TÁLENTUM. Piliscsaba-Klotildliget Református Gyülekezet Hírlevele. X. évfolyam I. tél

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁLENTUM. Piliscsaba-Klotildliget Református Gyülekezet Hírlevele. X. évfolyam - 2011. I. tél"

Átírás

1 "...legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban. (1Kor 15,58) TÁLENTUM Piliscsaba-Klotildliget Református Gyülekezet Hírlevele URAM, KIHEZ MEHETNÉNK? Ján 6, Tanítványai közül sokan visszavonultak és nem jártak vele többé. Jézus ekkor megkérdezte a tizenkettõtõl: Ti is el akartok menni? Simon Péter Így felelt: Uram, kihez mehetnénk? Örök élet beszéde van nálad. És mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy a Krisztus, az élõ Isten Fia. Nehéz nap áll Jézus mögött. Elõzõ nap adott kenyeret és halat ötezer embernek. Egybõl ezrekre nõtt követõinek száma. Nem kellett hívni õket, jöttek maguktól. Hogyne jöttek volna: ingyen kenyeret lehetett kapni nála. De Jézus nem folytatta a kenyérosztást. Komoly, kemény szavakkal beszélt Istenrõl, szolgálatról, felelõsségrõl, örök életrõl. S a lelkes hívek hamar megunták. Ingyen kenyeret vártak, nem kemény beszédet. Felháborodtak, félbe szakították, egymást bíztatva haraggal elvonultak. 1 X. évfolyam I. tél Próbáljuk magunk elé képzelni a jelenetet: Ott áll Jézus egy kis dombon. Szomorúan nézi a távolodó zajos, káromkodó tömeget. Nem haragszik, sajnálja õket. Legdrágább kincseit tárta elébük, s õk koldusok maradtak. Hova rohannak? A testi nyomor mellé most szerzik be lelkük nyomorát, a hitetlenség, szeretetlenség, irigység, kapzsiság minden átkát. Talán majd egyszer visszatérnek. De addig? Jézus mellett lehajtott fõvel áll a tizenkét tanítvány. Talán bennük is felmerül a gondolat: Vajon nem a tömegnek van igaza? Vajon nem ér többet a kenyér, mint a beszéd? S a magukra maradt tanítványokat halkan szólítja meg a Mester. Nem mentek utánuk ti is? Szabad, megtehetitek! Õ soha senkit nem kényszerített maga mellé. Senkit nem csábított haszonnal, se kenyérrel, se dicsõséggel. Akit hívott, szolgálatra, kereszthordozásra hívta. S rábízta, vállalja azt, vagy más utat választ magának. Péter ott áll, s ahogy én képzelem, összefont karral, összevont szemöldökkel, szótlanul néz a tömeg után. A kérdésre felemeli a fejét és Jézusra tekint. Nem dicsekszik, nem hízeleg, még csak nem is lelkesedik, nem is szidja az elmenõket. Szinte közömbösen, köznapiasan, gyakorlatiasan szól a bizonyságtétele. Talán mennénk mi is, Uram, de hová, kihez? Azokhoz, akik már százszor becsaptak? Akik mindent ígérnek, de teljesíteni semmit sem tudnak? Akik csodálatos jövõt ígérnek, s utána nyomorba taszítanak? Nekünk már volt alkalmunk megismerni téged, Uram. Tudjuk, hogy Isten szeretetét, Isten áldását hozod. Te tetted értelmessé és értékessé koldus életünket. Te emelted szemünket az örök élet csodálatos távlatai felé. Te tanítottál messzebbre látni az orrunknál és a gyomrunknál. Tõled tanultuk meg a szolgálatnak és a szeretetnek soha nem tapasztalt gyönyöreit. Nem megyünk, Uram! Itt a helyünk és megálljuk! Testvéreim, sokan tódulnak manapság Jézushoz egy nagyobb darab kenyér, egy biztosabbnak látszó haszon reményében. De nem sokáig. Ahogy kiderül - márpedig igen hamar kiderül - hogy ez a reménység hiú ábránd, megint csak megcsappan az õt érdekbõl keresõk létszáma. Kiderül, hogy érdekbõl nem érdemes vele menni. De csalódásáért mindenki csak magát okolhatja, hiszen az írás világosan beszél: Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. S van-e nyomorultabb, mint a mai, csak a kenyérben reménykedõ, s azt mindig újra elveszítõ életünk? De folytathatjuk. Megvan a jogunk, hogy tönkretegyük magunk s gyermekeink életét. Csak éppen ideje volna megtorpanni és megkérdezni: Van ennek értelme? Annyi utat

2 végig próbáltunk Isten nélkül, Isten ellenére, s mindig cseberbõl vederbe estünk. Elég volt, testvéreim! Itt az ideje, hogy megtanuljuk a Péter nyugodt helytállását. Ha nem akarunk végképp elpusztulni, meg kell értenünk, hogy életet csak az adhat, aki megteremtette. Csak õ adhat életünknek értelmet, szépséget, örömöt, boldogságot, mindent, amiért nem csak élni érdemes, de még elveszíteni is az életet, mert örökké tartó szeretete mindezt csak elõlegképpen adja az örök boldogság elveszíthetetlen ajándéka elõtt. A hitnek erre a nyugodt helytállására van ma a legnagyobb szükségünk. Az Istenben bízó egyén nyugalmára, akit nem ránthat magával a tömeg értelmetlensége. Aki, mint Péter, megismerte és tudja, hogy élete le van téve Isten kezébe, s azt onnan senki ki nem ragadhatja. És Krisztusra bízott, elveszíthetetlen életét nyugodtan szánja rá a szolgálatra, a felelõsségvállalásra. Mert attól kezdve, hogy õt megismertük, az életünk már nem a miénk, hanem az övé. Õ mondja meg, hogy mire, kiért, hogyan akarja felhasználni. De elveszíteni soha nem hagyja. Hiszed-é ezt? - kérdi Krisztus sokszor az õt keresõktõl. Ha a válaszod még bizonytalan, tõle kérd ezt a nyugodt, biztos hitet. Õ fogja megadni, õ tesz képessé arra, hogy a tanítványok kicsi seregében is megállhass és megtapasztald a benne bízók elveszíthetetlen, elrabolhatatlan, halálon is túl mutató áldott boldogságát. Varga László GYÜLEKEZETEINKBEN TÖRTÉNT Ökumené Pilisjászfalun Ünnep volt Pilisjászfalun. Az a fajta Ünnep, amire az ember ruhát vált, amire belül is úgy készül, hogy még az arca is megváltozik; látja rajta bárki, hogy ünnepel. A gyermekek ajándékozták nekünk ezt az ünnepet, mutatván a lényükbõl fakadó egyszerû, természetes elfogadást, ezt, a felnõttek számára már ködbe veszett értéket. Elhozták nekünk. Mi pedig pillanatokra megszégyenülve, percekre elámulva, végül órákra gyönyörködve néztük õket, hálát adva, hogy köztük lehetünk és dolgozhatunk velük, értük. Ezen a szombat délutánon közel negyven jászfalui gyermek, negyven különbözõ történetbõl kilépve eljött, hogy együtt játszszon egy ökumenikus rendezvényen. Teljes harmóniában voltak együtt, mintha mindig is ismerték volna egymást. Volt egy közös találkozási pont, és õk nem firtatva egymás hitét, közösen megépítették, majd felékesítették a Mennyei Jeruzsálem Nyugati Kapuját. Áthaladtak rajta és végül asztalközösségben, a tanult dalokat énekelgetve, szeretetben, megették a saját készítésû kiflijüket. Ilyen egyszerû volt minden. Ilyen egyszerûen szép. Egyszerûen tökéletes. Mint Isten országa. Mint az a hely, ami nekünk felnõtteknek, manapság oly annyira távoli vidék; mert telve van a világunk ítélkezéssel, mert kimondva, kimondatlanul is azt hisszük magunkról, hogy jobbak vagyunk a másiknál. Azt gondoljuk, hogy tökéletesebbek vagyunk, mert katolikusok vagyunk, õszintébbek vagyunk, mert reformátusok lettünk, vagy hitelesebbek, mert evangélikusok. Nyomkodjuk a pecséteket, osztályozzuk, rangsoroljuk egymást, magunkat. Közben pedig egyre inkább távolodunk a Forrástól. Lassacskán 2

3 nem is emlékszünk arra a tiszta érzésre, amit már csak gyerekek körében érzékelhetünk: a feltétlen, szeretetteljes elfogadásra. Ünnep volt Jászfalun. Köszönöm, hogy részem lehetett benne. Zóka Ernõné, Gruik Kata A gyermekfoglalkozás után a jászfalusi katolikus kápolnában Mocsáry Dezsõ magávalragadó igehirdetése, majd kedves szeretetvendégség zárta az emlékezetes napot. SAJNOS MOST SEM MI NYERTÜNK futballmérkõzés az ökumene jegyében Február 20 -án újra szép számmal látogattak el a református és a katolikus drukkerek a piliscsabai sportcsarnokba a harmadik megmérettetésre. A mieinket még egy nagyszámú tinnyei különítmény is erõs hanggal támogatta. Sajnos a pályán csapatunknál csak a lelkesedés volt számottevõ, ez azonban gólokat nem hozott. A jóval megfiatalított ellenfél iramát nem tudtuk felvenni, ismét az övék lett a kupa. Jövõre nálunk is a fiatalok bevonása és a több edzés lehet a megoldás, mert különben Laza Zoliék végleg elviszik a kupát. Ennek érdekében már konkrét lépéseket is tettünk, minden hónap harmadik vasárnapján 5 órakor edzõmeccseket játszunk a Sportcentrum mûfüves pályáján. Mindenkit szeretettel várunk! Lukács László 3 HÁNY KENYERETEK VAN? Nõk ökumenikus világimanapja március 4.-én a Béthelben A világimanapi liturgiát minden évben más-más ország aszszonyai állítják össze. Az idén a chilei asszonyok ajándékozták meg a világot gondolataikkal, gondjaikkal, hitükkel, bûnbocsánatért, reményért való könyörgésükkel. A feszes liturgia együtt gondolkodást, egymásra figyelést vár tõlünk, miközben rengeteg új ismeretet is kapunk. Hallgatjuk az 1810-ben alakult, mérhetetlenül gazdag, sokat szenvedett ország történetét, népének gazdasági-, politikai harcait, a globalizáció okozta kilátástalanságot. A világi javakért való küzdelem nehézségei közt hangzik fel imájuk Istenünkhöz, ami mindannyiunk imája: Taníts minket Jézus Krisztus által élni. A sok keserûség, szenvedés elviselésére közösségek jönnek létre, egymást segítik, etetik, éltetik a hitet, reményt. Kauser Tibor katolikus testvérünk igehirdetése: az isteni elrendelés, törvényeknek való élés, fela-

4 dataink teljesítésében is az Isten céljainak keresése gyönyörûen oldotta harmóniába az elhangzottakat. Isten a világnak túlcsorduló gazdagságot ajándékozott. Jézus Krisztus a közösség asztalához hív meg bennünket, ahol mindenki számára van kenyér elegendõ. Összejövetelünk egyik igen értékes eseménye volt, amikor pár fõs csoportokban megbeszéltük, hogy egymáson és rászoruló testvéreinken hogyan tudnánk segíteni. Személyes véleményem, hogy segítségre mindig csak azt ajánljam fel, majd papi áldással és a nagyon szép záróénekkel fejeztük be. Megterített asztalokon már ott vártak a chilei recept szerint készített kicsi kenyerek és még nagyon sok apró finomság, tea. A szeretetvendégség elején Kézdi Péter lelkész úr a begyûjtött kártyákról olvasta csoportos beszélgetésünk eredményeként született felajánlásainkat-tanulságos volt, nehéz egymás felé indulnunk. Kedves ajándékként az evangélikus közösség meghívott gyermekeik bábjáték elõadásának fõpróbájára. Az elõadás Saul és Dávid találkozását, megismerkedésüket elevenítette meg igen szép képekben, bibliahû szöveggel és míves egyházi zenével, énekekkel. Az elõadás befejeztével a gyermekek is örömmel válogattak a szeretetvendégség kínálatából. Ma együtt imádkoztunk a világgal, és ígérjük, nem felejtjük el chilei testvéreink üzenetét: Jézus Krisztus bátorságot és erõt ad, hogy el ne fáradjunk kenyeret osztani a világban, amelyben élünk. Hegyi Julianna VI. Református bál Piliscsabán Szép számmal jöttek el a már hagyományos farsangi rongyos-jelmezes bálra, melyen Bácskai Beáta polgármester helyettes asszony és férje is megtisztelt minket jelenlétükkel. amihez értek, amiben én tudok segíteni; ne rójak segítség címen másra megoldhatatlan feladatokat. Megbeszélésünk végén kis kártyákra mindenki felírta felajánlását, az általa jónak vélt segítési módot. Istentiszteletünket az Úrtól tanult imádsággal folytattuk, 4

5 Két lényeges változást hozott az idei bál, az egyik, hogy most tényleg a Református Családi Bibliakör apukái és anyukái szervezték, ellentétben az elõzõkkel, amikor egy-két ember vállán volt a teher. Második: a helyszín, idén elõször a Ward Mária katolikus iskola adott lehetõséget, ezért köszönet Dr. Ujházy András igazgató úrnak. A rengeteg jelmezes gyermek és szülõ önfeledt egymásra találása, majd az újpesti gyülekezetbõl országos hírûvé kinõtt Szövetség zenekar, a gyerekeket aktivitásba vonó színvonalas mûsora indította a bált. Következtek a családos bibliaórások csemetéi, egy kis történetet adtak elõ tánccal kifejezve, melyet Udvari Mónika (anyuka) koreografált. Ez után a tinnyei Kolibri együttes apró táncosai adtak bemutatót tudásukból. A piliscsabai 8 ütem Aerobik Sportklub három korcsoportjának produkciója következett, melyet megérdemelt vastapssal fogadott a kissé elfogult közönség. A szlovákiai felvidékrõl, Hetényrõl érkezett Écsi Gyöngyi és az asszonykórus, akik már többször jártak Piliscsabán, megcsodálhattuk gyönyörû viseletüket, és örömmel 5 hallgattuk az ízes nyelvjárással elõadott meséket és az éneküket. Az utolsó mûsort, egyben a bál nyitótáncát a Ward Mária 1/a-b osztályos szülõk által elõadott charlestont - melyben több gyülekezeti tagunk is derekasan helytállt - a nagy siker miatt meg kellett ismételni. Az est meglepetése, a titokzatos Dj Zozo kiléte is ismertté vált - a tini lányok már azt beszélték egymás között, hogy biztosan valami olasz - a felismerhetetlenségig elmaszkolt Fehér Zoli apuka szolgáltatta a talp-

6 alávalót. Hogy ne csak pozitívumokról beszéljek, a tényleg élményszámba menõ elõadások kissé elsikkadtak a nagy térben, sok felnõtt kiscsoportos beszélgetésekbe merült és a gyerekek is inkább a folyósókon való hancúrozást választották. Viszont ahol érdekeltek voltak a mûsorban hozzátartozóik révén, már nagy figyelem övezte a fellépéseket. Levonva a tanulságot: vagy visszatérünk a Szaki hagyományos helyszínéhez, ahol a figyelem koncentráltan a színpad felé irányult, vagy meg kell gondolni a külsõs produkciók meghívását és csak a sajátjainkra koncentrálunk. Én az utóbbi véleményt osztanám. Végezetül, az idei bál is megerõsített bennünket abban, hogy a farsangi vidám együttlét, a gyülekezetünk különbözõ korosztályainak összekovácsolója, összekovászolója, vagyis, hogy jövõre újra találkozunk! Lukács László 6

7 Még mindíg farsang! 7

8 SZENTLÉLEK HÉTVÉGE GALYATETÕN Szombat hajnal fél négyig énekeltünk, de már gitárosaink megfájdult ujjai miatt kénytelenek voltunk megindulni a szobáink felé. Másnap reggel nyolc órakor a reggelire, mindenki frissen, kipihenten,ki-ki már kávézás után érkezett meg és szinte minden ételt, amit elénk tettek, felfaltunk. Kis szünet után Asbóth Gábor 15 perces áhítatot tartott nekünk, ami kb. egy órásra sikerült, ezt követõen meghallgattuk az elõadást a Szentlélek munkájáról és beszélgettünk. Hamar eljött az ebédidõ. Ebéd után mi, akik olyannyira kipihentük magunkat, elhatároztuk, hogy délutáni szieszta helyett sétálni megyünk és megnézzük a nem messze található kilátót. Kis problémát csak az okozott, hogy szombat hajnaltól kb. 3-4 cm-es hó esett és erre nem mindenki volt felkészülve. A kilátóhoz sok-sok meredek lépcsõ vezetett és mire felérkeztünk, már csak a csapat fele vállalta be, hogy felmegy a kilátó tetejére is, ahonnan persze semmit nem lehetett látni a nagy köd miatt. Tinnyei református közösségünk az alpha tanfolyamban résztvevõknek Szentlélek hétvégét szervezett Galyatetõn a Református Konferencia Üdülõházban március 18 és 20 között. Az alpha kurzus 8. hete körül tartjuk a Szentlélek hétvégét. Ilyenkor péntek estétõl vasárnap délig elõadásokat hallgatunk meg a Szentlélek személyérõl, munkájáról, közösséget formáló erejérõl. Ebben a két napban sokan megtapasztaltuk már Isten jelenlétét, munkáját, erejét. Ezeken a hétvégeken arról beszélgetünk, hogy a Szentírás nem elméletben, hanem munkája közben szól a Szentlélekrõl. Pénteken délután 4 órakor indultunk el kisbusszal, 20 felnõtt és Julka (Áron és Mónika 4,5 hónapos kisbabája). Már a buszon elkezdõdött a viccelõdés és egész úton folytatódott a jó hangulat, még a kényelmetlen helyzetek ellenére is (egyikünknek ugyanis a buszon csak egy mûanyag kis sámli jutott). Az üdülõházhoz vezetõ útvonalleírás vicces megfogalmazása miatt kissé elbizonytalanodtunk, de hamar kiderült, hogy a háztól pár méterre álltunk meg. Végül egy erdei, barátságos házikóhoz értünk, ahol nagy szeretettel fogadtak minket. Szállásunk elfoglalása után megvacsoráztunk és hozzáláttunk a közös programokhoz. Elõször meghallgattuk kedves lelkészünk, Csoma Áron rövid nyitóbeszédét a Szentlélek erejérõl, majd a közös éneklés után játékba kezdtünk. Mindenkinek jellemezni kellett a kihúzott személyt a többieknek pedig ki kellett találni, hogy kire igaz a leírás. A játék után tovább énekeltünk egy kisebb, fáradtságot jól tûrõ csapattal és két gitárossal, Csige Józseffel és Bán Gáborral. Az éjszaka kissé hosszúra sikeredett. 8 Lassan sétáltunk visszafelé és némi pihenésre betértünk egy kis kocsmába forralt borra. A házba visszatérve kis szabad foglalkozás, pihenés után mutogatós játékba kezdtünk. A játék három fõszereplõje: Szabó László pincér, Asbóth Gábor szállodai recepciós és Simon János igazoltató rendõr, akiknek szerepüket játszva ki kellett találniuk a néma vendégek illetve a néma szabályszegõk problémáit. A szituációkban mindenki nagyot alakított. A következõ játékban Erdei Krisztina kvíz kérdésekkel próbálta felélénkíteni agyunkat, közben felváltva dajkáltuk Julkát, aki egyébként nagyon jól bírta a körülötte lévõ idegen emberek zaját, sõt

9 még élvezte is a helyzetet. Gyorsan elérkezett a vacsoraidõ. Vacsora után a Szentlélek erejérõl hallgattunk elõadást, majd ezután Áron a csendes szobában várta az imádkozni vágyókat. Vasárnap a reggeli után Úrvacsorai közösséget tartottunk, majd elindultunk haza. Nagy Szilvia PÉNZ-ÜGYEK Szeretném tájékoztatni a gyülekezetet a gazdasági helyzetünkrõl, fontosabb bevételi forrásainkról, kiadásainkról, és azok összegérõl. Az elsõ bevételi forrásunk az egyházfenntartói járulék. Ennek a mértéke a presbitérium határozata alapján felnõtteknek Ft/hó, gyermekeknek 600 Ft/hó. Az egyházfenntartói járulék megfizetésével a befizetõ teljes jogú szavazó tagja lesz a gyülekezetnek. A második a perselypénz, amit az istentisztelet végén a perselyláda tartalmaz. A harmadik az adomány. Az adományt lehet adni Isten dicsõségére vagy konkrét célra céladományként. Céladomány lehet a templom felújításra, karácsonyi ajándékokra, õszesti koncertekre adott összeg. Kapunk hitoktatásra csoportonként, havonta Ft-ot, ami tartalmazza a hitoktatói díjakat és a járulékokat is. Havonta Ft-ot, mely csekély mértékben fedezi a teljes hitoktatói költséget. alkalmazott 20 idõs és rászorult embertársunknak segít. A gondozottaknak nem kell fizetni az ellátásért, tehát szolgálatuk a gondozottak részérõl INGYENES. A Harangért Alapítványt (közhasznú szervezet) még Tóth Tamás bácsi alapította a harang beszerzése céljából. Napjainkban a Talentum címû kiadványt, a gyermekek, idõsek karácsonyi ajándékának beszerzését, nyári táborok támogatását finanszírozza a szervezet. Az alapítvány fogadhatja az SZJA 1% felajánlásokat. A 2010 évben Ftot kaptunk az 1%-ból. Az adományok és az SZJA 1%-a a bevételi forrása az alapítványnak. A kétszer 1%-ról az alábbi adószám megadásával rendelkezhet az adóbevallásában: Magyar Református Egyház Bankszámla számok: Tinnye Piliscsabai Református Társegyházközség: "Lázár" Református Házi Segítségnyújtó Szolgálat: Harangért Alapítvány: Az egyházfenntartói járulék és a perselypénz 10%-át közalapi hozzájárulásként az Északpesti Egyházmegyének kell átutalni, tehát mi támogatjuk az egyházat ily módon. Kiadásaink az alábbi tételekbõl tevõdnek össze: (2011 várható és tervezhetõ kiadásai) 1.Lelkész javadalma és járuléka: Ft 2.Hitoktatásra: Ft 3.Gyülekezeti élet kiadásai: Ft 4.Igazgatási kiadások (pl:kisbusz fenntartási ktg): Ft 5.Templom, parókia, gyülekezeti terem fenntartási ktg: Ft 6.Közalapi hozzájárulás: Ft 7.Adományok, lekötött perselypénz: Ft Összesen: Ft A évben az eredményünk Ft volt, ami azt jelenti, hogy (templom céladomány kivételével: Ft) az összes bevételünk Ft-tal volt több mint az összes kiadásunk. Nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy adósága nincs az egyházközségnek és a templom felújítására csodálatos módon a hívek Ft-ot adtak. Ugyanerre a református egyháztól Ft vissza nem térítendõ támogatást kaptunk. Az adakozás azért fontos, mert a gyülekezet önfenntartó, semmilyen támogatást, hozzájárulást az egyháztól a mûködésre nem kap. (Sokan tévesen azt gondolják, hogy a lelkész a református nagyegyháztól kapja a fizetését.) Az egyházközség 2007 végén megalapította a "Lázár" Református Házi Segítségnyújtó Szolgálatot. Ez a szervezet a Magyar Államkincstártól kapott támogatásból mûködik, önfenntartó, az egyházközség nem támogatja anyagilag

10 KÜLSÕLEG IS MEGÚJULUNK Templomunk teljes tetõszerkezetének, héjazatának és külsõ homlokzatának felújítási munkái megkezdõdtek, és a szerzõdés szerint május 30-ra befejezõdnek. Gyülekezetünk tagjai eddig mintegy 4,4millió forintot adományoztak a felújításra. A református egyháztól 10 millió forint támogatást kaptunk. Köszönjük az eddigi támogatásokat és kérjük, hogy a tervezett munkálatok minél szélesebb körû megvalósításához tehetségük, és " a szívükben elgondoltak szerint", továbbiakban is járuljanak hozzá. Mint minden felajánlás - akár anyagi, akár kétkezi fizikai munka, akár imádság - közös ügyünket szolgálja. Presbitérium

11 G Y E R M E K O L D A L A békák példázata Volt egyszer egy csoport béka akik versenyezni akartak. Egy nagyon magas toronyba akartak feljutni. Sok nézõ gyûlt össze, hogy figyeljék a versenyt és bíztassák a békákat. Elkezdõdött a verseny... De... A nézõk közül senki nem hitt abban, hogy egy békának is sikerülni fog feljutni a torony csúcsára. Ilyeneket mondogattak: "Oh, de fárasztó!!! Sosem fognak feljutni!" Vagy: "Semmiképp nem sikerülhet, a torony túl magas!" A békák kezdtek lemaradozni......egyetlenegy kivételével, aki élénken kapaszkodott felfele... A nézõk kiabáltak: "Ez túl fárasztó! Senki sem fog feljutni!" Egyre több béka gondolta meg magát és fordult vissza......csak az az egy haladt tovább kitartóan...egyáltalán nem akarta feladni! Végül mindenikük feladta, azt az egy békát kivéve, aki hatalmas ambícióval és kitartással egyedül jutott fel a torony csúcsára! Ezután a többi béka és a nézõk is meg akarták tudni, hogyan sikerült neki az, amit mindannyian lehetetlennek hittek. Egy nézõ odament a békához és megkérdezte, hogyan volt annyi ereje hogy feljusson a csúcsra. Mert hittel sok olyat megtehesz, Ekkor derült ki, hogy... A gyõztes béka SÜKET volt!!! Mi ebbõl a tanulság: ha van egy célod amit el akarsz érni, sose hallgass azokra kik negatív beszéddel el akarják hitetni veled, hogy nem vagy képes rá. Az ilyen emberek felé légy süket! Gyermekeink írták: Tárgy: Riport Istennel - Á Uram, Ön Isten? - Igen - De jó, hogy nem tévedtem. Feltennék Önnek néhány kérdést, csekélység az egész. - Állok rendelkezésére, de elõtte meg kell teremtenem a világot. - Azta! És ez nem nehéz? - Nem, csak akkor, ha zavarnak. És most PSZT! 5 perccel késõbb - Wauuu! Gratulálok Uram. Milyen szép! Mit tetszik még teremteni? - Életet, azon belül van egy elképzelésem. - És mi lenne az? - Az egyik az egy férfiszerû ember, 180 cm magas lesz és barna hajú. - A másik? - Az egy emberszerû nõ, 170 cm magas és szõke. - És hol fognak élni? - Hát a paradicsomban. - Hogy lakhat valaki egy zöldségben?! - Nem zöldségben, hanem az én általam készített gyümölccsel teli kertben. _ Á már értem! És az utolsó kérdés: Van Önnek fia? - Igen, Jézusnak hívják. - Biztos jó lehet vele játszani, de most mennem kell. Köszönöm, hogy szakított rám idõt. Viszlát. Taaaaxi! Tóbiás Bálint 4. a osztályos tanuló 11

12 I M A N A P L Ó "Boldog ember az, aki az Úrba veti bizodalmát, nem igazodik a kevélyekhez..." (Zsolt 40,5) Nehéz dolog túllátni a földi viszonyokon. A földi hatalmasságokat olykor mindenhatónak gondoljuk, cselekedeteinket hozzájuk igazítjuk. A boldog és bölcs ember tudja, hogy minden hatalom Istentõl van. Istenhez igazodik, mert Õ a mindenható. "Ne fizessetek a gonoszért gonosszal, vagy a gyalázkodásért gyalázkodással, hanem ellenkezõleg: mondjatok áldást, hiszen arra hívattatok el, hogy áldást örököljetek." (I Pét 3,9) Az áldás a bibliai gondolkodásmód szerint nemcsak lelki gazdagodás: Isten áldásának kézzelfogható jelei vannak az életünkben. Az áldás azonban akkor lesz a miénk, ha tiszta szívvel ki tudjuk mondani, még vélt vagy valós ellenségeinkkel kapcsolatban is az áldó szót. "Közeledjetek az Istenhez, és Õ közeledni fog hozzátok." (Jak 4,8) Jakab fontos szerepet tulajdonít az emberi cselekvésnek az Úristennel való viszonyunkban. A hit halott cselekedetek nélkül - mondja. Közeledjetek ti is, akarjátok megismerni Istent, mert Õ nem tehetetlen, passzív bábukat teremtett a világba. "Ki hengeríti el nekünk a követ a sírbolt bejáratáról? Ekkor felnéztek és látták, hogy a kõ el van hengerítve." (Márk 16, 3) A legõsibb evangélium húsvéti elbeszélésébõl való a fenti ige. Az asszonyokat még a halál foglalkoztatja. Talán nem is mernek a jõvõre gondolni: Jézus halála után minden reménytelen, jobb ilyenkor a hétköznapi feladatokba menekülni. Eközben Isten már cselekedett. Õ (végsõ soron) mindig megelõzi az embert. A kõ, ha tetszik a halál hatalma, a reménytelenség, a jövõtõl való félelem eltûnt az útból. Egy új történet kezdõdött. Ha felfelé is nézünk, mi is látjuk. Örömteli eseményen szolgálhattak újra a Léviták, - ha nem is teljes létszámmal - régi kántorunk, Joli második gyermekének, Simon Krisztinának keresztelõjén Csorváson. A szülõk, Joli és Zoli keresztapának lelkészünket, Áront kérték fel. Állandó Úrnapi és hétközi alkalmaink: hétfõ 10,00 óra Istentisztelet a Szociális Otthonban, utána a Nagyboldogasszony Házban szerda 10,00 óra Baba-mama bibliaóra 2 hetente csütörtök 16 óra Bibliaóra a gyülekezeti teremben szombat 10,00 Családos bibliaóra minden hónap elsõ szombatján a gyülekezeti teremben. Legközelebbi ápr.9-én vasárnap 10,45 Úrnapi istentisztelet a templomban Családos istentisztelet: minden hónap harmadik vasárnapján 10,00 órakor. A legközelebbi ápr. 17-én. Minden hónap elsõ csütörtökjén, a bibliaóra után 17,00 órától Nõszövetségi összejövetel. A legközelebbi ápr. 7-én. Várjuk hozzászólásaikat, híreiket, cikkeiket a Talentum hasábjaira a Tálentum alapító szerkesztõjénél, Soósné Jeckel Eszternél a es, ill os telefonszámon, vagy Lukács László szerkesztõnél a címre. A Talentum ára: 200 Ft, éves elõfizetési díja: Ft Piliscsaba, Deák Ferenc u. 55. Telefon: ; , A Harangért Alapítvány számlaszáma:

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

Tiszaburai. Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012.

Tiszaburai. Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012. A Tiszaburai Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012. A Tiszaburai a Református Egyházközség Költségvetése 2012. évre Ezt a költségvetést a Tiszaburai Református Egyház Presbitériuma 2012. évi január

Részletesebben

A(z) i Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE

A(z) i Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE A(z) i Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE a. évre 1 január 2 február I. Egyházfenntartói járulékok BEVÉTELEK Költségvetési cím Részösszeg Összesen II. Perselypénzek 1 Gyülekezeti (templomi) perselypénzek

Részletesebben

évi hó napján tartott ülésen P.H.

évi hó napján tartott ülésen P.H. 3. számú melléklet/1. A Református Egyházközség Költségvetési Beszámolója a évre Ezt a költségvetési beszámolót a Református Egyházközség Presbitériuma évi hó napján tartott ülésen számú határozatával

Részletesebben

Nemzetiségi nap az első osztályban

Nemzetiségi nap az első osztályban Nemzetiségi nap az első osztályban November 10-én ismét nemzetiségi napot tartottunk az alsó tagozaton. Az első osztályosok közös programot szerveztek. Két vendéget hívtunk. A nap mesehallgatással kezdődött.

Részletesebben

A(z) i Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA

A(z) i Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA A(z) i Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA a. évre 1 január 2 február I. Egyházfenntartói járulékok BEVÉTELEK Költségvetési cím Tervezet Eredmény II. Perselypénzek 1 Gyülekezeti (templomi) perselypénzek

Részletesebben

Református Egyházközség. Tiszaburai ZÁRÓSZÁMADÁSA 2011.

Református Egyházközség. Tiszaburai ZÁRÓSZÁMADÁSA 2011. A Tiszaburai Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA 2011. A Tiszaburai Református Egyházközség Zárószámadása a 2011. évre Ezt a zárószámadást a Tiszaburai Református Egyház Presbitériuma 2012. évi január

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is.

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. E nap idén április 13-ára esik. Ekkor a szentmiséken világszerte

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

Hétköznapi álom! 2 éj (1 éjszakai hosszabbítás lehetséges u.a. áron) A csomag kizárólag vasárnapi, hétfői, keddi és szerdai érkezéssel foglalható.

Hétköznapi álom! 2 éj (1 éjszakai hosszabbítás lehetséges u.a. áron) A csomag kizárólag vasárnapi, hétfői, keddi és szerdai érkezéssel foglalható. Napi ár: Kétágyas standard szoba: 10.900 Ft / fő / éj Egyágyas standard szoba: 11.900 Ft / fő / éj Családi szoba (két kétágyas összenyitható standard szoba): 8.950 Ft / fő / éj Kétágyas standard szoba:

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

Alpha kurzus meghívó

Alpha kurzus meghívó Alpha kurzus meghívó Tisztelt Hölgyem/Uram! Szeretettel meghívjuk a Paksi Református Egyházközség szervezésében Szeptember 29-én 18:00-kor induló Alpha kurzusra. Mi az Alpha kurzus? Az Alpha kurzus a keresztény

Részletesebben

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak!

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! 2013. tél XVII. évfolyam 4. szám Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! Gondolatok egy kiállítás képrészlete alapján 2013 Ádventjén Megfürödve lelkileg Olescher Tamás Hiszek egy Megjelent nek,

Részletesebben

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett 2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett... és mi csak vétkeztünk és te szenvedtél egyre, mentünk vakon az ösztöneink után de te felnéztél az égre. mentünk a gyehenna égő szennyhalmazán, égett a testünk,gőzölgött

Részletesebben

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia 2011. március megjelenik évente néhányszor CSALÁDI LELKINAP Apák napja (és márciusban)? Idei lelkinapunk egy kicsit másképp - családi lelkinap : - egy házaspár fogja tartani:

Részletesebben

Megújult az egyházközségi honlap

Megújult az egyházközségi honlap LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 3. szám 2014. március Megújult az egyházközségi honlap Amint a templomi hirdetésekben már hírül adtuk, megújult a plébánia honlapja. A

Részletesebben

Aki gyõz, azt oszloppá teszem az Isten templomában Jel. 3,12

Aki gyõz, azt oszloppá teszem az Isten templomában Jel. 3,12 2004/2 Aki gyõz, azt oszloppá teszem az Isten templomában Jel. 3,12 Szivárványívemet helyezem a felhõkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök. 1Móz 9,13 A Gyülekezeti hétvégérõl 2.

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás Egyházi Hírek Az Első Magyar Református Egyház (Kálvin, Vancouver 1955) lapja 2007. évi első kiadás Templom: Lelkipásztor: Nt. Szigeti Miklós Lelkészi hivatal: 2791. East 27 th Avenue Internet: http://members.shaw.ca/szigetim/index.htm

Részletesebben

RefErdő. Áldás, békesség! A monorierdői reformátusok hírlevele

RefErdő. Áldás, békesség! A monorierdői reformátusok hírlevele RefErdő Áldás, békesség! A monorierdői reformátusok hírlevele II. évfolyam, 3.szám 2014. szeptember Az Ige körül Szeretteim, szeressük egymást; mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől

Részletesebben

Az első karácsony Imádság gyertyagyújtás után

Az első karácsony Imádság gyertyagyújtás után Karácsonyi Hírlevél 2012.. december Az első karácsony Sok első karácsony van. Az első tudatos, az első, mint iskolás, mint házas, mint kisgyermekes. Első valakivel, aki fontos, akit szeretünk, vagy első

Részletesebben

Barossosok az Európai Parlamentben (és egyéb helyeken)

Barossosok az Európai Parlamentben (és egyéb helyeken) Barossosok az Európai Parlamentben (és egyéb helyeken) A tények: Időpont: 2012. október 10 13. Helyszínek, látnivalók, programok: Dachau: koncentrációs tábor megtekintése Strasbourg: angolosok: részvétel

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2.

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. Weöres Sándor hét 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. április 3. április 4. délelõtt 7.00 A királyválasztó

Részletesebben

Lelkészbeiktatás Piskitelepen

Lelkészbeiktatás Piskitelepen Lelkészbeiktatás Piskitelepen 2016. 11. 22. Munkálkodjon ki-ki a maga helyén Lelkészbeiktatás Piskitelepen Szórványvidéken, a szívós kitartásba kövesedett küzdelemben edzett harangok szebben szólnak. Kiváltképpen

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

HITTANOS TÁBOR. 2009. jún. 22-26.

HITTANOS TÁBOR. 2009. jún. 22-26. HITTANOS TÁBOR 2009. jún. 22-26. 2009. június 22-én, egy borús hétfői napon a templom udvarán gyülekeztünk, de az idő senkinek nem rontotta el a kedvét. Vártuk, hogy a névjegykártyánkat megkapjuk. Amint

Részletesebben

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában,

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, ama XII. ÁGOTA táborrul, mely tarttatott az jeles Szeged városában, azon vidám ifjak örömére!!! Az ÁGOTA Alapítvány (helyett) bemutatja (a 2

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám Adjatok hálát az ÚRnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt! 1Krón. 16,8 Kedves Testvérem!

Részletesebben

Erős vár a mi Istenünk!

Erős vár a mi Istenünk! Magyarországi Evangélikus Egyház Gyülekezeti és Missziói Osztály Gyermek és Ifjúsági Munkaág H Í R L E V É L T ART ALOM Köszönt Erős vár a mi Istenünk! Gyermek és Ifjúsági pályázat elszámolása Programnaptár

Részletesebben

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt

A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt (Ivó, Románia, 2015. július 25-31.) Gyere el, kérünk, légy a vendégünk! S lesz egy szép, közös emlékünk,

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

Forrás. Márk evangéliuma

Forrás. Márk evangéliuma Forrás 12. évf. 1. szám 2015. január 25. a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Márk evangéliuma Jézus Krisztus Isten Fia evangéliumának kezdete. Ezekkel a szavakkal kezdődik Márk evangéliuma,

Részletesebben

Első nap. Jól éreztük magunkat, sok szép, újat tanultunk Erdély történelméről és számos szép, régi építményt láthattunk.

Első nap. Jól éreztük magunkat, sok szép, újat tanultunk Erdély történelméről és számos szép, régi építményt láthattunk. Első nap Reggel 6-kor indultunk a Cseresnyés Kollégium elől. A határ átlépése után az első megállónk Nagyszalonta volt. Megnéztük a város főterét ahol Erdély egyetlen Kossuth Lajos szobor található. Ellátogattunk

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok 2005/6 Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

2015. December Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XIV. évf. 12. szám. Mindenki Karácsonya 2015

2015. December Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XIV. évf. 12. szám. Mindenki Karácsonya 2015 SZIGLIGETI HARSONA 2015. December Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XIV. évf. 12. szám Mindenki Karácsonya 2015 Már napokkal Karácsony előtt díszbe öltözött a Főtér. Megérkezett a karácsonyfa,

Részletesebben

HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN

HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN Kirándulásunk a Határtalanul! pályázat keretein belül jött létre, abból a célból, hogy megismerkedjünk a felvidéki magyar diákokkal, és szorosabb kapcsolatot alakítsunk ki velük.

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

CSENGŐSZÓ. A Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola diáklapja 2015/2016-os tanév 2. szám

CSENGŐSZÓ. A Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola diáklapja 2015/2016-os tanév 2. szám CSENGŐSZÓ A Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola diáklapja 2015/2016-os tanév 2. szám Készítették: A Diák-újságíró szakkör tagjai: Juhász Valentina, Jónás Levente, Flórián Zsolt, Prohászka

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Név: Szép Veronika. Dátum: 2005. november 5. Munkanapló sorszáma: VII. Építésziroda neve: Mlacomba. Fogadó város: Palma de Mallorca

Név: Szép Veronika. Dátum: 2005. november 5. Munkanapló sorszáma: VII. Építésziroda neve: Mlacomba. Fogadó város: Palma de Mallorca Név: Szép Veronika Dátum: 2005. november 5. Munkanapló sorszáma: VII. Építésziroda neve: Mlacomba Fogadó város: Palma de Mallorca Szakmai beszámoló: Hétfő: a hetet a zártsorú beépítésben lévő épület homlokzatának

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja A Körmendi Egyházközség 2017. évi tervezett programja Január 3. kedd 18.00 A Karitász csoport összejövetele 5. csütörtök 19.00 Felnőtt katekézis 7. szombat 19.00 A Családcsoport összejövetele 8. vasárnap

Részletesebben

Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium attitűdformáló szakmai nap

Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium attitűdformáló szakmai nap Általános Iskola és Gimnázium attitűdformáló szakmai nap 2013. május 23. A TÁMOP-3.4.2A/11-1-2012-0004 számú Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja, a masni megoldások a SNI gyermekek együttnevelésében

Részletesebben

PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ

PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ 2009. ÁPRILIS Tisztelt Pusztaföldváriak! Nem kívánom rabolni az idejüket értelmetlen dolgokkal, de témaadónak elmondanám a következőt. A korábbi számban közölt levél írójától újabb,

Részletesebben

Tisztelt Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete!

Tisztelt Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete! Tisztelt Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete! Kérem, engedje meg, hogy figyelmébe ajánljam szállodánk a Két Korona Wellness Hotel ajánlatait. Szállodánk Balatonszárszón az egyik legkedveltebb üdülőövezetben

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

Tisztelt Szakszervezeti Tag!

Tisztelt Szakszervezeti Tag! Tisztelt Szakszervezeti Tag! Kérem, engedje meg, hogy figyelmébe ajánljam szállodánk a Két Korona Wellness Hotel ajánlatait. Szállodánk Balatonszárszón az egyik legkedveltebb üdülőövezetben található.

Részletesebben

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról 2012 tavaszán két lelkes kolléganő Csapi Edit és Heisz Mónika megírta és megnyerte a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt pályázatot.

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET III. évfolyam 1. szám Január, Február, Március Örömöd teljes legyen Jézus Krisztusban! Ujjong Ujjong a szívem neked Istenem, mikor a Bibliát a kezembe veszem, s olvasni

Részletesebben

2007. augusztus. A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja.

2007. augusztus. A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. 2007. augusztus Kiadja a Magyar Szentek Plébániája. Megjelenik minden hónap elsı vasárnapján. Ingyenes kiadvány. Emlékezzél meg, Istennek dicsıséges

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

COOL-TÚRA 2010. 2. évf., 3. szám. Kistörő Adrienn és Hódosné Tatár Ildikó Cool-túra vetélkedő szervező

COOL-TÚRA 2010. 2. évf., 3. szám. Kistörő Adrienn és Hódosné Tatár Ildikó Cool-túra vetélkedő szervező A B E R E N T E I Á M K D I Á K J A I N A K L A P J A 2. évf., 3. szám COOL-TÚRA 2010 Idén 5. alkalommal került sor a berentei kezdeményezésű Cool-túra vetélkedőre. A nyelvművelés tematikájú írásbeli feladatsort

Részletesebben

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt.

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt. csendes óráimban, vagy álmatlan éjszakáimon át kirajzolódtak előttem a mélytitkú tárnák s gyakran hallani véltem a gépek zakatolását s a verejtékhúzó csákányok döngését a rózsafáim alatt, vagy a templomunk

Részletesebben

SZASZÁÉK gondoskodnak.

SZASZÁÉK gondoskodnak. ÉBREDÉS A PÁRI IFJÚSÁGI ÉS NEMZETISÉGI EGYESÜLET TÁJÉKOZTATÓ SZÓRÓLAPJA 2009. JÚNIUS PÁRI, Nagy utca 24. Teleház Telefon: 74/887-391 E-mail: ebredes.pari@vipmail.hu Meghívó PÖRKÖLTFŐZŐ VERSENY A Pári Ifjúsági

Részletesebben

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december Előszó KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának kiadványa Tisztelt Bakonypéterdi Lakosok! Szeretném megköszönni azt az összefogást, amit az elmúlt időszakban tanúsítottak azért, hogy megszépüljön

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

Tudom az én megváltóm él Jób 19,25

Tudom az én megváltóm él Jób 19,25 XV I. é vfo l ya m 1. s z á m - 2 0 1 4. á p r i l i s Tudom az én megváltóm él Jób 19,25 Jób könyvét olvasva sok kérdés merül fel bennünk. Az egész történet olyan igazságtalannak tűnik. Isten miért egyezkedik

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek.

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014/5 Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. (Róm 6,13) Felnőttként konfirmáltak: Első sor (balról jobbra): Pécskay-Seress

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban.

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban. Március 8. (hétfő) Adjuk hálát azokért a nőkért, asszonyokért, lányokért, akik ott vannak életünkben, és sok tekintetben Imádkozzunk, hogy Istenünk kezében azokká formálódhassanak, akiknek Urunk őket elképzelte,

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS SZEVERÉNYI JÁNOS Isten halott? Azokra való tekintettel adtam előadásomnak ezt a címet, akik mernek kérdezni, akik fenntartják maguk és embertársaik számára a kételkedés jogát, kockázatát, gyötrelmét és

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

Hitéleti alkalmaink a os tanévben

Hitéleti alkalmaink a os tanévben Hitéleti alkalmaink a 2015-2016-os tanévben Intézményünk vezérigéje a 2015-2016-ös tanévben: Urunk, örüljenek és örvendezzenek benned mindazok, akik Téged keresnek. (Zsoltárok 40,17) ~ A tanévet megelőző

Részletesebben

A TANÉV RENDJE 2016/2017.

A TANÉV RENDJE 2016/2017. A TANÉV RENDJE 2016/2017. AUGUSZTUS SZEPTEMBER OKTÓBER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hétfő 1 8 15 22 29 Hétfő 5 12 19 26 Hétfő 3 10 17 24 31 Kedd 2 9 16 23 30 Kedd 6 13 20 27 Kedd 4 11 18 25 Szerda 3 10 17 24 31 Szerda

Részletesebben

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE IV. évfolyam 1. szám 2011. január Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Őszinte téli fák Bódás János Hazug a nyár

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés!

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés! 2014. Június 8. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele II/23. szám A terápia a küldetés! Milyen kevéssé látványos ez az elő-pünkösd! Se lángnyelvek, se nyelveken nem beszélnek

Részletesebben

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában 2016. június elején került sor a Nagymágocsi Hunyadi János és a Vásárosnaményi Petőfi Sándor Általános Iskola tanulmányi kirándulására a Határtalanul program

Részletesebben

A HITOKTATÁSRÓL. Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa.

A HITOKTATÁSRÓL. Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa. A HITOKTATÁSRÓL Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa. (Mt 19,14) HIT ÉS ERKÖLCSTAN VAGY ERKÖLCSTAN? Az általános iskolai

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám Mert született néktek ma Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában. Lk 2,11 Kedves Testvéreim! Karácsony számomra

Részletesebben

XVIII. N E M Z E T K Ö Z I N É P M Ű V É S Z E T I T Á B O R P R OGRAMJAI július 7-14.

XVIII. N E M Z E T K Ö Z I N É P M Ű V É S Z E T I T Á B O R P R OGRAMJAI július 7-14. XVIII. N E M Z E T K Ö Z I N É P M Ű V É S Z E T I T Á B O R P R OGRAMJAI 2013. július 7-14. A hét eseményei: 2013. július 7. vasárnap 10,00 Tábornyitó istentisztelet a református templomban - Közreműködnek:

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

Kirándulás a Felvidéki bányavárosokba és a Szepességbe

Kirándulás a Felvidéki bányavárosokba és a Szepességbe Kirándulás a Felvidéki bányavárosokba és a Szepességbe Felvidéki kirándulásunk az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával jött létre. A kirándulást hosszas előkészítő munka előzte meg, amiben tanáraink

Részletesebben

KI-KICSODA? MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29

KI-KICSODA? MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29 MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29 2011. március 6. 10 00 Mályinka 1. Gyülekező ének: 489. d. 1. v.: Örök élet reggele, fény a véghetetlen fényből 2. Köszöntés: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól,

Részletesebben

Hogyan néz ki az iskola társadalma 2013-ban?

Hogyan néz ki az iskola társadalma 2013-ban? Hogyan néz ki az iskola társadalma 2013-ban? A Jövô diákja Felkelni nehéz dolog, fél hét elôtt sosem sikerül. Az indulásig hátra lévô fél óra arra ugyan elég volna, hogy magamra rángassak valamit, aztán

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2014. December Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz: üdvözítő született ma nektek

Részletesebben

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a Szardínia Szicília 2012. március 28-tól április 5-ig Készített: Varga Orsolya 13. a 1.nap: Már hetek óta várt utazás végre kezdetét vette. Mindenki izgatottan várta a repülő utat, a fogadó családját, az

Részletesebben

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Programfüzet Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Augusztus 8. péntek Futóverseny Göncről Vizsolyba 10.00 Szenczi Molnár Albert nyomában futóverseny Gönc és Vizsoly

Részletesebben

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM!

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Dr. Egresits Ferenc ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Kérdések és megfontolások Jézus passiója kapcsán az irgalmasság évében. - Az esetleges párhuzamok és áthallások nem a véletlen művei! -

Részletesebben