BELVÁROSI TANODA ALAPÍTVÁNY SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BELVÁROSI TANODA ALAPÍTVÁNY SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2010"

Átírás

1 BELVÁROSI TANODA ALAPÍTVÁNY SZAKMAI BESZÁMOLÓ Küldetés, elkötelezettség 1.1. Akikért dolgozunk 2.1. Amit teszünk 2.A Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola működtetése 2.1. Adatok a es tanévben 2.2. A tanév jelentős eseményei 3. Az Alapítvány tevékenységei 3.1. Projektek 3.2. A Pozitívan Gondolkodók Baráti körének támogatása 3.3. Események 3.4. Nyilvánosság, kommunikáció, disszemináció 3.5. Humán erőforrás 4. Eredmények 5. Fejlesztési célok 6. Pályázati támogatóink voltak a 2010-ess évben 7. Együttműködő partnereink voltak a 2010-ess évben Mellékletek 1. Pályázati összesítő 2. Eseménynapló Nem a probléma érdekes, hanem az ember projekt bemutató 4. A Nem a probléma érdekes, hanem az ember projekt beszámolójának szakmai értékelése Készítette: Győrik Edit szakmai vezető május 12.

2 1. Küldetés, elkötelezettség A Belvárosi Tanoda Alapítvány feladata és tevékenysége mindazoknak az intézményes ellátásból kihullott, deviáns, veszélyeztetett, középiskolából kimaradt, kallódó fiataloknak a komplex - gondozást, személyiségfejlesztést, oktatást, reintegrációt magába foglaló - ellátása, akik magányosak, összezavarodtak, önpusztító viselkedésformák felé sodródtak, akiket kezd elveszíteni az élet. A BTA olyan komplex befogadó program és hely, amelyhez konkrétan megfogalmazott célok nélkül is, a személyes támogatás, a közösségi lét és az egyéni fejlődés reményében lehet fordulni. Alapítványunk teljes tevékenységrendszerében egyfajta reszocializációs folyamatot, a személyt teljes körűen befolyásoló hatásrendszert igyekszünk megvalósítani. Nem módszert alkalmazunk, hanem az egyénnel kialakított mély kapcsolatban olyan új hatásokat szeretnénk elérni, melyek egy pozitívabb viselkedésmintát tükröznek és kínálnak. Nem megváltoztatni szeretnénk a fiatalokat, hanem megmutatni egy másik, új, választható utat; a választás döntését rájuk bízzuk. Számunkra NEM A PROBLÉMA ÉRDEKES, HANEM AZ EMBER! 1.1. Akikért dolgozunk Kallódó, középfokú oktatásból kimaradt, hátrányos helyzetű fiatalok, akik életük során oktatási, munkaerő-piaci szociális, gazdasági, egészségügyi, kulturális, földrajzi akadályokkal küzdenek, melyek megfosztják őket a formális és nem - formális oktatásban való részvételtől, a mobilitástól, és attól, hogy részt vegyenek a társadalom életében, hogy a társadalom részének érezzék magukat. Akik segítség és felkészítés nélkül csak nehezen tudnak elhelyezkedni, és akik összetett szolgáltatásrendszert igényelnek ahhoz, hogy el tudjanak helyezkedni a munkaerőpiacon. Szakemberek, intézmények, szervezetek - középfokú oktatási intézmények, pedagógusok, vezetők, ifjúságsegítő intézmények, szervezetek, tanuló pedagógusok, szociális munkások, ifjúságsegítő szakemberek akik a hátrányos helyzetű, kallódó fiatalokkal foglalkoznak. Elkötelezettséget éreznek a környezetükben élő fiatalok sorsának, életútjának alakulásáért és fejleszteni kívánják személyiségüket és tudásukat a fiatalok minőségibb támogatásának érdekében Amit teszünk Sok szakma foglalkozik a hátrányos helyzetű, lemorzsolódó, kallódó fiatalokkal. Az őket jellemző problémák szinte minden szeletére kialakult egy-egy szakág: szegénység, szocializációs problémák, kábítószer fogyasztás, tanulási képességek fejletlensége, szociális kompetencia hiányok, betegségek, magatartás zavarok, stb. A valóságban ez azt is jelenti, hogy az egyén, a fiatal elveszik a problémákat egymástól függetlenül kezelő és megközelítő, szakmák, szakemberek és intézmények között. Ezzel szemben a hatékony gyakorlati megoldások sajátja, pont az egyéni bánásmód, a személyközpontú megközelítés, aminek lényege, hogy nem a problémára, hanem a személyre reagál, annak minden problémájával együtt. A problémás fiatalok egy őket megértő emberben tudnak megbízni. Ez a bizalom pedig az első lépés bármely irányú gondozásukban. Ezért igyekszünk a fiataloknak kínált oktatási-gondozási-közösségi szolgáltatások mellet összefogni, együttműködésre serkenteni és fejleszteni, azokat a szakembereket, akik e fiatalok bármely irányú támogatásával foglalkoznak. Terjesztjük a saját gyakorlatunkban bevált segítő pedagógiai gondolkodásmódot és módszereket. Ebben a munkában kulcsszemélynek tartjuk a pedagógusokat, mivel sajnálatos módon a szélsőséges magatartásformák először mindig az iskolában jelennek meg. Itt, megfelelő gondozás, hozzáállás alkalmazásával még van mód a kihullás, a kirekesztődés, a devianciák felé sodródás megállítására, megelőzésére ben az alábbi tevékenységeket végeztük folyamatosan: működtettük 150 középiskolákból kimaradt fiatal számára a Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskolát; ügyeleti rendszerünkben középfokú oktatásból lemorzsolódó fiatallal készítettünk egyéni interjút; 2

3 végeztük Budapesten és Magyarország területén a segítő szakemberek és pedagógusok tájékoztatását, képzését és fogadtuk őket intézménylátogatásra, módszer-bemutatóra, szakmai gyakorlatra; terepgyakorló hely funkciót láttunk el térítésmentesen a felsőoktatás pedagógus- és szociális munkás-képzésében; az oktatási programon túl közösségi és szociális jellegű ellátást is biztosítottunk, minden diákunk egyéni fejlesztésben részesült, az intézmény egész napos nyitva tartással működött; teljes körű ifjúságsegítő programot valósítottunk meg, az egyéni, csoportos- és közösségi ellátás elemeit komplex módon alkalmazva; kezdeményeztük, és feladatunknak tartottuk programunk, módszereink kiterjesztését, az országban működő rokon szervezetek megkeresését és összefogásának fejlesztését, működtettük az országos kiterjedésű Fiatalok Hálózatot; ifjúsági projekteket szerveztünk és bonyolítottunk le; hazai és nemzetközi együttműködések kialakítását végeztük hátrányos helyzetű fiatalokkal foglalkozó szervezetek körében; biztosítottuk tevékenységünk nyilvánosságát. 2. A Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola működtetése Az Alapítvány fenntartásában működő Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola (1056 Bp. Irányi u. 19.) a középiskolákból kimaradt, deviáns fiatalok oktatását végzi az Alapítvány által meghatározott célrendszer, filozófia és működési elvek betartásával. Az Alapítvány által fenntartott gimnázium olyan állami feladatot ellátó, tan- és térítési díjmentes iskola, amely a középiskolákból kimaradt, súlyos problémákkal küszködő, kallódó, olykor deviáns fiatalok személyközpontú gondozását, oktatását, érettségiztetését tekinti szakmai feladatának. Ezt a feladatot egyénre szabott tanítási-tanulási és személyiségfejlesztő program keretében látja el. A Tanoda alapfilozófiája szerint segítő iskola, melynek feladata, hogy a hozzánk forduló fiatalok számára lehetőséget biztosítson életproblémáik megoldásához, a középiskola elvégzéséhez és az érettségi vizsga letételéhez. A Tanoda-módszer legfontosabb elemei: elfogadó, biztonságos, támogató iskolai légkör kialakítása, egész napos strukturált elfoglaltság lehetőségének biztosítása, segítő párrendszer, személyre szabott tanulási program és módszerek; stáb munka. A fentiekre épülő személyközpontú, támogató légkörben az itt eltöltött idő alatt a fiatalok megerősödött önbizalomra és tartalmas emberi kapcsolatokra tesznek szert, s nem utolsó sorban, a tanulásban is sikereket érnek el. A Tanoda diákjai A Tanodába mentálhigiénés szempontból elhanyagolt fiatalokat veszünk fel. Diákjaink képzetlen, szakképzetlen, veszélyeztetett, jórészt szociálisan is hátrányos helyzetű, jövőkép nélküli deviáns fiatalok. Olyan fiatalokat is ellátunk, akikkel a hagyományos intézményi keretek között működő segítő rendszerek (Pályaválasztási Tanácsadók, Nevelési Tanácsadók, Családgondozók, Drogambulanciák, Ifjúsági Irodák, stb.). egyáltalán nem kerülnek kapcsolatba. A Tanoda - mint ifjúsági segítő intézmény - a deviancia összes részjelenségére, tünetére egy helyen reagál. A gimnáziumi tanulmányok folytatása, az érettségi megszerzésének valós lehetősége, a reszocializálás, a konkrét segítség, amit nyújt. A Tanodában szerzett érettségi a hagyományos ismeretanyagon túl, a bekerülési állapothoz viszonyított tartós, egészségesebb állapotot, konkrét életesélyeket jelent. Ez a gyógyulás a társadalomnak - pénzben is jól kifejezhető - nyeresége. A Tanoda három helyszínen látta el feladatait: középiskolából kimaradt fiatalok gimnáziumi oktatása és szakképzés az Irányi utcában, 3

4 szenvedélybetegek oktatási programja együttműködésben a Megálló Csoport Alapítvánnyal, Megálló Ház Szigony utca, fogvatartottak oktatási programja együttműködésben a Váltósáv Alapítvánnyal börtönök Adatok a es tanévben 173 diák járt a Tanodába Tanulói jogviszonya megszűnt: Kimaradással: 30 Megálló: 5 Váltósáv: 10 Irányi: 15 Saját kérésre: 6 Megálló: 3 Váltósáv: 0 Irányi: 3 Érettségivel: 27 Megálló 0 Váltósáv: 0 Irányi: 27 Legalább 1 tantárgyból érettségi vizsgát tett: 51 diák Munkatársak az Irányi utcában: Stábtag: 10 Óraadó: 12 Egyéb munkatárs: 8 Gyesen: 2 fő Tartós szabadság: 0 fő 2.2. A es tanév jelentős eseményei Megújítottuk minőségirányítási programunkat a FÜPI Minőségmodell alapján, ezzel megtettük a második szinthez kapcsolódó lépéseket. Ez egy három lépcsős folyamat. Egy auditor cég jóvá is hagyta munkánkat, így a második szintet rendben teljesítettük. Készítettünk 8 jó gyakorlatot, amelyeket felkínáltunk a TÁMOP nyertes intézményei számára. 15 jó gyakorlatot adtunk el, ennek megfelelően 15 alkalommal fogadtuk a vásárló intézmények szakembereit intézményünkben. Elkezdtük a felkészülést arra, hogy referencia-intézménnyé válhassunk. Területeink: 1. Új típusú felsőoktatási gyakorlóhely. 2. Saját fejlesztésű alternatív program szerint működő, a modernizáció valamely területén mintaközvetítő intézmény. Az Educatio által kiírt ajánlattételi felhívásra 4 anyag előkészítése történt meg (hátránykompenzáció, konfliktuskezelés drámatechnikákkal, segítő párrendszer, stábmunka). Az anyagok egy része megjelenik az Educatio 2011-ben megjelenő kerülő kiadványában. Március végén beadtuk, és július 1-től elindult a TÁMOP B-09/3 számú projektünk. (Második Esély Gimnáziumi programok, Középmagyarországi Régió, projektünk címe: Hullott körték paradicsoma.) Részt vettünk több uniós Grundtwig projektben, amelyek keretében diákjaink és tanáraink külföldön és Budapesten diákcsere-programokat hajtottak végre. Az egész tanévben folyamatosan fogadtuk a látogatókat, akik egyenként és csoportosan érkeztek egyetemekről, főiskolákról és más közoktatási intézményektől. Számukra többnyire intézménybemutatást tartottunk, illetve hospitálási lehetőséget adtunk nekik. Több látogatónk hosszabb iskolai- és terepgyakorlatra is érkezett. A második félév során szociális munkást alkalmaztunk a tanulók szociális ügyeinek gördülékenyebb intézése, valamint a TÁMOP projekt előkészítése érdekében. 4

5 3. Az Alapítvány tevékenységei 3.1. Projektek Folytattuk és május 31.-vel zártuk le a 2009-ben megkezdett Fiatalok Hálózat és Konzultációs rendszer című TÁMOP / konstrukcióban megnyert projektünket, melynek keretében az alábbi tevékenységeket végeztük el: Fiatalok Hálózat szervezése és működtetése - folyamatos kapcsolattartást és szakmai konzultációt valósítottunk meg 30 partnerrel. Munkacsoportokat alakítottunk: rejtett hálózatok nyilvánossá tétele, marketing, média, tanárképzések fejlesztése, diák- és szakember-csere, roma lányok képzési program. Hospitálási adatlapot készítettünk, melyen a tagok bemutathatják, hogy intézményükben mit érdemes megnézni. A tagokat ben és a weblapon folyamatosan tájékoztatjuk pályázati lehetőségekről és szakmai eseményekről, rendezvényekről. Együttműködések alakultak diákcsere, projektek adaptálása, tapasztalat megosztás terén. Kialakult egy mag, mely aktívan vesz részt a találkozókon és műhelyeken, személyes-szakmai kapcsolatok mélyültek el. Hálózatunk együttműködési megállapodást kötött az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Tanuló hálózatok, hálózati modellek, mint az iskolafejlesztés eszközei című, es számú projektjével. Műhelytalálkozók 4 hálózati találkozóra került sor Kecskemét, Tamási, Kazincbarcika, Debrecen -, s egy speciális módszertani napot rendeztünk Budapesten, ahol a Don Bosco iskola mutatta be módszertanát. Minden találkozó egy olyan kiválasztott témára épült, mely a vendéglátó erőssége, emellett foglalkoztunk a Hálózat munkacsoportjaival, s további feladatainkkal. A találkozók alatt horizontális tapasztalatcsere, tudásmegosztás és kapcsolatépítés történt. Bázis intézmények kialakítása régiókként kiválasztottunk 3 lehetséges bázis intézményt: Tamási, Debrecenben, Kazincbarcika. A gyakorlóhellyé válás szempontjainak pilot projektjét végeztük a Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnáziumban, mely tapasztalatok alapján kidolgoztuk a gyakorlóhely kritériumrendszert. Minta gyakorlóhely működetése a Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium, mint a Komplex Ifjúságsegítő Modell alapintézménye fogadta a pedagógus-, szociális munkás- és ifjúságsegítő képzésben résztvevő hallgatókat. Mindenkivel megállapodást kötöttünk, melynek alapján mentorálásban részesültek, tevékenységeiket látogatási naplóban rögzítettük. Reflektív visszajelző lapot használtunk, mely fontos szempontokat adott a gyakorlóhellyé válás kritériumrendszerének kidolgozásában. Intézmény- és módszer bemutatók szakembereknek A segítő pedagógia, a Komplex Ifjúságsegítő Modell és a Hálózat munkáját szakmai konferenciákon, szakiskolák regionális találkozóin, az ELTE PPK tanóráin és egy nemzetközi projekttalálkozón mutattuk be. Segítő-pedagógus képzés a 30 órás segítő pedagógia tréningre májusban került sor egy halmozottan hátrányos helyzetű diákokkal dolgozó iskola teamjének, akik a tréninget megelőzően hospitáláson vesznek részt a Tanodában e képzés részeként. Képzési terv egy 30 órás Kiégés és feltöltődés és egy szintén 30 órás Tanár-diák, tanártanár kapcsolati elakadások kezelése témájú pedagógus képzést akkreditáltattunk. Módszertani konzultációk egyéni konzultációkat biztosítottunk szakdolgozóknak, hátrányos helyzetű diákokkal foglalkozó iskolák tanárainak és vezetőinek. Kísérletképpen végrehajtottunk egy job-shadowing gyakorlatot egy végzős szociális munkás hallgatónak. Módszer Tár a Hálózat weblapján létrehoztuk Módszer-Tárunkat, ahol elhelyeztünk és folyamatos frissítünk a célcsoport gondozásával-oktatásával kapcsolatos tanulmányokat, tananyagokat, szakirodalmat és hasznos linkeket. Ped-net a hálózat weblapján nyilvános konzultációs fórumot hoztunk létre, amelyet azonban a Hálózati tagok kevéssé használnak. Ezért inkább létrehoztunk a weblapon egy Hírek szekciót, ahol folyamatosan és naprakészen közöljük egymással az országszerte témában szerveződő szakmai eseményeket, rendezvényeket, képzési lehetőségeket, pályázatokat. Bár a Hálózat élővé vált, szoros, hasznos és aktív kapcsolatok alakultak, a projekt lezárultával sajnos elhalt. Újra bebizonyosodott, hogy a hálózati működéshez szükséges egy olyan éltető energia, szervezet és/vagy személy, aki foglalkozik annak működtetésével, melyhez anyagi erőforrás is szükséges. Ennek hiányában a befektetett munka egyszerűen elsorvadt, annak ellenére, hogy a szakmai kapcsolatok és az igény a közös gondolkodásra, a kölcsönös tanulásra és a találkozókra megmaradtak. 5

6 2010. június 10. vel zártuk a Lépd át a küszöböt projekt lebonyolítását, mely a Tanoda, alacsonyküszöbű szolgáltatásrendszerének megvalósítása céljából 1 fő pszichológus alkalmazását támogatta január-április között az országos Bűnmegelőzési Tanács meghívásos pályázatának keretében valósítottuk meg a Nem a probléma érdekes, hanem az ember című projektünket. A projekt célja létrehozni, majd terjeszteni egy olyan módszertant, eszköztárat és eljárásokat, mely képessé teszi a középfokú oktatásban dolgozó pedagógusokat a veszélyeztetettség felismerésére és a magatartászavarok kezelésére az érintett diákok eltávolítása helyett. Ennek érdekében: kidolgoztuk a Segítő pedagógusként való működés módszertanát (lsd: megírtuk a Személyközpontú diáktámogatás rendszerének protokollját (lsd: elkészítettünk egy képzési tervet a Problémás fiatalok iskolai keretek közötti gondozásáról, mindhárom anyaghoz azok tanítását és alkalmazását segítő filmet készítettünk; egy tréning keretében 10 fő előzetes gyakorlattal rendelkező tanodás pedagógust készítettünk fel a problémás fiatalok tanítása és gondozása témakörben megvalósítandó 30 órás képzés tartására; Próbaképzést szerveztünk fő pedagógus részére; a program eredményeinek terjesztése érdekében papíralapú kiadványt készítettünk el. Projektünk termékei a problémás életvezetésű fiatalok oktatásának és gondozásának módszereivel, és a velük foglalkozó szakemberek és ellátás fejlesztésével, rendszerbe foglalásával foglalkoznak február 1. május 30. között valósítottuk meg az Egészségtudatos szemléletmód erősítése középiskolás fiatalok körében című projektet az OEFI támogatásával. A program lebonyolítását a BTA által támogatott Pozitívan Gondolkodók Baráti Köre végezte. A program céja az egészséges életvitelhez szükséges készségek, képességek, életismeretek fejlesztése, az önismeret, a tudás növelése, az egészségtudatos döntések meghozatala volt, elsősorban a biztonságos szexualitással kapcsolatos attitűdök formálásnak területén január 1. június 31. között bonyolítottuk le a Rólad van szó című projektet a Fővárosi Önkormányzat Drogpolitikai osztály támogatásával, melyben a Tanoda droghasználó diákjainak személyközpontú támogatását és oktatását végeztük augusztusában indítottuk a Hullott körték paradicsoma című, második esély gimnáziumi programot a TÁMOP B-09/3 projekt keretében (lsd: Valójában ez a projekt tette lehetővé a Gimnázium idei tanévi működésének fenntartását. Az alábbi tevékenységeket végezzük: Diáktoborzás - a projektbe bevonandó 40 diák közöttük halmozottan hátrányos helyzetű fiatal kiválasztása, megkeresése, ügyelet biztosítása az iskolában, első interjúk készítése; Tanévnyitó team megbeszélés - mentor feladatok, tanórán kívüli foglalkozások, hetirend, egyéni fejlődési terv, a mentor munkatervek szempontjai, éves időbeosztás, szervezési feladatok; Mentor pár rendszer kialakítása és működtetése -4 diák pár/mentor, munkaterv, alapszerződés, egyéni fejlesztési terv, értékelés, tervezés; Esetmegbeszélő team -a projekt teljes személyzetének részvételével, fejlesztési, gondozási, tanulás stratégia; Egyénizés folyamatos, bizalmi, segítő kapcsolat, mely a fejlesztés legfontosabb eleme, az egyénközpontú bánásmód garanciája, a fejlesztő értékelés legfontosabb módja, témája: a diák iskolai és azon kívüli élete. Diákstáb kéthetente, az iskola életének legfontosabb fóruma az összes diák részvételével; együttműködést, toleranciát, közösségben tevékenykedést és önérvényesítést fejleszt; diákok javaslatai a tevékenységek alakításába, problémák megvitatása; 6

7 Dráma pedagógiai csoport heti 2 alkalom, a diákok életvitelével kapcsolatos szituációk feldolgozása, kommunikációs, együttműködési, önérvényesítési készségek, szociális kompetenciák fejlesztése, közösségformálás Önismereti csoport - heti 1 alkalom, személyes problémák feldolgozása; Közösségi, szabadidős tevékenységek a tanórákon kívül, heti 18 órában programokat filmklub, zenélés, foci, jóga, gerinctorna, meditáció, egyéni vagy csoportos tanulás, konzultáció, beszélgetés, játék, pihenés, olvasás az iskola területén, minták a szabadidő eltöltésére az unalmas lézengés helyett; Szociális gondozás elsősorban a HHH tanulók esélyegyenlőségének növelésére és benntartására; egyéni igényekhez igazodó támogatásszervezés élelem, ruházat, közlekedés- és ügyintézés - segélyek, ösztöndíjak intenzív kapcsolattartás a családdal, hozzátartozókkal az iskolába járás otthoni feltételeinek fejlődése érdekében, egyéni beszélgetés, felkészítés munkahelykeresésre Hospitálással egybekötött műhelybeszélgetés - 1 alkalom, 1 napos hospitálással egybekötött tapasztalat-megosztás iskolánkban a nyertes projektek munkatársai számára Nyílt nap - 1 alkalom, a normál működés megtartásával 1 szabadon látogatható nap a horizontális együttműködés alakításának céljából, személyes együttműködések, kapcsolatok alakítása, diák barátkozások, későbbi együttműködés megalapozása Intézményközi együttműködés - ingyenes hepatitisz, HIV szűrés és egyéni tanácsadás biztosítása diákjaink számára a Pozitívan gondolkodók Baráti Köre, ruha és élelem adományok biztosítása a Budapesti Vöröskereszt bevonásával, együttműködés egyéni ügyekben a kerületi Családsegítő és Gyermekjóléti Központtal, a lakóhely szerinti Gyermekjóléti Szolgálatokkal, Nevelési Tanácsadóval, Munkaügyi Központtal 3.2. A Pozitívan Gondolkodók Baráti körének támogatása A kör HIV+ emberek önsegítő közössége. Alapítványunk helyet, infrastruktúrát biztosít tevékenységeik egy részének végzéséhez: csoportfoglalkozások, anonim- és ingyenes szűrés végzése. A Pozitívan Gondolkodók Baráti Köre 2010-ben a hagyományok szellemében folytatta munkáját. Az önsegítő csoport a megnövekedett igények miatt havonta 2 alkalommal tartott összejövetelt a Belvárosi Tanoda Alapítvány irodájában ben összesen 438 tesztet végeztünk. Ebből külső helyszín: Kuplung: 57 fő Corvin tető: = 152 Pocok klub: 4+7=11 fő Szeged: 26 fő Győr 28 fő Debrecen: 29 fő A havi első csütörtöki szűréseken megjelentek száma: 135 fő. Idén is ott voltunk a Sziget Fesztiválon, közreműködtünk a szűrések lebonyolításában, felvilágosításban novemberében a Pozitívan Gondolkodók Baráti Köre megszűnt, tevékenységét változatlan szolgáltatással új személyi összetétellel a kör néven folytatja Események Az év kiemelkedő eseménye volt a 20 éves BTA találkozó. Igyekeztünk megkeresni a Tanodában a 20 év alatt megforduló összes diákot és munkatársat. Megható örömünnep, sok emlék, közös élmény, nagyszerű felnőtt életet élő volt diákok. Igazán boldogság volt látni, hogy milyen mély nyomott hagyott volt diákjainkban az a néhány év, amit velünk együtt töltöttek el, milyen erősen él bennük még most is az a muníció, amit itt kaptak. Életvezetésük és életszemléletük meghatározó alapja ez. Jó látni, hogy önismeretet fejlesztünk, és szemléletet formálunk, Csak reméljük, de jelenleg biztosan nem tudjuk folytathatjuk-e, ezt a különösen hosszú távon eredményes munkát. 7

8 3.4. Nyilvánosság, kommunikáció, disszemináció Szakmai munkánk fontos része tevékenységünk, módszereink terjesztése átadása az érdeklődő szakembereknek, szervezeteknek. Erre mindig nagy az igény. Folyamatosan fogadjuk a felsőoktatási intézmények csoportjait, a szakdolgozókat, hospitálókat, terepgyakornokokat. Rendszeresen fogadjuk az érdeklődő szakembereket, egyszeri látogatások, módszercsere programok, intézménylátogatások, konzultációk, rövidebb-hosszabb terepgyakorlatok formájában. Számos szakmai rendezvényre, konferenciára, műhelymunkára kaptunk meghívást, hogy bemutassuk tevékenységünket, módszereinket. A BTA legfontosabb projektjeként üzemeltettük a Fiatalok Hálózat honlapját: melyen fellelhetők voltak az aktuális hírek, események, beszámolók, szakmai anyagok, fotók, dokumentációs anyagok, midemellett az érdeklődők, elsősorban szakemberek számára fórumot is működtetünk. Valamennyi projektünk önálló helyet kapott, ezek a BTA/projektek szekcióból elérhetők. Elektronikus hírlevelünket időszakonként eljuttattuk mintegy 300 hazai szervezethez ill. érdeklődő magánszemélyhez. A szakmai tevékenység változásaihoz igazodva folyamatosan készítettük a különféle célokra szánt szóróanyagainkat ill. módszertani anyagainkat. Egységes arculatra és egyszerű kommunikációra törekedtünk. Programjainkat mintegy 1500 szakember, főiskolai, egyetemi hallgató és diák látogatta meg, kb. 110 hallgató számára biztosítottunk terepgyakorlatot és szakdolgozati konzultációt, számos szakmai rendezvényen mutattuk be munkánkat Humán erőforrás A Belvárosi Tanoda Alapítvány sok hazai és nemzetközi projekt tapasztalattal és számos innováció megvalósításával rendelkező szervezet. E munka során a BTA menedzsmentje professzionális szaktudásra tett szert a projekt lebonyolítások terén. Egy olyan összeszokott és hosszú ideje együtt dolgozó team alakult ki, melyben jól szervezett feladatmegosztással dolgozunk. Az Alapítvány tevékenységét 1 fő szakmai vezető, 1 fő pénzügyi menedzser, 1 fő PR és kommunikációs munkatárs és 1 fő asszisztens végzi. Ez a team kéthetente tart megbeszélést. Nemzetközi koordinátorunktól forráshiány miatt sajnos meg kellett válnunk. 1 könyvelő és 1 rendszergazda csatlakozott e munkához. A BTA teamjének ellátott feladatai: pályázatfigyelés, -kidolgozás, -lebonylítás, logisztika, koordináció, szervezés, szakmai és pénzügyi adminisztráció, dokumentáció, PR és kommunikációs feladatok, kapcsolattartás a partnerekkel, közreműködőkkel, szereplőkkel, pénztár, könyvelés, weblap működtetése, szóróanyagok tervezése és gyártása, disszemináció szervezése, megvalósítása, a hálózati munka koordinálása és szakmai vezetése, külső kapcsolatrendszer építése és fenntartása. A munkatársak alkalmazását kizárólag a projektekből tudjuk finanszírozni, s bár a tevékenységek ellátása és adminisztrációja folyamatos munkát igényel, alkalmazásuk állandóan bizonytalan. 4. Eredmények 20 éve működünk! 150 középiskolából kimaradt diák személyközpontú oktatását-gondozását sikerült megvalósítani és fenntartani az idei évben is; Sikeresen végeztük a Fiatalok Hálózat működtetését, nagy veszteség, hogy finanszírozás hiányában fel kellett adni ezt a tevékenységet; Iskolánk sikeresen működik, mint gyakorlóhely. A BTA akkreditáltatott két 30 órás pedagógusképzést. 8

9 5. Fejlesztési célok Anyagi források teljes hiányában fejlesztésről jelenleg nem tudunk gondolkodni. Kizárólag a megmaradás útjait kutatjuk. 6. Pályázati támogatóink voltak a 2010-es évben Budapest Főváros Önkormányzat Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottsága Európai Unió Európai Szociális Alap Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Országos Egészségfejlesztési Intézet Fővárosi Közoktatásfejlesztési Közalapítvány Nemzeti Civil Alap Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Szociális és Munkaügyi Minisztérium 7. Együttműködő partnereink voltak a 2010-es évben Magyarországról: Cushman Wakefield Don Bosco Általános Iskola Szakiskola Szakközépiskola és Kollégium ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Intézet Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Forrás Általános és Szakiskola Grassalkovich Antal Gyakorlatközpontú Szakiskola és Szakközépiskola Integráció és Fejlesztés Alapítvány Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kodolányi János Főiskola Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pozitívan Gondolkodók Baráti Köre Pyramus és Társa Bt. Pozitívan Gondolkodók Baráti Köre Szertelen Egyesület Váltósáv Alapítvány Vályi Péter Szakképző Iskola és Kollégium Külföldről: Aim Giosef Agenzia Intercultura e Mobilità, Rome Biedrība PASSWORD, Livberze Centrum Ksztalcenia Ustawicznego, Chojnice COLEGIUL TEHNIC APULUM, Alba Iulia FENICE Societá Cooperativa Sociale Onlus Liceo Classico Meli, Palermo Volkshochschule Aachen Das Weiterbildungszentrum, Aachen Mellékletek 9

10 1. sz. melléklet: Pályázatok 1.1. Beadás dátuma február ben záruló projektek Projekt címe Projekt témája Pályáztató Fiatalok Hálózat és Konzultációs rendszer TÁMOP /2 Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok B komponens Résztvevő partnerek Hálózatépítés NFÜ BTA összeg futamidő beszámolási határidő/k/ ápr máj.31. szakmai részbeszámoló: 2010.ápr. 30. záróbeszámoló: megvalósítástól számított 90. nap (2010.aug.31.) március november 10. NCA-KM Nem a probléma érdekes, hanem az ember! FÁPI-PB- 2675/2009/OBmB /KRB BTA működése A személyközpontú iskolai prevenció módszertanának és gyakorlati alkalmazhatóságána k kidolgozása és terjesztése. Szociális és Munkaügyi Minisztérium Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium BTA (1. részlet: ; 2.részlet: jan.31-ig) BTA jún máj jan ápr június május május november Lépd át a küszöböt KAB- AL-09-B-0001 Rólad van szó! Alacsonyküzsöbű szolgáltatás a ban Testi-lelki egyensúly megteremtése Szociális és Munkaügyi Minisztérium Budapest Főváros BTA BTA, aug jún jan jún július 15. legkésőbb: jan

11 17. ÖnkormányzatE gészségügyi és Szociálpolitikai Bizottsága 11

12 1.2. Pályáztok 2010 Beadás dátuma Projekt címe Projekt témája Pályáztató Személyközpontú egészségnevelés a kallódók iskolájában. Egészségtudatos szemléletmód erősítése középiskolás fiatalok körében, az oktatási munka részeként NCA-KM Minden élet egy világ Continuous professional development for teachers and trainers who are working with socially disadvantaged people GRL Fiatalok Hálózat Lap NCA-DP-10-D-0032 Toppanj be! TÁMOP-5.2.5/B-10/1 HIV-teszt, felvilágosítás a Belvárosi Tanoda Alapítvány Működése HIV-, szifilisz tesztelés Szociális és Munkaügyi Minisztérium Országos Egészségfejlesztési Intézet Nemzeti civil Alap 2. esély iskola EACEA Brussells Fiatalok Hálózat weboldalának működtetése Ifjúsági közösségi, tanácsadó és információs tér létrehozása Résztvevő partnerek BTA BTA BTA összeg futamidő nem nyert Budapest Bank Rt. BTA nem nyert Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szociális és Munkaügyi Minisztérium BTA, BTA BTA Gödör Klubért Kulturális Egyesület IFA nem nyert nem nyert folyamatban beszámolási határidő/k/

13 Beadás dátuma első félév második félév pályázatok 2010 Résztvevő Projekt címe Projekt témája Pályáztató partnerek Kulturális programok támogatására óvodák, iskolák, kollégiumok részére Jó gyakorlatok eladása Ajánlattételi felhívás Referenciaintézménnyé válás előkészítése Útravaló ösztöndíjak pályázat Hullott körték paradicsoma TÁMOP B-09/3 Színházlátogatások támogatása A által kidolgozott jó gyakorlatok eladása a TÁMOP ben nyertes intézmények részére Az Educatio kiadványába szánt munkaanyagok elkészítése Előminősítési eljárás Támogatás mentorok és diákok részére Második Esély Gimnáziumi programok Fővárosi Közoktatásfejlesztési Közalapítvány Szervező: Educatio Kht., Edu-Coop Kiadó: Educatio Kht. Szervező: Educatio Kht., Edu-Coop Wekerle Sándor Alapkezelő nincs nincs összeg Elnyert támogatás: Ft Önrész: Ft Ft, ebből a -é ESZA nincs Ft futamidő február október 2010/2011 tanév beszámolási határidő/k/ október

14 Monitori észrevételek a Belvárosi Tanoda Alapítvány Nem a probléma érdekes, hanem az ember! projektje szakmai értékeléséről 1. A szakmai beszámoló igen szűkszavúan és tényszerűen írja le a pályázatban vállalt és projekt futamidejében megvalósított tevékenységeket, eredményeket. Tekintettel arra, hogy a pályázó nagy múltú és méltán köztiszteletnek örvendő szervezet, a tervezés, a kivitelezés és az eredmények bemutatása is professzionális teljesítmény. A három látogatás során és a szakmai beszámolóban (inkluzíve a létrejött termékekben ) tapasztalható, olvasható tartalmak hitelességéhez ily módon kétség nem fér. A beszámolónak ezért említettem a szűkszavúságot - nem dolga, bár említésre nagyon is érdemes annak az érzelmi, tudati hatásnak a bemutatása és elemzése, amit a nemzetközi tréning meglátogatása alkalmával is érzékeltem, s ami számomra a nevelés éthoszának, újra felfedezését, visszaszerzésének közös élményét sugallta. 2. A Belvárosi Tanoda Alapítvány önállóan pályázott és maga bonyolította le a projekt minden feladatát. Hivatalosan tehát a pályázat nem tartalmazott együttműködési kötelezettséget, feladatokat, noha az együttműködés a tevékenységben mindenkor jelen lévő és ható tényező, eszköz és olykor cél Az 1. pontban említettekkel, azaz azzal, hogy a Tanoda nevelési felfogásának, gyakorlatának egésze, illetve a pályázatba foglalt fontos epizódjai a közoktatás egésze számára szolgáltat lényeges tapasztalatokat. Részese lehettem annak a műhelymunkának, ami a 60-as és 70-es években az MTA Pszichológiai Intézetében, majd az Országos Pedagógiai Intézetben zajlott és kísérleti körülmények között igazolta azt a vágyálmot, hogy a közoktatás méreteiben is lehetséges a gyermek egyéni fejlesztése, búsan szemlélem a közoktatás általános mozgásirányát és nagy örömmel pl. a Tanoda törekvéseit. Az OPI-ban folytatódó munkából sarjadzott, majd hajtott egyre több vadhajtást a NAT, bizonyítva, hogy valamit mégsem sikerült a nagy rendszer működésébe átszármaztatni. Ez a valami éppen a Tanoda ténykedésében mutatható meg, a ténykedés egészében, de a projekt szűkebb közegében is. Az egyik említésre méltó mozzanat, hogy a közoktatás irányítói biztonságra törekedve megtartják a nagy rendszer, mint szerkezet alapvető működési elveit, gyakorlatát, s ezzel a vadhajtások eredete már meg is magyarázható. A valóságos különbség azonban a pedagógus önmagához és így értelemszerűen növendékeihez való viszonyában lelhető fel. Itt nem érdemes elmerülnünk a pedagógusképzés- és továbbképzés állapotának taglalásába, jóval lényegesebb a Tanoda ez irányú munkája. A Tanoda kénytelen (szerencsére) a saját modelljét önmaga által kontrollált körülmények között átadni és életben tartani. Ebben a modellben a gyermek együttműködő (és nem szófogadó, engedelmes) és ez egyúttal a nevelés egyik lényege: az együttműködési képesség fejlődésével együtt önismerete és önnevelési képessége is fejlődik. A pedagógus pedig saját élményén átszűrve éli át a gyermek élményeit, persze a magáét is a különféle együttes helyzetekben, s döbben rá arra, hogy viszonyulását a gyerekhez, saját hivatásához, érdemes az alkotás állapotában tartani és megóvni a napi robot valójában csupán fárasztó állapotától. A modell azt is megmutatja, hogy önmagában is nevelési hatást fejt ki, ha a pedagógus örömét leli munkájában, használja a társtudományok leleményeit is, mer más módon közelíteni a nevelési tartalmakhoz, mert kezelni tudja a más mód következményeit. Nos, a beszámolónak nem feladata a Tanoda-modellben a hit, az öröm, a siker, a szüntelen érdeklődés szerepét és jelentőségét taglalni, lényegesnek tartottam ha kurtán is ezt is szóvá tenni. 6. Tekintve, hogy a Tanoda alapműködésében kulcsfontosságú a folyamatos visszajelzés, ezért ezek feldolgozott, értelmezett tartalmai egyben a képzések folyamatos karban tartását is szolgálják. A projektben kidolgozott képzési segédletekben érvényesülnek ezek a visszajelzések. 7. és 9. A legsikeresebb programelem nem tudok választani, a programelemek összefüggenek, szakmai-logikai folytonosság mentén szerveződnek, ez kiegyenlített sikerük záloga is. A nemzetközi tréning például igen nagy sikerű volt szervezését és tartami alakulását tekintve is, ezt azért említem példaként, mert saját tapasztalatom is fűződik hozzá. 8. A projekt kommunikációja is illeszkedik a Tanoda működéséhez, a projekt egységeihez. A hírlevél eljut minden érintetthez, hiszen rájuk tartozó közléseket tartalmaz, eljut egy közvetetten érintett körhöz is, ennek az összetétele szolgálja a társadalom tájékoztatását. A Tanoda működése folyamatos lévén, kommunikációs stratégiájában most nem volt lényeges a média nagy felületén megjelenés. Minden rendezvény és kiadvány tartalmazza a pályáztató arculati elemeit. 14

15 10. A szakmai beszámoló implicite tartalmazza a program értékelését annyiban, hogy a feldolgozott visszajelzésekről egyfelől beszámol. Másfelől azokat a képzési tartalmakban érvényesíti A projekt látványosan teljesítette vállalt feladatát, egyik eleme éppen a fenntarthatóság megalapozását szolgálja. Hangsúlyozottan javaslom jó példaként említeni a Tanoda projektjét. Budapest, május dr. Cseres Judit monitor pszichológus, tréner 15

16 ESEMÉNYNAPLÓ, LÖK BTA iroda BTA, LÖK HIV+ szűrés Corvin tető BTA, a kör, Antroposz HIV+ szűrés Pocok Klub BTA iroda HIV+ szűrés BTA iroda BTA, a kör a kör (HIV+ csoport) BTA iroda BTA, a kör LÖK BTA iroda BTA, LÖK Lelki Önsegítő Kör BTA iroda BTA, LÖK Lelki Önsegítő Kör BTA iroda BTA, LÖK HIV+ csoport BTA iroda BTA, EVKA HIV+ szűrés BTA iroda BTA, EVKA Lelki Önsegítő Kör BTA iroda BTA, EVKA HIV+ csoport BTA iroda BTA, EVKA HIV+ szűrés BTA iroda BTA, EVKA HIV+ csoport BTA iroda HIV beszélgetés medikus hallgatókkal SOTE Bőrgyógyászati Klinika BTA HIV+ szűrés BTA iroda BTA, EVKA, HIV HIV+ csoport BTA iroda BTA, EVKA, HIV HIV+ szűrés Sziget Fesztivál BTA, EVKA, HIV HIV+ szűrés BTA iroda BTA, EVKA, HIV HIV+ csoport BTA iroda BTA, EVKA, HIV HIV+ csoport BTA iroda BTA, EVKA, HIV HIV+ szűrés BTA iroda BTA, EVKA, HIV HIV-teszt Debrecenb, Club Zeuss BTA, EVKA, HIV HIV+ csoport BTA iroda BTA, EVKA, HIV Látogatók fogadása, Jó gyakorlat vásárlás Műhely vezetés a segítő pedagógiáról, Erzsébetvárosi Általános Iskola és SZKI, Szent László Gimnázium Rogers középiskola Rogers középiskola, BTA AME Közgyűlés AME AME éves BTA szervezés BTA iroda BTA, 8 16

17 Látogatók fogadása, Jó gyakorlat vásárlás Segítő pedagógus képzés értékelése Educatio előadás (Referenciaintézmény, Ajánlattétel) Látogatók fogadása, Jó gyakorlat vásárlás, HMJVÖ Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium BTA iroda BTA, ELTE PPK, 5 P. Bureau Oktatási Központ, Alternatív iskolák, Educatio 50, Jedlik Ányos Gimnázium 2 4 Drogprevenciós foglalkozás Újszász iskola, BTA Újszász iskola HIV+ csoport BTA iroda BTA, EVKA, HIV+ 12 HIV szűrés Győr, Club Hajó BTA, EVKA, HIV Foci Orczy kert Orczy kert Szárny és Teher konferencia MTA Díszterme Oktatásügy résztvevői HIV szűrés Szeged, Club Not Cafe BTA, EVKA, HIV Képzés Sajókazán Sajókaza, Dr. Ambédkár Iskola Látogatók fogadása, Szubjektív Értékek Alapítvány konferenciájának látogatása Segítő pedagógus képzés Sajókaza BTA, ELTE PPK, 15 Látogatók fogadása, Dr. Ambédkár Iskola 5 20 éves BTA szervezés BTA iroda BTA, Látogatók fogadása, Jó gyakorlat vásárlás, Erzsébetvárosi Általános Iskola és Szki. 1 OBM monitorozás BTA iroda BTA Látogatók fogadása, Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Gyakorlóhely stáb megbeszélés 10 Segítő pedagógus képzés - felkészülés BTA iroda BTA, HIV+ csoport BTA iroda BTA, EVKA, HIV HIV szűrés BTA iroda BTA, EVKA, HIV+ 10 Látogatók fogadása, Alterelde hogschools Jó gyakorlat börze Budapest Látogatók fogadása, Jó gyakorlat nyertesek és tulajdonosok, Evangélikus Hittudományi Egyetem

18 éves BTA szervezés BTA iroda BTA, 6 Segítő pedagógus képzés - felkészülés BTA iroda BTA, AME Alternatív tagozati ülés AME AME 10 Rádióriport, Jótékonysági adakozás (GYEA) Rádióműsor, Klub Rádió, Klubrádió Rádióriport, Alternatív iskolák Rádióműsor, Kossuth Rádió (Magyar Rádió), más alternatív iskolák 10 Díjkiosztó, Hajléktalan pályázat Látogatók fogadása, Kossuth Rádió Állásbörze Zuglói Gyermekjóléti Szolgálat 12 Látogatók fogadása, Pető Intézet, ELTE-PPK Gyakorlóhely stáb megbeszélés Jótékonysági adakozás (GYEA) Gödör Klub 35 HIV+ csoport BTA iroda BTA, EVKA, HIV "A HIV/AIDS elleni küzdelem" címmel előadás. Győr Arrabonus Diák és Ifjúsági Közhasznú Egyesület, Magyar Család és Nővédelmi Tudományos Társaság, BTA. 40 Látogatók fogadása, Dobbantó program, ELTE PPK Látogatók fogadása, Életút Alapítvány, Vác Gyakorlóhely stáb megbeszélés Fiatalok Hálózat módszertani nap Don Bosco Iskola,BTA, 40 Próbaképzés készülés BTA iroda BTA, operatív vezetői team megbeszélés BTA, 4 Szakdolgozati konzultáció BTA iroda BTA, ELTE PPK EGVIDIA projekt, találkozó Cadiz, EGVIDIA Látogatók fogadása, ELTE GYK Látogatók fogadása, ELTE GYK Filmforgatás, Pálos György Látogatók fogadása, ELTE GYK 1 18

19 Gyakorlóhely stáb megbeszélés Próbaképzés készülés BTA iroda BTA, HIV+ csoport BTA iroda BTA, EVKA, HIV Látogatók fogadása, MEGÁLLÓ Látogatók fogadása, MEGÁLLÓ 1 Filmforgatás, Pálos György Szertelen Tanoda stáb megbeszélés és hálózat építés Debrecen Szertelen, BTA Látogatók fogadása, ELTE GYK Akkreditálható képzés megbeszélés, feladatelosztás BTA, éves a BTA - szervezés BTA iroda BTA, 3 Látogatók fogadása, ELTE GYK 1 Látogatók fogadása, ELTE GYK 1 Kuratóriumi ülés BTA, A segítő kapcsolat - próbaképzés, tréning BTA,, IFA, nemzetközi partnerek Látogatók fogadása, ELTE PPK Konzultáció szakdolgozóval: a segítő pedagógia Látogatók fogadása BTA iroda BTA, ELTE PPK 2, Demokratikus Ifjúságért Alapítvány, ELTE PPK EMYA projekt találkozó BTA,, IFA, nemzetközi partnerek 30 Próbaképzés készülés 4 20 éves Tanoda szervező stáb BTA iroda BTA, megbeszélés 4 Látogatók fogadása, VAN Alapítvány, ELTE, ELTE GYK Gyakorlóhely stáb megbeszélés HIV+ csoport BTA iroda BTA, EVKA, HIV+ 12 Próbaképzés készülés BTA iroda BTA, Projekt tervezés BTA iroda BTA,, Szertelen Egyesület, IFA 5 Foci Orczy kert, Megálló 12 Látogatók fogadása, ELTE PPK 1 19

20 Látogatók fogadása, ELTE PPK Próbaképzés készülés BTA iroda BTA, 4 projekt vez. team megbeszélés BTA iroda BTA, Próbaképzés készülés BTA iroda BTA, HIV szűrés Corvin tető BTA, EVKA, HIV+, Antropos Hálózat építés - együttműködés megbeszélés Debracen BTA, Szertelen Egyesület 8 Látogatók fogadása, ELTE PPK Foci Orczy kert, Megálló 12 Próbaképzés készülés BTA iroda BTA, Második Esély film készítése megbeszélés Pilisborosjenő BTA, Educatio 3 Látogatók fogadása, Grassalkovich A. Szakképző Iskola, ELTE PPK Látogatók fogadása, ELTE PPK Gyakorlóhely stáb megbeszélés 10 Próbaképzés készülés BTA iroda BTA, HIV+ csoport BTA iroda BTA, EVKA, HIV+ 13 Próbaképzés készülés BTA iroda BTA, Segítő pedagógia bemutatása "Pszcho-box a pedagógiában" konferencia BTA, Gordon iskola 120 Látogatók fogadása, ELTE PPK HIV szűrés BTA iroda BTA, EVKA, HIV Első beszélgetés gyakornokkal BTA iroda BTA, ELTE PPK 2 Próbaképzés készülés BTA, 4 Látogatók fogadása, ELTE GYK hó - 3 alk. Látogatók fogadása, ELTE PPK 1 Segítő pedagógus képzés készülés BTA iroda BTA, 4 Gyakorlóhely stáb megbeszélés 10 Látogatók fogadása, ELTE PPK 1 HIV+ személyes konzultáció BTA iroda BTA, EVKA, HIV Foci Orczy Kert, Megálló 12 20

Dunabogdány BTA, Dunabogdány Általános iskola 26. Foci Orczy Kert BTAG, Megálló 12

Dunabogdány BTA, Dunabogdány Általános iskola 26. Foci Orczy Kert BTAG, Megálló 12 21. Tantestületi értekezlet vezetése - Kezelhetetlen tanulók Dunabogdány BTA, Dunabogdány Általános iskola 26 18. 14. 11. 10. 09. 07. 05. Foci Orczy Kert BTAG, Megálló 12 Job-shadowing gyakorlat záró beszélgetés

Részletesebben

Ügyelet: a célcsoport folyamatos fogadása és szükségletfelmérés. Hátrányok leküzdését célzó tevékenységek

Ügyelet: a célcsoport folyamatos fogadása és szükségletfelmérés. Hátrányok leküzdését célzó tevékenységek A partnerszervezetek nevei és rövidítése: Belvárosi Tanoda Alapítvány - BTA Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola Leo Amici 2002 Addiktológiai

Részletesebben

Hullott körték Paradicsoma a Komplex Ifjúságsegítő Modell módszertana

Hullott körték Paradicsoma a Komplex Ifjúságsegítő Modell módszertana Hullott körték Paradicsoma a Komplex Ifjúságsegítő Modell módszertana Belvárosi Tanoda Alapítvány http://www.youthopportunity.eu/kim/index.htm Fiatalok Tematikus Hálózat (Támogatta: az EQUAL) 2009. május

Részletesebben

Időpont Helyszín Résztvevő szervezetek 2007. december 27. HIV+ csoport találkozó 2008. január 9.

Időpont Helyszín Résztvevő szervezetek 2007. december 27. HIV+ csoport találkozó 2008. január 9. Tevékenység, esemény megnevezése Team Időpont Helyszín Résztvevő szervezetek 2007. december 27. HIV+ csoport találkozó 2008. január 9. Team 2008. január 21. Együttműködés kialakítása Ifjúsági Irodával

Részletesebben

Együtt van kiút Alapítvány

Együtt van kiút Alapítvány Együtt van kiút 1093 Lónyai u. 58. tel./fax:217 5276 Tevékenység, esemény megnevezése Időpont Helyszín Résztvevő szervezetek Csoport foglalkozás tervek megosztása, bemutatása Szakmai tanulmányut és program

Részletesebben

1083 Budapest, Szigony u. 37. tel./fax: 303 6574 www.btabp.hu info@btabp.hu LOGIKAI KERETMÁTRIX

1083 Budapest, Szigony u. 37. tel./fax: 303 6574 www.btabp.hu info@btabp.hu LOGIKAI KERETMÁTRIX LOGIKAI KERETMÁTRIX Általános célkitűzések A project célkitűzése Célok A munkaerőpiacról, képzésből és bármiféle intézményi ellátásból egyránt kiszorult, szenvedélybeteg és deviáns életvezetésű fiatalok

Részletesebben

BELVÁROSI TANODA ALAPÍTVÁNY SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2009

BELVÁROSI TANODA ALAPÍTVÁNY SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2009 BELVÁROSI TANODA ALAPÍTVÁNY SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2009 1. Küldetés, elkötelezettség 1.1. Akikért dolgozunk 2.1. Amit teszünk 2.A Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola működtetése 2.1. Adatok

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Pályázati támogatások

Pályázati támogatások Pályázati támogatások 2011. 2010. 2008. 2007. Időtartam2011. 06. 01. -2011. 10. 31. Eredmény: pedagógiai fejlesztés, családterápia biztosítása; működési kiadásokhoz hozzájárulás Támogatás mértéke: 103.000

Részletesebben

BELVÁROSI TANODA ALAPÍTVÁNY SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2008

BELVÁROSI TANODA ALAPÍTVÁNY SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2008 BELVÁROSI TANODA ALAPÍTVÁNY SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2008 Tartalom: 1. Célok, feladatok, filozófiánk 2. A szakmai munka 2.1. A Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola működtetése 2.2. Adatok

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Kedvezményezett: Szarvas Város Önkormányzata TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Esélyegyenlőségi programok megvalósítása a szarvasi közoktatásban ****** Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai Gesztelyi Tamás Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum A Debreceni KEF bemutatása KEF szakmai fórum 2003. óta működik Debrecenben

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

201 2 /2013. tanév ÉVES MUNKATERV

201 2 /2013. tanév ÉVES MUNKATERV I. A tanév rendje Stábok: 201 2 /2013. tanév ÉVES MUNKATERV Operatív stábok hétfőnként 13.00-16.00 Esetmegbeszélő stábok szerdánként 13.00-16.00 Diákstábok szorgalmi időszakonként szerdán 10.30-11.00 Nyitóstáb

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető:

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0524 Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra Projekt kezdete: 2012 aug. 1 Projekt vége 2012. május 31. Továbbképzési emlékeztető: 1. Változásmenedzselés

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése

Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0582 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Új horizont projekt A projekt összegző adatai: - A projekt megvalósításának kezdete: 2012. május 1. -

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3. Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0102 PÁLYÁZÓ: Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI

REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI (96) 516-050 Fax: (96) 516-054 E-mail: vuksuli@vuksuli.sulinet.hu Weblap: http://www.vuksuli.sulinet.hu Németh Péter projektmenedzser REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI CÉLJAINK SIKERKRITÉRIUM ÉRTÉKELÉS PERIÓDUSA

Részletesebben

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő A tehetségsegítő programokban korábban vagy jelenleg részt vevő tehetséges fiatalok kortárs tehetségsegítővé

Részletesebben

Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK

Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK A 2012/2013. tanévben a következő intézményközi szakmai napok megrendezését tervezzük: 1. Szakmai nap az intervenció jegyében - Felkészítés a preventív óvodai

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben

EGYÜTTES ERŐVEL. Munkaerő-piaci reintegráció a hajléktalanellátásban. EQUAL projekt (2005. 07. 01 2007. 12. 31.)

EGYÜTTES ERŐVEL. Munkaerő-piaci reintegráció a hajléktalanellátásban. EQUAL projekt (2005. 07. 01 2007. 12. 31.) The EQUAL Programme is funded by the European Social Fund and the Hungarian Government. Az EQUAL Programot az Európai Szociális Alap és a Magyar Kormány finanszírozza. EGYÜTTES ERŐVEL Menhely Alapítvány

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása PÁLYÁZAT Program neve Támogatás szakmai iránya Program kódja Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Társadalmi Megújulás Operatív Program Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP-3.3.14.A-12/1

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA VARGA ATTILA Nevelési-oktatási programok fejlesztése

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

TAPASZTALATOK A GYAKORNOKOK SZAKMAI TANULÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRÓL

TAPASZTALATOK A GYAKORNOKOK SZAKMAI TANULÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRÓL Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 TAPASZTALATOK A GYAKORNOKOK SZAKMAI TANULÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRÓL Simon Gabriella Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.5. Tihany, 2015. 05. 07. Az

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

Országos KID Egyesület

Országos KID Egyesület Országos KID Egyesület ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Debrecen, 2012. szeptember 27. Az első KID-ek 2002-2005 A KID-típusú programok módszertanát az Országos Foglalkoztatási Közalapítvánnyal (OFA)

Részletesebben

A regionális hálózatépítés fejlesztési eredményei a Dél-dunántúli régióban

A regionális hálózatépítés fejlesztési eredményei a Dél-dunántúli régióban A regionális hálózatépítés fejlesztési eredményei a Dél-dunántúli régióban Csizmazia Sándorné szakmai vezető TÁMOP 3.2.2.Dél-dunántúli RHK Garay János Általános Iskola és AMI Záró konferencia a Dél-dunántúli

Részletesebben

EFOP KERETÖSSZEG: 4,9 Mrd Ft. TÁMOGATANDÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA: db

EFOP KERETÖSSZEG: 4,9 Mrd Ft. TÁMOGATANDÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA: db EFOP-3.11.1-17 SZÜLŐ-SULI TANULÓK ISKOLAI ELŐMENETELÉNEK JAVÍTÁSA ÉS A KORAI LEMORZSOLÓDÁS VISSZASZORÍTÁSA AZ ISKOLA-CSALÁD EGYÜTTMŰKÖDÉSÉRE ALAPOZOTT EGYÉNI FEJLESZTÉSEN KERESZTÜL PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A pályakezdő pedagógusok támogatása Singer Péter Témavezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP 3.1.5/12 projekt A tanári munka minőségét meghatározó legfontosabb tényezők 1) A pedagógus-kompetenciák,

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése

TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése A sikeres közoktatás-fejlesztés érdekében kulcsszerep hárul a hálózati, horizontális tanulás mintaadó tartalmait

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13.

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13. Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok SZEMINÁRIUM 2014. Október 13. Iván Sörös Osztályvezető,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2006

Közhasznúsági jelentés 2006 Közhasznúsági jelentés 2006 A szervezet megnevezése: Pressley Ridge Magyarország Alapítvány A szervezet címe: 1142 Budapest, Alsóőr u. 9/b. A szervezet adószáma: 18190931-1-42 Számviteli beszámoló 2006.

Részletesebben

Szolnoki Szolgáltatási Szakközép-és Szakiskola Feldatterv 2012/13. tanév

Szolnoki Szolgáltatási Szakközép-és Szakiskola Feldatterv 2012/13. tanév Szolnoki Szolgáltatási Szakközép-és Szakiskola Feldatterv 2012/13. tanév 2012. 2013. TEVÉKENYSÉG I I II I II III IV V VI VII VIII EREDMÉNYESSÉGI KRITÉRIUM ÉRINTETT ÉVFOLYAM(OK) Kapcsolatfelvétel a programban

Részletesebben

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév A NymE Szakmai Szolgáltató Intézményegysége a következő akkreditált pedagógus továbbképzéseket kínálja az óvodák és iskolák pedagógusai számára a 2013/2014. tanév 1. félévére. Az itt feltüntetett képzéseken

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben 3. komponens Fiatalok prevenciós és tanácsadó programja Moravcsik-Kornyicki Ágota Szakmai

Részletesebben

I. A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény definíciója

I. A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény definíciója I. A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény definíciója Egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal,

Részletesebben

Diákok a közösség szolgálatában - önkéntes program bevezetése a KLIK TOLNA MEGYEI középiskoláiban Pályázat adatai

Diákok a közösség szolgálatában - önkéntes program bevezetése a KLIK TOLNA MEGYEI középiskoláiban Pályázat adatai Tartalom A pályázat célja... 3 A pályázat részcéljai... 3 Az intézmények által vállalt megvalósítandó tevékenységek (fotók)... 3 SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM... 3 Székhely Intézmény... 4 Bezerédj István Szakképző

Részletesebben

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15.

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. Szakmai beszámoló a kerületi kortárssegítő képzésről 1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. 2. A képzés további időpontjai és helyszíne:

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

PEDAGÓGIA BA. Alapszakos tájékoztató

PEDAGÓGIA BA. Alapszakos tájékoztató PEDAGÓGIA BA Alapszakos tájékoztató 2017 Dr. Kálmán Orsolya Misley Helga Az alapszakos tájékoztató tartalma 1. Mi is a pedagógia? 2. A pedagógia alapszak bemutatása Képzési szerkezet Tantárgyak, tantárgycsoportok

Részletesebben

4798 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 49. szám

4798 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 49. szám 4798 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 49. szám A Kormány 1210/2015. (IV. 10.) Korm. határozata az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról

Részletesebben

4798 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 49. szám

4798 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 49. szám 4798 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 49. szám A Kormány 1210/2015. (IV. 10.) Korm. határozata az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat. Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában

Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat. Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában Bencze Györgyné Hajni VIII. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia 2009. május 29. Az ifjúsági munka foglalkozásszerű vagy önkéntes

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület. Színestér Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület. Színestér Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Színestér Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása Győr, Vasvári Pál u. 1/a. www.maltai.hu 2011. Február 25. Szakmai Nap Előzmények Bűnmegelőzési pályázat:kiíró

Részletesebben

Új szolgáltatások-fiatalok foglalkoztatása regionális munkaerő-piaci program KOMPLEX BÖRTÖNPROGRAM MODELL

Új szolgáltatások-fiatalok foglalkoztatása regionális munkaerő-piaci program KOMPLEX BÖRTÖNPROGRAM MODELL Új szolgáltatások-fiatalok foglalkoztatása regionális munkaerő-piaci program KOMPLEX BÖRTÖNPROGRAM MODELL SZOLGÁLTATÁSÁNAK BEMUTATÁSA, EREDMÉNYEI, HATÁSA A SZERVEZET MŰKÖDÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉRE Előzmények

Részletesebben

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2.

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2. Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben SZEMINÁRIUM 2014. December 2. Helyzetelemzés - NTFS következtetései Oktatás Oktatási rendszerünk nem képes megfelelő mértékben csökkenteni

Részletesebben

MAGYAR KÖRNYEZETI NEVELÉSI EGYESÜLET

MAGYAR KÖRNYEZETI NEVELÉSI EGYESÜLET MAGYAR KÖRNYEZETI NEVELÉSI EGYESÜLET Mit kínálunk az ökoiskoláknak? Budapest, 2014. jan. 25. Történetünk mérföldkövei Alapítás éve: 1992 Kiemelkedően közhasznúvá nyilvánítás: 1998 Környezetünkért díj:

Részletesebben

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT A TÁMOGATÁS RÉSZCÉLJA A TÁMOP 1.4.3 pályázati kiírás keretében olyan kezdeményezéseket támogattak amelyek innovatív megoldásokkal

Részletesebben

Kommunikációs terv. R. M. Á. I. Kazinczy Ferenc Tagiskola

Kommunikációs terv. R. M. Á. I. Kazinczy Ferenc Tagiskola OM: 201026-004 Kommunikációs terv R. M. Á. I. Kazinczy Ferenc Tagiskola OM: 201026-004 I. Célok 1.1. Átfogó célok: A referenciaintézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens,

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról

Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról 2017.02.09. Előadók Köszöntő: Dr. Maruzsa Zoltán Oktatási Hivatal Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettes Brassói Sándor Egységes

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium Vályi Péter Szakképző Iskolai

Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium Vályi Péter Szakképző Iskolai Tartalom A pályázat célja... 2 A pályázat részcéljai... 2 Az intézmények által vállalt megvalósítandó tevékenységek (fotók)... 2 Székhely Intézmény... 2 Bezerédj István Szakképző Iskolai Tagintézmény...

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

Ifjúsági Közösségi Szolgálat IKSz. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület MKNE Fogadó szervezet

Ifjúsági Közösségi Szolgálat IKSz. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület MKNE Fogadó szervezet Ifjúsági Közösségi Szolgálat IKSz Magyar Környezeti Nevelési Egyesület MKNE Fogadó szervezet Egy jó gyakorlat: MKNE - BNAG Együttműködési megállapodás a közösségi szolgálat megszervezéséről... Vállalások:

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2013. JÚNIUS 20-I ÜLÉSÉRE NÉPJÓLÉTI ÉS SPORT BIZOTTSÁG

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2013. JÚNIUS 20-I ÜLÉSÉRE NÉPJÓLÉTI ÉS SPORT BIZOTTSÁG IKTATÓSZÁM: 07-7/12-10/2013. TÁRGY: AZ EGYESÍTETT EGÉSZSÉG- ÜGYI INTÉZMÉNYEK IGAZGA- TÓSÁGA TÁMOP 6.1.2-13/1. PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉ- TELE MELLÉKLET: 1 DB E LŐTERJESZT É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására A '''' felkészülésének JÓ GYAKORLAT LEÍRÁSA A '''' felkészülésének AZ INTÉZMÉNY JÓ GYAKORLATÁNAK BEMUTATÁSA Szülőkkel való kapcsolattartás módjai A "Jó gyakorlat" célja (folyamatban és eredményben) A szülőkkel

Részletesebben

Szinergia és jövőkép: a projekt kapcsolódásai, kimenete és a tapasztalatok hasznosítása

Szinergia és jövőkép: a projekt kapcsolódásai, kimenete és a tapasztalatok hasznosítása Szinergia és jövőkép: a projekt kapcsolódásai, kimenete és a tapasztalatok hasznosítása Tett - Program az áldozatokért és tettesekért 2011. március 2. Siófok Lénárd Krisztina Projekt szakmai koordinátor

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Dr. Kaposi József XXI. századi közoktatás, a

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI

HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI Célkitűzés A tanulók képességeit olyan szintre fejleszteni, amelyek eredményesen szolgálják az élethosszig tartó tanulás folyamatát, valamint növelik a munkaerő-piaci

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

A HHH-s tanulók továbbtanulásra felkészítő programja 2011-2012

A HHH-s tanulók továbbtanulásra felkészítő programja 2011-2012 Szepte mber A HHH-s tanulók továbbtanulásra felkészítő programja 2011-2012 IPR Első szülői értekezlet: szept.27. : 2011-2012-es tanév programjainak, feladatainak ismertetése. 7.-8. évfolyamon kiemelkedő

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN

TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN TÁMOP 3.1.7. pályázat Referencia területünk: tehetséggondozás Jó gyakorlataink: Gólyanapi Filmszem Német nyelvi GÓLYANAP FILMSZEM A tehetséggondozással kapcsolatos

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

Migráns hátterű tanulók nevelésének és oktatásának segítése II. szakasz

Migráns hátterű tanulók nevelésének és oktatásának segítése II. szakasz TÁMOP-3.4.1. TÁMOP-3.4.1.B-11/1-2 konstrukció Migráns hátterű tanulók nevelésének és oktatásának segítése II. szakasz Van közünk egymáshoz? Hozzám, hozzád, mindenkihez, és akin múlik, hogy mi lesz a világból?''

Részletesebben

2. Melléklet - A Közép-magyarországi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium képzései

2. Melléklet - A Közép-magyarországi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium képzései 2. Melléklet - A Közép-magyarországi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium képzései Továbbképzés neve, engedélyszáma Célcsoport Helyszín, időpont Pontért ék Ár Kapcsolattartó 1 Mentálisan hanyatló

Részletesebben

Pályázat. Második esély típusú programok megvalósítása az Apáczai Oktatási Centrumban (TÁMOP-

Pályázat. Második esély típusú programok megvalósítása az Apáczai Oktatási Centrumban (TÁMOP- Második esély program TÁMOP-3.3.9 D-12-2012-0008 Pályázat Második esély típusú programok megvalósítása az Apáczai Oktatási Centrumban (TÁMOP- 3.3.9.D-12-2012-0008) Pályázat adatai Pályázat száma TÁMOP-3.3.9.D-12-2012-0008

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

Oszd meg a tudásodat másokkal: ez az egyik módja annak, hogy halhatatlan légy

Oszd meg a tudásodat másokkal: ez az egyik módja annak, hogy halhatatlan légy Oszd meg a tudásodat másokkal: ez az egyik módja annak, hogy halhatatlan légy Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0045 A referencia-intézmény definíciója

Részletesebben

BELVÁROSI TANODA ALAPÍTVÁNY SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2005.

BELVÁROSI TANODA ALAPÍTVÁNY SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2005. BELVÁROSI TANODA ALAPÍTVÁNY SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2005. Tartalom: 1. Célok, feladatok, filozófiánk 2. A szakmai munka 2.1. Szervezeti változás 2.2. A Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL Bander Katalin Galántai Júlia Országos Neveléstudományi

Részletesebben

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE A Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum projekt tevékenységeinek bemutatása Petrovicsné Takács Rózsa

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kiemelt projekt tervezési felhívás a Társadalmi Megújulás Operatív Program A hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása című tervezési felhíváshoz

Részletesebben

HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA

HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA Bevezető A Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi - Szakiskolai Programjába (a továbbiakban: AJKSZP)

Részletesebben

TEHETSÉGPONTOK MŰKÖDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE. Dr. Török Istvánné Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány

TEHETSÉGPONTOK MŰKÖDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE. Dr. Török Istvánné Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány TEHETSÉGPONTOK MŰKÖDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE Dr. Török Istvánné Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány A Curie Alapítvány tevékenysége Alapítás 1993. Közhasznú alapítvány 1998. Regisztrált

Részletesebben

Köszöntjük Vendégeinket!

Köszöntjük Vendégeinket! Köszöntjük Vendégeinket!. MEIXNER EGYMI Gyógypedagógiai óvoda Általános Iskola Speciális Szakiskola Kollégium Kórház-pedagógiai ellátás Oldi tagintézmény Általános iskola Készségfejlesztő spec. szakisk

Részletesebben