RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET"

Átírás

1 RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.

2 I. Általános rész 1. Bevezető A Takarékszövetkezet a jogelőd Rum és Vidéke Takarékszövetkezet, a Gyöngyösmelléke Takarékszövetkezet, valamint az Ikervár és Vidéke Takarékszövetkezet egyesülésével jött létre 1980-ban. A cégjegyzékbe a Cégbíróság sz. alatt jegyezte be. A takarékszövetkezet a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (továbbiakban: Hpt.) alapján a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (továbbiakban PSZÁF) által engedélyezett következő főbb tevékenységeket és kapcsolódó szolgáltatásokat végzi: Tevékenység megnevezése az engedélyező határozatban: betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz saját tőkét meghaladó mértékű nyilvánosságtól történő elfogadása (betétgyűjtés); pénzkölcsön nyújtása, ide értve a faktoringot is; pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása; váltóval, illetve csekkel kizárólag saját számlára történő kereskedelmi tevékenység; pénzügyi szolgáltatás közvetítése (ügynöki tevékenység); széfszolgáltatás; pénzváltási tevékenység, az MNB által kiadott engedély szerint. Engedélyszám: I-491/2002. Tevékenység megnevezése az engedélyező határozatban: biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység mely biztosítási ügynöki tevékenység végzését engedélyezi Engedélyszám: I-1724/2002. Tevékenység megnevezése az engedélyező határozatban: faktoring tevékenység végzése Engedélyszám: 1808/1998, továbbá az I-58/2001. számú határozatok. Tevékenység megnevezése az engedélyező határozatban: elektronikus pénz, valamint készpénz-helyettesítő fizetési eszköz kibocsátása, illetőleg az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása. Engedélyszám: I-1280/2001. A takarékszövetkezet tevékenységét elsősorban természetes személyek körében fejti ki, a jogi ügyfelek száma azonban emelkedő tendenciát mutat április 30-ával a takarékszövetkezetbe beolvadt a Jánosháza és Vidéke Takarékszövetkezet. A Takarékszövetkezet székhelye Ikervár, Rákóczi u. 5., a tevékenység központja Sárvár, Batthyány u. 42/B. sz. alatt van. Kirendeltségei: Ikervár Szentgotthárd Vép Rum Tanakajd Sorkifalud Sárvár Szombathely I. Szombathely II. Jánosháza Káld - 2 -

3 Betétgyűjtő pénztárak az alábbi községekben működnek: Pecöl, Nyőgér, Hosszúpereszteg. Internetes honlap címe: A takarékszövetkezetet 7 fős igazgatóság és 4 fős felügyelő-bizottság irányítja. Az alkalmazottak létszáma 2013-ban 54 fő volt átlagosan. A takarékszövetkezetet 3 fő képviseli: - Bősze Tiborné elnök (cím: 9756 Ikervár, József Attila u. 14.) - Palotás Péter ügyvezető igazgató (9751 Vép, Batthyány u. 40.) - Kiss István ügyvezető igazgató (9600 Sárvár, Tompa Mihály u. 23.) Beszámoló kitöltéséért felelős: Kiss István ügyvezető igazgató, Regisztrációs szám: Könyvvizsgáló: EVIDENCIA 2000 KFT, személy szerint Kovácsné Keresztes Csilla Pénzintézeti könyvvizsgáló A mérleg és kiegészítő melléklet aláírására Palotás Péter ügyvezető igazgató I. jogosult. A Takarékszövetkezet tulajdonosi összetétele: A jegyzett tőkéje ezer Ft, mely a cégbíróságon bejegyzett tőkével egyező. A jegyzett tőkében legnagyobb arányt képviselő aránya: 3,76% A Takarékszövetkezet leányvállalata a Rumtaksz Kft. 100 %-os jegyzett tőkéjét a Takarékszövetkezet biztosította, mely 60 millió Ft. A Takarékszövetkezet a konszolidációtól a évi C. törvény (2) és a (2). bekezdése értelmében eltekint, mivel a beszámoló a leányvállalat konszolidálása nélkül is megbízható és valós képet ad az anyavállalat vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről. Rumtaksz Kft. adatai: Cégjegyzék száma: Székhelye: 9756 Ikervár, Rákóczi u. 5. Telephelye: 9700 Szombathely, Széll Kálmán u. 3-5 Ügyvezető: Kovács Ferenc Saját tőkéje évben ezer Ft ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel zárt ben. A gazdasági kapcsolat ingatlan bérbeadás, valamint ATM bérlet vonatkozásában áll fenn. 2. Számviteli politika A takarékszövetkezet a számvitelről szóló évi C. törvénynek megfelelő a továbbiakban Szt érvényes számviteli politikával rendelkezik. A számviteli politika keretében 12 db szabályzat készült el, ezek közül az értékelési politika, az ügyletminősítési és értékelési szabályzat közvetlen hatással van a számviteli politikára. Tekintettel arra, hogy a 250/2000. (XII.24.) Korm. rendelet (továbbiakban: Szkr.) részletesen meghatározza a hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások éves beszámoló- készítési és könyvvezetési sajátosságait így a takarékszövetkezetek önálló mozgástere a sajátos számviteli megoldások alkalmazására korlátozott. A takarékszövetkezet az Szkr. értelmében az 1. sz. melléklete szerinti mérlegből, a 2. sz. melléklete szerinti eredmény- kimutatásból álló éves beszámolót, valamint az általános szabályok szerint üzleti jelentést köteles készíteni. A mérlegkészítés időpontja: A Takarékszövetkezet könyvvezetése forintban történik

4 A zárlati munkák gyakorisága, mélysége a következő: havi A lényeges a jelentős a nem lényeges, a nem jelentős kategóriák minősítési szempontjait és konkrét értékeit az alábbi szerint határoztuk meg: A jelentős összegű hiba : a mérleg-főösszeg 2%-át meghaladja Értékhelyesbítés összegét akkor tekintjük jelentősnek, ha az eltérés az egyedi eszközöknél az előző évi értékhelyesbítéshez képest legalább 2%-kal változik. A költségek elszámolására kizárólag a költség-nemek számlaosztályt alkalmazza a takarékszövetkezet, az ún. vezetői számvitel nem került kialakításra. A számviteli politikában meghatározásra került az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékcsökkenés megállapításának módja, ami lineáris, időarányos és alapja az eszközök bruttó értéke. Az értékcsökkenés elszámolása havonta történik. A Szt.80. (2) bek. alapján biztosított lehetőséggel élve a takarékszövetkezet 100 ezer Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközöket használatbavételkor egy összegben költségként elszámolja. A takarékszövetkezet a vásárolt készleteket a mérlegben az ún. FIFO módszer alapján veszi számításba, illetve az utolsó beszerzési áron értékeli. Az értékpapírok besorolását a forgóeszközök vagy a befektetett eszközök közé s beszerzés céljától függően az analitikus nyilvántartásban történő minősítéssel határozza meg. A takarékszövetkezet től kezdődően az Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete és a Magyar Takarékszövetkezeti Bank által kiadott minősítést alkalmazza. Az eszközök minősítése alapján az értékvesztések és a visszaírások negyedévente kerülnek elszámolásra a hitelintézetekkel szembeni és az ügyfelekkel szembeni pénzügyi (és befektetési) szolgáltatásból eredő követelésekre, követelésjellegű aktív időbeli elhatárolásokra, befektetési célú és forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő és tulajdoni részesedést jelentő értékpapírokra, követelések fejében kapott és készletként nyilvántartásba vett eszközökre, függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre. A Takarékszövetkezet a fentiekben meghatározott tételeket legalább negyedévente minősíti és a tétel jellegétől függően alkalmazott - egyedi értékelés esetén, azokat az értékelés alapjául szolgáló eszközminősítési kategóriák, - csoportos egyszerűsített értékelés esetén, azokat az értékelés alapjául szolgáló értékelési csoportok valamelyikébe sorolja be a jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelően. A csoportos egyszerűsített értékelés szempontjából a Hitkr. 7. számú melléklete II. fejezetének (11) és V. fejezetének (3) bekezdéseiben hivatkozott, kisösszegűnek minősülő követelésekre vonatkozó összeghatárt a Kockázati Stratégia definiálja/tartalmazza, mely összeghatárt ügyfél csoportszinten kell érteni.. Amíg a Kockázati Stratégia hatályba nem lép, illetve másképp nem rendelkezik a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. Rendelet (Hitkr.) 7. számú melléklete II. fejezetének (11) bekezdésében és V. fejezetének (3) bekezdésében hivatkozott, kisösszegűnek minősülő követelésekre vonatkozó összeghatár ügyfél/ügyfélcsoport szinten nem haladhatja meg a Takarékszövetkezet mindenkori auditált - jelenleg a december 31-i állapot szerinti korlátozások alapjául szolgáló - szavatoló tőkéje 1 %-át

5 A Kockázati Stratégiában meghatározott (relatív) összeghatár figyelembevételével a kétféle minősítési eljárás a következő: Egyedi minősítés Az egyedi teljeskörű minősítés: az összeghatárt meghaladó kintlévőség, befektetés követelések fejében kapott készletek, vagy mérlegen kívüli vállalt kötelezettség esetében a kockázatok egyedi vizsgálatával, a szabályzatban meghatározott szempontrendszer alapján. Az egyedi teljeskörű minősítés alá tartoznak: a Kockázati Stratégiában meghatározott összeghatár feletti kintlevőségek, illetve kockázatvállalások, ide nem értve az ezen összeghatárt meghaladó lakossági ügyféllel szembeni, a fogyasztási hitelekből, jelzáloghitelből eredő követeléseket. a bankközi kihelyezések, a csőd-, felszámolási- és végelszámolási eljárások hatálya alá került ügyfelekkel szembeni kintlevőségek. Az egyedi (nem a teljes körű szempontrendszeren alapuló) egyszerűsített minősítés: Egyedi egyszerűsített minősítés alá tartoznak: a Kockázati Stratégiában meghatározott összeghatárt meghaladó lakossági ügyféllel szembeni, a fogyasztási hitelekből, jelzáloghitelből eredő követelések. Csoportos egyszerűsített minősítés Csoportos egyszerűsített értékelés: a Kockázati Stratégiában rögzített összeghatárt meg nem haladó kintlevőség, befektetés, követelések fejében kapott készletek vagy mérlegen kívüli vállalt kötelezettség esetében történik, amelyeknél a minősítés, a minősítési kategóriákba történő besorolás un. egyszerűsített minősítési eljárással történik. Csoportos egyszerűsített értékelés alá tartoznak: azok a kintlevőségek, illetve kockázatvállalások, amelyek kisebbek a Kockázati Stratégiában meghatározott összeghatárnál, és az összeghatár alatti és azt elérő lakossági ügyféllel szembeni, fogyasztási hitelekből, jelzáloghitelből eredő követeléseket és a lakosság felé vállalt egyéb banki kockázatok. A csoportos egyszerűsített értékelés alól ki kell venni azon kintlévőségeket, melyek késedelme meghaladja a három évet, és az egyedi minősítésre vonatkozó szabályok szerint kell ezen kintlévőségeket minősíteni. A takarékszövetkezet az elszámolandó értékvesztés nagyságát a csoportos minősítés hatálya alá tartozó tételek esetében az alábbi mérték alapján határozza meg: Értékvesztés kulcsok a csoportos minősítés keretében - a lejárt napok száma mellett a biztosítékot (fedezettséget) is figyelembe vevő egyszerűsített minősítési eljárás estére Lejárt napok száma Fedezettség Lakosság Egyéb % felett % között 75 % alatt ÉV kulcs

6 Nagyobb, mint 730 Nagyobb, mint A mérleg fordulónapjáig megszolgált, esedékes, mérlegkészítésig be nem folyt, valamint a mérleg fordulónapján megszolgált, mérlegkészítés időpontjáig nem esedékes minősített kamatok és kamatjellegű jutalékok függővé tételre kerülnek. A takarékszövetkezet alkalmazza a piaci értéken történő értékelést, az ingatlanok esetében, de csak azok esetében, amelyeknél már korábban is alkalmazta. Valós értéken történő értékelést nem alkalmazunk. A beszámolót az Takarékszövetkezet honlapján tesszük közzé. (http://www.rumtksz.hu/kozzetetelek) 3. Számviteli elvektől való eltérések A takarékszövetkezet az előző (2012.) évhez viszonyítva a törvényi előírások következtében számviteli politikáját, számbavételi eljárásait megváltoztatta az Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete által központilag kiadásra került szabályzatok alapján. Ez alapján az előző évhez képest a következő változások történtek: - Immateriális javak, tárgyi eszközök: Az immateriális javak és tárgyi eszközök esetében a Takarékszövetkezet 0 összegű maradványértéket állapít meg. Szellemi termékek esetében az értékcsökkenési leírás 2-5 évben van meghatározva. - Terven felüli értékcsökkenés: terven felüli értékcsökkenés esetében jelentősnek minősül a piaci érték és a könyv szerinti érték különbözete, ha 10 millió forint alatti bekerülési érték esetén az 1 millió forintot, 10 millió forintnál nagyobb bekerülési értékű eszköz esetén a bekerülési érték 10%-át meghaladja. - Tulajdoni részesedést biztosító befektetések minősítési módszere: a Takarékszövetkezet a Korrigált saját tőke alapú minősítést alkalmazza a befektetések minősítése során. 4. Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák eredményre, vagyonra gyakorolt hatása Nemleges. 5. Vagyoni, pénzügyi helyzet és a évi jövedelmezőség alakulása A takarékszövetkezet mérleg- főösszege a i ezer Ft-ról ezer Fttal csökkent, ezer Ft-ra évben. Ebből: A saját tőke növekedése: ezer Ft A kötelezettség csökkenése: ezer Ft Az átmenő passzívák csökkenése: ezer Ft Az egyéb kötelezettség csökkenése: ezer Ft Hátrasorolt kötelezettség csökkenése: ezer Ft Céltartalék csökkenése: ezer Ft Megállapítható, hogy a csökkenés döntő részben a kötelezettségek csökkenéséből származik. A jegybanki kamat drasztikus csökkenése illetve a számlavezetési költségek emelkedése miatt a betétek 179 millió Ft-tal csökkentek. A saját tőke növekedése az értékelési tartalék növekedéséből ezer Ft, a jegyzett tőke növekedéséből 606 ezer Ft, valamint az általános tartalék negatív eredményre való felhasználásából ezer Ft

7 a, Az eszközállomány alakulása A főbb eszközcsoportok állománya a mérleg-főösszeghez viszonyítva az alábbiak szerint alakult: 1. tábla Egyes eszközcsoportok állománya és mérleg-főösszeghez viszonyított aránya Megnevezés Mo (%) Mo (%) Elt. (%) 1 Pénzeszközök ,41% ,10% -0,31% 2 Állampapírok ,92% ,90% 8,98% 3 Hitelintézetekkel szembeni köv ,16% ,29% -4,88% 4 Ügyfelekkel szembeni köv ,12% ,54% -3,58% 5 Egyéb értékpapírok, részv.,részes ,57% ,69% 0,12% 6 Immateriális javak ,09% ,10% 0,01% 7 Tárgyi eszközök ,50% ,60% 0,10% 8 Saját részv., egyéb eszközök ,17% ,17% 0,00% 9 Aktív időbeli elhatárolások ,06% ,61% -0,45% ESZKÖZÖK ,00% ,00% - A takarékszövetkezet jövedelmezősége szempontjából kedvezőtlenül alakult az eszközállomány összetétele. Növekedett a befektetett pénzügyi eszközök állománya, és csökkent az ügyfelekkel szembeni követelések állománya. Az ügyfelekkel szembeni követelés év végén bruttó ezer Ft volt, melyet csökkentett a ezer Ft-os értékvesztés állomány. Ez az eszközcsoport az előző évhez viszonyítottan csökkent, nettó értéken ezer Ft-tal, így a mérlegfőösszeghez viszonyított aránya 26,5% évben hitel-ingatlan csere ügylet nem történt december 31-én a zálogtárgyak becsértéke ezer Ft, a kifolyósított hitel értéke ezer Ft nyilvántartott értéken, a megképzett értékvesztés ezer Ft

8 2. tábla Hitelintézetekkel és ügyfelekkel szembeni követelések megoszlása Megnevezés Mo (%) Mo (%) Elt. (%) 1 Hitelintézetekkel sz. követelés ,00% ,00% - 2 Éven belüli ,00% ,00% - 3 Éven túli Ügyfelekkel szembeni követelés ,00% ,00% - 5 Éven belüli ,07% ,15% 2,08% 6 Éven túli ,93% ,85% -2,08% 7 Hitelintézetekkel szembeni követelés ,39% ,44% -2,95% 8 Ügyfelekkel szembeni követelés ,61% ,56% 2,95% Összes követelés ,00% ,00% - A 2. sz. tábla a követelések két fő csoportját mutatja be. A hitelintézetekkel szembeni követelések 2,95% ponttal csökkentek, az ügyfelekkel szembeni követelések 2,95% ponttal növekedtek az összes követelés arányában. A lejárati idő szerint növekedett a rövid lejáratú ügyfelekkel szembeni követelés, a hosszú lejáratú követelések csökkentek, a hitelintézeti követelésnél csak rövid lejáratú követelés van, amely a tavalyi évhez képest csökkent. b, Az eszközállomány minősége A Hpt. 86. előírása és a takarékszövetkezet szabályzata alapján minősített eszközállomány a takarékszövetkezetnél én ezer Ft volt, az előző évhez viszonyítva ezer Ft-tal kevesebb

9 3. tábla Portfólió elemzés- minősítés Bruttó és Nettó állomány Bruttó Megnevezés Mo (%) Mo (%) Elt. (%) 1 Problémamentes ,73% ,90% 2,17% 2 Külön figyelendő ,94% ,24% -1,70% 3 Átlag alatti ,75% ,75% -2,00% 4 Kétes ,45% ,43% -1,02% 5 Rossz ,13% ,68% 2,55% Mindösszesen ,00% ,00% - Nettó Megnevezés Mo (%) Mo (%) Elt. (%) 1 Problémamentes ,18% ,81% 3,63% 2 Külön figyelendő ,44% ,84% -1,60% 3 Átlag alatti ,53% ,65% -1,88% 4 Kétes ,35% ,71% -0,65% 5 Rossz ,50% ,99% 0,50% Mindösszesen ,00% ,00% Megállapítható, hogy a minősítendő követelésállományon belül a problémamentes állomány 2,17%-kal növekedett, csökkent a külön figyelendő állomány 1,7%-kal, az átlag alatti 2,0%- kal, a kétes állomány 1,02%-kal, valamint növekedett a rossz minősítésű eszközállomány 2,55%-kal, mely az eszközállományon belül 7,68%-ot tesz ki. A minősített nettó követeléseket figyelembe véve látható, hogy a problémás hitelek részaránya az előző évi 4,38%-ról 2,35%-ra csökkent évben a portfólióra kedvező hatással volt, hogy a hitelek utógondozása révén sokproblémás követelés térült meg, hitelleírás illetve hiteleladás ebben az évben nem volt. c, Források A takarékszövetkezet forrásait elemezve megállapítható, hogy az idegen forrás év végére ezer Ft-tal, míg a saját forrás ezer Ft-tal csökkent az előző évhez viszonyítottan. 4. tábla Az idegen és saját forrás megoszlása Megnevezés Mo (%) Mo (%) Elt. (%) 1 Idegen forrás ,7% ,9% 0,1% 2 Saját forrás ,3% ,1% -0,1% Összes forrás ,0% ,0%

10 5. tábla Az idegen források összetételének alakulása Megnevezés Mo % Mo % Elt. (%) 1 Ügyfelekkel sz. rövidlej ,58% ,42% -0,16% kötelezettség 2 Egyéb rövidlej.köt ,52% ,34% -0,18% 3 Rövidlej.kötelezettség ,09% ,76% -0,34% 4 Hosszúlej.pénzt ,46% - 5 Hosszúlej.ügyf ,37% ,41% 0,00% 6 Egyéb hosszulej Hosszúlejáratú köt ,37% ,87% 0,50% 8 Passzív időbeli elhat ,53% ,37% -0,16% Mindösszesen ,00% ,00% - Az idegen források között meghatározó az ügyfelekkel szembeni kötelezettség, mely évben ezer Ft-tal csökkent. Ennek oka a csökkenő jegybanki alapkamat miatti szintén csökkenő betéti kamatok, valamint a költségek növekedése. Az értékpapírszerű betételhelyezés ezer Ft-tal csökkent. A források összetétele lejárati idő szerint kis mértékben változott. d, Tőkemegfelelés A vonatkozó rendeletek alapján a takarékszövetkezet rendszeresen minősíti eszközeit a kockázati súlyok szerint, ami a takarékszövetkezet kockázatvállalási hajlandóságát mutatja. A től életbe lépő 196/2007-es Kormány rendelet alapján megváltozott a fizetőképességi mutató számítása, a Basel II. szabályozás bevezetésének hatására. A 13/2001- es rendelethez képest a változás főként a hitelek, ügyfelekkel szembeni kitettségek besorolást érintette. Másként értelmezendő a klasszikus szektorbontás, mint például a KKV-k lakossági szektorba sorolása, valamint többféle tőkeigényt is számolunk, melyek közül a Takarékszövetkezetet a hitelezési kockázat és a működési kockázat érinti. Megnevezés Eszközök (mérleg és mérlegen kívüli) Ebből: Mérleg és mérlegen kívüli tételek Részarány % 6. tábla Súlyozott Mérleg és mérlegen kívüli tételek Részarány % Súlyozott ,00% ,00% mérlegen kívüli ,41% ,32% mérlegtételek ,59% ,68%

11 Nulla súlyozású ,62% ,70% 0 20% súlyozású ,83% ,29% % súlyozású ,10% ,44% % súlyozású ,16% ,34% % súlyozású ,93% ,30% % súlyozású ,81% ,85% % súlyozású ,54% ,07% Kockázattal súlyozott kit. összesen: - ebből mérlegen kívüli: Korrigált mérlegfőösszeg: Átlagos kockázati súly (%): Mérlegtételek átlagos kockázati súlya (%): ,36% 18,28% 23,44% 18,35% A táblázatból látható, hogy a 0%, 75% illetve 100% súlyozású tételek aránya növekedett. A 0% súlyozású 22,08%.-tal, az 75% súlyozású tételek 1,37%.-tal, a 100% súlyozású tételek 4,04%.- tal növekedtek a részarányukat tekintve. Jelentősebb növekedés a 0% súlyozású tételeknél volt, 40,62%-ról 62,70%-ra növekedett a részarányuk, melynek oka, hogy a Takarékbankkal szembeni kitettségek 0%-os súlyozásúak lettek. Ennek oka, hogy a 20%-os súlyozású tételek részaránya jelentősen lecsökkent. 7. tábla Szavatoló tőke és a fizetőképességi mutató a Basel II. szabályai szerint Megnevezés Mo. % Mo. % Eltérés 1 Jegyzett tőke ,93% ,19% 0,27% 2 Tőketartalék ,49% ,51% 0,02% 3 Eredménytartalék ,62% ,16% 3,54% 4 Általános tartalék ,13% ,56% -0,57% 5 Lekötött tartalék ,84% ,58% -3,26% 7 Alapvető tőke ,00% ,00% - 8 Immateriális javak Járulékos tőke Befektetések Korrigált szavatoló tőke Fizetőképességi mutató 11,80% 13,06% 1,26%

12 Takarékszövetkezetünk az előírt 8%-os fizetőképességi mutatót 13,06%-ra teljesítette. Takarékszövetkezet saját tőkéje ezer Ft, mely ezer Ft-tal több az előírt ezer Ft-tal szemben. Szavatoló tőkénk ezer Ft, jegyzett tőkénk én ezer Ft. A kistérségi támogatásból, melynek eredeti összege ezer Ft volt, azonban én esedékes törlesztés után már csak ezer Ft, már nem vettünk figyelembe év végén, mivel a Felügyelet felhívta a figyelmet, hogy nem minősül a törvényben meghatározott alárendelt kölcsöntőkének én a számított tőkeigény a 196/2007 és a 200/2007 Kormány rendeletek előírásai alapján: 8. tábla Kockázatok tőkekövetelmény számítása adatok ezer Ft-ban Kockázatok tőkekövetelménye Megnevezés I.pillér Időszak Időszak Kockázatok tőkeszükséglete összesen ebből: hitelezési működési (alapmutató módszer) egyéb - Tőkeszükséglet az I. pillér alatt Szavatoló tőke Szavatoló tőke többlet Tőkemegfelelési mutató az I. pillér alatt 11,80% 13,06% II. pillér Tőkepuffer értéke: max (stressz tesztek, önértékelés) Összes tőkeszükséglet a II. pillér alatt tőkepufferrel Szavatoló tőke Szavatoló tőke többlet Tőkemegfelelési mutató az II. pillér alatt csak a szavatoló tőkét figyelembe véve Szavatoló tőke korrekció a figyelembe nem vett járulékos tőkével 9,87% 10,88% Belső tőkemegfeleléshez figyelembe vett szavatoló tőke Szavatoló tőke többlet Tőkemegfelelés a II. pillér alatt 10,87% 10,88% SREP Felügyeleti felülvizsgálat előírásai alapján SREP által meghatározott tőkekövetelmény % 117% 122% SREP tőkekövetelmény Szavatoló tőke többlet SREP tőkemegfelelési mutató 11,11% 10,70%

13 e, Jövedelmezőség Szövetkezetünk adózás előtti eredménye ezer Ft A nyereség csökkenése az alábbi tényezőkre vezethető vissza: 9 tábla Az eredményre hatással lévő javító és rontó tényezők alakulása 2012-höz viszonyítottan Ssz Megnevezés Javító Rontó Kül. 1 Kamatkülönbözet Kapott osztalék Egyéb pü.szolg Egyéb bevételek Értékvesztés ráfordítás Pénzintézeti tevékenység ktg-e Egyéb ráfordítások Nem pü.szolg.ellenértéke 0 9 Rendkívüli bevételek, ráfordítások Összesen év év Kül. Adózás előtti eredmény A kamatkülönbözet változása rontó hatású, ugyanakkor a kamatkiadások csökkentek. Az értékvesztés javító hatású, mert az előző évben az értékvesztés változás ezer Ft volt, míg ebben az évben ezer Ft. Az egyéb ráfordítások között szereplő tranzakciós illeték jelentős mértékben rontotta az eredményt, így ez a legnagyobb rontó hatású tényező. A pénzintézeti tevékenység költségének csökkenése javító hatású a bérköltség valamint az egyéb igazgatási költségek csökkenése miatt. 10. tábla Jövedelmezőségi mutatószámok Mutató Eltérés 1 Bevételarányos eredmény 2,16% -0,18% -2,33% 2 Eszközarányos bevétel (ROA) 0,22% -0,02% -0,24% 3 Tőkearányos eredmény (ROE) 6,08% -0,45% -6,52% A Takarékszövetkezetnél a negatív adózott eredmény miatt a mutatók jelentősen romlottak az előző évhez képest

14 f, Likviditás 11. tábla Kötelező jegybanki tartalék teljesítése Hónap Kötelezettség (ezer Ft) Teljesítés (ezer Ft) Teljesítés Január ,07% Február ,13% Március ,34% Április ,33% Május ,08% Június ,72% Július ,73% Augusztus ,13% Szeptember ,08% Október ,08% November ,22% December ,04% Összesen ,25% Átlag ,25% A Takarékszövetkezet működésének feltétele likviditás biztosításának mindenkori megléte. A jövedelmezőség szempontjából fontos, hogy felesleges pénz ne maradjon a bankszámlán. Takarékszövetkezetünk a jegybanki tartalékolását átlagosan 100,25%-ra teljesítette. Minden hónapban teljesítettük tartalékolási kötelezettségünket. Fontos, hogy az MTB bankszámlánkon lévő pénzmennyiséggel úgy gazdálkodjunk, hogy a kirendeltségek, az ügyfelek részére mindig biztosított legyen a pénz a bankszámlán, ugyanakkor a bankközi lekötésekből a Takarékszövetkezetnek bevétele származik, és ez a jövedelmezőséget javítja. Ezekből a lekötésekből a Takarékszövetkezetnek 88 millió Ft bevétele keletkezett, ami 53 millió Ft-tal kevesebb, mint a 2012-es évben

15 II. A mérleghez kapcsolódó kiegészítő adatok 1. Általános előírások szerinti bemutatások a, Össze nem hasonlítható adatok a mérlegben A évi mérleg tárgyévi és előző évi adatai egymással mindenben összehasonlíthatók. b, Tételátrendezések helyei A mérlegben saját elhatározásból tételátrendezés a források 2. aa.), 2.ab.) soraiban, illetve a 2. ba.), 2.bb.) soraiban történt, mivel a lakossági látra szóló folyószámlákat és éven belüli folyószámla melletti lekötéseket átsoroltuk a Takarékbetétek fent említett soraiból, az Egyéb kötelezettségek pénzügyi szolgáltatások szintén fent említett soraiba. c, Értékelési eljárás megváltozásából származó eltérések Az előző évhez viszonyítva a mérlegtételek értékelése nem változott. Az eszközök minősítése változott, amelynek hatása a III. pontban kerül részletezésre. d, Rendkívüli események Rendkívüli ráfordítás nem volt a 2013-as évben. 2. Tételes bemutatások a mérleghez a, Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása 12. tábla Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása Változás megnevezése Immateriális javak Ingatlan Műszaki berendezések Összesen 1 Bruttó érték Nyitó állomány Növekedés Csökkenés Záró állomány Halmozott écs. Nyitó Növekedés Csökkenés Záró állomány Nettó érték Nyitó Növekedés Csökkenés Záró állomány évben nagyobb beruházás nem történt, ami a legjelentősebb volt, az 7 db bankjegyszámláló beszerzése, illetve egy cégautó beszerzése volt ezer Ft összeggel

16 növekedtek az immateriális javak (szoftverek és licenc díjak) és ezer Ft összeggel növeltük a tárgyi eszköz bázist. Ingatlanátértékelésünk növekedett ezer Ft-ról ezer Ft-ra, ez a saját tőkénkre és a szavatoló tőkére javító hatással van. b, Immateriális javak, és tárgyi eszközök értékcsökkenésének alakulása 13. tábla Immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének alakulása Terv szerinti écs Immat.javak. Ingatlan Műszaki b. Összesen 1 Lineáris Kis értékű Összesen Terven felüli écs Összesen A Takarékszövetkezet kis értékű, 100 ezer Ft alatti eszközöket, valamint egy évig használatos műszaki- és egyéb berendezéseket számolt el költségként. Terven felüli értékcsökkenés egy számítógép értékesítése miatt volt, valamint tárgyi eszköz selejtezés miatt. c, Befektetett pénzügyi eszközök értékcsökkenésének alakulása 14. tábla Befektetett pénzügyi eszközök alakulása Megnevezés Részvények Egyéb pü.befekt. Egyéb befekt. 1 Nyitó m.szerinti érték Befektetések Értékesítés 4 4 Vásárlás, beruházás, térítés nélküli átvétel Értékvesztés Értékvesztés visszaírás 7 Átértékelés 8 Záró érték Pénzügyi befektetéseink közül többségi befolyásoló részesedés nincs. Részvényesei vagyunk a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.-nek ezer Ft-tal. A Hitelgarancia Zrt-ben 500 ezer Ft, az MKB Nyrt-ben 23 ezer Ft részesedünk van. Létrehoztuk a Rumtaksz Kft-t, mely járulékos vállalkozás, ezer Ft-ot fektettünk be banküzemi célok miatt. A Kft. bejegyzése november 22-én történt meg a Cégbíróságon évi tevékenysége nem befolyásolja a Takarékszövetkezet működését. A Rumtaksz Kft évben nyereségesen működött. Adózás előtti eredménye ezer Ft, míg a mérleg szerinti eredménye ezer Ft. A KFT működési feltételei biztosítottak. 100 % értékvesztést képeztünk a Globex Ingatlan befektetésünk után

17 d, Egyéb a mérlegtételekhez kapcsolódó tételes kiegészítés A céltartalék-képzést az V.2. pontban ismertetjük. Az aktív és passzív időbeli elhatárolások összetevői és ezek időbeli alakulásának bemutatása: 15. tábla Időbeli elhatárolások alakulása Megnevezés Eltérés 1 Aktív időbeli elhatárolás Passzív időbeli elhatárolás Az aktív időbeli elhatárolás a kamatozó eszközök december 31-i elhatárolt kamat állományát tartalmazza, valamint működési költségek elhatárolását. A passzív időbeli elhatárolás a kötelezettség állomány (forrás) december 31-i kamat elhatárolását tartalmazza, valamint működési költségek elhatárolását. Az aktív és a passzív időbeli elhatárolások dokumentummal alátámasztottak. A társasági adó megállapítása során jelentkező adóalap korrekciós tételek a következők: 16. tábla Társasági adó megállapítása Adózás előtti eredmény Adóalapot növelő tételek Értékcsökkenési leírás Nem a vállalkozás tevékenységével kapcsolatos költségek 426 Adóalapot csökkentő tételek: Várható kötelezettségekre képzett céltartalék felhasználása Értékcsökkenési leírás Osztalék 330 Támogatás, juttatás összege 60 Egyéb csökkentő jogcímek Adóalap 874 Adó (10%) évi adófizetési kötelezettség 87 Adóalap jövedelem-(nyereség-) minimum alapján Adó (10%) évi tényleges adófizetési kötelezettség 883 Társasági adófizetési kötelezettségünk 883 ezer Ft volt, az alkalmazott adókulcs 10%. Adófizetési kötelezettségünket minden adónemre vonatkozóan időben teljesítettük. Hitelintézeti járadékot fizettünk évben: ezer Ft

18 III. Eredmény- kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 1. Általános előírások szerinti kiegészítések a, Az eredmény- kimutatásban az össze nem hasonlítható adatok tételes megjelölése Az eredmény-kimutatásban szereplő adatok mindenben összehasonlíthatók az előző év adataival. b, Az eredmény-kimutatásban a tételátrendezések helyeinek megjelölése Az eredmény kimutatásban saját döntés alapján tételátrendezés nem volt. c, Az eredmény-kimutatásban az értékelési eljárások megváltoztatás oka, hatása Értékelési eljárásból fakadó változás 2012-höz képest az alábbiakban történt: - Ügyletminősítés változása az Integráció által kiadott szabályzat alapján. Az értékelési eljárás megváltoztatásából származó eltérések: 17. tábla Értékelési eljárás változásának hatása a évi eredményre Megnevezés régi szabályok új szabályok alapján alapján Csoportos minősítésű követelések Egyedi minősítésű követelések Értékvesztés Eredményhatás Tételesen előírt kiegészítések az eredmény- kimutatáshoz a, A rendkívüli bevételek és ráfordítások jogcímeinek részletes bemutatása Rendkívüli ráfordításunk évben nem volt. Rendkívüli bevételt számoltunk el, mely a Széchenyi Forgóeszközhitel és Beruházási hitel konstrukciók IT fejlesztésére kapott állami támogatás volt 458 ezer Ft értékben, melyet elhatároltunk és az értékcsökkenés arányában oldunk fel. b, Valutában elszámolt bevételek összege Nemleges c, Fejlesztési tartalék felhasználás Fejlesztési tartalékot 2013-ban nem képeztünk. IV. Tájékoztató rész 1. Szövetkezetünk tagja az Országos Betétvédelmi Alapnak. A tárgyévet illető tagsági díjat teljes egészében befizettük, ezer Ft összegben

19 2. Részt veszünk a takarékszövetkezetek integrációjában. 3. A takarékszövetkezetnek van többségi részesedése a Rumtaksz Kft-ben A Takarékszövetkezetben senkinek nincs befolyásoló részesedése. 4. Munkavállalók adatai 18. tábla Munkavállalók adatai Ssz. Állománycsoport Átl. stat. létszám Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetés 1 Teljes munkaidős szellemi Teljes munkaidős fizikai 3 Részmunkaidős szellemi Részmunkaidős fizikai Foglalkoztatott nyugdíjas Állományon kívüliek Összesen Mérlegen kívüli pénzügyi kötelezettségek Takarékszövetkezetünk ezer Ft összegű folyószámlahitelt és ki nem folyósított hitelt tart nyilván a nullás számlaosztályban, melyet az ügyfeleink nem vettek igénybe. Refinanszírozási hitelt tartunk nyílván, amelyet a MTB-n keresztül folyósítottunk ki, ezer Ft összegben, 2016/C és 2018/A államkötvények vannak zárolva fedezetként. FHB hitelt tartunk nyilván ezer Ft összegben. OTIVA biztonsági tartalékra zároltunk ezer Ft-ot, az alárendelt kölcsöntőke összegére 2016/C államkötvényt zároltunk ezer Ft-ot. 6. A vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjainak adatai 19. tábla Vezető tisztségviselők adatai 1 Bősze Tiborné Igazgatóság elnöke 2 Palotás Péter Igazgatósági tag, Ügyvezető igazgató I. 3 Kiss István Ügyvezető igazgató II. 4 Galavics Árpád Igazgatósági tag 5 Németh János Igazgatósági tag 6 Kovács Ferenc Igazgatósági tag 7 Tóth János Igazgatósági tag 8 Dr. Lőrincz Benedek Igazgatósági tag 9 Bejczi József FB elnök 10 Dr. Horváth Ferenc FB tag 11 Görcz Gyula Csaba FB tag 12 Vörös Tiborné FB tag

20 7. A vezető tisztségviselők, igazgatóság és FB tagjainak folyósított kölcsön, előlegek, a év után esedékes járandóságok összege (ezer Ft) 20. tábla Vezető tisztségviselők járandósága, kölcsöne Megnevezés Tiszteletdíj évi prémium Kölcsön Ügyvezető tisztségviselő Felügyelő Bizottság Igazgatóság Összesen A Takarékszövetkezet évben a könyvvizsgálatért ezer Ft-ot fizetett. V. Sajátos hitelintézeti kiegészítések 1. A Takarékszövetkezet az alapvető pénzügyi szolgáltatásokon kívül a következő - volumenében jelentős - tevékenységeket végez Faktoring tevékenység (PSZÁF engedély szám: I-58/2001) határozatlan időre szól, de nem végzünk. 21. tábla Faktorállomány Állomány Bruttó érték Nettó érték Albaleasing Összesen Záloghitelezés ügynöki tevékenység (minden zálogházzal egyedi PSZÁF engedély számmal rendelkezünk) 22. tábla Záloghitelezés Zálogházak Becsült érték Záloghitel Darab Árva Peták 2001 Kft Trezor 96 Kft Trezor 1998 Kft Aranybatka Kft Nyolc Krajczár Kft Összesen Valutaváltással saját jogon 1 kirendeltség foglalkozik, Szombathely II évben ezer Ft-ot váltottunk, mely után 9 ezer Ft jutalékot számoltunk el

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. I. Általános rész. 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 2. A beszámolót készítő vállalkozás

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. I. Általános rész. 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 2. A beszámolót készítő vállalkozás KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Takarékszövetkezet éves beszámolóját köteles közzétenni, ennél fogva köteles azt a Hpt.- ben előírt feltételeknek megfelelő könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni, azaz könyvvizsgálatra

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Kelt:... Györök

Részletesebben

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ZIRC JÓZSEF A. u.4.. Cg.: 19-02-000398 2012.

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ZIRC JÓZSEF A. u.4.. Cg.: 19-02-000398 2012. ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ZIRC JÓZSEF A. u.4.. Cg.: 19-02-000398 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Takarékszövetkezet éves beszámolóját köteles közzétenni, ennél fogva köteles azt a Hpt.-ben

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. DRB DÉL-DUNÁNTÚLI Regionális BANK ZRT 7800 Siklós, Felszabadulás u.46-48. Cg.: 02-10-060351 ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés... 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Endrőd és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET Gyomaendrőd, Hősök tere 10/2. Internet: www.endrod.tksz.hu Cjsz.: 04-02-000249 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013.

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. KSH: 10043316-6419-122-03 Cg.: 03-02-100020 Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év

Részletesebben

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet. 2013. évi beszámolója

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet. 2013. évi beszámolója 2013. évi beszámolója KSH:10043615 6419 122 05 Cj.szám: 05-02-000267 Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG 2013. december 31. adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012. év 2013. év a.

Részletesebben

KSH: 10117358-6419-122-08 Cg.: 08-02-000926 LÖVŐ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET (9461 Lövő, Fő út. 203.) 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE - 2 - I. Általános rész A Takarékszövetkezet bemutatása A beszámolót

Részletesebben

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet KSH szám: 11017897-6419-122-02 Cégjegyzékszám: 02-02-060089. Györök Zoltán Békési Rita ügyvezető igazgató főkönyvelő Kelt: Pécs,

Részletesebben

Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet

Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet KSH:10047303641912205 Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3700 Kazincbarcika, Egressy Béni u.39. KSH:10043701-6419-122-05 Cg.:05-02-000268 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Kazincbarcika, 2015. április 15.... dr.kriston Krisztián

Részletesebben

1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: KISKUN Takarékszövetkezet Székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4. sz. Honlap címe: www.kiskuntakarek.hu Levelezési cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Fülöpszállás, 2015. április 1. Losonczy Gáborné elnök-ügyvezető Nagyné Gubacsi Ilona ügyvezető-főkönyvelő 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Rónasági

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Hajós, 2015. március 04. Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet www.hajositakarek.hu www.takarekbank.hu 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Mezőkeresztes, 2015. január 31. BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet Tóth Zoltánné ügyvezető Gárdonyi István gazdasági igazgató 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége

Részletesebben

Tevékenységi zárómérleg

Tevékenységi zárómérleg MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET 7623 Pécs, Köztársaság tér 2.. Internet: www.mvhsz.hu Cg.: 02-02-060334 Tevékenységi zárómérleg 2015.01.09. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. 255 MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET 7623 Pécs, Köztársaság tér 2.. Internet: www.mvhsz.hu Cg.: 02-02-060334 ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Dunakanyar Takarékszövetkezet Székhely: 2023 Dunabogdány, Hajó u. 3. Honlap címe: www.dunakanyar-tksz.hu Levelezési cím: 2023 Dunabogdány, Hajó u. 3. Telefonszám:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 12. 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 12. 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 12. 31. Dátum: Szatymaz, 2015. február 25....... Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet Csúri Péterné Szabó Krisztina elnök-ügyvezető főkönyvelő 1 1. A vállalkozás főbb adatai,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.december 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.december 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.december 31. Dátum: Fehérgyarmat, 2015. április 7.... Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet Debreczeniné Olajos Katalin Varga Károlyné 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége

Részletesebben

KSH: 10044348-6419-122-08 Cégjegyzék szám: 08-02-000928 PANNONHALMA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 9090 Pannonhalma, Dózsa György u. 1. www.phalmatksz.hu 2013. évi Kiegészítő melléklet Pannonhalma, 2014.

Részletesebben

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÉVES JELENTÉS 2014. december 31. ildiko.gaspare k@kh.hu Digitally signed by ildiko.gasparek@kh.hu DN: cn=ildiko.gasparek@kh.hu Date: 2015.04.28

Részletesebben

Forrás Takarékszövetkezet. 2012. december 31-i Éves beszámolójához

Forrás Takarékszövetkezet. 2012. december 31-i Éves beszámolójához Kiegészítő melléklet a Forrás Takarékszövetkezet 2012. december 31-i Éves beszámolójához Veszprém, 2013. február 28. ----------------------------------- ----------------------------------- Bruder Balázs

Részletesebben

RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL 2013.12.31 Rum és Vidéke Takarékszövetkezet 1 A Rum és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A MECSEKKÖRNYÉK HITELSZÖVETKEZET PÉCS 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁRÓL. Készítette:

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A MECSEKKÖRNYÉK HITELSZÖVETKEZET PÉCS 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁRÓL. Készítette: PAGATOR Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 7100 Szekszárd Táncsics Mihály u. 32. Tel./ Fax: 74/319-615 Kamarai bejegyzési szám: 000708 FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2013. évi egyedi beszámolója

A Pannon Váltó Nyrt. 2013. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2013. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2013. évi beszámolójának részét képező Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. A gazdálkodó bemutatása A Pannon-Váltó

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. Kockázatkezelési elvek, módszerek... 4. 2. Javadalmazási politika... 10. 3. Prudenciális szabályok alkalmazása...

Tartalomjegyzék. 1. Kockázatkezelési elvek, módszerek... 4. 2. Javadalmazási politika... 10. 3. Prudenciális szabályok alkalmazása... A Magyar Vidék Hitelszövetkezet kockázatkezelésre vonatkozó információinak nyilvánosságra hozatala 2013. évre vonatkozóan a 234/2007. (XI.4.) Kormányrendeletben meghatározott nyilvánosságra hozatali követelmények

Részletesebben

A Takarékszövetkezet a nem lényeges információt és a védett, vagy bizalmas információt nem köteles nyilvánosságra hozni.

A Takarékszövetkezet a nem lényeges információt és a védett, vagy bizalmas információt nem köteles nyilvánosságra hozni. 3200 Gyöngyös, Magyar u. 1 1.em.7. Telefon: 37/505-220 Fax: 37/505-225 A GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996.

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi beszámolójának részét képező Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. A gazdálkodó bemutatása A Pannon-Váltó

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben