Mark Driscoll: Lelki ajándékok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mark Driscoll: Lelki ajándékok"

Átírás

1 1 APCSEL29 Szolgálat a szolgálók mögött: Mark Driscoll: Lelki ajándékok Fordította: Tóth Zsuzsanna Ingrid A szerző emgedélyével APCSEL29 A lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele (1Kor 12,7) Jézust földi élete során a Szentlélek tette alkalmassá, hogy szolgálatát végezze. Jézus azt mondta, hogy egy nap a keresztények még nagyobb szolgálatot fognak végezni, mint ő (János 14,12). Noha ez nem azt jelenti, hogy a keresztények nagyobbak lennének, mint Jézus, ez azt jelenti, hogy a keresztények szintén tehetségesek és a Szentlélek őket is alkalmassá teszi, hogy még több embernek szolgáljanak, mint Jézus, mert hívők milliói terjedtek el a földön. Ezért, ahogy a lelki ajándékokról szóló tanulmányunkat megkezdjük, a legelső dolog, amit látnunk kell az, hogy a mi személyes szolgálatunk Jézus szolgálatának a folytatása. Vagy összegzésképpen, Isten ajándékait Isten Lelke osztja ki, ezért Isten gyülekezete úgy tud szolgálni, mint Isten Fia. Négy alapvető álláspont van a lelki ajándékok terén: 1.) A lelki ajándékok már megszűntek A természetfeletti ajándékoknak (pl. nyelveken szólás és próféciák) csak a korai egyházban volt jelentősége, és ma már nem szabad őket gyakorolni. 2.) Karizmatikusok A természetfölötti ajándékokat minden generáció megkapja, és az Írás korlátai szerint tanácsos gyakorolni azokat. 3.) Karizmániákusok A természetfeletti ajándékokat minden generáció megkapja. A kortárs kijelentések valójában egyenrangúak a Bibliával. 4.) Pünkösdiek Lényegében ugyanaz, mint a karizmatikusok álláspontja, de szerintük csak az keresztény, aki nyelveken szólva veszi a Szentlelket.

2 2 APCSEL29 Szolgálat a szolgálók mögött: A lelki ajándékokat gyakran félreértik A lelki ajándékokra nézve pedig, testvéreim, nem szeretném, ha tudatlanok lennétek. (1Kor 12,1) Sajnos a tudatlanság napjainkban a lelki ajándékokkal kapcsolatban továbbra is folytatódik. Fontos, hogy tisztázzuk a lelki ajándékokról legtöbbet vitatott szempontokat. A lelki ajándékok különböznek természetes képességeinktől (pl. zenei képesség, kreativitás, atlétai alkat, számítógépes készségek) abban, hogy a lelki ajándékok újjászületéskor, az előbb felsoroltak pedig természetes születéskor adatnak. Mivel nincs meg teljesen a lelki ajándékok komplett listája az Újszövetségben, ha az összes listát összeszerkesztjük, még az sem fogja megadni a teljes listát (1Kor 12, 8-10; 12,28; Róma 12, 6-8; Ef 4,11; 1Péter 4,11) Minden ember különböző mértékű lelki ajándékot kapott Nyitottnak kell lennünk, hogy saját adományunkon kívül is szolgáljunk Isten fog adni szenvedélyt és lehetőségeket kiegészítésül természetes talentumainkhoz és lelki ajándékainkhoz Ajándékunk/ajándékaink felfedezése kapcsolatban van vágyaink, vidámságunk és hatékonyságunk felbecsülésével Minden ajándékot ki kell művelnünk ahhoz, hogy hatékonyak legyünk szolgálatunk során Mi az értelme a lelki ajándékoknak? A lelki ajándékok Jézus uralmát szolgálják Ezért tudtotokra adom, hogy senki sem mondja: Jézus átkozott, aki Isten lelke által szól; és senki sem mondhatja: Jézus Úr, csakis a Szentlélek által. (1Kor 12, 2-3) A teljes pontja a szolgálatnak és a lelki ajándékoknak az, hogy kinyilatkoztassák Jézus Krisztus istenként gyakorolt uralmát minden és mindenki felett. Ezért, ha valaki azt mondja, hogy ő keresztény, vagy szolgálni szeretne, de nem állítja határozottan Jézus Krisztus uralmát, nincs meg benne Isten Lelke. Az elsődleges bizonyítéka, hogy egy személyben ott van a Szentlélek, a Jézus iránti szeretet és alávetettség.

3 3 APCSEL29 Szolgálat a szolgálók mögött: A lelki ajándékokat a Szentháromság adja A kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a Lélek ugyanaz. Különbségek vannak a szolgálatokban is, de a Lélek ugyanaz. És különbségek vannak az isteni erő megnyilvánulásaiban is, de Isten, aki mindezt véghezviszi mindenkiben, ugyanaz. (1Kor 12, 4-6) Íme, itt látható, hogy a teljes Háromság magában foglalja a gyülekezet szolgálatra történő megajándékozását. A lelki ajándékok mindegyike a teljes gyülekezet javára létezik A Lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele. (1Kor 12,7) Bármi is az ajándékod, az ajándék célja az, hogy felépítse a teljes gyülekezetet, és annak hasznára legyen, ne csak az egyén gazdagodjék az ajándék használata során. A lelki ajándékokat Isten jelöli ki De mindezt egy és ugyanazon Lélek munkálja, aki úgy osztja szét kinek-kinek ajándékát, ahogy akarja. (1Kor 12,11) A lelki ajándékok Isten választása alapján kerülnek kiosztásra, mi nem tudjuk megválogatni ajándékainkat. Így bárki, aki szomorú amiatt, hogy Isten hogyan tervezte meg őt, valójában olyan, Istenre panaszkodik, hogy nem adja meg azt az ajándékot, amit ő akar. Ez úgy fest, mint amikor egy elkényeztetett gyerek csak azért bontja ki az ajándékát, hogy panaszkodjon miatta. 1. A BÖLCSESSÉG AJÁNDÉKA Miután lefektettünk pár alaptételt a lelki ajándékokat illetően, Pál néhány lelki ajándékkal kezdi a listát: Mert némelyik a Lélek által a bölcsesség igéjét kapta, a másik az ismeret igéjét, ugyanazon Lélek által. (1Kor 12,8) A bölcsesség ajándékának definíciója A bölcsesség ajándéka az a képesség, hogy valaki éles elméjű egy olyan szituációban, vagy emberi viselkedésben, amely nem nyilvánvaló az átlagember számára, mindezt azzal kombinálva, hogy mit és hogyan tegyen. Ez az a képesség, hogy ne csak lássuk, hanem alkalmazzuk is Isten Igéjének alapelveit

4 4 APCSEL29 Szolgálat a szolgálók mögött: az élet egészen gyakorlatias kérdéseiben is a bölcsesség szelleme által. (Ef 1,17) A bölcsesség ajándékával rendelkező emberek Ezeknek az embereknek gyakran van meg az a képességük, hogy magasabb egységbe foglalják a bibliai igazságot és alkalmazzák az emberek életére azért, hogy azok jó döntéseket hozzanak meg, és elkerüljék az esztelen tévedéseket. Ezek az emberek manapság jól tevékenykednek coachként, általános és szaktanácsadóként. A bölcsesség Jézus szolgálatában A Lk 2,40-52 elmondja, hogy Jézus tele volt bölcsességgel már kisfiúként, és gyarapodott bölcsességben ifjúként azért, hogy a korszak bölcsei csodálkozzanak értelmén. Azok a tömegek, akik hallották Jézust tanítani, azt mondták: Miféle bölcsesség az, ami neki adatott? (Mk 6,2) Mt 12,42-ben azt olvassuk Jézusról, hogy bölcsebb volt, mint Salamon. Lk 21,15-ben Jézus ezt mondja: én adok nektek szájat és bölcsességet. Elmondhatjuk azt is, hogy Jézus a bölcsesség Istene. (1Kor1,24; 30) A bölcsességet Józsué élete is szemlélteti (5Móz 34,9), Salamon (1Kir 3, 5-28), és Dániel (Dán 1, 17-20; 2,19-23). Kérdezd meg magadtól a következőket: Amikor tanulmányozod Isten igéjét, azt veszed észre, hogy hamarabb veszed észre annak jelentését és alkalmazását (?ez a jó szó?), mint a többiek? Úgy találod, hogy megérted azokat a dolgokat is Isten igéjéről, amelyeket a többi, veled azonos háttérből jövő és élettapasztalattal rendelkező más hívők nem? Képes vagy gyakorlatiasan alkalmazni a bibliai igazságokat, hogy tanácsaiddal segítsd a többi hívőt, hogy jó döntéseket hozzanak meg? Bosszant téged az, amikor emberek esztelen döntéseket hoznak meg, amelyekkel károsítják életük minőségét, mert te tudod, mit kellett volna tenniük ehelyett? Úgy vetted észre, hogy amikor embereknek fontos döntést kell meghozniuk, hozzád fordulnak imáért és biblikus tanácsért?

5 5 APCSEL29 Szolgálat a szolgálók mögött: Úgy vetted észre, hogy amikor embereknek tanácsolsz valamit, Isten Lelke bölcsességet ad neked, hogy megoszd velük a Bibliát, amit általad Isten igazságaként fogadnak el? 2. AZ ISMERET AJÁNDÉKA Mert némelyik a Lélek által a bölcsesség igéjét kapta, a másik az ismeret igéjét, ugyanazon Lélek által. (1KOR 12,8) Az ismeret ajándékának definíciója Az ismeret szó képességet jelent a kutatásra, az emlékezésre, hogy hogyan használjuk hatékonyan információk változatát több különböző dologra. Az ismeret ajándékával rendelkező emberek Ezek az emberek szeretnek tanulni, valamit megtanulni, és nem elégedettek, ha valamiről csak felszínes ismereteik vannak. Belső kényszerítésük van, hogy kutatás segítségével vezéreljenek, és eredményeiket egybeszerkesszék, azért hogy mások hasznára legyenek hosszú órákon átnyúló és összpontosult tanulmányaikkal. Azok az emberek, akik ezzel a lelki ajándékkal rendelkeznek, Istent teljes elméjükből szeretik. (Mk 12, 29-30) Továbbá az ilyen típusú emberek hajlamosak lábjegyzeteket tenni. Az ismeret szerepe Jézus szolgálatában Szolgálata során Jézus gyakran idézett ószövetségi verseket emlékezetből, mert olyan hűségesen elkötelezte magát az Ige tanulmányozása mellett. Továbbá Jézus megfeddte kora írástudóit, mert bár tanulmányozták a Bibliát, de nem szerették azt, ami pedig minden tanulmány lényege. (Jn 5, 39) Az ismeretet Ezsdrás (Ezsd 7, 10), Salamon (Péld 1, 13; 7, 25; 8,9) és Timóteus (2Tim 2,15) élete is szemlélteti. Szeretsz tanulni? Jó emlékezőtehetséged van, ami összeállít és egybeszerkeszt sok információt? Mások gyakran észrevették, hogy ismered és érted Isten igéjét?

6 6 APCSEL29 Szolgálat a szolgálók mögött: Gyakran jönnek hozzád emberek nehéz problémákkal és kérdésekkel a Bibliával kapcsolatban éles elméd miatt, mert tudják, hogy te tudod a választ, vagy legalábbis meg tudod találni? Bibliatanulmányozás közben észreveszed, ha valami új értelmet nyer, és nehéz dolgok értelmezése könnyen megy neked? Bosszant, ha hamis tanítást hallasz valakitől, aki nem végezte el a házi feladatát? 3. A HIT AJÁNDÉKA Mert némelyik a Lélek által a bölcsesség igéjét kapta, a másik az ismeret igéjét, ugyanazon Lélek által. Egyik ugyanattól a Lélektől a hitet, másik ugyanazon Lélek által a gyógyítások kegyelmi ajándékait. (1Kor 12,8-9) A hit ajándékának definíciója A hit ajándéka az a képesség, hogy valaki belátja, milyen szükségleteket kell betölteni, és közben bízik Istenben, hogy bevégzi azt, még akkor is, ha az lehetetlennek tűnik a legtöbb ember számára. A hit ajándékával rendelkező emberek Ezeknek az emberek, akik a hit ajándékával rendelkeznek, bíznak Istenben még nehéz, gyakran lehetetlen szituációban is, amikor a többiek már készek feladni a dolgot. Ezek az emberek gyakran látnokok, akik nagy álmokat álmodnak, nagyokat imádkoznak, és nagy dolgokat visznek végbe Jézusért. Ezek az emberek többnyire optimisták, reménnyel vannak teli, kitartóak, változás- és jövőközpontúak. Ezek az emberek gyakran meggyőzően tudnak hatni a Biblia igazságáról, mert ők maguk nagyon meg vannak győződve Isten és Igéjének erejéről. Hit a Bibliában Bizonyos értelemben Jézus egész életét és szolgálatát a hit emberének szolgálataként összegezhetjük, mert folyamatosan és tökéletesen bízott az Atyaistenben, bármiről is legyen szó. A bölcsességet Pál élete is szemlélteti (ApCsel 27, 21-25), Istváné, aki tele volt hittel (ApCsel 6,5), és Jézus édesanyja, Mária, aki annyira bízott Istenben, hogy világra hozta Jézust, noha szűz volt (Lk 1, 26-28). A Zsidók 11 szintén felsorol nagy számú keresztényt, akinek megvolt a hit ajándéka.

7 7 APCSEL29 Szolgálat a szolgálók mögött: Úgy tekintesz az akadályokra, mint lehetőségekre, és még lehetetlen dolgok esetén is az Úrban bízol? Gyakran magasztalod Isten erejét, abban, amit láttál, hogy Ő cselekedett? Motiválnak az új szolgálatok? Érzel ellenállást, ha valaki valamire azt mondja, hogy ezt nem lehet megtenni, vagy végrehajtani? Más hívők gyakran jönnek Hozzád reményért, amikor valamilyen láthatóan lesújtó próbával vagy feladattal néznek szembe? Hatékony imaéleted van, sok csodálatos válasszal imádságaidra, amelyek lehetetlennek tűntek emberi nézőpontból? 4. A GYÓGYÍTÁS AJÁNDÉKA Mert némelyik a Lélek által a bölcsesség igéjét kapta, a másik az ismeret igéjét, ugyanazon Lélek által. Egyik ugyanattól a Lélektől a hitet, másik ugyanazon Lélek által a gyógyítások kegyelmi ajándékait. (1Kor 12,8-9) Ezek az ajándékok kibogozhatatlanul Isten szuverenitásához tartoznak. Amikor olyasmiről beszélgetünk, hogy gyógyítás és csodák, néhány ember hajlamos azt mondani, hogy Istennek meg kell őt gyógyítania, míg mások azt mondják, hogy Isten valójában nem tesz több csodát. Az egyik oldal azt mondja, hogy Istennek muszáj tennie valamit, míg a másik oldal szerint Isten sem tehet már semmit. Mindkét álláspontot el kell utasítani, mert Istennek mindent szabad megtennie, amit csak helyesnek lát. A gyógyítás ajándékának definíciója A gyógyítás ajándéka az a képesség, hogy Istent hívjuk, hogy meggyógyítsa a betegeket természetfölötti eszközökkel Isten kijelentéseinek céljára. A gyógyítás ajándékával rendelkező emberek A gyógyítás ajándékával rendelkező emberek bíznak Istenben, hogy az képes meggyógyítani a betegeket, és képesek hittel imádkozni a szükségben levők fizikai helyreállításáért. Ezek az emberek a gyógyítást jelnek látják, amit Isten arra használ, hogy felfedje erejét az emberek előtt azért, hogy minél többen hitre jussanak Jézusban. Az ezzel az ajándékkal rendelkező emberek nem gyógyítanak meg mindenkit, amikor csak erre kérik Istent, mivel a gyógyítás olyasmi, amiről Isten egyedül dönt (pl. Gal 4, 13-14; Fil 2,27; 1Tim 5,23; 2Tim 4,20)

8 8 APCSEL29 Szolgálat a szolgálók mögött: A gyógyítás szerepe a Bibliában A Mt 4, és 9,35 beszél Jézus sok gyógyításáról. A tizenkét tanítványnak megvolt a gyógyítás ajándéka (Mt 10,1), és a hetvenes körnek is (Lk 10, 8-9), Péternek (ApCsel 5, 14-16), és Pálnak (ApCsel 3, 1-8). Azonkívül a gyülekezet vénei imádkozhatnak a betegekért, hogy Isten meggyógyítsa őket (Jakab 5, 13-16). Közkeletű tévhitek a gyógyítással kapcsolatban Egyesek azt mondják, hogy több természetfölötti ajándék, mint pl. gyógyítás, megszűnt az első század végén, de a második és a harmadik századi atyák úgy nyilatkoznak, hogy gyógyítás és hasonló dolgok előfordulnak az ő munkásságuk alatt is. Sokan azt mondják, hogy a gyógyítás bizonyítéka adva van, de ahhoz, hogy el is lehessen hinni, de a gyógyítást igazolni is kell (pl. egy doktornak), hogy hitelesítve legyen, mit tett Isten. Néhányan azt mondják, hogy a gyógyításnak gyülekezeti keretek között le folynia, de ilyesmiről nincs feljegyzésünk az Újszövetségben, ami azt jelenti, hogy a gyógyítás, mint más ajándékok, nem a legjobb, ha a gyülekezeti szertartás alatt zajlik. Néhány szélsőséges csoport azt tanítja, hogy mivel Isten képes gyógyítani, a keresztényeknek nem tanácsos orvoshoz járniuk, de a Biblia nem beszél az orvosok ellen, és az orvosok, mint pl. Lukács orvosi képességeiket pásztori szolgálataik részeként használták, hogy segítsenek az embereken (Kol 4,14; 2Tim 4,11; Filemon 1, 24) Néhányan azt mondják, hogy ha egy keresztény hitben jár és nem vétkezik, nem lesz beteg de Epafroditusznak (Fil 2, 25-27), Timóteusnak (1Tim 5,23), Trofimusznak (2Tim4,20), és Pálnak (1Kor 2,3;l2Kor 11,30; 12,5; 7-10; Gal 4,13), mind volt valamilyen betegsége, amelyet Isten nem gyógyított meg, annak ellenére, hogy ezek az emberek mélyen szerették Istent, és hűségesen jártak Jézussal. Mély részvétet érzel azok iránt, akik betegek? Mély meggyőződésed van, hogy Isten képes bárkit meggyógyítani, akit csak kiválaszt? Örülsz, ha imádkozhatsz beteg emberekért? Láttad, amint Isten meggyógyított valakit? Amikor Isten meggyógyít valakit, izgatottá válsz, mert ez segít felfedni Isten erejét a többiek felé?

9 9 APCSEL29 Szolgálat a szolgálók mögött: Vágyódsz Isten királyságának eljöveteléért, amikor vége lesz minden betegségnek, hiszen megszűnik a bűn és annak hatásai? 5. PÁSZTORI FELADATOK A BIBLIAI TANÁCSADÁS AJÁNDÉKA És ő adott némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul (Ef 4, 11) A pásztori feladatok bibliai tanácsadás ajándékának definíciója Bizonyos értelemben, a pásztorolás az a szolgálat, amely azon emberek számára van fenntartva, akikre ráillenek a bibliai előírások (1Tim 3, 1-7; Tit 1, 5-9). Más értelemben, a pásztori ajándék köztudottan mintegy terelgetés vagy bibliai tanácsadás, amelyet Isten a gyülekezet vénein felül ad. Ezek az emberek megvédik, vezetik, tanácsolják és fegyelmezik a többi embert. A pásztori feladatok bibliai tanácsadás ajándékával rendelkező emberek A pásztori ajándékkal rendelkező emberek szeretetet éreznek a többi ember felé, ami arra kényszeríti őket, hogy találkozzanak emberekkel, hogy gondot viseljenek róluk, és bibliai tanácsadással vezessék őket. Az ezzel az ajándékkal rendelkező emberek örömet találnak abban, ha látják, hogy mások érnek a hitükben, és legyőzik az őket övező bűnöket és csüggedést. A pásztori feladatok bibliai tanácsadás a Szentírásban Jézus jó pásztornak is hívták (Jn 10, 11-14;13,20; 1 Pt 2, 25) és Főpásztornak is (1 Pt 5,4). A Biblia pillanatfelvételeket ad, ahogy Jézus emberekkel ül, hogy pásztorolja őket, mint pl. a szamaritánus nővel való találkozása a kútnál a Jn 4- ben. Pál egy másik példa a pásztorra vagy bibliai tanácsadóra (ApCsel 20, 17-35). Érzel-e mély szeretetet az emberek iránt, amely arra kényszerít Téged, hogy gondozd őket?

10 10 APCSEL29 Szolgálat a szolgálók mögött: Élvezed, ha emberekkel találkozol, hogy meghallgasd az élettörténetüket, és ellásd őket bibliai tanáccsal? Ha azt látod, hogy valaki szenved, az első reakciód az, hogy találkozz vele, hogy segíts rajta? Képes vagy kiszűrni a bűnt és a bolondságot valaki életében egy olyan szerető módon, hogy azt ők segítőnek ítéljék? Szeretsz keresztényekkel találkozni, hogy segíts nekik érniük a hitükben? Fordulnak hozzád az emberek tanácsért vagy útbaigazításért? 6. A CSODATEVŐ KÉPESSÉG AJÁNDÉKA Mert némelyik a Lélek által a bölcsesség igéjét kapta, a másik az ismeret igéjét, ugyanazon Lélek által. Egyik ugyanattól a Lélektől a hitet, a másik ugyanazon Lélek által a gyógyítások kegyelmi ajándékait. Van, aki az isteni erők munkáit vagy a prófétálást kapta; van, aki a lelkek megkülönböztetését, a nyelveken való szólást, vagy pedig a nyelveken való szólás magyarázását kapta. (1KOR 12,8) Mi is a csodatevő képesség lelki ajándéka? A csodatevő képesség ajándéka az a képesség, hogy meghívjuk Istent, hogy természetfeletti tettet vigyen végbe, amely felfedi az ő erejét. A csodatevő képességgel rendelkező emberek Istent különleges utakon látják feltűnni, kisebb napi eseményektől kezdve nagyobb nyilvános eseményekig. A bibliai példák magukban foglalják, amint a démonok űzetnek ki emberekből, a természet engedelmeskedik Isten fennhatóságának, a halott feltámad. Nyilvánvaló, hogy ezek a dolgok nem mindennaposak, és nem történnek meg rendszeresen különben nem tekinthetnénk őket csodaszámba menőnek. Az ezzel az ajándékkal rendelkező emberek nem keresik a jeleket és csodákat, de arra számítanak, hogy Isten emberei, akik követik Jézust, jelek és csodák kísérik. Csodák a Bibliában Az ApCsel 2,22 szerint Jézus sok csodát vitt végbe, és a Jn 20, azt mondja, hogy Jézus sok csodája azért ment végbe, hogy bebizonyítsa isteni mivoltát. Jézus parancsolt a természet nem (Mk 4, 35-41), démonokat űzött ki (Mk 5, 1-13; Máté 12,22), vízen járt (Mk 6,45-51), a vizet borrá változtatta (Jn 2, 1-11), és egy fiú ebédjével több mint 5000 embert vendégelt meg (Jn 6, 1-14). Az apostolok sok csodás jelet tettek (ApCsel 2,43), István nagy csodákat vitt végbe (ApCsel 6,8), és Pál különlegesen nagy csodákat tett Efezusban (ApCsel 19,11). Pál is űzött ki démonokat (ApCsel 16, 16-18), Isten megvakított egy

11 11 APCSEL29 Szolgálat a szolgálók mögött: varázslót Pál miatt (ApCsel 13, 6-12), és sok csoda övezte Mózes, Illés és Elizeus szolgálatát. Elterjedt tévedések a csodákkal kapcsolatban Néhány ember, aki azt állítja, hogy az övé ez az ajándék, a maga dicsőségére használja azt, de ez az ajándék arra való, hogy dicsőítsük Istent, és elterjedjen Jézus neve Néhányan azt mondják, hogy a legistenfélőbb embereknek megvan ez az ajándékuk, de még Baptizáló János sem tett soha csodát (Jn 10,41) Néhány keresztény hajlamos arra, hogy hajszolja a jeleket és csodákat, de Jézus mondta, hogy gonosz és ördögi dolog jelet kérni (Lk 11,29) Néhány ember azt gondolja, hogy egy jel vagy csoda garancia arra, hogy egy nemkereszténynek Jézus valóságosnak tűnjön, de Jézus azt mondta, hogy néhányan akkor sem hinnének benne, még ha csodát is látnának (Jn 4,48) Tényleg azt hiszed, hogy Isten képes megtenni a lehetetlent? Amikor olvasol a sok csodáról a Bibliában, felbátorodsz, mert szereted, ha Isten olyan módokon nyilvánul meg, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni? Láttál már valakit démoni megszállástól megszabadulni? Láttad már, amint Isten csodát tesz? Amikor hallasz vagy látsz csodákról, nagyon megnövekszik az Istenbe vetett hited? Használod-e Isten csodáiról szóló történeteket, hogy bebizonyítsd a többieknek, hogy Jézus Isten? 7. A BELÁTÁS AJÁNDÉKA Mert némelyik a Lélek által a bölcsesség igéjét kapta, a másik az ismeret igéjét, ugyanazon Lélek által. Egyik ugyanattól a Lélektől a hitet, a másik ugyanazon Lélek által a gyógyítások kegyelmi ajándékait. Van, aki az isteni erők munkáit vagy a prófétálást kapta; van, aki a lelkek megkülönböztetését, a nyelveken való szólást, vagy pedig a nyelveken való szólás magyarázását kapta. (1KOR 12,8) Mi a belátás ajándéka? A belátás lelki ajándéka az a képesség, hogy gyorsan megérezzük, hogy az olyan dolgok, mint emberek, események, hiedelmek Istentől vagy a Sátántól valóak-e.

12 12 APCSEL29 Szolgálat a szolgálók mögött: A belátás ajándékával rendelkező emberek tudják, hogy a Sátán és démonai szentnek tettetik magukat (1Kor 11,14-15). Azt is tudják, hogy a Sátán képes csodákat utánozni (Kiv 7, 11-22; 8,7; Mt 7, 21-23; 2Tim 3,8), hogy megtévesszék az embereket, és ő ruházza fel hatalommal a tévtanítókat (2Pt 2,1), hamis prófétákat (Mt 7, 15), hamis apostolokat (2Kor 11,13), és a hamis tanításokat (1Tim 1,3; 6,3). Belátás az Írásban Jézus képes volt arra, hogy észrevegye a Sátán jelenlétét (Mt 4, 1-11), vagy azt, hogy valakit a Sátán befolyásol (Lk 22,31), és észrevenni, ha valakinek a szavait a Sátán befolyásolja (Mt 16,23). János (1Jn 4,1), Pál (ApCsel 16, 16-18), Péter és a tanítványok (Mt 10,1) mind rendelkeztek a belátás ajándékával. Érzel különleges felelősséget, hogy megvédd Isten Igéjének igazságát, hogy közszemlére tedd, ami nem jó? Gyakran ítélsz meg gyorsan embereket, vagy valami szóban elmondott dolgot, amit mások nem látták, és utóbb helyesnek bizonyult? Szilárdan érted Isten Igéjét, és van érzékenységed, hogy Isten a Szent Szellem által vezessen? Élesen beléd hasít az erkölcsi bűn és a tévtanítás? Tudsz úgy olvasni egy könyvet, vagy hallgatni egy tanítót, hogy majdnem azonnal leleplezz bármilyen tévtanítást? Tisztában vagy a démonikus jelenlétnek, és hogy hogyan lehet embereknek segíteni a démonoktól való megszabadulásban? 8. AZ APOSTOLSÁG AJÁNDÉKA Ti pedig a Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai Ezek közül némelyeket először apostolokká rendelt Isten az egyházban... (1Kor 12, 27-28) És ő adott némelyeket apostolokul (Ef 4,11) Mi is az apostolság lelki ajándéka? Nagyon sok kavarodás van az apostolság lelki ajándékával kapcsolatban, mert gyakran lehetetlen megkülönböztetni az apostoli hivatalt és az apostoli talentumot. Az apostoli hivatal arra a tizenkettőre vonatkozik, akiket Jézus kiválasztott (pl. Mt 10,1; 19,28;20,17; Mk 3,13-19;6,7;9,35Ł;10,32; Lk 6,12-16;

13 13 APCSEL29 Szolgálat a szolgálók mögött: 8,1;9,1; 22,19-30; Jn 6, 70-71; Jel 21,14). Az apostoli hivatal követelményei közé tartoznak, hogy pl. szemtanúi legyenek Jézus életének és feltámadásának (ApCsel 1, 21-26). Másik követelmény volt a csodatévő erő (ApCsel 2,43;5,12;8,18; 2Kor 12,12; Zsidók 2,4). Ezért apostolok ma már nem léteznek (pl. hogy írják a Biblia könyveit), habár hivataluk funkciója egyfajta korlátozott értelemben folytatódik. Apostolság másodlagos jelentésben Az apostolság például másodlagos jelentésben olyan emberekben jelentkezik, mint pl. Barnabás (ApCsel 14, 3-4;14), Apollós és Szószthenész (1Kor 4, 6-9), Andronikusz és Juniász (Róma 16,7), Jakab (Gal 1, 19), Szilász és Timóteus 1Thessz 1,1; 2,6). Ők, mint napjaink apostolai, talentummal rendelkező egyének voltak, akiket azért küldtek ki, hogy településről településre járva gyülekezetet alapítsanak és plántáljanak (ApCsel 13, 3-4). Ez az ajándék azt jelenti, hogy kultúrák között is tudjunk szolgálni (ApCsel 10,34-35; Ef 3,7-8). Ma a gyülekezetplántálók és misszionáriusok használják az apostolság ajándékát, valamint azok a keresztény vezetők, akiket Isten arra nevel ki, hogy vegyes összetételű gyülekezeteket és pásztorokat vezessen és pásztoroljon. Az apostolság ajándékával rendelkező emberek Ezeknek az embereknek szép számmal vannak ajándékaik, mint apostolság, tanítás, vezetés, hit, és buzdítás, és motiválják őket a bonyolult új feladatok. Apostolok a Bibliában A Zsidók 3,1 azt mondja: Ezért, szent testvéreim, mennyei elhívás részesei, figyeljetek hitvallásunk apostolára és főpapjára, Jézusra Jézus építi is a gyülekezetet (Mt 16, 18; Zsidók 3, 1-6). Ő a gyülekezet fő szegletköve, amely fundamentumon fekszenek a próféták és az apostolok (Ef 2,20), és amely felett ő Főpásztorként uralkodik (1Pt 5,4). Pál egy másik példa (Rómaiak, 1Korintusi, 2Korintusi, Galata, Efezusi, Kolossé, 1Timóteusi, 2Timóteusi, Tituszhoz írt levelek mind azzal kezdődnek, hogy Pál apostolként mutatkozik be. Az ApCselt olvasva, láthatjuk, hogy Pál hogyan szolgált többes kultúrájú közegben, és hogyan plántált gyülekezeteket. Péter szintén apostoli hivatalban állt (Gal 2,8; 1 Pt 1,1). Közkeletű tévedések az apostolsággal kapcsolatban Hamis kultuszok vezetői és tévtanítók azt mondják, hogy ők bírják ezt az ajándékot, amely valójában a Szentírással hasonló tekintéllyel bír, mert pont olyan apostolok, mint akik a Bibliát írták. De ezek az emberek hamis apostolok

14 14 APCSEL29 Szolgálat a szolgálók mögött: (2Kor 11, 13; Jel 2,2), és megtévesztő szuper-apostolok (2Kor 11,5; 13; 12,11). Tudsz hatékonyan szolgálni kultúrák között? Van hívásod és képesítésed arra, hogy gyülekezetet plántálj? El tudsz kezdeni egy gyülekezetet a semmiből? Vállalkozó szellemű vagy? Adott Isten neked vezetést és befolyást többes összetételű gyülekezetek fölött, mint mozgalomvezető? 9. A TANÍTÁS AJÁNDÉKA Ti pedig a Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai Ezek közül némelyeket először apostolokká rendelt Isten az egyházban, másodszor prófétákká, harmadszor tanítókká (1Kor 12, 27-28) ha valamilyen más szolgálat adatott, akkor abban a szolgálatban munkálkodjunk: a tanító a tanításban (Róma 12,7) A tanítás ajándékának definíciója A tanítás ajándéka Istennek olyan adománya, hogy a tanító megértse és kommunikálja a bibliai igazságokat világos és alkalmazható módon, hogy azt meg tudja érteni és alkalmazni tudja a hallgatóság. A tanítás ajándékával rendelkező emberek Tanulás, kutatás, kommunikáció, és az igazság bemutatása olyan tulajdonságok, amelyeket az illető fel fog mutatni, miközben a tanítás ajándékát gyakorolja. Ezek az emberek örömmel tanulnak meg új információkat, és nagy örömöt találnak abban, ha megoszthatják azt másokkal. A tanítás formája változatos: négyszemközti tanítványozástól kezdve hivatalos osztályokban, informális bibliacsoportokban, nagy csoportokban és a prédikációig terjed, amely a tanításnak egy változata. A tanítás Jézus szolgálatában Az evangéliumok egészén át Jézust gyakran nevezték rabbinak amely annyit jelent Mester. A Mt 4, 23 szerint Jézus bejárta egész Galileát, tanított, és a

15 15 APCSEL29 Szolgálat a szolgálók mögött: Mt 7, arról számol be, hogy a sokaság álmélkodott tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. A tanítás ajándéka a Bibliában Akvila és Priszka (ApCsel 18, 26), Pál (ApCsel 19, 8-10; Kol 1, 28; 1Tim 2,7), vének/pásztorok (1Tim 3,2; 5, 17), Timóteus (1Tim 4,11; 13; 6,2) és istenfélő asszonyok (Tit 2,2-4) mind a tanítás ajándékát mutatják be. Szeretsz tanulni és kutatni? Szeretsz bibliai igazságot megosztani másokkal? Mások megkeresnek Téged Szentírásban való jártasságod miatt? Amikor tanítasz, megragadja az embereket? Amikor látsz valakit, hogy össze van zavarodva a Biblia megértésével kapcsolatban, felelősséget érzel amiatt, hogy elmagyarázd neki, amit nem ért? Élvezed, hogy beszélhetsz különböző méretű csoportoknak olyan bibliai témákról, amelyről szilárd meggyőződésed van? 10. A SEGÍTSÉGNYÚJTÁS AJÁNDÉKA Ti pedig a Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai Ezek közül némelyeket először apostolokká rendelt Isten az egyházban, másodszor prófétákká, harmadszor tanítókká. Azután adott csodatévő erőket, kegyelmi ajándékokat: gyógyításra, gyámolításra, vezetésre (1Kor 12, 27-28) ha valamilyen más szolgálat adatott, akkor abban a szolgálatban munkálkodjunk (Róma 12,7) A segítségnyújtás ajándékának definíciója A segítségnyújtás ajándékának képessége az, hogy örömmel dolgozzunk egymás mellett, és segítsük az egyént abban, hogy helytálljon abban a feladatban, amit Isten adott neki. Az ezzel az ajándékkal rendelkező emberek általában a színfalak mögött szeretnek dolgozni. Abban is örömüket lelik, hogy megkönnyítsék mások terheit és vállalt feladatait. Ez az ajándék általában az alázattal és áldozatkészséggel, valamint a többiek szükségletei iránti érzékenységgel párosul.

16 16 APCSEL29 Szolgálat a szolgálók mögött: A segítségnyújtás ajándékával rendelkező emberek Ezek az emberek hajlamosak a szolgai attitűdre, hűségre, odafigyelnek a részletekre, és fogékonyak mások kezdeményezéseire. Eredményesen tudnak dolgozni aprólékos munkákban és vezetők asszisztenseként. A segítségnyújtás szerepe a Bibliában A Mt 20, 28 szerint az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Jézus azt is mondta: Én pedig olyan vagyok közöttetek, mint aki szolgál. (Lk 22, 27) és még meg is mosta tanítványai lábát (Jn 13,5). Mivel a szolgálók gyakran a színfalak mögött szolgálnak, az ő munkájuk, de nem a nevük van gyakran megemlítve a Bibliában. (pl. Számok 11, 17; 1Tim 6,2; ApCsel 6, 1-3). Azok az emberek, akiket megnevez a Biblia, akik segítették a gyülekzetet szolgálatukkal pl. Fébé, Priszka, Akvila, Trüfaina, Trüfóza (Róma 16, ), és János Márk (ApCsel 13,5). Néhány embert, aki ezzel az ajándékkal rendelkezik, gyülekezeti diakónussá is kineveztek (1Tim 3, 8-13). Szeretsz másoknak segíteni, hogy hatékonyabb legyen a munkájuk? Szeretsz a színfalak mögött dolgozni? Amikor valaki rosszul végzi el a feladatát, az első reakciód az, hogy segítsd ahelyett, hogy kritizálnád? Jobban szeretsz támogató, mint vezetői minőségben dolgozni? Amikor hallasz valakiről, akinek szüksége van valamire, felajánlod a szolgálataidat, ha lehetséges? Amikor valaki a segítségedet kéri, nehezedre esik nemet mondani? 11. AZ ADMINISZTRÁCIÓ AJÁNDÉKA Ti pedig a Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai Ezek közül némelyeket először apostolokká rendelt Isten az egyházban, másodszor prófétákká, harmadszor tanítókká. Azután adott csodatévő erőket, kegyelmi ajándékokat: gyógyításra, gyámolításra, vezetésre, különféle nyelveken való szólásra. (1Kor 12, 27-28) Az adminisztrációs képesség ajándékának definíciója Az adminisztráció istenadta képesség, hogy irányt mutassunk és döntést hozzunk mások nevében, amely hatékony működést és a célok elérését fogja

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

A kijelentési ajándékok. Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál

A kijelentési ajándékok. Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál A kijelentési ajándékok Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál 0. Áttekintés Bölcsesség beszéde Ismeret kijelentése Figyelmeztetés Isteni kijelentések 1.1. Mit mond az Írás? Igehelyek: 1 Kor. 12,8:

Részletesebben

A szolgálat lelki ajándékai

A szolgálat lelki ajándékai A szolgálat lelki ajándékai 0. Áttekintés Szolgálat Segítés Adakozás Könyörületesség Zene Vendégszeretet 1.1 Mit mond az Írás? Igehely: Róma 12,7; 1 Péter 4,11. Szolgálat = diakonia az Újszövetségben a

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson A vezetőfejlesztés jézusi módszere 2 Timóteus 2:2 1) Válassz jól Lukács 6:12-16 1 Timóteus 5:22 Elhívás Jellem Képességek 2) Fektess be időt 12 Egy A három Egy

Részletesebben

A vezetőket jelölő negyven szó

A vezetőket jelölő negyven szó 1. fejezet A vezetőket jelölő negyven szó Elpusztítja a nemzet minden vezetőjét: a hőst és a katonát, a bírót és a prófétát, a varázslót és a véneket, a hadnagyot és a főrendűt, a tanácsost, az ügyes mestert

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Egy év alatt végig a Biblián 1

Egy év alatt végig a Biblián 1 Egy év alatt végig a Biblián 1 I. 1. 1Móz 1 2 Zsolt 8 Mk 1,1 20 I. 2. 1Móz 3 5 Mk 1,21 45 I. 3. 1Móz 6 8 Zsolt 43 Mk 2,1 17 I. 4. 1Móz 9 10 Zsolt 9 Mk 2,18 28 I. 5. 1Móz 11 13 Mk 3,1 19 I. 6. 1Móz 14 16

Részletesebben

Vezetés, jellem, hatalom

Vezetés, jellem, hatalom CENTRÁL KÁVÉZÓ - Imareggeli, 2014.07.05. Vezetés, jellem, hatalom Heizer Tamás ht.bcsop@gmail.com www.barnabascsoport.hu Kérdések Releváns-e nem egyházi kontextusban, amit a Biblia tanít a vezetésről?

Részletesebben

hit17.qxd :44 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 17. hitelv

hit17.qxd :44 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 17. hitelv hit17.qxd 2007.11.06. 21:44 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 17. hitelv Lelki ajándékok és szolgálatok És ő»adott«némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul,

Részletesebben

Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát

Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát ADUNARE Nagyon fontos megtanulnunk hogyan kell tanulmányozni a Bibliát, mivel: Amikor tanulmányozzuk a Bibliát halljuk Isten parancsolatait. Amikor tanulmányozzuk

Részletesebben

Tévtanítások, tévhitek

Tévtanítások, tévhitek Tévtanítások, tévhitek Engedd be/ imádkozd a szívedbe Jézust és üdvözülsz ajtód előtt állok és zörgetek (Jel. 3:20) kiforgatására alapozzák. Az idézet langyos keresztényekhez (megváltottakhoz), nem pedig

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

JELLEMZŐ GONDOLKODÁS MÓDOK

JELLEMZŐ GONDOLKODÁS MÓDOK JELLEMZŐ GONDOLKODÁS MÓDOK szegénység evangéliuma bővölködés teológiája sáfárság a nekünk adott javak gonoszok jár nekem felelősséget jelent azért dolgozom szükségek betöltése meggazdagodjak szolgáljam

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

Hitünk tökéletesítése

Hitünk tökéletesítése 2. tanulmány Hitünk tökéletesítése október 4 10. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Lukács 12:16-21; 17:5-6; Filippi 3:12-15; Jakab 1:2-3, 19-21; 1Péter 1:6-7 Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1.

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. 6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: I. A Heidelbergi Káté II. Második Helvét Hitvallás. Kálvin Kiadó, Budapest. 2004;

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és BIBLIAISMERET A Bibliaismeret alapvető feladata a Biblia igazságainak megismertetése, a Teremtő és Gondviselő Mennyei Atya bemutatása, és ezek alapján a gyerekek társaikhoz, családjukhoz és környezetükhöz

Részletesebben

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27.

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27. 4. tanulmány Boldog és hálás július 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 12:2; 1Korinthus 13; Galata 5:19-23; 1Thesszalonika 1:1-10; 1Timóteus 1:15 Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért,

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Útmutató kiscsoportos koordinátoroknak

Útmutató kiscsoportos koordinátoroknak Útmutató kiscsoportos koordinátoroknak Kiadta: Keresztyén Vezetők és Üzletemberek Társasága Keresztyén Vezetők és Üzletemberek Társasága Kedves Testvérünk! Örömünkre szolgál, hogy a Keve Társaság Compass,

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 1. fejezet: A gyülekezetnövekedés és az égő vágy........... 7 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK 2. fejezet: Hogyan lehet nagy dolgokat elvégezni

Részletesebben

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. Kedves Olvasó! Sok szeretettel adjuk közre a 2015. évi bibliaolvasó útmutatót. A közösen

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

yymár meglévő csoport számára:

yymár meglévő csoport számára: 1. HÉT: FILIPPI 1,1 11 Tényleg Krisztushoz tartozom? Kezdjük a beszélgetést azzal, hogy feltesszük valamelyiket a következő kérdések közül a csoportnak: yykezdő csoport számára: Mi indított arra, hogy

Részletesebben

Az aratás és az aratók

Az aratás és az aratók 12. tanulmány Az aratás és az aratók március 15 21. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Máté 9:36-38; Lukács 15; 24:4-53; János 1:40-46; 4:28-30; Apostolok cselekedeti 1:6-8 Abban dicsőíttetik meg az

Részletesebben

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13.

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13. 11. tanulmány Hittel élni március 7 13. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Példabeszédek 28:4-5, 7, 9; 29:13; Róma 1:16-17; Galata 3:24; 1János 2:15-17 Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki

Részletesebben

Bibliaismeret. Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére

Bibliaismeret. Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére Bibliaismeret Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére A tantárgy órakerete: Évfolyam Hetek száma Heti órakeret Évi órakeret 9. 36 1 36 10. 36 1 36 11. 36 1 36 12. 32 1

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Mi a virtuális valóság?

Mi a virtuális valóság? VIRTUÁLIS VALÓSÁG - KERESZTYÉNYSÉG Kol 2,20-23 Ha tehát Krisztussal meghaltatok a világ elemei számára, miért terhelitek magatokat olyan kötöttségekkel, amelyek csak az e világ szerint élőkre kötelezők:

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

JÚLIUS 1. hétfı. Téma: HŐSÉG

JÚLIUS 1. hétfı. Téma: HŐSÉG JÚLIUS 1. hétfı Téma: HŐSÉG SZENTLECKE Szt. Pál apostolnak a galatákhoz írt levelébıl (Gal 5,22 6,2) Testvéreim! A Lélek gyümölcsei pedig: a szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hőség,

Részletesebben

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS?

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Több mint 25 éves hívő életem során számtalanszor találkoztam a címben megfogalmazott kifejezéssel. Először persze nem tudtam, hogy mi is állhat mindennek

Részletesebben

bibliai felfedező A8 Ajánlott további olvasásra: Lukács 18: Timóteus 2:1-6 Filippi 4: rész: A keresztyén élet Az imádkozás

bibliai felfedező A8 Ajánlott további olvasásra: Lukács 18: Timóteus 2:1-6 Filippi 4: rész: A keresztyén élet Az imádkozás Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. rész: A keresztyén élet Az imádkozás Olvasd

Részletesebben

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM!

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Dr. Egresits Ferenc ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Kérdések és megfontolások Jézus passiója kapcsán az irgalmasság évében. - Az esetleges párhuzamok és áthallások nem a véletlen művei! -

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél Textus: Mk. 8, 11-26. 1 Bevezetés Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: - farizeusok viselkedése - jel - a négyezrek megvendégelésének a története hogyan talált visszhangra - HELYES

Részletesebben

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19.

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19. 1 Egy pokoli házasság (Rm 7:1-6) Suhai György Balatonszárszó, 2014.03.19. Mindannyian egy tökéletes társra vágyunk! Na de úgy valaha is igazán belegondoltunk már abba, hogy milyen lehet egy tökéletes társsal

Részletesebben

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15.

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15. 3. tanulmány A Hegyi Beszéd április 9-15. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:6; Mikeás 6:6-8; Máté 5 7; 13:44-52; Lukács 6:36; Róma 7:7; 8:5-10 Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a

Részletesebben

Hit és cselekedetek. Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből?

Hit és cselekedetek. Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből? Hit és cselekedetek Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből? A következő írásunkból kiderül, miért hisszük és hogyan értjük, hogy kizárólag kegyelemből van üdvösségünk

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag A Biblia gyermekeknek bemutatja A földműves és a mag Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for

Részletesebben

AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38.

AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38. AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38. (New Testament Salvation) Az üdvösség témája mindenkiben érdeklodést kell, hogy keltsen, különösen hívo keresztényekben és azokban, akik szeretik az Urat. Számtalan

Részletesebben

Hogyan lett könyvvé az Újszövetség? APOLÓGIA KUTATÓKÖZPONT Budapest, 2008

Hogyan lett könyvvé az Újszövetség? APOLÓGIA KUTATÓKÖZPONT Budapest, 2008 Hogyan lett könyvvé az Újszövetség? APOLÓGIA KUTATÓKÖZPONT Budapest, 2008 Az Újszövetség megbízhatósága? autográf MBT, 1990 Biztosan kihagyták azokat, amik nem illettek az Egyház elképzelésébe! Alapfogalmak

Részletesebben

ÚGY TÉGY, AHOGY BESZÉLSZ

ÚGY TÉGY, AHOGY BESZÉLSZ 104 II. RÉSZ KORTÁRSNYOMÁS ÚGY TÉGY, AHOGY BESZÉLSZ Minden jó sportoló tisztában van vele, hogy ahhoz, hogy kiemelkedő eredményeket tudjon elérni, a testét a legjobb formában kell tartani, amihez pedig

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

A gyülekezet eklézsia a kihívottak közössége

A gyülekezet eklézsia a kihívottak közössége Ap.csel. 6.1-7. Azokban a napokban pedig, mivel nőtt a tanítványok száma, zúgolódás támadt a görögül beszélő zsidók között a héberek ellen, hogy mellőzik a közülük való özvegyasszonyokat a mindennapi szolgálatban.)

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG Szentírás Szövetség A mû eredeti címe: Following Jesus Pathway Bible Guides: Luke 9 12 Szerzô: Gordon Cheng Originally published by Matthias

Részletesebben

Az átlagember tanítvánnyá tétele

Az átlagember tanítvánnyá tétele február 1 7. Az átlagember tanítvánnyá tétele SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 15:32-39; 16:13-17; Lukács 2:21-28; 12:6-7; 13:1-5; Jakab 2:1-9 Mikor pedig Galilea tengere mellett járt, látá Simont

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

17. SZEMÉLYES GYÓNÁS KÖSZÖNTÉS:

17. SZEMÉLYES GYÓNÁS KÖSZÖNTÉS: 17. SZEMÉLYES GYÓNÁS A személyes gyónás több mint a lelkipásztori beszélgetés. A gyónást kérheti a jelentkező, de felajánlhatja a lelkipásztor is. Jó, ha a keresztény gyülekezet tud a személyes gyónás

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

Hit és erkölcstan 1-4. osztály

Hit és erkölcstan 1-4. osztály Hit és erkölcstan 1-4. osztály 1. évfolyam Tankönyv: Lacknerné Puskás Sára: Isten hozott 1. félév Tudja, hogy Isten, teremtő ereje által, minden, ami a világ része, Isten munkája során jött létre. A Teremtéstörténet

Részletesebben

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév Messiási próféciák IV. évfolyam I. félév Tematika: 1. Bevezetés: A messiási jövendölések fogalma, jellegzetességeik, tanulmányozásuk, haszna, jelentősége. Két alapvető messiási jövendölés: Az ősevangélium

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

Az evangélium ereje Efézusban

Az evangélium ereje Efézusban Az Ige növekedése Lekció: Lk. 10.1-20 2009. okt. 18. Textus: ApCsel. 19.8-40 Gazdagrét Az evangélium ereje Efézusban Az Ige növekedése útján Pál apostol három olyan városban hirdette az evangéliumot, amelyek

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 A tanulmányokat összeállította: Fürjné Simon Edina, Horváth Sándorné, Korbeák Sándorné, Szabó Attila Tartalom Bevezetés....................................................................................

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban.

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban. Március 8. (hétfő) Adjuk hálát azokért a nőkért, asszonyokért, lányokért, akik ott vannak életünkben, és sok tekintetben Imádkozzunk, hogy Istenünk kezében azokká formálódhassanak, akiknek Urunk őket elképzelte,

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Lődd be magad Krisztussal

Lődd be magad Krisztussal Lődd be magad Krisztussal 2014-01-12 (Istentisztelet kivonatos jegyzete) Ma egy két gondolatot szeretnék veletek megosztani. Tulajdonképp nem is tanítás, inkább elgondolkodásra remélem - késztető, dolgok,

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

Jézus, a misszió Mestere

Jézus, a misszió Mestere 7. tanulmány Augusztus 8 14. Jézus, a misszió Mestere SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Ézsaiás 42:1-9; Dániel 9:24-27; Máté 10:5-6; Lukács 2:8-14; Apostolok cselekedetei 1:1-14; 2Timóteus 1:8-9 Majd

Részletesebben

BIBLIAOLVASÁSI KALAUZ

BIBLIAOLVASÁSI KALAUZ BIBLIAOLVASÁSI KALAUZ Az alábbi táblázat segítséget nyújt Önnek, hogy két vagy akár egy év alatt elolvassa a teljes bibliát. A táblázat első oszlopát akkor kövesse, ha egy év alatt szeretné a bibliát elolvasni.

Részletesebben

A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata)

A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata) A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata) 1. Példázat a kegyelemről Tételezzük fel, hogy két ember a világi élete során halálos bűnt követ el és a világi bíróság

Részletesebben

éjszaka (Lk 6,12). A hegy pedig fontos színhely a Szentírásban. A hegy az Istennel való találkozás helyszíne. gondoljunk Mózesre, Illésre.

éjszaka (Lk 6,12). A hegy pedig fontos színhely a Szentírásban. A hegy az Istennel való találkozás helyszíne. gondoljunk Mózesre, Illésre. Biblia-kor 2011-2012 1 BB 20. alkalom 2012. május 04. Események összehasonlítása: Jézus a vízen jár (Mk 6,45-52) Jézus feltámadása után megjelenik apostolainak Jeruzsálemben (Lk 24,36-53) Események elhelyezése

Részletesebben

m a g v e t é s ötletek

m a g v e t é s ötletek m a g v e t é s ötletek Kerékgyáró Klaudia kre-htk 2015 www.magvetes.wordpress.com 2 O l d a l Igeszakaszok egy évre j a n u á r 1. Jézus megkenetése Igeszakasz: Lk 7,36-50 Aranymondás: 1Tim 1,15 Igaz

Részletesebben

Megnyílás. 2. összejövetel

Megnyílás. 2. összejövetel Megnyílás 2. összejövetel 25 Előkészítés Üljünk körbe, és középre tegyünk egy gyertyát (ne a szőnyegre csöpögjön!). Ezt gyújtsuk meg a beszélgetés kezdetekor! Keresd ki a mai napra való szentírási részt:

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 25. KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Az írásbeli

Részletesebben

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7 Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTEN IGAZI CSODÁJA Lekció: 2Királyok 4,1-7 Alapige: 2Királyok 4,1-2 Egyszer egy prófétatanítvány felesége így kiáltott

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben