Jegyzőkönyv. Készült: Gyarmat Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 16-án 17 órakor kezdődött NYILVÁNOS ÜLÉSRŐL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Készült: Gyarmat Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án 17 órakor kezdődött NYILVÁNOS ÜLÉSRŐL"

Átírás

1 Gyarmat Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 75-2/2015 Jegyzőkönyv Készült: Gyarmat Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 16-án 17 órakor kezdődött NYILVÁNOS ÜLÉSRŐL Az ülés helye: Gyarmat, Hivatali iroda Jelen vannak: Szabados Péter polgármester, Horváth Lászlóné, Lang Csaba, Lőrincz Roberta, Nagy Róbert Molnárné Ujvári Henriett, Szabó Imre képviselők. Tanácskozási joggal jelen: Tarr Attila, jegyző. Szabados Péter polgármester köszöntötte a megjelenteket, ezt követően megállapította az ülés határozatképességét, a 7 fős testületből 7 fő képviselő jelen van, az ülés tehát határozatképes. Szabados Péter a jegyzőkönyv hitelesítésére Lang Csaba képviselőt kérte fel. Szabados Péter a napirendekre vonatkozóan az alábbiak szerint tesz javaslatot: A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 5/2015.(II.16.) határozata Gyarmat Község Önkormányzat Képviselő-testülete a február 16-i nyilvános ülés napirendjét a következők szerint állapítja meg: 1./ Az Önkormányzat évi költségvetésének első tárgyalása 2./ Községi eseménynaptár évre 3./ Polgármester évi szabadságának ütemterve 4./ Rendeletalkotás települési támogatásról 5./ Kulturális Bizottság elnökének megválasztása 6./ Javaslat óvoda nyári zárva tartására 5

2 7./ Téti Gyógyítóház kapacitásának átcsoportosítása 8./ A lakásépítési és lakásvásárlási helyi támogatásról szóló rendelet módosítása 9./ Beszámoló két ülés közötti eseményekről Felelős: polgármester Határidő: azonnal 1. napirend: Az Önkormányzat évi költségvetésének első tárgyalása Szabados Péter ismerteti a képviselőkkel, hogy a 2015-ös évi önkormányzati költségvetés első körös tárgyalása gyakorlatilag arra szolgál, hogy a nagyjából már körvonalazódó bevételi összegből milyen kiadásokat tervezhet az önkormányzat. Az eddigi takarékos gazdálkodás mellett tovább kívánja folytatni az önkormányzat a Kistérségi Start Mintaprogram keretein belül a mezőgazdasági termelést. A termelés hatékonyabbá tételéhez és az egyéb kommunális feladatok elvégzésére cél egy jó minőségű traktor beszerzése. Az ún. Csillárüzem megvásárlása is a 2015-ös költségvetést terheli, illetve ezen épület állagmegóvási munkálataira további három millió forintot tervez az önkormányzat. A tavalyi év végén elkötelezte magát a képviselő-testület, hogy kialakítja a településen a térfigyelő kamera-rendszert, erre kettő millió forint az előirányzat. A 2015-ös évben a helyi civil szervezetek is számíthatnak az önkormányzat támogatására, az igények már beérkeztek, ezeknek a beépítése a rendelet-tervezetbe megtörténik. Út-, járda- és külterületi útkarbantartásra kettő millió forintot irányoz elő a tervezet. Szabados Péter kéri a képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, illetve az egyéb igények előadására. Nagy Róbert: ehelyt veti fel azt a mindenkit érintő kérést, hogy a gyarmati szőlőhegyi kataszter elkészítése egyre sürgetőbb feladat. Minderre a telepítési támogatásokhoz van szükség, illetve különböző pályázati lehetőségek alapfeltétele. Amennyire utánajárt, ennek a költsége kb Forint és mindössze egyetlen alkalommal kell ezt elvégezni. A napirendhez kapcsolódóan egyéb hozzászólás nem hangzott el. 6

3 A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 6/2015.(II.16.) határozata Gyarmat Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015-ös évre szóló költségvetési irányszámokat az alábbiak szerint határozza meg: a) Traktor és adaptereinek beszerzése: és Ft b) Csillárüzem megvásárlása és állagmegóvási munkák: és Ft c) Hozzájárulás kamerarendszer kiépítéséhez: Ft d) Civil szervezetek, egyesületek támogatása: Ft e) Út és egyéb felújítások, karbantartás: Ft f) Tanácskozó, Ravatalozó festés: Ft g) Napelempark előkészítési munkái: Ft h) Szőlőhegy kataszter elkészítése: Ft i) Lakásépítési, felújítási támogatás: Ft Utasítja a polgármestert, hogy a soron következő ülésre a költségvetési rendelet-tervezetet a fenteik alapján dolgozza ki és a végleges számokkal terjessze fel. Határidő: soron következő KT ülés Felelős: polgármester, jegyző 2. napirend: Községi eseménynaptár évre Szabados Péter polgármester utal a korábban megküldött írásbeli előterjesztésre. Utalt arra, hogy a legfontosabb események szerepelnek az előterjesztésben. A valódi döntést igénylő kérdések az alábbiak: Bormustra, Falunap, Búcsú, Szüreti felvonulás időpontjainak meghatározása. Fontos továbbá a döntés a Falunap és a Szüreti felvonulás ügyében, mivel ezen eseményekről időben kell értesíteni a Megyei Rendőrkapitányságot, hogy biztosítsák a rendezvényeket, illetve a Szüreti Felvonulás idején a 83-as főút zavartalan használatát. A melléklet naptár alapján célszerű dönteni a fenti időpontokról. Korábban Nagy Róbert 7

4 képviselő úr felvetette, hogy Hősök Napi megemlékezést is tartson az Önkormányzat, amelyhez ő szakmai segítséget tud nyújtani. Horváth Lászlóné ehelyt jelzi, hogy a Gyöngybuli főszervezője Hollenczer Ilona többször tett olyan kijelentést, hogy az idei évben már nem kívánja főszervezőként ellátni ezt a feladatot. Javasolja a polgármesternek, hogy keresse meg és nyíltan tudja meg tőle, hogy 2015-ben is lehet rá számítani az esemény szervezésében, lebonyolításában. Nagy Róbert: további ötletei is vannak a Hősök Napi megemlékezést illetően, azonban egyelőre az idei évben csak egy önkormányzati megemlékezés legyen. Javasolja, hogy a vasárnapi nagymise után legyen ez (idei évben május 31.), hiszen a misén is meg szokott emlékezni erről a napról esperes úr. Szabados Péter a falunappal kapcsolatban javasolja június 27-i időpontot. Lang Csaba a Falunap helyszínével kapcsolatban javasolja, hogy a központi rendezvény kerüljön vissza a focipályára. Nagyon jó hangulatú szokott lenni a Pincesoron is a rendezvény, azonban többen panaszkodtak a korábbi években, hogy túl szűk a hely. Ettől természetesen mehetne a Nyitott Pincék program, illetve a Falunap színhelyéről továbbra is megoldható lenne lovaskocsikon a pincék bejárása, de gyalogosan sem volna túl nagy a távolság. Lang Csaba javaslatával, amely a helyszínre vonatkozik több képviselő is egyetért. Szabados Péter a Bormustra időpontjára a május 16-át, a Szüreti Felvonulás időpontjára a szeptember 5-ét javasolja. Mivel az idei évben nem várható választás, amely 2014-ben módosította az Idősek Napi rendezvény időpontját, így arra az október 3-át javasolja. A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 7/2015.(II.16.) határozata Gyarmat Község Önkormányzat Képviselő-testülete a évi Eseménynaptár időpontjait az alábbiak szerint határozza meg: a) es Forradalom és Szabadságharc ünneplése: március 13. péntek, 15 óra 8

5 b) Hősök Napja megemlékezés: május 31., Temető melletti Hősi emlkémű, időpont: Vasárnapi Nagymise után c) Bormustra: május 16. d) Falunap: június 27., Focipálya e) Községi búcsú: augusztus (szombatvasárnap) f) Szüreti felvonulás: szeptember 5. (szombat) g) Idősek Napja: október 3. h) 1956-os megemlékezés: október 22. i) Boráldás: november 14. j) Adventi gyertyagyújtások: adventi szombatok Határidő: folyamatos és december 31. Felelős: polgármester, Kulturális Bizottság, jegyző (rendőrségi értesítés) 3. napirend: Polgármester évi szabadságának ütemterve A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzott el. A határozati javaslatról szóló szavazás előtt Szabados Péter bejelenti érintettségét az ügyben, a szavazásban nem kíván részt venni. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 8/2015.(II.16.) határozata Gyarmat Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szabados Péter polgármester évi szabadságának ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá: április (7 nap) Május 22. (1 nap) Június (5 nap) Július (5 nap) 9

6 Szeptember (5 nap) Október (4 nap) December (8 nap) Összesen 35 nap A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy gondoskodjék a szükséges munkajogi intézkedések megtételéről. Határidő: február 28. Felelős: jegyző 4. Napirend: Rendeletalkotás települési támogatásról Szabados Péter polgármester felkéri Tar Attila jegyzőt, hogy ismertesse a rendelet-alkotási kötelezettség okát. Tarr Attila ismerteti a képviselőkkel, ami az előterjesztésben i szerepel, hogy az állam készül átvenni a szociális segélyezés eddig önkormányzatnál lévő szerepeit. Így elsősorban a foglalkozást helyettesítő támogatás, a szociális segély megállapítása, folyósítása átkerül a járási hivatalokhoz, azonban a törvény lehetőséget biztosít illetve kötelezettséget ró az önkormányzatokra, hogy a helyi segélyezés részben megmaradjon. Így nevesíti a törvény azon támogatási típusokat, amelyekről az önkormányzatoknak szabályozást kell kialakítaniuk, rendeleti formában, február 28-ig. Az eddigi önkormányzati segélyt felváltja a települési támogatás, amelynek meghatározásához nagy mozgásteret ad a jogalkotó. Az utóbbi hetekben kialakításra került tehát az önkormányzat új, a szociális igazgatásról szóló rendelete, amelyet már több fórumon is egyeztetett. Javasolja a képviselőknek a rendelet-tervezet megvitatását, javaslataik megtételét majd a rendelet megalkotását. Szabados Péter annyit fűz hozzá, hogy az önkormányzat által eddig nyújtott támogatások (temetési segítség, anyasági támogatás) megmaradnak, a korábbi összegekben. A napirendhez egyéb hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotja: 10

7 1/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 5. Napirend: Kulturális Bizottság elnökének megválasztása A napirendhez kapcsolódóan Horváth Lászlóné jelzi, hogy a felkérést megtiszteltetésnek veszi és elfogadja. Gyarmat Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (II.16.) határozata Gyarmat község önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat Kulturális Bizottsága elnökének Horváth Lászlóné képviselő-asszonyt választja meg. Határidő: folyamatos és a ciklus vége Felelős: polgármester, Kulturális Bizottság 6.napirend: Javaslat óvoda nyári zárva tartására Molnárné Ujvári Henriett ismét javasolja, hogy legyen valamiféle igényfelmérés a nyári nyitva/zárva tartásra. Nagyon sok szülő nem tudja megoldani ilyen hosszú ideig a gyermekfelügyeletet, a munkahelyek nem minden esetben eléggé rugalmasak. Úgy látja, hogyha meg akarja tartani a falu a fiatalokat, akkor azt csak úgy lehet megoldani, ha a falu is tesz a fiatalokért és rugalmasan kezeli a nyári nyitva tartást. Horváth Lászlóné: csikvándi tagóvódával lehetne egyeztetni a nyitva/zárva tartás felől. Két hétig ott tarnak ügyeletet, két hétig itt. Szabados Péter: azzal is számolni kell, hogy ilyen esetben minimum két óvónőnek, egy dajkának unkába kell állnia, mert ez a törvényi kötelezettség. Egy vagy két fő kisgyerek miatt 11

8 ez igen nagy luxus volna az intézmény részéről. Arról nem is beszélve, hogy a főzőkonyha is ebben az időben állna le, vagy éppen kell, hogy dolgozzanak. Szabados Péter javasolja a zárva tartást, de mindenképpen megkeresi a csikvándi önkormányzatot, hogy ott milyen igények vannak. Hangsúlyozza, hogy megfelelő igény kell ahhoz, hogy ne legyen zárva tatás. Gyarmat Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (II.16.) határozata Gyarmat község önkormányzatának képviselő-testülete a Gyarmati Aranydió Óvoda zárva tartásáról az alábbiak szerint határoz: a) utasítja a polgármestert, hogy végezzen igényfelmérést a szülők között, hogy a augusztus 3. és augusztus 30. kik, illetve mennyien kívánják igénybe venni az óvodai nevelést. b) Felkéri a polgármestert, hogy a csikvándi tagóvodát fenntartó önkormányzattal vegye fel a kapcsolatot és kezdeményezzen tárgyalást az esetleges gyermekfogadásról. c) Utasítja a jegyzőt, hogy a beérkezett igények számszerű mivoltáról tájékoztassa a képviselő-testületet. Határidő: folyamatos és augusztus 3., a c) pontra áprilisi testületi ülés. Felelős: polgármester, jegyző 7.napirend: Téti Gyógyítóház kapacitásának átcsoportosítása A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzott el. Gyarmat Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (II.16.) határozata: Gyarmat Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 12

9 egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló évi CXXXII. törvényben foglaltaknak megfelelően egyetért azzal, hogy a Téti Kistérségi Gyógyítóház Közhasznú Nonprofit Kft. járóbeteg szakellátás-kapacitás átcsoportosítás iránt kérelmet nyújtson be, a rendelkezésére álló 10 óra neurológia szakrendelésből 4 óra reumatológia szakrendelésre való átcsoportosításra, valamint a 20 óra orvosi laboratóriumi diagnosztika szakorvosi órakeretből 6 óra fizioterápia-gyógytorna és gyógytorna órakeretre történő átcsoportosításra. Felelős: polgármester Határidő: azonnal 8. napirend: A lakásépítési és lakásvásárlási helyi támogatásról szóló rendelet módosítása Szabados Péter utal arra a tényre, hogy Gyarmaton a lakásvásárláshoz, illetve felújításhoz kapcsolódó támogatások mértéke több, mint tíz éve változatlan. A jelenlegi illetve Forintos támogatás szinte semminek nevezhető a mai építőanyag-árak mellett. A jegyző ó Úrral kigyűjtötte az utóbbi 2 év támogatási összegeit, ez kb Forintot tett ki. Ennek a növelésével még mindig nem borulna a költségvetés és a helyben maradni szándékozó fiatalok is nagyobb kedvet kapnának az építkezéshez, felújításhoz. Javasolja a jelenlegi pénzügyi támogatások duplájára emelését, amelyet egy rendelet-módosítással tud megtenni a képviselő-testület. A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotja: 2/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete A lakásépítés és lakásvásárlás helyi önkormányzati pénzügyi támogatásáról szóló 15/2005 (X. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 9. napirend: Beszámoló két ülés közötti eseményekről 13

10 Szabados Péter beszámol az idei év eddigi legfontosabb, az önkormányzatot érintő eredményekről, fejleményekről. A Tánc-Lánc Művészeti Intézmény levélben köszönte meg a Képviselő-testületnek a decemberben nyújtott anyagi hozzájárulást, támogatást. A Kamrea-rendszer kiépítéséhez a Polgárőrség elkülönített alszámláján a mai napig mintegy 2,5 millió Forint adakozás gyűlt össze, úgy gondolja, hogy erre méltán lehet büszke mindenki, azonban most az önkormányzaton a sor, hogy meg is valósuljon az emberek biztonságérzetét növelő beruházás. A Kistérségi Start Mintaprogram 2015-ös évi tervezete a Munkaügyi Központnál van már, jelenleg a jóváhagyó döntésre kell várni. Az eddigi, nem hivatalos jelzések szerint menni fog a program, 14 fővel, fóliasátor alatt is lesz növénytermesztés az eddigi munkákon túl. Az ún Csillárüzem megvásárlása megtörtént, az összeget az önkormányzat átutalta. Az idei évben állagmegóvási munkálatok lesznek, ennek keretében minden megmaradt szemetet eltüntetnek, majd a tetőt igyekeznek rendbe hozni olyan módon, hogy legalább a beázást elkerüljék. Ami miatt még nem lehet teljesen hátradőlni az a Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással folyó per. Áprilisban lesz a másodfokú ítélet a perben, amennyiben az önkormányzatot az önrész megfizetésére kötelezik, abban az esetben közel 8 millió forintot kell elutalnia az önkormányzatnak. Ezért is szükséges a mostani felelős tervezés, gazdálkodás. Horváth Lászlóné napirendek után jelentkezik és jelzi a képviselő-testület felé, hogy szeretnének az óvodával, iskolával közösen egy komolyabb előadást, programot szervezni az iskolába készülő gyermekek szüleinek. A tavasz folyamán ehhez kérik az önkormányzat segítségét, támogatását. A napirendeket követően egyéb hozzászólás nem hangzott el, Szabados Péter az ülést 19 óra 30 perckor bezárta. KMF Tarr Attila Jegyző Szabados Péter polgármester Lang Csaba Jegyzőkönyv-hitelesítő 14

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 38/2008.(IV.15.) Kth. sz. határozat

JEGYZŐKÖNYV. 38/2008.(IV.15.) Kth. sz. határozat Ügyszám: JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. április 15-én 16,00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jelen vannak: polgármester alpolgármester képviselő

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14. számú JEGYZŐKÖNYVE

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14. számú JEGYZŐKÖNYVE a Képviselő-testületének 14. számú JEGYZŐKÖNYVE 2014. december 16-án 17,00 órától 18,30 óráig megtartott képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. december 16-án 17,00 órától 18,30

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 30-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, Tószeg,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-3/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. április 15-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október hó 14 én 17- órakor tartott alakuló üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október hó 14 én 17- órakor tartott alakuló üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október hó 14 én 17- órakor tartott alakuló üléséről. Az ülés helye: Községháza Jelen vannak: Fischer József polgármester

Részletesebben

Iktatószám: T-46-9/2012 Jegyzőkönyvvezető: Kiss Ildikó. Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. március 29-én megtartott üléséről.

Iktatószám: T-46-9/2012 Jegyzőkönyvvezető: Kiss Ildikó. Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. március 29-én megtartott üléséről. V ár os Ö nkormá nyzat k épviselő - testülete 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Iktatószám: T-46-9/2012

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 24-én 18:00 órakor megtartott nyílt Képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint. Bagó

Részletesebben

Szám: 236-4/2015. N é m e t b á n y a

Szám: 236-4/2015. N é m e t b á n y a Szám: 236-4/2015. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27. napján 7 óra 30 perckor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv - 2 - Németbánya Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető,

JEGYZŐKÖNYV. Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető, JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. június 18-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre

Részletesebben

109 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 11-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 10/2014. (IX.17.)

Részletesebben

Béndek József polgármester: Simon Zoltán képviselő:

Béndek József polgármester: Simon Zoltán képviselő: Iktatószám: 2147 8 / 2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 12. napján 14:00 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk Zajk, Iskola utca 1. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 72/2013.(X.31.) önkormányzati határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az Ács Nagyközség Képviselő Testületének 2007. május 24-én 15. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. október 17-én Sóshartyán Község Önkormányzatának hivatali helyiségében Sóshartyán és Magyargéc Község Önkormányzatai -testületének együttes ülésén. Jelen vannak: Sóshartyán Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. március 25-én 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

4/2011. számú. 2011. március 9.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 33-35/2011. (III.9.sz. Kth.)

4/2011. számú. 2011. március 9.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 33-35/2011. (III.9.sz. Kth.) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 2482-2/2011. 4/2011. számú 2011. március 9.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 33-35/2011. (III.9.sz.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 19-én - csütörtökön - de. 9,00 órakor megtartott n y i l v á n o s üléséről. A képviselő-testület ülésének

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 17/2013. sz. jegyzőkönyve. a 2013. november 27-én megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 17/2013. sz. jegyzőkönyve. a 2013. november 27-én megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2013. sz. jegyzőkönyve a 2013. november 27-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. november

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 25.-én megtartott rendkívüli, nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 5-én 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 5-én 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 179/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Bugyiné Kökény Gizella

Jegyzőkönyv. Bugyiné Kökény Gizella Jegyzőkönyv Készült: Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. február 4-én 15 órai kezdettel megtartott soron következő testületi üléséről. Ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal Jászivány

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2008. december 1-én tartott képviselőtestületi üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Borza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. április 28-án (csütörtökön) 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4-1/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Vörös Sándor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott soros testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott soros testületi ülésén. 13/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott soros testületi ülésén. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester,

Részletesebben