TANULMÁNY A JOGOKRÓL. Risalat Al-Huquq. Zayn al-abidín Ali ibn al-husayn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANULMÁNY A JOGOKRÓL. Risalat Al-Huquq. Zayn al-abidín Ali ibn al-husayn"

Átírás

1 TANULMÁNY A JOGOKRÓL Risalat Al-Huquq Zayn al-abidín Ali ibn al-husayn Részlet AZ ISZLÁM ZSOLTÁRAI Al-Sahifat Al-Kamilat Al-Sajjadiyya című műből

2 Az eredeti mű címe: Az Iszlám Zsoltárai Angolra fordította: William C. Chittick Kiadó: Muhammadi Trust of Great Britain and Northern Ireland, 1988 Fordította: Bozsai Andrea Al Mahdi Institute, 2013

3 BEVEZETÉS A Tanulmány a jogokról című értekezés az egyetlen Imám Zayn al-abidín-nak tulajdonított munka, ezen kívül a szerzőtől csak könyörgések és viszonylag kis terjedelmű mondások, valamint levelek maradtak fenn. Abból a tényből, hogy ez a mű kezdettől írásos formában létezik, arra következtethetünk, hogy a könyörgéseknek legalábbis egy része írásos formában született meg. A Tanulmány a jogokról a Próféta egy jól ismert mondásával foglalkozik, mely több különböző változatban maradt fenn, nyilvánvalóan azért, mert a Próféta számos eltérő szövegösszefüggésben is beszélt ugyanerről. Egy hadísz azt mondja: Mindenkinek, aki jogot birtokol (kull dhi haqq), add meg a jogát. 1 A jelen szöveg összefüggésben a haqq kifejezést legjobb, ha jog -ként fordítjuk. Azonban érdemes észben tartani, hogy ez a szó, sok egyéb közeli jelentéssel is bír: ilyen pl. az alkalmasság, igazság vagy pártatlanság, valóság, tisztességesség, helyesség, helyénvalóság, szükségszerűség, kötelezettség, megillető és szolgálat. Ha csak egy pillantást vetünk a műre, hamar kitűnik, hogy a jogokat talán jobb lett volna kötelesség -nek, kötelezettség -nek, felelősség -nek fordítani, mivel e mű nem közvetlenül az egyén jogaival foglalkozik, hanem más egyének jogaival, amelyeket az előbbinek tiszteletben kell tartania. A jog kifejezés így teljesen új, kibővített jelentéssel bír, emlékeztetve arra, hogy az egyén Isten által a társadalom részeként komoly feladatok elé állíttatott. Ebben a megközelítésben Isten leértékeli az individualizmust, ez azonban nem jelenti egyben az egyén leértékelését is. Az egyén elsősorban Istennel áll kapcsolatban, másodsorban pedig embertársaival. Istennel való kapcsolatának legfontosabb része, hogy megváltást nyerjen és túlvilági élete elviselhető legyen. Ezt Isten útmutatásával el is érheti, amely irgalmon alapszik és amely az embert saját legjobb érdekének megfelelő irányba segíti. Az iszlám úgy tartja, hogy isteni útmutatás nélkül az emberi lény képtelen saját végső jóságát felismerni és azt megérteni. Ezért lerombolja az egyéni tudatlanságot: ez egy folyamat, melynek része a felfuvalkodott 'én leeresztése és az összes énközpontú vágy kiiktatása. Ennek eredményeképpen a léleknek (nafs) csak néhány joga marad, ám annál több kötelessége és felelőssége. A léleknek csak egyetlen igazi joga van a lélek magszabadításához való jog. Az egyén megszabadításához való joga természetesen követi Isten jogát, vagyis hogy társítás nélkül (tawhid) imádják. A megszabadításhoz vezető út az Isten iránti engedelmességből áll. Ezért a lélek joga az, hogy engedelmeskedjen Istennek. Isten természeténél fogva mivel Isten kegyelme megelőzi a haragját az engedelmesség folyamatában a lélek feltárja saját könyörületét. Vagyis az Isten kegyelmében való részvétel az ő útmutatásának követésétől függ. Útmutatásának követése pedig a Shari a követését jelenti, melyet a Qur an és a szunna foglal magába. Ezért van az, hogy az Imám az engedelmességről úgy beszél mint az egyén legfontosabb jogáról, mivel csak az által érheti el lelke megszabadítását. 1 Bukhari, Sawm 51. Cf. Wensinck, Concordance, I, 487, inna alayka haqqan

