N 28 Kézikönyv. Támogatott Foglalkoztatás Romániában (RO) -tervezet-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "N 28 Kézikönyv. Támogatott Foglalkoztatás Romániában (RO) -tervezet-"

Átírás

1 N 28 Kézikönyv Támogatott Foglalkoztatás Romániában (RO) -tervezet- ÉLETHOSSZIG TARTÓ TANULÁS PROGRAM Leonardo da Vinci / Innovációtranszfer Szerződés száma - LLP-LDV-TOI-12-AT-0011 Projekt száma AT1-LEO A projekttevékenységet az Európai Bizottság támogatja. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért.

2 Tartalomjegyzék 1. Előszó Alapok és fogalmak A támogatottak Regionális jogi keret Átültetés és a szolgáltatók A Támogatott Foglalkoztatás folyamata és módszertana szakasz: Kapcsolatfelvétel az ügyféllel Nemzeti kihívások Szakasz: A munkavállalói profil kidolgozása Nemzeti kihívások Szakasz: Munkahelyek feltárása és a Kapcsolatfelvétel a Munkaadóval Nemzeti kihívások Szakasz: Támogatás a munkahelyen és Utókövetés / Karrierfejlesztés MELLÉKLET...26 I. Alkalmazóknak járó anyagi támogatások (76/2002-es törvény) II. Az önéletrajz elkészítése III. Esettanulmányok of 30

3 T-EST fő partner szervezetek Ország Szervezet Ausztria Belgium Jugend am Werk Steiermark GmbH European Association of Service providers for Persons with Disabilities (EASPD) Chamber of Commerce and Industry of Dobrich (CCI) Bulgária Marie Curie Association (MCA) Zgura- M Olaszország Formazione Co&So Network Románia Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság (DGASPC HR) Törökország Altinokta Körler Dernegi Ankara Şubesi Konak District Governorship A projekttevékenységet az Európai Bizottság támogatja. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért. 3 of 30

4 1. Előszó A T-EST A Támogatott Foglalkoztatási Eszközök Fogyatékkal Élőknek egy Leonardo da Vinci/Innováció-transzfer projekt, amelyet az Európai Bizottság Élethosszig Tartó Tanulás programja támogat. Az Európai Fogyatékosságügyi Stratégia egyik kulcsfontosságú területe a fogyatékkal élők tanulási és a munkaerő-piaci teljes körű hozzáférésének biztosítása. A T-EST projekt célkitűzése a Támogatott Foglalkoztatás megközelítésének és eszközeinek átültetése azokba az országokba, amelyekben a fogyatékkal élők hatékony szakmai támogatási szolgáltatások hiányoznak, különös tekintettel Bulgáriába, Romániába és Törökországba. A Támogatott Foglalkoztatás tervezésének és három transzfer-országba megvalósuló átültetésének alapját a Támogatott Foglalkoztatási Kézikönyv képezi, amelyet egy korábbi Leonardo da Vinci partnerségben dolgoztak ki. A partnerség célkitűzése az európai Támogatott Foglalkoztatási szolgáltatók fő értékeinek, elveinek és szabványainak azonosítása volt, illetve a fogyatékkal élőkkel való szakmai legjobb gyakorlatok meghatározása volt, annak érdekében, hogy fizetett álláshoz jussanak. Ezen európai értékek alapján a T-EST projekt alapvető célja a TF koncepciójának az átültetése. A projekt célkitűzéseivel összhangban felmérésre kerültek a fogyatékkal élők alkalmazását célzó támogatási rendszerek nemzeti vonatkozásai és a kézikönyv adaptálási szükségletei a hatékony átültetéshez. Hogyan használható a kézikönyv? Támogatott Foglalkoztatás Európában Nemzeti implementáció Eljáráso k 2010-től Európai Szabvány Politikai döntéshozók / finanszírozási rendszer/ projektek Regionális kézikönyv Nemzeti helyzet ismerete Az átültetés lehetőségeinek felmérése Az átültetés támogatása 4 of 30

5 Az előbbi ábra a kézikönyv használatát mutatja be. A Támogatott Foglalkoztatást (TF) több európai országban már az 1980-as évek óta alkalmazzák sikeresen. Az 1993-ban alakult EUSE (A támogatott foglalkoztatás európai egyesülete) 1 készíti el azt a kézikönyvet, amely közös alapot teremt a fogyatékkal élőkkel való munkában annak érdekében, hogy ők fizetett álláshoz juthassanak és biztosíthassák állásukat munkahelyükön. A kézikönyv, amelyet egy európai partnerség keretén belül dolgoztak ki, 2010-ben készült el és a TF vonatkozó európai konszenzus megteremtését célozta. Ezek az európai értékek, normák és elvek képezik a TF implementálásának metodológiai keretrendszerét. A TF szolgáltatás nemzeti átültetéséhez ki kell fejleszteni a szociális szolgáltatások finanszírozási, valamint a szolgáltatók támogatási rendszerét. Különösen a politikai döntéshozóknak van fontos szerepük a fogyatékkal élők hasonló támogatási rendszerének előmozdításában. A TF kézikönyv külön fejezetben mutat rá arra, hogyan lehet politikai döntéshozókat meggyőzni (EUSE kézikönyv, 2010, p ). A jelen kézikönyv a TF-i szolgáltatások regionális szintű implementálására készült. Melyek a fogyatékkal élők alkalmazásának regionális körülményei? A T-EST projekt csapat elsősorban egy kutatást végzett a transzfer-országokban lakó fogyatékkal élő személyek alkalmazására vonatkozó támogatások nemzeti sajátosságainak és a kézikönyv adaptálási szükségleteinek azonosítása érdekében. A TF szemlélet sikeres és hatékony átültetése érdekében, kézikönyvünkben felmérések eredményeit is bemutatjuk, annak érdekében, hogy a nemzeti sajátosságokat körvonalazzuk (lásd a Nemzeti kihívások alfejezeteket). A jelen kézikönyv továbbra is hivatkozik az eredeti EUSE kézikönyvre, ugyanakkor a TF átültetésének gyakorlati és nemzeti szemléleteként, illetve a TF egységesített elveinek nemzeti vonatkozásaként jellemezhető. Következtetésképpen nem az eredeti kézikönyv adaptációja, hanem a Romániára vonatkozó gyakorlati alkalmazása. 1 ( ) 5 of 30

6 2. Alapok és fogalmak A támogatott foglalkoztatás egy munkamódszer, amely a fogyatékkal élők és más hátrányos helyzetű csoportok hozzáférését segíti elő a nyílt munkaerő-piaci fizetett alkalmazás megszerzéséhez, illetve annak megtartásához. (l. EUSE eszköztár, 2010, 9.o) A fogyatékkal élőknek szóló módszer a következő elképzeléseket tartalmazza: képessé tétel, felhatalmazás (empowerment), társadalmi befogadás, méltányosság és egyéni jogok. A módszer lényege: a fogyatékkal élő egyedisége, tisztelet, önrendelkezés, tájékozott választások lehetősége, felhatalmazás, konfidencialitás, a TF-t nyújtók rugalmassága és a szolgáltatásaikhoz való teljes hozzáférhetőség. A munkához való hozzáférés alapvető emberi jog és A fogyatékkal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény külön említi, hogy az államok felelőssége biztosítani a fogyatékkal élő személyek munkavállaláshoz való jogát, másokkal azonos alapon; ez magában foglalja egy, a fogyatékkal élő személyek számára nyitott, befogadó és hozzáférhető, munkaerőpiacon szabadon választott és elfogadott munka révén nyerhető megélhetés lehetőségének jogát. (l. ENSZ egyezmény, 2006, 27/1 par). Azonos alapon azt értik, hogy a különböző tagországokban ugyanazok a feltételek valósulnak meg a szerződéses piaci fizetés, juttatások, biztonságos munkakörülmények és szakmai előrehaladás szempontjából. A TF módszer egyik legfontosabb elve a fizetett munka megszerzése a fogyatékkal élők számára; egyenlő fizetés és azonos lehetőségek mint elérhető célok a fogyatékkal élők számára, csakúgy mint társadalmunkban a fogyaték nélkül élők számára. Az EUSE szempontjából a TF három alappillére a fizetett állás (ellentétben a munkatapasztalati kihelyezéssel, önkéntes munkával, szakmai képzéssel), nyílt munkaerő-piac (szokásos alkalmazás állami vagy magén szférában), folyamatos támogatás (az alkalmazott és munkaadó szükségletei alapján). A folyamatos támogatás az álláskeresés, alkalmazás és a létező munkahely előrehaladási folyamatában nyújtott támogatást jelenti. Ahhoz, hogy az adott vállalat befogadja a munkakeresőt, fontos azonosítani a valós munkakörnyezetben jelenlevő természetes támogatási forrásokat is. Alapeszme az elhelyez-képez-fenntart stratégiának a követése, ellenben a más támogatói szolgáltatások elhelyez-képez elgondolásával, hiszen készségek képzése és tanulása hatékonyabb, ha az a valós vállalati környezetben valósul meg. Továbbá a fogyatékkal élő személyek motivációja magasabb, ha őket kezdetektől alkalmazzák. Több fogyatékkal élő személy nem rendelkezik sok szakmai tapasztalattal, vagy soha sem volt részük 6 of 30

7 alkalmazásban, így a munkatapasztalati kihelyezés hasznos eszköz lehet a fizetett állás megvalósításban. Ezeket úgy kell tekinteni mint eszközöket a cél eléréséhez és nem mint végeredmény (EUSE Toolkit, 2010, 26 o.). 7 of 30

8 2.1. A támogatottak A TF modellje rugalmas és folyamatos, kialakítása lehetővé teszi a TF ügyfelei minden várható szükségletének kielégítését. A TF folyamata alatt a támogatást egyrészt a fogyatékkal élők élvezik, akik segítséget kapnak a fizetett alkalmazás megszerzésében vagy megtartásában. Másrészről a fogyatékkal élők lehetséges alkalmazói élveznek támogatást. 1. ábra: Különböző ügyfélszükségletek 2 A fogyatékkal élők munkahelyi sikeres integrációjának megvalósításában, hatékonyságának és fenntarthatóságának biztosításában, a TF folyamata során szem előtt kell tartani úgy az alkalmazottak, mint az alkalmazók szükségleteit is. Fontos megértenünk az alkalmazók félelmeit, valamint a belőlük fakadó igényeket és megtalálnunk a megfelelő munkaerőt számukra. Az alkalmazás ideje alatt szükséges megszerveznünk a megfelelő támogatásokat, amelyek közé tartozhatnak a fogyaték tudatosításáról szóló tréning, kormányzati támogatási/finanszírozási programok ismerete és gyakorlati megoldások egészségügyi, biztonsági és fogyatékkal élők alkalmazásával kapcsolatos problémákra (l. EUSE eszköztár, 2010, 32.o.). A munkahelyi támogatást továbbá a fogyatékkal élő személy és a munkatársak közös megegyezése alapján lehet előre tervezni. Ez a fogyatékkal élő személynek közvetlen a munkahelyén nyújtott támogatás szorosan kapcsolódik a vállalat környezetéhez és a munkahelyen történő képzésnek lehetőséget biztosító helyi viszonyokhoz. Például figyelembe kell venni, mennyi ideig maradhat a TF tanácsadó a vállalkozásnál; kit lehet megkérdezni; ki felelős a kérdések megválaszolásáért, stb. Tehát, a munkahelyi képzést nem lehet elkülöníteni az alkalmazótól 3 és munkatársaktól (a fogyatékkal elő személy munkahelyi kollegái).kötelező a támogatottak ezen csoportjaival együttműködni. A TF célja a fogyatékkal élők hosszú távú, fenntartható alkalmazása. Megfelelő munkaösszeillesztés (job-matching: egyéni képességek és szükségletek összeegyeztetése az 2 ( ) 3 a person, business or public body that employs workers. In the context of Supported Employment this term is used for a person, business or public body that is actively involved in the Supported Employment process in order to employ a person with a disability or disadvantae or to maintain the work for this person (EUSE Toolkit, 2010, p. 114) 8 of 30

9 állás elvárásaival) akkor beszélünk, ha kölcsönösen előnyös helyzethez vezet, amelyben az alkalmazó és az alkalmazott elérik céljaikat. A munkahelyi gyakorlat 4 egyike azoknak az eljárásnak, amely segít az egyéneknek megtalálni és fenntartani egy fizetett munkahelyet (l. EUSE eszköztár, 2010, 23 o.), továbbá a fogyatékkal élőknek szóló szakmai továbbképzések 5 szintén hasznos és hatékony tevékenységek lehetnek, amelyek közvetve vagy közvetlenül befolyásolják a biztos és fizetett munkahely megszerzését a munkaerőpiacon. A TF szolgáltatásai mindkét támogatottat célozza és természetesen a fogyatékkal élő alapos felkészítése mellett munkaadókat is meg kell győzni a fogyatékkal élők alkalmazását illetően. Például a támogatások jellegéről való felvilágosítás is a TF szolgáltatást nyújtó által, ingyenes támogatás, ingyenes tanácsadás fogyaték és inklúzióról, munkatársak érzékenyítése, pénzügyi támogatásokról szóló tanácsadás, támogatás a munkaösszeillesztés szakaszában stb. Természetesen mindez pozitív hatást gyakorolhat a jelenlegi munkacsapatra is, és a fogyatékkal élő személy alkalmazását a vállalat társadalmi felelősségvállalásának előmozdulásaként tekinthető. Más európai országok tapasztalata és számos esettanulmány bizonyítja a fogyatékkal élők magas produktivitását és hatékonyságát egy munkahelyen. Amennyiben a munka-összeillesztés és a csapat integráció megfelelő, akkor a legtöbb esetben nincsen különbség a fogyatékkal élő és munkatársai eredményességében. A Támogatott Foglalkoztatás proaktív, egyénre szabott módszer, amely lehetővé teszi a fogyatékkal élők számára, hogy a munkához való jogukkal éljenek (l. EUSE eszköztár, 2010, 47 o.) és kulcsfontosságú kell legyen minden európai ország döntéshozói számára. Továbbá létezik az EUSE állásfoglalása a döntéshozók megközelítésére (EUSE Toolkit, 2010, 44 o.) és a TF eljárás előnyeiről való meggyőzésére. 4 Are unpaid and can be for any amount of hours per week. A work experience placement should be time-limited to avoid exploitation of the job seeker and EUSE would recommend that 8-12 weeks is a suffienct time period to meet the objectives of the placement (EUSE, Toolkit, 2010, p. 118) 5 vocational education or training prepares persons for jobs that are based on manual or practical activities, traditionally non-academic, and totally related to a specific vocation (EUSE Toolkit, 2010, p. 118) 9 of 30

10 2.2. Regionális jogi keret Ahhoz, hogy a fogyatékkal élők a nyílt munkaerő-piaci lehetőségeikről átfogó képet kaphassunk, fontos az ország jogi előírásait tanulmányozni. Ebben a fejezetben a Romániára vonatkozó fő szempontokat fogjuk összefoglalni, annak érdekében, hogy a fogyatékkal élő személyek munkavállalási útjukon nyújtott segítésre összpontosíthassunk. Jogi politikák és fundamentumok fontos szerepet játszanak a fogyatékkal élők szakmai integrációjában. A romániai jogszabályok a Hozzáférhetőség mindenkinek (közüzemi épületek, tömegközlekedés, parkolók, könyvtár stb.) elvére támaszkodik Romániában a 448/2008-as törvény 6 a leginkább használt rendelkezés, amely az állást kereső fogyatékkal élő személy jogait írja elő, aki akadálymentes hozzáférést élvez a nyílt munkaerő-piachoz, otthonában, védett műhelyben és szakmai felméréshez. Alkalmazott személyek ingyenes szakmai képzéseken vehetnek részt, a munkatér ingyenes adaptálásának és a jövedelmi adóktól való mentesség jogát élvezheti. Az alkalmazók szintén pénzügyi támogatásban részesülhetnek az állam részéről. Fontos megvizsgálni az alkalmazóknak járó pénzügyi támogatásokat, annak érdekében, hogy felkelthessük érdeklődésüket a fogyatékkal élő személy alkalmazását illetően. További alkalmazóknak járó támogatásokról a kézikönyv mellékletében olvashat. Kvóta rendelkezések általánosak a fogyatékkal élők alkalmazásának ösztönzésére. Azoknak a romániai köz és magán intézményeknek, amelyek több mint 50 alkalmazottal rendelkeznek, 4% fogyatékkal élő személyt kell alkalmazniuk. Alternatívaként minden nem alkalmazott személy után a bruttó minimálbér 50%-ának megfelelő értékű adót fizethet, illetve fogyatékkal élő személyeket alkalmazó vállalkozások által létrehozott javakat vásárolhat. Továbbá az adaptált munkakörnyezet költségeinek visszatérítésére is lehetőség van, akár a szállítás támogatására (személy vagy nyersanyagok) és a társadalmi biztosítási járadékoktól (munkanélküli járulékalap, képzés, fogyatékkal élők alkalmazása) való mentességre. Ha a munkavállalás nem valósítható meg, a védett műhelyek egy lehetőséget biztosítanak a fogyatékkal élő személy alkalmazására. Több lehetőség van amelyek állami támogatásban részesülnek.. Romániában a védett egységek, mint a védett műhelyek 7 a profitadó mentességet élveznek, amennyiben a profit 75%-át visszaforgatják a újjászervezésre, technológiai berendezések beszerzésére, a védett munkahelyek ellátására. 6 ( ) 7 provides employment opportunities for people with disabilities or disadvantages. The word sheltered refers to a protective environment, workers can be paid or can receive benefits (EUSE Toolkit, 2010, p. 117) 10 of 30

11 2.3. Átültetés és a szolgáltatók Annak érdekében, hogy a Támogatott Foglalkoztatási módszerek magas színvonalú alkalmazását, illetve a fogyatékkal élők munkaerő-piaci sikeres elhelyezkedését érjük el, megfelelő TF szolgáltatókra és tanácsadókra van szükség. A TF tanácsadók különböző szerepekkel szembesülhetnek a napi tevékenységeikben. A fogyatékkal élő személy képzése és útmutatása mellett, hálózatépítési, marketing és közvetítői készségekkel kell rendelkezniük, továbbá munkajogi ismereteik kell legyenek a munkaadók és munkavállalók tájékoztatása érdekében. A TF tanácsadó hozzáállása a támogatottakat tekintve ügyfélorientált. Az önrendelkezés és megerősítés (felelősségvállalásra való ösztönzés) két fő jellemző a fogyatékkal élőkkel való foglalkozásban, amelyek a támogatói hozzáállást eredményeznek. Ez konkrétan a függetlenség engedélyezését és a csak szükség esetén nyújtott támogatást jelenti. Egyes európai országokban, mint például Ausztriában, a TF tanácsadók feladatai két speciális szerep köré csoportosítható. Egyrészt a TF munkás állásokat azonosít be és a munkaillesztésért felelős. Amikor az új munkahelyen elindul a fogyatékkal élő személy tevékenysége, kezdetét veszi a munkahelyen történő tanácsadás, amelyet egy specializált foglalkozási tanácsadó (JobCoach ) 8 biztosít. Természetesen szoros kapcsolat van közöttük és hatékony együttműködésre van szükség. Más országokban TF munkás mindkét munkaterültet vállalja és tevékenysége tartalmazza a foglalkozási tanácsadó szerepét is. Fontos kiemelni ebben a kézikönyvben, hogy meg kell találni a romániai viszonyoknak megfelelő eljárást, hiszen a szolgáltatásokat mindig újrafejleszthetők, ezért rugalmasan kell tekintenünk őket. Összehasonlítva más országokkal, Ausztriában a támogatási szolgáltatások meghatározott időtartamúak (max 1 év a TF munkás, max. 6 hónap a foglalkozási tanácsadó), ezért a támogatási rendszer korlátot szab a támogatási lehetőségeknek az idő tekintetében. Más országokban nem jellemző ez az időkorlátozás és a TF szolgáltatási pályázatok esetében fontos ezt szem előtt tartani. A nemzeti finanszírozási struktúrák szintén eltérőek. Egyes támogatási rendszerek top-down, fentről-lefele struktúrába vannak szervezve, akárcsak Ausztriában, ahol a szövetségi szociális irodák, mint szerződő ad megbízásokat más támogatói szervezetnek. Más országokban a TF szolgáltatásokat regionális, önkormányzati egységek támogatják és bottom-up, lentről felfele szervezettel. A lehetséges és legjobb módot Romániában még meg kell találni. 8 EUSE defines JobCoach as a role specific to providing in-work support and this term is therefore only applicable to a part of the Supported Employment process (EUSE Toolkit, 2010, p. 115) 11 of 30

12 A fő hangsúly a kézikönyvben a TF dolgozó hozzáállására tevődik a fogyatékkal élők és azok munkalehetőségei irányába, valamint a támogatói mibenléte irányára. Az átültetési és alkalmazási projekt esetében fontos kereteket is szem előtt tartani. 12 of 30

13 3. A Támogatott Foglalkoztatás folyamata és módszertana A Támogatott Foglalkoztatás egy rugalmas, az egyének szükségleteire és képességeire szabott öt lépéses folyamatként jellemezhetjük. Az EUSE TF eszköztára alapvető és hasznos adatokkal szolgál az öt szakaszt illetően, tanácsokat ad a területen alkalmazandó módszereket illetően és nem kizáró jellegű, hanem tájékoztatást ad a TF szolgáltatásainak folyamatáról és módszereiről (l. EUSE eszköztár, 2010, 53 o.) 2.ábra: a TF öt szakaszos folyamata A módszer romániai sikeres átültetése érdekében, most részletesen elemezzük a folyamat mind az 5 szakaszát. Hogyan dolgozzunk fogyatékkal élőkkel figyelembe véve a TF elveit? Hogyan készíthetjük el az álláskereső szakmai profilját? Hogyan lehet lehetséges alkalmazókkal kapcsolatba lépni és hogyan lehet őket a fogyatékkal élők alkalmazásának gondolatával kapcsolatba hozni? Végezetül, hogyan lehet a fogyatékkal élőket közvetlenül a munkahelyen támogatni? Ez a kézikönyv a TF eljárás alkalmazási lehetőségeit mutatja be, amely tulajdonképpen egy ideál-tipikusan lépcsős folyamat, amelyet a szolgáltatás körülményeihez kell igazítani. Továbbá elengedhetetlen a fogyatékkal élők és foglalkoztathatóságukkal szembeni hozzáállás szakasz: Kapcsolatfelvétel az ügyféllel 13 of 30

14 Ebben a szakaszban a fogyatékkal élő személyeket tájékoztatni kell esélyeikről, lehetőségeikről és valószínű támogatásukról annak érdekében, hogy tájékozott döntéseket hozhassanak. A szakasz lefolyása után eldönthetik, hogy igénybe veszik-e a TF eszközeit a munkahelykeresésben, majd közös megegyezésen alapuló akciótervet dolgoznak ki számára a TF szolgáltatásainak használhatóságáról. E szakaszban megvalósuló tevékenységnek lényegesnek, személyközpontúnak kell lenniük és a megegyezett cselekvési terv részét kell képezniük, amely végül az egyént alkalmazotti viszonyba segiti. 9 Az ügyféli kapcsolatfelvétel mindig különböző, ennek ellenére fontos a közös, az álláskereső és TF dolgozó közötti együttműködést szabályozó konkrét terv kidolgozása. Elsőször is minden reklám anyag nagyon fontos a TF szolgáltatást nyújtó számára, arra vonatkozóan, hogy az álláskereső felkészülten vesz majd részt az első találkozáson, vagy információkat szerezhet a TF szolgáltatásokra vonatkozóan, vagy más esetleges szolgáltatásokról. Az első kapcsolatfelvétel a TF szolgáltatást nyújtóval egyszerű és könnyen megvalósítható kell legyen, például a kapcsolatfelvételnek különböző módjai lehetnek (telefon, , személyes találkozó). A TF dolgozó számára elengedhetetlen, hogy az álláskereső kommunikációs készségeiről és a számára fontos tényezőkről ismeretet szerezzen, annak érdekében, hogy teljes részvételt biztosíthasson a párbeszédben, visszajelzésekben, stb. Az első kapcsolatfelvétel alkalmával egy első személyes találkozó megszervezésére is sor kell kerüljön. Ezt követően az első interjúval megkezdődik az álláskereső és a szolgáltató közötti együttműködés. Ideális esetben ez az első találkozó személyes (szemtől szembe) és az állást kereső fogyatékkal élő személy minden igényét figyelembe veszi (társas környezet, az információk mennyisége, a találkozó időtartama). A találkozó célkitűzése a fogyatékkal élő személlyel kapcsolatos minden releváns információ megszerzése és megállapítása, amely az egészségi állapottal, lakhatással, jövedelemmel, személyes körülményekkel kapcsolatos tájékozódást kell tartalmazzon. Továbbá fontos ebben a szakaszban a bizalom és tisztelet megalapozása annak érdekében, hogy a TF dolgozó minden információ birtokába juthasson. Az álláskeresőt be kell vonni és minden a támogatást érintő megbeszéléshez, párbeszédhez egyetértését kell adja, még akkor is, ha a TF dolgozó más érdekelt felekkel beszélget. Az önrendelkezés, megerősítés ( képessé tevés ), egyediség és tisztelet elveit mindig be kell tartani. 9 ( ) 14 of 30

15 Az első interjút követően a tervezési beszélgetés egy konszenzusos megállapodáshoz vezethet. Például a személyes jövőkép 10 egy megfelelő személy-központú módszer lehet a tervezési megbeszélés megvalósításához. Ez egy jó módszer a kommunikációs problémákkal küzdő személyek esetében is, tekintettel arra, hogy egyénileg tervezett és megvalósítható. Személy központú eljárások hatékony módszertani eszközök a fogyatékkal élő személyek jövővel kapcsolatos célkitűzéseik és vágyaik azonosításában. Különösen ez a személyközpontú hozzáállás elengedhetetlen a fogyatékkal élőkkel való együttműködésben, hiszen mindaz, amit mi a fogyatékkal élő személyről gondolunk, meghatározza a fejlődési lehetőségeiket és azt a módot, ahogyan a támogatást nyújtjuk. Tehát elgondolkodhatunk: Hogyan biztosíthatjuk, hogy a támogatási szolgáltatásaink eleget tegyenek az a fogyatékkal élő személy egyéni igényeknek és segítse őt abban, hogy környezetébe beilleszkedve élhessen. 11 4, ábra: Kapcsolatfelvétel az ügyféllel t 12 Első kapcsolat Első találkozás Tervezési megbeszélések Egyéni cselekvési terv A kapcsolatfelvétel során álláskereső és TF dolgozó között hatékony és érthető kommunikációra van szükség annak érdekében, hogy egy alapot képezhessenek a további együttműködésnek és természetesen elkötelezettséget a megegyezett egyéni munkavállalási terv követésére. Az egyéni munkavállalási terv a következő pontokat tartalmazza: Mit kellene tenni? Ki a felelős a tervben foglalt tevékenységek megvalósításáért? Mikor valósulnak meg az intézkedések? Ki fogja megállapítani, hogy az intézkedés megvalósult-e? (EUSE Toolkit, 2010, 60 o.). Elkötelezettség és kölcsönös megegyezés kulcsfontosságú az egész TF folyamatban. Az álláskereső fogyatékos személy aktív részvétele szükséges a TF folyamat alatt. Fontos hangsúlyozni, hogy a fogyatékkal élő személy nemcsak kedvezményezett és nem csak egy szolgáltatásban részesül, hanem felelősséget is kell vállalnia Nemzeti kihívások Egyes esetekben hiányzik az emberek munkavállalási motivációja. Romániában léteznek olyan támogatások, amelyek akadályozzák a munkavállalási kezdeményezést a 10 For further information, see: ( ) 11 Further information: ( ) 12 Compare: EUSE Toolkit, 2010, p of 30

16 támogatások, segélyek elvesztésének félelméből adódóan. Azok, akik munkaképességük több mint 50 % elveszítik, betegnyugdíjra jogosultak, ellenben elméletileg a fogyatékkal élő személyeknek motiváltnak kellene lenniük, mert a segélyek nem elegendőek egy tisztességes megélhetéshez (T-EST Report N26,19 o.). Annak ellenére, hogy a részmunkaidős foglalkoztatottság megengedett, veszélyben vannak az anyagi támogatásaik elvesztését tekintve (T-EST Report N26, 7 o.) Ez egy lehetséges oka lehet a tartózkodó, inaktív viselkedésnek. Ezekben az esetekben a tanácsadás egyik legfontosabb részét képezi az alkalmazás és a támogatások elvesztésének lehetséges módjairól szóló felvilágosítás. Az kapcsolatfelvétel kulcsfontosságú a TF folyamatban és a fogyatékkal élő személy munkavállalási motivációjának meghatározása a legfontosabb ebben a szakaszban. A munkahely keresésben kapott támogatási igényeket célzó tanácsadás után, a fogyatékkal élő személynek egy tájékozott döntést kell hoznia. Különösen a különböző fogyatékossági támogatási rendszerek esetében fontos ez a döntési folyamat annak érdekében, hogy a fogyatékkal élő személy jövőbeni céljait meghatározhassuk. Az ellentmondásos támogatási rendszerrel szembeni tudatosság növelésére van szükség Szakasz: A munkavállalói profil kidolgozása E szakasz célkitűzése a lényeges információk beszerzése az álláskereső, fogyatékkal élő motivációjának, személyes érdeklődésének, munkával kapcsolatos attitűdjeinek, forrásainak és támogatási igényeinek megismerése. Fontos az együttműködésben aktív partnerként kezelni az álláskeresőt, akinek reális elképzelései kell legyenek majd a lehetséges munkahelyekről és szakmai fejlődési lehetőségekről. E folyamat során megismerjük a fogyatékkal élő személy munkához való viszonyát elvárásait, tanulási szükségleteit, korábbi munkatapasztalatát, munkapreferenciáit, tanulmányi hátterét, továbbképzéseit, személyes szakismeretét és készségeit (hétköznapi, kommunikációs és társas készségeit, heti rutinját stb.) 13 A szakasz célja egy átfogó kép kialakítása az álláskeresőről, illetve az álláskeresőnek önmagáról, hogy megfelelő döntéseket hozhasson. A fogyatékkal élő és a TF munkatárs közötti párbeszédnek folyamatosnak kell lennie, amelyhez több találkozóra van szükség. A profil megkönnyíti a gyakorlati munkakeresést és igényes munkaközvetítéstmegfelelő társítást. 14 Természetesen fontos a fogyatékkal elő személlyel az információk közzétételéről beszélni, majd a munkavállaló és TF munkatárs között megállapodást találni erről. Elengedhetetlen az új munkahelyet a fogyaték sajátosságainak szemszögéből való megközelítése és annak eldöntése, hogy milyen információkat szükséges nyilvánosságra hozni és melyeket nem. 13 EUSE Toolkit, 2010, 77 o. 14 ( ) 16 of 30

17 A lényeges információk megszerzése után a karriertervezési és támogatási stratégiák következnek. Fontos egy reális kép kialakítása a lehetséges munkahelyekről, valamint annak megállapítása, hogy a fogyatékkal élőnek milyen támogatásra van szüksége a munkahelyen és azon kívül. Például ha a jogi keret megengedi, próbanapokat 15 vagy munkatapasztalati kihelyezést lehet alkalmazni, hogy az ügyfél fogalmat alkosson a különböző munkahelyzetekről. Romániában hasonló jellegű munkapróbás lehetőségek nem léteznek, de óriási eredmény lenne a fogyatékkal élők alkalmazásában. A politikai döntéshozókat tájékoztatni kellene a Támogatott Foglalkoztatás európai standardjainak hátteréről és fő kérdéseiről annak érdekében, hogy hasonló lehetőségeket biztosítsanak fogyatékkal élőknek. A védett műhelyeket, önkéntes munkát vagy szakmai tréningeket a nyílt munkaerőpiaci integráció előkészítő lépéseinek lehet tekinteni, de a munkatapasztalati kihelyezés gyakran a vállalaton belüli alkalmazást is lehetővé teszi. 4. ábra: Személy-központú nyíl ábrázat 16 Ebben a szakaszban szükség van a fogyatékkal élő személy támogatási igényeinek tisztázására. Például lehetőség nyílik ismét személy-központú eszközök használatára (4. ábra), ahhoz, hogy egy képet alkothassunk arról, hogy mi fontos a fogyatékkal élő személy számára a jövőbeli munkájával kapcsolatban. Különböző személy-központú eszközök léteznek a szakmai profil elkészítéséhez, de léteznek más olyan eszközök is, amelyeket szintén használhatunk a felmérés e szakaszban. Számos kérdőív létezik jellemzők megállapítására és sajátos számítógépes teszt áll rendelkezésre. A közvetlenül soron következő lépés, amely a Munkahelyfeltáráshoz vezet a cselekvési terv kidolgozása. Ez az egyéni cselekvési terv tartalmazza a célkitűzéseket, feladatokat ( ) 17 of 30

18 (munkavállaló, TF munkatárs, a munkavállaló támogatói kapcsolati háló), konkrét időhatárokat, elérendő eredményeket és rendszeres időközönként újra kell értékelni. Fontos az érintett személyeket is bevonni a cselekvési terv kidolgozásába. Minden lépés felelősségét fel kell osztani konkrétan megnevezett kisebb feladatokra és minden, a cselekvési tervbe bevont személynek a tervezési folyamatban is részt kell vennie. A cselekvési terv célkitűzéseinek érthető nyelvezetűnek, konkrétnak, mérhetőnek kell lenniük és egy konszenzuson alapuló párbeszédre kell épülniük. Fontos egy ilyen cselekvési terv felügyelete a közösen elfogatott eljárás biztosításához és más alternatív lehetőségek megvilágítására, amennyiben egy célkitűzést nem lehet megvalósítani Nemzeti kihívások Fogyatékkal élő személyek gyakran alacsony iskolai végzettséggel rendelkeznek és a nyílt munkaerő-piacon szerzett alacsony tapasztalatuk megnehezíti a lehetséges munkahelyek feltérképezését. Talán a szakmai továbbképzések vagy a munkapróba/ munkatapasztalati kihelyezés képezhetik a munkaerő-piaci integráció első lépését. Szükséges lenne vitára bocsátani a hasonló képzések korlátozottságát Romániában. A felmérésben megkérdezett ONG vezetők kihangsúlyozták, hogy a jelenlegi képzési kínálat nem felel meg a munkaerő-piaci kihívásoknak (T-EST Report N26, 19 o.) Ez valójában több európai ország számára probléma, és egy kihívás a politikai döntéshozók számára is. Fontos különbséget tenni a munkavállalás kontextusán kívül megvalósult képzés és a munkahelyen megvalósuló közvetlen támogatás között a Támogatott Foglakoztatást nyújtó szolgáltatóknak a fizetett alkalmazásra kell összpontosítaniuk és ennek lehetséges megvalósítási módjaira. De természetesen a figyelem a fogyatékkal élők tanügyi rendszerének problémáira való felhívása is értékes és fontos Szakasz: Munkahelyek feltárása és a Kapcsolatfelvétel a Munkaadóval A fogyatékkal élők munkavállalási folyamatában ez egy kulcsfontosságú szakasz. A folyamat az előkészítő munkával kezdődik önéletrajz szerkesztésen, támogató kapcsolati háló (kulcsszereplők: munkakereső, munkáltatók, TF tanácsadó, támogatók, családtagok, társadalmi háló, szolgáltatók) azonosításán túl a reális munkaerő-piaci célok megfogalmazásával (l. EUSE eszköztár, 2010, 80 o.). A mellékletben található néhány példa és ötlet az önéletrajz elkészítéséhez. Tanácsként javasolt a különböző üzleti területek önéletrajz-írás internetes kutatását és annak a kérdésnek a figyelembe vételét, hogy milyen 18 of 30

Kézikönyv. Támogatott foglalkoztatás Romániában

Kézikönyv. Támogatott foglalkoztatás Romániában Kézikönyv Támogatott foglalkoztatás Romániában ÉLETHOSSZIG TARTÓ TANULÁS PROGRAM Leonardo da Vinci / Innovációtranszfer Szerződés száma - LLP-LDV-TOI-12-AT-0011 Projekt száma - 2012-1-AT1-LEO05-06976 01.11.2012-31.10.2014

Részletesebben

Támogatott foglalkoztatás Romániában

Támogatott foglalkoztatás Romániában Támogatott foglalkoztatás Romániában AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS PROGRAMJA Leonardo da Vinci Innováció transzfer Támogatási megállapodás száma - LLP-LDV-TOI-12-AT-0011 Projekt száma - 2012-1-AT1-LEO05-06976

Részletesebben

Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu

Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu Küldetésünk A Salva Vita Alapítvány célja az értelmi sérült emberek önálló életvitelének és társadalmi beilleszkedésének

Részletesebben

Towards Inclusive Development Education

Towards Inclusive Development Education Towards Inclusive Development Education (Globális Nevelést mindenkinek!) EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. (30 hónap) A projekt célkitűzése A TIDE projekt célja a globális tanulás témáinak

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015.

A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015. A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015. Bemutatkozás REHABJOB - JOBGROUP REHABJOB (www.rehabjob.hu) üzletágunk mellett az alábbi divíziók tartoznak

Részletesebben

Tájékoztató a programról

Tájékoztató a programról Tájékoztató a programról NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A program keretei, előzményei A szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésnek megakadályozása

Részletesebben

T-EST. 2013/2. számú hírlevél. Fogyatékkal Élők Támogatott Foglalkoztatási eszköztára

T-EST. 2013/2. számú hírlevél. Fogyatékkal Élők Támogatott Foglalkoztatási eszköztára T-EST Fogyatékkal Élők Támogatott Foglalkoztatási eszköztára Projekt száma 2012-1-AT1-LEO05-06976 Szerződés száma- LLP-LDV-TOI-12-AT-0011 2013/2. számú hírlevél Jelenlegi állás A T-EST project a TÁMOGATOTT

Részletesebben

Ellenőrző lista: Útmutató képzési stratégia kiválasztásához kis- és közepes vállalkozások számára

Ellenőrző lista: Útmutató képzési stratégia kiválasztásához kis- és közepes vállalkozások számára Ellenőrző lista: Útmutató képzési stratégia kiválasztásához kis- és közepes vállalkozások számára A kis és közepes vállalkozások számára rendkívül fontos, hogy kompetenciákon alapuló humán erőforrás rendszert

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

TIDE projekt - Globális Nevelést mindenkinek! Towards Inclusive Development Education. EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30.

TIDE projekt - Globális Nevelést mindenkinek! Towards Inclusive Development Education. EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. TIDE projekt - Globális Nevelést mindenkinek! Towards Inclusive Development Education EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. (30 hónap) A projekt célkitűzése A TIDE projekt célja a globális

Részletesebben

Szervezeti innovációk a kis- és középvállalati szektorban A BGF és a BKIK "ADAPTYKES" címmel megvalósuló közös nemzetközi projektjének bemutatkozása

Szervezeti innovációk a kis- és középvállalati szektorban A BGF és a BKIK ADAPTYKES címmel megvalósuló közös nemzetközi projektjének bemutatkozása ADAPTYKES - Adaptation of trainings based up on the Finnish Szervezeti innovációk a kis- és középvállalati szektorban A BGF és a BKIK "ADAPTYKES" címmel megvalósuló közös nemzetközi projektjének bemutatkozása

Részletesebben

Lépés előnyben TÁMOP-2.4.2/B-09/1-2010-0001

Lépés előnyben TÁMOP-2.4.2/B-09/1-2010-0001 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Lépés előnyben TÁMOP-2.4.2/B-09/1-2010-0001 Támogató: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás

Részletesebben

Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok. Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma

Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok. Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma Tartalom Történelmi háttér A közelmúlt irányvonalai A foglalkoztatási

Részletesebben

EU 2020 és foglalkoztatás

EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 fejlesztési stratégia egyik kiemelkedő célkitűzése a foglalkoztatási kapacitás növelése. A kijelölt problémák: munkaerő-piaci szegmentáció képzési kimenetek és munkaerő-piaci

Részletesebben

Minoség. Elismerés. Mobilitás. Oktatás /képzés. Standardok. Foglalkoztathatóság. Munkaerő piaci igényekre épülő képzési programok és képesítések

Minoség. Elismerés. Mobilitás. Oktatás /képzés. Standardok. Foglalkoztathatóság. Munkaerő piaci igényekre épülő képzési programok és képesítések Minoség Elismerés Mobilitás Oktatás /képzés Standardok Foglalkoztathatóság Munkaerő piaci igényekre épülő képzési programok és képesítések A VSPORT+ projekt A VSPORT+ projekt fő célja, hogy a főbb szereplők

Részletesebben

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31.

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Igények, követelmények Befogadó társadalom Azonos jogok az élet

Részletesebben

A foglalkozási rehabilitáció aktuális kérdései

A foglalkozási rehabilitáció aktuális kérdései A foglalkozási rehabilitáció aktuális kérdései Foglalkoztatási célok 2020 Az Europa 2020 Stratégia egyik kiemelt célkitűzése: a 20 64 évesek körében a foglalkoztatottság aránya elérje a 75%-ot. A Központi

Részletesebben

Pályára lépünk. Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft.

Pályára lépünk. Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. Pályára lépünk Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. Innovatív, integrált non-profit munkaerő-piaci modell kísérleti bevezetése a pályakezdő (és részben megváltozott munkaképességű) fiatalok nyílt munkaerőpiaci

Részletesebben

A PROJEKTRŐL. www.mind-rural.ro

A PROJEKTRŐL. www.mind-rural.ro A PROJEKTRŐL Integrált turisztikai humánerőforrás-fejlesztés a vidéki foglalkoztatás növelése érdekében című projektünk a Humánerőforrás-fejlesztési Szektoriális Operatív Program 2007-2013 keretében valósul

Részletesebben

Impact fókusz hogyan változik valójában az érintettek élete a hétköznapokban? Theory of change

Impact fókusz hogyan változik valójában az érintettek élete a hétköznapokban? Theory of change Impact fókusz hogyan változik valójában az érintettek élete a hétköznapokban? Theory of change Civil Support Nonprofit Kft. Társadalmi vállalkozásként civilek, társadalmi vállalkozások hatásnövelésén dolgozunk

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

NMI IKSZT Program Szolgáltatási modellek

NMI IKSZT Program Szolgáltatási modellek NMI IKSZT Program Szolgáltatási modellek Közösségfejlesztés Közösségfejlesztési folyamatok generálása, folyamatkövetése TÁMOP-3.2.3/B-12/1 Építő közösségek Korszerű, többfunkciós közművelődési fejlesztéseket

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 68.289/2008.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata -

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata - ELŐKÉSZÍTÉS: 8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért - képzési program folyamata - A tanfolyam meghirdetése időpontok megjelölésével Jelentkezők regisztrálása A jelentkezők

Részletesebben

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT INTEGRÁLT TERÜLETI BEFEKTETÉS KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT Az EU kohéziós politikájának következő, 2014 és 2020 közötti időszakával kapcsolatos új szabályokat és jogszabályokat 2013 decemberében

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv 2011.

Esélyegyenlőségi terv 2011. Esélyegyenlőségi terv 2011. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, Újhartyán Község Önkormányzata az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja

Részletesebben

A karrier útvonal 5 szakaszból áll: SZAKASZOK CÉLOK TARTALOM KULCSFONTOSSÁGÚ KOMPETENCIÁK 'PUHA' KÉSZSÉGEK

A karrier útvonal 5 szakaszból áll: SZAKASZOK CÉLOK TARTALOM KULCSFONTOSSÁGÚ KOMPETENCIÁK 'PUHA' KÉSZSÉGEK AZ AGRONOMA BEVÁLT GYAKORLATOK ADAPTÁCIÓJÁNAK VÁZLATA - DEMETRAE TÁRSADALMI NEMEK SZEMPONTJÁBÓL ÉRZÉKENY SZAKKÉPZÉSI KARRIER ÚTMUTATÓ A MEZŐGAZDASÁGI-KÖRNYEZETVÉDELMI ÁGAZATHOZ A karrier útvonal 5 szakaszból

Részletesebben

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái.

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Szalka Anita 2011. November 15. 2011.12.02. 1 A közösségi

Részletesebben

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról KEREKASZTAL BESZÉLGETÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA 2010. március 9. Kistérségi együttműködés a helyi gazdasági és foglalkoztatási potenciál erősítésére Projektazonosító:

Részletesebben

FOREVER GURULÓ. Kogon Mihály

FOREVER GURULÓ. Kogon Mihály FOREVER GURULÓ Kogon Mihály Tartalom 1. A projektről 2. Hogyan gondolkodunk a fogyatékosságról? 3. Kihívások 4. Válaszok GURULÓ műhelyhálózat - www.gurulo.hu Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem beépítése az oktatásba

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem beépítése az oktatásba MUNKAVÉDELEM 1.2 A munkahelyi biztonság és egészségvédelem beépítése az oktatásba Tárgyszavak: munkavédelem; egészségvédelem; oktatás; képzés; esettanulmány; biztonság; tájékoztatás. Az Európai Unió munkavédelmi

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Idegen nyelv használata 2. Konzorciumépítés

Részletesebben

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Hatókör Folyamatos kiterjesztés földrajzi és tartalmi értelemben: Adott helyszíntől

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 34. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

EQUAL és "ÉRTÉKMŰHELY" 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 1

EQUAL és ÉRTÉKMŰHELY 08-05-14 ÉRTÉKMŰHELY 1 EQUAL és "ÉRTÉKMŰHELY" 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 1 Fő témáink EQUAL program bemutatása ÉRTÉKMŰHELY ismertetése 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 2 Az EQUAL program háttere A Strukturális Alapokból támogatott közösségi

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A 2010. MÁJUS 31-TŐL 2012. DECEMBER 31-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen Kisbér Város Önkormányzata az alábbi

Részletesebben

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS A KÖZÖTTI FEJLESZTÉSI IDŐSZAKBAN

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS A KÖZÖTTI FEJLESZTÉSI IDŐSZAKBAN SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS A 2014-2020 KÖZÖTTI FEJLESZTÉSI IDŐSZAKBAN SZAKMAI KERETEK Tanuljunk a korábbi 2007-13-as periódus problémáiból (aszinkronitás a támogatások, tevékenységek között,

Részletesebben

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE Készítette: Varga Lászlóné gazdasági igazgatóhelyettes Kiadás időpontja: 2008. január. 10. Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő

Részletesebben

TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01

TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01 TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01 1 SZAKFELADATAINK 10 Területi Igazgatóságot tömörítő, országos állami felnőttképzési és kutatás-módszertani intézmény. Elsődleges célja a hátrányos helyzetű

Részletesebben

Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása

Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása TÁMOP-2.2.4-08/1.-2009-0008 A foglalkozási rehabilitációs koordinátor képzés adaptációja Szlovéniába A projekt az EU társfinanszírozásával az Új Magyarország

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Látható, mérhető, értékes Eszközök, módszerek a nem formális mobilitási programok során szerezhető tudás elismertetésére

Látható, mérhető, értékes Eszközök, módszerek a nem formális mobilitási programok során szerezhető tudás elismertetésére Látható, mérhető, értékes Eszközök, módszerek a nem formális mobilitási programok során szerezhető tudás elismertetésére A nem formális mobilitási programok során szerezhető tudás 4 szinten elismertethető:

Részletesebben

Szociális gazdaság. Nyílt munkaerőpiac

Szociális gazdaság. Nyílt munkaerőpiac A szociális gazdaság fejlesztése és a foglalkoztatás növelése szociális szövetkezeteken keresztűk Ruszkai Zsolt Magyar Munka Terv Közfoglalkoztatás Szociális gazdaság Nyílt munkaerőpiac 2 Szociális gazdaság

Részletesebben

Hogyan hozzuk ki a CLLD-ből a lehető legjobbat? A CLLD Partnerségi Megállapodásban. tisztázása. CLLD 2014-2020 szeminárium

Hogyan hozzuk ki a CLLD-ből a lehető legjobbat? A CLLD Partnerségi Megállapodásban. tisztázása. CLLD 2014-2020 szeminárium Hogyan hozzuk ki a CLLD-ből a lehető legjobbat? A CLLD Partnerségi Megállapodásban játszott stratégiai szerepének tisztázása CLLD 2014-2020 szeminárium Brüsszel, 2013. február 06. 1 Emlékeztetőül: a Partnerségi

Részletesebben

Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen. 2013. június

Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen. 2013. június Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen 2013. június Üzletágaink, tevékenységünk www.job.hu www.rehabjob.hu www.tele-scope.hu www.brandjob.hu

Részletesebben

Foglalkoztatás és minőségügy a Munka kisgyermekkel program tükrében

Foglalkoztatás és minőségügy a Munka kisgyermekkel program tükrében Foglalkoztatás és minőségügy a Munka kisgyermekkel program tükrében Hogyan kapcsolható össze a minőségügy a foglalkoztatással? 1. CSR (a cégek társadalmi felelősségvállalása) = szociális és környezeti

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus Önmenedzselés, karriertervezés Lehetőségek, technikák Mit értünk karrier alatt? Karrier = gyors, sikeres előmenetel, érvényesülés; Karriert

Részletesebben

TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN

TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN EURÓPAI PARLAMENT BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA B. TEMATIKUS OSZTÁLY: STRUKTURÁLIS ÉS KOHÉZIÓS POLITIKÁK KULTÚRA ÉS OKTATÁS TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze

A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze Előzmények a Római Szerződésben az oktatásügy kizárólagos nemzeti hatáskörbe tartozó ágazat ennek ellenére a 90-es években elsősorban

Részletesebben

Global HR kompetenciák. Budapest, 2012. május 22. Slide 1

Global HR kompetenciák. Budapest, 2012. május 22. Slide 1 Global HR kompetenciák Budapest, 2012. május 22. Slide 1 Tartalom Kihívások a vállalatvezetés számára Hatása a munkára Új tipusú munkavállalók Tehetségek megtalálása, megtartása HR csapat szerepe Slide

Részletesebben

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Kisvárda, 2017. január 23. Szabó István a megyei közgyűlés alelnöke Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Fejlesztési feladatok

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Monitoring info-nap 2006. Május 24.

HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Monitoring info-nap 2006. Május 24. HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások Monitoring info-nap 2006. Május 24. A program szakmai háttere A hátránykezelés új irányai, eszközei Európában Beilleszkedés helyett

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 17-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Civil Érték Egyesülettel együttműködési megállapodás

Részletesebben

Tájékoztatás a SPARK programról

Tájékoztatás a SPARK programról Hoippj^j Bnln jjjjkkk Társadalompolitikai Programok Értékelésének Támogatása Európában Tájékoztatás a SPARK programról Scharle Ágota/Váradi Balázs Vezető kutató, Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Hélène

Részletesebben

Célmeghatározás, célhierarchia

Célmeghatározás, célhierarchia Célmeghatározás, célhierarchia ERASMUS+ Célok: A jövőbeli fejlődése során milyen irányban haladjon az intézmény. JÖVŐKÉP A célok lehetnek: 1) - stratégiai célok: általánosak, tágak, hosszú távon fogalmazzák

Részletesebben

NYOMON KÖVETÉS-ÉS UTÓGONDOZÁS DOKUMENTÁCIÓS RENDSZER

NYOMON KÖVETÉS-ÉS UTÓGONDOZÁS DOKUMENTÁCIÓS RENDSZER NYOMON KÖVETÉS-ÉS UTÓGONDOZÁS DOKUMENTÁCIÓS RENDSZER NYOMON KÖVETÉS-ÉS UTÓGONDOZÁS ŰRLAPOK III/1 NYOMONKÖVETÉS ŰRLAP Munkaköri elemzés felülvizsgálata A tevékenységet végzi: foglalkoztatás szervezők Dátum:

Részletesebben

Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek

Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek Ádám Sándor főosztályvezető Munkaerőpiaci Programok Főosztály Nemzetgazdasági Minisztérium Budapest, 2017. március 7. MUNKAERŐPIACI TRENDEK

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG KIVÁLÓSÁG PROFIL 2011. június A kiváló szervezetek elérik és fenntartják azt a teljesítményt, mely megfelel a partnereik elvárásainak. Ennek a célnak sikeres elérése

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján Általános képzési keretterv ARIADNE projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján A jelen dokumentumban a szociális gazdaság témakörében tartandó háromnapos vezetői tréning általános

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 14-i rendkívüli ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 14-i rendkívüli ülésére Tárgy: Komplex telep-program (komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása) című, TÁMOP-5.3.6-11/1 kódszámú felhívásra pályázat benyújtása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Gál András osztályvezető

Részletesebben

Smart City Tudásbázis

Smart City Tudásbázis Smart City Tudásbázis Projektpartner: Vezető partner és további projektpartnerek: TINA VIENNA (Vezető partner) Esetleg Bécs város kollégái és üzlettársai a kiválasztott tématerületeken Potenciális projektpartnerek

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató

Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató Az élethosszig tartó tanulás megalapozása: a regionális képző központok közreműködése a foglalkoztatási rehabilitációban Az oktatás a jövőről való gondoskodás Arisztotelész Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató

Részletesebben

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr Közösségi tervezés Sain Mátyás VÁTI Nonprofit Kft. Területi Információszolgáltatási és Tervezési Igazgatóság Területfejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök

Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök 2013.12.20. dr. Lukács Andrea, 1 A közbeszerzési irányelvek lehetőséget adnak a szociális

Részletesebben

Felnőttképzési tájékoztató

Felnőttképzési tájékoztató Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00373-2010 Felnőttképzési tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok Felnőttképzési programjai és szolgáltatásai 2012. 1 Bemutatkozás A Jász-Nagykun-Szolnok t (a továbbiakban

Részletesebben

Útmutatás a vállalkozás kompetenciaszükségletének meghatározásához a vállalkozási stratégia alapján

Útmutatás a vállalkozás kompetenciaszükségletének meghatározásához a vállalkozási stratégia alapján A 01 Further analysis instruments Útmutatás a vállalkozás kompetenciaszükségletének meghatározásához a vállalkozási stratégia alapján A folyamatközpontú szakmai alapképzés és az alkalmazottak vállalati

Részletesebben

Tréningszokások Európában 2012

Tréningszokások Európában 2012 Tréningszokások Európában 2012 A Cegos Németországban, Spanyolországban, Franciaországban, az Egyesült Királyságban, Olaszországban, Hollandiában és Magyarországon elvégzett kutatásának eredményei 2,800

Részletesebben

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Desztinációs Menedzsment Nemzetközi Konferencia Budapest, 2007. Február 7-9. Desztinációs Menedzsment Koncepció és Magyarország esete Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Koncepció Desztinációs

Részletesebben

A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI

A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI SIKA EGY VILÁGSZINTŰ BESZÁLLÍTÓ ALAPELVEI ÉS HAGYOMÁNYAI Több mint 100 évvel ezelőtt a jövőbe látó feltaláló, Kaspar Winkler megalapította Svájcban a Sikát, mely mára sikeres

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Monitoring info-nap 2006. Május 23.

HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Monitoring info-nap 2006. Május 23. HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások Monitoring info-nap 2006. Május 23. A program szakmai háttere A hátrányos helyzet lehetséges okai Objektív okok, pl.: Alacsony iskolai

Részletesebben

Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai

Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai Kerek Judit EMEGY Alcím mintájának szerkesztése www.emegy.hu Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület Célunk: Elősegíteni, hogy a dolgozók

Részletesebben

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata Csenger Város Önkormányzatt Pollgármestterii Hiivattalla Csenger Város Önkormányzat az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program, keretén belül, A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése

Részletesebben

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Helyi foglalkoztatást erősítő (aktív) foglalkoztatáspolitikai eszközök

Részletesebben

Partnerségi felmérés kérdőíve

Partnerségi felmérés kérdőíve Partnerségi felmérés kérdőíve A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Helyi gazdaság- és közszolgáltatásfejlesztés hátrányos helyzetű munkanélküliek foglalkoztatásával a kőszegi és felső-répcementi

Részletesebben

Kereskedelmi Program Kanadai-Magyar Kereskedelmi Kamara

Kereskedelmi Program Kanadai-Magyar Kereskedelmi Kamara Kereskedelmi Program Kanadai-Magyar Kereskedelmi Kamara A Kanadai Kereskedelmi Kamara úgy vállal felelősséget magyarországi jelenlétével, hogy felkészítő és képzési lehetőségeket nyújt, amelyek révén a

Részletesebben

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek szeminárium Budapest, 2014.

Részletesebben

Tájékoztató a TEMI Móricz Zsigmond Művelődési és Ifjúsági Ház Alapítványa. által nyújtott. Felnőttképzési kiegészítő tevékenységekről

Tájékoztató a TEMI Móricz Zsigmond Művelődési és Ifjúsági Ház Alapítványa. által nyújtott. Felnőttképzési kiegészítő tevékenységekről TEMI Móricz Zsigmond Művelődési és Ifjúsági Ház Alapítványa 4400 Nyíregyháza, Szabolcs u. 10., Tel./Fax: 42/310-462 Felnőttképzési engedély száma: E-000303/2014 Tájékoztató a TEMI Móricz Zsigmond Művelődési

Részletesebben

Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084

Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084 Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 mail@bkf.hu Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084

Részletesebben

1. rész BEVONÁS, RÉSZVÉTEL.

1. rész BEVONÁS, RÉSZVÉTEL. 1. rész BEVONÁS, RÉSZVÉTEL www.urbact.hu www.urbact.eu Mitől közösségi tervezés? Az érintettek a tervezési folyamat legelejétől részt vesznek a munkában Lehetőségük van elmondani szükségleteiket, vágyaikat

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

TÁMOP 1.1.1-12/1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése

TÁMOP 1.1.1-12/1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése TÁMOP 1.1.1-12/1 Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése A projekt célja TÁMOP-1.1.1-12/1-2012-0001 Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációjának

Részletesebben

Navigációs megoldások. www.newscoaching.hu

Navigációs megoldások. www.newscoaching.hu Navigációs megoldások www.newscoaching.hu Kik vagyunk? A modellt 2001 óta fejlesztjük sikeresen világszerte. A Coaching & Training Ltd. 2006-ban alakult, székhelye Lausanne-ban (Svájc) van és kirendeltségei

Részletesebben

Távmunka az ideális telephely? Investors Conference 2008. április 4.

Távmunka az ideális telephely? Investors Conference 2008. április 4. Távmunka az ideális telephely? Investors Conference 2008. április 4. Távmunka Magyarországon Jogszabályi környezet adott Több pályázati lehetőség Sikeres projekt: örkényi távmunkaház Több szervezet is

Részletesebben

Rehabilitációs tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Rehabilitációs tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Rehabilitációs tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél 1. A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

Kormányzati CSR Prioritások és Cselekvési Terv Magyarországon Amit mérünk javulni fog MAF Konferencia, október 02.

Kormányzati CSR Prioritások és Cselekvési Terv Magyarországon Amit mérünk javulni fog MAF Konferencia, október 02. Kormányzati CSR Prioritások és Cselekvési Terv Magyarországon Amit mérünk javulni fog MAF Konferencia, 2014. október 02. Tölgyes Gabriella Vezető főtanácsos, CSR koordinátor Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben