Tanulmány az odaszánásról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tanulmány az odaszánásról"

Átírás

1 Tanulmány az odaszánásról írta John Muller

2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1.Rész Ima: A Bizalom Tanácsok a mi egyéni imaidonkre vonatkozólag A tipikus imák Közös ima 2. Rész Böjt: Az önmegtartóztatás Miért böjtölünk? Példák a Bibliából a böjtre vonatkozólag Mi történik a mi testünkkel amikor böjtölünk? Böjtök jellege, milyensége Tanácsok a böjtölésre vonatkozólag Megjegyzés azoknak akik gyógyszert használnak 3. Rész Biblia olvasás: A tanulmányozás Hogyan íródott a Biblia? A Biblia részei Más írások Miért olvassuk a Bibliát? Hogyan olvassuk a Bibliát? Tanácsok a Biblia olvasásához Tanulmányozzuk a Bibliát Források Elmélkedés a Szentíráson Memorizálás - Könyvnélküli betanulás 4. Rész Dicséret: Az imádás Dicséret és szellemi hadviselés Különbözo útbaigazítások Tanácsok a dicséretre vonatkozólag 5. Rész Bizonyságtétel: Részvét, szánalom Mi a bizonyságtétel? Hogyan teszünk bizonyságot? Mikor megosztjuk hitünket... A Szentírás használata Kinek tegyünk bizonyságot? Röviden 6. Rész Adakozás: Függoség Dézsmafizetés Felajánlás Alamizsnaadás Hogyan adjunk? 7. Rész: Társközösség: Az egység Barátság 2

3 BEVEZETÉS Ennek a füzetnek, könyvecskének az a célja, hogy gyakorlati vezetést biztosítson azoknak a hivoknek akik hisznek az Úr Jézus Krisztusban, hogy hét tudományt gyakoroljanak, amelyek alapvetoek a szellemi növekedésben: ima, böjt, Biblia tanulmányozása, dicséret, bizonyságtétel, adakozás és baráti közösség a hívokkel. Ez egy tömör, olcsó és gyakorlati vezeto, hogyan segítsen az embereknek az indulásban, nem egy kimeríto vagy részletezo tankönyv. Olyan keresztényeknek íródott akik oszintén vágynak a növekedésre Krisztusban. A tudományok és tanácsok amelyeket említ a füzet a Szent Szellem vezetésével használhatóak a gyakorlatban, valamint a Szent Szellem szabadságával módosíthatók a körülményekhez alkalmazkodva. A Szentírási felvilágosítás zárójelben van megadva a következoképpen: könyv, rész, vers. A különbözo részeket pontosvesszovel választottuk el. Példák: János ev. 3-16= János evangéliuma, 3 rész 16 vers 1.János 2:15 = János elso levele, 2 rész, 15 vers Júdás 6. = Júdás levele, amely egy részbol áll, 6 vers János 17.= János evangéliuma, 17 rész, az egész vers János 3:16-18= János evangéliuma, 3 rész, 16,17, 18 - s versek János 3:16,21=János evangéliuma, 3 rész, 16-os és 21-es versek Jób 1: 12; 2:5 = Jób könyve, 1 rész, 12 vers és 2 rész, 5 vers Az Úr legyen veletek és áldjon meg, amikor olvassátok és gyakorlatban is használjátok a tanácsokat a ti életetekben. Jézus Krisztussal járni a legcsodálatosabb dolog a mi életünkben. Minél jobban megismerjük Ot, annál csodálatosabbnak látjuk Ot. 3

4 ELSÖ RÉSZ IMA A bizalom A tanítványok kérésére Uram, taníts minket imádkozni (Lukács 11:1), válaszként az Úr Jézus Krisztus egy mintaimádságot mondott nekik, amelyet Máté ev. 6 : 9-13 és Lukács ev. 11:2-4 igehelyeken találunk meg a Bibliában. Mi a Máté ev.-ban levo minta-imádságot fogjuk használni. Mi Atyánk ki vagy a mennyekben. (Máté ev. 6:9) A megszólítás Isten, Atya legyen. A Szent Szellem által kell imádkozni Jézus Krisztusban, a Fiún keresztül, az Atyához. Hiszen egy az Isten, egy a közvetíto Isten és az ember között: az ember Krisztus Jézus (1Timóteus 2:5). Nem Máriához, a szentekhez, az oseinkhez, vagy a halottakhoz vagy rajtuk keresztül kell imádkozni. Tudakozzatok a halottidézoktol és jövendomondóktól, akik sipognak és suttognak: hát nem Istenétol tudakozik-e a nép? Az élokért a holtaktól kell-e tudakozni? (Ésaiás 8:19); Nekünk kapcsolatunk van Istennel, a mi valóságos Atyánkkal. Jézus Krisztus magát adta értünk, hogy Istenhez vezessen minket. Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bunökért mint igaz a nemigazakért, hogy minket Isten vezéreljen, megölettetvén, ugyan test szerint, de megeleveníttetvén a Szent Szellem szerint. (1 Péter 3:18). Úgy kell beszéljünk Istennel mint Atyánkkal. Nézzük János ev. 6:32-65, ahol Jézus kapcsolatát találjuk az Atyával. Beszélgetésünk Istennel eredményezi az imákat nem különleges hangszínezet vagy téves szellemi és vallásos hozzáállás. Nem csak bizonyos testhelyzetekben lehet imádkozni, nincsenek megkötések erre nézve. Legkevesebb tíz ima közben használt testhelyzetet említ a Biblia: 1. Meghajtott fejjel. (2Mózes 34:8-9) 2. Lehajtott fejjel a két térdünkre hajolva. (1Királyok 18:42) 3. Állva. (1Királyok 19:11,13,14) 4. Ülve. (1Kronika 17:16) 5. Térdelve, kezeinket az Úrhoz emelve. (Ezsdrás 9:5) 6. Ágyon 7. Arcunkkal a földet érintve. (Máté ev. 26:39 - Jézus elso imája a Getsemáné Kertben) 8. Térdelve (Lukács 22:41- Jézus Krisztus második vagy harmadik imája a Getsemáné Kertben) 9. Lábakkal kalodába zárva.(ap.csel.16:24-25) 10. Felemelt kezekkel. (1Timóteus 2:8) Minden testhelyzetben imádkozhatunk. Nem csak bizonyos helyeken imádkozhatunk. Az Új Testamentumban több hely is van említve: a belso szoba (Máté ev. 6:6); a puszta (Lukács ev. 5:16); a felso szoba (Ap. Csel.1:13-14); a templom (Ap. Csel. 3:1); a házteto (Ap. Csel. 10:9); a börtön (Ap. Csel.16:24-25). Tulajdonképpen a Biblia arra tanít, hogy minden helyen imádkozhatunk. (1Timóteus 2:8). A Biblia arra nem tanít, hogy csak bizonyos szavakat vagy különleges szavakat használjunk. Imádkozhatunk az értelmünkkel (egy ismert nyelven), vagy nyelveken ( egy földi vagy mennyei nyelven amelyet nem ismerünk). Tulajdonképpen mindkettot meg kell tennünk. (1Kor.14:15). Ha nyelveken imádkozunk önmagunkat építjük (1Kor.14:4), ugyanakkor építjük a mi hitünket is (Júdás20). Nem csak meghatározott idoben imádkozhatunk, hanem mindig (Efézus 6:18), szünet nélkül (Thessalonika 5:17). Ébereknek kell lennünk az imában (Kolossé4:2). 4

5 Volt egy misszionárius (hittéríto), aki elment egy távoli törzshöz, hogy hirdesse az evangéliumot. Elvitték egy kunyhóhoz, ahol egy meztelen, örült, gonosz szellemektol megszállt asszonyt fogva tartottak. O parancsot adott az ördögnek, hogy elhagyják ot, az asszonyt, de nagy ellenállásba ütközött, elájult a kimerültség miatt. Imádkozott: Uram, Róbert testvér imádkozzon. Ebben az idoben Róbert, Texasban, felébredt álmából egy terhet érezve a misszionárius iránt, nyelveken kezdett imádkozni, lejegyezve a dátumot, az órát és a terhet amit érzett. A misszionárius megerosödött és sikerült kiuznie az ördögöket az asszonyból. A lakosok mikor meglátták Isten erejét az Úrhoz fordultak. Róbert késobb megkérdezte a misszionáriust, hogy mi történt azon a napon és órában és tanult a válaszimáról. Különbözo idoközönként mindannyiunkkal megtörténhet, hogy úgy érezzük, hogy belsonkben valami nincs rendben és mindez ok nélkül. Ilyenkor szellemünk megérzi egy gonosz szellem közelségét, vagy a Szent Szellem megosztja velünk Isten valamely terhét, imacéllá teszi. Ha tudjuk, hogy mi történik, akkor értelmünkkel imádkozzunk. Más esetben nyelveken kell imádkoznunk. Az apostolok tudták, hogy mi tetszik a Szent Szellemnek. (Ap.Csel.15:28) Szenteltessék meg a Te neved. (Máté ev.6:9) A mi elsodleges indokolásunk Urunk dicsosége kell legyen. Az a mi vágyunk, hogy tiszteltnek és megbecsültnek lássuk. A Biblia arra tanít, hogy megtegyünk mindent az Isten dicsoségéért. (1Kor.- 10:31). Imánkat köszönettel, dicsérettel és imádással kezdjük. Menjetek be az O kapuin hálaadással, tornáczaiba dicséretekkel; adjatok hálákat Neki, áldjátok az O nevét. (Zsolt.100:4). Ez segít minket, hogy Isten szemszögébol lássunk különbözo dolgokat és építsük hitünket. Eszünkbe juttatja Isten nagyságát és elozo feleleteit imánkra. Kifejezésre juttatjuk hálánkat Isten iránt. Ugyanakkor bunösnek mond a buneink miatt, tehát beismerjük, megvalljuk buneinket; megbánjuk buneinket; bocsánatot nyerünk, kapunk, és választ is ad imáinkra. Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a Te akaratod; mint a mennyben, úgy a földön is. (Máté 6:10). Az ima célja az : hogy Isten országa és akarata megvalósuljon úgy a földön mint a mennyben. Mi Isten országának a polgárai vagyunk. Annak ellenére, hogy testünk a gonosz világban van, létezik (Gal.1:4), szellemileg mennyei helyeken ülünk Krisztus Jézusban (Eféz.2:6). Ilyen értelemben, már jelenleg is Isten országában élünk. Isten úgy akarja, hogy a föld is olyan legyen mint a mennyek országa, azt akarja, hogy ismerjük az O akaratát és bízzunk Benne amikor imádkozunk (1.János 5:14-15). Isten szíve azért van, hogy megáldja a nemzeteket, megtérítve oket buneikbol (Ap.Csel. 3:26), az üdvösségre Jézus Krisztusban (Ap. Csel.4:12). O minket választott, az O házát ( Zsid. 3:6), hogy imádkozzunk a nemzetekért (Ézsaiás 56:7). Ezt nevezzük közbenjáró imának. Egy különbséget tehetünk a történelemben! ISTEN elítéli a bunt, de egy olyan embert keres (Ézsaiás 41:28;59:16), aki résen lesz. A rés, törés az egy megszegés (a bun miatt) a szellemi védelmezésében egy embernek vagy nemzetnek (Ezék.13:5). Isten azt akarja az embertol, hogy álljon eléje, hogy az O haragja elforduljon(jer.18:20). Ahhoz, hogy ezt megtegyük ismernünk kell az urat, szeretnünk kell az embereket, annyira, hogy sírassuk oket az Isten elott(jer.9:1). Jézus azt mondta, hogy imádkozzunk azért, hogy munkások jöjjenek az O aratásába. (Máté ev. 9:37-38). Krisztusban elfogadhatjuk a nemzeteket örökségnek, ha ezt kérjük (Zsolt.2:7-8). Közösségünk Istennel és az O jelenlétének áldásai követik imáinkat.( öröm Zsolt.16:11; FELÜDÍTÉS - Ap. Csel.3:19). Ha akaratunk egyezik Istenével, akkor nevében imádkozhatunk(jános ev. 14:13-14). Imádkozni a Jézus nevében nem azt jelenti, hogy egyszeruen imánk végéhez csatoljuk ezeket a szavakat. Jézus nevében imádkozni azt jelenti, hogy mint követek úgy imádkozunk (2Kor.5:20). Csak a követ az, aki szerzodéseket köthet, hiszen csak o kapott felhatalmazást a kormánytól. Jézus mondta: Ha Énbennem maradtok és az Én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek amit csak akartok és meglesz az néktek (János ev. 15:7). Egy fiatal bolgár zenész úgy érezte, hogy az Úr mondta neki, hogy zenei hivatása van és irányítsa a többieket dicséretben és imádásba. Neki szüksége volt egy gitárra, hogy valóra váltsa az Úr 5

6 szavát és kezdett ezért imádkozni. O pontosan megnevezte a gitárt, egy Ovation márkájút., melynek ára tízszerese volt abban az idoben egy bolgár állampolgár évi fizetésének. A zenész egyik barátja volt Amerikába és ott valaki megajándékozta egy Ovation márkájú gitárral. A barát amikor hazatért, megajándékozta a zenészt a gitárral. Ez az ember nem önkényesen kapott meg valamit, amit akart, hanem imádkozott ezért. Isten szólt az o szívéhez, o hitt Benne és úgy is cselekedett. Hatalmat kapott arra, hogy valami különlegeset kérjen. Isten ezek után megadott neki mindent amit kért, annak ellenére is, ha ez túlzásnak tunik. A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma (Máté ev.6:11). Ezt kérésnek nevezzük- kérjük Istent, hogy adja meg nekünk amire szükségünk van. Rendjén van az, ha olyan dolgokért imádkozzunk amelyekre szükségünk van. Meg kell nevezzük azt a dolgot amire szükségünk van, különleges kérésre, imára különleges lesz a válasz is. A Márk ev. 10:51-ben, Jézus látta, hogy az ember vak volt, de azt akarta, hogy az ember pontosan megmondja mire van szüksége, hogy mit akar. A tanítványok merészségért imádkoztak (Ap. Csel.4:29), és meg is kapták azt (Ap.Cse.4:31). Hittel kell imádkozni, nem sokszoros ismétléssel: És mikor imádkoztok ne legyetek szószaporitók mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy az ok sok beszédükért hallgattatnak meg (Máté ev.6:7). Ha többszöri ismétléssel imádkozzuk a Mi Atyánk... -ot, azért, hogy Isten meghallgasson, különleges kegyelemben részesítsen, vagy mennyei elismerést kapjunk, akkor ezt nevezhetjük értelmetlen ismétlésnek. (Jó példa : Jézus Krisztus imája a mennyei Atyához, János ev.17) Szükséges, hogy többször is imádkozzunk a kért dolgokért, addig amíg választ kapunk és ekkor már nem szükséges ezekért továbbra imádkoznunk. Ilyen példák vannak a Bibliában Jézus Krisztusról (Márk ev.8:22-26; 14:35-39), Pál apostolról (2 Kor.11:28;12:8), az apostolokról (Ap.Csel.12:3-6). Jézus segített egy vak emberen, tudni akarta, hogy visszanyerte-e látását és kezét másodszor is az emberre tette. (Márk ev.8:25). Jézus nem azt kérte, hogy beismerje, hogy meggyógyította, vagy, hogy köszönd meg Istennek, jóllehet a köszönetnek és a hit megvallásnak is helye van. (Nézd a dicséret és a Biblia tanulmányozására vonatkozó részeket). És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek (Máté ev. 6:12). A megbocsátás fontossága: Jézus azt mondta, hogy meg kell bocsátani és ez nem tetszoleges. A megbocsátást összekapcsolta a hittel, az imával és a megbocsátás elnyerésével.(máté ev.6:12,18:21-35; Márk ev.11:22-26). Röviden: négy lépést kell megtennünk ahhoz, hogy megbocsássunk embertársainknak. 1. Beismerjük Isten elott a haragot, keseruséget, engesztelhetetlenséget, gyulöletet mint bunt. 2. A mi akaratunkból (nem érzelmileg, hiszen még fájhat) bocsássunk meg embertásainknak, az ok sértéseikért és támadásaikért. Hangos szóval imádkozzunk : Atyám az én akaratomból megbocsátok X.Y.-nek, mert Kérjük Istent, hogy áldja meg azt a személyt és mondjunk le (hangosan) minden átokról amit rá mondhatnánk.( pl. O elvette a cukorkámat. Remélem megfullad tole. ). Ugyanakkor meg kell azt is tennünk, hogy ennek a személynek a bunérol ne beszéljünk másokkal. Ha ezt nem tudod megtenni, akkor vissza kell menned az 1-2 lépésekhez. 4. Kérjük Istent, hogy gyógyítsa meg a mi szívünket És ne vigy minket a kisértésben, de szabadíts meg a gonosztól - (Máté ev.6:13) Isten vágya az, hogy szentségben járjunk. Gyozelem a bun felett, a kisértés kerülése, felszabadulás a rosszból, ezek mind részei a hitéletnek; csak hit által lehet Istennek tetszeni. (Zsid.11:6). A mi 6

7 megtartásunk befolyásolni fogja mások életét, és meghatározza a mi örök jutalmunkat. (János jel. 20:12). Kegyelemért kell imádkoznunk alkalmas idoben való segítségül.(zsid.4:16) Tanácsok a mi egyéni imaidonkre vonatkozólag Ido: Jó, ha egy elore megállapított idopontban imádkozunk. a legtöbb embernek a reggel a kedvezo, de ha te éberebb vagy este akkor rendben, de vigyázz, hogy ne halogasd olyan késore, hogy holtfáradt légy. Helyszín: Keress egy olyan helyet ahol egyedül lehetsz. (olyat, ahol hangosan beszélhetsz és nem kell attól tartanod, hogy valaki meghallja imádat). Ez lehet egy szoba, vagy egy hely az erdoben, egy autó, akár egy séta is. Jegyzetek: Legyen mindig kéznél egy papír és egy toll, hogy lejegyezhesd amire gondolsz. Valósszínu, hogy az Úr szólni fog hozzád, vagy olyan dologra fogsz gondolni, amit aznap meg kell tenned. Tehát ahelyett, hogy erre gondolj, inkább jegyezd le azt és így jobban összpontosíthatod figyelmedet az imára. Biblia: Imádkozzunk Isten szavaival; Ha azt olvassuk a Bibliában:...teljesedjetek be Szent Szellemmel (Efézus 5:18), akkor így imádkozzunk: Atyám, segíts meg, hogy betöltsön a Szent Szellem. Vigyázni : Ha könnyen elalszol imádkozás közben, akkor tegyél valamit, hogy ébren maradj, akár sétálj, kiálts, egyél vagy igyál kávét. (A két utóbbi csak utolsó megoldásként alkalmazható). Ha nagyon álmos vagy akkor változtatnod kell az ütemezésen. Napló: Legyen egy jegyzetfüzeted vagy naplód. Jegyezd le a különleges imákat, mikor Isten szólt hozzád, és a dátumot. Lehetnek olyan idoszakok amikor az Úr jelenlétét nem érezzük olyan erosen mint máskor. Ilyenkor különlegesen szukségünk van az imákra, hiszen a Szentírás azt ígéri, hogy az aratja az ember amit vet. (Galáta. 6:7-9). Egy ima-napló segít abban, hogy megtartsuk a mi gyújtópontunkat. A napló alapul szolgálhat egy jövobeli felméréshez a mi imafókuszunkra nézve, segít hangsúlyozni. Ugyanakkor feljegyezhetjük az imáinkra kapott válaszokat. Figyelni: Mikor úgy érezzük, hogy Isten jelen van, maradjunk csendbe, ha egy látomásod vagy benyomásod van, akkor ezeknek megfeleloen kell imádkoznod. (János ev.5:19-20; 8:38). Például, ha valakire gondolunk és úgy látjuk, hogy az O képe egy gödörbe esik, akkor így imádkozzunk: Atyám orizd meg ot minden gonosz tervtol és csapdától amely ot várja. Térképek : Nagyon hasznosak, ha a nemzetekért imádkozunk, így tájékozódva a világ földrajzán. Szükségünk van rendszeres hitbuzgalmi-idore, (Luk.5:16) de ugyanakkor napközbe is kell imádkozni, (Efézus 6:18), úgy mintha egy barátunkkal beszélgetnénk. (János 15:15) Egy tipikus (minta) ima 1. Hálaadás, dicséret, imádás. Atyám, köszönöm ezt a napot. Köszönöm a tegnapi biztos kirándulást. Köszönöm az utóbbi esozést. 2. Bunbánat, olyan bunök megbánása amelyekbol még nem tértünk meg. Atyám, bocsásd meg nekem, hogy bíráló voltam a szentek iránt; és azt, hogy Jakab testvér ellen szóltam. 3. Kérdezd meg Istent, hogy mi van az O szívén. Uram, mi van ma a Te szíveden? 4. Várj az Úr jelenlétében. 5. Imádkozz mindenért amit az Úr szól. Atyám, az a benyomásom, hogy a mi szomszédunk nagyon bosszús az o autója miatt. Kérlek adj neki békességet és bölcsességet, hogy tudja mit kell tennie. Használd fel az o nehézségét arra, hogy megnyisd az o szívét, hogy befogadja az evangéliumot. 7

