Csoda szimfónia. Hét. Hét

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csoda szimfónia. Hét. Hét"

Átírás

1 Csoda szimfónia Joseph Haydn 96. szimfóniáját az angol nyelvterületeken általában Miracle szimfónia néven ismerik Ennek oka, hogy amikor 1791-ben Londonban az ősbemutatót tartották, egy csodálatos esemény történt. Amikor a nagy tiszteletnek örvendő bécsi komponista, Haydn belépett a koncertterembe, sok kíváncsi néző elhagyta az ülőhelyét, és előre rohantak, hogy a szerzőt közelről láthassák. Így az ülőhelyek a nézőtér közepén üresen maradtak. Alig hogy ez megtörtént, a hatalmas koronacsillár leszakadt a mennyezetről, és rázuhant az üresen maradt székekre. Az első dermedt másodpercek után a meglepődött nézőkből kitört a kiáltás: Miracle! Miracle! Azaz: Csoda! Csoda! JANUÁR 30 H K Sz Újév Filippi Péld Cs P Szo V Imádság Uram, elhatároztam, hogy hűségesebb leszek Hozzád, Nagyobb igyekezettel követem tanításodat. Kérlek ezért a Krisztusért, tedd áldottá az életemet Mostantól fogva mindennap. Ámen. C.H.Spurgeon. Haydn meglepődve és hálás szívvel köszönte meg a jóságos Gondviselőnek, hogy ilyen módon eszköze lehetett legalább harminc emberi élet megmentésének. Egy példa arra, hogy Isten ma is és mondhatjuk: naponta tesz csodát, hogy embereket őrizzen meg a veszélyektől, a balesetektől. Legtöbb esetben ez nem is tudatosul bennünk, észre sem vesszük, mert kevésbé feltűnőek és drámaiak. Sokkal jobban terhel bennünket egy-két számunkra fájdalmas fordulat, amelyeket Isten megenged, hogy formálja az életünket, és közben nem gondolunk arra, hogy az Ő láthatatlan keze már hányszor megőrzött a veszedelemtől. Ez a sok tekintetben csodálatos Haydn szimfónia emlékeztetni akar minket Isten szeretetteljes gondoskodására. Vetés és Aratás JANUÁR 6 H Filippi Péld K Sz Cs P Szo V Kolossé Az apostol azt kéri a filippi beli hívőktől, hogy azzal az indulattal éljenek, amely indulat jellemezte az Úr Jézust. Az önzetlenség, az áldozatkészség és a szolgálat jellemezték, aki állandóan másokra gondolt. Az apostol kérése ránk, mai hívőkre is vonatkozik. Bár nem könnyű e-világban ma így élni, Jézus segít bennünket is, ha hittel kérjük Őt. Saját fájdalmára nem voltak könnyei, csak értem hulló, véres verejtékcseppjei. (C.H. Gabriel)

2 JANUÁR 13 H Kolossé Péld K Sz Cs P Szo V Pál azzal kezdi Jézus bemutatását, hogy Ő az, akiben van a mi váltságunk, bűneink megbocsátása. Majd ismerteti a teremtésben való részvételét; Minden őbenne, Ő általa és Ő érette teremtetett. és minden Őbenne áll fenn. Ő a láthatatlan Isten képe, Őbenne lakozik az Atya teljessége. Ő a feje az egyháznak. Ezért nagy alázattal gondoljuk meg, hogy ki áldozta oda az életét érettünk Aki Jézus engesztelő áldozatát elveti,kétségbe vonja istenségét Sp. JANUÁR 20 H Kolossé Péld K Sz Cs P Szo V 2 Péter A hívő ember legnagyobb kísértői, az óemberi tulajdonságai, melyek újra és újra életre akarnak kelni. Legjobban ellen tudunk állni, ha szívünkbe zárjuk Jézus beszédét, az igét, és azt mindenkor a szívünkben forgatjuk és megtartjuk. Isten gondoskodott lelki fegyverekről, amelyeket fel kell öltöznünk, hogy sikeresen tudjuk megvívni harcunkat. A hívő keresztyén éljen úgy a lelki fegyvereivel,mint a csiga a házával, ha valahova elmegy, vigye magával Spurgeon (Sp). 1 DECEMBER 29 H Zsoltár 72 2 Sám K Sz 90 Ézs Cs P Szo V Egy angliai lelkész aggódva fordult egy este az egyházfihoz: Látta már azt a szegényesen öltözött öreg embert, aki minden délben bejön a templomba és utána azonnal kimegy? A lakásom ablakából szoktam figyelni, és meg kell mondanom, hogy a dolog nyugtalanít. Végül is komoly értéktárgyak vannak a templomban. Próbálja meg egyszer kikérdezni! Az egyházfi már másnap megszólította az öreget: Mondja csak, mi indítja magát tulajdon képen arra, hogy a templomba jöjjön? Imádkozni szoktam felelt az ember nyugodtan. Nana, talán mégsem egészen úgy van! Ahhoz túl rövid ideig marad! Egyszerűen odamegy az oltárhoz s azonnal vissza is fordul. Mit jelentsen ez? Így van hagyta helyben a szegény öreg csakhogy én nem tudok hosszú imákat mondani. Ezért minden délben eljövök, és egyszerűen így szólok: Úr Jézus, itt van Simon! Kicsi ima ez, de úgy érzem, az Úr meghallgatja Nem sokkal ezután a vén Simont elütötte egy teherautó, és kórházba került. Olyan vidám benyomást kelt mindig, pedig tudom, hogy nagy fájdalmai vannak mondta néki egyszer az ápolónővér. Hogy is lehetne másképp, hiszen minden nap látogatóm van! Látogatója ámult a nővér-, soha nem látok magánál senkit. Mikor jön az illető? Minden délben ott áll az ágyam lábánál, és szívemmel hallom, amint mondja: Simon, itt van Jézus!

