A védikus asztrológia kézikönyve

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A védikus asztrológia kézikönyve"

Átírás

1 A védikus asztrológia kézikönyve

2 Gauranga Das A védikus asztrológia kézikönyve Lál Kiadó

3 LEKTORÁLTA Banyár Magdolna Németh Orsolya Tóth Gábor BORÍTÓTERV Magyar Zsuzsanna Tárkányi Szabolcs SZÁMÍTÓGÉPES TÖRDELÉS Jakab Sándor Szûcs Gábor, 2000 Lál Kiadó, 2000 ISBN

4 TARTALOM ELÕSZÓ 11 BEVEZETÉS A zodiákus A zodiákus felosztása A tropikus és a sziderikus zodiákus A zodiákus jegyeinek elemei és minõségei Páros és páratlan jegyek A jegyek minõségei Kardinális jegyek A jegyek és az õselemek A jegyek leírása Kos Bika Ikrek Rák Oroszlán Szûz Mérleg Skorpió Nyilas Bak Vízöntõ Halak Házrendszerek a védikus asztrológiában Egyenlõ házas és egyenlõ jegyes házrendszer A srípati rendszer A házak jelentése A házak tulajdonságai A bolygók és analógiáik A Nap A Hold A Mars A Merkúr 44 5

5 6 A védikus asztrológia kézikönyve 9.5 A Jupiter A Vénusz A Szaturnusz A Ráhu A Kétu A távoli bolygók Az árnyékbolygók A bolygók ereje Szthánabala (helyzeti erõ) Digbala (irány szerinti erõ) Kálabala (idõbeli erõ) Cséstabala (mozgási erõ) Naiszargika bala (természetes erõ) Drigbala (aspektuális erõ) Dristi, aspektus, fényszög A rási-dristi (jegy-aspektus) A graha-dristi (bolygó-aspektus) A dristik hatása 57 ELSÕ FEJEZET A ZODIÁKUS JEGYEI 61 MÁSODIK FEJEZET A BOLYGÓK 77 HARMADIK FEJEZET AZ ÁLLATOK ÉS NÖVÉNYEK ASZTROLÓGIÁJA 91 NEGYEDIK FEJEZET A FOGANTATÁS PILLANATA 95 ÖTÖDIK FEJEZET A SZÜLETÉS IDEJE 105 HATODIK FEJEZET KORAI HALÁL 115 HETEDIK FEJEZET AZ ÉLETHOSSZ MEGÁLLAPÍTÁSA 121

6 Tartalom 7 NYOLCADIK FEJEZET A BOLYGÓK KORSZAKAI 131 KILENCEDIK FEJEZET A TRANZITOK HATÁSAI ASTAKAVARGA 143 TIZEDIK FEJEZET FOGLALKOZÁS 153 TIZENEGYEDIK FEJEZET KIRÁLYOK SZÜLETÉSE 155 TIZENKETTEDIK FEJEZET A BOLYGÓK KOMBINÁCIÓI 161 TIZENHARMADIK FEJEZET A HOLD KOMBINÁCIÓI 169 TIZENNEGYEDIK FEJEZET KÉT BOLYGÓ KOMBINÁCIÓI 173 TIZENÖTÖDIK FEJEZET AZ ASZKÉZIS KOMBINÁCIÓI 183 TIZENHATODIK FEJEZET A HOLD A NAKSATRÁKBAN 189 TIZENHETEDIK FEJEZET A HOLD A ZODIÁKUS JEGYEIBEN 193 TIZENNYOLCADIK FEJEZET A NAP, A MARS ÉS A TÖBBI BOLYGÓ A JEGYEKBEN 197 TIZENKILENCEDIK FEJEZET A BOLYGÓK DRISTIJEI 207

7 8 A védikus asztrológia kézikönyve HUSZADIK FEJEZET A BOLYGÓK A HÁZAKBAN 211 HUSZONEGYEDIK FEJEZET A BOLYGÓK A HARMONIKUS HOROSZKÓPBAN 215 HUSZONKETTEDIK FEJEZET TOVÁBBI KOMBINÁCIÓK 219 HUSZONHARMADIK FEJEZET KEDVEZÕTLEN KOMBINÁCIÓK 223 HUSZONNEGYEDIK FEJEZET A NÕK ASZTROLÓGIÁJA 229 HUSZONÖTÖDIK FEJEZET A HALÁL 235 HUSZONHATODIK FEJEZET AZ ISMERETLEN SZÜLETÉSI IDÕ KISZÁMÍTÁSA 241 HUSZONHETEDIK FEJEZET A DREKKÁNÁK 251 HUSZONNYOLCADIK FEJEZET BEFEJEZÉS 265 SZÓJEGYZÉK 269

8 Nagy hódolattal ajánlom ezt a könyvet szeretett lelki tanítómesteremnek, Õszentsége Sivaráma Szvámí Mahárádzsának és dzsjótisa-gurumnak, Srí Szandzsaja Ráthnak, akiknek áldásai nélkül ez a kötet nem készülhetett volna el. Kegyükért és áldásaikért imádkozom, hogy a lelki életben, valamint a védikus tudás és az asztrológia isteni tudományának megismerésében és terjesztésében tett erõfeszítéseimet siker koronázza, és hogy azok az Istenség Legfelsõbb Személyiségének elégedettségére váljanak. Köszönettel tartozom mindazoknak, akik jótanácsaikkal, bátorításukkal és áldozatos munkájukkal hozzájárultak e könyv létrejöttéhez.

9 jaccsaksur ésa szavitá szakala-grahánám rádzsá szamaszta-szura-múrtir-asésa-tédzsáh jaszjádzsnyajá bhramati szambhrita-kálacsakró góvindam ádi purusam tam aham bhadzsámi Akinek szavára felhág az idõ kerekére és örök pályáját rója a planéták királya, az istenek fényével ragyogó égi szem, a Nap, Õt imádom én, Góvindát, az Elsõdleges Urat. (Srí Brahma-szamhitá 5.52)

10 ELÕSZÓ Szerte a világon, így hazánkban is egyre többen és egyre nagyobb érdeklõdéssel fordulnak az asztrológia, azaz a csillagfejtés nagy múltra visszatekintõ tudománya felé. Az emberiség legrégebbi kultúráinak egytõl egyig megvolt a maguk asztrológiai rendszere. Így volt ez Indiában, az egyik legõsibb kultúra, az árja (védikus) kultúra bölcsõjében is. Kötetünk a védikus asztrológia alapjaival és szabályrendszerével foglalkozik, mely sokban különbözik, ugyanakkor sokban hasonlít is az Európában ismertebb, Perzsiából vagy Káldeából eredeztethetõ asztrológiai rendszerre. A Védák szerint az emberi civilizáció nagyon régóta, több millió éve létezik a földön, az asztrológia tudománya pedig egyidõs vele. Már a Rigvédában is találunk utalásokat bolygópozíciókra, csillagképekre és más égi jelenségekre, valamint arra, hogy a különbözõ áldozati rítusokat milyen bolygóállások idején kell végrehajtani. Ez a tudás a Dzsjótisa-sásztrában a Védák egyik kiegészítõ írásában teljesedik ki. A régiek ennek segítségével számolták az idõt, készítették el naptáraikat, s a különbözõ ceremóniák, fontos események lebonyolítása szempontjából kedvezõ és kedvezõtlen idõpontok kiszámítását is erre alapozták. Az asztrológia tudománya (szanszkritul dzsjótisa) azonban nem csupán egy-egy idõpont kedvezõségének meghatározásában nélkülözhetetlen. Segítségével a születési adatok alapján azt is meg tudjuk fejteni, hogy egy gyermekre milyen sors vár, mire számíthat ebben az életében, mi az, amit elõzõleg elkövetett tetteivel elõkészített magának, és min kellene változtatnia, ha tovább szeretne fejlõdni. Az elsõ asztrológiai mûvek szanszkrit nyelven íródtak és egyidõsek a Védákkal. Az egyik elsõ ilyen tárgyú mûvet Parásara Risi Sríla Vjászadévának, a Védák összeállítójának atyja hagyta ránk. A mû címe Brihat-parásara-hórá-sásztra, mely közel száz fejezeten keresztül tárgyalja a horoszkóp elkészítésének és értelmezésének módszereit. A mû eredete az idõk homályába vész, de valószínûleg több mint ötezer éve keletkezett. Könyvében Parásara Risi elmondja, hogy az asztrológia tudományát 11

11 12 A védikus asztrológia kézikönyve nagyapjától, Brahmától sajátította el, aki az univerzum elsõ teremtett élõlénye. Parásara kortársai, Garga Muni és Dzsaimini Risi szintén jelentõs asztrológiai mûveket hagytak az utókorra. A védikus asztrológia tudományának újabb korszaka az i. sz. V-VI. századra tehetõ, amikor az indiai és a görög kultúra között bizonyíthatóan élénk kölcsönhatás alakult ki. A kultúrtörténeti vagy régészeti emlékek alapján azonban nehéz lenne megmondani, hogy az asztrológia tudománya melyikben alakult ki elõbb, s melyikük hatott a másikra már amennyiben nem egymástól függetlenül kialakult, s idõvel kölcsönhatásba lépett asztrológiai rendszerekrõl van szó. A védikus írások mindenesetre arra engednek következtetni, hogy Indiában már évezredekkel a görög birodalom kialakulása elõtt foglalkoztak asztrológiával. Erre az idõszakra esik India egyik legjelesebb asztrológusának, Varáha Mihirának ( ) a mûködése is, aki Uddzsain tartomány akkori királyának, a legendás Vikramáditjának volt az udvari asztrológusa. A csillagfejtés tudományát édesapjától, Áditja dászától tanulta, és élete során több összefoglaló mûvet is írt az asztrológia különbözõ területeirõl. A védikus asztrológiának három fõ ága van. Az elsõ a ganita, más néven sziddhánta, amely fõleg az asztrológiai számításokkal, a bolygók és a zodiákus csillagzatainak látszólagos mozgásával foglalkozik. Ezen a területen Varáha Mihira a Panycsasziddhántika ( Az öt következtetés ) címû mûvet alkotta. A második terület a hórá vagy dzsátaka, amely inkább a bolygók asztrológiai hatásait vizsgálja a születés vagy egy esemény idõpontjában fennálló bolygó-konstellációk elemzése alapján. Ebben a témában már Varáha Mihira elõtt is számos mû született, melyeknek lényegét két mûvében, a Brihaddzsátakában ( Az asztrológia nagykönyve ) és a Laghudzsátakában ( Az asztrológia kiskönyve ) foglalta össze. A harmadik tudományterület a szamhitá vagy sakuna, az ómenek, jelek tudománya. Ezen a területen is kiemelkedõ mûvet alkotott, Brihat-szamhitá ( Az ómenek nagykönyve ) címmel. Mivel magyar nyelvû munka még nemigen jelent meg ebben a témában, többrészesre tervezett sorozatunkat egy klasszikus mû tolmácsolásával szeretnénk megnyitni. Az olvasó Varáha Mihira Brihaddzsátakájának magyarázó jegyzetekkel ellátott fordítását tartja a kezében. Kötetünk, melynek A védikus asztrológia kézikönyve címet adtuk, egy átfogó elméleti-gyakorlati tudást igyekszik az olvasó számára nyújtani. A szanszkrit versek fordításait vastagon, a hozzájuk fûzött magyarázatokat normál betûtípussal szedtük. A magyarázatok a versekben foglalt szabályok megér-

12 Elõszó 13 tését és alkalmazását hivatottak segíteni, a legtöbb esetben példákon keresztül. Varáha Mihira, mûvének elején és végén is utal arra, hogy az asztrológia tudományát összefoglaló, 28 fejezetbõl álló alkotását az elõzõ mesterek munkáinak részletes tanulmányozása elõzte meg. Könyvében megtaláljuk a védikus asztrológia alapvetõ elemeinek leírását és magyarázatát csakúgy, mint számos olyan módszer, bolygókombináció és asztrológiai elemzés leírását, amelyek segítséget nyújtanak a horoszkóp fõbb elemeinek alapos tanulmányozásához. A fentiekben említettük már Parásara Risi, Garga Muni és Dzsaimini Mahárisi nevét. Idõben jóval megelõzték Varáha Mihirát, aki tanításaik lényegét szûrte le e mûben. A könyvbõl kiderül, hogy Varáha Mihira idejében jelentõs volt a görög befolyás mind a csillagászat, mind az asztrológia területén. Számos görög eredetû kifejezést használ a szerzõ, és nemegyszer hivatkozik Javanácsárjára. A görögöket szanszkritul javanáknak nevezik. A történészek szerint két Javanácsárja is létezett, s számos asztrológiai mûvet hagytak hátra, melyeket összefoglaló néven Javanadzsátakának neveznek. Megtanultak szanszkritul, jól ismerték a védikus asztrológiát, így mûveiket Indiában is nagyra becsülték. Maga Varáha Mihira is hivatkozik rájuk. A csillagfejtés nagy alakjai közül figyelemre méltó még Maja, akinek a nevét egy õsi csillagászati mûvel, a Szúrjasziddhántával kapcsolatban szokták említeni, és természetesen a többi ácsárja (tanító) is, akikre Varáha Mihira vagy magyarázói hivatkoznak: Mándavja, Manittha, Szatjácsárja, Dévakírti, Srutakírti, Szubódhini, Bhattótpala és Kaljána Varma. A kötet összeállításakor ügyeltünk arra, hogy azoknak is érthetõ, alapos ismeretanyagot nyújtson a védikus asztrológiáról, akik semmiféle elõképzettséggel nem rendelkeznek ezen a téren, ugyanakkor azok számára is érdekfeszítõ legyen, akik már régóta foglalkoznak nyugati asztrológiával. Hogyan alkalmazhatjuk a könyvben leírtakat a gyakorlatban? A nyugati asztrológiában és horoszkópkészítésben jártas olvasóknak meglehetõsen könnyû dolguk lesz a védikus horoszkóp összeállításánál. A nyugati asztrológiában használt ún. tropikus zodiákusban a bolygók a precesszió miatt körülbelül 23 fokkal elõbbre járnak, mint a védikus asztrológiában használatos ún. sziderikus zodiákusban. A teendõnk csupán annyi, hogy a nyugati asztrológia alapján kapott bolygópozíciókból kivonjunk 23 ívfokot, vagyis minden bolygót ennyivel hátrébb toljunk a zodiákusban a Halaktól a Kos irányába, és máris elkészült a védikus horoszkóp! A horoszkóp felrajzolási módját, valamint a benne szereplõ bolygókat a könyv

13 14 A védikus asztrológia kézikönyve fejezeteiben találjuk meg. * A könyv végén szójegyzék található, amely a kötetben elõforduló szanszkrit nyelvû kifejezések fordítását és magyarázatát tartalmazza, valamint zárójelben annak a fejezetnek és versnek a számát, ahol a fogalom részletesebb kifejtése szerepel. Minden kedves olvasónak kellemes idõtöltést és eredményes munkát kíván a szerzõ: Gauranga Das Krisna-völgy, Somogyvámos, Gaurábda 513. Hrisíkésa havában, azaz szeptember 3-án, Srí Krisna Dzsanmástamín, az Úr Krisna megjelenési napján. * Ma már a legtöbben nem kézzel, hanem számítógépes programok segítségével számolják ki a bolygók adott pillanatban és földrajzi helyen elfoglalt pozícióit. A szerzõnél hozzá lehet jutni a védikus horoszkóp elkészítésére alkalmas egyszerû számítógépes programokhoz. Azok, akik nem rendelkeznek számítógéppel, lehetõleg szerezzék be a megfelelõ efemerida (bolygópozíció) táblázatokat, és az említett kivonást elvégezve már könnyen utánaszámolhatnak a kívánt bolygópozícióknak. Ha valaki mindezek ellenére továbbra is tanácstalan, a szerzõ készséggel áll a rendelkezésére.

14 BEVEZETÉS A nyugati asztrológiában már némi jártasságra szert tett olvasók számára nyilvánvalóan semmilyen gondot nem fog okozni a könyvben található különbözõ alapfogalmak és szakkifejezések megértése. Azoknak az olvasóknak a kedvéért azonban, akik még nem végeztek elõtanulmányokat ezen a téren, a következõkben néhány alapfogalmat ismertetünk, amelyek mind a védikus, mind a nyugati asztrológiában elõfordulnak. 1. A zodiákus Ha a fejünk felett elterülõ csillagos égboltot egy gömbnek képzeljük el, akkor mi, megfigyelõk, ennek a gömbnek a belsejében vagyunk. Ez az égbolt keletrõl nyugat felé forog, s egy nap alatt egy teljes fordulatot tesz meg. Ezt a mozgást legjobban a Nap alapján érzékeljük: noha a Nap csak nagyon keveset, kb. egy ívfokot mozdul el naponta a zodiákusban, mégis azt tapasztaljuk, hogy reggel felkel, este lenyugszik, másnap reggel pedig ismét felkel a keleti horizonton. Ez a látszólagos mozgás jellemzi az egész égbolt elfordulását is. A zodiákus az égbolt széles sávja, mely az ekliptikától (ld. késõbb) mindkét irányba 9 ívfokra terjed ki. Szanszkrit neve bhácsakra, vagyis a fény sávja. Mivel ez egy körkörös sáv, ezért nincs kezdete és vége, de annak érdekében, hogy viszonyítani tudjuk egymáshoz a bolygók zodiákusban elfoglalt pozícióit, kiválasztunk rajta egy pontot, melyet a Kos jegy kezdõpontjának nevezünk. Az ekliptika a Nap egy év alatt körbejárt útja, ami pontosan a zodiákus közepén halad végig. Szanszkritul apamandalának vagy ravimárgának nevezik. 2. A zodiákus felosztása Az ekliptikát tizenkét egyforma részre jegyre osztjuk, amelyek egyenként 30 ívfokot foglalnak el (360:12=30). A 12 jegynek a mahárisik (a 15

15 16 A védikus asztrológia kézikönyve védikus asztrológiai írások szerzõi) meghatározott jellemzõket tulajdonítanak, amelyeket hosszas és alapos megfigyelés és meditáció eredményeképpen ismertek fel. Amint már említettük, a zodiákust a Kos 0. fokától kezdõdõen osztjuk fel tizenkét jegyre. Minden egyes jegy harminc ívfokra, egy ívfok hatvan percre, egy ívperc hatvan ívmásodpercre osztható. A teljes zodiákus ennek megfelelõen ívpercbõl, illetve ívmásodpercbõl áll. Amint késõbb látni fogjuk, a védikus asztrológia a tizenkét rásira (állatövi jegyre) való felosztás mellett más felosztási rendszereket is használ. Ilyenek például a naksatrák, azaz holdházak (aszterizmusok), amelyekbõl a teljes zodiákusban 27 van, valamint a 12 jegy még kisebb részekre való felosztásával kapott horoszkópok (pl. a hórá: 1/2 jegy, a drekkána: 1/3 jegy, a navámsa: 1/9 jegy stb.). Ezeket a késõbbiekben tárgyaljuk. 3. A tropikus és a sziderikus zodiákus Attól függõen, hogy milyen kezdõpontot, illetve vonatkoztatási pontot adunk meg, többféle lehetõség is van a zodiákus határainak megállapítására. A nyugati asztrológiában a zodiákus meghatározásánál a Nap éves pályáját veszik alapul. A Nap éves forgási ciklusának négy nevezetes állomása van, melyek a tavaszi és az õszi napéjegyenlõség, valamint a nyári és a téli napforduló. E négy pont közötti idõbeli távolság azonos, vagyis a Nap pályájának mintegy a négy sarkát jelzik. A nyugati asztrológiában használt ún. tropikus zodiákus meghatározása ezekre a pontokra támaszkodik. Az ekliptikának azt a pontját, ahol a tavaszi napéjegyenlõség idején a Nap áll, a Kos jegy kezdõpontjának tekintik. Ennek megfelelõen a Nap a nyári napforduló napján lép a Rák jegybe, az õszi napéjegyenlõség idején a Mérleg jegybe, a téli napfordulókor pedig a Bak jegybe. A csillagászati vizsgálatok azonban azt mutatják, hogy a Földtõl (és a Naptól) távol lévõ csillagképek, amelyek egymáshoz képest mozdulatlanok (ezért is nevezik õket állócsillagoknak), lassú, elõrehaladó mozgást végeznek az elõbb említett négy ponthoz képest. A Nap tehát nem ugyanoda érkezik vissza évrõl évre a tavaszi napéjegyenlõség idején, mert a tavaszpont az állócsillagokhoz képest mindig egy kicsit hátrébb kerül. A tropikus zodiákus és az állócsillagok elmozdulása viszonyított, vagyis attól függ, hogy melyikhez rögzítjük megfigyelési pontunkat. A védikus asztrológia ezzel szemben az úgynevezett sziderikus zodiákust használja, amely a mozdulatlan állócsillagokhoz van rögzítve. Így a

16 Bevezetés 17 kezdõpont, vagyis a Kos 0. foka is egy bizonyos csillaghoz rögzül, ami annak idején a Zeta Piscum volt. Jelenleg ez a csillag nem jól látható, ezért a vele pontosan szemben álló Spicát jelölték ki vonatkoztatási pontul, amely a Mérleg jegy 0. foka. A két zodiákus tehát egymáshoz képest folyamatos, lassú forgó mozgást végez, melynek éves értéke kb ívmásodperc, amit a lassúság miatt nehéz pontosan megállapítani. Ezt az értéket precessziós állandónak nevezik, melynek nagyságát Indiában is többféleképpen határozzák meg. Annak a ciklusnak az idõtartamát, amely alatt a két zodiákus egymáshoz képest teljesen körbefordul, szintén csak hozzávetõlegesen tudjuk meghatározni, de kb ezer évre tehetõ. Azt sem tudjuk pontosan, hogy a két zodiákus mikor esett pontosan egybe ennek az idõpontját az asztrológusok és a csillagászok kb évvel ezelõttre teszik. Azóta a tavaszpont folyamatosan halad hátrafelé, és a precessziós érték jelenleg kb '. Ezt az értéket a védikus asztrológiában lahiriajanámsának nevezik. Hivatalosan ezt az értéket fogadják el az Indiában használt többféle ajanámsa (precessziós érték) közül tavaszán tehát a Nap a sziderikus zodiákusban a napéjegyenlõség idején valójában nem a Kos 0. fokán, hanem a Halak 6. fokán fog állni. 4. A zodiákus jegyeinek elemei és minõségei Ezek meghatározásában a nyugati és a védikus asztrológia alapvetõen megegyezik. 4.1 Páros és páratlan jegyek Mivel a zodiákus a Kos jeggyel kezdõdik, ezért a Kos és az utána következõ minden második jegy (Ikrek, Oroszlán, Mérleg, Nyilas, Vízöntõ) páratlan, míg a többi (Bika, Rák, Szûz, Skorpió, Bak, Halak) páros jegy. A páratlan jegyek férfias természetûek, a párosak nõiesek. A páratlanoknak inkább kedvezõtlen, a párosaknak inkább kedvezõ az alaptermészetük. A védikus asztrológiában a két legfontosabb bolygó a Nap és a Hold. A Nap a férfias, aktív, pozitív energiát, míg a Hold a kiegészítõ, nõies, befogadó, passzív energiát képviseli. Ez a két bolygó egy-egy jegyet ural. A Rák a Hold jegye, és páros, negatív, nõies jegy, míg az Oroszlán a Napé, ami páratlan, pozitív és férfias jegy. Ebben a viszonylatban a pozitív és a negatív, illetve a kedvezõ és a kedvezõtlen nem abszolút, hanem relatív

17 18 A védikus asztrológia kézikönyve terminusok, amelyek a jegyek energiájának jellegét szimbolizálják. Természetesen mindkettõre szükség van, mert másképp nem jöhet létre a dinamikus egyensúly. Az összes többi bolygó egy pozitív-aktív és egy negatívbefogadó jegyet ural. Például a Kos a Mars férfias jegye, amelynek energiája kiáradó, aktív, míg a Skorpió a nõies jegye, melynek energiája inkább rejtett, befelé forduló, titokzatos. A bolygók általában a pozitív jegyekben aktívabbak, itt fejtenek ki több hatást. Minden bolygó rendelkezik tehát pozitív és negatív oldallal is. A negatív oldal a bolygó pályájának az a szakasza, amikor inkább befogadja az energiákat, a pozitív pedig az, amikor inkább kibocsátja azokat, vagyis hatást gyakorol. 4.2 A jegyek minõségei A jegyek háromféle minõséggel rendelkeznek: kardinális, szilárd és változó. Ezek szanszkrit megfelelõi: csara ( aktív ), szthira ( mozdulatlan ) és dviszvabháva vagy ubhaja ( kettõs, változó természetû ). A kardinális jegyek a Kos, a Rák, a Mérleg és a Bak, a szilárd jegyek a Bika, az Oroszlán, a Skorpió és a Vízöntõ, a változó jegyek pedig az Ikrek, a Szûz, a Nyilas és a Halak. A három minõség eltérõ tulajdonságokkal rendelkezik. Az elektromos áram három fázisához lehetne leginkább hasonlítani õket: a kardinális jegyek a pozitív töltésekhez, a szilárd jegyek a semleges részecskékhez, a kettõs, változó jegyek pedig a negatív töltésekhez hasonlóan viselkednek. A bolygók általában a kardinális jegyekben fejtik ki legerõsebb hatásukat. A szilárd jegyekben hatásuk inkább állandósul és valamelyest mérséklõdik, a kettõs jegyekben pedig legtöbbjük határozatlanná, változékonnyá és erõtlenné válik Kardinális jegyek Ezek a jegyek a hozzájuk tartozó elemek pozitív, aktív, dinamikus, kezdeményezõ fázisát hordozzák. A mozgás, a lendület, az irány, a kifejezés minõsége ez, de zavart, izgalmat, és túlzott erõlködést is okozhat. Számos vezetõ, karizmatikus, magával ragadó személyiség horoszkópjában találunk erõs kardinális jegyeket. Az ilyen embereknek viszont többnyire nagyobb érzékenységet, alkalmazkodóképességet, türelmet és befelé fordulást kell elsajátítaniuk ahhoz, hogy ne essenek minduntalan az egocentrizmus és a tapintatlanság hibájába.

18 Bevezetés Szilárd jegyek A szilárd jegyek statikusak, stabilak, semlegesek és kitartóak, a hozzájuk tartozó elem közbülsõ, állandósulási fázisát képviselik. Folyamatosságot, állandóságot adnak, de gyakran túlzott tétlenséget, ellenállást és stagnálást is okozhatnak. Az ilyen embereknek nagyobb kezdeményezõkészséget, megújulási képességet kell kifejleszteniük magukban, és meg kell tanulniuk elengedni azt, amire már nincs szükségük Kettõs, változó jegyek Ezekben a jegyekben az általuk képviselt elemek negatív, változó, bizonytalan vagy befolyásolható fázisa nyilvánul meg. Az ilyen típusú emberek befogadóképesek, jól tudnak alkalmazkodni, nyitottak, érzékenyek, de gyakran túlságosan befolyásolhatók és nehezen szánják rá magukat a cselekvésre. Nekik a határozottság, a céltudatosság és a kitartás terén kell fejlõdniük. 4.3 A jegyek és az õselemek A védikus filozófia öt õselemrõl tesz említést, melyek a következõk: föld, víz, tûz, levegõ, éter. Az õselemek az anyag (és a szellem) bizonyos tulajdonságait, minõségeit képviselik. Az éter-elem a legfinomabb, mely mindent áthat, és ezért minden jegyben egyformán jelen van. A föld, a víz, a tûz és a levegõ azonban csak három-három jegyben van jelen. Az adott jegy páros-páratlan, illetve kardinális, szilárd vagy változó természetének megfelelõen mindegyik elem az általa képviselt tulajdonságok kialakításában játszik szerepet. A négy elemhez tartozó jegyeket és tulajdonságokat a túloldalon található táblázat szemlélteti. 5. A jegyek leírása A fentiek alapján a zodiákus jegyei a különbözõ bolygók, õselemek, minõségek és pozitív-negatív jellegek hatásait és a belõlük fakadó tulajdonságokat fogják szülötteikben megtestesíteni.

19 20 A védikus asztrológia kézikönyve Elem Levegõ Tûz Víz Föld Jegyek Ikrek, Mérleg, Vízöntõ Kos, Oroszlán, Nyilas Rák, Skorpió, Halak Bika, Szûz, Bak Tulajdonságok könnyû, finom, mozgékony, száraz, tiszta, kiterjeszkedõ, kitárulkozó, kapcsolatteremtõ, érzékeny, szétszórt forró, sugárzó, könnyû, éles, tiszta, aktív, vezetõ, átható, elkülönítõ; robbanást, égést és pusztulást is okozhat nedves, felhõs, nyugodt, sima, lágy, passzív, termékeny, jó befogadóképességû; stagnálást és sorvadást is okozhat nehéz, sötét, kemény, durva, statikus, lassú, összetartó, ellenálló, terméketlen, kifejezéstelen, szilárd, tartós, kitartó, hûséges A zodiákus jegyeit a különbözõ bolygók uralják. Ezt a szemközti oldalon található táblázat szemlélteti. Láthatjuk, hogy a Ráhu és a Kétu kivételével a jegyek urai megegyeznek a nyugati asztrológia hagyományos felosztásával. Az alábbi leírások azonban általában azokra érvényesek, akiknek az aszcendense vagy a Holdja az adott jegyben áll, de természetesen a többi bolygóhatást is figyelembe kell venni. Ez egy fontos különbség a nyugati és a védikus asztrológia között, hiszen a nyugatiban a jegyanalógiák leírásánál elsõsorban a Nap helyzetét veszik figyelembe, melynek következtében a jegyek jellemzésénél is lényeges különbségek vannak. 5.1 Kos A Kos a Mars pozitív, férfias oldala, kardinális tûzjegy, a Kálapurusa (az univerzális forma) feje. Mivel ez az elsõ jegy, a Kos-szülött életét függetlenség, erõ, önkifejezés és erõs személyes ambíciók jellemzik. A Kos típusú személyek dinamikusak, agresszívak, versengésre hajlamosak és nagy kezdeményezõkészséggel rendelkeznek. Gyakran intellektuális beállítottságú, jó felfogóképességû emberek. A természettudományok és a logika terén nagyon jól tudják kamatoztatni képességeiket, kutató, feltaláló válhat belõlük, mivel igen nyitottak minden új dologra. Függetlenek, kalandvágyók és kitûnõen értenek a munkájukhoz. Heves

20 Bevezetés 21 Szám Szanszkrit név Latin név Magyar név Szimbólum Jegy ura 1. Mésa 2. Vrisabha 3. Mithuna 4. Kataka 5. Szimha 6. Kanjá 7. Tula 8. Vriscsika 9. Dhanu 10. Makara 11. Kumbha 12. Mina Aries Taurus Gemini Cancer Leo Virgo Libra Scorpio Sagittarius Capricorni s Aquarius Pisces Kos Mars Bika Vénusz Ikrek Merkúr Rák Hold Oroszlán Nap Szûz Merkúr Mérleg Vénusz Skorpió Mars/Kétu Nyilas Jupiter Bak Szaturnus z Vízöntõ Szaturnusz/ Ráhu Halak Jupiter érzelmek és szenvedélyek dúlnak bennük, de általában képesek uralkodni ezek felett. Sokszor akaratosak, impulzívak és önfejûek, mindenrõl van véleményük, néha kritikusak is lehetnek. Ugyanakkor, ha megtanulják analizálni önmagukat, jó pszichológus válhat belõlük. A kevésbé fejlett Kos típusúak dühösek, indulatosak, akarnokok lehetnek, a véleményüket gyakran ráerõltetik másokra, és keresztülviszik azt, amit egyszer elhatároztak. Az ilyen embereket az indulataik és az ösztöneik vezérlik. Bár harciasak, energiájukat inkább mentális, mint fizikai szinten fejtik ki. Gyakran bocsátkoznak vitába, de tettlegességhez ritkán folyamodnak. Néha hiú, zárkózott vagy önmagukkal túl sokat foglalkozó emberek. Nagyon jó stratégiai érzékük van, de gyakran éppen a saját cselszövésük áldozataivá lesznek. Olykor túl sokat tépelõdnek bizonyos dolgokon, aminek következtében hajlamosak a gyomorfekélyre ( emésztik magukat ). Gyakran egocentrikusak, nem elég érzékenyek másokra, ezért hasznukra válik egy olyan kapcsolat, amely kiegyensúlyozza ezt a tulajdonságukat. Általában fogékonyak az újdonságra. Lelki fejlõdésük kulcsa az,

21 22 A védikus asztrológia kézikönyve hogy éles elméjüket az igazság kutatására használják, és ne arra, hogy önmagukat helyezzék az elõtérbe. 5.2 Bika A Bika a Vénusz negatív jegye, szilárd földjegy, a Kálapurusa arca és nyaka. A hozzá tartozó kettes szám erõs igényt és fogékonyságot alakít ki a jegy szülöttében a partner- és egyéb kapcsolatok iránt, valamint segíti õt az érzelmi kommunikációban. A Bika típusú emberek személyes kapcsolataikban és közvetlen környezetük kialakításában is egyensúlyra és harmóniára törekszenek. A Bika jegyben születettek szilárdak, kitartóak és határozott elképzeléseik vannak a világról. Nagyon jó forma- és szépérzékkel rendelkeznek, több mûvészt, költõt találunk köztük. Gyakran vonzóak, fõleg fiatal korukban (tegyük hozzá, hogy sokat is foglalkoznak az öltözködéssel és a külsõ megjelenéssel). Nagyon elragadóak tudnak lenni, sok köztük az üzletember, a bankár, a vagyonos ember. Hajlamosak a materialista életszemléletre és az érzékiségre, a kényelem, a szépség, a luxus élvezetére. Gyakran rendelkeznek igen kifinomult ízléssel és kecses manírokkal. Jól tudnak kommunikálni másokkal, általában kedvelik a külföldieket. Hajlamosak arra, hogy egyik pillanatról a másikra megmakacsolják magukat, és jottányit se engedjenek valamibõl, ha azt egyszer elfogadták a magukénak. Lassan mérgesednek fel, de lassan is bocsátanak meg vagy engesztelõdnek ki. Néha kegyetlenek és érzéketlenek azokkal szemben, akik kívül esnek érdeklõdési körükön. Jó a memóriájuk, de gyakran csapnak át szentimentalizmusba, nosztalgiázásba, a múlt iránti ragaszkodásba. Általában ki vannak békülve a testükkel és maximálisan kihasználják az érzékszerveik nyújtotta lehetõségeket. A Bika jegyûek többnyire nagyra becsülik a házasságot, a szilárd és boldog családi életet. Nagyon romantikusak és odaadóak tudnak lenni, gyakran vallják azt, hogy a szeretet a legfontosabb. Ragaszkodnak a földhöz, szeretik otthagyni a kezük nyomát a környezetükön. Mottójuk: megszerezni, megóvni, fejleszteni. Lelki téren is inkább odaadóak és hagyománytisztelõk; vonzódnak a rítusokhoz. 5.3 Ikrek Az Ikrek a Merkúr pozitív jegye, kettõs levegõjegy, a Kálapurusa nyaka és válla. Mivel a száma a hármas, ez energikus természetet, a változás és a

22 Bevezetés 23 kölcsönhatás keresését, mozgásszeretetet kölcsönöz az ilyen jegyû szülöttnek. Azok az emberek, akiknél az Ikrek hatása az uralkodó, gyakran idegesek, nyugtalanok és izgatottak. Testben és lélekben fürgék, jól tudnak alkalmazkodni, de a túlzott aktivitással sokszor kimerítik magukat. Jó intellektussal, nagyszerû beszéd- és kommunikációkészséggel és nyelvérzékkel rendelkeznek. Sok köztük az író, újságíró, költõ, titkár, számítógép-programozó. Általában szeretnek tanulni, jól tudják kezelni az információkat és a statisztikai adatokat, kiváló tudós válhat belõlük. Rendelkeznek azonban egy határozottan spekulatív énnel is, aminek következtében néha saját irreális képzelgéseik és aggodalmaik hálójába bonyolódnak. Az Ikrek típusúak emberi kapcsolatai általában ugyanolyan változékonyak, mint az elméjük. Sokuk házasodik egynél többször, vagy váltogatja rendszeresen a partnerét. Némelyikük erõs szexuális beállítottságú, de vigyázniuk kell, mert az életerejük nem mindig áll arányban a képzelõerejükkel! Szeretik az izgalmakat és az újdonságokat, könnyen a tömegtájékoztatás vagy a szórakoztató elektronika bûvkörébe kerülnek. Fogékonyak minden iránt, ami izgatja az idegrendszert és fokozza az életritmust, de fennáll a lehetõsége, hogy emiatt túlérzékennyé vagy neurotikussá válnak. Érzékeny elméjük csalóvá, ravasszá és megbízhatatlanná teheti õket. Néha döntésképtelenek, és semmit sem képesek elvinni a végkifejletig. Az összes típus közül õk a legváltozékonyabbak, de ugyanakkor hajlandóak addig menni egy dolog után, amíg az energiájukból futja. Ha egyszer a belsõ tudást kezdik keresni a külsõleges dolgok és szenzációk helyett, akkor nagy mértékben lelki beállítottságúvá válhatnak, mivel õk rendelkeznek a legfinomabb energiával, és az összes jegy közül õk befolyásolhatók a leginkább. 5.4 Rák A Rák a Hold jegye, páros, negatív, kardinális vízjegy, a Kálapurusa mellkasa. Negyedik jegyként a mentális és érzelmi stabilitás és boldogság iránti igényt fejezi ki. A Rák emberek általában nyitottak, barátságosak, együttérzõk, gondoskodók és oltalmazók, mivel ez az anya jegye. Értékelik az emberi kapcsolatokat, az érzelmi viszonzást, különösen bensõséges, személyes szinten. Otthonukban általában sok ember megfordul, barátok jönnekmennek, akikre szeretnek fõzni, és akikrõl nagyon szeretnek gondoskodni. Keresik a népszerûséget, és rendelkeznek is az emberek hangulata

ASZTROLÓGIAI LEXIKON N - Z

ASZTROLÓGIAI LEXIKON N - Z ASZTROLÓGIAI LEXIKON N - Z Nadír _az éggömb közepén áthaladó tengely és éggömb látóhatár alatti metszéspontja Nagy Év _a Tavaszpont (Kos 0 foka) retrográd irányban mozog a Zodiákuson. Kb. 2500 évenként

Részletesebben

Rudolf Steiner. Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban

Rudolf Steiner. Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban Rudolf Steiner Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban Rudolf Steiner Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban Állatöv, planéták és kozmosz 10 előadás Düsseldorf, 1909.

Részletesebben

Létezik egy nyelv melyet a világon mindenhol egyformán beszélnek!

Létezik egy nyelv melyet a világon mindenhol egyformán beszélnek! ! Létezik egy nyelv melyet a világon mindenhol egyformán beszélnek! Bár Jó estét kívánok! helyett nem mondhatjuk azt, hogy százhuszonhárom ettől függetlenül számokkal bármit kifejezhetünk, beleértve az

Részletesebben

Buzsáki Gábor: Az életed kiszámolható!

Buzsáki Gábor: Az életed kiszámolható! Minden jog fenntartva 2015 www.asztropatika.hu 1 Ha egy problémával sokat foglalkozol, előbb-utóbb rátalálsz a megoldásra! Pontosan úgy, ahogyan ez lassan már 20 éve velem is történt a személyes tanácsadásaim

Részletesebben

GÖNCÖL SZELLEMTUDOMÁNYI SZABADEGYETEM 2012/ TAVASZ - ÓRAREND

GÖNCÖL SZELLEMTUDOMÁNYI SZABADEGYETEM 2012/ TAVASZ - ÓRAREND 02.06. 02.07. 02.08. 02.09. 02.11. -II.-III. A hermetikus asztrológia 2. Az energiák funkciójuk szerinti elhelyezkedése - légzőgyakorlatok A test csatornái - légzőgyakorlatok - a 7 világhoz tartozó 02.13.

Részletesebben

Asztrológiai arcok. A Hold arc jellegzetessége

Asztrológiai arcok. A Hold arc jellegzetessége Asztrológiai arcok A következőkben részletesen is bemutatom ábrákkal a hét alaptípus jellegzetességeit, kezdve a bolygó jellegével, amely a legfontosabb asztrológiai analógiás jelentéseket tartalmazza,

Részletesebben

Kálmán Eszter SZINASZTRIA. Kapcsolatok az asztrológia tükrében

Kálmán Eszter SZINASZTRIA. Kapcsolatok az asztrológia tükrében Kálmán Eszter SZINASZTRIA Kapcsolatok az asztrológia tükrében Előszó Önmagunkra a kapcsolataink tükrében látunk rá a legjobban: kik vagyunk valójában, mi a Sorsunk, mikor, kivel mi a feladatunk. Mind olyan

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

A Kosban Majdnem állandó szexuális izgalom. Korai erotikus tapasztalatok. Erőszakos cselekedetek a fizikai szerelmi aktusban.

A Kosban Majdnem állandó szexuális izgalom. Korai erotikus tapasztalatok. Erőszakos cselekedetek a fizikai szerelmi aktusban. LILITH A sumér hitvilágban Lilith a nagy magasságok szelének istennője, akit gonoszsága miatt száműztek az édenkertből. A világ teremtésében játszott szerepe azonban nem tisztázott. Az ókori Keleten keveréklényként

Részletesebben

Alapfokú védikus asztrológia tanfolyam

Alapfokú védikus asztrológia tanfolyam Alapfokú védikus asztrológia tanfolyam Elektronikus jegyzet és gyakorló füzet Írta: Saródy Judit védikus asztrológus és asztroterapeuta Szerkesztette: Adorján György A jegyzet, a tanfolyam órái szerint,

Részletesebben

AZ ÁLLATÖVI JEGYEK. A zodiákus

AZ ÁLLATÖVI JEGYEK. A zodiákus AZ ÁLLATÖVI JEGYEK 12 állatöv jegy található a mi asztrológiánkban, amit nyugati asztrológiaként is emlegetnek és a gyökerei a babiloniak -ig nyúlnak vissza. A zodiákus Ahhoz, hogy erről a témáról beszélni

Részletesebben

Tartalom A TELEVÍZIÓSZOLGÁLTATÁS ALAPFOGALMAI A TELEVÍZIÓSZOLGÁLTATÁS MEGVALÓSÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ TECHNOLÓGIÁK. Előszó. Első rész.

Tartalom A TELEVÍZIÓSZOLGÁLTATÁS ALAPFOGALMAI A TELEVÍZIÓSZOLGÁLTATÁS MEGVALÓSÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ TECHNOLÓGIÁK. Előszó. Első rész. Tartalom Előszó Első rész A TELEVÍZIÓSZOLGÁLTATÁS ALAPFOGALMAI ELSŐ FEJEZET: Bevezetés MÁSODIK FEJEZET: A televíziózás története HARMADIK FEJEZET: A televíziószolgáltatás alapfogalmai A képátvitel technikai

Részletesebben

Angyal Mágia. Az egyik módja, hogy kívánságainkat, üzeneteinket kiküldjük az univerzumba, illetve angyalaink segítségét kérjük, gyertyamágia.

Angyal Mágia. Az egyik módja, hogy kívánságainkat, üzeneteinket kiküldjük az univerzumba, illetve angyalaink segítségét kérjük, gyertyamágia. Angyal Mágia Az egyik módja, hogy kívánságainkat, üzeneteinket kiküldjük az univerzumba, illetve angyalaink segítségét kérjük, gyertyamágia. A szertarta s menete: 1. Válassz egy szép gyertyát magadnak,

Részletesebben

Az első gyakorlatban tárgyakat tanulsz meg, valamint megtanulsz válaszolni a Mi ez? Mi az? kérdésekre. Megtanulod a számokat 1-16-ig.

Az első gyakorlatban tárgyakat tanulsz meg, valamint megtanulsz válaszolni a Mi ez? Mi az? kérdésekre. Megtanulod a számokat 1-16-ig. Tartalom p1 Drill01 Az első gyakorlatban tárgyakat tanulsz meg, valamint megtanulsz válaszolni a Mi ez? Mi az? kérdésekre. Megtanulod a számokat 1-16-ig. Drill02 A második gyakorlatban további tárgyakat

Részletesebben

Magyar irodalom/ Osztályfőnöki

Magyar irodalom/ Osztályfőnöki Óraleírás Magyar irodalom/ Osztályfőnöki Témakör: Tanulási képességek fejlesztése. Tananyag (kiegészítő): Szitakötő folyóiratból Állatövi- jegyek cikk feldolgozása. Tevékenység célja: Ismeretbővítés, szemléletformálás.

Részletesebben

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda nevelőtestülete Hatályos: 2013.szeptember 1. TARTALOM Tartalomjegyzék 2. 1.Bevezető 5. 1.2.Az óvodánk adatai

Részletesebben

Az ÁLMOK és az ÁLOMFEJTÉS

Az ÁLMOK és az ÁLOMFEJTÉS Az ÁLMOK és az ÁLOMFEJTÉS Naprendszerünk középpontja a Nap, mely fényével egyszer nyitott, másszor csukott szeművé teszi a kihűlt testű Holdat, mely képtelen rá, hogy Földünktől elszakadjon. Járkál körbe-körbe

Részletesebben

CSILLAGÁSZATI TESZT. 1. Csillagászati totó

CSILLAGÁSZATI TESZT. 1. Csillagászati totó CSILLAGÁSZATI TESZT Név: Iskola: Osztály: 1. Csillagászati totó 1. Melyik bolygót nevezzük a vörös bolygónak? 1 Jupiter 2 Mars x Merkúr 2. Melyik bolygónak nincs holdja? 1 Vénusz 2 Merkúr x Szaturnusz

Részletesebben

Egység. Egység. Tartalom. Megjegyzés. Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben.

Egység. Egység. Tartalom. Megjegyzés. Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben. Tartalom Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben. Megjegyzés Az egység a mű egyik alapelve. Fogalmát, különböző megjelenéseit több téma tárgyalja a műben,

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

Az írás térbeli elrendezése

Az írás térbeli elrendezése Az írás térbeli elrendezése Az írástömb a grafológiában a makrostruktúrán belüli legnagyobb egység. Az írásminta teljes egésze beletartozik, vagyis tartalmazza a megszólítást, dátumot és aláírást is. Íráselemzésnél

Részletesebben

2016. A cselekvés éve, az érvényesülésért végbevitt tettek ideje

2016. A cselekvés éve, az érvényesülésért végbevitt tettek ideje 2016. A cselekvés éve, az érvényesülésért végbevitt tettek ideje TAVALYRÓL IDÉNRE: A SZELÍDSÉGBŐL AKARATOSSÁG LESZ. Az Óévünk sokkal harmonikusabb és jóakaratúbb volt, mint ami most következik szedjük

Részletesebben

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Tanulók: 17+1 osztály. 353+11 fő Pedagógusok: 32 álláshely Épület: 1977-ben épült, felújítva: 2003-ban és 2007-ben PROGRAMJAINK: 1. FURULYAOKTATÁS BAKÓ TIBORNÉ 2. ALSÓ TAGOZATOS KÉZMŰVES

Részletesebben

Bolygók és a hét napjai valamint az ember és az étkezés

Bolygók és a hét napjai valamint az ember és az étkezés Bolygók és a hét napjai valamint az ember és az étkezés HÉTFŐ HOLD A folyékony elemekre hat, és azt várja, hogy a vasárnapi gondolatokat átgondoljuk és nyugodtan megfontoljuk. Ilyen nyugodt és harmonikus

Részletesebben

GÖNCÖL SZELLEMTUDOMÁNYI SZABADEGYETEM 2013/ TAVASZ - ÓRAREND

GÖNCÖL SZELLEMTUDOMÁNYI SZABADEGYETEM 2013/ TAVASZ - ÓRAREND 01.07. 01.08. 01.09. 01.10. 01.12. 18.00 19.30 10.00 14.00 JÓGA Barna Gáborral GYÓGYÁSZAT- ÉLETTAN (nyílt óra, bárki csatlakozhat) Feng shui tanfolyam Feng shui és lakberendezés 01.19. Lakásunk helyszíni

Részletesebben

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció. BEMUTATÁS Képességeinek legnagyobb részét az ember sohasem realizálja, s ezek mindaddig ki sem bontakozhatnak, amíg jobban meg nem értjük természetüket.

Részletesebben

A pénz és az anyagiak a horoszkópból

A pénz és az anyagiak a horoszkópból A pénz és az anyagiak a horoszkópból A pénz, a vagyon, a birtok, az anyagi érték különbözőképpen közelíthető meg-, az asztrológiában is. Akinek sok a pénze a bankban, az nem biztos, hogy anyagi értéknek

Részletesebben

GÖNCÖL SZELLEMTUDOMÁNYI SZABADEGYETEM 2012/ ŐSZ - ÓRAREND TANÉVNYITÓ SZOMBAT SZERDA CSÜTÖRTÖK KEDD SZOMBAT 09.06. 09.01. 09.05. 09.08. 09.04.

GÖNCÖL SZELLEMTUDOMÁNYI SZABADEGYETEM 2012/ ŐSZ - ÓRAREND TANÉVNYITÓ SZOMBAT SZERDA CSÜTÖRTÖK KEDD SZOMBAT 09.06. 09.01. 09.05. 09.08. 09.04. 09.01. 09.04. 09.05. 09.06. 09.08. 10.00 10.00 11.20 TANÉVNYITÓ JÓGA -HALADÓ JÓGA - KEZDŐ A hermetikus asztrológia -II.-III. Az asztrológia elvi alapjai Megnyitó Megnyitó Csillagászati alapismeretek 11.40-13.00

Részletesebben

GÖNCÖL SZELLEMTUDOMÁNYI SZABADEGYETEM 2014/ TAVASZ - ÓRAREND

GÖNCÖL SZELLEMTUDOMÁNYI SZABADEGYETEM 2014/ TAVASZ - ÓRAREND 02.10. 02.11. 02.12. 02.13. 02.15. TANÉVNYITÓ JÓGA -HALADÓ 15.00 16.20 -II.-III A hermetikus asztrológia 2. Az energiák funkciójuk szerinti elhelyezkedése - légzőgyakorlatok A test csatornái - légzőgyakorlatok

Részletesebben

tervo.indd 3 2008.10.22 14:27:23

tervo.indd 3 2008.10.22 14:27:23 Meglepetés # # tervo.indd 3 2008.10.22 14:27:23 S Z A B Ó M Á R I A CSILLAGJEGYEK ÉS GYÓGYÍTÁSUK «Meglepetés # 2008.10.21 13:38:58 # SZABÓ MARIA, 2008 BORÍTÓTERV CZEIZEL BALÁZS SZERKESZTÉS ERDÉLYI Z. ÁGNES

Részletesebben

Valószínűleg kevés szakma létezik, amellyel szemben a társadalom olyan ellentmondásos követelményeket támaszt, mint a tanároké."

Valószínűleg kevés szakma létezik, amellyel szemben a társadalom olyan ellentmondásos követelményeket támaszt, mint a tanároké. Valószínűleg kevés szakma létezik, amellyel szemben a társadalom olyan ellentmondásos követelményeket támaszt, mint a tanároké." Hivatás: Lelki megszólítottság meggyőződés Mesterség: Speciális arculat,

Részletesebben

Bevezető 12 Előszó 26 Értesítés 31 A szerző előszava 35

Bevezető 12 Előszó 26 Értesítés 31 A szerző előszava 35 Tartalom Bevezető 12 Előszó 26 Értesítés 31 A szerző előszava 35 Első könyv: A háború természetéről 37 Mi a háború? 39 Cél és eszköz a háborúban 57 A háborús géniusz 71 A veszélyről a háborúban 89 A testi

Részletesebben

Cecei Óvoda és Vajtai Tagóvodája Pedagógiai Programja OM azonosító: 202733

Cecei Óvoda és Vajtai Tagóvodája Pedagógiai Programja OM azonosító: 202733 1 TARTALOM Bevezetés 4. Törvényi szabályozás 1.Bemutatkozás 5. 1.1. Cecei Óvoda 6. 1.2. Vajtai Óvoda 6. 2. Pedagógiai alapelveink 7. 2.1.Küldetésnyilatkozat 7. 2.2.Gyermekkép 7. 2.3.Óvodakép 9. 2.4.Jövőkép

Részletesebben

Hogyan segítheti a grafológia a jobb munkaköri légkör kialakulását?

Hogyan segítheti a grafológia a jobb munkaköri légkör kialakulását? Nyugat-Pannon Régió Pályázati Tanácsadóinak és Projektmenedzsereinek Egyesülete Munkaügyi ismeretek A grafológia szerepe a személyzeti munkában Hogyan segítheti a grafológia a jobb munkaköri légkör kialakulását?

Részletesebben

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely Az én Párom Albert-Bernáth Annamária 1 Copyright Theta Műhely Spirituálisan fejlett, fejlődni képes, és fejlődni akaró Férfi/Nő. Számomra hiteles a spirituális tudása, az Én tudásom is Neki, ezért kölcsönösen

Részletesebben

GÖNCÖL SZELLEMTUDOMÁNYI SZABADEGYETEM 2012/ TAVASZ - ÓRAREND

GÖNCÖL SZELLEMTUDOMÁNYI SZABADEGYETEM 2012/ TAVASZ - ÓRAREND 02.06. 02.07. 02.08. 02.09. 02.11. -II.-III. A hermetikus asztrológia 2. Az energiák funkciójuk szerinti elhelyezkedése - légzőgyakorlatok A test csatornái - légzőgyakorlatok - a 7 világhoz tartozó 02.13.

Részletesebben

1. Zenei mozgás-előkészítés az előképzőben

1. Zenei mozgás-előkészítés az előképzőben 1 I. BEVEZETÉS 1.A Kovács-módszer meghatározása, célja A Kovács-módszer az egészséges zenész-életmód programja és természettudományos ismeretanyaga, a zenei foglalkozási ártalmak megelőzésének pedagógiája,

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus Önmenedzselés, karriertervezés Lehetőségek, technikák Mit értünk karrier alatt? Karrier = gyors, sikeres előmenetel, érvényesülés; Karriert

Részletesebben

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Szuhai Nóra ügyvezető, coach, tréner mentor Legjobb vagyok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. MUTASS UTAT! Európai hálózatok a

Részletesebben

Extrák az öntérképedhez

Extrák az öntérképedhez Extrák az öntérképedhez Nektár a Nagyoktól Nem érdemes figyelmen kívül hagyni a pszichológia alapjait sem, Tudományos alapokkal bíró felosztásról van itt szó, ha még nem ismernéd, feltétlen találkozz Vele,

Részletesebben

K É R D Ő Í V személyes kommunikációs stílus

K É R D Ő Í V személyes kommunikációs stílus K É R D Ő Í V személyes kommunikációs stílus Önnek bizonyára van elképzelése önmagáról mint személyes kommunikátorról, ezen belül arról, hogyan érzékeli önmaga kommunikációs módját, más szavakkal: kommunikációs

Részletesebben

SZATURNUSZ AZ ÉGEN ÉS A HOROSZKÓPBAN

SZATURNUSZ AZ ÉGEN ÉS A HOROSZKÓPBAN Dr. Janák Lajos: SZATURNUSZ AZ ÉGEN ÉS A HOROSZKÓPBAN Elérkeztünk a naprendszer régi határához, a vén Szaturnusz pályájához. Az idő és a végzet istenéhez, melynek pályáját az idők kezdete óta egészen a

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERÉDI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, hogy megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

KORREKCIÓS SIMÍTÁS A IV. HÁZ SEGÍTSÉGÉVEL

KORREKCIÓS SIMÍTÁS A IV. HÁZ SEGÍTSÉGÉVEL Németh Ágnes: KORREKCIÓS SIMÍTÁS A IV. HÁZ SEGÍTSÉGÉVEL Minden asztrológus legnehezebb feladatának tekinti ellenőrizni, hogy a kapott születési adatok precízek-e. Ehhez gondolom mindegyikünknek meg van

Részletesebben

Oszlár Kálmán András. Jóga az ágyban. Tantrikus Kontinencia & Spirituális Intimitás I.

Oszlár Kálmán András. Jóga az ágyban. Tantrikus Kontinencia & Spirituális Intimitás I. Oszlár Kálmán András Jóga az ágyban Tantrikus Kontinencia & Spirituális Intimitás I. Mottó A tantra nem egy technika, hanem egy létforma, egy filozófia, ami szerint boldogan tudnak élni az emberek, és

Részletesebben

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS A szeretet mindenkié Előszó Szavakkal lefesteni a láthatatlant, megformálni az érinthetetlent A szó fogyatékos eszköz. Ahogy az öt emberi érzékszerv is. Kétséges, hogy

Részletesebben

Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben

Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben Melyik okozhat stresszt? Bevezető A stressz olyan mint a borivás: kis mennyiségben jótékony hatása van, motivál és élénkebbé tesz. A túlzott és folyamatos

Részletesebben

Az éggömb. Csillagászat

Az éggömb. Csillagászat Az éggömb A csillagászati koordináta-rendszerek típusai topocentrikus geocentrikus heliocentrikus baricentrikus galaktocentrikus alapsík, kiindulási pont, körüljárási irány (ábra forrása: Marik Miklós:

Részletesebben

A személyiségtanuláselméleti megközelítései

A személyiségtanuláselméleti megközelítései Boross Viktor A személyiségtanuláselméleti megközelítései tanulás: viselkedésváltozás a tapasztalatok függvényében (pszichoterápia: viselkedésváltozása pszichoterápiás tapasztalatok függvényében) tanulás

Részletesebben

4. osztályos feladatsor II. forduló 2016/2017. tanév

4. osztályos feladatsor II. forduló 2016/2017. tanév Miskolc - Szirmai Református Általános Iskola, AMI és Óvoda OM 201802 e-mail: refiskola.szirma@gmail.com 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232 4. osztályos feladatsor II.

Részletesebben

Dr. Péczely László Zoltán. A Grastyán örökség: A játék neurobiológiája

Dr. Péczely László Zoltán. A Grastyán örökség: A játék neurobiológiája Dr. Péczely László Zoltán A Grastyán örökség: A játék neurobiológiája A motiváció A motiváció az idegrendszer aspeficikus aktiváltsági állapota, melyet a külső szenzoros információk, és a szervezet belső

Részletesebben

Kapcsolatok ASZTROLÓGIÁJA. A szerelem, a szex, az összeillőség energiái. Stephen Arroyo

Kapcsolatok ASZTROLÓGIÁJA. A szerelem, a szex, az összeillőség energiái. Stephen Arroyo Kapcsolatok ASZTROLÓGIÁJA A szerelem, a szex, az összeillőség energiái Stephen Arroyo Tartalomjegyzék Előszó 13 A szerző jegyzete: személyes meghívás az olvasónak 17 Fontos támpontok kezdők számára 25

Részletesebben

Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai

Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai III. LÉTKÉRDÉS KONFERENCIA EGYÜTT-LÉT. A kapcsolatok természetrajza Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai Sivaráma Szvámi vaisnava teológus - Mit nevezünk kapcsolatnak? - Azt a közös alapot,

Részletesebben

Sarkadi Általános Iskola

Sarkadi Általános Iskola Sarkadi Általános Iskola Pedagógiai Programja 2015. 0 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei... 3 1.1.1. Az nevelő-oktató munkánk sajátos pedagógiai

Részletesebben

Experience hotel service. Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed!

Experience hotel service. Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed! 1 Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed! Mi az az élményturizmus? Nyaralni, túrázni, utazni mindenki másképp szokott. Van, aki spontán indul el, van, aki alaposan

Részletesebben

Kötődés és párkapcsolat. Nistor Mihaela

Kötődés és párkapcsolat. Nistor Mihaela Kötődés és párkapcsolat Nistor Mihaela 2010 Gyerekkori kötődés I. Érzelmileg kapcsolódni valaki máshoz Alapgondolat: biztos alapot nyújtani a másik számára A kötődési kapcsolatban a gyerek, majd a felnőtt

Részletesebben

Női fegyverek Körömgyűszű Képességküszöb: T/k: Ké: Té: Vé: Sebzés: Fp/Ép: Súly: Ár: Átütő erő: Méreg:

Női fegyverek Körömgyűszű Képességküszöb: T/k: Ké: Té: Vé: Sebzés: Fp/Ép:  Súly: Ár: Átütő erő: Méreg: Női fegyverek Az alábbiakban néhány olyan tipikus női fegyver bemutatása következik, amik nem is mindig fegyverek igazán, sokszor egyéb célokra készültek, és csak az emberi találékonyság és akarat hatására

Részletesebben

Érzelmeink fogságában Dr. József István okl. szakpszichológus egyetemi docens Érzelmi intelligencia Emotional Intelligence Az érzelmi intelligencia az érzelmekkel való bánás képessége, az a képesség, amivel

Részletesebben

Az elme minősége. Az elme minősége. Tartalom. Megjegyzés

Az elme minősége. Az elme minősége. Tartalom. Megjegyzés Tartalom Mi az elme, hogyan épül fel, és mi adja a jelentőségét a világ és az élet számára, illetve a saját szempontunkból? Az elme univerzalitása és konkrét megjelenései. Megjegyzés Alapjában nem tudom

Részletesebben

A SZEMÉLYES KAPCSOLATOK ERKÖLCSE (SZEXUÁLETIKA) TÉTELSOR

A SZEMÉLYES KAPCSOLATOK ERKÖLCSE (SZEXUÁLETIKA) TÉTELSOR A SZEMÉLYES KAPCSOLATOK ERKÖLCSE (SZEXUÁLETIKA) TÉTELSOR 2. Férfinak és nőnek teremtette 2.1. A nemek eredete 2.2. Ami azonos: a személyes méltóság 2.3. Ami különbözik: a nemi sajátosságok 2.4. Az azonosság

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Anyssa Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Szeretettel köszöntöm! Távolsági hívás, avagy üzen a lélek: könyvemnek miért ezt a címet adtam? Földi és misztikus értelemben is, jól értelmezhető. Pont ezért,

Részletesebben

Szent Keresztút (Prohászka Ottokár Püspök) Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében! Ámen. Bevezetés A földön járó Úr Jézus szelleme az áldozat szelleme volt. Szemei előtt lebegett küldetése, érezte a nagy

Részletesebben

Terület- és térségmarketing. /Elméleti jegyzet/

Terület- és térségmarketing. /Elméleti jegyzet/ Terület- és térségmarketing /Elméleti jegyzet/ Terület- és térségmarketing /Elméleti jegyzet/ Szerző: Nagyné Molnár Melinda Szent István Egyetem Szerkesztő: Nagyné Molnár Melinda Lektor: Szakály Zoltán

Részletesebben

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség HÁLA KOPOGTATÁS 1. Egészség Annak ellenére, hogy nem vagyok annyira egészséges, mint szeretném, teljesen és mélységesen szeretem és elfogadom a testemet így is. Annak ellenére, hogy fizikailag nem vagyok

Részletesebben

DR OBERKAMP MÁRIA AZ AYURVÉDA ÉLETMÓD

DR OBERKAMP MÁRIA AZ AYURVÉDA ÉLETMÓD DR OBERKAMP MÁRIA AZ AYURVÉDA ÉLETMÓD Ayurvéda = Az Élet Bölcsessége Az Ayurvéda célja Az ayurvéda célja, hogy helyreállítsa az élet egyensúlyát a tökéletes elme, test működés és viselkedés révén; Az ayurvéda

Részletesebben

Patandzsali Jóga- szútrái

Patandzsali Jóga- szútrái Patandzsali Jóga- szútrái A szenvedés forrásai Atma Center, 2010. 02. 12. Gauranga Das atmacenter.hu Bevezető mantra Harih Óm Szaha návavatu Szaha nau bhunaktu Szaha vírjan karavávahaih Tédzsaszvinávadhítamasztu

Részletesebben

A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja

A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja " E r r e a s z i k l á r a é p í t e m h á z a m a t (Szent István II. Intelme Imre herceghez) A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja 2013. 1 Tartalomjegyzék AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA...

Részletesebben

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése A diszpozíciókat úgy is elképzelhetjük,

Részletesebben

UEFA B. Az edző, sportoló, szülő kapcsolat

UEFA B. Az edző, sportoló, szülő kapcsolat Az edző, sportoló, szülő kapcsolat A család (szülő)- sportoló kapcsolat A család fogalma: különnemű, legalább két generációhoz tartozó személyek csoportja, amely reprodukálja önmagát. A tagok egymáshoz

Részletesebben

Teljesítménymotiváció és ösztönzés

Teljesítménymotiváció és ösztönzés TELJESÍTMÉNYMOTIVÁCIÓ Általában a teljesítményünkön keresztül értékel bennünket a környezetünk és mi magunk is. Viszonyítjuk teljesítményünk mások teljesítményéhez, valamint előző teljesítményeinkhez és

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016 Az erkölcsi nevelés Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az erkölcsi nevelés lényegében magatartásformálás, amelynek során a társadalom igényeinek megfelelő tartós magatartásformák kialakítására törekszünk.

Részletesebben

Fogadd jókívánságaimat, és ezt az ajándék írást! HOROSZKÓP a 12 zodiákus jegynek Mit ígérnek a csillagok 2015-re?

Fogadd jókívánságaimat, és ezt az ajándék írást! HOROSZKÓP a 12 zodiákus jegynek Mit ígérnek a csillagok 2015-re? IMOLAI JUDIT Asztrológus előrejelzése Tel: 20/9462293 E-mail: judit.imolai@astrologia.hu A Jupiter évében Te magad teremtheted meg szerencsédet. Fogadd jókívánságaimat, és ezt az ajándék írást! HOROSZKÓP

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM BUDAPEST XVI. KERÜLETI NAPSUGÁR ÓVODA OM azonosító: 034610 Székhely: 1163 Budapest Cziráki u. 8-10. Telephelyei: Lándzsa 1163 Bp. Lándzsa u. 23. Vadvirág 1. 1163 Bp. Borotvás

Részletesebben

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Pszichoszociális elméletek Jellemzői: Pszichoanalitikus gyökerek Az Ego társas aspektusát hangsúlyozzák Pszichoszociális elméletek Csoportjai: Tárgykapcsolat-elméletek:

Részletesebben

Neményi Mária Takács Judit Az apák családi szerepvállalása védőnői tapasztalatok tükrében. Kutatási összefoglaló

Neményi Mária Takács Judit Az apák családi szerepvállalása védőnői tapasztalatok tükrében. Kutatási összefoglaló Neményi Mária Takács Judit Az apák családi szerepvállalása védőnői tapasztalatok tükrében Kutatási összefoglaló Készült a Védőnők továbbképzése és ismeretterjesztő kampánya az apák gyermekgondozási feladatainak

Részletesebben

A változó jegyek a mindennapi életben

A változó jegyek a mindennapi életben Gázmár László: A változó jegyek a mindennapi életben Március közepén hívott fel Dr. Janák Lajos, hogy tartsak egy rövid előadást a Fészekben. Hirtelen, a Neptunusz tartós, Halak-béli uralmára, meg a világ

Részletesebben

Nem 1. Férfi 2. Nő Kor: Iskolai végzettséged: 1. 8 osztály 2. középiskola 3. főiskola/egyetem

Nem 1. Férfi 2. Nő Kor: Iskolai végzettséged: 1. 8 osztály 2. középiskola 3. főiskola/egyetem Név. szám Nem 1. Férfi 2. Nő Kor: Iskolai végzettséged: 1. 8 osztály 2. középiskola 3. főiskola/egyetem BIS-11 HU Az emberek különböznek abban, hogy miként gondolkoznak a különböző dolgokról és hogyan

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Rózsa úti tagóvoda Helyi pedagógiai program Szolnok 2010 Módosítás időpontja:2013.03.31. Érvénybe lépés ideje:2013.09. 1 Tartalom 1. HELYZETELEMZÉS 4 2. A SAJÁTOS PEDAGÓGIAI ARCULAT:

Részletesebben

GÖNCÖL SZELLEMTUDOMÁNYI SZABADEGYETEM 2013/ ŐSZ - ÓRAREND TANÉVNYITÓ SZOMBAT SZERDA CSÜTÖRTÖK KEDD SZOMBAT 09.26. 09.21. 09.25. 09.28. 09.24.

GÖNCÖL SZELLEMTUDOMÁNYI SZABADEGYETEM 2013/ ŐSZ - ÓRAREND TANÉVNYITÓ SZOMBAT SZERDA CSÜTÖRTÖK KEDD SZOMBAT 09.26. 09.21. 09.25. 09.28. 09.24. 09.21. 09.24. 09.25. 09.26. 09.28. 13.00 14.00-15.30 TANÉVNYITÓ A hermetikus asztrológia -II.-III.. Az asztrológia elvi alapjai Megnyitó JÓGA -HALADÓ Megnyitó GYÓGYÁSZAT - ÉLETTAN Az ősi világkép élettana

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON Az Országgyűlés döntésének megfelelően, a közoktatási törvény módosításának eredményeként, 2004. szeptember elsejétől kötelezően bevezetésre került félévkor és év

Részletesebben

Szombathelyi Szivárvány Óvoda

Szombathelyi Szivárvány Óvoda Szombathelyi Szivárvány Óvoda OM: 036462 Epochális rendszerű pedagógiai programja TARTALOMJEGYZÉK BEKÖSZÖNTŐ 1. KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK... 1. oldal 2. ÓVODÁNK BEMUTATÁSA... 2. oldal 2.1. Óvodánk személyi

Részletesebben

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való küzdelme máig szóló példát adnak nekünk. Azt szeretnénk, hogyha

Részletesebben

Az alábbi CD-k megvásárolhatóak a jógaközpontunkban az órák előtt vagy után.

Az alábbi CD-k megvásárolhatóak a jógaközpontunkban az órák előtt vagy után. Az alábbi CD-k megvásárolhatóak a jógaközpontunkban az órák előtt vagy után. Jóga Nidra 1. Streszoldó relaxáció CD Időtartam: 43 perc A mélylazítás hatásos jógatechnikája során a gyakorló elsajátíthatja

Részletesebben

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Milyen tényezők játszanak szerepet a család agresszív légkörének kialakulásában / Strauss-

Részletesebben

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók Matematikai alapok és valószínőségszámítás Középértékek és szóródási mutatók Középértékek A leíró statisztikák talán leggyakrabban használt csoportját a középértékek jelentik. Legkönnyebben mint az adathalmaz

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

Patandzsali Jóga szútrái

Patandzsali Jóga szútrái Patandzsali Jóga szútrái A tudat változásai Atma Center, 2009. 09. 11. Gauranga Das atmacenter.hu Bevezető mantra Harih Óm Szaha návavatu Szaha nau bhunaktu Szaha vírjan karavávahaih Tédzsaszvinávadhítamasztu

Részletesebben

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Szerző: Koródi Sándor 2010. Hogyan teremtheted meg életedben valóban azokat a tapasztalatokat, amikre igazán a szíved mélyén vágysz? Ebből a könyvből és a hozzá tartozó

Részletesebben

A viselkedészavarok kialakulásának okai az óvodában, iskolában

A viselkedészavarok kialakulásának okai az óvodában, iskolában Csak akkor biztosíthatunk minden egyes gyerek számára boldog gyermekkort és a képességek optimális fejlődését, ha figyelembe vesszük a gyerekek fejlődésének törvényszerűségeit, az egyes gyerekek különböző

Részletesebben

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015.

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015. PESTERZSÉBETI 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM Budapest, 2015. Az óvodai pedagógiai program törvényi és jogszabályi háttere: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE. irodalom, filozófia

Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE. irodalom, filozófia Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE irodalom, filozófia PROLÓGUS A tisztelt Olvasó egy név- és címjegyzéket tart a kezében. 4363 év legjelentősebb bölcsészeti és irodalmi alkotásainak jegyzékét, a szerzők

Részletesebben

Horoszkóp: Kos. Születésnap: Március 21. és április 20. között. Általános(1) horoszkóp. 1. szint Szeptember

Horoszkóp: Kos. Születésnap: Március 21. és április 20. között. Általános(1) horoszkóp. 1. szint Szeptember 1. szint Szeptember Horoszkóp: Kos Születésnap: Március 21. és április 20. között Általános(1) horoszkóp Az állatöv(2) első jegye Bolygó: Mars Polaritás: pozitív Tulajdonságok(3): tűz(4), ambíció és bátorság(5).

Részletesebben

A magyar közvélemény és az Európai Unió

A magyar közvélemény és az Európai Unió A magyar közvélemény és az Európai Unió A magyar közvélemény és az Európai Unió 2016. június Szerzők: Bíró-Nagy András Kadlót Tibor Köves Ádám Tartalom Vezetői összefoglaló 4 Bevezetés 8 1. Az európai

Részletesebben

Patandzsali Jóga szútrái

Patandzsali Jóga szútrái Patandzsali Jóga szútrái A szamádhi és az Ísvara Atma Center, 2009. 11. 13. Gauranga Das atmacenter.hu Bevezető mantra HarihÓm Szaha návavatu Szaha nau bhunaktu Szaha vírjan karavávahaih Tédzsaszvinávadhítamasztu

Részletesebben

Pedagógiai program. Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk. jóváhagyta: Danka Adél igazgató

Pedagógiai program. Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk. jóváhagyta: Danka Adél igazgató Pedagógiai program Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk jóváhagyta: Danka Adél igazgató Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató

Részletesebben

SZKB_207_09. Kell egy csapat! I.

SZKB_207_09. Kell egy csapat! I. SZKB_207_09 Kell egy csapat! I. diak09.indd 55 2006.12.09. 22:01:12 DIÁKMELLÉKLET KELL EGY CSAPAT! I. 7. ÉVFOLYAM 57 DIÁKMELLÉKLET D1 Feladatlap a csoportmunkához b) A táblázat második oszlopában szereplő

Részletesebben