39. HULLADÉK (2 írás)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "39. HULLADÉK (2 írás)"

Átírás

1 39. HULLADÉK (2 írás) Csalló Attila: Szelektív hulladékgyűjtés az iskolában A) Általános célok, elvek, szabályok Napjainkban egyre gyakrabban hallunk a növekvő mennyiségű, és egyre több veszélyes anyagot tartalmazó hulladékok okozta környezeti problémákról. Mindeközben vészesen fogynak nyersanyagaink és energiahordozóink. A felnövekvő nemzedéknek, éppen ezért rendelkeznie kell a korszerű hulladékgazdálkodás ismereteivel és a szükséges készségekkel. A környezettudatos magatartásformák kialakításánál kiemelkedő jelentősége van az iskolai környezet példamutatásának, ezért fontos a szelektív hulladékgyűjtés bevezetése. Ha már az iskolában sikeresen működtetünk egy szelektív hulladékgyűjtési rendszert, akkor a gyerekek a megtanult cselekvésformákat otthon is gyakorolják, és a tapasztalatokat átadják családtagjaiknak, ismerőseiknek. Ezáltal remélhetőleg a települési szelektív gyűjtés működését, eredményességét alapozzuk meg. Az egész folyamat csak akkor lesz eredményes, ha a résztvevők egyértelműen tudják, mit miért tesznek, és látható, kézzelfogható eredménye van a folyamatnak. Ezért jelentős szerepe van a bevezetés előtti, és a működtetés közbeni hulladékos szemléletformálásnak. Milyen hulladékokat gyűjthetünk szelektíven? Minden olyan hulladékot külön lehet gyűjteni, amelyet hasznosítani lehet: papír, üveg, műanyag, fémek, kombinált (Tetra Pak típusú) dobozok, szerves hulladék, veszélyes hulladékok, textilek stb. Azonban az iskolai szelektív hulladékgyűjtés bevezetésének sikere a fokozatosságon múlik. Nem szerencsés egyszerre nagyon sokfelé válogatni a keletkező hulladékot. A gyerekeknek, tanároknak, dolgozóknak meg kell ismernie, meg kell szoknia az új módszert, erre pedig időt kell hagyni. A legkönnyebben járható út az, ha először csak egykét dolgot, pl. a papírt és a vegyes hulladékot gyűjtjük külön. Ha ez már jól megy, akkor fokozatosan kibővíthetjük a folyamatot más hulladékok különválogatásával (szerves anyagok, műanyagok, fémek, üvegek, veszélyes anyagok stb.). Azonban csak akkor vezessük be egy új komponens külön gyűjtését, ha annak elhelyezését, hasznosítását helyben (a településen, a kistérségben, szűkebb régióban), meg tudjuk oldani. Mit kezdjünk a különválogatott hulladékokkal? Egy iskolai hulladékgyűjtési rendszer akkor működik jól, gazdaságosan, ha a legtöbb hulladékkomponens elszállításáról, hasznosításáról mi magunk tudunk gondoskodni. Ebben az esetben a működtetésnek nincs jelentős anyagi vonzata. Nézzünk egy lehetséges példát: Az év közben összegyűlt papírt egy őszi és egy tavaszi papírgyűjtési akció alkalmával értékesíthetjük. A bevételeket fordíthatjuk az iskolában használt papírok beszerzésére (írólapok, fénymásolólapok, WC-papír stb.). Ahol lehet, használjunk újrapapírt! Az osztályokban külön gyűjtött tízórai maradékokat az iskolai konyha ételmaradékaival együtt szállíttathatjuk el, így biztosan szakszerűen, az előírásoknak megfelelően lesz hasznosítva. Fektessünk kellő hangsúlyt arra is, hogy a feleslegessé vált élelmet a

2 gyerekek ne rögtön a gyűjtőbe dobják, hanem ha állapota lehetővé teszi, osszák meg éhes társaikkal. Az udvaron, az iskolakertben keletkező zöld hulladékokat komposztálhatjuk. Komposztáló iskolai telepítése előtt minden esetben kérjük ki a helyi ÁNTSZ szakvéleményét! A veszélyes hulladékokat (elemeket), a veszélyes hulladékgyűjtő napon vagy a települési hulladékudvarban adhatjuk le. A papírt, a műanyag palackokat, az üveget, a fémdobozokat, a Tetra Pak típusú dobozokat a települési hulladékgyűjtő szigeteken vagy a hulladékudvarokban lehet elhelyezni. A szállítást végezhetik aktív szülők (vállalkozók), az önkormányzat stb.. Amennyiben olyan hulladékkomponenseket is gyűjtünk, melyet el kell szállíttatnunk erre szakosodott cégekkel, akkor a működtetés sok pénzbe kerülhet. B) Az iskolai szelektív hulladékgyűjtés bevezetésének lépései A jól működő, sikeres iskolai szelektív hulladékgyűjtési rendszer bevezetéséhez a következő tevékenységeket célszerű elvégezni az iskolában: 1. Állapotfelmérés Az első lépés a hulladékhelyzet feltérképezése a településen, a régióban. Gyűjtsünk információkat arról, hogy mennyi hulladék keletkezik, hogyan és hol helyezik el és semmisítik meg. Milyen országos és helyi rendeletek szabályozzák a hulladékkezelést, melyek az önkormányzat távlati elképzelései. Fontos az esetlegesen már létező folyamatok, részfolyamatok összegzése. (Például: veszélyes hulladékgyűjtés, vagy működő hulladékudvar a településen, elemgyűjtés települési szinten, iskolai papírgyűjtés valamilyen rendszerességgel, kapcsolat valamilyen hulladékkezelő céggel stb.) Nagyon lényeges kérdés a jelenleg keletkező szemét jellemzőinek pontos ismerete az iskolánkban. Meg kell mérnünk azt, hogy mennyi hulladék keletkezik naponta, hetente. Meg kell határozni a keletkező hulladék összetételét. (Milyen anyagokból tevődik össze?) Milyen a keletkező hulladékfajták térfogataránya? Melyek a hasznosítható összetevők? Mennyi komposztálható hulladék keletkezik naponta, havonta, évente? Elfér-e egy ilyen mennyiségű anyagot befogadó komposztáló az udvaron? Esetleg van-e a településen központi komposztáló? Az iskolai konyha tudja-e fogadni az iskolában keletkező tízórai maradékokat? 2. Elmélet és gyakorlat megismerése A sikeres program fontos feltétele, hogy mindenki, aki az iskolában dolgozik, tanul, először ismerje meg az új módszer elméleti és gyakorlati hátterét. Az első lépés az alapfogalmak tisztázása: megelőzés, szemét, hulladék, szelektív hulladékgyűjtés, hasznosítás (recycling), ártalmatlanítás. A második lépés az iskolában bevezethető szelektív hulladékgyűjtés folyamatának megismerése, melynek lényege, hogy a keletkező hulladékból különgyűjtéssel kiemeljük a veszélyes hulladékokat (elemek, filctollak, izzók, festékkazetta stb.), a még hasznosítható összetevőket, ezáltal csökkentjük az elszállítandó szemét mennyiségét és veszélyességét. A hasznosítható anyagokból pedig másodlagos nyersanyagokat kapunk. A megismerési szakaszban a következő tanuló -csoportokat célszerű alakítani: koordináló tanár(ok), a tantestület,

3 technikai dolgozók (takarítók, kertész, karbantartó, portás, konyhai dolgozók, fűtő stb.) és adminisztratív dolgozók, tanulók osztályonként. Legfontosabb szerepe a koordináló pedagógusoknak van. Az ő felkészültségükön, meggyőzőképességükön múlik a program sikere. Valószínűleg nekik kell meggyőzniük az iskola vezetését a szelektív gyűjtés bevezetéséről. A tanárok felkészítése egy rendhagyó tantestületi értekezlet (esetleg továbbképzés) keretein belül oldható meg. A technikai dolgozók felkészítése a koordináló tanár és a gazdasági vezető feladata lehet. A gyerekek felkészítését az osztályfőnökök, tanárok végzik az osztályfőnöki órákon, témanapokon az oktatócsomag segítségével. 3. A szükséges tárgyi feltételek megteremtése Egy induló program működtetéséhez mely a papír, az ételmaradékok szelektív gyűjtését, az udvaron és az iskolakertben keletkező zöld hulladékok házilagos komposztálását és a veszélyes összetevők elkülönítését jelenti egy nyolc évfolyamos iskolában előreláthatólag a következő dolgokra lesz szükség: 2 db fedeles hulladékgyűjtő termenként, az egyik lehet zöld színű a szerves hulladékok számára, a másik lehet a régi, az egyéb, általunk nem hasznosítható hulladék számára. 1 db papírgyűjtő termenként. Ezek készülhetnek kartondobozból, vagy fából, melyet technikaórán is elkészíthetnek a gyerekek. Ez a gyűjtő esztétikusabb, és mivel a gyerekek saját kezű munkája, talán jobban is vigyáznak rá. 2 db gyűjtőedény a veszélyes hulladékok számára a tanári szobába és az irodába. 2 gombolyag kötöző spárga az összegyűlt papír kötegelésére. Ennek mennyisége az iskola méretétől függően változhat. Minden szemetes oldalára/mellé/fölé fóliázott használati útmutató. (Ezeket a jelöléseket gyerekek is megtervezhetik iskolai pályázat keretében!) Fontos, hogy a jelölések legyenek egyszerűek, érthetőek! 1 db normál komposztáló az iskolaudvarra, iskolakertbe. Ide kerülnek majd az ételmaradékon kívüli komposztálható zöld hulladékok. Fél köbméter termőföld a komposztálókhoz az egyes rétegek takarására. Lapát, gereblye és locsolókanna a komposztdombok kezeléséhez,. Az összegyűjtött papír tárolására megfelelő hely. Fontos, hogy csak a zsír- és szennyeződésmentes papírt gyűjtsük külön. A hulladékválogatáshoz, felméréséhez műanyag zsákok (kb. 30 db), műanyag kesztyűk (kb. 40 pár), fóliák (kb. 10 m 2 ) Kétszeres mennyiségű szemetes zsák a takarítóknak. Az egyik felébe az ételmaradékokat gyűjtik, a másik felébe az egyéb hulladékokat. Ezeknek a dolgoknak egy része már valószínűleg rendelkezésre áll. Sok mindent magunk is előállíthatunk belőlük. Egy ilyen típusú rendszer 2005-ös áron kb. 100 ezer forintból alakítható ki. A rendszer további bővítése folyosói gyűjtőszigetek kialakításával komponensenként (konténerenként) ezer forintot igényel. 4. Személyi feladatok megbeszélése, rögzítése Azért, hogy a szelektív hulladékgyűjtés mindenki számára csak kis többletmunkával járjon, pontosan rögzíteni kell a feladatköröket. Fontos a résztvevők meggyőzése, hogy ne érezzék ezt újabb tehernek. Ezek után a program csak szemléletváltást és odafigyelést igényel. A következőkben egy lehetséges feladatmegosztást mutatunk be:

4 Osztályfőnökök: Szerepük a program előkészítésében van. Néhány osztályfőnöki órát fordítsanak a hulladékokkal kapcsolatos kérdésekre, a bevezetendő módszerrel kapcsolatos teendőkre. Kiemelkedő szerepük van (főleg az első hónapokban) a rendszeres ellenőrzésben és értékelésben. Tanárok: Osztálytól függetlenül (pl. ügyeletben, szünetekben) figyeljék a tanulók szemét-elhelyezési szokásait. Segítsék őket a folyosón, szaktantermekben. Gazdasági vezető: Módosítja a szemétszállítási szerződést a sikeres bevezetés után, és ellátja a szükséges anyagok beszerzésével kapcsolatos feladatokat. Diákönkormányzatot segítő tanár: Feladata az ösztönző rendszer kidolgozása, az esetleges verseny figyelése, értékelése. Folyamatos beszámoló az iskolai fórumokon. Takarítók: Az osztályokban keletkező válogatott hulladékot külön zsákba gyűjtik. (Nem feladatuk a szemét szétválogatása!) Szerepet kaphatnak az értékelésben is. Kertész, karbantartó: A komposztáló domb kezelése. Hetesek: Figyelik ők is a szemetesek állapotát és használatát. Ha a papírgyűjtő megtelt, akkor a szünetben összekötegelik, és elviszik a tárolóba. Koordináló tanár: A kezdeti időszakban ő szervezi meg a rendszer kiépítését, bevezetését. Figyeli, szervezi annak működtetését, értékeli azt, és javaslatokat tesz a korrigálásra, bővítésére. 5. Az ösztönző rendszer Nagyon fontos (főleg kezdetben) a folyamatos ösztönzés, ellenőrzés és értékelés. Cél a hulladék minél alaposabb szétválogatása, s nem a mennyiség (ld. megelőzés elve!). A minőség a fontos! Az eredmény ugyanakkor kevesebb szemét, a szemétszállítási díj csökkenése, a kisebb környezeti terhelés. A szelektív gyűjtéssel megtakarított összeget (a fenntartóval való egyezség alapján) fordíthatjuk jutalmazásra. Odaadhatjuk a legjobb osztályoknak erdei iskola, vagy tanulmányi kirándulás támogatásaként, jutalomkönyvekre stb. Egy ilyen verseny értékelési szempontjai a következők lehetnek: A beállított szelektív hulladékgyűjtők csak a megfelelő hulladékot tartalmazzák-e? A papírgyűjtő láda állapota és tartalma rendben van-e? A maradék (vegyes) szemétnek rendszeresített kukában van-e még hasznosítható hulladék? A versenyt a diákönkormányzat képviselői pontozhatják a takarító nénik közreműködésével. Minden hulladékgyűjtő háromfokozatú skálán, szimbólumokkal értékelhető ( ).A verseny állását az iskolagyűléseken, iskolaújságban és/vagy faliújságon tehetjük közzé. C) Egy konkrét példa: a Templomdombi Általános Iskola szelektív hulladékgyűjtési rendszere Iskolánk, a szentendrei Templomdombi Általános Iskola, már több mint hat éve működtet egy szelektív hulladékgyűjtési modellt, amely ma már összehangoltan működik a városi hulladékgyűjtő szigetekkel. Iskolánk minden tantermében, irodahelységében, a házon belüli szelektív gyűjtési rendszer mintájára három hulladékgyűjtőt helyeztünk el. Egy kisebb, fedeles edényben gyűjtjük az ételmaradékokat. A szennyeződésmentes papírhulladék tárolására fa rekeszeket használunk, melyet a tanulók készítettek. A harmadik hulladékgyűjtőben a vegyes hulladékokat tároljuk. Ebbe kerül minden olyan hulladék, melyet a termekben és a folyosókon található szelektív hulladékgyűjtőkbe nem lehet elhelyezni.

5 A folyosóra gyűjtőszigetet telepítettünk (PET-palack, üveg és nagyobb méretű papírhulladék. Az összegyűlt papírt kötegeljük, majd a papírgyárba szállíttatjuk el. Az ételmaradékainkat a városi menza hulladékaival együtt hasznosítják. Az üveget és a műanyag palackokat a városi gyűjtőszigetek konténereibe helyezzük el. A használt elemeket a folyosói gyűjtőkbe kell tenni. A többi veszélyes hulladékot a tanáriban és a szertárban gyűjtjük. A festékkazettákat a tanáriban található zöld konténerben tároljuk, majd a következő beszerzés alkalmával beváltjuk őket. Az ilyen kazetták többsége még újratölthető. Az egyéb szilárd veszélyes anyagokat (izzók, javítófestékek, filctollak stb.) az ugyanitt elhelyezett piros színű veszélyeshulladék-gyűjtő konténerben gyűjtjük, amit az évente kétszer megszervezett városi veszélyes-hulladékgyűjtő akció során adunk le. Hulladékgyűjtő rendszerünk bevezetését egy témanap, kibővítését egy ismeretterjesztő programsorozat kísérte. Iskolagyűlések keretében, melyen minden tanuló és nevelő részt vett, kb perc terjedelemben jártunk körül minden témát. A foglalkozásokat a kevesebb, az több elv, a szakszerűség és a fokozatosság jellemezte. Szelektív hulladékgyűjtő programunk eredményei, hatásai: Korszerű szelektív hulladékgyűjtő rendszert ismerhetnek meg és használhatnak tanulóink és dolgozóink. A gyerekek és a felnőttek tájékozottabbak lettek a hulladékgazdálkodási ismeretek terén. Tanulóink motiváltabbak lettek a szelektív hulladékgyűjtők helyes használatára. A lerakásra kerülő iskolai hulladék mennyisége csökkent. A szelektíven gyűjtött hulladékok mennyisége, tisztasága nőtt. Csökkent az egyutas csomagolóanyagok használata. A tanulók családtagjaikra gyakorolt hatásának következtében remélhetőleg nőtt a városi hulladékgyűjtő szigetek konténereiben levő hulladék tisztasága és a szelektíven kezelt hulladék mennyisége is. Egész programunk eredményeképpen nőtt a tanulók, a szülők és a pedagógusok környezettudatossága is.

6 Iván Márta: A szelektív hulladékgyűjtés megismerése, gyakorlata - Az osztályban elsőtől kezdve figyelünk arra, hogy minél kevesebb hulladék keletkezzen: papír kéztörlő és szalvéta helyett textilből készültet használunk, minden gyereknek van pohara, az osztályban mindig van friss víz, s harsány dicséretet kapnak azok a csemeték, akik abból isznak, a bolti löttyök helyett (a szénsavas üdítő és a cola behozatala a szülők előzetes tájékoztatása után hatalmi szóval tiltott). Mindig megerősítést kapnak azok a vélemények, spontán megnyilatkozások, amelyek a megfelelő szokásokat erősítik. Szabadidőben és tanítási órán is törekszünk a papírtakarékosságra, megtanítom a gyerekeknek a takarékos szabást, nyírást; rajzoláshoz, jegyzeteléshez szívesen fogadunk a szülőktől egy oldalon már használt lapokat s magam is mindig egy lap két oldalára fénymásolok, ha csak egy mód van erre. - A mégis keletkező hulladékot igyekszünk a lehető legkisebbre gyűrni, taposni, lapítani, hogy minél kisebb helyet foglaljon el a kukában mindezt főként példa alapján, hiszen a kicsik még szívesen utánozzák a tanító nénit, főként, ha dicséret, simogatás formájában azonnali megerősítést is kapnak - Második osztályban tartalmazza a tananyag a szelektív hulladékgyűjtés megismerését. Ekkor már ismerik a különböző anyagokat, azok lényeges tulajdonságait. Egy szép napon kiterítünk néhány újságlapot (kiválóan alkalmasak erre a hatalmas reklámkiadványok), s kiborítjuk az osztályban található szemetes edényt (ilyenkor meg szoktam kérni a takarítót, hogy ne ürítse ki előző délután a szemetet). Nekiállunk, s fajtánként szétválogatjuk a hulladékot. Közben minden darabról megbeszéljük, milyen anyagból van, megfelelően összegyűrte-e a gazdája, elkerülhető lett volna-e a szemétbe kerülése stb. (Ha szükséges, én is beteszek néhány darabot, hogy többféle anyag legyen benne.) Ilyenkor persze értelemszerűen szóba kerülnek táplálkozással kapcsolatos vélemények, tanácsok is, azt is megbeszéljük. A gyerekek információit felhasználva kezdünk beszélgetni az egyes anyagfajták lebomlásáról, illetve arról, melyeket lehet újrahasznosítani, milyen kárt jelenthetnek a környezet számára. Erről tapasztalataim szerint nagyon sokat hallottak, tudnak már a kicsik is, mindig van miről beszélgetni. A hulladékot annak megfelelően szortírozzuk, ahogyan a szelektív hulladékgyűjtőbe is betehetnénk. Ez, ha másként nem, kérdésre általában eszébe jut valakinek, hiszen kerületünkben most már több helyen is található ilyen sziget. Így aztán a szétválogatott hulladékot zacskókba tesszük és a legközelebbi hulladékgyűjtő szigethez visszük. Ez jelenleg a Podmaniczky utcában található. Bedobáljuk a megfelelő helyre oly módon, hogy minden gyerek több tartálynál is sorra kerüljön, s minden darabnál rögzítjük az anyag fajtáját és a tartály feliratát, színét. Persze megnézzük a hulladékgyűjtő környezetét is, s ebből következtetünk a használatára, a hulladék elszállítására stb. - visszatérve az iskolába még beszélgetünk az élményekről, majd otthoni feladatnak adom a következőket: figyeljék meg, mennyi és milyen hulladék keletkezik a családjukban, s erről készítsenek jegyzőkönyvet (a lapot előre elkészítem és odaadom, nekik csak jegyzetelni kell) próbálják szüleiket rávenni legalább részlegesen szelektív hulladékgyűjtésre (pl. először a műanyag palackokat, felesleges üvegeket vigyék együtt a szigethez, gyűjtsék külön az elemeket ezt az iskolai gyűjtőbe dobhatják) - a következő napokban felszínen tartom a témát - szinte minden órán lehetőség van erre. Alkotunk, illetve megoldunk ehhez kapcsolódó szöveges feladatokat matematika órán, elolvassuk az egyes termékek csomagolásán lévő ismertetőt, kiszámoljuk a lejárati időig hátralévő napokat, ezekkel is tudatosítva a gyerekekben, hogy semmit se vegyenek meg tájékozódás nélkül. Készítünk plakátokat, melyekkel a szelektív hulladékgyűjtésre hívják fel a figyelmet ha lehetséges, ezt kiteszik a gyerekek a saját lakóházukban.

7 - később, az otthoni megfigyelések alapján statisztikát készítünk az egyes hulladékfajtákról (műanyagpalack, elemek, olaj stb.), s gyakoroljuk ezek elemzését, a diagramok leolvasását - az elkészült jegyzőkönyvek alapján beszámolókat tartanak az otthoni tapasztalatokról, illetve az esetleg már elért otthoni eredményekről A téma feldolgozása során folyamatosan használjuk az ÖKO-Pannon Kht. kiadványait, melyek között szerepel kifestő, képregény, rejtvény-gyűjtemény, DVD és video kazetta, különféle kiadványok a szelektív hulladékgyűjtésről és apróbb ajándékok (jegyzetfüzet, füzet címke, kártyanaptár). Ezek jelentős része alkalmas a páros és csoportmunkában való alkalmazásra is. Ugyancsak rendszeresen elővesszük a témához készült társasjátékot is. Nagyon fontos, hogy a tananyagszerű feldolgozás után is folyamatosan figyeljünk a szokások alakítására, a pozitív vonások erősítésére, a folyamatos példamutatásra mind a fogyasztási szokásokat, mind a hulladékkezelést illetően. Legszűkebb környezetünk, önmagunk és társaink megismerése: ismerkedő játékokkal igyekszünk egymást, illetve később újonnan érkezett társaink nevét megjegyezni Névismétlős: - mielőtt megmondanád a neved, ismételd el az előtted bemutatkozókét - a bemutatkozó gyerek neve mellé egy mozdulatot is mutat, ezzel együtt kell ismételni a következőknek Szervusz: - A gyerekek körben ülnek székeken, egynek nincs széke. Ő kívül sétál, megérinti egy társa vállát. Ekkor a megérintett elindul ellentétes irányba, s amikor összetalálkoznak, kezet nyújtanak és bemutatkoznak. Ezután elhangzik a Fussunk! kifejezés. Nekiiramodnak, s igyekeznek elfoglalni az üres széket. Akinek nem sikerül, az folytatja a játékot. Ha - Ha már ismerik egymást, köszöntsék a másikat a kézfogás után, majd rögtönözzenek néhány mondatos párbeszédet egymás szemébe nézve, mielőtt futni kezdenek. ha már megtanultuk a társak nevét, tovább folytatjuk a mélyebb ismerkedést egymással: Keresek egy gyereket (Halló, halló ): jó, ha a tanító kezdi: Keresek egy gyereket, aki s addig sorol a gyerekről külső, később majd belső tulajdonságokat, amíg az érintett gyerek magára nem ismer, s azt nem mondja: Itt vagyok! (A Halló, halló változat telefonhívásra utal, ekkor az illető gyerek fölveszi a telefont, majd ő hív föl egy másik gyereke.) Mesél a játék: a gyerekek behozzák kedvenc játékukat, majd a Bemutatom a kezdetű mondattal kezdik mondanivalójukat. Társaik kérdéseket tehetnek fel a beszámoló után (szükség esetén segítsen a tanító is). Mesél a gyerek: párokat alakítunk (pl. kártyalapokkal, kis- és nagybetűkkel stb.), majd a gyerekek néhány percig beszélgetnek egymással valami olyasmiről, amit addig még nem tudtak róla, illetve meghatározott kérdésről (kedvenc étele, állata, ruhája színe stb., ezzel kapcsolhatjuk a játékot az éppen aktuális témához is). A beszélgetés után beszámolnak társaiknak a hallottakról. Félelem a kalapban: Minden gyerek lapot kap három elkezdett mondattal:annak örülnék, Attól félek, Azt szeretném A gyerekek név nélkül fejezik be írásban a mondatokat, majd egy kosárba teszik a lapokat. Mindenki húz egy lapot, felolvassa az írottakat. Ezután beszélgetünk az olvasottakról így a gyerekek bátrabban mondhatják el gondolataikat. Névjegykártya: minden gyerek névjegykártyát készít magáról, amelyre ráírja jellemzőnek tartott tulajdonságait, képességeit. A lapokat összegyűjtjük, majd mindenki húz belőle. Felolvassa a leírtakat, majd közösen próbáljuk kitalálni, kiről lehet szó.

8 Saját címer készítése: készítsenek olyan címert, amely jellemző rájuk, amelyről úgy gondolják, hogy felismerhetők lennének. Képességeink fája: nagyméretű fát rajzolunk annyi ággal, amennyi gyerek az osztályba jár. Az ágakon lévő levelekbe a gyerekek folyamatosan írhatják a rájuk jellemző, esetleg menet közben megszerzett képességeket. Néha megbeszélhetjük a változásokat. Szívesen segítenék neked abban, hogy :véletlenszerű köralakítás után a jobbra álló társhoz fordulva, szemébe nézve fejezik be a gyerekek a mondatot. A kör meg is fordul. Veled szívesen : a játék menete ugyanaz, mint az előzőé. Kedves tárgyaim: a gyerekek kedvenc tárgyaikat hozzák be, s beszámolnak arról társaiknak, hogy miért éppen azt választották. Ha már jól ismerik egymást, betehetik tárgyaikat egy kosárba, s onnan kihúzva a többiek próbálják kitalálni, kié lehet. Ezután következhet a tárgyról szóló beszámoló. A gyerekek rendületlenül vágynak arra, hogy állatot tarthassanak. A kedvtelésből tartott állatok azonban sok környezeti problémát okozhatnak mind a lakásban, mind a városban. Ezért foglalkozunk rendszeresen ezzel a témával. Célom a felelős állattartás alapjainak lerakása. Egy rajzórán, akkor, amikor az állatokról szóló olvasmányokat olvassuk s ezzel párhuzamosan az állatokról tanulunk környezetismeretből, megkérem a gyerekeket, hogy rajzolják le a velük élő állatot, illetve azt, hogy milyen állatot szeretnének tartani, ha tehetnék. A művek elkészülése után mindenki elmesélheti, amit a rajzzal kapcsolatosan mondani szeretne,majd csoportosítjuk a rajzokat halak, hüllők, kétéltűek, madarak, emlősök ami csak előfordul. Ezután megbízom a gyerekeket, hogy tudjanak meg minél többet arról a csoportról, ahova a saját rajzuk is került. Erre a kutatómunkára egy hetet kapnak. Az azonos témával foglalkozók egy csoportot alkotva, közösen hoznak létre egy tablót, amelyen elhelyezik a gyűjtött anyagot, majd ismertetik a többiekkel a megszerzett ismereteket, információkat. A következő feladat annak megismerése, milyen feltételei vannak az egyes állatok otthoni tartásának, mi kell ahhoz, hogy az állat jól érezze magát. Erről ismereteket szereznek egy állatkereskedésben (célszerű a látogatás előtt egyeztetni a tulajdonossal, hogy megfelelő időpontot válasszunk), interjúkat készíthetnek ismeretségi körükben illetve a lakóházukban, s természetesen beszámolnak tapasztalataikról az állattulajdonos gyerekek is. Térjenek ki a költségekre, az időráfordításra, a kötelezettségekre és főként a felelősségre. Jó, ha ekkor a pedagógus is bekapcsolódik akár saját beszámolóval, akár kérdésekkel, különös tekintettel a gondozásra fordított időre és kitartásra vonatkozóan. A csoportok a következő tablót az állattartás feltételeiről készítik előfordulhat, hogy több kisebb munka készül, hiszen eltérés lehet főként az egyes emlős (de esetleg más) állatok tartási feltételei között. Természetesen ezt a csoportmunkát is részletes beszámoló követi, s a munkák továbbra is a gyerekek előtt maradnak. Ezután vitát rendezünk a felelős állattartásról ha van olyan tanulónk (esetleg tanulóink), akik nem szeretnének állatot tartani, ők képviselik az egyik oldalt, a többiek a másikat. Ha nincsenek ilyen gyerekek, akkor sorsolással döntsük el, kik képviseljék az ellenzőket. A tanító ahhoz a csoporthoz üljön, ahol kevesebben vannak. A demokratikus vita szellemében igyekezzenek érvelni, vitatkozni, nézeteiket ütköztetni egyenlő arányban kapjanak szót, hallgassák végig egymást, kerüljék az egymást minősítő megjegyzéseket. Próbáljanak meg egyezségre jutni abban a tekintetben, hogy mi kellene ahhoz, hogy a nézetek közeledjenek, s kialakulhasson a békés egymás mellett élés. Újabb rajzos feladat készül ezúttal a kedvenc vagy vágyott állatot abban a környezetben kell ábrázolni, ahol igazán kellemesen érezné magát. A téma során (de évközben bármikor) lehetőséget adok a csemetéknek, hogy behozzák néhány napra (max. 5) kedvencüket, amely akváriumban, terráriumban, ketrecben,

9 kalickában él. Természetesen a kutyákat, cicákat is megcsodáljuk a megfelelő egyeztetés után. A téma befejezéseként fogalmazást írnak a gyerekek arról, hogyan lehetnének még jobb gazdái meglévő állatuknak, illetve leírják, hogy a megszerzett ismeretek tapasztalatok birtokában szeretnének-e még mindig állatot tartani, s megindokolják: - ha igen, hogyan tennék, milyen lenne egy napjuk; - ha nem, miért gondolták meg magukat. A téma feldolgozása során folyamatosan használjuk a Fehérkereszt Állatvédő Liga Állatbarát gyerekek könyve című kiadványát, mely ismertetőt, képregényt, rejtvényeket, tesztet, kérdőívet tartalmaz, s ismerteti gyereknyelven az állatvédelemről szóló törvényt is. Az egyes lapokat a megfelelő anyagrésznél használjuk, illetve időkitöltőként is szükség lehet rájuk.

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Óbudai Zöld Szabadegyetem Szabó Magdolna 2011. december 1. főtanácsadó Törvényi háttér Európa Tanácsi alapelvek, Környezeti akcióprogramok 1990. évi LXV. trv.

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről és a szelektív hulladékgyűjtésről

Részletesebben

Dabason 10 helyszínen található szelektív hulladékgyűjtő sziget:

Dabason 10 helyszínen található szelektív hulladékgyűjtő sziget: Dabason 10 helyszínen található szelektív hulladékgyűjtő sziget: 1. Örkényi út Buszforduló (Gyón) 2. Vasút út Halász Jenő u. (Gyón) 3. Szőlő u. Iskola előtt (Gyón) 4. Szent István út Halász Kúria környéke

Részletesebben

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki:

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki: Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2005.(XII.19.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 35/2004.(XII.3.)

Részletesebben

Gyermekeink környezettudatossága

Gyermekeink környezettudatossága Gyermekeink környezettudatossága A vizsgálat célja: az iskolai környezeti nevelés hatásrendszerének, és a gyermekek környezettudatos magatartásának, szokásrendszerének vizsgálata. Az eredmények elemzése

Részletesebben

Szelektív hulladékgyűjtés

Szelektív hulladékgyűjtés Szelektív hulladékgyűjtés Iskolai bemutató foglalkozás tervezete Készítette: Surányi Tekla PR ügyintéző, ÖKOVÍZ Kft. Osztály: 1-8. osztály Foglalkozás témája: szelektív hulladékgyűjtés gyakorlati tudnivalói

Részletesebben

1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor.

1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor. 9 1. számú melléklet 23242526, 2728 1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor. 2) A települési

Részletesebben

Hulladéktan - A szelektív hulladékgyűjtés módszerei. A hulladékudvarok. a lomtalanítási akciók során sem szállít

Hulladéktan - A szelektív hulladékgyűjtés módszerei. A hulladékudvarok. a lomtalanítási akciók során sem szállít Hulladéktan - A szelektív hulladékgyűjtés módszerei A téma tartalma: A hulladékudvarban gyűjthető hulladékok A hulladékudvarok kialakítása Hulladékudvar példák Egy hulladékudvar Budapesten Kapcsolódó témák:

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása A fejlesztés

Részletesebben

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom Évfolyam: 5-6. évfolyam Téma: Én és a környezetem - esszé a hulladékkezelésről Tanóra időtartama: 45 Nevelési cél:

Részletesebben

Fenntartható fejlődés szakkör

Fenntartható fejlődés szakkör Fenntartható fejlődés szakkör Környezetbarát termékek Az újrahasznosítás lehetőségei 3-4. foglalkozás 2010.03.11. 2 1.Mit értünk környezetbarát terméken? Környezetbarát Termék védjegy Környezetbarát Termék

Részletesebben

Most legyél válogatós!

Most legyél válogatós! Jó helyen járok, mik ezek a színek? Hová lettek a régi kukák? És miért ilyen szépek az újak? Mert 2012. szeptemberétõl a Corvinuson is bevezetésre került a szelektív hulladékgyûjtés! Ne a tanulnivalót,

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása A fejlesztés céljainak meghatározása Az Európai Uniós pályázatot 2011 októberében nyújtottuk be A fővárosi

Részletesebben

Zöld Sziget project beszámoló 2009-2010. Szigethalom Városi Szabadidőközpont

Zöld Sziget project beszámoló 2009-2010. Szigethalom Városi Szabadidőközpont Zöld Sziget project beszámoló 2009-2010. Szigethalom Városi Szabadidőközpont A tavalyi év folyamán a Városi Szabadidőközpont intézménye is csatlakozott a Zöld Sziget projecthez. A project főbb témakörei:

Részletesebben

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra Dióssy László KvVM szakállamtitkár A fenntartható fejlődés és hulladékgazdálkodás A fenntartható fejlődés biztosításának

Részletesebben

Vaszarról a hulladékudvarra 2011-ben összesen 813,05 m 3 hulladékot szállítottak be, melynek százalékos összetételét az alábbi grafikon szemlélteti.

Vaszarról a hulladékudvarra 2011-ben összesen 813,05 m 3 hulladékot szállítottak be, melynek százalékos összetételét az alábbi grafikon szemlélteti. Tisztelt Lakosok! A GYŐRSZOL Zrt megküldte részünkre a 2011. évi hulladékgazdálkodásra vonatkozó tájékoztatást. Ebben nyomon követhető az előző évben a hulladékudvar igénybevétele, a szelektív gyűjtés

Részletesebben

Zöld Suli, avagy. a környezeti nevelés sikerei a pécsi óvodákban. - a BIOKOM Kft. gyakorlatában

Zöld Suli, avagy. a környezeti nevelés sikerei a pécsi óvodákban. - a BIOKOM Kft. gyakorlatában Zöld Suli, avagy a környezeti nevelés sikerei a pécsi óvodákban és általános iskolákban - a BIOKOM Kft. gyakorlatában Készítette: Rácz Henriett Tünde marketingvezető BIOKOM Pécsi Környezetgazdálkodási

Részletesebben

A/ Általános elvárások:

A/ Általános elvárások: Öko iskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek Határidő Felelős A/ Általános elvárások: Az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása. Igényes környezet kialakítása és kialakíttatása a diákok

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA évekre. Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft Végh Szilárd ügyvezető igazgató

KESZTHELY VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA évekre. Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft Végh Szilárd ügyvezető igazgató KESZTHELY VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA 2009-2016 évekre Készítette: Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft Végh Szilárd ügyvezető igazgató Keszthely jellemzői hulladékgazdálkodás szempontjából Város

Részletesebben

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_27 É N É S A V I L Á G Séta a vízparton Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 300 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák Tanári MODULVÁZLAT

Részletesebben

Az első hazai csomagolási hulladékhasznosítást koordináló szervezet AZ ÖKO-PANNON KHT. Bemutatkozó prezentáció. 2005. április 13.

Az első hazai csomagolási hulladékhasznosítást koordináló szervezet AZ ÖKO-PANNON KHT. Bemutatkozó prezentáció. 2005. április 13. Az első hazai csomagolási hulladékhasznosítást koordináló szervezet AZ ÖKO-PANNON KHT. Bemutatkozó prezentáció 2005. április 13. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS HAZAI ÉS AZ EURÓPAI UNIÓS SZABÁLYOZÁSI HÁTTÉRE EU

Részletesebben

Tisztelt Lakosok! Gyarmaton a hulladékudvar nyitvatartása: hulladékudvar

Tisztelt Lakosok! Gyarmaton a hulladékudvar nyitvatartása: hulladékudvar Tisztelt Lakosok! A GYŐRSZOL Zrt megküldte részünkre a 2011. évi hulladékgazdálkodásra vonatkozó tájékoztatást. Ebben nyomon követhető az előző évben a hulladékudvar igénybevétele, a szelektív gyűjtés

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

Környezetvédelmi totó 1.

Környezetvédelmi totó 1. Környezetvédelmi totó 1. Miből áll a háztartási hulladék? 1 mindenféle lomokból 2 papír-, műanyag-, üveg-, textil-, kevert- és egyéb hulladékokból, komposztálható anyagokból x amit a konyhában a szemetesbe

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2..

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2.. Szomor Község Önkormányzatának a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 13/2002.(XII.12.) számú rendelete. ( egységes szerkezetben ) Szomor Község Képviselő-testülete

Részletesebben

Irodai Szelektív Papírgyűjtés Biztonságos Iratmegsemmisítés

Irodai Szelektív Papírgyűjtés Biztonságos Iratmegsemmisítés Irodai Szelektív Papírgyűjtés Biztonságos Iratmegsemmisítés Biztonságos és környezetbarát megoldás irodai papírhulladék kezelésére és újrahasznosítására Megbízható - Rugalmas - Díjmentes INEST Nonprofit

Részletesebben

KOMPOSZTÁLJ UNK EGYÜT T! leírás

KOMPOSZTÁLJ UNK EGYÜT T! leírás KOMPOSZTÁLJ UNK EGYÜT T! leírás Komposztálás Otthoni komposztálással a természetes lebomlási folyamatoknak köszönhetően jó minőségű humusz nyerhető a konyhai és a kerti zöldhulladékokból, amelyek ideális

Részletesebben

...R...~.~~:... rh..~ ...~.r... \.1/ REGYHÁZA ,~~ N Y. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.

...R...~.~~:... rh..~ ...~.r... \.1/ REGYHÁZA ,~~ N Y. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +3642524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VFEJL/ 173-2 /2014. Ügyintéző:

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Feladatkörök a kooperatív munkában

Feladatkörök a kooperatív munkában SZKb_102_07 A méhek Feladatkörök a kooperatív munkában É N É S A M Á S I K Készítette: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYAM 62 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2012/2013.

Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2012. szeptember 1. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Az én helyem, az én kuckóm III.

Az én helyem, az én kuckóm III. SZKC 103_12 a z é n d i m e n z i ó i z én helyem, az én kuckóm III. modul szerzője: Dallos Tamásné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM 128 z én helyem, az én kuckóm III. Tanári

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről és a közszolgáltatás

Részletesebben

A KEVESEBB HULLADÉKÉRT. A BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ KONYHAI HULLADÉK HATÉKONY FELDOLGOZÁSA

A KEVESEBB HULLADÉKÉRT. A BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ KONYHAI HULLADÉK HATÉKONY FELDOLGOZÁSA A KEVESEBB HULLADÉKÉRT. A BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ KONYHAI HULLADÉK HATÉKONY FELDOLGOZÁSA A KOMPOSZTÁLÓ KÖNNYEN KEZELHETŐ GG 10 A KOMENSKÉHO ÁLT. ISKOLÁBAN A KÉSZ KOMPOSZT FELHASZNÁLHATÓ AZ ISKOLA KERTJÉBEN

Részletesebben

HASZONANYAG NÖVELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÚJ KÖZSZOLGÁLTATÁSI RENDSZERBEN

HASZONANYAG NÖVELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÚJ KÖZSZOLGÁLTATÁSI RENDSZERBEN HASZONANYAG NÖVELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÚJ KÖZSZOLGÁLTATÁSI RENDSZERBEN Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Részletesebben

Szelektív hulladékgyűjtő szigetek

Szelektív hulladékgyűjtő szigetek Szelektív hulladékgyűjtő szigetek Fotó: Bese E. 1. kép: A szelektív hulladékgyűjtés érdekében létesített úgynevezett gyűjtőszigetek különböző színű konténerek sorozata, amelyek bedobónyílásai igazodnak

Részletesebben

A 2013.1.1. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék. 1. A rendelet hatálya 1. 2. Értelmező rendelkezések 1

A 2013.1.1. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék. 1. A rendelet hatálya 1. 2. Értelmező rendelkezések 1 OptiJus Opten Kft. I. 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének

Részletesebben

Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Terv Békési Kommunális és Szolgáltató Kft.

Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Terv Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Terv Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. 2013. Bevezetés A Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. 2012. június 1-én alakult, azzal a céllal, hogy a békési és más települések

Részletesebben

BUDAI KÖZÉPISKOLA BUDAI KÖZÉPISKOLA

BUDAI KÖZÉPISKOLA BUDAI KÖZÉPISKOLA BUDAI KÖZÉPISKOLA BUDAI KÖZÉPISKOLA ELŐDISKOLÁINK FÉNYES TÁNCSICS SZIGETI KOSSUTH A Budai Középiskola születése 2004 Táncsics Mihály Angol Kéttannyelvű Gimnázium Kossuth Lajos Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Tisztelt Asszonyom! Néhány gyakorlati kérdésre szeretnénk felhívni a figyelmet: A hulladékgyűjtő házhoz jön!

Tisztelt Asszonyom! Néhány gyakorlati kérdésre szeretnénk felhívni a figyelmet: A hulladékgyűjtő házhoz jön! Először nem értettük, hogy kertült a postaládánkba a két akkurátusan összegöngyölt szemetes zsák, de a mellette talált tájékoztató eligazított. Vagyis azt hittük eligazít, és az összes családtag gond nélkül

Részletesebben

Nemzetközi tapasztalatok a szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás témakörében. Előadó: Uhri László 2015. április 22.

Nemzetközi tapasztalatok a szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás témakörében. Előadó: Uhri László 2015. április 22. Nemzetközi tapasztalatok a szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás témakörében Előadó: Uhri László 2015. április 22. A Hulladék Keretirányelv előírja, hogy 2020-ig a háztartásokból származó papír-, fém-

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2015. 5. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez a hulladékgazdálkodási

Részletesebben

,,Az energia nem vész el, csak átalakul." Országos komplex természettudományi vetélkedő 2011/2012 3. forduló Csapatnév: Zöldikék

,,Az energia nem vész el, csak átalakul. Országos komplex természettudományi vetélkedő 2011/2012 3. forduló Csapatnév: Zöldikék ,,Az energia nem vész el, csak átalakul." Országos komplex természettudományi vetélkedő 2011/2012 3. forduló Csapatnév: Zöldikék Az energia nem vész el csak átalakul Szerkeztők:Abonyi Blanka Fekete Gergő

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Dugár Györgyné és Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: 1. ÖKO munkaterv készítése 2012. szeptember 30.

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének január 27. napján tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének január 27. napján tartandó ülésére Szám: 105-18/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 27. napján tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés 4. MEGVALÓSÍTÁSI TERV 4.1. OKM matematika 6. és 8. évfolyam Feltárt probléma A 6. és 8. évfolyamos tanulók OKM matematika teljesítménye szignifikánsan az országos átlag alatt van. Elérendő cél Az Országos

Részletesebben

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Tantárgy: Évfolyam: Téma: Tanóra időtartama: Nevelési cél: Oktatási cél: Felkészülés, előzetes munka: Rajz és vizuális kultúra 5. évfolyam Művészi alkotások

Részletesebben

TANULJUNK ÉLNI, GONDOL KODNI ZÖLDÜL

TANULJUNK ÉLNI, GONDOL KODNI ZÖLDÜL TANULJUNK ÉLNI, GONDOL KODNI ZÖLDÜL Egész tanévet átfogó környezetvédelmi program Önálló innováció: Egész tanévet átfogó környezetvédelmi program A program felelősei: Erdei Lászlóné Máté Melinda Érintettek:

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

A jelen rendeletben meghatározott gyűjtőedények ellenértékét az ingatlanhasználó fizeti meg a közszolgáltató részére.

A jelen rendeletben meghatározott gyűjtőedények ellenértékét az ingatlanhasználó fizeti meg a közszolgáltató részére. Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő - Testületének /2015. (..) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 20/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes

Részletesebben

ISZKASZENTGYÖRGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLA MUNKATERVE 2015 / 2016 TANÉV

ISZKASZENTGYÖRGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLA MUNKATERVE 2015 / 2016 TANÉV ISZKASZENTGYÖRGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLA MUNKATERVE 2015 / 2016 TANÉV KÉSZÍTETTE: Rakovics Judit földrajz-technika szakos tanár Kukucska Istvánné Tárnai Henrietta tanító JÓVÁHAGYTA: Szonn Ibolya Mária

Részletesebben

7. A R. 7. p. pontjában az egyéb szilárd szövegrész helyébe a nagydarabos szöveg lép, a szolgáltató szövegrész helyébe a közszolgáltató szöveg lép.

7. A R. 7. p. pontjában az egyéb szilárd szövegrész helyébe a nagydarabos szöveg lép, a szolgáltató szövegrész helyébe a közszolgáltató szöveg lép. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési hulladékok kezeléséről szóló 15/2011. (VI.30) önkormányzati rendelet

Részletesebben

www.hargitamegye.ro www.elhetojovo.ro /elhetojovohr OKTATÓ KIADVÁNY AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK V VIII. OSZTÁLYOS TANULÓI RÉSZÉRE

www.hargitamegye.ro www.elhetojovo.ro /elhetojovohr OKTATÓ KIADVÁNY AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK V VIII. OSZTÁLYOS TANULÓI RÉSZÉRE S M I D H A R G H I T A I H R H A R G I T A F E L E L Ő S K Ö Z Ö S S É G, É L H E T Ő J Ö V Ő! www.hargitamegye.ro www.elhetojovo.ro /elhetojovohr OKTATÓ KIADVÁNY AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK V VIII. OSZTÁLYOS

Részletesebben

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1.

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. SZKA_101_29 Barátaink az állatok Én és a világ A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 298 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 1/345-6000 Internet: www.ksh.hu Adatszolgáltatóinknak Nyomtatványok

Részletesebben

15/2016. (III.22.) 55/2013. (XII.17.)

15/2016. (III.22.) 55/2013. (XII.17.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2016. (III.22.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 55/2013. (XII.17.) önkormányzati

Részletesebben

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV ENYING VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSRÓL SZÓLÓ 2000. ÉVI 43. TÖRVÉNY 37. - A ÉRTELMÉBEN 2007. ÉVBEN ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓ Előzmények, általános bevezető A hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Ügyrendi és Szavazatszámláló Bizottság. A döntéshez egyszerű/minősített többség szükséges.

ELŐTERJESZTÉS. Ügyrendi és Szavazatszámláló Bizottság. A döntéshez egyszerű/minősített többség szükséges. ELŐTERJESZTÉS a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 25/2013.(XII.19.) számú önkormányzati rendelet módosítására Tárgy: Előterjesztő: Sárrétudvari Nagyközség

Részletesebben

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanulmányi munka értékelése 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel

Részletesebben

A modul szerzője: págyor Henriett, Marsi Mónika. T o l e r a n c i á r a n e v e l é s SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 8.

A modul szerzője: págyor Henriett, Marsi Mónika. T o l e r a n c i á r a n e v e l é s SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 8. SZKC 208_07 T o l e r a n c i á r a n e v e l é s szubkultúrák a divatban modul szerzője: págyor Henriett, Marsi Mónika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 8. ÉVFOLYM 78 szociális, életviteli

Részletesebben

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõi: Ádám Ferencné szabó Anna Kornélia. SZKA_101_30 Természetes és mesterséges anyagok

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõi: Ádám Ferencné szabó Anna Kornélia. SZKA_101_30 Természetes és mesterséges anyagok SZK_101_30 Természetes és mesterséges anyagok Én és a világ modul szerzõi: Ádám Ferencné szabó nna Kornélia SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 306 Szociális, életviteli és környezeti

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/1999./V. 26./ Ktr. számú rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatás igénybevételéről (egységes szerkezetben)

Részletesebben

A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÉS PÉTERFY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Telephely: 8800 Nagykanizsa, Attila u. 2. ÖKO - MUNKATERVE. a 2011/2012-es tanévre

A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÉS PÉTERFY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Telephely: 8800 Nagykanizsa, Attila u. 2. ÖKO - MUNKATERVE. a 2011/2012-es tanévre 3. számú melléklet A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÉS PÉTERFY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA Telephely: 8800 Nagykanizsa, Attila u. 2. ÖKO - MUNKATERVE a 2011/2012-es tanévre Készítette: ÖKO munkacsoport vezetője Jóváhagyta:

Részletesebben

ELKÜLÖNÍTETT BEGYŰJTŐ ÉS KEZELŐ RENDSZEREK KIÉPÍTÉSE, A HASZNOSÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE

ELKÜLÖNÍTETT BEGYŰJTŐ ÉS KEZELŐ RENDSZEREK KIÉPÍTÉSE, A HASZNOSÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE ELKÜLÖNÍTETT BEGYŰJTŐ ÉS KEZELŐ RENDSZEREK KIÉPÍTÉSE, A HASZNOSÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE Célok a települési szilárd hulladék 40%-ának hasznosítása 2009ig, 50%-ának hasznosítása 2013 végéig a lerakott hulladék biológiailag

Részletesebben

385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről

385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (1) bekezdés 1. és 31. pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

(1) A Rendelet a következő 5/ A. -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:

(1) A Rendelet a következő 5/ A. -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki: Barcs Város Önkormányzatának 7/2014. (VI.19.)önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelésről, a helyi közszolgáltatás kötelező igénybcvétcléri szóló 11/2004. (lil.26.)

Részletesebben

Nulla hulladék?! A csı végérıl a folyamatok elejére. Szilágyi László 2009. február 5. Visegrád

Nulla hulladék?! A csı végérıl a folyamatok elejére. Szilágyi László 2009. február 5. Visegrád Nulla hulladék?! A csı végérıl a folyamatok elejére Szilágyi László 2009. február 5. Visegrád Idén száznál több lerakót be kell zárni, de sok helyen még nincs kész az új. Sorban dılnek be a begyőjtı cégek,

Részletesebben

d.)a háztartásban kezdődő zöldhulladék és elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtésére és elszállításra

d.)a háztartásban kezdődő zöldhulladék és elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtésére és elszállításra Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Hulladékgazdálkodási programok a felsőoktatási intézményekben Campus Hulladékgazdálkodási Program

Hulladékgazdálkodási programok a felsőoktatási intézményekben Campus Hulladékgazdálkodási Program Hulladékgazdálkodási programok a felsőoktatási intézményekben Campus Hulladékgazdálkodási Program Hartman Mátyás (SZIE KGI), 2004. 1 Hulladékgazdálkodási programok a felsőoktatási intézményekben Campus

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2013/2014.

Ökoiskola munkaterv 2013/2014. Ökoiskola munkaterv 2013/2014. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2013. szeptember 1. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok 2014.június

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL Sajókápolna Község Önkormányzat Képviselőtestülete az egyes helyi közszolgáltatások

Részletesebben

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE 2015. április Az ÖKO-munkacsoport Tóth Violetta Takács Barbara biológia-testnevelés szakos tanár, az ÖKO- munkacsoport vezetője

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete a települési szilárdhulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 8/2007.(IV.27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

2. Fogalmi meghatározások

2. Fogalmi meghatározások VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL, A TELEPÜLÉS TISZTASÁG EGYES KÉRDÉSEIRŐL VillányVáros Önkormányzatának

Részletesebben

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

Európa szintű Hulladékgazdálkodás Európa szintű Hulladékgazdálkodás Víg András Környezetvédelmi üzletág igazgató Transelektro Rt. Fenntartható Jövő Nyitókonferencia 2005.02.17. urópa színtű hulladékgazdálkodás A kommunális hulladék, mint

Részletesebben

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0 KEOP-1.1.1 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0 Rekultivációs programok Huba Bence igazgató Szombathely, 2010. 05. 11.

Részletesebben

Beszámoló a Partneri igény- és elégedettségmérésről 2009 / 2010.

Beszámoló a Partneri igény- és elégedettségmérésről 2009 / 2010. Beszámoló a Partneri igény- és elégedettségmérésről 2009 / 2010. Készítette: Scsureczné Pór Magdolna minőségirányítási vezető 1 1. A mérés előzményei Októberben a Partneri igény és elégedettségmérés végrehajtásáért

Részletesebben

ÖKOISKOLA PROGRAM 2013-2014

ÖKOISKOLA PROGRAM 2013-2014 ÖKOISKOLA PROGRAM 2013-2014 Készítette: Mujzer Richárd ÖKOiskola vezető Győr, 2013. szeptember 5. Ha majd kivágtad az utolsó fát, megmérgezted az utolsó folyót, és kifogtad az utolsó halat, rádöbbensz,

Részletesebben

Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014

Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014 Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014 (az elmúlt évek tapasztalatai alapján) 1. Bevezetés Az iskolakezdéssel új korszak kezdődik minden kisgyermek életében. A játékot, mint eddigi

Részletesebben

385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről

385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (1) bekezdés 1. és 31. pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 31. napján tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 31. napján tartandó ülésére Szám: 105-68/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 31. napján tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Részletesebben

TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1061 TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 2015

Részletesebben

Programok a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhíváshoz

Programok a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhíváshoz Programok a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhíváshoz A Humusz Szövetség 20 éve a hulladékcsökkentést, a fenntartható fogyasztást és termelést

Részletesebben

AZ ELECTRO-COORD BEMUTATJA. Jekko ÚJ TÁROLÓESZKÖZ ÚJRAHASZ NOSÍTHATÓ ELEKTROMOS HULLA DÉKOK OTTHONI GYŰJTÉSÉHEZ ELEMEK

AZ ELECTRO-COORD BEMUTATJA. Jekko ÚJ TÁROLÓESZKÖZ ÚJRAHASZ NOSÍTHATÓ ELEKTROMOS HULLA DÉKOK OTTHONI GYŰJTÉSÉHEZ ELEMEK AZ ELECTRO-COOR BEMUTATJA Jekko ÚJ TÁROLÓESZKÖZ ÚJRAHASZ NOSÍTHATÓ ELEKTROMOS HULLA ÉKOK OTTHONI GYŰJTÉSÉHEZ KISMÉRETU ELEKTROMOS KÉSZÜLÉKEK ELEMEK ENERGIATAKARÉKOS LÁMPÁK ÉS IZZÓK HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA

Részletesebben

Záródolgozat Projekt a gyakorlatban

Záródolgozat Projekt a gyakorlatban 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 6.osztály Résztvevők száma: 23 Időpont:4 óra Osztály / csoport rövid bemutatása:matematikából nálunk csoport bontás van. A 6. évfolyamon

Részletesebben

GYŰJTSÜNK EGYÜTT SZELEKTÍVEN 2014-BEN IS! Tájékoztató a szelektív hulladékszállítás rendjéről Érvényes: 2014.03.01-2014.12.31-ig

GYŰJTSÜNK EGYÜTT SZELEKTÍVEN 2014-BEN IS! Tájékoztató a szelektív hulladékszállítás rendjéről Érvényes: 2014.03.01-2014.12.31-ig GYŰJTSÜNK EGYÜTT SZELEKTÍVEN 2014-BEN IS! Házhoz menő lomtalanítás Társaságunk a 2014. évben is elvégzi az évente legalább 1 alkalommal, az ingatlantulajdonossal előre egyeztetett időpontban háztól történő,

Részletesebben

Hulladéktelep-kezelő Hulladéktelep-kezelő

Hulladéktelep-kezelő Hulladéktelep-kezelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Klug Lajos vezérigazgató

Klug Lajos vezérigazgató Kép beszúrásához kattintson az ikonra Klug Lajos vezérigazgató Az szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Kitekintés a 2013-ban bővítésre kerülő házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerre

Részletesebben

szka105_01 É N É S A V I L Á G Készítette: Szegediné Gonda Zsófia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5.

szka105_01 É N É S A V I L Á G Készítette: Szegediné Gonda Zsófia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. szka105_01 É N É S A V I L Á G Ételed az életed! Készítette: Szegediné Gonda Zsófia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. ÉVFOLYAM 8 Szociális, életviteli és környezeti

Részletesebben

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2015. (IV.8.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK GAZDÁLKODÁSRÓL Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (IV.29.)

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben