A védikus asztrológia kézikönyve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A védikus asztrológia kézikönyve"

Átírás

1 A védikus asztrológia kézikönyve

2 Gauranga Das A védikus asztrológia kézikönyve Lál Kiadó

3 LEKTORÁLTA Banyár Magdolna Németh Orsolya Tóth Gábor BORÍTÓTERV Magyar Zsuzsanna Tárkányi Szabolcs SZÁMÍTÓGÉPES TÖRDELÉS Jakab Sándor Szûcs Gábor, 2000 Lál Kiadó, 2000 ISBN

4 TARTALOM ELÕSZÓ 11 BEVEZETÉS A zodiákus A zodiákus felosztása A tropikus és a sziderikus zodiákus A zodiákus jegyeinek elemei és minõségei Páros és páratlan jegyek A jegyek minõségei Kardinális jegyek A jegyek és az õselemek A jegyek leírása Kos Bika Ikrek Rák Oroszlán Szûz Mérleg Skorpió Nyilas Bak Vízöntõ Halak Házrendszerek a védikus asztrológiában Egyenlõ házas és egyenlõ jegyes házrendszer A srípati rendszer A házak jelentése A házak tulajdonságai A bolygók és analógiáik A Nap A Hold A Mars A Merkúr 44 5

5 6 A védikus asztrológia kézikönyve 9.5 A Jupiter A Vénusz A Szaturnusz A Ráhu A Kétu A távoli bolygók Az árnyékbolygók A bolygók ereje Szthánabala (helyzeti erõ) Digbala (irány szerinti erõ) Kálabala (idõbeli erõ) Cséstabala (mozgási erõ) Naiszargika bala (természetes erõ) Drigbala (aspektuális erõ) Dristi, aspektus, fényszög A rási-dristi (jegy-aspektus) A graha-dristi (bolygó-aspektus) A dristik hatása 57 ELSÕ FEJEZET A ZODIÁKUS JEGYEI 61 MÁSODIK FEJEZET A BOLYGÓK 77 HARMADIK FEJEZET AZ ÁLLATOK ÉS NÖVÉNYEK ASZTROLÓGIÁJA 91 NEGYEDIK FEJEZET A FOGANTATÁS PILLANATA 95 ÖTÖDIK FEJEZET A SZÜLETÉS IDEJE 105 HATODIK FEJEZET KORAI HALÁL 115 HETEDIK FEJEZET AZ ÉLETHOSSZ MEGÁLLAPÍTÁSA 121

6 Tartalom 7 NYOLCADIK FEJEZET A BOLYGÓK KORSZAKAI 131 KILENCEDIK FEJEZET A TRANZITOK HATÁSAI ASTAKAVARGA 143 TIZEDIK FEJEZET FOGLALKOZÁS 153 TIZENEGYEDIK FEJEZET KIRÁLYOK SZÜLETÉSE 155 TIZENKETTEDIK FEJEZET A BOLYGÓK KOMBINÁCIÓI 161 TIZENHARMADIK FEJEZET A HOLD KOMBINÁCIÓI 169 TIZENNEGYEDIK FEJEZET KÉT BOLYGÓ KOMBINÁCIÓI 173 TIZENÖTÖDIK FEJEZET AZ ASZKÉZIS KOMBINÁCIÓI 183 TIZENHATODIK FEJEZET A HOLD A NAKSATRÁKBAN 189 TIZENHETEDIK FEJEZET A HOLD A ZODIÁKUS JEGYEIBEN 193 TIZENNYOLCADIK FEJEZET A NAP, A MARS ÉS A TÖBBI BOLYGÓ A JEGYEKBEN 197 TIZENKILENCEDIK FEJEZET A BOLYGÓK DRISTIJEI 207

7 8 A védikus asztrológia kézikönyve HUSZADIK FEJEZET A BOLYGÓK A HÁZAKBAN 211 HUSZONEGYEDIK FEJEZET A BOLYGÓK A HARMONIKUS HOROSZKÓPBAN 215 HUSZONKETTEDIK FEJEZET TOVÁBBI KOMBINÁCIÓK 219 HUSZONHARMADIK FEJEZET KEDVEZÕTLEN KOMBINÁCIÓK 223 HUSZONNEGYEDIK FEJEZET A NÕK ASZTROLÓGIÁJA 229 HUSZONÖTÖDIK FEJEZET A HALÁL 235 HUSZONHATODIK FEJEZET AZ ISMERETLEN SZÜLETÉSI IDÕ KISZÁMÍTÁSA 241 HUSZONHETEDIK FEJEZET A DREKKÁNÁK 251 HUSZONNYOLCADIK FEJEZET BEFEJEZÉS 265 SZÓJEGYZÉK 269

8 Nagy hódolattal ajánlom ezt a könyvet szeretett lelki tanítómesteremnek, Õszentsége Sivaráma Szvámí Mahárádzsának és dzsjótisa-gurumnak, Srí Szandzsaja Ráthnak, akiknek áldásai nélkül ez a kötet nem készülhetett volna el. Kegyükért és áldásaikért imádkozom, hogy a lelki életben, valamint a védikus tudás és az asztrológia isteni tudományának megismerésében és terjesztésében tett erõfeszítéseimet siker koronázza, és hogy azok az Istenség Legfelsõbb Személyiségének elégedettségére váljanak. Köszönettel tartozom mindazoknak, akik jótanácsaikkal, bátorításukkal és áldozatos munkájukkal hozzájárultak e könyv létrejöttéhez.

9 jaccsaksur ésa szavitá szakala-grahánám rádzsá szamaszta-szura-múrtir-asésa-tédzsáh jaszjádzsnyajá bhramati szambhrita-kálacsakró góvindam ádi purusam tam aham bhadzsámi Akinek szavára felhág az idõ kerekére és örök pályáját rója a planéták királya, az istenek fényével ragyogó égi szem, a Nap, Õt imádom én, Góvindát, az Elsõdleges Urat. (Srí Brahma-szamhitá 5.52)

10 ELÕSZÓ Szerte a világon, így hazánkban is egyre többen és egyre nagyobb érdeklõdéssel fordulnak az asztrológia, azaz a csillagfejtés nagy múltra visszatekintõ tudománya felé. Az emberiség legrégebbi kultúráinak egytõl egyig megvolt a maguk asztrológiai rendszere. Így volt ez Indiában, az egyik legõsibb kultúra, az árja (védikus) kultúra bölcsõjében is. Kötetünk a védikus asztrológia alapjaival és szabályrendszerével foglalkozik, mely sokban különbözik, ugyanakkor sokban hasonlít is az Európában ismertebb, Perzsiából vagy Káldeából eredeztethetõ asztrológiai rendszerre. A Védák szerint az emberi civilizáció nagyon régóta, több millió éve létezik a földön, az asztrológia tudománya pedig egyidõs vele. Már a Rigvédában is találunk utalásokat bolygópozíciókra, csillagképekre és más égi jelenségekre, valamint arra, hogy a különbözõ áldozati rítusokat milyen bolygóállások idején kell végrehajtani. Ez a tudás a Dzsjótisa-sásztrában a Védák egyik kiegészítõ írásában teljesedik ki. A régiek ennek segítségével számolták az idõt, készítették el naptáraikat, s a különbözõ ceremóniák, fontos események lebonyolítása szempontjából kedvezõ és kedvezõtlen idõpontok kiszámítását is erre alapozták. Az asztrológia tudománya (szanszkritul dzsjótisa) azonban nem csupán egy-egy idõpont kedvezõségének meghatározásában nélkülözhetetlen. Segítségével a születési adatok alapján azt is meg tudjuk fejteni, hogy egy gyermekre milyen sors vár, mire számíthat ebben az életében, mi az, amit elõzõleg elkövetett tetteivel elõkészített magának, és min kellene változtatnia, ha tovább szeretne fejlõdni. Az elsõ asztrológiai mûvek szanszkrit nyelven íródtak és egyidõsek a Védákkal. Az egyik elsõ ilyen tárgyú mûvet Parásara Risi Sríla Vjászadévának, a Védák összeállítójának atyja hagyta ránk. A mû címe Brihat-parásara-hórá-sásztra, mely közel száz fejezeten keresztül tárgyalja a horoszkóp elkészítésének és értelmezésének módszereit. A mû eredete az idõk homályába vész, de valószínûleg több mint ötezer éve keletkezett. Könyvében Parásara Risi elmondja, hogy az asztrológia tudományát 11

11 12 A védikus asztrológia kézikönyve nagyapjától, Brahmától sajátította el, aki az univerzum elsõ teremtett élõlénye. Parásara kortársai, Garga Muni és Dzsaimini Risi szintén jelentõs asztrológiai mûveket hagytak az utókorra. A védikus asztrológia tudományának újabb korszaka az i. sz. V-VI. századra tehetõ, amikor az indiai és a görög kultúra között bizonyíthatóan élénk kölcsönhatás alakult ki. A kultúrtörténeti vagy régészeti emlékek alapján azonban nehéz lenne megmondani, hogy az asztrológia tudománya melyikben alakult ki elõbb, s melyikük hatott a másikra már amennyiben nem egymástól függetlenül kialakult, s idõvel kölcsönhatásba lépett asztrológiai rendszerekrõl van szó. A védikus írások mindenesetre arra engednek következtetni, hogy Indiában már évezredekkel a görög birodalom kialakulása elõtt foglalkoztak asztrológiával. Erre az idõszakra esik India egyik legjelesebb asztrológusának, Varáha Mihirának ( ) a mûködése is, aki Uddzsain tartomány akkori királyának, a legendás Vikramáditjának volt az udvari asztrológusa. A csillagfejtés tudományát édesapjától, Áditja dászától tanulta, és élete során több összefoglaló mûvet is írt az asztrológia különbözõ területeirõl. A védikus asztrológiának három fõ ága van. Az elsõ a ganita, más néven sziddhánta, amely fõleg az asztrológiai számításokkal, a bolygók és a zodiákus csillagzatainak látszólagos mozgásával foglalkozik. Ezen a területen Varáha Mihira a Panycsasziddhántika ( Az öt következtetés ) címû mûvet alkotta. A második terület a hórá vagy dzsátaka, amely inkább a bolygók asztrológiai hatásait vizsgálja a születés vagy egy esemény idõpontjában fennálló bolygó-konstellációk elemzése alapján. Ebben a témában már Varáha Mihira elõtt is számos mû született, melyeknek lényegét két mûvében, a Brihaddzsátakában ( Az asztrológia nagykönyve ) és a Laghudzsátakában ( Az asztrológia kiskönyve ) foglalta össze. A harmadik tudományterület a szamhitá vagy sakuna, az ómenek, jelek tudománya. Ezen a területen is kiemelkedõ mûvet alkotott, Brihat-szamhitá ( Az ómenek nagykönyve ) címmel. Mivel magyar nyelvû munka még nemigen jelent meg ebben a témában, többrészesre tervezett sorozatunkat egy klasszikus mû tolmácsolásával szeretnénk megnyitni. Az olvasó Varáha Mihira Brihaddzsátakájának magyarázó jegyzetekkel ellátott fordítását tartja a kezében. Kötetünk, melynek A védikus asztrológia kézikönyve címet adtuk, egy átfogó elméleti-gyakorlati tudást igyekszik az olvasó számára nyújtani. A szanszkrit versek fordításait vastagon, a hozzájuk fûzött magyarázatokat normál betûtípussal szedtük. A magyarázatok a versekben foglalt szabályok megér-

12 Elõszó 13 tését és alkalmazását hivatottak segíteni, a legtöbb esetben példákon keresztül. Varáha Mihira, mûvének elején és végén is utal arra, hogy az asztrológia tudományát összefoglaló, 28 fejezetbõl álló alkotását az elõzõ mesterek munkáinak részletes tanulmányozása elõzte meg. Könyvében megtaláljuk a védikus asztrológia alapvetõ elemeinek leírását és magyarázatát csakúgy, mint számos olyan módszer, bolygókombináció és asztrológiai elemzés leírását, amelyek segítséget nyújtanak a horoszkóp fõbb elemeinek alapos tanulmányozásához. A fentiekben említettük már Parásara Risi, Garga Muni és Dzsaimini Mahárisi nevét. Idõben jóval megelõzték Varáha Mihirát, aki tanításaik lényegét szûrte le e mûben. A könyvbõl kiderül, hogy Varáha Mihira idejében jelentõs volt a görög befolyás mind a csillagászat, mind az asztrológia területén. Számos görög eredetû kifejezést használ a szerzõ, és nemegyszer hivatkozik Javanácsárjára. A görögöket szanszkritul javanáknak nevezik. A történészek szerint két Javanácsárja is létezett, s számos asztrológiai mûvet hagytak hátra, melyeket összefoglaló néven Javanadzsátakának neveznek. Megtanultak szanszkritul, jól ismerték a védikus asztrológiát, így mûveiket Indiában is nagyra becsülték. Maga Varáha Mihira is hivatkozik rájuk. A csillagfejtés nagy alakjai közül figyelemre méltó még Maja, akinek a nevét egy õsi csillagászati mûvel, a Szúrjasziddhántával kapcsolatban szokták említeni, és természetesen a többi ácsárja (tanító) is, akikre Varáha Mihira vagy magyarázói hivatkoznak: Mándavja, Manittha, Szatjácsárja, Dévakírti, Srutakírti, Szubódhini, Bhattótpala és Kaljána Varma. A kötet összeállításakor ügyeltünk arra, hogy azoknak is érthetõ, alapos ismeretanyagot nyújtson a védikus asztrológiáról, akik semmiféle elõképzettséggel nem rendelkeznek ezen a téren, ugyanakkor azok számára is érdekfeszítõ legyen, akik már régóta foglalkoznak nyugati asztrológiával. Hogyan alkalmazhatjuk a könyvben leírtakat a gyakorlatban? A nyugati asztrológiában és horoszkópkészítésben jártas olvasóknak meglehetõsen könnyû dolguk lesz a védikus horoszkóp összeállításánál. A nyugati asztrológiában használt ún. tropikus zodiákusban a bolygók a precesszió miatt körülbelül 23 fokkal elõbbre járnak, mint a védikus asztrológiában használatos ún. sziderikus zodiákusban. A teendõnk csupán annyi, hogy a nyugati asztrológia alapján kapott bolygópozíciókból kivonjunk 23 ívfokot, vagyis minden bolygót ennyivel hátrébb toljunk a zodiákusban a Halaktól a Kos irányába, és máris elkészült a védikus horoszkóp! A horoszkóp felrajzolási módját, valamint a benne szereplõ bolygókat a könyv

13 14 A védikus asztrológia kézikönyve fejezeteiben találjuk meg. * A könyv végén szójegyzék található, amely a kötetben elõforduló szanszkrit nyelvû kifejezések fordítását és magyarázatát tartalmazza, valamint zárójelben annak a fejezetnek és versnek a számát, ahol a fogalom részletesebb kifejtése szerepel. Minden kedves olvasónak kellemes idõtöltést és eredményes munkát kíván a szerzõ: Gauranga Das Krisna-völgy, Somogyvámos, Gaurábda 513. Hrisíkésa havában, azaz szeptember 3-án, Srí Krisna Dzsanmástamín, az Úr Krisna megjelenési napján. * Ma már a legtöbben nem kézzel, hanem számítógépes programok segítségével számolják ki a bolygók adott pillanatban és földrajzi helyen elfoglalt pozícióit. A szerzõnél hozzá lehet jutni a védikus horoszkóp elkészítésére alkalmas egyszerû számítógépes programokhoz. Azok, akik nem rendelkeznek számítógéppel, lehetõleg szerezzék be a megfelelõ efemerida (bolygópozíció) táblázatokat, és az említett kivonást elvégezve már könnyen utánaszámolhatnak a kívánt bolygópozícióknak. Ha valaki mindezek ellenére továbbra is tanácstalan, a szerzõ készséggel áll a rendelkezésére.

14 BEVEZETÉS A nyugati asztrológiában már némi jártasságra szert tett olvasók számára nyilvánvalóan semmilyen gondot nem fog okozni a könyvben található különbözõ alapfogalmak és szakkifejezések megértése. Azoknak az olvasóknak a kedvéért azonban, akik még nem végeztek elõtanulmányokat ezen a téren, a következõkben néhány alapfogalmat ismertetünk, amelyek mind a védikus, mind a nyugati asztrológiában elõfordulnak. 1. A zodiákus Ha a fejünk felett elterülõ csillagos égboltot egy gömbnek képzeljük el, akkor mi, megfigyelõk, ennek a gömbnek a belsejében vagyunk. Ez az égbolt keletrõl nyugat felé forog, s egy nap alatt egy teljes fordulatot tesz meg. Ezt a mozgást legjobban a Nap alapján érzékeljük: noha a Nap csak nagyon keveset, kb. egy ívfokot mozdul el naponta a zodiákusban, mégis azt tapasztaljuk, hogy reggel felkel, este lenyugszik, másnap reggel pedig ismét felkel a keleti horizonton. Ez a látszólagos mozgás jellemzi az egész égbolt elfordulását is. A zodiákus az égbolt széles sávja, mely az ekliptikától (ld. késõbb) mindkét irányba 9 ívfokra terjed ki. Szanszkrit neve bhácsakra, vagyis a fény sávja. Mivel ez egy körkörös sáv, ezért nincs kezdete és vége, de annak érdekében, hogy viszonyítani tudjuk egymáshoz a bolygók zodiákusban elfoglalt pozícióit, kiválasztunk rajta egy pontot, melyet a Kos jegy kezdõpontjának nevezünk. Az ekliptika a Nap egy év alatt körbejárt útja, ami pontosan a zodiákus közepén halad végig. Szanszkritul apamandalának vagy ravimárgának nevezik. 2. A zodiákus felosztása Az ekliptikát tizenkét egyforma részre jegyre osztjuk, amelyek egyenként 30 ívfokot foglalnak el (360:12=30). A 12 jegynek a mahárisik (a 15

15 16 A védikus asztrológia kézikönyve védikus asztrológiai írások szerzõi) meghatározott jellemzõket tulajdonítanak, amelyeket hosszas és alapos megfigyelés és meditáció eredményeképpen ismertek fel. Amint már említettük, a zodiákust a Kos 0. fokától kezdõdõen osztjuk fel tizenkét jegyre. Minden egyes jegy harminc ívfokra, egy ívfok hatvan percre, egy ívperc hatvan ívmásodpercre osztható. A teljes zodiákus ennek megfelelõen ívpercbõl, illetve ívmásodpercbõl áll. Amint késõbb látni fogjuk, a védikus asztrológia a tizenkét rásira (állatövi jegyre) való felosztás mellett más felosztási rendszereket is használ. Ilyenek például a naksatrák, azaz holdházak (aszterizmusok), amelyekbõl a teljes zodiákusban 27 van, valamint a 12 jegy még kisebb részekre való felosztásával kapott horoszkópok (pl. a hórá: 1/2 jegy, a drekkána: 1/3 jegy, a navámsa: 1/9 jegy stb.). Ezeket a késõbbiekben tárgyaljuk. 3. A tropikus és a sziderikus zodiákus Attól függõen, hogy milyen kezdõpontot, illetve vonatkoztatási pontot adunk meg, többféle lehetõség is van a zodiákus határainak megállapítására. A nyugati asztrológiában a zodiákus meghatározásánál a Nap éves pályáját veszik alapul. A Nap éves forgási ciklusának négy nevezetes állomása van, melyek a tavaszi és az õszi napéjegyenlõség, valamint a nyári és a téli napforduló. E négy pont közötti idõbeli távolság azonos, vagyis a Nap pályájának mintegy a négy sarkát jelzik. A nyugati asztrológiában használt ún. tropikus zodiákus meghatározása ezekre a pontokra támaszkodik. Az ekliptikának azt a pontját, ahol a tavaszi napéjegyenlõség idején a Nap áll, a Kos jegy kezdõpontjának tekintik. Ennek megfelelõen a Nap a nyári napforduló napján lép a Rák jegybe, az õszi napéjegyenlõség idején a Mérleg jegybe, a téli napfordulókor pedig a Bak jegybe. A csillagászati vizsgálatok azonban azt mutatják, hogy a Földtõl (és a Naptól) távol lévõ csillagképek, amelyek egymáshoz képest mozdulatlanok (ezért is nevezik õket állócsillagoknak), lassú, elõrehaladó mozgást végeznek az elõbb említett négy ponthoz képest. A Nap tehát nem ugyanoda érkezik vissza évrõl évre a tavaszi napéjegyenlõség idején, mert a tavaszpont az állócsillagokhoz képest mindig egy kicsit hátrébb kerül. A tropikus zodiákus és az állócsillagok elmozdulása viszonyított, vagyis attól függ, hogy melyikhez rögzítjük megfigyelési pontunkat. A védikus asztrológia ezzel szemben az úgynevezett sziderikus zodiákust használja, amely a mozdulatlan állócsillagokhoz van rögzítve. Így a

16 Bevezetés 17 kezdõpont, vagyis a Kos 0. foka is egy bizonyos csillaghoz rögzül, ami annak idején a Zeta Piscum volt. Jelenleg ez a csillag nem jól látható, ezért a vele pontosan szemben álló Spicát jelölték ki vonatkoztatási pontul, amely a Mérleg jegy 0. foka. A két zodiákus tehát egymáshoz képest folyamatos, lassú forgó mozgást végez, melynek éves értéke kb ívmásodperc, amit a lassúság miatt nehéz pontosan megállapítani. Ezt az értéket precessziós állandónak nevezik, melynek nagyságát Indiában is többféleképpen határozzák meg. Annak a ciklusnak az idõtartamát, amely alatt a két zodiákus egymáshoz képest teljesen körbefordul, szintén csak hozzávetõlegesen tudjuk meghatározni, de kb ezer évre tehetõ. Azt sem tudjuk pontosan, hogy a két zodiákus mikor esett pontosan egybe ennek az idõpontját az asztrológusok és a csillagászok kb évvel ezelõttre teszik. Azóta a tavaszpont folyamatosan halad hátrafelé, és a precessziós érték jelenleg kb '. Ezt az értéket a védikus asztrológiában lahiriajanámsának nevezik. Hivatalosan ezt az értéket fogadják el az Indiában használt többféle ajanámsa (precessziós érték) közül tavaszán tehát a Nap a sziderikus zodiákusban a napéjegyenlõség idején valójában nem a Kos 0. fokán, hanem a Halak 6. fokán fog állni. 4. A zodiákus jegyeinek elemei és minõségei Ezek meghatározásában a nyugati és a védikus asztrológia alapvetõen megegyezik. 4.1 Páros és páratlan jegyek Mivel a zodiákus a Kos jeggyel kezdõdik, ezért a Kos és az utána következõ minden második jegy (Ikrek, Oroszlán, Mérleg, Nyilas, Vízöntõ) páratlan, míg a többi (Bika, Rák, Szûz, Skorpió, Bak, Halak) páros jegy. A páratlan jegyek férfias természetûek, a párosak nõiesek. A páratlanoknak inkább kedvezõtlen, a párosaknak inkább kedvezõ az alaptermészetük. A védikus asztrológiában a két legfontosabb bolygó a Nap és a Hold. A Nap a férfias, aktív, pozitív energiát, míg a Hold a kiegészítõ, nõies, befogadó, passzív energiát képviseli. Ez a két bolygó egy-egy jegyet ural. A Rák a Hold jegye, és páros, negatív, nõies jegy, míg az Oroszlán a Napé, ami páratlan, pozitív és férfias jegy. Ebben a viszonylatban a pozitív és a negatív, illetve a kedvezõ és a kedvezõtlen nem abszolút, hanem relatív

17 18 A védikus asztrológia kézikönyve terminusok, amelyek a jegyek energiájának jellegét szimbolizálják. Természetesen mindkettõre szükség van, mert másképp nem jöhet létre a dinamikus egyensúly. Az összes többi bolygó egy pozitív-aktív és egy negatívbefogadó jegyet ural. Például a Kos a Mars férfias jegye, amelynek energiája kiáradó, aktív, míg a Skorpió a nõies jegye, melynek energiája inkább rejtett, befelé forduló, titokzatos. A bolygók általában a pozitív jegyekben aktívabbak, itt fejtenek ki több hatást. Minden bolygó rendelkezik tehát pozitív és negatív oldallal is. A negatív oldal a bolygó pályájának az a szakasza, amikor inkább befogadja az energiákat, a pozitív pedig az, amikor inkább kibocsátja azokat, vagyis hatást gyakorol. 4.2 A jegyek minõségei A jegyek háromféle minõséggel rendelkeznek: kardinális, szilárd és változó. Ezek szanszkrit megfelelõi: csara ( aktív ), szthira ( mozdulatlan ) és dviszvabháva vagy ubhaja ( kettõs, változó természetû ). A kardinális jegyek a Kos, a Rák, a Mérleg és a Bak, a szilárd jegyek a Bika, az Oroszlán, a Skorpió és a Vízöntõ, a változó jegyek pedig az Ikrek, a Szûz, a Nyilas és a Halak. A három minõség eltérõ tulajdonságokkal rendelkezik. Az elektromos áram három fázisához lehetne leginkább hasonlítani õket: a kardinális jegyek a pozitív töltésekhez, a szilárd jegyek a semleges részecskékhez, a kettõs, változó jegyek pedig a negatív töltésekhez hasonlóan viselkednek. A bolygók általában a kardinális jegyekben fejtik ki legerõsebb hatásukat. A szilárd jegyekben hatásuk inkább állandósul és valamelyest mérséklõdik, a kettõs jegyekben pedig legtöbbjük határozatlanná, változékonnyá és erõtlenné válik Kardinális jegyek Ezek a jegyek a hozzájuk tartozó elemek pozitív, aktív, dinamikus, kezdeményezõ fázisát hordozzák. A mozgás, a lendület, az irány, a kifejezés minõsége ez, de zavart, izgalmat, és túlzott erõlködést is okozhat. Számos vezetõ, karizmatikus, magával ragadó személyiség horoszkópjában találunk erõs kardinális jegyeket. Az ilyen embereknek viszont többnyire nagyobb érzékenységet, alkalmazkodóképességet, türelmet és befelé fordulást kell elsajátítaniuk ahhoz, hogy ne essenek minduntalan az egocentrizmus és a tapintatlanság hibájába.

18 Bevezetés Szilárd jegyek A szilárd jegyek statikusak, stabilak, semlegesek és kitartóak, a hozzájuk tartozó elem közbülsõ, állandósulási fázisát képviselik. Folyamatosságot, állandóságot adnak, de gyakran túlzott tétlenséget, ellenállást és stagnálást is okozhatnak. Az ilyen embereknek nagyobb kezdeményezõkészséget, megújulási képességet kell kifejleszteniük magukban, és meg kell tanulniuk elengedni azt, amire már nincs szükségük Kettõs, változó jegyek Ezekben a jegyekben az általuk képviselt elemek negatív, változó, bizonytalan vagy befolyásolható fázisa nyilvánul meg. Az ilyen típusú emberek befogadóképesek, jól tudnak alkalmazkodni, nyitottak, érzékenyek, de gyakran túlságosan befolyásolhatók és nehezen szánják rá magukat a cselekvésre. Nekik a határozottság, a céltudatosság és a kitartás terén kell fejlõdniük. 4.3 A jegyek és az õselemek A védikus filozófia öt õselemrõl tesz említést, melyek a következõk: föld, víz, tûz, levegõ, éter. Az õselemek az anyag (és a szellem) bizonyos tulajdonságait, minõségeit képviselik. Az éter-elem a legfinomabb, mely mindent áthat, és ezért minden jegyben egyformán jelen van. A föld, a víz, a tûz és a levegõ azonban csak három-három jegyben van jelen. Az adott jegy páros-páratlan, illetve kardinális, szilárd vagy változó természetének megfelelõen mindegyik elem az általa képviselt tulajdonságok kialakításában játszik szerepet. A négy elemhez tartozó jegyeket és tulajdonságokat a túloldalon található táblázat szemlélteti. 5. A jegyek leírása A fentiek alapján a zodiákus jegyei a különbözõ bolygók, õselemek, minõségek és pozitív-negatív jellegek hatásait és a belõlük fakadó tulajdonságokat fogják szülötteikben megtestesíteni.

19 20 A védikus asztrológia kézikönyve Elem Levegõ Tûz Víz Föld Jegyek Ikrek, Mérleg, Vízöntõ Kos, Oroszlán, Nyilas Rák, Skorpió, Halak Bika, Szûz, Bak Tulajdonságok könnyû, finom, mozgékony, száraz, tiszta, kiterjeszkedõ, kitárulkozó, kapcsolatteremtõ, érzékeny, szétszórt forró, sugárzó, könnyû, éles, tiszta, aktív, vezetõ, átható, elkülönítõ; robbanást, égést és pusztulást is okozhat nedves, felhõs, nyugodt, sima, lágy, passzív, termékeny, jó befogadóképességû; stagnálást és sorvadást is okozhat nehéz, sötét, kemény, durva, statikus, lassú, összetartó, ellenálló, terméketlen, kifejezéstelen, szilárd, tartós, kitartó, hûséges A zodiákus jegyeit a különbözõ bolygók uralják. Ezt a szemközti oldalon található táblázat szemlélteti. Láthatjuk, hogy a Ráhu és a Kétu kivételével a jegyek urai megegyeznek a nyugati asztrológia hagyományos felosztásával. Az alábbi leírások azonban általában azokra érvényesek, akiknek az aszcendense vagy a Holdja az adott jegyben áll, de természetesen a többi bolygóhatást is figyelembe kell venni. Ez egy fontos különbség a nyugati és a védikus asztrológia között, hiszen a nyugatiban a jegyanalógiák leírásánál elsõsorban a Nap helyzetét veszik figyelembe, melynek következtében a jegyek jellemzésénél is lényeges különbségek vannak. 5.1 Kos A Kos a Mars pozitív, férfias oldala, kardinális tûzjegy, a Kálapurusa (az univerzális forma) feje. Mivel ez az elsõ jegy, a Kos-szülött életét függetlenség, erõ, önkifejezés és erõs személyes ambíciók jellemzik. A Kos típusú személyek dinamikusak, agresszívak, versengésre hajlamosak és nagy kezdeményezõkészséggel rendelkeznek. Gyakran intellektuális beállítottságú, jó felfogóképességû emberek. A természettudományok és a logika terén nagyon jól tudják kamatoztatni képességeiket, kutató, feltaláló válhat belõlük, mivel igen nyitottak minden új dologra. Függetlenek, kalandvágyók és kitûnõen értenek a munkájukhoz. Heves

20 Bevezetés 21 Szám Szanszkrit név Latin név Magyar név Szimbólum Jegy ura 1. Mésa 2. Vrisabha 3. Mithuna 4. Kataka 5. Szimha 6. Kanjá 7. Tula 8. Vriscsika 9. Dhanu 10. Makara 11. Kumbha 12. Mina Aries Taurus Gemini Cancer Leo Virgo Libra Scorpio Sagittarius Capricorni s Aquarius Pisces Kos Mars Bika Vénusz Ikrek Merkúr Rák Hold Oroszlán Nap Szûz Merkúr Mérleg Vénusz Skorpió Mars/Kétu Nyilas Jupiter Bak Szaturnus z Vízöntõ Szaturnusz/ Ráhu Halak Jupiter érzelmek és szenvedélyek dúlnak bennük, de általában képesek uralkodni ezek felett. Sokszor akaratosak, impulzívak és önfejûek, mindenrõl van véleményük, néha kritikusak is lehetnek. Ugyanakkor, ha megtanulják analizálni önmagukat, jó pszichológus válhat belõlük. A kevésbé fejlett Kos típusúak dühösek, indulatosak, akarnokok lehetnek, a véleményüket gyakran ráerõltetik másokra, és keresztülviszik azt, amit egyszer elhatároztak. Az ilyen embereket az indulataik és az ösztöneik vezérlik. Bár harciasak, energiájukat inkább mentális, mint fizikai szinten fejtik ki. Gyakran bocsátkoznak vitába, de tettlegességhez ritkán folyamodnak. Néha hiú, zárkózott vagy önmagukkal túl sokat foglalkozó emberek. Nagyon jó stratégiai érzékük van, de gyakran éppen a saját cselszövésük áldozataivá lesznek. Olykor túl sokat tépelõdnek bizonyos dolgokon, aminek következtében hajlamosak a gyomorfekélyre ( emésztik magukat ). Gyakran egocentrikusak, nem elég érzékenyek másokra, ezért hasznukra válik egy olyan kapcsolat, amely kiegyensúlyozza ezt a tulajdonságukat. Általában fogékonyak az újdonságra. Lelki fejlõdésük kulcsa az,

21 22 A védikus asztrológia kézikönyve hogy éles elméjüket az igazság kutatására használják, és ne arra, hogy önmagukat helyezzék az elõtérbe. 5.2 Bika A Bika a Vénusz negatív jegye, szilárd földjegy, a Kálapurusa arca és nyaka. A hozzá tartozó kettes szám erõs igényt és fogékonyságot alakít ki a jegy szülöttében a partner- és egyéb kapcsolatok iránt, valamint segíti õt az érzelmi kommunikációban. A Bika típusú emberek személyes kapcsolataikban és közvetlen környezetük kialakításában is egyensúlyra és harmóniára törekszenek. A Bika jegyben születettek szilárdak, kitartóak és határozott elképzeléseik vannak a világról. Nagyon jó forma- és szépérzékkel rendelkeznek, több mûvészt, költõt találunk köztük. Gyakran vonzóak, fõleg fiatal korukban (tegyük hozzá, hogy sokat is foglalkoznak az öltözködéssel és a külsõ megjelenéssel). Nagyon elragadóak tudnak lenni, sok köztük az üzletember, a bankár, a vagyonos ember. Hajlamosak a materialista életszemléletre és az érzékiségre, a kényelem, a szépség, a luxus élvezetére. Gyakran rendelkeznek igen kifinomult ízléssel és kecses manírokkal. Jól tudnak kommunikálni másokkal, általában kedvelik a külföldieket. Hajlamosak arra, hogy egyik pillanatról a másikra megmakacsolják magukat, és jottányit se engedjenek valamibõl, ha azt egyszer elfogadták a magukénak. Lassan mérgesednek fel, de lassan is bocsátanak meg vagy engesztelõdnek ki. Néha kegyetlenek és érzéketlenek azokkal szemben, akik kívül esnek érdeklõdési körükön. Jó a memóriájuk, de gyakran csapnak át szentimentalizmusba, nosztalgiázásba, a múlt iránti ragaszkodásba. Általában ki vannak békülve a testükkel és maximálisan kihasználják az érzékszerveik nyújtotta lehetõségeket. A Bika jegyûek többnyire nagyra becsülik a házasságot, a szilárd és boldog családi életet. Nagyon romantikusak és odaadóak tudnak lenni, gyakran vallják azt, hogy a szeretet a legfontosabb. Ragaszkodnak a földhöz, szeretik otthagyni a kezük nyomát a környezetükön. Mottójuk: megszerezni, megóvni, fejleszteni. Lelki téren is inkább odaadóak és hagyománytisztelõk; vonzódnak a rítusokhoz. 5.3 Ikrek Az Ikrek a Merkúr pozitív jegye, kettõs levegõjegy, a Kálapurusa nyaka és válla. Mivel a száma a hármas, ez energikus természetet, a változás és a

22 Bevezetés 23 kölcsönhatás keresését, mozgásszeretetet kölcsönöz az ilyen jegyû szülöttnek. Azok az emberek, akiknél az Ikrek hatása az uralkodó, gyakran idegesek, nyugtalanok és izgatottak. Testben és lélekben fürgék, jól tudnak alkalmazkodni, de a túlzott aktivitással sokszor kimerítik magukat. Jó intellektussal, nagyszerû beszéd- és kommunikációkészséggel és nyelvérzékkel rendelkeznek. Sok köztük az író, újságíró, költõ, titkár, számítógép-programozó. Általában szeretnek tanulni, jól tudják kezelni az információkat és a statisztikai adatokat, kiváló tudós válhat belõlük. Rendelkeznek azonban egy határozottan spekulatív énnel is, aminek következtében néha saját irreális képzelgéseik és aggodalmaik hálójába bonyolódnak. Az Ikrek típusúak emberi kapcsolatai általában ugyanolyan változékonyak, mint az elméjük. Sokuk házasodik egynél többször, vagy váltogatja rendszeresen a partnerét. Némelyikük erõs szexuális beállítottságú, de vigyázniuk kell, mert az életerejük nem mindig áll arányban a képzelõerejükkel! Szeretik az izgalmakat és az újdonságokat, könnyen a tömegtájékoztatás vagy a szórakoztató elektronika bûvkörébe kerülnek. Fogékonyak minden iránt, ami izgatja az idegrendszert és fokozza az életritmust, de fennáll a lehetõsége, hogy emiatt túlérzékennyé vagy neurotikussá válnak. Érzékeny elméjük csalóvá, ravasszá és megbízhatatlanná teheti õket. Néha döntésképtelenek, és semmit sem képesek elvinni a végkifejletig. Az összes típus közül õk a legváltozékonyabbak, de ugyanakkor hajlandóak addig menni egy dolog után, amíg az energiájukból futja. Ha egyszer a belsõ tudást kezdik keresni a külsõleges dolgok és szenzációk helyett, akkor nagy mértékben lelki beállítottságúvá válhatnak, mivel õk rendelkeznek a legfinomabb energiával, és az összes jegy közül õk befolyásolhatók a leginkább. 5.4 Rák A Rák a Hold jegye, páros, negatív, kardinális vízjegy, a Kálapurusa mellkasa. Negyedik jegyként a mentális és érzelmi stabilitás és boldogság iránti igényt fejezi ki. A Rák emberek általában nyitottak, barátságosak, együttérzõk, gondoskodók és oltalmazók, mivel ez az anya jegye. Értékelik az emberi kapcsolatokat, az érzelmi viszonzást, különösen bensõséges, személyes szinten. Otthonukban általában sok ember megfordul, barátok jönnekmennek, akikre szeretnek fõzni, és akikrõl nagyon szeretnek gondoskodni. Keresik a népszerûséget, és rendelkeznek is az emberek hangulata

2-3 4-5 6-7 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-23 24-25 26-27 28-29 30-32. Spirituális gyógyítónk kiválasztása. Égi hozományunk Asztrografológia

2-3 4-5 6-7 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-23 24-25 26-27 28-29 30-32. Spirituális gyógyítónk kiválasztása. Égi hozományunk Asztrografológia A Tisztelt olvasó, most egy speciális, hiánypótló magazint tart a kezében. Az úgynevezett mássága abból adódik, hogy nem csak érdekességeket, hanem mély spirituális tanításokat adunk közre oly formában,

Részletesebben

Imolai Judit Asztrológus Telefon: 20/9462293 E-mail: info@astrologia.hu

Imolai Judit Asztrológus Telefon: 20/9462293 E-mail: info@astrologia.hu 2013. - a Hold Éve Az érzelmek és a lélek éve lesz 2013., a saját hozzáállásunk határozhatja meg az ügyeink sikereit és a világ sorsát is. Nagy a felelősségünk. Mit akarunk tehát bevonzani? A 2013. esztendő

Részletesebben

2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-23 24-25 26-27 28-29 30-31. A sámán. Égi hozományunk Asztrografológia

2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-23 24-25 26-27 28-29 30-31. A sámán. Égi hozományunk Asztrografológia Köszönetet mondok mindazoknak, akik segítségünkre voltak lapunk terjesztésében. Könyvesboltoknak, bioboltoknak, vegetáriánus éttermeknek és magánszemélyeknek egyaránt. Tevõleges támogatásukkal nagy mértékben

Részletesebben

Dzsungci Asztrológiai Képlet

Dzsungci Asztrológiai Képlet 1 Dzsungci Asztrológiai Képlet 2 Dicsőség Manydzsusrinak! BEVEZETŐ Ime a szülött Születési Horoszkópja, Mar-szton állandó rendszere alapján, mely az Értékes Fényderítő Lámpásból való, mely egyetlen élet

Részletesebben

Biblia és asztrológia

Biblia és asztrológia Ennek a dokumentációnak nem az a célja, hogy felolvasd. Azért készítettük, hogy segítségével és a hozzá tartozó diasorozat levetítésével saját előadást állíthass össze az asztrológiáról. Szolgálatodhoz

Részletesebben

TATTVA. A Bhaktivedanta Hittudományi Fõiskola és a Bhaktivedanta Kulturális és Tudományos Intézet Alapítvány tudományos folyóirata

TATTVA. A Bhaktivedanta Hittudományi Fõiskola és a Bhaktivedanta Kulturális és Tudományos Intézet Alapítvány tudományos folyóirata TATTVA A Bhaktivedanta Hittudományi Fõiskola és a Bhaktivedanta Kulturális és Tudományos Intézet Alapítvány tudományos folyóirata Budapest, 2008 TATTVA A Bhaktivedanta Hittudományi Fõiskola és a Bhaktivedanta

Részletesebben

Kovács Antal Magyarország, 1980.10.25. Sorszám 1. Csakra Korona csakra Helye Fejtető Mirigy Tobozmirigy Szine ibolya, fehér, arany Százalék 0 % Értékelés feladat 2. Homlok csakra A szemöldökök közepe Agyalapi

Részletesebben

Áttekintés. Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé

Áttekintés. Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé Áttekintés Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé Overview Understanding the Brain: Towards a New Learning Science Az Áttekintések az OECD kiadványok kivonatos fordításai. Az Online Könyvesboltban

Részletesebben

GYÓGYÍTSD TENMAGAD. Értekezés a betegség valódi okáról és gyógymódjáról EDWARD BACH M.B., B.S., M.R.C.S., L.R.C.P., D.P.H.

GYÓGYÍTSD TENMAGAD. Értekezés a betegség valódi okáról és gyógymódjáról EDWARD BACH M.B., B.S., M.R.C.S., L.R.C.P., D.P.H. GYÓGYÍTSD TENMAGAD Értekezés a betegség valódi okáról és gyógymódjáról EDWARD BACH M.B., B.S., M.R.C.S., L.R.C.P., D.P.H. 2 This translation and edition 2013 The Bach Centre First published in Great Britain

Részletesebben

BALOGH BÉLA GYÓGYÍTÓ MEDITÁCIÓ TARTALOM

BALOGH BÉLA GYÓGYÍTÓ MEDITÁCIÓ TARTALOM BALOGH BÉLA GYÓGYÍTÓ MEDITÁCIÓ TARTALOM Előszó...2 A meditációban rejlő lehetőségek és veszélyek... 4 Mi a meditáció?... 6 Hol vagyok a meditáció alatt?.... 8 Mi az, amit a meditációval elérhetek?....

Részletesebben

12. A kerettanterv neve: A magyarországi Waldorf-iskolák kerettanterve A kerettanterv benyújtója: Magyar Waldorf Szövetség

12. A kerettanterv neve: A magyarországi Waldorf-iskolák kerettanterve A kerettanterv benyújtója: Magyar Waldorf Szövetség 2. számú melléklet a 17/2004. (V.20.) OM rendelethez 12. A kerettanterv neve: A magyarországi Waldorf-iskolák kerettanterve A kerettanterv benyújtója: Magyar Waldorf Szövetség A magyarországi Waldorf-iskolák

Részletesebben

Meditáció a gyakorlatban. Brahma Kumaris World Spiritual University Magyarország, 1999

Meditáció a gyakorlatban. Brahma Kumaris World Spiritual University Magyarország, 1999 Meditáció a gyakorlatban Brahma Kumaris World Spiritual University Magyarország, 1999 Ajánlás: A meditáció a gyakorlatban elsősorban azoknak ajánlott, akik szeretnék megismerni és felfedezni a belső világukat

Részletesebben

AZ EMBERISÉG MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐJE

AZ EMBERISÉG MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐJE ANNIE BESANT C. W. LEADBEATER AZ EMBERISÉG MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐJE Fordították: Az MTT tagjai, 1940 A kéziratot feldolgozta: Szabari János, 2006 MAGYAR TEOZÓFIAI TÁRSULAT TARTALOM AZ OLVASÓ FIGYELMÉBE

Részletesebben

A személyiség építőkövei

A személyiség építőkövei A személyiség építőkövei Típus-, vonás- és biológiai elméletek Mirnics Zsuzsanna Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta a Bölcsész Konzorcium A Konzorcium tagjai: Eötvös Loránd Tudományegyetem Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

Leszkoven László. A lélek nyelvén. Hatra Mag Kft. Miskolc, 2011.

Leszkoven László. A lélek nyelvén. Hatra Mag Kft. Miskolc, 2011. Leszkoven László A lélek nyelvén Hatra Mag Kft. Miskolc, 2011. 2 I. fejezet Bevezetés mi dolgunk a lelkünkkel? Definíciókkal jobb végezni, mint kezdeni írja egyik művében (Játékfilozófia) Babits Mihály.

Részletesebben

Hét kapu, hét réteg, "hét bőr" - Hány csakra van?

Hét kapu, hét réteg, hét bőr - Hány csakra van? Hét kapu, hét réteg, "hét bőr" - Hány csakra van? Mi a csakra? A csakrák olyan, nem fizikai szervek, amelyek a nyers "Kundalini" energiát egy más típusú, finomabb, jobban felhasználható alakba transzformálják.

Részletesebben

Személyiség-lélektani alapismeretek

Személyiség-lélektani alapismeretek Csomós István Személyiség-lélektani alapismeretek A követelménymodul megnevezése: Rendészeti alapfeladatok A követelménymodul száma: 0725-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-003-50 SZEMÉLYISÉG-LÉLEKTANI

Részletesebben

Láma Ole Nydahl. A Nagy Pecsét. A Gyémánt Út buddhizmus mahámudra-látásmódja ISBN 963060594-5

Láma Ole Nydahl. A Nagy Pecsét. A Gyémánt Út buddhizmus mahámudra-látásmódja ISBN 963060594-5 Láma Ole Nydahl A Nagy Pecsét A Gyémánt Út buddhizmus mahámudra-látásmódja 2006 ISBN 963060594-5 Fordítás alapjául szolgáló kiadás: Lama Ole Nydahl The Great Seal 2004, San Francisco Fordította: Csöndes

Részletesebben

SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET

SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET 2 Sávai János NEVELÉSELMÉLET Bevezetés a pedagógiába 2007 3 Sávai János Lektor: Katona Miklós 3. Átdolgozott kiadás Készült a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program támogatásával,

Részletesebben

Csíkszentmihályi Mihály KREATIVITÁS. A flow és a felfedezés, avagy a találékonyság pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest

Csíkszentmihályi Mihály KREATIVITÁS. A flow és a felfedezés, avagy a találékonyság pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest Csíkszentmihályi Mihály KREATIVITÁS A flow és a felfedezés, avagy a találékonyság pszichológiája Akadémiai Kiadó, Budapest A fordítás alapjául szolgáló mű Creativity. Flow and the Psychology of Discovery

Részletesebben

A Jövő Legendáriuma J. Ezoterikus és Üzleti Kalendárium

A Jövő Legendáriuma J. Ezoterikus és Üzleti Kalendárium 2014 A Jövő Legendáriuma J Ezoterikus és Üzleti Kalendárium 2014 a LÉLEK éve. Ez a Legendárium tulajdona Ha lelkünket rendbe tudjuk rakni, akkor egészségünk, testünk, kapcsolataink, munkánk, üzletünk is

Részletesebben

Hogyan befolyásolja a média jelenléte a fiatal generáció társadalomba való beilleszkedését, értékrendjének kialakulását

Hogyan befolyásolja a média jelenléte a fiatal generáció társadalomba való beilleszkedését, értékrendjének kialakulását Hogyan befolyásolja a média jelenléte a fiatal generáció társadalomba való beilleszkedését, értékrendjének kialakulását 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető....4 2. Témaválasztás..5 3. Mi is valójában a tömegkommunikáció?...

Részletesebben

LÉLEKMORZSÁK. Békés, boldog Karácsonyi ünnepeket és Boldog újévet kívánunk!

LÉLEKMORZSÁK. Békés, boldog Karácsonyi ünnepeket és Boldog újévet kívánunk! LÉLEKMORZSÁK Békés, boldog Karácsonyi ünnepeket és Boldog újévet kívánunk! web: www.lelekmorzsak.honlapom.com e-mail: lelekmorzsa@gmail.com Facebook: Lélekmorzsák https://www.facebook.com/groups/459063764152317/

Részletesebben

Hogyan jellemezhető a nők munkaerő-piaci helyzete? egy empirikus kutatás tükrében

Hogyan jellemezhető a nők munkaerő-piaci helyzete? egy empirikus kutatás tükrében Vezetéstudományi Intézet Hogyan jellemezhető a nők munkaerő-piaci helyzete? egy empirikus kutatás tükrében Vatamány Bella 2012. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 1 1. A NŐK ÉS A FÉRFIAK... 3 2. A VEZETÉS...

Részletesebben

Emile Coué: Elméd gyógító hatalma

Emile Coué: Elméd gyógító hatalma Emile Coué: Elméd gyógító hatalma 2 Fontos tudnivalók a könyvről Az Elméd gyógyító hatalma c. könyv a pozitív gondolkodás egyik alapműve. Ez a kötet Coué közvetlen írásai mellett - melyekhez az előszót

Részletesebben

Lylia. Gyakorlati Cigánykártya

Lylia. Gyakorlati Cigánykártya Lylia Gyakorlati Cigánykártya Írta: Tatár Alexandra Teljes terjedelmében szabadon másolható, továbbadható, terjeszthető az író írásbeli engedélye nélkül, de kizárólag a szerző (Tatár Alexandra Lylia) megjelölésével.

Részletesebben

INTEGRÁL AKADÉMIA INTEGRÁL PSZICHOLÓGIA SZAK

INTEGRÁL AKADÉMIA INTEGRÁL PSZICHOLÓGIA SZAK 1 INTEGRÁL AKADÉMIA INTEGRÁL PSZICHOLÓGIA SZAK SZAKDOLGOZAT Integrál tanácsadói hálózat mûködési modellje Név: Bedõ Eleonóra Telefon: 06 30 2013333 E-mail: bedo.nora@sciamus.hu Konzulens: Franczia Ágnes

Részletesebben

GIMNUSZ. Mészáros Lőrinc Gimnázium és Szakközépiskola diáklapja LábbassyI. évfolyam 1. szám 2004. április

GIMNUSZ. Mészáros Lőrinc Gimnázium és Szakközépiskola diáklapja LábbassyI. évfolyam 1. szám 2004. április A lternatíva Az Alternatív Szakképző Iskola diákújságja 2004. december I. évfolyam 2. szám Sikeresen zárult a Phare-program Iskolánk a 2003/2004-es tanévben részt vett a Vállalkozási kompetencia-fejlesztő

Részletesebben

Magyar Iparművészeti Egyetem Doktori Iskola AZ ŐSMINTÁK EREJE ZOBOR LÁSZLÓ. Témavezető: Ferencz István Építész Egyetemi tanár

Magyar Iparművészeti Egyetem Doktori Iskola AZ ŐSMINTÁK EREJE ZOBOR LÁSZLÓ. Témavezető: Ferencz István Építész Egyetemi tanár Magyar Iparművészeti Egyetem Doktori Iskola AZ ŐSMINTÁK EREJE ZOBOR LÁSZLÓ Témavezető: Ferencz István Építész Egyetemi tanár 2002 Tartalomjegyzék Kutatási program 1. Bevezetés 11 Hogy néz ki Jelen-lét

Részletesebben

A pedagógus személyiségének formáló ereje

A pedagógus személyiségének formáló ereje bevezető A pedagógus személyiségének formáló ereje Seneca szerint: Hosszú az út a tanításon keresztül, de rövid és hathatós a példa által. Porkoláb Annamária A gyerekek és kamaszok nagymértékben utánzással

Részletesebben