FOGALOM FOGALOM HELY SZEMÉLY Urali kor Települések kiegészülése Ural Bölcs Leó Hal, háló, tűz, főz, evez Magyar helynevek Ob, Irtisz,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FOGALOM FOGALOM HELY SZEMÉLY Urali kor Települések kiegészülése Ural Bölcs Leó Hal, háló, tűz, főz, evez Magyar helynevek Ob, Irtisz,"

Átírás

1 FOGALOM FOGALOM HELY SZEMÉLY Urali kor Települések kiegészülése Ural Bölcs Leó Hal, háló, tűz, főz, evez Magyar helynevek Ob, Irtisz, Bíborbanszületett Finnugor kor Onogur-Hungary, Hongrie Iszim, Tobol Konstantin Pää, kesi, vesi, silmä Kalandozások Dzsajhani Ugor kor 43 hadjárat Baskíria Julianus Ló, nyereg, fék, Zsákmányszerzés Volga-Káma Levedi Iráni népek Harci morál fenntartása Magna Hungaria Álmos Nomád állattartás megfélemlítés Levédia Árpád Osztjákok, vogulok adóztatás Dnyeper és Don Kurszán Sztyeppe országútja bérhadjárat Etelköz Lehel, Bulcsú legelők kiszáradása Német, itáliai, bizánc terület Vereckei-hágó I. Ottó Külső támadás Reflex-íj, vezérnyíl Békás-szoros Géza Dominó-elv Fegyelmezett harcmodor Merseburg Sarolt Hun, szkíta, Törzsfő úr Kalocsa Vajk - Szent István Avar, török, Nemzetségfő bő Augsburg Gizella Kazár Szolgálók ínek Sanktgallen III. Ottó Kettős fejedelemség Közrendű szabadok Quedlingburg II. Szilveszter Kagán, alkirály Primogenitúra Esztergom Koppány Zsidó vallás Szeniorátus Székesfehérvár Ajtony Török jövevényszavak Önál Magy.egyházszervezet Veszprém Gyula Törvény, gyűl, kor, ok 8 püspökség Pécs Szent Adalbert Ész, idő, betű, bocsát 2 érsekség Vác Asztrik apát Búza, árpa, ökör, Vármegyeszervezet Bihar Anasztáz eszterg. érsek Kende, kündü Comes várispán Csanád ÉVSZÁMOK Gyula Udvarházszervezet Győr Kr. E. IV. ezer 500.ezer honfoglaló 10 falu egy templom Eger Kr. E. III. ezer 400. ezer avar 2 törvénykönyv Gyulafehérvár Kr. E. II. 500-ig Szlávok Intelmek Pannonhalma Kr. E ig Kettős honfoglalás Tolerancia Szt. Márton hegye ig László Gyula Zsidó-mohamedán vall.gyak Pécsvárad ig??? 1. avar 568 A hét törzs: ig??? 2. avar 680 = 1. magyar Nyék, Megyer, magyar 895 Kürtgyarmat 862 Avar-magyar területek Tarján, Jenő 895 kiegészítik egymást Kér, Keszi, 933 Avar területek = magyar 955 helységnevek Nesztor krónika Fehér-fekete ugorok Bizánci tudósítás hiánya népmozgásról 680 után

2 A 1. Hogyan imádkoztak a nyugat-európaiak a magyar kalandozások idején?

3 2. Magyarázd meg a következő fogalmakat! kettős fejedelemség, szeniorátus, 2p 3. A Honfoglalás menete (895) 6p 4. Sorold föl a hét törzset! 5. Géza politikája 15p 8p 10p 6 Ki volt, mi történt és mikor? II. Szilveszter, Sarolt, Merseburg, Quedlinburg, 7. Sorolj fel szavakat az urali, finnugor és ugor korból! 12p 10p B 1. Ki mondta? "Elég nagy úr vagyok ahhoz, hogy egyszerre két Istent szolgáljak." 2p

4 2. Magyarázd meg a következő fogalmakat! primogenitúra, bő, 3. Kalandozások 6p 4. Sorold föl az István által alapított 6 püspökséget és 2 érsekséget! 15p 5. Szent István műve 8p 6. Ki volt és mi mikor történt? Kurszán, Koppány, Pannonhalma, Augsburg, 10p 12p 7. Sorolj fel török jövevényszavakat jelentésük szerint csoportosítva! 10p

5 A 1. Magyarázd meg a következő fogalmakat! primogenitúra, szeniorátus, reflex-íj, 2. Kazár birodalom 6p 3. A Honfoglalás menete (kettős honfoglalás) 5p 4. Sorold föl a hét törzset! 10p 5. Ki volt, mit tudsz róla avagy mi történt itt és mikor? Bölcs Leó, Asztrik, Merseburg, Augsburg, 7p 8p

6 B 1. Magyarázd meg a következő fogalmakat! Kettős fejedelemség, onogur, ín, 2. A honfoglalás menete (a 895-ös, tehát nem a kettős honfoglalásé) 6p 3. Kalandozások 5p 4. Sorold föl a hét törzset! 10p 7p 5. Ki volt és mit tudsz róla avagy mi történt itt és mikor? Bjborbanszül. Konstantin, Koppány, Merseburg, Augsburg, 1. Melyik az a két nép, mely a magyarság legközelebbi rokona? 2. Ezen kívül még említs meg két finnugor népet! 3. A nyelvészeti kutatások alapján vázold föl a magyarság kialakulásának és vándorlásának kronológiáját! Bizonyítsa a szókinccsel!!!

7 4. Kiket neveztek úrnak, bőnek, ínnek? 5. Mik voltak a kalandozó hadjáratok céljai? 5. Kihez, melyik német-római császárhoz küldött békét kérő követeket Géza? Mikor? Melyik két területről mondott le a béke érdekében? 6. Géza kihez adta feleségül lányait? 7. Mik az ispánnak a feladatai? 8. A várnép hányad részét tette ki a király kezén lévő terület népességének? Kik a várjobbágyok? 9. Említsen Szent István törvényei közül négyet, melyek az egyházzal, a kereszténységgel foglalkoznak? 10. Milyen nyelvi tények bizonyítják, hogy a magyar nyelv a finnugor nyelvcsaládból származik? A/.. B/.., C/., 11. Igaz-e hogy A/ az etelközi magyarok tudatosan készültek a Kárpát-medence elfoglalására? B/ hirtelen kellett Etelközt kiüríteniök? C/ az új hazában jelentős ellenállásba ütköztek? D/ a megszállás rövid katonai akciót jelentett? 12. Sorold föl a két érsekséget és a nyolc püspökséget! 13. Melyek voltak a honfoglaló törzsek? 14. Nevezzen meg néhány, a hognfoglalás korából talált kincsleletet! 15. Magyarországon hol alapították az első kolostort? Melyik magyar uralkodó alapította? Milyen más, a korszakban létesült jelentős kolostorokról tudunk? 18. Kik tudósítottak őseinkről vándorlásunk során? Miért éppen ők? 19. Említs meg 3 nyugat-európai helyszínt évszámmal együtt, ami a kalandozó magyarokkal kapcsolatos? 20. Fejtsd ki Szent István király országalapító művét és annak jelentőségét! 1. Ki mondta, hol található? "Sátraik vannak és együtt vonulnak a takarmánnyal, valamint a zöld vegetációval." "Ruhákról és oltárteritőkről a király gondoskodjék, papról és könyvekről a püspök."

8 2. Magyarázd meg a következő fogalmakat! kettős fejedelemség, szeniorátus, reflex-ij, 3. Magna Hungaria 4. A Honfoglalás menete 5. Sorold föl a hét törzset! 6. Géza politikája 7. Ki volt, mi történt és mikor? Bölcs Leó, Ajtony, Merseburg, Augsburg, 8. Vázold föl a honfoglaló magyar társadalom szerkezetét! 9. Szent István és műve 10. Rajzold le a jurta beosztását! 1. Ki mondta, hol található? "Ha békességes lész, akkor királynak mondatol, és király fiának..." "A magyarok népe öldöklésre szomjasan és vágyódva a harcra, meglepi a még ásitozó keresztényeket." 2. Magyarázd meg a következő fogalmakat! primogenitúra, a magyar nyelv finnugor, fülesgomb,

9 3. Levédia 4. Kalandozások 5. Sorold föl a hét törzset! 6. Géza politikája 7. Ki volt és mi mikor történt? Gardizi, Koppány, Merseburg, Augsburg, 8. Vázold föl a honfoglaló magyar társadalom szerkezetét! 9. Szent István és műve 10. Mit tanácsolnál katonai kérdésekben a bajor hercegnek a magyarokkal szemben?

10 A 1. Magyarázd meg a következő fogalmakat! primogenitúra, szeniorátus, reflex-íj, 2. Mutasd be a kettős honfoglalás elméletét, bizonyítékait! 6p 15p 3. Mit tudsz a kazár birodalomról? 4. Sorold föl a hét törzset! 5p 3,5p 5. Ki volt, mit tudsz róla avagy mi történt itt és mikor? II. Szilveszter, Asztrik, Merseburg, Augsburg, 6. Sorold föl a dunántúli püspökségeket! 8p

11 4p 7. Tedd sorrendbe (északról délre) az alábbi helységeket! Esztergom, Quedlinburg, Csanád, Kalocsa 4p B 1. Magyarázd meg a következő fogalmakat! Kettős fejedelemség, onogur, ín, 2. Mutasd be a 895-ös Honfoglalás menetét! 6p 3. Mi tudsz a kalandozásokról? 15p 4. Sorold föl a hét törzset! 5p 3,5p 5. Ki volt és mit tudsz róla avagy mi történt itt és mikor? Bíborbanszül. Konstantin, Koppány, Quedlinburg, Pannonhalma,

12 6. Sorolj föl négyet a Dunától keletre elhelyezkedő püspökségek közül! 8p 4p 7. Tedd sorrendbe (nyugatról keletre) az alábbi helységeket! Esztergom, Quedlinburg, Csanád, Kalocsa 4p

A MAGYAROK TÜRK MEGNEVEZÉSE BÍBORBANSZÜLETETT KONSTANTINOS DE ADMINISTRANDO IMPERIO CÍMÛ MUNKÁJÁBAN

A MAGYAROK TÜRK MEGNEVEZÉSE BÍBORBANSZÜLETETT KONSTANTINOS DE ADMINISTRANDO IMPERIO CÍMÛ MUNKÁJÁBAN Takacs_Zoltan.qxd 2005.02.16. 17:34 Page 2 SAVARIA A VAS MEGYEI MÚZEUMOK ÉRTESÍTÕJE 28 SZOMBATHELY, 2004 pp. 317 333 A MAGYAROK TÜRK MEGNEVEZÉSE BÍBORBANSZÜLETETT KONSTANTINOS DE ADMINISTRANDO IMPERIO

Részletesebben

Virágzó/érett középkor Időszak:

Virágzó/érett középkor Időszak: Félévi vizsga Esti gimnázium, 10. osztály Történelem Az érett és a késő középkor Név: 1.) A feladat a középkor nagyobb korszakaival kapcsolatos. a) Helyezze el az alábbi eseményeket, jelenségeket az alábbi

Részletesebben

A.) B.) C.) Állam neve Kép betűjele Kép betűjele. Kína D.) E.) India B.) F.) Egyiptom A.) C.)

A.) B.) C.) Állam neve Kép betűjele Kép betűjele. Kína D.) E.) India B.) F.) Egyiptom A.) C.) 1. A következő feladat a folyammenti civilizációk korával kapcsolatos. Mely államokhoz köthetőek az egyes képek. Értelemszerűen töltsd ki a táblázatot, segítségképpen beírtuk az elsőt! (elemenként 0,5

Részletesebben

1. FELADAT (7 pont) Hammurapi törvénygyűjteménye

1. FELADAT (7 pont) Hammurapi törvénygyűjteménye 1. FELADAT (7 pont) Hammurapi törvénygyűjteménye 1. Ha egy awelum ( szabad ember) gyilkossággal vádol egy szabad embert, de nem bizonyít: a vádló ölessék meg. 2. Ha egy szabad ember tanúként jelentkezik

Részletesebben

AZ EGYHÁZ TÖRTÉNELME MINT ÜDVTÖRTÉNET

AZ EGYHÁZ TÖRTÉNELME MINT ÜDVTÖRTÉNET 1 AZ EGYHÁZ TÖRTÉNELME MINT ÜDVTÖRTÉNET VÁZLAT az egyháztörténelem tanításához 9. ÉVFOLYAMON 2 3 ISTEN NÉPE "Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság ismeretére. " (Tim 2,

Részletesebben

Komáromi László A BIZÁNCI HATÁS KÉRDÉSE A KÖZÉPKORI MAGYAR JOGBAN ÉS A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZJOGBAN Doktori értekezés Budapest, 2007 Témavezető: Prof. Dr. Zlinszky János Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog-

Részletesebben

Amiről szólnunk kell

Amiről szólnunk kell Botos László Amiről szólnunk kell A magyar történelemírás, tanítás és kutatás egyik legnagyobb szerencsétlensége, hogy még ebben a trianoni és az 1945 utáni kommunista lelket és szellemet kilúgozó időszakban,

Részletesebben

Klima László: A finnek már nem is tanítják

Klima László: A finnek már nem is tanítják Közkedvelt mítoszok A magyar őstörténet 171 Bereczki Gábor: Tévtanok, rögeszmék a magyar őstörténet kutatásában. In: Honti László (szerk.): A nyelvrokonságról. Budapest, 2010. 31 44. Domokos Péter: Szkítiától

Részletesebben

1. A történelem kezdetei

1. A történelem kezdetei 1. A történelem kezdetei 1 1. A történelem korszakai: a történelem az emberiség története: az ember kialakulásától kezdődött és máig is tart. A történelmet 5 fő korszakra osztjuk: Korszak őskor ókor középkor

Részletesebben

Magyar művelődéstörténet

Magyar művelődéstörténet Babeş-Bolyai Tudományegyetem Távoktatási Központ Pszichológia és Neveléstudományok Kar Tanító és Óvodapedagógus Szak Magyar művelődéstörténet -- Tanulmányi útmutató -- 6. félév Antal Sándor adjunktus 2008.

Részletesebben

Mindszenty József bíboros beszéde Szent István király ünnepén 1 Bécs, Pázmáneum, 1974. augusztus 20.

Mindszenty József bíboros beszéde Szent István király ünnepén 1 Bécs, Pázmáneum, 1974. augusztus 20. Mindszenty József bíboros beszéde Szent István király ünnepén 1 Bécs, Pázmáneum, 1974. augusztus 20. Kedves Magyarjaim! A hagyományos augusztus 20-án ünnepeljük Szent István királyunkat, az ezeréves történelemnek

Részletesebben

A Székely Nemzet története és alkotmánya

A Székely Nemzet története és alkotmánya A Székely Nemzet története és alkotmánya írta: Dr. Szádeczky Kardoss Lajos egyetemi tanár a Magyar Tudományos Akadémia tagja E kiadás a "Hargitaváralja" J. Sz. K. a Franklin-Társulat bizománya Budapest,

Részletesebben

TÓTH IMRE MAGYAR ŐSTÖRTÉNET

TÓTH IMRE MAGYAR ŐSTÖRTÉNET TÓTH IMRE MAGYAR ŐSTÖRTÉNET Előszó helyett: Átvettük? Finnugor-török alapokon álló nyelvészeink és történészeink mára több könyvtárnyi irodalmat hordtak össze, és ezt, mint állításaikat önmagában igazoló

Részletesebben

Szentnek kiáltjuk. Prohászka Ottokár jelentősége

Szentnek kiáltjuk. Prohászka Ottokár jelentősége Szentnek kiáltjuk Prohászka Ottokár jelentősége Prohászka Ottokár jelentőségét csak a magyar katolikus egyház történetének egészében mérhetjük fel. Ennek tükrében azonban számos, ma is élő, máig a megértést

Részletesebben

I. FOGALMAK. idoneitás:... interdiktum:... domanialis jövedelem:... leviratus:... serviens:... magister:... zsupán:... Váradi Regestrum:...

I. FOGALMAK. idoneitás:... interdiktum:... domanialis jövedelem:... leviratus:... serviens:... magister:... zsupán:... Váradi Regestrum:... I. FOGALMAK Határozzák meg az alábbi fogalmak jelentését! Minden esetben a történelmi korszakra vonatkozó értelmezést várunk. ( Pontozás: elemenként 1 pont, összesen: 10 pont ) idoneitás:........ interdiktum:.........

Részletesebben

A magyar pörköltet evett, amikor az európai még köleskását

A magyar pörköltet evett, amikor az európai még köleskását A magyar pörköltet evett, amikor az európai még köleskását Kiszely István jeles magyarságkutató a nagy közönségsikernek örvendő előadás szerkesztett, rövidített változatát olvashatják. Ki kell ábrándítanom

Részletesebben

HONFOGLALÁS VAGY BEJÖVETEL I-II

HONFOGLALÁS VAGY BEJÖVETEL I-II PRÁCZKI ISTVÁN HONFOGLALÁS VAGY BEJÖVETEL I-II KADOCSA könyvek 4 Práczki: Honfoglalás, vagy Bejövetel? 3 Práczki István Honfoglalás, vagy Bejövetel? Nagymagyarország és Nagymoravia A harmadik ezred elején,

Részletesebben

Születésének helye nem tisztázott Szent Erzsébetnek. A kutatók felvetik Sárospatakot, Pozsonyt, de

Születésének helye nem tisztázott Szent Erzsébetnek. A kutatók felvetik Sárospatakot, Pozsonyt, de Magyar Szentek és Boldogok Árpádházi Szent Erzsébet (1207-1231) Születésének helye nem tisztázott Szent Erzsébetnek. A kutatók felvetik Sárospatakot, Pozsonyt, de Óbudát is. Az időpont (1207) azonban biztosnak

Részletesebben

Rudnay Egyed: A Nyugati kultúráról. Ősi Gyökér. 1990. szept.-okt. (Champly: Histoire de l Abbaye de Cluny. Paris. 1879) [2]

Rudnay Egyed: A Nyugati kultúráról. Ősi Gyökér. 1990. szept.-okt. (Champly: Histoire de l Abbaye de Cluny. Paris. 1879) [2] Botos László: ÖT ÉV VAN HÁTRA A nemzetek évszázadokban gondolkodnak, a magyar évezredekben. Trianoni tragédiánk, mint minden bajunk okozója taglalásához történelmünk vázlatos ismertetésével kell kezdenünk.

Részletesebben

Nagy László: Meddig terjed az alternativitás határa? Hungarista tankönyvsorozat kicsiknek és nagyoknak

Nagy László: Meddig terjed az alternativitás határa? Hungarista tankönyvsorozat kicsiknek és nagyoknak Nagy László: Meddig terjed az alternativitás határa? Hungarista tankönyvsorozat kicsiknek és nagyoknak Bakay Kornél és a nyilasok rehabilitálása Amikor az alternatív tankönyvek megjelentek a tankönyvpiacon

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 6. I. A katonai büntetőjog helye és szerepe a jogrendszerben 9

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 6. I. A katonai büntetőjog helye és szerepe a jogrendszerben 9 1 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 6 I. A katonai büntetőjog helye és szerepe a jogrendszerben 9 II. A katonai igazságszolgáltatás kezdetei a Mohács előtti Magyarországon 14 II/1. A magyar hadsereg büntetőjoga és

Részletesebben

TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR

TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR F ORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM KAPOSI JÓZSEF SZÁRAY MIKLÓS TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ 2 ÉVSZÁMOK 1000 1038: I. (Szent) István uralkodása. 1054: az egyházszakadás

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. október 21. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. október 21. 8:00 I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Történelem

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 7. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 7. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

Akeresztes hadjáratokkal III. Béla

Akeresztes hadjáratokkal III. Béla FIGYELÕ Magyar király a Szentföldön II. András keresztes hadjárata, 1217 1218 Szíriai magyar tudományos együttmûködés keretében magyar régészek tárják fel a Szentföld egyik legnagyobb keresztes erõdítményét,

Részletesebben

[ugyanebben az evben tortent ugynevezett pusztamaroti harcoknal is hasznaltak]

[ugyanebben az evben tortent ugynevezett pusztamaroti harcoknal is hasznaltak] 2013.07.25. Kitalalt kozepkor dolgok 3. 1. A muhi csatanal szekertabor-taktikat hasznalnak ugyebar Szendrey Janos konyveben azt irja hogy Mohacsnal a magyarok szekertabort hasznaltak [a ''Magyar hadtörténelmi

Részletesebben

IV. SZÍNRE LÉPNEK A HUNOK

IV. SZÍNRE LÉPNEK A HUNOK IV. SZÍNRE LÉPNEK A HUNOK Az inogó római birodalom A III. és IV. század folyamán, a már néhány évszázada a Kaszpi-tengertől keletre elterülő füves pusztaságokon élő, állandó mozgásban levő hun társadalom,

Részletesebben

A középkori magyar állam bukása

A középkori magyar állam bukása A középkori magyar állam bukása I. A királyi hatalom összeomlása: Mátyás halálát követően a királyi hatalom összeomlott. Trónviszály tör ki. A magyar rendek II.(Jagelló) Ulászlót (1490-1516) választották

Részletesebben