LELKI AJÁNDÉKOK. BMSZ füzetek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LELKI AJÁNDÉKOK. BMSZ füzetek"

Átírás

1 LELKI AJÁNDÉKOK BMSZ füzetek

2 Összeállította: Bayer György lelkipásztor Kiadja a Baráti Missziós Alapítvány Megrendelési cím: 6440 Jánoshalma Kisszállási u. 7/a. Tel/Fax: Figyelembe vett irodalom: Christian A.Schwarz: Der Gabentest (Published by C & P Verlags Gmbh. W-62OO Wiesbaden) Magyar nyelvû Copyright BMSZ Jánoshalma

3 Kor 12:1-31 A lelki ajándékokra nézve pedig, testvéreim, nem szeretném, ha tudatlanok lennétek. Tudjátok, hogy amikor pogányok voltatok, ellenálhatatlanul vitt és sodort valami benneteket a néma bálványokhoz. Ezért tudtotokra adom, hogy senki sem mondja: "Jézus átkozott", aki Isten Lelke által szól; és senki sem mondhatja: "Jézus Úr", csakis a Szentlélek által. A kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a lélek ugyanaz. Különbségek vannak a szolgálatokban is, de az Úr ugyanaz. És különbségek vannak az isteni erõ megnyilvánulásában is, de Isten, aki mindezt véghezviszi mindenkiben, ugyanaz. A Lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele. Mert némelyik a Lélek által a bölcsesség igéjét, a másik az ismeret igéjét, ugyanazon Lélek által. Egyik ugyanattól a Lélektõl a hitet, a másik ugyanazon Lélek által a gyógyítások kegyelmi ajándékait. Van, aki az isteni erõk munkáit vagy a prófétálást kapta; van, aki a lelkek megkülönböztetését, a nyelveken való szólást, vagy pedig a nyelveken szólás magyarázatát kapta. De mindezt egy és ugyanaz a Lélek munkálja, aki úgy osztja szét kinek-kinek ajándékát, amint akarja. Mert ahogy a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi tagja, noha sokan vannak, mégis egy test, ugyanúgy a Krisztus is. Hiszen egy Lélek által mi is mindnyájan egy testé kereszteltettünk, akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy Lélekkel itattatunk meg. Mert a test sem egy tagból áll, hanem sokból. Ha ezt mondja a láb: "Mivel nem vagyok kéz, nem vagyok a test része", vajon azért nem a test része? És ha ezt mondaná a fül: " Mivel nem vagyok szem, nem vagyok a test része", vajon azért nem a test része? Ha a test csupa szem, hol lenne a hallás? Ha az egész test hallás, hol lenne a szaglás? Márpedig az Isten rendezte el a tagokat a testben, egyenként mindegyiket, ahogyan akarta. Ha pedig valamennyi egy tag volna,hol a test? Így bár sok a tag, mégis egy a test. Nem mondhatja a szem a kéznek: "Nincs rád szükségem", vagy a fej a lábnak: "Nincs rátok szükségem!" Ellenkezõleg: a test gyengébbnek látszó részei nagyonis szükségesek, és amelyeket a test tisztességtelen részeinek tartunk, azokat nagyobb tisztességgel veszünk körül, és amelyek ékesség nélkül valók, azok nagyobb megbecsülésben részesülnek: az ékeseknek azonban nics erre szükségük. Isten szerkesztette így a testet egybe: az alacsonyabb rendûnek nagyobb tisztességet adva, hogy ne legyen meghasonlás a testben, hanem kölcsönösen gondoskodjanak egymásról a tagok. És így ha szenved az egyik tag, vele együtt szenved valamennyi, ha dicsõségben részesül az egyik tag, vele együtt örül valamennyi. Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai. Ezek közül pedig némelyeket elõször apostolokká rendelt az Isten az egyházban, másodszor prófétákká, harmadszor tanítókká. Azután adott csodatevõ erõket, kegyelmi ajándékokat: gyógyításra, gyámolításra, vezetésre, különféle nyelveken szólásra. Mindnyájan apostolok? Mindnyájan próféták? Mindnyájan tanítók? Mindenkiben van csodatevõ erõ? Mindenki rendelkezik a gyógyítás kegyelmi ajándékával? Mindnyájan szólnak nyelveken? Mindnyájan meg tudják magyarázni? De törekedjetek a fontosabb kegyelmi ajándékokra. Ezen felül megmutatom nektek a legkiválóbb utat. Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai. (1 Pt 4:10 )

4 - 2 - Ajánlás Szerettel ajánlom az alábbi tesztet minden testvéremnek, gyülekezeti tagnak, szolgálattevõnek. Pál apostol mondja 1 Kor 12:1-31-ben "A lelki ajándékokra nézve pedig, testvéreim nem szeretném, ha tudatlanok lennétek..." Kijelentések, a lelki ajándékokkal kapcsolatban: * "A kegyelemi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a Lélek ugyanaz." (4.v.) * "Különbségek vannak a szolgálatokban is, de az Úr ugyanaz." (5.v.) * "A Lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele." (7.v.) * "De mindezt egy és ugyanaz a Lélek munkálja, aki úgy osztja szét kinek-kinek ajándékát, amint akarja." (11.v) Minden hívõnek teremnie kell a Lélek gyümölcsét, ( Gal 5:22. ) Minden újjászületett hívõ ember kapott legalább egy lelki ajándékot ( karizmát ), hogy eszközként használva boldogan, eredményesen, harmónikusan végezze szolgálatát Isten gyermekeként a gyülekezetben. Isten szeretetének, evangéliumának továbbadására, a sötétség visszaszorítására, sebek enyhítésére, Isten országa építésére. E közre adott teszt segítség lehet Istentõl kapott lelkiajándékaid felismerésére, elfogadására, kifejlesztésére, megfelelõ szolgálati terület megtalálásához. Az Úr azt akarja, ( 1Pt 4:10 ) szerint, hogy tudjuk, milyen lelki ajándékot kaptunk, s azzal sáfárkodjunk örömmel. Abban a reményben, és azzal a céllal adjuk közre ezt a segédanyagot, hogy segítünk némelyeknek. Testvéri szeretettel: Bayer György

5 - 3 - Használati utasítás 1. Olvasd el a 180 mondatot, és jelöld be x-el az öt válasz közül azt, amelyik legközelebb áll hozzád. Adj õszinte és spontán választ! 2. A ( és ) lapot add egy-egy testvérnek, akik jól ismernek. Töltsék ki rád vonatkoztatva a tesztet. ( házastárs, szülõ, lelkipásztor, barát ) 3. A kérdések megválaszolása után, végezd el az értékelést. Az eredménybõl megismerheted ajándékaidat, valamint rejtett felgerjeszthetõ karizmáidat. ( lásd 20. oldal ) 4. Örülnénk, ha írnál nekünk felfedezésedrõl, tapasztalatodról. 5. Sok örömet kívánunk neked a teszt elkészítése közben! Szeretettel, a B.M.SZ.

6 Örömöt okoz nekem nagyon sokat sokat közepeset keveset egyátalán nem Ha még nincs tapasztalatod a következõ területeken, jelöld be a jobb szélsõ oszlopot....meghatározott terveket kidolgozni, lépésrõl lépésre meghatározni, hogy hogyan érhetõ el a cél...hogy más kultúrában élõ emberek életformájához igazodjak...hogy házastárs. és család nélkül éljek (házasok jelöljék a jobb oldalt.)...hogy megvizsgálhatom mások gyülekezettel kapcsolatos kijelentését, hogy nem viszik-e rossz irányba a gyülekezetet...ha nem keresztyénekkel beszélhetek Jézusról és vele való kapcsolatomról...ha olyan embereken is segíthetek nehéz helyzetükben, akik nem a barátaim...ha célokat, melyek másoknak irreálisnak tünnek, megvalósíthatok...ha pénzemet, tulajdonomat, nagyvonalúan Isten országa építésére adhatom...ha közremûködhetek abban, hogy emberek megszabaduljanak démonikus kötöttségüktõl...ha rendszeresen imádkozhatok betegek gyógyulásáért ha segédeszközt fejleszthetek ki, ami megkönnyíti másoknak a tanulást...ha nyelveken imádkozhatok...ha egyéneknek és csoportoknak segíthetek analizálni helyzetüket, és segítséget nyújthatok a változtatásra...ha rendelkezem a léthez szükséges javakkal...ha dolgokat megjavíthatok, karban tarthatok ( eszközök a misszióban )

7 Örömöt okoz nekem nagyon sokat sokat közepeset keveset egyátalán nem Ha némely állítással kapcsolatban nincs tapasztalatod, jelöld a jobb szélsõ oszlopban....ha a háttérben dolgozva támogathatom a "reflektorfényben" szolgáló testvéreimet...ha bejelentkezés nélkül érkezõ vendégeknek élelmet és szállást adhatok...ha egy órát, vagy többet, imádságban tölthetek ha valakinek a nyelvekenszólásból kihallhatom Isten üzenetét számunkra...ha sok idõt tölthetek tanulással azért, hogy több ismeretre tegyek szert...ha embereket vezethetek, akik közös cél felé haladnak együtt...ha szenvedéseim közepette, bizonyságot tehetek, a helyes életszemléletrõl...ha emberekkel törõdhetek, akik a társadalom peremén élnek...ha olyan dolgokért imádkozhatok, melyek áttörik a természeti törvényeket (Isten csodás beavatkozásáért )...ha más gyülekezetek problémáival úgy foglalkozhatok, hogy segíthetek a megoldásukban...ha törõdhetek mások lelki szükségeivel, és hosszan kísérhetem õket...ha szócsõ lehetek abban, hogy Isten konkrét üzenetet adhasson a gyülekezetnek, adott helyzetükben...ha a gyülekezetben átvehetek jelentéktelennek tûnõ feladatokat...ha egyedül, vagy másokkal együtt énekelhetek, muzsikálhatok...ha gondolataimat mûvészi eszközökkel fejezhetem ki ( festés, grafika, pantomim stb. )

8 - 6 - Jobban szeretnék mint eddig kimondottan szívesen nagyon szívesen szívesen nem szívesen nem...gyülekezeti projekteket megtervezni, megszervezni, és alkalmas emberekkel megvalósítani...hogy legyen kapcsolatom más kultúrában élõ emberekkel azzal foglalkozni, hogy Isten akarata-e velem kapcsolatban az, hogy megházasodjak-e vagy sem...mások szavaival, tanításaival foglalkozni, és összemérni a Biblia tanításával...nem hívõkkel szóbaelegyedni az Úr Jézus Krisztusba vetett hitrõl beszélgetni...a baráti körömön kívül élõknek személyesen segíteni, õket támogatni...odafigyelni arra, hogy látással rendelkezõ testvérek adják meg a gyülekezetben a hangot...hogy kapcsolatba kerüljek a projektért felelõsökkel, hogy támogathassam õket adományommal...hogy Isten használhasson, a démonikus erõk elleni harcban...hogy eszközként szolgálhassak úgy, hogy Isten természetfeletti gyógyulást adhasson...idõt befektetni arra, hogy tesvéreimhez információkat, felismeréseket juttassak...hogy Istennel való beszélgetésben áttörve a racionálison, új nyelveken szólhassak...embereknek, vagy szervezeteknek segíteni szeretnék, hogy találjanak hatásos utat céljuk elérésére...hogy életnívómat lejjebb szállítsam...kezeimet használva, valami egészen gyakorlatit szeretnék Istenért tenni

9 - 7 - Jobban szeretnék mint eddig kimondottan szívesen nagyon szívesen szívesen nem szívesen nem...más keresztyéneket úgy támogatni, hogy az én ajándékaimat az õ szolgálatukba fektetem be...otthonomban olyan légkört teremteni embereknek, hogy jól érezzék magukat...több idõt imádságra szánni Eszköz lenni abban, hogy ha valaki nyelveken szól, én érthetõ nyelven adjam tovább...missziós elképzeléseket összegyüjteni, és kiértékelni...rendelkezésre állni, a vezetési kérdések megoldásában...olyan helyzetekben megállni, ahol a hit, személyes áldozattal jár...olyan emberekkel foglalkozni, akiket a társadalom elhanyagolt, vagy kiközösített...megtapasztalni, hogy Isten használ jelek és csodák tételében...új gyülekezetek létrejöttén fáradni, és így olyan embereket elérni, akikhez másként nem jut el az örömhír...hívõket segíteni, hitük növekedésében...hívõknek segíteni felismeni, hogy mi Isten akarata, az adott helyzetben...rendelkezésre állni, ha a gyülekezetben valamilyen feladatot meg kell oldani...istent muzsikával szolgálni...érzelmeimet kreatív módon kifejezni ( jelenet, festészet, kerámia, stb )

10 - 8 - Az a tapasztalatom nagyon gyakran gyakran néha ritkán soha...hogy olyan terveket dolgozhattam ki, ami által, a gyülekezet munkáját, racionálisabban lehet végezni Hogy más kultúrkörhöz tartozó emberek vonzódtak hozzám...hogy egyedülállóként több erõm van Isten szolgálatára ( Házasok, a jobb szélsõt jelöljék )...Hogy felismertem a rossz motivációt, a kegyesen hangzó mondatok mögött...hogy Isten használt engem, mások Jézus Krisztusban való hitre segítésére...hogy némelyek azt mondják, hogy a vígasztalásom, bíztatásom, nagyon sokat jelentett nekik...hogy némelyek álmodozónak tartanak, mert szerintük utópisztikus célokat tûzök magam elé...hogy egy jelentõs pénzmennyiség odaadásával, másokon segíthettem...hogy emberek imádságom által szabadok lettek démonikus kötöttségüktõl...hogy Isten meggyógyított testi-lelki betegeket, imádságom meghallgatásaként...hogy azt mondták némelyek, hogy az ismereteimet jól át tudtam nekik adni...hogy egy számomra ismeretlen nyelven imádkoztam Istenhez...Hogy némelyek bonyolult probléma megoldásában tanácsot kértek tõlem, és ez segített nekik...hogy jobban hozzá tudok férkõzni egyszerû emberekhez, mert úgy döntöttem, hogy nagyon egyszerû életet élek...hogy gyakorlati képességeimmel segíthettem másoknak

11 - 9 - Az a tapasztalatom, hogy nagyon gyakran gyakran néha ritkán soha...felelõs pozicíóban levõ testvérek jobban végezhetnék feladatukat, mert átvettem tõlük részfeladatokat sokan találkoznak nálam, mert jól érzik magukat...isten egyértelmûen avatkozott be, amikor bizonyos dolgok megoldásáért imádkoztam...a nyelvekenszóló értelmezésem beleillett a szituációba...elsõként általam hozott javaslatok késõbb beváltak...más keresztyéneket motiválhattam, hogy dolgozzanak bizonyos célok elérése érdekében...szenvedésem másokat megerõsített...embereken akik szükségben voltak, segíthettem a gyakorlatban...isten eszközül használt, jelek és csodák tételében...más gyülekezetek vezetõi figyelembe vették, alkalmazták tanácsaimat...hívõket hosszútávú személyes kapcsolatápolással segíthettem a lelki fejlõdésben...némelyek azt mondják, hogy amit én mondtam nekik, az Istentõl való üzenet volt az életükben...gyorsabban meglátom a gyülekezetben a feladatot, mint mások, és meg is teszem...muzikális képességeimmel másoknak szolgáltam, erõsítettem õket...kreatív lépességeimet Isten dicsõítésére használhattam

12 A következõ kijelentés rám vonatkozik nagyon erõsen erõsen kevésbé gyengén nem...megtervezem a napomat, és nem bízom a dolgokat a véletlenre...örömet jelent, ha tanulhatok más kultúrákról Azonosulni tudok Pál azon mondatával, hogy mások is maradjanak házasság nélkül, mint õ...nagyon nyugtalanít, ha valaki valami jó dolgot mond, a motivációja azonban nem tiszta...nagy problémát jelent nekem, hogy nagyon sokan nem tesznek bizonyságot hitükrõl...ha emberek a problémákról beszélnek nekem, több eggyüttérzés van bennem ( mint talán másokban )...Számomra teljesen világos, hogy Isten akkor is megtartja szavát, ha a körülmények mást mutatnak...személyes megszólítottságot érzek, ha mások anyagi problémáiról hallok...engem nagyon zavar, ha vannak hívõk, akik nem is hiszik, hogy léteznek démonok...engem nagyon zavar, ha a gyülekezetben keveset imádkozunk betegekért...szenvedek attól, hogy csak nagyon kevés hívõ tudja ismeretét, érthetõen, élvezhetõen elõadni...jól érzem magam olyan csoportban, ahol nyelveken imádkoznak...fontosnak tartom, hogy a gyülekezet tapasztalt szakemberektõl tanácsot fogadjon el...nekem problémát okoz az, hogy nagyon sok hívõ ember anyagilag túlzottan jó körülmények között él...engem zavar, ha épületek, eszközök, stb. rossz állapotban vannak, nem használják õket rendeltetésszerûen

13 A következõ kijelentés rám vonatkozik nagyon erõsen erõsen kevésbé gyengén nem...nekem jólesik olyan szolgálatot is elvégezni, amit mások nem tartanak elég látványosnak...akkor is tudok örülni elõre nem jelzett vendégeknek, ha nincs rendben a lakásom...másoktól hallott imatémákat komolyan veszem, és rendszeresen imádkozom értük...ha valaki nyelveken szól, azért imádkozom, hogy megmagyarázhassam...szívesen foglalkozom bibliai összefüggésekkel, és ezek alkalmazásával a mindennapi életben...fontosnak tartom, hogy egy keresztyén csoportot jó képességû vezetõ vezessen...keresztyén mártírokról szóló beszámolók elbûvölnek engem...ha szükséget látok, legszívesebben azonnal segítenék Imádkozom azért, hogy Isten általam is tegyen csodát, mint tette ezt az elsõ keresztyének idejében...nagyon fontosnak tartom, hogy legyen egység a gyülekezetek között...nagyon nyomaszt, hogy keresztyének, testileg és lelkileg sem részesülnek elégséges gondozásban, támogatásban...imádkozom azért, hogy Isten még közvetlenebbül szóljon hozzám, mint ahogyan ma tapasztalom...észreveszem, ha másoknak gyakorlati segítségre van szüksége, kész is vagyok segíteni....elszomorít, ha kevés hangsúlyt helyeznek a gyülekezetben a muzsikára...az a vágyam, hogy a hívõk tartsák szép rendben környezetüket

14 Tetszik nekem nagyon könnyû könnyû közepesen nehéz nagyon nehéz...üzleti, és szervezési kérdéseket önállóan megvalósítani...megtalálni emberekhez az utat, akiknek egészen más életstílusuk van mint nekem...hogy figyelmen kívül hagyjam a családalapítást ( házasok jelöljék a jobboldali oszlopot )...hogy megvizsgáljam, hogy az adott szavak, isteni, emberi, vagy sátáni eredetûek-e...hogy egy beszélgetésben pontosan megtudjam, hogy mi játszódik le a másikban, és segítõ módon viselkedjek...hogy megállapítsam annak idõpontját, hogy mikor mi játszódik le a másikban, és segítõ módon viselkedjek...hogy olyan dolgokért imádkozzam és dolgozzam, melyeket mások lehetetlennek tartanak...hogy jövedelmem egy fontos hányadát, rendszeresen Isten ügyére fordíthatom...ha észrevehetem, hogy van-e valakinek az életében démonikus befolyás, terület...ha személyesen és konkrétan imádkozhatok betegek gyógyulásáért...ha információkat logikusan, érdekesen és érthetõen adhatok tovább a hallgatóságnak...ha nyelveken imádkozhatok Ha a következõ állításokkal kapcsolatban még nem volt tapasztalatod, jelöld a jobb oldali oszlopot ha elméleti ismeretet, konkrét helyzetben alkalmazhatok...ha anyagilag alacsonyabb életnívón élhetek...ha teljesen gyakorlati munkát végezhetek a két kezemmel

15 Tetszik nekem nagyon könnyû könnyû közepesen nehéz nagyon nehéz Ha valamirõl nincs tapasztalatod, jelöld a jobb oldali oszlopban...hogy más hívõktõl, szolgálatot vegyek át, hogy õk jobban végezhessék az õ szolgálatukat...ha ismeretlen látogatóknak az otthon érzését nyújthatom ha bizonyos dolgokért hetekig, hónapokig imádkozhatok...ha megérezhetem, hogy mit akar Isten mondani, nyelveken...ha tényeket fedezhetek fel, és szisztematikusan megfogalmazhatok, melyek a gyülekezet építésére vannak...ha másokat feladattal bízhatok meg...ha Krisztusért, szenvedést vállalhatok magamra...ha kifejezhetem együttérzésemet, szükségben levõ embereknek...ha természetfeletti jelekért, csodákért imádkozhatok...ha csoportokat, gyülekezeteket tanácsolhatok szellemi állapotukat illetõen...ha keresztyének csoportját személyesen kísérhetem, és ha dolgozhatok egységükért...ha Istentõl felvilágosítást kapok arra, hogy bizonyos helyzetben mi az Õ akarata...hogy komolyan vegyek olyan szolgálatot, amit mások nem tartanak elég látványosnak...ha mások jelenlétében Isten dicsõségére zenélhetek, énekelhetek...ha kreatív lehetek, és így kommunikálhatok ( festés, rajz, pantomim, jelenet, bábjáték stb. )

16 Készen lennék arra, hogy nagyon szívesen szívesen adott esetben szükség esetén semmi esetre...képzéseken vegyek részt, melyek segítenek abban, hogy a tervezésben, szervezésben és mások bevonásában fejlõdjek...egy idegen kultúrában dolgozzak, ha erre lehetõség nyílik hajadon, vagy nõtlen maradjak, hogy ezáltal többet dolgozhassak Isten országáért (a házasok jelöljék a jobb oszlopot )...hogy sok idõt töltsek a Bibila, és más irodalom alapos tanulmányozásával, tisztább látásért, a különbségtételre...olyan tanfolyamon vegyek részt, ahol abban segíthetek, hogy hogyan lehet valakit hitre segíteni...hogy tanuljak arról, hogyan tudok másoknak rendszeres beszélgetés által segíteni...akkor is elkezdjek egy feladatot, ha nagy a kockázata...jól munkálkodó testvéreket, rendszeresen támogassak...hogy szembeszáljak démonikus erõkkel, ha mások is segítenek ebben nekem...hogy betegekért végzett imaszolgálatban vegyek részt...több irodalmat olvassak a komunkikációról, hogy képességeimet növeljem ezen a területen...hogy nyelveken szóljak, ha Isten megadja nekem ezt az ajándékot...sok idõt szenteljek annak, hogy embereket, csoportokat tanácsoljak nehéz döntéseikben...szükség szerint lemondjak jó ételrõl, kényelmes otthonról, drága ruháról...szükség esetén a gyülekezetben elõforduló munkában, részt vegyek, segítsek

17 Készen lennék arra, hogy nagyon szívesen szívesen adott esetben szükség esetén semmi esetre...túlterhelt keresztyének munkáján könnyítsek úgy, hogy támogatom õket szolgálatukban...otthonomat jobban megosszam barátaimmal, mint eddig egy gyülekezeti csoportban dolgozzak, akik folyamatos imaszolgálatot végeznek...a nyelveken szólás magyarázatát adjam, ha Isten megadja a jelentést...sok idõt szánjak annak kutatására, hogy amik azok a dolgok, melyek elõsegítik a gyülekezet egészséges fejlõdését...vezessek rám bízott nagyobb létszámú közösséget...életemet kockára tegyem, ha ezt kivánná Isten országa...olyan gyülekezeti szolgálatban vegyek részt, akik törõdnek a társadalom peremén élõkkel...imádságban, olyan esetekre koncentráljak, melyek emberi számítás szerint kilátástalanok...gyülekezetek között fennálló konfliktusok megoldásában segítsek...átvegyem a felelõsségét, egy hívõkbõl álló csoport vezetésének...gyülekezeti tagoknak Istentõl vett üzeneteket közvetítsek, akkor is, ha ez kényelmetlen néha...idõt szánjak a gyülekezetben olyan dolgokra, melyek a legsürgõsebben elvégzendõk...eggyüttmûködjek a gyülekezet zenei életében...olyan gyülekezeti csoportban dolgozzam, ahol lehetõség van a mûvészi képességek kifejlesztésére

18 nél el tudom képzelni... a b c d e f g h i j k l jól nagyon jól adott esetben nem egyátalán nem ( Egy testvéremnek velem kapcsolatban kitöltött tesztje )...hogy sok örömet jelent neki, ha szervezési kérdésekkel foglalkozhat a gyülekezetben...hogy nagyon örülne annak, ha élete nagy részét egy idegen kultúrában tölthetné...hogy neki kevesebb problémát okozna az, ha nem házasodna meg, mint másoknak (ha házas, jelöld a jobb. o.)...hogy jobban felismeri bizonyos viselkedés mögött az igazi motivációt, mint mások...hogy az õ hivatása abban van, hogy a még nemhívõkkel beszéljen a Jézus Krisztusba vetett hitrõl...hogy tõle távol élõ emberek is felkeresik, hogy lelkigondozói segítséget kapjanak...hogy kész személyes nagy rizikót is vállalni célja elérése érdekében...hogy neki fontosabb - összehasonlítva másokkal az -, hogy pénzt szánjon missziós célokra...hogy jobban különbséget tud tenni mint mások aközött, hogy isteni, sátáni, vagy emberi dolog-e az amirõl szó van...hogy hozzá többször fordulnak azért, hogy imádkozzon gyógyulásukért...hogy nagy örömét leli mások képzésében, továbbképzésében...hogy a nyelvekenszólás ajándékával rendelkezik m n o...hogy õ könnyebben meg tudja oldani mások bonyolult problémáit...hogy kevés anyagival boldogabb mint a sokkal...jobb kézügyessége, mûvészi hajlama van, mint másoknak úgy általában

19 nél el tudom képzelni... p jól nagyon jól adott esetben nem egyátalán nem...idõt igénylõ munkákat vesz át másoktól q r s t u v w x y z aa bb cc dd...vendégekkel boldogabb, mint nélkülük...sok örömet jelent neki, ha sok idõt tölthet el imádságban...képes valakinek a nyelvekenszólását tolmácsolni...nagyon örül annak, ha háttérbe szorulva, új missziós terveken dolgozhat...az õ speciális feladata, hogy másoknak utat mutasson...könnyebben viseli a szenvedést, mint mások...speciális feladatának látja azt, hogy bajban levõ emberekkel törõdjön...isten használja, jelek és csodák megtételében...kikérik a tanácsát, ha vezetõket választanak a gyülekezetben...nagy öröme van abban, ha hosszú ideig vezetheti hívõk egy csoportját személyesen...isten több üzenetet közöl rajta keresztül a gyülekezetnek, mint mások által...könnyen végez bármely munkát a gyülekezetben...nagyon örül annak, ha Istent zenével, énekkel dicsõítheti...örömet szerez neki, ha mûvészetét beleviheti a szolgálatba ( rajz, festés, játék, pantomin, bábozás, stb. )

20 nél el tudom képzelni... A B C D E F G H I J K L jól nagyon jól adott esetben nem egyátalán nem ( Egy testvéremnek velem kapcsolatban kitöltött tesztje )...hogy sok örömet jelent neki, ha szervezési kérdésekkel foglalkozhat a gyülekezetben...hogy nagyon örülne annak, ha élete nagy részét egy idegen kultúrában tölthetné...hogy neki kevesebb problémát okozna az, ha nem házasodna meg, mint másoknak (ha házas, jelöld a jobb o.)...hogy jobban felismeri bizonyos viselkedés mögött az igazi motivációt, mint mások...hogy az õ hivatása abban van, hogy a még nemhívõkkel beszéljen a Jézus Krisztusba vetett hitrõl...hogy tõle távol élõ emberek is felkeresik, hogy lelkigondozói segítséget kapjanak...hogy kész lenne személyes nagy is rizikót vállalni célja elérése érdekében...hogy neki fontosabb összehasonlítva másokkal az, hogy pénzt szánjon missziós célokra...hogy jobban különbséget tud tenni mint mások aközött, hogy isteni, sátáni, vagy emberi dolog-e az amirõl szó van...hogy hozzá többször fordulnak azért, hogy imádkozzon gyógyulásukért...hogy nagy örömét leli mások képzésében, továbbképzésében...hogy a nyelvekenszólás ajándékával rendelkezik M N O...hogy õ könnyebben meg tudja oldani mások bonyolult problémáit...hogy kevés anyagival boldogabb mint a sokkal...jobb kézügyessége, mûvészi hajlama van, mint másoknak úgy általában

21 nél el tudom képzelni... P jól nagyon jól adott esetben nem egyátalán nem...idõt igénylõ munkákat vesz át másoktól Q R S T U V W X Y Z AA BB CC DD...vendégekkel boldogabb, mint nélkülük...sok örömet jelent neki, ha sok idõt tölthet el imádságban...képes valakinek a nyelvekenszólását tolmácsolni...nagyon örül annak, ha háttérbe szorulva, új missziós terveken dolgozhat...az õ speciális feladata, hogy másoknak utat mutasson...könnyebben viseli a szenvedést, mint mások...speciális feladatának látja azt, hogy bajban levõ emberekkel törõdjön...isten használja, jelek és csodák megtételében...kikérik a tanácsát, ha vezetõket választanak a gyülekezetben...nagy öröme van abban, ha hosszú ideig vezetheti hívõk egy csoportját személyesen...isten több üzenetet közöl rajta keresztül a gyülekezetnek, mint mások által...könnyen végez bármely munkát a gyülekezetben...nagyon örül annak, ha Istent zenével, énekkel dicsõítheti...örömet szerez neki, ha mûvészetét beleviheti a szolgálatba ( rajz, festés, játék, pantomin, bábozás, stb. )

22 A kiértékelés módja 1.lépés A lapon található A rész és B rész számozott rovataiba írd be, a kérdéseknél bejelölt x-hez tartozó pontszámot, amit a táblázatok alján olvashatsz le. 2. lépés Értékeld ki, a testvérednek, barátodnak, házastársadnak átadott ûrlapot is, az elõbbiekhez hasonlóan. 3. lépés Számold össze az A rész pontjait viszintes irányban, és az összeget írd be a megfelelõ összes A rovatba. Tedd meg ugyanezt a B résszel is. 4. lépés Karikázd be az összes A oszlopban, az 5 legmagasabb pontszámú eredményt. Írd be ezeket a 22. oldalon található táblázatba. Ezek az érvényre jutó, mûködõ ajándékaid. 5. lépés Karikázd be a összes B oszlopban levõ 5 legmagasabb pontszámot elért lelki ajándékot. Az A részen is jelölt ajándékot kihagyva, írd be a másik táblázatba, a rejtett, felgerjeszteni való karizmáidat.

23 KARIZMA - TESZ - ÖSSZESÍTÕ 1 A rész A a összes A összes B szervezés 31 B rész B b misszionárius C c házasság nélküli élet D d lelkek megkülönböztetése E e evangélizálás F f lelkigondozás G g hit H h adás-adakozás I i ördögûzés J j gyógyítás K k tanítás L l nyelvekenszólás M m bölcsesség beszéde N n önkéntes szegénység O o szakmunka P p segítés Q q vendéglátás R r imádság S s nyelvek magyarázata T t ismeret U u vezetés V v szenvedésre való kül.képesség W w irgalmasság X x csodatétel Y y apostolkodás Z z pásztorlás AA aa prófétálás BB bb szolgálás CC cc ének-zene DD dd mûvészet-kreativitás

24 Lelki ajándékaim Ajándékaim Rejtett ajándékaim "A lelki ajándék az a különös képesség, amit a Szentlélek a Krisztus teste, a Gyülekezet minden tagjának adott, vagy ad Isten kegyelmébõl, hogy használjon, gyümölcsözzön a testben, építse azt." Hálásak vagyunk, amennyiben tesztünkkel segíthettünk felismerni lelki ajándékaidat. Urunk áldását, örömét, erejét kívánjuk ahhoz, hogy megtaláld és folytasd szolgálatodat, gyülekezetedben és azon kívül. Építsd Isten országát testvéreiddel együtt, engedelmesen, Isten dicsõségére, és elveszett emberek megmentéséért. Figyelem! Amennyiben hasznosnak látod a tesztet és úgy gondolod, hogy másoknak is segíthet, szolgálati területe felismerésében, ajánld neki, hogy megrendelhesse címünkön. A teszt címünkön Baráti Missziós Szolgálat 6440 Jánoshalma, Kisszállási u. 7 / a. Tel / Fax: korlátlan

25 Munkaterületek, ahol ajándékaimmal szolgálhatok: APOSTOL Gyülekezetplántálás - misszió tervezése - külmisszió - gyülekezeti tanácsadás - gyülekezet és egyházvezetõi feladatok (megválasztás esetén) gyülekezetközi tevékenység - prédikálás stb. NYELVEKENSZÓLÁS MAGYARÁZATA imaközösség, kiscsoport IRGALMASSÁG lelkigondozás - egészségügy - beteglátogatás - beteggondozás - kórházmisszió - államigondozott gyermekek - idõsek közötti szolgálat - diakóniai szolgálatok - külmisszió - cigányok közötti munka stb. ÖRDÖGÛZÉS lelkigondozás - evangélizáció - külmisszió SZOLGÁLÁS imaháztakaritás - másért végzett bármilyen szolgálat - segítés - kisegítés - kétkezi munka a misszióban - vendégek ellátása - étkeztetés - kerti - karbantartó - technikai munkák - adminisztráció - gyermekfelügyelet stb. HÁZASSÁG NÉLKÜLI ÉLET Istentõl vett elhivatás, örömmel végzett szolgálat Isten országáért, emberek megmentéséért ISMERET gyülekezetnövekedés kutatása - tervezés - tanácsadás - irodalmi tevékenység - igemagyarázat - kreatív evangélizálás - ifjúsági munka - munkatársképzés

A szolgálat lelki ajándékai

A szolgálat lelki ajándékai A szolgálat lelki ajándékai 0. Áttekintés Szolgálat Segítés Adakozás Könyörületesség Zene Vendégszeretet 1.1 Mit mond az Írás? Igehely: Róma 12,7; 1 Péter 4,11. Szolgálat = diakonia az Újszövetségben a

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

A kijelentési ajándékok. Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál

A kijelentési ajándékok. Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál A kijelentési ajándékok Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál 0. Áttekintés Bölcsesség beszéde Ismeret kijelentése Figyelmeztetés Isteni kijelentések 1.1. Mit mond az Írás? Igehelyek: 1 Kor. 12,8:

Részletesebben

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG Szentírás Szövetség A mû eredeti címe: Following Jesus Pathway Bible Guides: Luke 9 12 Szerzô: Gordon Cheng Originally published by Matthias

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

hit17.qxd :44 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 17. hitelv

hit17.qxd :44 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 17. hitelv hit17.qxd 2007.11.06. 21:44 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 17. hitelv Lelki ajándékok és szolgálatok És ő»adott«némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul,

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13.

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13. 11. tanulmány Hittel élni március 7 13. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Példabeszédek 28:4-5, 7, 9; 29:13; Róma 1:16-17; Galata 3:24; 1János 2:15-17 Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 1. fejezet: A gyülekezetnövekedés és az égő vágy........... 7 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK 2. fejezet: Hogyan lehet nagy dolgokat elvégezni

Részletesebben

P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK

P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK LÁNYKÉRDÉSEK Tilmann atya válaszol P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK Családakadémia-Óbudavár Egyesület Óbudavár, 2006 Ezt a kis füzetet Tilmann atya készítette Weeber Orsi,

Részletesebben

Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban

Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban A Beregszászi Református Egyházközség 2009-ben indította el önkéntes ifjúsági munkatársképzését Beregszászban, eleinte hat önkéntes tanuló és két önkéntes

Részletesebben

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson A vezetőfejlesztés jézusi módszere 2 Timóteus 2:2 1) Válassz jól Lukács 6:12-16 1 Timóteus 5:22 Elhívás Jellem Képességek 2) Fektess be időt 12 Egy A három Egy

Részletesebben

2016 április 3.-án NT. FOGARASI ANITA Deák Lehel

2016 április 3.-án NT. FOGARASI ANITA Deák Lehel NEW YORK-i ELSŐ MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ First Hungarian Reformed Church of New York City 344 East 69 th Street New York, NY 10021 : (212) 734-5252 www.elsoreformat.us NT. Fogarasi Anita Deák Lehel Főgondnok:

Részletesebben

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp.

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. NEM MINDENKI Lekció: Mt 7,21 23 Alapige: Mt 7,21 Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az,

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

Mi a virtuális valóság?

Mi a virtuális valóság? VIRTUÁLIS VALÓSÁG - KERESZTYÉNYSÉG Kol 2,20-23 Ha tehát Krisztussal meghaltatok a világ elemei számára, miért terhelitek magatokat olyan kötöttségekkel, amelyek csak az e világ szerint élőkre kötelezők:

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Kitöltési Útmutató - Kitöltés előtt olvasd el figyelmesen!

Kitöltési Útmutató - Kitöltés előtt olvasd el figyelmesen! Logos-Hungary Keresztény Főiskola, Tanulmányi vezető: +36 20 5563 515, Email: tanulmanyivezeto@gmail.com, WEB: www.logos-hungary.hu Kedves Hallgató! Szeretettel köszöntelek a mi Urunk, Jézus Krisztus és

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

Megnyílás. 2. összejövetel

Megnyílás. 2. összejövetel Megnyílás 2. összejövetel 25 Előkészítés Üljünk körbe, és középre tegyünk egy gyertyát (ne a szőnyegre csöpögjön!). Ezt gyújtsuk meg a beszélgetés kezdetekor! Keresd ki a mai napra való szentírási részt:

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

A TÁBOROZÓ GYERMEKEK HITRE JUTÁSÁÉRT!

A TÁBOROZÓ GYERMEKEK HITRE JUTÁSÁÉRT! HÁRMASBAN A TÁBOROZÓ GYERMEKEK HITRE JUTÁSÁÉRT! TÁBORSZEMINÁRIUM Budafok, VISZ - KONFERENCIA, 2011. március 26. MÁTÉ 4, 12. (Kis lapok osztása a táborszeminárium résztvevőinek.) Írj fel 2 számot! 1. Évente

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

AZ ISTENTISZTELET RENDJE Újpest-Belsőváros 2008. 01. 27. a Julianna iskola bemutatkozása Loránt Gábor AZ ISTENTISZTELET RENDJE Alapige (textus): 1Kor 14,33a Olvasandó (lectio): 1Kor 14,26-33a Mert Isten nem a zűrzavarnak, hanem

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

ISTEN TETTEI ÉS A MI TETTEINK

ISTEN TETTEI ÉS A MI TETTEINK Pasarét, 2014. július 20. (vasárnap este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Cseri Kálmán ISTEN TETTEI ÉS A MI TETTEINK Alapige: Róma 1,1-7 Pál, Krisztus Jézus szolgája, elhívott apostol, akit az Isten

Részletesebben

A BIBLIA SZÓL EGYESÜLET. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

A BIBLIA SZÓL EGYESÜLET. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Székhelye: 1089. Budapest, Golgota u. 3. Közhasznú jogállása: Közhasznú szervezet. Adószáma: 18297296-1-42 Egyesület képviselője: Majoros Kende Fővárosi Törvényszék 11.Pk.63.867/1990. A BIBLIA SZÓL EGYESÜLET

Részletesebben

SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM 9/14/2009 9:10:00 AM

SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM 9/14/2009 9:10:00 AM SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM WWW.DGY.HU ADÓSZÁM: 18356076-1-03 BANKSZÁMLASZÁM: 10400621-06201821-00000000 H-6200 KISKŐRÖS, MEZŐ U. 16. H-1094 BUDAPEST, ANGYAL UTCA

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

Miért hiszünk? Hitvédelmi sorozat 2/b rész. Az Igazság valós természete

Miért hiszünk? Hitvédelmi sorozat 2/b rész. Az Igazság valós természete Miért hiszünk? Hitvédelmi sorozat 2/b rész Az Igazság valós természete VALÓSÁG A valóság az, ami VAN. Csak egy valóság létezik! Nem függ a mi elképzeléseinktől A valóság az objektív, tényszerű létezés

Részletesebben

AZ ÚRVACSORA SÁKRAMENTUMA

AZ ÚRVACSORA SÁKRAMENTUMA AZ ÚRVACSORA SÁKRAMENTUMA A) ÚRVACSORAI ISTENTISZTELET Az úrnap délelõtti istentiszteleten kívül egyéb alkalmak is lehetnek az úrvacsorával élésre. (Gyülekezeti nap, evangélizációk, konferenciák záró alkalma,

Részletesebben

Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6. HA JÓ a kezdet

Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6. HA JÓ a kezdet Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6 HA JÓ a kezdet Pedagógiai program 2016 Készítette: a Pécsi Baptista Gyülekezet Szakmai Csoportja

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

Lelkészi műhelymunka Berekfürdő november

Lelkészi műhelymunka Berekfürdő november Lelkészi műhelymunka 2010 Berekfürdő 2010. november 29-30. 1 2010. április 28. Ráckeresztúr Hogyan kezeljük az okkultizmust? Számunkra mi az okkultizmus? Isten döntéseit befolyásolni akarjuk; nem Istentől

Részletesebben

KÖNNYEN KI TUDOD MONDANI? NEM!

KÖNNYEN KI TUDOD MONDANI? NEM! KÖNNYEN KI TUDOD MONDANI? NEM! A következő kérdőív azt méri fel, hogy mennyire tudsz másoknak nemet mondani, mennyire vagy képes kiállni a neked fontosnak tartott dolgok mellett akkor is, ha ez éppen mások

Részletesebben

Fedezd fel Isten tervét: Békesség és élet

Fedezd fel Isten tervét: Békesség és élet Fedezd fel Isten tervét: Békesség és élet Istennek az a szándéka, hogy boldog életünk legyen itt és most. Miért nem ismeri a legtöbb ember ezt az igazi életet? Isten szereti az embereket, és szeret téged.

Részletesebben

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28.

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28. KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. május. 12. Theisz Gábor elnök - 1 - A KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós

Részletesebben

Engedelmeskedjetek egymásnak

Engedelmeskedjetek egymásnak Erdélyi Gyülekezet Zalatnay István Reménység Szigete 2010. augusztus 22. Lekció: 4Móz 9,15-23 Textus: Ef 5,21-6,9 Engedelmeskedjetek egymásnak Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmében. Az asszonyok

Részletesebben

A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2015. ÉVRE

A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2015. ÉVRE A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2015. ÉVRE Bevezetés A 2015. esztendőben az év első igehirdetésén elhangzó 1 Korintus 10, 31 alapján: Mindent Isten dicsőségére

Részletesebben

6. óra TANULÁSI STÍLUS

6. óra TANULÁSI STÍLUS 6. óra TANULÁSI STÍLUS CÉL: az egyén jellemzőinek megfelelő tanulási stílus kialakítása. Eszközök: A TANULÁSI STÍLUS KÉRDŐÍV kinyomtatva (a tanulói létszámnak megfelelő példányszámban). A Kiértékelés kinyomtatva

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek.

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014/5 Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. (Róm 6,13) Felnőttként konfirmáltak: Első sor (balról jobbra): Pécskay-Seress

Részletesebben

13. ÉRZÉSEINK A CSALÁDON BELÜL Gyülekezeti óraszám: 1 Iskolai óraszám: 3

13. ÉRZÉSEINK A CSALÁDON BELÜL Gyülekezeti óraszám: 1 Iskolai óraszám: 3 13. ÉRZÉSEINK A CSALÁDON BELÜL Gyülekezeti óraszám: 1 Iskolai óraszám: 3 Tantervben megfogalmazott rövid tematika Érzéseink: irigység, harag, csalódás témájához: Szituációs játékok, beszélgetések a haragról,

Részletesebben

Hogyan vagyok másokkal?

Hogyan vagyok másokkal? Mentorálás témái II.B: Hogyan vagyok másokkal? Kommunikáció Kapcsolatok Konfliktuskezelés Igények felmérése és kielégítése Dömös, 2011. december 2-4. 2011.12.12. Mentorálás tanfolyam Dömös 1 2011.12.12.

Részletesebben

27. ISTEN FORMÁLÓ KEZÉBEN: Gyógyítás a Bethesda tavánál (Jn 5,1 15) Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 2.

27. ISTEN FORMÁLÓ KEZÉBEN: Gyógyítás a Bethesda tavánál (Jn 5,1 15) Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 2. 27. ISTEN FORMÁLÓ KEZÉBEN: Gyógyítás a Bethesda tavánál (Jn 5,1 15) Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 2. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (javasolt irodalom: Leonhard Goppelt: Az Újszövetség theológiája,

Részletesebben

01137_135_WordofWisdom.qxd 12-07-2011 12:11 Page 1 A Bölcsesség szava

01137_135_WordofWisdom.qxd 12-07-2011 12:11 Page 1 A Bölcsesség szava A Bölcsesség szava Mivel a fizikai állapotunk lelkileg is hat ránk, ezért Mennyei Atyánk olyan parancsolatokat is adott nekünk, amelyek arra hivatottak, hogy javítsák a fizikai és a lelki egészségünket.

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella Legyetek nők, ha tudtok (Részlet) A szerelem misztérium a szex-szenvedély is az arról van szó mi férfiak, férfiak maradjunk, és nők a nők szabadok,

Részletesebben

bibliai felfedező A8 Ajánlott további olvasásra: Lukács 18: Timóteus 2:1-6 Filippi 4: rész: A keresztyén élet Az imádkozás

bibliai felfedező A8 Ajánlott további olvasásra: Lukács 18: Timóteus 2:1-6 Filippi 4: rész: A keresztyén élet Az imádkozás Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. rész: A keresztyén élet Az imádkozás Olvasd

Részletesebben

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő.

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő. Válás és újraházasodás a Biblia szemszögéből Ebben az írásunkban a Biblia válás és újraházasodás kérdésére vonatkozó kijelentéseivel szeretnénk foglalkozni. Az Újszövetség világosan elutasítja a válást.

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát

Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát ADUNARE Nagyon fontos megtanulnunk hogyan kell tanulmányozni a Bibliát, mivel: Amikor tanulmányozzuk a Bibliát halljuk Isten parancsolatait. Amikor tanulmányozzuk

Részletesebben

Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció

Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció Közösségért szervezett nap tippek a hatékony szervezéshez Előszó A Telenor felelős vállalatként fontosnak tartja, hogy a legkorszerűbb mobiltechnológiai szolgáltatások

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

Keresztút 2. JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET

Keresztút 2. JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET Keresztút Ha jó emberekkel találkozol, megtapasztalod, milyen jó, ha szeretnek. Kérdezted már egyszer is magadtól: honnan ez a szeretet? Mi, emberek ezt nem az utcán találtuk valahol vagy a kereskedőnél

Részletesebben

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása Gratulálok a döntésedhez! Kalló Melinda vagyok és üdvözöllek az első leckén! Ez egy kicsit rendhagyó tanítás lesz,

Részletesebben

yymár meglévő csoport számára:

yymár meglévő csoport számára: 1. HÉT: FILIPPI 1,1 11 Tényleg Krisztushoz tartozom? Kezdjük a beszélgetést azzal, hogy feltesszük valamelyiket a következő kérdések közül a csoportnak: yykezdő csoport számára: Mi indított arra, hogy

Részletesebben

UTASÍTÁSOK. Tekergó veszélyben

UTASÍTÁSOK. Tekergó veszélyben UTASÍTÁSOK Egy kis füzetecskét fogunk készíteni, melynek címe: Tekergô veszélyben. Ez egy mulatságos kis történet, de nagyon komoly a mondanivalója. Íme, az elkészítés módja: 1. Nézzétek meg a harmadik

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA Tanuló neve: Oktatási azonosító: Születési hely, idő: Anyja születéskori neve: Tanuló neve: Osztálya:.. Mit nevezünk iskolai közösségi szolgálatnak? Az iskolai közösségi szolgálat

Részletesebben

Egyházi jövőkép milyen egyházat akarunk? ORSZÁGOS ESPERES - GONDNOKI ÉRTEKEZLET Budapest

Egyházi jövőkép milyen egyházat akarunk? ORSZÁGOS ESPERES - GONDNOKI ÉRTEKEZLET Budapest Egyházi jövőkép milyen egyházat akarunk? ORSZÁGOS ESPERES - GONDNOKI ÉRTEKEZLET 2012.04.25. Budapest Az egyházi jövőkép megfogalmazásának létjogosultsága az, hogy: - Isten népe számára mindenkori jövőjéről

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

JÉZUS KRISZTUS EVANGÉLIUMÁNAK VISSZAÁLLÍTÁSA

JÉZUS KRISZTUS EVANGÉLIUMÁNAK VISSZAÁLLÍTÁSA JÉZUS KRISZTUS EVANGÉLIUMÁNAK VISSZAÁLLÍTÁSA ISTEN AZ ÖN SZERETÃ MENNYEI ATYJA Isten az ön Mennyei Atyja. Személyesen ismeri önt, és jobban szereti, mint azt el tudná képzelni. Azt szeretné, hogy ön boldog

Részletesebben

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK?

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Alapige: Lk 19, 41-48 Amikor közelebb ért Jézus, és meglátta a várost, sírt. Így szólt: "Bár felismerted volna ezen a napon

Részletesebben

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest),

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest), Kik a ferencesek? A Ferences Rend 800 éve van jelen a társadalom szolgálatában. Ismert és elismert közösség Magyarországon és világszerte. A Rend elsődleges feladata az evangelizáció, ez ugyanakkor különböző

Részletesebben

Olyan életformát kell néhány sorban bemutatnom,

Olyan életformát kell néhány sorban bemutatnom, A TASSI ÉS A GYULAI SZERETETOTTHON 2004 2009 Olyan életformát kell néhány sorban bemutatnom, amelyet általában nem ismernek az emberek mivel nem találkoznak vele naponként, vagy téves elképzelésük van

Részletesebben

Ballagási ünnepség

Ballagási ünnepség Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta és szerkesztette: Molnár Máté Fotókat készítette: Lajos Abigél és Róka Zsófia Ballagási ünnepség 2016.04.29. Igen, elballagtak a SZISZKI végzős diákjai is. Könny,

Részletesebben

A Magyarországi Református Egyház küldetése, követe legyen a mai magyar társadalomban, a. helyzetére való tekintet nélkül, újjáteremtő erejét.

A Magyarországi Református Egyház küldetése, követe legyen a mai magyar társadalomban, a. helyzetére való tekintet nélkül, újjáteremtő erejét. A Magyarországi Református Egyház küldetése, hogy a Szentlélek által Isten Országának jele és követe legyen a mai magyar társadalomban, a személyes és közösségi megújulás egyháza, ahol minden ember, származására

Részletesebben

A kiteljesedett, boldog élet 7 összetevője.

A kiteljesedett, boldog élet 7 összetevője. A kiteljesedett, boldog élet 7 összetevője. És ahogy őket 365 napon keresztül erősíteni tudod Hogy érzed most magad az aktuális életkerekedet látva? Örülsz, vagy néhány dolog elgondolkodtat? Esetleg egyik-másik

Részletesebben

Istennel töltött idő Isten & én Ötletek a személyes áhítathoz Mi a személyes áhítat? Erről már mindent tudok Olvasom a Bibliát és imádkozom! Ennyi? Olvastad ma a Bibliát? Mit olvastál? Hogyan hatott rád?

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére

ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére Ára: 960 Ft RP-001/2MFEI Hittan 1 Iskolai Munkafuzet Borito.indd All Pages 2014.07.04. 10:26:12 ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések?

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések? A Biblia üzenete Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve 3:1 Terveink szerint Üzleti terv, hiteltörlesztési terv, munkaterv, fejlődési terv. Ismerősek a

Részletesebben

HOGYAN ÚJULHAT MEG A GYÜLEKEZET? ÉPÜL, VAGY ÉPÍTJÜK?

HOGYAN ÚJULHAT MEG A GYÜLEKEZET? ÉPÜL, VAGY ÉPÍTJÜK? HOGYAN ÚJULHAT MEG A GYÜLEKEZET? ÉPÜL, VAGY ÉPÍTJÜK? "Aki azt akarja, hogy az egyház maradjon meg olyannak, amilyen, az nem akarja, hogy az egyház megmaradjon. (K.D.) 36302286015, www.egyhazmenedzsment.ewk.hu

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12

Tartalomjegyzék. Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12 Tartalomjegyzék Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12 1. Az alapok: Hogyan látja Isten a gyülekezetet? 17 A tanuló gyülekezet 19 A gondoskodó gyülekezet 22 Az istentiszteletre összegyűlt

Részletesebben

Közbenjáró imádságok a Napközi imaórán

Közbenjáró imádságok a Napközi imaórán Közbenjáró imádságok a Napközi imaórán A napközi imaórában a Rövid olvasmányt és a Verzikulust követően a kántor olvassa be az imádságot, majd megfelelő idejű szent csend után intonálja a Kyrie eleison

Részletesebben

Eredmények 2 0 1 0 / 2 0 11.

Eredmények 2 0 1 0 / 2 0 11. Eredmények S z ü lői elégedettségi kérdőív 2 0 1 0 / 2 0 11. A kérdőívek száma 250 213 200 150 100 93 50 0 kiadott kitöltött 2 Az Ön gyermeke 60 56 50 40 34 30 20 10 0 fiú lány nincs válasz 2 3 A kérdőív

Részletesebben

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél Textus: Mk. 8, 11-26. 1 Bevezetés Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: - farizeusok viselkedése - jel - a négyezrek megvendégelésének a története hogyan talált visszhangra - HELYES

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben