Tisztelt fogyasztó! Bízunk abban, hogy kiadványunkkal segíteni tudtunk jövőbeni vásárlásainál.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt fogyasztó! Bízunk abban, hogy kiadványunkkal segíteni tudtunk jövőbeni vásárlásainál."

Átírás

1 Tisztelt fogyasztó! Kiadványunk a gyermekjátékszerekkel kapcsolatos tudnivalókról ad tájékoztatást. Szeretnénk hozzájárulni ismeretei bővítéséhez, a biztonságos játék vásárlásához. A gyermekek biztonságát szigorú előírásokat tartalmazó jogszabályok védik a játékokkal kapcsolatban is. Ezek betartását a piacfelügyeleti hatóságok ellenőrzik, és intézkedéseikkel járulnak hozzá a fogyasztók érdekeinek érvényesüléséhez. Bízunk abban, hogy kiadványunkkal segíteni tudtunk jövőbeni vásárlásainál.

2

3 Előszó Kedves Olvasók! Nagy örömmel ragadok tollat ismét, hogy a Székesfehérvári Fogyasztóvédelmi Egyesület és a Felér Megyei Közigazgatási Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségének újabb kiadványát ajánlhatom figyelmükbe. Mindennapjainkban valamennyien fogyasztók vagyunk és ennek kapcsán naponta érnek bennünket jó és rossz tapasztalatok. Székesfehérvár polgármestere- ként büszke vagyok arra, hogy városunkban egy felkészült és az érdekvédelmet mindenekfelett szem előtt tartó civil szervezet, a Székesfehérvári Fogyasztóvédelmi Egyesülettel együttműködve látjuk el ezen terület feladatait. Amikor Németh László első kiadványának megjelentetése kapcsán felkeresett, már akkor azt gondoltam, hogy jó irányba indulunk és ma is azt gondolom, hogy kötelezettségeink mellett jogainkat és lehetőségeinket is ismernünk kell. A mostani füzet a gyermekjátékszerekről szól. Gyermekeink azok, akiket talán legjobban féltünk, és akiknek mindannyian csak a legjobbat szeretnénk nyújtani. Legyen szó akárcsak a játékeszközeikről is. Önkormányzatunk hosszú évek óta programba foglaltan, tervszerűen végzi a köztéri játszóterek állapotának felmérését, a balesetveszélyes játékok cseréjét. Mára elmondható, hogy egyre jobban megfelelünk ezen a területen is az Európai Uniós normáknak, és ami még ennél is fontosabb: óvjuk és védjük gyermekeinket, unokáinkat! Azt hiszem, ha oktatási-nevelési intézményeinkben és a játszótereken igyekszünk, eredményesen küzdünk a biztonságos játékokért, akkor érdemes a szülőknek, nagyszülőknek is tisztában lenniük az otthonra vásárolt eszközök esetében is a hivatalos előírásokkal. Csak közösen érhetünk el eredményeket! Köszönöm az alkotók szakértelmét és munkáját, Önöknek pedig azt kívánom, hogy forgassák érdeklődéssel ezt a kiadványt! Warvasovszky Tihamér Székesfehérvár polgármestere Országgyűlési képviselő

4 A fogyasztóvédelemről szóló évi CLV törvény hatálybalépése óta a fogyasztók életének egészségének és biztonságának védelme még inkább előtérbe került. Igaz ez a gyermekjátékszerek esetében is. Az Európai Unióhoz történt csatlakozásunk következtében, jogszabályi előírások változása miatt szűkült a vizsgálati kötelezettség, másfelől az európai direktívák normatív előírásai alapján a kötelező minőségvizsgálatot a megfelelőség tanúsítása váltotta fel. A gyermekjátékszerek biztonságossági követelményeiről, vizsgálatáról és tanúsításáról szóló irányelv (EU 88/378/EGK. Játékok biztonsága című irányelv) a kiemelt termékcsoportok közé sorolta a gyermekjátékszereket, amelyek tervezésekor, gyártásakor és forgalmazásakor külön jogszabály előírásait kell figyelembe venni. Az EU-s irányelvvel harmonizáló szabályozást tartalmaz a 24/1998. (IV. 29.) IKIM - NM együttes rendelet. Ennek megfelelően a gyártók, importálók és forgalmazók csak biztonságos játékot hozhatnak forgalomba. Az ezzel kapcsolatos biztonságossági szabályokat (követelményeket) a fenti együttes rendelet és nemzeti szabványok tartalmazzák. Mindezekből az következik, hogy a gyermekjátékszerek hazai forgalmazásához az együttes rendeletnek való megfelelőséget igazoló tanúsítvány szükséges. A fogyasztóvédelmi törvény 13 -a szerint: Azok az áruk, amelyekre vonatkozóan jogszabály megfelelőség - tanúsítási kötelezettséget ír elő, csak az előírt mód szerinti megfelelőségi tanúsítvánnyal együtt hozhatók forgalomban A törvény előírása alapján [3. (1) bek.] forgalomba csak biztonságos áru hozható. Az áru biztonságosságáról a gyártó köteles gondoskodni. A jogszabályok arra is kitérnek, hogy a gyártó, vagy importáló köteles a játék biztonságosságáról meggyőződni. Ezt a megfelelőségi jel feltüntetésével kell igazolni, továbbá a rendeletben felsorolt dokumentációkkal alátámasztani annak jogszerű használatát. A megfelelőségi jel: CE jelölés. A gyermekjátékok esetén a CE jelölés egy olyan gyártói nyilatkozat (tanúsítvány) amely azt jelenti, hogy a gyártó szerint a játék megfelel az EU 88/378/EGK irányelvnek és az ezt igazoló dokumentáció a gyártónál megtalálható. Mindezek alapján a gyermekjátékok a vonatkozó előírások, jogszabályok szigorú betartásával állíthatóak elő, illetve forgalmazhatóak. A CE jelölés mellett a fogyasztóvédelmi törvényben előírt címkézést, és a használati - kezelési útmutatót is biztosítani kell.

5 A CE megfelelőségi jelölés, valamint a gyártó, vagy importáló nevét, jelzését, és címét jól láthatóan, olvasható és eltávolíthatatlan módon a játékra kell felerősíteni. Kisméretű, vagy kis alkatrészekből álló játékok esetében ezeket az adatokat az előbbiekkel azonos módon rá kell erősíteni a csomagolásra, a címkére, vagy a kísérő nyomtatványra. Amennyiben az adatokat nem a játékokra rögzítették, a fogyasztó figyelmét fel kell hívni arra, hogy ezeket a kísérő nyomtatványokat célszerű megőrizni. Ezeket az adatokat rövidített formában akkor lehet feltüntetni, ha az nem nehezíti meg a gyártó vagy az importáló azonosítását. Fontos tehát, hogy a gyermekjáték vásárlásánál a fogyasztó is győződjön meg a termék biztonságosságáról a CE megfelelőségi jelölés ellenőrzésével. Az ilyen jelölés nélküli játékszert lehetőleg ne vásárolják meg, mert a biztonságosságát senki nem szavatolja, balesetet, egészségkárosodást okozhatnak. A CE jelölés magassága 5 mm-nél nem lehet kisebb. Gyermekjátékszernek minősül minden olyan termék, amelyet egyértelműen játék céljára terveztek és gyártottak 14 évnél fiatalabb gyermek számára. A játékot jól olvasható magyar nyelvű feliratokkal kell ellátni a használatkor esetleg fellépő veszélyek csökkentése érdekében. 1. Háromévesnél fiatalabb gyermeknek nem ajánlott Játék. Azt a játékot, amely a 3 éves kor alatti gyermek számára veszélyes lehet, figyelmeztető felirattal kell ellátni, például: Nem alkalmas 3 éves kor alatti gyermek részére vagy Nem megfelelő 3 évesnél fiatalabb gyermek számára vagy Csak 3 éves kor felett használható kiegészítve egy rövid utalással azokra a veszélyekre - és ennek a használati utasításban is szerepelnie kell--, amelyek indokolják a korlátozást. Ez az előírás nem vonatkozik az olyan játékra, amely rendeltetése, mérete, jellegzetessége, tulajdonsága miatt vagy más okból nyilvánvalóan nem. alkalmas 3 éves kor alatti gyermek számára. 2. Állványra szerelt csúszda, felfüggesztett hinta és gyűrű. trapéz, kötés és más hasonló játék Az ilyen játékhoz olyan használati utasítást kell mellékelni, amely felhívja a figyelmet a fő részek szükséges rendszeres ellenőrzésére és karbantartására (felfüggesztés, kikötés a talajhoz stb.), és rámutat arra, hogyha ezeket az ellenőrzéseket elmulasztják, akkor billenési vagy felborulási veszély állhat fenn. Utasításokat kell adni a játék helyes, szakszerű felszerelésére, valamint utalást azokra az alkatrészekre, amelyek helytelen összeszerelés esetén veszélyt jelenthetnek.

6 3. Funkcionális játék. A funkcionális játékot vagy csomagolást el kell látni a következő felirattal: Figyelem! Csak felnőttek felügyelete mellett használható! Ezenfelül a játékhoz használati utasítást kell mellékelni, amely a működtetési utasításokat és a biztonságossági feltételeket egyaránt tartalmazza a használó számára, azzal a figyelmeztetéssel, hogy a védőintézkedések elmulasztása a használóra nézve milyen - ez részletesen megnevezhető - veszéllyel jár azzal a készülékkel vagy termékkel összefüggésben, amelynek a játék méretarányos modellje vagy utánzata. Fel kell hívni a figyelmet arra is, hogy a játékot kisgyermekek számára nem hozzáférhető helyen kell tartani. Funkcionális játék az a játék, amely - általában kicsinyített modellként - ugyanazokat a funkciókat teljesíti, mint a felnőttek számára gyártott eredeti készülékek vagy berendezések. 4. Veszélyes anyagokat vagy készítményeket tartalmazó játék. Kémiai játék. a.) A velejáróan veszélyes anyagokat vagy készítményeket tartalmazó játék esetében a használati utasítás a veszélyes anyagokra és készítményekre vonatkozó jogszabály figyelembevételével figyelmeztessen az ezen anyagok vagy készítmények tulajdonságára, és jelölje meg a felhasználó által teendő, a játék típusától függően megnevezett veszélyek elkerülése érdekében szükséges védőintézkedéseket. Meg kell adni azt is, hogy milyen elsősegélyt kell nyújtani a játék használatából származó súlyos baleset esetén. Fel kell hívni a figyelmet arra is, hogy a játékot a nagyon kis gyermek Számára nem hozzáférhető helyen kell tartani. b.) Az a.) pontban előírt figyelmeztetéseken felül a kémiai kísérletező készlet csomagolásán a következő szöveget is fel kell tüntetni: Figyelem! Csak...- éven felüli gyermek számára. Felnőtt személy felügyelete mellett használható! (Az életkori korlátozást a gyártó határozza meg.) Kémiai játék különösen a kémiai kísérletező készlet, a műanyag öntőformázó készlet, a miniatűr kerámia, zománcozó és fényképészeti műhely és más hasonló játék. 5. Görkorcsolya és gördeszka gyermekek számára. Ha ezeket a termékeket játékként árusítják, a következő figyelmeztetést kell rajtuk elhelyezni: Figyelem: védőfelszereléssel használandó! Ezen túlmenően a használati utasításban a figyelmet fel kell hívni arra, hogy a játékot óvatosan kell használni, mivel az nagy ügyességet igényel, hogy így elkerülhető legyen az elesés vagy összeütközés, ami a használó vagy harmadik személy sérülését okozhatja. Az ajánlott védőfelszerelésre (sisak, kesztyű, térdvédő, könyökvédő stb.) nézve is útmutatást kell adni.

7 6. Vízben való használatra szánt játék. Azon a játékon, amelyet a vízben való használatra szántak, fel kell tüntetni a következő feliratot: Figyelem! Csak sekély vízben és felügyelet mellett szabad használni! A játéknak a forgalombahozatalakor, és az előrelátható szokásos használati időtartam végéig meg kell felelnie az előírt biztonságossági és egészségügyi követelményeknek. Játéknak nem minősülő termékek 1. karácsonyfadíszek, 2. természethű, méretarányos modellek felnőtt gyűjtők számára, 3. játszótereken lévő, közös használatú eszközök, 4. sportszerek, 5. mélyvízi használatra szánt vízi sporteszközök, 6. népművészeti babák, díszbabák és más hasonló cikkek felnőtt gyűjtők számára, 7. professzionális játékok, amelyeket nyilvánosan hozzáférhető helyeken (bevásárló központokban, pályaudvarokon stb) működtetnek, darabosnál nagyobb vagy minta nélküli, specialistáknak szánt puzzle játékok, 9. légpuskák és légpisztolyok, 10. tűzijátékok, beleértve a gyújtólapocskákat, 11. parittyák és csúzlik, 12. fémhegyű dárdakészletek, 13. elektromos tűzhelyek, vasalók vagy más funkcionális termékek, amelyek 24V-nál magasabb névleges feszültséggel működnek, 14. olyan termékek, amelyek fűtőelemeket tartalmaznak, és amelyeket felnőtt felügyelete mellett oktatatási célra használnak, 15. járművek, belső égésű motorral, 16. játék gőzmozdonyok, 17. sporteszközként vagy kőutakon, közlekedési eszközként szolgáló kerékpárok, 18. videojátékok, amelyek videoképernyőhöz csatlakoztathatók, és 24 Voltot meghaladó névleges feszültséggel működnek, 19. a valódi lőfegyverek hű másolatai, 20. divatékszerek gyermekek számára 21. cumik és cuclik.

8 Néhány fontos tudnivaló: A jellemzően 3 éves kor alatti gyermekeknek szánt Játékok funkciója, mérete és tulajdonságai nem rejthetnek olyan kockázatot a használat során, hogy a felhasználók, a rájuk felügyelők számára veszélyt jelentsenek. Adott esetben elő kell Írni a játékot használó gyermek alsó korhatárát, és szükséges esetén azt, hogy a játék csak felnőtt felügyelete mellett használható. A játékokon, vagy a csomagoláson lévő feliratokon és a használati utasításban nyomatékosan fel kell hívni a felhasználó és a felügyeletet ellátó személyek figyelmét azokra a kockázatokra, amelyek a játék használata során felléphetnek, és azokra a lehetőségekre, amelyek révén az ilyen veszélyek elkerülhetők. A játék részei, valamint az alkalmazott csomagolás nem jelenthetnek fulladási, vagy megfojtási veszélyt. A 3 éves kor alatti gyermekek számára készített játéknak olyan méretűnek kell lennie, hogy azt ne lehessen lenyelni vagy belélegezni. A játék nem lehet robbanásveszélyes, nem tartalmazhat veszélyes anyagokat, amely veszélyezteti a játékot használó gyermek egészségét. A villamos játék névleges feszültsége nem lehet nagyobb 24 Voltnál, és a játék egyik részegységében sem léphet fel 24 Voltnál nagyobb feszültség. A játékot úgy kell kialakítani és gyártani, hogy a higiéniai és tisztasági követelmények teljesüljenek, és így a fertőzés, a megbetegedés és a szennyeződés veszélye elkerülhető legyen. A fogyasztók érdekeinek védelmét ellátó piacfelügyeleti hatóság ellenőrzi a játékok gyártására, forgalmazására vonatkozó rendelkezések betartását. Amennyiben meggyőződik arról, hogy olyan játékon helyezték el a megfelelőségi jelölést, amely a rendeltetésszerű használat során veszélyezteti a fogyasztók, felhasználók, vagy harmadik személyek biztonságát és egészségét, intézkedik a termék forgalomból való kivonásáról, illetve megtiltja, vagy korlátozza annak forgalmazását, és az intézkedésekről, valamint annak indokáról egyidejűleg értesíti a gyártót (képviselőjét) vagy az importátlót. Vásárláskor a csomagolást és az azon feltüntetett jelöléseket, feliratokat vizsgálják meg, és ezután döntsenek a vételről, figyelembe véve a gyermek életkorát, fizikai, szellemi fejlettségét, érdeklődését. A 36 hónapos kor alatti gyermekek részére készült játékok nem lehetnek olyan kisméretűek, illetve nem tartalmazhatnak akkora alkatrészeket, amelyeket a csecsemő lenyelhet, vagy fulladást okozhatnak. A 3 év alatti gyermekek részére nem ajánlott játékokat korcsoportjelölés nélkül nem szabad forgalomba hozni, ezenkívül olyan felirattal kell ellátni, amely a balesetveszélyre, annak forrására a szülők figyelmét felhívja. Természetesen a 3 év feletti gyermekeknek készült játékoknál Is kötelező a balesetveszélyre való felhívás, ha a játék használata kockázatos. Felelős kiadó: Székesfe1iérvári Fogyasztóvédelmi Egyesület Németh László elnök

A rendelet hatálya (1. )

A rendelet hatálya (1. ) AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK MŰSZAKI KÖVETELMÉ YEI EK, MEGFELELŐSÉG IGAZOLÁSÁ AK, VALAMI T FORGALOMBA HOZATALÁ AK ÉS FELHASZ ÁLÁSÁ AK RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL [3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KVVM EGYÜTTES RE DELET] A rendelet

Részletesebben

Munkavédelem az Európai Unióban

Munkavédelem az Európai Unióban Munkavédelem az Európai Unióban Bevezetés 2 Visszatekintés a kezdetektõl máig 3 A felelõsség megosztása 8 Irányelvek 10 Intézmények 15 Új trendek az Európai Unióban 17 A jogharmonizáció eddigi eredményei

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 54. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 54. szám MAGYAR KÖZLÖNY 54. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. április 20., hétfő Tartalomjegyzék 98/2015. (IV. 20.) Korm. rendelet A nemzetpolitikai tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási ösztöndíjakról

Részletesebben

I. Lajkó József egyéni vállalkozó (székhely: 8100 Várpalota, Árpád u. 41., adószám: 61006081-2-39) által az

I. Lajkó József egyéni vállalkozó (székhely: 8100 Várpalota, Árpád u. 41., adószám: 61006081-2-39) által az Iktatószám: Tárgy: VEO/001/00397-0005/2014 Határozat H A T Á R O Z A T I. Lajkó József egyéni vállalkozó (székhely: 8100 Várpalota, Árpád u. 41., adószám: 61006081-2-39) által az - ADLER EUROPE márkanevű,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Vállalkozók Európában 3

Tartalomjegyzék. Vállalkozók Európában 3 Vállalkozók Európában 3 Tartalomjegyzék AJÁNLÁS...5 I. ELEKTRONIKUS KERESKEDELMI HELYZETKÉP MAGYARORSZÁGON ÉS AZ EURÓPAI UNIÓBAN...6 II. AZ IKT ESZKÖZHASZNÁLAT ÉS AZ ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM ÖSSZEFÜGGÉSEI

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2011.1.15. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 12/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 10/2011/EK RENDELETE (2011. január 14.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő

Részletesebben

MUNKAANYAG. Stágel Imréné. Milyen adatokat, információkat kell ellenőrizni a termékeken, a csomagoláson, a termékcimkén?

MUNKAANYAG. Stágel Imréné. Milyen adatokat, információkat kell ellenőrizni a termékeken, a csomagoláson, a termékcimkén? Stágel Imréné Milyen adatokat, információkat kell ellenőrizni a termékeken, a csomagoláson, a termékcimkén? A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalom lebonyolítása A követelménymodul száma: 0004-06

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ

ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ 1. kiadás Budapest 2012 ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Ez az útmutató a MgSzH koordinációjával, a hazai,

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

(a 98/24/EK irányelv 3., 4., 5. és 6. cikke, valamint a II. mellékletének 1. része) Európai Bizottság

(a 98/24/EK irányelv 3., 4., 5. és 6. cikke, valamint a II. mellékletének 1. része) Európai Bizottság NEM KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ GYAKORLATI ÚTMUTATÁS A MUNKÁJUK SORÁN VEGYI ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS KOCKÁZATOKNAK KITETT MUNKAVÁLLALÓK EGÉSZSÉGÉNEK ÉS BIZTONSÁGÁNAK VÉDELMÉHEZ (a 98/24/EK irányelv 3., 4., 5. és 6.

Részletesebben

A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA

A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA A villamos veszélyesség fokozatainak elemzése a hatályos jogszabályok és szabványok összevetésével.

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ. Alapkötet

ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ. Alapkötet ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Alapkötet Budapest 2013 ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Alapkötet Szerkesztette: A NÉBIH Élelmiszer- és Takarmány-biztonsági

Részletesebben

REACH: lehetõség a szakszervezetek számára. Hasznosítható tudás a munkahelyen _. Tony Musu, kutató, Európai Szakszervezeti Intézet

REACH: lehetõség a szakszervezetek számára. Hasznosítható tudás a munkahelyen _. Tony Musu, kutató, Európai Szakszervezeti Intézet REACH: lehetõség a szakszervezetek számára. Hasznosítható tudás a munkahelyen _ Tony Musu, kutató, Európai Szakszervezeti Intézet Tartalom 5 Elõszó 7 1. Rész 7 REACH: miért volt szükség a szabályozásra?

Részletesebben

Az Európai Bizottság Foglalkoztatásért, Ipari Kapcsolatokért és Szociális Ügyekért felelõs Fõigazgatóságának támogatásával

Az Európai Bizottság Foglalkoztatásért, Ipari Kapcsolatokért és Szociális Ügyekért felelõs Fõigazgatóságának támogatásával Az Európai Bizottság Foglalkoztatásért, Ipari Kapcsolatokért és Szociális Ügyekért felelõs Fõigazgatóságának támogatásával Köszönetnyilvánítás Ez a kézikönyv a CoESS (Biztonsági Szolgáltatók Európai Szövetsége)

Részletesebben

A SÚLYOS NEMKÍVÁNATOS HATÁSOK JELENTÉSÉRE VONATKOZÓ

A SÚLYOS NEMKÍVÁNATOS HATÁSOK JELENTÉSÉRE VONATKOZÓ A SÚLYOS NEMKÍVÁNATOS HATÁSOK JELENTÉSÉRE VONATKOZÓ IRÁNYMUTATÁS 1. Bevezetés A kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK rendelet 1 megteremtette az alapot a kozmetikai termékek használatának tulajdonítható

Részletesebben

Herman Ottó Általános Iskola

Herman Ottó Általános Iskola 1. Bevezető A házirend írott szabálygyűjtemény, mely összefoglalja azokat a szabályokat, melyek alapvetően meghatározzák az iskolánk napi működését, az együttlét szabályait, tanulóink jogait és kötelességeit.

Részletesebben

A CSALÁD NYUGALMÁÉRT FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. LÉGZÉSFIGYELŐ KÉSZÜLÉK BABAŐRZŐVEL AC601 típus

A CSALÁD NYUGALMÁÉRT FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. LÉGZÉSFIGYELŐ KÉSZÜLÉK BABAŐRZŐVEL AC601 típus A CSALÁD NYUGALMÁÉRT FELASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV LÉGZÉSFIGYELŐ KÉSZÜLÉK BABAŐRZŐVEL AC601 típus U 87 PL 111 02mf4_ManuelAC601_multi6_12008.indd 87 TARTALOMJEGYZÉK VIGYÁZAT...89 A KÉSZÜLÉK TELEPÍTÉSE AC601...

Részletesebben

Mi a szabványosítás szerepe?

Mi a szabványosítás szerepe? Bicsákné Furcsa Mária Mi a szabványosítás szerepe? A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalom lebonyolítása A követelménymodul száma: 0004-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-005-30

Részletesebben

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet a felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről A Kormány - az épített környezet alakításáról és

Részletesebben

Az emberi erõforrások minisztere 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelete az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek farmakovigilanciájáról

Az emberi erõforrások minisztere 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelete az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek farmakovigilanciájáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 109. szám 18509 Az emberi erõforrások minisztere 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelete az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek farmakovigilanciájáról Az emberi alkalmazásra

Részletesebben

Útmutató az önkéntes törvényhez. amit a fogadó szervezeteknek tudniuk érdemes A közérdekû önkéntes tevékenységrôl szóló törvényrôl

Útmutató az önkéntes törvényhez. amit a fogadó szervezeteknek tudniuk érdemes A közérdekû önkéntes tevékenységrôl szóló törvényrôl Útmutató az önkéntes törvényhez amit a fogadó szervezeteknek tudniuk érdemes A közérdekû önkéntes tevékenységrôl szóló törvényrôl Fejezetcím Tartalomjegyzék Szerzôk: dr. Bíró Endre dr. Bullain Nilda dr.

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

Szakmai Útmutató. MSZ EN szabványoknak megfelelő torna- és sporteszközök használati biztonságának javítása. Tisza Park Kft 2012.

Szakmai Útmutató. MSZ EN szabványoknak megfelelő torna- és sporteszközök használati biztonságának javítása. Tisza Park Kft 2012. Szakmai Útmutató szabványoknak megfelelő torna- és sporteszközök használati biztonságának javítása Tisza Park Kft 2012. Írták: Forgács Gábor Szénási László Dr. Despotov Svetozar Rigóné Kiss Ágnes (műszaki

Részletesebben

Szakmai továbbképzés

Szakmai továbbképzés Szakmai továbbképzés Éghető gázok, gőzök, ködök, éghető és robbanóképes porok, valamint nem éghető, de robbanóképes porok által okozott veszélyek ipari technológiákban Szakmai továbbképzés (3. kiadás)

Részletesebben

ÉLELMISZER vagy ÉLELMISZERIPARI TERMÉK?

ÉLELMISZER vagy ÉLELMISZERIPARI TERMÉK? Ha egy békát forró vízbe dobunk, az állat hanyatt homlok menekül. Ha azonban egy hideg vízzel teli fazékba tesszük, és lassan kezdjük el melegíteni, a béka megfő anélkül, hogy bármilyen menekülési reakciót

Részletesebben

AZ ELEKTRONIKUS SZÁMLÁZÁSRÓL. Általános ismertető

AZ ELEKTRONIKUS SZÁMLÁZÁSRÓL. Általános ismertető AZ ELEKTRONIKUS SZÁMLÁZÁSRÓL Általános ismertető 2015 1. Bevezető... 4 1.1. A dokumentum célja... 4 1.2. A dokumentum felhasználása... 4 1.3. Az eleketronikus számla fogalma... 4 2. Az elektronikus számlázás

Részletesebben

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Budapest, 2002. június Készült a Tetra Alapítvány támogatásával. Tetra Alapítvány Budapest, 2002. június TARTALOM 1. BEVEZETŐ...1 1.1. A környezeti jelentésről...1

Részletesebben

Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben

Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben Készült a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium megbízásából. 2008. szeptember 30. Előszó Az információhoz

Részletesebben

MAGYAR REKLÁMETIKA KÓDEX 2015

MAGYAR REKLÁMETIKA KÓDEX 2015 MAGYAR REKLÁMETIKA KÓDEX 2015 ELŐSZÓ A Magyar Reklámetikai Kódex azzal a céllal készült, hogy a Magyarországon reklámtevékenységet folytatók szakmai-etikai normagyűjteményeként szolgáljon, és alkalmazásával

Részletesebben