A SAN FERNANDO VÖLGYI MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ GYÜLEKEZETI LAPJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SAN FERNANDO VÖLGYI MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ GYÜLEKEZETI LAPJA"

Átírás

1 KISHARANG A SAN FERNANDO VÖLGYI MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ GYÜLEKEZETI LAPJA 3. évfolyam; 3. szám. Megjelenik háromhavonta, illetve nagy ünnepekhez kötodoen június 1. San Fernando Völgyi Magyar Református Egyház Grace Hungarian Reformed Church

2 2. oldal KISHARANG A San Fernando Völgyi Magyar Református Egyház gyülekezeti lapja San Fernando Völgyi Magyar Református Egyház Erwin St. Tarzana, CA Tel.: (818) ) Tel./fax.: (818) Magyar nyelvu istentisztelet minden vasárnap délelott 11 órakor A hónap utolsó vasárnapján angol nyelven is hirdetjük az Igét. Bibliaóra: minden csütörtökön este 7 órakor. A Kodály Kórus csütörtökön esténként, 8 órától próbál. Pénteken este 7 órától családi-baráti est. Hétvégi Magyar Iskola szombatonként 9 órától. (szeptember-június) Lelkipásztor: Nt. Jakabffy Zsolt Attila Fogondnok: Schaaf Márta Vagyongondnok: Máté Sándor Jegyzo: Palotay Csaba Pénztáros: Vémi Gyöngyi Ellenorök: Balogh Tamás, Légrádi Ákos, Péter Manyika Presbiterek: Fodor Éva (lelki gondnok), Hársoly Ildikó (ifjúsági gondnok), Kovács Irénke, Maxim András, Szoke Mária (rendezvény gondnok). Orgonista: Balogh Tamás Karvezeto: Érseki Emoke Tiszteletbeli örökös fogondnok: Kelemen György

3 A San Fernando Völgyi Magyar Református Egyház gyülekezeti lapja 3. oldal KISHARANG Az ünnepi istentisztelet menete BEVONULÓ ÉNEK: J. Clarke: Jertek áldjuk Istent - eloadja az alhambrai magyar baptista gyülekezet kórusa és a Kodály Kórus 1. APOSTOLI KÖSZÖNTÉS, ELOFOHÁSZ - Nt. Novák József 2. Eszterházi Pál: Zengjen hálaének - eloadja a Kodály Kórus 3. ÁLDÁSKÉRO IMA - Nt. Novák József 4. Rolle: Dícsérem az Urat - eloadja az alhambrai magyar baptista gyülekezet kórusa 5. APOSTOLI HITVALLÁS - Nt. Kacsó István Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtojében. És Jézus Krisztusban, az O egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektol, született Szuz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni éloket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes keresztény anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bunök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen! 6. GYÜLEKEZETI ÉNEK: 90. zsoltár 1. verse. Te benned bíztunk 7. IGEOLVASÁS, PRÉDIKÁCIÓ: - Ft. Szabó Sándor esperes 8. Webe - Lisnyai: Szent érzelem: - eloadja az alhambrai magyar baptista gyülekezet kórusa 9. NAGY IMÁDSÁG: - Nt. Nagy Bálint 10. Szokolay Sándor: Dícsérjed Istenedet, ó, én lelkem - eloadja a Kodály Kórus 11. AZ ÚR IMÁJA - Nt. Danyi István Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezoknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsoség mindörökké. Ámen! 12. GYÜLEKEZETI ÉNEK: 390 ének 1. verse. Eros vár a mi Istenünk 13. ADAKOZÁS ÉS AZ ADAKOZÁS MEGÁLDÁSA - Nt. Danyi István 14. HIRDETÉSEK, BEJELENTÉSEK - Nt. Jakabffy Zsolt Attila 15. ÜNNEPI KÖSZÖNTÉSEK: - Schaaf Márta fogondnok méltató beszéde - Nt. Nagy Bálint köszöntoje - Szavalat: szaval Tassy-Betz Gabriella Hétvégi Magyar Iskolás diákunk - Kerék-Bárczy Szabolcs fokonzul levelének felolvasása Antalfy Attila - Kelemen Ida, Kelemen György, tiszteletbeli örökös fogondnok özvegyének köszöntoje - Szavalat: szaval Pfahler Erzsébet gyülekezeti tagunk 16. ZÁRÓÉNEK 397. ének 1-2 verse. Ó, Sion ébredj 17. MAGYAR ÉS SZÉKELY HIMNUSZ 18. ÁLDÁS - Nt. Dr. Bónis Béla Istentisztelet után ünnepségünk a Bethlen teremben folytatódik, ahol Péterfy Lajos és Gáll Annamária erdélyi színmuvészek erre az alkalomra összeállított ünnepi musorát tekinthetjük meg. Ezt követoen minden kedves Vendégünket büfével várjuk. Kérjük tartsanak velünk, osztozzunk egymás örömében, és adjunk együtt hálát az Úr Isten megtartó kegyelméért.

4 4. oldal KISHARANG A San Fernando Völgyi Magyar Református Egyház gyülekezeti lapja Egyházunk története Az ünnepi Kisharang összeállítása végett, elhatároztam, hogy fellapozom a régi magyar újságokat, keresvén érdekes cikkeket, hirdetéseket, melyeken keresztül egy kicsit közelebb jöhet hozzánk a múlt. És nekiláttam a munkának. Keresek és keresek, és semmit nem találok. Lassan már kezdek dühbe gurulni; -mi az, hogy egyházunk megalakulásáról, az elso esztendokrol hallgatnak a krónikák? Ekkor döbbentem rá, hogy rossz évjáratot néztem. A kezemben tartott anyag 1957-rol adott hírt. Elfecsérelt óráim feletti mérgelodésem közepette bevillant: vajjon hányan keresték hozzám hasonlóan - persze átvitt értelemben ben a magyar egyházat a San Fernando Völgyben? Biztos, hogy sokan, és az 56-os forradalom utáni emigrációs hullám csak növelhette ezt az egészséges igényt. Nem véletlen az, hogy már 1957-ben összegyultek az Istent és a közösséget kereso hívek Wurum Péter és Mária lakásán, majd Nt. Kecskeméthy László lakásán. Az elso alkalmakat mások, újabbak és újabbak követték, míg május 25-re, Kecskeméthy László és Szabó Antal lelkipásztorok aláírásával körlevél hívogatta a völgyi magyarságot pünkösdi úrvacsorás istentiszteletre. A gyülekezés helye: Van Nuys, a Magnolia és a Hazeltine utcák sarkán álló Chimes Congregational Church kápolnája volt. Az elso istentiszteleten huszonnyolcan vettek részt. Az elso templom, a Chimes Congregational Church - ma Ettol kezdodoen minden vasárnap istentisztelet várta a magyarságot. Nt. Szabó Antal, az Elso Egyház lelkésze, illetve a San Bernardinóból átjáró Nt. Kecskeméthy László látták el az Ige szolgálatát. A hivatalos alakuló Közgyulésre július 27-én, 30 alapító tag jelenlétében került sor. A Közgyulés kérte felvételét az Evangelical and Reformed egyházba, mely késobb más egyházakkal együtt beleolvadt a United Church of Christ-ba (UCC), ugyanakkor megválasztotta a gyülekezet elso tisztikarát. Dr. Kishady Gábor fogondnok, Tar Mihály gondnok, Szentesi Gábor pénztáros, Wurum Péter jegyzo, valamint dr. Nánási Lajos,

5 A San Fernando Völgyi Magyar Református Egyház gyülekezeti lapja 5. oldal KISHARANG Kukoró István, Kocsis János, Tamásy Ferenc, Tárnok József presbiterek szolgálatával elkezdodött az egyházépíto munka. Megalakult a Noi Kör is, vezetoje Wurum Péterné volt. Állandó lelkészre nem lévén mód eleinte Nt. Szabó Antal, majd Kecskeméthy László vendég lelkészek hirdették az Igét. Az elso év során egy ismerkedési vacsorát és egy pikniket szerveztünk, mindketto várakozásokon felüli eredményekkel járt. Egyházunk története 1959 januárjában Nt. Kecskeméthy László elvállalta a teljes ideju lelkészi állást. Tizenkét és fél éven át vezette a gyülekezetet - mondhatni abban az idoben, amikor meg kellett kapaszkodni a kemény talajban. Ezeket az éveket a vándorlás esztendeinek nevezhetnénk. Többnyire a már említett Chimes Congregational Church kápolnájában kaptunk ideiglenes szállást, idoközben azonban majd két hónapig a North Hollywood-i First Methodist Church (4832 Tujunga Ave), késobb pedig majd két évig a Van Nuys-i Seventh Day Adventist Church templomában (14615 Sherman Way) voltak az istentiszteletek. A nehézségek ellenére is gyarapodott,

6 6. oldal KISHARANG A San Fernando Völgyi Magyar Református Egyház gyülekezeti lapja akkor is, ha templomépítési terveink mind újabb és újabb akadályok miatt meghiúsultak. Ebben az idoszakban élte át a gyülekezet az elso komoly válságát. A sok hiábavaló harc rengeteg erot és energiát felemésztett. A gyülekezetben feszültség és megnyugtató megoldás iránti türelmetlenség mutatkozott. Ez ido tájt piknikek, szüreti bálok segítik a bevétel növelését. Fogondnokok: Kiss Lajos, majd Ilchman Adolf, aki nem tudott magyarul, de így is lelkiismeretesen szolgálta egyházunkat. Idoközben megpróbálkoztunk egy nyári magyar iskola beindításával, melynek vezetoje Kolláth Leóna diakonissza volt. (1965) Minden próbálkozás ellenére a gyülekezetben felüti a fejét az elégedetlenség, a kritikus szemlélet, mely többnyire bírál, de nem kínál megoldást. Megerosödött a gyülekezet. Megjelent a Magyar Élet a San Fernando Völgyben címu gyülekezeti lap, otthont adtunk az elso Virágvasárnapi konferenciának (1961), mintegy 300 fo részvételével szabadtéri pikniket szerveztünk. Ez ido tájt dr. Kishady Gábor, Kelemen György és dr. Moór Elemér voltak a gyülekezet fogondnokai. Dr. Moór Elemér vezetésével szárnyait kezdte bontogatni az elso énekkar. Megalakult a Szülok Köre is. A gyülekezet lelkiségére utal az is, hogy 1963-ban minden családnak járt a Reformátusok Lapja. Ma vajjon hányan kíváncsiak rá? Ekkortájt a gyülekezeti programok egyike például az adománygyujtést vállaló egyháztagok kiképzése volt. Már akkor sem volt ritka az egyházaktól távol maradók közössége ben Nt. Kecskeméthy eképpen ír: akik nem teszik... meg tudják indokolni, hogy miért nem támogatják a magyar egyházakat és egyleti munkát? (Calif. Magyarság 1964 / okt. 16.) 1964 szeptemberében a 7720 Corbin Ave. alatt telket és parókiát vásároltunk $42,150. Nagy lépés volt ez a megerosödés útján, még Egyházunk története

7 A San Fernando Völgyi Magyar Református Egyház gyülekezeti lapja 7. oldal KISHARANG apad az adakozási kedv is. Két és fél év hiábavaló zóna-engedély harcai után 1967-ben Van Nuysban új birtokot vásároltunk. A 6845 Louise Ave. alatt található ingatlanért, mely Shirley Temple muvészno tulajdona volt $58,000 fizettünk. Sajnos ez sem jelentett végleges megoldást. A zónaügyi harcok itt is folytatódtak és hat év után sikertelenül záródtak. A holtpontról való kimozdulást mégis a Louise Ave.-ra való költözés jelentette. Megélénkült az egyházi élet. Nyári iskolát szerveztünk, majd be Egyházunk története Nt. Szabó Antal szabadegyetem és vitafórum, a negyediken pedig ifjúsági programok és cserkészet várta az érdeklodoket. Az ellentét azonban mélynek bizonyult. Nt. Kecskeméthy László egy év igazolt eltávozást kért, melyet meg is kapott. A gyülekezeti szolgálatot ez idore alapító lelkészünk, Nt. Szabó Antal, az Elso Egyház lelkésze vállalta. Az egy évbol három nagyon kemény, szolgálat-teli esztendo lett, mely idoben Nt. Szabó Antal erején felüli munkát végezve egyben tartotta a közösséget. Békélteto levelek sokaságát küldte ki, családokat indult a cserkészcsapat, a Biblia-kör. Számtalan rendezvénynek, kulturális megmozdulásnak voltunk házigazdái. A megélt nehéz idok azonban nem múltak el nyomtalanul. A vélt vagy valós félreértések, és nézeteltérések, a fel nem oldott feszültségek lassan, de biztosan orölték a gyülekezetet. A bíztató lendület alábbhagyott, és komoly visszaesés mutatkozott az egyházi élet minden terén. Ezekben a nehéz években Ilchman Adolf és Máté István voltak a fogondnokok. 1971, a legkritikusabb év. A gyülekezet a megszunés határán állt. Történt ez mindannak ellenére, hogy aktív gyülekezeti munka folyt. Minden vasárnap volt valamilyen megmozdulás. A hét elso vasárnapján vezetoségi gyulés, a másodikon Noegylet és musorok, a harmadikon ebéd, Templomszentelés Resedában október 21.

8 8. oldal KISHARANG A San Fernando Völgyi Magyar Református Egyház gyülekezeti lapja Egyházunk története Gyertyafényes istentisztelet 1985 látogatott, elindította az Egyházi Látogatót. Az élet felpezsdült augusztus 12-én költöztünk jelenlegi helyünkre. Templomunk helyén egy nazarénus templom állt, melyet egy valamikori csirkefarm helyére építettek. A birtokra Orbán Karolina néni figyelt fel, aki azonnal jelezte azt a vezetoség felé. Az eladott birtokok árából, valamint UCC és Amerikai Magyar Református Egyesülettol kapott kölcsönök segítségével $82,500 megvásároltuk a birtokot október 21-én, dr. Béky Zoltán püspök felszentelte templomunkat. Az új hely új lendületet hozott. Megújulás kezdodött, sokan csatlakoztak a közösséghez. Ezekben az esztendokben Kelemen György és Máté István álltak a presbitérium élén július 28-án vette át a szolgálatot Nt. Kálmán Szabolcs, a gyülekezet elso fizetett és foállású lelkésze. Ft. Nagy Lajos püspök iktatta be ot szeptember 29-én. Szolgálati idejének tizenhét éve alatt parókiát nagyobbítottunk, a konyhát és mellékhelyiségeket újítottunk fel. Beindultak a bibliaórák, folyamatos volt a menekültek segítése. Kulturális és zenei téren is fellendülés mutatkozott. Mindezek ellenére sem volt zavartalan a szolgálata, foleg az elso esztendok. A gyülekezet Isten kegyelmébol átélt egy újabb mély válságot. A lelki építkezést elölrol kellett kezdeni. A munka nem volt eredménytelen, hiszen 1988-ban, a harmincadik évfordulón 155 szavazójogosult egyháztag mintegy 97 családot képviselt. Ezekben az esztendokben, 1974 és 1991 között Kennedy Béla, Csánky Géza, Sikolya Margit, Szabó Lajos, Nagy Lajos, Welch-Rice Magda, Törocsik János és Elod László voltak a gyülekezet fogondnokai. Kálmán Szabolcs felesége, Zsuzsa vezetésével a A Kodály Kórus gyülekezet zenei élete is fellendült. A Kodály Kórus hosszú éveken át, minden Karácsony este fellépett a Los Angeles-i Music Center hagyományos karácsonyi musorában, melyet a 28. tévécsatorna éloben közvetített márciusában Nt. Kálmán Szabolcsot a Cleveland-i Nyugati-oldali Magyar Református Egyház hívta meg lelkipásztornak. Tíz hónapig tartó lelkészkeresés után az január 26-i Közgyulés egyhangúlag Nt. Nagy Bálintot választotta meg a gyülekezet új lelkipásztorának. Alig pár hónap elteltével elkezdodött a gyülekezet tuzpróbája. Május 5-én, hajnalban leégett a lelkészi iroda, megemésztve a levéltárat és a hivatalos iratokat. Ezt a tüzet a szakemberek elektromos eredetunek minosítették. Majd egy hónappal késobb, június 1-én a felújítás alatt lévo parókia szándékos gyújtogatás áldozatává lett. A megpróbáltatások ezzel azonban még korántsem értek véget. A két tuzeset után ugyan elkezdodött a helyreállítás, a parókia már félig készen is volt, a telek be volt kerítve és elkészültek a további átépítés tervei is. Ekkor, 1992 december 13-án, egy adventi vasárnap hajnalán felgyújtották a templomot. Az istentiszteletre érkezok az Isten háza helyén üszkös romokat találtak. Aznap a parkolóban ehhez a képhez nem szükséges magyarázat...

9 A San Fernando Völgyi Magyar Református Egyház gyülekezeti lapja 9 oldal KISHARANG Egyházunk története küvoje adott alkalmat, május 21-én. A hivatalos templomszentelés szeptember 17-én volt. Szolgálatot végeztek: Ft. Dr. Vitéz Ferenc püspök, Rev. Frank Johnson, Rev. Dr. Davida Foy Crabtree, Nt. Babos Sándor és Máriskó, Nt. Némethy Sándor, Dr. Bónis Béla, Nt. Danyi István, Nt. Fodor Dénes, Nt. Kálmán Szabolcs, Nt. Novák József, Nt. Szabó Sándor, Ft. Rettig- Hermann József plébános és Nt. Nagy Bálint. Lassan újraéledtek az épülethiány miatt abbamaradt tevékenységek október 8-án volt a magyar iskola évnyitója. A gyermekek karácsonykor már betlehemes játékkal szolgáltak a gyülekezetben. De nem maradt el a szüreti bál és a szilveszteri mulatság sem. A tuz miatt elmaradt a lelkipásztor beiktatása is. Erre 1996 november 24-én került sor. A 40 éves évfordulón 1998-ban a gyülekezeti szavazótagok listáján 90 név szerepelt. Az újjáépítést követo esztendokben Kelemen György és Csabaffy Márta irányította a presbitériumot. Az Úr esztendejében Nt. Nagy Bálint elfogadta a Hollywoodi Magyar Református Egyház meghívását. A lelkészkeresés idején Nt. Danyi István, úrvacsorás-ünnepi alkalmakkor pedig Nt. Szabó Sándor végezte az Ige szolgálatát. A gyülekezet lelkészkereso bizottsága miután a pályázati anyagokat kiértékelte Nt. Jakabffy Zsolt Attila lelkipásztort hívta meg ismerkedo látogatásra, melynek nyomán az o meghívását javasolta a Gyülekezetnek. A Közgyulés Nt. Jakabffy Zsolt Attilát hívta meg a gyülekezet új lelkészéül. A hivatalos papírok rendezése azonban sok idot vett igénybe, így az átmeneti ido megnyúlt, a beszolgáló vendéglelkészek és a Presbitérium szerepe még fontosabbá lett. A lelkészváltás és lelkészkeresés éveiben Maxim András volt a gyülekezet fogondnoka. Az utóbbi években a San Fernando Völgyi Magyar Református Egyház a város egyházi kulturális életének egyik központjává notte ki magát. Számos rendezvénynek, musoros, irodalmi, vagy zenés estnek, bálnak vagyunk házigazdái. Hétvégi Magyar Iskolánkat mintegy ötven gyermek látogatja heti rendszerességgel. A vasárnapi istentiszteletek átlag látogatottsága 52 fo volt az elmúlt esztendoben. Gyertyafényes istentiszteletünkön háromszáznál többen, míg Anyák napján százhetvenen voltunk. Egyre több fiatal, új arc jelenik meg a gyülekezetben, akiket meg kell tudtartottuk az istentiszteletet. A gyülekezet tagjai hónapokon át megszervezték az ingatlan orzését, további atrocitásoktól tartva. Az orzok között elsoként jelen volt Ft. Rettig-Hermann József atya, a Szent István templom plébánosa. Karácsonytól a közelben lévo Fountain Spring Foursquare templom vált ideiglenes lakhelyünkké. Közben hosszas viták kísérték a presbitérium munkáját. A nagy kérdés az volt: maradni, vagy elköltözni, más helyet keresni. Végül a Közgyulés mondta ki az utolsó szót: áprilisi 25- én a rendkívüli Közgyulés dönto többsége a maradás mellett, az újjáépítésre szavazott. Alig egy hónappal késobb május 23-án, nagy szabású majálissal ünnepeltük egyházunk fennállásának 35. évfordulóját és kezdtük meg a gyujtést az új templom és a Bethlen terem felépítésére. Az Amerikai Magyar Református Egyesület ismét a helyén volt, figyelte gondjainkat és felajánlotta a McKeeseport-i, felszámolás alatt álló magyar templom berendezéseit, ablakait, melyek még azon nyáron megérkeztek Pennsylvaniából. Az idoközben elkészült parókia átalakult egyházi irodává, istentiszteleti alkalmak, presbiteri gyulések és bibliaórák helyévé nyarán a romok elbontása után megkezdodött az építkezés. A terveket Dolinszky János építészmérnök készítette. Az építési bizottságot Törocsik János fogondnok vezette, Márta József volt az építésvezeto. Még szinte csak a falak álltak, amikor az új épületet elso ízben benépesítette a gyülekezet. Erre a lelkipásztor és menyasszonya, Tóth Krisztina es- Máté Sándor az újjáépítés egyik utolsó lépéseként helyére szereli református egyházunk jelképét, a csillagot.

10 10. oldal KISHARANG A San Fernando Völgyi Magyar Református Egyház gyülekezeti lapja nunk tartani. A fiatalság megszólítását eloirányzó programok, és tervek vannak elokészítés alatt, mert tudjuk, hogy az egyetlen megoldás a gyülekezet megerosítésére és növelésére: a fiatalítás. Visszavezettük heti rendszerességgel a bibliaórákat, bevezettük a vasárnapi gyermek - istentiszteleteket, és osztol tervezzük bevezetni az ifjúsági és családi istentiszteleteket. A család és beteglátogatások, a lelki gondozói beszélgetések magvetése is elobb-utóbb hajtani kezd. Pénzügyi stabilitásunkhoz nagyban hozzájárulnak a bérlések és a rendezvények. Rendszeresen bérbe adjuk a Bethlen termet. Ezt a szolgálatot Maxim András személyében bentlakó gondnok intézi. Szinte minden hónapban szervezünk, vagy fogadunk valamilyen kulturális, irodalmi vagy zenei rendezvényt. Ezek, amellett, hogy bevételi forrást jelentenek, a város magyar kultúréletének színskáláját is gazdagítják. Az Egyház küldetése elsosorban Isten Igéjének hirdetése, az üdvösség útjának megmutatása. Ez nem mindig hálás feladat. Errol a mögöttünk maradt esztendok némelyike is tanúskodik. Ennek ellenére igyekszünk huségesek maradni a Fohöz, az Úr Jézus Krisztushoz, aki az áldás egyetlen forrása. Mindaddig, amíg nem feledkezünk meg Krisztusról, és életünk középpontjába helyezzük, nem kell félnünk a jövotol. Soli Deo Gloria! Összeállította: Nt. Jakabffy Zsolt Attila Forrásanyag: - Egyházi látogató - jubileumi különszám Szerkesztette: Nt. Kálmán Szabolcs - San Fernando Völgyi Magyar Református Egyház Jubileum i kiadvány Szerkesztette: Palotay Juli, Palotay Márti, Kaufmann Rozi - Kaliforniai Magyarság gyujteménye. Külön köszönet a Kaliforniai Magyarság szerkesztoségének és kiadóhivatalának, hogy az adatgyujtést lehetové tették számomra. - Magánbeszélgetések, családlátogatások során gyujtött anyagok, Külön köszönet néhai Kelemen Györgynek, gyülekezetünk tiszteletbeli örökös fogondnokának az adatgyujtésben végzett áldozatos munkáért, mellyel korábbi kiadványok szerkesztését lehetové tette, így közvetve jelen kiadványhoz is hozzájárult. Emléke legyen áldott! Egyházunk története Patkós Ilonka Hívogató harang Megkondult e kicsiny templom hívogató harangja, Hirdeti, hogy itten nagy ünnepi nap van ma, Évekig hallgatott, sok búba, bánatba Nem tudta, miért lett úgy félre elrakva. Nem is oly túl régen rossz emberek jöttek Felégették a régi templomot és a telket Azt hitték, hogy az ördögnek eleget tettek És a magyar hitnek véget vetettek. De nem olyan fából vagytok ti csinálva, Hogy egy-két tuzláng utatokat állja, Ti erosek vagytok, készen minden harcra, Ezért kondult ma meg e kis templom harangja. Eros kézzel, s hitel építettétek fel, S ami igen fontos, Istenszeretettel, Mi, akik itt vagyunk és veletek örülünk Kérjük a jó Istent, legyen veletek és velünk. Zúgjon a harangszó tovább évrol-évre, Hirdesse, hogy a magyar mindig Isten népe. Sose legyen templomunk a tuz martaléka, De legyen Teremtonk örök szószólója. Megkondult e kicsiny templom hívogató harangja, Hirdeti, hogy itten nagy ünnepi nap van ma, Évekig hallgatott, sok búba, bánatba De mostmár vissza van a helyére akasztva. A szerzo a Hollywoodi Magyar Református Egyház tagja, és ezt a verset gyülekezetünk 40. Évfordulójára írta. Akkor nem hangzott el, így ez alkalommal közöljük. Köszönjük a verset és az értünk való imádkozást! Hálásan köszönjük a vendég lelkipásztorok szolgálatát, a testvér gyülekezetek vezetoinek, tagjainak az ünnepi istentiszteleten való részvételt. Jelenlétük, megtiszteltetés számunkra. Nt. Dr. Bónis Béla lelkipásztor Nt. Novák József lelkipásztor Alhambrai Magyar Baptista Gyülekezet Nt. Kacsó István lelkipásztor Elso Magyar Református Egyház Nt. Nagy Bálint lelkipásztor Hollywoodi Magyar Református Egyház Nt. Danyi István lelkipásztor Los Angelesi Magyar Adventista Gyülekezet Ft. Szabó Sándor esperes Ontarioi Független Magyar Református Egyház Az Úr legyen és maradjon gyülekezeteink orizo pásztora!

11 A San Fernando Völgyi Magyar Református Egyház gyülekezeti lapja 11. oldal KISHARANG Adatok a Gyülekezet életébol Az egyház lelkészei: Nt. Szabó Antal és Nt. Kecskeméthy László Nt. Kálmán Szabolcs Nt. Nagy Bálint Nt. Jakabffy Zsolt Attila Örökös tisztségviseloink: Minister emeritus: Nt. Szabó Antal Minister emerita: Nt. Szabó Antalné Tiszteletbeli örökös fogondnok: Kelemen György Tiszteletbeli fogondnokok: Dr. Kishady Gábor Tar Mihály Tiszteletbeli gondnok: Barnaki Ferenc Tiszteletbeli presbiterek: Kiss Ferenc Kukoró István Az egyház szavazó taglétszámának alakulása: fo (az alapító Közgyulésen) fo fo fo 2003-tól bevezettük a gyülekezeti választói névjegyzéket. Ennek célja, hogy a Közgyuléseken csak azok a gyülekezeti tagok rendelkezzenek szavazati és választhatósági joggal, akik tagsági kötelezettségeiknek eleget tesznek. Vasárnapi istentiszteletek átlag látogatottsága: Ünnepi istentiszteletek átlag látogatottsága: Úrvacsorázók átlaga: Bibliaórák átlag látogatottsága: A fenti adatok a évre vonatkoznak. 52 fo 89 fo 44 fo 7 fo Kérjük látogassanak el gyülekezetünk honlapjára:

12 12. oldal KISHARANG A San Fernando Völgyi Magyar Református Egyház gyülekezeti lapja Móra Ferenc ( ) Világító Szeretet Pünkösd eloestéjén rettento gondolatok denevérszárnya csapódik az ember homlokához, fölnézvén a tavaszi égre, amelyrol már kezdenek lemosolyogni az aranyló istenszemek. Szabad-e ma fiainak imádsággal zörgetni az irgalom kapuit odafönt a szikrázó magasokban? S laknak-e azokon a kapukon túl, szabad-e még ebben hinnünk? Megérdemli-e az emberiség az istenhitet, kicsiny falusi templomait, amelyekre tüzet dobott, és világvárosi dómjait, amelyekbol ágyúfedezéket csinált, megérdemli-e a magasságokat, ahová a lelkét röpíteni szokta azelott, a mélységeket, amelyekbe le tudott szállni, a sírokat, amelyeken a kereszt orködik, nemcsak az élettol való megfeszítés, hanem a halhatatlanságra való feltámadás szimbólumául is; megérdemli-e az eget, amely napsugárral köszönti az esot, amely áldásul permetezik, a vihart, amely tisztít, és a szivárványt, amelyen angyalok járnak? Megérdemli-e még az ember az élet külso és belso szépségeit, amelyeket megteremtve kapott vagy maga teremtett, s megérdemli-e még a teremtés koronája címét, amelyet már évezredekkel ezelott kitalált magának? Vagy méltóbbak arra az erdok és sivatagok falkái, amelyek üvöltözve hajszolják a zsákmányt a csillagok alatt, de a maguk fajtáját nem marcangolják szét, s erdoégéskor, özönvízben az ellenségeikkel is összebékélve együtt keresik a menekülés szigetét? Érdemel-e jobbat az emberiség, mint hogy hitébol, reményeibol, ideáljaiból kifosztva, még az illúziók rongyait is elhajigálva magától, kilökessék a világtalan, fekete urbe, s ott kóvályogjon addig, míg végképp föl nem falják egymást Isten népei? Szentlélekváró szo m- bat estelén, a harangszós alkonyatban szabad-e még imádkozni? Szabad. A népeknek, amelyek nem keresték egymás megrontását, amelyek megszámlálhatatlan stációjú kálvárián állták a gonoszság, az érdek, az üzlet zuhatagos támadását, amelyek a vérzo Jézus megadásával engedtek sebeket nyitni, vért ömletni tiszta és ártatlan testükbol: nekik szabad. Akik parancsoltak nekik, akik elszabadították láncairól a poklot, akik felelosek friss, eleven életek millióinak összeomlásáért, éhségért, nyomorúságért, a háború minden hóhérinasáért, amely rátérdepelt a világ mellére: azoknak istenkísértés arcukat az ég felé emelni, hogy lássák a szentlélek szárnya villanását. De a megcsaltak és kifosztottak gyámoltalan millióinak joguk van Isten kezébe fogódzni, akinek fiáéhoz hasonló az o sorsuk. Akik vértol megrészegedve ültek le az ítéloasztalhoz, mint az indiai tündérmesék sírokból lakomázó, tigriskörmu démonai, s akik koponyából itták meg az áldomást arra az egyetemes emberi nyomorra, amely a föld egyik pólusától a másikig ér, azok ne gyalázzák meg tekintetükkel azt az Istent, akinek neve Világító Szeretet. De akik be vannak rekesztve a szenvedések sötét tárnáiba, akiknek kezében már kilobbant az utolsó reménykedések kis bányamécsese is, azok figyeljenek az Írásra. Mikoron pedig betelék a pünkösdnek napja, mindnyájan egy akarattal, ugyanazon a helyen egybegyulve valának És lon hirtelen az égbol, mint egy sebesen rohanó szélnek zúgása, és betölté az egész házat, ahol ülnek vala És jelenének nekik elosztott nyelvek, mint a tuz, mely leszálla mindenikre közülük És betelének mindnyájan Szentlélekkel, és kezdének szólani különbözo nyelveken, amint a Szentlélek ád vala nekik szólani Szentlélek Isten, Világosító Lélek, akinek elso földreszálltát e fölséges ereju képben festi meg az Evangélium, s aki a keresztyén muvészet kezdete óta mereven és hallgatagon terjeszted ki szárnyaidat a gyertyák füstjétol barnult oltárképen. Te Világító Szeretet, tudode, hogy az emb erek világában ma surubb a sötétség, mint valaha volt? Tudod-e, hogy sokan találtatnak még, akiknek nem volt elég a rémségeknek és iszonyatoknak azon torlata, amelynek emberi neve: háború? Tudod-e, hogy még sokan vannak a háborodottak, akiknek nem volt elég nagy a játszma s elég kifizeto az üzlet, s akikben nem dermed meg a lélek arra a gondolatra: jaj, ha a halottak megszólalnának, mindenféle színu, véru emb e- rek elrothadt milliói a világ minden nyelvén! Anyák, özvegyek, árvák, bénák, betegek, kifosztottak, tönkrementek, lelki életükben feldúltak, háborútól épen hagyottak és békébe belerokkantak, ha egyszerre törhetnék be jajszavukkal az ég ablakát, jaj, mi lenne akkor! Ha vádlottul állíthatnák az Örökkévaló színe elé a gyulöletet, amely felgyújtotta a világot és az ostobaságot, amely másfél évtized óta mindig ébren tudja tartani és friss lobogásra szítani a világmáglyát, hogy hamvába ne haljon! Világosító Szeretet, aki a csillagok fölött lebegsz, a templomok oltárképein kívül élsz-e Te valahol idelent igaz valóságban? Ha tüzes nyelv vagy, miért nem égetsz, ha fehér galamb vagy, miért engeded, hogy a végzet fekete hollója károgjon lassú halált az emberi élet minden szépsége, jósága és tisztasága felett? Aki tizenkét galileai halász szemét felnyitottad, hogy a vi-

13 A San Fernando Völgyi Magyar Református Egyház gyülekezeti lapja 13. oldal KISHARANG Jövel Szentlélek Úr Isten! Egy vasárnap templomból eljövet egy ismeretlen férfi megszólított, hogy meg tudom-e mondani, hogy a Bibliában hol szerepel ez a szó: Szentháromság. Hamar kiderült, hogy az illeto nem a gyülekezetünk tagja, és inkább provokatív, kötözködo volt a kérdése, mintsem érdeklodo. Legszívesebben lezártam volna a beszélgetést, a Szentlélek azonban válaszra indított: Lehet, hogy a Bibliában a Szentháromság szó így betu szerint nem szerepel. Az viszont meg van írva, hogy a betu megöl, a Lélek pedig megelevenít (2Kor 3,6). Ha pedig az Atya Istennek volt hatalma a halott Jézus Krisztust megeleveníteni, a Fiú Istennek volt hatalma a halott Lázárt, Jairus lányát és a naini ifjút megeleveníteni, a Szentléleknek pedig kezdettol fogva mind a mai napig volt és van hatalma lelki halottakat megeleveníteni és élohitu hitvalló keresztyénekké változtatni, akkor nyilvánvaló, hogy ez a három isteni személy egy és ugyanaz: a Szentháromság egy örök és igaz Isten. Otthon tovább foglalkoztatott a felvetett téma. Református énekeskönyvünkbol sorra jutottak eszembe az énekek. Az egymást követo 368., 369., 370. sz. énekek kezdosora tartalmazza: Jövel Szentlélek Úr Isten! A 379. ének 5. és 6. versszaka pedig így szól: Adjad nékünk most is te Szentlelkedet, Ne hallgassuk hiába szent Igédet, Sot aszerint féljük szent nevedet, Magasztaljuk mindég Felségedet. Dicsértessék már az Atya Úr Isten; O szent Igéje, a Fiú Úr Isten; Egyetemben Szentlélek Úr Isten: Szentháromság egy örök Úr Isten! Ujszászi Emil lágtörténelem legnagyszerubb hivatását elvégezzék, miért nem nyitod fel még most se a világ kis és nagy hatalmasaiét, a vérben, vasban, aranyban és papírban dolgozókét, az eroszakkal erosekét? Miért nem láttatod már be velük, hogy egyik nép, egyik faj se elég eros, sot valamennyi együtt se elég eros arra, hogy az élet asztalától elkergetve megfojtsa, kiirtsa a másikat? Miért nem érteted meg velük még most se, hogy egyszer mégiscsak meg kell férni egymás mellett, be kell rendezkednie minden államnak, minden népnek, minden embernek arra, hogy más állam, más nép, más ember is van a világon, s hogy jobb velük együtt dolgozni és versenyezni a munka és muvelodés szántófölddé tört sivatagjain, mint egymást taszigálva atomizálódni és velük együtt visszazuhanni a cölöpházak és barlangok makkevo osemberének? Miért volna ezt lehetetlen már ma belátni, s nem egy év, tíz év vagy ötven év múlva, amikor úgyis be kell látni? Miért? adja fel a pünkösdi harangok zúgásakor az emberek ezer milliója a nagy kérdést, amelyre nincs felelet. Vagy talán ké rdés sincs? Mikor zengo szelek röpítik fel a kék magasba Nagy Gergely pápa himnuszát, a Veni creator spritiust (Jöjj el, Szentlélek!). száll-e velük a lelkek forró vágya is? Mikor a pünkösd piros ruhájú miséjének introitusa (Jöjj el, Szentlélek!) azt hirdeti, hogy az Úr lelke betölti a föld kerekségét, és aki mindeneket összetart, annál van a szó értelme, felfogják-e a szó értelmét a lelkek, és megnyílnak-e Parakletosznak, ahogy a negyedik Evangélium nevezi a mindeneket betöltot? Ó isteni madár, Világító Szeretet, akit öröktol valónak tanít a hit, a mi földön járó fogalmaink szerint Te vagy a legfiatalabb az egy Isten három személye között, s nyilván azért vagy még mindig idegen az embereknek. A legrégibb az Atya, az ero istene, a létrehozó, a mindenség nagy autokratája, aki törvényeket adott és ítéletet tart. A Fiú a szív istene: mikor o az emberi lélekben megfogant, az már tudta, hogy az ítélettevo mellett kell lenni megbocsátónak; a szív Istene o, s övé a gyermekek fehéren született s az aggok megfehéredett szívének az egeket kereso reménye. Ám a Szentlélek Úristennek, az értelem istenének, a Világító Szeretetnek még eddig kicsi szerep jutott az emberiség történetében. A fehér galamb az idok kezdete óta áll mereven a királyi deruvel mosolygó Atya s a bánatos mosolyú Fiú közt, s csak ritkán lebbeno szárnnyal nézi világok születését és elomlását, hallgatja a szférák zenéjét, az éter zsongását, az emberek halá lhörgését de közéjük le nem száll. Az o országa még csak ezután lészen eljövendo.

14 14. oldal KISHARANG A San Fernando Völgyi Magyar Református Egyház gyülekezeti lapja

15 A San Fernando Völgyi Magyar Református Egyház gyülekezeti lapja 15. oldal KISHARANG

16 16. oldal KISHARANG A San Fernando Völgyi Magyar Református Egyház gyülekezeti lapja Események, programok Június 7-én irodalmi est. Epilógus - Arany János lírai önéletrajza. Eloadja: Péterfy Lajos és Gál Annamária. Az est tiszteletbeli fovédnöke: Kerék-Bárczy Szabolcs fokonzul. Június 8-án, Pünkösd vasárnapján úrvacsorás ünnepi istentisztelet. Június 21-én, szombaton este 7 órakor 56-os Függetlenségi Bál. Július 19-én, Ki Mit Tud? Augusztus 23-án Sportnap. Augusztus 24-én, Új Kenyér ünnepén úrvacsorás ünnepi istentisztelet. Szeptember 13-án, Hétvégi Magyar Iskola kezdés Szeptember 14-én, délelott 11 órakor a Hétvégi Magyar Iskola évnyitó istentisztelete Szeptember 20-án Orgonahangverseny Október 18-án Szüreti Bál. November 2-án, Reformáció ünnepére úrvacsorás istentisztelet. Novemberben Irodalmi Kávéház. November 30-án, Advent elso vasárnapján úrvacsorás istentisztelet. December 7-én Mikulás-várás December 21-én Gyertyafényes Istentisztelet. December 24-én, Szenteste 7 órakor ünnepi istentisztelet. December 25-én, Karácsony elso napján, délelott 11 órakor úrvacsorás ünnepi istentisztelet. December 31-én San Fernando Völgyi Szilveszter. Szeretettel várunk Mindenkit! from: Grace Hungarian Reformed Church Erwin Street, Reseda, CA Pünkösd!! Szentlélek tüze, Te csodás lángú fuvallat. Szeretet melege, mily csodás a Te lángod. Világítasz. Irányt mutatsz, melegítesz. Milyen más a Te Tüzed. A világ tüze perzsel. Csak azokat melegíti, akik közel vannak hozzá. De ha utánzod az azbeszt pikkelyu nagyhalakat akiknek a lobbi laza rutinmunka, elég egy szemétkosárba dobott el nem küldött levél ahhoz, hogy minden hamvába hulljon el. A tuztol távollévok háta ugyan fázik. Mégis könnyen elérheto, hogy az irigy lendület - bárkit lesöpörjön. Szentlélek Úristen. Más a Te Országod. Amíg a világban a pünkösdi királyságok tovatunnek, addig a Te Országod az elso Pünkösd óta sziklára épül. Építomunkásokká egyházadat tetted. Amíg a világ gyilkos örömmel gúnyolja azt, akit valamin tetten érhet, addig Te a gyenge emberrel is csodát teszel. ( ) A Szentlélek tüze, az Igazság lelke, a Mi lelkünk ereje Töltse be életünket!! Adjon bátor hitet és lendületet, hogy pályánkat gyoztesen fussuk végig. Ámen Dr. Lipp László Wass Albert: Hontalanság hitvallása Hontalan vagyok, mert vallom, hogy a gondolat szabad, mert hazám ott van a Kárpátok alatt és népem a magyar. Hontalan vagyok, mert hirdetem, hogy testvér minden ember s hogy egymásra kell leljen végre egyszer mindenki, aki jót akar. Hontalan vagyok, mert hiszek jóban, igazban, szépben. Minden vallásban és minden népben és Istenben, kié a diadal. Hontalan vagyok, de vallom rendületlenül, hogy O az út s az élet és maradok ez úton, míg csak élek töretlen hittel ember és magyar. to: KISHARANG - A San Fernando Völgyi Magyar Református Egyház gyülekezeti lapja. Szerkeszti: Jakabffy Zsolt Attila lelkipásztor. Lapunkat ingyenesen terjesztjük, de fenntartására céladományokat örömmel elfogadunk. Meg nem rendelt kéziratokat nem orzünk meg és nem küldünk vissza. Az esetleges címváltozást kérjük szíveskedjenek a szerkesztoség címére küldeni. Köszönjük. Cím: Erwin Street, Reseda, CA Telefon: (818) Fax: (818) Példányszám: 250

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

A KERESZTSÉG SÁKRAMENTUMA

A KERESZTSÉG SÁKRAMENTUMA A KERESZTSÉG SÁKRAMENTUMA A) GYERMEKKERESZTSÉG ÉNEK Jöjjetek, kérjük Isten áldott Szentlelkét, hogy ébressze fel szívünkben a felelõsséget a tanítvánnyá tétel szolgálata és e gyermek iránt. * Énekmondással

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Lelkészbeiktatás Piskitelepen

Lelkészbeiktatás Piskitelepen Lelkészbeiktatás Piskitelepen 2016. 11. 22. Munkálkodjon ki-ki a maga helyén Lelkészbeiktatás Piskitelepen Szórványvidéken, a szívós kitartásba kövesedett küzdelemben edzett harangok szebben szólnak. Kiváltképpen

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

31, 2015 PHOENIXI MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

31, 2015 PHOENIXI MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG May 31, 2015 PHOENIXI MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG HUNGARIAN REFORMED CHURCH IN PHOENIX Cím: 1822 W. Vogel Ave, Phoenix, AZ Postacím: P.O. Box 83625, Phoenix, AZ, 85071 Telefon: 602-943-2539, Email:

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

A pap a ministránsokkal és a segédkezőkkel együtt bevonul a temploma. Ezalatt elhangzik a kezdőének.

A pap a ministránsokkal és a segédkezőkkel együtt bevonul a temploma. Ezalatt elhangzik a kezdőének. A SZENTMISE A pap a ministránsokkal és a segédkezőkkel együtt bevonul a temploma. Ezalatt elhangzik a kezdőének. A keresztvetés Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Keresztet vetünk, és feleljük: Az

Részletesebben

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja.

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. 1 HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. MEGHÍVÁS A lelkész az Úr asztala mögött áll. Krisztus,

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja.

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. HIMNUSZ (H 299) Föld vigadása, ég új ragyogása, Nap hajnalfénye, Alkotód szülője, ments meg a mélytől,

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Sosem láttam oly termőfát, Mint Krisztusnak keresztfáját. Piros vérrel virágozik, Szentlélekkel illatozik. (Erdélyi népének) É letfa A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Minden kedves

Részletesebben

14. A Graduálénekek és a heti énekek

14. A Graduálénekek és a heti énekek Énekrend Az énekrendrõl A Graduálének az istentisztelet központi gyülekezeti éneke. Nem az adott nap aktuális igehirdetése határozza meg, hanem az ünnep egyházi éven belüli szerepe. (Az igehirdetéshez

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

A Graduálénekek és a heti énekek

A Graduálénekek és a heti énekek A Graduálénekek és a heti énekek A Graduálének az istentisztelet központi éneke, amelynek kiválasztását elsõsorban az adott ünnep egyházi éven belüli szerepe határozza meg. Alkalmazkodik egyházunk igeolvasási

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak!

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! 2013. tél XVII. évfolyam 4. szám Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! Gondolatok egy kiállítás képrészlete alapján 2013 Ádventjén Megfürödve lelkileg Olescher Tamás Hiszek egy Megjelent nek,

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

2016 április 3.-án NT. FOGARASI ANITA Deák Lehel

2016 április 3.-án NT. FOGARASI ANITA Deák Lehel NEW YORK-i ELSŐ MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ First Hungarian Reformed Church of New York City 344 East 69 th Street New York, NY 10021 : (212) 734-5252 www.elsoreformat.us NT. Fogarasi Anita Deák Lehel Főgondnok:

Részletesebben

V. ALKALMI ISTENTISZTELETEK

V. ALKALMI ISTENTISZTELETEK V. ALKALMI ISTENTISZTELETEK Keresztelés A keresztelési rend felépítése (gyülekezeti istentisztelet keretében) GYÜLEKEZETI ÉNEK BEVEZETÉS, SZERZÉSI IGÉK KERESZTELÉSI IGEHIRDETÉS IMÁDSÁG KERESZTELÉS ELÕTT

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2015. Május "Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra. ApCsel 2, 17. ÁLDOTT PÜNKÖSDI ÜNNEPEKET

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

A MISE RENDJE MAGYARUL

A MISE RENDJE MAGYARUL BEVEZETŐ SZERTARTÁS KEZDŐÉNEK Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A MISE RENDJE MAGYARUL A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

45. GYÜLEKEZETI HÁZ ÉS GYÜLEKEZETI TEREM FELSZENTELÉSE

45. GYÜLEKEZETI HÁZ ÉS GYÜLEKEZETI TEREM FELSZENTELÉSE 45. GYÜLEKEZETI HÁZ ÉS GYÜLEKEZETI TEREM FELSZENTELÉSE A gyülekezeti házat és gyülekezeti termet amennyiben az istentiszteleti célra is készült a püspök szenteli fel, az esperes és a helyi lelkész segítségével.

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, /

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, / MÁJUSI LITÁNIA Kezdőének 1 Uram irgalmazz nekünk, / Krisztus, kegyelmezz nekünk, Krisztus, hallgass minket, / Krisztus hallgass meg minket, Uram, irgalmazz nekünk! 2 Mennybéli Atya Isten, / Megváltó Fiú

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

Hívek: Uram segíts meg engem. (mindenki mélyen meghajolva)

Hívek: Uram segíts meg engem. (mindenki mélyen meghajolva) f mf f Pap: Istenem, jöjj segítségemre. (keresztvetés) f mf f Hívek: Uram segíts meg engem. (mindenki mélyen meghajolva) f mf f Mind: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. (fölegyenesedünk)

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Alpha kurzus meghívó

Alpha kurzus meghívó Alpha kurzus meghívó Tisztelt Hölgyem/Uram! Szeretettel meghívjuk a Paksi Református Egyházközség szervezésében Szeptember 29-én 18:00-kor induló Alpha kurzusra. Mi az Alpha kurzus? Az Alpha kurzus a keresztény

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

1. A KERESZTELÉS RENDJE (gyülekezeti istentisztelet keretében) felépítés

1. A KERESZTELÉS RENDJE (gyülekezeti istentisztelet keretében) felépítés 1. A KERESZTELÉS RENDJE (gyülekezeti istentisztelet keretében) felépítés GYÜLEKEZETI ÉNEK BEVEZETÉS, SZERZÉSI IGÉK KERESZTELÉSI IGEHIRDETÉS IMÁDSÁG KERESZTELÉS ELŐTT KÉRDÉSEK, HITVALLÁS KERESZTELÉS [A

Részletesebben

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET A) ÚRVACSORÁVAL A szolgálattevõ az úrasztalához egyenesen a szószékre megy, és Isten igéjével köszönti a gyülekezetet. KÖSZÖNTÉS 1. Kegyelem néktek és békesség Istentõl,

Részletesebben

AZ ÚRVACSORA SÁKRAMENTUMA

AZ ÚRVACSORA SÁKRAMENTUMA AZ ÚRVACSORA SÁKRAMENTUMA A) ÚRVACSORAI ISTENTISZTELET Az úrnap délelõtti istentiszteleten kívül egyéb alkalmak is lehetnek az úrvacsorával élésre. (Gyülekezeti nap, evangélizációk, konferenciák záró alkalma,

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 94. kötet 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

1. A vasárnapi istentisztelet 2. A mindennapi istentisztelet

1. A vasárnapi istentisztelet 2. A mindennapi istentisztelet XVI. liturgikus rendek kottával 1. A vasárnapi istentisztelet 2. A mindennapi istentisztelet 1. A vasárnapi istentisztelet a vasárnapi istentisztelet liturgikus rendjének. használati módja szerint a lelkész

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Pasarét, 2015. december 20. (vasárnap) családi karácsony PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Takaró János AZ ÉLET KENYERE Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Alapige: János 6,32-35 Jézus pedig így válaszolt nekik:

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

Üzenet Karácsonyi kiadás

Üzenet Karácsonyi kiadás Gyülekezetünk minden tagjának, és lapunk minden olvasójának áldott karácsonyi ünnepeket, és Isten által megáldott új évet kíván egyházközségünk presbitériuma. Üzenet Karácsonyi kiadás Az Ige volt az igazi

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Csorda pásztorok midőn Betlehemben /: csordát őriztek éjjel a mezőben. :/ Isten angyali jövének melléjük, /: Nagy félelemmel telik meg ő szívük.

Csorda pásztorok midőn Betlehemben /: csordát őriztek éjjel a mezőben. :/ Isten angyali jövének melléjük, /: Nagy félelemmel telik meg ő szívük. Betlehemes játék 2. Vezető: /csenget/ Gyerekek! Bejöhetnek a betlehemesek? Gyerekek: Igen!!! Mind: Adjon az Úristen szerencsés jó estét, A kicsi Jézuska neve dicsértessék. Eljöttünk, eljöttünk, Róla jó

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés!

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés! 2014. Június 8. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele II/23. szám A terápia a küldetés! Milyen kevéssé látványos ez az elő-pünkösd! Se lángnyelvek, se nyelveken nem beszélnek

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt.

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt. csendes óráimban, vagy álmatlan éjszakáimon át kirajzolódtak előttem a mélytitkú tárnák s gyakran hallani véltem a gépek zakatolását s a verejtékhúzó csákányok döngését a rózsafáim alatt, vagy a templomunk

Részletesebben

A gazdag ember és a szegény ember

A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT

HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT a Szent Imre Templomban 2011. június 23.-án Ákos atyának, plébánosunknak köszöntük meg Imacsoportunknak nyújtott szerető támogatását. Kedves Ákos Atya! Szeretetláng

Részletesebben

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. Kedves Olvasó! Sok szeretettel adjuk közre a 2015. évi bibliaolvasó útmutatót. A közösen

Részletesebben

ALAPIMÁDSÁGOK. Ároni áldás

ALAPIMÁDSÁGOK. Ároni áldás Ároni áldás ALAPIMÁDSÁGOK Áldjon meg téged az Úr, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet! Világosítsa meg az Úr az Ő orcáját terajtad, és könyörüljön terajtad! Fordítsa az Úr az Ő orcáját rád,

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS SZEVERÉNYI JÁNOS Isten halott? Azokra való tekintettel adtam előadásomnak ezt a címet, akik mernek kérdezni, akik fenntartják maguk és embertársaik számára a kételkedés jogát, kockázatát, gyötrelmét és

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2014. December Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz: üdvözítő született ma nektek

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

Elöljáróban. 13. hitelv

Elöljáróban. 13. hitelv hit13.qxd 2007.11.06. 21:40 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 13. hitelv A maradék és küldetése Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen,

Részletesebben

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések?

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések? A Biblia üzenete Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve 3:1 Terveink szerint Üzleti terv, hiteltörlesztési terv, munkaterv, fejlődési terv. Ismerősek a

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben