Forgács Erzsébet: Igazságérzés és jogi kultúra.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Forgács Erzsébet: Igazságérzés és jogi kultúra."

Átírás

1 Frgács Erzsébet: Igazságérzés és jgi kultúra. A jg több, mint a vitás kérdések megldására összegyűjtött szabályk összessége. Egy társadalmi és szellemi valóság kifejezése. Mint igazság- és igazságsság érzés minden emberben elemi módn a lénye mélyéig jelen van. (Reinhald Einhlz) Az őszi szünetben a Gödöllői Waldrf Iskla szervezésében négy naps kurzus vlt a fenti címmel jgról, etikáról, szabályzásról, igazságsságról, egyén és közösség visznyáról. A Svájcból érkezett előadók célja az vlt, hgy elindítsanak egy lyan munkát, amely az egyén(ek) és a közösség(ek) visznyának pntsabb megértésére, megélésére, feltárására alapzva lehetőséget ad egyfelől az elméleti alapk felvázlására, másfelől a közösségeinkben (isklai, családi, munkahelyi stb.) megélt knfliktusk, feszültségek feltárására, eredményesebb kezelésére. Az előadók bemutatásáhz néhány fntsabb életrajzi adat: FALK FEIND 1941-ben született, Waldrf isklai, majd egyetemi tanulmányait Münchenben és Göttingenben végezte. Ezután ben tanári képesítést szerzett Drnachban között sztálytanítóként dlgztt Baselben, majd között Snnhalde Gemben-ben, egy gyógypedagógiai intézményben flytatta sztálytanítói tevékenységét, ahl között az iskla vezetője is vlt. VOLKER OTTO gyógypedagógus, Waldrf szülő, aki nylc évig dlgztt egy nyugat-svájci gyógypedagógiai intézményben. Ő is elvégezte a Rudlf Steiner tanárképzőt Drnachban, majd ugyancsak Svájcban 21 éven át autista személyekkel fglalkztt től tagja az akkr megalapíttt Független Jgi Csprtnak (Jura Nva) Drnachban. TRAUTE ZIMMERMANN: 1953-ban születtet egy plitikailag aktív családban Németrszágban től gazdasági és adminisztratív besztásban tevékenykedett Baselben. Közben 1987-ben személyzeti szakképzésben vett részt. Szakterülete az intézmények szciális és gazdasági aspektusa közötti szűntelen feszültség prblematikája. Az elméleti előadáskat, ugyancsak Svájcból SIRPA SUHNER a festéssel, és isklánkból KOLINGER MARGÓ az euritmiával tette teljessé. A festés témája absztrakt vagy knkrét figuratív frmában A mese egy kiválaszttt mtívuma vlt. Az euritmián pedig a fönt-lent, könnyű-nehéz megtapasztalása után próbáltuk megélni a közös közepet, majd a te és én, én és te, mi vagyunk gyakrlat elmélyítése következett. Nvember másdikán délután a megnyitón rövid visszatekintésben emlékeztünk meg a magyarrszági antrpzófiai mzgalm életútjáról, és a Waldrf pedagógia meghnsdásáról. Itt számlt be a Szadai Waldrf Óvda egyik lelkes ifjú óvónője, Kiss Bernadett a kis-svábhegyi első Waldrf iskláról, melyet Nagy Emilné Dr. Göllner Mária ( ) alapíttt, és nylcévi fennállás után kellett bezárni 1933-ban, a Hitler hatalmra kerülésével megváltztt plitikai helyezet miatt. Képeket mutattt be az épületről, ami még ma is áll, ám meglehetősen rssz állaptban, és a tvábbi srsa teljességgel biznytalan. Igyekezett minket ráébreszteni annak a jelentőségére, hgy mennyire fnts tudatsan fglalkznunk azzal a szellemi hagyatékkal, mely innen ered, s lyan jelentős személyiségek bábáskdtak felette, mint Albert Steffen (antrpzófus író, festő). Rögtön ezután következett Nagy Miklós színész előadásában J. W. Gethe műve: A mese (a zöld kígyóról és a szép lilimról). F. Feind A mesére építette előadását, melyben a jelen krszak prblémáit a francia frradalmmal és a hármas tagzódás eszméjével kapcslta össze. Schiller esztétikai neveléséből kiindulva juttt el a mesében szereplő négy király jellemzéséhez. Schiller beszél az anyagi és a frma-ösztönről. Az anyagi a fizikaisághz, a frma a szellemi tartalmhz köthető. A kettőt egy harmadik, a játék-ösztön kapcslja össze. A gyermek játékában a szellem áthatja az anyagt. Az ember csak tt játszik, ahl a szó teljes értelmében ember, és csak tt egész ember, ahl játszik. (Shiller). Gethe erről így ír: A játék a szellem nagy szabadságát nyilatkztatja meg. A játék nem akarja a realitást, hanem a látszatt (Schein). A látszat rkn az eszmével; kép, festmény az ideáról. Igen, ő maga az idea a $1

2 realitás minimumával megtestesülve, vagy abban megnyilatkzva. Tehát a játék-ösztön, ami a természeti törvények és az ész törvénye fölé emelkedik, az embert fizikailag és mrálisan a szabadság szférájába helyezi. A jg is csak a szellem által lesz eleven, enélkül csak üres paragrafus marad. A szellemi életből kell az igazságtalanságt félresöpörni. A mese hárm királya először a földalatti, utána a föld feletti szentélyben jelenik meg. Arany király: bölcsesség Ezüst király: látszat (Schein, visszfény) Érckirály: erő(szak) Van még egy negyedik is, a Kevertkirály, aki a közpntsíttt hatalm képviselője, ő egyedül van. A lidércek elszívják az aranyát, ezáltal elveszíti a bölcsességet és összemlik, mint a diktatúrák a történelemben. Itt jelenik meg a hármas tagzódás és a francia frradalm példája: egy princípium dminanciája csak a másik kettő kárára történhet. Rudlf Steiner A beavatás kapuja című misztérium drámájában elevenítette meg a négy királyt. Itt a szentélyben Benedictus keleten, Thedsius délen, Rmanus nyugatn és Rethardus északn van. Nevük jelentése szerint: Benedictus = a jót mndó Thedsius = az Isten után vágyó Rmanus = az erős Rethardus = visszafgó, visszatartó erő A négy király nemcsak biznys erényeket reprezentál, hanem a kultúrkrszakk megtestesítője is. Arany király: arany kr, az egyiptmi babilni kultúra (kb. Kr. e ) Ezüst király: ezüst kr, a görög-latin kultúra (kb. Kr. e. 747 Kr. u ig) Érckirály: jelenkr, germán-anglszász kultúra (1413, és még 1700 év) Ezek mind dupla, kettős kultúrák, melyekből az egyik a belső, a másik a külső aspektus hrdzója. Az arany krban a külső társadalmi szerveződésben a szellemi élet, a jgi-állami élet és a gazdaság abszlút egységben vlt. Ez az érzőlélek ideje, itt a társadalmi élet az ösztönszerű működésben ölt testet, a szciális ösztönre alapzva. Az ezüstkrban megjelenik a kettősség, a társadalmi életet a tekintély elve uralja (római egyház és papság). Közép-Európában ezt a kettősséget a császárság és a papság harcában fedezhetjük fel. Ez az értelmi vagy kedélylélek krszaka. A jelenkr felé haladva az intellektuális képességek felébredésével kifejlődik a szabad ítélőképesség és átlépünk a tudati lélek szintjére. A társadalmban ennek felel meg a gazdasági élet kialakulása. A szciális élet hármassága az érckirály uralma alatt jöhetett létre, a gazdasági életen keresztül. Mst ez önállósítja magát az iparsítás következtében Angliában. A gazdaság mindig arra törekedett, hgy a világt glbalizálja. Ügyvédek és plitikusk a gazdaság erős beflyása alatt állnak. Rmanusnak a kard nem a bal, hanem a jbb kezében van, nem úgy mint A mesében. Ha a magasabb és megtisztult emberiségnek a szimblikus kifejeződését látjuk a királyságban, akkr a krnázásnál használt jelképek is mélyebb tartalmat nyernek: A krna: a fejen a megtisztult, bölcs gndlkdás. A palást: a középső, ritmikus rész szeretetteli burka, az érzés. A jgar: az akarati beavatás képe. De előfrdul a krna, jgar és kard hármassága is. Ebben a jelképrendszerben a jgar a pásztrbthz hasnlóan a krmányzás, a király ritmikus-kiegyenlítő hatásának a képe, a kard pedig az erő, a hatalm, az akarat szimbóluma. Ez a frma jelenik meg Gethénél A mesében. Az angl-amerikaiaknak a feladatuk a gazdaság fejlesztése, Közép-Európáé pedig, hgy a keleti bölcsességet és a nyugati gazdagságt egyensúlyban tartsa. A francia frradalmnak megvlt a lehetősége erre, de elbuktt. A közép csak akkr tud működni, ha Krisztustól áthattt. Az előadása flytatásában Feind úr felvázlta, hgy a szellem száműzése miként vezetett az első világhábrúhz. Külön kitért a magyark vnatkzásában Sissi szerepére, aki ezt a szellemi űrt lett vlna hivattt betölteni, de megölték. A hábrú vége előtti utlsó évben 1917-ben Rudlf Steiner kidlgzta a hármas tagzódás elvét. A hábrú után új erők kezdtek éledezni ben létrejött az első Waldrf iskla, de ez az impulzus sem biznyult életképesnek. Egyrészt az egymás közti knfliktusk miatt, másrészt a nemzeti szcializmus terjedése kán. Hitler ttális diktatúrája miatt Steiner nem maradhattt Németrszágban. Harmadszr 1989-ben lett vlna esély a hármas tagzódás megvalósítására, és amikr Grbacsv közreműködésével megszűnt az egységes Szvjetunió. De a Kelet-Német fal lebntása után Khl kancellár plitikájában is a centralizált hatalmi törekvések uralkdtak. Németrszág bennmaradt a NATO-ban és Grbacsv ellenségévé vált, így ez a lehetőség is kudarcba fulladt. Végül feltettük a kérdést, hgy mi, mint egyes emberek mit tudunk tenni? A hármas tagzódásnak lényünket kell fejlesztenie. Bennünk kell, hgy frmálódjn a gndlkdás, az érzés és az akarat szintjén, de kmlyabban kéne vennünk az antrpzófus intézmények hármas tagzódását is. $2

3 Kisebb közösségek hrdzhatják ezt az impulzust. Minden ember mindhárm területhez tartzik és a hármas tagzódású szciális rganizmusba úgy illeszkedik, hgy a hárm részt ő maga kapcslja össze egymással. A következő délutánn Vlker Ott kezdte meg előadásait arról, hgy mi a jg, a szabályzás és az igazság. Az emberiség és a jg fejlődése közvetlen kapcslatban áll. Az egyéni szabadság erősödésével megjelenik annak szükségessége is, hgy a társadalmi együttélést is egyre tudatsabban alakítsák. Ez fejeződik ki a jgban. Ha az embert, mint a jg tárgyát szemléljük, azt játjuk, hgy a jg az ember lényiségének szellemi részéhez kötődik, ahgyan a szellemi-kulturális élet a lélekhez, és a gazdasági élet a fizikai testhez. Ha aznban a benne alapvetően működő lelkierőt nézzük, akkr elsősrban az emberi érzéshez (és ez által a lelki szféráhz) tartzónak látjuk, miként a szellemi életet a gndlkdáshz, a gazdaságit pedig az akarathz köthetjük. Az emberi tudatsdásnak megvannak az árnyldalai is: az ember miközben önmagát keresi ebben a tudatsdási flyamatban, egyre inkább elveszíti a valódi kapcslatt és összefüggéseket az élettel. Ez a szabadság ára, de a tudatsdás feltétele is, és egy elhalási flyamat is egyben, amennyiben a gndlatk már csak a szellem haltt árnyékai. Az emberiség feladata, hgy ezt legyőzze, s ez alól a jgi élet sem kivétel. V. Ott Gustav Radbruch jgfilzófustól a jg négyes tagltságát vázlta fel, mely összhangban van Steiner felsztásával is. Rudlf Steiner azt mndja, hgy az isteni szellemi a kzmszban a következő fkzatkn keresztül jelenik meg: 1. A saját lényisége által. 2. A lényiség megnyilatkzásában. 3. A hatásán keresztül, amikr a lényiség visszahúzódik a megnyilatkzásból. 4. A létrehztt művön keresztül, amikr a megmutatkzó világegyetemben az isteni már csak a frmáiban van jelen. G. Radbruch sémája ehhez. IV II I III Szilárd Flyékny Légnemű Tüzes (fizikai) (éteri) (asztrális) (én) Fizikai szint: ide tartzik a pzitív jg, az ksági jg (pl. egy biznys bűncselekmény egy meghatárztt büntetést vn maga után.) Éteri szint: a jgértelmezés területe (van egy tól-ig határ a büntetés kiszabásánál a civil jgban is.) Asztrális szint: a jgi elvek és a jgi értékek területe, amelyben az emberi alapjgk a mérvadók (pl. az emberi méltóság sérthetetlen, vagy az életé az előny.) Én szintje: az igazságsság, mint az egész jgi szférát átitató elem. $3

4 Tvábbi összefüggésben: lényszerű igazságsság (lényiség) a jgi értékrend (érték/mű) a jgi kultúrát hrdzó magatartásfrmák (értelem) és a külső, pzitív jg (lét) A fizikai az egymás mellettiség szintje, Az éteri az egymás miattiságé, Az asztrális, az egymásért lenni, Az én az egymásban lenni szintje. Példákban: fizikai: a ne ölj parancsa éteri: a békés egymás mellett élés asztrális: a másik fél kmlyan vétele (párbeszéd) én (szellemi): feltétlen igenlése a másiknak Reinald Eihhlz-ék dlgzták ki a Jura Nva csprtban (mely között a Getheanum szciál-tudmányi szekciójának vlt része) a jgi erények és az állatövi jegyek tizenkettességének rendszerét. (A legelső minden jegynél Rudlf Steiner terminlógiája). MÉRLEG realizmus, egyenlőség, testvériség SKORPIÓ dinamizmus, feláldzás készsége, átváltztatás ereje SZŰZ fenmenalizmus, értékelés, daadás NYILAS mnadizmus, kezdeményező készség, civil kurázsi OROSZLÁN szenzualizmus, egyetértés, közösségi érzés BAK spiritualizmus, felelősség, együttérzés AZ IGAZSÁG szellemi élet A SZÉPSÉG kapcslat/jg A JÓ gazdasági élet RÁK materializmus, szabadság, hasznsság VÍZÖNTŐ pneumatizmus, lemndás, jóakarat IKREK matematizmus, fenntarthatóság, csprtszellem HALAK pszichizmus, bizalm, védettség BIKA racinalizmus, beleegyezés készsége, KOS idealizmus, önrendelkezés, adakzás $4

5 Az alapvetések tisztázását képelemzés követte. Különböző akvarellek megtekintésével az egymás mellett és a külön-külön ható erőtereket figyeltük meg, és megpróbáltuk megfgalmazni, hgy mi is az a köztes tér. Ezt a témát flytattuk másnap délelőtt is, ahl eljutttunk egyfajta kifrdíttt hármas tagzódáshz : gazdaság szabadság, jg testvériség, szellem egyenlőség. Ezen a napn Traute Zimmermann témája következett délután a jg és kegyelem kérdéséről, és a jgi keretek bemutatásáról, Hannah Arendt és Ingebrg Bachmann művein keresztül. Hannah Arendt a mdern plitikai filzófia egyik legnagybb hatású mdern gndlkdója 1906-ban született Németrszágban. Heidegger és Karl Jaspers tanítvány vlt ban elhagyta hazáját és Franciarszágból, 1941-től pedig az Egyesült Államkból szervezte a hitlerizmus üldözötteinek mentését. New Yrkban vlt prfesszr, de Princetntól Kalifrniáig sk neves egyetemen taníttt ben halt meg. Az Eichmann-jelenség kapcsán rávilágít az európai filzófiai hagymányban szükségképpen irracinálisnak tetsző gnszság-fgalmra, ahgy az az európai történelem katasztrófája srán egy ember tevékenységében testet öltött. Arendt tudósítóként végigülte az Eichmann-per tárgyalásait, és a gnsz banalitásáról írt, és arról, hgy napjaink emberének mekkra gndt kz az ítélőerő kérdése, amely minden idők egyik közpnti jelentőségű mrális kérdését érinti. S minthgy a tiszteletreméltó társadalm egésze ilyen, vagy lyan módn behódlt Hitlernek, gyakrlatilag eltüntek a társadalmi magatartást meghatárzó erkölcsi maximák és a lelkiismeretet vezérlő vallási parancslatk, így a ne ölj parancsa is. Azn kevesek, akik még mindig különbséget tudtak tenni jó és rssz között, valóban csak saját ítélőerejükre hagyatkzhattak. ( ) A belátás, hgy hasnló körülmények között saját magunk is vétkezhettünk vlna, életre keltheti a megbcsátás szellemét. Nem a kegyelem, hanem az igazságsság a tárgya az ítélőszéknek, s a tapasztalatk szerint a közvélemény mindenhl abban jut egyetértésre, hgy senkinek sincs jga más fölött ítélkezni. ( ) A büntetőbíróság egyetlen feladata, hgy a személyes ártatlanság és a bűnösség kérdésében döntsön, vagyis, hgy igazságt szlgáltassn mind a vádltt, mind az áldzat számára. (Hannah Arendt: Eichmann Jeruzsálemben. Bp., Osiris, 2000.) Híres és nagy vitát kavart mndata: Az igazság elvárható az embertől (elképzelhető, feltételezhető róla). Ingebrg Bachmann ( ) sztrák költő, elbeszélő, hangjáték író, esszéíró, műfrdító, az európai irdalm meghatárzó alakja. Máig is tisztázatlan körülmények között halt meg: egy égve felejtett cigaretta kzta halálát tűz, melyről több művében is úgy ír, mint a megtisztulás, a felldzás egyetlen lehetőségéről. Gyakran ismétlődő témája az ember önmagával való szembesülése. A kimért idő című verseskötetéből (Pécs, Jelenkr, 2007.) megismerhetjük az énekelve gndlkdó és gndlkdva éneklő női lírai én egyszerre kmr és bátr, nőiesség és férfiasság között vibráló megnyilatkzását. Az este ünnepélyes pillanata vlt, amikr isklánk 11. sztályából két diák és az sztályfőnökük előadtak néhányat Bachmann versei közül. Egy példa a sk közül: Párizs Az éjjel kerekére kötözve, dübörgő flysók mélyén alszanak az elveszettek, ám ahl mi vagyunk fény van. Két karunk virágk töltik, sk-sk év mimózái; arany hull szakadatlan, két híd közt a flyóba. Kapu előtt a kő: Fénynél is hidegebb, S a szökőkutak medencéi félig már kiürültek. Mi lesz, mndd, ha hnvágyunk fglyaként lbgó hajunkig, $5

6 itt maradunk és kérdjük: mi lesz, ha kiálljuk mindezt a szépséget? Fényszekér hiába vett fel, s virrasszunk bár, tvavesztünk a géniuszk tejútjain, ám ahl híjunk, tt éj van. Szmbtn délelőtt T. Zimmermann saját bigráfiáján keresztül tért ki a plitikai jgra és a jelen kérdéseire. Láthattuk, hgy mennyire aktuálisak Hannah Arendt idevágó felvetései: Még sha senkinek nem vltak kétségei affelől, hgy az igazság és a plitika meglehetősen hadilábn állnak egymással, és tudmásm szerint még sha senki nem srlta az igazsághz való hűséget a plitikai erények közé. A hazugságkról mindig is azt tarttták, hgy azk nem csupán a plitikus vagy a demagóg, hanem az államférfi mesterségének is szükséges és jgs eszközei. Miért van ez így? És mit jelent ez egyrészt a plitika világának természetére és méltóságára, másrészt az igazság és az igazsághz való hűség természetére nézve? Vajn az igazság lényege az, hgy tehetetlen, s a hatalmé, hgy álnk? És mennyire valóságs az igazság, ha nincs hatalma a közügyek világában, amely az emberi élet minden más szférájánál erőteljesebben szavatlja a létezés valóságát a megszülető s halandó emberek, vagyis azn lények számára, akik tudják, hgy a nemlétből tűntek fel és hamarsan ismét da térnek vissza? Végül pedig nem épplyan semmitérő-e a tehetetlen igazság, mint amilyen az igazsággal mit sem törődő hatalm? (Hannah Arendt: Múlt és jövő között. Bp., Osiris, 1995.) Befejezésül mód nyílt arra is, hgy kérdéseket tegyünk fel, és több irányból közelítsünk egy-egy kérdéscsprthz. Az idő szűke miatt aznban a legtöbb prblémát csak érinteni tudtuk, de az előretekintés szempntjából is fnts vlt ezek számba vétele. Például: A hármastagzódás megvalósíthatósága a családban, Idősek és fiatalk helye a struktúrákban, Önmagunk feladása nélkül hgyan tudjuk az elszigetelődést, a szektásdást elkerülni, stb. A válaszk keresése mindannyiunk feladata, hiszen különféle közösségi csprtknak is részei vagyunk, ahl kötelességünk saját véleményt frmálni a flyamats megismerésre törekvés alapján, amely a szellemi, jgi és gazdasági életre egyaránt érvényes. Végezetül Rudlf Steiner szavait idéztük A szciális élet kérdései című könyvéből (Mandátum, 1990.): A szciális kérdés nem lyan dlg, amit mst néhány ember, vagy akár parlamentek megldhatnának, és ezzel végérvényesen el lehetne intézni. A világtörténelmi fejlődés minden pillanatában újra meg kell ldani. Ahgyan egy rganizmus, miután jóllaktt, egy idő múlva mindig újra megéhezik, hasnlóképpen a szciális rganizmus a rendezettségből mindig újra rendezetlenségbe jut. A szciális visznyk rendezettségét biztsító uiverzális rvsság épp úgy nem létezik, amennyire nem létezik lyan táplálék sem, amely véglegesen jóllakat. Az emberek aznban létrehzhatnak közösségeket, amelyekben elevenen együttműködve az életet mindig újra szciális irányba terelik. Ilyen közösség a szciális rganizmus önmagát irányító szellemi tagja. $6

Nők szolgálata. Tehát úgy teremtette Isten a férfit és a nőt, hogy személyükben egyenlőek, de sorrendiségükben és szerepükben eltérőek legyenek.

Nők szolgálata. Tehát úgy teremtette Isten a férfit és a nőt, hogy személyükben egyenlőek, de sorrendiségükben és szerepükben eltérőek legyenek. Nők szlgálata A nők szlgálatának a kérdése az elmúlt évtizedekben sk vitára adtt kt. Egyes közösségekben egyáltalán nem engedik a nők szlgálatát, míg más közösségekben, főleg a XX. század női egyenjgúsági

Részletesebben

A nyilvános tér, művészet és társadalom viszonyrendszere

A nyilvános tér, művészet és társadalom viszonyrendszere Oktató: Fleischer Tamás Kurzus: Várs, közlekedés, társadalm A nyilváns tér, művészet és társadalm visznyrendszere Árvay Orslya Szcilógia III. Dlgzatmmal a 2003. március 3-i, A vársi köztérről, a vársi

Részletesebben

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése Alsózslcai 2. sz. Óvda Az Alsózslcai 2. sz. Óvda önértékelése Beszámló a 2015/2016 nevelési évünk működéséről Bevezető: Az önértékelés célja, hgy segítséget adjn az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának

Részletesebben

A HÁLÓ KÖZÖSSÉG MISSZIÓJA A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN

A HÁLÓ KÖZÖSSÉG MISSZIÓJA A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN A HÁLÓ KÖZÖSSÉG MISSZIÓJA A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN (meghirdetett cím) Szeibert András előadása Tkajban, 2013. augusztus 16-án, 15:00-kr a Bkr tábrban Az alábbi írás az tt elhangzttakkal 90%-ban azns, mert egyrészt

Részletesebben

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalmjegyzék 1. Az iskla nevelési prgramja... 5 1.1. A nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 1.1.1. Az

Részletesebben

FOGYATÉKOS ÉS EGÉSZSÉGKÁROSODOTT FIATALOK PÁLYAORIENTÁCIÓJÁNAK HELYZETE. Elemző tanulmány

FOGYATÉKOS ÉS EGÉSZSÉGKÁROSODOTT FIATALOK PÁLYAORIENTÁCIÓJÁNAK HELYZETE. Elemző tanulmány FOGYATÉKOS ÉS EGÉSZSÉGKÁROSODOTT FIATALOK PÁLYAORIENTÁCIÓJÁNAK HELYZETE Elemző tanulmány Készült a JÖVŐFORMÁLÓ Pályaválasztást támgató rendszer kialakítása fgyatéks és egészségkársdtt fiatalk számára című

Részletesebben

2006. március, - Solymár, Waldorf képzés. GRAVITÁCIÓ LEVITÁCIÓ A közösségekre ható gyógyító és megbetegítő erőkről

2006. március, - Solymár, Waldorf képzés. GRAVITÁCIÓ LEVITÁCIÓ A közösségekre ható gyógyító és megbetegítő erőkről GRAVITÁCIÓ LEVITÁCIÓ A közösségekre ható gyógyító és megbetegítő erőkről Mint tudjuk, Rudlf Steiner a társadalm fejlődésével kapcslats minden reményét a Waldrf mzgalmba helyezte és úgy gndlta, hgy egyetlen

Részletesebben

PEDAGÓGIA PROGRAM. Hatályos: 2015. december 1-jétől* * Az intézmény 2014. szeptember 1-jén hatályba lépett pedagógiai programja helyébe lép.

PEDAGÓGIA PROGRAM. Hatályos: 2015. december 1-jétől* * Az intézmény 2014. szeptember 1-jén hatályba lépett pedagógiai programja helyébe lép. PEDAGÓGIA PROGRAM Hatálys: 2015. december 1-jétől* * Az intézmény 2014. szeptember 1-jén hatályba lépett pedagógiai prgramja helyébe lép. Kiskőrösi Petőfi Sándr Evangélikus Óvda, Általáns Iskla, Gimnázium

Részletesebben

L E V E G Ő M U N K A C S O P O R T

L E V E G Ő M U N K A C S O P O R T L E V E G Ő M U N K A C S O P O R T S T R A T É G I A 2 0 1 2 15 Budapest, 2012. május 24. IFUA Nnprfit Partner Közhasznú Nnprfit Kft. H-1119 Budapest Fehérvári út 79. A prjekt megvalósulását az IFUA Hrváth

Részletesebben

Oktatási segédanyag Boldog Sándor István születésének 100. évfordulójára

Oktatási segédanyag Boldog Sándor István születésének 100. évfordulójára Bldg vagy, mert hittél (Lk 1,45) Oktatási segédanyag Bldg Sándr István születésének 100. évfrdulójára Dn Bsc Szaléziak, 2014 Impresszum Szöveg és feladatk: B. Varga Judit Kiadja a Dn Bsc Szalézi Társasága.

Részletesebben

IV. rész. Az élettársi kapcsolat

IV. rész. Az élettársi kapcsolat IV. rész Az élettársi kapcslat Napjaink egyik leggyakrabban vitattt jgintézménye úgy tűnik kimzdult az évtizedeken át tartó jgi szabályzatlanságból, sőt az újnnan megjelenő jgszabályk és az azk által generált

Részletesebben

A KIENGESZTELŐDÉS ÉS AZ ENGESZTELÉS SZENTÍRÁSI ALAPJAI

A KIENGESZTELŐDÉS ÉS AZ ENGESZTELÉS SZENTÍRÁSI ALAPJAI 1 A KIENGESZTELŐDÉS ÉS AZ ENGESZTELÉS SZENTÍRÁSI ALAPJAI 1. A Isten Krisztusban kiengesztelődött a világgal Jézus kiengesztelte Istent irántunk, emberek iránt. Összebékítette egymással Istent és az embert.

Részletesebben

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL Kerekegyháza Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt 2010. 04. 30. 2 / 34 Tartalmjegyzék 1.

Részletesebben

LUDA SZILVIA. sikerül egységnyi anyagból nagyobb értéket létrehozni, gyorsabban nő a GDP, mint az anyagfelhasználás.

LUDA SZILVIA. sikerül egységnyi anyagból nagyobb értéket létrehozni, gyorsabban nő a GDP, mint az anyagfelhasználás. A GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS ÉS A PAPÍRFELHASZNÁLÁS ALAKULÁSA NÉHÁNY OECD ORSZÁG PÉLDÁJÁN KERESZTÜL Bevezetés LUDA SZILVIA A tanulmány az ök-hatéknyság fgalmának értelmezését bemutatva, felhívja a figyelmet annak

Részletesebben

A Dózsa György Általános Iskola

A Dózsa György Általános Iskola Jót s jól. Ebben áll a nagy titk (Kazinczy Ferenc: A nagy titk) A Dózsa György Általáns Iskla Minőségfejlesztési prgramja Eisenbeck István igazgató Veszprém, 2007. március 30. 1 TARTALOMJEGYZÉK (Olvasó

Részletesebben

Etikai kódex Erkölcsi szabály és normagyűjtemény

Etikai kódex Erkölcsi szabály és normagyűjtemény A erkölcsi szabály és nrmagyűjtemény PROFORM Kft. 2012 évi kiadás Jelen dkumentum érvényessége kiterjed a PROFORM Kft. által végzett Kereskedelmi, tervezési, fejlesztési, értékesítési illetve ezekkel összefüggő

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

A SZŐKE TISZA pusztulása és a jogi felelősség kérdése

A SZŐKE TISZA pusztulása és a jogi felelősség kérdése 3. számú melléklet A SZŐKE TISZA pusztulása és a jgi felelősség kérdése Furcsa mód épp a laikus civil közösség hivatkztt internetes közösségi ldalain kmmentelők részéről vetődött fel több alkalmmal is

Részletesebben

3. prioritás: A minıségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek

3. prioritás: A minıségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM 3. priritás: A minıségi ktatás és hzzáférés biztsítása mindenkinek Akcióterv 2007-2008. 2008. július 1. A priritás bemutatása 1.1. A priritás tartalma Priritás száma

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004. PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általáns Iskla 5932 Gádrs, Iskla u. 4. 2004. 2 TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai alapelvek...3 II. Az isklában flyó nevelő és ktató munka céljai feladatai,

Részletesebben

Nagy Frigyes Kant Alapítás: 1734 Hannver állam területe brit-alsószász persználunió Hatalmas anyagi ráfrdítás Oktatási privilégiumk, állami támgatással (ösztöndíjak) Tantárgyak Kutatás (Göttingeni Királyi

Részletesebben

KELEBIA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2010.

KELEBIA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2010. KELEBIA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2010. A közfglalkztatási terv célja A közfglalkztatási terv elkészítésének célja a szciális igazgatásról és szciális ellátáskról szóló törvény (1993.

Részletesebben

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás 2007. december 19. Bevezetés A minségirányítási prgram az intézmény minségirányítási rendszerét rögzíti, amely az intézmény vezetése, tanáraink, a pedagógiai munkát segít munkatársaink és partnereink számára

Részletesebben

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOM Intézményünk pedagógiai prgramjának elkészítésénél figyelembe vett dkumentumk:... 5 1.AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 5 1.1. Az óvda alaptevékenysége:...

Részletesebben

Tartalom. I. BEVEZETÉS... 4 1. Jövőkép... 4 2. Iskolánk küldetése... 5

Tartalom. I. BEVEZETÉS... 4 1. Jövőkép... 4 2. Iskolánk küldetése... 5 Tartalm I. BEVEZETÉS... 4 1. Jövőkép... 4 2. Isklánk küldetése... 5 II. NEVELÉSI PROGRAM... 6 1. Az iskla bemutatása... 6 1.1. Az iskla története... 6 1.2. Az épület főbb jellemzői adttságk... 6 1.3. A

Részletesebben

Osteodenzitometriás szûrõvizsgálat eredményeinek értékelése

Osteodenzitometriás szûrõvizsgálat eredményeinek értékelése Ostedenzitmetriás szûrõvizsgálat eredményeinek értékelése Simnkay Lászlóné fõnõvér Vas megyei Markusvszky Kórház, Szmbathely A vizsgálat célja: Az steprsis gyakriságának és súlysságának felmérése. Vizsgálati

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója

Velem községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója E L Ő T E R J E S Z T É S Velem községi Önkrmányzat Képviselő-testületének 2009. nvember 27-ei testületi ülésére Tárgy: Előterjesztő: Összeállíttta: Melléklet: Velem községi Önkrmányzat 2010. évi költségvetési

Részletesebben

30. A hidegháború. Előzmény:

30. A hidegháború. Előzmény: 30. A hideghábrú Előzmény: II. világhábrú (1939-1945) szövetséges hatalmak tengelyhatalmak A világhábrú alatt az Egyesült Államk (USA) és a Szvjetunió (SZU) még együttműködik, mindkettő tagja a szövetséges

Részletesebben

FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ. Visszajelző anyag KAPCSOLATTARTÁSRÓL HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL. Visszajelző dokumentáció.

FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ. Visszajelző anyag KAPCSOLATTARTÁSRÓL HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL. Visszajelző dokumentáció. Visszajelző anyag Visszajelző dkumentáció HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL készített FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁSRÓL 2009. NOVEMBER 25. 1 Visszajelző anyag (részlet) Hódmezővásárhely

Részletesebben

A PUBLIC RELATIONS TEVÉKENYSÉG ESZKÖZEI

A PUBLIC RELATIONS TEVÉKENYSÉG ESZKÖZEI A PUBLIC RELATIONS TEVÉKENYSÉG ESZKÖZEI A klasszikus értelemben vett médián kívül száms eszköz szlgálja az üzenetek célba juttatását. Az infrmáció-, és tudásalapú társadalm megváltztatja az infrmáció áramlás

Részletesebben

BÁCSBORSÓD KÖZSÉGI ÓVODA HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BÁCSBORSÓD KÖZSÉGI ÓVODA HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BÁCSBORSÓD KÖZSÉGI ÓVODA HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 "Amit csak hall a gyermek, könnyen elfelejti. Amit lát is, inkább megjegyzi. De amiben ő maga is tevékenyen részt vesz, az biznysan bevésődik

Részletesebben

INFORMATIKAI STRATÉGIA

INFORMATIKAI STRATÉGIA EREDMÉNYEK INFORMATIZÁLÁSÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE (ÁROP 3.d) VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8200 Veszprém, Óvárs tér 9. INFORMATIKAI STRATÉGIA Készítette: Indikátrk, amelyek teljesítéséhez

Részletesebben

5CG. számú előterjesztés

5CG. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármestere 5CG. számú előterjesztés Bizalmas az előterjesztés 2. mellékletének 2. és 211. melléklete! Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Körösi

Részletesebben

Sztárai Mihály Református Általános Iskola és Óvoda Pedagógiai program SZTÁRAI MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

Sztárai Mihály Református Általános Iskola és Óvoda Pedagógiai program SZTÁRAI MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZTÁRAI MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA: NEVELŐTESTÜLET 2010. év któber hó 11. napján. JÓVÁHAGYTA: SIKLÓS MÁRIAGYŰD REFORMÁTUS TÁRSEGYHÁZKÖZSÉG IGAZGATÓTANÁCSA

Részletesebben

1. Eredmények összehasonlítása elemzések 2. A Lantegi skála, pontozás; A személy profilja 3. A személy profilja

1. Eredmények összehasonlítása elemzések 2. A Lantegi skála, pontozás; A személy profilja 3. A személy profilja ÖSSZESÍTÉS az OFA-FSZF 10121-2010/23 számú prgramról A fgyatéks személyek részére szciális intézményi ellátást nyújtó nem állami, nem egyházi fenntartók tevékenységének támgatására A prjekt keretében megvalósíttt

Részletesebben

Tisztelt Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság!

Tisztelt Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság! Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere Tárgy: Beszámló a RADAR Ifjúsági Infrmációs és Tanácsadó Irda. évi működéséről Tisztelt Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság! A RADAR Ifjúsági

Részletesebben

Napirenden 2012-03-03. Megalakult a Magyar Diaszpóra Tanács. Kihagytak a Magyar Diaszpora Tanácsból!

Napirenden 2012-03-03. Megalakult a Magyar Diaszpóra Tanács. Kihagytak a Magyar Diaszpora Tanácsból! 1 9 NyugatEurópai Magyar Refrmátus Lelkigndzó Szlgálat 20120303 NyugatEuróp ó Szlgálat pai Magyar Refrmátus Lelkigndzó 2012 03 03 Répás Zsuzsanna h. á.t. Bp 2012 03 26 1 Megalakult a Magyar Diaszpóra Tanács

Részletesebben

Testépítés. Kovács Zoltán (Nyíregyházi Főiskola Debreceni Egyetem) zeus.nyf.hu/ kovacsz. 2004. július 7.

Testépítés. Kovács Zoltán (Nyíregyházi Főiskola Debreceni Egyetem) zeus.nyf.hu/ kovacsz. 2004. július 7. Testépítés Kvács Zltán (Nyíregyházi Főiskla Debreceni Egyetem) zeus.nyf.hu/ kvacsz 2004. július 7. A címlapn látható csillagtest, a nagy ikzi-ddekaéder mdelljének elkészítésére a KöMaL 1981. évi nvemberi

Részletesebben

3. A MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK TŰZVÉDELMI FELADATAI

3. A MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK TŰZVÉDELMI FELADATAI 3. A MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK TŰZVÉDELMI FELADATAI Segédanyag az OMKT Kft.- n flyó Tűzvédelmi előadó szakképzéshez. Budapest, 2011. nvember Szerkesztő: Duruc József 3.1. A magánszemélyek

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ

TÁJÉKOZTATÓ AZ ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ 1 Ügyfeleknek TÁJÉKOZTATÓ AZ ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ Az adatlapt a kérelmező személyesen, az átvevő hatóság előtt, a keltezés kitöltésével egyidejűleg írja alá. Fgalmak: Hazai anyakönyvezés: A magyar államplgárk

Részletesebben

TISZAÚJVÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

TISZAÚJVÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA TISZAÚJVÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2014. WENFIS Mérnök Irda Kft. Székhely: 2100 Gödöllő, Antalhegyi út 55. Telephely: 2100 Gödöllő, Méhész köz 5. E-mail: inf@wenfis.hu www.wenfis.hu TISZAÚJVÁROS

Részletesebben

A fogyasztói tudatosság növelése. az elektronikus hírközlési piacon

A fogyasztói tudatosság növelése. az elektronikus hírközlési piacon A fgyasztói tudatsság növelése az elektrnikus hírközlési piacn A Nemzeti Hírközlési Hatóság szakmai tájékztató anyaga 2008. szeptember A fgyasztók körébe meghatárzás szerint valamennyien beletartzunk,

Részletesebben

A konfliktus - A konfliktus fogalma, a konfliktusok fajtái

A konfliktus - A konfliktus fogalma, a konfliktusok fajtái A knfliktus - A knfliktus fgalma, a knfliktusk fajtái A knfliktusk megítélése Hagymánys nézet szerint ártalmas, mert elvnja a figyelmet a fnts dlgkról, energiát és erőfrrást igényel rssz vezetés eredménye

Részletesebben

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program Felhívás Csprts tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsítószámú című kiemelt prjekt keretében A Tehetséghidak Prjektirda a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsító számú 1

Részletesebben

Esztergom Város integrált településfejlesztési stratégiája

Esztergom Város integrált településfejlesztési stratégiája Esztergm Várs integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Prgram Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárskban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

Marble Hill House II. György építtette, Henrietta Howard számára (1724-1729)

Marble Hill House II. György építtette, Henrietta Howard számára (1724-1729) Marble Hill Huse II. György építtette, Henrietta Hward számára (1724-1729) Henrietta Hward II. György A reneszánsz a 16. század után két fejlődési szakaszra bmltt Barkk Jellemzői: a nyugtalanság, a túldíszítettség

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárspatak Várs Plgármesterétıl 3950 Sárspatak, Kssuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarspatak@sarspatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - az ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-0009 aznsítószámú

Részletesebben

BOD PÉTER KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY

BOD PÉTER KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY Illendő dlg az, sőt szükség, hgy az, ki az idegen rszágkat akarja meglátni, elsőben tudja az maga Hazáját. Bd Péter BOD PÉTER KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY MEGYEI DÖNTŐ II. kategória 2006/2007 A versenyző

Részletesebben

2013. novemberi jóváhagyás tervezett. 2013. decemberi jóváhagyás tervezett

2013. novemberi jóváhagyás tervezett. 2013. decemberi jóváhagyás tervezett SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ Kerepes Várs flyamatban lévő (egyeztetés alatt álló) településrendezési eszköz módsításairól, és ezek és az Újnnan készülő településrendezési eszközök összefüggéseiről 2013. nvemberében

Részletesebben

Pressonline kommunikációs audit. Módszertani leírás

Pressonline kommunikációs audit. Módszertani leírás Pressnline kmmunikációs audit Módszertani leírás 2009. Jelen anyag a Pressnline szellemi terméke, az anyag szerzıi jgai a Pressnline Kmmunikációs Tanácsadó Kft. tulajdnát képezik. [székhely] 1026 Budapest,

Részletesebben

MODERN, BIZTONSÁGOS BUDAPESTET!

MODERN, BIZTONSÁGOS BUDAPESTET! PÁRBESZÉD A VÁROSSAL A VÁROSÉRT MODERN, BIZTONSÁGOS BUDAPESTET! VITAINDÍTÓ Tartalm Helyzet...3 Budapest mára leállt...3 Budapestet újra kell indítani...4 Élhető mindennapk javuló élet és környezet mindenek

Részletesebben

INTEGRÁCIÓS PROGRAMJA

INTEGRÁCIÓS PROGRAMJA A SZONEK Bükkösdi Általáns Iskla és Óvda Tagintézménye helyi tantervének 16. sz. melléklete SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI KÖZPONT BÜKKÖSDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA TAGINTÉZMÉNYÉNEK INTEGRÁCIÓS

Részletesebben

1. kötet nevelési program

1. kötet nevelési program Verzió: 09 Istenben bízunk, időt és teret engedünk Neki, hgy akarata szerint munkálkdjn életünkben és gyermekeink életében, hgy hitük ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugdjék. (1 Krinthus 2,

Részletesebben

KÍNÁBÓL MEGRENDELT ÉS ELŐRE

KÍNÁBÓL MEGRENDELT ÉS ELŐRE EASTINFO SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. AZ ÖN PARTNERE KÍNÁBAN KÍNÁBÓL MEGRENDELT ÉS ELŐRE KIFIZETETT ÁRU MINŐSÉGHIBA MIATTI KÁRTÉRÍTÉSI ELJÁRÁSA ESETTANULMÁNY 2006/01 Budapesti Irda: Budapest H-1146

Részletesebben

A felmenők és az oldalrokonok törvényes öröklése: a parentéláris öröklés

A felmenők és az oldalrokonok törvényes öröklése: a parentéláris öröklés A felmenők és az ldalrknk törvényes öröklése: a parentéláris öröklés A Ptk. a felmenő egyenes ági rknk törvényes öröklési jgát krlátlanul elismeri. Az ldalrknk törvényes öröklési jgát a nagyszülői leszármazók

Részletesebben

620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása

620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása 620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása A könyvvizsgáló által igénybevett szakértő munkája megfelelőségének értékelése 12.

Részletesebben

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Makói Oktatási Közpnt, Szakképző Iskla és Kllégium 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...4 2 A szervezeti és működési szabályzat jgszabályi alapjai, hatálya...4 3 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG KKK FŐIGAZGATÓSÁG KÖZÖS KUTATÓKÖZPONT Fejlett technológiai tanulmányok intézete

EURÓPAI BIZOTTSÁG KKK FŐIGAZGATÓSÁG KÖZÖS KUTATÓKÖZPONT Fejlett technológiai tanulmányok intézete EURÓPAI BIZOTTSÁG KKK FŐIGAZGATÓSÁG KÖZÖS KUTATÓKÖZPONT Fejlett technlógiai tanulmányk intézete A környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése (IPPC) Referenciadkumentum a plimerek gyártása

Részletesebben

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS 10XONE Sftware and Services Agreement General Terms and Cnditins V3.3 Szftver és Szlgáltatási Szerződés Általáns Szerződési Feltételek V3.3 Jelen Szftver és Szlgáltatási szerződés (tvábbiakban Szerződés

Részletesebben

A HAND Szövetség válaszai a 2015 utáni globális fejlesztési/fenntartható fejlődési agendára vonatkozó külügyminisztériumi konzultációs kérdésekre

A HAND Szövetség válaszai a 2015 utáni globális fejlesztési/fenntartható fejlődési agendára vonatkozó külügyminisztériumi konzultációs kérdésekre A HAND Szövetség válaszai a 2015 utáni glbális fejlesztési/fenntartható fejlődési agendára vnatkzó külügyminisztériumi knzultációs kérdésekre 2013.09.10. A HAND Szövetség az alábbi kérdések megválaszlásában

Részletesebben

Visszapillantó Bluetooth tükör autós készlet

Visszapillantó Bluetooth tükör autós készlet Visszapillantó Bluetth tükör autós készlet Tisztelt Vásárló: Gratulálunk a választásáhz! A visszapillantó bluetth tükör autós készlet az előírt alkalmazás esetén maximális szabadságt kínálja önnek a gépjárműve

Részletesebben

MEGBÍZÁS TÍPUSOK LIMITÁRAS MEGBÍZÁS (LIMIT VAGY LIMIT ORDER)

MEGBÍZÁS TÍPUSOK LIMITÁRAS MEGBÍZÁS (LIMIT VAGY LIMIT ORDER) MEGBÍZÁS TÍPUSOK LIMITÁRAS MEGBÍZÁS (LIMIT VAGY LIMIT ORDER) A limitáras megbízás leírása Limitáras megbízás esetén egy előre meghatárztt árflyamt adunk meg, és megbízásunk csak ezen a limitárn vagy annál

Részletesebben

Akkor már a számítóközpont üzemeltetésére toborzott munkatársaimmal túl voltunk a 4004/45-ös

Akkor már a számítóközpont üzemeltetésére toborzott munkatársaimmal túl voltunk a 4004/45-ös Vlt egyszer egy SzKI írm, nekem néhány hónap híján, 20 évig nem csak munkahelyem vlt az SzKI, hanem egy lyan közösség is, amelyhez minden egyes tagjáhz meleg érzelmi kapcsl ejezni. A másik megjegyzésem:

Részletesebben

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban Tájékztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcslatban Budapest, 2015. szeptember 21. 1 A 2015. év szeptemberében megkezdődött minősítésekkel

Részletesebben

Népoktatás. Az elemi iskolák típusai Az iskolák száma Németesítés Tantárgyak. Thun Leo

Népoktatás. Az elemi iskolák típusai Az iskolák száma Németesítés Tantárgyak. Thun Leo Népktatás Az elemi isklák típusai Az isklák száma Németesítés Tantárgyak Thun Le ENTWURF (1849) Nylcsztálys gimnázium két szervezetileg önálló tagzat : algimnázium - főgimnázium 10 18 éves fiúk számára.

Részletesebben

A költségmegosztás aktuális kérdései a jelenlegi szabályozás tükrében. Csoknyai Zoltán, Techem Kft.

A költségmegosztás aktuális kérdései a jelenlegi szabályozás tükrében. Csoknyai Zoltán, Techem Kft. A költségmegsztás aktuális kérdései a jelenlegi szabályzás tükrében Csknyai Zltán, Techem Kft. A fűtési költségmegsztás jgi keretei A 157/2005. (VIII. 15.) Krmányrendelet fntsabb jgi elemei hatályba lépés

Részletesebben

E napló tulajdonosa. Mottóm erre az évre: urban-eve.hu Minden jog fenntartva!

E napló tulajdonosa. Mottóm erre az évre: urban-eve.hu Minden jog fenntartva! E napló tulajdnsa Mttóm erre az évre: Ezt kell rólam tudni Nevem: Lakcímem: Telefnszámm: _ E mail címem: 2016 ban leszek éves. Kedvenc színem a. Kedvenc könyvem:. Kedvenc filmem:. Kedvenc színésze(i)m:.

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzatok 1993. évi normatív állami hozzájárulás igénybevételének és elszámolásának ellenőrzési tapasztalatairól. 1994. július 212.

JELENTÉS. az önkormányzatok 1993. évi normatív állami hozzájárulás igénybevételének és elszámolásának ellenőrzési tapasztalatairól. 1994. július 212. JELENTÉS az önkrmányzatk 1993. évi nrmatív állami hzzájárulás igénybevételének és elszámlásának ellenőrzési tapasztalatairól 1994. július 212. Állami Számvevőszék V-1006-52/1994. Témaszám: 221 Jelentés

Részletesebben

Az ember személyiségének kialakulása elképzelhetetlen szociális hatások nélkül, e hatások érvényesülésének folyamatát nevezzük szocializációnak.

Az ember személyiségének kialakulása elképzelhetetlen szociális hatások nélkül, e hatások érvényesülésének folyamatát nevezzük szocializációnak. Az ember személyiségének kialakulása elképzelhetetlen szciális hatásk nélkül, e hatásk érvényesülésének flyamatát nevezzük szcializációnak. A szcializáció tartalma: maga a kultúra, vagyis mindazknak az

Részletesebben

Ö N K O R M Á N Y Z A T I V Á L A S Z T Á S I P R O G R A M 2 0 1 0-2 0 1 4

Ö N K O R M Á N Y Z A T I V Á L A S Z T Á S I P R O G R A M 2 0 1 0-2 0 1 4 Ö N K O R M Á N Y Z A T I V Á L A S Z T Á S I P R O G R A M 2 0 1 0-2 0 1 4 A plitikusnak az a dlga, hgy jövőképet vázljn fel és annak megvalósítását lehetővé is tegye. Nichlas Sarkzy Francia Köztársaság

Részletesebben

A nem finanszírozott szakrendelések kötelesek-e vizitdíjat beszedni?

A nem finanszírozott szakrendelések kötelesek-e vizitdíjat beszedni? A nem finanszírztt szakrendelések kötelesek-e vizitdíjat beszedni? A nem finanszírztt egészségügyi szlgáltató nem is kérhet vizitdíjat, kórházi napidíjat az általa nyújttt ellátáskért, mivel ezekért a

Részletesebben

SZABÁLYZAT ÉRTÉKESÍTÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

SZABÁLYZAT ÉRTÉKESÍTÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Oktatási Hivatal (székhely: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14., adószám: 15329729-2-41, államháztartási nyilvántartási száma: 229726, értesítési cím: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14., képviseli: Dr. Maruzsa

Részletesebben

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK SZERVEZETT KÉPZÉSEINK Jelentkezési határidő: 2013. augusztus 23. Isklarendszerű, esti tagzats OKJ-s szakképzéseink telephelyenként: Tvábbi infrmáció és jelentkezés: Árpád-házi Szent Pirska Szakképző Iskla

Részletesebben

Kutatási gyorsjelentés Zugló közbiztonságának megítélése. "Egy jó szó Zuglóban" 2013. április

Kutatási gyorsjelentés Zugló közbiztonságának megítélése. Egy jó szó Zuglóban 2013. április Kutatási gyrsjelentés Zugló közbiztnságának megítélése "Egy jó szó Zuglóban" 2013. április 1 Bevezető, módszertani kérdések A Strategplis Kft. telefns kérdőíves közvélemény-kutatást végzett a Budapest

Részletesebben

A zenei emlékezőképesség fejlesztése

A zenei emlékezőképesség fejlesztése A zenei emlékezőképesség fejlesztése A gyermek zenei emlékezete gyrsan fejlődik, igen sk élményt tárl, de az élmények mennyiségét, minőségét nehezen tudjuk ellenőrizni. A dalk éneklése már az emlékezet

Részletesebben

H- 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Telefon: (88) 542-708; Fax: (88) 542-726; e-mail: szocm@vhf.hu; honlap: www.vhf.hu

H- 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Telefon: (88) 542-708; Fax: (88) 542-726; e-mail: szocm@vhf.hu; honlap: www.vhf.hu 0 H- 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Telefn: (88) 542-708; Fax: (88) 542-726; e-mail: szcm@vhf.hu; hnlap: www.vhf.hu Bevezető A Veszprémi Érseki Hittudmányi Főisklán 1995 óta flyik szciális munkás képzés.

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Adaptált testkultúra és sprt_kkk 1 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ADAPTÁLT TESTKULTÚRA ÉS SPORT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK (10/2006.(IX. 25.) OKM RENDELET ALAPJÁN) 1.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Szügyi Dániel Refrmátus Általáns Iskla Szervezeti és Működési Szabályzata Akinek skat adtak attól skat kívánnak és akire skat bíztak attól többet kérnek számn. /Lukács 12,48/ Dévaványa, 2013. Tartalmjegyzék

Részletesebben

A Szociális Műhely ajánlásai

A Szociális Műhely ajánlásai A Szciális Műhely ajánlásai - a közösségi társadalm megteremtésének elősegítésével kapcslatban A műhelymunka résztvevői szciális munkás, szciálpedagógus és pedagógus (andragógus) képzések ktatói és hallgatói,

Részletesebben

GJ l. számú előterjesztés

GJ l. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármcstere GJ l. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az állami fenntartású köznevelési intézmények működtetési tapasztalatairól

Részletesebben

Pályáza' kiírás, részvételi és szavazási szabályzat - Let s Colour 2016

Pályáza' kiírás, részvételi és szavazási szabályzat - Let s Colour 2016 Pályáza' kiírás, részvételi és szavazási szabályzat - Let s Clur 2016 A Let s Clur Településszépítő Egyesület, a 2011. óta minden évben megszervezed magyarrszági Let s Clur Prjekt flytatásaként 2016-ban

Részletesebben

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia Pályázati felhívás az EGT Finanszírzási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia prgram keretében megjelenő HU-03 ----- jelű Megújuló energiafrrásk fenntartható hasznsításával kapcslats

Részletesebben

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ECSEGFALVI ÓVODA 5515 Ecsegfalva, Árpád utca 8. Telefn: 06-66/487-326 E-mail: vda@ecsegfalva.hu ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. július 3. 1 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1 Általáns

Részletesebben

NYELVI ATTITŰD ÉS NYELVHASZNÁLAT A MATYÓ MEZŐKÖVESDEN

NYELVI ATTITŰD ÉS NYELVHASZNÁLAT A MATYÓ MEZŐKÖVESDEN Misklci Egyetem Bölcsészettudmányi Kar Magyar Nyelvtudmányi Intézeti Tanszék NYELVI ATTITŰD ÉS NYELVHASZNÁLAT A MATYÓ MEZŐKÖVESDEN SZAKDOLGOZAT MAGYAR ALAPSZAK (BA) Készítette: Herbák Andrea magyar nyelv

Részletesebben

Közösségi művelődés Közösségfejlesztés Magyarországon konferencia 2014. május 07. Budapest

Közösségi művelődés Közösségfejlesztés Magyarországon konferencia 2014. május 07. Budapest Közösségi művelődés Közösségfejlesztés Magyarrszágn knferencia 2014. május 07. Budapest TELEPÜLÉS, KÖZÖSSÉG, CSELEKVÉS A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS CÉLTERÜLETEI Kvács Edit, Közösségfejlesztők Egyesülete Arra kaptam

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. január 21-én (hétfő) 08.00 órára

M E G H Í V Ó. 2013. január 21-én (hétfő) 08.00 órára BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatnfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: plgarmester@balatnfenyves.hu M E G H Í V Ó a Balatnfenyves Község Önkrmányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

DR. ROSE GYERMEKGYÓGYÁSZATI ELLÁTÁS

DR. ROSE GYERMEKGYÓGYÁSZATI ELLÁTÁS DR. ROSE GYERMEKGYÓGYÁSZATI ELLÁTÁS Dr. Rse 1051 Budapest Széchenyi tér 7/8. Tel.: +36 1 377 6737 Gyermekgyógyászati ellátás A gyermek nem "kis felnőtt", így ha bármi prblémája van, nem hagyatkzhatunk

Részletesebben

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Prttípus, termék-, technlógia- és szlgáltatásfejlesztés Gazdaságfejlesztési és Innvációs Operatív Prgram KÓDSZÁM GINOP-2.1.7-15 A pályázati kiírás a

Részletesebben

LiPo akkumulátorok kezelése: LiPo akkumulátorok előnyei a NiMh-val szemben:

LiPo akkumulátorok kezelése: LiPo akkumulátorok előnyei a NiMh-val szemben: LiP akkumulátrk kezelése: LiP akkumulátrk előnyei a NiMh-val szemben: Azns teljesítménynél lényegesen kisebb súly Megfelelő kezelés esetén hsszabb élettartam Kiegyensúlyzttabb feszültséggörbe (értsd: míg

Részletesebben

Óvodai intézmény. Nevelési Tanácsadóba küldött gyermekek száma: 38 Szakértői Bizottsághoz küldött gyermekek száma: 16

Óvodai intézmény. Nevelési Tanácsadóba küldött gyermekek száma: 38 Szakértői Bizottsághoz küldött gyermekek száma: 16 Dunavarsány Várs Önkrmányzat Weöres Sándr Óvda 2336 Dunavarsány, Árpád u. 14. Beszámló 2012/13-as nevelési év Óvdai intézmény Statisztikai adatk: Óvda megnevezése: Weöres Sándr Óvda Férőhelyek száma: 360

Részletesebben

A népfőiskola a szó megszokott értelmében sem nem iskola, sem nem főiskola. Itt nem a tanároknak kell kérdezgetniük, feleltetniük a tanulókat.

A népfőiskola a szó megszokott értelmében sem nem iskola, sem nem főiskola. Itt nem a tanároknak kell kérdezgetniük, feleltetniük a tanulókat. A népfőiskla a szó megszktt értelmében sem nem iskla, sem nem főiskla. Itt nem a tanárknak kell kérdezgetniük, feleltetniük a tanulókat. Éppen ellenkezőleg: a tanulóknak kell kérdéseket föltenniük a tanárknak,

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY 1 MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY A Magyarrszág-Hrvátrszág Határn Átnyúló Együttmûködési Prgram 2007-2013 (HUHR CBC Prgram) keretében megvalósuló JOINT INDUSTRIAL PARK elnevezésû, HUHR/1001/2.1.4/0004 számú

Részletesebben

. számú előterjesztés

. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere Cf~. számú előterjesztés Előterjesztés a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizttság részére a Kőbánya közterületeiről a KŐKERT Nn-prfit

Részletesebben

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA 1 Tartalmjegyzék Oldal I. Általáns szabályk 1. 1. A szabályzat célja 1. 2. A szabályzat hatálya 1. 3. Az esélyegyenlőség biztsítása, és az egyenlő

Részletesebben

Családi pótlék határokon átívelő esetekben (Európai Unió, Európai Gazdasági Térség és Svájc) A nemzetközi jog alkalmazása

Családi pótlék határokon átívelő esetekben (Európai Unió, Európai Gazdasági Térség és Svájc) A nemzetközi jog alkalmazása Családi pótlék határkn átívelő esetekben (Európai Unió, Európai Gazdasági Térség és Svájc) A nemzetközi jg alkalmazása A jelen tájékztató áttekintést ad a határkn átívelő esetek sajátsságai tekintetében.

Részletesebben

Nagyvárosi térségek és regionalizmus Izraelben

Nagyvárosi térségek és regionalizmus Izraelben A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 aznsítószámú Nemzeti Kiválóság Prgram Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támgatást biztsító rendszer kidlgzása és működtetése rszágs prgram című kiemelt

Részletesebben

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013.

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K A házirend célja, feladata, hatálya, nyilvánssága 3 Az iskla elvárt viselkedési szabályai 5 A tanulók jgai 6 A tanulók

Részletesebben

Pécs Uránváros főterének és kapcsolódó közterületeinek tervezése

Pécs Uránváros főterének és kapcsolódó közterületeinek tervezése Pécs Uránvárs főterének és kapcslódó közterületeinek tervezése Tervpályázati dkumentáció Kiíró Pécs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata 7621 Pécs Széchenyi tér 1. Lebnylító / Kapcslattartó Pécs2010 Menedzsment

Részletesebben

DR. TANÁCS JÁNOS BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék 1111 Budapest, Sztoczek J. u fszt. 1. Telefon: /5900

DR. TANÁCS JÁNOS BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék 1111 Budapest, Sztoczek J. u fszt. 1. Telefon: /5900 2 DR. TANÁCS JÁNOS BME Filzófia és Tudmánytörténet Tanszék 1111 Budapest, Sztczek J. u. 2-4. fszt. 1. Telefn: 463-1181/5900 neg@filzfia.bme.hu VERSENYRIADÓ - Amikr csak a győzelem számít Teljességgel irracinális

Részletesebben

E-közigazgatási költség-hatékonysági módszertanok és benchmarking/monitoring rendszer kidolgozása

E-közigazgatási költség-hatékonysági módszertanok és benchmarking/monitoring rendszer kidolgozása E-közigazgatási költség-hatéknysági módszertank és benchmarking/mnitring rendszer kidlgzása B. Javaslat az elektrnikus közigazgatási szlgáltatásk fejlettségének érdemi mérésére alkalmas értékelési szempntrendszerre

Részletesebben