FEDEZD FEL MI A SZELLEMI AJÁNDÉKOD!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FEDEZD FEL MI A SZELLEMI AJÁNDÉKOD!"

Átírás

1 FEDEZD FEL MI A SZELLEMI AJÁNDÉKOD! Dr. Sparksné Széles Erzsébet összeállítása

2 Bevezetés: Egy átadott életű amerikai házaspár, Don és Katie Fortune írt egy jó könyvet, amit Isten rendkívül széles körben tudott használni. Életek változtak meg, szellemi és lelki áldások születtek ezen írás gyümölcseként. Támpontot ad a szellemi ajándék megkeresésében, hol és hogyan akar minket használni. Segít rávilágítani, miért úgy gondolkozunk és cselekszünk, mik a mozgató rugóink. Fénybe kerülnek emberi kapcsolataink is, mik a jó oldalaink és mik a gyengeségeink. Történetünk 1974-ben kezdődött, amikor is egy társaságban érdeklődve hallgatták barátaik szemináriumi beszámolóját. Hirtelen megvilágosodott előttük, hogy miért is különböznek annyira egymástól, miért is annyira más a gondolatviláguk. A férfi megjegyezte: Most már értem, hogy mi az oka a folytonos rendcsinálásodnak, szervezkedésnek. Mire a feleség: Igen, igen. Előttem pedig az világosodott meg, hogy te miért is mondod másoknak, hogy nézzenek csak a pozitívra, így erősíted, bátorítod őket. Ez is egy külön ajándék. Rájöttek, hogy a házastársukat nem lehet erőltetni egy másik irányba, Isten mindannyiunknak egyéni ajándékot adott. Nem utánozhatjuk egymást, elhívásunk különböző, Isten csodálatraméltó bölcsességgel és páratlan művészi kézzel mindannyiunkat egyedi mintára formált meg. Mintha eddig zárt ajtók nyíltak volna meg előttünk. Ők is kezdték egyre behatóbban tanulmányoznia ezt a témát, és országszerte, majd országhatárokon túl is szemináriumokat tartva az egyre jobban bontakozó gazdag anyagból. Az ajándékok három kategóriája Kiki amint kegyelmi ajándékot kapott, úgy sáfárkodjatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai. (I.Péter 4:10) Tehát mindannyiunknak adatott ajándék. Felszólítást is kaptunk, hogy használjuk is egymás építésére. A görög szó KARIZMA utal arra, hogy ez isteni adomány szellemi kincs... ingyen ajándék. Nem tudjuk kiérdemelni, nem erőszakolhatjuk ki. Ez Istentől adatott nekünk már születésünkkor. Mindenkinek haszonra adatik a Léleknek kijelentése. Némelyiknek ugyanis bölcsességnek beszéde adatik a Lélek által: másiknak pedig a tudománynak beszéde ugyanazon Lélek szerint. Egynek hit ugyanazon Lélek által: másnak pedig gyógyítás ajándékai azon az egy Lélek által. Némelyeknek csodatévő erőknek munkái: némelyeknek meg prófétálás: némelyeknek pedig lelkeknek megítélése: másiknak nyelvek nemei, másnak pedig nyelvek magyarázata. (I.Kor. 12:7-10) Kilenc ajándék van felsorolva: A bölcsesség beszéde A tudomány beszéde A hit A gyógyítás ajándékai A csodatévő erők munkái 6. A prófécia 7. A lelkek megítélése 8. A nyelvek nemei 9. A nyelvek magyarázata

3 A görögben fanerosis szó van említve, kinyilvánítás, bemutatás vagy manifesztáció. Azaz a Szent Szellem természetfeletti megnyilvánulásai a hívő emberen keresztül. A szolgáló ajándékok És Ő adott némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul. (Efezus 4:11) Itt az ajándékra vonatkozó szó doma amely jelenti az adományt. Öt szolgálati ajándék van felsorolva: Az apostol megalapozza és erősíti a gyülekezetet A próféta Isten üzenetét közvetíti Az evangélista hirdeti a Jóhírt A pásztor táplálja és gondozza a közösséget A tanító tanítja az Igét Ezen ajándékok által a szentek mintegy felszereltséget kapnak, hogy Krisztus Testét megfelelően tudják képviselni. A kegyelmi ajándékok (motiváló ajándékok) Mert a nekünk adatott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, eszerint szolgálunk is: akár írásmagyarázás. A hitnek szabálya szerint teljesítsük: Akár szolgálat, a szolgálatban: akár tanító, a tanításban: Akár intő az intésben: az adakozó szelídségben: az elöljáró szorgalmatossággal: a könyörülő vidámsággal mívelje. (Róma 12:6-8) Itt a karizma görög szó használatos. Ezeket az ajándékokat Isten belénk építette, életünk szerves részévé tette, hogy ezáltal mások hasznára és Isten dicsőségére használhassuk fel őket. Szó szerint kegyelmi ajándékok ezek, nem képviselnek életünkben és ezért is nevezik motiváló ajándékoknak. Pszichológiailag az egyéniségünket ezek formálták meg, kialakították karakterünket és személyiségünket. Mivel Isten szabad akaratot adott nekünk, semmibe is vehetjük ezeket az ajándékokat, félretehetjük, helytelenül is használhatjuk. Vagy pedig isteni módon, pozitívan és gyümölcsöket teremve jól is használhatjuk. A döntés a miénk! Mindannyiunknak adatott ajándék! Jó hír: mindenkinek van ajándéka! Senki nem maradt ki az ajándékok szétosztása során! A szerző házaspár több tízezer emberrel végeztek vizsgálatot és mindenkinek sikerült megtalálni az ajándékát, a hét besorolás közül az egyik rájuk illett, sőt esetleg kettő is. Kiki amint kegyelmi ajándékot kapott, úgy sáfárkodjatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai. (I.Pet. 4:10) Felszólítást kaptunk, hogy másoknak szolgáljunk, ne pedig a saját önző kis céljainkat elégítsük ki Már születésünkkor Isten belénk helyezte a kegyelmi ajándékot. Már a fogantatáskor DNA öröklési anyagot kapunk, és ebbe csodálatos módon bele van programozva minden fontos dolog külső és belső tulajdonságaink. Ezek fundamentális, lényeges alapok és nem a környezet hatására alakulnak ki.

4 A kegyelmi ajándékok már gyermekkorban megfigyelhetők lehetnek. Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól (Példabesz. 22:6) A házaspár két fia nyolc és tízéves volt, mikor az ezzel kapcsolatos tanításokat kezdték tanulmányozni. A szülők felfedezték a gyerekek korai tendenciáit, és annak ismeretében kezdték őket irányítani. Milyen jó, hogy még a gyerekek nem érték el a felnőtt kort, hanem még jó korán, zsenge ifjúságukban kezdhették a megfelelő irányba fordulást és az ajándékok korai kifejlesztését! Ne hanyagoljuk el az ajándékainkat! Ne hanyagold el a benned lévő kegyelmi ajándékot, amelyet a prófécia által kaptál a vének kézrátételével! (I.Tim. 4:14) Minden ajándék egyformán értékes! Krisztus Testében ugyanazzal az értékkel rendelkeznek. Egyik ajándék sem jobb vagy magasabb helyen álló, mint a másik. használd az ajándékodat gyakran! Buzgólkodjál az ajándékod egyre jobb kifejlesztésén és kibontakoztatásán! Szereti a házaspár a gyakran idézett mondást: Amik vagyunk, az Isten adománya számunkra. Amit pedig az életünkből kihozunk, az a mi ajándékunk Isten részére. Tíz évig tartó megfigyelés során több mint százcsoportnyi embert teszteltek meg a világ különböző pontjain és a következő eredményre jutottak az ajándékok százalékos arányát tekintve: Próféta/Látó 12% Szolgáló 17% Tanító 6% Buzdító 16% Adakozó 6% Elöljáró 13% Könyörülő 30% Ajándék Definíciója Szükséglet Mi a funkciója Próféta/Látó Isten akaratát hirdeti Szellemi Szellemi irányba tart Szolgáló Gyakorlati munka Gyakorlati Missziót mozgat Tanító Tanulmányozza, Lelki Tanít és nevel kutatja a Bibliát Buzdító Bátorítja az egyéni Pszichológiai Alkalmazásra buzdít növekedést Adakozó Anyagi segítség Anyagias Gyakorlatias segítség Elöljáró Vezetőség és Funkcionális Jó szervezettséget ad iránymutatás Könyörülő Érzelmi segítség Érzelmi Jó kapcsolatokban segít

