Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar APÁCZAI-NAPOK 2006 HAGYOMÁNY ÉS FEJLŐDÉS NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA TANULMÁNYKÖTET II.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar APÁCZAI-NAPOK 2006 HAGYOMÁNY ÉS FEJLŐDÉS NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA TANULMÁNYKÖTET II."

Átírás

1 Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar APÁCZAI-NAPOK 2006 HAGYOMÁNY ÉS FEJLŐDÉS NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA TANULMÁNYKÖTET II. Győr * 2007

2 A kiadásért felel Dr. Cseh Sándor dékán Szerkesztő Dr. Lőrincz Ildikó dékánhelyettes Borítófedelet tervezte: Szunyogh Ferenc grafikusművész Tördelés: Nemes Zsolt A kötetet kiadja: NYME Apáczai Csere János Kar ISBN Terjedelem: Példányszám: 500 Nyomta és kötötte: Palatia Nyomda

3 Tartalom Érték és kultúra... 7 Barcsi Tamás: Alternatív életmódok és értékek a nyugati kultúrában... 8 Bertók Rózsa: Az arisztotelészi értékek táblája és a mai értékválasztások változásai Bozsó Renáta: Helyi-érték, Teleház és közművelődés a Dél-Alföldön Czeglédi Csilla: A nők munkaerő-piaci helyzetének kultúrafüggő sajátosságai Csizmadia Szilárd: Az elöregedő társadalom Közép-Kelet-Európa fővárosaiban Dernóczy Adrienn: Feltételezések a színek területén Freiberg Björn: Aktuális európai értéktrendek: A Civilizációk Szövetsége Hegyi Barbara: A városverseny közvetett hatása a társadalmi különbségekre és törésvonalakra Hofer Mária:A biofogyasztás szerepe mai értékrendünkben Honvári János: Magyarország tőkés országokkal szembeni rendezetlen adósságai a II. világháború után Horváth Nóra :Kulturális örökségünk eltitkolt fejezetei filozófusok gondolatai a pederasztiáról Jávorszky Edit: Az Ödipusz-komplexus D.H.Lawrence személyes életében és Szülők és szeretők című regényében Konczosné Szombathelyi Márta :Új trendek és kihívások a felsőoktatásban Kovács Norbert: Meghatározó-e a múlt a magyar biztosítási piac szerkezetében? Lanczendorfer Zsuzsanna: A humor és a tréfás műfajok szerepe egy ember életében Lénárt Imre: A középiskolás diákok értékrendje a mai Magyarországon Nándori Eszter: The conditions of the roma minority in Borsod-Abaúj- Zemplén county Nemes Zsolt: Hagyomány és érték az informatika korában egy informatikus szemével Pinczésné Palásthy Ildikó: Kihívások és megfelelések(?) Pongrácz Attila: Gazdaságtörténet és magyar-brazil kapcsolatok Ónody Olivér munkásságában Remsei Sándor:Felsőoktatás-finanszírozási modellek Sohár Anikó: Hová tűnt az érték és a hagyomány? A műfordítás helyzete a rendszerváltás után Szigeti Cecília: Versenyképesség és fenntarthatóság az oktatásban

4 Szirmai Éva: Politikai ünnepek eredetmítoszai Hagyomány és kultusz a totalitárius rendszerekben T. Kiss Tamás: A két világháború közötti elitképzést szolgáló ösztöndíjrendszerről T. Molnár Gizella:Identitás és mindennapi kultúra Takács Dávid: A szerelem gazdaságtana. A közgazdaságtan alapelvei a párválasztásban Tárkányi Eszter: A presztízskereső fogyasztói magatartás sajátosságai Újvári Edit Az európai kultúra értékválságának kérdése Johan Huizinga kultúraelméletének tükrében V. Juhász Nyitó Klára: A magyar népi kultúra értékeinek továbbadásának lehetőségei és szükségessége a tanítóképzésben Mozgási kompetencia fejlesztése a testnevelés és sport területén Konczos Csaba :Tudatos tervezés vagy sodródás az EU-s nevelési koncepció? A testnevelés helye és elismerése az EU-s országokban Bánhidi Miklós: A sport szerepe a turizmusban Huszár Anikó - Vécseyné Kovách Magdolna: Az élethosszig tartó sport pedagógiai irányelvei Bucsy Gellértné :Egy digitális tankönyv hatása a szociálpedagógus hallgatók tantárgyválasztására a testkulturális területen Takács Bence: A mozgó kép, gondolatok a magyarországi sport-televíziózás fejlődéséhez Simon István: Az úszás szerepe a soproni utánpótlás korú versenyzők rehabilitációjában, különös tekintettel a mozgásszervi betegségekre, sérülésekre Barthalos István: Gondolatok a felnőtt úszásoktatásról Szalóki Richárd - Bánhidi Miklós: Hidrokörnyezet és turizmus Hegedüs Imréné, Kiss Gábor: Ajánlás a kislabdahajítás oktatására egy vizsgálat tükrében Tesvérmúzsák Vizuális alkszekció Platthy István: Az eredendő kifejezésmód, a korai gyermekrajz-fejlődési folyamat összehasonlító elemzése a szelf-érzetek alakulásával Borbély Károly: Művészet és lélek Szabó Julianna: Zeneiség és plaszticitás a XIX. század művészetében Fleck Erika: Beszélő képek - a Pécsi Zeneműhely néhány zene ihlette képének szimbolikája

5 Váray Ibolya Anna: MOKKA, Modern Képzőművészeti Kreatív Alkotóműhely bemutatása Zenei alszekció Bliznákné Dudás Julianna: A barokk zenei sajátosságok, mint az imitáció, az orgonapont, a concertálás megjelenése Bartók Béla: 44 hegedűduójának néhány kompozíciójában Burián Miklós: A tantervfejlesztés közelmúltja, jelene és várható jövője korunk információs globalizálódó és lassanként beköszöntő tudástársadalmában Dombi Józsefné: Mozart művészetének keresztmetszete a tanítóképzőben Döbrössy János: Deák-Bárdos György írásai, pedagógiai művei Orosz-Pál József: Miért szép? Bartók Ne menj el! című kórusműve Varjasi Gyula: Bartók Béla Békés megyei kapcsolatai Zenetanári hangcerseny Felsőoktatási könyvtárak jövőképe Tompáné Székely Zsófia, Siposné Major Erika: Minőségbiztosítási alapelvek és gyakorlati megvalósításuk az Apáczai Csere János Kar könyvtárában Nyitrai Erzsébet: Internethasználat a győri Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtárban és a Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Főiskolai Kar Könyvtárában Hagyomány és fejlődés a kollégiumok életében Bálint Imre: A felsőoktatási kollégiumok dilemmái Boda Attila: Kinek a véleményére legyünk kíváncsiak a kollégiumi lakhatási igények felmérésekor? Pongrácz Attila: Egyházi fenntartású felsőoktatási kollégiumok az ezredforduló Magyarországán

6 6

7 ÉRTÉK ÉS KULTÚRA Szekcióvezető Dr. Gál Zoltán főiskolai tanár

8 Apáczai-napok 2006 Barcsi Tamás Alternatív életmódok és értékek a nyugati kultúrában I. Bevezetés Előadásomban korunkat meghatározó kulturális alapfogalmakhoz értékeket rendelek, majd ezekkel szembeállítva alternatív kulturális alapfogalmakat és értékeket határozok meg, amelyek értelmezése és cselekvésünk során való figyelembevétele hozzásegíthet bennünket ahhoz, hogy a hatékonyság világából eljussunk a harmónia világába. II. Napjaink néhány kulturális (civilizációs) alapfogalma és értéke 1. Fejlődés és hatékonyság Mit értünk fejlődés alatt a nyugati civilizációban? Az újkortól kezdve többek között egyfajta magatartásváltozást (a civilizált viselkedés kialakulását), technicizálódást, illetve a kényelem és a jólét fokozódását. Norbert Elias: A civilizáció folyamata című könyvében részletesen vizsgálja a 16. és a 18. század között a nyugati laikus felső réteg vonatkozásában megfigyelhető viselkedésváltozást, pontosabban a civilizált viselkedés mércéjének átalakulását. Talán eltüntetési folyamatnak nevezhetnénk azokat a viselkedésváltozásokat, amelyeket Elias részletesen bemutat (a 16. és a 18. század között keletkezett viselkedési kódexek elemzésével), az emberek egyre jobban eltüntetik, elfojtják mindazt ami állati, ami közönséges, illetlen, fokozódik az önkontroll kényszere, megváltozik a szégyen- illetve a feszélyezettségküszöb. 1 A civilizált viselkedés Elias által bemutatott mércéje alapvetően napjainkban is érvényes, azonban a tömegtársadalmak létrejötte és a hatvanas évek kulturális forradalma és annak következményei némileg átalakították ezt a mércét is. A 20. században tömegek viszonylagos felemelkedésének, oktatáshoz jutásának, a városiasodásnak, a tömegkommunikáció fejlődésének hatására a civilizációs-mérce általánossá vált, ugyanakkor egyszerűsödött, vesztett kifinomultságából. A fejlődés értelmezhető technikai fejlődésként is, hiszen az elmúlt háromszáz évben (különösen az elmúlt 130 évben) olyan mértékű technikai fejlődés ment végbe az emberi világban, mint előtte soha. Ennek a fejlődésnek alapját tudományos felfedezések alkotják. A gépek, a technikai vívmányok segítségével világunk kényelmesebb lett, a gépek szerepet játszottak a civilizált magatartásmódok fenntartásában, könnyebbé tették 1 Norbert Elias: A civilizáció folyamata (Gondolat, Bp., 2004) 8

9 Érték és kultúra életünket. Azonban számos veszélyt rejt magában ez az elgépiesedés. Lewis Mumford korunkat, mint a Megagépezet korszakát mutatja be, ezen elsősorban a társadalom gépszerű megszerveződését érti. Mumford rámutat ennek kialakulására, és újjáértelmeződésére a 18. századtól kezdve. 2 A Megagépezetet alkotó gép-emberek gépeken dolgozva gépeket állítanak elő, gépekkel közlekednek, gépek segítségével szórakoznak és kommunikálnak, így függőségbe kerülnek a gépekkel, technika nélkül már el sem tudják képzelni életüket, sőt még több, tökéletesebb gépet igényelnek. Többen a gépek lázadásáról vizionálnak, ekkor már nem az ember uralkodik a gépeken, hanem a gépek uralkodnak az emberen. Ez a gépek kultuszának, a gépektől való függőségnek a korszakában már meg is valósult bizonyos mértékben, persze nem úgy, ahogy azt a sci-fi írók elképzelték. A gépszerű megközelítés oda vezet, hogy mindennek meghatározott rend szerint kell történnie a racionális Rend társadalmában, amelyben a hatalom a Rend fenntartásának technikai hatalma, ahol kiküszöbölnek mindent, ami rendellenes, azaz ami a Rend számára veszélyes vagy használhatatlan (lásd erről Foucault elméletét a hatalom mikrofizikájáról). A 20. században az ideológiákra épülő totális rendszerek (amelyek mindegyikében fontos szerepet játszott a fejlődés sajátosan értelmezett gondolata: kommunizmus, fasizmus, nácizmus), tehát az ideológiailag alátámasztott Rend társadalmai embermilliók életét követelték. A Holocaust a technikai racionalitás embertelen irracionalitásba fordulásának elborzasztó jelképe is. A civilizáció barbársága korábban is ismert volt, mint a civilizáció terjesztésének barbársága (spanyol hódítók Amerikában, gyarmatosítás, a nyugat meghódítása Észak- Amerikában), de a Holocaust magukat civilizáltnak tartó emberek hétköznapi rutinfeladatként, illetve az ideologikus Rend világának fenntartásáért és megjobbításáért hozott szükségszerű, tehát racionális tevékenyégként élték meg mélyen civilizáció-ellenes tetteiket (emberek koncentrációs táborban tartása, gázkamrákban való tömeges elégetése, népirtás). A pusztító irracionalitást a kapott parancs gépies végrehajtásának kényszere, a Rend ideológiája, a gyilkolás technikai kidolgozottsága (a halál tömegtermelése ) változtatta mindennapivá és racionálissá a végrehajtók számára. A Holocaust a nyugati civilizáció, fejlődés barbárságba fordulásának mindenkor fennálló lehetőségét is szimbolizálja. Ez a barbárságba fordulás szinte észrevétlenül is végbemehet: ehhez nem feltétlenül kell valamilyen ideológia, létrejöhet pl. a jólét barbársága, a gépkorszak barbársága (ezek ötvöződhetnek egymással), a megmaradt természeti erőforrásokért való harc barbársága, de kialakulhat egy konkrét kiváltó esemény hatására is, mint összeomlás : pl. egy ökológiai vagy nukleáris katasztrófa után kialakuló, a túlélők akár civilizáció előtti szintre 2 Lewis Mumford: Az ember öröksége (Filozófiai Figyelő, 1988/1-2) 9

10 Apáczai-napok 2006 süllyedő világa (irodalmi negatív utópiákban ezek megjelennek, néhány példa: az ideológia barbársága: Orwell: 1984, a jólét és a technika barbársága: Huxley: Szép új világ, az összeomlás barbársága: Merle: Malevil, Védett férfiak). A fejlődés felfogható a kényelem és a jólét fokozódásaként is. Ennek alapját az új tudományos és technikai felfedezések jelentették, az új gépek, technikák vitathatatlanul hozzájárultak a jobb élet- és munkafeltételekhez. A nyugat jóléti államaiban, a társadalmi változásoknak is köszönhetően a munkások megfelelő bért kaptak egyre könnyebbé váló munkájukért, és mindemellett egyre több szabadidővel rendelkeztek, amelynek eltöltésére számos szórakozási lehetőség állt rendelkezésükre. Azonban a helyzet nem ennyire szívderítő. Ennek lényegét jól összefoglalja Marcuse, aki úgy véli, hogy a gépesített munka, mint élethossziglani foglalatosság továbbra is megerőltető, eltompító, embertelen rabszolgaság; sőt még megerőltetőbb, mivel fokozódik az ütem, fokozódik a gép kezelőjének (inkább mint a terméknek) az ellenőrzése, s fokozódik a munkások egymástól való elszigeteltsége. 3 Az eldologiasodás folyamata folytatódik: ez a létezési mód nem szűnik meg attól, ha a dolog megelevenedik és maga választja meg anyagi és szellemi táplálékát, ha nem érzi dolog-létét, ha csinos, tiszta, mozgékony dolog. 4 A nyugati civilizáció a Szabadság Rendje és a Verseny Rendje (a későbbiekben Rend alatt ezt értem). A társadalmi és gazdasági folyamatok alapvetően a verseny-logika alapján működnek, némileg túlozva azt mondhatjuk: a verseny totalizálódik, az élet minden szféráját a verseny-szemlélet határozza meg, a hatékonyság mint fontos érték jelenik meg, azaz a siker (a versenyben való győzelem ) érdekében a rendelkezésre álló anyagi és szellemi energiákat maximálisan ki kell használni. Az emberi tényező is a verseny, a siker, a termelés eszköze, aki az anyagi biztonság megteremtéséért, fenntartásáért vállalja (sok esetben vállalni kényszerül) az eszköz-szerepet. Nyugaton a jó élet felfogása a Rendnek megfelelő értelemben torzult el, a jól-lét a jóléttel azonos: a kényelmes, anyagi javakkal bőségesen ellátott életet, a szabadidő szórakoztató kikapcsolódásra fordításának egyre sokrétűbb lehetőségét jelenti. A fejlődés, mint társadalmi cél a nyugati világban az anyagi, technikai javak, a kényelem fokozódását jelenti, amely felesleges használati-kényelmi tárgyakkal árasztja el a társadalmat, miközben a természeti környezetet tönkreteszi: a fejlődés a fejlődésért, az öncélú, értelem-nélküli fejlődés világában élünk. A fejlődés fogalma egyre inkább kiüresedik, egyre bizonytalanabb lesz a jelentése, egyre inkább az őrült, értelem nélküli teljesítményfokozással, a de-humanizáció, a barbárság 3 Herbert Marcuse: Az egydimenziós ember (Kossuth, Bp., 1990) 47. o. 4 I. m. 55. o. 10

11 Érték és kultúra korának ígéretével hozható összefüggésbe. Akár beszélhetünk a fejlődés paradoxonáról is: a nyugati értelemben felfogott fejlődés sok szempontból vissza-fejlődést, sőt a civilizáció barbárságba fordulásának lehetőségét jelenti. Továbbá: az öncélúvá, felesleges javak előállításává vált nyugati társadalmi fejlődés szembeállítható a Föld azon részeinek társadalmaival, ahol valóban szükség volna fejlődésre, mert emberek nem méltóságuknak megfelelő életet élnek, éheznek, nyomorognak. 2. Információ és tudás Napjaink nyugati társadalmai információs társadalmak, amely fogalomnak különböző értelmezései lehetnek. Beszélhetünk információs társadalomról, mint poszt-indusztriális társalomról, amely az Információs Technikai Forradalom következtében bontakozik ki. Új technikák jelennek meg (mikroelektronika, számítógép-tudomány, távközlés/híradástechnika, optoelektronika) amelyek nyersanyaga az információ. 5 Az információs társadalom tudástársadalmat azaz tudás-alapú és tanulás alapú társadalmat is jelent. Az új technikai eszközök ontják az információt, azonban a tudás összefüggéseiben fölfogott információ (Nyíri Kristóf), tudás-alapú társadalomról tehát csak abban az esetben beszélhetünk, ha az információs kor többet jelent információk bőségének áramlásánál. 6 Tagadhatatlan, hogy a tudás felértékelődött napjainkban, de ez csak a tudás bizonyos fajtáira igaz. Jean-François Lyotard: A posztmodern állapot című híres írásában kifejti, hogy a tudás státusa megváltozik, amikor a társadalmak a posztindusztriális, a kultúrák pedig a posztmodern korba lépnek (ez az átmenet legkésőbb a 20. század ötvenes éveinek végén kezdődik). Lyotard a posztmodern korszak legfőbb jellemzőjének azt tartja, hogy vége a nagy elbeszéléseknek, a metanarratíváknak. A tudás ezen nagy legitimáló elbeszélései delegitimálódnak a II. világháborút követő korszakban és a tudás (a kutatás és az oktatás) ezt követően elsősorban a teljesítményelv révén legitimálódik. A hivatalra orientálódott egyetemista, az állam, a felsőoktatási intézmény a Mi az igazság? kérdése helyett a Mit szolgál ez? kérdését teszi fel. A tudás elüzletiesedésének kontextusában ezen utóbbi kérdés legtöbbször azt jelenti: Eladható-e? A hatalom növelésének kontextusában pedig: Hatékony-e? írja Lyotard. 7 Azt hiszem, nem járok messze az igazságtól, ha azt állítom, hogy korunkat a tudás paradoxona is jellemzi. Egyre nagyobb tudásmennyiség 5 Dr. Farkas János: Elméletek az információs társadalomról, 6 Nyíri Kristóf: Információs társadalom és nemzeti kultúra, 7 Jean-François Lyotard: A posztmodern állapot (In: J. Habermas - J.-F. Lyotard R. Rorty: A posztmodern állapot, Századvég, Bp., 1993), idézet: 111. o. 11

12 Apáczai-napok 2006 halmozódik fel, ugyanakkor a nagy életkérdések vonatkozásában elvesztettük az igazodási pontokat. Korábban voltak nagy legitimáló elbeszélések, (mítoszok, illetve metaelbeszélések ) amelyek válaszokat kínáltak ezekre a kérdésekre, Mindez nem azt jelenti, hogy napjainkban ne lennének jelen elbeszélések (ezt Lyotard is elismeri), sőt túlságosan is sok elbeszélés, igazodási pont létezik, amelyből mindenki kiválaszthatja a neki megfelelőt. Mivel ez felelősséget jelent, talán megkockáztathatjuk, hogy a legtöbb ember (úgy téve, mintha ez a felelősség valójában nem is létezne) a legkönnyebben elérhető pragmatikus elbeszéléseket választja (ha választ egyáltalán, talán inkább: elfogadja azokat kritika nélkül, illetve befolyásuk alá kerül) vagy csak bolyong az elbeszélések sűrű erdejében. Ide kapcsolhatjuk azt a jelenséget is, amelyről fent már szó volt: nőtt a tudás értéke, ugyanakkor csökkent is. Napjainkban csekély értéke van az önmagáért való tudásnak (illetve csak kevesen ismerik fel, hogy ennek van igazán értéke), az olyan tudásnak, amit nem lehet közvetlenül bizonyos célok érdekében felhasználni Ezt a tendenciát igazolja a humán tudományok és a művészetek leértékelődése. Az emberek egyre kevésbé érzik úgy, hogy nekik kell rákérdezniük saját életükön keresztül a létre, és beérik hagyományos (sokszor elavult, nem hiteles) vagy divatos (New age, új szekták, ezoterika) konzervválaszokkal, a valódi művészeti és intellektuális élmények helyett konzervművészettel (televízió, kommersz filmek és irodalom). 3. Fogyasztás és önmegvalósítás A mai nyugati ember fogyasztva szórakozik és szórakozva fogyaszt. A Valósítsd meg önmagad! jelszó a Verseny-Rend legfőbb propagandajelszava. Valódi jelentései: Légy sikeres a versenyben!, illetve: Szórakozz!, azaz: Fogyassz! A Rendben mindenki sikeres, aki rendesen dolgozik, termel, legalábbis a Rend propagandája szerint. Valójában sokan vannak, akik belekényszerülnek a Rendbe, de nem hisznek a sikerpropagandában (átérzik, hogy eszközként használják őket), így a munkát csak szükséges rossznak tekintik, amit el kell végezniük megélhetésük érdekében, a sikeremberek szánalommal vegyes gúnnyal tekintenek rájuk: az örök vesztesekre. Az igazi vesztesek, a vesztesek vesztesei sincsenek kevesen: munkanélküliek, létminimum alatt, mélyszegénységben élők, koldusok, hajléktalonok. A sikerre kondicionált emberek nem akarnak tudni az igazi vesztesekről, a szegénységről, mert az egyik legnagyobb szorongásuk éppen abból fakad, hogy ők is ilyen sorsra juthatnak, amely teljesen ellentmond a Rend racionalitásának: a szegénység irracionális jelenség a sikertársadalomban, amit ezért megpróbálnak eltüntetni (gettók, szegénytelepek, a koldusok kiutasítása a belvárosokból) vagy amennyire lehetséges, racionalizálni ( hiszen maguknak köszönhetik: mert nem dolgoztak, tanultak, mert rossz életet 12

13 Érték és kultúra éltek ). Mivel a sikertársadalmon belül mindenki sikeres és a sikeresség külső jegyeit a Rend legfőbb propagandaeszköze, a tömegmédia határozza meg, ezért valójában mindenki a tömegmédia által diktált korszerű ízlésnek megfelelően rendezi be az életét. Az emberek lélektelen munkát végeznek, tele vannak frusztrációval, szorongással, amit csak a fogyasztással, a szórakoztató kikapcsolódással tudnak enyhíteni. A Verseny-Rendben az egyén csak mint termelő és mint fogyasztó fontos (mindkét minőségében a Rend fenntartását szolgálja). A szolga-munkák közötti, illetve a fogyasztási cikkek közötti választás nem jelent valódi választást. Ezeket a jelenségeket nevezhetjük akár az individualizáció paradoxonának is: az individualizáció kultúrája valójában a homogenizáció kultúrája. A választási lehetőségek kultúrája a valódi alternatívák hiányának kultúrája. A szabadság kultúrája a meghatározottság kultúrája. Az önmegvalósítás üres és manipulatív jelszó csupán. III. Alternatív kulturális alapfogalmak és értékek Korunkat a paradoxonok világaként értelmeztem, röviden szóltam a fejlődés, a tudás és az individualizáció paradoxonáról. Mindezek részei a ráció paradoxonának: napjaink racionális nyugati civilizációja sok vonatkozásában irracionális. Ez azt eredményezi, hogy a világ tudományos megismerhetőségébe, az ész mindenhatóságába vetett hit megkérdőjeleződik, az univerzális igazság-kritériumok, a metanarratívák érvénytelenné válnak, sokan vélik és érzik úgy hogy korunk a széttöredezettség, a bizonytalanság világa. A nyugati civilizáció (és az egész emberi civilizáció) válságban van, erre számos gondolkodó mutatott és mutat rá. A válság különbözőképpen értelmezhető, elsősorban mint ökológiai válság, tehát a természetpusztítás következményeként kibontakozó válság, mint társadalmi, az emberi kapcsolatokban megnyilvánuló válság (eszköz-szemlélet, verseny-logika), mint a jól-lét, azaz a jó élet felfogásának a válsága jelenik meg. Mindezek hátterében pedig gondolkodási, világszemléleti válság áll. A pesszimisták úgy gondolják, hogy a civilizáció valamilyen barbárságba fordulása elkerülhetetlen, mások úgy vélik, hogy a jövő negatív forgatókönyve helyett összefogással, újfajta élet- és világszemlélettel egyfajta pozitív forgatókönyv is elképzelhető (László Ervin). 8 A kínai nyelvben a válságot a wei-ji szóval fejezik ki, amely a veszély és a lehetőség szóból áll össze. 9 A barbárság és pusztulás veszélyének elkerülése, egy jobb világ megteremtésének lehetősége valamennyiünkön múlik: új alapokra kell helyeznünk a természeti környezethez és embertársainkhoz való 8 László Ervin: Meg tudod változtatni a világot (Magyar Könyvklub, Bp., 2002) 9 Fritjof Capra: Az áradat megfordulása, 13

14 Apáczai-napok 2006 viszonyunkat, ehhez jelenthetnek vezérfonalat az alább néhány mondatban elemzett alternatív alapfogalmak és értékek. 1. Fenntartható fejlődés és gondoskodás Az ember a természet uraként cselekszik, és a természet emberi szolgálatba állítását, kizsákmányolását magától értetődőnek veszi. Az újkor természet-felfogása a modern kor természet-pusztításának hivatkozási alapjává vált. Descartes metafizikája, John Locke gazdaságfilozófiája és Adam Smith gazdaságtani nézetei szerves egységet alkotnak (Tóth I. János). A karteziánus közgazdaságtan a természeti javakat bőségesen rendelkezésre álló szabad javaknak tekinti. 10 Nyilván ma már ez az álláspont nem tartható. A környezetpusztítás az ember életfeltételeit veszélyezteti a Földön. Hans Jonas az emberi cselekvés megváltozott természetéről ír, és utal arra, hogy az ember felelőssége hatalmával együtt nő, illetve a felelősség új dimenziói jelennek meg. Nem az individuális cselekvő és cselekvés, hanem a kollektív cselekvő és cselekvés játszik szerepet; sokkal inkább a meghatározatlan jövő, mint a cselekvés egykorú tere adja a cselekvés releváns horizontját; a cselekvés helyét az előállítás foglalta el, így az erkölcsnek be kell hatolnia erre a területre is. A hagyományos etika újragondolására van szükség, a kanti kategorikus imperatívusz helyett Jonas a következő imperatívuszt fogalmazza meg: Cselekedj úgy, hogy cselekvésed hatásai összeegyeztethetők legyenek a valódi emberi élet földi megmaradásával. Ugyanakkor Jonas utal arra, hogy a természet önmagáért is tiszteletet érdemel. Mivel a jövő generációk és a természeti lények nem rendelkeznek jogokkal, ezért velük szembeni kötelességeink függetlenek a viszonosságtól: az emberi felelősség alapvetően gondoskodó jellegű Ökológiai szemlélet és tisztelet Napjainkra számos ökológiai irányzat (Gaia-elmélet, állati jogok, holisztikus megközelítések: pl. föld-etika, mélyökológia, ökofeminizmus, társadalmi ökológia, ökofenomenológia, stb.) alakult ki, melyek képviselői újragondolják az ember és természet viszonyát és hangsúlyozzák, hogy a természetnek nemcsak instrumentális, hanem belső értéke is van. Sokan az ökológiai elméletek előfutárának tekintik Spinozát, aki Etika című művében 10 Tóth I. János: Fejezetek a környezetfilozófiából (JATE Press, Szeged, 2005) o. 11 Hans Jonas: Az emberi cselekvés megváltozott természete (In: Környezet és etika. Szöveggyűjtemény, szerkesztette: Lányi András és Jávor Benedek, L Harmattan Kiadó, Bp., 2005), ill. Tóth I. János: i.m o., idézet: 180. o., ld. még: Hans Jonas: Miért tárgya a technika az etikának? Öt ok (In: Legyenek-e a fáknak jogaik? Környezeti-etikai szöveggyűjtemény, Typotex, 1999, szerkesztette és fordította: Molnár László) 14

15 Érték és kultúra azonosítja a szubsztanciát, a természetet és Istent, a természetet egyetlen individuumként gondolja el, amelynek részei változnak, anélkül, hogy az egész individuum változna. A szubsztancia attribútumai a gondolkodás és a kiterjedés, a szubsztancia megnyilvánulásai a moduszok, amelyeket önfenntartási törekvés jellemez. Az ember is csak egy modusz a többi között, az észhasználat miatt sem emelkedik ki a természetből, mert ez az önfenntartás egyik eszköze (bár csak az ember, a bölcs ember képes Isten, azaz a természet értelmi szeretetére, azaz a boldogságra). 12 Ma is számos egység-elméletet találunk. Ilyen, pl. a James Lovelock által megfogalmazott Gaia-koncepció, amely szerint az élet, a Gaia (a Föld bioszférája, légköre, vizei, kőzetöve, talaja) önszabályozó képességgel rendelkező összetett egység, egy globális méretű élőlény. 13 Az etikai elméletek közül a humán szubjektum-fogalom kiterjesztését végzik el az állatjogi koncepciók. Peter Singer támadja az emberi méltóság doktrínáját, az embereket fajsovinizmussal vádolja, és az utilitarizmus benthami változatának amely az öröm és a fájdalom érzésének képességét tartja az erkölcsi figyelembevétel alapjának logikáját követve, azt állítja: a magasabb rendű állatokat, amelyek szintén rendelkeznek ezekkel a képességekkel, az emberrel azonos módon kell megítélni. 14 Az individualisztikus elméletek korlátozottak, csak a magasrendű állatok jogainak figyelembevételére szólítanak fel, semmit sem mondanak a többi élőlény értékéről, és az ökológiai közösség egészéről. Az utóbbi védelmére helyezi a hangsúlyt Aldo Leopold föld-etikája, amely hangsúlyozza, hogy az etikának ki kell terjednie a terjednie az embernek a földhöz, az azon élő növényekhez és állatokhoz való viszonyára. Az élet piramisáról ír, amelyben az ember egy a piramis magasságát és bonyolultságát adó elemek közül, az életközösséget energia-szökőkútként ragadja meg, mely a talaj, a növények és állatok láncolatain keresztül tör a magasba, az energiát felfelé vezető ágak a táplálékláncok, a halál és a lebomlás a visszahulló víz. A föld-etika alapelve a következő: Valami akkor jó, helyes, ha segít megőrizni az élő közösségek egységét, stabilitását és szépségét. Rossz, ha nem így cselekszünk. 15 Holmes Rolston III az individualisztikus és a holisztikus felfogást kapcsolja össze elméletében. Rolston rámutat, hogy a vadonban nincsenek jogok, a természet közömbös az egyes egyedek jólétével szemben. Egy környezeti etika az emberitől eltérő ismérvekkel rendelkezik: a kultúra jó az embereknek, viszont gyakran rossz az 12 Benedictus de Spinoza: Etika (Gondolat, Bp., 1979), környezetfilozófiai szempontú elemzését lásd: Tóth I. János: i.m o. 13 Tóth I. János: i.m o. 14 Peter Singer: Minden állat egyenlő (In: Környezet és etika) 15 Aldo Leopold: Föld-etika (In: Természet és szabadság, Osiris, Bp., 2000, szerkesztette: Lányi András), idézet: 115. o., ld. még: J. Baird Callicot: A földetika fogalmi megalapozása (In: Környezet és etika) 15

16 Apáczai-napok 2006 állatoknak, a túl sok emberi gondoskodás vadságukat mesterséges alkotássá változtatná. Ugyanakkor felismerhetjük azt is, hogy minden organizmus önmagában való értéket képvisel: az organizmus spontán, önmagát megtartó rendszer, amely fenntartja és reprodukálja magát, véghez viszi programját, tehát több puszta fizikai okok összességénél. Létezik az okokat felügyelő és igazgató információ, ez végcélt, egyfajta öntudatlan célt, teloszt ad az organizmusnak. Mindezt az információt a DNS hordozza. Az a fizikai állapot, melynek elérésére az élőlény törekszik, amire programozva van, értékes állapot: értéke ebben a teljesítményben mutatkozik meg. Minden lénynek megvan a maga-módján-való-java és minden lény úgy védi a maga javát mint jó dolgot. Az érték nem emberi eredetű, hanem az élet természetéből fakad. Rolston további érvekkel támasztja alá, hogy nemcsak az élő egyed, hanem a faj is értékes és védelmet érdemel: a genetikai állomány, amelybe a telosz kódolva van, legalább annyira a faj tulajdona, mint az egyedé, melyen keresztülhalad. Az ökoszisztémák esetében nem beszélhetünk törekvésekről, szerveződési központról, genomról. Az ökoszisztémának nincs feje, de fejlődésének van iránya, ez pedig a minél nagyobb fajdiverzitás felé mutat, az ökoszisztéma nem szuperorganizmus, de valamiféle vitális mező. Ezt egy új fogalommal, a rendszer-érték fogalmával írhatjuk le: kötelességeink vannak magával a rendszerrel szemben, amely létrehozza és védelmezi egy élőlényközösség alkotórészeit. 16 Arne Naess, a mélyökológia atyja, a Gestalt-alapú világlátást ajánlja a redukcionalista szemlélet helyett: ez a kapcsolatokat tekinti elsődlegesnek, mivel a bioszféra egymással kölcsönös függőségben lévő elemek hálózata, amelyek csak együtt életképesek. 17 Összefoglalva: minden élőlényben belső értéket (a biotikus közösségben rendszer-értéket ), az emberben sajátos belső értéket, amelyet emberi méltóságnak nevezünk, ismerünk fel. Az ember része a természetnek, de megkülönböztető sajátosságokkal is rendelkezik. A természet az ember számára Élet-közösséget jelent. Az Élet minden megvalósulási formájában tiszteletet érdemel. Ez nem azt jelenti, hogy az ember nem használhatja fel a természeti létezőket élete fenntartásához, de ezt az Élet csodálatos és titokzatos rendjének, a biotikus közösség és az egyes élő természeti entitások méltóságának tiszteletben tartásával kell tennie. Az élettelen természet erőforrásainak kiaknázásakor is az Élet fenntartásának biztosítása ill. a természeti képződmények, tájak szépségének megőrzése jelenti a korlátozó tényezőt. 16 Holmes Rolston III: A környezeti etika időszerű kérdései (In: Környezet és etika), ld. még: Holmes Rolston III.: Van-e környezeti etika? (In: Legyenek-e a fáknak jogaik?) 17 Tóth I. János: im o. 16

17 Érték és kultúra 3. Alkotás és önmegvalósítás Vissza kell találunk az önmegvalósítás valódi értelméhez, mert ez többet is jelenthet, mint fogyasztási javakban való tobzódást, felesleges javak felhalmozását, gépektől való függőséget, szórakoztató kikapcsolódást. Az önmegvalósítás alapját a szabadság lehetősége adja meg. Szó volt róla, hogy nyugaton a választás sokszor csak látszólagos, továbbá, hogy az embert számos meghatározottság köti (képességbeli, anyagi, környezeti). A választás valóban csak látszólagos, ha beleragadunk az elvárt, a mindenki által követett életsémában, és saját életünk nem más, mint ennek az adott sémának a kitöltése. Emberi méltóságunk egyik fő összetevője önmagunk létrehozását, cselekedeteinkkel való megalkotását lehetővé tévő szabadságban rejlik, ezért vállalva a kockázatot el is térhetünk ettől a sémától. Önmagunk kiteljesítésére kell törekednünk, amely csak az embertársakkal és a természettel egységben történhet meg, semmi esetre sem azok ellenében. Az eszköz- és verseny-szemléletet, az individualizmust, a minden áron való leigázni akarást a valódi kiteljesedés cél-szemléletté, együttéléssé, kooperációvá és harmóniává változtatja. A mechanikus és lélektelen munkát végző eszköz-ember a munkatevékenységet alkotásként felfogó és megélő emberré változik. Az értelem nélküli fogyasztást és felhalmozást, a kikapcsoló szórakozást felváltja a valódi szükségleteknek megfelelően berendezett és a művészetekben feloldódó élet. Naess önmegvalósításon a személyiség kitágítását és elmélyítését érti, a természettel való azonosulást, az ökológiai én kialakítását, túllépve az élőlényeket elválasztó különbségeken. 18 László Ervin megkülönbözteti a modernek kultúráját az alkotók kultúrájától, akiket többek között az jellemez, hogy hiteles árukat és szolgáltatásokat kívánnak, szeretnek belemerülni az események sűrűjébe, nem felületesek, annak az élményiparnak a fogyasztói, amely nem anyagi javakat, hanem gondolatébresztő vagy felvillanyozó tapasztalatokat kínál, és holisztikus szemléletet vallanak. László szerint nyugaton egyre inkább növekszik az alkotók népessége. 19 Ide kapcsolódva jegyzem meg, hogy terjednek az alternatív életmód-mozgalmak, mint amilyen pl. az önkéntes egyszerűség mozgalma, de ide sorolható az alulról építkező közösségek számának és jelentőségének gyors növekedése is. 20 Mindezek gyökereit megtaláljuk a 60-as évek diákmozgalmaiban, illetve a hippi-mozgalomban, amelyek kulturális illetve életmód-forradalmat robbantottak ki (ahol fontos szerepet játszott a valódi szabadság fontosságának a hangsúlyozása, a fogyasztói társadalom kritikája, az erőszak és a háború elutasítása, a közösségiség, a szolidaritás). Bár sokan úgy vélik, hogy mindez csak néhány évig tartó 18 Arne Naess: Önmegvalósítás (In: Környezet és etika) 19 László Ervin: i. m o. 20 Marosán György: Az esélyek új korszaka (Esély, 2004/5) 17

18 Apáczai-napok 2006 életmód-lázadás volt a fennálló Renddel szemben, ezt követően a lázadók sem az általuk megfogalmazott értékek alapján élték életüket, tehát a kivonulás nem jelenthet releváns választ a társadalmi problémákra. Véleményem szerint a fennálló kultúra élet- és világszemléletének tarthatatlansága, a változtatás elkerülhetetlensége a 20. század közepétől egyre inkább nyilvánvalóvalóvá válik: a 60-as évekbeli útkeresések ezt fejezték ki, de ez a belátás hívta életre az ökológiai mozgalmakat, illetve napjaink életmód-mozgalmait is. Egyéni szinten eljuthatunk a hatékonyság világából a harmónia világába, de hogy ez társadalmi szinten is lehetségese, az igencsak kérdéses. Mindenesetre rajtunk múlik. Irodalom Callicot, Baird (2005): A föld-etika fogalmi megalapozása. In: Környezet és etika. Szöveggyűjtemény, szerkesztette: Lányi András és Jávor Benedek, L Harmattan Kiadó, Bp. Capra, Fritjof: Az áradat megfordulása. Elias, Norbert (2004): A civilizáció folyamata. Gondolat, Bp. Farkas János: Elméletek az információs társadalomról. Jonas, Hans (2005): Az emberi cselekvés megváltozott természete. In: Környezet és etika Jonas, Hans (1999): Miért tárgya a technika az etikának? Öt ok. In: Legyenek-e a fáknak jogaik? Környezeti-etikai szöveggyűjtemény. szerkesztette: Molnár László, Typotex László Ervin (2002): Meg tudod változtatni a világot. Magyar Könyvklub, Bp. Leopold, Aldo (2000): Föld-etika. In: Természet és szabadság. szerkesztette: Lányi András, Osiris, Bp. Lyotard, Jean-François (1993): A posztmodern állapot. In: J. Habermas, J.-F. Lyotard, R. Rorty: A posztmodern állapot, Századvég, Bp. Marcuse, Herbert (1990): Az egydimenziós ember. Kossuth, Bp. Marosán György (2004): Az esélyek új korszaka. In: Esély, 5. sz. Mumford, Lewis (1988): Az ember öröksége. In: Filozófiai Figyelő, 1-2. sz. Naess, Arne (2005): Önmegvalósítás. In: Környezet és etika Nyíri Kristóf: Információs társadalom és nemzeti kultúra. Rolston III, Holmes (2005): A környezeti etika időszerű kérdései. In: Környezet és etika Rolston III, Holmes (1999): Van-e környezeti etika? In: Legyenek-e a fáknak jogaik? Singer, Peter (2005): Minden állat egyenlő. In: Környezet és etika Spinoza, Benedictus de (1979): Etika. Gondolat, Bp. Tóth I. János (2005): Fejezetek a környezetfilozófiából. JATE Press, Szeged 18

19 Érték és kultúra Bertók Rózsa Az arisztotelészi értékek táblája és a mai értékválasztások változásai A XXI. századra az európai társadalmak központi problémájává vált a közösségek erkölcsi színvonalának csökkenése és ezzel összefüggésben az értékek válságos helyzete. Az értékválságok értékváltozásokkal is terheltek, ezért nagymértékben rontják az egyéni eligazodás biztonságát mind a kisebb, mind a nagyobb közösségekben. A megoldási módot illetően sokféle javaslat és próbálkozás napvilágot látott, ezek egyike az értéketikák újjáélesztése és gyakorlattá tétele. Ennek a gondolatnak elméleti és praktikus nehézségei is vannak, mindenesetre a világos képletek meglátása érdekében vegyük sorra ezeket: (1) az európai etika történetében alig van értéketika (2) az értéketikához a dolog természetéből adódóan értékek kellenek, (3) az értékek nem nőnek ki a földből, nem megvásárolhatók, nem elhatározás kérdései, nagyon lassan válnak elfogadottá, a régiekhez való ragaszkodás nem mindig racionalizálható, (4) az értékekhez konszenzus kell és (5) az értékek közvetítésének és/vagy átörökítésének a feladata sem egyszerű. A fenti probléma-halmazt látva vizsgáljuk meg egy vitathatatlan értéketikán ezek fennállását! (Az erénytábla elemzése német nyelven olvasható: Rózsa Bertók: Die Tugendtafel des Aristoteles. In.: Revue Roumaine de Philosophie. Band 44. Jahr Seiten ) Az arisztotelészi tábla szemléletesen mutatja az értékeket és az értékek relációit is: Az értékek három minősége határozható meg, melyek a középhez való viszonyuktól függően kerülnek egyik vagy másik szélre. A 14 értéksor így mindenhol egy közép és két szélső értéket tartalmaz, melyek közül minden esetben a közép a követendő. Az érdekessége a táblának az, hogy a duális (jó és rossz), (előnyös és káros) szokásos szerkezete helyett egy árnyaltabb értéktartományt kapunk, melyben a jók egyfelé, a közép felé tartanak, a rosszak sokfélék. nehéz dolog derekasnak lenni, hiszen minden egyes esetben a közepet megragadni nehéz. Kört rajzolni például mindenki tud, de már a kör középpontját meghatározni nehéz dolog. (MM 1187a Gondolat, Bp., p.159.) A tartalmi elemzéssel kimutatató, hogy minden értéksor vagy viselkedési, viszonyulási szabálynak adja az alapját, vagy jellemérték. A két tartalmi különbség persze összefügg, hiszen egyes cselekedetekhez csak bizonyos jellemek kapcsolódhatnak, egyes jellemvonásúak bizonyos cselekedeteket hajtanak csak végre. A jelentősebb különbség talán a jellemnek, mint állandósult meghatározónak a tulajdonságában, a cselekedetnek a gyakorlati orientáltságában illetve aktualitásában érhető tetten. 19

20 Apáczai-napok 2006 Az összes lehetséges viszonylat mind a jellem, mind a cselekedet szempontjából egyszerre követendő és elérendő, nincsenek alternatívák, hanem a tökéletesség felé vezető úton való előrejutás mértéke szabja meg a különbségeket. Ennek egyik tanulsága, hogy van tökéletesség, van etalon, van egy Szókratész-minta, a másik, hogy zártnak tételezi a poliszközösséget. Ez utóbbi a mi témánk szempontjából azért jelentős, mert egyetlen értékre, vagy érték-relációra sem mondható, hogy ne lenne ismert mindenki számára. Mindenki, minden cselekedetében tudja mi a jó és hogyan lehet azt elérni. Az értékek adottak és nem spontán választhatók és változtathatók, mert csak ilyen körülmények között lehet ellenőrizni is őket. A visszacsatolás lehetősége a cselekedetek vonatkozásában mindig a gyakorlati megvalósulásuk biztonságát segíti és átjárhatóvá teszi a közösségeket. A táblázat konkrét értéksorai mellet találhatunk magyarázatokat egyfelől a sorok alapvető szempontjaira vonatkozóan, másfelől olyan nagy szabályok tekintetében, melyek mindegyik értékre érvényesek. Minden oszthatóban megkülönböztethetjük a többet, a kevesebbet és az egyenlőt. Ez lesz körülbelül a mennyiségi arányosítás nagy szabálya. Az arányok mérésének alapja a közép, a közép az, amiben nincs szélső, a szélső az, amiben nincs közép. Mivel a szélső kétirányú eltérés: egy túlzás és egy hiány, a sok és a kevés között van a mérték, így áll össze szerkezetileg a három érték. Ez utóbbi jellemzőnek a fő szabálya a mértéktartás a közép-értéken. A mértéktartás a görög kardinális erények egyike, ami megtalálható Arisztotelész előtt is és később is nagyon sokféle előfordulása ismert. Tulajdonképpen van egy negyedik értéktényező is, ez pedig a reláció alapja, az a szempont, ami alapján vizsgálja a filozófus, hogy milyen is a konkrét helyzet. A mértékletesség önmagában alkot egy értéket középen. A középtől való eltérés az érzéketlenség és a mértéktelenség, a viszonyítás alap-érték a mértékek arányának az érzékelése. Ez azért fontos, mert maga az érzéketlenség mint hiány nem csak a középtől való eltérést mutatja, tehát az értéktábla szerinti szélsőséget, hanem a cselekvőnek a mértékek arányára vonatkozó érzékelésbeli tévesztését is, mert hiányt szenved ebből a képességéből és így törvényszerű, hogy elhibázza a közepet. Érdekes módon a túlzás oldalon lesz a mértéktelenség, ami a fosztóképző miatt hiányra asszociáltat bennünket, mégis a mérték érzékelésének eltúlzása és ezáltal az aránytalanság különböző formáit fejezi ki vele. Az aránytalanság fennállhat sok tekintetben: a.) a mennyiség eltévesztése például a fogyasztásra vonatkozóan; b.) az arány eltévesztése a fogyasztó és a fogyasztandó étel vagy bármi tekintetében; c.) a megfelelés eltévesztése (lehet valami egyenlő és mégis igazságtalan, ha a fogyasztók személyétől eltekintenek, pld elfeleznek valamit egy távfutó és egy csecsemő között) 20

KÉRME kiadvány - 2014

KÉRME kiadvány - 2014 Az értékek értéke A vállalatok társadalmi felelősségvállalása keresztény megközelítésben Vállalatirányítási módszer a fenntartható vállalkozásokért AZ ÉRTÉKEK ÉRTÉKE A vállalatok társadalmi felelősségvállalása

Részletesebben

ETO: 32+008+81+82 LÉTÜNK TÁRSADALOM TUDOMÁNY KULTÚRA. XL. évfolyam, 2010. 1. szám FORUM KÖNYVKIADÓ, ÚJVIDÉK

ETO: 32+008+81+82 LÉTÜNK TÁRSADALOM TUDOMÁNY KULTÚRA. XL. évfolyam, 2010. 1. szám FORUM KÖNYVKIADÓ, ÚJVIDÉK ETO: 32+008+81+82 LÉTÜNK TÁRSADALOM TUDOMÁNY KULTÚRA XL. évfolyam, 2010. 1. szám FORUM KÖNYVKIADÓ, ÚJVIDÉK KIADJA A FORUM KÖNYVKIADÓ INTÉZET Angol tartalommutató és rezümék: McConnell-Duff Márta Szerb

Részletesebben

...Cselekedj lokálisan!

...Cselekedj lokálisan! Pánovics Attila Glied Viktor (szerk.)...cselekedj lokálisan! Társadalmi részvétel környezeti ügyekben Pécs, 2012 A kötet megjelenését támogatta: TÁMOP-4.2.1. B-10/2/KONV-2010-0002 A Dél-Dunántúli régió

Részletesebben

Az életminôség fogalmán túl. Elméletek, módszerek és gondolatok az életminôség kapcsán. DEMOS Magyarország Alapítvány 2007.

Az életminôség fogalmán túl. Elméletek, módszerek és gondolatok az életminôség kapcsán. DEMOS Magyarország Alapítvány 2007. Az életminôség fogalmán túl Elméletek, módszerek és gondolatok az életminôség kapcsán DEMOS Magyarország Alapítvány 2007. április Szerzôk: Ágoston László Imecs Orsolya Kollányi Zsófia Liska János Pulai

Részletesebben

Környezeti etika 1. Kovács József A KÖRNYEZETETIKA JELENTŐSÉGE A JELENKORI KÖRNYEZETI KRÍZIS A MEADOWS-FÉLE VILÁGMODELLEK. Etika

Környezeti etika 1. Kovács József A KÖRNYEZETETIKA JELENTŐSÉGE A JELENKORI KÖRNYEZETI KRÍZIS A MEADOWS-FÉLE VILÁGMODELLEK. Etika VILÁGOSSÁG 2008/9 10. Etika Kovács József Környezeti etika 1 A KÖRNYEZETETIKA JELENTŐSÉGE A JELENKORI KÖRNYEZETI KRÍZIS Napjainkban közhely, hogy a környezeti krízis egyike az emberiség legkomolyabb problémáinak,

Részletesebben

A Zöld Völgyért Egyesület (Bükkösd) bemutatása című részt dr. Hajnal Klára és Mátrai Judit közösen írták.

A Zöld Völgyért Egyesület (Bükkösd) bemutatása című részt dr. Hajnal Klára és Mátrai Judit közösen írták. Cím: Itt és most Helyi megoldások a globális válságra Írta: dr. Hajnal Klára A Zöld Völgyért Egyesület (Bükkösd) bemutatása című részt dr. Hajnal Klára és Mátrai Judit közösen írták. Lektorálta: dr. Kiss

Részletesebben

Kérdések és válaszok a fenntartható fejlődésről

Kérdések és válaszok a fenntartható fejlődésről Kérdések és válaszok a fenntartható fejlődésről Írta: Gyulai Iván Ez a kidvány a Nemzeti Civil Alap Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Szakkollégiuma támogatásával készült. Kiadja a Magyar

Részletesebben

SZEREPEK ÉS SZABÁLYOK A HAGYOMÁNYOS ÉS MODERN TÁRSADALMAK CSALÁDJAIBAN. Családmodellek összehasonlítása és teológiai értékelése

SZEREPEK ÉS SZABÁLYOK A HAGYOMÁNYOS ÉS MODERN TÁRSADALMAK CSALÁDJAIBAN. Családmodellek összehasonlítása és teológiai értékelése SZEREPEK ÉS SZABÁLYOK A HAGYOMÁNYOS ÉS MODERN TÁRSADALMAK CSALÁDJAIBAN Családmodellek összehasonlítása és teológiai értékelése 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 3 I. Történeti rész 5 1. CSALÁD A SZENTÍRÁSBAN

Részletesebben

Tervezet Jövőkereső A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács jelentése a magyar társadalomnak 2009. augusztus

Tervezet Jövőkereső A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács jelentése a magyar társadalomnak 2009. augusztus Tervezet Jövőkereső A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács jelentése a magyar társadalomnak 2009. augusztus Tartalom Bevezetés... 3 A világ, amiben élünk... 4 Globális válaszok a problémákra... 7 Miért

Részletesebben

Az Aarhusi Egyezmény és alkalmazása az Európai Unió jogában

Az Aarhusi Egyezmény és alkalmazása az Európai Unió jogában PhD értekezés Az Aarhusi Egyezmény és alkalmazása az Európai Unió jogában Dr. Pánovics Attila Témavezető: Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet egyetemi docens PTE ÁJK Doktori Iskola Nemzetközi- és Európajogi

Részletesebben

Atanítás alapja, az arisztotelészi kérdés

Atanítás alapja, az arisztotelészi kérdés Iskolakultúra 1999/11 Az oktatási mezõ és játékosai Szemle Mert nehéz sértetlenül elhaladni azoknak tömör sorfala közt, akik az egyik oldalon túl sok szabadságot, a másikon viszont túl sok autoritást követelnek.

Részletesebben

Kiss Ferenc és Zsiros Anita

Kiss Ferenc és Zsiros Anita Kiss Ferenc és Zsiros Anita A környezeti neveléstől a globális nevelésig Oktatási segédanyag A környezeti nevelés című könyv alapján (Szerk: Kuknyó János) MPKKI, Nyíregyháza. 2006. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés...

Részletesebben

Jövőkereső. a Nemzeti Fenntartható Fejlôdési Tanács jelentése a magyar társadalomnak

Jövőkereső. a Nemzeti Fenntartható Fejlôdési Tanács jelentése a magyar társadalomnak Jövőkereső a Nemzeti Fenntartható Fejlôdési Tanács jelentése a magyar társadalomnak ISBN 978 963 9848 3 6 Felelős kiadó: a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács Titkára Felelős szerkesztő: Dr. Schmuck

Részletesebben

Szükség van-e írott alkotmányra?

Szükség van-e írott alkotmányra? Lánczi András Szükség van-e írott alkotmányra? Ma már nagyon kevés olyan ország van, amelynek nincs írott alkotmánya. Ilyen Nagy-Britannia, Új-Zéland vagy Izrael. Több mint kétszáz évvel ezelőtt azonban

Részletesebben

Piac és igazságosság? -- erkölcsi követelmények egy piaci társadalomban --

Piac és igazságosság? -- erkölcsi követelmények egy piaci társadalomban -- Piac és igazságosság? -- erkölcsi követelmények egy piaci társadalomban -- BEVEZETÉS... 3 I. TÁRSADALMI IGAZSÁGOSSÁG: EGYENLŐSÉG ÉS INDIVIDUALIZMUS... 8 I.1. AZ IGAZSÁGOSSÁG SZEREPE HAYEK ÉS RAWLS GONDOLKODÁSÁBAN...

Részletesebben

Társadalmi kommunikáció I.

Társadalmi kommunikáció I. KOMMUNIKÁCIÓ Társadalmi kommunikáció I. A sorozat következő kötete: Loet Leydesdorff: A kommunikáció szociológiai elmélete Karl Erik Rosengren KOMMUNIKÁCIÓ TYPOTEX Budapest, 2004 Társadalmi kommunikáció

Részletesebben

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS MODELL

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS MODELL 3. szám 2007. tavasz ôsz progresszívpolitika AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS MODELL ANTHONY GIDDENS, WOLFGANG MERKEL, LENA HALLENGREN, TANYI ATTILA, JOHN MACNICOL SZAJP SZABOLCS ÚJ TÁRSADALMI SZERZÔDÉSEKKEL AZ AKTÍV

Részletesebben

Takáts Péter. Menedzserkalauz 2. Az organikus szemlélet gyakorlati kérdései

Takáts Péter. Menedzserkalauz 2. Az organikus szemlélet gyakorlati kérdései Takáts Péter Menedzserkalauz 2. Az organikus szemlélet gyakorlati kérdései Új mani-fest Budapest, 2009 Tartalom 9. Az idő és az ember viszonyáról 11 10. Az értekezletek elmélete 31 11. A jövő és a menedzsment

Részletesebben

FORDULAT ZÖLD ÉS ETIKAI KÖZGAZDASÁGTAN 2002 NYÁR. A Társdalomelméleti Kollégium Szakmai Folyóirata

FORDULAT ZÖLD ÉS ETIKAI KÖZGAZDASÁGTAN 2002 NYÁR. A Társdalomelméleti Kollégium Szakmai Folyóirata FORDULAT A Társdalomelméleti Kollégium Szakmai Folyóirata ZÖLD ÉS ETIKAI KÖZGAZDASÁGTAN 2002 NYÁR Fordulat 2002 nyár Készült az Aula Kiadó nyomdájában 150 példányban Szerkesztő: Orbán Gábor, Szabó Adrienne

Részletesebben

Áttekintés. Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé

Áttekintés. Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé Áttekintés Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé Overview Understanding the Brain: Towards a New Learning Science Az Áttekintések az OECD kiadványok kivonatos fordításai. Az Online Könyvesboltban

Részletesebben

Ökopolitika az önkormányzatokban képzés háttéranyaga: Ökologizmus, ökopolitika, ökopártok: zöld politikai gondolkodás elméletben és gyakorlatban

Ökopolitika az önkormányzatokban képzés háttéranyaga: Ökologizmus, ökopolitika, ökopártok: zöld politikai gondolkodás elméletben és gyakorlatban Ökopolitika az önkormányzatokban képzés háttéranyaga: Ökologizmus, ökopolitika, ökopártok: zöld politikai gondolkodás elméletben és gyakorlatban Írta: Tordai Bence Nyelvi lektor: Moldován László 1 Tartalom

Részletesebben

KOMMENTÁR TARTALOM 2007 1 ISMERET, ELMÉLET. VITA Horkay Hörcher Ferenc: Önérdek és szolidaritás 11

KOMMENTÁR TARTALOM 2007 1 ISMERET, ELMÉLET. VITA Horkay Hörcher Ferenc: Önérdek és szolidaritás 11 KOMMENTÁR KÖZÖSSÉG HAGYOMÁNY SZABADSÁG TARTALOM 2007 1 Balázs Zoltán: ISMERET, ELMÉLET Valódi és hamis erkölcsi kérdések a globalizáció kapcsán 3 VITA Horkay Hörcher Ferenc: Önérdek és szolidaritás 11

Részletesebben

MEGISMERÉS ÉS ELFOGADÁS

MEGISMERÉS ÉS ELFOGADÁS MEGISMERÉS ÉS ELFOGADÁS Pedagógiai kihívások és roma közösségek a 21. század iskolájában Szerkesztette: Kállai Ernő és Kovács László MEGISMERÉS ÉS ELFOGADÁS Pedagógiai kihívások és roma közösségek a 21.

Részletesebben

Család, gyerek, társadalom

Család, gyerek, társadalom A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Család, gyerek, társadalom Bodonyi Edit Busi Etelka Hegedűs Judit Magyar Erzsébet Vizely Ágnes Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta a Bölcsész Konzorcium A Konzorcium

Részletesebben

LÁNYI ANDRÁS. A fenntartható társadalom

LÁNYI ANDRÁS. A fenntartható társadalom LÁNYI ANDRÁS A fenntartható társadalom FENNTARTHATÓSÁG ÉS GLOBALIZÁCIÓ 2. SOROZATSZERKESZTŐ: LÁNYI ANDRÁS A sorozatban már megjelent: Lányi András: A globalizáció folyamata LÁNYI ANDRÁS A fenntartható

Részletesebben

EGÉSZSÉGKULTÚRA, ÉLETMÓD, REKREÁCIÓ

EGÉSZSÉGKULTÚRA, ÉLETMÓD, REKREÁCIÓ 2. EGÉSZSÉGKULTÚRA, ÉLETMÓD, REKREÁCIÓ Fogalmak 1. A kultúra fogalma: - szűkebb értelemben: a tudományt, művészetet, oktatást, közművelődést jelenti - tágabb értelemben: azoknak az anyagi és szellemi értékeknek

Részletesebben

Alfred North Whitehead: A természet fogalma

Alfred North Whitehead: A természet fogalma 42 BUKSZ 2010 Alfred North Whitehead: A természet fogalma Ford. Szabados Levente, Typotex Kiadó, Bp., 2007. 201 old., 2900 Ft Whiteheaddel kapcsolatban két dolgot azt is lehet mondani, két könyvet szoktak

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN I. MIKROÖKONÓMIA

KÖZGAZDASÁGTAN I. MIKROÖKONÓMIA A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Farkasné Fekete Mária Molnár József KÖZGAZDASÁGTAN I. MIKROÖKONÓMIA DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0

Részletesebben

A család értelme az emberi jogok tükrében

A család értelme az emberi jogok tükrében A család értelme az emberi jogok tükrében Ab initio autem non fuit sic! Jak. 1, 22.25 Ha a világból kizárjuk Istent, számára csak a mennyei uralmat biztosítjuk, s a hatalmat mi magunk vesszük át, törvényeinket

Részletesebben

Háromdimenziós gazdaság

Háromdimenziós gazdaság Baritz Sarolta Teréz Háromdimenziós gazdaság Lehet-e gazdálkodni erényetikai paradigmában? Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék Témavezető: Dr. Kocsis Tamás Baritz Sarolta Teréz BUDAPESTI CORVINUS

Részletesebben