ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE"

Átírás

1 ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE január december 31. Budapest, május 30. 1

2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalatcsoport bemutatása, a konszolidációs kör módosítása 2. A vállalatcsoport számviteli politikája 2.1. Az alapelvek kiegészítése és értelmezése 2.2. A fordulónap és az összeállítással kapcsolatos szabályok 2.3. A választott eredménykimutatás magyarázata 3. A konszolidált mérleg és eredménykimutatás kialakítása során alkalmazott módszerek bemutatása 3.1. A konszolidációs kör kialakításánál alkalmazott módszerek 3.2. A konszolidálás előkészítése során alkalmazott módszerek 3.3. A tőkekonszolidálás során alkalmazott módszer 3.4. A részesedések értékelésénél alkalmazott módszer a társultként kezelt vállalkozások körében 3.5. Az adósságkonszolidálásnál alkalmazott módszer 3.6. A közbenső eredmény kiszűrésénél alkalmazott módszer 3.7. A hozamok és ráfordítások kiszűrésénél alkalmazott módszerek 3.8. A latens adók képzésénél alkalmazott módszer 4. A konszolidált mérleg és eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítő adatok II. A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET TÁBLÁZATAI 1. Befektetési tükör 2. Konszolidációs tételek 3. Vállalatcsoport létszám-, és béradatai 4. Vállalatcsoport vagyoni és pénzügyi helyzetét jellemző mutatószámok 2

3 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A VÁLLALATCSOPORT BEMUTATÁSA, A KONSZOLIDÁCIÓS KÖR MEGÁLLAPÍTÁSA A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. jogelődei révén 47 éves múltra tekint vissza. Elődei, az 1964-ben alapított Konjunktúra- és Piackutató Intézet (KOPINT) és az ban létrehozott Datorg Külkereskedelmi Adatfeldolgozó és Szervező Rt., melyeknek összevonásával 1987-ben jött létre a KOPINT-DATORG Konjunktúra-, Piackutató és Informatikai Intézet. A Társaság szeptember 21. napjától egyszemélyes részvénytársaságként működik. A közgyűlés hatáskörét az egyedüli részvényes gyakorolja, alapítói határozat formájában. A részvényeket április 22-én vette át a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban: MNV Zrt.) 2007 óta a vállalat fő tevékenysége teljes körű infokommunikációs szolgáltatások nyújtása. Legnagyobb megrendelői államigazgatási szervek és országos hatáskörű intézmények, de gazdálkodó szervezetek, vállalkozások és magánszemélyek is igénybe veszik egyes szolgáltatásait. A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. stratégiai céljai között első helyen a kormányzati infrastruktúra működtetése, e-közigazgatási megoldások támogatása, valamint kormányzati szintű alap és emelt szintű informatikai szolgáltatások állnak. A vállalat tevékenységével az európai integrációba szervesen beépülő, hazai közszféra előtt álló, innovációs kihívásoknak kíván magas színvonalon eleget tenni. A kormányzati infokommunikációs szolgáltatások színvonalának folyamatos emelése mellett, a vállalat fontos célkitűzése, hogy elősegítse a felhasználók hozzáférését a korszerű infokommunikációs megoldásokhoz, ezáltal hozzájárulva hazánk versenyképességének növeléséhez. 3

4 A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban a ''Társaság''), melynek székhelye 1081 Budapest, Csokonai u. 3, fő tevékenységi köre 6209 egyéb információ-technológiai szolgáltatás. A Társaság szeptember 21. napjától egyszemélyes részvénytársaságként működik. A közgyűlés hatáskörét az egyedüli részvényes gyakorolja, alapítói határozat formájában. A részvényeket április 22-én vette át a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban: MNV Zrt.) Az Alapító a év során két alkalommal, pénzbeli hozzájárulással tőkét emelt a társaságban. A második tőkeemelés Cégbírósági bejegyzése a jegyzett tőke vonatkozásában január 18- án született meg, így a tárgyév végén a társaság alaptőkéje ,- Ft volt. Az MNV Társaság 22/2012. (II.03.) számú határozatával Szabó Zoltán Attilát nevezte ki a Társaság vezérigazgatójává február 6. napjától határozatlan időre, egyidejűleg megválasztotta az Igazgatóság tagjává február 3. napjától május 31. napjáig. Az MNV a 492/2012 (XII. 10.) számú Határozatában a Társaság cégnevét NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságra, rövidített cégnevét NISZ Zrt. -re módosította. A vállalatcsoport a tárgyév végén négy társaságból áll. A Társaság június 1-el Dr. Nagy József tulajdonában lévő Kopint-Datorg Informatikai és Vagyonkezelő Kft. (továbbiakban: KDIV Kft.) üzletrészét névértéken megvásárolta, így a Kft. 100%-ban a Társaság tulajdona. A vállalatcsoport szeptember 1.-el bővült a Pro-M Professzionális Mobilrádió Zrt.-vel (továbbiakban: Pro-M Zrt.) amely a készenléti szervek részére nyújt egységes digitális rádiótávközlő (EDR) szolgáltatást. A Pro-M Zrt. 100 % tulajdonosa a augusztus 31.-i adásvételt követően a NISZ Zrt. 4

5 A csoport február 28-tól bővült az IdomSoft Informatikai Zrt-vel, fő üzleti tevékenysége az informatikai szolgáltatások nyújtása. Tevékenysége döntő részét a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH) számára nyújtott informatikai szolgáltatások jelentik. A Hódiköt Rt. felszámolás alatt áll, mivel nincs fedezet a 62 ezer Ft-os befektetés visszanyerésére, ezért értékvesztés került elszámolásra még a 2010 év során. A leányvállalatokon keresztül nincs más kapcsolt vállalkozása a Társaságnak. A vállalat csoport és között a Számvitelről szóló évi C törvény értelmében nem készített konszolidált beszámolót. A Számvitelről szóló évi C. törvény szerinti határértékek alapján a Társaság újra konszolidált beszámoló készítésre kötelezett a évtől. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban KDIV Kft. Neve, székhelye KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft Budapest, Csokonai u Saját üzletrész aránya (%) 100,00% 100,00% Részesedés névértéke Saját tőke Jegyzett tőke Tartalékok összege Mérleg szerinti eredmény

6 Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban ProM Zrt. Neve, székhelye Pro-M Professzionális Mobilrádió Zrt Budapest Száva utca Saját üzletrész aránya (%) 100% 100 % Részesedés névértéke Saját tőke Jegyzett tőke Tartalékok összege Mérleg szerinti eredmény Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban IdomSoft Zrt. IdomSoft Informatikai Zrt. Neve, székhelye 1134 Budapest Tűzér utca Saját üzletrész aránya (%) 100% 100 % Részesedés névértéke Saját tőke Jegyzett tőke Tartalékok összege Mérleg szerinti eredmény

7 2. A VÁLLALATCSOPORT SZÁMVITELI POLITIKÁJA 2.1. Az alapelvek kiegészítése és értelmezése A vállalatcsoport számviteli politikájának alapján a számvitelről szóló évi. C. sz. törvény határozza meg. A vállalatcsoport a számviteli alapelveket a törvény meghatározása értelmében alkalmazza. A vállalatcsoport az egységes értékelést az egymással összhangban lévő, egységes értékelési eljárásokat tartalmazó egyedi számviteli politikákkal valósítja meg. A konszolidált éves beszámoló összeállítása során is érvényesíteni kell az Sztv. alapelveit, különös tekintettel a lényegesség elvére, mely szerint a konszolidált éves beszámolóban szerepeltetni kell minden lényeges tételt, amely hatással lehet a megbízható és valós összképre, valamint a tulajdonosok e beszámoló alapján meghozandó döntéseire. A konszolidációnál alkalmazott alapelvek: egységes értékelés, valutanem, fordulónap elve, konszolidációs kör és beszámoló tartalmi teljességének elve, konszolidálás folytonosságának elve, belső kapcsolatok kiszűrésének elve, lényegesség és gazdaságosság elve. A konszolidált éves beszámoló az Sztv. szerint készül, forintban. A konszolidált éves beszámoló a következő részekből áll: Konszolidált mérleg Konszolidált eredmény-kimutatás Konszolidált kiegészítő melléklet A konszolidált éves beszámoló mellett, azzal összhangban el kell készíteni a konszolidált üzleti jelentést is. 7

8 A Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., mint anyavállalat az Sztv. alapján, annak 1.sz. melléklete szerinti A típusú mérleget az 6.sz. melléklet szerinti kiegészítésekkel, a 2.sz. melléklet szerinti összköltség eljárással készített eredménykimutatást a 6.sz. melléklet szerinti kiegészítésekkel köteles összeállítani, mint a konszolidált éves beszámoló részét képező mérleget és eredménykimutatást A fordulónap és az összeállítással kapcsolatos szabályok Az anyavállalkozás a számviteli törvénynek megfelelően a konszolidált beszámoló fordulónapját december 31-i időpontban határozta meg. A konszolidált beszámoló mérlegkészítésének időpontja május 30. A konszolidálásba a vállalat három leányvállalatát teljes körűen vonja be, a tőkekonszolidáció során az első bevonás időpontja: - KDIV Kft január 1. - Pro-M Zrt. (megszerzés időpontja) augusztus IdomSoft Zrt december 31. A konszolidált beszámolóhoz szükséges adatszolgáltatást az anyavállalat az egyedi beszámolók auditálása után igényelte, így a leányvállalatok az alapító által elfogadott, és könyvvizsgálóval hitelesített beszámoló alapján szolgáltatták a szükséges adatokat. A Társaság 2013-ben a számviteli törvény (8) szerint könyvvizsgáltra kötelezett, választott könyvvizsgálója a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft. A leányvállalatok szintén könyvvizsgálatra kötelezett társaságok, a KDIV Kft., illetve a Pro-M Zrt. esetében a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft. a választott könyvvizsgáló, az IdomSoft Zrt. könyvvizsgálója az S&M Economix Kft. (könyvvizsgáló Méhész Tamásné). 8

9 2.3. A választott eredménykimutatás magyarázata A vállalatcsoport konszolidált beszámolója a számviteli törvény 1. és 2. számú mellékletében előírt A változat szerinti tagolásban készül, kiegészítve a számviteli törvény 6.sz. mellékletében szereplő a konszolidálásból eredő tételekkel. 3. A KONSZOLIDÁLT MÉRLEG ÉS EREDMÉNY KIMUTATÁS KIALAKÍTÁSA SORÁN ALKALMAZOTT MÓDSZEREK BEMUTATÁSA 3.1. A konszolidálási kör kialakításánál alkalmazott módszerek A konszolidálási kör kialakítása során az anyavállalkozás a számviteli törvényben meghatározott szabályok szerint járt el. A kapcsolat-típusok meghatározásánál a szavazati jogokra támaszkodott. A Társaság három leányvállalatát a számviteli törvény értelmében nem mentesítette a teljes körű bevonás alól. Az anyavállalat részesedéseit az alábbi táblázat mutatja be: A társaság befektetett A társaság Részesedés a A részesedés könyv pénzügyi eszközein belül a jegyzett tőkéje % jegyzett tőkéből szerinti értéke részesedések részletezése (összesen) Kopint-Datorg Informatikai és Vagyonkezelő Kft IdomSoft Zrt Pro-M Zrt Hődiköt Rt. "FA" ,02 0 Összesen

10 3.2. A konszolidálás előkészítése során alkalmazott módszerek A leányvállalatok tekintetében az egységes számviteli politika előírásai miatt nem volt szükség az értékelési eljárások egységesítésére, az esetleges eltérésekből adódó különbözetek kiszűrésére. Az anyavállalat és a leányvállalatok értékelési eljárásai közötti különbség egyedül a választott árfolyam tekintetében merül fel, az anyavállalat a választott kereskedelmi bank (K&H) középárfolyamot, az Idomsoft Zrt ig az MKB majd től a fordulónapig a K&H bank középárfolyamát használta. A Pro-M Zrt. és Kopint Datorg Zrt. MNB középárfolyamot alkalmaz, azonban a devizás tételek száma és összegszerűsége nem jelentős, így az ebből adódó különbözetek kiszűrését mellőzte az anyavállalat a konszolidáció során. 3.3 A tőkekonszolidálás során alkalmazott módszerek A vállalatcsoport a tőkekonszolidálás során a könyv szerinti módszert alkalmazta a konszolidációs számviteli politikájával összhangban. A tőkekonszolidálás során a részesedés és a részesedésre jutó saját tőke, valamint a külső tulajdonosra jutó saját tőke kiszűrése mellett az első bevonás napjával elkülönítette a leányvállalkozás mérleg szerinti eredmény nélküli saját tőke változását. A korábbi évek során a Társaság nem vonta el minden évben a leányvállalatnál képződött mérleg szerinti eredményét, így az első bevonás időpontjára az anyavállalatra jutó arányos saját tőke jelentősen meghaladta a befektetés értékét. A számviteli törvény 124. (8) alapján a befektetés könyv szerinti értékét meghaladó összeget passzív tőkekonszolidációs különbözetként kell a források (hátrasorolt kötelezettségek között kimutatni). A Társaság ettől eltérően élve a számviteli törvény 4. (4) bekezdésében foglaltakkal a könyvvizsgáló egyetértésével a különbözetet leányvállalati saját tőke változásként jelenítette meg az előző évi konszolidáció során, azaz a konszolidált mérlegben a saját tőke részeként került 10

11 kimutatásra. Összevont (konszolidált) saját tőke elemként történő bemutatását indokolja, hogy a leányvállalat hosszú évek során felhalmozott és realizált pozitív eredménye okozza a befektetés könyv szerinti értékét meghaladó arányos saját tőke összegét, mely a működés eredményességéből származik, és nem köthető konkrét eszközhöz, illetve forráshoz, így rejtett tartalék, rejtett teher nem tárható fel. A KDIV Kft. tőkekonszolidációja során keletkezett leányvállalati saját tőkeváltozás az előző évi mérlegszerinti eredménnyel növekedett ( eft) a tárgyév során. A Pro-M Zrt. első bevonásának időpontja a számviteli törvény 124. (5) és (7) bekezdése értelmében a megszerzés időpontja, azaz augusztus 31. A 2013.évi konszolidált beszámolóban a Pro-M Zrt. részesedésének könyv szerinti értéke eft, a mérleg szerinti eredmény nélküli értéke eft. A 2013.évi tőkekonszolidáció során eft tőkekonszolidációs különbözet, eft pedig leányvállalati saját tőke változásként került kimutatásra. Az IdomSoft Zrt. első bevonásának időpontja részesedésének könyv szerinti értéke eft volt, a saját tőke mérleg szerinti eredmény nélküli értéke eft. A részesedés könyvszerinti értéke és a tulajdoni hányadra jutó leányvállalati saját tőke közötti különbséget a Társaság a számviteli törvény 124. (8) a) bekezdése alapján aktív tőkekonszolidációs különbözetként ( eft) állítja be a konszolidált mérlegben, mivel nem köthető konkrét eszközhöz, illetve forráshoz, így rejtett tartalék, rejtett teher nem tárható fel. Az Anyavállalat döntése alapján a Befektetett eszközök között kimutatott - ProM Zrt.-ben és az IdomSoft Zrt.-ben lévő - részesedéseinek alátámasztására külső szakértőt kért fel annak érdekében, hogy a nemzetközi értékelési standardoknak megfelelően december 31.-i időpontra határozza meg a két Leányvállalat valós piaci értékét. Mindkét felvásárlásnál a kormányzatnak az volt a célkitűzése, hogy az állam működése szempontjából kiemelt 11

12 fontosságú informatikai és távközlési rendszerek működtetése, folyamatos fejlesztése költséghatékonyabb legyen a korábbiaknál. A tanácsadó a diszkontált cash-flow ( DCF ) módszer alapján határozta meg a Leányvállalatok értékét, amely az üzleti terveik szerint becsült jövőbeni jövedelem-termelő képességeiken alapul. A pénzügyi előnyök, megtakarítások jelentős része a Leányvállalatok szolgáltatásait közvetlenül igénybevevő állami szerveknél, intézményeknél realizálódik, amelyek hatásait az értékelés tartalmazza A részesedés értékelésénél alkalmazott módszer a társultként kezelt vállalkozások esetén Az anyavállalat nem rendelkezik társult vállalkozásban szerzett részesedéssel. 3.5 Az adósságkonszolidálásnál alkalmazott módszerek A követelések és kötelezettségek egyeztetése során a különbözetek feltárásra és kiszűrésre kerültek. A kiszűrés során keletkező csekély összegű különbözetek oka az eltérő mérlegkészítési dátum miatt adódnak a szolgáltatáshoz kapcsolódó néhány számla esetében. Ezen tételek rendezésére az előkészítő mérlegben került sor. A mérlegkészítés napjának eltérő időpontjai miatt más különbözet nem keletkezett. Az egyenlegközlővel alátámasztott, azonos összegű követelések és kötelezettségek, aktív és passzív időbeni elhatárolások kiszűrése megtörtént A közbenső eredmények kiszűrésénél alkalmazott módszerek 12

13 A számviteli törvény 126. (1) pontja értelmében azokat az eszközöket, amelyek a konszolidálásba bevont vállalkozások egymás közötti szállításaiból és szolgáltatásteljesítéseiből származnak, az összevont (konszolidált) mérlegben olyan értékre kell helyesbíteni, amellyel a konszolidálásba bevont vállalkozások ugyanazon mérlegfordulónapra vonatkozó mérlegébe beállíthatók lettek volna, ha a konszolidálásba bevont vállalkozások együttesen, jogilag is egyetlen vállalkozást képeznének (azaz eszközeiket bekerülési értéken kellene szerepeltetni). A Társaság a KDIV Kft.-től 2013-ben eft (KDIV-tól beszerzett eft, Pro-Mtől beszerzett eft) értékben szerzett be leányvállalatától eszközöket (befektetett eszközök: immateriális javak és tárgyi eszközök), mely révén a leányvállalat a közvetlen költségein minimális 7,8%-os árrést realizált ( eft). A leányvállalatok egymás közötti tárgyi eszköz beszerzés vonatkozásában a ProM Zrt. a KDIV Kft. től eft, az IdomSoft Zrt. pedig eft értékben szerzett be befektetett eszközöket. A bekerülési értéket növelő tételeket is figyelembe véve a közbenső eredmény nem tekinthető jelentősnek, így ennek kiszűrését az anyavállalat tárgyévben is mellőzte a konszolidáció során. AZ IdomSoft Zrt.-vel eszközértékesítési ügylet a konszolidálásba bevont időszakban nem történt. 3.7 A hozamok és ráfordítások kiszűrésénél alkalmazott módszerek A belső körbe történő kibocsátások esetén a kibocsátás értéke minden esetben egyeztetésre került a fogadó társaság eszközként aktivált vagy költségként, illetve ráfordításként elszámolt értékével. 13

14 A jelentkező eltérések egyeztetésekkel, illetve a lényegesség elvének alkalmazásával kerültek felszámolásra. Az egyeztetett hozamok a hozzá kapcsolódó, illetve azokkal egyező ráfordítások alapján kerültek kiszűrésre egymással szemben. A tranzakciók kiszűrésével keletkező különbözetek oka az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvényben meghatározott levonási tilalom (korlát), miszerint nem minden szolgáltatás után vonható le az ÁFA, így a továbbszámlázott telefonszámlák vonatkozásában és a reprezentációs beszerzések esetében volt kis összegű eltérés, mely esetben a kiszűrés csak a számlák nettó értékében történt meg A latens adók képzésénél alkalmazott módszerek A tárgyév során a számviteli törvény alapján megvizsgáltuk a konszolidálás miatti társasági adókülönbözet kimutatásának szükségességét. A vizsgálat eredményeképpen úgy ítéltük meg, hogy a tényleges konszolidációs kiszűrések jellegéből adódóan nem szükséges a latens adó kiszámítása és annak a konszolidált beszámolóban való kimutatása. 4. A KONSZOLIDÁLT MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTŐ ADATOK Összevont (konszolidált) befektetési tükör A vállalatcsoport befektetett eszközeinek állományváltozását az 1. számú melléklet tartalmazza. Tőkekonszolidációs különbözetek A tőkekonszolidáció során az anyavállalat a jegyzet tőke és a részesedés könyvszerinti értékének kiszűrését követően a leányvállalat felhalmozódott, realizált eredményéből adódó különbözetet leányvállalati saját tőke változásként kezelte. 14

15 Konszolidáció során kiszűrt kapcsolt tételek A konszolidáció során kiszűrt tételeket, az összevont mérlegre és eredménykimutatásra gyakorolt hatásukat a 2. számú melléklet mutatja be. Összevont (konszolidált) mérleg és eredménykimutatás Tekintettel arra, hogy az IdomSoft Zrt. részesedés a tárgyév során került a vállalatcsoportba, a tárgyévi és az előző évi teljes körű, összevont beszámolóadatok nem összehasonlíthatóak. Az összehasonlíthatóság érdekében a Társaság elkészítette fordulónapra az előző évi vállalatcsoportra vonatkozóan (NISZ Zrt., KDIV Kft., Pro-MZrt. összevont beszámolói alapján) a konszolidált mérleget és eredménykimutatást, mely a 4. számú mellékletben szerepel. Cash-Flow kimutatás A tárgyévi konszolidált beszámoló vonatkozásában az IdomSoft Zrt. tárgyévi bevonása miatt az előző évi beszámoló és a tárgyévi teljes, összevont beszámoló adatai alapján készíthető cash-flow kimutatás nem értelmezhető, nem alkalmas a megbízható és valós összkép bemutatására. A Társaság az összehasonlítható adatok vonatkozásban (NISZ Zrt. és KDIV Kft. és Pro-M Zrt. összevont beszámolói alapján) készítette el a konszolidált cash-flow kimutatását (5. számú melléklet). A vállalatcsoport vagyoni, pénzügyi helyzete A vállalatcsoport vagyoni és pénzügyi helyzetet jellemző mutatószámok és azok számításai az 6. számú mellékletben került bemutatásra. Mivel a tárgyévi konszolidált beszámoló vonatkozásában az IdomSoft Zrt. bevonása miatt az előző évi beszámoló és a tárgyévi teljes, összevont beszámoló adatai alapján számított mutatók értéke nem értelmezhető, nem alkalmas a megbízható és valós összkép bemutatására. A Társaság emiatt csak az összehasonlítható adatok vonatkozásban (NISZ Zrt. és KDIV Kft. és Pro-M Zrt. összevont beszámolói alapján) mutatja be a csoport vagyoni és pénzügyi helyzetét. 15

16 Mérlegen kívüli függő kötelezettségek részletezése Az Anyavállalat 2013 év során ezer Ft értékben adott bankgaranciát az NMHH, mint kedvezményezett javára. Továbbá két kezességvállalása van a kapcsolt vállalkozásaival kapcsolatban, az egyik a Kopint-Datorg Kft-vel kapcsolatos ezer Ft összegben a folyószámla hitelkeretének fedezeteként, a másik az IdomSoft Zrt. és a Pro-M Zrt. bankgarancia keretének fedezésére ezer Ft értékben. Az IdomSoft Zrt. egyetlen mérlegen kívüli kötelezettsége az Idom 2000 Zrt. (a társaság jogelődje) és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. közötti 2011.augusztus 30-án indult a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma előtt indult per, melyben az IdomSoft Zrt. II. rendű alperesként érintett. A per jogalapját és összegszerűségét valamennyi jogcím vonatkozásában vitatja mind az Idom 2000 Zrt. mind az IdomSoft Zrt. A Pro-M Zrt.-nek és KDIV Kft.-nek nincs mérlegen kívüli, függő kötelezettsége. Értékvesztés elszámolása A vállalatcsoport az egységes számviteli politikáknak megfelelően számolt el értékvesztést a vevőkövetelésekre, valamint az árukészletekre, az értékvesztés összege nem jelentős. Céltartalék képzés A leányvállalat egyedi beszámolójában szereplő céltartalék képzésének feltételei és módszere megfelel az egységes értékelési eljárásokat tartalmazó számviteli politikáknak, így a konszolidáció során nem történt módosítás. Az Anyavállalatnak korábban nem volt céltartalék képzése ban eft volt, melyet a Társaság egy volt dolgozói perrel kapcsolatban képzett. További ezer Ft képzés történt, melyből ezer Ft-ot a különböző projektekkel kapcsolatos jövőben felmerülő költségekre képzett a vállalat. A többi ezer Ft a vállalat által üzemeltetett ZRH tornyok állagmegóvásával kapcsolatos várható költségekre lett képezve. 16

17 A KDIV Kft. a korábbi években eft céltartalékot képzett ban a Csokonai u.3 épület tetőszerkezetének várható, szokásos karbantartással nem javítható helyreállítási munkálataira eft céltartalék képzés történt. További eft-ot a Kft által fejlesztett űrlapszerkesztő és adatgyűjtő rendszer újrafejlesztési munkálatainak jövőbeni költségeire képzett. (Záró állomány e Ft). A ProM Zrt. nél a megelőző időszakban céltartalék képzés nem volt ban nem jelentős összegben (237 eft) a jótállási és szavatossági biztosíték okán történt céltartalék képzés. Az IdomSoft Zrt.-nél az év végi céltartalékok mérlegértéke eft. Ebből előző időszakot érintő céltartalék összege eft, a fent említett peres ügyhez kapcsolódik a társaság jogelődje és az MNV Zrt között. Ugyanerre a perre 2013-ban az esetlegesen várható további kötelezettségek fedezetére a társaság eft céltartalékot képzett így összesen a perre képzett céltartalék összege eft. Tárgyévben eft képzés történt a vezetői célfeladatok és járulékai összegére. Mérleghez kapcsolódó egyéb tények A Számviteli törvényen alapuló Számviteli Politika által előírt további információs kötelezettségek: váltót nem bocsátott ki a vállalatcsoport, öt évnél hosszabb idejű kötelezettség, zálogjoggal biztosított kötelezettség nincs, a vállalatcsoport nem rendelkezik egyéb mérlegen kívüli követeléssel, kötelezettséggel, vállalkozási tevékenységként nem folytat a vállalatcsoport kutatás-fejlesztési tevékenységet. 17

18 Az értékesítés nettó árbevétele tevékenységenkénti bontásban Adatok ezer Ft-ban Megnevezés Távközlési szolgáltatások ebből EDR szolgáltatás Információ-technológiai szolgáltatások Adatfeldolgozás Áruértékesítés Egyéb Pro-M Zrt. korábbi évek elhatárolt árbevétel feloldása Összesen: Exportértékesítése csak az IdomSoft Zrt.-nek volt 2013-ban eft értékben. Az Igazgatóságának és Felügyelő Bizottságának díjazása A NISZ Zrt. az igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok részére eft, a Pro-M Zrt eft-ot, az IdomSoft Zrt. pedig összesen eft tiszteletdíjat fizetett ki a tárgyév során. A KDIV Kft.-nél ezen a jogcímen kifizetés nem történt 2013-as évben. Egyéb kifizetés (hitel, kölcsön) a választott tisztségviselők részére nem történt. A vállalatcsoport munkavállalóival kapcsolatos kiemelt adatok bemutatása A vállalatcsoport létszám és béradatait a 3. számú melléklet tartalmazza. Tulajdonosi szerkezet A saját tőke a évi mérleg szerinti eredmény összegével, valamint, az 519/2012 alapítói határozatban meghatározott alaptőke emelés ezer Ft tal (2013-ban került bejegyzésre) nőtt 2013-ban. A Társaság alaptőkéje így db egyenként Ft névértékű és kibocsátási értékű, dematerializált, azonos jogokat biztosító, névre szóló 18

19 törzsrészvényből áll. Az alaptőke Ft, pénzbeli betétből és Ft, nem pénzbeli betétből áll. A december 31-i részvényesi szerkezet az anyavállalatban Megnevezés ezer Ft % Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Társaság A december 31-i tulajdonosi szerkezet a KDIV Kft.-ben Megnevezés ezer Ft % NISZ Zrt A december 31-i részvényesi szerkezet a Pro-M Zrt.-ben Megnevezés ezer Ft % NISZ Zrt A december 31-i részvényesi szerkezet az IdomSoft Zrt.-ben Megnevezés ezer Ft % NISZ Zrt

20 Környezetvédelem A 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően teljesítette a Környezetvédelmi Főfelügyelőség felé az adatszolgáltatási kötelezettségét az elszállított hulladékok állományáról. Közvetlenül környezetvédelemmel kapcsolatosan sem az előző üzleti évben, sem a tárgyévben költség nem került elszámolásra. A környezetvédelmi kötelezettségek, a környezet védelmét szolgáló jövőbeni költségek fedezetére sem az előző, sem a tárgyévben céltartalék-képzés nem történt. A társaságnak a kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettsége nincs. Egyéb információk A Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. tv-ben (a továbbiakban: Avtv.), a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló évi XXIV. tv-ben (a továbbiakban: üvegzseb-törvény ), az elektronikus információszabadságról szóló évi XC. törvényben (a továbbiakban: Eitv) és végrehajtási rendeleteiben, valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló évi CXXII. törvényben (takarékossági törvény) előírt, a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok közzétételére vonatkozó kötelezettsége alapján a közérdekű adatait a Társaság honlapján (www.nisz.hu/kozadat) teszi közzé. 20

21 Az éves beszámoló aláírására jogosult: Szabó Zoltán Attila 2094 Nagykovácsi, Gyöngyvirág utca 16. Koncz András Ákos 1223 Budapest, Török Bálint u. 4 Az összevont (konszolidált) éves beszámolót összeállította: Krauss Annamária 1148 Budapest, Bolgárkertész utca 15/A. 4. em. 1. MKVK tagszáma: Könyvvizsgáló a 2013-es üzleti év vonatkozásában: BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság 1103 Budapest, Kőér u. 2/A. Cégjegyzékszám: Díjazása: ezer Ft +ÁFA/2013. év (a díj tartalmazza az egyedi éves, valamint a konszolidált éves beszámoló könyvvizsgálatát is) A könyvvizsgálatra szóló megbízás május 31-ig tart. A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy adatai: Baumgartner Ferenc 1037 Budapest Kunigunda utca 22. MKVK tagsági igazolványszáma: Budapest, május 30. Szabó Zoltán Attila vezérigazgató Koncz András Ákos gazdasági vezérigazgató-helyettes 21

22 1. számú melléklet Megnevezés Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek IMMATERIÁLIS JAVAK Tárgyi eszközök Alapítás átszervezés aktívált értéke Üzleti vagy cégérték Összesen Ingatlanok és kapcs.vagyon ért.jog Műszaki berend., gépek, járművek. Egyéb berend., járművek Beruházások Beruházásokra adott előlegek Összesen Adatok ezer Ft-ban Mindösszesen BRUTTÓ Nyitó KD Kft.+NISZ Zrt.+ProM Zrt BRUTTÓ Nyitó IdomSoft Zrt Üzembehelyezés Beruházás-befejezetlen Tévi egyéb növ Selejtezés Eladás Átsorolás Egyéb csökkenés Tévi egyéb csökk BRUTTÓ ZÁRÓ NYITÓ Értékcsökkenés KD Kft.+NISZ Zrt.+ProM Zrt NYITÓ Értékcsökkenés IdomSoft Zrt Tárgyévi écs Egyéb növ Selejtezés Eladás Átsorolás Tévi egyéb csökk.(átvez.) ZÁRÓ Értékcsökkenés ZÁRÓEGYENLEG

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

Mérleg "A" változat Eszközök (aktívák)

Mérleg A változat Eszközök (aktívák) Statisztikai számjel:23711402-3600-113-17 11 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sorok) 263 320 0 263 320 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok) 0 0 0 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; 06-23-500-000 Éves beszámoló 2015. üzleti évről a vállalkozás

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezés Szolgáltatói a b e 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 114 656 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez . melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 10. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója május 15.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója május 15. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója 2014. május 15. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VII. emelet Elérhetőség: 061

Részletesebben

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 20-09-065082 Cégjegyzék száma PARKOLÓ-GAZDA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. Éves beszámoló 2010. év Oldal 1 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

Részletesebben

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - "A"

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 13992013-2-15 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság 15-09-071642 2007.év Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza,

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Global NRG Kereskedelmi és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1122 Budapest, Maros u. 12. A mérleg fajtája: Évzáró beszámoló Budapest, 2007. május

Részletesebben

Éves beszámoló 2013.

Éves beszámoló 2013. 2 4 3 1 9 9 3 1 6 4 9 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 7 3 5 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Alliance Jura-Hongrie Kockázati Tőkealapkezelő Zrt. a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2012. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. MÉRLEGE üzleti évről

ÉVES BESZÁMOLÓ. MÉRLEGE üzleti évről 1117 Budapest, Gábor Dénes u. ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE 20100-20113 üzleti évről Budapest, 201 április Az üzleti év mérlegforduló napja : 201 1 3 MÉRLEG A változat Eszközök(aktívák) A. Befektetett eszközök

Részletesebben

Éves beszámoló. Belvárosi Kaszinó Kft december 31-ei. Budapest, április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője)

Éves beszámoló. Belvárosi Kaszinó Kft december 31-ei. Budapest, április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője) : 11927198-9200-113-01 : Belvárosi Kaszinó Kft. Budapest, 1015 Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló Budapest, 2014. április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője) "A"MÉRLEG

Részletesebben

Sor- A tétel megnevezése Helyesbítés

Sor- A tétel megnevezése Helyesbítés Cégnév Cgj. KSH Be.idősz. HUN MINING NY.R.T. 01-10-041020 10181678-6420-114-01 2011.01.01- g MÉRLEG "A" Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 16 206 542 47 327 16 253 869 02.

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

Éves beszámoló 2016 december 31.

Éves beszámoló 2016 december 31. 11267827-6832-573-16 Statisztikai számjel 16-10-001579 Cégjegyzék száma Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt. 5100 Jászberény, Margit sziget 1. 57-411-618 Éves beszámoló 2016 december 31. Keltezés: 2017. február

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Baranya Megyei Bíróság mint Cégbíróság Mecseki Erdészeti Zártkörűen Működő Rt. 7623 Pécs, Rét utca 8. A gazdálkodó képviselője P.h. Mecseki Erdészeti Zrt. Oldal: 1 ESZKÖZÖK (aktívák) 01. A.

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A Plotinus Holding Nyrt. részvényesei részére A konszolidált éves beszámolóról készült jelentés Elvégeztem a Plotinus Holding Nyrt. (a Társaság ) mellékelt 2013. évi konszolidált

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Thália Színház Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065 Budapest

Részletesebben

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12.

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12. Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 6400 Kiskunhalas, Bem u.1. Éves beszámoló 2014.12.31 üzleti évről Kelt: 13993492 3530 114 03 ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓ MÉRLEGE Eszközök (aktívák)/1

Részletesebben

Éves beszámoló 2015.

Éves beszámoló 2015. 1 1 1 0 9 0 0 0 1 5 0 1 1 3 0 7 Statisztikai számjel 0 7-0 9-0 0 3 0 6 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Pálhalmai Agrospeciál Kft. a vállalkozás címe, telefonszáma 2407 Dunaújváros, Pálhalma,

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága AGROSTER Besugárzó Zrt. 1106 Budapest, Jászberényi út 5. Budapest, 2013. április 30. Bánréti Miklós vezérigazgató P.h. AGROSTER Zrt. Oldal: 1 ESZKÖZÖK

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2013. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VII. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓJÁRÓL. Korlátolt Felelősségű Társaság 1148 Budapest, Fogarasi út 58. (Nysz.

2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓJÁRÓL. Korlátolt Felelősségű Társaság 1148 Budapest, Fogarasi út 58. (Nysz. FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a konszolidálásba bevont vállalkozások 2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Pest Megyei Cégbíróság ABÉVA Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft 2351 Alsónémedi, Fõ út 54 A gazdálkodó képviselője Ph Abéva Kft Oldal: 1 ESZKÖZÖK (aktívák) 01 A Befektetett eszközök

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Statisztikai számjel: 23476905862257201 Cégjegyzék száma: 0109967344 Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámoló Kelt: Budapest, 2013. április 17. Statisztikai

Részletesebben

Keltezés: a vállalkozás vezetője Vidnyánszky Attila

Keltezés: a vállalkozás vezetője Vidnyánszky Attila 1 1 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 11 635 628 0 11 532 310 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 934 0 5 460 03. Alapítás-átszervezés aktívált értéke 04. Kísérleti

Részletesebben

Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft.

Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. január 01. 2012. december 31. Kelt: Budapest, 2013.05.23. MÉRLEG "A" változat ESZKÖZÖK 1. A.

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

HÁZI DOLGOZAT 1. Pénzügyi számvitel 2.

HÁZI DOLGOZAT 1. Pénzügyi számvitel 2. III. évfolyam PSZ szak Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Pénzügyi számvitel 2. LEADÁSI HATÁRIDŐ: NOV. 27. 2015/2016. I. félév PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

II. ELŐADÁS A SZÁMVITEL VAGYONFELFOGÁSA

II. ELŐADÁS A SZÁMVITEL VAGYONFELFOGÁSA Számvitel alapjai II. ELŐADÁS A SZÁMVITEL VAGYONFELFOGÁSA Dr. Pál Tibor 2015.09.20. A vállalkozás vagyona Kettős vetület 1. Az újratermelési folyamat mely szakaszában van a vagyon? 2. Honnan származik

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi beszámoló

Konszolidált pénzügyi beszámoló Konszolidált pénzügyi beszámoló (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Üzleti jelentés a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1997. évi magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 10. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Az elemzés a Céginfo.hu adatain alapul, azt a Céginfo.hu saját módszertanával készült.

Az elemzés a Céginfo.hu adatain alapul, azt a Céginfo.hu saját módszertanával készült. Az elemzés a Céginfo.hu adatain alapul, azt a Céginfo.hu saját módszertanával készült. Az adatok tájékoztató jellegűek! Tovább nem adhatóak, illetve nem sokszorosíthatóak! 1. Alapinformációk A vizsgált

Részletesebben

Közbenső mérleg. ú2.. TvNetWork Telekommunikációs Szolg. Nyrt Budapest, Váci út 168/a

Közbenső mérleg. ú2.. TvNetWork Telekommunikációs Szolg. Nyrt Budapest, Váci út 168/a Statisztikai jel 01-1 0-044461 Cégjegyzék a Telekommunikációs Szolg. 1138 Budapest, Váci út 168/a. Közbenső mérleg 2010.01.01-04.30 Keltezés: 2010. június 30. ú2.. 116. oldal Statisztikai jel 01-1 0-044461

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege Egyszerűsített éves beszámoló mérlege sz A tétel megnevezése Előző Év Tárgyév 1 A Befektetett eszközök (I.+II.+III.) Ft 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK Ft 10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ft 18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évrő

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évrő Statsztka számje EDUCATIO Társadalm Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Vác út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2004.01.01-2004.12.31.

Részletesebben

MÉRLEG(A) részletes ezer forintban ESZKÖZÖK AKTÍVÁK Korábbi évek helyesbítés ei

MÉRLEG(A) részletes ezer forintban ESZKÖZÖK AKTÍVÁK Korábbi évek helyesbítés ei Madách Színház Nonprofit Kft. Cégjegyzékszám: 01-09-917954 Stat. szám: 21974593-9001-572-01 MÉRLEG(A) részletes ezer forintban ESZKÖZÖK AKTÍVÁK 2014.12.31 Korábbi évek helyesbítés ei 2015.12.31 1. Alapítás,

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

KÖVETELÉSEK

KÖVETELÉSEK Balatoni Korona Zrt. Mérlegsoranalitika Mérlegsor sorszám Megnevezés 2016.09.30 Összeg E Ft-ban Követelések: Belföldi követelések (forintban) Vevőkövetelések Balatoni Korona forgalomba hely. 15 724 500

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben