Kommunális iszapok beintegrálása az agrártermelésbe. Előadó:Sáry Lajos

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kommunális iszapok beintegrálása az agrártermelésbe. Előadó:Sáry Lajos"

Átírás

1 Kommunális iszapok beintegrálása az agrártermelésbe Előadó:Sáry Lajos

2 A mezőgazdaság problémái napjainkban a talajok puffer- kapacitása, regeneráló-képessége hanyatlik a talajok elsavanyodása fokozódik talajok fizikai szerkezete romlik a talajélet egyre sivárabb a humuszképződés stagnál vagy lecsökken fokozódik a műtrágyák kimosódása (N) és lekötődése P 2 O 5 monokultúrás termelés során megjelentek a markáns mikroelem-hiányok

3 Magyarország településeinek szennyvízelvezetési és tisztítási helyzetéről, a települési szennyvíz kezeléséről szóló 91/271/EGK irányelv Nemzeti Megvalósítási Programjáról Amennyiben a csatornába vezetett szennyvizek jogszabályoknak megfelelő minőségűek és a mai kor követelményeinek megfelelő tisztítástechnológiákat alkalmaznak, az iszap mezőgazdasági szempontból értékes szerves tápanyag, amelyet célszerűen vissza kell forgatni a termőtalajba. Ma Magyarországon a keletkező szennyvíziszap jelentés részét lerakókon helyezik el. Az EU vonatkozó irányelvével harmonizáló hazai szabályozásnak megfelelően fokozatosan csökkenteni kell a biológiailag lebomló szerves anyag tartalmú hulladékok lerakókon történő elhelyezését után szennyvíziszap lerakón történő elhelyezésére szolgáló új depónia kialakításával a Program nem számol, ezáltal az ilyen jellegű iszapkezelést egyértelműen nem támogatja.

4 Magyarország településeinek szennyvízelvezetési és tisztítási helyzetéről, a települési szennyvíz kezeléséről szóló 91/271/EGK irányelv Nemzeti Megvalósítási Programjáról A Program a tápanyagok természeti körfolyamatba való visszaforgatását, a szennyvíziszapok mezőgazdasági területen történő elhelyezését támogatja. Szennyvíziszap egyre nagyobb mértékben történő hasznosítása javítja életminőségünket és a környezet állapotát, hozzájárul az ország jobb nemzetközi megítéléséhez, és komoly részét képezi a fenntartható fejlődés feltételei teljesítésének.

5 Nemzeti Vidékstratégiai koncepció 2020 II Talajvédelmi program A talaj Magyarország egyik legfontosabb, feltételesen megújuló természeti erőforrása, melynek védelme, termékenységének fenntartása nem csupán a földhasználó, hanem a társadalom hosszú távú érdeke Hulladékgazdálkodási program Az agrárgazdaság és a vidék számára fontos, hogy értékes anyagok ne váljanak hulladékká, azaz melléktermékként vagy másodnyersanyagként hasznosíthatók legyenek és ne jelentsen terhet hulladékként történő kezelésük

6 2/A Szennyvíziszap elhelyezési probléma jelentős költségek Tekintettel arra, hogy a szennyvíziszap kezelés költsége a körülményektől függően jelentős szóródást mutat, azt javasoljuk, hogy egy átlagos, általános költségösszetevő szerint vegyük figyelembe az iszappal kapcsolatos költségeket. Az iszapszállítás költségét 80 km távolságra lévő hulladéklerakó esetén, 200 Ft/km szállítási díjjal számolva, 7300,- Ft/t értékben lehet figyelembe venni. Ebben már az üresen megtett út költsége is szerepel. Forrás: Magyar Viziközmű Szövetség tanulmány 2010.

7 Az összes megtermelődő biomassza szárazanyagban és műtrágya hatóanyagra átszámolva Szárazanyag Műtrágya- hatóanyagra átszámítva milllió t/év ezer t/év átlag millió Ft-ban Szármaradvány (Gabonafélék) Ipari növények 1,9-2, melléktermékei Zöldség-szőlő-gyümölcs 0,8-0, melléktermékek Állattenyésztés 5,7-5, (trágya és melléktermék) Kommunális iszap mezőgazdasági felhasználás Összesen 28,4-37, Forrás: Holló J. MTA

8 A problémák megoldása Szervesanyag feldolgozás és utánpótlás, amely szem előtt tartja a mezőgazdaság igényeit! Hulladék kezelés és hasznosítás hozzáadott értékkel. A koncentráltan képződő biomasszák mint stratégiai tápanyagbázisok felhasználása. Hulladék megsemmisítés költsége helyett bevételi forrás generálása. Komposztáló telepek létrehozása.

9 A hazai mezőgazdaságban szárazanyagban számolva évi millió tonna melléktermék képződik

10 A főtermék aránya - szárazanyagban számítva az összes termés százalékában Gabona Burgonya és zöldség 37% Főtermék Melléktermék 58% Főtermék Melléktermék Hüvelyesek Gyümölcs 26% Főtermék Melléktermék 72% Főtermék Melléktermék

11 A főtermék aránya - szárazanyagban számítva az összes termés százalékában Szálas takarmányok Szőlő 94% Főtermék Melléktermék 52% Főtermék Melléktermék Ipari növények Összes növénytermesztés 57% Főtermék Melléktermék 47% Főtermék Melléktermék

12 Műtrágya hatóanyagok árának változása

13 1 m 3 kommunális szennyvíziszapban reprezentált NPK hatóanyag értékének változása a műtrágyák esetében

14 Mindig a minimumba kerülő tápelem szabja meg a többi felvehetőségét, limitálva ezzel a termésmennyiséget. A Liebig elv

15

16 Megfelelően kezelt biomassza hatása

17 Megfelelően kezelt biomassza hatása

18 növénymagasság (cm) Paprika magasság a szennyvíz-iszap komposztban kontroll kontroll 8 t/ha komposzt 12 t/ha komposzt 16 t/ha komposzt

19 Megfelelően kezelt biomassza hatása KOMSZOL üzemi kísérlet kukoricában

20 Spontán úton előállított komposzt Anaerob Obligát anaerob szervezetek -transzportrendszer nincs -légzésre képtelenek -mind az e - donor mind az akceptor szerves vegyület -rossz hatásfok sok anyagcsere termék ROTHADÁS Organotróf-anaerob szervezetek - oxidált szervetlen vegyületekkel (term. akc.) szerves vegyületeket égetnek Litotróf-anaerob szervezetek -az e - -kat nem O 2 viszik, hanem más szervetlen-redukálható akceptorra(nitrát, szulfát, CO 2, vas, stb.)

21 Spontán úton előállított komposzt Aerob Korhadás Komposztálás -Fajösszetétel nem definiálható -Fajgazdagság(vagy szegénység) -Toxinok -Penészgombák -Paraziták -Talajéletet kismértékben növeli -Alacsony tápanyagtartalom -Kismértékű (lassú) humuszosodás

22 1 ha területen megtermelhető biomassza és a talaj termőrétegében élő mikroszervezetek aránya Termények termés/ha melléktermék t/ha Összesen t/ha Őszi búza Kukorica Burgonya Lucerna Cukorrépa Paradicsom Mikroorganizmusok

23 A növényi - és mikrobiális - szárazanyag összetétele Összes szárazanyag 100 % C (Szén) 45 % O (Oxigén) 42 % H (Hidrogén) 7 % N (Nitrogén) 1,8 % Egyéb elem 4,2 %

24 A mineralizálódás 100 g szerves-anyag (45-50 % szén) lebomlásához 2 g nitrogén szükséges. (C:N = 25:1) azaz 1 tonna/ha szerves-anyag lebomlásához 0,02 tonna nitrogént kell adagolni. Ebben az esetben tehát a talaj mikroszervezetei minden tonna szerves-anyag elbontásához 20 kg N hatóanyagot használnak fel. Ha ezt nem biztosítjuk, abban az esetben a talaj készleteit használják fel végső soron nitrogén-konkurenciát jelentenek a haszonnövényekkel szemben! A komposztálási folyamatnál ezzel szemben ha a kezdetektől nem biztosítjuk a vízoldékony, könnyen hasznosítható szénforrást (Depolimerizált cellulózból eredő cukrokat), akkor a rendszerből a szénforrás hiányában be-nem köthető nitrogénvegyületek eltávoznak.

25 Irányított komposztálással előállított termék Aerob Klasszikus komposzt -Szelektált fajok -Szabványosítható -Fajösszetétel determinált és definiálható -Célidegen fajokban szegény -Hasznos csíraszám magas( /g) -Patogénektől mentes -Talajéletet növeli -Magas tápanyagtartalom -Gyors humuszképződés -Kiegészítő hatások -Biokontroll -Biopeszticid -Celluláz-aktivitás

26 1 m 3.A.S.A. komposztban reprezentált hatóanyag érték

27 Műtrágya és komposzt összehasonlítása, azonos NPK mellett 1 hektárra vetítve kg vegyes műtrágya tápanyagszolgáltató-képessége kg NPK hatóanyag, amely kijuttatva és bemunkálva: Ft/ha. Ezzel összevetve: a kg műtrágya-hatóanyaggal 7-9 t komposzt tápanyagszolgáltató-képessége egyenértékű, amely kijuttatva és bemunkálva: Ft/ha. A komposzt használatával 50 %, jelen műtrágya árak mellett Ft/ha megtakarítást érhetünk el úgy, hogy a tápanyag-szolgáltató képesség megegyezik, miközben jelentős a mikroelemvisszapótlás, humuszképzés és talajjavító hatás.

28 Az egyoldalú műtrágyázással olyan káros - és sajnos egyre gyorsuló - folyamatot indítottunk el, amely a magasabb termésátlagokért folytatott küzdelemben ellenünk dolgozik!

29 A szervestrágyázás a mezőgazdasági tevékenység mai színvonalán nemhogy vesztett volna jelentőségéből, hanem ellenkezőleg: az egyre energiaigényesebb, költségeiben növekvő tendenciájú kemizálás hatásának fokozásával, a kemizálás által okozott elkerülhetetlen hátrányok megszüntetésével egyre fontosabb tényezővé válik.

30 Az állandó jó minőségű végterméket a megfelelő biológiai kezeléssel lehet garantálni.

31 A technológia alkalmazásával lehetővé válik a kommunális szennyvíziszapokból előállított komposztoknak a korlátozás nélküli forgalomba hozatali és felhasználási engedélyeztetése. A technológia könnyen adaptálható más - már működő - komposztálási rendszerekbe.

32 Fontos tudni, hogy a technológiánkkal, a különböző oltóanyagok alkalmazásával biztosítva a technológiával szabályozott életkörülményeket gyorsan és eredményesen komposztálhatók a szennyvíziszapokon kívül más, különböző eredetű biomasszák, hatékonyan bonthatók talajszennyező veszélyes hulladékok is. növényi- és állati eredetű zsírok, olajok, Tejzsírral szennyezett kommunális iszap kezelőágyas ártalmatlanítása

33 Fontos tudni, hogy a technológiánkkal, a különböző oltóanyagok alkalmazásával biztosítva a technológiával szabályozott életkörülményeket gyorsan és eredményesen komposztálhatók a szennyvíziszapokon kívül más, különböző eredetű biomasszák, hatékonyan bonthatók talajszennyező veszélyes hulladékok is. Extrém esetek 5000 tonna bőrhulladék helyszíni biodegradációja

34 Fontos tudni, hogy a technológiánkkal, a különböző oltóanyagok alkalmazásával biztosítva a technológiával szabályozott életkörülményeket gyorsan és eredményesen komposztálhatók a szennyvíziszapokon kívül más, különböző eredetű biomasszák, hatékonyan bonthatók talajszennyező veszélyes hulladékok is. gyógyszergyártási szerves veszélyes hulladékok Komposztált micélium, mikofenolsav lebontás

35

36 Irányított technológiák jelenléte az országban

37 A föld megérdemli, a termés meghálálja.

38 Biomassza-feldolgozás céljai Nem hulladékkezelést kívánunk végezni, hanem talajtermékenység-fokozó készítményt gyártani. Olyan növényélettani hatást kell biztosítani a termesztőknek, amely egyértelművé teszi a használat előnyeit (terméstöbblet, termés-minőség javulás, növény-egészségügyi állapotjavulás). Gazdaságosság: a komposztban reprezentált és kijuttatható hatóanyagoknak árban versenyképesnek kell lenniük a műtrágya-hatóanyagokkal!

39 Összegzés - A szennyvíziszapok deponálása, megfelelő kezelés nélküli kihelyezése, mezőgazdasági felhasználása veszélyekkel teli, továbbá saját jól felfogott védelmünkben betartandó igen szigorú, időigényes szabályozásokkal hatékonyan nem kivitelezhető, és csak időben eltolja az egyre nagyobb mennyiségben keletkező szennyvíziszapok problémájának tényleges és végleges megoldását. - Irányított komposztálás a spontán komposztálással szemben biztonságos, gyorsabb, egy pontosan - a végtermék szempontjából is- megtervezett, biológiailag irányított folyamat. - A ciklusideje, tehát a tényleges komposzt előállításának ideje harmada a spontán komposztálódáshoz képest. - További előny, hogy ezzel az eljárással korlátozás nélküli forgalomba hozatali termékengedély kapható, ami a biztonságos mezőgazdasági felhasználáshoz nélkülözhetetlen.

40 Az irányított komposztálási technológia létjogosultsága és előnye Keletkező hulladékok mennyiségének folyamatos növekedése, hasznosításában rejlő lehetőségek bizonyított szüksége és előnyei. Jól csatolható az eljárás már kialakított, vagy kialakítás alatt álló komposzt-telepekhez. A biológiai irányító folyamat gyors, hatékony, államilag ellenőrzött. Alacsony az infrastrukturális és gépészeti igénye. Az előállítható termék - az EU-szinten is szigorú - magyar szabályozás szerint korlátozás-nélkül kereskedelmi forgalomban értékesíthető, minden növény-kultúrában felhasználható. Az eljárással a műtrágyáknál jobb és szélesebb hatású, használatában olcsóbb, és másodlagosan talaj-javító termés-fokozó készítmény gyártható. Igazodik a hazai stratégiai tervekhez és az Uniós elvárásokhoz.

41 2011. évi Közép-dunántúli Regionális Innovációs Díj

42 Környezet védelméért

43 Közös eredményünk: Észak- Alföldi Regionális Innovációs díj

44 " A baktériumtrágyázás az agrár innováció korszakváltó területe! Az egyre növekvő tendenciájú fosszilis energia probléma - ezen belül a még fenyegetőbb földgázválság - részesei vagyunk. (A nitrogén-műtrágyák alapanyaga pedig a földgáz).... Kibontakozóban van a növények tápanyag igényéhez, a szármaradványok bontásához igazodó baktériumtrágyák használatának elterjedése. Mindenkinek el kell fogadnia, hogy egy összeomlással fenyegető fosszilis energia időszakában ez a terület ígéri legbiztosabban, hogy utána is lesz kenyerünk! Dr. Nagy Bálint ("Agrárágazat" IX. évf. 10. sz nov.)

45 Köszönetnyilvánítás Budapesti Műszaki Egyetem: Szegedi Tudományegyetem Mikrob. Tsz.: MTA Szegedi Biológiai Kutató Központ: Országos Közegészségügyi Intézet: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal AKSD Városgazdálkodási Kft: A.S.A. Hódmezővásárhely Köztisztasági Kft: Coloradói Állami Egyetem (CSU) Dept. Micr.: EBA s.r.o. : Technické služby SOCACO International Biopost: Dr. Szakács György Dr Manczinger László Dr Vígh László akadémikus Dr Dusha Ilona Dr Szabó Zoltán Dr Barna Szilvia Olasz Zsuzsa mérnök Kardos Marianna igazgató Reith Imre igazgató Prof. Ralph Tex Baker Ing. Ladislav Hegedűs riaditel Ing. Pavol Jelenik riaditel Manuel Moreau Pres.director

46 Köszönöm megtisztelő figyelmüket és várom kérdéseiket! Sáry Lajos "A természetben nincsenek sem, jutalmak sem büntetések: következmények vannak! Robert Green Ingersoll

Biogáz üzem energetikai értelmezése és életciklus elemzése

Biogáz üzem energetikai értelmezése és életciklus elemzése SZENT ISTVÁN EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR LÉTESÍTMÉNYMÉRNÖK MESTERSZAK Biogáz üzem energetikai értelmezése és életciklus elemzése Készítette: Szabó Dávid István Konzulens: Prof. emeritus Dr. Barótfi István

Részletesebben

MASZESZ konferencia. Megbízó: Országos Vízügyi Főigazgatóság. 2015.05.26. Lajosmizse SZENNYVÍZISZAP GAZDÁLKODÁSI KONCEPCIÓ, -STRATÉGIA ÉS -PROGRAM

MASZESZ konferencia. Megbízó: Országos Vízügyi Főigazgatóság. 2015.05.26. Lajosmizse SZENNYVÍZISZAP GAZDÁLKODÁSI KONCEPCIÓ, -STRATÉGIA ÉS -PROGRAM Megbízó: Országos Vízügyi Főigazgatóság MASZESZ konferencia 2015.05.26. Lajosmizse SZENNYVÍZISZAP GAZDÁLKODÁSI KONCEPCIÓ, -STRATÉGIA ÉS -PROGRAM STRATÉGIA 2014 KONZORCIUM nevében: Dr. Kristóf János projektvezető

Részletesebben

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! B E V E Z E T Ô Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! Eltelt az elsô év a BIOHULLADÉK MAGAZIN életében, amely hála az Önök konstruktív hozzáállásának, segítôkész visszajelzéseinek és elôremutató

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA ZÖLD KÖNYV. az Európai Unió biohulladék-gazdálkodásáról {SEC(2008) 2936}

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA ZÖLD KÖNYV. az Európai Unió biohulladék-gazdálkodásáról {SEC(2008) 2936} AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 3.12.2008 COM(2008) 811 végleges ZÖLD KÖNYV az Európai Unió biohulladék-gazdálkodásáról {SEC(2008) 2936} HU HU ZÖLD KÖNYV az Európai Unió biohulladék-gazdálkodásáról

Részletesebben

TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKGAZDÁLKODÁS MAGYARORSZÁGON ÉS EGERBEN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSRE

TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKGAZDÁLKODÁS MAGYARORSZÁGON ÉS EGERBEN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSRE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Európai Kapcsolatok szakirány TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKGAZDÁLKODÁS MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

Mezőgazdasági hulladékokból történő megújuló energia-termelés és felhasználás lehetőségei az agrárium területén

Mezőgazdasági hulladékokból történő megújuló energia-termelés és felhasználás lehetőségei az agrárium területén Mezőgazdasági hulladékokból történő megújuló energia-termelés és felhasználás lehetőségei az agrárium területén Szerződésszám: VKSZI/188/2008 GreenCapital-4/2008 Készült: az FVM Vidékfejlesztési, Képzési

Részletesebben

Schuller Tibor Levelező fizika szakos hallgató. Szelektív hulladékgyűjtése Szakdolgozat. PTE, Fizikai Intézet 2008 Témavezető dr.

Schuller Tibor Levelező fizika szakos hallgató. Szelektív hulladékgyűjtése Szakdolgozat. PTE, Fizikai Intézet 2008 Témavezető dr. Schuller Tibor Levelező fizika szakos hallgató Szelektív hulladékgyűjtése Szakdolgozat PTE, Fizikai Intézet 2008 Témavezető dr. Német Béla I. Bevezetés A témaválasztás indoklása Mottó: Két ember alkotta

Részletesebben

Magyarország - Szlovákia

Magyarország - Szlovákia EMLA Alapítvány a Környezeti Oktatás Támogatására PONT Intézet A mezőgazdasági hulladékok és termékek energetikai célú hasznosítása Felsőoktatási kutatóprogram Magyarország - Szlovákia Budapest, 2007 2

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás Kaszáné Dr. Kiss Magdolna

Hulladékgazdálkodás Kaszáné Dr. Kiss Magdolna Hulladékgazdálkodás Kaszáné Dr. Kiss Magdolna Hulladékgazdálkodás Kaszáné Dr. Kiss Magdolna Publication date 2013 Szerzői jog 2013 Debreceni Egyetem TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1 MSc Tananyagfejlesztés Interdiszciplináris

Részletesebben

Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások. felhasználásának növelésére 2008-2020

Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások. felhasználásának növelésére 2008-2020 Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások felhasználásának növelésére 2008-2020 Budapest, 2008. július 2 TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. ELŐZMÉNYEK...4 1.1.1. Indíttatás... 4 1.1.2. Mandátum...

Részletesebben

3. A BIOETANOL ELŐÁLLÍTÁSA ÉS FELHASZNÁLÁSA Kiss István Mlinarics Edina

3. A BIOETANOL ELŐÁLLÍTÁSA ÉS FELHASZNÁLÁSA Kiss István Mlinarics Edina 3. A BIOETANOL ELŐÁLLÍTÁSA ÉS FELHASZNÁLÁSA Kiss István Mlinarics Edina A bioetanol az alternatív, biomassza eredetű energiahordozók egyik legvitatottabb képviselője. Sok és egymásnak merőben ellentmondó

Részletesebben

EKO 2005 - Innovációs Környezetvédelmi. Verseny pályázat. Biogáz fejlesztő és hasznosító berendezés. Szabó Sándor

EKO 2005 - Innovációs Környezetvédelmi. Verseny pályázat. Biogáz fejlesztő és hasznosító berendezés. Szabó Sándor EKO 2005 - Innovációs Környezetvédelmi Verseny pályázat Biogáz fejlesztő és hasznosító berendezés Szabó Sándor 6640 Csongrád, József u. 9. Biogáz fejlesztő és hasznosító berendezés. (thermofil zónában)

Részletesebben

MI A VESZÉLYES HULLADÉK?

MI A VESZÉLYES HULLADÉK? Általános ismeretek mindennapjainkból MI A VESZÉLYES HULLADÉK? Sokat hallottunk, hallunk és fogunk hallani a veszélyes hulladékokról. Mindennapjainkat érintő helyeken bukkannak fel, sőt a korábban veszélyesnek

Részletesebben

A szennyvíziszap-kezelés és hasznosítás jogi, gazdasági, műszaki, környezet-egészégügyi feltételrendszere

A szennyvíziszap-kezelés és hasznosítás jogi, gazdasági, műszaki, környezet-egészégügyi feltételrendszere EMLA Alapítvány a Környezeti Oktatás Támogatására A szennyvíziszap-kezelés és hasznosítás jogi, gazdasági, műszaki, környezet-egészégügyi feltételrendszere Tanulmány Támogatta a Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben

BIOGÁZÜZEMEK MŰKÖDÉSE ÉS BIOGÁZ ÜZEMI TECHNOLÓGIÁK OBEKK TUDOMÁNYOS SZAKMAI KIADVÁNYOK. Szerző: DR. HAJDÚ JÓZSEF

BIOGÁZÜZEMEK MŰKÖDÉSE ÉS BIOGÁZ ÜZEMI TECHNOLÓGIÁK OBEKK TUDOMÁNYOS SZAKMAI KIADVÁNYOK. Szerző: DR. HAJDÚ JÓZSEF BIOGÁZÜZEMEK MŰKÖDÉSE ÉS BIOGÁZ ÜZEMI TECHNOLÓGIÁK OBEKK TUDOMÁNYOS SZAKMAI KIADVÁNYOK Szerző: DR. HAJDÚ JÓZSEF 2009 1 OBEKK Zrt. TUDOMÁNYOS SZAKMAI KIADVÁNYOK SOROZATA (11/12) BIOGÁZÜZEMEK MŰKÖDÉSE ÉS

Részletesebben

3. bõvített kiadás. írta Gyulai Iván

3. bõvített kiadás. írta Gyulai Iván A biomassza dilemma 3. bõvített kiadás írta Gyulai Iván Készült a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Zöld Forrás programjának (K-36-08-00185A), valamint az ÖKO-Pack Nonprofit Kft. anyagi támogatásával

Részletesebben

Közös tervezés a Sajó-völgy jövőjéről HUSK/1101/1.5.1/0218

Közös tervezés a Sajó-völgy jövőjéről HUSK/1101/1.5.1/0218 A jövő embere Tanulmánysorozat az integrált projektszándékokról Közös tervezés a Sajó-völgy jövőjéről HUSK/1101/1.5.1/0218 Sajóvölgyi Tájszépítő Egyesület 2014. Magyarország - Szlovákia Határon Átnyúló

Részletesebben

TERVEZÉSI SEGÉDLET. A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk hulladékkezelési díjra ható költségelemei

TERVEZÉSI SEGÉDLET. A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk hulladékkezelési díjra ható költségelemei TERVEZÉSI SEGÉDLET önkormányzatok számára a rekultiváció és utógondozás költségeinek a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díjban történő érvényesítéséhez A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk

Részletesebben

ZÖLD TÁRSADALOM, ZÖLD GAZDASÁG, INNOVÁCIÓ

ZÖLD TÁRSADALOM, ZÖLD GAZDASÁG, INNOVÁCIÓ ZÖLD TÁRSADALOM, ZÖLD GAZDASÁG, INNOVÁCIÓ TÁMOP-4.2.1-09/1-2009-0001 projekt Fenntarthatósági Innovációs Technológiai Centrum (FITC) létrehozása és hatékony működtetése a Károly Róbert Főiskolán KONFERENCIAKIADVÁNY

Részletesebben

BABÓT KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

BABÓT KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE BABÓT KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2004 2008 EGYEZTETÉSI ANYAG 2004. december 2000. évi XLIII. Tv. és a 126/2003. (VIII.15.) Korm. rendeletek alapján készítette: a Kis-Rábamenti Önkormányzatok

Részletesebben

Az adatok bárminemű felhasználása kizárólag a forrás pontos megjelölésével engedélyezett! 2/95. oldal

Az adatok bárminemű felhasználása kizárólag a forrás pontos megjelölésével engedélyezett! 2/95. oldal Jelen kiadványunkat azoknak ajánljuk, akik szeretnének átfogó képet kapni az ökológiai gazdálkodásról (elsősorban az ökológiai növénytermesztésről), és szeretnék átgondoltan megtervezni az átállást. Reméljük,

Részletesebben

TÖBB MINT KÖRNYEZETVÉDELEM. másodlagos tüzelőanyagok használata a cementgyártásban

TÖBB MINT KÖRNYEZETVÉDELEM. másodlagos tüzelőanyagok használata a cementgyártásban TÖBB MINT KÖRNYEZETVÉDELEM másodlagos tüzelőanyagok használata a cementgyártásban FELELŐSEN A KÖRNYEZETÉRT FELELŐSEN A KÖRNYEZETÉRT A LAFARGE Csoport a világ egyik vezető építőipari alapanyaggyártójaként

Részletesebben

Regionális fejlesztések fenntarthatósági tényezői. Fenntarthatósági vizsgálatokhoz alkalmazható indikátorok áttekintése

Regionális fejlesztések fenntarthatósági tényezői. Fenntarthatósági vizsgálatokhoz alkalmazható indikátorok áttekintése Regionális fejlesztések fenntarthatósági tényezői Fenntarthatósági vizsgálatokhoz alkalmazható indikátorok áttekintése Regionális települési és ipari hulladékgazdálkodás Buruzs Adrienn, Széchenyi István

Részletesebben

ECOVOC 3. tesztképzés 2013.04.09. Komposztálás Tirczka Imre SZIE-MKK-KTI

ECOVOC 3. tesztképzés 2013.04.09. Komposztálás Tirczka Imre SZIE-MKK-KTI ECOVOC 3. tesztképzés 2013.04.09. Komposztálás Tirczka Imre SZIE-MKK-KTI Talajtermékenység fenntartása ökológiai gazdálkodásban Minden lehetőséget ragadjunk meg, hogy minél több és minél jobb minőségű

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁGI ÜZENETEK

FENNTARTHATÓSÁGI ÜZENETEK O r m á n s á g S z í v e A l a p í t v á n y K ieme lten K öz h as zn ú S zer vez et Székhely: 7838 Vajszló, Rákóczi u. 10.; Elnök: Gönczi Péter Adószám: 18329003-1-02; Számlaszám: 10402427-00013709-00000004

Részletesebben

Amit egy állattenyésztőnek a trágyával kapcsolatban tudni kell

Amit egy állattenyésztőnek a trágyával kapcsolatban tudni kell Amit egy állattenyésztőnek a trágyával kapcsolatban tudni kell Bevezetés Az iparszerű mezőgazdasági termelés egyre jelentősebb környezetterhelő hatása, illetve a társadalom környezet iránti érzékenységének

Részletesebben

KISTÉRSÉGI ENERGETIKAI MODELL

KISTÉRSÉGI ENERGETIKAI MODELL MEGÚJULÓ ENERGIÁRA ALAPOZOTT KOMPLEX KISTÉRSÉGI ENERGETIKAI MODELL Megújuló energiára alapozott, hatékony intézmény fenntartási, foglalkoztatási, gazdaságfejlesztési akciók energetikai feltételeinek vizsgálata

Részletesebben

A megújuló energiaforrások szerepe és hatásai a hazai agrárgazdaságban

A megújuló energiaforrások szerepe és hatásai a hazai agrárgazdaságban 575 A megújuló energiaforrások szerepe és hatásai a hazai agrárgazdaságban MAGDA RÓBERT Kulcsszavak: energiafüggőség, megújuló energiahordozók, biomassza, foglalkoztatás. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK,

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2009.(IX.04.) és a 16/2009.(IX.29.) rendeletével módosított

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2009.(IX.04.) és a 16/2009.(IX.29.) rendeletével módosított Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2009.(IX.04.) és a 16/2009.(IX.29.) rendeletével módosított 2/2006. (II. 10.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.)

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.) Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.) 2009. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 6 STRATÉGIAI ALAPOK ÉS KERETEK... 7 1. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS HELYZETE ÉS ÁTFOGÓ CÉLJAI...

Részletesebben