Múltunk és hagyományaink értékei településünk, gyermekeink öröksége

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Múltunk és hagyományaink értékei településünk, gyermekeink öröksége"

Átírás

1 Múltunk és hagyományaink értékei településünk, gyermekeink öröksége Kárpát medence Nemzeti Értékei és Hungarikumai Kiállítás és Vásáron mutatkozott be a Csanádapácai Értéktár.. A magyar nemzeti értékek, és azokon belül a hungarikumok megőrizendő és egyedülálló értékek. Az összetartozás, az egység és a nemzettudat erősítése érdekében nemzetünk értékeit gyűjteni, bemutatni, védelmezni és támogatni kell. Nemzeti örökségünket, a magyar kultúra évezredes értékeit, a magyarság szellemi és anyagi alkotásait és természet adta értékeit értéktárakban kell összesíteni. A törvény szerint a nemzeti értékek rendszerezése egy alulról felfele építkező rendszerben, az úgynevezett Magyar Nemzeti Értékek Piramisában történik. Az értékek felkutatása és gyűjtése a településeken kezdődik, hiszen a helyi értékeket a helybeliek ismerik a legjobban. A települési értéktárakra épül a piramis középső szintje a Megyei és Tájegységi Értéktár, a Magyar Értéktárat pedig a Hungarikum Bizottság állítja össze. Az értéktárak létrehozatalának célja: számba venni, dokumentálni nemzeti értékeinket annak érdekében, hogy ebből egy közös nemzeti nyilvántartás, adatbázis készüljön; a gyűjtőmunkát a lehető legszélesebb körre kiterjeszteni; létrehozni és közkinccsé tenni a helyi és országos jelentőségű nemzeti értékek gyűjteményét; a Magyar Értéktárból kiválasztani a nemzetközi viszonylatban is csúcsteljesítménynek számító hungarikumokat; gondoskodni az értékek megismertetéséről bel- és külföldön egyaránt; gondoskodni az értékek fennmaradásáról, védelméről, erősítve a nemzeti tudatot és a hazai gazdaságot. A helyi önkormányzat közigazgatási területén fellelhető, illetve az ott létrehozott nemzeti érték felvételét a települési értéktárba bárki írásban kezdeményezheti Oláh Kálmán polgármesternél. A javaslatok beadása folyamatos.

2 A javaslatnak tartalmaznia kell: a javaslattevő adatait, az értéktárba felvenni javasolt nemzeti érték adatait, az értéktárba felvenni javasolt nemzeti érték fényképét, vagy audiovizuális-dokumentációját, a Hungarikum törvényben való megfelelést (a nemzeti érték mibenlétét) valószínűsítő dokumentumokat, valamint szakértő, illetve szakmai vagy civil szervezet támogató, vagy ajánló levelét. Települési Értéktár Bizottság szervezi a településen fellelhető nemzeti értékek azonosítását, létrehozza a településen fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjteményt, majd javaslatot tesz arra, hogy mely értékek felvételét ajánlja a megyei értéktárba. A nemzeti értékeknek az adatait az értéktárakban, valamint a Hungarikumok Gyűjteményében szakterületenkénti (agrár- és élelmiszergazdaság, egészség és életmód, épített környezet, ipari és műszaki megoldások, kulturális örökség, sport, természeti környezet, turizmus és vendéglátás) kategóriák szerint kell nyilvántartani. A 2013 őszén létrehozott Csanádapácai Értéktár Bizottság megkezdte munkáját. Rédainé Zsoldi Ibolya alapos, önzetlen kutatómunkája, már több helyi értéket tárt fel, gyűjtött össze. A javaslatokat a bizottság véleményezte és többet a helyi értékárba emelt, így például a csanádapácai értéktárba került a településünk címere, több útszéli feszület, juhászbot, a lóvontatású tűzoltó kocsi, Erdélyi Ilona amatőr festő munkássága, Faragó János kimagasló sportteljesítménye, a Kakasfesztivál, a hármashatár-halom. A bizottság nevében köszönöm Ibolya áldozatos munkáját, melyet továbbra is végez a helyi értékek felkutatása érdekében. Ezúton kérem a lakosságot, a civil szervezeteket, hogy a látókörükben fellelhető értékeket javasolják az értékárba felvételre. Az adatlap az önkormányzat honlapjáról letölthető vagy kérhető az önkormányzat titkárságán is. Nemzeti értékeink széles körű hazai és külföldi bemutatását, megismertetését szolgálta a június között megrendezésre kerülő XIV. Csabai Sörfesztivál és Csülökparádé keretien belül a Kárpát medence Nemzeti Értékei és Hungarikumai Kiállítás és Vásár, melyre a csanádapácai értéktár is meghívást kapott. A Hungarikum törvény megalkotása óta most először mutatkoztak be Békés megye települési értéktárai és a Békés Megyei Értéktár. Békés megye 75 településéből 31 hozott létre települési értéktárat, mely jóval túlmutat az országos átlagon. Közülük kiállítói felülettel jelent meg a békési, békéscsabai, mezőberényi, gyulai, vésztői, battonyai, gyomaendrődi, kötegyáni, csanádapácai, lőkösházi, kondorosi, mezőhegyesi, szarvasi, helyi értéktár. A három nap alatt a megye standján folyamatosan kóstolni is lehetett. A kóstolók mellett naponta többször hagyományőrző népi együttesek, táncosok, tréfás mesemondók szórakoztatták a sportcsarnokba érkező látogatókat. A Dohánylevél Hagyományőrző és Hagyományteremtő Egyesület néptánc csoportja, dalköre és ifjú tehetsége Rakonczai Bíborka is szórakozatta a rendezvény látogatóit, sőt a Békés Megyei Értéktár standján rögtönzött előadással teremtettek jó hangulatot az egyesület tagjai. Standunkon bemutatásra kerültek a helyi értéktár elemei, például Szeverényi György juhászbotja, a község címere, a helyi vadállomány és néhány trófea, kitűnő termőföldünk adta búza, kukorica, árpa, a dohánytermesztéshez kötődő eszközök, a dohány növény. Legnagyobb érdeklődést a kulcsos kalács, a dohány növény és a Kakasfesztivál jelentette. A látogatók szívesen nézelődtek a régi fényképek között, játszottak a népi játékokkal és kóstolták a helyi gasztronómiai termékeket, Sándor Ferenc mézét, Csikós Gábor és Oláh Kálmán által készített száraz kolbászt, Molnár Sándorné, Józó Antalné, Nyetinszki Ildikó által sütött kulcsos kalácsot, pogácsákat, Bereczki Gergelyné mézeskalácsát, a süteményeket és Tóth Imre kiváló pálinkáját. A kiállításon való részvétel nem jöhetett volna létre Barta Katalin, Rózsa Enikő, Mórocz Ágnes, Víghné Békési Katalin, Duda Szilvia, Radics Károlyné, Mihálik Mónika, Radics Zénó, Kvasz Pál, Zsikai Rajmund Péter, Molnár Lajos segítőkész, áldozatos munkája nélkül. Köszönettel tartozunk továbbá: Csanádapáca Község Önkormányzata, Arany János Művelődési Ház dolgozói, Harangozó Dániel, Gazdag István és családja, Mórocz László és családja, Griecs Györgyné, Rakonczai Mihály és családja, Hrabovszki András és családja, Bozsó László és családja, akik felajánlásukkal é munkájukkal hozzájárultak a kiállítás összeállításához. Számomra felemelő érzés volt, hogy ilyen sokan idejüket nem sajnálva arra törekedtek, hogy Csanádapáca méltó módon bemutatkozhasson ezen a rendezvényen. Sokszor természetesnek vesszük a körülöttünk lévő kulturális, gasztronómiai értékeket, épületeket, rendezvényeket, természeti környezetet. Idegenek érdeklődése, csodálkozása, elismerése, barátsága igazán különlegessé, tanulságossá és tartalmassá tette ezt a pár napot. Úgy érzem, igazán büszkék lehetünk településünkre, értékeinkre, mert van mit megismertetnünk, megőriznünk az utókor számára is. Egry József szavaival élve: Egy nemzetnél nemcsak az a fontos, hogy vannak-e értékei, hanem az is, hogy vannak-e értékeinek megbecsülői. A települési értéktár bizottság nevében: Mórocz Ildikó

