A POSTATAKARÉKPÉNZTÁR A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A POSTATAKARÉKPÉNZTÁR A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR"

Átírás

1 A POSTATAKARÉKPÉNZTÁR és A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR

2 A POSTATAKARÉKPÉNZTÁR és A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR Összeállítás a Magyar Államkincstár megalakulásának 10. évfordulója alkalmából és tisztelegés Lechner Ödön alkotói emlékének 2

3 Lechner Ödön : Lechner Ödön a század fordulója egyik legjelentősebb építőművészének, a szecessziós stílus magyarországi megteremtőjének születési éve. 2005: A Magyar Államkincstár megalakulásának 10. évfordulója. A két évfordulót azért ünnepelhetjük együtt, mivel a Magyar Államkincstár Lechner Ödön egyik legjelentősebb alkotásában - a Magyar Királyi Postatakarékpénztár székházának készült épületben - kapott elhelyezést. 3

4 TARTALOM LECHNER ÖDÖN ÉLETE ÉS MUNKÁSSÁGA Élete 5 Az életmű értékelése 8 Képek Lechner Ödön életéből 9 A POSTATAKARÉKPÉNZTÁR Az épület ismertetése képekkel 12 Az épület szakmai értékelése 41 Lechner életmű kiállítás Japánban 42 LECHNER ÖDÖN EGYÉB ALKOTÁSAI Az alkotások áttekintő jegyzéke 44 Egyes alkotások képekben 47 Hátramaradt tervek 59 Összeállította: Ispánkiné S. Katalin Képek: Mach András felvételei, valamint a Magyar Építészeti Múzeum és a Földtani intézet dokumentumairól készült felvételek 4

5 LECHNER ÖDÖN ÉLETE ÉS MUNKÁSSÁGA ( ) A szecesszió építészetének világhírű iskolateremtő mestere és a magyar szecessziós építészet Atyja polgári családban, Lechner János és Schuhmayer Teréz gyermekeként született Budapesten. apám előkelő városi hivatalnok volt./aki/ örökösödés útján egy téglagyár birtokába jutott. Ebben a gyárban már kora ifjúságomban megtanultam bánni az agyaggal, s megszerettem a kerámia különböző technikáit, s úgy látszik ezen ifjúkori foglalkozások egész későbbi munkásságomra elhatározó befolyást gyakoroltak (kiemelt részek: Lehner Ödön: Önéletrajzi vázlat. Megjelent A Ház c. építőművészeti folyóirat évfolyamában.) Középiskolai tanulmányait a Pest-belvárosi Reáltanodában kezdte, majd a Józsefipartanodát látogatta között ban Berlinbe mentem ahol három évet töltöttem el a Schinkel-akadémián, s tanulmányaim betetőzésére még egy éven át beutaztam Olaszországot Visszatérve Budapestre építési és tervező irodát nyitott, mely vállalkozás sikeresnek bizonyult, mind széleskörű ismeretsége, mind a kiegyezést követő gazdasági fellendülés következtében /Mádl ház, Veres Pálné utcai ház, Városligeti korcsolyacsarnok /. szép pozíciót szereztem magamnak. Csakhogy az én becsvágyamat ez legtávolabbról sem elégítette ki. Mint távoli ideál, mindig egy magyar nemzeti stílus megalkotása lebegett előttem / nem én voltam az első és egyetlen / Minden próbálkozásomnál és kísérletemnél azonban állandóan érezem kellett, hogy a német kultúra fogva tart, s minden szabad művészi gondolatot elnyom bennem és akkor a francia kultúra felé fordultam, melyet elég erősnek véltem pajzsul magam elé tolni. Így Franciaországba utazott hosszabb időre. Elhatározásában komoly szerepet játszott családi tragédiája is: az amúgy is fiatalon nősült Lechner 6 évi házasság után elvesztette fiatal feleségét, s két kisgyermekkel magára maradt. Három évet töltött Franciaországban, ahol a tekintélyes francia építész, Clément Parent irodájában főleg francia kastélyok átalakításán és restaurálásán dolgozott. Franciaországi tapasztalatai ugyan gyümölcsözőek voltak (visszatérte után építette a Thonet házat, a MÁV Nyugdíjintézetének palotáját), mégis hiányérzetet hagyott benne; továbbra is kereste azt a stílust, mely elég rugalmas ahhoz, hogy keresztezve a magyar népi kultúra hagyományaival egy új, nemzeti építészetet teremtsen. 5

6 Ekkor kezdtem figyelmemet az angol architektúra felé fordítani, mely különösen a vidéki kastélyokban és cottage-okban sokat megőrzött eredeti falusi egyszerűségéből, s még ősi földszagát sem nem vesztette el. Két angolországi tanulmányutam mélyebb nyomokat hagyott bennem. Érdeklődésemet különösen az angolok koloniális építkezései költötték fel. Az angolok, ha indiai gyarmatukon valamit építenek, iparkodnak a bennszülöttek ízléséhez alkalmazkodni. Ha a/z/ angol nép nem szégyellte gyarmatainak kultúráját kutatni, részben elsajátítani, mennyivel inkább kötelességünk nekünk magyaroknak, saját népünk művészetét tanulmányozni és azt a mi általános európai kultúránkkal egybeforrasztani! A magyar népművészet tanulmányozása aztán elvezetett az ázsiai népek művészetéhez, mert a két művészet közt fennálló letagadhatatlan rokonság első pillanatra szembeötlött. Ez a keleti rokonság annál is inkább érdekelt, mert ezen népeknél némi útmutatást véltem találni arra nézve, hogy hogyan lehet népies elemeket a monumentális architektúrába átültetni.... Ezen tanulmányok és meggondolások hatása alatt készült a (Lechner által utólag) nagyon is indus (-nak érzett) Iparművészeti Múzeum, melynek megvalósításánál felmerült bennem a homlokzat anyagának a kérdése, míg végre a kerámiánál, a színes majolikánál döntöttem. Lechner e döntésének több alapja volt: részben gyermekkori vonzalma a kerámia iránt, a nagyváros füstös levegőjétől komorrá váló épületek színessé tétele, s végül a különleges magyar viszonyok. Hazánkban a kitermelt kövek egyike sem alkalmas arra, hogy mint szerkezet, építésre fölhasználható lenne, viszont a cserepesipar ősi hagyomány. A 19. sz. végén jelentkező új stílus, (melynek külön névvel illetett regionális változatai jöttek létre, így: Art Nouveau Franciaországban, Jugendstil Németországban, Modern Style Angliában, Modernismo Spanyolországban, Szecesszió Ausztriában és Magyarországon) európai térhódítása egybeesett Lechner építészeti formakeresésének időszakával. Az Európa-szerte megindult modern mozgalom, a szecesszió, mely a formaadásnak nagy, gyakran szélsőséges szabadságot adott, erősen segítségemre volt. A Földtani Intézet és a Postatakarékpénztár tanúi e kor vajúdásainak. Lechner művészetének megítélése saját korában korántsem volt egyértelmű. Kezdetben a megújulásra képtelen építész kollegák váltak eszmei és gyakorlati ellenfeleivé. E kezdeti, a művészeti körökben folyó stílusharc, a 90-es évek második felétől még politikai színezetet is kapott. A konzervatív építészklikk, mely jó kapcsolatokat ápolt az ország politikai vezetésével és a bírálóbizottságokban is túlnyomó többséget alkotott, ezen kapcsolatait használta fel az új magyar építészeti stílust képviselő Lechner és követőinek ellehetetlenítésére. Így több ízben az is előfordult, hogy a kiírt pályázatokon részvevő Lechner-terveket a zsűri háttérbe szorította a modern szellemű kritikus- és művészgárda minden tiltakozása ellenére. Lechner a nagy pályázatoknál lassan mindenütt visszaszorult, utolsó másfél évtizedét hivatalos megbízatások nélkül élte le. Utolsó állami megbizatása a Postatakarékpénztár épülete volt. Csupán hátramaradt tervei mutatják mi mindent veszített Budapest arculata ezáltal (Kultuszminisztérium, Pesti Hazai Első Takarékpénztár, Rezső téri Ferenc József emlékterv, Kecskemét: Víztorony és Rákóczi-emlékmű). * 6

7 Lechner Ödön fő törekvése az volt, hogy Budapest a maga saját nyelvén szólaljon meg, ahogyan ezt Párizs, London vagy Róma tette akkoriban. Fő alkotásai olyan közintézmények, melyek nemzeti jellegének hangsúlyozása elsődleges és természetes feladat volt. (Az Iparművészeti Múzeum esetében a hazai iparművészet fejlesztése, a Földtani Intézetnél a magyar föld kincseinek kutatása és feltárása, a Postatakarékpénztárnál a gazdasági életnek a takarékossággal, mint nemzeti erénnyel történő élénkítése.) Egészen mainak hatnak gondolatai: A kapitalizmus vaslábakra állítja az áruházóriásokat, napról napra vájja a talajt a hagyományok alatt. A nemzetközi világverseny a nemzeti munka fokozását, a nemzeti egyéniség kidomborítását teszik szükségessé. Egy nemzeti művészet kialakulása elkerülhetetlen egy nép számára, ha az a többi népek világversenyében elsüllyedni nem akar. Éppen ezért sajnálatos, hogy a Lechner Ödön tervei alapján készült épületek, melyek az európai Art Nouveau építészetének speciálisan magyar, máshol fel nem lelhető gyöngyszemei, s melyek éppen ezért fővárosunk ékkövei lehetnének, napjainkban elég elhanyagolt állapotban vannak. Gerle János a 2003-ban megjelent, Lechner Ödön életét és munkásságát bemutató könyv szerkesztője írja bevezetőjében: újra, alaposabban szemügyre kellett vennem az ismert Lechner-házakat. A legnagyobb megdöbbenéssel és felháborodással kell zárnom a leltárt, egyetlen megnyugtató állapotban lévő épület sincs köztük. Számos esetben a legsürgetőbb beavatkozásra volna szükség, nem csak, hogy a ház a kulturális turizmus kívánatos céljainak, hanem hogy a mindennapi élet minimális feltételeinek megfeleljen. Sas utcai házát, amelyben életét töltötte, emléktábla sem jelöli, homlokzata lehullóban van. A Magyar Nemzeti Bank részét alkotó Postatakarékpénztár csarnokának rekonstrukciója évtizedek óta csak halogatott terv. Az Iparművészeti Múzeumban őrzött műtárgyakat az épület állapota nap mint nap veszélyezteti. A MÁV Nyugdíjintézet palotája gazdátlan, a Thonet-házat a közelmúltban újabb otromba neonreklámmal éktelenítették. Semmilyen más beruházással nem lehetne hatékonyabban fejleszteni a kulturális idegenforgalmat, mint ezeknek az épületeknek a rendbetételével és a látogatottság további feltételeinek megteremtésével. * 7

8 Az életmű értékelése Lechner életművével szembeni hivatalos ellenállás ellenére mind a korabeli modern szellemű kritikusok, mind az utókor építészettörténete nagyra értékelte Lechner Ödön munkásságát. Az első, ki művészetünket a tespedésből felrázta. Málnai Béla: Lechner Ödön /A Ház, 1908/ tanításaival, buzdításaival megmutatta azt, hogy igenis keresni kell a magyar művésznek azt az utat, mely művészetét nemzetivé teszi Kós Károly: Nemzeti Művészet /Magyar Iparművészet, 1910/ A nemzetit keresve megtalálta a nemzetközit, az ázsiait keresve az európait, a sajátost keresve az egyetemest, és az ősit keresve a modernet, az aktuálist. Fülep Lajos: Magyar Építészet /Nyugat, 1918/ Alkotásai már évtizedek óta azokat a jellegzetes vonásokat tüntetik fel, amelyek a legmodernebb architektúrának közös ismérvei. Univerzális tehetség az építészetnek ez a poétája ; megvalósította, hogy az épületnek legkisebb zugát is harmonikus egészként alakítsák ki. Lajta Béla: Lechner Ödönről /Haladás, 1948/ először szövegezte meg a modern magyar művészet célját a magyar paraszti művészet és Európa keresztezésében. Vámos Ferenc: Hagyományok a máglyán /1940/ a századforduló egész építészetén belül Lechner az egyetlen aki az általa forrásnak tekintett történeti motívumkincsből hozott létre korszerű magas művészeti stílust. Ennek révén művészete felülemelkedett a regionális és nemzeti kategórián. Úgy fordult a népművészeti motívumkincshez, mint amely kifejezi a nemzeti hovatartozást, ám az eredmény magán viseli a népművészet nemzeten túlmutató, egyetemes vonásait. Gerle János : Lechner Ödön /Bp. Holnap K. 2003/ 8

9 Képek Lechner Ödön életéből Portré 1880 körül Lányával és fiával 1886 körül 9

10 Az idős Mester Glatz Oszkár krétarajza, 1900 Pór Bertalan festménye a Mesterről, 1909 Lechner Ödön címere 10

11 Lechner Ödön temetése, 1914 Lechner Ödön szobra az Iparművészeti Múzeum előtt (Farkas Béla és Kende Ferenc alkotása) 11

12 POSTATAKARÉKPÉNZTÁR (Budapest, V. Hold u. 4.) Jelenleg a Magyar Államkincstár központjának épülete Korabeli felvétel 12

13 A 19. sz. utolsó évtizedeinek gazdasági fellendülése következtében az országos bankhálózat nagyon gyorsan növekedett. A POSTATAKARÉKPÉNZTÁR 1885-ben jött létre azzal a céllal, hogy betétjeit túlnyomó részben egyszerű földmívesek, munkások, kistisztviselők önfegyelemmel megtakarított filléreiből gyűjtögesse ben pályázatot hirdettek a budapesti székház felépítésére. A pályázat második fordulójában (1900. január) Lechner Ödön nyerte el a megbízást. Lechner életművének legkiemelkedőbb alkotása másfél év alatt készült el. Az építkezés 1900-ban kezdődött, s az épületet december 16-án adták át. A székházépítkezésre kijelölt telek viszonylag szűkös volt és az építtető anyagiakban is szoros kereteket szabott. A költségtakarékosság, az idő rövidsége, a helynek legbusásabb kihasználása: ezek a szempontok nehezedtek a művész alkotó fantáziájára. A költségkeret csekély volta azonban nem korlátozta egyetlen pillanatra sem az építőművészt. Lechner hatalmas és lenyűgöző hatású, erőktől duzzadó épülettömböt formált meg. Az épület főbejárata és főhomlokzata a szűk Hold utcára nyílik, az oldalszárnyakat további két utca határolja. A homlokzati falak vakolt és téglával burkolt felületei játékosan váltják egymást. Az épület alsó három szintjét a két felsőtől egy hullámos vonalú övpárkány választja el egymástól. Az épület homlokzatán legfeltűnőbb újítás az előreugró főpárkány hiánya. A párkány fölfelé emelkedik a fal síkjának folytatásaként, de hullámzó (attika)vonala, melyet sárga pirogránit-szegély burkol, rendkívül elevenen és ritmikusan zárja le a fal nyugodt felületét. Korabeli felvétel 13

14 Heyer Artúr vízfestménye az elkészült épületről Jelenlegi állapot 14

15 A felső szintek ablakait szűrrátét-szerű díszítőszegély veszi körül, míg az alsó szint ablakai alatt vakolatba ültetett mozaikok rajzolnak változatos ornamentikát, stilizált virágmotívumot. 15

16 A tágasságot sugárzó széles homlokzat nyugalmával, méltóságával ellentétben a koronázó párkány és tető csupa nyugtalan mozgás, plasztikus formák tobzódása. A párkányon, a vékony mozaikkerettel tagolt fehér felületeken végigfut egy, az alföldi nép köréből jól ismert dísz: az élénk színű magyar ornamentika. 16

17 A pártázat vallomás arról az örömről, amelyet a művészben a vonal magyar ritmusának megtalálása keltett. Megkoronázása a háznak, mellyel Lechner Ödön az ősi módon ornamentumokat író formaköltővé vált. 17

18 A pártázat mögött már a mázascseréppel fedett tető és a kerámia díszek kompozíciója kezdődik. 18

19 A középen felmagasló, behajló ívével sátrat idéző torony tetején két bikafej fog közre egy hatalmasra felnagyított szűrmotívumot (hímzés- vagy rátétmotívum). 19

20 A bikafej a nagyszentmiklósi honfoglaláskori aranyleletek egyikén található motívum mely Lechner elmélete szerint a hun-magyar rokonság jelképének tekinthető. Ugyanakkor a kincslelet idézését a kincs anyagi értéke is indokolja, hiszen az arany a bankot szilárd intézménnyé avatja. 20

21 A főhomlokzat két végén emelkedő tornyok csúcsán szárnyas kígyók őrjöngő gomolya az örök mozgás, változás, megújulás jelképének tekinthető. 21

22 A tető éleit egymáshoz hajló sárkánykígyófejek, a szellőzőablakokat kakasok díszítik, mítosz és folklór keveredik ezekben a formákban. 22

23 A tetődíszeken szereplő sárkányok, madarak, kígyók mellett a szorgalom és a gyűjtögetés ősi szimbólumát, a méheket és a méhkast is megtalálhatjuk: a homlokzat függőleges hangsúlyt adó féloszlopainak tetejére állított stilizált kerámiakasokba a kerámiaméhek hosszú sora igyekszik felfelé. 23

24 . A méhek szorgos sora és a kaptárak az épület rendeltetésére utalnak. 24

25 A bejárat mindössze egy négyszárnyú ajtó, mely fölött a díszítőmotívumok jellegéhez igazodó felírás található. Korabeli felvétel 25

26 Egy pénzintézetnek reprezentálnia kell az ügyfelek előtt, ezért a bejárat és a pénztárcsarnokhoz vezető feljárat kialakítása díszes. 26

27 A bejárattal szemben a földszinti hallból egy négyszárnyú, kígyózó kontúrú ajtón át a pénztárcsarnokba lehetett belépni Korabeli felvétel A pénztárterem jelenleg tatarozás alatt áll 27

28 A pénztárterem az épület által behatárolt belső udvart foglalja el. Művészi lakatosmunka az a tégla-vasrács kompozíció, mely a pénztárterem kupoláját szegélyező teraszt díszítette. Az eredeti kupola és a terasz vasrácsa sajnos elpusztult. Korabeli felvétel Jelenlegi állapot 28

29 A pénztárterem oszlopai világossárgák, a padló zöld színű, a farészek sötétbarna tónusúak voltak. Korabeli felvétel 29

30 Az épület szenzációja volt a pénztárcsarnokot lefedő sajnálatosan elpusztult üvegkupola. Csillogó üvegpikkelyein át a hatszögletű, méhsejtszerű üveges elemekből boltozott egyhéjú tető (Lechner korában ez technikai bravúr is volt) közvetlenül engedte be a fényt a pénztárterembe, mely ezáltal világosságtól ragyogó térré vált. Az üvegtető alatti falsávot szirom formájú ablakok törték át és fantasztikus, növényszár alakú, stilizált virágfejezetű oszlopok támasztották alá. A pénztárcsarnok négyzet alakú üvegkupolával fedett terét körben folyosó övezte és bútorait is Lechner Ödön tervezte (A bútorok szintén elpusztultak). Korabeli felvételek 30

31 A lépcsőház fémgombokkal ritmikusan díszített öntöttvas oszlopaihoz finoman ívelt támaszokkal a sorozatgyártás igényei szerint formált, mégis a kézművestechnika egyediségét őrző korlátok csatlakoztak. A lépés ritmusának megfelelően hullámzó lépcsőmellvéd, a tartószerkezet erőjátékát tükröző, ám sajátos lechneri formákba öltöztetett oszlop és gerenda, mind egy nagyon magas színvonalú és sajátos stílus formajegyei. A lépcsőkarok töréspontjaiban kovácsolt kandeláberek álltak. Korabeli felvétel 31

32 A szimmetrikus helyzetű két lépcsőház a sok átalakítás után is tükrözi a belső terek eredeti hangulatát. 32

33 Mai állapot, 33

34 A homlokzati irodák mögött rövid, a két lépcsőházat összekötő, hatalmas ablakokkal a belső udvarra néző középfolyosó van. 34

35 A takarékosság a tömör alaprajzkészítésben is tükröződik: az oldalszárnyak utcára néző irodahelyiségeinél nem volt középfolyosó: azok csak felfűzve voltak megközelíthetők, azaz egymáson át lehetett ill. kellett járni. Az egyszerű alaprajz előnye volt, hogy könnyen áthelyezhető válaszfalak segítségével az épület követni tudta a változó igényeket. Szerényen, de művészi gondossággal képezték ki az irodahelyiségeket. A színesre festett falsíkokat mintás szalagfestés-szegély keretezte. A mennyezet közepén változatos díszítőelemekből formált rózsadísz helyezkedett el. Korabeli felvétel Jelenlegi állapot az első emeleti jobb oldalszárnyon 35

36 Különleges a díszterem vagy tanácsterem, ahol sötétbordó színűre festett falmezők között magyaros díszítések voltak láthatók. Az eredeti állapot elpusztult, az átépítések során ebből irodahelyiségek lettek. Korabeli felvételek 36

37 Az udvari oldalon levő irodákhoz függőfolyósok vezettek (ma beüvegezve). Korabeli felvétel 37

38 Mai állapot 38

39 A Postatakarékpénztár épületének tervrajzai Főhomlokzat Keresztmetszet 39

40 Hosszmetszet A Hosszmetszet B 40

41 A Postatakarékpénztár épületének szakmai értékelése Lechner az épület minden kis zugában a színpompás népművészetet, népviseletet és fazekasságot idézte meg, hogy a Postatakarékpénztárt olyan intézménynek mutassa be, amely a létét a nemzet felvirágzásának köszönheti, és ehhez maga is hozzájárul. * Az építészettörténet egyöntetű értékelése szerint a Postatakarékpénztár épülete Lechner életének legkiemelkedőbb alkotása és egyben a magyar építészet történetének világtörténelmi pillanata. * Lechner hosszas kísérletek után rátalált az új formanyelvre, melyet sokáig és sok helyütt keresett, s melyet végül a magyar föld teremtette művészetben talált meg: a nemzetit keresve megtalálta a nemzetközit, az ázsiait keresve a modernet, az aktuálist. * E pillanattól kezdve lesz önálló a magyar építőművészet számottevő világtörténeti viszonylatban is, most Lechner eredeti beállításában a maga hangján szólal meg, éspedig a történelem menetében először. * Ez a ház a Lechner-architektúra fejlődése útján az a stáció, amelyen a modernség és magyarság már összeolvadt, büszkén lépegethet az európai új építőművészi törekvések élén járók közt, az európai modernségbe beleiktatta a magyar modernséget. A Postatakarékpénztár a hazai organikus építészet legfontosabb magyarországi előzményének tekinthető. Az alábbi kiadványok alapján: Fülep Lajos: Magyar Építőművészet (Bp. 1918) Bakonyi Tibor: Lechner Ödön (Bp. Corvina K. 1981) Gerle János (szerk.): Lechner Ödön (Bp. Holnap K. 2003) Gerle János: A Postatakarékpénztár és Postsparkasse (Bécs, 2003) * 41

42 Japánban ahol a szecesszió különösen kedvelt stílus 1990-ban képkiállítást rendeztek Lechner Ödön alkotásaiból. Az eseményt hírdető plakáton a Postatakarékpénztár épülete a tatarozás előtti állapotban látható. A plakát külön érdekessége még, hogy az építész keresztneve ÖDÖN szerepel, mint vezetéknév, - mivel a japán szervezők nem voltak tisztában a magyar névhasználat sajátosságával. 42

43 LECHNER ÖDÖN EGYÉB ALKOTÁSAI 43

44 Lecher Ödön alkotásainak áttekintő jegyzéke - megépült, megvan T - csak terv - elpusztult M - műemlék T Batthyány-síremlék (pályaterv) Bp Lenhossék József prof. háza Bp. VIII. Múzeum krt i aggastyán honvédek menháza Bp. IX. Soroksári út Mándl Pál háza Bp. VI. Bajcsy- Zsilinszky út Primayer János háza Bp. V. Sas u Kecskemét város bérháza Bp.-en Bp. V. Veres Pálné u Bérház Bp. V. Szent István tér T Aradi városháza Arad Sárkány József háza emeletráépítés Bp.V. Eötvös tér ? Hudentz Vencel háza Bp Primayer Irma síremléke Bp.VIII. Fiumei úti sírkert Városligeti korcsolyacsarnok Bp. XIV. Városliget Kecskeméti Takarékpénztár Kecskemét Szabadság tér T Beregszászi megyeháza (pályaterv) Beregszász T Fonciere Biztosító Bp. VI. (pályaterv) Andrássy út T Szatmárnémeti városháza (pályaterv) Szatmárnémeti Iskola Zombor Iskola Zombor Szegedi városháza - M Szeged Széchenyi tér Milkó testvérek háza M Szeged Roosevelt tér T Gerbeaud cukrászda (pályaterv) Bp. V. Vörösmarty tér T Lillin Károly palotája Szeged Stefánia sétány Kempszky Mihály villája Bp.VII. Damjanich u

45 MÁV Nyugdíjintézet bérháza - M Bp.VI. Andrássy u T Fedett sétány és ebédlő Ótátrafüred Rudolf lovassági laktanya - M Kecskemét Izsáki út T Pécsi városháza (pályaterv) Pécs Thonet-ház - M Bp. V. Váci utca 11/a Biedermann Ottó kastélya Mozsgó T Szabadságharc emlékmű talapzata Bp. I. Dísz tér Leovics-mauzóleum Szabadka Szerb Görögkeleti Főgimnázium Karlóca T Pécsi Nemzeti Színház (pályaterv) Pécs T Természettudományi Múzeum (pályaterv) Bp. VIII Szegszárd szálló és vendéglő - M Szekszárd Garay tér Beniczky-Odescalchi kastély Zsámbok Kecskeméti városháza - M Kecskemét Kossuth Lajos tér T Kereskedelmi Múzeum (pályaterv) Bp. V. Alkotmány utca Iparművészeti Múzeum és Iskola - M Bp. IX. Üllői út Szt. László plébániatemplom - M Bp. X. Templom tér Leovics Simon palotája Szabadka T Ferenc József híd (pályaterv) Bp Lechner-ház Bp.IX. Berzenczey u Görögtemplom utca - bazársor Kecskemét Görögtemplom u T Szabadkai városháza Szabadka Földtani Intézet - M Bp. XIV. Stefánia út Lechner Ilka nyaralója Pécel Korányi utca T Zala György villája Bp. XIV. Ajtósi-D. sor Lechner Gyula háza - M Bp. XI. Bartók Béla út Osztálysorsjáték palotája (belső berendezés) Bp. V. Március 15. tér T Áru és Értéktőzsde (pályaterv) Bp. V. Szabadság tér Magy. Kir. Postatakarékpénztár - M Bp. V. Hold u

46 T Bp-i Távbeszélő Igazgatóság (pályaterv) Bp. VI. Nagymező u Munkácsy-katafalk Bp T Millacher-kút (pályaterv) Bp. I. Corvin tér Deutsch testvérek háza (homlokzat, lépcsőház) Szeged Dózsa Gy. U Lechner Károly villája Kolozsvár T Osztrák-Magyar Bank (pályaterv) Bp. V. Szabadság tér T Postapalota (pályaterv) Pozsony Klein Sándor kastélya Szirma T Gerngross Áruház (pályaterv) Bécs T Rómaifürdő szanatórium Bp Jókai Mór ravatala Bp. Nemzeti Múzeum T Rákóczi emlékmű (pályaterv) Kassa T Kultuszminisztérium (pályaterv) Bp. V. Széchenyi rakpart Sipeki Balás Béla villája - M Bp. XIV. Hermina út T Biedermann család sírboltja Mozsgó Római katolikus Főgimnázium Pozsony Szt. Erzsébet templom és plébánia Pozsony T Anker Biztosító bérháza (pályaterv) Bp. VII. Deák tér ? Domokos-ház Szeged T Elmegyógyintézet Kecskemét T Pest Hazai Első Takarékpénztár (pályaterv) Bp. V. Deák F. u T Állami Tanítóképző (pályaterv) Sárospatak T Erzsébet-emlékmű (pályaterv) Bp. Várhegy T Víztorony és Rákóczi- emlékmű (pályaterv) Kecskemét T Ferdinánd bolgár király nyári kastélya Murány Vermes Gyula háza Bp. V. Irányi utca Ernst Múzeum előcsarnok: padok és lépcsőház - M Bp. VI. Nagymező u T Ferenc József emléktemplom (pályaterv) Bp. VIII. Rezső tér Elemi Iskola Bp. VIII. Vajda P. u Kőbányai Szt. László Gimnázium - M Bp. X. Kőrösi Cs. u

47 SZEGEDI VÁROSHÁZA / / Szeged, Széchenyi tér 10. Zombory Lajos korabeli akvarellje 47

48 IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM ÉS ISKOLA / / Bp. IX. Üllői út E. Bischoff vízfestménye az 1896-ban elkészült épületről 48

49 Az Iparművészeti Múzeum és Iskola főbejárata és a bejárati kerámiakorlát 49

50 Az Iparművészeti Múzeum és Iskola üvegtetős csarnoka, és az első emeleti előcsarnok 50

51 KECSKEMÉTI VÁROSHÁZA / / Kecskemét, Kossuth Lajos tér 1. Korabeli akvarell 51

52 SZT. LÁSZLÓ PLÉBÁNIATEMPLOM / / Bp. X. Templom tér A templom kerámiadíszítései 52

53 THONET HÁZ / / Bp. V. Váci utca 11/a. LECHNER GYULA HÁZA / / Bp. XI. Bartók Béla út

54 FÖLDTANI INTÉZET / / Bp. XIV. Stefánia út 14. A sátortető pirogránit tetődíszekkel 54

55 A Földtani Intézet előcsarnoka és az emeleti előtér 55

56 SIPEKI BALÁS BÉLA VILLÁJA / / Bp. XIV. Hermina út 47. / / Pozson 56

57 SZT. ERZSÉBET TEMPLOM / / Pozsony 57

58 SZT. LÁSZLÓ GIMNÁZIUM /1914/ Bp. X. Kőrösi Csoma u. 28. Díszítőelem az iskolán Lechner Ödön monogramjával 58

59 Lechner Ödön néhány meg nem valósult terve Pécsi Nemzeti Színház Budapest, Áru- és Értéktőzsde Budapest, Kereskedelmi Múzeum 59

60 Budapest, Erzsébet-emlékmű Kecskemét, Víztorony és Rákóczi-emlékmű 60

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja 1. Ön a szakterületén belül felkérést kap egy mű elkészítésére az ókori egyiptomi művészet Mutassa be az egyiptomi művészet korszakait, az építészet, szobrászat és festészet stílusjegyeit, jellegzetességeit!

Részletesebben

HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK

HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK 1 KALOCSA VÁROS ÉRTÉKVÉDELMI RENDELET FOTÓMELLÉKLET Az értékvédelmi rendelet alkalmazása során a fotók alatt lévő megjegyzések szerint kell eljárni!! HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK Alkony utca 8. Újvárosi óvoda

Részletesebben

Lloyd Palota, a gyõri Széchenyi tér régi-új ékköve

Lloyd Palota, a gyõri Széchenyi tér régi-új ékköve GYÕR BUDAPEST Lloyd Palota, a gyõri Széchenyi tér régi-új ékköve Győr barokk Belvárosának szívében, a Széchenyi főtér keleti oldalán áll a Lloyd Palota. Az ismert nagyváros történelmi belvárosát átszelő,

Részletesebben

Szent István körút 10.

Szent István körút 10. Szent István körút 10., Weiss-ház Választott házam a Szent István körút 10-es szám alá esik, a Tátra utca és a körút sarkán, helyrajzi száma: 25105. 1884-től, a körút ezen szakaszán Weiss Manfréd és családja

Részletesebben

Társasházak felújítási pályázata 2008. - támogatásban részesült társasházak

Társasházak felújítási pályázata 2008. - támogatásban részesült társasházak Társasházak felújítási pályázata 2008. - támogatásban részesült társasházak Ssz: Cím: 1 Akadémia u. 7. 18 598 208 Ft 5 579 462 Ft belső udvari homlokzatok és függőfolyosók felújítása 2 Alkotmány u. 18.

Részletesebben

a megfigyelt terület HRK száma (db) helyszíne, elhelyezése BRFK V. Kerület 1 Szabadság tér Szabadság tér

a megfigyelt terület HRK száma (db) helyszíne, elhelyezése BRFK V. Kerület 1 Szabadság tér Szabadság tér Rendőri Szerv RK, Kamerák a kamera pontok Települések a megfigyelt terület HRK száma (db) helyszíne, elhelyezése Szabadság tér Szabadság tér Bajcsy-Zsilinszky út 24. Bajcsy-Zsilinsuky út és Podmaniczky

Részletesebben

Társasházak felújítási pályázata 2009. - támogatásban részesült társasházak

Társasházak felújítási pályázata 2009. - támogatásban részesült társasházak Társasházak felújítási pályázata 2009. - támogatásban részesült társasházak Ssz: Cím: 1 Akadémia u. 7. 19 404 000 Ft 5 821 200 Ft kazáncsere 2 Alkotmány u. 4. 6 400 000 Ft 1 920 000 Ft tetőfelújítás I.

Részletesebben

1. melléklet. 10 274 HB lakóház. 2008 Ányos Pál u. 24 267 HB lakóház. 1 285 H Rupert -ház lakóház. 9 143 H lakóház. 1 2499 H lakóház 6 2470 H lakóház

1. melléklet. 10 274 HB lakóház. 2008 Ányos Pál u. 24 267 HB lakóház. 1 285 H Rupert -ház lakóház. 9 143 H lakóház. 1 2499 H lakóház 6 2470 H lakóház Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/202. (III.30.) rendelete az épített környezet értékeinek helyi védelméről. melléklet H B T Jelmagyarázat Homlokzati elemek, vakolatdíszek - architektúra,

Részletesebben

Szecesszió. Kárpátalján. Az összeállítás internetes források szerkesztett szemelvénygyűjteménye, k é szítette Dittrichné Vajtai Zsuzsánna

Szecesszió. Kárpátalján. Az összeállítás internetes források szerkesztett szemelvénygyűjteménye, k é szítette Dittrichné Vajtai Zsuzsánna Szecesszió Kárpátalján Az összeállítás internetes források szerkesztett szemelvénygyűjteménye, k é szítette Dittrichné Vajtai Zsuzsánna B E R E G S Z Á S Z 2 Egykori úri kaszinó - Arany Páva étterem Az

Részletesebben

1 BRFK XIV. kerület Budapest 1 101 Felvonulási-Ajtósi 56-osok tere. 2 BRFK XIV. kerület Budapest 1 102 Felvonulási-Dembinszky 56-osok tere

1 BRFK XIV. kerület Budapest 1 101 Felvonulási-Ajtósi 56-osok tere. 2 BRFK XIV. kerület Budapest 1 102 Felvonulási-Dembinszky 56-osok tere Kamera Rendőri szerv (kerület) Rk HRK Települések száma (db) Kamera száma (Nr.) A kamera pontok helyszíne, elhelyezése megfigyelt terület 1 BRFK XIV. kerület Budapest 1 101 Felvonulási-Ajtósi 56-osok tere

Részletesebben

Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott;

Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott; Rudabányai református templom Megközelítés: H-3733 Rudabánya,Temető u. 8.; GPS koordináták: É 48,38152 ; K 20,62107 ; Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott; Jelenlegi

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

Szakmai tapasztalat, jelentősebb festmény restaurátori munkák:

Szakmai tapasztalat, jelentősebb festmény restaurátori munkák: Jébert Katalin Festőres-taurátor művész Oklevél száma: I-17/1986 Restaurátorkamara névjegyzéki száma: F1-373 Tel.: 06 20 77-19-2-19 jebertka@gmail.com Szakirányú képesítés 1986-1991 Magyar Képzőművészeti

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselőtestületének

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselőtestületének Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselőtestületének 27/2010. (VII. 12.) önkormányzati rendelete az V. kerület közigazgatási területén működő egészségügyi alapellátás körzeteinek

Részletesebben

Iparművészeti Múzeum Rekonstrukciója és értéknövelő tervezése Budapest, IX. kerület, Üllői út 33-37.

Iparművészeti Múzeum Rekonstrukciója és értéknövelő tervezése Budapest, IX. kerület, Üllői út 33-37. Iparművészeti Múzeum Rekonstrukciója és értéknövelő tervezése Budapest, IX. kerület, Üllői út 33-37. 2012. Országos tervpályázat: megvétel Tervezők: munkatárs: Szakági tervezők: Dobai János DLA Bálint

Részletesebben

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

OSTFFYASSZONYFA KASTÉLYAI.

OSTFFYASSZONYFA KASTÉLYAI. OSTFFYASSZONYFA KASTÉLYAI. Településünk sajátossága, hogy több kastélynak és kúriának ad otthont. Ezen épületek többsége magántulajdonban van, és felújításra várnak. Ennek ellenére, építészeti sajátosságaik

Részletesebben

NÉV:... CÍM, TELEFON, E-MAIL CÍM (AHOVÁ ÉRTESÍTÉST KÉRSZ):...

NÉV:... CÍM, TELEFON, E-MAIL CÍM (AHOVÁ ÉRTESÍTÉST KÉRSZ):... NÉV:... CÍM, TELEFON, E-MAIL CÍM (AHOVÁ ÉRTESÍTÉST KÉRSZ):........ 1. Párosítsd össze a múzeumokat a bennük látható kiállításokkal, tárgyakkal! Ha a kiállítási tárgyak betűjelét beírod a megfelelő négyzetbe,

Részletesebben

A hazai fény... Referencia projektek 2009-2011

A hazai fény... Referencia projektek 2009-2011 A hazai fény... Referencia projektek 2009-2011 MAGYAR TERMÉK Tervezéstől a gyártásig A hazai fény... A világítástechnikában eltöltött több évtizedes múltunknak köszönhetően, szinte minden kihívásnak meg

Részletesebben

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Találkozó: Óváros tér/köd utcai parkoló Időtartam: 2-2,5 óra Ismerkedés Veszprémmel és a várnegyeddel Azoknak ajánljuk, akik előszőr járnak a városban,

Részletesebben

Tervező: Kovács Ildikó, okl. építészmérnök É01-4220 Bp. 2012. július hó

Tervező: Kovács Ildikó, okl. építészmérnök É01-4220 Bp. 2012. július hó Budapest, VIII. Horánszky u 9. hrsz: 36617 az UTcai homlokzat felújítása Tornyai János:Felhők az Alföld felett Engedélyezési tervdokumentáció Megbízó: Társasház. Horánszky u. 9. Közös képviselő: Halász

Részletesebben

SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI

SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 55/2005.(XI.17.) Kgy. rendelete Szeged város helyi építészeti örökségének védelméről 1/a melléklet: Helyi egyedi védelem

Részletesebben

Kazettás mennyezetek Ismeretterjesztő kifestő gyermekeknek és szüleiknek Bérczi Szaniszló, Bérczi Zsófia, Bérczi Katalin

Kazettás mennyezetek Ismeretterjesztő kifestő gyermekeknek és szüleiknek Bérczi Szaniszló, Bérczi Zsófia, Bérczi Katalin Kazettás mennyezetek Ismeretterjesztő kifestő gyermekeknek és szüleiknek Bérczi Szaniszló, Bérczi Zsófia, Bérczi Katalin A reformáció sok mindenben az ősi egyszerűséget hozta vissza a kereszténységbe.

Részletesebben

Pályázó adatai: Szuromi Imre építész 2000 Szentendre Paprikabíró u. 11. szuroim@gmail.com 06-20-336-95-91

Pályázó adatai: Szuromi Imre építész 2000 Szentendre Paprikabíró u. 11. szuroim@gmail.com 06-20-336-95-91 Wéber Antal Díj 2015 Szuromi Imre Pályázó adatai: Szuromi Imre építész 2000 Szentendre Paprikabíró u. 11. szuroim@gmail.com 06-20-336-95-91 1973-ban szereztem diplomát a BME Építész karán. Ezt követően

Részletesebben

Szabadka urbanisztikai és építészeti fejlõdése a XIX XX. század fordulóján

Szabadka urbanisztikai és építészeti fejlõdése a XIX XX. század fordulóján Dömötör Gábor Szabadka urbanisztikai és építészeti fejlõdése a XIX XX. század fordulóján Európa nagy építészei közül valaki azt mondta: Ahol a homlokzatokról hullik a vakolat, az utcák pedig elhanyagoltak,

Részletesebben

Mediterrán külső, modern belső MODERN HÁZAK LAKÁSOK 75

Mediterrán külső, modern belső MODERN HÁZAK LAKÁSOK 75 Élettér A kert fő attrakciója a nagyméretű, L alakú medence. Ha a nyári grillezéskor valakinek melege van, a padról akár egyenesen beledőlhet a vízbe 74 MODERN HÁZAK LAKÁSOK Mediterrán külső, modern belső

Részletesebben

Déri Múzeum Debrecen. Kolozs megye

Déri Múzeum Debrecen. Kolozs megye V.2008.3.1. 1. Ruhásszekrény sifon 2. Fenyőfából készített, gazdagon díszített asztalos munka. A bútor egész felületét beborítják a sárga és a szürkésfehér alapozásra festett növényi indákkal összekötött

Részletesebben

m e t s z e t Kapy Jenő DLA, YBL díjas építész Botzheim Bálint építész-munkatárs

m e t s z e t Kapy Jenő DLA, YBL díjas építész Botzheim Bálint építész-munkatárs E-3 FŐHOMLOKZAT főhomlokzat Ajánlati vázlatterve 2012. 10. 07 helyszínrajz a l a p r a j z m e t s z e t Kapy Jenő DLA, YBL díjas építész Botzheim Bálint építész-munkatárs oldalhomlokzat hátsóhomlokzat

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

Nagyrécse-Galambok kerékpártúra

Nagyrécse-Galambok kerékpártúra Nagyrécse-Galambok kerékpártúra Túra hossza: 39 km Nehézsége: Könnyű Terep: Dombvidék A kerékpártúra Nagyrécsén a Kossuth u és a Petőfi u találkozásánál kezdődik (1). Innen a Kossuth úton a falut északi

Részletesebben

LECHNER ÖDÖN ÉS KORA BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2014. ÁPRILIS 11. Irodalom: MŰVÉSZETI TÖREKVÉSEK EURÓPÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON

LECHNER ÖDÖN ÉS KORA BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2014. ÁPRILIS 11. Irodalom: MŰVÉSZETI TÖREKVÉSEK EURÓPÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON LECHNER ÖDÖN ÉS KORA MŰVÉSZETI TÖREKVÉSEK EURÓPÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2014. ÁPRILIS 11. Irodalom: Budapest lexikon Az építészet mesterei. Lechner Ödön (Holnap Kiadó) Az izmusok -sorozat

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLAT

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLAT 1. sz. melléklet ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLAT Az Eger, Deák Ferenc utca keleti oldalának (HT) területi védelem alá, valamint a villasor épületeinek(h1) helyi egyedi védelem alá helyezéséhez Utcakép Az utcaképet

Részletesebben

TÁRGY: Beszámoló a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság 2015. I. félévi tevékenységéről

TÁRGY: Beszámoló a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság 2015. I. félévi tevékenységéről AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 193.. MELLÉKLET: 2 db. TÁRGY: Beszámoló a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság 2015. I. félévi tevékenységéről E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Református parókia épület utcai homlokzatának felújítása Településképi eljárási tervdokumentáció

Református parókia épület utcai homlokzatának felújítása Településképi eljárási tervdokumentáció Református parókia épület utcai homlokzatának felújítása Településképi eljárási tervdokumentáció Helyszín: Felelős tervező: Szajki Mátyás okleveles építész, eng. szám: É 01-0295 8251 Zánka, Naplemente

Részletesebben

Budapest. IV. kerület Nyitva tartás Kapható. Cím Cégek Hétköznap Szombat Vasárnap Jegyek Bérletek

Budapest. IV. kerület Nyitva tartás Kapható. Cím Cégek Hétköznap Szombat Vasárnap Jegyek Bérletek Budapest IV. kerület Árpád út 16. Posta 8.00-16.00 ZÁRVA Árpád út 90-92. Közért 6.00-21.00 Árpád út 90-92. Közért 7.00-22.00 7.00-19.00 8.00-14.00 Árpád út 93. pékség Árpád út 112. Posta 8.00-19.00 ZÁRVA

Részletesebben

100 éves a gimnázum épülete

100 éves a gimnázum épülete 100 éves a gimnázum épülete Tekintélyes múlt Kőszeg város életében mindig is fontos szerepet töltött be a művelődés, a kultúra. Műveltségi állapot tekintetében Kőszeg régóta kiváló helyet foglal el valamennyi

Részletesebben

III. Függelék: LEHETNE MÁSMILYEN A SZABADKAI VÁROSHÁZA?

III. Függelék: LEHETNE MÁSMILYEN A SZABADKAI VÁROSHÁZA? III. Függelék: LEHETNE MÁSMILYEN A SZABADKAI VÁROSHÁZA? Az épület helyzete, struktúrája, a formák és polaritások elrendezése akár véletlennek és mint ilyen a helyellegtől függetlennek lehetne tekinthető,

Részletesebben

Megvalósítók létszáma, képesítésük. A magyar-, és ezen belül Somogy megye népművészetének megismerése 2.A.1. Elméleti szakasz

Megvalósítók létszáma, képesítésük. A magyar-, és ezen belül Somogy megye népművészetének megismerése 2.A.1. Elméleti szakasz 1 célja, Elméleti Szeptember Magyar népművészet, Somogy megye népművészetének jellemzése (népi tárgykultúra és hagyományok megismerése) Előadó muzeológus Oktatói előadás 1-2. alom Magyarország és Somogy

Részletesebben

Az Andaxínház 2011. évi szakmai beszámolója

Az Andaxínház 2011. évi szakmai beszámolója Az Andaxínház 2011. évi szakmai beszámolója Az egyesület 1991 októbere óta működik, a Fővárosi Bíróság közhasznú szervezeteként a Pk.66925/1991/1 számú végzése alapján jegyezte be. Az Andaxínház a különböző

Részletesebben

Kisvárda, Iskola tér 2. Megjegyzés

Kisvárda, Iskola tér 2. Megjegyzés He-e/1. 2683 Iskola tér 2. Bessenyei György Gimnázium és Kollégium épülete Kisvárda város Önkorm. Kisvárda város Önkorm. Oktatási épület 1919 jó szabadon álló F+3 Összetett tetőidom, kontyolt nyeregtető.

Részletesebben

Tájak, Korok, Múzeumok kiskönyvtára 258

Tájak, Korok, Múzeumok kiskönyvtára 258 Tájak, Korok, Múzeumok kiskönyvtára 258 Kartográfiai Vállalat, Budapest, 1986. 638285 GYULA Műemlékek Gyula Budapesttől 220 km-re az ország délkeleti határszélén fekszik, s a várostól néhány száz méternyire

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról Támogatás témája: Múzeumi gyűjtemények tárgyi és szellemi kulturális örökségünk című magyar-román

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 3 Pest 1870 Budapest 13 Pest 1870 Budapest 8 Pest 1871 Budapest 19 Pest 1871 Budapest 21 Pest 1871 Budapest 11 Pest 1871 Budapest 22 Pest

Részletesebben

Natúr modullal rendelkező dm üzletek

Natúr modullal rendelkező dm üzletek 1053 Budapest, Királyi Pál u. 20. B 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 138. 1024 Budapest, Lövőház utca 1-5. Mamut II. 1027 Budapest, Margit krt. 50-52. 1026 Budapest, Pázsit

Részletesebben

1. oldal. 2011. december 1.-31. között tervezett sebességellenőrző tevékenység

1. oldal. 2011. december 1.-31. között tervezett sebességellenőrző tevékenység 2011. december 1.-31. között tervezett sebességellenőrző tevékenység Nap Időpont Helyszín 1. 07.30-09.00 Bp. X. ker. Albertirsai út csütörtök 07.30-09.00 Bp. III. ker. Árpád fejedelem útja 07.30-09.00

Részletesebben

4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév

4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév Iskola: 1 Csapatnév: 4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév 13 1. Fejtsétek meg a keresztrejtvényt!a megfejtés után megtudjátok, hogy a harmadik fordulónak mi a témája! 1. Itt adták át Közép-Európa

Részletesebben

A választási plakátok elhelyezésének tilalmával érintett, egyes kerületi önkormányzati rendeletekkel helyi védettség alá helyezett középületek

A választási plakátok elhelyezésének tilalmával érintett, egyes kerületi önkormányzati rendeletekkel helyi védettség alá helyezett középületek A választási plakátok elhelyezésének tilalmával érintett, egyes kerületi önkormányzati rendeletekkel helyi védettség alá helyezett középületek I. kerület 1. Bécsi kapu tér 2-4. 6627 levéltár 2. Bécsi kapu

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

CSALÁDBARÁT MINIMÁL Építész: Scholtz Gábor Lakberendezô: Bárdóczky Andrea

CSALÁDBARÁT MINIMÁL Építész: Scholtz Gábor Lakberendezô: Bárdóczky Andrea CSALÁDBARÁT MINIMÁL Építész: Scholtz Gábor Lakberendezô: Bárdóczky Andrea EGY PEST KÖZELI TELEPÜLÉSEN A DOMBTETÔN ÁLL AZ ELEGÁNS, BAUHAUS-UTÁNÉRZETÛ, MODERN ÉPÜLET. NAGYVONALÚSÁGÁVAL ÉS EGYSZERÛSÉGÉVEL

Részletesebben

Budapest. IV. kerület Nyitva tartás Kapható. Cím Cégek Hétköznap Szombat Vasárnap Jegyek Bérletek

Budapest. IV. kerület Nyitva tartás Kapható. Cím Cégek Hétköznap Szombat Vasárnap Jegyek Bérletek Budapest IV. kerület Nyitva tartás Kapható Árpád út 16. Posta 8.00-16.00 ZÁRVA Árpád út 90-92. Közért 6.00-21.00 Árpád út 90-92. Közért 7.00-22.00 7.00-19.00 8.00-14.00 Árpád út 93. pékség Árpád út 112.

Részletesebben

TÁMOGATÓKNAK AZ FME SZÜKSÉGLETEI. Tervtári kutatás költségei Utazási költségek Tárgyi szükségletek 2011.

TÁMOGATÓKNAK AZ FME SZÜKSÉGLETEI. Tervtári kutatás költségei Utazási költségek Tárgyi szükségletek 2011. TÁMOGATÓKNAK AZ FME SZÜKSÉGLETEI Tervtári kutatás költségei Utazási költségek Tárgyi szükségletek 2011. Tartalomjegyzék: Bevezető Munkához szükséges anyagi és tárgyi eszközök Tervtári kutatás költségei

Részletesebben

HÉ-1. malomépület építmény (egyedi védelem) jelentõs ipari épület, használati és esztétikai jelentõsége miatt védelemre érdemes

HÉ-1. malomépület építmény (egyedi védelem) jelentõs ipari épület, használati és esztétikai jelentõsége miatt védelemre érdemes HÉ-1 RENDELTETÉS, HSZNÁLT VÉDETTSÉGI KTEGÓRI VÉDETTSÉG INDOKLÁS ÍM Nemesdömölk, Nemesdömölki u. 15. HRSZ. 2 malomépület jelentõs ipari épület, használati és esztétikai jelentõsége miatt védelemre érdemes

Részletesebben

A vidék helyzete. a 168-ból 100 vidékies kistérség, (59,5%) 1813 település található területükön (57,8%) Területük 57 ezer km²(61,9%)

A vidék helyzete. a 168-ból 100 vidékies kistérség, (59,5%) 1813 település található területükön (57,8%) Területük 57 ezer km²(61,9%) A vidék helyzete a 168-ból 100 vidékies kistérség, (59,5%) 1813 település található területükön (57,8%) Területük 57 ezer km²(61,9%) Lakónépességük 3,3 millió(39,7%) Falvaink arculata Hazánk településeinek

Részletesebben

FŐGÁZ előrefizetős mérő kártyafeltöltési helyek a lapker hálózatában. budapest

FŐGÁZ előrefizetős mérő kártyafeltöltési helyek a lapker hálózatában. budapest címe i. kerület Batthyány tér aluljáró RELAY 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-15:00 06:00-15:00 Déli pályaudvar peron asztal RELAY 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS

ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS szám alatt található Heim Pál Gyermekkórház A" épület energetikai felújításának Építtető: Heim Pál Gyermekkórház Megbízó: Schöko Bau Kft. 1212 Budapest, Vereckei u. 13. Építési

Részletesebben

2013. november 01.-30. között tervezett sebességellenőrző tevékenység

2013. november 01.-30. között tervezett sebességellenőrző tevékenység 1. oldal 2013. november 01.-30. között tervezett sebességellenőrző tevékenység Nap Időpont Helyszín 1 08.00-10.00 Bp. III. ker. Jeles u. péntek 08.00-10.00 Bp. IV. ker. Csíksomlyó u. 08.00-10.00 Bp. IX.

Részletesebben

Az épület leírása. 1. Elhelyezkedés:

Az épület leírása. 1. Elhelyezkedés: Az épület leírása 1. Elhelyezkedés: A 1211 Budapest, Bajáki Ferenc utca 27. szám alatt (hrsz: 210339/2), a volt Posztógyár területén található, É-37 épület hasznos alapterülete: 1.1 Helységleltár I. Szélfogó

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája Pályázati kategória kódja Pályázati azonosító Pályázó neve Székhely Település Székhely Megye Projekt címe Igényelt támogatás összege - 0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége - 0002

Részletesebben

A Kassa utcai zsinagóga újjászületése

A Kassa utcai zsinagóga újjászületése A Kassa utcai zsinagóga újjászületése Végh József építész vezető tervező Art Vital Kft VI. Hajdúböszörményi Örökségvédelmi Konferencia 2016. május 4. 1 I. A tervezés előkészítése - Építéstörténeti kutatási

Részletesebben

Iktatószám: 05-25056-6 /2006. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése. Tárgy:

Iktatószám: 05-25056-6 /2006. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése. Tárgy: Iktatószám: 05-25056-6 /2006 Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Tájékoztató Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Városfejlesztési terveiről Az anyagot készítette: Városfejlesztési

Részletesebben

ÉPÍTMÉNYFELÚJÍTÁSOK AZ ERDÉLYI UNITÁRIUS EGYHÁZBAN 1

ÉPÍTMÉNYFELÚJÍTÁSOK AZ ERDÉLYI UNITÁRIUS EGYHÁZBAN 1 173 PA S KUCZ- SZ ATHMÁRY VIOLA ÉPÍTMÉNYFELÚJÍTÁSOK AZ ERDÉLYI UNITÁRIUS EGYHÁZBAN 1 Az építészeti örökség a gazdag és sokszínű kulturális örökség pótolhatatlan megjelenési formája, múltunk felbecsülhetetlen

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista 1. NTP-SZKOLL-12-P-0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége 3 000 000 2. NTP-SZKOLL-12-P-0002 Luther Otthon - Luther Márton 2013. tavasz 3. NTP-SZKOLL-12-P-0003 ELTE Eötvös József

Részletesebben

Elnökségi értekezlet. Hírek

Elnökségi értekezlet. Hírek Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele Ha problémája van a megjelenítéssel, kattintson ide. Elnökségi értekezlet A májusi értekezlet témái: A NESZ és Tagszervezetek belföldi- és külföldi kapcsolatrendszerének

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 84/1. Baranszky Emil László ( )

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 84/1. Baranszky Emil László ( ) 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 8. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 84/1. Baranszky Emil László (1877 1941)

Részletesebben

Irányítószám Település Cím GPS A gyűjtött anyagáramok Edénytípus Edényméret Edény darabszám 8800 Nagykanizsa Ady u. 63. (ÉNY-i oldal, vasúti átjáró)

Irányítószám Település Cím GPS A gyűjtött anyagáramok Edénytípus Edényméret Edény darabszám 8800 Nagykanizsa Ady u. 63. (ÉNY-i oldal, vasúti átjáró) 8800 Nagykanizsa Ady u. 63. (ÉNY-i oldal, vasúti átjáró) N46 26.63' E16 59.22' Papír Müa. Harang-alulürít 2100 L 1 8800 Nagykanizsa Ady u. 63. (ÉNY-i oldal, vasúti átjáró) N46 26.63' E16 59.22' Műanyag

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET 5. XIX. SZÁZAD Féléves feladat

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET 5. XIX. SZÁZAD Féléves feladat Féléves feladat A gyakorlat célja A korszakbeli stílusok, egyes épületek alapos megismerése főleg funkcionális, téralakító, képzési és alakítási szempontból. Az építészeti korszakról szerzett ismeretek

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között Dimény Attila - Szakmai tevékenységek 1. Előadások 2012. július 11. Zabola, BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet Csángó Néprajzi Múzeum, Fiatal Néprajzkutatók IX. Szemináriuma: Tér és társadalom

Részletesebben

Bélapátfalva jelentős építészeti és környezeti értékekkel rendelkező épületeinek és objektumainak listája 2015.

Bélapátfalva jelentős építészeti és környezeti értékekkel rendelkező épületeinek és objektumainak listája 2015. Bélapátfalva jelentős építészeti és környezeti értékekkel rendelkező épületeinek és objektumainak listája 2015. HV.01 1/1. sz. melléklet Hrsz 1001/2 Utca, házszám Gyár út 9., leromlott állapotban Leírás,

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2002.(VI.24.) SZÁMÚ R E N D E L E T E

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2002.(VI.24.) SZÁMÚ R E N D E L E T E EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2002.(VI.24.) SZÁMÚ R E N D E L E T E Edelény város területén működő egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok körzethatárairól (Módosításokkal egységes szerkezetben.)

Részletesebben

Metrópótló útvonalak és megállóhelyek. (operatív metrópótlás esetén)

Metrópótló útvonalak és megállóhelyek. (operatív metrópótlás esetén) Metrópótló útvonalak és megállóhelyek (operatív metrópótlás esetén) 1002 Deák F. leszállóhely (elsı megálló) M 1 1. Deák Ferenc Oktogon, 2009. november 16-tól Andrássy út Opera 70-es, 78-as troli Jókai

Részletesebben

JÓTÉKONYSÁGI AUKCIÓ ZSOLNAY ÉPÜLETKER ÁMIÁKBÓL

JÓTÉKONYSÁGI AUKCIÓ ZSOLNAY ÉPÜLETKER ÁMIÁKBÓL JÓTÉKONYSÁGI AUKCIÓ ZSOLNAY ÉPÜLETKER ÁMIÁKBÓL 2011. június 17. ipar művészeti múzeum Zsolnay épületkerámiák Jótékonysági árverés az Iparművészeti Múzeum épületéről leemelt kerámiadísz darabjaiból Árverés:

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

Nyárád. Református templom

Nyárád. Református templom Nyárád Nyárád Pápától 10 kilométerre dél-nyugatra található. Református templom 1788-ban épült. Késı barokk stílusú. Elıálló középtornya magas, nyúlánk, szemben a református templomok zömök, súlyos tornyával.

Részletesebben

Budapest XII. kerület, Karthauzi út 6. (hrsz. 9228/2) Társasház, volt Mirabel öröklakásos társasház

Budapest XII. kerület, Karthauzi út 6. (hrsz. 9228/2) Társasház, volt Mirabel öröklakásos társasház Értékvizsgálati dokumentáció helyi egyedi védetté nyilvánításhoz Budapest XII. kerület, Karthauzi út 6. (hrsz. 9228/2) Társasház, volt Mirabel öröklakásos társasház Budapest, 2011 EGYEDI ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉK

Részletesebben

Déli homlokzat. Homlokzat színei:

Déli homlokzat. Homlokzat színei: Déli homlokzat Homlokzat színei: - Meglévő kőtáblák: természetes anyagszínű forrásvízi mészkő - Vas felületek: olajfesték RAL 9011 grafit fekete - Falfelületek: Alapszín: Caparol 3d silikon Gingster 115

Részletesebben

Helyszínrajz Eredeti és revitalizált állapot M=1:500. Klasszicista mûemlék revitalizációja Budapest-Hegyvidék, XII. Diana u. 23/b. 1. 1.1.

Helyszínrajz Eredeti és revitalizált állapot M=1:500. Klasszicista mûemlék revitalizációja Budapest-Hegyvidék, XII. Diana u. 23/b. 1. 1.1. 1. 1.1. Helyszínrajz Eredeti és revitalizált állapot M=1:500 2. 2.1. Tervlapok / eredeti állapot Földszinti alaprajz 2. 2.2. Tervlapok / eredeti állapot Fedélszék alaprajza 2. 2.3. Tervlapok / eredeti

Részletesebben

Javaslat a A Szent Imre templom épülete

Javaslat a A Szent Imre templom épülete Javaslat a A Szent Imre templom épülete Készítette: Czöndör Mihályné (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. július 15. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás)

Részletesebben

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9.

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. A KONFERENCIA ÉS A PÁLYÁZATOK MEGHIRDETÔI: Békés Megyei Népmûvészeti Egyesület Hagyományok Háza Népmûvészeti Egyesületek Szövetsége A konferencia

Részletesebben

Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok

Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok BUDAPEST DROGOPLEX AMBULANCIA Cím: 1152 Budapest, Arany János utca 73. Telefon: (1) 306-2584 Fogadás: hétf -péntek 9-15 KÉK

Részletesebben

Narancs, Vörös, Kék és Zöld.

Narancs, Vörös, Kék és Zöld. Narancs, Vörös, Kék és Zöld. A homlokzat A jövő ötletei. Ragyogó narancs ARTLINE NARANCS 5OR1 5OR2 NARANCS 1 NARANCS 2 5OR3 5OR4 NARANCS 3 NARANCS 4 5OR5 5OR6 NARANCS 5 NARANCS 6 5OR7 5OR8 NARANCS 7 NARANCS

Részletesebben

I-III. összesen. III. kategória. Fizetendı (Ft) II. kategória. Csapat. Ssz. Iskola neve Irsz. Település Cím I. kategória

I-III. összesen. III. kategória. Fizetendı (Ft) II. kategória. Csapat. Ssz. Iskola neve Irsz. Település Cím I. kategória Ssz. Iskola neve Irsz. Település Cím I. 01. Általános Iskola 9672 Gérce Kossuth Lajos u. 221. 1 0 0 0 1 1500 02. Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium 5600 Békéscsaba Andrássy út 56. 0 5 2 1 7 10500 03.

Részletesebben

A Tápiószecsői Levente Egyesület zászlójának leírása 2.

A Tápiószecsői Levente Egyesület zászlójának leírása 2. Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (I.29.) önkormányzati rendelete Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának történelmi zászlóiról Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

1. oldal 2013. szeptember 01.-30. között tervezett sebességellenőrző tevékenység Nap Időpont Helyszín 1. 07.30-09.15 Bp. III. ker. Határ út (30 km/h övezet) vasárnap 08.30-10.30 Bp. XV. Ker. Régi Fóti

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY a 1088. Budapest, József krt. 11. Társasház utcai homlokzatáról, felújításáról.

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY a 1088. Budapest, József krt. 11. Társasház utcai homlokzatáról, felújításáról. SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY a 1088. Budapest, József krt. 11. Társasház utcai homlokzatáról, felújításáról. MEGBÍZÓ: 1088. Budapest, József krt. 11. Társasház, képviseli: Somogyi Lajosné közös képviselő A szakvéleményt

Részletesebben

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08.

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. Részarányos normál támogatás (5 Részarányos kiemelt támogatás (5 Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. 31-ig 5 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 25 000 Ft Sorszám INTÉZMÉNY ÚJ NEVE

Részletesebben

A közép-magyarországi MENTORÁLÓ INTÉZMÉNYI címet elnyert nevelési-oktatási és pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények

A közép-magyarországi MENTORÁLÓ INTÉZMÉNYI címet elnyert nevelési-oktatási és pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények Köznevelés az iskolában projekt TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 A közép-magyarországi MENTORÁLÓ INTÉZMÉNYI címet elnyert nevelési-oktatási és pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények Intézmény

Részletesebben

BESZÁMOLÓ GÖDÖLLŐI MÚZEUMI ÉJ

BESZÁMOLÓ GÖDÖLLŐI MÚZEUMI ÉJ BESZÁMOLÓ GÖDÖLLŐI MÚZEUMI ÉJ Évek óta hagyomány, hogy Gödöllő városa a Múzeumok Éjszakája programot városi összefogásban valósítja meg.tehát nemcsak a múzeumok (Gödöllői Városi Múzeum, Gödöllői Királyi

Részletesebben

Déry Attila: Városháza pályázata 1939. Déry Attila: A budapesti Városháza bővítésének pályázata, 1939

Déry Attila: Városháza pályázata 1939. Déry Attila: A budapesti Városháza bővítésének pályázata, 1939 Déry Attila: A budapesti Városháza bővítésének pályázata, 1939 01 A Városháza városépítészeti és építészeti problémái Budapesten. A városháza helye. Városház tér, Plébánia tér. Szentháromság szobor. Súlypont,

Részletesebben

A szabadkai városháza megálmodói

A szabadkai városháza megálmodói A szabadkai városháza megálmodói Szabadka szépet álmodott.. Mint az ezeregy éj meséinek szerencsés királya, kinek szolgálatkész óriások lesik óhaját: este lefeküdt és reggelre kelve csak kitekintett az

Részletesebben

Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center

Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center 1026 Budapest, Gábor Áron u. 74-78/a, Rózsakert 1027 Budapest, Margit krt. 50-52. 1039 Budapest,

Részletesebben

Templom tér Városközpont rehabilitáció, Budaörs tanulmányterv

Templom tér Városközpont rehabilitáció, Budaörs tanulmányterv Templom tér Városközpont rehabilitáció, Budaörs tanulmányterv 2013.02.28. egyed & partner Építész-Tervező Kft. - 3h építésziroda kft. - Nagy és Társa Mérnökiroda Bt. - Solitaire Kft. - Tri-Plan Mérnök

Részletesebben

MAGYAR NÉPI IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM, BUDAPEST

MAGYAR NÉPI IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM, BUDAPEST Leltári szám: 2014.28.1 1 db Gyarapodási napló száma: 47/2014 Megnevezés: tepsi Díszítmény: leveles-virágos Alkotó neve/készítő: korongozó: Czibor Imre, festő: Kajtár Annamária Tervező neve: korongozó:

Részletesebben

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A művészettörténetírás atyja: Vasari

A művészettörténetírás atyja: Vasari Reneszánsz művészet A név jelentése: újjászületés, olaszul: rinascimento, franciául: renaissance A kor olasz gondolkodói használják először, saját koruk kulturális teljesítményét az ókorhoz hasonlíthatónak

Részletesebben

1. számú melléklet a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelethez. Fogalommeghatározások

1. számú melléklet a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelethez. Fogalommeghatározások 1. számú melléklet a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelethez Fogalommeghatározások 1. Akadálymentes: az az építmény, amely mindenki számára önállóan, biztonságosan és kényelmesen, korlátozás nélkül használható.

Részletesebben

BONYHÁD, EVANGÉLIKUS ISKOLAÉPÜLET ÁTALAKÍTÁSA ÉS BŐVÍTÉSE - VÁZLATTERV 2014. DECEMBER

BONYHÁD, EVANGÉLIKUS ISKOLAÉPÜLET ÁTALAKÍTÁSA ÉS BŐVÍTÉSE - VÁZLATTERV 2014. DECEMBER BONYHÁD, EVANGÉLIKUS ISKOLAÉPÜLET ÁTALAKÍTÁSA ÉS BŐVÍTÉSE - VÁZLATTERV 2014. DECEMBER K e r n é s K l e n k É p í t é s z e t i B t. 7 0 3 0 P a k s, D u n a u. 1 / a t e l : 7 5 / 4 2 1-4 4 1 2. Tartalom

Részletesebben

Tervezett forgalomkorlátozások 2015 1/5

Tervezett forgalomkorlátozások 2015 1/5 Tervezett forgalom 2015 1/5 Jelmagyarázat: A forgalmi hatását ötfokú skálán jelöltük. 1 = nincs érdemi forgalmi hatása, 5 = jelentős forgalomkorlátozással jár. 1 2 3 4 5 I. kerület I. Clark Ádám tér 19

Részletesebben