4 TUDD Isten irgalmazzon neked, hogy Istennek jogai vannak feletted és ezek körülvesznek minden mozdulatodban, ha megmozdulsz; minden pihenésedben, ha megpihensz, minden végtagodban, amit igénybe veszel, és minden eszközben, amit használsz. Ezen jogok némelyike nagyobb, némelyike pedig kisebb. [A] [1] Isten legnagyobb joga feletted az a jog, amellyel ő rendelkezik feletted - ez az összes jog alapja és gyökere, és ebből ágazik ki a többi jog, illetve [2] az a jog, amellyel önmagad rendelkezel magad felett a fejed búbjától a talpadig, beleértve az összes belső szervedet is. Isten jogott adott [3] a nyelvednek, [4] a hallásodnak, [5] a látásodnak, [6] a kezednek, [7] a lábadnak, [8] a gyomrodnak, [9] és a szemérmednek feletted. Ez az a hét szerv, amelyek által a cselekedetek (af'al) végbemennek. [B] Majd Isten jogott adott a cselekedeteidnek feletted: Isten megadta [10] a rituális imáknak a jogot feletted, [12] a böjtödnek a jogot feletted, [13] az adakozásodnak a jogot feletted, [14] a felajánlásodnak a jogot feletted, és a cselekedeteidnek a jogot feletted. [C] Majd ezek a jogok kiterjednek tőled mások irányába, akiknek jogaik vannak feletted. A legerősebb a vezetőid (a'imma) jogai feletted, majd az alattvalóid (ra'iyya) jogai feletted, majd a méhed [rokonok] (rahim) jogai feletted. Ezen jogokból ágaznak ki más jogok. [C1] A vezetőid három joga: A legerősebb [15] annak a joga, aki hatalommal tanít téged, majd [16] annak a joga, aki tudáson keresztül tanít téged, majd [17] annak a joga, aki tulajdonon keresztül tanít téged. És minden tanító vezető. [C2] Az alattvalóid három joga: A legerősebb [18] azon alattvalóknak a joga, akik felett hatalmad van, majd [19] azon alattvalóknak a joga, akik felett a tudáson keresztül rendelkezel - ugyanis a tudatlan ember az ismerettel rendelkező ember alattvalója, majd azon alattvalóknak a joga, akik a birtokodban vannak, mint például [20] feleségek és [21] minden, ami a jobb kezed birtokában van. [C3] A méh-rokonság jogai számosak; olyan mértékben kapcsolódnak hozzád, amilyen mértékben a méh-rokonság fennáll. A legerősebb [22] az édesanyád joga, majd [23] az édesapád joga, majd [24] a gyermeked joga, majd [25] a fiútestvéred joga, majd a következő legközelebbi és a következő legközelebbi a legméltóbb és a következő legméltóbb. [D] Majd van [26] a mestered joga, aki pártfogásába vesz [megszabadítván a rabszolgaságból], majd [27] a rabszolga joga, akinek kedveztél [azáltal, hogy felszabadítottad őt], majd [28] annak a joga, aki kedvesen bánik veled, majd [29] a muezzin joga, aki imára hív, majd [30] az imám joga, aki vezeti az imát, majd [31] a veled helyet foglaló társaid, majd [32] a szomszédod joga, majd [33] a társaid joga, majd [34] a partnered joga, majd [35] a tulajdonod jogai, majd annak a joga, aki adóssággal tartozik neked, majd [36] annak a joga, akinek te tartozol adóssággal, majd [37] az üzlettársak jogai, majd [38] az ellenfeled joga, akinek követelése van feletted, majd [39] az ellenfeled joga, akivel szemben neked áll fenn követelésed, majd [40] annak a joga, aki tanácsot kér tőled, aztán [41] annak a joga akitől te kérsz

5 tanácsot, majd [42] annak a joga, aki veled tanácskozik, majd [43] annak a joga, aki veled tárgyal meg valamit, majd [44] annak a joga, aki idősebb nálad, majd [45] annak a joga aki fiatalabb nálad, majd [46] annak a joga aki téged kérdez, majd [47] annak a joga, akitől te kérdezel, majd annak a joga [48] aki valami gonoszat követ el ellened, szóval vagy cselekedettel, vagy [49] aki boldoggá tesz szóval vagy cselekedettel, szándékosan vagy nem szándékosan, majd [50] azoknak az embereknek a joga, akik a te hitvallásodon vannak, majd [51] a te védelmed alatt levő emberek joga, majd minden jog az állapotok okainak mértékében és az események előfordulásainak mértékében. Következésképpen boldog az, akit Isten támogat azokban a jogokban, amelyeket reá helyezett, akinek Ő ebben sikert ad és akinek megmutatja a megfelelő irányt! [A. ISTEN JOGAI AZ EGYÉN FELETT] [1] Isten legnagyobb joga feletted, hogy imádd Őt anélkül, hogy bármit is társítanál hozzá. Ha ezt őszintén (ikhlas) teszed, Ő magára nézve kötelezővé tette, hogy eleget adjon neked ebben a világban és a következőben is. [2] A te éned (nafs) joga magad felett az, hogy azt az Isten engedelmessége alá veted; majd megadod a nyelvednek a jogát, a hallásodnak a jogát, a látásodnak a jogát, a kezednek a jogát, a lábadnak a jogát, a gyomrodnak a jogát, az intim testrészednek a jogát, és mindebben Isten segítségét kéred. [3] A nyelved joga az, hogy a trágársághoz túl nemesnek ítéld, a jóra szoktasd, tartózkodj minden beavatkozástól, amiből nem származik jó, légy kedves az emberekkel, és szólj jót róluk. [4] A hallás joga, hogy tisztán tartsd a rágalmazás (ghiba) meghallgatásától és attól, hogy olyanra figyelj, ami törvénytelen. [5] A tekintet joga, hogy lesütöd azt minden törvénytelen előtt és elővigyázattal tekintesz mindenre. 2 [6] A kezed joga, hogy nem nyújtod ki afelé, ami törvénytelen és nem megengedett számodra. [7] A két lábad joga, hogy nem mész olyan irányba velük, ami nem megengedett számodra. Nincs menekvésed az elől, hogy a keskeny hídon (al-sirat [a pokol felett]), álljál, ezért gondoskodj arról, hogy a lábaid nehogy megbotoljanak, és ezáltal a Tűzbe zuhanj. [8] A gyomrod joga, hogy nem gyűjtesz bele olyat, ami törvénytelen számodra, és nem eszel többet, mint ami beléd fér (shib'). 2 Utalás a Qur an 59:2 versre: Fogadjátok meg hát a tanulságot, ti, akiknek van szemük, akik értetek!

6 [9] Az intim testrészed joga (farj), hogy megvéded a házasságtöréstől és attól, hogy rá tekintsenek. [B. A CSELEKEDETEK JOGA] [10] A rituális imádnak a joga (salat) az, hogy tudatában vagy annak, hogy az az Isten elé való megérkezés és hogy az imán keresztül Isten előtt állsz. Amikor ez tudatosul, akkor annak az embernek az állapotába kerülsz, aki alázatos, gyarló, esdeklő, remegő, félelemmel, illetve reménnyel teli, szerény, és a benned levő nyugalmon és méltóságon keresztül magasztalod az Istent, aki előtted áll. Az imát szíveddel közelíted meg és határainak és jogainak megfelelően hajtod azt végre. [11] A hajj joga, hogy tudatában vagy annak, hogy az Urad elé való megérkezés és a bűneidtől való menekülés az Őhozzá; ezen keresztül a bűnbánatod elfogadtatik és olyan kötelességet hajtasz végre, amelyet Isten helyezett rád. [12] A böjtölés joga, hogy tudod, hogy az egy lepel, amelyet Isten helyezett a nyelvedre, a hallásodra, a látásodra, a gyomrodra és a szemérmedre, hogy megvédjen a Tűztől. Ha elhagyod a böjtölést, akkor Isten védelmező takaróját dobod le magadról. [13] Az adakozás joga (sadaqa) hogy tisztában vagy vele, hogy azt Uradnál helyezed el, hogy az egy olyan letét, amelyhez nincsen szükséged tanúkra. Ha titokban adakozol, azzal elégedettebb leszel, mintha nyilvánosan tennéd. Tudnod kell, hogy az adakozás megóv a megpróbáltatásoktól és betegségektől ebben a világban, és meg fog óvni a Tűztől a következő világban. [14] Az áldozat joga (hady) 3 az, hogy az által Istent kívánod és nem az Ő teremtményeit; azt kívánod általa, hogy lelked csakis Isten kegyelmének legyen kitéve és hogy megszabaduljon azon a napon, amikor szembekerülsz Istennel. [C1. A VEZETŐK JOGAI] [15] A hatalom birtokosának joga (sultan) az, hogy tudatában vagy annak, hogy Isten általad teszi őt próbára (fitna). Isten próbára teszi őt a hatalom által, amit feletted adott neki. Nem szabad, hogy kitedd magad az ő nemtetszésének, különben magadat saját kezűleg ítéled rombolásra 4 és az ő társává válsz a bűneiben amikor gonoszságot cselekszik ellened. 5 [16] Annak a joga, aki (sa'is) tudáson keresztül oktat és nevel az, hogy magasztalják, tiszteljék az óráit, jól figyeljenek rá, tisztelettel és áhitattal hallgassák őt. Nem szabad felemelned a hangodat ellene. Az óráján nem szabad senkivel sem beszélned és a jelenlétében senkiről semmi rosszat nem szabad mondanod. Ha bárki rosszat mond róla a te jelenlétedben, akkor meg kell őt védened. Hibáit el kelle rejtened, helyette érdemeit kell kidomborítanod. Nem szabad ellenséges viszonyban lenned vele vagy ellenséges érzelemet tanúsítanod a barátságban. Ha mindezeket megteszed, akkor 3 Például a hajj alatti állatáldozat. 4 Utalás a Qur an 2:195 versre: És adakozzatok Allah útján és ne engedjétek, hogy a saját kezetek taszítson benneteket pusztulásba. 5 Imám Zayn al-abidin tisztelettel való viselkedése az Umayyad vezetők irányában tisztán ezen az alapelven nyugszik

7 Isten angyalai tanúsítani fogják, hogy becsületes voltál vele, és megtanultad a tőle jövő tudást Istenért és nem az emberek kedvében járva. [17] Annak a joga, aki téged birtokláson keresztül tanít az, hogy engedelmeskedj neki és ne legyél engedetlen, hacsak nem az engedelmességgel Isten neheztelését vívnád ki, mert nem lehetséges az engedelmesség egy másik teremtménynek úgy, hogy az engedetlenség lenne Istennel szemben. [C2.AZ ALATTVALÓK JOGAI ] [18]Azon alattvalóid joga, akik felett hatalmad van az, hogy tudatában vagy annak, hogy ők az ő saját gyengeségeiken és a te erősségeden keresztül váltak a te alattvalóiddá. Ezért a rád háruló kötelesség az, hogy bánj velük igazságosan és könyörületes, jószívű apaként viselkedj velük. Bocsásd meg a tudatlanságukat, a büntetésben ne légy elhamarkodott, és adj hálát Istennek a felettük szerzett hatalmadért, amelyet Ő adott neked. [19] Azon alattvalóid joga, akik felett a tudáson keresztül rendelkezel az, hogy tudnod kell, hogy Isten gondviselőnek tett meg felettük azon a tudáson keresztül, amit Ő neked adott és azon a tárházon keresztül, amit Ő kinyitott számodra. Ha jól végzed az emberek tanítását, nem bánsz velük keményen és nem zaklatod őket, akkor Isten még több jutalmat ad neked. De ha visszatartod a tudásodat az emberektől vagy keményen bánsz velük, amikor tudásért fordulnak hozzád, akkor Isten joga, hogy megfosszon a tudástól és a dicsőségedtől és az emberek szívét elfordítsa tőled. [20] A feleséged joga (zawja) hogy tudatában vagy annak, hogy Isten őt számodra nyugalmul és vígasztalásul rendelte; tudnod kell, hogy ő Isten jóindulata irányodban, ezért becsülnöd kell és finoman kell vele bánnod. Habár az ő joga veled szemben erősebb, könyörülettel kell bánnod vele, mivel ő a te foglyod (asir) akit te etetsz és öltöztetsz. Ha tudatlan, légy vele elnéző. [21] A rabszolgád (mamluk) joga, hogy tudatában vagy annak, hogy ő a te Urad teremtménye, a te apád és anyád fia, és a te húsod és véred. Birtoklod őt, de nem te alkottad őt; Isten teremtménye ő. Nem te alkottad a végtagjait, és nem te élteted őt, sőt, éppen ellenkezőleg: te is Istentől kapod azt, ami mindehhez szükséges. Majd Isten alávetette őt neked, gondjaidra bízta őt és letétbe helyezte őt nálad hogy az a jó, amit neki adsz, majd megvédelmezzen téged. Tégy vele tehát jót, ahogy Isten is jót tesz veled. Ha nem szereted, akkor cseréld le másikra, de ne gyötörd Isten teremtményét. És nincs erő csak Istenben. [C3. A MÉH SZERINTI ROKONOK JOGA] [22] Az anyád joga, hogy tudatában vagy, hogy ott hordott téged, ahol senki más nem, hogy neked adta szívének gyümölcsét, amit senki nem ad senkinek sem, és megvédelmezett téged minden szervével. Nem érdekelte, ha ő éhes is maradt, ám téged táplálni tudott, vagy ha ő szomjas is maradt, ám te inni tudtál, ha ő meztelen is

8 maradt, ám téged fel tudott ruházni, hogy őt érte a nap, ám te árnyékban lehettél. Lemondott az éjszakai pihenésről teérted, megvédelmezett hidegtől és melegtől, mindezt azért, hogy hozzá tartozhass. Nem leszel képes kifejezni a háládat, hacsak nem Isten segítségével. [23] Az apád joga, hogy tudatában vagy annak, hogy ő a te gyökered. Nélküle nem lennél. Bármikor látsz magadban valamit, ami a kedvedre van, akkor tudd, hogy a te apád a gyökere annak a rajtad levő áldásnak. Ezért dicsőítsd Istent és mondj neki köszönetet annak mértékében. És nincs erő csak Istenben. [24] A gyermeked joga, hogy tudatában vagy, hogy ő belőled van és neked fogják tulajdonítani mindazt, ami benne jó vagy rossz, e világ közvetlen dolgaiban. Felelős vagy azért, ami rád bízatott, mint például a jó magaviseletre (husn al-adab) való nevelés, az ő Ura felé irány megmutatása, és az abbéli segítségnyújtás, hogy Istennek engedelmeskedjen. Ezért úgy viselkedj vele, mint aki tudja, hogy a jóért jutalom jár és a rossz cselekedetért büntetés. [25] A testvéred joga, hogy tudatában vagy annak, hogy Ő a te kezed, hatalmad és erősséged. Ne az Isten iránti engedetlenség fegyvereként tekints rá, vagy az Isten teremtményei elleni gonosztettek eszközeként. Ne felejts el segíteni neki az ő ellenségeivel szemben, és lásd el jótanácsokkal.. Ha engedelmeskedik Istennek, annál jobb, de ha nem, neked inkább kell tisztelned Istent, mint őt. És nincs erő csak Istenben. [D. MÁSOK JOGAI] [26] A mestered (mawla) joga, aki pártfogásába vett azáltal, hogy megszabadított a rabszolgaságból az, hogy saját vagyonát költötte rád és kihozott a megaláztatásból, az alacsony sorból és az elidegenedés kötelékéből a szabadság magasztosságába és jólétébe. Megszabadított a tulajdon fogságából és elengedte a rabszolgaság kötelékét. Kihozott a börtönből, megadván a saját magad tulajdonlását, és megadta az Úr imádásának örömét. Tudnod kell, hogy Isten teremtményei közül életedben és halálodban ő áll tehozzád legközelebb és kötelességed segíteni őt életeddel és rendelkezésre állni mindenben, amiben szüksége van rád. És nincs erő csak Istenben. [27] A rabszolga (mawla) joga, akit pártfogásodba vettél (azáltal, hogy megszabadítottad) az, hogy tudod, hogy Isten az ő felszabadítását az Ővele való kapcsolat eszközévé tette, amely a Tűztől védő fátyol. A te közvetlen jutalmad, hogy örököse leszel amennyiben nincsen anyai rokona, kárpótlásul azért a vagyonért, amit rá költöttél, és a Te végső jutalmad a Kert. [28] Annak a joga, aki kedves cselekedetet hajt végre irányodban (dhu l-ma'ruf) az, hogy megköszönöd azt, és megemlíted a kedvességét, szép szavakkal jutalmazod őt, és őszintén fohászkodsz érte. Ez a fohász Isten és közted van. Ha ezt teszed, akkor nyíltan és titokban is hálát adtál érte. Majd ha képes vagy visszafizetni neki egy napon, akkor majd megteszed azt.

9 [29] A muezzin joga, hogy tudod, hogy a te Uradra emlékeztet téged ő, és a jó szerencsére hív, és segít véghezvinni azt, amit Isten tett számodra kötelezővé. Ezért adj neki hálát csakúgy, ahogy hálát adsz annak, aki jót tesz veled. [30] A rituális imádkozásodat vezető imám joga, hogy tisztában vagy azzal, hogy a közted és Urad közti közvetítő szerepet tölti be. Ő a te nevedben beszél, de te nem beszélsz az ő nevében; fohászkodik érted, de te nem fohászkodsz érte. Ő megkímél attól a rettenettől, hogy meg kelljen jelenned Isten előtt. Ha tökéletlenül hajtja végre az imát, az rá tartozik és nem rád; de ha tökéletesen hajtja végre, akkor te a társa vagy és neki nincsen kíváltsága veled szemben. Tehát védelmezd magad általa, védelmezd az imádat általa, és ennek mértékében mondj neki köszönetet. [31] Az ülő társad (jalis) joga, hogy szelíden bánsz vele, nagyvonalú vagy vele a vitában, és engedélye nélkül nem állsz fel az ülésből. Annak, aki veled ül, megengedett, hogy eltávozzon anélkül, hogy engedélyt kérne erre tőled. Felejtsd el a botlásait, emlékezz a jó tulajdonságaira, és csak jót szólj róla. [32] A szomszédod joga (jar), hogy őrt állsz, amikor nincs jelen, megbecsülöd amikor jelen van, és segítségére sietsz, ha baj éri. Nem vádolod azért, ami miatt szégyenben van; ha bármi rosszat tudsz róla, azt eltitkolod. Ha tudod, hogy megfogadja a tanácsodat, akkor adj neki tanácsot a kettőtök dolgában. Ha nehézségei vannak, ne hagyd magára, ha elbotlik, oldozd fel, bocsásd meg a bűneit, és bánj vele nagylelkűen. És nincs erő csak Istenben. [33]A társ joga (sahib), hogy társként nagylelkűen és becsületesen cselekszel vele. Megbecsülöd őt, ahogy ő is megbecsül téged, és nem hagyod hogy ő előbb gyakoroljon nagylelkűséget veled szemben. Ha mégis megelőz, akkor visszafizeted azt neki. Azt kívánod neki, amit ő kíván neked és visszatartod bármiféle engedetlen cselekedettől, amit megpróbálna elkövetni. Legyél számára irgalom, nem pedig fenyegetés. És nincs erő csak Istenben. [34] A partner (sharik) joga, hogy ha nincsen jelen, akkor pótolod abban, ami az ő ügye, ha pedig jelen van, akkor tiszteletet tanúsítasz iránta. Nélküle nem hozol döntést és nem teszel semmit kizárólagosan a saját véleményed alapján, hanem eszmecserét folytatsz vele. Megvéded a tulajdonát és nem hagyod cserben sem fontos, sem jelentéktelen ügyeiben, mivel Isten keze a két partner keze felett van, mindaddig, amig nem csapják be egymást. És nincs erő csak Istenben. [35] A tulajdonod (mal) joga, hogy csak onnan szerzed be, ami törvényes és csak arra költöd, ami helyes. Általa ne tartsd többre magadnál azokat, akik téged nem dicsérnek. Istennek engedelmeskedve bánj azzal és ne légy szűkmarkú, nehogy a megbánás és bűntudat állapotába kerülj, miközben a kellemetlen következményektől szenvedsz. És nincs erő csak Istenben. [36] Annak a joga, akinek tartozol (al-gharim alladhi yutalibuka) az, hogy ha van rá módod, akkor visszafizeted neki a tartozást, ha viszont szorult helyzetben vagy, akkor jó szavakkal kárpótolod és gyengédséggel válsz el tőle. [37] A munkatárs joga (khalit), hogy nem vezeted őt félre, nem cselekszel tisztességtelenül vele, nem téveszted meg, és féled Istent a dolgai ügyében.

10 [38] Az ellenség (khasm) joga, akinek követelése van veled szemben az, hogy ha igaz követelése van feléd, akkor tanúbizonyságot adsz arról saját magad ellen. Nem károsítod meg, és megadod az összes követelését. Ha a követelése a valóságnak nem megfelelő, akkor kedvesen bánsz vele és az ügyetekben kizárólag kedvességet mutatsz; nem haragítod meg Uradat az ügyeiben. 6 [39] Az ellenség joga, aki felé neked van követelésed az, hogyha a követelésed valós, akkor udvarias mértékletességgel beszélsz vele és nem tagadod meg jogait. Ha a kérésed valótlan, akkor féljed az Istent, tanúsíts megbánást, és hagyj fel a követeléseddel. [40] Annak a joga, aki tanácsot kér tőled (mustashir) az, hogy ha úgy ítéled meg, hogy helyes véleményen van, akkor azt tanácsolod neki, hogy azon vélemény szerint cselekedjen; ha nem úgy ítéled meg, akkor olyan emberhez irányítod, aki úgy gondolja, ahogy ő. [41] Annak a joga, akitől te kérsz tanácsot (mushir) az, hogy nem vádaskodsz ellene olyan vélemény miatt, amely nem egyezik a te véleményeddel. Ha pedig azonos véleményen vagytok, akkor dicsőítsd Istent. [42] Annak a joga, aki a tanácsot kér tőled (mustansih) az, hogy megadod a tanácsot, képviseled őt, de kedvességgel és részvéttel fordulsz hozzá. [43] A tanácsadód (nasih) joga, hogy szelíden viselkedsz vele és meghallgatod. Ha a helyes irányba vezet, akkor dicsőítsd Istent; de ha nem ért veled egyet, akkor légy könyörületes iránta és ne vádold semmivel; tekints úgy rá, hogy hibát követett el és csak akkor leckéztesd meg, ha megérdemli. Aztán ne foglalkozz a dolgaival. [44] Annak a joga, aki öregebb nálad (kabir) az, hogy nagyrabecsülésedet fejezed ki a kora miatt és tiszteled, mert nálad korábban lépett be az Iszlámba. Nem mész szembe vele a vitában, nem előzöd meg az úton, nem mész előtte, és nem tekinted őt ostobának. Ha ő nevetségesen viselkedik veled, akkor elviseled és tiszteled az iszlám jogán és az ahhoz fűződő tisztelet miatt. [45] Annak a joga, aki fiatalabb nálad (saghir) az, hogy könyörületes vagy vele azáltal, hogy tanítod őt; megbocsátasz neki, elfeded a hibáit, kedves vagy vele és segíted őt. [46] Annak a joga, aki kér (sa'il) tőled az, hogy a szükségletéhez mérten adsz neki. [47] Annak a joga, akitől te kérsz az, hogy elfogadod tőle az adományt hálával és elismeréssel és elfogadod a kifogásait, ha visszatartja adományát. 6 Zayn al-abidin lelki kíválóságait, mint a türelem és megbocsátás, gyakran megjelenik a róla szóló írásokban. Egyszer egy ember szemtől szembe átkozódott vele, de Ő tudomást sem vett róla. Majd azt kiabálta: Utállak! Az Imám azt válaszolta: És elfordulok tőled, utalván a Qur an-i versre: Ragaszkodj a megbocsátáshoz és parancsold meg azt ami helyes és fordulj el a tudatlanoktól. 7:199. Ha bárki gyalázta őt, akkor azt mondta: Ha úgy van, ahogy mondod, akkor kérem Istent, hogy bocsásson meg nekem, és ha nem úgyvan, ahogy mondod, akkor kérem Istent, hogy bocsásson meg neked.

11 [48] Annak a joga, akin keresztül Isten boldoggá tesz (surur) az, hogy előszőr Istent dicsőíted, majd hálát adsz az illetőnek. [49] Annak a joga, aki rosszat tesz ellened az, hogy megbocsátasz neki. De ha tudod, hogy a megbocsátás ártani fog neki, akkor megvéded magad. Isten azt mondja: És ha valaki megvédi magát, miután igazságtalanok voltak vele, azok ellen nincs semmiféle út. (42:41). [50] A te hitvallásodon levő emberek joga (milla), hogy biztonságos menedéket adj nekik, részvéttel viseltess irántuk, jólétüket elősegítsd, a jótettet megköszönd, barátsággal kezeld őket, a rosszat távol tartsd tőlük. Azt kívánd az ő számukra, amit magadnak is kívánsz, és azt ne kívánd számukra, amit magadnak sem kívánnál. Idős férfiaik az apád helyén állnak, fiataljaik a testvéred helyén, idős asszonyaik az anyád helyén és a fiatal nők a gyermekeid helyén. [51] Az iszlám védelme alatt álló emberek joga (dhimma) az, hogy elfogadod tőlük azt, amit Isten elfogadott tőlük és nem károsítod meg őket mindaddig, amig teljesítik Isten iránti kötelezettségüket.

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Joachim Meyer. Bot. A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Fordította: Berki András

Joachim Meyer. Bot. A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Fordította: Berki András Joachim Meyer A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Bot Fordította: Berki András A botról Az ötödik, és egyben utolsó fejezete ennek a könyvnek, amiben elmagyarázom és röviden

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14.

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14. Alig tudjuk elképzelni, hogy milyen lehetett az, amikor Ádám volt az első és egyetlen ember a Földön. Biztosan magányos volt egyedül. Ádám számára ez természetes volt, még soha nem ismert egy másik embert.

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

A megkülönböztetés lelke. Írta: Ayurvéda portál 2009 július 09., csütörtök 12:34

A megkülönböztetés lelke. Írta: Ayurvéda portál 2009 július 09., csütörtök 12:34 Ha a lélek útját szeretnéd járni, veled kell legyen a megkülönböztetés lelke, amely segít neked, hogy tudd, mi az illúzió és mi a valóság, mi a lélek szerint és mi a test szerint való, mi a helyes és mi

Részletesebben

A kellene átkalibrálása Patagónia, Dél-Amerika - 2012. január 26. ( Forrás: http://www.kryon.com/k_channel11_patagonia2-12.html )

A kellene átkalibrálása Patagónia, Dél-Amerika - 2012. január 26. ( Forrás: http://www.kryon.com/k_channel11_patagonia2-12.html ) A kellene átkalibrálása Patagónia, Dél-Amerika - 2012. január 26. ( Forrás: http://www.kryon.com/k_channel11_patagonia2-12.html ) Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába Kenneth E. Hagin Nem az a fontos, hogy melyik gyülekezetbe tartozol, hanem az, hogy melyik családba. Jézus azt tanította, hogy az embernek újjá kell születnie. A következő állítások Jézus szájából származnak:

Részletesebben

KONFLIKTUSKEZELÉS - JÁTSZMÁK NÉLKÜL

KONFLIKTUSKEZELÉS - JÁTSZMÁK NÉLKÜL KONFLIKTUSKEZELÉS - JÁTSZMÁK NÉLKÜL Dr. Henry Cloud & Dr. John Townsend: Játszmák nélkül című könyve alapján Készítette: Dr. Németh Zoltán MIÉRT VAN SZÜKSÉG KONFRONTÁCIÓRA? 1. Definíciók 2. A konfrontáció

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13.

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13. 11. tanulmány Hittel élni március 7 13. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Példabeszédek 28:4-5, 7, 9; 29:13; Róma 1:16-17; Galata 3:24; 1János 2:15-17 Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, /

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, / MÁJUSI LITÁNIA Kezdőének 1 Uram irgalmazz nekünk, / Krisztus, kegyelmezz nekünk, Krisztus, hallgass minket, / Krisztus hallgass meg minket, Uram, irgalmazz nekünk! 2 Mennybéli Atya Isten, / Megváltó Fiú

Részletesebben

AMINT Ő SZERET MINKET

AMINT Ő SZERET MINKET AMINT Ő SZERET MINKET Keith Moore tanítása (A szinkrontolmács szövege) Lapozzatok el velem együtt János evangéliumának 13. fejezetére. Minden hétvégén, pénteken este vannak alkalmaink, de ez a mai pénteki

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és BIBLIAISMERET A Bibliaismeret alapvető feladata a Biblia igazságainak megismertetése, a Teremtő és Gondviselő Mennyei Atya bemutatása, és ezek alapján a gyerekek társaikhoz, családjukhoz és környezetükhöz

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Globális etikai kódex

Globális etikai kódex Globális etikai kódex Céltudatos teljesítmény Globális etikai kódex 3 Levél elnök-vezérigazgatónktól 4 A PepsiCo által képviselt értékek A teljesítményünk hátterében álló cél 5 Megfelelő üzletvitel 5 A

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 1. fejezet: A gyülekezetnövekedés és az égő vágy........... 7 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK 2. fejezet: Hogyan lehet nagy dolgokat elvégezni

Részletesebben

A gyógyíthatatlan gyógyulása

A gyógyíthatatlan gyógyulása Jeremiás és az Ige Lekció: Róm. 4.13-25 2008. nov. 23. Textus: Jer. 30.12-24 Gazdagrét A gyógyíthatatlan gyógyulása Jeremiásnak kezdettől fogva halált, pusztulást, összeomlást kellett hirdetnie Júdának.

Részletesebben

Nincstelenség - korlátlan birtoklás

Nincstelenség - korlátlan birtoklás Nincstelenség - korlátlan birtoklás A birtoklás kérdése az elmúlt időszakban sokat foglalkoztatott azért is vállalkoztam e cikk megírására, hátha segít kicsit összerendezni a gondolataimat. Menet közben

Részletesebben

HIMNUSZ Délelőtt Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát s Fiút ki egybekötsz, szívünket, kérünk, töltse be kegyelmed égi ereje.

HIMNUSZ Délelőtt Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát s Fiút ki egybekötsz, szívünket, kérünk, töltse be kegyelmed égi ereje. 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: CSÜTÖRTÖK DÉLELŐTTI, DÉLI ÉS DÉLUTÁNI, VAGYIS NAPKÖZI IMAÓRA V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen

Részletesebben

Hit Gyülekezete Hitvallása

Hit Gyülekezete Hitvallása ISTEN Isten szellem, legfelsőbb, láthatatlan és halhatatlan lény, valóságos személy, Aki teremtője, fenntartója és kormányzója az egész világmindenségnek (láthatóknak és láthatatlanoknak egyaránt). Székhelye

Részletesebben

NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *)

NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *) NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *) 2. Kor. 18, 11. Végezetre Atyámfiai, legyetek jó egészségben, épüljetek, vigasztaltassatok meg, egy értelemben legyetek, békeségben lakjatok, és a szeretetnek

Részletesebben

Szita Szilvia - www.magyarora.com 2004. II. Biztatás, bátorítás

Szita Szilvia - www.magyarora.com 2004. II. Biztatás, bátorítás I Biztatás, bátorítás I Biztatás, bátorítás Beszédpanelek és mintadialógusok - Ne izgulj, menni / sikerülni fog! - Ne butáskodj, menni / sikerülni fog! - Ne hülyéskedj, menni / sikerülni fog! - Ne félj,

Részletesebben

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála,

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, CSELEKEDJ! 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. 2 Ezért előhívatta, és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj

Részletesebben

A Biblia Megtalált fordítása. I. könyv: Az Élet Tudása. írta: boroka Copyright (C) boroka, 2012. Publio Kiadó 2013

A Biblia Megtalált fordítása. I. könyv: Az Élet Tudása. írta: boroka Copyright (C) boroka, 2012. Publio Kiadó 2013 A Biblia Megtalált fordítása I. könyv: Az Élet Tudása. írta: boroka Copyright (C) boroka, 2012. Publio Kiadó 2013 Minden jog fenntartva a NAHR Kft. részére. Borító és oldaltervet készítette: Papp Norbert,

Részletesebben

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet Tartalom Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet 1. fejezet: Egy új szemlélet Minden vágyad meghallgatásra talál, és

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát

Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát ADUNARE Nagyon fontos megtanulnunk hogyan kell tanulmányozni a Bibliát, mivel: Amikor tanulmányozzuk a Bibliát halljuk Isten parancsolatait. Amikor tanulmányozzuk

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag A Biblia gyermekeknek bemutatja A földműves és a mag Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

Szabó Józsué Dániel PORTFÓLIÓ

Szabó Józsué Dániel PORTFÓLIÓ Szabó Józsué Dániel PORTFÓLIÓ plakát plakát roll-up, fagyiölcsér kampány üzlet portál könyv A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre,

Részletesebben

MEGELÉGEDETTSÉG. Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból

MEGELÉGEDETTSÉG. Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból MEGELÉGEDETTSÉG Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból Fordította: Kerekes Mariann Lektorálta: Mannó Judit A fordítás alapja: CONTENTMENT Bahá í Publishing Trust; London, 1996 Magyarországi Bahá í Közösség Országos

Részletesebben

szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? (Mk.12;14,) A Hang tanítványi közössége munkája.

szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? (Mk.12;14,) A Hang tanítványi közössége munkája. szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? (Mk.12;14,) A Hang tanítványi közössége munkája. 2011 1 Bokor-porta 2011.10.06. Márk, 12, 12-17. 12. és keresték, hogyan fogják meg de féltek a (nép) tömegtől,

Részletesebben

Jólét-Isten áldásainak mértéke

Jólét-Isten áldásainak mértéke - 1 - Jólét-Isten áldásainak mértéke Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. És ez ígék, a melyeket e mai napon parancsolok néked, legyenek a te szívedben.

Részletesebben

A sikeres vállalatirányítás X+I parancsolata

A sikeres vállalatirányítás X+I parancsolata A sikeres vállalatirányítás X+I parancsolata A sikeres vállalkozás vezetéséről és irányításáról szóló intelmek Budapest, 2014. Április Az AKC az MCS Kft. saját márkája! MCS Management & Controlling-Service

Részletesebben

HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT

HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT a Szent Imre Templomban 2011. június 23.-án Ákos atyának, plébánosunknak köszöntük meg Imacsoportunknak nyújtott szerető támogatását. Kedves Ákos Atya! Szeretetláng

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

MEDDIG, URAM? Pasarét, 1987. december 31. (este) Cseri Kálmán

MEDDIG, URAM? Pasarét, 1987. december 31. (este) Cseri Kálmán Pasarét, 1987. december 31. (este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Cseri Kálmán MEDDIG, URAM? Alapige: 13. zsoltár Az éneklőmesternek, Dávidnak zsoltára. Uram, meddig? Végképp elfeledkezel rólam? Meddig rejted el

Részletesebben

1. tétel Veszélyek a munkahelyi (hivatali) életben: vesztegetés, lobbizás

1. tétel Veszélyek a munkahelyi (hivatali) életben: vesztegetés, lobbizás 1. tétel Veszélyek a munkahelyi (hivatali) életben: vesztegetés, lobbizás A korrupció latin eredetű szó, mely megrontást, megvesztegetést, valamilyen kártételt, rossz útra csábítást jelent. Az ún. korrupciós

Részletesebben

A KERESKEDŐ, AKI GAZDAG LETT

A KERESKEDŐ, AKI GAZDAG LETT Pasarét, 2013. február 17. (vasárnap este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László A KERESKEDŐ, AKI GAZDAG LETT Alapige: Máté 13,45-46 Hasonlatos a mennyeknek országa a kereskedőhöz, aki igaz

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel A te bizonyságaid én gyönyörűségem, és én tanácsadóim. Lelkem a porhoz tapad; eleveníts meg engem a te ígéreted szerint. Útaimat elbeszéltem előtted és te meghallgattál engem; taníts meg a te rendeléseidre!

Részletesebben

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Pasarét, 2015. december 20. (vasárnap) családi karácsony PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Takaró János AZ ÉLET KENYERE Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Alapige: János 6,32-35 Jézus pedig így válaszolt nekik:

Részletesebben

A létezés lehetőségének

A létezés lehetőségének 1. A létezés lehetőségének megbecsülése Mit jelent létezni? Mi lehet a különbség a létezés és a nemlétezés között? Mit értünk általában azon, hogy valaki számunkra nem létezik? Van ilyen az életedben?

Részletesebben

HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT

HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT Pasarét, 1984. augusztus 26. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Cseri Kálmán HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT Lekció: Jn 4,3-15 Alapige: Jn 4,10 Jézus így felelt neki: Ha ismernéd az Isten ajándékát,

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

A legkedvesebb fiú rabszolga lesz

A legkedvesebb fiú rabszolga lesz A Biblia gyermekeknek bemutatja A legkedvesebb fiú rabszolga lesz Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Kerr és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible

Részletesebben

12 A NYER ÉNKÉP hírneve és imázsa mi milyennek látjuk önmagunkat. képünk van saját magunkról mit gondolunk, érzünk és hiszünk

12 A NYER ÉNKÉP hírneve és imázsa mi milyennek látjuk önmagunkat. képünk van saját magunkról mit gondolunk, érzünk és hiszünk 12 A NYERŐ ÉNKÉP Egy országnak, egy iparágnak, egy cégnek, egy szervezetnek, egy terméknek, vagy egy személynek, mind van hírneve és imázsa. Nagyon fontos az, hogy mint cég, vagy személy, milyennek látnak

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Tammy S. Franciáról fordította : Helga Himer Kiadta :

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Az Istentől származó élet

Az Istentől származó élet Az Istentől származó élet Előszőr is mi az élet? Sokan próbálták deffiniálni, különféle kulturális, tudományos vagy vallási nézőpontokból is. A tudomány mivel a fő forrása a megfigyelés és az információ

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Igazlelkű férjnek és apának lenni

Igazlelkű férjnek és apának lenni Igazlelkű férjnek és apának lenni Kedves papságviselő testvéreim, hat évvel ezelőtt ugyanitt álltam előttetek és beszéltem arról, hogyan tudjuk támogatni családunkat, mint papságviselők. A Cövek Elnökség

Részletesebben

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e?

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Jézust szelídnek tartjuk. Ilyennek mutatja a házasságtörő asszonynak az esete. Meg akarják kövezni, de Jézus megmentette ettől. A keresztfán kéri az Atyát,

Részletesebben

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19.

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19. 1 Egy pokoli házasság (Rm 7:1-6) Suhai György Balatonszárszó, 2014.03.19. Mindannyian egy tökéletes társra vágyunk! Na de úgy valaha is igazán belegondoltunk már abba, hogy milyen lehet egy tökéletes társsal

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

Mi a virtuális valóság?

Mi a virtuális valóság? VIRTUÁLIS VALÓSÁG - KERESZTYÉNYSÉG Kol 2,20-23 Ha tehát Krisztussal meghaltatok a világ elemei számára, miért terhelitek magatokat olyan kötöttségekkel, amelyek csak az e világ szerint élőkre kötelezők:

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

1Móz 47,11-27 Az üdvösség kegyelem. Krisztuséi vagyunk

1Móz 47,11-27 Az üdvösség kegyelem. Krisztuséi vagyunk 1Móz 47,11-27 Az üdvösség kegyelem. Krisztuséi vagyunk Megtelepíté tehát József az ő atyját és atyjafiait, és ada nékik birtokot Égyiptom földén, annak a földnek legjobb részében a Rameszesz földén; a

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Nők és bor. 13. tanulmány. március 21 27.

Nők és bor. 13. tanulmány. március 21 27. 13. tanulmány Nők és bor március 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Jób 29:15; Példabeszédek 8; 31; 1Korinthus 1:21; Jelenések 14:13 Ne add asszonyoknak a te erődet, és a te útaidat a királyok

Részletesebben

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.)

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.) Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.) Erdélyi Gyülekezet Budapest, 2016 2 Tartalomjegyzék Napi változó részek a Reggeli áhítathoz - II.10 (Böjt 1. napja)

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések?

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések? A Biblia üzenete Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve 3:1 Terveink szerint Üzleti terv, hiteltörlesztési terv, munkaterv, fejlődési terv. Ismerősek a

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

ÜZENET. SZÓLJ URAM, MERT HALLJA A TE SZOLGÁD! 1Sám 3,10 A D V E N T

ÜZENET. SZÓLJ URAM, MERT HALLJA A TE SZOLGÁD! 1Sám 3,10 A D V E N T 2015. ÜZENET 12. SZÓLJ URAM, MERT HALLJA A TE SZOLGÁD! 1Sám 3,10 A D V E N T Legyetek éberek, mert nem tudjátok mikor érkezik az Úr. Mindenért adjak hálát! (reggeli ima: elindulás Jézussal!) a szeretet

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus, a nagy Mester

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus, a nagy Mester A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus, a nagy Mester Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible

Részletesebben