Kollektív traumák, határhelyzetek, természeti és társadalmi katasztrófák

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kollektív traumák, határhelyzetek, természeti és társadalmi katasztrófák"

Átírás

1 Magyar Szociológiai Társaság Miskolci Egyetem SZEKCIÓBESZÁMOLÓK Kollektív traumák, határhelyzetek, természeti és társadalmi katasztrófák november Miskolci Egyetem Szociológiai Intézet (3515 Miskolc-Egyetemváros) Plenáris előadások Gönczöl Katalin (ELTE): Katasztrofális lenne a közbiztonság? Bozsonyi Károly (KRE): Szociológiai szimulációs modellek egy pénzügyi pánik magyarázatában Kállai Ernő (EKF): Az etnikai konfliktusok új dimenziói Magyarországon Pető Csilla, Jakab Júlia, Vikuk Katalin (MPT): Természeti és ipari katasztrófák pszichológiai hatásai, a segítségnyújtás lehetőségei és tapasztalatai Síklaki István (ELTE): Társas viselkedés a virtuális térben Szabó-Tóth Kinga (ME): Sorstalanság Borsodban. Romák és romakutatások helyzete a megyében Virág Tünde (MTA RKK - EKF): Szociális és etnikai törésvonalak, kirekesztési mechanizmusok MSZT évi közgyűlés Szekciók (1) Természeti katasztrófák szociológiája (2) A személyes és a történelmi idő drámai egybeesése: kollektív ktív traumák személyes megélése (3) Határhelyzetek elméleti és módszertani kérdései (4) Traumák és határhelyzetek lenyomatai az élettörténetekben (5) Túlélési stratégiák: traumák és utóéletük (6) Interetnikus viszonyok (7) Integrációs nehézségek (8) Fogyatékosügyek - társadalmi részvétel, kirekesztés, együttélés (9) Települési hátrányok (10) Munkaerőpiaci hátrányok (11) A szocializáció peremvidéke (12) Életformák, életmódok 1

2 (13) Attitűdök változása Magyarországon és Európában (14) A család átalakulása: válság vagy megújulás? (15) Emlékezés Tomka Miklósra (16) Kisebbségi magyarok. Az Educatio folyóirat vitája (17) Konfliktuskezelés és diszkrimináció. A Társadalompolitikai Párbeszéd Műhely kerekasztala Program november 11. péntek Regisztráció Csepeli György: Megnyitó Köszöntők Levezető elnök: Csepeli György Hell Judit (tanulmányi rektorhelyettes, ME) Illésné Kovács Mária (dékán, ME BTK) Pflieger Péter (alpolgármester, Miskolc), városi szociofotó-verseny kihirdetése Máté-Tóth András (SZTE): Megemlékezés Tomka Miklósról Plenáris előadások Levezető elnök: Csepeli György Gönczöl Katalin (ELTE): Katasztrofális lenne a közbiztonság? Szabó-Tóth Kinga (ME): Sorstalanság Borsodban. Romák és romakutatások helyzete a megyében Kérdések, vita Ebédszünet Szekciók Konfliktuskezelés és diszkrimináció. A Társadalompolitikai Párbeszéd Műhely kerekasztala november 12. szombat Érkezés, regisztráció Közgyűlés Levezető elnök: Tibori Timea : Beszámolók elnöki beszámoló (Csepeli György) titkári beszámoló (Tibori Timea) Szociológiai Szemle főszerkesztőjének beszámolója (Vedres Balázs) beszámoló az ESA ülésről, Genf, szept. 7. (Hrubos Ildikó) : Díjátadások Életműdíj (Szabó Ildikó) Erdei-díj (Csepeli György) Polányi-díj (Csákó Mihály) Angelusz-díj (Fokasz Nikosz) Szekciók Közben: Szemle szerkesztőségi ülés (ebédszünetben) 2

3 Kvalitatív Szakosztály és Ifjúságszociológiai Szakosztály ülése Kisebbségi magyarok. Educatio folyóirat szekciója Alternatív kísérőprogramok Vasgyár-túra, Látogatás a Nagy-ferenczi Tanyára, Bükkaranyosra Határátlépések. Filmvetítés Utat tévesztettek, erdő sűrűjében Hajléktalan sorsok. Fotókiállítás Plenáris előadások Levezető elnök: Csepeli György Bozsonyi Károly (KRE): Szociológiai szimulációs modellek egy pénzügyi pánik magyarázatában Kállai Ernő (EKF): Az etnikai konfliktusok új dimenziói Magyarországon Kérdések, vita Könyvmustra Fogadás hangversennyel, versolvasással A Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézete növendékeinek koncertje Zemlényi Attila és k kabai lóránt versei - az alkotók interpretálásában november 13. vasárnap Plenáris előadások Levezető elnök: Csepeli György Síklaki István (ELTE): Társas viselkedés a virtuális térben Virág Tünde (MTA SZKI): Szociális és etnikai törésvonalak, kirekesztési mechanizmusok Magyar Pszichológiai Társaság: Természeti és ipari katasztrófák pszichológiai hatásai, a segítségnyújtás lehetőségei és tapasztalatai Jakab Julianna (LTC Bt): Mit vitt és mit hozott? A katasztrófát követő csoportos pszichológiai utógondozás lehetőségei a devecseri vörösiszap-katasztrófa tapasztalatai alapján Pető Csilla (HB PI): A katasztrófa-válsághelyzet mint pszichológiai, kulturális és társadalmi kihívás adott közösségek számára. A közösség lehetőségei a gyógyulás helyreállítás segítésére Vikuk Katalin (ELTE): Egy egész közösséget érintő trauma pszichológiai módszerekkel való kezelésének fontossága Kérdések, vita Szekciók A konferencia zárása, szekcióvezetők beszámolója Levezető elnök: Csepeli György Városi szociofotó-verseny eredményhirdetése: Takács Gábor (Miskolci Polgármesteri Hivatal, társadalmi felzárkózási referens) Szekcióbeszámolók 1. Természeti katasztrófák szociológiája (Kvantitatív Társadalmi Dinamika Szakosztály Szekcióvezető: Fokasz Nikosz) A szekció nagyon sikeres és inspiráló volt. Az előadók száma a lemondások miatt négyre csökkent, ami egyrészt sajnálatos, másrészt azonban kivételes lehetőséget biztosított, hogy minden előadás és főképp a róluk folyó vita elmélyüljön. Az érdemi vitában kirajzolódott a szociológia lehetséges szerepe a természeti katasztrófák megértésében és kezelésében: a jövőre nézve is bíztató következtetésként vonhatjuk le, hogy a katasztrófákra vonatkozó társa- 3

4 dalmi, azon belül is pl. állami programok kidolgozásában helye van a szociológiai megközelítésnek. Bartal Anna Mária (PPKE): A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet árvízi segélyprogramjának hatásvizsgálata Szendrőn Ferencz Zoltán (MTA SZKI): Az árvízi sebezhetőség társadalmi indikátorai: esettanulmányok két Felső-Tisza-vidéki területen Szabó Máté (OBH) - Hajas Barnabás (OBH): Katasztrófavédelmi intézmény és szabályrendszer ombudsmani vizsgálatának tapasztalatai Zsolt Péter (ME): Atomerőművek, katasztrófakommunikációk, játékelmélet 2. A személyes és történelmi idő drámai egybeesése: kollektív tarumák személyes megélése (Kvalitatív Szakosztály Szekcióvezető: Kovács Éva) A kollektív trauma (kulturális trauma, kollektív tabusítás stb.) metaforáját az utóbbi évtizedekben széles körben alkalmazzák nemcsak a szociálpszichológia, de a szociológia, a politika- és történettudomány, az esztétika és a kommunikáció- és médiatudomány berkeiben. Szekcióink e metaforikus használat mögé kívánt nézni, s valamivel visszább lépni a traumafogalom eredeti, lélektani jelentéséhez. Arra kerestük a választ, milyen kapcsolatba hozhatók a kollektív traumák a személyes traumatikus emlékkel. Ehhez olyan pillanatok megélését vettük közelebbről szemügyre, amelyekben a személyes és a történelmi idő meghatározó módon hathatott egymásra. Baumann Tímea (PTE BTK) A kollektív és egyéni trauma elbeszélése és elhallgatása a kopácsi emlékezetközösségben című előadásában azt mutatta be, hogy milyen nehézségekkel küzd a kopácsi magyar közösség, hogy a jugoszláv háborúról saját közösségi emlékezetet alakítson ki. Kovai Melinda (KRE) Az államszocializmus és pszichiátriai kórrajzai című előadásában egy lehetséges magyar pszichiátriai társadalomtörténet-írás keretei között mutatta be, miképp konstruálódik a politikai a kórlapokon. Papp Richárd (ELTE) Kohn és az oroszlánok. Személyes és közösségi emlékezet egy budapesti zsinagógai közösség humorában című előadásában többek között azt vizsgálta, hogy miképp jelenik meg a soá a mai zsidó vicckultúrában. Tóth Eszter Zsófia (MOL) és Rácz József Társadalmi trauma? Kábítószerfogyasztás a szocialista időszakban c. előadását írásban küldte el a résztvevőknek. Vass László (ZSKF) Kábítószerfogyasztás és a traumák szerepe az egyéni életutakban című előadásában arra kereste a választ, hogy a kábítószeresekkel készített interjúkban miképp jelennek meg traumatikus események. Vasvári Louise a Női Holokauszt-történetek az első és második generációból c. előadásában a soáról szóló női önéletírásokban, memoárokban és fiction regényekben kitapintható szerzői stratégiákat villantotta fel egy közel 400 tételből álló irodalomgyűjteményen keresztül. Zombory Máté (MTA SZKI) A kísérleti ember. Charles Robert Jenkins: The Reluctant Commuist. My Desertion, Court-Martial, and Forty-Year Imprisonment in North Korea c. előadásában szintén az irodalom világából hozott példát arról, hogy az észak-koreai dezertálás miképp válik tabuvá egy önéletrajzi ihletésű regényben. A szekció a két távollevő előadó miatt jobban tudott gazdálkodni az idővel, így minden előadást élénk és izgalmas vita-beszélgetés követett. Mindazonáltal az eredeti célhoz kicsit feszesebb, a felhívásra jobban koncentráló előadásokkal közelebb juthattunk volna. A szakosztályi ülést idő hiányában nem tudtuk megtartani. 4

5 3. Határhelyzetek elméleti és módszertani kérdései (Szekcióvezető: Tardos Róbert) A szekció szerteágazó témaköre a széles térségekben tartósan jelentkező makro (gazdasági/társadalmi) válságjelenségek és a (lecsúszásban, észlelt státuszvesztésben, anomikus tendenciákban és növekvő konfliktuspotenciálban egyaránt kifejeződő) mikroszituatív krízismegnyilvánulások komplex összefüggéseinek egy-egy metszetét érintette. Egyben a kérdéskör kutatásának sokrétű megközelítésmódjára hívta fel a figyelmet, mely a mobilitás és társadalomdinamika, a státusfeszültségek klasszikus kereteinek felelevenítését ugyanúgy magába foglalhatja, mint a civil társadalom, a kapcsolathálózati erőforrások és a társadalmi tőke újabb konceptuális kiindulópontjainak bevonását és a demoszkópiailag is nehezedő feltételrendszerre reagáló újszerű módszertani lehetőségek alkalmazását (így online technikák, ezekre is épülő polimetrikus-hibrid felvételi, nem-konvenciális mintamegoldások, történeti és intézményes elemzési eszközök, köztük kvalitatív eljárások felhasználását). Szendrő Zoltán (ME): A válság módszertana, avagy a módszertan válsága Pászka Imre (SZTE): Együtthatás reprezentációk. Antropogén - természeti tényezők szociológiai megközelítése Gerő Márton Kopper Ákos: Álcivilek, pártcivilek és a függetlenség Kmetty Zoltán (KGRE): Politikai diskurzus, civil aktivitás és részvételi esélyek a társadalom peremén Tardos Róbert (MTA-ELTE): Lecsúszás, pozícióváltás, konfliktuspotenciál 4. Traumák és határhelyzetek lenyomatai az élettörténetekben (Szekcióvezető: Erős Ferenc) A szekció igen jól sikerült annak ellenére, hogy az eredeti szervezők sajnálatos módon lemondták részvételüket. A négy előadó többféle szempontból közelítette meg az élettörténeti traumákat, de a prezentált szövegrészletek lehetővé tették a hallgatóság bevonását és a vitát is. Jól kapcsolódott a délelőtti kollektív trauma szekcióhoz is. Erős Ferenc (MTAPI): Utó-emlékezet Fenyves Katalin (BKF): A kitelepítettek hangjai Keszei András (PPKE BTK): Mihez kezdhet az emlékezet a traumatikus élménnyel? Kroó Adrienn (PTE): Identitás és élettörténet kínzást túlélt menekültek körében Kunt Gergely (ME): A megszelídített trauma 5. Túlélési stratégiák: traumák és utóéletük (Szekcióvezető: Valuch Tibor) A szekció rendben lement. A bejelentkezett négy előadó közül hárman tartották meg előadásukat, Nagy Péter Tibor betegség miatt lemondta a szereplését. Báti Anikó táplálkozással, Kapitány Ágnes és Gábor túlélési stratégiákról és az adaptációs módokról, valamint Szepessy Péter Donát az értelmiség válságértelmezéseiről tartott előadásait élénk érdeklődés kísérte, az előadók mellett érdeklődő volt jelen. Az előadásokat rövid vita követte. 6. szekció: Interetnikus viszonyok (Szekcióvezető: Szabó-Tóth Kinga) 5

6 A szekcióban hét előadás hangzott el. Hevesebb reakciókat Fekete Sándor: Mi lesz veled multikulturalizmus? című előadása váltott ki, mert az előadás a kultúra, az állam fogalmát is érintette sok minden más mellett, és ennek előadásbeli használatát, értelmezését többen kritizálták. Földvári Sándor (DE BTK): Interetnikus konfliktuskezelés a Baltikumban című előadása nyelvészeti szempontból vizsgálta az interetnikus viszonyokat. Furmanné Pankucsi Márta és Krémer Balázs előadása is több hozzászólást váltott ki a hallgatóságból. Mindkettő a megnevezés hatalmáról beszélt. Pankucsi Márta két miskolci példán keresztül szemléltette azt, hogy az, hogy minek neveznek a szociológusok egy társadalmi kérdést, problémát, alapvetően meghatározza a probléma, kérdés további, akár politikai kezelését is. A szociológus felelősségéről beszélt e tekintetben Krémer Balázs is, aki a ki a cigány - vitát fogalmazta meg újra, és azt vizsgálta, hogy annak alapján, hogy melyik besorolást használjuk, egészen különböző eredményeket kapunk a vizsgált csoport vonatkozásában annak iskolázottságát, életkörülményeit, identitását tekintve. Szentesi Balázs kommunikációs szempontokat vetett fel előadásában, melyben az interkulturális konfliktusok keletkezését, mechanizmusait vizsgálta. Tóth Judit Bükkszentkereszten antropológiai kutatást végzett, korrekt, szép terepkutatáson keresztül az ott élő szlovákok asszimilációs tendenciáit, lépcsőit kutatva. Bernáth Gábor és Messing Vera kutatása is több hozzászólást eredményezett. A romák médiabeli ábrázolását kutatták a szerzők és egy nagyon izgalmas eredményeket hozó anyagot mutattak be. A hozzászólók jelezték, hogy célszerű a kutatás kereteinek pici változtatása, a roma és a nem roma médiakép összehasonlító elemzésével is akár. 7. Integrációs nehézségek (Szekcióvezető: Janky Béla) Sokszínű szekció zajlott, az előadások után néha parázs vitával. Két dolgot mindenképpen érdemes kiemelni: Szenzáció-jellegűnek tekinthető Papp Z. Attila előadása, melyben az országos, teljeskörű általános iskolai kompetencia-felmérések egyes, korábban tudomásunk szerint még nem elemzett háttérváltozóit használta fel az etnikai- és státusz szerinti összetétel valamint az integrációs programok teljesítményre gyakorolt hatásainak elemzésére. Az adatbázis általánosabb demográfiai (hány a cigány) és specifikusabb iskolakutatási kérdésekre is választ adhat a közeljövőben. Az eddigi elemzési eredmények is igen tanulságosak (az etnikai összetétel teljesítményromboló hatását kiüti a diákok szüleinek státuszváltozója). A konferencia fő témájához kapcsolódtak azok a viták, amelyek a határhelyzetek (pl. hajléktalanság) stratégia- és sors-mintázatainak külső objektív, illetve szubjektív, érintettek általi megítélését boncolgatták. A vitából két gondolatot érdemes kiemelni: 1. A szélsőséges helyzetek szélsőséges döntési dilemmákat eredményezhetnek (pl. extrém alávetettség vs. extrém önállóság) melynek világlátásra gyakorolt hatása is jól mérhető. Talán éppen ezért sem magától értetődő az objektív státuszemelkedési mércék meghatározása. 2. Rendszerhatások elemzése nélkül mindig hiányos marad a határhelyzetekből való menekülési esélyeket meghatározó mechanizmusok vizsgálata. A mikrovilág feltárása szükséges, de a rendszerhatás néha nagyon erős. Prazsák Gergő (ELTE TÁTK) - Miletics Marcell: Határhelyzet és szociális dominancia Elekes Györgyi (ELTE TÁTK): Sikeres romák iskolai mobilitása Papp Z. Attila (ME BTK): A roma többségű iskolák szociológiai jellemzői 6

7 Kerülő Judit (NYF): Nyíregyházi tapasztalatok az iskolai esélyegyenlőség és inklúzió gyakorlatának méréséről Gordon Győri János (ELTE PPK): Interetnikus iskolai konfliktusokra és azok megoldásaira vonatkozó tanári nézetek és tapasztalatok Krémer Balázs (DE): Városi legendák, politikai és szociológiai folklór arról, hogy hogyan élnek az alacsony végzettségű emberek Janky Béla (BME): Mélyszegénység, etnicitás és társadalompolitikai preferenciák Daróczi Gergely (BCE): Hajléktalanok egy képzelt világban 8. Fogyatékosügyek társadalmi részvétel, kirekesztés, együttélés (Fogyatékosságtudományi Szakosztály Szekcióvezető: Balázs János) A szekció különböző témájú, megközelítésű előadásaiból rajzolódott ki az a kép és ebben a szekció résztvevői között a szóbeli diszkusszió során is egyetértés alakult ki, hogy a segítőtámogató intézmények (a családtól a szervezeteken és igazgatási rendszereken keresztül egészen társadalmi alrendszerekig) gondozó-védő működésmódja és attitűdje válhat a fogyatékos, egészségkárosodott, vagy bármely más szempontól hátrányos helyzetű személyeketcsoportokat elszigetelő tényezővé, ha az nem párosul olyan nyitott, kreatív szemlélettel, sokoldalú tudással és hatékony cselekvéssel, amely menedzselni is tudja az integráció-inklúzió folyamatát. Ehhez a segítő-támogató szakemberképzésben is szükséges az ennek megfelelő szemlélet, és olyan releváns gazdasági-igazgatási ismeretek, amelyek birtokában a szociális szféra szereplői nem elutasítóan viszonyulnak a versenytársadalom értékeihez és a versenyszféra intézményeihez, hanem képesek kihasználni az abban meglévő potenciális lehetőségeket. Az előadások közül kiemelhető Katona Vandának a család posztadoleszcenciát, és az integrációt célzó szervezetek bezáródást eredményező működésmódja egyes tényezőinek empirikus alapú bemutatása. Balázs János (ELTE BGGYK): Gyógypedagógus értékrend Gyetvai Gellért (Lazarus): Árnyéksereg Katona Vanda (ELTE BGGYK): Testi fogyatékossággal élő emberek a gyermek és a felnőtt lét határain - avagy permanens posztadoleszcencia? Katona Vanda (ELTE BGGYK): A társadalmi inklúzió feltételrendszere és korlátai: a fogyatékosság társadalomtörténeti aspektusai különös tekintettel az ellátórendszer kirekesztő mechanizmusaira Kecskés Ádám (Oculo-Cor Kft): Veszni hagyjuk a jövő szellemi és gazdasági értékeit? 9. Települési hátrányok (Tér-Település-Társadalom Szakosztály - Szekcióvezető: Megyesi Boldizsár) Filebics Magda (Esélyek Háza): Az eladott falu Albert Fruzsina (MTA SZKI, KGRE) Dávid Beáta (MTA SZKI, SOTE): Nehéz sorsú asszonyok Tóth Gergely (ELTE TÁTK) - Hajnáczky Tamás: Telepről telepre? Földbevájt telepről szerepkör nélküli "telep"-ülésre. A tiszabői telepfelszámolás Virág Tünde (MTA RKK): Mindennapi határhasználat - A "Kint és bent - háromszor" című OTKAkutatás eredményeiből Vidra Zsuzsanna (MTA SZKI) Kovács Éva (MTA SZKI): Kényszer vagy kivonulás - élet a peremeken Gyukits György (ME): Felszámolni vagy felújítani? Balogh Péter (SZTE): Kiélezett helyzetek: területi hátrányok 7

8 10. Munkaerőpiaci hátrányok (Szekcióvezető: Fényes Hajnalka) A tervezett hat előadásból végül négy (Csoba Judit, Mód Péter, Boi Krisztina, Havasi Virág) került megtartásra viszonylag sok külső érdeklődő részvételével. Az első három előadásnál a vita elsősorban a mintavétel körül bontakozott ki, hogy mennyiben reprezentatív és valószínűségi a munkanélkülieket, a romákat és a megváltozott munkaképességűeket vizsgáló három kutatás, és mennyiben indokolt a többváltozós módszerek használata. Az utolsó előadásban egy élménybeszámolót hallottunk a szociális gazdaság egy írországi példájáról, melylyel kapcsolatban felmerült, hogy szisztematikusabban, célzottabban és dimenziók mentén kellene elemezni a bemutatott példát, amit a szerző megfontolt és a későbbiekben érvényesít. 11. A szocializáció peremvidéke (Oktatásszociológiai Szakosztály Szekcióvezető: Szabó Ildikó, Csákó Mihály) Bocsi Veronika: Szabadidő a campusokon. Bocsi Veronika elemzésének újszerűsége abban rejlik, hogy új, szervezetszociológiai szempontokat emelt be a hallgatók szabadidő-struktúrájának vizsgálatába, megpróbálta megtalálni a szervezetszociológia és a hallgatói szabadidő-struktúra lehetséges metszéspontjait. Elemzésében nem csal kvantitatív, hanem kvalitatív módszereket használt, ami szintén egy új nézőpontból való vizsgálódást jelent. Előadásában felhívta a figyelmet a hallgatói szocializáció szabadidő aspektusára is. Hozzászólások Hogyan választotta ki a vizsgált egyetemi karokat? Milyen alkalmazhatóságát látja kutatási eredményeinek? Buzinkay Nóra: Debreceni egyetemisták a fesztiválokon Buzinkay Nóra történeti keretbe helyezte elemzését. Rávilágított a fesztiválok egyre növekvő jelentőségére. A fesztiválok funkciója is megváltozott. Míg a pártállami rendszerben egy közös érdeklődés és világlátás szolgált alapul a fesztiválokon való részvételhez, addig ma inkább professzionalizáció jellemzi a fesztiválokat, iparággá nőtte ki magát. Kovács Klára: Szabadidő és sport a debreceni egyetemisták körében Kovács Klára elemzéseiben tisztán kvantitatív módszert használt. Azt vizsgálta, hogy az egyetemisták tevékenységstruktúrájában hol helyezkedik el a sport. Az egyetemisták sportolási szokásait inkább az anyagi vagy a kulturális tőke határozza meg? Melyik dimenzió befolyásol nagyobb mértékben? Fényes Hajnalka: Az önkéntesség és az arra ható okok a felsőoktatásban tanuló fiatalok körében Fényes Hajnalka előadásában az önkéntesség új formájára hívta fel a figyelmet. Az új típusú önkéntesség attól új, mondja Fényes Hajnalka, hogy a tevékenység elvégzésének motivációs bázisa változott meg. Ma már nem csak a segítő attitűd megléte vagy hiánya határozza meg azt, hogy valaki végez-e önkéntes munkát vagy sem. Az előadó felhívja a figyelmet arra is, hogy az új típusú önkéntességnek új típusú mérési lehetőségei vannak, a régi mérőeszközök már nem alkalmasak a leírásra. Az önkéntes munkavégzést a klasszikus szociokulturális változókkal is kapcsolatba hozta elemzése során. 8

9 A vallásossággal hogyan függ össze az önkéntesség? Segítőkészség vs. önkéntesség. Az értékpreferenciák és az önkéntesség között nem mutatható ki összefüggés. Miért? További vizsgálatokra lenne szükség. Az eseti és a rendszeres önkéntes munkavégzést nem kellene egy kategóriába olvasztani, ugyanis az egyes csoportokban mások lehetnek a mintázatok és a motivációk. Az önkéntes munkavégzés női és férfitipizálást is el kellene végezni. Lipcsei László: Önkéntesség a Debreceni Egyetem hallgatói táborában Lipcsei László kvalitatív módszerrel vizsgálta az önkéntességet, fókuszcsoportos beszélgetést készített egy speciális közösségben, az interjúk az egyetemi református gyülekezet önkéntes munkát végző tagjaival készült. E mellett készült egy fókuszcsoportos beszélgetés olyan tagokkal, akik nem végeznek és nem is végeztek semmilyen önkénes munkát. Nehéz megfogni az istenhitből, a vallási tanításokból adódó szolgálat és az önkéntes munkavégzés közötti határvonalat. Hol a határ? Az önkéntes munkát végzők közösséggé formálódását nem elsősorban az önkéntes munkavégzés eredményezi, hanem az, hogy egy gyülekezethez tartoznak. Kissé problematikus az értelmezés. Sajátos környezetben vizsgálta az előadó az önkéntes munkavégzést, emiatt inkább a kifelé irányuló tevékenységekre kellene nagyobb hangsúlyt fektetnie, az inkább tartozik az önkéntes munkavégzés kategóriájába. Bordás Andrea Ceglédi Tímea Márkus Zsuzsanna: A tanulás közösségformáló ereje vagy a közösség tanulási potenciálja? A tanuló közösség jellemzői a debreceni szakkollégiumokban A kutatók új szempontból vizsgálták a szakkollégiumi közösségeket, azokat tanuló közösségekként értelmezték. A szakkollégiumokban megvalósuló tanulási folyamatokat elemezték, valamint azt, hogy a tanulásnak milyen csoportképző ereje van. Ceglédi Tímea: A kedvezőtlen családi háttér ellenében Ceglédi Tímea elemzéseiben azokkal az atipikus esetekkel foglalkozott, amelyek a oktatási statisztikákból kirajzolódnak. Például azok a hallgatók, akik szüleinek alacsonyabb iskolai végzettsége van, kevesebb esélyük van arra, hogy egyetemi tanulmányokat folytassanak, azokban sikereket érjenek el. Mi a helyzet azokkal, akiknek mégis sikerül? Az egyéni életutak jellemzőinek vizsgálata is fontos lenne. Egy másik kategóriát is vizsgálni kellene ezzel kapcsolatban, mégpedig azt, hogy ezeknek a hallgatóknak milyen a tanulmányaik miatti leterheltséghez való hozzáállásuk. Az előadóknak felhívták a figyelmét, hogy nézze meg a nemzetközi kutatások eredményeit is. Vizsgálja meg kvantitatív módszerekkel is a jelenséget. Nyüsti Szilvia: Állampolgárság a felsőoktatásban Nyüsti Szilvia kutatásának jelentősége abban rejlik, hogy témája kevéssé kutatott Magyarországon. Ha ilyen negatív kép él a hallgatók fejében a HOÖK-ról, akkor miért választják meg. A demokráciát mi csináljuk, és olyan, amilyennek csináljuk. További kutatásokat javasol a témában a hozzászóló, szerinte eredményes lenne a HOÖK szemszögéből is vizsgálódni, vagyis elemezni a HOÖK véleményét ezekről a hallgatói attitűdökről. Sőrés Anett: Szélsőjobboldali hallgatói csoportok szerveződése és értékvilága Sőrés Anett a Debreceni Egyetem szélsőjobboldali beállítottságú hallgatóit vizsgálta, azok tipikus jellemvonásait mutatta be előadásában. 9

10 A hagyományőrző csoportokban való részvétel preferálása hogyan függ össze a szélsőjobboldali ideológiával? Neumann Eszter Kovai Melinda Oblath Márton: Ellenpedagógia a tóparton: alkotmányos monarchia a puha diktatúrában. Az előadók a Bánki gyermektábort mutatták be, annak jellegzetes motívumait emelték ki. Az előadók interjúkat készítettek a táborozók gyermekeivel, unokáikkal. Ezen interjúk tapasztalatait, valamint a korszak történelmi jellegzetességeit mutatták be. 12. Életformák, életmódok (Kultúra-, Művelődés- és Művészetszociológiai Szakosztály Szekcióvezető: Tibori Timea) A négy előadás négy szempontból vizsgálta az életmód változását és hatását az életminőségre. Az egyik megközelítésben az ún. középosztály tagjainak sajátos kivonulását és az ökofalvakba, településrészekbe való bevonulását ismerhettük meg szemléletes példákkal illusztrálva. Romungró cigányokkal készült esettanulmányok alapján a települési és gazdasági különbségek életmód alakító szerepéről, szemlélet formáló hatásáról, illetve az egészséget veszélyeztető magatartásmódokról készített pilot studyk ismertetésére került sor, valamint az esélyegyenlőség hiányairól, melyek döntően meghatározzák társadalmi közérzetünket, demokrácia felfogásunkat, jól-lét tudatunkat. Valamennyi előadó összekapcsolta a kulturális paradigmaváltást az életmód- és viselkedésminták átalakulásával, a mobilitási esélyek területi egyenlőtlenségével. Az egyes előadásokat élénk vita és eszmecsere követte. Farkas Judit: A magyar ökofalvak mint alternatív életmódkísérletek Kanczler Balázs: Egy romungro cigány család intergenerációs társadalmi és földrajzi mobilitása Kisartól Kapuvárig Kolozsvári Csaba (EKF - TKTK): Az egészséget veszélyeztető életmód összehasonlító vizsgálata kulturális különbözőségeket mutató fiatalok körében Tibori Timea (MTA SZKI): Az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság növekedésének mértéke 13. Attitűdök változása Magyarországon és Európában (Módszertani Szakosztály Szekcióvezető: Füstös László) A jó hangulatú szekcióülésen informatív és aktuális témákat elemző előadásokat hallhattunk. A tárgyalt kutatási témák, anyagok többnyire az ESS 4. hullám illetve az EVS (2008) adatbázisára épültek. Érdekes színfolt volt a szekció munkájában Murányi István előadása, aki egy friss kutatási anyag, az Új tekintélyelvűség vizsgálatának módszertani és elméleti hátterét elemezte. A vitában a konstruktív hozzászólások voltak a jellemzőek. Több esetben felmerült: a vizsgálatok során a nők ne csak, mint kontrollcsoport legyenek jelen. Az adatok feldolgozásának egyéni módja, szempontjai új utakat jelöl/het/nek ki az ESS felhasználásának területén az ESS-t alkalmazó és még nem alkalmazó kutatók számára. Ezért is hasznos egy ilyen típusú seregszemléje az adatbázisra épülő kutatásoknak. Ötleteket adtak az ESS kiegészítő blokkjainak kialakítására irányuló törekvésekhez. Ezeket természetesen továbbítom, az ESS hazai kutatásvezetőinek, Füstös Lászlónak és Róbert Péternek. Egy példa: felmerült pl. a jövedelemmérés erőteljesebb szegmentációjának szükségszerűsége a nemzetközi kutatásokon belül. 10

11 Bíró Judit (ELTE TÁTK) Prazsák Gergő (ELTE TÁTK): A deviáns viselkedés határai Hajdu Gábor (TÁRKI) Hajdu Tamás (BCE): A migránsok elégedettségének kulturális meghatározottsága Hajdu Tamás (BCE) Hajdu Gábor (TÁRKI): Relatív jövedelem és szubjektív jól-lét a rendszerváltás előtt és után Király Gábor (BGF) - Paksi Veronika (MTA SZKI): Bizonytalanság és kockázat az egyéni életutakban Murányi István (DE): Új tekintélyelvűség? 14. A család átalakulása: válság vagy megújulás? (Családszociológiai Szakosztály Szekcióvezető: Szalma Ivett, Szél Bernadett) A tavalyi hagyományokat követve idén már második alkalommal került sor önálló családszociológia szekció megszervezésére, amely most arra kereste a választ, hogy a mai magyar családokkal kapcsolatos változások alapvetően a családok válságára vagy megújulására utalnak. A szép számban megjelent érdeklődők előtt elhangzott előadások különböző nézőpontból vizsgálták a kérdést: hangsúlyosan szerepelt a kisgyermekes nők munkavállalásával összefüggő kérdések köre, a nők szervezetekben betöltött szerepe és a fertilitás kérdése, de foglalkoztunk a családszociológia történeti irányvonalába tartozó elemzéssel is. A szekció egyik erőssége, hogy az előadók hasznos és érdekes kritikai észrevételeket kaptak, melyek inspirálóan hatnak a további kutatómunkára illetve annak minőségére. A másik fontos attribútum, hogy a szekcióülés egyben a családszociológiai szakosztály alakuló ülése volt, az ezzel kapcsolatos célok és várakozások megbeszélésére is sor került az ülésen. Nagy Beáta (BCE) - Vicsek Lilla (BCE): Nemek kultúrája és a női vezetők megítélése egy multinacionális nagyvállalatnál Szalma Ivett (BCE) - Szél Bernadett (BCE) - Takács Judit (MTA SZKI): Társadalmi szerepekkel kapcsolatos attitűdök a válság előtt és után Drjenovszky Zsófia (KRE): Otthon a gyerekkel, vagy vissza a munkába? Makó Ágnes (MKIK GVI): A háztartási munkamegosztás gyermekvállalásra gyakorolt hatása Magyarországon Szél Bernadett (BCE) Szalma Ivett (BCE): A háztartáson belüli munkamegosztás és a munkaerőpiaci részvétel hatása a párkapcsolat összetartására Fabó Edit (ELTE EK): Ismerkedési fórumtémák a 19. század végén Pári András (KSH): Ikerszületések Magyarországon 15. Emlékezés Tomka Miklósra (Vallásszociológiai Szakosztály Szekcióvezetők: Török Péter, Pusztai Gabriella) A három részes szekció Tomka Miklósra emlékezett. Az első rész kifejezetten Miklós életével és életművével foglalkozott, pontosabban Miklós szellemével, a szekularizációról, a vallás és társadalmi rétegződés kapcsolatáról, illetve az ún. keresztény társadalom végéről vallott nézeteivel vitázott. A második rész a vallásszociológia legkülönfélébb területeiről hozott kutatások bemutatásával és vitájával telt el. Így szó esett a vallás és társadalmi bizalom viszonyáról, az intézményesülés következményeiről, valamint a karizmatikus személyről és követőiről. A harmadik rész az egyházi iskolák diákjainak értékrendszerét, teljesítményét és érdekérvényesítését elemezte. Az előadásokat követő kérdések és megbeszélések elsősorban módszertani kérdésekkel foglalkoztak, de nem nélkülözték az eltérő felfogások kulturált megvita- 11

12 tását sem. A szekció egy fehér asztal mellett, késő éjszakába nyúló informális üléssel folytatódott. Földvári Mónika (SE) - Rosta Gergely (Münsteri Egyetem): Szekularizáció és az egyház szerepe Tomka Miklós életművében Gereben Ferenc (PPKE BTK): Súly alatt nő (vagy roppan meg?) a pálma. (Szubjektív töprengések Tomka Miklós váratlanul lezárult pályája fölött Hegedűs Rita (BCE): Tomka Miklós a vallás és a társadalmi rétegződés kapcsolatáról Máté-Tóth András (SZTE): A "keresztény társadalom" diskurzusa Jelenfi Gábor (Peripato / Forsense) - Rosta Gergely (Münsteri Egyetem): A vallásosság és a társadalmi bizalom viszonyának változása Közép- és Kelet-Európában Rajki Zoltán (PE): Az "egyháziasítás" hatása az újprotestáns entitások életére az 1950-es és 1960-as években Török Péter (Mentálhigiéné Intézet): Karizma és közösség - egy mozgalom születése? Bacskai Katinka: Egyházi iskolák a PISA 2009-ben Erdei Gábor (DE BTK NI): Kísérlet az egyház andragógiai elemeinek azonosítására Molnár Eleonóra (II. RF KMF): Felekezeti bentlakásos iskolák mint a kárpátaljai kisebbség érdekérvényesítésének eszköze Pusztai Gabriella (DE): Vallásosság mentén kialakuló hallgatói értelmező közösségek Szilágyiné dr Szemkeő Judit: Befolyásolja-e a családi és közösségi nevelés és az iskolák eredményességét? Tornyi Zsuzsa Zsófia (DE GyFK) - Bocsi Veronika (DE GyFK): A vallás értékszociológiai vizsgálata egy regionális elemzés tükrében 16. Kisebbségi magyarok. Az Educatio folyóirat vitája (Szekcióvezető: Papp Z. Attila) A szekció a 2012/1-es Educatioban megjelenő tanulmányok műhelyvitájaként jött létre. Az előadások a kisebbségi, azon belül a határon túli magyarok iskolázottságát meghatározó demográfiai, jogi, etnopolitikai stb. kereteinek felvázolására vállalkoztak. Ugyanakkor részletes kitekintést kaptunk az Európában és más földrészeken is létező kisebbségi felsőoktatás meglepően gazdag, ám nálunk kevéssé ismert világáról, míg egy másik előadásban a kisebbségi közoktatás és felsőoktatás tipológiájáról, valamint a kisebbségi csoportok iskolai teljesítményéről is tudosító PISA vizsgálatokról hallhattunk. Kiss Tamás (NKI): Iskolázottság és demográfiai trendek a Kárpát-medencében Salat Levente (BBTE): Kisebbségi oktatás nemzetközi színtéren, az EU-ban Ferenc Viktória (PTE): Nyelvi jogok, nyelvpolitika a kisebbségi felsőoktatásban Takács Zoltán (MTT): Kisebbségi felsőoktatás és regionalitás Morvai Tünde (WJLF): Hiánytól a többletig. A szlovákiai magyar pedagógusképzés fejlődéstörténete Papp Z. Attila (ME - MTA ENKI): A kisebbségi oktatás értelmezési lehetőségei 17. Konfliktuskezelés és diszkrimináció. A Társadalompolitikai Párbeszéd Műhely kerekasztala Nagy volt volt az érdeklődés, és folyamatosan sokan vettek részt a négy témában meghirdetett kerekasztal vitákban. Az első kerekasztal a jelenlegi foglalkoztatási helyzetet elemezte, és arra kereste a választ milyen kitörési pontok lehetnek a hátrányos helyzetű térségekben, illetve a hátrányos helyzetű társadalmi csoportokat illetően. A vita mind a mezőgazdasági, mind az iparban, 12

13 szolgáltatásban meglévő és hiányzó feltételeket érintette. A résztvevők közül többen a jövőben folytatni kívánják a párbeszédet. Hasonló éles viták voltak a szociálpolitika és szociális munka jelenlegi helyzetét elemző kerekasztal vitában: az Alaptörvény, a Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció és a sarkalatos törvények hogyan változtatják meg az állam az önkormányzatok, a civil szektor szerepét a szociális ellátó rendszerben, a szociális munka fogalmait az ellátást illetően. A radikális szociális munka, a szociális munkások helyzete szintén olyan vitát generált, amely folytatását a résztvevők igényelték. Az egészségügyi kerekasztal nemcsak helyzet elemzést adott Magyarországot jellemezve adatokkal, hanem elsősorban a a borsod megyei szegénységet jellemző betegségeket mutatott be, amelyek szorosan összefüggnek az életmóddal, s gyakorlatilag gyerekkorban, sőt a terhesség idején eldőlnek az egész életre kiható, hátrányt okozó egészségügyi problémák, melyekkel való megküzdésre kevés az egészségügyben dolgozók szándéka, életmód váltást elősegítő politikák és tettek hozhatnak változást. Más régióból hozott jó példák (Baranya megye) bemutatása is érdeklődést keltett. A legnagyobb vitát a konfliktuskezeléssel foglalkozó kerekasztal ébresztett: a Gyöngyöspatai Kutatások és beavatkozások elégtelensége arra mutatott rá, az erőszakmentes,hogy az egymást megérteni kívánó diskurzus lehetőségeinek megteremtéséhez, erős társadalmi támogatottság kell helyben és nagy politikában is.. - Hol tartunk ma a foglalkoztatás kérdésében: helyzetkép, európai trendek, megoldások a munkanélküliség csökkentésére és a foglalkoztatás növelésére. Résztvevők: Herczog László, Várkonyi Júlia, Juhász Pál, Laki Mihály - A szociálpolitika és a szociális munka kapcsolatának alakulása az elmúlt húsz évben; trendek Európában, várható változások következményei. Résztvevők: Hegyesi Gábor, Kozma Judit, Pataki Éva, Nyilas Mihály, Simonyi Ágnes - Egészségügyi változások és az alakuló új politika következményei. Résztvevők: Falus Ferenc, Füzesi Zsuzsa, Sólyom Enikő - A konfliktuskezelés komplexitása, a diszkrimináció elleni küzdelem nemzetközi és hazai módszerei. Szekcióvezető: Talyigás Katalin. Résztvevők: Sipos András, Deák Éva, Kövér Ágnes, Fellegi Borbála. 13

Kollektív traumák, határhelyzetek és társadalmi katasztrófák

Kollektív traumák, határhelyzetek és társadalmi katasztrófák Magyar Szociológiai Társaság Miskolci Egyetem MEGHÍVÓ a Magyar Szociológiai Társaság Kollektív traumák, határhelyzetek és társadalmi katasztrófák című éves konferenciájára és közgyűlésére 2011. november

Részletesebben

Kollektív traumák, határhelyzetek, természeti és társadalmi katasztrófák

Kollektív traumák, határhelyzetek, természeti és társadalmi katasztrófák Magyar Szociológiai Társaság Miskolci Egyetem a Magyar Szociológiai Társaság Kollektív traumák, határhelyzetek, természeti és társadalmi katasztrófák Plenáris előadások című éves konferenciája és közgyűlése

Részletesebben

Kollektív traumák, határhelyzetek, természeti és társadalmi katasztrófák

Kollektív traumák, határhelyzetek, természeti és társadalmi katasztrófák Magyar Szociológiai Társaság Miskolci Egyetem MEGHÍVÓ a Magyar Szociológiai Társaság Kollektív traumák, határhelyzetek, természeti és társadalmi katasztrófák című éves konferenciájára és közgyűlésére 2011.

Részletesebben

Generációk az információs társadalomban

Generációk az információs társadalomban Generációk az információs társadalomban Infokommunikációs kultúra, értékrend, biztonságkeresési stratégiák Projekt záró workshop TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0005 Program 2012. június 21-22. Hely: Szeged,

Részletesebben

Szolidaritás - Ma Konferencia 2007. február 22-23. Programtervezet. 1. nap

Szolidaritás - Ma Konferencia 2007. február 22-23. Programtervezet. 1. nap "Hogy míg nyomorra milliók születnek, Néhány ezernek jutna üdv a földön, Ha istenésszel, angyal érzelemmel Használni tudnák éltök napjait." Szolidaritás - Ma Konferencia 2007. február 22-23. Programtervezet

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYT MINDENKINEK SZAKMAI PROGRAM MARCALI, 2015.05.08.

Részletesebben

MELLearN Konferencia Szegeden

MELLearN Konferencia Szegeden 9 9, 8$0 :, ()*(, %# ; A TARTALOMBÓL: Ünnep eltt 1 MELLearN Konferencia Szegeden 1 Új kihívások a felnttképzésben 2 MELLearN szimpózium az ONK-n 4 Rövid hírek 5 A MELLearN Egyesület vezetsége és munkatársai,

Részletesebben

A szociális szféra kapcsolathálózati megközelítésben

A szociális szféra kapcsolathálózati megközelítésben 2011/5 2011/5 A szociális szféra kapcsolathálózati megközelítésben Dávid Beáta Magvas Mária: A munkakapcsolat határozza meg a jelzőrendszert. Az észlelő- és jelzőrendszer működése Veszprémben Becze Orsolya

Részletesebben

Magyar Tudomány Ünnepe 2009

Magyar Tudomány Ünnepe 2009 Magyar Tudomány Ünnepe 2009 E-VILÁGI TRENDEK Az internet hatása a társadalomra, a gazdaságra és a politikára tudományos konferencia az Általános Vállalkozási Főiskolán A konferencia védnöke: Prof. Dr.

Részletesebben

Bölcsészettudományi Konferencia

Bölcsészettudományi Konferencia Bölcsészettudományi Konferencia Móra Ferenc Szakkollégium 2014. december 1. PROGRAM 9.00 Megnyitó Szajbély Mihály (dékán, SZTE Bölcsészettudományi Kar) Kovács Attila (igazgató, SZTE Móra Ferenc Szakkollégium)

Részletesebben

Tájékoztató. a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól. Sorsz. Név Tudományág Munkahely

Tájékoztató. a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól. Sorsz. Név Tudományág Munkahely Tájékoztató a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól Sorsz. Név Tudományág Munkahely 1 Aliczki Manó Biológiai tudományok MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet 2 Almásiné Csoma

Részletesebben

ÁLLAMVIZSGA BEOSZTÁS Szociális munka BA 2014. december 11. 9 óra.

ÁLLAMVIZSGA BEOSZTÁS Szociális munka BA 2014. december 11. 9 óra. ÁLLAMVIZSGA BEOSZTÁS Szociális munka BA 2014. december 11. 9 óra. Elnök: Tagok: Külső tag: Szabó-, egyetemi docens, elnök Kozma egyetemi docens, főiskolai docens egyetemi adjunktus egyetemi adjunktus Földessy

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Ceglédi Tímea Születési hely, idő: Budapest, 1984.06.14. E-mail: cegledi.timea@cherd.unideb.hu Honlap: http://timeacegledi.honlap.com/ Tanulmányok 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót.

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót. Magyar Szociológiai Társaság 1014 Budapest, Országház u. 30. Paksi Veronika titkár részére Tárgy: szakosztályi beszámoló Tisztelt Titkár Asszony! Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Emberi Erőforrások Gazdaságtana Tudományos Bizottság

Magyar Tudományos Akadémia Emberi Erőforrások Gazdaságtana Tudományos Bizottság MEGHÍVÓ az MTA Közgazdaság és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézet és az MTA a által rendezett Kompetenciák, munkakínálat és foglalkoztatás c. szakmai konferenciára A konferencia

Részletesebben

Szakmai összefoglaló Munkavállalási készségeket fejlesztő tréning

Szakmai összefoglaló Munkavállalási készségeket fejlesztő tréning Munkavállalási készségeket fejlesztő tréning A tréning célja: Cél: a hallgatók munkaerőpiaci integrációjának elősegítése - előkészítése. Cél ezen túl egyrészt, hogy a résztvevők munkavállaláshoz, álláskereséshez

Részletesebben

Többcélú közösségi terek fejlesztése. 25 szolgáltatásfejlesztési modellprogram jó gyakorlatokkal, egy kiadványsorozatban

Többcélú közösségi terek fejlesztése. 25 szolgáltatásfejlesztési modellprogram jó gyakorlatokkal, egy kiadványsorozatban Ebédszünet 18 diányira 1 Többcélú közösségi terek fejlesztése 25 szolgáltatásfejlesztési modellprogram jó gyakorlatokkal, egy kiadványsorozatban 2 Eddig Közösségi művelődés társadalomfejlesztési-, vidékfejlesztési

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Pécsi Tanuló Város-Régió Fórum Atipkus/Nonformális Tanulás Műhely

Pécsi Tanuló Város-Régió Fórum Atipkus/Nonformális Tanulás Műhely Pécsi Tanuló Város-Régió Fórum Atipkus/Nonformális Tanulás Műhely Dr. Bajusz Klára egyetemi docens PTE FEEK bajusz.klara@feek.pte.hu TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014 PEDAGÓGUSKÉPZÉST SEGÍTŐ HÁLÓZATOK TOVÁBBFEJLESZTÉSE

Részletesebben

Konfliktus és társadalmi innováció

Konfliktus és társadalmi innováció Konfliktus és társadalmi innováció a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája és közgyűlése 2010. november 5-7. Wesley János Lelkészképző Főiskola (1086 Budapest, Dankó utca 11.) A konferencia témája

Részletesebben

OKTATÓK ELÉRHETŐSÉGEI 2014/2015. tanév tavaszi félév. Gazdálkodás és Menedzsment Tanszék

OKTATÓK ELÉRHETŐSÉGEI 2014/2015. tanév tavaszi félév. Gazdálkodás és Menedzsment Tanszék Gazdálkodás és Menedzsment Tanszék BUDAPEST Oktató neve szoba-szám telefon e-mail Dr. Bartók István 309 06-1/450-2420/235 mellék bartok.istvan@edutus.hu Fabricius-Ferke György 06-1/450-2420/225 mellék

Részletesebben

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Bódy Péter Bordás János begs Boros Gábor Bendegúz es a=anatómia Cserháti Zoltán b=biokémia Farkas Dániel Márton e=élettan Fekete Ákos s=szövettan Gógl Aliz

Részletesebben

III. Romológus Konferencia

III. Romológus Konferencia III. Romológus Konferencia 2014. április 25-26. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar - Pécs, Zsolnay Negyed E25-ös épület 001-es terem Gandhi Közalapítványi Gimnázium és Kollégium, Könyvtár -

Részletesebben

2009/2010. TANÉV ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESÍTÉSE I. VIZSGADÍJAK

2009/2010. TANÉV ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESÍTÉSE I. VIZSGADÍJAK Név Osztály Vizsga Összeg 1. Pelyvás Lívia 11. C Német közép C 21 300 Ft 2. Farkas Gergı 12. A Angol alap C 14 200 Ft 3. Nemes Norbert Ferenc 12. B Angol közép C 21 300 Ft 4. Szabó Éva 12. B Angol közép

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS (FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ KIEMELT PROJEKT 4. ÉS 5. ALPROJEKTJEINEK KONFERENCIÁJA

A TÁMOP 3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS (FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ KIEMELT PROJEKT 4. ÉS 5. ALPROJEKTJEINEK KONFERENCIÁJA MEGHÍVÓ EREDMÉNYES NEVELÉS A TÁMOP 3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS (FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ KIEMELT PROJEKT 4. ÉS 5. ALPROJEKTJEINEK KONFERENCIÁJA A konferencia időpontja: 2015.

Részletesebben

A KONFERENCIA TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA. Elnök: Prof. Dr. Nábrádi András Társelnök: Prof. Dr. Somosi Mariann. Tagok:

A KONFERENCIA TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA. Elnök: Prof. Dr. Nábrádi András Társelnök: Prof. Dr. Somosi Mariann. Tagok: A KONFERENCIA TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA Elnök: Prof. Dr. Nábrádi András Társelnök: Prof. Dr. Somosi Mariann Tagok: Dr. habil Szűcs Edit Prof. Dr. Somosi Mariann Dr. Papp Péter Dr. T. Kiss Judit Dr. Lámer Géza

Részletesebben

Tankönyvlista Ábrahám Richárd

Tankönyvlista Ábrahám Richárd Ábrahám Richárd Oktatási azonosító 74373618896 Díjbekérő postázási címe Jakus Erika Intézmény számlázási címével megegyezik Rászorultsági alapon ingyenes (A számla a tagintézmény adatainál számlázási névként

Részletesebben

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015 MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE GARIAN BASKETBALL FEDERATION 131654 133657 ARY BENCE BALÁZS BACSA LEVENTE 1997.08.21. 1997.06.18. BENCZE ILDIKÓ SZOLLÁS ZSUZSANNA 144462 162995 BALLON GERGÕ BARTA

Részletesebben

5. Intersport Keszthelyi Kilométerek

5. Intersport Keszthelyi Kilométerek 1 2 3 4 5 6 Csapatnév: 1840 OXYGÉNMANÓK 02:32:33 Kategória: Férfi csapat Helyezés:1 Rsz. Név Sz.év idő 1 1841 GARAMI Árpád 1966 00:36:41 3:29 p/km 1 2 2 2 1842 KOLONICS Tamás 1971 00:38:04 3:37 p/km 2

Részletesebben

Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei

Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei Az első világháború kirobbanásának 100. évfordulója alkalmából Budapest Főváros Levéltára, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi

Részletesebben

Sszám Név Választott téma Konzulens Szak

Sszám Név Választott téma Konzulens Szak Sszám Név Választott téma Konzulens Szak 1 Antal Csaba A kulturális attrakciók kulturális rendezvények jelentősége egy választott desztináció turisztikai kínálatában 2 3 Bata András Információtechnológia

Részletesebben

A népműveléstől a közösségi művelődésig Durkó Mátyás Emlékkonferencia 2016. PROGRAMFÜZET

A népműveléstől a közösségi művelődésig Durkó Mátyás Emlékkonferencia 2016. PROGRAMFÜZET PROGRAMFÜZET Debreceni Egyetem BTK NI Andragógia Tanszék 2 Durkó Mátyás Emlékkonferencia Debreceni Egyetem Főépület Debrecen, Egyetem tér 1. 2016. június 16-17. A rendezvény szervezői: Debreceni Egyetem

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Társadalmi konfliktusok Társadalmi jól-lét és biztonság Versenyképesség és társadalmi fejlődés

MEGHÍVÓ. Társadalmi konfliktusok Társadalmi jól-lét és biztonság Versenyképesség és társadalmi fejlődés MEGHÍVÓ A Kodolányi János Főiskola és a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottsága Gazdaság-, Jog- és Társadalomtudományi Szakbizottsága záró konferenciát szervez a Társadalmi konfliktusok

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy július 6-án 9 órakor a megadott teremben jelenjetek meg. Aki még nem fizetett tandíjat, kérjük, hogy vagy a teljes

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Emberi Erőforrások Gazdaságtana Tudományos Bizottság. Meghívó

Magyar Tudományos Akadémia Emberi Erőforrások Gazdaságtana Tudományos Bizottság. Meghívó Meghívó az MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet és az MTA a által rendezett Közmunka, külföldi munkavállalás és a magyar munkaerőpiac című szakmai konferenciára A konferencia támogatója a Közösen a Jövő

Részletesebben

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület 9:40 Férfi felnőtt 1000 m I. előfutam egyesület 1 7. Kasper Bleibach DKF 3:47.12 2 1. Molnár Gergely Csepel 4:05:04 3 2. Szakál Lóránt UKSC 4:21:39 6. Demeter István MULTI SE DNS 9:48 Férfi felnőtt 1000

Részletesebben

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve 44 43 43 42 42 41 40 39 38 37 33 31 29 Sánta Zsombor 5. 5 óra Katona Irma Jelena

Részletesebben

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév Szakvezető: Szakter Zsuzsa Tantárgy: angol VMT Ideje: hétfő 10-12:35 óra Helye: 4. d osztály ANATABF.SZE Antal Anett angol BERTABF.SZE Bertalan Renáta Melinda angol DEETABF.SZE Deák Erzsébet angol KIVTAAF.SZE

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

miniszter 7959512 kabinetfőnök, főosztályvezető titkárságvezető, osztályvezető főosztályvezető -helyettes

miniszter 7959512 kabinetfőnök, főosztályvezető titkárságvezető, osztályvezető főosztályvezető -helyettes SZERVEZETI EGYSÉG NÉV MUNKAKÖR TELEFON E-MAIL CÍM FAX Miniszter dr. Trócsányi László miniszter 7959512 miniszter@im.gov.hu Miniszteri Kabinet Tari Sándor kabinetfőnök, 8961095 sandor.tari@im.gov.hu 7950729

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23.

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. Díjazottak: I. korcsoport I.díj: Jeong Jin Seok Prehoffer Júlia Szombathelyi Bartók Béla Zenei AMI tanára: Pálköviné Békefi Cecília

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

Daganatos Gyermekek Gyógyítását Segítő Szakemberek Országos Konferenciája Kiskőrös, 2009. április 23-25.

Daganatos Gyermekek Gyógyítását Segítő Szakemberek Országos Konferenciája Kiskőrös, 2009. április 23-25. Daganatos Gyermekek Gyógyítását Segítő Szakemberek Országos Konferenciája Kiskőrös, 2009. április 23-25. Alapítványunk szervezésében került megrendezésre a daganatos gyermekek gyógyítását Segítő Szakemberek

Részletesebben

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n?

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? A tanári pálya iránt érdeklődő felvételizőként valószínűleg gondoltál már arra, hogy ehhez a hivatáshoz nemcsak a tudás közvetítése, hanem

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

Magyar Levéltárosok Egyesülete 2008. évi vándorgyűlése

Magyar Levéltárosok Egyesülete 2008. évi vándorgyűlése Magyar Levéltárosok Egyesülete 2008. évi vándorgyűlése Zalaegerszeg 2008. augusztus 26-28. A vándorgyűlés támogatói: Oktatási és Kulturális Minisztérium Nemzeti Kulturális Alapprogram Zala Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19.

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19. PROGRAMTERVEZET 2010. november 18. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE A tudás szerepe a regionális fejlıdésben Debrecen, 2010. november 18 19. 3. körlevél 11.00 Közgyőlés A Magyar

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Emberi Erőforrások Gazdaságtana Tudományos Bizottság. Meghívó

Magyar Tudományos Akadémia Emberi Erőforrások Gazdaságtana Tudományos Bizottság. Meghívó Meghívó az MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet és az MTA a által rendezett Közmunka, külföldi munkavállalás és a magyar munkaerőpiac című szakmai konferenciára A konferencia támogatója a Közösen a Jövő

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT TÉMAVÁLASZTÁS 2009. DECEMBER. Gazdálkodási és menedzsment szak / NAPPALI tagozat

SZAKDOLGOZAT TÉMAVÁLASZTÁS 2009. DECEMBER. Gazdálkodási és menedzsment szak / NAPPALI tagozat SZAKDOLGOZAT TÉMAVÁLASZTÁS 2009. DECEMBER Gazdálkodási és menedzsment szak / NAPPALI tagozat Ssz. Név: Téma: Konzulens: 1. Balázsi Dávid A Götz-G kft. marketing tevékenységének értékelése Égető Ildikó

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika VERSENYEREDMÉNYEK EGYÉNI VERSENYEK Matematika Általános iskola 1. osztály: 1. helyezett: Papik Petra Szent László Általános Iskola, Kisvárda Felkészítő tanár: Dancs Mónika 2. helyezett: Jenei Marcell Szent

Részletesebben

Állam- és Jogtudományi Szekció 1

Állam- és Jogtudományi Szekció 1 Állam- és Jogtudományi Szekció 1 Intézmény Város 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Elõadások száma I-III. helyezés Egyéb 1 BCE KIK Budapest 2 3 1 2 8 1 2 2 DE ÁJK Debrecen 1 2 2 1 2 1 3 1

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

KONFERENCIA-BESZÁMOLÓ

KONFERENCIA-BESZÁMOLÓ GERŐ MÁRTON KRISTÓF LUCA 1 HÁLÓVILÁG KONFERENCIA-BESZÁMOLÓ Hálózatkutatás, társadalomszerkezet, társadalmi egyenlőtlenségek MTA Szociológiai Kutatóintézet 2011. október 13., Budapest I. Úri utca 49. Az

Részletesebben

A sérült gyermeket nevelő nők munkaerő-piaci helyzete. Kutatás Integrált szemléletű szolgáltatás - Érzékenyítés

A sérült gyermeket nevelő nők munkaerő-piaci helyzete. Kutatás Integrált szemléletű szolgáltatás - Érzékenyítés A sérült gyermeket nevelő nők munkaerő-piaci helyzete Kutatás Integrált szemléletű szolgáltatás - Érzékenyítés Megvalósítók MOTIVÁCIÓ ALAPÍTVÁNY Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek esélyegyenlősége

Részletesebben

Járási tantárgyi vetélkedők

Járási tantárgyi vetélkedők Járási tantárgyi vetélkedők Magyar nyelv és irodalom 1. Belovics Alexandra 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 2. Darcsi Barbara 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 3. Homoki Eszter 2 4.A (8.oszt) Hnatik-Riskó

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról A BME Levéltár idei levéltári napjának apropóját az ország első integrált felsőoktatási intézménye megalakulásának 80. és felbomlásának 70. évfordulója

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány 7km F1 férfi 1 140 Riczu Balázs UFC 00:33:01 00:00:00 Tempo Sport Kft 1/ 13 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány

Részletesebben

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM Bevezetés Ország János Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület Orfű Az SZKBE története: 1993. kutatások kezdete 1995. József Attila Tudományegyetem Barlangkutató Csoportja

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a beosztásotok szerinti első napon jelenjetek meg. Aki nem találja a nevét, kérjük, keressen minket telefonon. Figyelem!

Részletesebben

V. REALDANCE NEMZETKÖZI NYÁRI TÁNCFESZTIVÁL. Mezőkövesd, 2011. július 1-3.

V. REALDANCE NEMZETKÖZI NYÁRI TÁNCFESZTIVÁL. Mezőkövesd, 2011. július 1-3. V. REALDANCE NEMZETKÖZI NYÁRI TÁNCFESZTIVÁL Mezőkövesd, 20. július 1-3. Gyerek II D latin 1/1 Mezőkövesd 2 páros 1 2 Somoskői László Fürjes Eszter Ten Dance Tse 2 25 Babiciu Razvan Dunca Alina Románia

Részletesebben

Bevándorlók Magyarországon. Kováts András MTA TK Kisebbségkutató Intézet

Bevándorlók Magyarországon. Kováts András MTA TK Kisebbségkutató Intézet Bevándorlók Magyarországon Kováts András MTA TK Kisebbségkutató Intézet Az elemzés fókusza Miben mások a határon túli magyarok, mint a többi bevándorolt? Kik a sikeres migránsok ma Magyarországon? A magyar

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

Felnőttek, mert felnőttek

Felnőttek, mert felnőttek Zolnai Erika Felnőttek, mert felnőttek Értelmi sérült felnőttek szexuálpedagógiai támogatása KLTE S z o c í o Í ő í í í ű Tanszék Könyvtára Leli, KEZEM FOGVA ÖSSZ EfO & K > Kézenfogva Alapítvány Budapest,

Részletesebben

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Megyei versenyek A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár 1. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Bolyai Matematika Csapatverseny 6. 19. 12. 14. 15.

Részletesebben

Humán Szolgáltatások Igazgatósága (levelezési cím: 1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54.) Bejárat: Táncsics M. u. 69.

Humán Szolgáltatások Igazgatósága (levelezési cím: 1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54.) Bejárat: Táncsics M. u. 69. Humán Szolgáltatások Igazgatósága (levelezési cím: 1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54.) Bejárat: Táncsics M. u. 69. Intézményvezető: Fatérné Rothbart Mária fater.maria@hszi21.hu Intézményvezető-helyettes:

Részletesebben

A SZEKCIÓÜLÉSEK TÉMÁI RÉSZLETESEN

A SZEKCIÓÜLÉSEK TÉMÁI RÉSZLETESEN A SZEKCIÓÜLÉSEK TÉMÁI RÉSZLETESEN 1. KÖZTERÜLETEN NE ÉLJENEK ÉS NE ALUDJANAK EMBEREK?! SPECIÁLIS KIHÍVÁSOK AZ UTCAI SZOLGÁLTATÁSOK KAPCSÁN SZEKCIÓVEZETŐ: MORVA EMÍLIA (MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT EGYESÜLET)

Részletesebben

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7. 6000 Kecskemét, Tanulmányi terület kódja: 40 Tanulmányi terület gimnázium: 4 évfolyamos; általános kerettanterv; az első idegen nyelv a(z) francia nyelv vagy a(z) spanyol nyelv vagy a(z) angol nyelv; felvételi

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Gárdonyi Géza területi matematikaverseny (Ács) A versenyen évfolyamonként egy-egy tanuló vett részt. 4. évfolyam Nagy Adél 6. évfolyam Kocsis Anett 8. évfolyam Kelemen

Részletesebben

A Magyar-Német Fórum 21. éves közgyűlése

A Magyar-Német Fórum 21. éves közgyűlése Európa-Mozgalom Németországi Hálózata Németországi Európa-Szövetség Európa-Mozgalom Magyar Tanácsa Európai Intézet, Budapest A Magyar-Német Fórum 21. éves közgyűlése Szakmai Fórum: Kisebbségek társadalmi

Részletesebben

Pedagógiai, Pszichológiai, Közmûvelõdési és Könyvtártudományi Szekció 1

Pedagógiai, Pszichológiai, Közmûvelõdési és Könyvtártudományi Szekció 1 Pedagógiai, Pszichológiai, Közmûvelõdési és Könyvtártudományi Szekció 1 Intézmény Város 1 2 3 4 6 8 10 11 12 13 14 Elõadások I-I helyezés 1 AVKF Vác 1 1 2 BDF BTK Szombathely 1 1 2 3 BDF TMK Szombathely

Részletesebben

TanodaPlatformkonferencia. a tanodamozgalom fejlesztéséért

TanodaPlatformkonferencia. a tanodamozgalom fejlesztéséért TanodaPlatformkonferencia a tanodamozgalom fejlesztéséért 2014. december 12. 10.00 15.30 ELTE Tanító- és Óvóképző Kar 1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 40. Mi is az a tanoda Miről szól ez a konferencia

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13..

Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13.. Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13.. A Nemzeti Művelődési Intézet Az Emberi Erőforrások Minisztere alapította A 2012-13-ban zajlott átszervezési folyamat következtében

Részletesebben

A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON

A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON Oktatás és Gyermekesély Kerekasztal munkájának első szakaszát bemutató szakmai konferencia Budapest, 2007. szeptember 25. Az Oktatási Kerekasztal célja Egyrészt tisztázni

Részletesebben

A női erőforrás menedzsment fontossága és aktuális kérdései. Dr. Vámosi Tamás egyetemi adjunktus PTE FEEK

A női erőforrás menedzsment fontossága és aktuális kérdései. Dr. Vámosi Tamás egyetemi adjunktus PTE FEEK A női erőforrás menedzsment fontossága és aktuális kérdései Dr. Vámosi Tamás egyetemi adjunktus PTE FEEK Bevezető gondolatok A nők esélyegyenlőségi törekvései már régóta a társadalmigazdasági rendszer

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Emberi Erőforrások Gazdaságtana Tudományos Bizottság. Meghívó

Magyar Tudományos Akadémia Emberi Erőforrások Gazdaságtana Tudományos Bizottság. Meghívó Meghívó az Közgazdaság-tudományi Intézet és az MTA a által rendezett Munkaerőpiaci kutatások 2015 című szakmai konferenciára A konferencia támogatója a Közösen a Jövő Munkahelyeiért Alapítvány Teleki Degenfeld

Részletesebben

814 A testnevelés oktatásának kihivásai az általános iskola alsó osztályaiban K1 kompetencia P1 prioritás

814 A testnevelés oktatásának kihivásai az általános iskola alsó osztályaiban K1 kompetencia P1 prioritás 814 A testnevelés oktatásának kihivásai az általános iskola alsó osztályaiban K1 kompetencia P1 prioritás Intézmény: Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanitóképző Kar, Szabadka. Szerző(k): Dr.Lepeš Josip,

Részletesebben

9:30 9:40 Megnyitó (Forray R. Katalin, egyetemi tanár, az Educatio "Társadalmi nemek" számának szerkesztője )

9:30 9:40 Megnyitó (Forray R. Katalin, egyetemi tanár, az Educatio Társadalmi nemek számának szerkesztője ) HA ROSSZUL LÁTJA E LEVÉL KARAKTEREIT KATTINTSON IDE: http://www.oktatas.uni.hu/gender.htm Meghivó Oktatás és iskolázottság nemi egyenlőtlenségek cimmel közös tudományos konferenciát rendez az MTA Nevelésszociológiai,

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Eredmények A verseny időpontja: 2013. OKTÓBER 12. 09-14 óra A verseny színhelye: SZOLNOKI FÜVES SPORTREPÜLŐTÉR A verseny rendezői: SZOLNOKI HONVÉD SPORTEGYESÜLET MH 86 SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS Versenyt

Részletesebben

KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON

KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON KTI IE KTI Könyvek 2. Sorozatszerkesztő Fazekas Károly Kapitány Zsuzsa Molnár György Virág Ildikó HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS

Részletesebben

1. ÁGAZATI GAZDASÁGTAN TAGOZAT

1. ÁGAZATI GAZDASÁGTAN TAGOZAT 1. ÁGAZATI GAZDASÁGTAN TAGOZAT Kelemen Imre Gábor ME GTK Nagy Dorottya ME GTK Kisida Kata PTE KTK Bunda Krisztina DE AVK Kiss Zsófia Nagy Piroska BCE GTK Blaskó Beáta DE AVK helyezett: Munkácsy András

Részletesebben

PROGRAMFÜZET. Magyar Ápolási Egyesület Szociális Szekció X. Országos Konferenciája. Kihívások a szociális ellátásban

PROGRAMFÜZET. Magyar Ápolási Egyesület Szociális Szekció X. Országos Konferenciája. Kihívások a szociális ellátásban PROGRAMFÜZET Szociális Szekció X. Országos Konferenciája Kihívások a szociális ellátásban 2011. június 30. július 1-2. Visegrád Fővédnök: Soltész Miklós szociális államtitkár VÉDNÖK Helyszín: Visegrád

Részletesebben

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 FogLak projekt2 Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 A projekt célja Az utcán élő hajléktalan

Részletesebben

Bevezetés MI A SZOCIOLOGIA?

Bevezetés MI A SZOCIOLOGIA? Bevezetés MI A SZOCIOLOGIA? Dr. Bartal Anna Mária egyetemi docens 11/24/10 1 11/24/10 2 Tananyag, követelmények kötelező irodalom: Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába.2006. Osiris kiadó Vizsga: 50

Részletesebben

Kajak-kenu. Budapest Bajnokság, Balatoni Kamill Emlékverseny

Kajak-kenu. Budapest Bajnokság, Balatoni Kamill Emlékverseny Kajak-kenu Budapest Bajnokság, Balatoni Kamill Emlékverseny K1 férfi U23 1000m 1 Doba Richárd Alfréd Bomba-AVSE 03:13.45 2 Fodor Dániel Építők-MDKC 03:17.19 3 Nagy Gergő UKSC 03:17.43 K1 férfi U23 500m

Részletesebben

EU 2020 és foglalkoztatás

EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 fejlesztési stratégia egyik kiemelkedő célkitűzése a foglalkoztatási kapacitás növelése. A kijelölt problémák: munkaerő-piaci szegmentáció képzési kimenetek és munkaerő-piaci

Részletesebben

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 ELŐZMÉNYEK A DDRFK PROGRAMTAPASZTALATAI OFA programok: Újra Dolgozom Program (tartós munkanélkülieknek) Roma referensi, Lépésről-lépésre Program (roma

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI

A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI LIPPAI EDIT, MAJER ANNA, VERÉB SZILVIA,

Részletesebben

II. ÓVODAPEDAGÓGIAI NYÁRI AKADÉMIA

II. ÓVODAPEDAGÓGIAI NYÁRI AKADÉMIA MAGYAR ÓVODAPEDAGÓGIAI EGYESÜLET, DEBRECENI EGYETEM TUDOMÁNYEGYETEMI KAROK Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományok Intézete Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar II. ÓVODAPEDAGÓGIAI NYÁRI AKADÉMIA 2010.

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben