BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA"

Átírás

1 BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA TARTALMI KIVONATOK XXXI. Tudományos Diákköri Konferencia Budapest, november 23., 30. 1

2 További információk a főiskola honlapján: Felelős kiadó: Dr. Rudas Imre a BMF rektora Munkaszám: 50/2006 Készült 600 példányban a BMF nyomdájában Műszaki vezető: Bélteky István 2

3 Köszöntő A Magyar Tudomány Ünnepe tiszteletére szervezett XXXI. Tudományos Diákköri Konferencián szeretettel várjuk és köszöntjük főiskolánk hallgatói mellett a határon túlról érkezett előadókat és a középiskolák kiemelkedő tehetségű diákjait. Büszkék vagyunk arra, hogy főiskolánk hallgatói eredményes TDK dolgozataikkal már rendszeresen és sikeresen szerepelnek más tudományos fórumokon, hazai és nemzetközi tudományos konferenciákon is. Köszönet és tisztelet illeti a konzulenseket is, akik vezetik és irányítják a hallgatói kutatásokat. Segítségük nélkül nem jönne létre évről-évre ilyen színvonalas tudományos diákköri munka. Minden résztvevőnek eredményes és sikeres előadást kívánok a főiskolai XXXI. Tudományos Diákköri Konferencián, és azoknak, akik erre lehetőséget kapnak, a tavasszal megrendezésre kerülő XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencián is. Remélem, hogy a tudományos kutatás iránt tanúsított érdeklődésüket munkájuk során a jövőben is gyümölcsöztetni tudják, gyarapítva főiskolánk és a magyar kutatás hírnevét. Budapest, november 23. Borbély Endre BMF TDT elnök 3

4 4

5 Bánki Donát Gépészmérnöki Főiskolai Kar 5

6 6

7 ADOTT SZERKEZETŰ ACÉL-PRÓBATESTEK ELŐÁLLÍTÁSA Barta István Bánki Donát Gépészmérnöki Főiskolai Kar, III. évfolyam Konzulens: Borossay Béla tanszéki mérnök A fémes anyagok tulajdonságai a kémiai összetételük, a szerkezetük, és a feszültségállapotuk függvényében rendkívül széles tartományban változtathatók. A gyakorlatban működő alkatrészek általában nem homogének, mikroszerkezetük a tér különböző pontjaiban más és más lehet. Adott tulajdonságokkal rendelkező anyagok tervezéséhez napjainkban számítógépes programokat használnak. Jó modell készítésére annál nagyobb az esély, minél pontosabban ismerjük az alkatrészt felépítő anyag egyes alkotórészeinek tulajdonságait. A tulajdonságok szövetszerkezet-függése úgy vizsgálható legegyszerűbben, ha homogén szerkezetű próbatestek állnak a kutató rendelkezésére. Ezek előállítása valamilyen hőkezelő módszerekkel történhet. A dolgozat bemutat egy eljárást, amellyel teljes térfogatukban ismert, azonos szövetszerkezetű próbatestek állíthatók elő. Az eljárással háromféle kémiai összetételű acélból egyenként 7-7 különböző szövetszerkezetű próbatest készült. A megcélzott szövetszerkezetek úgy kerültek megválasztásra, hogy hasonló jellegüknél fogva a más-más kémia összetételű acélok egymással is összevethetők legyenek. 7

8 A FÉMEK ÁLLANDÓSULT KÚSZÁS ALAKVÁLTOZÁSA ÉS MIKROÜREGEK KÉPZŐDÉSE Ravazdi Richárd István Bánki Donát Gépészmérnöki Főiskolai Kar, IV. évfolyam Konzulens: Dr. Ruszinkó Endre főiskolai docens A dolgozatom az állandósult kúszás alakváltozásával és a vele kapcsolatos mikroüregek keletkezésének kutatásával foglalkozik, melynek fő problémája: ha ezek fejlődése a makroméretig terjed, az a test törését okozza. Az analitikus leírás a szintézis elmélet keretében valósult meg, ami egyesíti magában Batdorf-Budiansky csúszás elméletet és Koiter-Sanders folyás elméletet. A mikroüregek térfogata és az állandósult kúszási alakváltozás közötti függvénykapcsolat levezetése a dolgozat központi része. A kapott analitikus adatok és a kísérletek eredményei jó egyezés mutattak az elméletet igazolva. 8

9 A FORGÁCSOLÓKÉPESSÉG ALAKULÁSA KEMÉNYESZTERGÁLÁSKOR Petrovics Olivér - Mészáros Béla Bánki Donát Gépészmérnöki Főiskolai Kar, III. évfolyam Konzulensek: Dr. Sipos Sándor főiskolai docens Biró Szabolcs tanszéki mérnök Horváth Richárd tanszéki mérnök A dolgozat röviden összefoglalja az edzett acélok forgácsolásának sajátosságait, felsorolja annak műszaki-gazdasági előnyeit és hátrányait. A kísérleti körülmények szabatos összefoglalása után röviden ismerteti a különböző anyagú, bevonatú és élkialakítású lapkákra kapott eredményeket. A forgácsolóképesség fő (kopás, éltartam) és kiegészítő (erőhatások, felületi érdesség) jellemzőinek on-line mérése lehetőséget teremtett a jelenségek kölcsönhatásainak megismerésére. A dolgozat ismerteti azokat a modelleket, amelyeket - a szerszám-elhasználódás (degradáció) feltárásával - egyrészt a lapkák kopására, másrészt a folyamatot kísérő egyes jelenségekre (például a fellépő erőhatások) dolgoztak ki a szerzők. A műszaki, gazdasági és minőségi tényezők figyelembe vételével a dolgozat tartalmazza az egyes szerszámok alkalmassági sorrendjét és legkedvezőbb felhasználási körülményeit. 9

10 ÖNTÖTTVAS FÉKTÁRCSÁK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA Kupi András Bánki Donát Gépészmérnöki Főiskolai Kar, III. évfolyam Konzulensek: Varga Péter tanszéki mérnök Kovács Tünde főiskolai adjunktus A dolgozat egy olyan, mindennapi életben alkalmazott alkatrész vizsgálatával foglalkozik, mely mind életbiztonsági, mint gazdasági szempontból igen fontos. A fékezőhatás fokozása és a féktárcsák élettartamának növelése kopásállósági szempontból egymással ellentétesnek tekinthető. Mégis szükséges olyan féktárcsákat gyártani, melyek fékező hatása, valamint kopásállósága is megfelel az elvárásoknak. A dolgozat bemutatja a darabok kémiai összetételének, szövetszerkezetének, valamint kopási igénybevétellel szemben tanúsított viselkedésének vizsgálataiból kapott eredményeket. 10

11 FELÜLETMÓDOSÍTÁSI ELJÁRÁSOK HATÁSA A KOPÁSÁLLÓSÁGRA Sebestyén Anita Bánki Donát Gépészmérnöki Főiskolai Kar, III. évfolyam Konzulensek: Dr. Bagyinszki Gyula főiskolai tanár Kovács Tünde főiskolai adjunktus A műszaki gyakorlatban igen fontos az alkatrészek, szerszámok élettartamának ismerete, meghatározása. Az élettartamot befolyásolja az anyagkiválasztás, a megmunkálás valamint az üzemelés körülményei. Szerszámok esetén - főként gazdaságossági szempontból - igen fontos az élettartam növelése, amivel elérhető a szerszámcserék és beállítások költségeinek csökkentése. A szerszámok tervezése során - az anyagkiválasztáskor - tekintetbe kell venni, hogy a szerszámot teljes keresztmetszetében drága alapanyagból készítjük és így biztosítjuk az élettartamot, vagy olcsóbb alapanyagból készítjük, de a működő felületeket valamilyen technológiai eljárással módosítva tesszük alkalmassá a megfelelő élettartam elérésére. A felület módosítására természetesen számos technológiai módszer létezik, ezek eredményességét összehasonlító vizsgálatokkal lehet minősíteni. A dolgozat bemutatja a gyakorlatban alkalmazható jellegzetes felületmódosító eljárásokat és a velük elérhető eredményeket. 11

12 NANOKOMPOZIT PVD-BEVONATOK KOPÁSI MECHANIZMUSÁNAK VIZSGÁLATA Csuka Sándor Bánki Donát Gépészmérnöki Főiskolai Kar, III. évfolyam Konzulensek: Dr. Cselle Tibor főiskolai tanár Dr. Sipos Sándor főiskolai docens Nikitscher Tamás tanszéki mérnök A dolgozat összefoglalja a fizikai rétegfelvitel módszereit, a nanokompozit bevonatolás jelentőségét és elérhető eredményeit. A kísérleti körülmények szabatos összefoglalása után röviden ismerteti a kapott eredményeket, elemzi különböző réteggel bevonatolt marók kopási mechanizmusait. Az elhasználódási (degradációs) folyamatok intenzitásának feltárásával modellezi a különböző körülmények között dolgozó szerszámok kopását. Összefüggéseket dolgoz ki a kopást kísérő egyes jelenségek (például a fellépő erőhatások) leírására is. A dolgozat befejező részében bemutatja azokat az intézkedéseket, amelyek révén a kísérleti munka gyorsítható lenne anélkül, hogy a vizsgált marók károsodást szenvednének el. A dolgozat tartalmazza a marók állapot felügyeletével kapcsolatos legfontosabb függvényeket és a felügyeleti szintekhez rendelt értékhatárokat is. 12

13 FORGÁCSOLÓSZERSZÁMOK ÉLTARTAMÁNAK STATISZTIKAI KIÉRTÉKELÉSE Sohár András Bánki Donát Gépészmérnöki Főiskolai Kar, III. évfolyam Konzulens: Kuzsella László egyetemi tanársegéd A forgácsoló szerszámok élettartamán a megengedett kopás méretének eléréséig - forgácsolásban - eltöltött időt értjük. A szerszámélettartam a forgácsolás gyakorlatának egyik legfontosabb műszaki-gazdasági jellemzője. Műszaki természete a forgácsolási körülményektől függő kopási folyamattal kapcsolatos, gazdasági jellege pedig lehetővé teszi a forgácsoláskor felmerülő költségek pontos megállapítását. A forgácsolószerszám élettartamát számos körülmény befolyásolja, például a forgácsolási sebesség, melynek a szerszámél élettartamára gyakorolt hatása Taylor-görbe segítségével jól szemléltethető. A görbe megalkotásához a bővített Taylor-képletet kell használni, ami a forgácsolásban fellépő összes adatot tartalmazza. A gyártás tervezhetőségének egyik alapvető feltétele a Taylor élettartam-képlet konstansának és kitevőinek pontos ismerete. Ezen paraméterek pontossága és megbízhatósága alapvetően befolyásolja a Taylor-képlettel számolt élettartam pontosságát. A dolgozat több - forgácsoló lapkát gyártó - cég termékének az összehasonlítását tartalmazza, állandó forgácsolási körülmények között. Az összehasonlítás alapjául az egy forgácsoló éllel megmunkált menetek száma és az eredmények szórása szolgált. Ennek eredményeképpen egy ún. megbízhatósági szám került kidolgozásra, ami a forgácsoló lapka keménységével ill. a keménység érték szórásával jó egyezést mutat. 13

14 JÁRMŰDINAMIKAI RENDSZEREK MATEMATIKAI MODELLEZÉSE Szabó András Bánki Donát Gépészmérnöki Főiskolai Kar, III. évfolyam Konzulens: Szakács Tamás főiskolai adjunktus A dolgozat témája egyes járműdinamikai rendszerek különböző matematikai modelljének elkészítése és összehasonlítása. Első lépés a matematikai modell létrehozása mátrixos felírási módszerrel. Ezt összehasonlítás követi a már korábban létrehozott modellel, ami nem vektoros, hanem skaláris szorzásokat alkalmaz, a megfelelő előjelek figyelembevételével. A mátrixos felírási módszertől gyorsabb futási sebesség és nagyobb flexibilitás várható, ami azt foglalja magába, hogy a bemenő adatok száma változhat (a bemenő adatok száma a járműrendszer kerekeinek számától függ). Az összehasonlítás a Matlab/Simulink nevű szimulációs programcsomag segítségével történik. Az összehasonlítás két részből tevődik össze: a működés szempontjából való egyezőség, és ha ez teljesül, akkor a futási sebesség szempontja szerinti összehasonlítás. 14

15 A BUDAPESTI SZAKKÉPZÉS TÖRTÉNETE A KEZDETEKTŐL A II. VILÁGHÁBORÚIG Balázs Szilárd Bánki Donát Gépészmérnöki Főiskolai Kar, IV. évfolyam Konzulens: Dr. Tóth Péter főiskolai docens A dolgozat alapvető célkitűzése a budapesti szakképzés fejlődésének bemutatása a hazai gazdasági és társadalmi környezet hatásrendszerében. A dolgozat első része a szakoktatás kezdeti színtereit és formáit mutatja be, úgymint a céhekben folyó gyakorlati képzést, valamint a vasárnapi-, ill. a rajziskolákban zajló elméleti képzést. A Ratio Educationis kiadását követően kialakult az egységes, törvényileg szabályozott oktatás. A dolgozat második része bemutatja az egyes iskola típusokat, ismerteti az első budapesti tanonciskolák létrejöttének körülményeit. A népoktatási törvény új oktatási struktúrát hozott létre. Megalapozta egy új szakképzési rendszer kialakulását. Erre a korra tehető a nagy hagyományokkal rendelkező budapesti alapfokú tanonciskolák és felsőipariskolák létrejötte is. A dolgozat harmadik része ezen iskolák életébe enged bepillantást. Fejlődésüket egészen a II. világháború kitöréséig kíséri figyelemmel. 15

16 A SZEMÉLYGÉPKOCSIK KÁROSANYAG KIBOCSÁTÁSÁNAK CSÖKKENTÉSE PIEZO- BEAVATKOZÓKKAL Gyulai Gergő Bánki Donát Gépészmérnöki Főiskolai Kar, III. évfolyam Konzulens: Kerekes Sándor egyetemi adjunktus A dízel motor hengereiben lezajló égésfolyamat javítására szolgálnak a harmadik generációs common rail befecskendező rendszerekben alkalmazott piezo in-line injektorok, melyek a jó keverékképzés érdekében több fázisban, precíz adagolással fecskendezik be az egy munkaütemre jutó tüzelőanyag mennyiséget az égéstérbe, csökkentve a károsanyagkibocsátást. A befecskendező szelep működtető eleme egy piezoelektromos tulajdonságokkal rendelkező kristálymodul, mely kielégítő dinamizmussal mozgatja az adagolóelem, azaz az injektor szeleptűjét, lehetővé téve annak gyors nyitását, illetve zárását. A piezokristály meghatározó paraméterei: kapacitás, üzemi feszültségtartomány, frekvencia, befoglaló méretek, rugalmasság, melegedés, környezeti hőmérséklet. A dolgozat bemutatja az in-line befecskendező rendszerekben alkalmazott piezokristályokkal szembeni fő követelményeket, a jellemző paraméterek változásának karakterisztikáit, összefüggéseit. Bemutatásra kerül a piezo in-line befecskendezők egy tipikus modellje, s ennek felhasználásával az egyes működési fázisok vezérlése, szimulációjának kiértékelése. 16

17 A MENTÁLIS FORGATÁS FEJLESZTÉSE OKTATÓPROGRAMMAL Blaskó Irén Bánki Donát Gépészmérnöki Főiskolai Kar, III. évfolyam Konzulens: Dr. Tóth Péter főiskolai docens A dolgozat célja egy, a tanulók mentális forgatási képességének fejlesztését elősegítő oktatóprogram elkészítése. A dolgozat első fejezete a különböző nézőpontok összevetésével értelmezi és bemutatja a vizuálistéri képességek rendszerét. Példákkal illusztrálva bemutatja a képesség mérésére szolgáló feladattípusokat. A téri megismerés szintjeit elhelyezi az értelmi fejlődés szakaszaiban, majd életkoroknak megfelelően bemutatja a vizuális-téri képességek fejleszthetőségi lehetőségeit. A dolgozat második fejezete kizárólag a mentális forgatást fejlesztő gyakorlatokat rendszerezi, ismertetve alkalmazásuk lehetőségeit és korlátait. A befejező részben az oktatóprogram kerül bemutatásra. Első lépésben az oktatóprogramokkal szemben támasztott általános követelményeket fogalmazza meg, majd ismerteti a feladatok megoldásához szükséges vizuális-téri képességeket. Megadja a programban feldolgozott feladattípusokat és azok kapcsolódási jellegét, valamint az ellenőrzési, értékelési szempontokat. Végezetül az oktatóprogram forgatókönyve kerül bemutatásra, mely tartalmazza a design elemeket, a navigációs lehetőségeket és a felhasznált médiumokat is. 17

18 PARAMÉTER IDENTIFIKÁCIÓ KERÉKERŐ MODELLEK ESETÉBEN Bogár József Bánki Donát Gépészmérnöki Főiskolai Kar, III. évfolyam Konzulens: Szakács Tamás főiskolai adjunktus Mind a modellezés, mind pedig a számítógépes szimuláció tárgykörében számos jónak ítélhető hazai és külföldi szakirodalom lelhető fel. Hiányzik viszont az olyan irodalom, ami a járműdinamikai vizsgálatok céljára folytatott számítógépes modellalkotás és szimuláció témakörét öleli át. A dolgozat célul tűzi ki, hogy a különböző irodalmi forrásokat összegyűjtve, értékelve, és azokat a járműdinamikai szimulációra alkalmazva bemutassa. A kerék képezi a közvetítőelemet a kerekes jármű és a talaj között, ezért a kerék a járműmodellezés során a legjelentősebb a lmodellt képezi. Mivel a kerék-talaj kapcsolat során kialakuló erők erősen nemlineáris tendenciát mutatnak, és számos, többnyire nehezen meghatározható paraméter befolyása alatt állnak, ezért a kerék-talaj kapcsolatban kialakuló erők meghatározásának minősége nagyban befolyásolja az egész járműszimuláció minőségét. Mivel leginkább a kerékerők határozzák meg a jármű dinamikai viselkedését, ezért a kerékmodell szimulációs céllal való összehangolása a jármű-modellezés legfontosabb és legnehezebb kihívása. A járműdinamikai szimuláció ezek szerint nem más, mint egy adott járműdinamikai vagy azzal kapcsolatos probléma megoldására felállított jármű-modell felhasználása annak érdekében, hogy a vizsgált járműdinamikai jelenség megismerése minél teljesebben lehetségessé váljék. A szimuláció definíciójából kitűnik, hogy a járműmodellek a számítógépes járműszimulációk leglényegesebb elemei, ezért a dolgozat összefoglalja és értékeli a modellalkotásról található szakirodalmat és kiegészíti járműtechnikai vonatkozásokkal. Az ilyen problémák áthidalását segítik a számítógépes szimulációkban használt legjelentősebb programcsomag-csoportok (Matlab/Simulink, EASY-5, stb.). 18

19 A TANÁR MOTIVÁCIÓS LEHETŐSÉGEINEK BŐVÍTÉSE GAZDASÁGI PÉLDÁK ALAPJÁN Váradi Tamás Budapest Műszaki Főiskola Bánki Donát Gépészmérnöki Főiskolai Kar, III. évfolyam Konzulens: Suplicz Sándor, főiskolai docens A dolgozat a különböző gazdasági (non profit és a profitorientált) területekről vett eszközöket vizsgálva, a tanári motivációs lehetőségek bővítésének, fejlesztésének kutatásával foglalkozik. Ezen új tanári eszközökre vonatkozóan alkalmazási javaslatokat is kíván adni a jövőre nézve. A dolgozat foglalkozik még a motiváció eredetével, fogalmával, annak hétköznapi jelentésével, illetve különböző motivációs elméletekkel is, hiszen ezek alapján alakulhattak ki az eddigi tanári, illetve a gazdasági területeken használt motivációs eszközök. Továbbá egy felmérés elemzésével - gyakorlati kutatási eredményekkel - is alá kívánja támasztani az elméletet. 19

20 A NYÍLVESSZŐ DINAMIKAI VIZSGÁLATA Varga Attila Bánki Donát Gépészmérnöki Főiskolai Kar, II. évfolyam Konzulensek: Dr. Legeza László főiskolai docens Körtvélyesi Géza főiskolai docens A dolgozat célja a történelmi íjak nyílvesszőének mechanikai vizsgálata. A vizsgálat tárgya a nyílvesszők gyorsulásának és valóságos röppályájának elemzése, dinamikai modelljének megalkotása, és az egyes dinamikai jellemzők kimérése. A dolgozat első része az íj és a nyílvessző közötti kölcsönhatásokkal foglalkozik, vizsgálja a nyílvessző gyorsulásának körülményeit, s azon belül különösen az íjszarv tömegének gyorsító hatását. Ez utóbbi igazolására ellenőrző mérésekre került sor. A második rész az íjat elhagyó nyílvessző röppályáját vizsgálja ideális, légellenállás nélküli esetben, majd a légellenállás figyelembe vételével is. A különböző nyílvesszőtípusok légellenállási tényezőjének mérése légcsatornában történt. 20

21 Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Kar 21

22 22

23 TÜZELŐANYAG CELLA PERFORMANCIA MÉRÉSEK Antal Béla Dollák Csaba - Kazai Imre Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Kar Villamosenergetikai Intézet, III. évfolyam Konzulens: Dr. Kádár Péter főiskolai docens Napjaink egyik korszerű, az űrtechnológiából kölcsönzött energiaforrása a tüzelőanyag cella. A BMF KVK Villamosenergetika Intézetben rendelkezésre áll egy ilyen, kis teljesítményű demonstrációs berendezés. A munka célja az oktatásba is bevonható mérési eljárások kidolgozása, amely megalapozza a Főiskola kompetenciáját az eszközhöz kapcsolódó későbbi oktatás területén. A hidrogén üzemanyagú tüzelőanyag cellák különleges jelentőségét adja az is, hogy a megújuló energiák (elsősorban szélenergia) hidrogén formájú tárolása új lehetőségeket teremt a közlekedési technológiában is. A dolgozat első része bemutatja a technológia elvi alapjait, fejlődési irányait. Meghatározásra kerülnek azok a jellemzők, amelyek jelentősen befolyásolják a technológia mindennapi alkalmazhatóságát. Ezt követi a konkrét mérőkészülék részletes ismertetése. Elvégzésre kerültek az előzőek alapján elhatározott mérési sorozatok amiből a későbbiekben ajánlás fogalmazható meg a hazai bevezetéshez kapcsolódó tesztés engedélyezési eljárásokra vonatkozóan. Elkészült az a mérési útmutató is (a szükséges biztonsági előírásokkal együtt), amely alapján a normál oktatás keretein belül laborméréseket lehet végezni. Az itt elért eredmények megalapozzák a BMF keretein belül a tüzelőanyag cellás mérések és kutatások folytatását. 23

24 MIKROKONTROLLERES ETETŐHAJÓ Antal Dániel Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Kar Automatika Intézet, II. évfolyam Konzulens: Lamár Krisztián, főiskolai adjunktus A dolgozat egy programozott etetőhajó elkészítésének lépéseit írja le. A hajó a horgászat terén jól alkalmazható, hiszen ennek segítségével egyszerűen megoldható a halak beetetése a későbbi sikeres fogás érdekében. A dolgozat tárgya a horgászok egy olykor nélkülözhetetlen segédeszköze. A hajó méretéből, programozhatóságából fakadóan minden tekintetben segítséget nyújt, mivel gyakran természeti (túl sűrű nádas, elszaporodott aljnövényzet), vagy egyéb okokból (tiltott csónakhasználat) a beetetés más módon nem megoldható. A hajó két tartállyal rendelkezik, melyekben legfeljebb két kilogramm etetőanyag helyezhető el, amely programozott útitervvel, vagy kézi vezérlés segítségével maximum egy kilométer távolságba juttatható el a kijelölt helyre. Kézi vezérlés esetén mind a sebesség, mind az irány, tetszés szerint változtatható. Előre programozott útvonal esetén a sebesség állandó, azonban egy útvonalon belül több célállomás is megadható. A létrehozott konstrukció fejleszthető a szállítható etetőanyag kapacitásának növelésével, ezáltal több, bonyolultabb úti terv programozásával, halradar felszerelésével. 24

25 DIGITÁLIS VISSZHANGOSÍTÓ ANALOG DEVICES MIKROKONTROLLERREL Maráczi Csaba Varsányi Attila Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Kar Automatika Intézet, III. évfolyam Konzulens: Lamár Krisztián főiskolai adjunktus A dolgozat részletesen ismerteti a Digitális visszhangosító Analog Devices mikrokontrollerrel megvalósítását. A dolgozat bevezetése ismerteti az Analog Devices ADUC832 típusú mikrokontroller felépítését. A dolgozat tárgyalja a program fordítás lehetőségeit. Bemutatja a program letöltés lehetőségei a kontrollerre. A dolgozat prezentálja a visszhangosító megvalósítását és a szükséges áramköri elemet. A Befejező rész bemutatja a szükséges algoritmust és a programot. 25

26 MOZGÁSANALÍZIS MINTA-KORRELÁCIÓVAL Antal Attila - Kleiber Tamás - Nyakacska Zoltán Budapest Műszaki Főiskola Számítógéptechnikai Intézet Neumann János Informatikai Főiskolai Kar III. évfolyam Konzulens: Dr. Györök György főiskolai docens Veszélyes munkahelyeken dolgozóknál vagy betegeknél fontos a szervezet fizikális állapotának folytonos megfigyelése, analizálása. Tipikus bemenő paraméter egy ilyen megfigyelésnél, a szívritmus, az EKG, az oxigén saturáció, a légzés. Legalább ennyire fontos lehet a test mozgásállapotának, pozíciójának meghatározása. Egy mikroprocesszor segítségével, amely egy 3D-s gyorsulásszenzor jelét méri, meghatározható a test pillanatnyi gyorsulása, sebessége, illetve pozíciója. Korreláció-számítás segítségével, egy minta adatbázisból a mozgás jellegére is utalások tehetők. Ehhez a fejlesztés későbbi szakaszában a MATLAB 7 program megfelelő funkciói lennének használhatók. Ennek kimenete egy olyan függvény, amely időtartományhoz találati valószínűségeket rendel, olyan módon pl., hogy 78% futás. Ugyancsak a MATLAB program segítéségével valósítható meg a kommunikáció a mikroprocesszor és a PC között. A fejlesztés ezen szakaszában elkészült rendszerterv szerinti áramkör (1. ábra), amelynek segítségével lehetőség nyílt háromdimenziós mérésre. Ehhez a PIC16F877-es mikroprocesszorhoz elkészült a 3D-s gyorsulásérzékelő (amely két darab 2D-s ADXL202-es gyorsulásmérőből lett realizálva), illetve egy RS232-es kommunikáció. A mikroprocesszor a gyorsulásérzékelők jelfeldolgozását (kitöltési tényező mérését) végzi, illetve ezek kimeneti jeleit küldi (funkció függvényében) az RS232 kommunikációs portra. 26

27 DIGITALIS KÖNYVTÁRAK GRID RENDSZEREKEN VALÓ MEGVALÓSÍTÁSA Bálint Tünde - Damó Zoltán Kolozsvári Műszaki Egyetem Számítógép Szak, IV. évfolyam Konzulens: Dr. Sebestyén-Pál György docens Digitális könyvtárnak nevezzük az olyan szervezeteket, amelyek digitalizált formában gyűjtik, őrzik, katalogizálják és szolgáltatják a publikált vagy kéziratos műveket. E könyvtár tárgyait digitális objektumoknak nevezzük, melyekben megkülönböztetjük az adatot és az azt leíró metaadatot. Az objektumok között vannak nem digitális szövegek átírásával keletkező digitalizált objektumok, illetve az eredetileg digitális formátumúak. E könyvtárak elsődleges célja, hogy a hálózatot egyetlen virtuális gyűjteménynek tekintsük, amelyből a felhasználók releváns részleteket kereshetnek ki. A dolgozat második részében bemutatjuk a grid rendszerek, klaszterek és osztott rendszerek közötti különbségeket, illetve indokoljuk hogy miért tartottuk alkalmasnak egy digitalis könyvtár megvalósítását grid rendszerek használásával. A grid rendszereket tekinthetjük úgy, mint földrajzilag szétszórt egymással párhuzamosan működő, egy vagy több közös feladatot ellátó egységek halmaza. Ezen feladatok megvalósításhoz biztonságos és egységes módon összehangolt erőforrásokra van szükség. A gridek lehetővé teszik az olyan erőforrásokhoz való hozzáférést, mint a processzorok, memóriák, adatok, perifériák stb. Ezek a rendszerek abban különböznek a párhuzamos számítási architektúrától, hogy nagyok, heterogének és dinamikusan változnak. Megemlítendő hogy a grid rendszerek azért hasznosak, mivel felgyorsítják a munkát, hatékony együttműködést biztosítanak és pénzt takarítanak meg. A befejező rész bemutatja egy olyan digitalis könyvtár megvalósítása amely egy grid rendszeren alapszik. Az alapötlet a keresési idők optimizálása, úgy hogy a keresés egy griden történjék, tehát ne egyetlen gép keresse a szükséges információt. A dolgozat keretén belül még kihangsúlyozzuk a Condor és Alchemi köztes rendszerek (middleware) főbb tulajdonságait, illetve különbségeiket. Kutatásaink eredménye képpen létrejött dolgozat alapját adhatja további vizsgálatoknak, hasznos lehet a téma iránt érdeklődők ismereteinek megalapozására. 27

28 A HANGSZEREK FIZIKÁJA Bárkányi István Puskás Tivadar Távközlési Technikum 11. b Konzulens: Alapiné Ecseri Éva A különböző hangok keltése, a zenélés tudományának kialakulása nagyon régre nyúlik vissza. Már az ősember is végzett olyan szertartásokat a sikeres vadászat céljából, ahol énekelt és táncolt. Később különféle hangkeltő tárgyak is csatlakoztak ezekhez a szertartásokhoz. Ezekből a hangkeltő tárgyakból hangszerek lettek, amelyek a történelem során sokat változtak. Mielőtt rátérnénk a fő témánkra meg kell tárgyalni, hogy mi is a hang. A hang egy mechanikai hullám, amely képes interferenciára, lehet mérni a hullámhosszát, és ezen kívül még sok más jellemzője is van, például: terjedési sebesség, hangmagasság, hangszín. Korunkban a zene már életünk szerves részévé vált. A zenei élmény létrehozásához hangszerekre van szükség. Mi is az a hangszer? A legáltalánosabb értelemben vett hangszer, minden olyan eszköz, amelyet abból a célból készítettünk, és esetleg arra használunk, hogy hangot adjunk ki vele, de precízebben, a zeneszerszám olyan tárgy vagy készülék, amelyet zene létrehozás szándékával használunk hang előállítására. Hangadásuk szerint a hangszerek a következő csoportba sorolhatók: aerofon (fúvós, levegővel működő hangszerek) kordofon (megfeszített húr) membrafon (kifeszített hártya) idiofon (rugalmas merev test) elektrofon (elektronikusan előállított rezgések) Előadásom során részletesen ismertetem minden csoport tulajdonságait, jellemzőit és felépítését, kitérek a hang digitalizálására, az akusztikára és a stúdiók felépítésére, bemutatom néhány egyszerű hangszer elkészítésének lehetőségét. 28

29 INTELLIGENS HÁZ KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERÉNEK VIZSGÁLATA Belinszki Tibor Csaba Erdélyi László Tihanyi Péter Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Kar Automatika Intézet, II. évfolyam Konzulens: Lamár Krisztián főiskolai adjunktus Mindenki jól ismeri az Ethernet hálózatot hiszen mindennapi munkák, szórakozásunk során szinte elkerülhetetlen, hogy ne használnánk valamilyen formában. Akár az elektronikus leveleinket olvassuk vagy csak a híreket olvassuk az interneten óhatatlanul TCP/IP csomagok ezreit küldjük a kiszolgálónak aki szintén ilyen csomagokkal bombáz minket. Dolgozatunkban bemutatjuk milyen előnyei és hátrányai vannak ha az intelligensház egy ilyen hálózaton keresztül kommunikálna az eszközeivel. A CAN BUS szó is ismerősen csenghet sok olvasónak, hiszen ez az a kommunikációs csatorna, amit a modern járművekben használnak a különböző érzékelők és a fedélzeti számítógép kommunikációjára. Megtudhatják hogyan használható fel a CAN BUS egy intelligensház esetében. Ezek után bemutatjuk az I2C BUS néven a PHILIPS által szabadalmaztatott hálózati topológiát. Összefoglaljuk az előnyeit és hátrányait, egy intelligensház esetében. Láthatják milyen szempontok szerint kell tervezni egy ilyen hálózatot, milyen hibák léphetnek fel működés közben. Bemutatjuk az EIB rendszert, amit speciálisan épületautomatizálásra fejlesztettek ki. De szó esik majd a Johnson Controlrs cég fejlesztését a Metasys Épület Írányító rendszerén alapuló épületenergetikai rendszerekről is, melyet már a 70- es években kezdtek kifejleszteni. 29

30 ELEKTROKARDIOGRÁF JEL ST SZAKASZA ON - LINE MONITOROZÓ MIKROPROGRAMJÁNAK KÉSZÍTÉSE Berényi Sándor Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Kar Műszertechnikai és Automatizálási Intézet Konzulens: Halmi Lászlóné Dr. docens Nieberl József BION Kft. TDK dolgozatomban áttekintést adok az egészségügyi informatikában a távmérés, távadat feldolgozás korszerű módszereiről, eszközeiről, rendszereiről, kiemelten a mobil kommunikációt alkalmazókra. Részletesen kitérek a BION gyártmányú digitális méréstechnikát alkalmazó Cyber Ekektrokardiográf rendszer ismertetésére kiemelten a kommunikációs rendszerének bemutatására és az alkalmazott QRS detektálási algoritmusára. Végül ismertetem az ST szakasz felismerésére alkalmas saját fejlesztésű mikroprogramot. 30

31 SDH HÁLÓZATOK Bódi Balázs Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Kar I. évfolyam Konzulens: Borbély Endre docens Az előadásban az SDH hálózatok általános jellemzés és felépítése kerül bemutatásra. SDH hálózat felépítése és legfőbb jellemzőinek bemutatása az egyes keretek bemutatásával. Az alapmodul definiálása és az ebből következő többi modul bemutatása. Az STM keret felépítése. Mi az a virtuális konténer, és hogyan helyezzük bele az STM keretbe. SDH hálózatok berendezései és SDH topológiák. Az SDH hálózatok előnyeinek és hátrányinak bemutatása. A fejrész bájtjainak bemutatása és feladatuk. A multiplexer szakaszfejrész bemutatása, felépítése és mérete. Payload felépítése, mérete és végül az útvonalfejrész, POH byte-ok bemutatása. 31

32 KERESZTREJTVÉNY-KÉSZÍTŐ PROGRAM Bodócs Péter Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Kar Automatika Intézet, II. évfolyam Konzulens: Lamár Krisztián főiskolai adjunktus Kellemes kikapcsolódást nyújt emberek millióinak a keresztrejtvény, egy szórakoztató, képességfejlesztő, memória-karbantartó játék. Ezen játékok megfejtésénél talán nagyobb kihívást jelenthet magának a játéknak az elkészítése. Ezt azonban házilag kivitelezni igen csak fáradalmas, nehéz munka. Nemcsak a rejtvényben szereplő meghatározások lehetséges kombinációinak a kigondolása, hanem sok esetben a tényleges kivitelezés, a látható és játszható végtermék előállítása is időigényes feladat lehet. Ha laikusként belegondolunk, milyen módszerekkel is lehetne házilag gyártani egy keresztrejtvényt, sokaknak talán a közismert szöveg-, vagy táblázat-szerkesztő programok jutnának először eszükbe. Ezzel azonban ha nincsen megfelelő sablonunk még a gyakorlottabbaknak is jó pár órájába telhet egy minden szempontból késznek tekinthető keresztrejtvény elkészítése. Az ilyen, nehéznek látszó megoldások egyszerűbbé tétele céljával került megalkotásra a Keresztrejtvény készítő program, mely egyes részei jelenleg még tesztelés alatt állnak. A program segítségével könnyedén szerkeszthetünk tetszőleges színű, elrendezésű, méretű, - ámbár egyenlőre csak téglalap alapú, játszható keresztrejtvényeket, melyeket a tervek szerint az Internet segítségével lehet megosztani a játszani vágyók között. Dolgozatomban a program felépítését, működését, valamint a tervezett JátékÉpítő modul működési elvét tárgyalom részletesen. 32

Témák 2014/15/1. Dr. Ruszinkó Endre, egyetemi docens

Témák 2014/15/1. Dr. Ruszinkó Endre, egyetemi docens Témák 2014/15/1 Dr. Ruszinkó Endre, egyetemi docens 1. A V6 Otto motorok gyártása során fellépő hibatípusok elemzése 2. Szelepgyűrű megmunkálás optimális folyamatának kidolgozása 3. Szerszámcsere folyamatának

Részletesebben

Elnök Dr. Pinke Péter főiskolai docens. Titkár Tóth Georgina intézeti mérnök

Elnök Dr. Pinke Péter főiskolai docens. Titkár Tóth Georgina intézeti mérnök Budapesti Műszaki Főiskola XXXI. Tudományos Diákköri Konferencia 2006 Bánki Donát Gépészmérnöki Főiskolai Kar Anyagtudományi és Gépgyártástechnológiai Szekció Dr. Pinke Péter főiskolai docens Titkár Tóth

Részletesebben

Házi verseny villamosmérnök hallgatók részére. Debreceni Egyetem Villamosmérnöki Tanszék

Házi verseny villamosmérnök hallgatók részére. Debreceni Egyetem Villamosmérnöki Tanszék Házi verseny villamosmérnök hallgatók részére Debreceni Egyetem Villamosmérnöki Tanszék 2014 Verseny felhívás: A Debreceni Egyetem, Természettudományi és Technológiai Kar, Fizikai Intézet, Villamosmérnöki

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT!

KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT! 2010. november 10. KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT! Önök Dr. Horváth Zoltán Módszerek, amelyek megváltoztatják a világot A számítógépes szimuláció és optimalizáció jelentősége c. előadását hallhatják! 1 Módszerek,

Részletesebben

Akusztikai tervezés a geometriai akusztika módszereivel

Akusztikai tervezés a geometriai akusztika módszereivel Akusztikai tervezés a geometriai akusztika módszereivel Fürjes Andor Tamás BME Híradástechnikai Tanszék Kép- és Hangtechnikai Laborcsoport, Rezgésakusztika Laboratórium 1 Tartalom A geometriai akusztika

Részletesebben

Kerékagymotoros Formula Student versenyautó menetdinamikai szimulációja

Kerékagymotoros Formula Student versenyautó menetdinamikai szimulációja bmemotion Kerékagymotoros Formula Student versenyautó menetdinamikai szimulációja Csortán-Szilágyi György Dorogi János Nagy Ádám Célunk Fő célunk: Villamos hajtású versenyautó tervezése és építése - részvétel

Részletesebben

Szárazföldi autonóm mobil robotok vezérlőrendszerének kialakítási lehetőségei. Kucsera Péter ZMNE Doktorandusz

Szárazföldi autonóm mobil robotok vezérlőrendszerének kialakítási lehetőségei. Kucsera Péter ZMNE Doktorandusz Szárazföldi autonóm mobil robotok vezérlőrendszerének kialakítási lehetőségei. Kucsera Péter ZMNE Doktorandusz A mobil robot vezérlőrendszerének feladatai Elvégzendő feladat Kommunikáció Vezérlő rendszer

Részletesebben

Világítástechnika. mesterfokon. Csak világosan! Webs Világítástechnikai Kft.

Világítástechnika. mesterfokon. Csak világosan! Webs Világítástechnikai Kft. Világítástechnika mesterfokon Csak világosan! Webs Világítástechnikai Kft. Egyedi igényekre szabott tervezés 2 A Webs Világítástechnikai Kft. komplex és egyedi megoldásokat kínál a kül-, és beltéri díszvilágítás,

Részletesebben

II. rész: a rendszer felülvizsgálati stratégia kidolgozását támogató funkciói. Tóth László, Lenkeyné Biró Gyöngyvér, Kuczogi László

II. rész: a rendszer felülvizsgálati stratégia kidolgozását támogató funkciói. Tóth László, Lenkeyné Biró Gyöngyvér, Kuczogi László A kockázat alapú felülvizsgálati és karbantartási stratégia alkalmazása a MOL Rt.-nél megvalósuló Statikus Készülékek Állapot-felügyeleti Rendszerének kialakításában II. rész: a rendszer felülvizsgálati

Részletesebben

A forgácsolás alapjai

A forgácsolás alapjai A forgácsolás alapjai Dr. Igaz Jenő: Forgácsoló megmunkálás II/1 1-43. oldal és 73-98. oldal FONTOS! KÉREM, NE FELEDJÉK, HOGY A PowerPoint ELŐADÁS VÁZLAT NEM HELYETTESÍTI, CSAK ÖSSZEFOGLALJA, HELYENKÉNT

Részletesebben

Informatika a valós világban: a számítógépek és környezetünk kapcsolódási lehetőségei

Informatika a valós világban: a számítógépek és környezetünk kapcsolódási lehetőségei Informatika a valós világban: a számítógépek és környezetünk kapcsolódási lehetőségei Dr. Gingl Zoltán SZTE, Kísérleti Fizikai Tanszék Szeged, 2000 Február e-mail : gingl@physx.u-szeged.hu 1 Az ember kapcsolata

Részletesebben

International GTE Conference MANUFACTURING 2012. 14-16 November, 2012 Budapest, Hungary. Ákos György*, Bogár István**, Bánki Zsolt*, Báthor Miklós*,

International GTE Conference MANUFACTURING 2012. 14-16 November, 2012 Budapest, Hungary. Ákos György*, Bogár István**, Bánki Zsolt*, Báthor Miklós*, International GTE Conference MANUFACTURING 2012 14-16 November, 2012 Budapest, Hungary MÉRŐGÉP FEJLESZTÉSE HENGERES MUNKADARABOK MÉRETELLENŐRZÉSÉRE Ákos György*, Bogár István**, Bánki Zsolt*, Báthor Miklós*,

Részletesebben

MINTA Írásbeli Záróvizsga Mechatronikai mérnök MSc. Debrecen,

MINTA Írásbeli Záróvizsga Mechatronikai mérnök MSc. Debrecen, MINTA Írásbeli Záróvizsga Mechatronikai mérnök MSc Debrecen, 2017. 01. 03. Név: Neptun kód: Megjegyzések: A feladatok megoldásánál használja a géprajz szabályait, valamint a szabványos áramköri elemeket.

Részletesebben

Bevezetés a kvantum informatikába és kommunikációba Féléves házi feladat (2013/2014. tavasz)

Bevezetés a kvantum informatikába és kommunikációba Féléves házi feladat (2013/2014. tavasz) Bevezetés a kvantum informatikába és kommunikációba Féléves házi feladat (2013/2014. tavasz) A házi feladatokkal kapcsolatos követelményekről Kapcsolódó határidők: választás: 6. oktatási hét csütörtöki

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Rubin SPIRIT TEST. Rubin firmware-ek és hardverek tesztelése esettanulmány V1.0. Készítette: Hajnali Krisztián Jóváhagyta: Varga József

Rubin SPIRIT TEST. Rubin firmware-ek és hardverek tesztelése esettanulmány V1.0. Készítette: Hajnali Krisztián Jóváhagyta: Varga József Rubin firmware-ek és hardverek tesztelése esettanulmány V1.0 Készítette: Hajnali Krisztián Jóváhagyta: Varga József Rubin Informatikai Zrt. 1149 Budapest, Egressy út 17-21. telefon: +361 469 4020; fax:

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT TÉMÁK 2013 tavasz

SZAKDOLGOZAT TÉMÁK 2013 tavasz 1 SZAKDOLGOZAT TÉMÁK 2013 tavasz NAPPALI TAGOZAT 1. Többcsatornás képfelbontási mód alkalmazásának lehetőségei a nyomdatermékek hozzáadott értékének növelésében Dr. Novotny Erzsébet c. egyetemi docens

Részletesebben

Tudományos Diákköri Konferencia 2008. POLIMERTECHNIKA SZEKCIÓ

Tudományos Diákköri Konferencia 2008. POLIMERTECHNIKA SZEKCIÓ POLIMERTECHNIKA SZEKCIÓ Helyszín: Polimertechnika Tanszék Laboratórium Kezdési időpont: 2008. november 19. 8 30 Elnök: Dr. Vas László Mihály egyetemi docens Titkár: Gombos Zoltán PhD hallgató Tagok: László

Részletesebben

XXXIX. TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIÁJÁRA

XXXIX. TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIÁJÁRA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS MEZŐGAZDASÁGI KARÁNAK TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TANÁCSA tisztelettel meghívja Önt a XXXIX. TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIÁJÁRA A konferencia időpontja: 2011. december 07. (szerda)

Részletesebben

Szivattyús tározós erőmű modell a BMF KVK Villamosenergetikai Intézetében

Szivattyús tározós erőmű modell a BMF KVK Villamosenergetikai Intézetében Szivattyús tározós erőmű modell a BMF KVK Villamosenergetikai Intézetében Dr. Kádár Péter BMF KVK Villamosenergetikai Intézet kadar.peter@kvk.bmf.hu Kulcsszavak: Szivattyús energiatárolás, Pelton turbina

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

SZIMULÁCIÓ ÉS MODELLEZÉS AZ ANSYS ALKALMAZÁSÁVAL

SZIMULÁCIÓ ÉS MODELLEZÉS AZ ANSYS ALKALMAZÁSÁVAL SZIMULÁCIÓ ÉS MODELLEZÉS AZ ANSYS ALKALMAZÁSÁVAL MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA KONFERENCIA 2010 GÁBOR DÉNES FŐISKOLA CSUKA ANTAL TARTALOM A KÍSÉRLET ÉS MÉRÉS JELENTŐSÉGE A MÉRNÖKI GYAKORLATBAN, MECHANIKAI FESZÜLTSÉG

Részletesebben

Mérés és modellezés 1

Mérés és modellezés 1 Mérés és modellezés 1 Mérés és modellezés A mérnöki tevékenység alapeleme a mérés. A mérés célja valamely jelenség megismerése, vizsgálata. A mérés tervszerűen végzett tevékenység: azaz rögzíteni kell

Részletesebben

A MATEMATIKAI SZOFTVEREK ALKALMAZÁSI KÉSZSÉGÉT, VALAMINT A TÉRSZEMLÉLETET FEJLESZTŐ TANANYAGOK KIDOLGOZÁSA A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KARÁN

A MATEMATIKAI SZOFTVEREK ALKALMAZÁSI KÉSZSÉGÉT, VALAMINT A TÉRSZEMLÉLETET FEJLESZTŐ TANANYAGOK KIDOLGOZÁSA A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KARÁN A MATEMATIKAI SZOFTVEREK ALKALMAZÁSI KÉSZSÉGÉT, VALAMINT A TÉRSZEMLÉLETET FEJLESZTŐ TANANYAGOK KIDOLGOZÁSA A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KARÁN Dr. Kocsis Imre DE Műszaki Kar Dr. Papp Ildikó DE Informatikai

Részletesebben

Méréselmélet MI BSc 1

Méréselmélet MI BSc 1 Mérés és s modellezés 2008.02.15. 1 Méréselmélet - bevezetés a mérnöki problémamegoldás menete 1. A probléma kitűzése 2. A hipotézis felállítása 3. Kísérlettervezés 4. Megfigyelések elvégzése 5. Adatok

Részletesebben

Világos?! (Nem csak) egy természettudományos projekt története. Jánossy Zsolt Gödöllői Török Ignác Gimnázium IPET

Világos?! (Nem csak) egy természettudományos projekt története. Jánossy Zsolt Gödöllői Török Ignác Gimnázium IPET Világos?! (Nem csak) egy természettudományos projekt története Jánossy Zsolt Gödöllői Török Ignác Gimnázium IPET 60. Országos Fizikatanári Ankét és Eszközbemutató 2017. március 15-18. A projekt születése

Részletesebben

Megújuló energiaforrások

Megújuló energiaforrások Megújuló energiaforrások Energiatárolási módok Marcsa Dániel Széchenyi István Egyetem Automatizálási Tanszék 2015 tavaszi szemeszter Energiatárolók 1) Akkumulátorok: ólom-savas 2) Akkumulátorok: lítium-ion

Részletesebben

A gyártási rendszerek áttekintése

A gyártási rendszerek áttekintése SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM GYŐR Gyártócellák (NGB_AJ018_1) A gyártási rendszerek áttekintése Bevezetés A tantárgy célja A gyártócellák c. tárgy átfogóan foglalkozik a gyártás automatizálás eszközeivel, ezen

Részletesebben

T E R M É K T Á J É K O Z TAT Ó

T E R M É K T Á J É K O Z TAT Ó T E R M É K T Á J É K O Z TAT Ó ÚJ!!! SeCorr 08 korrrelátor A legújabb DSP technikával ellátott számítógépes támogatással rendelkező korrelátor a hibahelyek megtalálásához. 1 MI A KORRELÁCIÓ? A korreláció

Részletesebben

Villamosenergetikai Intézet Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Tantárgy neve és kódja: Energiagazdálkodás KVEEG11ONC Kreditérték: 6

Villamosenergetikai Intézet Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Tantárgy neve és kódja: Energiagazdálkodás KVEEG11ONC Kreditérték: 6 Óbudai Egyetem Villamosenergetikai Intézet Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Tantárgy neve és kódja: Energiagazdálkodás KVEEGONC Kreditérték: 6 nappali 6. félév Szakok melyeken a tárgyat oktatják: Villamosmérnöki

Részletesebben

Elektronikus kereskedelem

Elektronikus kereskedelem Elektronikus kereskedelem (m-kereskedelem) A jelen és közeljövő mobil információs technológiái és kereskedelmi alkalmazásai http://uni-obuda.hu/sers/kutor/ EK-2/17/1 Mobil elektronikus kereskedelem m-kereskedem

Részletesebben

TÉRINFORMATIKA II. Dr. Kulcsár Balázs Ph.D. adjunktus. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék

TÉRINFORMATIKA II. Dr. Kulcsár Balázs Ph.D. adjunktus. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék TÉRINFORMATIKA II. Dr. Kulcsár Balázs Ph.D. adjunktus Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék MÁSODLAGOS ADATNYERÉSI ELJÁRÁSOK Meglévő (analóg) térképek manuális digitalizálása 1 A meglévő

Részletesebben

Gingl Zoltán, Szeged, 2015. 2015.09.29. 19:14 Elektronika - Alapok

Gingl Zoltán, Szeged, 2015. 2015.09.29. 19:14 Elektronika - Alapok Gingl Zoltán, Szeged, 2015. 1 2 Az előadás diasora (előre elérhető a teljes anyag, fejlesztések mindig történnek) Könyv: Török Miklós jegyzet Tiezte, Schenk, könyv interneten elérhető anyagok Laborjegyzet,

Részletesebben

A jövő iskolája. Dr. Magyar Bálint. Oktatási miniszter. 2004. április 16. www.om.hu 1

A jövő iskolája. Dr. Magyar Bálint. Oktatási miniszter. 2004. április 16. www.om.hu 1 A jövő iskolája Dr. Magyar Bálint Oktatási miniszter 2004. április 16. www.om.hu 1 Gyorsuló idő 5 évente a létező szakmák 5%-a kicserélődik Az infokommunikációs technológiai ismeretek nélkül űzhető szakmák

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 35 52 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

Andó Mátyás Felületi érdesség matyi.misi.eu. Felületi érdesség. 1. ábra. Felületi érdességi jelek

Andó Mátyás Felületi érdesség matyi.misi.eu. Felületi érdesség. 1. ábra. Felületi érdességi jelek 1. Felületi érdesség használata Felületi érdesség A műszaki rajzokon a geometria méretek tűrése mellett a felületeket is jellemzik. A felületek jellemzésére leginkább a felületi érdességet használják.

Részletesebben

Kommunikáció az EuroProt-IED multifunkcionális készülékekkel

Kommunikáció az EuroProt-IED multifunkcionális készülékekkel Kommunikáció az EuroProt-IED multifunkcionális készülékekkel A Protecta intelligens EuroProt készülékei a védelem-technika és a mikroprocesszoros technológia fejlődésével párhuzamosan követik a kommunikációs

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium // OKJ: Elektronikai technikus szakképesítés.

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium // OKJ: Elektronikai technikus szakképesítés. 1 rész 090006 090006/1gy nap nap nap 4. nap 5. nap 6. nap tevékenység 2014.05.13 2014.06.11 2014.06.12 Internetről szakmai dokumentumok letöltése, belőle prezentáció készítése VIZSGAREND A vizsgaszervező

Részletesebben

R5 kutatási feladatok és várható eredmények. RFID future R Király Roland - Eger, EKF TTK MatInf

R5 kutatási feladatok és várható eredmények. RFID future R Király Roland - Eger, EKF TTK MatInf R5 kutatási feladatok és várható eredmények RFID future R5 2013.06.17 Király Roland - Eger, EKF TTK MatInf RFID future R5 RFID future - tervezett kutatási feladatok R5 feladatok és várható eredmények Résztevékenységek

Részletesebben

A Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program bemutatása

A Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program bemutatása A Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program bemutatása Dr. Bakonyi Péter és Dr. Sallai Gyula Jövő Internet Kutatáskoordinációs Központ Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Budapest, 2013. június

Részletesebben

3D - geometriai modellezés, alakzatrekonstrukció, nyomtatás

3D - geometriai modellezés, alakzatrekonstrukció, nyomtatás 3D - geometriai modellezés, alakzatrekonstrukció, nyomtatás 15. Digitális Alakzatrekonstrukció Méréstechnológia, Ponthalmazok regisztrációja http://cg.iit.bme.hu/portal/node/312 https://www.vik.bme.hu/kepzes/targyak/viiiav54

Részletesebben

Kategória Összeg Búr Márton A Sik Tamás Dávid A Balangó Dávid B Barta Ágnes B Cseppentő Lajos B Gönczi Tamás B 50000

Kategória Összeg Búr Márton A Sik Tamás Dávid A Balangó Dávid B Barta Ágnes B Cseppentő Lajos B Gönczi Tamás B 50000 Név Kategória Összeg Búr Márton A 70000 Sik Tamás Dávid A 70000 Balangó Dávid B 50000 Barta Ágnes B 50000 Cseppentő Lajos B 50000 Gönczi Tamás B 50000 Hackel Kristóf B 50000 Nagy Ákos B 50000 Nagy Dániel

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

Az ömlesztő hegesztési eljárások típusai, jellemzése A fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés elve, szabványos jelölése, a hegesztés alapfogalmai

Az ömlesztő hegesztési eljárások típusai, jellemzése A fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés elve, szabványos jelölése, a hegesztés alapfogalmai 1. Beszéljen arról, hogy milyen feladatok elvégzéséhez választaná a fogyóelektródás védőgázas ívhegesztést, és hogyan veszi figyelembe az acélok egyik fontos technológiai tulajdonságát, a hegeszthetőséget!

Részletesebben

Jelenünkben a jövőnk...

Jelenünkben a jövőnk... Sedulitas-Pro Kft. Szeged, 2013. január 23. Nemes Péter Ügyvezető Rónai Attila Járműtervező Motto: Kis cég, nagy lehetőségekkel, komoly munkákkal. A múlt és a jövő: Jó alapok: Villamos- és gépész mérnökök

Részletesebben

Tudományos Diákköri Konferencia. Neumann János Informatikai Kar

Tudományos Diákköri Konferencia. Neumann János Informatikai Kar Tudományos Diákköri Konferencia Neumann János Informatikai Kar Ünnepélyes megnyitó: F06. előadó 2012. november15. 13 30 Megnyitja: Dr. Nádai László dékán Szekció ülések: Informatika alkalmazások I. szekció

Részletesebben

Dr. Kiss Bálint, Takács Tibor, Dr. Vámos Gábor BME. Gombás Zsolt Béla, Péter Gábor Mihály, Szűcs Ferenc, Veisz Imre E.ON

Dr. Kiss Bálint, Takács Tibor, Dr. Vámos Gábor BME. Gombás Zsolt Béla, Péter Gábor Mihály, Szűcs Ferenc, Veisz Imre E.ON Direkt és indirekt vezérlési lehetőségek megoldása a smart meteringben, T-görbe elemzési és ellenőrzési algoritmusok Dr. Kiss Bálint, Takács Tibor, Dr. Vámos Gábor BME Gombás Zsolt Béla, Péter Gábor Mihály,

Részletesebben

IoT alapú mezőgazdasági adatgyűjtő prototípus fejlesztési tapasztalatok

IoT alapú mezőgazdasági adatgyűjtő prototípus fejlesztési tapasztalatok IoT alapú mezőgazdasági adatgyűjtő prototípus fejlesztési tapasztalatok 2016.05.19. Szilágyi Róbert Tóth Mihály Debreceni Egyetem Az IoT Eszközök és más fizikai objektumok elektronikával, vezérléssel,

Részletesebben

Mérés és modellezés Méréstechnika VM, GM, MM 1

Mérés és modellezés Méréstechnika VM, GM, MM 1 Mérés és modellezés 2008.02.04. 1 Mérés és modellezés A mérnöki tevékenység alapeleme a mérés. A mérés célja valamely jelenség megismerése, vizsgálata. A mérés tervszerűen végzett tevékenység: azaz rögzíteni

Részletesebben

Megújuló energiaforrásokkal működő termék vizsgálatok a TÜV Rheinlandnál

Megújuló energiaforrásokkal működő termék vizsgálatok a TÜV Rheinlandnál Megújuló energiaforrásokkal működő termék vizsgálatok a TÜV Rheinlandnál Zsákai Zoltán osztályvezető TÜV Rheinland InterCert Kft. Energia Kompetencia Központ 1 Energia Kompetencia Központ gazdasági szereplőknek

Részletesebben

11. Egy Y alakú gumikötél egyik ága 20 cm, másik ága 50 cm. A két ág végeit azonos, f = 4 Hz

11. Egy Y alakú gumikötél egyik ága 20 cm, másik ága 50 cm. A két ág végeit azonos, f = 4 Hz Hullámok tesztek 1. Melyik állítás nem igaz a mechanikai hullámok körében? a) Transzverzális hullám esetén a részecskék rezgésének iránya merőleges a hullámterjedés irányára. b) Csak a transzverzális hullám

Részletesebben

Ütközések vizsgálatához alkalmazható számítási eljárások

Ütközések vizsgálatához alkalmazható számítási eljárások Ütközések vizsgálatához alkalmazható számítási eljárások Az eljárások a kiindulási adatoktól és a számítás menetétől függően két csoportba sorolhatók. Az egyik a visszafelé történő számítások csoportja,

Részletesebben

Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Kar

Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Kar Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Kar Automatika Szekció Elnök: Dr. fehér György igazgató Tag: Mersich Ivánné Dr. docens Titkár: Leiner József hallgató I. Mózer Viktor Németh Gábor Srej Balázs Otthonautomatizálás

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

Életében először fog kipróbálni egy hallókészüléket?

Életében először fog kipróbálni egy hallókészüléket? A HALLÓKÉSZÜLÉKEK Életében először fog kipróbálni egy hallókészüléket? A hallókészülékeknek köszönhetően könynyebbé és kényelmesebbé válik a hallás. A legtöbb hangot jobban fogja hallani, a beszédet pedig

Részletesebben

Kahr Csaba ügyvezető igazgató dr. Bánhelyi Balázs egyetemi adjunktus

Kahr Csaba ügyvezető igazgató dr. Bánhelyi Balázs egyetemi adjunktus Kahr Csaba ügyvezető igazgató dr. Bánhelyi Balázs egyetemi adjunktus 3. oldal Kahr Csaba ügyvezető igazgató 4. oldal Döntéstámogató, optimalizáló rendszerfelügyelet kifejlesztése a légkezelő és hűtéstechnikai

Részletesebben

Szárítás kemence Futura

Szárítás kemence Futura Szárítás kemence Futura Futura, a nemzetközi innovációs díjat Futura egy univerzális szárító gép, fa és egyéb biomassza-alapanyag. Egyesíti az innovatív technikai megoldások alapján, 19-26 szabadalmazott

Részletesebben

8. FELADAT: AUTOMATIKUS IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK

8. FELADAT: AUTOMATIKUS IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK 8. FELADAT: AUTOMATIKUS IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK Felelős: -dr. dr. Fekete András, BKÁE, ÉTK, Fizika - Automatika Tanszék, Budapest - dr. Földesi István, Kovács László, FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet,

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Elektromos gép- és készülékszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

Logisztikai szimulációs módszerek

Logisztikai szimulációs módszerek Üzemszervezés Logisztikai szimulációs módszerek Dr. Juhász János Integrált, rugalmas gyártórendszerek tervezésénél használatos szimulációs módszerek A sztochasztikus külső-belső tényezőknek kitett folyamatok

Részletesebben

Benapozásvédelmi eszközök komplex jellemzése

Benapozásvédelmi eszközök komplex jellemzése Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Építészmérnöki Kar, Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék, 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K.II.31. Benapozásvédelmi eszközök komplex jellemzése

Részletesebben

Intelligens biztonsági megoldások. Távfelügyelet

Intelligens biztonsági megoldások. Távfelügyelet Intelligens biztonsági megoldások A riasztást fogadó távfelügyeleti központok felelősek a felügyelt helyszínekről érkező információ hatékony feldolgozásáért, és a bejövő eseményekhez tartozó azonnali intézkedésekért.

Részletesebben

Jankovits Hidraulika Kft. Alapítva: 1992.

Jankovits Hidraulika Kft. Alapítva: 1992. Jankovits Hidraulika Kft. Alapítva: 1992. A cég története 1992. cégalapítás (működése 100 m 2 -es garázsépületben) 1995. KFT-vé alakulás 1996. kapcsolatfelvétel a Vickers-szel 1996. több telephely (forgácsoló

Részletesebben

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR 30 MB DOMBORA SÁNDOR BEVEZETÉS (INFORMATIKA, INFORMATIAKI FÜGGŐSÉG, INFORMATIKAI PROJEKTEK, MÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI FELADATOK TALÁKOZÁSA, TECHNOLÓGIÁK) 2016. 09. 17. MMK- Informatikai

Részletesebben

Az irányítástechnika alapfogalmai. 2008.02.15. Irányítástechnika MI BSc 1

Az irányítástechnika alapfogalmai. 2008.02.15. Irányítástechnika MI BSc 1 Az irányítástechnika alapfogalmai 2008.02.15. 1 Irányítás fogalma irányítástechnika: önműködő irányítás törvényeivel és gyakorlati megvalósításával foglakozó műszaki tudomány irányítás: olyan művelet,

Részletesebben

Ipari jelölő lézergépek alkalmazása a gyógyszer- és elektronikai iparban

Ipari jelölő lézergépek alkalmazása a gyógyszer- és elektronikai iparban Gyártás 08 konferenciára 2008. november 6-7. Ipari jelölő lézergépek alkalmazása a gyógyszer- és elektronikai iparban Szerző: Varga Bernadett, okl. gépészmérnök, III. PhD hallgató a BME VIK ET Tanszékén

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai 1.1. Program megnevezése Elektronikai alkalmazások a korszerű gépjárművekben 1.2.. A modul sorszáma 3 1.3. A modul megnevezése

Részletesebben

AIRPOL PRM frekvenciaváltós csavarkompresszorok. Airpol PRM frekvenciaváltós csavarkompresszorok

AIRPOL PRM frekvenciaváltós csavarkompresszorok. Airpol PRM frekvenciaváltós csavarkompresszorok Airpol PRM frekvenciaváltós csavarkompresszorok Az Airpol PRM frekvenciaváltós csavarkompresszorok változtatható sebességű meghajtással rendelkeznek 50-100%-ig. Ha a sűrített levegő fogyasztás kevesebb,

Részletesebben

NAPELEMEK KÖRNYEZETI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA AZ ÉLETCIKLUS ELEMZÉS SEGÍTSÉGÉVEL. Darvas Katalin

NAPELEMEK KÖRNYEZETI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA AZ ÉLETCIKLUS ELEMZÉS SEGÍTSÉGÉVEL. Darvas Katalin NAPELEMEK KÖRNYEZETI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA AZ ÉLETCIKLUS ELEMZÉS SEGÍTSÉGÉVEL Darvas Katalin AZ ÉLETCIKLUS ELEMZÉS Egy termék, folyamat vagy szolgáltatás környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatára használt

Részletesebben

Hogyan lehet otthonunk Smart Home?

Hogyan lehet otthonunk Smart Home? VII. Energetikai Konferencia 2012 Budapest, 2012. november 13. Hogyan lehet otthonunk Smart Home? Haddad Richárd Prolan Smart Energy haddad.richard@prolan.hu 1. Bevezetés Egy ország fejlettségi szintje

Részletesebben

FELHÍVÁS a XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Informatika Tudományi Szekciójában való részvételre

FELHÍVÁS a XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Informatika Tudományi Szekciójában való részvételre FELHÍVÁS a XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Informatika Tudományi Szekciójában való részvételre A rendezvény helyszíne: Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Kar Informatikai Intézet Cím: 3515

Részletesebben

TM Fékezés és állomás vezérlő modul

TM Fékezés és állomás vezérlő modul TM-22272 Fékezés és állomás vezérlő modul Használati útmutató 2012 BioDigit Ltd. Minden jog fenntartva. A dokumentum sokszorosítása, tartalmának közzététele bármilyen formában, beleértve az elektronikai

Részletesebben

TORKEL 840 / 860 Akkumulátor terhelőegységek

TORKEL 840 / 860 Akkumulátor terhelőegységek TORKEL 840 / 860 Akkumulátor terhelőegységek Az erőművekben és transzformátor alállomásokon lévő akkumulátortelepeknek hálózat kiesés esetén készenléti energiát kell szolgáltatniuk. Sajnálatos módon az

Részletesebben

Időtartam Tanársegéd, adjunktus, főiskolai docens, egyetemi docens. önálló nyelvhasználó. önálló nyelvhasználó

Időtartam Tanársegéd, adjunktus, főiskolai docens, egyetemi docens. önálló nyelvhasználó. önálló nyelvhasználó Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) VARGA ZOLTÁN Cím(ek) 9083 Écs Kossuth 47. Telefonszám(ok) Munkahelyi (9:00 16:00): 96 613564 Fax(ok) E-mail(ek) 96 613677 (munkahelyi) vargaz.sze@gmail.com

Részletesebben

SYS700-PLM Power Line Monitor modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család

SYS700-PLM Power Line Monitor modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család DDC rendszerelemek, DIALOG-III család KIVITEL ALKALMAZÁS A az energiaellátás minőségi jellemzőinek mérésére szolgáló szabadon programozható készülék. Épületfelügyeleti rendszerben (BMS), valamint önállóan

Részletesebben

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem Környezetbarát energia technológiák fejlődési kilátásai Óbudai Egyetem 1 Bevezetés Az emberiség hosszú távú kihívásaira a környezetbarát technológiák fejlődése adhat megoldást: A CO 2 kibocsátás csökkentésével,

Részletesebben

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Informatikai stratégia Tata, 2011. Informatikai stratégia - 2 - Tartalom 1. Számítógépes hálózatok... - 3-2. Internet kapcsolat... - 3-3. Interaktív

Részletesebben

Összeállította Horváth László egyetemi tanár

Összeállította Horváth László egyetemi tanár Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar Intelligens Mérnöki Rendszerek Intézet Intelligens Mérnöki Rendszerek Szakirány a Mérnök informatikus alapszakon Összeállította Horváth László Budapest, 2011

Részletesebben

Városi tömegközlekedés és utastájékoztatás szoftver támogatása

Városi tömegközlekedés és utastájékoztatás szoftver támogatása Városi tömegközlekedés és utastájékoztatás szoftver támogatása 1. Általános célkitűzések: A kisvárosi helyi tömegközlekedés igényeit maximálisan kielégítő hardver és szoftver környezet létrehozása. A struktúra

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Matematika és Informatika 1.3 Intézet Magyar Matematika és Informatika 1.4 Szakterület

Részletesebben

"A tízezer mérföldes utazás is egyetlen lépéssel kezdődik."

A tízezer mérföldes utazás is egyetlen lépéssel kezdődik. "A tízezert mérföldes utazás is egyetlen lépéssel kezdődik dik." A BINB INSYS Előadók: Kornafeld Ádám SYS PROJEKT Ádám MTA SZTAKI kadam@sztaki.hu Kovács Attila ELTE IK attila@compalg.inf.elte.hu Társszerzők:

Részletesebben

Anyagvizsgálati módszerek

Anyagvizsgálati módszerek Anyagvizsgáló és Állapotellenőrző Laboratórium Atomerőművi anyagvizsgálatok Az akusztikus emisszió vizsgálata a műszaki diagnosztikában Anyagvizsgálati módszerek Roncsolásos metallográfia, kémia, szakító,

Részletesebben

Transzformátor rezgés mérés. A BME Villamos Energetika Tanszéken

Transzformátor rezgés mérés. A BME Villamos Energetika Tanszéken Transzformátor rezgés mérés A BME Villamos Energetika Tanszéken A valóság egyszerűsítése, modellezés. A mérés tervszerűen végrehajtott tevékenység, ezért a bonyolult valóságos rendszert először egyszerűsítik.

Részletesebben

A/D és D/A konverterek vezérlése számítógéppel

A/D és D/A konverterek vezérlése számítógéppel 11. Laboratóriumi gyakorlat A/D és D/A konverterek vezérlése számítógéppel 1. A gyakorlat célja: Az ADC0804 és a DAC08 konverterek ismertetése, bekötése, néhány felhasználási lehetőség tanulmányozása,

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Építészmérnöki Kar. Világítástechnika. Mesterséges világítás. Szabó Gergely

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Építészmérnöki Kar. Világítástechnika. Mesterséges világítás. Szabó Gergely Építészmérnöki Kar Világítástechnika Mesterséges világítás Szabó Gergely Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék Világítástechnika Mesterséges világítás 2 1 Felkészülést segítő szakirodalom: Majoros

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA PROGRAMFÜZET XXXI. Tudományos Diákköri Konferencia Budapest, 2006. november 23., 30. Felelős kiadó: Dr. Rudas Imre a BMF rektora Munkaszám: 49/2006 Készült 600 példányban a BMF

Részletesebben

Enabling and Capitalising of Urban Technologies

Enabling and Capitalising of Urban Technologies PILOT TEVÉKENYSÉG Pilot tevékenység neve Laborok megvalósítása a Pinkafeld Campuson Projektirányító / Projekt partner Burgenland GmbH Főiskola Motiváció és Célok / Célcsoport A legjelentősebb villamos

Részletesebben

ÁRAMKÖRÖK SZIMULÁCIÓJA

ÁRAMKÖRÖK SZIMULÁCIÓJA ÁRAMKÖRÖK SZIMULÁCIÓJA Az áramkörök szimulációja révén betekintést nyerünk azok működésébe. Meg tudjuk határozni az áramkörök válaszát különböző gerjesztésekre, különböző üzemmódokra. Végezhetők analóg

Részletesebben

Győr, az elektromos autók mintavárosa

Győr, az elektromos autók mintavárosa Hibrid és elektromos járművek fejlesztését megalapozó kutatások TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV- 2012-0012 Smarter Transport Kooperatív közlekedési rendszerek infokommunikációs támogatása TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-

Részletesebben

Az alakítással bevitt energia hatása az ausztenit átalakulási hőmérsékletére

Az alakítással bevitt energia hatása az ausztenit átalakulási hőmérsékletére Az alakítással bevitt energia hatása az ausztenit átalakulási hőmérsékletére Csepeli Zsolt Bereczki Péter Kardos Ibolya Verő Balázs Workshop Miskolc, 2013.09.06. Előadás vázlata Bevezetés Vizsgálat célja,

Részletesebben

ALTERNATÍV ENERGIÁK KOMPLEX FELHASZNÁLÁSA. Dr. Lőrincz Sándor ügyvezető igazgató

ALTERNATÍV ENERGIÁK KOMPLEX FELHASZNÁLÁSA. Dr. Lőrincz Sándor ügyvezető igazgató Magyar műszaki Értelmiség Napja ALTERNATÍV ENERGIÁK KOMPLEX FELHASZNÁLÁSA Dr. Lőrincz Sándor ügyvezető igazgató Előzmények a MTESZ sokoldalú jelenléte a régió kutatásifejlesztési feladataiban széleskörű

Részletesebben

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérés megnevezése: Potenciométerek, huzalellenállások és ellenállás-hőmérők felépítésének és működésének gyakorlati vizsgálata

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérés megnevezése: Potenciométerek, huzalellenállások és ellenállás-hőmérők felépítésének és működésének gyakorlati vizsgálata MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV A mérés megnevezése: Potenciométerek, huzalellenállások és ellenállás-hőmérők felépítésének és működésének gyakorlati vizsgálata A mérés helye: Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium

Részletesebben

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok. Mûveleti erõsítõk egyenáramú jellemzése és alkalmazásai. Elmélet Az erõsítõ fogalmát valamint az integrált mûveleti erõsítõk szerkezetét és viselkedését

Részletesebben

A gyártástervezés modelljei. Dr. Mikó Balázs

A gyártástervezés modelljei. Dr. Mikó Balázs Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet ermelési folyamatok II. A gyártástervezés modelljei Dr. Mikó Balázs miko.balazs@bgk.uni-obuda.hu

Részletesebben

Csoportos üzenetszórás optimalizálása klaszter rendszerekben

Csoportos üzenetszórás optimalizálása klaszter rendszerekben Csoportos üzenetszórás optimalizálása klaszter rendszerekben Készítette: Juhász Sándor Csikvári András Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Automatizálási

Részletesebben

Aktuális kutatási trendek a villamos energetikában

Aktuális kutatási trendek a villamos energetikában Aktuális kutatási trendek a villamos energetikában Prof. Dr. Krómer István 1 Tartalom - Bevezető megjegyzések - Általános tendenciák - Fő fejlesztési területek villamos energia termelés megújuló energiaforrások

Részletesebben

Informatika szóbeli vizsga témakörök

Informatika szóbeli vizsga témakörök KECSKEMÉTI MŰSZAKI SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6000 Kecskemét, Szolnoki út 31., Telefon: 76/480-744, Fax: 487-928 KANDÓ KÁLMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA 6000 Kecskemét, Bethlen

Részletesebben

elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN

elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN Vörös Miklós Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Távoktatási Koordinációs Központ AKI MA HOMOKBA DUGJA A FEJÉT, HOLNAP CSIKORGATJA

Részletesebben

tervezési szempontok (igénybevétel, feszültségeloszlás,

tervezési szempontok (igénybevétel, feszültségeloszlás, Elhasználódási és korróziós folyamatok Bagi István BME MTAT Biofunkcionalitás Az élő emberi szervezettel való kölcsönhatás biokompatibilitás (gyulladás, csontfelszívódás, metallózis) aktív biológiai környezet

Részletesebben