ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE"

Átírás

1 ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE január december 31. Budapest, május 30. 1

2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalatcsoport bemutatása, a konszolidációs kör módosítása 2. A vállalatcsoport számviteli politikája 2.1. Az alapelvek kiegészítése és értelmezése 2.2. A fordulónap és az összeállítással kapcsolatos szabályok 2.3. A választott eredménykimutatás magyarázata 3. A konszolidált mérleg és eredménykimutatás kialakítása során alkalmazott módszerek bemutatása 3.1. A konszolidációs kör kialakításánál alkalmazott módszerek 3.2. A konszolidálás előkészítése során alkalmazott módszerek 3.3. A tőkekonszolidálás során alkalmazott módszer 3.4. A részesedések értékelésénél alkalmazott módszer a társultként kezelt vállalkozások körében 3.5. Az adósságkonszolidálásnál alkalmazott módszer 3.6. A közbenső eredmény kiszűrésénél alkalmazott módszer 3.7. A hozamok és ráfordítások kiszűrésénél alkalmazott módszerek 3.8. A latens adók képzésénél alkalmazott módszer 4. A konszolidált mérleg és eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítő adatok II. A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET TÁBLÁZATAI 1. Befektetési tükör 2. Konszolidációs tételek 3. Vállalatcsoport létszám-, és béradatai 4. Vállalatcsoport vagyoni és pénzügyi helyzetét jellemző mutatószámok 2

3 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A VÁLLALATCSOPORT BEMUTATÁSA, A KONSZOLIDÁCIÓS KÖR MEGÁLLAPÍTÁSA A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. jogelődei révén 47 éves múltra tekint vissza. Elődei, az 1964-ben alapított Konjunktúra- és Piackutató Intézet (KOPINT) és az ban létrehozott Datorg Külkereskedelmi Adatfeldolgozó és Szervező Rt., melyeknek összevonásával 1987-ben jött létre a KOPINT-DATORG Konjunktúra-, Piackutató és Informatikai Intézet. A Társaság szeptember 21. napjától egyszemélyes részvénytársaságként működik. A közgyűlés hatáskörét az egyedüli részvényes gyakorolja, alapítói határozat formájában. A részvényeket április 22-én vette át a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban: MNV Zrt.) 2007 óta a vállalat fő tevékenysége teljes körű infokommunikációs szolgáltatások nyújtása. Legnagyobb megrendelői államigazgatási szervek és országos hatáskörű intézmények, de gazdálkodó szervezetek, vállalkozások és magánszemélyek is igénybe veszik egyes szolgáltatásait. A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. stratégiai céljai között első helyen a kormányzati infrastruktúra működtetése, e-közigazgatási megoldások támogatása, valamint kormányzati szintű alap és emelt szintű informatikai szolgáltatások állnak. A vállalat tevékenységével az európai integrációba szervesen beépülő, hazai közszféra előtt álló, innovációs kihívásoknak kíván magas színvonalon eleget tenni. A kormányzati infokommunikációs szolgáltatások színvonalának folyamatos emelése mellett, a vállalat fontos célkitűzése, hogy elősegítse a felhasználók hozzáférését a korszerű infokommunikációs megoldásokhoz, ezáltal hozzájárulva hazánk versenyképességének növeléséhez. 3

4 A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban a ''Társaság''), melynek székhelye 1081 Budapest, Csokonai u. 3, fő tevékenységi köre 6209 egyéb információ-technológiai szolgáltatás. A Társaság szeptember 21. napjától egyszemélyes részvénytársaságként működik. A közgyűlés hatáskörét az egyedüli részvényes gyakorolja, alapítói határozat formájában. A részvényeket április 22-én vette át a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban: MNV Zrt.) Az Alapító a év során két alkalommal, pénzbeli hozzájárulással tőkét emelt a társaságban. A második tőkeemelés Cégbírósági bejegyzése a jegyzett tőke vonatkozásában január 18- án született meg, így a tárgyév végén a társaság alaptőkéje ,- Ft volt. Az MNV Társaság 22/2012. (II.03.) számú határozatával Szabó Zoltán Attilát nevezte ki a Társaság vezérigazgatójává február 6. napjától határozatlan időre, egyidejűleg megválasztotta az Igazgatóság tagjává február 3. napjától május 31. napjáig. Az MNV a 492/2012 (XII. 10.) számú Határozatában a Társaság cégnevét NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságra, rövidített cégnevét NISZ Zrt. -re módosította. A vállalatcsoport a tárgyév végén négy társaságból áll. A Társaság június 1-el Dr. Nagy József tulajdonában lévő Kopint-Datorg Informatikai és Vagyonkezelő Kft. (továbbiakban: KDIV Kft.) üzletrészét névértéken megvásárolta, így a Kft. 100%-ban a Társaság tulajdona. A vállalatcsoport szeptember 1.-el bővült a Pro-M Professzionális Mobilrádió Zrt.-vel (továbbiakban: Pro-M Zrt.) amely a készenléti szervek részére nyújt egységes digitális rádiótávközlő (EDR) szolgáltatást. A Pro-M Zrt. 100 % tulajdonosa a augusztus 31.-i adásvételt követően a NISZ Zrt. 4

5 A csoport február 28-tól bővült az IdomSoft Informatikai Zrt-vel, fő üzleti tevékenysége az informatikai szolgáltatások nyújtása. Tevékenysége döntő részét a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH) számára nyújtott informatikai szolgáltatások jelentik. A Hódiköt Rt. felszámolás alatt áll, mivel nincs fedezet a 62 ezer Ft-os befektetés visszanyerésére, ezért értékvesztés került elszámolásra még a 2010 év során. A leányvállalatokon keresztül nincs más kapcsolt vállalkozása a Társaságnak. A vállalat csoport és között a Számvitelről szóló évi C törvény értelmében nem készített konszolidált beszámolót. A Számvitelről szóló évi C. törvény szerinti határértékek alapján a Társaság újra konszolidált beszámoló készítésre kötelezett a évtől. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban KDIV Kft. Neve, székhelye KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft Budapest, Csokonai u Saját üzletrész aránya (%) 100,00% 100,00% Részesedés névértéke Saját tőke Jegyzett tőke Tartalékok összege Mérleg szerinti eredmény

6 Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban ProM Zrt. Neve, székhelye Pro-M Professzionális Mobilrádió Zrt Budapest Száva utca Saját üzletrész aránya (%) 100% 100 % Részesedés névértéke Saját tőke Jegyzett tőke Tartalékok összege Mérleg szerinti eredmény Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban IdomSoft Zrt. IdomSoft Informatikai Zrt. Neve, székhelye 1134 Budapest Tűzér utca Saját üzletrész aránya (%) 100% 100 % Részesedés névértéke Saját tőke Jegyzett tőke Tartalékok összege Mérleg szerinti eredmény

7 2. A VÁLLALATCSOPORT SZÁMVITELI POLITIKÁJA 2.1. Az alapelvek kiegészítése és értelmezése A vállalatcsoport számviteli politikájának alapján a számvitelről szóló évi. C. sz. törvény határozza meg. A vállalatcsoport a számviteli alapelveket a törvény meghatározása értelmében alkalmazza. A vállalatcsoport az egységes értékelést az egymással összhangban lévő, egységes értékelési eljárásokat tartalmazó egyedi számviteli politikákkal valósítja meg. A konszolidált éves beszámoló összeállítása során is érvényesíteni kell az Sztv. alapelveit, különös tekintettel a lényegesség elvére, mely szerint a konszolidált éves beszámolóban szerepeltetni kell minden lényeges tételt, amely hatással lehet a megbízható és valós összképre, valamint a tulajdonosok e beszámoló alapján meghozandó döntéseire. A konszolidációnál alkalmazott alapelvek: egységes értékelés, valutanem, fordulónap elve, konszolidációs kör és beszámoló tartalmi teljességének elve, konszolidálás folytonosságának elve, belső kapcsolatok kiszűrésének elve, lényegesség és gazdaságosság elve. A konszolidált éves beszámoló az Sztv. szerint készül, forintban. A konszolidált éves beszámoló a következő részekből áll: Konszolidált mérleg Konszolidált eredmény-kimutatás Konszolidált kiegészítő melléklet A konszolidált éves beszámoló mellett, azzal összhangban el kell készíteni a konszolidált üzleti jelentést is. 7

8 A Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., mint anyavállalat az Sztv. alapján, annak 1.sz. melléklete szerinti A típusú mérleget az 6.sz. melléklet szerinti kiegészítésekkel, a 2.sz. melléklet szerinti összköltség eljárással készített eredménykimutatást a 6.sz. melléklet szerinti kiegészítésekkel köteles összeállítani, mint a konszolidált éves beszámoló részét képező mérleget és eredménykimutatást A fordulónap és az összeállítással kapcsolatos szabályok Az anyavállalkozás a számviteli törvénynek megfelelően a konszolidált beszámoló fordulónapját december 31-i időpontban határozta meg. A konszolidált beszámoló mérlegkészítésének időpontja május 30. A konszolidálásba a vállalat három leányvállalatát teljes körűen vonja be, a tőkekonszolidáció során az első bevonás időpontja: - KDIV Kft január 1. - Pro-M Zrt. (megszerzés időpontja) augusztus IdomSoft Zrt december 31. A konszolidált beszámolóhoz szükséges adatszolgáltatást az anyavállalat az egyedi beszámolók auditálása után igényelte, így a leányvállalatok az alapító által elfogadott, és könyvvizsgálóval hitelesített beszámoló alapján szolgáltatták a szükséges adatokat. A Társaság 2013-ben a számviteli törvény (8) szerint könyvvizsgáltra kötelezett, választott könyvvizsgálója a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft. A leányvállalatok szintén könyvvizsgálatra kötelezett társaságok, a KDIV Kft., illetve a Pro-M Zrt. esetében a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft. a választott könyvvizsgáló, az IdomSoft Zrt. könyvvizsgálója az S&M Economix Kft. (könyvvizsgáló Méhész Tamásné). 8

9 2.3. A választott eredménykimutatás magyarázata A vállalatcsoport konszolidált beszámolója a számviteli törvény 1. és 2. számú mellékletében előírt A változat szerinti tagolásban készül, kiegészítve a számviteli törvény 6.sz. mellékletében szereplő a konszolidálásból eredő tételekkel. 3. A KONSZOLIDÁLT MÉRLEG ÉS EREDMÉNY KIMUTATÁS KIALAKÍTÁSA SORÁN ALKALMAZOTT MÓDSZEREK BEMUTATÁSA 3.1. A konszolidálási kör kialakításánál alkalmazott módszerek A konszolidálási kör kialakítása során az anyavállalkozás a számviteli törvényben meghatározott szabályok szerint járt el. A kapcsolat-típusok meghatározásánál a szavazati jogokra támaszkodott. A Társaság három leányvállalatát a számviteli törvény értelmében nem mentesítette a teljes körű bevonás alól. Az anyavállalat részesedéseit az alábbi táblázat mutatja be: A társaság befektetett A társaság Részesedés a A részesedés könyv pénzügyi eszközein belül a jegyzett tőkéje % jegyzett tőkéből szerinti értéke részesedések részletezése (összesen) Kopint-Datorg Informatikai és Vagyonkezelő Kft IdomSoft Zrt Pro-M Zrt Hődiköt Rt. "FA" ,02 0 Összesen

10 3.2. A konszolidálás előkészítése során alkalmazott módszerek A leányvállalatok tekintetében az egységes számviteli politika előírásai miatt nem volt szükség az értékelési eljárások egységesítésére, az esetleges eltérésekből adódó különbözetek kiszűrésére. Az anyavállalat és a leányvállalatok értékelési eljárásai közötti különbség egyedül a választott árfolyam tekintetében merül fel, az anyavállalat a választott kereskedelmi bank (K&H) középárfolyamot, az Idomsoft Zrt ig az MKB majd től a fordulónapig a K&H bank középárfolyamát használta. A Pro-M Zrt. és Kopint Datorg Zrt. MNB középárfolyamot alkalmaz, azonban a devizás tételek száma és összegszerűsége nem jelentős, így az ebből adódó különbözetek kiszűrését mellőzte az anyavállalat a konszolidáció során. 3.3 A tőkekonszolidálás során alkalmazott módszerek A vállalatcsoport a tőkekonszolidálás során a könyv szerinti módszert alkalmazta a konszolidációs számviteli politikájával összhangban. A tőkekonszolidálás során a részesedés és a részesedésre jutó saját tőke, valamint a külső tulajdonosra jutó saját tőke kiszűrése mellett az első bevonás napjával elkülönítette a leányvállalkozás mérleg szerinti eredmény nélküli saját tőke változását. A korábbi évek során a Társaság nem vonta el minden évben a leányvállalatnál képződött mérleg szerinti eredményét, így az első bevonás időpontjára az anyavállalatra jutó arányos saját tőke jelentősen meghaladta a befektetés értékét. A számviteli törvény 124. (8) alapján a befektetés könyv szerinti értékét meghaladó összeget passzív tőkekonszolidációs különbözetként kell a források (hátrasorolt kötelezettségek között kimutatni). A Társaság ettől eltérően élve a számviteli törvény 4. (4) bekezdésében foglaltakkal a könyvvizsgáló egyetértésével a különbözetet leányvállalati saját tőke változásként jelenítette meg az előző évi konszolidáció során, azaz a konszolidált mérlegben a saját tőke részeként került 10

11 kimutatásra. Összevont (konszolidált) saját tőke elemként történő bemutatását indokolja, hogy a leányvállalat hosszú évek során felhalmozott és realizált pozitív eredménye okozza a befektetés könyv szerinti értékét meghaladó arányos saját tőke összegét, mely a működés eredményességéből származik, és nem köthető konkrét eszközhöz, illetve forráshoz, így rejtett tartalék, rejtett teher nem tárható fel. A KDIV Kft. tőkekonszolidációja során keletkezett leányvállalati saját tőkeváltozás az előző évi mérlegszerinti eredménnyel növekedett ( eft) a tárgyév során. A Pro-M Zrt. első bevonásának időpontja a számviteli törvény 124. (5) és (7) bekezdése értelmében a megszerzés időpontja, azaz augusztus 31. A 2013.évi konszolidált beszámolóban a Pro-M Zrt. részesedésének könyv szerinti értéke eft, a mérleg szerinti eredmény nélküli értéke eft. A 2013.évi tőkekonszolidáció során eft tőkekonszolidációs különbözet, eft pedig leányvállalati saját tőke változásként került kimutatásra. Az IdomSoft Zrt. első bevonásának időpontja részesedésének könyv szerinti értéke eft volt, a saját tőke mérleg szerinti eredmény nélküli értéke eft. A részesedés könyvszerinti értéke és a tulajdoni hányadra jutó leányvállalati saját tőke közötti különbséget a Társaság a számviteli törvény 124. (8) a) bekezdése alapján aktív tőkekonszolidációs különbözetként ( eft) állítja be a konszolidált mérlegben, mivel nem köthető konkrét eszközhöz, illetve forráshoz, így rejtett tartalék, rejtett teher nem tárható fel. Az Anyavállalat döntése alapján a Befektetett eszközök között kimutatott - ProM Zrt.-ben és az IdomSoft Zrt.-ben lévő - részesedéseinek alátámasztására külső szakértőt kért fel annak érdekében, hogy a nemzetközi értékelési standardoknak megfelelően december 31.-i időpontra határozza meg a két Leányvállalat valós piaci értékét. Mindkét felvásárlásnál a kormányzatnak az volt a célkitűzése, hogy az állam működése szempontjából kiemelt 11

12 fontosságú informatikai és távközlési rendszerek működtetése, folyamatos fejlesztése költséghatékonyabb legyen a korábbiaknál. A tanácsadó a diszkontált cash-flow ( DCF ) módszer alapján határozta meg a Leányvállalatok értékét, amely az üzleti terveik szerint becsült jövőbeni jövedelem-termelő képességeiken alapul. A pénzügyi előnyök, megtakarítások jelentős része a Leányvállalatok szolgáltatásait közvetlenül igénybevevő állami szerveknél, intézményeknél realizálódik, amelyek hatásait az értékelés tartalmazza A részesedés értékelésénél alkalmazott módszer a társultként kezelt vállalkozások esetén Az anyavállalat nem rendelkezik társult vállalkozásban szerzett részesedéssel. 3.5 Az adósságkonszolidálásnál alkalmazott módszerek A követelések és kötelezettségek egyeztetése során a különbözetek feltárásra és kiszűrésre kerültek. A kiszűrés során keletkező csekély összegű különbözetek oka az eltérő mérlegkészítési dátum miatt adódnak a szolgáltatáshoz kapcsolódó néhány számla esetében. Ezen tételek rendezésére az előkészítő mérlegben került sor. A mérlegkészítés napjának eltérő időpontjai miatt más különbözet nem keletkezett. Az egyenlegközlővel alátámasztott, azonos összegű követelések és kötelezettségek, aktív és passzív időbeni elhatárolások kiszűrése megtörtént A közbenső eredmények kiszűrésénél alkalmazott módszerek 12

13 A számviteli törvény 126. (1) pontja értelmében azokat az eszközöket, amelyek a konszolidálásba bevont vállalkozások egymás közötti szállításaiból és szolgáltatásteljesítéseiből származnak, az összevont (konszolidált) mérlegben olyan értékre kell helyesbíteni, amellyel a konszolidálásba bevont vállalkozások ugyanazon mérlegfordulónapra vonatkozó mérlegébe beállíthatók lettek volna, ha a konszolidálásba bevont vállalkozások együttesen, jogilag is egyetlen vállalkozást képeznének (azaz eszközeiket bekerülési értéken kellene szerepeltetni). A Társaság a KDIV Kft.-től 2013-ben eft (KDIV-tól beszerzett eft, Pro-Mtől beszerzett eft) értékben szerzett be leányvállalatától eszközöket (befektetett eszközök: immateriális javak és tárgyi eszközök), mely révén a leányvállalat a közvetlen költségein minimális 7,8%-os árrést realizált ( eft). A leányvállalatok egymás közötti tárgyi eszköz beszerzés vonatkozásában a ProM Zrt. a KDIV Kft. től eft, az IdomSoft Zrt. pedig eft értékben szerzett be befektetett eszközöket. A bekerülési értéket növelő tételeket is figyelembe véve a közbenső eredmény nem tekinthető jelentősnek, így ennek kiszűrését az anyavállalat tárgyévben is mellőzte a konszolidáció során. AZ IdomSoft Zrt.-vel eszközértékesítési ügylet a konszolidálásba bevont időszakban nem történt. 3.7 A hozamok és ráfordítások kiszűrésénél alkalmazott módszerek A belső körbe történő kibocsátások esetén a kibocsátás értéke minden esetben egyeztetésre került a fogadó társaság eszközként aktivált vagy költségként, illetve ráfordításként elszámolt értékével. 13

14 A jelentkező eltérések egyeztetésekkel, illetve a lényegesség elvének alkalmazásával kerültek felszámolásra. Az egyeztetett hozamok a hozzá kapcsolódó, illetve azokkal egyező ráfordítások alapján kerültek kiszűrésre egymással szemben. A tranzakciók kiszűrésével keletkező különbözetek oka az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvényben meghatározott levonási tilalom (korlát), miszerint nem minden szolgáltatás után vonható le az ÁFA, így a továbbszámlázott telefonszámlák vonatkozásában és a reprezentációs beszerzések esetében volt kis összegű eltérés, mely esetben a kiszűrés csak a számlák nettó értékében történt meg A latens adók képzésénél alkalmazott módszerek A tárgyév során a számviteli törvény alapján megvizsgáltuk a konszolidálás miatti társasági adókülönbözet kimutatásának szükségességét. A vizsgálat eredményeképpen úgy ítéltük meg, hogy a tényleges konszolidációs kiszűrések jellegéből adódóan nem szükséges a latens adó kiszámítása és annak a konszolidált beszámolóban való kimutatása. 4. A KONSZOLIDÁLT MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTŐ ADATOK Összevont (konszolidált) befektetési tükör A vállalatcsoport befektetett eszközeinek állományváltozását az 1. számú melléklet tartalmazza. Tőkekonszolidációs különbözetek A tőkekonszolidáció során az anyavállalat a jegyzet tőke és a részesedés könyvszerinti értékének kiszűrését követően a leányvállalat felhalmozódott, realizált eredményéből adódó különbözetet leányvállalati saját tőke változásként kezelte. 14

15 Konszolidáció során kiszűrt kapcsolt tételek A konszolidáció során kiszűrt tételeket, az összevont mérlegre és eredménykimutatásra gyakorolt hatásukat a 2. számú melléklet mutatja be. Összevont (konszolidált) mérleg és eredménykimutatás Tekintettel arra, hogy az IdomSoft Zrt. részesedés a tárgyév során került a vállalatcsoportba, a tárgyévi és az előző évi teljes körű, összevont beszámolóadatok nem összehasonlíthatóak. Az összehasonlíthatóság érdekében a Társaság elkészítette fordulónapra az előző évi vállalatcsoportra vonatkozóan (NISZ Zrt., KDIV Kft., Pro-MZrt. összevont beszámolói alapján) a konszolidált mérleget és eredménykimutatást, mely a 4. számú mellékletben szerepel. Cash-Flow kimutatás A tárgyévi konszolidált beszámoló vonatkozásában az IdomSoft Zrt. tárgyévi bevonása miatt az előző évi beszámoló és a tárgyévi teljes, összevont beszámoló adatai alapján készíthető cash-flow kimutatás nem értelmezhető, nem alkalmas a megbízható és valós összkép bemutatására. A Társaság az összehasonlítható adatok vonatkozásban (NISZ Zrt. és KDIV Kft. és Pro-M Zrt. összevont beszámolói alapján) készítette el a konszolidált cash-flow kimutatását (5. számú melléklet). A vállalatcsoport vagyoni, pénzügyi helyzete A vállalatcsoport vagyoni és pénzügyi helyzetet jellemző mutatószámok és azok számításai az 6. számú mellékletben került bemutatásra. Mivel a tárgyévi konszolidált beszámoló vonatkozásában az IdomSoft Zrt. bevonása miatt az előző évi beszámoló és a tárgyévi teljes, összevont beszámoló adatai alapján számított mutatók értéke nem értelmezhető, nem alkalmas a megbízható és valós összkép bemutatására. A Társaság emiatt csak az összehasonlítható adatok vonatkozásban (NISZ Zrt. és KDIV Kft. és Pro-M Zrt. összevont beszámolói alapján) mutatja be a csoport vagyoni és pénzügyi helyzetét. 15

16 Mérlegen kívüli függő kötelezettségek részletezése Az Anyavállalat 2013 év során ezer Ft értékben adott bankgaranciát az NMHH, mint kedvezményezett javára. Továbbá két kezességvállalása van a kapcsolt vállalkozásaival kapcsolatban, az egyik a Kopint-Datorg Kft-vel kapcsolatos ezer Ft összegben a folyószámla hitelkeretének fedezeteként, a másik az IdomSoft Zrt. és a Pro-M Zrt. bankgarancia keretének fedezésére ezer Ft értékben. Az IdomSoft Zrt. egyetlen mérlegen kívüli kötelezettsége az Idom 2000 Zrt. (a társaság jogelődje) és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. közötti 2011.augusztus 30-án indult a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma előtt indult per, melyben az IdomSoft Zrt. II. rendű alperesként érintett. A per jogalapját és összegszerűségét valamennyi jogcím vonatkozásában vitatja mind az Idom 2000 Zrt. mind az IdomSoft Zrt. A Pro-M Zrt.-nek és KDIV Kft.-nek nincs mérlegen kívüli, függő kötelezettsége. Értékvesztés elszámolása A vállalatcsoport az egységes számviteli politikáknak megfelelően számolt el értékvesztést a vevőkövetelésekre, valamint az árukészletekre, az értékvesztés összege nem jelentős. Céltartalék képzés A leányvállalat egyedi beszámolójában szereplő céltartalék képzésének feltételei és módszere megfelel az egységes értékelési eljárásokat tartalmazó számviteli politikáknak, így a konszolidáció során nem történt módosítás. Az Anyavállalatnak korábban nem volt céltartalék képzése ban eft volt, melyet a Társaság egy volt dolgozói perrel kapcsolatban képzett. További ezer Ft képzés történt, melyből ezer Ft-ot a különböző projektekkel kapcsolatos jövőben felmerülő költségekre képzett a vállalat. A többi ezer Ft a vállalat által üzemeltetett ZRH tornyok állagmegóvásával kapcsolatos várható költségekre lett képezve. 16

17 A KDIV Kft. a korábbi években eft céltartalékot képzett ban a Csokonai u.3 épület tetőszerkezetének várható, szokásos karbantartással nem javítható helyreállítási munkálataira eft céltartalék képzés történt. További eft-ot a Kft által fejlesztett űrlapszerkesztő és adatgyűjtő rendszer újrafejlesztési munkálatainak jövőbeni költségeire képzett. (Záró állomány e Ft). A ProM Zrt. nél a megelőző időszakban céltartalék képzés nem volt ban nem jelentős összegben (237 eft) a jótállási és szavatossági biztosíték okán történt céltartalék képzés. Az IdomSoft Zrt.-nél az év végi céltartalékok mérlegértéke eft. Ebből előző időszakot érintő céltartalék összege eft, a fent említett peres ügyhez kapcsolódik a társaság jogelődje és az MNV Zrt között. Ugyanerre a perre 2013-ban az esetlegesen várható további kötelezettségek fedezetére a társaság eft céltartalékot képzett így összesen a perre képzett céltartalék összege eft. Tárgyévben eft képzés történt a vezetői célfeladatok és járulékai összegére. Mérleghez kapcsolódó egyéb tények A Számviteli törvényen alapuló Számviteli Politika által előírt további információs kötelezettségek: váltót nem bocsátott ki a vállalatcsoport, öt évnél hosszabb idejű kötelezettség, zálogjoggal biztosított kötelezettség nincs, a vállalatcsoport nem rendelkezik egyéb mérlegen kívüli követeléssel, kötelezettséggel, vállalkozási tevékenységként nem folytat a vállalatcsoport kutatás-fejlesztési tevékenységet. 17

18 Az értékesítés nettó árbevétele tevékenységenkénti bontásban Adatok ezer Ft-ban Megnevezés Távközlési szolgáltatások ebből EDR szolgáltatás Információ-technológiai szolgáltatások Adatfeldolgozás Áruértékesítés Egyéb Pro-M Zrt. korábbi évek elhatárolt árbevétel feloldása Összesen: Exportértékesítése csak az IdomSoft Zrt.-nek volt 2013-ban eft értékben. Az Igazgatóságának és Felügyelő Bizottságának díjazása A NISZ Zrt. az igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok részére eft, a Pro-M Zrt eft-ot, az IdomSoft Zrt. pedig összesen eft tiszteletdíjat fizetett ki a tárgyév során. A KDIV Kft.-nél ezen a jogcímen kifizetés nem történt 2013-as évben. Egyéb kifizetés (hitel, kölcsön) a választott tisztségviselők részére nem történt. A vállalatcsoport munkavállalóival kapcsolatos kiemelt adatok bemutatása A vállalatcsoport létszám és béradatait a 3. számú melléklet tartalmazza. Tulajdonosi szerkezet A saját tőke a évi mérleg szerinti eredmény összegével, valamint, az 519/2012 alapítói határozatban meghatározott alaptőke emelés ezer Ft tal (2013-ban került bejegyzésre) nőtt 2013-ban. A Társaság alaptőkéje így db egyenként Ft névértékű és kibocsátási értékű, dematerializált, azonos jogokat biztosító, névre szóló 18

19 törzsrészvényből áll. Az alaptőke Ft, pénzbeli betétből és Ft, nem pénzbeli betétből áll. A december 31-i részvényesi szerkezet az anyavállalatban Megnevezés ezer Ft % Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Társaság A december 31-i tulajdonosi szerkezet a KDIV Kft.-ben Megnevezés ezer Ft % NISZ Zrt A december 31-i részvényesi szerkezet a Pro-M Zrt.-ben Megnevezés ezer Ft % NISZ Zrt A december 31-i részvényesi szerkezet az IdomSoft Zrt.-ben Megnevezés ezer Ft % NISZ Zrt

20 Környezetvédelem A 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően teljesítette a Környezetvédelmi Főfelügyelőség felé az adatszolgáltatási kötelezettségét az elszállított hulladékok állományáról. Közvetlenül környezetvédelemmel kapcsolatosan sem az előző üzleti évben, sem a tárgyévben költség nem került elszámolásra. A környezetvédelmi kötelezettségek, a környezet védelmét szolgáló jövőbeni költségek fedezetére sem az előző, sem a tárgyévben céltartalék-képzés nem történt. A társaságnak a kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettsége nincs. Egyéb információk A Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. tv-ben (a továbbiakban: Avtv.), a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló évi XXIV. tv-ben (a továbbiakban: üvegzseb-törvény ), az elektronikus információszabadságról szóló évi XC. törvényben (a továbbiakban: Eitv) és végrehajtási rendeleteiben, valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló évi CXXII. törvényben (takarékossági törvény) előírt, a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok közzétételére vonatkozó kötelezettsége alapján a közérdekű adatait a Társaság honlapján (www.nisz.hu/kozadat) teszi közzé. 20

21 Az éves beszámoló aláírására jogosult: Szabó Zoltán Attila 2094 Nagykovácsi, Gyöngyvirág utca 16. Koncz András Ákos 1223 Budapest, Török Bálint u. 4 Az összevont (konszolidált) éves beszámolót összeállította: Krauss Annamária 1148 Budapest, Bolgárkertész utca 15/A. 4. em. 1. MKVK tagszáma: Könyvvizsgáló a 2013-es üzleti év vonatkozásában: BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság 1103 Budapest, Kőér u. 2/A. Cégjegyzékszám: Díjazása: ezer Ft +ÁFA/2013. év (a díj tartalmazza az egyedi éves, valamint a konszolidált éves beszámoló könyvvizsgálatát is) A könyvvizsgálatra szóló megbízás május 31-ig tart. A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy adatai: Baumgartner Ferenc 1037 Budapest Kunigunda utca 22. MKVK tagsági igazolványszáma: Budapest, május 30. Szabó Zoltán Attila vezérigazgató Koncz András Ákos gazdasági vezérigazgató-helyettes 21

22 1. számú melléklet Megnevezés Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek IMMATERIÁLIS JAVAK Tárgyi eszközök Alapítás átszervezés aktívált értéke Üzleti vagy cégérték Összesen Ingatlanok és kapcs.vagyon ért.jog Műszaki berend., gépek, járművek. Egyéb berend., járművek Beruházások Beruházásokra adott előlegek Összesen Adatok ezer Ft-ban Mindösszesen BRUTTÓ Nyitó KD Kft.+NISZ Zrt.+ProM Zrt BRUTTÓ Nyitó IdomSoft Zrt Üzembehelyezés Beruházás-befejezetlen Tévi egyéb növ Selejtezés Eladás Átsorolás Egyéb csökkenés Tévi egyéb csökk BRUTTÓ ZÁRÓ NYITÓ Értékcsökkenés KD Kft.+NISZ Zrt.+ProM Zrt NYITÓ Értékcsökkenés IdomSoft Zrt Tárgyévi écs Egyéb növ Selejtezés Eladás Átsorolás Tévi egyéb csökk.(átvez.) ZÁRÓ Értékcsökkenés ZÁRÓEGYENLEG

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 20-09-065082 Cégjegyzék száma PARKOLÓ-GAZDA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. Éves beszámoló 2010. év Oldal 1 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - "A"

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 13992013-2-15 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság 15-09-071642 2007.év Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza,

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Thália Színház Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065 Budapest

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12.

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12. Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 6400 Kiskunhalas, Bem u.1. Éves beszámoló 2014.12.31 üzleti évről Kelt: 13993492 3530 114 03 ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓ MÉRLEGE Eszközök (aktívák)/1

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Baranya Megyei Bíróság mint Cégbíróság Mecseki Erdészeti Zártkörűen Működő Rt. 7623 Pécs, Rét utca 8. A gazdálkodó képviselője P.h. Mecseki Erdészeti Zrt. Oldal: 1 ESZKÖZÖK (aktívák) 01. A.

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A Plotinus Holding Nyrt. részvényesei részére A konszolidált éves beszámolóról készült jelentés Elvégeztem a Plotinus Holding Nyrt. (a Társaság ) mellékelt 2013. évi konszolidált

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓJÁRÓL. Korlátolt Felelősségű Társaság 1148 Budapest, Fogarasi út 58. (Nysz.

2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓJÁRÓL. Korlátolt Felelősségű Társaság 1148 Budapest, Fogarasi út 58. (Nysz. FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a konszolidálásba bevont vállalkozások 2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi beszámoló

Konszolidált pénzügyi beszámoló Konszolidált pénzügyi beszámoló (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Üzleti jelentés a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1997. évi magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege Egyszerűsített éves beszámoló mérlege sz A tétel megnevezése Előző Év Tárgyév 1 A Befektetett eszközök (I.+II.+III.) Ft 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK Ft 10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ft 18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 10. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA!

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA! Bevezetés a számvitelbe A vállalkozás vagyona Kettős megközelítés: A számvitel vagyonfelfogása 1. Az újratermelési folyamat melyik szakaszában van? 2. Honnan származik ez a vagyon rész? Dr. Pál Tibor Rendeltetés

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Sikeres kitöltést kívánunk!

Tisztelt felhasználó! Sikeres kitöltést kívánunk! Tisztelt felhasználó! Ön a további lapokon található kitölthető beszámolósémák segítségével könnyebben tehet eleget beszámolókészítési és közzétételi kötelezettségének. A sémák használata során szükséges

Részletesebben

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban 1. feladat Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok A tétel megnevezése Tárgy év Terven felüli értékcsökkenés 25 139 Egyéb ráfordítás sorból

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

Könyvvizsgálói jelentés

Könyvvizsgálói jelentés Független könyvvizsgálói jelentés a Vezetési Tanácsadók Magyarországi Szövetsége vezetősége részére Azegyszerűsítettévesbeszámolórólkészültjelentés Elvégeztük a VTMSZ mellékelt 2013. évi az egyéb szervezetek

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. 2 0 0 9 ÉV Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ

Részletesebben

Községi Önkormányzat Balatonberény

Községi Önkormányzat Balatonberény Községi Önkormányzat Balatonberény A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 92/A.. (3) bekezdése szerinti 2011. évi önkormányzati közzététele ESZKÖZÖK költségveté si 21. melléklet a 10./2012.(05.03

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet tulajdonosainak Elvégeztem a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet (6635 Szegvár, Szabadság tér 1. Cg.: 06-02-000246) mellékelt 2014.

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

Írásbeli vizsgatevékenység, javítási-értékelési útmutató

Írásbeli vizsgatevékenység, javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/4-129/2014. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2014. június 12. 13.00-óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12.

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Nyilvántartási szám: 138 Egyszerűsített éves beszámoló 213. Tartalom: - közhasznúsági jelentés - mérleg - eredménykimutatás - könyvvizsgálói

Részletesebben

A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Art-Pack 2000 Kft éves beszámolója részeként a 2000.C. számviteli törvény (sztv.) alapján. Cégjegyzék szám: 11-09-014018 Statisztikai

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

Ráckevei Kastély-Épitész Vendégház Kft. Eszközők ( aktivák)

Ráckevei Kastély-Épitész Vendégház Kft. Eszközők ( aktivák) Statisztikai számjel mérleg A 10324891-5510-113-01 Cégjegyzékszám Cg. 01-09-701168/8 Az üzleti év mérlegfordulónapja: Ráckevei Kastély-Épitész Vendégház Kft. Eszközők ( aktivák) Sorszám Tétel megnevezése

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT WABERER'S International ZRt. 2012-2014. évi KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT a vállalkozás vezetője (képviselője) WABERER'S International

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben

A vállalkozás címe: 6000. KECSKEMÉT, MŰKERT ÚT 1. Telefonszáma: Statisztikai számjel: 14706211-9104-572-03

A vállalkozás címe: 6000. KECSKEMÉT, MŰKERT ÚT 1. Telefonszáma: Statisztikai számjel: 14706211-9104-572-03 Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ I. Feladatcsoport 1. Feladatrész megoldása: 117. tartós részesedések értékhelyesbítése: Mivel csak ez az egy értékhelyesbítés van, ezért az összeg megegyezik a 4171. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007.06.30-i mérlege (nem auditált)

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

É V E S B E S Z Á M O L Ó

É V E S B E S Z Á M O L Ó Cégjegyzék szám: 09-09-016935 NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. a vállalkozás megnevezése 4032 Debrecen, Ady Endre út 1. a vállalkozás címe 2014. évi Éves zárómérleg 2014.01.01-2014.12.31 M É R L E G

Részletesebben

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. I. félévi jelentése

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. I. félévi jelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. I. félévi jelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008.06.30-i mérlege (nem auditált) MÉRLEG

Részletesebben

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31.

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló "Könyvvizsgálattal alatámasztva" 1 A. Befektetett eszközök 231 087 0 228 681 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 110 965

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Tudás-Vár Nonprofit Kft. 2009.január 01-től 2009.december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló Balaton Park 2000. Non profit Kft. Székhely: 7400 Kaposvár, Győr u. 21. Telephely: 1147 Budapest, Telepes u. 106. Egyszerűsített éves beszámoló 2014 Cégjegyzék száma: Cg. 14 09 309324 Balaton Park 2000.

Részletesebben

A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT 23. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE - 1 - Tartalomjegyzék I. A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult II. A számviteli politikája alapján III. Mérleget érintő kiegészítések 1. oldal Cég neve: Időszak: Az Immateriális javak és a Tárgyi Eszközök alakulása IV. Eredményt

Részletesebben

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2012. I. félévi jelentése Cégadatok Cégnév: TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosam Működő Részvénytársaság Rövidített

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 07. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege. 2014 üzleti évről. 2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege. 2014 üzleti évről. 2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel 2 1 1 7 1 9 4 1 9 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel 04-09-009076 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás címe, telefonszáma: 5900 Orosháza, Kossuth

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31.

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31. IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei Többségi részesedés vállalkozásokban Vállalkozás neve Bank tulajdoni hányada %-ban Vállalkozás székhelye ESZE

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2009.év 2010.év a. b. c. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 568 996 551 705 02. 2.Állampapírok 1 619 269 1 386 999 03. a) forgatási célú 1 545

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA Statisztikai számjel: 10044393641912208 Téti Takarékszövetkezet vállalkozás megnevezése 9100 Tét, Fı u. 86. címe 96/561-240 telefonszáma HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés a

Független könyvvizsgálói jelentés a Független könyvvizsgálói jelentés a Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. évi beszámolójának felülvizsgálatáról Budapest, 2008. április 1 Megállapítások A Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. XII.31-i

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév

ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév KSH: 10044276-6419-122-08 Cg. 08-02-000916 Sorszám ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév a b c d 1. 1. Pénzeszközök 1 938 211 1 686 753 2. 2. Állampapírok 14 542 341 16 807 748 3.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben