BUDAPESTI NYILATKOZAT AZ INKLUZÍV OKTATÁSRÓL ÉS TANULÁSRÓL MI A TEENDŐ MOST?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPESTI NYILATKOZAT AZ INKLUZÍV OKTATÁSRÓL ÉS TANULÁSRÓL MI A TEENDŐ MOST?"

Átírás

1 BUDAPESTI NYILATKOZAT AZ INKLUZÍV OKTATÁSRÓL ÉS TANULÁSRÓL MI A TEENDŐ MOST?

2 Alapelvek és értékek A(z) Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény (24. cikk: Oktatás) Salamancai Nyilatkozat a sajátos nevelési igényű tanulók számára (1994) Emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló egyezmény kiegészítő jegyzőkönyve (Az emberi jogok európai egyezménye), 2. cikk: Az oktatáshoz való jog. Európai Szociális Karta (módosított), 15. és 17. cikk Az Európa Tanács időszakra vonatkozó fogyatékosügyi akcióterve (4. számú akcióvonal: Oktatás és horizontális kérdések) Európai Fogyatékosügyi Stratégia (5. akcióterület: Oktatás és képzés) mind egyértelműen kimondja, hogy valamennyi fogyatékkal élő gyermeket és felnőttet (valamint családtagjaikat) megilleti a jog: az esélyegyenlőséghez és a magas színvonalú, megfelelő oktatáshoz lehetőségeik maximális kihasználása és a befogadó társadalomban történő szerepvállalásuk érdekében hogy befogadó környezetben válasszon és kapjon oktatást az oktatási, terápiás és állampolgári igényeiknek megfelelő speciális támogatásokhoz és szakértelemhez a mindenkori érdekeit leginkább szem előtt tartó szolgáltatásokhoz. Az együttnevelés: megvalósításához közös jövőképre, és erőskezű vezetőkre van szükség. élethosszig tartó folyamat, amely során a többségi környezetet úgy alakítják át, hogy minden tanuló megkapja a saját oktatási és társadalmi lehetőségeinek maximális kiaknázásához szükséges támogatást. felszámolja az értékelési, oktatási és tantervi, valamint a kommunikációs és a fizikai környezetben található akadályokat. megvalósításának fontos részét képezi egy holisztikus és dinamikus rendszer kialakítása, amely olyan választási lehetőségek folyamatosságát biztosítja, ahol a speciális oktatási intézmények erőforrásai valamint a fogyatékos szervezetek által kifejlesztett kapacitások egyre inkább a szakértelem forrásaivá válnak és elérhetőek egy tágabb oktatási környezet és a közösségi szolgáltatások számára. személyre szabott megközelítést igényel, mely az egyes személyek (az egyén?) legfőbb érdekeit tartja szem előtt és melynek részét képezheti meghatározott körülmények között nyújtott gyógypedagógiai szolgáltatás is. Az embereket kategóriákba osztó bármely általános vagy speciális rendszer csak diszkrimináló lehet. Addig nem lehetséges a valódi befogadás, amíg mi és ők kategóriákban gondolkozunk. (Inge Ranschaert, gyógypedagógus oktató, Belgium) 2

3 nem csak a fogyatékkal élők (fogyatékos személyek) ügye. Egy mindenkit befogadó szemlélet részének kell lennie, amely minden tanulót értékesnek tart. Külön figyelmet kell szentelni az etnikai, kulturális és vallási kisebbségek igényeinek. nem tagadja az egyének közötti különbséget, hanem ellenkezőleg, értékként tekint rá és lehetőséget biztosít kibontakozására. Az oktatás mindenki számára szemléletmód szerves része, mely szerint valamennyi gyermeket és felnőttet együtt lehet és kell is oktatni. Minden tanuló számára gazdagító tapasztalatot kínál. értelmében a sajátos nevelési igényű tanulóknak azon felül, hogy többségi iskolákban szerezhetik meg tudásukat, biztosítani kell a tantervben és az iskolai életben, hogy teljes mértékben kortársaikhoz tartozzanak és velük egy közösségben legyenek, ahelyett, hogy speciális osztályokba különítsék el őket. megköveteli a szakpolitikai hangsúly eltolódását a speciális nevelés alapú megközelítéstől a valamennyi gyermek többségi iskolában történő együttneveléséből fakadó sokszínűség adta helyzet megfelelő kezelése irányába. elengedhetetlen része a sokszínűség, az alapvető jogok, az egyenlőség és a részvétel mélyen gyökerező értékrendszerének tükrözése. mindenki közös felelőssége. A napi valóság Egyre szélesebb körben ismerik el az együttnevelés jelentőségét mind az oktatási potenciálok, mind pedig az állampolgári jogok tekintetében. A sajátos nevelési igenyű tanulók inkluzív környezetben való oktatásának érdekében sor került az oktatási, gyermekjóléti és szociális törvények módosítására. Ennek ellenére még mindig számos alapvető akadály nehezíti az együttnevelés megvalósítását. Néhány országban a többségi iskolák épületeinek döntő hányada továbbra sem felel meg az akadálymentesség előírásainak. Ezen túl, a támogató szolgálatok biztosította szállítás még mindig sok esetben kizárólag a speciális iskolákba való eljutáshoz áll rendelkezésre, és bár az adaptív technológia a legtöbb befogadó környezetben már rendelkezésre áll, gyakorta még mindig hiányzik a technológiai eszközök használatához és rugalmas alkalmazásához szükséges tudás, kompetencia és kreativitás. A sajátos nevelési igényű tanulókat oktató pedagógusok képzését még mindig döntően a speciális iskolai szemléletmód határozza meg, különösen a speciális oktatás-nevelés terén erős hagyományokat ápoló országokban. Még mindig nagy kihívást jelent továbbá azoknak a megfelelően intelligens, a tanulók Minden ember más szükségletekkel rendelkezik, és csak akkor ismerhetjük meg a hatékony befogadás legjobb stratégiáit, ha folyamatosan konzultálunk a fogyatékos emberekkel. Minden olyan szolgáltató vagy intézmény, amely meghallgatja a történetemet, megérti, hogy milyen életbe vágóan fontos az oktatás számomra és a hozzám hasonlók számára. Továbbra is figyelnünk kell egymásra és kommunikálnunk kell egymással, és akkor együtt, lépésenként meg tudjuk változtatni a világot. (Julie O Leary, diák, Írország) 3

4 kategorizálására szolgáló módszereknek a megtalálása, amelyek a sajátos nevelési igényű tanulók számára elérhetővé teszik a kiegészítő támogatást a többségi oktatási környezetben anélkül, hogy ez elkülönítéssel vagy megbélyegzéssel járna. Még mindig nagyon sok tehát a teendő. Az egész Európát érintő válság pedig még az eddig elért eredményeket is veszélybe sodorja. Számos aggasztó példát láttunk önkényes pénzügyi megszorításokra és a hosszú távú célok teljes figyelmen kívül hagyására. Számos gyermek nem részesül megfelelő oktatásban, és számos további gyermek, különösen a súlyos fogyatékossággal élők, teljesen kiszorultak az oktatási rendszerből. A stratégiai befektetések különösen a pénzügyi válság idején játszanak kulcsfontosságú szerepet. Az inkluzió az egész életen át tartó tanulás tekintetében nem csak elidegeníthetetlen jog, hanem elengedhetetlen követelmény is a növekedés, az állásteremtés, a társadalmi befogadás és az aktív állampolgárság elérése érdekében. Az élethosszig tartó tanulás révén az emberek egész életükön át folyamatosan javíthatják, bővíthetik a kulcsfontosságú kompetenciákat és fejleszthetik készségeiket. A Befogadáshoz vezető utak partnerség és az EASPD teljes közössége e Budapesti Nyilatkozatában egyrészt hangsúlyozni kívánja az élethosszig tartó tanulás inkluzív megközelítésének kiemelkedő fontosságát, másrészt konkrét javaslatokat kíván megfogalmazni minden fő érintett számára. Valamennyi érintettnek szóló ajánlások Meg kell erősíteniük elkötelezettségüket a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZegyezmény (különösen annak 24. cikke), az Európa 2020 Stratégia (különösen a társadalmi kohézióra vonatkozó célkitűzés), a as Európai Fogyatékosügyi Stratégia és az Európa Tanács időszakra vonatkozó fogyatékosügyi akcióterve mellett. Elő kell segíteniük a befogadást megteremtő pozitív szemlélet kialakítását. Biztosítaniuk kell, hogy nem a fogyatékkal élő személyek lesznek a gazdasági válság első áldozatai azáltal, hogy az eddig elért eredményeket is elveszítik, hanem ellenkezőleg, részvételi lehetőségük mind az oktatásban, mind pedig a társadalomban tovább bővül. Az EASPD kötelezettségei A Fogyatékos Személyeknek Szolgáltató Szervezetek Európai Szövetsége (EASPD) vállalja, hogy: részt vesz az együttnevelésre vonatkozó és a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény követelményeinek megfelelő európai szakpolitika kialakításában. információkkal, a jó gyakorlatról szóló modellekkel látja el és támogatja a tagszervezeteket. elősegíti az együttnevelést, a partnerséget és a hálózati lehetőségeket megteremtő pozitív szemlélet kialakítását. 4

5 európai szintű szakmai hálózatépítési és tapasztalatcserére irányuló rendezvényeket szervez és támogat, melyekbe kivétel nélkül mindig bevonja a fogyatékos embereket képviselő szervezeteket is. az EASPD stratégiai tervének részeként rendszeres időközönként felülvizsgálja fenti kötelezettségeket. A politikusoknak és a szakpolitikai döntéshozóknak szóló ajánlások A regionális, nemzeti és nemzetközi szintű hatóságoknak: olyan szakpolitikát és kereteket kell kidolgozniuk, amely az oktatási rendszeren belül lehetővé teszi a sokszínűséget nagyra értékelő kultúra kialakulását, Mindezt a sajátos nevelési igényű tanulókkal, azok szüleivel, egészségügyi szakemberekkel, szociális munkásokkal, gyógypedagógusokkal és a többi érintettel együttműködésben kell tenniük. európai szinten tovább kell erősíteniük az inkluzív nevelés pozitív megítélését az Európai Unió és az Európa Tanács által kidolgozott stratégiákban, különös tekintettel az élethosszig tartó tanulásra, a társadalmi befogadásra, a kirekesztés elleni küzdelemre és az állampolgárságra. elő kell segíteniük az Európai Unió által finanszírozott, fenntartható európai hálózatok létrejöttét, hogy az oktatásügyi szakembereknek lehetőségük nyíljon megosztani az együttnevelés terén megvalósult jó gyakorlatokat. Európai Uniós pénzügyi támogatással fel kell állítaniuk európai szintű, internet alapú erőforrásbankokat és tudásközpontokat az inkluzív nevelés különböző aspektusainak támogatására. a speciális oktatásra irányuló intézményi rendszert le kell cserélniük az együttnevelés szemléletmódját képviselő rendszerekre. alkalmazniuk kell a P2i barométert, vagy más, ahhoz hasonló eszközöket az inkluzív oktatás és képzés fejlődési ütemének és elterjedésének összehasonlítására és nyomon követésére. megbízható adatokat kell gyűjteniük és összevetniük az inkluzív és a szegregált oktatás elterjedtségéről, hatékonyságáról és összehasonlító költségeiről. akciótervet kell kidolgozniuk, amelynek célja a meglévő oktatási rendszer átalakítása, beleértve az átmenet költségeinek finanszírozását. Ennek szorosan kapcsolódnia kell az intézménytelenítési szakpolitikákhoz. európai szinten nemzetközi innovatív projektek megvalósulását kell ösztönözniük, amelyek a korai támogatástól és az óvodai neveléstől egészen a felsőoktatásig és az élethosszig tartó tanulással kapcsolatos programokig minden fontosabb területet lefednek. Kevin viselkedése minden tanár rémálma. Jobb, ha ezt saját magunknak is őszintén bevalljuk. Mindenki hajlamos a kirekesztésre. Megfelelő tanácsadással és hozzáértő odafigyeléssel azonban sok minden lehetséges. Ha nem mondunk IGENT a gyerekre, nem működik a befogadás. (Az persze teljesen természetes, hogy kételyeink vannak.) (Rita Schaffrinna, iskolaigazgató, Németország) 5

6 ösztönözniük, támogatniuk és finanszírozniuk kell a multidiszciplináris diagnosztikai központokat, és lehetővé kell tenniük, hogy ezekhez egész életük során költségmentesen hozzáférjenek a sajátos tanulási igényű személyek, külön hangsúlyt fektetve az iskolarendszer egyes szintjei közötti zökkenőmentes átmenet biztosítására. biztosítaniuk kell azokat a forrásokat, amelyek segítségével megteremthető a magas színvonalú, személyre szabott együttnevelés. lehetővé kell tenniük a korai beavatkozás és a családi támogatás rendszerét még a fogyatékos gyermek születését megelőzően. lehetővé kell tenniük a 3. életévtől ingyenesen igénybe vehető oktatási rendszert. gondoskodniuk kell arról, hogy megfelelően támogatott szakmai továbbképzés keretében az iskolákban jelenleg dolgozó valamennyi szakember megismerje az együttnevelés alapelveit és jobban meg tudjon birkózni az inkluzív oktatás sokrétűségével. A befogadás nem egyszerűen vagy/ vagy lehetőség. Ha nem jól valósul meg, elszigetelheti a fogyatékos gyermeket vagy fiatalt. (Katherine O Leary, édesanya, Írország) támogatniuk kell az Inkluziós Index, illetve az ahhoz hasonló szervezeti önértékelési eszközök alkalmazását mind nemzeti, mind pedig helyi szinten. segíteniük kell abban, hogy a meglévő speciális környezetek és speciális iskolák erőforrás központokká alakuljanak át, hogy segítségükkel a többségi oktatási intézmények befogadóbbá váljanak. a befogadó iskolarendszeren belül speciális erőforrásokat kell biztosítaniuk a rendkívül összetett nevelési igényű gyermekek számára. át kell alakítaniuk a tanárképzést annak érdekében, hogy a jövő tanárai/oktatói és iskolai dolgozói megfeleljenek a befogadó iskolarendszer követelményeinek. meg kell szervezniük és támogatniuk kell az összes érintett által igénybe vehető támogatást és közös tanulási lehetősséget az alábbi kulcsfontosságú területeken: segítő IKT és kommunikációs módszerek, valamint multidiszciplináris csapatmunka. Az egyes szervezeteknek szóló ajánlások Minden egyes szervezetnek (speciális vagy többségi): együtt kell működnie a fogyatékos személyekkel, azok szüleivel és családtagjaival és/vagy az őket képviselő szervezetekkel, a szakszervezetekkel és hatóságokkal a befogadó oktatási rendszer kialakítására vonatkozó stratégiák kidolgozása érdekében. elő kell segítenie a befogadást megteremtő pozitív szemlélet kialakítását. támogató szellemiségű intézményi kultúrát kell kialakítania, amely nagyra értékeli és támogatja a sokszínűséget, és el kell vetnie a korábbi, sok esetben megbélyegző, gyakorta a speciális nevelési igényű tanulókhoz kötődő kiegészítő támogatások rendszerét. alkalmaznia kell önértékelési eszközöket az iskolai önvizsgálati gyakorlat kialakítása és a változás folyamatának elősegítése érdekében. 6

7 tanulási lehetőségeket kell biztosítania, hogy megkönnyítse az átállást a szegregált intézményekből érkező tanárok számára, amely egyben azt is lehetővé teszi számukra, hogy szaktudásukat az új, inkluzív környezetben is kamatoztatni tudják. fel kell készíteni a jövő tanárait és oktatási szakembereit az inkluzív környezetben való munkára. személy- és családközpontú szemléletet kell alkalmaznia minden tanuló esetében. csapatmunkára és közös iskolai tanulásra építő nevelési szemléletet kell kialakítania. hálózatok létrehozásával kell lehetővé tennie a jó gyakorlatok megosztását. valamennyi kulcsfontosságú szakasz esetében biztosítania kell a zökkenőmentes átmenetet. Az oktatással kapcsolatos szakpolitikáknak és stratégiáknak egyértelműen ki kell mondaniuk, hogy a befogadás cél és folyamat is egyben, mely megköveteli a befogadást segítő gyakorlati megoldások kifejlesztését. Az oktatási szakpolitikáknak és rendszereknek minden oktatási stratégia tervezése, finanszírozása, ellenőrzése és értékelése során figyelembe kell venniük valamennyi ember igényeit. Az inkluzív tanulás fő célja a teljes potenciál elérése, azaz, hogy valamennyi ember képessé váljon lehetőséginek teljes mértékű kiaknázására és ezen keresztül a társadalomi életben való legteljesebb részvételre is. Inkluzív oktatás és tanulás: Kihívások és lehetőségek Budapest, szeptember

8 EASPD Fogyatékos Személyeknek Szolgáltató Szervezetek Európai Szövetsége (European Association of Service Providers for persons with disabilities) Oudergemselaan / Avenue d Auderghem 63, B-1040 Brussels Tel: Fax: Website: A projekt az Európai Bizottság társfinanszírozásában valósul meg. A jelen kiadvány kizárólag a szerző véleményét tükrözi, a benne foglalt információk bárminemű felhasználásáért az Európai Bizottság nem vállal felelősséget. A jelen kiadvány megjelentetését az Európai Bizottság Foglalkoztatási, szociális ügyek és társadalmi befogadás főigazgatósága Progress programja támogatta. A jelen dokumentum kizárólag a szerző véleményét tükrözi, a benne foglalt információk bárminemű felhasználásáért az Európai Bizottság nem vállal felelősséget.

PATHWAYS TO INCLUSION

PATHWAYS TO INCLUSION Záró konferencia PATHWAYS TO INCLUSION A befogadáshoz vezető utak Inkluzív oktatás és tanulás: Kihívások és lehetőségek 2012. szeptember 13-14. Budapest, Magyarország Konferencia beszámoló Contents Bevezetés...3

Részletesebben

SALAMANCAI NYILATKOZAT ÉS CSELEKVÉSI TERVEZET

SALAMANCAI NYILATKOZAT ÉS CSELEKVÉSI TERVEZET SALAMANCAI NYILATKOZAT ÉS CSELEKVÉSI TERVEZET A sajátos nevelési igényű tanulók számára VILÁGKONFERENCIA A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK NEVELÉSÉRŐL: ELÉRHETŐSÉG ÉS MINŐSÉG Spanyolország, Salamanca,

Részletesebben

Pathways to Inclusion (A befogadáshoz vezető utak) Inkluzív oktatás és tanulás: kihívások és lehetőségek

Pathways to Inclusion (A befogadáshoz vezető utak) Inkluzív oktatás és tanulás: kihívások és lehetőségek k o n f e r e n c i a Pathways to Inclusion (A befogadáshoz vezető utak) Inkluzív oktatás és tanulás: kihívások és lehetőségek 2012. szeptember 13 14. Budapest Az EASPD és a Szövetség az Életen Át Tartó

Részletesebben

Eszköztár az uniós alapoknak az intézményesített ellátásról a közösségi alapú ellátásra való áttérés céljára történő felhasználásához

Eszköztár az uniós alapoknak az intézményesített ellátásról a közösségi alapú ellátásra való áttérés céljára történő felhasználásához Eszköztár az uniós alapoknak az intézményesített ellátásról a közösségi alapú ellátásra való áttérés céljára történő felhasználásához Az uniós alapoknak az intézményesített ellátásról a közösségi alapú

Részletesebben

EGYESÜLT NEMZETEK SZERVEZETE Gazdasági és Szociális Tanács

EGYESÜLT NEMZETEK SZERVEZETE Gazdasági és Szociális Tanács EGYESÜLT NEMZETEK SZERVEZETE Gazdasági és Szociális Tanács EURÓPAI GAZDASÁGI BIZOTTSÁG (Economic Commission for Europe UNECE) KÖRNYEZETPOLITIKAI BIZOTTSÁGA (Committee on Environmental Policy) A FENNTARTHATÓSÁGRA

Részletesebben

Brüsszel, 2002. február 20. 6365/02 EDUC 27. Forrás: A Tanács. Elõzõ dokumentum száma: 5828/02 EDUC 17

Brüsszel, 2002. február 20. 6365/02 EDUC 27. Forrás: A Tanács. Elõzõ dokumentum száma: 5828/02 EDUC 17 EURÓPAI TANÁCS Brüsszel, 2002. február 20. 6365/02 EDUC 27 AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE Forrás: A Tanács Elõzõ dokumentum száma: 5828/02 EDUC 17 Javaslat száma: 11762/01 EDUC 102 - COM (2001) 501 final Tárgy:

Részletesebben

Fiatalok Lendületben Program Pályázati útmutató

Fiatalok Lendületben Program Pályázati útmutató Európai Bizottság Fiatalok Lendületben Program Pályázati útmutató (Érvényes: 2012. január 1-től) 1 TARTALOM TARTALOM 3 BEVEZETÉS.. 4 A RÉSZ ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ A FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAMRÓL 5 1. Melyek

Részletesebben

Nyelvoktatás-politikai arculat

Nyelvoktatás-politikai arculat Nyelvoktatás-politikai arculat MAGYARORSZÁG Európa Tanács Nyelvpolitikai Fõosztály Strasbourg Oktatási Minisztérium Nemzetközi Kapcsolatok Fõosztálya Budapest 2002 2003 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 5

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 27.9.2007 COM(2007) 558 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK

Részletesebben

Országgyűlési határozat-tervezet az Országos Fogyatékosságügyi Programról (2015-2020)

Országgyűlési határozat-tervezet az Országos Fogyatékosságügyi Programról (2015-2020) 1 Országgyűlési határozat-tervezet az Országos Fogyatékosságügyi Programról (2015-2020) A 2007-2013. évekre vonatkozó Országos Fogyatékosügyi Program időtartamának leteltével szükségessé vált az új, 2015-2020.

Részletesebben

AZ ISKOLAI LEMORZSOLÓDÁS CSÖKKENTÉSÉT CÉLZÓ SZABÁLYOZÁSRÓL

AZ ISKOLAI LEMORZSOLÓDÁS CSÖKKENTÉSÉT CÉLZÓ SZABÁLYOZÁSRÓL AZ ISKOLAI LEMORZSOLÓDÁS CSÖKKENTÉSÉT CÉLZÓ SZABÁLYOZÁSRÓL Az Európai Tanács ajánlása Az iskolai lemorzsolódás megelőzésének keretei és lehetőségei a tagállamokban Molnár Ferenc pedagógiai előadó COM (2011)

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1288/2013/EU RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1288/2013/EU RENDELETE L 347/50 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2013.12.20. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1288/2013/EU RENDELETE (2013. december 11.) az Erasmus+ : elnevezésű uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram

Részletesebben

ALTERNATÍV GONDOSKODÁS A GYERMEKEKRŐL ÚTMUTATÓ

ALTERNATÍV GONDOSKODÁS A GYERMEKEKRŐL ÚTMUTATÓ ALTERNATÍV GONDOSKODÁS A GYERMEKEKRŐL ÚTMUTATÓ Az Egyesült Nemzetek Szervezete által kidolgozott feltételrendszer SOS CHILDREN S VILLAGES Szerető otthont minden gyermeknek Határok nélkül a gyermekek és

Részletesebben

EURONEWS A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK OKTATÁSÁRÓL 20. SZÁM

EURONEWS A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK OKTATÁSÁRÓL 20. SZÁM EURONEWS A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK OKTATÁSÁRÓL 20. SZÁM E SZÁM TARTALMÁBÓL ÜZENET AZ IGAZGATÓTÓL... 2 BÚCSÚ AZ ÜGYNÖKSÉG FŐÉPÍTÉSZÉTŐL... 3 ÚJ ELNÖKE VAN AZ ÜGYNÖKSÉGNEK... 3 AZ EURÓPAI ÜGYNÖKSÉG

Részletesebben

KORAI FEJLESZTÉS SZAKPOLITIKAI AJÁNLÁSOK

KORAI FEJLESZTÉS SZAKPOLITIKAI AJÁNLÁSOK KORAI FEJLESZTÉS SZAKPOLITIKAI AJÁNLÁSOK Bevezetés A jelen anyag célja, hogy áttekintést adjon az Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igényű Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért (továbbiakban: Ügynökség)

Részletesebben

HUTKAI ZSUZSANNA ESÉLYEGYENLŐSÉGI CÉLOK AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL TÁRSFINANSZÍROZOTT HAZAI PROJEKTEK MEGVALÓSULÁSÁNÁL *

HUTKAI ZSUZSANNA ESÉLYEGYENLŐSÉGI CÉLOK AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL TÁRSFINANSZÍROZOTT HAZAI PROJEKTEK MEGVALÓSULÁSÁNÁL * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2012 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 HUTKAI ZSUZSANNA ESÉLYEGYENLŐSÉGI CÉLOK AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL TÁRSFINANSZÍROZOTT HAZAI PROJEKTEK MEGVALÓSULÁSÁNÁL * A tanulmány

Részletesebben

KORAI FEJLESZTÉS. Előrelépés és eredmények 2005 2010

KORAI FEJLESZTÉS. Előrelépés és eredmények 2005 2010 KORAI FEJLESZTÉS Előrelépés és eredmények 2005 2010 KORAI FEJLESZTÉS ELŐRELÉPÉS ÉS EREDMÉNYEK 2005 2010 Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igényű Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért Az Európai Ügynökség

Részletesebben

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CAF MODELL JELENTŐSÉGE, FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE... 5 3. A CAF MODELL GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK MENETE... 7 4. AZ ADOTTSÁGOK ÉRTÉKELÉSE... 9 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS... 10 1.1.

Részletesebben

Testmozgás az Iskolában 1.0 MUNKAANYAG MAGYAR DIÁKSPORT SZÖVETSÉG 2013 MAGYAR DIÁKSPORT SZÖVETSÉG 2013

Testmozgás az Iskolában 1.0 MUNKAANYAG MAGYAR DIÁKSPORT SZÖVETSÉG 2013 MAGYAR DIÁKSPORT SZÖVETSÉG 2013 Testmozgás az Iskolában 1.0 K O N C E P C I Ó MAGYAR DIÁKSPORT SZÖVETSÉG 2013 MAGYAR DIÁKSPORT SZÖVETSÉG 2013 MUNKAANYAG MAGYAR DIÁKSPORT SZÖVETSÉG 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. E-mail: teis@mdsz.hu

Részletesebben

PR8 dokumentum A.I.M. 2011 KONZORCIUM

PR8 dokumentum A.I.M. 2011 KONZORCIUM PR8 dokumentum Javaslat(ok) adaptálható elemek beépítésére a hazai kora gyermekkori ellátás egységes szemléleten alapuló protokolljainak kialakításához, amely figyelembe veszi legalább két nemzetközi jó

Részletesebben

A Zöldek víziója a szociális Európáról

A Zöldek víziója a szociális Európáról A Zöldek víziója a szociális Európáról A keretek kijelölése A Zöldek víziója: egy befogadó és kohéziós erővel bíró társadalom Az Európai Zöldek egy olyan Európa mellett állnak ki, amely valamennyi polgár

Részletesebben

Hivatalos használatra CERI/CD(99)2 A BEVONÓ OKTATÁS FENNTARTÁSA: A SPECIÁLIS OKTATÁST IGÉNYLŐ GYERMEKEK BEVONÁSA A TÖBBSÉGI ISKOLÁKBA

Hivatalos használatra CERI/CD(99)2 A BEVONÓ OKTATÁS FENNTARTÁSA: A SPECIÁLIS OKTATÁST IGÉNYLŐ GYERMEKEK BEVONÁSA A TÖBBSÉGI ISKOLÁKBA Hivatalos használatra CERI/CD(99)2 Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet OLIS: 1999. március 16. Terjesztés : 1999. március 17. Eredeti angol OKTATÁSKUTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT IRÁNYÍTÓ

Részletesebben

A Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása Európában. (Második kötet) ISKOLAI ELLÁTÁS AZ ALAPFOKÚ OKTATÁST KÖVETŐEN. Tematikus kiadvány

A Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása Európában. (Második kötet) ISKOLAI ELLÁTÁS AZ ALAPFOKÚ OKTATÁST KÖVETŐEN. Tematikus kiadvány A Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása Európában (Második kötet) ISKOLAI ELLÁTÁS AZ ALAPFOKÚ OKTATÁST KÖVETŐEN Tematikus kiadvány European Agency for Development in Special Needs Education Ezt a jelentést

Részletesebben

anorama A kohéziós politika 2014 és 2020 között inforegio Növekvő lendülettel [2013. TÉL 48. SZÁM]

anorama A kohéziós politika 2014 és 2020 között inforegio Növekvő lendülettel [2013. TÉL 48. SZÁM] anorama [2013. TÉL 48. SZÁM] inforegio A kohéziós politika 2014 és 2020 között Növekvő lendülettel Beszélgetés José Manuel Barrosóval, az Európai Bizottság elnökével A megreformált politika 10 pontban

Részletesebben

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 10. kötet

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 10. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 10. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos

Részletesebben

Az intézményi ellátásról a közösségi ellátásra való áttérésre vonatkozó közös európai útmutató

Az intézményi ellátásról a közösségi ellátásra való áttérésre vonatkozó közös európai útmutató Az intézményi ellátásról a közösségi ellátásra való áttérésre vonatkozó közös európai útmutató Útmutatás a gyerekek, a fogyatékossággal élő személyek, a mentális problémákkal élő személyek és az idősek

Részletesebben

Speciális oktatás Európában Tematikus publikáció 2003. január.

Speciális oktatás Európában Tematikus publikáció 2003. január. Speciális oktatás Európában Tematikus publikáció 2003. január. Európai Iroda a Speciális Oktatás Fejlesztéséért Az EURYDICE (Európai Oktatási Információs Hálózat) közreműködésével A jelentést az Európai

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban A küszöbön A küszöbön Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvódákban Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Budapest, 2008 A kötetet szerkesztette:

Részletesebben

Integrált / inklúzív oktatásban részesülő fogyatékos tanulók oktatása Magyarországon

Integrált / inklúzív oktatásban részesülő fogyatékos tanulók oktatása Magyarországon Semmelweis Egyetem Nevelés- és Sporttudomány Doktori Iskola Sport-, nevelés- és társadalomtudomány című program Integrált / inklúzív oktatásban részesülő fogyatékos tanulók oktatása Magyarországon Doktori

Részletesebben

Erasmus+ Pályázati útmutató

Erasmus+ Pályázati útmutató Erasmus+ Pályázati útmutató Amennyiben a különböző nyelvű változatok között jelentésbeli eltérések vannak, az angol nyelvű változat az irányadó a más nyelvű változattal szemben. 3. verzió (2015): 16/12/2014

Részletesebben