Csoda szimfónia. Hét. Hét

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csoda szimfónia. Hét. Hét"

Átírás

1 Csoda szimfónia Joseph Haydn 96. szimfóniáját az angol nyelvterületeken általában Miracle szimfónia néven ismerik Ennek oka, hogy amikor 1791-ben Londonban az ősbemutatót tartották, egy csodálatos esemény történt. Amikor a nagy tiszteletnek örvendő bécsi komponista, Haydn belépett a koncertterembe, sok kíváncsi néző elhagyta az ülőhelyét, és előre rohantak, hogy a szerzőt közelről láthassák. Így az ülőhelyek a nézőtér közepén üresen maradtak. Alig hogy ez megtörtént, a hatalmas koronacsillár leszakadt a mennyezetről, és rázuhant az üresen maradt székekre. Az első dermedt másodpercek után a meglepődött nézőkből kitört a kiáltás: Miracle! Miracle! Azaz: Csoda! Csoda! JANUÁR 30 H K Sz Újév Filippi Péld Cs P Szo V Imádság Uram, elhatároztam, hogy hűségesebb leszek Hozzád, Nagyobb igyekezettel követem tanításodat. Kérlek ezért a Krisztusért, tedd áldottá az életemet Mostantól fogva mindennap. Ámen. C.H.Spurgeon. Haydn meglepődve és hálás szívvel köszönte meg a jóságos Gondviselőnek, hogy ilyen módon eszköze lehetett legalább harminc emberi élet megmentésének. Egy példa arra, hogy Isten ma is és mondhatjuk: naponta tesz csodát, hogy embereket őrizzen meg a veszélyektől, a balesetektől. Legtöbb esetben ez nem is tudatosul bennünk, észre sem vesszük, mert kevésbé feltűnőek és drámaiak. Sokkal jobban terhel bennünket egy-két számunkra fájdalmas fordulat, amelyeket Isten megenged, hogy formálja az életünket, és közben nem gondolunk arra, hogy az Ő láthatatlan keze már hányszor megőrzött a veszedelemtől. Ez a sok tekintetben csodálatos Haydn szimfónia emlékeztetni akar minket Isten szeretetteljes gondoskodására. Vetés és Aratás JANUÁR 6 H Filippi Péld K Sz Cs P Szo V Kolossé Az apostol azt kéri a filippi beli hívőktől, hogy azzal az indulattal éljenek, amely indulat jellemezte az Úr Jézust. Az önzetlenség, az áldozatkészség és a szolgálat jellemezték, aki állandóan másokra gondolt. Az apostol kérése ránk, mai hívőkre is vonatkozik. Bár nem könnyű e-világban ma így élni, Jézus segít bennünket is, ha hittel kérjük Őt. Saját fájdalmára nem voltak könnyei, csak értem hulló, véres verejtékcseppjei. (C.H. Gabriel)

2 JANUÁR 13 H Kolossé Péld K Sz Cs P Szo V Pál azzal kezdi Jézus bemutatását, hogy Ő az, akiben van a mi váltságunk, bűneink megbocsátása. Majd ismerteti a teremtésben való részvételét; Minden őbenne, Ő általa és Ő érette teremtetett. és minden Őbenne áll fenn. Ő a láthatatlan Isten képe, Őbenne lakozik az Atya teljessége. Ő a feje az egyháznak. Ezért nagy alázattal gondoljuk meg, hogy ki áldozta oda az életét érettünk Aki Jézus engesztelő áldozatát elveti,kétségbe vonja istenségét Sp. JANUÁR 20 H Kolossé Péld K Sz Cs P Szo V 2 Péter A hívő ember legnagyobb kísértői, az óemberi tulajdonságai, melyek újra és újra életre akarnak kelni. Legjobban ellen tudunk állni, ha szívünkbe zárjuk Jézus beszédét, az igét, és azt mindenkor a szívünkben forgatjuk és megtartjuk. Isten gondoskodott lelki fegyverekről, amelyeket fel kell öltöznünk, hogy sikeresen tudjuk megvívni harcunkat. A hívő keresztyén éljen úgy a lelki fegyvereivel,mint a csiga a házával, ha valahova elmegy, vigye magával Spurgeon (Sp). 1 DECEMBER 29 H Zsoltár 72 2 Sám K Sz 90 Ézs Cs P Szo V Egy angliai lelkész aggódva fordult egy este az egyházfihoz: Látta már azt a szegényesen öltözött öreg embert, aki minden délben bejön a templomba és utána azonnal kimegy? A lakásom ablakából szoktam figyelni, és meg kell mondanom, hogy a dolog nyugtalanít. Végül is komoly értéktárgyak vannak a templomban. Próbálja meg egyszer kikérdezni! Az egyházfi már másnap megszólította az öreget: Mondja csak, mi indítja magát tulajdon képen arra, hogy a templomba jöjjön? Imádkozni szoktam felelt az ember nyugodtan. Nana, talán mégsem egészen úgy van! Ahhoz túl rövid ideig marad! Egyszerűen odamegy az oltárhoz s azonnal vissza is fordul. Mit jelentsen ez? Így van hagyta helyben a szegény öreg csakhogy én nem tudok hosszú imákat mondani. Ezért minden délben eljövök, és egyszerűen így szólok: Úr Jézus, itt van Simon! Kicsi ima ez, de úgy érzem, az Úr meghallgatja Nem sokkal ezután a vén Simont elütötte egy teherautó, és kórházba került. Olyan vidám benyomást kelt mindig, pedig tudom, hogy nagy fájdalmai vannak mondta néki egyszer az ápolónővér. Hogy is lehetne másképp, hiszen minden nap látogatóm van! Látogatója ámult a nővér-, soha nem látok magánál senkit. Mikor jön az illető? Minden délben ott áll az ágyam lábánál, és szívemmel hallom, amint mondja: Simon, itt van Jézus!

3 DECEMBER 15 H Máté Móz K Móz Sz Ap.Cs Cs P Dániel Szo Márk V Róma Az Istennek való odaszánásunk biztos jele, a néki való engedelmesség, parancsainak megtartása. Isten azt várja tőlünk, hogy szentül éljünk. Ennek megvalósulása ismét a szeretet törvényére utal; arra, hogy szeressük embertársainkat. A világtól elkülönülve, de belőle nem kiszakadva, szent életvitelünkkel, lelkeket nyerhetünk meg. Az embereket Jézushoz szeretni ez a lélekmentés nagy tudománya. Spurgeon DECEMBER 22 H Máté Róma K Ruth Sz Ap.Cs Cs Ézs P Jer Szo 1Péter Móz V Efézus A Szent Lélek általi újjászületés után a hívő ember nem élhet tovább úgy,mint az újjászületése előtt. Mint egy szennyes ruhát, le kell vetnie, el kell hagynia a csalárd kívánsága szerint megromlott életvitelét. Krisztus cselekedeteit olvasva,. és a róla szóló tanításokat hallgatva, lélek szerinti életet kell élnie. Nagy esztelenség az, ha hasznos és szükséges dolgok elhanyagolása árán haszontalan és ártalmas dolgokkal foglalkozunk. Kempis Tamás 5 Január FEBRUÁR 27 H 2Péter Péld K Sz Cs Lukács Zsolt P Ézs Szo Móz V Zsolt Isten elhívása egy megváltott,új életre minden embernek szól. Isten, a tervének megvalósítójául oda adta egyszülött Fiát, engesztelő áldozatul. Az ember pedig szabad akaratából dönt az elfogadása vagy az elutasítása felől. Hiszi, hogy az Úr Jézus életét áldozta ő érte is és ez nem csak a szellemében él, hanem a tudatában is. Így tud elhívatása szerint hálaadással élni. Isten az ő kijelentéseit élő reménységként adja a szívünkbe.v.s. FEBRUÁR 3 H Lukács Ézs K Kir Sz Zsolt Cs Ézs P Szo Zsolt V Sám A hívő élet sajátossága, hogy saját meggyőződésünk ellenére, Isten akaratának engedünk. Ez akkor lehetséges, ha teljes meggyőződésünk az, hogy Ő mindig jót akar nekünk. A bennünk élő Úr Jézus Krisztus hogyan is akarna rosszat tenni nekünk, holott az életét áldozta értünk! Az Ő akaratának való engedelmesség eredménye, gazdag áldás. (halak sokasága) Aki Isten Szelleme által az isteni akarat titkába,krisztusba belelát, tudja miért él a világon. G. Stabler

4 FEBRUÁR 10 H Lukács Ézs K Sz Cs Zsolt P Ézs Szo Malak V Zsolt 75 Jézus, amikor tanította a sokaságot, azt mondta, hogy hiábavaló dolog Őt Uramnak szólítani állandóan, ha nem cselekszik azt, amit Ő tanít. Azután a bölcs emberekhez hasonlította azokat, akik cselekszik az Ő beszédeit, mert ők biztos alapra, kősziklára építik házukat,aminek nem ártanak a nagy viharok. Mi sem szeretjük Őt igazán és nem élő a hitünk,ha nem tesszük,amit mond. Aki nem akar, amikor tud, nem fog tudni, amikor akar Sp FEBRUÁR 17 H Lukács Ézs K Jób Sz Zsolt Cs P Ap.Cs Szo Zsolt V Ézs Jézus azt tanította a hallgatóinak, hogy aki őt követni akarja, az tagadja meg magát és vegye fel a keresztjét. Önmagunkat megtagadni annyi, mint önként lemondani minden sajátunknak tartott döntési jogunkról és elfogadni az uralmát életünknek minden területén. Felvenni a keresztemet azt jelenti, hogy szándékosan azt az életet választom, melyet Ő élt. Mindkettőt csak a Szent Lélek segítségével tudjuk elfogadni és cselekedni. Aki sosem változik, sosem enged, nem is győz soha. Sp DECEMBER 1 H Máté Móz K Zsolt Sz Móz Cs Móz P Márk Szo V Jézus, mint jó pásztor, nem hagyja elveszni juhait, nem hagyja elveszni az övéit. Ha letérünk a jó útról visszaterel bennünket, ha szakadékba esünk, kiemel és megment. Jézus, a mi Urunk a nagy, a jó és a főpásztor. A hitetleneknek előbb-utóbb feltűnik majd, hogy a bajban is milyen bizodalmunk és vigaszunk van. És ez arra serkenti őket, hogy ők is adják át magukat az Úrnak. B. Müller György DECEMBER 8 H Máté János K Zsolt Sz Márk Cs Dániel P Zsolt Szo Móz V Róma Jézus ellenségei, főleg a szidók vallási vezetői folyton azon munkálkodtak, hogy valamilyen módon tőrbe csalják, hogy vádolhassák és elveszítsék. Ez minden időben így volt azok részéről, akik ellenségei voltak. Így van ez ma is. Jézus bölcsen válaszolt:. Válasza napjainkban is érvényes: A hívő embernek meg kell adnia a hatalomnak, ami neki jár, de nem szabad soha elfeledkeznie az Isten iránti kötelességeiről. Az egyik kötelesség teljesítése nem lehet mentség a másik elhanyagolására. Sp

