Múltunk és hagyományaink értékei településünk, gyermekeink öröksége

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Múltunk és hagyományaink értékei településünk, gyermekeink öröksége"

Átírás

1 Múltunk és hagyományaink értékei településünk, gyermekeink öröksége Kárpát medence Nemzeti Értékei és Hungarikumai Kiállítás és Vásáron mutatkozott be a Csanádapácai Értéktár.. A magyar nemzeti értékek, és azokon belül a hungarikumok megőrizendő és egyedülálló értékek. Az összetartozás, az egység és a nemzettudat erősítése érdekében nemzetünk értékeit gyűjteni, bemutatni, védelmezni és támogatni kell. Nemzeti örökségünket, a magyar kultúra évezredes értékeit, a magyarság szellemi és anyagi alkotásait és természet adta értékeit értéktárakban kell összesíteni. A törvény szerint a nemzeti értékek rendszerezése egy alulról felfele építkező rendszerben, az úgynevezett Magyar Nemzeti Értékek Piramisában történik. Az értékek felkutatása és gyűjtése a településeken kezdődik, hiszen a helyi értékeket a helybeliek ismerik a legjobban. A települési értéktárakra épül a piramis középső szintje a Megyei és Tájegységi Értéktár, a Magyar Értéktárat pedig a Hungarikum Bizottság állítja össze. Az értéktárak létrehozatalának célja: számba venni, dokumentálni nemzeti értékeinket annak érdekében, hogy ebből egy közös nemzeti nyilvántartás, adatbázis készüljön; a gyűjtőmunkát a lehető legszélesebb körre kiterjeszteni; létrehozni és közkinccsé tenni a helyi és országos jelentőségű nemzeti értékek gyűjteményét; a Magyar Értéktárból kiválasztani a nemzetközi viszonylatban is csúcsteljesítménynek számító hungarikumokat; gondoskodni az értékek megismertetéséről bel- és külföldön egyaránt; gondoskodni az értékek fennmaradásáról, védelméről, erősítve a nemzeti tudatot és a hazai gazdaságot. A helyi önkormányzat közigazgatási területén fellelhető, illetve az ott létrehozott nemzeti érték felvételét a települési értéktárba bárki írásban kezdeményezheti Oláh Kálmán polgármesternél. A javaslatok beadása folyamatos.

2 A javaslatnak tartalmaznia kell: a javaslattevő adatait, az értéktárba felvenni javasolt nemzeti érték adatait, az értéktárba felvenni javasolt nemzeti érték fényképét, vagy audiovizuális-dokumentációját, a Hungarikum törvényben való megfelelést (a nemzeti érték mibenlétét) valószínűsítő dokumentumokat, valamint szakértő, illetve szakmai vagy civil szervezet támogató, vagy ajánló levelét. Települési Értéktár Bizottság szervezi a településen fellelhető nemzeti értékek azonosítását, létrehozza a településen fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjteményt, majd javaslatot tesz arra, hogy mely értékek felvételét ajánlja a megyei értéktárba. A nemzeti értékeknek az adatait az értéktárakban, valamint a Hungarikumok Gyűjteményében szakterületenkénti (agrár- és élelmiszergazdaság, egészség és életmód, épített környezet, ipari és műszaki megoldások, kulturális örökség, sport, természeti környezet, turizmus és vendéglátás) kategóriák szerint kell nyilvántartani. A 2013 őszén létrehozott Csanádapácai Értéktár Bizottság megkezdte munkáját. Rédainé Zsoldi Ibolya alapos, önzetlen kutatómunkája, már több helyi értéket tárt fel, gyűjtött össze. A javaslatokat a bizottság véleményezte és többet a helyi értékárba emelt, így például a csanádapácai értéktárba került a településünk címere, több útszéli feszület, juhászbot, a lóvontatású tűzoltó kocsi, Erdélyi Ilona amatőr festő munkássága, Faragó János kimagasló sportteljesítménye, a Kakasfesztivál, a hármashatár-halom. A bizottság nevében köszönöm Ibolya áldozatos munkáját, melyet továbbra is végez a helyi értékek felkutatása érdekében. Ezúton kérem a lakosságot, a civil szervezeteket, hogy a látókörükben fellelhető értékeket javasolják az értékárba felvételre. Az adatlap az önkormányzat honlapjáról letölthető vagy kérhető az önkormányzat titkárságán is. Nemzeti értékeink széles körű hazai és külföldi bemutatását, megismertetését szolgálta a június között megrendezésre kerülő XIV. Csabai Sörfesztivál és Csülökparádé keretien belül a Kárpát medence Nemzeti Értékei és Hungarikumai Kiállítás és Vásár, melyre a csanádapácai értéktár is meghívást kapott. A Hungarikum törvény megalkotása óta most először mutatkoztak be Békés megye települési értéktárai és a Békés Megyei Értéktár. Békés megye 75 településéből 31 hozott létre települési értéktárat, mely jóval túlmutat az országos átlagon. Közülük kiállítói felülettel jelent meg a békési, békéscsabai, mezőberényi, gyulai, vésztői, battonyai, gyomaendrődi, kötegyáni, csanádapácai, lőkösházi, kondorosi, mezőhegyesi, szarvasi, helyi értéktár. A három nap alatt a megye standján folyamatosan kóstolni is lehetett. A kóstolók mellett naponta többször hagyományőrző népi együttesek, táncosok, tréfás mesemondók szórakoztatták a sportcsarnokba érkező látogatókat. A Dohánylevél Hagyományőrző és Hagyományteremtő Egyesület néptánc csoportja, dalköre és ifjú tehetsége Rakonczai Bíborka is szórakozatta a rendezvény látogatóit, sőt a Békés Megyei Értéktár standján rögtönzött előadással teremtettek jó hangulatot az egyesület tagjai. Standunkon bemutatásra kerültek a helyi értéktár elemei, például Szeverényi György juhászbotja, a község címere, a helyi vadállomány és néhány trófea, kitűnő termőföldünk adta búza, kukorica, árpa, a dohánytermesztéshez kötődő eszközök, a dohány növény. Legnagyobb érdeklődést a kulcsos kalács, a dohány növény és a Kakasfesztivál jelentette. A látogatók szívesen nézelődtek a régi fényképek között, játszottak a népi játékokkal és kóstolták a helyi gasztronómiai termékeket, Sándor Ferenc mézét, Csikós Gábor és Oláh Kálmán által készített száraz kolbászt, Molnár Sándorné, Józó Antalné, Nyetinszki Ildikó által sütött kulcsos kalácsot, pogácsákat, Bereczki Gergelyné mézeskalácsát, a süteményeket és Tóth Imre kiváló pálinkáját. A kiállításon való részvétel nem jöhetett volna létre Barta Katalin, Rózsa Enikő, Mórocz Ágnes, Víghné Békési Katalin, Duda Szilvia, Radics Károlyné, Mihálik Mónika, Radics Zénó, Kvasz Pál, Zsikai Rajmund Péter, Molnár Lajos segítőkész, áldozatos munkája nélkül. Köszönettel tartozunk továbbá: Csanádapáca Község Önkormányzata, Arany János Művelődési Ház dolgozói, Harangozó Dániel, Gazdag István és családja, Mórocz László és családja, Griecs Györgyné, Rakonczai Mihály és családja, Hrabovszki András és családja, Bozsó László és családja, akik felajánlásukkal é munkájukkal hozzájárultak a kiállítás összeállításához. Számomra felemelő érzés volt, hogy ilyen sokan idejüket nem sajnálva arra törekedtek, hogy Csanádapáca méltó módon bemutatkozhasson ezen a rendezvényen. Sokszor természetesnek vesszük a körülöttünk lévő kulturális, gasztronómiai értékeket, épületeket, rendezvényeket, természeti környezetet. Idegenek érdeklődése, csodálkozása, elismerése, barátsága igazán különlegessé, tanulságossá és tartalmassá tette ezt a pár napot. Úgy érzem, igazán büszkék lehetünk településünkre, értékeinkre, mert van mit megismertetnünk, megőriznünk az utókor számára is. Egry József szavaival élve: Egy nemzetnél nemcsak az a fontos, hogy vannak-e értékei, hanem az is, hogy vannak-e értékeinek megbecsülői. A települési értéktár bizottság nevében: Mórocz Ildikó

3 A Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola és Óvoda iskolai hírei A 2013/2014-es tanév végéhez értünk. Ilyenkor számadást végzünk. Mi az, amit jól tettünk, mi az, amit sokkal jobban lehetne megoldani. Nem csak a gyerekek, hanem a magunk munkájára és a szülői feladatok ellátására is gondolok akkor, amikor ezeket a sorokat írom. Gyermekeink nagy része derekasan helytállt a megpróbáltatások előtt. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a következő eredmények: Mintegy 63 diák, 43 alsós 81 és 20 felsős 53 tantárgyból kapott dicséretet. Gyermekeink 32,31%-a tehát valamely területen kitűnően teljesített. A 134 dicséretből 52 járt valamely tanulós tantárgyért, 19-et hittanért, 63-at informatika, hon-és népismeret, rajz, technika, ének és testnevelés területén nyújtott kiemelkedő munkáért kaptak a diákok. Ebben a tanévben osztályig kilenc tanuló visz haza olyan bizonyítványt, melyben egyetlen jelesnél rosszabb osztályzat sem szerepel, vagyis kitűnő eredménnyel zárták az évet. (2.a-ból Duda Alexandra, Gyallai Noémi, Szűcs Kristóf, 2.b-ből Hajdu Adrián, 3.-ból Duda Dominika, 4.a-ból Csáki Tamás, 5.b-ből Véró Petra, 6.-ból Annus Roland és a 7.a-ból Bereczki Dávid.) Általános nevelőtestületi dicséretet hét tanuló kapott: Duda Dominika, Véró Petra, Annus Roland, Domján Melinda, Szikora Dóra, Bereczki Dávid és Frank Hanna. Akik kiemelkedően szorgalmasak, udvariasak, példás magatartásúak voltak a tanévben, mindannyian oklevelet vagy jutalomkönyvet vehettek át a templomunkban megrendezett tanévzáró ünnepségen. Ezúton is köszönöm Oláh Kálmán polgármester úrnak a könyvek megvásárlásához nyújtott támogatását. Isten áldja jóságáért. Akiket ebben az évben nem szólítottunk ki, ne keseredjenek el, hiszen ők is sokat jelentenek mindannyiunk számára, nélkülük sem lenne teljes az osztály, vagy a focicsapat. Rájuk a jövőben még jobban odafigyelünk, hogy megtalálhassuk bennük is azt a pluszt, amitől ők is többek lehetnek. Ez persze csak az iskolai munkára vonatkozik, hisz a jó Isten előtt mindannyian egyformák vagyunk. Jutalomkirándulásra hívta Blősz Attila plébános úr azokat a diákjainkat, akik sokat ministráltak és látogatták a szentmiséket. Ez a 21 gyermek egy felejthetetlen napot tölthetett el az erdélyi Menyházán. S bár az időjárás nem volt éppen szépnek mondható, így is önfeledt strandolással és a vörösmárvány-bánya megmászásának élményeivel gazdagodtak a gyerekek. Az Egészséges Békés Megyéért Alapítvány iskolánkat pályázati partnerként ismerte meg ebben a tanévben. Rengeteg anyagi segítséget kaptunk, hogy még színesebbé tehessük programjainkat a Preventíven az egészségért programnak köszönhetően. A pályázat elemeként augusztusban Életmód-táborba visszük azon diákjainkat, akik egész évben azon voltak, hogy öregbítsék iskolánk hírnevét. Izgatottan várjuk augusztus 1 jét, amikor elutazunk Erdélybe, Hargitafürdőre. Sajnos olyan diákjaink is vannak, akik nem teljesítették tantárgyi követelményeinket: alsó tagozaton egy tanuló két tantárgyból kapott elégtelen osztályzatot. Első évfolyamon 2 tanuló kapott gyenge minősítést 3-3 tantárgyból. Felsőben 9 tanuló bukott 12 tárgyból. Ez a szám lényegesen kevesebb, mint a félévi eredmények. Azok, akik akartak és rendszeresen eljártak a felzárkóztató foglalkozásokra, tanulószobára, ki tudták javítani a félévi elégteleneket. A többieknek komolyabban kellett volna venni a figyelmeztető szavakat és élni kellett volna e felajánlott segítség lehetőségével. Mindemellett úgy érzem, hogy tartalmas és sikeres tanévet zártunk. Számos tanulmányi versenyt megnyertek gyermekeink vagy szerepeltek eredményesen, focistáink pedig szintén kiemelkedően teljesítettek. Kollégáim lelkiismeretes munkáját ezúton is köszönöm és kellemes, pihenéssel teli nyarat kívánok nekik, tanulóinknak és községünk lakóinak is. Hamarosan elkezdődnek a felújítási munkálatok, remélhetőleg szeptemberben már egy szép, felújított iskolában kezdhetjük a tanévet. Guzsalyos Találkozó 2014 Kisorosz! Véróné Erzsiák Beáta, igh. A Dohánylevél Hagyományőrző és Hagyományteremtő Egyesület felkérést kapott a csanádapácai önkormányzattól, hogy kulturális műsorral készüljön az idén megrendezésre kerülő Guzsalyos Fesztiválra, aminek idén Kisorosz adott otthont. Silló Gyuláné Irénke a színkör vezetője, a kukoricafosztás köré kanyarított egy történetet, amiben részt vettek a dalkörösök, színkörösök és a néptáncosok. Deák János dalkörvezető a dalkört, Hegedűs Kitti néptánc pedagógus a néptáncosokat készítette fel.

4 Január vége óta hetente járt próbálni kis csapatunk, de ahogy közeledett az időpont a próbák is megsűrűsödtek, hogy tökéletes produkcióval álljunk a színpadra. S végre elérkezett a várva várt időpont, hogy elinduljunk a Vajdaságba, megkeressük Kisoroszt és a barátainkat. A rövid utazási idő után érdeklődve szálltunk le az autóbuszról, ismerősöket keresve. Egymás nyakába ugorva üdvözöltük rég nem látott Guzsalyos társainkat. Finom vacsora után magán házaknál lettünk elszállásolva. Másnap kirándulást tettünk Nagykikindára, s ezután este várt minket a kultúrház színpada, hogy megmutassuk mit tudunk. Az est hagyományosan bállal fejeződött be, ahová még készültünk egy meglepetés produkcióval, a fűszoknyás táncunkkal. A meglepetés sikerült, a hangulat nagyon jó volt. Az utolsó nap délelőtt Szentmisén vettünk részt a Római katolikus templomban, s ezután elsétáltunk a katolikus temetőbe ahol a települések polgármesterei a megemlékezés virágait helyezték el az elhunyt Guzsalyos tagok sírján. A napi program közös főzéssel folytatódott, csapatunk marhapörköltet főzött, amellyel megnyerte a főzőversenyt. S eljött az idő, búcsúzni kellett, sírva, egymás nyakába borulva intettünk fájó búcsút. Nagyszerű embereket ismertünk meg Kisoroszon. Jövőre Erdélyben testvértelepülésünkön Apácán kerül sor a Guzsalyos találkozóra. S mit is jelent nekünk a Guzsalyos: Kultúránkat, hagyományainkat megismertetni, s megismerni a többiekét is. Sírva, nevetve találkozni, örvendezni, kérdésekkel ostromolva a többieket, veled mi történt, amíg nem találkoztunk itt a Guzsalyoson. A GUZSALYOS, így írom csupa nagybetűvel, mivel így ívódott bele lelkünkbe, ez alatt a pár év alatt, amióta tagjai lehetünk ennek a nagyszerű csapatnak! Büszkék vagyunk a felkészítőinkre, nagyszerű munkát végeztek: Silló Gyuláné Irénke, Deák János, Hegedűs Kitti. Köszönjük! Köszönet a szereplőknek, akik nap- nap után részt vettek a próbákon, nagyszerű szerepléssel képviselték településünket! Köszönetet mondunk Csanádapáca Község Önkormányzatának, hogy felkérte Egyesületünket a Guzsalyoson való részvételre. Tűzoltóink Mezőhegyesen Víghné Békési Katalin A jogszabályi előírások szerint a beavatkozásra jogosult tűzoltó egyesületeknek minden évben úgynevezett minősítő gyakorlaton, vagyis egy olyan gyakorlati vizsgán kell részt venniük, ahol számot adnak tudásukról, aktuális felkészültségükről a tűzoltás, a kárelhárítás, az életmentés területén. Ezeken a gyakorlatokon a szakmai megmérettetésen túl betekintést nyerhetünk más egyesületek felkészültségébe, ténykedésébe is. A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Békés Megyei Tűzoltó Szövetség rendezésében ebben az évben június 21-én került sor a megyei tűzoltó egyesületek minősítő gyakorlatára Mezőhegyesen, az egykori cukorgyár területén. A Csanádapácai Önkéntes Tűzoltó Egyesület egy 8 fős csapattal képviseltette magát ezen a jó hangulatú szakmai gyakorlaton, ahol tűzoltóink Koszt Károly ÖTE parancsnok irányítása alatt derekasan helyt álltak, és a rájuk bízott szerelési, kárelhárítási és mentési feladatokat maradéktalanul és pontosan végrehajtották. Ezzel bebiztosítottuk magunknak a következő évre is egyesületünk státuszát. Ugyanezen alkalommal értesültünk arról az örömhírről is, hogy a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Magyar Tűzoltó Szövetség által az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatására kiírt évi pályázaton a Csanádapácai Önkéntes Tűzoltó Egyesület Ft támogatást nyert, amit felszerelések vásárlására fordíthat.

5 Különösen fontos volt ez számunkra, mert a korszerű tűzoltó eszközök megléte nélkül nehéz lépést tartani a megváltozott, magas követelményekkel, valamint a többi Békés megyei tűzoltó egyesülettel, és önkéntes tűzoltósággal. Itt szeretném megköszönni az egyesület nevében a Csanádapáca Község Önkormányzatának és munkatársainak a pályázat sikeres elkészítésében nyújtott segítségét! Csernus Imre ÖTE elnök A Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ hírei Vidám majális Nagy sikerrel vettek részt május 29-én az idősek klubja és a Dalkör tagjai Orosházán a Platán Idősek Otthonában megrendezett vidám majálison. A térség más szociális intézményeiből is mutatkoztak be résztvevők. Ki verset szavalt, ki mesét mondott, néhányan színdarab részletet adtak elő, népdalt énekeltek. A mi Dalkörünk az Apácai csárdában című népdalcsokorral olyan jó hangulatot teremtett, hogy további rendezvényekre is meghívást kaptak. Juniális Június 12-én tartottuk meg nyílt nappal egybekötött rendezvényünket. A résztvevők száma meghaladta a százötven főt. Simonka György országgyűlési képviselő úr, mivel halaszthatatlan elfoglaltsága miatt személyesen nem tudott eleget tenni meghívásunknak, levélben küldte el jókívánságait a rendezvény minden résztvevőjének. Megtisztelte rendezvényünket jelenlétével Oláh Kálmán polgármester úr, valamint a képviselő testület tagjai, dr. Lipták Péter jegyző, Megyeriné Lepsényi Alíz aljegyző és az intézmények vezetői. Jelen voltak a Szivárvány Nyugdíjas Egyesület, a Mozgáskorlátozottak Egyesülete és az idősek klubja tagjai, a házi gondozásban részesülők, az idősek otthona lakói, civil szervezetek képviselői, valamint számos meghívott vendég. Hagyomány teremtő szándékunk szerint a település idős lakosainak megbecsülése mellett közösségformáló erővel is bír egy-egy ilyen rendezvény. Nem csak a szórakozás, a beszélgetés miatt fontosak ezek az események, de azért is, hogy a helyi lakosok megismerjék a szociális szolgáltatási formákat, átadják egymásnak tapasztalataikat, valamint betekintést nyerjenek a szociális intézmény működésébe. Pepó Jánosné intézményvezető köszöntője után az általános iskolások műsorában régi idők tornáját láthattuk az 5. a osztályosok előadásában, majd az alsó tagozatos lányok néptánc bemutatójában gyönyörködhettünk. Köszönjük szépen a látványos produkciókat, valamint a felkészítő pedagógusok munkáját. Ezt követően a Dalkör műsora és a nótakívánságok teljesítése mint mindig, most is nagy sikert aratott. Az idén is megtapasztalhattuk a jó szándékú adományozóktól kapott alapanyagokból fő a bográcsokban a legfinomabb kolbászos paprikás krumpli. Köszönjük a támogatást Csikós Gábornak, Zsingor Adriánnak, Vetró Gézának, Andrusik Bélának és családjának, Göcző Lászlónénak, Lengyel Istvánnénak, a Szivárvány Nyugdíjas Egyesületnek, a házi gondozóknak a Mozgáskorlátozottak Egyesületének, Szekeres Istvánnénak, Stefanidesz Pálnénak, Gazsó Györgynek. Hálásak vagyunk a Polgármesteri hivatal műszaki csoportjának a kellemes helyszín kialakításáért, továbbá Szekeres Sándornak a hangosításért. Kerek évforduló Intézményünk lakóját, Szűcs Mihályné Anna nénit 80. születésnapja alkalmából köszöntöttük a juniális napján. A Dalkör születésnapi köszöntőt és Anna néni kedvenc nótáját is elénekelte. Szociális szakmai képzés Sikeres vizsgával zárult június 15-én az intézményünkben a Partner Regionális Felnőttképző Kft. által szervezett szociális ápoló és gondozó tanfolyam. A 19 tanuló közül 4 fő csanádapácai résztvevő szerzett szakképesítést. Dolgozóink közül két fő tett eredményes vizsgát, ezáltal a szakképzettségi arány 100%-os lett. Közösségi szolgálat Az előttünk álló nyári hónapokban ismét közösségi szolgálatot teljesítő középiskolásokat fogad intézményünk. 3 fő jelezte eddig, hogy ebben az intézményben szeretné letölteni az érettségi egyik feltételeként meghatározott 50 órás szolgálat egy részét. A dolgozók és az ellátottak is támogatják, illetve örömmel fogadják a diákokat. Tudósítók: Zsikai Rajmund Péterné és Pepó Jánosné

6 Szent Illés próféta ünnepe A Szentírás Illés prófétát, mint Isten emberét jeleníti meg előttünk. Ácháb király idején (Krisztus előtt 800 évvel), Illés prófétának bujdokolnia kell a hegyekben, mert az Úr akaratát képviseli. Több csodás történet is fűződik a nevéhez: Történt ezután, hogy megbetegedett a careftai özvegy fia, és betegsége annyira elhatalmasodott rajta, hogy alig maradt benne élet. Ekkor Illés háromszor a fiúra borult és segítségül hívta az Urat: Uram és Istenem, engedd, hogy visszatérjen a lélek ebbe a fiúba! S az Úr meghallgatta Illés könyörgését, a lélek visszatért a fiúba, úgyhogy újra életre kelt. Akkor Illés fogta a fiút, átadta anyjának és azt mondta: Nézd, él a fiad! 1 Kir 17, (Ez az esemény Lázár feltámasztásának előképe.) Ácháb király idején az Úr bezárta az eget 3 évre és nem adott esőt a földre, mert elüldözték Isten emberét, Illést. Akkor ismét felkeresték Illést és kérték, hogy járjon közben az Úrnál. Hosszú idő múlva esett újra. S történt, amint mentek és beszélgettek, egyszer csak jött egy tüzes szekér, tüzes lovakkal, s elválasztotta őket egymástól (Elizeus tanítványától), aztán Illés a forgószéllel elragadtatott az égbe. Amikor Elizeus, a tanítványa ezt látta, fölkiáltott: Atyám, atyám, az Úr szekere és fogata! S többé nem látta. Mi is kérjük Illés prófétát, hogy járjon közben, hogy jó időjárás legyen földjeinkre és bőséges termésnek örvendhessünk. Kerüljön el bennünket a jégeső és más természeti csapás. Idén július 19-én zarándokolunk el Mária- Radnára, a próféta tiszteletére. Jelentkezni lehet a templomban vagy a plébánián. Blősz Attila plébános FELHÍVÁS A nyári betakarítási munkák amellett, hogy nagy igénybevételt jelentenek a mezőgazdaságban dolgozóknak, igen tűzveszélyesek is. Éppen ezért már az aratásra történő felkészülés is kellő körültekintést igényel. Fontos a betakarítási munkálatok során alkalmazott erőgépek tűzvédelme, az aratásra, valamint a tarló, a növényi hulladék égetésére vonatkozó szabályok ismerete, betartása. A mezőgazdasági erő- és munkagépek Évente több száz mezőgazdasági tüzet gabonatábla-tüzet, valamint kazal-, illetve boglyatüzet kell eloltaniuk a tűzoltóknak. A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ezért felhívja az érintettek figyelmét a szabályok betartására. A kalászos termény betakarítási, kazalozási, szalma-összehúzási és bálázási munkáiban csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, legalább egy, az érvényben lévő hatályos szabványoknak és jogszabályoknak megfelelő tűzoltó készülékkel is ellátott erő- és munkagép, vagy egyéb jármű vehet részt, amelynek tűzvédelmi felülvizsgálatát a betakarítást megelőzően az üzemeltető elvégezte. A jármű megfelelőségéről szemle során kell meggyőződni. Ennek tervezett időpontját nyolc nappal előbb írásban az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségre be kell jelenteni. A szemléről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek egy példányát a járművön el kell helyezni és a szemlét követő nyolc napon belül a katasztrófavédelmi kirendeltségnek meg kell küldeni. Az aratás tűzvédelmi szabályai Az aratási munkálatok során kötelező gondoskodni az akkumulátorok megfelelő védőburkolásáról! A kipufogót és a szikratörőt legalább naponta egyszer meg kell tisztítani az éghető anyagoktól! Figyelni kell arra, hogy sehol se csepegjen az üzemanyag vagy hidraulika-folyadék, mert ez elősegítheti egy esetleges tűz terjedését! A munkagépet tilos a gabonatáblán, illetve tarlón üzemanyaggal feltölteni! A munkálatok közben a dohányzás veszélyeit is fontos szem előtt tartani! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

7 Falunap Kardoskúton MEGEMLÉKEZÉS Álmodtunk egy öregkort, csodásat és szépet, de a kegyetlen halál mindent összetépett. Csoda volt, hogy éltél, és bennünket szerettél, nekünk nem is haltál meg, csak álmodni mentél. Egy reményünk van, mi éltet és vezet, hogy egyszer majd találkozunk Veled! Fájó szívvel emlékezünk ÖKRÖS BÉLA halálának 3. évfordulóján. Szerető felesége: Edit Gyermekei: Szilvia és Szabina VESZETTSÉG ELLENI EBOLTÁS! én, KEDDEN: ig a piactéren én, CSÜTÖRTÖKÖN: ig a sportpályánál én VASÁRNAP: ig az Állatorvosi Rendelőben Az oltás díja féreghajtással együtt: 3000Ft/kutya Mikrochip: 3500Ft/kutya Kérjük az oltási könyveket is elhozni! Dr. Kurilla László állatorvos Parlagfű elleni kötelező védekezésről Tisztelt Földtulajdonos! Tisztelt Földhasználó! Tisztelt Kerttulajdonos! A törvényi előírások szerint Önnek meg kell akadályoznia a parlagfű virágbimbójának kialakulását, mivel virágpora nagyon sok embernek súlyos betegséget okoz. Amennyiben védekezési kötelezettségének nem tesz eleget a évi XLVI-os törvény értelmében 15 ezer Ft-tól 5 millió Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújthatják a hatóságok. A parlagfű elleni hatékony védekezéshez segítséget nyújtanak Földesi István ( ) és Balázs Péter ( ) növényorvosok. Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Békés megyei Területi Szervezete Elérhetőség: Nagyné Gedó Katalin: FIATALOK!!! PÁLYAKEZDŐK, ÁLLÁSKERESŐK Várja jelentkezéseteket a MAGYAR HONVÉDSÉG szerződéses katonai szolgálatra! 18 éves életkor Legalább alapfokú iskolai végzettség Büntetlen előélet Magyar állampolgárság Bejelentett magyarországi lakóhely Magasabb iskolai végzettség, C kategóriás jogosítvány előny Kafetéria ellátás Biztos munkahely Külföldi szolgálatvállalás További információ személyesen: 2. KATONAI IGAZGATÁSI ÉS ÉRDEKVÉDELMI IRODA 5600 BÉKÉSCSABA, ANDRÁSSY ÚT /

8 Születés: Mocsári Róbert és Silló Mónika leánya Tímea Házasságkötés: - Halálozás: Pápai Pálné Berki Rozália (1921), Rostás Péter (1940) HELYTÖRTÉNETI SOROK Kedves Olvasók! Amint azt már korábbi lapszámunkban jeleztük, ebben és a soron következő néhány számban a Csanádapácán 1930 ban született Csurák Miklós visszaemlékezéseit tesszük közzé folytatásokban. Az 1940-es évek kezdetén községünkben, de a környékén is, sőt országosan magas volt a talajvíz szint. Alacsonyabb fekvésű helyeken a felszínre tört. Ilyen helyeken a gémeskutakból meríteni lehetett a vizet. Ezt még tetézte 1942-ben Körös-Maros tavaszi áradása és gátszakadása. Néhány nap alatt nagy területet öntött el községünk területén az árvíz. Közmunkában építették a gátat, hogy védjék a falut. Az orosháziak idejártak, a Kaszaper felé vezető útnál építették a gátat, hogy védjék Orosházát. Meg is fogták a vizet! Egész tenger alakult ki. Csónakokkal hordták ki a takarmányt a tanyákról. A faluba is betört a víz, a Petőfi utca csaknem egész hosszában víz alá került. A Liget utcánál átvágták az utat, úgy engedték tovább a Szent Gellért utcán, a Petőfi utcán szintén. Ezek az átfolyó cementgyűrűk ma is ott pihennek az út alatt. Így is sok ház és tanya dőlt össze, ami a víz útjába került. Elmúlt a nyár, mire sikerült a víznek zömét csatornákba elvezetni. Mivel folyóból jött a víz, jöttek a halak is. A laposokban visszamaradt vizekben továbbra is megmaradtak. Lehetett halászni. Én magam is vettem részt hálóhúzásban. Különböző halféleségeket lehetett fogni. Főleg apró halakat, de lehetett fogni nagyobb méretűt is. Ami föld a vízből kimagaslott, bevetettük, sok helyen kapával, kézi erővel, mert még a lovak is elsüllyedtek. Sok föld maradt műveletlenül, amit benőtt a vízimuhar és a gyékény. Egész gyékényligetek nőttek, amelyből levágva, megszárítva, gyékényszőnyegeket, szatyrokat, kukoricaszár-kötésre kötelet készítettünk. Szerkesztette: ZSRP Eltűnt! Keverék kiskutyánk 3 hete eltűnt. Kérjük a lakosság szívességét, amennyiben befogadták esetleg látták, kérem az alábbi telefonszámon értesítsenek. Kutya leírása: palotapincsi jellegű keverék, szeme alatt rákos szemölcs. Töpi névre hallgat. Kérem segítségüket! Nagyon várjuk haza! Telefonszám: ÉVI NYÁRI GYERMEKÉTKEZTETÉS Csanádapáca Község Önkormányzata kézhez kapta a szociális nyári gyermekétkeztetés évi támogatásáról szóló 20/2014. (III. 20.) EMMI rendelet 8. (3) bekezdése alapján az Emberi Erőforrások Miniszterének június hó 4. napján kelt nyári gyermekétkeztetéssel kapcsolatos kedvező döntését. A határozat értelmében nyári gyermekétkeztetésre az önkormányzat bruttó Ft összegű vissza nem térítendő költségvetési támogatásban részesült. A napi egyszeri meleg étkeztetést (ebéd) 44 munkanapon keresztül az önkormányzat a Kis-Csanád Kft. konyhája által biztosítja annak a 88 gyermeknek, akiket a szociális bizottság az ellátásra javasol. Radics Zénó Kis Csanád Kft. ügyvezető Csanádapácai Új Szó. Csanádapáca község önkormányzati lapja. Megjelenik havonta. Felelős kiadó: Csanádapáca Község Önkormányzata. Felelős szerkesztő: Zsikai Rajmund Péter Nyomdai kivitelezés: Paulik és Társa Nyomdaipari Bt. Készült 1200 példányban. Az ingyenes kiadványt a kiadó megbízásából a Magyar Posta terjeszti. ISSN X (nyomtatott), ISSN (online) A Csanádapácai Új Szó online elérhetősége:

Tisztelt Csanádapácai Polgárok!

Tisztelt Csanádapácai Polgárok! Tisztelt Csanádapácai Polgárok! Az új esztendőben sokan tesznek fogadalmat és ígéretet annak érdekében, hogy változást hozzanak életükbe. Én arra tettem fogadalmat, hogy békességben, egyetértésben és hatékonyan

Részletesebben

Tisztelt Csanádapácai Polgárok!

Tisztelt Csanádapácai Polgárok! Tisztelt Csanádapácai Polgárok! Nagy öröm tölti el szívemet, hogy az utóbbi időben minden egyes Csanádapácai Új Szó vezércikkében sikeres pályázatokról számolhattam be Önöknek. Hál Istennek, ez a sorozat

Részletesebben

Tisztelt Csanádapácai lakosok!

Tisztelt Csanádapácai lakosok! Tisztelt Csanádapácai lakosok! A Képviselő-testület 2011. február 23.-án tárgyalta, és elfogadta a település 2011. évi költségvetését. Ígéretemhez híven ezt az alábbiakban ismertetem: 2011. évi összesített

Részletesebben

Saj (t) ó~szögedről. 2013. július XVII. évfolyam 2. szám A ZENE ÜNNEPE. 2012. július 27. (szombat) 18 30 Művelődési Ház előtti tér

Saj (t) ó~szögedről. 2013. július XVII. évfolyam 2. szám A ZENE ÜNNEPE. 2012. július 27. (szombat) 18 30 Művelődési Ház előtti tér Saj (t) ó~szögedről 2013. július XVII. évfolyam 2. szám Tartalom Összefoglaló a testületi ülésekről.. 2 Anyakönyvi hírek...... 4 Megadom a szót..... 4 Beruházások-fejlesztések-karbantartások. 5 Projektzárás...

Részletesebben

Alsónémedi Hírmondó. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának és Képviselőtestületének ingyenes tájékoztató és kulturális folyóirata

Alsónémedi Hírmondó. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának és Képviselőtestületének ingyenes tájékoztató és kulturális folyóirata Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának és Képviselőtestületének ingyenes tájékoztató és kulturális folyóirata XXIII. évfolyam Alsónémedi Hírmondó Tartalom Újabb ritka orchidea faj megkerülése Alsónémedi

Részletesebben

Tisztelt Lakosság! 2010. június XX. évfolyam, 6. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

Tisztelt Lakosság! 2010. június XX. évfolyam, 6. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP 2010. június XX. évfolyam, 6. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Tisztelt Lakosság! Szentmártonkátán is problémát okozott a belvíz, ha nem is olyan mértékben szerencsére, mint az

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS FALUNAP A HONVÉDELEM JEGYÉBEN Immár hagyomány, hogy a falunapot, illetve annak programjait valamilyen téma köré építjük fel.

Részletesebben

Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2013. DECEMBER

Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2013. DECEMBER Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2013. DECEMBER Áldott és Békés Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag Új esztendőt kívánunk Sárrétudvari minden lakójának! Sárrétudvari

Részletesebben

BALÁSTYAI ÚJSÁG S.O.S. 24 SZEPTEMBER 1-TŐL. Balástyai Falunapok Zöldség-, Virágfesztivál és Lovasnapok szeptember 17-18-19.

BALÁSTYAI ÚJSÁG S.O.S. 24 SZEPTEMBER 1-TŐL. Balástyai Falunapok Zöldség-, Virágfesztivál és Lovasnapok szeptember 17-18-19. BALÁSTYAI ÚJSÁG INGYENES ÖNKORMÁNYZATI HAVILAP XVI. ÉVFOLYAM 2010. SZEPTEMBER Az Integrált Szociális Intézmény működéséről A szociális feladatok hatékony elvégzésére az önkormányzat 2005-ben intézményt

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Új Gyáli 2009. július Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Főbb változások az okmánykiadásban 4. oldal Nagyszabású beruházás saját erőből Nem marad földút Gyálon! Gyémántdiplomás

Részletesebben

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal Fábiáni TARTALOM: Karácsonyi köszöntõ Polgármesteri beszámoló Közmeghallgatás Hírek az iskolából Népszokások Mûvészeti Iskola Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány Az óvoda életébõl Falukarácsony Magányosok

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap MEGNYITOTT A STRAND XIX. évfolyam, 2009. május Ballagás A Petõfi Sándor Gimnáziumban az idei tanévben 118 diák fejezte be sikeresen a középiskolát,

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért!

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért! XXII. évfolyam, 2014. május 31. 5. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Tegyünk az egészségért! Felelősek vagyunk magunkért és másokért. Így van ez az egészség védelmében

Részletesebben

VII. évfolyam, 2. szám 2011. december. őrizni működőképességünket. A támogatást a felhalmozódott számlatartozásainkra,

VII. évfolyam, 2. szám 2011. december. őrizni működőképességünket. A támogatást a felhalmozódott számlatartozásainkra, VII. évfolyam, 2. szám 2011. december Önkormányzat hírei Tisztelt Tiszaszentimreiek, Újszentgyörgyiek! Eseményekben gazdag időszakról számolhatunk be Önöknek egy ünnepi dupla számmal. A lakosság kérdez...

Részletesebben

MEZŐFALVA. Polgármesteri évértékelő. Az én falum. Tisztelt Mezőfalviak! Tartalom

MEZŐFALVA. Polgármesteri évértékelő. Az én falum. Tisztelt Mezőfalviak! Tartalom Információs és közéleti havilap Az én falum MEZŐFALVA 2013. december Tartalom Csatornázásról 3. oldal Döntéseink 3. oldal Csúsztatások 3. oldal Térfigyelők 3. oldal Madár voltam álmomban 4. oldal Adventi

Részletesebben

XXV. ÉVFOLYAM 7. szám ÁRA: 100,-Ft 2014. július SZENTKIRÁLYI. www.szentkiraly.hu. Hírös Hét Fesztivál Kecskeméten

XXV. ÉVFOLYAM 7. szám ÁRA: 100,-Ft 2014. július SZENTKIRÁLYI. www.szentkiraly.hu. Hírös Hét Fesztivál Kecskeméten XXV. ÉVFOLYAM 7. szám ÁRA: 100,-Ft 2014. július SZENTKIRÁLYI FÜGGETLEN KÖZÉLETI HELYI LAP Tizenhetedik alkalommal került megrendezésre Kecskeméten a Hírös Hét Fesztivál, ezúttal nem augusztusban, hanem

Részletesebben

TISZTELT OLVASÓ, KEDVES DESZKIEK!

TISZTELT OLVASÓ, KEDVES DESZKIEK! Deszk Község Önkormányzatának Lapja www.deszk.hu I. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015. FEBRUÁR TISZTELT OLVASÓ, KEDVES DESZKIEK! Polgármesterségem első ciklusának új éve új irányt hozott a Deszki Hírnök életében.

Részletesebben

Bemutatkozunk. Fotómontázs: Rajki Judit. Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál

Bemutatkozunk. Fotómontázs: Rajki Judit. Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál Bemutatkozunk Fotómontázs: Rajki Judit Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál képviselő nevéhez fűződik. A Képviselő-testület az ötlet lelkes támogatójaként már számos feladatának

Részletesebben

Jánoshalmi Napok 2014 Városunk 25 éves

Jánoshalmi Napok 2014 Városunk 25 éves HUNYADI NÉPE Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Megjelenik minden hónap első péntekén TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Önkormányzatunk 2014. június 30-i hatállyal a

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 2. szám 2014. március Városi Önkormányzat lapja 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE A hosszú, hideg téli napok után mindenki alig várja, hogy tavasz legyen. Évezredek óta

Részletesebben

Ajánló. Ajánló. Kerékpárút avatás Füzesgyarmaton

Ajánló. Ajánló. Kerékpárút avatás Füzesgyarmaton Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Lapja XXV. évfolyam 7. szám 2013. augusztus Ajánló mûsort adtak az idôsek Dévaványán a Margaréta Nap keretében a gyarmati Idôsek Klubja vidám mûsorral lépett fel. 2.

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Új Gyáli 2008. július Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Arany fokozat a Gyál Városi Népdalkörnek Ráckevén, az Ács Károly Művelődési Központban került sor a népdalkörök, népzenei

Részletesebben

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 3. szám 2014. február 25. Ingyenes Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon Vers mindenkihez Reményik Sándor: Ne ítélj Közel

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES XXIII. évfolyam, Közéleti információs lap Városi elismerések átadása Siklósi István polgármester, Szekeres Józsefné alpolgármester, Mezeiné Szegedi Erzsébet a Mazsorett Együttes

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Ezzel a segítséggel hatalmasat lépett előre Kisújszállás

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Ezzel a segítséggel hatalmasat lépett előre Kisújszállás XXII. évfolyam, 2014. április 5. 3. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Ezzel a segítséggel hatalmasat lépett előre Kisújszállás Nagyon szép nap ez a mai mondtam április

Részletesebben

Mosonszentmiklós község Önkormányzata ingyenes információs kiadványa

Mosonszentmiklós község Önkormányzata ingyenes információs kiadványa Mosonszentmiklós község Önkormányzata ingyenes információs kiadványa Tisztelt Lakosság! Nagyon sok tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket a Miklósi Hírvarázs című kiadványunk második számának megjelenése

Részletesebben

Nyergesújfalui Hírmondó Nyergesújfalu Város Önkormányzatának lapja. Megjelenik havonta XXIII. évfolyam 2013. augusztus

Nyergesújfalui Hírmondó Nyergesújfalu Város Önkormányzatának lapja. Megjelenik havonta XXIII. évfolyam 2013. augusztus Nyergesújfalui Hírmondó Nyergesújfalu Város Önkormányzatának lapja Megjelenik havonta XXIII. évfolyam 2013. augusztus A fesztivál részletes programja lapunk 4. oldalán olvasható. MEGHÍVÓ Szent István király

Részletesebben

XXIII. évfolyam 7. szám 2014. július 200 Ft

XXIII. évfolyam 7. szám 2014. július 200 Ft XXIII. évfolyam 7. szám Ára: 2014. július 200 Ft Ismét véget ért egy tanév A tanulók már nagyon számolták a napokat, sokuk örömére végre felkerültek a táblára a vakáció utolsó betûi is. Megkezdõdött a

Részletesebben

A 2011/2012-es tanévben is ingyen kapják a tankönyvet a Fábiánsebestyénre járó diákok!

A 2011/2012-es tanévben is ingyen kapják a tankönyvet a Fábiánsebestyénre járó diákok! Fábiáni Fábiánsebestyéni Önkormányzat tájékoztató kiadványa 2011. január - június A 2011/2012-es tanévben is ingyen kapják a tankönyvet a Fábiánsebestyénre járó diákok! Tartalom: Polgármesteri beszámoló

Részletesebben

KRÓNIKA JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI. I. Családi Nap. Jászalsószentgyörgy község lapja. Megjelent: 2008. október. XIV. évfolyam 3. szám.

KRÓNIKA JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI. I. Családi Nap. Jászalsószentgyörgy község lapja. Megjelent: 2008. október. XIV. évfolyam 3. szám. JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI KRÓNIKA Jászalsószentgyörgy község lapja XIV. évfolyam 3. szám Ára: 100, Ft I. Családi Nap Megjelent: 2008. október A Községi Önkormányzat 2008. szeptember 27-én megrendezte az I.

Részletesebben