A SAN FERNANDO VÖLGYI MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ GYÜLEKEZETI LAPJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SAN FERNANDO VÖLGYI MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ GYÜLEKEZETI LAPJA"

Átírás

1 KISHARANG A SAN FERNANDO VÖLGYI MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ GYÜLEKEZETI LAPJA 3. évfolyam; 3. szám. Megjelenik háromhavonta, illetve nagy ünnepekhez kötodoen június 1. San Fernando Völgyi Magyar Református Egyház Grace Hungarian Reformed Church

2 2. oldal KISHARANG A San Fernando Völgyi Magyar Református Egyház gyülekezeti lapja San Fernando Völgyi Magyar Református Egyház Erwin St. Tarzana, CA Tel.: (818) ) Tel./fax.: (818) Magyar nyelvu istentisztelet minden vasárnap délelott 11 órakor A hónap utolsó vasárnapján angol nyelven is hirdetjük az Igét. Bibliaóra: minden csütörtökön este 7 órakor. A Kodály Kórus csütörtökön esténként, 8 órától próbál. Pénteken este 7 órától családi-baráti est. Hétvégi Magyar Iskola szombatonként 9 órától. (szeptember-június) Lelkipásztor: Nt. Jakabffy Zsolt Attila Fogondnok: Schaaf Márta Vagyongondnok: Máté Sándor Jegyzo: Palotay Csaba Pénztáros: Vémi Gyöngyi Ellenorök: Balogh Tamás, Légrádi Ákos, Péter Manyika Presbiterek: Fodor Éva (lelki gondnok), Hársoly Ildikó (ifjúsági gondnok), Kovács Irénke, Maxim András, Szoke Mária (rendezvény gondnok). Orgonista: Balogh Tamás Karvezeto: Érseki Emoke Tiszteletbeli örökös fogondnok: Kelemen György

3 A San Fernando Völgyi Magyar Református Egyház gyülekezeti lapja 3. oldal KISHARANG Az ünnepi istentisztelet menete BEVONULÓ ÉNEK: J. Clarke: Jertek áldjuk Istent - eloadja az alhambrai magyar baptista gyülekezet kórusa és a Kodály Kórus 1. APOSTOLI KÖSZÖNTÉS, ELOFOHÁSZ - Nt. Novák József 2. Eszterházi Pál: Zengjen hálaének - eloadja a Kodály Kórus 3. ÁLDÁSKÉRO IMA - Nt. Novák József 4. Rolle: Dícsérem az Urat - eloadja az alhambrai magyar baptista gyülekezet kórusa 5. APOSTOLI HITVALLÁS - Nt. Kacsó István Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtojében. És Jézus Krisztusban, az O egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektol, született Szuz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni éloket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes keresztény anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bunök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen! 6. GYÜLEKEZETI ÉNEK: 90. zsoltár 1. verse. Te benned bíztunk 7. IGEOLVASÁS, PRÉDIKÁCIÓ: - Ft. Szabó Sándor esperes 8. Webe - Lisnyai: Szent érzelem: - eloadja az alhambrai magyar baptista gyülekezet kórusa 9. NAGY IMÁDSÁG: - Nt. Nagy Bálint 10. Szokolay Sándor: Dícsérjed Istenedet, ó, én lelkem - eloadja a Kodály Kórus 11. AZ ÚR IMÁJA - Nt. Danyi István Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezoknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsoség mindörökké. Ámen! 12. GYÜLEKEZETI ÉNEK: 390 ének 1. verse. Eros vár a mi Istenünk 13. ADAKOZÁS ÉS AZ ADAKOZÁS MEGÁLDÁSA - Nt. Danyi István 14. HIRDETÉSEK, BEJELENTÉSEK - Nt. Jakabffy Zsolt Attila 15. ÜNNEPI KÖSZÖNTÉSEK: - Schaaf Márta fogondnok méltató beszéde - Nt. Nagy Bálint köszöntoje - Szavalat: szaval Tassy-Betz Gabriella Hétvégi Magyar Iskolás diákunk - Kerék-Bárczy Szabolcs fokonzul levelének felolvasása Antalfy Attila - Kelemen Ida, Kelemen György, tiszteletbeli örökös fogondnok özvegyének köszöntoje - Szavalat: szaval Pfahler Erzsébet gyülekezeti tagunk 16. ZÁRÓÉNEK 397. ének 1-2 verse. Ó, Sion ébredj 17. MAGYAR ÉS SZÉKELY HIMNUSZ 18. ÁLDÁS - Nt. Dr. Bónis Béla Istentisztelet után ünnepségünk a Bethlen teremben folytatódik, ahol Péterfy Lajos és Gáll Annamária erdélyi színmuvészek erre az alkalomra összeállított ünnepi musorát tekinthetjük meg. Ezt követoen minden kedves Vendégünket büfével várjuk. Kérjük tartsanak velünk, osztozzunk egymás örömében, és adjunk együtt hálát az Úr Isten megtartó kegyelméért.

4 4. oldal KISHARANG A San Fernando Völgyi Magyar Református Egyház gyülekezeti lapja Egyházunk története Az ünnepi Kisharang összeállítása végett, elhatároztam, hogy fellapozom a régi magyar újságokat, keresvén érdekes cikkeket, hirdetéseket, melyeken keresztül egy kicsit közelebb jöhet hozzánk a múlt. És nekiláttam a munkának. Keresek és keresek, és semmit nem találok. Lassan már kezdek dühbe gurulni; -mi az, hogy egyházunk megalakulásáról, az elso esztendokrol hallgatnak a krónikák? Ekkor döbbentem rá, hogy rossz évjáratot néztem. A kezemben tartott anyag 1957-rol adott hírt. Elfecsérelt óráim feletti mérgelodésem közepette bevillant: vajjon hányan keresték hozzám hasonlóan - persze átvitt értelemben ben a magyar egyházat a San Fernando Völgyben? Biztos, hogy sokan, és az 56-os forradalom utáni emigrációs hullám csak növelhette ezt az egészséges igényt. Nem véletlen az, hogy már 1957-ben összegyultek az Istent és a közösséget kereso hívek Wurum Péter és Mária lakásán, majd Nt. Kecskeméthy László lakásán. Az elso alkalmakat mások, újabbak és újabbak követték, míg május 25-re, Kecskeméthy László és Szabó Antal lelkipásztorok aláírásával körlevél hívogatta a völgyi magyarságot pünkösdi úrvacsorás istentiszteletre. A gyülekezés helye: Van Nuys, a Magnolia és a Hazeltine utcák sarkán álló Chimes Congregational Church kápolnája volt. Az elso istentiszteleten huszonnyolcan vettek részt. Az elso templom, a Chimes Congregational Church - ma Ettol kezdodoen minden vasárnap istentisztelet várta a magyarságot. Nt. Szabó Antal, az Elso Egyház lelkésze, illetve a San Bernardinóból átjáró Nt. Kecskeméthy László látták el az Ige szolgálatát. A hivatalos alakuló Közgyulésre július 27-én, 30 alapító tag jelenlétében került sor. A Közgyulés kérte felvételét az Evangelical and Reformed egyházba, mely késobb más egyházakkal együtt beleolvadt a United Church of Christ-ba (UCC), ugyanakkor megválasztotta a gyülekezet elso tisztikarát. Dr. Kishady Gábor fogondnok, Tar Mihály gondnok, Szentesi Gábor pénztáros, Wurum Péter jegyzo, valamint dr. Nánási Lajos,

5 A San Fernando Völgyi Magyar Református Egyház gyülekezeti lapja 5. oldal KISHARANG Kukoró István, Kocsis János, Tamásy Ferenc, Tárnok József presbiterek szolgálatával elkezdodött az egyházépíto munka. Megalakult a Noi Kör is, vezetoje Wurum Péterné volt. Állandó lelkészre nem lévén mód eleinte Nt. Szabó Antal, majd Kecskeméthy László vendég lelkészek hirdették az Igét. Az elso év során egy ismerkedési vacsorát és egy pikniket szerveztünk, mindketto várakozásokon felüli eredményekkel járt. Egyházunk története 1959 januárjában Nt. Kecskeméthy László elvállalta a teljes ideju lelkészi állást. Tizenkét és fél éven át vezette a gyülekezetet - mondhatni abban az idoben, amikor meg kellett kapaszkodni a kemény talajban. Ezeket az éveket a vándorlás esztendeinek nevezhetnénk. Többnyire a már említett Chimes Congregational Church kápolnájában kaptunk ideiglenes szállást, idoközben azonban majd két hónapig a North Hollywood-i First Methodist Church (4832 Tujunga Ave), késobb pedig majd két évig a Van Nuys-i Seventh Day Adventist Church templomában (14615 Sherman Way) voltak az istentiszteletek. A nehézségek ellenére is gyarapodott,

6 6. oldal KISHARANG A San Fernando Völgyi Magyar Református Egyház gyülekezeti lapja akkor is, ha templomépítési terveink mind újabb és újabb akadályok miatt meghiúsultak. Ebben az idoszakban élte át a gyülekezet az elso komoly válságát. A sok hiábavaló harc rengeteg erot és energiát felemésztett. A gyülekezetben feszültség és megnyugtató megoldás iránti türelmetlenség mutatkozott. Ez ido tájt piknikek, szüreti bálok segítik a bevétel növelését. Fogondnokok: Kiss Lajos, majd Ilchman Adolf, aki nem tudott magyarul, de így is lelkiismeretesen szolgálta egyházunkat. Idoközben megpróbálkoztunk egy nyári magyar iskola beindításával, melynek vezetoje Kolláth Leóna diakonissza volt. (1965) Minden próbálkozás ellenére a gyülekezetben felüti a fejét az elégedetlenség, a kritikus szemlélet, mely többnyire bírál, de nem kínál megoldást. Megerosödött a gyülekezet. Megjelent a Magyar Élet a San Fernando Völgyben címu gyülekezeti lap, otthont adtunk az elso Virágvasárnapi konferenciának (1961), mintegy 300 fo részvételével szabadtéri pikniket szerveztünk. Ez ido tájt dr. Kishady Gábor, Kelemen György és dr. Moór Elemér voltak a gyülekezet fogondnokai. Dr. Moór Elemér vezetésével szárnyait kezdte bontogatni az elso énekkar. Megalakult a Szülok Köre is. A gyülekezet lelkiségére utal az is, hogy 1963-ban minden családnak járt a Reformátusok Lapja. Ma vajjon hányan kíváncsiak rá? Ekkortájt a gyülekezeti programok egyike például az adománygyujtést vállaló egyháztagok kiképzése volt. Már akkor sem volt ritka az egyházaktól távol maradók közössége ben Nt. Kecskeméthy eképpen ír: akik nem teszik... meg tudják indokolni, hogy miért nem támogatják a magyar egyházakat és egyleti munkát? (Calif. Magyarság 1964 / okt. 16.) 1964 szeptemberében a 7720 Corbin Ave. alatt telket és parókiát vásároltunk $42,150. Nagy lépés volt ez a megerosödés útján, még Egyházunk története

7 A San Fernando Völgyi Magyar Református Egyház gyülekezeti lapja 7. oldal KISHARANG apad az adakozási kedv is. Két és fél év hiábavaló zóna-engedély harcai után 1967-ben Van Nuysban új birtokot vásároltunk. A 6845 Louise Ave. alatt található ingatlanért, mely Shirley Temple muvészno tulajdona volt $58,000 fizettünk. Sajnos ez sem jelentett végleges megoldást. A zónaügyi harcok itt is folytatódtak és hat év után sikertelenül záródtak. A holtpontról való kimozdulást mégis a Louise Ave.-ra való költözés jelentette. Megélénkült az egyházi élet. Nyári iskolát szerveztünk, majd be Egyházunk története Nt. Szabó Antal szabadegyetem és vitafórum, a negyediken pedig ifjúsági programok és cserkészet várta az érdeklodoket. Az ellentét azonban mélynek bizonyult. Nt. Kecskeméthy László egy év igazolt eltávozást kért, melyet meg is kapott. A gyülekezeti szolgálatot ez idore alapító lelkészünk, Nt. Szabó Antal, az Elso Egyház lelkésze vállalta. Az egy évbol három nagyon kemény, szolgálat-teli esztendo lett, mely idoben Nt. Szabó Antal erején felüli munkát végezve egyben tartotta a közösséget. Békélteto levelek sokaságát küldte ki, családokat indult a cserkészcsapat, a Biblia-kör. Számtalan rendezvénynek, kulturális megmozdulásnak voltunk házigazdái. A megélt nehéz idok azonban nem múltak el nyomtalanul. A vélt vagy valós félreértések, és nézeteltérések, a fel nem oldott feszültségek lassan, de biztosan orölték a gyülekezetet. A bíztató lendület alábbhagyott, és komoly visszaesés mutatkozott az egyházi élet minden terén. Ezekben a nehéz években Ilchman Adolf és Máté István voltak a fogondnokok. 1971, a legkritikusabb év. A gyülekezet a megszunés határán állt. Történt ez mindannak ellenére, hogy aktív gyülekezeti munka folyt. Minden vasárnap volt valamilyen megmozdulás. A hét elso vasárnapján vezetoségi gyulés, a másodikon Noegylet és musorok, a harmadikon ebéd, Templomszentelés Resedában október 21.

8 8. oldal KISHARANG A San Fernando Völgyi Magyar Református Egyház gyülekezeti lapja Egyházunk története Gyertyafényes istentisztelet 1985 látogatott, elindította az Egyházi Látogatót. Az élet felpezsdült augusztus 12-én költöztünk jelenlegi helyünkre. Templomunk helyén egy nazarénus templom állt, melyet egy valamikori csirkefarm helyére építettek. A birtokra Orbán Karolina néni figyelt fel, aki azonnal jelezte azt a vezetoség felé. Az eladott birtokok árából, valamint UCC és Amerikai Magyar Református Egyesülettol kapott kölcsönök segítségével $82,500 megvásároltuk a birtokot október 21-én, dr. Béky Zoltán püspök felszentelte templomunkat. Az új hely új lendületet hozott. Megújulás kezdodött, sokan csatlakoztak a közösséghez. Ezekben az esztendokben Kelemen György és Máté István álltak a presbitérium élén július 28-án vette át a szolgálatot Nt. Kálmán Szabolcs, a gyülekezet elso fizetett és foállású lelkésze. Ft. Nagy Lajos püspök iktatta be ot szeptember 29-én. Szolgálati idejének tizenhét éve alatt parókiát nagyobbítottunk, a konyhát és mellékhelyiségeket újítottunk fel. Beindultak a bibliaórák, folyamatos volt a menekültek segítése. Kulturális és zenei téren is fellendülés mutatkozott. Mindezek ellenére sem volt zavartalan a szolgálata, foleg az elso esztendok. A gyülekezet Isten kegyelmébol átélt egy újabb mély válságot. A lelki építkezést elölrol kellett kezdeni. A munka nem volt eredménytelen, hiszen 1988-ban, a harmincadik évfordulón 155 szavazójogosult egyháztag mintegy 97 családot képviselt. Ezekben az esztendokben, 1974 és 1991 között Kennedy Béla, Csánky Géza, Sikolya Margit, Szabó Lajos, Nagy Lajos, Welch-Rice Magda, Törocsik János és Elod László voltak a gyülekezet fogondnokai. Kálmán Szabolcs felesége, Zsuzsa vezetésével a A Kodály Kórus gyülekezet zenei élete is fellendült. A Kodály Kórus hosszú éveken át, minden Karácsony este fellépett a Los Angeles-i Music Center hagyományos karácsonyi musorában, melyet a 28. tévécsatorna éloben közvetített márciusában Nt. Kálmán Szabolcsot a Cleveland-i Nyugati-oldali Magyar Református Egyház hívta meg lelkipásztornak. Tíz hónapig tartó lelkészkeresés után az január 26-i Közgyulés egyhangúlag Nt. Nagy Bálintot választotta meg a gyülekezet új lelkipásztorának. Alig pár hónap elteltével elkezdodött a gyülekezet tuzpróbája. Május 5-én, hajnalban leégett a lelkészi iroda, megemésztve a levéltárat és a hivatalos iratokat. Ezt a tüzet a szakemberek elektromos eredetunek minosítették. Majd egy hónappal késobb, június 1-én a felújítás alatt lévo parókia szándékos gyújtogatás áldozatává lett. A megpróbáltatások ezzel azonban még korántsem értek véget. A két tuzeset után ugyan elkezdodött a helyreállítás, a parókia már félig készen is volt, a telek be volt kerítve és elkészültek a további átépítés tervei is. Ekkor, 1992 december 13-án, egy adventi vasárnap hajnalán felgyújtották a templomot. Az istentiszteletre érkezok az Isten háza helyén üszkös romokat találtak. Aznap a parkolóban ehhez a képhez nem szükséges magyarázat...

9 A San Fernando Völgyi Magyar Református Egyház gyülekezeti lapja 9 oldal KISHARANG Egyházunk története küvoje adott alkalmat, május 21-én. A hivatalos templomszentelés szeptember 17-én volt. Szolgálatot végeztek: Ft. Dr. Vitéz Ferenc püspök, Rev. Frank Johnson, Rev. Dr. Davida Foy Crabtree, Nt. Babos Sándor és Máriskó, Nt. Némethy Sándor, Dr. Bónis Béla, Nt. Danyi István, Nt. Fodor Dénes, Nt. Kálmán Szabolcs, Nt. Novák József, Nt. Szabó Sándor, Ft. Rettig- Hermann József plébános és Nt. Nagy Bálint. Lassan újraéledtek az épülethiány miatt abbamaradt tevékenységek október 8-án volt a magyar iskola évnyitója. A gyermekek karácsonykor már betlehemes játékkal szolgáltak a gyülekezetben. De nem maradt el a szüreti bál és a szilveszteri mulatság sem. A tuz miatt elmaradt a lelkipásztor beiktatása is. Erre 1996 november 24-én került sor. A 40 éves évfordulón 1998-ban a gyülekezeti szavazótagok listáján 90 név szerepelt. Az újjáépítést követo esztendokben Kelemen György és Csabaffy Márta irányította a presbitériumot. Az Úr esztendejében Nt. Nagy Bálint elfogadta a Hollywoodi Magyar Református Egyház meghívását. A lelkészkeresés idején Nt. Danyi István, úrvacsorás-ünnepi alkalmakkor pedig Nt. Szabó Sándor végezte az Ige szolgálatát. A gyülekezet lelkészkereso bizottsága miután a pályázati anyagokat kiértékelte Nt. Jakabffy Zsolt Attila lelkipásztort hívta meg ismerkedo látogatásra, melynek nyomán az o meghívását javasolta a Gyülekezetnek. A Közgyulés Nt. Jakabffy Zsolt Attilát hívta meg a gyülekezet új lelkészéül. A hivatalos papírok rendezése azonban sok idot vett igénybe, így az átmeneti ido megnyúlt, a beszolgáló vendéglelkészek és a Presbitérium szerepe még fontosabbá lett. A lelkészváltás és lelkészkeresés éveiben Maxim András volt a gyülekezet fogondnoka. Az utóbbi években a San Fernando Völgyi Magyar Református Egyház a város egyházi kulturális életének egyik központjává notte ki magát. Számos rendezvénynek, musoros, irodalmi, vagy zenés estnek, bálnak vagyunk házigazdái. Hétvégi Magyar Iskolánkat mintegy ötven gyermek látogatja heti rendszerességgel. A vasárnapi istentiszteletek átlag látogatottsága 52 fo volt az elmúlt esztendoben. Gyertyafényes istentiszteletünkön háromszáznál többen, míg Anyák napján százhetvenen voltunk. Egyre több fiatal, új arc jelenik meg a gyülekezetben, akiket meg kell tudtartottuk az istentiszteletet. A gyülekezet tagjai hónapokon át megszervezték az ingatlan orzését, további atrocitásoktól tartva. Az orzok között elsoként jelen volt Ft. Rettig-Hermann József atya, a Szent István templom plébánosa. Karácsonytól a közelben lévo Fountain Spring Foursquare templom vált ideiglenes lakhelyünkké. Közben hosszas viták kísérték a presbitérium munkáját. A nagy kérdés az volt: maradni, vagy elköltözni, más helyet keresni. Végül a Közgyulés mondta ki az utolsó szót: áprilisi 25- én a rendkívüli Közgyulés dönto többsége a maradás mellett, az újjáépítésre szavazott. Alig egy hónappal késobb május 23-án, nagy szabású majálissal ünnepeltük egyházunk fennállásának 35. évfordulóját és kezdtük meg a gyujtést az új templom és a Bethlen terem felépítésére. Az Amerikai Magyar Református Egyesület ismét a helyén volt, figyelte gondjainkat és felajánlotta a McKeeseport-i, felszámolás alatt álló magyar templom berendezéseit, ablakait, melyek még azon nyáron megérkeztek Pennsylvaniából. Az idoközben elkészült parókia átalakult egyházi irodává, istentiszteleti alkalmak, presbiteri gyulések és bibliaórák helyévé nyarán a romok elbontása után megkezdodött az építkezés. A terveket Dolinszky János építészmérnök készítette. Az építési bizottságot Törocsik János fogondnok vezette, Márta József volt az építésvezeto. Még szinte csak a falak álltak, amikor az új épületet elso ízben benépesítette a gyülekezet. Erre a lelkipásztor és menyasszonya, Tóth Krisztina es- Máté Sándor az újjáépítés egyik utolsó lépéseként helyére szereli református egyházunk jelképét, a csillagot.

10 10. oldal KISHARANG A San Fernando Völgyi Magyar Református Egyház gyülekezeti lapja nunk tartani. A fiatalság megszólítását eloirányzó programok, és tervek vannak elokészítés alatt, mert tudjuk, hogy az egyetlen megoldás a gyülekezet megerosítésére és növelésére: a fiatalítás. Visszavezettük heti rendszerességgel a bibliaórákat, bevezettük a vasárnapi gyermek - istentiszteleteket, és osztol tervezzük bevezetni az ifjúsági és családi istentiszteleteket. A család és beteglátogatások, a lelki gondozói beszélgetések magvetése is elobb-utóbb hajtani kezd. Pénzügyi stabilitásunkhoz nagyban hozzájárulnak a bérlések és a rendezvények. Rendszeresen bérbe adjuk a Bethlen termet. Ezt a szolgálatot Maxim András személyében bentlakó gondnok intézi. Szinte minden hónapban szervezünk, vagy fogadunk valamilyen kulturális, irodalmi vagy zenei rendezvényt. Ezek, amellett, hogy bevételi forrást jelentenek, a város magyar kultúréletének színskáláját is gazdagítják. Az Egyház küldetése elsosorban Isten Igéjének hirdetése, az üdvösség útjának megmutatása. Ez nem mindig hálás feladat. Errol a mögöttünk maradt esztendok némelyike is tanúskodik. Ennek ellenére igyekszünk huségesek maradni a Fohöz, az Úr Jézus Krisztushoz, aki az áldás egyetlen forrása. Mindaddig, amíg nem feledkezünk meg Krisztusról, és életünk középpontjába helyezzük, nem kell félnünk a jövotol. Soli Deo Gloria! Összeállította: Nt. Jakabffy Zsolt Attila Forrásanyag: - Egyházi látogató - jubileumi különszám Szerkesztette: Nt. Kálmán Szabolcs - San Fernando Völgyi Magyar Református Egyház Jubileum i kiadvány Szerkesztette: Palotay Juli, Palotay Márti, Kaufmann Rozi - Kaliforniai Magyarság gyujteménye. Külön köszönet a Kaliforniai Magyarság szerkesztoségének és kiadóhivatalának, hogy az adatgyujtést lehetové tették számomra. - Magánbeszélgetések, családlátogatások során gyujtött anyagok, Külön köszönet néhai Kelemen Györgynek, gyülekezetünk tiszteletbeli örökös fogondnokának az adatgyujtésben végzett áldozatos munkáért, mellyel korábbi kiadványok szerkesztését lehetové tette, így közvetve jelen kiadványhoz is hozzájárult. Emléke legyen áldott! Egyházunk története Patkós Ilonka Hívogató harang Megkondult e kicsiny templom hívogató harangja, Hirdeti, hogy itten nagy ünnepi nap van ma, Évekig hallgatott, sok búba, bánatba Nem tudta, miért lett úgy félre elrakva. Nem is oly túl régen rossz emberek jöttek Felégették a régi templomot és a telket Azt hitték, hogy az ördögnek eleget tettek És a magyar hitnek véget vetettek. De nem olyan fából vagytok ti csinálva, Hogy egy-két tuzláng utatokat állja, Ti erosek vagytok, készen minden harcra, Ezért kondult ma meg e kis templom harangja. Eros kézzel, s hitel építettétek fel, S ami igen fontos, Istenszeretettel, Mi, akik itt vagyunk és veletek örülünk Kérjük a jó Istent, legyen veletek és velünk. Zúgjon a harangszó tovább évrol-évre, Hirdesse, hogy a magyar mindig Isten népe. Sose legyen templomunk a tuz martaléka, De legyen Teremtonk örök szószólója. Megkondult e kicsiny templom hívogató harangja, Hirdeti, hogy itten nagy ünnepi nap van ma, Évekig hallgatott, sok búba, bánatba De mostmár vissza van a helyére akasztva. A szerzo a Hollywoodi Magyar Református Egyház tagja, és ezt a verset gyülekezetünk 40. Évfordulójára írta. Akkor nem hangzott el, így ez alkalommal közöljük. Köszönjük a verset és az értünk való imádkozást! Hálásan köszönjük a vendég lelkipásztorok szolgálatát, a testvér gyülekezetek vezetoinek, tagjainak az ünnepi istentiszteleten való részvételt. Jelenlétük, megtiszteltetés számunkra. Nt. Dr. Bónis Béla lelkipásztor Nt. Novák József lelkipásztor Alhambrai Magyar Baptista Gyülekezet Nt. Kacsó István lelkipásztor Elso Magyar Református Egyház Nt. Nagy Bálint lelkipásztor Hollywoodi Magyar Református Egyház Nt. Danyi István lelkipásztor Los Angelesi Magyar Adventista Gyülekezet Ft. Szabó Sándor esperes Ontarioi Független Magyar Református Egyház Az Úr legyen és maradjon gyülekezeteink orizo pásztora!

11 A San Fernando Völgyi Magyar Református Egyház gyülekezeti lapja 11. oldal KISHARANG Adatok a Gyülekezet életébol Az egyház lelkészei: Nt. Szabó Antal és Nt. Kecskeméthy László Nt. Kálmán Szabolcs Nt. Nagy Bálint Nt. Jakabffy Zsolt Attila Örökös tisztségviseloink: Minister emeritus: Nt. Szabó Antal Minister emerita: Nt. Szabó Antalné Tiszteletbeli örökös fogondnok: Kelemen György Tiszteletbeli fogondnokok: Dr. Kishady Gábor Tar Mihály Tiszteletbeli gondnok: Barnaki Ferenc Tiszteletbeli presbiterek: Kiss Ferenc Kukoró István Az egyház szavazó taglétszámának alakulása: fo (az alapító Közgyulésen) fo fo fo 2003-tól bevezettük a gyülekezeti választói névjegyzéket. Ennek célja, hogy a Közgyuléseken csak azok a gyülekezeti tagok rendelkezzenek szavazati és választhatósági joggal, akik tagsági kötelezettségeiknek eleget tesznek. Vasárnapi istentiszteletek átlag látogatottsága: Ünnepi istentiszteletek átlag látogatottsága: Úrvacsorázók átlaga: Bibliaórák átlag látogatottsága: A fenti adatok a évre vonatkoznak. 52 fo 89 fo 44 fo 7 fo Kérjük látogassanak el gyülekezetünk honlapjára:

12 12. oldal KISHARANG A San Fernando Völgyi Magyar Református Egyház gyülekezeti lapja Móra Ferenc ( ) Világító Szeretet Pünkösd eloestéjén rettento gondolatok denevérszárnya csapódik az ember homlokához, fölnézvén a tavaszi égre, amelyrol már kezdenek lemosolyogni az aranyló istenszemek. Szabad-e ma fiainak imádsággal zörgetni az irgalom kapuit odafönt a szikrázó magasokban? S laknak-e azokon a kapukon túl, szabad-e még ebben hinnünk? Megérdemli-e az emberiség az istenhitet, kicsiny falusi templomait, amelyekre tüzet dobott, és világvárosi dómjait, amelyekbol ágyúfedezéket csinált, megérdemli-e a magasságokat, ahová a lelkét röpíteni szokta azelott, a mélységeket, amelyekbe le tudott szállni, a sírokat, amelyeken a kereszt orködik, nemcsak az élettol való megfeszítés, hanem a halhatatlanságra való feltámadás szimbólumául is; megérdemli-e az eget, amely napsugárral köszönti az esot, amely áldásul permetezik, a vihart, amely tisztít, és a szivárványt, amelyen angyalok járnak? Megérdemli-e még az ember az élet külso és belso szépségeit, amelyeket megteremtve kapott vagy maga teremtett, s megérdemli-e még a teremtés koronája címét, amelyet már évezredekkel ezelott kitalált magának? Vagy méltóbbak arra az erdok és sivatagok falkái, amelyek üvöltözve hajszolják a zsákmányt a csillagok alatt, de a maguk fajtáját nem marcangolják szét, s erdoégéskor, özönvízben az ellenségeikkel is összebékélve együtt keresik a menekülés szigetét? Érdemel-e jobbat az emberiség, mint hogy hitébol, reményeibol, ideáljaiból kifosztva, még az illúziók rongyait is elhajigálva magától, kilökessék a világtalan, fekete urbe, s ott kóvályogjon addig, míg végképp föl nem falják egymást Isten népei? Szentlélekváró szo m- bat estelén, a harangszós alkonyatban szabad-e még imádkozni? Szabad. A népeknek, amelyek nem keresték egymás megrontását, amelyek megszámlálhatatlan stációjú kálvárián állták a gonoszság, az érdek, az üzlet zuhatagos támadását, amelyek a vérzo Jézus megadásával engedtek sebeket nyitni, vért ömletni tiszta és ártatlan testükbol: nekik szabad. Akik parancsoltak nekik, akik elszabadították láncairól a poklot, akik felelosek friss, eleven életek millióinak összeomlásáért, éhségért, nyomorúságért, a háború minden hóhérinasáért, amely rátérdepelt a világ mellére: azoknak istenkísértés arcukat az ég felé emelni, hogy lássák a szentlélek szárnya villanását. De a megcsaltak és kifosztottak gyámoltalan millióinak joguk van Isten kezébe fogódzni, akinek fiáéhoz hasonló az o sorsuk. Akik vértol megrészegedve ültek le az ítéloasztalhoz, mint az indiai tündérmesék sírokból lakomázó, tigriskörmu démonai, s akik koponyából itták meg az áldomást arra az egyetemes emberi nyomorra, amely a föld egyik pólusától a másikig ér, azok ne gyalázzák meg tekintetükkel azt az Istent, akinek neve Világító Szeretet. De akik be vannak rekesztve a szenvedések sötét tárnáiba, akiknek kezében már kilobbant az utolsó reménykedések kis bányamécsese is, azok figyeljenek az Írásra. Mikoron pedig betelék a pünkösdnek napja, mindnyájan egy akarattal, ugyanazon a helyen egybegyulve valának És lon hirtelen az égbol, mint egy sebesen rohanó szélnek zúgása, és betölté az egész házat, ahol ülnek vala És jelenének nekik elosztott nyelvek, mint a tuz, mely leszálla mindenikre közülük És betelének mindnyájan Szentlélekkel, és kezdének szólani különbözo nyelveken, amint a Szentlélek ád vala nekik szólani Szentlélek Isten, Világosító Lélek, akinek elso földreszálltát e fölséges ereju képben festi meg az Evangélium, s aki a keresztyén muvészet kezdete óta mereven és hallgatagon terjeszted ki szárnyaidat a gyertyák füstjétol barnult oltárképen. Te Világító Szeretet, tudode, hogy az emb erek világában ma surubb a sötétség, mint valaha volt? Tudod-e, hogy sokan találtatnak még, akiknek nem volt elég a rémségeknek és iszonyatoknak azon torlata, amelynek emberi neve: háború? Tudod-e, hogy még sokan vannak a háborodottak, akiknek nem volt elég nagy a játszma s elég kifizeto az üzlet, s akikben nem dermed meg a lélek arra a gondolatra: jaj, ha a halottak megszólalnának, mindenféle színu, véru emb e- rek elrothadt milliói a világ minden nyelvén! Anyák, özvegyek, árvák, bénák, betegek, kifosztottak, tönkrementek, lelki életükben feldúltak, háborútól épen hagyottak és békébe belerokkantak, ha egyszerre törhetnék be jajszavukkal az ég ablakát, jaj, mi lenne akkor! Ha vádlottul állíthatnák az Örökkévaló színe elé a gyulöletet, amely felgyújtotta a világot és az ostobaságot, amely másfél évtized óta mindig ébren tudja tartani és friss lobogásra szítani a világmáglyát, hogy hamvába ne haljon! Világosító Szeretet, aki a csillagok fölött lebegsz, a templomok oltárképein kívül élsz-e Te valahol idelent igaz valóságban? Ha tüzes nyelv vagy, miért nem égetsz, ha fehér galamb vagy, miért engeded, hogy a végzet fekete hollója károgjon lassú halált az emberi élet minden szépsége, jósága és tisztasága felett? Aki tizenkét galileai halász szemét felnyitottad, hogy a vi-

13 A San Fernando Völgyi Magyar Református Egyház gyülekezeti lapja 13. oldal KISHARANG Jövel Szentlélek Úr Isten! Egy vasárnap templomból eljövet egy ismeretlen férfi megszólított, hogy meg tudom-e mondani, hogy a Bibliában hol szerepel ez a szó: Szentháromság. Hamar kiderült, hogy az illeto nem a gyülekezetünk tagja, és inkább provokatív, kötözködo volt a kérdése, mintsem érdeklodo. Legszívesebben lezártam volna a beszélgetést, a Szentlélek azonban válaszra indított: Lehet, hogy a Bibliában a Szentháromság szó így betu szerint nem szerepel. Az viszont meg van írva, hogy a betu megöl, a Lélek pedig megelevenít (2Kor 3,6). Ha pedig az Atya Istennek volt hatalma a halott Jézus Krisztust megeleveníteni, a Fiú Istennek volt hatalma a halott Lázárt, Jairus lányát és a naini ifjút megeleveníteni, a Szentléleknek pedig kezdettol fogva mind a mai napig volt és van hatalma lelki halottakat megeleveníteni és élohitu hitvalló keresztyénekké változtatni, akkor nyilvánvaló, hogy ez a három isteni személy egy és ugyanaz: a Szentháromság egy örök és igaz Isten. Otthon tovább foglalkoztatott a felvetett téma. Református énekeskönyvünkbol sorra jutottak eszembe az énekek. Az egymást követo 368., 369., 370. sz. énekek kezdosora tartalmazza: Jövel Szentlélek Úr Isten! A 379. ének 5. és 6. versszaka pedig így szól: Adjad nékünk most is te Szentlelkedet, Ne hallgassuk hiába szent Igédet, Sot aszerint féljük szent nevedet, Magasztaljuk mindég Felségedet. Dicsértessék már az Atya Úr Isten; O szent Igéje, a Fiú Úr Isten; Egyetemben Szentlélek Úr Isten: Szentháromság egy örök Úr Isten! Ujszászi Emil lágtörténelem legnagyszerubb hivatását elvégezzék, miért nem nyitod fel még most se a világ kis és nagy hatalmasaiét, a vérben, vasban, aranyban és papírban dolgozókét, az eroszakkal erosekét? Miért nem láttatod már be velük, hogy egyik nép, egyik faj se elég eros, sot valamennyi együtt se elég eros arra, hogy az élet asztalától elkergetve megfojtsa, kiirtsa a másikat? Miért nem érteted meg velük még most se, hogy egyszer mégiscsak meg kell férni egymás mellett, be kell rendezkednie minden államnak, minden népnek, minden embernek arra, hogy más állam, más nép, más ember is van a világon, s hogy jobb velük együtt dolgozni és versenyezni a munka és muvelodés szántófölddé tört sivatagjain, mint egymást taszigálva atomizálódni és velük együtt visszazuhanni a cölöpházak és barlangok makkevo osemberének? Miért volna ezt lehetetlen már ma belátni, s nem egy év, tíz év vagy ötven év múlva, amikor úgyis be kell látni? Miért? adja fel a pünkösdi harangok zúgásakor az emberek ezer milliója a nagy kérdést, amelyre nincs felelet. Vagy talán ké rdés sincs? Mikor zengo szelek röpítik fel a kék magasba Nagy Gergely pápa himnuszát, a Veni creator spritiust (Jöjj el, Szentlélek!). száll-e velük a lelkek forró vágya is? Mikor a pünkösd piros ruhájú miséjének introitusa (Jöjj el, Szentlélek!) azt hirdeti, hogy az Úr lelke betölti a föld kerekségét, és aki mindeneket összetart, annál van a szó értelme, felfogják-e a szó értelmét a lelkek, és megnyílnak-e Parakletosznak, ahogy a negyedik Evangélium nevezi a mindeneket betöltot? Ó isteni madár, Világító Szeretet, akit öröktol valónak tanít a hit, a mi földön járó fogalmaink szerint Te vagy a legfiatalabb az egy Isten három személye között, s nyilván azért vagy még mindig idegen az embereknek. A legrégibb az Atya, az ero istene, a létrehozó, a mindenség nagy autokratája, aki törvényeket adott és ítéletet tart. A Fiú a szív istene: mikor o az emberi lélekben megfogant, az már tudta, hogy az ítélettevo mellett kell lenni megbocsátónak; a szív Istene o, s övé a gyermekek fehéren született s az aggok megfehéredett szívének az egeket kereso reménye. Ám a Szentlélek Úristennek, az értelem istenének, a Világító Szeretetnek még eddig kicsi szerep jutott az emberiség történetében. A fehér galamb az idok kezdete óta áll mereven a királyi deruvel mosolygó Atya s a bánatos mosolyú Fiú közt, s csak ritkán lebbeno szárnnyal nézi világok születését és elomlását, hallgatja a szférák zenéjét, az éter zsongását, az emberek halá lhörgését de közéjük le nem száll. Az o országa még csak ezután lészen eljövendo.

14 14. oldal KISHARANG A San Fernando Völgyi Magyar Református Egyház gyülekezeti lapja

15 A San Fernando Völgyi Magyar Református Egyház gyülekezeti lapja 15. oldal KISHARANG

16 16. oldal KISHARANG A San Fernando Völgyi Magyar Református Egyház gyülekezeti lapja Események, programok Június 7-én irodalmi est. Epilógus - Arany János lírai önéletrajza. Eloadja: Péterfy Lajos és Gál Annamária. Az est tiszteletbeli fovédnöke: Kerék-Bárczy Szabolcs fokonzul. Június 8-án, Pünkösd vasárnapján úrvacsorás ünnepi istentisztelet. Június 21-én, szombaton este 7 órakor 56-os Függetlenségi Bál. Július 19-én, Ki Mit Tud? Augusztus 23-án Sportnap. Augusztus 24-én, Új Kenyér ünnepén úrvacsorás ünnepi istentisztelet. Szeptember 13-án, Hétvégi Magyar Iskola kezdés Szeptember 14-én, délelott 11 órakor a Hétvégi Magyar Iskola évnyitó istentisztelete Szeptember 20-án Orgonahangverseny Október 18-án Szüreti Bál. November 2-án, Reformáció ünnepére úrvacsorás istentisztelet. Novemberben Irodalmi Kávéház. November 30-án, Advent elso vasárnapján úrvacsorás istentisztelet. December 7-én Mikulás-várás December 21-én Gyertyafényes Istentisztelet. December 24-én, Szenteste 7 órakor ünnepi istentisztelet. December 25-én, Karácsony elso napján, délelott 11 órakor úrvacsorás ünnepi istentisztelet. December 31-én San Fernando Völgyi Szilveszter. Szeretettel várunk Mindenkit! from: Grace Hungarian Reformed Church Erwin Street, Reseda, CA Pünkösd!! Szentlélek tüze, Te csodás lángú fuvallat. Szeretet melege, mily csodás a Te lángod. Világítasz. Irányt mutatsz, melegítesz. Milyen más a Te Tüzed. A világ tüze perzsel. Csak azokat melegíti, akik közel vannak hozzá. De ha utánzod az azbeszt pikkelyu nagyhalakat akiknek a lobbi laza rutinmunka, elég egy szemétkosárba dobott el nem küldött levél ahhoz, hogy minden hamvába hulljon el. A tuztol távollévok háta ugyan fázik. Mégis könnyen elérheto, hogy az irigy lendület - bárkit lesöpörjön. Szentlélek Úristen. Más a Te Országod. Amíg a világban a pünkösdi királyságok tovatunnek, addig a Te Országod az elso Pünkösd óta sziklára épül. Építomunkásokká egyházadat tetted. Amíg a világ gyilkos örömmel gúnyolja azt, akit valamin tetten érhet, addig Te a gyenge emberrel is csodát teszel. ( ) A Szentlélek tüze, az Igazság lelke, a Mi lelkünk ereje Töltse be életünket!! Adjon bátor hitet és lendületet, hogy pályánkat gyoztesen fussuk végig. Ámen Dr. Lipp László Wass Albert: Hontalanság hitvallása Hontalan vagyok, mert vallom, hogy a gondolat szabad, mert hazám ott van a Kárpátok alatt és népem a magyar. Hontalan vagyok, mert hirdetem, hogy testvér minden ember s hogy egymásra kell leljen végre egyszer mindenki, aki jót akar. Hontalan vagyok, mert hiszek jóban, igazban, szépben. Minden vallásban és minden népben és Istenben, kié a diadal. Hontalan vagyok, de vallom rendületlenül, hogy O az út s az élet és maradok ez úton, míg csak élek töretlen hittel ember és magyar. to: KISHARANG - A San Fernando Völgyi Magyar Református Egyház gyülekezeti lapja. Szerkeszti: Jakabffy Zsolt Attila lelkipásztor. Lapunkat ingyenesen terjesztjük, de fenntartására céladományokat örömmel elfogadunk. Meg nem rendelt kéziratokat nem orzünk meg és nem küldünk vissza. Az esetleges címváltozást kérjük szíveskedjenek a szerkesztoség címére küldeni. Köszönjük. Cím: Erwin Street, Reseda, CA Telefon: (818) Fax: (818) Példányszám: 250

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10) 25 sz június.qxd 6/14/04 9:30 PM Page 1 Újfolyam A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. június 25., jubileumi szám Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Részletesebben

A templom és a zárdaiskola - 1932.

A templom és a zárdaiskola - 1932. !"#$%"$&'('")* A templom és a zárdaiskola - 1932. Nyolcvan éve, 1930. június 15-én Szent József tiszteletére szentelték fel templomunkat. A korabeli Csongrád újság beszámolóját felhasználva idézzük és

Részletesebben

Prédikáltasd szent igédet

Prédikáltasd szent igédet Ez a könyv az Érdligeti Református Egyházközség múltjába tekintő prédikáció gyűjtemény. Célja, hogy a gyülekezet, illetve a tágabb környezet megismerje saját múltját, valamint ebből erőt tudjon meríteni

Részletesebben

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám ÖRÖMMONDÓ A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám Én, az ÚR, vagyok a ti szentetek, Izráel teremtője, a ti királyotok. én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok! (Ézs. 43:15.19)

Részletesebben

Így élünk. Az Úr kedves esztendeje. A Soproni Református Egyházközség 2007. évi adventi tájékoztatója

Így élünk. Az Úr kedves esztendeje. A Soproni Református Egyházközség 2007. évi adventi tájékoztatója Így élünk A Soproni Református Egyházközség 2007. évi adventi tájékoztatója 9400 Sopron, Deák tér 2. Tel./Fax. 06-99/523-308 e-mail: pataki.emoke@chello.hu Az Úr kedves esztendeje Az advent szónak nem

Részletesebben

Új Mustármag. Tartalom: Hírek papa Nyílt levél Bemutatkozás Programjaink in Memoriam

Új Mustármag. Tartalom: Hírek papa Nyílt levél Bemutatkozás Programjaink in Memoriam Új Mustármag A Bethánia CE Szövetség hírlevele 2011. március - április Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva. Ti pedig legyetek hasonlók az olyan emberekhez, akik várják, mikor tér vissza

Részletesebben

Ideje van az örömnek. 2011. február XVIII. évf. 2. szám. Gyülekezeti tájékoztató

Ideje van az örömnek. 2011. február XVIII. évf. 2. szám. Gyülekezeti tájékoztató 1 Gyülekezeti tájékoztató 2011. február XVIII. évf. 2. szám Ideje van az örömnek Örülök szoktuk mondani akkor, amikor jó hírt hallunk, amikor kedves ismerőssel találkozunk, vagy amikor sikerült elérni

Részletesebben

Elismert egyházként folytathatjuk szolgálatunkat

Elismert egyházként folytathatjuk szolgálatunkat Ingyenes havilap XIV. évfolyam 2. szám A Hetednapi Adventista Egyház Magyar Uniójának információs lapja 2012. március 3. Tekintsünk felfelé, vezessünk Menny felé! Elismert egyházként folytathatjuk szolgálatunkat

Részletesebben

Sárospataki Református Lapok

Sárospataki Református Lapok Sárospataki Református SRL Lapok A Tiszáninneni Református Egyházkerület Lapja LVII. évf. 1. szám 2004. április A tartalomból: Egyházmegyéink, gyülekezeteink, intézményeink életéből Misszió - kántorképző

Részletesebben

Lehetetlen nekünk, hogy el ne beszéljük, amiket láttunk és hallottunk (ApCsel 4,20)

Lehetetlen nekünk, hogy el ne beszéljük, amiket láttunk és hallottunk (ApCsel 4,20) magyarországi orvosok keresztény társasága XXV. évfolyam 2 3. szám 2014. augusztus Lehetetlen nekünk, hogy el ne beszéljük, amiket láttunk és hallottunk (ApCsel 4,20) Tartalom A vezetőség munkája dr. Ujlaki

Részletesebben

30 ÉVE TARTÓ HŰ SÁFÁRSÁG

30 ÉVE TARTÓ HŰ SÁFÁRSÁG A Soproni Református Egyházközség ünnepi tájékoztatója 9400 Sopron, Deák tér 2. Tel./Fax.: 06-99/523-308 / Honlap: sopron.refdunantul.hu / E-mail cím: reformatus.sopron@gmail.com 30 ÉVE TARTÓ HŰ SÁFÁRSÁG

Részletesebben

f Szépirodalmi összeállítás 6 7. oldal Felszentelték az új békéscsabai oltárképet Szeverényi Mihály: Elvégeztetett

f Szépirodalmi összeállítás 6 7. oldal Felszentelték az új békéscsabai oltárképet Szeverényi Mihály: Elvégeztetett evangélikus hetilap 71. évfolyam, 25. szám 2006. június 18. Szentháromság ünnepe után 1. vasárnap Ára: 165 Ft Az eklézsia humorgyûjteményét gazdagította volna, hogyha a nyomtatott szöveg szerint hangzik

Részletesebben

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december A betlehemi jászolnál nem állt egy teológus sem, egyetlen pap sem. Mégis minden teológia kezdete a csodák

Részletesebben

Keresztút Levél. Az éjszaka sötétjében. Örömének. Édesanyámnak. A Felsőpetényi és Ipolyvecei Evangélikus Gyülekezetek Hírlevele

Keresztút Levél. Az éjszaka sötétjében. Örömének. Édesanyámnak. A Felsőpetényi és Ipolyvecei Evangélikus Gyülekezetek Hírlevele A Felsőpetényi és Ipolyvecei Evangélikus Gyülekezetek Hírlevele Az éjszaka sötétjében Advent akkor van, ha kibírom saját sötétségemet és a világot beborító sötétet, ha nem menekülök bele sietve a sokszínnyomatú

Részletesebben

Menedék Hírlevél. Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. Náhum 1:7. 2014. december

Menedék Hírlevél. Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. Náhum 1:7. 2014. december A Menedék Alapítvány lapja Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. Náhum 1:7 Hálaok 2014. december A hála az életünknek jövőnknek ha nem is motorja, de legalábbis kenőolaja.

Részletesebben

BENJAMIN GERRITSZ CUYP: AZ ANGYAL MEGNYITJA KRISZTUS SÍRJÁT (1640 KÖRÜL)

BENJAMIN GERRITSZ CUYP: AZ ANGYAL MEGNYITJA KRISZTUS SÍRJÁT (1640 KÖRÜL) evangélikus hetilap 72. évfolyam, 14. szám 2007. április 8. Húsvét ünnepe Ára: 180 Ft SEMPER REFORMANDA Itt is, másutt is azt hallom, hogy Krisztus minden igéje engem akar vigasztalni. Minden szava, tette

Részletesebben

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2014. I. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Négy szó a Kertből Patti Gallagher Mansfield Jézus a kiáltása úgy tör elő ezen a helyen, mint egy profetikus szó a Karizmatikus

Részletesebben

REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám

REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám Lekonfirmáltunk! Vártuk az ősembert...! Az egyháztag fogadalma 101 éves lettem

Részletesebben

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXIII. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXIII. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921 Szeretet 2012. MÁJUS 5. sz. A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXIII. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921 Ha a világban nem lenne Szentlélek és másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké:

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Akinek Atyja az Isten

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Akinek Atyja az Isten www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2013. szeptember XIX. évfolyam 4. szám Akinek Atyja az Isten Egy a ti Atyátok, aki a mennyben van. (Máté 23,9) Kevesek imádságain, vallásos

Részletesebben

www.fasor.hu A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Újfolyam 50. szám Fotó: Devich Márton

www.fasor.hu A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Újfolyam 50. szám Fotó: Devich Márton www.fasor.hu Újfolyam 50. szám A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Fotó: Devich Márton MAGVETÉS A RÁNK BÍZOTT KINCS A rád bízott drága kincset ôrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek

Részletesebben

10 éves a Bartók Béla Unitárius Egyházközség

10 éves a Bartók Béla Unitárius Egyházközség 10 éves a Bartók Béla Unitárius Egyházközség 10 éves a Bartók Béla Unitárius Egyházközség 2011 Szerkesztette: Gergely Felicián Dr. Karner Ottó Borítófotók: Léta Sándor A szöveget és a fotókat gondozta:

Részletesebben

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8)

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) IV. évf. 9. szám 2013. május 19. HÍVÓ SZÓ SzigetszentmiklósKossuth utcai Református Egyházközség lapja A LÉLEK EREJE Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) Pünkösd a Szentlélek

Részletesebben

Sárospataki Református Lapok

Sárospataki Református Lapok Sárospataki Református Lapok LXIV. évf. 2. szám 2011. június A tiszáninneni reformátusok lapja A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben

Részletesebben

A Veresegyházi Református Egyházközség és a Kálvin Téri Református Általános Iskola kiadványa

A Veresegyházi Református Egyházközség és a Kálvin Téri Református Általános Iskola kiadványa Áldás, békesség! Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá... (1Pt 2,5/a) A Veresegyházi Református Egyházközség és a Kálvin Téri Református Általános Iskola kiadványa Reformáció Öltsetek

Részletesebben

Sárospataki Református Lapok

Sárospataki Református Lapok S L R A Tiszáninneni Református Egyházkerület Lapja Sárospataki Református Lapok LIX. évf. 4. szám 2006. december Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. (Lk 19,10) Csomag

Részletesebben

Millisits Máté. Mint élő kövek... Az angyalföldi reformátusok száz éve. XIII. kerületi (Angyalföldi) Egyháztörténeti Tanulmányok I.

Millisits Máté. Mint élő kövek... Az angyalföldi reformátusok száz éve. XIII. kerületi (Angyalföldi) Egyháztörténeti Tanulmányok I. Millisits Máté Mint élő kövek... Az angyalföldi reformátusok száz éve XIII. kerületi (Angyalföldi) Egyháztörténeti Tanulmányok I. 2011 ISBN 978-963-08-2728-7 XIII. kerületi /Angyalföldi/ Egyháztörténeti

Részletesebben

Pálya. Huszonöt éves Dunaharaszti evangélikus temploma. Diakónia a szavak nélküli igehirdetés. Közgyûlés az északi kerületben

Pálya. Huszonöt éves Dunaharaszti evangélikus temploma. Diakónia a szavak nélküli igehirdetés. Közgyûlés az északi kerületben evangélikus hetilap 72. évfolyam, 47. szám 2007. november 25. Az egyházi esztendõ utolsó (örök élet) vasárnapja Ára: 180 Ft izgalmas kihívást jelent egy olyan korabeli angliai Luther-képpel szembesülni,

Részletesebben

...háromezer lélek...

...háromezer lélek... 2015 p nk sd.qxd 5/20/2015 9:55 AM Page 1 CSÖMÖR-NAGYTARCSAI REFORMÁTUS MISSZIÓI EGYHÁZKÖZSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA, 5. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2015. Pünkösd...háromezer lélek... Amikor pedig eljött a pünkösd napja,

Részletesebben

REMÉNYSÉG. Katona István: Jöjj, Szentlélek. A Szentlélek eljövetele

REMÉNYSÉG. Katona István: Jöjj, Szentlélek. A Szentlélek eljövetele Én ugyan vizzel keresztellek titeket megtérésre, de aki utánam jő erősebb nálamnál, akinek a saruját hordozni sem vagyok méltó; ő Szent Lélekkel és tűzzel keresztel majd titeket. Máté 3:11 A Pécs-Somogyi

Részletesebben