Szellemi házépítés-sorozat III. oszlop: Pénzügyi alapelvek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szellemi házépítés-sorozat III. oszlop: Pénzügyi alapelvek"

Átírás

1 Szellemi házépítés-sorozat III. oszlop: Pénzügyi alapelvek 1. rész, Bevezetés (2014.október 5. Istentisztelet kivonatos jegyzete) Ma sokak által várt témába fogunk belekezdeni, a címét a végén adom meg, addig legyen csak annyi, h a téma az igeileg kezelt anyagiak, bővőlködés, prosperitás stb. Úgy tervezem, hogy 3 részes lesz. Ma a bevezető, jövő héten és utána a részletes tárgyalás. Szándékosan szeretném, ha jól megalapoznánk, körbejárnánk és látni fogjátok ennek a körbejárásnak az okát. Jézus többet tanított az anyagiakkal kapcsolatos dolgokról, mint az imáról és a hitről. Miért? Mert fontos, igen fontos alaptanítás ez valójában. Ugyanakkor kevés olyan téma van, amit annyira eltorzítottak és beszennyeztek volna, mint az anyagiakkal kapcsolatos igazságok. Ennek egyik csúcspontja a bővölködés, a prospritás evangéliuma, ami óriási károkat okozott és okoz, mind a hívőknek, mind az egyháznak. A másik károkozó rejtettebb - nevezzük úgy, hogy az igehirdető esetleges nem teljesen tiszta motivációja. Szeretném, ha folytatnánk Isten segítségével, amit az elmúlt 2 évben elkezdtünk, hogy kihámozzuk, mi az, amit a Biblia mond, és mi az, amit emberi vágyak, testies indulatok helyzetek hozzá. Mit mond ma az Ige, és mi az, ami ma már gyülekezeti hagyomány. Az Igének van erre egyedül képessége, az elválasztásra. Zsid 4:12 Mert Isten beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű kardnál, és elhat a szívnek és léleknek, az ízületeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Szellemit a lelkitől, lelkit a testitől. Amiről a három alkalom alatt szó lesz: hogyan válhat az ember Istennel bővölködővé, mi a pénz szerepe, mi a tized, mi az adakozás, mik az összefüggések. Miért működik az egyiknek, miért nem a másiknak? Ha igaz a bővölködés ígérete - akkor miért van ilyen sok anyagi probléma a gyülekezetekben? Hogy viszonyuljak a világban az anyagi kérdésekhez (adóügyek; vállalkozás; anyagi szükségek). Ez a téma, hogy anyagiak, rendkívül fontos. Kinek fontos? Istennek. Mind az ó - mind az újszövetség igen hangsúlyosan tárgyalja, és erre jó oka van: az ember létezésének e földi korszakában, megkerülhetetlen szerepe van az anyagiaknak, és ezen belül többek közt a pénznek. Ezért a pénz, az anyagiak megléte vagy nemléte igen is számít az embernek, sőt - az Istennek is. Isten olyan komplex rendszert mutatott meg a gyermekeinek az anyagiak területén is, amiben Ő szintén megismerhető és a kapcsolat Vele élvezhető. Többek között azért is van sok hamis tanítás ezen a területen, mert Isten az anyagiakról szóló alapelveit, hozzá kötötte a hit alapelveihez, amelyek az üdvözítő hit alaposzlopai. Emlékeztek: a hívő ember életének, szellemi házának az alapja Jézus Megváltósága és Királyi mivolta. Ebből jön 3 főoszlop, amik tartják a többi emeletet, amiken aztán a különböző szellemi igazságok vannak, amikből származik a gyümölcs. Az alap, Jézus. Ő a Megváltó, akihez kapcsolódik az ember halálában és a Király, akiben kapcsolódhat életében. Sajnos sok keresztény a halálig jut el, így kizárólag a mennyei üdvösséget tudja átvenni. De Jézus Feltámadott Király is, akiben meg, ha élek, én is királyi életet tudnék élni Jézus a létra, az összekötő, ezért ábrázolja ki az Ige Őt gyakran ellentét-párokkal: Isten/ember; utolsó Ádám / második ember; Bárány/oroszlán; Szolga / ÚR; Ő az, Aki embereknek bemutatja az Atya Istent / az Atyának meg bemutatja az embereket. Tehát Ő az ALAP, a szegletkő. Erre jönnek a főfalak, oszlopok. Sok tanítás van e témában, de igen kevésnél láttam, hogy beszélnének arról, illetve, hogy az anyagiakról úgy beszélnének, hogy ALAPFUNDAMENTUM OSZLOP. Az anyagiakról szóló tanítás nem azért fontos, mert az emberek többsége pénzimádó, - ez sokszor igaz, persze - hanem azért mert a keresztény hit alapjához van köze közvetlen. Ezért ha e területen rombol az ördög, akkor rombolja az alapokat és az építkezést, örökségátvételt is. Alaptanításról van tehát szó, és ha emlékeztek tavasszal, a Máté 6 kapcsán vizsgáltuk, hogy amikor Jézus a keresztény életvitelnek alapjairól beszél, akkor ezt a 3 alapdolgot tanítja és kapcsolja össze: ima (méghozzá belső imakamrás ima), böjt és anyagiak. Tehát még egyszer: nem azért kell erről tanítani, mert ez jól esik az embereknek, hanem azért, mert minden újjászületett keresztény hitéletének egyik alappillére. Sajnos a legtöbb tanítás az emberi vágyak

2 kielégítése szempontjából nyúl ehhez a témához, holott azért kéne, mert Istennek van terve e területtel is, és hitéletbeli kérdéssé tette. ( ) Ezért témán belül is lassabban és jobban körüljárva fogunk most haladni, mert sok itt a csalódás, hamis remény, gonoszság - de pont azért, mert az Úrnak igen is van erre terve és akarata. Jóindulatú akarata. Szeretnék most annyi bizalmat kérni, hogy ma elfelejtsük, zárójelbe tegyük, amit e témáról tudsz, olvastál, hiszel, remélsz, gondolsz - és megnyitnád magad arra, h egységben tudjon szólni az Úr. Pár év alatt formálódott ez látássá bennem. Nem meglepő vagy új igéket fogunk nézni, hanem hagyni fogjuk, h az anyagiak kapcsán adott Igék, egyszerűen szóljanak hozzánk. Adj időt is arra, hogy Isten a rendszerről, alapelvekről tudjon beszélni, ne pusztán a pénzről, ami csak egy része ennek, pontosabban gyümölcse. Sok tanításban láttam, h a gyümölcsről a pénzről beszéltek, hogy milyen, hogy lesz stb, de minket a gyökér kell, hogy érdekeljen. Most imádkozni fogunk, és szeretném, ha behunynád a szemed és követnéd a gondolataimat, mondatokat. Akár úgy, h értelmezés után mondod utánam, akár csak gondolatban követed, vagy saját szavaiddal. Lassan, h az agyunkon is át tudjon folyni az ima, h az értelmünkből ne csak a nyelvükről menjen. Drága mennyei Atyánk, hálásak vagyunk azért, h édesapánkká lettél Jézus véráldozata folytán. Köszönjük, h az elválasztó fal leomlott, hogy bemehetünk Hozzád a Trónterembe, és hogy szeretsz bennünket. Köszönjük, h elhordozol bennünket, a dolgainkat, butaságainkat, hitetlenségeinket és kész vagy bennünket ma is tanítani, nevelni, formálni elsőszülött Fiad, Jézus képére. Atyánk, kérünk arra, h az anyagiak területén, az anyagiak kapcsán taníts minket. Azt mondod, h hittel kérjünk bölcsességet és Te szemrehányás nélkül adsz, ezért kérünk: szólj, taníts bennünket. Köszönjük Szent Szellem, h formálod értelmünket, szívünk gondolkodását e területen is, és mi most magunkat adjuk ehhez. Jelen lévő Szent Szellem kérünk, h burkolj be bennünket, elménket, áztasd fel a szívünk földjét, h behullhassanak az Ige-magok, Beszéded magjai a földbe, h termést hozzon. Köszönjük, ámen. Az emberi élet területei: Istennel való örök kapcsolat, emberi kapcsolatok, családi, munka és szolgálat, anyagiak - röviden: ÉLETVITEL. Isten nem választja külön ezeket, a Vele való kapcsolat az egész lényedet érinti, így a Vele való kapcsolatnak az egész életvitelben meg kell, h mutatkozzon. Van, hogy egy-egy terület erősebb, mint a másik, de olyan nincs, hogy valakinek az alapfundamentumai nincsenek rendben és Krisztusban lenne. Porubek Tamás testvérünk legutóbb ott hagyta abba, hogy Róm 8:1 Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, Ma folytatom itt: kik nem test szerint járnak, hanem Lélek szerint. 8:2 Mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. 8:3 Mert ami a törvénynek lehetetlen vala, mivelhogy erőtelen vala a test miatt, az Isten az ő Fiát elbocsátván bűn testének hasonlatosságában és a bűnért, kárhoztatá a bűnt a testben. 8:4 Hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk, kik nem test szerint járunk, hanem Lélek szerint. 8:5 Mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak; a Lélek szerint valók pedig a Lélek dolgaira. 8:6 Mert a testnek gondolata halál; a Lélek gondolata pedig élet és békesség. 8:7 Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen; minthogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti. 8:8 Akik pedig testben vannak, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. 8:9 De ti nem vagytok testben, hanem lélekben, ha ugyan az Isten Lelke lakik bennetek. Akiben pedig nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé. Életvitel. Isten arról beszél, hogy akik a fiaivá lettek, gyermekeivé, azoknak az egész életvitelük az Ő vezetése alá kell, hogy kerüljön. Így az anyagiaknak is. Jézus első nagy újszövetségi tanításakor, máris egy igen érdekes gondolatot közöl: Máté 6:22 A test lámpása a szem. Ha azért a te szemed tiszta, a te egész tested világos lesz. 6:23 Ha pedig a te szemed gonosz, a te egész tested sötét lesz. Ha azért a benned lévő világosság sötétség: mekkora akkor a sötétség?! Ez olyan tipikus Jézus-mondás: jól is hangzik, de olyan zavaros kissé. Miről beszél már megint az Úr - érzésünk van. Én szeretem, mikor így döccenti az agyamat, olvasod, aztán egyszer csak döccensz egyet - mi van, mit is mondott? Hát ez meg mit jelent?

3 Ráadásul ezt az anyagi tanítása kellős közepén mondja. Máté 6:19 Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják; 6:20 Hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és ahol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják. 6:21 Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is. 6:22 A test lámpása a szem. Ha azért a te szemed tiszta, a te egész tested világos lesz. 6:23 Ha pedig a te szemed gonosz, a te egész tested sötét lesz. Ha azért a benned lévő világosság sötétség: mekkora akkor a sötétség?! 6:24 Senki sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti; vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a Mammonnak. 6:25 Azért azt mondom néktek: Ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől, mit egyetek és mit igyatok; sem a ti testetek felől, mibe öltözködjetek. Avagy nem több-e az élet hogy nem az eledel, és a test hogy nem az öltözet? Hogy kerül ez ide? A válaszhoz, nézzünk el egy másik igéhez, ahol a látással foglakozik az Úr. Csia - fordításban: Márk 8:20 S mikor a hetet törtem meg a négyezernek, hány tele kosár darabot vittetek el?" Hetet" - válaszolták. 8:21 S még most sem láttok a dolgokba be?" - kérdezte. 8:22 Betsaidába / HALÁSZ háza érkeztek. Egy vakot hoztak hozzá, és kérlelni kezdték, hogy érintse azt. 8:23 Ő a vakot kézen fogva kivezette a faluból, szemére köpött, kezét rávetette, s megkérdezte: Látsz-e valamit?" 8:24 Az felnyitotta szemét, és így szólt: Látom az embereket. Úgy látom őket járni, mintha fák volnának." 8:25 Ekkor újra a szemére tette a kezét, mire annak látása mindenen áthatott és helyreállt, úgyhogy messzire mindent látott. 8:26 Ekkor hazaküldte őt ezzel a szóval: Még csak be se menj a faluba!" Ez a történet 2 nagyon fontos esemény között helyezkedik el: előtte a 4000 ezer megvendégelése szerepel, annak szellemi előképéről már beszéltünk tavasszal, hogy az egyházkorszakról is szól, előképe a gyülekezeti korszaknak. Aztán a vakgyógyítás után jön a híres kérdés: kinek mondanak az emberek, és a válaszra, tehát h Jézus a KIRÁLY, arra fog épülni a gyülekezet. A közbülső vak meggyógyítási történet nem véletlenül van itt elhelyezve, és nem azért mert nyállal, tehát nem is a módszer különlegessége miatt van feljegyezve, hisz Mt7,33-ban egy süket-néma nyelvére, fülére szintén nyálat is köpött az Úr. Tehát nem emiatt szerepel itt, hanem mert folytatódik az előképe a gyülekezeti korszak királysági előképének. Először az egyház/ egyéni hívő erre vak volt/van, aztán jön az Ige és Szellem = Jézus, elkezdi megnyitni a szemünket, még sok mindent nem értünk, látunk ez a homály, majd újabb érintés és élesen látunk. A Királyság-látás tudniillik egy kijelentésről kijelentésre haladó, kibomló látás. A 3 történet: hogy csinálja és mit az egyház, hogyan készül el rá az egyház, és mire/kire alapszik EZ az egyház. Vissza az alapigénkhez: Ha a szemed tiszta, az egész tested az. Tehát ha a látásod tiszta, az egész életviteled az lesz, s így a tested, a templomod, az életviteled is azzá válik. Tehát nekünk az Úrtól kell látást kapnunk életvitelünk dolgaira. Istennel, emberrel, környezetünkkel való kapcsolatra, gyülekezetre, munkára, barátságra, házasságra, gyereknevelésre, szexualitásra, ünnepekre, erkölcsi kérdésekre és persze anyagiakra. Tehát egy tiszta, igei látás - tiszta életvitelt fog eredményezni. Miért kell ez? Világi embert nem áld meg az Úr? Dehogynem. Tehát nem csak az áldáshoz van köze az életvitel milyenségének. Az üdvösség hit által van kegyelemből. Az áldás Isten milyensége miatt hull jóra és gonoszra egyaránt. Aki cselekszi a törvényt - él is az által stb. Nem, a látáson alapuló életvitelnek a TE élet-szolgálatodhoz van elsősorban köze. Mindenki mindenkor szolga és így mindenkor szolgál. Életed szolgálata, h világíts a Királyság fényével a sötétségben. Luk 11:33 Senki pedig, ha gyertyát gyújt, nem teszi rejtekbe, sem a véka alá, hanem a gyertyatartóba, hogy akik bemennek, lássák a világosságot. 11:34 A testnek lámpása a szem: ha azért a te szemed őszinte, a te egész tested is világos lesz; ha pedig [a] [te szemed] gonosz, a te tested is sötét. 11:35 Meglásd azért, hogy a világosság, mely te benned van, sötétség ne legyen. 11:36 Annak okáért, ha a te egész tested világos, és semmi részében sincs homályosság, olyan világos lesz egészen, mint mikor a lámpás megvilágosít téged az ő világosságával. És világítani fogsz. Ez igaz egyénileg és igaz közösségileg. Máté 6:23 Ha pedig a te szemed gonosz, a te egész tested sötét lesz. Ha azért a benned lévő világosság sötétség: mekkora akkor a sötétség?! Ez egy nagyon szomorú igazság. Ha egy hívő nem tisztítja, nem engedi megjavítani a látását, egy idő után egész teste, életvitele sötétséggé válik, életében a sötétég veszi át az uralmat. Ez fokozatos. Párszor már láttam, h valaki, aki megtért, egy idő után ellenségévé vált, szembe fordult az Úttal. Hogy lehet, hogy az aki megtért, az el tud fordulni s nem egyszer nagyon durván, ellenségévé válik az Úr útjának? Tavaly vagy tavalyelőtt mutatta meg az Úr, hogy a bűnnel szembeni hadakozásnak és győzelemnek van egy feltétele. Amikor megtérsz, újjászületsz, akkor kiárad beléd Isten szeretete, és elkezded szeretni az Ő dolgait. Pl. a bibliát olvasod, közösségbe jársz, rálelsz a családra Isten népe között. Aztán az ördög, a tested, lelked húrjain játszva el kezd

4 bekavarni ebbe. Leválasztani az örömről, és ezekről a dolgokról. Mondjuk, küzdesz, harcolsz. Vannak győzelmeid, de sok kudarc, vagy egy terület, ami állandóan kudarcos. Próbálod zsigerből, önuralommal stb. De nem megy. Vagy nagyon nehezen uralod- ez meg se nem öröm, se nem szabadság. És aztán vagy így éled le a keresztény életed, vagy kicsúszol a világba, vagy a tetszhalott keresztény-állapotba. Miért? Zsid 1:8 A Fiúról pedig így szól: A te trónod, ó, Isten, mindörökké megáll, és királyságod pálcája az igazság pálcája. 1:9 Szeretted az igazságot, és gyűlölted a gonoszságot, ezért kent fel téged Isten, a te Istened az öröm olajával társaid fölé. Vannak területek, amikből az ember simán megtér, hozzáigazítja gondolkodásmódját Istenhez és halad előre. De van, a legbelső ellenségek legnehezebbike, ahol nem megy. Ahhoz meg kell gyűlölni. Nem elég egyetértened egy igazsággal, h pl. paráználkodni bűn- meg kell gyűlölni. Nem elég egyetérteni h milyen egy jó feleség, meg kéne gyűlölni azt, ami nem az. A visszatérő, makacs bűnfogság legfőbb oka és egyben megoldása is ez: meg kell gyűlölni. Ez pedig csak úgy megy, ha Istenhez közeledek, és újra meg újra meglátom, h Ő milyen Jó és Szent, ez meg mennyire undorító és elegem van belőle, mert ŐT sérti és bántja. Isten jóság az, ami megtérésre ösztönöz - ez hívőkről szól. És persze van, ami démonikus, v átokbeli megkötözöttségből fakad, ebből lehet szabadulni, de a jellem nem szabadulási kérdés. Azt Isten formálja ki bennünk, ha valaki ott tartja magát Krisztusban. Eszter felismerése fontos: Isten szeretete tűz, ami egyben megemészti a bűnt is. Egyszerre szeretet és egyszerre ítélő tűz. Ezek nagyon szorosan kapcsolódnak az anyagiakhoz. Miért? Mert, az anyagiakról szóló tanítás a Bibliában, Királyságbeli tanítás. Tehát nem a megtéréshez, nem a bűnből való szabaduláshoz,(keresztelő jánosi keresztség) hanem az új élethez, a királysághoz van köze. Jánosi kereszténység vs királyságbeli kereszténység. A királyságbeli hívőké az ígéretek, a keresztelő Jánosi kereszténység, v pusztai korszaki kereszténységé az alapcsomag-üdvösség. Ez a kettő nem ugyanaz, és más a jogok és kötelességek halmaza a két csapatnak. Az anyagiak egy királyságbeli alapelv egyike, a Királyhoz van köze, ezért nem működik keresztelő jánosi szinten. Tehát mikor valaki adakozás, tized és prosperitásról beszél, elengedhetetlen hogy az elején lefektesse az alapokat, és az nem az, h ha ennyit adsz - akkor annyit kapsz. Hideg futkározott évekig a hátamon, mikor hallottam a buzdításokat, jól megnyomottat, tesók, jól nyomjátok meg, aki bőven vet, bőven arat. Igen, ez igei igazság - de egyrészt feltételes ígéret, másfelől az adás sem mindegy h hogyan, harmadszorra: nem mindenkinek szól! Szóval nem annyi a dolog, h tedd ezt vagy azt és áldott leszel! Ennyit elég azoknak mondani, akik érettek a hitben, de akik csecsemők, gyerekek vagy épp nem ismerik az alapelveit-azoknak ez veszélyes mondatok. Miért? Mert nem fog neki működni, csalódott lesz és hitetlen. A Mt6, a királyság-kereszténységről beszél, ahogy a hegyi beszéd a királyság-kereszténység alapokmánya. A királyság igazságai elrejtett dolgok, nem nyilvánosak, nem mindenkinek szólnak! Ezek mindig példázatokban jelennek meg. Az üdvösségi kérdés mindig nyílt. Máté 22:14 Mert sokan vannak a hivatalosok, de kevesen a választottak - ez szerintem pont emiatt a királyságra utal elsősorban és nem az üdvösségre. Ez utóbbira is igaz, de az elsődleges üzenete a tanítványsági meghívás. Isten tudniillik MINDEN embert megtérésre hív, nem csak sokakat. A sok a királyságra való meghívás, és arra kevesen felelnek. Szóval a Mt 6, ahol a királyság életvitel 3 oszlopát ismerteti Jézus, ott van a híres ima minta, ami királysági ima minta: Máté 6:9 Ti azért így imádkozzatok: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved.6:10 Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. 6:11 Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, 6:12 és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, 6:13 és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. A nélkül h nagyon belemennénk, de témánkhoz szorosan kapcsolódik: Atyaságból indul (Atya), közösséggel (mi), szentségre való vágy jó motivációból (szenteltessék a Te neved), királyság megvalósulásában való részvétel - legyen meg a Te akaratod. stb. Nna, most már türelmetlenkedhetsz, h ezek h kapcsolódnak az anyagiakhoz. Nagyon is. Gal 5:5 Mert mi a Lélek által, hitből várjuk az igazság reménységét. 5:6 Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem ér semmit, sem a körülmetéletlenség, csak a szeretet által munkálkodó hit.

5 Ha arról tanítok, h ha nem jársz gyülekezetbe akkor elkárhozol. nos ez így nem igaz. Az igaz, h van összefüggés a kettő között. Ha anyagiakról beszélünk, és azt tanítják h, ha nem fizetsz tizedet, nem adakozol, akkor elszegényedsz - akkor meglopod Istent, nos ez nem igaz. Minket tanítottak így- ha vissza tartod a tizedet, akkor meglopod Istent! Ez egy gyalázatos félretanítása az Igének. Ugyanakkor az igaz, h van összefüggés az anyagi helyzetem és tized, adakozás között - de nem így. A lényeg, h pont fordítva. Van összefüggés a gyülekezetbe járás és a megmaradás között, ahogy van összefüggés az áldás és a tized, illetve a bővölködés és adakozás között. Sajnos a legtöbb rossz motivációjú tanítás azt mondja, sugallja, hogy, ha ezt v azt nem teszed, akkor pedig az újszövetség megfordította: ha ezt v azt teszed és így meg úgy akkor. Az első a bűn elkerülésére épít, a másik arra, h a bűneim el lettek végezve, ezért ebből a szempontból nekem nincs tennivalóm. Akkor meg minek? Először is a hit miatt. A hit hitcselekedetek nélkül halott, márpedig hit által fogunk élni. Isten a hitünket fejleszteni akarja. Zsid 11:6 Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Tehát a hitből való cselekedetek fontosak, ez az alap, de ez még nem a királyság teljessége. Van még a bibliai reménység cselekedet - amiről tudjuk, h nem szégyenít meg. Mi a reménység cselekedet - 1Kor 9:10 Avagy nem értünk mondja-e általában? Mert mi értünk íratott meg, hogy aki szánt, reménység alatt kell szántania, és aki csépel, az ő reménységében részesnek lennie reménység alatt. Majd a szeretet/agapé cselekedet, ami a legnagyobb. 1Kor 13:13 Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három; ezek között pedig legnagyobb a szeretet. Hogy kerül az anyagiakhoz? 1Kor 13:3 És ha vagyonomat mind felétetem is, és ha testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen énbennem, semmi hasznom abból. Ha gyülekezetbe járok mindennap, de nem szeretetből - cincogni fog a dolog Ez a lényeg. Ha az anyagiakkal, az anyagi törvényszerűségekkel kapcsolatos igazságokkal akarunk foglalkozni, és azt szeretnénk, hogy részesülhessünk áldásaiból, muszáj elmondanom és neked meghallanod az alapját, ami nélkül nem fog működni: az alap, h hitből, reménységgel kitartva és végül agapéból kell tenni. Azért mert szereted Istent, Aki az Atyád, Ő szeret téged, Te meg szeretnéd Őt jobban szeretni - ez a királyság. Mit mond? Keressétek előbb Isten Királyságát, a többi ráadásként megadatik néktek. A szolgák nem öröklik Isten Királyságát, csak a fiak. A fiaknak kijük van? Atyjuk. A kör bezárul. Az anyagiakról szóló prosperitás tanítások legnagyobb bűne, hogy vagy megtérés nélküli gyülekezetekbe járó embereket húznak le, vagy csecsemőkeresztények hitét szennyezik be, a tanítás cselekedetekbeli részét hangsúlyozva, vagy keresztapának állítják be Istent, aki megver téged szegénységgel, ha nem fizetsz tizedet v nem adakozol. Isten az Atya, és nem a keresztapa!!!! Az anyagiakkal kapcsolatos csodálatos újszövetségi igazságok és valóságok mind erre a KAPCSOLATra épülnek, nem pusztán a cselekedetre. Minimum hitből kell cselekedni, a hit pedig az Isten beszédéből fakad. Ezt Isten tovább fogja vinni, hogy igeileg megalapozott, hitből fakadó szeretetből tegyek dolgokat. AZ A KIRÁLYSÁG. Jézus Krisztus megszerezte a kereszten az ellátottságod helyett, a gyarapodást, a növekvést anyagilag is. Átokká lett, h áldást kaphass, szegénnyé lett, h meggazdagodjunk. Ez tény. Ám h ez mit jelent, mi az, hogy gazdagság, mit jelent h átvenni, hogyan lehet fejleszteni - ezeket fejti ki az Újszövetség anyagi tanításai és ezekről beszélünk a jövő héten, ha az Úr megengedi. Úgy kezdtem a bevezetőt, hogy az anyagiakról szóló tanítássorozatot indítjuk most el, és a címét a végén fogom megadni. Anyagiak? Talán érzed már h nem ez a lényeg. Hogyan legyen sok pénzünk igeileg? Vonzó cím, de nem az igazi. Luk 16:10 Aki a kevesen hű, az a sokon is hű, és aki a kevesen hamis, az a sokon is hamis. 16:11 Ha azért a hamis mammonon nem voltatok hűek, ki bízná rátok az igazit? 16:12 És ha a másén nem voltatok hűek, ki adja oda nektek, ami a tiétek? Ebben az igerészben van egy fontos dolog, túl a szellemi alapelven, amiről szól. A kulcsszó: ki bízná rád. Az anyagiak kapcsán a legfontosabb dolog ez a gondolat: rá bízni. Nem azt írja, h neked adja. Rád bízza. Ez egy megbízási feladat. Más szóval: sáfárság. A biblikus anyagi élet bármely igazsága, törvényszerűsége ebből az

6 alaptényből indul ki és táplálkozik - aki anyagilag Istennel előre akar jutni, az sáfársági feladatkört kér, aminek komoly alapelvei és törvényszerűségei vannak. Ezekről és ebből a szempontból fogunk vizsgálódni a következő alkalmakkor. Isten, nyitott ajtót adott nekünk, h az örökségünk átvegyük. Ő az ajtó, Jézus Krisztus, a megtestesült Ige és Szellem. Az Atya elkészítette számunkra, és át lehet venni. Vesd el a szolga mentalitást, vesd el a durca eddig nem jött össze idősebb testvér mentalitást, vesd el a lázadó idegen földön szolgáló tékozló fiú mentalitást és térjetek meg, döntsetek Jézus Krisztus királysága mellett, Ő az Élet, lépjetek be rajta. Dicsőség Istennek! (Dombó Zsolt)

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

JELLEMZŐ GONDOLKODÁS MÓDOK

JELLEMZŐ GONDOLKODÁS MÓDOK JELLEMZŐ GONDOLKODÁS MÓDOK szegénység evangéliuma bővölködés teológiája sáfárság a nekünk adott javak gonoszok jár nekem felelősséget jelent azért dolgozom szükségek betöltése meggazdagodjak szolgáljam

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra.

Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. 1 Öltözzük fel Krisztust, de hogyan? Textus: Róm. 13,14 Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. Bevezetés Sok olyan kifejezést olvasunk a Bibliában, amiket

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

Lődd be magad Krisztussal

Lődd be magad Krisztussal Lődd be magad Krisztussal 2014-01-12 (Istentisztelet kivonatos jegyzete) Ma egy két gondolatot szeretnék veletek megosztani. Tulajdonképp nem is tanítás, inkább elgondolkodásra remélem - késztető, dolgok,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Az Istentől származó élet

Az Istentől származó élet Az Istentől származó élet Előszőr is mi az élet? Sokan próbálták deffiniálni, különféle kulturális, tudományos vagy vallási nézőpontokból is. A tudomány mivel a fő forrása a megfigyelés és az információ

Részletesebben

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél Textus: Mk. 8, 11-26. 1 Bevezetés Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: - farizeusok viselkedése - jel - a négyezrek megvendégelésének a története hogyan talált visszhangra - HELYES

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com Tel: 06-30 / 385 6381 Tel: 06-30 / 828 5546

Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com Tel: 06-30 / 385 6381 Tel: 06-30 / 828 5546 Salamon Tornáca Misszió Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com Tel: 06-30 / 385 6381 Tel: 06-30 / 828 5546 Ahasvérus király uralkodásának hetedik évében bevezették Esztert

Részletesebben

A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata)

A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata) A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata) 1. Példázat a kegyelemről Tételezzük fel, hogy két ember a világi élete során halálos bűnt követ el és a világi bíróság

Részletesebben

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19.

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19. 1 Egy pokoli házasság (Rm 7:1-6) Suhai György Balatonszárszó, 2014.03.19. Mindannyian egy tökéletes társra vágyunk! Na de úgy valaha is igazán belegondoltunk már abba, hogy milyen lehet egy tökéletes társsal

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

kenet But as the same anointing teacheth you of all things -

kenet But as the same anointing teacheth you of all things - A kenetről A gyülekezetekben vagy emberekről is lehet hallani, hogy itt vagy ott gyógyító kenet van, vagy ennek vagy annak a szolgálónak nagy kenet van a szolgálatán. Rengeteg a tévhit a kenettel kapcsolatban,

Részletesebben

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála,

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, CSELEKEDJ! 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. 2 Ezért előhívatta, és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

AZ ÚRVACSORA SÁKRAMENTUMA

AZ ÚRVACSORA SÁKRAMENTUMA AZ ÚRVACSORA SÁKRAMENTUMA A) ÚRVACSORAI ISTENTISZTELET Az úrnap délelõtti istentiszteleten kívül egyéb alkalmak is lehetnek az úrvacsorával élésre. (Gyülekezeti nap, evangélizációk, konferenciák záró alkalma,

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát

Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát ADUNARE Nagyon fontos megtanulnunk hogyan kell tanulmányozni a Bibliát, mivel: Amikor tanulmányozzuk a Bibliát halljuk Isten parancsolatait. Amikor tanulmányozzuk

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyörű otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27.

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27. 4. tanulmány Boldog és hálás július 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 12:2; 1Korinthus 13; Galata 5:19-23; 1Thesszalonika 1:1-10; 1Timóteus 1:15 Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért,

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

A Szent Szellem keresztség

A Szent Szellem keresztség Nochta Pál Attila A Szent Szellem keresztség Rengeteg könyv jelent már meg a Szent Szellem keresztséggel kapcsolatosan, s ezekben a könyvekben teológusok és laikusok egyaránt közzétették véleményüket e

Részletesebben

A gyarapodás üzenete 3. rész

A gyarapodás üzenete 3. rész Beszéltünk Istennek a megalapozott rendjéről, Isten feddéséről, ami lerontja a hamis tanításokat. Isten Igéje mindig a javadra van. Meg kell formálni az anyagi életünket Isten Igéjével. Krisztus Testének

Részletesebben

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17)

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) BOLDOGMONDÁSOK boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

A szabadság törvénye. 2. fejezet. A szabadság ígérete

A szabadság törvénye. 2. fejezet. A szabadság ígérete A szabadság ígérete 2. fejezet A szabadság törvénye S oha nem felejtem el Istennek azt a közvetlen válaszát, amit 1990 tavaszának elején kaptam tıle. Munkámból kifolyólag akkoriban sokat utaztam az országban,

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1.

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. 6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: I. A Heidelbergi Káté II. Második Helvét Hitvallás. Kálvin Kiadó, Budapest. 2004;

Részletesebben

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14.

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Most akkor a korinthusiak úrvacsoráznak, vagy nem úrvacsoráznak? Összegyűlnek, az Úr vacsorájára, de Pál mégis azt mondja:

Részletesebben

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő.

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő. Válás és újraházasodás a Biblia szemszögéből Ebben az írásunkban a Biblia válás és újraházasodás kérdésére vonatkozó kijelentéseivel szeretnénk foglalkozni. Az Újszövetség világosan elutasítja a válást.

Részletesebben

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE IV. évfolyam 1. szám 2011. január Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Őszinte téli fák Bódás János Hazug a nyár

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

De egyet teszek. A gyülekezeti szolgálattevők lelki és értelmi felkészülése

De egyet teszek. A gyülekezeti szolgálattevők lelki és értelmi felkészülése De egyet teszek A gyülekezeti szolgálattevők lelki és értelmi felkészülése Az egész hívő élet szolgálattevői élet A. A szolgálattevők lelkisége Lelki cél érdekében a szolgálattevőnek lelki embernek kell

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus, a nagy Mester

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus, a nagy Mester A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus, a nagy Mester Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible

Részletesebben

Böjti csönd Böjti tisztulás. Krisztus kereszten elmondott hét szava nyomán

Böjti csönd Böjti tisztulás. Krisztus kereszten elmondott hét szava nyomán Böjti csönd Böjti tisztulás Krisztus kereszten elmondott hét szava nyomán Jó reggelt! :) Új nap, tiszta lap! Míg mások mindenfélével foglalkoznak a reggeli kapkodásban, a legjobbat teszi az, aki időt ad

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyörű otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

A MEGIGAZULTSÁG I. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2010. február 21.

A MEGIGAZULTSÁG I. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2010. február 21. A MEGIGAZULTSÁG I. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2010. február 21. Hálát adunk neked drága Mennyei Atyánk, köszönjük a csodálatos gyógyulásokat. Miközben továbbra is folynak a gyógyító ajándékok, mert

Részletesebben

ISTEN TETTEI ÉS A MI TETTEINK

ISTEN TETTEI ÉS A MI TETTEINK Pasarét, 2014. július 20. (vasárnap este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Cseri Kálmán ISTEN TETTEI ÉS A MI TETTEINK Alapige: Róma 1,1-7 Pál, Krisztus Jézus szolgája, elhívott apostol, akit az Isten

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

2. évfolyam 120. szám 2010. október 16.

2. évfolyam 120. szám 2010. október 16. DÁVID HŐSEI GYÜLEKEZET www.davidhosei.hu istentisztelet: 2. évfolyam 120. szám 2010. október 16. ÉLŐFOLYÓIRAT A D Á V I D H Ő S E I G Y Ü L E K E Z E T H E T I H Í R L E V E L E És lesz, valahová ez a

Részletesebben

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás Igazságban járni: 1. előadás 1 1. lépés: Nevezd meg a problémát Bűn Bizonytalanság 2 Az ember öt dimenziója Szellemi Erkölcsi Társadalmi Pszichológi ai Biológiai 3 A teremtek sorrend Lélek (lelki) Jellem

Részletesebben

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett A húsvh svét értéke nekünk nk és s Istennek? Mit jelent a húsvét az átlagember számára? Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI

A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. MÓZES TÖRVÉNYÉNEK VÉGE II. A BŰNÖS TERMÉSZET ÍTÉLETE III.

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Új kiadás János első levele

Új kiadás János első levele 1 Új kiadás János első levele Az 1975-ben megjelent és 1990-ben revideált protestáns új fordítású Biblia legújabb revíziójának próbakiadását tartja kezében a Tisztelt Olvasó. A Magyar Bibliatársulat 2006-

Részletesebben

Vérfolyásos hívő gondolkozás (mód)otok megújulásával alakuljatok át harc az elménkben dől el

Vérfolyásos hívő gondolkozás (mód)otok megújulásával alakuljatok át harc az elménkben dől el Vérfolyásos hívő Róm 12:1 Kérlek titeket testvérek, Isten irgalmára, adjátok oda a testeteket Isten számára élő, szent, és neki tetsző áldozatul, ez legyen a ti ésszerű, igeszerű istentiszteletetek, 12:2

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Tanítás a jövendőmondásról és boszorkányságról

Tanítás a jövendőmondásról és boszorkányságról Tanítás a jövendőmondásról és boszorkányságról ADUNARE Tanítás a jövendőmondásról és boszorkányságról A jövendőmondásról és boszorkányságról való tanítás nagyon fontos mert azok a Sátán művei és tudnunk

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék! 2014. december 31. Mandabokor Óévi Istentisztelet 1 Kérve kérlek az Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat; az ő eljövetelére és országára kérlek: 2 hirdesd az igét, állj

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

I. Mi a megtévesztés?

I. Mi a megtévesztés? I. Mi a megtévesztés? 1. Megtévesztés, félrevezetés, hitetés Mt 24,4-5 Jézus így válaszolt nekik: Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen /4005/ valaki titeket! Mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt

Részletesebben

AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38.

AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38. AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38. (New Testament Salvation) Az üdvösség témája mindenkiben érdeklodést kell, hogy keltsen, különösen hívo keresztényekben és azokban, akik szeretik az Urat. Számtalan

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag A Biblia gyermekeknek bemutatja A földműves és a mag Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for

Részletesebben

HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT

HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT Pasarét, 1984. augusztus 26. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Cseri Kálmán HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT Lekció: Jn 4,3-15 Alapige: Jn 4,10 Jézus így felelt neki: Ha ismernéd az Isten ajándékát,

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Isten kis szolgája

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Isten kis szolgája A Biblia gyermekeknek bemutatja Sámuel, Isten kis szolgája Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Lyn Doerksen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Keresztény értékeink

Keresztény értékeink Keresztény értékeink NEW START 1. Táplálkozás 2. Testmozgás 3. Víz 4. Napsugár 5. Önuralom 6. Levegő 7. Pihenés 8. Lelki egyensúly Miért nehéz egészségesen élni? A keresztény öröm Örüljetek az Úrban mindenkor;

Részletesebben

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7 Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTEN IGAZI CSODÁJA Lekció: 2Királyok 4,1-7 Alapige: 2Királyok 4,1-2 Egyszer egy prófétatanítvány felesége így kiáltott

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

Útmutató kiscsoportos koordinátoroknak

Útmutató kiscsoportos koordinátoroknak Útmutató kiscsoportos koordinátoroknak Kiadta: Keresztyén Vezetők és Üzletemberek Társasága Keresztyén Vezetők és Üzletemberek Társasága Kedves Testvérünk! Örömünkre szolgál, hogy a Keve Társaság Compass,

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja.

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. 1 HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. MEGHÍVÁS A lelkész az Úr asztala mögött áll. Krisztus,

Részletesebben