BELVÁROSI TANODA ALAPÍTVÁNY SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2010

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BELVÁROSI TANODA ALAPÍTVÁNY SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2010"

Átírás

1 BELVÁROSI TANODA ALAPÍTVÁNY SZAKMAI BESZÁMOLÓ Küldetés, elkötelezettség 1.1. Akikért dolgozunk 2.1. Amit teszünk 2.A Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola működtetése 2.1. Adatok a es tanévben 2.2. A tanév jelentős eseményei 3. Az Alapítvány tevékenységei 3.1. Projektek 3.2. A Pozitívan Gondolkodók Baráti körének támogatása 3.3. Események 3.4. Nyilvánosság, kommunikáció, disszemináció 3.5. Humán erőforrás 4. Eredmények 5. Fejlesztési célok 6. Pályázati támogatóink voltak a 2010-ess évben 7. Együttműködő partnereink voltak a 2010-ess évben Mellékletek 1. Pályázati összesítő 2. Eseménynapló Nem a probléma érdekes, hanem az ember projekt bemutató 4. A Nem a probléma érdekes, hanem az ember projekt beszámolójának szakmai értékelése Készítette: Győrik Edit szakmai vezető május 12.

2 1. Küldetés, elkötelezettség A Belvárosi Tanoda Alapítvány feladata és tevékenysége mindazoknak az intézményes ellátásból kihullott, deviáns, veszélyeztetett, középiskolából kimaradt, kallódó fiataloknak a komplex - gondozást, személyiségfejlesztést, oktatást, reintegrációt magába foglaló - ellátása, akik magányosak, összezavarodtak, önpusztító viselkedésformák felé sodródtak, akiket kezd elveszíteni az élet. A BTA olyan komplex befogadó program és hely, amelyhez konkrétan megfogalmazott célok nélkül is, a személyes támogatás, a közösségi lét és az egyéni fejlődés reményében lehet fordulni. Alapítványunk teljes tevékenységrendszerében egyfajta reszocializációs folyamatot, a személyt teljes körűen befolyásoló hatásrendszert igyekszünk megvalósítani. Nem módszert alkalmazunk, hanem az egyénnel kialakított mély kapcsolatban olyan új hatásokat szeretnénk elérni, melyek egy pozitívabb viselkedésmintát tükröznek és kínálnak. Nem megváltoztatni szeretnénk a fiatalokat, hanem megmutatni egy másik, új, választható utat; a választás döntését rájuk bízzuk. Számunkra NEM A PROBLÉMA ÉRDEKES, HANEM AZ EMBER! 1.1. Akikért dolgozunk Kallódó, középfokú oktatásból kimaradt, hátrányos helyzetű fiatalok, akik életük során oktatási, munkaerő-piaci szociális, gazdasági, egészségügyi, kulturális, földrajzi akadályokkal küzdenek, melyek megfosztják őket a formális és nem - formális oktatásban való részvételtől, a mobilitástól, és attól, hogy részt vegyenek a társadalom életében, hogy a társadalom részének érezzék magukat. Akik segítség és felkészítés nélkül csak nehezen tudnak elhelyezkedni, és akik összetett szolgáltatásrendszert igényelnek ahhoz, hogy el tudjanak helyezkedni a munkaerőpiacon. Szakemberek, intézmények, szervezetek - középfokú oktatási intézmények, pedagógusok, vezetők, ifjúságsegítő intézmények, szervezetek, tanuló pedagógusok, szociális munkások, ifjúságsegítő szakemberek akik a hátrányos helyzetű, kallódó fiatalokkal foglalkoznak. Elkötelezettséget éreznek a környezetükben élő fiatalok sorsának, életútjának alakulásáért és fejleszteni kívánják személyiségüket és tudásukat a fiatalok minőségibb támogatásának érdekében Amit teszünk Sok szakma foglalkozik a hátrányos helyzetű, lemorzsolódó, kallódó fiatalokkal. Az őket jellemző problémák szinte minden szeletére kialakult egy-egy szakág: szegénység, szocializációs problémák, kábítószer fogyasztás, tanulási képességek fejletlensége, szociális kompetencia hiányok, betegségek, magatartás zavarok, stb. A valóságban ez azt is jelenti, hogy az egyén, a fiatal elveszik a problémákat egymástól függetlenül kezelő és megközelítő, szakmák, szakemberek és intézmények között. Ezzel szemben a hatékony gyakorlati megoldások sajátja, pont az egyéni bánásmód, a személyközpontú megközelítés, aminek lényege, hogy nem a problémára, hanem a személyre reagál, annak minden problémájával együtt. A problémás fiatalok egy őket megértő emberben tudnak megbízni. Ez a bizalom pedig az első lépés bármely irányú gondozásukban. Ezért igyekszünk a fiataloknak kínált oktatási-gondozási-közösségi szolgáltatások mellet összefogni, együttműködésre serkenteni és fejleszteni, azokat a szakembereket, akik e fiatalok bármely irányú támogatásával foglalkoznak. Terjesztjük a saját gyakorlatunkban bevált segítő pedagógiai gondolkodásmódot és módszereket. Ebben a munkában kulcsszemélynek tartjuk a pedagógusokat, mivel sajnálatos módon a szélsőséges magatartásformák először mindig az iskolában jelennek meg. Itt, megfelelő gondozás, hozzáállás alkalmazásával még van mód a kihullás, a kirekesztődés, a devianciák felé sodródás megállítására, megelőzésére ben az alábbi tevékenységeket végeztük folyamatosan: működtettük 150 középiskolákból kimaradt fiatal számára a Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskolát; ügyeleti rendszerünkben középfokú oktatásból lemorzsolódó fiatallal készítettünk egyéni interjút; 2

3 végeztük Budapesten és Magyarország területén a segítő szakemberek és pedagógusok tájékoztatását, képzését és fogadtuk őket intézménylátogatásra, módszer-bemutatóra, szakmai gyakorlatra; terepgyakorló hely funkciót láttunk el térítésmentesen a felsőoktatás pedagógus- és szociális munkás-képzésében; az oktatási programon túl közösségi és szociális jellegű ellátást is biztosítottunk, minden diákunk egyéni fejlesztésben részesült, az intézmény egész napos nyitva tartással működött; teljes körű ifjúságsegítő programot valósítottunk meg, az egyéni, csoportos- és közösségi ellátás elemeit komplex módon alkalmazva; kezdeményeztük, és feladatunknak tartottuk programunk, módszereink kiterjesztését, az országban működő rokon szervezetek megkeresését és összefogásának fejlesztését, működtettük az országos kiterjedésű Fiatalok Hálózatot; ifjúsági projekteket szerveztünk és bonyolítottunk le; hazai és nemzetközi együttműködések kialakítását végeztük hátrányos helyzetű fiatalokkal foglalkozó szervezetek körében; biztosítottuk tevékenységünk nyilvánosságát. 2. A Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola működtetése Az Alapítvány fenntartásában működő Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola (1056 Bp. Irányi u. 19.) a középiskolákból kimaradt, deviáns fiatalok oktatását végzi az Alapítvány által meghatározott célrendszer, filozófia és működési elvek betartásával. Az Alapítvány által fenntartott gimnázium olyan állami feladatot ellátó, tan- és térítési díjmentes iskola, amely a középiskolákból kimaradt, súlyos problémákkal küszködő, kallódó, olykor deviáns fiatalok személyközpontú gondozását, oktatását, érettségiztetését tekinti szakmai feladatának. Ezt a feladatot egyénre szabott tanítási-tanulási és személyiségfejlesztő program keretében látja el. A Tanoda alapfilozófiája szerint segítő iskola, melynek feladata, hogy a hozzánk forduló fiatalok számára lehetőséget biztosítson életproblémáik megoldásához, a középiskola elvégzéséhez és az érettségi vizsga letételéhez. A Tanoda-módszer legfontosabb elemei: elfogadó, biztonságos, támogató iskolai légkör kialakítása, egész napos strukturált elfoglaltság lehetőségének biztosítása, segítő párrendszer, személyre szabott tanulási program és módszerek; stáb munka. A fentiekre épülő személyközpontú, támogató légkörben az itt eltöltött idő alatt a fiatalok megerősödött önbizalomra és tartalmas emberi kapcsolatokra tesznek szert, s nem utolsó sorban, a tanulásban is sikereket érnek el. A Tanoda diákjai A Tanodába mentálhigiénés szempontból elhanyagolt fiatalokat veszünk fel. Diákjaink képzetlen, szakképzetlen, veszélyeztetett, jórészt szociálisan is hátrányos helyzetű, jövőkép nélküli deviáns fiatalok. Olyan fiatalokat is ellátunk, akikkel a hagyományos intézményi keretek között működő segítő rendszerek (Pályaválasztási Tanácsadók, Nevelési Tanácsadók, Családgondozók, Drogambulanciák, Ifjúsági Irodák, stb.). egyáltalán nem kerülnek kapcsolatba. A Tanoda - mint ifjúsági segítő intézmény - a deviancia összes részjelenségére, tünetére egy helyen reagál. A gimnáziumi tanulmányok folytatása, az érettségi megszerzésének valós lehetősége, a reszocializálás, a konkrét segítség, amit nyújt. A Tanodában szerzett érettségi a hagyományos ismeretanyagon túl, a bekerülési állapothoz viszonyított tartós, egészségesebb állapotot, konkrét életesélyeket jelent. Ez a gyógyulás a társadalomnak - pénzben is jól kifejezhető - nyeresége. A Tanoda három helyszínen látta el feladatait: középiskolából kimaradt fiatalok gimnáziumi oktatása és szakképzés az Irányi utcában, 3

4 szenvedélybetegek oktatási programja együttműködésben a Megálló Csoport Alapítvánnyal, Megálló Ház Szigony utca, fogvatartottak oktatási programja együttműködésben a Váltósáv Alapítvánnyal börtönök Adatok a es tanévben 173 diák járt a Tanodába Tanulói jogviszonya megszűnt: Kimaradással: 30 Megálló: 5 Váltósáv: 10 Irányi: 15 Saját kérésre: 6 Megálló: 3 Váltósáv: 0 Irányi: 3 Érettségivel: 27 Megálló 0 Váltósáv: 0 Irányi: 27 Legalább 1 tantárgyból érettségi vizsgát tett: 51 diák Munkatársak az Irányi utcában: Stábtag: 10 Óraadó: 12 Egyéb munkatárs: 8 Gyesen: 2 fő Tartós szabadság: 0 fő 2.2. A es tanév jelentős eseményei Megújítottuk minőségirányítási programunkat a FÜPI Minőségmodell alapján, ezzel megtettük a második szinthez kapcsolódó lépéseket. Ez egy három lépcsős folyamat. Egy auditor cég jóvá is hagyta munkánkat, így a második szintet rendben teljesítettük. Készítettünk 8 jó gyakorlatot, amelyeket felkínáltunk a TÁMOP nyertes intézményei számára. 15 jó gyakorlatot adtunk el, ennek megfelelően 15 alkalommal fogadtuk a vásárló intézmények szakembereit intézményünkben. Elkezdtük a felkészülést arra, hogy referencia-intézménnyé válhassunk. Területeink: 1. Új típusú felsőoktatási gyakorlóhely. 2. Saját fejlesztésű alternatív program szerint működő, a modernizáció valamely területén mintaközvetítő intézmény. Az Educatio által kiírt ajánlattételi felhívásra 4 anyag előkészítése történt meg (hátránykompenzáció, konfliktuskezelés drámatechnikákkal, segítő párrendszer, stábmunka). Az anyagok egy része megjelenik az Educatio 2011-ben megjelenő kerülő kiadványában. Március végén beadtuk, és július 1-től elindult a TÁMOP B-09/3 számú projektünk. (Második Esély Gimnáziumi programok, Középmagyarországi Régió, projektünk címe: Hullott körték paradicsoma.) Részt vettünk több uniós Grundtwig projektben, amelyek keretében diákjaink és tanáraink külföldön és Budapesten diákcsere-programokat hajtottak végre. Az egész tanévben folyamatosan fogadtuk a látogatókat, akik egyenként és csoportosan érkeztek egyetemekről, főiskolákról és más közoktatási intézményektől. Számukra többnyire intézménybemutatást tartottunk, illetve hospitálási lehetőséget adtunk nekik. Több látogatónk hosszabb iskolai- és terepgyakorlatra is érkezett. A második félév során szociális munkást alkalmaztunk a tanulók szociális ügyeinek gördülékenyebb intézése, valamint a TÁMOP projekt előkészítése érdekében. 4

5 3. Az Alapítvány tevékenységei 3.1. Projektek Folytattuk és május 31.-vel zártuk le a 2009-ben megkezdett Fiatalok Hálózat és Konzultációs rendszer című TÁMOP / konstrukcióban megnyert projektünket, melynek keretében az alábbi tevékenységeket végeztük el: Fiatalok Hálózat szervezése és működtetése - folyamatos kapcsolattartást és szakmai konzultációt valósítottunk meg 30 partnerrel. Munkacsoportokat alakítottunk: rejtett hálózatok nyilvánossá tétele, marketing, média, tanárképzések fejlesztése, diák- és szakember-csere, roma lányok képzési program. Hospitálási adatlapot készítettünk, melyen a tagok bemutathatják, hogy intézményükben mit érdemes megnézni. A tagokat ben és a weblapon folyamatosan tájékoztatjuk pályázati lehetőségekről és szakmai eseményekről, rendezvényekről. Együttműködések alakultak diákcsere, projektek adaptálása, tapasztalat megosztás terén. Kialakult egy mag, mely aktívan vesz részt a találkozókon és műhelyeken, személyes-szakmai kapcsolatok mélyültek el. Hálózatunk együttműködési megállapodást kötött az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Tanuló hálózatok, hálózati modellek, mint az iskolafejlesztés eszközei című, es számú projektjével. Műhelytalálkozók 4 hálózati találkozóra került sor Kecskemét, Tamási, Kazincbarcika, Debrecen -, s egy speciális módszertani napot rendeztünk Budapesten, ahol a Don Bosco iskola mutatta be módszertanát. Minden találkozó egy olyan kiválasztott témára épült, mely a vendéglátó erőssége, emellett foglalkoztunk a Hálózat munkacsoportjaival, s további feladatainkkal. A találkozók alatt horizontális tapasztalatcsere, tudásmegosztás és kapcsolatépítés történt. Bázis intézmények kialakítása régiókként kiválasztottunk 3 lehetséges bázis intézményt: Tamási, Debrecenben, Kazincbarcika. A gyakorlóhellyé válás szempontjainak pilot projektjét végeztük a Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnáziumban, mely tapasztalatok alapján kidolgoztuk a gyakorlóhely kritériumrendszert. Minta gyakorlóhely működetése a Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium, mint a Komplex Ifjúságsegítő Modell alapintézménye fogadta a pedagógus-, szociális munkás- és ifjúságsegítő képzésben résztvevő hallgatókat. Mindenkivel megállapodást kötöttünk, melynek alapján mentorálásban részesültek, tevékenységeiket látogatási naplóban rögzítettük. Reflektív visszajelző lapot használtunk, mely fontos szempontokat adott a gyakorlóhellyé válás kritériumrendszerének kidolgozásában. Intézmény- és módszer bemutatók szakembereknek A segítő pedagógia, a Komplex Ifjúságsegítő Modell és a Hálózat munkáját szakmai konferenciákon, szakiskolák regionális találkozóin, az ELTE PPK tanóráin és egy nemzetközi projekttalálkozón mutattuk be. Segítő-pedagógus képzés a 30 órás segítő pedagógia tréningre májusban került sor egy halmozottan hátrányos helyzetű diákokkal dolgozó iskola teamjének, akik a tréninget megelőzően hospitáláson vesznek részt a Tanodában e képzés részeként. Képzési terv egy 30 órás Kiégés és feltöltődés és egy szintén 30 órás Tanár-diák, tanártanár kapcsolati elakadások kezelése témájú pedagógus képzést akkreditáltattunk. Módszertani konzultációk egyéni konzultációkat biztosítottunk szakdolgozóknak, hátrányos helyzetű diákokkal foglalkozó iskolák tanárainak és vezetőinek. Kísérletképpen végrehajtottunk egy job-shadowing gyakorlatot egy végzős szociális munkás hallgatónak. Módszer Tár a Hálózat weblapján létrehoztuk Módszer-Tárunkat, ahol elhelyeztünk és folyamatos frissítünk a célcsoport gondozásával-oktatásával kapcsolatos tanulmányokat, tananyagokat, szakirodalmat és hasznos linkeket. Ped-net a hálózat weblapján nyilvános konzultációs fórumot hoztunk létre, amelyet azonban a Hálózati tagok kevéssé használnak. Ezért inkább létrehoztunk a weblapon egy Hírek szekciót, ahol folyamatosan és naprakészen közöljük egymással az országszerte témában szerveződő szakmai eseményeket, rendezvényeket, képzési lehetőségeket, pályázatokat. Bár a Hálózat élővé vált, szoros, hasznos és aktív kapcsolatok alakultak, a projekt lezárultával sajnos elhalt. Újra bebizonyosodott, hogy a hálózati működéshez szükséges egy olyan éltető energia, szervezet és/vagy személy, aki foglalkozik annak működtetésével, melyhez anyagi erőforrás is szükséges. Ennek hiányában a befektetett munka egyszerűen elsorvadt, annak ellenére, hogy a szakmai kapcsolatok és az igény a közös gondolkodásra, a kölcsönös tanulásra és a találkozókra megmaradtak. 5

6 2010. június 10. vel zártuk a Lépd át a küszöböt projekt lebonyolítását, mely a Tanoda, alacsonyküszöbű szolgáltatásrendszerének megvalósítása céljából 1 fő pszichológus alkalmazását támogatta január-április között az országos Bűnmegelőzési Tanács meghívásos pályázatának keretében valósítottuk meg a Nem a probléma érdekes, hanem az ember című projektünket. A projekt célja létrehozni, majd terjeszteni egy olyan módszertant, eszköztárat és eljárásokat, mely képessé teszi a középfokú oktatásban dolgozó pedagógusokat a veszélyeztetettség felismerésére és a magatartászavarok kezelésére az érintett diákok eltávolítása helyett. Ennek érdekében: kidolgoztuk a Segítő pedagógusként való működés módszertanát (lsd: megírtuk a Személyközpontú diáktámogatás rendszerének protokollját (lsd: elkészítettünk egy képzési tervet a Problémás fiatalok iskolai keretek közötti gondozásáról, mindhárom anyaghoz azok tanítását és alkalmazását segítő filmet készítettünk; egy tréning keretében 10 fő előzetes gyakorlattal rendelkező tanodás pedagógust készítettünk fel a problémás fiatalok tanítása és gondozása témakörben megvalósítandó 30 órás képzés tartására; Próbaképzést szerveztünk fő pedagógus részére; a program eredményeinek terjesztése érdekében papíralapú kiadványt készítettünk el. Projektünk termékei a problémás életvezetésű fiatalok oktatásának és gondozásának módszereivel, és a velük foglalkozó szakemberek és ellátás fejlesztésével, rendszerbe foglalásával foglalkoznak február 1. május 30. között valósítottuk meg az Egészségtudatos szemléletmód erősítése középiskolás fiatalok körében című projektet az OEFI támogatásával. A program lebonyolítását a BTA által támogatott Pozitívan Gondolkodók Baráti Köre végezte. A program céja az egészséges életvitelhez szükséges készségek, képességek, életismeretek fejlesztése, az önismeret, a tudás növelése, az egészségtudatos döntések meghozatala volt, elsősorban a biztonságos szexualitással kapcsolatos attitűdök formálásnak területén január 1. június 31. között bonyolítottuk le a Rólad van szó című projektet a Fővárosi Önkormányzat Drogpolitikai osztály támogatásával, melyben a Tanoda droghasználó diákjainak személyközpontú támogatását és oktatását végeztük augusztusában indítottuk a Hullott körték paradicsoma című, második esély gimnáziumi programot a TÁMOP B-09/3 projekt keretében (lsd: Valójában ez a projekt tette lehetővé a Gimnázium idei tanévi működésének fenntartását. Az alábbi tevékenységeket végezzük: Diáktoborzás - a projektbe bevonandó 40 diák közöttük halmozottan hátrányos helyzetű fiatal kiválasztása, megkeresése, ügyelet biztosítása az iskolában, első interjúk készítése; Tanévnyitó team megbeszélés - mentor feladatok, tanórán kívüli foglalkozások, hetirend, egyéni fejlődési terv, a mentor munkatervek szempontjai, éves időbeosztás, szervezési feladatok; Mentor pár rendszer kialakítása és működtetése -4 diák pár/mentor, munkaterv, alapszerződés, egyéni fejlesztési terv, értékelés, tervezés; Esetmegbeszélő team -a projekt teljes személyzetének részvételével, fejlesztési, gondozási, tanulás stratégia; Egyénizés folyamatos, bizalmi, segítő kapcsolat, mely a fejlesztés legfontosabb eleme, az egyénközpontú bánásmód garanciája, a fejlesztő értékelés legfontosabb módja, témája: a diák iskolai és azon kívüli élete. Diákstáb kéthetente, az iskola életének legfontosabb fóruma az összes diák részvételével; együttműködést, toleranciát, közösségben tevékenykedést és önérvényesítést fejleszt; diákok javaslatai a tevékenységek alakításába, problémák megvitatása; 6

7 Dráma pedagógiai csoport heti 2 alkalom, a diákok életvitelével kapcsolatos szituációk feldolgozása, kommunikációs, együttműködési, önérvényesítési készségek, szociális kompetenciák fejlesztése, közösségformálás Önismereti csoport - heti 1 alkalom, személyes problémák feldolgozása; Közösségi, szabadidős tevékenységek a tanórákon kívül, heti 18 órában programokat filmklub, zenélés, foci, jóga, gerinctorna, meditáció, egyéni vagy csoportos tanulás, konzultáció, beszélgetés, játék, pihenés, olvasás az iskola területén, minták a szabadidő eltöltésére az unalmas lézengés helyett; Szociális gondozás elsősorban a HHH tanulók esélyegyenlőségének növelésére és benntartására; egyéni igényekhez igazodó támogatásszervezés élelem, ruházat, közlekedés- és ügyintézés - segélyek, ösztöndíjak intenzív kapcsolattartás a családdal, hozzátartozókkal az iskolába járás otthoni feltételeinek fejlődése érdekében, egyéni beszélgetés, felkészítés munkahelykeresésre Hospitálással egybekötött műhelybeszélgetés - 1 alkalom, 1 napos hospitálással egybekötött tapasztalat-megosztás iskolánkban a nyertes projektek munkatársai számára Nyílt nap - 1 alkalom, a normál működés megtartásával 1 szabadon látogatható nap a horizontális együttműködés alakításának céljából, személyes együttműködések, kapcsolatok alakítása, diák barátkozások, későbbi együttműködés megalapozása Intézményközi együttműködés - ingyenes hepatitisz, HIV szűrés és egyéni tanácsadás biztosítása diákjaink számára a Pozitívan gondolkodók Baráti Köre, ruha és élelem adományok biztosítása a Budapesti Vöröskereszt bevonásával, együttműködés egyéni ügyekben a kerületi Családsegítő és Gyermekjóléti Központtal, a lakóhely szerinti Gyermekjóléti Szolgálatokkal, Nevelési Tanácsadóval, Munkaügyi Központtal 3.2. A Pozitívan Gondolkodók Baráti körének támogatása A kör HIV+ emberek önsegítő közössége. Alapítványunk helyet, infrastruktúrát biztosít tevékenységeik egy részének végzéséhez: csoportfoglalkozások, anonim- és ingyenes szűrés végzése. A Pozitívan Gondolkodók Baráti Köre 2010-ben a hagyományok szellemében folytatta munkáját. Az önsegítő csoport a megnövekedett igények miatt havonta 2 alkalommal tartott összejövetelt a Belvárosi Tanoda Alapítvány irodájában ben összesen 438 tesztet végeztünk. Ebből külső helyszín: Kuplung: 57 fő Corvin tető: = 152 Pocok klub: 4+7=11 fő Szeged: 26 fő Győr 28 fő Debrecen: 29 fő A havi első csütörtöki szűréseken megjelentek száma: 135 fő. Idén is ott voltunk a Sziget Fesztiválon, közreműködtünk a szűrések lebonyolításában, felvilágosításban novemberében a Pozitívan Gondolkodók Baráti Köre megszűnt, tevékenységét változatlan szolgáltatással új személyi összetétellel a kör néven folytatja Események Az év kiemelkedő eseménye volt a 20 éves BTA találkozó. Igyekeztünk megkeresni a Tanodában a 20 év alatt megforduló összes diákot és munkatársat. Megható örömünnep, sok emlék, közös élmény, nagyszerű felnőtt életet élő volt diákok. Igazán boldogság volt látni, hogy milyen mély nyomott hagyott volt diákjainkban az a néhány év, amit velünk együtt töltöttek el, milyen erősen él bennük még most is az a muníció, amit itt kaptak. Életvezetésük és életszemléletük meghatározó alapja ez. Jó látni, hogy önismeretet fejlesztünk, és szemléletet formálunk, Csak reméljük, de jelenleg biztosan nem tudjuk folytathatjuk-e, ezt a különösen hosszú távon eredményes munkát. 7

8 3.4. Nyilvánosság, kommunikáció, disszemináció Szakmai munkánk fontos része tevékenységünk, módszereink terjesztése átadása az érdeklődő szakembereknek, szervezeteknek. Erre mindig nagy az igény. Folyamatosan fogadjuk a felsőoktatási intézmények csoportjait, a szakdolgozókat, hospitálókat, terepgyakornokokat. Rendszeresen fogadjuk az érdeklődő szakembereket, egyszeri látogatások, módszercsere programok, intézménylátogatások, konzultációk, rövidebb-hosszabb terepgyakorlatok formájában. Számos szakmai rendezvényre, konferenciára, műhelymunkára kaptunk meghívást, hogy bemutassuk tevékenységünket, módszereinket. A BTA legfontosabb projektjeként üzemeltettük a Fiatalok Hálózat honlapját: melyen fellelhetők voltak az aktuális hírek, események, beszámolók, szakmai anyagok, fotók, dokumentációs anyagok, midemellett az érdeklődők, elsősorban szakemberek számára fórumot is működtetünk. Valamennyi projektünk önálló helyet kapott, ezek a BTA/projektek szekcióból elérhetők. Elektronikus hírlevelünket időszakonként eljuttattuk mintegy 300 hazai szervezethez ill. érdeklődő magánszemélyhez. A szakmai tevékenység változásaihoz igazodva folyamatosan készítettük a különféle célokra szánt szóróanyagainkat ill. módszertani anyagainkat. Egységes arculatra és egyszerű kommunikációra törekedtünk. Programjainkat mintegy 1500 szakember, főiskolai, egyetemi hallgató és diák látogatta meg, kb. 110 hallgató számára biztosítottunk terepgyakorlatot és szakdolgozati konzultációt, számos szakmai rendezvényen mutattuk be munkánkat Humán erőforrás A Belvárosi Tanoda Alapítvány sok hazai és nemzetközi projekt tapasztalattal és számos innováció megvalósításával rendelkező szervezet. E munka során a BTA menedzsmentje professzionális szaktudásra tett szert a projekt lebonyolítások terén. Egy olyan összeszokott és hosszú ideje együtt dolgozó team alakult ki, melyben jól szervezett feladatmegosztással dolgozunk. Az Alapítvány tevékenységét 1 fő szakmai vezető, 1 fő pénzügyi menedzser, 1 fő PR és kommunikációs munkatárs és 1 fő asszisztens végzi. Ez a team kéthetente tart megbeszélést. Nemzetközi koordinátorunktól forráshiány miatt sajnos meg kellett válnunk. 1 könyvelő és 1 rendszergazda csatlakozott e munkához. A BTA teamjének ellátott feladatai: pályázatfigyelés, -kidolgozás, -lebonylítás, logisztika, koordináció, szervezés, szakmai és pénzügyi adminisztráció, dokumentáció, PR és kommunikációs feladatok, kapcsolattartás a partnerekkel, közreműködőkkel, szereplőkkel, pénztár, könyvelés, weblap működtetése, szóróanyagok tervezése és gyártása, disszemináció szervezése, megvalósítása, a hálózati munka koordinálása és szakmai vezetése, külső kapcsolatrendszer építése és fenntartása. A munkatársak alkalmazását kizárólag a projektekből tudjuk finanszírozni, s bár a tevékenységek ellátása és adminisztrációja folyamatos munkát igényel, alkalmazásuk állandóan bizonytalan. 4. Eredmények 20 éve működünk! 150 középiskolából kimaradt diák személyközpontú oktatását-gondozását sikerült megvalósítani és fenntartani az idei évben is; Sikeresen végeztük a Fiatalok Hálózat működtetését, nagy veszteség, hogy finanszírozás hiányában fel kellett adni ezt a tevékenységet; Iskolánk sikeresen működik, mint gyakorlóhely. A BTA akkreditáltatott két 30 órás pedagógusképzést. 8

9 5. Fejlesztési célok Anyagi források teljes hiányában fejlesztésről jelenleg nem tudunk gondolkodni. Kizárólag a megmaradás útjait kutatjuk. 6. Pályázati támogatóink voltak a 2010-es évben Budapest Főváros Önkormányzat Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottsága Európai Unió Európai Szociális Alap Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Országos Egészségfejlesztési Intézet Fővárosi Közoktatásfejlesztési Közalapítvány Nemzeti Civil Alap Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Szociális és Munkaügyi Minisztérium 7. Együttműködő partnereink voltak a 2010-es évben Magyarországról: Cushman Wakefield Don Bosco Általános Iskola Szakiskola Szakközépiskola és Kollégium ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Intézet Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Forrás Általános és Szakiskola Grassalkovich Antal Gyakorlatközpontú Szakiskola és Szakközépiskola Integráció és Fejlesztés Alapítvány Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kodolányi János Főiskola Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pozitívan Gondolkodók Baráti Köre Pyramus és Társa Bt. Pozitívan Gondolkodók Baráti Köre Szertelen Egyesület Váltósáv Alapítvány Vályi Péter Szakképző Iskola és Kollégium Külföldről: Aim Giosef Agenzia Intercultura e Mobilità, Rome Biedrība PASSWORD, Livberze Centrum Ksztalcenia Ustawicznego, Chojnice COLEGIUL TEHNIC APULUM, Alba Iulia FENICE Societá Cooperativa Sociale Onlus Liceo Classico Meli, Palermo Volkshochschule Aachen Das Weiterbildungszentrum, Aachen Mellékletek 9

10 1. sz. melléklet: Pályázatok 1.1. Beadás dátuma február ben záruló projektek Projekt címe Projekt témája Pályáztató Fiatalok Hálózat és Konzultációs rendszer TÁMOP /2 Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok B komponens Résztvevő partnerek Hálózatépítés NFÜ BTA összeg futamidő beszámolási határidő/k/ ápr máj.31. szakmai részbeszámoló: 2010.ápr. 30. záróbeszámoló: megvalósítástól számított 90. nap (2010.aug.31.) március november 10. NCA-KM Nem a probléma érdekes, hanem az ember! FÁPI-PB- 2675/2009/OBmB /KRB BTA működése A személyközpontú iskolai prevenció módszertanának és gyakorlati alkalmazhatóságána k kidolgozása és terjesztése. Szociális és Munkaügyi Minisztérium Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium BTA (1. részlet: ; 2.részlet: jan.31-ig) BTA jún máj jan ápr június május május november Lépd át a küszöböt KAB- AL-09-B-0001 Rólad van szó! Alacsonyküzsöbű szolgáltatás a ban Testi-lelki egyensúly megteremtése Szociális és Munkaügyi Minisztérium Budapest Főváros BTA BTA, aug jún jan jún július 15. legkésőbb: jan

11 17. ÖnkormányzatE gészségügyi és Szociálpolitikai Bizottsága 11

12 1.2. Pályáztok 2010 Beadás dátuma Projekt címe Projekt témája Pályáztató Személyközpontú egészségnevelés a kallódók iskolájában. Egészségtudatos szemléletmód erősítése középiskolás fiatalok körében, az oktatási munka részeként NCA-KM Minden élet egy világ Continuous professional development for teachers and trainers who are working with socially disadvantaged people GRL Fiatalok Hálózat Lap NCA-DP-10-D-0032 Toppanj be! TÁMOP-5.2.5/B-10/1 HIV-teszt, felvilágosítás a Belvárosi Tanoda Alapítvány Működése HIV-, szifilisz tesztelés Szociális és Munkaügyi Minisztérium Országos Egészségfejlesztési Intézet Nemzeti civil Alap 2. esély iskola EACEA Brussells Fiatalok Hálózat weboldalának működtetése Ifjúsági közösségi, tanácsadó és információs tér létrehozása Résztvevő partnerek BTA BTA BTA összeg futamidő nem nyert Budapest Bank Rt. BTA nem nyert Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szociális és Munkaügyi Minisztérium BTA, BTA BTA Gödör Klubért Kulturális Egyesület IFA nem nyert nem nyert folyamatban beszámolási határidő/k/

13 Beadás dátuma első félév második félév pályázatok 2010 Résztvevő Projekt címe Projekt témája Pályáztató partnerek Kulturális programok támogatására óvodák, iskolák, kollégiumok részére Jó gyakorlatok eladása Ajánlattételi felhívás Referenciaintézménnyé válás előkészítése Útravaló ösztöndíjak pályázat Hullott körték paradicsoma TÁMOP B-09/3 Színházlátogatások támogatása A által kidolgozott jó gyakorlatok eladása a TÁMOP ben nyertes intézmények részére Az Educatio kiadványába szánt munkaanyagok elkészítése Előminősítési eljárás Támogatás mentorok és diákok részére Második Esély Gimnáziumi programok Fővárosi Közoktatásfejlesztési Közalapítvány Szervező: Educatio Kht., Edu-Coop Kiadó: Educatio Kht. Szervező: Educatio Kht., Edu-Coop Wekerle Sándor Alapkezelő nincs nincs összeg Elnyert támogatás: Ft Önrész: Ft Ft, ebből a -é ESZA nincs Ft futamidő február október 2010/2011 tanév beszámolási határidő/k/ október

14 Monitori észrevételek a Belvárosi Tanoda Alapítvány Nem a probléma érdekes, hanem az ember! projektje szakmai értékeléséről 1. A szakmai beszámoló igen szűkszavúan és tényszerűen írja le a pályázatban vállalt és projekt futamidejében megvalósított tevékenységeket, eredményeket. Tekintettel arra, hogy a pályázó nagy múltú és méltán köztiszteletnek örvendő szervezet, a tervezés, a kivitelezés és az eredmények bemutatása is professzionális teljesítmény. A három látogatás során és a szakmai beszámolóban (inkluzíve a létrejött termékekben ) tapasztalható, olvasható tartalmak hitelességéhez ily módon kétség nem fér. A beszámolónak ezért említettem a szűkszavúságot - nem dolga, bár említésre nagyon is érdemes annak az érzelmi, tudati hatásnak a bemutatása és elemzése, amit a nemzetközi tréning meglátogatása alkalmával is érzékeltem, s ami számomra a nevelés éthoszának, újra felfedezését, visszaszerzésének közös élményét sugallta. 2. A Belvárosi Tanoda Alapítvány önállóan pályázott és maga bonyolította le a projekt minden feladatát. Hivatalosan tehát a pályázat nem tartalmazott együttműködési kötelezettséget, feladatokat, noha az együttműködés a tevékenységben mindenkor jelen lévő és ható tényező, eszköz és olykor cél Az 1. pontban említettekkel, azaz azzal, hogy a Tanoda nevelési felfogásának, gyakorlatának egésze, illetve a pályázatba foglalt fontos epizódjai a közoktatás egésze számára szolgáltat lényeges tapasztalatokat. Részese lehettem annak a műhelymunkának, ami a 60-as és 70-es években az MTA Pszichológiai Intézetében, majd az Országos Pedagógiai Intézetben zajlott és kísérleti körülmények között igazolta azt a vágyálmot, hogy a közoktatás méreteiben is lehetséges a gyermek egyéni fejlesztése, búsan szemlélem a közoktatás általános mozgásirányát és nagy örömmel pl. a Tanoda törekvéseit. Az OPI-ban folytatódó munkából sarjadzott, majd hajtott egyre több vadhajtást a NAT, bizonyítva, hogy valamit mégsem sikerült a nagy rendszer működésébe átszármaztatni. Ez a valami éppen a Tanoda ténykedésében mutatható meg, a ténykedés egészében, de a projekt szűkebb közegében is. Az egyik említésre méltó mozzanat, hogy a közoktatás irányítói biztonságra törekedve megtartják a nagy rendszer, mint szerkezet alapvető működési elveit, gyakorlatát, s ezzel a vadhajtások eredete már meg is magyarázható. A valóságos különbség azonban a pedagógus önmagához és így értelemszerűen növendékeihez való viszonyában lelhető fel. Itt nem érdemes elmerülnünk a pedagógusképzés- és továbbképzés állapotának taglalásába, jóval lényegesebb a Tanoda ez irányú munkája. A Tanoda kénytelen (szerencsére) a saját modelljét önmaga által kontrollált körülmények között átadni és életben tartani. Ebben a modellben a gyermek együttműködő (és nem szófogadó, engedelmes) és ez egyúttal a nevelés egyik lényege: az együttműködési képesség fejlődésével együtt önismerete és önnevelési képessége is fejlődik. A pedagógus pedig saját élményén átszűrve éli át a gyermek élményeit, persze a magáét is a különféle együttes helyzetekben, s döbben rá arra, hogy viszonyulását a gyerekhez, saját hivatásához, érdemes az alkotás állapotában tartani és megóvni a napi robot valójában csupán fárasztó állapotától. A modell azt is megmutatja, hogy önmagában is nevelési hatást fejt ki, ha a pedagógus örömét leli munkájában, használja a társtudományok leleményeit is, mer más módon közelíteni a nevelési tartalmakhoz, mert kezelni tudja a más mód következményeit. Nos, a beszámolónak nem feladata a Tanoda-modellben a hit, az öröm, a siker, a szüntelen érdeklődés szerepét és jelentőségét taglalni, lényegesnek tartottam ha kurtán is ezt is szóvá tenni. 6. Tekintve, hogy a Tanoda alapműködésében kulcsfontosságú a folyamatos visszajelzés, ezért ezek feldolgozott, értelmezett tartalmai egyben a képzések folyamatos karban tartását is szolgálják. A projektben kidolgozott képzési segédletekben érvényesülnek ezek a visszajelzések. 7. és 9. A legsikeresebb programelem nem tudok választani, a programelemek összefüggenek, szakmai-logikai folytonosság mentén szerveződnek, ez kiegyenlített sikerük záloga is. A nemzetközi tréning például igen nagy sikerű volt szervezését és tartami alakulását tekintve is, ezt azért említem példaként, mert saját tapasztalatom is fűződik hozzá. 8. A projekt kommunikációja is illeszkedik a Tanoda működéséhez, a projekt egységeihez. A hírlevél eljut minden érintetthez, hiszen rájuk tartozó közléseket tartalmaz, eljut egy közvetetten érintett körhöz is, ennek az összetétele szolgálja a társadalom tájékoztatását. A Tanoda működése folyamatos lévén, kommunikációs stratégiájában most nem volt lényeges a média nagy felületén megjelenés. Minden rendezvény és kiadvány tartalmazza a pályáztató arculati elemeit. 14

15 10. A szakmai beszámoló implicite tartalmazza a program értékelését annyiban, hogy a feldolgozott visszajelzésekről egyfelől beszámol. Másfelől azokat a képzési tartalmakban érvényesíti A projekt látványosan teljesítette vállalt feladatát, egyik eleme éppen a fenntarthatóság megalapozását szolgálja. Hangsúlyozottan javaslom jó példaként említeni a Tanoda projektjét. Budapest, május dr. Cseres Judit monitor pszichológus, tréner 15

16 ESEMÉNYNAPLÓ, LÖK BTA iroda BTA, LÖK HIV+ szűrés Corvin tető BTA, a kör, Antroposz HIV+ szűrés Pocok Klub BTA iroda HIV+ szűrés BTA iroda BTA, a kör a kör (HIV+ csoport) BTA iroda BTA, a kör LÖK BTA iroda BTA, LÖK Lelki Önsegítő Kör BTA iroda BTA, LÖK Lelki Önsegítő Kör BTA iroda BTA, LÖK HIV+ csoport BTA iroda BTA, EVKA HIV+ szűrés BTA iroda BTA, EVKA Lelki Önsegítő Kör BTA iroda BTA, EVKA HIV+ csoport BTA iroda BTA, EVKA HIV+ szűrés BTA iroda BTA, EVKA HIV+ csoport BTA iroda HIV beszélgetés medikus hallgatókkal SOTE Bőrgyógyászati Klinika BTA HIV+ szűrés BTA iroda BTA, EVKA, HIV HIV+ csoport BTA iroda BTA, EVKA, HIV HIV+ szűrés Sziget Fesztivál BTA, EVKA, HIV HIV+ szűrés BTA iroda BTA, EVKA, HIV HIV+ csoport BTA iroda BTA, EVKA, HIV HIV+ csoport BTA iroda BTA, EVKA, HIV HIV+ szűrés BTA iroda BTA, EVKA, HIV HIV-teszt Debrecenb, Club Zeuss BTA, EVKA, HIV HIV+ csoport BTA iroda BTA, EVKA, HIV Látogatók fogadása, Jó gyakorlat vásárlás Műhely vezetés a segítő pedagógiáról, Erzsébetvárosi Általános Iskola és SZKI, Szent László Gimnázium Rogers középiskola Rogers középiskola, BTA AME Közgyűlés AME AME éves BTA szervezés BTA iroda BTA, 8 16

17 Látogatók fogadása, Jó gyakorlat vásárlás Segítő pedagógus képzés értékelése Educatio előadás (Referenciaintézmény, Ajánlattétel) Látogatók fogadása, Jó gyakorlat vásárlás, HMJVÖ Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium BTA iroda BTA, ELTE PPK, 5 P. Bureau Oktatási Központ, Alternatív iskolák, Educatio 50, Jedlik Ányos Gimnázium 2 4 Drogprevenciós foglalkozás Újszász iskola, BTA Újszász iskola HIV+ csoport BTA iroda BTA, EVKA, HIV+ 12 HIV szűrés Győr, Club Hajó BTA, EVKA, HIV Foci Orczy kert Orczy kert Szárny és Teher konferencia MTA Díszterme Oktatásügy résztvevői HIV szűrés Szeged, Club Not Cafe BTA, EVKA, HIV Képzés Sajókazán Sajókaza, Dr. Ambédkár Iskola Látogatók fogadása, Szubjektív Értékek Alapítvány konferenciájának látogatása Segítő pedagógus képzés Sajókaza BTA, ELTE PPK, 15 Látogatók fogadása, Dr. Ambédkár Iskola 5 20 éves BTA szervezés BTA iroda BTA, Látogatók fogadása, Jó gyakorlat vásárlás, Erzsébetvárosi Általános Iskola és Szki. 1 OBM monitorozás BTA iroda BTA Látogatók fogadása, Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Gyakorlóhely stáb megbeszélés 10 Segítő pedagógus képzés - felkészülés BTA iroda BTA, HIV+ csoport BTA iroda BTA, EVKA, HIV HIV szűrés BTA iroda BTA, EVKA, HIV+ 10 Látogatók fogadása, Alterelde hogschools Jó gyakorlat börze Budapest Látogatók fogadása, Jó gyakorlat nyertesek és tulajdonosok, Evangélikus Hittudományi Egyetem

18 éves BTA szervezés BTA iroda BTA, 6 Segítő pedagógus képzés - felkészülés BTA iroda BTA, AME Alternatív tagozati ülés AME AME 10 Rádióriport, Jótékonysági adakozás (GYEA) Rádióműsor, Klub Rádió, Klubrádió Rádióriport, Alternatív iskolák Rádióműsor, Kossuth Rádió (Magyar Rádió), más alternatív iskolák 10 Díjkiosztó, Hajléktalan pályázat Látogatók fogadása, Kossuth Rádió Állásbörze Zuglói Gyermekjóléti Szolgálat 12 Látogatók fogadása, Pető Intézet, ELTE-PPK Gyakorlóhely stáb megbeszélés Jótékonysági adakozás (GYEA) Gödör Klub 35 HIV+ csoport BTA iroda BTA, EVKA, HIV "A HIV/AIDS elleni küzdelem" címmel előadás. Győr Arrabonus Diák és Ifjúsági Közhasznú Egyesület, Magyar Család és Nővédelmi Tudományos Társaság, BTA. 40 Látogatók fogadása, Dobbantó program, ELTE PPK Látogatók fogadása, Életút Alapítvány, Vác Gyakorlóhely stáb megbeszélés Fiatalok Hálózat módszertani nap Don Bosco Iskola,BTA, 40 Próbaképzés készülés BTA iroda BTA, operatív vezetői team megbeszélés BTA, 4 Szakdolgozati konzultáció BTA iroda BTA, ELTE PPK EGVIDIA projekt, találkozó Cadiz, EGVIDIA Látogatók fogadása, ELTE GYK Látogatók fogadása, ELTE GYK Filmforgatás, Pálos György Látogatók fogadása, ELTE GYK 1 18

19 Gyakorlóhely stáb megbeszélés Próbaképzés készülés BTA iroda BTA, HIV+ csoport BTA iroda BTA, EVKA, HIV Látogatók fogadása, MEGÁLLÓ Látogatók fogadása, MEGÁLLÓ 1 Filmforgatás, Pálos György Szertelen Tanoda stáb megbeszélés és hálózat építés Debrecen Szertelen, BTA Látogatók fogadása, ELTE GYK Akkreditálható képzés megbeszélés, feladatelosztás BTA, éves a BTA - szervezés BTA iroda BTA, 3 Látogatók fogadása, ELTE GYK 1 Látogatók fogadása, ELTE GYK 1 Kuratóriumi ülés BTA, A segítő kapcsolat - próbaképzés, tréning BTA,, IFA, nemzetközi partnerek Látogatók fogadása, ELTE PPK Konzultáció szakdolgozóval: a segítő pedagógia Látogatók fogadása BTA iroda BTA, ELTE PPK 2, Demokratikus Ifjúságért Alapítvány, ELTE PPK EMYA projekt találkozó BTA,, IFA, nemzetközi partnerek 30 Próbaképzés készülés 4 20 éves Tanoda szervező stáb BTA iroda BTA, megbeszélés 4 Látogatók fogadása, VAN Alapítvány, ELTE, ELTE GYK Gyakorlóhely stáb megbeszélés HIV+ csoport BTA iroda BTA, EVKA, HIV+ 12 Próbaképzés készülés BTA iroda BTA, Projekt tervezés BTA iroda BTA,, Szertelen Egyesület, IFA 5 Foci Orczy kert, Megálló 12 Látogatók fogadása, ELTE PPK 1 19

20 Látogatók fogadása, ELTE PPK Próbaképzés készülés BTA iroda BTA, 4 projekt vez. team megbeszélés BTA iroda BTA, Próbaképzés készülés BTA iroda BTA, HIV szűrés Corvin tető BTA, EVKA, HIV+, Antropos Hálózat építés - együttműködés megbeszélés Debracen BTA, Szertelen Egyesület 8 Látogatók fogadása, ELTE PPK Foci Orczy kert, Megálló 12 Próbaképzés készülés BTA iroda BTA, Második Esély film készítése megbeszélés Pilisborosjenő BTA, Educatio 3 Látogatók fogadása, Grassalkovich A. Szakképző Iskola, ELTE PPK Látogatók fogadása, ELTE PPK Gyakorlóhely stáb megbeszélés 10 Próbaképzés készülés BTA iroda BTA, HIV+ csoport BTA iroda BTA, EVKA, HIV+ 13 Próbaképzés készülés BTA iroda BTA, Segítő pedagógia bemutatása "Pszcho-box a pedagógiában" konferencia BTA, Gordon iskola 120 Látogatók fogadása, ELTE PPK HIV szűrés BTA iroda BTA, EVKA, HIV Első beszélgetés gyakornokkal BTA iroda BTA, ELTE PPK 2 Próbaképzés készülés BTA, 4 Látogatók fogadása, ELTE GYK hó - 3 alk. Látogatók fogadása, ELTE PPK 1 Segítő pedagógus képzés készülés BTA iroda BTA, 4 Gyakorlóhely stáb megbeszélés 10 Látogatók fogadása, ELTE PPK 1 HIV+ személyes konzultáció BTA iroda BTA, EVKA, HIV Foci Orczy Kert, Megálló 12 20

BELVÁROSI TANODA ALAPÍTVÁNY SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2007

BELVÁROSI TANODA ALAPÍTVÁNY SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2007 BELVÁROSI TANODA ALAPÍTVÁNY SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2007 Tartalom: 1. Célok, feladatok, filozófiánk 2. A szakmai munka 2.1. A Belvárosi Tanoda i Gimnázium és Szakközépiskola működtetése 2.2. A Tanodával kapcsolatos

Részletesebben

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív, kísérleti foglalkoztatási kezdeményezések- B komponens. c. pályázati felhívásához

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív, kísérleti foglalkoztatási kezdeményezések- B komponens. c. pályázati felhívásához I. Projekt adatlap a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív, kísérleti foglalkoztatási kezdeményezések- B komponens c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 1.4.3.-08/2 A projektek az Európai

Részletesebben

J ELENT ÉS A V ÉG R EHAJ T ÁS I S ZAK AS Z ZÁR ÁS ÁHO Z

J ELENT ÉS A V ÉG R EHAJ T ÁS I S ZAK AS Z ZÁR ÁS ÁHO Z J ELENT ÉS A V ÉG R EHAJ T ÁS I S ZAK AS Z ZÁR ÁS ÁHO Z KIEGÉSZÍTŐ KÉRDÉSEK A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉSHEZ Projekt azonosító száma: A/077 EMIR azonosító szám: 2.1.1 2005 10 0013/1.0 A jelentés készítésének

Részletesebben

Egy komplex képesség- és közösségfejlesztő program megvalósulása és eredményei

Egy komplex képesség- és közösségfejlesztő program megvalósulása és eredményei Egy komplex képesség- és közösségfejlesztő program megvalósulása és eredményei A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0062

Részletesebben

A Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola pedagógiai programja 1

A Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola pedagógiai programja 1 1 Mottó: Szerintem az individuumhoz csakis individuális megértéssel szabad közeledni. Más-más nyelven kell beszélni minden egyes pácienssel.... A döntő az, hogy emberként álljak egy másik emberrel szemben.

Részletesebben

A Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola pedagógiai programja

A Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola pedagógiai programja A Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola pedagógiai programja Mottó: Szerintem az individuumhoz csakis individuális megértéssel szabad közeledni. Más-más nyelven kell beszélni minden

Részletesebben

KÉK PONT DROGKONZULTÁCIÓS KÖZPONT ÉS DROGAMBULANCIA ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ JELENTÉS

KÉK PONT DROGKONZULTÁCIÓS KÖZPONT ÉS DROGAMBULANCIA ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ JELENTÉS KÉK PONT DROGKONZULTÁCIÓS KÖZPONT ÉS DROGAMBULANCIA ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2012 TARTALOM Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány fontosabb működési adatai. 5 Konzultáció,

Részletesebben

KÉK PONT DROGKONZULTÁCIÓS KÖZPONT ÉS DROGAMBULANCIA ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ JELENTÉS

KÉK PONT DROGKONZULTÁCIÓS KÖZPONT ÉS DROGAMBULANCIA ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ JELENTÉS KÉK PONT DROGKONZULTÁCIÓS KÖZPONT ÉS DROGAMBULANCIA ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011 TARTALOM Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány fontosabb működési adatai. 5 Konzultáció,

Részletesebben

MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26.

MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26. MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26. ELTE Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék Hilscher Rezsô Szociálpolitikai Egyesület Gyerekparadicsom Alapítvány MindenGyerek Konferencia 2005

Részletesebben

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja 2009. évi szakmai beszámoló

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja 2009. évi szakmai beszámoló Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja 2009. évi szakmai beszámoló MEREK 2009. évi szakmai beszámolója A Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja a megfogalmazott szakmai terv, és az általános

Részletesebben

MindenGyerek Konferencia

MindenGyerek Konferencia A5 könyv 2007 7/8/07 11:23 PM Page 1 MindenGyerek Konferencia, 2007. január 22-24. ELTE Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék Hilscher Rezsô Szociálpolitikai Egyesület Gyerekparadicsom Alapítvány

Részletesebben

Második Esély Iskolák

Második Esély Iskolák Második Esély Iskolák A Fiatalok Tematikus Hálózat kiadványa elsõsorban azoknak a fiataloknak a segítése érdekében, akik az általános iskola után nem tanulnak tovább, vagy lemorzsolódnak a középfokú oktatási

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Bevezető Az MNT valamennyi szakmai programját maga dolgozta ki és kutatta fel hozzá a forrásokat, pályázatok és előterjesztések benyújtásával

Részletesebben

"Open Doors"- a fiatalok alternatív konzultációs és szolgáltató centrumának létrehozása a Debrecen Plázában. TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-0333 sz.

Open Doors- a fiatalok alternatív konzultációs és szolgáltató centrumának létrehozása a Debrecen Plázában. TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-0333 sz. "Open Doors"- a fiatalok alternatív konzultációs és szolgáltató centrumának létrehozása a Debrecen Plázában TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-0333 sz. pályázat Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyermekek és fiatalok

Részletesebben

Fiatalok Tematikus Hálózat A/091 A/077 Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium Egy személyközpontú megközelítésben dolgozó iskola működése

Fiatalok Tematikus Hálózat A/091 A/077 Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium Egy személyközpontú megközelítésben dolgozó iskola működése Fiatalok Tematikus Hálózat A/091 A/077 Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium Egy személyközpontú megközelítésben dolgozó iskola működése Győrik Edit 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. A célcsoport: középiskolákból

Részletesebben

Szerkesztõbizottság: Bene Tamás Jancsák Csaba Magyar Szabolcs Szuperák Attila Vajda Árpád Vincze József. Szerkesztették: JANCSÁK CSABA VINCZE JÓZSEF

Szerkesztõbizottság: Bene Tamás Jancsák Csaba Magyar Szabolcs Szuperák Attila Vajda Árpád Vincze József. Szerkesztették: JANCSÁK CSABA VINCZE JÓZSEF Szeged, 2008 Szerkesztõbizottság: Bene Tamás Jancsák Csaba Magyar Szabolcs Szuperák Attila Vajda Árpád Vincze József Szerkesztették: JANCSÁK CSABA VINCZE JÓZSEF Boritó: FODOR TIBOR MAJZIK ANDREA A kiadásban

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja A K I T A R T Á S A Z, A M I E L Ő R E V I S Z A kecskeméti Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Támogató szolgálatának referencia intézményi pályázati programjának eredményei, tapasztalatai,

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FPH038/534 3 /2012. számú előterjesztés 1. számú melléklete Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SÁRIK ZOLTÁN

Részletesebben

20 MICE? 21 Magyarországi fizikatanárok a CERN-ben 22 Magyar diákok egészségi állapota és az iskola - Dr. Aszmann Anna tanulmánya

20 MICE? 21 Magyarországi fizikatanárok a CERN-ben 22 Magyar diákok egészségi állapota és az iskola - Dr. Aszmann Anna tanulmánya Hírlevél TARTALOMJEGYZÉK Fókuszban az iskolakezdés 4 Tanévkezdési információk 6 Megvonják az iskoláztatási támogatást 6 Szeptembertől ismét bukhatnak az alsósok 7 Tíz százalékkal többen jelentkeztek idén

Részletesebben

Az iskolai agresszió kezelése

Az iskolai agresszió kezelése 14/1287-2/2009 elıterjesztés 2. sz. melléklete Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 1088 Budapest, Vas u. 8-10., 1431 Budapest, Pf. 199 Tel.: (+36-1) 338 2156, 317 2333,

Részletesebben

Megálló Csoport Alapítvány. Szakmai beszámoló

Megálló Csoport Alapítvány. Szakmai beszámoló Szakmai beszámoló 2014 Kuratórium: Kathy Zsolt, dr. Gádorné Wéber Ágnes, Oláh Péter Cím: 1084 Budapest, József utca 49. Telefon/E-mail: +36 1 303 65 74 / info@megallo.org www.megallo.org megallocsoportalapitvany

Részletesebben

EGY KÚTRA JÁRUNK... Nap Klub Alapítvány ZÁRÓ-ÉRTÉKELŐ TANULMÁNY

EGY KÚTRA JÁRUNK... Nap Klub Alapítvány ZÁRÓ-ÉRTÉKELŐ TANULMÁNY A TÁRSADALMI BEFOGADÁS ELŐSEGÍTÉSE A SZOCIÁLIS TERÜLETEN DOLGOZÓ SZAKEMBEREK KÉPZÉSÉVEL Nap Klub Alapítvány EGY KÚTRA JÁRUNK... ZÁRÓ-ÉRTÉKELŐ TANULMÁNY KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI

Részletesebben

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület csatlakozik a Hajdú-Bihar megyei Életfa Önkéntes Centrum kezdeményezéséhez, melyben jó gyakorlatok összegyűjtését

Részletesebben

rita s) e rte Készítette: 2. LOT]

rita s) e rte Készítette: 2. LOT] A ta rsadalmi befogada st szolga lo fejleszte sek (TA MOP 5. prior rita s) e rte kele e se fu ggele k 2013. február 22. Készítette: Teller Nóra [Városkutatás HÉTFA 7. LOT] vezető értékelő ő Csite Andráss

Részletesebben

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására Pályázat a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola intézményvezetői beosztásának ellátására Imréné Lukácsi Ildikó matematika fizika - számítástechnika szakos középiskolai tanár ildiready@gmail.com

Részletesebben

KÉK PONT DROGKONZULTÁCIÓS KÖZPONT ÉS DROGAMBULANCIA ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ JELENTÉS

KÉK PONT DROGKONZULTÁCIÓS KÖZPONT ÉS DROGAMBULANCIA ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ JELENTÉS KÉK PONT DROGKONZULTÁCIÓS KÖZPONT ÉS DROGAMBULANCIA ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2013 TARTALOM Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány fontosabb működési adatai. 5 Konzultáció,

Részletesebben

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg.

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg. FOGALOMTÁR ALACSONY ISKOLAI VÉGZETTSÉG alacsony iskolai végzettségűnek tekinthető az a személy, akiknek sem érettségi bizonyítványa, sem szakképzettsége nincs, csak alapfokú végzettséggel rendelkezik.

Részletesebben

Referencia intézményi dokumentumok

Referencia intézményi dokumentumok 2013. Referencia intézményi dokumentumok Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Referenciai-intézményi dokumentumok 1. sz. melléklet: Referenciai-intézmény szolgáltatások működtetése (működési kézikönyv)

Részletesebben

Budapest, 2012. június 30. - 1 -

Budapest, 2012. június 30. - 1 - Budapest, 2012. június 30. - 1 - Pedagógiai program Általános adatok 1. Az iskola neve: Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola 2. Az iskola fenntartója: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 14-8/2010. Melléklet: 2 db E l ő t e r j e s z t é s a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben