RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET"

Átírás

1 RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.

2 I. Általános rész 1. Bevezető A Takarékszövetkezet a jogelőd Rum és Vidéke Takarékszövetkezet, a Gyöngyösmelléke Takarékszövetkezet, valamint az Ikervár és Vidéke Takarékszövetkezet egyesülésével jött létre 1980-ban. A cégjegyzékbe a Cégbíróság sz. alatt jegyezte be. A takarékszövetkezet a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (továbbiakban: Hpt.) alapján a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (továbbiakban PSZÁF) által engedélyezett következő főbb tevékenységeket és kapcsolódó szolgáltatásokat végzi: Tevékenység megnevezése az engedélyező határozatban: betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz saját tőkét meghaladó mértékű nyilvánosságtól történő elfogadása (betétgyűjtés); pénzkölcsön nyújtása, ide értve a faktoringot is; pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása; váltóval, illetve csekkel kizárólag saját számlára történő kereskedelmi tevékenység; pénzügyi szolgáltatás közvetítése (ügynöki tevékenység); széfszolgáltatás; pénzváltási tevékenység, az MNB által kiadott engedély szerint. Engedélyszám: I-491/2002. Tevékenység megnevezése az engedélyező határozatban: biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység mely biztosítási ügynöki tevékenység végzését engedélyezi Engedélyszám: I-1724/2002. Tevékenység megnevezése az engedélyező határozatban: faktoring tevékenység végzése Engedélyszám: 1808/1998, továbbá az I-58/2001. számú határozatok. Tevékenység megnevezése az engedélyező határozatban: elektronikus pénz, valamint készpénz-helyettesítő fizetési eszköz kibocsátása, illetőleg az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása. Engedélyszám: I-1280/2001. A takarékszövetkezet tevékenységét elsősorban természetes személyek körében fejti ki, a jogi ügyfelek száma azonban emelkedő tendenciát mutat április 30-ával a takarékszövetkezetbe beolvadt a Jánosháza és Vidéke Takarékszövetkezet. A Takarékszövetkezet székhelye Ikervár, Rákóczi u. 5., a tevékenység központja Sárvár, Batthyány u. 42/B. sz. alatt van. Kirendeltségei: Ikervár Szentgotthárd Vép Rum Tanakajd Sorkifalud Sárvár Szombathely I. Szombathely II. Jánosháza Káld - 2 -

3 Betétgyűjtő pénztárak az alábbi községekben működnek: Pecöl, Nyőgér, Hosszúpereszteg. Internetes honlap címe: A takarékszövetkezetet 7 fős igazgatóság és 4 fős felügyelő-bizottság irányítja. Az alkalmazottak létszáma 2013-ban 54 fő volt átlagosan. A takarékszövetkezetet 3 fő képviseli: - Bősze Tiborné elnök (cím: 9756 Ikervár, József Attila u. 14.) - Palotás Péter ügyvezető igazgató (9751 Vép, Batthyány u. 40.) - Kiss István ügyvezető igazgató (9600 Sárvár, Tompa Mihály u. 23.) Beszámoló kitöltéséért felelős: Kiss István ügyvezető igazgató, Regisztrációs szám: Könyvvizsgáló: EVIDENCIA 2000 KFT, személy szerint Kovácsné Keresztes Csilla Pénzintézeti könyvvizsgáló A mérleg és kiegészítő melléklet aláírására Palotás Péter ügyvezető igazgató I. jogosult. A Takarékszövetkezet tulajdonosi összetétele: A jegyzett tőkéje ezer Ft, mely a cégbíróságon bejegyzett tőkével egyező. A jegyzett tőkében legnagyobb arányt képviselő aránya: 3,76% A Takarékszövetkezet leányvállalata a Rumtaksz Kft. 100 %-os jegyzett tőkéjét a Takarékszövetkezet biztosította, mely 60 millió Ft. A Takarékszövetkezet a konszolidációtól a évi C. törvény (2) és a (2). bekezdése értelmében eltekint, mivel a beszámoló a leányvállalat konszolidálása nélkül is megbízható és valós képet ad az anyavállalat vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről. Rumtaksz Kft. adatai: Cégjegyzék száma: Székhelye: 9756 Ikervár, Rákóczi u. 5. Telephelye: 9700 Szombathely, Széll Kálmán u. 3-5 Ügyvezető: Kovács Ferenc Saját tőkéje évben ezer Ft ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel zárt ben. A gazdasági kapcsolat ingatlan bérbeadás, valamint ATM bérlet vonatkozásában áll fenn. 2. Számviteli politika A takarékszövetkezet a számvitelről szóló évi C. törvénynek megfelelő a továbbiakban Szt érvényes számviteli politikával rendelkezik. A számviteli politika keretében 12 db szabályzat készült el, ezek közül az értékelési politika, az ügyletminősítési és értékelési szabályzat közvetlen hatással van a számviteli politikára. Tekintettel arra, hogy a 250/2000. (XII.24.) Korm. rendelet (továbbiakban: Szkr.) részletesen meghatározza a hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások éves beszámoló- készítési és könyvvezetési sajátosságait így a takarékszövetkezetek önálló mozgástere a sajátos számviteli megoldások alkalmazására korlátozott. A takarékszövetkezet az Szkr. értelmében az 1. sz. melléklete szerinti mérlegből, a 2. sz. melléklete szerinti eredmény- kimutatásból álló éves beszámolót, valamint az általános szabályok szerint üzleti jelentést köteles készíteni. A mérlegkészítés időpontja: A Takarékszövetkezet könyvvezetése forintban történik

4 A zárlati munkák gyakorisága, mélysége a következő: havi A lényeges a jelentős a nem lényeges, a nem jelentős kategóriák minősítési szempontjait és konkrét értékeit az alábbi szerint határoztuk meg: A jelentős összegű hiba : a mérleg-főösszeg 2%-át meghaladja Értékhelyesbítés összegét akkor tekintjük jelentősnek, ha az eltérés az egyedi eszközöknél az előző évi értékhelyesbítéshez képest legalább 2%-kal változik. A költségek elszámolására kizárólag a költség-nemek számlaosztályt alkalmazza a takarékszövetkezet, az ún. vezetői számvitel nem került kialakításra. A számviteli politikában meghatározásra került az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékcsökkenés megállapításának módja, ami lineáris, időarányos és alapja az eszközök bruttó értéke. Az értékcsökkenés elszámolása havonta történik. A Szt.80. (2) bek. alapján biztosított lehetőséggel élve a takarékszövetkezet 100 ezer Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközöket használatbavételkor egy összegben költségként elszámolja. A takarékszövetkezet a vásárolt készleteket a mérlegben az ún. FIFO módszer alapján veszi számításba, illetve az utolsó beszerzési áron értékeli. Az értékpapírok besorolását a forgóeszközök vagy a befektetett eszközök közé s beszerzés céljától függően az analitikus nyilvántartásban történő minősítéssel határozza meg. A takarékszövetkezet től kezdődően az Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete és a Magyar Takarékszövetkezeti Bank által kiadott minősítést alkalmazza. Az eszközök minősítése alapján az értékvesztések és a visszaírások negyedévente kerülnek elszámolásra a hitelintézetekkel szembeni és az ügyfelekkel szembeni pénzügyi (és befektetési) szolgáltatásból eredő követelésekre, követelésjellegű aktív időbeli elhatárolásokra, befektetési célú és forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő és tulajdoni részesedést jelentő értékpapírokra, követelések fejében kapott és készletként nyilvántartásba vett eszközökre, függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre. A Takarékszövetkezet a fentiekben meghatározott tételeket legalább negyedévente minősíti és a tétel jellegétől függően alkalmazott - egyedi értékelés esetén, azokat az értékelés alapjául szolgáló eszközminősítési kategóriák, - csoportos egyszerűsített értékelés esetén, azokat az értékelés alapjául szolgáló értékelési csoportok valamelyikébe sorolja be a jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelően. A csoportos egyszerűsített értékelés szempontjából a Hitkr. 7. számú melléklete II. fejezetének (11) és V. fejezetének (3) bekezdéseiben hivatkozott, kisösszegűnek minősülő követelésekre vonatkozó összeghatárt a Kockázati Stratégia definiálja/tartalmazza, mely összeghatárt ügyfél csoportszinten kell érteni.. Amíg a Kockázati Stratégia hatályba nem lép, illetve másképp nem rendelkezik a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. Rendelet (Hitkr.) 7. számú melléklete II. fejezetének (11) bekezdésében és V. fejezetének (3) bekezdésében hivatkozott, kisösszegűnek minősülő követelésekre vonatkozó összeghatár ügyfél/ügyfélcsoport szinten nem haladhatja meg a Takarékszövetkezet mindenkori auditált - jelenleg a december 31-i állapot szerinti korlátozások alapjául szolgáló - szavatoló tőkéje 1 %-át

5 A Kockázati Stratégiában meghatározott (relatív) összeghatár figyelembevételével a kétféle minősítési eljárás a következő: Egyedi minősítés Az egyedi teljeskörű minősítés: az összeghatárt meghaladó kintlévőség, befektetés követelések fejében kapott készletek, vagy mérlegen kívüli vállalt kötelezettség esetében a kockázatok egyedi vizsgálatával, a szabályzatban meghatározott szempontrendszer alapján. Az egyedi teljeskörű minősítés alá tartoznak: a Kockázati Stratégiában meghatározott összeghatár feletti kintlevőségek, illetve kockázatvállalások, ide nem értve az ezen összeghatárt meghaladó lakossági ügyféllel szembeni, a fogyasztási hitelekből, jelzáloghitelből eredő követeléseket. a bankközi kihelyezések, a csőd-, felszámolási- és végelszámolási eljárások hatálya alá került ügyfelekkel szembeni kintlevőségek. Az egyedi (nem a teljes körű szempontrendszeren alapuló) egyszerűsített minősítés: Egyedi egyszerűsített minősítés alá tartoznak: a Kockázati Stratégiában meghatározott összeghatárt meghaladó lakossági ügyféllel szembeni, a fogyasztási hitelekből, jelzáloghitelből eredő követelések. Csoportos egyszerűsített minősítés Csoportos egyszerűsített értékelés: a Kockázati Stratégiában rögzített összeghatárt meg nem haladó kintlevőség, befektetés, követelések fejében kapott készletek vagy mérlegen kívüli vállalt kötelezettség esetében történik, amelyeknél a minősítés, a minősítési kategóriákba történő besorolás un. egyszerűsített minősítési eljárással történik. Csoportos egyszerűsített értékelés alá tartoznak: azok a kintlevőségek, illetve kockázatvállalások, amelyek kisebbek a Kockázati Stratégiában meghatározott összeghatárnál, és az összeghatár alatti és azt elérő lakossági ügyféllel szembeni, fogyasztási hitelekből, jelzáloghitelből eredő követeléseket és a lakosság felé vállalt egyéb banki kockázatok. A csoportos egyszerűsített értékelés alól ki kell venni azon kintlévőségeket, melyek késedelme meghaladja a három évet, és az egyedi minősítésre vonatkozó szabályok szerint kell ezen kintlévőségeket minősíteni. A takarékszövetkezet az elszámolandó értékvesztés nagyságát a csoportos minősítés hatálya alá tartozó tételek esetében az alábbi mérték alapján határozza meg: Értékvesztés kulcsok a csoportos minősítés keretében - a lejárt napok száma mellett a biztosítékot (fedezettséget) is figyelembe vevő egyszerűsített minősítési eljárás estére Lejárt napok száma Fedezettség Lakosság Egyéb % felett % között 75 % alatt ÉV kulcs

6 Nagyobb, mint 730 Nagyobb, mint A mérleg fordulónapjáig megszolgált, esedékes, mérlegkészítésig be nem folyt, valamint a mérleg fordulónapján megszolgált, mérlegkészítés időpontjáig nem esedékes minősített kamatok és kamatjellegű jutalékok függővé tételre kerülnek. A takarékszövetkezet alkalmazza a piaci értéken történő értékelést, az ingatlanok esetében, de csak azok esetében, amelyeknél már korábban is alkalmazta. Valós értéken történő értékelést nem alkalmazunk. A beszámolót az Takarékszövetkezet honlapján tesszük közzé. (http://www.rumtksz.hu/kozzetetelek) 3. Számviteli elvektől való eltérések A takarékszövetkezet az előző (2012.) évhez viszonyítva a törvényi előírások következtében számviteli politikáját, számbavételi eljárásait megváltoztatta az Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete által központilag kiadásra került szabályzatok alapján. Ez alapján az előző évhez képest a következő változások történtek: - Immateriális javak, tárgyi eszközök: Az immateriális javak és tárgyi eszközök esetében a Takarékszövetkezet 0 összegű maradványértéket állapít meg. Szellemi termékek esetében az értékcsökkenési leírás 2-5 évben van meghatározva. - Terven felüli értékcsökkenés: terven felüli értékcsökkenés esetében jelentősnek minősül a piaci érték és a könyv szerinti érték különbözete, ha 10 millió forint alatti bekerülési érték esetén az 1 millió forintot, 10 millió forintnál nagyobb bekerülési értékű eszköz esetén a bekerülési érték 10%-át meghaladja. - Tulajdoni részesedést biztosító befektetések minősítési módszere: a Takarékszövetkezet a Korrigált saját tőke alapú minősítést alkalmazza a befektetések minősítése során. 4. Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák eredményre, vagyonra gyakorolt hatása Nemleges. 5. Vagyoni, pénzügyi helyzet és a évi jövedelmezőség alakulása A takarékszövetkezet mérleg- főösszege a i ezer Ft-ról ezer Fttal csökkent, ezer Ft-ra évben. Ebből: A saját tőke növekedése: ezer Ft A kötelezettség csökkenése: ezer Ft Az átmenő passzívák csökkenése: ezer Ft Az egyéb kötelezettség csökkenése: ezer Ft Hátrasorolt kötelezettség csökkenése: ezer Ft Céltartalék csökkenése: ezer Ft Megállapítható, hogy a csökkenés döntő részben a kötelezettségek csökkenéséből származik. A jegybanki kamat drasztikus csökkenése illetve a számlavezetési költségek emelkedése miatt a betétek 179 millió Ft-tal csökkentek. A saját tőke növekedése az értékelési tartalék növekedéséből ezer Ft, a jegyzett tőke növekedéséből 606 ezer Ft, valamint az általános tartalék negatív eredményre való felhasználásából ezer Ft

7 a, Az eszközállomány alakulása A főbb eszközcsoportok állománya a mérleg-főösszeghez viszonyítva az alábbiak szerint alakult: 1. tábla Egyes eszközcsoportok állománya és mérleg-főösszeghez viszonyított aránya Megnevezés Mo (%) Mo (%) Elt. (%) 1 Pénzeszközök ,41% ,10% -0,31% 2 Állampapírok ,92% ,90% 8,98% 3 Hitelintézetekkel szembeni köv ,16% ,29% -4,88% 4 Ügyfelekkel szembeni köv ,12% ,54% -3,58% 5 Egyéb értékpapírok, részv.,részes ,57% ,69% 0,12% 6 Immateriális javak ,09% ,10% 0,01% 7 Tárgyi eszközök ,50% ,60% 0,10% 8 Saját részv., egyéb eszközök ,17% ,17% 0,00% 9 Aktív időbeli elhatárolások ,06% ,61% -0,45% ESZKÖZÖK ,00% ,00% - A takarékszövetkezet jövedelmezősége szempontjából kedvezőtlenül alakult az eszközállomány összetétele. Növekedett a befektetett pénzügyi eszközök állománya, és csökkent az ügyfelekkel szembeni követelések állománya. Az ügyfelekkel szembeni követelés év végén bruttó ezer Ft volt, melyet csökkentett a ezer Ft-os értékvesztés állomány. Ez az eszközcsoport az előző évhez viszonyítottan csökkent, nettó értéken ezer Ft-tal, így a mérlegfőösszeghez viszonyított aránya 26,5% évben hitel-ingatlan csere ügylet nem történt december 31-én a zálogtárgyak becsértéke ezer Ft, a kifolyósított hitel értéke ezer Ft nyilvántartott értéken, a megképzett értékvesztés ezer Ft

8 2. tábla Hitelintézetekkel és ügyfelekkel szembeni követelések megoszlása Megnevezés Mo (%) Mo (%) Elt. (%) 1 Hitelintézetekkel sz. követelés ,00% ,00% - 2 Éven belüli ,00% ,00% - 3 Éven túli Ügyfelekkel szembeni követelés ,00% ,00% - 5 Éven belüli ,07% ,15% 2,08% 6 Éven túli ,93% ,85% -2,08% 7 Hitelintézetekkel szembeni követelés ,39% ,44% -2,95% 8 Ügyfelekkel szembeni követelés ,61% ,56% 2,95% Összes követelés ,00% ,00% - A 2. sz. tábla a követelések két fő csoportját mutatja be. A hitelintézetekkel szembeni követelések 2,95% ponttal csökkentek, az ügyfelekkel szembeni követelések 2,95% ponttal növekedtek az összes követelés arányában. A lejárati idő szerint növekedett a rövid lejáratú ügyfelekkel szembeni követelés, a hosszú lejáratú követelések csökkentek, a hitelintézeti követelésnél csak rövid lejáratú követelés van, amely a tavalyi évhez képest csökkent. b, Az eszközállomány minősége A Hpt. 86. előírása és a takarékszövetkezet szabályzata alapján minősített eszközállomány a takarékszövetkezetnél én ezer Ft volt, az előző évhez viszonyítva ezer Ft-tal kevesebb

9 3. tábla Portfólió elemzés- minősítés Bruttó és Nettó állomány Bruttó Megnevezés Mo (%) Mo (%) Elt. (%) 1 Problémamentes ,73% ,90% 2,17% 2 Külön figyelendő ,94% ,24% -1,70% 3 Átlag alatti ,75% ,75% -2,00% 4 Kétes ,45% ,43% -1,02% 5 Rossz ,13% ,68% 2,55% Mindösszesen ,00% ,00% - Nettó Megnevezés Mo (%) Mo (%) Elt. (%) 1 Problémamentes ,18% ,81% 3,63% 2 Külön figyelendő ,44% ,84% -1,60% 3 Átlag alatti ,53% ,65% -1,88% 4 Kétes ,35% ,71% -0,65% 5 Rossz ,50% ,99% 0,50% Mindösszesen ,00% ,00% Megállapítható, hogy a minősítendő követelésállományon belül a problémamentes állomány 2,17%-kal növekedett, csökkent a külön figyelendő állomány 1,7%-kal, az átlag alatti 2,0%- kal, a kétes állomány 1,02%-kal, valamint növekedett a rossz minősítésű eszközállomány 2,55%-kal, mely az eszközállományon belül 7,68%-ot tesz ki. A minősített nettó követeléseket figyelembe véve látható, hogy a problémás hitelek részaránya az előző évi 4,38%-ról 2,35%-ra csökkent évben a portfólióra kedvező hatással volt, hogy a hitelek utógondozása révén sokproblémás követelés térült meg, hitelleírás illetve hiteleladás ebben az évben nem volt. c, Források A takarékszövetkezet forrásait elemezve megállapítható, hogy az idegen forrás év végére ezer Ft-tal, míg a saját forrás ezer Ft-tal csökkent az előző évhez viszonyítottan. 4. tábla Az idegen és saját forrás megoszlása Megnevezés Mo (%) Mo (%) Elt. (%) 1 Idegen forrás ,7% ,9% 0,1% 2 Saját forrás ,3% ,1% -0,1% Összes forrás ,0% ,0%

10 5. tábla Az idegen források összetételének alakulása Megnevezés Mo % Mo % Elt. (%) 1 Ügyfelekkel sz. rövidlej ,58% ,42% -0,16% kötelezettség 2 Egyéb rövidlej.köt ,52% ,34% -0,18% 3 Rövidlej.kötelezettség ,09% ,76% -0,34% 4 Hosszúlej.pénzt ,46% - 5 Hosszúlej.ügyf ,37% ,41% 0,00% 6 Egyéb hosszulej Hosszúlejáratú köt ,37% ,87% 0,50% 8 Passzív időbeli elhat ,53% ,37% -0,16% Mindösszesen ,00% ,00% - Az idegen források között meghatározó az ügyfelekkel szembeni kötelezettség, mely évben ezer Ft-tal csökkent. Ennek oka a csökkenő jegybanki alapkamat miatti szintén csökkenő betéti kamatok, valamint a költségek növekedése. Az értékpapírszerű betételhelyezés ezer Ft-tal csökkent. A források összetétele lejárati idő szerint kis mértékben változott. d, Tőkemegfelelés A vonatkozó rendeletek alapján a takarékszövetkezet rendszeresen minősíti eszközeit a kockázati súlyok szerint, ami a takarékszövetkezet kockázatvállalási hajlandóságát mutatja. A től életbe lépő 196/2007-es Kormány rendelet alapján megváltozott a fizetőképességi mutató számítása, a Basel II. szabályozás bevezetésének hatására. A 13/2001- es rendelethez képest a változás főként a hitelek, ügyfelekkel szembeni kitettségek besorolást érintette. Másként értelmezendő a klasszikus szektorbontás, mint például a KKV-k lakossági szektorba sorolása, valamint többféle tőkeigényt is számolunk, melyek közül a Takarékszövetkezetet a hitelezési kockázat és a működési kockázat érinti. Megnevezés Eszközök (mérleg és mérlegen kívüli) Ebből: Mérleg és mérlegen kívüli tételek Részarány % 6. tábla Súlyozott Mérleg és mérlegen kívüli tételek Részarány % Súlyozott ,00% ,00% mérlegen kívüli ,41% ,32% mérlegtételek ,59% ,68%

11 Nulla súlyozású ,62% ,70% 0 20% súlyozású ,83% ,29% % súlyozású ,10% ,44% % súlyozású ,16% ,34% % súlyozású ,93% ,30% % súlyozású ,81% ,85% % súlyozású ,54% ,07% Kockázattal súlyozott kit. összesen: - ebből mérlegen kívüli: Korrigált mérlegfőösszeg: Átlagos kockázati súly (%): Mérlegtételek átlagos kockázati súlya (%): ,36% 18,28% 23,44% 18,35% A táblázatból látható, hogy a 0%, 75% illetve 100% súlyozású tételek aránya növekedett. A 0% súlyozású 22,08%.-tal, az 75% súlyozású tételek 1,37%.-tal, a 100% súlyozású tételek 4,04%.- tal növekedtek a részarányukat tekintve. Jelentősebb növekedés a 0% súlyozású tételeknél volt, 40,62%-ról 62,70%-ra növekedett a részarányuk, melynek oka, hogy a Takarékbankkal szembeni kitettségek 0%-os súlyozásúak lettek. Ennek oka, hogy a 20%-os súlyozású tételek részaránya jelentősen lecsökkent. 7. tábla Szavatoló tőke és a fizetőképességi mutató a Basel II. szabályai szerint Megnevezés Mo. % Mo. % Eltérés 1 Jegyzett tőke ,93% ,19% 0,27% 2 Tőketartalék ,49% ,51% 0,02% 3 Eredménytartalék ,62% ,16% 3,54% 4 Általános tartalék ,13% ,56% -0,57% 5 Lekötött tartalék ,84% ,58% -3,26% 7 Alapvető tőke ,00% ,00% - 8 Immateriális javak Járulékos tőke Befektetések Korrigált szavatoló tőke Fizetőképességi mutató 11,80% 13,06% 1,26%

12 Takarékszövetkezetünk az előírt 8%-os fizetőképességi mutatót 13,06%-ra teljesítette. Takarékszövetkezet saját tőkéje ezer Ft, mely ezer Ft-tal több az előírt ezer Ft-tal szemben. Szavatoló tőkénk ezer Ft, jegyzett tőkénk én ezer Ft. A kistérségi támogatásból, melynek eredeti összege ezer Ft volt, azonban én esedékes törlesztés után már csak ezer Ft, már nem vettünk figyelembe év végén, mivel a Felügyelet felhívta a figyelmet, hogy nem minősül a törvényben meghatározott alárendelt kölcsöntőkének én a számított tőkeigény a 196/2007 és a 200/2007 Kormány rendeletek előírásai alapján: 8. tábla Kockázatok tőkekövetelmény számítása adatok ezer Ft-ban Kockázatok tőkekövetelménye Megnevezés I.pillér Időszak Időszak Kockázatok tőkeszükséglete összesen ebből: hitelezési működési (alapmutató módszer) egyéb - Tőkeszükséglet az I. pillér alatt Szavatoló tőke Szavatoló tőke többlet Tőkemegfelelési mutató az I. pillér alatt 11,80% 13,06% II. pillér Tőkepuffer értéke: max (stressz tesztek, önértékelés) Összes tőkeszükséglet a II. pillér alatt tőkepufferrel Szavatoló tőke Szavatoló tőke többlet Tőkemegfelelési mutató az II. pillér alatt csak a szavatoló tőkét figyelembe véve Szavatoló tőke korrekció a figyelembe nem vett járulékos tőkével 9,87% 10,88% Belső tőkemegfeleléshez figyelembe vett szavatoló tőke Szavatoló tőke többlet Tőkemegfelelés a II. pillér alatt 10,87% 10,88% SREP Felügyeleti felülvizsgálat előírásai alapján SREP által meghatározott tőkekövetelmény % 117% 122% SREP tőkekövetelmény Szavatoló tőke többlet SREP tőkemegfelelési mutató 11,11% 10,70%

13 e, Jövedelmezőség Szövetkezetünk adózás előtti eredménye ezer Ft A nyereség csökkenése az alábbi tényezőkre vezethető vissza: 9 tábla Az eredményre hatással lévő javító és rontó tényezők alakulása 2012-höz viszonyítottan Ssz Megnevezés Javító Rontó Kül. 1 Kamatkülönbözet Kapott osztalék Egyéb pü.szolg Egyéb bevételek Értékvesztés ráfordítás Pénzintézeti tevékenység ktg-e Egyéb ráfordítások Nem pü.szolg.ellenértéke 0 9 Rendkívüli bevételek, ráfordítások Összesen év év Kül. Adózás előtti eredmény A kamatkülönbözet változása rontó hatású, ugyanakkor a kamatkiadások csökkentek. Az értékvesztés javító hatású, mert az előző évben az értékvesztés változás ezer Ft volt, míg ebben az évben ezer Ft. Az egyéb ráfordítások között szereplő tranzakciós illeték jelentős mértékben rontotta az eredményt, így ez a legnagyobb rontó hatású tényező. A pénzintézeti tevékenység költségének csökkenése javító hatású a bérköltség valamint az egyéb igazgatási költségek csökkenése miatt. 10. tábla Jövedelmezőségi mutatószámok Mutató Eltérés 1 Bevételarányos eredmény 2,16% -0,18% -2,33% 2 Eszközarányos bevétel (ROA) 0,22% -0,02% -0,24% 3 Tőkearányos eredmény (ROE) 6,08% -0,45% -6,52% A Takarékszövetkezetnél a negatív adózott eredmény miatt a mutatók jelentősen romlottak az előző évhez képest

14 f, Likviditás 11. tábla Kötelező jegybanki tartalék teljesítése Hónap Kötelezettség (ezer Ft) Teljesítés (ezer Ft) Teljesítés Január ,07% Február ,13% Március ,34% Április ,33% Május ,08% Június ,72% Július ,73% Augusztus ,13% Szeptember ,08% Október ,08% November ,22% December ,04% Összesen ,25% Átlag ,25% A Takarékszövetkezet működésének feltétele likviditás biztosításának mindenkori megléte. A jövedelmezőség szempontjából fontos, hogy felesleges pénz ne maradjon a bankszámlán. Takarékszövetkezetünk a jegybanki tartalékolását átlagosan 100,25%-ra teljesítette. Minden hónapban teljesítettük tartalékolási kötelezettségünket. Fontos, hogy az MTB bankszámlánkon lévő pénzmennyiséggel úgy gazdálkodjunk, hogy a kirendeltségek, az ügyfelek részére mindig biztosított legyen a pénz a bankszámlán, ugyanakkor a bankközi lekötésekből a Takarékszövetkezetnek bevétele származik, és ez a jövedelmezőséget javítja. Ezekből a lekötésekből a Takarékszövetkezetnek 88 millió Ft bevétele keletkezett, ami 53 millió Ft-tal kevesebb, mint a 2012-es évben

15 II. A mérleghez kapcsolódó kiegészítő adatok 1. Általános előírások szerinti bemutatások a, Össze nem hasonlítható adatok a mérlegben A évi mérleg tárgyévi és előző évi adatai egymással mindenben összehasonlíthatók. b, Tételátrendezések helyei A mérlegben saját elhatározásból tételátrendezés a források 2. aa.), 2.ab.) soraiban, illetve a 2. ba.), 2.bb.) soraiban történt, mivel a lakossági látra szóló folyószámlákat és éven belüli folyószámla melletti lekötéseket átsoroltuk a Takarékbetétek fent említett soraiból, az Egyéb kötelezettségek pénzügyi szolgáltatások szintén fent említett soraiba. c, Értékelési eljárás megváltozásából származó eltérések Az előző évhez viszonyítva a mérlegtételek értékelése nem változott. Az eszközök minősítése változott, amelynek hatása a III. pontban kerül részletezésre. d, Rendkívüli események Rendkívüli ráfordítás nem volt a 2013-as évben. 2. Tételes bemutatások a mérleghez a, Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása 12. tábla Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása Változás megnevezése Immateriális javak Ingatlan Műszaki berendezések Összesen 1 Bruttó érték Nyitó állomány Növekedés Csökkenés Záró állomány Halmozott écs. Nyitó Növekedés Csökkenés Záró állomány Nettó érték Nyitó Növekedés Csökkenés Záró állomány évben nagyobb beruházás nem történt, ami a legjelentősebb volt, az 7 db bankjegyszámláló beszerzése, illetve egy cégautó beszerzése volt ezer Ft összeggel

16 növekedtek az immateriális javak (szoftverek és licenc díjak) és ezer Ft összeggel növeltük a tárgyi eszköz bázist. Ingatlanátértékelésünk növekedett ezer Ft-ról ezer Ft-ra, ez a saját tőkénkre és a szavatoló tőkére javító hatással van. b, Immateriális javak, és tárgyi eszközök értékcsökkenésének alakulása 13. tábla Immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének alakulása Terv szerinti écs Immat.javak. Ingatlan Műszaki b. Összesen 1 Lineáris Kis értékű Összesen Terven felüli écs Összesen A Takarékszövetkezet kis értékű, 100 ezer Ft alatti eszközöket, valamint egy évig használatos műszaki- és egyéb berendezéseket számolt el költségként. Terven felüli értékcsökkenés egy számítógép értékesítése miatt volt, valamint tárgyi eszköz selejtezés miatt. c, Befektetett pénzügyi eszközök értékcsökkenésének alakulása 14. tábla Befektetett pénzügyi eszközök alakulása Megnevezés Részvények Egyéb pü.befekt. Egyéb befekt. 1 Nyitó m.szerinti érték Befektetések Értékesítés 4 4 Vásárlás, beruházás, térítés nélküli átvétel Értékvesztés Értékvesztés visszaírás 7 Átértékelés 8 Záró érték Pénzügyi befektetéseink közül többségi befolyásoló részesedés nincs. Részvényesei vagyunk a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.-nek ezer Ft-tal. A Hitelgarancia Zrt-ben 500 ezer Ft, az MKB Nyrt-ben 23 ezer Ft részesedünk van. Létrehoztuk a Rumtaksz Kft-t, mely járulékos vállalkozás, ezer Ft-ot fektettünk be banküzemi célok miatt. A Kft. bejegyzése november 22-én történt meg a Cégbíróságon évi tevékenysége nem befolyásolja a Takarékszövetkezet működését. A Rumtaksz Kft évben nyereségesen működött. Adózás előtti eredménye ezer Ft, míg a mérleg szerinti eredménye ezer Ft. A KFT működési feltételei biztosítottak. 100 % értékvesztést képeztünk a Globex Ingatlan befektetésünk után

17 d, Egyéb a mérlegtételekhez kapcsolódó tételes kiegészítés A céltartalék-képzést az V.2. pontban ismertetjük. Az aktív és passzív időbeli elhatárolások összetevői és ezek időbeli alakulásának bemutatása: 15. tábla Időbeli elhatárolások alakulása Megnevezés Eltérés 1 Aktív időbeli elhatárolás Passzív időbeli elhatárolás Az aktív időbeli elhatárolás a kamatozó eszközök december 31-i elhatárolt kamat állományát tartalmazza, valamint működési költségek elhatárolását. A passzív időbeli elhatárolás a kötelezettség állomány (forrás) december 31-i kamat elhatárolását tartalmazza, valamint működési költségek elhatárolását. Az aktív és a passzív időbeli elhatárolások dokumentummal alátámasztottak. A társasági adó megállapítása során jelentkező adóalap korrekciós tételek a következők: 16. tábla Társasági adó megállapítása Adózás előtti eredmény Adóalapot növelő tételek Értékcsökkenési leírás Nem a vállalkozás tevékenységével kapcsolatos költségek 426 Adóalapot csökkentő tételek: Várható kötelezettségekre képzett céltartalék felhasználása Értékcsökkenési leírás Osztalék 330 Támogatás, juttatás összege 60 Egyéb csökkentő jogcímek Adóalap 874 Adó (10%) évi adófizetési kötelezettség 87 Adóalap jövedelem-(nyereség-) minimum alapján Adó (10%) évi tényleges adófizetési kötelezettség 883 Társasági adófizetési kötelezettségünk 883 ezer Ft volt, az alkalmazott adókulcs 10%. Adófizetési kötelezettségünket minden adónemre vonatkozóan időben teljesítettük. Hitelintézeti járadékot fizettünk évben: ezer Ft

18 III. Eredmény- kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 1. Általános előírások szerinti kiegészítések a, Az eredmény- kimutatásban az össze nem hasonlítható adatok tételes megjelölése Az eredmény-kimutatásban szereplő adatok mindenben összehasonlíthatók az előző év adataival. b, Az eredmény-kimutatásban a tételátrendezések helyeinek megjelölése Az eredmény kimutatásban saját döntés alapján tételátrendezés nem volt. c, Az eredmény-kimutatásban az értékelési eljárások megváltoztatás oka, hatása Értékelési eljárásból fakadó változás 2012-höz képest az alábbiakban történt: - Ügyletminősítés változása az Integráció által kiadott szabályzat alapján. Az értékelési eljárás megváltoztatásából származó eltérések: 17. tábla Értékelési eljárás változásának hatása a évi eredményre Megnevezés régi szabályok új szabályok alapján alapján Csoportos minősítésű követelések Egyedi minősítésű követelések Értékvesztés Eredményhatás Tételesen előírt kiegészítések az eredmény- kimutatáshoz a, A rendkívüli bevételek és ráfordítások jogcímeinek részletes bemutatása Rendkívüli ráfordításunk évben nem volt. Rendkívüli bevételt számoltunk el, mely a Széchenyi Forgóeszközhitel és Beruházási hitel konstrukciók IT fejlesztésére kapott állami támogatás volt 458 ezer Ft értékben, melyet elhatároltunk és az értékcsökkenés arányában oldunk fel. b, Valutában elszámolt bevételek összege Nemleges c, Fejlesztési tartalék felhasználás Fejlesztési tartalékot 2013-ban nem képeztünk. IV. Tájékoztató rész 1. Szövetkezetünk tagja az Országos Betétvédelmi Alapnak. A tárgyévet illető tagsági díjat teljes egészében befizettük, ezer Ft összegben

19 2. Részt veszünk a takarékszövetkezetek integrációjában. 3. A takarékszövetkezetnek van többségi részesedése a Rumtaksz Kft-ben A Takarékszövetkezetben senkinek nincs befolyásoló részesedése. 4. Munkavállalók adatai 18. tábla Munkavállalók adatai Ssz. Állománycsoport Átl. stat. létszám Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetés 1 Teljes munkaidős szellemi Teljes munkaidős fizikai 3 Részmunkaidős szellemi Részmunkaidős fizikai Foglalkoztatott nyugdíjas Állományon kívüliek Összesen Mérlegen kívüli pénzügyi kötelezettségek Takarékszövetkezetünk ezer Ft összegű folyószámlahitelt és ki nem folyósított hitelt tart nyilván a nullás számlaosztályban, melyet az ügyfeleink nem vettek igénybe. Refinanszírozási hitelt tartunk nyílván, amelyet a MTB-n keresztül folyósítottunk ki, ezer Ft összegben, 2016/C és 2018/A államkötvények vannak zárolva fedezetként. FHB hitelt tartunk nyilván ezer Ft összegben. OTIVA biztonsági tartalékra zároltunk ezer Ft-ot, az alárendelt kölcsöntőke összegére 2016/C államkötvényt zároltunk ezer Ft-ot. 6. A vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjainak adatai 19. tábla Vezető tisztségviselők adatai 1 Bősze Tiborné Igazgatóság elnöke 2 Palotás Péter Igazgatósági tag, Ügyvezető igazgató I. 3 Kiss István Ügyvezető igazgató II. 4 Galavics Árpád Igazgatósági tag 5 Németh János Igazgatósági tag 6 Kovács Ferenc Igazgatósági tag 7 Tóth János Igazgatósági tag 8 Dr. Lőrincz Benedek Igazgatósági tag 9 Bejczi József FB elnök 10 Dr. Horváth Ferenc FB tag 11 Görcz Gyula Csaba FB tag 12 Vörös Tiborné FB tag

20 7. A vezető tisztségviselők, igazgatóság és FB tagjainak folyósított kölcsön, előlegek, a év után esedékes járandóságok összege (ezer Ft) 20. tábla Vezető tisztségviselők járandósága, kölcsöne Megnevezés Tiszteletdíj évi prémium Kölcsön Ügyvezető tisztségviselő Felügyelő Bizottság Igazgatóság Összesen A Takarékszövetkezet évben a könyvvizsgálatért ezer Ft-ot fizetett. V. Sajátos hitelintézeti kiegészítések 1. A Takarékszövetkezet az alapvető pénzügyi szolgáltatásokon kívül a következő - volumenében jelentős - tevékenységeket végez Faktoring tevékenység (PSZÁF engedély szám: I-58/2001) határozatlan időre szól, de nem végzünk. 21. tábla Faktorállomány Állomány Bruttó érték Nettó érték Albaleasing Összesen Záloghitelezés ügynöki tevékenység (minden zálogházzal egyedi PSZÁF engedély számmal rendelkezünk) 22. tábla Záloghitelezés Zálogházak Becsült érték Záloghitel Darab Árva Peták 2001 Kft Trezor 96 Kft Trezor 1998 Kft Aranybatka Kft Nyolc Krajczár Kft Összesen Valutaváltással saját jogon 1 kirendeltség foglalkozik, Szombathely II évben ezer Ft-ot váltottunk, mely után 9 ezer Ft jutalékot számoltunk el

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 214-12-31 215-12-31 1. Pénzeszközök 41 42 MTB-nél lévő elszámolási számla 22 23 pénztár és egyéb elszámolási számlák 19 19 2. Értékpapírok Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

Bankmérleg jellegzetességei

Bankmérleg jellegzetességei Bankmérleg jellegzetességei Befektetési társaság és hagyományos kereskedelmi bank tételek együtt Likviditási sorrend Eszközöknél-kötelezettségeknél csoportosítás módja: Jövedelemtulajdonos Lejárat Befektetés

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás)

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) A tétel megnevezése Az előző év év(ek) Tárgyév a b d 01. 1. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 2 960 398 3 526 440 02. a) rögzített kamatozású hitelviszonyt

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról Közlemény a CIB Bank Zrt. 2005. évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzék szám: 01-10-041004,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Forcont Kft

Kiegészítő melléklet. Forcont Kft Adószám: 12167191-2-13 Közösségi adószám: HU12167191 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-149998 Kiegészítő melléklet Forcont Kft. 2015. Fordulónap: 2015. december

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET MÉRLEG 2014.12.31 Hatvan, 2015. március 26... Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Juhász Ferenc Turányikné Borsik Éva elnök ügyvezető ügyvezető igazgató MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság 2007. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531 MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16 Cg.:16-02-001531 Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Óváros tér 15. Cégjegyzékszám: 12-09-006301 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Részletesebben

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a SZOMBATHELYI MÉDIAKÖZPONT NONPROFIT KFT. 2014. január1-től december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások A bank a konszolidálást könyv szerinti értéken végezte el. A leányvállalatok az éves beszámolók elkészítése

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31.

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31. Adószám: 18617450-1-11 Bírósági bejegyzés száma: PK.65050/2008 Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Kiegészítő melléklet az

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K Adószám:10044465-1-09 Cégjegyzékszám:09-02-000180 Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.s z. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft 3232 Gyöngyös Üdülősor út 58. 2015. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A.

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Magyar Vidék

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

A Biharnagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet vagyonleltára

A Biharnagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet vagyonleltára A Biharnagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet vagyonleltára Eszközök összesen 1.618.226 eft 1. Pénzeszközök 97.260 eft 2. Állampapírok 354.732 eft 3. Hitelintézetekkel szembeni követelések 295.000 eft

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA Statisztikai számjel: 10044393641912208 Téti Takarékszövetkezet vállalkozás megnevezése 9100 Tét, Fı u. 86. címe 96/561-240 telefonszáma HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

A könyvviteli szolgáltatást végezte: Horváth Ágnes (engedélyszám: )

A könyvviteli szolgáltatást végezte: Horváth Ágnes (engedélyszám: ) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2009. év Kft neve: CAR HUNGÁRIA Kereskedelmi És Szolgáltató Kft. Kft székhelye: 1046 Budapest, Bőröndös u. 26. 7/38. Kft telephelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 140. Kft adószáma:

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2009.év 2010.év a. b. c. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 568 996 551 705 02. 2.Állampapírok 1 619 269 1 386 999 03. a) forgatási célú 1 545

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai - Székhely: - Internetes honlap címe: (ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi) - Működési forma: Társasdalmi Rgyesület

Részletesebben

ESZKÖZÖK (aktívák) KSH: Cg.: adatok: eft-ban. Kelt, Lövő, Április 28.

ESZKÖZÖK (aktívák) KSH: Cg.: adatok: eft-ban. Kelt, Lövő, Április 28. a b d 1. 1. Pénzeszközök 390.477 444.835 2. 2. Állampapírok 3.344.645 3.316.016 3. a) forgatási célú 3.286.315 3.257.686 4. b) befektetési célú 58.330 58.330 5. 2/A. Állampapírok értékelési különbözete

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

Mérleg Eszköz Forrás

Mérleg Eszköz Forrás Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. elkészítette 2001. június 30-ával zárult félévre vonatkozó Nemzetközi Számviteli Standardok szerinti konszolidált, nem auditált beszámolóját. A következõkben

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

A bankok hitelezési tevékenységének szabályai és eljárásai Hitelintézetek ellenőrzése (GTUPZ204M)

A bankok hitelezési tevékenységének szabályai és eljárásai Hitelintézetek ellenőrzése (GTUPZ204M) A bankok hitelezési tevékenységének szabályai és eljárásai Hitelintézetek ellenőrzése (GTUPZ204M) A bankok mágikus háromszöge Az előadás tartalma 1. A hitelintézetek prudens működésének szabályai. 2. Kockázatosnak

Részletesebben

KSH:10047808641912205. Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG

KSH:10047808641912205. Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG KSH:10047808641912205 Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. Megnevezés 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök 490

Részletesebben

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Alapítvány a cukorbetegekért 8200. Veszprém Ádám Iván u. 1. 2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Veszprém, 2013. április 26. Reichardt Béláné alapítvány képviselője I.

Részletesebben

Egyszerűsített beszámoló

Egyszerűsített beszámoló Statisztikai számjel: 2 1 1 9 4 9 7 3 9 3 1 1 3 2 Cégjegyzék száma: 2-9 - 6 9 7 9 1 1 A vállakozás megnevezése: ZALAI NYÁRI SZINHÁZAK NONPROFIT KFT A vállakozás címe, telefonszáma: 89 Zalaegerszeg Madách

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE A változat Statisztikai számjele: 18474244-6910-131-06 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Az üzleti év mélegfordulónapja: 2014. december 31. Adatok ezer Ft-ban ESZKÖZÖK (ek) módosításai Tárgyév 01.

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2010. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2010. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 159 267 192 484 2. Állampapírok 4 310 515 0 4 762 679 a) forgatási célú 4 257 225 4 709 389 b) befektetési célú 53 290 53 290 2/A. Állampapírok értékelési különbözete

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS A 2. NAPIRENDI PONTHOZ Beszámoló

Részletesebben

KELER Zrt. Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák)

KELER Zrt. Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) 1. 1. Pénzeszközök (MNB nostro + MNB betét) 10 717 0 146 714 2. 2. Állampapírok (3.+4. sorok) 140 954 0 28 301 3. a) forgatási célú (MÁK + DKJ) 140 954 0 28 301

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K KSH: 10043691641912205 Cg.: 05-02-000266 Ricse és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához Általános rész: Név: FÜZESGYÓGY KFT. Képviseletre jogosult:

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

- Minta Kft. Egyszerűsített éves beszámoló (T 1711 AB) MÉRLEG

- Minta Kft. Egyszerűsített éves beszámoló (T 1711 AB) MÉRLEG -. Egyszerűsített éves beszámoló (T 1711 AB) MÉRLEG A beszámolóban szereplő cégnév:. Beszámolási időszak: 2015.01.01. - 2015.12.31. adatok egyezer HUF-ban SORSZÁM TÉTEL MEGNEVEZÉSE 2014 VÁLTOZÁS 2015 A.

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: Cg.: Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: Cg.: Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2014.év 2015.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 587 900 404 993 02. 2.Állampapírok 1 928 700 1 759 645 03. a) forgatási célú 1 926

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz 1 Kumánia Gyógyfürdő Kft. Cégjegyzék száma: 16-09-013675 5310. Kisújszállás Statisztikai számjele: 23580259-9329-113-16 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz 2 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 Cégnév: AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT MÉRLEG 2010.

KONSZOLIDÁLT MÉRLEG 2010. HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. Cg.: 09-02-000644 KONSZOLIDÁLT MÉRLEG 2010. KSH: 13975410641912209 Cg.: 09-02-000644 HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet ÖSSZEVONT (konszolidált)

Részletesebben

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 45.)

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 45.) Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány 2015. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. A alapítvány rövid bemutatása: Tevékenység kezdete: 2005.02.17 Székhelye: 2030 Érd, Júlia u. 45. A beszámoló aláírására jogosult:

Részletesebben

ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév

ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév KSH: 10044276-6419-122-08 Cg. 08-02-000916 Sorszám ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév a b c d 1. 1. Pénzeszközök 1 938 211 1 686 753 2. 2. Állampapírok 14 542 341 16 807 748 3.

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

2012.ÉVI ÜZLETI JELENTÉS

2012.ÉVI ÜZLETI JELENTÉS NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET NYÍRBÉLTEK KOSSUTH ÚT 16. Cg.: 15-02-050261 2012.ÉVI ÜZLETI JELENTÉS Nyírbéltek, május 27. Szmutkó Illés elnök ügyvezető... 1 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 1

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Tudás-Vár Nonprofit Kft. 2009.január 01-től 2009.december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31.

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31. IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei Többségi részesedés vállalkozásokban Vállalkozás neve Bank tulajdoni hányada %-ban Vállalkozás székhelye ESZE

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rivalda Stúdió Közh.Nonp. Kft 1055 Budapest Stollár Béla utca 12/C KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2016. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Beszámolási időszak: 2016. január 01. - 2016. december 31. A beszámoló

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához A JELEN Önsegélyező Pénztár (6722. Szeged, Kölcsey u. 1-3.) - alapításának időpontja: 2004. január 27. - a bírósági bejegyzés

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2008.01.01.-2008.12.31.

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2008.01.01.-2008.12.31. Adószám: 18607066-2-11 Cégbíróság: Komárom-Esztergom Megyei Bíróság Cégjegyzék szám: 11-09-012818 Esztergomi Városi Televízió Nonprofit Kft. 2500 Esztergom, Bajcsy-Zsilinszky u. 4. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is

5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is KSH: 10044427641912209 Cg.: 09-02-000061 Biharkeresztesi Takarékszövetkezet ZÁRÓMÉRLEG adatok: ezer Ft-ban Sor szám M e g n e v e z és 2010. év 2011. év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01

Részletesebben

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez . melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 10. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet Fordulónap: 2014. december 31. Beszámolási időszak: 2014. január 1. - 2014. december 31. Szabó és Szilágyi Számítástechnikai Rendszerház Éves beszámoló 2014. Kelt: Budapest, 2015-05-31..

Részletesebben

Könyvvezetési ismeretek

Könyvvezetési ismeretek 1 I. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Könyvvezetési ismeretek 2014/2015 II. félév 2 Elméleti kérdések 1. Egy vállalkozás saját tőkéjével kapcsolatosan az alábbi információkkal

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék 12 PK 60.540/2006/ 01/03/60540 Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2013

Részletesebben

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat Bankrendszer II. Banki kockázatok Kockázat A hitelintézet tevékenysége, a tevékenység tárgya alapján eredendően kockázatos Igen nagy, szerteágazó a pénzügyi szolgáltatások eredményét befolyásoló veszélyforrások

Részletesebben

Statisztikai számjel: Bírósági végzés száma: Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Statisztikai számjel: Bírósági végzés száma: Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Statisztikai számjel: 18111703-9133-529-01 Bírósági végzés száma: 10559 Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság I./ Általános összefoglalás KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A kiegészítő melléklet a Társaság 2008. január

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23998814-2-15 SZ.SZ.B.M. CÉGBÍRÓSÁG 15-09-079577 RID FULL KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG 4531 Nyírpazony, VASVÁRI PÁL út 16. 2013 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

NAPSUGARAK HÁZA NONPROFIT KFT ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZITŐ MELLÉKLETE

NAPSUGARAK HÁZA NONPROFIT KFT ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZITŐ MELLÉKLETE 1 NAPSUGARAK HÁZA NONPROFIT KFT. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZITŐ MELLÉKLETE I. Általános rész A. A vállalkozás adatai Közhasznúsági fokozat: közhasznú Cégforma : Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE SVÁBHEGYI ORSZÁGOS ALLERGOLÓGIAI, IMMUNOLÓGIAI ÉS PULMONOLÓGIAI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 1037 BUDAPEST, BOKOR U. 17-21. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2015-05-27

Részletesebben