Mark Driscoll: Lelki ajándékok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mark Driscoll: Lelki ajándékok"

Átírás

1 1 APCSEL29 Szolgálat a szolgálók mögött: Mark Driscoll: Lelki ajándékok Fordította: Tóth Zsuzsanna Ingrid A szerző emgedélyével APCSEL29 A lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele (1Kor 12,7) Jézust földi élete során a Szentlélek tette alkalmassá, hogy szolgálatát végezze. Jézus azt mondta, hogy egy nap a keresztények még nagyobb szolgálatot fognak végezni, mint ő (János 14,12). Noha ez nem azt jelenti, hogy a keresztények nagyobbak lennének, mint Jézus, ez azt jelenti, hogy a keresztények szintén tehetségesek és a Szentlélek őket is alkalmassá teszi, hogy még több embernek szolgáljanak, mint Jézus, mert hívők milliói terjedtek el a földön. Ezért, ahogy a lelki ajándékokról szóló tanulmányunkat megkezdjük, a legelső dolog, amit látnunk kell az, hogy a mi személyes szolgálatunk Jézus szolgálatának a folytatása. Vagy összegzésképpen, Isten ajándékait Isten Lelke osztja ki, ezért Isten gyülekezete úgy tud szolgálni, mint Isten Fia. Négy alapvető álláspont van a lelki ajándékok terén: 1.) A lelki ajándékok már megszűntek A természetfeletti ajándékoknak (pl. nyelveken szólás és próféciák) csak a korai egyházban volt jelentősége, és ma már nem szabad őket gyakorolni. 2.) Karizmatikusok A természetfölötti ajándékokat minden generáció megkapja, és az Írás korlátai szerint tanácsos gyakorolni azokat. 3.) Karizmániákusok A természetfeletti ajándékokat minden generáció megkapja. A kortárs kijelentések valójában egyenrangúak a Bibliával. 4.) Pünkösdiek Lényegében ugyanaz, mint a karizmatikusok álláspontja, de szerintük csak az keresztény, aki nyelveken szólva veszi a Szentlelket.

2 2 APCSEL29 Szolgálat a szolgálók mögött: A lelki ajándékokat gyakran félreértik A lelki ajándékokra nézve pedig, testvéreim, nem szeretném, ha tudatlanok lennétek. (1Kor 12,1) Sajnos a tudatlanság napjainkban a lelki ajándékokkal kapcsolatban továbbra is folytatódik. Fontos, hogy tisztázzuk a lelki ajándékokról legtöbbet vitatott szempontokat. A lelki ajándékok különböznek természetes képességeinktől (pl. zenei képesség, kreativitás, atlétai alkat, számítógépes készségek) abban, hogy a lelki ajándékok újjászületéskor, az előbb felsoroltak pedig természetes születéskor adatnak. Mivel nincs meg teljesen a lelki ajándékok komplett listája az Újszövetségben, ha az összes listát összeszerkesztjük, még az sem fogja megadni a teljes listát (1Kor 12, 8-10; 12,28; Róma 12, 6-8; Ef 4,11; 1Péter 4,11) Minden ember különböző mértékű lelki ajándékot kapott Nyitottnak kell lennünk, hogy saját adományunkon kívül is szolgáljunk Isten fog adni szenvedélyt és lehetőségeket kiegészítésül természetes talentumainkhoz és lelki ajándékainkhoz Ajándékunk/ajándékaink felfedezése kapcsolatban van vágyaink, vidámságunk és hatékonyságunk felbecsülésével Minden ajándékot ki kell művelnünk ahhoz, hogy hatékonyak legyünk szolgálatunk során Mi az értelme a lelki ajándékoknak? A lelki ajándékok Jézus uralmát szolgálják Ezért tudtotokra adom, hogy senki sem mondja: Jézus átkozott, aki Isten lelke által szól; és senki sem mondhatja: Jézus Úr, csakis a Szentlélek által. (1Kor 12, 2-3) A teljes pontja a szolgálatnak és a lelki ajándékoknak az, hogy kinyilatkoztassák Jézus Krisztus istenként gyakorolt uralmát minden és mindenki felett. Ezért, ha valaki azt mondja, hogy ő keresztény, vagy szolgálni szeretne, de nem állítja határozottan Jézus Krisztus uralmát, nincs meg benne Isten Lelke. Az elsődleges bizonyítéka, hogy egy személyben ott van a Szentlélek, a Jézus iránti szeretet és alávetettség.

3 3 APCSEL29 Szolgálat a szolgálók mögött: A lelki ajándékokat a Szentháromság adja A kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a Lélek ugyanaz. Különbségek vannak a szolgálatokban is, de a Lélek ugyanaz. És különbségek vannak az isteni erő megnyilvánulásaiban is, de Isten, aki mindezt véghezviszi mindenkiben, ugyanaz. (1Kor 12, 4-6) Íme, itt látható, hogy a teljes Háromság magában foglalja a gyülekezet szolgálatra történő megajándékozását. A lelki ajándékok mindegyike a teljes gyülekezet javára létezik A Lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele. (1Kor 12,7) Bármi is az ajándékod, az ajándék célja az, hogy felépítse a teljes gyülekezetet, és annak hasznára legyen, ne csak az egyén gazdagodjék az ajándék használata során. A lelki ajándékokat Isten jelöli ki De mindezt egy és ugyanazon Lélek munkálja, aki úgy osztja szét kinek-kinek ajándékát, ahogy akarja. (1Kor 12,11) A lelki ajándékok Isten választása alapján kerülnek kiosztásra, mi nem tudjuk megválogatni ajándékainkat. Így bárki, aki szomorú amiatt, hogy Isten hogyan tervezte meg őt, valójában olyan, Istenre panaszkodik, hogy nem adja meg azt az ajándékot, amit ő akar. Ez úgy fest, mint amikor egy elkényeztetett gyerek csak azért bontja ki az ajándékát, hogy panaszkodjon miatta. 1. A BÖLCSESSÉG AJÁNDÉKA Miután lefektettünk pár alaptételt a lelki ajándékokat illetően, Pál néhány lelki ajándékkal kezdi a listát: Mert némelyik a Lélek által a bölcsesség igéjét kapta, a másik az ismeret igéjét, ugyanazon Lélek által. (1Kor 12,8) A bölcsesség ajándékának definíciója A bölcsesség ajándéka az a képesség, hogy valaki éles elméjű egy olyan szituációban, vagy emberi viselkedésben, amely nem nyilvánvaló az átlagember számára, mindezt azzal kombinálva, hogy mit és hogyan tegyen. Ez az a képesség, hogy ne csak lássuk, hanem alkalmazzuk is Isten Igéjének alapelveit

4 4 APCSEL29 Szolgálat a szolgálók mögött: az élet egészen gyakorlatias kérdéseiben is a bölcsesség szelleme által. (Ef 1,17) A bölcsesség ajándékával rendelkező emberek Ezeknek az embereknek gyakran van meg az a képességük, hogy magasabb egységbe foglalják a bibliai igazságot és alkalmazzák az emberek életére azért, hogy azok jó döntéseket hozzanak meg, és elkerüljék az esztelen tévedéseket. Ezek az emberek manapság jól tevékenykednek coachként, általános és szaktanácsadóként. A bölcsesség Jézus szolgálatában A Lk 2,40-52 elmondja, hogy Jézus tele volt bölcsességgel már kisfiúként, és gyarapodott bölcsességben ifjúként azért, hogy a korszak bölcsei csodálkozzanak értelmén. Azok a tömegek, akik hallották Jézust tanítani, azt mondták: Miféle bölcsesség az, ami neki adatott? (Mk 6,2) Mt 12,42-ben azt olvassuk Jézusról, hogy bölcsebb volt, mint Salamon. Lk 21,15-ben Jézus ezt mondja: én adok nektek szájat és bölcsességet. Elmondhatjuk azt is, hogy Jézus a bölcsesség Istene. (1Kor1,24; 30) A bölcsességet Józsué élete is szemlélteti (5Móz 34,9), Salamon (1Kir 3, 5-28), és Dániel (Dán 1, 17-20; 2,19-23). Kérdezd meg magadtól a következőket: Amikor tanulmányozod Isten igéjét, azt veszed észre, hogy hamarabb veszed észre annak jelentését és alkalmazását (?ez a jó szó?), mint a többiek? Úgy találod, hogy megérted azokat a dolgokat is Isten igéjéről, amelyeket a többi, veled azonos háttérből jövő és élettapasztalattal rendelkező más hívők nem? Képes vagy gyakorlatiasan alkalmazni a bibliai igazságokat, hogy tanácsaiddal segítsd a többi hívőt, hogy jó döntéseket hozzanak meg? Bosszant téged az, amikor emberek esztelen döntéseket hoznak meg, amelyekkel károsítják életük minőségét, mert te tudod, mit kellett volna tenniük ehelyett? Úgy vetted észre, hogy amikor embereknek fontos döntést kell meghozniuk, hozzád fordulnak imáért és biblikus tanácsért?

5 5 APCSEL29 Szolgálat a szolgálók mögött: Úgy vetted észre, hogy amikor embereknek tanácsolsz valamit, Isten Lelke bölcsességet ad neked, hogy megoszd velük a Bibliát, amit általad Isten igazságaként fogadnak el? 2. AZ ISMERET AJÁNDÉKA Mert némelyik a Lélek által a bölcsesség igéjét kapta, a másik az ismeret igéjét, ugyanazon Lélek által. (1KOR 12,8) Az ismeret ajándékának definíciója Az ismeret szó képességet jelent a kutatásra, az emlékezésre, hogy hogyan használjuk hatékonyan információk változatát több különböző dologra. Az ismeret ajándékával rendelkező emberek Ezek az emberek szeretnek tanulni, valamit megtanulni, és nem elégedettek, ha valamiről csak felszínes ismereteik vannak. Belső kényszerítésük van, hogy kutatás segítségével vezéreljenek, és eredményeiket egybeszerkesszék, azért hogy mások hasznára legyenek hosszú órákon átnyúló és összpontosult tanulmányaikkal. Azok az emberek, akik ezzel a lelki ajándékkal rendelkeznek, Istent teljes elméjükből szeretik. (Mk 12, 29-30) Továbbá az ilyen típusú emberek hajlamosak lábjegyzeteket tenni. Az ismeret szerepe Jézus szolgálatában Szolgálata során Jézus gyakran idézett ószövetségi verseket emlékezetből, mert olyan hűségesen elkötelezte magát az Ige tanulmányozása mellett. Továbbá Jézus megfeddte kora írástudóit, mert bár tanulmányozták a Bibliát, de nem szerették azt, ami pedig minden tanulmány lényege. (Jn 5, 39) Az ismeretet Ezsdrás (Ezsd 7, 10), Salamon (Péld 1, 13; 7, 25; 8,9) és Timóteus (2Tim 2,15) élete is szemlélteti. Szeretsz tanulni? Jó emlékezőtehetséged van, ami összeállít és egybeszerkeszt sok információt? Mások gyakran észrevették, hogy ismered és érted Isten igéjét?

6 6 APCSEL29 Szolgálat a szolgálók mögött: Gyakran jönnek hozzád emberek nehéz problémákkal és kérdésekkel a Bibliával kapcsolatban éles elméd miatt, mert tudják, hogy te tudod a választ, vagy legalábbis meg tudod találni? Bibliatanulmányozás közben észreveszed, ha valami új értelmet nyer, és nehéz dolgok értelmezése könnyen megy neked? Bosszant, ha hamis tanítást hallasz valakitől, aki nem végezte el a házi feladatát? 3. A HIT AJÁNDÉKA Mert némelyik a Lélek által a bölcsesség igéjét kapta, a másik az ismeret igéjét, ugyanazon Lélek által. Egyik ugyanattól a Lélektől a hitet, másik ugyanazon Lélek által a gyógyítások kegyelmi ajándékait. (1Kor 12,8-9) A hit ajándékának definíciója A hit ajándéka az a képesség, hogy valaki belátja, milyen szükségleteket kell betölteni, és közben bízik Istenben, hogy bevégzi azt, még akkor is, ha az lehetetlennek tűnik a legtöbb ember számára. A hit ajándékával rendelkező emberek Ezeknek az emberek, akik a hit ajándékával rendelkeznek, bíznak Istenben még nehéz, gyakran lehetetlen szituációban is, amikor a többiek már készek feladni a dolgot. Ezek az emberek gyakran látnokok, akik nagy álmokat álmodnak, nagyokat imádkoznak, és nagy dolgokat visznek végbe Jézusért. Ezek az emberek többnyire optimisták, reménnyel vannak teli, kitartóak, változás- és jövőközpontúak. Ezek az emberek gyakran meggyőzően tudnak hatni a Biblia igazságáról, mert ők maguk nagyon meg vannak győződve Isten és Igéjének erejéről. Hit a Bibliában Bizonyos értelemben Jézus egész életét és szolgálatát a hit emberének szolgálataként összegezhetjük, mert folyamatosan és tökéletesen bízott az Atyaistenben, bármiről is legyen szó. A bölcsességet Pál élete is szemlélteti (ApCsel 27, 21-25), Istváné, aki tele volt hittel (ApCsel 6,5), és Jézus édesanyja, Mária, aki annyira bízott Istenben, hogy világra hozta Jézust, noha szűz volt (Lk 1, 26-28). A Zsidók 11 szintén felsorol nagy számú keresztényt, akinek megvolt a hit ajándéka.

7 7 APCSEL29 Szolgálat a szolgálók mögött: Úgy tekintesz az akadályokra, mint lehetőségekre, és még lehetetlen dolgok esetén is az Úrban bízol? Gyakran magasztalod Isten erejét, abban, amit láttál, hogy Ő cselekedett? Motiválnak az új szolgálatok? Érzel ellenállást, ha valaki valamire azt mondja, hogy ezt nem lehet megtenni, vagy végrehajtani? Más hívők gyakran jönnek Hozzád reményért, amikor valamilyen láthatóan lesújtó próbával vagy feladattal néznek szembe? Hatékony imaéleted van, sok csodálatos válasszal imádságaidra, amelyek lehetetlennek tűntek emberi nézőpontból? 4. A GYÓGYÍTÁS AJÁNDÉKA Mert némelyik a Lélek által a bölcsesség igéjét kapta, a másik az ismeret igéjét, ugyanazon Lélek által. Egyik ugyanattól a Lélektől a hitet, másik ugyanazon Lélek által a gyógyítások kegyelmi ajándékait. (1Kor 12,8-9) Ezek az ajándékok kibogozhatatlanul Isten szuverenitásához tartoznak. Amikor olyasmiről beszélgetünk, hogy gyógyítás és csodák, néhány ember hajlamos azt mondani, hogy Istennek meg kell őt gyógyítania, míg mások azt mondják, hogy Isten valójában nem tesz több csodát. Az egyik oldal azt mondja, hogy Istennek muszáj tennie valamit, míg a másik oldal szerint Isten sem tehet már semmit. Mindkét álláspontot el kell utasítani, mert Istennek mindent szabad megtennie, amit csak helyesnek lát. A gyógyítás ajándékának definíciója A gyógyítás ajándéka az a képesség, hogy Istent hívjuk, hogy meggyógyítsa a betegeket természetfölötti eszközökkel Isten kijelentéseinek céljára. A gyógyítás ajándékával rendelkező emberek A gyógyítás ajándékával rendelkező emberek bíznak Istenben, hogy az képes meggyógyítani a betegeket, és képesek hittel imádkozni a szükségben levők fizikai helyreállításáért. Ezek az emberek a gyógyítást jelnek látják, amit Isten arra használ, hogy felfedje erejét az emberek előtt azért, hogy minél többen hitre jussanak Jézusban. Az ezzel az ajándékkal rendelkező emberek nem gyógyítanak meg mindenkit, amikor csak erre kérik Istent, mivel a gyógyítás olyasmi, amiről Isten egyedül dönt (pl. Gal 4, 13-14; Fil 2,27; 1Tim 5,23; 2Tim 4,20)

8 8 APCSEL29 Szolgálat a szolgálók mögött: A gyógyítás szerepe a Bibliában A Mt 4, és 9,35 beszél Jézus sok gyógyításáról. A tizenkét tanítványnak megvolt a gyógyítás ajándéka (Mt 10,1), és a hetvenes körnek is (Lk 10, 8-9), Péternek (ApCsel 5, 14-16), és Pálnak (ApCsel 3, 1-8). Azonkívül a gyülekezet vénei imádkozhatnak a betegekért, hogy Isten meggyógyítsa őket (Jakab 5, 13-16). Közkeletű tévhitek a gyógyítással kapcsolatban Egyesek azt mondják, hogy több természetfölötti ajándék, mint pl. gyógyítás, megszűnt az első század végén, de a második és a harmadik századi atyák úgy nyilatkoznak, hogy gyógyítás és hasonló dolgok előfordulnak az ő munkásságuk alatt is. Sokan azt mondják, hogy a gyógyítás bizonyítéka adva van, de ahhoz, hogy el is lehessen hinni, de a gyógyítást igazolni is kell (pl. egy doktornak), hogy hitelesítve legyen, mit tett Isten. Néhányan azt mondják, hogy a gyógyításnak gyülekezeti keretek között le folynia, de ilyesmiről nincs feljegyzésünk az Újszövetségben, ami azt jelenti, hogy a gyógyítás, mint más ajándékok, nem a legjobb, ha a gyülekezeti szertartás alatt zajlik. Néhány szélsőséges csoport azt tanítja, hogy mivel Isten képes gyógyítani, a keresztényeknek nem tanácsos orvoshoz járniuk, de a Biblia nem beszél az orvosok ellen, és az orvosok, mint pl. Lukács orvosi képességeiket pásztori szolgálataik részeként használták, hogy segítsenek az embereken (Kol 4,14; 2Tim 4,11; Filemon 1, 24) Néhányan azt mondják, hogy ha egy keresztény hitben jár és nem vétkezik, nem lesz beteg de Epafroditusznak (Fil 2, 25-27), Timóteusnak (1Tim 5,23), Trofimusznak (2Tim4,20), és Pálnak (1Kor 2,3;l2Kor 11,30; 12,5; 7-10; Gal 4,13), mind volt valamilyen betegsége, amelyet Isten nem gyógyított meg, annak ellenére, hogy ezek az emberek mélyen szerették Istent, és hűségesen jártak Jézussal. Mély részvétet érzel azok iránt, akik betegek? Mély meggyőződésed van, hogy Isten képes bárkit meggyógyítani, akit csak kiválaszt? Örülsz, ha imádkozhatsz beteg emberekért? Láttad, amint Isten meggyógyított valakit? Amikor Isten meggyógyít valakit, izgatottá válsz, mert ez segít felfedni Isten erejét a többiek felé?

9 9 APCSEL29 Szolgálat a szolgálók mögött: Vágyódsz Isten királyságának eljöveteléért, amikor vége lesz minden betegségnek, hiszen megszűnik a bűn és annak hatásai? 5. PÁSZTORI FELADATOK A BIBLIAI TANÁCSADÁS AJÁNDÉKA És ő adott némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul (Ef 4, 11) A pásztori feladatok bibliai tanácsadás ajándékának definíciója Bizonyos értelemben, a pásztorolás az a szolgálat, amely azon emberek számára van fenntartva, akikre ráillenek a bibliai előírások (1Tim 3, 1-7; Tit 1, 5-9). Más értelemben, a pásztori ajándék köztudottan mintegy terelgetés vagy bibliai tanácsadás, amelyet Isten a gyülekezet vénein felül ad. Ezek az emberek megvédik, vezetik, tanácsolják és fegyelmezik a többi embert. A pásztori feladatok bibliai tanácsadás ajándékával rendelkező emberek A pásztori ajándékkal rendelkező emberek szeretetet éreznek a többi ember felé, ami arra kényszeríti őket, hogy találkozzanak emberekkel, hogy gondot viseljenek róluk, és bibliai tanácsadással vezessék őket. Az ezzel az ajándékkal rendelkező emberek örömet találnak abban, ha látják, hogy mások érnek a hitükben, és legyőzik az őket övező bűnöket és csüggedést. A pásztori feladatok bibliai tanácsadás a Szentírásban Jézus jó pásztornak is hívták (Jn 10, 11-14;13,20; 1 Pt 2, 25) és Főpásztornak is (1 Pt 5,4). A Biblia pillanatfelvételeket ad, ahogy Jézus emberekkel ül, hogy pásztorolja őket, mint pl. a szamaritánus nővel való találkozása a kútnál a Jn 4- ben. Pál egy másik példa a pásztorra vagy bibliai tanácsadóra (ApCsel 20, 17-35). Érzel-e mély szeretetet az emberek iránt, amely arra kényszerít Téged, hogy gondozd őket?

10 10 APCSEL29 Szolgálat a szolgálók mögött: Élvezed, ha emberekkel találkozol, hogy meghallgasd az élettörténetüket, és ellásd őket bibliai tanáccsal? Ha azt látod, hogy valaki szenved, az első reakciód az, hogy találkozz vele, hogy segíts rajta? Képes vagy kiszűrni a bűnt és a bolondságot valaki életében egy olyan szerető módon, hogy azt ők segítőnek ítéljék? Szeretsz keresztényekkel találkozni, hogy segíts nekik érniük a hitükben? Fordulnak hozzád az emberek tanácsért vagy útbaigazításért? 6. A CSODATEVŐ KÉPESSÉG AJÁNDÉKA Mert némelyik a Lélek által a bölcsesség igéjét kapta, a másik az ismeret igéjét, ugyanazon Lélek által. Egyik ugyanattól a Lélektől a hitet, a másik ugyanazon Lélek által a gyógyítások kegyelmi ajándékait. Van, aki az isteni erők munkáit vagy a prófétálást kapta; van, aki a lelkek megkülönböztetését, a nyelveken való szólást, vagy pedig a nyelveken való szólás magyarázását kapta. (1KOR 12,8) Mi is a csodatevő képesség lelki ajándéka? A csodatevő képesség ajándéka az a képesség, hogy meghívjuk Istent, hogy természetfeletti tettet vigyen végbe, amely felfedi az ő erejét. A csodatevő képességgel rendelkező emberek Istent különleges utakon látják feltűnni, kisebb napi eseményektől kezdve nagyobb nyilvános eseményekig. A bibliai példák magukban foglalják, amint a démonok űzetnek ki emberekből, a természet engedelmeskedik Isten fennhatóságának, a halott feltámad. Nyilvánvaló, hogy ezek a dolgok nem mindennaposak, és nem történnek meg rendszeresen különben nem tekinthetnénk őket csodaszámba menőnek. Az ezzel az ajándékkal rendelkező emberek nem keresik a jeleket és csodákat, de arra számítanak, hogy Isten emberei, akik követik Jézust, jelek és csodák kísérik. Csodák a Bibliában Az ApCsel 2,22 szerint Jézus sok csodát vitt végbe, és a Jn 20, azt mondja, hogy Jézus sok csodája azért ment végbe, hogy bebizonyítsa isteni mivoltát. Jézus parancsolt a természet nem (Mk 4, 35-41), démonokat űzött ki (Mk 5, 1-13; Máté 12,22), vízen járt (Mk 6,45-51), a vizet borrá változtatta (Jn 2, 1-11), és egy fiú ebédjével több mint 5000 embert vendégelt meg (Jn 6, 1-14). Az apostolok sok csodás jelet tettek (ApCsel 2,43), István nagy csodákat vitt végbe (ApCsel 6,8), és Pál különlegesen nagy csodákat tett Efezusban (ApCsel 19,11). Pál is űzött ki démonokat (ApCsel 16, 16-18), Isten megvakított egy

11 11 APCSEL29 Szolgálat a szolgálók mögött: varázslót Pál miatt (ApCsel 13, 6-12), és sok csoda övezte Mózes, Illés és Elizeus szolgálatát. Elterjedt tévedések a csodákkal kapcsolatban Néhány ember, aki azt állítja, hogy az övé ez az ajándék, a maga dicsőségére használja azt, de ez az ajándék arra való, hogy dicsőítsük Istent, és elterjedjen Jézus neve Néhányan azt mondják, hogy a legistenfélőbb embereknek megvan ez az ajándékuk, de még Baptizáló János sem tett soha csodát (Jn 10,41) Néhány keresztény hajlamos arra, hogy hajszolja a jeleket és csodákat, de Jézus mondta, hogy gonosz és ördögi dolog jelet kérni (Lk 11,29) Néhány ember azt gondolja, hogy egy jel vagy csoda garancia arra, hogy egy nemkereszténynek Jézus valóságosnak tűnjön, de Jézus azt mondta, hogy néhányan akkor sem hinnének benne, még ha csodát is látnának (Jn 4,48) Tényleg azt hiszed, hogy Isten képes megtenni a lehetetlent? Amikor olvasol a sok csodáról a Bibliában, felbátorodsz, mert szereted, ha Isten olyan módokon nyilvánul meg, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni? Láttál már valakit démoni megszállástól megszabadulni? Láttad már, amint Isten csodát tesz? Amikor hallasz vagy látsz csodákról, nagyon megnövekszik az Istenbe vetett hited? Használod-e Isten csodáiról szóló történeteket, hogy bebizonyítsd a többieknek, hogy Jézus Isten? 7. A BELÁTÁS AJÁNDÉKA Mert némelyik a Lélek által a bölcsesség igéjét kapta, a másik az ismeret igéjét, ugyanazon Lélek által. Egyik ugyanattól a Lélektől a hitet, a másik ugyanazon Lélek által a gyógyítások kegyelmi ajándékait. Van, aki az isteni erők munkáit vagy a prófétálást kapta; van, aki a lelkek megkülönböztetését, a nyelveken való szólást, vagy pedig a nyelveken való szólás magyarázását kapta. (1KOR 12,8) Mi a belátás ajándéka? A belátás lelki ajándéka az a képesség, hogy gyorsan megérezzük, hogy az olyan dolgok, mint emberek, események, hiedelmek Istentől vagy a Sátántól valóak-e.

12 12 APCSEL29 Szolgálat a szolgálók mögött: A belátás ajándékával rendelkező emberek tudják, hogy a Sátán és démonai szentnek tettetik magukat (1Kor 11,14-15). Azt is tudják, hogy a Sátán képes csodákat utánozni (Kiv 7, 11-22; 8,7; Mt 7, 21-23; 2Tim 3,8), hogy megtévesszék az embereket, és ő ruházza fel hatalommal a tévtanítókat (2Pt 2,1), hamis prófétákat (Mt 7, 15), hamis apostolokat (2Kor 11,13), és a hamis tanításokat (1Tim 1,3; 6,3). Belátás az Írásban Jézus képes volt arra, hogy észrevegye a Sátán jelenlétét (Mt 4, 1-11), vagy azt, hogy valakit a Sátán befolyásol (Lk 22,31), és észrevenni, ha valakinek a szavait a Sátán befolyásolja (Mt 16,23). János (1Jn 4,1), Pál (ApCsel 16, 16-18), Péter és a tanítványok (Mt 10,1) mind rendelkeztek a belátás ajándékával. Érzel különleges felelősséget, hogy megvédd Isten Igéjének igazságát, hogy közszemlére tedd, ami nem jó? Gyakran ítélsz meg gyorsan embereket, vagy valami szóban elmondott dolgot, amit mások nem látták, és utóbb helyesnek bizonyult? Szilárdan érted Isten Igéjét, és van érzékenységed, hogy Isten a Szent Szellem által vezessen? Élesen beléd hasít az erkölcsi bűn és a tévtanítás? Tudsz úgy olvasni egy könyvet, vagy hallgatni egy tanítót, hogy majdnem azonnal leleplezz bármilyen tévtanítást? Tisztában vagy a démonikus jelenlétnek, és hogy hogyan lehet embereknek segíteni a démonoktól való megszabadulásban? 8. AZ APOSTOLSÁG AJÁNDÉKA Ti pedig a Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai Ezek közül némelyeket először apostolokká rendelt Isten az egyházban... (1Kor 12, 27-28) És ő adott némelyeket apostolokul (Ef 4,11) Mi is az apostolság lelki ajándéka? Nagyon sok kavarodás van az apostolság lelki ajándékával kapcsolatban, mert gyakran lehetetlen megkülönböztetni az apostoli hivatalt és az apostoli talentumot. Az apostoli hivatal arra a tizenkettőre vonatkozik, akiket Jézus kiválasztott (pl. Mt 10,1; 19,28;20,17; Mk 3,13-19;6,7;9,35Ł;10,32; Lk 6,12-16;

13 13 APCSEL29 Szolgálat a szolgálók mögött: 8,1;9,1; 22,19-30; Jn 6, 70-71; Jel 21,14). Az apostoli hivatal követelményei közé tartoznak, hogy pl. szemtanúi legyenek Jézus életének és feltámadásának (ApCsel 1, 21-26). Másik követelmény volt a csodatévő erő (ApCsel 2,43;5,12;8,18; 2Kor 12,12; Zsidók 2,4). Ezért apostolok ma már nem léteznek (pl. hogy írják a Biblia könyveit), habár hivataluk funkciója egyfajta korlátozott értelemben folytatódik. Apostolság másodlagos jelentésben Az apostolság például másodlagos jelentésben olyan emberekben jelentkezik, mint pl. Barnabás (ApCsel 14, 3-4;14), Apollós és Szószthenész (1Kor 4, 6-9), Andronikusz és Juniász (Róma 16,7), Jakab (Gal 1, 19), Szilász és Timóteus 1Thessz 1,1; 2,6). Ők, mint napjaink apostolai, talentummal rendelkező egyének voltak, akiket azért küldtek ki, hogy településről településre járva gyülekezetet alapítsanak és plántáljanak (ApCsel 13, 3-4). Ez az ajándék azt jelenti, hogy kultúrák között is tudjunk szolgálni (ApCsel 10,34-35; Ef 3,7-8). Ma a gyülekezetplántálók és misszionáriusok használják az apostolság ajándékát, valamint azok a keresztény vezetők, akiket Isten arra nevel ki, hogy vegyes összetételű gyülekezeteket és pásztorokat vezessen és pásztoroljon. Az apostolság ajándékával rendelkező emberek Ezeknek az embereknek szép számmal vannak ajándékaik, mint apostolság, tanítás, vezetés, hit, és buzdítás, és motiválják őket a bonyolult új feladatok. Apostolok a Bibliában A Zsidók 3,1 azt mondja: Ezért, szent testvéreim, mennyei elhívás részesei, figyeljetek hitvallásunk apostolára és főpapjára, Jézusra Jézus építi is a gyülekezetet (Mt 16, 18; Zsidók 3, 1-6). Ő a gyülekezet fő szegletköve, amely fundamentumon fekszenek a próféták és az apostolok (Ef 2,20), és amely felett ő Főpásztorként uralkodik (1Pt 5,4). Pál egy másik példa (Rómaiak, 1Korintusi, 2Korintusi, Galata, Efezusi, Kolossé, 1Timóteusi, 2Timóteusi, Tituszhoz írt levelek mind azzal kezdődnek, hogy Pál apostolként mutatkozik be. Az ApCselt olvasva, láthatjuk, hogy Pál hogyan szolgált többes kultúrájú közegben, és hogyan plántált gyülekezeteket. Péter szintén apostoli hivatalban állt (Gal 2,8; 1 Pt 1,1). Közkeletű tévedések az apostolsággal kapcsolatban Hamis kultuszok vezetői és tévtanítók azt mondják, hogy ők bírják ezt az ajándékot, amely valójában a Szentírással hasonló tekintéllyel bír, mert pont olyan apostolok, mint akik a Bibliát írták. De ezek az emberek hamis apostolok

14 14 APCSEL29 Szolgálat a szolgálók mögött: (2Kor 11, 13; Jel 2,2), és megtévesztő szuper-apostolok (2Kor 11,5; 13; 12,11). Tudsz hatékonyan szolgálni kultúrák között? Van hívásod és képesítésed arra, hogy gyülekezetet plántálj? El tudsz kezdeni egy gyülekezetet a semmiből? Vállalkozó szellemű vagy? Adott Isten neked vezetést és befolyást többes összetételű gyülekezetek fölött, mint mozgalomvezető? 9. A TANÍTÁS AJÁNDÉKA Ti pedig a Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai Ezek közül némelyeket először apostolokká rendelt Isten az egyházban, másodszor prófétákká, harmadszor tanítókká (1Kor 12, 27-28) ha valamilyen más szolgálat adatott, akkor abban a szolgálatban munkálkodjunk: a tanító a tanításban (Róma 12,7) A tanítás ajándékának definíciója A tanítás ajándéka Istennek olyan adománya, hogy a tanító megértse és kommunikálja a bibliai igazságokat világos és alkalmazható módon, hogy azt meg tudja érteni és alkalmazni tudja a hallgatóság. A tanítás ajándékával rendelkező emberek Tanulás, kutatás, kommunikáció, és az igazság bemutatása olyan tulajdonságok, amelyeket az illető fel fog mutatni, miközben a tanítás ajándékát gyakorolja. Ezek az emberek örömmel tanulnak meg új információkat, és nagy örömöt találnak abban, ha megoszthatják azt másokkal. A tanítás formája változatos: négyszemközti tanítványozástól kezdve hivatalos osztályokban, informális bibliacsoportokban, nagy csoportokban és a prédikációig terjed, amely a tanításnak egy változata. A tanítás Jézus szolgálatában Az evangéliumok egészén át Jézust gyakran nevezték rabbinak amely annyit jelent Mester. A Mt 4, 23 szerint Jézus bejárta egész Galileát, tanított, és a

15 15 APCSEL29 Szolgálat a szolgálók mögött: Mt 7, arról számol be, hogy a sokaság álmélkodott tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. A tanítás ajándéka a Bibliában Akvila és Priszka (ApCsel 18, 26), Pál (ApCsel 19, 8-10; Kol 1, 28; 1Tim 2,7), vének/pásztorok (1Tim 3,2; 5, 17), Timóteus (1Tim 4,11; 13; 6,2) és istenfélő asszonyok (Tit 2,2-4) mind a tanítás ajándékát mutatják be. Szeretsz tanulni és kutatni? Szeretsz bibliai igazságot megosztani másokkal? Mások megkeresnek Téged Szentírásban való jártasságod miatt? Amikor tanítasz, megragadja az embereket? Amikor látsz valakit, hogy össze van zavarodva a Biblia megértésével kapcsolatban, felelősséget érzel amiatt, hogy elmagyarázd neki, amit nem ért? Élvezed, hogy beszélhetsz különböző méretű csoportoknak olyan bibliai témákról, amelyről szilárd meggyőződésed van? 10. A SEGÍTSÉGNYÚJTÁS AJÁNDÉKA Ti pedig a Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai Ezek közül némelyeket először apostolokká rendelt Isten az egyházban, másodszor prófétákká, harmadszor tanítókká. Azután adott csodatévő erőket, kegyelmi ajándékokat: gyógyításra, gyámolításra, vezetésre (1Kor 12, 27-28) ha valamilyen más szolgálat adatott, akkor abban a szolgálatban munkálkodjunk (Róma 12,7) A segítségnyújtás ajándékának definíciója A segítségnyújtás ajándékának képessége az, hogy örömmel dolgozzunk egymás mellett, és segítsük az egyént abban, hogy helytálljon abban a feladatban, amit Isten adott neki. Az ezzel az ajándékkal rendelkező emberek általában a színfalak mögött szeretnek dolgozni. Abban is örömüket lelik, hogy megkönnyítsék mások terheit és vállalt feladatait. Ez az ajándék általában az alázattal és áldozatkészséggel, valamint a többiek szükségletei iránti érzékenységgel párosul.

16 16 APCSEL29 Szolgálat a szolgálók mögött: A segítségnyújtás ajándékával rendelkező emberek Ezek az emberek hajlamosak a szolgai attitűdre, hűségre, odafigyelnek a részletekre, és fogékonyak mások kezdeményezéseire. Eredményesen tudnak dolgozni aprólékos munkákban és vezetők asszisztenseként. A segítségnyújtás szerepe a Bibliában A Mt 20, 28 szerint az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Jézus azt is mondta: Én pedig olyan vagyok közöttetek, mint aki szolgál. (Lk 22, 27) és még meg is mosta tanítványai lábát (Jn 13,5). Mivel a szolgálók gyakran a színfalak mögött szolgálnak, az ő munkájuk, de nem a nevük van gyakran megemlítve a Bibliában. (pl. Számok 11, 17; 1Tim 6,2; ApCsel 6, 1-3). Azok az emberek, akiket megnevez a Biblia, akik segítették a gyülekzetet szolgálatukkal pl. Fébé, Priszka, Akvila, Trüfaina, Trüfóza (Róma 16, ), és János Márk (ApCsel 13,5). Néhány embert, aki ezzel az ajándékkal rendelkezik, gyülekezeti diakónussá is kineveztek (1Tim 3, 8-13). Szeretsz másoknak segíteni, hogy hatékonyabb legyen a munkájuk? Szeretsz a színfalak mögött dolgozni? Amikor valaki rosszul végzi el a feladatát, az első reakciód az, hogy segítsd ahelyett, hogy kritizálnád? Jobban szeretsz támogató, mint vezetői minőségben dolgozni? Amikor hallasz valakiről, akinek szüksége van valamire, felajánlod a szolgálataidat, ha lehetséges? Amikor valaki a segítségedet kéri, nehezedre esik nemet mondani? 11. AZ ADMINISZTRÁCIÓ AJÁNDÉKA Ti pedig a Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai Ezek közül némelyeket először apostolokká rendelt Isten az egyházban, másodszor prófétákká, harmadszor tanítókká. Azután adott csodatévő erőket, kegyelmi ajándékokat: gyógyításra, gyámolításra, vezetésre, különféle nyelveken való szólásra. (1Kor 12, 27-28) Az adminisztrációs képesség ajándékának definíciója Az adminisztráció istenadta képesség, hogy irányt mutassunk és döntést hozzunk mások nevében, amely hatékony működést és a célok elérését fogja

Harmadik Kézikönyv. Alliance for SCP Alapítvány a Gyülekezetépítésért és a Peter Deyneka Russian Ministries. Gyakorlati Gyülekezetalapító Képzés

Harmadik Kézikönyv. Alliance for SCP Alapítvány a Gyülekezetépítésért és a Peter Deyneka Russian Ministries. Gyakorlati Gyülekezetalapító Képzés Harmadik Kézikönyv Ωmega Kurzus Alliance for SCP Alapítvány a Gyülekezetépítésért és a Peter Deyneka Russian Ministries Gyakorlati Gyülekezetalapító Képzés Omega Kurzus: Gyakorlati Gyülekezetalapító Képzés

Részletesebben

5. A Szentlélek Tartalom

5. A Szentlélek Tartalom 5. A Szentlélek Én pedig kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké: az igazság Lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem is ismeri, ti azonban

Részletesebben

A karizmatikus nyelveken szólás és a bibliai nyelvek ajándéka

A karizmatikus nyelveken szólás és a bibliai nyelvek ajándéka A karizmatikus nyelveken szólás és a bibliai nyelvek ajándéka RUDOLF EBERTSHÄUSER A) A KARIZMATIKUS NYELVEKEN SZÓLÁS, KÖVETŐI SZEMLÉLETE SZERINT A nyelveken szólás vagy a nyelvek ajándéka, a pünkösdi és

Részletesebben

E. W. KENYON. Jézus csodálatos neve. Isten, aki több, mint elegendő Isten, aki hosszú élettel elégít meg. A könyv Internet-es változata

E. W. KENYON. Jézus csodálatos neve. Isten, aki több, mint elegendő Isten, aki hosszú élettel elégít meg. A könyv Internet-es változata E. W. KENYON Jézus csodálatos neve Isten, aki több, mint elegendő Isten, aki hosszú élettel elégít meg A könyv Internet-es változata (HUNGARY / E. W. Kenyon / The Wonderful Name of Jesus / Our Rights and

Részletesebben

Karizma vagy karizmánia

Karizma vagy karizmánia Chuck Smith Karizma vagy karizmánia A könyv eredeti címe: Charisma vs. charismania by Chuck Smith 1983 by Harvest House Publishers Fordította: Dr. Gerzsenyi László Válaszkeresés Gyermek- és serdülőkorom

Részletesebben

GYÓGYULÁS ÉS SZABADULÁS. Bibliai alapok PETER J. HORROBIN

GYÓGYULÁS ÉS SZABADULÁS. Bibliai alapok PETER J. HORROBIN GYÓGYULÁS ÉS SZABADULÁS Bibliai alapok PETER J. HORROBIN Az ELLEL GRANGE Keresztény Gyógyító és Lelkigondozó Munkatársképző Intézet és Misszió tiszteletbeli igazgatója Sovereign World Limited P.O.Box 17

Részletesebben

ÁHÍTAT. Célunk a. misszió. Segédanyag a személyes növekedéshez

ÁHÍTAT. Célunk a. misszió. Segédanyag a személyes növekedéshez ÁHÍTAT Célunk a misszió Segédanyag a személyes növekedéshez Célunk a misszió Áhítatok Segédanyag a személyes növekedéshez Eurázsiai Egyházrégió ISBN 978-963-88215-6-0 Názáreti Egyház Alapítvány, Budapest,

Részletesebben

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid!

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! 2014. november 1. szombat A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! Igehirdetésekben számtalanszor elhangzik a felszólítás: engedelmeskedjetek Istennek, kövessétek

Részletesebben

Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem.

Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. 2013. szeptember 1. vasárnap Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. URam, Te ismersz engem, Előtted semmi nincs elrejtve, ismered tetteimet,

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Baptista lelkészi szakfolyóirat Szolgatárs 2013. második negyedév XXII. évfolyam 2. szám

A TARTALOMBÓL. Baptista lelkészi szakfolyóirat Szolgatárs 2013. második negyedév XXII. évfolyam 2. szám Baptista lelkészi szakfolyóirat Szolgatárs 2013. második negyedév XXII. évfolyam 2. szám A TARTALOMBÓL Kortárs igehirdetők: Boncz Zoltán: Kritika és bátorítás Igehirdetések: Isten kegyelmének működése

Részletesebben

Lynnie Walker: Isten tízféle beszédmódja

Lynnie Walker: Isten tízféle beszédmódja Lynnie Walker: Isten tízféle beszédmódja Vélemények Isten többet akar hozzánk beszélni annál, amit mi általában meg akarunk hallani, vagy amiről úgy gondoljuk, hogy meghallottuk. Lynnie Walker megmutatja

Részletesebben

Élõ Gyülekezetek. 2000. Október. Dolyan jelkép alkalmazása, melyet ma elég szélsõségesen is értenek és alkalmaznak.

Élõ Gyülekezetek. 2000. Október. Dolyan jelkép alkalmazása, melyet ma elég szélsõségesen is értenek és alkalmaznak. Ha pedig valakinek tetszik versengeni, nekünk olyan szokásunk nincsen, sem az Isten gyülekezeteinek. 1 Korintus 11,16 2000. Október III. Évf. 5. Szám Élõ Gyülekezetek nõk szerepérõl a helyi gyülekezetben

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3. A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL 1. rész BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2010 A tanulmányokat összeállította: Hites Gábor TARTALOM

Részletesebben

DON GABRIELE AMORTH : EGY ÖRDÖGŰZŐ TAPASZTALATAI. Az eredeti mű címe: UN ESORCISTA RACCONTA. EDEZIONI DEHONIANE - ROMA Via Casale S. Pio V.

DON GABRIELE AMORTH : EGY ÖRDÖGŰZŐ TAPASZTALATAI. Az eredeti mű címe: UN ESORCISTA RACCONTA. EDEZIONI DEHONIANE - ROMA Via Casale S. Pio V. DON GABRIELE AMORTH : EGY ÖRDÖGŰZŐ TAPASZTALATAI Az eredeti mű címe: UN ESORCISTA RACCONTA EDEZIONI DEHONIANE - ROMA Via Casale S. Pio V. 20 00165 Fordította: Dr. Domokos György 2. kiadás EDIZIONI DEHONIANE

Részletesebben

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus PPEK 627 Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus Joseph Moore Így lesz barátom Jézus mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 5. Ahogy İ van, úgy vagyunk mi is

ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 5. Ahogy İ van, úgy vagyunk mi is Jézus Nevérıl hallunk tanítást. ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 5. Ahogy İ van, úgy vagyunk mi is Márk 16:14-18 Azután, mikor asztalnál ülnek vala, megjelenék magának a tizenegynek, és szemükre hányta az ı hitetlenségüket

Részletesebben

Tanulságok minden idők legnagyobb vezetői példaképétől

Tanulságok minden idők legnagyobb vezetői példaképétől Ken Blenchard & PhilHodges: Vezess úgy, mint Jézus Tanulságok minden idők legnagyobb vezetői példaképétől "Minél többet olvasom a Bibliát, annál nyilvánvalóbbá lesz, hogy amit valaha is tanítottam vagy

Részletesebben

Dr. Jean Rudolf Zürcher. Jézus Krisztus a Jelenések könyvében

Dr. Jean Rudolf Zürcher. Jézus Krisztus a Jelenések könyvében Dr. Jean Rudolf Zürcher Jézus Krisztus a Jelenések könyvében Dr. Jean Rudolf Zürcher Jézus Krisztus a Jelenések könyvében Jézus Krisztus bizonyságtétele az egyháznak és a világnak Boldog Élet Alapítvány

Részletesebben

The Holy See NOVO MILLENNIO INEUNTE

The Holy See NOVO MILLENNIO INEUNTE The Holy See NOVO MILLENNIO INEUNTE II. János Pál pápa apostoli levele a 2000. esztendő Nagy Jubileuma végén 2001. január 6. Tartalom - Bevezetés - I. TALÁLKOZÁS KRISZTUSSAL: A NAGY JUBILEUMI ÉV ÖRÖKSÉGE

Részletesebben

Szombati Bibliai Tanulmányok. Mint van megírva (III.) 2009. július - szeptember

Szombati Bibliai Tanulmányok. Mint van megírva (III.) 2009. július - szeptember Szombati Bibliai Tanulmányok Mint van megírva (III.) 2009. július - szeptember Szombati Bibliai Tanulmányok Mint van megírva (III.) 2009. július - szeptember 1. Tartalom Isten egyháza a hét gyülekezeti

Részletesebben

Örömhír Jézus Krisztusról

Örömhír Jézus Krisztusról SOLYMÁR MÓNIKA SÓLYOM ANIKÓ Örömhír Jézus Krisztusról Bízzatok, én vagyok! Tanári kézikönyv LUTHER KIADÓ BUDAPEST, 2009 1 Minden jog fenntartva. Bármilyen másolás, sokszorosítás, illetve adatfeldolgozó

Részletesebben

Hetednapi Adventista Egyház

Hetednapi Adventista Egyház Hetednapi Adventista Egyház GYÜLEKEZETI KÉZIKÖNYV Copyright 2000 by the Secretariat, General Conference of Seventh-day Adventists Fordította: Hegyes Horváth Csilla és Hegyes Horváth Géza Lektorálta: dr.

Részletesebben

1992/2. Jézus él Gondolatok Nyíri Tamás: Ki ez az ember c. művéből. Megtérés és újjászületés Pánczél János

1992/2. Jézus él Gondolatok Nyíri Tamás: Ki ez az ember c. művéből. Megtérés és újjászületés Pánczél János {k19922a} 1992/2 VEZÉRCIKK Jézus él Gondolatok Nyíri Tamás: Ki ez az ember c. művéből A tények megszállottjai vagyunk, az apologetikus módszer és a történelmi részletek szenvedélyének rabjai. Valószínűleg

Részletesebben

Mit jelent prófétának lenni?

Mit jelent prófétának lenni? Mit jelent prófétának lenni? Forrás: www.truthortradition.com Írta: Jim Feeney (Ez az írás egy kivonat a Prófécia: A prófétikus kijelentés megértése és alkalmazása címő könyvünkbıl) A prófétikus kijelentés

Részletesebben

Kiadja: Boldog Élet Alapítvány (1062 Budapest, Székely Bertalan u. 13.)

Kiadja: Boldog Élet Alapítvány (1062 Budapest, Székely Bertalan u. 13.) V.W. Schoen Istennek emberekre van szüksége 2007 Ajánljuk ezt a könyvet minden adventistának, aki kész elfogadni Isten felhívását az emberek megmentése érdekében végzett munkára. Ez a könyv segít abban,

Részletesebben

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR FŐISKOLAI LEVELEZŐ TAGOZATA FELVÉTELI TANANYAG. az 5 éves hittanári szakra

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR FŐISKOLAI LEVELEZŐ TAGOZATA FELVÉTELI TANANYAG. az 5 éves hittanári szakra PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR FŐISKOLAI LEVELEZŐ TAGOZATA FELVÉTELI TANANYAG az 5 éves hittanári szakra Összeállította: Dr. Kránitz Mihály teológiai professzor SZENT ISTVÁN TÁRSULAT

Részletesebben

1998/6. Boldog karácsonyt! Bérczes Lajos

1998/6. Boldog karácsonyt! Bérczes Lajos {k19986a} {k19986b} 1998/6 VEZÉRCIKK Boldog karácsonyt! Bérczes Lajos Boldog karácsonyt! Boldogságunk, másként megfogalmazva egymásra találás. Részünkről a kilátástalan örvényből, a nyúlós, ragadós hínárból,

Részletesebben

Szolgatárs TARTALOMJEGYZÉK

Szolgatárs TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK HIRDESD AZ IGÉT! Horváth Zoltán: Mennyei számtan... 1 BIBLIATANULMÁNY Durkó István: A törvény igazi értelmezése... 4 BIBLIAI TÁJAK EMBEREK C. Mack Roark: Pál és a filippiek... 8 Donald

Részletesebben

A MINDENNAPOK LELKIGYAKORLATA

A MINDENNAPOK LELKIGYAKORLATA A MINDENNAPOK LELKIGYAKORLATA BEVEZETŐ Magyarországon mind többen kerülnek kapcsolatba a szent ignáci lelkigyakorlattal. Sokan közülük a megtapasztalt elmélkedést és imát szeretnék mindennapjaikban is

Részletesebben

Isten nevét dicsérem énekkel, magasztalom hálaadással.

Isten nevét dicsérem énekkel, magasztalom hálaadással. Isten nevét dicsérem énekkel, magasztalom hálaadással. (Zsoltár 69,31) 2009/2 47. évfolyam 2. szám Szer et e m-e Őt? A tartalomból Szeretem-e Jézust? Szeretem-e Őt? Ezt kérdem magamtól mindenekelőtt. Mivel

Részletesebben