OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA"

Átírás

1 OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA Budapest, május évi éves beszámoló kiegészítő melléklete

2 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. 1. AZ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR BEMUTATÁSA Az OTP Országos Egészségpénztár január 23-án alakult, tevékenységét a Magyar Köztársaság egész területén - kiegészítő egészségpénztárként - a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyével május 2-án kezdte meg. Tagja az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló évi XCVI. törvény 16. -ban meghatározott keretek között bárki lehet. Az alapítás célja: a tagok részére az egészség védelmét elősegítő ellátásokat, közösségi és egyéni egészségvédelmi programokat, egészségügyi szolgáltatásokat, egészségügyi alapellátáson és szakellátáson belüli, valamint ezekre épülő illetőleg ezeken felüli kiegészítő egészségügyi szolgáltatásokat szervezzen és finanszírozzon, valamint egészségügyi célú önsegélyező feladatokat lásson el. A Pénztár székhelye: 1051 Budapest, Mérleg u. 4. Tevékenységi engedélyének száma: E373 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (2002. május 2.) Nyilvántartási száma: 237/2002. Fővárosi Bíróság (2002. május 2.) Adószáma: Bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt KSH száma: A Pénztár vagyonkezelője az OTP Alapkezelő Zrt., letétkezelője az MKB Bank Zrt es üzleti évben a Pénztár könyvvizsgálója JÁBORCSIK és TÁRSA Könyvvizsgáló és Pénztárszolgáltató Kft. (könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási szám: ) képviseletében Hatosné Jáborcsik Éva (kamarai tagsági szám: , Ept /05) könyvvizsgáló. A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy dr. Petruska Emilné gazdasági igazgató, az éves beszámolót készítette Kékiné Molnár Marianna, regisztrációs száma: A Pénztár képviseletére jogosult személy: Vági László (2100 Gödöllő, Csemetekert u. 3.) Igazgatótanács elnöke. Beszámolási évben a Pénztár feladatai közül a tagokkal kapcsolatos levelezés postázásra történő előkészítését (ideértve a nyomdai feladatok ellátását is), valamint az irattározási tevékenységet a Monicomp Zrt-hez, a Pénztár alkalmazottaival kapcsolatos bérszámfejtést, a HR adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésével együtt, az ügyfélszolgálatot, az informatikát, a házipénztárt, az egészségpénztári kártya kibocsátásával és az egészségpénztári kártya-elszámoló rendszer alkalmazásával kapcsolatos feladatokat, valamint a tagszervezést pedig az OTP Pénztárszolgáltató Zrt.-hez kiszervezte évi éves beszámoló kiegészítő melléklete 2

3 A Pénztár tagja a pénztárakat tömörítő Stabilitás Pénztárszövetségnek. I. 2. ÁLTALÁNOS ADATOK A Pénztár könyvvezetésének módja: pénzforgalmi szemléletű kettős könyvvitel. Beszámoló formája: éves beszámoló. Készült az üzleti évről, amely időtartama a naptári év. Beszámolási időszak: január december 31. Az OTP Egészségpénztár december 31-én a fő záró taglétszámával és a több mint 10,9 milliárd forintos vagyonával legnagyobb az egészségpénztári piacon. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2012 évre közétett adatai szerint, az egészségpénztári szektor növekedési indexe taglétszámban 6,21%, vagyonban 9,51%, az OTP Egészségpénztár növekedési indexe taglétszámban 23,43%, Postás Egészségpénztár nélkül 11,45%, vagyonban 26,16%, Postás Egészségpénztár nélkül 15,62%, a piacnál kedvezőbben alakult. Jelentős létszám-, és vagyonnövekedés a Postás Egészségpénztár beolvadásán túl köszönhető az intenzív tagszervezésnek. OTP Egészségpénztár piaci részesedése 2012 év végén Taglétszám Vagyon OTP Egészségpénztár 208,6 ezer fő millió Ft Piac 1.041,4 ezer fő ,4 millió Ft OTP EP piaci részesedése 20,03% 17,87% Az OTP Egészségpénztár piaci részesedése év végén az előző év végéhez viszonyítva létszámban 2,75%-kal, vagyonban 2,34%-kal növekedett év végén az önkéntes kiegészítő egészségpénztári szektor szereplőinek száma 33 volt, megegyezik az előző év végén nyilvántartottal, ezek közül nél több taggal hat pénztár rendelkezett, ezek piaci részesedése taglétszámban 73%, vagyonuk pedig meghaladja a 64%-ot. Hat vezető pénztárból háromnak a taglétszáma meghaladja a főt, egynek pedig a főt. Az OTP Egészségpénztár 2012 évi gazdálkodása, pénzügyi helyzete kiegyensúlyozott volt, a működési eredménye 246,3 millió Ft, a működési tartaléka pedig 963,0 millió Ft. Beszámolási évben a pénztári befizetések, ezen belül a tagdíjbevételek tartalékonkénti megosztása - korábbi évekhez hasonlóan - alábbiak szerint történt: Pénztári befizetések (tárgyévi) Fedezeti alap Működési alap Likviditási alap ,- Ft között 92,00% 7,90% 0,10% ,- Ft felett 93,00% 6,90% 0,10% évi éves beszámoló kiegészítő melléklete 3

4 Az említett felosztási arány nem vonatkozik a támogatóktól befolyt összegre (adományra), melynek 97%-a az adományozott pénztártag egyéni egészségszámlájára, 3%-a pedig a működési alapba kerül. Az új belépők első befizetéseiből a Pénztár forintot a működési tartalék javára írt jóvá. A Pénztár törvényi lehetőséggel élve a tagdíjfizetés elmulasztása esetén a pénztártag egyéni egészségszámlájának befektetéséből származó hozamát - az egységes tagdíjnak a működési és a likviditási hányadnak megfelelő összeggel, de legfeljebb a hozam összegével - csökkentette és azt a működési, illetve likviditási alapba - a befizetések alapok közti arányában - átcsoportosította. Tagdíjfizetési kötelezettségét elmulasztónak azt a pénztártagot minősítette, aki a fizetési kötelezettsége teljesítésével 60 napot meghaladó késedelembe esett. I. 3. ÉVES BESZÁMOLÓ ÖSSZEÁLLÍTÁSA, KÖZZÉTÉTELE, KÖVETETT SZÁMVITELI POLITIKA A Pénztár éves beszámolója - könyvvezetéssel, leltárakkal alátámasztva, az üzleti év könyveinek zárását követően december 31-i fordulónappal - az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló évi XCVI. törvény, a számvitelről szóló évi C. törvény, valamint a 252/2000. (XII. 24.) kormányrendelet vonatkozó előírásai figyelembe vételével - készült. Tartalmazza a Pénztár tevékenységét, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetét, befektetései hatékonyságát, a tagi befizetések értékállóságának alakulását. A beszámoló elkülönítetten tartalmazza a Pénztár pénzforgalmi eredményét a fedezeti, a működési és a likviditási alap tekintetében. A Pénztár a könyvvizsgáló által felülvizsgált éves pénztári beszámolót - a könyvvizsgálói záradékot tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt - a Felügyelet által kiadott nyomtatványok felhasználásával, az általa meghatározott elektronikus adatfeldolgozó és adathordozó rendszerek segítségével, valamint kinyomtatva egy példányban az üzleti évet követő május 31-ig a Felügyeletnek megküldi a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló CLVIII. törvény 38. (4) bekezdése alapján. A Pénztár az éves beszámolóját a Küldöttközgyűlés jóváhagyását követő 30 napon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év június 30-áig a könyvvizsgálói záradékkal együtt a Felügyelet által üzemeltetett közzétételi helyen, valamint saját internetes honlapján (www.otpegeszsegpenztar.hu /magunkról fül, éves beszámolók régió/) közzéteszi. A Pénztár számviteli politikájának alapelve, hogy olyan számviteli rendszer működjön, amelynek alapján megbízható és valós információt tartalmazó pénztári jelentések és beszámolók állíthatók össze, egyidejűleg biztosítva a vezetői döntések számára alkalmas információkat. A beszámoló valódiságát biztosítja, hogy a Pénztár könyvviteli rendszere és az azt alátámasztó bizonylati rendszere megfelel a Számviteli Politikájában rögzített számviteli alapelveknek, a számviteli törvénynek, az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak beszámoló-készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletnek évi éves beszámoló kiegészítő melléklete 4

5 Pénztár Számviteli Politikája a beszámolási évben kizárólag a jogszabályváltozások által indokolt területeken módosult. Az OTP Egészségpénztár 2012 évi éves beszámolójában, a Számviteli Politikájában rögzítettekkel összhangban: - a számviteli törvény alapelvei közül az időbeli elhatárolás elvét nem alkalmazta, tekintettel a pénzforgalmi szemléletű könyvvezetésre, ami december 31-ig befolyt bevételeket és kiadásokat tartalmazza; - a pénzforgalmi szemlélet miatt a mérlegben nem vette figyelembe a mérleg fordulónapja és a mérlegkészítés napja között ismertté vált események hatásait, azokat az üzleti jelentésében mutatja be; - a vásárolt készleteket, valamint az 100 eft egyedi beszerzési érték alatti (kisértékű) tárgyi eszközök bekerülési értékét a használatbavételkor folyó kiadásként számolta el; - a pénztártagok egyéni egészségszámláján a beszámolási év utolsó napjáig befolyt tagdíjakat és egyéb bevételeket írta jóvá, a számlákat a december 31-ig felmerülő költségekkel terhelte; - a pénztártagok egyéni egészségszámláján a beszámolási év utolsó napjáig befolyt - tagdíjegyenlegére jutó - hozamot írta jóvá, illetve költségeket számolta el; - a pénztártagok egyéni egészségszámlájáról az Alapszabályban rögzített szolgáltatásokat, az egyes szolgáltatásra előírt összeg nagyságáig finanszírozta, illetve számolta el. A pénztártagok által 2012 évben igénybe vett adóköteles és jogalap nélküli szolgáltatások ellenértékét az érintett tagok adóigazolásán, egyéb jövedelemként mutatta ki; - a mérlegben a kötelezettségeket a jogszabályi előírások szerinti értéken szerepeltette, hosszú lejáratú kötelezettséget nem mutatott ki; - a mérlegben behajthatatlannak minősített követelést nem mutatott ki. A számviteli elszámolások szempontjából jelentős összegűnek minősül a hiba, ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során - ugyanazon évet érintően - megállapított hibák és hibahatások működési eredményt, a fedezeti, illetve a likviditási célú tartalékot növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka meghaladja az 5 millió forintot, akkor az 5 millió forint. I.4. PÉNZTÁR MŰKÖDÉSÉT, AZ ÉVES BESZÁMOLÓ ELKÉSZÍTÉSÉT ÉRINTŐ ALAPVETŐ JOGSZABÁLYOK Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak működésének keretszabályait az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993 évi XCVI. törvény szabályozza. Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak által finanszírozható és a pénztártagok egyéni egészségszámláján elszámolható szolgáltatásokat az 1993 évi XCVI. törvény, az egészségszámla terhére igénybe vehető szolgáltatások finanszírozásának egyéb feltételeit, így például az igénybe vett szolgáltatások kifizetésének bizonylatolását a 268/1997. (XII. 22.) számú kormányrendelet szabályozza évi éves beszámoló kiegészítő melléklete 5

6 Az adóköteles és Pénztár által nem finanszírozható szolgáltatások pénztáron keresztül történő igénybevételének ellenértékét a személyi jövedelemadóról szóló 1995 évi CXVII. törvény egyéb jövedelemnek minősíti. A pénztártagok egyéni egészségszámláján történő lekötések és az egyéni egészségszámlák terhére igénybe vett prevenciós szolgáltatások után elszámolható adókedvezményeket a személyi jövedelemadóról szóló 1995 évi CXVII. törvény szabályozza. Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak gazdálkodási szabályait a 268/1997. (XII.22.) kormányrendelet rögzíti. A rendelet többek között tartalmazza: - a befektetési és likviditási keretszabályokat, - a pénztári befektetések biztonsági szabályait, - a tagsági jogviszony keletkezése és megszűnése esetén követendő eljárásra vonatkozó speciális szabályokat, - az önkéntes nyugdíjpénztárból átlépő tagokra vonatkozó különös rendelkezéseket, - az egészségpénztárak által vezetett egyéni egészségszámla szabályait, - a hozamfelosztás szabályait, - a felügyeleti adatszolgáltatásra, a hirdetésekre, tájékoztatókra vonatkozó szabályokat, - a pénztárak biztosításmatematikai, szolgáltatásfinanszírozási előírásait, - a pénzügyi tervezés, az egészségpénztári szolgáltatókkal kötendő szerződések, a pénztári kártya kibocsátásának és használatának szabályait, valamint - a kiegészítő egészségpénztári szolgáltatások szakmai ellenőrzési rendjét. I. 5. BESZÁMOLÓ ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNÁL ALKALMAZOTT ÉRTÉKELÉSI ELJÁRÁSOK I.5.1. MÉRLEG ESZKÖZÖK Az eszközök és források minősítésének elvei az előző évhez képest nem változtak. Az egyes mérlegtételek nyitó állománya megegyezik a Pénztár 2011 évi mérlegének záró állományi adataival. A mérleg nem tartalmaz össze nem hasonlítható adatot. A Pénztár eszközeinek mérlegértéke összesen: eft, eft-tal több a bázis időszakhoz képest, ami 14,50%-os növekedést jelent. A évi nyitó egyenleg nem tartalmazza a Postás Egészségpénztár beolvadásából származó eszközök értékét, mely október 1-én a Pénztár pénzeszközeit eft összeggel növelte Változás Index % Eszközök ,50 Befektetett eszközök ,00 I. Immateriális javak ,00 II. Tárgyi eszközök ,00 III. Befektetett pénzügyi eszközök , évi éves beszámoló kiegészítő melléklete 6

7 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök ,00 Forgóeszközök ,51 I. Készletek ,00 II. Követelések ,49 Tagdíjkövetelések ,49 Egyéb követelések ,00 III. Értékpapírok ,08 Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok ,08 IV. Pénzeszközök ,91 Pénztárak ,10 Pénztári elszámolási számla ,35 Elkülönített betétszámla ,86 Rövid lejáratú bankbetétek ,31 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ,54 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Befektetett eszközök az immateriális javak, a tárgyi eszközök és befektetett pénzügyi eszközök összessége. A beszámolási évben a Pénztár tulajdonában immateriális javak és tárgyi eszközök nem voltak, a Pénztár befektetett pénzügyi eszköze között a működési alap terhére március 31-én befektetési célból vásárolt, a Fővárosi Bíróság Cégbíróságán május 21-én bejegyzett Egészségpénztári Elszámoló Központ Kft. üzletrész szerepel eft könyvszerinti értéken. PÉNZTÁRI PORTFÓLIÓ ÁLLOMÁNYA DECEMBER 31-ÉN (NYILVÁNTARTÁSI ÉRTÉKEN) Kód Fedezeti alap Működési alap Likviditási alap Összesen 1 Portfólió összesen Bankszámlák és készpénz összesen Házipénztár (forint és valuta) Pénzforgalmi számla Befektetési számla Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg Értékpapírok összesen Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) Magyar állampapír Egyéb befektetések, részesedések évi éves beszámoló kiegészítő melléklete 7

8 FORGÓESZKÖZÖK A Pénztár befektetéseit forgatási céllal vásárolt értékpapír formájában realizálja, ennek következtében azok beszerzési értékét a forgóeszközök között tartja nyilván. A forgóeszközök csoportjába a mérlegben a készletek, a Pénztár tevékenységével kapcsolatos követelések (ideértve a pénztártagokkal, a munkáltatói tagokkal és a vagyonkezelő szervezetekkel szembeni követeléseket is), a forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, a pénzeszközök, továbbá az egyéb aktív pénzügyi elszámolások kerültek kimutatásra. A forgóeszközök fordulónapi mérleg szerinti értéke eft volt, amely az előző évben nyilvántartott értéknél eft-tal (14,51%) kevesebb. KÉSZLETEK A Pénztár készletet 2012-ben nem tartott nyilván. KÖVETELÉSEK A tagdíj és egyéb követelések a mérlegben nyilvántartási értéken kerültek beállításra. A Pénztár fordulónapi követeléseinek összege eft, amely teljes egészében tagdíjkövetelés. Tagdíjkövetelésként a mérlegben a pénzügyileg nem rendezett, a pénztártagnak a Pénztárral szemben fennálló, a pénztártag írásos nyilatkozatában vállalt tagdíjfizetési kötelezettsége, valamint a munkáltató egyoldalú kötelezettségvállalása alapján pénztártag alkalmazottjának részben vagy egészben átvállalt, és a Pénztárral kötött szerződés szerint teljesítendő tagdíjfizetési kötelezettsége (munkáltatói hozzájárulás) szerepel. Amennyiben a pénztártag nem fix összegű tagdíjfizetési kötelezettséget vállalt, akkor követelésként a pénztártag által elismert összeg, de legalább a Pénztár Alapszabályában meghatározott egységes tagdíj, azaz Ft/hó összeg lett figyelembe véve. A Pénztár a számviteli politikájának megfelelően a két éven túli tagdíjköveteléseket leírta, mely pénztártagot érintett, a leírt tagdíjkövetelés összege a pénztártagokkal szemben eft, az előző évben leírt tagdíjnál 16,39%-kal kevesebb. A munkáltatói tagokkal szembeni leírt követelés összege eft volt. Számviteli politika alapján a Pénztár mérlegében a behajthatónak minősített követeléseket mutatja ki, behajthatatlannak azokat minősítette, melyek olyan tagokkal szemben keletkeztek, akik két éve nem fizettek tagdíjat. Behajthatatlannak minősített tagdíjkövetelés Év Pénztártagokkal szemben Munkáltatókkal szemben Összesen Index % , ,58 Összesen , évi éves beszámoló kiegészítő melléklete 8

9 A tagdíjkövetelés összegének nagysága az előző évihez viszonyítva 29,50%-kal csökkent. A tagdíjkövetelések 92,00%-a fedezeti alapot, 7,90%-a a működési alapot és 0,10%-a a likviditási alapot érinti. A tagdíjkövetelése 33,41%-a ( eft) a pénztártagokkal, és 66,59%-a ( eft) munkáltatókkal szembeni követelés. A beszámolási év utolsó napján tagdíjat meg nem fizető tagok száma fő (41,42%) volt, közülük a tagdíjfizetést 12,06% postautalványon, 41,09% munkáltató által történő átutalással, 44,67% folyószámláról történő utalással és 2,18% csoportos beszedési megbízással vállalta. A tagdíjat nem fizetők magas aránya a gazdasági környezet negatív hatásaira (munkanélküliség növekedése, reálkereset csökkenés, stb.) vezethető vissza. ÉRTÉKPAPÍROK A Pénztár 2012-ben - Befektetési Politikával összhangban - kizárólag forgatási céllal vásárolt értékpapírokat, melyeket a számviteli törvény előírásainak megfelelően a forgóeszközök között tartott nyilván. Az értékpapírok kötvények és diszkontkincstárjegyek, melyek állománya előző év záró adatához képest 53,08%-os növekedést mutat. A növekedést befolyásolta a Postás Egészségpénztár beolvadása, mellyel a többletforrás a vagyonkezelő részére átadásra került Index % Értékpapírok záró állománya ,08 Az értékpapírok december 31-i könyv szerinti értéke eft volt. Az értékpapírok nyilvántartási értéke alaponként Diszkontkincstárjegy Fix kamatozású kötvény Összesen Fedezeti alap Működési alap Likviditási alap Összesen Értékpapírok bemutatása alaponként Fedezeti alap értékpapír állomány december 31-én Értékpapír neve Vétel napja Névérték (Ft) Árfolyam (%) Könyv szerinti érték (Ft) Lejárat időpontja A130212D , A140212C , A140822D , A150212A , A150824C , A151222B , évi éves beszámoló kiegészítő melléklete 9

10 A160212C , A170224B , A171124A , A190624A , A201112A , D , D , D , D , D , D , D , MNB , MNB , Összesen Működési alap értékpapír állomány december 31-én Értékpapír neve Vétel napja Névérték (Ft) Árfolyam (%) Könyv szerinti érték (Ft) Lejárat időpontja A151222B , D , D , D , D , D , D , D , MNB , MNB , Összesen Likviditási alap értékpapír állomány december 31-én Értékpapír neve Vétel napja Névérték (Ft) Árfolyam (%) Könyv szerinti érték (Ft) Lejárat időpontja A151222B , D , D , D , D , D , D , MNB , MNB , Összesen évi éves beszámoló kiegészítő melléklete 10

11 PÉNZESZKÖZÖK A pénzeszközök fordulónapi összege a bankszámlakivonatokkal egyezően eft, az előző év záró adatához képest 34,09%-al kevesebb Index % Pénzeszközök záró állománya ,91 Pénzeszközök fordulónapi összetétele Összeg Házipénztár egyenlege 274 Elszámolási betétszámlák egyenlege Elkülönített betétszámlák egyenlege 72 Rövid lejáratú bankbetétek Összesen Az elkülönített betétszámlák, rövid lejáratú bankbetétek nyilvántartási értéke alaponként Elkülönített betétszámlák Rövid lejáratú bankbetétek Összesen Fedezeti alap Működési alap Likviditási alap Összesen EGYÉB AKTÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK Az egyéb aktív pénzügyi elszámolások között a végleges kiadásként el nem számolható kifizetések kerültek kimutatásra. Az egyéb aktív pénzügyi elszámolások fordulónapi egyenlege 114 eft, mely a pénztártagok által visszavitt áruk rendezésével, túlfizetéssel kapcsolatos tételeket, függő kiadások egyenlegét tartalmazza MÉRLEG FORRÁSOK A Pénztár mérlegében a források értéke eft, ebből a saját tőke eft, a három pénztári tartalék eft és a kötelezettségek eft. A Pénztár mérlegfőösszege eft-tal (14,50%) nőtt az előző évi mérlegfőösszeghez viszonyítva. Növekedés a tartalékok 26,48%-os növekedésének köszönhető, mely összefügg a Postás Egészségpénztár beolvadásával Változás Index % Források , évi éves beszámoló kiegészítő melléklete 11

12 Saját tőke ,49 I. Induló tőke ,00 II. Be nem fizetett alapítói támogatás ,00 III. Tőkeváltozások ,49 Tartalékok ,48 I. Fedezeti alap tartaléka ,11 II. Működési alap tartaléka ,24 III. Likviditási alap tartaléka ,67 Kötelezettségek ,48 I. Rövid lejáratú kötelezettségek ,00 II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások ,48 SAJÁT TŐKE A Pénztár saját tőkéje a fordulónapon eft volt, mely az előző év záró adatához képest eft (29,51%) csökkenést mutat, mely a behajthatónak minősített tagdíjkövetelések csökkenésének köszönhető. Induló tőkével, be nem fizetett alapítói támogatással a Pénztár nem rendelkezett. A Tőkeváltozások összege év végén megegyezik a saját tőkével, azaz eft. Itt kerültek elszámolásra azon események hatásai, melyek pénzmozgással nem járnak, azonban a mérlegben szereplő eszközök, források összetételét módosítják. A Tőkeváltozások a tagokkal és a munkáltatókkal szemben fennálló tagdíjkövetelések. A tagdíjkövetelése 33,41%-a ( eft) a pénztártagokkal, és 66,59%-a ( eft) munkáltatókkal szembeni követelés Tőkeváltozások értéke alaponként Tagdíjkövetelések Fedezeti alap tagdíjkövetelés Működési alap tagdíjkövetelés Likviditási alap tagdíjkövetelés Összesen PÉNZTÁRI ALAPOK TARTALÉKA A pénztári alapok alakulását az induló tőkéről és a tartalékokban bekövetkezett változásokról részletesen az éves beszámoló - fedezeti alap 73EFA, működési alap 73EFB és a likviditási alap 73EFC - táblázatai mutatják be. Mind a három alap tekintetében a január 1-jei nyitóállományból kiindulva a tárgyévi növekedések és csökkenések figyelembevételével került megállapításra az alap december 31-i összege évi éves beszámoló kiegészítő melléklete 12

13 Alapok alakulása Változás Index % Fedezeti alap tartaléka ,11 Működési alap tartaléka ,24 Likviditási alap tartaléka ,67 Záró állomány ,48 A pénztári alapok tartaléka a bázis időszakhoz viszonyítva eft összeggel, 26,48%-kal növekedett, ez részben összefügg a Postás Egészségpénztár beolvadásával, valamint a beszámolási időszakban az új tagok jelentős növekedésével. A tartalékok alakulása alapján a Pénztár gazdálkodása kiegyensúlyozottnak minősíthető, a gazdálkodás eredménye folyamatos növekedést mutat. FEDEZETI ALAP TARTALÉKA Fedezeti alap tartalék a fedezeti alap bevételeinek és kiadásainak különbözete, hozzáadva az előző évben (években) képzett fedezeti alap maradványát: eft, a pénztári tartalék 90,21%-a. A fedezeti alap tartalékának növekedéséhez hozzájárult a Postás Egészségpénztár október 1-én pénzeszközben áthozott eft fedezeti tartaléka. A fedezeti alap bevételek a pénztártagok egyéni egészségszámláján a pénztári szolgáltatások fedezetére képzett és jóváírt összegek, kiadások a tagok és a szolgáltatási kedvezményezettek által igénybe vett szolgáltatásokra, pénzügyi műveletekre kifizetett és a tagoknak visszatérített összegek. Beszámolási év végén a fedezeti alap tartaléka az előző év végén nyilvántartott tartalékot eft-tal (25,11%) meghaladta. MŰKÖDÉSI ALAP TARTALÉKA Működési alap tartalék a működési alap bevételeinek és kiadásainak különbözete, hozzáadva az előző évben (években) képzett működési alap maradványát: eft, a pénztári tartalék 8,82%-a. A működési alap tartalékának növekedéséhez hozzájárult a Postás Egészségpénztár október 1- én pénzeszközben áthozott eft működési tartaléka. Bevételek a Pénztár működési költségeinek fedezetére képzett és jóváírt összegek, kiadások a Pénztár működésére fordított összegek. Beszámolási év végén a működési alap tartaléka az előző év végén nyilvántartott tartalékot eft-tal (42,24%) meghaladta. A működési alap tartalékának nagysága megfelelő alapot biztosít a Pénztár további működéséhez, gazdálkodásához. LIKVIDITÁSI ALAP TARTALÉKA évi éves beszámoló kiegészítő melléklete 13

14 Likviditási alap tartalék a likviditási alap bevételeinek és kiadásainak különbözete, hozzáadva az előző évben (években) képzett likviditási alap maradványát: eft, a pénztári tartalék 0,96%-a. A likviditási alap tartalékának növekedéséhez hozzájárult a Postás Egészségpénztár október 1- én pénzeszközben áthozott eft likviditási tartaléka. A likviditási alap a Pénztár fizetőképessége biztosítékaként a fedezeti alap és a működési alap általános tartalékaként szolgál. Beszámolási év végén a likviditási alap tartaléka az előző év végén nyilvántartott tartalékot eft-tal (27,67%) meghaladta. A három alap fordulónapi tartaléka eft, az előző év végén nyilvántartott tartaléknál eft-tal (26,48%), a 2012 évre vonatkozó, küldöttközgyűlés által elfogadott módosított hosszú távú pénzügyi terv tartalékánál eft-tal (33,73%), és az éves módosított pénzügyi terv tartalékánál eft-tal (7,11%) kedvezőbben alakult. A pénztári alapok tartalékának alakulását jelentősen befolyásolta a október 1-én beolvadt Postás Egészségpénztár, mely a beolvadás időpontjában eft tartalékkal növelte a Pénztár tartalékát. Ezen felül befolyásolta a tagdíjbefizetések és a pénztártagok által igénybe vett szolgáltatások értékének a nagysága, valamint e két mutató egymáshoz viszonyított aránya. A tagdíjbefizetés aránya a pénztári bevételek 77,78%-át, a pénztártagok által igénybe vett szolgáltatások értékének aránya pedig 77,34%-a volt a pénztári kiadásoknak. A tagdíjbefizetés aránya az igénybe vett szolgáltatások értékéhez viszonyítva 100,53%, tehát 0,53%-kal kevesebbet költöttek a pénztártagok szolgáltatásra, mint amennyi tagdíjat befizettek. Alapok eredménye Változás Index % Tagdíjbevételek ,37 Különféle bevételek ,90 I. Alapok bevétele ,29 II. Alapok kiadása ,69 Alapok eredménye (I-II.) ,09 Pénztárszinten az alapok bevétele 21,29 %-kal, az alapok kiadása pedig 7,69%-kal nőtt, melynek következtében az alapok eredménye közel 1,2 milliárd forinttal nőtt. KÖTELEZETTSÉGEK A Pénztár mérlegében kötelezettségek között mutatja ki az egyéb passzív pénzügyi elszámolásokat. A kötelezettségek fordulónapi értéke eft évi éves beszámoló kiegészítő melléklete 14

15 RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK A Pénztárnak tagokkal szembeni kötelezettsége fordulónapon nem volt, és egyéb rövidlejáratú kötelezettsége nem volt. EGYÉB PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK Az egyéb passzív pénzügyi elszámolások mérlegsora a függő bevételeket (téves és tisztázatlan befizetéseket, jóváírásokat), függő kiadásokat, valamint a passzív pénzügyi elszámolásokat foglalja magában, beszámolási év végén eft összegben. Azokat a beazonosítatlan eredetű befizetéseket, melyeket három éven belül sem lehetett beazonosítani, illetve a befizetésre vonatkozóan rendelkezés nem érkezett a befizetőtől, átvezetésre kerültek a likviditási alapba egyéb bevétel címen. A likviditási alapba átvezetett beazonosítatlan tételek száma 185 db volt, értéke ,- Ft, melyet növelt ,-Ft egy elhunyt pénztártag által a pénztárra hagyott összeg. Költség-haszon elv alapján nem került szétosztásra a tagok között. Az azonosítatlan függő befizetésekből származó rövid lejáratú kötelezettség fordulónapi egyenlege eft, teljes egészében a pénztártagokhoz és munkáltatókhoz rendelhető függő befizetések, amelyeket a bevallás hiánya vagy hibája miatt nem lehetett az egyéni egészségszámlákon jóváírni. A függő kiadások összege e Ft, a passzív pénzügyi elszámolások összege pedig 108 e Ft. II. SPECIFIKUS RÉSZ II. 1. AZ OTP EGÉSZSÉGPÉNZTÁR MŰKÖDÉSÉRE HATÓ TÉNYEZŐK Az OTP Egészségpénztár 2012 évben eft összegű működési célú bevétellel és eft összegű működési költség és ráfordítás elszámolásával eft mérleg szerinti működési eredményt ért el. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK 2011 év 2012 év Változás Index % Tagok által fizetett tagdíj ,65 Munkáltatói tagdíj hozzájárulás ,06 Tagok egyéb befizetései ,66 Működési célra kapott rendszeres támogatás ,00 Működési célra juttatott eseti adomány ,29 Pénztári tevékenység egyéb bevételei ,00 Működési célú bevételek összesen ,04 Egyéb bevétel (kerekítés) ,00 Pénzügyi műveletek nettó bevétele és egyéb bevételek Átcsoportosítás fedezeti alapból a tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról , , évi éves beszámoló kiegészítő melléklete 15

16 Pénztári működési tevékenység bevételei összesen ,55 A Pénztár működési tevékenységének éves bevétele eft, az előző évi bevételnél eft-tal (26,55%) több lett. A bevétel növekedés elsősorban a munkáltatók által fizetett tagdíj befizetéseinél jelentkezett. Átcsoportosítás fedezeti alapból a tagdíjat nem fizető tagok egyéni számlájáról történt, beszámolási évben összesen eft értékben, mely eft-tal több lett az előző évinél. A tagdíjat nem fizető pénztártagok egyéni egészségszámlájának befektetéséből származó hozamából, az egységes tagdíjnak, azaz Ft-nak a működési hányadra jutó összegét - de legfeljebb a két alapba összesen a hozam összegét - csoportosította át a Pénztár a működési alapba. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK 2011 év 2012 év Változás Index % Anyag jellegű ráfordítások ,29 Személyi jellegű ráfordítások ,78 Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése ,00 Pénztárfelügyelettel kapcsolatos ráfordítások ,71 Működési költségek, ráfordítások összesen ,04 Pénzügyi műveletek ráfordításai ,05 Egyéb ráfordítások ,73 Pénztári működési tevékenység ráfordításai összesen ,14 A működési tevékenység éves ráfordítása eft, az előző évi ráfordításnál eft-tal (13,14%) meghaladta. A növekedés jelentős részét a Postás Egészségpénztár beolvadásával járó költségek okozták, de hatással volt rá a jelentős számú új pénztártagok beléptetése is. Beszámolási évben taggal bővült a Pénztár létszáma az előző évi fővel szemben. MŰKÖDÉSI EREDMÉNY EREDMÉNYKATEGÓRIÁNKÉNTI LEVEZETÉSE A működési alap eredménye a beszámolási évben nyereséget mutat év 2012 év Változás Index % Működési célú tagdíj bevételek ,34 Működési célra juttatott támogatás ,29 Egyéb bevételek ,66 Átcsoportosítás fedezeti alapból a tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról ,98 Működési célú bevételek összesen ,67 Anyag jellegű ráfordítások , évi éves beszámoló kiegészítő melléklete 16

17 Személyi jellegű ráfordítások ,78 Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások ,97 Működési költségek, ráfordítások összesen ,03 Szokásos működési tevékenység eredménye ,40 Befektetési tevékenység bevételei ,93 Befektetési tevékenység ráfordításai ,05 Befektetési tevékenység eredménye ,38 Rendkívüli bevétel ,00 Rendkívüli ráfordítás ,00 Rendkívüli eredmény ,00 A Pénztár működési tevékenységének eredménye ,34 A működési alap eredménye eft-tal több lett az előző évi eredménynél, mely elsősorban a bevételek kedvező alakulásának köszönhető, de hozzájárultak a költséghatékony intézkedések, a szigorú költségtakarékos működés is. A Pénztár a kiegészítő vállalkozási tevékenységét kihelyezett vállalkozási tevékenységként az Egészségpénztári Elszámoló Központ Kft.-ben folytatja, ezért ezzel a tevékenységgel összefüggésben a beszámolási évben a működési alapnál közvetlen bevétele, kiadása és eredménye nem származott. A 20%-os tulajdoni arányt képviselő üzletrészre eft osztalékbevételt realizált. A 2012 ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK MEGHATÁROZÓ ELEMEI 1. Az anyag jellegű ráfordítások eft, az előző évinél eft-tal (0,71%) kevesebb. Az anyag jellegű ráfordításokból: a) Anyagköltség eft A Pénztár működéséhez szükséges anyagok, nyomtatványok, újság, folyóirat és üzemanyag költsége. b) Igénybe vett szolgáltatások költségei eft - posta, telefon, Internet költsége, közzétételi díj, reklám, marketing eft; - bérleti díjak eft (iroda és gépkocsi bérleti díj); - oktatás 51 eft; - belföldi utazás és kiküldetés 111 eft; - tanácsadói díjak eft (jogász, belső ellenőrzés, valamint az egyéb üzletviteli tanácsadók megbízási díjai, pl. Exigente (tűzvédelem, munkavédelem); - adminisztráció díja eft és a tagszervezéssel kapcsolatos díj eft (az OTP Pénztárszolgáltató zrt. megbízási díja; - különféle más egyéb szolgáltatások díja eft (ebből: eft a Pénztár használatában lévő személygépkocsival kapcsolatos kiadások, eft különféle nyomtatványok, kiadványok, tagi értesítők, tájékoztatások, adóigazolások nyomdai évi éves beszámoló kiegészítő melléklete 17

18 költségei, eft érdekképviseleti testület (Stabilitás Pénztárszövetség) tagsági díja, eft a Postás Egészségpénztár beolvadásával járó költségek (pl. adatmigráció, független könyvvizsgáló) és eft egyéb szolgáltatások költsége (pl. kölcsönzött munkaerő díja). Az igénybevett szolgáltatások összetételében jelentős változás következett be azzal, hogy a beszámolási évben a Pénztár teljes adminisztrációját átvette az OTP Pénztárszolgáltató Zrttől. Hatása az alkalmazotti létszám jelentős növelése (8 főről, 31 főre), ennek következtében a személyi jellegű, valamint egyéb kiadások (pl. irodabérlet) növekedése. A költségek közül továbbra is legnagyobb tétel a Pénztárszolgáltató díja, melyet a pénztári alkalmazottak bérszámfejtéséért (HR adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésével együtt), az ügyfélszolgálat ellátásáért, az informatikai háttér biztosításáért, a házipénztári, valamint az egészségpénztári kártya kibocsátásával és az egészségpénztári kártya-elszámoló rendszer alkalmazásával kapcsolatos feladatokért fizet a Pénztár. Másik legnagyobb tétel a tagszervezési feladatok elvégzéséért járó díj, amelynek nagyságát meghatározta a beléptetett új tagok száma. c) Az egyéb szolgáltatások költségei eft - bankköltség eft; - biztosítási díjak 785 eft; - könyvvizsgálat költsége eft (ez tartalmazza a beolvadással járó független könyvvizsgáló, valamint a Postás Egészségpénztár volt állandó könyvvizsgálójának negyedik negyedévi díját is); - hatósági díjak, illetékek 19 eft. 2. Személyi jellegű ráfordítások eft, az előző évinél eft-tal (69,78%) több, mely először az Egészségpénztári üzletág, majd a Postás Egészségpénztár alkalmazotti létszámának átvétele miatt növekedett. A személyi jellegű ráfordításokból: a) Bérköltség eft - a Pénztár állományába tartozó alkalmazottak bérköltsége eft; - állományon kívüli alkalmazottak bérköltsége (adatvédelmi felelős) 768 eft. b) Személyi jellegű egyéb kifizetés eft - nyugdíjpénztári tagdíj hozzájárulás eft; - egészségpénztári tagdíj hozzájárulás eft; - reprezentáció 827 eft; - alkalmazottaknak fizetett hozzájárulások eft; - költségtérítések alkalmazottaknak eft; - természetbeni juttatás után SZJA eft; - gépkocsi használat adója 73 eft; - egyéb személyi kifizetések eft; - munkáltatót terhelő táppénz 1/3-a 30 eft; évi éves beszámoló kiegészítő melléklete 18

19 - üzleti ajándék 174 eft; - Pénztári tisztségviselők díja eft; - munkáltató részéről fizetett betegszabadság eft; - foglalkozás egészségügyi szolgáltatás 230 eft. c) Bérjárulék eft - nyugdíjbiztosítási járulék eft; - egészségbiztosítási járulék 164 eft; - egészségügyi hozzájárulás eft; - szociális hozzájárulási adó eft; - rehabilitációs hozzájárulás eft. 3. A működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások eft, tartalmazza a működéssel kapcsolatos egyéb kiadást, kerekítési különbözetet (5 eft), valamint a felügyeleti díjat (2.378 eft). II.2. FEDEZETI ALAP EREDMÉNYE FEDEZETI ALAP BEVÉTELE 2011 év 2012 év Változás Index % Tagok által fizetett tagdíj ,39 Munkáltatói tagdíj hozzájárulás ,17 Tagok egyéb befizetései ,84 Támogatóktól befolyt összeg ,32 Belépő tagok által hozott egyéni fedezet ,70 Tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg ,51 Pénzügyi műveletek nettó bevétele és egyéb bevételek ,23 Átcsoportosítás likviditási alapból ,71 Fedezeti alap bevételei összesen ,78 A fedezeti célú bevételek összege eft, az előző évi bevételnél eft-tal (20,78%) több, a bevétel növekedés elsősorban a munkáltatói tagdíj hozzájárulás növekedésének az eredménye. A pénzügyi műveletek nettó bevételének növekedése növelte a tagok számlájára felosztható hozamot. A tagok nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg közel 200 millió forinttal maradt el az előző évitől. FEDEZETI ALAP KIADÁSA 2011 év 2012 év Változás Index % évi éves beszámoló kiegészítő melléklete 19

20 Szolgáltatások kiadásai ,15 Tagoknak visszatérített összeg ,41 Pénzügyi műveletek ráfordításai ,41 Fedezeti alapot terhelő jogosulatlan kifizetések Tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról a működési alapba átcsoportosított összeg Tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról a likviditási alapba átcsoportosított összeg , , ,74 Fedezeti alap kiadásai ,25 A fedezeti alap kiadásának 97,06%-át - a fedezeti alapot terhelő jogosulatlan kifizetésekkel együtt pedig 97,84%-át - a Pénztár által nyújtott szolgáltatások képezik, melynek összege eft, eft-tal, 7,15 %-kal nőtt az előző évihez viszonyítva. A fedezeti alap összes kiadása az előző évi kiadásnál eft összeggel (7,25%) több lett, összesen eft. A szolgáltatások kiadásai között eft-tal szerepel a pénztári új, csere, pót és társkártya kibocsátásának költsége. A Pénztár a tagdíjat nem fizető pénztártagok egyéni egészségszámlájának befektetéséből származó hozamát - az egységes tagdíjnak a működési és a likviditási hányadnak megfelelő összeggel, de legfeljebb a hozam összegével - csökkentette és azt a működési, illetve likviditási alapba átcsoportosította. Az átcsoportosított összeg eft volt, ebből a működési alapba eft és a likviditási alapba 292 eft. A pénzügyi műveletek ráfordítása eft, tartalmazza a fedezeti alapot érintő befektetések vagyonarányos költségét, melyből a vagyonkezelési díj eft, a letétkezelői díj eft. A beszámolási évben 6,88 %-kal nőtt a fedezeti alapot terhelő jogosulatlan kifizetések összege, amely eft volt. FEDEZETI ALAP EREDMÉNYE 2011 év 2012 év Változás Index Pénztári befizetések jogcímenként % Fedezeti alap bevétele ,78 Fedezeti alap kiadása ,25 Fedezeti alap eredménye ,76 A fedezeti alap eredménye eft összeggel nőtt az előző évihez viszonyítva, mely elsősorban a munkáltatói tagdíj hozzájárulás jelentős növekedésének az eredménye. A fedezeti alap eredménye a módosított hosszú távú pénzügyi tervben meghatározott eredményhez viszonyítva eft-tal, az éves tervben meghatározott eredményhez viszonyítva pedig eft-tal kedvezőbben alakult, mivel a tervek kisebb mértékű bevétel növekedéssel számoltak évi éves beszámoló kiegészítő melléklete 20

952/2015. Kiegészítő melléklet

952/2015. Kiegészítő melléklet 952/2015. Kiegészítő melléklet Általános rész A Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár a gazdálkodását az 1993. évi XCVI. törvény, a 223/2000.(XII.19), a 281/2001.(XII.26.) kormányrendeletek, az Alapszabály,

Részletesebben

A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2005. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE

A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2005. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2005. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE 1. Általános rész A Certus Önkéntes Nyugdíjpénztár 1996. évben alakult az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

Részletesebben

VITAMIN Egészségpénztár KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

VITAMIN Egészségpénztár KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET VITAMIN Egészségpénztár KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET I. Általános kiegészítések 1. A Pénztár bemutatása a.) A Pénztár elnevezése: VITAMIN Egészségpénztár Rövidített neve: VIT 97 b.) Alapítója: A Magyar Villamos

Részletesebben

BEOLVADÓ PÉNZTÁR TEVÉKENYSÉGET ZÁRÓ BESZÁMOLÓJA 2015. Kiegészítő melléklet

BEOLVADÓ PÉNZTÁR TEVÉKENYSÉGET ZÁRÓ BESZÁMOLÓJA 2015. Kiegészítő melléklet Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára BEOLVADÓ PÉNZTÁR TEVÉKENYSÉGET ZÁRÓ BESZÁMOLÓJA 2015. Kiegészítő melléklet A pénztár adatai Név: Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő

Részletesebben

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet KSH szám: 11017897-6419-122-02 Cégjegyzékszám: 02-02-060089. Györök Zoltán Békési Rita ügyvezető igazgató főkönyvelő Kelt: Pécs,

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2013. év

ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2013. év ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2013. év 1) A GAZDASÁGI KÖRNYEZET 2013. ÉVI ALAKULÁSA, VÁRHATÓ 2014. ÉVI HATÁSOK Az egészségpénztárak működésére igen érzékenyen hatnak az egyes jogszabályváltozások, a

Részletesebben

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Adószám: 23395778-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963641 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1061

Részletesebben

K O P I N T - D A T O R G Zrt.

K O P I N T - D A T O R G Zrt. 2. sz. melléklet K O P I N T - D A T O R G Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. december. 31. Budapest, 2011. április 15. Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. A Számviteli Politika... 5 1.2. A számviteli alapelvek...

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Hajós, 2015. március 04. Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet www.hajositakarek.hu www.takarekbank.hu 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4. EGÉSZSÉGSZÁMLA KEZELÉSI SZABÁLYZAT

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4. EGÉSZSÉGSZÁMLA KEZELÉSI SZABÁLYZAT OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4. EGÉSZSÉGSZÁMLA KEZELÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYOS 2015. ÁPRILIS 1. 1 TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 1. A SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE...

Részletesebben

1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Dunakanyar Takarékszövetkezet Székhely: 2023 Dunabogdány, Hajó u. 3. Honlap címe: www.dunakanyar-tksz.hu Levelezési cím: 2023 Dunabogdány, Hajó u. 3. Telefonszám:

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Endrőd és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET Gyomaendrőd, Hősök tere 10/2. Internet: www.endrod.tksz.hu Cjsz.: 04-02-000249 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Mezőkeresztes, 2015. január 31. BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet Tóth Zoltánné ügyvezető Gárdonyi István gazdasági igazgató 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége

Részletesebben

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság 2008.03.31.-ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. 2011.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

2. sz. napirendi pont. Az Alapszabály módosítása.

2. sz. napirendi pont. Az Alapszabály módosítása. 2. sz. napirendi pont Az Alapszabály módosítása. (MOD140401) Javaslat a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár Alapszabályának a módosítására 1.) Az Alapszabály 2.1. c). pontjában az 1959. évi IV.

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: KISKUN Takarékszövetkezet Székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4. sz. Honlap címe: www.kiskuntakarek.hu Levelezési cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2009. január 1. és a 2009. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2009. január 1. és a 2009. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Fülöpszállás, 2015. április 1. Losonczy Gáborné elnök-ügyvezető Nagyné Gubacsi Ilona ügyvezető-főkönyvelő 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Rónasági

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET GIRO Elszámolásforgalmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2007. évi mérleghez A kiegészítő melléklet tartalma I. Általános kiegészítések... 2 I/1. A GIRO Zrt. azonosító adatai,

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés MorálAudit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART Magyar Hajózási

Részletesebben

JELENTÉS. a Pénztárak Garancia Alapja működésének ellenőrzéséről. 1034 2010. december

JELENTÉS. a Pénztárak Garancia Alapja működésének ellenőrzéséről. 1034 2010. december JELENTÉS a Pénztárak Garancia Alapja működésének ellenőrzéséről 1034 2010. december 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-2005-036/2010.

Részletesebben

A 50/2014. (XI. 28.) MNB

A 50/2014. (XI. 28.) MNB A Magyar Nemzeti Bank elnökének 50/2014. (XI. 28.) MNB rendelete a pénztárak és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Kelt:... Györök

Részletesebben

2013. Éves beszámoló

2013. Éves beszámoló 2 4 2 0 0 4 9 3 7 0 1 0 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 7 0 1 Cégjegyzék száma ÉNYKK Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3700 Kazincbarcika, Egressy Béni u.39. KSH:10043701-6419-122-05 Cg.:05-02-000268 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Kazincbarcika, 2015. április 15.... dr.kriston Krisztián

Részletesebben

Tevékenységi zárómérleg

Tevékenységi zárómérleg MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET 7623 Pécs, Köztársaság tér 2.. Internet: www.mvhsz.hu Cg.: 02-02-060334 Tevékenységi zárómérleg 2015.01.09. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2013. január 1. - 2013. december 31. Budapest, 2014. május 19. Tartalom 1. A Társaság bemutatása, szabályozói környezet... 3 2. Számviteli Politika... 5 3. A Társaság

Részletesebben