Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem"

Átírás

1 Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett ajánlatkérők nyilvántartásában az ajánlatkérőt megjelölő azonosító szám: AK15618 b) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése alapján tartozik annak a hatálya alá, ideértve a Kbt. 6. (1) bekezdés h) pontja szerinti önkéntes, vagy szerződésben vállalt kötelezettség vagy külön jogszabály kötelezése alapján történő alkalmazás esetét is: Kbt. 22. (1) bekezdés j) pontja alapján c) az ajánlatkérő a Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárást alkalmazza: Kbt. III. rész VI. fejezet d) az adott közbeszerzés vagy beszerzés forintban kifejezett becsült értéke, szükség szerint utalva a Kbt ára: e) annak megjelölése, hogy a kérelem az Értesítőben történő hiánypótlást kezdeményezi; f) ha a kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri az Értesítőben, amelynek közzététele a Kbt. szerint nem kötelező, ez a körülmény: Nem Kötelező g) a kérelem és a hirdetmény megküldésének napja: h) ha a hirdetmény ellenőrzése nem kötelező, annak közlése, hogy a kérelmező kéri-e a hirdetmény ellenőrzését: kérelmező nem kéri a hirdetmény ellenőrzését i) ha a hirdetmény ellenőrzése kötelező vagy azt a kérelmező kéri és az ellenőrzési díjjal kapcsolatban kedvezményre vagy mentességre jogosult, ennek közlése: Ajánlatkérő kedvezményre, mentességre nem jogosult Egyéb közlemény: 6. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: , On-line értesítés: Tájékoztató a szerződés teljesítéséről A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének dátuma KÉ nyilvántartási szám

2 I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe Hivatalos név: Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. Postai cím: Balatoni út 8 Város/Község Postai irányítószám: Ország: Zalaegerszeg 8900 HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Hadnagy Gábor Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL) : A felhasználói oldal címe (URL) : Telefon: Fax: I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe Hivatalos név: FLÁVY Kft Postai cím: Turul u. 6. Város/Község Postai irányítószám: Ország: Tatabánya 2800 HU Kapcsolattartási pont(ok): Telefon: Címzett: Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlattevő általános címe (URL) : Fax: (E szakaszból szükség esetén több példány használható) I.3.) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű [ ] Közszolgáltató [x] Regionális/helyi szintű [ ] Támogatott szervezet [Kbt. 22. (2) bek., 241. b) c) pont] [ ] Közjogi szervezet [ ] Egyéb [ ] I.4.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre I.4.1) A Kbt. IV. fejezete/vi. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén [ ] Általános közszolgáltatások [ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció [ ] Védelem [ ] Szociális védelem

3 [ ] Közrend és biztonság [ ] Szabadidő, kultúra és vallás [ ] Környezetvédelem [ ] Oktatás [ ] Gazdasági és pénzügyek [x] Egyéb (nevezze meg ): ivóvíz [ ] Egészségügy I.4.2) A Kbt. V. fejezete/vii fejezete szerinti ajánlatkérők esetén [ ] Víz [ ] Villamos energia [Kbt (1) bek. a) pont] [Kbt (1) bek. a) pont] [ ] Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és [ ] Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése elosztása [Kbt (1) bek. a) pont] [Kbt (1) bek. ba) pont] [ ] Szén és más szilárd tüzelőanyagok [ ] Vasúti szolgáltatások feltárása [Kbt és (1) kitermelése bek. ba) pont] [Kbt (1) bek. c) pont] [ ] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy [ ] Repülőtéri tevékenység autóbusz [Kbt szolgáltatások (1) bek. c) pont] [Kbt (1) bek. bb) pont] [ ] Kikötői tevékenységek [ ] Postai szolgáltatások [Kbt (1) bek. bb) pont] [Kbt (1) bek. d) pont] II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés Folyékony és szilárd halmazállapotú, bontható szerves anyagok fogadására alkalmas műtárgy tervezése, építése, telepítése vállalkozási szerződés keretében a zalaegerszegi szennyvíztisztító II.1.2) A szerződés telepen típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának) a) [x] Építési beruházás b) [ ] Árubeszerzés [ ] Kivitelezés [ ] Adásvétel c) [ ] Szolgáltatás Szolgáltatási kategória [x] Tervezés és kivitelezés [ ] Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően [ ] Építési koncesszió A teljesítés helye Zalaegerszeg NUTS-kód HU223 II.1.3) A szerződéskötés időpontja Dátum: 2011/12/12 (év/hó/nap) II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége [ ] Lízing [ ] Bérlet [ ] Részletvétel [ ] Ezek kombinációja/egyéb A teljesítés helye NUTS-kód (az szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) Szolgáltatási koncesszió [ ] A teljesítés helye NUTS-kód Folyékony és szilárd halmazállapotú, bontható szerves anyagok fogadására alkalmas műtárgy tervezése, építése, telepítése vállalkozási szerződés keretében a zalaegerszegi szennyvíztisztító 4 telepen Teljes mennyiség: A telepítendő rendszerrel szemben támasztott alapvető elvárások: A rendszernek képesnek kell lennie folyékony-, nagy viszkozitású- vagy szilárd csomagolóanyaggal kevert, nagy szervesanyag-tartalmú anyagok homogenizálására, szeparálására (szilárd részek elválasztása), fertőtlenítésére, pasztörizálására és a rothasztókba való feladására a gáztermelés fokozása céljából. Egyben el kell végezni a rothasztók kisebb átalakítását, amely lehetővé teszi a többlet-szervesanyag biztonságos kezelését.

4 Feltételezve, hogy a beszállított szerves-anyag 15%-a lesz a bontható szerves-anyag, munkanaponként 25 tonna anyag beérkezésével számolva a rendszernek (munkanapokon) legalább 3000 N m3 többlet-biogázt kell termelnie. A beépítendő technológiának képesnek kell lennie a következő hulladékok kezelésére: Zsírfogók zsiradéka, zsírflotálok zsiradékai Éttermi hulladékok Élelmiszeriparból származó gyártási melléktermékek: tejipar, húsipar, konzervgyárak, stb. Sörgyárak melléktermékei Alkohol származékok Lejárt szavatosságú élelmiszerek (akár csomagolva is) Állati fehérjét feldolgozó ipar melléktermékei Állattenyésztésnél keletkezett iszapok Más szennyvíztelepek iszapjai Szippantó kocsival beszállított egyéb, nem toxikus iszapok A hulladékáramokat a beérkezést követően kétfelé kell választani: 1. Tartálykocsival beszállított, homogén, folyékony anyagok o más szennyvíztelepek híg iszapjai o folyékony ipari hulladékok, olajok o folyékony mezőgazdasági hulladékok Ezek a hulladékok a hidrolizáló/pasztörizáló berendezésbe kerülhetnek, ahonnan előkezelés után feladhatóak a rothasztókra. 2. Minden más anyag beszállítása o darabos szerves anyagok o palettán érkező csomagolt élelmiszer o éttermi hulladék, stb. Ezek a hulladékok először a szilárd anyag leválasztóba kerülnek, majd onnan a rothasztóba vagy szükség esetén előbb pasztörizálóba. A kiépítendő rendszernek az alábbi berendezéseket kell tartalmaznia: - folyékony anyagok fogadására és feladására alkalmas berendezés kőfogóval - szilárd hulladék fogadására alkalmas berendezés - hidrolizáló őrlőrendszer a szilárd anyagok előkezelésére - pasztörizáló berendezés a csíraszám csökkentésére - homogenizáló berendezés: a telepi iszapok és a beszállított anyagok keverésére, ideiglenes pufferolására. - Rothasztásra alkalmatlan anyagokat konténerbe történő elszállításra alkalmassá kell tenni. A teljes technológiai sornak képesnek kell lennie napi 50 m3 hulladék fogadására és kezelésére, amelynek óracsúcsa 10 m3/óra. 5 Az egyes berendezések elvárt kapacitása: 1. Szilárd hulladék fogadására alkalmas berendezés: óracsúcs: 30 m3 (hogy egy teljes konténer feldolgozása megtörténhessen egy órán belül), napi max. mennyiség: 100 m3 2. Folyékony anyagok fogadására és feladására alkalmas berendezés kőfogóval: 40 m3/óra (hogy akár két tartálykocsi is üríthető legyen egy órán belül) 3. Hidrolizáló őrlőrendszer a szilárd anyagok előkezelésére: min. 15 m3/óra 4. Pasztörizáló berendezés a csíraszám csökkentésére, 70 oc-ra történő fűtéssel, minimum 30 perces tartózkodási idővel: 10 m3/óra. A rendszernek biztosítani kell a 71/2003 (VI.27.) FVM rendelet szerinti 3-as kategóriába sorolt hulladékok kezelését. 5. Homogenizáló berendezés: a telepi iszapok és a beszállított anyagok keverésére, ideiglenes pufferolására, fűtéssel min. 35 oc-ra: 10 m3/óra Egyéb elvárások: A rendszereket olyan víz/iszap hőcserélőkkel kell felszerelni, amelyekbe szakaszos, csőgörényes tisztítást lehetővé kell tenni. A megajánlott megoldás legyen alkalmas arra, hogy a rothasztásra alkalmatlan hulladékokat mossa és tömörítse. A szilárd hulladék fogadó legyen alkalmas arra, hogy a szállító járművek eszközeit ürítés után helyszínen tisztítani lehessen, és a tisztításból származó folyadék ne kerüljön a telepi csatornahálózatba, hanem a technológiába kerüljön. A teljes hulladékkezelő rendszer legyen zárt, és alkalmas arra, hogy biológiai szagtalanító rendszerrel szagtalanítani lehessen A rendszernek legalább akkora puffer-kapacitással kell rendelkeznie, ami biztosítja a jelzett hulladék-fogadási óracsúcsok elérése esetén is a fokozatos adagolást a rothasztókba, ezzel biztosítva a megfelelő tartózkodási időt és a maximális kirothasztást, valamint elkerülve a túl gyors biogázképződés esetén a lefúvást, fáklyázást. Ajánlattevő találjon biztonságos megoldást a zsírtartalmú folyadékok kezelésére a téli időszakban (dermedés elkerülése). Az ajánlattevő a tervezés és kiépítése során köteles vizsgálni a beruházással érintett meglévő rendszerek üzemére gyakorolt hatást. A meglévő rendszerekre negatív hatással nem lehet a beruházás. A rendszer beüzemelésére 3 hónapos próbaidő szolgál.

