Tanulmány az odaszánásról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tanulmány az odaszánásról"

Átírás

1 Tanulmány az odaszánásról írta John Muller

2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1.Rész Ima: A Bizalom Tanácsok a mi egyéni imaidonkre vonatkozólag A tipikus imák Közös ima 2. Rész Böjt: Az önmegtartóztatás Miért böjtölünk? Példák a Bibliából a böjtre vonatkozólag Mi történik a mi testünkkel amikor böjtölünk? Böjtök jellege, milyensége Tanácsok a böjtölésre vonatkozólag Megjegyzés azoknak akik gyógyszert használnak 3. Rész Biblia olvasás: A tanulmányozás Hogyan íródott a Biblia? A Biblia részei Más írások Miért olvassuk a Bibliát? Hogyan olvassuk a Bibliát? Tanácsok a Biblia olvasásához Tanulmányozzuk a Bibliát Források Elmélkedés a Szentíráson Memorizálás - Könyvnélküli betanulás 4. Rész Dicséret: Az imádás Dicséret és szellemi hadviselés Különbözo útbaigazítások Tanácsok a dicséretre vonatkozólag 5. Rész Bizonyságtétel: Részvét, szánalom Mi a bizonyságtétel? Hogyan teszünk bizonyságot? Mikor megosztjuk hitünket... A Szentírás használata Kinek tegyünk bizonyságot? Röviden 6. Rész Adakozás: Függoség Dézsmafizetés Felajánlás Alamizsnaadás Hogyan adjunk? 7. Rész: Társközösség: Az egység Barátság 2

3 BEVEZETÉS Ennek a füzetnek, könyvecskének az a célja, hogy gyakorlati vezetést biztosítson azoknak a hivoknek akik hisznek az Úr Jézus Krisztusban, hogy hét tudományt gyakoroljanak, amelyek alapvetoek a szellemi növekedésben: ima, böjt, Biblia tanulmányozása, dicséret, bizonyságtétel, adakozás és baráti közösség a hívokkel. Ez egy tömör, olcsó és gyakorlati vezeto, hogyan segítsen az embereknek az indulásban, nem egy kimeríto vagy részletezo tankönyv. Olyan keresztényeknek íródott akik oszintén vágynak a növekedésre Krisztusban. A tudományok és tanácsok amelyeket említ a füzet a Szent Szellem vezetésével használhatóak a gyakorlatban, valamint a Szent Szellem szabadságával módosíthatók a körülményekhez alkalmazkodva. A Szentírási felvilágosítás zárójelben van megadva a következoképpen: könyv, rész, vers. A különbözo részeket pontosvesszovel választottuk el. Példák: János ev. 3-16= János evangéliuma, 3 rész 16 vers 1.János 2:15 = János elso levele, 2 rész, 15 vers Júdás 6. = Júdás levele, amely egy részbol áll, 6 vers János 17.= János evangéliuma, 17 rész, az egész vers János 3:16-18= János evangéliuma, 3 rész, 16,17, 18 - s versek János 3:16,21=János evangéliuma, 3 rész, 16-os és 21-es versek Jób 1: 12; 2:5 = Jób könyve, 1 rész, 12 vers és 2 rész, 5 vers Az Úr legyen veletek és áldjon meg, amikor olvassátok és gyakorlatban is használjátok a tanácsokat a ti életetekben. Jézus Krisztussal járni a legcsodálatosabb dolog a mi életünkben. Minél jobban megismerjük Ot, annál csodálatosabbnak látjuk Ot. 3

4 ELSÖ RÉSZ IMA A bizalom A tanítványok kérésére Uram, taníts minket imádkozni (Lukács 11:1), válaszként az Úr Jézus Krisztus egy mintaimádságot mondott nekik, amelyet Máté ev. 6 : 9-13 és Lukács ev. 11:2-4 igehelyeken találunk meg a Bibliában. Mi a Máté ev.-ban levo minta-imádságot fogjuk használni. Mi Atyánk ki vagy a mennyekben. (Máté ev. 6:9) A megszólítás Isten, Atya legyen. A Szent Szellem által kell imádkozni Jézus Krisztusban, a Fiún keresztül, az Atyához. Hiszen egy az Isten, egy a közvetíto Isten és az ember között: az ember Krisztus Jézus (1Timóteus 2:5). Nem Máriához, a szentekhez, az oseinkhez, vagy a halottakhoz vagy rajtuk keresztül kell imádkozni. Tudakozzatok a halottidézoktol és jövendomondóktól, akik sipognak és suttognak: hát nem Istenétol tudakozik-e a nép? Az élokért a holtaktól kell-e tudakozni? (Ésaiás 8:19); Nekünk kapcsolatunk van Istennel, a mi valóságos Atyánkkal. Jézus Krisztus magát adta értünk, hogy Istenhez vezessen minket. Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bunökért mint igaz a nemigazakért, hogy minket Isten vezéreljen, megölettetvén, ugyan test szerint, de megeleveníttetvén a Szent Szellem szerint. (1 Péter 3:18). Úgy kell beszéljünk Istennel mint Atyánkkal. Nézzük János ev. 6:32-65, ahol Jézus kapcsolatát találjuk az Atyával. Beszélgetésünk Istennel eredményezi az imákat nem különleges hangszínezet vagy téves szellemi és vallásos hozzáállás. Nem csak bizonyos testhelyzetekben lehet imádkozni, nincsenek megkötések erre nézve. Legkevesebb tíz ima közben használt testhelyzetet említ a Biblia: 1. Meghajtott fejjel. (2Mózes 34:8-9) 2. Lehajtott fejjel a két térdünkre hajolva. (1Királyok 18:42) 3. Állva. (1Királyok 19:11,13,14) 4. Ülve. (1Kronika 17:16) 5. Térdelve, kezeinket az Úrhoz emelve. (Ezsdrás 9:5) 6. Ágyon 7. Arcunkkal a földet érintve. (Máté ev. 26:39 - Jézus elso imája a Getsemáné Kertben) 8. Térdelve (Lukács 22:41- Jézus Krisztus második vagy harmadik imája a Getsemáné Kertben) 9. Lábakkal kalodába zárva.(ap.csel.16:24-25) 10. Felemelt kezekkel. (1Timóteus 2:8) Minden testhelyzetben imádkozhatunk. Nem csak bizonyos helyeken imádkozhatunk. Az Új Testamentumban több hely is van említve: a belso szoba (Máté ev. 6:6); a puszta (Lukács ev. 5:16); a felso szoba (Ap. Csel.1:13-14); a templom (Ap. Csel. 3:1); a házteto (Ap. Csel. 10:9); a börtön (Ap. Csel.16:24-25). Tulajdonképpen a Biblia arra tanít, hogy minden helyen imádkozhatunk. (1Timóteus 2:8). A Biblia arra nem tanít, hogy csak bizonyos szavakat vagy különleges szavakat használjunk. Imádkozhatunk az értelmünkkel (egy ismert nyelven), vagy nyelveken ( egy földi vagy mennyei nyelven amelyet nem ismerünk). Tulajdonképpen mindkettot meg kell tennünk. (1Kor.14:15). Ha nyelveken imádkozunk önmagunkat építjük (1Kor.14:4), ugyanakkor építjük a mi hitünket is (Júdás20). Nem csak meghatározott idoben imádkozhatunk, hanem mindig (Efézus 6:18), szünet nélkül (Thessalonika 5:17). Ébereknek kell lennünk az imában (Kolossé4:2). 4

5 Volt egy misszionárius (hittéríto), aki elment egy távoli törzshöz, hogy hirdesse az evangéliumot. Elvitték egy kunyhóhoz, ahol egy meztelen, örült, gonosz szellemektol megszállt asszonyt fogva tartottak. O parancsot adott az ördögnek, hogy elhagyják ot, az asszonyt, de nagy ellenállásba ütközött, elájult a kimerültség miatt. Imádkozott: Uram, Róbert testvér imádkozzon. Ebben az idoben Róbert, Texasban, felébredt álmából egy terhet érezve a misszionárius iránt, nyelveken kezdett imádkozni, lejegyezve a dátumot, az órát és a terhet amit érzett. A misszionárius megerosödött és sikerült kiuznie az ördögöket az asszonyból. A lakosok mikor meglátták Isten erejét az Úrhoz fordultak. Róbert késobb megkérdezte a misszionáriust, hogy mi történt azon a napon és órában és tanult a válaszimáról. Különbözo idoközönként mindannyiunkkal megtörténhet, hogy úgy érezzük, hogy belsonkben valami nincs rendben és mindez ok nélkül. Ilyenkor szellemünk megérzi egy gonosz szellem közelségét, vagy a Szent Szellem megosztja velünk Isten valamely terhét, imacéllá teszi. Ha tudjuk, hogy mi történik, akkor értelmünkkel imádkozzunk. Más esetben nyelveken kell imádkoznunk. Az apostolok tudták, hogy mi tetszik a Szent Szellemnek. (Ap.Csel.15:28) Szenteltessék meg a Te neved. (Máté ev.6:9) A mi elsodleges indokolásunk Urunk dicsosége kell legyen. Az a mi vágyunk, hogy tiszteltnek és megbecsültnek lássuk. A Biblia arra tanít, hogy megtegyünk mindent az Isten dicsoségéért. (1Kor.- 10:31). Imánkat köszönettel, dicsérettel és imádással kezdjük. Menjetek be az O kapuin hálaadással, tornáczaiba dicséretekkel; adjatok hálákat Neki, áldjátok az O nevét. (Zsolt.100:4). Ez segít minket, hogy Isten szemszögébol lássunk különbözo dolgokat és építsük hitünket. Eszünkbe juttatja Isten nagyságát és elozo feleleteit imánkra. Kifejezésre juttatjuk hálánkat Isten iránt. Ugyanakkor bunösnek mond a buneink miatt, tehát beismerjük, megvalljuk buneinket; megbánjuk buneinket; bocsánatot nyerünk, kapunk, és választ is ad imáinkra. Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a Te akaratod; mint a mennyben, úgy a földön is. (Máté 6:10). Az ima célja az : hogy Isten országa és akarata megvalósuljon úgy a földön mint a mennyben. Mi Isten országának a polgárai vagyunk. Annak ellenére, hogy testünk a gonosz világban van, létezik (Gal.1:4), szellemileg mennyei helyeken ülünk Krisztus Jézusban (Eféz.2:6). Ilyen értelemben, már jelenleg is Isten országában élünk. Isten úgy akarja, hogy a föld is olyan legyen mint a mennyek országa, azt akarja, hogy ismerjük az O akaratát és bízzunk Benne amikor imádkozunk (1.János 5:14-15). Isten szíve azért van, hogy megáldja a nemzeteket, megtérítve oket buneikbol (Ap.Csel. 3:26), az üdvösségre Jézus Krisztusban (Ap. Csel.4:12). O minket választott, az O házát ( Zsid. 3:6), hogy imádkozzunk a nemzetekért (Ézsaiás 56:7). Ezt nevezzük közbenjáró imának. Egy különbséget tehetünk a történelemben! ISTEN elítéli a bunt, de egy olyan embert keres (Ézsaiás 41:28;59:16), aki résen lesz. A rés, törés az egy megszegés (a bun miatt) a szellemi védelmezésében egy embernek vagy nemzetnek (Ezék.13:5). Isten azt akarja az embertol, hogy álljon eléje, hogy az O haragja elforduljon(jer.18:20). Ahhoz, hogy ezt megtegyük ismernünk kell az urat, szeretnünk kell az embereket, annyira, hogy sírassuk oket az Isten elott(jer.9:1). Jézus azt mondta, hogy imádkozzunk azért, hogy munkások jöjjenek az O aratásába. (Máté ev. 9:37-38). Krisztusban elfogadhatjuk a nemzeteket örökségnek, ha ezt kérjük (Zsolt.2:7-8). Közösségünk Istennel és az O jelenlétének áldásai követik imáinkat.( öröm Zsolt.16:11; FELÜDÍTÉS - Ap. Csel.3:19). Ha akaratunk egyezik Istenével, akkor nevében imádkozhatunk(jános ev. 14:13-14). Imádkozni a Jézus nevében nem azt jelenti, hogy egyszeruen imánk végéhez csatoljuk ezeket a szavakat. Jézus nevében imádkozni azt jelenti, hogy mint követek úgy imádkozunk (2Kor.5:20). Csak a követ az, aki szerzodéseket köthet, hiszen csak o kapott felhatalmazást a kormánytól. Jézus mondta: Ha Énbennem maradtok és az Én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek amit csak akartok és meglesz az néktek (János ev. 15:7). Egy fiatal bolgár zenész úgy érezte, hogy az Úr mondta neki, hogy zenei hivatása van és irányítsa a többieket dicséretben és imádásba. Neki szüksége volt egy gitárra, hogy valóra váltsa az Úr 5

6 szavát és kezdett ezért imádkozni. O pontosan megnevezte a gitárt, egy Ovation márkájút., melynek ára tízszerese volt abban az idoben egy bolgár állampolgár évi fizetésének. A zenész egyik barátja volt Amerikába és ott valaki megajándékozta egy Ovation márkájú gitárral. A barát amikor hazatért, megajándékozta a zenészt a gitárral. Ez az ember nem önkényesen kapott meg valamit, amit akart, hanem imádkozott ezért. Isten szólt az o szívéhez, o hitt Benne és úgy is cselekedett. Hatalmat kapott arra, hogy valami különlegeset kérjen. Isten ezek után megadott neki mindent amit kért, annak ellenére is, ha ez túlzásnak tunik. A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma (Máté ev.6:11). Ezt kérésnek nevezzük- kérjük Istent, hogy adja meg nekünk amire szükségünk van. Rendjén van az, ha olyan dolgokért imádkozzunk amelyekre szükségünk van. Meg kell nevezzük azt a dolgot amire szükségünk van, különleges kérésre, imára különleges lesz a válasz is. A Márk ev. 10:51-ben, Jézus látta, hogy az ember vak volt, de azt akarta, hogy az ember pontosan megmondja mire van szüksége, hogy mit akar. A tanítványok merészségért imádkoztak (Ap. Csel.4:29), és meg is kapták azt (Ap.Cse.4:31). Hittel kell imádkozni, nem sokszoros ismétléssel: És mikor imádkoztok ne legyetek szószaporitók mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy az ok sok beszédükért hallgattatnak meg (Máté ev.6:7). Ha többszöri ismétléssel imádkozzuk a Mi Atyánk... -ot, azért, hogy Isten meghallgasson, különleges kegyelemben részesítsen, vagy mennyei elismerést kapjunk, akkor ezt nevezhetjük értelmetlen ismétlésnek. (Jó példa : Jézus Krisztus imája a mennyei Atyához, János ev.17) Szükséges, hogy többször is imádkozzunk a kért dolgokért, addig amíg választ kapunk és ekkor már nem szükséges ezekért továbbra imádkoznunk. Ilyen példák vannak a Bibliában Jézus Krisztusról (Márk ev.8:22-26; 14:35-39), Pál apostolról (2 Kor.11:28;12:8), az apostolokról (Ap.Csel.12:3-6). Jézus segített egy vak emberen, tudni akarta, hogy visszanyerte-e látását és kezét másodszor is az emberre tette. (Márk ev.8:25). Jézus nem azt kérte, hogy beismerje, hogy meggyógyította, vagy, hogy köszönd meg Istennek, jóllehet a köszönetnek és a hit megvallásnak is helye van. (Nézd a dicséret és a Biblia tanulmányozására vonatkozó részeket). És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek (Máté ev. 6:12). A megbocsátás fontossága: Jézus azt mondta, hogy meg kell bocsátani és ez nem tetszoleges. A megbocsátást összekapcsolta a hittel, az imával és a megbocsátás elnyerésével.(máté ev.6:12,18:21-35; Márk ev.11:22-26). Röviden: négy lépést kell megtennünk ahhoz, hogy megbocsássunk embertársainknak. 1. Beismerjük Isten elott a haragot, keseruséget, engesztelhetetlenséget, gyulöletet mint bunt. 2. A mi akaratunkból (nem érzelmileg, hiszen még fájhat) bocsássunk meg embertásainknak, az ok sértéseikért és támadásaikért. Hangos szóval imádkozzunk : Atyám az én akaratomból megbocsátok X.Y.-nek, mert Kérjük Istent, hogy áldja meg azt a személyt és mondjunk le (hangosan) minden átokról amit rá mondhatnánk.( pl. O elvette a cukorkámat. Remélem megfullad tole. ). Ugyanakkor meg kell azt is tennünk, hogy ennek a személynek a bunérol ne beszéljünk másokkal. Ha ezt nem tudod megtenni, akkor vissza kell menned az 1-2 lépésekhez. 4. Kérjük Istent, hogy gyógyítsa meg a mi szívünket És ne vigy minket a kisértésben, de szabadíts meg a gonosztól - (Máté ev.6:13) Isten vágya az, hogy szentségben járjunk. Gyozelem a bun felett, a kisértés kerülése, felszabadulás a rosszból, ezek mind részei a hitéletnek; csak hit által lehet Istennek tetszeni. (Zsid.11:6). A mi 6

7 megtartásunk befolyásolni fogja mások életét, és meghatározza a mi örök jutalmunkat. (János jel. 20:12). Kegyelemért kell imádkoznunk alkalmas idoben való segítségül.(zsid.4:16) Tanácsok a mi egyéni imaidonkre vonatkozólag Ido: Jó, ha egy elore megállapított idopontban imádkozunk. a legtöbb embernek a reggel a kedvezo, de ha te éberebb vagy este akkor rendben, de vigyázz, hogy ne halogasd olyan késore, hogy holtfáradt légy. Helyszín: Keress egy olyan helyet ahol egyedül lehetsz. (olyat, ahol hangosan beszélhetsz és nem kell attól tartanod, hogy valaki meghallja imádat). Ez lehet egy szoba, vagy egy hely az erdoben, egy autó, akár egy séta is. Jegyzetek: Legyen mindig kéznél egy papír és egy toll, hogy lejegyezhesd amire gondolsz. Valósszínu, hogy az Úr szólni fog hozzád, vagy olyan dologra fogsz gondolni, amit aznap meg kell tenned. Tehát ahelyett, hogy erre gondolj, inkább jegyezd le azt és így jobban összpontosíthatod figyelmedet az imára. Biblia: Imádkozzunk Isten szavaival; Ha azt olvassuk a Bibliában:...teljesedjetek be Szent Szellemmel (Efézus 5:18), akkor így imádkozzunk: Atyám, segíts meg, hogy betöltsön a Szent Szellem. Vigyázni : Ha könnyen elalszol imádkozás közben, akkor tegyél valamit, hogy ébren maradj, akár sétálj, kiálts, egyél vagy igyál kávét. (A két utóbbi csak utolsó megoldásként alkalmazható). Ha nagyon álmos vagy akkor változtatnod kell az ütemezésen. Napló: Legyen egy jegyzetfüzeted vagy naplód. Jegyezd le a különleges imákat, mikor Isten szólt hozzád, és a dátumot. Lehetnek olyan idoszakok amikor az Úr jelenlétét nem érezzük olyan erosen mint máskor. Ilyenkor különlegesen szukségünk van az imákra, hiszen a Szentírás azt ígéri, hogy az aratja az ember amit vet. (Galáta. 6:7-9). Egy ima-napló segít abban, hogy megtartsuk a mi gyújtópontunkat. A napló alapul szolgálhat egy jövobeli felméréshez a mi imafókuszunkra nézve, segít hangsúlyozni. Ugyanakkor feljegyezhetjük az imáinkra kapott válaszokat. Figyelni: Mikor úgy érezzük, hogy Isten jelen van, maradjunk csendbe, ha egy látomásod vagy benyomásod van, akkor ezeknek megfeleloen kell imádkoznod. (János ev.5:19-20; 8:38). Például, ha valakire gondolunk és úgy látjuk, hogy az O képe egy gödörbe esik, akkor így imádkozzunk: Atyám orizd meg ot minden gonosz tervtol és csapdától amely ot várja. Térképek : Nagyon hasznosak, ha a nemzetekért imádkozunk, így tájékozódva a világ földrajzán. Szükségünk van rendszeres hitbuzgalmi-idore, (Luk.5:16) de ugyanakkor napközbe is kell imádkozni, (Efézus 6:18), úgy mintha egy barátunkkal beszélgetnénk. (János 15:15) Egy tipikus (minta) ima 1. Hálaadás, dicséret, imádás. Atyám, köszönöm ezt a napot. Köszönöm a tegnapi biztos kirándulást. Köszönöm az utóbbi esozést. 2. Bunbánat, olyan bunök megbánása amelyekbol még nem tértünk meg. Atyám, bocsásd meg nekem, hogy bíráló voltam a szentek iránt; és azt, hogy Jakab testvér ellen szóltam. 3. Kérdezd meg Istent, hogy mi van az O szívén. Uram, mi van ma a Te szíveden? 4. Várj az Úr jelenlétében. 5. Imádkozz mindenért amit az Úr szól. Atyám, az a benyomásom, hogy a mi szomszédunk nagyon bosszús az o autója miatt. Kérlek adj neki békességet és bölcsességet, hogy tudja mit kell tennie. Használd fel az o nehézségét arra, hogy megnyisd az o szívét, hogy befogadja az evangéliumot. 7

8 6. Ima a vezetok bölcsességéért- akár városi, állami, nemzetközi szinten. Atyám elédbe állok az elnök érdekében: kérlek adj neki bölcsességet és az Isten félelmét amíg ezt a nemzetet vezeti. Védelmezd ot és családját a gonosz befolyástól. Adj neki kegyelmet, hogy jó döntéseket hozzon. 7. Ima a helyi gyülekezet szükségeiért. Jézus, Te építed a Te gyülekezetedet. Adj a mi pásztorunknak bölcsességet a vezetésben. Mutasd meg neki, ha szükségünk van új utasításra ezekben az idokben. Segítsd Mária testvérnonket az édesanyja felkarolásában. 8. Ima a világ-éhínség szükségleteiért, szerencsétlenségekért.( Egyéb imák amelyek hasonlóak a fentiekhez; mond el az Úrnak, hogy mi van a te szíveden.) 9. Ima az evangéliumért, hogy elore haladjon a nemzetekben.(kolossé 4:3). 10. Ima Izraelért. (Zsolt. 122: 6-9) 11. Ima azokért a dolgokért amelyekért az Úr felelossé tett : a családod, barátaid, a munkahelyed. 12. Ima a családodért: üdvözítés. gyógyulás, gondoskodás, megvédés. 13. Ima a sikerért, bármiért ami a napi- tervünkbe van. Közös (csoportos) ima A Biblia különleges említést tesz a hívokrol, közös imájukról. (Ap.Csel.1:14; 4:24-31). Mivel a közös ima nagyon eroteljes, érdemes tanácsokat adni, hogy elosegítsük a hivoket, hogy együtt imádkozzanak. Az Úr áldását adja az egyetértésre. (Zsolt.133). A közös ima különleges erejének kulcsa a megegyezés. (Máté ev. 18:19-20). Az ilyen imádság céltudatos és eroteljes. A Szentírás egy ütközettel szemléltette ezt az erot: ha 1 kerget et, akkor 2 üldözhet et. (5 Mózes 32:30). Az ima világos, értheto kell legyen és mindannyiunk imája teljesen megegyezhet vele. A nyelveken szólás nem tiltott az ima összejöveteleken, de a megegyezo ima egy értheto nyelven legyen elmondva. (1 Kor. 14:16-17). Gyakorlatilag ezek az imák rövidek és jellegzetesek kell legyenek, hogy nehogy félreértés történjen és mindenki beleegyezhessen. (Ap.Csel. :4: az apostolok merészségért és csodákért imádkoztak és azt is kaptak Istentol). Egy személy hangosan imádkozhat a többiek Ámen -t mondhatnak. Ez egyszerunek és jelentoség - nélkülinek tunhet, de ez azért fontos mert az Úr neve tulajdonképpen Ámen - (Jel.3:14) Hogy egy csata szemléltetését használjuk ismét, ahol egy hadsereg el akar foglalni egy magaslatot, amely az ellenség kezében van, akkor az eljárás az, hogy körülfogják ezt a magaslatot és egyszerre haladjanak a cél, a csúcs felé; hogysem egy katonát küldjenek egymagára. Egy közös imaóra alkalmával, ha a Szent Szellem vezetése imára indit egy bizonyos dologért, helyzetért, akkor mindenkinek meg kell adni a lehetoséget, hogy ha akar imádkozzon ezért a helyzetért, még mielott egy más dologért imádkoznánk. Például ha vannak emberek akik az elnökért imádkoznak, egyikük imádkozhat bölcsességért (miközben a többiek beleegyezésüket adják), mások imádkozhatnak az elnök védelmezéséért, a családjáért stb. Abban az esetben, ha valaki az elnök érdekében imádkozik, de ugyanakkor valaki Kínáért és ugyanakkor másvalaki a nagyanyjáért, akkor nagyon nehéz lesz a figyelmet összpontosítani és várni az Urat, hogy szóljon és megvilágítsa, hogy hogyan imádkozzunk egy bizonyos helyzetért. Imádkozzatok gyakran együtt más hivokkel, ha hivatalos az imaóra akkor is, de ha baráti idotöltés akkor is. (Ap. Csel. 2:42,46). Egy férfi és egy no akik nincsenek összeházasodva kerüljék a magán jellegu imaórákat, két okból: meneküljenek a testi vágytól (2Timoteus 2:22) és kerüljék a gonosz megjelenését.( Thessalonika 5:22). 8

9 MÁSODIK RÉSZ A BÖJT Az önmegtartoztatás A böjt azt jelenti, hogy nem veszünk magunkhoz élelmet vagy vizet, vagy egyiket sem. A böjt többször meg van említve az Ó és az Új Testamentumban, egy teljes fejezet van rá szánva. (Ésaiás 58). Mi arról fogunk beszélni, hogy miért böjtölünk, Igei példákról, mi történik a mi testünkkel amikor böjtölünk, különbözo böjtökrol, és arról, hogy hogyan böjtöljünk. Miért böjtölünk? Jézus beszélt tanítványainak a böjtrol. Máté ev. 6:16- ban? O ezt mondja: Mikor böjtöltok... és nem azt Ha böjtöltök... Ésaiás 58. részének megfeleloen, a böjt a következoket eredményezi: gyógyulást, megigazulást (gyozelem a bunök és a rossz szokások felett), védelmet (8.vers), válasz imáinkra (9.vers), világosságot (10 vers), vezetést, megelégedést, megerosítést (11 vers), újjáépítést, tényleges segítséget (12 vers). A Jábes-i Gilead hét napig böjtölt, miután Izrael elveszítette a csatát és ez egy fordulóponttá vált a nemzet történelmében. (1 Sámuel 31:13). Dániel 10 részben, egy angyalról ír a Biblia, aki Istentol hozott üzenetet, legyozve az ördögi beavatkozást, válaszként három hétig tartó imára és böjtre. Jézus 40 napig böjtölt a pusztában miután megkeresztelkedett és visszatérve a Szent Szellem erejével, megkezdte az O földi küldetését. (Luk.4:14) Kornéliusz is böjtölt akkor, amikor egy angyal jött azzal az üzenettel, amely lehetové tette, hogy az o háznépe legyen az elso a pogányok közt, akik elfogadták Jézust Üdvözítonek, és megkapták a Szent Szellemet is. Egy szó írja le ezeket az eseményeket: ERO! Ero kiséri, vagy ero szabadul fel a böjt által, sok esetben: - Olyan helyzetbe állít bennünket, hogy Istentol valamit megkapjunk. - Megbénítja a gonoszt és egy szellemi áttörést eredményezhet. - Segít abban, hogy figyelmünket összpontosítsuk az Úr Jézus Krisztusra, és az imáinkra adott válaszokra - Megtagadja a mi hústestünket. - Építi hitünket, segítve szellemünket, ellentmond a mi akaratunknak. Sokan javasolják a böjtöt, azzal az érvel, hogy jót tesz a testünknek. ennek a nyilvánvalósága nem meggyozo. Maga a tény, hogy a böjt Isten akarata, az elegendo nekünk keresztényeknek, hogy böjtöljünk. Példák a Bibliából a böjtre vonatkozólag 1. 5.Mózes 9:9,18 és 2Mózes 24: Mózes kétszer böjtölt 40 napot, élelem és víz nélkül, amíg Isten jelenlétében volt a hegyen. Érdemes megemlítenünk azt, hogy ez egy természet fölötti esemény volt, melyet Isten kezdeményezett. Nem Mózes döntött abban, hogy imádkozni és keresni fogja az Urat 40 napig böjtölve, hanem Isten parancsolta neki: Jöjj fel hozzám a hegyre és maradj ott. - (2Mózes24: 12). 2. Bírák 20:26.- Az Izrael fiai is böjtöltek, miután kétszer elveszítették az ütközeteket. Az eredmény az volt, hogy a harmadik ütközetben gyozelmet arattak Sámuel 7: Izrael fiai összekapcsolták a böjtöt az imával, bunbánattal. 9

10 4. Zsoltár 35:13.- Dávid a böjtöt összekapcsolta az imával, amikor a betegekért könyörgött. 5. Zsoltár 69:11.- Dávid a böjtöt arra használta, hogy gyötörje lelkét. 6. Ésaiás 58: Ez a rész a böjt jótéteményérol beszél, de ugyanakkor arról is, hogy milyen egy helytelen böjt, amikor az emberek azért böjtöltek, hogy vallásosak legyenek, de ezt egy rossz hozzáállással tették. A ig terjedo versek leírják azt a böjtöt melyet Isten választott : ne nyomorgassunk senkit, tagadjuk meg önmagunkat, adakozzunk. 7. Dániel 9:1-3,21- Dániel is böjtölt és imádkozott, amikor arra kérte Istent, hogy töltse be Jeremiás próféciáját és állítsa helyre Jeruzsálemet. 8. Jónás 3:5-10- Jónás prédikációjára a niniveiek megtértek; ezt kísérte a sírás, eros kiáltás Istenhez (8 vers), valamint ember és állat nem vett magához sem élelmet, sem vizet. 9. Máté ev. 4:1-2 / és Lukács 4:2, Jézus Krisztus 40 napig tartó böjtjét írja le. Nincs pontosan megírva, hogy ivott-e vizet vagy sem, de azt következtetést vonhatjuk le, hogy ivott. Két okból is alíthatjuk ezt. Eloször azért, mert azt mondta Jézus, hogy megéhezett. Ha valaki élelem és víz nélkül böjtöl napokig, akkor eloször a vizet fogja kívánni. Másodszor azért mert az ördög megkísértette Jézust. (Lukács 4:2). Tehát Jézus úgy böjtölt mint Ember, az emberiségre vonatkozó gyengeségekkel ( de bun nélkül). Ahhoz, hogy valaki 40 napig víz nélkül élhessen, ahhoz Isten beavatkozására van szüksége, ez a kapcsolat a kisértésnek kevesebb értelmet ad. 10. Máté 17 : Jézus említést tesz az imáról és a böjtrol mint a szellemi ero eszközeirol, amelyek egy különleges szabadulást eredményezhetnek. 11. Ap.Csel. 13: 1-3. A Szent Szellem szólt az apostolokhoz, mikor ezek szolgálának az Úrnak és böjtölnek. Ugyanakkor Pál és Barnabás is böjtölt mikor megkezdték apostoli küldetésüket. Mi történik testünkkel amikor böjtölünk Testünk (szervezetünk) normális körülmények között egy glükóznak nevezett cukortípust használ fel arra, hogy energiát szabadítson fel. Ez vérünkben kering, lehetové teszi izmainknak, hogy muködjenek, hogy ( összehúzódjanak), agyvelonek, hogy gondolkodjon és szívünknek, hogy dobogjon. Egy óráig terjedo böjt (élelem nélkül) alkalmával, szervezetünk egy különleges glükózt használ fel, melyet glycogénnak nevezünk, amely a májban van elraktározva. Mikor ez a tartalék kimerült, akkor szervezetünknek kell átalakítania egyéb összetevoket glükózzá; ekkor kezdjük felhasználni azt az energiát amely a zsiradékban van elraktározva. Szervezetünknek viszont 1-2 hétre van szüksége, ahhoz, hogy alkalmassá tegye a zsiradék felhasználását mint energiaforrást. (Ez az áttérés hasonló ahhoz az eljáráshoz, amikor egy motort amely benzinnel muködik, átalakítunk úgy, hogy egyéb üzemanyaggal muködjön; ahhoz hogy ezt megvalósítsuk, szükségünk van idore mivel ez nem a legésszerubb felhasználása az üzemanyagnak). Ez ido után agyunk kezd hozzászokni az új energiaforráshoz, de lehet, hogy nem fog olyan jól muködni, mint a glükózzal) különösen akkor észlelhetjük ezt, ha gyors gondolkodásra van szükségünk). Ez a folyamat addig fog tartani, amíg a szervezet zsírtartaléka majdnem kimerül. Az idotartam amely alatt ez a folyamat végbemegy, változó és függ egy egyén magasságától, súlyától (különlegesen a zsiradék mennyisségétol), az anyagcserétol, elfoglaltságtól, a környezet homérsékletétol. Minél hidegebb az évszak, annál több energiára van szükségünk, hogy testünket melegen tartsuk. Böjt alkalmával megtörténhet, hogy szédülünk, leheletünk sajátos illatú, gyengébbeknek, hidegebbeknek és álmosabbaknak érezzük magunkat mint általában. (Mégis megtörténhet, hogy nem tudunk jól aludni). Sokan azt észlelik, hogy többet ábrándoznak, ha böjtölnek. Néha az emberek fájdalmat éreznek az ok csontjaikban. Mások pedig fejfájást észlelnek a böjt elso két napjában, foképpen akkor ha koffein fogyasztásával vannak megszokva.(pl. kávé, tea, kóla, csokoládé). Miután a szervezet zsiradék tartalmának nagy része elhasználódott, akkora szervezet egy tényleges éhezési állapotba kerül, ekkor már nincs elegendo energiája, hogy életben maradjon és vagy energia nélkül kel létezzen, vagy nélkülözhetetlen szöveteket kell megsemmisítenie, hogy energiát 10

11 szabadítson fel. Lehetséges, hogy erre utal a Biblia, mikor Jézus böjtjét írja le, azután megéhezett (Máté 4:2). BÖJTÖK MILYENSÉGE Annak ellenére, hogy a Biblia nem nevezi meg a különbözo böjtöket, de megemlíti oket; felsorolva oket megértjük, hogy mirol van szó. 1. A teljes, tökéletes böjt az, amikor semmit sem fogyasztunk: élelmet sem és vizet sem. A Biblia hosszabb, teljes böjtöt csak akkor említ, ha természet feletti esemény tette lehetové ezeknek az embereknek az életben maradását. Más esetekben csak rövid ideig használták. 2. Egy normális böjt az, amikor csak vizet iszunk. 3. Egy részleges böjt, bármely böjt, amelyben különbözo élelmet és innivalót fogyasztunk, de nem vizet. Dániel 10:3-ban, egy böjtöt ír le, amikor o megtagadott magától minden olyan élelmet amit kedvelt, különösen a húst és a bórt. Vannak emberek akik úgy érezték, hogy az Úr vezette oket arra, hogy csak bizonyos ételeket, gyümölcsleveket, zöldségeket fogyasszanak. Mások viszont lemondtak az édességekrol vagy a csokoládéról. Tulajdonképpen hasonlónak tunik a böjt a diétázáshoz, de nem az. A diétázást azért gyakorolják az emberek, hogy súlyukból veszítsenek. TANÁCSOK A BÖJTRE VONATKOZÓLAG Máté ev.-nak 6:16-18-ben Jézus azt mondja, hogy az Isten elott kell böjtölni. Tehát mikor böjtölünk, szabadon kiválaszthatjuk a böjt milyenségét, azt, hogy hogyan fogunk böjtölni. (Bármit amirol úgy érezzük, hogy Az Úr vezetése az, hogy ne együnk vagy ne igyunk, mennyi ideig vagy bármilyen okból). Az önmegtagadás és az igazságos cselekedetek, ezek teszik a böjtöt elfogadhatóvá Isten elott, melyek a szív alázatos és töredelmes hozzáállását tükrözik. (Ésaiás 58). Jézus figyelmeztet arra, hogy az embereknek nem kell észlelniük, ha böjtölünk. Ha hosszabb ideig böjtölünk, akkor mások is tudni fogják (szükséges, hogy tudják). Teljesen ésszeru az, ha megmondod a feleségednek, hogy böjtölsz. Ez ne arra szolgáljon, hogy hatással légy rá, hogy mennyire szellemi ember vagy, hanem arra, hogy közöld vele, hogy nem szükséges fölöslegesen foznie. Ha valaki rájön arra, hogy te böjtölsz, ez nem jelenti azt, hogy a böjt hiábavalóvá vált. Ha Istenért böjtölünk és nem emberért, akár rájönnek az emberek, akár nem, ez lényegtelen. Általában könnyebb a böjt, ha elore eldöntjük, hogy mekkora idotartama lesz. Ha még soha nem böjtöltél, kezdetnek elég ha böjtöd rövid idotartamú lesz. Kezdésnek elég, ha egy étkezést, vagy egy napig böjtölsz víz nélkül. (Kivéve, ha az Úr nem indit hosszabb idore.) Ha már egyszer sikerült böjtölnöd egy egész napot, akkor lehet, hogy meg fogsz próbálni egy hosszabb böjtöt is, ( három vagy esetleg tíz napig terjedot) csak vízzel, vagy vízzel és gyümölcslével, vagy zöldségekkel. Használj egyszeru megérzéseket, légy bölcs, okos amikor böjtölsz. Ha felhokarcolók építkezésénél dolgozol, és szédülsz amikor böjtölsz, akkor ne böjtölj, mikor dolgozol, vagy egyél mindent amire szükséged van, hogy elvégezhesd a munkádat.(lásd. 1Kor.7:22 és 2Kor.8:12). Ha a böjt ideje alatt, úrvacsora szolgálat van, akkor szabadon részt vehetsz, kivéve ha úgy érzed, hogy az Úr akarata, hogy tartoztasd meg magad. Hiszen mindössze egy percre van szükséged, hogy az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. (1Kor.11:26). Szakíts idot az imára böjt közben. Gyakran az Úr, a mi böjtünket egy különös céllal teszi, ilyenkor azért imádkozunk és böjtölünk, hogy Isten akarata teljesüljön ebben az esetben. Ha csak vizet iszol, akkor élj vele és igyál sokat, különösen, ha hosszú idotartamú a böjt. Egy teljes böjt idotartama ne legyen hosszabb három napnál, kivéve, ha egy természet fölötti esemény el nem hív erre. Ugyanakkor harminc napnál hosszabb ideig böjtölni, nem tanácsos Isten szava nélkül. Általában, a tíz napnál hosszabb ideig tartó böjtök, arra használnak, hogy közelebb kerüljünk Istenhez. Attól függoen, hogy milyen a fizikai kondíciónk (tartalék), a napig tartó böjtök már veszélyesek lehetnek, tehát szükségünk van az Úr engedélyére mielott tovább 11

12 böjtölünk. Ha egy hosszabb böjt után, egy tényleges állandó fájdalmat érzel a gyomrodban, vagy ha hirtelen egy általános leromlást érezel, akkor valószínu ez egy jel, amely arra figyelmeztet, hogy a szervezeted felhasználta a tartalék zsírt és eljött az ido, hogy megszakítsuk a böjtöt. Az, hogy milyen gyakran és mennyit böjtölünk sok dologtól függ. A legfontosabbak a te egyéni kötelezettségeid és körülményeid. Például, ha felelos vagy emberekért vagy egy testvért egy nehézség támad; lehet, hogy segíteni szeretnél, böjtölve mások cselekedeteiért, hogy megoldódjanak azok. Például, böjtölni és imádkozni egy emberért, hogy szabadulást nyerjen, úgy ahogy a Máté 17:21-ben van megemlítve. Érdekes, hogy Jézus nem akkor kezdett böjtölni, mikor megszállott emberekkel csapott össze- az ima és a böjt már életének tartozékai voltak. Ez olyan volt, mint egy ero- tartály, amelyet O állandóan tele tartott. Ha nincsenek szorító szükségek, ezek az alkalmi vagy rendszeres böjtök szellemi alkalmasságot biztosítanak. Ez része a test megsanyargatásának.(1kor.9:27) Ez nagyon fontos lehet, ha keresztény szolgálatba vagy; vagy ha reménykedsz, hogy részed lesz abban.(nézd Ap.Csel 13:2 és 2Kor. 6:5 és 11:27). Vannak emberek akik rendszeresen böjtölnek, 1-2 napig minden héten, vagy több napig egyszer 1 hónapban. Hallottam egy embert aki azt mondta, hogy minden évben, kétszer 40 napig böjtölt! Nem volt meglepo, hogy nagyon eroteljes volt a szolgálata. Bölcsen cselekszünk, ha a böjtöt fokozatosan szakítjuk meg. Ha három napig teljes böjtöt tartottál, akkor kezdésnek elég a víz, ( amire mindenképpen szükséged van)- 1-2 pohárral ihatsz, amit majd kövessen egy fél óra múlva még egy pohár víz. Egy hosszú idotartamú böjt után, gyomrod összezsugorodik valamelyest és a te belso részeid (belek) baktériumos összetétele megváltozik. Jó ha kisebb mennyisség élelmet eszünk, amelyek könnyen emészthetoek. Kezdjük gyümölcslevekkel, utána a következo étkezéskor ehetünk keményítoket (rizs, fott krumpli) és joghurtot. A következo étkezéskor, vagy a következo napon, már ehetünk nyers gyümölcsöket, majd sovány húst, majd zöldségeket: és csak ezeket után zsíros ételeket és tejet. Ha gyorsan akarsz mindent pótolni, amit szervezeted nélkülözött a böjt alatt, akkor lehet, hogy kellemetlenségben lesz részed. MEGJEGYZÉS AZOKNAK AKIK GYÓGYSZEREKET SZEDNEK Ha naponta gyógyszereket szedsz és böjtölni szeretnél, akkor kérj szakvéleményt attól az orvostól, aki az orvosságot felírta. Vannak orvosok, akik a böjtöt nem tartják fontosnak, vagy túl veszélyesnek tartják és azt fogják mondani, hogy ne böjtölj. Tulajdonképpen, csak kevés esetben történik az, hogy egy gyógyszeres- kezelés eleve kizárja a böjtöt, de a böjt a dolgokat bonyolulttá teheti. A böjt ideje alatt a vérnyomásod valamelyest csökkenhet, ami feltételezi a kisebb mennyiség gyógyszer használatát. A cukorbetegek esetében, a gyógyszerek vagy az inzulin adagok sokkal kisebbek kell legyenek mint általában (kb. fél adag az elso napokban, majd leheto legkevesebb, vagy egyik sem) de a víz fogyasztása nagyon fontos. Különbözo feltételek és gyógyszeres kezelések nem igényelnek változás, ha böjtölünk. Kérdezd meg az orvost, hogy hogyan a legbiztonságosabb a böjt. Ne azt kérdezd, hogy böjtölhetsz-e? 12

13 HARMADIK RÉSZ A BIBLIA OLVASÁSA A tanulmányozás Hogyan íródott a Biblia? A Biblia 66 könyv gyujteményébol áll, ebbol 39 könyv az Ótestamentumban, 27 könyv pedig az Új Testamentumban található. Ezeket a könyveket zsidók írták kétezer éven át. A bennük levo központi téma : Az Istennek és az embernek egymáshoz való viszonya. A Biblia mindenegyes szavában tökéletes igazság rejlik. A Szent Szellem által ihletett emberek szavait olvassuk benne. A Biblia terjesztése az írnokok feljegyzései alapján történt hosszú éveken keresztül. A Szent írás (vagy Biblia) másolásakor szigorú szabályokat kellett nekik betartani. Az írnokok minden betut számon tartottak, még azt is tudták, hogy az Ótestamentum középso betuje hol fordul elo! Az Ótestamentumot héberül írták, néhány kaldeus nyelven írt lap kivételével. Az Újtestamentumot görögül írták, de néhány arám szót is tartalmaz. A modern Bibliák nagyrészt héber és görög nyelv fordításokra alapulnak de más fordítások is képezhetik alapjukat. A fordításoknál fontos a szöveghuség és az eredeti stílushoz való ragaszkodás. Amennyiben egyik-másik szó pontos jelentését nehéz lefordítani, olyankor megengedett az adott szó körülírása vagy szerkezeti magyarázata. A Biblia minden szavát egy beturendes jegyzékbe foglalták. Ez tájékoztat arról, hogy hol fordul elo az adott szó. A Biblia mondatait megszámozták. Általában verseknek nevezzük azokat és ezeken kívül számon tartjuk a könyv, fejezet vagy rész és szám meghatározását a Biblia olvasásakor. Esetleg néha egy-egy héber vagy görög szó fordulhat elo benne, melybol a fordítás történt. A Biblia részei: 1. A Biblia elso öt könyvét Mózes írta: A Teremtésrol (a kezdet könyve); A zsidóknak Egyiptomból való kijövetelérol; A leviták egyházi szolgálatáról; Az izraeliták megszámlálásáról; A törvény summájáról. Közös néven úgy is ismeretes mint Mózes öt könyve, vagy Mózes törvénye vagy a Tóra. 2. Mózes öt könyvét egy sorozat olyan könyv követi, mely a zsidók történelmével foglalkozik Mózes után idoszámításunk elott 350 körüli évekig. Ezek a történelmi tárgyú könyvek a következoek: Józsué könyve; Bírák könyve; Ruth könyve; Sámuel I. könyve; Sámuel II. könyve; Királyok I. könyve; Királyok II. könyve; Krónika I. könyve; Krónika II. könyve; Ezsdrás könyve; Nehemiás könyve és Eszter könyve. 3. Ezeket követi néhány költoi hangvételu könyv ( de néha a vers-sorok nem rímelnek): Jób könyve (mely arról szól, hogy miért szenvednek a feddhetetlenek); Zsoltárok ( énekek gyujteménye, hangsúlyozva az emberek és az Istennek a kapcsolatát); Példabeszédek (közmondások, melyek bölcsességgel látják el az embert társaival való viszonyulásban); Prédikátor könyve (mely egy bölcs embernek a földi létrol való elmélkedését tartalmazza); Énekek Éneke (melynek tárgya egy romantikus szerelem; egyben allegorikus utalás Jézusnak és az egyháznak kapcsolatáról). 4. Majd egy egész sorozat próféták által írt könyv következik. Ezen belül megkülönböztetünk NAGY PROFÉTÁKAT (Ésaiás próféta, Jeremiás próféta könyve, Jeremiás siralmai, Ezékiel, Dániel) és KIS PRÓFÉTÁKAT (Hóséás, Jóel, Ámos, Abdiás, Jónás, Mikeás, Náhum, Habakuk, Sofóniás, Aggeus, Zakariás, Malakiás). 5. Az Új Testamentum a négy Evangéliummal kezdodik ( Máté, Márk, Lukács, János). Ezek feljegyzések Jézus Krisztus életérol. 6. Az Apostolok Cselekedeteirol írt könyv a keresztény vallás kezdetét mutatja be. 13

14 7. A Cselekedetek után számos levél ( episztola ) olvasható a Bibliában. Ezek szerzoi Krisztus hajdani apostolai voltak, akik egyénekhez, vallási felekezetekhez, valamint a zsidó keresztényekhez intézték leveleiket. A keresztény hittel kapcsolatos tanításaikat, vagy dogmákat tartalmaztak, de egyben gyakorlati útmutatást is keresztényi elvek minden napi életben való alkalmazását illetoen. 8. A Biblia utolsó része a Mennyei Jelenésekrol irt könyv. Ez János Apostol látnoki képességét bizonyítja, mert drámai látomás sorozatot tartalmaz, melynek révén bepillantást nyerünk a mennyek birodalmába, olvashatjuk benne az utolsó idokre vonatkozó jövendöléseket és egyben bizonyságot szerzünk arról, hogy végül eljön az ido, amikor Krisztus (és Krisztus hívei) diadalmaskodni fognak. Egyéb Írások Idoszámításunk szerint (i.sz.), néhány évszázadon keresztül, az egyházi elöljárók összegyultek és közösen megállapították, melyek az Istentol ihletett írások. Erre azért volt szükség, mert hamis tanítások kezdtek elterjedni. Az Isten Szaván alapuló szent írásokat, Kanonikus Könyveknek nevezték el. Néha Apokrif (vagy koholt, kitalált) írások gyujteménye található az Ortodox és Katolikus Bibliákban. Ezek vallásos jelleguek ugyan, de nem Szentírások. A protestáns bibliafordításokból ezeket rendszerint kihagyják. Annak ellenére, hogy rendelkeznek némi irodalmi és történelmi értékkel, mivel nem az Istentol ihletett írások ezek, ezért a mi vallásos összejöveteleink alkalmával érdektelenek, elvesztik jelentoségüket. Jobban tesszük ha kihagyjuk ezeket a napi, rendszeres Biblia olvasásból, hogy ne zavarjon meg a tiszta, hamisítatlan tej utáni vágyakozásunkban.(1 Péter, 2:2). Világi (vagy profán) szentírások : Létezik néhány Biblia fordítás, melyet az írásszakértok zöme nem fogad el valódi, igaz szentírásként. Példaként említheto az angolul beszélo Jehova Tanúi által használt fordítás. Ezen kívül még létezik sok más könyv, melyet különbözo vallási felekezetek és szekták használnak, eladnak és terjesztenek napjainkban. Ezeket nem Isten ihletett Szava alapján írták és nem tévesztendok össze az igazi Bibliával. Általában, jobban tesszük ha nem olvassuk oket. A szakértok általában megtanulják megkülönböztetni a hamis pénzt a jótól. helyesebben cselekszünk, ha a kevés szabadidonket inkább az eredeti Biblia tanulmányozására fordítjuk, mint hamisított, koholt írások olvasására. Ilyenek például a Korán, a Mormonok könyve, a védák (Hindu), az Ortorony(Jehova Tanúinak folyóirata). Miért olvassuk a Bibliát? Isten Szavának tanulmányozása fontos lelki gyarapodásunk végett. A Biblia szerint (2Timótheus 3:16)...a teljes írás Istentol ihletett ; örökké megmarad a te igéd a mennyben (Zsoltárok 119:89); istenünk beszéde megmarad! (Ésaiás 40:8); Boldogok, akik az Úr törvényében járnak (Zsoltárok 119:1);...a szent írások téged bölccsé tehetnek (2Timótheus 3:15); Olvasván és gondolkodván a törvények könyvén és mindent úgy cselekedvén, ahogyan írva vagyon, akkor leszel jó szerencsés a te utaidon és csupán akkor boldogulsz (Józsué könyve 1:8). Ez biztos mód arra, hogy Isten Szavát meghalljuk és örökös boldogságban részesüljünk. Hogyan olvassuk a Bibliát? A Biblia rendeltetése az, hogy megváltoztassa az életünket. Jézus kijelentése szerint Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, a mely Istennek szájából származik.(máté 4:4). A Biblia szellemi táplálék. Ajánlatos ismerni az egész Bibliát. Nem árt évente egyszer vagy kétszer át olvasni azt teljes egészében. Ahhoz, hogy egyszer eltudjuk olvasni a Bibliát egy év folyamán, szükséges naponta négy fejezetet át olvasni, leszámítva néhány hiányzó napot. Ez általában könnyebbnek bizonyul, ha naponta a Biblia különbözo részeibol olvassunk, mint az egymás után soron következo fejezeteket olvasni. Az elobbiekben felsorolt 8 része a Bibliának, különbözo terjedelmuek, 14

15 nem egyforma hosszúságúak. Egy jó eljárás ahhoz, hogy a Bibliát módszeresen olvassuk át az lenne, hogy olvassunk naponta egy fejezetet át az Új Testamentumból és hármat az Ótestamentum könyveibol.(vagyis a négy részbol háromnak egy-egy fejezetet) Tanácsok a Biblia olvasásához A Biblia szavai Istentol származó szent szavak. A papír és a tinta, melyek a megírásához voltak szükségesek, csupán eszközök. A Biblia nem rendelkezik mágikus tulajdonságokkal. Ha Bibliát tartunk szobánkban, otthonunkban, kazettán vagy másutt, ez nem ad nekünk különleges erot és nem nyerjük el Isten kegyét ez által. Ne féljünk Biblia- jegyzetek rögtönzésétol. Segítségünkre szolgálhat, ha adott versekhez széljegyzeteket készítünk. Nem árt odaírni a dátumot is, hogy útmutatóként szolgáljon adott fejezetek vagy könyvek olvasásakor (leghelyesebb ceruzát használni erre a célra.) A Biblia olvasása elott célszeru imádkozni elobb, Isten segítségéért fohászkodni, hogy megérthessük azt, amit olvasunk. A Biblia olvasását is folytathatjuk imával. Például, ha azt olvassuk( János 15:4), hogy Maradj én bennem..., ilyenképpen folytathatjuk imánkat: Uram, segíts engem abban, hogy veled maradjak. Ha azt olvassuk, hogy Ez az én parancsolatom, hogy szeressétek egymást (János 15:12), akkor így imádkozhatunk: Atyám, légy kegyelmes hozzám, láss el jóindulattal, hogy szerethessem az embereket, foleg testvéreimet, a Krisztusban hivoket. Tulajdonképpen, ilyenkor a Szent Biblia szavaival imádkozunk. Tanulmányozzuk a Bibliát Cselekedjetek Isten Szava szerint! Keressétek ki a szükségleteiteket, gondjaitok, bajaitok orvoslására szükséges verseket. Például, ha Jehova Tanúi kopogtatnak az ajtótokon, ne engedjétek be oket, 2 János versek felhatalmaznak benneteket erre. Ha pedig Hindusokkal találkoztok, akik az újra megtestesülést (reinkarnálódás) hirdetik, válaszoljatok nekik a Zsidókhoz írt Levél 9:27 soraival, melyekbol kitunik, hogy egyszer halunk csak meg és utána következik az ítélet. Amikor a Bibliát tanulmányozzuk, jogunkban áll azt a Szent Szellem segítségével cselekedni. Ha ismerjük a Bibliát, képesek vagyunk álmainkat és látomásainkat helyesen értelmezni. Ha vissza emlékezünk valamelyik álmunkra, a Biblia segíteni fog abban, hogy megértsük az adott álom szimbolikus jelentését. Segítségünkre szolgál, ha a Bibliában olvasottakat röviden lejegyezzük egy noteszbe, hogy azokat fel tudjuk használni az elkövetkezendo jövoben. Legyen külön füzetünk, melybe az összejöveteleken elhangzott idézeteket bejegyezhetjük. Ilyen alkalomkor, ha valami érdemlegest közölnek, vagy állítanak, mely számunkra épületes vagy tanulságos szintén lejegyezhetjük és esetleg az olyan kijelentéseket is, melyekrol nem vagyunk meggyozodve, hogy valóban helyesek-e. Késobb a hallottakat tanulmányoznunk kell. Keressük ki a verseket és próbáljunk találni mi is verseket, melyek a prédikátor által mondottakat alátámasszák. Ha történetesen olyant hallunk, mely nem helytálló, bizonyítsuk be odataláló versekkel az ellenkezojét. Ismertetnünk kell jól azt amiben hisztek! Amire tanítanak, az lelkünkben valóra válhat, ha rájövünk, hogy hasznunkra szolgál. Ha nem világos valamelyik vers, akkor azt próbáljuk megjegyezni szó szerint, memorizáljuk azt! Isten segíteni fog abban, hogy megértsük azt késobb, ahogyan haladunk elore a keresztény, Krisztusi tanok tanulmányozásával. János 7.17 versben Jézus kijelentette: Ha valaki cselekedni akarja az O akaratát, megismerheti e tudományról, vajon Istentol van-e, vagy én magamtól szólok? Ha meg akarod ismerni a tudományt vagy Szentírást, cselekedj az Ige szerint. Engedelmeskedj annak, amire a Biblia tanít, még akkor is, ha nem mindig könnyu vagy ha azt óhajtja, hogy változz meg. Tanulmányozhatunk könyveket, jellemeket, szerzoket (példaképül megemlíthetem itt János Apostol összes írásait), témákat, idoszakokat vagy adott szavak sajátos használatát. A 15

16 tanulmányozás távlati célja lehet nagyobb méretu Bibliai ismeret elsajátítása, vagyis alaposabban megismerhetjük Jézus Krisztus Igazságát. Felhasználva 1Korinthus 11:27 (vagyis Pál I.Levele a Korinthusbeliekhez) vers sorait, megértjük mire kell figyelmeznünk ahhoz, hogy helyesen értelmezzük bármelyik verset: I. Szövegösszefüggés (Kontextus). Tedd fel magadban a kérdést: A. Mikor volt ez megírva? Krisztus halála után az elso században. B. Ki írta ezt? Pál Apostol és Sosthenes, az atyafi (1 Korinthus 1:1). C. Kinek írták ezt? A Korinthusbeliekhez, az Isten gyülekezetének hívei számára (1 Korinthus 1:2) D. Mirol szól ez a könyv? A világiasság elkerülése a gyülekezetben. Olyan sajátos problémákra utalás, mint pártoskodás, fajtalanság, perlekedés. E. Mi a Témája ennek a fejezetnek? Pál bizonyos hagyományokra tanította a Korinthusbelieket, utalás különösképpen a bálványimádásra és a Krisztussal való közösségre. F. Mirol szólnak az elott és utána következo versek? A helyes módjáról és jelentoségérol a közösség vállalásnak (17-34 versek). II. Szándékosság. Ilyen kérdéseket intézhetsz magadhoz. A. Miért írták ezt? 1. Valami sajátos probléma miatt? Igen, az emberek duhajkodtak, túl sokat ettek és ittak és nem törodtek egymással, a közösség tagjaival, feladataival.(1 Korinthus 11:21) 2. Van benne utalás valamilyen egyetemes érvényu érdeklodés felkeltésére? Igen, említésre kerül az Isteni igehirdetés a Krisztust való prédikálás a Közösségben és a rend fontossága a Közösségben (23-26 versek; versek). B. Mit akart elérni a szerzo, amikor ezt írta? 1. Próbálta befolyásolni az emberek viselkedését vele? Igen, azt akarta, hogy a Korinthusbeliek változtassák meg az Úrvacsora vételét. 2. Próbálta oket jobb belátásra bírni, jobban megértetni velük a doktrína jelentoségét? Igen, mert megmagyarázza nekik az Úrvacsorázás jelentoségét és értelmét. III. Az értelmezése. Kérdezd önmagadtól: A. MI a látszólagos értelmezése? Ne részegedj meg közösségben, légy udvarias és várd meg a többieket is. B. Létezik-e egy mélyebb értelmu, kevésbé nyilvánvaló értelmezés is? Az Úrvacsoravétel komoly, jelentoségteljes és eroteljes dolog. Úrvacsora vételkor megfeleloen kell viselkednünk. Ebbe benne foglaltatik az újjá születés szükségessége (29 vers), tiszta lelkiismeret alapján, mert minden vétkünket és bunünket bevallottuk (31 vers). C. Van-e valamilyen szimbolikus (jelképes) értelme is? A kenyér és a bor Isten testét és vérét jelképezik. D. Melyik bír nagyobb jelentoséggel, az irodalmi vagy a szimbolikus értelmezés(ek). Ebben az esetben, mind a ketto jelentosnek számit. E. Található-e kulcs szó vagy sajátos kifejezés, melyek a lényegre utalnak? (Megjegyzés: két fontos dolgot kell észrevennünk, ilyen kulcs-szavakat, mint: mert, úgy hogy és elobb egy szóra utalás vagy eszme megnevezése történik ami elég gyakori a Teremtés fejezetében). Igen, a mert, ezért kötoszavak( 27 és 33 versek). 16

17 IV. Alkalmazása. Kérdezd magadtól: A. Hogyan tudná ennek a versnek alkalmazása befolyásolni a XX. századi élet vitelt? Régen az úrvacsora vétel valószínuleg nagyon különbözött attól ahogy ez napjainkban történik a különbözo templomokban. Úgy tunik, hogy bele foglaltatott régen a kiadós eszem- iszom inkább, ellentétben napjainkban történo szokástól, amikor csupán egy vékony ostyát vagy kenyér darabkát veszünk szájunkba ilyenkor és iszunk egy korty bort vagy szololét (mustot). B. Hogyan alkalmazhatom ezt a verset saját életemben? 1. Alkalmazható-e ez a vers szakasz életem valamelyik felében? Ennek fo alkalmazása ott van, hogy helyesen értelmezzük az Úrvacsorát. 2. Az én saját életem (gondolataim, szavaim, tetteim) megfelelnek-e a vers által felvetett követelményeknek? Amennyiben Isten elöl eltitkoljuk, amit cselekedtünk vagy jelenben cselekszünk, akkor a válasz Nem. 3. Meg kell-e tökéletesen változnom azért hogy engedelmeskedni tudjak vagy hogy betartsam a vers által eloírtakat? Ha van bennünk hajlandóság, hogy ne törodjünk a többi kereszténnyel, vagy ha iszunk és továbbra is bunös módon élünk, akkor meg kell változnunk. Források A Biblia tanulmányozásához segítségünkre szolgál jó néhány forrás munka. a bibliai szótárok megmagyarázzák a Bibliában eloforduló szavak értelmét. A bibliai lexikonok (enciklopédiák) rendszerint több kötetes munkák, amelyekben részletes magyarázatot kapunk a Bibliában eloforduló bármelyik témára vonatkozóan. A bibliai kézikönyvek általában egy kötetes kiadások, melyek a Bibliában létezo fontosabb témákkal kapcsolatosan rövid tanulmányokat tartalmaznak. A bibliai jegyzetekben megtalálhatók a Szentírások jelentés tartalma és magyarázata könyvenként és versenként. Példának okáért, a szótárban megtaláljuk a jövendölés szó meghatározását. A lexikonban négy oldalon vitatják a jövendölés szó lényegét a megfelelo szentírásokkal alátámasztva. Esetleg utalást kapunk arra vonatkozólag is, hogy az ókori idokben milyen szerepe, értelmezése volt az említett jövendölés szónak. A kézikönyvben a jövendölés (prófécia szóval kapcsolatosan találni fogunk néhány cikkelyt (paragrafust) és néhány idevágó utalást a Szentírásból. Egy szövegmagyarázat (kommentár) megemlíthet egy sajátos jövendölést tárgyalva azt egy adott fejezeten belül. Annak ellenére, hogy a felsorolt forrás anyagok értékesnek tekinthetok, mégis nem helyettesíthetik az egyéni Biblia olvasást! Elmélkedés a Szentíráson A Bibliában olvasottakon gondolkodnunk kell ( Józsué 1:8). Ennek semmi köze nincs a hindu hithez! A Szentíráson való töprengés egy adott vers jelentésének megértését és annak alkalmazását jelenti. Kezdetben emlékezetünkbe véssük a Szentírás egy részét. Majd utána, elgondolkodunk minden egyes kifejezés és szó jelentésén. Tekintsük meg példaként János 3:16 versének tanulmányozását: Mert úgy szerette Isten : Ebbol megtudjuk, hogy Isten képes szeretni és O nagyon szeretett; a világot : Isten mindenkit szeret. O mindenkit nagyon szeret; hogy odaadta : Isten szeretete cselekvésre késztette Ot. Ez nem volt csupán érzelem. Valójában, ez a szeretet nem azonos a könyvekben, filmekben, és TV adásokban tapasztalt romantikus szeretettel. Isten szeretete arra késztette Ot, hogy adjon, adakozzon. az O egyszülött Fiát : Mily hatalmas volt az O szeretete! Milyen óriási áldozatot tett. Képzeljük el mit jelent feláldozni az egyetlen fiút! Ádámot porból teremtette, de Jézus egyszülött volt. Isten szívében létezo Atyai érzelemnek hasonlatosnak kell lennie a mi érzelmeinkkel. Ez csodálatos. 17

18 hogy valaki : Ez azt jelenti, hogy mindenki - mindenfelé. hiszen O benne : A lényeg tehát az. hogy hinni kell, hitünk kell legyen. A hitnek örökös következményei vannak. A hit élet formáló ero. Ez nem hasztalan és céltalan ero. Ez nem akármilyen hit, hanem Jézus Krisztusban való hit kell legyen! el ne vesszen : Egyesek el fognak veszni. Az elkárhozás valóság. de Isten nem óhajtja, hogy az ember örök kárhozatra jusson. O azt szeretné, hogy az emberek a menybe jussanak és ne a pokolba. hanem örök élete legyen : Életünk után kell létezzen valami vagy jönnie kell valamilyen kornak. Az elkárhozás ellentéte az élet választása. Az élet öröké tartó. Mi választhatjuk az örök életbe való belépést az által, hogy hiszünk Isten Fiában, Jézusban. Memorizálás - Könyv nélküli tanulás A memorizálás könnyebb, mint hisszük. Eloször is ki kell választani a verset vagy fejezetet, melyet könyv nélkül óhajtunk megtanulni. Lehetoleg olyan legyen, melynek van tartalmi mondanivalója számunkra. Másoljuk le egy karton lapra vagy papírra, melyet zsebünkbe vagy táskánkba tehetünk. Írjuk rá felül a tájékoztató utalást (pl. János 3:16 ) és alája az idézetet a Szentírásból. Valahányszor idonk megengedi, olvassuk el idonként azt. Várakozás közben (sorban álláskor, liftre várakozva) sok ido adódik erre. A vers ismételésekor, ismételjük át a felette és az alatta levo utalást. Ha képesek vagyunk elmondani a vers részt anélkül, hogy a papírra pillantsunk, következhet a sorokon való töprengés és hozzá foghatunk egy másik vers rész megtanulásához. A Szentírásból való könyv nélküli tanulás és memorizált részeken való elgondolkodás, gyógyitólag hat az emberek elméjére, foleg a kábítószerek és alkoholisták táborából. Mihelyt gondolataink Isten szavával összekeveredve kezdenek eszünkbe ötleni, egyre rendezettebb, világosabb lesz gondolkodás módunk, észjárásunk. Ha hisszük és ismerjük Isten szavát, szólni is tudunk a nyelvén. Ez igen fontos, mert a szavak sajátos erot kölcsönöznek nekünk. (Lásd: Márk 11:23 és Pál Apostol levele a Rómabeliekhez 10:10, 17 és 2 Korinthus 4.13). Ha nehéz vagy szokatlan helyzetbe kerülsz, fohászkodj Istenhez, hogy megtaláld a megfelelo szót, majd az Isten sugallta szavakkal szólj abban az adott helyzetben (Lásd: János 11 rész, példa képen, melybol kiderül, hogyan cselekedett Jézus hasonló helyzetben.) 18

19 NEGYEDIK RÉSZ DICSÉRET Az imádás A dicséret Isten nagyságának magasztalása. Ez természetes megnyilvánulása bármely teremtménynek, aki felismeri Teremto Atyánknak mindenhatóságát. Dávid, a pásztor, aki megölte Góliátot, az óriást, késobb Izrael királya lett és o sajátos módon értelmezte a dicséretet. O nagyon sok Zsoltárt írt. A Zsoltárok utasításokat tartalmaznak és példákat a magasztalásra. Az a mód, ahogy Dávid tudta dicsérni az Urat és hálát adni az Neki, példaképül szolgált Izraelben, számos utána következo királynak. (lásd: Krónika II. könyve:7:6; 8:14; 23:18). Az Új Testamentum is tartalmaz néhány példát a dicséretre. Az egek dicséretére szolgáló számtalan leírást is találunk benne. Mégis, ahelyett, hogy több utasítást adna az imádást illetoen, inkább a Zsoltárokra utal, azok szolgálnak háttérként. Az Efezusbeliekhez írt levél 5:18-19 versek az tanácsolják, hagy ha a Szent Szellem lakózik bennünk, énekeljük a zsoltárokat. A Kolossébeliekhez írt levélben 3.16 rész szerint, engedjük az Urat bennünk elhatalmaskodni és zsoltárok éneklésével dicsoítsük Ot. Ha, a zsoltárok éneklése azt jelenti, hogy a Szellem él bennünk és az Isten szava szerint cselekszünk, akkor ez nagyon fontos dolog! Az Isten dicsoítése végett, mindet el kell követnünk (I.Korinthusbeliek,10:31) és akárki legyen az, aki fohászkodik, az Úr dicsoségére tegye azt (Zsoltárok 50:23). Az Istent magasztalni, dicsoíteni kell! (Ez nem intés, figyelmeztetés akar lenni. Ez örök igazságot akar jelenteni, mely Istennek alapveto tulajdonságára támaszkodik. Jézus azt állította, Ha mindent elhallgatnánk, a kövek szólalnának meg rögtön helyettünk. A mennybéli angyal is szüntelenül mondogatja: Szent, szent, szentséges Mindenható Atya Úristen. Voltál, vagy és leszel az eljövendoben! s közben az idosebb angyalok több ízben leborulnak elotte, hogy kifejezzék Isten iránti imádatukat. (Jelenések 4: 8-11). A dicséret kifejezésekor az Isten nagyságának méltatásán van a hangsúly, nem pedig a hangunk minoségbeli kiemelésén, zenei adottságunkon vagy a hangszereken, érzelmeinken, vagy körülményeken. Mivel Isten elrendelte nekünk, hogy imádjuk Ot (Zsoltárok 81:1-5), dicsoítenünk kell, ahogyan megparancsolja nekünk. De nem a magunk módján kell Hozzá imádattal szólni, hanem az O általa meghatározott módon. O, a mi Urunk és Királyunk, mi az alattvalói vagyunk. Szüntelenül imádnunk kell Ot (Zsoltárok 34:1), minden nap (zsoltárok 145:2), mindenféle nyelven, nemzeti megkülönböztetés nélkül (Zsoltárok 57:9), teljes szívünkbol, (Zsoltárok 138:1), az O igazságosságának megfeleloen (Zsoltárok 7:17), és mindehatóságának alapján (Zsoltárok 150:2). A Zsoltárok 100:4 vers szerint Isten országának kapuján hálaadással és az O udvarára, tornácaiban dicséretekkel, az O szent nevének áldásával kell belépnünk. Ez egyik oka annak, hogy miért kezdjük énekléssel közös együttlétünket. A hálaadás vagy fohász szintén alkalmasak arra, hogy velük kezdjük az Istennel töltött ájtatosságra szánt idot. A Zsoltárok 22:3 vers szerint Isten benne lakózik Izrael imádságaiban, dicséreteiben. Isten valóságosan él az O népének dicsoíto fohászaiban! Amikor az Istent dicsoítjük, közel kerülünk Hozzá és O is közeledik hozzánk.(jakab 4:8). Dicséret és szellemi hadviselés A dicséretteljes fohász eros fegyver a szellemi hadviselésben. Amikor az izraeliták harcoltak az ammoniták, móabiták, valamint a Seir hegység lakói ellen, Josafát király a dalosokat és imádkozókat a fegyvert viselo harcosok elé, az elso sorba tétette (Krónika II. 20:21). Ennek eredménye az volt, hogy Izrael nagy gyozelmet aratott. Amikor Pál és Silás börtönbe kerültek és megverték oket, éjféltájban énekkel dicsoítették az Istent. Az Úr Isten meghallgatta oket és hirtelen egy nagy 19

20 földrengéssel bilincseiket feloldotta, tömlöcük ajtaját megnyitá és a börtönor, háza népével együtt megtértek, Isten híveivé váltak (Cselekedetek 16: 25-34). Mi képesek vagyunk lelki ellenségeink béklyóitól szabadulni az által, hogy az Istenhez fohászkodunk(zsoltárok, 149:6-9; Ésaiás 30:32). Mielott Isten dicsoítésével kapcsolatos utasításokra figyelmeznénk, érdemes megemlíteni mindazt, amirol a Biblia nem beszél. A Biblia, például nem tartalmaz hangjegyeket vagy skálát. Nem zárja ki bármilyen fajta hangszer használatát. Létezik ördögi eredetu zene, de a Biblia szerint a dobpergés és a fúvós hangszerek az ördögöt dicsoíto zeneszerszámok közé sorolandók (Lásd Ezékiel 26:13). Ha ezek felizgatnak bennünket, vagy túlságosan hangosak, ha figyelmünket zenére vagy az eloadó muvészre irányítjuk és nem pedig az Úr Istenre, akkor ezek nem elfogadhatók, nem alkalmasak. Különbözo útbaigazítások 1. Tanácsos olyan dalokat énekelni, melyeket szívesen énekelünk. Az imádatnak kellemesnek kell lennie (Zsoltárok 147:1). 2. Nem kell félni attól, hogy új szavakat és új dalt találjunk ki egy új dal alkotásakor (Zsoltárok 33:3). Ha ezt cselekedjük a Szent Szellem által vezérelve, akkor ezt alkalmazhatjuk jövendölések, dalok, vagy különbözo nyelveken való énekek éneklésekor. (1 Korinthusbeliek 14:15 ). Ezt úgy is nevezik néha, hogy Istent dicsoíto dal. Ha eszedbe akarod vésni valamelyik Istent dicsoíto dalt, segítségedre szolgálhat esetleg egy kazetta, amennyiben nem tudod lejegyezni a hangjegyeket. 3. Tapsolj (Zsoltárok 47:1). 4. Táncolj Isten kedvére (Zsoltárok 30:11; 149:3; 150:4; Sámuel 6:14; Bírák könyve 15:20; Krónika I. 15:29). A Táncolást megszervezhetjük, vagy ugrálhatunk le és fel, aszerint hogy a Szent Szellem hogy lakózik a lelkünkben. Semmi esetre sem diszkó tánc vagy waltzer (keringo), az amit táncolunk. Soha nem lehet érzéki és nem szabad úgy tunnie, hogy egy not vagy férfit karolunk át tánc közben, stb. 5. Énekeljünk hangosan (Krónka II. könyve 30:21; Lukács 19:37). 6. Énekeljünk körben állva vagy pedig örömteljes felkiáltásokkal (Zsoltárok 32:11; 35:27) 7. Hangos kiáltással (Zsoltárok 47:1). 8. Énekelve (Zsoltárok 30:4). 9. Hálaimát kifejezo himnuszokat énekelve (Máté 26:30). 10. Énekeljünk megdicsoülten, céltudatosan(zsoltárok 66:2). 11. Hangszer segítségével adjuk elo dalainkat: a). Cimbalommal (Zsoltárok 150:5) b). Fuvolával (Zsoltárok 87:7; 150:4) c). Hárfa kíséretével (Zsoltárok 49:4; 57:8;71:22) d). 10 (tíz) húros hárfa kisérettel (zsoltárok 33:2: 144:9) e). Lant vagy koboz kisérettel (Zsoltárok 33:2; 57: 8) f). Kürt kisérettel (Zsoltárok 47:5; 81:3; 98:6) g). Húros hangszerek kíséretével (Zsoltárok 150:4) h). Kéz dobbal vagy tamburindob kisérettel (Zsoltárok 81: 2;149:3) i). Hozzáértéssel, mesterien (Zsoltárok 33:3) Vedd fel a dicséret köntösét imádkozáskor, lehetoleg szenteskedés nélkül (Ésaiás 61:3). Sátán szeretne elbátortalanítani bennünket, mivel az Istenimádat okozta öröm a mi eronk (Nehemiás 8:10). Az Isten dicsoítése a mi akaratunkon múlik. Dávid oly módon parancsolta meg lelkének az Isten dicsoítését, mintha katonának adott volna parancsot. (Zsoltárok 103:1-2). A dicséretre vonatkozó tanácsadások 20

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. Kedves Olvasó! Sok szeretettel adjuk közre a 2015. évi bibliaolvasó útmutatót. A közösen

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát

Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát ADUNARE Nagyon fontos megtanulnunk hogyan kell tanulmányozni a Bibliát, mivel: Amikor tanulmányozzuk a Bibliát halljuk Isten parancsolatait. Amikor tanulmányozzuk

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG Szentírás Szövetség A mû eredeti címe: Following Jesus Pathway Bible Guides: Luke 9 12 Szerzô: Gordon Cheng Originally published by Matthias

Részletesebben

Istennel töltött idő Isten & én Ötletek a személyes áhítathoz Mi a személyes áhítat? Erről már mindent tudok Olvasom a Bibliát és imádkozom! Ennyi? Olvastad ma a Bibliát? Mit olvastál? Hogyan hatott rád?

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A szolgálat lelki ajándékai

A szolgálat lelki ajándékai A szolgálat lelki ajándékai 0. Áttekintés Szolgálat Segítés Adakozás Könyörületesség Zene Vendégszeretet 1.1 Mit mond az Írás? Igehely: Róma 12,7; 1 Péter 4,11. Szolgálat = diakonia az Újszövetségben a

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév Messiási próféciák IV. évfolyam I. félév Tematika: 1. Bevezetés: A messiási jövendölések fogalma, jellegzetességeik, tanulmányozásuk, haszna, jelentősége. Két alapvető messiási jövendölés: Az ősevangélium

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus és Nikodémusz

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus és Nikodémusz A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Nikodémusz Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson A vezetőfejlesztés jézusi módszere 2 Timóteus 2:2 1) Válassz jól Lukács 6:12-16 1 Timóteus 5:22 Elhívás Jellem Képességek 2) Fektess be időt 12 Egy A három Egy

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő.

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő. Válás és újraházasodás a Biblia szemszögéből Ebben az írásunkban a Biblia válás és újraházasodás kérdésére vonatkozó kijelentéseivel szeretnénk foglalkozni. Az Újszövetség világosan elutasítja a válást.

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

A gazdag ember és a szegény ember

A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek SZÓKINCSEM füzetek A SZÓKINCSEM füzetek szókincs fejlesztő füzetek A szókincs azt jelenti, hogy hány szót ismerünk és tudunk jól használni Minél több szót ismersz és tudod a jelentésüket, annál nagyobb

Részletesebben

A vezetőket jelölő negyven szó

A vezetőket jelölő negyven szó 1. fejezet A vezetőket jelölő negyven szó Elpusztítja a nemzet minden vezetőjét: a hőst és a katonát, a bírót és a prófétát, a varázslót és a véneket, a hadnagyot és a főrendűt, a tanácsost, az ügyes mestert

Részletesebben

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13.

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13. 11. tanulmány Hittel élni március 7 13. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Példabeszédek 28:4-5, 7, 9; 29:13; Róma 1:16-17; Galata 3:24; 1János 2:15-17 Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki

Részletesebben

A kijelentési ajándékok. Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál

A kijelentési ajándékok. Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál A kijelentési ajándékok Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál 0. Áttekintés Bölcsesség beszéde Ismeret kijelentése Figyelmeztetés Isteni kijelentések 1.1. Mit mond az Írás? Igehelyek: 1 Kor. 12,8:

Részletesebben

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja.

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. 1 HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. MEGHÍVÁS A lelkész az Úr asztala mögött áll. Krisztus,

Részletesebben

AZ IMA ALKOTÓELEMEI ÉS TARTALMA

AZ IMA ALKOTÓELEMEI ÉS TARTALMA MBS149 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK AZ IMA ALKOTÓELEMEI ÉS TARTALMA Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalomjegyzék I. AZ IMA ALKOTÓELEMEI A. Imádat

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

Hit és cselekedetek. Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből?

Hit és cselekedetek. Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből? Hit és cselekedetek Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből? A következő írásunkból kiderül, miért hisszük és hogyan értjük, hogy kizárólag kegyelemből van üdvösségünk

Részletesebben

Mi a virtuális valóság?

Mi a virtuális valóság? VIRTUÁLIS VALÓSÁG - KERESZTYÉNYSÉG Kol 2,20-23 Ha tehát Krisztussal meghaltatok a világ elemei számára, miért terhelitek magatokat olyan kötöttségekkel, amelyek csak az e világ szerint élőkre kötelezők:

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ 2. www.ujteremtes.hu Noé és az özönvíz Az emberek sokasodni kezdtek a föld színén, és leányaik születtek. Látták az Istennek fiai az emberek leányait, hogy

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 1. fejezet: A gyülekezetnövekedés és az égő vágy........... 7 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK 2. fejezet: Hogyan lehet nagy dolgokat elvégezni

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyörű otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

bibliai felfedező A8 Ajánlott további olvasásra: Lukács 18: Timóteus 2:1-6 Filippi 4: rész: A keresztyén élet Az imádkozás

bibliai felfedező A8 Ajánlott további olvasásra: Lukács 18: Timóteus 2:1-6 Filippi 4: rész: A keresztyén élet Az imádkozás Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. rész: A keresztyén élet Az imádkozás Olvasd

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

bibliai felfedező B2 Ajánlott további olvasásra: Zsoltárok 86:1-12 Lukács 11:1-13 János 15:9-14 1. rész: Az Úr Jézus csodái A vízből bor lesz

bibliai felfedező B2 Ajánlott további olvasásra: Zsoltárok 86:1-12 Lukács 11:1-13 János 15:9-14 1. rész: Az Úr Jézus csodái A vízből bor lesz Írd ide az adataidat! neved: Korod: születésnapod: Címed: telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. rész: Az Úr Jézus csodái A vízből bor lesz

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8).

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Nagy öröm Lectio: ApCsel 8,1-25. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Fülöp Samáriában hirdette a Messiást. Jézusról tett bizonyságot, a Szabadítóról. Az ember mindig kapcsolatban kellene,

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27.

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27. 4. tanulmány Boldog és hálás július 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 12:2; 1Korinthus 13; Galata 5:19-23; 1Thesszalonika 1:1-10; 1Timóteus 1:15 Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért,

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

Az Istentől származó élet

Az Istentől származó élet Az Istentől származó élet Előszőr is mi az élet? Sokan próbálták deffiniálni, különféle kulturális, tudományos vagy vallási nézőpontokból is. A tudomány mivel a fő forrása a megfigyelés és az információ

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

A LÉLEK GYÜMÖLCSEI 2. A LÉLEK GYÜMÖLCSE PEDIG: ÖRÖM (GALATA 5, 22)

A LÉLEK GYÜMÖLCSEI 2. A LÉLEK GYÜMÖLCSE PEDIG: ÖRÖM (GALATA 5, 22) A LÉLEK GYÜMÖLCSEI 2. A LÉLEK GYÜMÖLCSE PEDIG: ÖRÖM (GALATA 5, 22) Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) Próbaidős tag KÁTÉ 2010-11/ 7. rész A Lélek gyümölcse öröm. Talán ez az egyik dolog, az

Részletesebben

AZ ÚRVACSORA SÁKRAMENTUMA

AZ ÚRVACSORA SÁKRAMENTUMA AZ ÚRVACSORA SÁKRAMENTUMA A) ÚRVACSORAI ISTENTISZTELET Az úrnap délelõtti istentiszteleten kívül egyéb alkalmak is lehetnek az úrvacsorával élésre. (Gyülekezeti nap, evangélizációk, konferenciák záró alkalma,

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1.

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. 6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: I. A Heidelbergi Káté II. Második Helvét Hitvallás. Kálvin Kiadó, Budapest. 2004;

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE. Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III.

Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE. Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III. Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III. fejezet Kiadó: Missionsdienst Sonnenstrahlen D-7120 Bietigheim-Bissingen,

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14.

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Most akkor a korinthusiak úrvacsoráznak, vagy nem úrvacsoráznak? Összegyűlnek, az Úr vacsorájára, de Pál mégis azt mondja:

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119 Tartalomjegyzék Előszó 5 i. rész: A neveiben föltárulkozó Isten Bevezetés az 1. részhez: Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem 9 1. Elóhim 15 2. Jehova vagy Jahve 21 3. Ő, Aki gondot visel 27

Részletesebben

Józsua vezér lesz lesz

Józsua vezér lesz lesz A Biblia gyermekeknek bemutatja Józsua vezér lesz lesz Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS?

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Több mint 25 éves hívő életem során számtalanszor találkoztam a címben megfogalmazott kifejezéssel. Először persze nem tudtam, hogy mi is állhat mindennek

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Tammy S. Franciáról fordította : Helga Himer Kiadta :

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

1. A vasárnapi istentisztelet 2. A mindennapi istentisztelet

1. A vasárnapi istentisztelet 2. A mindennapi istentisztelet XVI. liturgikus rendek kottával 1. A vasárnapi istentisztelet 2. A mindennapi istentisztelet 1. A vasárnapi istentisztelet a vasárnapi istentisztelet liturgikus rendjének. használati módja szerint a lelkész

Részletesebben

ÚGY TÉGY, AHOGY BESZÉLSZ

ÚGY TÉGY, AHOGY BESZÉLSZ 104 II. RÉSZ KORTÁRSNYOMÁS ÚGY TÉGY, AHOGY BESZÉLSZ Minden jó sportoló tisztában van vele, hogy ahhoz, hogy kiemelkedő eredményeket tudjon elérni, a testét a legjobb formában kell tartani, amihez pedig

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Tévtanítások, tévhitek

Tévtanítások, tévhitek Tévtanítások, tévhitek Engedd be/ imádkozd a szívedbe Jézust és üdvözülsz ajtód előtt állok és zörgetek (Jel. 3:20) kiforgatására alapozzák. Az idézet langyos keresztényekhez (megváltottakhoz), nem pedig

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Könnyelműen vagy felelősségteljesen a hétköznapokban?

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Könnyelműen vagy felelősségteljesen a hétköznapokban? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Könnyelműen vagy felelősségteljesen a hétköznapokban? Életidőnk Nagy, meghatározó döntéseink emlékszünk-e rájuk? Nagy, meghatározó

Részletesebben

bibliai felfedező Dorkász szerette az Úr Jézust, és ezért mindent megtett, amit csak tudott, hogy másokon segít sen.

bibliai felfedező Dorkász szerette az Úr Jézust, és ezért mindent megtett, amit csak tudott, hogy másokon segít sen. Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. történet: Péter meggyógyítja Dorkászt Péter sok

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben