OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA"

Átírás

1 OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA Budapest, május évi éves beszámoló kiegészítő melléklete

2 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. 1. AZ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR BEMUTATÁSA Az OTP Országos Egészségpénztár január 23-án alakult, tevékenységét a Magyar Köztársaság egész területén - kiegészítő egészségpénztárként - a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyével május 2-án kezdte meg. Tagja az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló évi XCVI. törvény 16. -ban meghatározott keretek között bárki lehet. Az alapítás célja: a tagok részére az egészség védelmét elősegítő ellátásokat, közösségi és egyéni egészségvédelmi programokat, egészségügyi szolgáltatásokat, egészségügyi alapellátáson és szakellátáson belüli, valamint ezekre épülő illetőleg ezeken felüli kiegészítő egészségügyi szolgáltatásokat szervezzen és finanszírozzon, valamint egészségügyi célú önsegélyező feladatokat lásson el. A Pénztár székhelye: 1051 Budapest, Mérleg u. 4. Tevékenységi engedélyének száma: E373 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (2002. május 2.) Nyilvántartási száma: 237/2002. Fővárosi Bíróság (2002. május 2.) Adószáma: Bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt KSH száma: A Pénztár vagyonkezelője az OTP Alapkezelő Zrt., letétkezelője az MKB Bank Zrt es üzleti évben a Pénztár könyvvizsgálója JÁBORCSIK és TÁRSA Könyvvizsgáló és Pénztárszolgáltató Kft. (könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási szám: ) képviseletében Hatosné Jáborcsik Éva (kamarai tagsági szám: , Ept /05) könyvvizsgáló. A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy dr. Petruska Emilné gazdasági igazgató, az éves beszámolót készítette Kékiné Molnár Marianna, regisztrációs száma: A Pénztár képviseletére jogosult személy: Vági László (2100 Gödöllő, Csemetekert u. 3.) Igazgatótanács elnöke. Beszámolási évben a Pénztár feladatai közül a tagokkal kapcsolatos levelezés postázásra történő előkészítését (ideértve a nyomdai feladatok ellátását is), valamint az irattározási tevékenységet a Monicomp Zrt-hez, a Pénztár alkalmazottaival kapcsolatos bérszámfejtést, a HR adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésével együtt, az ügyfélszolgálatot, az informatikát, a házipénztárt, az egészségpénztári kártya kibocsátásával és az egészségpénztári kártya-elszámoló rendszer alkalmazásával kapcsolatos feladatokat, valamint a tagszervezést pedig az OTP Pénztárszolgáltató Zrt.-hez kiszervezte évi éves beszámoló kiegészítő melléklete 2

3 A Pénztár tagja a pénztárakat tömörítő Stabilitás Pénztárszövetségnek. I. 2. ÁLTALÁNOS ADATOK A Pénztár könyvvezetésének módja: pénzforgalmi szemléletű kettős könyvvitel. Beszámoló formája: éves beszámoló. Készült az üzleti évről, amely időtartama a naptári év. Beszámolási időszak: január december 31. Az OTP Egészségpénztár december 31-én a fő záró taglétszámával és a több mint 10,9 milliárd forintos vagyonával legnagyobb az egészségpénztári piacon. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2012 évre közétett adatai szerint, az egészségpénztári szektor növekedési indexe taglétszámban 6,21%, vagyonban 9,51%, az OTP Egészségpénztár növekedési indexe taglétszámban 23,43%, Postás Egészségpénztár nélkül 11,45%, vagyonban 26,16%, Postás Egészségpénztár nélkül 15,62%, a piacnál kedvezőbben alakult. Jelentős létszám-, és vagyonnövekedés a Postás Egészségpénztár beolvadásán túl köszönhető az intenzív tagszervezésnek. OTP Egészségpénztár piaci részesedése 2012 év végén Taglétszám Vagyon OTP Egészségpénztár 208,6 ezer fő millió Ft Piac 1.041,4 ezer fő ,4 millió Ft OTP EP piaci részesedése 20,03% 17,87% Az OTP Egészségpénztár piaci részesedése év végén az előző év végéhez viszonyítva létszámban 2,75%-kal, vagyonban 2,34%-kal növekedett év végén az önkéntes kiegészítő egészségpénztári szektor szereplőinek száma 33 volt, megegyezik az előző év végén nyilvántartottal, ezek közül nél több taggal hat pénztár rendelkezett, ezek piaci részesedése taglétszámban 73%, vagyonuk pedig meghaladja a 64%-ot. Hat vezető pénztárból háromnak a taglétszáma meghaladja a főt, egynek pedig a főt. Az OTP Egészségpénztár 2012 évi gazdálkodása, pénzügyi helyzete kiegyensúlyozott volt, a működési eredménye 246,3 millió Ft, a működési tartaléka pedig 963,0 millió Ft. Beszámolási évben a pénztári befizetések, ezen belül a tagdíjbevételek tartalékonkénti megosztása - korábbi évekhez hasonlóan - alábbiak szerint történt: Pénztári befizetések (tárgyévi) Fedezeti alap Működési alap Likviditási alap ,- Ft között 92,00% 7,90% 0,10% ,- Ft felett 93,00% 6,90% 0,10% évi éves beszámoló kiegészítő melléklete 3

4 Az említett felosztási arány nem vonatkozik a támogatóktól befolyt összegre (adományra), melynek 97%-a az adományozott pénztártag egyéni egészségszámlájára, 3%-a pedig a működési alapba kerül. Az új belépők első befizetéseiből a Pénztár forintot a működési tartalék javára írt jóvá. A Pénztár törvényi lehetőséggel élve a tagdíjfizetés elmulasztása esetén a pénztártag egyéni egészségszámlájának befektetéséből származó hozamát - az egységes tagdíjnak a működési és a likviditási hányadnak megfelelő összeggel, de legfeljebb a hozam összegével - csökkentette és azt a működési, illetve likviditási alapba - a befizetések alapok közti arányában - átcsoportosította. Tagdíjfizetési kötelezettségét elmulasztónak azt a pénztártagot minősítette, aki a fizetési kötelezettsége teljesítésével 60 napot meghaladó késedelembe esett. I. 3. ÉVES BESZÁMOLÓ ÖSSZEÁLLÍTÁSA, KÖZZÉTÉTELE, KÖVETETT SZÁMVITELI POLITIKA A Pénztár éves beszámolója - könyvvezetéssel, leltárakkal alátámasztva, az üzleti év könyveinek zárását követően december 31-i fordulónappal - az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló évi XCVI. törvény, a számvitelről szóló évi C. törvény, valamint a 252/2000. (XII. 24.) kormányrendelet vonatkozó előírásai figyelembe vételével - készült. Tartalmazza a Pénztár tevékenységét, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetét, befektetései hatékonyságát, a tagi befizetések értékállóságának alakulását. A beszámoló elkülönítetten tartalmazza a Pénztár pénzforgalmi eredményét a fedezeti, a működési és a likviditási alap tekintetében. A Pénztár a könyvvizsgáló által felülvizsgált éves pénztári beszámolót - a könyvvizsgálói záradékot tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt - a Felügyelet által kiadott nyomtatványok felhasználásával, az általa meghatározott elektronikus adatfeldolgozó és adathordozó rendszerek segítségével, valamint kinyomtatva egy példányban az üzleti évet követő május 31-ig a Felügyeletnek megküldi a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló CLVIII. törvény 38. (4) bekezdése alapján. A Pénztár az éves beszámolóját a Küldöttközgyűlés jóváhagyását követő 30 napon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év június 30-áig a könyvvizsgálói záradékkal együtt a Felügyelet által üzemeltetett közzétételi helyen, valamint saját internetes honlapján (www.otpegeszsegpenztar.hu /magunkról fül, éves beszámolók régió/) közzéteszi. A Pénztár számviteli politikájának alapelve, hogy olyan számviteli rendszer működjön, amelynek alapján megbízható és valós információt tartalmazó pénztári jelentések és beszámolók állíthatók össze, egyidejűleg biztosítva a vezetői döntések számára alkalmas információkat. A beszámoló valódiságát biztosítja, hogy a Pénztár könyvviteli rendszere és az azt alátámasztó bizonylati rendszere megfelel a Számviteli Politikájában rögzített számviteli alapelveknek, a számviteli törvénynek, az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak beszámoló-készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletnek évi éves beszámoló kiegészítő melléklete 4

5 Pénztár Számviteli Politikája a beszámolási évben kizárólag a jogszabályváltozások által indokolt területeken módosult. Az OTP Egészségpénztár 2012 évi éves beszámolójában, a Számviteli Politikájában rögzítettekkel összhangban: - a számviteli törvény alapelvei közül az időbeli elhatárolás elvét nem alkalmazta, tekintettel a pénzforgalmi szemléletű könyvvezetésre, ami december 31-ig befolyt bevételeket és kiadásokat tartalmazza; - a pénzforgalmi szemlélet miatt a mérlegben nem vette figyelembe a mérleg fordulónapja és a mérlegkészítés napja között ismertté vált események hatásait, azokat az üzleti jelentésében mutatja be; - a vásárolt készleteket, valamint az 100 eft egyedi beszerzési érték alatti (kisértékű) tárgyi eszközök bekerülési értékét a használatbavételkor folyó kiadásként számolta el; - a pénztártagok egyéni egészségszámláján a beszámolási év utolsó napjáig befolyt tagdíjakat és egyéb bevételeket írta jóvá, a számlákat a december 31-ig felmerülő költségekkel terhelte; - a pénztártagok egyéni egészségszámláján a beszámolási év utolsó napjáig befolyt - tagdíjegyenlegére jutó - hozamot írta jóvá, illetve költségeket számolta el; - a pénztártagok egyéni egészségszámlájáról az Alapszabályban rögzített szolgáltatásokat, az egyes szolgáltatásra előírt összeg nagyságáig finanszírozta, illetve számolta el. A pénztártagok által 2012 évben igénybe vett adóköteles és jogalap nélküli szolgáltatások ellenértékét az érintett tagok adóigazolásán, egyéb jövedelemként mutatta ki; - a mérlegben a kötelezettségeket a jogszabályi előírások szerinti értéken szerepeltette, hosszú lejáratú kötelezettséget nem mutatott ki; - a mérlegben behajthatatlannak minősített követelést nem mutatott ki. A számviteli elszámolások szempontjából jelentős összegűnek minősül a hiba, ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során - ugyanazon évet érintően - megállapított hibák és hibahatások működési eredményt, a fedezeti, illetve a likviditási célú tartalékot növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka meghaladja az 5 millió forintot, akkor az 5 millió forint. I.4. PÉNZTÁR MŰKÖDÉSÉT, AZ ÉVES BESZÁMOLÓ ELKÉSZÍTÉSÉT ÉRINTŐ ALAPVETŐ JOGSZABÁLYOK Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak működésének keretszabályait az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993 évi XCVI. törvény szabályozza. Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak által finanszírozható és a pénztártagok egyéni egészségszámláján elszámolható szolgáltatásokat az 1993 évi XCVI. törvény, az egészségszámla terhére igénybe vehető szolgáltatások finanszírozásának egyéb feltételeit, így például az igénybe vett szolgáltatások kifizetésének bizonylatolását a 268/1997. (XII. 22.) számú kormányrendelet szabályozza évi éves beszámoló kiegészítő melléklete 5

6 Az adóköteles és Pénztár által nem finanszírozható szolgáltatások pénztáron keresztül történő igénybevételének ellenértékét a személyi jövedelemadóról szóló 1995 évi CXVII. törvény egyéb jövedelemnek minősíti. A pénztártagok egyéni egészségszámláján történő lekötések és az egyéni egészségszámlák terhére igénybe vett prevenciós szolgáltatások után elszámolható adókedvezményeket a személyi jövedelemadóról szóló 1995 évi CXVII. törvény szabályozza. Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak gazdálkodási szabályait a 268/1997. (XII.22.) kormányrendelet rögzíti. A rendelet többek között tartalmazza: - a befektetési és likviditási keretszabályokat, - a pénztári befektetések biztonsági szabályait, - a tagsági jogviszony keletkezése és megszűnése esetén követendő eljárásra vonatkozó speciális szabályokat, - az önkéntes nyugdíjpénztárból átlépő tagokra vonatkozó különös rendelkezéseket, - az egészségpénztárak által vezetett egyéni egészségszámla szabályait, - a hozamfelosztás szabályait, - a felügyeleti adatszolgáltatásra, a hirdetésekre, tájékoztatókra vonatkozó szabályokat, - a pénztárak biztosításmatematikai, szolgáltatásfinanszírozási előírásait, - a pénzügyi tervezés, az egészségpénztári szolgáltatókkal kötendő szerződések, a pénztári kártya kibocsátásának és használatának szabályait, valamint - a kiegészítő egészségpénztári szolgáltatások szakmai ellenőrzési rendjét. I. 5. BESZÁMOLÓ ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNÁL ALKALMAZOTT ÉRTÉKELÉSI ELJÁRÁSOK I.5.1. MÉRLEG ESZKÖZÖK Az eszközök és források minősítésének elvei az előző évhez képest nem változtak. Az egyes mérlegtételek nyitó állománya megegyezik a Pénztár 2011 évi mérlegének záró állományi adataival. A mérleg nem tartalmaz össze nem hasonlítható adatot. A Pénztár eszközeinek mérlegértéke összesen: eft, eft-tal több a bázis időszakhoz képest, ami 14,50%-os növekedést jelent. A évi nyitó egyenleg nem tartalmazza a Postás Egészségpénztár beolvadásából származó eszközök értékét, mely október 1-én a Pénztár pénzeszközeit eft összeggel növelte Változás Index % Eszközök ,50 Befektetett eszközök ,00 I. Immateriális javak ,00 II. Tárgyi eszközök ,00 III. Befektetett pénzügyi eszközök , évi éves beszámoló kiegészítő melléklete 6

7 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök ,00 Forgóeszközök ,51 I. Készletek ,00 II. Követelések ,49 Tagdíjkövetelések ,49 Egyéb követelések ,00 III. Értékpapírok ,08 Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok ,08 IV. Pénzeszközök ,91 Pénztárak ,10 Pénztári elszámolási számla ,35 Elkülönített betétszámla ,86 Rövid lejáratú bankbetétek ,31 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ,54 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Befektetett eszközök az immateriális javak, a tárgyi eszközök és befektetett pénzügyi eszközök összessége. A beszámolási évben a Pénztár tulajdonában immateriális javak és tárgyi eszközök nem voltak, a Pénztár befektetett pénzügyi eszköze között a működési alap terhére március 31-én befektetési célból vásárolt, a Fővárosi Bíróság Cégbíróságán május 21-én bejegyzett Egészségpénztári Elszámoló Központ Kft. üzletrész szerepel eft könyvszerinti értéken. PÉNZTÁRI PORTFÓLIÓ ÁLLOMÁNYA DECEMBER 31-ÉN (NYILVÁNTARTÁSI ÉRTÉKEN) Kód Fedezeti alap Működési alap Likviditási alap Összesen 1 Portfólió összesen Bankszámlák és készpénz összesen Házipénztár (forint és valuta) Pénzforgalmi számla Befektetési számla Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg Értékpapírok összesen Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) Magyar állampapír Egyéb befektetések, részesedések évi éves beszámoló kiegészítő melléklete 7

8 FORGÓESZKÖZÖK A Pénztár befektetéseit forgatási céllal vásárolt értékpapír formájában realizálja, ennek következtében azok beszerzési értékét a forgóeszközök között tartja nyilván. A forgóeszközök csoportjába a mérlegben a készletek, a Pénztár tevékenységével kapcsolatos követelések (ideértve a pénztártagokkal, a munkáltatói tagokkal és a vagyonkezelő szervezetekkel szembeni követeléseket is), a forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, a pénzeszközök, továbbá az egyéb aktív pénzügyi elszámolások kerültek kimutatásra. A forgóeszközök fordulónapi mérleg szerinti értéke eft volt, amely az előző évben nyilvántartott értéknél eft-tal (14,51%) kevesebb. KÉSZLETEK A Pénztár készletet 2012-ben nem tartott nyilván. KÖVETELÉSEK A tagdíj és egyéb követelések a mérlegben nyilvántartási értéken kerültek beállításra. A Pénztár fordulónapi követeléseinek összege eft, amely teljes egészében tagdíjkövetelés. Tagdíjkövetelésként a mérlegben a pénzügyileg nem rendezett, a pénztártagnak a Pénztárral szemben fennálló, a pénztártag írásos nyilatkozatában vállalt tagdíjfizetési kötelezettsége, valamint a munkáltató egyoldalú kötelezettségvállalása alapján pénztártag alkalmazottjának részben vagy egészben átvállalt, és a Pénztárral kötött szerződés szerint teljesítendő tagdíjfizetési kötelezettsége (munkáltatói hozzájárulás) szerepel. Amennyiben a pénztártag nem fix összegű tagdíjfizetési kötelezettséget vállalt, akkor követelésként a pénztártag által elismert összeg, de legalább a Pénztár Alapszabályában meghatározott egységes tagdíj, azaz Ft/hó összeg lett figyelembe véve. A Pénztár a számviteli politikájának megfelelően a két éven túli tagdíjköveteléseket leírta, mely pénztártagot érintett, a leírt tagdíjkövetelés összege a pénztártagokkal szemben eft, az előző évben leírt tagdíjnál 16,39%-kal kevesebb. A munkáltatói tagokkal szembeni leírt követelés összege eft volt. Számviteli politika alapján a Pénztár mérlegében a behajthatónak minősített követeléseket mutatja ki, behajthatatlannak azokat minősítette, melyek olyan tagokkal szemben keletkeztek, akik két éve nem fizettek tagdíjat. Behajthatatlannak minősített tagdíjkövetelés Év Pénztártagokkal szemben Munkáltatókkal szemben Összesen Index % , ,58 Összesen , évi éves beszámoló kiegészítő melléklete 8

9 A tagdíjkövetelés összegének nagysága az előző évihez viszonyítva 29,50%-kal csökkent. A tagdíjkövetelések 92,00%-a fedezeti alapot, 7,90%-a a működési alapot és 0,10%-a a likviditási alapot érinti. A tagdíjkövetelése 33,41%-a ( eft) a pénztártagokkal, és 66,59%-a ( eft) munkáltatókkal szembeni követelés. A beszámolási év utolsó napján tagdíjat meg nem fizető tagok száma fő (41,42%) volt, közülük a tagdíjfizetést 12,06% postautalványon, 41,09% munkáltató által történő átutalással, 44,67% folyószámláról történő utalással és 2,18% csoportos beszedési megbízással vállalta. A tagdíjat nem fizetők magas aránya a gazdasági környezet negatív hatásaira (munkanélküliség növekedése, reálkereset csökkenés, stb.) vezethető vissza. ÉRTÉKPAPÍROK A Pénztár 2012-ben - Befektetési Politikával összhangban - kizárólag forgatási céllal vásárolt értékpapírokat, melyeket a számviteli törvény előírásainak megfelelően a forgóeszközök között tartott nyilván. Az értékpapírok kötvények és diszkontkincstárjegyek, melyek állománya előző év záró adatához képest 53,08%-os növekedést mutat. A növekedést befolyásolta a Postás Egészségpénztár beolvadása, mellyel a többletforrás a vagyonkezelő részére átadásra került Index % Értékpapírok záró állománya ,08 Az értékpapírok december 31-i könyv szerinti értéke eft volt. Az értékpapírok nyilvántartási értéke alaponként Diszkontkincstárjegy Fix kamatozású kötvény Összesen Fedezeti alap Működési alap Likviditási alap Összesen Értékpapírok bemutatása alaponként Fedezeti alap értékpapír állomány december 31-én Értékpapír neve Vétel napja Névérték (Ft) Árfolyam (%) Könyv szerinti érték (Ft) Lejárat időpontja A130212D , A140212C , A140822D , A150212A , A150824C , A151222B , évi éves beszámoló kiegészítő melléklete 9

10 A160212C , A170224B , A171124A , A190624A , A201112A , D , D , D , D , D , D , D , MNB , MNB , Összesen Működési alap értékpapír állomány december 31-én Értékpapír neve Vétel napja Névérték (Ft) Árfolyam (%) Könyv szerinti érték (Ft) Lejárat időpontja A151222B , D , D , D , D , D , D , D , MNB , MNB , Összesen Likviditási alap értékpapír állomány december 31-én Értékpapír neve Vétel napja Névérték (Ft) Árfolyam (%) Könyv szerinti érték (Ft) Lejárat időpontja A151222B , D , D , D , D , D , D , MNB , MNB , Összesen évi éves beszámoló kiegészítő melléklete 10

11 PÉNZESZKÖZÖK A pénzeszközök fordulónapi összege a bankszámlakivonatokkal egyezően eft, az előző év záró adatához képest 34,09%-al kevesebb Index % Pénzeszközök záró állománya ,91 Pénzeszközök fordulónapi összetétele Összeg Házipénztár egyenlege 274 Elszámolási betétszámlák egyenlege Elkülönített betétszámlák egyenlege 72 Rövid lejáratú bankbetétek Összesen Az elkülönített betétszámlák, rövid lejáratú bankbetétek nyilvántartási értéke alaponként Elkülönített betétszámlák Rövid lejáratú bankbetétek Összesen Fedezeti alap Működési alap Likviditási alap Összesen EGYÉB AKTÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK Az egyéb aktív pénzügyi elszámolások között a végleges kiadásként el nem számolható kifizetések kerültek kimutatásra. Az egyéb aktív pénzügyi elszámolások fordulónapi egyenlege 114 eft, mely a pénztártagok által visszavitt áruk rendezésével, túlfizetéssel kapcsolatos tételeket, függő kiadások egyenlegét tartalmazza MÉRLEG FORRÁSOK A Pénztár mérlegében a források értéke eft, ebből a saját tőke eft, a három pénztári tartalék eft és a kötelezettségek eft. A Pénztár mérlegfőösszege eft-tal (14,50%) nőtt az előző évi mérlegfőösszeghez viszonyítva. Növekedés a tartalékok 26,48%-os növekedésének köszönhető, mely összefügg a Postás Egészségpénztár beolvadásával Változás Index % Források , évi éves beszámoló kiegészítő melléklete 11

12 Saját tőke ,49 I. Induló tőke ,00 II. Be nem fizetett alapítói támogatás ,00 III. Tőkeváltozások ,49 Tartalékok ,48 I. Fedezeti alap tartaléka ,11 II. Működési alap tartaléka ,24 III. Likviditási alap tartaléka ,67 Kötelezettségek ,48 I. Rövid lejáratú kötelezettségek ,00 II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások ,48 SAJÁT TŐKE A Pénztár saját tőkéje a fordulónapon eft volt, mely az előző év záró adatához képest eft (29,51%) csökkenést mutat, mely a behajthatónak minősített tagdíjkövetelések csökkenésének köszönhető. Induló tőkével, be nem fizetett alapítói támogatással a Pénztár nem rendelkezett. A Tőkeváltozások összege év végén megegyezik a saját tőkével, azaz eft. Itt kerültek elszámolásra azon események hatásai, melyek pénzmozgással nem járnak, azonban a mérlegben szereplő eszközök, források összetételét módosítják. A Tőkeváltozások a tagokkal és a munkáltatókkal szemben fennálló tagdíjkövetelések. A tagdíjkövetelése 33,41%-a ( eft) a pénztártagokkal, és 66,59%-a ( eft) munkáltatókkal szembeni követelés Tőkeváltozások értéke alaponként Tagdíjkövetelések Fedezeti alap tagdíjkövetelés Működési alap tagdíjkövetelés Likviditási alap tagdíjkövetelés Összesen PÉNZTÁRI ALAPOK TARTALÉKA A pénztári alapok alakulását az induló tőkéről és a tartalékokban bekövetkezett változásokról részletesen az éves beszámoló - fedezeti alap 73EFA, működési alap 73EFB és a likviditási alap 73EFC - táblázatai mutatják be. Mind a három alap tekintetében a január 1-jei nyitóállományból kiindulva a tárgyévi növekedések és csökkenések figyelembevételével került megállapításra az alap december 31-i összege évi éves beszámoló kiegészítő melléklete 12

13 Alapok alakulása Változás Index % Fedezeti alap tartaléka ,11 Működési alap tartaléka ,24 Likviditási alap tartaléka ,67 Záró állomány ,48 A pénztári alapok tartaléka a bázis időszakhoz viszonyítva eft összeggel, 26,48%-kal növekedett, ez részben összefügg a Postás Egészségpénztár beolvadásával, valamint a beszámolási időszakban az új tagok jelentős növekedésével. A tartalékok alakulása alapján a Pénztár gazdálkodása kiegyensúlyozottnak minősíthető, a gazdálkodás eredménye folyamatos növekedést mutat. FEDEZETI ALAP TARTALÉKA Fedezeti alap tartalék a fedezeti alap bevételeinek és kiadásainak különbözete, hozzáadva az előző évben (években) képzett fedezeti alap maradványát: eft, a pénztári tartalék 90,21%-a. A fedezeti alap tartalékának növekedéséhez hozzájárult a Postás Egészségpénztár október 1-én pénzeszközben áthozott eft fedezeti tartaléka. A fedezeti alap bevételek a pénztártagok egyéni egészségszámláján a pénztári szolgáltatások fedezetére képzett és jóváírt összegek, kiadások a tagok és a szolgáltatási kedvezményezettek által igénybe vett szolgáltatásokra, pénzügyi műveletekre kifizetett és a tagoknak visszatérített összegek. Beszámolási év végén a fedezeti alap tartaléka az előző év végén nyilvántartott tartalékot eft-tal (25,11%) meghaladta. MŰKÖDÉSI ALAP TARTALÉKA Működési alap tartalék a működési alap bevételeinek és kiadásainak különbözete, hozzáadva az előző évben (években) képzett működési alap maradványát: eft, a pénztári tartalék 8,82%-a. A működési alap tartalékának növekedéséhez hozzájárult a Postás Egészségpénztár október 1- én pénzeszközben áthozott eft működési tartaléka. Bevételek a Pénztár működési költségeinek fedezetére képzett és jóváírt összegek, kiadások a Pénztár működésére fordított összegek. Beszámolási év végén a működési alap tartaléka az előző év végén nyilvántartott tartalékot eft-tal (42,24%) meghaladta. A működési alap tartalékának nagysága megfelelő alapot biztosít a Pénztár további működéséhez, gazdálkodásához. LIKVIDITÁSI ALAP TARTALÉKA évi éves beszámoló kiegészítő melléklete 13

14 Likviditási alap tartalék a likviditási alap bevételeinek és kiadásainak különbözete, hozzáadva az előző évben (években) képzett likviditási alap maradványát: eft, a pénztári tartalék 0,96%-a. A likviditási alap tartalékának növekedéséhez hozzájárult a Postás Egészségpénztár október 1- én pénzeszközben áthozott eft likviditási tartaléka. A likviditási alap a Pénztár fizetőképessége biztosítékaként a fedezeti alap és a működési alap általános tartalékaként szolgál. Beszámolási év végén a likviditási alap tartaléka az előző év végén nyilvántartott tartalékot eft-tal (27,67%) meghaladta. A három alap fordulónapi tartaléka eft, az előző év végén nyilvántartott tartaléknál eft-tal (26,48%), a 2012 évre vonatkozó, küldöttközgyűlés által elfogadott módosított hosszú távú pénzügyi terv tartalékánál eft-tal (33,73%), és az éves módosított pénzügyi terv tartalékánál eft-tal (7,11%) kedvezőbben alakult. A pénztári alapok tartalékának alakulását jelentősen befolyásolta a október 1-én beolvadt Postás Egészségpénztár, mely a beolvadás időpontjában eft tartalékkal növelte a Pénztár tartalékát. Ezen felül befolyásolta a tagdíjbefizetések és a pénztártagok által igénybe vett szolgáltatások értékének a nagysága, valamint e két mutató egymáshoz viszonyított aránya. A tagdíjbefizetés aránya a pénztári bevételek 77,78%-át, a pénztártagok által igénybe vett szolgáltatások értékének aránya pedig 77,34%-a volt a pénztári kiadásoknak. A tagdíjbefizetés aránya az igénybe vett szolgáltatások értékéhez viszonyítva 100,53%, tehát 0,53%-kal kevesebbet költöttek a pénztártagok szolgáltatásra, mint amennyi tagdíjat befizettek. Alapok eredménye Változás Index % Tagdíjbevételek ,37 Különféle bevételek ,90 I. Alapok bevétele ,29 II. Alapok kiadása ,69 Alapok eredménye (I-II.) ,09 Pénztárszinten az alapok bevétele 21,29 %-kal, az alapok kiadása pedig 7,69%-kal nőtt, melynek következtében az alapok eredménye közel 1,2 milliárd forinttal nőtt. KÖTELEZETTSÉGEK A Pénztár mérlegében kötelezettségek között mutatja ki az egyéb passzív pénzügyi elszámolásokat. A kötelezettségek fordulónapi értéke eft évi éves beszámoló kiegészítő melléklete 14

15 RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK A Pénztárnak tagokkal szembeni kötelezettsége fordulónapon nem volt, és egyéb rövidlejáratú kötelezettsége nem volt. EGYÉB PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK Az egyéb passzív pénzügyi elszámolások mérlegsora a függő bevételeket (téves és tisztázatlan befizetéseket, jóváírásokat), függő kiadásokat, valamint a passzív pénzügyi elszámolásokat foglalja magában, beszámolási év végén eft összegben. Azokat a beazonosítatlan eredetű befizetéseket, melyeket három éven belül sem lehetett beazonosítani, illetve a befizetésre vonatkozóan rendelkezés nem érkezett a befizetőtől, átvezetésre kerültek a likviditási alapba egyéb bevétel címen. A likviditási alapba átvezetett beazonosítatlan tételek száma 185 db volt, értéke ,- Ft, melyet növelt ,-Ft egy elhunyt pénztártag által a pénztárra hagyott összeg. Költség-haszon elv alapján nem került szétosztásra a tagok között. Az azonosítatlan függő befizetésekből származó rövid lejáratú kötelezettség fordulónapi egyenlege eft, teljes egészében a pénztártagokhoz és munkáltatókhoz rendelhető függő befizetések, amelyeket a bevallás hiánya vagy hibája miatt nem lehetett az egyéni egészségszámlákon jóváírni. A függő kiadások összege e Ft, a passzív pénzügyi elszámolások összege pedig 108 e Ft. II. SPECIFIKUS RÉSZ II. 1. AZ OTP EGÉSZSÉGPÉNZTÁR MŰKÖDÉSÉRE HATÓ TÉNYEZŐK Az OTP Egészségpénztár 2012 évben eft összegű működési célú bevétellel és eft összegű működési költség és ráfordítás elszámolásával eft mérleg szerinti működési eredményt ért el. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK 2011 év 2012 év Változás Index % Tagok által fizetett tagdíj ,65 Munkáltatói tagdíj hozzájárulás ,06 Tagok egyéb befizetései ,66 Működési célra kapott rendszeres támogatás ,00 Működési célra juttatott eseti adomány ,29 Pénztári tevékenység egyéb bevételei ,00 Működési célú bevételek összesen ,04 Egyéb bevétel (kerekítés) ,00 Pénzügyi műveletek nettó bevétele és egyéb bevételek Átcsoportosítás fedezeti alapból a tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról , , évi éves beszámoló kiegészítő melléklete 15

16 Pénztári működési tevékenység bevételei összesen ,55 A Pénztár működési tevékenységének éves bevétele eft, az előző évi bevételnél eft-tal (26,55%) több lett. A bevétel növekedés elsősorban a munkáltatók által fizetett tagdíj befizetéseinél jelentkezett. Átcsoportosítás fedezeti alapból a tagdíjat nem fizető tagok egyéni számlájáról történt, beszámolási évben összesen eft értékben, mely eft-tal több lett az előző évinél. A tagdíjat nem fizető pénztártagok egyéni egészségszámlájának befektetéséből származó hozamából, az egységes tagdíjnak, azaz Ft-nak a működési hányadra jutó összegét - de legfeljebb a két alapba összesen a hozam összegét - csoportosította át a Pénztár a működési alapba. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK 2011 év 2012 év Változás Index % Anyag jellegű ráfordítások ,29 Személyi jellegű ráfordítások ,78 Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése ,00 Pénztárfelügyelettel kapcsolatos ráfordítások ,71 Működési költségek, ráfordítások összesen ,04 Pénzügyi műveletek ráfordításai ,05 Egyéb ráfordítások ,73 Pénztári működési tevékenység ráfordításai összesen ,14 A működési tevékenység éves ráfordítása eft, az előző évi ráfordításnál eft-tal (13,14%) meghaladta. A növekedés jelentős részét a Postás Egészségpénztár beolvadásával járó költségek okozták, de hatással volt rá a jelentős számú új pénztártagok beléptetése is. Beszámolási évben taggal bővült a Pénztár létszáma az előző évi fővel szemben. MŰKÖDÉSI EREDMÉNY EREDMÉNYKATEGÓRIÁNKÉNTI LEVEZETÉSE A működési alap eredménye a beszámolási évben nyereséget mutat év 2012 év Változás Index % Működési célú tagdíj bevételek ,34 Működési célra juttatott támogatás ,29 Egyéb bevételek ,66 Átcsoportosítás fedezeti alapból a tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról ,98 Működési célú bevételek összesen ,67 Anyag jellegű ráfordítások , évi éves beszámoló kiegészítő melléklete 16

17 Személyi jellegű ráfordítások ,78 Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások ,97 Működési költségek, ráfordítások összesen ,03 Szokásos működési tevékenység eredménye ,40 Befektetési tevékenység bevételei ,93 Befektetési tevékenység ráfordításai ,05 Befektetési tevékenység eredménye ,38 Rendkívüli bevétel ,00 Rendkívüli ráfordítás ,00 Rendkívüli eredmény ,00 A Pénztár működési tevékenységének eredménye ,34 A működési alap eredménye eft-tal több lett az előző évi eredménynél, mely elsősorban a bevételek kedvező alakulásának köszönhető, de hozzájárultak a költséghatékony intézkedések, a szigorú költségtakarékos működés is. A Pénztár a kiegészítő vállalkozási tevékenységét kihelyezett vállalkozási tevékenységként az Egészségpénztári Elszámoló Központ Kft.-ben folytatja, ezért ezzel a tevékenységgel összefüggésben a beszámolási évben a működési alapnál közvetlen bevétele, kiadása és eredménye nem származott. A 20%-os tulajdoni arányt képviselő üzletrészre eft osztalékbevételt realizált. A 2012 ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK MEGHATÁROZÓ ELEMEI 1. Az anyag jellegű ráfordítások eft, az előző évinél eft-tal (0,71%) kevesebb. Az anyag jellegű ráfordításokból: a) Anyagköltség eft A Pénztár működéséhez szükséges anyagok, nyomtatványok, újság, folyóirat és üzemanyag költsége. b) Igénybe vett szolgáltatások költségei eft - posta, telefon, Internet költsége, közzétételi díj, reklám, marketing eft; - bérleti díjak eft (iroda és gépkocsi bérleti díj); - oktatás 51 eft; - belföldi utazás és kiküldetés 111 eft; - tanácsadói díjak eft (jogász, belső ellenőrzés, valamint az egyéb üzletviteli tanácsadók megbízási díjai, pl. Exigente (tűzvédelem, munkavédelem); - adminisztráció díja eft és a tagszervezéssel kapcsolatos díj eft (az OTP Pénztárszolgáltató zrt. megbízási díja; - különféle más egyéb szolgáltatások díja eft (ebből: eft a Pénztár használatában lévő személygépkocsival kapcsolatos kiadások, eft különféle nyomtatványok, kiadványok, tagi értesítők, tájékoztatások, adóigazolások nyomdai évi éves beszámoló kiegészítő melléklete 17

18 költségei, eft érdekképviseleti testület (Stabilitás Pénztárszövetség) tagsági díja, eft a Postás Egészségpénztár beolvadásával járó költségek (pl. adatmigráció, független könyvvizsgáló) és eft egyéb szolgáltatások költsége (pl. kölcsönzött munkaerő díja). Az igénybevett szolgáltatások összetételében jelentős változás következett be azzal, hogy a beszámolási évben a Pénztár teljes adminisztrációját átvette az OTP Pénztárszolgáltató Zrttől. Hatása az alkalmazotti létszám jelentős növelése (8 főről, 31 főre), ennek következtében a személyi jellegű, valamint egyéb kiadások (pl. irodabérlet) növekedése. A költségek közül továbbra is legnagyobb tétel a Pénztárszolgáltató díja, melyet a pénztári alkalmazottak bérszámfejtéséért (HR adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésével együtt), az ügyfélszolgálat ellátásáért, az informatikai háttér biztosításáért, a házipénztári, valamint az egészségpénztári kártya kibocsátásával és az egészségpénztári kártya-elszámoló rendszer alkalmazásával kapcsolatos feladatokért fizet a Pénztár. Másik legnagyobb tétel a tagszervezési feladatok elvégzéséért járó díj, amelynek nagyságát meghatározta a beléptetett új tagok száma. c) Az egyéb szolgáltatások költségei eft - bankköltség eft; - biztosítási díjak 785 eft; - könyvvizsgálat költsége eft (ez tartalmazza a beolvadással járó független könyvvizsgáló, valamint a Postás Egészségpénztár volt állandó könyvvizsgálójának negyedik negyedévi díját is); - hatósági díjak, illetékek 19 eft. 2. Személyi jellegű ráfordítások eft, az előző évinél eft-tal (69,78%) több, mely először az Egészségpénztári üzletág, majd a Postás Egészségpénztár alkalmazotti létszámának átvétele miatt növekedett. A személyi jellegű ráfordításokból: a) Bérköltség eft - a Pénztár állományába tartozó alkalmazottak bérköltsége eft; - állományon kívüli alkalmazottak bérköltsége (adatvédelmi felelős) 768 eft. b) Személyi jellegű egyéb kifizetés eft - nyugdíjpénztári tagdíj hozzájárulás eft; - egészségpénztári tagdíj hozzájárulás eft; - reprezentáció 827 eft; - alkalmazottaknak fizetett hozzájárulások eft; - költségtérítések alkalmazottaknak eft; - természetbeni juttatás után SZJA eft; - gépkocsi használat adója 73 eft; - egyéb személyi kifizetések eft; - munkáltatót terhelő táppénz 1/3-a 30 eft; évi éves beszámoló kiegészítő melléklete 18

19 - üzleti ajándék 174 eft; - Pénztári tisztségviselők díja eft; - munkáltató részéről fizetett betegszabadság eft; - foglalkozás egészségügyi szolgáltatás 230 eft. c) Bérjárulék eft - nyugdíjbiztosítási járulék eft; - egészségbiztosítási járulék 164 eft; - egészségügyi hozzájárulás eft; - szociális hozzájárulási adó eft; - rehabilitációs hozzájárulás eft. 3. A működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások eft, tartalmazza a működéssel kapcsolatos egyéb kiadást, kerekítési különbözetet (5 eft), valamint a felügyeleti díjat (2.378 eft). II.2. FEDEZETI ALAP EREDMÉNYE FEDEZETI ALAP BEVÉTELE 2011 év 2012 év Változás Index % Tagok által fizetett tagdíj ,39 Munkáltatói tagdíj hozzájárulás ,17 Tagok egyéb befizetései ,84 Támogatóktól befolyt összeg ,32 Belépő tagok által hozott egyéni fedezet ,70 Tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg ,51 Pénzügyi műveletek nettó bevétele és egyéb bevételek ,23 Átcsoportosítás likviditási alapból ,71 Fedezeti alap bevételei összesen ,78 A fedezeti célú bevételek összege eft, az előző évi bevételnél eft-tal (20,78%) több, a bevétel növekedés elsősorban a munkáltatói tagdíj hozzájárulás növekedésének az eredménye. A pénzügyi műveletek nettó bevételének növekedése növelte a tagok számlájára felosztható hozamot. A tagok nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg közel 200 millió forinttal maradt el az előző évitől. FEDEZETI ALAP KIADÁSA 2011 év 2012 év Változás Index % évi éves beszámoló kiegészítő melléklete 19

20 Szolgáltatások kiadásai ,15 Tagoknak visszatérített összeg ,41 Pénzügyi műveletek ráfordításai ,41 Fedezeti alapot terhelő jogosulatlan kifizetések Tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról a működési alapba átcsoportosított összeg Tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról a likviditási alapba átcsoportosított összeg , , ,74 Fedezeti alap kiadásai ,25 A fedezeti alap kiadásának 97,06%-át - a fedezeti alapot terhelő jogosulatlan kifizetésekkel együtt pedig 97,84%-át - a Pénztár által nyújtott szolgáltatások képezik, melynek összege eft, eft-tal, 7,15 %-kal nőtt az előző évihez viszonyítva. A fedezeti alap összes kiadása az előző évi kiadásnál eft összeggel (7,25%) több lett, összesen eft. A szolgáltatások kiadásai között eft-tal szerepel a pénztári új, csere, pót és társkártya kibocsátásának költsége. A Pénztár a tagdíjat nem fizető pénztártagok egyéni egészségszámlájának befektetéséből származó hozamát - az egységes tagdíjnak a működési és a likviditási hányadnak megfelelő összeggel, de legfeljebb a hozam összegével - csökkentette és azt a működési, illetve likviditási alapba átcsoportosította. Az átcsoportosított összeg eft volt, ebből a működési alapba eft és a likviditási alapba 292 eft. A pénzügyi műveletek ráfordítása eft, tartalmazza a fedezeti alapot érintő befektetések vagyonarányos költségét, melyből a vagyonkezelési díj eft, a letétkezelői díj eft. A beszámolási évben 6,88 %-kal nőtt a fedezeti alapot terhelő jogosulatlan kifizetések összege, amely eft volt. FEDEZETI ALAP EREDMÉNYE 2011 év 2012 év Változás Index Pénztári befizetések jogcímenként % Fedezeti alap bevétele ,78 Fedezeti alap kiadása ,25 Fedezeti alap eredménye ,76 A fedezeti alap eredménye eft összeggel nőtt az előző évihez viszonyítva, mely elsősorban a munkáltatói tagdíj hozzájárulás jelentős növekedésének az eredménye. A fedezeti alap eredménye a módosított hosszú távú pénzügyi tervben meghatározott eredményhez viszonyítva eft-tal, az éves tervben meghatározott eredményhez viszonyítva pedig eft-tal kedvezőbben alakult, mivel a tervek kisebb mértékű bevétel növekedéssel számoltak évi éves beszámoló kiegészítő melléklete 20

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA Budapest, 2015. május 20. 2014 évi éves beszámoló kiegészítő melléklete KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet 1 Kiegészítő melléklet a Balzsam Egészségpénztár i éves beszámolójához A pénztár 2001. május 5-én alakult, tevékenységét az ország egész területén a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyével

Részletesebben

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA Budapest, 2014. május 30. 2013 évi éves beszámoló kiegészítő melléklete KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

Részletesebben

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA Budapest, 2011. május 20. 2010 évi éves beszámoló kiegészítő melléklete KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

Részletesebben

DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára

DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára Üzleti jelentés 2013 Általános rész A Pénztár az Önkéntes, Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szólótörvény hatálya alá tartozó egészségpénztár. A Pénztár alakulásának

Részletesebben

OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár. 2005. december 31-i éves beszámolójához

OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár. 2005. december 31-i éves beszámolójához 1 Kiegészítő melléklet OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2005. december 31-i éves beszámolójához Az OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2005. évi Mérlege az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak beszámoló

Részletesebben

73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap

73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap Előző évi beszámoló Tárgyévi beszámoló c d e f g h 001 73EA01 Tagok által fizetett tagdíj 1150286 0 1150286 1105814 0 1105814 002 73EA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 934065 0 934065 784303 0 784303

Részletesebben

Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége Szöveges kiegészítő melléklete a 2014. évi beszámolóhoz Budapest, 2015.03.12 a szervezet képviselője 1 K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2014. I. Általános

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 6 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 6 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés

Részletesebben

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához A JELEN Önsegélyező Pénztár (6722. Szeged, Kölcsey u. 1-3.) - alapításának időpontja: 2004. január 27. - a bírósági bejegyzés

Részletesebben

DANUBIUS Szálloda és Gyógyüdülő Rt. Egészségpénztára

DANUBIUS Szálloda és Gyógyüdülő Rt. Egészségpénztára DANUBIUS Szálloda és Gyógyüdülő Rt. Egészségpénztára 1051 Budapest, Szent István tér 11. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2004. 1 Az EGÉSZSÉGPÉNZTÁR bemutatása A Pénztár az Önkéntes, Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

Részletesebben

Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár Hirdetménye

Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár Hirdetménye Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár Hirdetménye Székhely: Budapest, XIII., Lehel utca 10/a 1540 Budapest Igazgatótanács Elnöke: Kövesdi Ferencné Ellenőrző Bizottság Elnöke: dr. Morvay Miklós Tagjai: Kállay

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR Ü Z L E T I J E L E N T É S 2013. ÉV T A R T A L O M 1. AZ ÚJ PILLÉR 2013-BAN SZÉDÜLETES NÖVEKEDÉST PRODUKÁLT... 2 2. AZ ÚJ PILLÉR EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 4 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 4 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés

Részletesebben

A nyugdíjpénztár tevékenységét az Állami Pénztár Felügyelet E/307/97. számú határozatával 1997. november hónapban engedélyezte.

A nyugdíjpénztár tevékenységét az Állami Pénztár Felügyelet E/307/97. számú határozatával 1997. november hónapban engedélyezte. Kiegészítés A Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Fehér Arany Nyugdíjpénztára 2005. évi éves beszámolójáról készített független könyvvizsgálói jelentéshez Veszprém, 2006. április 5. 1.) A megbízás tárgya Társaságunk

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2009.

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2009. ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. A PÉNZTÁR VAGYONI, PÉNZÜGYI, JÖVEDELMI HELYZETE, VÁRHATÓ FEJLŐDÉS... 3 2. A MÉRLEG FORDULÓNAPJA UTÁN BEKÖVETKEZETT LÉNYEGES

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 73O - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 5 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 5 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 5 0 3 2

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

TEMPO Önkéntes Nyugdíjpénztár

TEMPO Önkéntes Nyugdíjpénztár TEMPO Önkéntes Nyugdíjpénztár TEMPO ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÜZLETI JELENTÉS 2014. ÉV T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS... 3 2. A TEMPO NYUGDÍJPÉNZTÁR BEVÉTELEINEK

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2010.

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2010. TEST-VÉR Egészségpénztár Cím: 1119 Budapest, Hengermalom út 6/C, 2/39. Tel: (1) 361-4901 Tel/fax: (+ 36 1) 385-8586 Levelezési cím: 1509 Bp., Pf.5. Ingyen hívható: (+36 80) 20 44 73 Honlap: www.tvep.hu

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. január 1. december 31. egyszerűsített éves beszámolóhoz. I. Általános információk

Kiegészítő melléklet a 2010. január 1. december 31. egyszerűsített éves beszámolóhoz. I. Általános információk BOM egyesület Kiegészítő melléklet a 2010. január 1. december 31. egyszerűsített éves beszámolóhoz I. Általános információk A BOM Egyesület közhasznú szervezetként működik. A Fővárosi Bíróság 11.945. sorszám

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 73O - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 0 1 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 1 0 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 0 1

Részletesebben

75EA1 Fedezeti tartalék

75EA1 Fedezeti tartalék Nagyságrend: forint 001 75EA11 Nyitó állomány 530 623,00 644 115,00 645 754,00 627 653,00 002 75EA12 Bevételek összesen 501 345,00 493 619,00 392 802,00 492 089,00 1 879 855,00 003 75EA121 Tagdíjbevétel

Részletesebben

TARTALOM. Budapest, 2011. június 27. Ára: 6890 Ft 8. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

TARTALOM. Budapest, 2011. június 27. Ára: 6890 Ft 8. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2011. június 27. Ára: 6890 Ft 8. szám TARTALOM A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény

Részletesebben

OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/323 18794872 Mérleg 2014 évről Eszközök

OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/323 18794872 Mérleg 2014 évről Eszközök OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/323 18794872 Mérleg 2014 évről Eszközök Megnevezés ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN A) Befektetett I. Immateriális javak 1. Vagyoni

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök Sorszám Sorkód Megnevezés 73OME MÉRLEG-Eszközök c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 10 179 214 0 10 179 214 11 041 882 0 11 041 882 E 002 73OME11 A) Befektetett eszközök 5 810 0 5 810

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Magyar FPV Egyesület 2014. évi egyszerűsített mérlegbeszámolójához

Kiegészítő melléklet a Magyar FPV Egyesület 2014. évi egyszerűsített mérlegbeszámolójához 1. Általános rész Kiegészítő melléklet a Magyar FPV Egyesület 2014. évi egyszerűsített mérlegbeszámolójához A Magyar FPV Egyesület a 2011. CLXXV törvény alapján a Fővárosi Bíróság 15.554. sorszám alatt

Részletesebben

Sentinel Olimpiai Taekwondo Sportegyesület

Sentinel Olimpiai Taekwondo Sportegyesület Sentinel Olimpiai Taekwondo Sportegyesület Szöveges kiegészítő melléklete a 2014. évi beszámolóhoz Budapest, 2015. 07.03.... a szervezet képviselője 2 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. I. Általános rész A szervezet

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23749720-2-41 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG CÉGBÍRÓSÁGA 01-09-976467 KÖVETKEZŐ OPCIÓ STATÉGIAI TANÁCSADÓ KFT 1028 Budapest, ÚJSOR UTCA 1 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

75EB1 Fedezeti tartalék

75EB1 Fedezeti tartalék Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 001 75EB11 Év 2015 2016 2017 002 75EB111 Nyitó állomány 2 433 343,00 645 754,00 843 301,00 003 75EB112 Bevételek összesen 1 891 592,00 1 892 993,00 1 922 028,00 5 706 613,00

Részletesebben

Postás ~ Kiegészítő Nyugdíj pénztár

Postás ~ Kiegészítő Nyugdíj pénztár Postás ~ Kiegészítő Nyugdíj pénztár Engedély száma: E-278196 2014.07.01-2015.06.30 időszak Elfogadó közgyűlés időpontja: 20 14.05.27 A pénztár közgyűlése által elfogadva: I ~MQÁd~ -t~~---~ 2014.05.27.

Részletesebben

BEFEKTETÉSEKBŐL SZÁRMAZÓ HOZAMOK ELSZÁMOLÁSÁNAK SZABÁLYZATA

BEFEKTETÉSEKBŐL SZÁRMAZÓ HOZAMOK ELSZÁMOLÁSÁNAK SZABÁLYZATA OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4. BEFEKTETÉSEKBŐL SZÁRMAZÓ HOZAMOK ELSZÁMOLÁSÁNAK SZABÁLYZATA HATÁLYOS 2015. JANUÁR 01. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 1. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2012 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2006. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...3 1. PÉNZÜGYI TERV TELJESÍTÉSE...4 2. ALAPOK...9 2.1. FEDEZETI ALAP...9 2.2. MŰKÖDÉSI

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújtott éves beszámoló Beszámolási időszak vége

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújtott éves beszámoló Beszámolási időszak vége 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 7 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 7 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma:

Részletesebben

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült.

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 19011211-2-13 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 378 Magyar Pulmonológiai Alapítvány 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály út 70 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ IV. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Tudományos Ismeretterjesztő Társulat /TIT/ Jurányi Lajos Egyesülete 2014. évi közhasznú beszámoló mérleg és eredmény-kimutatásához A 2000. évi C. a számvitelről

Részletesebben

CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár

CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT CIB Nyugdíjpénztár 2011 Bevezetés Jelen céltartalék képzési szabályzat célja, hogy szabályozza a CIB Önkéntes és Kölcsönönös Nyugdíjpénztár esetében a céltartalékképzésre

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának BIZALOM Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely:1146 Budapest, Borostyán u. 1/b. Adószám: 18061457-1-42 Bankszámlaszám: K&H Bank 10200964-20221713 Tel./Fax: (06) 1-351-4843 Tel.: (06) 1-351-0372 Honlap: www.bizalompenztar.hu

Részletesebben

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE 8868 Letenye, Kossuth L. u.58. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013 évről Készítette: Talentum Kontakt kft 2014-04-22 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

A HONVÉD ÖNKÉNTES ÉS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR KÖZZÉTÉTELE

A HONVÉD ÖNKÉNTES ÉS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR KÖZZÉTÉTELE 1 A HONVÉD ÖNKÉNTES ÉS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR KÖZZÉTÉTELE Az Mpt. 70. (6)-(8) bekezdése, a 222/2000. (XII.19.) Kormányrendelet 50.. (1) bekezdése, a 223/2000. (XII.19.) Kormányrendelet 50.. (1) bekezdése,

Részletesebben

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Alapítvány a cukorbetegekért 8200. Veszprém Ádám Iván u. 1. 2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Veszprém, 2013. április 26. Reichardt Béláné alapítvány képviselője I.

Részletesebben

Készült: 2012. április 26... aláírás

Készült: 2012. április 26... aláírás Adószám: 18131677-1-41 Statisztikai számjel: 18131677-9499-569-01 Székhely: 1135 Budapest, Szent László út 15. V/8. EUROPA VARIETAS ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Készült: 2012. április 26....

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés a

Független könyvvizsgálói jelentés a Független könyvvizsgálói jelentés a Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. évi beszámolójának felülvizsgálatáról Budapest, 2008. április 1 Megállapítások A Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. XII.31-i

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához Győr, 2013. április 25. ph. vállalkozás vezetője Jelen kiegészítő melléklet tartalmazza mindazon

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011 Magánorvosok Országos Szövetsége (MAOOSZ) 1135 Budapest, Kerekes utca 9. 5/7. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2012. december 31. Mérlegkészítésért személyében felelős: Miskei Mária mérlegképes könyvelő PM regisztrációs száma: 167379

Kiegészítő melléklet 2012. december 31. Mérlegkészítésért személyében felelős: Miskei Mária mérlegképes könyvelő PM regisztrációs száma: 167379 Kiegészítő melléklet 2012. december 31. Mérlegkészítésért személyében felelős: Miskei Mária mérlegképes könyvelő PM regisztrációs száma: 167379 Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási-társulat I. Alapadatok A

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok E Ftban

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok E Ftban 18233597-8623-529-01 1. oldal Statisztikai számjel MAGYAR SEBKEZELŐ TÁRSASÁG 12PK61 188/1997/4 Bírósági bejegyzés száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok E Ftban Sorszám A tétel megnevezése 2012. december

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ TEST-VÉR Egészségpénztár Cím: 1119 Budapest, Hengermalom út 6/A, fszt. 3. Tel: (+36 1) 361-4901 Tel/fax: (+ 36 1) 385-8586 Levelezési cím: 1509 Budapest, Pf. 5. Ingyen hívható: (+36 80) 20 44 73 Honlap:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2014 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe Nagykanizsa,

Részletesebben

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2011. január 01-től 2011. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült.

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2011. január 01-től 2011. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2011. január 01-től 2011. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló,

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról 2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról Alap megnevezése: Budapest Ingatlan Alapok Alapja Típusa: nyíltvégű értékpapír, befektetési alapba fektető befektetési alap Futamideje: nyilvántartásba

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Egészségpénztára

Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Egészségpénztára Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Egészségpénztára KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2005. ÉVI ÉVES PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓHOZ 1. Általános kiegészítések A pénztár működési formája: kiegészítő egészségpénztár. Alapítás

Részletesebben

Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár Kiegészítő melléklet 2012. év

Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár Kiegészítő melléklet 2012. év Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár Kiegészítő melléklet 2012. év Budapest, 2013. május 21. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1., Bevezető A Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár (rövidített nevén: Generali

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Mecsek Egészségpénztár. Kiegészítő melléklet. Pécs, 2005. február 28. 7624 Pécs Hungária út 53/1. 72/213-711 mecsekep@dravanet.hu

Mecsek Egészségpénztár. Kiegészítő melléklet. Pécs, 2005. február 28. 7624 Pécs Hungária út 53/1. 72/213-711 mecsekep@dravanet.hu Kiegészítő melléklet Pécs, 2005. február 28. Általános kiegészítés A Mecsek Egészségpénztár bemutatása A Mecsek Egészségpénztár 1996. szeptember 17-én alakult, 15 fő alapító taggal. Az Alapszabály szerint

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök Időszak: 2013.01.01.-2013.12.31. Allianz Hungária Nyugdíjpénztár (18080966) Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Előző évi Megállapított eltérések (+, -) Előző évi felülvizsgált Tárgyévi Megállapított eltérések

Részletesebben

Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Egészségpénztára

Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Egészségpénztára * ; 4 * Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Egészségpénztára KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET r r r r A 26. ÉVI EVES PÉNZTÁRI r r BESZÁMOLÓHOZ t (?, ^ V > :^ ' ; *.» . Általános kieeészítések A pénztár működési formája:

Részletesebben

Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:.. /2006.K Jóváhagyom:.. elnök KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2005. évi gazdálkodásáról 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége. Tájékoztató

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége. Tájékoztató 12. a) sz. melléklet Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Tájékoztató a Pannónia Nyugdíjpénztár 2012-2013. évi tevékenységéről, a Pénztár előtt álló 2013-2014.évi feladatokról

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2005.évi éves pénztári beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2005.évi éves pénztári beszámolóhoz Jószív Temetkezési Segélyt Biztosító Önsegélyező Pénztár 9024 Győr, Szauter u. 12. Email: joszivp@axelero.hu Adószám: 18529777-1-08 Pénztárfelügy.nyilv.szám: E/97/95 Bírósági nyilv.végzés szám: Pk.NyP.4/1995

Részletesebben

Montesz Alapítvány Cím : 1205 Budapest, Révay utca 22. Nyilvántartási szám : 11. PK. 60.119 Adószám : 18257393-2-43

Montesz Alapítvány Cím : 1205 Budapest, Révay utca 22. Nyilvántartási szám : 11. PK. 60.119 Adószám : 18257393-2-43 Név: Montesz Alapítvány Cím : 1205 Budapest, Révay utca 22. Nyilvántartási szám : 11. PK. 60.119 Adószám : 18257393-2-43 Kiegészítő melléklet A 2011. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz 2011.01.01-12.31.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2009.december 31. Érdi Csatornamű és Vízgazdálkodási Társulat. I.Alap-adatok

Kiegészítő melléklet 2009.december 31. Érdi Csatornamű és Vízgazdálkodási Társulat. I.Alap-adatok Kiegészítő melléklet 2009.december 31. Mérlegkészítésért személyében felelős: Miskei Mária mérlegképes könyvelő PM regisztrációs száma: 167379 Lc: 2030 Érd, Radnai u. 75.. Érdi Csatornamű és Vízgazdálkodási

Részletesebben

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit)

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) 1 Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) I. Befektetett eszközök 11. Immateriális javak 113 Vagyoni értékű jogok 114 Szellemi termékek 118 Immateriális

Részletesebben

Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406. Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06

Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406. Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06 Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406 és Fejlesztő Zrt. Cégjegyzékszám:06-10-000270 Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06 1 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Részletesebben

Montesz Alapítvány Cím : 1205 Budapest, Révay utca 22. Nyilvántartási szám : 11. PK. 60.119 Adószám : 18257393-2-43

Montesz Alapítvány Cím : 1205 Budapest, Révay utca 22. Nyilvántartási szám : 11. PK. 60.119 Adószám : 18257393-2-43 Név: Montesz Alapítvány Cím : 1205 Budapest, Révay utca 22. Nyilvántartási szám : 11. PK. 60.119 Adószám : 18257393-2-43 Kiegészítő melléklet A 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz 2012.01.01-12.31.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2010.december 31. I.Alap-adatok

Kiegészítő melléklet 2010.december 31. I.Alap-adatok Kiegészítő melléklet 2010.december 31. Mérlegkészítésért személyében felelős: Miskei Mária mérlegképes könyvelő PM regisztrációs száma: 167379 Lc: 2030 Érd, Radnai u. 75.. Érdi Csatornamű és Vízgazdálkodási

Részletesebben

A közzétett adatok könyvvizsgáló által nincsenek alátámasztva Magyar Diabtes Társaság 2006.évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1.Általános rész: A Társaságot 1970.évben

Részletesebben

Magyar Diabetes Társaság 2013. évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Magyar Diabetes Társaság 2013. évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Magyar Diabetes Társaság 2013. évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1.Általános rész: A Társaságot 1970.évben hoztuk létre. A Társaság képviselője 2013.évben: Prof. Dr.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 19000565-2-13 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: nyilvántartási szám: 536 1023 Budapest, Margit utca 9. III. I. 1. 2007. Fordulónap: 2007. december 31. Beszámolási időszak: 2007.

Részletesebben

Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója

Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója 1 8 1 2 5 0 6 7-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2010. január 01. - 2010. december 31. 2010 Kelt Budapest, 2011. május 20. 1 8 1 2 5 0 6 7-9 4 9 9-5 2 9-0

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18067295913352901 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2010. év Martin György Néptáncszövetség

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

18784347-9329-529-14 Pk.60.147/2007/2. Szent Kristóf Természetjáró Egyesület 8622 Szántód Iskola u.9. Kiegészítő melléklet 2011

18784347-9329-529-14 Pk.60.147/2007/2. Szent Kristóf Természetjáró Egyesület 8622 Szántód Iskola u.9. Kiegészítő melléklet 2011 18784347-9329-529-14 Pk.60.147/2007/2 Szent Kristóf Természetjáró Egyesület 8622 Szántód Iskola u.9. Kiegészítő melléklet 2011 I. Általános rész 1. A szervezet bemutatása: A szervezet neve: Szent Kristóf

Részletesebben

Üzleti Jelentés Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár 2012. év

Üzleti Jelentés Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár 2012. év Teréz krt 42-44 Üzleti Jelentés Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár 2012. év 1. A pénztár általános jellemzői A Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár (rövidített nevén: Generali Egészségpénztár)

Részletesebben

Községi Önkormányzat Balatonberény

Községi Önkormányzat Balatonberény Községi Önkormányzat Balatonberény A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 92/A.. (3) bekezdése szerinti 2011. évi önkormányzati közzététele ESZKÖZÖK költségveté si 21. melléklet a 10./2012.(05.03

Részletesebben