5 A beszerzés részét képezi a kiviteli tervek elkészítése, engedélyeztetése, a kiépítés, telepítés, beüzemelés, próbaüzem lefolytatása, a használatba vételi engedélyek beszerzése (Ajánlatkérő együttműködésével) II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Fő tárgy További tárgy(ak) Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) II.2) A közbeszerzés értéke Az ellenszolgáltatás összege (A szerződés szerinti összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt és Érték (arab számmal) Pénznem: HUF ÁFA nélkül ÁFÁ-val ÁFA (%) [x] [ ], II.3) A szerződés időtartama Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY : kezdés: (év/hó/nap) befejezés: (év/hó/nap) VAGY: a teljesítés határideje a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: 2012/07/09 (év/hó/nap) b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap) A szerződés határozatlan időtartamra szól? [ ] igen [x] nem II.4) A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség és ellenszolgáltatás II.4.1) A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség Folyékony és szilárd halmazállapotú, bontható szerves anyagok fogadására alkalmas műtárgy tervezése, építése, telepítése vállalkozási szerződés keretében a zalaegerszegi szennyvíztisztító 4 Teljes mennyiség: A telepítendő rendszerrel szemben támasztott alapvető elvárások: A rendszernek képesnek kell lennie folyékony-, nagy viszkozitású- vagy szilárd csomagolóanyaggal kevert, Egybennagy el kell szervesanyag-tartalmú végezni a rothasztókanyagok kisebb homogenizálására, átalakítását, amelyszeparálására lehetővé teszi (szilárd a többlet-szervesanyag részek Feltételezve, biztonságos kezelését. hogy a beszállított szerves-anyag 15%-a lesz a bontható szerves-anyag, munkanaponként 25 A beépítendő tonna anyag technológiának beérkezésével képesnek számolva kell a rendszernek lennie a következő (munkanapokon) hulladékok legalább kezelésére: 3000 N m3 többlet- Zsírfogók zsiradéka, zsírflotálok zsiradékai Éttermi hulladékok Élelmiszeriparból származó gyártási melléktermékek: tejipar, húsipar, konzervgyárak, stb. Sörgyárak melléktermékei Alkohol származékok Lejárt szavatosságú élelmiszerek (akár csomagolva is) Állati fehérjét feldolgozó ipar melléktermékei Állattenyésztésnél keletkezett iszapok Más szennyvíztelepek iszapjai Szippantó kocsival beszállított egyéb, nem toxikus iszapok

6 A hulladékáramokat a beérkezést követően kétfelé kell választani: 1. Tartálykocsival beszállított, homogén, folyékony anyagok o más szennyvíztelepek híg iszapjai o folyékony ipari hulladékok, olajok o folyékony mezőgazdasági hulladékok Ezek a hulladékok a hidrolizáló/pasztörizáló berendezésbe kerülhetnek, ahonnan előkezelés után 2. feladhatóak Minden más a rothasztókra. anyag beszállítása o darabos szerves anyagok o palettán érkező csomagolt élelmiszer o éttermi hulladék, stb. Ezek a hulladékok először a szilárd anyag leválasztóba kerülnek, majd onnan a rothasztóba vagy szükség esetén előbb pasztörizálóba. A kiépítendő rendszernek az alábbi berendezéseket kell tartalmaznia: - folyékony anyagok fogadására és feladására alkalmas berendezés kőfogóval - szilárd hulladék fogadására alkalmas berendezés - hidrolizáló őrlőrendszer a szilárd anyagok előkezelésére - pasztörizáló berendezés a csíraszám csökkentésére - homogenizáló berendezés: a telepi iszapok és a beszállított anyagok keverésére, ideiglenes pufferolására. - Rothasztásra alkalmatlan anyagokat konténerbe történő elszállításra alkalmassá kell tenni. A teljes technológiai sornak képesnek kell lennie napi 50 m3 hulladék fogadására és kezelésére, amelynek óracsúcsa 10 m3/óra. 5 Az egyes berendezések elvárt kapacitása: 1. Szilárd hulladék fogadására alkalmas berendezés: óracsúcs: 30 m3 (hogy egy teljes konténer feldolgozása megtörténhessen egy órán belül), napi max. mennyiség: 100 m3 2. Folyékony anyagok fogadására és feladására alkalmas berendezés kőfogóval: 40 m3/óra (hogy akár két tartálykocsi is üríthető legyen egy órán belül) 3. Hidrolizáló őrlőrendszer a szilárd anyagok előkezelésére: min. 15 m3/óra 4. Pasztörizáló berendezés a csíraszám csökkentésére, 70 oc-ra történő fűtéssel, minimum 30 perces tartózkodási idővel: 10 m3/óra. A rendszernek biztosítani kell a 71/2003 (VI.27.) FVM rendelet szerinti 3-5. Homogenizáló berendezés: a telepi iszapok és a beszállított anyagok keverésére, ideiglenes pufferolására, fűtéssel min. 35 oc-ra: 10 m3/óra Egyéb elvárások: A rendszereket olyan víz/iszap hőcserélőkkel kell felszerelni, amelyekbe szakaszos, csőgörényes tisztítást A megajánlott lehetővé megoldás kell tenni. legyen alkalmas arra, hogy a rothasztásra alkalmatlan hulladékokat mossa és tömörítse. A szilárd hulladék fogadó legyen alkalmas arra, hogy a szállító járművek eszközeit ürítés után helyszínen A rendszernek tisztítani legalább lehessen, akkora és a puffer-kapacitással tisztításból származó kellfolyadék rendelkeznie, ne kerüljön ami biztosítja a telepi a jelzett hulladékfogadási Ajánlattevő óracsúcsok találjonelérése biztonságos esetén megoldást is a fokozatos a zsírtartalmú adagolást a folyadékok rothasztókba, kezelésére ezzel biztosítva a téli időszakban a (dermedés Az ajánlattevő elkerülése). a tervezés és kiépítése során köteles vizsgálni a beruházással érintett meglévő rendszerek A meglévő üzemére rendszerekre gyakorolt negatív hatást. hatással nem lehet a beruházás. A rendszer beüzemelésére 3 hónapos próbaidő szolgál. A beszerzés részét képezi a kiviteli tervek elkészítése, engedélyeztetése, a kiépítés, telepítés, II.4.2) beüzemelés, Az ellenszolgáltatás próbaüzem lefolytatása, összege a használatba ÁFA nélkül vételi engedélyek beszerzése (Ajánlatkérő ÁFÁ-val ÁFA (%) [Csak a teljesített (részteljesített) végleges összértéket Érték (arab számmal) kérjük megadni] Pénznem: [x] [ ], HUF III. SZAKASZ: ELJÁRÁS III.1) Az eljárás fajtája III.1.1) Az eljárás fajtája III.1.1.1) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén [adott esetben ideértve a Kbt [(3) ] Nyílt bek. szerinti eljárást] [ ] Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos [ ] Meghívásos [ ] Gyorsított tárgyalásos

7 [ ] Gyorsított meghívásos [ ] Hirdetmény nélküli tárgyalásos [ ] Versenypárbeszéd III ) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén [ ] Nyílt [ ] Hirdetmény nélküli tárgyalásos [ ] Meghívásos [ ] Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel [ ] Előminősítési meghirdetett hirdetménnyel meghívásos meghirdetett meghívásos [ ] Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos [ ] Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli [ ] Hirdetménnyel induló, tárgyalásos [ ] Keretmegállapodásos eljárás [ ] Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos [ ] Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos [ ] Keretmegállapodásos III ) A közbeszerzési törvény harmadik része szerinti eljárás esetén (egyszerű eljárás) [x] Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos [Kbt. 252., 261. (4)] [ ] Közvetlen felhívással induló tárgyalás nélküli [ ] Közvetlen felhívással induló tárgyalásos III.2) Bírálati szempontok III.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás [x] VAGY Az összességében legelőnyösebb ajánlat [ ] III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító A hirdetmény közzétételének időpontja a HLben: (év/hó/nap) A hirdetmény száma a HL-ben: /S - ÉS / VAGY A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉben: (év/hó/nap) A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉszám/évszám) III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás Dátum: 2011/11/11 (év/hó/nap) III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló A hirdetmény tájékoztatót közzétételének tartalmazó időpontja hirdetményre a HLben: A hirdetmény (év/hó/nap) száma a HL-ben: /S - ÉS / VAGY A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉben: 2011/12/14 (év/hó/nap) A hirdetmény száma a KÉ-ben: / 2011 (KÉ-szám/évszám) IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE IV.1) Szerződésszerű teljesítés IV.1.1) A szerződés teljesítése szerződésszerű IV.1.2) Nem szerződésszerű volt-e? [x] igen teljesítés [ ] nem esetén a szerződésszegés típusa, leírása, indoka:

8 IV.1.3) A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe: IV.2) Szerződésszerű részteljesítés IV.2.1) A szerződés részteljesítése szerződésszerű IV.2.2) Nem szerződésszerű volt-e? [ ] igen részteljesítés [ ] nem esetén a szerződésszegés típusa, leírása, indoka: IV.2.3) A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe: IV.3) Szerződés módosítása IV.3.1) A szerződést módosították-e? [x] igen [ ] nem IV.3.2) Hivatkozás a szerződés módosításáról szóló tájékoztatót A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉben: 2013/07/10 (év/hó/nap) A hirdetmény száma a KÉ-ben: / 2013 (KÉ-szám/évszám) V. szakasz: kiegészítő információk V.1) Egyéb információk: Ajánlatkérő a évi CXXIX. törvény 251. (2) bekezdése szerint, közvetlen V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata: Nyertes ajánlattevőként szerződő fél a tájékoztató tartalmával egyetért. V.3) E hirdetmény feladásának dátuma:

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

6. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez

6. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

----------------------------- (E szakaszból szükség esetén több példány használható) ------------------- I.3.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA

----------------------------- (E szakaszból szükség esetén több példány használható) ------------------- I.3.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA 6. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Imrehegy

Részletesebben

Magyar Posta Zrt. Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Központ tájékoztatója a szerződés teljesítéséről (15553/2011) 6. melléklet az 5/2009. (III.31.

Magyar Posta Zrt. Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Központ tájékoztatója a szerződés teljesítéséről (15553/2011) 6. melléklet az 5/2009. (III.31. Magyar Posta Zrt. Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Központ tájékoztatója a szerződés teljesítéséről (15553/2011) 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések

Részletesebben

Egyéb közlemény: Ajánlatkérő nevében hivatalos közbeszerzési tanácsadó jár el, a hirdetmény ellenőrzését nem kéri.(644.)

Egyéb közlemény: Ajánlatkérő nevében hivatalos közbeszerzési tanácsadó jár el, a hirdetmény ellenőrzését nem kéri.(644.) Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

Egyéb közlemény: 1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez

Egyéb közlemény: 1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 5. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

http://ehr.kozbeszerzes.hu/hkm/viewform.jsp?id=13777/2013

http://ehr.kozbeszerzes.hu/hkm/viewform.jsp?id=13777/2013 1 / 10 Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Részletesebben

Jogvédelmi biztosítás beszerzése

Jogvédelmi biztosítás beszerzése Jogvédelmi biztosítás beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2009/148 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Hirdetmény típusa: tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta) KÉ Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Postai irányítószám: 7300

Postai irányítószám: 7300 Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett ajánlatkérők

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. oldal, összesen: 11 oldal

1. oldal, összesen: 11 oldal 1. oldal összesen: 11 oldal Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/126. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/126. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa: Az Alföldvíz Zrt. munkatársainak különböző képzések megtartása Megbízási Szerződés keretében - TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0081 / 7. rsz / 2014.09.26 szerz.mód. / TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL Közbeszerzési

Részletesebben

A Legfőbb Ügyészség, a fellebbviteli főügyészségek és a fővárosi, megyei főügyészségek telephelye (összesen 26 helyszín)

A Legfőbb Ügyészség, a fellebbviteli főügyészségek és a fővárosi, megyei főügyészségek telephelye (összesen 26 helyszín) Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 99 Ajánlatkérő: Legfőbb Ügyészség Nyertes ajánlattevő: Eurotronik Zrt. Teljesítés helye: A Legfőbb Ügyészség, a fellebbviteli főügyészségek és a fővárosi, megyei főügyészségek

Részletesebben

HC - Internet II. Közbeszerzési Értesítő száma: 2011/100

HC - Internet II. Közbeszerzési Értesítő száma: 2011/100 HC - Internet II. Közbeszerzési Értesítő száma: 2011/100 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Hirdetmény típusa: tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)_ KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2011.08.29.

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata. Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső tér 1., hrsz.:2361

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata. Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső tér 1., hrsz.:2361 Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: O K Általános keresés Közbeszerzési Értesítő Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2011/138. lapszám

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL. A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki. A hirdetmény kézhezvételének dátuma

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL. A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki. A hirdetmény kézhezvételének dátuma 1. oldal, összesen: 9 oldal Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az

Részletesebben

Elektronikus Indítvány-szerkesztő Rendszer alkalmazás kibővítése és tovább-fejlesztése (516/2013)

Elektronikus Indítvány-szerkesztő Rendszer alkalmazás kibővítése és tovább-fejlesztése (516/2013) Elektronikus Indítvány-szerkesztő Rendszer alkalmazás kibővítése és tovább-fejlesztése (516/2013) Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/31 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

A Törvényalkotás Informatikai Rendszere alkalmazás-keretrendszerének fejlesztése.

A Törvényalkotás Informatikai Rendszere alkalmazás-keretrendszerének fejlesztése. A Törvényalkotás Informatikai Rendszere alkalmazás-keretrendszerének fejlesztése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/80 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Szintetikus földgáz előállító (SNG-ellátó) rendszer és propángáz ellátó rendszer kiépítése

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Szintetikus földgáz előállító (SNG-ellátó) rendszer és propángáz ellátó rendszer kiépítése Tájékoztató az eljárás eredményéről - Szintetikus földgáz előállító (SNG-ellátó) rendszer és propángáz ellátó rendszer kiépítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/122 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzata tájékoztatója az eljárás eredményéről (1-es minta) (12338/2009)

Ózd Város Önkormányzata tájékoztatója az eljárás eredményéről (1-es minta) (12338/2009) ,,Ózd, Piac út- Sárli telepi út közötti összekötő út és csomópont építése egyösszegű, átalányáras, a befejezési határidőre prognosztizált vállalkozási szerződés keretében Ózd Város Önkormányzata tájékoztatója

Részletesebben

6. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

6. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez 6. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a100001...

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a100001... A jogszabály mai napon hatályos állapota 14/2010. (X. 29.) NFM rendelet a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról A közbeszerzésekről

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben