Veszélyes hulladékok gyűjtése, ártalmatlanítása. II. Hulladékgazdálkodási Technológus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Veszélyes hulladékok gyűjtése, ártalmatlanítása. II. Hulladékgazdálkodási Technológus"

Átírás

1 Veszélyes hulladékok gyűjtése, ártalmatlanítása II. Hulladékgazdálkodási Technológus hallgatók számára

2 A veszélyes hulladék fogalma A hulladék:mindazok az anyagok, amelyek a tulajdonos számára feleslegessé váltak, zavarják vagy veszélyeztetik az élet-és termelőtevékenységet, nincs piaci értékük. Veszélyes hulladék mindaz a termelési vagy egyéb tevékenység során visszamaradt anyag, amely, vagy amelynek bármely bomlásterméke az emberi életre egészségre, ill. az élővilágra közvetlenül vagy közvetve, azonnal vagy késleltetetten károsító hatást fejt ki, és amelyet a termelő nem képes felhasználni értékesíteni vagy értékesíteni.

3 A Veszélyes hulladékok tulajdonságai Veszélyes hulladék rendelkezik az alábbi tulajdonságok valamelyikével, vagy többel is Tűzveszélyesség, Reakcióképesség (beleértve a korrozivitást) Mérgezőhatás Karcinogén Teratogén Mutagén Ökotoxikus Fertőzőképképesség Radioaktivitás

4 Tűzveszélyesség A tűzveszélyesség megállapítása a lobbanáspont alapján történik (általában folyadékokra vonatkozik). A lobbanáspont az anyagnak az a legkisebb hőmérséklete, amelyen az anyag még nem gyullad meg, de gőze lángra lobban. A tűzveszélyességi osztályok: A osztály: fokozottan tűz-és robbanásveszélyes B osztály: tűz- és robbanásveszélyes C osztály: tűzveszélyes D osztály: mérsékelten tűzveszélyes E osztály: nem tűzveszélyes

5 Tűzveszélyes hulladékok Folyadékok 60 C-nál kisebb lobbanásponttal Azok a nem folyadékok, amelyek normál nyomáson és hőmérsékleten súrlódásra, vízfelvételre, spontán vegyi változásra meggyulladnak, és hevesen égnek. Nyomás alatt lévő gyúlékony gázok Erős oxidálószerek

6 Tűzveszélyes hulladékok elhelyezése Lerakásuk települési szeméttelepen nem engedhető meg Tűzveszélyes anyagok meggyulladásakor olyan anyagok égése is bekövetkezhet, amelyek önmagukban nem veszélyesek, de égésükkor mérgező anyagok keletkeznek.

7 Reakcióképeség Reakcióképes a hulladék, ha megvan a következő bármelyik tulajdonsága Normál hőmérsékleten és nyomáson nem stabil, robbanásveszélyes Vízzel hevesen reagál, mérgező gáz, gőz vagy füst keletkezik Levegővel tűzveszélyes, robbanó, maró, mérgező elegyet képez korrozív

8 Robbanóképes anyagok A robbanás nagy sebességű hőtermelő reakció, amely nagy mennyiségű és magas hőmérsékletű gőz képződésével és jelentős nyomásnövekedéssel jár. Egyes éghető gőzök, gázok és porok különösen veszélyes elegyeket képezhetnek levegővel.

9 Levegővel és vízzel hevesen reagáló anyagok Egyes folyadékok vagy sűrített, ill. nyomás alatt tartott gázok -a hőmérséklettől függően a levegővel gyulladóképes, maró vagy mérgező elegyet képeznek. Más anyagok vízbe jutva vagy azzal érintkezve lépnek heves reakcióba. A következmény lehet robbanóképes, maró, mérgező gáz-levegő, ill. gőz-levegő elegy vagy maró, mérgező oldat képződése

10 Hőhatásra és ütésre érzékeny anyagok A folyadékok, sűrített gázok, sőt szilárd anyagok között is vannak olyanok, amelyek normál nyomáson és hőmérsékleten nem stabilak, hőhatásra vagy ütésre polimerizálódnak, kondenzálódnak vagy bomlanak. A folyamat hőfejlődéssel jár együtt, további külső energia nélkül továbbhalad, és a reakció sebességétől függő idő alatt az anyag a kritikus robbanást előidéző hőmérsékletig hevül.

11 Korrodáló anyagok A korrozív tulajdonságú gázok, folyadékok, oldatok megtámadják a tárolóedényeket, szerkezeti elemeket és idő előtt alkalmatlanná teszik azokat funkcióik betöltésére. Ha a hulladék korrodáló hatását nem vesszük figyelembe, a tárolás és szállítás során baleset és környezetszennyezés, a hulladék elhelyezésekor mindezeken túl szerkezeti anyagok károsodása is bekövetkethet.

12 Mérgező hatás A termelés során egyre több mérgező anyagot tartalmazó, ill. összetétele miatt mérgező tulajdonságú hulladék keletkezik. Méregező hatásúnak kell tekinteni azokat a vegyi anyagokat és készítményeket, amelyekből tudományos adatok, ill. a gyakorlati tapasztalatok szerint 1 g vagy ennél kisebb mennyiség az ember vagy háziállatok testébe jutva, vagy azzal érintkezve annak halálát, ill. a szervezetnek súlyos vagy tartós megbetegedését okozzák.

13 Mérgezési formák Heveny (akut): egyszeri nagy dózis hatására létrejövő mérgezés. A súlyosság a méreg mennyiségétől függ, általában egy vagy több fiziológiai folyamat erősen károsodik. Félheveny (szubakut): a heveny mérgezést okozónál valamivel kevesebb, de ismételten a szervezetbe jutó méreganyag hatására keletkezik. Idült (krónikus): Kifejlődéséhez általában hónapok, évek szükségesek, és a ritkán jellegzetes tünetek miatt inkább betegség, mint mérgezés gyanúját kelti.

14 A szervezetbe való bejutás helye és a felszívódás Légutakon Szájon Bőrön Méregtelenítés, kiürítés A vegyületek többsége a májban metabolizáción megy keresztül. Ennek eredményeként a vegyületek kiválasztásra alkalmas formát vesznek fel, és a vesén, illetve a bélrendszeren keresztül választódnak ki. A vérkeringésbe jutott anyagok a vesén keresztül választódnak ki. A belégzett anyag a kilégzéssel távozik.

15 Dózisösszegződés, hatásösszegződés Ha a naponta felszívódó mennyiség meghaladja a kiürülő mennyiséget a méreg felhalmozódik. Ez a kumuláció. Két vagy több méreg szervezetbe kerülésekor Az eredeti hatások összegződnek (additív szinergizmus) A két anyag hatása összegénél erősebb hatás jön létre (potenciális szinergizmus) Az összetevők csökkentik vagy megszüntetik egymás hatását (antagonizmus).

16 Speciális reakciók Túlérzékenység, allergia: az anyag a szervezet immunrendszerét megváltoztatva vált ki reakciót. Ebben a szenzibilizált állapotban a normális hatásos dózis kis hányada is képes hatást kiváltani. Karcinogén hatás: A nyugalmi időszak után kialakuló rejtett mérgezés a vegyi anyagoktól származó daganatkeltés. Genetikai hatás: bizonyos anyagok hosszabb nyugalmi időszak után okoznak megbetegedést, vagy a károsodás csak az utódokon jelentkezik. Mutagén hatás: rejtett károsodás következik be a DNS állományban. Valamely későbbi generáció betegedik meg. Teratogén hatás: Fejlődési rendellenesség okozása.

17 Kvantitatív toxikológia; fogalmak LD 50 (letális dózis): az anyagnak az a tömegegységre vonatkoztatott mennyisége, amely egyszeri kezelés után 14 napon belül elpusztítja a kísérleti állatok felét. LC 50 (letális koncentráció): a gáz vagy gőznemű anyag levegőben mért koncentrációja mg/m 3 -ben, amely egyszeri alkalommal 3 h-n át belélegezve a kísérleti állatok felének pusztulását eredményezi. Az LD 50 érték megállapításához elvileg három különböző állatfajon kell a kísérletet elvégezni, amelyek közül egy nem rágcsáló. A gyakorlatban ezt általában patkányokon esetleg egereken végzik.

18 A toxicitás osztályozása A mutató Rendkívül veszélyes Nagyon Mérsékelten Kismértékveszélyes veszélyes ben LD50 per os mg[kg] < >5000 LD50 percutan mg[kg] < >2500 < LC50 mg[m3] >50000

19 A mérgező anyagok osztályozása az emberre való hatás alapján a tapasztalatok alapján A mérgező anyag minősítése Rendkívül mérgező Igen mérgező Mérsékelten mérgező Enyhén mérgező Gyakorlatilag nem mérgező Viszonylag ártalmatlan A mérgező anyag mennyisége [mg/kg] testtömeg < >15000

20 Fertőzőképesség Fertőzés: a kórokozó behatol a szervezetbe, megtelepszik, és hatást gyakorol a szervezetre Fertőző betegség és járványok kialakulásához szükséges: Fertőzőforrás A fertőzés terjedésének lehetősége Fogékony emberi szervezet

21 A fertőzés forrása: az az élőlény, amelyben valamely fertőző betegség kórokozója élősködik. A fertőzés terjedésének módjai: Kontakt fertőzés (közvetlen érintkezés) Környezeti tényezők által közvetítettfertőzés Fogékonyság

22 Radioaktivitás Radioaktív hulladékok keletkezésével járó tevékenységek Uránbányászat Nukleáris reaktorok (kutató vagy oktató) üzemeltetése Nukleáris energiatermelés Radioaktív izotópok gyártása és felhasználása (oktatás, kutatás, egészségügy) Katonai alkalmazások

23 2000 évi XLIII. Törvény a hulladékgazdálkodásról Speciális keresések: jogszabályok Évszám, Sorszám Esetleg kereső kifejezés (pl. hulladékgazdálkodás) megadása I. fejezet: Alapfogalmak 3.. B. pont a veszélyes hulladék fogalma. V. fejezet: Veszélyes hulladék (2. számú melléklet)

24 A 16/2001 (VII. 18) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről EWC kódok (Európai Hulladék Katalógus)

25 További rendeletek 267/2004. (IX. 23.) Kormány rendelet a hulladékká vált gépjárművekről 264/2004. (IX. 23.) Kormány rendelet az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételéről 15/2004. ( X. 8.) KvVM rendelet az elektromos és elektronikai berendezések hulladékai kezelésének részletes szabályairól. 98/2001. (VI. 15.) Kormány rendelet melléklete: a K és Sz jegyek. 47/2003. (VIII. 8.) ESzCsM rendelet a radioaktív hulladékok átmeneti tárolásának és végleges elhelyezésének egyes kérdéseiről, valamint az ipari tevékenységek során bedúsuló, a természetben előforduló radioaktív anyagok sugár-egészségügyi kérdéseiről. 15/2009. (III. 6.) FVM rendelet a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004 (V. 15.) rendelet módosításáról.

26 További rendeletek 103/2003 (IX. 11.) FVM rendelet a növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszköz hulladékok kezeléséről. 71/2003 (VI. 27.) FVM rendelet az állati hulladékok kezelésének és a hasznosításukkal készült termékek forgalomba hozatalának állategészségügyi szabályairól. 4/2001 (II. 3.) KöM rendelet a hulladékolajok kezelésének részletes szabályairól. 20/2005 (VI. 10) EüM rendelet a humán gyógyszerek és csomagolásuk hulladékainak kezeléséről. 1/2002 (I. 11.) EüM rendelet az egészségügyi intézményekben keletkező hulladék kezeléséről. 181/2008 (VII. 8.) Korm. Rendelet az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről. 20/2008 (VIII. 30.) KvVM rendelet az elemek és akkumulátorok, illetve hulladékaik kezeléséről.

27 A hulladékkezelés folyamata A hulladékkezelés folyamata Helyszíni gyűjtés és tárolás Szállítás Feldolgozási eljárások Elhelyezés

28 Hulladékok helyszíni gyűjtése és tárolása; általános szempontok A hulladékkezelés első lépése, a termelési technológia részét kell hogy képezze. A gyűjtés döntően meghatározhatja a kezelés további műveleteit, ezért célszerű az alábbi szempontok figyelembe vétele Tűzveszélyes anyagok esetén korlátozni kell a tároló kapacitását. Külön kell gyűjteni az újrafelhasználást, feldolgozást, ill. elhelyezést igénylő, és az egymástól eltérő tulajdonságú hulladékot. A hulladékgyűjtő rendszer nem lehet kapcsolatban a csatornahálózattal. Gondoskodni kell a zavartalan elszállítás lehetőségéről. A gyártás során keletkezett hulladékok mennyiségét és minőségét a technológiai anyagforgalom alapján kell mérni és nyilvántartani. A hulladékhasznosítást megkönnyíti, ha a hulladék homogén. Meg kell szervezni az ütemes dzállítást.

29 Folyékony hulladék Kis mennyiségben képződő oldószerek, vagy tömény oldatok gyűjtésére fémhordókat, üveg-illetve műanyag ballonokat alkalmaznak. Korrozív folyadék gyűjtésére üveg, polietilén vagy polipropilén ballonok használhatók. A fokozottan tűz-robbanásveszélyes vagy a toxikus folyadékok gyűjtésére lemezhordó javasolt. A hulladékok gyűjtésére és tárolására igénybe vett eszközöket meg kell jelölni, feltüntetve rajtuk a hulladék származását, azonosító jelét. A tároló edényeket elzártan kell tárolni.

30 Iszap jellegű hulladék anyagok Nagy részük szivattyúval csővezetéken nem továbbítható, de a szilárd anyagok tárolására alkalmas módszerek sem megfelelőek. Általánosan alkalmazott gyűjtési módszer az ugyancsak hulladék dobokba való betöltés. Ezek gépi úton mozgathatók. Ezeket a dobokat zárt állapotban kell tartani. Nagyobb mennyiségben keletkező iszap, zagy merev falú vagy flexibilis konténerekben is gyűjthető.

31 Szilárd anyagok A tárolás módszerét döntően meghatározza a vízoldhatóság és a szerves szennyezettség. A káros emissziótól mentes anyagok folyadékzáró betonmedencében gyűjthetők. A káros emissziójú komponenseket tartalmazó veszélyes hulladékokat zárt konténerben kell gyűjteni.

32 A veszélyes hulladékok szállítása A veszélyes árukszállítására vonatkozó előírások. Különbözőségek A veszélyes áru általában egykomponensű, ismert összetételű, a veszélyes hulladék összetétele változó, ill. kevéssé ismert. A veszélyes hulladékot esetleg veszélytelen anyag hígítja. Gyakran ömlesztett formában szállítják.

33 Szabályok RID: A veszélyes áruk vasúti fuvarozására vonatkozó nemzetközi szabályzat ADR: Európai egyezmény veszélyes anyagok nemzetközi közúti szállítására ADN: Európai egyezmény veszélyes anyagok nemzetközi szállítására a belföldi vízi utakon

34 ADR besorolás 1. Osztály (kizárólagos) Robbanóanyagok és tárgyak 2. Osztály (kizárólagos) Gázok 3. Osztály (szabad) Gyúlékony folyadékok 4.1. osztály (szabad) Gyúlékony szilárd anyagok, önreaktív anyagok, szilárd érzéketlenített robbanóanyagok 4.2. osztály (kizárólagos) Öngyulladásra hajlamos anyagok 4.3. osztály (kizárólagos) Vízzel érintkezve gyúlékony gázt fejlesztő anyagok 5.1. osztály (szabad) Gyújtó hatású (oxidáló) anyagok 5.2. osztály (kizárólagos) Szerves peroxidok 6.1. osztály (szabad) Mérgező anyagok 6.2. osztály (kizárólagos) Fertőző anyagok 7. osztály (kizárólagos) Radioaktív anyagok 8. osztály (szabad) Maró anyagok 9. osztály (szabad) Különféle veszélyes anyagok ée tátgyak

35 Robbanó anyagok és gázok jelölései Robbanóanyagok és tárgyak Gyúlékony gázok Nem gyúlékony, nem mérgező gázok Mérgező gázok

36 Gyúlékony folyadékok és szilárd anyagok jelölései Gyúlékony folyadékok Gyúlékony szilárd anyagok Öngyulladásra hajlamos anyagok Vízzel érintkezve gyúlékony gázt fejlesztő anyag

37 Gyújtó hatású (oxidáló) anyagok Szerves peroxidok Mérgező (toxikus) anyagok Fertőző anyagok

38 Radioaktív anyagok Maró anyagok Különféle veszélyes anyagok és tárgyak

39 Biztonsági rendszabályok Fuvarokmány tartalmazza a következőket A veszélyes anyag megnevezését, ADR, RID vagy ADN besorolását, az anyagot jelző azonosítási számot. A vezető részére szóló, balesettel és tűzzel kapcsolatos írásbeli utasításokat A veszély természetének ismertetését A teendőket, ha emberek kerülnek érintkezésbe az anyaggal A tűz esetén szükséges tennivalókat, kiemelve a nem alkalmazható tűzoltó eszközöket Intézkedéseket arra az esetre, ha az anyag az úttesten szétszóródik.

40 Feldolgozási eljárások 1. Újrahasznosítás. 2. Gáz- és gőzfázisú hulladék kezelése. A keletkezés helyén kell ártalmatlanítani. Három fő csoport: Szervetlen gáz gőz Szerves gáz gőz Szerves szervetlen elegy 2.1. Kondenzáció A kondenzátor felületen való hőáram: Φ=kA t 2.2. Adszorpció nagy fajlagos felületű szilárd anyagokon A Langmuir izoterma: c=c p/(p+b)

41 Adszorbensek fizikai adati Adszorbens Sűrűség kg/m3 átlagos pórus fajlagos 2/g -10 felület m méret 10 m Aktív szén 1,75-2,1 Szilikagél 2,1-2, , ,6-0, Aktív Al2O3 Zeolitok

42 2.3. Gázok abszorpciója folyadékokban. Gázok oldhatósága a gáz parciális nyomásával egyenesen arányos, de a hőmérséklet növekedésével csökken Gázok oxidatív kezelése. A szennyező komponens lehet Szerves oldószer gőz Gáz Szerves szilárd por, amit gáz magával ragadott

43 3. Cseppfolyós hulladék kezelése 3.1. lebegő szilárd anyagok eltávolítása szűréssel 3.2. adszorpciós kezelés: a folyamat most is a Langmiur izoterma írja le csak a nyomás helyett a koncentráció szerepel folyadékok szétválasztása desztillálással 3.4. folyékony hulladék szétválasztás extrakcióval: a Nernst féle megoszlási törvény: c 1 /c 2 /K d 3.5. Ioncserés kezelés

44 3.6. Fordított ozmózissal való kezelés: ha a nagyobb koncentrációjú oldatott nyomás alá helyezzük, akkor az oldószer diffúziója a hígabb oldat felé történik, a tiszta oldószer mennyisége növelhető Nagy víztartalmú folyékony hulladékok oxidatív kezelése Vegyi úton; nem igazán használatos. Elektromos árammal történő vízbontáskor felszabaduló atomos oxigén felhasználása. Oxidatív kezelés levegővel is történhet.

45 4. Szilárd hulladékok ártalmatlanítás előtti kezelésének célja, hogy a hulladék Optimális szemcseméretű, Jól kezelhető, és Homogén legyen. Ezt elérendő, a leggyakrabban alkalmazott eljárások: 4.1. Aprítás 4.2. Szemcsézés, brikettezés 4.3. Előkezelés olvasztással 4.4. Homogenizálás

46 Aprítás A hulladékaprító berendezések működése a Szakításon, Összenyomáson, Ütésen, stb. alapul. Száraz, rideg anyagok, ill. nem helyesen kiválasztott őrlőberendezés típus esetén a kis mérettartomány van túlsúlyban, ami nem kedvező.

47 Szemcsézés, brikettezés A hulladékporok csak nehezen kezelhetők, ezért a további feldolgozás előtt agglomerálni kell. A szénfeldolgozásban ismert brikettezés Adagolás silóból csigás keverőbe Kötőanyag adagolás, mely legcélszerűbben szintén hulladék, pl. kátrány, műgyantaoldat, szennyezett üstmaradék, oldószer, biológiai iszap. Tüzelés esetén a kötőanyag égéstermékei nem szennyezhetik az atmoszférát. A csigás keverő brikettező hengerre adagolja a por és a kötöanyag keverékét.. Műanyagok esetén granulálás.

48 Por alakú hulladék brikettezése 1: siló 2: cellás adagoló 3: csigás keverő 4: kötőanyag tároló 5: brikettező hengerpár

49 Előkezelés olvasztással Célszerű a könnyebb kezelhetőség érdekében a C-on megolvadó porok olvasztása. Az olvadékot keverővel ellátott berendezés képeszi. Többkomponensű keverékek megolvasztása nem javasolható, ha a megolvasztás hőmérsékletén gáz-, vagy gőzfejlődés megy végbe. A kapott homogén olvadék többféleképpen szilárdítható meg. Fém tartályba való csorgatás, Megdermesztés cseppek formájában, Csöveken való kicsorgatással, Olvadéknak vízbe való csorgatása (ha vízben rosszul oldódik).

50 Homogenizálás Gázáramos keverők: nagy tömegű, kisméretű szemcsés anyag homogenizálására. Mechanikus keverők, pl. dobkeverő, csigás keverő. Örvénylő keverők.

51 Szerves hulladékok hőkezelése, pirolízise A pirolízis általában oxigénmentes, vagy szabályozott oxigén tartalmú gáztérben való hevítés. Szárítás: C-on, miközben az illékony komponensek és a víz távozik. Hőbomlás: C-on megkezdődik a polimerek és nagyobb molekulák bomlás, ami közelítőleg 510 C-ig tart. Eredményképpen gáz, folyadék és szilárd (maradék) terméket keletkezik.

52 Hulladékok feldolgozása égetéssel Hulladékok elhelyezése

53 Vegyipari veszélyes hulladékok I. A vegyiparban képződő veszélyes hulladékok száma több ezer. 1. Szervetlensav-hulladékok Kénsavtartalmú hulladék oldatok. A különféle technológiákból kikerülő hulladéksavak általában 2-20 tömegszázalékosak, szervetlen sókkal és szerves anyagokkal szennyezettek. A fontosabb kezelési módok: Semlegesítés, Betöményítés, Hulladék savként való hasznosítás

54 Semlegesítés Lúgokkal történhet. Környezetvédelmi szempontból olyan lúgot kell használni, hogy a képződő szulfátsó a talajvízbe való oldódás veszélye nélkül tárolható. Kalcium-hidroxid. A kalcium-szulfát vízben rosszul oldódó, jól ülepedő csapadék, ülepítéssel elválasztható. Ammónium-hidroxid. Az ammónium szulfát jól kristályosítható, és szűrhető. Az így nyert ammónium- szulfát lehet vegyipari alapanyag, vagy műtrágya.

55 Betöményítés és közvetlen felhasználás A tiszta, híg kénsav betöményíthető Bepárlással energiaigényes Vízelvonással kéntrioxid Leggyakoribb felhasználás a szuperfoszfát műtrágya gyártás Feltételek: A kénsav legalább 75 tömegszázalék legyen, Nem tartalmazhat a növényzetre káros szennyezéseket.

56 1.2 Hulladék sósav A sósavgáz elnyeletése: a gázfázisban képződő sósavhulladék abszorberekben nyelethető el A szilárd részecskéket szűréssel, a szerves szennyezéseket mosással, adszorpcióval lehet kinyerni. A híg sav, ha nem szennyezett, desztillációval betöményíthető. A hulladék sósav felhasználható, ha megbontják, és klórgázt használják fel. A sósav bontható oxidációval Eletrolízissel.

57 2. Nehézfémsó hulladékok A kibocsátás forrásai Redukálóanyagként használt fémek, Katalizátor veszteségek, Korrózió. Kicsaphatók alkáliákkal Leválaszthatók Ioncserével, Fordított ozmózissal, Elektrolízissel.

58 3. Ipari robbanó-és robbantóanyagok. A gyártási hulladékok ártalmatlanítása égetéssel történik. Csomagolóanyagok, eszközök mentesítése, a gyártási hulladékhoz hasonlóan égetéssel történik. A tárolás, vagy egyéb okok miatt instabillá váló anyagok ártalmatlanítása felszíni robbantással vagy égetéssel történik.

59 4. A kőolaj feldolgozás hulladékai Gázfázisú hulladékok ártalmatlanítása: H 2, CO, H 2 S, C 2 H 2 nagyrészük gazdaságos feldolgozása megoldatlan, kezelésük biztonságtechnikai okokból az elégetés. Folyékony halmazállapotú hulladék kezelése: A folyékony hulladék nagyrészt vizes emulzió. Az innen leválasztott olaj energiahordozóként felhasználható. A szilárd hulladékok kezelése: Üstmaradékok felhasználhatók hulladékégető kemencékben, Savgyanták az alapolajok kénsavas kezelése során keletkeznek, égetésre felhasználhatók. Semlegesítésből, derítésekből, szűrésekből származó iszapok.

60 Kohászat, öntészet, felületkezelés hulladékai A kohászatban és az öntészetben nagy mennyiségű por-és gázhalmazállapotú hulladék keletkezik. A portartalmú hulladék főleg az előállítandó fémet tartalmazza. Ezek lehetnek: Cd, Cu, Zn, Pb, Cr, Ni, As. A por eltávolítható száraz vagy nedves eljárással, a leválasztott fémeket visszavezetik a termelésbe. Gázhalmazállapotú szennyezők: SO 2, NO x, F 2 A folyékony hulladékok nagy része gáztisztítás, fémfelület tisztítása, berendezések hűtése során keletkezik. Szilárd hulladék öntödékben a formázás és a magkészítési eljárásokban keletkezik.

61 A mezőgazdaságban keletkező veszélyes hulladékok Növényvédő szerek csoportosítása aszerint, hogy milyen élőlényre fejtik ki hatásukat. Inszekticid: Fungicid: Herbicid Egyéb: 2500 t t t 3000 t

62 Növényvédő szerek csoportosítása Hatóanyag csoport hatóanyag szerint Hatóanyag száma Halogénezett szerves vegyületek 98 Foszfortartalmú vegyületek 93 Nitrogéntartalmú vegyületek 209 Fém-organikus vegyületek 86

63 A növényvédő szerek toxicitása A kereskedelmi forgalomban lévő növényvédő szerek besorolása mérgező hatás szerint: Kifejezetten veszélyes Közepesen veszélyes Mérsékelten veszélyes Gyakorlatilag nem veszélyes A növényvédő szerek un. technikai tisztaságú készítmények, a hatóanyag mellett jelenlévő szennyező anyagok is veszélyesek lehetnek. A készítményhez kevert adalékanyagok (emulgeáló szerek, nedvesítők, oldószerek) megváltoztathatják az anyag felszívódását A bomlástermékek is toxikusak lehetnek

64 A növényvédő szerek tűz-és robbanásveszélyessége A növényvédő szerek túlnyomó többsége éghető, némelyike gyúlékony, ill. robbanásveszélyes. Égéskor a közönséges termékeken (CO 2, CO) felszabadulhatnak Halogén, Kén, Foszforvegyületek, Nitrogén oxidok Tökéletlen égéskor a füstgázban lehetnek a hatóanyag molekulái, vagy ennek kisebb-nagyobb molekulatömegű bomlástermékei. Bizonyos szerek tartalmazhatnak olyan funkciós csoportokat (pl. klorátok), melyek következtében a hulladék robbanásveszélyes. Por alakú szerves, ill. kéntartalmú szerek bizonyos por koncentrációnál robbanásveszélyesek. Bármelyik tűzveszélyességi osztályba tartozhatnak.

65 Hulladék kezelési módszerek Égetés A leggyakrabban alkalmazott módszer. Ártalmatlanítja a csomagolóanyagot is. Az égetés során veszélyes gázkomponensek is képződnek (cianidok, foszgén, NO x -ek, stb.) ezért különösen fontosak az Utóégető kamrák, Füstgázmosó, Porleválasztó berendezések. Az égetés folyamatos füst- és salakvizsgálatot igényel. Egyik fázisban sem fordulhatnak elő toxikus termékek.

66 Kémiai eljárások Hidrolízis: szerves foszforsav-észterek, fenil-karbamát típusú szerek ártalmatlanítására használható savas vagy lúgos hidrolízis. A bomlástermékek kevésbé toxikusak. A lebontás hatásfoka függ a vegyülettől, a reakcióidőtől, a ph-tól és a hőmérséklettől. Halogénezett szerek: a hidrolízis elég lassú folyamat Foszfortartalmú vegyületek: általában jól hidrolizálhatók Nirogén tartalmú szerek: a hidrolízis lúgos közegben gyors, savas közegben lassú Nedves oxidáció: azok a hulladékok, amelyek vizes oldatban emulzióban vagy szuszpenzióban vannak C on bar nyomáson oxidálhatók. Az oxidációs térben való tartózkodás ideje min. Az eljárás jól alkalmazható Klórozott szénhidrogénekre, Amino-klór-triazinokra, Foszforsav észterekre, Karbamát típusú hulladékokra

67 Hulladékok teljes klórozása klórozott szénhidrogének ártalmatlanítására: bar nyomáson és C hőmérsékleten vagy Légköri nyomáson és C hőmérsékleten A reakciótermék szén-tetraklorid foszgénnel szennyezve. Adszorpciós, ioncserélő eljárások alkalmazhatók növényvédő szert tartalmazó szennyvizek tisztítására.

68 A hulladékok fajtái Csomagolóanyagok: veszélyes hulladéknak kell tekinteni. Fel nem használt permetlé, mosóvíz szennyvízkén jelentkezik, amelyben a hatóanyag koncentráció tized % néhány % közt változik. Fel nem használt növényvédő szer: a növényvédő szer raktárban évente ki selejtezni a fel nem használt szereket Felhasználható, de szükségtelenné vált Szavatossági ideje lejárt Idegen anyagokkal szennyeződött Azonosíthatatlanná vált Felhasználási engedélyét visszavonták A hulladékok ideiglenes tárolására ugyanazok a szabályok érvényesek, mint a növényvédő szerek tárolására.

69 Egészségügyi intézmények hulladékai Az egészségügyi intézmények veszélyes hulladékai lehetnek Fertőzők Mérgezők Radioaktívak A veszélyes hulladékok nagy része fertőző anyag Humán biológiai anyagok (szervek, amputált végtagok, szervdarabok stb.) Kísérleti biológiai anyagok (állati termékek,szervek, mikrobiológia tenyészetek, táptalajok, stb.) Fertőzött anyagok, eszközök (használt kötszer, tampon, szonda, gumikesztyű, ampullák, szennyezett papírok, fertőzött ételmaradékok, stb.) Mérgező anyagok: vegyszerek, gyógyszermaradékok, mérgező vizsgálati anyagok csomagolóanyagai.

70 A hulladékok kezelése Gyűjtés: Szelektív Átmeneti tárolás Ártalmatlanítás Megfelelő mód az égetés, amely helyi kis berendezésekben megvalósítható Ezek az égető berendezések mindig póttüzeléssel üzemelnek (a hulladék nagyon heterogén, nem éghető anyagok is vannak benne, víztartalmuk is nagyon különböző), ez a póttüzelés olaj vagy gáz. A keletkező füstgázok utóégető kamrába kerülnek. A kikerülő salak nagyobbrészt porszerű, kb. 30 %-ban üveget és fémet tartalmaz. A vízzel kioldató ionok nehézfémeket nem tartalmaznak. A salak vizes kivonata melegvérűekre nem toxokus.

71 Élelmiszeripari hulladékok A keletkező hulladék nagy része szennyvíziszap, de jelentős a szilárd hulladék mennyisége is. A veszélyesség a bennük előforduló kórokozó mikroorganizmusoktól származik. Elszaporodnak a rovarok és rágcsálók, fertőzés még a szennyező forrástól m távolságban is fennáll. Jellegzetes ágazatok Húsipar Tejipar Konzervipar

72 Húsipar Nagy mennyiségű szennyvíziszap keletkezik, amely tartalmaz állati fehérjéket, vért, zsírt, húsdarabokat, szőrt, gyomor- és béltartalmakat. Az iszap szennyvíz-ülepítő zsírfogó aknákban gyűlik össze, és onnan rendszeresen kitermelik. Tejipar A szennyvíziszap döntő része nem az üledék, hanem felülúszó anyag. Szilárd hulladék főleg a lefölözés során keletkező centrifuga iszap. Konzervipar A szennyvizek előtisztítására rácsokat, ülepítőket, dobszűrőket, rázószitákat alkalmaznak. A szennyvíziszap gyümölcs-és zöldségmaradékot tartalmaz. A szilárd hulladék különböző zöldség- és gyümölcs maradvány

73 Az élelmiszergyártás mindenhulladéka értékes anyagokat tartalmaz (pl. állati eredetű nyersanyagok feldolgozása során fehérje), ezért a kezelés főleg nem ártalmatlanítás, hanem feldolgozás. Az állati eredetű nyersanyagok feldolgozása során a legtöbb esetben takarmány húslisztet állítanak elő.

74 A húsliszt előállításának lehetséges eljárásai:

75 Élelmiszeripari hulladékok Sok élelmiszeripari hulladék a mezőgazdaságban felhasználható takarmány, trágya vagy mezőgazdasági ipari nyersanyag formájában. A felhasználásra, feldolgozásra nem alkalmas élelmiszeripari hulladékok ártalmatlanítására az általánosan használt módszerek: Égetés, Lerakás Komposztálás

76 Radioaktív hulladékok kezelése, fogalmak Radioaktív hulladék: a hulladékban lévő radioaktív izotóp ivóvízre, levegőre vonatkoztatottmaximálisan Megengedhető Koncentrációját. (MMK érték) vették figyelembe. Szilárd radioaktív hulladéknak kell tekinteni azt a hulladékot, amelyben a radioaktív izotóp koncentrációja meghaladja a kérdéses radioaktív izotóp ivóvízre vonatkoztatott MMK érték 1000 szeresét, és összaktivitása meghaladja az engedély nélkül felhasználható, szabadszintű radioaktív izotóp mennyiségét. Radioaktív szennyvíz: a radioaktív koncentráció meghaladja az adott izotóp ivóvízre vonatkoztatott MMK érték 100-szorosát Biológiai radioaktív hulladék: a radioaktív koncentráció meghaladja az ivóvízre vonatkozó MMK szeresét Légnemű hulladék: a radioaktív koncentráció meghaladja a levegőre vonatkoztatott MMK értéket.

77 A radioaktív hulladékok osztályozása Halmazállapot Hulladékkezelési módszerek Égethető, nem égethető Préselhető, nem préselhető Felezési idő Rövid: T 1/2 < 30 nap. A keletkezési helyen tárolható a lebomlásig. Hosszú: T 1/2 > 30 nap. Központi helyen kell elhelyezni. A kibocsátott sugárzás fajtája. A hulladék csomagolóanyag felületén mérhető dózisteljesítmény. A hulladékban lévő radioaktív izotóp koncentrációja.

78 Szilárd radioaktív hulladékok osztályozása Osztály P D a hulladék felületén mgy/h Általános jellemzők és előírások 1. P D <=1,74 β- és γ sugárzókat tartalmaz 2. 1,74<P D <=17,4 α sugárzót nagyon kis mennyiségben 3. P D >17,4 α sugárzót nagyon kis mennyiségben 4. α sugárzó izotópokat tartalmaz A koncentrációt Bq/cm 3 -ben kell kifejezni Kritikus állapot szempontjából nem veszélyes. Nagyon kis mennyiségben b- és g sug. lehet

79 Folyékony radioaktív hulladékok Osztály Aktivitás konc: Bq/cm 3 osztályozása 1. A<=3,710-2 Sugárárnyékolás nem kell 2. 3,710-2 <A<=37 Sugárárnyékolás általában nem kell 3. 37<A<3700 Sugárárnyékolás általában kell <A<3,710 8 Sugárárnyékolás általában kell 5. 3,710 8 <A Sugárárnyékolás általában kell Feldolgozás általában nem kell Feldolgozás az esetek többségében kell Feldolgozás kell Feldolgozás kell Hűtés szükséges

80 Légnemű radioaktív hulladékok osztályozása Osztály Aktivitás konc: Bq/cm 3 Általános jellemzők és előírások 1. A<=3,710-6 Kibocsátás előtt általában nem kell kezelni 2. 3,710-6 <A<=3,710-2 Kibocsátás előtt szűrni kell 3. 3,710-2 <A A szűrésen kívül egyéb tisztítási műveletek is szükségesek

MIÉRT VESZÉLYES AZ E-HULLADÉK?

MIÉRT VESZÉLYES AZ E-HULLADÉK? MIÉRT VESZÉLYES AZ E-HULLADÉK? Összeállította: Tóth Tamás Milyen káros anyagokat tartalmaz a számítógép hulladék? A számítástechnikai alkatrészek veszélyes hulladéknak számítanak. A monitorok nagy mennyiségben

Részletesebben

A HULLADÉK HULLADÉKOK. Fogyasztásban keletkező hulladékok. Termelésben keletkező. Fogyasztásban keletkező. Hulladékok. Folyékony települési hulladék

A HULLADÉK HULLADÉKOK. Fogyasztásban keletkező hulladékok. Termelésben keletkező. Fogyasztásban keletkező. Hulladékok. Folyékony települési hulladék HULLADÉKOK A HULLADÉK Hulladékok: azok az anyagok és energiák, melyek eredeti használati értéküket elvesztették és a termelési vagy fogyasztási folyamatból kiváltak. Csoportosítás: Halmazállapot (szilárd,

Részletesebben

Atomerőmű. Radioaktívhulladék-kezelés

Atomerőmű. Radioaktívhulladék-kezelés Atomerőmű. Radioaktívhulladék-kezelés Lajos Máté lajos.mate@osski.hu OSSKI Bővített fokozatú sugárvédelmi tanfolyam 2016. október 13. Országos Közegészségügyi Központ (OKK) Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi

Részletesebben

Biztonsági Adatlap. Pallos Permetezőszer adalékanyag

Biztonsági Adatlap. Pallos Permetezőszer adalékanyag Biztonsági Adatlap. 1. A készítmény neve: Pallos Permetezőszer adalékanyag Gyártó cég neve: Forgalmazó (exportáló) cég neve: 2. Összetétel a) Nitrosol 40 % Ammónium nitrát 30 % Karbamid vizes oldata b)

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS IV. A vegyipar hulladékai, kezelésük és hasznosításuk

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS IV. A vegyipar hulladékai, kezelésük és hasznosításuk HULLADÉKGAZDÁLKODÁS IV. A vegyipar hulladékai, kezelésük és hasznosításuk Előadás anyag nappali tagozatos Környezetmérnöki MSc szakos hallgatóknak Készítette: Dr. Bodnár Ildikó, főiskolai tanár 2013. 1

Részletesebben

Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 Felülvizsgálat: 2010. 11. 13. Változatszám: 2

Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 Felülvizsgálat: 2010. 11. 13. Változatszám: 2 Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 1. A keverék és a társaság azonosítása 1.1. A keverék azonosítása: égetett alumíniumoxid kerámiák 1.2. A keverék felhasználása: szigetelőcső, gyújtógyertya szigetelő,

Részletesebben

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás Termikus hulladékkezelési eljárások Kapcsolódó államvizsga tételek: 15. Települési hulladéklerakók Hulladéklerakó helyek fajtái kialakítási lehetőségei,

Részletesebben

Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz!

Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz! Összefoglalás Víz Természetes víz. Melyik anyagcsoportba tartozik? Sorolj fel természetes vizeket. Mitől kemény, mitől lágy a víz? Milyen okokból kell a vizet tisztítani? Kémiailag tiszta víz a... Sorold

Részletesebben

H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3.

H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3. Oldal:1/5 1. Termék neve Kereskedelmi elnevezés: Gyártó, forgalmazó cég: Cím: Telefon/Fax:: Sürgősségi telefon: Monolit Trade Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Garzó Imre utca 3. +36/62-241-239 Egészségügyi

Részletesebben

Dr. Horváth Amanda emlékére

Dr. Horváth Amanda emlékére Ez az előadás 1999. szeptemberében ugyanebben a formában hangzott el az OKI Pro Hygiene tudományos ülésén Hangozzék el most újra mentorom Dr. Horváth Amanda emlékére aki inspirálta és segítette azt a munkát,

Részletesebben

- osztályozására, - csomagolására, és - címkézésére vonatkoznak, amennyiben azokat a Közösség tagállamaiban hozzák forgalomba. (2) Ezen irányelv nem é

- osztályozására, - csomagolására, és - címkézésére vonatkoznak, amennyiben azokat a Közösség tagállamaiban hozzák forgalomba. (2) Ezen irányelv nem é a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről AZ EURÓPAI GAZDASÁGI KÖZÖSSÉG TANÁCSA, tekintettel az Európai

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

Satina Gold Kozmetikai Kft.

Satina Gold Kozmetikai Kft. 1. Termék neve Oldal:1/5 Kereskedelmi elnevezés: Gyártó, forgalmazó cég: Cím: Telefon/Fax: Sürgősségi telefon: Blue stone illatosított pissoir szagtalanító tabletta Satina Gold Kozmetikai Kft., +36/62-241-239

Részletesebben

13/1. kötet HU. Az Európai Unió Hivatalos Lapja

13/1. kötet HU. Az Európai Unió Hivatalos Lapja 27 31967L0548 1967.8.16. AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA 196/1 A TANÁCS IRÁNYELVE (1967. június 27.) a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti

Részletesebben

Az EU hulladékpolitikája. EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399

Az EU hulladékpolitikája. EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399 Az EU hulladékpolitikája EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399 Hulladékgazd kgazdálkodási alapelvek szennyező fizet gyártói felelősség ( számonkérhetőség)

Részletesebben

EWC kódok Engedély veszélyes hulladék tárolására

EWC kódok Engedély veszélyes hulladék tárolására 07 01 03* halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok 07 01 04* egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok 07 02 03* halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és

Részletesebben

Előadás címe: A vörösiszappal szennyezett felszíni vizek kárenyhítése. Mihelyt tudjátok, hogy mi a kérdés érteni fogjátok a választ is Douglas Adams

Előadás címe: A vörösiszappal szennyezett felszíni vizek kárenyhítése. Mihelyt tudjátok, hogy mi a kérdés érteni fogjátok a választ is Douglas Adams Előadás címe: A vörösiszappal szennyezett felszíni vizek kárenyhítése Bálint Mária Bálint Analitika Kft Mihelyt tudjátok, hogy mi a kérdés érteni fogjátok a választ is Douglas Adams Kármentesítés aktuális

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 91/155 EGK Irányelv és a 44/2000. (XII. 27.) EüM. Rendelet, valamint az 1907/2006/EK rendelet alapján.

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 91/155 EGK Irányelv és a 44/2000. (XII. 27.) EüM. Rendelet, valamint az 1907/2006/EK rendelet alapján. 1 BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 91/155 EGK Irányelv és a 44/2000. (XII. 27.) EüM. Rendelet, valamint az 1907/2006/EK rendelet alapján. A kiállítás kelte: 2006. június 7. Felülvizsgálva: 2008. augusztus

Részletesebben

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

Európa szintű Hulladékgazdálkodás Európa szintű Hulladékgazdálkodás Víg András Környezetvédelmi üzletág igazgató Transelektro Rt. Fenntartható Jövő Nyitókonferencia 2005.02.17. urópa színtű hulladékgazdálkodás A kommunális hulladék, mint

Részletesebben

H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3.

H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3. Oldal:1/5 1. Termék neve 1.1.Kereskedelmi elnevezés: súrolópor 1.2.Gyártó, forgalmazó cég: Cím: Telefon:Fax: +36/62-242-238 1.3.Sürgősségi telefon: Monolit Trade Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Garzó Imre

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Az anyag a 67/548/EEC és a 1272/2008EK rendelet szerint veszélyességi osztályba nincs besorolva.

BIZTONSÁGI ADATLAP. Az anyag a 67/548/EEC és a 1272/2008EK rendelet szerint veszélyességi osztályba nincs besorolva. BIZTONSÁGI ADATLAP A készítés kelte: 2011. február 05. 1907/2006/EK rendeletnek megfelelő Biztonsági Adatlap 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Kereskedelmi megnevezés: GLICERIN

Részletesebben

Nemzetközi kémiai biztonsági kártyák - R mondatok

Nemzetközi kémiai biztonsági kártyák - R mondatok Nemzetközi kémiai biztonsági kártyák - R mondatok A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok 1 Száraz állapotban robbanásveszélyes 10 Kismértékben tûzveszélyes. 11 Tûzveszélyes. 12 Fokozottan

Részletesebben

PROTECT-B PUMPÁS KULLANCS- ÉS SZÚNYOGRIASZTÓ AEROSZOL

PROTECT-B PUMPÁS KULLANCS- ÉS SZÚNYOGRIASZTÓ AEROSZOL BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B PUMPÁS KULLANCS- ÉS SZÚNYOGRIASZTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa:

Részletesebben

REACH: R- és S-mondatok. A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R-mondatok:

REACH: R- és S-mondatok. A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R-mondatok: REACH: R- és S-mondatok A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R-mondatok: R 1 Száraz állapotban robbanásveszélyes R 2 Ütés, súrlódás, tűz vagy más gyújtóforrás robbanást R 3 Ütés, súrlódás,

Részletesebben

54 850 01 0010 54 04 Környezetvédelmi

54 850 01 0010 54 04 Környezetvédelmi A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

B I Z T O N S Á G I A D A T L A P Dalma padlófelmosó Készült az 1907/2006 EK /REACH/ és az 1272/2008 EK rendelet szerint 5.

B I Z T O N S Á G I A D A T L A P Dalma padlófelmosó Készült az 1907/2006 EK /REACH/ és az 1272/2008 EK rendelet szerint 5. 1. Termék neve 1.1.Kereskedelmi név: Dalma padlófelmosó 1.2. A termék felhasználása: Kő, linóleum padló felmosására 1.3.Gyártó és forgalmazó Satina Gold Kozmetikai Kft Kft. Cím: 6800 Hódmezővásárhely,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT DARÁZSIRTÓ AEROSZOL

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT DARÁZSIRTÓ AEROSZOL BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/4 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT DARÁZSIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE A készítmény típusa: A készítmény megnevezése: Gyártó és forgalmazó: rovarirtó aeroszol

Részletesebben

B I Z T O N S Á G I A D A T L A P Dalma aktív mosógél Készült 2013 okt. 11.én az 1907/2006 EK /REACH/ és az 1272/2008 EK rend.

B I Z T O N S Á G I A D A T L A P Dalma aktív mosógél Készült 2013 okt. 11.én az 1907/2006 EK /REACH/ és az 1272/2008 EK rend. 1 1. Termék neve 1.1.Termékazonosító 1.2. Felhasználás: Textilanyag mosásra 1.3.Gyártó/Forgalmazó cég: Satina Gold Kft Cím: 6800 Hódmezővásárhely Erzsébeti út 12 Tel/Fax: 62/241-139 1.4. Veszély esetén

Részletesebben

Ipari vizek tisztítási lehetőségei rövid összefoglalás. Székely Edit BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

Ipari vizek tisztítási lehetőségei rövid összefoglalás. Székely Edit BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék Ipari vizek tisztítási lehetőségei rövid összefoglalás Székely Edit BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék Kezelés Fizikai, fizikai-kémiai Biológiai Kémiai Szennyezők típusai Módszerek Előnyök

Részletesebben

H Hódmezõvásárhely Garzó I. u. 3.

H Hódmezõvásárhely Garzó I. u. 3. Dátum: 2008.04.16 Oldal:1/5 Verzió: 2 1. Termék neve Kereskedelmi elnevezés: Gyártó és forgalmazó cég: Monolite Trade Kft. Cím: 6800 Hódmezõvásárhely, Garzó Imre utca 3. Telefon: 62/ 241-239 Fax: 62/ 242-238

Részletesebben

Innovációs leírás. Hulladék-átalakító energiatermelő reaktor

Innovációs leírás. Hulladék-átalakító energiatermelő reaktor Innovációs leírás Hulladék-átalakító energiatermelő reaktor 0 Hulladék-átalakító energiatermelő reaktor Innováció kategóriája Az innováció rövid leírása Elérhető megtakarítás %-ban Technológia költsége

Részletesebben

H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3.

H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3. Dátum: 2006.01.26. Oldal:1/5 Verzió: 1 1. Termék neve Kereskedelmi elnevezés: Gyártó és forgalmazó cég: Cím: Telefon: Fax: Veszély esetén hívható: Monolit Trade Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Garzó Imre utca

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 4.2. A legfontosabb tünetek és hatások, akut és késleltetett eljárás - Belégzés: Normál körülmények között nem veszélyhelyzet.

BIZTONSÁGI ADATLAP. 4.2. A legfontosabb tünetek és hatások, akut és késleltetett eljárás - Belégzés: Normál körülmények között nem veszélyhelyzet. Oldal: 1/5 1. Az anyag / készítmény és a vállalat / vállalkozás Kereskedelmi megnevezés: A termék típusa: Használat: Cég azonosító: RHEOBOR műtrágya. Mezőgazdasági. Rosier SA Route de Grandmetz 11a, B-7911

Részletesebben

Szabadentalpia nyomásfüggése

Szabadentalpia nyomásfüggése Égéselmélet Szabadentalpia nyomásfüggése G( p, T ) G( p Θ, T ) = p p Θ Vdp = p p Θ nrt p dp = nrt ln p p Θ Mi az a tűzoltó autó? A tűz helye a világban Égés, tűz Égés: kémiai jelenség a levegő oxigénjével

Részletesebben

Dioxin/furán leválasztás (PCDD/PCDF) dr. Örvös Mária

Dioxin/furán leválasztás (PCDD/PCDF) dr. Örvös Mária Dioxin/furán leválasztás (PCDD/PCDF) dr. Örvös Mária 1872: Savas eső 1943: Los Angeles szmog 1952: London szmog 1970: Tokio szmog SO 2 leválasztás NO x leválasztás SO 2 leválasztás NO x leválasztás 1976:

Részletesebben

Bihari Árpád Molnár Mihály Pintér Tamás Mogyorósi Magdolna Szűcs Zoltán Veres Mihály

Bihari Árpád Molnár Mihály Pintér Tamás Mogyorósi Magdolna Szűcs Zoltán Veres Mihály A Paksi Atomerőmű primerkörében oldott 14 C nyomonkövetése a C30- as konténerig I.: szervetlen frakció Bihari Árpád Molnár Mihály Pintér Tamás Mogyorósi Magdolna Szűcs Zoltán Veres Mihály 14 C és a nukleáris

Részletesebben

Bio Energy System Technics Europe Ltd

Bio Energy System Technics Europe Ltd Europe Ltd Kommunális szennyviziszap 1. Dr. F. J. Gergely 2006.02.07. Mi legyen a kommunális iszappal!??? A kommunális szennyvíziszap (Derítőiszap) a kommunális szennyvíz tisztításánál keletkezik. A szennyvíziszap

Részletesebben

Biztonságtechnikai adatlap

Biztonságtechnikai adatlap Biztonságtechnikai adatlap 1. Készítmény neve UVERAPID 5 oldószermentes epoxi ragasztó Gyártó cég neve: Újpesti Vegyészeti Kft. cím: Budapest, Dal u.4., telefon/fax: 3077-219 2. Összetétel veszélyes anyagok

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT CSÓTÁNY- ÉS HANGYAIRTÓ AEROSZOL

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT CSÓTÁNY- ÉS HANGYAIRTÓ AEROSZOL BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/4 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT CSÓTÁNY- ÉS HANGYAIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE A készítmény típusa: A készítmény megnevezése: Gyártó és forgalmazó:

Részletesebben

Carl s Oil 90 Kémiai vagy technikai termékmegnevezés

Carl s Oil 90 Kémiai vagy technikai termékmegnevezés Készült: 2001-04-26 1. TERMÉKELNEVEZÉS ÉS SZÁLLÍTÓ A készítmény neve: Kémiai vagy technikai termékmegnevezés Fapadlóolaj A Forgalmazó/gyártó cég neve: BonaKemi AB Cím: Box 21074, S-200 21 MALMÖ, SVÉDORSZÁG

Részletesebben

LERAKÁS - Hulladékkezelési technológiák nem hasznosítható maradékanyagainak listája

LERAKÁS - Hulladékkezelési technológiák nem hasznosítható maradékanyagainak listája LERAKÁS - Hulladékkezelési technológiák nem hasznosítható maradékanyagainak listája 1 ÁSVÁNYOK KUTATÁSÁBÓL, BÁNYÁSZATÁBÓL, KŐFEJTÉSBŐL, FIZIKAI ÉS KÉMIAI 01 04 08 kő törmelék és hulladék kavics, amely

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. LANIRAT rágcsálóirtószer 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE:

BIZTONSÁGI ADATLAP. LANIRAT rágcsálóirtószer 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE: BIZTONSÁGI ADATLAP LANIRAT rágcsálóirtószer 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE: A készítmény típusa: rágcsálóirtó csalétek A készítmény megnevezése: LANIRAT rágcsálóirtószer Gyártó és forgalmazó: METATOX Peszticid Gyártó

Részletesebben

Radioaktív hulladékok kezelése az atomerőműben

Radioaktív hulladékok kezelése az atomerőműben Radioaktív kezelése az atomerőműben 1 Elter Enikő, Feil Ferenc MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Tartalom Célok, feladatmegosztás Hulladékkezelési koncepciók Koncepció megvalósítás folyamata A kis és közepes aktivitású

Részletesebben

Légszennyezés. Molnár Kata Környezettan BSc

Légszennyezés. Molnár Kata Környezettan BSc Légszennyezés Molnár Kata Környezettan BSc Száraz levegőösszetétele: oxigén és nitrogén (99 %) argon (1%) széndioxid, héliumot, nyomgázok A tiszta levegő nem tartalmaz káros mennyiségben vegyi anyagokat!

Részletesebben

COOPEX B TETŰIRTÓ POROZÓSZER

COOPEX B TETŰIRTÓ POROZÓSZER BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP COOPEX B TETŰIRTÓ POROZÓSZER 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: használatra kész, ember

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (91/155-93/112/EGK) ATTRAFALL

BIZTONSÁGI ADATLAP (91/155-93/112/EGK) ATTRAFALL BIZTONSÁGI ADATLAP (91/155-93/112/EGK) ATTRAFALL 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALAT NEVE 1.1 Az anyag vagy készítmény azonosítása: Kereskedelmi név: Azonosítási szám: Attrafall OTH 5146/2001.

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EC 31. cikkelye szerint. Octenisept. 1. Az anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása:

Biztonsági adatlap 1907/2006/EC 31. cikkelye szerint. Octenisept. 1. Az anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása: Biztonsági adatlap 1907/2006/EC 31. cikkelye szerint Octenisept Nyomtatás dátuma: 2009. 06. 15. Módosítás/revízió: 2009. 11. 10. 1. Az anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása: 1.1 Kereskedelmi név:

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 21/2008. (VIII. 30.) KvVM rendelete az elemek és akkumulátorok, illetve hulladékaik kezeléséről

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 21/2008. (VIII. 30.) KvVM rendelete az elemek és akkumulátorok, illetve hulladékaik kezeléséről A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 21/2008. (VIII. 30.) KvVM rendelete az elemek és akkumulátorok, illetve hulladékaik kezeléséről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. (2) bekezdés

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. MUSKILL kenhető légyirtószer 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE:

BIZTONSÁGI ADATLAP. MUSKILL kenhető légyirtószer 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE: BIZTONSÁGI ADATLAP MUSKILL kenhető légyirtószer 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE: A készítmény típusa: légyirtószer A készítmény megnevezése: MUSKILL kenhető légyirtószer Gyártó és forgalmazó: METATOX Peszticid Gyártó

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: rovarirtó

Részletesebben

A LÉGKÖR SZERKEZETE ÉS ÖSSZETÉTELE. Környezetmérnök BSc

A LÉGKÖR SZERKEZETE ÉS ÖSSZETÉTELE. Környezetmérnök BSc A LÉGKÖR SZERKEZETE ÉS ÖSSZETÉTELE Környezetmérnök BSc A LÉGKÖR SZERKEZETE A légkör szerkezete kémiai szempontból Homoszféra, turboszféra -kb. 100 km-ig -turbulens áramlás -azonos összetétel Turbopauza

Részletesebben

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP Oldalszám 1/1

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP Oldalszám 1/1 BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP Oldalszám 1/1 1. A készítmény neve 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalat azonosítása 1.1. Az anyag vagy a készítmény azonosítása Kereskedelmi elnevezés: 145075 MANNOL

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: rovarirtó

Részletesebben

MŰKÖDÉSKÉPT ELEN ELEKT ROMOS ÉS ELEKT RONIKUS BERENDEZÉSEINKRŐL. leírás

MŰKÖDÉSKÉPT ELEN ELEKT ROMOS ÉS ELEKT RONIKUS BERENDEZÉSEINKRŐL. leírás MŰKÖDÉSKÉPT ELEN ELEKT ROMOS ÉS ELEKT RONIKUS BERENDEZÉSEINKRŐL leírás Mik azok az e-hulladékok? Olyan elektromos árammal működő készülékek, valamint azok alkatrészei és tartozékai, amelyek már nem használhatók.

Részletesebben

B I Z T O N S Á G I A D A T L A P ANETTI textilöblítők Készült /2006 EK rendelet /REACH/ szerint

B I Z T O N S Á G I A D A T L A P ANETTI textilöblítők Készült /2006 EK rendelet /REACH/ szerint 1 1. Termék neve 1.1.Termékazonosító ANETTI textilöblítő 1.2. Felhasználás: Textilanyag lágyítása, antisztatizálása 1.3.Gyártó/Forgalmazó cég: Luptovics Anett E.V.,H-5931 Nagyszénás,Honvéd u.5. Web: www.anetticlean.eu,info@anetticlean.eu

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PESTSTOP B 5 CS

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PESTSTOP B 5 CS BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: mikrokapszulázott rovarirtó koncentrátum A készítmény

Részletesebben

Esemtan Invigorating Gel

Esemtan Invigorating Gel Verzió 01.06 Felülvizsgálat dátuma Nyomtatás Dátuma 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév : Gyártó/Szállító : Schülke & Mayr GmbH Robert-Koch-Str. 2 22851

Részletesebben

Integrált kockázatkezelés az iparban

Integrált kockázatkezelés az iparban Integrált kockázatkezelés az iparban 1 2 Veszélyes ipari tevékenységek Mezőgazdaság Biokémia, biotechnológia, gyógyszeripar Védelmi szféra Robbanó és tűzijáték ipar Élelmiszeripar - Nagy hűtőházak (ammónia);

Részletesebben

HungaroChemicals Kft. 1 / 5 Folyékony szappan-gazdaságos. BIZTONSÁGI ADATLAP (veszélyes készítményhez a 44/2000.(XII.27.) EüM rendelet szerint)

HungaroChemicals Kft. 1 / 5 Folyékony szappan-gazdaságos. BIZTONSÁGI ADATLAP (veszélyes készítményhez a 44/2000.(XII.27.) EüM rendelet szerint) HungaroChemicals Kft. 1 / 5 Folyékony szappan-gazdaságos BIZTONSÁGI ADATLAP (veszélyes készítményhez a 44/2000.(XII.27.) EüM rendelet szerint) A kiállítás kelte: 2004.05.17. 1.) Készítmény neve: Folyékony

Részletesebben

Információtartalom vázlata: Mezőgazdasági hulladékok definíciója. Folyékony, szilárd, iszapszerű mezőgazdasági hulladékok ismertetése

Információtartalom vázlata: Mezőgazdasági hulladékok definíciója. Folyékony, szilárd, iszapszerű mezőgazdasági hulladékok ismertetése 1. Jellemezze és csoportosítsa a mezőgazdasági hulladékokat és melléktermékeket eredet és hasznosítási lehetőségek szempontjából, illetve vázolja fel talajra, felszíni-, felszín alatti vizekre és levegőre

Részletesebben

PROTECT SZÚNYOG ÉS KULLANCS RIASZTÓ AEROSZOL (PUMPÁS)

PROTECT SZÚNYOG ÉS KULLANCS RIASZTÓ AEROSZOL (PUMPÁS) BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT SZÚNYOG ÉS KULLANCS RIASZTÓ AEROSZOL (PUMPÁS) 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa:

Részletesebben

PROTECT -B HÁZTARTÁSI POROZÓSZER

PROTECT -B HÁZTARTÁSI POROZÓSZER BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT -B HÁZTARTÁSI POROZÓSZER 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag és készítmény azonosítása: A készítmény típusa: inszekticid tartalmú

Részletesebben

Név: Poli-Farbe Vegyipari Kft. Cím: 6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78 453 130 Fax: 78 453 014

Név: Poli-Farbe Vegyipari Kft. Cím: 6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78 453 130 Fax: 78 453 014 Kiállítás kelte: 2004.12.13. 1. oldal, összesen: 6 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE 1.1.A készítmény neve: 1.2. Gyártó Név: Poli-Farbe Vegyipari Kft. Cím: 6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78 453 130 Fax: 78 453 014

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről, közterületek használatáról és az állattartásról Hatályos: 2016. szeptember 6. Nyirád 2001

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása A készítmény neve: Alkalmazás: Forgalmazó: Felelős személy: SANA lábápoló spray láb ápolása, frissítése Florin Vegyipari és Kereskedelmi Zrt.

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT CSÓTÁNY- ÉS HANGYAIRTÓ AEROSZOL

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT CSÓTÁNY- ÉS HANGYAIRTÓ AEROSZOL BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/4 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT CSÓTÁNY- ÉS HANGYAIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE A készítmény típusa: A készítmény megnevezése: Gyártó és forgalmazó:

Részletesebben

WAG Logisztika Kft. által szállítható veszélyes hulladékok EWC listája

WAG Logisztika Kft. által szállítható veszélyes hulladékok EWC listája WAG Logisztika Kft. által szállítható veszélyes hulladékok EWC listája EWC kódszám Megnevezés 2 Mezőgazdasági, kertészeti, vízkultúrás termelésből, erdőgazdaságból, vadászatból, halászatból, élelmiszer

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EC 31. cikkelye szerint. Kodan Tücher. 1. Az anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása:

Biztonsági adatlap 1907/2006/EC 31. cikkelye szerint. Kodan Tücher. 1. Az anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása: Kiadás dátuma: 2009. 03. 24. Módosítás/revízió: 2009. 09. 15. Biztonsági adatlap 1907/2006/EC 31. cikkelye szerint Kodan Tücher 1. Az anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása: 1.1 Kereskedelmi név:

Részletesebben

ESEMTAN Waschíotion Verzió 01.00

ESEMTAN Waschíotion Verzió 01.00 BIZTONSÁ G l AD A TLAP, (A 2000. évi XXV. törvény és 44/2000. EüM rendelet szerint) ESEMTAN Waschíotion Verzió 01.00 Készítés dátuma 18.10.2001 Nyomtatás Dátuma 13.02.2002 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁGA/ÁLLALAT

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint Kiállítás dátuma: 2011.02.02. Verzió: 1 Oldal: 1/5 1. Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék megnevezése: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

Nukleáris hulladékkezelés. környezetvédelem

Nukleáris hulladékkezelés.  környezetvédelem Nukleáris hulladékkezelés http://oktatas.ch.bme.hu/oktatas/konyvek/fizkem/kornymern/nukleáris környezetvédelem A felhasználási terület meghatározza - a radioaktív izotópok fajtáját, - mennyiségét és -

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. A készítmény neve. A kiállítás kelte: Győr, 2011.08.01.

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. A készítmény neve. A kiállítás kelte: Győr, 2011.08.01. BIZTONSÁGI ADATLAP A kiállítás kelte: Győr, 2011.08.01. 1. A készítmény neve SILKY Mosogatószer Gyártó cég neve: SATIN SILK Kft. 9012 Győr, Csanakhegyi u.13/b. Tel./fax.: 96/447-808 2. Összetétel: anionos

Részletesebben

ÁSVÁNYOK ÉS MÁS SZILÁRD RÉSZECSKÉK AZ ATMOSZFÉRÁBAN

ÁSVÁNYOK ÉS MÁS SZILÁRD RÉSZECSKÉK AZ ATMOSZFÉRÁBAN ÁSVÁNYOK ÉS MÁS SZILÁRD RÉSZECSKÉK AZ ATMOSZFÉRÁBAN A Föld atmoszférája kolloid rendszerként fogható fel, melyben szilárd és folyékony részecskék vannak gázfázisú komponensben. Az aeroszolok kolloidális

Részletesebben

Biztonsági adatlap. PLASTDUR Vegyianyagokat Fejlesztő, Gyártó, Forgalmazó és Szolgáltató Kft. Módosítva: 2007.12.17.

Biztonsági adatlap. PLASTDUR Vegyianyagokat Fejlesztő, Gyártó, Forgalmazó és Szolgáltató Kft. Módosítva: 2007.12.17. 1. Az anyag /készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Az anyag vagy készítmény PLASTDUR CS4/76 azonosítása: 1.2. Az anyag felhasználása: Papírkasírozó ragasztó 1.3. A (gyártó/forgalmazó) vállalkozás

Részletesebben

A hulladékok tételes jegyzékét a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet tartalmazza.

A hulladékok tételes jegyzékét a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet tartalmazza. Hulladékok kezelése Mi a hulladék? A 2000. évi XLIII. törvény (Hgtv.) meghatározása, miszerint: A hulladék bármely, a Hgtv. 1.sz. melléklete szerinti kategóriák valamelyikébe tartozó tárgy vagy anyag,

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. 26962-53 Water, Ultra Pure APA Standard 1 Hardness

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. 26962-53 Water, Ultra Pure APA Standard 1 Hardness Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító CAS-szám: 7732-18-5 EK-szám: 213-791-2 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása A készítmény neve: Alkalmazás: Gyártó: Forgalmazó: Felelős személy: BRADOLIFE fertőtlenítő kendő fertőtlenítő kendő Florin Vegyipari és Kereskedelmi

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és a 1272/2008/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és a 1272/2008/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása Kiállítás dátuma: 2012.11.10. Verzió: 1 Oldal: 1/5 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: Aszkorbinsav Vitamin C, L(+)-Aszkorbinsav,

Részletesebben

Pirolízis a gyakorlatban

Pirolízis a gyakorlatban Pirolízis szakmai konferencia Pirolízis a gyakorlatban Bezzeg Zsolt Klaszter a Környezettudatos Fejlődésért Environ-Energie Kft. 2013. szeptember 26. 01. Előzmények Napjainkban világszerte és itthon is

Részletesebben

A hierarhia jelentősége a hulladékgazdálkodásban

A hierarhia jelentősége a hulladékgazdálkodásban A hierarhia jelentősége a hulladékgazdálkodásban Kolozsiné dr. Ringelhann Ágnes Főosztályvezető agnes.ringelhann.kolozsine@vm.gov.hu 457-3570 Budapest, 2011. február 23. Hulladékgazdálkodási törvénnyel

Részletesebben

Műanyaghulladék menedzsment

Műanyaghulladék menedzsment Műanyaghulladék menedzsment 1. Előadás 2015. IX. 11. Dr. Ronkay Ferenc egyetemi docens Elérhetőség: T. ép. 314. ronkay@pt.bme.hu Ügyintéző: Dobrovszky Károly dobrovszky@pt.bme.hu A bevezető előadás témája

Részletesebben

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP (Készült a 33/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet alapján veszélyes készítményekhez)

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP (Készült a 33/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet alapján veszélyes készítményekhez) (Készült a 33/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet alapján veszélyes készítményekhez) 1. Azonosító adatok: Készítmény/anyag neve: TONOXYL 4 Forgalmazó: Gyártó: Unikén Kft. 6237 Kecel, Vasút u. 30. Tel./fax:

Részletesebben

Biztonsági adatlap az 1907 / 2006 / EK rendelet szerint

Biztonsági adatlap az 1907 / 2006 / EK rendelet szerint 01 Az anyag / készítmény és a társaság / vállalkozás azonosítása Kereskedelmi név Geberit AquaClean tisztítófolyadék (cikkszám 242.546.00.1) Az anyag / készítmény felhasználása Tisztítószer a Geberit AquaClean

Részletesebben

Biztonsági adatlap. Az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) telefonszáma: (06 1) 476 6464, 06 80 201 199. 1.

Biztonsági adatlap. Az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) telefonszáma: (06 1) 476 6464, 06 80 201 199. 1. Biztonsági adatlap Kiállítás kelte: 2004.12.12. 1. Vegyi anyag neve: Az anyag azonosítása: Kálium-nitrát Az anyag felhasználása: Vegyipari alapanyag Magyar azonosítási szám: B-000611 CAS szám: 7757-79-1

Részletesebben

4. Felszíni vizek veszélyeztetetts ége

4. Felszíni vizek veszélyeztetetts ége 4. Felszíni vizek veszélyeztetetts ége Az emberiség a fejlődése során a természeti környezetbe, a benne lejátszódó folyamatokba egyre nagyobb mértékben avatkozott be. Az emberi tevékenység következtében

Részletesebben

Szennyvíziszap + kommunális hulladék zöld energia. Komposztálás? Lerakás? Vagy netalán égetés?

Szennyvíziszap + kommunális hulladék zöld energia. Komposztálás? Lerakás? Vagy netalán égetés? Szennyvíziszap + kommunális hulladék zöld energia Komposztálás? Lerakás? Vagy netalán égetés? A fejlődés civilizáció mellékhatásai És mi ezeknek a hulladékoknak a beltartalma? Álláspontok a szennyvíziszap

Részletesebben

az.1907/2006 EK /REACH/ és az 1272/2008 EK rendelet szerint 2. verzió

az.1907/2006 EK /REACH/ és az 1272/2008 EK rendelet szerint 2. verzió 1 1. Termék neve 1.1. Kereskedelmi név: Perlasol kézfertőtlenítő folyékony szappan 1.2. Felhasználási terület Fertőtlenítő kézmosásra 1.3.Gyártó és forgalmazó: Satina Gold Kft.Cím: 6800 Hódmezővéásárhely

Részletesebben

Megtekinthetővé vált szabadalmi leírások

Megtekinthetővé vált szabadalmi leírások ( 11 ) 227.096 ( 54 ) Eljárás és elrendezés töltési szint mérésére ( 11 ) 227.097 ( 54 ) Mágneses kezelőegység folyékony és légnemű anyagokhoz ( 11 ) 227.098 ( 54 ) Biológiai sejtek azonosítására és számlálására

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Electrolyte CDM_506271

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Electrolyte CDM_506271 Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Rövidítés: Elektrolyt CDM 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

Munkahelyeken alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzések

Munkahelyeken alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzések Munkahelyeken alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzések Az EU már 1992-ben a 92/58 EGK irányelvben szabályozta a munkahelyi biztonsági, illetve egészségvédelmi jelzésekre vonatkozó követelményeket,

Részletesebben

PROTECT Háztartási rovarirtó permet

PROTECT Háztartási rovarirtó permet BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: Rovarirtó permetezőszer A készítmény megnevezése:

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. ipari hulladékgazdálkodás 04. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. ipari hulladékgazdálkodás 04. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 04 dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék Tartalom Készítette: dr. Torma A. Készült: 2012.09. 2 1. Kiemelten kezelendő hulladékáramok 2. Jogszabályi feladatok

Részletesebben

2. Összetétel/információk az összetevőkre Összetevő Koncentráció Veszély R tömeg% jel(ek) mondatok

2. Összetétel/információk az összetevőkre Összetevő Koncentráció Veszély R tömeg% jel(ek) mondatok Kiadva: 1998.04.16. Változat: 1. Oldalszám: 1/4 1. Az anyag/készítmény és a társaság azonosítása 1.1. Az anyag vagy a készítmény azonosítása Kereskedelmi elnevezés: 1.2. A társaság/vállalat azonosítása

Részletesebben

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP Oldal: 1 ACD SELECT 80W90

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP Oldal: 1 ACD SELECT 80W90 Beszállító ACDelco Europe Paseo de la Castellana 91 28040 Madrid Fax: +34 91456 9288 Méreg Központ: +32 (0)70 245 245 1. A termék és a vállalat azonosítása BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP Oldal: 1 Termék azonosítása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 93/112EWG Dentiro Törlőkendő. Dentiro Feuchttüchlein/Törlőkendő Felváltja a 2003. 03. 14-i verziót 5. verzió: 2007. 08. 06.

BIZTONSÁGI ADATLAP 93/112EWG Dentiro Törlőkendő. Dentiro Feuchttüchlein/Törlőkendő Felváltja a 2003. 03. 14-i verziót 5. verzió: 2007. 08. 06. BIZTONSÁGI ADATLAP 93/112EWG Dentiro Törlőkendő Dentiro Feuchttüchlein/Törlőkendő Felváltja a 2003. 03. 14i verziót 5. verzió: 2007. 08. 06. 1. Az anyag és a gyártó meghatározása Dentiro Törlőkendő Tisztító

Részletesebben

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP az EC 93/112/EC szabványa azerint KRESTOPOL

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP az EC 93/112/EC szabványa azerint KRESTOPOL 1. KÉSZÍTMÉNY NEVE/ GYÁRTÓ CÉG ADATAI/ VÁLLALAT Termékinformáció Termék neve : GYÁRTÓ CÉG: : Stockhausen GmbH & Co. KG Bäkerpfad 25 47805 Krefeld Telefon : ++49-2151-38-1370 Sürgősségi telefon : ++49-2151-38-1370

Részletesebben

PROTECT FIÓKOS MOLYIRTÓ KAZETTA

PROTECT FIÓKOS MOLYIRTÓ KAZETTA BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/4 BIZTONSÁGI ADATLAP ( 91/155-93/EEC ) PROTECT FIÓKOS MOLYIRTÓ KAZETTA 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag és készítmény azonosítása: A készítmény típusa: inszekticid

Részletesebben

SKF BIZTONSÁGI ADATLAP LHFP 150 ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP

SKF BIZTONSÁGI ADATLAP LHFP 150 ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP SKF BIZTONSÁGI ADATLAP LHFP 150 ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP Utolsó módosítás: 2005.05.30. 1. AZ ANYAG ÉS A VÁLLALAT MEGNEVEZÉSE TERMÉKNÉV: LHFP 150 ALKALMAZÁS: SKF olaj Gyártó/importőr: SKF Maintenance Products

Részletesebben

Oldalszám: 1/5 1 Anyag-/elkészítési- és cégmegjelölés A termékkel kapcsolatos anyagok Gyártó/forgalmazó: MC-BAUCHEMIE KFT. H-8246 Tótvázsony-Kövesgyűrpuszta Pf. 2. Tel./Fax.: +36/ 88 266 105 266 038 Információt

Részletesebben

Südharzer Gips/ gyártó BIZTONSÁGI ADATLAP ÁTDOLGOZVA: Oldal:1/5

Südharzer Gips/ gyártó BIZTONSÁGI ADATLAP ÁTDOLGOZVA: Oldal:1/5 Oldal:1/5 1. A TERMÉK MEGNEVEZÉSE / GYÁRTÓ 1.1. A termék neve: Széria-Glett glettelő gipsz 1.2. Gyártó: Südharzer Gipswerk GmbH D-99755 Ellrich, Pontelstr.3. Németország Segélykérés: lásd. 16-os pont,

Részletesebben