3 A Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola és Óvoda iskolai hírei A 2013/2014-es tanév végéhez értünk. Ilyenkor számadást végzünk. Mi az, amit jól tettünk, mi az, amit sokkal jobban lehetne megoldani. Nem csak a gyerekek, hanem a magunk munkájára és a szülői feladatok ellátására is gondolok akkor, amikor ezeket a sorokat írom. Gyermekeink nagy része derekasan helytállt a megpróbáltatások előtt. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a következő eredmények: Mintegy 63 diák, 43 alsós 81 és 20 felsős 53 tantárgyból kapott dicséretet. Gyermekeink 32,31%-a tehát valamely területen kitűnően teljesített. A 134 dicséretből 52 járt valamely tanulós tantárgyért, 19-et hittanért, 63-at informatika, hon-és népismeret, rajz, technika, ének és testnevelés területén nyújtott kiemelkedő munkáért kaptak a diákok. Ebben a tanévben osztályig kilenc tanuló visz haza olyan bizonyítványt, melyben egyetlen jelesnél rosszabb osztályzat sem szerepel, vagyis kitűnő eredménnyel zárták az évet. (2.a-ból Duda Alexandra, Gyallai Noémi, Szűcs Kristóf, 2.b-ből Hajdu Adrián, 3.-ból Duda Dominika, 4.a-ból Csáki Tamás, 5.b-ből Véró Petra, 6.-ból Annus Roland és a 7.a-ból Bereczki Dávid.) Általános nevelőtestületi dicséretet hét tanuló kapott: Duda Dominika, Véró Petra, Annus Roland, Domján Melinda, Szikora Dóra, Bereczki Dávid és Frank Hanna. Akik kiemelkedően szorgalmasak, udvariasak, példás magatartásúak voltak a tanévben, mindannyian oklevelet vagy jutalomkönyvet vehettek át a templomunkban megrendezett tanévzáró ünnepségen. Ezúton is köszönöm Oláh Kálmán polgármester úrnak a könyvek megvásárlásához nyújtott támogatását. Isten áldja jóságáért. Akiket ebben az évben nem szólítottunk ki, ne keseredjenek el, hiszen ők is sokat jelentenek mindannyiunk számára, nélkülük sem lenne teljes az osztály, vagy a focicsapat. Rájuk a jövőben még jobban odafigyelünk, hogy megtalálhassuk bennük is azt a pluszt, amitől ők is többek lehetnek. Ez persze csak az iskolai munkára vonatkozik, hisz a jó Isten előtt mindannyian egyformák vagyunk. Jutalomkirándulásra hívta Blősz Attila plébános úr azokat a diákjainkat, akik sokat ministráltak és látogatták a szentmiséket. Ez a 21 gyermek egy felejthetetlen napot tölthetett el az erdélyi Menyházán. S bár az időjárás nem volt éppen szépnek mondható, így is önfeledt strandolással és a vörösmárvány-bánya megmászásának élményeivel gazdagodtak a gyerekek. Az Egészséges Békés Megyéért Alapítvány iskolánkat pályázati partnerként ismerte meg ebben a tanévben. Rengeteg anyagi segítséget kaptunk, hogy még színesebbé tehessük programjainkat a Preventíven az egészségért programnak köszönhetően. A pályázat elemeként augusztusban Életmód-táborba visszük azon diákjainkat, akik egész évben azon voltak, hogy öregbítsék iskolánk hírnevét. Izgatottan várjuk augusztus 1 jét, amikor elutazunk Erdélybe, Hargitafürdőre. Sajnos olyan diákjaink is vannak, akik nem teljesítették tantárgyi követelményeinket: alsó tagozaton egy tanuló két tantárgyból kapott elégtelen osztályzatot. Első évfolyamon 2 tanuló kapott gyenge minősítést 3-3 tantárgyból. Felsőben 9 tanuló bukott 12 tárgyból. Ez a szám lényegesen kevesebb, mint a félévi eredmények. Azok, akik akartak és rendszeresen eljártak a felzárkóztató foglalkozásokra, tanulószobára, ki tudták javítani a félévi elégteleneket. A többieknek komolyabban kellett volna venni a figyelmeztető szavakat és élni kellett volna e felajánlott segítség lehetőségével. Mindemellett úgy érzem, hogy tartalmas és sikeres tanévet zártunk. Számos tanulmányi versenyt megnyertek gyermekeink vagy szerepeltek eredményesen, focistáink pedig szintén kiemelkedően teljesítettek. Kollégáim lelkiismeretes munkáját ezúton is köszönöm és kellemes, pihenéssel teli nyarat kívánok nekik, tanulóinknak és községünk lakóinak is. Hamarosan elkezdődnek a felújítási munkálatok, remélhetőleg szeptemberben már egy szép, felújított iskolában kezdhetjük a tanévet. Guzsalyos Találkozó 2014 Kisorosz! Véróné Erzsiák Beáta, igh. A Dohánylevél Hagyományőrző és Hagyományteremtő Egyesület felkérést kapott a csanádapácai önkormányzattól, hogy kulturális műsorral készüljön az idén megrendezésre kerülő Guzsalyos Fesztiválra, aminek idén Kisorosz adott otthont. Silló Gyuláné Irénke a színkör vezetője, a kukoricafosztás köré kanyarított egy történetet, amiben részt vettek a dalkörösök, színkörösök és a néptáncosok. Deák János dalkörvezető a dalkört, Hegedűs Kitti néptánc pedagógus a néptáncosokat készítette fel.

