A POSTATAKARÉKPÉNZTÁR A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A POSTATAKARÉKPÉNZTÁR A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR"

Átírás

1 A POSTATAKARÉKPÉNZTÁR és A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR

2 A POSTATAKARÉKPÉNZTÁR és A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR Összeállítás a Magyar Államkincstár megalakulásának 10. évfordulója alkalmából és tisztelegés Lechner Ödön alkotói emlékének 2

3 Lechner Ödön : Lechner Ödön a század fordulója egyik legjelentősebb építőművészének, a szecessziós stílus magyarországi megteremtőjének születési éve. 2005: A Magyar Államkincstár megalakulásának 10. évfordulója. A két évfordulót azért ünnepelhetjük együtt, mivel a Magyar Államkincstár Lechner Ödön egyik legjelentősebb alkotásában - a Magyar Királyi Postatakarékpénztár székházának készült épületben - kapott elhelyezést. 3

4 TARTALOM LECHNER ÖDÖN ÉLETE ÉS MUNKÁSSÁGA Élete 5 Az életmű értékelése 8 Képek Lechner Ödön életéből 9 A POSTATAKARÉKPÉNZTÁR Az épület ismertetése képekkel 12 Az épület szakmai értékelése 41 Lechner életmű kiállítás Japánban 42 LECHNER ÖDÖN EGYÉB ALKOTÁSAI Az alkotások áttekintő jegyzéke 44 Egyes alkotások képekben 47 Hátramaradt tervek 59 Összeállította: Ispánkiné S. Katalin Képek: Mach András felvételei, valamint a Magyar Építészeti Múzeum és a Földtani intézet dokumentumairól készült felvételek 4

5 LECHNER ÖDÖN ÉLETE ÉS MUNKÁSSÁGA ( ) A szecesszió építészetének világhírű iskolateremtő mestere és a magyar szecessziós építészet Atyja polgári családban, Lechner János és Schuhmayer Teréz gyermekeként született Budapesten. apám előkelő városi hivatalnok volt./aki/ örökösödés útján egy téglagyár birtokába jutott. Ebben a gyárban már kora ifjúságomban megtanultam bánni az agyaggal, s megszerettem a kerámia különböző technikáit, s úgy látszik ezen ifjúkori foglalkozások egész későbbi munkásságomra elhatározó befolyást gyakoroltak (kiemelt részek: Lehner Ödön: Önéletrajzi vázlat. Megjelent A Ház c. építőművészeti folyóirat évfolyamában.) Középiskolai tanulmányait a Pest-belvárosi Reáltanodában kezdte, majd a Józsefipartanodát látogatta között ban Berlinbe mentem ahol három évet töltöttem el a Schinkel-akadémián, s tanulmányaim betetőzésére még egy éven át beutaztam Olaszországot Visszatérve Budapestre építési és tervező irodát nyitott, mely vállalkozás sikeresnek bizonyult, mind széleskörű ismeretsége, mind a kiegyezést követő gazdasági fellendülés következtében /Mádl ház, Veres Pálné utcai ház, Városligeti korcsolyacsarnok /. szép pozíciót szereztem magamnak. Csakhogy az én becsvágyamat ez legtávolabbról sem elégítette ki. Mint távoli ideál, mindig egy magyar nemzeti stílus megalkotása lebegett előttem / nem én voltam az első és egyetlen / Minden próbálkozásomnál és kísérletemnél azonban állandóan érezem kellett, hogy a német kultúra fogva tart, s minden szabad művészi gondolatot elnyom bennem és akkor a francia kultúra felé fordultam, melyet elég erősnek véltem pajzsul magam elé tolni. Így Franciaországba utazott hosszabb időre. Elhatározásában komoly szerepet játszott családi tragédiája is: az amúgy is fiatalon nősült Lechner 6 évi házasság után elvesztette fiatal feleségét, s két kisgyermekkel magára maradt. Három évet töltött Franciaországban, ahol a tekintélyes francia építész, Clément Parent irodájában főleg francia kastélyok átalakításán és restaurálásán dolgozott. Franciaországi tapasztalatai ugyan gyümölcsözőek voltak (visszatérte után építette a Thonet házat, a MÁV Nyugdíjintézetének palotáját), mégis hiányérzetet hagyott benne; továbbra is kereste azt a stílust, mely elég rugalmas ahhoz, hogy keresztezve a magyar népi kultúra hagyományaival egy új, nemzeti építészetet teremtsen. 5

6 Ekkor kezdtem figyelmemet az angol architektúra felé fordítani, mely különösen a vidéki kastélyokban és cottage-okban sokat megőrzött eredeti falusi egyszerűségéből, s még ősi földszagát sem nem vesztette el. Két angolországi tanulmányutam mélyebb nyomokat hagyott bennem. Érdeklődésemet különösen az angolok koloniális építkezései költötték fel. Az angolok, ha indiai gyarmatukon valamit építenek, iparkodnak a bennszülöttek ízléséhez alkalmazkodni. Ha a/z/ angol nép nem szégyellte gyarmatainak kultúráját kutatni, részben elsajátítani, mennyivel inkább kötelességünk nekünk magyaroknak, saját népünk művészetét tanulmányozni és azt a mi általános európai kultúránkkal egybeforrasztani! A magyar népművészet tanulmányozása aztán elvezetett az ázsiai népek művészetéhez, mert a két művészet közt fennálló letagadhatatlan rokonság első pillanatra szembeötlött. Ez a keleti rokonság annál is inkább érdekelt, mert ezen népeknél némi útmutatást véltem találni arra nézve, hogy hogyan lehet népies elemeket a monumentális architektúrába átültetni.... Ezen tanulmányok és meggondolások hatása alatt készült a (Lechner által utólag) nagyon is indus (-nak érzett) Iparművészeti Múzeum, melynek megvalósításánál felmerült bennem a homlokzat anyagának a kérdése, míg végre a kerámiánál, a színes majolikánál döntöttem. Lechner e döntésének több alapja volt: részben gyermekkori vonzalma a kerámia iránt, a nagyváros füstös levegőjétől komorrá váló épületek színessé tétele, s végül a különleges magyar viszonyok. Hazánkban a kitermelt kövek egyike sem alkalmas arra, hogy mint szerkezet, építésre fölhasználható lenne, viszont a cserepesipar ősi hagyomány. A 19. sz. végén jelentkező új stílus, (melynek külön névvel illetett regionális változatai jöttek létre, így: Art Nouveau Franciaországban, Jugendstil Németországban, Modern Style Angliában, Modernismo Spanyolországban, Szecesszió Ausztriában és Magyarországon) európai térhódítása egybeesett Lechner építészeti formakeresésének időszakával. Az Európa-szerte megindult modern mozgalom, a szecesszió, mely a formaadásnak nagy, gyakran szélsőséges szabadságot adott, erősen segítségemre volt. A Földtani Intézet és a Postatakarékpénztár tanúi e kor vajúdásainak. Lechner művészetének megítélése saját korában korántsem volt egyértelmű. Kezdetben a megújulásra képtelen építész kollegák váltak eszmei és gyakorlati ellenfeleivé. E kezdeti, a művészeti körökben folyó stílusharc, a 90-es évek második felétől még politikai színezetet is kapott. A konzervatív építészklikk, mely jó kapcsolatokat ápolt az ország politikai vezetésével és a bírálóbizottságokban is túlnyomó többséget alkotott, ezen kapcsolatait használta fel az új magyar építészeti stílust képviselő Lechner és követőinek ellehetetlenítésére. Így több ízben az is előfordult, hogy a kiírt pályázatokon részvevő Lechner-terveket a zsűri háttérbe szorította a modern szellemű kritikus- és művészgárda minden tiltakozása ellenére. Lechner a nagy pályázatoknál lassan mindenütt visszaszorult, utolsó másfél évtizedét hivatalos megbízatások nélkül élte le. Utolsó állami megbizatása a Postatakarékpénztár épülete volt. Csupán hátramaradt tervei mutatják mi mindent veszített Budapest arculata ezáltal (Kultuszminisztérium, Pesti Hazai Első Takarékpénztár, Rezső téri Ferenc József emlékterv, Kecskemét: Víztorony és Rákóczi-emlékmű). * 6

7 Lechner Ödön fő törekvése az volt, hogy Budapest a maga saját nyelvén szólaljon meg, ahogyan ezt Párizs, London vagy Róma tette akkoriban. Fő alkotásai olyan közintézmények, melyek nemzeti jellegének hangsúlyozása elsődleges és természetes feladat volt. (Az Iparművészeti Múzeum esetében a hazai iparművészet fejlesztése, a Földtani Intézetnél a magyar föld kincseinek kutatása és feltárása, a Postatakarékpénztárnál a gazdasági életnek a takarékossággal, mint nemzeti erénnyel történő élénkítése.) Egészen mainak hatnak gondolatai: A kapitalizmus vaslábakra állítja az áruházóriásokat, napról napra vájja a talajt a hagyományok alatt. A nemzetközi világverseny a nemzeti munka fokozását, a nemzeti egyéniség kidomborítását teszik szükségessé. Egy nemzeti művészet kialakulása elkerülhetetlen egy nép számára, ha az a többi népek világversenyében elsüllyedni nem akar. Éppen ezért sajnálatos, hogy a Lechner Ödön tervei alapján készült épületek, melyek az európai Art Nouveau építészetének speciálisan magyar, máshol fel nem lelhető gyöngyszemei, s melyek éppen ezért fővárosunk ékkövei lehetnének, napjainkban elég elhanyagolt állapotban vannak. Gerle János a 2003-ban megjelent, Lechner Ödön életét és munkásságát bemutató könyv szerkesztője írja bevezetőjében: újra, alaposabban szemügyre kellett vennem az ismert Lechner-házakat. A legnagyobb megdöbbenéssel és felháborodással kell zárnom a leltárt, egyetlen megnyugtató állapotban lévő épület sincs köztük. Számos esetben a legsürgetőbb beavatkozásra volna szükség, nem csak, hogy a ház a kulturális turizmus kívánatos céljainak, hanem hogy a mindennapi élet minimális feltételeinek megfeleljen. Sas utcai házát, amelyben életét töltötte, emléktábla sem jelöli, homlokzata lehullóban van. A Magyar Nemzeti Bank részét alkotó Postatakarékpénztár csarnokának rekonstrukciója évtizedek óta csak halogatott terv. Az Iparművészeti Múzeumban őrzött műtárgyakat az épület állapota nap mint nap veszélyezteti. A MÁV Nyugdíjintézet palotája gazdátlan, a Thonet-házat a közelmúltban újabb otromba neonreklámmal éktelenítették. Semmilyen más beruházással nem lehetne hatékonyabban fejleszteni a kulturális idegenforgalmat, mint ezeknek az épületeknek a rendbetételével és a látogatottság további feltételeinek megteremtésével. * 7

8 Az életmű értékelése Lechner életművével szembeni hivatalos ellenállás ellenére mind a korabeli modern szellemű kritikusok, mind az utókor építészettörténete nagyra értékelte Lechner Ödön munkásságát. Az első, ki művészetünket a tespedésből felrázta. Málnai Béla: Lechner Ödön /A Ház, 1908/ tanításaival, buzdításaival megmutatta azt, hogy igenis keresni kell a magyar művésznek azt az utat, mely művészetét nemzetivé teszi Kós Károly: Nemzeti Művészet /Magyar Iparművészet, 1910/ A nemzetit keresve megtalálta a nemzetközit, az ázsiait keresve az európait, a sajátost keresve az egyetemest, és az ősit keresve a modernet, az aktuálist. Fülep Lajos: Magyar Építészet /Nyugat, 1918/ Alkotásai már évtizedek óta azokat a jellegzetes vonásokat tüntetik fel, amelyek a legmodernebb architektúrának közös ismérvei. Univerzális tehetség az építészetnek ez a poétája ; megvalósította, hogy az épületnek legkisebb zugát is harmonikus egészként alakítsák ki. Lajta Béla: Lechner Ödönről /Haladás, 1948/ először szövegezte meg a modern magyar művészet célját a magyar paraszti művészet és Európa keresztezésében. Vámos Ferenc: Hagyományok a máglyán /1940/ a századforduló egész építészetén belül Lechner az egyetlen aki az általa forrásnak tekintett történeti motívumkincsből hozott létre korszerű magas művészeti stílust. Ennek révén művészete felülemelkedett a regionális és nemzeti kategórián. Úgy fordult a népművészeti motívumkincshez, mint amely kifejezi a nemzeti hovatartozást, ám az eredmény magán viseli a népművészet nemzeten túlmutató, egyetemes vonásait. Gerle János : Lechner Ödön /Bp. Holnap K. 2003/ 8

9 Képek Lechner Ödön életéből Portré 1880 körül Lányával és fiával 1886 körül 9

10 Az idős Mester Glatz Oszkár krétarajza, 1900 Pór Bertalan festménye a Mesterről, 1909 Lechner Ödön címere 10

11 Lechner Ödön temetése, 1914 Lechner Ödön szobra az Iparművészeti Múzeum előtt (Farkas Béla és Kende Ferenc alkotása) 11

12 POSTATAKARÉKPÉNZTÁR (Budapest, V. Hold u. 4.) Jelenleg a Magyar Államkincstár központjának épülete Korabeli felvétel 12

13 A 19. sz. utolsó évtizedeinek gazdasági fellendülése következtében az országos bankhálózat nagyon gyorsan növekedett. A POSTATAKARÉKPÉNZTÁR 1885-ben jött létre azzal a céllal, hogy betétjeit túlnyomó részben egyszerű földmívesek, munkások, kistisztviselők önfegyelemmel megtakarított filléreiből gyűjtögesse ben pályázatot hirdettek a budapesti székház felépítésére. A pályázat második fordulójában (1900. január) Lechner Ödön nyerte el a megbízást. Lechner életművének legkiemelkedőbb alkotása másfél év alatt készült el. Az építkezés 1900-ban kezdődött, s az épületet december 16-án adták át. A székházépítkezésre kijelölt telek viszonylag szűkös volt és az építtető anyagiakban is szoros kereteket szabott. A költségtakarékosság, az idő rövidsége, a helynek legbusásabb kihasználása: ezek a szempontok nehezedtek a művész alkotó fantáziájára. A költségkeret csekély volta azonban nem korlátozta egyetlen pillanatra sem az építőművészt. Lechner hatalmas és lenyűgöző hatású, erőktől duzzadó épülettömböt formált meg. Az épület főbejárata és főhomlokzata a szűk Hold utcára nyílik, az oldalszárnyakat további két utca határolja. A homlokzati falak vakolt és téglával burkolt felületei játékosan váltják egymást. Az épület alsó három szintjét a két felsőtől egy hullámos vonalú övpárkány választja el egymástól. Az épület homlokzatán legfeltűnőbb újítás az előreugró főpárkány hiánya. A párkány fölfelé emelkedik a fal síkjának folytatásaként, de hullámzó (attika)vonala, melyet sárga pirogránit-szegély burkol, rendkívül elevenen és ritmikusan zárja le a fal nyugodt felületét. Korabeli felvétel 13

14 Heyer Artúr vízfestménye az elkészült épületről Jelenlegi állapot 14

15 A felső szintek ablakait szűrrátét-szerű díszítőszegély veszi körül, míg az alsó szint ablakai alatt vakolatba ültetett mozaikok rajzolnak változatos ornamentikát, stilizált virágmotívumot. 15

16 A tágasságot sugárzó széles homlokzat nyugalmával, méltóságával ellentétben a koronázó párkány és tető csupa nyugtalan mozgás, plasztikus formák tobzódása. A párkányon, a vékony mozaikkerettel tagolt fehér felületeken végigfut egy, az alföldi nép köréből jól ismert dísz: az élénk színű magyar ornamentika. 16

17 A pártázat vallomás arról az örömről, amelyet a művészben a vonal magyar ritmusának megtalálása keltett. Megkoronázása a háznak, mellyel Lechner Ödön az ősi módon ornamentumokat író formaköltővé vált. 17

18 A pártázat mögött már a mázascseréppel fedett tető és a kerámia díszek kompozíciója kezdődik. 18

19 A középen felmagasló, behajló ívével sátrat idéző torony tetején két bikafej fog közre egy hatalmasra felnagyított szűrmotívumot (hímzés- vagy rátétmotívum). 19

20 A bikafej a nagyszentmiklósi honfoglaláskori aranyleletek egyikén található motívum mely Lechner elmélete szerint a hun-magyar rokonság jelképének tekinthető. Ugyanakkor a kincslelet idézését a kincs anyagi értéke is indokolja, hiszen az arany a bankot szilárd intézménnyé avatja. 20

21 A főhomlokzat két végén emelkedő tornyok csúcsán szárnyas kígyók őrjöngő gomolya az örök mozgás, változás, megújulás jelképének tekinthető. 21

22 A tető éleit egymáshoz hajló sárkánykígyófejek, a szellőzőablakokat kakasok díszítik, mítosz és folklór keveredik ezekben a formákban. 22

23 A tetődíszeken szereplő sárkányok, madarak, kígyók mellett a szorgalom és a gyűjtögetés ősi szimbólumát, a méheket és a méhkast is megtalálhatjuk: a homlokzat függőleges hangsúlyt adó féloszlopainak tetejére állított stilizált kerámiakasokba a kerámiaméhek hosszú sora igyekszik felfelé. 23

24 . A méhek szorgos sora és a kaptárak az épület rendeltetésére utalnak. 24

25 A bejárat mindössze egy négyszárnyú ajtó, mely fölött a díszítőmotívumok jellegéhez igazodó felírás található. Korabeli felvétel 25

26 Egy pénzintézetnek reprezentálnia kell az ügyfelek előtt, ezért a bejárat és a pénztárcsarnokhoz vezető feljárat kialakítása díszes. 26

27 A bejárattal szemben a földszinti hallból egy négyszárnyú, kígyózó kontúrú ajtón át a pénztárcsarnokba lehetett belépni Korabeli felvétel A pénztárterem jelenleg tatarozás alatt áll 27

28 A pénztárterem az épület által behatárolt belső udvart foglalja el. Művészi lakatosmunka az a tégla-vasrács kompozíció, mely a pénztárterem kupoláját szegélyező teraszt díszítette. Az eredeti kupola és a terasz vasrácsa sajnos elpusztult. Korabeli felvétel Jelenlegi állapot 28

29 A pénztárterem oszlopai világossárgák, a padló zöld színű, a farészek sötétbarna tónusúak voltak. Korabeli felvétel 29

30 Az épület szenzációja volt a pénztárcsarnokot lefedő sajnálatosan elpusztult üvegkupola. Csillogó üvegpikkelyein át a hatszögletű, méhsejtszerű üveges elemekből boltozott egyhéjú tető (Lechner korában ez technikai bravúr is volt) közvetlenül engedte be a fényt a pénztárterembe, mely ezáltal világosságtól ragyogó térré vált. Az üvegtető alatti falsávot szirom formájú ablakok törték át és fantasztikus, növényszár alakú, stilizált virágfejezetű oszlopok támasztották alá. A pénztárcsarnok négyzet alakú üvegkupolával fedett terét körben folyosó övezte és bútorait is Lechner Ödön tervezte (A bútorok szintén elpusztultak). Korabeli felvételek 30

31 A lépcsőház fémgombokkal ritmikusan díszített öntöttvas oszlopaihoz finoman ívelt támaszokkal a sorozatgyártás igényei szerint formált, mégis a kézművestechnika egyediségét őrző korlátok csatlakoztak. A lépés ritmusának megfelelően hullámzó lépcsőmellvéd, a tartószerkezet erőjátékát tükröző, ám sajátos lechneri formákba öltöztetett oszlop és gerenda, mind egy nagyon magas színvonalú és sajátos stílus formajegyei. A lépcsőkarok töréspontjaiban kovácsolt kandeláberek álltak. Korabeli felvétel 31

32 A szimmetrikus helyzetű két lépcsőház a sok átalakítás után is tükrözi a belső terek eredeti hangulatát. 32

33 Mai állapot, 33

34 A homlokzati irodák mögött rövid, a két lépcsőházat összekötő, hatalmas ablakokkal a belső udvarra néző középfolyosó van. 34

35 A takarékosság a tömör alaprajzkészítésben is tükröződik: az oldalszárnyak utcára néző irodahelyiségeinél nem volt középfolyosó: azok csak felfűzve voltak megközelíthetők, azaz egymáson át lehetett ill. kellett járni. Az egyszerű alaprajz előnye volt, hogy könnyen áthelyezhető válaszfalak segítségével az épület követni tudta a változó igényeket. Szerényen, de művészi gondossággal képezték ki az irodahelyiségeket. A színesre festett falsíkokat mintás szalagfestés-szegély keretezte. A mennyezet közepén változatos díszítőelemekből formált rózsadísz helyezkedett el. Korabeli felvétel Jelenlegi állapot az első emeleti jobb oldalszárnyon 35

36 Különleges a díszterem vagy tanácsterem, ahol sötétbordó színűre festett falmezők között magyaros díszítések voltak láthatók. Az eredeti állapot elpusztult, az átépítések során ebből irodahelyiségek lettek. Korabeli felvételek 36

37 Az udvari oldalon levő irodákhoz függőfolyósok vezettek (ma beüvegezve). Korabeli felvétel 37

38 Mai állapot 38

39 A Postatakarékpénztár épületének tervrajzai Főhomlokzat Keresztmetszet 39

40 Hosszmetszet A Hosszmetszet B 40

41 A Postatakarékpénztár épületének szakmai értékelése Lechner az épület minden kis zugában a színpompás népművészetet, népviseletet és fazekasságot idézte meg, hogy a Postatakarékpénztárt olyan intézménynek mutassa be, amely a létét a nemzet felvirágzásának köszönheti, és ehhez maga is hozzájárul. * Az építészettörténet egyöntetű értékelése szerint a Postatakarékpénztár épülete Lechner életének legkiemelkedőbb alkotása és egyben a magyar építészet történetének világtörténelmi pillanata. * Lechner hosszas kísérletek után rátalált az új formanyelvre, melyet sokáig és sok helyütt keresett, s melyet végül a magyar föld teremtette művészetben talált meg: a nemzetit keresve megtalálta a nemzetközit, az ázsiait keresve a modernet, az aktuálist. * E pillanattól kezdve lesz önálló a magyar építőművészet számottevő világtörténeti viszonylatban is, most Lechner eredeti beállításában a maga hangján szólal meg, éspedig a történelem menetében először. * Ez a ház a Lechner-architektúra fejlődése útján az a stáció, amelyen a modernség és magyarság már összeolvadt, büszkén lépegethet az európai új építőművészi törekvések élén járók közt, az európai modernségbe beleiktatta a magyar modernséget. A Postatakarékpénztár a hazai organikus építészet legfontosabb magyarországi előzményének tekinthető. Az alábbi kiadványok alapján: Fülep Lajos: Magyar Építőművészet (Bp. 1918) Bakonyi Tibor: Lechner Ödön (Bp. Corvina K. 1981) Gerle János (szerk.): Lechner Ödön (Bp. Holnap K. 2003) Gerle János: A Postatakarékpénztár és Postsparkasse (Bécs, 2003) * 41

42 Japánban ahol a szecesszió különösen kedvelt stílus 1990-ban képkiállítást rendeztek Lechner Ödön alkotásaiból. Az eseményt hírdető plakáton a Postatakarékpénztár épülete a tatarozás előtti állapotban látható. A plakát külön érdekessége még, hogy az építész keresztneve ÖDÖN szerepel, mint vezetéknév, - mivel a japán szervezők nem voltak tisztában a magyar névhasználat sajátosságával. 42

43 LECHNER ÖDÖN EGYÉB ALKOTÁSAI 43

44 Lecher Ödön alkotásainak áttekintő jegyzéke - megépült, megvan T - csak terv - elpusztult M - műemlék T Batthyány-síremlék (pályaterv) Bp Lenhossék József prof. háza Bp. VIII. Múzeum krt i aggastyán honvédek menháza Bp. IX. Soroksári út Mándl Pál háza Bp. VI. Bajcsy- Zsilinszky út Primayer János háza Bp. V. Sas u Kecskemét város bérháza Bp.-en Bp. V. Veres Pálné u Bérház Bp. V. Szent István tér T Aradi városháza Arad Sárkány József háza emeletráépítés Bp.V. Eötvös tér ? Hudentz Vencel háza Bp Primayer Irma síremléke Bp.VIII. Fiumei úti sírkert Városligeti korcsolyacsarnok Bp. XIV. Városliget Kecskeméti Takarékpénztár Kecskemét Szabadság tér T Beregszászi megyeháza (pályaterv) Beregszász T Fonciere Biztosító Bp. VI. (pályaterv) Andrássy út T Szatmárnémeti városháza (pályaterv) Szatmárnémeti Iskola Zombor Iskola Zombor Szegedi városháza - M Szeged Széchenyi tér Milkó testvérek háza M Szeged Roosevelt tér T Gerbeaud cukrászda (pályaterv) Bp. V. Vörösmarty tér T Lillin Károly palotája Szeged Stefánia sétány Kempszky Mihály villája Bp.VII. Damjanich u

45 MÁV Nyugdíjintézet bérháza - M Bp.VI. Andrássy u T Fedett sétány és ebédlő Ótátrafüred Rudolf lovassági laktanya - M Kecskemét Izsáki út T Pécsi városháza (pályaterv) Pécs Thonet-ház - M Bp. V. Váci utca 11/a Biedermann Ottó kastélya Mozsgó T Szabadságharc emlékmű talapzata Bp. I. Dísz tér Leovics-mauzóleum Szabadka Szerb Görögkeleti Főgimnázium Karlóca T Pécsi Nemzeti Színház (pályaterv) Pécs T Természettudományi Múzeum (pályaterv) Bp. VIII Szegszárd szálló és vendéglő - M Szekszárd Garay tér Beniczky-Odescalchi kastély Zsámbok Kecskeméti városháza - M Kecskemét Kossuth Lajos tér T Kereskedelmi Múzeum (pályaterv) Bp. V. Alkotmány utca Iparművészeti Múzeum és Iskola - M Bp. IX. Üllői út Szt. László plébániatemplom - M Bp. X. Templom tér Leovics Simon palotája Szabadka T Ferenc József híd (pályaterv) Bp Lechner-ház Bp.IX. Berzenczey u Görögtemplom utca - bazársor Kecskemét Görögtemplom u T Szabadkai városháza Szabadka Földtani Intézet - M Bp. XIV. Stefánia út Lechner Ilka nyaralója Pécel Korányi utca T Zala György villája Bp. XIV. Ajtósi-D. sor Lechner Gyula háza - M Bp. XI. Bartók Béla út Osztálysorsjáték palotája (belső berendezés) Bp. V. Március 15. tér T Áru és Értéktőzsde (pályaterv) Bp. V. Szabadság tér Magy. Kir. Postatakarékpénztár - M Bp. V. Hold u

46 T Bp-i Távbeszélő Igazgatóság (pályaterv) Bp. VI. Nagymező u Munkácsy-katafalk Bp T Millacher-kút (pályaterv) Bp. I. Corvin tér Deutsch testvérek háza (homlokzat, lépcsőház) Szeged Dózsa Gy. U Lechner Károly villája Kolozsvár T Osztrák-Magyar Bank (pályaterv) Bp. V. Szabadság tér T Postapalota (pályaterv) Pozsony Klein Sándor kastélya Szirma T Gerngross Áruház (pályaterv) Bécs T Rómaifürdő szanatórium Bp Jókai Mór ravatala Bp. Nemzeti Múzeum T Rákóczi emlékmű (pályaterv) Kassa T Kultuszminisztérium (pályaterv) Bp. V. Széchenyi rakpart Sipeki Balás Béla villája - M Bp. XIV. Hermina út T Biedermann család sírboltja Mozsgó Római katolikus Főgimnázium Pozsony Szt. Erzsébet templom és plébánia Pozsony T Anker Biztosító bérháza (pályaterv) Bp. VII. Deák tér ? Domokos-ház Szeged T Elmegyógyintézet Kecskemét T Pest Hazai Első Takarékpénztár (pályaterv) Bp. V. Deák F. u T Állami Tanítóképző (pályaterv) Sárospatak T Erzsébet-emlékmű (pályaterv) Bp. Várhegy T Víztorony és Rákóczi- emlékmű (pályaterv) Kecskemét T Ferdinánd bolgár király nyári kastélya Murány Vermes Gyula háza Bp. V. Irányi utca Ernst Múzeum előcsarnok: padok és lépcsőház - M Bp. VI. Nagymező u T Ferenc József emléktemplom (pályaterv) Bp. VIII. Rezső tér Elemi Iskola Bp. VIII. Vajda P. u Kőbányai Szt. László Gimnázium - M Bp. X. Kőrösi Cs. u

47 SZEGEDI VÁROSHÁZA / / Szeged, Széchenyi tér 10. Zombory Lajos korabeli akvarellje 47

48 IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM ÉS ISKOLA / / Bp. IX. Üllői út E. Bischoff vízfestménye az 1896-ban elkészült épületről 48

49 Az Iparművészeti Múzeum és Iskola főbejárata és a bejárati kerámiakorlát 49

50 Az Iparművészeti Múzeum és Iskola üvegtetős csarnoka, és az első emeleti előcsarnok 50

51 KECSKEMÉTI VÁROSHÁZA / / Kecskemét, Kossuth Lajos tér 1. Korabeli akvarell 51

52 SZT. LÁSZLÓ PLÉBÁNIATEMPLOM / / Bp. X. Templom tér A templom kerámiadíszítései 52

53 THONET HÁZ / / Bp. V. Váci utca 11/a. LECHNER GYULA HÁZA / / Bp. XI. Bartók Béla út

54 FÖLDTANI INTÉZET / / Bp. XIV. Stefánia út 14. A sátortető pirogránit tetődíszekkel 54

55 A Földtani Intézet előcsarnoka és az emeleti előtér 55

56 SIPEKI BALÁS BÉLA VILLÁJA / / Bp. XIV. Hermina út 47. / / Pozson 56

57 SZT. ERZSÉBET TEMPLOM / / Pozsony 57

58 SZT. LÁSZLÓ GIMNÁZIUM /1914/ Bp. X. Kőrösi Csoma u. 28. Díszítőelem az iskolán Lechner Ödön monogramjával 58

59 Lechner Ödön néhány meg nem valósult terve Pécsi Nemzeti Színház Budapest, Áru- és Értéktőzsde Budapest, Kereskedelmi Múzeum 59

60 Budapest, Erzsébet-emlékmű Kecskemét, Víztorony és Rákóczi-emlékmű 60

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja 1. Ön a szakterületén belül felkérést kap egy mű elkészítésére az ókori egyiptomi művészet Mutassa be az egyiptomi művészet korszakait, az építészet, szobrászat és festészet stílusjegyeit, jellegzetességeit!

Részletesebben

HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK

HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK 1 KALOCSA VÁROS ÉRTÉKVÉDELMI RENDELET FOTÓMELLÉKLET Az értékvédelmi rendelet alkalmazása során a fotók alatt lévő megjegyzések szerint kell eljárni!! HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK Alkony utca 8. Újvárosi óvoda

Részletesebben

Csepeli György A Postakarékpénztár teteje

Csepeli György A Postakarékpénztár teteje Csepeli György A Postakarékpénztár teteje Ki látja a tetőt? Régóta akartam írni a Postatakarékpénztár tetejéről. Budapesten ezt az épületet szeretem legjobban. Lenyűgöz a homlokzat díszítése, mely nem

Részletesebben

Lloyd Palota, a gyõri Széchenyi tér régi-új ékköve

Lloyd Palota, a gyõri Széchenyi tér régi-új ékköve GYÕR BUDAPEST Lloyd Palota, a gyõri Széchenyi tér régi-új ékköve Győr barokk Belvárosának szívében, a Széchenyi főtér keleti oldalán áll a Lloyd Palota. Az ismert nagyváros történelmi belvárosát átszelő,

Részletesebben

A B-LVSZ MELLÉKLETEI ÉS FÜGGELÉKEI MELLÉKLETEK

A B-LVSZ MELLÉKLETEI ÉS FÜGGELÉKEI MELLÉKLETEK A B-LVSZ MELLÉKLETEI ÉS FÜGGELÉKEI MELLÉKLETEK 1.-4. TÉRKÉPEK ÉS JEGYZÉKEK 1. számú melléklet ÖVEZETI TERVLAP 2. számú melléklet AZ ÉPÍTMÉNYMAGASSÁG MEGENGEDETT LEGNAGYOBB ÉRTÉKE AZ EGYES UTCÁKBAN TERVLAP

Részletesebben

1052 Deák Ferenc utca Fehér Hajó utca Fehér Hajó utca Fehér Hajó utca

1052 Deák Ferenc utca Fehér Hajó utca Fehér Hajó utca Fehér Hajó utca Irányítószám Közterület neve Közterület jellege Házszám Tervezett időpont 1051 Október 6 utca 6 2017.01.04 1051 Október 6 utca 8 2017.07.10 1051 Október 6 utca 11 2017.01.06 1051 Október 6 utca 19 2017.01.09

Részletesebben

Szent István körút 10.

Szent István körút 10. Szent István körút 10., Weiss-ház Választott házam a Szent István körút 10-es szám alá esik, a Tátra utca és a körút sarkán, helyrajzi száma: 25105. 1884-től, a körút ezen szakaszán Weiss Manfréd és családja

Részletesebben

Üres, elidegenítésre javasolt nem lakás célú helyiségek

Üres, elidegenítésre javasolt nem lakás célú helyiségek Épület címe Ép HRSZ Albetét címe Ter. (m 2 ) Bejárat 1 Alkotmány utca 23 24864 pince (A001) 21 Közöst 2 Alkotmány utca 23 24864 pince (A002) 38 Közöst 3 Alkotmány utca 23 24864 pince (A003) 10 Közöst 4

Részletesebben

Társasházak felújítási pályázata 2008. - támogatásban részesült társasházak

Társasházak felújítási pályázata 2008. - támogatásban részesült társasházak Társasházak felújítási pályázata 2008. - támogatásban részesült társasházak Ssz: Cím: 1 Akadémia u. 7. 18 598 208 Ft 5 579 462 Ft belső udvari homlokzatok és függőfolyosók felújítása 2 Alkotmány u. 18.

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

a megfigyelt terület HRK száma (db) helyszíne, elhelyezése BRFK V. Kerület 1 Szabadság tér Szabadság tér

a megfigyelt terület HRK száma (db) helyszíne, elhelyezése BRFK V. Kerület 1 Szabadság tér Szabadság tér Rendőri Szerv RK, Kamerák a kamera pontok Települések a megfigyelt terület HRK száma (db) helyszíne, elhelyezése Szabadság tér Szabadság tér Bajcsy-Zsilinszky út 24. Bajcsy-Zsilinsuky út és Podmaniczky

Részletesebben

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés HA ENNÉL A FELUJÍTÁSI SZINTNÉL TÖBBRŐL VAN SZÓ, AKKOR A REKONSTRUKCIÓ SORÁN A TARTÓSZERKEZETEKRE IS ÜGYELNÜNK KELL! REVITALIZÁCIÓ KOROS, AVULT, HASZNÁLATLAN ÉPÍTMÉNYEK, VÁROSRÉSZEK ISMÉTELT FELÉLESZTÉSE

Részletesebben

FŐKÉTÜSZ Kft évi kéményellenőrzés sormunka ütemezése V. kerület

FŐKÉTÜSZ Kft évi kéményellenőrzés sormunka ütemezése V. kerület Közterület neve Közterület Dátum Házszám 1 Házszámtörés 1 Házszám 2 Házszámtörés 2 jellege (tervezett) Akadémia utca 1 3 2016.01.11 Akadémia utca 7 2016.04.01 Akadémia utca 7 2016.04.01 Akadémia utca 7

Részletesebben

Társasházak felújítási pályázata 2009. - támogatásban részesült társasházak

Társasházak felújítási pályázata 2009. - támogatásban részesült társasházak Társasházak felújítási pályázata 2009. - támogatásban részesült társasházak Ssz: Cím: 1 Akadémia u. 7. 19 404 000 Ft 5 821 200 Ft kazáncsere 2 Alkotmány u. 4. 6 400 000 Ft 1 920 000 Ft tetőfelújítás I.

Részletesebben

1. melléklet. 10 274 HB lakóház. 2008 Ányos Pál u. 24 267 HB lakóház. 1 285 H Rupert -ház lakóház. 9 143 H lakóház. 1 2499 H lakóház 6 2470 H lakóház

1. melléklet. 10 274 HB lakóház. 2008 Ányos Pál u. 24 267 HB lakóház. 1 285 H Rupert -ház lakóház. 9 143 H lakóház. 1 2499 H lakóház 6 2470 H lakóház Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/202. (III.30.) rendelete az épített környezet értékeinek helyi védelméről. melléklet H B T Jelmagyarázat Homlokzati elemek, vakolatdíszek - architektúra,

Részletesebben

Szecesszió. Kárpátalján. Az összeállítás internetes források szerkesztett szemelvénygyűjteménye, k é szítette Dittrichné Vajtai Zsuzsánna

Szecesszió. Kárpátalján. Az összeállítás internetes források szerkesztett szemelvénygyűjteménye, k é szítette Dittrichné Vajtai Zsuzsánna Szecesszió Kárpátalján Az összeállítás internetes források szerkesztett szemelvénygyűjteménye, k é szítette Dittrichné Vajtai Zsuzsánna B E R E G S Z Á S Z 2 Egykori úri kaszinó - Arany Páva étterem Az

Részletesebben

Tervező: Kovács Ildikó, okl. építészmérnök É01-4220 Bp. 2012. július hó

Tervező: Kovács Ildikó, okl. építészmérnök É01-4220 Bp. 2012. július hó Budapest, VIII. Horánszky u 9. hrsz: 36617 az UTcai homlokzat felújítása Tornyai János:Felhők az Alföld felett Engedélyezési tervdokumentáció Megbízó: Társasház. Horánszky u. 9. Közös képviselő: Halász

Részletesebben

Az ügyfélkapcsolati helyek nyitvatartási ideje és telefonszáma. T-Pont üzletek Cím Telefonszám Faxszám Nyitvatartási idő

Az ügyfélkapcsolati helyek nyitvatartási ideje és telefonszáma.  T-Pont üzletek Cím Telefonszám Faxszám Nyitvatartási idő Ügyfélkapcsolati helyek, valamint felügyeleti szervek elérhetősége Az ügyfélkapcsolati helyek nyitvatartási ideje és telefonszáma Lakossági ügyfelek részére Ügyfélszolgálat megnevezése Lakossági 1412 ügyfélszolgálat

Részletesebben

1 BRFK XIV. kerület Budapest 1 101 Felvonulási-Ajtósi 56-osok tere. 2 BRFK XIV. kerület Budapest 1 102 Felvonulási-Dembinszky 56-osok tere

1 BRFK XIV. kerület Budapest 1 101 Felvonulási-Ajtósi 56-osok tere. 2 BRFK XIV. kerület Budapest 1 102 Felvonulási-Dembinszky 56-osok tere Kamera Rendőri szerv (kerület) Rk HRK Települések száma (db) Kamera száma (Nr.) A kamera pontok helyszíne, elhelyezése megfigyelt terület 1 BRFK XIV. kerület Budapest 1 101 Felvonulási-Ajtósi 56-osok tere

Részletesebben

A Budapest Főváros Kormányhivatala által használt ingatlanok listája

A Budapest Főváros Kormányhivatala által használt ingatlanok listája 1 6773/1, 6773/2 1012 Budapest, Logodi utca 38-40. Törvényességi Felügyeleti ; I. Kerületi Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály (I., II, III., XI, XII, XX, XXI, XXII, XXIII.) 2 7104/0/A/63 1013

Részletesebben

A Rendelet melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép. (1) A Rendelet 9. -a hatályát veszti.

A Rendelet melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép. (1) A Rendelet 9. -a hatályát veszti. Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 2/2016. (III.25.) számú rendelete az építészeti örökség helyi védelméről szóló 5/2009. (IV.3.) számú rendelet módosításáról 1 Kétegyháza Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtára

A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtára A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtára rendezvényi ajánló A Wenckheim-palota A Belsõ-Józsefvárosban, a Nemzeti Múzeum háta mögött az 1860-as évektõl kezdõdõen épült ki a palotanegyed. A historizáló

Részletesebben

Szakmai tapasztalat, jelentősebb festmény restaurátori munkák:

Szakmai tapasztalat, jelentősebb festmény restaurátori munkák: Jébert Katalin Festőres-taurátor művész Oklevél száma: I-17/1986 Restaurátorkamara névjegyzéki száma: F1-373 Tel.: 06 20 77-19-2-19 jebertka@gmail.com Szakirányú képesítés 1986-1991 Magyar Képzőművészeti

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

Iparművészeti Múzeum Rekonstrukciója és értéknövelő tervezése Budapest, IX. kerület, Üllői út 33-37.

Iparművészeti Múzeum Rekonstrukciója és értéknövelő tervezése Budapest, IX. kerület, Üllői út 33-37. Iparművészeti Múzeum Rekonstrukciója és értéknövelő tervezése Budapest, IX. kerület, Üllői út 33-37. 2012. Országos tervpályázat: megvétel Tervezők: munkatárs: Szakági tervezők: Dobai János DLA Bálint

Részletesebben

OSTFFYASSZONYFA KASTÉLYAI.

OSTFFYASSZONYFA KASTÉLYAI. OSTFFYASSZONYFA KASTÉLYAI. Településünk sajátossága, hogy több kastélynak és kúriának ad otthont. Ezen épületek többsége magántulajdonban van, és felújításra várnak. Ennek ellenére, építészeti sajátosságaik

Részletesebben

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

NÉV:... CÍM, TELEFON, E-MAIL CÍM (AHOVÁ ÉRTESÍTÉST KÉRSZ):...

NÉV:... CÍM, TELEFON, E-MAIL CÍM (AHOVÁ ÉRTESÍTÉST KÉRSZ):... NÉV:... CÍM, TELEFON, E-MAIL CÍM (AHOVÁ ÉRTESÍTÉST KÉRSZ):........ 1. Párosítsd össze a múzeumokat a bennük látható kiállításokkal, tárgyakkal! Ha a kiállítási tárgyak betűjelét beírod a megfelelő négyzetbe,

Részletesebben

Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott;

Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott; Rudabányai református templom Megközelítés: H-3733 Rudabánya,Temető u. 8.; GPS koordináták: É 48,38152 ; K 20,62107 ; Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott; Jelenlegi

Részletesebben

Megoldókulcs. Várostörténet

Megoldókulcs. Várostörténet Megoldókulcs Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven piarista

Részletesebben

Új lendületet vehet a Petőfi ügye

Új lendületet vehet a Petőfi ügye 1. oldal, összesen: 5 oldal Új lendületet vehet a Petőfi ügye Szecessziós "palota" lesz a Petőfiből Megszereztük a terveket! A város főutcáján álló Petőfi Szálló és Tóth József Színház műemlék épületének

Részletesebben

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Találkozó: Óváros tér/köd utcai parkoló Időtartam: 2-2,5 óra Ismerkedés Veszprémmel és a várnegyeddel Azoknak ajánljuk, akik előszőr járnak a városban,

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselőtestületének

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselőtestületének Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselőtestületének 27/2010. (VII. 12.) önkormányzati rendelete az V. kerület közigazgatási területén működő egészségügyi alapellátás körzeteinek

Részletesebben

Kazettás mennyezetek Ismeretterjesztő kifestő gyermekeknek és szüleiknek Bérczi Szaniszló, Bérczi Zsófia, Bérczi Katalin

Kazettás mennyezetek Ismeretterjesztő kifestő gyermekeknek és szüleiknek Bérczi Szaniszló, Bérczi Zsófia, Bérczi Katalin Kazettás mennyezetek Ismeretterjesztő kifestő gyermekeknek és szüleiknek Bérczi Szaniszló, Bérczi Zsófia, Bérczi Katalin A reformáció sok mindenben az ősi egyszerűséget hozta vissza a kereszténységbe.

Részletesebben

A hazai fény... Referencia projektek 2009-2011

A hazai fény... Referencia projektek 2009-2011 A hazai fény... Referencia projektek 2009-2011 MAGYAR TERMÉK Tervezéstől a gyártásig A hazai fény... A világítástechnikában eltöltött több évtizedes múltunknak köszönhetően, szinte minden kihívásnak meg

Részletesebben

SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI

SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 55/2005.(XI.17.) Kgy. rendelete Szeged város helyi építészeti örökségének védelméről 1/a melléklet: Helyi egyedi védelem

Részletesebben

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM TÖRTÉNELEM BELSŐ VIZSGA 2015-2016 8. ÉVFOLYAM o Szóbeli vizsga 1. Az ókori Mezopotámia 2. Az ókori Egyiptom 3. A távol-keleti államok az ókori Keleten 4. Az arisztokrácia és a démosz küzdelme Athénban,

Részletesebben

Mediterrán külső, modern belső MODERN HÁZAK LAKÁSOK 75

Mediterrán külső, modern belső MODERN HÁZAK LAKÁSOK 75 Élettér A kert fő attrakciója a nagyméretű, L alakú medence. Ha a nyári grillezéskor valakinek melege van, a padról akár egyenesen beledőlhet a vízbe 74 MODERN HÁZAK LAKÁSOK Mediterrán külső, modern belső

Részletesebben

Melléklet a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének../2016. (XII.14.) határozatához

Melléklet a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének../2016. (XII.14.) határozatához Melléklet a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének../2016. (XII.14.) határozatához 2017. évre tervezett kiadások Nettó [eft] Bruttó(eFt) Dologi kiadások Fekete István

Részletesebben

MOB Sportiskolai Program évi forrás

MOB Sportiskolai Program évi forrás MOB Sportiskolai Program 2015. évi forrás sorszám támogatott szervezet támogatás célja támogatás összege (Ft) megvalósulás helye KLIK fenntartású intézmények támogatásai: 1. Sugovica Sportiskolai Általános

Részletesebben

20. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendes ülésére

20. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendes ülésére 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 26-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató a Dombóváron található emléktáblákról Előterjesztő:

Részletesebben

Szabadka urbanisztikai és építészeti fejlõdése a XIX XX. század fordulóján

Szabadka urbanisztikai és építészeti fejlõdése a XIX XX. század fordulóján Dömötör Gábor Szabadka urbanisztikai és építészeti fejlõdése a XIX XX. század fordulóján Európa nagy építészei közül valaki azt mondta: Ahol a homlokzatokról hullik a vakolat, az utcák pedig elhanyagoltak,

Részletesebben

m e t s z e t Kapy Jenő DLA, YBL díjas építész Botzheim Bálint építész-munkatárs

m e t s z e t Kapy Jenő DLA, YBL díjas építész Botzheim Bálint építész-munkatárs E-3 FŐHOMLOKZAT főhomlokzat Ajánlati vázlatterve 2012. 10. 07 helyszínrajz a l a p r a j z m e t s z e t Kapy Jenő DLA, YBL díjas építész Botzheim Bálint építész-munkatárs oldalhomlokzat hátsóhomlokzat

Részletesebben

TÁRGY: Beszámoló a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság 2015. I. félévi tevékenységéről

TÁRGY: Beszámoló a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság 2015. I. félévi tevékenységéről AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 193.. MELLÉKLET: 2 db. TÁRGY: Beszámoló a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság 2015. I. félévi tevékenységéről E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Nagyrécse-Galambok kerékpártúra

Nagyrécse-Galambok kerékpártúra Nagyrécse-Galambok kerékpártúra Túra hossza: 39 km Nehézsége: Könnyű Terep: Dombvidék A kerékpártúra Nagyrécsén a Kossuth u és a Petőfi u találkozásánál kezdődik (1). Innen a Kossuth úton a falut északi

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Építészeti Örökségének Helyi Védelméről szóló 28/2004. (V. 25.) ÖKT. rendelet módosításáról Budaörs

Részletesebben

Pályázó adatai: Szuromi Imre építész 2000 Szentendre Paprikabíró u. 11. szuroim@gmail.com 06-20-336-95-91

Pályázó adatai: Szuromi Imre építész 2000 Szentendre Paprikabíró u. 11. szuroim@gmail.com 06-20-336-95-91 Wéber Antal Díj 2015 Szuromi Imre Pályázó adatai: Szuromi Imre építész 2000 Szentendre Paprikabíró u. 11. szuroim@gmail.com 06-20-336-95-91 1973-ban szereztem diplomát a BME Építész karán. Ezt követően

Részletesebben

2. A helyi védelem irányítása. 3. Védetté nyilvánítás és annak megszüntetése

2. A helyi védelem irányítása. 3. Védetté nyilvánítás és annak megszüntetése Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi jelentőségű építészeti értékek védelméről 1 szóló 18/1997. (VII. 18.) Ök. rendelete, a 18/1998. (VII. 24.), a 28/2000.(X. 19.) és a 20/2001.(VII.

Részletesebben

LECHNER ÖDÖN ÉS KORA BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2014. ÁPRILIS 11. Irodalom: MŰVÉSZETI TÖREKVÉSEK EURÓPÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON

LECHNER ÖDÖN ÉS KORA BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2014. ÁPRILIS 11. Irodalom: MŰVÉSZETI TÖREKVÉSEK EURÓPÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON LECHNER ÖDÖN ÉS KORA MŰVÉSZETI TÖREKVÉSEK EURÓPÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2014. ÁPRILIS 11. Irodalom: Budapest lexikon Az építészet mesterei. Lechner Ödön (Holnap Kiadó) Az izmusok -sorozat

Részletesebben

Csopak épített környezetének értékkatasztere

Csopak épített környezetének értékkatasztere H 89 Öreghegyi u.5 1227/3 védelem jellege: helyi védelem nem javasolt! érték jellege : Megsemmisült, a telken épület nem található tömegstruktúra: homlokzat nyílászárók melléképület az adatfelvétel időponja:

Részletesebben

Református parókia épület utcai homlokzatának felújítása Településképi eljárási tervdokumentáció

Református parókia épület utcai homlokzatának felújítása Településképi eljárási tervdokumentáció Református parókia épület utcai homlokzatának felújítása Településképi eljárási tervdokumentáció Helyszín: Felelős tervező: Szajki Mátyás okleveles építész, eng. szám: É 01-0295 8251 Zánka, Naplemente

Részletesebben

Budapest XII., Széchenyi emlék út 4 (hrsz. 9237/2), Lakóépület. Dokumentáció helyi védelem törléséhez

Budapest XII., Széchenyi emlék út 4 (hrsz. 9237/2), Lakóépület. Dokumentáció helyi védelem törléséhez Budapest XII., Széchenyi emlék út 4 (hrsz. 9237/2), Lakóépület Dokumentáció helyi védelem törléséhez Az épület a Széchenyi hegy északi, meredek lejtőjén helyezkedik el, a Svábhegyről a Széchenyi hegyi

Részletesebben

Kisvárda, Iskola tér 2. Megjegyzés

Kisvárda, Iskola tér 2. Megjegyzés He-e/1. 2683 Iskola tér 2. Bessenyei György Gimnázium és Kollégium épülete Kisvárda város Önkorm. Kisvárda város Önkorm. Oktatási épület 1919 jó szabadon álló F+3 Összetett tetőidom, kontyolt nyeregtető.

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLAT

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLAT 1. sz. melléklet ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLAT Az Eger, Deák Ferenc utca keleti oldalának (HT) területi védelem alá, valamint a villasor épületeinek(h1) helyi egyedi védelem alá helyezéséhez Utcakép Az utcaképet

Részletesebben

Budapest. IV. kerület Nyitva tartás Kapható. Cím Cégek Hétköznap Szombat Vasárnap Jegyek Bérletek

Budapest. IV. kerület Nyitva tartás Kapható. Cím Cégek Hétköznap Szombat Vasárnap Jegyek Bérletek Budapest IV. kerület Árpád út 16. Posta 8.00-16.00 ZÁRVA Árpád út 90-92. Közért 6.00-21.00 Árpád út 90-92. Közért 7.00-22.00 7.00-19.00 8.00-14.00 Árpád út 93. pékség Árpád út 112. Posta 8.00-19.00 ZÁRVA

Részletesebben

2014. évi Társasházi Felújítási Pályázat Érvényes Pályázatok 1. sz. Melléklet Általános I. ütem. Érvényes / Érvénytelen

2014. évi Társasházi Felújítási Pályázat Érvényes Pályázatok 1. sz. Melléklet Általános I. ütem. Érvényes / Érvénytelen 1. Akácfa utca 62. homlokzatok fejújítása: belső homlokzat Érvényes Udvari ereszalj felújítása 384 810 Ft 2. Akácfa utca 32. épületgépészeti alapvezetékek felújítása Érvényes elektromos hálózat felújítása

Részletesebben

Déri Múzeum Debrecen. Kolozs megye

Déri Múzeum Debrecen. Kolozs megye V.2008.3.1. 1. Ruhásszekrény sifon 2. Fenyőfából készített, gazdagon díszített asztalos munka. A bútor egész felületét beborítják a sárga és a szürkésfehér alapozásra festett növényi indákkal összekötött

Részletesebben

Milyen lesz a volt Petőfi Szálló?

Milyen lesz a volt Petőfi Szálló? 1. oldal, összesen: 22 oldal Milyen lesz a volt Petőfi Szálló? Szentes Szecessziós Ház tervismertető 2014 májusában a Szentes Város Önkormányzata Szentes Szecessziós Ház névvel pályázatot nyújtott be az

Részletesebben

100 éves a gimnázum épülete

100 éves a gimnázum épülete 100 éves a gimnázum épülete Tekintélyes múlt Kőszeg város életében mindig is fontos szerepet töltött be a művelődés, a kultúra. Műveltségi állapot tekintetében Kőszeg régóta kiváló helyet foglal el valamennyi

Részletesebben

A fizetı parkolási rendszerrıl szóló 25/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép.

A fizetı parkolási rendszerrıl szóló 25/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 5/2013. (II.27.) önkormányzati rendelete a fizetı parkolási rendszerrıl szóló 25/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról Szeged Megyei

Részletesebben

III. kerület Huszti út 20. Áruházláncok. III. kerület Flórián tér 7-9. Bevásárló központok

III. kerület Huszti út 20. Áruházláncok. III. kerület Flórián tér 7-9. Bevásárló központok Kerület Cím Intézmény I. kerület 1011 Bem rakpart 6. Művelődési házak, intézmények I. kerület Könyvtár Attila út 93. Közkönyvtárak I. kerület Kapisztrán tér 2/4. Közkönyvtárak I. kerület Könyvtár Budavári

Részletesebben

Bp. X. Ker. Gyógyszergyári u. szám nélküli része Bp. IV. Baross u Bp. X. Ker. Gyakorló u. 38.

Bp. X. Ker. Gyógyszergyári u. szám nélküli része Bp. IV. Baross u Bp. X. Ker. Gyakorló u. 38. 2017. január Nap Időpont Helyszín 1 00.00-01.00 Bp. XVII. Péceli út 235. 1 00.30-03.30 Bp. XXII. Gádor utca 66. 1 03.00-04.00 Bp. XVII. Zrínyi utca 84. 1 07.00-10.00 Bp. XIX. Hunyadi utca 75. 1 07.30-10.30

Részletesebben

Megvalósítók létszáma, képesítésük. A magyar-, és ezen belül Somogy megye népművészetének megismerése 2.A.1. Elméleti szakasz

Megvalósítók létszáma, képesítésük. A magyar-, és ezen belül Somogy megye népművészetének megismerése 2.A.1. Elméleti szakasz 1 célja, Elméleti Szeptember Magyar népművészet, Somogy megye népművészetének jellemzése (népi tárgykultúra és hagyományok megismerése) Előadó muzeológus Oktatói előadás 1-2. alom Magyarország és Somogy

Részletesebben

III. Függelék: LEHETNE MÁSMILYEN A SZABADKAI VÁROSHÁZA?

III. Függelék: LEHETNE MÁSMILYEN A SZABADKAI VÁROSHÁZA? III. Függelék: LEHETNE MÁSMILYEN A SZABADKAI VÁROSHÁZA? Az épület helyzete, struktúrája, a formák és polaritások elrendezése akár véletlennek és mint ilyen a helyellegtől függetlennek lehetne tekinthető,

Részletesebben

Műemléki Keret Megítélt támogatások

Műemléki Keret Megítélt támogatások Műemléki Keret 2016. - Megítélt támogatások Sorsz. Cím Pályázó 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Budapest I. kerület, Attila út 19. Budapest I. kerület, Attila út 41. Budapest I. kerület, Dísz tér 8. Budapest

Részletesebben

Az Andaxínház 2011. évi szakmai beszámolója

Az Andaxínház 2011. évi szakmai beszámolója Az Andaxínház 2011. évi szakmai beszámolója Az egyesület 1991 októbere óta működik, a Fővárosi Bíróság közhasznú szervezeteként a Pk.66925/1991/1 számú végzése alapján jegyezte be. Az Andaxínház a különböző

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzata hat háziorvosi, három gyermekorvosi és két fogorvosi körzetben határozza meg Gyömrő város alapellátásának körzeteit.

Gyömrő Város Önkormányzata hat háziorvosi, három gyermekorvosi és két fogorvosi körzetben határozza meg Gyömrő város alapellátásának körzeteit. Gyömrő Város Önkormányzatának 12/2002. (VI. 13.) sz. rendelete a háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetbeosztásról a 11/2005. (III.24.) sz. a 14/2010. (IX.20.) sz. és a 22/2011. (IX. 05.) sz. rendelettel

Részletesebben

Bélapátfalva jelentős építészeti és környezeti értékekkel rendelkező épületeinek és objektumainak listája 2015.

Bélapátfalva jelentős építészeti és környezeti értékekkel rendelkező épületeinek és objektumainak listája 2015. Bélapátfalva jelentős építészeti és környezeti értékekkel rendelkező épületeinek és objektumainak listája 2015. HV.01 1/1. sz. melléklet Hrsz 1001/2 Utca, házszám Gyár út 9., leromlott állapotban Leírás,

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA szavazókör Cím: II.Rákóczi F.Ált.Iskola Bajcsy-Zs.út , OEVK: 07

KÖRZETLEÍRÓ LISTA szavazókör Cím: II.Rákóczi F.Ált.Iskola Bajcsy-Zs.út , OEVK: 07 001. szavazókör Cím: II.Rákóczi F.Ált.Iskola Bajcsy-Zs.út 79-81., OEVK: 07 Mendei út teljes közterület 200 Pál Mihály utca teljes közterület 268 Pataki Ferenc lakótelep teljes közterület 55 Sárkány utca

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzatának 12/2002. (VI. 13.) sz. rendelete a háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetbeosztásról

Gyömrő Város Önkormányzatának 12/2002. (VI. 13.) sz. rendelete a háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetbeosztásról Gyömrő Város Önkormányzatának 12/2002. (VI. 13.) sz. rendelete a háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetbeosztásról a 11/2005. (III.24.) sz. a 14/2010. (IX.20.) sz. a 22/2011. (IX. 05.) sz. a 25/2011.(X.17.)

Részletesebben

Beszámoló a Lóczy Lajos Országos Földrajzversenyről 2015

Beszámoló a Lóczy Lajos Országos Földrajzversenyről 2015 Beszámoló a Lóczy Lajos Országos Földrajzversenyről 2015 A 2014 októberében meghirdetett versenykiírás alapján február 5-ig 65 iskola regisztrált az ország minden részéből, ahonnan összesen 630 versenyző

Részletesebben

Kedves Hímző Alkotó! A találkozó célja:

Kedves Hímző Alkotó! A találkozó célja: Kedves Hímző Alkotó! A Hagyományok Háza támogatásával 2017. május 12-13-án szervezzük meg az Országos Hímző Találkozót és Továbbképzést. Ennek keretében nyílik meg Dr. Illés Károlyné, Népi Iparművész,

Részletesebben

A NEMZETI SZALON KIÁLLÍTÁSAI,

A NEMZETI SZALON KIÁLLÍTÁSAI, A NEMZETI SZALON KIÁLLÍTÁSAI, 1951 1960 Helye: Budapest, V., Erzsébet tér (1946 1952: Sztálin tér, 1953 1989: Engels tér) 1951-től: a Kiállítási Intézmények - Műcsarnok intézménye 1960: az épületet lebontják

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról Támogatás témája: Múzeumi gyűjtemények tárgyi és szellemi kulturális örökségünk című magyar-román

Részletesebben

Tájak, Korok, Múzeumok kiskönyvtára 258

Tájak, Korok, Múzeumok kiskönyvtára 258 Tájak, Korok, Múzeumok kiskönyvtára 258 Kartográfiai Vállalat, Budapest, 1986. 638285 GYULA Műemlékek Gyula Budapesttől 220 km-re az ország délkeleti határszélén fekszik, s a várostól néhány száz méternyire

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 3 Pest 1870 Budapest 13 Pest 1870 Budapest 8 Pest 1871 Budapest 19 Pest 1871 Budapest 21 Pest 1871 Budapest 11 Pest 1871 Budapest 22 Pest

Részletesebben

Natúr modullal rendelkező dm üzletek

Natúr modullal rendelkező dm üzletek 1053 Budapest, Királyi Pál u. 20. B 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 138. 1024 Budapest, Lövőház utca 1-5. Mamut II. 1027 Budapest, Margit krt. 50-52. 1026 Budapest, Pázsit

Részletesebben

ÉPÍTMÉNYFELÚJÍTÁSOK AZ ERDÉLYI UNITÁRIUS EGYHÁZBAN 1

ÉPÍTMÉNYFELÚJÍTÁSOK AZ ERDÉLYI UNITÁRIUS EGYHÁZBAN 1 173 PA S KUCZ- SZ ATHMÁRY VIOLA ÉPÍTMÉNYFELÚJÍTÁSOK AZ ERDÉLYI UNITÁRIUS EGYHÁZBAN 1 Az építészeti örökség a gazdag és sokszínű kulturális örökség pótolhatatlan megjelenési formája, múltunk felbecsülhetetlen

Részletesebben

LIGET BUDAPEST. Liget Park Fórum

LIGET BUDAPEST. Liget Park Fórum Liget Park Fórum 2016.11.24. CSE OMR PVA CIR FAN PAV PHE LAK KKI BA P VAJ BAZ BRE ZEN NGL PAR KKO MKO KOM OLO ROM NEP REM PDO SZI ÚJ NEMZETI GALÉRIA Funkció: Múzeum Terület: nettó 51.950 m 2 Státusz: tervezés

Részletesebben

jelzőlámpás kereszteződés 71 Oroszlányi Rk. Oroszlány 2 Oroszlány, Kecskédi út 100. Oroszlány, Bokodi út, 226. számú 2 72 Oroszlányi Rk.

jelzőlámpás kereszteződés 71 Oroszlányi Rk. Oroszlány 2 Oroszlány, Kecskédi út 100. Oroszlány, Bokodi út, 226. számú 2 72 Oroszlányi Rk. KEMRFK térfigyelő Rendőri szerv Település Kamerák száma út; utca; kereszteződés; házszám Tatabánya Rk. Tatabánya Fő tér. Önkormányzat 0 2 Tatabánya Rk. Tatabánya Fő tér. Önkormányzat 02 3 Tatabánya Rk.

Részletesebben

A választási plakátok elhelyezésének tilalmával érintett, egyes kerületi önkormányzati rendeletekkel helyi védettség alá helyezett középületek

A választási plakátok elhelyezésének tilalmával érintett, egyes kerületi önkormányzati rendeletekkel helyi védettség alá helyezett középületek A választási plakátok elhelyezésének tilalmával érintett, egyes kerületi önkormányzati rendeletekkel helyi védettség alá helyezett középületek I. kerület 1. Bécsi kapu tér 2-4. 6627 levéltár 2. Bécsi kapu

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS Köznevelési intézmény: Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola Anton Grassalkovich Grundschule Wetschesch

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája VEKOP-1.2.3-16 kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája Közép-Magyarország Budapest 1015 Budapest Hattyú utca

Részletesebben

Patika neve Település Irányítószám Cím

Patika neve Település Irányítószám Cím Patika neve Település Irányítószám Cím Patika Plus Ajka 8401 Fő út 66. Patika Plus Albertirsa 2730 Vasút u. 4. / 11. Manna Patika Baja 6500 Czirfusz Ferenc utca 31. Patika Plus Balassagyarmat 2660 Mikszáth

Részletesebben

1. sz. választókerület

1. sz. választókerület 1. sz. választókerület 1. sz. szavazókör Szabadság u. 29. Szlovák Ált. Iskola Árpád utca 1 - folyamatos házszámok Árpád utca 5 9 páratlan házszámok Béke lakótelep Béke utca 1-3/B páratlan házszámok Bethlen

Részletesebben

A nap s az emberiség s a történelem keletről nyugatra tart /Ignotus: Kelet Népe, Nyugat első szám/ Nemcsak a pályakezdő, de az érett költők számára is

A nap s az emberiség s a történelem keletről nyugatra tart /Ignotus: Kelet Népe, Nyugat első szám/ Nemcsak a pályakezdő, de az érett költők számára is BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY 2007/2008. tanév Megyei/fővárosi forduló II. kategória Írásbeli feladatlap versenyző példánya A versenyző tanuló kódszáma:... Elért pontszám: v /100 Üdvözlünk

Részletesebben

A vidék helyzete. a 168-ból 100 vidékies kistérség, (59,5%) 1813 település található területükön (57,8%) Területük 57 ezer km²(61,9%)

A vidék helyzete. a 168-ból 100 vidékies kistérség, (59,5%) 1813 település található területükön (57,8%) Területük 57 ezer km²(61,9%) A vidék helyzete a 168-ból 100 vidékies kistérség, (59,5%) 1813 település található területükön (57,8%) Területük 57 ezer km²(61,9%) Lakónépességük 3,3 millió(39,7%) Falvaink arculata Hazánk településeinek

Részletesebben

Budapest. IV. kerület Nyitva tartás Kapható. Cím Cégek Hétköznap Szombat Vasárnap Jegyek Bérletek

Budapest. IV. kerület Nyitva tartás Kapható. Cím Cégek Hétköznap Szombat Vasárnap Jegyek Bérletek Budapest IV. kerület Nyitva tartás Kapható Árpád út 16. Posta 8.00-16.00 ZÁRVA Árpád út 90-92. Közért 6.00-21.00 Árpád út 90-92. Közért 7.00-22.00 7.00-19.00 8.00-14.00 Árpád út 93. pékség Árpád út 112.

Részletesebben

HÉ-1. malomépület építmény (egyedi védelem) jelentõs ipari épület, használati és esztétikai jelentõsége miatt védelemre érdemes

HÉ-1. malomépület építmény (egyedi védelem) jelentõs ipari épület, használati és esztétikai jelentõsége miatt védelemre érdemes HÉ-1 RENDELTETÉS, HSZNÁLT VÉDETTSÉGI KTEGÓRI VÉDETTSÉG INDOKLÁS ÍM Nemesdömölk, Nemesdömölki u. 15. HRSZ. 2 malomépület jelentõs ipari épület, használati és esztétikai jelentõsége miatt védelemre érdemes

Részletesebben

125. RÁKOSPALOTA -- PESTÚJHELY ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEI. Városrész: ÜDÜLŐTELEP. Utca, házszám: SZŐDLIGET UTCA 19.

125. RÁKOSPALOTA -- PESTÚJHELY ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEI. Városrész: ÜDÜLŐTELEP. Utca, házszám: SZŐDLIGET UTCA 19. SZŐDLIGET UTCA 19. 125. Morzsa utca 1-3 5 87988/2 87997 6a 6b 87991 87992 87990 87989 87984 7 87996 87993 24-26 22 27 6c 9 87995 20 18 16 14 Sz ő dl iget utca 25b 25a 23 21 19 17 15 87888 87889 87890 87893

Részletesebben

2015. június hónapban tervezett sebességellenőrző tevékenység

2015. június hónapban tervezett sebességellenőrző tevékenység 1. oldal 2015. június hónapban tervezett sebességellenőrző tevékenység Nap Időpont Helyszín 1 06.45-09.15 Bp. II. Árpád F. útja 1 07.00-09.00 Bp. XIX. Zalaegerszeg utca 1 08.00-10.30 Bp. IV. ker. Fóti

Részletesebben

A Kassa utcai zsinagóga újjászületése

A Kassa utcai zsinagóga újjászületése A Kassa utcai zsinagóga újjászületése Végh József építész vezető tervező Art Vital Kft VI. Hajdúböszörményi Örökségvédelmi Konferencia 2016. május 4. 1 I. A tervezés előkészítése - Építéstörténeti kutatási

Részletesebben

CSALÁDBARÁT MINIMÁL Építész: Scholtz Gábor Lakberendezô: Bárdóczky Andrea

CSALÁDBARÁT MINIMÁL Építész: Scholtz Gábor Lakberendezô: Bárdóczky Andrea CSALÁDBARÁT MINIMÁL Építész: Scholtz Gábor Lakberendezô: Bárdóczky Andrea EGY PEST KÖZELI TELEPÜLÉSEN A DOMBTETÔN ÁLL AZ ELEGÁNS, BAUHAUS-UTÁNÉRZETÛ, MODERN ÉPÜLET. NAGYVONALÚSÁGÁVAL ÉS EGYSZERÛSÉGÉVEL

Részletesebben

TÁMOGATÓKNAK AZ FME SZÜKSÉGLETEI. Tervtári kutatás költségei Utazási költségek Tárgyi szükségletek 2011.

TÁMOGATÓKNAK AZ FME SZÜKSÉGLETEI. Tervtári kutatás költségei Utazási költségek Tárgyi szükségletek 2011. TÁMOGATÓKNAK AZ FME SZÜKSÉGLETEI Tervtári kutatás költségei Utazási költségek Tárgyi szükségletek 2011. Tartalomjegyzék: Bevezető Munkához szükséges anyagi és tárgyi eszközök Tervtári kutatás költségei

Részletesebben

FŐGÁZ előrefizetős mérő kártyafeltöltési helyek a lapker hálózatában. budapest

FŐGÁZ előrefizetős mérő kártyafeltöltési helyek a lapker hálózatában. budapest címe i. kerület Batthyány tér aluljáró RELAY 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-15:00 06:00-15:00 Déli pályaudvar peron asztal RELAY 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája Pályázati kategória kódja Pályázati azonosító Pályázó neve Székhely Település Székhely Megye Projekt címe Igényelt támogatás összege - 0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége - 0002

Részletesebben

4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév

4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév Iskola: 1 Csapatnév: 4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév 13 1. Fejtsétek meg a keresztrejtvényt!a megfejtés után megtudjátok, hogy a harmadik fordulónak mi a témája! 1. Itt adták át Közép-Európa

Részletesebben