ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE"

Átírás

1 ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE január december 31. Budapest, május 30. 1

2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalatcsoport bemutatása, a konszolidációs kör módosítása 2. A vállalatcsoport számviteli politikája 2.1. Az alapelvek kiegészítése és értelmezése 2.2. A fordulónap és az összeállítással kapcsolatos szabályok 2.3. A választott eredménykimutatás magyarázata 3. A konszolidált mérleg és eredménykimutatás kialakítása során alkalmazott módszerek bemutatása 3.1. A konszolidációs kör kialakításánál alkalmazott módszerek 3.2. A konszolidálás előkészítése során alkalmazott módszerek 3.3. A tőkekonszolidálás során alkalmazott módszer 3.4. A részesedések értékelésénél alkalmazott módszer a társultként kezelt vállalkozások körében 3.5. Az adósságkonszolidálásnál alkalmazott módszer 3.6. A közbenső eredmény kiszűrésénél alkalmazott módszer 3.7. A hozamok és ráfordítások kiszűrésénél alkalmazott módszerek 3.8. A latens adók képzésénél alkalmazott módszer 4. A konszolidált mérleg és eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítő adatok II. A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET TÁBLÁZATAI 1. Befektetési tükör 2. Konszolidációs tételek 3. Vállalatcsoport létszám-, és béradatai 4. Vállalatcsoport vagyoni és pénzügyi helyzetét jellemző mutatószámok 2

3 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A VÁLLALATCSOPORT BEMUTATÁSA, A KONSZOLIDÁCIÓS KÖR MEGÁLLAPÍTÁSA A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. jogelődei révén 47 éves múltra tekint vissza. Elődei, az 1964-ben alapított Konjunktúra- és Piackutató Intézet (KOPINT) és az ban létrehozott Datorg Külkereskedelmi Adatfeldolgozó és Szervező Rt., melyeknek összevonásával 1987-ben jött létre a KOPINT-DATORG Konjunktúra-, Piackutató és Informatikai Intézet. A Társaság szeptember 21. napjától egyszemélyes részvénytársaságként működik. A közgyűlés hatáskörét az egyedüli részvényes gyakorolja, alapítói határozat formájában. A részvényeket április 22-én vette át a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban: MNV Zrt.) 2007 óta a vállalat fő tevékenysége teljes körű infokommunikációs szolgáltatások nyújtása. Legnagyobb megrendelői államigazgatási szervek és országos hatáskörű intézmények, de gazdálkodó szervezetek, vállalkozások és magánszemélyek is igénybe veszik egyes szolgáltatásait. A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. stratégiai céljai között első helyen a kormányzati infrastruktúra működtetése, e-közigazgatási megoldások támogatása, valamint kormányzati szintű alap és emelt szintű informatikai szolgáltatások állnak. A vállalat tevékenységével az európai integrációba szervesen beépülő, hazai közszféra előtt álló, innovációs kihívásoknak kíván magas színvonalon eleget tenni. A kormányzati infokommunikációs szolgáltatások színvonalának folyamatos emelése mellett, a vállalat fontos célkitűzése, hogy elősegítse a felhasználók hozzáférését a korszerű infokommunikációs megoldásokhoz, ezáltal hozzájárulva hazánk versenyképességének növeléséhez. 3

4 A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban a ''Társaság''), melynek székhelye 1081 Budapest, Csokonai u. 3, fő tevékenységi köre 6209 egyéb információ-technológiai szolgáltatás. A Társaság szeptember 21. napjától egyszemélyes részvénytársaságként működik. A közgyűlés hatáskörét az egyedüli részvényes gyakorolja, alapítói határozat formájában. A részvényeket április 22-én vette át a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban: MNV Zrt.) Az Alapító a év során két alkalommal, pénzbeli hozzájárulással tőkét emelt a társaságban. A második tőkeemelés Cégbírósági bejegyzése a jegyzett tőke vonatkozásában január 18- án született meg, így a tárgyév végén a társaság alaptőkéje ,- Ft volt. Az MNV Társaság 22/2012. (II.03.) számú határozatával Szabó Zoltán Attilát nevezte ki a Társaság vezérigazgatójává február 6. napjától határozatlan időre, egyidejűleg megválasztotta az Igazgatóság tagjává február 3. napjától május 31. napjáig. Az MNV a 492/2012 (XII. 10.) számú Határozatában a Társaság cégnevét NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságra, rövidített cégnevét NISZ Zrt. -re módosította. A vállalatcsoport a tárgyév végén négy társaságból áll. A Társaság június 1-el Dr. Nagy József tulajdonában lévő Kopint-Datorg Informatikai és Vagyonkezelő Kft. (továbbiakban: KDIV Kft.) üzletrészét névértéken megvásárolta, így a Kft. 100%-ban a Társaság tulajdona. A vállalatcsoport szeptember 1.-el bővült a Pro-M Professzionális Mobilrádió Zrt.-vel (továbbiakban: Pro-M Zrt.) amely a készenléti szervek részére nyújt egységes digitális rádiótávközlő (EDR) szolgáltatást. A Pro-M Zrt. 100 % tulajdonosa a augusztus 31.-i adásvételt követően a NISZ Zrt. 4

5 A csoport február 28-tól bővült az IdomSoft Informatikai Zrt-vel, fő üzleti tevékenysége az informatikai szolgáltatások nyújtása. Tevékenysége döntő részét a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH) számára nyújtott informatikai szolgáltatások jelentik. A Hódiköt Rt. felszámolás alatt áll, mivel nincs fedezet a 62 ezer Ft-os befektetés visszanyerésére, ezért értékvesztés került elszámolásra még a 2010 év során. A leányvállalatokon keresztül nincs más kapcsolt vállalkozása a Társaságnak. A vállalat csoport és között a Számvitelről szóló évi C törvény értelmében nem készített konszolidált beszámolót. A Számvitelről szóló évi C. törvény szerinti határértékek alapján a Társaság újra konszolidált beszámoló készítésre kötelezett a évtől. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban KDIV Kft. Neve, székhelye KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft Budapest, Csokonai u Saját üzletrész aránya (%) 100,00% 100,00% Részesedés névértéke Saját tőke Jegyzett tőke Tartalékok összege Mérleg szerinti eredmény

6 Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban ProM Zrt. Neve, székhelye Pro-M Professzionális Mobilrádió Zrt Budapest Száva utca Saját üzletrész aránya (%) 100% 100 % Részesedés névértéke Saját tőke Jegyzett tőke Tartalékok összege Mérleg szerinti eredmény Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban IdomSoft Zrt. IdomSoft Informatikai Zrt. Neve, székhelye 1134 Budapest Tűzér utca Saját üzletrész aránya (%) 100% 100 % Részesedés névértéke Saját tőke Jegyzett tőke Tartalékok összege Mérleg szerinti eredmény

7 2. A VÁLLALATCSOPORT SZÁMVITELI POLITIKÁJA 2.1. Az alapelvek kiegészítése és értelmezése A vállalatcsoport számviteli politikájának alapján a számvitelről szóló évi. C. sz. törvény határozza meg. A vállalatcsoport a számviteli alapelveket a törvény meghatározása értelmében alkalmazza. A vállalatcsoport az egységes értékelést az egymással összhangban lévő, egységes értékelési eljárásokat tartalmazó egyedi számviteli politikákkal valósítja meg. A konszolidált éves beszámoló összeállítása során is érvényesíteni kell az Sztv. alapelveit, különös tekintettel a lényegesség elvére, mely szerint a konszolidált éves beszámolóban szerepeltetni kell minden lényeges tételt, amely hatással lehet a megbízható és valós összképre, valamint a tulajdonosok e beszámoló alapján meghozandó döntéseire. A konszolidációnál alkalmazott alapelvek: egységes értékelés, valutanem, fordulónap elve, konszolidációs kör és beszámoló tartalmi teljességének elve, konszolidálás folytonosságának elve, belső kapcsolatok kiszűrésének elve, lényegesség és gazdaságosság elve. A konszolidált éves beszámoló az Sztv. szerint készül, forintban. A konszolidált éves beszámoló a következő részekből áll: Konszolidált mérleg Konszolidált eredmény-kimutatás Konszolidált kiegészítő melléklet A konszolidált éves beszámoló mellett, azzal összhangban el kell készíteni a konszolidált üzleti jelentést is. 7

8 A Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., mint anyavállalat az Sztv. alapján, annak 1.sz. melléklete szerinti A típusú mérleget az 6.sz. melléklet szerinti kiegészítésekkel, a 2.sz. melléklet szerinti összköltség eljárással készített eredménykimutatást a 6.sz. melléklet szerinti kiegészítésekkel köteles összeállítani, mint a konszolidált éves beszámoló részét képező mérleget és eredménykimutatást A fordulónap és az összeállítással kapcsolatos szabályok Az anyavállalkozás a számviteli törvénynek megfelelően a konszolidált beszámoló fordulónapját december 31-i időpontban határozta meg. A konszolidált beszámoló mérlegkészítésének időpontja május 30. A konszolidálásba a vállalat három leányvállalatát teljes körűen vonja be, a tőkekonszolidáció során az első bevonás időpontja: - KDIV Kft január 1. - Pro-M Zrt. (megszerzés időpontja) augusztus IdomSoft Zrt december 31. A konszolidált beszámolóhoz szükséges adatszolgáltatást az anyavállalat az egyedi beszámolók auditálása után igényelte, így a leányvállalatok az alapító által elfogadott, és könyvvizsgálóval hitelesített beszámoló alapján szolgáltatták a szükséges adatokat. A Társaság 2013-ben a számviteli törvény (8) szerint könyvvizsgáltra kötelezett, választott könyvvizsgálója a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft. A leányvállalatok szintén könyvvizsgálatra kötelezett társaságok, a KDIV Kft., illetve a Pro-M Zrt. esetében a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft. a választott könyvvizsgáló, az IdomSoft Zrt. könyvvizsgálója az S&M Economix Kft. (könyvvizsgáló Méhész Tamásné). 8

9 2.3. A választott eredménykimutatás magyarázata A vállalatcsoport konszolidált beszámolója a számviteli törvény 1. és 2. számú mellékletében előírt A változat szerinti tagolásban készül, kiegészítve a számviteli törvény 6.sz. mellékletében szereplő a konszolidálásból eredő tételekkel. 3. A KONSZOLIDÁLT MÉRLEG ÉS EREDMÉNY KIMUTATÁS KIALAKÍTÁSA SORÁN ALKALMAZOTT MÓDSZEREK BEMUTATÁSA 3.1. A konszolidálási kör kialakításánál alkalmazott módszerek A konszolidálási kör kialakítása során az anyavállalkozás a számviteli törvényben meghatározott szabályok szerint járt el. A kapcsolat-típusok meghatározásánál a szavazati jogokra támaszkodott. A Társaság három leányvállalatát a számviteli törvény értelmében nem mentesítette a teljes körű bevonás alól. Az anyavállalat részesedéseit az alábbi táblázat mutatja be: A társaság befektetett A társaság Részesedés a A részesedés könyv pénzügyi eszközein belül a jegyzett tőkéje % jegyzett tőkéből szerinti értéke részesedések részletezése (összesen) Kopint-Datorg Informatikai és Vagyonkezelő Kft IdomSoft Zrt Pro-M Zrt Hődiköt Rt. "FA" ,02 0 Összesen

10 3.2. A konszolidálás előkészítése során alkalmazott módszerek A leányvállalatok tekintetében az egységes számviteli politika előírásai miatt nem volt szükség az értékelési eljárások egységesítésére, az esetleges eltérésekből adódó különbözetek kiszűrésére. Az anyavállalat és a leányvállalatok értékelési eljárásai közötti különbség egyedül a választott árfolyam tekintetében merül fel, az anyavállalat a választott kereskedelmi bank (K&H) középárfolyamot, az Idomsoft Zrt ig az MKB majd től a fordulónapig a K&H bank középárfolyamát használta. A Pro-M Zrt. és Kopint Datorg Zrt. MNB középárfolyamot alkalmaz, azonban a devizás tételek száma és összegszerűsége nem jelentős, így az ebből adódó különbözetek kiszűrését mellőzte az anyavállalat a konszolidáció során. 3.3 A tőkekonszolidálás során alkalmazott módszerek A vállalatcsoport a tőkekonszolidálás során a könyv szerinti módszert alkalmazta a konszolidációs számviteli politikájával összhangban. A tőkekonszolidálás során a részesedés és a részesedésre jutó saját tőke, valamint a külső tulajdonosra jutó saját tőke kiszűrése mellett az első bevonás napjával elkülönítette a leányvállalkozás mérleg szerinti eredmény nélküli saját tőke változását. A korábbi évek során a Társaság nem vonta el minden évben a leányvállalatnál képződött mérleg szerinti eredményét, így az első bevonás időpontjára az anyavállalatra jutó arányos saját tőke jelentősen meghaladta a befektetés értékét. A számviteli törvény 124. (8) alapján a befektetés könyv szerinti értékét meghaladó összeget passzív tőkekonszolidációs különbözetként kell a források (hátrasorolt kötelezettségek között kimutatni). A Társaság ettől eltérően élve a számviteli törvény 4. (4) bekezdésében foglaltakkal a könyvvizsgáló egyetértésével a különbözetet leányvállalati saját tőke változásként jelenítette meg az előző évi konszolidáció során, azaz a konszolidált mérlegben a saját tőke részeként került 10

11 kimutatásra. Összevont (konszolidált) saját tőke elemként történő bemutatását indokolja, hogy a leányvállalat hosszú évek során felhalmozott és realizált pozitív eredménye okozza a befektetés könyv szerinti értékét meghaladó arányos saját tőke összegét, mely a működés eredményességéből származik, és nem köthető konkrét eszközhöz, illetve forráshoz, így rejtett tartalék, rejtett teher nem tárható fel. A KDIV Kft. tőkekonszolidációja során keletkezett leányvállalati saját tőkeváltozás az előző évi mérlegszerinti eredménnyel növekedett ( eft) a tárgyév során. A Pro-M Zrt. első bevonásának időpontja a számviteli törvény 124. (5) és (7) bekezdése értelmében a megszerzés időpontja, azaz augusztus 31. A 2013.évi konszolidált beszámolóban a Pro-M Zrt. részesedésének könyv szerinti értéke eft, a mérleg szerinti eredmény nélküli értéke eft. A 2013.évi tőkekonszolidáció során eft tőkekonszolidációs különbözet, eft pedig leányvállalati saját tőke változásként került kimutatásra. Az IdomSoft Zrt. első bevonásának időpontja részesedésének könyv szerinti értéke eft volt, a saját tőke mérleg szerinti eredmény nélküli értéke eft. A részesedés könyvszerinti értéke és a tulajdoni hányadra jutó leányvállalati saját tőke közötti különbséget a Társaság a számviteli törvény 124. (8) a) bekezdése alapján aktív tőkekonszolidációs különbözetként ( eft) állítja be a konszolidált mérlegben, mivel nem köthető konkrét eszközhöz, illetve forráshoz, így rejtett tartalék, rejtett teher nem tárható fel. Az Anyavállalat döntése alapján a Befektetett eszközök között kimutatott - ProM Zrt.-ben és az IdomSoft Zrt.-ben lévő - részesedéseinek alátámasztására külső szakértőt kért fel annak érdekében, hogy a nemzetközi értékelési standardoknak megfelelően december 31.-i időpontra határozza meg a két Leányvállalat valós piaci értékét. Mindkét felvásárlásnál a kormányzatnak az volt a célkitűzése, hogy az állam működése szempontjából kiemelt 11

12 fontosságú informatikai és távközlési rendszerek működtetése, folyamatos fejlesztése költséghatékonyabb legyen a korábbiaknál. A tanácsadó a diszkontált cash-flow ( DCF ) módszer alapján határozta meg a Leányvállalatok értékét, amely az üzleti terveik szerint becsült jövőbeni jövedelem-termelő képességeiken alapul. A pénzügyi előnyök, megtakarítások jelentős része a Leányvállalatok szolgáltatásait közvetlenül igénybevevő állami szerveknél, intézményeknél realizálódik, amelyek hatásait az értékelés tartalmazza A részesedés értékelésénél alkalmazott módszer a társultként kezelt vállalkozások esetén Az anyavállalat nem rendelkezik társult vállalkozásban szerzett részesedéssel. 3.5 Az adósságkonszolidálásnál alkalmazott módszerek A követelések és kötelezettségek egyeztetése során a különbözetek feltárásra és kiszűrésre kerültek. A kiszűrés során keletkező csekély összegű különbözetek oka az eltérő mérlegkészítési dátum miatt adódnak a szolgáltatáshoz kapcsolódó néhány számla esetében. Ezen tételek rendezésére az előkészítő mérlegben került sor. A mérlegkészítés napjának eltérő időpontjai miatt más különbözet nem keletkezett. Az egyenlegközlővel alátámasztott, azonos összegű követelések és kötelezettségek, aktív és passzív időbeni elhatárolások kiszűrése megtörtént A közbenső eredmények kiszűrésénél alkalmazott módszerek 12

13 A számviteli törvény 126. (1) pontja értelmében azokat az eszközöket, amelyek a konszolidálásba bevont vállalkozások egymás közötti szállításaiból és szolgáltatásteljesítéseiből származnak, az összevont (konszolidált) mérlegben olyan értékre kell helyesbíteni, amellyel a konszolidálásba bevont vállalkozások ugyanazon mérlegfordulónapra vonatkozó mérlegébe beállíthatók lettek volna, ha a konszolidálásba bevont vállalkozások együttesen, jogilag is egyetlen vállalkozást képeznének (azaz eszközeiket bekerülési értéken kellene szerepeltetni). A Társaság a KDIV Kft.-től 2013-ben eft (KDIV-tól beszerzett eft, Pro-Mtől beszerzett eft) értékben szerzett be leányvállalatától eszközöket (befektetett eszközök: immateriális javak és tárgyi eszközök), mely révén a leányvállalat a közvetlen költségein minimális 7,8%-os árrést realizált ( eft). A leányvállalatok egymás közötti tárgyi eszköz beszerzés vonatkozásában a ProM Zrt. a KDIV Kft. től eft, az IdomSoft Zrt. pedig eft értékben szerzett be befektetett eszközöket. A bekerülési értéket növelő tételeket is figyelembe véve a közbenső eredmény nem tekinthető jelentősnek, így ennek kiszűrését az anyavállalat tárgyévben is mellőzte a konszolidáció során. AZ IdomSoft Zrt.-vel eszközértékesítési ügylet a konszolidálásba bevont időszakban nem történt. 3.7 A hozamok és ráfordítások kiszűrésénél alkalmazott módszerek A belső körbe történő kibocsátások esetén a kibocsátás értéke minden esetben egyeztetésre került a fogadó társaság eszközként aktivált vagy költségként, illetve ráfordításként elszámolt értékével. 13

14 A jelentkező eltérések egyeztetésekkel, illetve a lényegesség elvének alkalmazásával kerültek felszámolásra. Az egyeztetett hozamok a hozzá kapcsolódó, illetve azokkal egyező ráfordítások alapján kerültek kiszűrésre egymással szemben. A tranzakciók kiszűrésével keletkező különbözetek oka az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvényben meghatározott levonási tilalom (korlát), miszerint nem minden szolgáltatás után vonható le az ÁFA, így a továbbszámlázott telefonszámlák vonatkozásában és a reprezentációs beszerzések esetében volt kis összegű eltérés, mely esetben a kiszűrés csak a számlák nettó értékében történt meg A latens adók képzésénél alkalmazott módszerek A tárgyév során a számviteli törvény alapján megvizsgáltuk a konszolidálás miatti társasági adókülönbözet kimutatásának szükségességét. A vizsgálat eredményeképpen úgy ítéltük meg, hogy a tényleges konszolidációs kiszűrések jellegéből adódóan nem szükséges a latens adó kiszámítása és annak a konszolidált beszámolóban való kimutatása. 4. A KONSZOLIDÁLT MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTŐ ADATOK Összevont (konszolidált) befektetési tükör A vállalatcsoport befektetett eszközeinek állományváltozását az 1. számú melléklet tartalmazza. Tőkekonszolidációs különbözetek A tőkekonszolidáció során az anyavállalat a jegyzet tőke és a részesedés könyvszerinti értékének kiszűrését követően a leányvállalat felhalmozódott, realizált eredményéből adódó különbözetet leányvállalati saját tőke változásként kezelte. 14

15 Konszolidáció során kiszűrt kapcsolt tételek A konszolidáció során kiszűrt tételeket, az összevont mérlegre és eredménykimutatásra gyakorolt hatásukat a 2. számú melléklet mutatja be. Összevont (konszolidált) mérleg és eredménykimutatás Tekintettel arra, hogy az IdomSoft Zrt. részesedés a tárgyév során került a vállalatcsoportba, a tárgyévi és az előző évi teljes körű, összevont beszámolóadatok nem összehasonlíthatóak. Az összehasonlíthatóság érdekében a Társaság elkészítette fordulónapra az előző évi vállalatcsoportra vonatkozóan (NISZ Zrt., KDIV Kft., Pro-MZrt. összevont beszámolói alapján) a konszolidált mérleget és eredménykimutatást, mely a 4. számú mellékletben szerepel. Cash-Flow kimutatás A tárgyévi konszolidált beszámoló vonatkozásában az IdomSoft Zrt. tárgyévi bevonása miatt az előző évi beszámoló és a tárgyévi teljes, összevont beszámoló adatai alapján készíthető cash-flow kimutatás nem értelmezhető, nem alkalmas a megbízható és valós összkép bemutatására. A Társaság az összehasonlítható adatok vonatkozásban (NISZ Zrt. és KDIV Kft. és Pro-M Zrt. összevont beszámolói alapján) készítette el a konszolidált cash-flow kimutatását (5. számú melléklet). A vállalatcsoport vagyoni, pénzügyi helyzete A vállalatcsoport vagyoni és pénzügyi helyzetet jellemző mutatószámok és azok számításai az 6. számú mellékletben került bemutatásra. Mivel a tárgyévi konszolidált beszámoló vonatkozásában az IdomSoft Zrt. bevonása miatt az előző évi beszámoló és a tárgyévi teljes, összevont beszámoló adatai alapján számított mutatók értéke nem értelmezhető, nem alkalmas a megbízható és valós összkép bemutatására. A Társaság emiatt csak az összehasonlítható adatok vonatkozásban (NISZ Zrt. és KDIV Kft. és Pro-M Zrt. összevont beszámolói alapján) mutatja be a csoport vagyoni és pénzügyi helyzetét. 15

16 Mérlegen kívüli függő kötelezettségek részletezése Az Anyavállalat 2013 év során ezer Ft értékben adott bankgaranciát az NMHH, mint kedvezményezett javára. Továbbá két kezességvállalása van a kapcsolt vállalkozásaival kapcsolatban, az egyik a Kopint-Datorg Kft-vel kapcsolatos ezer Ft összegben a folyószámla hitelkeretének fedezeteként, a másik az IdomSoft Zrt. és a Pro-M Zrt. bankgarancia keretének fedezésére ezer Ft értékben. Az IdomSoft Zrt. egyetlen mérlegen kívüli kötelezettsége az Idom 2000 Zrt. (a társaság jogelődje) és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. közötti 2011.augusztus 30-án indult a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma előtt indult per, melyben az IdomSoft Zrt. II. rendű alperesként érintett. A per jogalapját és összegszerűségét valamennyi jogcím vonatkozásában vitatja mind az Idom 2000 Zrt. mind az IdomSoft Zrt. A Pro-M Zrt.-nek és KDIV Kft.-nek nincs mérlegen kívüli, függő kötelezettsége. Értékvesztés elszámolása A vállalatcsoport az egységes számviteli politikáknak megfelelően számolt el értékvesztést a vevőkövetelésekre, valamint az árukészletekre, az értékvesztés összege nem jelentős. Céltartalék képzés A leányvállalat egyedi beszámolójában szereplő céltartalék képzésének feltételei és módszere megfelel az egységes értékelési eljárásokat tartalmazó számviteli politikáknak, így a konszolidáció során nem történt módosítás. Az Anyavállalatnak korábban nem volt céltartalék képzése ban eft volt, melyet a Társaság egy volt dolgozói perrel kapcsolatban képzett. További ezer Ft képzés történt, melyből ezer Ft-ot a különböző projektekkel kapcsolatos jövőben felmerülő költségekre képzett a vállalat. A többi ezer Ft a vállalat által üzemeltetett ZRH tornyok állagmegóvásával kapcsolatos várható költségekre lett képezve. 16

17 A KDIV Kft. a korábbi években eft céltartalékot képzett ban a Csokonai u.3 épület tetőszerkezetének várható, szokásos karbantartással nem javítható helyreállítási munkálataira eft céltartalék képzés történt. További eft-ot a Kft által fejlesztett űrlapszerkesztő és adatgyűjtő rendszer újrafejlesztési munkálatainak jövőbeni költségeire képzett. (Záró állomány e Ft). A ProM Zrt. nél a megelőző időszakban céltartalék képzés nem volt ban nem jelentős összegben (237 eft) a jótállási és szavatossági biztosíték okán történt céltartalék képzés. Az IdomSoft Zrt.-nél az év végi céltartalékok mérlegértéke eft. Ebből előző időszakot érintő céltartalék összege eft, a fent említett peres ügyhez kapcsolódik a társaság jogelődje és az MNV Zrt között. Ugyanerre a perre 2013-ban az esetlegesen várható további kötelezettségek fedezetére a társaság eft céltartalékot képzett így összesen a perre képzett céltartalék összege eft. Tárgyévben eft képzés történt a vezetői célfeladatok és járulékai összegére. Mérleghez kapcsolódó egyéb tények A Számviteli törvényen alapuló Számviteli Politika által előírt további információs kötelezettségek: váltót nem bocsátott ki a vállalatcsoport, öt évnél hosszabb idejű kötelezettség, zálogjoggal biztosított kötelezettség nincs, a vállalatcsoport nem rendelkezik egyéb mérlegen kívüli követeléssel, kötelezettséggel, vállalkozási tevékenységként nem folytat a vállalatcsoport kutatás-fejlesztési tevékenységet. 17

18 Az értékesítés nettó árbevétele tevékenységenkénti bontásban Adatok ezer Ft-ban Megnevezés Távközlési szolgáltatások ebből EDR szolgáltatás Információ-technológiai szolgáltatások Adatfeldolgozás Áruértékesítés Egyéb Pro-M Zrt. korábbi évek elhatárolt árbevétel feloldása Összesen: Exportértékesítése csak az IdomSoft Zrt.-nek volt 2013-ban eft értékben. Az Igazgatóságának és Felügyelő Bizottságának díjazása A NISZ Zrt. az igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok részére eft, a Pro-M Zrt eft-ot, az IdomSoft Zrt. pedig összesen eft tiszteletdíjat fizetett ki a tárgyév során. A KDIV Kft.-nél ezen a jogcímen kifizetés nem történt 2013-as évben. Egyéb kifizetés (hitel, kölcsön) a választott tisztségviselők részére nem történt. A vállalatcsoport munkavállalóival kapcsolatos kiemelt adatok bemutatása A vállalatcsoport létszám és béradatait a 3. számú melléklet tartalmazza. Tulajdonosi szerkezet A saját tőke a évi mérleg szerinti eredmény összegével, valamint, az 519/2012 alapítói határozatban meghatározott alaptőke emelés ezer Ft tal (2013-ban került bejegyzésre) nőtt 2013-ban. A Társaság alaptőkéje így db egyenként Ft névértékű és kibocsátási értékű, dematerializált, azonos jogokat biztosító, névre szóló 18

19 törzsrészvényből áll. Az alaptőke Ft, pénzbeli betétből és Ft, nem pénzbeli betétből áll. A december 31-i részvényesi szerkezet az anyavállalatban Megnevezés ezer Ft % Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Társaság A december 31-i tulajdonosi szerkezet a KDIV Kft.-ben Megnevezés ezer Ft % NISZ Zrt A december 31-i részvényesi szerkezet a Pro-M Zrt.-ben Megnevezés ezer Ft % NISZ Zrt A december 31-i részvényesi szerkezet az IdomSoft Zrt.-ben Megnevezés ezer Ft % NISZ Zrt

20 Környezetvédelem A 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően teljesítette a Környezetvédelmi Főfelügyelőség felé az adatszolgáltatási kötelezettségét az elszállított hulladékok állományáról. Közvetlenül környezetvédelemmel kapcsolatosan sem az előző üzleti évben, sem a tárgyévben költség nem került elszámolásra. A környezetvédelmi kötelezettségek, a környezet védelmét szolgáló jövőbeni költségek fedezetére sem az előző, sem a tárgyévben céltartalék-képzés nem történt. A társaságnak a kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettsége nincs. Egyéb információk A Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. tv-ben (a továbbiakban: Avtv.), a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló évi XXIV. tv-ben (a továbbiakban: üvegzseb-törvény ), az elektronikus információszabadságról szóló évi XC. törvényben (a továbbiakban: Eitv) és végrehajtási rendeleteiben, valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló évi CXXII. törvényben (takarékossági törvény) előírt, a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok közzétételére vonatkozó kötelezettsége alapján a közérdekű adatait a Társaság honlapján (www.nisz.hu/kozadat) teszi közzé. 20

21 Az éves beszámoló aláírására jogosult: Szabó Zoltán Attila 2094 Nagykovácsi, Gyöngyvirág utca 16. Koncz András Ákos 1223 Budapest, Török Bálint u. 4 Az összevont (konszolidált) éves beszámolót összeállította: Krauss Annamária 1148 Budapest, Bolgárkertész utca 15/A. 4. em. 1. MKVK tagszáma: Könyvvizsgáló a 2013-es üzleti év vonatkozásában: BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság 1103 Budapest, Kőér u. 2/A. Cégjegyzékszám: Díjazása: ezer Ft +ÁFA/2013. év (a díj tartalmazza az egyedi éves, valamint a konszolidált éves beszámoló könyvvizsgálatát is) A könyvvizsgálatra szóló megbízás május 31-ig tart. A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy adatai: Baumgartner Ferenc 1037 Budapest Kunigunda utca 22. MKVK tagsági igazolványszáma: Budapest, május 30. Szabó Zoltán Attila vezérigazgató Koncz András Ákos gazdasági vezérigazgató-helyettes 21

22 1. számú melléklet Megnevezés Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek IMMATERIÁLIS JAVAK Tárgyi eszközök Alapítás átszervezés aktívált értéke Üzleti vagy cégérték Összesen Ingatlanok és kapcs.vagyon ért.jog Műszaki berend., gépek, járművek. Egyéb berend., járművek Beruházások Beruházásokra adott előlegek Összesen Adatok ezer Ft-ban Mindösszesen BRUTTÓ Nyitó KD Kft.+NISZ Zrt.+ProM Zrt BRUTTÓ Nyitó IdomSoft Zrt Üzembehelyezés Beruházás-befejezetlen Tévi egyéb növ Selejtezés Eladás Átsorolás Egyéb csökkenés Tévi egyéb csökk BRUTTÓ ZÁRÓ NYITÓ Értékcsökkenés KD Kft.+NISZ Zrt.+ProM Zrt NYITÓ Értékcsökkenés IdomSoft Zrt Tárgyévi écs Egyéb növ Selejtezés Eladás Átsorolás Tévi egyéb csökk.(átvez.) ZÁRÓ Értékcsökkenés ZÁRÓEGYENLEG

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés MorálAudit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART Magyar Hajózási

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2013. január 1. - 2013. december 31. Budapest, 2014. május 19. Tartalom 1. A Társaság bemutatása, szabályozói környezet... 3 2. Számviteli Politika... 5 3. A Társaság

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye:

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye: 2 3 4 4 5 0 7 9 6 4 2 0 1 1 4 0 1 statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 1 1 3 cégjegyzékszám Óbudai Vagyonkezelő Zrt. A vállalkozás megnevezése 1033. Budapest, Szentlélek tér 7. A vállalkozás címe 2014 ÉVES

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés 3

Független könyvvizsgálói jelentés 3 MVM CSOPORT KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 Független könyvvizsgálói jelentés 3 ÖSSZEVONT (Konszolidált) mérleg 6 ÖSSZEVONT (Konszolidált) eredménykimutatás 8 ÖSSZEVONT (Konszolidált) melléklet 9 ÖSSZEVONT

Részletesebben

MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7.

MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7. Adószám: 10984811-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, Cégjegyzék szám: 01-09-365537 MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7. Kiegészítő melléklet 2013 Fordulónap: 2013.

Részletesebben

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2007. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2007. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2007. Tartalomjegyzék Az Igazgatóság levele a részvényesekhez A Felügyelő Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentések

Részletesebben

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Tisztelt Hölgyem/Uram! Tisztelt Hölgyem/Uram! Kérjük, hogy az egyeztető táblát az auditált éves beszámoló alapján szíveskedjen kitölteni! Kérjük, hogy a következő dokumentumokat ELEKTRONIKUSAN ÉS NYOMTATVA szíveskedjenek elküldeni

Részletesebben

K O P I N T - D A T O R G zrt.

K O P I N T - D A T O R G zrt. K O P I N T - D A T O R G zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2009. XII. 31. Budapest, 2010. április 15. Tartalom 1. Általános rész... 3 1.1. A Számviteli Politika... 4 1.2. A számviteli alapelvek... 4 1.3. A KOPINT-DATORG

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat

181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat 181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat Az MNV Zrt. az ÉKKO Kft. (székhelye: 4034 Debrecen, Vámospércsi út 84., Cg: 09-09- 002536) /a továbbiakban Társaság/ alapítói hatáskörében eljárva a Társaság Alapító

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 22102286-9003-572-03 Statisztikai számjel 03-09-118363 Cégjegyzékszám Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. MÉRLEG Eszközök (aktívák) Adatok

Részletesebben

TELJESSÉGI NYILATKOZAT

TELJESSÉGI NYILATKOZAT Deloitte Kft. Budapest 1068 Dózsa György út 84/C TELJESSÉGI NYILATKOZAT Tisztelt Uraim! Önök megvizsgálták a Navigator Informatika Zrt. (a Társaság ) 2005. december 31-i mérlegét, amelyben a mérlegfőösszeg

Részletesebben

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2008. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2008. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2008. Tartalomjegyzék Az Igazgatóság levele a részvényesekhez A Felügyelő Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentések

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság I. Általános rész 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1.01. A részvénytársaság bemutatása A MECSEKÉRC Környezetvédelmi

Részletesebben

2013. Éves beszámoló

2013. Éves beszámoló 2 4 2 0 0 4 9 3 7 0 1 0 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 7 0 1 Cégjegyzék száma ÉNYKK Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

20 1 4 Éves jelentés

20 1 4 Éves jelentés 20 14 Éves jelentés Bevezető A Magyar Nemzeti Bank 2014 novemberében azért hozta létre a MARK Magyar Reorganizációs és Követeléskezelő Zrt-t, hogy csökkentse a hazai pénzügyi rendszerben rejlő kockázatokat,

Részletesebben

A Shopline-webáruház Nyrt.

A Shopline-webáruház Nyrt. A. (korábbi nevén Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt.) 2012. évi magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolója Jóváhagyta a a Társaság 2013. április 24-i éves közgyűlése. H-1097 Budapest,

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2013. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2013. évi beszámolója 1 1 6 0 0 1 9 2-6 6 1 2-1 1 4-01 Statisztikai számjel Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefonszáma: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. A Társaság bemutatása... 4 2. Számviteli Politika meghatározó elemeinek

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Üzleti jelentés 3-16. oldal. II. Éves beszámoló számszerű adatai. IV. Független könyvvizsgálói jelentés

TARTALOMJEGYZÉK. I. Üzleti jelentés 3-16. oldal. II. Éves beszámoló számszerű adatai. IV. Független könyvvizsgálói jelentés 1 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Üzleti jelentés 3-16. oldal II. Éves beszámoló számszerű adatai 17-21. oldal 2011. és 2012. éves mérlegadatok 2011. és 2012. éves eredménykimutatás o forgalmi költség eljárással

Részletesebben

4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete

4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete 4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete 4iG Nyrt. H-1037 Budapest, Montevideo u. 8. Tel.: 371-2910 Fax: 371-2911 http://www.4ig.hu 4iG Nyrt. 2014. évi beszámoló kiegészítő melléklete 1. oldal,

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

MAGYAR POSTA ZRT ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2011. május 16. a vállalkozás vezetője (képviselője)

MAGYAR POSTA ZRT ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2011. május 16. a vállalkozás vezetője (képviselője) MAGYAR POSTA ZRT ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, 2011. május 16. a vállalkozás vezetője (képviselője) Magyar Posta Zrt. 2010. évi Összevont éves beszámoló Kiegészítő melléklet

Részletesebben

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT.

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. Éves Beszámoló 2010. december 31. Budapest, 2011. március 24. a vállalkozás vezetıje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló - Mérleg - Eredménykimutatás

Részletesebben

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások a független könyvvizsgálói jelentéssel

Részletesebben