Építészeti örökségünk helyi védelme 2 A 2008-ban meghirdetett Helyi Építészeti Őrökség nívódíj pályázat 5

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Építészeti örökségünk helyi védelme 2 A 2008-ban meghirdetett Helyi Építészeti Őrökség nívódíj pályázat 5"

Átírás

1 2008 Helyi építészeti örökség Építészeti nívódíj pályázat Építészeti örökségünk helyi védelme 2 A 2008-ban meghirdetett Helyi Építészeti Őrökség nívódíj pályázat 5 A 2008-ban meghirdetett Helyi Építészeti Örökség nívódíj pályázat díjazottjai 7 SZERENCS, Rákóczi út Fürdő és wellnessház 8 BALATONALMÁDI, Arany János utca 10. Nyaralóépület felújítása 16 MISKOLC, Kossuth utca 15. Gyermek- és ifjúsági missziós központ 22 KŐSZEG, Várkör 59. Taverna Flórián Étterem felújítása 28 SZENTLÁSZLÓ, Petőfi Sándor utca 1. Népművészeti Alkotóház, Csuhémúzeum 32 Felhasznált irodalom 36

2 Építészeti örökségünk helyi védelme Építészeti örökségünk helyi védelem alatt álló elemei szerves részei egy többszintű védelemnek. A nemzetközi (világörökség), az országos védelem alatt álló elemek (műemlékek) mellett a helyi sajátosságokat leginkább őrző (helyi védelem alatt álló) örökség állományát adják. A különböző szinten védett emlékek egymással rendszert alkotnak, egymást kiegészítő, erősítő kölcsönhatásuk meghatározó a környezetükben. A természeti és az emberkéz alkotta környezet harmóniája az országban sokhelyütt ma is megtalálható vagy visszaállítható, vonzó történeti keretet adva az egyes településeknek, településrészeknek. A fennmaradt védett, vagy védendő épületek, épületegyüttesek jelentős értéket képviselnek, akár történeti, művészettörténeti, akár az identitás megőrzésének szempontjából tekintjük, de használati értékük, és az életminőség alakulására gyakorolt hatásuk sem elhanyagolandó. Fennmaradásuk, fenntartásuk és hasznosításuk mindezekért gazdasági, kulturális, településpolitikai érdek. A helyi védelem célja a település és környezetének, az ott megtalálható értékes építészeti, táji, az épített környezettel összefüggő természeti elemek jellegzetességeinek, hagyományos megjelenésének megőrzése. Ezt mondja ki a helyi védelemről Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. Törvény (Étv.) felhatalmazása alapján alkotott 66/1999.(VIII.13.) FVM rendelet, mikor az építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályairól intézkedik. E szerint a helyi védelem az építészeti örökség mindazon elemeire kiterjed, amely külön jogszabályok alapján nem áll védelem alatt, és amelyet önkormányzati rendelet helyi települési, táji, természeti, építészeti, néprajzi, képző- vagy iparművészeti, ipartörténeti, régészeti e 2 f

3

4 értékként védetté nyilvánít. A helyi védelem a település és környezetének egészére vagy összefüggő részére (helyi területi védelem), valamint egyes építményeire, ezek részleteire (helyi egyedi védelem) terjedhet ki. biztosítva ezzel a védendő településszerkezet, településkép, utcakép, vagy egyes értékek megtartását. A védetté nyilvánított értékekről az önkormányzatok nyilvántartást vezetnek, és a védettség tényét az ingatlan-nyilvántartásban is fel kell tüntetni. A helyi védetté nyilvánítás szakmai előkészítése az önkormányzati főépítész feladata, a szakmai megalapozást biztosító értékvédelmi, értékvizsgálati tanulmány alapján. Az építészeti örökség helyi védelmének általános szabályai között a védelem alá helyezés, ugyanakkor a védelem megszüntetésének általános rendjét és feltételeit is, a fenntartás és az állagmegóvás tulajdonosi kötelezettségét, illetve a lehetséges támogatások, kedvezmények rendszerét, mértékét és módját a települési önkormányzatok határozzák meg. Rendelkeznek a védett területekre és építményekre vonatkozó tiltás, korlátozás és egyéb feltételek vonatkozásában is. Önkormányzati rendelet írja elő részletesen a védendő elemek körét, A pályázat kapcsán megindult a helyi védelmi rendelettel rendelkező települések listába vétele. Ezzel lehetőség nyílik a helyi védelem országos lefedettségének vizsgálatára. Településeink helyi sajátosságokat őrző, helyi védelem alatt álló épületállománya az országosan védett műemlékek többszörösére tehető es felmérés szerint, akkor több mint 500 település rendelkezett az építészeti értékek helyi védelemét biztosító rendelettel és a hozzá tartozó épületjegyzékkel. A felmérés közötti frissítése alapján tudunk következtetni a védett épületállomány nagyságára, mely ma közel re tehető. A nagyszámú emlék rendkívül széles skálájú, jól reprezentálja az egyes települések arculatát, az egyes jellegzetes épületek megjelenésétől a történeti településszerkezeti jellemzőkig. e 4 f

5 A 2008-ban meghirdetett Helyi Építészeti Örökség nívódíj pályázat Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Építésügyi és Építészeti Főosztálya 2008-ban másodízben hirdette meg a Helyi Építészeti Örökség című építészeti nívódíj pályázatot az évi LXXVIII. törvény 50. -ának (1) bekezdés e) és h) pontjában és az építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályairól szóló 66/1999. (VIII. 13.) FVM rendeletben foglaltak alapján az építészeti örökség helyi védelme területén a példaszerű helyreállítások elismerése céljából. A nívódíj pályázat elsődleges célja, hogy segítségével feltárhatók, értékelhetők és közzétehetők legyenek a helyi védelemben részesített értékes történeti emlékek megőrzésével, helyreállításával elért kiemelkedő építészeti és mérnöki teljesítmények, valamint hogy széles körben hasznosítható javaslatokat adjon az egyedi tájérték, a településkép, a településkarakter, az értékes épületegyüttes, épület, képzőművészeti alkotás, szakszerű megőrzéséhez. A pályázat elbírálása során a Bíráló Bizottságot szakmai, oktatási és érdekképviseleti szervezetek tagjai alkották: egy-egy fővel képviseltette magát az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, a Magyar Építész Kamara, a Magyar Építőművész Szövetség, a BMGE Építészettörténeti és Műemléki Tanszék, a Falufejlesztési Társaság Építész Tagozata, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, és a Város- és Faluvédők Szövetsége (Hungaria Nostra). A Bíráló Bizottság elnöke Fegyverneky Sándor országos főépítész, az ÖTM Építésügyi és Építészeti Főosztályának vezetője. A pályázatot a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht. gondozta. A meghirdetett pályázatra 2008-ban 8 helyszínről 10 pályamű érkezett. A pályázati anyagok építészeti megoldásainak előzetes értékelése alapján a Bíráló Bizottság a legszínvonalasabban felújított épületek helyszíni bejárása után döntött a pályázat végeredményéről. A döntésnél a helyreállítások szakszerűsége, hitelessége szerepelt kiemelt szempontként. A zsűri öt beadott munkát javasolt díjazásra. e 5 f

6

7 A 2008-ban meghirdetett Helyi Építészeti Örökség nívódíj pályázat díjazottjai e 7 f

8 Sze ncs, Rákóczi út Fürdő és wellnessház Építtető: Szerencs Város Önkormányzata Tervező: Salamin Ferenc, AXIS Építésziroda Kft. Kivitelező: Szivárvány Kft. (Archív fotó) e 8 f

9 A fürdő építése A szerencsi községi fürdő az 1900-as évek elején épült a település főutcáján. A patinás épület jól reprezentálja a térség fürdőkultúráját, melynek a középkorig nyúló előzményei vannak. A Szent János-rendi keresztes lovagok voltak az elsők, akik felfedezték Szerencs bugyogó forrásainak jótékony hatását, és azt felhasználva gyógyítottak ispotályukban. A vár nyugati oldalánál fakadt a kénes víz, mely oly bőségben tört fel a sziklából, hogy a várat körülvéve mocsarat és ingoványt képezett. Rákóczi Zsigmond, a vár újjáépítője, azért is választotta lakhelyül Szerencset, mert gyakran vette igénybe a gyógyvizet. II. Rákóczi Ferenc is előszeretettel látogatta a várost, a birtokán fekvő fürdő kén-, jód- és vastartalmú vize miatt. A XIX. században külön kultusza lett a fürdőbe, gyógyfürdőbe járásnak, sorra épültek az ország közfürdői. Szerencs városa is, a természetes melegvíz- e 9 f

10

11 forrásokra alapozva, kádfürdő építését tervezte. A fürdő helyét a templom melletti helyen jelölték ki. A szomszédos plébánia kertjének vadvizes, hasznavehetetlen részéért a város szántóföldet ajánlott fel, ezzel a római katolikus templom és a plébánia közötti melegvíz-forrású terület, vagyis a telek kérdése is megoldódott ben, a Rákóczi-vár történelmi falainak szomszédságában építtette fel a település elöljárósága az akkor még elsősorban tisztálkodási célokat szolgáló községi fürdőt. A gyors kivitelezés ellenére mind építészetileg, mind szerkezetileg magas színvonalú munka készült. Az elkészült fürdő tipikus, jól megfogalmazott saroképület, melyet a harmonikus tömegalakítás, a homlokzatok nemes díszítettsége, a belső terek nagyvonalúsága jellemez. A sarok felőli átlóban nyílik a bejárat, a sarkon a hangsúlyos és magas épületrész, valamint a szimmetrikus épületszárnyak megjelenése ma is a fürdő előtti tér meghatározó elemei. A szecesszió ízlésével átitatott historizáló épület belső udvarán az 1920-as években épült meg a strand. Az udvari medence hosszú időn át az úszás bázisa volt. A kapun belépőt a strandmedence látványa fogadta, járdával és fából ácsolt filagóriával övezve. Az uszoda 88 főre volt tervezve, de 150-en is voltak olykor benne. Népszerűségét fokozta az a tény, mely szerint hivatalosan nem volt gyógyfürdőnek deklarálva, de tapasztalat, szájhagyomány alapján mindinkább elterjedt kénes hévvizének gyógyító hatása. A második világháború idején kisebb megszakításokkal, de üzemelt a szerencsi gőz- és kádfürdő. A háborús károk helyreállítása után a hatvanas években ismét sor került egy utolsó belső felújításra. Mindezek ellenére a vízvezetékek kiépülése, a lakások fürdőszobával való ellátásának elterjedése révén a hatvanas évektől kezdve a fürdő egyre veszített jelentőségéből, végül a leromló épületet az 1970-es években bezárták. e 11 f

12 Az épület több mint húsz évig állt használaton kívül, meglehetősen leromlott állapotából kellett a mai igényeknek megfelelő, elegáns fürdő- és wellness épületet kialakítani. A tervezést kutatás előzte meg, melynek alapján sor került a helyreállításra. Alapvető szempont volt az eredeti, impozáns térrendszer, a régi épület atmoszférájának megőrzése, visszaállítása. Ezt szolgálta az eredeti részletek, szerkezetek megőrzése, szükséges mértékben harmonikus kiegészítése. A fürdő felújítása Az épület jellegét meghatározó, díszes bejárati ajtót az 1960-as években cserélték ki acél-alumínium üvegfalra. A most látható bejáratot százéves képeslapok felnagyításával és korabeli fotók alapján állították helyre. A részleteket az épületen fennmaradt eredeti részletképzések alapján rekonstruálták. A fürdő épületének felújítása a szomszédos templom és a várkert megújításával párhuzamosan jöhetett létre. A leromló állagú épület felújítására a Regionális Fejlesztés Operatív Program keretében nyílt lehetősége a Szerencsi Önkormányzatnak. A 2006 tavaszától 2007 őszéig tartó beruházás során az épület az eredeti szépségét nyerte vissza. A szélfogóban a padlón a terrazzo burkolatba beleírva megmaradt az eredeti építési évszám: Ezt a feliratot a sárgásszürkés műkő felületben fekete és piros színekkel készítették, valamint fekete kerettel. Az eredeti terrazzo-részletet megőrizve, az építés dátuma az új burkolatba került visszaépítésre. e 12 f

13 Belépve a nyolcszögű előcsarnokba, mely körben lévő üvegajtóival, magas, kupolás lefedésével attraktív fogadó-elosztó térként funkcionál, nyolcféle irányba juthatunk tovább. Az üvegezett, kétszárnyú ajtók az eredeti szerkezetek, csak két szárnyat kellett pótolni. Az előcsarnok kupolás záródása kis dongákkal csatlakozik a felső színes ablakokhoz. Az eredeti üvegek nem maradtak fenn, a régi mintát egykori képeslapok alapján rekonstruálták. Ha nem is teljesen az eredetivel egyezőek, de visszaadják annak hangulatát és szépségét. A homlokzati nyílásokban megmaradt acélbordás ablakok az új ablakok elé rácsként kerültek beépítésre, vagy a fürdőcsarnok és a medencetér közötti falba kerültek a belső térbe. A profilos acélrácsok, bordák több helyen is előfordulnak az épületben, megtartásukkal, pótlásukkal segítenek a fürdő eredeti karakterét megőrizni, illetve visszaállítani. Új térként valósult meg az alsó szint boltozatos központi társalgó-kávézó helyisége, mely a körben meglévő, boltozatos pinceterekhez kapcsolódva a föld kiemelésével, utólagos boltozott térlefedésével jött létre. Az új pincetér tégla boltozata kis kerek opeion-nyílásán át kapcsolódik a felette lévő előcsarnokhoz. A látszó téglafelület egységes hangulatot kíván létrehozni az alsó szinti folyosók tégla dongaboltozataival. Az épület legmarkánsabb kiegészítése az egykori külső medence lefedése. Eredetileg az épület "U" alaprajzú volt, udvarán később külső úszómedence létesült. Az egykori udvartér lefedésével az itt megépült új medence belső térbe került. e 13 f

14 A várkert felőli toronyépítmény eredetileg egy emelettel alacsonyabb volt, később került rá még egy szint, amely hatalmas víztartálynak adott helyet. Most a toronyba a szellőzés légtechnikai gépei kerültek. A torony szép és jellegzetes látványelem Szerencs sziluettjében. Az épület homlokzati vakolatdíszeinek helyreállítása régi képeslapok alapján történt. A legtöbb mintát sikerült visszaépíteni: a korong alakú és a csíkos minták, a párkányok és profilok, valamint a bádogfedések részletei is helyükre kerültek. Megmaradtak az oromzatok tetején volt kőgömbök, és a főbejárat feletti hattyú is, melyeket kőszobrász restaurátor újított fel. A medencetérnek a plébánia felőli homlokzata nagy üvegfelülettel nyílik a park felé. A téglából rakott tartópillérek és boltívek a régi kerítésfal mintája alapján készültek, a fogazottan rakott téglapárkány szintén ehhez igazodik. A medencetérből közvetlen kapcsolattal lehet kijutni a napozóteraszra, valamint a parkosított kertbe is. Az épületben ma az egykori kádfürdők helyén öltözők, szolárium, masszázs-szobák, gőzkabinok, sókamrák, szaunák merülő medencével és pezsgőfürdő fogadja a fürdővendégeket. A kádfürdőnek épült szecessziós épület befogadta a mai funkciókat, a korszerű gépészeti megoldásokat. Az eredeti atmoszférát megtartva, elegáns keretet adva tud megfelelni a jelen kor igényeinek. Ma a létesítmény Hegyalja Kapuja több évszázados múltra visszatekintő fürdőkultúrájának újjáélesztését szolgálja. e 14 f

15 e 15 f

16 Balatonalmádi, Arany János utca 10. Nyaralóépület felújítása Építtető-tervező-kivitelező: Ácsné Vuk Ágnes és Ács István (Archív fotó) e 16 f

17 A felújítandó épület: Az Arany János u 1. szám alatti villaépület különleges színfoltja Balatonalmádinak. Anyaghasználatában több hasonló is található a városban, mégis, egyedisége kiemeli társai közül. Kétszintes, eredetileg fotóműteremnek épült az as évek második felében. A II. világháború után lakóépületként funkcionált. Stílusában fellelhetők az építése korára jellemző balatoni villaépítészet jegyei, a környéken használt vörös homokkő megjelenése. Az utca felől az épület két, jól elkülönülő részből áll. A baloldali rész két teljes szintet magába foglalva tömbszerű megjelenésű, míg a másik földszintes manzárdtetővel fedett. Ez a megjelenés az épület eredeti funkciójából ered: a kétszintes részben a földszint fedett tere és a mögötte lévő helyiség fölött kapott helyet a nagy, egyterű, sokablakos fotóműterem. földszintes épületrész adta a kiszolgáló tereket. A négy homlokzat ugyan különböző képet mutat, mégis harmonizálnak egymással. Építészeti motívumaik egységes képet nyújtanak. Az utcai homlokzat e 17 f

18

19 uralkodó eleme a faragott, almádi vörös kőből rakott kosárív, valamint a fölötte tengelybe helyezett vízszintes ablaksáv és az azt keretező két vízszintes vakolatcsík. A szerényebb megjelenésű földszintes épületrész kő lábazattal, két zsalus ablakkal, a manzárdtetőn tetősíkból kiálló tetőablakkal önálló életet él. A tető héjazatok vörös palából készültek, a falfelületek vakoltak, festettek. A hátsó, udvari homlokzat egyszerűbb változata az utcainak. A ház bejárata a verandáról nyílik. Az ajtók, ablakok filigrán tok- és szárnyosztásukkal, egyedi vésetekkel, vékony üvegezésükkel különleges értékei az épületnek. A külső és a belső nyílászárók, bár különbözőek, mégis harmonikusan illeszkednek egymáshoz. Balatonalmádi parti része a századfordulóra európai színvonalú fürdőhellyé fejlődött. A nagyarányú fejlődést a terület a káptalani birtokok parcellázásának folyamata tette lehetővé. Kezdetben egy-egy villa számára alakítottak ki helyet. A birtok kisebb részekre osztása új utcák megnyitását eredményezte. Az 1920-as évek elején nyitották az Arany János utcát, majd a terület kisebb telkekre osztását követően vásárolhatott a telkekből Mészáros István veszprémi fotográfus. Így került az ő birtokába az Arany János utca 1. számú telekingatlan. Ő építtette ezután ben a most felújított, eredetileg fotóműteremnek kialakított épületet. Az építés közbeni állapotot fotón is megörökítették. A tervezett átalakítás: Az igen leromlott állapotú épület megújítását gondos kutatómunka előzte meg. A hiteles felújítást segítette, hogy rendelkezésre álltak az eredeti állapotról készült fényképek. Mivel a jelenlegi tulajdonos és az építtető megegyezik az építész tervezővel, a tervezés műszaki, funkcionális és esztétikai programja egy kézbe került. e 19 f

20 Az elsődleges cél az volt, hogy az épület eredetisége minél jobban megmaradjon, ugyanakkor a ház a mai igényeknek megfelelően kialakított funkcionális elrendezést kapjon. Szerencsés, hogy a jelenlegi nyaraló funkció a lakóépület eredeti használatával szinte megegyezik. A hajdanvolt térkapcsolatok megőrzése és a terek minimális változtatása mellett az épület meg tud felelni a család igényeinek. A belső részletek megőrzése, felújítása, az eredetivel egyező, vagy ahhoz hasonló anyagok felhasználása a balatoni villaépítészet jellegét őrzik. A földszinti előtér jó arányú, a belőle nyíló helyiségek szépek, a tervezett funkcióknak megfelelnek. A meglévő ajtók és ablakok míves kialakításúak, megtartásuk a villa eredeti hangulatát erősíti. Az emeletre vezető fa lépcső jó állapotú, attraktív eleme az épületnek. Az alsó szinten átalakítás a hátsó traktusban történt, ahol a kisebb kiszolgáló helyiségek összenyitásával jött létre egy jól berendezhető étkező-konyha helyiség. Az emeleten eredetileg szűkös előtérbe vezetett a lépcső. Az egykori fotóműteremhez tartozó sötétkamra elbontásával és egy kis falszakasz áthelyezésével a földszin- e 20 f

21 tinek megfelelő, tágas, világos térbe érkezünk. A volt fotóműterem hatalmas helyiségének megosztásával két tágas szoba jött létre. Az eredeti ablakok megtartása különleges hangulatot ad, különösen az utcai szalagablak megtartása. A manzárd tető üres terébe került az újonnan kialakított fürdőszoba. Az épület külső megjelenésében az eredeti állapotot idézi. A fedett veranda, a vörös mészkő lábazat igényesen felújított. A homlokzati vakolat hajdan sima felületű lehetett. A tetőtéri fürdőszoba új tetőablaka tudatosan tér el a meglévőktől. A helyreállítás minden ízében igényes, szeretettel és hozzáértéssel végzett, mely a hitelességet, az eredeti állapot visszaállítását szem előtt tartva készült. e 21 f

22 Miskolc, Kossuth utca 15. Gyermek és Ifjúsági Missziós Központ Építtető: Nyilas Misi Alapítvány Tervező: Rudolf Mihály, HADAS Műterem Kft. Kivitelező: Juhász László e 22 f

23 Miskolci nemesi ház építése A XVIII. században emelt földszintes, boltozatos, stukkós barokk lakóépület Miskolc egykori főbírájának otthona volt. Kedvező helyzeti adottságai nemcsak napjainkban, hanem már a régi időkben is megvoltak, mivel a középkori Miskolc egykori főutcáján, a Czikó utcai telken (funduson) épült. Ez a mai Kossuth utca, mely már egykor is É-D irányban szelte ketté a várost, és Kassa felé az átmenő forgalmat biztosította. A telken korábban is létezett lakóház, amely a várost és az utcát érintő nagy 1781-es tűzvész idején pusztult el. Az új ház felépítésére az építtető Tőrös Tamás Miskolc város főbírájának veje 1783-ban kötött szerződéseket. A felépült Czikó utcai nemesi házban három szoba, egy konyha és egy udvar volt, amelyek azóta több átalakításon mentek keresztül. A homlokzatot a múlt század fordulóján változtatták meg, a szobák ablakait átalakították, az északi épületrész udvarából pedig egy kamrát falaztak el. A konyhából 1950 körül szoba konyha - fürdőszoba beosztású lakást építettek. e 23 f

24 A lakóház mindkét oldalán alápincézett. Az épület héjazata zsindelyes volt, fehérre meszelt falai kőből épültek. Az épület az ezredfordulóra olyan rossz állapotba került, hogy elbontását latolgatták. Végül a Református Egyház vásárolta meg az ingatlant és újíttatta föl, illetve bővíttette ki a házat, felismerve, hogy a ház romos állapota ellenére is különös értékek hordozója. A Nyilas Misi-ház Az elhagyatott, romos épületben kárpótlási összeg felhasználásával hoztak létre Gyermek- és Ifjúsági Missziós Központot. Az egyik presbiter ötlete alapján jött létre a Nyilas Misi Alapítvány. Az elsődleges cél az volt, hogy hátrányos helyzetű gyermekeken segítsenek, és lelki-testi otthont adjon a fiatalok és a gyermekek számára. Az újjáépítés A ma a Kossuth utca 15. sz. alatt található Nyilas Misi-ház romos állapotából épült újjá. A református Gyermek és Ifjúsági Missziós Központ e 24 f

25 gondolata nyomán a Miskolc-belvárosi Református Egyházközség vásárolta meg a várostól az öreg házat telkestől és fogott hozzá a megújításához. A munkálatok márciusában kezdődtek, az újjáépítés 2 évig tartott. Az építkezés során jelentős kutatásra került sor az eredeti állapot feltárása érdekében. A földszinti rész felújításánál messzemenőkig ragaszkodtak az eredeti állapot visszaállításához. A pinceszintet a jobb kihasználhatóság érdekében bővítették, ami azonban nem befolyásolta az épület eredeti térszerkezetét. A földszinti tereket eredeti szépségükben állították helyre: ezt mutatják a bejárati kapu, a boltíves kapubehajtó, az utcafronti szobák stukkós menynyezete és XIX. századi spalettás ablakai, a belső ajtók részletei. Az újjáépült házba belépve a kocsibejárón, a boltív alatt, a falon körben végigfutó sávokon foglalták össze az épület rövid történetét. A bejáratnál a látogató rögtön Bibliai idézetekkel találkozik a homlokzaton és a kapun egyaránt. Balra egy református könyvesbolt található. e 25 f

26 oldalán gyilokjáró fut végig, amely a telek végét lezáró nyitott, fedett színben is folytatódik. A fából készült mobil-szószéket akár ostromtoronynak is használhatják a gyerekek. Az előtérből két irányban is lemehetünk a régi boltozatos pincehelyiségekbe, ahol lehetőség van klubhelyiség működtetésére. Az aulából mehetünk tovább az emeletre. A magasabb szintekre akár lifttel is feljuthatunk. Itt az Auditórium ad helyet a nagyobb rendezvényeknek, ami ember befogadására alkalmas. Átlépve az aula ajtaján, jobb oldalon található az Oratórium, ami tárgyalóként, és Bibliaóra helyeként funkcionál. Innen nyílik az iroda. A földszinten található még egy gondnoki lakás, cserkészszoba, mellékhelyiségek. Az aulából léphetünk a tágas udvarra, ami szabadtéri előadásoknak és sportrendezvényeknek egyaránt helyet ad. Az udvart körbe kerítő fal két Az első emeleten a legfontosabb látványosság a Bató Eszter emlékszoba, ami az 1865 ben tragikusan elhunyt fiatal özvegy halottas szobájának berendezési tárgyait a maguk eredetiségében őrzi. A második emeletre vendégszobák kerültek. Az épületre a mai funkciót kiszolgáló emeletráépítés és tetőtér került. Az új építés igényes, részletgazdag, harmonikusan illeszkedik a helyreállításhoz, mégis egyértelműen megkülönböztethetően mai, modern tereket alkot. A ráépítés a környező épületek magasságát figyelembe véve harmonikusabb utcaképet eredményezett. e 26 f

27

28 Kőszeg, Várkör 59. Taverna Flórián étterem felújítása Építtető: Sybille Stewart Tervező: Szima Andrea, Németh István Kivitelező: Vágfalvi Gábor

29 Az egykori lakóépület Hangulatos étterem kialakítása volt a cél a kőszegi várfal tövében álló egykori lakóház felújításával. Az épület Kőszeg műemléki jelentőségű területén helyezkedik el, helyi védelem alatt áll. Az épület több egységből álló ház volt, melyek eredeti formái az elmúlt évszázadok alatt átépültek, megváltoztak. Az utca felé földszintes, a Zwinger torony felé emeletes, eredetileg lakóépület felújítását helyszíni kutatás előzte meg. A felújítás során végzett falkutatás számos meglepetéssel szolgált, sok érdekes részlet került elő. Így kerülhettek bemutatásra a pinceszinten, a falba beépített, a város középkori védműveihez tartozó kőfal részletei. Az épület szomszédságában álló, a város legrégibb és legnagyobb bástyája, az Öregtorony vagy Zwinger, az egykori városfal délnyugati sarokbástyájának épült a XI. században. Mai formáját az Anjou-kori ( ) e 29 f

30 nagy építkezések idején kapta. A várárok mentén álló egykori lakóház a középkori városfal maradványaira épült. A jellemzően zártsorú beépítésű utca enyhe kanyarulatában található épület utcai homlokzata a Szent Flórián szoborra, hátsó homlokzata a Zwinger torony felé néz. A két homlokzat síkja között a terep egy teljes szintmagasságot süllyed, a belső udvara a várárok sávjába nyúlik. A pince feltöltéséből régi nyílás faragott szárkövei kerültek elő, melyek helye azonosítható volt, így az eredeti helyükre visszahelyezve nyílt lehetőség bemutatásukra. A pince falainak anyaga, a falazás technikája, a boltozatok kialakítása szép, ezek is láthatóvá váltak a felújítás során. A földszinti és a pince szinti falazatok több építési periódus mutatnak. e 30 f

31 A felújítás, átalakítás Az eredeti terek, pincék feltárásával, hasznosításával alakult ki a mai vendéglátó funkciót kiszolgáló térrendszer. A két, tégla boltozatos pincetér feltárásával, kitisztításával, járószintjének lesülylyesztésével nyertek fogyasztótereket, melyeknek közvetlen kertkapcsolata is van. Itt alakították ki az étterem vendégterét, valamint a kiszolgáló helyiségek egy részét. Az utcai épületrész alatt lévő pincében feltárt kút, felújítása után szintén látható. Egyedi megvilágítása által izgalmas részlete a háznak. A földszinten kapott helyet a konyha, a vizes helyiségek, valamint egy kávézó rész különteremmel. Izgalmas megoldás az eredeti kemence helyére telepített látványkonyha, mely az eredeti kéménynyílást hasznosítja. Az épület Várkör felőli homlokzatán az íves záródású főbejárata, kőkeretes ablakai harmonikus megjelenésűek. A kerti homlokzat két boltíves nyílással tárul föl. Az emeleti nyílásrend kissé átalakult, egységes méretű, formájú ablakok kerültek beépítésre. Az épület egy későbbi, kert felőli bővítményét elbontva új épületrészt emeltek terasszal, különteremmel. A bővítés szervesen illeszkedik a meglévőhöz. A felújítás során megtalált épületelemeket, melyek eredeti helyét nem tudták megállapítani, díszítő elemként mutatják be. A kertben, a várfal tövében hangulatos kerthelyiség alakult ki. e 31 f

32 Szentlászló, Petőfi Sándor utca 1. Népművészeti Alkotóház, Csuhémúzeum Építtető: Szentlászló Község Önkormányzata Tervező: Építész Kör Kft. Kivitelező: Aqua-Híd Kft. (Archív fotó) e 32 f

33 Szentlászló község Szentlászló község Szigetvár vonzáskörzetéhez tartozó település, 1950-ben csatolták Baranya megyéhez. A Szentlászló nevet az írott forrásokban először között említették. A hagyomány szerint az Árpád-korban fejedelmi szolgáltató népek, kanászok laktak ezen a területen, melyet I. László a pannonhalmi bencés apátságnak adományozott. Az ő tiszteletére kapta nevét a falu. Az apátsági birtok az 1300-as években csere útján magántulajdonba került. Birtokosai között megtaláljuk a Széchenyieket, e 33 f

34 a Festeticheket és a Bolza családot. Lakossága sokszor cserélődött, keveredett. A török után horvát és magyar lakosságához német telepesek csatlakoztak után az ő otthonaikba Szlavóniából ill. a Felvidékről telepítettek magyar családokat. A Népművészeti Alkotóház A település hagyományait reprezentáló, több mint százéves svábházat az önkormányzat vásárolta meg, és alakította át mintaszerűen. Itt rendezték be az ország első Csuhémúzeumát. A csuhézásnak nagy hagyománya van a községben, e mesterséget a felvidéki Naszvadról idetelepített magyarok hozták magukkal. A településen rendszeresek a nyári hagyományőrző és kézműves táborok. A múzeum révén állandó helye lett itt a kézműves mesterségek eszközeinek, termékeinek, az égetőkemencétől a szövőszékig. Az épület nemcsak múzeumként, hanem Népművészeti Alkotóházként is várja látogatóit. Az intézményben a bemutatott tárgyakkal és hagyományokkal kapcsolatos gyűjtő munkát is folytatnak. A műhely terekben bemutatják és tanítják e 34 f

35 is a fazekasság, a szövés, illetve más hagyományos szakmák munkavégzési folyamatait, eszközeik használatát. A 250 darabos gyűjteményben hazai, felvidéki, erdélyi és kárpátaljai alkotásokat csodálhatnak meg a kézművesség iránt érdeklődök. Az épület felújítása Az épület felújítása során a meglévő helyiségek elrendezése változatlan maradt. A ház, a funkciónak megfelelően, a hátsó kert felé bővült egy helyiséggel. Az épületben előtér, kiállítótér, kézműves oktató terem, valamint a kézműves műhelyek, új vizesblokkok nyertek elhelyezést. A felújítás, bővítés során hagyományos anyagok kerültek felhasználásra. Az épület kő-tégla vegyes falazatú, borított fagerenda födémmel. A beépített új nyílászárók osztása megegyezik az eredetiekkel. Az épület cserépfedésű. Az épület utcafronttal párhuzamos homlokzatát az építészeti tagozatok párkányok, nyíláskeretezések, a homlokzati mezőt mintegy keretbe foglaló féloszlopok rekonstruálásával újították fel. Az udvari szárny bővítése az épülethez szervesen illeszkedik, a közösségi funkciót szolgálja. A megfelelő hasznosítás hoszszú távon biztosítja az épület folyamatos jó karban tartását, a történeti kialakításának megfelelő fenntartását. A helyi védelem alatt álló épület felújításához az önkormányzat a Közkincs Hitelprogram révén jutott a pályázati támogatáshoz. e 35 f

36 A 2008-ban meghirdetett Helyi építészeti Örökség nívódíj pályázat bíráló bizottsága: Elnök: Fegyverneky Sándor Szakmai titkár: Bánóné Nyékhelyi Mária Tagok: Arnóth Ádádm, Dr. Fábián Zsolt, Dr. Kalmár Miklós, Káldi Gyula, Krizsán András, Ráday Mihály, Sebestyén József, Voith Mária Szerkesztő: Bódyné Máthé Ildikó A kiadvány a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium megbízásából és támogatásával készült, a megjelenéssel kapcsolatos feladatokat a VÁTI Kht. koordinálta. Felhasznált irodalom A Helyi Építészeti Örökség Nívódíj pályázatra beadott, díjazásban részesült pályamunkák írásos és fotó anyaga: Szerencs Rákóczi út, Fürdő és Wellnessház Balatonalmádi, Arany János u. 10. nyaraló épület felújítása Miskolc, Kossuth u. 15. Gyermek és Ifjúsági Missziós Központ Kőszeg, Várkör 59. Taverna Flórián étterem felújítása Szentlászló, Petőfi Sándor u. 1. Népművészeti Alkotóház, Csuhémúzeum Online irodalom: A kiadványban Bánóné Nyékhelyi Mária és Sebestyén József által készített, valamint a pályázatokban szereplő fényképeket használtuk fel. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság Nemzeti fejlesztési és Gazdasági Minisztérium, VÁTI Kht., 2009 A címlapfotó Gyarmati László munkája. Nyomdai előkészítés és produkciós munkálatok: PrintXBudavár Zrt. Nyomás, kötés: Demax Művek Kft., felelős vezető: Tábori Szabolcs e 36 f

I. A rendelet hatálya, általános rendelkezések

I. A rendelet hatálya, általános rendelkezések Bucsuszentlászlói Községi Önkormányzat 9/2004.(VII.08.) sz. Önk. rendelete az épített és természeti értékek helyi védelmére vonatkozó szabályokról Búcsúszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete. a helyi építészeti értékek védelmérıl. I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete. a helyi építészeti értékek védelmérıl. I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete a helyi építészeti értékek védelmérıl Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII.

Részletesebben

Református parókia épület utcai homlokzatának felújítása Településképi eljárási tervdokumentáció

Református parókia épület utcai homlokzatának felújítása Településképi eljárási tervdokumentáció Református parókia épület utcai homlokzatának felújítása Településképi eljárási tervdokumentáció Helyszín: Felelős tervező: Szajki Mátyás okleveles építész, eng. szám: É 01-0295 8251 Zánka, Naplemente

Részletesebben

MAGYAREGREGY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE. 3. számú melléklet: Védelemre javasolt művi értékek és a Műemlékek

MAGYAREGREGY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE. 3. számú melléklet: Védelemre javasolt művi értékek és a Műemlékek 3. számú melléklet: Védelemre javasolt művi értékek és a Műemlékek 1 SOR 1. 0196 Külterületen M M 339 50041/1958 Mecsek északkeleti részén, a hegyvonulat kiugró nyúlványán áll. Római és középkori előzmény

Részletesebben

HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK

HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK 1 KALOCSA VÁROS ÉRTÉKVÉDELMI RENDELET FOTÓMELLÉKLET Az értékvédelmi rendelet alkalmazása során a fotók alatt lévő megjegyzések szerint kell eljárni!! HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK Alkony utca 8. Újvárosi óvoda

Részletesebben

RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. HOTEL KONFERENCIA 9021 GYŐR, APOR VILMOS PÜSPÖK TERE 3.

RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. HOTEL KONFERENCIA 9021 GYŐR, APOR VILMOS PÜSPÖK TERE 3. RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. HOTEL KONFERENCIA 9021 GYŐR, APOR VILMOS PÜSPÖK TERE 3. Az ingatlan bemutatása Győr belvárosának történelmi emlékekben legszebb és leggazdagabb részén, a Káptalandombon, a

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Budapest XVIII. kerületben lakóház és műhely

PÁLYÁZAT. Budapest XVIII. kerületben lakóház és műhely PÁLYÁZAT Budapest XVIII. kerületben lakóház és műhely Irányár: 57 510 000 Ft Eljárás ügyszáma: 6.Fpk.11-15-070051 Az eljárás linkje: https://eer.gov.hu/palyazat/p197625 Pályázat kezdete: 2015. október

Részletesebben

TERASZ TERASZ. 22,94 m 2. 12,26 m 2 SZOBA. 26,60 m 2 FÜRDÕ. 4,46 m 2 SZOBA. KA 0,62 m 2. 21,95 m 2 KÖZLEKEDÕ. 9,95 m 2 KONYHA FÜRDÕ.

TERASZ TERASZ. 22,94 m 2. 12,26 m 2 SZOBA. 26,60 m 2 FÜRDÕ. 4,46 m 2 SZOBA. KA 0,62 m 2. 21,95 m 2 KÖZLEKEDÕ. 9,95 m 2 KONYHA FÜRDÕ. 8,80,,,77,,97,0,88,9 m,9 m 8, m,90 m nyílászáró csere 7,8 m W, m 8, m TERASZ,7 m,0 m ÁTJÁRÓ,7 m LÉPSÕHÁZ, ELÕ,7 m ERK,79 m, m 7,89 m nyílászáró csere HALL 7,97 m 7,80 m, m ESZ,99 m,7 m,0 KA 0, m TERASZ,

Részletesebben

AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013. (X.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG HELYI VÉDELMÉRŐL

AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013. (X.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG HELYI VÉDELMÉRŐL AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013. (X.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG HELYI VÉDELMÉRŐL Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkelyének

Részletesebben

A helyi építészeti értékek fogalma 1.

A helyi építészeti értékek fogalma 1. Döbrököz Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2013. (V.17.) önkormányzati rendelete az épített környezet értékeinek helyi védelméről (Egységes szerkezetbe foglalva a 4/2014. (V.28.) számú önkormányzati

Részletesebben

ÍRÁSOS MUNKARÉSZ BUDAPEST, VIII., BLÁTHY U. 30. HRSZ.: 38645 LAKÓÉPÜLET KÜLSÖ HOMLOKZAT FELÚJÍTÁSA

ÍRÁSOS MUNKARÉSZ BUDAPEST, VIII., BLÁTHY U. 30. HRSZ.: 38645 LAKÓÉPÜLET KÜLSÖ HOMLOKZAT FELÚJÍTÁSA ÍRÁSOS MUNKARÉSZ BUDAPEST, VIII., BLÁTHY U. 30. HRSZ.: 38645 LAKÓÉPÜLET KÜLSÖ HOMLOKZAT FELÚJÍTÁSA 1. ÉS 2. SZ.LAKÁSHOZ ELŐ TETŐ FELÚJÍTÁSA ÉS BŐ VÍTÉSE TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ TARTALOMJEGYZÉK 1. ÉPÍTÉSZETI

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2011. (X.15.) önkormányzati rendelete

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2011. (X.15.) önkormányzati rendelete 1 KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2011. (X.15.) önkormányzati rendelete Az épített örökség és természeti környezet helyi védelméről Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

HÉ-1. malomépület építmény (egyedi védelem) jelentõs ipari épület, használati és esztétikai jelentõsége miatt védelemre érdemes

HÉ-1. malomépület építmény (egyedi védelem) jelentõs ipari épület, használati és esztétikai jelentõsége miatt védelemre érdemes HÉ-1 RENDELTETÉS, HSZNÁLT VÉDETTSÉGI KTEGÓRI VÉDETTSÉG INDOKLÁS ÍM Nemesdömölk, Nemesdömölki u. 15. HRSZ. 2 malomépület jelentõs ipari épület, használati és esztétikai jelentõsége miatt védelemre érdemes

Részletesebben

Lloyd Palota, a gyõri Széchenyi tér régi-új ékköve

Lloyd Palota, a gyõri Széchenyi tér régi-új ékköve GYÕR BUDAPEST Lloyd Palota, a gyõri Széchenyi tér régi-új ékköve Győr barokk Belvárosának szívében, a Széchenyi főtér keleti oldalán áll a Lloyd Palota. Az ismert nagyváros történelmi belvárosát átszelő,

Részletesebben

BONYHÁD, EVANGÉLIKUS ISKOLAÉPÜLET ÁTALAKÍTÁSA ÉS BŐVÍTÉSE - VÁZLATTERV 2014. DECEMBER

BONYHÁD, EVANGÉLIKUS ISKOLAÉPÜLET ÁTALAKÍTÁSA ÉS BŐVÍTÉSE - VÁZLATTERV 2014. DECEMBER BONYHÁD, EVANGÉLIKUS ISKOLAÉPÜLET ÁTALAKÍTÁSA ÉS BŐVÍTÉSE - VÁZLATTERV 2014. DECEMBER K e r n é s K l e n k É p í t é s z e t i B t. 7 0 3 0 P a k s, D u n a u. 1 / a t e l : 7 5 / 4 2 1-4 4 1 2. Tartalom

Részletesebben

FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2008.(XII. 22.) Önk. rendelete

FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2008.(XII. 22.) Önk. rendelete FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2008.(XII. 22.) Önk. rendelete Az építészeti örökség helyi védelméről szóló rendelet megalkotásáról Fehérgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 51/2011.(XII.9.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 51/2011.(XII.9.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 51/2011.(XII.9.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A MŰEMLÉKI ÉS HELYI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK FELÚJÍTÁSÁNAK ANYAGI TÁMOGATÁSÁRÓL Mosonmagyaróvár

Részletesebben

m e t s z e t Kapy Jenő DLA, YBL díjas építész Botzheim Bálint építész-munkatárs

m e t s z e t Kapy Jenő DLA, YBL díjas építész Botzheim Bálint építész-munkatárs E-3 FŐHOMLOKZAT főhomlokzat Ajánlati vázlatterve 2012. 10. 07 helyszínrajz a l a p r a j z m e t s z e t Kapy Jenő DLA, YBL díjas építész Botzheim Bálint építész-munkatárs oldalhomlokzat hátsóhomlokzat

Részletesebben

A balatonfűzfői Fövenystrand felújítása

A balatonfűzfői Fövenystrand felújítása A balatonfűzfői Fövenystrand felújítása A kivitelezés ideje: 2013. 03. 07. 2013. 06. 28. Az építtető neve és elérhetősége: Balatonfűzfő Város Önkormányzata 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Kivitelező neve

Részletesebben

SORSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 1. 594 Vasút u. Helyi védelem

SORSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 1. 594 Vasút u. Helyi védelem 1. 594 Vasút u. Helyi védelem 1854-ben állított kőkereszt. A keresztre feszített Jézust, a talapzaton pedig Máriát ábrázolja. A kőszerkezet állagának óvása, illetve téli takarása indokolt. A kereszt környezetének

Részletesebben

A Visegrád Város Önkormányzat Képviselőtestületének 14/2011. (X. 05.) rendelete. a város építészeti örökségének helyi védelméről

A Visegrád Város Önkormányzat Képviselőtestületének 14/2011. (X. 05.) rendelete. a város építészeti örökségének helyi védelméről A Visegrád Város Önkormányzat Képviselőtestületének 14/2011. (X. 05.) rendelete a város építészeti örökségének helyi védelméről Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet

Részletesebben

Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2012 (IX.05.) önkormányzati rendelete. a helyi építészeti értékek védelméről

Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2012 (IX.05.) önkormányzati rendelete. a helyi építészeti értékek védelméről Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2012 (IX.05.) önkormányzati rendelete a helyi építészeti értékek védelméről Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Magyarország

Részletesebben

Nagygyimót község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2012. (X. 24.) önkormányzati rendelete A helyi védetté nyilvánításról. Általános rendelkezések

Nagygyimót község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2012. (X. 24.) önkormányzati rendelete A helyi védetté nyilvánításról. Általános rendelkezések Nagygyimót község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2012. (X. 24.) önkormányzati rendelete A helyi védetté nyilvánításról Nagygyimót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

1/18. Dokumentáció. A 1054 Budapest, Akadémia utca 7-9., 24650/0/A/2; 24650/0/A/3; 24649/0/A/5; 24650/0/A/8; 24650/0/A/10 hrsz-ú ingatlanokról

1/18. Dokumentáció. A 1054 Budapest, Akadémia utca 7-9., 24650/0/A/2; 24650/0/A/3; 24649/0/A/5; 24650/0/A/8; 24650/0/A/10 hrsz-ú ingatlanokról 1/18 Dokumentáció A 1054 Budapest, Akadémia utca 7-9., 24650/0/A/2; 24650/0/A/3; 24649/0/A/5; 24650/0/A/8; 24650/0/A/10 hrsz-ú ingatlanokról 2/18 1 AZ INGATLANOK ISMERTETÉSE 1.1 Az ingatlanok elhelyezkedése,

Részletesebben

Déli homlokzat. Homlokzat színei:

Déli homlokzat. Homlokzat színei: Déli homlokzat Homlokzat színei: - Meglévő kőtáblák: természetes anyagszínű forrásvízi mészkő - Vas felületek: olajfesték RAL 9011 grafit fekete - Falfelületek: Alapszín: Caparol 3d silikon Gingster 115

Részletesebben

ÚJBUDA GAMESZ INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSAI ÉS FELÚJÍTÁSAI 2009.

ÚJBUDA GAMESZ INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSAI ÉS FELÚJÍTÁSAI 2009. ÚJBUDA GAMESZ INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSAI ÉS FELÚJÍTÁSAI 2009. Felújítási feladatok - C/7 Lágymányosi Bárdos Lajos Általános Iskola (Baranyai u. 16-18.) Az étkező és a konyha felújítása. Étkező utca felöli

Részletesebben

Lebegő ház - Budaörs - 2008. KÖVETKEZŐ >>> Felkérés

Lebegő ház - Budaörs - 2008. KÖVETKEZŐ >>> Felkérés KÖVETKEZŐ >>> Felkérés Építtető 2007 őszén látta referenciáink között a Mosolyházat. Azzal a kéréssel keresett meg, hogy tervezzünk neki egy pont ugyanolyan épületet. Elmagyaráztuk neki, hogy különböző

Részletesebben

Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott;

Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott; Rudabányai református templom Megközelítés: H-3733 Rudabánya,Temető u. 8.; GPS koordináták: É 48,38152 ; K 20,62107 ; Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott; Jelenlegi

Részletesebben

Vakolatok (külső és belső): A homlokzati falak vakolata omladozott, teljes mértékben felújításra szorulnak.

Vakolatok (külső és belső): A homlokzati falak vakolata omladozott, teljes mértékben felújításra szorulnak. Irota, Fáy kúria: állapot felmérési műszaki leírás ÁLTALÁNOS LEÍRÁS: Az épület műemléki jellegű. 1900- as évek elején épült. A kúria épülete részben alápincézett, földszintes épület. A földszint felett

Részletesebben

A vidék helyzete. a 168-ból 100 vidékies kistérség, (59,5%) 1813 település található területükön (57,8%) Területük 57 ezer km²(61,9%)

A vidék helyzete. a 168-ból 100 vidékies kistérség, (59,5%) 1813 település található területükön (57,8%) Területük 57 ezer km²(61,9%) A vidék helyzete a 168-ból 100 vidékies kistérség, (59,5%) 1813 település található területükön (57,8%) Területük 57 ezer km²(61,9%) Lakónépességük 3,3 millió(39,7%) Falvaink arculata Hazánk településeinek

Részletesebben

A Kikládok gyöngye A Rocky Retreat luxusvilla

A Kikládok gyöngye A Rocky Retreat luxusvilla A Kikládok gyöngye A Rocky Retreat luxusvilla Szöveg: Trencséni Dávid / Építész: Ilias Bratopoulos / Fotó: Costas Vergas Két luxusapartman épült Mykonos, azaz Mükéné szigetén hasonló koncepció alapján

Részletesebben

Pölöske Község Önkormányzati Képviselőtestület 2/2005.( I. 29.) sz. önkormányzati rendelete az épített környezet helyi védelméről

Pölöske Község Önkormányzati Képviselőtestület 2/2005.( I. 29.) sz. önkormányzati rendelete az épített környezet helyi védelméről 1 Pölöske Község Önkormányzati Képviselőtestület 2/2005.( I. 29.) sz. önkormányzati rendelete az épített környezet helyi védelméről Pölöske Község Önkormányzati Képviselőtestülete (továbbiakban: Képviselőtestület

Részletesebben

Szecesszió. Kárpátalján. Az összeállítás internetes források szerkesztett szemelvénygyűjteménye, k é szítette Dittrichné Vajtai Zsuzsánna

Szecesszió. Kárpátalján. Az összeállítás internetes források szerkesztett szemelvénygyűjteménye, k é szítette Dittrichné Vajtai Zsuzsánna Szecesszió Kárpátalján Az összeállítás internetes források szerkesztett szemelvénygyűjteménye, k é szítette Dittrichné Vajtai Zsuzsánna B E R E G S Z Á S Z 2 Egykori úri kaszinó - Arany Páva étterem Az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 12-ei rendes, nyílt ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 12-ei rendes, nyílt ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

ÉRTÉKESÍTÉSI AJÁNLAT

ÉRTÉKESÍTÉSI AJÁNLAT ÉRTÉKESÍTÉSI AJÁNLAT Orvosi rendelő komplexum vagy Egészségház kialakítására Budapest, XX. Szent Imre herceg u. 15. Belterületi lakóingatlan Ingatlan leírása Az ingatlan egyedi beosztása révén kiváló lehetőséget

Részletesebben

Budapest XII. kerület, Karthauzi út 6. (hrsz. 9228/2) Társasház, volt Mirabel öröklakásos társasház

Budapest XII. kerület, Karthauzi út 6. (hrsz. 9228/2) Társasház, volt Mirabel öröklakásos társasház Értékvizsgálati dokumentáció helyi egyedi védetté nyilvánításhoz Budapest XII. kerület, Karthauzi út 6. (hrsz. 9228/2) Társasház, volt Mirabel öröklakásos társasház Budapest, 2011 EGYEDI ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉK

Részletesebben

Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013.(III.4.) rendelete az építészeti és természeti értékek helyi védelméről

Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013.(III.4.) rendelete az építészeti és természeti értékek helyi védelméről Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013.(III.4.) rendelete az építészeti és természeti értékek helyi védelméről Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testülete fontosnak és védendőnek

Részletesebben

Mediterrán külső, modern belső MODERN HÁZAK LAKÁSOK 75

Mediterrán külső, modern belső MODERN HÁZAK LAKÁSOK 75 Élettér A kert fő attrakciója a nagyméretű, L alakú medence. Ha a nyári grillezéskor valakinek melege van, a padról akár egyenesen beledőlhet a vízbe 74 MODERN HÁZAK LAKÁSOK Mediterrán külső, modern belső

Részletesebben

A veszprémi Dubniczay-palota rekonstrukciója

A veszprémi Dubniczay-palota rekonstrukciója A veszprémi Dubniczay-palota rekonstrukciója Az épület a Piráni Építészeti Napokon a Piranesi díj dicséret fokozatát nyerte el 2007-ben. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 1997-ben országos, nyilvános

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1.

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Gazdasági

Részletesebben

16. napirendi pont Előterjesztés a 3611/2 hrsz-ú (Rábasömjén, Ölbői utca) ingatlanra vonatkozó eladási ajánlatról. Mellékletek:

16. napirendi pont Előterjesztés a 3611/2 hrsz-ú (Rábasömjén, Ölbői utca) ingatlanra vonatkozó eladási ajánlatról. Mellékletek: 16. napirendi pont Előterjesztés a 3611/2 hrsz-ú (Rábasömjén, Ölbői utca) ingatlanra vonatkozó eladási ajánlatról Mellékletek: 20. napirendi pont A helyi építészeti értékek támogatására vonatkozó pályázatok

Részletesebben

Abonyi Katolikus közösségi ház nívódíj átadásán, András atyával a Megyeháza dísztermében

Abonyi Katolikus közösségi ház nívódíj átadásán, András atyával a Megyeháza dísztermében Minden díj rendkívül fontos az ember életében, mert a felületes vélekedéssel szemben a díj nem kiválaszt, és nem szelektál, a díj bizalomról, biztatásról és felelősségről szól. Előleg a következő munkához.

Részletesebben

ÚJBUDA IRODA BUDAFOKI 60 - IRODAHÁZ. Budapest XI. Budafoki út 60.

ÚJBUDA IRODA BUDAFOKI 60 - IRODAHÁZ. Budapest XI. Budafoki út 60. ROYAL-CAPITAL PROPERTY INVESTMENT ZRT. CÍM: 1116 BP.BARÁZDA UTCA 42. TEL: + 36 1 463-7124 MOBIL: +36 20 821 6562 E-MAIL: VONA.ZSOLT@ROYALINDEX.HU ÚJBUDA IRODA BUDAFOKI 60 - IRODAHÁZ Budapest XI. Budafoki

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. június 28-i ü l é s é r e

ELŐTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. június 28-i ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. június 28-i ü l é s é r e Tárgy: Előterjesztő: Előadó: Tájékoztató a helyi építészeti értékvédelem helyzetéről

Részletesebben

INGATLAN LEÍRÁSA. #43 SOPRON HÁRSFA SOR 7. ZETTL LANGER VILLA ÉS TELEK Hrsz.: 7417 ÉS 7418

INGATLAN LEÍRÁSA. #43 SOPRON HÁRSFA SOR 7. ZETTL LANGER VILLA ÉS TELEK Hrsz.: 7417 ÉS 7418 INGATLAN LEÍRÁSA #43 SOPRON HÁRSFA SOR 7. ZETTL LANGER VILLA ÉS TELEK Hrsz.: 7417 ÉS 7418 Az értékelt vagyontárgy leírása Az ingatlan környezete A tárgyi vagyontárgy Sopronban található. Sopron Megyei

Részletesebben

A padlóburkolatot minden helyiségben fel kell szedni, és az aljzatot visszabontani -0,20-ra. (-20 cm) BM +2,80

A padlóburkolatot minden helyiségben fel kell szedni, és az aljzatot visszabontani -0,20-ra. (-20 cm) BM +2,80 1,12 JELMAGYARÁZA 12,65 3,7 3,4 1,22 1,36 2,5 1,55 63 4,76 59 88 15 1,16 15 3,73 6 6 84 6 12 6 12 115 pm 164 pm 145 pm 123 pm 144 pm 144 PADLÓ +,16 BM +3,7 és parapet -,2 ra A padlóburkolatot fel kell

Részletesebben

Bélapátfalva jelentős építészeti és környezeti értékekkel rendelkező épületeinek és objektumainak listája 2015.

Bélapátfalva jelentős építészeti és környezeti értékekkel rendelkező épületeinek és objektumainak listája 2015. Bélapátfalva jelentős építészeti és környezeti értékekkel rendelkező épületeinek és objektumainak listája 2015. HV.01 1/1. sz. melléklet Hrsz 1001/2 Utca, házszám Gyár út 9., leromlott állapotban Leírás,

Részletesebben

1. melléklet a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez. Pályázati felhívás-minta

1. melléklet a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez. Pályázati felhívás-minta 1. melléklet a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez Pályázati felhívás-minta P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Kazincbarcika város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati

Részletesebben

Kövegy Község Önkormányzati Képviselõ-testületének 1/2009. (I.9.)Ör. rendelete Kövegy község helyi építészeti örökségének védelmérõl

Kövegy Község Önkormányzati Képviselõ-testületének 1/2009. (I.9.)Ör. rendelete Kövegy község helyi építészeti örökségének védelmérõl Kövegy Község Önkormányzati Képviselõ-testületének 1/2009. (I.9.)Ör. rendelete Kövegy község helyi építészeti örökségének védelmérõl Kövegy Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Pályázó adatai: Szuromi Imre építész 2000 Szentendre Paprikabíró u. 11. szuroim@gmail.com 06-20-336-95-91

Pályázó adatai: Szuromi Imre építész 2000 Szentendre Paprikabíró u. 11. szuroim@gmail.com 06-20-336-95-91 Wéber Antal Díj 2015 Szuromi Imre Pályázó adatai: Szuromi Imre építész 2000 Szentendre Paprikabíró u. 11. szuroim@gmail.com 06-20-336-95-91 1973-ban szereztem diplomát a BME Építész karán. Ezt követően

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLAT

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLAT 1. sz. melléklet ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLAT Az Eger, Deák Ferenc utca keleti oldalának (HT) területi védelem alá, valamint a villasor épületeinek(h1) helyi egyedi védelem alá helyezéséhez Utcakép Az utcaképet

Részletesebben

BAKONYOSZLOP TERVPÁLYÁZAT

BAKONYOSZLOP TERVPÁLYÁZAT Szerzõ: Domiporta Építész Stúdió Kft. Farkas Mária okl. építészmérnök, mûemlékvédelmi szakmérnök Józsa Ágota okl. építészmérnök Józsa Dávid okl. építészmérnök BAKONYOSZLOP TERVPÁLYÁZAT MÛLEÍRÁS Az elbûvölõ

Részletesebben

Az épület leírása. 1. Elhelyezkedés:

Az épület leírása. 1. Elhelyezkedés: Az épület leírása 1. Elhelyezkedés: A 1211 Budapest, Bajáki Ferenc utca 27. szám alatt (hrsz: 210339/2), a volt Posztógyár területén található, É-37 épület hasznos alapterülete: 1.1 Helységleltár I. Szélfogó

Részletesebben

2. A rendelet hatálya

2. A rendelet hatálya Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2005.(III.02.) számú rendelete a helyi építészeti védelem alatt álló épületek felújításának támogatásáról Kiskunhalas Város Képviselő-testülete

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER ÉS JEGYZŐ

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER ÉS JEGYZŐ SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER ÉS JEGYZŐ 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. áprilisi ülésére Tárgy:

Részletesebben

Balatonfüred helyi egyedi védelem alatt álló elemeinek katasztere 5. számú melléklet

Balatonfüred helyi egyedi védelem alatt álló elemeinek katasztere 5. számú melléklet Balatonfüred helyi egyedi védele alatt álló eleeinek katasztere 5. ú elléklet Sor Cí Hrsz. Helyszínrajz, fotó Megállapítások, ajánlások 1. Ady Endre utca 12/a. 2756 Eklektikus holokzatú villa. Az épület

Részletesebben

Javaslat a Szabolcspusztai kastély települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a Szabolcspusztai kastély települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat a Szabolcspusztai kastély települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Csányi Kálmán (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. június 20. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI

Részletesebben

Helyszínrajz Eredeti és revitalizált állapot M=1:500. Klasszicista mûemlék revitalizációja Budapest-Hegyvidék, XII. Diana u. 23/b. 1. 1.1.

Helyszínrajz Eredeti és revitalizált állapot M=1:500. Klasszicista mûemlék revitalizációja Budapest-Hegyvidék, XII. Diana u. 23/b. 1. 1.1. 1. 1.1. Helyszínrajz Eredeti és revitalizált állapot M=1:500 2. 2.1. Tervlapok / eredeti állapot Földszinti alaprajz 2. 2.2. Tervlapok / eredeti állapot Fedélszék alaprajza 2. 2.3. Tervlapok / eredeti

Részletesebben

Iparművészeti Múzeum Rekonstrukciója és értéknövelő tervezése Budapest, IX. kerület, Üllői út 33-37.

Iparművészeti Múzeum Rekonstrukciója és értéknövelő tervezése Budapest, IX. kerület, Üllői út 33-37. Iparművészeti Múzeum Rekonstrukciója és értéknövelő tervezése Budapest, IX. kerület, Üllői út 33-37. 2012. Országos tervpályázat: megvétel Tervezők: munkatárs: Szakági tervezők: Dobai János DLA Bálint

Részletesebben

INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSI DOKUMENTÁCIÓ A Veszprém,Budapest u. 2. Társas Irodaházban lévő albetétekről

INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSI DOKUMENTÁCIÓ A Veszprém,Budapest u. 2. Társas Irodaházban lévő albetétekről INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSI DOKUMENTÁCIÓ A Veszprém,Budapest u.. Társas Irodaházban lévő albetétekről Készítette: Hold-Ing 13. Kft Készült: 10 példányban Veszprém, 009.08.13. .0 Tartalomjegyzék 1.0.0 3.0 Címlap

Részletesebben

NAGYPALL HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

NAGYPALL HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER NAGYPALL HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STUDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BELSŐÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS LEBONYOLÍTÁS N A G Y P A L L EGYSÉGES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉRTÉKVÉDELMI

Részletesebben

VÁZLAT TERV Műszaki leírás A tárgyi vázlatterv a két intézmény közötti átrium zárt udvar lefedésének és a városi könyvtár művelődési ház felőli feltárásának kialakításával foglalkozik. A tervben javasolt

Részletesebben

A szentesi Petőfi szálló nyíláskeretekhez kapcsolódó fémszerkezeteinek restaurátori felmérése

A szentesi Petőfi szálló nyíláskeretekhez kapcsolódó fémszerkezeteinek restaurátori felmérése A szentesi Petőfi szálló nyíláskeretekhez kapcsolódó fémszerkezeteinek restaurátori felmérése 2007 Készítette: Csányi Szabolcs, okl. restaurátor, K3_447 A Petőfi szálló ajtó és ablaknyílásaiban, a fa nyílászárók

Részletesebben

város_2 2013 Budapest, Zugló, Nagy Lajos király útja Odry Szilvia, Takács Gyula konzulens: Benkő Melinda, Szendrei Zsolt

város_2 2013 Budapest, Zugló, Nagy Lajos király útja Odry Szilvia, Takács Gyula konzulens: Benkő Melinda, Szendrei Zsolt 1 topográfia Budapest, Zugló Nagy Lajos király útja Bosnyák tér, Egressy tér közötti tervezési terület 2 a hely szelleme nagyvárosi lépték, kontraszt, tér és tömeg, transzparencia, transzcendencia történelmiség,

Részletesebben

A szociális- és gyermekjóléti alapszolgáltatások komplex fejlesztése a Balatonalmádi Intézményfenntartó Társulás intézményeiben

A szociális- és gyermekjóléti alapszolgáltatások komplex fejlesztése a Balatonalmádi Intézményfenntartó Társulás intézményeiben A szociális- és gyermekjóléti alapszolgáltatások komplex fejlesztése a Balatonalmádi Intézményfenntartó Társulás intézményeiben A projekt azonosító száma: KDOP-5.2.2/A-09-2009-0002 A projekt megvalósulásának

Részletesebben

BUDAPEST VILLÁM UTCA 18. EMELETRÁÉPÍTÉS HRSZ: 38547

BUDAPEST VILLÁM UTCA 18. EMELETRÁÉPÍTÉS HRSZ: 38547 BUDAPEST VILLÁM UTCA 18. EMELETRÁÉPÍTÉS HRSZ: 38547 Építészeti műleírás A Tisztviselőtelepi Egyesületet a XIX század végén alapították, és konkrét feltételeket szabtak, amelyek alapján két nagyobb ütemben

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29.

BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29. BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29. A településszerkezeti terv felépítése I. Bevezető II. Jóváhagyandó munkarész A terv leírása Rajzi

Részletesebben

INGATLAN LEÍRÁSA #6 KISKŐRÖS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 28. BEÉPÍTETT INGATLAN Hrsz.: 2715 Az értékelt vagyontárgy Az ingatlan környezete Az értékelt ingatlan Bács-Kiskun megyében, Kiskőrösön helyezkedik el. A város

Részletesebben

Egészségére. Szerencsen! ÉS WELLNESSHÁZ SZERENCS

Egészségére. Szerencsen! ÉS WELLNESSHÁZ SZERENCS ÉS WELLNESSHÁZ SZERENCS Szerencsen! Egészségére 3900 Szerencs, Rákóczi út 94. Telefon: (20) 430-3333 E-mail: szerencsifurdo@szerencs.hu www.szerencsifurdo.hu Fürdő múlt és jelen Hegyalja Kapuja több évszázados

Részletesebben

Egységes szerkezetben a 20/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelettel

Egységes szerkezetben a 20/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelettel Piliscsév Község Képviselő-testületének 10/2007.(IV.2.) rendelete a Piliscsév településképe és történelme szempontjából meghatározó épített környezet védelméről Egységes szerkezetben a 20/2011.(XI.30.)

Részletesebben

Esettanulmány Ugyanaz a ház, mégis teljesen más érzés

Esettanulmány Ugyanaz a ház, mégis teljesen más érzés 78 Számtalanszor tapasztaltam, hogy az átlagos lakásvásárló esetében az érzelmek milyen erősen dominálnak. Ha egy jó helyen lévő, jó alaprajzú és szépen felújított lakással találkozik, akkor hasonlóképpen

Részletesebben

A pályázat célja A kiemelkedő színvonalú teljesítmények szakmai elismerése.

A pályázat célja A kiemelkedő színvonalú teljesítmények szakmai elismerése. ALUTA NÍVÓDÍJ 2010 A pályázat kiírója Az ALUTA (Alumínium Ablak és Homlokzat Egyesület) hagyományainak megfelelően nyilvános pályázatot hirdet a tevékenységének célkitűzéseiben megfogalmazott szakmai elvárásoknak

Részletesebben

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete Vidéki örökség megőrzése 138/2008. (X.18.) FVM rendelete A támogatás célja A támogatás célja a vidéki térség településein a kulturális örökség fenntartása, helyreállítása, korszerűsítése, ezen belül a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2005. április 21-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2005. április 21-i ülésére Gödöllő Város Polgármestere E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2005. április 21i ülésére Tárgy: Javaslat a Gödöllői Damjanich János Általános Iskola bővítésének és átépítésének, valamint a Tisza

Részletesebben

Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013.(XII. 23.) számú Rendelete

Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013.(XII. 23.) számú Rendelete Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013.(XII. 23.) számú Rendelete Az épített és természeti környezet értékeinek helyi védelméről Az építésügyről szóló törvény értelmében a műemlékeket,

Részletesebben

Az Önkormányzat az üresen álló ingatlant értékesítés, vagyonkezelésbe adás, vagy bérbeadás útján kívánja hasznosítani.

Az Önkormányzat az üresen álló ingatlant értékesítés, vagyonkezelésbe adás, vagy bérbeadás útján kívánja hasznosítani. F e l h í v á s ingatlan hasznosításra Ózd Város Önkormányzata ajánlatot kér a tulajdonában lévő 3600 Ózd, Bolyki főút 13. szám alatti, ózdi belterületi 8379 hrsz-ú, 1004 m 2 területű, egyéb ingatlan megnevezésű,

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY a 1088. Budapest, József krt. 11. Társasház utcai homlokzatáról, felújításáról.

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY a 1088. Budapest, József krt. 11. Társasház utcai homlokzatáról, felújításáról. SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY a 1088. Budapest, József krt. 11. Társasház utcai homlokzatáról, felújításáról. MEGBÍZÓ: 1088. Budapest, József krt. 11. Társasház, képviseli: Somogyi Lajosné közös képviselő A szakvéleményt

Részletesebben

faldiagnosztikai szakvélemény az utcai homlokzat felújításához

faldiagnosztikai szakvélemény az utcai homlokzat felújításához 1 1085 BUDAPEST, RÖKK SZILÁRD U. 11. (Hrsz.:36677) LAKÓÉPÜLET UTCAI HOMLOKZATÁNAK FELÚJÍTÁSA faldiagnosztikai szakvélemény az utcai homlokzat felújításához Készítette:...Simonffyné Asztalos Éva okl. építészmérnök

Részletesebben

Budapest, 2010. szeptember

Budapest, 2010. szeptember A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és Gimnázium rekonstrukciójára és bővítésére kiírt tervpályázat Zárójelentés és összefoglaló értékelés Budapest, 2010. szeptember 1. Összefoglaló eredmény B u d

Részletesebben

2007. június 8-án Stockholmban adták át a 2006-os Europa Nostra Díjakat. A Ferihegyi Repülőtér I. Termináljának felújítása és a New York Palota és

2007. június 8-án Stockholmban adták át a 2006-os Europa Nostra Díjakat. A Ferihegyi Repülőtér I. Termináljának felújítása és a New York Palota és 26. Az EU Kulturális Örökség Díja és Magyarország Az EU Kulturális Örökség Díja és Magyarország 2007. június 8-án Stockholmban adták át a 2006-os Europa Nostra Díjakat. A Ferihegyi Repülőtér I. Termináljának

Részletesebben

ÉLHETÔ MODERNIZMUS Építész: Radácsy Roland

ÉLHETÔ MODERNIZMUS Építész: Radácsy Roland ÉLHETÔ MODERNIZMUS Építész: Radácsy Roland A KORÁBBI SIKERES EGYÜTTMÛKÖDÉSEINK NYOMÁN FORDULT HOZZÁM ÚJRA A MEGRENDELÔ. A KERTVÁROSI KÖRNYEZETBEN ELHELYEZKEDÔ, ENYHE LEJTÉSÛ ÜRES TELEK IDEÁLIS HELYSZÍN

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 7/2013. ( V.6.) önkormányzati rendelete. az építészeti örökség helyi védelméről

Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 7/2013. ( V.6.) önkormányzati rendelete. az építészeti örökség helyi védelméről Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7/2013. ( V.6.) önkormányzati rendelete az építészeti örökség helyi védelméről Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLAT

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLAT 1. sz. melléklet ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLAT Az Eger, Dobó utca páros és páratlan oldalának (HT) helyi területi védelem alá, valamint a az utca épületeinek (H1; H2) egyedi helyi védelem alá helyezéséhez

Részletesebben

Csengersima, református templom

Csengersima, református templom Szakács Béla Zsolt Csengersima, református templom A Szamos jobb oldalán, az ugocsai főesperességben elterülő falu neve a Simon személynévvel hozható összefüggésbe. 1 Első említése 1327-ből való, amikor

Részletesebben

Építésztervezők: Materny Károly okl. építészmérnök É 01 3417/13. Sződy Tamás okl. építészmérnök É2 01-4755/05. Budapest 2012.

Építésztervezők: Materny Károly okl. építészmérnök É 01 3417/13. Sződy Tamás okl. építészmérnök É2 01-4755/05. Budapest 2012. Építészeti műszaki leírás a Budapest, VIII. ker. Kőfaragó utca 8., hrsz.36471:, utcai földszinti üzletek, többszintes parkolóház beépítést tisztázó elvi engedélyezési terveihez Építésztervezők: É 01 3417/13

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy Város Önkormányzat Ingatlan és feladat felmérése

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy Város Önkormányzat Ingatlan és feladat felmérése Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Biatorbágy Város

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2005. (VII.1.) rendelete. Az építészeti és természeti értékek helyi védelméről

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2005. (VII.1.) rendelete. Az építészeti és természeti értékek helyi védelméről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2005. (VII.1.) rendelete Az építészeti és természeti értékek helyi védelméről Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Pomáz, Nagykovácsi puszta

Pomáz, Nagykovácsi puszta Pomáz, Nagykovácsi puszta A Pomáz és Pilisszentkereszt között elhelyezkedő majorság a Pilis védett természeti értékeinek területén fekszik és egyben egy jelentős középkori romegyüttes helyszíne is. Az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. június 30.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. június 30.-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 30.-i ülésére Tárgy: Kis Óvoda hasznosítás építési koncepció, tervező kiválasztás Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület SZÁLKA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 1707,6 ha Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású

Részletesebben

3. Meglévő beépített tetőterek utólagos hő- és vízszigetelése, amennyiben az a tetőfedés cseréjével jár

3. Meglévő beépített tetőterek utólagos hő- és vízszigetelése, amennyiben az a tetőfedés cseréjével jár Tájékoztató a 18/ 2013. (V.28.) önkormányzati rendelet szerinti településképi bejelentési igazolásról, illetve településképi véleményezés eljárásáról a hagyományos és iparosított épületek energiatakarékos

Részletesebben

Ingatlan állapotfelmérés

Ingatlan állapotfelmérés Oldal:1/6 Ingatlan állapotfelmérés Készítette: Tarcsi és Társai Kft. Tarcsi Károly 06 20 97 96 771 iroda@mingatlan.hu Hirdetés megtekintése az Mingatlan portálon Állapotfelmérés információk, megrendelés

Részletesebben

Kiskastély krónika. Róna Katalin

Kiskastély krónika. Róna Katalin Kiskastély krónika A BALATON DÉLI PARTJA FELŐL SOMOGY LANKÁS DOMBJAI KÖZT HALADVA, ELHAGYVA SOMOGYVÁRT, MAJD ÚJABB KIS FALVAKAT, ÉRKEZÜNK A ZSÁKFALUBA, ALSÓBOGÁTRA. A FORRÓ NYÁRI DÉLELŐTTÖN A SZÉP, RENDE-

Részletesebben

Konzultáció és szakmai, műszaki tanácsadás

Konzultáció és szakmai, műszaki tanácsadás Konzultáció és szakmai, műszaki tanácsadás Tevékenységünk A C2C Kft. az elmúlt években számos jelentős beruházás megvalósításában vett részt, mint a projekt lebonyolítója, irányítója, műszaki ellenőre.

Részletesebben

Hódmezővásárhely. Tájékoztató a pályázattal megvalósítandó belvárosi fejlesztésekről

Hódmezővásárhely. Tájékoztató a pályázattal megvalósítandó belvárosi fejlesztésekről Tájékoztató a pályázattal megvalósítandó belvárosi fejlesztésekről AGÓRA AGÓRA multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása

Részletesebben

Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012. (II.13) számú rendelete az épített és természeti értékek helyi védelméről

Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012. (II.13) számú rendelete az épített és természeti értékek helyi védelméről Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012. (II.13) számú rendelete az épített és természeti értékek helyi védelméről Gáborján Község Önkormányzata az épített és természeti értékek helyi

Részletesebben

Prémiumkert Várnegyed

Prémiumkert Várnegyed Prémiumkert Várnegyed érték és elegancia Plombatech M I S K O L C Az épület, ahogy elképzeltük... a Prémiumkert Várnegyed létrehozásával mindenképpen szeret nénk megfelelni egy olyan értékszemléletnek,

Részletesebben

OSTFFYASSZONYFA KASTÉLYAI.

OSTFFYASSZONYFA KASTÉLYAI. OSTFFYASSZONYFA KASTÉLYAI. Településünk sajátossága, hogy több kastélynak és kúriának ad otthont. Ezen épületek többsége magántulajdonban van, és felújításra várnak. Ennek ellenére, építészeti sajátosságaik

Részletesebben