5 NOVEMBER 17 H Máté Ézs K Márk Sz Dániel Cs János P Márk Szo Zsolt V Ézs Jézus csoda tettein legtöbbször csodálkoztak a tanítványai és magyarázatot kértek. A csoda azóta is egy szellemi lecke a mindenkori tanítványainak. Az éhes emberek mindenkor jelen vannak és jelen van a tanítványok kis csapata is. Mindig úgy van,hogy a legtöbb ember csak a testi táplálékot kívánja, és újra éhes lesz, míg a lelki táplálék örökre megelégít.szívem vágyaiból tudom meg, hogy Isten Szellemétől születtem-e. O. Chambers NOVEMBR 24 H Máté Móz K Márk Sz Cs P Zsolt Szo Márk V Az átlagemberek számára Jézus, egy a sok közül. Tanítványait megkérdezte, kinek tartják őt az emberek. A különböző válaszok után feltette nekik is a kérdést: hogy ők kinek tartják. Akkor Péter által elhangzott az Atya bizonyságtétele_ Te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia. Pénz nélkül lenni kellemetlen, egészség nélkül lenni nyomasztó, barát nélkül lenni lehangoló, otthon nélkül lenni nyomasztó. De a legszörnyűbb hiány: Krisztus nélkül lenni. Spurgeon 9 Február - MÁRCIUS 24 H Lukács János K Kir Sz Kir Cs Ap.Cs P Préd Szo Jakab V Ap.Cs Az emberek hiúságából adódik az, hogy szeretnének valamilyen közösségben a legnagyobb lenni. Így volt ez még a tanítványok között is. Pedig Jézus arra tanította őket, hogy legyenek alázatos szívűek, mert,.aki alázattal a legkisebbnek tartja magát az lesz a legnagyobb. A Krisztus által nekünk adományozott köntös mindaddig nem tündökölhet rajtunk, míg róla az egyéni érdem éktelenítő foltja el nem tűnik. Spurgeon MÁRCIUS 3 H Lukács Jónás K Ap.Cs Sz Cs P Tim Szo Róma V Mikeás Jézus a képmutatástól óvja a tanítványait, ami jellemző volt még a vallási vezetőkre is. A képmutató olyan, mint aki álarcot visel, akinek külső megjelenése teljesen eltér attól, amilyen ő belül. Jézus, barátainak nevezte a tanítványait. Tudatta velük, hogy az Ő követése miatt, még meg is ölhetik őket, de ne féljenek a fizikai haláltól, mert ennél sokkal jobban félhetnek azok, akik őket bántalmazzák, mert rájuk az örök halál, a gyehenna vár. A nád kívül taplós, belül üreges. Ilyen a képmutató is. Spurgeon

6 MÁRCIUS 10 H Lukács Zsolt K Sz Ézs Cs Mikeás P Péld Szo N.ü Móz V Zsolt 97 Jézus vendég volt egy farizeus házánál, és látta, hogyan foglalják el egyesek az előkelő helyeket. Figyelmeztette őket arra, hogy ez az önzés egyik megnyilatkozása, ezért fennáll annak a veszélye, hogy egy előkelőbb vendég érkezése esetén megszégyenülnek azáltal, hogy hátrébb kell ülniük. Az ige mindnyájunkat arra tanít, hogy aki magát felmagasztalja, Isten megalázza. Aki azzal dicsekszik, hogy tökéletes, az tökéletes bolond. Spurgeon MÁRCIUS 17 H Lukács Péter K Zsolt Sz Cs Tim P Péter Szo Kor V Móz A gazdag és Lázár történetében azt látjuk, hogy a gazdag önmagáért élt. Lázár pedig egy nyomorult koldus volt, odavetve a gazdag ember háza elé. Láthatjuk, hogy a síron túl megfordul a helyzet, de azt is látnunk kell, hogy a gazdag nem a gazdagsága miatt került a pokolba, hanem, mert önző módon nem törődött szegény embertársával. Lázár pedig nem a szegénysége miatt üdvözült; ő az Úrban bízott lelke megváltásáért. Tanulság: a földi életünk döntései meghatározzák örök sorsunkat. N..N. 45 NOVEMBER 3 H Máté Ézs K Márk Sz Cs Sám P Márk Szo V Boldog az az ember, aki enged Jézus hívásának, és örömtelen, aki Mindent csak kritizál., aki a másik ember szemében a szálkát is megtalálja. Jézus, látva az elgyötört sokaságot, könyörületre indult irántuk,és sok beteget, erőtelent meggyógyított. Az ember csak kritizál./ Szálkát keres, gerendát nem talál/. Ki szelíden int, ritka az,/ Csak a Szent Szellem igaz,/ Ki hibádra úgy mutat, hogy segít,/ és megtanít elhagyni azt. K Katalin. NOVEMBER 10 H Máté Márk K Ézs Sz Jer Cs Hós P Ézs Szo Zsidók V Róma Az ítélet különböző súlyosságára következtethetünk Jézus tanításából, amikor különbséget tesz egyes városok ítéletkori állapotában. Egy teljességgel bűnös (homoszexuális) városnak könnyebb lesz a dolga, mint Kapernaumnak, amely a názáreti elutasítás után, az Úr otthona lett, ahol nagyon sok csodát cselekedett. Kapernaum népének bűne éppen azért ítéltetik nagyobbra, mert elvetette Isten szent Fiát, aki közöttük járt. Faragjatok az óriásból hitetlent, és törpe lesz belőle. Spurgeon

7 OKTÓBER 20 H Zsidók Móz K 13 János Sz Máté Cs P Ézs Szo Efézus V Márk Azokat a sírókat (szomorkodókat) nevezi Jézus boldogoknak, akik az Úr Jézussal közösségben vannak, és aktívan részt vesznek Jézusnak a fájdalmában, melyet a világ és bűn okoz számára, és nem az élet bajai miatt. Sírásra indít, látni, hogy a világ milyen döbbenetes állapotban van azáltal, hogy egyre jobban elutasítja a Megváltót, visszautasítják a kegyelmet. "A hívők csak ebben az életben sírnak; a hitetleneknél a mai bánat csak az örök fájdalom előíze. W.MacDonald- Október NOVEMBER 27 H Máté Márk K Ézs Sz Cs Kir P Galata Szo Ezék V Ézs Jézus figyelmezteti hallgatóit, hogy ne fitogtassák kegyességüket azáltal,, hogy zajosan felhívják rá mások figyelmét. Mikor Jézus követője jótékonykodik azáltal, hogy adakozik, azt cselekedje titkon. Ezzel nem azt akarja mondani, hogy soha meg ne lássa senki, mivel gyakorlatilag elkerülhetetlen minden hozzájárulást névtelenné tenni. A hivalkodó adakozóknak csupán az a jutalmuk hogy hírnévre tesznek szert, ami csak addig tart, amíg a földön vannak. A hivalkodó adakozás nem más, mint képmutatás. N.N. 13 MÁRCIUS 24 H Lukács Péter K Róma Sz Jer Cs Dániel P Zsolt Szo Kor V Zsolt Zákeus története, esete bizonyítja azt az igét, hogy Ami embereknél lehetetlen, lehetséges az Istennél. Zákeus csalással megrabolta a szegényeket,ezért őket vagyonának felével akarja kárpótolni, amit elvett másoktól, azoknak négyannyit ad vissza. Ilyen lemondásra csak igazi bűnbánattal lehet eljutni annak, aki befogadja Jézust a hajlékába és a szívébe. Istennek adott ezüstpénzeink aranyban lesznek visszafizetve. Spurgeon Március - ÁPRILIS 31 H Lukács Józsué K Ézs Sz Móz Cs Zsolt P Mikeás Szo Zsolt V János Jézus isteni hatalmát Izrael vezetői kétségbe vonták. Mivel tanulatlannak tartották, kétségbe vonták a tanításhoz való jogát is. Kíváncsiak voltak, honnan veszi hatalmát és tudását. Jézus egy ellenkérdést tett fel nekik, amire nem tudtak válaszolni. Hol végeztél? Ki szentelt fel? Ezeket a kérdéseket ma is felteszik azok, akik irigyek arra, aki teljes hittel tudja hirdetni az igét. Aki a vitában első, az rendszerint utolsó a békűlésben. Akinek igaza van, gyorsabban kész lezárni az ügyet. Spurgeon

8 ÁPRILIS 7 H Lukács Dániel K Zsolt Sz Ézs Cs Zsidók P János Szo V Vva Ézs Vannak magabiztos emberek, akik bizonyos helyzetekben szeretnek nagyot mondani. Nem dicsekvésből, hanem úgy érzik, hogy ők arra képesek. Péter is így tett, noha az Úr figyelmeztette, hogy kikérte őket a Sátán és csak az Úr imádsága tartja meg. Vigyázzunk és imádkozzunk azért, hogy ne tegyünk meggondolatlan kijelentéseket, mert a jövőt csak Isten látja. A felemelkedés útja a saját énünk csökkenésén vezet át. Spurgeon ÁPRILIS 14 H Lukács Ap.Cs K 8-16 Zsolt Sz Ap.Cs Cs Ézs P Npé Zsolt Szo János V Húsv Zsolt 96 A rossz indulatú embereknek nem lehet bebizonyítani, hogy akiket rágalmaznak, nem bűnösök. Ez a gyűlölet legtöbbször irigységből, érdeksérelemből, hatalom féltésből fakad. Sajnos, van olyan hatalmon lévő ember is, aki ismerve ugyan az igazságot, enged a gyűlölködők kívánságának, féltve az egzisztenciáját. A hívő embernek, mindig az igazság útján kell járnia. Aki az igazságot gyűlöli, hamarosan annak szószószólóját is gyűlölni fogja. Spurgeon 41 OKTÓBER 6 H Zsidók Eféz K Móz Sz Cs Móz P Szo Móz V Galata A közbenjáró szó olyan valakire vonatkozik, aki két fél között közbelép, hogy megállapodást hozzon létre, vagy megerősítsen egy szövetséget. Az Úr Jézus közbenjáró a Szent Isten és a bűnös ember között. Kereszthalálával eltávolította az akadályt, a bűnt, mely elidegenedést okozott ember és Isten között. Mosolyognak rám a csillagok /Hiszen, Isten gyermeke vagyok. / Kegyelme fény, reggel és nappalon, / Táplál engem mennyei asztalon. K.Boáz OKTÓBER 13 H Zsidók János K Jer Sz Jakab Cs Móz P Móz Szo Dániel V Efézus A hívő ember véren vásárolt kiváltsága, hogy Jézushoz járulhat. A kérdés az, hogy hogyan?. Igaz szívvel: nemcsak ajkainkkal tisztelve, hanem teljes odaszánással. Hitnek teljességével: ígéreteibe vetett teljes bizalommal. A gonosztól tiszta lelkiismerettel: Jelképesen szólva, meghintjük szívünket a Jézus vérével. Testünk meg van mosva tiszta vízzel: Itt a testünk az életünket jelenti.a tiszta víz vonatkozhat a Szent Lélekre,aki az ige által megtisztítja a napi beszennyeződéstől. W. MacDonald

9 SZEPTEMBER 22 H 2Tim Róm K Sz 3 Ap.Cs Cs P Titus 1 Róma Szo 2 János V 3 Zsidók A Krisztusba vetett hit a hívő embert mindenben Ővele azonosítja a hitetlenség pedig bizonyosan elválasztja Őtőle. Isten úgy tekint minket, mint akik Jézussal együtt meghaltunk, ez azt jelenti számunkra, hogy Vele együtt fogunk élni a mennyben.. Jézus csak akkor tagad meg bennünket, ha mi előbb megtagadjuk Őt. Naponként ránk kell áradnia Isten Szelleme erőinek,nehogy az istentelen környezet befolyása lefelé húzzon bennünket. H.Taylor Szeptember - OKTÓBER 29 H Filem Efézus K Galata Sz Zsidók 1 Zsolt Cs 2 Efézus P 3 Zsoltár Szo 4 János V 5 1Móz Aki hallja Isten üzenetét, hittel kell párosítania, akkor érvényesül a nyugalom ígérete is. A hit tehát a kulcs, amely megnyitja az ajtót a nyugalomba való bemenetelre. Isten, a teremtéstől fogva nyugalmat kínált az embernek, aminek megvalósulása az ember engedetlensége miatt nem tud létrejönni. Igédet jól megjegyzem / tanít, hogy szóban tettben mint olvadjak belé. / Taníts, hogy egyszerűen, mindig, minden helyen / Uram csak Hozzád vigyen / s igéd legyen velem / Dora Rappard 17 ÁPRILIS 21 H Húsv Lukács Kor K Ezék Sz Zsolt 1 Ézs Cs 2 Ap.Cs P 3 2Sám Szo 4 4Móz Ap.Cs Jézus teste a feltámadás után, nem volt a halálnak alávetve. Ezért tudott a bezárt ajtón át bemenni a tanítványokhoz. A tanítványok ekkor megrémültek, mint amikor Jézus a tengeren járt. Azt hitték, most is hogy kísértetet látnak. Jézus megmagyarázta nekik, hogy amit halála előtt mondott nekik a feltámadásáról, az teljesedett be Valaki véd mindig engem. / Mióta csak megszülettem. / Valaki véd, szeret engem, / Pedig talán nem érdemlem. Tóth Endre. Április MÁJUS 28 H Zsoltár 6 Jób K 7 2Sám Sz 8 Zsidók Cs 9 2Sám P 10 Jelenés Szo 11 Ezék V 12 Jerem Tudjuk, hogy minden dolognak össze kell működnie azoknak javára,akik Istent szeretik, és hogy szerető Atyánk nem a harag hevében fenyít meg bennünket. Az Úr azonban meghallja sírásunkat és felszabadít, meggyógyít, elfogadja imádságunkat. Aki hatásosan akar imádkozni, az igyekezzen figyelmesen Igét olvasni Az imának olyan nagy az ereje, hogy képes megmozdítani azt a kart, amely a világmindenséget mozgásba hozza. Spurgeon

10 MÁJUS 5 H Zsoltár 13 2Sám K 14 Róma Sz 15 3Móz Cs 16 Ap.Cs P 17 Jób Szo Móz V Sám A kérdés az, hogy mikor az Úr eljön, ki lesz a királyságának részese? A válasz: Aki tökéletességben jár, igazságosan munkálkodik, szívből igazat szól, igazságot cselekszik. Mindezek csak akkor lehetségesek,ha az ember újjászületik, és új szívet kap Az újjászületés nem valami kis változás. Nincs szó a régi ház tatarozásáról, hanem a lebontásáról; nem a szív renoválását jelenti, hanem egy új szív és egy új, erős lélek elnyerését. Sp MÁJUS 12 H Zsoltár Sám K 19 Róma Sz 20 2Sám Cs 21 Ézs P Szo 23 Jer V 24 2Móz A 19. zsoltár Krisztusnak, mint Teremtőnek, Kinyilatkoztatónak és Megváltónak a személyéről szól. Folyamatos bizonyságtétel van Őróla a két nagy könyvben, A Teremtésben és a Kinyilatkoztatásban. Az Isten dicsőségét hirdető egeket Ő teremtette,. Ő a kinyilatkoztatója Jahve törvényének az írott Igében. Ama fényes, hajnali csillag, / Mely a sötétben utat mutat./ Tekintetem Ráemelem, / Te vagy a fény, az életem. Kupásné Ráti G. 37 SZEPTEMBER 8 H Zsoltár Móz K Sz Zsolt Cs Jób P Róma Szo V 1Tim Az ember, Isten Szent Lelke segítségével ráébred tévedésére, ráébred bűnös voltára. Erről tesz bizonyságot Pál apostol. Őt maga az Úr szólította meg. A kegyelem abban nyilvánult meg, hogy az Úr nem ítélte el, hanem példaképül állította azoknak, akik majd hisznek a Krisztusban. Elhallgatni és meghallgatni / Mások szelíd szavára adni, / Tanácsot az Igéből kapni, / Isten csendjében maradni. Füle Lajos 38 SZEPTEMBER 15 H 1Tim 2 1Móz K 3 János Sz 4 Titus Cs Jakab P Móz Szo 6 Galata V 2Tim 1 Efézus A kegyesség nem az istenség vagy Krisztus személyiségének titkáról beszél, hanem; A kegyesség titka, amely által minden igazi kegyesség létrejön. Mindannak isteni eredete, amelyet az emberben megnyilvánuló kegyességnek lehet nevezni. az istenfélelem, az Úr Jézus Krisztus testté lételének, halálának, feltámadásának és mennybemenetelének ismeretéből származik. Így ismerjük Istent; és az ebben való megmaradásból ered a kegyesség. J.N. Darby

11 AUGUSZTUS 25 H Zsoltár Sám K Sám Sz 56 1Sám Cs 57 5Móz P 58 Róma Szo 59 1Sám V Az ige azt tanítja, hogy az emberek cselekedeteik szerint lesznek megítélve. A megtéretlen ember legrosszabb cselekedete, Jézus Krisztus elutasítása. A megtért embernek az Istentől kapott új életéből erednek a cselekedetei. Az ítéletkor a hitetlenek cselekedeteinek súlyossága határozza meg büntetésük mértékét, a hívők pedig cselekedeteik szerint kapják jutalmukat. A cselekedetek tehát nem üdvösségszerzők. W. MacDonald SZEPTEMBER 1 H Zsoltár 61 Péld K 62 Jób Sz 63 Zsolt Cs 64 Péld P 65 Jób Szo 66 2Móz V 67 4Móz A Istenbe vetett hit azt jelenti, hogy a hívők az üldöztetések esetén is Őrá hagyatkoznak. A védelmet is csak Őtőle várják, azzal a hittel, hogy Isten megmenti, megszabadítja őket. Az Ő jelenlétében maradhatunk csendben, reménnyel telt alázatban. Az igazságok olyan egyszerűek! / Minél nagyobbak, annál egyszerűbbek./ Mint egy virág, egy gyermek, egy havas ág, / oly egyszerű és tiszta az igazság. Füle L. 21 MÁJUS 19 H Zsoltár 25 Jób K 26 Ézs Sz Cs 28 Róma P 29 Ézs Szo V 31 Jób Dávid imádságai, megtapasztalásai mindig megjelenítik Izrael népe sorsának alakulását is. Egyesek szerint Dávid halálos beteg volt, de az Úr könyörült rajta és meggyógyította. Izrael többször volt halálos veszedelemben, de az Úr megszabadította őket. Arra tanít bennünket is, hogy bajainkban forduljunk hittel, bizalommal az Úrhoz. Gyönge lehet a lábunk, de hatalmas az Isten jobbja. Rögös lehet az utunk, de az Úr támogatását élvezzük.. Spurgeon Május - JÚNIUS 26 H Zsoltár 32 Róma K 33 Jób Sz Cs P Péld Szo 36 János V Móz A bűn mindaddig gyötri az embert, míg be nem vallja. A bűneit megbánó ember megtapasztalja Isten irgalmát és szeretetét. Mindig Istenhez kell visszatérnünk, ha rossz útra tévedtünk. A bűntől való megszabadulás, igen nagy örömet szerez. Amilyen boldog a gyöngyhalász, amikor drágagyöngyre bukkan,olyan boldog a Megváltó Krisztus, ha szegény bűnösöket a pusztulásból kiragadhat, hogy azokat megmentse. Spurgeon

12 23 JÚNIUS 2 H Zsoltár Kor K 38 Jób Sz 39 Jakab Cs 40 Ézs P Ap.Cs Kor Szo Zsolt V Pünk Móz Annak, aki az Úrban bízik, és Őrá vár, nem kell nyugtalankodnia a gonoszok miatt, mert azokat elveszíti Isten. Az igaz ember bízzon az Úrban, gyönyörködjön benne, bízza Őrá utjait, találjon nyugalmat nála. Igédet jól megjegyzem, / tanít, hogy szóban, tettben / mint olvadjak belé. / Taníts, hogy egyszerűen, /mindig, minden helyen/ utam csak Hozzád vigyen, / s Isten legyen velem. D. Rappard JÚNIUS 9 H Pünk Ap.Cs Ézs K Márk Sz 1Kor Róma Cs Ap.Cs P Róma Szo Ap.Cs V Ézs Az Isten titkos bölcsessége az Újszövetségben olyan igazság, amely korábban nem volt kijelentve. Pál apostol világosan megállapítja, hogy az isteni igazságok hirdetésekor, az apostolok nem önmaguk választotta szavakat mondanak. Ez arra utal, hogy a Szentírás tényleges szavai, Istennek szavai. Hiszem, hogy a Biblia a legjobb ajándék, amivel Isten az embert megajándékozta. Ez a könyv közvetíti a világnak mindazt, amit az üdvösségünkre nézve a Megváltóról tudnunk kell- Lincoln Abraham. 33 AUGUSZTUS 11 H Zsoltár 43 1János K Józs Sz Zsolt Cs 45 Zsid P 46 Ézs Szo 47 5Móz V 48 2Kir Jézus emberré lételének leghitelesebb bizonyságtevői azok, akik látták, hallották, megérintették Őt. Ez tehát egy szilárd tény, amely gondos megfigyeléseken és feljegyzéseken alapszik. Akik befogadják ezeket a bizonyságtételeket, közösségre jutnak az Atyával és az Ő Fiával, Jézus Krisztussal. Ajándék érkezett, fogadd, / fény harmatozza arcodat, / csillag derítse lelkedet! / VALAKI eljött, mert szeret./ N.N. AUGUSZTUS 18 H Zsoltár 49 Jób K Sz Á.ü Móz Cs 51 Jer P 52 Róma Szo V 54 1Sám Az ítélet napjától és Jézus Krisztus visszajövetelétől azok félnek, akik a földi életükben nem jutottak Vele közösségbe. Az istentelenek akkor nem tudják megváltani magukat, bármilyen nagy is a vagyonuk. A megváltottaknak pedig nyomorúságuk és Szenvedésük véget ér. A vörösbegy így szólt a verébhez: Hallod? Itt ezek az emberek miért szaladnak és aggódnak annyit? A veréb válasza: Előttem úgy tűnik fel, hogy nekik nincs olyan mennyei Atyjuk, mint az, Aki rólunk gondot visel. Dénes Ferenc

13 Július - AUGUSZTUS 28 H 2Kor Róma K Móz Sz Ap.Cs Cs Róma P Szo Zsolt V Jer Az egymás terhét hordozzátok ige nem csak az egy közösségen belüli tagokra vonatkozik, hanem gyülekezetekre is vonatkozik az egymás segítése. Az adakozás akkor kedves Isten előtt, ha az önkéntes, és örömmel adják.ezt azok tudják megtenni akik először önmagukat adják az Úrnak. Szeretnék eszközzé válni /S az igaz ügyet szolgálni. /Elmondhatni majd a végén /mit Egykor kölcsönkaptam, /megőriztem, továbbadtam. Garjárszky 32 AUGUSZTUS 4 H 2Kor Ap.Cs K Sz Cs Róma P Szo Zsoltár 41 2Thess V 42 Galata Isten kijelentései számunkra, az Ő Igéjében van.vannak azonban rendkívüli szolgálatra elhívottak, akik közvetlenül az Úrtól kapnak személyre szóló kijelentést, elhívást. Pál az elragadtatásban hallotta a paradicsomi nyelvet, de nem mondhatott el belőle semmit, mikor visszajött a földre, mert a szavak kifejezhetetlenek voltak. Hatásuk azonban megnyilvánult az apostol minden szolgálatában. Nem igazi szolgája az Úrnak az, aki maga választja ki működése terét. Spurgeon 25 JÚNIUS 16 H 1Kor Jób K Zsid Sz Cs János P Péld Szo 9.20 Róma V Zsolt 84 Pál megdöbben arra a hírre, hogy a hívők egymással pereskednek. Ha mégis nézeteltérések támadnak hívők között, vigyék azt a gyülekezet bölcs emberei elé, és ne bízzák világi bírókra az ítélkezést. Ne azoknál keressék az igazságot, akik azt nem képesek adni. A pereskedés helyett az igei magatartás: elszenvedni a bántalmazást, elviselni a kárt..a hívőt ne a Természete kormányozza, hanem a hite. Spurgeon JÚNIUS 23 H 1Kor Márk K János Sz Róma Cs János P Ap.Cs Szo V A keresztyén élet hasonlít egy versenypályához. Önfegyelmet követel, fárasztó erőfeszítést igényel. Abban azonban különbözik,hogy nem egy győztes van, hanem mindnyájunknak úgy kell futni, hogy győztesek legyünk. Köszönjük a dicsőség és ÉLET koszorúját;/ Nem földi, hervadó koszorút /, halandók bús díját;/ Romolhatatlant, mint a trón,/ Istenünk és megtestesült Fia Királyságát. Horatius Bonar

14 27 Június - JÚLIUS 30 H 1Kor Móz K Róma Sz Cs Móz P Jakab Szo Zsid V Ap.Cs A pusztában vándorló zsidók, az Úr sok csodáját élték át, mégis időről-időre súlyos bűnöket követtek el: gonosz dolgokat kívántak, bálványimádók lettek, paráználkodtak, kísértették az Urat, zúgolódtak ellene. Ezek, az Isten előtt nem kedves történetek példaképpen írattak meg számunkra, nehogy Isten haragja ránk is lesujtson. Aki nem akar nagy hibába esni, annak vigyáznia kell a kis hibára. Spurgeon JÚLIUS 7 H 1Kor Zsolt K Efézus Sz Péter Cs Mőz P 9-19 Efézus Szo Ézs V Efézus A szeretet himnusza, csodálatos kifejezője a szeretet nagyságának. Szeretni Istent és szeretni embertársainkat, ez a két nagy parancsolat,melyet minden hívőnek cselekednie kell, mert minden jót magában foglal és elvet mindent, ami nem szeretetből történik. A szeretet nem öltözik ékes bíborba, palástba. Fején nem hordoz koronát. A szeretet mezítelen, földrehajló, föld feletti Szívben keresi otthonát, Magához von áldó karja, áldozatként magát adja. Venyercsán L. JÚLIUS 14 H 1Kor Ézs K Róma Sz Ezék Cs Hóseás P Jakab Szo János V 2Kor Jerem A testi halálból való feltámadásunk legmeggyőzőbb ténye az, hogy Krisztus feltámadott. Isten azzal, hogy Jézust feltámasztotta a halálból bizonyította azt, hogy teljesen kielégítette az Úr megváltói műve. Jézus bizonyságot tesz arról, hogy az Atya akarata az, hogy feltámassza a Benne hívőket. Legyen ez mindnyájunk hite és élő reménysége. A legfőbb jó ezen a világon, hogy tudjuk, Isten velünk van. H. Roots JÚLIUS 21 H 2Kor János K Péter Sz Róma Cs János P Zsidók Szo 8-18 Zsolt V Rőma Isten, gyakran bízza az evangéliumi üzenetet gyenge alkalmatlannak látszó emberekre. Az ilyen embernek nincs mivel dicsekednie, így minden dicséret és dicsőség a Teremtőt illeti. A feladathoz Isten ad erőt és bölcsességet. Isten szolgálata gyakran nagy nehézségekkel, szenvedésekkel jár. Titkos örömet jelent, ha a feladat, mit ránk bíztak, meghaladja erőnket, s így a dicsőség Istené marad, jutalmunk majd a mennyben lesz. Houghton

15

Isten nevét dicsérem énekkel, magasztalom hálaadással.

Isten nevét dicsérem énekkel, magasztalom hálaadással. Isten nevét dicsérem énekkel, magasztalom hálaadással. (Zsoltár 69,31) 2009/2 47. évfolyam 2. szám Szer et e m-e Őt? A tartalomból Szeretem-e Jézust? Szeretem-e Őt? Ezt kérdem magamtól mindenekelőtt. Mivel

Részletesebben

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe!

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe, Urad jő hamar, szárnyaljon szívedből boldog háladal! De nagy örömödben el ne bízd magad, bűnbánó szívedből fakadjon szavad! Idegen vagy itt lenn, zarándok csupán,

Részletesebben

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid!

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! 2014. november 1. szombat A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! Igehirdetésekben számtalanszor elhangzik a felszólítás: engedelmeskedjetek Istennek, kövessétek

Részletesebben

A tartalomból. A tartalomból. Vetés és Aratás

A tartalomból. A tartalomból. Vetés és Aratás (Máté 5,2-12) Boldog vagyok, mert szememet fel, a hegyekre emelem, lábadnál hallva tanításod, édes Megváltóm, Mesterem. ------------------- Boldog vagyok, mert szegény lelkem Általad gazdag lehetett, boldog,

Részletesebben

Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved.

Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved. 2010. jún.1. kedd Tünde Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved. Néha könnyen mondjuk másoknak, hogy ne félj, maradj nyugton, minden jó lesz. Sokszor alaptalanul, előzetes

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3. A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL 2. rész BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2010 A tanulmányokat összeállította: Hites Gábor (7 11.,

Részletesebben

Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem.

Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. 2013. szeptember 1. vasárnap Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. URam, Te ismersz engem, Előtted semmi nincs elrejtve, ismered tetteimet,

Részletesebben

JÉZUS TANÍTÁSAI 1. rész. Biblia-tanulmányok

JÉZUS TANÍTÁSAI 1. rész. Biblia-tanulmányok JÉZUS TANÍTÁSAI 1. rész Biblia-tanulmányok Biblia-tanulmányok (2014. július szeptember) JÉZUS TANÍTÁSAI 1. rész 5 TARTALOM S PA L D I N G A L A P Í T V Á N Y Bevezetés 7 I. tanulmány július 5. Jézus bizonyságtétele

Részletesebben

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét.

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. 2013. május 1. szerda Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Van teher, ami nem lehet levenni más válláról. Mindig nagy hálával gondolok gyermekkoromra,

Részletesebben

A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A

A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A www.szrke.com 2014. Május Jézus mondja: Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet. Máté 28,19a 2014. május Református Élet KÖSZÖNTÉS BUDAPESTRŐL

Részletesebben

Szombati Bibliai Tanulmányok. Mint van megírva (II.) 2009. április - június

Szombati Bibliai Tanulmányok. Mint van megírva (II.) 2009. április - június Szombati Bibliai Tanulmányok Mint van megírva (II.) 2009. április - június Szombati Bibliai Tanulmányok Mint van megírva (II.) 2009. április - június Tartalom 1. Bűnbánat és megtérés 5 2. Keresztény tökéletesség

Részletesebben

AZ ÚR JÓSÁGA MEGTÉRÉSRE INDÍT

AZ ÚR JÓSÁGA MEGTÉRÉSRE INDÍT AZ ÚR JÓSÁGA MEGTÉRÉSRE INDÍT 2015. április 19. Sandersné dr. Kovács Erzsébet tanításának élőben elhangzott szövege belső használatra Az Úr kegyelemmel teljes jelenléte van itt. Egy gyönyörűséges jelenlétében

Részletesebben

NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL

NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL Szeverényi János NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL IGEHIRDETÉSEK ÉLŐ VÍZ füzetek 6. Kiadja az Evangélikus Missziói Központ Magyar Evangélikus Rádiómisszió és a Magyarországi Evangélikus Egyház missziói bizottsága Budapest,

Részletesebben

E. W. KENYON. Jézus csodálatos neve. Isten, aki több, mint elegendő Isten, aki hosszú élettel elégít meg. A könyv Internet-es változata

E. W. KENYON. Jézus csodálatos neve. Isten, aki több, mint elegendő Isten, aki hosszú élettel elégít meg. A könyv Internet-es változata E. W. KENYON Jézus csodálatos neve Isten, aki több, mint elegendő Isten, aki hosszú élettel elégít meg A könyv Internet-es változata (HUNGARY / E. W. Kenyon / The Wonderful Name of Jesus / Our Rights and

Részletesebben

ÁHÍTAT. Célunk a. misszió. Segédanyag a személyes növekedéshez

ÁHÍTAT. Célunk a. misszió. Segédanyag a személyes növekedéshez ÁHÍTAT Célunk a misszió Segédanyag a személyes növekedéshez Célunk a misszió Áhítatok Segédanyag a személyes növekedéshez Eurázsiai Egyházrégió ISBN 978-963-88215-6-0 Názáreti Egyház Alapítvány, Budapest,

Részletesebben

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE...

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... a minden új. Új technika, új módszer, új tartalom, új forma, új csomagolás, új kivitelezés, új, új, új Majd egy üzenet ezt mondja: ha az egyik áruházban minden héten mindig leáraznak, akkor miért nem adnak

Részletesebben

Ideje már, hogy az álomból felserkenjünk!

Ideje már, hogy az álomból felserkenjünk! Ideje már, hogy az álomból felserkenjünk! MEGÚJULÁS ÉS REFORMÁCIÓ AVÉGIDÕBEN BIBLIA-TANULMÁNYOK 2013/3. BIBLIA-TANULMÁNYOK 2013/3. Ideje már, hogy az álomból felserkenjünk! MEGÚJULÁS ÉS REFORMÁCIÓ A VÉGIDÕBEN

Részletesebben

1998/6. Boldog karácsonyt! Bérczes Lajos

1998/6. Boldog karácsonyt! Bérczes Lajos {k19986a} {k19986b} 1998/6 VEZÉRCIKK Boldog karácsonyt! Bérczes Lajos Boldog karácsonyt! Boldogságunk, másként megfogalmazva egymásra találás. Részünkről a kilátástalan örvényből, a nyúlós, ragadós hínárból,

Részletesebben

2010/4. szeptember. Tartalomjegyzék

2010/4. szeptember. Tartalomjegyzék 2010/4. szeptember Tartalomjegyzék 1 Hajnalcsillag Isten királysága David Clayton igehirdetése nyomán Jézus Krisztus a végidőkkel kapcsolatos nagy beszédében olyan dolgot mondott el a tanítványainak, ami

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3. A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL 1. rész BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2010 A tanulmányokat összeállította: Hites Gábor TARTALOM

Részletesebben

Ficsor Károly. Elrejtett kincs I. 1. Imádkozás 2. Isten szól hozzánk

Ficsor Károly. Elrejtett kincs I. 1. Imádkozás 2. Isten szól hozzánk Ficsor Károly Elrejtett kincs I. 1. Imádkozás 2. Isten szól hozzánk Orgovány 2003 1 ISBN 963 03 9606 8 Borító és tördelés: Ficsor Donát Kiadja az Örömhír Alapítvány Belső használatra! NEM ÁRUSÍTHATÓ! 2

Részletesebben

NÉMETH KATALIN GYÓGYÍTANI KÜLDÖTT AZ ÚR. Második kötet

NÉMETH KATALIN GYÓGYÍTANI KÜLDÖTT AZ ÚR. Második kötet NÉMETH KATALIN GYÓGYÍTANI KÜLDÖTT AZ ÚR Második kötet 1 VI. Pál pápa Őszentsége 1966. október 14-i döntésében úgy rendelkezett, hogy a rendkívüli természetfeletti jelenségek közlését nem szükséges Nihil

Részletesebben

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ TANULMÁNYOK HOGYAN TOVÁBB? HÍREK TAPASZTALATOK HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETE N 2007. III. - 26.

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ TANULMÁNYOK HOGYAN TOVÁBB? HÍREK TAPASZTALATOK HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETE N 2007. III. - 26. GYÜLEKEZETI HÍRADÓ N 2007. III. - 26. HÍREK TANULMÁNYOK TAPASZTALATOK HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETE HOGYAN TOVÁBB? tartalom Bevezető Folytassuk az imádkozást kitartóan és

Részletesebben

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6 Újra ránk köszönt a Karácsony, Urunk születését ünnepeljük. Figyelmünk a Megváltóra és áldott Szüleire irányul. Egy Családra, ahol befogadják Istent; minden új és meglepetésszerû megnyilatkozásával. Ünneplésünk

Részletesebben

Gondolat. Zsoltár. Ima. Ige. BÖJTI IMÁDSÁG 2012. február 22. szerda, 1. nap

Gondolat. Zsoltár. Ima. Ige. BÖJTI IMÁDSÁG 2012. február 22. szerda, 1. nap BÖJTI IMÁDSÁG 2012. február 22. szerda, 1. nap 57,2 Könyörülj, Istenem, könyörülj rajtam, mert nálad keres oltalmat a lelkem! Szárnyaid árnyékában keresek oltalmat, míg elvonul a veszedelem. 57,3 A felséges

Részletesebben

Barsi Balázs: A teremtő Lélek

Barsi Balázs: A teremtő Lélek PPEK 563 Barsi Balázs: A teremtő Lélek Barsi Balázs A teremtő Lélek mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és

Részletesebben

REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A

REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A www.szrke.com AUGUSZTUS 2012 Nincs olyan szent, mint az Úr, rajtad kívül senki sincsen, nincs olyan kőszikla, mint a mi Istenünk. 1Sám. 2,2 2012.

Részletesebben

IMAISKOLA SZEMINÁRIUM

IMAISKOLA SZEMINÁRIUM IMAISKOLA SZEMINÁRIUM Az élő és igaz Isten szakadatlanul hív mindenkit a vele való találkozásra az imában - akár elfelejti az ember Teremtőjét, akár elrejtőzik előle. Az imában a hűséges Isten szeretetének

Részletesebben

...azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22)

...azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22) A Debrecen-Csapókerti Református Egyházközség lapja XX. évfolyam 2. szám 2015. április 5....azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22) Darmstadt Imakert 2 Magvetés Élet örök

Részletesebben

és erejének megtagadása

és erejének megtagadása SZÖVETSÉG HÍREK 2009. II. negyedév Hírek Bemerítés Gál Mónika (Szeghalom), Hajdú Istvánné, Jassó Józsefné és Vári Jánosné (Füzesgyarmat) bemerítési alkalma volt 2009. június 21-én a Szeghalmi Baptista

Részletesebben