5 Ez egy nagyon egyszerű kis magyarázat. Ne felejtsük el, hogy vannak elsődleges és másodlagos ajándékok is. Érdekes megfigyelni, hogy a legmagasabb százalékot a könyörülő ajándéka képvisel talán azért is, mivel e világban annyian szorulnak törődésre, szeretetre és könyörületre. Sokan megkérdezték, hogy lehetséges- mind a hét ajándék megnyilvánulása az életükben egy bizonyos szituációban? A válasz igen, mivel váratlan helyzetekben szükséges a nekünk nem elsődleges szerepet betöltő ajándék felhasználása is. (Például, ha bár mi tanítók vagyunk elsődleges funkcióban, de azt vesszük észre, hogy vasárnapi iskolai tanítás során egy nőtestvér keservesen sír. Hivatkozzunk arra, hogy nekünk nincs meg a könyörület ajándéka és így a kisujjunkat se mozdítsuk? Abszolút ne! Segítsünk felszárítani azokat a potyogó könnyeket és vigasztaljuk meg azt a szegény szerencsétlen hölgyet.) Nagyon egyszerűen leellenőrizhetjük, hogy igazán a megfelelő motivációs ajándékunkat használjuk-e. Az örömünk és békességünk dönti el ezt. Tudniillik, ha örömünk van, akkor az mutatja, hogy az igazi lelkiajándékunkat használjuk. Az öröm a mellékterméke a kegyelmi ajándék helyes felhasználásának. Ha viszont csüggedtek, frusztráltak és lehangoltak vagyunk, akkor valószínűleg nem a nekünk adatott ajándékot használjuk. Miért is nem tudjuk, hogy mi a kegyelmi ajándékunk? Nem tanítottak erre minket. Valószínűleg ez a legnagyobb akadály. Becslések szerint amerikai keresztényeknek kb. két százaléka tudja egyáltalán, hogy mi is a motiváló ajándék. Ezeknek kevesebb mint fele fedezte fel a saját ajándékát. Nem fogadtuk el Jézus Krisztust Megváltónak. Szellemileg nem fejlődünk eléggé. Ha kaptunk is tanítást az ajándékokra nézve, az nem elég világos és érthető. A kegyelmi ajándékok kiáramlásának legnagyobb akadályai Kötelékeink gúzsba fogva tartanak. A tapasztalatok szerint a legerőteljesebb akadály a félelem, rossz családi háttér, alkoholizmus, kábítószerezés, okkultizmus, lelki problémák. De ezekből is lehet szabadulás és talpra állás jó keresztyén lelkigondozás és szabadító szolgálat révén. Harag, neheztelés is hátráltathat. Ha másokat próbálunk utánozni és nem a saját egyéniségünk bontakozik ki. Kisebbségi érzés, félénkség, bátortalanság. Félretenni és elhanyagolni az ajándékot. 6. Bűn és bűnben maradás Talán az életben minden rendben megy, de ha nem vagy összeköttetésben a Szent Szellemmel, akkor nagy űr lehet benned, a Szentháromság harmadik Személyének erőteljes dinamikája hiányzik belőled teljesedjék be a Szent Szellemmel. (Efezus 5:18) Próféta, látó jellemzői A görög szó a Roma 12:6 a profeteia, melyből jön a próféta, inspirált szónok. Ez a magyarázó aki átveszi az üzenetet, imádkozik felette, hirdeti azt és széles körben hirdeti Isten akaratát. Gyorsan és megbízható módon meglátja mi a jó és a rossz, és gyűlöli a gonoszt. Példa erre Keresztelő János. A házaspár tízéves fia, Dan, nagyon meghízott és le kellett neki fogynia. Mikor megtudta, hogy a cukorban milyen sok a kalória, akkor azonnal

6 elhatározta magában, hogy kiiktatja a cukorfogyasztást. Le is fogyott, és ezt a szokását mai napig megtartotta. Kétség nélkül neki megvan ez a kegyelmi ajándék. Feketén és fehéren látnak, nincs szürke terület. Gyorsan döntenek és határoznak. Gyorsan felmérik az emberek egyéniségét és mintegy belelátnak a szívükbe. A gyümölcstermelés érdekében bűnbánatra buzdítanak. Mint Keresztelő János, a képmutató viselkedés elhagyását hirdette. Hiszik, hogy a nehézségek által áldást kaphatunk. Sok ember elkerüli a problémákat, de az ilyen típusú ajándékkal rendelkező hiszi, hogy a megtört szív által csodálatos érettségre juthatunk el. Úgy fogják fel, hogy Isten szereti őket annyira, hogy rámutat a hibáikra és meg akarja őket tisztítani. Ennek őszinte szívvel tudnak örülni. 6. Nincs túl sok barátjuk, nem kötnek kompromisszumot, nem csökkentik az erkölcsi mércét. 7. Mélyen és aprólékosan tanulmányozzák a Bibliát. 8. Bátran és határozottan alkalmazzák a szellemi alapelveket. 9. Őszinték, megalkuvás nélküliek, nem kerülgetik a forró kását. 10. Beszédjükben nagyon meggyőzőek tudnak lenni. 1 Mélyen bánkódnak mások bűne miatt. 1 Buzgók meglátni saját vakfoltjaikat és segítenek másoknak is ebbe. 1 Isten terve mindenek felett való az életükben. 1 Erőteljesen elősegítik csoportok és személyek szellemi növekedését. 1 Közbenjárók az imában. 16. Szóba öntik és drámai módon közkinccsé teszik véleményüket. 17. Jók a meglátásaik dolgokban. 18. Meggyőződésükben nagyon biztosan állnak. 19. Szigorú személyes mércéjük van. 20. Isten felé minden áron engedelmeskedni akarnak. Minden típusú ajándéknál megvannak az előnyök és kihívást jelentő dolgok. Talán segít tudnunk azt, hogy ez egészen normális. Egyik nőtestvér így fejezte ezt ki: Nagy megkönnyebbülés meglátni azt, hogy az ajándékommal járó néha gyötrő nehézségeim tipikusak. Nem én vagyok az egyedüli, aki ezekkel Problémák lehetnek az ilyen típusú ajándékkal bíró embereknél: Kritikusok és nyersek lehetnek. Elfelejtenek részeredményeket meglátni és dicsérni, annyira csak a fő célt nézik. Néha túlságosan erőltetnek másokat a szellemi növekedésre. Türelmetlenek lehetnek az övékével eltérő véleményekkel szemben. Magukkal szemben is túl maximalisták lehetnek. A szolgáló jellemzői A görög szó erre diakonia, mely jellemzi a gyakorlatias tevékenységet és a mások felé való intenzív szolgálatot. Az ilyen típusú embernek öröme van a segítésben, a neki adott felszólítás végrehajtásában és egyéb különféle formájú segítő tevékenységekben. Gyorsan felismeri a fizikális szükséget és azonnal hajlandó segíteni. Mintha egy beépített radar lenne az ilyen típusú emberben, annyira pillanatok alatt felismeri a helyzetet és minden különös felszólítás nélkül motiválva van a cselekvésre. Sokszor nagyon ügyesek a kézzel való munkákban, manuálisan kiemelkedő képességűek. Környezetük maguk körül rendezett és tiszta.

7 A részletekre tudnak nagyon figyelni és általában éles a memóriájuk. Vendégszeretők. 6. Amit elkezdenek, szeretik is befejezni. 7. Néha nehezen tudnak nemet mondani, ha valaki segítséget kér tőlük. 8. Gyakran saját szükségleteiket elhanyagolják mások érdekében. 9. Rövid távú célokat jobban kedvelik, mint a hosszúakat. 10. Szeretetüket inkább cselekedetekkel fejezik ki, mint szavakkal. 1 Kedvelik az elismerő szavakat. 1 Sokszor többet tesznek, mint amit kérnek tőlük. 1 Nagy örömet lelnek a mások segítésében. 1 Általában nem vezető típusúak, hanem követők. 1 Rendkívül energikusak. 16. Nem bírják maguk körül a rendezetlenséget. 17. Hajlamuk van maximalistának lenni. 18. Életük mozgató rugója a szolgálat. 19. Hűséges támogatói a vezetőknek. 20. Inkább maga végzi el a munkát, minthogy átadja másnak. A szolgáló számára problémát jelentő területek: Nagyon kritikus lehet a tétlen és nem segítő emberekkel szemben. Néha saját családja igényeit elhanyagolja mások segítése érdekében. Túl buzgóvá, erőszakossá válhat, esetleg minden lében kanál -lá is Könnyen felhúzza az orrát és megsértődik, ha nem értékelik a szolgálatát A tanító jellemző vonásai A görög szó itten a didasko, melynek szó szerinti jelentése egyszerűen tanítani vagy instrukciókat adni. Sok ilyen ember világi foglalkozása is tanító, tanár, kutató vagy író. Az igazságot logikusan és szisztematikusan tudja előadni és ábrázolni. Szeret utána nézni és meggyőződni a tényekről. Örömét leli a tanulásban és kutatásban. Élvezi a szavak és fogalmak analizálását és boncolását. Ragaszkodik bibliai és nem pedig életből vett illusztrációk alkalmazásához. 6. Felháborodik, ha az Igét a kontextusból kiveszik. 7. Fontosnak találja az igazság napfényre hozatalát és győzelmet minden körülmények között. 8. Inkább objektív mint szubjektív beállítottságú. 9. Óriási, gazdag szókincsét könnyen létrehozza és állandóan gyarapítja. 10. Kihangsúlyozza a tényeket és a szavak, fogalmak pontosságát. 1 Éles szemmel ellenőrzi más tanítók megbízható forrásait. 1 Szívesebben tanítja a hívőket és nem pedig evangelizálja. 1 A Biblia mely tanulmányozását tartja minden ajándékok működtetési forrásának. 1 Szellemi alapelvek alkalmazásával akarja megoldani a problémákat. 1 Nagyon intellektuális beállítottságú. 16. Erős az önfegyelme. 17. Érzelmeit szoros kontroll alatt tartja. 18. Baráti köre kicsi. 19. Mindig tényekre alapozza a meggyőződését és véleményét. 20. Hiszi, hogy csak erőteljes igazság alapján lehet megváltoztatni tényeket.

8 A tanító gyenge pontjai lehetnek: Elhanyagolhatják az igazság gyakorlati alkalmazását. Néha nehezen fogadják el mások véleményét és meggyőződését. Büszkék lehetnek intellektuális képességeikre. Hajlamosak a törvénykezésre és dogmatizmusra. Túl sok irányba mehet az érdeklődésük és könnyen lecsúszhatnak az útjukról, mivel annyi minden érdekli őket. A buzdító jellemzői A tanító a fejet célozza meg, a buzdító a szív felé irányul. Nemcsak a mondanivaló a lényeges, hanem annak a gyakorlatba tétele. A görög szó paraklesis, jelentése segítségül hívatott valaki mellé, jelentvén figyelmeztetést és bátorítást. Embereket győzelmes életre buzdítja. Látható reagálást akar látni a tanítása vagy beszéde eredményeként. Az igazságot inkább alkalmazni szereti, mint kutatni. Előnyben részesíti a gyakorlati alkalmazású információkat. Kedveli a konkrétot és megfoghatót. 6. Ember-központú, nem az absztrakt ötletek és tárgyak fontosak számára, hanem az emberek. Segítséget ad másoknak gyümölcsöző szolgálat gyakorlatias kifejlesztésében. 7. Az igazságot először az életben fedezi fel, majd ezt a Szentírással igazolj. 8. Lelkigondozói szolgálatban nagyon jó. 9. Ha a tanácsát nem fogadják meg és nem lát eredményt, hajlamos abbahagyni a makacs testvér gondozását. 10. Szóbeli képessége kiváló. 1 A próbákat a személyes növekedés eszközeként tekinti. Nem a lehetetlenre tekint, hanem a nehézségben rejlő lehetőségre. A megoldást tartja szem előtt és nem a lehúzó problémát. 1 Szeretetben elfogadja az embereket, úgy ahogy vannak, fenntartás és kritizálás nélkül. 1 Általában közkedvelt és népszerű, sok barátja van. Nem citrom savanyúságú, hanem az öröm és békesség légköre veszi körül, a többiek szívesen vannak vele. Valóban az Úr öröme sugárzik belőle. 1 Inkább az életével akar bizonyságot tenni, nem annyira szóbeli módon. 1 Könnyen hoz döntést. 16. Amihez hozzáfog, be is fejezi. 17. Félreértést és feszültséget gyorsan rendbe akar hozni, törekszik jó emberi kapcsolatokra. 18. Magától és másoktól sokat vár. 19. Szereti kifejezni gondolatait és örül, ha mások figyelmesen meghallgatják. Problémát okozhat: Jó ekkor a bibliai imakérés: Tégy Uram zavart a szájamra! Túlságosan nagy önbizalma lehet az ilyen típusnak. Az adakozó jellemzői Nem könnyű jó leírást adni az ilyen típusú emberről. Az oka ennek ne tudja a bal kéz, hogy mit csinál a jobb kéz (Máté 6:3). Másik indok erre, hogy az adakozó tulajdonságai megtalálható a szolgálóban, lehet éppen vezető típus, vagy követő típus, beleeshet az írásmagyarázó vagy tanító stb. kategóriájába.

9 A görög szó erre metadidomi, jelentése adni, megosztani vagy részesíteni. Ezt haplotetessel kell megvalósítani azaz egyszerűséggel, őszinteséggel és szabad szívvel. Különbség lehet a környezetből átvett szokások és a veleszületett tendenciák között. Például szüleidtől láttad az adakozás és tizedfizetés gyakorlatát a gyülekezetben. De ténylegesen ott volt a szívedben a jókedvű adakozó motivációja? Gondolj vissza gyerekkorodba, hogy lásd meg ebbe a kategóriába esel vagy sem. Szívesen ad pénzt, értéket, időt, energiát és szeretetet. Tehát nemcsak pénzbeli adakozásról van szó, hanem szinte minden földi érték odaadásáról. Mintegy az utolsó inget is odaadná mentalitás ez, nem várván viszonzásul semmit, önzetlenül és meleg, szerető szívvel. Ahogy valaki mondta: A legjobb ajándékot nem lehet megvásárolni vagy eladni. Ez a saját magunk odaajándékozása valakinek. Ez a legértékesebb ajándék. Úgy ad, hogy mások ne is tudjanak róla. A Mennyei Atyának akar kedveskedni, számára ez elég jutalom. Forró szívvel bekapcsolódik és támogatja bizonyos missziók munkáját. Imádkozik, levelet ír, csomagot küld vagy szükség szerint személyesen is részt vesz a munkában. Buzgón közben jár mások égető szükségéért és lelkük üdvösségéért. Nem ritka, hogy az éjszaka közepén felébred, terhet érezvén szívében és fáradtságot nem ismerve könyörög emberekért. Gyakran listát vezet szükségében lévő emberekről és kitartóan imádkozik értük. Más típusú lelki ajándékúak könnyen elfelejtkeznek ígéretükről és nem tartják be azt. De nem így az adakozó! Ő állandóan szem előtt tartja felebarátai sorsát. Számára mindenek előtt lényegesebb, hogy azok bejuthassanak a Mennyek Országába. Boldog, ha közbenjáró imájára választ kap. 6. Szeretné mindig a legjobb minőséget adni, ami a pénztárcájából és energiájából telik. 7. Szeret a Szent Szellem vezetésére hallgatni. 8. Szívesen marad névtelenségben. 9. Vendégszeretetét gyakran gyakorolja. 10. Pénzügyi kérdésekben bölcs és meggondolt. 1 Gyorsan hajlandó segítő kezet nyújtani. 1 Szeret megbizonyosodni másokon keresztül az adományozandó összeg pontosságáról (férj, feleség egysége itt fontos). 1 Meg van győződve a tizedfizetés lényegességéről, plusz az azonkívüli adakozás szerepéről. 1 Született evangélista. Egész kis gyermekek is kiemelkedő példák lehetnek erre. 1 Tudja, hogy Isten mindennek a forrása, képes természetfeletti módon is gondoskodni gyermekeiről. Példa erre Müller György, aki árvák ezreiről gondoskodott és egyedül Istenre támaszkodhatott. 16. Rendkívül szorgalmas és amire teszi a kezét, arannyá változik. 17. Az üzleti életben csodálatra méltó eredményeket érhet el. 18. Nem pazarol, másoknak a legjobbat adja, de maga felé fukar lehet. 19. Nem egykönnyen csapják be, nem együgyű balek, hanem talpraesett, a jég hátán is megélő személy. 20. Természeti és természetfeletti bölcsességgel rendelkezik. Problémás területek lehetnek:

10 A gondok nem annyira szignifikánsak, mint a többi lelki ajándékoknál. De azért csak van pár említésre méltó: Beleszólhat, hogyan használják fel a pénzt. Pl. a gyülekezet új szőnyegére pénzt adó megszabja, milyen színű legyen a szőnyeg. Erőszakossá válhat és erőltethet az adakozásra. Mások előtt néha nem érthető az adakozás formája és motivációja. Elkényeztetheti gyermekeit és családtagjait a túlságos szeretet- és ajándék elhalmozásával. Az elöljáró jellemzői A született vezető típus. Bibliai példa erre József, akiből a rossz körülmények ellenére is eredményes vezető lesz. Jól ráillik a szervező, irányító és uralkodó jelző. A görög szó proistemi, jelentése előtte áll valaminek, vezető pozíciójában lenni. Rendkívüli mozgató rugóval, motivációval rendelkezik, mindent szervez és befolyást gyakorol mindarra, amiért csak felelős. Szereti az előtte álló próbát, a kihívást. Néha összekuszált és problémás dolgokat úgy vesz kezébe, hogy abból rend, siker és látszatos eredmény lesz (pl. irodai munkaszervezés, bizottság létrehozása vagy egy projekt kifejlesztése). Jó a szóbeli kifejezés módja, világosan és hatékonyan tudat információkat. Tiszteli a felette álló hatalmat. Általában akkor kezdeményezi a munkát, ha megkérik erre, nem él vissza a hatalmával. Ha nincs látható vezető a láthatáron, akkor az elöljáró átveszi a vezetést. 6. Kedveli a hossztávú munkákat és projekteket. Például a könyörülő típusú ember inkább pár napos vagy még inkább pár perces célokat részesíti előnyben, de nem így az elöljáró (adminisztrátor). 7. Széles látókörrel rendelkező vizuális személy. Példabesz. 29:18 mondja: Látás nélkül elvész a nép. A jó vezetőnek jó látása és elképzelése van. 8. Könnyedén összehozza az embereket és a rendelkezésre álló forrásokat a cél érdekében. Mint az összerakós játékban, az adminisztrátor ügyesen válogatja és egymáshoz illeszti a részecskéket és pompás képet hoz ki belől. 9. Eredményesen tudja szétosztani az elvégzendő munkát és ellenőrzi az embereket. 10. Az elvégzendő cél érdekében még a kritikát is eltűri. Tudjuk, hogy a vezetőket gyakran kritizálják. Ez mintegy foglalkozási ártalom a számukra. Mindig vannak, akik szerint a vezetőnek valamit másként kellene csinálni, vagy lassabban, vagy gyorsabban, vagy gondosabban, vagy bátrabban stb. 1 Energikus és ambiciózus, buzgó és lelkes feladatai elvégzésében. 1 A sikeres munka elvégzésében nagy öröme telik. 1 Nem féltékeny, ha mások segítenek. Az elismerést és dicsőséget velük is megosztja. Egy teológiai professzor így osztotta meg gyakorlati tapasztalatait teológus hallgatóival: Gyülekezeti munkánk sokkal eredményesebb lesz, közösségeink jobban épülnek, erősödnek, ha az emberek nem azon vitatkoznak és marakodnak, hogy kié lesz a kiemeltetés, ki kapja meg az elismerő vállveregetést, a babérlevelet. Ha mindannyian szeretetben egységben vagyunk, szeretettel és alázattal egymást segítjük, elismerjük a többi testvér munkáját, akkor gyümölcsözőbb lesz az imaházaink missziója is. 1 Ha elvégezte munkáját, akkor tele energiával kész tovább lépni a következő feladat felé. 1 Szeret jegyzeteket készíteni, feljegyzéseket, magának és másoknak emlékeztetőket. 16. Kicsi korától fogva ügyes és talpraesett vezető, a jég hátán is megélő személy.

11 17. Tudja mikor kell abbahagyni a régi módszereket és újat kezdeni. Nem könnyű sokszor az embereket kényelmes hintaszékeikből kibillenteni, de a született vezető erre képes. 18. Nem magányos farkas típus, hanem ember kedvelő és központú. Jó pszichológiai megfigyelőképességekkel rendelkezik, állandóan tanul és fejlődik, hogyan lehetne még hatékonyabban dolgozni másokkal. 19. Nem lassúskodik, nem halasztgatja a munkát, hanem amennyire lehet, minél hamarabb szeret valamit befejezni és túl lenni rajta. 20. A rutin dolgokat nem kedveli, inkább az újat, a kihívást jelentőt. Míg a szolgáló szívesen dolgozna gyári futószalagon és nap mint nap ugyanazt a monoton munkát ellátna, az elöljáró inkább az újnak rugaszkodna neki, a mércét egyre magasabbra helyezné maga előtt. Az elöljáró problémás területei lehetnek: Isten felszerelte ajándékokkal és tehetséggel szép és gyors eredmények eléréséhez, és általában ez kiemelkedően is zárul. De ennek meglehet a hátulütője is: ha nem tud kicsit lelassulni, a felfokozott tempó komoly károkat okozhat. Egy Ausztráliában élő testvér ezt így fejezi ki: Ha a Sátán nem tud minket rávenni, hogy nagy bűnöket kövessünk el és visszaessünk a hívő életünkben, akkor a következő a következő taktikája az lesz, hogy rávesz minket a megállás nélküli, pihenéstelen missziós munkára. Ez annyira extrém lehet, hogy minden a harmóniából kibillenhet és mi is kifáradhatunk, kiéghetünk, elveszíthetjük békességünket, örömünket. Meg kell találni az egyensúlyt az egészséges és örömteli hívő életmódhoz. Haragossá válhat, ha mások nem veszik át ugyanazt a látást és célt. Túl sok kritika esetén megkeményedhet. Pszichológusok szerint minden kemény, hideg, kritizáló megjegyzésre négy pozitív, építő szó kell, hogy lelki egyensúlyunk helyre állhasson. Az elöljárók különösen ki vannak téve a csípős megjegyzéseknek, a kritikának. Túlságosan célra orientálttá válhat, és néha csak használhat embereket. Gyakran túlhajtja magát, elhanyagolván saját és családja szükségleteit. Ezért lényeges a prioritás, a lényegbeli sorrend felállítása. Mi az első az életemben, mi a második stb.? Néha az otthoni feladatok háttérbe szorulhatnak a missziós munka érdekében. AZ ilyen típusú nők általában nem annyira szeretik a házi munkákat, a főzést, a takarítást stb. Istentől kapott elhívásuk áll előtérben mindenek előtt. Itt is fontos a helyes egyensúly megtalálása. A könyörülő jellemzői A szerző házaspár erre a típusra talált a legtöbb embert. A világnak igazán szüksége van a szeretetre, a gondoskodásra, a törődésre! Rengeteg ember küszködik gondokkal, bajokkal, szorul egy kedves szóra és meleg ráfigyelésre. Ezért van talán ennyi sok könyörülő ajándékkal bíró ember. A házaspár megfigyelései szerint kb. 30%-a az ajándékoknak ez. A görög szó az eleo. Jelenti a szánalmat, kegyelmet, könyörületet. Ezt hilarotes -sel kell kivitelezni, vidáman, kiegyensúlyozottan, kedvesen, buzgón és örömmel telve. Rendkívüli mértékben tud kisugározni szeretetet. A Mennyei Atya természetét mutatván, az ilyen emberek korlátlan forrásai az agape szeretetnek. Minél több lehetőségük van a szeretet adására, annál örvendezővé és boldogabbá válnak az ilyen emberek. Az emberekben mindig keresi a jó és értékes tulajdonságokat. Nem kritikus, és mintha mindig csak a pozitívat látná meg az emberekben. Nem beszél rosszat az emberekről és nem terjeszt rosszindulatú pletykákat.

12 Megérzi a csoportok és emberek szellemi és érzelmi légkörét. Mintha Antennája lenne, annyira felfogja a többiek állapotát. A jelbeszédet, a testekből áramló abcnélküli nyelvezetet remekül olvassa. Azonnal segítőkész a rászorulóknak és szenvedőknek. Általában ez már gyerekkorban megnyilvánul és az egész életen át tart. Az ilyenek szánalmat éreznek a szegény elkóborolt kutyák, macskák iránt és törődnek a szegényekkel, az árvákkal és az öregekkel. Gyakorlati lépéseket is tesznek a nyomorúság megszüntetésére. 6. Fontosabb számukra a lelki és érzelmi szükséglet, mint a testi. 7. Törekszik a jó kapcsolatok helyreállítására. Békét akarnak, és helyreállítani a megtört kapcsolatokat. 8. Keresi a megfelelő alkalmat és lehetőségeket a kedvesség, a jóság, az udvarias gesztusok gyakorlására. Kinyitja az ajtót előtted, a zsúfolt boltban előreenged és átadja a legkényelmesebb széket. 9. Nagyon figyel a saját szavaira, nehogy megbántson másokat. Érzékeny a mások lelkivilága felé. 10. Könnyen felfedezi a nem-őszinte magatartást és becstelen motívumokat. Mintha beépített radar lenne benne, annyira belelát mások mocskos lelkivilágába. 1 Keresi a hasonló beállítottságú embereket. 1 Figyelmes, gondoskodó mások felé szóban és cselekedetben. Megemlékszik és észben tartja a születésnapokat, házassági évfordulókat és egyéb ünnepnapokat. 1 Bizalmat ad és kap. Megbízható és becsületes. Néha túlságosan is megbízik emberekben, akik viszont baleknak nézik és kihasználják. 1 Elkerüli a konfliktusokat és szembesüléseket. Minden áron ragaszkodnak a békéhez, még akkor is, mikor már komoly lépéseket kellett volna tenni és kilépni a szituációból. 1 Nem szereti, ha erőltetik és sürgetik. Általában inkább lassúak. 16. Inkább a szív, mint az ész vezeti őt. 17. Őszintén tud örülni más áldásainak és szomorkodni a gondok miatt. 18. Akcióba tud lépni, akár politikailag és más erőteljes eszközökön keresztül a jó célok eléréséhez. 19. Közbenjár és imában erőteljesen könyörög másokért. Imája szívből fakad, sír és jajong a szenvedőkért. Ehhez igazi felkenetést kapott, annyira szívén viseli mások sorsát és baját. A könyörülő problémás területei lehetnek: Talán a legszebb ajándékot jelenthet, de a legtöbb bajt hozót is. Attól függ, hogy az ilyen típusú személy mennyire tud átlépni saját sérülésein. Érzékeny beállítottsága folytán nagyon hajlamos a sérülésre. Ha kiszolgáltatottá válik, elárulják és becsapják, akkor rendkívül megsérülhet, mert nincs körülötte kemény fal, vastag burok ami megvédje. Neki van a legnagyobb szüksége a szeretetre, a gyengédségre és védelemre. Hajlamos az alkoholizmusra, kábítószerezésre, idegileg hamar kiborulhat, esetleg ideggyógyászra vagy pszichológusra szorul. Talán képes fantázia világba vonulni, és a világtól elvont idealistává válni. Sokszor problémás otthonból jön, ahol rengeteg a gond. De a jó hír, hogy az Úr Jézus meg tudja a sérüléseket gyógyítani. Ha ilyen típusú ember vagy, engedd, hogy Jézus meggyógyítson és szabaddá tegyen. Akár egyedül történik ez meg, akár pásztorod, vagy más lelkigondozó segítségével. Így tudsz majd teljes erőbedobással az ajándékod teljesében és szépségében szolgálni. Néha túl határozatlan és gyengekezű. Nehéz neki döntésre jutni. Gyakran túl gyorsan siet a sérült ember segítségére. Könnyen sérül érzelmileg. Túlságosan finomlelkű és sérülékeny.

13 Átveszi mások sebeit, amik túl lehúzhatják és szomorúvá tehetik. Szeretetteljes szándékait félreérthetik, különösen a másik nem értelmezheti rosszul. Így a tanács az, hogy az ilyen típusú ember sose lelkigondozzon egyedül az ellenkező nem képviselőit. Romantikus érzések alakulhatnak ki, alaptalanul, a szeretetet és kedvességet félreértik a másik nemből. Befejeztük a hét ajándék ismertetését. Nincs nyolc ajándék, így látnod kell, melyik is a te ajándékod. Menj át végig alaposan még egyszer a kategóriákon, és Isten segítsen eldönteni, hogy hova is tartozol. Isten áldást tartogat számodra! MINDEN SZELLEMI AJÁNDÉK KÜLÖNLEGESEN VAN ELHELYEZVE A TESTBEN Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai. Róma 12:4,5 LÁTÓ: szemek Máté 13:16 SZOLGÁLÓ: kezek Példabeszédek: 31:20 TANÍTÓ: elmélet Ap.Csel. 17:11 BUZDÍTÓ: száj Ap. Csel 13:15 ADAKOZÓ: kezek Ézsaiás 51:9a VEZETŐ: vállak Ézsaiás 9:6a KÖNYÖRÜLET: szív II. Thesszalonika 3:5a NÉHÁNY SZELLEMI AJÁNDÉK FŐLEG BESZÉDBEN MUTATKOZIK, MÁSOK SZOLGÁLATBAN Ha valaki prédikál, úgy mondja szavait, mint Isten igéit, ha valaki szolgál, úgy szolgáljon, mint aki az Istentől kapott erővel végzi, hogy mindenkor az Isten dicsőítessék Jézus Krisztus által, akié a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen. I Péter 4:11

14 Táblázat: PRÓFÉTA, LÁTÓ Jellemzők: Gyorsan és pontosan meghatározza, mi a jó és rossz, gyűlöli a gonoszt. Mindent fekete-fehéren lát, nincs szürke, meghatározatlan terület Gyorsan belelát az egyének és csoportok egyéniségébe A bűnbánatra bátorít, mely jó gyümölcsöt hoz Hiszi, hogy a nehézségek elfogadása pozitív megtörtséget hoz létre 6. Kevés vagy egyáltalán senki barátja sincs 7. Elfogadja a Bibliát, mint az igazság, hit, cselekedet és tekintély alapját 8. A szellemi alapelvek alapján bátran lép 9. Beszédjében nagyon meggyőző tud lenni 10. Őszinte, szókimondó és nem kerülgeti a szavakat 1 Mélyen szomorkodik mások bűne miatt 1 Kész meglátni saját vakfoltjait, hibáit és másoknak is segít ebben 1 Mindenek felett kívánja látni Isten tervének megvalósulását minden szituációban 1 Erőteljesen támogatja az egyének és csoportok szellemi növekedését 1 Erős az elhívása a közbenjárásra 16. Érzi a szükségét, hogy szóban és drámai módon is kifejezze a látását 17. Befele forduló a hajlama 18. Határozott véleménye és meggyőződése van 19. Szigorú a személyes mércéje 20. Nagy vágya, hogy engedelmeskedjen bármi áron Problémás területek lehetnek: Kritikus és túl nyers lehet Cél irányítottsága miatt nem dicséri a részeredményt Erőszakos lehet, hogy az emberek és csapatok szellemi érettségre jussanak A tőle eltérő emberek véleményét és nézőpontját nem tolerálja, elutasítja Önkép problémája lehet (túl magas mérce) A próféta/látó bibliai példái: Keresztelő János, Anna, Hóseás, Jeremiás, Ézsaiás, Jónás Soha Ritkán Néha Általában Sokszor Mindig

15 Táblázat: A SZOLGÁLÓI AJÁNDÉK Jellemzők: Könnyen felismeri a gyakorlati szükségleteket és gyorsan próbál segíteni A kézzel végezhető projekteket, munkákat és cselekményeket kedveli Szereti a rendet és tisztaságot maga körül Kedveli a részleteket és jó a memóriája Vendégszerető 6. Amit elkezd, szereti befejezni 7. Aki segítséget kér tőle, nehezen mond nemet 8. Mások szükségleteit még jobban betölti, mint a sajátját 9. Rövidebb célokat jobban kedvel, mint a hosszút 10. Szeretetét inkább cselekedetekben fejezi ki és nem szavakban 1 Szereti, ha munkáját elismerik 1 Gyakran még többet megtesz, mint amit kérnek tőle 1 Számára a legnagyobb öröm, ha valakinek segíthet 1 Nem akar embereket vagy projekteket vezetni 1 Magas energia szintje van 16. Nem bírja maga körül a rendetlenséget 17. Maximalista magas elvárásai vannak 18. A szolgálat számára az élet egyik legfontosabb területe 19. Inkább maga végzi el a feladatot, minthogy másnak adja át 20. A vezetők mellé áll, támogatja őket Problémás területek lehetnek: Kritikus lehet azok felé, akik nem segítenek Saját családja szükségleteit elhanyagolhatja Nagy buzgalmában erőszakos és mások dolgába beavatkozó lehet Nehezen fogadja el mások segítő kezét Megsértődhet, ha mások nem értékelik a munkáját Bibliai példák: Márta, István, Onézimusz Soha Ritkán Néha Általában Sokszor Mindig

16 Táblázat: A TANÍTÁS AJÁNDÉKA Jellemzők: Az igazságot logikus, szisztematikus módon tárja fel Tények alapján támasztja alá az igazságot Szeret tanulni és kutatómunkát végezni Szavak jelentését szereti tanulmányozni Szívesen használ bibliai illusztrációkat gyakorlati illusztrációk helyett 6. Felháborodik, ha az igét a szövegkörnyezetből kiemelik, és nem illően alkalmazzák 7. Fontos számára az igazság megalapozása 8. Inkább objektív, mint szubjektív 9. Nagy szókincsét könnyen kialakítja és jól használja 10. Hangsúlyozza a tényeket és a szavak precíz használatát 1 Más tanítók ismeretének forrását ellenőrzi 1 Inkább tanít, mint evangílizál 1 Érzi, hogy ez az ajándék az alapja az összes többi működésének 1 A problémákat szellemi alapelvek alkalmazásával oldja meg 1 Magas az intellektuális szintje 16. Önfegyelme van 17. Érzelmileg kiegyensúlyozott, stabil 18. Csak szűk baráti köre van 19. Erős meggyőződése van és határozott véleménye, amely a tények alapos megvizsgálása után alakult ki 20. Hiszi, hogy az igazság óriási változásokat képes létrehozni Problémás területek lehetnek: Az igazság gyakorlati alkalmazását elhanyagolhatja Nehezen tudja elfogadni mások nézőpontját Intellektuális képességeiben elbizakodhat Hajlamos a törvénykezésre és a dogmatizmusra Új területek néha elcsábíthatják Bibliai példák a tanítás ajándékával bírókra: Apollós, Aquila, Priscilla, Timóteus, Tamás Soha Ritkán Néha Általában Sokszor Mindig

17 Táblázat: A BUZDÍTÁS AJÁNDÉKA Jellemzők: Szeret másokat buzdítani a győzelmes életre Akar látható reagálást a tanításkor vagy beszédkor Inkább alkalmazza az igazságot, mint kutatja Előnyben részesíti a gyakorlati alkalmazással járó információkat Szereti precíz leírását a személyes növekedés egyes lépéseinek 6. Az emberekkel való kapcsolatokra, munkákra koncentrál 7. Buzdít az egyéni missziók kiépítésére 8. Élettapasztalatból meríti az igazságot és a Bibliával támasztja alá 9. Szeret lelkigondozást végezni 10. Még akkor is folytatja a lelkigondozást, ha nem látható a változás 1 Olyan tanításokat kedvel, amelynek személyes alkalmazása van 1 Nehézségeket, próbákat a személyes növekedés lehetőségének tekinti 1 Az embereket elfogadja úgy, ahogy vannak 1 Pozitív hozzáállása miatt az emberek kedvelik 1 Inkább az életével tesz bizonyságot, mint szavaival 16. Gyorsan tud dönteni 17. Mindig befejezi, amit elkezd 18. A problémás személyes ügyeket hamar elrendezi 19. Sokat vár magától és másoktól 20. Szereti, ha mások reagálnak a gondolataira, és ő hasonlóképpen reagálhat másokéra Problémás területek lehetnek: Félbeszakíthat másokat, ahogy buzgón véleményt és tanácsot akar nekik adni Kiragadhat Igéket a szövegkörnyezetből a lényeg bizonyítására Talán túl precíz a megteendő lépések leírásában Túl szókimondó lehet Talán túlságosan nagy az önbizalma Bibliai példák: Barnabás, Péter Soha Ritkán Néha Általában Sokszor Mindig

18 Táblázat: AZ ADAKOZÓ AJÁNDÉKA Jellemzők: Bőségesen adja pénzét, értékeit, energiáját és szeretetét másoknak Anélkül ad, hogy mások tudnának róla, nem veri nagydobra Szeret egy szolgálatnak aktív része lenni Közbenjár, imádkozik a személyekért, szolgálatokért Örvendezik, ha ajándéka az emberek konkrét imájára válasz 6. Ajándékai jó minőségűek 7. A Szent Szellem vezetése alapján ad 8. Szívesen ad, hogy megáldjon, támogasson és előre mozdítson egy missziót 9. Vendéglátást úgy tekinti, mint egy lehetőséget az adakozásra 10. Saját anyagi dolgait bölcsen és átgondoltan intézi 1 Gyorsan hajlandó segíteni, ha látja a szükséget 1 Az adakozás összegét tekintve szereti, ha mások megerősítik ebben 1 Meg van győződve a tizedfizetés és az ezen kívüli adományozás fontosságáról 1 Életfontosságú számára az evangélium hirdetése 1 Hiszi, hogy Isten minden anyagi áldás forrása 16. Nagyon törekvő és iparkodó, és emiatt általában sikeres is 17. A pénzügyi területen jó üzleti vénája van 18. A kiadott pénzért szereti a legjobbat kapni 19. Nem naiv és nem könnyen becsapható 20. Természetes és Istentől is kapott bölcsessége van Problémás területek lehetnek: Talán megszabhatja, hogyan használják fel a pénzadományát Másokat túlságosan erőltethet az adakozásra Esetleg a családja és barátja furcsállhatja adakozási szokásait Túlságosan elhalmozhatja ajándékkal a barátait vagy rokonait Túlzott pénzügyi hozzájárulását arra használja fel, hogy más kötelezettségei alól kibújjon Bibliai példák: Ábrahám, Dorkás, Pál (megj.: Pálnak emellett még erőteljes ajándéka mint próféta, tanár és buzdító is. De fő feladata volt szerte a világon az igehirdetés) Soha Ritkán Néha Általában Sokszor Mindig

19 6.Táblázat: AZ ELÖLJÁRÓ,VEZETŐ AJÁNDÉKA Jellemzők: Erős motivációja van a szükség teendők ellátására Világosan kifejezi az ötleteit Szívesen tölti be vezetői szerepét, ezért még mások véleményét is elfogadja Általában nem kezd a feladat ellátásának addig, amíg a főnöke meg nem bízza Örömmel átveszi a vezetői feladatokat ha nincs ott a megbízott vezető 6. Élvezi a hosszú távú, több évre szóló feladatokat és célokat 7. Látja maga előtt a célt és széles látókörrel bír 8. Könnyen feltárja, használja a rendelkezésre álló forrásokat és irányítani tudja az embereket a cél érdekében 9. Élvezi a feladatok elosztását és az elvégzett feladatok ellenőrzését 10. Életének legnagyobb sikerélménye és öröme a kitűzött feladatok elérése 1 Hajlandó a mások sikerét elismerni, az elérendő célok beteljesítése érdekében 1 Élvezi egy újabb kihívás elkezdését, amint a korábbi projekt befejeződött 1 Rendszeresen ír feljegyzéseket magának 1 Vérében van a vezetői hajlam 1 Tudja, mikor kell még a régi módszerhez ragaszkodni és mikor kell már az újra átváltani 16. Még a kritikát is eltűri a cél érdekében 17. Élvezi az emberek társaságát és a velük való munkát 18. Amilyen gyorsan csak lehet, szereti befejezni a munkát 19. Nem kedveli a rutin feladatokat 20. Nagyon energikus és buzgó, bármibe is kezd Problémás területek lehetnek: Felháborodhat, ha mások nem osztják az ő nézetét és célját Megkeményedhet, ha túl sok kritika éri Néha kihasználhatja az embereket saját céljai elérésében Munkamániás lehet, így elhanyagolhatja saját és családja igényeit Otthoni feladatait félreteheti a Nagy Cél érdekében Bibliai példák: Márta, István, Onézimusz Soha Ritkán Néha Általában Sokszor Mindig

20 7.Táblázat: A KÖNYÖRÜLŐ AJÁNDÉKA Jellemzők: Rendkívüli kapacitása van a szeretet kifejezésére Az emberekben mindig keresi a jót A csoportokban vagy emberekben megérzi a szellemi és érzelmi töltést, légkört Vonzódik a szenvedő, nyomorúságban lévő emberekhez Lépéseket tesz, hogy a szenvedést és nyomorúságot megszüntesse 6. Szívesen segít a rossz kapcsolatok helyreállításában 7. Jobban aggódik a lelki és érzelmi problémákért, mint a fizikálisakért 8. Szívesen ad lehetőséget másoknak 9. Gondosan ügyel, hogy szavaival és cselekedeteivel meg ne bántson másokat 10. Könnyen ráérez a tisztességtelen és becstelen szándékra 1 Szívesen kapcsolatban van azokkal, akik ugyanez a könyörülő ajándéka van 1 Önként tesz apró figyelmességeket mások felé 1 Bizakodó és megbízható 1 Elkerüli a konfliktusokat és szembesüléseket 1 Nem szereti, ha erőltetik és siettetik 16. Általában vidám és jókedvű 17. Inkább a szív, mint az ész irányítja 18. Örül a mások áldásainak és szomorkodik a szenvedések miatt 19. Tud harcba szállni, kampányolni a jó cél érdekében 20. Közbenjár, imádkozik mások bajaiért és problémáiért Problémás területek lehetnek: Néha túl bizonytalan Gyakran túl erősen mások védelmére kelhet Mások könnyen megsebesíthetik Empátia mások szenvedése miatt negatívan befolyásolhatja őt magát, átveszi mások baját Ha az ellentétes nemű embereknek segít, az könnyen félreérthető Bibliai példák: Az irgalmas szamaritánus, János (a szeretett tanítvány), Ruth Soha Ritkán Néha Általában Sokszor Mindig

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

A szolgálat lelki ajándékai

A szolgálat lelki ajándékai A szolgálat lelki ajándékai 0. Áttekintés Szolgálat Segítés Adakozás Könyörületesség Zene Vendégszeretet 1.1 Mit mond az Írás? Igehely: Róma 12,7; 1 Péter 4,11. Szolgálat = diakonia az Újszövetségben a

Részletesebben

A kijelentési ajándékok. Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál

A kijelentési ajándékok. Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál A kijelentési ajándékok Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál 0. Áttekintés Bölcsesség beszéde Ismeret kijelentése Figyelmeztetés Isteni kijelentések 1.1. Mit mond az Írás? Igehelyek: 1 Kor. 12,8:

Részletesebben

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson A vezetőfejlesztés jézusi módszere 2 Timóteus 2:2 1) Válassz jól Lukács 6:12-16 1 Timóteus 5:22 Elhívás Jellem Képességek 2) Fektess be időt 12 Egy A három Egy

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 1. fejezet: A gyülekezetnövekedés és az égő vágy........... 7 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK 2. fejezet: Hogyan lehet nagy dolgokat elvégezni

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely Az én Párom Albert-Bernáth Annamária 1 Copyright Theta Műhely Spirituálisan fejlett, fejlődni képes, és fejlődni akaró Férfi/Nő. Számomra hiteles a spirituális tudása, az Én tudásom is Neki, ezért kölcsönösen

Részletesebben

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez.

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez. Életgyónáshoz Életrendezés Nemes Ödön jezsuita atya gondolatai Alapelvek A kapcsolataimban, élethelyzeteimben, testi-lelki betegségeimben, kudarcaimban tapasztalt nehézségeimet, ne tekintsem problémának,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

A vezetőket jelölő negyven szó

A vezetőket jelölő negyven szó 1. fejezet A vezetőket jelölő negyven szó Elpusztítja a nemzet minden vezetőjét: a hőst és a katonát, a bírót és a prófétát, a varázslót és a véneket, a hadnagyot és a főrendűt, a tanácsost, az ügyes mestert

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27.

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27. 4. tanulmány Boldog és hálás július 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 12:2; 1Korinthus 13; Galata 5:19-23; 1Thesszalonika 1:1-10; 1Timóteus 1:15 Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért,

Részletesebben

Az apostolok példája. 5. tanulmány. július 28 augusztus 3.

Az apostolok példája. 5. tanulmány. július 28 augusztus 3. 5. tanulmány július 28 augusztus 3. Az apostolok példája SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 10:16; Zsoltár 51:1-12; Lukács 11:11-13; Apostolok cselekedetei 16; 2Korinthus 8:1-5; 1Thesszalonika

Részletesebben

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14.

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Most akkor a korinthusiak úrvacsoráznak, vagy nem úrvacsoráznak? Összegyűlnek, az Úr vacsorájára, de Pál mégis azt mondja:

Részletesebben

yymár meglévő csoport számára:

yymár meglévő csoport számára: 1. HÉT: FILIPPI 1,1 11 Tényleg Krisztushoz tartozom? Kezdjük a beszélgetést azzal, hogy feltesszük valamelyiket a következő kérdések közül a csoportnak: yykezdő csoport számára: Mi indított arra, hogy

Részletesebben

KÖNNYEN KI TUDOD MONDANI? NEM!

KÖNNYEN KI TUDOD MONDANI? NEM! KÖNNYEN KI TUDOD MONDANI? NEM! A következő kérdőív azt méri fel, hogy mennyire tudsz másoknak nemet mondani, mennyire vagy képes kiállni a neked fontosnak tartott dolgok mellett akkor is, ha ez éppen mások

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát

Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát ADUNARE Nagyon fontos megtanulnunk hogyan kell tanulmányozni a Bibliát, mivel: Amikor tanulmányozzuk a Bibliát halljuk Isten parancsolatait. Amikor tanulmányozzuk

Részletesebben

A GYERMEK TÁRSAS KÉSZSÉGEINEK FEJLESZTÉSE

A GYERMEK TÁRSAS KÉSZSÉGEINEK FEJLESZTÉSE Tartalom A KÖNYVRÔL 11 BEVEZETÉS 13 Kommunikációs készségek 14 Társas készségek 14 Fejleszthetôk-e tanítással a kommunikációs és a társas készségek? 15 Miért kell a gyermeknek elsajátítania a kommunikációs

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. Kedves Olvasó! Sok szeretettel adjuk közre a 2015. évi bibliaolvasó útmutatót. A közösen

Részletesebben

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8).

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Nagy öröm Lectio: ApCsel 8,1-25. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Fülöp Samáriában hirdette a Messiást. Jézusról tett bizonyságot, a Szabadítóról. Az ember mindig kapcsolatban kellene,

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

HETÉNYEGYHÁZI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET STRATÉGIÁJA

HETÉNYEGYHÁZI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET STRATÉGIÁJA HETÉNYEGYHÁZI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET STRATÉGIÁJA KÉSZÜLT 2014 NYARÁN JÖVŐKÉP: Azt ismertük fel, hogy Isten olyan krisztusközpontú gyülekezetet akar látni Hetényegyházán, amely felismeri és cselekszi az

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben

Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben CSAKRA- és MERIDIÁN-tisztító módszer IMÁval INGYENES CSAKRA- és MERIDIÁNtisztítás +harmonizálás IMÁVAL Tested, Lelked, Szellemed, Érzelmeid,

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

Én-térkép! Aki beszél, kaput nyit saját belső világára.

Én-térkép! Aki beszél, kaput nyit saját belső világára. Én-térkép! Az Én-ek, olyan állapotok, melyekkel azonosul az ember. Meg kell vizsgálni, hogy milyen viszony fűzi az embert ezekhez az állapotokhoz, illetve mi indította el az adott viszony kialakulását.

Részletesebben

Személyes évek. A Személyes Év kiszámításához három adat szükséges:

Személyes évek. A Személyes Év kiszámításához három adat szükséges: Személyes évek A Személyes Év kiszámításához három adat szükséges: 1. A születés hónapja 2. A születés napja 3. Az adott év naptári száma Nagyon fontos: a Személyes Évünk mindig a születés napjától, a

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

K É R D Ő Í V személyes kommunikációs stílus

K É R D Ő Í V személyes kommunikációs stílus K É R D Ő Í V személyes kommunikációs stílus Önnek bizonyára van elképzelése önmagáról mint személyes kommunikátorról, ezen belül arról, hogyan érzékeli önmaga kommunikációs módját, más szavakkal: kommunikációs

Részletesebben

SUCCESS INSIGHTS Vezetõi verzió

SUCCESS INSIGHTS Vezetõi verzió SUCCESS INSIGHTS Vezetõi verzió "Aki másokat ismer, az tanult, aki önmagát ismeri, bölcs." -Lao Ce MINTA Anna 2004.2.16 BEVEZETÉS A viselkedéstudomány szerint a legeredményesebb emberek azok, akik tisztában

Részletesebben

Jobb önismeret, avagy a 3 énállapot. Meggyőződések, a világról és az életről alkotott elképzelések. Szülő. Felnőtt A realizmus

Jobb önismeret, avagy a 3 énállapot. Meggyőződések, a világról és az életről alkotott elképzelések. Szülő. Felnőtt A realizmus Tranzakció Analízis 1 l'iedrs. www.iedrs.com - Ce document est notre propriété. Il ne peut ni être copié, ni communiqué à des tiers sans autorisation expresse de Jobb önismeret, avagy a 3 énállapot Szülő

Részletesebben

A boldogság benned van

A boldogság benned van Halász Emese A boldogság benned van 50 lépés a boldogság felé Előszó Kedves Olvasó! Levelem hozzád, azzal kezdeném, hogy el kell mondanom pár dolgot Neked! Nagyszerű híreim vannak ugyanis. Képzeld, a boldogság

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Mi a virtuális valóság?

Mi a virtuális valóság? VIRTUÁLIS VALÓSÁG - KERESZTYÉNYSÉG Kol 2,20-23 Ha tehát Krisztussal meghaltatok a világ elemei számára, miért terhelitek magatokat olyan kötöttségekkel, amelyek csak az e világ szerint élőkre kötelezők:

Részletesebben

Szeretettel köszöntelek Benneteket!

Szeretettel köszöntelek Benneteket! Házaspáros alkalom Szeretettel köszöntelek Benneteket! Siklósiné Földvári Gabi 2012-11-18 1 Téma 2012-11-18-án A szülő-, illetve családcentrikus házasság 2 Ismételjünk ismét egy picit A férfi elhagyja

Részletesebben

8. A SZÜLŐ A SZOLGÁLATRA NEVELŐ

8. A SZÜLŐ A SZOLGÁLATRA NEVELŐ Kezdés 8. A SZÜLŐ A SZOLGÁLATRA NEVELŐ Olyannyira fontos téma a szolgálatra nevelés, hogy talán ezzel kellett volna kezdeni az egész sorozatot. A szolgálat az egyik leghatékonyabb gyógyír a mai tévútra

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

Tanítás a házasságról

Tanítás a házasságról Tanítás a házasságról ADUNARE Tanítás a házasságról A házasságról való tanítás nagyon fontos mivel kihatással van minden ember életére. A házasság jó dolog. A házasság Istentől való dolog. Amikor összeházasodunk

Részletesebben

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13.

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13. 11. tanulmány Hittel élni március 7 13. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Példabeszédek 28:4-5, 7, 9; 29:13; Róma 1:16-17; Galata 3:24; 1János 2:15-17 Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

MEDIÁCIÓS KÉPZÉS. Szükségünk van másokra, hogy önmagunk lehessünk C. G. Jung. Dr. Fellegi Borbála dr. Vajna Virág

MEDIÁCIÓS KÉPZÉS. Szükségünk van másokra, hogy önmagunk lehessünk C. G. Jung. Dr. Fellegi Borbála dr. Vajna Virág MEDIÁCIÓS KÉPZÉS Szükségünk van másokra, hogy önmagunk lehessünk C. G. Jung Dr. Fellegi Borbála dr. Vajna Virág A MEDIÁTOR KÉPESSÉGEI Objektivitás: mindkét felet erősíteni, támogatni, még akkor is, ha

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála,

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, CSELEKEDJ! 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. 2 Ezért előhívatta, és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj

Részletesebben

Az aratás és az aratók

Az aratás és az aratók 12. tanulmány Az aratás és az aratók március 15 21. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Máté 9:36-38; Lukács 15; 24:4-53; János 1:40-46; 4:28-30; Apostolok cselekedeti 1:6-8 Abban dicsőíttetik meg az

Részletesebben

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség HÁLA KOPOGTATÁS 1. Egészség Annak ellenére, hogy nem vagyok annyira egészséges, mint szeretném, teljesen és mélységesen szeretem és elfogadom a testemet így is. Annak ellenére, hogy fizikailag nem vagyok

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába Kenneth E. Hagin Nem az a fontos, hogy melyik gyülekezetbe tartozol, hanem az, hogy melyik családba. Jézus azt tanította, hogy az embernek újjá kell születnie. A következő állítások Jézus szájából származnak:

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

É R T É K E L É S. a program szóbeli interjúján résztvevő személyről. K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek

É R T É K E L É S. a program szóbeli interjúján résztvevő személyről. K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek É R T É K E L É S a program szóbeli interjúján résztvevő személyről K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek Értékelés: A terület pontozása 1-5 tartó skálán, ahol az egyes pontszám a

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

AZ AJÁNDÉK. Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért!

AZ AJÁNDÉK. Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért! Pasarét, 2012. december 25. (karácsony) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza AZ AJÁNDÉK Lekció: Máté 2,1-12 Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért! Imádkozzunk! Mennyei

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás Igazságban járni: 1. előadás 1 1. lépés: Nevezd meg a problémát Bűn Bizonytalanság 2 Az ember öt dimenziója Szellemi Erkölcsi Társadalmi Pszichológi ai Biológiai 3 A teremtek sorrend Lélek (lelki) Jellem

Részletesebben

Az egyedülállóság, a párválasztás és a házasság misztériuma

Az egyedülállóság, a párválasztás és a házasság misztériuma Tóth-Simon Károly Az egyedülállóság, a párválasztás és a házasság misztériuma Bevezetés Különböző hivatalos nyomtatványokon rendszeresen rákérdeznek a családi állapotunkra. Az önéletrajzunkban is hivatkozunk

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK 2 HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK AZ EMLÉKEID HATÁROZNAK MEG Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek korlátozóak, mint például «nem érdemlem meg», «nem vagyok elég művelt» vagy «szegénynek születtem,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119 Tartalomjegyzék Előszó 5 i. rész: A neveiben föltárulkozó Isten Bevezetés az 1. részhez: Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem 9 1. Elóhim 15 2. Jehova vagy Jahve 21 3. Ő, Aki gondot visel 27

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

Minta Sándor várható munkahelyi viselkedéséről

Minta Sándor várható munkahelyi viselkedéséről Spectrum Kompetencia Kérdőív Peopletest platform Részletes kompetencia leírás Minta Sándor várható munkahelyi viselkedéséről Spectrum elméleti model Szakmai és vezetői kompetenciák Bevezetés a jellemzés

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése A diszpozíciókat úgy is elképzelhetjük,

Részletesebben

JÉZUS KRISZTUS EVANGÉLIUMÁNAK VISSZAÁLLÍTÁSA

JÉZUS KRISZTUS EVANGÉLIUMÁNAK VISSZAÁLLÍTÁSA JÉZUS KRISZTUS EVANGÉLIUMÁNAK VISSZAÁLLÍTÁSA ISTEN AZ ÖN SZERETÃ MENNYEI ATYJA Isten az ön Mennyei Atyja. Személyesen ismeri önt, és jobban szereti, mint azt el tudná képzelni. Azt szeretné, hogy ön boldog

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

hit17.qxd :44 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 17. hitelv

hit17.qxd :44 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 17. hitelv hit17.qxd 2007.11.06. 21:44 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 17. hitelv Lelki ajándékok és szolgálatok És ő»adott«némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul,

Részletesebben

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Milyen tényezők játszanak szerepet a család agresszív légkörének kialakulásában / Strauss-

Részletesebben

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet Tartalom Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet 1. fejezet: Egy új szemlélet Minden vágyad meghallgatásra talál, és

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Gyülekezetvezetés alapjai

Gyülekezetvezetés alapjai Gyülekezetvezetés alapjai Az elmúlt években látom, hogy Krisztus Teste sokat küszködik azzal, hogy a régen felismert bibliai igazságokat hogyan ötvözze az új, szintén Istentől származó ismeretekkel. Ez

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

Vezetés, jellem, hatalom

Vezetés, jellem, hatalom CENTRÁL KÁVÉZÓ - Imareggeli, 2014.07.05. Vezetés, jellem, hatalom Heizer Tamás ht.bcsop@gmail.com www.barnabascsoport.hu Kérdések Releváns-e nem egyházi kontextusban, amit a Biblia tanít a vezetésről?

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata 1Korinthus 14:27-29 Ha valaki nyelveken szól, kettı vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza

Részletesebben

Hogyan vagyok másokkal?

Hogyan vagyok másokkal? Mentorálás témái II.B: Hogyan vagyok másokkal? Kommunikáció Kapcsolatok Konfliktuskezelés Igények felmérése és kielégítése Dömös, 2011. december 2-4. 2011.12.12. Mentorálás tanfolyam Dömös 1 2011.12.12.

Részletesebben

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése:

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése: Intézményünk bemutatása: I. BEVEZETŐ Óvodánk 1973 óta négy csoporttal működik, 100 fő befogadására alkalmas. 1998. április 17-étől intézményünk a Bóbita Óvoda nevet viseli. Az óvodát nagy területű, parkosított

Részletesebben

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5 TARTALOM Előszó a magyar kiadáshoz 5 Í.MÁTÉ EVANGÉLISTA-KI IS VOLT Ő? 13 1.1 A meghaladott életrajzi portré 13 1.2Az evangélium az evangélista nélkül 16 1.3 A teológiai portré 19 1.4Előzetes módszertani

Részletesebben

KÉRDŐIV. A leíró jelzők csoportja 15 X 4 sorból áll. Gondolj magadra és karikázz be két szót minden egyes sorban, mely téged leginkább jellemez!

KÉRDŐIV. A leíró jelzők csoportja 15 X 4 sorból áll. Gondolj magadra és karikázz be két szót minden egyes sorban, mely téged leginkább jellemez! "frain INC; INTERP RSZONÁllS M lyiségjegy ÉS STílUS KÉRDŐIV KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A jegyzék segítségével meg tudjuk határozni a domináns stílusjegyeinket, melyekkel nap mint nap hatással vagyunk környezetünkre,

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben