Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam es tanév 2. félév programjai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam. 2011-2012-es tanév 2. félév programjai"

Átírás

1 Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: Fax: Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u ,Tel., Fax:: Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam es tanév 2. félév programjai 1

2 Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány programtervezete 2011/2012-es tanév 2. félév Tanévnyitó értekezlet Regisztrációs nap Első tanítási nap Szorgalmi időszak Tavaszi szünet Vizsgaidőszak Záróvizsga időszak Nappali tagozaton elmélet és szakmai Elmélet és nyelv Gyakorlat gyakorlat Ápolás és betegellátás szak ápoló szakirány I. évfolyam Ápolás és betegellátás szak ápoló szakirány II. évfolyam Ápolás és betegellátás szak ápoló szakirány III. évfolyam Levelező tagozaton konzultáció és szakmai gyakorlat Konzultáció Szakmai gyakorlat Ápolás és betegellátás szak ápoló szakirány Gyula I. évfolyam Ápolás és betegellátás szak ápoló szakirány Jászberény I. évfolyam Ápolás és betegellátás szak ápoló szakirány II. évfolyam Ápolás és betegellátás szak ápoló szakirány III. évfolyam (konzultáció Gyulán) Ápolás és betegellátás szak ápoló szakirány IV. évfolyam Egyéni időpontokban. - 2

3 Szakdolgozat beadási határidők záróvizsgára jelentkezőknek Szakdolgozat beadása: - a konzulensnek - a Tanulmányi Osztályra Ápolás és betegellátás szak ápoló szakirány Szakdolgozat védése Záróvizsga írásbeli Záróvizsga gyakorlat Záróvizsga szóbeli Diplomaátadó ünnepség G y u l a, február 1. Dr. Fodor Lajos egyetemi tanár mb. intézetigazgató 3

4 Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány, levelező tagozat kredit alapú mintatanterve 4. szemeszter ak Mikrobiológia- közegészségtanjárványtan III. Belgyógyászat és szakápolástana II. Belgyógyászati klinikai ápolás II. Sebészet és szakápolástana II. Sebészeti klinikai ápolás II. i kód EAPBMJ443EN EAPBBE444EN EAPBBE434EN EAPBSE444EN EAPBSE434EN Nappali tagozat Levelező tagozat i ea. gy. kr. ea. gy. kr. kód EAPBMJ443EL EAPBBE444EL EAPBBE434EL EAPBSE444EL EAPBSE434EL Értékelés K Sz Gyj Sz Gyj felelős/oktató Dr. Megyeri Valéria Dr. Várkonyi Tibor (levelező) Dr. Katona András (nappali) Patkás Istvánné (szakápolástan) Dr. Párduczné Szöllősi Andrea 3 fő szakoktató X 180 óra (6 csop.x 30 óra gyakorlat) Dr. Dósa Gábor Raskovicsné Csernus Mariann (szakápolástan) Dr. Párduczné Szöllősi Andrea 3 fő szakoktató X 180 óra (6 csop.x 30 óra gyakorlat) Pedagógia EAPBPD443HN EAPBPD443HL Gyj Dr. Beke Szilvia Gyógyszertan II. EAPCGY412EN EAPCGY412EL K Dr. Fodor Lajos Kutatásmódszertan I. EAPCKU412EN EDOCKU412EL Gyj Dr. Dankó Miklós Pszichológia IV. (Ápoláspszichológia) Idegen nyelv IV. EAPBPS412EN EAPBID420EN EAPBPS412EL K - Gyj Balda György Informatika IV. EAPBIN422HN EAPBIN422HL Gyj Borbola Gábor Bozóné Dubla Éva (angol) Gábor Gabriella (angol) Hegedűs Krisztina (angol) Bordásné Jánszki Ildikó (német) 4

5 neve: Mikrobiológia-közegészségtanjárványtan III. EAPBMJ443EN EAPBMJ443EL felelős neve: felelős beosztása: Dr. Megyeri Valéria címzetes főiskolai docens tagozat megnevezése jellege szakonként Ea.+gyak. óraszáma Összes óraszám Számonkérés módja Kreditpont Levelező B K 3 Nappali B K 3 Mikrobiológia-közegészségtan-járványtan II. tantárgy követelményeinek teljesítése. Rendszeres óralátogatás, egy zárthelyi dolgozat eredményes teljesítése. Legalább elégséges kollokviumi jegy megszerzése. i cél: A hallgatói igény felkeltése az egészségügy veszélyes üzem jellegére. i tartalom: A nozokomiális fertőzések definiciói, a survaillence során alkalmazandó módszerek. - A nozokomiális fertőzések definiciói, a surveillance során alkalmazandó módszerek. - Nemzeti Nozokomiális Surveillance rendszer: EFRIR-NNSR Eurosurveillance. - Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzése. - A kézhigiene gyakorlata az egészségügyi és ápolást végző szociális szolgáltatásokban. - Betegellátás során a vérrel és testváladékkal terjedő vírusfertőzések megelőzése. - Methicillin/Oxacillin rezisztens Staphylococcus aureus fertőzések megelőzése. - Egészségügyi intézetekben előforduló Noro/Calicivírus járványok sajátosságai, megelőzésük/felszámolásukhoz szükséges intézkedések. - Clostridium difficile fertőzések és megelőzésük. Írásbeli, kollokvium. Kollokviumi témakörök: a tantárgyi tartalom szerint. 6. Irodalom: Az Országos Epidemiológiai Központ Módszertani levelei és Tájékoztatói Kende É.: Infekciókontroll zsebkönyv. Magyar Infekciókontroll Egyesület, Gyula,

6 neve: Belgyógyászat és szakápolástana II. EAPBBE444EN EAPBBE444EL felelős neve: felelős beosztása: Dr. Várkonyi Tibor szakvezető Oktató neve: Oktató beosztása: Dr. Katona András Patkás Istvánné oszt.vez.főorvos óraadó tagozat megnevezése Ea.+gyak. óraszáma Összes óraszám Számonkérés módja Kreditpont jellege szakonként Levelező B Sz 4 Nappali B Sz 4 Belgyógyászat és szakápolástana I. tantárgy követelményeinek teljesítése. Nincs. Legalább elégséges szigorlati osztályzat elérése. A tantárgy általános célja, hogy a diplomás ápolói szak hallgatói megismerkedjenek a leggyakrabban előforduló belgyógyászati típusú betegségek jellegzetességeivel, patogenézisével, tüneteivel, lefolyásával, az ápolás fő szempontjaival. Utalunk a betegségek epidemiológiai jelentőségére és gyógykezelés lehetőségeire. A terápia tekintetében nagymértékben kell támaszkodnunk a gyógyszertani stúdiumokra. Fontosnak tartjuk a szervek és szervrendszerek vizsgálati lehetőségeit megismertetni, azok előnyeire és lehetőségeire, a betegre vonatkozó megterhelésre, a vizsgálat korlátaira a figyelmet felhívni. Az elméleti oktatás feltételezi az első évfolyamon megtanult anatómia-életteni-kórélettani tematika ismeretét. Az említett időhiány miatt már csak utalások történhetnek meg a fiziológiai-patofiziológiai háttere. Ennek ismerete nélkül azonban értelmetlenné válik a betegségek megítélése. A diplomás ápolókat úgy kell felkészítenünk a későbbi munkájukra, hogy a betegágy mellett minél kevesebb kétely legyen bennük a betegek állapotának felmérése és a vele való teendők végzése során. A légzőrendszer. A vérképzés. Az endokrin rendszer megbetegedései. Akut és krónikus perifériás artériás megbetegedések. Vénás és krónikus zavarok és kezelésük. A hőszabályozás. A folyadék és elektrolit háztartás zavara. 6

7 Szakápolástan: Vese és húgyutak betegségeiben szenvedő betegek ápolása speciális feladatok a különböző kórképekben, állapotokban; prevenció lehetőségei. Neuroendocrin rendszer betegségeiben szenvedő betegek ápolása ápolói feladatok dg-s eljárásoknál; betegségre jellemző tünetek: megfigyelése; elbocsájtás, gondozás, önálló tevékenységre tanítás. Cukorbetegségben szenvedő betegek ápolása Betegségre jellemző tünetek felismerése. Szövődmények, azok felismerése. Speciális ápolási feladatok diétás kezelés; gyógyszeres kezelés; insulin kezelés. Gondozás jelentősége. Mozgásszervi betegségben szenvedő betegek ápolása Segédkezés diagnosztikai eljárásoknál, A betegek aktivitásának növelése. Biztonságos környezet kialakítása. Rehabilitáció. Bőrgyógyászati betegségben szenvedő betegek ápolása Speciális ellátási feladatok. Bőrgyógyászati elváltozások pszichés hatásai. Szigorlat. Szigorlati témakörök az előadások tematikájával megegyezőek. 6. Irodalom: Az előadáson elhangzott, az egyes témakörök végén felsorolt részletes irodalom jegyzék. Bonnie, A.-Kathy, V. G.: Belgyógyászati ápolástan. Medicina, Budapest, Herold, G.: Belgyógyászat. Therapia Kiadó, Budapest, Jermendy Gy.: Tényeken alapuló cukorbeteg-gondozás. Medicina, Budapest, Linda, J. C.: Ápolási diagnózisok. Medicina, Budapest, Marczell I.: Bőrbetegségek és bőrvédelem. Subkosa, Mildred, W. B.-Barbara, L. T.: Belgyógyászati és sebészeti ápolástan. Medicina, Budapest, P. Egoscue: Fájdalom nélkül. Magyar könyvklub, Patricia, A.-Potter, A. G.-Perry: Ápolási beavatkozások és műveletek, Medicina, Budapest, Patricia, A.-Potter, A. G.-Perry: Az ápolás elméleti és gyakorlati alapjai. Medicina, Budapest, Petrányi Gy.: Belgyógyászat. Tömör összefoglaló, Medicina Könyvkiadó, Budapest,

8 neve: Oktató neve: tagozat megnevezése Belgyógyászati klinikai ápolás II. EAPBBE434EN EAPBBE434EL Oktató beosztása: Dr. Párduczné Szöllősi Andrea főiskolai tanársegéd Számonjellege Ea.+gyak. Összes kérés Kreditszakonként óraszáma óraszám módja pont Levelező B Gyj. 4 Nappali B Gyj. 4 Belgyógyászat és szakápolástana I. és Belgyógyászati klinikai ápolás I. tantárgyak követelményeinek teljesítése. Nappali tagozaton: A gyakorlatokon való 100%-os aktív részvétel. Legalább elégséges osztályzat elérése valamennyi gyakorlóterületen. Levelező tagozaton: A gyakorlatokon való 100%-os aktív részvétel. A szakoktatók által összeállított tesztsor eredményes teljesítése. Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése, ami a klinikai gyakorlatot lezáró kisvizsga érdemjegyéből adódik. Gyakorlat célja: A hallgató ismerje meg a különböző belgyógyászati megbetegedések ápolási folyamatait. A különböző diagnosztikus és terápiás eljárásokat alkalmazza az ápolás folyamatában. A gyakorlatok célja az előadásokon leadott és szakirodalomból merített ismeretanyag elmélyítése. Félévenként 3 hét szakmai gyakorlat különböző profilú belgyógyászati osztályokon. A gyakorlat alatt kiscsoportos foglalkozás keretein belül, adott beteggel kapcsolatban hívjuk fel a figyelmet gyakorlati kérdésekre és a hozzá kapcsolódó elméleti háttérre. A gyakorlatok témakörei: Bevezetés a belgyógyászat speciális ápolási, gondozási feladataiba. A keringési rendszer betegségeiben szenvedők ápolása. A légzőrendszer betegségeiben szenvedők ápolása, speciális ápolási feladatok, prevenciós lehetőségek. A vérképző rendszer betegségeiben szenvedő betegek ápolása, laborvizsgálatok, eszközös vizsgálatok, megelőzés, rehabilitáció. 8

9 Az idegrendszer betegségeiben szenvedő betegek ápolása. A tünetek megfigyelése, diagnózis felállításához szükséges eszközös-, laborvizsgálatok. Elbocsátás, családtagok tanítása, otthoni ápolás, rehabilitálás. A vese és húgyutak betegségeiben szenvedő betegek ápolása: laborvizsgálatok, radiológiai, izotópos, endoszkópos, ultrahang, vesebiopszia esetén felmerülő speciális ápolási feladatok. Gyakorlati jegy. 6. Irodalom: Megegyezik a Belgyógyászat és szakápolástana II. tantárgynál felsorolt kötelező, illetve ajánlott irodalommal. 9

10 neve: Sebészet és szakápolástana II. EAPBSE444EN EAPBSE444EL felelős neve: felelős beosztása: Dr. Dósa Gábor főorvos Oktató neve: Oktató beosztása: Raskovicsné Csernus Mariann óraadó Számontagozat Ea.+gyak. Összes kérés Kreditmegnevezése óraszáma óraszám módja pont jellege szakonként Levelező B Sz 4 Nappali B Sz 4 Sebészet és szakápolástana I. tantárgy követelményeinek teljesítése. Nincs. Legalább elégséges szigorlati osztályzat megszerzése Baleseti sebészet Érsebészet Fül- orr- gégészet Szemészet Érsebészet Urológia Szigorlat. Szigorlati témakörök: Megfelelnek a tantárgy első és második félévi összesített rövid tartalmának 6. Irodalom: Dlustus B.: Sebészet, sebészeti szakápolástan. Medicina, Budapest, Gaál Cs.: Sebészet. Novotrade, Budapest, Javasolt: a hallgató egy általa kiválasztott betegnél ápolási anamnézist vesz fel és ápolási tervet készít. Losonczy Gy.: Nosocomiális fertőzések. Medicina, Budapest Milliliken, M. E.-Cambell, G.: Mindennapos betegápolás I-II. OOIIK, Budapest,

11 neve: Sebészeti klinikai ápolás II. EAPBSE434EN EAPBSE434EL felelős neve: felelős beosztása: Dr. Párduczné Szöllősi Andrea főiskolai tanársegéd Számontagozat Ea.+gyak. Összes kérés Kreditmegnevezése óraszáma óraszám módja pont jellege szakonként Levelező B Gyj. 4 Nappali B Gyj. 4 Sebészet és szakápolástana I. és Sebészeti klinikai ápolás I. tantárgyak követelményeinek teljesítése. Nappali tagozaton: A gyakorlatokon való 100%-os aktív részvétel. Legalább elégséges osztályzat elérése valamennyi gyakorlóterületen. Levelező tagozaton: A gyakorlatokon való 100%-os aktív részvétel. A szakoktatók által összeállított tesztsor teljesítése. Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése, ami a klinikai gyakorlatot lezáró kisvizsga érdemjegyéből adódik. Gyakorlat célja: A hallgatók ismerkedjenek meg a sebészeti ápolástan elméleti és gyakorlati alapjaival. Tudatosan alkalmazzák az antisepsis és asepsis szabályait. Sajátítsák el az ápolási folyamat sebészeti osztályokon történő alkalmazását. Ismerkedjenek meg az egyes megbetegedésekben szenvedő kliensek sajátos ápolásával, így a műtéti előkészítéssel és utókezeléssel. Az elméleti előadások mellett a klinikai gyakorlatok során történik a meglévő ismeretek alkalmazása, a jártasságok és készségek megszilárdításával. A gyakorlatok témakörei: Követelmények ismertetése, az ápolási folyamat alkalmazása traumatológiai jellegű megbetegedésben szenvedő betegek esetén. i feladatok törés esetén, töréskezelés. Mobilizáció, gyógytorna, légzőtorna. Mellkasi sérült és műtéten átesett betegek ápolása, lélegeztetett beteg ápolása. Tracheostomás beteg ápolása, szívműtéten átesett beteg ápolása. Idegsebészeti megbetegedésben szenvedő beteg ápolása. i feladatok érbetegek ápolása esetén. 11

12 i feladatok szemészeti osztályon. Speciális ápolói feladatok fül-orr-gégészeti megbetegedések esetén. Speciális ápolási feladatok urológiai megbetegedések esetén. Gyakorlati jegy. 6. Irodalom: Megegyezik a Sebészet és szakápolástana II. tantárgynál felsorolt kötelező, illetve ajánlott irodalommal. 12

13 neve: felelős neve: tagozat megnevezése jellege szakonként Pedagógia Dr. Beke Szilvia EAPBPD443EN Ea.+gyak. óraszáma felelős beosztása: Összes óraszám EAPBPD443EL Számonkérés módja adjunktus Kreditpont Levelező B Gyj. 3 Nappali B Gyj. 3 Pszichológia I. tantárgy követelményeinek teljesítése. A tantárgy érvényességének feltétele mindkét tagozaton a TVSZ-nak megfelelő részvételi arány az órákon. Írásos beszámoló benyújtása. Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése. Pedagógia kapcsolata más tudományokkal; az andragógia és a pedagógia felfogása közötti különbségek. Tanítás tanulási folyamat, oktatás. A tanítás kommunikációs értelmezése. Ismeret, tudás, tudásszint. Ismeret, készség, kreativitás. Képzés fogalma, módja, területei. Didaktikai alapelvek. Szervezeti formák. Oktatási módszerek, azok alkalmazása. Oktatási eszközök. Nevelési attitűdök. Egészségügyi képzés módszerei. A pedagógia és egészségnevelés helye és szerepe az egészségügyi ellátó rendszerben. Az egészségnevelés-egészségfejlesztés kérdésköre. Gyakorlati jegy. 6. Irodalom: Elekes A.: Egészségpedagógia. ETI, Budapest, Nagy S.: Az oktatás folyamata és módszerei. Voles Kiadó, Mogyorós, Simnett, E.: Egészségfejlesztés. Medicina Kiadó, Budapest, Szántó K.: Pedagógia I-II. Tankönyvkiadó, Budapest,

14 neve: felelős neve: tagozat megnevezése Gyógyszertan II. EAPCGY412EN EAPCGY412EL felelős beosztása: Dr. Fodor Lajos egyetemi tanár Számon- Ea.+gyak. Összes kérés Kreditóraszáma óraszám módja pont jellege szakonként Levelező C K 2 Nappali C K 2 Gyógyszertan I. tantárgy követelményeinek teljesítése. Órák látogatottsága: min. 12 óra/fő/félév Legalább elégséges kollokviumi osztályzat elérése. Folytatva a részletes gyógyszertan első félévben megkezdett csoportjainak tárgyalását, az alábbi hatástani csoportok gyógyszereinek: hatásmechanizmusa; indikációs területei; adagolási útmutatók; mellékhatásai, ellenjavallatai, főbb interakciói stb.; vizelethajtók (diuretikumok); antihisztaminok, allergia elleni szere; vérképzésre, véralvadásra ható szere; a gasztrointesztinális rendszer működésére ható szerek: pl.: savkötők, epehajtók, hashajtók, hasfogók, hányáscsillapítók, puffadás elleni szerek stb.; hormonokra ható szerek (pl.: pajzsmirigyhormonokra, mellékvese-kéreghormonokra, női és férfi nemi hormonokra ható szerek); a diabetes mellitus gyógyszerei; élő kórokozók elleni szerek - antibiotikumok, fertőtlenítő szerek; - gomba elleni szerek; daganat elleni szerek. Kollokvium. Kollokviumi témakörök az előadások tematikájával megegyezőek. 14

15 6. Irodalom: Bakó Gy.: Farmakoterápia. Medicina Könyvkiadó, Budapest, Borvég J.-Váradi A.: Hatóanyagok, készítmények, terápia. Melinda Kiadó- és Reklámügynökség, Budapest, Formulae Normales VII. Kiadás OGYI Kiadvány Medicina Könyvkiadó, Budapest, Fürts Zs.: Farmakológia. Medicina Könyvkiadó, Budapest, Hollós S.-Zörényi Gy.: Alkalmazott Gyógyszertan. Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskola, Budapest, Magyar Gyógyszerkönyv VIII. kiadás kötet. Medicina Könyvkiadó, Budapest, Neal, M.: Rövid Farmakológia. B+V Könyvkiadó, Budapest, Pharmindex Gyógyszerész, Kompendium. MediMédia Információs Kft., Budapest, Soós Gy.: Gyógyszerészeti gondozás. Magyar Gyógyszertudományi Társaság, Budapest,

16 neve: Kutatásmódszertan I. EAPCKU412EN EAPCKU412EL felelős neve: felelős beosztása: Dr. Dankó Miklós főiskolai tanár tagozat megnevezése jellege szakonként Ea.+gyak. óraszáma Összes óraszám Számonkérés módja Kreditpont Levelező C Gyj. 2 Nappali C Gyj. 2. Belgyógyászat és szakápolástana I. és Sebészet és szakápolástana I. tantárgyak követelményeinek teljesítése. Az előírások szerinti tartalommal és formában elkészített és április 27.-ig leadott írásos tématerv és irodalomjegyzék. Legalább elégséges gyakorlati megszerzése. A Kutatásmódszertan előadások célja, hogy a hallgatók megismerjék az ápolástudományban végzett kutatómunka jellegzetességeit, az ápolás és a kutatás kapcsolatát, valamint elsajátítsák a hazai és külföldi irodalmak kritikus és ésszerű használatát. Az előadások nyújtsanak elegendő alapismereteket a hallgatók számára harmadik éven elkészítendő ápoláskutatás dolgozatuk megírásához. Az előadásokon elhangzottak alapján feladatuk egy rövid tématervezet és irodalomjegyzék elkészítése a megadott tartalmi és formai előírásoknak megfelelően. Gyakorlati jegy, amely az elkészített tématerv kapcsán kerül megállapításra. 6. Irodalom: Dankó, M.: A szakdolgozatírás általános alapelvei és formai követelményei a TSF Egészségügyi Fakultás Ápolás és betegellátás szakos hallgatói számára. Munkaanyag főiskolai belső használatra. TSF Egészségügyi Fakultás, Gyula, Dempsey, P. A.-Dempsey, A. D.: Kutatómunka az ápolásban. Medicina Könyvkiadó, Budapest, Falus I.: Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, Fercsik E.: Dolgozatírás felsőfokon. Krónika Nova Kiadó, Budapest, Majoros P.: Kutatás módszertan, avagy Hogyan írjunk könnyen, gyorsan jó diplomamunkát? Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Ruttner E.: Matematikai statisztikai alapfogalmak, összefüggések, eljárások. Főiskolai jegyzet belső használatra. TSF Egészségügyi Intézet, Gyula,

17 neve: Pszichológia IV. (Ápoláspszichológia) felelős neve: Balda György tagozat megnevezése jellege szakonként Ea.+gyak. óraszáma EAPBPS412EN EAPBPS412EL felelős beosztása: óraadó Számon- Összes kérés Kreditóraszám módja pont Levelező B K 2 Nappali B K 2 Pszichológia III. tantárgy követelményeinek teljesítése. Nincs. Legalább elégséges kollokviumi osztályzat elérése. Az egészségpszichológia fogalma, tartalmi meghatározottsága. Egészségmegőrző magatartás. Az egészségi állapot változását befolyásoló tényezők. (Betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk, a betegségnek tulajdonított jelentések. A kontroll kérdése. Tanult tehetetlenség.) A stresszel és a betegséggel való megküzdés. A betegség, mint krízishelyzet, akut betegség. Krónikus betegség. A társas támogatás szerepe. A haldoklás ápoláslélektana. Gyermek és betegsége. Kórházi környezetben kialakítható speciális kapcsolatrendszerek - beteg nővér; - beteg orvos; - beteg betegtárs. Az egészségügyi szakszemélyzet mentálhigiénés kérdései. Kollokvium. Kollokviumi témakörök: A tantárgyi tartalomnál szereplő témakörök. 6. Irodalom: Csabai M.-Molnár P.: Egészség, betegség, gyógyítás. Springer, Budapest,

18 Helembai K.: Ápoláslélektan alapkérdései. OTE, Budapest, Kállai J.-Varga J.-Oláh A. (szerk.): Egészségpszichológia a gyakorlatban. Medicina, Budapest, Kulcsár Zs.: Egészségpszichológia. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest,

19 neve: felelős neve: tagozat megnevezése Informatika IV. jellege szakonként Borbola Gábor EAPBIN422EN Ea.+gyak. óraszáma EAPBIN422EL felelős beosztása: informatika tanár Számon- Összes kérés Kreditóraszám módja pont Levelező B Gyj. 2 Nappali B Gyj. 2 Informatika III. tantárgy követelményeinek teljesítése. Egy zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű teljesítése. Az elégséges gyakorlati jegy megszerzése, ehhez a zárthelyi dolgozatokban 60 %-os teljesítményszint szükséges. A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek az adatbázis-kezelés alapfogalmaival, az adatbázis modellezés alapjaival, és legyenek képesek a rendelkezésre álló adatbáziskezelő program önálló használatára. A képzés során a hallgatók megtanulják az adatbáziskezelés alapfogalmait (adat, információ, adatbázis, rekord, mező, kulcs); az adatmodell fogalmát, típusait és építőelemeit (egyed, tulajdonság, kapcsolat); a relációs adatmodell jellemzőit; a redundancia, adatbázis anomáliák, funkcionális függőség, normál formák, normalizálás fogalmait. Betekintést szereznek az adatbázis-kezelő rendszerek felépítésébe (file-szerver, kliensszerver, több rétegű architektúrák jellemzői), megtanulnak alapvető adatbázis-kezelési műveleteket (adatbevitel, módosítás, törlés, keresés, szűrés, rendezés) és megismerkednek SQL alapokkal; az űrlapok, jelentések készítésével; a rendelkezésre álló adatbázis-kezelő program interaktív használatával. Gyakorlati jegy. 6. Irodalom: Bártfai B.: Adatbázis-kezelés: ECDL: dbase III+, Access (97, 2000, XP). BBS-Info, Budapest, Fodor I.-Tringer É.: Adatbázis-kezelés. Kossuth Kiadó, Budapest, Hernandez J. M.: Adatbázis-tervezés. Kiskapu Kft., Budapest, Jeffrey D. Ullman, Jennifer Widom: Adatbázis-rendszerek. Panem, Budapest, Magyary Gyula, Bodnár István: Adatbázis-kezelés (Informatikai füzetek 5.), Kiskapu Kft.,

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 2. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 2. félév programjai Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam. 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam. 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 1 Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány programtervezete 2013-2014-es tanév

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány programtervezete 2013-2014-es tanév 1.

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Tantárgyleírások. Ápolás és betegellátás alapszak. Mentőtiszt szakirány

Tantárgyleírások. Ápolás és betegellátás alapszak. Mentőtiszt szakirány Tantárgyleírások Ápolás és betegellátás alapszak Mentőtiszt szakirány 1 Tantárgynevek Oldalszámok Kötelező tantárgyak 1. Ápolástan szakmai gyakorlat 1 2. Belgyógyászati ismeretek 2 3. Eset-rohamkocsi gyakorlat

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány II. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány II. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai alapszak egészségturizmus-szervező szakirány II. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi

Részletesebben

TEMATIKÁK ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV

TEMATIKÁK ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV TEMATIKÁK ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV Egészségfejlesztés ETVNT6001 2. elmélet, gyakorlat 2 1 elmélet, 1 gyakorlat gyakorlati jegy kötelező Alkalmazott Egészségtudományok Intézete

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai alapszak levelező tagozat III. évfolyam 2012-2013-as tanév 1. félév programjai 1 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 2012/2013-as

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁSOK ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS ALAPSZAK SZÜLÉSZNŐ SZAKIRÁNY

TANTÁRGYLEÍRÁSOK ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS ALAPSZAK SZÜLÉSZNŐ SZAKIRÁNY TANTÁRGYLEÍRÁSOK ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS ALAPSZAK SZÜLÉSZNŐ SZAKIRÁNY 1 Tartalom oldalszám Kötelező tantárgyak 4 1. A szülészeti nőgyógyászati osztály berendezése, műszerei...5 2. Az egészségügyi ellátás

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai alapszak levelező tagozat II. évfolyam 2012-2013-as tanév 1. félév programjai Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 2012/2013-as

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR ÁPOLÓ SZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ. 2005 szeptember

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR ÁPOLÓ SZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ. 2005 szeptember DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR ÁPOLÓ SZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ 2005 szeptember TARTALOMJEGYZÉK Ápoló Szak munkatársai Képzési feladatok és rendeleti szabályzása Kari Tanács által elfogadott

Részletesebben

TEMATIKÁK EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV

TEMATIKÁK EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV TEMATIKÁK EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV Bioetika ETAET6031 2. gyakorlat 1 1 gyakorlat gyakorlati jegy kötelező Elméleti Egészségtudományok Intézete Andrikné Prof.

Részletesebben

Egészségügyi Szervező Alapképzés

Egészségügyi Szervező Alapképzés DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR Ikt.sz.: 81-1/2007.eüsz. Egészségügyi Szervező Alapképzés KÉPZÉSI PROGRAM Egészségügyi ügyvitelszervező szakirány Egészségbiztosítás szakirány Nyíregyháza, 2007. május

Részletesebben

Pszichokalauz 2013. Tájékoztató első éves BA-s hallgatóink számára SZTE BTK PSZICHOLÓGIAI INTÉZET. Szeged, 2013. augusztus

Pszichokalauz 2013. Tájékoztató első éves BA-s hallgatóink számára SZTE BTK PSZICHOLÓGIAI INTÉZET. Szeged, 2013. augusztus Pszichokalauz 2013 Tájékoztató első éves BA-s hallgatóink számára SZTE BTK PSZICHOLÓGIAI INTÉZET Szeged, 2013. augusztus ÜDVÖZLET Üdvözöljük Intézetünkben! Mint elsős hallgató, bizonyára teli van kérdésekkel,

Részletesebben

A KLINIKAI FOGÁSZATI HIGIÉNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA

A KLINIKAI FOGÁSZATI HIGIÉNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA Népjóléti Minisztérium A KLINIKAI FOGÁSZATI HIGIÉNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA 1995. Engedélyszám: 20310/95. 2 A klinikai fogászati higiénikus szakképesítés Szerkesztő: Petrók Jánosné Szerzők:

Részletesebben

TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA

TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA Békés Dévaványa Orosháza 5900 Orosháza, Kossuth tér 1. P e d a g ó g i a i p r o g r a m - F e l n ő t t k é p z é s 1 Tartalom 3.6. Felnőttoktatási helyi tantervek... 4 1.

Részletesebben

Belvárosi I. István Középiskola Bugát Pál Tagintézménye 8000 Székesfehérvár, Gyümölcs u. 15. Szakmai program

Belvárosi I. István Középiskola Bugát Pál Tagintézménye 8000 Székesfehérvár, Gyümölcs u. 15. Szakmai program Belvárosi I. István Középiskola Bugát Pál Tagintézménye 8000 Székesfehérvár, Gyümölcs u. 15. Szakmai program 1/ I. Általános információk A Belvárosi I. István Középiskola Bugát Pál Tagintézménye Fejér

Részletesebben

Központi program a MASSZŐR szakképesítéshez

Központi program a MASSZŐR szakképesítéshez MUNKAANYAG NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Központi program a MASSZŐR szakképesítéshez 2011. Készült a Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából Jóváhagyási száma: 19635-6/2011/EAHUF MASSZŐR szakképesítés

Részletesebben

Helyi oktatási és képzési program az ÁLTALÁNOS ÁPOLÓ szakképesítéshez

Helyi oktatási és képzési program az ÁLTALÁNOS ÁPOLÓ szakképesítéshez elvárosi I. István Középiskola ugát Pál Tagintézménye OM 030 211 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00332-2011 Helyi oktatási és képzési program az ÁLTALÁNOS ÁPOLÓ szakképesítéshez 2011. 1. Általános

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. BEVEZETŐ» A Kar rövid története» A Bologna rendszerű képzés

TARTALOMJEGYZÉK. BEVEZETŐ» A Kar rövid története» A Bologna rendszerű képzés TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ» A Kar rövid története» A Bologna rendszerű képzés ALAPKÉPZÉSEK» Ápolás és betegellátás alapszak» Ápoló szakirány» Mentőtiszt szakirány» Szülésznő szakirány» Egészségügyi gondozás

Részletesebben

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak Indított szakirányok: védőnő Képzési terület: orvos és egészségtudományi Képzési ág: egészségtudományi Képzési ciklus: alapképzés, BSc. Képzési forma (tagozat):

Részletesebben

FEJLESZTŐ ÓVODAPEDAGÓGUS

FEJLESZTŐ ÓVODAPEDAGÓGUS SZENT ISTVÁN EGYETEM ALKALMAZOTT BÖLCSÉSZETI ÉS PEDAGÓGIAI KAR FEJLESZTŐ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK III. IV. FÉLÉV Szarvas 2014 2015 ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

Részletesebben

Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben.

Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben. Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben. A bolognai folyamat A bolognai folyamat célja az európai felsőoktatás

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens Tantárgyfelelős intézet kódja TSI

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens Tantárgyfelelős intézet kódja TSI Anatómia I. TNB1111 Meghirdetés féléve 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens 1. A tantárgy

Részletesebben

A gyakorló ápoló( 52 723 01) szakképesítés helyi programja

A gyakorló ápoló( 52 723 01) szakképesítés helyi programja A gyakorló ápoló( 52 723 01) szakképesítés helyi programja Helyi tanterv az 52 723 01 GYAKORLÓ ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Készült: A SELYE JÁNOS HUMÁN ÉS ZENEMŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLÁBAN Szerkesztette: Rodney

Részletesebben

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel: 06-66-524-700 Fax: 06-66-447-002x Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 2014/2015. tanév 1 A KÖTELEZŐ ÉS KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (Óra-és

Részletesebben

Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet. főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám

Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet. főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám A szóbeli kommunikáció Kódja: Társadalom és Vezetéstudományi Intézet Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám Összes óraszám Számonkérés módja Kreditpont

Részletesebben

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar Egészségügyi Gondozás és Prevenció Alapszak Védőnő Szakirány 2008/2009.

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar Egészségügyi Gondozás és Prevenció Alapszak Védőnő Szakirány 2008/2009. Debrecenii Egyetem Orvos- és Egészségtudományii Centrum Egészségügyii Kar Egészségügyii Gondozás és Prevenciió Allapszak Védőnő Szakiirány 2008/2009. 1 "Jön hozzád, ha esik, ha hó szakad, s mondja, hogy

Részletesebben