Járási múzeum programkínálat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Járási múzeum programkínálat"

Átírás

1 Járási múzeum programkínálat A a járási múzeum mintaprojektben számos területen kínálja fel támogatását az önkormányzatok számára. Ez magában foglalja előadások, játszóházak tartását, kiállítások szervezését, új állandó kiállítások létrehozásában való közreműködést, konferenciaszervezést, óvodás, iskolás és nyugdíjas programokat, amelyek helyszíne lehet mind a, mind az adott település. A programokra jelentkezésüket a múzeum részéről Bencsikné Kardos Anett felé szíveskedjenek jelezni, s hozzá fordulhatnak kérdéseikkel, felvétéseikkel is. Elérhetőség: mobil: A napokban került meghirdetésre a A szépség a részletekben lakozik Moson vármegye fotós szemmel c. fotópályázata a Műemléki Világnap alkalmából. A pályázatra az egykori Moson vármegye, a jelenlegi mosonmagyaróvári járás településeiről várunk pályamunkákat, amely az épített örökségünk olyan apró részleteit fedezi fel, amely mellett hajlamosak vagyunk elsétálni. A pályázatot a a mosonmagyaróvári Széchenyi Polgári Kör, a mosonmagyaróvári Fotósarok profi és amatőr fotósok boltja illetve a duoinfomovar.hu támogatásával bonyolítja le. A pályázatot ifjúsági és felnőtt kategóriában hirdettük meg s mindkét kategóriában az első három-három helyezettet díjazzuk. Pályázat beérkezési határideje: április 4.; kiállításnyitás: április október 18-án Genius loci című konferencia, amely a helytörténetírás és a helytörténeti kiállítások (falumúzeum, tájház) illetve az ezekhez kapcsolódó gyűjtés módszertani problémáit járja körül. A felkért történész, levéltáros, könyvtáros és muzeológus előadók áttekintést adnak a helytörténetírás járásbeli helyzetéről, a helytörténetírás műfajairól (archontológiától a falumonográfiáig), a szakirodalmi tájékozódás lehetőségeiről, a (megyei, városi, egyházi) levéltárak forrásbázisáról, a múzeumi gyűjtemények hasznosíthatóságáról, a helytörténeti gyűjtemények járásbeli helyzetéről, a nemzetiségi (német, horvát) anyag gyűjtésének s bemutatásának specifikumáról. A konferencia célcsoportját a járás településeinek helytörténészei, történelemtanárai, a helytörténeti gyűjtemények működtetői (művelődési ház, faluház munkatársai) és fenntartói (önkormányzatok kulturális bizottságainak tagjai), és a civil kulturális/hagyományőrző szervezetek tagjai alkotják október 4-én területi generációs vetélkedő: a nemzedékek közötti szolidaritás jegyében nyugdíjas és általános iskolás korosztály összefogását célzó komplex program, amely lehetőséget nyújt a résztvevő települések bemutatkozására, vetélkedőre helytörténetinéprajzi témakörben, mindezt összekötve a szellemi kulturális örökség gyűjtésével (a bemutatkozás részét képező szellemi javak azután a múzeumi honlapon hozzáférhető adatbázisban rögzíthetők) november 6-án Moson Megyei Tárlat. A járás területén élő képző- és iparművészek számára meghirdetett kiállítás, amely mind a professzionális, mind az amatőr művészek számára bemutatkozási lehetőséget teremt, s egyben keresztmetszetét nyújtja a térség művészetének.

2 Vándorkiállítás a anyagából Szent sarok címmel, amely a népi vallásosság tárgyi emlékanyagát a csatos imakönyvtől a szentképekig mutatja be a néprajzi, valamint a képző- és iparművészeti gyűjtemények műtárgyain keresztül. pedagógiai hasznosítási terv: nyugdíjasoknak, iskolásoknak. Szokásanyag gyűjtése. Figyelemfelhívás: a népi vallásosság emlékei gyakorta kerülnek a szemétbe, holott a népi kultúra fontos értékei. Helyre szabott kísérő program a népi vallásosság szokásrendszeréből. Időtartam: alkalmanként min. 3-4 hét. A 2014-től átveszi a Moson Megyei Műhely folyóirat kiadását és szerkesztését a Flesch Károly Kulturális Központ Nonprofit Kft-től. Az évente egyszer megjelentetni tervezett folyóirat a szélesen értelmezett történeti (honismereti) stúdiumok mellett a jelenkorkutatás számára is publikációs fórumot biztosít. A megújuló lapban kiemelt szerepet kapnak a járás (az egykori Moson Vármegye) településeinek művészettörténetét, néprajzát, történetét feldolgozó írások. Előadások a római limesről a világörökség projekthez kapcsolódva, elsősorban a világörökségi helyszínként érintett településeken (Bezenye, Kimle, Máriakálnok, Lébény, Rajka). A járási települések nagyobb rendezvényein (falunap, fesztivál etc.) való megjelenés. Történeti/művészettörténeti/néprajzi előadás, múzeumpedagógiai játszóház tartása. Ez utóbbi lehet egy történeti kort megidéző históriás játszóház, vagy egy kortárs képzőművészeti játék, hagyományos játékok bemutatója, vagy egy néprajzi jeles naphoz kötődő hagyományos kézműveskedés. A múzeum szakemberei: néprajzkutató, történész, művészettörténész, régész muzeológusai, restaurátora, könyvtárosa és múzeumpedagógusa támogatást nyújtanak a települések helytörténeti/honismereti kiállításainak rendezéséhez, felújításához, karbantartásához. Szakmai támogatás nyújtása a gyűjtemények dokumentálásához, nyilvántartások felfektetéséhez. i órák kínálata Az együttműködési megállapodást kötő oktatási intézmények számára kedvezményes múzeumbérletet (25.000,- Ft/félév intézményenként) kínál a múzeum, mely tetszőleges számú látogatást tesz lehetővé. pedagógiai foglalkozások igénylése esetén az iskolák tanulói csak a 100 Ft/fő anyagköltséget fizetik. A járás területén található óvodák csak anyagköltséget fizetnek. Óvodások számára Program címe Rövid leírás Helyszín Időtartam Hol lakik a királylány? Mesét hallgatunk, majd a múzeum barokk bútorai között a mesebeli királylány nyomait, tárgyait keressük meg a gyerekekkel. A foglalkozás második felében

3 Anyám tyúkja a gyerekek is részesévé válnak a mesének, aranyozott koronát készítünk a kis királylányoknak és királyfiaknak. Ismert gyermekversek segítségével fedezzük fel a Gyurkovich-gyűjtemény állatábrázolásait, festményeket és porcelánokat. A legkedvesebb állatfigurát a múzeumi műhelyben agyagból mintázzuk meg. Orrom krumpli, szemem szén Aba-Novák Vilmos Cirkuszban című festményéről beszélgetünk, megismerjük a bohóc, a műlovarnő és az állatidomár alakját. Saját cirkuszt is készítünk dobozszínház formájában, mozgatható figurákkal. SZÍN-FOLT A színekről hallgatnak mesét a gyerekek, majd a Gyurkovich-gyűjtemény gyönyörű festményein keresik meg a történet szereplőit. A foglalkozás második felében forgatható papírvirágot festenek a résztvevők. Erdő szélén házikó A régi parasztházak helyiségeivel, bútoraival, használati tárgyaival ismerkednek meg a gyerekek. A hagyományos falusi élet egy-egy jellemző jelenetét agyagdomborművön jelenítik meg a résztvevők. Én elmentem a vásárba... A régészeti és történeti kiállításának tárgyairól, azok formájáról és funkciójáról beszélgetünk a gyerekekkel. Az ismert gyermekdal rigmusait és egy kedves bábot követve járjuk körbe a termeket, választjuk ki a megvásárolandó

4 értékeket. A foglalkozás végén fémdomborítással készítjük el saját félpénzünket. Húsvétoló A húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódó hagyományokról, szokásokról, ételekről, díszekről beszélgetünk a múzeum néprajzi kiállításában. Tojást festünk és tojástartót készítünk papírból a gyerekekkel. Ünnep előtt kérhető program. Advent idején A karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó hagyományokról, szokásokról, ételekről, díszekről beszélgetünk a múzeum néprajzi kiállításában. Agyagból készítünk angyalt, vagy betlehemes figurákat. Ünnep előtt kérhető program éves kisiskolások számára Program címe Rövid leírás Helyszín Időtartam Szépapus, nagymami, kuzin Barokk szoba Mesélő képek A foglalkozás első felében a Gyurkovichgyűjtemény 19. századi portréit tanulmányozzuk. A műfaj megismerése után a családi ősgalériákról, a rokonsági fokokról beszélgetünk a gyerekekkel. Az ezt követő keretében egyedi családfát készíthetnek a résztvevők. A múzeum barokk szobájában a kor jellemző bútoraival ismerkednek meg a gyerekek. A barokk stílus jellemző díszítőmotívumait rajzban gyűjtik össze, majd papírsablonos nyomatot készítenek a rajzok felhasználásával. Zichy Mihály klasszikus irodalmi illusztrációinak megismerése után kép és szöveg összefüggéseiről, az illusztráció műfajáról beszélgetünk. A múzeumi óra második felében magyar népmesékhez készítünk illusztrációt. Tájak és Tárgyak A csendélet és a tájkép műfajával

5 Évszakos Széltoló Tavasz Lángsugarú Nyár Hulló Hajú Ősz Jégcsipkés Tél A csillagszemű juhász háza Régészkedő ismerkednek meg a gyerekek a Gyurkovich-gyűjtemény festményeinek segítségével. A műalkotások közös megbeszélése után saját csendéletet festenek a résztvevők. A múzeumlátogatás idején aktuális évszakot versekkel és egy-egy csodálatos festmény közös elemzésével ismerjük meg (TÉL - Gyárfás Jenő: Székelyek a havason, TAVASZ - Vaszary János: Virágok fehér vázában, NYÁR - Rippl-Rónai József: Akt teraszon, ŐSZ - Mednyánszky László: Őszi erdő). A választott évszaknak megfelelő gel zárul a foglalkozás: tél hópihe nyomat, tavasz virágos fémdomborítás, nyár akvarell, ősz tuskimosásos faleveles kép készítése. Az aktuális évszaknak megfelelően kérhető program. Gyurkovics Tibor gyermekverseivel ismerkedünk meg az író hagyatékát őrző emlékszobában. A verssorokhoz a Gyurkovich-gyűjtemény festményei, szobrai közül választunk illusztrációt. A foglalkozás végén rajzos naptárt készítünk Gyurkovics Tibor verseinek felhasználásával. A parasztház berendezését, tárgyait, a régi falusi öltözékeket bemutató néprajzi kiállításban a mindennapi életet, az ünnepeket, és a népmesék világát is felidézzük. A foglalkozás második felében hagyományos népi játékokat készítünk rongyból, nemezből, csuhéból. A múzeum régészeti kiállításában a régmúlt korok tárgyi emlékein túl a régészek és restaurátorok munkájával is ismerkedhetnek a gyerekek. Megtudják, hogyan éltek, hol laktak, mit és miből ettek, hogyan harcoltak eleink, majd elkészítik saját leletüket

6 Köszöntünk a Czéh nyomdában! Mesés mesterségek Föltámadott a tenger... (őskori agyagedény vagy római érme). Az érdeklődő kis nyomdászinasokat bevezetjük a szakma rejtelmeibe. Megismerik a betűöntés, a betűszedés, nyomtatás és könyvkötés fogásait. Száz éves nyomdai kliséket próbálhatnak ki, vagy saját tervezésű borítóval noteszt fűzhetnek. Ma már talán csak a népmesékből, iskolai olvasókönyvek történeteiből ismerhetik a gyerekek a csizmadia, kádár, molnár, takács, varga mesterségét. A múzeum gazdag ipartörténeti gyűjteményében szerszámok és szerkezetek, céhes emlékek sokasága mutatja be a régi mesterségeket. A gyerekek, mint szakmát kereső inas jelöltek járják végig a kiállítást, majd cégért készítenek a választott hivatáshoz. A nevezetes 1848-as márciusra emlékezünk a múzeum korabeli tárgyai között. Petőfiékhez hasonlóan nyomdagépet keresünk a kiállításban, majd felolvassuk a 12 pontot. Megvizsgáljuk a nemzetőrök ruházatát és fegyverzetét, majd huszárcsákót készítünk papírból. Az ünnep előtti hetekben kérhető program éves diákok számára Program címe Rövid leírás Helyszín Időtartam Mesélő tárgyak A 19. században Bécsben, Pozsonyban, valamint helyi műhelyekben készült bútorok, a bemutatott korabeli öltözékek és használati tárgyak között a biedermeier stílusával ismerkedünk. A múzeumi óra második felében a lányok díszes táncrendet, a fiúk noteszt készíthetnek.

7 Reformkor képekben A táblabíró világ művészete A 19. század első felének művészetével és a kor hangulatával Barabás Miklós, Borsos József és Sterio Károly képei segítségével ismerkedünk meg. A foglalkozás második felében reformkori újságokba, korabeli cikkekhez készítünk grafikai nyomatokat. Dobozi és hitvese A történeti festészet társadalmi hátteréről, stílusjegyeiről, kiemelkedő alkotásairól beszélgetünk, majd Székely Bertalan drámai művét elemezzük. Végezetül elkészítjük a híres festmény színvázlatát. Táj Kép A reformkor idealizált tájképeivel (Ifj. Markó Károly, Brodszky Sándor) és a modern festészet két nagy úttörőjének hasonló témájú műveivel (Szinyei Merse Pál és Mednyánszky László) ismerkedünk meg. Az óra befejező részében tájképet festünk képkiegészítéssel. Csendes szépség A csendélet műfajával ismerkedünk a festményei között sétálva. A 18. századi vadászcsendélet és 19. századi biedermeier csendéletek után Csók, Koszta József, Vaszary János és Domanovszky Endre műveivel találkozunk. A nagy mesterek alkotásainak elemzése után saját csendéletet festenek a diákok. LYUKASÓRA Gyurkovics Tibor íróra emlékezünk műveinek felidézésével a tiszteletére berendezett emlékszobában. Irodalmi kvízjáték formájában frissítjük fel a diákok verstani és irodalomtörténeti ismereteit. Barlangolás a kőkorszakban Hogyan éltek az őskori emberek? Egy újkőkori sír 7000 éves lakóját faggatjuk mindennapjairól. A tárgyi leletek alapján rekonstruáljuk az ősi világot. A foglalkozás végén őskori kerámiaedényt készítünk vonaldíszes mintázattal.

8 Fémes mindennapok A rézkor, bronzkor és vaskor embere. Hogyan kezdték eleink használni a fémeket? Tapintjuk és megismerjük a réz, a bronz és a vas tulajdonságait, használhatóságukat, a múzeumi vitrinekben felfedezzük a belőlük készült tárgyakat. A foglalkozás második felében díszes ruhakapcsoló tűt, fibulát készítünk fémdomborítással. Időutazás Ad Flexum táborába A XIV. Gemina (iker) római légió egyik egységét látogatjuk meg a katonai táborban, majd egy római villagazdasággal ismerkedünk. A tárgyi emlékek sokasága segít elképzelni a virágzó ókori település mindennapjait, a légiósok életét, a korabeli divatot, a konyha- és lakáskultúrát. A múzeumi óra második felében választani lehet et: agyagmécses, légiós sisak papírból vagy római érme készítése fémdomborítással. HARCI FORGATAGBAN A népvándorlás kora Mi a kapcsolat Mosonmagyaróvár és az olaszországi Lombardia tartomány között? Milyen volt az avar csodafegyver? Izgalmas régészeti leletek segítenek megfejteni a titokzatos hun, langobard és avar birodalmak rejtélyeit. A múzeumi foglalkozás második felében rúna feliratos langobard fibula vagy avar szíjvég rekonstrukcióját készítjük el fémdomborítással. A középkori város A mosoni ispáni vár, majd Óvár történetével ismerkednek meg a tanulók. Hogyan működött egy középkori város? A közigazgatás és a mindennapi élet emlékeit vesszük számba, majd Moson vármegye címerének ürügyén a heraldika alapjait tanuljuk meg. A foglalkozás második felében saját nemesi címert terveznek a

9 tanulók, vagy díszes középkori oklevelet írnak. Kőbaltától a dobtáras géppisztolyig Mivel harcoltak a hunok és az avarok? Milyen volt egy római légiós és milyen egy középkori katona fegyverzete? A tanulók a régészeti és helytörténeti kiállításában fellelhető fegyverekkel ismerkednek meg az ősember kőeszközeitől az 1956-os sortűz során használt modern gépfegyverekig. A felsős diákok papírból római sisakot, a középiskolások fémdomborítással kardhüvelydíszt készíthetnek. A kádár, a szűrszabó és a csizmadia A céhes ipar emlékei, a fontosabb magyaróvári céhek mutatkoznak be tárgyi emlékeiken keresztül. A régi mesterségek megismerése után a magyaróvári gyáripar fénykorába pillanthatnak be a tanulók, majd céhjelvényeket vagy modern logókat terveznek és készítenek el grafikai nyomat formájában. Az üvegnegatívtól a digitális technikáig A másfél évszázaddal ezelőtti nyomdatechnikákkal és a fényképezés hőskorával találkoznak a tanulók a kiállítótérben. A betűszedés és a rézkarc, a litográfia, a camera obscura és az üvegnegatív technikáját tanulják. A foglalkozás végén a régi nyomdaklisék ki is próbálhatóak, sőt képet hozunk létre egy kilyukasztott cipős doboz segítségével. 1956, Mosonmagyaróvár A város XX. századi történetének egyik legsötétebb pillanatáról, az 1956-os mosonmagyaróvári sortűz történetéről, az áldozatokról, gyászról és megtorlásról beszélgetünk a korabeli emlékanyag megismerése után. A múzeumi óra befejező részében a megemlékezésre felszólító plakátot készítünk.

10 Várostörténeti órasorozat 6x45 percben várostörténeti filmsorozatot néznek meg a diákok a múzeumban, amelyet csoportmunkában dolgoznak fel, majd megtekintik a korszakhoz kapcsolódó múzeumi emlékeket. A foglalkozások és a megtekinthető filmek címe: 1. i ünk bemutatása (Hogyan rekonstruáljuk a múltat?) 2. Moson az Árpád-korban 3. Magyaróvár a középkorban (10-15.század) 4. Magyaróvár a században 5. Moson és Magyaróvár a 19. században 6. Városegyesítés. Utazó múzeum Az utazó múzeum foglalkozásának igénylése esetében az iskolába, tanítási óra, de akár informális alkalom (szakkör, napközi, projekt-nap) keretében érkezik a múzeumpedagógus. i tárgyi anyagot, de szükséges esetén laptopot, projektort is a vetítéshez, kész feladatlapokat, szakmai anyagokat visz magával. A fogadó iskolának csak a helyszínt kell biztosítania. A mintaprojekt keretében, ingyenesen vehető igénybe. Program címe Rövid leírás Kapcsolódó tantárgy Ajánlott korosztály Időtartam Élet falun Eredeti műtárgyak és műtárgymásolatok, valamint vetített előadás segítségével a 19. század és a századforduló falusi mindennapjait idézzük meg. A tárgyak felfedezésétől jutunk el elődeink életmódjához, ünnepekhez és hétköznapokhoz. A foglalkozás rövid feladatlap megoldásával zárul. Történelem, hon- és népismeret, rajz és vizuális kultúra Alsós évfolyamok, 5. osztály 45 perc Kőbaltától a lőfegyverig Izgalmas válogatás, élményszerű bemutató a különböző történeti korok fegyvereiből, tapintható tárgyak és vetített ismertetők segítségével. Igény szerint (anyagköltség fizetése mellett) papírból római sisak, vagy fémdomborításos díszítésű kard Történelem, hon- és népismeret Felsős osztályok 45 perc + 15 perc kézműves tevékenysé g

11 készíthető. Régész - képző Eredeti tárgyak bemutatásával színesített interaktív előadás a régészek munkájáról. Híres leletek, feltárások, és a közelben folyó régészeti munka. Kirakós játékkal ízelítő a restaurátorok feladataiból. Igény szerint (anyagköltség fizetése mellett) fémdomborításos honfoglalás kori tarsolylemez készíthető. Történelem, hon- és népismeret Felsős osztályok 45 perc + 15 perc kézműves tevékenysé g Mesterkedő A régi magyar mesterségek mutatkoznak be egy-egy eszközön, kész tárgyon vagy céhes emléken keresztül. Megfejtjük a mesterségeket őrző családneveket is (kádár, pintér, csizmadia). Igény szerint (anyagköltség fizetése mellett) céhes cégért lehet tervezni, s grafikai nyomatot készíteni róla. Történelem, hon- és népismeret Alsós osztályok 45 perc + 15 perc kézműves tevékenysé g Virtuális képtár Vetített képek bemutatásával a Gyurkovich-gyűjtemény kiemelkedő alkotásaival ismerteti meg a gyerekeket a múzeumpedagógus. Egy eredeti grafika megtekintése után egyszerű grafikai nyomatot, monotípiát készíthetnek a gyerekek. rajz és vizuális kultúra, történelem, irodalom Minden korosztály 45 perc + 15 perc tevékenysé g