Szellemi házépítés-sorozat III. oszlop: Pénzügyi alapelvek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szellemi házépítés-sorozat III. oszlop: Pénzügyi alapelvek"

Átírás

1 Szellemi házépítés-sorozat III. oszlop: Pénzügyi alapelvek 1. rész, Bevezetés (2014.október 5. Istentisztelet kivonatos jegyzete) Ma sokak által várt témába fogunk belekezdeni, a címét a végén adom meg, addig legyen csak annyi, h a téma az igeileg kezelt anyagiak, bővőlködés, prosperitás stb. Úgy tervezem, hogy 3 részes lesz. Ma a bevezető, jövő héten és utána a részletes tárgyalás. Szándékosan szeretném, ha jól megalapoznánk, körbejárnánk és látni fogjátok ennek a körbejárásnak az okát. Jézus többet tanított az anyagiakkal kapcsolatos dolgokról, mint az imáról és a hitről. Miért? Mert fontos, igen fontos alaptanítás ez valójában. Ugyanakkor kevés olyan téma van, amit annyira eltorzítottak és beszennyeztek volna, mint az anyagiakkal kapcsolatos igazságok. Ennek egyik csúcspontja a bővölködés, a prospritás evangéliuma, ami óriási károkat okozott és okoz, mind a hívőknek, mind az egyháznak. A másik károkozó rejtettebb - nevezzük úgy, hogy az igehirdető esetleges nem teljesen tiszta motivációja. Szeretném, ha folytatnánk Isten segítségével, amit az elmúlt 2 évben elkezdtünk, hogy kihámozzuk, mi az, amit a Biblia mond, és mi az, amit emberi vágyak, testies indulatok helyzetek hozzá. Mit mond ma az Ige, és mi az, ami ma már gyülekezeti hagyomány. Az Igének van erre egyedül képessége, az elválasztásra. Zsid 4:12 Mert Isten beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű kardnál, és elhat a szívnek és léleknek, az ízületeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Szellemit a lelkitől, lelkit a testitől. Amiről a három alkalom alatt szó lesz: hogyan válhat az ember Istennel bővölködővé, mi a pénz szerepe, mi a tized, mi az adakozás, mik az összefüggések. Miért működik az egyiknek, miért nem a másiknak? Ha igaz a bővölködés ígérete - akkor miért van ilyen sok anyagi probléma a gyülekezetekben? Hogy viszonyuljak a világban az anyagi kérdésekhez (adóügyek; vállalkozás; anyagi szükségek). Ez a téma, hogy anyagiak, rendkívül fontos. Kinek fontos? Istennek. Mind az ó - mind az újszövetség igen hangsúlyosan tárgyalja, és erre jó oka van: az ember létezésének e földi korszakában, megkerülhetetlen szerepe van az anyagiaknak, és ezen belül többek közt a pénznek. Ezért a pénz, az anyagiak megléte vagy nemléte igen is számít az embernek, sőt - az Istennek is. Isten olyan komplex rendszert mutatott meg a gyermekeinek az anyagiak területén is, amiben Ő szintén megismerhető és a kapcsolat Vele élvezhető. Többek között azért is van sok hamis tanítás ezen a területen, mert Isten az anyagiakról szóló alapelveit, hozzá kötötte a hit alapelveihez, amelyek az üdvözítő hit alaposzlopai. Emlékeztek: a hívő ember életének, szellemi házának az alapja Jézus Megváltósága és Királyi mivolta. Ebből jön 3 főoszlop, amik tartják a többi emeletet, amiken aztán a különböző szellemi igazságok vannak, amikből származik a gyümölcs. Az alap, Jézus. Ő a Megváltó, akihez kapcsolódik az ember halálában és a Király, akiben kapcsolódhat életében. Sajnos sok keresztény a halálig jut el, így kizárólag a mennyei üdvösséget tudja átvenni. De Jézus Feltámadott Király is, akiben meg, ha élek, én is királyi életet tudnék élni Jézus a létra, az összekötő, ezért ábrázolja ki az Ige Őt gyakran ellentét-párokkal: Isten/ember; utolsó Ádám / második ember; Bárány/oroszlán; Szolga / ÚR; Ő az, Aki embereknek bemutatja az Atya Istent / az Atyának meg bemutatja az embereket. Tehát Ő az ALAP, a szegletkő. Erre jönnek a főfalak, oszlopok. Sok tanítás van e témában, de igen kevésnél láttam, hogy beszélnének arról, illetve, hogy az anyagiakról úgy beszélnének, hogy ALAPFUNDAMENTUM OSZLOP. Az anyagiakról szóló tanítás nem azért fontos, mert az emberek többsége pénzimádó, - ez sokszor igaz, persze - hanem azért mert a keresztény hit alapjához van köze közvetlen. Ezért ha e területen rombol az ördög, akkor rombolja az alapokat és az építkezést, örökségátvételt is. Alaptanításról van tehát szó, és ha emlékeztek tavasszal, a Máté 6 kapcsán vizsgáltuk, hogy amikor Jézus a keresztény életvitelnek alapjairól beszél, akkor ezt a 3 alapdolgot tanítja és kapcsolja össze: ima (méghozzá belső imakamrás ima), böjt és anyagiak. Tehát még egyszer: nem azért kell erről tanítani, mert ez jól esik az embereknek, hanem azért, mert minden újjászületett keresztény hitéletének egyik alappillére. Sajnos a legtöbb tanítás az emberi vágyak

2 kielégítése szempontjából nyúl ehhez a témához, holott azért kéne, mert Istennek van terve e területtel is, és hitéletbeli kérdéssé tette. ( ) Ezért témán belül is lassabban és jobban körüljárva fogunk most haladni, mert sok itt a csalódás, hamis remény, gonoszság - de pont azért, mert az Úrnak igen is van erre terve és akarata. Jóindulatú akarata. Szeretnék most annyi bizalmat kérni, hogy ma elfelejtsük, zárójelbe tegyük, amit e témáról tudsz, olvastál, hiszel, remélsz, gondolsz - és megnyitnád magad arra, h egységben tudjon szólni az Úr. Pár év alatt formálódott ez látássá bennem. Nem meglepő vagy új igéket fogunk nézni, hanem hagyni fogjuk, h az anyagiak kapcsán adott Igék, egyszerűen szóljanak hozzánk. Adj időt is arra, hogy Isten a rendszerről, alapelvekről tudjon beszélni, ne pusztán a pénzről, ami csak egy része ennek, pontosabban gyümölcse. Sok tanításban láttam, h a gyümölcsről a pénzről beszéltek, hogy milyen, hogy lesz stb, de minket a gyökér kell, hogy érdekeljen. Most imádkozni fogunk, és szeretném, ha behunynád a szemed és követnéd a gondolataimat, mondatokat. Akár úgy, h értelmezés után mondod utánam, akár csak gondolatban követed, vagy saját szavaiddal. Lassan, h az agyunkon is át tudjon folyni az ima, h az értelmünkből ne csak a nyelvükről menjen. Drága mennyei Atyánk, hálásak vagyunk azért, h édesapánkká lettél Jézus véráldozata folytán. Köszönjük, h az elválasztó fal leomlott, hogy bemehetünk Hozzád a Trónterembe, és hogy szeretsz bennünket. Köszönjük, h elhordozol bennünket, a dolgainkat, butaságainkat, hitetlenségeinket és kész vagy bennünket ma is tanítani, nevelni, formálni elsőszülött Fiad, Jézus képére. Atyánk, kérünk arra, h az anyagiak területén, az anyagiak kapcsán taníts minket. Azt mondod, h hittel kérjünk bölcsességet és Te szemrehányás nélkül adsz, ezért kérünk: szólj, taníts bennünket. Köszönjük Szent Szellem, h formálod értelmünket, szívünk gondolkodását e területen is, és mi most magunkat adjuk ehhez. Jelen lévő Szent Szellem kérünk, h burkolj be bennünket, elménket, áztasd fel a szívünk földjét, h behullhassanak az Ige-magok, Beszéded magjai a földbe, h termést hozzon. Köszönjük, ámen. Az emberi élet területei: Istennel való örök kapcsolat, emberi kapcsolatok, családi, munka és szolgálat, anyagiak - röviden: ÉLETVITEL. Isten nem választja külön ezeket, a Vele való kapcsolat az egész lényedet érinti, így a Vele való kapcsolatnak az egész életvitelben meg kell, h mutatkozzon. Van, hogy egy-egy terület erősebb, mint a másik, de olyan nincs, hogy valakinek az alapfundamentumai nincsenek rendben és Krisztusban lenne. Porubek Tamás testvérünk legutóbb ott hagyta abba, hogy Róm 8:1 Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, Ma folytatom itt: kik nem test szerint járnak, hanem Lélek szerint. 8:2 Mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. 8:3 Mert ami a törvénynek lehetetlen vala, mivelhogy erőtelen vala a test miatt, az Isten az ő Fiát elbocsátván bűn testének hasonlatosságában és a bűnért, kárhoztatá a bűnt a testben. 8:4 Hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk, kik nem test szerint járunk, hanem Lélek szerint. 8:5 Mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak; a Lélek szerint valók pedig a Lélek dolgaira. 8:6 Mert a testnek gondolata halál; a Lélek gondolata pedig élet és békesség. 8:7 Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen; minthogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti. 8:8 Akik pedig testben vannak, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. 8:9 De ti nem vagytok testben, hanem lélekben, ha ugyan az Isten Lelke lakik bennetek. Akiben pedig nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé. Életvitel. Isten arról beszél, hogy akik a fiaivá lettek, gyermekeivé, azoknak az egész életvitelük az Ő vezetése alá kell, hogy kerüljön. Így az anyagiaknak is. Jézus első nagy újszövetségi tanításakor, máris egy igen érdekes gondolatot közöl: Máté 6:22 A test lámpása a szem. Ha azért a te szemed tiszta, a te egész tested világos lesz. 6:23 Ha pedig a te szemed gonosz, a te egész tested sötét lesz. Ha azért a benned lévő világosság sötétség: mekkora akkor a sötétség?! Ez olyan tipikus Jézus-mondás: jól is hangzik, de olyan zavaros kissé. Miről beszél már megint az Úr - érzésünk van. Én szeretem, mikor így döccenti az agyamat, olvasod, aztán egyszer csak döccensz egyet - mi van, mit is mondott? Hát ez meg mit jelent?

3 Ráadásul ezt az anyagi tanítása kellős közepén mondja. Máté 6:19 Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják; 6:20 Hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és ahol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják. 6:21 Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is. 6:22 A test lámpása a szem. Ha azért a te szemed tiszta, a te egész tested világos lesz. 6:23 Ha pedig a te szemed gonosz, a te egész tested sötét lesz. Ha azért a benned lévő világosság sötétség: mekkora akkor a sötétség?! 6:24 Senki sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti; vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a Mammonnak. 6:25 Azért azt mondom néktek: Ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől, mit egyetek és mit igyatok; sem a ti testetek felől, mibe öltözködjetek. Avagy nem több-e az élet hogy nem az eledel, és a test hogy nem az öltözet? Hogy kerül ez ide? A válaszhoz, nézzünk el egy másik igéhez, ahol a látással foglakozik az Úr. Csia - fordításban: Márk 8:20 S mikor a hetet törtem meg a négyezernek, hány tele kosár darabot vittetek el?" Hetet" - válaszolták. 8:21 S még most sem láttok a dolgokba be?" - kérdezte. 8:22 Betsaidába / HALÁSZ háza érkeztek. Egy vakot hoztak hozzá, és kérlelni kezdték, hogy érintse azt. 8:23 Ő a vakot kézen fogva kivezette a faluból, szemére köpött, kezét rávetette, s megkérdezte: Látsz-e valamit?" 8:24 Az felnyitotta szemét, és így szólt: Látom az embereket. Úgy látom őket járni, mintha fák volnának." 8:25 Ekkor újra a szemére tette a kezét, mire annak látása mindenen áthatott és helyreállt, úgyhogy messzire mindent látott. 8:26 Ekkor hazaküldte őt ezzel a szóval: Még csak be se menj a faluba!" Ez a történet 2 nagyon fontos esemény között helyezkedik el: előtte a 4000 ezer megvendégelése szerepel, annak szellemi előképéről már beszéltünk tavasszal, hogy az egyházkorszakról is szól, előképe a gyülekezeti korszaknak. Aztán a vakgyógyítás után jön a híres kérdés: kinek mondanak az emberek, és a válaszra, tehát h Jézus a KIRÁLY, arra fog épülni a gyülekezet. A közbülső vak meggyógyítási történet nem véletlenül van itt elhelyezve, és nem azért mert nyállal, tehát nem is a módszer különlegessége miatt van feljegyezve, hisz Mt7,33-ban egy süket-néma nyelvére, fülére szintén nyálat is köpött az Úr. Tehát nem emiatt szerepel itt, hanem mert folytatódik az előképe a gyülekezeti korszak királysági előképének. Először az egyház/ egyéni hívő erre vak volt/van, aztán jön az Ige és Szellem = Jézus, elkezdi megnyitni a szemünket, még sok mindent nem értünk, látunk ez a homály, majd újabb érintés és élesen látunk. A Királyság-látás tudniillik egy kijelentésről kijelentésre haladó, kibomló látás. A 3 történet: hogy csinálja és mit az egyház, hogyan készül el rá az egyház, és mire/kire alapszik EZ az egyház. Vissza az alapigénkhez: Ha a szemed tiszta, az egész tested az. Tehát ha a látásod tiszta, az egész életviteled az lesz, s így a tested, a templomod, az életviteled is azzá válik. Tehát nekünk az Úrtól kell látást kapnunk életvitelünk dolgaira. Istennel, emberrel, környezetünkkel való kapcsolatra, gyülekezetre, munkára, barátságra, házasságra, gyereknevelésre, szexualitásra, ünnepekre, erkölcsi kérdésekre és persze anyagiakra. Tehát egy tiszta, igei látás - tiszta életvitelt fog eredményezni. Miért kell ez? Világi embert nem áld meg az Úr? Dehogynem. Tehát nem csak az áldáshoz van köze az életvitel milyenségének. Az üdvösség hit által van kegyelemből. Az áldás Isten milyensége miatt hull jóra és gonoszra egyaránt. Aki cselekszi a törvényt - él is az által stb. Nem, a látáson alapuló életvitelnek a TE élet-szolgálatodhoz van elsősorban köze. Mindenki mindenkor szolga és így mindenkor szolgál. Életed szolgálata, h világíts a Királyság fényével a sötétségben. Luk 11:33 Senki pedig, ha gyertyát gyújt, nem teszi rejtekbe, sem a véka alá, hanem a gyertyatartóba, hogy akik bemennek, lássák a világosságot. 11:34 A testnek lámpása a szem: ha azért a te szemed őszinte, a te egész tested is világos lesz; ha pedig [a] [te szemed] gonosz, a te tested is sötét. 11:35 Meglásd azért, hogy a világosság, mely te benned van, sötétség ne legyen. 11:36 Annak okáért, ha a te egész tested világos, és semmi részében sincs homályosság, olyan világos lesz egészen, mint mikor a lámpás megvilágosít téged az ő világosságával. És világítani fogsz. Ez igaz egyénileg és igaz közösségileg. Máté 6:23 Ha pedig a te szemed gonosz, a te egész tested sötét lesz. Ha azért a benned lévő világosság sötétség: mekkora akkor a sötétség?! Ez egy nagyon szomorú igazság. Ha egy hívő nem tisztítja, nem engedi megjavítani a látását, egy idő után egész teste, életvitele sötétséggé válik, életében a sötétég veszi át az uralmat. Ez fokozatos. Párszor már láttam, h valaki, aki megtért, egy idő után ellenségévé vált, szembe fordult az Úttal. Hogy lehet, hogy az aki megtért, az el tud fordulni s nem egyszer nagyon durván, ellenségévé válik az Úr útjának? Tavaly vagy tavalyelőtt mutatta meg az Úr, hogy a bűnnel szembeni hadakozásnak és győzelemnek van egy feltétele. Amikor megtérsz, újjászületsz, akkor kiárad beléd Isten szeretete, és elkezded szeretni az Ő dolgait. Pl. a bibliát olvasod, közösségbe jársz, rálelsz a családra Isten népe között. Aztán az ördög, a tested, lelked húrjain játszva el kezd

4 bekavarni ebbe. Leválasztani az örömről, és ezekről a dolgokról. Mondjuk, küzdesz, harcolsz. Vannak győzelmeid, de sok kudarc, vagy egy terület, ami állandóan kudarcos. Próbálod zsigerből, önuralommal stb. De nem megy. Vagy nagyon nehezen uralod- ez meg se nem öröm, se nem szabadság. És aztán vagy így éled le a keresztény életed, vagy kicsúszol a világba, vagy a tetszhalott keresztény-állapotba. Miért? Zsid 1:8 A Fiúról pedig így szól: A te trónod, ó, Isten, mindörökké megáll, és királyságod pálcája az igazság pálcája. 1:9 Szeretted az igazságot, és gyűlölted a gonoszságot, ezért kent fel téged Isten, a te Istened az öröm olajával társaid fölé. Vannak területek, amikből az ember simán megtér, hozzáigazítja gondolkodásmódját Istenhez és halad előre. De van, a legbelső ellenségek legnehezebbike, ahol nem megy. Ahhoz meg kell gyűlölni. Nem elég egyetértened egy igazsággal, h pl. paráználkodni bűn- meg kell gyűlölni. Nem elég egyetérteni h milyen egy jó feleség, meg kéne gyűlölni azt, ami nem az. A visszatérő, makacs bűnfogság legfőbb oka és egyben megoldása is ez: meg kell gyűlölni. Ez pedig csak úgy megy, ha Istenhez közeledek, és újra meg újra meglátom, h Ő milyen Jó és Szent, ez meg mennyire undorító és elegem van belőle, mert ŐT sérti és bántja. Isten jóság az, ami megtérésre ösztönöz - ez hívőkről szól. És persze van, ami démonikus, v átokbeli megkötözöttségből fakad, ebből lehet szabadulni, de a jellem nem szabadulási kérdés. Azt Isten formálja ki bennünk, ha valaki ott tartja magát Krisztusban. Eszter felismerése fontos: Isten szeretete tűz, ami egyben megemészti a bűnt is. Egyszerre szeretet és egyszerre ítélő tűz. Ezek nagyon szorosan kapcsolódnak az anyagiakhoz. Miért? Mert, az anyagiakról szóló tanítás a Bibliában, Királyságbeli tanítás. Tehát nem a megtéréshez, nem a bűnből való szabaduláshoz,(keresztelő jánosi keresztség) hanem az új élethez, a királysághoz van köze. Jánosi kereszténység vs királyságbeli kereszténység. A királyságbeli hívőké az ígéretek, a keresztelő Jánosi kereszténység, v pusztai korszaki kereszténységé az alapcsomag-üdvösség. Ez a kettő nem ugyanaz, és más a jogok és kötelességek halmaza a két csapatnak. Az anyagiak egy királyságbeli alapelv egyike, a Királyhoz van köze, ezért nem működik keresztelő jánosi szinten. Tehát mikor valaki adakozás, tized és prosperitásról beszél, elengedhetetlen hogy az elején lefektesse az alapokat, és az nem az, h ha ennyit adsz - akkor annyit kapsz. Hideg futkározott évekig a hátamon, mikor hallottam a buzdításokat, jól megnyomottat, tesók, jól nyomjátok meg, aki bőven vet, bőven arat. Igen, ez igei igazság - de egyrészt feltételes ígéret, másfelől az adás sem mindegy h hogyan, harmadszorra: nem mindenkinek szól! Szóval nem annyi a dolog, h tedd ezt vagy azt és áldott leszel! Ennyit elég azoknak mondani, akik érettek a hitben, de akik csecsemők, gyerekek vagy épp nem ismerik az alapelveit-azoknak ez veszélyes mondatok. Miért? Mert nem fog neki működni, csalódott lesz és hitetlen. A Mt6, a királyság-kereszténységről beszél, ahogy a hegyi beszéd a királyság-kereszténység alapokmánya. A királyság igazságai elrejtett dolgok, nem nyilvánosak, nem mindenkinek szólnak! Ezek mindig példázatokban jelennek meg. Az üdvösségi kérdés mindig nyílt. Máté 22:14 Mert sokan vannak a hivatalosok, de kevesen a választottak - ez szerintem pont emiatt a királyságra utal elsősorban és nem az üdvösségre. Ez utóbbira is igaz, de az elsődleges üzenete a tanítványsági meghívás. Isten tudniillik MINDEN embert megtérésre hív, nem csak sokakat. A sok a királyságra való meghívás, és arra kevesen felelnek. Szóval a Mt 6, ahol a királyság életvitel 3 oszlopát ismerteti Jézus, ott van a híres ima minta, ami királysági ima minta: Máté 6:9 Ti azért így imádkozzatok: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved.6:10 Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. 6:11 Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, 6:12 és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, 6:13 és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. A nélkül h nagyon belemennénk, de témánkhoz szorosan kapcsolódik: Atyaságból indul (Atya), közösséggel (mi), szentségre való vágy jó motivációból (szenteltessék a Te neved), királyság megvalósulásában való részvétel - legyen meg a Te akaratod. stb. Nna, most már türelmetlenkedhetsz, h ezek h kapcsolódnak az anyagiakhoz. Nagyon is. Gal 5:5 Mert mi a Lélek által, hitből várjuk az igazság reménységét. 5:6 Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem ér semmit, sem a körülmetéletlenség, csak a szeretet által munkálkodó hit.

5 Ha arról tanítok, h ha nem jársz gyülekezetbe akkor elkárhozol. nos ez így nem igaz. Az igaz, h van összefüggés a kettő között. Ha anyagiakról beszélünk, és azt tanítják h, ha nem fizetsz tizedet, nem adakozol, akkor elszegényedsz - akkor meglopod Istent, nos ez nem igaz. Minket tanítottak így- ha vissza tartod a tizedet, akkor meglopod Istent! Ez egy gyalázatos félretanítása az Igének. Ugyanakkor az igaz, h van összefüggés az anyagi helyzetem és tized, adakozás között - de nem így. A lényeg, h pont fordítva. Van összefüggés a gyülekezetbe járás és a megmaradás között, ahogy van összefüggés az áldás és a tized, illetve a bővölködés és adakozás között. Sajnos a legtöbb rossz motivációjú tanítás azt mondja, sugallja, hogy, ha ezt v azt nem teszed, akkor pedig az újszövetség megfordította: ha ezt v azt teszed és így meg úgy akkor. Az első a bűn elkerülésére épít, a másik arra, h a bűneim el lettek végezve, ezért ebből a szempontból nekem nincs tennivalóm. Akkor meg minek? Először is a hit miatt. A hit hitcselekedetek nélkül halott, márpedig hit által fogunk élni. Isten a hitünket fejleszteni akarja. Zsid 11:6 Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Tehát a hitből való cselekedetek fontosak, ez az alap, de ez még nem a királyság teljessége. Van még a bibliai reménység cselekedet - amiről tudjuk, h nem szégyenít meg. Mi a reménység cselekedet - 1Kor 9:10 Avagy nem értünk mondja-e általában? Mert mi értünk íratott meg, hogy aki szánt, reménység alatt kell szántania, és aki csépel, az ő reménységében részesnek lennie reménység alatt. Majd a szeretet/agapé cselekedet, ami a legnagyobb. 1Kor 13:13 Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három; ezek között pedig legnagyobb a szeretet. Hogy kerül az anyagiakhoz? 1Kor 13:3 És ha vagyonomat mind felétetem is, és ha testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen énbennem, semmi hasznom abból. Ha gyülekezetbe járok mindennap, de nem szeretetből - cincogni fog a dolog Ez a lényeg. Ha az anyagiakkal, az anyagi törvényszerűségekkel kapcsolatos igazságokkal akarunk foglalkozni, és azt szeretnénk, hogy részesülhessünk áldásaiból, muszáj elmondanom és neked meghallanod az alapját, ami nélkül nem fog működni: az alap, h hitből, reménységgel kitartva és végül agapéból kell tenni. Azért mert szereted Istent, Aki az Atyád, Ő szeret téged, Te meg szeretnéd Őt jobban szeretni - ez a királyság. Mit mond? Keressétek előbb Isten Királyságát, a többi ráadásként megadatik néktek. A szolgák nem öröklik Isten Királyságát, csak a fiak. A fiaknak kijük van? Atyjuk. A kör bezárul. Az anyagiakról szóló prosperitás tanítások legnagyobb bűne, hogy vagy megtérés nélküli gyülekezetekbe járó embereket húznak le, vagy csecsemőkeresztények hitét szennyezik be, a tanítás cselekedetekbeli részét hangsúlyozva, vagy keresztapának állítják be Istent, aki megver téged szegénységgel, ha nem fizetsz tizedet v nem adakozol. Isten az Atya, és nem a keresztapa!!!! Az anyagiakkal kapcsolatos csodálatos újszövetségi igazságok és valóságok mind erre a KAPCSOLATra épülnek, nem pusztán a cselekedetre. Minimum hitből kell cselekedni, a hit pedig az Isten beszédéből fakad. Ezt Isten tovább fogja vinni, hogy igeileg megalapozott, hitből fakadó szeretetből tegyek dolgokat. AZ A KIRÁLYSÁG. Jézus Krisztus megszerezte a kereszten az ellátottságod helyett, a gyarapodást, a növekvést anyagilag is. Átokká lett, h áldást kaphass, szegénnyé lett, h meggazdagodjunk. Ez tény. Ám h ez mit jelent, mi az, hogy gazdagság, mit jelent h átvenni, hogyan lehet fejleszteni - ezeket fejti ki az Újszövetség anyagi tanításai és ezekről beszélünk a jövő héten, ha az Úr megengedi. Úgy kezdtem a bevezetőt, hogy az anyagiakról szóló tanítássorozatot indítjuk most el, és a címét a végén fogom megadni. Anyagiak? Talán érzed már h nem ez a lényeg. Hogyan legyen sok pénzünk igeileg? Vonzó cím, de nem az igazi. Luk 16:10 Aki a kevesen hű, az a sokon is hű, és aki a kevesen hamis, az a sokon is hamis. 16:11 Ha azért a hamis mammonon nem voltatok hűek, ki bízná rátok az igazit? 16:12 És ha a másén nem voltatok hűek, ki adja oda nektek, ami a tiétek? Ebben az igerészben van egy fontos dolog, túl a szellemi alapelven, amiről szól. A kulcsszó: ki bízná rád. Az anyagiak kapcsán a legfontosabb dolog ez a gondolat: rá bízni. Nem azt írja, h neked adja. Rád bízza. Ez egy megbízási feladat. Más szóval: sáfárság. A biblikus anyagi élet bármely igazsága, törvényszerűsége ebből az

6 alaptényből indul ki és táplálkozik - aki anyagilag Istennel előre akar jutni, az sáfársági feladatkört kér, aminek komoly alapelvei és törvényszerűségei vannak. Ezekről és ebből a szempontból fogunk vizsgálódni a következő alkalmakkor. Isten, nyitott ajtót adott nekünk, h az örökségünk átvegyük. Ő az ajtó, Jézus Krisztus, a megtestesült Ige és Szellem. Az Atya elkészítette számunkra, és át lehet venni. Vesd el a szolga mentalitást, vesd el a durca eddig nem jött össze idősebb testvér mentalitást, vesd el a lázadó idegen földön szolgáló tékozló fiú mentalitást és térjetek meg, döntsetek Jézus Krisztus királysága mellett, Ő az Élet, lépjetek be rajta. Dicsőség Istennek! (Dombó Zsolt)

A megoldás: nézni Őt

A megoldás: nézni Őt A megoldás: nézni Őt Ma hívőkhöz szeretnék szólni, akik valóban újjászülettetek és keresitek Isten tetszését. Meg akartok szentelődni, ki akartok jönni a bűn köteleiből, az ismétlődő, újra meg újra elbukó

Részletesebben

Teljes öröm van Tenálad Apostol Imre

Teljes öröm van Tenálad Apostol Imre Teljes öröm van Tenálad Apostol Imre Elhangzott: Marghita, 2013.06.14. Testvérek, olvassunk el először egy zsoltárverset, a 16. Zsoltár 11. versét! Te tanítasz engem az élet ösvényére, teljes öröm van

Részletesebben

IDŐK VÉGE 1. A rejtélyes Smita Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege Ságvár, 2015. 02. 23.

IDŐK VÉGE 1. A rejtélyes Smita Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege Ságvár, 2015. 02. 23. IDŐK VÉGE 1. A rejtélyes Smita Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege Ságvár, 2015. 02. 23. Köszöntsd a szomszédodat egy buzdítással, hogy győztes napokat. Szeretettel ölelünk benneteket.

Részletesebben

Keith Moore tanításának korrektúrázott változata

Keith Moore tanításának korrektúrázott változata AZ ELSŐ SZERETET Keith Moore tanításának korrektúrázott változata Szeretettel köszöntelek titeket a 2007. évi házassági összejövetelen. Ámen. Itt a Hit Élet Gyülekezetben évente két saját összejövetelt

Részletesebben

A Teremtő ereje veled van A Teremtő ereje meggyógyít A Teremtő ereje az anyagi életben

A Teremtő ereje veled van A Teremtő ereje meggyógyít A Teremtő ereje az anyagi életben Charles Capps A Teremtő ereje veled van A Teremtő ereje meggyógyít A Teremtő ereje az anyagi életben Fordította: Szöllősi Tibor és Dezsényi István Amana 7 Kiadó TARTALOM A Teremtő ereje veled van 1. fejezet

Részletesebben

9 olyan jellemző van, ami egy igazi, biblikus imára jellemző, illetve szükséges hozzá.

9 olyan jellemző van, ami egy igazi, biblikus imára jellemző, illetve szükséges hozzá. A szellemi alapfalakról elkezdett sorozatunk 2. része ez. Az alapigénk: Máté 6:3 Amikor alamizsnát osztogatsz, ne tudja a bal kezed, mit cselekszik a jobb kezed, 6:4 hogy a te adakozásod titkon legyen.

Részletesebben

János 10:10 A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson: én azért jöttem, hogy életük legyen, sőtőöt böőségben éljenek. 2011.

János 10:10 A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson: én azért jöttem, hogy életük legyen, sőtőöt böőségben éljenek. 2011. Oikosz 2011. MÁRCIUS János 10:10 A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson: én azért jöttem, hogy életük legyen, sőtőöt böőségben éljenek. A Szeretet Lángja Gyülekezet Kiadványa Oikosz

Részletesebben

A GYÓGYÍTÓ KENET 5. A négy alapelv Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege Ságvár, 2014. 09. 29.

A GYÓGYÍTÓ KENET 5. A négy alapelv Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege Ságvár, 2014. 09. 29. A GYÓGYÍTÓ KENET 5. A négy alapelv Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege Ságvár, 2014. 09. 29. Halleluja! Dicsérjük az Urat. Köszönjük, drága Szent Szellem, a Te jelenlétedet, a Te munkáidat,

Részletesebben

Dávid Sátora Gyülekezet

Dávid Sátora Gyülekezet Ö ss ze j ö v e t e le k : Székesfehérvár, 2011. február 27. HÍRLEVÉL 10. évfolyam 461. szám Programok: Jövő héten szerdán, 03. 02-án Összevont Házicsoport lesz 18:00-tól a Lehetőségek Házában. Mindenkit

Részletesebben

AZ ÚR JÓSÁGA MEGTÉRÉSRE INDÍT

AZ ÚR JÓSÁGA MEGTÉRÉSRE INDÍT AZ ÚR JÓSÁGA MEGTÉRÉSRE INDÍT 2015. április 19. Sandersné dr. Kovács Erzsébet tanításának élőben elhangzott szövege belső használatra Az Úr kegyelemmel teljes jelenléte van itt. Egy gyönyörűséges jelenlétében

Részletesebben

1998/6. Boldog karácsonyt! Bérczes Lajos

1998/6. Boldog karácsonyt! Bérczes Lajos {k19986a} {k19986b} 1998/6 VEZÉRCIKK Boldog karácsonyt! Bérczes Lajos Boldog karácsonyt! Boldogságunk, másként megfogalmazva egymásra találás. Részünkről a kilátástalan örvényből, a nyúlós, ragadós hínárból,

Részletesebben

REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A

REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A www.szrke.com AUGUSZTUS 2012 Nincs olyan szent, mint az Úr, rajtad kívül senki sincsen, nincs olyan kőszikla, mint a mi Istenünk. 1Sám. 2,2 2012.

Részletesebben

Ézs 32,1-8 Krisztus uralma

Ézs 32,1-8 Krisztus uralma Ézs 32,1-8 Krisztus uralma Ímé, igazság szerint uralkodik a király, és a fejedelmek fők lesznek az ítélettételben; Olyan lesz mindegyik, mint a rejtek szél ellen, mint oltalom zivatar ellen, mint patakok

Részletesebben

E. W. KENYON. Jézus csodálatos neve. Isten, aki több, mint elegendő Isten, aki hosszú élettel elégít meg. A könyv Internet-es változata

E. W. KENYON. Jézus csodálatos neve. Isten, aki több, mint elegendő Isten, aki hosszú élettel elégít meg. A könyv Internet-es változata E. W. KENYON Jézus csodálatos neve Isten, aki több, mint elegendő Isten, aki hosszú élettel elégít meg A könyv Internet-es változata (HUNGARY / E. W. Kenyon / The Wonderful Name of Jesus / Our Rights and

Részletesebben

IMAISKOLA SZEMINÁRIUM

IMAISKOLA SZEMINÁRIUM IMAISKOLA SZEMINÁRIUM Az élő és igaz Isten szakadatlanul hív mindenkit a vele való találkozásra az imában - akár elfelejti az ember Teremtőjét, akár elrejtőzik előle. Az imában a hűséges Isten szeretetének

Részletesebben

ISTENKERESŐK ÉS KÉTELKEDŐK KÁTÉJA

ISTENKERESŐK ÉS KÉTELKEDŐK KÁTÉJA Ribár János ISTENKERESŐK ÉS KÉTELKEDŐK KÁTÉJA ÉLŐ VÍZ füzetek 7. Kiadja az Evangélikus Missziói Központ Magyar Evangélikus Rádiómisszió és az Evangélikus Belmissziói Baráti Egyesület (EBBE) Budapest, 2013

Részletesebben

FÉLELMEKBŐL FAKADÓ CSELEKEDETEK I.

FÉLELMEKBŐL FAKADÓ CSELEKEDETEK I. FÉLELMEKBŐL FAKADÓ CSELEKEDETEK I. Feljegyzés Jim Sanders tanításából 2011. augusztus 21. A mai napon, amiről tanítok, nagyon fontos, és meg kell érteni, hogy ne cselekedjünk a félelmeink szerint. Meg

Részletesebben

GYÓGYULÁS ÉS SZABADULÁS. Bibliai alapok PETER J. HORROBIN

GYÓGYULÁS ÉS SZABADULÁS. Bibliai alapok PETER J. HORROBIN GYÓGYULÁS ÉS SZABADULÁS Bibliai alapok PETER J. HORROBIN Az ELLEL GRANGE Keresztény Gyógyító és Lelkigondozó Munkatársképző Intézet és Misszió tiszteletbeli igazgatója Sovereign World Limited P.O.Box 17

Részletesebben

JELEK ÉS CSODÁK AZ ÍTÉLETBEN

JELEK ÉS CSODÁK AZ ÍTÉLETBEN JELEK ÉS CSODÁK AZ ÍTÉLETBEN Jegyzet Jim Sanders tanításából 2011. július 03. A mai napon a csodák témakört folytatjuk. Az evangélizációs munkák miatt négy hétre előre készülök a tanításokkal. Főleg az

Részletesebben

ÁHÍTAT. Célunk a. misszió. Segédanyag a személyes növekedéshez

ÁHÍTAT. Célunk a. misszió. Segédanyag a személyes növekedéshez ÁHÍTAT Célunk a misszió Segédanyag a személyes növekedéshez Célunk a misszió Áhítatok Segédanyag a személyes növekedéshez Eurázsiai Egyházrégió ISBN 978-963-88215-6-0 Názáreti Egyház Alapítvány, Budapest,

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 5. Ahogy İ van, úgy vagyunk mi is

ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 5. Ahogy İ van, úgy vagyunk mi is Jézus Nevérıl hallunk tanítást. ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 5. Ahogy İ van, úgy vagyunk mi is Márk 16:14-18 Azután, mikor asztalnál ülnek vala, megjelenék magának a tizenegynek, és szemükre hányta az ı hitetlenségüket

Részletesebben

Lapozzunk Bibliánkban az Apostolok Cselekedeteinek 3. részéhez. vs. 1. Péter és János felment a templomba a délutáni imádkozás idejére, délután három

Lapozzunk Bibliánkban az Apostolok Cselekedeteinek 3. részéhez. vs. 1. Péter és János felment a templomba a délutáni imádkozás idejére, délután három Az Apostolok Cselekedetei 3-4. Lapozzunk Bibliánkban az Apostolok Cselekedeteinek 3. részéhez. vs. 1. Péter és János felment a templomba a délutáni imádkozás idejére, délután három órára, vagy ahogy Károli

Részletesebben

Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem.

Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. 2013. szeptember 1. vasárnap Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. URam, Te ismersz engem, Előtted semmi nincs elrejtve, ismered tetteimet,

Részletesebben

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe!

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe, Urad jő hamar, szárnyaljon szívedből boldog háladal! De nagy örömödben el ne bízd magad, bűnbánó szívedből fakadjon szavad! Idegen vagy itt lenn, zarándok csupán,

Részletesebben

HÉT ÜZENETED ÉRKEZETT! 1. AZ ÜZENET KÜLDŐJE

HÉT ÜZENETED ÉRKEZETT! 1. AZ ÜZENET KÜLDŐJE Pasarét, 2012. szeptember 23. (vasárnap este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza HÉT ÜZENETED ÉRKEZETT! 1. AZ ÜZENET KÜLDŐJE Alapige: Jelenések könyve 1,1. 4-8. 10-11. 17-20. Ez Jézus Krisztus kinyilatkoztatása,

Részletesebben

2010/4. szeptember. Tartalomjegyzék

2010/4. szeptember. Tartalomjegyzék 2010/4. szeptember Tartalomjegyzék 1 Hajnalcsillag Isten királysága David Clayton igehirdetése nyomán Jézus Krisztus a végidőkkel kapcsolatos nagy beszédében olyan dolgot mondott el a tanítványainak, ami

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 8. A különbözı szolgálati ajándékok

ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 8. A különbözı szolgálati ajándékok ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 8. A különbözı szolgálati ajándékok A mai kazetta a szolgálati ajándékok tanítássorozat utolsó kazettája. Efezus 4:15-16 Hanem az igazságot szólván szeretetben, mindenestıl

Részletesebben

VÉDELEM ÉS OLTALOM 2.

VÉDELEM ÉS OLTALOM 2. VÉDELEM ÉS OLTALOM 2. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2009. szeptember 06. Köszönjük Atyám az Úr Jézust! Köszönjük a csodatévő erők munkáit a Szent Szellemed által. Magasztaljuk az Úr Jézus Krisztust a

Részletesebben

1Móz 28,1-22 Mily rettenetes ez a hely

1Móz 28,1-22 Mily rettenetes ez a hely 1 1Móz 28,1-22 Mily rettenetes ez a hely Előhívatá azért Izsák Jákóbot, és megáldá őt, és megparancsolá néki és mondá: Ne végy feleséget a Kananeusok leányai közűl. Kelj fel, menj el Mésopotámiába, Bethuélnek

Részletesebben

1Móz 1,24-31 Szárazföldi állatok és az ember teremtése

1Móz 1,24-31 Szárazföldi állatok és az ember teremtése 1Móz 1,24-31 Szárazföldi állatok és az ember teremtése Azután monda az Isten: Hozzon a föld élő állatokat nemök szerint: barmokat csúszó-mászó állatokat, és szárazföldi vadakat nemök szerint. És úgy lőn.

Részletesebben