Kisalföldi Homokpuszta LIFE+ Projekt II. Lakossági Fórum November 6.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kisalföldi Homokpuszta LIFE+ Projekt II. Lakossági Fórum 2014. November 6."

Átírás

1 Kisalföldi Homokpuszta LIFE+ Projekt II. Lakossági Fórum November 6. LIFE08 NAT/H/ A projekt az Európai Unió LIFE+ programjának támogatásával valósul meg.

2 Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal Lábodi István Projektmenedzser LIFE08 NAT/H/ LIFE08 NAT/H/ A projekt az Európai Unió LIFE+ programjának támogatásával valósul meg.

3

4 PARTNERSÉG

5

6 FŐ CÉLKITŰZÉSEK Az Európai Unió környezetvédelmi politikájának integrálása a honvédelmi feladatok gyakorlatába NATURA 2000 hálózat fejlesztése

7 FINANSZÍROZÁS Összköltségvetés: EUR EU támogatás (75%): Vidékfejlesztési Minisztérium: Konzorcium: EUR EUR EUR

8 AKCIÓK Előkészítő tevékenységek: Monitoring terv kidolgozása alapállapot felmérés Műszaki tervezés: invazív fajok irtása, tájképformálás, elbontandó katonai objektumok Hatósági engedélyek beszerzése a természetvédelmi akciókhoz

9 AKCIÓK Konkrét beavatkozások: Invazív fajok kiirtása a projektterületről A füves területeken felhalmozódott szerves hulladék anyag eltávolítása Természetes domborzat helyreállítása és a füves területek rehabilitációja Romok és illegális hulladék eltávolítása a projektterületről

10 Kommunikáció: AKCIÓK Online kommunikáció (honlap, facebook, hírlevél) Média tevékenységek Oktatási és információs anyagok Lakossági fórumok A katonai személyzet oktatása Nemzetközi konferencia és szeminárium Sorompók, információs táblák kihelyezése

11 Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság Takács Gábor LIFE08 NAT/H/ LIFE08 NAT/H/ A projekt az Európai Unió LIFE+ programjának támogatásával valósul meg.

12 Milyen lehetett az ember előtt? Győrtől Esztergomig húzódó homokvidék Erdőkkel, facsoportokkal tagolt homokpuszta, a mélyebb fekvésű részeken láprétekkel és mocsárrétekkel Nagytestű legelő állatok csordái és a termőhelyi viszonyok akadályozták a teljes beerdősülést

13 és ma Települések láncolata Minden talpalatnyi földet művelnek (szántóföldek, faültetvények) Többszörös hasznosítás Természetes növénytakaró az elzárt területeken (pl. katonai területek) és kisebb foltokban (pl. Sínai-hegy) maradt fenn

14 Természetvédelem a területen Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet (1992) Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet bővítésének kezdeményezése (2001) Natura 2000 területek létrehozása (2004) Pannonhalmi TK védetté nyilvánításának egyeztetése, természetvédelmi kezelési terv elkészítése ( ) HM kezdeményezése a katonai használatú területek fenntartási tervének elkészítésére Homoki nőszirom

15 E.3 Akció Monitoring Alapállapot felmérése Irtandó özönnövények elterjedése Mire kell vigyázni a munkák közben? Visszacsatolás a kivitelezők felé Eredményesség vizsgálata Volt-e értelme a projektnek? Vizsgált objektumok: Élőhelyek elterjedése és természetességi állapota Védett és inváziv növényfajok elterjedése és mennyisége Egyenesszárnyú közösségek Talajfelszíni fauna (bogarak, pókok, hangyák) Kétéltű közösségek Hüllő közösségek Madár közösségek

16 Természeti értékek Hazai jogszabályok alapján védett fajok Növények - 29 védett és 2 fokozottan védett faj Gerinctelenek eddig 10 védett faj Eddig nem kutatott terület 2006-ban egy Magyarországra nézve új és egy tudományra nézve új pókfaj került kimutatásra a területről Kétéltűek - 10 védett faj Hüllők 5 védett faj Emlősök 4 védett faj Madarak 7 fokozottan védett és 90 védett faj Imádkozó sáska

17 Élőhelytérkép (2012)

18 Nyílt homokpusztagyepek Homoki sztyeprétek Természeti értékek Pannon homoki gyepek

19 Agárkosbor Magyar futrinka Tavaszi hérics Fekete kökörcsin Zöld gyík

20 Árlevelű len Csajkavirág Homoki vértő Henye boroszlán Farkasalmalepke

21 Natura 2000 élőhelyek (2012)

22 Erdősztyeptölgyesek Homoki borókás-nyarasok Száraz galagonyás cserjések Erdők

23 Erdők Nagy hőscincér Szarvasbogár

24 Vizes élőhelyek Belvizes területek Csatornák, kubikgödrök Bányatavak

25 Vöröshasú unka Pettyes gőte Barna ásóbéka Vízisikló

26 Veszélyeztető tényezők, problémák Természetes folyamatok Szukcesszió (beerdősülés, cserjésedés) Partfal ledőlés Partfal gyomosodása Tápanyag feldúsulás legeltetés elmaradása miatt Emberi tényezők Erdőtelepítések és faültetvények Erdőművelés Véghasználat Tarvágás Túlzottan magas egyedszámú vadállomány Özönnövények terjedése Szemétlerakás Technikai sportok (motocross, túralovaglás) Nagy kiterjedésű tüzek Talajvízszint süllyedése (részben természetes)

27 Szukcesszió (beerdősülés, cserjésedés)

28 Erdőtelepítések és faültetvények

29 Özönnövények (selyemkóró és akác)

30 Selyemkóró elterjedése

31 Know-how kidolgozása A monitoring keretében módszertan kerül kidolgozásra három özönnövény (akác, bálványfa, selyemkóró) hatékony irtására. A jelenleg használtnál olcsóbb, hatékonyabb és természetkímélőbb módszer megtalálása A kidolgozott módszertan nemcsak a szakmai közönség, hanem a lakosság számára is elérhető

32 A meglepetések Görög búvópók (Zodarion zorba) egyetlen hím példánya volt ismert Dél-Európából 2012-ben sikerült megfogni a hím példányait, míg 2014-ben a világon elsőként a nőstényét. Fészkelt a réti fülesbagoly Az égetés hatására ezres nagyságrendben jelent meg a korábban nagyon ritka poloskaszagú kosbor (Orchis coriophora).

33 D.6 Akció Katonai személyzet oktatása A projektterület leggyakoribb használói A katonai használat potenciális veszélyeztető tényező, de körültekintéssel a problémák megelőzhetők 5 alkalommal, közel 200 fő vett részt az oktatásokon Speciális tananyag került kidolgozásra, ami a később is használható Elméleti előadás és terepi bemutató

34 D.6. Akció Katonai személyzet oktatása Bemutatott jelentősebb témák Hazai természetvédelem jogi és szervezeti bemutatása Natura 2000 hálózat A katonai területek növény- és állatvilága A Győr környéki katonai használatú területek fenntartási terve A katonai tevékenységek okozta természetvédelmi problémák és a megelőzésre előírt korlátozások

35 Budapesti Erdőgazdaság Zrt. Szőke Péter LIFE08 NAT/H/ A projekt az Európai Unió LIFE+ programjának támogatásával valósul meg.

36 Budapesti Erdőgazdaság Zrt. Szerepvállalása a projektben A.2 Akció Műszaki tervezés D.9 Akció: Sorompók, információs táblák és hirdetőtáblák elhelyezése A.3 Akció Hatósági engedélyek beszerzése a természetvédelmi akciókhoz C.5 Akció A felhagyott katonai épületek bontásából származó törmelékek és az illegális szemét eltávolítása A.4 Akció: A szükséges közbeszerzések lebonyolítása C.4 Akció: Természetes domborzat helyreállítása és a füves területek rehabilitációja C.2 Akció A füves területeken felhalmozódott szerves hulladék anyag eltávolítása C.1 Akció Invazív fajok kiirtása a projektterületről

37 Feladatok végrehajtásának előkészítése A.2 Akció Műszaki tervezés C.1 Akció- Az invazív fajok eltávolításának terve elkészült C.5 Akció- felhagyott épületek bontásának terve elkészült C.4, C.5 Akciók- a terület részletes geodéziai felmérése és a megvalósításához szükséges engedélyezési tervek elkészültek D.9 Akció- villanypásztor-rendszer és nyomvonalának terve elkészült A.3 Akció Hatósági engedélyek beszerzése a természetvédelmi akciókhoz Megszerzett engedélyek: vegyszerezés és fakitermelés vegetációs időszakban 4 évre szóló természetvédelmi 4 évre szóló fakivágási engedély Honvédelmi Minisztérium fásításból történő fakitermelés 2012, 2013 és 2014 évre vonatkozóan épületbontási engedély élőhely helyreállítási engedély kerítésépítési engedély legeltetési engedély

38 Feladatok végrehajtásának előkészítése A.4 Akció: A konkrét élőhelyhelyreállítási feladatok végrehajtásához szükséges közbeszerzések lebonyolítása Összesen 5 közbeszerzési eljárás került lefolytatásra - C.1 Akció: Invazív fajok kiirtása a projektterületről - C.4 Akció: Természetes domborzat helyreállítása és a füves területek rehabilitációja - C.5 Akció: A felhagyott katonai épületek bontásából származó törmelékek és az illegális szemét eltávolítása feladatok végrehajtása érdekében.

39 Megvalósítás C.1 Akció Invazív fajok kiirtása a projektterületről C.2 Akció A füves területeken felhalmozódott szerves hulladék anyag eltávolítása C.4 Akció: Természetes domborzat helyreállítása és a füves területek rehabilitációja C.5 Akció A felhagyott katonai épületek bontásából származó törmelékek és az illegális szemét eltávolítása D.9 Akció: Sorompók, információs táblák és hirdetőtáblák, valamint az engedély nélküli átjárásra vonatkozó figyelemfelkeltés

40 C.2 Akció A füves területeken felhalmozódott szerves hulladék anyag eltávolítása szerves hulladék anyagot mozaikos égetéssel távolítottuk el IV negyedévében és I negyedévében összesen 50 hektárnyi területen valósult meg Tűzoltó felügyelet mellett

41 C.4 Akció: Természetes domborzat helyreállítása és a füves területek rehabilitációja Organizációs helyszínrajz

42 Tájba illesztésre tervezett földsáncrendszer Kiinduló állapota Megvalósult állapota Földsáncrendszer: régi Szovjet kísérleti lőtérhez tartozó célmozgató műtárgy, amelyeket elbontásra, kiegyenlítésre kerültek a rehabilitáció során

43 Sáncrendszer tájbaillesztése

44 Földmunkák eredménye

45 Földmunkák biztosítása A földmunkák tűzszerészeti biztosítását (tűzszerész felügyeletét, továbbá az esetlegesen előtalált robbanótestek hatástalanítását és elszállítását) a Magyar Honvédség 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred látta el. A földsáncrendszerek és a földalatti bunkerek elbontása során 788 kg katonai eredetű Nem Robbanó Test (NRT), valamint 4 db harcászati repeszromboló gránát került elő

46 Gyepmaggyűjtés A Life területen lévő homoki gyeptársulások magjainak begyűjtését magbegyűjtő adapterrel ellátott kézi motoros kaszával, valamint quadra szerelt magbegyűjtő adapterrel és kézi erővel végeztük ban és 2014-ben összesen 400 kg maganyagot sikerült begyűjteni A gyűjtött kaszálékot átrostálva és megtisztítva három frakciót alakítottunk ki

47 Gyeprekonstrukció A C.4 akció megvalósítása során a tervezett 13,5 ha helyett 15,6 ha nagyságú terület rehabilitációja valósult meg. A gyepesítést traktor hajtású gyepmagvető géppel végeztük, valamint a felülvetéseket kézi erővel.

48 C.5 Akció A felhagyott katonai épületek bontásából származó törmelékek és az illegális szemét eltávolítása 4 épület, továbbá egy lebetonozott alakulótér és parkoló, valamint számtalan földalatti műtárgy (közművezetékek, bunkerek) kerültek elbontásra.

49 C.5 Akció A felhagyott katonai épületek bontásából származó törmelékek és az illegális szemét eltávolítása bontás során a tervezett 2900 m 3 helyett összesen 3100 m 3 bontási anyag keletkezett Darálógép segítségével a betontörmeléket nyersanyaggá alakítottuk, majd ugyanúgy, mint az osztályozógép segítségével kirostált talajt a laboratóriumi vizsgálatok eredményét követően újrafelhasználtuk.

50 C.5 Akció A felhagyott katonai épületek bontásából származó törmelékek és az illegális szemét eltávolítása A szórványosan lerakott kisebb kupacok mellett 3 jelentős mennyiségű hulladékot tartalmazó illegálisan kialakított szemétlerakót kellett felszámolnunk. A legnagyobb mennyiségben lerakott illegális hulladék kibányászása után visszamaradt gödröt a kétéltűek és hüllők szaporodására alkalmas vizes élőhellyé alakítottuk.

51 C.5 Akció A felhagyott katonai épületek bontásából származó törmelékek és az illegális szemét eltávolítása Az összegyűjtött, illegálisan lerakott hulladék mennyisége összesen 3900 m 3 a tervezett 3200 m 3 -rel szemben Darálógép segítségével a betontörmeléket adott szemnagyságú nyersanyaggá alakítottuk át, majd a laboratóriumi vizsgálatok eredményét követően újrafelhasználhatóvá vált, így a projektterület úthálózatának javítására 1810 m 3 felhasználásra került. Az osztályozógép segítségével kirostált talajt a laboratóriumi vizsgálatok eredményét követően újra felhasználtuk a természetes domborzathoz hasonló buckafelszín kialakításához. A 7000 m 3 -nyi összegyűjtött anyag osztályozásának és aprításának, valamint laboratóriumi vizsgálatának köszönhetően csak 808 m 3 -nyi hulladékot kellett engedéllyel rendelkező ártalmatlanító- és lerakóhelyekre szállítani, ezáltal a környékbeli hulladéklerakókat csekély arányban terheltük.

52 D.9 Akció: Sorompók, információs táblák és hirdetőtáblák, valamint az engedély nélküli átjárásra vonatkozó figyelemfelkeltés az illegális hulladéklerakások, valamint az útnyomvonalról letérő járművek által okozott taposási károk megszűntetése érdekében a projektterületet körbekerítettük vagyonvédelmi rendszerrel ellátott villanypásztor rendszerrel. Az áthaladó földutakat kapukkal zártuk le. A rendszer segítségével az ellenőrizhetetlen belépések és átjárások megszűntek. A honvédségi lövészetek alkalmával a veszélyes védőzóna lezárása így hatékonyabban megoldható, ezáltal a projektterület mindenki számára biztonságosabbá vált. A rendszer kiváló alapját képezi a területre bevezetett, szilajtartású marhagulya által végzett, legeltetésnek

53 Sikertörténet Több évtized után ismét legeltetés zajlik a célterületen. Több mint 100 ha nagyságú területen magyar szürke szarvasmarha területhasznosító képességét próbáltuk ki az élőhely helyreállítás és fenntartás keretén belül. A pozitív eredmény várakozáson felüli, így 2015-től további 55 hektárral növeljük a legeltetett területet.

54 Aquaprofit Zrt. Rajcsányi Müller Krisztina LIFE08 NAT/H/ A projekt az Európai Unió LIFE+ programjának támogatásával valósul meg.

55 Kommunikációs eredményeink 1. Természetvédelem katonai területeken nemzetközi konferencia 2. I. Lakossági fórum, sajtótájékoztató 3. Együttműködés az Arrabona Motorsport Egyesülettel 4. Tájékoztató és információs anyagok 5. Folyamatos tájékoztatás az online kommunikációs felületeken

56 Természetvédelem katonai területeken nemzetközi konferencia május , Veszprém Közel 100 résztvevő 13 országból Nemzetközi szintű tapasztalatcsere a természet-megőrzési és helyreállítási feladatok és a természetvédelmi területeken folyó katonai tevékenységek összehangolásáról Honvédelmi és természetvédelmi szekciókban 20 előadó: biológusok, ökológusok, környezetvédelmi szakemberek, katonai szervezetek és a NATO képviselői Akciók, eredmények helyszíni bemutatása a projektterületen

57

58

59 I. lakossági fórum & sajtótájékoztató

60 Együttműködés az Arrabona Motorsport Egyesülettel

61 Tájékoztató és információs anyagok

62 Online kommunikációs felületek Weblap:www.kisalfoldilife.hu Hírlevél: Facebook: https://www.facebook.com/kisalfoldilife LinkedIn: Nature protection in military areas

63 2015. évi események Nemzetközi szeminárium Lakossági fórum Sajtótájékoztató Országos szintű közvélemény-kutatás

64 Köszönjük megtisztelő figyelmüket. További információ: LIFE08 NAT/H/ A projekt az Európai Unió LIFE+ programjának támogatásával valósul meg.

JELENTÉS A FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 2006. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 2006. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL JELENTÉS A FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 2006. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2 Összeállították: Dr. Kárpáti László igazgató Reischl Gábor általános igazgatóhelyettes Dr. Jakál Lászlóné gazdasági igazgatóhelyettes

Részletesebben

TERMÉSZETVÉDELMI CÉLÚ LIFE PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON

TERMÉSZETVÉDELMI CÉLÚ LIFE PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON TERMÉSZETVÉDELMI CÉLÚ LIFE PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON Természetvédelmi célú LIFE projektek Magyarországon Impresszum Szerkesztette: Sashalmi Éva, Érdiné dr. Szekeres Rozália Írta: Bankovics András, Bodnár

Részletesebben

A CSÉVHARASZTI HOMOKVIDÉK KIEMELT JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLET AKTÍV KEZELÉSI ZÓNÁJÁNAK FENNTARTÁSI TERVE 2011.

A CSÉVHARASZTI HOMOKVIDÉK KIEMELT JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLET AKTÍV KEZELÉSI ZÓNÁJÁNAK FENNTARTÁSI TERVE 2011. A Csévharaszti Homokvidék kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület aktív kezelési zónájának fenntartási terve készült a A Pannon bennszülött tartós szegfű védelme c. LIFE-Nature pályázat keretében

Részletesebben

Élőhelyvédelem és helyreállítás a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területein

Élőhelyvédelem és helyreállítás a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területein Élőhelyvédelem és helyreállítás a területein 2012.12.05 Az Európai Unió által kiírt KEOP-7.3.1.2/09-2010-0030 számú Élőhelyvédelem és helyreállítás, a területein elnevezésű projekt fő célkitűzése a Balaton-felvidék

Részletesebben

Gyepterületeink védelme: kutatás, kezelés, rekonstrukció és gazdálkodás IV. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia műhelytalálkozó Tokaj, 2007. március 29-31. Program Előadások és poszterek összefoglalói

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI EGYSÉGEI 2012. JANUÁR 01. - MÁJUS 31. KÖZÖTT MEGVALÓSÍTOTT FELADATAIRÓL

BESZÁMOLÓ A BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI EGYSÉGEI 2012. JANUÁR 01. - MÁJUS 31. KÖZÖTT MEGVALÓSÍTOTT FELADATAIRÓL BESZÁMOLÓ A BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI EGYSÉGEI 2012. JANUÁR 01. - MÁJUS 31. KÖZÖTT MEGVALÓSÍTOTT FELADATAIRÓL Összeállította: Grédics Szilárd Eger, 2012 június 04. Tartalomjegyzék 1. 2012.

Részletesebben

A Sárospataki Mandulás (HUBN20075) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terv tervezete

A Sárospataki Mandulás (HUBN20075) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terv tervezete Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa A Sárospataki Mandulás (HUBN20075) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terv tervezete Jósvafő 2013

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dr. Farkas Csamnagó Erika. Természetvédelmi értékek fenntartása, őrzése. Természetvédelmi ellenőrzés. Természetvédelmi

MUNKAANYAG. Dr. Farkas Csamnagó Erika. Természetvédelmi értékek fenntartása, őrzése. Természetvédelmi ellenőrzés. Természetvédelmi Dr. Farkas Csamnagó Erika Természetvédelmi értékek fenntartása, őrzése. Természetvédelmi ellenőrzés. Természetvédelmi őrszolgálat feladat- és hatásköre. A követelménymodul megnevezése: Települési környezetvédelemi

Részletesebben

A Szelevényi Tó-köz (HUHN20153) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve

A Szelevényi Tó-köz (HUHN20153) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve A Szelevényi Tó-köz (HUHN20153) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve Túrkeve 2014 Ügyfél Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Együttműködő partnerek Dr. Deák József Áron Nimfea

Részletesebben

Tájékoztató Bács-Kiskun megye táj- és természetvédelmi helyzetéről Készült a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2009. június 26-i ülésére

Tájékoztató Bács-Kiskun megye táj- és természetvédelmi helyzetéről Készült a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2009. június 26-i ülésére Tájékoztató Bács-Kiskun megye táj- és természetvédelmi helyzetéről Készült a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2009. június 26-i ülésére 2009. június 10. Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Csökmői gyepek (HUHN20105) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve

A Csökmői gyepek (HUHN20105) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve A Csökmői gyepek (HUHN20105) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve Túrkeve 2014 Ügyfél Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Együttműködő partnerek Nimfea Természetvédelmi Egyesület

Részletesebben

Tudományoktól a döntéshozatalig

Tudományoktól a döntéshozatalig IX. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia Tudományoktól a döntéshozatalig Helyszín: Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központ Időpont: 2014. november 20-23. Absztrakt-kötet

Részletesebben

JELENTÉS A Fertő tó térség természetvédelmének ellenőrzése

JELENTÉS A Fertő tó térség természetvédelmének ellenőrzése JELENTÉS A Fertő tó térség természetvédelmének ellenőrzése 0339 2003. november 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3.Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-006-045/2003. Témaszám: 641 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

Környezetvédelmi Program

Környezetvédelmi Program Környezetvédelmi Program KISAR 2005-2010 Készítette: Kisar Község Önkormányzata megbízásából az Ecocaritas Egyesület 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1. KISAR KÖZSÉG TELEPÜLÉSI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGAI...

Részletesebben

A Darvasi Csiff-puszta (HUHN20070) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve

A Darvasi Csiff-puszta (HUHN20070) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve A Darvasi Csiff-puszta (HUHN20070) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve Túrkeve 2014 Ügyfél Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Együttműködő partnerek Nimfea Természetvédelmi

Részletesebben

Dél-balatoni berkek (HUDD20041) NATURA 2000 terület fenntartási terve. Egyeztetési anyag

Dél-balatoni berkek (HUDD20041) NATURA 2000 terület fenntartási terve. Egyeztetési anyag a 2006/18/176.02.01 számú Átmeneti Támogatás projekt keretén belül Natura 2000 területek fenntartási tervének elkészítése és ehhez kapcsolódó szolgáltatások elvégzése című projekthez Dél-balatoni berkek

Részletesebben

A Tállyai Patócs-hegy és Sátor-hegy (HUBN20074) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terv tervezete

A Tállyai Patócs-hegy és Sátor-hegy (HUBN20074) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terv tervezete Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa A Tállyai Patócs-hegy és Sátor-hegy (HUBN20074) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terv tervezete

Részletesebben

6. évfolyam 3. szám (20.) 2011. december. Környezeti nevelés, természetismereti oktatás egy tájegységben

6. évfolyam 3. szám (20.) 2011. december. Környezeti nevelés, természetismereti oktatás egy tájegységben 6. évfolyam 3. szám (20.) 2011. december Természetvédelem Észak-Magyarországon 25 éve alapított Tokaj Bodrogzug Tájvédelmi Körzet a változások tükrében Környezeti nevelés, természetismereti oktatás egy

Részletesebben

Védett növényfajok szaporításának dokumentálási és adatbázisba foglalási lehetőségei

Védett növényfajok szaporításának dokumentálási és adatbázisba foglalási lehetőségei NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR NÖVÉNYTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI INTÉZET Védett növényfajok szaporításának dokumentálási és adatbázisba foglalási lehetőségei DIPLOMADOLGOZAT KÉSZÍTETTE: BARANYAI

Részletesebben

Magyarország LifeWatch. Nemzeti Terve

Magyarország LifeWatch. Nemzeti Terve Magyarország LifeWatch Nemzeti Terve Munkaváltozat 5.0 Török Katalin, Biró Marianna, Horváth Ferenc, Kertész Miklós, Fodor Lívia, Botta-Dukát Zoltán MTA Ökológiai Kutatóközpont, Ökológiai és Botanikai

Részletesebben

Kárpát-medencei Nyugati földikutya kisfajok

Kárpát-medencei Nyugati földikutya kisfajok T E R M É S Z E T V É D E L E M VM Környezetügyért Felelős Államtitkárság FAJMEGŐRZÉSI TERVEK Kárpát-medencei Nyugati földikutya kisfajok (Nannospalax (superspecies leucodon)) 2013 Kiadó: Vidékfejlesztési

Részletesebben

A JÁSZSÁG különleges madárvédelmi terület (HUHN10005) Natura 2000 fenntartási terve

A JÁSZSÁG különleges madárvédelmi terület (HUHN10005) Natura 2000 fenntartási terve A JÁSZSÁG különleges madárvédelmi terület (HUHN10005) Natura 2000 fenntartási terve Fotó: http://civertan.blogter.hu/tag/jaszsag Készítette a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Budapest, 2013

Részletesebben

A HUBF20023 Hajmáskéri Törökcsapás kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve

A HUBF20023 Hajmáskéri Törökcsapás kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa A HUBF20023 Hajmáskéri Törökcsapás kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve EGYEZTETÉS ELŐTTI TERVEZET

Részletesebben

A NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁGOK VEZETŐINEK BESZÁMOLÓ JELENTÉSEI

A NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁGOK VEZETŐINEK BESZÁMOLÓ JELENTÉSEI A NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁGOK VEZETŐINEK BESZÁMOLÓ JELENTÉSEI Balatonőszöd, 2013. január 9 10. 0 AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 1. Legfontosabb célkitűzések - Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 2012.

Részletesebben

A HUDI20017 Érd-Tétényi plató kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve

A HUDI20017 Érd-Tétényi plató kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve A HUDI20017 Érd-Tétényi plató kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve Budapest 2014 Jelen fenntartási terv az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 területek

Részletesebben

ERDŐTÜZEK KÖRNYEZETI KOCKÁZATA

ERDŐTÜZEK KÖRNYEZETI KOCKÁZATA Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Pataki Noémi Környezetmérnök szak Környezetmenedzsment szakirány ERDŐTÜZEK KÖRNYEZETI KOCKÁZATA Diplomamunka Belső konzulens:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja

NYÍREGYHÁZA Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja 2008-2014 NYÍREGYHÁZA Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2008-2014 2008. december Készítette: Nyíregyháza Város Önkormányzatának megbízásából

Részletesebben

XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. fejezet. 2005. évi költségvetése

XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. fejezet. 2005. évi költségvetése A XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet 2005. évi költségvetése Budapest, 2004. október hó A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet 2005. évi költségvetése a 2004. évben elkezdett

Részletesebben

Október 30-án kora délután komoly viharkár

Október 30-án kora délután komoly viharkár 3. évfolyam 3. szám (11.) 2008. december Természetvédelem Észak-Magyarországon Tájtörténet tájvédelem Magyarország 2005 szeptemberében csatlakozott a 2000-ben Firenzében elfogadott Európai Táj Egyezményhez

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS III. KÖZÉPTÁVÚ KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2012-2017

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS III. KÖZÉPTÁVÚ KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2012-2017 1 SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS III. KÖZÉPTÁVÚ KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2012-2017 Készítette: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Környezetvédelmi Iroda Kommunális Iroda Kálmán Lilla

Részletesebben