N 28 Kézikönyv. Támogatott Foglalkoztatás Romániában (RO) -tervezet-

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "N 28 Kézikönyv. Támogatott Foglalkoztatás Romániában (RO) -tervezet-"

Átírás

1 N 28 Kézikönyv Támogatott Foglalkoztatás Romániában (RO) -tervezet- ÉLETHOSSZIG TARTÓ TANULÁS PROGRAM Leonardo da Vinci / Innovációtranszfer Szerződés száma - LLP-LDV-TOI-12-AT-0011 Projekt száma AT1-LEO A projekttevékenységet az Európai Bizottság támogatja. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért.

2 Tartalomjegyzék 1. Előszó Alapok és fogalmak A támogatottak Regionális jogi keret Átültetés és a szolgáltatók A Támogatott Foglalkoztatás folyamata és módszertana szakasz: Kapcsolatfelvétel az ügyféllel Nemzeti kihívások Szakasz: A munkavállalói profil kidolgozása Nemzeti kihívások Szakasz: Munkahelyek feltárása és a Kapcsolatfelvétel a Munkaadóval Nemzeti kihívások Szakasz: Támogatás a munkahelyen és Utókövetés / Karrierfejlesztés MELLÉKLET...26 I. Alkalmazóknak járó anyagi támogatások (76/2002-es törvény) II. Az önéletrajz elkészítése III. Esettanulmányok of 30

3 T-EST fő partner szervezetek Ország Szervezet Ausztria Belgium Jugend am Werk Steiermark GmbH European Association of Service providers for Persons with Disabilities (EASPD) Chamber of Commerce and Industry of Dobrich (CCI) Bulgária Marie Curie Association (MCA) Zgura- M Olaszország Formazione Co&So Network Románia Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság (DGASPC HR) Törökország Altinokta Körler Dernegi Ankara Şubesi Konak District Governorship A projekttevékenységet az Európai Bizottság támogatja. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért. 3 of 30

4 1. Előszó A T-EST A Támogatott Foglalkoztatási Eszközök Fogyatékkal Élőknek egy Leonardo da Vinci/Innováció-transzfer projekt, amelyet az Európai Bizottság Élethosszig Tartó Tanulás programja támogat. Az Európai Fogyatékosságügyi Stratégia egyik kulcsfontosságú területe a fogyatékkal élők tanulási és a munkaerő-piaci teljes körű hozzáférésének biztosítása. A T-EST projekt célkitűzése a Támogatott Foglalkoztatás megközelítésének és eszközeinek átültetése azokba az országokba, amelyekben a fogyatékkal élők hatékony szakmai támogatási szolgáltatások hiányoznak, különös tekintettel Bulgáriába, Romániába és Törökországba. A Támogatott Foglalkoztatás tervezésének és három transzfer-országba megvalósuló átültetésének alapját a Támogatott Foglalkoztatási Kézikönyv képezi, amelyet egy korábbi Leonardo da Vinci partnerségben dolgoztak ki. A partnerség célkitűzése az európai Támogatott Foglalkoztatási szolgáltatók fő értékeinek, elveinek és szabványainak azonosítása volt, illetve a fogyatékkal élőkkel való szakmai legjobb gyakorlatok meghatározása volt, annak érdekében, hogy fizetett álláshoz jussanak. Ezen európai értékek alapján a T-EST projekt alapvető célja a TF koncepciójának az átültetése. A projekt célkitűzéseivel összhangban felmérésre kerültek a fogyatékkal élők alkalmazását célzó támogatási rendszerek nemzeti vonatkozásai és a kézikönyv adaptálási szükségletei a hatékony átültetéshez. Hogyan használható a kézikönyv? Támogatott Foglalkoztatás Európában Nemzeti implementáció Eljáráso k 2010-től Európai Szabvány Politikai döntéshozók / finanszírozási rendszer/ projektek Regionális kézikönyv Nemzeti helyzet ismerete Az átültetés lehetőségeinek felmérése Az átültetés támogatása 4 of 30

5 Az előbbi ábra a kézikönyv használatát mutatja be. A Támogatott Foglalkoztatást (TF) több európai országban már az 1980-as évek óta alkalmazzák sikeresen. Az 1993-ban alakult EUSE (A támogatott foglalkoztatás európai egyesülete) 1 készíti el azt a kézikönyvet, amely közös alapot teremt a fogyatékkal élőkkel való munkában annak érdekében, hogy ők fizetett álláshoz juthassanak és biztosíthassák állásukat munkahelyükön. A kézikönyv, amelyet egy európai partnerség keretén belül dolgoztak ki, 2010-ben készült el és a TF vonatkozó európai konszenzus megteremtését célozta. Ezek az európai értékek, normák és elvek képezik a TF implementálásának metodológiai keretrendszerét. A TF szolgáltatás nemzeti átültetéséhez ki kell fejleszteni a szociális szolgáltatások finanszírozási, valamint a szolgáltatók támogatási rendszerét. Különösen a politikai döntéshozóknak van fontos szerepük a fogyatékkal élők hasonló támogatási rendszerének előmozdításában. A TF kézikönyv külön fejezetben mutat rá arra, hogyan lehet politikai döntéshozókat meggyőzni (EUSE kézikönyv, 2010, p ). A jelen kézikönyv a TF-i szolgáltatások regionális szintű implementálására készült. Melyek a fogyatékkal élők alkalmazásának regionális körülményei? A T-EST projekt csapat elsősorban egy kutatást végzett a transzfer-országokban lakó fogyatékkal élő személyek alkalmazására vonatkozó támogatások nemzeti sajátosságainak és a kézikönyv adaptálási szükségleteinek azonosítása érdekében. A TF szemlélet sikeres és hatékony átültetése érdekében, kézikönyvünkben felmérések eredményeit is bemutatjuk, annak érdekében, hogy a nemzeti sajátosságokat körvonalazzuk (lásd a Nemzeti kihívások alfejezeteket). A jelen kézikönyv továbbra is hivatkozik az eredeti EUSE kézikönyvre, ugyanakkor a TF átültetésének gyakorlati és nemzeti szemléleteként, illetve a TF egységesített elveinek nemzeti vonatkozásaként jellemezhető. Következtetésképpen nem az eredeti kézikönyv adaptációja, hanem a Romániára vonatkozó gyakorlati alkalmazása. 1 ( ) 5 of 30

6 2. Alapok és fogalmak A támogatott foglalkoztatás egy munkamódszer, amely a fogyatékkal élők és más hátrányos helyzetű csoportok hozzáférését segíti elő a nyílt munkaerő-piaci fizetett alkalmazás megszerzéséhez, illetve annak megtartásához. (l. EUSE eszköztár, 2010, 9.o) A fogyatékkal élőknek szóló módszer a következő elképzeléseket tartalmazza: képessé tétel, felhatalmazás (empowerment), társadalmi befogadás, méltányosság és egyéni jogok. A módszer lényege: a fogyatékkal élő egyedisége, tisztelet, önrendelkezés, tájékozott választások lehetősége, felhatalmazás, konfidencialitás, a TF-t nyújtók rugalmassága és a szolgáltatásaikhoz való teljes hozzáférhetőség. A munkához való hozzáférés alapvető emberi jog és A fogyatékkal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény külön említi, hogy az államok felelőssége biztosítani a fogyatékkal élő személyek munkavállaláshoz való jogát, másokkal azonos alapon; ez magában foglalja egy, a fogyatékkal élő személyek számára nyitott, befogadó és hozzáférhető, munkaerőpiacon szabadon választott és elfogadott munka révén nyerhető megélhetés lehetőségének jogát. (l. ENSZ egyezmény, 2006, 27/1 par). Azonos alapon azt értik, hogy a különböző tagországokban ugyanazok a feltételek valósulnak meg a szerződéses piaci fizetés, juttatások, biztonságos munkakörülmények és szakmai előrehaladás szempontjából. A TF módszer egyik legfontosabb elve a fizetett munka megszerzése a fogyatékkal élők számára; egyenlő fizetés és azonos lehetőségek mint elérhető célok a fogyatékkal élők számára, csakúgy mint társadalmunkban a fogyaték nélkül élők számára. Az EUSE szempontjából a TF három alappillére a fizetett állás (ellentétben a munkatapasztalati kihelyezéssel, önkéntes munkával, szakmai képzéssel), nyílt munkaerő-piac (szokásos alkalmazás állami vagy magén szférában), folyamatos támogatás (az alkalmazott és munkaadó szükségletei alapján). A folyamatos támogatás az álláskeresés, alkalmazás és a létező munkahely előrehaladási folyamatában nyújtott támogatást jelenti. Ahhoz, hogy az adott vállalat befogadja a munkakeresőt, fontos azonosítani a valós munkakörnyezetben jelenlevő természetes támogatási forrásokat is. Alapeszme az elhelyez-képez-fenntart stratégiának a követése, ellenben a más támogatói szolgáltatások elhelyez-képez elgondolásával, hiszen készségek képzése és tanulása hatékonyabb, ha az a valós vállalati környezetben valósul meg. Továbbá a fogyatékkal élő személyek motivációja magasabb, ha őket kezdetektől alkalmazzák. Több fogyatékkal élő személy nem rendelkezik sok szakmai tapasztalattal, vagy soha sem volt részük 6 of 30

7 alkalmazásban, így a munkatapasztalati kihelyezés hasznos eszköz lehet a fizetett állás megvalósításban. Ezeket úgy kell tekinteni mint eszközöket a cél eléréséhez és nem mint végeredmény (EUSE Toolkit, 2010, 26 o.). 7 of 30

8 2.1. A támogatottak A TF modellje rugalmas és folyamatos, kialakítása lehetővé teszi a TF ügyfelei minden várható szükségletének kielégítését. A TF folyamata alatt a támogatást egyrészt a fogyatékkal élők élvezik, akik segítséget kapnak a fizetett alkalmazás megszerzésében vagy megtartásában. Másrészről a fogyatékkal élők lehetséges alkalmazói élveznek támogatást. 1. ábra: Különböző ügyfélszükségletek 2 A fogyatékkal élők munkahelyi sikeres integrációjának megvalósításában, hatékonyságának és fenntarthatóságának biztosításában, a TF folyamata során szem előtt kell tartani úgy az alkalmazottak, mint az alkalmazók szükségleteit is. Fontos megértenünk az alkalmazók félelmeit, valamint a belőlük fakadó igényeket és megtalálnunk a megfelelő munkaerőt számukra. Az alkalmazás ideje alatt szükséges megszerveznünk a megfelelő támogatásokat, amelyek közé tartozhatnak a fogyaték tudatosításáról szóló tréning, kormányzati támogatási/finanszírozási programok ismerete és gyakorlati megoldások egészségügyi, biztonsági és fogyatékkal élők alkalmazásával kapcsolatos problémákra (l. EUSE eszköztár, 2010, 32.o.). A munkahelyi támogatást továbbá a fogyatékkal élő személy és a munkatársak közös megegyezése alapján lehet előre tervezni. Ez a fogyatékkal élő személynek közvetlen a munkahelyén nyújtott támogatás szorosan kapcsolódik a vállalat környezetéhez és a munkahelyen történő képzésnek lehetőséget biztosító helyi viszonyokhoz. Például figyelembe kell venni, mennyi ideig maradhat a TF tanácsadó a vállalkozásnál; kit lehet megkérdezni; ki felelős a kérdések megválaszolásáért, stb. Tehát, a munkahelyi képzést nem lehet elkülöníteni az alkalmazótól 3 és munkatársaktól (a fogyatékkal elő személy munkahelyi kollegái).kötelező a támogatottak ezen csoportjaival együttműködni. A TF célja a fogyatékkal élők hosszú távú, fenntartható alkalmazása. Megfelelő munkaösszeillesztés (job-matching: egyéni képességek és szükségletek összeegyeztetése az 2 ( ) 3 a person, business or public body that employs workers. In the context of Supported Employment this term is used for a person, business or public body that is actively involved in the Supported Employment process in order to employ a person with a disability or disadvantae or to maintain the work for this person (EUSE Toolkit, 2010, p. 114) 8 of 30

9 állás elvárásaival) akkor beszélünk, ha kölcsönösen előnyös helyzethez vezet, amelyben az alkalmazó és az alkalmazott elérik céljaikat. A munkahelyi gyakorlat 4 egyike azoknak az eljárásnak, amely segít az egyéneknek megtalálni és fenntartani egy fizetett munkahelyet (l. EUSE eszköztár, 2010, 23 o.), továbbá a fogyatékkal élőknek szóló szakmai továbbképzések 5 szintén hasznos és hatékony tevékenységek lehetnek, amelyek közvetve vagy közvetlenül befolyásolják a biztos és fizetett munkahely megszerzését a munkaerőpiacon. A TF szolgáltatásai mindkét támogatottat célozza és természetesen a fogyatékkal élő alapos felkészítése mellett munkaadókat is meg kell győzni a fogyatékkal élők alkalmazását illetően. Például a támogatások jellegéről való felvilágosítás is a TF szolgáltatást nyújtó által, ingyenes támogatás, ingyenes tanácsadás fogyaték és inklúzióról, munkatársak érzékenyítése, pénzügyi támogatásokról szóló tanácsadás, támogatás a munkaösszeillesztés szakaszában stb. Természetesen mindez pozitív hatást gyakorolhat a jelenlegi munkacsapatra is, és a fogyatékkal élő személy alkalmazását a vállalat társadalmi felelősségvállalásának előmozdulásaként tekinthető. Más európai országok tapasztalata és számos esettanulmány bizonyítja a fogyatékkal élők magas produktivitását és hatékonyságát egy munkahelyen. Amennyiben a munka-összeillesztés és a csapat integráció megfelelő, akkor a legtöbb esetben nincsen különbség a fogyatékkal élő és munkatársai eredményességében. A Támogatott Foglalkoztatás proaktív, egyénre szabott módszer, amely lehetővé teszi a fogyatékkal élők számára, hogy a munkához való jogukkal éljenek (l. EUSE eszköztár, 2010, 47 o.) és kulcsfontosságú kell legyen minden európai ország döntéshozói számára. Továbbá létezik az EUSE állásfoglalása a döntéshozók megközelítésére (EUSE Toolkit, 2010, 44 o.) és a TF eljárás előnyeiről való meggyőzésére. 4 Are unpaid and can be for any amount of hours per week. A work experience placement should be time-limited to avoid exploitation of the job seeker and EUSE would recommend that 8-12 weeks is a suffienct time period to meet the objectives of the placement (EUSE, Toolkit, 2010, p. 118) 5 vocational education or training prepares persons for jobs that are based on manual or practical activities, traditionally non-academic, and totally related to a specific vocation (EUSE Toolkit, 2010, p. 118) 9 of 30

10 2.2. Regionális jogi keret Ahhoz, hogy a fogyatékkal élők a nyílt munkaerő-piaci lehetőségeikről átfogó képet kaphassunk, fontos az ország jogi előírásait tanulmányozni. Ebben a fejezetben a Romániára vonatkozó fő szempontokat fogjuk összefoglalni, annak érdekében, hogy a fogyatékkal élő személyek munkavállalási útjukon nyújtott segítésre összpontosíthassunk. Jogi politikák és fundamentumok fontos szerepet játszanak a fogyatékkal élők szakmai integrációjában. A romániai jogszabályok a Hozzáférhetőség mindenkinek (közüzemi épületek, tömegközlekedés, parkolók, könyvtár stb.) elvére támaszkodik Romániában a 448/2008-as törvény 6 a leginkább használt rendelkezés, amely az állást kereső fogyatékkal élő személy jogait írja elő, aki akadálymentes hozzáférést élvez a nyílt munkaerő-piachoz, otthonában, védett műhelyben és szakmai felméréshez. Alkalmazott személyek ingyenes szakmai képzéseken vehetnek részt, a munkatér ingyenes adaptálásának és a jövedelmi adóktól való mentesség jogát élvezheti. Az alkalmazók szintén pénzügyi támogatásban részesülhetnek az állam részéről. Fontos megvizsgálni az alkalmazóknak járó pénzügyi támogatásokat, annak érdekében, hogy felkelthessük érdeklődésüket a fogyatékkal élő személy alkalmazását illetően. További alkalmazóknak járó támogatásokról a kézikönyv mellékletében olvashat. Kvóta rendelkezések általánosak a fogyatékkal élők alkalmazásának ösztönzésére. Azoknak a romániai köz és magán intézményeknek, amelyek több mint 50 alkalmazottal rendelkeznek, 4% fogyatékkal élő személyt kell alkalmazniuk. Alternatívaként minden nem alkalmazott személy után a bruttó minimálbér 50%-ának megfelelő értékű adót fizethet, illetve fogyatékkal élő személyeket alkalmazó vállalkozások által létrehozott javakat vásárolhat. Továbbá az adaptált munkakörnyezet költségeinek visszatérítésére is lehetőség van, akár a szállítás támogatására (személy vagy nyersanyagok) és a társadalmi biztosítási járadékoktól (munkanélküli járulékalap, képzés, fogyatékkal élők alkalmazása) való mentességre. Ha a munkavállalás nem valósítható meg, a védett műhelyek egy lehetőséget biztosítanak a fogyatékkal élő személy alkalmazására. Több lehetőség van amelyek állami támogatásban részesülnek.. Romániában a védett egységek, mint a védett műhelyek 7 a profitadó mentességet élveznek, amennyiben a profit 75%-át visszaforgatják a újjászervezésre, technológiai berendezések beszerzésére, a védett munkahelyek ellátására. 6 ( ) 7 provides employment opportunities for people with disabilities or disadvantages. The word sheltered refers to a protective environment, workers can be paid or can receive benefits (EUSE Toolkit, 2010, p. 117) 10 of 30

11 2.3. Átültetés és a szolgáltatók Annak érdekében, hogy a Támogatott Foglalkoztatási módszerek magas színvonalú alkalmazását, illetve a fogyatékkal élők munkaerő-piaci sikeres elhelyezkedését érjük el, megfelelő TF szolgáltatókra és tanácsadókra van szükség. A TF tanácsadók különböző szerepekkel szembesülhetnek a napi tevékenységeikben. A fogyatékkal élő személy képzése és útmutatása mellett, hálózatépítési, marketing és közvetítői készségekkel kell rendelkezniük, továbbá munkajogi ismereteik kell legyenek a munkaadók és munkavállalók tájékoztatása érdekében. A TF tanácsadó hozzáállása a támogatottakat tekintve ügyfélorientált. Az önrendelkezés és megerősítés (felelősségvállalásra való ösztönzés) két fő jellemző a fogyatékkal élőkkel való foglalkozásban, amelyek a támogatói hozzáállást eredményeznek. Ez konkrétan a függetlenség engedélyezését és a csak szükség esetén nyújtott támogatást jelenti. Egyes európai országokban, mint például Ausztriában, a TF tanácsadók feladatai két speciális szerep köré csoportosítható. Egyrészt a TF munkás állásokat azonosít be és a munkaillesztésért felelős. Amikor az új munkahelyen elindul a fogyatékkal élő személy tevékenysége, kezdetét veszi a munkahelyen történő tanácsadás, amelyet egy specializált foglalkozási tanácsadó (JobCoach ) 8 biztosít. Természetesen szoros kapcsolat van közöttük és hatékony együttműködésre van szükség. Más országokban TF munkás mindkét munkaterültet vállalja és tevékenysége tartalmazza a foglalkozási tanácsadó szerepét is. Fontos kiemelni ebben a kézikönyvben, hogy meg kell találni a romániai viszonyoknak megfelelő eljárást, hiszen a szolgáltatásokat mindig újrafejleszthetők, ezért rugalmasan kell tekintenünk őket. Összehasonlítva más országokkal, Ausztriában a támogatási szolgáltatások meghatározott időtartamúak (max 1 év a TF munkás, max. 6 hónap a foglalkozási tanácsadó), ezért a támogatási rendszer korlátot szab a támogatási lehetőségeknek az idő tekintetében. Más országokban nem jellemző ez az időkorlátozás és a TF szolgáltatási pályázatok esetében fontos ezt szem előtt tartani. A nemzeti finanszírozási struktúrák szintén eltérőek. Egyes támogatási rendszerek top-down, fentről-lefele struktúrába vannak szervezve, akárcsak Ausztriában, ahol a szövetségi szociális irodák, mint szerződő ad megbízásokat más támogatói szervezetnek. Más országokban a TF szolgáltatásokat regionális, önkormányzati egységek támogatják és bottom-up, lentről felfele szervezettel. A lehetséges és legjobb módot Romániában még meg kell találni. 8 EUSE defines JobCoach as a role specific to providing in-work support and this term is therefore only applicable to a part of the Supported Employment process (EUSE Toolkit, 2010, p. 115) 11 of 30

12 A fő hangsúly a kézikönyvben a TF dolgozó hozzáállására tevődik a fogyatékkal élők és azok munkalehetőségei irányába, valamint a támogatói mibenléte irányára. Az átültetési és alkalmazási projekt esetében fontos kereteket is szem előtt tartani. 12 of 30

13 3. A Támogatott Foglalkoztatás folyamata és módszertana A Támogatott Foglalkoztatás egy rugalmas, az egyének szükségleteire és képességeire szabott öt lépéses folyamatként jellemezhetjük. Az EUSE TF eszköztára alapvető és hasznos adatokkal szolgál az öt szakaszt illetően, tanácsokat ad a területen alkalmazandó módszereket illetően és nem kizáró jellegű, hanem tájékoztatást ad a TF szolgáltatásainak folyamatáról és módszereiről (l. EUSE eszköztár, 2010, 53 o.) 2.ábra: a TF öt szakaszos folyamata A módszer romániai sikeres átültetése érdekében, most részletesen elemezzük a folyamat mind az 5 szakaszát. Hogyan dolgozzunk fogyatékkal élőkkel figyelembe véve a TF elveit? Hogyan készíthetjük el az álláskereső szakmai profilját? Hogyan lehet lehetséges alkalmazókkal kapcsolatba lépni és hogyan lehet őket a fogyatékkal élők alkalmazásának gondolatával kapcsolatba hozni? Végezetül, hogyan lehet a fogyatékkal élőket közvetlenül a munkahelyen támogatni? Ez a kézikönyv a TF eljárás alkalmazási lehetőségeit mutatja be, amely tulajdonképpen egy ideál-tipikusan lépcsős folyamat, amelyet a szolgáltatás körülményeihez kell igazítani. Továbbá elengedhetetlen a fogyatékkal élők és foglalkoztathatóságukkal szembeni hozzáállás szakasz: Kapcsolatfelvétel az ügyféllel 13 of 30

14 Ebben a szakaszban a fogyatékkal élő személyeket tájékoztatni kell esélyeikről, lehetőségeikről és valószínű támogatásukról annak érdekében, hogy tájékozott döntéseket hozhassanak. A szakasz lefolyása után eldönthetik, hogy igénybe veszik-e a TF eszközeit a munkahelykeresésben, majd közös megegyezésen alapuló akciótervet dolgoznak ki számára a TF szolgáltatásainak használhatóságáról. E szakaszban megvalósuló tevékenységnek lényegesnek, személyközpontúnak kell lenniük és a megegyezett cselekvési terv részét kell képezniük, amely végül az egyént alkalmazotti viszonyba segiti. 9 Az ügyféli kapcsolatfelvétel mindig különböző, ennek ellenére fontos a közös, az álláskereső és TF dolgozó közötti együttműködést szabályozó konkrét terv kidolgozása. Elsőször is minden reklám anyag nagyon fontos a TF szolgáltatást nyújtó számára, arra vonatkozóan, hogy az álláskereső felkészülten vesz majd részt az első találkozáson, vagy információkat szerezhet a TF szolgáltatásokra vonatkozóan, vagy más esetleges szolgáltatásokról. Az első kapcsolatfelvétel a TF szolgáltatást nyújtóval egyszerű és könnyen megvalósítható kell legyen, például a kapcsolatfelvételnek különböző módjai lehetnek (telefon, , személyes találkozó). A TF dolgozó számára elengedhetetlen, hogy az álláskereső kommunikációs készségeiről és a számára fontos tényezőkről ismeretet szerezzen, annak érdekében, hogy teljes részvételt biztosíthasson a párbeszédben, visszajelzésekben, stb. Az első kapcsolatfelvétel alkalmával egy első személyes találkozó megszervezésére is sor kell kerüljön. Ezt követően az első interjúval megkezdődik az álláskereső és a szolgáltató közötti együttműködés. Ideális esetben ez az első találkozó személyes (szemtől szembe) és az állást kereső fogyatékkal élő személy minden igényét figyelembe veszi (társas környezet, az információk mennyisége, a találkozó időtartama). A találkozó célkitűzése a fogyatékkal élő személlyel kapcsolatos minden releváns információ megszerzése és megállapítása, amely az egészségi állapottal, lakhatással, jövedelemmel, személyes körülményekkel kapcsolatos tájékozódást kell tartalmazzon. Továbbá fontos ebben a szakaszban a bizalom és tisztelet megalapozása annak érdekében, hogy a TF dolgozó minden információ birtokába juthasson. Az álláskeresőt be kell vonni és minden a támogatást érintő megbeszéléshez, párbeszédhez egyetértését kell adja, még akkor is, ha a TF dolgozó más érdekelt felekkel beszélget. Az önrendelkezés, megerősítés ( képessé tevés ), egyediség és tisztelet elveit mindig be kell tartani. 9 ( ) 14 of 30

15 Az első interjút követően a tervezési beszélgetés egy konszenzusos megállapodáshoz vezethet. Például a személyes jövőkép 10 egy megfelelő személy-központú módszer lehet a tervezési megbeszélés megvalósításához. Ez egy jó módszer a kommunikációs problémákkal küzdő személyek esetében is, tekintettel arra, hogy egyénileg tervezett és megvalósítható. Személy központú eljárások hatékony módszertani eszközök a fogyatékkal élő személyek jövővel kapcsolatos célkitűzéseik és vágyaik azonosításában. Különösen ez a személyközpontú hozzáállás elengedhetetlen a fogyatékkal élőkkel való együttműködésben, hiszen mindaz, amit mi a fogyatékkal élő személyről gondolunk, meghatározza a fejlődési lehetőségeiket és azt a módot, ahogyan a támogatást nyújtjuk. Tehát elgondolkodhatunk: Hogyan biztosíthatjuk, hogy a támogatási szolgáltatásaink eleget tegyenek az a fogyatékkal élő személy egyéni igényeknek és segítse őt abban, hogy környezetébe beilleszkedve élhessen. 11 4, ábra: Kapcsolatfelvétel az ügyféllel t 12 Első kapcsolat Első találkozás Tervezési megbeszélések Egyéni cselekvési terv A kapcsolatfelvétel során álláskereső és TF dolgozó között hatékony és érthető kommunikációra van szükség annak érdekében, hogy egy alapot képezhessenek a további együttműködésnek és természetesen elkötelezettséget a megegyezett egyéni munkavállalási terv követésére. Az egyéni munkavállalási terv a következő pontokat tartalmazza: Mit kellene tenni? Ki a felelős a tervben foglalt tevékenységek megvalósításáért? Mikor valósulnak meg az intézkedések? Ki fogja megállapítani, hogy az intézkedés megvalósult-e? (EUSE Toolkit, 2010, 60 o.). Elkötelezettség és kölcsönös megegyezés kulcsfontosságú az egész TF folyamatban. Az álláskereső fogyatékos személy aktív részvétele szükséges a TF folyamat alatt. Fontos hangsúlyozni, hogy a fogyatékkal élő személy nemcsak kedvezményezett és nem csak egy szolgáltatásban részesül, hanem felelősséget is kell vállalnia Nemzeti kihívások Egyes esetekben hiányzik az emberek munkavállalási motivációja. Romániában léteznek olyan támogatások, amelyek akadályozzák a munkavállalási kezdeményezést a 10 For further information, see: ( ) 11 Further information: ( ) 12 Compare: EUSE Toolkit, 2010, p of 30

16 támogatások, segélyek elvesztésének félelméből adódóan. Azok, akik munkaképességük több mint 50 % elveszítik, betegnyugdíjra jogosultak, ellenben elméletileg a fogyatékkal élő személyeknek motiváltnak kellene lenniük, mert a segélyek nem elegendőek egy tisztességes megélhetéshez (T-EST Report N26,19 o.). Annak ellenére, hogy a részmunkaidős foglalkoztatottság megengedett, veszélyben vannak az anyagi támogatásaik elvesztését tekintve (T-EST Report N26, 7 o.) Ez egy lehetséges oka lehet a tartózkodó, inaktív viselkedésnek. Ezekben az esetekben a tanácsadás egyik legfontosabb részét képezi az alkalmazás és a támogatások elvesztésének lehetséges módjairól szóló felvilágosítás. Az kapcsolatfelvétel kulcsfontosságú a TF folyamatban és a fogyatékkal élő személy munkavállalási motivációjának meghatározása a legfontosabb ebben a szakaszban. A munkahely keresésben kapott támogatási igényeket célzó tanácsadás után, a fogyatékkal élő személynek egy tájékozott döntést kell hoznia. Különösen a különböző fogyatékossági támogatási rendszerek esetében fontos ez a döntési folyamat annak érdekében, hogy a fogyatékkal élő személy jövőbeni céljait meghatározhassuk. Az ellentmondásos támogatási rendszerrel szembeni tudatosság növelésére van szükség Szakasz: A munkavállalói profil kidolgozása E szakasz célkitűzése a lényeges információk beszerzése az álláskereső, fogyatékkal élő motivációjának, személyes érdeklődésének, munkával kapcsolatos attitűdjeinek, forrásainak és támogatási igényeinek megismerése. Fontos az együttműködésben aktív partnerként kezelni az álláskeresőt, akinek reális elképzelései kell legyenek majd a lehetséges munkahelyekről és szakmai fejlődési lehetőségekről. E folyamat során megismerjük a fogyatékkal élő személy munkához való viszonyát elvárásait, tanulási szükségleteit, korábbi munkatapasztalatát, munkapreferenciáit, tanulmányi hátterét, továbbképzéseit, személyes szakismeretét és készségeit (hétköznapi, kommunikációs és társas készségeit, heti rutinját stb.) 13 A szakasz célja egy átfogó kép kialakítása az álláskeresőről, illetve az álláskeresőnek önmagáról, hogy megfelelő döntéseket hozhasson. A fogyatékkal élő és a TF munkatárs közötti párbeszédnek folyamatosnak kell lennie, amelyhez több találkozóra van szükség. A profil megkönnyíti a gyakorlati munkakeresést és igényes munkaközvetítéstmegfelelő társítást. 14 Természetesen fontos a fogyatékkal elő személlyel az információk közzétételéről beszélni, majd a munkavállaló és TF munkatárs között megállapodást találni erről. Elengedhetetlen az új munkahelyet a fogyaték sajátosságainak szemszögéből való megközelítése és annak eldöntése, hogy milyen információkat szükséges nyilvánosságra hozni és melyeket nem. 13 EUSE Toolkit, 2010, 77 o. 14 ( ) 16 of 30

17 A lényeges információk megszerzése után a karriertervezési és támogatási stratégiák következnek. Fontos egy reális kép kialakítása a lehetséges munkahelyekről, valamint annak megállapítása, hogy a fogyatékkal élőnek milyen támogatásra van szüksége a munkahelyen és azon kívül. Például ha a jogi keret megengedi, próbanapokat 15 vagy munkatapasztalati kihelyezést lehet alkalmazni, hogy az ügyfél fogalmat alkosson a különböző munkahelyzetekről. Romániában hasonló jellegű munkapróbás lehetőségek nem léteznek, de óriási eredmény lenne a fogyatékkal élők alkalmazásában. A politikai döntéshozókat tájékoztatni kellene a Támogatott Foglalkoztatás európai standardjainak hátteréről és fő kérdéseiről annak érdekében, hogy hasonló lehetőségeket biztosítsanak fogyatékkal élőknek. A védett műhelyeket, önkéntes munkát vagy szakmai tréningeket a nyílt munkaerőpiaci integráció előkészítő lépéseinek lehet tekinteni, de a munkatapasztalati kihelyezés gyakran a vállalaton belüli alkalmazást is lehetővé teszi. 4. ábra: Személy-központú nyíl ábrázat 16 Ebben a szakaszban szükség van a fogyatékkal élő személy támogatási igényeinek tisztázására. Például lehetőség nyílik ismét személy-központú eszközök használatára (4. ábra), ahhoz, hogy egy képet alkothassunk arról, hogy mi fontos a fogyatékkal élő személy számára a jövőbeli munkájával kapcsolatban. Különböző személy-központú eszközök léteznek a szakmai profil elkészítéséhez, de léteznek más olyan eszközök is, amelyeket szintén használhatunk a felmérés e szakaszban. Számos kérdőív létezik jellemzők megállapítására és sajátos számítógépes teszt áll rendelkezésre. A közvetlenül soron következő lépés, amely a Munkahelyfeltáráshoz vezet a cselekvési terv kidolgozása. Ez az egyéni cselekvési terv tartalmazza a célkitűzéseket, feladatokat ( ) 17 of 30

18 (munkavállaló, TF munkatárs, a munkavállaló támogatói kapcsolati háló), konkrét időhatárokat, elérendő eredményeket és rendszeres időközönként újra kell értékelni. Fontos az érintett személyeket is bevonni a cselekvési terv kidolgozásába. Minden lépés felelősségét fel kell osztani konkrétan megnevezett kisebb feladatokra és minden, a cselekvési tervbe bevont személynek a tervezési folyamatban is részt kell vennie. A cselekvési terv célkitűzéseinek érthető nyelvezetűnek, konkrétnak, mérhetőnek kell lenniük és egy konszenzuson alapuló párbeszédre kell épülniük. Fontos egy ilyen cselekvési terv felügyelete a közösen elfogatott eljárás biztosításához és más alternatív lehetőségek megvilágítására, amennyiben egy célkitűzést nem lehet megvalósítani Nemzeti kihívások Fogyatékkal élő személyek gyakran alacsony iskolai végzettséggel rendelkeznek és a nyílt munkaerő-piacon szerzett alacsony tapasztalatuk megnehezíti a lehetséges munkahelyek feltérképezését. Talán a szakmai továbbképzések vagy a munkapróba/ munkatapasztalati kihelyezés képezhetik a munkaerő-piaci integráció első lépését. Szükséges lenne vitára bocsátani a hasonló képzések korlátozottságát Romániában. A felmérésben megkérdezett ONG vezetők kihangsúlyozták, hogy a jelenlegi képzési kínálat nem felel meg a munkaerő-piaci kihívásoknak (T-EST Report N26, 19 o.) Ez valójában több európai ország számára probléma, és egy kihívás a politikai döntéshozók számára is. Fontos különbséget tenni a munkavállalás kontextusán kívül megvalósult képzés és a munkahelyen megvalósuló közvetlen támogatás között a Támogatott Foglakoztatást nyújtó szolgáltatóknak a fizetett alkalmazásra kell összpontosítaniuk és ennek lehetséges megvalósítási módjaira. De természetesen a figyelem a fogyatékkal élők tanügyi rendszerének problémáira való felhívása is értékes és fontos Szakasz: Munkahelyek feltárása és a Kapcsolatfelvétel a Munkaadóval A fogyatékkal élők munkavállalási folyamatában ez egy kulcsfontosságú szakasz. A folyamat az előkészítő munkával kezdődik önéletrajz szerkesztésen, támogató kapcsolati háló (kulcsszereplők: munkakereső, munkáltatók, TF tanácsadó, támogatók, családtagok, társadalmi háló, szolgáltatók) azonosításán túl a reális munkaerő-piaci célok megfogalmazásával (l. EUSE eszköztár, 2010, 80 o.). A mellékletben található néhány példa és ötlet az önéletrajz elkészítéséhez. Tanácsként javasolt a különböző üzleti területek önéletrajz-írás internetes kutatását és annak a kérdésnek a figyelembe vételét, hogy milyen 18 of 30

Támogatott foglalkoztatás szolgáltatás

Támogatott foglalkoztatás szolgáltatás Jásper Éva Csányi Zsuzsanna Támogatott foglalkoztatás szolgáltatás Jegyzet EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR Budapest, 2009 A jegyzet a következő kézikönyv átdolgozásával

Részletesebben

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CAF MODELL JELENTŐSÉGE, FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE... 5 3. A CAF MODELL GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK MENETE... 7 4. AZ ADOTTSÁGOK ÉRTÉKELÉSE... 9 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS... 10 1.1.

Részletesebben

A TÁMOGATOTT FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLTATÁS FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK XIV. DISABILITY STUDIES FT DS. Gyakorlati ismeretek tára

A TÁMOGATOTT FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLTATÁS FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK XIV. DISABILITY STUDIES FT DS. Gyakorlati ismeretek tára Használd a könyvjelzõt! FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK XIV. DISABILITY STUDIES FT DS A TÁMOGATOTT FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLTATÁS Gyakorlati ismeretek tára Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv

Részletesebben

Foglalkoztatás európai összefüggései: Fogyatékosság és alkalmazás. UEmploy Európai Jelentés

Foglalkoztatás európai összefüggései: Fogyatékosság és alkalmazás. UEmploy Európai Jelentés Foglalkoztatás európai összefüggései: Fogyatékosság és alkalmazás UEmploy Európai Jelentés UEmploy: Konzultánsok a fogyatékkal élőkért 510784-LLP-1-2010-1-RO-LEONARDO-LMP Tartalom Vezetői összefoglaló

Részletesebben

Stratégiai tervezés a szociális munkában

Stratégiai tervezés a szociális munkában Stratégiai tervezés a szociális munkában 1 2 Kőnig Éva (szerk.) Stratégiai tervezés a szociális munkában Debrecen, 2011 3 A kiadvány a Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszéke, valamint

Részletesebben

ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN

ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN Szerzők: Deák Éva Füzessy Józsefné Daróczy- Hajas Klaudia Hajas György Jásper Éva Kóródi Edit Pántya Erika Török Réka Valiczkó Éva

Részletesebben

Álláskeresők kézikönyve

Álláskeresők kézikönyve Álláskeresők kézikönyve 1 Kézikönyv tartalomjegyzék Oldal Bevezetés 3 1. Keretrendszer 5 2. Célcsoportok 7 3. Áttekintés 9 4. Tanulási pálya 11 5. Álláskeresés és a munkavállalói kompetenciák 14 5.1. Egyéni

Részletesebben

Elektronikus kézikönyv Karrier Irodák és hallgatók számára

Elektronikus kézikönyv Karrier Irodák és hallgatók számára i Elektronikus kézikönyv Karrier Irodák és hallgatók számára Készült a KKT - Készség, Kompetencia, Tudás A Budapesti Gazdasági Főiskola komplex szolgáltatásfejlesztése a munkaerőpiac kompetenciafejlesztési

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő emberek társadalmi és jogi helyzete Magyarországon és nemzetközi kitekintésben

A megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő emberek társadalmi és jogi helyzete Magyarországon és nemzetközi kitekintésben A megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő emberek társadalmi és jogi helyzete Magyarországon és nemzetközi kitekintésben Helyzetfeltáró tanulmány Készítette: Nagy Zita Éva Pál Zsolt Szerepi

Részletesebben

Ösztönző módszertani anyag a gyakornoki programban résztvevő gyakornokokat fogadó szervezetek, mentorok és gyakornokok részére

Ösztönző módszertani anyag a gyakornoki programban résztvevő gyakornokokat fogadó szervezetek, mentorok és gyakornokok részére Dolgozva tanulj - C komponens Ösztönző módszertani anyag a gyakornoki programban résztvevő gyakornokokat fogadó szervezetek, mentorok és gyakornokok részére Kódszám: TÁMOP-2.3.4.B projekt C komponens 2014-2015

Részletesebben

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum 2004-2006 Magyar Köztársaság Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Egészségügyi Szociális és Családügyi

Részletesebben

intervenciós eszközként is alkalmazható. A nemzetközi gyakorlatban használatos eszközöket az 1. táblázatban és az 1. ábrán foglaljuk össze.

intervenciós eszközként is alkalmazható. A nemzetközi gyakorlatban használatos eszközöket az 1. táblázatban és az 1. ábrán foglaljuk össze. NEMZETKÖZI ÁTTEKINTÉS A KORAI ISKOLAELHAGYÁS KEZELÉSÉRE SZOLGÁLÓ HÁTRÁNYKOMPENZÁCIÓS ESZKÖZÖKRŐL Adamecz Anna Nagy Edit Orosz Anna Scharle Ágota Váradi Balázs 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Tanulmányunkban a

Részletesebben

equalset tapasztalatok

equalset tapasztalatok equalset tapasztalatok equalset tapasztalatok hátrányos helyzetû emberek munkaerôpiaci integrációjához vezetô különféle utak 2007 A könyv anyagát az equalset nemzetközi partnerség dolgozta ki. A kiadvány

Részletesebben

A foglalkozási rehabilitáció komplex szolgáltatási folyamata a hazai gyakorlatban

A foglalkozási rehabilitáció komplex szolgáltatási folyamata a hazai gyakorlatban A foglalkozási rehabilitáció komplex szolgáltatási folyamata a hazai gyakorlatban I. Bevezetés: kutatási cél, definíciók Kutatásunk célja, hogy az azonosságok és különbségek feltárásának eszközével összehasonlítsuk

Részletesebben

Szociális beszerzés. Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során

Szociális beszerzés. Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során Szociális beszerzés Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során Ez a publikáció az Európai Unió foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási program (2007 2013) megbízása

Részletesebben

Fiatalok Lendületben Program Pályázati útmutató

Fiatalok Lendületben Program Pályázati útmutató Európai Bizottság Fiatalok Lendületben Program Pályázati útmutató (Érvényes: 2012. január 1-től) 1 TARTALOM TARTALOM 3 BEVEZETÉS.. 4 A RÉSZ ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ A FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAMRÓL 5 1. Melyek

Részletesebben

A Dobbantó program pedagógiai koncepciója

A Dobbantó program pedagógiai koncepciója A Dobbantó program pedagógiai koncepciója Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2009. A Dobbantó program a Munkaerő-piaci Alap képzési alaprész központi keretéből, az Oktatási és Kulturális

Részletesebben

Kézikönyv az integrációról

Kézikönyv az integrációról Második kiadás Kézikönyv az integrációról szakpolitikusok és szakemberek számára Igazságügyek, Szabadság és Biztonság Főigazgatósága Európai Bizottság Kézikönyv az integrációról szakpolitikusok és szakemberek

Részletesebben

EU rendelet a környezetvédelmi vezetésről

EU rendelet a környezetvédelmi vezetésről EU rendelet a környezetvédelmi vezetésről Kiadja a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Tervezés és nyomdai kivitelezés: Sásdi Kiadó és Nyomda Kft. Felelős vezető: Sásdi Zoltán Illusztráció: Tréfás

Részletesebben

A kivonat a Fővárosi Esélyegyenlőségi Módszertani Iroda megbízásából az EQUAL közösségi kezdeményezés finanszírozásában készült.

A kivonat a Fővárosi Esélyegyenlőségi Módszertani Iroda megbízásából az EQUAL közösségi kezdeményezés finanszírozásában készült. A flexicurity közös alapelvei felé: több és jobb munkahelyet rugalmasság és biztonság révén Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlőségi Főigazgatóság Kézirat lezárva 2007 júliusában

Részletesebben

Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára

Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára A tagszövetségei Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára 1 Készült Magyarországon, 2010 júniusában. A kiadvány az Ageing Workforce 2 Ensuring

Részletesebben

Emberi Erőforrás menedzsment a National Instrumentsnél

Emberi Erőforrás menedzsment a National Instrumentsnél Debreceni Egyetem Informatikai Kar Emberi Erőforrás menedzsment a National Instrumentsnél Készítette: Varga Ádám Témavezető: Kun András István, egyetemi adjunktus, Debreceni Egyetem Közgazdaság- és Gazdaságtudományi

Részletesebben

MELLÉKLET Nemzetközi gyakorlatok bemutatása az egyes fejezetekhez

MELLÉKLET Nemzetközi gyakorlatok bemutatása az egyes fejezetekhez MELLÉKLET Nemzetközi gyakorlatok bemutatása az egyes fejezetekhez Minimálbér alkalmazása és differenciálásának szempontjai A minimálbér meghatározása az EU tagállamokban A 27 tagállamból 20-ban van országos,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁS-KELTETŐ MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

VÁLLALKOZÁS-KELTETŐ MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ start-up-model Új vállalkozások létrehozásának ösztönzését és segítését célzó rendszer kidolgozása a belga, portugál és francia modellek alapján VÁLLALKOZÁS-KELTETŐ MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ Békés Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

Telepítési Csomag Kézikönyv önkéntes programok szociális intézményekben történõ elindításához

Telepítési Csomag Kézikönyv önkéntes programok szociális intézményekben történõ elindításához HEFOP -2.2.1.-06/1-2006-12-0020/4.0. BEFOGADÓ INTÉZMÉNYEK. A SZOCIÁLIS SZEKTOR FEJLESZTÉSE ÖNKÉNTES PROGRAMOK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEKBE TÖRTÉNÕ INTEGRÁLÁSÁN KERESZTÜL. Alcím: Szociális szakemberek és önkéntesek

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS AJÁNLÁSA. (2006. december 18.) az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról (2006/962/EK)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS AJÁNLÁSA. (2006. december 18.) az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról (2006/962/EK) L 394/10 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.12.30. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS AJÁNLÁSA (2006. december 18.) az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról (2006/962/EK) AZ

Részletesebben

Az öt muskétás FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA

Az öt muskétás FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA Az öt muskétás FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA 1 Tartalom 1. Foglalkoztatási stratégiai célkitűzések 2. A helyzetfelmérés és tanulságai 3. Dániai tapasztalatok hatása a foglalkoztatási stratégiánk kialakítására

Részletesebben

Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú módszertani intézmények működésére

Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú módszertani intézmények működésére Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú módszertani intézmények működésére Szerző: Kovács Anikó Készült: Az NPM Új Közmenedzsment Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság, valamint a PDCA

Részletesebben

A kiadvány megalkotásához nyújtott támogatást ezúton is köszönjük a programban közreműködő szervezeteknek:

A kiadvány megalkotásához nyújtott támogatást ezúton is köszönjük a programban közreműködő szervezeteknek: Szerzők: Jásper Éva, Kanizsai-Nagy Ildikó Egyes fejezetek megírásában közreműködtek: Csányi Zsuzsanna, Janoch Monika, Kiss Gyöngyi, Németh Krisztina, Németh Regina, Őszi Tamásné, Dr. Stefanik Krisztina

Részletesebben

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012 MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ 7. A tanulók menedzselése Szemere Bertalan Szakközépiskola,

Részletesebben