4 Január vége óta hetente járt próbálni kis csapatunk, de ahogy közeledett az időpont a próbák is megsűrűsödtek, hogy tökéletes produkcióval álljunk a színpadra. S végre elérkezett a várva várt időpont, hogy elinduljunk a Vajdaságba, megkeressük Kisoroszt és a barátainkat. A rövid utazási idő után érdeklődve szálltunk le az autóbuszról, ismerősöket keresve. Egymás nyakába ugorva üdvözöltük rég nem látott Guzsalyos társainkat. Finom vacsora után magán házaknál lettünk elszállásolva. Másnap kirándulást tettünk Nagykikindára, s ezután este várt minket a kultúrház színpada, hogy megmutassuk mit tudunk. Az est hagyományosan bállal fejeződött be, ahová még készültünk egy meglepetés produkcióval, a fűszoknyás táncunkkal. A meglepetés sikerült, a hangulat nagyon jó volt. Az utolsó nap délelőtt Szentmisén vettünk részt a Római katolikus templomban, s ezután elsétáltunk a katolikus temetőbe ahol a települések polgármesterei a megemlékezés virágait helyezték el az elhunyt Guzsalyos tagok sírján. A napi program közös főzéssel folytatódott, csapatunk marhapörköltet főzött, amellyel megnyerte a főzőversenyt. S eljött az idő, búcsúzni kellett, sírva, egymás nyakába borulva intettünk fájó búcsút. Nagyszerű embereket ismertünk meg Kisoroszon. Jövőre Erdélyben testvértelepülésünkön Apácán kerül sor a Guzsalyos találkozóra. S mit is jelent nekünk a Guzsalyos: Kultúránkat, hagyományainkat megismertetni, s megismerni a többiekét is. Sírva, nevetve találkozni, örvendezni, kérdésekkel ostromolva a többieket, veled mi történt, amíg nem találkoztunk itt a Guzsalyoson. A GUZSALYOS, így írom csupa nagybetűvel, mivel így ívódott bele lelkünkbe, ez alatt a pár év alatt, amióta tagjai lehetünk ennek a nagyszerű csapatnak! Büszkék vagyunk a felkészítőinkre, nagyszerű munkát végeztek: Silló Gyuláné Irénke, Deák János, Hegedűs Kitti. Köszönjük! Köszönet a szereplőknek, akik nap- nap után részt vettek a próbákon, nagyszerű szerepléssel képviselték településünket! Köszönetet mondunk Csanádapáca Község Önkormányzatának, hogy felkérte Egyesületünket a Guzsalyoson való részvételre. Tűzoltóink Mezőhegyesen Víghné Békési Katalin A jogszabályi előírások szerint a beavatkozásra jogosult tűzoltó egyesületeknek minden évben úgynevezett minősítő gyakorlaton, vagyis egy olyan gyakorlati vizsgán kell részt venniük, ahol számot adnak tudásukról, aktuális felkészültségükről a tűzoltás, a kárelhárítás, az életmentés területén. Ezeken a gyakorlatokon a szakmai megmérettetésen túl betekintést nyerhetünk más egyesületek felkészültségébe, ténykedésébe is. A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Békés Megyei Tűzoltó Szövetség rendezésében ebben az évben június 21-én került sor a megyei tűzoltó egyesületek minősítő gyakorlatára Mezőhegyesen, az egykori cukorgyár területén. A Csanádapácai Önkéntes Tűzoltó Egyesület egy 8 fős csapattal képviseltette magát ezen a jó hangulatú szakmai gyakorlaton, ahol tűzoltóink Koszt Károly ÖTE parancsnok irányítása alatt derekasan helyt álltak, és a rájuk bízott szerelési, kárelhárítási és mentési feladatokat maradéktalanul és pontosan végrehajtották. Ezzel bebiztosítottuk magunknak a következő évre is egyesületünk státuszát. Ugyanezen alkalommal értesültünk arról az örömhírről is, hogy a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Magyar Tűzoltó Szövetség által az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatására kiírt évi pályázaton a Csanádapácai Önkéntes Tűzoltó Egyesület Ft támogatást nyert, amit felszerelések vásárlására fordíthat.

5 Különösen fontos volt ez számunkra, mert a korszerű tűzoltó eszközök megléte nélkül nehéz lépést tartani a megváltozott, magas követelményekkel, valamint a többi Békés megyei tűzoltó egyesülettel, és önkéntes tűzoltósággal. Itt szeretném megköszönni az egyesület nevében a Csanádapáca Község Önkormányzatának és munkatársainak a pályázat sikeres elkészítésében nyújtott segítségét! Csernus Imre ÖTE elnök A Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ hírei Vidám majális Nagy sikerrel vettek részt május 29-én az idősek klubja és a Dalkör tagjai Orosházán a Platán Idősek Otthonában megrendezett vidám majálison. A térség más szociális intézményeiből is mutatkoztak be résztvevők. Ki verset szavalt, ki mesét mondott, néhányan színdarab részletet adtak elő, népdalt énekeltek. A mi Dalkörünk az Apácai csárdában című népdalcsokorral olyan jó hangulatot teremtett, hogy további rendezvényekre is meghívást kaptak. Juniális Június 12-én tartottuk meg nyílt nappal egybekötött rendezvényünket. A résztvevők száma meghaladta a százötven főt. Simonka György országgyűlési képviselő úr, mivel halaszthatatlan elfoglaltsága miatt személyesen nem tudott eleget tenni meghívásunknak, levélben küldte el jókívánságait a rendezvény minden résztvevőjének. Megtisztelte rendezvényünket jelenlétével Oláh Kálmán polgármester úr, valamint a képviselő testület tagjai, dr. Lipták Péter jegyző, Megyeriné Lepsényi Alíz aljegyző és az intézmények vezetői. Jelen voltak a Szivárvány Nyugdíjas Egyesület, a Mozgáskorlátozottak Egyesülete és az idősek klubja tagjai, a házi gondozásban részesülők, az idősek otthona lakói, civil szervezetek képviselői, valamint számos meghívott vendég. Hagyomány teremtő szándékunk szerint a település idős lakosainak megbecsülése mellett közösségformáló erővel is bír egy-egy ilyen rendezvény. Nem csak a szórakozás, a beszélgetés miatt fontosak ezek az események, de azért is, hogy a helyi lakosok megismerjék a szociális szolgáltatási formákat, átadják egymásnak tapasztalataikat, valamint betekintést nyerjenek a szociális intézmény működésébe. Pepó Jánosné intézményvezető köszöntője után az általános iskolások műsorában régi idők tornáját láthattuk az 5. a osztályosok előadásában, majd az alsó tagozatos lányok néptánc bemutatójában gyönyörködhettünk. Köszönjük szépen a látványos produkciókat, valamint a felkészítő pedagógusok munkáját. Ezt követően a Dalkör műsora és a nótakívánságok teljesítése mint mindig, most is nagy sikert aratott. Az idén is megtapasztalhattuk a jó szándékú adományozóktól kapott alapanyagokból fő a bográcsokban a legfinomabb kolbászos paprikás krumpli. Köszönjük a támogatást Csikós Gábornak, Zsingor Adriánnak, Vetró Gézának, Andrusik Bélának és családjának, Göcző Lászlónénak, Lengyel Istvánnénak, a Szivárvány Nyugdíjas Egyesületnek, a házi gondozóknak a Mozgáskorlátozottak Egyesületének, Szekeres Istvánnénak, Stefanidesz Pálnénak, Gazsó Györgynek. Hálásak vagyunk a Polgármesteri hivatal műszaki csoportjának a kellemes helyszín kialakításáért, továbbá Szekeres Sándornak a hangosításért. Kerek évforduló Intézményünk lakóját, Szűcs Mihályné Anna nénit 80. születésnapja alkalmából köszöntöttük a juniális napján. A Dalkör születésnapi köszöntőt és Anna néni kedvenc nótáját is elénekelte. Szociális szakmai képzés Sikeres vizsgával zárult június 15-én az intézményünkben a Partner Regionális Felnőttképző Kft. által szervezett szociális ápoló és gondozó tanfolyam. A 19 tanuló közül 4 fő csanádapácai résztvevő szerzett szakképesítést. Dolgozóink közül két fő tett eredményes vizsgát, ezáltal a szakképzettségi arány 100%-os lett. Közösségi szolgálat Az előttünk álló nyári hónapokban ismét közösségi szolgálatot teljesítő középiskolásokat fogad intézményünk. 3 fő jelezte eddig, hogy ebben az intézményben szeretné letölteni az érettségi egyik feltételeként meghatározott 50 órás szolgálat egy részét. A dolgozók és az ellátottak is támogatják, illetve örömmel fogadják a diákokat. Tudósítók: Zsikai Rajmund Péterné és Pepó Jánosné

6 Szent Illés próféta ünnepe A Szentírás Illés prófétát, mint Isten emberét jeleníti meg előttünk. Ácháb király idején (Krisztus előtt 800 évvel), Illés prófétának bujdokolnia kell a hegyekben, mert az Úr akaratát képviseli. Több csodás történet is fűződik a nevéhez: Történt ezután, hogy megbetegedett a careftai özvegy fia, és betegsége annyira elhatalmasodott rajta, hogy alig maradt benne élet. Ekkor Illés háromszor a fiúra borult és segítségül hívta az Urat: Uram és Istenem, engedd, hogy visszatérjen a lélek ebbe a fiúba! S az Úr meghallgatta Illés könyörgését, a lélek visszatért a fiúba, úgyhogy újra életre kelt. Akkor Illés fogta a fiút, átadta anyjának és azt mondta: Nézd, él a fiad! 1 Kir 17, (Ez az esemény Lázár feltámasztásának előképe.) Ácháb király idején az Úr bezárta az eget 3 évre és nem adott esőt a földre, mert elüldözték Isten emberét, Illést. Akkor ismét felkeresték Illést és kérték, hogy járjon közben az Úrnál. Hosszú idő múlva esett újra. S történt, amint mentek és beszélgettek, egyszer csak jött egy tüzes szekér, tüzes lovakkal, s elválasztotta őket egymástól (Elizeus tanítványától), aztán Illés a forgószéllel elragadtatott az égbe. Amikor Elizeus, a tanítványa ezt látta, fölkiáltott: Atyám, atyám, az Úr szekere és fogata! S többé nem látta. Mi is kérjük Illés prófétát, hogy járjon közben, hogy jó időjárás legyen földjeinkre és bőséges termésnek örvendhessünk. Kerüljön el bennünket a jégeső és más természeti csapás. Idén július 19-én zarándokolunk el Mária- Radnára, a próféta tiszteletére. Jelentkezni lehet a templomban vagy a plébánián. Blősz Attila plébános FELHÍVÁS A nyári betakarítási munkák amellett, hogy nagy igénybevételt jelentenek a mezőgazdaságban dolgozóknak, igen tűzveszélyesek is. Éppen ezért már az aratásra történő felkészülés is kellő körültekintést igényel. Fontos a betakarítási munkálatok során alkalmazott erőgépek tűzvédelme, az aratásra, valamint a tarló, a növényi hulladék égetésére vonatkozó szabályok ismerete, betartása. A mezőgazdasági erő- és munkagépek Évente több száz mezőgazdasági tüzet gabonatábla-tüzet, valamint kazal-, illetve boglyatüzet kell eloltaniuk a tűzoltóknak. A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ezért felhívja az érintettek figyelmét a szabályok betartására. A kalászos termény betakarítási, kazalozási, szalma-összehúzási és bálázási munkáiban csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, legalább egy, az érvényben lévő hatályos szabványoknak és jogszabályoknak megfelelő tűzoltó készülékkel is ellátott erő- és munkagép, vagy egyéb jármű vehet részt, amelynek tűzvédelmi felülvizsgálatát a betakarítást megelőzően az üzemeltető elvégezte. A jármű megfelelőségéről szemle során kell meggyőződni. Ennek tervezett időpontját nyolc nappal előbb írásban az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségre be kell jelenteni. A szemléről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek egy példányát a járművön el kell helyezni és a szemlét követő nyolc napon belül a katasztrófavédelmi kirendeltségnek meg kell küldeni. Az aratás tűzvédelmi szabályai Az aratási munkálatok során kötelező gondoskodni az akkumulátorok megfelelő védőburkolásáról! A kipufogót és a szikratörőt legalább naponta egyszer meg kell tisztítani az éghető anyagoktól! Figyelni kell arra, hogy sehol se csepegjen az üzemanyag vagy hidraulika-folyadék, mert ez elősegítheti egy esetleges tűz terjedését! A munkagépet tilos a gabonatáblán, illetve tarlón üzemanyaggal feltölteni! A munkálatok közben a dohányzás veszélyeit is fontos szem előtt tartani! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

7 Falunap Kardoskúton MEGEMLÉKEZÉS Álmodtunk egy öregkort, csodásat és szépet, de a kegyetlen halál mindent összetépett. Csoda volt, hogy éltél, és bennünket szerettél, nekünk nem is haltál meg, csak álmodni mentél. Egy reményünk van, mi éltet és vezet, hogy egyszer majd találkozunk Veled! Fájó szívvel emlékezünk ÖKRÖS BÉLA halálának 3. évfordulóján. Szerető felesége: Edit Gyermekei: Szilvia és Szabina VESZETTSÉG ELLENI EBOLTÁS! én, KEDDEN: ig a piactéren én, CSÜTÖRTÖKÖN: ig a sportpályánál én VASÁRNAP: ig az Állatorvosi Rendelőben Az oltás díja féreghajtással együtt: 3000Ft/kutya Mikrochip: 3500Ft/kutya Kérjük az oltási könyveket is elhozni! Dr. Kurilla László állatorvos Parlagfű elleni kötelező védekezésről Tisztelt Földtulajdonos! Tisztelt Földhasználó! Tisztelt Kerttulajdonos! A törvényi előírások szerint Önnek meg kell akadályoznia a parlagfű virágbimbójának kialakulását, mivel virágpora nagyon sok embernek súlyos betegséget okoz. Amennyiben védekezési kötelezettségének nem tesz eleget a évi XLVI-os törvény értelmében 15 ezer Ft-tól 5 millió Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújthatják a hatóságok. A parlagfű elleni hatékony védekezéshez segítséget nyújtanak Földesi István ( ) és Balázs Péter ( ) növényorvosok. Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Békés megyei Területi Szervezete Elérhetőség: Nagyné Gedó Katalin: FIATALOK!!! PÁLYAKEZDŐK, ÁLLÁSKERESŐK Várja jelentkezéseteket a MAGYAR HONVÉDSÉG szerződéses katonai szolgálatra! 18 éves életkor Legalább alapfokú iskolai végzettség Büntetlen előélet Magyar állampolgárság Bejelentett magyarországi lakóhely Magasabb iskolai végzettség, C kategóriás jogosítvány előny Kafetéria ellátás Biztos munkahely Külföldi szolgálatvállalás További információ személyesen: 2. KATONAI IGAZGATÁSI ÉS ÉRDEKVÉDELMI IRODA 5600 BÉKÉSCSABA, ANDRÁSSY ÚT /

8 Születés: Mocsári Róbert és Silló Mónika leánya Tímea Házasságkötés: - Halálozás: Pápai Pálné Berki Rozália (1921), Rostás Péter (1940) HELYTÖRTÉNETI SOROK Kedves Olvasók! Amint azt már korábbi lapszámunkban jeleztük, ebben és a soron következő néhány számban a Csanádapácán 1930 ban született Csurák Miklós visszaemlékezéseit tesszük közzé folytatásokban. Az 1940-es évek kezdetén községünkben, de a környékén is, sőt országosan magas volt a talajvíz szint. Alacsonyabb fekvésű helyeken a felszínre tört. Ilyen helyeken a gémeskutakból meríteni lehetett a vizet. Ezt még tetézte 1942-ben Körös-Maros tavaszi áradása és gátszakadása. Néhány nap alatt nagy területet öntött el községünk területén az árvíz. Közmunkában építették a gátat, hogy védjék a falut. Az orosháziak idejártak, a Kaszaper felé vezető útnál építették a gátat, hogy védjék Orosházát. Meg is fogták a vizet! Egész tenger alakult ki. Csónakokkal hordták ki a takarmányt a tanyákról. A faluba is betört a víz, a Petőfi utca csaknem egész hosszában víz alá került. A Liget utcánál átvágták az utat, úgy engedték tovább a Szent Gellért utcán, a Petőfi utcán szintén. Ezek az átfolyó cementgyűrűk ma is ott pihennek az út alatt. Így is sok ház és tanya dőlt össze, ami a víz útjába került. Elmúlt a nyár, mire sikerült a víznek zömét csatornákba elvezetni. Mivel folyóból jött a víz, jöttek a halak is. A laposokban visszamaradt vizekben továbbra is megmaradtak. Lehetett halászni. Én magam is vettem részt hálóhúzásban. Különböző halféleségeket lehetett fogni. Főleg apró halakat, de lehetett fogni nagyobb méretűt is. Ami föld a vízből kimagaslott, bevetettük, sok helyen kapával, kézi erővel, mert még a lovak is elsüllyedtek. Sok föld maradt műveletlenül, amit benőtt a vízimuhar és a gyékény. Egész gyékényligetek nőttek, amelyből levágva, megszárítva, gyékényszőnyegeket, szatyrokat, kukoricaszár-kötésre kötelet készítettünk. Szerkesztette: ZSRP Eltűnt! Keverék kiskutyánk 3 hete eltűnt. Kérjük a lakosság szívességét, amennyiben befogadták esetleg látták, kérem az alábbi telefonszámon értesítsenek. Kutya leírása: palotapincsi jellegű keverék, szeme alatt rákos szemölcs. Töpi névre hallgat. Kérem segítségüket! Nagyon várjuk haza! Telefonszám: ÉVI NYÁRI GYERMEKÉTKEZTETÉS Csanádapáca Község Önkormányzata kézhez kapta a szociális nyári gyermekétkeztetés évi támogatásáról szóló 20/2014. (III. 20.) EMMI rendelet 8. (3) bekezdése alapján az Emberi Erőforrások Miniszterének június hó 4. napján kelt nyári gyermekétkeztetéssel kapcsolatos kedvező döntését. A határozat értelmében nyári gyermekétkeztetésre az önkormányzat bruttó Ft összegű vissza nem térítendő költségvetési támogatásban részesült. A napi egyszeri meleg étkeztetést (ebéd) 44 munkanapon keresztül az önkormányzat a Kis-Csanád Kft. konyhája által biztosítja annak a 88 gyermeknek, akiket a szociális bizottság az ellátásra javasol. Radics Zénó Kis Csanád Kft. ügyvezető Csanádapácai Új Szó. Csanádapáca község önkormányzati lapja. Megjelenik havonta. Felelős kiadó: Csanádapáca Község Önkormányzata. Felelős szerkesztő: Zsikai Rajmund Péter Nyomdai kivitelezés: Paulik és Társa Nyomdaipari Bt. Készült 1200 példányban. Az ingyenes kiadványt a kiadó megbízásából a Magyar Posta terjeszti. ISSN X (nyomtatott), ISSN (online) A Csanádapácai Új Szó online elérhetősége:

Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez 1 Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Ádámné Farkas Beáta (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. május 10. (település, dátum) (P. H.)

Részletesebben

Javaslat a Varga János Tűzoltószertár a tűzoltóautókkal települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a Varga János Tűzoltószertár a tűzoltóautókkal települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat a Varga János Tűzoltószertár a tűzoltóautókkal települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Czöndör Mihályné (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. június 18. (település, dátum) (P.

Részletesebben

Nemzeti értékek és hungarikumok törvényi szabályozása

Nemzeti értékek és hungarikumok törvényi szabályozása Nemzeti értékek és hungarikumok törvényi szabályozása Palotásné Gyöngyösi Ágnes Osztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium, Élelmiszer-feldolgozási Főosztály 2012. évi XXX. törvény a nemzeti értékekről

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

Ezen dokumentum Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 2007. évi jelentősebb eseményeit, beavatkozásait, híreit foglalja magába Készítette: Tekse Csaba parancsnok-helyettes 2007. október

Részletesebben

Nemzeti érték felvételének javaslata települési értéktárba

Nemzeti érték felvételének javaslata települési értéktárba Nemzeti érték felvételének javaslata települési értéktárba A 114/2013. (IV.16.) Kormányrendelet a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról 6. -a rendelkezik a nemzeti értékek települési, tájegységi,

Részletesebben

A javaslati dokumentáció tartalma, egy példán bemutatva

A javaslati dokumentáció tartalma, egy példán bemutatva A javaslati dokumentáció tartalma, egy példán bemutatva Mészáros János megyei főépítész Megyei Értéktár Bizottság titkárság Mi indokolja azt, hogy erről beszéljünk? A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Értéktárhoz

Részletesebben

Javaslat a Barátság Duatlon települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a Barátság Duatlon települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat a Barátság Duatlon települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Ádám László (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. március 14. (település, dátum) (P. H.) 1 I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. 7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Kádár Tünde (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. június 18. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ

Részletesebben

Javaslat a Szabolcs Kupa települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a Szabolcs Kupa települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat a Szabolcs Kupa települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Zserdin Balázs (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. május 25. (település, dátum) (P. H.) 1 2 I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1.

Részletesebben

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség H-6600 Szentes, Kossuth u. 47. Tel: 36-63 / 561-041 Fax: 36-63 / 561-049 e-mail: szentes.kk@katved.gov.hu Szám: 063/488-2/2013/SZENTES

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 18-án megtartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 18-án megtartott soron kívüli ülésén. 8/2014. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 18-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

Javaslat a A Szent Imre templom épülete

Javaslat a A Szent Imre templom épülete Javaslat a A Szent Imre templom épülete Készítette: Czöndör Mihályné (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. július 15. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás)

Részletesebben

Települési és megyei értéktárak létrehozása a hungarikum törvény és végrehajtási rendelete szerint

Települési és megyei értéktárak létrehozása a hungarikum törvény és végrehajtási rendelete szerint Települési és megyei értéktárak létrehozása a hungarikum törvény és végrehajtási rendelete szerint Zobor Enikő szakmai tanácsadó Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Hungarikum Bizottság Titkársága Fogalommagyarázat

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Közös értékeink a hungarikumok

Közös értékeink a hungarikumok Közös értékeink a hungarikumok Terra Madre Világnap A hagyományos termékek és az értéktárak jelentősége 2014. december 9. 2012. évi XXX. törvény a nemzeti értékekről és a hungarikumokról A Hungarikumok

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk:

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk: ZOMBA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 5729 Ebből szántó 4393 gazdasági erdő 356 védett terület 0 ipari hasznosítású 0 terület egyéb 980 Polgármesteri Hivatal: 7173 Zomba

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség. Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése

Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség. Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szám: 95-6/2014/GYKK Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése A Jásziványi ÖTE II-es típusú együttműködési megállapodást kötött a Gyöngyösi

Részletesebben

Javaslat a Szabolcspusztai kastély települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a Szabolcspusztai kastély települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat a Szabolcspusztai kastély települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Csányi Kálmán (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. június 20. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Települési Rendezvény Naptár 2009.

Települési Rendezvény Naptár 2009. Települési Rendezvény Naptár Időpont Rendezvény megnevezése A rendezvény helyszíne február 14. február 21. március 15. 18 órakor március 21. április 4. 10 órától Iskolai farsangi bál A rendezvényszervező

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

Képek a Gondozási Központ életéből

Képek a Gondozási Központ életéből 2010. május 5 Képek a Gondozási Központ életéből Várják az ebédet! Mini ló - mini lovas A gyerekek táncoltak az időseknek A Népdalkör Anyák Napi műsora MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt 2010. május 30-án

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1608-2/2013. ; 1607-3/2013. 2. a.) a helyi Polgárőrség B E S Z

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

Javaslat a Vasútállomás, vasutas épületek települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a Vasútállomás, vasutas épületek települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat a Vasútállomás, vasutas épületek települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Fülöp Magdolna (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. június 20. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ

Részletesebben

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Sokorópátkán született 1942. augusztus 11-én. Apja, Vig Béla 1943. januárjában eltűnt a Don-kanyarban. Anyja Balogh Irén, hadiözvegyként egyetlen gyermekének

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10.

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. 2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. Szakmai beszámoló I. A rendezvény bemutatása A Kalocsai Paprikafesztivál és a Paprikás Ételek Főzőversenye a térség legnagyobb

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ

2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ 2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ február március Időpont Rendezvény megnevezése Szervező Helyszín 2012. február 16. vagy 23. 2012. február 25. Könyvtárhasználat - Nemzetközi energiahatékonysági nap

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

A JAVASLATTEVŐ ADATAI:

A JAVASLATTEVŐ ADATAI: I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI: 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény /szervezet/vállalkozás) neve: Alsóörs Helyi Értéktár Bizottság 2. A javaslatot benyújtó személy vagy kapcsolattartó személy adatai:

Részletesebben

Téglás Városi Önkormányzat 10/2002. (V. 30.) TÖ. számú rendelete az önkormányzat által adományozható címekről és kitüntetésekről

Téglás Városi Önkormányzat 10/2002. (V. 30.) TÖ. számú rendelete az önkormányzat által adományozható címekről és kitüntetésekről Téglás Városi Önkormányzat 10/2002. (V. 30.) TÖ. számú rendelete az önkormányzat által adományozható címekről és kitüntetésekről A 10/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelet módosításával (*) egységes szerkezetbe

Részletesebben

ÖSKÜ TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR

ÖSKÜ TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR ÖSKÜ TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR I. II. III. Kerektemplom Kerektemplom Római gát Római gát Szentháromság szobor Szentháromság szobor IV. V. VI. Szent Anna szobor Szent Anna szobor Római katolikus templom Római

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2012. Időpont idő Helyszín Megnevezés Közreműködik Koordinálja. Téltemetés és Kiszebáb égetés

HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2012. Időpont idő Helyszín Megnevezés Közreműködik Koordinálja. Téltemetés és Kiszebáb égetés HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2012. Időpont idő Helyszín Megnevezés Közreműködik Koordinálja Február 17. 15.00 Nagyiskola Kisiskola Petőfi S. utca Téltemetés és Kiszebáb égetés

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Javaslat a Polgármesteri Hivatal épülete települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a Polgármesteri Hivatal épülete települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat a Polgármesteri Hivatal épülete települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Vezér Ákos (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. június 16. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 8-án megtartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 8-án megtartott soros ülésén. 14/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 8-án megtartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ Együtt Kállóért Közösségi Nap

EMLÉKEZTETŐ Együtt Kállóért Közösségi Nap Pályázó neve: Kálló Község Önkormányzata Pályázó székhelye: 2175 Kálló, Kossuth utca 16. Pályázó MVH ügyfél - azonosító: 1003299571 Pályázat azonosító: 8569872872; Támogatási határozat iratazonosító: 1623167406

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Komplex, egyedi programcsomagokat kínálunk leendő látogatóink számára szórakoztatási lehetőségekkel, családbarát programok biztosításával.

Komplex, egyedi programcsomagokat kínálunk leendő látogatóink számára szórakoztatási lehetőségekkel, családbarát programok biztosításával. Csabai Kolbászház Látvány és élmény! Disznóvágás Kolbászkészítés Csapatépítő programok 2015 januárjától megnyitotta kapuit a Csabai Rendezvényszervező Kft. által üzemeltetett fesztiválház. Fő célunk a

Részletesebben

Szászi Értéktár bemutatása 2015.10.21.

Szászi Értéktár bemutatása 2015.10.21. Szászi Értéktár bemutatása 2015.10.21. Értékeink Tárháza HUNG-2014 C a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására A projekt

Részletesebben

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv , Gábortelep telefonkönyv ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Mini ABC 5663 Széchenyi utca 39-68 425480 ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Vegyesbolt 5664 Gábortelep, Vasút utca 44-68 425482 Annus Imréné 5664

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

Szolnok Közkincs Kerekasztal 2008-2009. A D A T L A P

Szolnok Közkincs Kerekasztal 2008-2009. A D A T L A P Szolnok Közkincs Kerekasztal 2008-2009. A D A T L A P A SZOLNOK KISTÉRSÉG TERÜLETÉN MŰKÖDŐ MŰVÉSZETI ÉS EGYÉB FELLÉPÉSEKET VÁLLALÓ CSOPORTOKRÓL Az előadó neve: Almási Klára Tevékenységi kör, az előadó

Részletesebben

A Hungarikum Bizottság tevékenysége, tapasztalatok, javaslatok. Guba Zoltán Főosztályvezető Hungarikum Főosztály zoltan.guba@fm.gov.

A Hungarikum Bizottság tevékenysége, tapasztalatok, javaslatok. Guba Zoltán Főosztályvezető Hungarikum Főosztály zoltan.guba@fm.gov. A Hungarikum Bizottság tevékenysége, tapasztalatok, javaslatok Guba Zoltán Főosztályvezető Hungarikum Főosztály zoltan.guba@fm.gov.hu 2012. évi XXX. törvény a nemzeti értékekről és a hungarikumokról A

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 16/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 26-án

Részletesebben

Közösségi programok az intelligens Ruzsáért

Közösségi programok az intelligens Ruzsáért Közösségi programok az intelligens Ruzsáért TÁMOP-3.2.3.B-12/1-2013-0046 Projektzáró kiadvány A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága az Új Széchenyi Terv keretében

Részletesebben

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Megmérettetések 65 Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Országos középiskolai tanulmányi verseny Biológia Tallós Zsófia 12. C 27. hely tanára: Babay-Bognár Krisztina Szép magyar beszéd

Részletesebben

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra Január 02. 15. 19. kedd 22. 23. 30. 01. hétfő 06. 16:30 12. Újévi koncert R: Jánossomorjai Fúvós Egyesület tel.: 20/435-8431 www.jfe.hu Megemlékezés a doni áttörés 67. évfordulója alkalmából H: Kalafszky

Részletesebben

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 20/2009. (VI.28.) sz. r e n d e l e t e

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 20/2009. (VI.28.) sz. r e n d e l e t e JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 20/2009. (VI.28.) sz. r e n d e l e t e a képviselő-testület által odaítélhető díjak adományozásáról, és a közszférában tevékenykedők elismeréséről (módosításokkal egységes

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9.

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. A KONFERENCIA ÉS A PÁLYÁZATOK MEGHIRDETÔI: Békés Megyei Népmûvészeti Egyesület Hagyományok Háza Népmûvészeti Egyesületek Szövetsége A konferencia

Részletesebben

Aranyosok Arany-hete

Aranyosok Arany-hete Aranyosok Arany-hete Arany János születésének 197. évfordulója alkalmából március másodikától egy teljes tanítási héten keresztül változatos programokon idéztük meg iskolánk névadójának szellemét, tudtunk

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL Március 14-e és 17-e között iskolánk 7.-es csapata különleges irodalmi és történelmi emlékeket fedezett fel Észak-Erdélyben. A szállásunk és a bázisuk Koltón

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kedves Szülők! Kedves Diákok! Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kiadványunkkal tájékoztatni szeretnénk leendő diákjainkat, szüleiket, osztályfőnökeiket a 2015-2016. tanévben indítandó osztályainkról.

Részletesebben

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése.

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése. Három nap veled A jászkiséri Csete Balázs Általános Iskola a Három nap veled elnevezésű pályázatot immár második éve nyeri meg. A 2007-2008-as tanévben az Egri Gyakorló Általános Iskola diákjaival tölthettünk

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév

Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév Jogszabályi háttér: 229/2012 (VIII.28.) Kormány rendelet Az intézmény neve: Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola Címe: 2400 Dunaújváros, Március 15.tér

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Az előző tanévben is sikert sikerre halmoztak iskolánk tanárai és tanulói, amelyekről örömmel adunk hírt. Élmezőnyben az OKTV-n Évek óta kiemelkedően szerepelnek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 18-án megtartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 18-án megtartott soros ülésén. 5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 18-án megtartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Öko Munkacsoport Munkaterve

Öko Munkacsoport Munkaterve DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 036268 Öko Munkacsoport Munkaterve 2015/2016. tanév Készítette: Dorn Judit munkacsoport koordinátor Az Öko Munkacsoport tagjai: Dorn Judit Öko Munkacsoport Koordinátor

Részletesebben

TANÚSÍTVÁNY. Támogatás célja

TANÚSÍTVÁNY. Támogatás célja TANÚSÍTVÁNY Gyula Város Önkormányzata (képviselő-testület, polgármester, bizottságok, részönkormányzat)/polgármesteri Hivatala által 2012. évben nyújtott működési és fejlesztési támogatásokról Az államháztartás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 7/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. február 21-én,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. évről Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013-ban

Részletesebben

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI 2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI Horvát nyelv, kulturális élet A tanévet megelőző nyári programok: 1) 2014.Június 22-29.- Pag (Horvátország)- Horvát nyelvi tábor 6 tanuló vett részt az egy hetes horvátországi

Részletesebben

Adventi ünnepkör alsó tagozatban

Adventi ünnepkör alsó tagozatban JÓ GYAKORLAT Adventi ünnepkör alsó tagozatban 1 Bevezetés Minden ember számára az egyik legszebb ünnep a karácsonyvárás. Lelki megtisztulással, izgalommal, örömteli készülődéssel telik ez az időszak a

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. június 26-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. június 26-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező Bizottság: Beszámoló a Békési Értéktár Bizottság tevékenységéről Budai Tünde önkormányzati tanácsadó Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Sorszám: III/5. Döntéshozatal

Részletesebben

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév A humán munkaközösség félévi beszámolója 2014-15. tanév Készítette: Ipcsicsné Weinhoffer Csilla mkv. Zalaszentgrót, 2015. január 27. A munkaközösség tagjai magyar, történelem, valamint ének tantárgyakat

Részletesebben

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről.

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. 1 Jegyzőkönyv Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. Ülés helye: Jelen vannak: Városháza Tanácskozóterme Sásd, Dózsa

Részletesebben

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek helye, szerepe a mentő tűzvédelem rendszerében, lehetséges szerepvállalásuk a hatósági feladatok végrehajtásában.

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek helye, szerepe a mentő tűzvédelem rendszerében, lehetséges szerepvállalásuk a hatósági feladatok végrehajtásában. Magyarország szolgálatában a biztonságért! Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Fő Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek helye, szerepe a mentő tűzvédelem rendszerében, lehetséges szerepvállalásuk

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Megmérettetések 65 Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Országos olasz nyelvi diáktalálkozó Nosticzius Ákos 12. B novellafordítás 1. hely tanára: Matolcsi Balázs Seager-Smith Dániel 10.

Részletesebben

Ii I, Sorszám: Előterjesztő: Gulyásné dr. Sáli Henrietta aljegyző (Sürgősségi indítvány az SZMSZ l5. (2)-(7) bekezdése alapján.

Ii I, Sorszám: Előterjesztő: Gulyásné dr. Sáli Henrietta aljegyző (Sürgősségi indítvány az SZMSZ l5. (2)-(7) bekezdése alapján. Sorszám: Ii I, Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Véleményező Bizottság: Tervezett döntés: Döntés: Belterületi szabadtéri égetés helyi szabályozása (első fordulós tárgyalás) Siklósi István polgármester Gulyásné

Részletesebben

az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 22/2009. (X.30.) számú rendelet függeléke

az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 22/2009. (X.30.) számú rendelet függeléke 1 az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 22/2009. (X.30.) ú rendelet függeléke K I M U T A T Á S FÖLDESEN MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEKRŐL, EGYESÜLETEKRŐL,

Részletesebben

Szakközépiskola. E-mail cím: titkarsag@keri-szolnok.sulinet.hu Honlap elérhetőség: www.keri-szolnok.sulinet.hu Tel.: (56) 800-130 Fax.

Szakközépiskola. E-mail cím: titkarsag@keri-szolnok.sulinet.hu Honlap elérhetőség: www.keri-szolnok.sulinet.hu Tel.: (56) 800-130 Fax. Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola OM azonosító: 201166 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Tagintézmény Akkreditált ECL Nyelvvizsga-szervező Központ Azonosító: 036025 Tagintézmény-vezető: Dr.

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

Javaslat a [Boldizsár Lovastanya című érték] [települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a [Boldizsár Lovastanya című érték] [települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez Javaslat a [Boldizsár Lovastanya című érték] [települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez Készítette Fridelné Boldizsár Anikó(név).....(aláírás) Cserépfalu,2015 szept...(település,dátum)

Részletesebben