számú úiól nem túl messze, Gyöngyöstől 10 Km- re, a Mátra nyugas perem- területén helyezkedik el, vagyis a fő közlekedési útvonalak mellei, BudapesIől nem túl távol (70 Km- re), igen előnyös és változatos földrajzi és mezőgazdasági környezetben. Fekvése védei, zsákfaluként határozható meg, mert bár közlekedésileg igen kedvező helyen található, a főútvonalaktól mégis kellő távolságban van. A település gazdaságának jelentős részét a szőlőtermesztés adja, de más gyümölcsök és fagyasztoi mirelitáruk termelését is végzik ii. A csúcs a 80- as 90- es években volt, az akkor több száz hektáron termelt eper, málna, köszméte területe mára 15 hektárra csökkent, ez sajnos az Uniós gazdasági verseny, és az elmúlt húsz évben bekövetkezei nega^v piaci változások hatásaként tudható be. Mezőgazdasági jellegű vállalkozások a településen: borászatok, borfeldolgozás, borászas kapcsolódó termékek hűtőház, hűtőház építés és üzemeltetés biokecske- farm,

4 agrohulladék- és pellet- üzemű kazángyártás, tartály- és hordógyártás, tejipari fólia és PET flakongyártás. Ezen kívül 5-10 ipari és szállítási vállalkozás, és nagyjából ennyi idegenforgalmi és vendéglátással foglalkozó cég található a településen. Az ipari vállalkozások egy része Ki. sőt Zrt. A település intézményei nem hanyatlanak, talán épp a község régebbi sikeressége és lakosságszáma miai. Van óvoda, 16 tantermes általános iskola, sportcsarnok és műfüves sportpálya, művelődési ház, gyógyszertár. A település mérete miai két háziorvosi körzet is prakszál. Növekvő mértékű a falusi turizmus, bár a gazdasági válság ii is visszaesést hozoi. Étel és termék- kínálással többen, szállásadással kevesebben foglalkoznak, a községben található szálláshelyek száma nagyjából 60, zömében 3 és 4 napraforgós vendégházak. A település lakosainak környezeiudatossága átlagosnak mondható, egy a nagyrede.hu- n végzei szavazás szerint a lakosok nagyjából 60%- a gondolja úgy, hogy többet kell tenniük a környezetvédelem területén, 30%- uk elégedei, és 10% érdektelen a témában. A telekméretek megegyeznek a szokásos vidékies, a m- egye községeire jellemző méretekkel, nagyjából500 és 1500 m2 területűek, a kertek többségében (80-90%) műveltek. KOMPOSZTÁLÁSI PROGRAM A program célja lehet Nagyrédén a közösségi komposztálás megismertetése, bevezetése és hosszú távon való fenntartása. Általánosságban elmondható, hogy komposztálási mintaprogram elindítása minden olyan magyarországi vidéki kistelepülésen indokolt lehet, ahol: A lakosságszám ideális (nagyjából 800 és 5000 fő közöm), vagyis a program dimenzióinak megfelel, résztvevő bevonható. A település döntően mezőgazdasági tevékenységet folytat, vagy a kertek nagyobb része művelt. Az ilyen településen a komposztládát nem csak konyhai hulladékkal, hanem a kertművelés melléktermékeivel is táplálhatjuk, és jelentős lehet a szerves hulladék újrahasznosítása Az önkormányzat és a helyi civil szervezetek (közösségfejlesztői szempontból: a vezetők és helyi erős emberek ) hozzáállása pozi^v, elkötelezeiek a program végrehajtásában. A lakosság nagyobb része támogatja a programot. Nagyrédét vizsgálva az alábbi megállapításokat tehetjük, a komposztálás esélyeit vizsgálva:

5 A település régóta mezőgazdaságból él, vagyis nem városiasodoi el olyan mértékben, ahogy azt sok hasonló vidéki kistelepülés teie. Az emberek szokásai, a falusi életmód folyamatai (állaiartás és házi kertészkedés) bár nagymértékben roncsolódtak, de az országos átlaghoz képest kisebb mértékben. Majd minden háztartásban tartanak kisállatokat, főleg tojó- és húshasznosítású baromfit. A kommunális hulladékban a komposztálható hulladék aránya több mint 40%, különösen szelek^v gyűjtés és újrahasznosítás mellei, ehhez társul a fűnyírás és kers hulladék mennyisége. A település vezetősége, polgármestere és jegyzője kezdeményezően lép fel a program érdekében. A helyi civil szervezetek, főleg a környezetvédők (Nagyrédei Környezetvédők És Hagyományőrzők Egyesülete, Nagyrédei Horgász Egyesület, Nagyrédei TuriszJkai Egyesület, Szőlőskert Vadásztársaság) támogatják a programot. Önkéntesek segítségét és az önkormányzas munkaerő biztosra vehető. MÓDSZERTAN AjánloI az önkormányzat által egy kérdőív és felhívás közzététele, melynek segítségével az önkormányzat a komposztálás előnyeit ismertethes a lakosság és a közintézmények számára, és felmérhes az előzetes igényeket. A szórólap létrehozásában a pályáza^ró és szakmai team segítsen. Fontos, hogy a komposztálási pályázat terve, programja jelenjen meg a helyi médiákban. Aki részt kívánt venni a programban, annak a felhíváshoz mellékelt jelentkezési lapot kellei visszaküldenie a Polgármesteri Hivatalhoz. A résztvevők kiválasztása a jelentkezés sorrendjében történjen, a jelentkezőkről adatbázis készüljön (pl. Excelben, jelentkezés ideje is fel legyen tüntetve). A programba így az ak^v hozzájárulók kapcsolódnak: a kérdőíves felmérés, az ak^v jelentkezés szelektálja a lakosság közül a környezetvédelmileg elkötelezeiebb (közösségfejlesztési szempontból: únörők és korai bevezetők) táborát. Kommunikáció A programhoz a komposztálásról és annak környezes előnyeiről szóló előadások és/vagy kiscsoportos beszélgetések kapcsolódjanak, ennek lényege a komposztálási alapismeretek átadása és a mintaprogram fontosságának, a részvétel pozi^v társadalmi hatásainak ismertetése és tudatosítása a lakosság számára. A komposztálás alapismereteiről nyomtatoi kiadvány, leporelló is adható. AjánloI egy online felület létrehozása is, vagy a település weblapján vagy ahhoz kapcsolódva. A program során a résztvevőkkel használas magállapodás, de legalább valamilyen kötelezeiségvállalási szerződés köiessen, a résztvevők aláírásukkal ismerjék el az átvételt, és vállalják a legalább öt éves üzemeltetést, ezzel is tudatosítsuk a részvétel fontosságát és a program környezetre gyakorolt pozi^v hatásait.

6 A program résztvevőit valamilyen társadalmi előnyhöz illik juiatni, vagy a részvétel közzététele a weblapon, vagy egy hirdető- tábla ( Ez egy komposztáló ház, zöld ház stb.) Komposztáláshoz kapcsolódó eszközbeszerzés A települési telekméretek, a művelt kertek méretei és a tervezhető zöldtömeg miai a programban tervezei komposztáló edény méretét legalább 500 literben kívánatos meghatározni az árajánlatok be- kérésekor. A komposztálóláda ajánloi tulajdonságai: újrahasznosítoi műanyagból készüljön (tartósság), napsütésálló, tartós kivitel, egyszerűen szerelhető legyen, opsmális levegő és hőtároló képességű legyen, nagy befogadóképesség, strapabíró kivitel. VÁRHATÓ EREDMÉNYEK A program sikeres végrehajtására minden esély adoi, a lakosság és vezetőség hozzáállása alapján. A szükséges önerő, önkéntes hozzájárulás rendelkezésre áll. A lakosság száma és az eddigi komposztálási pályázatok tapasztalatai alapján jósolható, hogy Nagyrédén biztosan sikerül 200 ak^v résztvevőt toborozni a programhoz, sőt akár jóval több érdeklődő is lehet (az eddigi településeken nagyjából 10% és 25% közöt a részvétel, e szerint Nagyrédén 300 és 800 közöt részvétel lenne jósolható). A program eredményeként mindenképpen csökken a településről elszállítoi kommunális hulladék és annak szerves része. A komposztálási közösségnek és a program csoportépítő hatásainak köszönhetően egy a jelenleginél egységesebb fellépésű, összefogoiabb és életképesebb települési közösség alakulhat ki. A program kitűnő lehetőség a egy környezetvédelmileg érzékeny területen egy sikeres komposztálási mintaprogram prezentálására, a többi település számára a jó példa bemutatására. A pályázas projekt sikeres lebonyolítása, az önkéntes és más projekt- munkálatok szervezése a község vezetését juiathatja EU- s pályázas tapasztalatokhoz. Fotó az előlapon: Budai Zsolt

7 hip://hu.wikipedia.org/wiki/komposzt%c3%a1l%c3%a1s#mediaviewer/f %C3%A1jl:Real_Compost.jpg CC Források: WEB - Nagyrede.hu WIKIPÉDIA Nagyréde szócikk WIKIPÉDIA Komposztálás - hip://hu.wikipedia.org/wiki/komposzt%c3%a1l%c3%a1s WEB - Nagyréde.lap.hu WEB Hogyan komposztáljunk? hip://www.kvvm.hu/szakmai/hulladekgazd/komposzt.htm Éle~a Környezetvédő Szövetség komposztálási kiadványai KörnyezeIechnika kézikönyv (szerk: Dr. Baró~i István) p. 307, p Dr. Vermes László: Hulladékgazdálkodás, hulladékhasznosítás - p.72, p.142

Neszmély Község Önkormányzatának 2014-2019. évre szóló gazdasági programja

Neszmély Község Önkormányzatának 2014-2019. évre szóló gazdasági programja Neszmély Község Önkormányzatának 2014-2019. évre szóló gazdasági programja Készítette: Janovics István polgármester Elfogadta: Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 32/2015. (III.25.) sz.

Részletesebben

A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK

A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK NAPPALI TAGOZAT EU-KAPCSOLATOK SZAKIRÁNY A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A projekt keretében megvalósult

Részletesebben

A civil szervezetek szerepe és lehetőségei a helyi hulladékkezelés területén

A civil szervezetek szerepe és lehetőségei a helyi hulladékkezelés területén A civil szervezetek szerepe és lehetőségei a helyi hulladékkezelés területén Katona Csaba, Suhajda Éva Virág, Fári Zsuzsanna, Czabányi Nikoletta Készült a Humusz Szövetség megbízásából, a PTKF/1643/2012

Részletesebben

Foglalkoztathatóság javítását szolgáló intézkedések értékelése - mellékletek

Foglalkoztathatóság javítását szolgáló intézkedések értékelése - mellékletek Foglalkoztathatóság javítását szolgáló intézkedések értékelése - mellékletek Értékelési zárójelentés II. kötet 2013. március 25. Készítette: Mike Károly [Hétfa Kutatóintézet 7. LOT] vezető értékelő Geambasu

Részletesebben

Erőforrás-hatékony, alacsony széndioxid kibocsátású gazdaság

Erőforrás-hatékony, alacsony széndioxid kibocsátású gazdaság Erőforrás-hatékony, alacsony széndioxid kibocsátású gazdaság tapasztalatok és értékelési eredmények áttekintése Tematikus tanulmány-sorozat EU 2020-hoz kapcsolódóan értékelési eredmények és a szakpolitikai

Részletesebben

Élhetőbb Ellendért programozás 2013. műhelymunka sorozat. Helyi program II. Ellend község élhetőségének javítása érdekében

Élhetőbb Ellendért programozás 2013. műhelymunka sorozat. Helyi program II. Ellend község élhetőségének javítása érdekében Élhetőbb Ellendért programozás 2013 műhelymunka sorozat Helyi program II. Ellend község élhetőségének javítása érdekében Alpha Tender Kft. 2014 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 2. Tervezés a településeken...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Egerfarmos Községi Önkormányzat 2013.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Egerfarmos Községi Önkormányzat 2013. Helyi Esélyegyenlőségi Program Egerfarmos Községi Önkormányzat 2013. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés...3 A település bemutatása...4 Értékeink, küldetésünk... 10 Célok...

Részletesebben

1/31 oldal TARTALOMJEGYZÉK

1/31 oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános bevezető... 3 1.1. A beszámoló jogszabályi indoka... 3 1.2. A beszámoló célja... 3 1.3. A Helyi Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatának szempontjai... 3 2. A tervkészítés

Részletesebben

Civil szervezetek és civil projektek szerepe Debrecen város fejlesztésében

Civil szervezetek és civil projektek szerepe Debrecen város fejlesztésében Civil szervezetek és civil projektek szerepe Debrecen város fejlesztésében 2005 Készítették: Dr. Bartal Anna Mária-Dr. Kákai László-Szabó István Bartal-Kákai-Szabó: Civil szervezetek és civil projektek

Részletesebben

Mélykút Város. Fenntartható fejlődés helyi programja. Local Agenda 21

Mélykút Város. Fenntartható fejlődés helyi programja. Local Agenda 21 Mélykút Város Fenntartható fejlődés helyi programja 1 Tartalomjegyzék: I. Bevezetés 1. lényege 2. Dimenziói 3. Az önkormányzat szerepe a folyamatában II. Helyzetelemzés 1. Érintett földrajzi terület bemutatása

Részletesebben

A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve

A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013.-2016. Hajdúböszörmény, 2013. május Tartalom 1.Tartalomjegyzék... 1 2. Bevezetés... 2 3. A tervkészítés általános adatai...

Részletesebben

Információs stratégia a falu és a kistérség számára (Aba és a Sárvíz Kistérség)

Információs stratégia a falu és a kistérség számára (Aba és a Sárvíz Kistérség) Információs stratégia a falu és a kistérség számára (Aba és a Sárvíz Kistérség) Előszó A világgazdaság és ezzel együtt a fejlett nyugati társadalmak történelmi jelentőségű inflexiós ponthoz érkeztek. Andrew

Részletesebben

KISTÉRSÉGI EGÉSZSÉGTERV

KISTÉRSÉGI EGÉSZSÉGTERV Egészségfejlesztési programok KISTÉRSÉGI EGÉSZSÉGTERV 2015. március Tartalom Bevezető... 4 A Balatonalmádi Egészségfejlesztési Iroda és az egészségterv létrejöttének háttere... 7 A Balatonalmádi egészségterv

Részletesebben

Balaton-felvidéki Akciócsoport LEADER Közösség Éltető Balaton-felvidékért Egyesület

Balaton-felvidéki Akciócsoport LEADER Közösség Éltető Balaton-felvidékért Egyesület Balaton-felvidéki Akciócsoport LEADER Közösség Éltető Balaton-felvidékért Egyesület Közösen az Éltető Balaton-felvidékért a helyi termékekre és szolgáltatásokra, a fenntartható turizmusra, a környezettudatos

Részletesebben

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület és Sáránd Község Önkormányzata TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006,

Részletesebben

Integrált településfejlesztési stratégia. Fejlõdés a közösség erejével. Jóváhagyva a 33/2015. (III.19.) Kt. sz. határozatával

Integrált településfejlesztési stratégia. Fejlõdés a közösség erejével. Jóváhagyva a 33/2015. (III.19.) Kt. sz. határozatával Integrált településfejlesztési stratégia Fejlõdés a közösség erejével Jóváhagyva a 33/2015. (III.19.) Kt. sz. határozatával NAGYKOVÁCSI INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Elfogadva a 33/2015. (III.19.)

Részletesebben

Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében

Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében ÖKO-FERR Hulladékkezelést Koordináló Közhasznú Nonprofit Kft. Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében (beszámoló jelentés) Készítette: M8-DUNAHÍD Közhasznú Nonprofit Kft. 2011.

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia. Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület. Jóváhagyva: 2011.05.26.

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia. Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület. Jóváhagyva: 2011.05.26. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület Jóváhagyva: 2011.05.26. Tartalom 1. Vezetői összefoglaló... 2 1.1. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe:... 2 1.2. A helyi vidékfejlesztési

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat gazdasági programja 2015-2019.

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat gazdasági programja 2015-2019. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat gazdasági programja 2015-2019. 1 Tartalom 1. Bevezető... 4 2. Helyzetelemzés... 5 2.1 Nagykovácsi földrajzi elhelyezkedése, adottságai... 5 2.2 Főbb demográfiai jellemzők...

Részletesebben

Máza község fejlesztési koncepciója

Máza község fejlesztési koncepciója Máza község fejlesztési koncepciója 2008. június Készítette: Raffay Zoltán Summa Cum Bt. Pécs Tartalom 2 Előszó 3 A településfejlesztési koncepció lényege 3 A helyi gazdaságfejlesztés aktuális trendjei

Részletesebben

Zirc és Kistérsége Turizmusfejlesztési Koncepciója és Programja

Zirc és Kistérsége Turizmusfejlesztési Koncepciója és Programja Zirc és Kistérsége Turizmusfejlesztési Koncepciója és Programja 1999. május Tartalomjegyzék A térség bemutatása 4.oldal SWOT elemzés 5 2 Koncepció 8 A turizmus helyi jellemzői és fejleszthetőségük 8 Bevezetés

Részletesebben

1. A projekt rövid összefoglalása

1. A projekt rövid összefoglalása 1. A projekt rövid összefoglalása A Pécs-Egyházmegyei Katolikus Caritas Alapítvány 1988 óta végez segélyezési tevékenységet hátrányos helyzetűek körében. Segélyezési területei olyan szociális alapellátási

Részletesebben

Közösségi részvétel a hulladékgazdálkodási döntéshozatalban

Közösségi részvétel a hulladékgazdálkodási döntéshozatalban EMLA Környezeti Management és Jog Egyesület EMLA Alapítvány a Környezeti Oktatás Támogatására Baranyi Rita - Dollmayer Petra - Fodor Mátyás - Kiss Gabriella Ottó Krisztina - Pál Csilla - Szabó Gergely

Részletesebben

A SÁRVÍZ KISTÉRSÉG ÖKOTURISZTIKAI KONCEPCIÓ JÁNAK RÖVID ÖSSZEFOGLALÓ JA

A SÁRVÍZ KISTÉRSÉG ÖKOTURISZTIKAI KONCEPCIÓ JÁNAK RÖVID ÖSSZEFOGLALÓ JA A SÁRVÍZ KISTÉRSÉG ÖKOTURISZTIKAI KONCEPCIÓ JÁNAK RÖVID JA A SÁRVÍZ KISTÉRSÉG RÖVID BEMUTATÁSA A Sárvíz Kistérséget Fejér megye tíz községe - Aba, Cece, Csõsz, Káloz, Sárkeresztúr, Sárszentágota, Sáregres,

Részletesebben

A Cserhátalja és a Nyugat Mátra Európában

A Cserhátalja és a Nyugat Mátra Európában A Cserhátalja és a Nyugat Mátra Európában A Cserhátalja LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája Módosítva: 2011. 03. 11. 1 1. Vezetői összefoglaló 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia

Részletesebben

A Tokaji kistérség - esettanulmány -

A Tokaji kistérség - esettanulmány - Az I. Nemzeti Fejlesztési Terv hatásai és eredményei 10 kistérségben A Tokaji kistérség - esettanulmány - Készítette: Csurgó Bernadett Kutatásvezető: Csite András PhD Tudományos tanácsadó: Szepesi Balázs

Részletesebben

LEADER Zöld Könyv TERVEZET

LEADER Zöld Könyv TERVEZET Készítette: A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium megbízásából a Magyarországi LEADER Központ Magyarországi LEADER Közhasznú Egyesület 2007. január A Zöld Könyv tervezete a 2007-2013 pénzügyi

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Szinergia Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Szinergia az élhető vidékért Felülvizsgálva: 2011.05.26. Felülvizsgálva: 2009.10.27. Készült: 2008.07.03. Szinergia Egyesület

Részletesebben

BABÓT KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

BABÓT KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE BABÓT KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2004 2008 EGYEZTETÉSI ANYAG 2004. december 2000. évi XLIII. Tv. és a 126/2003. (VIII.15.) Korm. rendeletek alapján készítette: a Kis-Rábamenti Önkormányzatok

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2-11/1-2012- 1570 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok Szank Község szervezésében. Egészségterve.

TÁMOP-6.1.2-11/1-2012- 1570 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok Szank Község szervezésében. Egészségterve. TÁMOP-6.1.2-11/1-2012- 1570 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok Szank Község szervezésében SZANK KÖZSÉG Egészségterve Készítette: SZANK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA a Dialara Kft. szakmai közreműködésével

Részletesebben