Források Pápa város 1848/49. évi történetéből

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Források Pápa város 1848/49. évi történetéből"

Átírás

1 Források Pápa város 1848/49. évi történetéből Válogatta, szerkesztette, a tanulmányokat és a jegyzeteket írta HUDI JÓZSEF 2001

2 TARTALOMJEGYZÉK Előszó, A kötet előzményei, célja, beosztása A forráskiadás elvei és módszerei I. PAPA A REFORMKORBAN. í. Pest, 1831 Pápa, Pápa, Pápa, Pápa, Pápa, Pápa, Pápa, június Pápa, augusztus 25. Pest, 1841 Pápa, 184 január 24. Pest, Pápa, 184 június szeptember-október 16. Veszprém, február Pápa, március Pápa, október Pápa, január 20. Pápa, május 21. Pápa, július 3i- 2 Pápa, november Ludvigh Sámuel leírása Veszprém megyéről, Veszprém és Pápa városokról 19 Voyta Adolf pápai építőmester visszaemlékezései gyermekkorára 19 Vermes Illés kaszinóigazgató visszatekintése a Pápai Kaszinó megalakulásának körülményeire 20 A Pápai Kaszinó alapszabályai 21 A Pápai Kaszinó működésére vonatkozó rendeletek 22 A Pápai Kaszinó tisztségviselőinek hatásköri leírása 25 A Pápai Kaszinó tisztségviselőinek és tagjainak kimutatása 26 A Pápai Kaszinó a földesúrtól támogatást kér a városi közvilágítás fejlesztésére 28 A pápai molnár céh legényrendtartása 29 Fényes Elek statisztikus leírása Pápa városáról 30 Hivatalos jelentés a Pápán működő gyárakról 32 Beszámoló a pápai kőedény- és porcelángyár országos iparkiállításon való szerepléséről 33 A pápai városrészek egyesülési szerződése 34 Árvay Sándor visszaemlékezése gyermekkorára... Szuper Károly naplója pápai színészkedéséró'l Szakonyi Lajos főszolgabíró jelentése a pápai járásbeli rendezett tanácsú községekről Liber lajos református kántor temetési költségeinekkimutatása Cseresnyés Sándor vármegyei főorvos jelentése a város egészségügyi intézményeiről A Pápai Kaszinó tisztújítási jegyzőkönyve Pápay Miklós kéziratos költeménye a Kishantai Hegyközség boroskancsójáról 45 Könnye Ferenc városi főjegyző kimutatása a város kereskedelmi forgalmáról 47 Veszprém vármegye közgyűlésére beadott jegyzék a rendezett tanácsú helységekről és a mezővárosokban tartott országos vásárokról 49

3 386 Tartalomjegyzék 2 Pápa, december november 25. Pest, 1847 november 26. Pest, 1847 november 1847 november 28. Pest, 1847 november 29. Pest, Veszprém, 1848 február Bezerédy Mihály pápai uradalmi prefektus javaslata a város pusztagyimóti majorsági gazdálkodásának korszerűsítésére Hetvényi István emlékezése a pápai református kollégiumra A pápai kereskedőtársulat tagjainak névsora Pápa szabadalmas mezőváros tisztikara 1847 végén Pápán működő országos ügyvédek, orvosok és sebészek névsora A Pápai Református Főiskola tanári kara az 1847/48. tanévben Fényes Elek statisztikus leírása Veszprém megyéről és Pápa városáról Rosos István alispán hivatalos jelentése veszprém vármegye évi állapotáról (Részletek) II. PÁPA A POLGÁRI ÁTALAKULÁS KÜSZÖBÉN Pápa, január 3 Pápa, január 4. 3 Veszprém, február 34. Veszprém, február 35. Veszprém, február Pápa, február február Pápa, február 39. Buda, február Pozsony, március A Pápai Kaszinó tisztújító közgyűlésének jegyzőkönyve 74 Forintos János zárgondnok évi számadásának részlete Balogh Ignác árváinak ruhaellátásáról 74 Veszprém megye közgyűlésén bemutatják a pápai asztalos céh ügyében keletkezett iratokat. A pápai asztalos céh feliratban kérte a kontárkodás felszámolását; a kérést az uradalom támogatta és a Helytartótanács is jóváhagyta 75 Veszprém megye közgyűlésén ismertetik a Helytartótanács leiratát, melyben Löw Lipót pápai rabbit áttelepedési engedély beszerzésére szólítja fel; ellenkező esetben visszautasítja Morvaországba 78 Szakonyi Lajos pápai járási főszolgabíró jelentése a pápai városi temetőben talált árva kislány felneveltetéséről 79 Veber Antal polgár felmentést kér a fegyveres polgári szolgálat alól 79 A Helytartótanács hivatalos vizsgálatot rendel el a pápai zsidó hitközségben a rabbiválasztás miatt támadt egyenetlenségek kivizsgálására 80 A győri Hazánk tudósítása a város kulturális életéről 81 A Helytartótanács a felküldött rablajstromok átvizsgálását követően a pápai uradalomnak megtiltja, hogy a 18 éven aluliakat bottal büntesse 82 Sebestyén Gábor Veszprém vármegyei követ levele Bezerédy Mihály pápai uradalmi prefektushoz.. 83

4 388 Tartalomjegyzék 61. Pápa, május 6. 6 Pápa, május 1 6 Pápa, május május május május Veszprém, május június Veszprém, június június Veszprém, június 5. 7 Budapest, június 8. 7 Pápa, június Veszprém, június június Pápa, június 77. Budapest, június 78. Veszprém, június 79. Pápa, június 80. Pápa, június Pápa város közgyűlésének jegyzőkönyve a Követválasztási Központi Választmány megalakításáról 107 A Pápa mezővárosi Követválasztási Központi Választmány alakuló jegyzőkönyve 107 Roboz István hírlapi tudósítása a veszprémi és a Pápa környéki eseményekről 109 A pápai kollégium tanári kara a tanév idő előtti befejezését javasolja a püspöknek 110 A pápai kollégium tanári kara határozata a tanulók honvédseregbe állásáról 111 Hetvényi István volt pápai kollégiumi diák visszaemlékezése a tanév bezárására, honvéddé állásáról 111 A népképviseleti országgyűlésen képviselői jogkörrel bíró Veszprém megyei mágnások összeírása 112 A Márczius Tizenötödike c. lap pápai tudósítójának gunyoros hangvételű beszámolója a parasztnyúzónak" titulált Bezerédyek politikai törekvéseiről 113 A Veszprém vármegyei nemzetőrségnek az Állandó Bizottmány által jóváhagyott szervezeti beosztásának Pápára vonatkozó részlete 114 A pápai kollégium tanári karának javaslata a köztartás új rendjéről 115 A magyar honvédelem javára tett pápai adakozások kimutatása a június 5-1 állapot szerint 116 A belügyminisztérium elfogadja a pápai városi tisztikar rendszeresítését 131 Az Állandó Bizottmány tárgyalja Kalauz János pápai pandúr folyamodását, melyben a Szentes János zsivány elfogásáért járó jutalom kifizetését kéri 132 Az Állandó Bizottmány Messzerer György pápai sebész boltnyitási engedélykérelmét tárgyalja, figyelembe véve a pápai sebészegylet véleményét 132 Györffy Endre pápai önkéntes nemzetőr (honvéd) véleménye a magyar szellemű nemzeti haderő megszervezéséről és kiképzéséről 135 A Pápai Kaszinó közgyűlésének jegyzőkönyve 137 István nádor leirata a statárium bevezetéséről 138 A megyegyűlés kihirdeti a lázítókra is kiterjesztett statáriumot és kinevezi a rögtönítélő bíróság tagjait 139 Az országgyűlési követválasztás jogával rendelkezőpápai lakosok összeírása 140 A győri Hazánk beszámolója a június án lezajlott Pápa városi tisztújításról 156

5 Tartalomjegyzék Pápa, június 2 8 Pápa, június Veszprém, június 26. A Pápa városi választmányi ülés jóváhagyja az elkészült követválasztói névsorokat és választási bizottságot hoz létre 157 A pápai követválasztás jegyzőkönyve Vermes Illés uradalmi ügyész országgyűlési követté választásáról 158 Az Országos Statisztikai Hivatal leiratát, valamint a Hivatal utasítására készített iparösszeírásokat bemutatják a törvényhatósági ülésen 158 III. A VÁROS A HONVÉDELEM SZOLGÁLATÁBAN Pápa, június 85. Pápa, június 86. Pápa, június Budapest, június Pest, június Pápa, június Veszprém, június Budapest, július 1. 9 Pápa, július 9 Pápa, július 94. Pápa, július Pápa, július Pápa, július Veszprém, július Zalaszentgrót, július Pest, július 1 Hoffelder József vármegyei másodfőorvos nemzetőrségifőorvosi kinevezéséért folyamodik a megyehatósághoz 165 A győri Hazánk egyik pápai radikális olvasója bírálja Bezerédy Mihály uradalmi prefektust a pápai tisztújításon és országgyűlési követválasztáson elkövetett állítólagos jogsértései miatt 166 A Márczius Tizenötödike pápai tudósítójának beszámolója Bezerédy Mihály pápai uradalmi prefektus magatartásáról 167 István nádor kinevezi a Veszprém megyei nemzetőrségi parancsnokokat 169 Fővárosi hírlapi tudósítás a pápai városi tisztújításról 169 A zsidó községben működő tanítók adatai a pápai zsidóság összeírásából 170 A megyebizottmány a 7. honvédzászlóalj felét 171 Pápára helyezi át Tarczy Lajos folyamodása a miniszterelnökhöz a pápai főiskolai tanárok nemzetőrségi külszolgálat alóli felmentéséért 172 A Dráva-vonal mellé kivezényelt nemzetőrség beosztási tervezete 172 A Dráva-vonal mellé rendelt pápai nemzetőrség összeírása 173 Rapoch Ignác csődbement kereskedő folyamodása a nemzetőri külszolgálat alóli felmentésért 180 Schwarcz Bernát izraelita szabómester a nemzetőrségi külszolgálat alóli felmentését kéri 181 A bencés rendházfőnök feljegyzése a pápai nemzetőrség kiindulásáról 182 A Közlönyben közzétett tudósítás részlete a Veszprém megyei nemzetőrség első zászlóaljának szervezéséről és Baranyába vezényléséről 183 Egy önkéntes nemzetőr beszámolója a Veszprém megyei nemzetőrség hadiszolgálatáról 184 Báró Baldacci Antal újsághirdetménye a nemzetőrségi szabályzat megjelenéséről 185

6 39O Tartalomjegyzék 100. Pápa, július Veszprém, július 1 10 Veszprém, július 1 10 Budapest, július 104. Pápa, július Sellye, július Sellye, július Sellye, július Győr, augusztus aug Pápa, augusztus 15- szeptember Veszprém, aug Pápa, augusztus 2 11 Pápa, augusztus 24- szeptember Pápa, augusztus 115. Veszprém, augusztus Nagykanizsa, szept. 1 Pápa, szeptember^ Nagykanizsa, szeptember 6. A Hazánk tudósítása a nemzetőrség kimozdításának körülményeiről, a város közhangulatáról A megyehatóság nemzeti érdekből felmenti a tanárokat, tanítókata megyén kívüli nemzetőri szolgálat alól 186 A nemzetőrség Dráva-melléki külszolgálata miatt új tagokat neveznek ki a pápai törvényszékekre 187 A hivatalos kormánylap tudósítása a Győr-Pápa- Városlőd napi postajárat beindításáról 188 Horváth Lazámé alsóvárosi lakos házának becsüje 188 Egy önkéntes nemzetőr tudósítása a baranyai táborból 189 Egy önkéntes nemzetőr tudósítása a Drávamelletti táborból 190 Egy önkéntes nemzetőr tudósítása a baranyai 191 táborból Győr város közgyűlése a jogtalanul megvámolt pápai polgárok panaszát tárgyalja 192 Hqffelder József nemzetőrségi főorvos jelentése a Drávánál szolgált nemzetőrség egészségügyi helyzetéről 192 A bencés rendházfőnök naplófeljegyzései 198 A megyehatóság a 7. honvédzászlóalj felének Pápára helyezéséről értesíti a hadügyminisztert Koroncz László pápai esperes-plébános körlevele, melyben a lelkipásztorokat szeptember 5-ére Gannára hívja értekezletre az egyházmegyei és nemzeti zsinat előkészítésére 199 Nagy Iván honvéd tizedes visszaemlékezései a Pápán tartózkodó 7. honvédzászlóalj mindennapi életéről 201 Gróf Batthyány Lajos miniszterelnök Pápa városát a dunántúli nemzetőrség gyülekezési helyéül jelöli ki 204 A megyehatóság a miniszterelnöki rendeletnek megfelelően Pápát jelöli ki a dunántúli önkéntes nemzetőrség gyülekezési helyéül, s végzéseket hoz a hadszervezés feltételeinek biztosítására Csány László királyi biztos javaslata Battyhány Lajos miniszterelnöknek a dunántúli önkéntes nemzetőrség mozgósításáról 206 A Pápai Kerületi Biztottmány Alstadter Salamon és Monavill Márton veszprémi hadsereg szállítókkal 207 Csány László utasítása a szántói járási főszolgabíróhoz a Pápáról kiinduló 7. honvédzászlóalj ellátására 208

7 119. Siklós, szeptember szeptember 121. Győr, szeptember 1 12 Budapest, szeptember Pápa, szeptember 124. Pápakovácsi, október Pápa, október Pápakovácsi, október Pápa, október Pápa, október Pest, november Pest, november 131. Pest, november 13 Pápa, december december Veszprém, december Pápakovácsi, december Győr, december Pápa, december Pápa, december Pápa, december 25. Tartalomjegyzék 391 Gróf Esterházy Károly nemzetőrségi főparancsnok hazainduló csapatainak utirendjét közli 208 A Pápai Állandó Bizottmány értesíti Veszprém megyét a dunántúli nemzetőrség kiképzéséről Győr szabad királyi város közgyűlése vizsgálatot rendelt el a pápai polgárok indokolatlan megvámolása miatt 209 Gróf Batthyány Lajos miniszterelnök rendelete a dunántúli vármegyékhez a betörő ellenséggel szembeni fellépésről, a statáriális bíróság bevezetéséről 210 Slezinger (Schlesinger) Lipót pápai pipagyáros külszolgálat alóli felmentését, s helyettes állításának engedélyezését kéri 211 A kovácsi plébános feljegyzése a pápaiak hangulatáról 212 A bencés rendházfőnök naplója a pápai nemzetőrség kimozdításáról 212 A kovácsi plébános feljegyzései a pápai eseményekről 213 Újhegyi József ügyvéd családfenntartóként a nemzetőri szolgálat alóli felmentését kéri 214 Zábrák János pápai lakos vagyontalanságára hivatkozva a nemzetőri szolgálat alóli felmentését kéri 215 Az Országos Honvédelmi Bizottmány rendelete a néplapokban megjelent hivatalos közleményeinek kihirdetéséről 215 Az Országos Honvédelmi Bizottmány hadmegyék kialakítására vonatkozó rendelete 216 Szakonyi Lajos főszolgabíró jelentése a Pápán lefoglalt lőporról és ólomról 216 A Pápai Újoncállítási Választmány jelentése az újoncállítás állásáról 217 A pápai református kollégium tanári kara a tanulók Gázon Eduárd elleni botrányos fellépését tárgyalja 218 A Veszprém Vármegyei Állandó Bizottmány az újoncozás helyzetét tárgyalja 219 A kovácsi plébános feljegyzései a pápai esemé- 220 nyékről Csány László dunántíili kormánybiztos levele Hunkár Antalhoz az ellenséges hadmozdulatokról, népfelkelés és gerillacsapatok szervezésének szükségességéről Szakonyi Lajos hadihelyzetről szóló jelentése Hunkár Antal kormánybiztoshoz, főispánhoz 221 Martonfalvay Elek visszaemlékezése a Pápa környéki sáncmunkálatokra 222 Szakonyi Lajos pápai járási főszolgabíró jelentése Hunkár Antal kormánybiztoshoz a hadfelszerelés szállításáról, gerillacsapatok felállításáról

8 392 Tartalomjegyzék 140. Veszprém, december Pápa, december Veszprém, december 14 Pápakovácsi, december Pápa, december Pápa, december december 3O Pápakovácsi, december december 30. körül december 3O december 31- A megyebizottmány végzése a Szakonyi Lajos főszolgabíró jelentésében előterjesztett ügyekben 224 Martonfalvay Elek visszaemlékezése a Perczelhadtest Pápára vonulásáról 225 Rosos István első alispán jelentése a magyar katonaság számára szállított fegyverekről és felszerelési tárgyakról 225 A plébános feljegyzése a pápai megyei tisztviselők magatartásáról 226 Gombás Mózes járási szolgabíró a Veszprém Vármegyei Állandó Bizottmánytól kér utasítást, mit tegyen az ellenség közeledésének hírére 227 Szakonyi Lajos főszolgabíró levele Hunkár Antal kormánybiztoshoz a megye helyzetéről 227 Horváth Ignác vármegyei adóvevő tudósítása az ellenség Pápára történő bevonulásáról 229 A pápakovácsi plébános feljegyzése a gerillacsapat szervezéséről, s az ellenség Pápára vonulásáról 230 Hunkár Antal főispán visszaemlékezése a szabadcsapatokszervezéséről 230 A bencés rendházfőnök naplófeljegyzése a császári csapatok Pápára vonulásáról 231 A Veszprém Vármegyei Állandó Bizottmány az ellenség Pápára vonulásáról értesül 231 IV. CSÁSZÁRI ZÁSZLÓK ALATT Pápa, január 15 Pápa, január 15 Pápakovácsi, január Pápa, január Pápa, január Pápa, január Pápa, január Pápa, január Pápa, január 160. Pápa, január Pápai tanácsülés határozata a Perczel-hadtest 237 ellátási költségeinek rendezéséről A városi tanács kifizeti az évi önkéntes nemzetőrök kísérőinek napidíját 237 Vidovics Ágoston feljegyzése a pápaiak hangulatáról 238 A Pápai Kaszinó tisztújításának jegyzőkönyve 238 Pápa város bizonyítványa az Újváros utcában fekvő Tímár Józsefné-féle ház leégéséről 239 Ribiánczki János uradalmi ispán és Bodács Sándor orgonaművész letelepedési engedélye 239 A városi állatállomány Bakonyba menekítésének költségeit a tanács megtéríti 240 A városi tanács Könnye Ferenc főjegyzőt bízza meg az útlevelek kiállításával 240 A városi tanács átveszi és kihirdeti az első császári proklámációkat és egyetemlegesen felelősséget vállal a különféle császári parancsok végrehajtásáért 240 A város Jézus neve napján szokás szerint szentmisét tart a földrengés elkerülésére 241

9 161. Pápa, január 1 16 Pápa, január 1 16 Pápa, január Pápa, január Pápakovácsi, január Veszprém, január Pápa, január Pápakovácsi, január Pápakovácsi, február 170. Pápa, február 171. Pápa, január 17 Pápa, január Pápa, január 174. Pápa, február 175. Pápa, február Pápa, február Pápa, február 178. Pápa, február 179. Pápa, február Pápa, február 181. Pápa, március 18 Pápa, március 18 Pápa, március Ta rtalomjegyzék 393 Gróf Ferdinánd Althann városi térparancsnok parancsára a város hűségesküt tesz I. Ferenc Józsefnek 241 Gróf Ferdinánd Althann városi térparancsnok a városi lakosok haladéktalan lefegyverzését rendeli el 242 Martonfalvay Elek visszaemlékezése a magyar gerillák és a császári csapatok bakonybéli ösz- 242 szetűzéséről Pápa város bizonyítványa Pfeifer Leopold besorozott honvédról 244 Vidovics Ágoston feljegyzése a gerillák elfogásáról és kivégzéséről 244 Fiáth Ferenc császári-királyi biztos rendeletében bejelenti, hogy a császári megszállás alá került Veszprém megye irányítását átvette, a megye és városok önkormányzatát felfüggeszti 245 A városi tanács ideiglenesen a magyar bankjegyek elfogadására kötelezi a lakosságot 246 Vidovics Ágoston plébános feljegyzése Vermes Illés követ hazaérkezéséről 247 Vidovics Ágoston plébános feljegyzése Tomor Ferenc elfogásáról 247 Plosszer Ferenc káplán feljegyzése Tomor Ferencről és a köztársasági egyletről 248 Fertelka Vencel rokkant pattantyús letelepedési engedélye 249 Szakonyi Lajos főszolgabíró jelentése az alispánnak a pápai járás helyzetéről 249 Martonfalvay Elek visszaemlékezése a megszálló császári csapatok berendezkedéséről 250 A városi tanács határozata a városi pénztárak új kezelési rendjéről 251 Pápa városa bizonyítványa arról, hogy Horváth László városi írnokot besorozták honvédnek 251 A város kifizeti az 1848-ban kiállított 66 önkéntes nemzetőr felszerelési költségeit 252 Pápa város jelentése a váltótörvényszékhez Hoch Xavér Ferenc anyagi helyzetéről 252 Pakrócz Ferenc városi kapitány jelentése a város éjszakai világításáról 253 Pápa város bizonyítványa Mészáros Imre városi írnoki szolgálatáról 253 A tanácsülés kihirdeti Fiáth Ferenc császári biztos rendeleteit 253 A városi gyámhivatal kifizetései a távol lévő honvédek részére 254 A városi tanács határozata a letelepedési és lakhatási engedély díjairól 254 Frank Ignác, a Griff vendégfogadó haszonbérlőjének szerződését a tanács meghosszabbítja 255

10 394 Tartalomjegyzék 184. Pápa, március Pápakovácsi, március Pápa, március 187. Pápa, március Pápa, március Pápa, március Pápa, március Pápa, március Pápa, március 19 Pápakovácsi, március Pápa, március Pápa, április 196. Pápa, április Pápa, április 198. Pápa, április 199. Pápa, április 200. Pápa, április 201. Pápa, április Pápa, április Pápa, április 14. Pápa, április 21. Pápa, április 26. Pakrócz Ferenc kapitány jelentése a házak sorszámozásakorfelmerültgondokról 255 Vidovics Ágoston plébános feljegyzése a katolikus papság hangulatáról 256 A katonai parancsnokság utasítása az utasok ellenőrzéséről 256 A járási szolgabíró utasítása az 5 és 100 forintos magyar bankjegyek közforgalomból történő kivonásáról 257 A városi tanács határozata a Fehérló fogadó bérleti szerződésének meghosszabbításáról 257 A vendéglősök katonákra fordított költségeinek jegyzéke 258 Könnye Ferenc főjegyző jelentése Süttő János kádármester végrendeletének végrehajtásáról 258 A városi tanács határozata a császári katonaság szökésének megakadályozására 259 Farkas Mihály lelkésznek adott városi bizonyságlevél a pápai irgalmasok kórházában eltöltött szolgálati időről 260 Vidovics Ágoston plébános feljegyzése Vermes Illés követ vagyona összeírásáról 260 A zsidó iskola katonai szállássá alakításának költségei 261 Pápa város jelentése Pest városához az onnan elszökött Matusch Mihályné Gerecs Klára hollétéről 261 Manhart Ferenc pápai ácsmester és fakereskedő erkölcsi, politikai és vagyoni bizonyítványa 262 A városi tanács határozata a kvártélymesterek visszaéléseinek megakadályozására 262 A városi tanács határozata az ún. Zichy-ház előtti lámpa fenntartási költségeinekfedezéséről 263 A katonai térparancsnokság megtiltja, hogy a lakosok a házfalakra lazító feliratokat készítse- 263 nek Pápa város levele a veszprémi császári hadfogadó parancsnoksághoz Sárváry Ferenc és Szabó József szabadság os katonák bevonultatásáról 264 Pápa város igazolása a külföldre készülő ifjabb Willax Antal tímárlegénynek 264 A városi tanács segélyt utal ki Háfner József elszegényedett magántanítónak és Hegedűs József polgárnak 265 A katonai szállásul szolgáló zsidó iskola fenntartási költségei 265 Pápa város erkölcsi bizonyítványa Pserhoffer Samu orvosdoktor működéséről 265 Martonfalvay Elek visszaemlékezése a császári csapatok kivonulásáról, a megye és Pápa felszabadulásáról 266

11 Tartalomjegyzék Veszprém, Francsics Károly veszprémi borbély legény naplója április 26. az ellenség kivonulásáról április 22- Szőgyény-Marich László visszaemlékezései Veszp- rém megyén történő átutazásukról Pápakovácsi, Vidovics Ágoston plébános naplófeljegyzése a április császáriak kivonulásáról 269 V. VÉGKIFEJLET Pápa, ápri- Pápa város erköksi bizonyítványa Prokl Menyhért lis 28. karnagy magaviseletéről Pápa, ápri- A városi tanács kifizeti a kivonuló császáriak ellis 28. látási költségeit Pápa, ápri- A városi tanács a bizonytalan helyzet miatt elhalis 29. lasztjaa magyar nemzeti zászló kitűzését Pápa, má- A városi tanácsülésen bemutatják az újonnan jus készített nemzeti zászlót Pápa, má- A város segélyt ad a császáriak által elhajtott jus Esztergom és Fejér megyei fuvarosok hazautazásánakbiztosítására Pápa, má- A városi tanács Ungár Móric magyarteveli szárjus 5. mazású selyem- és gyapjúfestőnek letelepedési és iparűzési engedélyt ad Pápa, má- A városi tanács engedélyezi a csetényi ütközetben jus 5. elhunyt Samu Kovács Pál önkéntes árva örökségének kiadását Pápa, má- A városi tanács honvédújoncozásra vonatkozó jus határozatai Pápa, má- Pálóczy László képviselőházi elnök a lemondottnak jus 16. tekintett Vermes Illés országgyűlési követ helyett új követ választását rendeli el Pápa, má- A városi tanács kiutalja a toborzásnál segédkező jus 19. zenészek díját Pápa, má- Vajda Gábor százados pápai térparancsnokká jus 19. nevezi ki Simon Péter mérnököt Pápa, má- Pápa város jelentése a belügyminiszterhez az újjájus2i. alakított Központi Választmányról Pápa, má- Pápa város Központi Választmányánakjelentése a jus 21. belügyminiszterhez arról, hogy Vermes Illés helyett új követ választásáról intézkedett Pápa, má- A város kezeslevele a magyar hadsereg részére jus 2 dolgozó iparosoknak Pápa, má- Pápa város bizonyságlevele a Csornán letartóztajus 30. ' tott Lebenstein Ábrahám zsidó szabadon bocsátásáért Pápa, má- Pápa város levele Veszprém Vármegye Állandó jus 30. Bizottmányához, melyben Győrök György ügyvéd és neje, Novakovics Anna elleni csőd határidejének közhírré tételét kéri 284

12 396 Tartalomjegyzék 225. Pápa, június 226. Pápa, június 2 Pápa, június 228. Pápa, június 229. Pápa, június 230. Pápa, június 231. Pápa, június Pápa, június Pápa, június Veszprém, június Pápa, június Pápa, június Pápa, június Pápa, június Pápa, június Pápa, június Pápa, június Pápa, június 2 24 Pápa, június Pápa, június 245. Pápa, június 246. Pápa, június A városi tanács kifizeti a Tapolca patak tisztítási költségeit 285 Willax Antal polgármester javaslatára a város a kivetett újonclétszámon felül 3 honvéd kiállítását elvállalja 286 A város az évi tisztújításkor a tisztikarból kiesett Könczöl János ügyvédet nyugdíjazás helyett kapitányhelyettesként alkalmazza 286 Városi bizonyítvány a Komáromnál hősi halált halt Merhala János ácslegényről 287 A tanács Farkas József Komáromban hősi halált halt önkéntes járandóságát édesanyjának utalja ki 287 Pápa város erkölcsi bizonyítványa Lemberger Ignác pápai seborvos, volt önkéntes nemzetőrségi orvos működéséről 287 Pápa felterjeszti a belügyminisztériumnak a tisztikar névsorát 288 Pápa város felküldi a belügyminiszternek a választópolgárok névjegyzékét és a Központi Választmányjegyzőkönyvének kivonatát 288 A városi közgyűlés jegyzőkönyvének kivonata Horváth Mihály vallás- és közoktatásügyi miniszter követté válastásáról 289 Cseresnyés Sándor vármegyei főorvos kolerára vonatkozó utasítása 290 A város az egyik beszállásolást kérő honvédtisztet tájékoztatja a hadihelyzetről 291 Martonfalvay Elek visszaemlékezése Reguly János osztrákbarát német szabómester meggyilkoló- 291 sáról Pápa város jelentést küld a kormánybiztosnak a tímármesterekről és bőrkereskedőkről 294 Szakonyi Lajos főszolgabíró jelentése a csornai csatáról és a pápai Reguly-gyükosságról 294 A városi tanács kárfelmérési vizsgálatot rendel el a Reguly-gyilkosság ügyében 296 Willax Antal polgármester lemond, de lemondását a tanács nem fogadja el 296 Kmety György hadosztályparancsnok megszünteti a június 13-a utáni hadiállapotot 296 A város gondoskodik a katonai kórház felszereléséről 297 A városi tanács 50 napszámost rendel a komáromi sáncmunkákhoz 298 A városi tanács határozatai a honvédek ellátásáról 298 A városi tanács a pánik elkerülésére megtiltja a kolera miatti folytonos harangozást 299 Voyta Adolf leírása az ihászi csatáról 299

13 247. Pápa, június Pápa, június Pápa, június Pápa, június Pápa, június vége 25 Pápa, június vége 25 Pápa, július 254. Pápa, július Pápa, július Pápa, július Pápa, július Pápa, július Pápa, július Pápa, július 261. Pápa, július Pápa, július Pápa, júl Pápa, augusztus Pápa, augusztus 266. Pápa, augusztus Pápa, augusztus Románd, augusztus augusztus 270. Pápa, augusztus Tartalomjegyzék 397 Szabó Sándor rokkant honvédnek letelepedési és kereskedési engedélye 300 Pápa város tanácsa szabályozza az újjászervezett nemzetőrség őrködési rendjét 301 A városi tanács katonai kórházi kiadásainak feljegyzése 302 A városi tanács megtéríti a Pápán kivégzett gerillák újratemetési költségeit és más katonai kiadásokat 303 Voyta Adolf visszaemlékezése arról, hogyan hiúsult meg honvéddé válásának terve 303 Martonfalvay Elek leírása a pápai katonai kórház működéséről 304 A város közzéteszi Szemere Bertalan belügyminiszter rendeletét az oroszok elleni keresztes hadjárat elrendeléséről :. 305 A városi tanács Hercz Ferenc fésűsmestert bízza meg a katonai kórház polgári felügyeletével 305 A bencés kolostorban működő katonai börtön kiadásainak feljegyzése 306 Pápa város Haller Mátyás örökösei osztálya ügyében tájékoztatja Szombathely mezőváros tanácsát 306 A város szegénységi bizonyítványt ad özvegy Merhala Istvánnénak, akinekfia Komáromnál esett el 306 Martonfalvay Elek szolgabíró igazoló jelentése a Reguly-gyilkosság ügyében 307 A városi tanács feljegyzése a császári sereg követeléseiről és rendeleteiről 308 A császári katonaság követelésének teljesítésére összehívott népgyűlés jegyzőkönyve 310 Martonfalvay Elek leírása a város császári katonaság általi megsarcolásáról 310 A város bizonyítványa a Bécsben élő Hoch Xavér Ferenc vagyonáról, várható örökségéről 311 Mayer György gyáros házat vesz a Hosszú utcában A Reguly-gyilkosságban érintett néhány mesterember erkölcsi bizonyítványa'- 313 A városi tanács a mészárosok kérésére felemeli a marhahús árát 313 A város a katonai követelések megtérítése érdekében a megye megkeresését határozza el 314 Gerdenics József szabómester vagyoni bizonyítványa 314 Mednyánszky Sándor őrnagy, gerillavezér kiáltványa a megye lakosságához 315 A városi tanács a megyei hatrozatra hivatkozva korlátozza a só forgalmazását 316 Ujlaky József honvédszázados az állam részére lefoglalja a posztóneműeket 316

14 398 Tartalomjegyzék 271. Pápa, augusztus 27 Pápa, augusztus 1 27 Pápa, augusztus Pápa, augusztus Pápa, augusztus 276. Pápa, augusztus Pápa, augusztus Pápa, augusztus Pápa, augusztus Pápa, augusztus 281. Pápa, augusztus 28 Pápa, augusztus Pápa, szeptember Veszprém, szeptember 285. Pápa, szeptember szeptember 1 közepe 287. Pápa, szeptember Pápa, szeptember Pápa, szeptember Pápa, szeptember Pápa, szeptember Pápa, október 4. Pánkl József szabóinas a Reguly-gyilkosság során elrabolt ruházata helyett új ruházat készítésére kér engedélyt 316 A honvédsorozás érdekében tartott népgyűlés jegyzőkönyve 317 Varga Imre honvéd őrnagy a fiaikat és cselédjeiket a katonáskodás elől bujtató zsidókat vagyonelkobzássalfenyegeti 318 Az ben maguk helyett más honvédújoncot állító, s az augusztusi sorozás alól mentesített 17 zsidó ifjú összeírása 318 A közgyűlés a képviselőket is kötelezi a tanácsüléseken való megjelenésre 319 A tanács a katonai kórházban feleslegessé vált eszközök és ruhaneműk elraktározását rendeli el 320 Gubics József molnár és lisztkereskedő vagyoni bizonyítványa 320 Id. Megyeri János bizonyítványa katonafia elbocsátása érdekében 320 Pápa város útlevele Szalczer Jakab és fia, Sámuel pálinkakereskedők részére 321 A városi tanács feljegyzése a császári katonaság által kivetett hadisarcról 321 Martonfalvay Elek leírása Pápa város császári katonaság általi megsarcoltatásáról 323 Pápa város közgyűlési határozata a hadisarc csökkentéséről és a végrehajtás módjáról 323 A város közgyűlésének folyamodása a megyei Állandó Bizottmányhoz a császári katonaság által kivetett hadisarc enyhítéséért vagy megszüntetéséért 324 A megyehatóság elutasítja Pápa város hadisarcügyben beadott kérelmét 326 Jeske József könyvkötő iparengedélye 326 Baráth Ferenc feljegyzése a komáromi kapituláció után Veszprém megyébe hazatért honvédtisztekről 327 Pápa város bizonyságlevele Batta Pál seborvosnak a honvédkórházban töltött szolgálatáról 332 A városi tanács felsőbb katonai rendeletre hivatkozva nem fogadja el Fischer Márk izraelita hitközségi elöljáró lemondását 332 A tanácsi kiküldöttek jelentése a begyűjtött magyar bankjegyek elégetéséről és a megyei lakosok lefegyverzéséről 333 A veszprémi püspöki hivatal körlevele a visszatért béke egyházi megünnepléséről 333 Pápa város folyamodása az Esterházy-uradalomhoz az iskola számára ígért tűzifa kiadásáért 335 A városi tanács a király nevenapján bort ajándékoz a császári katonaságnak 336

15 29 Pápa, október Veszprém, október Pápa, október Pápa, október 297. Pápa, október október 299. Pápa, október Pápa, november 301. Pápa, november 30 Pápa, november Pápa, november Pápa, november Pápa, november Pápa, november 307. Pápa, november 308. Pápa, november 309. Pápa, november Pápa, november Pápa, november december december Pápa, december 1. Tartalomjegyzék 399 Nágl György kávést pénzbírságra ítélik tiltott szerencsejáték engedélyezése miatt 336 Pap János császári-királyi biztos Pápay Miklóst és társait bizalmi tiszti értekezletre hívja 337 Farkas Ferenc nyomtatvány- és használtkönyvárus kérelme piaci helyért 337 Pápa város folyamodása az Esterházy uradalomhoz az ún. Sásos legelő használatának átengedéséért, mellyel a város közterhein szeretnének enyhíteni 337 Pápa városa az ún. kamerális major bérletéért folyamodik a kincstári uradalomhoz 339 Pápa város jövedelmeinek és kiadásainak kimutatása 340 Pápay Miklós főszolgabíró javaslata a városi hivatalszervezet kialakítására 347 Ifjú Schulek József mészárosmesterséget tanuló erkölcsi bizonyítványa 350 A győri katonai parancsnokság behajtatja az augusztusi hadisarc hátralékát 350 A veszprémi hadfogadó parancsnokság az Itáliában elhunyt Kuhn Mihály katona vagyonáról kér jelentést 351 A városi tanács kifizeti Almersdorfer Ádám üveges városi megrendelésre készült munkáit 351 A vásárbírák a hetivásáron szabálytalankodó ugodi meszeseket megbírságolják 351 Volner Lipót izraelita házvételének feljegyzése 352 Tanácsülési feljegyzés a Pap János megyefőnök utasítására november 11-én megtartott városi tisztújításról 352 A városi tisztikar meghatározza új működési rendjét és dönt két hajdú elbocsátásáról 354 Pápa város igazoló jelentése a járási főszolgabíróhoz a Mácz Pálnak szabálytalanul kiadott útlevélről 355 A város bizonyság levelet ad az 1849 augusztusában erőszakkal honvédnek besorozott Feczer János tímárlegénynek 356 Pölöskei János elbocsátott városi hajdú erkölcsi bizonyítványa 356 Bocsor István református főiskolai tanár erkölcsi bizonyítványa 357 A városi tanács régi szokás szerint egy tanácsnokot nevez ki templomatyának 357 A városi tanács politikailag igazolja a bencés tanárokat 358 Pápa város feljelentést tesz a Vas megyei megyefőnöknél a várost megkárosító Gömbös István volt honvédtiszt és térparancsnok ellen 358

16 4oo Tartalomjegyzék Pápa, december Pápa, december 5. Pápa, december 15. Székesfehérvár, december 21. Pápa, december december Pápa, december 2 32 Veszprém, december december Pápa, december Pápa, december Pápa, február Pápa, április Pápa, május Pápa, július Pápa, július 16. Stettner (Zádor) György református kollégiumigazgatóerkölcsibizonyítványa 359 Cseh Gábor református kollégiumi tanító erkölcsi bizonyítványa 360 Porpáczi József építőmester erkölcsi bizonyítványa 360 Pap János császári-királyi biztos az egyházkerületi közgyűlés megtartását engedélyezi 361 Tatai Mihály pápai lakos elhunyt katonatestvérétől származó örökségét a katonai kórház céljairafelajánlja 362 A városi tanács a szegények javára adott újévi segélyadományok listájának kinyomtatását határozza el 362 A városi tanács a lelkészeket a gyámügyek pontosabb intézése végett jelentéstételre kötelezi 362 A veszprémi püspöki hivatal körlevele a Haynaualapítvány támogatására és a következő évtől a latin nyelv bevezetésére szólítja fel a lelkészeket, a pótfizetésük kiutalásának új módjáról értesíti a segédlelkészeket 363 A város magyar hírlapot fizet elő az év első félévére 364 Pápay Miklós császári járási főszolgabíró a volt honvédek összeírását rendeli el 364 A város az évi hadisarc megtérítését kéri a pesti katonai főparancsnokságtól 365 Pápa város bizonyítványa Mayer György posztógyáros részére a tőle 1849-ben a magyar hadsereg részére lefoglalt posztóról 365 Pápa város bizonyítványa Megyeri József katona hazabocsátása érdekében 366 Pápa város bizonyítványa a császári hadseregbe besorozott honvéd, Czimmermann Antal hazabocsátása érdekében 366 A kerületi főispán a lelkészeket császári hűségeskü letételére kötelezi 367 Pápay Miklós járási szolgabíró engedélyhez köti a 368 Pápai Kaszinó további működését BIBLIOGRÁFIA 369 LEVÉLTÁRI, KÉZIRATTÁRI FORRÁSOK 376 KRONOLÓGIA 378 A KÖTETBEN ELŐFORDULÓ FONTOSABB MÉRTÉKEGYSÉGEK 383 A HÓNAPOK MAGYAR NEVEI 384 Tartalomjegyzék 3&5

Somogy Megyei Levéltár. Stephaits Richárd szolgabíró iratai

Somogy Megyei Levéltár. Stephaits Richárd szolgabíró iratai Somogy Megyei Levéltár Stephaits Richárd szolgabíró iratai 1784-1848. XIV. 32. Terjedelem Raktári egységek száma Terjed ifm. elem kisdoboz, nagy doboz, 1 csomó, Iratok: 0. 04. ifm. kötet, Kötetek: - ifm.

Részletesebben

8. Szombathely, április 26. Csány és Széll József jelentése a MOIBnak

8. Szombathely, április 26. Csány és Széll József jelentése a MOIBnak TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...5 CSÁNY LÁSZLÓ KORMÁNYBIZTOSI IRATAI... 23 1. Pest, 1848. március 15. Csány levele Batthyány Károly grófnak... 25 2. Pest, 1848. március 15. Csány levele Zalabéri Horváth Jánosnak...

Részletesebben

XIII.56. A SAÁGHY CSALÁD IRATAI 1279-1889. 1 doboz 0,12 fm /199 folió + 2 db fénykép/ Raktári hely: 22/403/19

XIII.56. A SAÁGHY CSALÁD IRATAI 1279-1889. 1 doboz 0,12 fm /199 folió + 2 db fénykép/ Raktári hely: 22/403/19 MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.56. A SAÁGHY CSALÁD IRATAI 1279-1889 1 doboz 0,12 fm /199 folió + 2 db fénykép/ Raktári hely: 22/403/19 1. Leszármazási táblázat

Részletesebben

Töltsétek ki az életrajzi adatokat!

Töltsétek ki az életrajzi adatokat! 1. Töltsétek ki az életrajzi adatokat! Név Batthyány Lajos gróf Született Pozsony, 1807. febr. 14. Anyja neve Skerlecz Borbála Édesapja gróf Batthyány József Meghalt Pest, 1849. okt. 06. Vigyázz! Nem igaz!

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK. IV. 404e. Zala vármegye alispánjának iratai Tárgyi csomók 1861-1950.

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK. IV. 404e. Zala vármegye alispánjának iratai Tárgyi csomók 1861-1950. ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK IV. 404e. Zala vármegye alispánjának iratai Tárgyi csomók 1861-1950 Terjedelme: 76 doboz = 9,12 ifm Helyrajzi jelzete: Tárgyi csomók:

Részletesebben

Ugodi plébánia levéltára

Ugodi plébánia levéltára Ugodi plébánia levéltára Jelzet: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, Plébániai Levéltár, Ugodi plébánia levéltára (VÉL:Pl Ugod) Raktári egység száma: 15 doboz + 42 kötet Terjedelem: 3,425 ifm + 1

Részletesebben

A Hon, a Trón s a Szabadság védelmére.. - A nemzetőrség szervezése 1848-ban Tiszafüreden -

A Hon, a Trón s a Szabadság védelmére.. - A nemzetőrség szervezése 1848-ban Tiszafüreden - A Hon, a Trón s a Szabadság védelmére.. - A nemzetőrség szervezése 1848-ban Tiszafüreden - Dr. Vadász István, múzeumigazgató Kiss Pál Múzeum, Tiszafüred Szolnok, 2008. szeptember 23. 1 A Hon, a Trón, s

Részletesebben

I/17. Csány, 1840. szeptember 17. Csány László levele Csillagh Lajoshoz...45 I/18. [Zalaegerszeg, 1841. január 11. előtt] Csány László megyegyűlési

I/17. Csány, 1840. szeptember 17. Csány László levele Csillagh Lajoshoz...45 I/18. [Zalaegerszeg, 1841. január 11. előtt] Csány László megyegyűlési TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...5 I. CSÁNY LÁSZLÓ LEVELEI, BESZÉDEI, ÍRÁSAI 1817-1848...15 I/1. Alsócsány, 1817. június 23. Csány László levele özvegy Darvay Józsefné, Spissich Katalinhoz...17 I/2. [Csány,

Részletesebben

A KİSZEGSZERDAHELYI SCHULTER CSALÁD IRATAI 1662-1935

A KİSZEGSZERDAHELYI SCHULTER CSALÁD IRATAI 1662-1935 MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁR KİSZEGI FIÓKLEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.62. A KİSZEGSZERDAHELYI SCHULTER CSALÁD IRATAI 1662-1935 db doboz = 0,12 fm db doboz = ifm db kötet = ifm Összesen:

Részletesebben

IRATFORMÁZÁSI SZABÁLYZATA

IRATFORMÁZÁSI SZABÁLYZATA Jóváhagyom: Budapest 2014.. v.l. Dömötör Zoltán vezérezredes elnök-főparancsnok 1956 MAGYAR NEMZETŐRSÉG IRATFORMÁZÁSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék Bevezetés.. 3 Nyílt irat 4 Kérelem, beadvány 5 Melléklettel

Részletesebben

a magyar zsidóság életében

a magyar zsidóság életében 1848-1849 a magyar zsidóság életében Szerkesztette Zsoldos Jenő MÚLT ts JÖVŐ KÖNYVE K 304 Tartalomjegyzék Lap Előszó 5 Bevezetés 7 1848-1849 a magyar zsidóság életében 33 Pest város izraelita lakosságának

Részletesebben

KÚRIAI TELJES ÜLÉSEK KATONAI BÍRÁSKODÁS MDP KV JEGYZŐKÖNYVEK SZTÁLIN HALÁLA - IZGATÁSÉRT PEREK BÍRÁK FORRADALMI BIZOTTSÁGA

KÚRIAI TELJES ÜLÉSEK KATONAI BÍRÁSKODÁS MDP KV JEGYZŐKÖNYVEK SZTÁLIN HALÁLA - IZGATÁSÉRT PEREK BÍRÁK FORRADALMI BIZOTTSÁGA ő KÚRIAI TELJES ÜLÉSEK KATONAI BÍRÁSKODÁS MDP KV JEGYZŐKÖNYVEK SZTÁLIN HALÁLA - IZGATÁSÉRT PEREK BÍRÁK FORRADALMI BIZOTTSÁGA KÖZGAZDASÁGI ÉS JOGI KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 1996 Tartalomjegyzék Bevezető 15 Rövidítések

Részletesebben

Ugodi plébánia levéltára

Ugodi plébánia levéltára Ugodi plébánia levéltára Jelzet: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, Plébániai Levéltár, Ugodi plébánia levéltára (VÉL VI.148.) Raktári egység száma: 15 doboz + 42 kötet Terjedelem: 3,6 ifm + 1 doboz

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 16/2016 (07.26.) számú Hivatalos Értesítő 2016.07.26. Tartalom Elnökségi határozatok ELN-64/2016 (07.26.) elnökségi határozat ELN-65/2016 (07.26.) elnökségi határozat ELN-66/2016

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

XIII.21. GÉRCEI KUTASSY-KARTORY CSALÁD IRATAI 1408-1796. 1 doboz 0,13 fm /187 fólió/ Raktári hely: 22/402/17. Iratjegyzék

XIII.21. GÉRCEI KUTASSY-KARTORY CSALÁD IRATAI 1408-1796. 1 doboz 0,13 fm /187 fólió/ Raktári hely: 22/402/17. Iratjegyzék MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.21. GÉRCEI KUTASSY-KARTORY CSALÁD IRATAI 1408-1796 1 doboz 0,13 fm /187 fólió/ Raktári hely: 22/402/17 Iratjegyzék 1. d. I. sorozat

Részletesebben

IX. 1. Vác városi céhiratok levéltári gyűjteménye 1705 1874 ( 1899) a) A Váci Asztalos Céh iratai 1743 1872 0,14 fm

IX. 1. Vác városi céhiratok levéltári gyűjteménye 1705 1874 ( 1899) a) A Váci Asztalos Céh iratai 1743 1872 0,14 fm IX. 1. Vác városi céhiratok levéltári gyűjteménye 1705 1874 ( 1899) Terjedelem: 1,22 fm, 12 doboz, 12 raktári egység Raktári hely: Vác Város Levéltára,... sz. raktár,... polc a) A Váci Asztalos Céh iratai

Részletesebben

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter Ismertetem Magyarország köztársasági elnökének és honvédelmi miniszterének határozatait elismerésekről. A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

XIII.10. 1752-1884. 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8. Iratjegyzék

XIII.10. 1752-1884. 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8. Iratjegyzék MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.10. MONYORÓKERÉKI GRÓF ERDİDY CSALÁD IRATAI 1752-1884 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8 Iratjegyzék 1. doboz 1.

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

a főrendi napló ügyében... 31

a főrendi napló ügyében... 31 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 JEGYZETEK... 21 BATTHYÁNY LAJOS REFORMKORI BESZÉDEI, LEVELEI, ÍRÁ- SAI... 23 1. Pozsony, 1839. július 24. Batthyány országgyűlési felszólalása a tanácskozás rendjéről...

Részletesebben

37. fond Baldácsy Protestáns Alapítvány iratai. I. Jegyzőkönyvek, jelentések, szabályzatok. II. Birtokügyek iratai. 10 ifm

37. fond Baldácsy Protestáns Alapítvány iratai. I. Jegyzőkönyvek, jelentések, szabályzatok. II. Birtokügyek iratai. 10 ifm 37. fond Baldácsy Protestáns Alapítvány iratai 1876 1945 10 ifm Báró Baldácsy Antal, aki vallására nézve római katolikus volt, 1876. október 19-én tett alapítványt a protestáns egyházak megsegítésére,

Részletesebben

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet Levéltári jelzet Iratfajta Évkör Iratmennyiség Doboz, kötet, iratcsomó 1 nagy doboz (36 cm), 4 nagy doboz (31 cm ), 2 nagy doboz (26 cm), 1 nagy doboz Egyházközség Könyvtára (19 cm), 3 nagy doboz (17 és

Részletesebben

Batthyány István kormánybiztossága

Batthyány István kormánybiztossága Batthyány István kormánybiztossága 1849. április 25-ei keltezéssel az alábbi bejegyzés olvasható Székesfehérvár tanácsának jegyzőkönyvében: Minden itt volt császári katonaság és katonai hatóság ma reggel

Részletesebben

VASVÁR NAGYKÖZSÉGI JEGYZİSÉG IRATAI

VASVÁR NAGYKÖZSÉGI JEGYZİSÉG IRATAI MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY V.K.81. VASVÁR NAGYKÖZSÉGI JEGYZİSÉG IRATAI 1875-1950 db (0,12) doboz = ifm 38 db csomó = 2, 61 ifm 184 db kötet = 4, 26 ifm Összesen:

Részletesebben

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE ÚJSÁGCIKKEK 1956. OKTÓBER 23. - NOVEMBER 4. A KÖTETET SZERKESZTETTE, AZ ELŐSZÓT ÉS A JEGYZETEKET ÍRTA SZIGETHY GÁBOR HOLNAP KIADÓ TARTALOM Szigethy Gábor: IDŐRENDBEN / 5

Részletesebben

AUTONÓMIÁK MAGYARORSZÁGON 1848-2000

AUTONÓMIÁK MAGYARORSZÁGON 1848-2000 AUTONÓMIÁK MAGYARORSZÁGON 1848-2000 I. KÖTET SZERKESZTETTE: GERGELY JENŐ A bevezető tanulmányt írta, a dokumentumokat összegyűjtötte, a bevezetőket és a lábjegyzeteket készítette: CIEGER ANDRÁS, GERGELY

Részletesebben

303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az Igazságügyi Hivatalról

303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az Igazságügyi Hivatalról A jogszabály mai napon hatályos állapota 303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az Igazságügyi Hivatalról A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az

Részletesebben

IV. 86. Ügyvédek után maradt iratok levéltári gyűjteménye. /Acta post advocatos/

IV. 86. Ügyvédek után maradt iratok levéltári gyűjteménye. /Acta post advocatos/ IV. 86. Ügyvédek után maradt iratok levéltári gyűjteménye /Acta post advocatos/ 1627 1835 Terjedelme: 14,80 ifm 92 (14,73 fm) doboz 2 (0,07 fm) kötet 94 rakt egys. Raktári helye: Mester utca, 2 emelet,

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: 214-14/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. december 30-án

Részletesebben

BEVEZETŐ. A magyarországi németek történetének levéltári forrásai (1670-1950)

BEVEZETŐ. A magyarországi németek történetének levéltári forrásai (1670-1950) BEVEZETŐ A magyarországi németek történetének levéltári forrásai (1670-1950) A kutatás célja A mai magyarországi önkormányzati levéltárakban található azon fondok és állagok mutatójának és rövid ismertetésének

Részletesebben

GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK

GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK 1. középkori kereskedelem (elemenként 0,5 pont) a. Champagne 4 b. Velence 6 c. Firenze 7 d. Flandria 3 e. Svájc 5 2. Angol parlament

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Képviselő-testületeinek 2015. szeptember 7.-én 17 órai kezdettel Segesd községben, a Segesd-Taranyi IV. Béla Király Általános Iskola

Részletesebben

Emlékezzünk az elődökre!

Emlékezzünk az elődökre! Emlékezzünk az elődökre! Pályázók: Nagy Ottó (16 éves) Tamaskó Marcell (16 éves) Iskola neve: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma A pályamunka befejezésének időpontja: 2012. március 29. Dolgozatunk a hagyományteremtés

Részletesebben

2. A Rendelet 15.. (4) bekezdés második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

2. A Rendelet 15.. (4) bekezdés második mondata helyébe a következő rendelkezés lép: Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014. (XI.11.) önkormányzati rendelete a 8/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelet Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti-

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 Terjedelme: 3 doboz +1 kötet = 0,36 ifm Helyrajzi jelzete: Elhelyezés:

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK. 16 17. század

KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK. 16 17. század KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK 16 17. század Osiris Kiadó Budapest, 2002 TARTALOM ELOSZO JEGYZETEK AZ ELŐSZÓHOZ n 25 SZEPETNEKI GÁSPÁR MESTER, VESZPRÉMI ORKANONOK ÖSSZEÍRÁSA (1554) Szepetneki

Részletesebben

Veszprémi Szent Mihály plébánia levéltára (letét)

Veszprémi Szent Mihály plébánia levéltára (letét) Veszprémi Szent Mihály plébánia levéltára (letét) Jelzet: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, Plébániai Levéltár, Veszprémi Szent Mihály plébánia levéltára (VÉL:PL Veszprém Szent Mihály) Raktári

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PRAEVENTIO BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Baksa Melinda ügyvezető Győr, 2011. február 15. 1. A panasz általános meghatározása Minden olyan negatív értékítéletet vagy kritikát

Részletesebben

IRATFORMÁZÁSI SZABÁLYZAT

IRATFORMÁZÁSI SZABÁLYZAT IRATFORMÁZÁSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék Bevezetés.. 3 Nyílt irat 4 Kérelem, beadvány 5 Nyílt iratminta, melléklettel...6 Parancs, intézkedés 7 Sokszorosított parancs, intézkedés 8 Jegyzőkönyv..9 Elektronikus

Részletesebben

A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői november április

A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői november április A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői 1956. november 1963. április Belügyminiszterek (1957. március 1-ig a fegyveres erők minisztere) Münnich Ferenc (1886 1967) 1956. november 12. 1957. március 1.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 95. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA június 7., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 95. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA június 7., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. június 7., hétfõ 95. szám Tartalomjegyzék 182/2010. (VI. 7.) KE 183/2010. (VI. 7.) KE 184/2010. (VI. 7.) KE 185/2010. (VI. 7.) KE 186/2010. (VI.

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/ , fax: 88/

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/ , fax: 88/ Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/426-088, fax: 88/426-287 e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár

Részletesebben

VI. 4. Pest Megyei Tűzrendészeti Felügyelőség iratai 1890-1946

VI. 4. Pest Megyei Tűzrendészeti Felügyelőség iratai 1890-1946 1890-1946 Szervtörténet: A törvényhatóságoknál a felügyelői állás megszervezését a 230000/1925. sz. BM rendelet mondta ki. Ezen utasítás figyelembe vételével készítette el a megye a tűzrendészeti szabályrendeletét,

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 -

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések...

Részletesebben

Felekezetek közreműködése az egyházi anyakönyvek levéltári mikrofilmezésében a mormon akció idején Reisz T. Csaba

Felekezetek közreműködése az egyházi anyakönyvek levéltári mikrofilmezésében a mormon akció idején Reisz T. Csaba Felekezetek közreműködése az egyházi anyakönyvek levéltári mikrofilmezésében a mormon akció idején Reisz T. Csaba 50 éve történt. A Kádár-rendszer megszilárdulásának levéltári forrásai Magyar Országos

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA FŐJEGYZŐ 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA FŐJEGYZŐ 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA FŐJEGYZŐ 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-021, Fax: (88)545-012 E-mail: mokfojegyzo@vpmegye.hu Szám: 02/32-6/2010. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10.

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. 1 ORSZÁGOS DÖNTŐ SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. (kedd),

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 29774-1/2016. Tárgy: A Szentmihályi Móricz Zsigmond Művelődési Ház igazgatói

Részletesebben

V. 276. Nagykőrös Város Polgármesterének iratai /1865-/ 1872-1944 /-1949/

V. 276. Nagykőrös Város Polgármesterének iratai /1865-/ 1872-1944 /-1949/ V. 276. Nagykőrös Város Polgármesterének iratai /1865-/ 1872-1944 /-1949/ Terjedelem 1 : 294,03 fm, 1931 doboz, 703 kötet, 8 köteg 2642 raktári egység Raktári helye: Nk0, 14. terem, 74-78., 185-499., és

Részletesebben

Határtalanul a Felvidéken

Határtalanul a Felvidéken Határtalanul a Felvidéken A nyitrai piarista gimnázium 1698-tól 1919-ig működött. Bottyán János ezredestől misealapítványt szereztek. Végül 1701-ben Mattyasovszky László püspök tett számukra nagyobb alapítványt.

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

TERVEZET! OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER OKM-11767/2006. Tárgy: a 2006/2007. tanév rendjéről szóló 4/2006. (II. 24.) OM rendelet módosítása

TERVEZET! OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER OKM-11767/2006. Tárgy: a 2006/2007. tanév rendjéről szóló 4/2006. (II. 24.) OM rendelet módosítása OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER OKM-11767/2006. TERVEZET! Tárgy: a 2006/2007. tanév rendjéről szóló 4/2006. (II. 24.) OM rendelet módosítása 2006. november Tartalmi összefoglaló A 2006/2007. tanév rendjéről

Részletesebben

ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949

ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949 ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949 II. KÖTET Dokumentumok 1945-1949 A dokumentumokat válogatta, gondozta, szerkesztette Lázok János és Vincze Gábor CUSTOS & MENTOR MAROSVÁSÁRHELY 1998 TARTALOM ELŐSZÓ 9 BEVEZETŐ:

Részletesebben

A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete

A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE. számú példány TERVEZET A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete a hivatásos és szerződéses katonai szolgálat létesítéséről, módosításáról, megszüntetéséről,

Részletesebben

A MAGYAR TELEKOM NYRT ÉVI ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK HATÁROZATAI

A MAGYAR TELEKOM NYRT ÉVI ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK HATÁROZATAI A MAGYAR TELEKOM NYRT. 2016. ÉVI ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK HATÁROZATAI Budapest 2016. április 12. A Magyar Telekom (Reuters: MTEL.BU és Bloomberg: MTELEKOM HB), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója

Részletesebben

V. 1017. Budaörs nagyközség iratai 1780-1950

V. 1017. Budaörs nagyközség iratai 1780-1950 Raktári helye: Mester utca, 1 em. raktár, 131. állvány, 3-12. polc A/ Feudális kori iratok 1780-1847 0,15 fm B/ Polgári kori iratok 1849-1871 0,30 fm C/ Polgári kori iratok 1872-1944 a/ Képviselő-testületi

Részletesebben

2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről (kivonat)

2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről (kivonat) 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről (kivonat) 1. Ki lehet önkéntes? (4. ) - aki a 10. életévét betöltötte 2. Milyen tevékenységet láthat el önkéntes? (4. ) - amelyre vonatkozóan

Részletesebben

NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 20. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 20. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 67-10/2015. NAGYTEVEL Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 20. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8562 Nagytevel,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 24- i ülésére Tárgy: A Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány alapító okiratának módosítása Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK

ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 6337 Állampuszta Telefon: 06 /78/ 407-684, 407-847 Csóti András bv. dandártábornok 06 /78/ 407-950 Balassagyarmati

Részletesebben

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 14. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

A Vas Megyei Közgyűlés november 25-i ülésének határozatai. 69/2016. (XI. 25. számú határozat

A Vas Megyei Közgyűlés november 25-i ülésének határozatai. 69/2016. (XI. 25. számú határozat A Vas Megyei Közgyűlés 2016. november 25-i ülésének határozatai 69/2016. (XI. 25. számú határozat A Vas Megyei Közgyűlés ülésének tárgysorozatát az alábbiak szerint állapítja meg: Nyílt ülés keretében

Részletesebben

Tartalomjegyzék JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS... 2 ÁLDOZATSEGÍTÉS... 4 PÁRTFOGÓ FELÜGYELET... 6 UTÓGONDOZÁS... 7

Tartalomjegyzék JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS... 2 ÁLDOZATSEGÍTÉS... 4 PÁRTFOGÓ FELÜGYELET... 6 UTÓGONDOZÁS... 7 Tartalomjegyzék JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS... 2 ÁLDOZATSEGÍTÉS... 4 PÁRTFOGÓ FELÜGYELET... 6 UTÓGONDOZÁS... 7 Jogi segítségnyújtás Hatáskörrel rendelkező szerv: VEMKH Igazságügyi Szolgálat Jogi Segítségnyújtó

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben a tanítási év első tanítási napja szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja június 15. (csütörtök).

A 2016/2017. tanévben a tanítási év első tanítási napja szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja június 15. (csütörtök). A 2016/2017. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2016. szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja 2017. június 15. (csütörtök). A tanítási napok száma száznyolcvankettő nap. A tanítási év

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 Az intézmény névváltozásai: - Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

ISMERTETEM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK HATÁROZATAIT ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL.

ISMERTETEM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK HATÁROZATAIT ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL. OLVASÓPARANCS ISMERTETEM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK HATÁROZATAIT ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL. Tájékoztatásul bejelentem, hogy a Magyar Köztársaság Elnöke - a honvédelmi miniszter előterjesztésére

Részletesebben

Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint

Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint Kaposi József Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint egyházi, állami hivatalnokok képzése új hitvilág és erkölcsi felfogás terjesztése mindennapok élete

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal ügyfélfogadási rendje. Kormányablak Győr 9021 Győr, Árpád út 32. Hétfő- Péntek: 8.00-20.00

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal ügyfélfogadási rendje. Kormányablak Győr 9021 Győr, Árpád út 32. Hétfő- Péntek: 8.00-20.00 ügyfélfogadási rendje Kormányablak Győr 9021 Győr, Árpád út 32. Hétfő- Péntek: 8.00-20.00 Sopron 9400 Sopron, Új u. 26. Hétfő- Péntek: 8.00-20.00 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága

Részletesebben

38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a

38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a A Semmelweis Egyetem Ideiglenes Intézményi Tanácsának 38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a az Egyetem dolgozóinak külföldi tanulmányútjával és munkavállalás vagy egyéb célból külföldi tartózkodáshoz

Részletesebben

2017. ÉVI FOKOZATI VIZSGA TANANYAG

2017. ÉVI FOKOZATI VIZSGA TANANYAG 22. sz. melléklet a HHK/57-1/2017. nyt. számhoz 2017. ÉVI FOKOZATI VIZSGA TANANYAG a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.)

Részletesebben

A választási bizottságra vonatkozó általános szabályok a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján

A választási bizottságra vonatkozó általános szabályok a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján A választási bizottságra vonatkozó általános szabályok a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján II. FEJEZET A VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGOK 10. A választási bizottság 14. (1) A választási

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

SZKA_210_10. A középkori városok költségvetési vitája

SZKA_210_10. A középkori városok költségvetési vitája SZKA_210_10 A középkori városok költségvetési vitája TANULÓI A KÖZÉPKORI VÁROSOK KÖLTSÉGVETÉSI VITÁJA 10. ÉVFOLYAM 131 10/1A HÁROM KÖLTSÉGVETÉS A) Országos költségvetés A központi költségvetés bevételei

Részletesebben

2016/17. aug. 23. szerda Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése. aug. 30. kedd Tanévnyitó értekezlet Grúber György

2016/17. aug. 23. szerda Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése. aug. 30. kedd Tanévnyitó értekezlet Grúber György 2016/17. tanév Augusztus Napló sorszám Időpontok nap óra 2016/17. RENDEZVÉNYEK 2016 FELELŐS Téma / Szervező / Egyéb aug. 23. szerda 10.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Tanév előkészítése aug. 27.

Részletesebben

V. 91 Vác Város Képviselő-testületénak iratai 1872 1950, é. n. a) Közgyűlési (képviselő-testületi) jegyzőkönyvek 1872 1950. A napirendi pont tárgya

V. 91 Vác Város Képviselő-testületénak iratai 1872 1950, é. n. a) Közgyűlési (képviselő-testületi) jegyzőkönyvek 1872 1950. A napirendi pont tárgya V. 91 Vác Város Képviselő-testületénak iratai 1872 1950, é. n. a) Közgyűlési (képviselő-testületi) jegyzőkönyvek 1872 1950 Jelzet/kötetszám 406/1871. Vác kgy. V.91-a/1. 1-2. 1872.01.13. 1/1872. Prunner

Részletesebben

3. szám 34. oldal 2015.04.28

3. szám 34. oldal 2015.04.28 3. szám 34. oldal 2015.04.28 9. Az utakon levő közlekedési biztonságról szóló törvény ( SZK 41/09-es, 53/10-es és 101/11-es számú Hivatalos Közlönye ) 18. szakasza 2. bekezdésének 2. pontja, Csóka község

Részletesebben

V. 373. Szentendre város polgármesterének iratai 1873-1944 /-1953/

V. 373. Szentendre város polgármesterének iratai 1873-1944 /-1953/ V. 373. Szentendre város polgármesterének iratai 1873-1944 /-1953/ Raktári helye: Mester utca, fszt. raktár, 110. állvány, 2. polc-111. állvány, 16. polc a/ Elnöki iratok 1910-1931 0,11 fm b/ Közigazgatási

Részletesebben

A tiszafüredi tiszti gyűlés és a tavaszi hadjárat előkészítése, 1849 márciusában

A tiszafüredi tiszti gyűlés és a tavaszi hadjárat előkészítése, 1849 márciusában A tiszafüredi tiszti gyűlés és a tavaszi hadjárat előkészítése, 1849 márciusában Múzeumpedagógiai sorozat 2013/1. Dr. Vadász István, múzeumigazgató Kiss Pál Múzeum, Tiszafüred Tiszafüred, 2013. március

Részletesebben

Az 1848-as forradalom Magyarországon

Az 1848-as forradalom Magyarországon Az 1848-as forradalom Magyarországon Javasolt feldolgozási idő: a feladat értelmezése, források elolvasása 1 nap, az összefoglaló elkészítése 2 óra 1. feladat A feladat az 1848-as magyarországi forradalom

Részletesebben

Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány 1173 Budapest, Pesti út 117. Alapító okirat. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt)

Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány 1173 Budapest, Pesti út 117. Alapító okirat. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány 1173 Budapest, Pesti út 117. Alapító okirat (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) 2013 A Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1173 Bp., Pesti út 117.) jelen

Részletesebben

Fogadja és tájékoztatja az ügyfeleket, átveszi a beadványokat. Közzéteszi és nyilvántartja a helyi önkormányzati rendeleteket.

Fogadja és tájékoztatja az ügyfeleket, átveszi a beadványokat. Közzéteszi és nyilvántartja a helyi önkormányzati rendeleteket. A FŐOSZTÁLYOK FELADATKÖREI 6.) Ügyfélszolgálati Főosztály főbb feladatai: a.)ügyfélszolgálati feladatok: Fogadja és tájékoztatja az ügyfeleket, átveszi a beadványokat. Közzéteszi és nyilvántartja a helyi

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

ELNÖKSÉGI ÜLÉS 4/ október 1.

ELNÖKSÉGI ÜLÉS 4/ október 1. ELNÖKSÉGI ÜLÉS 4/2015 2015. október 1. MAGYAR MOTORSPORT SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGI ÜLÉS Elnökségi ülés típusa: Tervezett Rendkívüli Időpont: 2015. október 1. 18h Helyszín: Magyar Sport Háza, 1146 Budapest, Istvánmezei

Részletesebben

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról 1 Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E A helyi iparűzési adóról Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

IV. 448. A Váci felső járás főszolgabírájának iratai (1872-) 1876-1897

IV. 448. A Váci felső járás főszolgabírájának iratai (1872-) 1876-1897 IV. 448. A Váci felső járás főszolgabírájának iratai (1872-) 1876-1897 Terjedelem: 19,81 fm (ebből kötet 1,00 fm), 172 doboz, Raktári helye: 25 kötet, 3 csomó, 200 rakt.e. a/ Elnöki iratok -1897 0,10 fm

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR RAKTÁRI JEGYZÉK

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR RAKTÁRI JEGYZÉK ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK XIII. 6. Csány család iratai 1434-1858 (1947) Raktári száma, neve, terjedelme: Raktári száma, neve, terjedelme: Összes raktári és terjedelme:

Részletesebben

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK 000010 országgyűlési képviselő 000020 köztársasági elnök 01 02 000021 alkotmánybíró 03 000022 Legfelsőbb Bíróság elnöke 04 000023 legfőbb ügyész 05 000024 országgyűlési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doba Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8482. Doba, Kossuth u. 10. Szám: D/57/3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Doba Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. február 12-én 18.00 órai

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A VOLT EGYHÁZI INGATLANOK TULAJDONI HELYZETÉNEK RENDEZÉSÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A VOLT EGYHÁZI INGATLANOK TULAJDONI HELYZETÉNEK RENDEZÉSÉRŐL ... sz. napirendi pont GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK ELŐTERJESZTÉSE TÁJÉKOZTATÓ A VOLT EGYHÁZI INGATLANOK TULAJDONI HELYZETÉNEK RENDEZÉSÉRŐL Tisztelt Közgyűlés! A volt egyházi ingatlanok tulajdoni

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály Cím: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. Telefon: (22) 514-761 Fax: (22) 526-942, 526-905 E-mail: szervezes@fejer.gov.hu

Részletesebben

Országgy űlés hlieratal w Irományszám : Érkezett:

Országgy űlés hlieratal w Irományszám : Érkezett: EMBERI ERŐ FORRÁSO K MINISZTÉRIUMA PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁ R Iktatószám : 10697/2016/PARL 10702/2016/PARL Ikotity István országgyűlési képviselő részére LMP Budapest Országgy űlés hlieratal w Irományszám

Részletesebben

Beszámoló az Iparjogvédelmi Szakértői Testület évi működéséről

Beszámoló az Iparjogvédelmi Szakértői Testület évi működéséről Beszámoló az Iparjogvédelmi Szakértői Testület 205. évi működéséről I. Az Iparjogvédelmi Szakértői Testület szervezeti és működési rendje; a működési költségek fedezete. Az Iparjogvédelmi Szakértői Testület

Részletesebben

Tartalom. I. kötet. Az Alkotmány kommentárjának feladata Jakab András...5 Preambulum Sulyok Márton Trócsányi László...83

Tartalom. I. kötet. Az Alkotmány kommentárjának feladata Jakab András...5 Preambulum Sulyok Márton Trócsányi László...83 Tartalom I. kötet Előszó az első kiadáshoz Jakab András........................................ IX Előszó a második kiadáshoz Jakab András...................................... X Folytonos alkotmányozás.

Részletesebben

270/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet az Iparjogvédelmi Szakértői Testület szervezetéről és működéséről

270/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet az Iparjogvédelmi Szakértői Testület szervezetéről és működéséről 270/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet az Iparjogvédelmi Szakértői Testület szervezetéről és működéséről Az Iparjogvédelmi Szakértői Testület feladatai 1. (1) Az Iparjogvédelmi Szakértői Testület (a továbbiakban:

Részletesebben

XIV. 1 Személyi fondok töredékeinek levéltári gyűjteménye g) Still Ferenc iratai (1918 ) , é. n.

XIV. 1 Személyi fondok töredékeinek levéltári gyűjteménye g) Still Ferenc iratai (1918 ) , é. n. XIV. 1 Személyi fondok töredékeinek levéltári gyűjteménye 1800 2005 g) Still Ferenc iratai (1918 ) 1922 1990, é. n. Still Ferenc (Vác, 1919. aug. 6 Vác, 2010. jún. 15.), szülei: id. Still Ferenc ácssegéd

Részletesebben