FEDEZD FEL MI A SZELLEMI AJÁNDÉKOD!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FEDEZD FEL MI A SZELLEMI AJÁNDÉKOD!"

Átírás

1 FEDEZD FEL MI A SZELLEMI AJÁNDÉKOD! Dr. Sparksné Széles Erzsébet összeállítása

2 Bevezetés: Egy átadott életű amerikai házaspár, Don és Katie Fortune írt egy jó könyvet, amit Isten rendkívül széles körben tudott használni. Életek változtak meg, szellemi és lelki áldások születtek ezen írás gyümölcseként. Támpontot ad a szellemi ajándék megkeresésében, hol és hogyan akar minket használni. Segít rávilágítani, miért úgy gondolkozunk és cselekszünk, mik a mozgató rugóink. Fénybe kerülnek emberi kapcsolataink is, mik a jó oldalaink és mik a gyengeségeink. Történetünk 1974-ben kezdődött, amikor is egy társaságban érdeklődve hallgatták barátaik szemináriumi beszámolóját. Hirtelen megvilágosodott előttük, hogy miért is különböznek annyira egymástól, miért is annyira más a gondolatviláguk. A férfi megjegyezte: Most már értem, hogy mi az oka a folytonos rendcsinálásodnak, szervezkedésnek. Mire a feleség: Igen, igen. Előttem pedig az világosodott meg, hogy te miért is mondod másoknak, hogy nézzenek csak a pozitívra, így erősíted, bátorítod őket. Ez is egy külön ajándék. Rájöttek, hogy a házastársukat nem lehet erőltetni egy másik irányba, Isten mindannyiunknak egyéni ajándékot adott. Nem utánozhatjuk egymást, elhívásunk különböző, Isten csodálatraméltó bölcsességgel és páratlan művészi kézzel mindannyiunkat egyedi mintára formált meg. Mintha eddig zárt ajtók nyíltak volna meg előttünk. Ők is kezdték egyre behatóbban tanulmányoznia ezt a témát, és országszerte, majd országhatárokon túl is szemináriumokat tartva az egyre jobban bontakozó gazdag anyagból. Az ajándékok három kategóriája Kiki amint kegyelmi ajándékot kapott, úgy sáfárkodjatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai. (I.Péter 4:10) Tehát mindannyiunknak adatott ajándék. Felszólítást is kaptunk, hogy használjuk is egymás építésére. A görög szó KARIZMA utal arra, hogy ez isteni adomány szellemi kincs... ingyen ajándék. Nem tudjuk kiérdemelni, nem erőszakolhatjuk ki. Ez Istentől adatott nekünk már születésünkkor. Mindenkinek haszonra adatik a Léleknek kijelentése. Némelyiknek ugyanis bölcsességnek beszéde adatik a Lélek által: másiknak pedig a tudománynak beszéde ugyanazon Lélek szerint. Egynek hit ugyanazon Lélek által: másnak pedig gyógyítás ajándékai azon az egy Lélek által. Némelyeknek csodatévő erőknek munkái: némelyeknek meg prófétálás: némelyeknek pedig lelkeknek megítélése: másiknak nyelvek nemei, másnak pedig nyelvek magyarázata. (I.Kor. 12:7-10) Kilenc ajándék van felsorolva: A bölcsesség beszéde A tudomány beszéde A hit A gyógyítás ajándékai A csodatévő erők munkái 6. A prófécia 7. A lelkek megítélése 8. A nyelvek nemei 9. A nyelvek magyarázata

3 A görögben fanerosis szó van említve, kinyilvánítás, bemutatás vagy manifesztáció. Azaz a Szent Szellem természetfeletti megnyilvánulásai a hívő emberen keresztül. A szolgáló ajándékok És Ő adott némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul. (Efezus 4:11) Itt az ajándékra vonatkozó szó doma amely jelenti az adományt. Öt szolgálati ajándék van felsorolva: Az apostol megalapozza és erősíti a gyülekezetet A próféta Isten üzenetét közvetíti Az evangélista hirdeti a Jóhírt A pásztor táplálja és gondozza a közösséget A tanító tanítja az Igét Ezen ajándékok által a szentek mintegy felszereltséget kapnak, hogy Krisztus Testét megfelelően tudják képviselni. A kegyelmi ajándékok (motiváló ajándékok) Mert a nekünk adatott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, eszerint szolgálunk is: akár írásmagyarázás. A hitnek szabálya szerint teljesítsük: Akár szolgálat, a szolgálatban: akár tanító, a tanításban: Akár intő az intésben: az adakozó szelídségben: az elöljáró szorgalmatossággal: a könyörülő vidámsággal mívelje. (Róma 12:6-8) Itt a karizma görög szó használatos. Ezeket az ajándékokat Isten belénk építette, életünk szerves részévé tette, hogy ezáltal mások hasznára és Isten dicsőségére használhassuk fel őket. Szó szerint kegyelmi ajándékok ezek, nem képviselnek életünkben és ezért is nevezik motiváló ajándékoknak. Pszichológiailag az egyéniségünket ezek formálták meg, kialakították karakterünket és személyiségünket. Mivel Isten szabad akaratot adott nekünk, semmibe is vehetjük ezeket az ajándékokat, félretehetjük, helytelenül is használhatjuk. Vagy pedig isteni módon, pozitívan és gyümölcsöket teremve jól is használhatjuk. A döntés a miénk! Mindannyiunknak adatott ajándék! Jó hír: mindenkinek van ajándéka! Senki nem maradt ki az ajándékok szétosztása során! A szerző házaspár több tízezer emberrel végeztek vizsgálatot és mindenkinek sikerült megtalálni az ajándékát, a hét besorolás közül az egyik rájuk illett, sőt esetleg kettő is. Kiki amint kegyelmi ajándékot kapott, úgy sáfárkodjatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai. (I.Pet. 4:10) Felszólítást kaptunk, hogy másoknak szolgáljunk, ne pedig a saját önző kis céljainkat elégítsük ki Már születésünkkor Isten belénk helyezte a kegyelmi ajándékot. Már a fogantatáskor DNA öröklési anyagot kapunk, és ebbe csodálatos módon bele van programozva minden fontos dolog külső és belső tulajdonságaink. Ezek fundamentális, lényeges alapok és nem a környezet hatására alakulnak ki.

4 A kegyelmi ajándékok már gyermekkorban megfigyelhetők lehetnek. Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól (Példabesz. 22:6) A házaspár két fia nyolc és tízéves volt, mikor az ezzel kapcsolatos tanításokat kezdték tanulmányozni. A szülők felfedezték a gyerekek korai tendenciáit, és annak ismeretében kezdték őket irányítani. Milyen jó, hogy még a gyerekek nem érték el a felnőtt kort, hanem még jó korán, zsenge ifjúságukban kezdhették a megfelelő irányba fordulást és az ajándékok korai kifejlesztését! Ne hanyagoljuk el az ajándékainkat! Ne hanyagold el a benned lévő kegyelmi ajándékot, amelyet a prófécia által kaptál a vének kézrátételével! (I.Tim. 4:14) Minden ajándék egyformán értékes! Krisztus Testében ugyanazzal az értékkel rendelkeznek. Egyik ajándék sem jobb vagy magasabb helyen álló, mint a másik. használd az ajándékodat gyakran! Buzgólkodjál az ajándékod egyre jobb kifejlesztésén és kibontakoztatásán! Szereti a házaspár a gyakran idézett mondást: Amik vagyunk, az Isten adománya számunkra. Amit pedig az életünkből kihozunk, az a mi ajándékunk Isten részére. Tíz évig tartó megfigyelés során több mint százcsoportnyi embert teszteltek meg a világ különböző pontjain és a következő eredményre jutottak az ajándékok százalékos arányát tekintve: Próféta/Látó 12% Szolgáló 17% Tanító 6% Buzdító 16% Adakozó 6% Elöljáró 13% Könyörülő 30% Ajándék Definíciója Szükséglet Mi a funkciója Próféta/Látó Isten akaratát hirdeti Szellemi Szellemi irányba tart Szolgáló Gyakorlati munka Gyakorlati Missziót mozgat Tanító Tanulmányozza, Lelki Tanít és nevel kutatja a Bibliát Buzdító Bátorítja az egyéni Pszichológiai Alkalmazásra buzdít növekedést Adakozó Anyagi segítség Anyagias Gyakorlatias segítség Elöljáró Vezetőség és Funkcionális Jó szervezettséget ad iránymutatás Könyörülő Érzelmi segítség Érzelmi Jó kapcsolatokban segít

5 Ez egy nagyon egyszerű kis magyarázat. Ne felejtsük el, hogy vannak elsődleges és másodlagos ajándékok is. Érdekes megfigyelni, hogy a legmagasabb százalékot a könyörülő ajándéka képvisel talán azért is, mivel e világban annyian szorulnak törődésre, szeretetre és könyörületre. Sokan megkérdezték, hogy lehetséges- mind a hét ajándék megnyilvánulása az életükben egy bizonyos szituációban? A válasz igen, mivel váratlan helyzetekben szükséges a nekünk nem elsődleges szerepet betöltő ajándék felhasználása is. (Például, ha bár mi tanítók vagyunk elsődleges funkcióban, de azt vesszük észre, hogy vasárnapi iskolai tanítás során egy nőtestvér keservesen sír. Hivatkozzunk arra, hogy nekünk nincs meg a könyörület ajándéka és így a kisujjunkat se mozdítsuk? Abszolút ne! Segítsünk felszárítani azokat a potyogó könnyeket és vigasztaljuk meg azt a szegény szerencsétlen hölgyet.) Nagyon egyszerűen leellenőrizhetjük, hogy igazán a megfelelő motivációs ajándékunkat használjuk-e. Az örömünk és békességünk dönti el ezt. Tudniillik, ha örömünk van, akkor az mutatja, hogy az igazi lelkiajándékunkat használjuk. Az öröm a mellékterméke a kegyelmi ajándék helyes felhasználásának. Ha viszont csüggedtek, frusztráltak és lehangoltak vagyunk, akkor valószínűleg nem a nekünk adatott ajándékot használjuk. Miért is nem tudjuk, hogy mi a kegyelmi ajándékunk? Nem tanítottak erre minket. Valószínűleg ez a legnagyobb akadály. Becslések szerint amerikai keresztényeknek kb. két százaléka tudja egyáltalán, hogy mi is a motiváló ajándék. Ezeknek kevesebb mint fele fedezte fel a saját ajándékát. Nem fogadtuk el Jézus Krisztust Megváltónak. Szellemileg nem fejlődünk eléggé. Ha kaptunk is tanítást az ajándékokra nézve, az nem elég világos és érthető. A kegyelmi ajándékok kiáramlásának legnagyobb akadályai Kötelékeink gúzsba fogva tartanak. A tapasztalatok szerint a legerőteljesebb akadály a félelem, rossz családi háttér, alkoholizmus, kábítószerezés, okkultizmus, lelki problémák. De ezekből is lehet szabadulás és talpra állás jó keresztyén lelkigondozás és szabadító szolgálat révén. Harag, neheztelés is hátráltathat. Ha másokat próbálunk utánozni és nem a saját egyéniségünk bontakozik ki. Kisebbségi érzés, félénkség, bátortalanság. Félretenni és elhanyagolni az ajándékot. 6. Bűn és bűnben maradás Talán az életben minden rendben megy, de ha nem vagy összeköttetésben a Szent Szellemmel, akkor nagy űr lehet benned, a Szentháromság harmadik Személyének erőteljes dinamikája hiányzik belőled teljesedjék be a Szent Szellemmel. (Efezus 5:18) Próféta, látó jellemzői A görög szó a Roma 12:6 a profeteia, melyből jön a próféta, inspirált szónok. Ez a magyarázó aki átveszi az üzenetet, imádkozik felette, hirdeti azt és széles körben hirdeti Isten akaratát. Gyorsan és megbízható módon meglátja mi a jó és a rossz, és gyűlöli a gonoszt. Példa erre Keresztelő János. A házaspár tízéves fia, Dan, nagyon meghízott és le kellett neki fogynia. Mikor megtudta, hogy a cukorban milyen sok a kalória, akkor azonnal

6 elhatározta magában, hogy kiiktatja a cukorfogyasztást. Le is fogyott, és ezt a szokását mai napig megtartotta. Kétség nélkül neki megvan ez a kegyelmi ajándék. Feketén és fehéren látnak, nincs szürke terület. Gyorsan döntenek és határoznak. Gyorsan felmérik az emberek egyéniségét és mintegy belelátnak a szívükbe. A gyümölcstermelés érdekében bűnbánatra buzdítanak. Mint Keresztelő János, a képmutató viselkedés elhagyását hirdette. Hiszik, hogy a nehézségek által áldást kaphatunk. Sok ember elkerüli a problémákat, de az ilyen típusú ajándékkal rendelkező hiszi, hogy a megtört szív által csodálatos érettségre juthatunk el. Úgy fogják fel, hogy Isten szereti őket annyira, hogy rámutat a hibáikra és meg akarja őket tisztítani. Ennek őszinte szívvel tudnak örülni. 6. Nincs túl sok barátjuk, nem kötnek kompromisszumot, nem csökkentik az erkölcsi mércét. 7. Mélyen és aprólékosan tanulmányozzák a Bibliát. 8. Bátran és határozottan alkalmazzák a szellemi alapelveket. 9. Őszinték, megalkuvás nélküliek, nem kerülgetik a forró kását. 10. Beszédjükben nagyon meggyőzőek tudnak lenni. 1 Mélyen bánkódnak mások bűne miatt. 1 Buzgók meglátni saját vakfoltjaikat és segítenek másoknak is ebbe. 1 Isten terve mindenek felett való az életükben. 1 Erőteljesen elősegítik csoportok és személyek szellemi növekedését. 1 Közbenjárók az imában. 16. Szóba öntik és drámai módon közkinccsé teszik véleményüket. 17. Jók a meglátásaik dolgokban. 18. Meggyőződésükben nagyon biztosan állnak. 19. Szigorú személyes mércéjük van. 20. Isten felé minden áron engedelmeskedni akarnak. Minden típusú ajándéknál megvannak az előnyök és kihívást jelentő dolgok. Talán segít tudnunk azt, hogy ez egészen normális. Egyik nőtestvér így fejezte ezt ki: Nagy megkönnyebbülés meglátni azt, hogy az ajándékommal járó néha gyötrő nehézségeim tipikusak. Nem én vagyok az egyedüli, aki ezekkel Problémák lehetnek az ilyen típusú ajándékkal bíró embereknél: Kritikusok és nyersek lehetnek. Elfelejtenek részeredményeket meglátni és dicsérni, annyira csak a fő célt nézik. Néha túlságosan erőltetnek másokat a szellemi növekedésre. Türelmetlenek lehetnek az övékével eltérő véleményekkel szemben. Magukkal szemben is túl maximalisták lehetnek. A szolgáló jellemzői A görög szó erre diakonia, mely jellemzi a gyakorlatias tevékenységet és a mások felé való intenzív szolgálatot. Az ilyen típusú embernek öröme van a segítésben, a neki adott felszólítás végrehajtásában és egyéb különféle formájú segítő tevékenységekben. Gyorsan felismeri a fizikális szükséget és azonnal hajlandó segíteni. Mintha egy beépített radar lenne az ilyen típusú emberben, annyira pillanatok alatt felismeri a helyzetet és minden különös felszólítás nélkül motiválva van a cselekvésre. Sokszor nagyon ügyesek a kézzel való munkákban, manuálisan kiemelkedő képességűek. Környezetük maguk körül rendezett és tiszta.

7 A részletekre tudnak nagyon figyelni és általában éles a memóriájuk. Vendégszeretők. 6. Amit elkezdenek, szeretik is befejezni. 7. Néha nehezen tudnak nemet mondani, ha valaki segítséget kér tőlük. 8. Gyakran saját szükségleteiket elhanyagolják mások érdekében. 9. Rövid távú célokat jobban kedvelik, mint a hosszúakat. 10. Szeretetüket inkább cselekedetekkel fejezik ki, mint szavakkal. 1 Kedvelik az elismerő szavakat. 1 Sokszor többet tesznek, mint amit kérnek tőlük. 1 Nagy örömet lelnek a mások segítésében. 1 Általában nem vezető típusúak, hanem követők. 1 Rendkívül energikusak. 16. Nem bírják maguk körül a rendezetlenséget. 17. Hajlamuk van maximalistának lenni. 18. Életük mozgató rugója a szolgálat. 19. Hűséges támogatói a vezetőknek. 20. Inkább maga végzi el a munkát, minthogy átadja másnak. A szolgáló számára problémát jelentő területek: Nagyon kritikus lehet a tétlen és nem segítő emberekkel szemben. Néha saját családja igényeit elhanyagolja mások segítése érdekében. Túl buzgóvá, erőszakossá válhat, esetleg minden lében kanál -lá is Könnyen felhúzza az orrát és megsértődik, ha nem értékelik a szolgálatát A tanító jellemző vonásai A görög szó itten a didasko, melynek szó szerinti jelentése egyszerűen tanítani vagy instrukciókat adni. Sok ilyen ember világi foglalkozása is tanító, tanár, kutató vagy író. Az igazságot logikusan és szisztematikusan tudja előadni és ábrázolni. Szeret utána nézni és meggyőződni a tényekről. Örömét leli a tanulásban és kutatásban. Élvezi a szavak és fogalmak analizálását és boncolását. Ragaszkodik bibliai és nem pedig életből vett illusztrációk alkalmazásához. 6. Felháborodik, ha az Igét a kontextusból kiveszik. 7. Fontosnak találja az igazság napfényre hozatalát és győzelmet minden körülmények között. 8. Inkább objektív mint szubjektív beállítottságú. 9. Óriási, gazdag szókincsét könnyen létrehozza és állandóan gyarapítja. 10. Kihangsúlyozza a tényeket és a szavak, fogalmak pontosságát. 1 Éles szemmel ellenőrzi más tanítók megbízható forrásait. 1 Szívesebben tanítja a hívőket és nem pedig evangelizálja. 1 A Biblia mely tanulmányozását tartja minden ajándékok működtetési forrásának. 1 Szellemi alapelvek alkalmazásával akarja megoldani a problémákat. 1 Nagyon intellektuális beállítottságú. 16. Erős az önfegyelme. 17. Érzelmeit szoros kontroll alatt tartja. 18. Baráti köre kicsi. 19. Mindig tényekre alapozza a meggyőződését és véleményét. 20. Hiszi, hogy csak erőteljes igazság alapján lehet megváltoztatni tényeket.

8 A tanító gyenge pontjai lehetnek: Elhanyagolhatják az igazság gyakorlati alkalmazását. Néha nehezen fogadják el mások véleményét és meggyőződését. Büszkék lehetnek intellektuális képességeikre. Hajlamosak a törvénykezésre és dogmatizmusra. Túl sok irányba mehet az érdeklődésük és könnyen lecsúszhatnak az útjukról, mivel annyi minden érdekli őket. A buzdító jellemzői A tanító a fejet célozza meg, a buzdító a szív felé irányul. Nemcsak a mondanivaló a lényeges, hanem annak a gyakorlatba tétele. A görög szó paraklesis, jelentése segítségül hívatott valaki mellé, jelentvén figyelmeztetést és bátorítást. Embereket győzelmes életre buzdítja. Látható reagálást akar látni a tanítása vagy beszéde eredményeként. Az igazságot inkább alkalmazni szereti, mint kutatni. Előnyben részesíti a gyakorlati alkalmazású információkat. Kedveli a konkrétot és megfoghatót. 6. Ember-központú, nem az absztrakt ötletek és tárgyak fontosak számára, hanem az emberek. Segítséget ad másoknak gyümölcsöző szolgálat gyakorlatias kifejlesztésében. 7. Az igazságot először az életben fedezi fel, majd ezt a Szentírással igazolj. 8. Lelkigondozói szolgálatban nagyon jó. 9. Ha a tanácsát nem fogadják meg és nem lát eredményt, hajlamos abbahagyni a makacs testvér gondozását. 10. Szóbeli képessége kiváló. 1 A próbákat a személyes növekedés eszközeként tekinti. Nem a lehetetlenre tekint, hanem a nehézségben rejlő lehetőségre. A megoldást tartja szem előtt és nem a lehúzó problémát. 1 Szeretetben elfogadja az embereket, úgy ahogy vannak, fenntartás és kritizálás nélkül. 1 Általában közkedvelt és népszerű, sok barátja van. Nem citrom savanyúságú, hanem az öröm és békesség légköre veszi körül, a többiek szívesen vannak vele. Valóban az Úr öröme sugárzik belőle. 1 Inkább az életével akar bizonyságot tenni, nem annyira szóbeli módon. 1 Könnyen hoz döntést. 16. Amihez hozzáfog, be is fejezi. 17. Félreértést és feszültséget gyorsan rendbe akar hozni, törekszik jó emberi kapcsolatokra. 18. Magától és másoktól sokat vár. 19. Szereti kifejezni gondolatait és örül, ha mások figyelmesen meghallgatják. Problémát okozhat: Jó ekkor a bibliai imakérés: Tégy Uram zavart a szájamra! Túlságosan nagy önbizalma lehet az ilyen típusnak. Az adakozó jellemzői Nem könnyű jó leírást adni az ilyen típusú emberről. Az oka ennek ne tudja a bal kéz, hogy mit csinál a jobb kéz (Máté 6:3). Másik indok erre, hogy az adakozó tulajdonságai megtalálható a szolgálóban, lehet éppen vezető típus, vagy követő típus, beleeshet az írásmagyarázó vagy tanító stb. kategóriájába.

9 A görög szó erre metadidomi, jelentése adni, megosztani vagy részesíteni. Ezt haplotetessel kell megvalósítani azaz egyszerűséggel, őszinteséggel és szabad szívvel. Különbség lehet a környezetből átvett szokások és a veleszületett tendenciák között. Például szüleidtől láttad az adakozás és tizedfizetés gyakorlatát a gyülekezetben. De ténylegesen ott volt a szívedben a jókedvű adakozó motivációja? Gondolj vissza gyerekkorodba, hogy lásd meg ebbe a kategóriába esel vagy sem. Szívesen ad pénzt, értéket, időt, energiát és szeretetet. Tehát nemcsak pénzbeli adakozásról van szó, hanem szinte minden földi érték odaadásáról. Mintegy az utolsó inget is odaadná mentalitás ez, nem várván viszonzásul semmit, önzetlenül és meleg, szerető szívvel. Ahogy valaki mondta: A legjobb ajándékot nem lehet megvásárolni vagy eladni. Ez a saját magunk odaajándékozása valakinek. Ez a legértékesebb ajándék. Úgy ad, hogy mások ne is tudjanak róla. A Mennyei Atyának akar kedveskedni, számára ez elég jutalom. Forró szívvel bekapcsolódik és támogatja bizonyos missziók munkáját. Imádkozik, levelet ír, csomagot küld vagy szükség szerint személyesen is részt vesz a munkában. Buzgón közben jár mások égető szükségéért és lelkük üdvösségéért. Nem ritka, hogy az éjszaka közepén felébred, terhet érezvén szívében és fáradtságot nem ismerve könyörög emberekért. Gyakran listát vezet szükségében lévő emberekről és kitartóan imádkozik értük. Más típusú lelki ajándékúak könnyen elfelejtkeznek ígéretükről és nem tartják be azt. De nem így az adakozó! Ő állandóan szem előtt tartja felebarátai sorsát. Számára mindenek előtt lényegesebb, hogy azok bejuthassanak a Mennyek Országába. Boldog, ha közbenjáró imájára választ kap. 6. Szeretné mindig a legjobb minőséget adni, ami a pénztárcájából és energiájából telik. 7. Szeret a Szent Szellem vezetésére hallgatni. 8. Szívesen marad névtelenségben. 9. Vendégszeretetét gyakran gyakorolja. 10. Pénzügyi kérdésekben bölcs és meggondolt. 1 Gyorsan hajlandó segítő kezet nyújtani. 1 Szeret megbizonyosodni másokon keresztül az adományozandó összeg pontosságáról (férj, feleség egysége itt fontos). 1 Meg van győződve a tizedfizetés lényegességéről, plusz az azonkívüli adakozás szerepéről. 1 Született evangélista. Egész kis gyermekek is kiemelkedő példák lehetnek erre. 1 Tudja, hogy Isten mindennek a forrása, képes természetfeletti módon is gondoskodni gyermekeiről. Példa erre Müller György, aki árvák ezreiről gondoskodott és egyedül Istenre támaszkodhatott. 16. Rendkívül szorgalmas és amire teszi a kezét, arannyá változik. 17. Az üzleti életben csodálatra méltó eredményeket érhet el. 18. Nem pazarol, másoknak a legjobbat adja, de maga felé fukar lehet. 19. Nem egykönnyen csapják be, nem együgyű balek, hanem talpraesett, a jég hátán is megélő személy. 20. Természeti és természetfeletti bölcsességgel rendelkezik. Problémás területek lehetnek:

10 A gondok nem annyira szignifikánsak, mint a többi lelki ajándékoknál. De azért csak van pár említésre méltó: Beleszólhat, hogyan használják fel a pénzt. Pl. a gyülekezet új szőnyegére pénzt adó megszabja, milyen színű legyen a szőnyeg. Erőszakossá válhat és erőltethet az adakozásra. Mások előtt néha nem érthető az adakozás formája és motivációja. Elkényeztetheti gyermekeit és családtagjait a túlságos szeretet- és ajándék elhalmozásával. Az elöljáró jellemzői A született vezető típus. Bibliai példa erre József, akiből a rossz körülmények ellenére is eredményes vezető lesz. Jól ráillik a szervező, irányító és uralkodó jelző. A görög szó proistemi, jelentése előtte áll valaminek, vezető pozíciójában lenni. Rendkívüli mozgató rugóval, motivációval rendelkezik, mindent szervez és befolyást gyakorol mindarra, amiért csak felelős. Szereti az előtte álló próbát, a kihívást. Néha összekuszált és problémás dolgokat úgy vesz kezébe, hogy abból rend, siker és látszatos eredmény lesz (pl. irodai munkaszervezés, bizottság létrehozása vagy egy projekt kifejlesztése). Jó a szóbeli kifejezés módja, világosan és hatékonyan tudat információkat. Tiszteli a felette álló hatalmat. Általában akkor kezdeményezi a munkát, ha megkérik erre, nem él vissza a hatalmával. Ha nincs látható vezető a láthatáron, akkor az elöljáró átveszi a vezetést. 6. Kedveli a hossztávú munkákat és projekteket. Például a könyörülő típusú ember inkább pár napos vagy még inkább pár perces célokat részesíti előnyben, de nem így az elöljáró (adminisztrátor). 7. Széles látókörrel rendelkező vizuális személy. Példabesz. 29:18 mondja: Látás nélkül elvész a nép. A jó vezetőnek jó látása és elképzelése van. 8. Könnyedén összehozza az embereket és a rendelkezésre álló forrásokat a cél érdekében. Mint az összerakós játékban, az adminisztrátor ügyesen válogatja és egymáshoz illeszti a részecskéket és pompás képet hoz ki belől. 9. Eredményesen tudja szétosztani az elvégzendő munkát és ellenőrzi az embereket. 10. Az elvégzendő cél érdekében még a kritikát is eltűri. Tudjuk, hogy a vezetőket gyakran kritizálják. Ez mintegy foglalkozási ártalom a számukra. Mindig vannak, akik szerint a vezetőnek valamit másként kellene csinálni, vagy lassabban, vagy gyorsabban, vagy gondosabban, vagy bátrabban stb. 1 Energikus és ambiciózus, buzgó és lelkes feladatai elvégzésében. 1 A sikeres munka elvégzésében nagy öröme telik. 1 Nem féltékeny, ha mások segítenek. Az elismerést és dicsőséget velük is megosztja. Egy teológiai professzor így osztotta meg gyakorlati tapasztalatait teológus hallgatóival: Gyülekezeti munkánk sokkal eredményesebb lesz, közösségeink jobban épülnek, erősödnek, ha az emberek nem azon vitatkoznak és marakodnak, hogy kié lesz a kiemeltetés, ki kapja meg az elismerő vállveregetést, a babérlevelet. Ha mindannyian szeretetben egységben vagyunk, szeretettel és alázattal egymást segítjük, elismerjük a többi testvér munkáját, akkor gyümölcsözőbb lesz az imaházaink missziója is. 1 Ha elvégezte munkáját, akkor tele energiával kész tovább lépni a következő feladat felé. 1 Szeret jegyzeteket készíteni, feljegyzéseket, magának és másoknak emlékeztetőket. 16. Kicsi korától fogva ügyes és talpraesett vezető, a jég hátán is megélő személy.

11 17. Tudja mikor kell abbahagyni a régi módszereket és újat kezdeni. Nem könnyű sokszor az embereket kényelmes hintaszékeikből kibillenteni, de a született vezető erre képes. 18. Nem magányos farkas típus, hanem ember kedvelő és központú. Jó pszichológiai megfigyelőképességekkel rendelkezik, állandóan tanul és fejlődik, hogyan lehetne még hatékonyabban dolgozni másokkal. 19. Nem lassúskodik, nem halasztgatja a munkát, hanem amennyire lehet, minél hamarabb szeret valamit befejezni és túl lenni rajta. 20. A rutin dolgokat nem kedveli, inkább az újat, a kihívást jelentőt. Míg a szolgáló szívesen dolgozna gyári futószalagon és nap mint nap ugyanazt a monoton munkát ellátna, az elöljáró inkább az újnak rugaszkodna neki, a mércét egyre magasabbra helyezné maga előtt. Az elöljáró problémás területei lehetnek: Isten felszerelte ajándékokkal és tehetséggel szép és gyors eredmények eléréséhez, és általában ez kiemelkedően is zárul. De ennek meglehet a hátulütője is: ha nem tud kicsit lelassulni, a felfokozott tempó komoly károkat okozhat. Egy Ausztráliában élő testvér ezt így fejezi ki: Ha a Sátán nem tud minket rávenni, hogy nagy bűnöket kövessünk el és visszaessünk a hívő életünkben, akkor a következő a következő taktikája az lesz, hogy rávesz minket a megállás nélküli, pihenéstelen missziós munkára. Ez annyira extrém lehet, hogy minden a harmóniából kibillenhet és mi is kifáradhatunk, kiéghetünk, elveszíthetjük békességünket, örömünket. Meg kell találni az egyensúlyt az egészséges és örömteli hívő életmódhoz. Haragossá válhat, ha mások nem veszik át ugyanazt a látást és célt. Túl sok kritika esetén megkeményedhet. Pszichológusok szerint minden kemény, hideg, kritizáló megjegyzésre négy pozitív, építő szó kell, hogy lelki egyensúlyunk helyre állhasson. Az elöljárók különösen ki vannak téve a csípős megjegyzéseknek, a kritikának. Túlságosan célra orientálttá válhat, és néha csak használhat embereket. Gyakran túlhajtja magát, elhanyagolván saját és családja szükségleteit. Ezért lényeges a prioritás, a lényegbeli sorrend felállítása. Mi az első az életemben, mi a második stb.? Néha az otthoni feladatok háttérbe szorulhatnak a missziós munka érdekében. AZ ilyen típusú nők általában nem annyira szeretik a házi munkákat, a főzést, a takarítást stb. Istentől kapott elhívásuk áll előtérben mindenek előtt. Itt is fontos a helyes egyensúly megtalálása. A könyörülő jellemzői A szerző házaspár erre a típusra talált a legtöbb embert. A világnak igazán szüksége van a szeretetre, a gondoskodásra, a törődésre! Rengeteg ember küszködik gondokkal, bajokkal, szorul egy kedves szóra és meleg ráfigyelésre. Ezért van talán ennyi sok könyörülő ajándékkal bíró ember. A házaspár megfigyelései szerint kb. 30%-a az ajándékoknak ez. A görög szó az eleo. Jelenti a szánalmat, kegyelmet, könyörületet. Ezt hilarotes -sel kell kivitelezni, vidáman, kiegyensúlyozottan, kedvesen, buzgón és örömmel telve. Rendkívüli mértékben tud kisugározni szeretetet. A Mennyei Atya természetét mutatván, az ilyen emberek korlátlan forrásai az agape szeretetnek. Minél több lehetőségük van a szeretet adására, annál örvendezővé és boldogabbá válnak az ilyen emberek. Az emberekben mindig keresi a jó és értékes tulajdonságokat. Nem kritikus, és mintha mindig csak a pozitívat látná meg az emberekben. Nem beszél rosszat az emberekről és nem terjeszt rosszindulatú pletykákat.

12 Megérzi a csoportok és emberek szellemi és érzelmi légkörét. Mintha Antennája lenne, annyira felfogja a többiek állapotát. A jelbeszédet, a testekből áramló abcnélküli nyelvezetet remekül olvassa. Azonnal segítőkész a rászorulóknak és szenvedőknek. Általában ez már gyerekkorban megnyilvánul és az egész életen át tart. Az ilyenek szánalmat éreznek a szegény elkóborolt kutyák, macskák iránt és törődnek a szegényekkel, az árvákkal és az öregekkel. Gyakorlati lépéseket is tesznek a nyomorúság megszüntetésére. 6. Fontosabb számukra a lelki és érzelmi szükséglet, mint a testi. 7. Törekszik a jó kapcsolatok helyreállítására. Békét akarnak, és helyreállítani a megtört kapcsolatokat. 8. Keresi a megfelelő alkalmat és lehetőségeket a kedvesség, a jóság, az udvarias gesztusok gyakorlására. Kinyitja az ajtót előtted, a zsúfolt boltban előreenged és átadja a legkényelmesebb széket. 9. Nagyon figyel a saját szavaira, nehogy megbántson másokat. Érzékeny a mások lelkivilága felé. 10. Könnyen felfedezi a nem-őszinte magatartást és becstelen motívumokat. Mintha beépített radar lenne benne, annyira belelát mások mocskos lelkivilágába. 1 Keresi a hasonló beállítottságú embereket. 1 Figyelmes, gondoskodó mások felé szóban és cselekedetben. Megemlékszik és észben tartja a születésnapokat, házassági évfordulókat és egyéb ünnepnapokat. 1 Bizalmat ad és kap. Megbízható és becsületes. Néha túlságosan is megbízik emberekben, akik viszont baleknak nézik és kihasználják. 1 Elkerüli a konfliktusokat és szembesüléseket. Minden áron ragaszkodnak a békéhez, még akkor is, mikor már komoly lépéseket kellett volna tenni és kilépni a szituációból. 1 Nem szereti, ha erőltetik és sürgetik. Általában inkább lassúak. 16. Inkább a szív, mint az ész vezeti őt. 17. Őszintén tud örülni más áldásainak és szomorkodni a gondok miatt. 18. Akcióba tud lépni, akár politikailag és más erőteljes eszközökön keresztül a jó célok eléréséhez. 19. Közbenjár és imában erőteljesen könyörög másokért. Imája szívből fakad, sír és jajong a szenvedőkért. Ehhez igazi felkenetést kapott, annyira szívén viseli mások sorsát és baját. A könyörülő problémás területei lehetnek: Talán a legszebb ajándékot jelenthet, de a legtöbb bajt hozót is. Attól függ, hogy az ilyen típusú személy mennyire tud átlépni saját sérülésein. Érzékeny beállítottsága folytán nagyon hajlamos a sérülésre. Ha kiszolgáltatottá válik, elárulják és becsapják, akkor rendkívül megsérülhet, mert nincs körülötte kemény fal, vastag burok ami megvédje. Neki van a legnagyobb szüksége a szeretetre, a gyengédségre és védelemre. Hajlamos az alkoholizmusra, kábítószerezésre, idegileg hamar kiborulhat, esetleg ideggyógyászra vagy pszichológusra szorul. Talán képes fantázia világba vonulni, és a világtól elvont idealistává válni. Sokszor problémás otthonból jön, ahol rengeteg a gond. De a jó hír, hogy az Úr Jézus meg tudja a sérüléseket gyógyítani. Ha ilyen típusú ember vagy, engedd, hogy Jézus meggyógyítson és szabaddá tegyen. Akár egyedül történik ez meg, akár pásztorod, vagy más lelkigondozó segítségével. Így tudsz majd teljes erőbedobással az ajándékod teljesében és szépségében szolgálni. Néha túl határozatlan és gyengekezű. Nehéz neki döntésre jutni. Gyakran túl gyorsan siet a sérült ember segítségére. Könnyen sérül érzelmileg. Túlságosan finomlelkű és sérülékeny.

13 Átveszi mások sebeit, amik túl lehúzhatják és szomorúvá tehetik. Szeretetteljes szándékait félreérthetik, különösen a másik nem értelmezheti rosszul. Így a tanács az, hogy az ilyen típusú ember sose lelkigondozzon egyedül az ellenkező nem képviselőit. Romantikus érzések alakulhatnak ki, alaptalanul, a szeretetet és kedvességet félreértik a másik nemből. Befejeztük a hét ajándék ismertetését. Nincs nyolc ajándék, így látnod kell, melyik is a te ajándékod. Menj át végig alaposan még egyszer a kategóriákon, és Isten segítsen eldönteni, hogy hova is tartozol. Isten áldást tartogat számodra! MINDEN SZELLEMI AJÁNDÉK KÜLÖNLEGESEN VAN ELHELYEZVE A TESTBEN Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai. Róma 12:4,5 LÁTÓ: szemek Máté 13:16 SZOLGÁLÓ: kezek Példabeszédek: 31:20 TANÍTÓ: elmélet Ap.Csel. 17:11 BUZDÍTÓ: száj Ap. Csel 13:15 ADAKOZÓ: kezek Ézsaiás 51:9a VEZETŐ: vállak Ézsaiás 9:6a KÖNYÖRÜLET: szív II. Thesszalonika 3:5a NÉHÁNY SZELLEMI AJÁNDÉK FŐLEG BESZÉDBEN MUTATKOZIK, MÁSOK SZOLGÁLATBAN Ha valaki prédikál, úgy mondja szavait, mint Isten igéit, ha valaki szolgál, úgy szolgáljon, mint aki az Istentől kapott erővel végzi, hogy mindenkor az Isten dicsőítessék Jézus Krisztus által, akié a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen. I Péter 4:11

14 Táblázat: PRÓFÉTA, LÁTÓ Jellemzők: Gyorsan és pontosan meghatározza, mi a jó és rossz, gyűlöli a gonoszt. Mindent fekete-fehéren lát, nincs szürke, meghatározatlan terület Gyorsan belelát az egyének és csoportok egyéniségébe A bűnbánatra bátorít, mely jó gyümölcsöt hoz Hiszi, hogy a nehézségek elfogadása pozitív megtörtséget hoz létre 6. Kevés vagy egyáltalán senki barátja sincs 7. Elfogadja a Bibliát, mint az igazság, hit, cselekedet és tekintély alapját 8. A szellemi alapelvek alapján bátran lép 9. Beszédjében nagyon meggyőző tud lenni 10. Őszinte, szókimondó és nem kerülgeti a szavakat 1 Mélyen szomorkodik mások bűne miatt 1 Kész meglátni saját vakfoltjait, hibáit és másoknak is segít ebben 1 Mindenek felett kívánja látni Isten tervének megvalósulását minden szituációban 1 Erőteljesen támogatja az egyének és csoportok szellemi növekedését 1 Erős az elhívása a közbenjárásra 16. Érzi a szükségét, hogy szóban és drámai módon is kifejezze a látását 17. Befele forduló a hajlama 18. Határozott véleménye és meggyőződése van 19. Szigorú a személyes mércéje 20. Nagy vágya, hogy engedelmeskedjen bármi áron Problémás területek lehetnek: Kritikus és túl nyers lehet Cél irányítottsága miatt nem dicséri a részeredményt Erőszakos lehet, hogy az emberek és csapatok szellemi érettségre jussanak A tőle eltérő emberek véleményét és nézőpontját nem tolerálja, elutasítja Önkép problémája lehet (túl magas mérce) A próféta/látó bibliai példái: Keresztelő János, Anna, Hóseás, Jeremiás, Ézsaiás, Jónás Soha Ritkán Néha Általában Sokszor Mindig

15 Táblázat: A SZOLGÁLÓI AJÁNDÉK Jellemzők: Könnyen felismeri a gyakorlati szükségleteket és gyorsan próbál segíteni A kézzel végezhető projekteket, munkákat és cselekményeket kedveli Szereti a rendet és tisztaságot maga körül Kedveli a részleteket és jó a memóriája Vendégszerető 6. Amit elkezd, szereti befejezni 7. Aki segítséget kér tőle, nehezen mond nemet 8. Mások szükségleteit még jobban betölti, mint a sajátját 9. Rövidebb célokat jobban kedvel, mint a hosszút 10. Szeretetét inkább cselekedetekben fejezi ki és nem szavakban 1 Szereti, ha munkáját elismerik 1 Gyakran még többet megtesz, mint amit kérnek tőle 1 Számára a legnagyobb öröm, ha valakinek segíthet 1 Nem akar embereket vagy projekteket vezetni 1 Magas energia szintje van 16. Nem bírja maga körül a rendetlenséget 17. Maximalista magas elvárásai vannak 18. A szolgálat számára az élet egyik legfontosabb területe 19. Inkább maga végzi el a feladatot, minthogy másnak adja át 20. A vezetők mellé áll, támogatja őket Problémás területek lehetnek: Kritikus lehet azok felé, akik nem segítenek Saját családja szükségleteit elhanyagolhatja Nagy buzgalmában erőszakos és mások dolgába beavatkozó lehet Nehezen fogadja el mások segítő kezét Megsértődhet, ha mások nem értékelik a munkáját Bibliai példák: Márta, István, Onézimusz Soha Ritkán Néha Általában Sokszor Mindig

16 Táblázat: A TANÍTÁS AJÁNDÉKA Jellemzők: Az igazságot logikus, szisztematikus módon tárja fel Tények alapján támasztja alá az igazságot Szeret tanulni és kutatómunkát végezni Szavak jelentését szereti tanulmányozni Szívesen használ bibliai illusztrációkat gyakorlati illusztrációk helyett 6. Felháborodik, ha az igét a szövegkörnyezetből kiemelik, és nem illően alkalmazzák 7. Fontos számára az igazság megalapozása 8. Inkább objektív, mint szubjektív 9. Nagy szókincsét könnyen kialakítja és jól használja 10. Hangsúlyozza a tényeket és a szavak precíz használatát 1 Más tanítók ismeretének forrását ellenőrzi 1 Inkább tanít, mint evangílizál 1 Érzi, hogy ez az ajándék az alapja az összes többi működésének 1 A problémákat szellemi alapelvek alkalmazásával oldja meg 1 Magas az intellektuális szintje 16. Önfegyelme van 17. Érzelmileg kiegyensúlyozott, stabil 18. Csak szűk baráti köre van 19. Erős meggyőződése van és határozott véleménye, amely a tények alapos megvizsgálása után alakult ki 20. Hiszi, hogy az igazság óriási változásokat képes létrehozni Problémás területek lehetnek: Az igazság gyakorlati alkalmazását elhanyagolhatja Nehezen tudja elfogadni mások nézőpontját Intellektuális képességeiben elbizakodhat Hajlamos a törvénykezésre és a dogmatizmusra Új területek néha elcsábíthatják Bibliai példák a tanítás ajándékával bírókra: Apollós, Aquila, Priscilla, Timóteus, Tamás Soha Ritkán Néha Általában Sokszor Mindig

17 Táblázat: A BUZDÍTÁS AJÁNDÉKA Jellemzők: Szeret másokat buzdítani a győzelmes életre Akar látható reagálást a tanításkor vagy beszédkor Inkább alkalmazza az igazságot, mint kutatja Előnyben részesíti a gyakorlati alkalmazással járó információkat Szereti precíz leírását a személyes növekedés egyes lépéseinek 6. Az emberekkel való kapcsolatokra, munkákra koncentrál 7. Buzdít az egyéni missziók kiépítésére 8. Élettapasztalatból meríti az igazságot és a Bibliával támasztja alá 9. Szeret lelkigondozást végezni 10. Még akkor is folytatja a lelkigondozást, ha nem látható a változás 1 Olyan tanításokat kedvel, amelynek személyes alkalmazása van 1 Nehézségeket, próbákat a személyes növekedés lehetőségének tekinti 1 Az embereket elfogadja úgy, ahogy vannak 1 Pozitív hozzáállása miatt az emberek kedvelik 1 Inkább az életével tesz bizonyságot, mint szavaival 16. Gyorsan tud dönteni 17. Mindig befejezi, amit elkezd 18. A problémás személyes ügyeket hamar elrendezi 19. Sokat vár magától és másoktól 20. Szereti, ha mások reagálnak a gondolataira, és ő hasonlóképpen reagálhat másokéra Problémás területek lehetnek: Félbeszakíthat másokat, ahogy buzgón véleményt és tanácsot akar nekik adni Kiragadhat Igéket a szövegkörnyezetből a lényeg bizonyítására Talán túl precíz a megteendő lépések leírásában Túl szókimondó lehet Talán túlságosan nagy az önbizalma Bibliai példák: Barnabás, Péter Soha Ritkán Néha Általában Sokszor Mindig

18 Táblázat: AZ ADAKOZÓ AJÁNDÉKA Jellemzők: Bőségesen adja pénzét, értékeit, energiáját és szeretetét másoknak Anélkül ad, hogy mások tudnának róla, nem veri nagydobra Szeret egy szolgálatnak aktív része lenni Közbenjár, imádkozik a személyekért, szolgálatokért Örvendezik, ha ajándéka az emberek konkrét imájára válasz 6. Ajándékai jó minőségűek 7. A Szent Szellem vezetése alapján ad 8. Szívesen ad, hogy megáldjon, támogasson és előre mozdítson egy missziót 9. Vendéglátást úgy tekinti, mint egy lehetőséget az adakozásra 10. Saját anyagi dolgait bölcsen és átgondoltan intézi 1 Gyorsan hajlandó segíteni, ha látja a szükséget 1 Az adakozás összegét tekintve szereti, ha mások megerősítik ebben 1 Meg van győződve a tizedfizetés és az ezen kívüli adományozás fontosságáról 1 Életfontosságú számára az evangélium hirdetése 1 Hiszi, hogy Isten minden anyagi áldás forrása 16. Nagyon törekvő és iparkodó, és emiatt általában sikeres is 17. A pénzügyi területen jó üzleti vénája van 18. A kiadott pénzért szereti a legjobbat kapni 19. Nem naiv és nem könnyen becsapható 20. Természetes és Istentől is kapott bölcsessége van Problémás területek lehetnek: Talán megszabhatja, hogyan használják fel a pénzadományát Másokat túlságosan erőltethet az adakozásra Esetleg a családja és barátja furcsállhatja adakozási szokásait Túlságosan elhalmozhatja ajándékkal a barátait vagy rokonait Túlzott pénzügyi hozzájárulását arra használja fel, hogy más kötelezettségei alól kibújjon Bibliai példák: Ábrahám, Dorkás, Pál (megj.: Pálnak emellett még erőteljes ajándéka mint próféta, tanár és buzdító is. De fő feladata volt szerte a világon az igehirdetés) Soha Ritkán Néha Általában Sokszor Mindig

19 6.Táblázat: AZ ELÖLJÁRÓ,VEZETŐ AJÁNDÉKA Jellemzők: Erős motivációja van a szükség teendők ellátására Világosan kifejezi az ötleteit Szívesen tölti be vezetői szerepét, ezért még mások véleményét is elfogadja Általában nem kezd a feladat ellátásának addig, amíg a főnöke meg nem bízza Örömmel átveszi a vezetői feladatokat ha nincs ott a megbízott vezető 6. Élvezi a hosszú távú, több évre szóló feladatokat és célokat 7. Látja maga előtt a célt és széles látókörrel bír 8. Könnyen feltárja, használja a rendelkezésre álló forrásokat és irányítani tudja az embereket a cél érdekében 9. Élvezi a feladatok elosztását és az elvégzett feladatok ellenőrzését 10. Életének legnagyobb sikerélménye és öröme a kitűzött feladatok elérése 1 Hajlandó a mások sikerét elismerni, az elérendő célok beteljesítése érdekében 1 Élvezi egy újabb kihívás elkezdését, amint a korábbi projekt befejeződött 1 Rendszeresen ír feljegyzéseket magának 1 Vérében van a vezetői hajlam 1 Tudja, mikor kell még a régi módszerhez ragaszkodni és mikor kell már az újra átváltani 16. Még a kritikát is eltűri a cél érdekében 17. Élvezi az emberek társaságát és a velük való munkát 18. Amilyen gyorsan csak lehet, szereti befejezni a munkát 19. Nem kedveli a rutin feladatokat 20. Nagyon energikus és buzgó, bármibe is kezd Problémás területek lehetnek: Felháborodhat, ha mások nem osztják az ő nézetét és célját Megkeményedhet, ha túl sok kritika éri Néha kihasználhatja az embereket saját céljai elérésében Munkamániás lehet, így elhanyagolhatja saját és családja igényeit Otthoni feladatait félreteheti a Nagy Cél érdekében Bibliai példák: Márta, István, Onézimusz Soha Ritkán Néha Általában Sokszor Mindig

20 7.Táblázat: A KÖNYÖRÜLŐ AJÁNDÉKA Jellemzők: Rendkívüli kapacitása van a szeretet kifejezésére Az emberekben mindig keresi a jót A csoportokban vagy emberekben megérzi a szellemi és érzelmi töltést, légkört Vonzódik a szenvedő, nyomorúságban lévő emberekhez Lépéseket tesz, hogy a szenvedést és nyomorúságot megszüntesse 6. Szívesen segít a rossz kapcsolatok helyreállításában 7. Jobban aggódik a lelki és érzelmi problémákért, mint a fizikálisakért 8. Szívesen ad lehetőséget másoknak 9. Gondosan ügyel, hogy szavaival és cselekedeteivel meg ne bántson másokat 10. Könnyen ráérez a tisztességtelen és becstelen szándékra 1 Szívesen kapcsolatban van azokkal, akik ugyanez a könyörülő ajándéka van 1 Önként tesz apró figyelmességeket mások felé 1 Bizakodó és megbízható 1 Elkerüli a konfliktusokat és szembesüléseket 1 Nem szereti, ha erőltetik és siettetik 16. Általában vidám és jókedvű 17. Inkább a szív, mint az ész irányítja 18. Örül a mások áldásainak és szomorkodik a szenvedések miatt 19. Tud harcba szállni, kampányolni a jó cél érdekében 20. Közbenjár, imádkozik mások bajaiért és problémáiért Problémás területek lehetnek: Néha túl bizonytalan Gyakran túl erősen mások védelmére kelhet Mások könnyen megsebesíthetik Empátia mások szenvedése miatt negatívan befolyásolhatja őt magát, átveszi mások baját Ha az ellentétes nemű embereknek segít, az könnyen félreérthető Bibliai példák: Az irgalmas szamaritánus, János (a szeretett tanítvány), Ruth Soha Ritkán Néha Általában Sokszor Mindig

Harmadik Kézikönyv. Alliance for SCP Alapítvány a Gyülekezetépítésért és a Peter Deyneka Russian Ministries. Gyakorlati Gyülekezetalapító Képzés

Harmadik Kézikönyv. Alliance for SCP Alapítvány a Gyülekezetépítésért és a Peter Deyneka Russian Ministries. Gyakorlati Gyülekezetalapító Képzés Harmadik Kézikönyv Ωmega Kurzus Alliance for SCP Alapítvány a Gyülekezetépítésért és a Peter Deyneka Russian Ministries Gyakorlati Gyülekezetalapító Képzés Omega Kurzus: Gyakorlati Gyülekezetalapító Képzés

Részletesebben

Meditáció a gyakorlatban. Brahma Kumaris World Spiritual University Magyarország, 1999

Meditáció a gyakorlatban. Brahma Kumaris World Spiritual University Magyarország, 1999 Meditáció a gyakorlatban Brahma Kumaris World Spiritual University Magyarország, 1999 Ajánlás: A meditáció a gyakorlatban elsősorban azoknak ajánlott, akik szeretnék megismerni és felfedezni a belső világukat

Részletesebben

Andreas Laun (szerk.): Homoszexualitás katolikus szemmel

Andreas Laun (szerk.): Homoszexualitás katolikus szemmel PPEK 527 Andreas Laun (szerk.): Homoszexualitás katolikus szemmel Andreas Laun (szerk.) Homoszexualitás katolikus szemmel mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom

Részletesebben

GYÓGYULÁS ÉS SZABADULÁS. Bibliai alapok PETER J. HORROBIN

GYÓGYULÁS ÉS SZABADULÁS. Bibliai alapok PETER J. HORROBIN GYÓGYULÁS ÉS SZABADULÁS Bibliai alapok PETER J. HORROBIN Az ELLEL GRANGE Keresztény Gyógyító és Lelkigondozó Munkatársképző Intézet és Misszió tiszteletbeli igazgatója Sovereign World Limited P.O.Box 17

Részletesebben

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét.

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. 2013. május 1. szerda Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Van teher, ami nem lehet levenni más válláról. Mindig nagy hálával gondolok gyermekkoromra,

Részletesebben

Útravaló fiatal házasoknak

Útravaló fiatal házasoknak A házasság: ÖRÖM és FELADAT A házasság: ÖRÖM és FELADAT Útravaló fiatal házasoknak P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Családakadémia-Óbudavár Egyesület Óbudavár,

Részletesebben

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid!

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! 2014. november 1. szombat A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! Igehirdetésekben számtalanszor elhangzik a felszólítás: engedelmeskedjetek Istennek, kövessétek

Részletesebben

Élõ Gyülekezetek. 1999. Február. Tartalom: Hha az imaórát elhanyagoljuk, az a közösség rovására fog menni. Isten közösségre

Élõ Gyülekezetek. 1999. Február. Tartalom: Hha az imaórát elhanyagoljuk, az a közösség rovására fog menni. Isten közösségre Szeretteim, szeressük egymást: mert a szeretet az Istentõl van; és mindaz, aki szeret, az Istentõl született, és ismeri az Istent. Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent; mert az Isten szeretet. 1 János

Részletesebben

Élõ Gyülekezetek. 2000. Október. Dolyan jelkép alkalmazása, melyet ma elég szélsõségesen is értenek és alkalmaznak.

Élõ Gyülekezetek. 2000. Október. Dolyan jelkép alkalmazása, melyet ma elég szélsõségesen is értenek és alkalmaznak. Ha pedig valakinek tetszik versengeni, nekünk olyan szokásunk nincsen, sem az Isten gyülekezeteinek. 1 Korintus 11,16 2000. Október III. Évf. 5. Szám Élõ Gyülekezetek nõk szerepérõl a helyi gyülekezetben

Részletesebben

S Z A K D O L G O Z A T

S Z A K D O L G O Z A T SZAKDOLGOZAT Fontos Anikó 2006 Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Kommunikáció szak Nappali tagozat Nemzetközi Menedzsment szakirány VEZETŐI EREDMÉNYESSÉG HUMÁNPOLITIKAI

Részletesebben

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus PPEK 627 Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus Joseph Moore Így lesz barátom Jézus mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért

Részletesebben

Tanulságok minden idők legnagyobb vezetői példaképétől

Tanulságok minden idők legnagyobb vezetői példaképétől Ken Blenchard & PhilHodges: Vezess úgy, mint Jézus Tanulságok minden idők legnagyobb vezetői példaképétől "Minél többet olvasom a Bibliát, annál nyilvánvalóbbá lesz, hogy amit valaha is tanítottam vagy

Részletesebben

TOM MARSHALL HELYES KAPCSOLATOK

TOM MARSHALL HELYES KAPCSOLATOK TOM MARSHALL HELYES KAPCSOLATOK Fordította: Lukács Tibor Minden jog fenntartva. Jelen kiadvány egyetlen része sem sokszorosítható, nem tárolható számítógépben, és nem terjeszthető sem mechanikus vagy elektronikus

Részletesebben

KATHLEEN McGOWAN AZ IMA EREJE. A hétköznapi csodákért

KATHLEEN McGOWAN AZ IMA EREJE. A hétköznapi csodákért KATHLEEN McGOWAN AZ IMA EREJE A hétköznapi csodákért Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved; Jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben úgy a földön is. A

Részletesebben

EVÉLET LELKI SEGÉLY. Szõkéné Bakay Beatrix. A lelkipásztor válaszol

EVÉLET LELKI SEGÉLY. Szõkéné Bakay Beatrix. A lelkipásztor válaszol Szõkéné Bakay Beatrix A lelkipásztor válaszol Válogatás az Evangélikus Élet hetilap Lelki segély rovatában 2004-2007 között megjelent írásokból. ÉLÕ VÍZ füzetek 2. Kiadja az Evangélikus Missziói Központ

Részletesebben

Isten nevét dicsérem énekkel, magasztalom hálaadással.

Isten nevét dicsérem énekkel, magasztalom hálaadással. Isten nevét dicsérem énekkel, magasztalom hálaadással. (Zsoltár 69,31) 2009/2 47. évfolyam 2. szám Szer et e m-e Őt? A tartalomból Szeretem-e Jézust? Szeretem-e Őt? Ezt kérdem magamtól mindenekelőtt. Mivel

Részletesebben

DAN DORIANI HOGYAN LESZ VALAKIBÕL ISTEN SZÍVE SZERINT VALÓ FÉRFI? Pécel, 2003.

DAN DORIANI HOGYAN LESZ VALAKIBÕL ISTEN SZÍVE SZERINT VALÓ FÉRFI? Pécel, 2003. DAN DORIANI A FÉRFI, AKIT ISTEN FORMÁL HOGYAN LESZ VALAKIBÕL ISTEN SZÍVE SZERINT VALÓ FÉRFI? Pécel, 2003. A fordítás alapjául szolgáló mû: Dan Doriani: The Life of a God-Made Man Copyight 2001 by Dan Doriani

Részletesebben

A karizmatikus nyelveken szólás és a bibliai nyelvek ajándéka

A karizmatikus nyelveken szólás és a bibliai nyelvek ajándéka A karizmatikus nyelveken szólás és a bibliai nyelvek ajándéka RUDOLF EBERTSHÄUSER A) A KARIZMATIKUS NYELVEKEN SZÓLÁS, KÖVETŐI SZEMLÉLETE SZERINT A nyelveken szólás vagy a nyelvek ajándéka, a pünkösdi és

Részletesebben

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés megdobogtatja a legtöbbünk szívét! Azt hiszem azért, mert mindannyian,

Részletesebben

ISTEN SZERETETE. Minden lélegzetem Isten személyes gondoskodásából van. Attól leszek szent, hogy elfogadom azt, hogy Isten mennyire szeret engem.

ISTEN SZERETETE. Minden lélegzetem Isten személyes gondoskodásából van. Attól leszek szent, hogy elfogadom azt, hogy Isten mennyire szeret engem. ISTEN SZERETETE Ha azt gondoljuk, hogy adunk valamit Istennek és ő majd megjutalmaz, az a pogányok hite, kalmár hit. A keresztények Istene kezdeményező Isten, aki kinyilatkoztat, kapcsolatra hív, közösségben

Részletesebben

1992/1 VEZÉRCIKK. Útravaló Kovács Zoltán. {k19921a}

1992/1 VEZÉRCIKK. Útravaló Kovács Zoltán. {k19921a} 1992 {k19921a} 1992/1 VEZÉRCIKK Útravaló Kovács Zoltán Ismét elkezdtünk egy új évet. A nehezedő gazdasági körülmények között a világ fiai szorongva kémlelik a jövőt, nem tudván, mit hoz az rájuk. Új év

Részletesebben

A teljesítmény lélektana

A teljesítmény lélektana Brian Tracy Phoenix szemináriuma A teljesítmény lélektana Bevezető... 2 A hét lelki törvény... 7 Képességeink Kibontakoztatása... 16 Tudat alatti erıforrások... 25 Vegyük kezünkbe sorsunkat!... 29 A negatív

Részletesebben

A H A N G 43. A H A N G. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL

A H A N G 43. A H A N G. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL A H A N G 43. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL Én csak szerény húrja vagyok annak a GITÁRNAK, melynek rezonáló doboza és főleg PENGETŐJE maga A H A N G 1. 4666. ELŐSZÓ Tisztelt Uram! Köszönetet

Részletesebben

Személyiség-lélektani alapismeretek

Személyiség-lélektani alapismeretek Csomós István Személyiség-lélektani alapismeretek A követelménymodul megnevezése: Rendészeti alapfeladatok A követelménymodul száma: 0725-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-003-50 SZEMÉLYISÉG-LÉLEKTANI

Részletesebben

Bevezetés Krisztus Misztériumába jegyzet

Bevezetés Krisztus Misztériumába jegyzet 1 Bevezetés Krisztus Misztériumába jegyzet Kizárólag a PPKE Hittodumányi Kar hallgatói számára. Szerző: P.Török István Izsák osbm Tanév:2013-14. 2 Bevezetés Közülünk senki sem tudja kikerülni azt a kérdést,

Részletesebben

Kiadja: Boldog Élet Alapítvány (1062 Budapest, Székely Bertalan u. 13.)

Kiadja: Boldog Élet Alapítvány (1062 Budapest, Székely Bertalan u. 13.) V.W. Schoen Istennek emberekre van szüksége 2007 Ajánljuk ezt a könyvet minden adventistának, aki kész elfogadni Isten felhívását az emberek megmentése érdekében végzett munkára. Ez a könyv segít abban,

Részletesebben

1992/2. Jézus él Gondolatok Nyíri Tamás: Ki ez az ember c. művéből. Megtérés és újjászületés Pánczél János

1992/2. Jézus él Gondolatok Nyíri Tamás: Ki ez az ember c. művéből. Megtérés és újjászületés Pánczél János {k19922a} 1992/2 VEZÉRCIKK Jézus él Gondolatok Nyíri Tamás: Ki ez az ember c. művéből A tények megszállottjai vagyunk, az apologetikus módszer és a történelmi részletek szenvedélyének rabjai. Valószínűleg

Részletesebben

Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem.

Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. 2013. szeptember 1. vasárnap Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. URam, Te ismersz engem, Előtted semmi nincs elrejtve, ismered tetteimet,

Részletesebben

GYÓGYÍTSD TENMAGAD. Értekezés a betegség valódi okáról és gyógymódjáról EDWARD BACH M.B., B.S., M.R.C.S., L.R.C.P., D.P.H.

GYÓGYÍTSD TENMAGAD. Értekezés a betegség valódi okáról és gyógymódjáról EDWARD BACH M.B., B.S., M.R.C.S., L.R.C.P., D.P.H. GYÓGYÍTSD TENMAGAD Értekezés a betegség valódi okáról és gyógymódjáról EDWARD BACH M.B., B.S., M.R.C.S., L.R.C.P., D.P.H. 2 This translation and edition 2013 The Bach Centre First published in Great Britain

Részletesebben

2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja. Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ

2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja. Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ 2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja Erõforrásunk a család Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ A házasság nem magánügy, hanem országépítõ közügy. Isten azt az építõkövet

Részletesebben