TÁLENTUM. Piliscsaba-Klotildliget Református Gyülekezet Hírlevele. X. évfolyam I. tél

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁLENTUM. Piliscsaba-Klotildliget Református Gyülekezet Hírlevele. X. évfolyam - 2011. I. tél"

Átírás

1 "...legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban. (1Kor 15,58) TÁLENTUM Piliscsaba-Klotildliget Református Gyülekezet Hírlevele URAM, KIHEZ MEHETNÉNK? Ján 6, Tanítványai közül sokan visszavonultak és nem jártak vele többé. Jézus ekkor megkérdezte a tizenkettõtõl: Ti is el akartok menni? Simon Péter Így felelt: Uram, kihez mehetnénk? Örök élet beszéde van nálad. És mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy a Krisztus, az élõ Isten Fia. Nehéz nap áll Jézus mögött. Elõzõ nap adott kenyeret és halat ötezer embernek. Egybõl ezrekre nõtt követõinek száma. Nem kellett hívni õket, jöttek maguktól. Hogyne jöttek volna: ingyen kenyeret lehetett kapni nála. De Jézus nem folytatta a kenyérosztást. Komoly, kemény szavakkal beszélt Istenrõl, szolgálatról, felelõsségrõl, örök életrõl. S a lelkes hívek hamar megunták. Ingyen kenyeret vártak, nem kemény beszédet. Felháborodtak, félbe szakították, egymást bíztatva haraggal elvonultak. 1 X. évfolyam I. tél Próbáljuk magunk elé képzelni a jelenetet: Ott áll Jézus egy kis dombon. Szomorúan nézi a távolodó zajos, káromkodó tömeget. Nem haragszik, sajnálja õket. Legdrágább kincseit tárta elébük, s õk koldusok maradtak. Hova rohannak? A testi nyomor mellé most szerzik be lelkük nyomorát, a hitetlenség, szeretetlenség, irigység, kapzsiság minden átkát. Talán majd egyszer visszatérnek. De addig? Jézus mellett lehajtott fõvel áll a tizenkét tanítvány. Talán bennük is felmerül a gondolat: Vajon nem a tömegnek van igaza? Vajon nem ér többet a kenyér, mint a beszéd? S a magukra maradt tanítványokat halkan szólítja meg a Mester. Nem mentek utánuk ti is? Szabad, megtehetitek! Õ soha senkit nem kényszerített maga mellé. Senkit nem csábított haszonnal, se kenyérrel, se dicsõséggel. Akit hívott, szolgálatra, kereszthordozásra hívta. S rábízta, vállalja azt, vagy más utat választ magának. Péter ott áll, s ahogy én képzelem, összefont karral, összevont szemöldökkel, szótlanul néz a tömeg után. A kérdésre felemeli a fejét és Jézusra tekint. Nem dicsekszik, nem hízeleg, még csak nem is lelkesedik, nem is szidja az elmenõket. Szinte közömbösen, köznapiasan, gyakorlatiasan szól a bizonyságtétele. Talán mennénk mi is, Uram, de hová, kihez? Azokhoz, akik már százszor becsaptak? Akik mindent ígérnek, de teljesíteni semmit sem tudnak? Akik csodálatos jövõt ígérnek, s utána nyomorba taszítanak? Nekünk már volt alkalmunk megismerni téged, Uram. Tudjuk, hogy Isten szeretetét, Isten áldását hozod. Te tetted értelmessé és értékessé koldus életünket. Te emelted szemünket az örök élet csodálatos távlatai felé. Te tanítottál messzebbre látni az orrunknál és a gyomrunknál. Tõled tanultuk meg a szolgálatnak és a szeretetnek soha nem tapasztalt gyönyöreit. Nem megyünk, Uram! Itt a helyünk és megálljuk! Testvéreim, sokan tódulnak manapság Jézushoz egy nagyobb darab kenyér, egy biztosabbnak látszó haszon reményében. De nem sokáig. Ahogy kiderül - márpedig igen hamar kiderül - hogy ez a reménység hiú ábránd, megint csak megcsappan az õt érdekbõl keresõk létszáma. Kiderül, hogy érdekbõl nem érdemes vele menni. De csalódásáért mindenki csak magát okolhatja, hiszen az írás világosan beszél: Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. S van-e nyomorultabb, mint a mai, csak a kenyérben reménykedõ, s azt mindig újra elveszítõ életünk? De folytathatjuk. Megvan a jogunk, hogy tönkretegyük magunk s gyermekeink életét. Csak éppen ideje volna megtorpanni és megkérdezni: Van ennek értelme? Annyi utat

2 végig próbáltunk Isten nélkül, Isten ellenére, s mindig cseberbõl vederbe estünk. Elég volt, testvéreim! Itt az ideje, hogy megtanuljuk a Péter nyugodt helytállását. Ha nem akarunk végképp elpusztulni, meg kell értenünk, hogy életet csak az adhat, aki megteremtette. Csak õ adhat életünknek értelmet, szépséget, örömöt, boldogságot, mindent, amiért nem csak élni érdemes, de még elveszíteni is az életet, mert örökké tartó szeretete mindezt csak elõlegképpen adja az örök boldogság elveszíthetetlen ajándéka elõtt. A hitnek erre a nyugodt helytállására van ma a legnagyobb szükségünk. Az Istenben bízó egyén nyugalmára, akit nem ránthat magával a tömeg értelmetlensége. Aki, mint Péter, megismerte és tudja, hogy élete le van téve Isten kezébe, s azt onnan senki ki nem ragadhatja. És Krisztusra bízott, elveszíthetetlen életét nyugodtan szánja rá a szolgálatra, a felelõsségvállalásra. Mert attól kezdve, hogy õt megismertük, az életünk már nem a miénk, hanem az övé. Õ mondja meg, hogy mire, kiért, hogyan akarja felhasználni. De elveszíteni soha nem hagyja. Hiszed-é ezt? - kérdi Krisztus sokszor az õt keresõktõl. Ha a válaszod még bizonytalan, tõle kérd ezt a nyugodt, biztos hitet. Õ fogja megadni, õ tesz képessé arra, hogy a tanítványok kicsi seregében is megállhass és megtapasztald a benne bízók elveszíthetetlen, elrabolhatatlan, halálon is túl mutató áldott boldogságát. Varga László GYÜLEKEZETEINKBEN TÖRTÉNT Ökumené Pilisjászfalun Ünnep volt Pilisjászfalun. Az a fajta Ünnep, amire az ember ruhát vált, amire belül is úgy készül, hogy még az arca is megváltozik; látja rajta bárki, hogy ünnepel. A gyermekek ajándékozták nekünk ezt az ünnepet, mutatván a lényükbõl fakadó egyszerû, természetes elfogadást, ezt, a felnõttek számára már ködbe veszett értéket. Elhozták nekünk. Mi pedig pillanatokra megszégyenülve, percekre elámulva, végül órákra gyönyörködve néztük õket, hálát adva, hogy köztük lehetünk és dolgozhatunk velük, értük. Ezen a szombat délutánon közel negyven jászfalui gyermek, negyven különbözõ történetbõl kilépve eljött, hogy együtt játszszon egy ökumenikus rendezvényen. Teljes harmóniában voltak együtt, mintha mindig is ismerték volna egymást. Volt egy közös találkozási pont, és õk nem firtatva egymás hitét, közösen megépítették, majd felékesítették a Mennyei Jeruzsálem Nyugati Kapuját. Áthaladtak rajta és végül asztalközösségben, a tanult dalokat énekelgetve, szeretetben, megették a saját készítésû kiflijüket. Ilyen egyszerû volt minden. Ilyen egyszerûen szép. Egyszerûen tökéletes. Mint Isten országa. Mint az a hely, ami nekünk felnõtteknek, manapság oly annyira távoli vidék; mert telve van a világunk ítélkezéssel, mert kimondva, kimondatlanul is azt hisszük magunkról, hogy jobbak vagyunk a másiknál. Azt gondoljuk, hogy tökéletesebbek vagyunk, mert katolikusok vagyunk, õszintébbek vagyunk, mert reformátusok lettünk, vagy hitelesebbek, mert evangélikusok. Nyomkodjuk a pecséteket, osztályozzuk, rangsoroljuk egymást, magunkat. Közben pedig egyre inkább távolodunk a Forrástól. Lassacskán 2

3 nem is emlékszünk arra a tiszta érzésre, amit már csak gyerekek körében érzékelhetünk: a feltétlen, szeretetteljes elfogadásra. Ünnep volt Jászfalun. Köszönöm, hogy részem lehetett benne. Zóka Ernõné, Gruik Kata A gyermekfoglalkozás után a jászfalusi katolikus kápolnában Mocsáry Dezsõ magávalragadó igehirdetése, majd kedves szeretetvendégség zárta az emlékezetes napot. SAJNOS MOST SEM MI NYERTÜNK futballmérkõzés az ökumene jegyében Február 20 -án újra szép számmal látogattak el a református és a katolikus drukkerek a piliscsabai sportcsarnokba a harmadik megmérettetésre. A mieinket még egy nagyszámú tinnyei különítmény is erõs hanggal támogatta. Sajnos a pályán csapatunknál csak a lelkesedés volt számottevõ, ez azonban gólokat nem hozott. A jóval megfiatalított ellenfél iramát nem tudtuk felvenni, ismét az övék lett a kupa. Jövõre nálunk is a fiatalok bevonása és a több edzés lehet a megoldás, mert különben Laza Zoliék végleg elviszik a kupát. Ennek érdekében már konkrét lépéseket is tettünk, minden hónap harmadik vasárnapján 5 órakor edzõmeccseket játszunk a Sportcentrum mûfüves pályáján. Mindenkit szeretettel várunk! Lukács László 3 HÁNY KENYERETEK VAN? Nõk ökumenikus világimanapja március 4.-én a Béthelben A világimanapi liturgiát minden évben más-más ország aszszonyai állítják össze. Az idén a chilei asszonyok ajándékozták meg a világot gondolataikkal, gondjaikkal, hitükkel, bûnbocsánatért, reményért való könyörgésükkel. A feszes liturgia együtt gondolkodást, egymásra figyelést vár tõlünk, miközben rengeteg új ismeretet is kapunk. Hallgatjuk az 1810-ben alakult, mérhetetlenül gazdag, sokat szenvedett ország történetét, népének gazdasági-, politikai harcait, a globalizáció okozta kilátástalanságot. A világi javakért való küzdelem nehézségei közt hangzik fel imájuk Istenünkhöz, ami mindannyiunk imája: Taníts minket Jézus Krisztus által élni. A sok keserûség, szenvedés elviselésére közösségek jönnek létre, egymást segítik, etetik, éltetik a hitet, reményt. Kauser Tibor katolikus testvérünk igehirdetése: az isteni elrendelés, törvényeknek való élés, fela-

4 dataink teljesítésében is az Isten céljainak keresése gyönyörûen oldotta harmóniába az elhangzottakat. Isten a világnak túlcsorduló gazdagságot ajándékozott. Jézus Krisztus a közösség asztalához hív meg bennünket, ahol mindenki számára van kenyér elegendõ. Összejövetelünk egyik igen értékes eseménye volt, amikor pár fõs csoportokban megbeszéltük, hogy egymáson és rászoruló testvéreinken hogyan tudnánk segíteni. Személyes véleményem, hogy segítségre mindig csak azt ajánljam fel, majd papi áldással és a nagyon szép záróénekkel fejeztük be. Megterített asztalokon már ott vártak a chilei recept szerint készített kicsi kenyerek és még nagyon sok apró finomság, tea. A szeretetvendégség elején Kézdi Péter lelkész úr a begyûjtött kártyákról olvasta csoportos beszélgetésünk eredményeként született felajánlásainkat-tanulságos volt, nehéz egymás felé indulnunk. Kedves ajándékként az evangélikus közösség meghívott gyermekeik bábjáték elõadásának fõpróbájára. Az elõadás Saul és Dávid találkozását, megismerkedésüket elevenítette meg igen szép képekben, bibliahû szöveggel és míves egyházi zenével, énekekkel. Az elõadás befejeztével a gyermekek is örömmel válogattak a szeretetvendégség kínálatából. Ma együtt imádkoztunk a világgal, és ígérjük, nem felejtjük el chilei testvéreink üzenetét: Jézus Krisztus bátorságot és erõt ad, hogy el ne fáradjunk kenyeret osztani a világban, amelyben élünk. Hegyi Julianna VI. Református bál Piliscsabán Szép számmal jöttek el a már hagyományos farsangi rongyos-jelmezes bálra, melyen Bácskai Beáta polgármester helyettes asszony és férje is megtisztelt minket jelenlétükkel. amihez értek, amiben én tudok segíteni; ne rójak segítség címen másra megoldhatatlan feladatokat. Megbeszélésünk végén kis kártyákra mindenki felírta felajánlását, az általa jónak vélt segítési módot. Istentiszteletünket az Úrtól tanult imádsággal folytattuk, 4

5 Két lényeges változást hozott az idei bál, az egyik, hogy most tényleg a Református Családi Bibliakör apukái és anyukái szervezték, ellentétben az elõzõkkel, amikor egy-két ember vállán volt a teher. Második: a helyszín, idén elõször a Ward Mária katolikus iskola adott lehetõséget, ezért köszönet Dr. Ujházy András igazgató úrnak. A rengeteg jelmezes gyermek és szülõ önfeledt egymásra találása, majd az újpesti gyülekezetbõl országos hírûvé kinõtt Szövetség zenekar, a gyerekeket aktivitásba vonó színvonalas mûsora indította a bált. Következtek a családos bibliaórások csemetéi, egy kis történetet adtak elõ tánccal kifejezve, melyet Udvari Mónika (anyuka) koreografált. Ez után a tinnyei Kolibri együttes apró táncosai adtak bemutatót tudásukból. A piliscsabai 8 ütem Aerobik Sportklub három korcsoportjának produkciója következett, melyet megérdemelt vastapssal fogadott a kissé elfogult közönség. A szlovákiai felvidékrõl, Hetényrõl érkezett Écsi Gyöngyi és az asszonykórus, akik már többször jártak Piliscsabán, megcsodálhattuk gyönyörû viseletüket, és örömmel 5 hallgattuk az ízes nyelvjárással elõadott meséket és az éneküket. Az utolsó mûsort, egyben a bál nyitótáncát a Ward Mária 1/a-b osztályos szülõk által elõadott charlestont - melyben több gyülekezeti tagunk is derekasan helytállt - a nagy siker miatt meg kellett ismételni. Az est meglepetése, a titokzatos Dj Zozo kiléte is ismertté vált - a tini lányok már azt beszélték egymás között, hogy biztosan valami olasz - a felismerhetetlenségig elmaszkolt Fehér Zoli apuka szolgáltatta a talp-

6 alávalót. Hogy ne csak pozitívumokról beszéljek, a tényleg élményszámba menõ elõadások kissé elsikkadtak a nagy térben, sok felnõtt kiscsoportos beszélgetésekbe merült és a gyerekek is inkább a folyósókon való hancúrozást választották. Viszont ahol érdekeltek voltak a mûsorban hozzátartozóik révén, már nagy figyelem övezte a fellépéseket. Levonva a tanulságot: vagy visszatérünk a Szaki hagyományos helyszínéhez, ahol a figyelem koncentráltan a színpad felé irányult, vagy meg kell gondolni a külsõs produkciók meghívását és csak a sajátjainkra koncentrálunk. Én az utóbbi véleményt osztanám. Végezetül, az idei bál is megerõsített bennünket abban, hogy a farsangi vidám együttlét, a gyülekezetünk különbözõ korosztályainak összekovácsolója, összekovászolója, vagyis, hogy jövõre újra találkozunk! Lukács László 6

7 Még mindíg farsang! 7

8 SZENTLÉLEK HÉTVÉGE GALYATETÕN Szombat hajnal fél négyig énekeltünk, de már gitárosaink megfájdult ujjai miatt kénytelenek voltunk megindulni a szobáink felé. Másnap reggel nyolc órakor a reggelire, mindenki frissen, kipihenten,ki-ki már kávézás után érkezett meg és szinte minden ételt, amit elénk tettek, felfaltunk. Kis szünet után Asbóth Gábor 15 perces áhítatot tartott nekünk, ami kb. egy órásra sikerült, ezt követõen meghallgattuk az elõadást a Szentlélek munkájáról és beszélgettünk. Hamar eljött az ebédidõ. Ebéd után mi, akik olyannyira kipihentük magunkat, elhatároztuk, hogy délutáni szieszta helyett sétálni megyünk és megnézzük a nem messze található kilátót. Kis problémát csak az okozott, hogy szombat hajnaltól kb. 3-4 cm-es hó esett és erre nem mindenki volt felkészülve. A kilátóhoz sok-sok meredek lépcsõ vezetett és mire felérkeztünk, már csak a csapat fele vállalta be, hogy felmegy a kilátó tetejére is, ahonnan persze semmit nem lehetett látni a nagy köd miatt. Tinnyei református közösségünk az alpha tanfolyamban résztvevõknek Szentlélek hétvégét szervezett Galyatetõn a Református Konferencia Üdülõházban március 18 és 20 között. Az alpha kurzus 8. hete körül tartjuk a Szentlélek hétvégét. Ilyenkor péntek estétõl vasárnap délig elõadásokat hallgatunk meg a Szentlélek személyérõl, munkájáról, közösséget formáló erejérõl. Ebben a két napban sokan megtapasztaltuk már Isten jelenlétét, munkáját, erejét. Ezeken a hétvégeken arról beszélgetünk, hogy a Szentírás nem elméletben, hanem munkája közben szól a Szentlélekrõl. Pénteken délután 4 órakor indultunk el kisbusszal, 20 felnõtt és Julka (Áron és Mónika 4,5 hónapos kisbabája). Már a buszon elkezdõdött a viccelõdés és egész úton folytatódott a jó hangulat, még a kényelmetlen helyzetek ellenére is (egyikünknek ugyanis a buszon csak egy mûanyag kis sámli jutott). Az üdülõházhoz vezetõ útvonalleírás vicces megfogalmazása miatt kissé elbizonytalanodtunk, de hamar kiderült, hogy a háztól pár méterre álltunk meg. Végül egy erdei, barátságos házikóhoz értünk, ahol nagy szeretettel fogadtak minket. Szállásunk elfoglalása után megvacsoráztunk és hozzáláttunk a közös programokhoz. Elõször meghallgattuk kedves lelkészünk, Csoma Áron rövid nyitóbeszédét a Szentlélek erejérõl, majd a közös éneklés után játékba kezdtünk. Mindenkinek jellemezni kellett a kihúzott személyt a többieknek pedig ki kellett találni, hogy kire igaz a leírás. A játék után tovább énekeltünk egy kisebb, fáradtságot jól tûrõ csapattal és két gitárossal, Csige Józseffel és Bán Gáborral. Az éjszaka kissé hosszúra sikeredett. 8 Lassan sétáltunk visszafelé és némi pihenésre betértünk egy kis kocsmába forralt borra. A házba visszatérve kis szabad foglalkozás, pihenés után mutogatós játékba kezdtünk. A játék három fõszereplõje: Szabó László pincér, Asbóth Gábor szállodai recepciós és Simon János igazoltató rendõr, akiknek szerepüket játszva ki kellett találniuk a néma vendégek illetve a néma szabályszegõk problémáit. A szituációkban mindenki nagyot alakított. A következõ játékban Erdei Krisztina kvíz kérdésekkel próbálta felélénkíteni agyunkat, közben felváltva dajkáltuk Julkát, aki egyébként nagyon jól bírta a körülötte lévõ idegen emberek zaját, sõt

9 még élvezte is a helyzetet. Gyorsan elérkezett a vacsoraidõ. Vacsora után a Szentlélek erejérõl hallgattunk elõadást, majd ezután Áron a csendes szobában várta az imádkozni vágyókat. Vasárnap a reggeli után Úrvacsorai közösséget tartottunk, majd elindultunk haza. Nagy Szilvia PÉNZ-ÜGYEK Szeretném tájékoztatni a gyülekezetet a gazdasági helyzetünkrõl, fontosabb bevételi forrásainkról, kiadásainkról, és azok összegérõl. Az elsõ bevételi forrásunk az egyházfenntartói járulék. Ennek a mértéke a presbitérium határozata alapján felnõtteknek Ft/hó, gyermekeknek 600 Ft/hó. Az egyházfenntartói járulék megfizetésével a befizetõ teljes jogú szavazó tagja lesz a gyülekezetnek. A második a perselypénz, amit az istentisztelet végén a perselyláda tartalmaz. A harmadik az adomány. Az adományt lehet adni Isten dicsõségére vagy konkrét célra céladományként. Céladomány lehet a templom felújításra, karácsonyi ajándékokra, õszesti koncertekre adott összeg. Kapunk hitoktatásra csoportonként, havonta Ft-ot, ami tartalmazza a hitoktatói díjakat és a járulékokat is. Havonta Ft-ot, mely csekély mértékben fedezi a teljes hitoktatói költséget. alkalmazott 20 idõs és rászorult embertársunknak segít. A gondozottaknak nem kell fizetni az ellátásért, tehát szolgálatuk a gondozottak részérõl INGYENES. A Harangért Alapítványt (közhasznú szervezet) még Tóth Tamás bácsi alapította a harang beszerzése céljából. Napjainkban a Talentum címû kiadványt, a gyermekek, idõsek karácsonyi ajándékának beszerzését, nyári táborok támogatását finanszírozza a szervezet. Az alapítvány fogadhatja az SZJA 1% felajánlásokat. A 2010 évben Ftot kaptunk az 1%-ból. Az adományok és az SZJA 1%-a a bevételi forrása az alapítványnak. A kétszer 1%-ról az alábbi adószám megadásával rendelkezhet az adóbevallásában: Magyar Református Egyház Bankszámla számok: Tinnye Piliscsabai Református Társegyházközség: "Lázár" Református Házi Segítségnyújtó Szolgálat: Harangért Alapítvány: Az egyházfenntartói járulék és a perselypénz 10%-át közalapi hozzájárulásként az Északpesti Egyházmegyének kell átutalni, tehát mi támogatjuk az egyházat ily módon. Kiadásaink az alábbi tételekbõl tevõdnek össze: (2011 várható és tervezhetõ kiadásai) 1.Lelkész javadalma és járuléka: Ft 2.Hitoktatásra: Ft 3.Gyülekezeti élet kiadásai: Ft 4.Igazgatási kiadások (pl:kisbusz fenntartási ktg): Ft 5.Templom, parókia, gyülekezeti terem fenntartási ktg: Ft 6.Közalapi hozzájárulás: Ft 7.Adományok, lekötött perselypénz: Ft Összesen: Ft A évben az eredményünk Ft volt, ami azt jelenti, hogy (templom céladomány kivételével: Ft) az összes bevételünk Ft-tal volt több mint az összes kiadásunk. Nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy adósága nincs az egyházközségnek és a templom felújítására csodálatos módon a hívek Ft-ot adtak. Ugyanerre a református egyháztól Ft vissza nem térítendõ támogatást kaptunk. Az adakozás azért fontos, mert a gyülekezet önfenntartó, semmilyen támogatást, hozzájárulást az egyháztól a mûködésre nem kap. (Sokan tévesen azt gondolják, hogy a lelkész a református nagyegyháztól kapja a fizetését.) Az egyházközség 2007 végén megalapította a "Lázár" Református Házi Segítségnyújtó Szolgálatot. Ez a szervezet a Magyar Államkincstártól kapott támogatásból mûködik, önfenntartó, az egyházközség nem támogatja anyagilag

10 KÜLSÕLEG IS MEGÚJULUNK Templomunk teljes tetõszerkezetének, héjazatának és külsõ homlokzatának felújítási munkái megkezdõdtek, és a szerzõdés szerint május 30-ra befejezõdnek. Gyülekezetünk tagjai eddig mintegy 4,4millió forintot adományoztak a felújításra. A református egyháztól 10 millió forint támogatást kaptunk. Köszönjük az eddigi támogatásokat és kérjük, hogy a tervezett munkálatok minél szélesebb körû megvalósításához tehetségük, és " a szívükben elgondoltak szerint", továbbiakban is járuljanak hozzá. Mint minden felajánlás - akár anyagi, akár kétkezi fizikai munka, akár imádság - közös ügyünket szolgálja. Presbitérium

11 G Y E R M E K O L D A L A békák példázata Volt egyszer egy csoport béka akik versenyezni akartak. Egy nagyon magas toronyba akartak feljutni. Sok nézõ gyûlt össze, hogy figyeljék a versenyt és bíztassák a békákat. Elkezdõdött a verseny... De... A nézõk közül senki nem hitt abban, hogy egy békának is sikerülni fog feljutni a torony csúcsára. Ilyeneket mondogattak: "Oh, de fárasztó!!! Sosem fognak feljutni!" Vagy: "Semmiképp nem sikerülhet, a torony túl magas!" A békák kezdtek lemaradozni......egyetlenegy kivételével, aki élénken kapaszkodott felfele... A nézõk kiabáltak: "Ez túl fárasztó! Senki sem fog feljutni!" Egyre több béka gondolta meg magát és fordult vissza......csak az az egy haladt tovább kitartóan...egyáltalán nem akarta feladni! Végül mindenikük feladta, azt az egy békát kivéve, aki hatalmas ambícióval és kitartással egyedül jutott fel a torony csúcsára! Ezután a többi béka és a nézõk is meg akarták tudni, hogyan sikerült neki az, amit mindannyian lehetetlennek hittek. Egy nézõ odament a békához és megkérdezte, hogyan volt annyi ereje hogy feljusson a csúcsra. Mert hittel sok olyat megtehesz, Ekkor derült ki, hogy... A gyõztes béka SÜKET volt!!! Mi ebbõl a tanulság: ha van egy célod amit el akarsz érni, sose hallgass azokra kik negatív beszéddel el akarják hitetni veled, hogy nem vagy képes rá. Az ilyen emberek felé légy süket! Gyermekeink írták: Tárgy: Riport Istennel - Á Uram, Ön Isten? - Igen - De jó, hogy nem tévedtem. Feltennék Önnek néhány kérdést, csekélység az egész. - Állok rendelkezésére, de elõtte meg kell teremtenem a világot. - Azta! És ez nem nehéz? - Nem, csak akkor, ha zavarnak. És most PSZT! 5 perccel késõbb - Wauuu! Gratulálok Uram. Milyen szép! Mit tetszik még teremteni? - Életet, azon belül van egy elképzelésem. - És mi lenne az? - Az egyik az egy férfiszerû ember, 180 cm magas lesz és barna hajú. - A másik? - Az egy emberszerû nõ, 170 cm magas és szõke. - És hol fognak élni? - Hát a paradicsomban. - Hogy lakhat valaki egy zöldségben?! - Nem zöldségben, hanem az én általam készített gyümölccsel teli kertben. _ Á már értem! És az utolsó kérdés: Van Önnek fia? - Igen, Jézusnak hívják. - Biztos jó lehet vele játszani, de most mennem kell. Köszönöm, hogy szakított rám idõt. Viszlát. Taaaaxi! Tóbiás Bálint 4. a osztályos tanuló 11

12 I M A N A P L Ó "Boldog ember az, aki az Úrba veti bizodalmát, nem igazodik a kevélyekhez..." (Zsolt 40,5) Nehéz dolog túllátni a földi viszonyokon. A földi hatalmasságokat olykor mindenhatónak gondoljuk, cselekedeteinket hozzájuk igazítjuk. A boldog és bölcs ember tudja, hogy minden hatalom Istentõl van. Istenhez igazodik, mert Õ a mindenható. "Ne fizessetek a gonoszért gonosszal, vagy a gyalázkodásért gyalázkodással, hanem ellenkezõleg: mondjatok áldást, hiszen arra hívattatok el, hogy áldást örököljetek." (I Pét 3,9) Az áldás a bibliai gondolkodásmód szerint nemcsak lelki gazdagodás: Isten áldásának kézzelfogható jelei vannak az életünkben. Az áldás azonban akkor lesz a miénk, ha tiszta szívvel ki tudjuk mondani, még vélt vagy valós ellenségeinkkel kapcsolatban is az áldó szót. "Közeledjetek az Istenhez, és Õ közeledni fog hozzátok." (Jak 4,8) Jakab fontos szerepet tulajdonít az emberi cselekvésnek az Úristennel való viszonyunkban. A hit halott cselekedetek nélkül - mondja. Közeledjetek ti is, akarjátok megismerni Istent, mert Õ nem tehetetlen, passzív bábukat teremtett a világba. "Ki hengeríti el nekünk a követ a sírbolt bejáratáról? Ekkor felnéztek és látták, hogy a kõ el van hengerítve." (Márk 16, 3) A legõsibb evangélium húsvéti elbeszélésébõl való a fenti ige. Az asszonyokat még a halál foglalkoztatja. Talán nem is mernek a jõvõre gondolni: Jézus halála után minden reménytelen, jobb ilyenkor a hétköznapi feladatokba menekülni. Eközben Isten már cselekedett. Õ (végsõ soron) mindig megelõzi az embert. A kõ, ha tetszik a halál hatalma, a reménytelenség, a jövõtõl való félelem eltûnt az útból. Egy új történet kezdõdött. Ha felfelé is nézünk, mi is látjuk. Örömteli eseményen szolgálhattak újra a Léviták, - ha nem is teljes létszámmal - régi kántorunk, Joli második gyermekének, Simon Krisztinának keresztelõjén Csorváson. A szülõk, Joli és Zoli keresztapának lelkészünket, Áront kérték fel. Állandó Úrnapi és hétközi alkalmaink: hétfõ 10,00 óra Istentisztelet a Szociális Otthonban, utána a Nagyboldogasszony Házban szerda 10,00 óra Baba-mama bibliaóra 2 hetente csütörtök 16 óra Bibliaóra a gyülekezeti teremben szombat 10,00 Családos bibliaóra minden hónap elsõ szombatján a gyülekezeti teremben. Legközelebbi ápr.9-én vasárnap 10,45 Úrnapi istentisztelet a templomban Családos istentisztelet: minden hónap harmadik vasárnapján 10,00 órakor. A legközelebbi ápr. 17-én. Minden hónap elsõ csütörtökjén, a bibliaóra után 17,00 órától Nõszövetségi összejövetel. A legközelebbi ápr. 7-én. Várjuk hozzászólásaikat, híreiket, cikkeiket a Talentum hasábjaira a Tálentum alapító szerkesztõjénél, Soósné Jeckel Eszternél a es, ill os telefonszámon, vagy Lukács László szerkesztõnél a címre. A Talentum ára: 200 Ft, éves elõfizetési díja: Ft Piliscsaba, Deák Ferenc u. 55. Telefon: ; , A Harangért Alapítvány számlaszáma:

...mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. 1Kor.

...mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. 1Kor. 2013. Szeptember...mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. 1Kor. 1,10 ÖSSZHANG A Rákoscsabai Református Egyházközség

Részletesebben

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december A betlehemi jászolnál nem állt egy teológus sem, egyetlen pap sem. Mégis minden teológia kezdete a csodák

Részletesebben

Keresztút Levél. Az éjszaka sötétjében. Örömének. Édesanyámnak. A Felsőpetényi és Ipolyvecei Evangélikus Gyülekezetek Hírlevele

Keresztút Levél. Az éjszaka sötétjében. Örömének. Édesanyámnak. A Felsőpetényi és Ipolyvecei Evangélikus Gyülekezetek Hírlevele A Felsőpetényi és Ipolyvecei Evangélikus Gyülekezetek Hírlevele Az éjszaka sötétjében Advent akkor van, ha kibírom saját sötétségemet és a világot beborító sötétet, ha nem menekülök bele sietve a sokszínnyomatú

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Akinek Atyja az Isten

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Akinek Atyja az Isten www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2013. szeptember XIX. évfolyam 4. szám Akinek Atyja az Isten Egy a ti Atyátok, aki a mennyben van. (Máté 23,9) Kevesek imádságain, vallásos

Részletesebben

Elismert egyházként folytathatjuk szolgálatunkat

Elismert egyházként folytathatjuk szolgálatunkat Ingyenes havilap XIV. évfolyam 2. szám A Hetednapi Adventista Egyház Magyar Uniójának információs lapja 2012. március 3. Tekintsünk felfelé, vezessünk Menny felé! Elismert egyházként folytathatjuk szolgálatunkat

Részletesebben

Veled és. Fel éd. Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) - K a r á c s o n y! - A Szent László Plébánia lapja

Veled és. Fel éd. Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) - K a r á c s o n y! - A Szent László Plébánia lapja Veled és - K a r á c s o n y! - Fel éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) XXI./6. (185.sz.) 2011. December

Részletesebben

ABarnabás Házban, a Hargitán tölthettem egy júliusi

ABarnabás Házban, a Hargitán tölthettem egy júliusi baptista ifjúsági lap Székelyudvarhely. Fõtér. fotó: www.csedoattila.info 103. Zsoltár. Dávidé. Áldjad, lelkem, az URat, és egész bensõm az õ szent nevét! Áldjad, lelkem, az URat, és ne feledd el, mennyi

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Az igazságra van szükségünk

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Az igazságra van szükségünk www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014. szeptember XX. évfolyam 4. szám Az igazságra van szükségünk Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok; megismeritek

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Hálaadás a mi erőnk! békével töltötte be szívemet és gondolatomat,

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Hálaadás a mi erőnk! békével töltötte be szívemet és gondolatomat, www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2011. szeptember XVII. évfolyam 4. szám Hálaadás a mi erőnk! Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen! (Zsolt 118:

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Pünkösdi szükségek. Jöjj el, Szentlélek Úristen!

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Pünkösdi szükségek. Jöjj el, Szentlélek Úristen! www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014. június XX. évfolyam 3. szám Pünkösdi szükségek Jöjj el, Szentlélek Úristen! Amire igazán szükségünk van az életünkben a segíts magadon

Részletesebben

Vizet töltünk a korsóba. Kopogtató. 2010. dec., XX. évf. 3. (60.) szám A Magyar Schönstatt Családmozgalom lapja

Vizet töltünk a korsóba. Kopogtató. 2010. dec., XX. évf. 3. (60.) szám A Magyar Schönstatt Családmozgalom lapja 2010. dec., XX. évf. 3. (60.) szám A Magyar Schönstatt Családmozgalom lapja Kopogtató elfogadjuk, bármit mér ránk szeretõ kezével a mi Istenünk. Alig néhány hét múlva, mondhatni postafordultával kaptuk

Részletesebben

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2012. III. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele 50 éve kezdődött a II. Vatikáni Zsinat A II. Vatikáni Zsinat nyitó lépést tett afelé, hogy Jézust és Egyházát minél jobban

Részletesebben

HÍRLEVELE. A Budapest-Budafoki. Református Egyházközség. 2013. húsvét. A húsvéti hó. Növekedés!? (gondnoki beszámoló)

HÍRLEVELE. A Budapest-Budafoki. Református Egyházközség. 2013. húsvét. A húsvéti hó. Növekedés!? (gondnoki beszámoló) A Budapest-Budafoki Református Egyházközség HÍRLEVELE 2013. húsvét óriási szám. Soha párt, civil szervezet, egyesület még csak a közelébe sem került és nem is fog kerülni ennek a számnak. Fel sem tudjuk

Részletesebben

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8)

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) IV. évf. 9. szám 2013. május 19. HÍVÓ SZÓ SzigetszentmiklósKossuth utcai Református Egyházközség lapja A LÉLEK EREJE Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) Pünkösd a Szentlélek

Részletesebben

Isten éltessen, Feri atya! ÉBRESZT 2015. FEBRUÁR. Káposztásmegyeri Katolikus Közösség lapja, 25. évf. 1. ( 132. szám 1 Ébresztő 2015.

Isten éltessen, Feri atya! ÉBRESZT 2015. FEBRUÁR. Káposztásmegyeri Katolikus Közösség lapja, 25. évf. 1. ( 132. szám 1 Ébresztő 2015. Isten éltessen, Feri atya! ÉBRESZT 2015. FEBRUÁR Káposztásmegyeri Katolikus Közösség lapja, 25. évf. 1. ( 132. szám 1 Ébresztő 2015. február A KRISZTUS HÚSVÉTI MISZTÉRIUMÁT EL KÉSZÍT SZENT NEGYVENNAP Mindenekelőtt

Részletesebben

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10) 25 sz június.qxd 6/14/04 9:30 PM Page 1 Újfolyam A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. június 25., jubileumi szám Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2009./4. szám Mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik. Péld 17,17 A vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a csontokat is

Részletesebben

Ti vagytok a föld sója

Ti vagytok a föld sója Újfolyam 37. szám A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2007. szeptember Ti vagytok a föld sója (Máté 5,13) Martinecz Márta kerámiája Evangelizációs hét október 8-tól 12-ig MAGVETÉS ÚJ KEZDÉS

Részletesebben

A Veresegyházi Református Egyházközség és a Kálvin Téri Református Általános Iskola kiadványa

A Veresegyházi Református Egyházközség és a Kálvin Téri Református Általános Iskola kiadványa Áldás, békesség! Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá... (1Pt 2,5/a) A Veresegyházi Református Egyházközség és a Kálvin Téri Református Általános Iskola kiadványa Reformáció Öltsetek

Részletesebben

REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám

REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám Lekonfirmáltunk! Vártuk az ősembert...! Az egyháztag fogadalma 101 éves lettem

Részletesebben

A Magyar Schönstatt Család lapja

A Magyar Schönstatt Család lapja Oázis A Magyar Schönstatt Család lapja Bízz bennem! Váltás-válság? A zöld szemű szörny A bizalom, mint feladat Kapaszkodjunk Istenbe! A fejből a szívbe vezető út Bízom a benned lévő jóban Szélfúvás a házaspárok

Részletesebben

Megvitték a hírt Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. (Lk 24,5-6)

Megvitték a hírt Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. (Lk 24,5-6) A Kecskeméti Református Egyházközség Hírmondója XIX. évf. 2012. 2. szám Megvitték a hírt Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. (Lk 24,5-6) 2 Ünnepi kör - Áhítat Szőlőskert

Részletesebben

Így élünk. Az Úr kedves esztendeje. A Soproni Református Egyházközség 2007. évi adventi tájékoztatója

Így élünk. Az Úr kedves esztendeje. A Soproni Református Egyházközség 2007. évi adventi tájékoztatója Így élünk A Soproni Református Egyházközség 2007. évi adventi tájékoztatója 9400 Sopron, Deák tér 2. Tel./Fax. 06-99/523-308 e-mail: pataki.emoke@chello.hu Az Úr kedves esztendeje Az advent szónak nem

Részletesebben

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele , 2013. december de colores az esztergom-budapesti cursillo hírlevele Sehol nem ártanak, és nem pusztítanak mert a föld tele lesz az Úr ismeretével (Iz 11,9 ) Sötétben járunk, hajnalra várunk! szól a Szent

Részletesebben

LAKITELEKI ÚJSÁG TRIANON EMLÉKNAPRA. XXIII. évfolyam 5. szám Pünkösd hava, Tavaszutó, Ígéret hava. 2011. május 31. Ára: 120 Ft

LAKITELEKI ÚJSÁG TRIANON EMLÉKNAPRA. XXIII. évfolyam 5. szám Pünkösd hava, Tavaszutó, Ígéret hava. 2011. május 31. Ára: 120 Ft XXIII. évfolyam 5. szám Pünkösd hava, Tavaszutó, Ígéret hava 2011. május 31. Ára: 120 Ft ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN TRIANON EMLÉKNAPRA Szeretettel meghívjuk Önt és családját 2011. június 4-én,

Részletesebben

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2013. IV. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Az ICCRS nemzetközi prófétai találkozója Betlehemben A felső teremben folytattuk imánkat, ahol Istentől új pünkösdöt kértünk

Részletesebben

HÍRLEVELE 2014. húsvét

HÍRLEVELE 2014. húsvét A Budapest-Budafoki Református Egyházközség HÍRLEVELE 2014. húsvét A nyuszi Az üregi nyúl mindennapos látvány volt a 70-es, nyolcvanas években a németországi parkokban. A kollégium ablakából, ahol laktam

Részletesebben

A nagykőrösi református gyülekezet hírlevele

A nagykőrösi református gyülekezet hírlevele A nagykőrösi református gyülekezet hírlevele XIV. évfolyam, 7. szám; 2011. szeptember Textus: Ésaiás próféta könyve 26, 7 Ének: 264. dicséret 1-3 verse, végén a 4-5 verse Elhangzott az általános iskola

Részletesebben

Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik.

Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik. Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik. Része lesz a Libánon pompájában, a Karmel és Sárón díszében. Meglátják

Részletesebben