Ficsor Károly. Elrejtett kincs IV. 7. Munka 8. Szegénység, gazdagság 9. Adakozás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ficsor Károly. Elrejtett kincs IV. 7. Munka 8. Szegénység, gazdagság 9. Adakozás"

Átírás

1 Ficsor Károly Elrejtett kincs IV. 7. Munka 8. Szegénység, gazdagság 9. Adakozás Orgovány 2009

2 ISBN Borító és tördelés: Ficsor Donát A 4H / Magyar Misszió támogatásával kiadja az Örömhír Alapítvány 6077 Orgovány, Vörösmarty u. 14. Belső használatra! NEM ÁRUSÍTHATÓ! 2

3 TARTALOM Előszó... 8 Bevezetés MUNKA...13 Isten terve és akarata, hogy dolgozzunk Fáradságos a munka, de lehet jó kedvvel végezni...21 A fáradozás maradandó gyümölcse Hordozd a munka terhét! Az Úr eredményessé teszi a munkát Akinek van, annak adatik Rangos munka A munkához való hozzáállás...41 Akik nem akarnak dolgozni Légy hűséges, és várj türelemmel! Jó rendben végzett munka A megélhetés feltétele a folyamatos munka A szorgalmas bővölködik A munka becsülete...62 Jó munkájuk által váltak ismertté Ne szoruljatok rá senkire! Együtt a család...67 Kérd Isten segítségét, ha bajba jutottál!...73 Egymásra utaltság Munkaadó, főnök...78 Jellemzője legyen az igazságosság, méltányosság Beosztott...82 Tisztelettel, udvariasan, engedelmesen, szorgalmasan Becsüljétek meg elöljáróitokat Munkálkodjunk az Úrért!

4 Szolgálat...86 Mindig, mindenben az Úr legyen az első...94 A lelkieket tedd előre! Munkálkodj önzetlenül! Munkálkodj a családodért is! Munkálkodj másokért is! Isten házának építése Ha nem építed az Úr házát, elmarad az áldás Nem hiábavaló munka Hiábavaló munka Ne aggodalmaskodjatok! Munka Munkabér Isten megjutalmaz Méltó a munkás a bérére Ne légy kizsákmányoló! Jogtalanul szerzett jövedelem Bér-visszatartás következménye A munkanélküliség Lusta munkás Tétlenkedők, munkakerülők Elszegényedés, szűkölködés Ínségbe jutás oka Használd fel jól az idődet! A munka elkerülésének, halogatásának kimagyarázása Aki nem dolgozik, ne is egyen Önhibáján kívül nem tud dolgozni Ne válj a munka rabjává! Pénzügyek SZEGÉNYSÉG, GAZDAGSÁG Szegénység Szegények, mégis boldogok Az Úr tesz szegénnyé és gazdaggá A szegénység okai Betegség, baleset, családtag halála Ha nem hallgatsz az Úr szavára

5 Kitartás és hűség hiánya a munkában Iskolázatlanság Lustaság, restség, hanyagság Könnyelmű életmód Átgondolatlan döntések Sok alvás Származás Kirabolják Elemi kár Politikai okok Hitéért megfosztják vagyonától Önként lemond vagyonáról, az Úr országának építéséért Az igaz nem lesz koldussá Isten a szegények jogainak védelmezője Bőven ad a szegényeknek Szánakozik éhesek, fáradtak miatt Gondja van a nincstelenre, a szegényre Minden szükséget betölt Isten általad akar gondoskodni az éhezőről, szegényről A menekülteken segítek Boldoggá tesz a nincstelenekről való gondoskodás Ha támogatod a szegényt, megáld téged az Úr Az Úrnak ad, Őt dicsőíti a szegények támogatója A szegényeknek hirdettetik az evangélium Csak színlelte a szegények támogatását A szegények támogatásának elhanyagolása bűn A szegények elnyomója ínségbe jut Átok éri azt, aki elfordítja tekintetét a szegénytől Gazdagság A vagyonnak nem a nagysága a legfontosabb Megelégedés Szegénységtől és gazdagságtól óvj meg Nagy kihívás a gazdagodási vágy Istentől kapott ajándék a gazdagság Az Úr áldása gazdagít meg Néhány a bibliai idők gazdagjai közül: Ne a gazdagságodban bízz! Őrizkedj a kapzsiságtól Gazdagság és az Isten országa Gazdagok ítélete

6 ADAKOZÁS Az adakozás alapja Isten akaratának való engedelmesség A tisztességes munka Könyörülő szív Az adakozás célja Az Isten imádatának, tiszteletének a kifejezése Isten dicsőítése Isten országának építése, terjesztése Isten szentjeinek támogatása Urunk gyönyörködik az adakozásunkban Az adakozás módja Legyünk bőkezűek! Ne késlekedj a jótevéssel! Adj a feleslegedből! A kevesedet is oszd meg! Ne máséból, a sajátodból adj! Hálából, önként, jó kedvvel adj! Erőd szerint adj! Adakozásod ne okozza nyomorúságodat! Ne hitelből adj! Adakozásod Isten iránti szeretetedből fakadjon! Ne a dicsőségvágy motiváljon! Ellenségedet is támogasd! Az adakozás áldása Megáldja az Úr az adakozót A bőséges áldás feltétele Becsaphatja-e az ember az Istent? Jobb adni, mint kapni Az adakozónak van szüksége az adásra Először önmagukat adták az Úrnak Aki a legtöbbet adta Az adakozás szolgálatának gyümölcse Hálaadásra, Isten dicsőítésére indít Üdvösséget munkál Az adakozóra visszahat Az adakozás típusai

7 Elhagyás Tized Ábrahám tizedet adott Jákób tizedet adott Isten parancsa: a tized A tized Lévi fiaié A léviták is tizedet adnak A tized tizede Tizedadás = engedelmesség Az Úr Jézus a tizedről Felajánlás Célgyűjtés Többet adtak a szükségesnél Jótékonyság, alamizsna Hálaáldozat Teljesítsd az Úrnak tett fogadalmaidat! Isten gyermekeinek támogatása Isten indíthatja az ellenséget is népének való adakozásra Kiemelten támogasd Isten gyermekeit! A vendégszeretet gyakorlása Isten szolgáiról való gondoskodás

8 ELŐSZÓ A háború utáni újjáépítés idején a gyerekek is dolgoztak a földeken szüleikkel. Tanulni kevés idő maradt. Középiskola és egyetem csak nagyon keveseknek adatott, vagy mert osztályidegen volt az apa, vagy mert nem tudták a gyermekeket otthon nélkülözni, feltétlenül szükség volt a munkájukra a mindennapi kenyér előteremtésében. Az állandó elfoglaltsággal járó munka mellett kevés idő maradt a rosszalkodásra, és a gyermekek megtanultak dolgozni. Ma a megváltozott körülmények következtében, csaknem minden szülő munkahelyre jár. Nincs idejük a gyerekekre azok az utcán vannak, igen gyakran ott nőnek fel. Mivel szüleiktől távol vannak, nem látják őket dolgozni és nem is tanulják meg tőlük azt. Ha a szülő szeretnél is alig talál munkát gyermeke számára. Valamennyi akad ugyan a háztartásban, de azt meg az anyuka végzi el mondván, így gyorsabb, mint nézni a gyereket, amíg az megtanulja. Ez viszont nagy kárt tesz a gyermek jövője szempontjából. Nem tud kellően felkészülni az életre, megtanulni, begyakorolni fontos fogásokat. E könyvemben szeretnék ötleteket adni a szülőknek az effajta nevelésből következő probléma elkerüléséhez. Igen, mert a jelen kor kérdésére is van válasz, csak sokan nem találják meg. Az ötven-hatvan évvel ezelőttihez viszonyítva nem csak lehetőség a tanulás, hanem legszívesebben úgy fogalmazok, hogy kötelesség. Miért? Mert a megváltozott körülmények között valamilyen szak- 8

9 ma elsajátítása vagy diplomaszerzés nélkül nehéz bekerülni a munkaerőpiacra. Tanulás, jól tanulás legyen a gyermekek legfőbb feladata, a tanulásra való buzdítás, bátorítás pedig a szülőké. Mi pedig e könyvben megjelenő írásunkkal sietünk segíteni ebben a szülőket. Minden szülő szeretné gyermekeit tisztességben felnevelni, hogy ne szegénységben küzdjenek a létminimumért, hanem megfelelő életvitelt folytathassanak. Sőt bőségesen meglegyen mindenük, ami szükséges, és még Isten országának építésére is tudjanak adakozni. Kívánom, hogy segítsen és tanítson meg bennünket ennek a gyakorlati megvalósításában a nagy Mester, aki mindent megcselekedhet! Kedves Olvasó, ha ennél is többet szeretnél, keress a könyvben megadott címen, és készséggel válaszolunk kérdéseidre, mert meggyőződésem, hogy közös munkánknak eredménye van és lesz a jövőben is. Orgovány, február 4. Ficsor Károly Az Elrejtett kincs I. kötetében megjelent fejezetek: 1. Imádkozás 2. Isten szól hozzánk Az Elrejtett kincs II. kötetében megjelent fejezetek: 3. Megbocsátás 4. Örök élet 5. Szenvedés Az Elrejtett kincs III. kötetében megjelent fejezet: 6. Gyermekeink nevelése 9

10 BEVEZETÉS óta működik egy idősek otthona Kiskőrösön, amit a 3 millió koldus Magyarországában hozott létre a baptista gyülekezetek közössége. A nagyon nehéz gazdasági időkben súlyos próbákon ment keresztül az intézet, illetve annak igazgatója és lakói. Én már csak elmondásból tudom, hogy egyik alkalommal minden pénz elfogyott, nem volt pénz kenyér vásárlására. Az igazgató térden állva könyörgött az Úrhoz, elmondta neki, hogy nincs mit tenni az asztalra. Kérte Őt, hogy rendelje ki az eledelt az otthon számára. Nem tudta, mi történik és hogyan, de lépett hitben, azt kérte feleségétől, hogy terítsék meg az asztalt, ami ehető van a háznál, azt szolgálják fel, és a kenyeret majd kirendeli az Úr. Talán ez volt élete legnehezebb hálaadása étkezés előtt. De meghajtotta fejét és megköszönte az Úrnak, hogy minden nap kirendeli a szükséges eledelt idős gyermekei számára. Éppen áment mondtak, amikor valaki belépett az ajtón és nagy csomagját letette, majd így szólt: Nem tudtam az éjszaka aludni, fel kellett kelnem és kenyeret sütni az otthonban élő lakók részére. Engedelmeskedtem az Úrnak és elhoztam. Immár jó étvággyal elfogyaszthatták a reggelit. Volt mit enni, mert az Úr nem felejtette el őket, mert az igazgató testvér hittel könyörgött, mert a városban valaki engedelmeskedett Isten sürgetésének és nem tanácskozott testtel és vérrel. Krisztus testében minden tagnak más a feladata. Kell a kéz, kell a láb, kell a kar, kell a fej. Van, akinek lelki feladatai vannak, van, akinek fizikai, legtöbbüknek mindkettő. Az igazgató hitben hajtotta meg a fejét, a felesége megterítette az asztalt, a kenyérsütő hajnalban felkelt és bedagasztott. Mindenki tette a feladatát és kenyér került az asztalra. 10

11 A rendszerváltás után Magyarországon sokan munka nélkül maradtak. Megszűnt a kereseti forrás számtalan család részére. Megnyílt a lehetőség az evangélium terjesztésére. Az Ige hirdetését és hallgatását nem korlátozta már a gyülekezési szabadság. A külső szemlélő azt gondolhatja, hogy immár minden rendben van. Sajnos egyáltalán nem ez az igazság. A társadalom két részre szakadása megkezdődött és azóta folytatódik. Egy kisebb hányad nagyon meggazdagodott, egy nagyobb hányad pedig felettébb elszegényedett. A milliárdosok nem adnak Isten országa építésére, a szegényeknek pedig nincs rá pénzük. Egy szűk réteg maradt a misszió terhének hordozására. Emellett nekik jut eszükbe a szegények anyagi szükségeiről is önkéntesség alapján gondoskodni. Az említett otthonban csak az élelmiszer hiányzott. Ma az éhezők táplálásával párhuzamosan a lelki kenyeret is vinnünk kell. Az elsőt egyre többen látják, az utóbbi hiányát pedig csak kevesen veszik észre. Ebből kifolyólag a segítésnek is torz képe alakul még a segíteni akarók között is. Az adakozás gyakran humanitárius cselekedetté minősül csupán. Adnak az éhezőknek, adnak a betegeknek, adnak a kultúrára, stb., de nem jut eszükbe, hogy a kenyér hiányánál nagyobb tragédia az életkenyerének hiánya. Csak kevesen ismerték fel, hogy a legtöbb hiány a sírig tart, de aki nem nyerte el az örök életet, az örökké szenvedi annak hiányát, amit nem kapott meg e földön, akár saját, akár mások hibájából, könnyelműségéből. Az Örömhír Alapítvány egyszerre kíván segítséget nyújtani e földi élethez és az örök életre való felkészüléshez. Ehhez viszont sok ember önzetlenségére van szükség. Úgy látjuk, hogy munkánk nem hiábavaló. Csatlakoznak hozzánk önkéntesek, akik idejüket, pénzüket, önmagukat adják. Velük összefogva igyekszünk lelkeket menteni és segíteni az embereket földi szükségleteik betöltésében is. Nagy örömünkre szolgál, hogy az elmúlt évek során 11

12 12 sokan átadták életüket Jézus Krisztusnak, majd anyagi életük is elmozdult jobb irányba. Egyes családoknál megtérésük után gyors és látványos változások történtek gazdasági életükben is, másoknál ez csendesebb ütemű, de minden esetben tapasztaljuk, hogy akik az Úr követésének útjára léptek, azoknak földi körülményeik is jobbá lettek. Ebben a kötetemben az Úr követésével összhangban szeretnék rámutatni a munka és az adás feltételeinek kapcsolatára. Ha szorgalmasan dolgozunk, akkor olyan értékeket, javakat tudunk előteremteni, létrehozni, amelyek alkalmasak a szükségben lévők igényeinek betöltésére.

13 7. fejezet Munka 13

14 ISTEN TERVE ÉS AKARATA, HOGY DOLGOZZUNK 1Móz 2:8, Ültetett az ÚRisten egy kertet Édenben, keleten, és ott helyezte el az embert, akit formált És fogta az ÚRisten az embert, elhelyezte az Éden kertjében, hogy azt művelje és őrizze. Ezt parancsolta az ÚRisten az embernek: A kert minden fájáról szabadon ehetsz, de a jó és a rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert ha eszel róla, meg kell halnod. 1Móz 2:2-3. A hetedik napra elkészült Isten a maga munkájával, amelyet alkotott, és megpihent a hetedik napon egész alkotó munkája után. Azután megáldotta és megszentelte Isten a hetedik napot, mivel azon pihent meg Isten egész teremtő és alkotó munkája után. 2Móz 20:11. Mert hat nap alatt alkotta meg az ÚR az eget, a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megpihent. Azért megáldotta és megszentelte az ÚR a nyugalom napját. Zsid 4:4. És megnyugodott az Isten a hetedik napon minden alkotó munkája után. 1Móz 3: Az embernek pedig ezt mondta: Mivel hallgattál feleséged szavára, és ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél, legyen a föld átkozott miattad, fáradsággal élj belőle egész életedben! Tövist és bogáncsot hajt neked, és a mező növényét eszed. Arcod verejtékével eszed a kenyeret, míg viszszatérsz a földbe, mert abból vétettél. Bizony por vagy, és vissza fogsz térni a porba! Jn 5:17. Jézus így szólt hozzájuk: Az én Atyám mind ez ideig munkálkodik, én is munkálkodom. 14

15 1Thessz 4: tegyétek a magatok dolgát, és saját kezetekkel dolgozzatok, ahogyan elrendeltük nektek. A kívülállók iránt tisztességesen viselkedjetek, és ne szoruljatok rá senkire. Soha nem figyeltem még fel erre a kifejezésre úgy, mint ma reggel: Ültetett az ÚRisten egy kertet Hogy ültette? Nem tudom. Nem is keresem. Elfogadom. Azt sem tudom, hogyan teremtette Isten a világot. Csak azt tudom, hogy a hat napos munka után a hetedik napon megpihent. Isten, ha akarta volna, igazán megteremthette volna úgy a világot, hogy ne legyen szüksége megpihenni, de nem így teremtette, Ő a világot alkotó munkája után megpihent. Teremtett Isten embert is és elhelyezte az Általa ültetett Éden kertjében, hogy onnantól kezdve az ember feladata legyen annak megművelése, gondos felügyelete és őrzése. Az biztos, hogy az őrzés a bűnbeesés előtt nem ugyanazt jelentette, mint utána. Ádámnak és Évának nem a tolvajoktól kellett megvédeni a kert gyümölcseit. Egyrészt rajtuk kívül senki más nem élt még a földön, másrészt pedig ekkor még a bűntelenség állapotában voltak. Nem kellett félni, hogy bárki is, bármi gonoszt követne el, márpedig a lopás gonosz dolog. Igen, Isten már a bűnbeesés előtt munkát tervezett az embernek. Ez azonban egy gyönyörűséges feladat volt. És úgy tapasztalom, hogy máig is ugyanez a helyzet: a munkát gyönyörűnek látom. Hálás vagyok Uramnak, hogy dolgozhatom. Akinek Istennel rendezett élete van, és az Ő Igéje a lába szövétneke, az nem tudja elképzelni életét a folyamatos és az egészséges mértékű munka nélkül. 17 éve nem munkabérért dolgozom. Nincs párhuzam a megtett munkám, vagy a ledolgozott órák és a kapott jövedelmem között. Teljesen független ettől. Nem azért dolgozom, hogy több pénzünk legyen. Azért dolgozom, mert megértettem Isten Igéjét: az a terve velem is, hogy dolgozzam. Arra is 15

16 16 gondolt az én drága Istenem, hogy sem fizikailag, sem érzelmileg ne merüljek ki a munkában, adott lehetőséget a pihenésre. Mind a munkában, mind a pihenésben példát adott nekem. Készített munkaköri leírást, és azt idéztem fentebb a Mózes 1. könyvéből. Ez a munkaköri leírás pontosan meghatározza a pihenés idejét is: minden hatnapi munka után egy teljes nap pihenés. Jó ezt az arányt is figyelembe venni, hogy a munka és a pihenés egyensúlya ne boruljon fel. Az ezerkilencszázhetvenes években egyik nyáron másfél hónapig dolgoznom kellett vasárnap is az aratás idején. Munkahelyemen ez volt a gyakorlat. Akkor személyesen is megtapasztaltam, hogy ez sok, nem lehet büntetlenül áthágni Isten törvényét és mértéktelenül dolgozni. Azóta is sokat dolgozom, általában reggel hattól este 10-ig, de még ha a szolgálatomból adódóan vasárnap is feladatok várnak rám a gyülekezetben, van lehetőségem megpihenni és ragaszkodom Isten parancsának teljesítéséhez. Tudom, hogy az emberért, értem adta e parancsot. Tegnap nővéremmel, Évikével a karitatív munka kapott elsődlegességet. Este későn pedig Ágikámhoz mentem és vele közösen alakítottuk a következő hónapok terveit, valamint a holnapi nap részleteit, amikor munkaértekezlet lesz azok számára, akik különösen sok munkát végeznek velünk az önkéntes szolgálatban. Ma reggel 6 órakor pedig az irodámban kezdtem. Most a szellemi feladatok kerültek első helyre, de fél kilenckor Barbarával az év végi zárlati feladatokkal összefüggő munkákhoz fogtunk. Igen, az én munkámban folyamatosan együtt van a szellemi és a fizikai rész. A bűnbeesést követően Isten a munkát keménynyé, fáradságossá, nehézzé tette az ember számára. Egész életen át tartó fáradtságra büntette az embert. Isten döntése kapcsán tövist és bogáncsot terem a föld. Rengeteget kell fáradozni a tövisek kiirtásával. Igaz, hogy vannak emberek, akik megpróbálják ezt elhanyagolni és hagyni a töviseket a földben. Tapasztalatból is tudhatjuk, hogy a

17 tövisek megölik a nemes növényt búzát, kukoricát, burgonyát, szőlőt, stb. és nem lesz termés. Az Úr Jézus A Magvető példázatában elmondja nekünk, hogy a tövisek csak egy rövid ideig engedik az Igét munkálkodni a szívünkben. Amikor a tövisek megerősödnek, elfojtják a bennünk csírába indult nemes gondolatokat és cselekedeteket. Mt 13:22. Ha hagyod a töviseket megerősödni, azok elfojtják lelki életedet. Azok irtása kemény munkával, odaszánással jár, de megéri, mert így tudod magad megőrizni a bűntől. Úgy látom, hogy korunkban, különösen az utóbbi években tendenciává lett a munkával szembeni ellenállás. Hívő emberek körébe is begyűrűzött az a gondolkodás, hogy Kevés munkával sok pénzt keresni. Ez nem megy. A bűnbe esett embernek azt mondta Isten: Arcod verejtékével eszed a kenyeret, míg visszatérsz a földbe Igen, a kemény munka mindvégig tart. Ezt nem lehet büntetlenül kikerülni. Ha te kikerülöd, és elkerülöd a munkát, akkor Isten ellen vétkezel. Ez súlyos következményeket von maga után. Pl. pénztelenségben, szegénységben, nélkülözésben, adósságcsapdában jelenik meg. Egyre többen nagy kölcsönöket vesznek fel, mert pillanatnyilag ez jónak látszik. Így akarnak elindítani jól jövedelmező vállalkozásokat, amiben nekik nem nagyon kell dolgozni. A cél mindig az, hogy ne kelljen keményen dolgozni. A probléma viszont az, hogy ez Isten elleni lázadásnak minősül. Miért? Mert a bűn miatt verejtékkel kell dolgozni ahhoz, hogy meglegyen a kenyerünk. E bűn elkövetése a munka szándékos elkerülése gyakran csődbe viszi a kölcsönre alapozott vállalkozást. A személyes életemből vett tapasztalat alapján mondhatom: érdemes tudatos tervezéssel, ha kell az átlagosnál is keményebben dolgozni addig, amíg megteremtem az alapjait egy beruházásnak. Az ezerkilencszázhatvanas évek végén néhány kopott villáskulccsal, egy öreg franciakulccsal, meg egy kiszuperált pici satupaddal 17

18 18 kezdtem meg a lakatos kisipari munkámat egy kevesebb, mint nyolc négyzetméteres fűtetlen helyiségben. Egy-egy munka elvégzése után újabb szerszámokat vettem a bevételen, majd egy kályhát állítottam be. Két évvel később pedig nagyobb műhelyt építettem és ott már kulturált körülmények között dolgozhattam. Történetem a mustármag példázatához hasonlítható. A nagyon kicsiny magot el kellett vetnem, mert azt akartam, hogy nagy fává terebélyesedjen. A magvetést te sem kerülheted el, ez a feltétele az aratásnak. Feltétele a növekedésnek. Nem szabad megijedni a kicsinységtől, csak kezdeni kell és Isten áldásával jön a növekedés. Mk 4: Az áldás alatti élet feltételeinek egyike a szorgos munka, de van még több feltétele is, mint pl. az egyéni csendesség, a rendszeres közösségápolás, gyülekezetbe-járás, az Istennek járó rész megadása stb. És ugyanazok az emberek, akik ily módon ki akarnak bújni eme kötelezettségek teljesítése alól, csodálkoznak, hogy Isten nem áldja meg kezük munkáját. Arra nem is gondolnak, hogy nemigen van kezük munkája. Ahelyett, hogy önvizsgálatot tartanának, irigykednek azokra, akiknek Isten megáldja kezük munkáját. M ezőgazdasági munkát végző családban nőttem fel. Majd férjemmel együtt mi is gazdálkodásból éltünk. Sokszor keltem együtt a nappal, és elfáradtam, mire az nyugovóra tért. Este az állatok körüli feladatok elvégzése után ágyba mehettünk. Különösen elfáradtam, amikor két hetet egybekapcsoltunk azáltal, hogy vasárnap is egész nap dolgoztunk. Figyelmen kívül hagytuk Isten rendelkezését. Becsaptuk magunkat. Azt gondoltuk nyerünk, pedig csak vesztettünk. Nem olvastuk a Bibliát, nem is igazán tudtuk mi az Isten rendelése a munkával és a pihenéssel kapcsolatban. Bár nem voltam akkor még az Úr gyermeke, szívem mélyén valahol hiányoltam a Vele való kapcsolatot, a mennyei Édesatya közelségét. Másfél évtizede megtértem. E döntésem óriási változást hozott az életemben. Még a munkához való viszonyom is más lett.

19 Nem kényszerből, örömmel végzem. A nap azóta is hosszú, különösen nyári időben. Megtérésem után sem dolgozok kevesebbet, de figyelek a pihenésre és nem dolgozom vasárnap. Viszont soha nem gondoltam arra, hogy jó lenne, ha nem kellene dolgozni. Mióta keresztyén vagyok gyönyörködöm a munka gyümölcsében, és így magában a munkában is. Az egészséges elfáradást nem tekintem tragédiának. Gyönyörködöm a saját alkotásomban. Jó ízű ebédeket főzök a magam termelte zöldségekből. Élvezem a sütemények készítése közben a finom illatokat. Vagy éppen az utóbbi időben az szépítette meg életemet, hogy a hosszasabban betegeskedő gyermekem felé szolgálhattam sütés-főzéssel, és a kisunokám gondozásával. Öröm számomra az is, hogy gyermekeim is szívesen dolgoznak. Nem akarnak másra utaltak lenni. Kezük munkájával keresik kenyerüket. Mind a három fiam más-más területen dolgozik, de abban egységesek, hogy komolyan veszik az Isten parancsát, a munkát. Nem azon töprengenek, hogy miként kerülhetnék azt el, hanem a lehetőségeket megragadják, hogy szebbé tegyék vele az életüket. M-né Ilona G yermekkoromban minden vasárnapi istentiszteletre el kellett mennem, mert a szülői szigor kötelezővé tette. Délelőtt 9 órakor gyermek istentiszteleten, 11 órakor és délután 4 órakor felnőtt istentiszteleten vettünk részt. A felnőtt alkalmakra anyukámmal és nagyapámmal mentünk rendszeresen. Osztálytársaim közül senkinek nem voltak ilyen szigorúak a szülei, igaz azok a szülők maguk sem tartották fontosnak a rendszeres templombajárást. A gyermek-istentiszteletek, hittanórák meséit szívesen hallgattam, azok még le is kötöttek, és sok történet maradt meg bennem, de a felnőtt alkalmakat úgy éreztem, nem nekem találták ki. Mindezek után, amikor férjhez mentem, megszabadultam az ilyen jellegű kötelezettségeim alól, de egyúttal a nyugalomtól és a békességtől is. Férjem legtöbb hétvégére vállalt valamilyen maszek munkát, így teljesen egybefolytak a hétköznapok és vasárnapok. Szinte nem is maradt ünnep az életünkben. S minden pluszpénznek hamarosan meglett a váratlan helye. Vagy az autót kellett javíttatni, vagy a lakásban romlott el valami, de soha nem maradhatott meg a vasárnapi munka bére. 19

20 Most már tudom, hogy az Úr nem áldotta meg a vasárnap végzett munkát, ezért vette el tőlünk az értékét. Egyik gond és baj után jött a másik, egymásra soha nem volt időnk, és egyre többször roskadtam magamba, és sírtam vissza a gyermekkoromat, amit hitben, egymással törődve, vasárnaponként ünnepelve, békességben tölthettem szüleimmel, sokkal kevesebb gondban. Férjem nagyon rendes volt, sokat dolgozott, soha nem bántott, mégsem voltam boldog. Hiányoztak a vasárnapi családban együtt töltött pihenő idők, az igehallgatások, ami a páromnak nem volt természetes. Sokat sírtam és imádkoztam Istenhez, hogy férjemmel egy-úton járhassunk és segítsen gyermekeinket úgy nevelnünk, hogy ne csak a munkát tanulják meg tőlünk, hanem a hálaadást is. Sok év eltelt úgy, hogy férjem csak a munkának élt és egyszer csak belefulladt a vállalkozásba. Olyan adósságok terhelték a vállát, hogy nemcsak dolgozni, de már élni sem volt kedve, hiszen egy élet is kevésnek tűnt a rengeteg törlesztéshez. Senki nem volt, aki segítsen. Én akkor azzal vigasztaltam: az biztos, hogy nincs a földön olyan ember, aki segíteni tudna, de ha mindketten együtt fogunk imádkozni Istenhez, Ő biztosan meghallgat és nem hagy cserben. S belátta a párom, nincs más lehetőség. Sok évvel ezelőtt történt mindez, s azóta is mindennap imádkozunk és hálát adunk az Úrnak, hogy a mélységből kihúzott. Azóta hat napon át dolgozunk és végezzük minden munkánkat, de a hetedik napon megpihenünk és hálát adunk az Úrnak, hogy egész héten gondunkat viselte és velünk volt. Bné 20 M inden felé sívó homok. Kilométereket gyalogolhat az ember, mikorra jobbacska termőtalajt talál. Ez jellemzi Orgovány Tolvajos nevű pusztáját. Itt lakott Terike néni is a munkát nem-szerető férjével és 5 kicsi gyermekével. Próbálkoztak rozzsal, kukoricával, burgonyával. Ha esős volt a nyár, akkor termett valamennyi, de száraz évben örültek, ha a vetőmagot visszakapták. Életükben egyetlen biztos támpont az Istenbe vetett hit volt. Rendszeresen eljártak a tanyavilágban épült kis Imaházba. Szívesen vállalták minden vasárnap a pár kilométeres gyalogolást délelőtt és délután.

21 Nagyon nehéz anyagi viszonyaik nem engedték meg számukra az ünneplő ruha tartását. Ezért minden szombaton kimosták a munkásruhát, reggelre megszáradt és abban mentek a gyülekezetbe. Ebben nem is volt semmi különös, hisz a gyülekezetbejárók többségénél hasonló volt a helyzet, ők azonban az átlagosnál is szerényebb körülmények között éltek. Teri nénit magam is jól ismertem. Bátran elmondhatom róla, hogy szegénységét is a tisztaszívűség gazdagsága jellemezte. Egyik vasárnap kénytelen volt megtörni a jól bevált gyakorlatát, a vasárnap megszentelésével. Vasárnap soha sem dolgozott a család egyik tagja sem. Ekkor azonban megvarrta egyik fiának csúfosan felhasadt nadrágját és így pár perccel később érkezett a gyülekezetbe. Istentisztelet végén, a búcsúzásnál Józsi bácsi érdeklődött a késés oka felől. Ő pedig elmondta, hogy a nadrágfoltozás kicsit hosszabban tartott mint gondolta. Józsi bácsi fejcsóválva mondta: De testvérnő, vasárnap dolgozott? Nem szoktam én soha sem válaszolta Teri néni de tetszik tudni, az este kimostam mindenki ruháját, reggelre száradtak be, és olyan szakadt ruhával csak nem akartam megszentségteleníteni az Úr házát. Somogyi Gáborné Fáradságos a munka, de lehet jó kedvvel végezni 1Móz 3:17. legyen a föld átkozott miattad, fáradsággal élj belőle egész életedben! 1Móz 5: Lámek száznyolcvankét éves volt, amikor fiút nemzett. Nóénak nevezte el, és ezt mondta: Ő vigasztal meg bennünket kezünk fáradságos munkájában a termőföldön, amelyet megátkozott az ÚR. Préd 9:9. Élvezd az életet feleségeddel együtt, akit szeretsz, mulandó életed minden napján, amelyet Isten adott neked a nap alatt; mulandó életed minden napján, mert ez jutott neked az életben, és munkád révén, amit fáradsággal végzel a nap alatt. Gal 6:5. Mert mindenki a maga terhét hordozza. 21

22 Neh 3:38. Mi azonban építettük a várfalat, és már az egész várfal elkészült félmagasságban, mert a nép nagy kedvvel dolgozott. Préd 3:13. De az is Isten ajándéka, hogy az ember eszik, iszik, és jól él fáradságos munkájából. Péld 31:13. (10-31.) Szerez gyapjút és lent, és jókedvűen dolgozik kezével. Ézs 40: Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az ÚRban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el. 22 Igen, elfárad az ember, miközben végzi munkáját. Legyen az fizikai vagy szellemi, esetleg vegyesen. Vannak szívósabb és kevésbé szívós alkatúak Vannak makkegészségesek és sok betegséggel küzdő alkatúak... Vannak fiatalok és vannak idősek Egyik jobban és tovább bírja a munkát, a másik hamarabb elfárad. Az Ige szerint még a legkiválóbbak is elfáradnak, de akik az ÚRban bíznak, erejük megújul. Eszembe jut egy mondás, amit a szüleimtől hallottam, amikor a munkában elfáradtunk: Ha elfáradunk, újra kezdjük. Gyermek- és ifjú koromban két lovunk volt. Leginkább én dolgoztam velük. Tizenhárom éves koromtól évenként 35 kateszteri holdat szántottam fel. Ugyanezt a területet vetettük, fogasoltuk, hengereltük, a szőlőt és a kapás növényeket évente többször ekekapával porhanyítottuk és gyomtalanítottuk. A legtöbb munkafolyamatban a fellazított talajban gyalogoltam a lovak után. Nyáron 4 órakor kezdtem a munkát, délben 1 órát álltunk és este félkilenckor fogtam ki a lovakat. Nagyon elfáradtam. Másnap újra kezdtem. Az elfáradást nem tartottam sem én, sem mások természetellenesnek. Amikor a 18 literes permetezőgéppel szórtam a permetszert, az sem volt köny-

23 nyebb, csak legfeljebb más izmoknak volt nagyon megterhelő a feladat. Később a szellemi munka volt jellemzőbb az életemben. Akkor már nem csak fizikailag, szellemileg is elfáradtam. A bűnbeesés óta ez természetes azokra nézve, akik aktívan dolgozunk. Felnőtt fejjel már azt is értem, miért mondták a szüleim: Ha elfáradunk, újra kezdjük. Igen, a fáradtság nem feltétlen ok a leállásra. A fáradtság, inkább emlékeztet a hálaadásra. Hálát adok Uramnak, hogy van erőm dolgozni, van erőm szolgálni. Megdöbbenve hallgatom a fiatalokat, akik panaszkodnak a fáradtságra, és oly gyakran leállnak pihenni. Persze ugyanezek nem fáradnak el éjfélig kétes értékű, vagy kimondottan romboló filmeket nézni, vagy csetelni a számítógépen akár hajnalig. Éva is a szívósabbak közé tartozik. Rengeteg feladatot végez el. Korán kel és későn fekszik. Dolgozik otthon, dolgozik a munkahelyén, de sokat fáradozik azért is, hogy a nehéz körülmények között élő emberek terhét könnyebbé tegye. Néha nagyon elfárad, nem csak fizikailag, érzelmileg is. Időnként neki is szüksége van a bátorításra. Nagyon őszinte. Nem beszél mellé. Az év végi rengeteg feladat kimerítette. Ő azonban nem menekült el előle, nem panaszkodással keresett elégtételt. Reménykedve várta, hogy csökken a rá váró feladat. Pár héttel később levélben küldtem el neki a Biblia tanítását a munkáról, mely szerint Isten akarata, hogy keményen dolgozzunk. Ha elfáradunk, jöhetünk Hozzá! Nem csak vár, de hív is: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Mt 11:28. Éva ezt teszi mindig, ha elfárad. A napokban kaptam tőle az alábbi levelet: Sok mindenről szeretnék írni, de most leginkább csak megköszönöm a hosszú levelet, a tanítást. Erőt merítek belőle, és nagyon egyetértek a leírtakkal. Én valóban nagyon szeretek dolgozni. Engem nem 23

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2009./4. szám Mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik. Péld 17,17 A vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a csontokat is

Részletesebben

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921. Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog!

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921. Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog! Szeretet 2014. FEBRUÁR 2. sz. A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921 Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog! A szövetség elnökének igehirdetése január 11-én, a Hargita

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2014./2. szám.én Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem... és én életemet adom a juhokért. Jn 10,14-15b 2 2014 / 2 Március

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG LAPJA 2011 / 7

MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG LAPJA 2011 / 7 A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG HAVILAPJA 2013/5 MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG LAPJA 2011 / 7 Mi a lényeg? A v legény az esküv napját idejében el készítette az utolsó részletig.

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám Még a fának is van reménysége: ha kivágják, újból kihajt, és nem fogynak el hajtásai. Még ha elvénül is a földben gyökere, ha elhal is a porban

Részletesebben

Új Mustármag. Tartalom: Hírek papa Nyílt levél Bemutatkozás Programjaink in Memoriam

Új Mustármag. Tartalom: Hírek papa Nyílt levél Bemutatkozás Programjaink in Memoriam Új Mustármag A Bethánia CE Szövetség hírlevele 2011. március - április Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva. Ti pedig legyetek hasonlók az olyan emberekhez, akik várják, mikor tér vissza

Részletesebben

Ficsor Károly. Elrejtett kincs I. 1. Imádkozás 2. Isten szól hozzánk

Ficsor Károly. Elrejtett kincs I. 1. Imádkozás 2. Isten szól hozzánk Ficsor Károly Elrejtett kincs I. 1. Imádkozás 2. Isten szól hozzánk Orgovány 2003 1 ISBN 963 03 9606 8 Borító és tördelés: Ficsor Donát Kiadja az Örömhír Alapítvány Belső használatra! NEM ÁRUSÍTHATÓ! 2

Részletesebben

A Magyar Schönstatt Család lapja

A Magyar Schönstatt Család lapja Oázis A Magyar Schönstatt Család lapja Bízz bennem! Váltás-válság? A zöld szemű szörny A bizalom, mint feladat Kapaszkodjunk Istenbe! A fejből a szívbe vezető út Bízom a benned lévő jóban Szélfúvás a házaspárok

Részletesebben

Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem.

Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. 2013. szeptember 1. vasárnap Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. URam, Te ismersz engem, Előtted semmi nincs elrejtve, ismered tetteimet,

Részletesebben

Az Úr új élettel ajándékozott meg

Az Úr új élettel ajándékozott meg Az Úr új élettel ajándékozott meg Molnár Béláné vagyok. Első házasságomból 1985-ben váltam el. Egyedül maradtam három fiúgyermekkel. Összeroppantam, kilátástalannak láttam a helyzetem, nem tudtam mit kezdeni

Részletesebben

Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik.

Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik. Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik. Része lesz a Libánon pompájában, a Karmel és Sárón díszében. Meglátják

Részletesebben

Vizet töltünk a korsóba. Kopogtató. 2010. dec., XX. évf. 3. (60.) szám A Magyar Schönstatt Családmozgalom lapja

Vizet töltünk a korsóba. Kopogtató. 2010. dec., XX. évf. 3. (60.) szám A Magyar Schönstatt Családmozgalom lapja 2010. dec., XX. évf. 3. (60.) szám A Magyar Schönstatt Családmozgalom lapja Kopogtató elfogadjuk, bármit mér ránk szeretõ kezével a mi Istenünk. Alig néhány hét múlva, mondhatni postafordultával kaptuk

Részletesebben

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid!

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! 2014. november 1. szombat A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! Igehirdetésekben számtalanszor elhangzik a felszólítás: engedelmeskedjetek Istennek, kövessétek

Részletesebben

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted? A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./2. szám Nehéz kérdés Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Részletesebben

1993/5 VEZÉRCIKK MEDITÁCIÓ. Pünkösdi gondolatiság Kovács Zoltán. {k19935a}

1993/5 VEZÉRCIKK MEDITÁCIÓ. Pünkösdi gondolatiság Kovács Zoltán. {k19935a} {k19935a} 1993/5 VEZÉRCIKK Pünkösdi gondolatiság Kovács Zoltán Igenis van pünkösdi gondolatiság! Vannak olyan jóindulatú kétkedők, akik felteszik a kérdést, létezik-e ilyen egyáltalán, mert ha igen, akkor

Részletesebben

REMÉNYSÉG. Katona István: Jöjj, Szentlélek. A Szentlélek eljövetele

REMÉNYSÉG. Katona István: Jöjj, Szentlélek. A Szentlélek eljövetele Én ugyan vizzel keresztellek titeket megtérésre, de aki utánam jő erősebb nálamnál, akinek a saruját hordozni sem vagyok méltó; ő Szent Lélekkel és tűzzel keresztel majd titeket. Máté 3:11 A Pécs-Somogyi

Részletesebben

MANNA. 90 éves. a Budai Baptista Gyülekezet. Otthonom. X. évf. 11. sz. A Budai Baptista Gyülekezet lapja 2014. november MANNA. 2014.

MANNA. 90 éves. a Budai Baptista Gyülekezet. Otthonom. X. évf. 11. sz. A Budai Baptista Gyülekezet lapja 2014. november MANNA. 2014. MANNA X. évf. 11. sz. A Budai Baptista Gyülekezet lapja 90 éves a Budai Baptista Gyülekezet Otthonom Otthonom a templom. Ajtaján belépve mindig hazaérek. Ismerősen csendül fülembe az ének. Mintha minden

Részletesebben

MANNA. Anyák napi köszöntés. Anyám imája. Minden édesanya, édesapa, nagymama és nagypapa életére Isten áldását kívánjuk!

MANNA. Anyák napi köszöntés. Anyám imája. Minden édesanya, édesapa, nagymama és nagypapa életére Isten áldását kívánjuk! VI. évf. 5. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Minden édesanya, édesapa, nagymama és nagypapa életére Isten áldását kívánjuk! Anyám imája Sok vad vihar vonult el már fölöttem. Mindből kivezetett az

Részletesebben

Egy legenda szerint az Úr maga. elé állította az állatokat, és megkérdezte. arra, hogy ott legyen Jézus

Egy legenda szerint az Úr maga. elé állította az állatokat, és megkérdezte. arra, hogy ott legyen Jézus örömhírlap 17. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM 2012. Karácsony A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata Milyennek lát az Úr? Egy legenda szerint az Úr maga TARTALOMJEGYZÉK ARTALOMJEGYZÉK: elé állította az állatokat,

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Az igazságra van szükségünk

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Az igazságra van szükségünk www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014. szeptember XX. évfolyam 4. szám Az igazságra van szükségünk Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok; megismeritek

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt.

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2010./2. szám Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Lk 24,5-6 2 2010 / 2 Keresztény családba születtem. Nagyon szerettem a szüleimet,

Részletesebben

A Veresegyházi Református Egyházközség és a Kálvin Téri Református Általános Iskola kiadványa

A Veresegyházi Református Egyházközség és a Kálvin Téri Református Általános Iskola kiadványa Áldás, békesség! Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá... (1Pt 2,5/a) A Veresegyházi Református Egyházközség és a Kálvin Téri Református Általános Iskola kiadványa Reformáció Öltsetek

Részletesebben

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele , 2013. december de colores az esztergom-budapesti cursillo hírlevele Sehol nem ártanak, és nem pusztítanak mert a föld tele lesz az Úr ismeretével (Iz 11,9 ) Sötétben járunk, hajnalra várunk! szól a Szent

Részletesebben

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10) 25 sz június.qxd 6/14/04 9:30 PM Page 1 Újfolyam A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. június 25., jubileumi szám Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Részletesebben

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe!

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe, Urad jő hamar, szárnyaljon szívedből boldog háladal! De nagy örömödben el ne bízd magad, bűnbánó szívedből fakadjon szavad! Idegen vagy itt lenn, zarándok csupán,

Részletesebben

és erejének megtagadása

és erejének megtagadása SZÖVETSÉG HÍREK 2009. II. negyedév Hírek Bemerítés Gál Mónika (Szeghalom), Hajdú Istvánné, Jassó Józsefné és Vári Jánosné (Füzesgyarmat) bemerítési alkalma volt 2009. június 21-én a Szeghalmi Baptista

Részletesebben

Búcsúzás. A búcsúzást rendszerint fájdalmasnak érezzük. Az Úr Jézus gyõzelme még sokszor nem látható, de már ma is érvényes!

Búcsúzás. A búcsúzást rendszerint fájdalmasnak érezzük. Az Úr Jézus gyõzelme még sokszor nem látható, de már ma is érvényes! Búcsúzás Az élet komoly kérdéseirõl az emberek vagy nem akarnak tudni, vagy különösen nagy figyelmet fordítanak rájuk. Mostani számunk témája is ilyen jellegû. A búcsúzás kérdése mindannyiunkat érint.

Részletesebben

...mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. 1Kor.

...mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. 1Kor. 2013. Szeptember...mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. 1Kor. 1,10 ÖSSZHANG A Rákoscsabai Református Egyházközség

Részletesebben

Menedék Hírlevél. Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. Náhum 1:7. 2014. december

Menedék Hírlevél. Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. Náhum 1:7. 2014. december A Menedék Alapítvány lapja Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. Náhum 1:7 Hálaok 2014. december A hála az életünknek jövőnknek ha nem is motorja, de legalábbis kenőolaja.

Részletesebben

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám ÖRÖMMONDÓ A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám Én, az ÚR, vagyok a ti szentetek, Izráel teremtője, a ti királyotok. én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok! (Ézs. 43:15.19)

Részletesebben