Csepreg, Tormásliget és Tömörd Önkormányzatok. hulladékgazdálkodási terve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csepreg, Tormásliget és Tömörd Önkormányzatok. hulladékgazdálkodási terve 2010-2015"

Átírás

1 Csepreg, Tormásliget és Tömörd Önkormányzatok hulladékgazdálkodási terve Készítette: Ökokontroll Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Bt. Cím: Zsira, Lővér u. 5. Mobil: 30/

2 Tartalomjegyzék 1 A tervkészítés általános adatai A terv készítésére kötelezettek Az önkormányzatok részéről megbízott személyek Készítő neve és címe: Tervezési szint A tervezésbe bevont szervezetek A terv időtartama Bázisév A települések rövid bemutatása Csepreg Tormásliget Tömörd Természetföldrajzi környezet A tervezési területen keletkező, hasznosítandó vagy ártalmatlanítandó hulladékok típusai, mennyisége és eredete Települési szilárd hulladék Szelektíven gyűjtött hasznosítható hulladék Települési folyékony hulladék A keletkező hulladékok típusa és éves mennyisége Nem veszélyes hulladékok Szelektíven gyűjtött, kiemelten kezelendő hulladékáramok Csomagolási hulladékok A felhalmozott hulladékok típusa és mennyisége A településre beszállított és kiszállított hulladékok típusa és éves mennyisége A területi éves hulladékmérleg bemutatása Nem veszélyes hulladékok Kiemelten kezelendő hulladékáramok Csomagolási hulladékok A hulladékkezeléssel kapcsolatos alapvető műszaki követelmények Az egyes hulladéktípusokra vonatkozó speciális intézkedések A hulladékok kezelésére alkalmas kezelőtelepek és létesítmények, a kezelésre felhatalmazott vállalkozások Szennyvíziszap stabilizáló telep A Répcesík kommunális hulladéklerakó A területtel kapcsolatban álló hulladékkezelő vállalkozások A felhalmozott hulladékok tárolásának, helyzetének ismertetése A települési szilárd hulladékgazdálkodás helyzetelemzésénél előírtakon túl ismertetendő tényezők

3 5.5.1 Másodnyersanyag visszanyerés és a hasznosítás aránya a tervezési területen A területen a települési hulladék részeként jelentkező biológiailag lebomló szerves hulladék mennyiség, és ebből a lerakásra kerülő mennyiség, a jelenlegi komposztáló és egyéb kezelőkapacitás és a későbbiekben le nem rakható mennyiség összevetése A települési folyékony hulladékkal való gazdálkodás helyzetelemzése A települési szennyvíziszappal való gazdálkodás helyzetelemzése A hulladékkeletkezés csökkentési célkitűzései a tervezési területen, a tervidőszak végére várhatóan keletkező hulladékok mennyiség és összetétele Nemzeti hulladékgazdálkodási stratégia Térségi adottságok, fejlesztési lehetőségek Helyi fejlesztési lehetőségek A hulladékgazdálkodás helyi szabályozása A közszolgáltatás átszervezése Tudatformálás A képződő hulladék mennyiségének várható alakulása Nem veszélyes hulladékok Kiemelten kezelendő hulladékáramok Csomagolási hulladékok Hulladékcsökkentési, hasznosítási és ártalmatlanítási célok megvalósítása Célkitűzések és intézkedések Hulladékszállítási közszolgáltatás jogi hátterének felülvizsgálata A hulladékgazdálkodás fejlesztése Települési folyékony hulladék-gazdálkodás Tudatformálás Az egyes intézkedések határideje Csepreg Tömörd Tormásliget Az intézkedések végrehajtásához szükséges költségek Csepreg Tömörd Tormásliget Mellékletek

4 Előzmények A hulladékgazdálkodásról szóló XLIII. törvény (Hgt.) 35. -ában rendeli el helyi hulladékgazdálkodási tervek készítését. A törvény (VIII.15.) 59. (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazása alapján a Kormány a 126/2003. (VIII.15.) rendeletében szabályozza a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeit. Csepreg, Tormásliget és Tömörd egy körjegyzőség alá tartozó települések, így a Hgt. értelmében közös hulladékgazdálkodási tervet készíthetnek. Az idézett jogszabályoknak megfelelő közös, helyi hulladékgazdálkodási terv elkészítésével az érintett önkormányzatok az Ökokontroll Bt.-t bízták meg. 1 A tervkészítés általános adatai 1.1 A terv készítésére kötelezettek Csepreg Város Önkormányzata (9735 Csepreg, Széchenyi tér 27.) Tormásliget Község Önkormányzata (9736 Tormásliget, Kastély) Tömörd Község Önkormányzata (9738 Tömörd, Fő u. 56.) 1.2 Az önkormányzatok részéről megbízott személyek neve: Dr. Erdősi László jegyző címe: 9735 Csepreg, Széchenyi tér 27. telefon: 94/

5 1.3 Készítő neve és címe: neve: Csordás Csaba környezetvédelmi szakértő címe: 9476 Zsira, Lővér u. 5. mobiltelefon: 30/ Tervezési szint Helyi hulladékgazdálkodási terv Csepreg Város, Tormásliget Község, Tömörd Község közigazgatási területére. 1.5 A tervezésbe bevont szervezetek Csepreg Város Önkormányzata Tormásliget Község Önkormányzata. Tömörd Község Önkormányzata. Parkom Bt. (közszolgáltató) Rekultív Kft. (közszolgáltató) Ökokontroll Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Bt. 1.6 A terv időtartama Bázisév

6 1.8 A települések rövid bemutatása Csepreg Csepreg a Répce vidékének települése, amely Vas megye csepregi kistérségének központja. Nagy kiterjedésű határát 16 község övezi: Szakony, Egyházasfalu, Keresztény, Medgyespuszta, Tormásliget, Ujkér, Iklanberény, Lócs, Bük, Gór, Acsád, Meszlen, Tömörd, Kiszsidánt, Peresznye és Répcevis. Csepreg Szombathelytől 22 km, Kőszegtől 14 km, Soprontól 42 km, Sárvártól 32 km távolságra fekszik. Közigazgatási területe ha. Lakosainak száma fő, lakások száma db Tormásliget A Répce-sík közepén, a megye északi peremén, a Sopron-Szombathely vasútvonal és egy közút kereszteződésénél fekszik. Korábbi anyatelepülése, Csepreg 6, Kőszeg 21, a megyeszékhely pedig 30 km-re található. A falu határának vizeit a községet délről kerítő Pósés a Metőc-patak szállítja a Répcébe. A település 1993-ban vált ki Csepregből, addig annak külterületi része, korábban majorja volt. Közigazgatási területe 7,53 km 2. Lakosainak száma 337 fő, lakások száma 122 db Tömörd Az Ablánc-patak mellett fekvő Tömörd a Kőszeg-hegyalja keleti, északkeleti peremén található. A Szombathely és Csepreg között, a megye északi felében fekvő község Csepregtől csupán 4, a megyeszékhelytől pedig 17 km-re van. A falun átfolyó patak a Répce egyik legjelentősebb mellékvize. Közigazgatási területe 15,37 km 2. Lakosainak száma 276 fő, lakások száma 108 db. 1 Forrás: (2009 januári állapot) 6

7 1.8.4 Természetföldrajzi környezet Mindhárom település a Répce-sík kistáj része, melynek természetföldrajzi jellemzőit az alábbiakban mutatjuk be. Táji besorolás: A Répce-sík nevű kistáj az MTA FKI 1990-es kistáj kataszterében a Sopron Vasi-síkság mezotájba nyert besorolást, ami a Nyugat-Magyarországi-peremvidék nevű nagytájnak a része. Mivel a kistáj számos tekintetben alföldi jelleget mutat ezért indokolt inkább a Kisalföldhöz sorolni. A kistáj területének lehatárolása bizonytalan, nagyobbik része Győr-Moson-Sopron megye területére esik, de a természetföldrajzi táj Ausztria területére is átnyúlik. K-felé a Rábai teraszos sík felé a határa elmosódott, bizonytalan. Vízrajza: Fő vízfolyása a Répce, az Alpok keleti lábainál eredő kis folyó vízjárása meglehetősen szeszélyes a kisvízi vízhozam és a nagyvízi vízhozam közötti különbsége akár 160 szoros is lehet (Répcevisnél: KQ: 0,44m 3 /s, NQ: 72 m 3 /s). Árvizek főként tavasza keletkeznek de az őszi árvizek sem ritkák, kisvizek jellemzően nyárvégén jelentkeznek Vas megye területén csupán kisebb patakok táplálják, ezek közül jelentősebbek a Boldogasszony, Ablánc, Kőris és a Metőc patak. A pannon korú rétegek és a rájuk települő kavicsos hordalékkúpok is jelentős mennyiségű réteg vizet tárolnak ezért a Répcét övező vidék kiemelt vízbázisnak tekintett védett terület. A felszíni vízfolyások vízminősége I. osztályba sorolható. Éghajlata: A mérsékelten hűvös mérsékelten nedves és mérsékelten száraz éghajlati övezet határán terül el. Évente órán át süt a nap, ebből a három nyári hónapra óra jut, míg a téliekre mindössze 185 óra. Évi középhőmérséklete 9,5-9,7 o C, a tenyészidőszaké 15,5-16 o C. A maximális hőmérséklet o C körül várható, a leghidegebb napokon 15 és 15,5 o C körül alakul a minimum hőmérséklet. A csapadék évi összege 650 mm-t kevéssel meghaladja, ebből mm jut a tenyészidőszakra. A hótakarós napok száma sokévi átlagban nap, átlagos legnagyobb hó vastagság 25 cm. Uralkodó szélirány É-ÉNy-i, átlagos szélsebesség 3,5-4,0 m/s. Talajok: A Répcétől D-re eső csapadékosabb kavicsos dombhátakat agyagbemosódásos barna erdőtalaj fedi, míg a csapadékban szegényebb északi részeken a kisebb mérvű kilúgozódás hatására csernozjom barna erdőtalaj terjedt el. A kavicsrétegekben gyakoriak a 7

8 pleisztocén kori talajfagy jelenségek, krioturbációs rétegzavarok, fagyzsákok, fagyékek stb. A folyómentén a víz hatására kialakuló réti öntéstalaj az uralkodó. A természeti erőforrások közül ki kell emelni a Bük határában 1957-ben szénhidrogén kutatás közben feltárt termál karsztvizet. Az ezer méteres mélységből, a devon korú dolomitból feltörő 58 C-os Ca-Na-hidrogénkarbonátos jellegű, fluorid-tartalmú, 35,5 nkf keménységű és mg/l összes oldott anyag tartalmú termálvíz kiválóan alkalmas gyógyászati célokra. Lényegében erre a bázisra települt a büki gyógyfürdő - gyógyidegenforgalom, melynek hatása döntő a térség fejlődésére. Nagy lehetőséget rejt a Répce folyó, bővítheti az idegenforgalmi kínálatot, mint a vízi turizmus egyik potenciális helye. Kedvező természeti erőforrásként értékelhető a táj kiegyensúlyozott éghajlata elsősorban a takarmánynövények termesztése és az erre építhető szarvasmarha tartás szempontjából. Végül összességében jó a kistérség talaj adottsága, az átlagos aranykorona értéke magasabb, mint a megyében. 8

9 2 A tervezési területen keletkező, hasznosítandó vagy ártalmatlanítandó hulladékok típusai, mennyisége és eredete 2.1 Települési szilárd hulladék Szervezett hulladékszállítás Csepregen 1982, Tormásligeten és Tömördön 1994 óta van. Csepregen 1992-ig a Költségvetési Üzem szállította a hulladékot, majd 1992-től a büki Parkom Bt. vette át a szállítási feladatokat. A 2000-ben bejegyzett Csepregi Városgazda Kft. kezdetben Csepregről, majd 2003-tól Tormásligetről is szállította a kommunális hulladékot március 31-ig a Csepreg külterületén (hrsz. 032/47.) lévő régi lerakóban történt a végleges elhelyezés. Ezt az állapotot szüntette meg az új, korszerű hulladéklerakó átadása, melyet 2007-ig a Csepregi Városgazda Kft. üzemeltetetett. A 24 település tulajdonában álló lerakót 2008-óta üzemeltetési szerződés alapján a Rekultív Kft. működteti. Tömörd területéről továbbra is a Parkom Bt. szállítja el a hulladékot, 2007-ig a csepregi, ezután pedig a kőszegi hulladéklerakóba. Mindhárom településen van a kötelezően igénybe veendő hulladékszállítást előíró helyi rendelkezés. A települési szilárd hulladékot szabványos l-es edényekben gyűjtik. A szállítások heti egy alkalommal történnek. Település Csepreg Tormásliget Tömörd Lakossági edényszám db 60 l - 66 db 80 l 2 db 110 l 988 db 240 l 2 db 117 db 60 l - 25 db 110 l 92 db 79 db 110 l 79 db Intézményi Állandó népesség edényszám 6 x 110 l x 110 l x 110 l 276 9

10 A rendszeres hulladékszállítást kiegészítendő, évente lomtalanítást is szerveznek az önkormányzatok. 2.2 Szelektíven gyűjtött hasznosítható hulladék Csepregen és Tormásligeten 2009-től működik szervezett szelektív hulladékgyűjtés. A városban 4 gyűjtőszigeten lehet a papír és műanyag frakciókat elhelyezni, míg a községben egy gyűjtősziget áll a lakók rendelkezésére a papír, üveg és műanyag hulladék gyűjtésére. Gyűjtőszigetek Csepregen: 10

11 Tormásligeti gyűjtősziget: A közszolgáltató által működtetett szelektív gyűjtési lehetőség mellett a Csepregen működő általános iskolában gyűjtik külön a fém üdítős dobozokat, illetve évente két alkalommal szerveznek tanulói papírgyűjtő akciót. Tömördön nincs szervezett szelektív hulladékgyűjtési lehetőség. 2.3 Települési folyékony hulladék Tormásligeten és Tömördön nincs kiépített csatornahálózat. Szerződött közszolgáltatóként Szabó Norbert egyéni vállalkozó (Sárvár, Cukorgyári u. 8.) szállítja el a szippantott szennyvizet. A szennyvizek tisztítását a Sopron és Vidéke Víz- és Csatornamű Vállalat Lövő Szennyvíztelepe végzi. Mindkét településen folyamatosan próbálkoznak a szennyvízgyűjtés fejlesztésével. Tormásligeten már több éve pályáznak az Iklanberény, Sajtoskál, Lócs, Simaság, Nemesládony által alkotott egyesüléssel a csatornázás támogatására, siker esetén a 11

12 büki szennyvíztisztító fogadná a szennyvizet. Tömörd tanulmánytervet készítetett egy alternatív szennyvíztisztító létesíthetőségéről, melynek birtokában kíván pályázati forrásokhoz jutni. Csepregen a szennyvízhálózat kiépítettsége 100 %-os, melyre az ingatlanok 90 %-a van rácsatlakozva. A szennyvíz a Vasivíz Zrt. csepregi szennyvíztelepére kerül. 2.4 A keletkező hulladékok típusa és éves mennyisége A települési szilárd hulladékokra (TSZH) vonatkozó adatokat a közszolgáltatóktól kaptuk meg, a termelői tevékenységből származó, nem TSZH jellegű hulladékadatok forrása az OKIR. Lakossági és intézm. eredetű TSZH 2009 EWC Csepreg Tormásliget Tömörd Papír és karton csomagolási hulladékok Műanyag csomagolási hulladékok Üveg csomagolási hulladékok Föld és kövek Kevert építkezési és bontási hulladékok Biológiailag lebomló hulladékok Egyéb települési hulladék Lom hulladék Összesen Termelői eredetű TSZH 2009 EWC Csepreg Tormásliget Tömörd Egyéb települési hulladék Papír és karton csomagolási hulladékok Műanyag csomagolási hulladékok Összesen

13 Csepreg termelői nem TSZH 2008 kg Fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok Vas és acél Veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok és szűrőpogácsák Fém vas Olaj-víz szeparátorokból származó olajat tartalmazó víz Ipari szennyvíz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tart. iszapok Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tart. motor-, hajtómű- és kenőolajok Alumínium Olaj és zsír, amely különbözik a től Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok Fémek Olaj-víz szeparátorokból származó olaj Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szenny. csom. hull Olajszűrők Vörösréz, bronz, sárgaréz Veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadékok Olajat tartalmazó hulladékok 1 Összesen Tormásliget termelői nem TSZH 2008 kg Termékként tovább nem használható gumiabroncsok Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tart. motor-, hajtómű- és kenőolajok Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok Ólomakkumulátorok Olajszűrők Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szenny. csom. hull. 13 Összesen 5172 Tömörd termelői nem TSZH 2008 n.a. A továbbiakban csak a lakossági és intézményi eredetű hulladékok körét vizsgáljuk. 13

14 2.4.1 Nem veszélyes hulladékok Hulladék Mennyiség a bázisévben (t) Csepreg Tormásliget Tömörd Települési szilárd hulladékok Települési folyékony hulladékok Kommunális szennyvíziszap Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok Építési bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok Mezőgazdasági és élelmiszer-ipari nem veszélyes hulladékok Összesen Szelektíven gyűjtött, kiemelten kezelendő hulladékáramok Hulladék Veszélyes hulladékok Nem veszélyes hulladékok Mennyiség a bázisévben (t) Csepreg Tormásliget Tömörd Hulladékolajok Akkumulátorok és elemek Elektronikai hulladékok Kiselejtezett gépjárművek Egészségügyi hulladékok Állati eredetű hulladékok Azbeszt Egyéb hulladék Csomagolási hulladékok Gumi hulladék Egyéb hulladék l/nap/fı vízhasználattal számolva, melynek 80 %-a válik hulladékká 3 A csepregi szennyvízteleprıl kiszállított, stabilizált iszap, forrás: Innowest Kft. 14

15 2.4.3 Csomagolási hulladékok Hulladék Szelektíven gyűjtött mennyiség (t/év) Csepreg Tormásliget Tömörd Papír Műanyag 2 1,2 0 Fa 0 0,8 0 Vegyes kompozit Egyéb kevert Üveg Textil Összesen A felhalmozott hulladékok típusa és mennyisége Csepreg 032/47. hrsz-ú ingatlanán található az a terület, amely 2001-ig hulladéklerakóként működött. Az új lerakó megnyitása után a területet rekultiválták. A régi lerakó teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálatát a Nyugat-magyarországi Környezetvédelmi Felügyelőség a 9903/1/2003. számú határozatában rendelte el. 15

16 A 2001-ben létesített kistérségi kommunális szilárd hulladéklerakó telep Vas- és Győr- Moson-Sopron Megye közös határán, csepregi közigazgatási területen, a 077/1 hrsz.-on fekszik. A terület teljes nagysága 11,47 ha. A lerakóban ezidáig kb t hulladékot deponáltak. 2.6 A településre beszállított és kiszállított hulladékok típusa és éves mennyisége Tormásligeten és Tömördön hulladékkezeléssel, feldolgozással foglalkozó vállalkozás nincs, ezért ezeken a helyeken hulladékbeszállítás sincs. A szervezetten történő hulladékgyűjtés során elszállított hulladékmennyiségeket korábban már bemutattuk. Csepregen közigazgatási területén kettő hulladékkezelő létesítmény működik. Az egyik a Vasivíz Zrt. szennyvízkezelő telepének üzemeltetésében működő szennyvíziszap stabilizáló, a másik pedig a Répcesík Regionális Hulladéklerakó. Szennyvíziszap stabilizáló telep: A 600 m 3 /nap kapacitású tisztító évente mintegy m 3 szennyvizet fogad. A tisztítás után visszamarad szennyvíziszapot stabilizálást követően mezőgazdasági célokra hasznosítják. A stabilizálást a Csepreg-Újkér összekötő út mentén található telephelyen, műszaki szigeteléssel ellátott földmedencében végzik. Az érett iszapot mélyinjektálásos technológiával juttatják a termőföldbe. Az éves iszapmennyiség t körüli. Répcesík Regionális Hulladéklerakó: A telephelyen 2001 áprilisától, környezetvédelmi engedély alapján kommunális szilárd hulladék lerakás folyik, dombépítéses technológiával. Az önkormányzati társulásban épített lerakót 2007-ben értékesítették, azóta a Rekultív Kft. üzemelteti. Az évente átvett hulladék mennyisége t körüli. 16

17 Az átvehető hulladékok körét és a kezelési módokat a lerakó IPPC (Nyudukvtvvf /2008.) engedélye rögzíti: Begyűjtés Ártalmatlanítás Hasznosítás Előkezelés tonna/év 500 tonna/év tonna/év tonna/év Hulladékká vált növényi szövetek Erdőgazdálkodási hulladékok Mosásból, tisztításból, hámozásból, centrifugálásból és más szétválasztásokból származó iszapok Fogyasztásra, illetve feldolgozásra alkalmatlan anyagok Folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok Fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok Folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok Fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok Folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok Fakéreg és parafahulladék Faforgács, fűrészáru, deszka, furnér, falemez darabolási hull., amelyek különböznek a től Beton Téglák Cserép és kerámiák Beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a tól Föld és kövek, amelyek különböznek a tól Vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a től Kevert építkezési és bontási hulladékok, amelyek különböznek a , és tól Települési és ahhoz hasonló hulladékok nem komposztált frakciója Települési hulladék anaerob kezeléséből származó kirothasztott anyag Rácsszemét Homokfogóból származó hulladékok Települési szennyvíz tisztításából származó iszapok Ruhanemű Textíliák Fa, amely különbözik a től Biológiailag lebomló hulladékok Talaj és kövek Egyéb települési hulladék, ideértve a kevert települési hulladékot is Piacokon keletkező hulladék Úttisztításból származó hulladék Szennyvíz tisztításából származó hulladék Lom hulladék 17

18 2.7 A területi éves hulladékmérleg bemutatása Nem veszélyes hulladékok Hulladék Hasznosítás Égetés Lerakás Egyéb módon kezelt % (t/év) % (t/év) % (t/év) % (t/év) Települési szilárd 1, , hulladékok Települési folyékony 100* hulladékok Kommunális szennyvíziszapok Építési, bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem vesz. hull. Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok Települések összesen: 13, , , *házi szikkasztás Településenkénti bontásban: Hulladék Csepreg Hasznosítás Égetés Lerakás Egyéb módon kezelt % (t/év) % (t/év) % (t/év) % (t/év) 2, ,9 950 Települési szilárd hulladékok Települési folyékony hulladékok Kommunális szennyvíziszapok Építési, bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem vesz. hull. Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok Település összesen: 21, , ,

19 Hulladék Tormásliget Hasznosítás Égetés Lerakás Egyéb módon kezelt % (t/év) % (t/év) % (t/év) % (t/év) Települési szilárd hulladékok Települési folyékony hulladékok Kommunális szennyvíziszapok Építési, bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem vesz. hull. Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok Település összesen: Hulladék Tömörd Hasznosítás Égetés Lerakás Egyéb módon kezelt % (t/év) % (t/év) % (t/év) % (t/év) Települési szilárd hulladékok Települési folyékony hulladékok Kommunális szennyvíziszapok Építési, bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem vesz. hull. Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok Település összesen:

20 2.7.2 Kiemelten kezelendő hulladékáramok Hulladék Hasznosítás Égetés Lerakás Egyéb módon kezelt % (t/év) % (t/év) % (t/év) % (t/év) Veszélyes hulladékok Hulladék olajok Akkumulátorok és szárazelemek Elektromos és elektronikai hulladékok Kiselejtezett gépjárművek Egészségügyi hulladékok Állati eredetű hulladékok Növényvédő szerek és csomagolóeszközeik Azbeszt Egyéb hulladék Nem veszélyes hulladékok Csomagolási hulladékok összesen Gumi Egyéb hulladék Településenkénti bontásban: Hulladék Hasznosítás Égetés Lerakás Egyéb módon kezelt % (t/év) % (t/év) % (t/év) % (t/év) Csomagolási hulladékok összesen Csepreg 40 2 Tormásliget 60 3 Tömörd

21 2.7.3 Csomagolási hulladékok Hulladék Hasznosítás Égetés Lerakás Egyéb módon kezelt % (t/év) % (t/év) % (t/év) % (t/év) Papír Műanyag Fa Vegyes kompozit Egyéb kevert Üveg Textil Összesen Településenkénti bontásban: Hulladék Hasznosítás Csepreg Tormásliget Tömörd % (t/év) % (t/év) % (t/év) % (t/év) Papír Műanyag ,7 2 33,3 1 Fa Vegyes kompozit Egyéb kevert Üveg Textil Összesen

22 3 A hulladékkezeléssel kapcsolatos alapvető műszaki követelmények A jogszabályokban meghatározott alapvető - a települési hulladékgazdálkodást érintő - műszaki követelményekkel, valamint a vizsgált területen folyó hulladékgazdálkodási tevékenységet érintő hatósági szabályozás részletezése. Települési szilárd hulladék gyűjtése, szállítása, kezelése: A települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatban a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet, a 23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet, az 5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet tartalmaz alapvető előírásokat: Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot a környezet szennyezését megelőző módon köteles gyűjteni. A települési hulladék gyűjtése és tárolása csak megfelelő gyűjtőedényben történhet. A települési szilárd hulladék szállítását zárt konténerben vagy a kiporzást és kiszóródást megakadályozó ideiglenes takarású konténerben, vagy e feltételeket biztosító célgéppel, szállítójárművel, környezetszennyezést kizáró módon kell végezni. A települési hulladék hulladéklerakóra csak akkor kerülhet, ha a hulladékot kezelték, tulajdonságainak olyan megváltoztatása érdekében, amely révén a hulladék mennyisége vagy környezetre gyakorolt hatása csökken. El kell végezni a lerakóba érkező hulladékok szemrevételezéssel történő vizsgálatát, nyilvántartását. A hulladéklerakó üzemeltetőjének az alábbiakban megemlített tényezőkről ellenőrzési és megfigyelési programot kell vezetnie Szelektív hulladékgyűjtő sziget: Szabványos vagy erre a célra gyártott speciális edényzettel kell ellátni, minimálisan három hasznosítható hulladék-összetevő elkülönített begyűjtését kell lehetővé tenni Elhelyezése történhet közterületen, lakóövezetben, kereskedelmi egységek közelében úgy, hogy alkalmas legyen a gyalogosan történő megközelítésre 22

23 A kihelyezett edényzet zárható, bedobó nyílással ellátott, a gyűjtőjárműhöz illesztett rendszerű legyen; Kialakítását úgy kell megvalósítani, hogy a gyűjtőedényzet célgéppel történő ürítése biztosítható legyen. A begyűjtött hulladékot a gyűjtősziget üzemeltetőjének a gyűjtősziget edényzetéből rendszeresen kell ürítenie, vagy az edényzetet kell cserélnie, és a begyűjtött hulladékot a további kezelést végző telephelyre kell szállítani, valamint nyilvántartásba kell venni. A hulladékgyűjtő sziget edényzetének rendszeres tisztításáról, karbantartásáról és szükség szerinti gyakorisággal történő cseréjéről a gyűjtősziget üzemeltetőjének kell gondoskodnia. Települési folyékony hulladékok és iszapok: A települési folyékony hulladékok kezelésével kapcsolatban 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet, a évi LXXXIX. törvény, 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet tartalmaz alapvető iránymutatásokat: Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező települési folyékony hulladékot műszakilag megfelelő (zárt) tartályban köteles gyűjteni, azt a begyűjtésre jogosult hulladékkezelőnek átadni. Az illetékes vízügyi hatóság határozza meg, hogy a települési folyékony hulladék elhelyezésére melyik szennyvíztisztító telep vehető igénybe. 23

24 4 Az egyes hulladéktípusokra vonatkozó speciális intézkedések Állati eredetű hulladékok: Az állati hulladékokkal kapcsolatos intézkedéseket a 71/2003. (VI. 27.) FVM rendelet szabályozza: Az állati hulladékokat veszélyességétől függően három osztályba sorolja be. Az egyes osztályba sorolt hulladékokra különböző kezelési eljárásokat határoz meg. Az 1. osztályba sorolt állati hulladékok égetéssel való hasznosítását kell megoldani. A 2. osztályba besorolt állati hulladékok kezelését az állategészségügyi állomás által engedélyezett kezelő és feldolgozó üzemek végezhetik le. A 3. osztályba sorolt állati hulladékokat 24 órán belül össze kell gyűjteni és el kell szállítani állati hulladékgyűjtő helyre, vagy gyűjtő-átrakó telepre, vagy kezelő és feldolgozó üzembe, komposztáló telepre, vagy egyéb engedélyezett létesítménybe. Az elhullott, 50 kg-nál nem nagyobb össztömegű, kedvtelésből tartott állatokat az állati hulladék birtokosa saját telkén a szomszéd telek határvonalától számítót 1,5 m-re elföldelheti, megfelelő nyugalmi vízszint mellett. Hulladék olajok: A hulladékolajok kezelésének részletes szabályait a 4/2001. (II. 23.) KöM rendelet fogalmazza meg: Az a természetes személy, gazdálkodó szervezet, külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe (a továbbiakban: birtokos), aki a tevékenysége során keletkező hulladékolaj hasznosítását vagy ártalmatlanítását a jogszabályokban előírt feltételeknek megfelelően nem tudja elvégezni, köteles a hulladékolajat a kezelési tevékenységek végzésére jogosult gazdálkodó szervezetnek átadni. Elsőbbséget kell biztosítani a hulladékolajok regenerálással történő hasznosításának, feltéve, hogy ezt a műszaki és gazdasági körülmények lehetővé teszik. Ha a hulladékolajokat nincs lehetőség hasznosítani, akkor égetéssel történő ártalmatlanításukat kell megvalósítani. 24

25 Elemek, akkumulátorok: 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről: Az elemek és akkumulátorok tulajdonosai, birtokosai kötelesek az általuk használt hulladékká vált elemek, akkumulátorok elkülönített gyűjtését megoldani, továbbá a hasznosítást vagy ártalmatlanítást biztosítani közvetlenül, vagy átadással. A hulladékká vált elemek és akkumulátorok visszagyűjtését a gyártónak, illetve forgalmazónak kell biztosítani. Egészségügyi hulladékok: 1/2002. (I. 11.) EüM rendelet az egészségügyi intézetekben keletkező hulladékok kezeléséről: A humángyógyszerek és csomagolásuk hulladékainak kezelésére - a hulladékok jegyzékében foglalt besorolástól függetlenül - a veszélyes hulladékokra vonatkozóan külön jogszabályban előírtak az irányadók. Az egészségügyi intézménynek, ha saját ártalmatlanító berendezéssel nem rendelkezik, a fertőző hulladék folyamatos elszállítására és ártalmatlanítására - erre a tevékenységre engedéllyel rendelkező hulladékkezelővel szerződést kell kötnie. Az éles eszközöket szilárd falú, szúrásálló edényzetben, más hulladékot folyadékzáró, mechanikai sérülésnek ellenálló, megtelés után lezárt és már ki nem nyitható eszközökben kell gyűjteni. Komposztálásra vonatkozó előírások: A évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról és a 23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet a biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről: A hulladéklerakóra - a települési szilárd hulladék részeként - kerülő biológiailag lebomló szervesanyag-mennyiséget tömegben mérve az 1995-ben országos szinten képződött - a települési szilárd hulladék részét képező - biológiailag lebomló szervesanyagmennyiséghez képest július 1. napjáig 35%-ra kell csökkenteni 25

CSEPREG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

CSEPREG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA CSEPREG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Települési Fenntarthatósági Stratégia és Program 2010. T a r t a l o m 1 BEVEZETŐ... 4 1.1 A feladat indoklása és célja... 6 1.2 Környezeti hatások... 7 1.3 Általános klimatológiai

Részletesebben

BABÓT KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

BABÓT KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE BABÓT KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2004 2008 EGYEZTETÉSI ANYAG 2004. december 2000. évi XLIII. Tv. és a 126/2003. (VIII.15.) Korm. rendeletek alapján készítette: a Kis-Rábamenti Önkormányzatok

Részletesebben

SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2005. ÉVI 1. (01.25.) RENDELETE A község hulladékgazdálkodási tervéről.

SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2005. ÉVI 1. (01.25.) RENDELETE A község hulladékgazdálkodási tervéről. SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2005. ÉVI 1. (01.25.) RENDELETE A község hulladékgazdálkodási tervéről. Sirok Község Önkormányzata a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Tv. 35. (1) bekezdésében biztosított

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2009.(IX.04.) és a 16/2009.(IX.29.) rendeletével módosított

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2009.(IX.04.) és a 16/2009.(IX.29.) rendeletével módosított Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2009.(IX.04.) és a 16/2009.(IX.29.) rendeletével módosított 2/2006. (II. 10.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Inárcs Község Önkormányzata 7/2007. (IV. 26.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Inárcs Község Önkormányzata 7/2007. (IV. 26.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Inárcs Község Önkormányzata 7/2007. (IV. 26.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Inárcs Község Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 48. alapján, a hulladékgazdálkodási

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Készítette: A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV HOSSZÚPÁLYI MIKROTÉRSÉG (Hosszúpályi Monostorpályi - Hajdúbagos) Hosszúpályi Monostorpályi Hajdúbagos Vonatkoztatási időszak: 2005-2010.

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Készítette: A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV LÉTAVÉRTES MIKROTÉRSÉG (Létavértes Bagamér Álmosd - Kokad) Létavértes Bagamér Álmosd Kokad Vonatkoztatási időszak: 2005-2010. év Létavértes

Részletesebben

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2006. (III.13.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről. I. Fejezet 1.. II.

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2006. (III.13.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről. I. Fejezet 1.. II. Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2006. (III.13.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011-2016

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011-2016 ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011-2016 1 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 4 2. A TERVKÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOS ADATAI... 5 3. RÉSZLETESEN VIZSGÁLT TELEPÜLÉSI HULLADÉKÁRAMOK...

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Készítette: A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV DERECSKE MIKROTÉRSÉG (Derecske Sáránd Mikepércs Konyár) Derecske Sáránd Mikepércs Konyár Vonatkoztatási időszak: 2005-2010. év Derecske

Részletesebben

Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013.

Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013. Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013. 1 Tartalomjegyzék I. Előzmények... 3 II. Közszolgáltató bemutatása... 3 III. Közszolgáltatási terület

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C fsz. 3. Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu

Részletesebben

MARCALI VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI

MARCALI VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI MARCALI VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE Pécs, 2004. július Marcali város helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Kft. 2 I. fejezet A tervkészítés általános adatai Tervezési szint: Helyi

Részletesebben

Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv

Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Kft. H-2194 Tura, Hrsz.: 0272/7, Pf.: 23 Tel.: 06-30-222-6305 Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv Galgahévíz, Tura, Vácszentlászló és Zsámbok településeken

Részletesebben

Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 11/2004.(XI.17.) önkormányzati rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervéről

Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 11/2004.(XI.17.) önkormányzati rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervéről Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 11/2004.(XI.17.) önkormányzati rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervéről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Törvény 36. -ának

Részletesebben

1/31 oldal TARTALOMJEGYZÉK

1/31 oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános bevezető... 3 1.1. A beszámoló jogszabályi indoka... 3 1.2. A beszámoló célja... 3 1.3. A Helyi Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatának szempontjai... 3 2. A tervkészítés

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város hulladékgazdálkodási terve 2003-2008.

Békéscsaba Megyei Jogú Város hulladékgazdálkodási terve 2003-2008. ERBO-PLAN Mérnöki Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 5700 Gyula, Hold. u. 10. Iroda: 5700 Gyula, Munkácsy u. 21. tel/fax: 66/561 940 80/2004. Békéscsaba Megyei Jogú Város hulladékgazdálkodási

Részletesebben

3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 JAVASLAT

3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 JAVASLAT PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-34 /2011. A határozat meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. JAVASLAT Pásztó

Részletesebben

AVE Miskolc Kft. Miskolc és térsége Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata

AVE Miskolc Kft. Miskolc és térsége Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata Miskolc és térsége Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata 2010. november TARTALOMJEGYZÉK 1. A TERVKÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOS ADATAI... 4 1.1 Tervezési terület általános (természeti, társadalmi, gazdasági és

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2. FELÜLVIZSGÁLATA

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2. FELÜLVIZSGÁLATA ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2. FELÜLVIZSGÁLATA 2011. december TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS...5 2. A FELÜLVIZSGÁLAT ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEI...5 2.1. A Helyi Hulladékgazdálkodási Terv felülvizsgálatának

Részletesebben

DUNAHARASZTI VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

DUNAHARASZTI VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE Melléklet DUNAHARASZTI VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE Készült: a KvVM erre a célra kiadott SEGÉDLET-ének, valamint a 15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet 6. sz. mellékletének felhasználásával és szerkezeti

Részletesebben

A MAKÓI KISTÉRSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2004-2010.

A MAKÓI KISTÉRSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2004-2010. A MAKÓI KISTÉRSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2004-2010. KÉSZÍTETTE TERRA STUDIO KFT. 2004. november A MAKÓI KISTÉRSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE készítette a Terra Studio Kft. 1094 Budapest, Angyal u.

Részletesebben

TERVEZÉSI SEGÉDLET. A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk hulladékkezelési díjra ható költségelemei

TERVEZÉSI SEGÉDLET. A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk hulladékkezelési díjra ható költségelemei TERVEZÉSI SEGÉDLET önkormányzatok számára a rekultiváció és utógondozás költségeinek a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díjban történő érvényesítéséhez A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk

Részletesebben

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV BESZÁMOLÓ II.

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV BESZÁMOLÓ II. Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távirda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

Részletesebben

Jóváhagyta: Valkai György ügyvezető igazgató SZÁKOM Kft. 2013. május hó. szb_kozszolg11 2014. 02. 12.

Jóváhagyta: Valkai György ügyvezető igazgató SZÁKOM Kft. 2013. május hó. szb_kozszolg11 2014. 02. 12. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv Jóváhagyta:.. Valkai György ügyvezető igazgató SZÁKOM Kft. 2013. május hó szb_kozszolg11 2014. 02. 12. Tartalom: 1 Általános információk... 3 1.1 A szervezet főbb

Részletesebben

A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve

A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013.-2016. Hajdúböszörmény, 2013. május Tartalom 1.Tartalomjegyzék... 1 2. Bevezetés... 2 3. A tervkészítés általános adatai...

Részletesebben

A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK- GAZDÁLKODÁS TÁMOGATÁSI STRATÉGIÁJA

A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK- GAZDÁLKODÁS TÁMOGATÁSI STRATÉGIÁJA A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK- GAZDÁLKODÁS TÁMOGATÁSI STRATÉGIÁJA 1 Tartalomjegyzék Települési szilárd hulladék kezelése... 4 1 Összefoglalás... 4 2 A támogatási stratégia célja... 10 3 Háttér (A stratégiát

Részletesebben

Regionális fejlesztések fenntarthatósági tényezői. Fenntarthatósági vizsgálatokhoz alkalmazható indikátorok áttekintése

Regionális fejlesztések fenntarthatósági tényezői. Fenntarthatósági vizsgálatokhoz alkalmazható indikátorok áttekintése Regionális fejlesztések fenntarthatósági tényezői Fenntarthatósági vizsgálatokhoz alkalmazható indikátorok áttekintése Regionális települési és ipari hulladékgazdálkodás Buruzs Adrienn, Széchenyi István

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2006. (VI.27.) Kgy. rendelete a hulladékgazdálkodási tervről

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2006. (VI.27.) Kgy. rendelete a hulladékgazdálkodási tervről Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2006. (VI.27.) Kgy. rendelete a hulladékgazdálkodási tervről Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdése valamint a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Regionális Hulladékgazdálkodási Terv. Észak-alföld Régió 2003-2008

Regionális Hulladékgazdálkodási Terv. Észak-alföld Régió 2003-2008 Regionális Hulladékgazdálkodási Terv Észak-alföld Régió 2003-2008 (Véleményezési anyag) T A R T A L O M J E G Y Z É K Regionális Hulladékgazdálkodási Terv...1 Észak-alföld Régió...1 2003-2008...1 I. Bevezető...3

Részletesebben