8 6. Ima a vezetok bölcsességéért- akár városi, állami, nemzetközi szinten. Atyám elédbe állok az elnök érdekében: kérlek adj neki bölcsességet és az Isten félelmét amíg ezt a nemzetet vezeti. Védelmezd ot és családját a gonosz befolyástól. Adj neki kegyelmet, hogy jó döntéseket hozzon. 7. Ima a helyi gyülekezet szükségeiért. Jézus, Te építed a Te gyülekezetedet. Adj a mi pásztorunknak bölcsességet a vezetésben. Mutasd meg neki, ha szükségünk van új utasításra ezekben az idokben. Segítsd Mária testvérnonket az édesanyja felkarolásában. 8. Ima a világ-éhínség szükségleteiért, szerencsétlenségekért.( Egyéb imák amelyek hasonlóak a fentiekhez; mond el az Úrnak, hogy mi van a te szíveden.) 9. Ima az evangéliumért, hogy elore haladjon a nemzetekben.(kolossé 4:3). 10. Ima Izraelért. (Zsolt. 122: 6-9) 11. Ima azokért a dolgokért amelyekért az Úr felelossé tett : a családod, barátaid, a munkahelyed. 12. Ima a családodért: üdvözítés. gyógyulás, gondoskodás, megvédés. 13. Ima a sikerért, bármiért ami a napi- tervünkbe van. Közös (csoportos) ima A Biblia különleges említést tesz a hívokrol, közös imájukról. (Ap.Csel.1:14; 4:24-31). Mivel a közös ima nagyon eroteljes, érdemes tanácsokat adni, hogy elosegítsük a hivoket, hogy együtt imádkozzanak. Az Úr áldását adja az egyetértésre. (Zsolt.133). A közös ima különleges erejének kulcsa a megegyezés. (Máté ev. 18:19-20). Az ilyen imádság céltudatos és eroteljes. A Szentírás egy ütközettel szemléltette ezt az erot: ha 1 kerget et, akkor 2 üldözhet et. (5 Mózes 32:30). Az ima világos, értheto kell legyen és mindannyiunk imája teljesen megegyezhet vele. A nyelveken szólás nem tiltott az ima összejöveteleken, de a megegyezo ima egy értheto nyelven legyen elmondva. (1 Kor. 14:16-17). Gyakorlatilag ezek az imák rövidek és jellegzetesek kell legyenek, hogy nehogy félreértés történjen és mindenki beleegyezhessen. (Ap.Csel. :4: az apostolok merészségért és csodákért imádkoztak és azt is kaptak Istentol). Egy személy hangosan imádkozhat a többiek Ámen -t mondhatnak. Ez egyszerunek és jelentoség - nélkülinek tunhet, de ez azért fontos mert az Úr neve tulajdonképpen Ámen - (Jel.3:14) Hogy egy csata szemléltetését használjuk ismét, ahol egy hadsereg el akar foglalni egy magaslatot, amely az ellenség kezében van, akkor az eljárás az, hogy körülfogják ezt a magaslatot és egyszerre haladjanak a cél, a csúcs felé; hogysem egy katonát küldjenek egymagára. Egy közös imaóra alkalmával, ha a Szent Szellem vezetése imára indit egy bizonyos dologért, helyzetért, akkor mindenkinek meg kell adni a lehetoséget, hogy ha akar imádkozzon ezért a helyzetért, még mielott egy más dologért imádkoznánk. Például ha vannak emberek akik az elnökért imádkoznak, egyikük imádkozhat bölcsességért (miközben a többiek beleegyezésüket adják), mások imádkozhatnak az elnök védelmezéséért, a családjáért stb. Abban az esetben, ha valaki az elnök érdekében imádkozik, de ugyanakkor valaki Kínáért és ugyanakkor másvalaki a nagyanyjáért, akkor nagyon nehéz lesz a figyelmet összpontosítani és várni az Urat, hogy szóljon és megvilágítsa, hogy hogyan imádkozzunk egy bizonyos helyzetért. Imádkozzatok gyakran együtt más hivokkel, ha hivatalos az imaóra akkor is, de ha baráti idotöltés akkor is. (Ap. Csel. 2:42,46). Egy férfi és egy no akik nincsenek összeházasodva kerüljék a magán jellegu imaórákat, két okból: meneküljenek a testi vágytól (2Timoteus 2:22) és kerüljék a gonosz megjelenését.( Thessalonika 5:22). 8

9 MÁSODIK RÉSZ A BÖJT Az önmegtartoztatás A böjt azt jelenti, hogy nem veszünk magunkhoz élelmet vagy vizet, vagy egyiket sem. A böjt többször meg van említve az Ó és az Új Testamentumban, egy teljes fejezet van rá szánva. (Ésaiás 58). Mi arról fogunk beszélni, hogy miért böjtölünk, Igei példákról, mi történik a mi testünkkel amikor böjtölünk, különbözo böjtökrol, és arról, hogy hogyan böjtöljünk. Miért böjtölünk? Jézus beszélt tanítványainak a böjtrol. Máté ev. 6:16- ban? O ezt mondja: Mikor böjtöltok... és nem azt Ha böjtöltök... Ésaiás 58. részének megfeleloen, a böjt a következoket eredményezi: gyógyulást, megigazulást (gyozelem a bunök és a rossz szokások felett), védelmet (8.vers), válasz imáinkra (9.vers), világosságot (10 vers), vezetést, megelégedést, megerosítést (11 vers), újjáépítést, tényleges segítséget (12 vers). A Jábes-i Gilead hét napig böjtölt, miután Izrael elveszítette a csatát és ez egy fordulóponttá vált a nemzet történelmében. (1 Sámuel 31:13). Dániel 10 részben, egy angyalról ír a Biblia, aki Istentol hozott üzenetet, legyozve az ördögi beavatkozást, válaszként három hétig tartó imára és böjtre. Jézus 40 napig böjtölt a pusztában miután megkeresztelkedett és visszatérve a Szent Szellem erejével, megkezdte az O földi küldetését. (Luk.4:14) Kornéliusz is böjtölt akkor, amikor egy angyal jött azzal az üzenettel, amely lehetové tette, hogy az o háznépe legyen az elso a pogányok közt, akik elfogadták Jézust Üdvözítonek, és megkapták a Szent Szellemet is. Egy szó írja le ezeket az eseményeket: ERO! Ero kiséri, vagy ero szabadul fel a böjt által, sok esetben: - Olyan helyzetbe állít bennünket, hogy Istentol valamit megkapjunk. - Megbénítja a gonoszt és egy szellemi áttörést eredményezhet. - Segít abban, hogy figyelmünket összpontosítsuk az Úr Jézus Krisztusra, és az imáinkra adott válaszokra - Megtagadja a mi hústestünket. - Építi hitünket, segítve szellemünket, ellentmond a mi akaratunknak. Sokan javasolják a böjtöt, azzal az érvel, hogy jót tesz a testünknek. ennek a nyilvánvalósága nem meggyozo. Maga a tény, hogy a böjt Isten akarata, az elegendo nekünk keresztényeknek, hogy böjtöljünk. Példák a Bibliából a böjtre vonatkozólag 1. 5.Mózes 9:9,18 és 2Mózes 24: Mózes kétszer böjtölt 40 napot, élelem és víz nélkül, amíg Isten jelenlétében volt a hegyen. Érdemes megemlítenünk azt, hogy ez egy természet fölötti esemény volt, melyet Isten kezdeményezett. Nem Mózes döntött abban, hogy imádkozni és keresni fogja az Urat 40 napig böjtölve, hanem Isten parancsolta neki: Jöjj fel hozzám a hegyre és maradj ott. - (2Mózes24: 12). 2. Bírák 20:26.- Az Izrael fiai is böjtöltek, miután kétszer elveszítették az ütközeteket. Az eredmény az volt, hogy a harmadik ütközetben gyozelmet arattak Sámuel 7: Izrael fiai összekapcsolták a böjtöt az imával, bunbánattal. 9

10 4. Zsoltár 35:13.- Dávid a böjtöt összekapcsolta az imával, amikor a betegekért könyörgött. 5. Zsoltár 69:11.- Dávid a böjtöt arra használta, hogy gyötörje lelkét. 6. Ésaiás 58: Ez a rész a böjt jótéteményérol beszél, de ugyanakkor arról is, hogy milyen egy helytelen böjt, amikor az emberek azért böjtöltek, hogy vallásosak legyenek, de ezt egy rossz hozzáállással tették. A ig terjedo versek leírják azt a böjtöt melyet Isten választott : ne nyomorgassunk senkit, tagadjuk meg önmagunkat, adakozzunk. 7. Dániel 9:1-3,21- Dániel is böjtölt és imádkozott, amikor arra kérte Istent, hogy töltse be Jeremiás próféciáját és állítsa helyre Jeruzsálemet. 8. Jónás 3:5-10- Jónás prédikációjára a niniveiek megtértek; ezt kísérte a sírás, eros kiáltás Istenhez (8 vers), valamint ember és állat nem vett magához sem élelmet, sem vizet. 9. Máté ev. 4:1-2 / és Lukács 4:2, Jézus Krisztus 40 napig tartó böjtjét írja le. Nincs pontosan megírva, hogy ivott-e vizet vagy sem, de azt következtetést vonhatjuk le, hogy ivott. Két okból is alíthatjuk ezt. Eloször azért, mert azt mondta Jézus, hogy megéhezett. Ha valaki élelem és víz nélkül böjtöl napokig, akkor eloször a vizet fogja kívánni. Másodszor azért mert az ördög megkísértette Jézust. (Lukács 4:2). Tehát Jézus úgy böjtölt mint Ember, az emberiségre vonatkozó gyengeségekkel ( de bun nélkül). Ahhoz, hogy valaki 40 napig víz nélkül élhessen, ahhoz Isten beavatkozására van szüksége, ez a kapcsolat a kisértésnek kevesebb értelmet ad. 10. Máté 17 : Jézus említést tesz az imáról és a böjtrol mint a szellemi ero eszközeirol, amelyek egy különleges szabadulást eredményezhetnek. 11. Ap.Csel. 13: 1-3. A Szent Szellem szólt az apostolokhoz, mikor ezek szolgálának az Úrnak és böjtölnek. Ugyanakkor Pál és Barnabás is böjtölt mikor megkezdték apostoli küldetésüket. Mi történik testünkkel amikor böjtölünk Testünk (szervezetünk) normális körülmények között egy glükóznak nevezett cukortípust használ fel arra, hogy energiát szabadítson fel. Ez vérünkben kering, lehetové teszi izmainknak, hogy muködjenek, hogy ( összehúzódjanak), agyvelonek, hogy gondolkodjon és szívünknek, hogy dobogjon. Egy óráig terjedo böjt (élelem nélkül) alkalmával, szervezetünk egy különleges glükózt használ fel, melyet glycogénnak nevezünk, amely a májban van elraktározva. Mikor ez a tartalék kimerült, akkor szervezetünknek kell átalakítania egyéb összetevoket glükózzá; ekkor kezdjük felhasználni azt az energiát amely a zsiradékban van elraktározva. Szervezetünknek viszont 1-2 hétre van szüksége, ahhoz, hogy alkalmassá tegye a zsiradék felhasználását mint energiaforrást. (Ez az áttérés hasonló ahhoz az eljáráshoz, amikor egy motort amely benzinnel muködik, átalakítunk úgy, hogy egyéb üzemanyaggal muködjön; ahhoz hogy ezt megvalósítsuk, szükségünk van idore mivel ez nem a legésszerubb felhasználása az üzemanyagnak). Ez ido után agyunk kezd hozzászokni az új energiaforráshoz, de lehet, hogy nem fog olyan jól muködni, mint a glükózzal) különösen akkor észlelhetjük ezt, ha gyors gondolkodásra van szükségünk). Ez a folyamat addig fog tartani, amíg a szervezet zsírtartaléka majdnem kimerül. Az idotartam amely alatt ez a folyamat végbemegy, változó és függ egy egyén magasságától, súlyától (különlegesen a zsiradék mennyisségétol), az anyagcserétol, elfoglaltságtól, a környezet homérsékletétol. Minél hidegebb az évszak, annál több energiára van szükségünk, hogy testünket melegen tartsuk. Böjt alkalmával megtörténhet, hogy szédülünk, leheletünk sajátos illatú, gyengébbeknek, hidegebbeknek és álmosabbaknak érezzük magunkat mint általában. (Mégis megtörténhet, hogy nem tudunk jól aludni). Sokan azt észlelik, hogy többet ábrándoznak, ha böjtölnek. Néha az emberek fájdalmat éreznek az ok csontjaikban. Mások pedig fejfájást észlelnek a böjt elso két napjában, foképpen akkor ha koffein fogyasztásával vannak megszokva.(pl. kávé, tea, kóla, csokoládé). Miután a szervezet zsiradék tartalmának nagy része elhasználódott, akkora szervezet egy tényleges éhezési állapotba kerül, ekkor már nincs elegendo energiája, hogy életben maradjon és vagy energia nélkül kel létezzen, vagy nélkülözhetetlen szöveteket kell megsemmisítenie, hogy energiát 10

11 szabadítson fel. Lehetséges, hogy erre utal a Biblia, mikor Jézus böjtjét írja le, azután megéhezett (Máté 4:2). BÖJTÖK MILYENSÉGE Annak ellenére, hogy a Biblia nem nevezi meg a különbözo böjtöket, de megemlíti oket; felsorolva oket megértjük, hogy mirol van szó. 1. A teljes, tökéletes böjt az, amikor semmit sem fogyasztunk: élelmet sem és vizet sem. A Biblia hosszabb, teljes böjtöt csak akkor említ, ha természet feletti esemény tette lehetové ezeknek az embereknek az életben maradását. Más esetekben csak rövid ideig használták. 2. Egy normális böjt az, amikor csak vizet iszunk. 3. Egy részleges böjt, bármely böjt, amelyben különbözo élelmet és innivalót fogyasztunk, de nem vizet. Dániel 10:3-ban, egy böjtöt ír le, amikor o megtagadott magától minden olyan élelmet amit kedvelt, különösen a húst és a bórt. Vannak emberek akik úgy érezték, hogy az Úr vezette oket arra, hogy csak bizonyos ételeket, gyümölcsleveket, zöldségeket fogyasszanak. Mások viszont lemondtak az édességekrol vagy a csokoládéról. Tulajdonképpen hasonlónak tunik a böjt a diétázáshoz, de nem az. A diétázást azért gyakorolják az emberek, hogy súlyukból veszítsenek. TANÁCSOK A BÖJTRE VONATKOZÓLAG Máté ev.-nak 6:16-18-ben Jézus azt mondja, hogy az Isten elott kell böjtölni. Tehát mikor böjtölünk, szabadon kiválaszthatjuk a böjt milyenségét, azt, hogy hogyan fogunk böjtölni. (Bármit amirol úgy érezzük, hogy Az Úr vezetése az, hogy ne együnk vagy ne igyunk, mennyi ideig vagy bármilyen okból). Az önmegtagadás és az igazságos cselekedetek, ezek teszik a böjtöt elfogadhatóvá Isten elott, melyek a szív alázatos és töredelmes hozzáállását tükrözik. (Ésaiás 58). Jézus figyelmeztet arra, hogy az embereknek nem kell észlelniük, ha böjtölünk. Ha hosszabb ideig böjtölünk, akkor mások is tudni fogják (szükséges, hogy tudják). Teljesen ésszeru az, ha megmondod a feleségednek, hogy böjtölsz. Ez ne arra szolgáljon, hogy hatással légy rá, hogy mennyire szellemi ember vagy, hanem arra, hogy közöld vele, hogy nem szükséges fölöslegesen foznie. Ha valaki rájön arra, hogy te böjtölsz, ez nem jelenti azt, hogy a böjt hiábavalóvá vált. Ha Istenért böjtölünk és nem emberért, akár rájönnek az emberek, akár nem, ez lényegtelen. Általában könnyebb a böjt, ha elore eldöntjük, hogy mekkora idotartama lesz. Ha még soha nem böjtöltél, kezdetnek elég ha böjtöd rövid idotartamú lesz. Kezdésnek elég, ha egy étkezést, vagy egy napig böjtölsz víz nélkül. (Kivéve, ha az Úr nem indit hosszabb idore.) Ha már egyszer sikerült böjtölnöd egy egész napot, akkor lehet, hogy meg fogsz próbálni egy hosszabb böjtöt is, ( három vagy esetleg tíz napig terjedot) csak vízzel, vagy vízzel és gyümölcslével, vagy zöldségekkel. Használj egyszeru megérzéseket, légy bölcs, okos amikor böjtölsz. Ha felhokarcolók építkezésénél dolgozol, és szédülsz amikor böjtölsz, akkor ne böjtölj, mikor dolgozol, vagy egyél mindent amire szükséged van, hogy elvégezhesd a munkádat.(lásd. 1Kor.7:22 és 2Kor.8:12). Ha a böjt ideje alatt, úrvacsora szolgálat van, akkor szabadon részt vehetsz, kivéve ha úgy érzed, hogy az Úr akarata, hogy tartoztasd meg magad. Hiszen mindössze egy percre van szükséged, hogy az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. (1Kor.11:26). Szakíts idot az imára böjt közben. Gyakran az Úr, a mi böjtünket egy különös céllal teszi, ilyenkor azért imádkozunk és böjtölünk, hogy Isten akarata teljesüljön ebben az esetben. Ha csak vizet iszol, akkor élj vele és igyál sokat, különösen, ha hosszú idotartamú a böjt. Egy teljes böjt idotartama ne legyen hosszabb három napnál, kivéve, ha egy természet fölötti esemény el nem hív erre. Ugyanakkor harminc napnál hosszabb ideig böjtölni, nem tanácsos Isten szava nélkül. Általában, a tíz napnál hosszabb ideig tartó böjtök, arra használnak, hogy közelebb kerüljünk Istenhez. Attól függoen, hogy milyen a fizikai kondíciónk (tartalék), a napig tartó böjtök már veszélyesek lehetnek, tehát szükségünk van az Úr engedélyére mielott tovább 11

ÁHÍTAT. Célunk a. misszió. Segédanyag a személyes növekedéshez

ÁHÍTAT. Célunk a. misszió. Segédanyag a személyes növekedéshez ÁHÍTAT Célunk a misszió Segédanyag a személyes növekedéshez Célunk a misszió Áhítatok Segédanyag a személyes növekedéshez Eurázsiai Egyházrégió ISBN 978-963-88215-6-0 Názáreti Egyház Alapítvány, Budapest,

Részletesebben

Chuck Smith. Eredményes imaélet. Megjelent a "GOLGOTA" Keresztyén Gyülekezet gondozásában, 1995

Chuck Smith. Eredményes imaélet. Megjelent a GOLGOTA Keresztyén Gyülekezet gondozásában, 1995 Chuck Smith Eredményes imaélet A könyv eredeti címe és kiadója: EFFECTIVE PRAYER LIFE by Chuck Smith 1979, 1980 The Word For Today Costa Mesa, California, USA. All Rights Reserved. ISBN 0-936728-03-5 A

Részletesebben

Az evangélium tantételei

Az evangélium tantételei Az evangélium tantételei Eljutnak tehát Megváltójuk és tana minden egyes pontjának megismerésére, hogy tudhassák, miként jöjjenek hozzá és legyenek megszabadítva. 1 Nefi 15:14 Az evangélium tantételei

Részletesebben

Brian Brodersen. Szellemi harc

Brian Brodersen. Szellemi harc Brian Brodersen Szellemi harc A könyv eredeti címe és kiadója: Spritual warfare by Brian Brodersen The Word for Today Costa Mesa, California, USA All rights reserved A magyar kiadás az eredeti kiadó engedélyével

Részletesebben

Lynnie Walker: Isten tízféle beszédmódja

Lynnie Walker: Isten tízféle beszédmódja Lynnie Walker: Isten tízféle beszédmódja Vélemények Isten többet akar hozzánk beszélni annál, amit mi általában meg akarunk hallani, vagy amiről úgy gondoljuk, hogy meghallottuk. Lynnie Walker megmutatja

Részletesebben

A karizmatikus nyelveken szólás és a bibliai nyelvek ajándéka

A karizmatikus nyelveken szólás és a bibliai nyelvek ajándéka A karizmatikus nyelveken szólás és a bibliai nyelvek ajándéka RUDOLF EBERTSHÄUSER A) A KARIZMATIKUS NYELVEKEN SZÓLÁS, KÖVETŐI SZEMLÉLETE SZERINT A nyelveken szólás vagy a nyelvek ajándéka, a pünkösdi és

Részletesebben

Joseph L. Castleberry A forgatókönyvön túl 39

Joseph L. Castleberry A forgatókönyvön túl 39 1 Mark Batterson Élj igazán! A személyes életünkre szóló látás 2 Marc Turnace A Miatyánk 8 George O. Wood Hogyan imádkozzunk jobban? 20 Doug Oss Beszélgetés Istennel 27 James T. Bradford Ne engedj minket

Részletesebben

GYÓGYULÁS ÉS SZABADULÁS. Bibliai alapok PETER J. HORROBIN

GYÓGYULÁS ÉS SZABADULÁS. Bibliai alapok PETER J. HORROBIN GYÓGYULÁS ÉS SZABADULÁS Bibliai alapok PETER J. HORROBIN Az ELLEL GRANGE Keresztény Gyógyító és Lelkigondozó Munkatársképző Intézet és Misszió tiszteletbeli igazgatója Sovereign World Limited P.O.Box 17

Részletesebben

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid!

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! 2014. november 1. szombat A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! Igehirdetésekben számtalanszor elhangzik a felszólítás: engedelmeskedjetek Istennek, kövessétek

Részletesebben

TE IS MEGÉRTHETED A BIBLIÁT!

TE IS MEGÉRTHETED A BIBLIÁT! TE IS MEGÉRTHETED A BIBLIÁT! A Pál Szerinti Evangélium: A Rómaiakhoz Írt Levél BOB UTLEY A HERMENEUTIKA PROFESZORA (BIBLIAI ÉRTELMEZÉS) TANULMÁNYOZÁST ELŐSEGÍTÓ KOMMENTÁR SOROZAT ÚJSZÖVETSÉG, 5. KÖTET

Részletesebben

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe!

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe, Urad jő hamar, szárnyaljon szívedből boldog háladal! De nagy örömödben el ne bízd magad, bűnbánó szívedből fakadjon szavad! Idegen vagy itt lenn, zarándok csupán,

Részletesebben

Ficsor Károly. Elrejtett kincs I. 1. Imádkozás 2. Isten szól hozzánk

Ficsor Károly. Elrejtett kincs I. 1. Imádkozás 2. Isten szól hozzánk Ficsor Károly Elrejtett kincs I. 1. Imádkozás 2. Isten szól hozzánk Orgovány 2003 1 ISBN 963 03 9606 8 Borító és tördelés: Ficsor Donát Kiadja az Örömhír Alapítvány Belső használatra! NEM ÁRUSÍTHATÓ! 2

Részletesebben

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus PPEK 627 Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus Joseph Moore Így lesz barátom Jézus mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3. A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL 1. rész BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2010 A tanulmányokat összeállította: Hites Gábor TARTALOM

Részletesebben

Harmadik Kézikönyv. Alliance for SCP Alapítvány a Gyülekezetépítésért és a Peter Deyneka Russian Ministries. Gyakorlati Gyülekezetalapító Képzés

Harmadik Kézikönyv. Alliance for SCP Alapítvány a Gyülekezetépítésért és a Peter Deyneka Russian Ministries. Gyakorlati Gyülekezetalapító Képzés Harmadik Kézikönyv Ωmega Kurzus Alliance for SCP Alapítvány a Gyülekezetépítésért és a Peter Deyneka Russian Ministries Gyakorlati Gyülekezetalapító Képzés Omega Kurzus: Gyakorlati Gyülekezetalapító Képzés

Részletesebben

Isten nevét dicsérem énekkel, magasztalom hálaadással.

Isten nevét dicsérem énekkel, magasztalom hálaadással. Isten nevét dicsérem énekkel, magasztalom hálaadással. (Zsoltár 69,31) 2009/2 47. évfolyam 2. szám Szer et e m-e Őt? A tartalomból Szeretem-e Jézust? Szeretem-e Őt? Ezt kérdem magamtól mindenekelőtt. Mivel

Részletesebben

Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem.

Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. 2013. szeptember 1. vasárnap Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. URam, Te ismersz engem, Előtted semmi nincs elrejtve, ismered tetteimet,

Részletesebben

1998/6. Boldog karácsonyt! Bérczes Lajos

1998/6. Boldog karácsonyt! Bérczes Lajos {k19986a} {k19986b} 1998/6 VEZÉRCIKK Boldog karácsonyt! Bérczes Lajos Boldog karácsonyt! Boldogságunk, másként megfogalmazva egymásra találás. Részünkről a kilátástalan örvényből, a nyúlós, ragadós hínárból,

Részletesebben

E. W. KENYON. Jézus csodálatos neve. Isten, aki több, mint elegendő Isten, aki hosszú élettel elégít meg. A könyv Internet-es változata

E. W. KENYON. Jézus csodálatos neve. Isten, aki több, mint elegendő Isten, aki hosszú élettel elégít meg. A könyv Internet-es változata E. W. KENYON Jézus csodálatos neve Isten, aki több, mint elegendő Isten, aki hosszú élettel elégít meg A könyv Internet-es változata (HUNGARY / E. W. Kenyon / The Wonderful Name of Jesus / Our Rights and

Részletesebben

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR FŐISKOLAI LEVELEZŐ TAGOZATA FELVÉTELI TANANYAG. az 5 éves hittanári szakra

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR FŐISKOLAI LEVELEZŐ TAGOZATA FELVÉTELI TANANYAG. az 5 éves hittanári szakra PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR FŐISKOLAI LEVELEZŐ TAGOZATA FELVÉTELI TANANYAG az 5 éves hittanári szakra Összeállította: Dr. Kránitz Mihály teológiai professzor SZENT ISTVÁN TÁRSULAT

Részletesebben

HÙEK A HITHEZ EVANGÉLIUMI ÉRTELMEZÃ SZÓTÁR

HÙEK A HITHEZ EVANGÉLIUMI ÉRTELMEZÃ SZÓTÁR HÙEK A HITHEZ EVANGÉLIUMI ÉRTELMEZÃ SZÓTÁR HÙEK A HITHEZ EVANGÉLIUMI ÉRTELMEZÃ SZÓTÁR Kiadja Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza Salt Lake City, Utah Borító: Fény és Igazság: Simon Dewey

Részletesebben

Rázd ki magad a porból

Rázd ki magad a porból Graham Powell Rázd ki magad a porból Graham Powell A mű eredeti címe: Christian, set yourself free! Sovereign World Trust PO BOX 777 Tonbridge Kent TN11 9XT England All rights reserved Minden jog fenntartva.

Részletesebben

Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved.

Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved. 2010. jún.1. kedd Tünde Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved. Néha könnyen mondjuk másoknak, hogy ne félj, maradj nyugton, minden jó lesz. Sokszor alaptalanul, előzetes

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2013/2. Halljátok meg. az Úr beszédét! A TIZENKÉT KISPRÓFÉTAI KÖNYV ÜZENETE

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2013/2. Halljátok meg. az Úr beszédét! A TIZENKÉT KISPRÓFÉTAI KÖNYV ÜZENETE BIBLIA-TANULMÁNYOK 2013/2. Halljátok meg az Úr beszédét! A TIZENKÉT KISPRÓFÉTAI KÖNYV ÜZENETE BIBLIA-TANULMÁNYOK 2013/2. Halljátok meg az Úr beszédét! A TIZENKÉT KISPRÓFÉTAI KÖNYV ÜZENETE BIBLIA-TANULMÁNYOK

Részletesebben

A MESSIÁS A MI URUNK

A MESSIÁS A MI URUNK MBS133 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK A MESSIÁS A MI URUNK Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalom I. AZ URALOM TEOLÓGIÁJA A. A kifejezések jelentése

Részletesebben

IMAISKOLA SZEMINÁRIUM

IMAISKOLA SZEMINÁRIUM IMAISKOLA SZEMINÁRIUM Az élő és igaz Isten szakadatlanul hív mindenkit a vele való találkozásra az imában - akár elfelejti az ember Teremtőjét, akár elrejtőzik előle. Az imában a hűséges Isten szeretetének

Részletesebben

Dr. Jean Rudolf Zürcher. Jézus Krisztus a Jelenések könyvében

Dr. Jean Rudolf Zürcher. Jézus Krisztus a Jelenések könyvében Dr. Jean Rudolf Zürcher Jézus Krisztus a Jelenések könyvében Dr. Jean Rudolf Zürcher Jézus Krisztus a Jelenések könyvében Jézus Krisztus bizonyságtétele az egyháznak és a világnak Boldog Élet Alapítvány

Részletesebben

A MINDENNAPOK LELKIGYAKORLATA

A MINDENNAPOK LELKIGYAKORLATA A MINDENNAPOK LELKIGYAKORLATA BEVEZETŐ Magyarországon mind többen kerülnek kapcsolatba a szent ignáci lelkigyakorlattal. Sokan közülük a megtapasztalt elmélkedést és imát szeretnék mindennapjaikban is

Részletesebben

KATHLEEN McGOWAN AZ IMA EREJE. A hétköznapi csodákért

KATHLEEN McGOWAN AZ IMA EREJE. A hétköznapi csodákért KATHLEEN McGOWAN AZ IMA EREJE A hétköznapi csodákért Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved; Jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben úgy a földön is. A

Részletesebben

Kpoverello 2010. 09. 19. 2

Kpoverello 2010. 09. 19. 2 Ima 2 Kedves Testvérkék! Azt hiszem, azóta, hogy Jézustól megkérdezték: hogyan imádkozzunk, minket sem hagy nyugodni a dolog. Néha nehéz, néha könnyű imádkozni, néha fogalmunk sincs, hogy hogyan tegyük.

Részletesebben