Kadarkúti kistérség KADARKÚTI KISTÉRSÉG. Régió: Dél-Dunántúl Megye: Somogy

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kadarkúti kistérség KADARKÚTI KISTÉRSÉG. Régió: Dél-Dunántúl Megye: Somogy"

Átírás

1 Kadarkúti kistérség Régió: Dél-Dunántúl Megye: Somogy Kadarkúti-Nagybajomi Többcélú Kistérségi Társulás 7530 Kadarkút, Petıfi u / , A zselici táj jellegzetességét a széles, lapos dombhátakat borító, összefüggı erdıségek adják. A Zselici Tájvédelmi Körzet Somogy és Baranya megyékben a Dunántúli-dombság nagytájon belül a Zselici kistáj északnyugati részén található. A tengerszint feletti magasságátlag méter. A terület éghajlata kissé hővösebb, csapadékosabb, a környezeténél enyhébb telő, szubmediterrán jellegő. A zselici tájon középhegységekhez hasonló éghajlat uralkodik, ez tükrözıdik vissza az itt megtalálható növény-, és állatvilágban. Kiemelkedı különlegességnek számít két növénytársulás (a növénytársulások megfigyelésére és tanítására alkalmas ez a terület), az ezüst hársas bükkös, melynek érdekessége, hogy az ezüst hárs a magasabb hegyvidéki régiókat kedvelı bükkel alkot közösen erdıt ezen az alacsony fekvéső tájon. A másik, a hővösebb völgytalpakban és a szárazabb peremvidékeken az ezüsthársas, gyertyános tölgyes. Az erdık gyep szintjén tavasszal nagyon sok védett virágos növényt tudunk megmutatni a tanulóknak. Az itt található települések többsége kisebb-nagyobb patakok mentén létesültek. Már a középkorban több-kisebb irtásfalu is megtelepedett ezen a tájon, akik makkoltatással, méhészkedéssel foglalkoztak. Sajnos a német telepesek megjelenésével komoly erdıirtás kezdıdött a magukkal hozott hamuzsír fızéstudománya miatt, a szénégetés fokozatos elterjedése, és a gyorsfolyású patakokra is egyre több kis főrészüzem települt. A tájvédelmi körzet jelentıs mérető és jó minıségő erdıvagyona 1976 óta védett. A zselici tájnak szintén gazdag az állatvilága, itt is fellelhetjük a középhegyvidékre jellemzı fajokat, elsısorban a bükkerdıkhöz kötıdıkét (havasi cincér, nagy színjátszó lepke, sárga hasú unka, faligyík, holló, stb.) A zselici táj természeti értékei mellett tájképi elemei is rendkívül változatosak, érdemes ide szervezni természet megfigyeléseket.

2 A kiépített kerékpárutak mellett a kisforgalmú közutak és az erdei utak kiválóan alkalmasak túrákra, a vidék felszíni formáinak, növény-, és állatvilágának megismerésére. Ajánlás: Természetimádó és természetvédı békés erdei harmóniára vágyó tanárok, diákok és családok részére ideális kirándulóhely, melyet a népmővészet kiemelkedı értékei, és még gyakran ma is megtalálható mesterei színesítenek. Közvetlenül tanulmányozhatók a paraszti életmód különbözı korszakokban, és ma is meglévı jellegzetességei.

3 Szenna Közigazgatási rang: község (Népesség: 725 fı) Zselicnek e jellegzetes települése 8 km-re fekszik Kaposvártól. Már a 15. századi oklevelek említik Zana, Zenna néven ban kerül az Esterházyféle hitbizományhoz. Szenna, - mint a zselici falvak többsége patakvölgyben fekszik, a települést a Deregélyi patak szeli ketté. A keskeny völgy adta lehetıség határozta meg a település szerkezetét, így alakultak ki a keskeny kis porták, az úthoz közeli házak. A 18. század elején a falu környékén nagyarányú erdıírtás kezdıdött, melynek oka a lakosság számának a növekedése, mely miatt növelni kellett a mővelhetı területek nagyságát. Még így is viszonylag kevés volt az élelmet adó terület, ezért a családok arra törekedtek, hogy lehetıleg csak egy gyerekük szülessen és örökléskor a földet ne kelljen tovább osztani, megélhessen belıle a család. Elzártsága miatt a falut elkerülték a történelem nagy viharai, és ugyanezért a néphagyományok is tovább éltek, például az I. világháborúig mindenki hordta a népviseletet. Szabadtéri Néprajzi Múzeum Az országban egyedülálló a szennai Szabadtéri Néprajzi Múzeum, mert helyi kezdeményezésre egy élı faluban alakították ki. A ma is mőködı templom körül a falu közepén kezdıdött el a 70-es években egy 3 hektárnyi területen a múzeum kialakítása. A létrehozott egyutcás falu minden háza homlokzatával a templomra néz. A munkálatokat a templom teljes helyreállításával kezdték, majd a mellette álló paplakot alakították át gondnoki lakássá és fogadó helységgé. A templom a győjtemény kiemelkedı látványosság, mely 1785-ben népi barokk stílusban épült. Somogy megye egyik legszebb mőemléke. Festett fa kazettás mennyezete különösen kiemelkedı értéket képvisel, készítıje Nagypalbalaó Nagyváti János asztalos mester volt olvashatjuk az egyik írott kazettán. A festett karzatok a padok festett részei és a mennyezeti kazetták reneszánsz óta fennmaradt míves mesterség legszebb motívumait ırzik. A templom mennyezeti kazettáit évi helyreállításakor Z. Soós István, kaposvári festımővész rekonstruálta eredeti minták

4 alapján. (Az akkori rekonstrukcióhoz Tildy Zoltán, a késıbbi köztársasági elnök, aki ben Szennán volt lelkész, adományozott 80 ezer forintot 1948-ban a templom rendbetételére.) A Szabadtéri Néprajzi Múzeumban jelenleg öt különbözı típusú porta található teljesen berendezve, Rinyakovácsiból, Kisbajomból, Csökölybıl, Nagykorpádról és Somogyszobról. Ezek a belsı Somogyra jellemzı mőemlékvédelem alatt álló házak fa elemeit az eredeti helyszínen szétszedték, majd a múzeum területén a lehetı legkevesebb új anyag felhasználásával a hitelességet szem elıtt tartva újra összeállították. A házak mindegyike talpas ház, általában három helységbıl áll, berendezésük tükrözi az eredeti tulajdonos vagyoni helyzetét. Gyönyörködhetünk a mesteri módon elkészített kontyolt, vagy csonka kontyolt, rozsszalmás, zsúptetıs fedelekben. A házak melletti és mögötti gazdasági épületek, disznó-, és tyúkólak, csőrök, pajták, segítenek képet alakítani a régi idık gazdálkodásáról, állattartásáról. A templom melletti gyümölcsfák ısszel megkínálják a vendégeket a termésükkel, az év minden szakában az ıszi szüretet idézi a templom mögötti dombon kialakított szılıhely présháza, pincéje. A győjtemény legújabb építménye egy gépszín, ami a technikatörténet iránt érdeklıdık kíváncsiságát kelti fel. A kiállítás 1980-ban Europa Nostra díjat kapott. A múzeum területén gyakran rendeznek hagyományırzı foglalkozásokat, errıl és a kiállításról a Szabadtéri Néprajzi Múzeum oldalon tájékozódhatunk. Érdemes megnézni ezt a jól szerkesztett honlapot, mert a térképen jelölt építményekre kattintva betekinthetünk a szobák belsejébe is. Cím: 7477 Szenna, Rákóczi F. u. 2. Tel.: 82 / Győjteményvezetı: Imrı Judit A múzeum megtekinthetı: : 10 18; : 10 16; hétfı szünnap Zóka Peti Lídia háza Kevésbé látogatott, de igen látványos ez az 1848-ban épült füstöskonyhás lakóház. Ez az épület ma is az eredeti helyén áll, szépen helyreállított favázas, talpgerendás, sárral tapasztott falu épület. Szenna, és talán a Zselic legszebb népi építészeti emléke. Azért is érdemes megnézni ezt a házat, mert az itteni Szabadtéri Néprajzi Múzeumban található lakóépületek nem szennaiak. A kis ház füstös konyhája még ma is mőködıképes, a

5 szobában található kályhája a faluban egyedülálló. Régmúlt idık hangulatát és az itt élık kézügyességét idézi a jellegzetes fahíd, és a sövényfonott kerítés. Szenna, Árpád utca 38. Magántulajdonban van, csak kívülrıl tekinthetı meg. Vadvirág út A Vadvirág út Kaposvárról, a Megyeháza elıl indul és Szilvásszentmártonig, a Tájvédelmi Körzet határáig tart. Ha a környéken teszünk egy kirándulást, a Vadvirág út tizenkét védett, vagy fokozottan védett növényfaj fából készült szobra ad segítséget ezek megismeréséhez. A szennai részén a Duna-Dráva Nemzeti Park irodája elıtt, a Posta elıtt (Erdei nenyúljhozzám), a Denna Vendéglıvel szemközti parkolóban (Lónyelvő csodabogyó) helyezkednek el a fatörzsbıl faragott 2 méter magas alkotások. A szobrok alkotója Horváth- Béres János kaposszerdahelyi faszobrász. Örökség Kézmőves Ház: Falusi környezetben, a méltán híres Szennai Szabadtéri Győjtemény szomszédságában található az Örökség Kézmőves Ház. Tulajdonosa, vezetıje Orosz Adél, aki elsısorban nemezelı, batikoló, selyemfestı foglalkozásokat tart. Bejelentkezés a megadott számokon, idıpontok és árak megegyezés szerint. Kézmőves bemutatók, nemezképek készítése, hétvégi és nyári alkotómőhelyek, foglalkozások iskoláknak, óvodáknak, csoportoknak, szakmai tanácsadás, oktatás. Orosz Adél, 7477 Szenna, Deák szer/kossuth L. u évf. természetismeret, évf. földünk és környezetünk (földrajz, biológia), évf. ember és társadalom (történelem, társadalomismeret, gazdasági ismeretek) hon-, és népismeret, néphagyomány, népi mesterségek, illetve természet-, és környezetvédelem témakörökkel foglalkozó szakkörök, önképzıkörök, táborok résztvevıi számára. Zselici Mezıgazdasági Rt. - Szenna Panzió 7477 Szenna, Árpád u. 3. Gondnok: Jakab Ernıné (Margit) Tel.: 82/ / , 30/ Fax: 82/ Szállás: Önálló vendégház. Elhelyezés három apartmanban (két szoba, konyha, fürdıszoba) egy félapartmanban (két szoba, fürdıszoba). További 8 db négyágyas szobához 3 fürdıszoba van. A gáz-központi főtéses vendégház egész évben igénybe vehetı. A szobák elrendezése és a földszinten található 40 fıs tanácskozó terem lehetıvé teszi csoportok fogadását. Ellátás: A vendégházban fızési lehetıség van, mellette pedig a Denna Vendéglı található. A Panzió által ajánlott programlehetıségek: szabadtéri sütés-fızés igény szerint megszervezhetı háziállatok megtekintésére lehetıség van ıszi szüret a szılıhegyen csónakázás, fürdés, horgászás a környezı tavakon biciklizés, túrázás kirándulás a Zselicségben

6 Patca Közigazgatási rang: község (Népesség: 69fı) A Zselici Tájvédelmi Körzet határán helyezkedik el ez a pici, elzárt település, Somogy megye legkisebb községe, Kaposvártól 12 km-re. A falu körüli dombok lábánál fakadó források vizét a Csörge patak győjti össze, ami táplálja a falu végén fekvı Katica tavat. Patca a környékre jellemzı egyutcás település, melynek neve szláv eredető, és már a században szerepel különbözı iratokon, Poczyta, Pochcha, Pachya alakokban. Nem véletlenül vezet rajta keresztül a Dél-Dunántúli Kék Túra útvonala, hisz az erdı borította dombos területen szubmediterrán hatások érvényesülnek és ezt tükrözi az élıvilága is. A táj természeti adottságait is figyelembe véve 2001-ben kezdıdött meg az aktív turizmus úttörıjének számító Katica Tanya fejlesztése. Katica Tanya Aktív Pihenés Központ Egyedülálló szolgáltatásaikkal, élményközpontúan helyeznek hangsúlyt a természet tiszteletére, a környezettudatosságra való nevelésre. Az üzemeltetık egyik hitvallása, hogy a természet értékének megismertetését kisgyermekkorban kell elkezdeni, a természetben eltöltött idı nem pótolható mással, a természet megismerése életre nevel. Továbbá fontosnak tartják a hagyományok, elıdök és azok életmódjának megismerését, mert az minden embert bölcsebbé tesz. Programjaikkal segítik a szemléltetı, gyakorlatias, élményalapú játszva tanulást. Ízelítı a lehetıségek közül: az odalátogatók emberközelben ismerkedhetnek meg 40 féle ıshonos és származtatott háziállattal, megnézhetik a paraszti gazdálkodás munkafolyamatait, részt vehetnek tehénfejésben, kenyérsütésben, harcolhatnak és lovagi tornákat rendezhetnek a tatárjárás korabeli palánkvárban, és természetesen tucatnyi kültéri játékalkalmatossággal tölthetik el hasznosan az idıt. A kirándulást szervezı 50 féle elıre rendelhetı program közül választhat.

7 A Katica Tanya Aktív Pihenés Központ látogatói a turistaházban, tiszta, igényes szálláson tudnak pihenni. A kalandpark éttermében igazi helyi ízekkel ismerkedhetnek meg, a gyerekek, de a szokásos menzás ételek is megrendelhetıek. Napi egyszeri-háromszori étkezést is tudnak biztosítani, akár, elızetes egyéni igénye alapján is. Handó János és Eszter alapítók és a Katica Tanya Munkatársai Katica Tanya - Aktív Pihenés Központ, 7477 Patca (30) évf. természetismeret, évf. földünk és környezetünk (földrajz, biológia), évf. ember és társadalom (történelem, társadalomismeret, gazdasági ismeretek) hon-, és népismeret, néphagyomány, illetve természet-, és környezetvédelem témakörökkel foglalkozó szakkörök, önképzıkörök, táborok résztvevıi számára. Külön ajánljuk a kalandpark adta lehetıségeket a gyerekekkel rendelkezı nagycsaládosok és baráti társaságok figyelmébe!!

8 Zselickisfalud Közigazgatási rang: község (Népesség: 298 fı) A Kaposvártól 10 km-re található település a zselici erdık rengetegének szélén helyezkedik el, a Zselici Tájvédelmi Körzet határán. Területe erısen tagolt, meredek dombok és szők völgyek váltogatják egymást, itt ered a Bagóvölgyi patak és a Várvíz patak. A községtıl 3 km-re keleten, a Várhegyen honfoglalás kori erıdítés sáncmaradványai találhatók. Koppány leverése után a vár Szent István kezébe került, aki itt királyi udvarházat létesített. Késıbb Szent László király a terület jelentıs részét a pannonhalmi monostornak adományozta. A fennmaradt írások szerint a 13. században királyi kanászok és méhészek lakták ezt a területet. A méhészkedés fontosságát a település címere is ırzi. A községet Kisfaludként egy 1695-bıl fennmaradó dokumentum említi elıször, ekkor már a terület Eszterházy tulajdonban volt, lakóinak jelentıs része házas, illetve házatlan zsellér. Mai nevét 1909-ben kapta. A faluhatárból könnyő és kellemes sétát tehetünk a Zselickisfaludot Szilvásszentmártonnal (innen származik Lırincz L. László - Leslie L. Lawrance író és tudós) összekötı tó körül. Tanulmányozva a jellegzetes zselici, természetes és ember által átalakított tájat, a növény-, és állatvilágot, kultúrnövényeket. Szép, közösségformálásra is alkalmas kirándulást lehet ide szervezni. Erısíteni lehet az önállóságot, hisz a szállás a régi turistaházak hangulatát idézi, alapoz a leleményességre, az önellátásra. 12. évf. anyanyelv és irodalom (szépirodalom, irodalomtörténet), évf. természetismeret, évf. földünk és környezetünk (földrajz, biológia), évf. ember és társadalom (történelem, társadalomismeret, gazdasági ismeretek) hon-, és népismeret, néphagyomány, illetve természet-, és környezetvédelem témakörökkel foglalkozó szakkörök, önképzıkörök, táborok résztvevıi számára. Vándor Turistaház Fı utca (1x2, 1x14, 1x16) férıhelyes a turistaház, a mellette pedig kényelmesen felállítható 25 sátor. Információ: Szép József, elnök, 06-30/ Kaposvári Természetbarátok Turista Egyesülete Kaposvár, Csokonai utca itt további hasznos információkat lehet találni a helyrıl. A Vándor Turistaház felszereltsége: 2 szobában (1x14, 1x16) 30 fı részére van szálláshely, emeletes ágyakon. Villanyvilágítás, fızési lehetıség, jól felszerelt konyhában, gáztőzhelyen. Tisztálkodásra hideg-melegvizes blokk áll rendelkezésre. Zselici Tájvédelmi Körzet honlapja:

BORTURIZMUS FEJLESZTÉSÉNEK LEHETİSÉGEI AZ EDELÉNYI KISTÉRSÉGBEN

BORTURIZMUS FEJLESZTÉSÉNEK LEHETİSÉGEI AZ EDELÉNYI KISTÉRSÉGBEN BORTURIZMUS FEJLESZTÉSÉNEK LEHETİSÉGEI AZ EDELÉNYI KISTÉRSÉGBEN 1. HELYZETELEMZÉS, HELYZETÉRTÉKELÉS... 6 1.1. ÁLTALÁNOS BEMUTATÁS A KISTÉRSÉGRİL ÉS A FEJLESZTÉSBEN ÉRINTETT TELEPÜLÉSEKRİL... 6 1.2. GAZDASÁGI

Részletesebben

Látnivalók a Vértes-Gerecse vidékén

Látnivalók a Vértes-Gerecse vidékén Látnivalók a Vértes-Gerecse vidékén Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség www.vercse.hu Egyesület elérhetőségei: Székhely: 2836 Baj, Petőfi S. utca 50. Munkaszervezeti iroda: 2890 Tata, Erzsébet tér

Részletesebben

A szervezık nevében sok szeretetettel kö- szöntöm a találkozó résztvev

A szervezık nevében sok szeretetettel kö- szöntöm a találkozó résztvev 111 A szervezık nevében sok szeretetettel kö- k szöntöm a találkozó résztvev vevıit! Mindenkinek jó szórakozást és kellemes kikapcsolódást kívánunk Bartók Julianna (szerkesztı) 1 222 A VÁROS TÖRTÉNETE

Részletesebben

Cséby Géza Kultúra és turizmus Adalékok Keszthely kulturális turizmusának történetéhez

Cséby Géza Kultúra és turizmus Adalékok Keszthely kulturális turizmusának történetéhez Cséby Géza Kultúra és turizmus Adalékok Keszthely kulturális turizmusának történetéhez Ma, amikor minden vendégért, látogatóért külön-külön meg kell harcolnia a turizmusból élı országok idegenforgalomban

Részletesebben

Tájházi Hírlevél. A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója. 2009. 4. füzet Jósvafı, 2009. december

Tájházi Hírlevél. A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója. 2009. 4. füzet Jósvafı, 2009. december Tájházi Hírlevél A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója 2009. 4. füzet Jósvafı, 2009. december VII. évfolyam 4. szám 2009. Felelıs szerkesztı: Szablyár Péter Felelıs kiadó: Hadobás Pál igazgató

Részletesebben

Kalandra várja az Ipoly völgye!

Kalandra várja az Ipoly völgye! Kalandra várja az Ipoly völgye! www.sugarkankalin.hu Tagjaink a dejtári Tájház tornácán A kerékpártúrázók hosszú sora Madárgyûrûzés a Csadó-tanyán A gombatúra egyik szépsége A "Sugárkankalin Turisztikai

Részletesebben

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság hírlevele 2010. december AKTUÁLIS HÍREINK. Erdıkezelés Töröcskén. Szemétgyőjtés a Kelet-Mecsekben

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság hírlevele 2010. december AKTUÁLIS HÍREINK. Erdıkezelés Töröcskén. Szemétgyőjtés a Kelet-Mecsekben A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság hírlevele 2010. december AKTUÁLIS HÍREINK Erdıkezelés Töröcskén A Zselici Tájvédelmi Körzetben elhelyezkedı, az igazgatóság vagyonkezelésében lévı töröcskei erdıben

Részletesebben

Tájházi Hírlevél. A tájékoztatója. 2005. 4. füzet Jósvafı, 2005. december

Tájházi Hírlevél. A tájékoztatója. 2005. 4. füzet Jósvafı, 2005. december Tájházi Hírlevél A tájékoztatója 2005. 4. füzet Jósvafı, 2005. december III. évfolyam 4. szám 2005. Felelıs szerkesztı: Szablyár Péter Felelıs kiadó: Hadobás Pál igazgató HU ISSN 1785-4873 Kiadja a Mővelıdési

Részletesebben

VÉRTESI NATÚRPARK ALAPÍTÓ DOKUMENTUMA

VÉRTESI NATÚRPARK ALAPÍTÓ DOKUMENTUMA ALAPÍTÓ DOKUMENTUMA 2005. MÁRCIUS PRO VÉRTES KÖZALAPÍTVÁNY KÉSZÍTETTÉK FEKETÉNÉ SZABÓ ERZSÉBET (PRO VÉRTES KÖZALAPÍTVÁNY) KARSA DÓRA (PRO VÉRTES KÖZALAPÍTVÁNY) KLÉBERT ANTAL (PRO VÉRTES KÖZALAPÍTVÁNY)

Részletesebben

Vendégváró Tápió-vidék

Vendégváró Tápió-vidék ELÕSZÓ A Budapesttõl alig 40 km-re fekvõ Tápió-vidék a közép-magyarországi régió legizgalmasabb, de ugyanakkor legkevésbé felfedezett tájai közé tartozik. A fõ közlekedési útvonalakból kiesve a Gödöllõi-dombság

Részletesebben

Korzenszky Anna Albertíni Balázs Gosztonyi Márton Kassa Nóra Király Gábor: SZÖVETTAN

Korzenszky Anna Albertíni Balázs Gosztonyi Márton Kassa Nóra Király Gábor: SZÖVETTAN Korzenszky Anna Albertíni Balázs Gosztonyi Márton Kassa Nóra Király Gábor: SZÖVETTAN Bevezetés Tanulmányunkban azt vizsgáljuk, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Nagykörőben mőködı Szövetség az Élı Tiszáért

Részletesebben

Legyen Neked is Pincéd! Térségi kalauz. Látnivalók, programok, szállások és vendéglátás. a Monori Pincefalu. környezetében

Legyen Neked is Pincéd! Térségi kalauz. Látnivalók, programok, szállások és vendéglátás. a Monori Pincefalu. környezetében Legyen Neked is Pincéd! Térségi kalauz Látnivalók, programok, szállások és vendéglátás a Monori Pincefalu környezetében Legyen Neked is pincéd! Kiadta: Keress minket az interneten: www.monoriborut.hu www.legyennekedispinced.hu

Részletesebben

ERDEI ISKOLÁINK PROGRAMOK SZÁLLÁSHELYEK

ERDEI ISKOLÁINK PROGRAMOK SZÁLLÁSHELYEK ERDEI ISKOLÁINK PROGRAMOK SZÁLLÁSHELYEK 2004 Kiadványunkat szeretett barátunk, Lehoczky János emlékére ajánljuk Vándorló gondolat Mi, terepen járó emberek igazán tudjuk, hogy milyen csábereje van egyegy

Részletesebben

MEOSZ Pihenőház Siófok, 8621 Zamárdi, Rózsa utca 55. MEOSZ Központ Budapest, Soós Angéla, tel: +36 1 388 2387

MEOSZ Pihenőház Siófok, 8621 Zamárdi, Rózsa utca 55. MEOSZ Központ Budapest, Soós Angéla, tel: +36 1 388 2387 MEOSZ Pihenőház Siófok, 8621 Zamárdi, Rózsa utca 55. MEOSZ Központ Budapest, Soós Angéla, tel: +36 1 388 2387 Megközelítés: Siófoktól 4 km-re Balatonszéplak-alsó területén van az üdülő, a Balatonszéplak-alsó

Részletesebben

A VÉRTESI NATÚRPARK FEJLESZTÉSI PROGRAMJA

A VÉRTESI NATÚRPARK FEJLESZTÉSI PROGRAMJA A VÉRTESI NATÚRPARK FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2007. március Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány 1 A Vértesi Natúrpark fejlesztési programja 2007 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 ELİZMÉNYEK... 5 A VÉRTESI

Részletesebben

Pató Mária: 1. Nehéz idık sikeres zárása: új épület, új gondok, új remények

Pató Mária: 1. Nehéz idık sikeres zárása: új épület, új gondok, új remények Pató Mária: Új típusú múzeumi találkozások Változó igények változó múzeum(ok) (A Damjanich János Múzeum elmúlt tíz évének közmővelıdési, múzeumpedagógiai példáján) Az út rejtett és neve nincsen. Egyedül

Részletesebben

Köszöntõ. Keszey János polgármester. Dudás Zsolt elnök Balatonalmádi Turisztikai Egyesület

Köszöntõ. Keszey János polgármester. Dudás Zsolt elnök Balatonalmádi Turisztikai Egyesület Köszöntõ Tisztelt Barátaink, Kedves Vendégeink! Balatonalmádi egyedülálló, amfiteátrumszerû fekvése különleges klímát biztosít a városnak. Aki igazán ismeri ezt a vidéket, tudja, hogy nemcsak a nyár szép,

Részletesebben

16. Bikk-Makk Erdészeti Erdei Iskola

16. Bikk-Makk Erdészeti Erdei Iskola 16. Bikk-Makk Erdészeti Erdei Iskola Észak-Magyarország (Bükk-hegység) 3559 Répáshuta Üzemeltetõ: Északerdõ Zrt. Répáshutai Erdészet Szállásfoglalás: 3559 Répáshuta, Herman O. u. 44. Tel./Fax:46/ 390-176

Részletesebben

A BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG, BIODIVERZITÁS VÉDELMÉNEK ÖSZTÖNZÉSE A MAGYARORSZÁGI TELEPÜLÉSEKEN

A BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG, BIODIVERZITÁS VÉDELMÉNEK ÖSZTÖNZÉSE A MAGYARORSZÁGI TELEPÜLÉSEKEN A BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG, BIODIVERZITÁS VÉDELMÉNEK ÖSZTÖNZÉSE A MAGYARORSZÁGI TELEPÜLÉSEKEN 2011 Áttekintés A RÉSZTVEVÔ TELEPÜLÉSEK Hét Miskolc Tokaj Sopron Kunsziget Gönyû Tata Tatabánya Zsámbék Budaörs

Részletesebben

Zöldmezőtúr - Hagyomány- és értékőrző kiadvány Felelős kiadó: Mezőtúr Város Önkormányzata

Zöldmezőtúr - Hagyomány- és értékőrző kiadvány Felelős kiadó: Mezőtúr Város Önkormányzata Zöldmezőtúr - Hagyomány- és értékőrző kiadvány Felelős kiadó: Mezőtúr Város Önkormányzata Van egy perced? Te milyen jövőt választanál? Tiszta környezetet, jó levegőt, egészséges ivóvizet, tápláló élelmiszereket?

Részletesebben

MINŐSÉGI BORTURIZMUS A PÉCSI BORVIDÉKEN

MINŐSÉGI BORTURIZMUS A PÉCSI BORVIDÉKEN MINŐSÉGI BORTURIZMUS A PÉCSI BORVIDÉKEN A KEDVES OLVASÓ! A Pécs-Mecseki Borút kiadványát tartja a kezében. A prospektusunk célja borútunk minősített szolgáltatóinak a bemutatása és annak elérése, hogy

Részletesebben

LAJOSMIZSE VÁROS LOCAL AGENDA 21

LAJOSMIZSE VÁROS LOCAL AGENDA 21 LAJOSMIZSE VÁROS LOCAL AGENDA 21 Fenntartható Fejlıdés Helyi Programja 2013. február Készítette: Lajosmizse Város Önkormányzatának megbízásából Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala Intézményirányító-és

Részletesebben

Budapesti Corvinus Egyetem. A Tokaji kistérség fejlesztési tervei

Budapesti Corvinus Egyetem. A Tokaji kistérség fejlesztési tervei Budapesti Corvinus Egyetem Margó esettanulmányi verseny A Tokaji kistérség fejlesztési tervei Erıs Tamara Meleg Viktória Szegedi Balázs II. évfolyam Gazdasági és Vidékfejlesztési Agrármérnöki Bsc Budapest,

Részletesebben

A SÁROSPATAKI KISTÉRSÉG RÖVIDTÁVÚ KULTURÁLIS ALAPELLÁTÁSI STRATÉGIÁJA 2009-2013

A SÁROSPATAKI KISTÉRSÉG RÖVIDTÁVÚ KULTURÁLIS ALAPELLÁTÁSI STRATÉGIÁJA 2009-2013 A SÁROSPATAKI KISTÉRSÉG RÖVIDTÁVÚ KULTURÁLIS ALAPELLÁTÁSI STRATÉGIÁJA 2009-2013 Készült: az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közkincs Pályázatának támogatásával A Művelődés Háza és Könyvtára megbízásából

Részletesebben

Budapest. Közép-Dunavidék. Kistérségei

Budapest. Közép-Dunavidék. Kistérségei Budapest Közép-Dunavidék Kistérségei www.itthon.hu Itthon otthon van Erdő Etyek-Budai borvidék Kunsági borvidék Nemzeti Park Régióhatár Autópálya Vasút Komp Tourinform Iroda Kastély Vár Várrom Múzeum Gyógy/termál/wellness

Részletesebben

szálláshelyek, vendéglátóhelyek, borászatok, idegenforgalmi szolgáltatások

szálláshelyek, vendéglátóhelyek, borászatok, idegenforgalmi szolgáltatások B1 szálláshelyek, vendéglátóhelyek, borászatok, idegenforgalmi szolgáltatások Tartalomjegyzék, jelmagyarázat, közérdekű Hotelek, panziók, vendéglők 2. Hotel Hunor 3. Várhegy Üdülő és Hotel 4. Hotel König

Részletesebben

Szekszárd MJV IVS. A Város egészére vonatkozó rövid helyzetértékelés. IVS 2. fejezet SZEKSZÁRD MJV ÖNKORMÁNYZATA

Szekszárd MJV IVS. A Város egészére vonatkozó rövid helyzetértékelés. IVS 2. fejezet SZEKSZÁRD MJV ÖNKORMÁNYZATA Szekszárd MJV IVS A Város egészére vonatkozó rövid helyzetértékelés IVS 2. fejezet 1. oldal a 164-ből Tartalom Tartalom 1...3 1.1 Gazdaság...3 1.1.1 A szekszárdi vállalkozások összegzése ágazati szerkezet

Részletesebben

A TÉRSÉGI ARCULATBA ILLŐ TURISZTIKAI VONZERŐ FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI

A TÉRSÉGI ARCULATBA ILLŐ TURISZTIKAI VONZERŐ FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK NAPPALI TAGOZAT PUBLIC RELATIONS SZAKIRÁNY A TÉRSÉGI ARCULATBA ILLŐ TURISZTIKAI VONZERŐ FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

19. alkalommal kerül megrendezésre

19. alkalommal kerül megrendezésre Jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan. Antoine de Saint-Exupéry: A kisherceg 2010. május 5. I. évf. 2. sz. Kiemelt rendezvények májusban Republic a Kıfejtıben

Részletesebben

GYALOGOS TERMÉSZETJÁRÓK XV. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJA

GYALOGOS TERMÉSZETJÁRÓK XV. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJA GYALOGOS TERMÉSZETJÁRÓK XV. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJA HATÁRON ÁT - HATÁROK NÉLKÜL SALGÓTARJÁN, TÓSTRAND 2008. MÁJUS 9 12. Aki csak egyszer is átöleli szemsugarával a Karancs-Medves vulkáni kúpokkal ékesített

Részletesebben