EGY R1 GI DEBRECENI KERESKED6HAZ TCSRTÉNETÉB6L Nagybákay Antal Zelmos

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGY R1 GI DEBRECENI KERESKED6HAZ TCSRTÉNETÉB6L Nagybákay Antal Zelmos"

Átírás

1 EGY R1 GI DEBRECENI KERESKED6HAZ TCSRTÉNETÉB6L Nagybákay Antal Zelmos édesapám emlékének! A ház, melyről írni akarok, a mai Vörös Hadsereg útja 39. sz. alatti (a múlt században Piac utca 1823 sz.) régi, szép kalmárház. Debrecenben ma ez a ház a műemlékfellegű és városképi jelent őségű" épületek közé tartozik : lakóház, egyemeletes, klasszicista az 1820-as évekből, gömbösüveg boltozatú kapualjjal, díszesen faragott eredeti kapuszárnyakkal".' E rövid szakszer ű bemutató mellett álljon itt, a ház költ ői leírása is :... a Piac utcán ódon sikátorra emlékeztető, keskeny, hosszú kettős udvarával tömör méltóságában máig fennáll. Bástyavastagságú kőfalai között hídszerű felépítménnyel kettérekesztett várudvarán az emeletes öreg házba beépítve : boltív és lakószobák, óriási kalmárbolt, irodahelyiségek, raktárak, pincék s a második, bels ő udvar mélyén ólak, kocsiszínek sorakoznak zegzugos összevisszaságban, vastáblás ablakokkal, kongó vasajtókkal. Velencei művű réz oroszlánfejkilincses tölgykapun át lehet bejutni ide, a nehéz tölgykapun a ragyogó szép oroszlánfej már kívülr ől büszkén jelképezi az ősi nagykalmár gazdagságot... A nyiszorgós, kanyargós tölgyfa lépcsőkr ől rejtelmes homályba süpped ő folyosókon esténkint árnyalakok kelnek életre..."~ Azonban a ház klasszicista homlokzata ellenére sokkal régibb múltra tekint vissza az 1820-as éveknél. Ezekben az években minden valószínűség szerint csak átépítése, bővítése történt meg akkori tulajdonosa : Rickl I. József Zelmos anyag- és fűszerkereskedő, vagy ahogyan akkor nevezték : német kalmár" által a Zoltai Lajos, Debrecen város történetének egyik legkiválóbb kutatója szerint ugyanis :... a Piac utcai 39. sz. keskeny homlokzatú emeletes házat óta mondják magukénak a Pestről idetelepedett Rickl (Richel) József német kalmár elmagyarosodott egyenes leszármazottai. Ez a ház annakelőtte Fényes István kalmáré volt. Rickl József 1786-tól fogva lakott benne, három évig mint bérl ő... kereskedése 1 Balogh István : Debrece;n. Bp old. 2 Móricz Pál: Magyar Sirató. Feljegyzések, történetek a régi magyar életből. Tahitótfalu. É. n old. 3 Zelmos férfi kereszbnév, az Anselm német név magyar változata, női megfelelője az Anselmából magyarosított Zelma. 17

2 után első esztendőben 20,-, a másodikban 28,-, ben már évi 57,- Ft adót fizetvén." s Rickl József Antal német kalmárnak azonban már 1783 óta volt üzlete Debrecenben, ha nem is ebben a házban. Őt magát már aug. 14-én felvették a város polgárai közé (cívis). 5 Rickl József Antalról egyébként azt mondja a családi hagyomány, hogy mikor először lent járt Debrecenben, a főutcán kilépte a várost, s a város, ill. a főutca közepe táján nyitotta meg üzletét, s vett házat. Hogy a helyet jól választotta meg, bizonyság reá a Török császár" cég 130 éves múltja. A Debrecent akkoriban sűrűn meglátogató tüzek, így az szept. 16-i, jún. 11-i, ápr. 3-i és ápr. 5-i, mikor a városnak majdnem a fele leégett, csodálatosképpen mindig elkerülték a Rickl-házat, a Kistemplom" mindannyiszor gátat vetett a kalmárházra zuhanni készül ő tűztengernek s A ház, vagy ahogy másfél évszázadon át nevezték : a Rikli (Rickl) ház tulajdonosai 1771-től kezdve a házak évi államosításáig a következők voltak Gestefeld Mihály kalmár, Fényes István kalmár, Rickl József Antal kalmár, Rickl I. József Zelmos kalmár, Rick1 József Zelmosné Iváncsics Rozina, Rickl örökösök (Dragota Ignác), Rickl II. József Zelmos kalmár, Rickl József Zelmosné Brunner Mária, Rickl örökösök (Fabriczius Géza), Rickl Géza kereskedő, Rickl Gézáné Steinbach Lujza, Rickl örökösök, (Dr. Rickl László és Géza)~ A házban az első Rickl-házaspár : Rickl József Antal és felesége Meixner Katalin mai kifejezéssel élve csak ideiglenes bejelentővel laktak, mivel állandó pesti lakásuk volt a Váci utcában (üzlettel együtt) s Itt főleg a híres debreceni nagyvásárok alatt, vagy átutazóban kolozsvári fióküzletükhöz szálltak meg, illetve tartózkodtak. A család végleges beköltözése a debre- 4 Zoltai Lajos : Régi cívis galádak régi házai. Debrecen". Képes Híradója. XII. évf sz. 5 Debrecen váras matriculájában a bejegyzés így szól : 1785-ben : Jos. Rickel Mercator VIII. Ex Austria, r. kath. Taxa Rf 4.-" HBmL. IV. A. 1011/ s. 6 Nagybákay (Rickl) Antal Lajos : Rickl családi könyv (Kézirat) Debrecen s a Török császár" bolt Rickl Jórsef és fia Rickl József Zelmos alatt 1829-ig c. fejezet. Nagybákay Antal családi levéltára. 7 Nagybákay (Rickl) A. L. : i. m.' 8 Rickl József Antal az alsóausztriai Hürm plébániához tartozó Soos-i uradalomban született, Rickl János Lipót ~az uradalom gondnoka (Pfleger) és felesége Wagner Anna Borbália harmadik gyermekeként február 1-én. A szülők a fiukat keresked ő pályára adták év végéig, hét éven át tanulta a szakmát Anton Huster St. Pölten-i kereskedő üzletében, amiről szóló hivatalos bizonyítványa január 26-i kelettel cikkíró tulajdonában van június 20-án megvette rokonától Rickl Ferenc Bertalantól a pesti Váci utca 140. sz, alatti házat és a,vörös rákhoz" címzett anyag és fűszerkereskedést a puskapor árusítási joggal együtt. Ugyanez év július 14-én felvették a pesti polgárok közé. 1783, május 11-én nősült. Felesége Meixner Mátyás pesti anyag és fűszerkeresked ő választott polgár" és neje Weidl Terézia leánya Meixner Katalin;,aki tevékenyen belefolyt az üzlet munkáiba. Fióküzletet tartott fenn Kecskeméten, Debrecenben és Kolozsvárott : mindenütt csendes társ" üzletvezetővel között a pesti Szab. Polg. Keresked ők Testületének másodelöljárója és mindvégig tagja. Debrecenben azonban a céhenkívüli" kalmárok közt szerepel. Az 1811-i nagy devalvációkor csődbement és szeptember 15-én idősebbik fiánál Debrecenben halt meg, mint megrokkant özvegyember. 18

3 ceni házba június 25-én történt, amikor Rickl I. József Zelmos özvegy édesapjától átveszi a debreceni üzletet s Ettő l kezdve a család, vagy egyes tagjai megszakítás nélkül itt laktak, még néhány évvel az államosítás után is ben a ház emeletes és 9 szobája van. 1 Az emeleti lakásban gyűlt össze lassanként az a mintegy családi portré, amelyek közül sajnos csak az a néhány élte túl a II. világháború zivatarait, melyeket a család ifjabbik ágából származó néhai Nagybákay (Rickl) Antal Lajos, a család krónikása helyezett el a háború id őtartamára a debreceni Déri Múzeumban.ln A közel másfél száz év alatt más nevezetesebb lakói is voltak a háznak. Így az es szabadságharc alatt, mikor Debrecen volt az ország fővárosa, Nyáry Pál, a honvédelmi bizottmány alelnöke, a belügyek vezetője és Patay József képviselő kaptak itt szállást fizetés nélkül : 2 szobát'2 A Kossuth Lajos kormányzói udvartartásához mindent a debreceni polgárok adtak össze, így a porcelán étkészletet a Rickl család szolgáltatta ebbő l a házból, melyet aztán Kossuth Pestre távoztával a család újra visszakapott,, és melyet nagy becsben őrzött a II. világháború során történt csaknem százszázalékos megsemmisülésig.n3 A házban többször megfordult Petőfi Sándor is. Mindenesetre Debrecenben cserélte el díszkardját a ház egyik akkori gazdájának, Rickl II. József Zelmos nemzet ő r-főhadnagynak lovassági szolgálati kardjával. Petőfi kardját a család hosszú ideig e házban elfalazva, majd után elővéve őrizte. A II. világháború alatt Visegrádon volt elrejtve, de ott a harci események során nyoma veszett. l4 Ami a debreceni német kalmár" családot illeti, az es szabadságharcban négy tagja vett tevőlegesen részt, természetesen a magyarok oldalán. Kaffka Károly a Rickl Terézia férje, az egyik debreceni lovas nemzetőr század kapitányaként,a Petőfi barátja Rickl II. József Zelmos mint ugyanezen század főhadnagya, ifj. Dragota Ignác, a Rickl Anna fia mint a Nádor huszárok egyik hadnagya, végül Rickl Antal Vilmos mint a debreceni verespántlikás önkéntes lovasszázad hadnagya, majd főhadnagya, 9 Rickl I. József Zelmosnak a II. világháború során elveszett kis önéletírásában ez ál:llott : kam ex 25 Juny (1811) in Debretzin an und übernahm die vüterliche Handlung". A házat valószínű leg ugyanekkor, vagy később, apja halála után veszi át. Két nappal ezután (1812. szeptember 17-én) felvétetik Debrecen város polgárai közé, amikor is az elő írt esküt magyar nyelven teszi le. 10 Zoltai Lajos: Debrecen város helyrajza. Kézirat a Déri Múzeumban. 11 A képekről néhrai Nagybákay (Rickl) Antal Lajos vaskereskedő kezdeményezésére és költségén az es években fényképek készültek, így most az elpusztult képek is bemutathatók. A képek közül 12 db részt vett az március közötti Antik bútor, óra, és régi debreceni családi portrék" kiállításon a Déri Múzeumban. Ezek részletes leírása a kiállítás tárgymutatójában megtalálható. A családi képek festő i közül sok ismeretlen, de az ismertek között van : Donát János ( ), Pesky József ( ), Orlay-Petrics Soma ( ) és Thorn Mór ( ). 12 Debreceni Ellenőr okt. 15. sz. (Zoltai) 13 Nagybákay (Rickl) A. L. : i. m. a Török császár" bolt Dragota Ignác alatt, c. fejezet. Az étk~zletb ől egyetlen lapos tányér és egy mártásos csésze maradt meg. 14 Kéry Gyula: Friss nyomon. Apróságok. Pet őfi Könyvtár I, k old. 19

4 aki részt vett az aranykúti győztes csatában és az Arad környéki harcokban meg is sebesült. Az orosz cári csapatok első bejövetele után július 3-án ide szállásolták be az ifjú Paskievics herceget, aki az orosz cári IV. hadtesttel vonult be Debrecenbe. Ugyanez év augusztus 2-tól (a vesztett debreceni csata estéjétő l) újra neves lakója volt a Rickl háznak : Rüdiger gróf orosz lovassági tábornok, a III. orosz hadtest parancsnoka, aki innen indult Nagyváradon át Világos felé, aki előtt azután aug. 13-án Görgei Arthur honvédseregével együtt letette a fegyvert.is Itt kell megemlékeznem még egy érdekes körülményrő l is. A Rickl család a kisszámú jómódú katolikus családok közé tartozván, több mint száz éven át a ház szép kapualjában adott helyet saját költségén felállított tábori oltárnak az évenkénti rtrnapi körmenet alkalmából. A pörmenetet követően pedig a ház mindenkori gazdája villásreggelin látta vendégül (kb. 11 órakor) a nagy család oltár körül megjelent tagjait, néha ötödik unokatestvérig bezárólag. Közöttük szép számmal voltak a beházasodott protestáns családtagok is. Ez alkalommal, - legalábbis az közti időszakban mindig - az alábbi étrendet tartották : hideg rántott csirkemell és comb, füstölt házi sonka, friss piros retek rózsaalakra hámozva, több emeletes spanyolszél torta, égetett cukorkoronával ékesített dobostorta és végül friss nagyszenű eper. l' A végére hagytam, pedig talán evvel kellett volna kezdenem, hogy a ház rejtette magában a család részére a biztos megélhetést nyújtó szép anyag és fűszerkereskedést" mintegy 130 éven át, melynek cégére a Török császárhoz" volt címezve. E cégérek ma a Déri Múzeum tulajdonában vannak. (3 db) Az utolsó égért Szenes Fülöp festőművész festette Szept. 10-én.~ Ugyancsak a Déri Múzeumba került az a preparált cápa is, amely több mint száz évig függött a Rickl üzlet mennyezetén. E cápával kapcsolatban a cég alkalmazottai körében az a szokás fejlődött ki, hogy mikor az üzletb ő l végleg távoztak, névkártyájukat - ráírva, hogy meddig dolgoztak a cégnél és a nevezetesebb eseményeket is megörökítve, - betették a cápa félig nyitott szájába. Nagy kár, hogy mire a cápa a Városi Múzeumba (a Déri Múzeum elődje) került, az írások belőle elkallódtak. l9 Az üzlet segédei és tanulói különben egészen a múlt század végéig régi patriarkális szokás szerint a Rickl családdal együtt étkeztek. Minthogy pénteken a bőjt miatt, de takarékosságból néha más napokon is hús helyett bundáskenyér, azaz rántott zsemlye volt a főzeléken, ezt a fiatal, jó ét- 15 Lásd 13. sz. jegyzet, továbbá Szücs István : Szabad királyi Debrecen város történelme. Debrecen, III. k old., valamint S. J. (Sőregi János) : Széll János 48-as debreceni honvédhadnagy önéletírása. DKK évf old. 16 Szúcs L : i. m. III, k ill old. 17 Cikkíró visszaemlékezése ifjúkorára, amikor ezeken az úrnapi összejöveteleken személyesen részt vett. 18 Nagybákay (Rickl) A. L: i. m. A Török császár" bolt özv. Rickl József Zelmosné Brunner Márna és Fabriczius Géza; alatt c. fejezet. 19 B. S. : A debreceni Török császár" 150 éves kitömött cápája Hajdú-Bihar megyei Napló márt. 13. sz. Legendás története Leidenfrost Gyula: Kalandozások a tengéren. Egy tengerkutató naplója. Bp. 1924, , old. (ebben delfinként említve).

5 vágyú segédek elnevezték Riklipecsenyének". Ez az elnevezés a család körében ma is él.~ Az üzletrő l, vevőköréről, szállítóiról, alkalmazottairól, árucikkeiről külön tanulmányt lehetne írni. Most csak annyit, hogy egy birtokomban levő 1876-ban kiadott árjegyzéke 36 oldalon sorolja fel a kapható árucikkeket, oldalanként átlag tételben.zi Ez a sok áru is mind ott volt elhelyezve a ház raktáraiban, pincéiben, illetve az üzletben. Hosszú ideig a puskapor árusítása is a Rickl József, illetve a Rickl József Zelmos cég kizárólagos hatáskörébe tartozott ban a honvédség részére a város számlájára lőport is szállított az üzlet.~~ aug. 3-án Paskievics herceg az üzlet egész kininkészletét (30 font) a Ref. Kollégiumba küldette, ahol rengeteg hideglelős beteg orosz katona feküdt. Ugyanekkor a 600 üveg francia pezsgő készletet pedig a lakására, a Dégenfeld házba, (ma Vörös Hadsereg útja és Széchenyi utca sarok) vitette, ahol aug : 6-án nagy tiszti bált adott. Ekkor húzta Boka Károly, a híres cigányprímás a nevezetes nótát : Megvirrad még valaha, nem lesz mindig éjszaka!", amiért másnap alaposan megszenvedett. Paskievics herceg a bált követő napon a kinin fontját 300 forintjával, a pezsgő üvegét pedig aranyával fizette meg. Nem sokkal ezután a Kossuth-bankók megsemmisítése során a Rickl örökösöknek forintját égették el Debrecen piacán minden kártérítés nélkül. Ugyancsak a házban, a padláson volt elhelyezve számos ládában szépen sorszámozva az egész üzleti levelezés az 1780-as évekt ő l kezdve 1913-ig, az üzlet végleges bezárásáig. Sajnos ez a hatalmas közgazdasági dokumentumgyűjtemény az I. világháború során, és azt követően, majd a még megmaradt rész a II. világháború folyamán jórészt elkallódott. A levelezés kisebbik része szétszóródott szinte az egész világon. Nincs olyan klasszikus bélyegkiállítás Chicagótól Budapestig, ahol ne tűnne fel néhány Joseph Anselm Rickl in Debretzin" részére szóló bélyeges, vagy úgynevezett bélyegel őtti levél. A Magyar Bélyegmúzeum Budapesten is őriz több példányt, csak az állandó kiállítás tablóin mintegy 5 levelet számoltam össze. A levelekkel kapcsolatban meg kell említenem, hogy a Rickl üzlet levelek továbbításával is foglalkozott. Többek között igen sok esetben tett ilyen szolgálatot Kazinczy Ferencnek is.~ Az üzlet utolsó tulajdonosa Rickl Géza az üzletet 1913 szept. 1-ével Nagybákay (Rickl) A. L. : i. m. A Török császár" bolt rejtelmei c. fejezet Fűszer-anyag és Festék-áruk árjegyzéke Rickl József Zelmostól Debrecenben. Debrecen, Mr. HBmL. IV. A. loll~a old. Határozat : Ki fog adódni Rickl kereskedőnek, akinek vam egyedül ezen városban szabadsága arra, hogy puskaport árulhasson". Továbbá HBmL. IV. A. 1013/Tina /48. Rendkívüli kiadások ; szept. 6. Rickl J. Z.-nak lőporért, srétért, kapszliért gyutaicsért 21 Rft 19'kr okt. 25. Rickl J. Z:-nak 600 font ágyul őporért 393 Rft. Lásd 13. sz. jegyzet. Mónus Ferenc : Kollégiumi diák Kölcsey Ferenc s a frankirozott" levél. Kazinczy... amikor >;rsemjénben lakott, nem egy levelét vagy pakétáfát... debreceni ismerőse... Rickl József Zelmos itteni jóhfrű keresked őnél tette le, ahonnan aztán alkalmi ember vitte tovább Semjénbe, vagy Rickl őrizte tovább, míg Kazinczy nern rendelkezett azokkal". DKK , old. 2 1

6 bezárta. Helyén azóta több más profilú kereskedés működött. Szépen berendezett fényképészüzlet és műterem van benne. A házra a Rickl család már jóval a városi közvilágítás bevezetése előtt, az 1830-as évek közepe óta esténkint ég ő lámpást függesztett ki, amivel hozzájárult a közbiztonság fokozásához. A régi kalmárház a Kistemplom", vagy Csonkatorony" szomszédságában ma is. méltó dísze Debrecen főutcájának. About the history ofan old merchant house in Debrecen Antal Zelmos Nagybákay The author describes briefly the history of a one storied building with a neoclassic front at 39 in the main street of Debrecen. The house was owned by the Rickl family between 1789 and On the groundfloor and in the back depositary were placed the grocer's shop of József Rickl from 1783 till 1913 and the shops of József Zelmos Rickl after Besides the Rickl family the house had several famous occupants, such as Pá1 Nyári, vice-president of the National Defence Committee in 1848/49 and member of Parliament József Patay. Sándor Petőfi also visited the place, and exchanged swords with the cavalry home-guard lieutenant József Zelmos Itickl II, whose younger brother was lieutenant of the volunteer squadron with the red ribbon of Debrecen, Antal Vilmos Rickl. Prince Pashkievich the younger, and later the Russian cavalry general count Ruediger were also billeted there, and it was in front of the latter that Artúr Görgey with the Hungarian Army capitulated on the 13th of August 1849 at Világos. In the doorway of the house there was an altar set up by the Rickl family for more than a century for the Corpus Christi procession. The painted trade-signs of the Turkish Emperor shop of Rickl, together with the prepared shark skin once exhibited in the shop were taken to the Déri Museum. Following the I830ies there was a burning lamp hanging in the evenings (before street-lighting). Even today a there is a shop in the house, a photographic--studio ÍIs ucmopuu cmapozo deópegeucxozo xynetiecxozo donna,1~p Axma~ 3ennaouf Hadbóaxau Asrop crarba saaxonmr ~rarehei3 c acropaeií Haxo,ga~eroca aa rhasaok yrr8ge,i~e6petxeaa (JW 39),~syxsraxcsoro s;~aaga c cpacarom s crane xhaccauxsma. C 1789-ro ao 1951-rTx ror AoM ósrn co6crsexxocrbio cemaa Paxh. Ha aepsom 3raxce a s sa,~mrx exhagc~x nomem~efmxx xaxoaahaca roprosha óaxaheefi a MarepaeH c I783-ero ao 1913-r,~ roa Paxna 1'Ioxcec~a, a c 1812-ro roaa Paxha?!Io~xecpa 3emKOma. KpoMe cemaa Paxh s 3rOM AoMe xa3.tm a,apyrae assecrxrie nar~a : rax, s ro~ax saueape3apear 0óopoHaoro xomarera llah Hapa x Reayrar d~ioxcec~ liaraa. Sbn;ah saeca a IIIaaAop IIeriycpa, KOTOpbII3 OŐMeHAJICH CaÓJ13II14H C X03SIaHOM- CTapmaM hefiteaaarom xasahepaa PaxhoM hioxcecpom 3emvtameM, Mha,gm~aft ópar xoroporo Paxn Aarah BAJI" Mom 6s~h crapmam hekrexaarom Reópeueacxoro xpacaoóa$rxoro Roóposohaxoro xasahepa~exoro 3cxaupo$a. 3Aeca óaih aome~ea MnaAmsk xxxsb llacxesa~, rrosxce pyccxa~ xasahepa~exah reaepah rpacp PFO,ttarep, aepea xoroprnk 13 asrycra 1849-ro roaa y Baharoma choxmha opyxcxe apmaa Aprypa Téprea. B soporax RoMa óohee eem aa aporaxcexxa cra her cemba Paxh crasaha ahrapb so spema xpecraoro xora s Reas I'ocao,~Hx. B Myseü am. J.itepa uouana srhsecxe MarasaHa «TypeuxaH Cyhraa» g smecre c ~mma sacesmaa s Marasaae apeaapaposam;aa axyha. Kaxcgrhit se~ep, aa~xxaa c 1830-bix rouos (e~e,uo 06- II;ecrseaaoro yha~oro ocsease~a) xa AoM saisemasahca ropxup~~ cpoaapb. B srom p(ome a s aama,~ xaxo,aarca amehae ~pororpac~aa. Gyulai Zsigmond : Most, hogy becsukódtak egy 140 éves (csak 130 éves volt, megjegyzés a cikkírótól) cég ajtajai, a krónikás ösztönével vettem kezembe a Rickl ház kilincsét és léptem át a legrégibb német kalmár" dinasztia küszöbét. A kapu felett még ott ásítozik a két évszázad előtt vert oroszlánfej. Olasz ötvösök kézimunkája, a benyílásokat nehéz vasajtók zárják el az idegen szem elől..." Debreceni Független Újság szept. 7. Zoltai Lajos: A közvilágítás megindulás. Debrecenben. Az első utcai lámpák. A 30-as évek közepetáján (1830) néhány magánház és üzlet homlokzatán kigyulladt esténkint egy-egy haloványan pislákoló lámpás. Akik így jó példával mentek elöl, azok közül feljegyezve mamadt Bauer Antal lakatos, Harmathi János ecetes, Rickl József fűszerszámos és Vass Benjámin tanácsnok neve". Debreceni Újság ápr. 22.

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

TÖRTÉNELEM FELADATLAP

TÖRTÉNELEM FELADATLAP VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM 2030 Érd, Széchenyi tér 1. TÖRTÉNELEM FELADATLAP 2016 Név:... Iskola:... A megoldásra 45 perc áll rendelkezésedre! Eredményes munkát kívánunk! A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEK AZ ÓKORI

Részletesebben

A CSALÁD. Következzen tehát a család:

A CSALÁD. Következzen tehát a család: A CSALÁD 2013. február. Eljutottam végre ide is - hogy összeismertessem a rokonokat. A több ezernyi kép közül majdnem mindegyik régi Aputól származik, az újak túlnyomó része pedig tőlem. Igyekeztem őket

Részletesebben

Kisvárda, Iskola tér 2. Megjegyzés

Kisvárda, Iskola tér 2. Megjegyzés He-e/1. 2683 Iskola tér 2. Bessenyei György Gimnázium és Kollégium épülete Kisvárda város Önkorm. Kisvárda város Önkorm. Oktatási épület 1919 jó szabadon álló F+3 Összetett tetőidom, kontyolt nyeregtető.

Részletesebben

HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN

HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN Kirándulásunk a Határtalanul! pályázat keretein belül jött létre, abból a célból, hogy megismerkedjünk a felvidéki magyar diákokkal, és szorosabb kapcsolatot alakítsunk ki velük.

Részletesebben

Apám baráti köre az Adriai-tengeren 1917. VIII. 17-én

Apám baráti köre az Adriai-tengeren 1917. VIII. 17-én GYERMEKKOROM 1917. május 21-én születtem Pilisvörösvárott. Apám, Fetter János géplakatos volt a Budapestvidéki Kõszénbánya Rt.-nél. Bevonulása elõtt az Erzsébet-aknánál (három község találkozásánál) a

Részletesebben

XIII.56. A SAÁGHY CSALÁD IRATAI 1279-1889. 1 doboz 0,12 fm /199 folió + 2 db fénykép/ Raktári hely: 22/403/19

XIII.56. A SAÁGHY CSALÁD IRATAI 1279-1889. 1 doboz 0,12 fm /199 folió + 2 db fénykép/ Raktári hely: 22/403/19 MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.56. A SAÁGHY CSALÁD IRATAI 1279-1889 1 doboz 0,12 fm /199 folió + 2 db fénykép/ Raktári hely: 22/403/19 1. Leszármazási táblázat

Részletesebben

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról?

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról? (Interjú 2.) Pleskonics Istvánné 2014. január 4-én, egy esős, borongós szombat délutánon három órát beszélgettünk Irénke nénivel előzetes egyeztetés után Alkotmány utcai lakásában. Délután kettőtől délután

Részletesebben

XIII.10. 1752-1884. 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8. Iratjegyzék

XIII.10. 1752-1884. 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8. Iratjegyzék MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.10. MONYORÓKERÉKI GRÓF ERDİDY CSALÁD IRATAI 1752-1884 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8 Iratjegyzék 1. doboz 1.

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

történeti háttér Múzeum nagy értékű gyűjteményét is. maradhatott az egyetlen tiszti utánpótlást biztosító intézmény a honvédség keretein belül.

történeti háttér Múzeum nagy értékű gyűjteményét is. maradhatott az egyetlen tiszti utánpótlást biztosító intézmény a honvédség keretein belül. történeti háttér s hogy fiaik és utódaik nem csak erővel, hanem annál hathatósabban tudománynyal is tudjanak hazáért, ősi alkotmányért és a felséges uralkodó házért harczolni (1808. évi VII. törvénycikk

Részletesebben

Csapody kastély Ádánd

Csapody kastély Ádánd Csapody kastély Ádánd Az épület a Perneszi család XVII. századi kastélya helyén épült 1820 és 1827 között, klasszicizáló későbarokk (copf) stílusban. Építtetője, Csapody Pál volt a község utolsó (jobbágyfelszabadítás

Részletesebben

DEÁK FERENC, PEST BELVÁROS POLGÁRA

DEÁK FERENC, PEST BELVÁROS POLGÁRA KÖRMÖCZI KATALIN DEÁK FERENC, PEST BELVÁROS POLGÁRA 1867. június 8. Buda és Pest pompában, az ország örömmámorban és ünneplésben: magyar királlyá koronázzák a Mátyás-templomban Ferenc Józsefet - aki 1848

Részletesebben

Kézdivásárhely. Ahol jól érzed magad

Kézdivásárhely. Ahol jól érzed magad Kézdivásárhely Ahol jól érzed magad 2010 Várostörténet Kézdivásárhely a felső-háromszéki medence legjelentősebb települése. A Torja területéhez tartozó vásáros helyből nőtte ki magát, ezért az első írásos

Részletesebben

XIII. 11. Jalsoviczky család iratai

XIII. 11. Jalsoviczky család iratai XIII. 11. Jalsoviczky család iratai 1735-1945 Terjedelem: 1,90 fm, 19 doboz, 19 raktári egység Raktári helye: Nagykőrös, 17. terem, 13-16. polc 1802-ben Jalsoviczky Mihály mészáros mestert saját kérésére,

Részletesebben

Családfa. Fleischmann Mórné (szül. Kalisch Róza)? Rózsa?-né (szül.?) Rózsa? Fleischmann Mór Anya. Apa

Családfa. Fleischmann Mórné (szül. Kalisch Róza)? Rózsa?-né (szül.?) Rózsa? Fleischmann Mór Anya. Apa Családfa Apai nagyapa Fleischmann Mór 1858 1897 Apai nagyanya Fleischmann Mórné (szül. Kalisch Róza)? 1942 Anyai nagyapa Rózsa??? Anyai nagyanya Rózsa?-né (szül.?)?? Apa Domonkos (Fleischmann) Miksa 1890

Részletesebben

Mogyoróska. házasságok

Mogyoróska. házasságok Mogyoróska esk. tanú Baskón Ivancsó György baskói kántor (Sajna Mihály és Novák Anna) 1829. febr. 9. 1862. jan. 27. (Kiss Mihály és Pauliscsák Mária) 1867. szept. 2. (Koritár József és Kusnyír Terézia)

Részletesebben

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész FONTOS! Ha ennek az ajándékanyag sorozatnak nem láttad az 1. részét, akkor mindenképpen azzal kezdd! Fekete Gábor www.goangol.hu A sorozat 1. részét itt éred el: www.goangol.hu/ajandekok/phrasalverbs

Részletesebben

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák Sámuel? 1914 Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944 Legmann Rudolf 1856 1938 Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925

Részletesebben

Keresztes háborúk, lovagrendek

Keresztes háborúk, lovagrendek Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2014 Keresztes háborúk, lovagrendek TESZT 60 perc Név: Iskola neve: Javító tanár neve: 1. feladat Mit ábrázolnak a képek? Tömör, minél pontosabb

Részletesebben

4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév

4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév Iskola: 1 Csapatnév: 4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév 13 1. Fejtsétek meg a keresztrejtvényt!a megfejtés után megtudjátok, hogy a harmadik fordulónak mi a témája! 1. Itt adták át Közép-Európa

Részletesebben

Családfa. Wagner Adolfné (szül. Frankfurter Lina) 1860-as évek 1917 körül. Nincs adat. Wagner Adolf? 1915/16. Nincs adat. Apa.

Családfa. Wagner Adolfné (szül. Frankfurter Lina) 1860-as évek 1917 körül. Nincs adat. Wagner Adolf? 1915/16. Nincs adat. Apa. Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Wagner Adolf? 1915/16 Anyai nagyanya Wagner Adolfné (szül. Frankfurter Lina) 1860-as évek 1917 körül Apa S. (Sprerlinger) Jenő 1890 1941 Anya S. Jenőné

Részletesebben

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926 Családfa Apai nagyapa Kauders Dávid 1854 1926 Apai nagyanya Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Anyai nagyapa Freiberger Mór? 1904/05 Anyai nagyanya Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937

Részletesebben

Munkácsy emlékezete Csabán

Munkácsy emlékezete Csabán Munkácsy emlékezete Csabán 2014. március 4. Békéscsaba, Fő tér (Fiume szálloda) 1906-ban. Képeslap fekete-fehér fotója. Levéltári jelzet: XV.9./177. Őrzés helye: Munkácsy Mihály Múzeum, 17 849 Békéscsaba,

Részletesebben

Töltsétek ki az életrajzi adatokat!

Töltsétek ki az életrajzi adatokat! 1. Töltsétek ki az életrajzi adatokat! Név Batthyány Lajos gróf Született Pozsony, 1807. febr. 14. Anyja neve Skerlecz Borbála Édesapja gróf Batthyány József Meghalt Pest, 1849. okt. 06. Vigyázz! Nem igaz!

Részletesebben

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek?

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? 1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? a). b) 2.) Az 1956 os forradalom és szabadságharc miniszterelnöke látható a képen. Ki ő? Életrajzi adatainak nézzetek utána! Neve Születési helye,

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

Családfa. Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882 1944. Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944. Kohn Mihály 1876 1944

Családfa. Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882 1944. Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944. Kohn Mihály 1876 1944 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Keller Jakab 1860-as évek 1944 Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944 Kohn Mihály 1876 1944 Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882

Részletesebben

Könyvtár a Ménesi úton 1

Könyvtár a Ménesi úton 1 Markó Veronika Könyvtár a Ménesi úton 1 Az első évtizedek 2 Az 1895-ben Eötvös Loránd kezdeményezésére a minőségi tanárképzés céljával alapított (ekkor még a Csillag ma Gönczy Pál - utcában egy bérházban

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

Ady Endre bibliájáról * Nemzetben is megtette közleményében arra mutat rá, hogy Ady Endre A megőszült tenger

Ady Endre bibliájáról * Nemzetben is megtette közleményében arra mutat rá, hogy Ady Endre A megőszült tenger A. Molnár Ferenc Ady Endre bibliájáról * Az Irodalomismeretben nemrég recenzió jelent meg a Kazinczy Ferenc Társaság 2001-es évkönyvéről és hírleveléről. i Az írás külön is kitér Szabó Lajos képírók képén

Részletesebben

A ZRÍNYI-SZOBOR ALKOTÓJA, BARBA PÉTER EMLÉKÉRE

A ZRÍNYI-SZOBOR ALKOTÓJA, BARBA PÉTER EMLÉKÉRE ÁLTALÁNOS PAPP FERENC A ZRÍNYI-SZOBOR ALKOTÓJA, BARBA PÉTER EMLÉKÉRE A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem központi helyén, a Zrínyi parkban található egy alkotás, az egyetem névadójának szobra, amiről

Részletesebben

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Budapest, 2011. február 18. Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Országos Igazoló Bizottság Cím/Address: H 1025 Budapest, Tömörkény u. 3/a. Levélcím/Letters: H 1255 Budapest, Pf.: 192 Tisztelt

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13.

MŰGYŰJTŐK HÁZA 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 75/1. Bálint Endre (1914-1986) Ady: Az

Részletesebben

Értékvizsgálati dokumentáció helyi egyedi védetté nyilvánításhoz

Értékvizsgálati dokumentáció helyi egyedi védetté nyilvánításhoz Értékvizsgálati dokumentáció helyi egyedi védetté nyilvánításhoz Budapest XII. kerület, Evetke út 2. (hrsz. 9230) Társasház, volt Lomnic társas szálló Budapest, 2011 EGYEDI ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉK VÉDETTÉ NYILVÁNÍTÁSA

Részletesebben

Somogy Megyei Levéltár. Stephaits Richárd szolgabíró iratai

Somogy Megyei Levéltár. Stephaits Richárd szolgabíró iratai Somogy Megyei Levéltár Stephaits Richárd szolgabíró iratai 1784-1848. XIV. 32. Terjedelem Raktári egységek száma Terjed ifm. elem kisdoboz, nagy doboz, 1 csomó, Iratok: 0. 04. ifm. kötet, Kötetek: - ifm.

Részletesebben

A közjogi kérdések az első világháború idején

A közjogi kérdések az első világháború idején A közjogi kérdések az első világháború idején Az Osztrák-Magyar Monarchia középcímere 1915 Kép forrása: Országos Széchényi Könyvtár http://mek.oszk.hu/01900/01905/html/cd8/kep ek/tortenelem/to391ehh08bor.jpg

Részletesebben

SULIMIX 2008. december 10 11. Millenáris. Intézmények elhelyezése a kiállításon

SULIMIX 2008. december 10 11. Millenáris. Intézmények elhelyezése a kiállításon SULIMIX 2008. december 10 11. Millenáris Intézmények elhelyezése a kiállításon 78 4 10 55 45 34 71 29 59 52 25 80 22 70 46 23 30 37 50 77 47 2 16, 17, 18 61 Alternatív Közgazdasági Gimnázium Arany János

Részletesebben

NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA

NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA Pályázati szakmai beszámoló az NKA Múzeumi Szakmai Kollégium 3508 altéma kódszámú kiírására NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA

Részletesebben

Családfa. Dr. Glück Lajosné (szül. Pollatschek Katalin) 1860 körül 1932. Löbl Árminné (szül. Bernfeld Katalin) 1870-es évek vége 1921

Családfa. Dr. Glück Lajosné (szül. Pollatschek Katalin) 1860 körül 1932. Löbl Árminné (szül. Bernfeld Katalin) 1870-es évek vége 1921 Családfa Apai nagyapa Dr. Glück Lajos 1850-es évek 1891 Apai nagyanya Dr. Glück Lajosné (szül. Pollatschek Katalin) 1860 körül 1932 Anyai nagyapa Löbl Ármin 1857 1930 Anyai nagyanya Löbl Árminné (szül.

Részletesebben

DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II. Gazdag István

DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II. Gazdag István DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II Gazdag István Kronológiánk második fejezetében városunk eseményekben, megpróbáltatásokban bővelked ő korszakát követjük nyomon a szabad királyi város státusának

Részletesebben

1052 Deák Ferenc utca Fehér Hajó utca Fehér Hajó utca Fehér Hajó utca

1052 Deák Ferenc utca Fehér Hajó utca Fehér Hajó utca Fehér Hajó utca Irányítószám Közterület neve Közterület jellege Házszám Tervezett időpont 1051 Október 6 utca 6 2017.01.04 1051 Október 6 utca 8 2017.07.10 1051 Október 6 utca 11 2017.01.06 1051 Október 6 utca 19 2017.01.09

Részletesebben

Családfa. Krajcsik Jakabné (szül. Srézinger Berta) kb /46. Grün Jánosné (szül. Weiner Emma)?? Krajcsik Jakab?? Grün János? Apa.

Családfa. Krajcsik Jakabné (szül. Srézinger Berta) kb /46. Grün Jánosné (szül. Weiner Emma)?? Krajcsik Jakab?? Grün János? Apa. Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Grün János? 1919 Grün Jánosné (szül. Weiner Emma)?? Krajcsik Jakab?? Krajcsik Jakabné (szül. Srézinger Berta) kb. 1852 1945/46 Apa Grün

Részletesebben

HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK

HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK 1 KALOCSA VÁROS ÉRTÉKVÉDELMI RENDELET FOTÓMELLÉKLET Az értékvédelmi rendelet alkalmazása során a fotók alatt lévő megjegyzések szerint kell eljárni!! HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK Alkony utca 8. Újvárosi óvoda

Részletesebben

LİRINTE. LİRINTE 1934. A RÉ- MAJOR, ELİTÉRBEN: JÓKAY IHÁSZ LAJOS Az eredeti kép tulajdonosa: Jókay Károly Budapest.

LİRINTE. LİRINTE 1934. A RÉ- MAJOR, ELİTÉRBEN: JÓKAY IHÁSZ LAJOS Az eredeti kép tulajdonosa: Jókay Károly Budapest. LİRINTE 1934. A RÉ- MAJOR, ELİTÉRBEN: JÓKAY IHÁSZ LAJOS Az eredeti kép tulajdonosa: Jókay Károly Budapest. LİRINTE 1934. A LİRINTEI VÍZIMALOM ZSILIPJE, A ZÚGGÓ Az eredeti kép tulajdonosa: Jókay Károly

Részletesebben

Mûszaki leírás. MNM Komplex fejlesztése 2010 c. tervpályázat. Tartalomjegyzék: 1. Építészeti gondolatok. 2. Építészeti megoldások

Mûszaki leírás. MNM Komplex fejlesztése 2010 c. tervpályázat. Tartalomjegyzék: 1. Építészeti gondolatok. 2. Építészeti megoldások Mûszaki leírás MNM Komplex fejlesztése 2010 c. tervpályázat Tartalomjegyzék: 1. Építészeti gondolatok 2. Építészeti megoldások 3. Táj- és kertépítészeti megoldások 4. Épületgépészeti megoldások 5. Összefoglaló

Részletesebben

Családfa. Buchhalter Lipótné (szül. Schiller Berta) Braun Ignácné (szül. Kestenbaum?)?? Buchhalter Lipót 1850-es évek 1908

Családfa. Buchhalter Lipótné (szül. Schiller Berta) Braun Ignácné (szül. Kestenbaum?)?? Buchhalter Lipót 1850-es évek 1908 Családfa Apai nagyapa Braun Ignác 1848 1929 Apai nagyanya Braun Ignácné (szül. Kestenbaum?)?? Anyai nagyapa Buchhalter Lipót 1850-es évek 1908 Anyai nagyanya Buchhalter Lipótné (szül. Schiller Berta) 1860

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL Köznevelési intézmény: Gyáli Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Felvételi körzet: Ady Endre utca páros oldal, páratlan

Részletesebben

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22.

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Hunyadi János és Kapisztrán János seregei 558 évvel ezelőtt, 1456. július 22-én állították meg a Nándorfehérvárt ostromló oszmán hadat. A győztes csata emlékére

Részletesebben

Értékvizsgálati dokumentáció helyi egyedi védetté nyilvánításhoz

Értékvizsgálati dokumentáció helyi egyedi védetté nyilvánításhoz Értékvizsgálati dokumentáció helyi egyedi védetté nyilvánításhoz Budapest XII. kerület, Pipiske út 4. = Svájci út 11. (hrsz. 9269/18) Társasház, volt társas szálló Budapest, 2011 EGYEDI ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉK

Részletesebben

Az ásatás és a feldolgozás eredményei

Az ásatás és a feldolgozás eredményei Beszámoló A római provinciális régészetünk egyik nagy adóssága volt és van is a tartomány védelmi rendszerének, a limes-vonalnak a rendszeres és szisztematikus kutatása, valamint a korábbi ásatások eredményeinek

Részletesebben

XIII. 13. Búz-Fitos-Ugró családok iratai 1771-1942

XIII. 13. Búz-Fitos-Ugró családok iratai 1771-1942 XIII. 13. Búz-Fitos-Ugró családok iratai 1771-1942 Terjedelem: 0,40 fm, 4 doboz, 4 raktári egység Raktári helye: Nagykőrös, II. emeleti folyosó Amint az a mellékelt genealógiai táblázatból is kitetszik,

Részletesebben

Gerlóczy Gedeon műépítész

Gerlóczy Gedeon műépítész Gerlóczy Gedeon műépítész Hadik ház, a Szatyor bárral 1921-ben Lehel Ferenc megírta az első Csontváry monográfiát. A művek fotózásánál Gerlóczyn és Lehelen kívül jelen volt Fényes Adolf, Lyka Károly és

Részletesebben

A TURÁNI KULTÚRA JELLEMVONÁSAI ÉS JELENTŐSÉGE

A TURÁNI KULTÚRA JELLEMVONÁSAI ÉS JELENTŐSÉGE r r. f A TURÁNI KULTÚRA JELLEMVONÁSAI ÉS JELENTŐSÉGE IRTA: DARKÓ JENŐ dr. gy- n Y r «tanár BUDAPEST, 1 936. Ez a különlenyomat megjelent A Magyar Tanítók Könyvtára első»előadások * e. kötetében VIII. IDŐSZERŰ

Részletesebben

Németország. Ha az építészet valóban megfagyott zene, akkor...

Németország. Ha az építészet valóban megfagyott zene, akkor... Németország... és szabadtéri éttermekkel, mint ez itt, ahol a blokkház mögött a város egyik jelképének a Frauenkirche templomnak a két tornya emelkedik. 49 Konzervált útipor A másik olyan emlékem, ami

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS IRODALMI HA GYA TÉKA

KOSSUTH LAJOS IRODALMI HA GYA TÉKA KOSSUTH LAJOS IRODALMI HA GYA TÉKA MAGYAR Nemzeti Múzeum és Kossuth Lajos örökösei közt a turini remete irodalmi hagyatéka tárgyában 1894 december elsején Budapesten kötött adás-vételi szerződés értelmében

Részletesebben

Wesselényi Miklós Mőszaki Szakközépiskola. Kiskırösi Négyek

Wesselényi Miklós Mőszaki Szakközépiskola. Kiskırösi Négyek Petıfi SándorS Wesselényi Miklós Mőszaki Szakközépiskola Kiskırösi Négyek Apja: Petrovics István mészáros mester volt. Anyja: Hrúz Mária, szlovák anya nyelvő volt. Petıfinek volt egy fiú öccse, akit Istvánnak

Részletesebben

Családfa. Deutsch Ignác Interjúalany. Pollák Béláné (korábban: Brandl Józsefné) (szül. Schwarz Klára ) Gyermekek

Családfa. Deutsch Ignác Interjúalany. Pollák Béláné (korábban: Brandl Józsefné) (szül. Schwarz Klára ) Gyermekek Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Schwarz? Schwarz?-né (szül.?) Deutsch Ignác 1828 1915 Deutsch Ignácné (szül. Weisz Teréz) 1860 1944 Apa Schwarz Mór 1877 1941 Anya Schwarz

Részletesebben

Budapest GuestRooms B&B. Budapest GuestRooms Danube Serviced Apartments. Budapest GuestRooms B&B

Budapest GuestRooms B&B. Budapest GuestRooms Danube Serviced Apartments. Budapest GuestRooms B&B Budapest GuestRooms B&B Budapest GuestRooms Danube Serviced Apartments Budapest GuestRooms B&B Vendégházunk a Palotanegyed egy felújított, klasszikus épületében helyezkedik el a város szívében, ahonnét

Részletesebben

Erasmus Hallgatói Beszámoló. Madrid. 2014/2015 ősz

Erasmus Hallgatói Beszámoló. Madrid. 2014/2015 ősz Erasmus Hallgatói Beszámoló Madrid 2014/2015 ősz Pontokba szedve próbálok segíteni Nektek, leendőerasmus ösztöndíjasnak, a Madridban eltöltendőfél/teljes év eltöltéséhez szükséges fontos információkkal.

Részletesebben

A kooperatív tanulásszervezés lehetőségei

A kooperatív tanulásszervezés lehetőségei Beszélj róla, és elfelejtem. Mutasd meg, és emlékszem rá. Vonj be, és megértem (Kínai közmondás) A kooperatív tanulásszervezés lehetőségei Sándorné Lakatos Marianna Bolyai János Általános Iskola Tehetséggondozás

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. június 27-én megtartott n y í l t ü l é s é r ő l.

JEGYZŐKÖNYV. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. június 27-én megtartott n y í l t ü l é s é r ő l. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. június 27-én megtartott n y í l t ü l é s é r ő l. Jelen vannak: Bognár Ignác, Dr. Csarnó Ákos, Csathó Csaba, Csákvári Antal, Császár Zoltán,

Részletesebben

Szóbeli felvételi vizsga: február 22-én (hétfő)

Szóbeli felvételi vizsga: február 22-én (hétfő) Sorszám: Azonosító száma Ált.Iskola neve Ált. Iskola címe Szóbeli felvételi vizsga: 2016. február 22-én (hétfő) 8 óra 15 perc 1. 71618711867 Kosztolányi Dezső Gimnázium 1012 Budapest, Attila u. 135. 2.

Részletesebben

VII. FEJEZET. Erdőhátság.

VII. FEJEZET. Erdőhátság. VII. FEJEZET. Erdőhátság. 1. A királyi ispánság falvai. 2. A Becsegergely nemzetség szállásterülete. 3. A Zóvárd és Barsa nem birtoktöredékei. A mezőség középső részén elterülő kisnemes falutömböt délről

Részletesebben

III. BUDAVÁR, KRISZTINAVÁROS, VÍZIVÁROS

III. BUDAVÁR, KRISZTINAVÁROS, VÍZIVÁROS III. BUDAVÁR, KRISZTINAVÁROS, VÍZIVÁROS Harmadik sétánk a Duna jobb partjára vezet. Ez a rész nem képez külön időrendi egységet, Lisztnek nem volt itt lakása, viszont mind ifjú, mind időskori látogatásai

Részletesebben

PADA DOKTORI ISKOLA / az Óvárosháza épületének megújítása

PADA DOKTORI ISKOLA / az Óvárosháza épületének megújítása PADA DOKTORI ISKOLA / az Óvárosháza épületének megújítása PALLAS ATHÉNÉ DOMUS ANIMAE ALAPÍTVÁNY BUDAPEST I. KERÜLET, ÚRI U. 21. 2016. ÁPRILIS Az épület, a 13. század második felétől, a budai polgárváros

Részletesebben

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001. Múzeumi nap 4 tematikája

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001. Múzeumi nap 4 tematikája Múzeumi nap 4 tematikája Múzeumi nap helye és ideje: Sárospatak, 2013. április 26. Címe: Résztvevők: Szakirodalom: Segédanyag: Oktatási, nevelési célok: Föl a hazáért és szabadságért A Túrkevei Kaszap

Részletesebben

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI Köntös László gy jteményi igazgató (Pápa) 2015 Szabadon tenyészik A Pápai Református Kollégium a történeti hagyomány szerint 1531 óta m ködik

Részletesebben

Háziorvosi körzetek. Dr. Balla Ferenc általános orvostan, sebész, Traumatológia szakorvos, háziorvostan

Háziorvosi körzetek. Dr. Balla Ferenc általános orvostan, sebész, Traumatológia szakorvos, háziorvostan Háziorvosi körzetek Körzet megnevezése/ Rendelés helye/ Háziorvos neve/ képesítési adatai I. számú felnőtt Kálvin tér 7. Dr. Király Tímea II. számú felnőtt Petőfi u. 14. Dr. Ungvári Zsigmond általános

Részletesebben

Z G I A T K Ö E R É E T T N

Z G I A T K Ö E R É E T T N Z G I A K Ö E R É E N B. D. Dezső (szül. 1930-) (B.D.-el nem sikerült kapcsolatba lépnünk, ezért az ő történetét, amelyet a Holokauszt Dokumentációs Központ irattárában őriznek, álnéven tudjuk csak közzétenni.)

Részletesebben

Nagy építkezések. NAGy építkezések

Nagy építkezések. NAGy építkezések Nagy építkezések NAGy építkezések A XX. század eleje a nagy építkezések kora Sza - badkán. A Szabadkai Magyar Népkör, Magyar Műve - lő dési Központ, ahogy nevezték, a Délvidék leg ré - gibb, folyamatosan

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868 1955 Az intézmény névváltozásai: Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

VIII. Henriknek a focira is jutott ideje

VIII. Henriknek a focira is jutott ideje 3. szint Január-február VIII. Henriknek a focira is jutott ideje Néhány felesége lefejeztetése(1), az angol haditengerészet kiépítése és a Rómával való szakítás közben VIII. Henriknek a jelek szerint a

Részletesebben

D jelű pályázat nyertesei

D jelű pályázat nyertesei 1. 37/1358/2012 Pesti Barnabás Élelmiszeripari és 2. 37/1359/2012 Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, EGYMI, Diákotthona és Gyermekotthona 200 000 Ft 3. 37/1361/2012 Kozma Lajos

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2011. szeptember 14-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2011. szeptember 14-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2011. szeptember 14-i ülés Az ülés napirendje 1. DEBRECEN (ex KASSA) TISZA típusú, folyam-tengeri áruszállító motorhajó. (Épült 1939-ben az újpesti Ganz és Tsa, Villamossági-,

Részletesebben

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa 2014-ben a Tolna Megyei Levéltári Füzetek 14. kötete látott napvilágot Tanulmányok Bírói számadás, emlékirat,

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

AZ IGAZSÁGBA VETETT HIT... A forradalom három vezet jének életrajza

AZ IGAZSÁGBA VETETT HIT... A forradalom három vezet jének életrajza AZ IGAZSÁGBA VETETT HIT... A forradalom három vezet jének életrajza Dr. Daróczi Gusztáv (1899 1979) 1 1899. június 3-án született Hajdúböszörményben. A család hat gyermeke közül volt a legid sebb. Apja

Részletesebben

József körút 70. (Nagykörút 20. vagy Nap utca 1.)

József körút 70. (Nagykörút 20. vagy Nap utca 1.) József körút 70. (Nagykörút 20. vagy Nap utca 1.) Tervek, építészek, tulajdonosok 1893 februárjából származnak nagyságos dr. Gergelyi Kálmán úr bérházának tervei. A műépítő Roszlozsnik Lukács volt, az

Részletesebben

Családfa. Lunczer Gyuláné (szül.?)?? Krausz Adolfné (szül.?)?? Krausz Adolf 1836 1928. Lunczer Gyula? 1925/26. Apa. Anya. Lunczer Lipót 1871 1930

Családfa. Lunczer Gyuláné (szül.?)?? Krausz Adolfné (szül.?)?? Krausz Adolf 1836 1928. Lunczer Gyula? 1925/26. Apa. Anya. Lunczer Lipót 1871 1930 Családfa Apai nagyapa Lunczer Gyula? 1925/26 Apai nagyanya Lunczer Gyuláné (szül.?)?? Anyai nagyapa Krausz Adolf 1836 1928 Anyai nagyanya Krausz Adolfné (szül.?)?? Apa Lunczer Lipót 1871 1930 Anya Lunczer

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

Kedvenc városom Szolnok 2015. Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 2. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom: 1.) 940 éve

Kedvenc városom Szolnok 2015. Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 2. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom: 1.) 940 éve Kedvenc városom Szolnok 2015. Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 2. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom: Hősök voltak mindannyian (URL: hosokvoltak.blog.hu) Jász-Nagykun-Szolnok Megye helyismereti

Részletesebben

Újra Kogutowicz Manó glóbuszairól egy készülő országos glóbuszkataszter kapcsán

Újra Kogutowicz Manó glóbuszairól egy készülő országos glóbuszkataszter kapcsán Újra Kogutowicz Manó glóbuszairól egy készülő országos glóbuszkataszter kapcsán Dr. Márton Mátyás egyetemi tanár ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék Szakfolyóiratunk 2008/12. számában Kogutowicz

Részletesebben

Társasházak felújítási pályázata 2009. - támogatásban részesült társasházak

Társasházak felújítási pályázata 2009. - támogatásban részesült társasházak Társasházak felújítási pályázata 2009. - támogatásban részesült társasházak Ssz: Cím: 1 Akadémia u. 7. 19 404 000 Ft 5 821 200 Ft kazáncsere 2 Alkotmány u. 4. 6 400 000 Ft 1 920 000 Ft tetőfelújítás I.

Részletesebben

REFERENCIÁK. ÖNT KÉPVISELJÜK AZ ABLAKGYÁRTÁSBAN! www.arthytherm.hu

REFERENCIÁK. ÖNT KÉPVISELJÜK AZ ABLAKGYÁRTÁSBAN! www.arthytherm.hu REFERENCIÁK ÖNT KÉPVISELJÜK AZ ABLAKGYÁRTÁSBAN! www.arthytherm.hu Fontosabb referenciáink a nyílászáró piacon: Közületi ügyfeleink: Eurocampus Kft: Miskolci egyetem rekonstrukciója (Miskolc egyetemváros,

Részletesebben

HONFOGLALÁS KORI SÍROK TÖRÖKKANIZSÁN ÉS DOROSZLÓN

HONFOGLALÁS KORI SÍROK TÖRÖKKANIZSÁN ÉS DOROSZLÓN HONFOGLALÁS KORI SÍROK TÖRÖKKANIZSÁN ÉS DOROSZLÓN FODOR ISTVÁN Főként a múlt század végén és a századfordulón a Délvidéken egyremásra kerültek el ő honfoglalás kori sírok és leletek, s ekkor indultak meg

Részletesebben

Zsidó népiskola Hódmezővásárhelyen

Zsidó népiskola Hódmezővásárhelyen Zsidó népiskola Hódmezővásárhelyen A hódmezővásárhelyi zsidó elemi népiskola története A zsidó iskolát az 1820-as évek közepén alapították. Ekkor még állandó épülettel és tantestülettel nem rendelkezett

Részletesebben

SZKA_209_22. Maszkok tánca

SZKA_209_22. Maszkok tánca SZKA_209_22 Maszkok tánca diákmelléklet maszkok tánca 9. évfolyam 207 Diákmelléklet 22/1 AUSZTRÁLIA TOTÓ Jelöld X-szel azokat a válaszokat, amiket helyesnek tartasz! Hány millió négyzetkilométer Ausztrália

Részletesebben

Szigor és tudás. Kubik Anna. Óidők az új időkben

Szigor és tudás. Kubik Anna. Óidők az új időkben Kubik Anna Szigor és tudás Óidők az új időkben Debrecentől messzi van szülőfalum, a Bakony-aljai Ősi. Talán nemcsak földrajzi távolságban, lelki alkatot tekintve is. Először Nyilas Misi története vezetett

Részletesebben

Esslingeni élménybeszámoló 2016/2. félév

Esslingeni élménybeszámoló 2016/2. félév Esslingeni élménybeszámoló 2016/2. félév Azért esett a választásom Esslingenre, mert több éve tanulom a német nyelvet és úgy éreztem, hogy csak német nyelvi környezetben tudok tovább fejlődni. Mielőtt

Részletesebben

10 OLD BOOKS (published before World War Two) AND 10 CONTEMPORARY BOOKS (published after 2000)

10 OLD BOOKS (published before World War Two) AND 10 CONTEMPORARY BOOKS (published after 2000) 10 OLD BOOKS (published before World War Two) AND 10 CONTEMPORARY BOOKS (published after 2000) ON THE GREAT WAR in Hungarian A Selected Bibliography September 2015 O L D B O O K S Old/1. Ajtay, Endre.

Részletesebben

Hallássérültek XXXII. Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye május Országos forduló a komplex történelmi, társadalmi ismeretek

Hallássérültek XXXII. Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye május Országos forduló a komplex történelmi, társadalmi ismeretek Hallássérültek XXXII. Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye 2014. május 15-16. Országos forduló a komplex történelmi, társadalmi ismeretek tantárgyból Reformkor, forradalom és szabadságharc Megoldókulcs

Részletesebben

GÉCZY NÓRA. Lovardából Mûvészeti Galéria: a fertõdi Esterházy-kastély hercegi lovardájának

GÉCZY NÓRA. Lovardából Mûvészeti Galéria: a fertõdi Esterházy-kastély hercegi lovardájának GÉCZY NÓRA Lovardából Mûvészeti Galéria: a fertõdi Esterházy-kastély hercegi lovardájának rekonstrukciós terve Az ICOMOS, az UNESCO mûemlékvédelmi világszervezete 2001-ben a legjobb nemzetközi diplomáért

Részletesebben

Országúti Kerékpár Diákolimpia Országos Döntő - Mezőnyverseny Debrecen-Bocskaikert, 2016. április 23.

Országúti Kerékpár Diákolimpia Országos Döntő - Mezőnyverseny Debrecen-Bocskaikert, 2016. április 23. II. kcs.-a-fiú 1 1 176 TOMKA István Püspökladányi Kálvin Téri Ált. Isk. 00:18:05 33,18 km/h 4 2 177 TOMKA Ruben Püspökladányi Kálvin Téri Ált. Isk. 00:18:13 00:00:08 32,94 km/h 6 3 6 GUT Gábor Zaránd Berettyóújfalui

Részletesebben

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Centenárium előtt a Szépművészeti Múzeum

Centenárium előtt a Szépművészeti Múzeum BAÁN LÁSZLÓ Centenárium előtt a Szépművészeti Múzeum Baán László Ma 99 éve, hogy 1906. december 1-jén Ferenc József császár és király látogatásával megnyitotta és átadta a székesfőváros közönségének a

Részletesebben

TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Helyi értékvédelmi javaslat alátámasztó munkarész készítette : Farkas

Részletesebben

FŐKÉTÜSZ Kft évi kéményellenőrzés sormunka ütemezése V. kerület

FŐKÉTÜSZ Kft évi kéményellenőrzés sormunka ütemezése V. kerület Közterület neve Közterület Dátum Házszám 1 Házszámtörés 1 Házszám 2 Házszámtörés 2 jellege (tervezett) Akadémia utca 1 3 2016.01.11 Akadémia utca 7 2016.04.01 Akadémia utca 7 2016.04.01 Akadémia utca 7

Részletesebben