3 DECEMBER 15 H Máté Móz K Móz Sz Ap.Cs Cs P Dániel Szo Márk V Róma Az Istennek való odaszánásunk biztos jele, a néki való engedelmesség, parancsainak megtartása. Isten azt várja tőlünk, hogy szentül éljünk. Ennek megvalósulása ismét a szeretet törvényére utal; arra, hogy szeressük embertársainkat. A világtól elkülönülve, de belőle nem kiszakadva, szent életvitelünkkel, lelkeket nyerhetünk meg. Az embereket Jézushoz szeretni ez a lélekmentés nagy tudománya. Spurgeon DECEMBER 22 H Máté Róma K Ruth Sz Ap.Cs Cs Ézs P Jer Szo 1Péter Móz V Efézus A Szent Lélek általi újjászületés után a hívő ember nem élhet tovább úgy,mint az újjászületése előtt. Mint egy szennyes ruhát, le kell vetnie, el kell hagynia a csalárd kívánsága szerint megromlott életvitelét. Krisztus cselekedeteit olvasva,. és a róla szóló tanításokat hallgatva, lélek szerinti életet kell élnie. Nagy esztelenség az, ha hasznos és szükséges dolgok elhanyagolása árán haszontalan és ártalmas dolgokkal foglalkozunk. Kempis Tamás 5 Január FEBRUÁR 27 H 2Péter Péld K Sz Cs Lukács Zsolt P Ézs Szo Móz V Zsolt Isten elhívása egy megváltott,új életre minden embernek szól. Isten, a tervének megvalósítójául oda adta egyszülött Fiát, engesztelő áldozatul. Az ember pedig szabad akaratából dönt az elfogadása vagy az elutasítása felől. Hiszi, hogy az Úr Jézus életét áldozta ő érte is és ez nem csak a szellemében él, hanem a tudatában is. Így tud elhívatása szerint hálaadással élni. Isten az ő kijelentéseit élő reménységként adja a szívünkbe.v.s. FEBRUÁR 3 H Lukács Ézs K Kir Sz Zsolt Cs Ézs P Szo Zsolt V Sám A hívő élet sajátossága, hogy saját meggyőződésünk ellenére, Isten akaratának engedünk. Ez akkor lehetséges, ha teljes meggyőződésünk az, hogy Ő mindig jót akar nekünk. A bennünk élő Úr Jézus Krisztus hogyan is akarna rosszat tenni nekünk, holott az életét áldozta értünk! Az Ő akaratának való engedelmesség eredménye, gazdag áldás. (halak sokasága) Aki Isten Szelleme által az isteni akarat titkába,krisztusba belelát, tudja miért él a világon. G. Stabler

4 FEBRUÁR 10 H Lukács Ézs K Sz Cs Zsolt P Ézs Szo Malak V Zsolt 75 Jézus, amikor tanította a sokaságot, azt mondta, hogy hiábavaló dolog Őt Uramnak szólítani állandóan, ha nem cselekszik azt, amit Ő tanít. Azután a bölcs emberekhez hasonlította azokat, akik cselekszik az Ő beszédeit, mert ők biztos alapra, kősziklára építik házukat,aminek nem ártanak a nagy viharok. Mi sem szeretjük Őt igazán és nem élő a hitünk,ha nem tesszük,amit mond. Aki nem akar, amikor tud, nem fog tudni, amikor akar Sp FEBRUÁR 17 H Lukács Ézs K Jób Sz Zsolt Cs P Ap.Cs Szo Zsolt V Ézs Jézus azt tanította a hallgatóinak, hogy aki őt követni akarja, az tagadja meg magát és vegye fel a keresztjét. Önmagunkat megtagadni annyi, mint önként lemondani minden sajátunknak tartott döntési jogunkról és elfogadni az uralmát életünknek minden területén. Felvenni a keresztemet azt jelenti, hogy szándékosan azt az életet választom, melyet Ő élt. Mindkettőt csak a Szent Lélek segítségével tudjuk elfogadni és cselekedni. Aki sosem változik, sosem enged, nem is győz soha. Sp DECEMBER 1 H Máté Móz K Zsolt Sz Móz Cs Móz P Márk Szo V Jézus, mint jó pásztor, nem hagyja elveszni juhait, nem hagyja elveszni az övéit. Ha letérünk a jó útról visszaterel bennünket, ha szakadékba esünk, kiemel és megment. Jézus, a mi Urunk a nagy, a jó és a főpásztor. A hitetleneknek előbb-utóbb feltűnik majd, hogy a bajban is milyen bizodalmunk és vigaszunk van. És ez arra serkenti őket, hogy ők is adják át magukat az Úrnak. B. Müller György DECEMBER 8 H Máté János K Zsolt Sz Márk Cs Dániel P Zsolt Szo Móz V Róma Jézus ellenségei, főleg a szidók vallási vezetői folyton azon munkálkodtak, hogy valamilyen módon tőrbe csalják, hogy vádolhassák és elveszítsék. Ez minden időben így volt azok részéről, akik ellenségei voltak. Így van ez ma is. Jézus bölcsen válaszolt:. Válasza napjainkban is érvényes: A hívő embernek meg kell adnia a hatalomnak, ami neki jár, de nem szabad soha elfeledkeznie az Isten iránti kötelességeiről. Az egyik kötelesség teljesítése nem lehet mentség a másik elhanyagolására. Sp

5 NOVEMBER 17 H Máté Ézs K Márk Sz Dániel Cs János P Márk Szo Zsolt V Ézs Jézus csoda tettein legtöbbször csodálkoztak a tanítványai és magyarázatot kértek. A csoda azóta is egy szellemi lecke a mindenkori tanítványainak. Az éhes emberek mindenkor jelen vannak és jelen van a tanítványok kis csapata is. Mindig úgy van,hogy a legtöbb ember csak a testi táplálékot kívánja, és újra éhes lesz, míg a lelki táplálék örökre megelégít.szívem vágyaiból tudom meg, hogy Isten Szellemétől születtem-e. O. Chambers NOVEMBR 24 H Máté Móz K Márk Sz Cs P Zsolt Szo Márk V Az átlagemberek számára Jézus, egy a sok közül. Tanítványait megkérdezte, kinek tartják őt az emberek. A különböző válaszok után feltette nekik is a kérdést: hogy ők kinek tartják. Akkor Péter által elhangzott az Atya bizonyságtétele_ Te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia. Pénz nélkül lenni kellemetlen, egészség nélkül lenni nyomasztó, barát nélkül lenni lehangoló, otthon nélkül lenni nyomasztó. De a legszörnyűbb hiány: Krisztus nélkül lenni. Spurgeon 9 Február - MÁRCIUS 24 H Lukács János K Kir Sz Kir Cs Ap.Cs P Préd Szo Jakab V Ap.Cs Az emberek hiúságából adódik az, hogy szeretnének valamilyen közösségben a legnagyobb lenni. Így volt ez még a tanítványok között is. Pedig Jézus arra tanította őket, hogy legyenek alázatos szívűek, mert,.aki alázattal a legkisebbnek tartja magát az lesz a legnagyobb. A Krisztus által nekünk adományozott köntös mindaddig nem tündökölhet rajtunk, míg róla az egyéni érdem éktelenítő foltja el nem tűnik. Spurgeon MÁRCIUS 3 H Lukács Jónás K Ap.Cs Sz Cs P Tim Szo Róma V Mikeás Jézus a képmutatástól óvja a tanítványait, ami jellemző volt még a vallási vezetőkre is. A képmutató olyan, mint aki álarcot visel, akinek külső megjelenése teljesen eltér attól, amilyen ő belül. Jézus, barátainak nevezte a tanítványait. Tudatta velük, hogy az Ő követése miatt, még meg is ölhetik őket, de ne féljenek a fizikai haláltól, mert ennél sokkal jobban félhetnek azok, akik őket bántalmazzák, mert rájuk az örök halál, a gyehenna vár. A nád kívül taplós, belül üreges. Ilyen a képmutató is. Spurgeon

6 MÁRCIUS 10 H Lukács Zsolt K Sz Ézs Cs Mikeás P Péld Szo N.ü Móz V Zsolt 97 Jézus vendég volt egy farizeus házánál, és látta, hogyan foglalják el egyesek az előkelő helyeket. Figyelmeztette őket arra, hogy ez az önzés egyik megnyilatkozása, ezért fennáll annak a veszélye, hogy egy előkelőbb vendég érkezése esetén megszégyenülnek azáltal, hogy hátrébb kell ülniük. Az ige mindnyájunkat arra tanít, hogy aki magát felmagasztalja, Isten megalázza. Aki azzal dicsekszik, hogy tökéletes, az tökéletes bolond. Spurgeon MÁRCIUS 17 H Lukács Péter K Zsolt Sz Cs Tim P Péter Szo Kor V Móz A gazdag és Lázár történetében azt látjuk, hogy a gazdag önmagáért élt. Lázár pedig egy nyomorult koldus volt, odavetve a gazdag ember háza elé. Láthatjuk, hogy a síron túl megfordul a helyzet, de azt is látnunk kell, hogy a gazdag nem a gazdagsága miatt került a pokolba, hanem, mert önző módon nem törődött szegény embertársával. Lázár pedig nem a szegénysége miatt üdvözült; ő az Úrban bízott lelke megváltásáért. Tanulság: a földi életünk döntései meghatározzák örök sorsunkat. N..N. 45 NOVEMBER 3 H Máté Ézs K Márk Sz Cs Sám P Márk Szo V Boldog az az ember, aki enged Jézus hívásának, és örömtelen, aki Mindent csak kritizál., aki a másik ember szemében a szálkát is megtalálja. Jézus, látva az elgyötört sokaságot, könyörületre indult irántuk,és sok beteget, erőtelent meggyógyított. Az ember csak kritizál./ Szálkát keres, gerendát nem talál/. Ki szelíden int, ritka az,/ Csak a Szent Szellem igaz,/ Ki hibádra úgy mutat, hogy segít,/ és megtanít elhagyni azt. K Katalin. NOVEMBER 10 H Máté Márk K Ézs Sz Jer Cs Hós P Ézs Szo Zsidók V Róma Az ítélet különböző súlyosságára következtethetünk Jézus tanításából, amikor különbséget tesz egyes városok ítéletkori állapotában. Egy teljességgel bűnös (homoszexuális) városnak könnyebb lesz a dolga, mint Kapernaumnak, amely a názáreti elutasítás után, az Úr otthona lett, ahol nagyon sok csodát cselekedett. Kapernaum népének bűne éppen azért ítéltetik nagyobbra, mert elvetette Isten szent Fiát, aki közöttük járt. Faragjatok az óriásból hitetlent, és törpe lesz belőle. Spurgeon

7 OKTÓBER 20 H Zsidók Móz K 13 János Sz Máté Cs P Ézs Szo Efézus V Márk Azokat a sírókat (szomorkodókat) nevezi Jézus boldogoknak, akik az Úr Jézussal közösségben vannak, és aktívan részt vesznek Jézusnak a fájdalmában, melyet a világ és bűn okoz számára, és nem az élet bajai miatt. Sírásra indít, látni, hogy a világ milyen döbbenetes állapotban van azáltal, hogy egyre jobban elutasítja a Megváltót, visszautasítják a kegyelmet. "A hívők csak ebben az életben sírnak; a hitetleneknél a mai bánat csak az örök fájdalom előíze. W.MacDonald- Október NOVEMBER 27 H Máté Márk K Ézs Sz Cs Kir P Galata Szo Ezék V Ézs Jézus figyelmezteti hallgatóit, hogy ne fitogtassák kegyességüket azáltal,, hogy zajosan felhívják rá mások figyelmét. Mikor Jézus követője jótékonykodik azáltal, hogy adakozik, azt cselekedje titkon. Ezzel nem azt akarja mondani, hogy soha meg ne lássa senki, mivel gyakorlatilag elkerülhetetlen minden hozzájárulást névtelenné tenni. A hivalkodó adakozóknak csupán az a jutalmuk hogy hírnévre tesznek szert, ami csak addig tart, amíg a földön vannak. A hivalkodó adakozás nem más, mint képmutatás. N.N. 13 MÁRCIUS 24 H Lukács Péter K Róma Sz Jer Cs Dániel P Zsolt Szo Kor V Zsolt Zákeus története, esete bizonyítja azt az igét, hogy Ami embereknél lehetetlen, lehetséges az Istennél. Zákeus csalással megrabolta a szegényeket,ezért őket vagyonának felével akarja kárpótolni, amit elvett másoktól, azoknak négyannyit ad vissza. Ilyen lemondásra csak igazi bűnbánattal lehet eljutni annak, aki befogadja Jézust a hajlékába és a szívébe. Istennek adott ezüstpénzeink aranyban lesznek visszafizetve. Spurgeon Március - ÁPRILIS 31 H Lukács Józsué K Ézs Sz Móz Cs Zsolt P Mikeás Szo Zsolt V János Jézus isteni hatalmát Izrael vezetői kétségbe vonták. Mivel tanulatlannak tartották, kétségbe vonták a tanításhoz való jogát is. Kíváncsiak voltak, honnan veszi hatalmát és tudását. Jézus egy ellenkérdést tett fel nekik, amire nem tudtak válaszolni. Hol végeztél? Ki szentelt fel? Ezeket a kérdéseket ma is felteszik azok, akik irigyek arra, aki teljes hittel tudja hirdetni az igét. Aki a vitában első, az rendszerint utolsó a békűlésben. Akinek igaza van, gyorsabban kész lezárni az ügyet. Spurgeon

8 ÁPRILIS 7 H Lukács Dániel K Zsolt Sz Ézs Cs Zsidók P János Szo V Vva Ézs Vannak magabiztos emberek, akik bizonyos helyzetekben szeretnek nagyot mondani. Nem dicsekvésből, hanem úgy érzik, hogy ők arra képesek. Péter is így tett, noha az Úr figyelmeztette, hogy kikérte őket a Sátán és csak az Úr imádsága tartja meg. Vigyázzunk és imádkozzunk azért, hogy ne tegyünk meggondolatlan kijelentéseket, mert a jövőt csak Isten látja. A felemelkedés útja a saját énünk csökkenésén vezet át. Spurgeon ÁPRILIS 14 H Lukács Ap.Cs K 8-16 Zsolt Sz Ap.Cs Cs Ézs P Npé Zsolt Szo János V Húsv Zsolt 96 A rossz indulatú embereknek nem lehet bebizonyítani, hogy akiket rágalmaznak, nem bűnösök. Ez a gyűlölet legtöbbször irigységből, érdeksérelemből, hatalom féltésből fakad. Sajnos, van olyan hatalmon lévő ember is, aki ismerve ugyan az igazságot, enged a gyűlölködők kívánságának, féltve az egzisztenciáját. A hívő embernek, mindig az igazság útján kell járnia. Aki az igazságot gyűlöli, hamarosan annak szószószólóját is gyűlölni fogja. Spurgeon 41 OKTÓBER 6 H Zsidók Eféz K Móz Sz Cs Móz P Szo Móz V Galata A közbenjáró szó olyan valakire vonatkozik, aki két fél között közbelép, hogy megállapodást hozzon létre, vagy megerősítsen egy szövetséget. Az Úr Jézus közbenjáró a Szent Isten és a bűnös ember között. Kereszthalálával eltávolította az akadályt, a bűnt, mely elidegenedést okozott ember és Isten között. Mosolyognak rám a csillagok /Hiszen, Isten gyermeke vagyok. / Kegyelme fény, reggel és nappalon, / Táplál engem mennyei asztalon. K.Boáz OKTÓBER 13 H Zsidók János K Jer Sz Jakab Cs Móz P Móz Szo Dániel V Efézus A hívő ember véren vásárolt kiváltsága, hogy Jézushoz járulhat. A kérdés az, hogy hogyan?. Igaz szívvel: nemcsak ajkainkkal tisztelve, hanem teljes odaszánással. Hitnek teljességével: ígéreteibe vetett teljes bizalommal. A gonosztól tiszta lelkiismerettel: Jelképesen szólva, meghintjük szívünket a Jézus vérével. Testünk meg van mosva tiszta vízzel: Itt a testünk az életünket jelenti.a tiszta víz vonatkozhat a Szent Lélekre,aki az ige által megtisztítja a napi beszennyeződéstől. W. MacDonald

9 SZEPTEMBER 22 H 2Tim Róm K Sz 3 Ap.Cs Cs P Titus 1 Róma Szo 2 János V 3 Zsidók A Krisztusba vetett hit a hívő embert mindenben Ővele azonosítja a hitetlenség pedig bizonyosan elválasztja Őtőle. Isten úgy tekint minket, mint akik Jézussal együtt meghaltunk, ez azt jelenti számunkra, hogy Vele együtt fogunk élni a mennyben.. Jézus csak akkor tagad meg bennünket, ha mi előbb megtagadjuk Őt. Naponként ránk kell áradnia Isten Szelleme erőinek,nehogy az istentelen környezet befolyása lefelé húzzon bennünket. H.Taylor Szeptember - OKTÓBER 29 H Filem Efézus K Galata Sz Zsidók 1 Zsolt Cs 2 Efézus P 3 Zsoltár Szo 4 János V 5 1Móz Aki hallja Isten üzenetét, hittel kell párosítania, akkor érvényesül a nyugalom ígérete is. A hit tehát a kulcs, amely megnyitja az ajtót a nyugalomba való bemenetelre. Isten, a teremtéstől fogva nyugalmat kínált az embernek, aminek megvalósulása az ember engedetlensége miatt nem tud létrejönni. Igédet jól megjegyzem / tanít, hogy szóban tettben mint olvadjak belé. / Taníts, hogy egyszerűen, mindig, minden helyen / Uram csak Hozzád vigyen / s igéd legyen velem / Dora Rappard 17 ÁPRILIS 21 H Húsv Lukács Kor K Ezék Sz Zsolt 1 Ézs Cs 2 Ap.Cs P 3 2Sám Szo 4 4Móz Ap.Cs Jézus teste a feltámadás után, nem volt a halálnak alávetve. Ezért tudott a bezárt ajtón át bemenni a tanítványokhoz. A tanítványok ekkor megrémültek, mint amikor Jézus a tengeren járt. Azt hitték, most is hogy kísértetet látnak. Jézus megmagyarázta nekik, hogy amit halála előtt mondott nekik a feltámadásáról, az teljesedett be Valaki véd mindig engem. / Mióta csak megszülettem. / Valaki véd, szeret engem, / Pedig talán nem érdemlem. Tóth Endre. Április MÁJUS 28 H Zsoltár 6 Jób K 7 2Sám Sz 8 Zsidók Cs 9 2Sám P 10 Jelenés Szo 11 Ezék V 12 Jerem Tudjuk, hogy minden dolognak össze kell működnie azoknak javára,akik Istent szeretik, és hogy szerető Atyánk nem a harag hevében fenyít meg bennünket. Az Úr azonban meghallja sírásunkat és felszabadít, meggyógyít, elfogadja imádságunkat. Aki hatásosan akar imádkozni, az igyekezzen figyelmesen Igét olvasni Az imának olyan nagy az ereje, hogy képes megmozdítani azt a kart, amely a világmindenséget mozgásba hozza. Spurgeon

10 MÁJUS 5 H Zsoltár 13 2Sám K 14 Róma Sz 15 3Móz Cs 16 Ap.Cs P 17 Jób Szo Móz V Sám A kérdés az, hogy mikor az Úr eljön, ki lesz a királyságának részese? A válasz: Aki tökéletességben jár, igazságosan munkálkodik, szívből igazat szól, igazságot cselekszik. Mindezek csak akkor lehetségesek,ha az ember újjászületik, és új szívet kap Az újjászületés nem valami kis változás. Nincs szó a régi ház tatarozásáról, hanem a lebontásáról; nem a szív renoválását jelenti, hanem egy új szív és egy új, erős lélek elnyerését. Sp MÁJUS 12 H Zsoltár Sám K 19 Róma Sz 20 2Sám Cs 21 Ézs P Szo 23 Jer V 24 2Móz A 19. zsoltár Krisztusnak, mint Teremtőnek, Kinyilatkoztatónak és Megváltónak a személyéről szól. Folyamatos bizonyságtétel van Őróla a két nagy könyvben, A Teremtésben és a Kinyilatkoztatásban. Az Isten dicsőségét hirdető egeket Ő teremtette,. Ő a kinyilatkoztatója Jahve törvényének az írott Igében. Ama fényes, hajnali csillag, / Mely a sötétben utat mutat./ Tekintetem Ráemelem, / Te vagy a fény, az életem. Kupásné Ráti G. 37 SZEPTEMBER 8 H Zsoltár Móz K Sz Zsolt Cs Jób P Róma Szo V 1Tim Az ember, Isten Szent Lelke segítségével ráébred tévedésére, ráébred bűnös voltára. Erről tesz bizonyságot Pál apostol. Őt maga az Úr szólította meg. A kegyelem abban nyilvánult meg, hogy az Úr nem ítélte el, hanem példaképül állította azoknak, akik majd hisznek a Krisztusban. Elhallgatni és meghallgatni / Mások szelíd szavára adni, / Tanácsot az Igéből kapni, / Isten csendjében maradni. Füle Lajos 38 SZEPTEMBER 15 H 1Tim 2 1Móz K 3 János Sz 4 Titus Cs Jakab P Móz Szo 6 Galata V 2Tim 1 Efézus A kegyesség nem az istenség vagy Krisztus személyiségének titkáról beszél, hanem; A kegyesség titka, amely által minden igazi kegyesség létrejön. Mindannak isteni eredete, amelyet az emberben megnyilvánuló kegyességnek lehet nevezni. az istenfélelem, az Úr Jézus Krisztus testté lételének, halálának, feltámadásának és mennybemenetelének ismeretéből származik. Így ismerjük Istent; és az ebben való megmaradásból ered a kegyesség. J.N. Darby

11 AUGUSZTUS 25 H Zsoltár Sám K Sám Sz 56 1Sám Cs 57 5Móz P 58 Róma Szo 59 1Sám V Az ige azt tanítja, hogy az emberek cselekedeteik szerint lesznek megítélve. A megtéretlen ember legrosszabb cselekedete, Jézus Krisztus elutasítása. A megtért embernek az Istentől kapott új életéből erednek a cselekedetei. Az ítéletkor a hitetlenek cselekedeteinek súlyossága határozza meg büntetésük mértékét, a hívők pedig cselekedeteik szerint kapják jutalmukat. A cselekedetek tehát nem üdvösségszerzők. W. MacDonald SZEPTEMBER 1 H Zsoltár 61 Péld K 62 Jób Sz 63 Zsolt Cs 64 Péld P 65 Jób Szo 66 2Móz V 67 4Móz A Istenbe vetett hit azt jelenti, hogy a hívők az üldöztetések esetén is Őrá hagyatkoznak. A védelmet is csak Őtőle várják, azzal a hittel, hogy Isten megmenti, megszabadítja őket. Az Ő jelenlétében maradhatunk csendben, reménnyel telt alázatban. Az igazságok olyan egyszerűek! / Minél nagyobbak, annál egyszerűbbek./ Mint egy virág, egy gyermek, egy havas ág, / oly egyszerű és tiszta az igazság. Füle L. 21 MÁJUS 19 H Zsoltár 25 Jób K 26 Ézs Sz Cs 28 Róma P 29 Ézs Szo V 31 Jób Dávid imádságai, megtapasztalásai mindig megjelenítik Izrael népe sorsának alakulását is. Egyesek szerint Dávid halálos beteg volt, de az Úr könyörült rajta és meggyógyította. Izrael többször volt halálos veszedelemben, de az Úr megszabadította őket. Arra tanít bennünket is, hogy bajainkban forduljunk hittel, bizalommal az Úrhoz. Gyönge lehet a lábunk, de hatalmas az Isten jobbja. Rögös lehet az utunk, de az Úr támogatását élvezzük.. Spurgeon Május - JÚNIUS 26 H Zsoltár 32 Róma K 33 Jób Sz Cs P Péld Szo 36 János V Móz A bűn mindaddig gyötri az embert, míg be nem vallja. A bűneit megbánó ember megtapasztalja Isten irgalmát és szeretetét. Mindig Istenhez kell visszatérnünk, ha rossz útra tévedtünk. A bűntől való megszabadulás, igen nagy örömet szerez. Amilyen boldog a gyöngyhalász, amikor drágagyöngyre bukkan,olyan boldog a Megváltó Krisztus, ha szegény bűnösöket a pusztulásból kiragadhat, hogy azokat megmentse. Spurgeon

12 23 JÚNIUS 2 H Zsoltár Kor K 38 Jób Sz 39 Jakab Cs 40 Ézs P Ap.Cs Kor Szo Zsolt V Pünk Móz Annak, aki az Úrban bízik, és Őrá vár, nem kell nyugtalankodnia a gonoszok miatt, mert azokat elveszíti Isten. Az igaz ember bízzon az Úrban, gyönyörködjön benne, bízza Őrá utjait, találjon nyugalmat nála. Igédet jól megjegyzem, / tanít, hogy szóban, tettben / mint olvadjak belé. / Taníts, hogy egyszerűen, /mindig, minden helyen/ utam csak Hozzád vigyen, / s Isten legyen velem. D. Rappard JÚNIUS 9 H Pünk Ap.Cs Ézs K Márk Sz 1Kor Róma Cs Ap.Cs P Róma Szo Ap.Cs V Ézs Az Isten titkos bölcsessége az Újszövetségben olyan igazság, amely korábban nem volt kijelentve. Pál apostol világosan megállapítja, hogy az isteni igazságok hirdetésekor, az apostolok nem önmaguk választotta szavakat mondanak. Ez arra utal, hogy a Szentírás tényleges szavai, Istennek szavai. Hiszem, hogy a Biblia a legjobb ajándék, amivel Isten az embert megajándékozta. Ez a könyv közvetíti a világnak mindazt, amit az üdvösségünkre nézve a Megváltóról tudnunk kell- Lincoln Abraham. 33 AUGUSZTUS 11 H Zsoltár 43 1János K Józs Sz Zsolt Cs 45 Zsid P 46 Ézs Szo 47 5Móz V 48 2Kir Jézus emberré lételének leghitelesebb bizonyságtevői azok, akik látták, hallották, megérintették Őt. Ez tehát egy szilárd tény, amely gondos megfigyeléseken és feljegyzéseken alapszik. Akik befogadják ezeket a bizonyságtételeket, közösségre jutnak az Atyával és az Ő Fiával, Jézus Krisztussal. Ajándék érkezett, fogadd, / fény harmatozza arcodat, / csillag derítse lelkedet! / VALAKI eljött, mert szeret./ N.N. AUGUSZTUS 18 H Zsoltár 49 Jób K Sz Á.ü Móz Cs 51 Jer P 52 Róma Szo V 54 1Sám Az ítélet napjától és Jézus Krisztus visszajövetelétől azok félnek, akik a földi életükben nem jutottak Vele közösségbe. Az istentelenek akkor nem tudják megváltani magukat, bármilyen nagy is a vagyonuk. A megváltottaknak pedig nyomorúságuk és Szenvedésük véget ér. A vörösbegy így szólt a verébhez: Hallod? Itt ezek az emberek miért szaladnak és aggódnak annyit? A veréb válasza: Előttem úgy tűnik fel, hogy nekik nincs olyan mennyei Atyjuk, mint az, Aki rólunk gondot visel. Dénes Ferenc

13 Július - AUGUSZTUS 28 H 2Kor Róma K Móz Sz Ap.Cs Cs Róma P Szo Zsolt V Jer Az egymás terhét hordozzátok ige nem csak az egy közösségen belüli tagokra vonatkozik, hanem gyülekezetekre is vonatkozik az egymás segítése. Az adakozás akkor kedves Isten előtt, ha az önkéntes, és örömmel adják.ezt azok tudják megtenni akik először önmagukat adják az Úrnak. Szeretnék eszközzé válni /S az igaz ügyet szolgálni. /Elmondhatni majd a végén /mit Egykor kölcsönkaptam, /megőriztem, továbbadtam. Garjárszky 32 AUGUSZTUS 4 H 2Kor Ap.Cs K Sz Cs Róma P Szo Zsoltár 41 2Thess V 42 Galata Isten kijelentései számunkra, az Ő Igéjében van.vannak azonban rendkívüli szolgálatra elhívottak, akik közvetlenül az Úrtól kapnak személyre szóló kijelentést, elhívást. Pál az elragadtatásban hallotta a paradicsomi nyelvet, de nem mondhatott el belőle semmit, mikor visszajött a földre, mert a szavak kifejezhetetlenek voltak. Hatásuk azonban megnyilvánult az apostol minden szolgálatában. Nem igazi szolgája az Úrnak az, aki maga választja ki működése terét. Spurgeon 25 JÚNIUS 16 H 1Kor Jób K Zsid Sz Cs János P Péld Szo 9.20 Róma V Zsolt 84 Pál megdöbben arra a hírre, hogy a hívők egymással pereskednek. Ha mégis nézeteltérések támadnak hívők között, vigyék azt a gyülekezet bölcs emberei elé, és ne bízzák világi bírókra az ítélkezést. Ne azoknál keressék az igazságot, akik azt nem képesek adni. A pereskedés helyett az igei magatartás: elszenvedni a bántalmazást, elviselni a kárt..a hívőt ne a Természete kormányozza, hanem a hite. Spurgeon JÚNIUS 23 H 1Kor Márk K János Sz Róma Cs János P Ap.Cs Szo V A keresztyén élet hasonlít egy versenypályához. Önfegyelmet követel, fárasztó erőfeszítést igényel. Abban azonban különbözik,hogy nem egy győztes van, hanem mindnyájunknak úgy kell futni, hogy győztesek legyünk. Köszönjük a dicsőség és ÉLET koszorúját;/ Nem földi, hervadó koszorút /, halandók bús díját;/ Romolhatatlant, mint a trón,/ Istenünk és megtestesült Fia Királyságát. Horatius Bonar

14 27 Június - JÚLIUS 30 H 1Kor Móz K Róma Sz Cs Móz P Jakab Szo Zsid V Ap.Cs A pusztában vándorló zsidók, az Úr sok csodáját élték át, mégis időről-időre súlyos bűnöket követtek el: gonosz dolgokat kívántak, bálványimádók lettek, paráználkodtak, kísértették az Urat, zúgolódtak ellene. Ezek, az Isten előtt nem kedves történetek példaképpen írattak meg számunkra, nehogy Isten haragja ránk is lesujtson. Aki nem akar nagy hibába esni, annak vigyáznia kell a kis hibára. Spurgeon JÚLIUS 7 H 1Kor Zsolt K Efézus Sz Péter Cs Mőz P 9-19 Efézus Szo Ézs V Efézus A szeretet himnusza, csodálatos kifejezője a szeretet nagyságának. Szeretni Istent és szeretni embertársainkat, ez a két nagy parancsolat,melyet minden hívőnek cselekednie kell, mert minden jót magában foglal és elvet mindent, ami nem szeretetből történik. A szeretet nem öltözik ékes bíborba, palástba. Fején nem hordoz koronát. A szeretet mezítelen, földrehajló, föld feletti Szívben keresi otthonát, Magához von áldó karja, áldozatként magát adja. Venyercsán L. JÚLIUS 14 H 1Kor Ézs K Róma Sz Ezék Cs Hóseás P Jakab Szo János V 2Kor Jerem A testi halálból való feltámadásunk legmeggyőzőbb ténye az, hogy Krisztus feltámadott. Isten azzal, hogy Jézust feltámasztotta a halálból bizonyította azt, hogy teljesen kielégítette az Úr megváltói műve. Jézus bizonyságot tesz arról, hogy az Atya akarata az, hogy feltámassza a Benne hívőket. Legyen ez mindnyájunk hite és élő reménysége. A legfőbb jó ezen a világon, hogy tudjuk, Isten velünk van. H. Roots JÚLIUS 21 H 2Kor János K Péter Sz Róma Cs János P Zsidók Szo 8-18 Zsolt V Rőma Isten, gyakran bízza az evangéliumi üzenetet gyenge alkalmatlannak látszó emberekre. Az ilyen embernek nincs mivel dicsekednie, így minden dicséret és dicsőség a Teremtőt illeti. A feladathoz Isten ad erőt és bölcsességet. Isten szolgálata gyakran nagy nehézségekkel, szenvedésekkel jár. Titkos örömet jelent, ha a feladat, mit ránk bíztak, meghaladja erőnket, s így a dicsőség Istené marad, jutalmunk majd a mennyben lesz. Houghton

15

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. 4 Mert

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

A kijelentési ajándékok. Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál

A kijelentési ajándékok. Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál A kijelentési ajándékok Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál 0. Áttekintés Bölcsesség beszéde Ismeret kijelentése Figyelmeztetés Isteni kijelentések 1.1. Mit mond az Írás? Igehelyek: 1 Kor. 12,8:

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 A tanulmányokat összeállította: Fürjné Simon Edina, Horváth Sándorné, Korbeák Sándorné, Szabó Attila Tartalom Bevezetés....................................................................................

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr...

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... Pasarét, 2014. március 23. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László Lekció: Malakiás 3,1-6 Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... ELJÖN AZ ÚR Imádkozzunk! Dicsőítünk

Részletesebben

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27.

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27. 4. tanulmány Boldog és hálás július 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 12:2; 1Korinthus 13; Galata 5:19-23; 1Thesszalonika 1:1-10; 1Timóteus 1:15 Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért,

Részletesebben

Lődd be magad Krisztussal

Lődd be magad Krisztussal Lődd be magad Krisztussal 2014-01-12 (Istentisztelet kivonatos jegyzete) Ma egy két gondolatot szeretnék veletek megosztani. Tulajdonképp nem is tanítás, inkább elgondolkodásra remélem - késztető, dolgok,

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17)

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) BOLDOGMONDÁSOK boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

Drága megváltott Gyülekezet!

Drága megváltott Gyülekezet! 2015. április 3. Nyíregyháza, Mandabokor Nagypénteki Istentisztelet 14 Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt; 15 és azért

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp.

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. NEM MINDENKI Lekció: Mt 7,21 23 Alapige: Mt 7,21 Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az,

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1.

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. 6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: I. A Heidelbergi Káté II. Második Helvét Hitvallás. Kálvin Kiadó, Budapest. 2004;

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

A bölcsesség otthon: szülők és gyerekek

A bölcsesség otthon: szülők és gyerekek A bölcsesség otthon: szülők és gyerekek Lekció: Lk. 15.1-3, 11b-32/Textus: Péld. 4.1-6, 17.6, 20.29, 13.24, 19.18, 23.13-16, 20.11, 22.6, 17.21, 17.25, 19.13, 20.20-21 2013. okt. 13. A bölcsesség otthon.

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Hit Gyülekezete Hitvallása

Hit Gyülekezete Hitvallása ISTEN Isten szellem, legfelsőbb, láthatatlan és halhatatlan lény, valóságos személy, Aki teremtője, fenntartója és kormányzója az egész világmindenségnek (láthatóknak és láthatatlanoknak egyaránt). Székhelye

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

Jézus az ég és a föld Teremtője

Jézus az ég és a föld Teremtője 1. tanulmány december 29 január 4. Jézus az ég és a föld Teremtője SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 1:1; Zsoltár 19:2-4; János 1:1-3, 14; 2:7-11; Kolossé 1:15-16; Zsidók 11:3 Kezdetben teremté

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék! 2014. december 31. Mandabokor Óévi Istentisztelet 1 Kérve kérlek az Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat; az ő eljövetelére és országára kérlek: 2 hirdesd az igét, állj

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa?

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? A királyt ékességében látják szemeid; látnak széles országot. Szíved elgondolja a mult félelmét: hol az író, hol a mérlegelő, hol a tornyok összeírója? A gőgös

Részletesebben

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra Felnőtt Katekézis VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. május 04. Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

Részletesebben

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála,

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, CSELEKEDJ! 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. 2 Ezért előhívatta, és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj

Részletesebben

A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata)

A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata) A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata) 1. Példázat a kegyelemről Tételezzük fel, hogy két ember a világi élete során halálos bűnt követ el és a világi bíróság

Részletesebben

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések?

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések? A Biblia üzenete Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve 3:1 Terveink szerint Üzleti terv, hiteltörlesztési terv, munkaterv, fejlődési terv. Ismerősek a

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből.

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Pasarét, 2013. november 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza AZ ÚR SZABADÍTÁSA Lekció: Zsoltár 107,1-16 Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította

Részletesebben

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM!

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Dr. Egresits Ferenc ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Kérdések és megfontolások Jézus passiója kapcsán az irgalmasság évében. - Az esetleges párhuzamok és áthallások nem a véletlen művei! -

Részletesebben

Az aratás és az aratók

Az aratás és az aratók 12. tanulmány Az aratás és az aratók március 15 21. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Máté 9:36-38; Lukács 15; 24:4-53; János 1:40-46; 4:28-30; Apostolok cselekedeti 1:6-8 Abban dicsőíttetik meg az

Részletesebben

Hetvened vasárnap Lepsényi Miklós, * ferences áldozópap, pozsonyi hitszónok prédikációja (1888)

Hetvened vasárnap Lepsényi Miklós, * ferences áldozópap, pozsonyi hitszónok prédikációja (1888) Hetvened vasárnap Lepsényi Miklós, * ferences áldozópap, pozsonyi hitszónok prédikációja (1888) EVANGÉLIUM * Mt 20,1-16 Ezek az utolsók egy óráig munkálkodtak, és egyenlőkké tetted őket velünk, kik a nap

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13.

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13. 11. tanulmány Hittel élni március 7 13. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Példabeszédek 28:4-5, 7, 9; 29:13; Róma 1:16-17; Galata 3:24; 1János 2:15-17 Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki

Részletesebben

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS SZEVERÉNYI JÁNOS Isten halott? Azokra való tekintettel adtam előadásomnak ezt a címet, akik mernek kérdezni, akik fenntartják maguk és embertársaik számára a kételkedés jogát, kockázatát, gyötrelmét és

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

A bölcsesség otthon: férj és feleség

A bölcsesség otthon: férj és feleség A bölcsesség otthon: férj és feleség Lekció: 1Pét. 3.1-9 Textus: Péld 5.15-23, 2.16-1, 14.1, 21.9, 21.19, 12.4, 11.22, 18.22, 19.14, 30.18-19 2013. okt. 20. A bölcsesség otthon. Mit tanít a Példabeszédek

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

Ez 35,1-15; 36,1-15 Prófécia Edom és Izrael hegyei felől

Ez 35,1-15; 36,1-15 Prófécia Edom és Izrael hegyei felől Ez 35,1-15; 36,1-15 Prófécia Edom és Izrael hegyei felől És lőn az Úr beszéde hozzám, mondván: Embernek fia! vesd tekintetedet Seir hegyére, és prófétálj ellene. És mondjad néki: Ezt mondja az Úr Isten:

Részletesebben

ADVENT ESTI DICSÉRET

ADVENT ESTI DICSÉRET ADVENT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Megszánva árva népedet, hogy

Részletesebben

HIMNUSZ Délelőtt Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát s Fiút ki egybekötsz, szívünket, kérünk, töltse be kegyelmed égi ereje.

HIMNUSZ Délelőtt Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát s Fiút ki egybekötsz, szívünket, kérünk, töltse be kegyelmed égi ereje. 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: SZERDA DÉLELŐTTI, DÉLI ÉS DÉLUTÁNI, VAGYIS NAPKÖZI IMAÓRA V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben,

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába Kenneth E. Hagin Nem az a fontos, hogy melyik gyülekezetbe tartozol, hanem az, hogy melyik családba. Jézus azt tanította, hogy az embernek újjá kell születnie. A következő állítások Jézus szájából származnak:

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15.

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Kedves Testvérek! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Csütörtök óta, amikoris az Agora című filmet megtekintettem a moziban, le nem lohadó nyugtalanság

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

NYILVÁNVALÓ SZERETET

NYILVÁNVALÓ SZERETET Pasarét, 2015. december 25. (péntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza NYILVÁNVALÓ SZERETET Énekek: 182; 321,1-3. 4. 6-7; 447 Lekció: Lukács 2,1-14 Alapige: 1János 4,9-10 Azáltal lett nyilvánvalóvá

Részletesebben

PRÉDIKÁCIÓ A KAPUBAN

PRÉDIKÁCIÓ A KAPUBAN Pasarét, 2014. október 9. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza PRÉDIKÁCIÓ A KAPUBAN Alapige: Jer 7,1-7. 10. 1. Az a beszéd, amelyet az Úr szólt Jeremiásnak: 2. Állj az Úr házának

Részletesebben

Az átlagember tanítvánnyá tétele

Az átlagember tanítvánnyá tétele február 1 7. Az átlagember tanítvánnyá tétele SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 15:32-39; 16:13-17; Lukács 2:21-28; 12:6-7; 13:1-5; Jakab 2:1-9 Mikor pedig Galilea tengere mellett járt, látá Simont

Részletesebben

Karácsony A szeretet ünnepe?

Karácsony A szeretet ünnepe? A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 12. szám 2009. december Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Karácsony A szeretet ünnepe? Ha az autók

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

Új kiadás János első levele

Új kiadás János első levele 1 Új kiadás János első levele Az 1975-ben megjelent és 1990-ben revideált protestáns új fordítású Biblia legújabb revíziójának próbakiadását tartja kezében a Tisztelt Olvasó. A Magyar Bibliatársulat 2006-

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus csodái Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Hit és cselekedetek. Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből?

Hit és cselekedetek. Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből? Hit és cselekedetek Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből? A következő írásunkból kiderül, miért hisszük és hogyan értjük, hogy kizárólag kegyelemből van üdvösségünk

Részletesebben

A KERESKEDŐ, AKI GAZDAG LETT

A KERESKEDŐ, AKI GAZDAG LETT Pasarét, 2013. február 17. (vasárnap este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László A KERESKEDŐ, AKI GAZDAG LETT Alapige: Máté 13,45-46 Hasonlatos a mennyeknek országa a kereskedőhöz, aki igaz

Részletesebben

Atyaság. Azt gondolom sikerült röviden bemutatni azt a kuszaságot, ami ezen a téren ma az egyházban van.

Atyaság. Azt gondolom sikerült röviden bemutatni azt a kuszaságot, ami ezen a téren ma az egyházban van. Atyaság Manapság sok szó esik a szellemi atyaságról fıként az újonnan megjelenı apostolokkal kapcsolatban. Ezt a két fogalmat sokan már összetartozó fogalomként is kezelik és ebbıl adódóan már kezd elterjedni

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei 6. tanulmány Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei augusztus 3 9. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 3Mózes 5:5; Zsoltár 32:1-8; Apostolok cselekedetei 5:30-32; 2Korinthus 7:9-11; Zsidók 12:17;

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ 2. www.ujteremtes.hu Noé és az özönvíz Az emberek sokasodni kezdtek a föld színén, és leányaik születtek. Látták az Istennek fiai az emberek leányait, hogy

Részletesebben

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 1. fejezet: A gyülekezetnövekedés és az égő vágy........... 7 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK 2. fejezet: Hogyan lehet nagy dolgokat elvégezni

Részletesebben

AZ ADÁS: A SZOCIÁLIS MUNKA GYÖKERE Összeállította: Németh Ildikó Ágnes

AZ ADÁS: A SZOCIÁLIS MUNKA GYÖKERE Összeállította: Németh Ildikó Ágnes AZ ADÁS: A SZOCIÁLIS MUNKA GYÖKERE Összeállította: Németh Ildikó Ágnes Isten a minta-adó Az adás krisztusi identitásunk alapja (adással kapcsolatos szavak több mint kétezerszer fordulnak elő a Bibliában)..megvizsgáljátok,

Részletesebben

JÉZUS KRISZTUS A SZABADÍTÓ Bevezető óra az újszövetségi tematikába

JÉZUS KRISZTUS A SZABADÍTÓ Bevezető óra az újszövetségi tematikába TEOLÓGIAI ALAPVETÉS JÉZUS KRISZTUS A SZABADÍTÓ Bevezető óra az újszövetségi tematikába Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. JÉZUS KRISZTUS A SZABADÍTÓ Gyülekezeti óraszám, 1. Egyházi iskolák

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Olvasd el:

Részletesebben