EGY R1 GI DEBRECENI KERESKED6HAZ TCSRTÉNETÉB6L Nagybákay Antal Zelmos

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGY R1 GI DEBRECENI KERESKED6HAZ TCSRTÉNETÉB6L Nagybákay Antal Zelmos"

Átírás

1 EGY R1 GI DEBRECENI KERESKED6HAZ TCSRTÉNETÉB6L Nagybákay Antal Zelmos édesapám emlékének! A ház, melyről írni akarok, a mai Vörös Hadsereg útja 39. sz. alatti (a múlt században Piac utca 1823 sz.) régi, szép kalmárház. Debrecenben ma ez a ház a műemlékfellegű és városképi jelent őségű" épületek közé tartozik : lakóház, egyemeletes, klasszicista az 1820-as évekből, gömbösüveg boltozatú kapualjjal, díszesen faragott eredeti kapuszárnyakkal".' E rövid szakszer ű bemutató mellett álljon itt, a ház költ ői leírása is :... a Piac utcán ódon sikátorra emlékeztető, keskeny, hosszú kettős udvarával tömör méltóságában máig fennáll. Bástyavastagságú kőfalai között hídszerű felépítménnyel kettérekesztett várudvarán az emeletes öreg házba beépítve : boltív és lakószobák, óriási kalmárbolt, irodahelyiségek, raktárak, pincék s a második, bels ő udvar mélyén ólak, kocsiszínek sorakoznak zegzugos összevisszaságban, vastáblás ablakokkal, kongó vasajtókkal. Velencei művű réz oroszlánfejkilincses tölgykapun át lehet bejutni ide, a nehéz tölgykapun a ragyogó szép oroszlánfej már kívülr ől büszkén jelképezi az ősi nagykalmár gazdagságot... A nyiszorgós, kanyargós tölgyfa lépcsőkr ől rejtelmes homályba süpped ő folyosókon esténkint árnyalakok kelnek életre..."~ Azonban a ház klasszicista homlokzata ellenére sokkal régibb múltra tekint vissza az 1820-as éveknél. Ezekben az években minden valószínűség szerint csak átépítése, bővítése történt meg akkori tulajdonosa : Rickl I. József Zelmos anyag- és fűszerkereskedő, vagy ahogyan akkor nevezték : német kalmár" által a Zoltai Lajos, Debrecen város történetének egyik legkiválóbb kutatója szerint ugyanis :... a Piac utcai 39. sz. keskeny homlokzatú emeletes házat óta mondják magukénak a Pestről idetelepedett Rickl (Richel) József német kalmár elmagyarosodott egyenes leszármazottai. Ez a ház annakelőtte Fényes István kalmáré volt. Rickl József 1786-tól fogva lakott benne, három évig mint bérl ő... kereskedése 1 Balogh István : Debrece;n. Bp old. 2 Móricz Pál: Magyar Sirató. Feljegyzések, történetek a régi magyar életből. Tahitótfalu. É. n old. 3 Zelmos férfi kereszbnév, az Anselm német név magyar változata, női megfelelője az Anselmából magyarosított Zelma. 17

2 után első esztendőben 20,-, a másodikban 28,-, ben már évi 57,- Ft adót fizetvén." s Rickl József Antal német kalmárnak azonban már 1783 óta volt üzlete Debrecenben, ha nem is ebben a házban. Őt magát már aug. 14-én felvették a város polgárai közé (cívis). 5 Rickl József Antalról egyébként azt mondja a családi hagyomány, hogy mikor először lent járt Debrecenben, a főutcán kilépte a várost, s a város, ill. a főutca közepe táján nyitotta meg üzletét, s vett házat. Hogy a helyet jól választotta meg, bizonyság reá a Török császár" cég 130 éves múltja. A Debrecent akkoriban sűrűn meglátogató tüzek, így az szept. 16-i, jún. 11-i, ápr. 3-i és ápr. 5-i, mikor a városnak majdnem a fele leégett, csodálatosképpen mindig elkerülték a Rickl-házat, a Kistemplom" mindannyiszor gátat vetett a kalmárházra zuhanni készül ő tűztengernek s A ház, vagy ahogy másfél évszázadon át nevezték : a Rikli (Rickl) ház tulajdonosai 1771-től kezdve a házak évi államosításáig a következők voltak Gestefeld Mihály kalmár, Fényes István kalmár, Rickl József Antal kalmár, Rickl I. József Zelmos kalmár, Rick1 József Zelmosné Iváncsics Rozina, Rickl örökösök (Dragota Ignác), Rickl II. József Zelmos kalmár, Rickl József Zelmosné Brunner Mária, Rickl örökösök (Fabriczius Géza), Rickl Géza kereskedő, Rickl Gézáné Steinbach Lujza, Rickl örökösök, (Dr. Rickl László és Géza)~ A házban az első Rickl-házaspár : Rickl József Antal és felesége Meixner Katalin mai kifejezéssel élve csak ideiglenes bejelentővel laktak, mivel állandó pesti lakásuk volt a Váci utcában (üzlettel együtt) s Itt főleg a híres debreceni nagyvásárok alatt, vagy átutazóban kolozsvári fióküzletükhöz szálltak meg, illetve tartózkodtak. A család végleges beköltözése a debre- 4 Zoltai Lajos : Régi cívis galádak régi házai. Debrecen". Képes Híradója. XII. évf sz. 5 Debrecen váras matriculájában a bejegyzés így szól : 1785-ben : Jos. Rickel Mercator VIII. Ex Austria, r. kath. Taxa Rf 4.-" HBmL. IV. A. 1011/ s. 6 Nagybákay (Rickl) Antal Lajos : Rickl családi könyv (Kézirat) Debrecen s a Török császár" bolt Rickl Jórsef és fia Rickl József Zelmos alatt 1829-ig c. fejezet. Nagybákay Antal családi levéltára. 7 Nagybákay (Rickl) A. L. : i. m.' 8 Rickl József Antal az alsóausztriai Hürm plébániához tartozó Soos-i uradalomban született, Rickl János Lipót ~az uradalom gondnoka (Pfleger) és felesége Wagner Anna Borbália harmadik gyermekeként február 1-én. A szülők a fiukat keresked ő pályára adták év végéig, hét éven át tanulta a szakmát Anton Huster St. Pölten-i kereskedő üzletében, amiről szóló hivatalos bizonyítványa január 26-i kelettel cikkíró tulajdonában van június 20-án megvette rokonától Rickl Ferenc Bertalantól a pesti Váci utca 140. sz, alatti házat és a,vörös rákhoz" címzett anyag és fűszerkereskedést a puskapor árusítási joggal együtt. Ugyanez év július 14-én felvették a pesti polgárok közé. 1783, május 11-én nősült. Felesége Meixner Mátyás pesti anyag és fűszerkeresked ő választott polgár" és neje Weidl Terézia leánya Meixner Katalin;,aki tevékenyen belefolyt az üzlet munkáiba. Fióküzletet tartott fenn Kecskeméten, Debrecenben és Kolozsvárott : mindenütt csendes társ" üzletvezetővel között a pesti Szab. Polg. Keresked ők Testületének másodelöljárója és mindvégig tagja. Debrecenben azonban a céhenkívüli" kalmárok közt szerepel. Az 1811-i nagy devalvációkor csődbement és szeptember 15-én idősebbik fiánál Debrecenben halt meg, mint megrokkant özvegyember. 18

3 ceni házba június 25-én történt, amikor Rickl I. József Zelmos özvegy édesapjától átveszi a debreceni üzletet s Ettő l kezdve a család, vagy egyes tagjai megszakítás nélkül itt laktak, még néhány évvel az államosítás után is ben a ház emeletes és 9 szobája van. 1 Az emeleti lakásban gyűlt össze lassanként az a mintegy családi portré, amelyek közül sajnos csak az a néhány élte túl a II. világháború zivatarait, melyeket a család ifjabbik ágából származó néhai Nagybákay (Rickl) Antal Lajos, a család krónikása helyezett el a háború id őtartamára a debreceni Déri Múzeumban.ln A közel másfél száz év alatt más nevezetesebb lakói is voltak a háznak. Így az es szabadságharc alatt, mikor Debrecen volt az ország fővárosa, Nyáry Pál, a honvédelmi bizottmány alelnöke, a belügyek vezetője és Patay József képviselő kaptak itt szállást fizetés nélkül : 2 szobát'2 A Kossuth Lajos kormányzói udvartartásához mindent a debreceni polgárok adtak össze, így a porcelán étkészletet a Rickl család szolgáltatta ebbő l a házból, melyet aztán Kossuth Pestre távoztával a család újra visszakapott,, és melyet nagy becsben őrzött a II. világháború során történt csaknem százszázalékos megsemmisülésig.n3 A házban többször megfordult Petőfi Sándor is. Mindenesetre Debrecenben cserélte el díszkardját a ház egyik akkori gazdájának, Rickl II. József Zelmos nemzet ő r-főhadnagynak lovassági szolgálati kardjával. Petőfi kardját a család hosszú ideig e házban elfalazva, majd után elővéve őrizte. A II. világháború alatt Visegrádon volt elrejtve, de ott a harci események során nyoma veszett. l4 Ami a debreceni német kalmár" családot illeti, az es szabadságharcban négy tagja vett tevőlegesen részt, természetesen a magyarok oldalán. Kaffka Károly a Rickl Terézia férje, az egyik debreceni lovas nemzetőr század kapitányaként,a Petőfi barátja Rickl II. József Zelmos mint ugyanezen század főhadnagya, ifj. Dragota Ignác, a Rickl Anna fia mint a Nádor huszárok egyik hadnagya, végül Rickl Antal Vilmos mint a debreceni verespántlikás önkéntes lovasszázad hadnagya, majd főhadnagya, 9 Rickl I. József Zelmosnak a II. világháború során elveszett kis önéletírásában ez ál:llott : kam ex 25 Juny (1811) in Debretzin an und übernahm die vüterliche Handlung". A házat valószínű leg ugyanekkor, vagy később, apja halála után veszi át. Két nappal ezután (1812. szeptember 17-én) felvétetik Debrecen város polgárai közé, amikor is az elő írt esküt magyar nyelven teszi le. 10 Zoltai Lajos: Debrecen város helyrajza. Kézirat a Déri Múzeumban. 11 A képekről néhrai Nagybákay (Rickl) Antal Lajos vaskereskedő kezdeményezésére és költségén az es években fényképek készültek, így most az elpusztult képek is bemutathatók. A képek közül 12 db részt vett az március közötti Antik bútor, óra, és régi debreceni családi portrék" kiállításon a Déri Múzeumban. Ezek részletes leírása a kiállítás tárgymutatójában megtalálható. A családi képek festő i közül sok ismeretlen, de az ismertek között van : Donát János ( ), Pesky József ( ), Orlay-Petrics Soma ( ) és Thorn Mór ( ). 12 Debreceni Ellenőr okt. 15. sz. (Zoltai) 13 Nagybákay (Rickl) A. L. : i. m. a Török császár" bolt Dragota Ignác alatt, c. fejezet. Az étk~zletb ől egyetlen lapos tányér és egy mártásos csésze maradt meg. 14 Kéry Gyula: Friss nyomon. Apróságok. Pet őfi Könyvtár I, k old. 19

4 aki részt vett az aranykúti győztes csatában és az Arad környéki harcokban meg is sebesült. Az orosz cári csapatok első bejövetele után július 3-án ide szállásolták be az ifjú Paskievics herceget, aki az orosz cári IV. hadtesttel vonult be Debrecenbe. Ugyanez év augusztus 2-tól (a vesztett debreceni csata estéjétő l) újra neves lakója volt a Rickl háznak : Rüdiger gróf orosz lovassági tábornok, a III. orosz hadtest parancsnoka, aki innen indult Nagyváradon át Világos felé, aki előtt azután aug. 13-án Görgei Arthur honvédseregével együtt letette a fegyvert.is Itt kell megemlékeznem még egy érdekes körülményrő l is. A Rickl család a kisszámú jómódú katolikus családok közé tartozván, több mint száz éven át a ház szép kapualjában adott helyet saját költségén felállított tábori oltárnak az évenkénti rtrnapi körmenet alkalmából. A pörmenetet követően pedig a ház mindenkori gazdája villásreggelin látta vendégül (kb. 11 órakor) a nagy család oltár körül megjelent tagjait, néha ötödik unokatestvérig bezárólag. Közöttük szép számmal voltak a beházasodott protestáns családtagok is. Ez alkalommal, - legalábbis az közti időszakban mindig - az alábbi étrendet tartották : hideg rántott csirkemell és comb, füstölt házi sonka, friss piros retek rózsaalakra hámozva, több emeletes spanyolszél torta, égetett cukorkoronával ékesített dobostorta és végül friss nagyszenű eper. l' A végére hagytam, pedig talán evvel kellett volna kezdenem, hogy a ház rejtette magában a család részére a biztos megélhetést nyújtó szép anyag és fűszerkereskedést" mintegy 130 éven át, melynek cégére a Török császárhoz" volt címezve. E cégérek ma a Déri Múzeum tulajdonában vannak. (3 db) Az utolsó égért Szenes Fülöp festőművész festette Szept. 10-én.~ Ugyancsak a Déri Múzeumba került az a preparált cápa is, amely több mint száz évig függött a Rickl üzlet mennyezetén. E cápával kapcsolatban a cég alkalmazottai körében az a szokás fejlődött ki, hogy mikor az üzletb ő l végleg távoztak, névkártyájukat - ráírva, hogy meddig dolgoztak a cégnél és a nevezetesebb eseményeket is megörökítve, - betették a cápa félig nyitott szájába. Nagy kár, hogy mire a cápa a Városi Múzeumba (a Déri Múzeum elődje) került, az írások belőle elkallódtak. l9 Az üzlet segédei és tanulói különben egészen a múlt század végéig régi patriarkális szokás szerint a Rickl családdal együtt étkeztek. Minthogy pénteken a bőjt miatt, de takarékosságból néha más napokon is hús helyett bundáskenyér, azaz rántott zsemlye volt a főzeléken, ezt a fiatal, jó ét- 15 Lásd 13. sz. jegyzet, továbbá Szücs István : Szabad királyi Debrecen város történelme. Debrecen, III. k old., valamint S. J. (Sőregi János) : Széll János 48-as debreceni honvédhadnagy önéletírása. DKK évf old. 16 Szúcs L : i. m. III, k ill old. 17 Cikkíró visszaemlékezése ifjúkorára, amikor ezeken az úrnapi összejöveteleken személyesen részt vett. 18 Nagybákay (Rickl) A. L: i. m. A Török császár" bolt özv. Rickl József Zelmosné Brunner Márna és Fabriczius Géza; alatt c. fejezet. 19 B. S. : A debreceni Török császár" 150 éves kitömött cápája Hajdú-Bihar megyei Napló márt. 13. sz. Legendás története Leidenfrost Gyula: Kalandozások a tengéren. Egy tengerkutató naplója. Bp. 1924, , old. (ebben delfinként említve).

5 vágyú segédek elnevezték Riklipecsenyének". Ez az elnevezés a család körében ma is él.~ Az üzletrő l, vevőköréről, szállítóiról, alkalmazottairól, árucikkeiről külön tanulmányt lehetne írni. Most csak annyit, hogy egy birtokomban levő 1876-ban kiadott árjegyzéke 36 oldalon sorolja fel a kapható árucikkeket, oldalanként átlag tételben.zi Ez a sok áru is mind ott volt elhelyezve a ház raktáraiban, pincéiben, illetve az üzletben. Hosszú ideig a puskapor árusítása is a Rickl József, illetve a Rickl József Zelmos cég kizárólagos hatáskörébe tartozott ban a honvédség részére a város számlájára lőport is szállított az üzlet.~~ aug. 3-án Paskievics herceg az üzlet egész kininkészletét (30 font) a Ref. Kollégiumba küldette, ahol rengeteg hideglelős beteg orosz katona feküdt. Ugyanekkor a 600 üveg francia pezsgő készletet pedig a lakására, a Dégenfeld házba, (ma Vörös Hadsereg útja és Széchenyi utca sarok) vitette, ahol aug : 6-án nagy tiszti bált adott. Ekkor húzta Boka Károly, a híres cigányprímás a nevezetes nótát : Megvirrad még valaha, nem lesz mindig éjszaka!", amiért másnap alaposan megszenvedett. Paskievics herceg a bált követő napon a kinin fontját 300 forintjával, a pezsgő üvegét pedig aranyával fizette meg. Nem sokkal ezután a Kossuth-bankók megsemmisítése során a Rickl örökösöknek forintját égették el Debrecen piacán minden kártérítés nélkül. Ugyancsak a házban, a padláson volt elhelyezve számos ládában szépen sorszámozva az egész üzleti levelezés az 1780-as évekt ő l kezdve 1913-ig, az üzlet végleges bezárásáig. Sajnos ez a hatalmas közgazdasági dokumentumgyűjtemény az I. világháború során, és azt követően, majd a még megmaradt rész a II. világháború folyamán jórészt elkallódott. A levelezés kisebbik része szétszóródott szinte az egész világon. Nincs olyan klasszikus bélyegkiállítás Chicagótól Budapestig, ahol ne tűnne fel néhány Joseph Anselm Rickl in Debretzin" részére szóló bélyeges, vagy úgynevezett bélyegel őtti levél. A Magyar Bélyegmúzeum Budapesten is őriz több példányt, csak az állandó kiállítás tablóin mintegy 5 levelet számoltam össze. A levelekkel kapcsolatban meg kell említenem, hogy a Rickl üzlet levelek továbbításával is foglalkozott. Többek között igen sok esetben tett ilyen szolgálatot Kazinczy Ferencnek is.~ Az üzlet utolsó tulajdonosa Rickl Géza az üzletet 1913 szept. 1-ével Nagybákay (Rickl) A. L. : i. m. A Török császár" bolt rejtelmei c. fejezet Fűszer-anyag és Festék-áruk árjegyzéke Rickl József Zelmostól Debrecenben. Debrecen, Mr. HBmL. IV. A. loll~a old. Határozat : Ki fog adódni Rickl kereskedőnek, akinek vam egyedül ezen városban szabadsága arra, hogy puskaport árulhasson". Továbbá HBmL. IV. A. 1013/Tina /48. Rendkívüli kiadások ; szept. 6. Rickl J. Z.-nak lőporért, srétért, kapszliért gyutaicsért 21 Rft 19'kr okt. 25. Rickl J. Z:-nak 600 font ágyul őporért 393 Rft. Lásd 13. sz. jegyzet. Mónus Ferenc : Kollégiumi diák Kölcsey Ferenc s a frankirozott" levél. Kazinczy... amikor >;rsemjénben lakott, nem egy levelét vagy pakétáfát... debreceni ismerőse... Rickl József Zelmos itteni jóhfrű keresked őnél tette le, ahonnan aztán alkalmi ember vitte tovább Semjénbe, vagy Rickl őrizte tovább, míg Kazinczy nern rendelkezett azokkal". DKK , old. 2 1

6 bezárta. Helyén azóta több más profilú kereskedés működött. Szépen berendezett fényképészüzlet és műterem van benne. A házra a Rickl család már jóval a városi közvilágítás bevezetése előtt, az 1830-as évek közepe óta esténkint ég ő lámpást függesztett ki, amivel hozzájárult a közbiztonság fokozásához. A régi kalmárház a Kistemplom", vagy Csonkatorony" szomszédságában ma is. méltó dísze Debrecen főutcájának. About the history ofan old merchant house in Debrecen Antal Zelmos Nagybákay The author describes briefly the history of a one storied building with a neoclassic front at 39 in the main street of Debrecen. The house was owned by the Rickl family between 1789 and On the groundfloor and in the back depositary were placed the grocer's shop of József Rickl from 1783 till 1913 and the shops of József Zelmos Rickl after Besides the Rickl family the house had several famous occupants, such as Pá1 Nyári, vice-president of the National Defence Committee in 1848/49 and member of Parliament József Patay. Sándor Petőfi also visited the place, and exchanged swords with the cavalry home-guard lieutenant József Zelmos Itickl II, whose younger brother was lieutenant of the volunteer squadron with the red ribbon of Debrecen, Antal Vilmos Rickl. Prince Pashkievich the younger, and later the Russian cavalry general count Ruediger were also billeted there, and it was in front of the latter that Artúr Görgey with the Hungarian Army capitulated on the 13th of August 1849 at Világos. In the doorway of the house there was an altar set up by the Rickl family for more than a century for the Corpus Christi procession. The painted trade-signs of the Turkish Emperor shop of Rickl, together with the prepared shark skin once exhibited in the shop were taken to the Déri Museum. Following the I830ies there was a burning lamp hanging in the evenings (before street-lighting). Even today a there is a shop in the house, a photographic--studio ÍIs ucmopuu cmapozo deópegeucxozo xynetiecxozo donna,1~p Axma~ 3ennaouf Hadbóaxau Asrop crarba saaxonmr ~rarehei3 c acropaeií Haxo,ga~eroca aa rhasaok yrr8ge,i~e6petxeaa (JW 39),~syxsraxcsoro s;~aaga c cpacarom s crane xhaccauxsma. C 1789-ro ao 1951-rTx ror AoM ósrn co6crsexxocrbio cemaa Paxh. Ha aepsom 3raxce a s sa,~mrx exhagc~x nomem~efmxx xaxoaahaca roprosha óaxaheefi a MarepaeH c I783-ero ao 1913-r,~ roa Paxna 1'Ioxcec~a, a c 1812-ro roaa Paxha?!Io~xecpa 3emKOma. KpoMe cemaa Paxh s 3rOM AoMe xa3.tm a,apyrae assecrxrie nar~a : rax, s ro~ax saueape3apear 0óopoHaoro xomarera llah Hapa x Reayrar d~ioxcec~ liaraa. Sbn;ah saeca a IIIaaAop IIeriycpa, KOTOpbII3 OŐMeHAJICH CaÓJ13II14H C X03SIaHOM- CTapmaM hefiteaaarom xasahepaa PaxhoM hioxcecpom 3emvtameM, Mha,gm~aft ópar xoroporo Paxn Aarah BAJI" Mom 6s~h crapmam hekrexaarom Reópeueacxoro xpacaoóa$rxoro Roóposohaxoro xasahepa~exoro 3cxaupo$a. 3Aeca óaih aome~ea MnaAmsk xxxsb llacxesa~, rrosxce pyccxa~ xasahepa~exah reaepah rpacp PFO,ttarep, aepea xoroprnk 13 asrycra 1849-ro roaa y Baharoma choxmha opyxcxe apmaa Aprypa Téprea. B soporax RoMa óohee eem aa aporaxcexxa cra her cemba Paxh crasaha ahrapb so spema xpecraoro xora s Reas I'ocao,~Hx. B Myseü am. J.itepa uouana srhsecxe MarasaHa «TypeuxaH Cyhraa» g smecre c ~mma sacesmaa s Marasaae apeaapaposam;aa axyha. Kaxcgrhit se~ep, aa~xxaa c 1830-bix rouos (e~e,uo 06- II;ecrseaaoro yha~oro ocsease~a) xa AoM saisemasahca ropxup~~ cpoaapb. B srom p(ome a s aama,~ xaxo,aarca amehae ~pororpac~aa. Gyulai Zsigmond : Most, hogy becsukódtak egy 140 éves (csak 130 éves volt, megjegyzés a cikkírótól) cég ajtajai, a krónikás ösztönével vettem kezembe a Rickl ház kilincsét és léptem át a legrégibb német kalmár" dinasztia küszöbét. A kapu felett még ott ásítozik a két évszázad előtt vert oroszlánfej. Olasz ötvösök kézimunkája, a benyílásokat nehéz vasajtók zárják el az idegen szem elől..." Debreceni Független Újság szept. 7. Zoltai Lajos: A közvilágítás megindulás. Debrecenben. Az első utcai lámpák. A 30-as évek közepetáján (1830) néhány magánház és üzlet homlokzatán kigyulladt esténkint egy-egy haloványan pislákoló lámpás. Akik így jó példával mentek elöl, azok közül feljegyezve mamadt Bauer Antal lakatos, Harmathi János ecetes, Rickl József fűszerszámos és Vass Benjámin tanácsnok neve". Debreceni Újság ápr. 22.

A Semmelweis család eredete és története The roots and history of Family Semmelweis

A Semmelweis család eredete és története The roots and history of Family Semmelweis A Semmelweis család eredete és története The roots and history of Family Semmelweis v. Prof. k.kapronczay@freestart.hu Initially submitted October 20, 2010; accepted for publication November 5, 2010 Abstract:

Részletesebben

Bükkösd község helytörténete 1950-ig

Bükkösd község helytörténete 1950-ig Bükkösd község helytörténete 1950-ig Tisztelt Olvasó! Felhívom szíves figyelmét, hogy Bükkösd helytörténetéről szóló dokumentum teljes tartalma szerzői jogi védelem alatt áll. Így annak - akár teljes tartalmának

Részletesebben

Öt nemzedék: a Mannó család története

Öt nemzedék: a Mannó család története 123 Bácskai Vera Öt nemzedék: a Mannó család története Kevés pesti család története követhető nyomon több mint két évszázadon keresztül. A ritka kivételek közé tartozik a Mannó család, köszönhetően annak,

Részletesebben

PORCSALMY GYULA. Hajdúböszörmény rövid története a Hajdúkerület megszűnéséig

PORCSALMY GYULA. Hajdúböszörmény rövid története a Hajdúkerület megszűnéséig H A J D Ú - B I H A R M E G Y E I M Ú Z E U M O K K Ö Z L E M É N Y E I 3. PORCSALMY GYULA Hajdúböszörmény rövid története a Hajdúkerület megszűnéséig HAJDÚ-BIHAR M E G Y E I MÚZEUMOK KÖZLEMÉNYEI SZERKESZTI:

Részletesebben

XII. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM 31. 2012.

XII. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM 31. 2012. XII. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM 31. 2012. Kiss Ern (Simon M. Veronika festménye) (A kép magántulajdonban van) A Ferenc József forrás színezett nyomat (Budáné Bocsor Ágnes ajándéka) A Nagyvendéglő kávézója képeslap,

Részletesebben

A Györgyi (Giergl) és Zámor család története

A Györgyi (Giergl) és Zámor család története Jelige: Félszemmel, de nem fél szívvel Írogattam este, reggel Írta: Dr. Györgyi Gézáné Zámor Magda (1907-1994) 1990 A Magyar Történelmi Társulat családtörténeti pályázatán 1991. ápr. 15.-én különdíjjal

Részletesebben

ZÁGOREC-CSUKA JUDIT A ZRÍNYIEK NYOMÁBAN. tanulmánykötet SZAKLEKTOROK DR. GÖNCZ LÁSZLÓ DR. BENCE LAJOS NYELVI LEKTOR DR.

ZÁGOREC-CSUKA JUDIT A ZRÍNYIEK NYOMÁBAN. tanulmánykötet SZAKLEKTOROK DR. GÖNCZ LÁSZLÓ DR. BENCE LAJOS NYELVI LEKTOR DR. ZÁGOREC-CSUKA JUDIT A ZRÍNYIEK NYOMÁBAN tanulmánykötet SZAKLEKTOROK DR. GÖNCZ LÁSZLÓ DR. BENCE LAJOS NYELVI LEKTOR DR. VARGA JÓZSEF ZÁGOREC-CSUKA JUDIT, 2003 Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület Pilisvörösvár,

Részletesebben

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY FOTÓTÖRTÉNETE

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY FOTÓTÖRTÉNETE HÓDMEZŐVÁSÁRHELY FOTÓTÖRTÉNETE BERNÁTSKY FERENC 145 esztendővel ezelőtt, 1869-bennyílt meg az első fényképészeti műterem Hódmezővásárhelyen. Jelen tanulmányunkban az azóta eltelt közel másfél évszázad

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII

Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 293 omoltai Lajos w~~n~l

Részletesebben

Sétál a család Veszprémben A zsidó múlt nyomában

Sétál a család Veszprémben A zsidó múlt nyomában Sétál a család Veszprémben A zsidó múlt nyomában A kiadvány a Miniszterelnökség Civil Alap 2014. pályázati program támogatásával, a Magyar Holokauszt Emlékév 2014. keretében jött létre. Magyar Nemzeti

Részletesebben

X. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 26. 2010.

X. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 26. 2010. X. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 26. 2010. Füredi villasor 1915 körül (A háttérben jobbra a Tornay villa) (képeslap, Városi Helytörténeti Gy jtemény) FÜREDI HISTÓRIA X. ÉVFOLYAM 3. sz. 2010. december 1 Felelős szerkesztő:

Részletesebben

A pap válasza: Ámen. (= Úgy legyen)

A pap válasza: Ámen. (= Úgy legyen) f ü z e t e k Emlékek nélkül, népeknek híre csak árnyék... (Vörösmarty Mihály) az Er dé lyi Ör mény Gyö ke rek Kul tu rá lis Egye sü let ha vonta meg je lenő ki ad vá nya XVII. év fo lyam 195. szám A Fővárosi

Részletesebben

A battonyai római katolikus egyházközség története (Írta: Bajnai Beke István)

A battonyai római katolikus egyházközség története (Írta: Bajnai Beke István) A battonyai római katolikus egyházközség története (Írta: Bajnai Beke István) Battonya régmúltjának vázlatos története a XIX. század elejéig Battonya környéke már a Római Birodalom idején lakott hely volt.

Részletesebben

IV. évfolyam, 1. szám

IV. évfolyam, 1. szám ISSN 2063-0077 A MAGYAR CSALÁDTÖRTÉNET-KUTATÓ EGYESÜLET KIADVÁNYA Stephan Kekule von Stradonitz Über eine zweckmäßige Bezifferung der Ahnen című híres cikkének első és utolsó két oldala Forrás: http://wiki-de.genealogy.net

Részletesebben

Dobrossv István A MISKOLCI VENI^FOGADÓK ÉSAVENDÉGLÁTÁS TÖRTÉNETE M51945

Dobrossv István A MISKOLCI VENI^FOGADÓK ÉSAVENDÉGLÁTÁS TÖRTÉNETE M51945 Dobrossv István A MISKOLCI VENI^FOGADÓK ÉSAVENDÉGLÁTÁS TÖRTÉNETE M51945 BORSODI KISMONOGRÁFIÁK 21 Dobrossy István A MISKOLCI VENDÉGFOGADÓK ÉS A VENDÉGLÁTÁS TÖRTÉNETE (1745-1945) Herman Ottó Múzeum Miskolc,

Részletesebben

A KARCAGI MÚZEUM ALAPÍTÁSA ÉS ELSŐ LELTÁRA. I. A karcagi múzeum alapítása

A KARCAGI MÚZEUM ALAPÍTÁSA ÉS ELSŐ LELTÁRA. I. A karcagi múzeum alapítása FAZEKAS MIHÁLY A KARCAGI MÚZEUM ALAPÍTÁSA ÉS ELSŐ LELTÁRA I. A karcagi múzeum alapítása A karcagi múzeum alapításának történetéről sokan írtak már. Ezek a kutatók - Péter László, Balassa Iván, S. Kovács

Részletesebben

Magyar művészet Kárpátalján

Magyar művészet Kárpátalján m INTER x Kultúr - és művészettörténeti vázlat Magyar művészet Kárpátalján A kárpátaljai vonatkozású képzőművészeti szakirodalom áttekintését követően megállapítást nyert, hogy a négymegyényi terület magyar

Részletesebben

EGY SOPRONI ZSIDÓ CSALÁD VÁZLATOS TÖRTÉNETE 1946-IG

EGY SOPRONI ZSIDÓ CSALÁD VÁZLATOS TÖRTÉNETE 1946-IG 1 Jelige: A hatosztálynyi gyerekből egyedül én jöttem vissza. Lederer Gertrud. EGY SOPRONI ZSIDÓ CSALÁD VÁZLATOS TÖRTÉNETE 1946-IG Bevezető Egy nép közös álma Izrael. Mint minden álomnak, ennek is van

Részletesebben

Városunk. Kossuth-emlékek a Belvárosban. Pesti piac a rakparton. Pestszentimre Gyûjtemény. Budapesti Honismereti Híradó

Városunk. Kossuth-emlékek a Belvárosban. Pesti piac a rakparton. Pestszentimre Gyûjtemény. Budapesti Honismereti Híradó Városunk Budapesti Honismereti Híradó VIII. évfolyam 4. szám Kossuth-emlékek a Belvárosban Pesti piac a rakparton Vászonsátor alól vascsarnokba költöztek Lakás munkahely esküvõ Kedden és pénteken nyüzsgõ

Részletesebben

Borsos Miklós rajzai Lipták Gáborról

Borsos Miklós rajzai Lipták Gáborról ALiptákHáz A Lipták Ház és lakói címû sorozatunk elérkezett egy olyan szakaszába, hogy most már Lipták Gábor írót, a házigazdát és a ház egykori lakóit, az azóta már nagyrészt halhatatlanná vált írókat,

Részletesebben

SZEGÉNY EMBER GAZDAG ÉLETE

SZEGÉNY EMBER GAZDAG ÉLETE SZEGÉNY EMBER GAZDAG ÉLETE SZABÓ LÁSZLÓ EMLÉKEZÉSEI I. BUDAPEST, 1928 ATHENAEUM IRODALMI ÉS NYOMDAI R.-T. DÉLMAGYARORSZÁG HÍRLAP ÉS NYOMDAVÁLLALAT R.-T, NYOMÁSA, SZEGED I. Hogyan vándorolt Szeged városa

Részletesebben

Húszéves lett az Alta Ripa halfőzőverseny

Húszéves lett az Alta Ripa halfőzőverseny XVII. évfolyam 8. szám Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu 2007. augusztus A kenyérszenteléstől az aratóbálig Szent István műve ma is áll, úgy hívják: Magyarország Mázlijuk volt a díszőrséget

Részletesebben

Szeged fotótörténete 1859-1913 forgatókönyv. Tartalomjegyzék. Bevezetőszöveg 1 tabló Szöveges tablók 23 db Fényképes tablók 57 db

Szeged fotótörténete 1859-1913 forgatókönyv. Tartalomjegyzék. Bevezetőszöveg 1 tabló Szöveges tablók 23 db Fényképes tablók 57 db 1 Szeged fotótörténete 1859-1913 forgatókönyv Tartalomjegyzék Bevezetőszöveg 1 tabló Szöveges tablók 23 db Fényképes tablók 57 db 2 Szeged fotótörténete 1859-1913 A nagyobb vidéki városokban az 1860-as

Részletesebben

Fürdővendégek Balatonfüreden (különös tekintettel Szabolcs megyére és Nyíregyházára)

Fürdővendégek Balatonfüreden (különös tekintettel Szabolcs megyére és Nyíregyházára) KATONA CSABA Fürdővendégek Balatonfüreden (különös tekintettel Szabolcs megyére és Nyíregyházára) Az utóbbi időben megnőtt az érdeklődés a múlt századi fürdőkultúra, mint a polgári szabadidő eltöltésének

Részletesebben

Városunk. Árvíz a Ferencvárosban Az emlékezetes nagy vízözön. Kerületünk õsi falvai. Egy családról az Erdõs Renée Házban. Budapesti Honismereti Híradó

Városunk. Árvíz a Ferencvárosban Az emlékezetes nagy vízözön. Kerületünk õsi falvai. Egy családról az Erdõs Renée Házban. Budapesti Honismereti Híradó Városunk Budapesti Honismereti Híradó XII. évfolyam 1. szám Ingyenes Árvíz a Ferencvárosban Az emlékezetes nagy vízözön Kerületünk õsi falvai Középkori elõdtelepülések a XVI. kerületben Elegáns és ötletes

Részletesebben

KISGRAFIKA. Nagy László Lázár fametszete, X2, Op. 664 (2008), 155 90 TARTALOM

KISGRAFIKA. Nagy László Lázár fametszete, X2, Op. 664 (2008), 155 90 TARTALOM KISGRAFIKA 47. évfolyam. Megjelenik egy évben négyszer. Kiadja a Kisgrafika Barátok Köre Grafikagyűjtő és Művelődési Egyesület. Postacím: 1538 Budapest, Pf. 519., internetcím: www.kisgrafika.hu Szerkesztőbizottság:

Részletesebben

Komádi története és népélete

Komádi története és népélete Komádi története és népélete Írta és szerkesztette: Dr. Makai Sándor Lektorálta, javította: Dr. Makra Zsigmond kandidátus Dr. Makai Sándor, 2001. Kiadja: Magyar Téka Erkel Sándor Könyvesház, Békéscsaba

Részletesebben

Zsidó magyarok Szegeden, Löw Lipót és Löw Immánuel

Zsidó magyarok Szegeden, Löw Lipót és Löw Immánuel Varga Papi László 1 Zsidó magyarok Szegeden Örülök, ha használhatónak találod, s ha hivatkozol e helyre, megköszönöm! Varga Papi László Zsidó magyarok Szegeden, Löw Lipót és Löw Immánuel Bába Kiadó Szeged

Részletesebben

A HORTOBÁGY FEJL ŐDÉSTÖRTÉNETÉNEK VÁZLATA ÉS LEVÉLTÁRI FORRÁSAI Béres András

A HORTOBÁGY FEJL ŐDÉSTÖRTÉNETÉNEK VÁZLATA ÉS LEVÉLTÁRI FORRÁSAI Béres András A HORTOBÁGY FEJL ŐDÉSTÖRTÉNETÉNEK VÁZLATA ÉS LEVÉLTÁRI FORRÁSAI Béres András Hortobágy, vagy mint korábban nevezték, Nagyhortobágy" puszta az Alföldön, de az egész országban legtágasabb, minden részében

Részletesebben

Antal József GYÖRGYFALVA GYÖRGY PÁSZTOR NÉPE

Antal József GYÖRGYFALVA GYÖRGY PÁSZTOR NÉPE Antal József GYÖRGYFALVA GYÖRGY PÁSZTOR NÉPE Antal József GYÖRGYFALVA GYÖRGY PÁSZTOR NÉPE 2005. Antal József, 2005. 407272 Györgyfalva 297. szám Kolozs megye, Románia Tel: +40 745 642 490 Lektorálta:

Részletesebben